BUDGET OF WORK IN PE (EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN) FIRST QUARTER BEC/PELC No. I.

Kakayahan sa Pangangasiwa ng Katawan OJECTIVES Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa:  sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral  sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan  sa pag-upo sa iba’t ibang uri ng upuan  sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo  sa pag-abot sa mataas na bagay Natataya ang antas ng sariling tindig, ayos at tikas ng katawan Halimbawa:  Plumbing Test Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa flatfootedness (talpak na paa)  pagpulot ng paa sa holen  pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na balikat (uneven shoulders)  salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay  ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back)  Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas at patalikod nakaungos na ulo (forward head)  pagtingala at pagyuko pagkapike (knock knees)  paglakad ng nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit No. of Days

1

2 3

4

o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid nakausling tiyan (producing abdomen)  paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magka-lapit ng ilang dali lamang Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba’t ibang bahagi ng katawan habang nagsasagawa ng kilos Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness (PPFT)  patayong paglundag (standing long jump)  bangon-higa (curl-ups)  paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach)  “Chair table push-ups”  “15-minute run or Step Test Isinasanib sa lahat ng aralin Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal Naisasagawa ang wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Isinasanib sa lahat ng aralin Halimbawa:  pagpapalakas ng cario vascular endurance luksong lubid jogging aerobics  pagpapalakas ng binti sipa  pagpapalakas ng braso pagbabaras Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. OJECTIVES sakang (bowlegged)  paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.BEC/PELC No. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat No. of Days 5 B 1 2 3 4 5 .

may kapareha. binbag. Isinasanib sa lahat ng aralin Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. of Days 2 3 4 5 6 7 . binbag.BEC/PELC No. patpat at bangko nang naaayon sa direksyon  paurong – paitaas – pakaliwa  pasulong – pababa – pakanan Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. 6 C 1 OJECTIVES Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba’t ibang bahagi ng katawan habang nagsasagawa ng kilos Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang inaayos sa antas  mababa  katamtamang taas  mataas Nagagamit nang wasto ang iba’t ibang kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis  pabilog  pasigsag  atbp. binbag. may kapangkat Naisasagawa ang iba’t ibang kilos na gumagamit ng kasankapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat Isinasanib sa lahat ng aralin No. patpat at bangko nang ayon sa lakas/diin  magaan/mahina – mabigat/malakas  katamtamang lakas Nakatutuklas ng iba’t-ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan.

takbong kabayo. of Days 1 2 3 4 5 B 1 . gawain. tulad ng:  mabilis . tulad ng:  pasulong na pagkandirit/pag-igpaw/pag-iskape/atbp  paurong na pagkandirit/paglukso-lukso/pag-iskape atbp  pakanan na pagkandirit/pag-igpaw/pag-iskape atbp  pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas iskape atbp Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomot or nang may iba’t ibang antas. tulad ng:  mataas na pag-igpaw/paglukso/paglundag/pagtalon  katamtamang taas na pag-igpaw/paglukso/paglundag/pagtalon  mababang pag-igpaw/paglukso/paglundag/pagtalon Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba’t ibang diin/lakas tulad ng  mabigat/malakas na paglukso/paglundag/pagtalon  katamtamang lakas na paglukso/paglundag/pagtalon  magaan/mahinang paglukso/paglundag/pagtalon Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor. takbong aso  mabagal – lakad pagong. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. tugma. II. Batayang Kasanayan sa Pagkilos A OJECTIVES Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang Lokomotor Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. takbong bibe Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba’t ibang direksyon. tulad ng: No. takbong usa  katamtamang bilis – lundag kuneho.SECOND QUARTER BEC/PELC No. paligsahan at isports Halimbawa:  Awit na may kilos – Paruparong bukid  Panggawain – Pagbubunot ng sahig  Pang-isports – Pag-“rebound” ng bola sa “basketball”  Kilos Hayop – Takbong Kabayo Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba’t ibang bilis.

pagbaluktot pagtulak.4 2 3 pag-unat. pag-imbay OJECTIVES No.2 1.3 1. tulad ng:  paurong na ibaluktot ang katawan  pasulong na ibaluktot ang katawan  pakanan na ibaluktot ang katawan  pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa mga awit. tugma. o paggagad sa mga kilos Halimabawa: Tula – “Ang Puno ng Kawayan” . of Days 4 5 6 7 8 Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naipakikita ang mga iba’t ibang kilos di-lokomotor nang may antas.1 1. dula at tula. tulad ng:  mataas na pag-unat/pagbaluktot at iba pa  katamtamang taas ng pag-unat/pagbaluktot at iba pa  mababang pag-unat/pagbaluktot at iba pa Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba’t ibang bilis tulad ng:  mabilis na pagpihit/pag-ikot atbp  katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay atbp  mabagal na pag-indayog/pagpihit atbp Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba’t ibang lakas/diin. tulad ng:  magaan/mahinang pagtulak/ paghila  katamtamang lakas ng pagtulak/paghila Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba’t ibang hugis tulad ng:  pabilog  patatsulok  parisukat  parihaba Naipakikita ang iba’t ibang kilos di-lokomotor nang may direksyon. paghila pagpihit.BEC/PELC No. 1. pag-ikot pag-indayog.

bao.BEC/PELC No. of Days . ladder. III. hurdle nang naaayon sa direksyon  pasulong  paurong  pakanan  pakaliwa  paitaas  pababa Nakatutuklas ng iba’t ibang kilos na gumagamit ng alinmang dalawang napag-aralan na kasangkapang pangkamay nang isahan. bilao. may kapareha. ladder. balance beam. may kapangkat Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato ayon sa ritmo Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat THIRD QUARTER No. hurdle nang naaayon sa antas  mababa  katamtamang taas  mataas Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng dumb bells. pompons. bilao. balance beam. of Days 1 2 3 4 5 BEC/PELC No. Mga Katangi Tanging Kakayahan at Kasanayan A 1 OJECTIVES Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan Mga Kasanayang Panghimnasyo/ “Stunts” at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo  head bend forward/backward  head twisting No. pompons. C OJECTIVES Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng dumb bells. bao.

OJECTIVES  trunk bending/forward/sideward/right/left  knee raising  leg raising  long sitting position  side leaning rest  folded position  half-knees stand Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa 1. left and right alternately 32 cts 2 Kalestenics ng lahi Figures I – III Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang “stunts” nang may panimbang Halimbawa:  “Balance Jump”  “Balance Seat” Naipapakita ang koordinasyon.BEC/PELC No. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng aliman sa pandalawahang “stunts” Halimbawa:  “Stoop and Stretch”  “Chum the Butter”  “Rocker”  “Toe Toucher” Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa:  Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) No. Raise left knee in front. of Days 2 3 4 5 . Repeat all. arms upward ct 1 Touch left toe forward arms sideward ct 2 Return to first position ct 3 Position ct 4 b. a.

of Days 6 7 B 1 2 3 .  OJECTIVES Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga “stunts” Kasanayang Panritmo at Sayaw Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasayaw Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4  Touch step  Bleking  Close step  Step swing  Slide step  Gallop  Skip  Brush step  Change step  Cut step  Polka  Heel and toe polka  Hop polka  Two stop turn Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at mga kumbinasyon nito sa ritmong ¾  Touch step  Close step  Step hop  Slide step  Brush swing hop  3-step run No.BEC/PELC No.

1.1.BEC/PELC No.2 1.3 . of Days 4 5 C 1 1.1 1.1 1.1. OJECTIVES  Bleking step  Step swing  Brush step  Waltz  mazurka Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4  Tiklos  Sua Sua  Ba Ingles  Kunday-Kunday  Magkasuyo  Jota Zapatilla Naisasagawa ang alinman sa mga banyagang sayaw  “Oyda”  “Oh Susana”  “Varsovienne” Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa  pagtakbo  paglundag  paggulong  pagpukol  paghagis na kailangan sa athletics Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa takbuhan Mabilisan (sprints) Katamtaman (middle distance running) Malayuan/patagalan (long distance) No.

hudyat na tuntunin ng laro  pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno  paghihintay sa sariling pagkakataon  maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo  pagtutulungan. lakas ng loob.1 1.BEC/PELC No. pagpipigil sa sarili.1 1.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton OJECTIVES Naisasagawa ng wasto ang mga batayang kasanayan sa relay Naisasagawa ng wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan Pataasan at palayuan Naisasagawa ng wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan Ball throw for distance Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-athletics tulad ng:  pangmabilisang pagtakbo  malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo  wastong ayos ng katawan sa pagpukol (body mechanics)  malayuang paglundag (long jump) Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pangathletics tulad ng:  “Circle the bases relay’  “Wheel relay”  “Call race (p. of Days 2 3 4 5 6 .4. 1.2. 434 Kirchner) Naisasagawa ng may pag-iingat ang mga gawaing para sa athletics Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng:  pakikinig sa guro at pinuno (official).3 1. pagkamasunurin at pagkamatapat  pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro  pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan  wastong pampasiglang gawain  angkop at kasuotang panlaro No.2 1.3.4 1. pagkamasigasig.

of Days 4 .BEC/PELC No. IV. Paglahok sa Katangi-tanging Gawain 1 2 3 OJECTIVES Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Halimbawa:  Sungka  Dama  Sack Race  Kadang-Kadang  Patintero  Tumbang Preso  Luksong Tinik No. of Days BEC/PELC No.       OJECTIVES patag at hindi matigas na palaruan walang alahas sa katawan habang naglalaro pag-iwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan pagsusuring pisikal at medical para sa mag-aaral maikling kuko at mga kamay pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog FOURTH QUARTER No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful