You are on page 1of 2

Duhoviti

Misteriozne poruke Svetog pisma

Pod pojmom Biblijski kod podrazumevamo kodirane reÄ•i i fraze koje su namerno postavljene u tekstu Biblije na židovskom jeziku (preciznije, 5 Knjiga Mojsijevih). Zanimanje za Biblijski kod poÄ•elo je rasti nakon izlaska istoimene knjige, u kojoj se tvrdi da su pronaÄ‘ene tabele o dogaÄ‘ajima i osobama iz prošlosti i sadašnjosti...

Pod pojmom Biblijski kod podrazumevamo kodirane reÄ•i i fraze koje su namerno postavljene u tekstu Biblije na židovskom jeziku (preciznije, 5 Knjiga Mojsijevih). Zanimanje za Biblijski kod poÄ•elo je rasti nakon izlaska istoimene knjige, u kojoj se tvrdi da su pronaÄ‘ene tabele o dogaÄ‘ajima i osobama iz prošlosti i sadašnjosti, te da se s pomoću kodova mogu predvidjeti dogaÄ‘aji u budućnosti. No, te tvrdnje žestoko osporavaju brojne religijske skupine. Prava ispravnost Biblijskog koda oÄ•ituje se u sadašnjim i prošlim dogaÄ‘ajima. Kodovi u kojima se radi o budućnosti su neuobiÄ•ajeni i retki, i traže detaljniju istragu u vezi njihove ispravnosti i naÄ•ina na koji su traženi.

Istorija pokušaja dešifrovanja Svetog pisma

Kroz istoriju su brojni nauÄ•nici, filozofi i matematiÄ•ari pokušavali razbiti zagonetku 'Biblijskog koda'. U 13. veku, španjolski je rabin Bachya ben Asher pisao da je u delu o Postanku, u intervalu od 42 slova otkrio jednu tajnu.

Puno primera vezanih uz ovaj fenomen pronaÄ‘eno je nakon smrti slovaÄ•kog rabina Chaim Michael Dov Weissmandla 1957. godine. Uprkos tome, ova tehnika je bila poznata malom broju ljudi, sve do ranih 1980-ih godina kada je nekoliko otkrića izraelskog nastavnika Avraham Orena, zainteresiralo matematiÄ•ara dr. Eliyahu Ripsa sa Židovskog SveuÄ•ilišta u Jeruzalemu za daljim istraživanjem. Rips je tada zapoÄ•eo studiju o ''Torah codeu'' zajedno sa svojim religioznim partnerom dr. Doron Witztumom. Rips i Witztum su koristeći JIS/ELS metodu pomoću kompjutera pronašli mnogo primera za Biblijski kod. Poznati ameriÄ•ki novinar Michael Drosnin, Ä•ija je knjiga The Bible Code bila bestseller diljem svijeta tvrdi da je u židovskom originalnom tekstu Biblije pronašao skrivenu poruku koja nagovešÄ‡uje ubistvo izraelskog premijer ministra Yitzhak Rabina u godini 1995. No, i dalje je bilo prisutno pitanje, je li Biblijski kod samo mit ili se radi o istini koja je šifrirana s razlogom?

Tajanstvene poruke Svetog pisma

ProÄ•itavši šifriranu poruku u Svetom pismu, ameriÄ•ki novinar Michael Drosnin 1994. godine odletio je u Izrael kako bi tadašnjeg predsjednika vlade Jizchaka Rabina upozorio na smrtnu opasnost koja mu je navodno pretila.

U pokušaju pomoći Ä•ak mu je poslao pismo, koje je primilo te ignorisalo nadležno ministarstvo. Drosnin nažalost nije uspeo doći do Rabina, kojega je naposletku 1995., ubio jedan verski fanatik. Senzaciju nakon ovog tragiÄ•nog dogaÄ‘aja izazvala je Ä•injenica da je Drosnin ozbiljan novinar "Washington Posta" koji je izmeÄ‘u ostalog radio i policijske reportaže, stoga mu se nije mogla pripisati lakovernost. Osim toga pomisao na ispunjenje predskazanja zapisanog u Svetom pismu koje je pisano prije 3000 godina ledila je krv u žilama. Atentat u Izraelu bio je još jedna potvrda i dokaz o postojanju tajanstvenog koda Biblije - šifriranog teksta u kojem je navodno, zapisana celokupna budućnost Ä•oveÄ•anstva. No, Drosnin navodi kako je ovaj dogaÄ‘aj samo deo velikog mozaika ljudke poveti sadašnjosti i budućnosti zapisane u Bibliji. U knjizi su osim toga opisani i dogaÄ‘aji poput: ubistva egipatskog i ameriÄ•kog predsednika Sadata i J.F.Kennedyja, Drugi svetski rat, afere Watergate, holokaust, tragedije Hiroschime, sletanja Ä•oveka na Mesec, Zalivskog rata, pa sve do mandata Bill Clintona.

http://duhoviti.com

Ovaj sajt pokreće Joomla!

Generisano: 27 May, 2009, 22:55

Duhoviti

Biblijski kod razbijen uz pomoć kompjutera?

Dodatni dokazi za one koji veruju u postojanje Biblijskog koda dolaze iz matematike. Elijahu Rips je matematiÄ•ar koji tvrdi da je 'Biblijski kod' kompjuterski program, uz pomoć kojega se može dešifrirati Sveto pismo.

{youtube}Lk3VgQgxiqE{/youtube}

On je zajedno s dvojicom izraelskih kolega, fiziÄ•arom Doronom Witztumom i Joavom Rosenbergom, izabrao 300 židovskih pojmova koji su imali sliÄ•na znaÄ•enja. Kasnije su im dodali imena, datume roÄ‘enja i smrti 66 najpoznatijih Židova koji su živjeli izmeÄ‘u 9. i 19. stoljeća. Sve podatke unijeli su u program za dešifriranje, a rezultate istraživanja objavili u nauÄ•nom Ä•asopisu "Statistical Science''. Dešifrirane reÄ•i bile su: "Rabin", "Amir", "Tel Aviv" i godina ubojstva. Popreko, preko Rabinovog imena mogu se naći reÄ•i: "Ubica koji želi ubiti". Još jedna od zanimljivosti dogodila se nakon što je Rips u program ubacio ime i prezime iraÄ•kog diktatora Sadama Huseina. RaÄ•unalo je nakon nekog vremena izbacilo reÄ•i: "Scuds", "ruske rakete" kao i datum poÄ•etka rata i ime "Husein". Bio je to još jadan dokaz o mogućnosti dešifriranja te predviÄ‘anja dogaÄ‘aja, no nauÄ•nici, iako priznaju da tu ima neke logike, misle da se oko pitanja Biblijskog koda još puno toga Ä•ini nejasnim.

http://duhoviti.com

Ovaj sajt pokreće Joomla!

Generisano: 27 May, 2009, 22:55