P. 1
90724962-MPLS-nhan

90724962-MPLS-nhan

|Views: 387|Likes:
Published by Trần Việt Anh

More info:

Published by: Trần Việt Anh on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.2. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS
 • 1.2.2 Quá trình phát triển và chuẩn hoá công nghệ MPLS
 • 1.3. Một số đặc điểm của công nghệ MPLS
 • 1.4.2. Dịch vụ mạng riêng ảo IP (VPN)
 • 1.4.3. Điều khiển lưu lượng và định tuyến IP rõ ràng
 • 2.1.3. Hoán đổi nhãn (Label Swapping)
 • 2.1.4. Bộ định tuyến chuyển mạch nhãn (LSR :label switching router):
 • 2.1.5. Lớp chuyển tiếp tương đương(FEC)
 • 2.1.7. Bảng chuyển tiếp chuyển mạch nhãn
 • 2.1.8. Cơ sở thông tin nhãn (label information base -LIB)
 • 2.1.9. Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB
 • 2.1.10. NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry)
 • 2.1.11. Đường chuyển mạch nhãn (label switching path - LSP)
 • 2.1.13. Ấn định và phân phối nhãn
 • 2.3. Các thành phần cơ bản của mạng MPLS
 • 2.3.1. Bộ định tuyến biên nhãn (Label Edge router – LER)
 • 2.3.2. Bộ định tuyến chuyển mạch nhãn (Label Switching Router - LSR)
 • 2.4.1 Giao thức phân phối nhãn – LDP
 • 2.4.2 Giao thức phân phối nhãn dựa trên ràng buộc CR-LDP
 • 2.4.3. giao thức đặt trước nguồn tài nguyên RSVP (Resource reservation protocol)
 • 3.1.1. Khái niện kỹ thuật lưu lượng
 • 3.1.2. Vận hành định hướng nguồn và định hướng lưu lượng
 • 3.1.3. Tối thiểu hoá tắc nghẽn
 • 3.1.4. Phân cấp lưu lượng và điều khiển dịch vụ dựa trên nhu cầu QoS
 • 3.1.6. Các vấn đề tồn tại với các hoạt động định tuyến
 • 3.1.7. Sự tiệm cận đến mạng chồng lấn
 • 3.2. Quản lý lưu lượng trong mạng MPLS
 • 3.2.1 Các vấn đề cơ bản của quản lý lưu lượng qua MPLS
 • 3.3. Định tuyến dựa trên ràng buộc
 • 3.3.1. Ví dụ miêu tả định tuyến rằng buộc
 • Hình 26: Ví dụ miêu tả định tuyến rằng buộc
 • 3.3.2 Định tuyến hiện(Explicit routing : ER)
 • 3.3.4 Các bản tin định tuyến ràng buộc và trường TLV :
 • 3.4.1. Mô hình dịch vụ tích hợp(IntServ)
 • 3.4.2. Mô hình dịch vụ Diffserv
 • 3.4.3. Mô hình chất lượng dịch vụ MPLS
 • 4.1 Câu lệnh và các bước cấu hình
 • 4.1.1 Cấu hình MPLS mức điều khiển
 • 4.1.3 Cấu hình những tuyến kỹ thuật lưu lượng
 • 4.1.5 Cấu hình đường trục hỗ trợ MPLS CoS
 • 4.1.7 Cấu hình bộ điều khiển chuyển mạch nhãn:
 • 4.2. Những ví dụ về cấu hình MPLS:
 • 4.2.1 Ví dụ cho phép thực hiện MPLS trong một mạng
 • 4.2.2 Ví dụ cho phép MPLS cho một vùng mạng đích đặt trước
 • 4.2.2 Ví dụnlựa chọn những đích trước và những tuyến
 • 4.2.3 Ví dụ hiển thị MPLS LDP với các thông tin
 • 4.2.4 Ví dụ hiển thị thông tin bảng chuyển tiếp MPLS
 • 4.2.5 Ví dụ hiển thị thông tin về giao diện MPLS
 • 4.2.6 Ví dụ hiển thị thông tin MPLS LDP hàng xóm
 • 4.2.8 Ví dụ cấu hình một đường ống LSP
 • 4.2.9 Ví dụ Hiển thị thông tin đường ống LSP
 • 4.2.10 Ví dụ cấu hình một kỹ thuật lưu lượng đường ống MPLS
 • 4.2.11 Ví dụ cấu hình mạng riêng ảo MPLS
 • 4.2.12 Ví dụ cấu hình MPLS trên một LSC-Controlled BPX port
 • 4.2.13 Ví dụ thực hiện MPLS CoS
 • 4.3.1. Các bước cấu hình như sau:
 • 4.3.2. Kết quả thu được sau khi tiến hành mô phỏng :

Trong ví dụ này thì sử dụng lệnh “show tag-switching tdp bindings” để hiển
thị nội dụng của Label Information Base(LIB).sự hiển thị này có thể thấy toàn bộ cơ sở
dữ liệu hoặc có thể giới hạn vùng của toàn phần, giá trị nhãn vào ra hoặc khoảng…

Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp

lxxxi
ii

NguyÔn Ngäc Thµnh –Trêng §¹i Häc C«ng NghÖ_§HQGHN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->