Latihan

Nama Kelas Subjek

: : : Sains

Jawab semua soalan berikut. 1. Tandakan manakah bahan yang berkarat.

2.Senaraikan bahan-bahan yang boleh berkarat dengan bahan yang tidak berkarat. Bahan boleh berkarat Bahan yang tidak berkarat -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful