Universitatea „Danubius” din Galaţi Facultatea de Drept Departamentul de drept public şi drept privat Forma de învăţământ: ZI/FR/ID Teme pentru

lucrarea de licenţă în anul universitar 2011 – 2012 la disciplina Drept civil. Succesiuni 1. Nedemnitatea succesorală în reglementarea Noului Cod civil 2. Reprezentarea succesorală în reglementarea Noului Cod civil 3. Analiza clasei I de moştenitori legali în reglementarea Noului Cod civil 4. Analiza clasei a II-a de moştenitori legali în reglementarea Noului Cod civil 5. Analiza clasei a III-a de moştenitori legali în reglementarea Noului Cod civil 6. Analiza clasei a IV-a de moştenitori legali în reglementarea Noului Cod civil 7. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în reglementarea Noului Cod civil 8. Succesiunea vacantă- reglementare şi practică judecătorească 9.Testamentul în reglementarea Noului Cod civil 10. Dreptul de opţiune succesorală în reglementarea Noului Cod civil 11. Rezerva succesorală – aspecte teoretice şi jurisprudenţiale 12. Procedura succesorală notarială în reglementarea Noului Cod civil

Conf. univ. dr. Gabriela Lupşan gabriela.lupsan@univ-danubius.ro

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.