You are on page 1of 1

Sakai Special Interest Group NL (Sakai SIG NL)

Bijeenkomst 4
31 januari 2007, 10.30 uur (Vergaderkamer 5a, SURF kantoor, Utrecht)

Agenda

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda etc 20 minuten

2. Stand van zaken bij de instellingen en bedrijven 45 minuten


“Rondje langs de velden”

3. Elsevier Opleidingen & Sakai 30 minuten


Walter Brand (Memotrainer)

Lunch
3. Invoering Digitaal portfolio 30 minuten
Pedro van de Schoor (ROC Gilde Opleidingen)

4. Rondvraag 10 minuten

5. Breakout over Nederlandse vertalingen, uiterlijk tot 15.00 uur


Mark Breuker (LOI)

Toelichting
Ad 1. Alvast de volgende mededelingen:
a/ Volgende bijeenkomsten Sakai SIG NL zijn op 4 april 2007 en 30 mei 2007. Altijd 10.30 uur,
SURF, Utrecht. Zet ze alvast in je agenda!
b/ Wytze gaf de volgende presentaties als community manager
1) op 24 november 2006 (SURF Podium), op 27 november 2006 (Universiteit van Tilburg), op
14 december 2006 op OSS symposium, en op 10 januari 2007 bij platformbestuur ICT &
organisatie (van SURF)
Zie voor alle vier presentaties http://elearning.surf.nl/sakai_nl .
c/ Wytze schreef een artikel voor www.livre.nl
d/ Sakai SIG NL is present op Innovatium (27 maart 2007, www.innovatium.nl)

Ad 2.
Er is wederom weer een aantal nieuwe ‘gezichten’ aanwezig, van (nieuwe) instellingen en
bedrijven, vandaar iets meer tijd voor dit agendapunt.

Ad 4.
a/ Wie gaat een presentatie doen op de volgende Sakai conference (12-14 juni 2007,
Amsterdam)?
b/ Zorg dat je er bij komt! Zie http://elearning.surf.nl/sakai_nl/wieiswie

Ad 5.
Zie http://issues.sakaiproject.org/confluence/x/8W4