ZADACI IZ KINEMATlKE ZUPCANIKA 1.

Odrediti potrebne uslove da se osno rastojanje zupcastog para 3,4 poklopi sa osnim rastojanjem zupcastog para 1;2, ako se ovo podesavanje ostvaruje: a. pomeranjem profila zubaca zupcanika 3,4 kada suzupci pravi (j1= 0°), b. usvajanjem pogodnog ugla nagiba zubaca zupcanika 3A kada su zupci kosi, a bez pomeranja profila. Podaci za zupcanike su: ZI = 22; Z2 = 130; mnl,2 = 2,5 mrn; /f1,2 = 15°; Xtl = xa = 0 Z3 = 21; Z4 = 65; mn3,4 = 4,5 mm.

2. Odrediti koliko treba da je pomeranje profila zubaca zupcanika 1, ako se zna da je X2 = 0, a osno rastojanje al,2 = 287,7.mm. Zatim ustanoviti da li ce pri sprezanju zupcanika sa zupcanikom nastupiti podsecanje profila: . c. kada su zupci pravi, d.: kada su zupci kosi sa uglom nagiba /31,2 = go. Podaci za zupcasti par 1,2 su: Zl = 12; 22 = 59; mnl,2 = 8 nun. 3. Odrediti osno rastojanje za zupcasti par 1,2 ako su poznati slc.leci podaci: Zl = 18; Z2 = 40; mnl,2 = 4 mm; fJl,2 = 20°; Xtl = 0;3; Xt2 = 0,1.

a otvor u Vd =VD· telu od bronze i daje 4.maksimalnu silu koja se moze ostvariti navojnim prenosnikom (Fk). .3. Odrediti do koje temperature se moze zagrejati sklop ¢ 80H7!s6 taka da najmanji preklop po apsolutnoj vrednosti ne bude manji od 0. a ono je aksijalno oslonjeno u kliznom lezaju sa precnikom proklizavanja dJl = 14 mm i koeficijentom trenja p.navojni spoj podmazan mascu Il-n = 0.::>_0. da bude u podrucju labavog naleganja.navrtka od bronze. sklopa ¢ 30H7!r6.005 mrn. Nacrtati dobijeno resenje. 0. = 0. Broj obrtaja je n = 720 . Odrediti koji sklopovi. 1 . Odrediti radnu temperaturu do koje se maze 'zagrejati sklop ¢ 50H8!g7. posredstvom zupeaste spojnice je vezan za elektromotor. Odrediti temperaturu na koju. - -J ZADACI 1Z TOLERANCIJA SA PROMENOM TEMPERA TURE 1. Odrediti stepen sigurnostinavojnog vretena Tr 36x6. 0 .~ . 2. prikazan na slici. Materijal navojnog vretena je C1330. Koeficijent trenja u vodicama je I--l = 0. Na navojno vreteno od celika narezan je trapezni navoj Trl2x. ako se obrtanje navrtke sprecava . .sa tri vodice po kojima klizi navrtka.:. Navojno vreteno je u sprezi sa navrtkom ad bronze.navojno vreteno od celikaC1330 sa navojem Tr20x4. da bi se obezbedio minimalni zazor Zdu ::>_ 5/-tm. a otvor je u telu ad sivog liva.6 T.. =: 3. Osovinaje izradena od celika. 0 e 5. Odrediti koji sklop po ISO sistemu moze cia zadovolji postavljene uslove ako je poznato da je TD-:::::0. Elernenat sa unutrasnjorn merom napravljen je od aluminijuma. Ako je poznato da je: .030 mm. a otvor II telu od mesinga.snaga elektromotora PEM = 0.55 kW. ako je poznato da je osovina od celika.09. Navojni prenosnik.01 mm.da se gubici u Iezaju mogu zanemariti. ako je poznato da je osovina od celika.treba zagrejati elemenat sa unutrasnjom merom. Oslonjeno je u aksijalnom kliznomIezaju ¢50/¢42 mm. nazivnog precnika ¢ 10 rnrn. Jl = 0. ako je ono optereceno silom F = 70 kN.ZADACI IZ NAVOJNIH PRENOSNIKA 1.broj obrtaja elektromotora neu = 1375 min-I.15 i . tj. Graficki prikazati dobijena resenja. mm. a preko obrtnog oslonca za podlogu. a da pri tome ostane u funkciji. na radnoj temperaturi od v = 50 treba da obezbedi srednji zazar Zsrv .stepen sigurnosti protiv plasticnih defonnacija navojnog vretena pri maksimalnom opterecenju. Ako je poznato cia sklop osovinice ad celika i zupcanik ad tekstolita.. Navojni par je dobro podmazan. i daje uraden u sisternu zajednicke osovine. i da na norrnalnoj temperaturi Va = 20°C rninimalni zazor treba da bude Z. paje Pn = 6°. Navrtkaje od bronze.2. gde je Zsr = (Zg + Zd)/2. koji obezbeduje lako sklapanje. 2. Kolika snaga je potrebna za pokretanje navojnog prenosnika. ako se na navojnom vretenu ostvaruje aksijalna sila F = 15 kN.1.brzinu aksijalnog pomeranja klizaca navojnog prenosnika (v). 3. b . Yodice su ravnomemo rasporedene na precniku ¢!OOmm.¢ 60H7/IT6 na normalnoj ternperaturi Uo = 20 e obrazuju nei£VC:SH<) naleganje i koja ce od tih naleganja na radnoj ternperaturi od u = 80°C obrazovati naleganje sa zazorom. . koeficijenat trenja na navojcima navrtke je Jl 0. . Sracunati: a .1. c .

).ZADACI IZ MERNIH LANACA (Kotni niz) 1.I _. polozaia. Aksijalno pomeranje puza ograniceno je sa dva uskocnika. __ ~..' ~ lad. I ._. r Zad. . ZadA.<. Opste tolerancije date su po JUS ISO 2768-f.I l'-4.' ' ~.15H13 I __. 2-0. prikazana na skici..3.~-'c i .. Metodom memih lanaca sntcunati vrednosti kote "l" ako je kotiranje izvrseno na prikazane naeine A.. a koji se postavlja iza prvog dostupnog (u ovom slucaju levog) uskocnika.. ~'~I--~ ~o .2 mm. bez i sa primenom tolerancija oblika i Metodom mernih Ianaca sracunati vrednosti kota Ai B i uveriti se u znacaj tolerancija oblika i Tolerancije uglova zanemariti....I. Obicno se tolerise zazor do 0. _ 20-0. Metodom mernih lanaca proveriti da Ii ce se pri datom nacinu kotiranja zupcasto-puznog reduktora (prikazanog na slici) obezbediti potpuno naleganje (po sirini) bokova zubaca spregnutih zupcanika.2h11 A B C 52 +0.1 54 +0. 4.10-O'l!..~P~o~s~to je potrebno da taj zazor bUdesto manji. Medutim. i 'i \. 3. ali u ovom slucaju racunati da ga uopste ne""m"'a . Prokomentarisati resenje.. zbog odstupanja mera moguca je pojava izvesnog zazora koji se kompenzuje ugradnjom kompenzatora (koji nije prikazan na slici). odrediti naJpovoljniji nacin kotiranja. ~--l--I'+" ~ / /' I . B '~-----~I~C~. 57+0. 20-0:. 2. Trokraka polozaja._.:--¥-+''-------'' -lI \ lad. dobijeno zvezda. . ~~---l . .2. kotirana je na dva nacina.. Metodom memih lanaca sracunati vrednosti kota A i B...

---. Veza je opterecena promenljivim momentom M = 2000 Nm upravnom na ravan spoj a. a koeficijent trenja na mestu dodira ploca je J10 = 0.nazivni precnik prstenastog zavrtnja kojim se reduktor kaci prilikom utovara. sa stanovista nasivosti grupne zavrtanjske veze. pricvrscen je za podlogu sa 4 nepodesena zavrtnja izradenih od celika.-. Veza se sastoji od 4 prethodno pritegnuta zavrtnja M8.2. Planetarni reduktor.-----~ .ZADACI IZ ZA VRTANJSKIH VEZA 1. posto pri opterecenju zavrtnjeva ne postoji mogucnost da ulje iscuri. .-. ~1~ 5_0_0 _ ~~ _ F .-. a koeficijent trenja na mestu dodira ploca je flo = 0. preenike zavrtnjeva sa stanovista njihove ~ nosivosti. .--'=--=-=-1=1- t. Odrediti precnike zavrtnjeva u okviru grupne zavrtanjske veze.6. A B -:-preenike 4 uzduzno opterecena nepodesena zavrtnja kojima se B poklopac kucista vezuje za kuciste. Za dvostepeni zupcasti rnotorni reduktor. . 4.faktor udara.2._-_----- men tom T = 18.8.8._ ____J + + 4. kojima se prirubnice cetvrtastih (pravougaonih) cevi medusobno vezuju. klase cvrstoce. prikazan na slici. Odrediti potrebne . + +L. Klasa cvrstoce zavrtnjeva ja 6.e ~. Koeficijent trenja na mestu dodira reduktora 1 podloge je J10 = 0.8. prikazane na crtezu.85 Nm.materijal zavrtnja celik. prikazana na slici.masa motomog reduktora napunjenog uljem m = 250 kg.8. ako je poznato da je: . klase cvrstoce 8..racunati da zavrtanj nije prethodno pritegnut. ako je poznato: . klase cvrstoce 5.-------= opterecenopromenfjiVim'obrtniin "nio. + ~-------. . prikazana na slici..--. Grupna zavrtanjska veza sastoji se od 10 zavrtnjeva.-L. izradena od celika. I + + 200 F 5. ako je izlazno vratilo reduktora . klase cvrstoce 6.materijal prstenastog zavrtnja celik. Odrediti orijentacionu vrednost najvece moguce staticke sile kojom se maze opteretiti konzola.-==-".. Ona se sastoji od 2 prethodno pritegnuta zavrtnja MID. 3. klase cvrstoce 6.racunati kao da je ree 0 obicnom prethodno pritegnutom (prednapregnutom) zavrtanjskom spoju.8. koji izima u obzir moguce preopterecenje pri dizanju reduktora k = 5. sraeunati: A .2.--". • DA 2. prikazan na slici. ugradnje i remonta. Odrediti koliku staticku silu moze da prenese grupna zavrtanjska veza.

Z4 = 42.99. Podaci su: Pem = 4. Racunati da prenosnik pokrece tesko opterecenu masinu elektromotorom sa normalnim polaznim momentom i da pogon traje 24 sata u toku dana. obrtni moment na izlazu B i C .98. stepen iskoriscenia kaisnog para 1]kp = 0. Pem __ T+-Z_I nem --+---~I--------TA ~TB SL 2 ~4~ J . obrtni moment na izlazu B .5 kW. Z2 = 62. Z2 = 55. ako je poznato da je meduosno rastojanje aW2 = 200 mm.1 kW. Z3 = 12. Z4 = 120. precnici kaisnika dj = 110 rnm. = 0. sa elektromotorom sa normalnim polaznim momentom i da pogon traje 8 sati y toku dana ako je poznato da je snaga na izlazu A . Z4- c 2.PA = 1. d2 = 230 mm. brojevi zubaca zupcanika Zj = 23. dz = 250 mm.p = 0. Zk2 = 55. ako je poznato da je snaga elektromotora Pem = 2. Zz TA Zj dz Z3 Z4 TB TA 3. i potrebnu sirinu kaisa mehanizma prikazanog na crtezu. TB = 10 Nm. broj obrtaja elektromotora nem = 1450 min". Z2 = 55. 1 Z6 _Tr. ako je poznato da se mehanizam pokrece posredstvom elektromotora sa normalnim polaznim momentom.98. snaga motora Pem= 4. broj zubaea zupcanika ZI = 20. izlazni obrtni moment T2 = 200 Nm. Za mehanizam transportera. broj obrtaja elektromotora ~ nem = 1445 min". I ___ T Z3 S1. da prenosnik pokrece lako opterecenu radnu masinu.98 i da je TA= TB= Tc= 10Nm. stepen iskoriscenja zupcastog prenosnika 1]== 0. Odrediti tip zupcastog kaisa Zkl!ZKl. brojevi zubaca zupcanika ZI = 1 (puz). broj obrtaja elektromotora nem = 1440 min". stepeni iskoriscenja 1]112 = 1]3/4 = 1]516 = 0.PA = 2. Z6 = 49. o ""'Z4 00 +B . ako je poznato da je snaga na izlazu A .99. koji u normalnim uslovima neprekidno radi 24 sata u toku jednog dana sa srednjim udarima. Odrediti (a) broj obrtaja izlaznog vratila A (nA) i (b) obrtni moment na izlazu A (TA) mehanickog prenosnika.5 kW. stepen proklizavanja kaisnog para '.p = 0. ako je poznato da je: broj obrtaja elektromotora nem = 1450 min'.98.. odrediti oznaku normalnog kaisa i potreban broj kaiseva. stepen proklizavanja kaisnog para '.5 kW.97. Z5 = 12. namenjenih za pogon radnih masina posredstvom zupcanika. Z2 = 52. prikazanog na slici. a kinematski prenosni odnos u = 2.TB = 20 Nm. Z4= 56. stepen iskoriscenja puznog para 1]p = 0. Z6 = 38. stepen iskoriscenja kaisnog prenosnika 1]k = 0. prema slici I i 2. 2. Tc = 100 Nm..ZADACI IZ BILANSA SNAGE 1. nem = 1450 min' . Z5 = 15.99. Z3 = 15. a zupcastih parova 1].5 kW. Z3 = 12.99.TB = 500 Nm. Z3 = 15. ZADATAK IZ KAISNOG PRENOSNlKA 1. = 0. Odrediti oznaku klinastog kaisa normalne sirine. precnici kaisnika dj = 110 rnm. brojevi zubaea zupcastih kaisnika ZkJ = 30. Z4 = 48. a stepen iskoriscenja zupcastih parova 1]. Izracunati potrebnu snagu elektromotora. brojevi zubaea zupcanika Zl = 10. stepen iskoriscenja kaisnog para 1]kp = 0.68.

3a MexaHH3aM.5 kW. = • Z1 . PB OApeAIo1TIII THn 11 WI1PMHY 3ynyacror Kal1Wa Z3IZ4.ll101 a jaKMM YAapIllMCiJ.. Z4= 55. Z3 npeYHIIlK Kalo1WHIIIKad1 = 110 mm.p = 0.. snace YepcTOne.995. Z6 = 55.Pem 5.99.QHM 3a. Z3 = 1 (L). 2. 3aTIo1M... 6poj 3y684a 3yn48HIIIKa Z1 =12 (L). q Y4=1 0.. mY4= 2 mm. aKO je n03HaTO Aa je 06PTHIo1MOMeHT Ha 1013na3YB ..WHornpeHOCHI1Ka .llaTaK. Z5 = 13. 10lIl 100 Z6 "I IlilllI mil . c = = = = 0 = = = I Z1 III Z3 r I!llil G!fllI Il!1lJ 100 .. Z2 = 58.5 mm. TA 3y6a4a Z1 = 14. oApeAMTl-I PBAHIiI BeK Jle}Kaja 6208 KOjl1 ce Hana3l-1 Ha AeCHOM 0CJ10HlIY sparana III. 6pojeBI1 . n03HaTO Aa npeHOCHJ>tKnOKpene naso onrepeneHY paAHy MaWI1Hy.eHT 1.llaTKY 3. /35t6 0 mn5'6 = 4 mm.8 101 Aa je 06PTHI1 MOMeHT aa l113Jla3Y T6 = 50 Nm. Y OKBIo1PY rpynHe aaepraacse seee. Z5 = 18. mn1ft = 1.. = Z6 3. MexaHIo13Ma npl1Ka3a~Or Ha 4pre)K}'.98. Ptft 20°..Item = 1450 mirrt.5 kW. aKO je n03HaTO Aa je aaspraacsa seaa onrepehesa jeAHocMepHO npOMeHlbIo1BOM Clo1nOM F = 5000 N iii Aa je OAHOC KpyrOCTIo1 CI:Jcz = 514 Koecp£14lo1jeHTrpeua Ha Mecry AOAlilpa !lo = 0. 06PTH~ MOMeHT 101 BIII nOAa411 cy npeMa 38.. 6poj 06pTaja eneKTpoMoTopa nem 1440 min-1.C J]. Z3= 16. aKO je - 0-1 ~~~_ • • • • Z4 . OApeAIo1H1 6poj o6pTaja £106PTHIo1 MOMeHT ua 113na3Y C . nplo1Ka3aH Ha 4pTe)K}' y3 nperxo..'..98 a n)')!{Hor napa 71314 0. 1I13BPWYlTI1 aHaJllll3Y cana aa 3yn4aHI1L\lIlMa KOjlo1 aanase Ha BpaTll1JlY TllIlaHanlo13Y csna Ha-MCTOM Bp-aTMJ1Y. ca eneKTpOMOTOPOM ca HopManHIIIM nOna3HYlM M9MeHTOM.qa je Me~YOCHO pacTojalbe az3/z4 500 mm III Aa noroa rpeje 12 cara Y TOKYAaHa...8. casra Ha Z2 1013na3YA . . C CK . 6poj 06pTaja eneKTpOMOTOpa . oApeAIIITIo1 norpe6aH npeYHIo1K aaspnsesa.aKa ce je n03HaTa cuara eneKTpOMOTOpa . Pa4YHaTI1 Aa MeXaHl1aaM P8. CHar8 enesrpoaoropa Pem = 7. 2'6= 36. d2 = 230 mm. n4 Z4 Illiil Z5 Z2 4.. creneu IIIcKopl1wnelba 3ynyaCTIo1X naposa 171ft lJfi6 0. • • 8. Z4 = 46. • • • creres Io1CKopHwnelba Kalo1WHHX npeHOCHIo1Ka 17k = 0...5 kW. Tc ..PA = 1.. Z2 = 48 (0). • crenea nposnaaaaaaa Kalo1. npIIIKa3aHe na 4pTe~..TB = 50 Nm.Tc. crenea HCKopHwnelba 3yn4aCTHx naposa 17z 0. Koja ce cacrolu OA yentpM aaapnsa..2. 3aTHM OApeAMTIo1nOTpe6aH MOAyn ayn4aHI1Ka Z5 aKO je Koecpli1L\lIIjeHT nOMepalba npocplo1na 0 a MaTepllljan aa M3paAY 3yn4aHlIIKa C4320..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful