טבלה לאומיות - סיכום מורה

‫ידידי הצעירים‪,‬‬

‫רחל חדאיו – תופעת הלאומיות ותנועות לאומיות‪ .‬טבלה מסכמת‬

‫לאור העובדה שאתם עדיין מתבלבלים קצת בין שלל המושגים‪ :‬סוגים‪ ,‬מרכיבים‪ ,‬מאפיינים‪ ,‬דפוסים‪ ,‬גורמים וכו' – החלטי להכניס את כולם‬
‫לטבלה שיותר ברור ממנה – דומני יהיה קשה לעשות‪.‬‬
‫חשוב שההבחנה הראשונה שלכם תהייה בין‪:‬‬
‫תופעת הלאומיות לבין תנועות לאומיות – וההבחנה הזו מתיישבת על שני מושגים‪:‬‬

‫כאשר אתם נשאלים על תופעת הלאומיות – השאלות יהיו סביב המושגים‪ :‬סוגים או גורמים או מרכיבים‬
‫כאשר אתם נשאלים על תנועות לאומיות – השאלות יהיו סביב המושג‪ :‬דפוסי‬

‫או מאפיינים‪.‬‬

‫הגשמה‪ ,‬ואז דפוסי ההגשמה משתנים מתנועה אחת‬

‫למישניה )גרמניה‪ ,‬יוון‪ ,‬איטליה‪ ,‬צרפת‪ ,‬פולין ( ועל כן אתם צריכים להתייחס לתנועה הלאומית שבחרתם‪ .‬אני אסכם בטבלה למטה את‬
‫גרמניה – כיוון שזו התנועה עליה למדנו‪.‬‬

‫ועכשיו רדו מטה‪ ,‬והגיעו לטבלה שמרכזת עבורכם את כל החוכמה‪.‬‬

‫‪1‬‬

‬‬ ‫לאומיות ליברלית(‬ ‫קבוצה אתנית אליה משתייכים בעלי מכנה משותף לא מבחירה אלא מלידה‪ .‬דת משותפים‪ .‬מסורות‪ .‬טבלה מסכמת‬ ‫תופעת הלאומיות‪:‬‬ ‫סעיף ‪ :1‬סוגים של לאומיות‬ ‫‪1‬‬ ‫סוגים‬ ‫לאומיות אתנית‬ ‫לאומיות אזרחית‬ ‫)לאומיות פוליטית‪.‬לשיוויון‪ .‬לחירות‬ ‫וכו'‪ .‬האידיאולוגיה יכולה להיות מבוססת על ערכים כמו‪ :‬הזכות לחיים‪ .‬המכנה המשותף‪:‬‬ ‫הסטוריה משותפת‪ .‬כאשר קבוצה אתנית חותרת לקבל עצמאות‬ ‫היא מוגדרת כלאום‪ :‬לאום אתני‪ .‬ואינה מדגישה את‪ :‬היסודות האתניים‪.‬לשון‪ .‬חשוב לזכור‪:‬‬ ‫הלאומיות האתנית מדגישה‪ :‬הסטוריה‪ .‬חשוב לזכור‪ :‬הלאומיות האזרחית מדגישה את ערכי הדמוקרטיה‬ ‫והחירויות ואת ריבונות העם‪ .‬כאשר קבוצה כזו‬ ‫שואפת לעצמאות לאומית היא נקראת ‪ :‬לאום פוליטי‪ .‬ההצטרפות אל הקבוצה היא מרצון‬ ‫)מבחירה(‪ .‬‬ ‫המשך בדף הבא‬ ‫‪2‬‬ .‬ואינה מדגישה בהכרח את‪ :‬ערכי הדמוקרטיה או ריבונות העם‬ ‫קבוצה חברתית שמתגבשת סביב רעיון אידיאולוגי משותף למאבק משותף‪ .‬מנהגים‪ .‬סמלים‪ .‫רחל חדאיו – תופעת הלאומיות ותנועות לאומיות‪ .‬תרבות‪ .‬מורשת תרבותית משותפת‪ .‬דוגמא‪ :‬ארה"ב‪ .‬לשון‬ ‫ודת משותפים‪ .‬סמלים‪ .‬זיכרון קולקטיבי‪ .‬דוגמא‪ :‬מרבית המדינות בעולם כולל ישראל‪ .‬קבוצה‬ ‫אתנית לעיתים חיה כמיעוט בתוך מדינה מסויימת‪ .

‬על רקע זה הערצה אל נפוליאון התחלפה‬ ‫ברעיונות שהוא הביא עימו‪ :‬התעוררות הלאומיות נגדו ונגד הצרפתים הכובשים‪.‬ועל כן‪:‬‬ ‫ההשכלה היוותה גורם לאומי מאחד‪ .‬‬ ‫טריטוריה זו היא‪ :‬המולדת של אותה קבוצה אתנית‬ ‫חיים ויצירה בתחומי המולדת יצרו בקרב הקבוצה האתנית תחושת אחדות וייחודיות‪ :‬לשון‪.‬מיתוסים‬ ‫ושירה והטפה לאורח חיים ייחודי‪ .‬משכילים מבקרים את הסדר החברתי ודורשים שינוי‬ ‫שעיקרו ‪ :‬מתן ריבונות לאזרח ולא לשליט‬ ‫התחוללה נוכח חילחול רעיונות ההשכלה שהביאו להתלכדות לאומית של העם הצרפתי‪ .‬‬ ‫בשל הניכור שנוצר מתהליכי העיור‪ .‬ביטול זכויות יתר לאצולה‪ .‬החלשת כוח הכנסייה‪ .‬הושם דגש על לימודים כלליים‬ ‫ומספר יודעי קרוא וכתוב גדל משמעותית‪ .‬‬ ‫מסורות‪ .‫רחל חדאיו – תופעת הלאומיות ותנועות לאומיות‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ .‬אך כיבוי נפוליאון‬ ‫הובילו גם לאכזבה משום שלא איפשר לעמים הכבושים להשתתף בשלטון ובכך איכזב את תקוות‬ ‫המשכילים שחדלו לראות בו משחרר וראו בו מדכא‪ .‬‬ ‫טיפוח יצירות ספרותיות‪ .‬מיתוסים ואגדות‪.‬‬ ‫הרומנטיציזם והרעיונות הלאומיים‬ ‫תהליך התגבשות האומה נעשה על טריטוריה מסויימת שבתחומה קבוצה אתנית מסויימת‪.‬החייאת אגדות עם‪ .‬מסורות ותרבותה הקדום של האומה‪ .‬מאפיינים של תופעת הלאומיות‬ ‫‪2‬‬ ‫גורמים‬ ‫להופעת‬ ‫תופעת‬ ‫הלאומיו‬ ‫ת‬ ‫‪3‬‬ ‫מרכיבי‬ ‫תופעת‬ ‫הלאומיו‬ ‫ת‬ ‫השפעת הפילוסופיות‬ ‫הנאורות של תנועת‬ ‫ההשכלה‬ ‫המהפכה הצרפתית‬ ‫כיבושי נפוליאון‬ ‫השפעת הזרם‬ ‫הרומנטי‬ ‫תהליכי מודרניזציה‬ ‫תהליך חילון‬ ‫התפתחות התקשורת‬ ‫ודרכי תחבורה‬ ‫זיקה לטריטוריה‬ ‫תחושת אחדות‬ ‫תחושת שייכות‬ ‫גרם לשינוי בתפיסה פוליטית‪-‬חברתית‪ .‬התחלת גיבוש לאומיות ליברלית‪-‬אזרחית‬ ‫שחרור מהמשטר הישן והמדכא‪ .‬שוויון בין בני האדם‪ .‬אלה מביאים ל‪ :‬התפתחות תודעת הרגש הלאומי‬ ‫בעיקר המהפכה התעשייתית ותהליך העיור‪ .‬בכך יכולת הפצת הרעיונות גדלה משמעותית והדבר‬ ‫שיחק לידי הרעיונות הלאומיים‬ ‫דרכי התחבורה ואמצעי התקשורת האיצו את תהליך הפצת הרעיונות החדשים ברוח ההשכלה‪.‬‬ ‫צורך זה מסופק עי‪ :‬התודעה והרגש הלאומיים‬ ‫התפתחות מערכות חינוך ממלכתיות‪ .‬טבלה מסכמת‬ ‫תופעת הלאומיות‪:‬‬ ‫סעיפים ‪ : 4 – 2‬גורמים‪ .‬על‬ ‫רק זה גובר הצורך ב‪ :‬תחושת שייכות לקבוצה ולמסגרת חדשה כדי לקבל תחושת בטחון‪.‬יצירת נתק ממסגרות מסורתיות ותחושת ניכור‪ .‬והמודרניזציה והחילון – היתה הלאומיות גורם שנתן תחושת‬ ‫שייכות והזדהות‪.‬מרכיבים‪ .‬סמלים‪ .

‬‬ ‫מלכים‪ .‬כמורה וכו'(‬ ‫וכן כנגד כוחות חיצוניים )מדינה או אימפריה אויבת(‪.‬‬ ‫הנהגה מרכזית של כל היחידות הפוליטיות‪.‬סוחרים‪ .‬מקצועות חופשיים‪ .‬‬ ‫הטמעת לשון משותפת ואחידה לכולם‪.‬‬ ‫המאבק של התנועות הלאומיות כוון כנגד כוחות פנימיים שהתנגדו לביטול ה"סדר הישן" )אצולה‪.‬המורשת והחינוך הלאומי‪ .‬‬ ‫המאבק הלאומי היה עבורם שלב בדרך ל‪ :‬לסדר חברתי חדש‬ ‫המאבק של התנועות הלאומיות הביא להתפתחות התודעה הלאומית כחלק מטיפוח רוח‬ ‫הרומנטיקה‪ .‬מרכיבים‪ .‬‬ ‫המשך בדף הבא‬ ‫‪4‬‬ .‬‬ ‫תופעת הלאומיות‪:‬‬ ‫סעיפים ‪ : 4 – 2‬גורמים‪ .‬‬ ‫משכילים שבצד השאיפה להשגת עצמאות ביקשו לממש את עקרון‪ :‬שלטון העם‬ ‫המעמד הבורגני )אנשי עסקים‪ .‫רחל חדאיו – תופעת הלאומיות ותנועות לאומיות‪ .‬טבלה מסכמת‬ ‫הדת‬ ‫למרות תהליכי החילון לדת היה עדיין מקום מרכזי בהתגבשות תחושת הייחודיות ובתהליך‬ ‫ההתעוררות של הרגש הלאומי‪.‬בדרך זו עוררו מנהיגי התנועה הלאומית את תחושת‬ ‫השייכות של היחיד והלכידות הלאומית של בני האומה‪.‬פקידים וכו'( מתרגמים‬ ‫כוחם הכלכלי לכוח פוליטי‪.‬מאפיינים של תופעת הלאומיות‬ ‫‪4‬‬ ‫מאפייני‬ ‫תופעת‬ ‫הלאומיו‬ ‫ת‬ ‫מטרת על ‪ -‬עצמאות‬ ‫מדינית‬ ‫הנהגת משכילים‬ ‫עמדת הבורגנות‬ ‫התפתחות תודעת‬ ‫השייכות לקבוצה‬ ‫הלאומית‬ ‫הצורך ביריב משותף‬ ‫וגיבוש המאבק נגדו‬ ‫התרכזות במאמץ להשגת עצמאות מדינית והגדרה עצמית בתחומי הטריטוריה‪.‬‬ ‫איחוד כלכלי של כל היחידות הפוליטיות‪.‬ביורוקרטים‪ .

‬‬ ‫‪ .5‬בוצעה חקיקה לרווחת הפועל כדי למנוע התחזקות מפלגות סוציאליסטיות ומצד שני כדי‬ ‫להבטיח את התלות של הפועל במוסדות המדינה ואת נאמנות הפועלים למדינה‬ ‫ולמוסדותיה‬ ‫‪5‬‬ .4‬הורשתה פעילות מפלגות רק במידה שפעילותן לא סתרה את מטרות המדינה או השלטון‪.‬‬ ‫‪ .‬טבלה מסכמת‬ ‫תופעת הלאומיות‪:‬‬ ‫סעיף ‪ :5‬דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות‬ ‫‪5‬‬ ‫דפוסי‬ ‫הגשמה‬ ‫של‬ ‫תנועות‬ ‫לאומיות‬ ‫הצהרת זכויות האדם‬ ‫גרמניה‪ :‬לאומיות‬ ‫אתנית‬ ‫משותפת למרבית התנועות הלאומיות באירופה באותה עת היא‪ :‬משפיעה על כל התנועות‬ ‫הלאומיות באירופה‪ .2‬הגדרת מהם זכויות האדם עבור כלל החברה האנושית‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬והמדינה שלטה במערכת‬ ‫החינוך והדת ובכך יצרה זהות לאומית עם מוסדות הרייך בהסכמה וגם בכפייה‪.3‬התאגדות פוליטית נועדה לשמירה על זכויות האדם הטבעיות‪ .‬‬ ‫‪ .1‬הזלזול בזכויות אדם – היא מקור לשחיתות הממשל‪.‬‬ ‫בהצהרה מנוסחים מספר נקודות מרכזיות‪:‬‬ ‫‪ .‬מקור הריבונות הוא באומה‬ ‫ולא במנהיג‪.‬‬ ‫‪ .1‬תהליך איחוד גרמניה במאבקים צבאיים‪.‫רחל חדאיו – תופעת הלאומיות ותנועות לאומיות‪ .3‬אזרחי הרייך ה‪) 2-‬של ביסמרק( נדרשו לצייתנות מוחלטת‪ .2‬ערכים לאומיים הועמדו מעל הכל ולא היה מקום לערכים ליברליים והומניסטים‬ ‫אוניברסאליים‪.‬מאחוריה מספר רעיונות מובילים שמטרתם‪ :‬התמוטטות "הסדר הישן"‪.‬‬ ‫‪ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful