Descopera Basarabia

Din negura timpului, aceste plaiuri au fost considerate de locuitorii acestor pământuri un colţişor de rai. Codrii seculari, dealurile line şi râurile cu ape curate precum cristalul sunt tot atâtea motive de mândrie şi bucurie pentru cei care vieţuiesc în Moldova.Încărcată de o istorie zbuciumată, Moldova este o ţară care şi-a câştigat demnitatea prin lupte şi războaie. Niciodată nu a cedat în faţa duşmanilor ei, iar idealul locuitorilor acestui pământ mirific a fost neatârnarea faţă de orice interes străin. Singura supunerea cunoscută în vatra mea străbună, Moldova, a fost în faţa lui Dumnezeu. Respectul cuvenit divinităţii, dar şi iubirea faţă de cele sfinte sunt exprimate prin obiceiuri, tradiţii şi sărbători populare. Mănăstiri şi biserici frumoase, cu o arhitectură deosebită, pot fi întâlnite pe întreg teritoriul Moldovei. Aceste simboluri sfinte, închinate divinităţii, fac parte din farmecul Moldovei şi îi o oferă o identitate unică.

Republica Moldova nu dispune de o suprafaţă foarte mare, în schimb ea e bogată în peisaje unice, monumente ale naturii de importanţă internaţională, locuri foarte pitoreşti, cu natură virgină. Pe parcursul secolelor, locuitorii dintre Prut şi Nistru au trăit doar conform legilor naturii. Respectul şi dragostea faţă de natură, perceperea ei s-au reflectat în creaţia folclorică, în special în cîntecele populare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful