blanco cv

Ubaci sliku

CURRICLUM VITAE
LIČNI
PODATCI

Prezime očevo ime Ime Datum rodjena Adresa -Ulica i broj -Mesto i poštanski broj -Država Telefon -Kućni -Mobilni E-mail Fax Web stranica Državljanstvo Bračno stanje i broj dece

OBRAZOVANJE
• Datum (od – do) • Ime i tip organzacija koja je obezbedila školovanje • Pokrivene teme / profesionalne veštine • Zvanje koje ste stekli • Nivo po nacionalnoj klasifikaciji
Strana 1 - Curriculum vitae

sektor • Funkcija koju obavljate • Glavne aktivnosti i odgovornosti SPECIJALIZACIJE Strana 2 .Curriculum vitae .sektor • Funkcija koju obavljate • Glavne aktivnosti i odgovornosti • Datum (od – do) • Ime i adresa poslodavca • Vrsta posla .(ukoliko postoji) • Datum (od – do) • Ime i tip organzacija koja je obezbedila školovanje • Pokrivene teme / profesionalne veštine • Zvanje koje ste stekli • Nivo po nacionalnoj klasifikaciji (ukoliko postoji) • Datum (od – do) • Ime i tip organzacija koja je obezbedila školovanje • Pokrivene teme / profesionalne veštine • Zvanje koje ste stekli • Nivo po nacionalnoj klasifikaciji (ukoliko postoji) • Datum (od – do) • Ime i tip organzacija koja je obezbedila školovanje • Pokrivene teme / profesionalne veštine • Zvanje koje ste stekli • Nivo po nacionalnoj klasifikaciji (ukoliko postoji) RADNO ISKUSTVO • Datum (od – do) • Ime i adresa poslodavca • Vrsta posla .

] [ Nivo: napredni. srednji. UPORNA. SA VISOKIM OSEĆAJEM LIČNE ODGOVORNOSTI Život i rad sa ljudima u multikulturalnim sredinama. projekata i budžeta. itd. ] • Čitanje • Pisanje • Konverzacija [ Nivo: napredni. pozicije gde je komunikacija bitna. početni.• Datum (od – do) • Ime i tip organzacija koja je obezbedila kurs-obuku • Pokrivene teme / profesionalne veštine • Zvanje koje ste stekli • Nivo po nacionalnoj klasifikaciji (ukoliko postoji) Maternji jezik DRUGI JEZICI • Čitanje • Pisanje • Konverzacija [ Nivo: napredni. srednji. srednji. . početni. ] [ Nivo: napredni.Curriculum vitae . na poslu. srednji. SPREMNA NA STALNO DRUŠTVENA I ZNANJA VEŠTINE USAVRŠAVANJE. srednji. početni. situacije u kojima je timski rad od ključnog značaja (npr. VOZAČKA DOZVOLA (E) Strana 3 . ORGANIZACIONA I ZNJANJA VEŠTINE Koordinacija i administritanje ljudi. početni. ] [ Nivo: napredni. SPOSOBNA ZA UKLJUČIVANJE U TIMSKI RAD. mašine itd. srednji. ] [ Nivo: napredni. početni. tehnicka oprema. ] VREDNA. kultura i sport). KOMUNIKATIVNA I SAMOINICIJATIVNA OSOBA. volonterski i u privatnom životu TEHNIČKA I ZNANJA VEŠTINE Kompjuteri. početni.

Curriculum vitae . MENTORI Strana 4 .UČITELJI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful