SCE 3111 PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2011

1.2 Bentuk Penilaian Kendalian Sekolah Rendah yang diamalkan di sekolahsekolah Malaysia Apakah bentuk PKSR yang diamalkan di sekolah-sekolah rendah di Malaysia? Berdasarkan temuramah dan pemerhatian di sekolah yang telah dijalankan, kebanyakan sekolah menggunakan penilaian seperti yang dinyatakan dalam konsep PKSR tadi. Sekolah-sekolah mengamalkan jenis penilaian yang tidak formal dan tidak formal. Bagi penilaian yang tidak formal,guru-guru yang mengajar membuat pemerhatian terhadap murid yang diajarnya semasa melaksanakan sesi pengajaran. Contohnya bagaimana murid tersebut berinteraksi dengan murid-murid yang yang, respon murid terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, pengelibatan murid dalam kelas dan sebagainya yang boleh diperhatikan dan dinilai. Penilaian ini biasanya digunakan oleh guru-guru untuk mengetahui cara pengajaran yang sesuai bagi murid yang diajar. Untuk penilaian yang formal, guru-guru yang mengajar di sekolah memberikan lembaran kerja, pemerhatian, kuiz, senarai semak, laporan tugasan dan tugasan yang pelu disiapkan di rumah. Ujian-ujian bulanan dan peperiksaan semester juga dilaksanakan pada akhir bulan dan pertengahan dan akhir semester. Kesemua ini dinilai untuk melihat peningkatan dan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid yang diajar. Bagi Tahun 6, kesemua murid akan menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pada awal bulan September untuk menilai murid yang akan masuk ke alam sekolah menengah. Murid yang mendapat skor atau keputusan yang cemerlang berpeluang ke sekolah menengah berasrama penuh dan tawaran-tawaran yang menarik. Bagi sesetengah subjek, terdapat cara lain untuk menilai murid-murid. contohnya bagi subjek seperti Pendidikan Jasmani, sukan & Kokurikulum, Lembaga Peperiksaan Malaysia telah menetapkan bahawa Murid Tahap 1 (Tahun 1 – 3) diukur dan dinilai hanya aspek perkembangan fizikal dan kecerdasan serta penjagaan kesihatan. Manakala untuk murid Tahap 2 (Tahun 4 – 6) dan Sekolah Menengah, aspek sukan, kokurikulum, ekstrakurikulum, pendidikan jasmani dan kesihatan diambil kira dalam pengukuran dan penilaian. Bermula pada tahun 2011 ini, satu kurikulum yang baru 6

PKSR di Malaysia tidaklah jauh berbeza seperti yang diterangkan dalam konsep PKSR. PKSR di Malaysia mungkin akan mengalami perubahan dari masa kesemasa berdasarkan kepada keperluan pendidikan masa akan datang. Kesimpulannya.SCE 3111 PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS 2011 telah diperkenalkan kepada sekolah dan mula digunakan untuk murid Tahun 1 iaitu KSSR. 7 . Penilaian berdasarkan kurikulum ini mungkin berbeza dengan kurikulum yang digunakan dalam KBSR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful