Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Capitolul 4_Sudarea Cu Flacara de Gaze

Capitolul 4_Sudarea Cu Flacara de Gaze

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,601|Likes:
Published by tanase_v

More info:

Published by: tanase_v on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

 
 
SUDAREA
 
METALELOR
 
SI
 
ALIAJELOR
 
TANAVIOSOFT
 
2011
 
1
Autor : profesor T
ă
nase Viorel
C4
 
Capitolul 4
SUDAREA CU FLACARA DE GAZE
 
4.1.CONSIDERENTE GENERALE
Sursa termic
ă
pentru înc
ă
lzirea local
ă
a pieselor de îmbinat o formeaz
ă
fla-c
ă
ra generat
ă
de un gaz combustibil, care, în amestec cu oxigenul, formeaz
ă
flac
ă
-ra de sudare. In cazul metalelor
ş
i aliajelor cu temperaturi joase de topire, în loculoxigenului poate fi folosit
ş
i aerul. Gazul combustibil cel mai folosit este acetilena,datorit
ă
faptului c
ă
aceasta dezvolt
ă
în amestec cu oxigenul pur o temperatur
ă
  înalt
ă
, de circa 3 170°C.Se pot utiliza si alte gaze (gazele naturale, vaporii de gaze lichefiate, hidro-genul etc.) sau vaporii de lichide combustibile (benzina, petrolul etc), care, înamestec cu oxigenul, dau fl
ă
c
ă
rii temperaturi mai joase, variind între 1 900
ş
i2500
0
C.Flacara este produsa intr-un arzator sau suflai. Prima zon
ă
foarte redus
ă
,abia vizibil
ă
, la ie
ş
irea din suflai, format
ă
din amestec de acetilena
ş
i oxigen, este înconjurat
ă
de o zon
ă
de forma unui con, con
ţ
inînd carbon incandescent care lu-mineaz
ă
alb orbitor, numit
ă
 
conul luminos
.
Urmeaz
ă
o zon
ă
suficient de mare,care nu este vizibil
ă
; aici se produce arderea acetilenei cu oxigenul, în urma reac-
ţ
iei formîndu-se hidrogen
ş
i oxigen.Fig.4.1.1.Arzator
 
 
SUDAREA
 
METALELOR
 
SI
 
ALIAJELOR
 
TANAVIOSOFT
 
2011
 
2
Autor : profesor T
ă
nase Viorel
C4
 
4.2.GAZE
Ş
I LICHIDE COMBUSTIBILE
Metalele
ş
i aliajele de sudat folosite curent au temperaturi de topire sub1500
0
C. Pentru îmbinarea prin topire a acestora, este necesar ca flac
ă
ra de sudares
ă
degaje o cantitate de c
ă
ldur
ă
cît mai mare, în care scop pentru sudare sau lipireeste folosit
ă
zona primar
ă
a fl
ă
c
ă
rii, unde temperatura este cea mai mare. Flac
ă
rade sudare se ob
ţ
ine, prin arderea unui gaz combustibil sau vapori de lichidecombustibile în amestec cu aer sau cu oxigen pur.
Î
n amestec cu aer, temperaturafl
ă
c
ă
rii este mai mic
ă
 
ş
i nu poate fi folosit
ă
decît pentru metale
ş
i aliaje cu tempe-raturi joase de topire
ş
i cu o conductivitate termic
ă
mai redus
ă
, sau lipire. Pentrusudarea o
ţ
elului, a aluminiului
ş
i a cuprului, flac
ă
ra cu amestec de aer nu este co-respunz
ă
toare.
Î
n general, pentru sudare
ş
i t
ă
iere, flac
ă
ra de gaze
ş
i lichide com-bustibile nu este folosit
ă
în amestec cu aer, ci numai cu oxigen.
Î
n flac
ă
ra format
ă
 de gazul combustibil
ş
i oxigen, aerul particip
ă
numai în flac
ă
ra secundar
ă
, caredegaj
ă
c
ă
ldura
ş
i ajut
ă
par
ţ
ial la înc
ă
lzirea piesei în timpul opera
ţ
iei de sudare.Gazele
ş
i vaporii de lichide combustibile folosite la sudare, t
ă
iere
ş
i lipiresînt: acetilen
ă
, gazele naturale, hidrogenul, vaporii de benzin
ă
, de benzen, de ga-ze lichefiate .
 Acetilena
 
(C
2
H
2
) constituie gazul cel mai propriu sud
ă
rii, deoarece are otemperatur
ă
de ardere în oxigen foarte înalt
ă
, cuprins
ă
între 3 100
ş
i 3 200°C. Sefolose
ş
te la sudarea o
ţ
elului, a fontei, metalelor neferoase etc. Prezint
ă
dezavanta- jul c
ă
în amestec cu oxigen sau aer este exploziv
ă
. Se prepar
ă
în generatoare deacetilen
ă
, din carbur
ă
de calciu(carbid), care în contact cu apa produce acetilen
ă
,conform reac
ţ
iei:CaC
2
+ 2H
2
O=C
2
H
2
+ Ca(OH)
2
+Q
Carbura de calciu
 
(CaC
2
) se obtine din oxid de calciu
ş
i c
ă
rbune pe cale elec-trochimic
ă
; are aspectul de granule compacte de culoare galben
ă
-brun
ă
pîn
ă
laneagr
ă
-albastr
ă
, iar în sp
ă
rtur
ă
proasp
ă
t
ă
are o structur
ă
cristalin
ă
. Se fabric
ă
în
ş
ase grupe de granula
ţ
ie de la dimensiunea de 80—120 mm pentru tipul O, de50—80 mm pentru tipul I, pîn
ă
la granule mici de 2—7 mm pentru tipul V. Carbi-dul se livreaz
ă
în butoaie.Butoaieie cu carbid trebuie ferite de umezeal
ă
 
ş
i foc
ş
i deacea se p
ă
streaz
ă
în magazii anume destinate acestui scop. Granula
ţ
iile mici sefolosesc în centralele de acetilen
ă
, iar cele mari pentru producerea acetilenei îngeneratoarele de acetilen
ă
. Reziduul rezultat la producerea acetilenei, hidroxidulde calciu Ca(OH)
2l
sub form
ă
de n
ă
mol, se îndep
ă
rteaz
ă
din generatoare
ş
i se
 
 
SUDAREA
 
METALELOR
 
SI
 
ALIAJELOR
 
TANAVIOSOFT
 
2011
 
3
Autor : profesor T
ă
nase Viorel
C4
 
arunc
ă
în gropi special destinate acestui scop, deoarece din ele se degajeaz
ă
aceti-len
ă
în continuare care poate provoca explozie.
Î
n urma descompunerii carbidului, se produce o mare cantitate de c
ă
ldur
ă
.
Î
n practic
ă
în generatoare cantitatea de ap
ă
se ia de peste 10 1 pentru fiecare ki-logram de carbid, deoarece in caz contrar temperatura produs
ă
dep
ăş
e
ş
te 60°C.Apa absoarbe c
ă
ldura dezvoltat
ă
, ceea ce previne temperaturile mari
ş
i pericolelelegate de acestea. Temperatura de aprindere a acetilenei este de 350°C. în gene-ral, acetilen
ă
este debitat
ă
din generatoare la presiuni foarte mici, sub 0,1 x10
5
 Pa., ceea ce asigur
ă
securitatea necesar
ă
.
 Acetilena dizolvat 
ă
.
Acetilen
ă
la presiune de peste 1,6 x10
5
Pa, la tempera-tura de 60°C, se descompune în hidrocarburi foarte explozive. De aceea, acetilenanu se livreaz
ă
în butelii la presiuni mari, ca majoritatea celorlalte gaze, ci numai înbutelii speciale prev
ă
zute cu mas
ă
poroas
ă
, deoarece în capilarit
ăţ
ile porilor aceti-len
ă
se poate transporta f
ă
r
ă
pericol de explozie.
Î
n aceste butelii se introduce
ş
iacetona, care are proprietatea de a dizolva acetilen
ă
comprimat
ă
. în buteliile pre-v
ă
zute cu mas
ă
poroas
ă
 
ş
i aceton
ă
, acetilena se poate comprima la 15—16 x10
5
Pala temperatura de 20°C, f
ă
r
ă
s
ă
prezinte pericole. Buteliile con
ţ
in circa 25% mas
ă
 poroas
ă
, 40% aceton
ă
 
ş
i 29% acetilen
ă
dizolvat
ă
(în volume), restul de 6% formîndspa
ţ
iul de siguran
ţă
în partea superioar
ă
a buteliei.Acetilena dizolvat
ă
în butelii prezint
ă
urm
ă
toarele avantaje:
 
puritate mare a gazului;
 
securitate în exploatare;
 
posibilitate de folosire în orice loc de munc
ă
.Buteliile de acetilen
ă
dizolvat
ă
sînt vopsite în alb
ş
i poart
ă
o inscrip
ţ
ie ro
ş
ie.
 Hidrogenul
 
este cel mai u
ş
or gaz cunoscut; temperatura fl
ă
c
ă
rii de hidrogen în amestec cu oxigenul este de 2 200
0
C.
Gazele naturale
 
con
ţ
in în general 94—97% metan (CH
4
), iar în unele cazuripuritatea lor ajunge la 99% CH
4
. De
ş
i are o putere caloric
ă
destul de mare, c
ă
ldu-ra dezvoltat
ă
în zona reduc
ă
toare a fl
ă
c
ă
rii este numai cu pu
ţ
in mai mare decîtcea a hidrogenului. Temperatura de ardere în oxigen este de 2 000°C. Tempera-tura de aprindere în aer este de 340°C. Gazele naturale sunt folosite la sudareaaliajelor u
ş
or fuzibile
ş
i la t
ă
iere. Sînt foarte explosive în amestec cu aerul.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
StefanArtemonMocanu added this note
like
StefanArtemonMocanu liked this
1 hundred reads
george_ichim liked this
Ion Enache liked this
catalinpastorel liked this
catalinpastorel liked this
Susa Remus liked this
Lovin Andreea liked this
Lovin Andreea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->