Jo Nesbø A MEGVÁLTÓ

Egy héttel karácsony előtt, Oslo legforgalmasabb bevásárló utcáján agyonlövik a norvég Üdvhadsereg egyik munkatársát. Az eset előtt mindenki értetlenül áll. A nyomozást vezető Harry Holénak és csapatának szinte semmi kiindulópontja nincs: sem használható bűnjel, sem indíték, de még egy valamirevaló személyleírás sem. Mindössze annyit tudnak meg, hogy a tettes piros kendőt viselt a nyakán. Megindul hát a hajsza az ismeretlen, hidegvérű gyilkos után, aki közben tovább vadászik a norvég főváros fagyos utcáin, mert még nem végzett a feladatával…

Copyright © Jo Nesbø, 2005 A mű eredeti címe: Frelseren Published by agreement with Salomonson Agency Magyar kiadás © Animus Kiadó 2010 Fordította: Petrikovics Edit Sorozatszerkesztő: Gábor Anikó Szerkesztette: Kukucska Zsófia Borítóterv: Beleznai Kornél Korrektor: Thész Dóra Kiadta az Animus Kiadó 2010-ben 1301 Budapest, Pf.: 33

„ Ki jön ott Edómból, vérvörös ruhában Bacrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? - Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz.” Ézsaiás, 63

ELSŐ RÉSZ
ADVENT Első fejezet
1991 augusztus. Csillagok
Tizennégy éves volt és biztosra vette, hogy ha összeszorítja a szemét és erősen koncentrál, látni fogja a tetőn keresztül a csillagokat. Körülötte nők szuszogtak az alvók egyenletes, mély lélegzésével. Egyvalaki horkolt csak, Sara néni, akit a nyitott ablak alá tolt matracon szállásoltak el. Behunyta a szemét és megpróbált a többiekkel együtt lélegezni. Nehezen aludt el, különösen mióta hirtelen minden úgy megváltozott körülötte. Mások voltak itt Østgårdon az éjszaka és az erdő kintről beszűrődő hangjai. A templomi összejövetelekről és a nyári táborokból jól ismert emberek sem voltak ugyanolyanok. És ő maga sem volt már ugyanaz. A mosdó fölötti tükör ezen a nyáron új arcot mutatott. Megváltozott a teste is, és új érzések támadtak benne: azok a különös hideg és meleg hullámok, amelyek akkor öntötték el, ha valamelyik fiú rápillantott. Pontosabban, amikor az egyikük rápillantott. Robert. Ó is egészen más lett ebben az évben. Ismét kinyitotta a szemét és a sötétséget fürkészte. Tudta, hogy Isten bármit képes lehetővé tenni, akár azt is, hogy ő láthassa a csillagokat a tetőn keresztül. Ha akarja. Hosszú és eseménydús nap volt a mai. A száraz nyári szél végigsöpört a gabonamezőkön, a falevelek pedig olyan lázas táncba kezdtek, hogy a fény villódzva hullott az udvar füvében üldögélő vendégekre. Az Üdvhadsereg tiszti iskolájának egyik kadétját hallgatták, aki a Feröer-szigeteken végzett prédikátori munkájáról tartott beszámolót. Csinos fiú volt, és hatalmas szenvedéllyel, átéléssel beszélt. Ő mégis azzal volt elfoglalva, hogy elhessegesse a feje körül zümmögő poszméhet, s miután sikerült, megadta magát a meleg álmosító hullámainak. Amikor a kadét befejezte mondandóját, minden szempár a parancsnokra, David Eckhoffra szegeződött, aki ötvenes éveit meghazudtolóan fiatalos, nevető szemekkel pillantott végig a

hallgatóságon és az Üdvhadsereg köszöntésével üdvözölte őket: válla fölé emelt jobb kezének mutatóujját az ég felé nyújtotta és halleluját zengett. Majd áldást kért a kadétok szegények és kitaszítottak között végzett munkájára és az egybegyűltek emlékezetébe idézte Máté evangélista szavait, miszerint a Megváltó bármikor feltűnhet közöttük az utcán, akár egy éhező, nincstelen börtöntöltelék képében is. Valamint arra, hogy a végítélet napján mindazok, akik a legkisebbeknek segítségére voltak, örök életet nyernek. Úgy tűnt, hosszabb beszédre készült, de valaki odahajolt hozzá, a parancsnok pedig nevetve azt mondta, hogy mivel a program szerint ez Ifjak Negyedórája, most átadja a szót Rikard Nilsennek. Észrevette, hogy Rikard hangja sokkal felnőttesebben cseng, amint köszönetet mond a parancsnoknak. A fiú szokásához híven most is előre megírta a beszédét, majd szó szerint megtanulta, most pedig csak áll és darálja a bebiflázott leckét arról, hogy Jézushoz hasonlóan ő is az Isten országáért vívott harcnak akarja szentelni az életét. Bár ideges volt, mégis egyhangúan és álmosítóan beszélt, zárkózott pillantását lopva a lányon nyugtatva. Ő pedig álmosan pislogott és a fiú unalmas frázisokat formázó felsőajkán gyülekező izzadtságcseppek mozgását figyelte. Ezért nem is reagált azonnal, amikor a kéz megérintette a hátát. Csak miután az ujjhegyek lassan végigvándoroltak a gerincén, le egészen a dereka alá, ő pedig megborzongott a vékony nyári ruha alatt. Megfordult és egyenesen Robert nevető barna szemébe nézett. És azt kívánta, bár az ő bőre is olyan barna lenne, mint a fiúé, mert akkor el tudná rejteni előle, mennyire elpirult. – Psszt – szólalt meg Jon. Robert és Jon testvérek voltak. Annak ellenére, hogy Jon egy évvel idősebb volt fivérénél, gyerekkorukban gyakran ikreknek gondolták őket. Mára azonban, hogy Robert is betöltötte a tizenhetet, a különbségek egyre jelentősebbek lettek a két fiú között. Robert derűs volt, könnyed, és ügyesen gitározott, az istentiszteleteket azonban nem mindig vette eléggé komolyan. Szerette ugratni a társait, de olykor túlzásokba esett, különösen, ha észrevette, hogy ezzel megnevettethet másokat. Ilyenkor gyakran Jon volt az, aki közbelépett. Az idősebbik fivér derék, kötelességtudó fiú volt, akitől a legtöbben azt várták, hogy idővel bekerül majd a tiszti iskolába, és – bár erről nyíltan nem esett szó – keres magának egy lányt az Üdvhadsereg kebelén belül. Robert esetében ez utóbbi már nem tűnt annyira magától értetődőnek. Jon pár centiméterrel magasabb volt az öccsénél, mégis Robert tűnt magasabbnak. Jon háta ugyanis már tizenkét éves korában elkezdett meggörbülni, mintha a világ minden gondja az ő vállára nehezedne.

hogy egy árva szót szólt volna bárkihez is. Csak a pillantását érezte magán néhány alkalommal. Azzal felállt és elsétált. ő azonban ülve maradt és nézte. A lány a tenyerébe pillantott és majdnem hangosan felsikoltott. mert mostantól kezdve ez a tanya a közös nyaralóhelyük. Mutatok neked valamit. És mit csinál itt egyáltalán? Előző este érkezett és azóta összevont szemöldökkel járkált fel s alá. Ez is új volt. hogy senki sem látja. így tisztában volt vele. hogy másik városba. Robert tekintetében azonban volt valami. A sarkon gyorsan körülnézett és csak akkor szökkent be a pajta ajtaján. és Østgård korábbi tulajdonosainak az unokája. gyere a pajtába. ahogy a fiú gyorsan elkapja róla a tekintetét. beletett valamit és odasúgta neki: – Ha ez a parancsnokjelölt végzett. Amikor felé pillantott. amit az Üdvhadsereg nem sokkal ezelőtt vásárolt. Rikard végre befejezte mondanivalóját. Tulajdonképpen egész helyes fiú volt. Mert idén mindenki őt bámulta. szép. Egy nap majd hozzámegy az egyik fiúhoz az Üdvhadseregből. aki megragadta a kezét. Csak annyit tudott. a lány pillantása végigsiklott a hallgatóságon. Ő volt az egyetlen. De mindig visszatérnek majd Østgårdra. . ami a bátyjáéból hiányzott. arányos vonásokkal. Miközben Rikard beszélt. még éppen észrevette. sem lába nem volt már. amiről a lány nem is tudta eldönteni. A ház lépcsőjén. meg hogy néhány évvel idősebb. ahogy a saját. de valahogy olyan magányosnak tűnt. akit egyáltalán nem ismert. Egytől egyig ismerős arcok. vagy akár az ország másik részébe vezényelik őket. hogy a Gilstrup család meglehetősen tehetős. amikor már meggyőződött róla. Gondolatai közül Robert zökkentette ki. micsoda. Végül elindult az udvari vécé irányába. – Tudod. Valami a pillantása mélyén. Másik kezét a szájára tapasztva a fűbe ejtette a fiú ajándékát: egy poszméhet. Oslói gyülekezetükben mindkét családot nagyra becsülték és „erős famíliaként” tartották számon. és lehetséges. és persze azt. mint ő. Még mozgott. hogy Mads Gilstrupnak hívják. egy szőke fiú ült és az ölében fekvő macskát simogatta. hogy őt magát is különleges figyelem övezi. a birtokra. az egybegyűltektől kissé elkülönülve. valamint Jon és Robert szülei a kávésasztalok felé veszik az irányt. hogy szeretné-e megtudni. anélkül.Mindkettőjük arcbőre sötét tónusú volt. valami sötét és játékos. de sem szárnya. mi ez? – Robert szemében és tavaly óta elmélyült hangjában nevetés bujkált.

úgyhogy gyorsan megpróbált a plafon repedéseire koncentrálni. Most. hogy a fiú ajkai egy szót formálnak. Viszonozta a pillantását és a könyökére támaszkodva hátradőlt. – De hát direkt neked készítettem – zihálta Robert. amiről ő maga sem tud. hogy a matracon fekve újra felbugyog a torkában a nevetés. azzal a keze hirtelen eltűnt a lány ruhája alatt. mi az. egyszeriben az egész sokkal nagyobbnak és fontosabbnak tűnik. – Nem – hazudta és leült mellé a szénába. Ő pedig csak akkor jött rá. ahogy Robert a bugyijához nyomja. A fadarab az összezárt combjai között maradt. érezte. mintha egy engedetlen kutyával beszélne. de ezzel egyidőben a szégyen is elöntötte. ne! Érezte. Szerelmes. És szerelmes. Megkönnyebbült. Rajzokból már ismerte és csak remélni tudta. sem kiáltani nem tudott. – Hagyd abba. amikor hirtelen Jon hangját hallotta a pajta ajtajából: – Robert! Robert. hogy Robert számára mindez több volt. sem válaszolni. mert Jon félbeszakította a durva játékot. a lányra kacsintott és kifutott a bátyjához a napfényre. Ő pedig felült és lesöpörte a ruhájáról a szénát. mintha olyasvalamit tudna róla. És nem úgy. amikor Robert a magasba emelte a fadarabot. Robert megint azzal a kötekedő pillantással méregette. egyenesen Robert barna szemébe és látta. mint tizenkét vagy tizenhárom éves korában. majd még mielőtt a lábát gyorsan összezárhatta volna. ami ide való – mondta Robert. hogy a fiú ne láthassa. hogy odabenn elég sötét van ahhoz. És szégyenkezett. pont ugyanolyan őrült. A fiú lehelete forró volt a nyakán. A kemény gyökér a combjához dörzsölődött. – Gyere ide! – parancsolt Jon az öccsére olyan hangon. Teljesen őrült! Ő pedig… Na igen. Igen. amit állandóan a zsebében hordott.A fiú hanyatt feküdt a szénában és egy gyökeret farigcsált a bicskájával. vele mi is a helyzet? Hiszen ő is őrült. amikor Robert kihúzta a kezét. ne – suttogta. Robert kurta nevetéssel felállt. Megkönnyebbülést érzett. hogy a fiú elereszti. mint csupán játék. Később. . – Valami. – Robert. mégis kuncogni kezdett. mennyire elvörösödött. mert úgy tűnt. hogy már tizennégy. nem akarom! – Nemet mondasz? Nekem? Elakadt a lélegzete. amit ugyan nem értett. ez az. a vacsora előtti asztali áldás alatt felnézett. Érezte. És sokkal izgalmasabbnak.

Vadászó állatok. Ez se nem szarka. csupán egy szívformát vágtak az ajtajába. Aztán felhúzta a hálóingét. Szorosan behunyta a szemét. amikor néhány óra múlva megpirkad. hogy ha valóban van benn valaki. Köhögni kezdett. A beálló csendben neszezés ütötte meg a fülét. A furcsa. visszaült és hallgatózni kezdett. Felcsapta a vécé tetejét. Ahogy közeledett hozzá. Miután végzett.Az ablak alatt Sara néni felhorkant és abbahagyta a horkolást. ahogy az éjszaka ismeretlen hangjait hallgatva végigkocogott az udvaron. Persze az is lehet. hogy van-e éppen odabenn valaki. se nem éjjeli bogár. Megvárta. Rikard állítólag látott egy rókát az erdő szélén. Valószínűleg egész idő alatt . Megragadta a kilincsként funkcionáló fadarabot és maga felé húzta. Az égen csak néhány csillag szikrázott. A fák lombjának halk susogásán és a fülében doboló vér lüktetésén kívül azonban semmit nem hallott. A szellő hűvösen simogatta a bőrét. Most például egészen határozottan úgy érezte. Át kell vágnia a harmatos füvön a sötét pajta mellett. Kimászott a hálózsákból. Az udvari vécé magányosan álldogált a pajta mögötti magaslaton. ami így az éjszaka közepén egészen másként fest. amelyek naphosszat körülöttük vannak. amik napközben csendben vannak. csak most másmilyen zajt csapnak. hogy helyreálljon a pulzusa. De a legrosszabb mégiscsak az volt benne. és azok is hamarosan eltűnnek majd. de nem volt rá szüksége. az illető jelezni tudjon. Az ülőke mellett egy zseblámpa állt. de muszáj volt. A sötét alak szinte teljesen kitöltötte az ajtónyílást. Fellépett a kőlépcsőre. ferde házikót festetlen deszkákból tákolták össze. Ezenkívül csend honolt a környéken. megrepedeztek. letolta a bugyiját és leült. A valami gyorsan mozgott a vécé mögötti magas fűben. lecsukta az ülőkét. Kifújta a levegőt. hogy az ember soha nem tudhatta. egyre magasabb lett. Talán egy bagoly? Pisilnie kellett. elszürkültek. Odakint valami felsüvöltött. A feketeség üresen ásított felé. Egy porcikája sem kívánt kimenni. Ez biztosan nem valami állat. Alakot váltanak. Megváltoznak. belebújt a szandáljába és az ajtóhoz osont. de ez sem segített. gyorsan felrángatta a bugyiját. hogy ezek ugyanazok az állatok. amelyek az évek során meggörbültek. Gyorsan elkezdett csurgatni. majd behúzta az ajtót és beakasztotta a kampót. hogy a helyiség foglalt. A szíve azonban már hangosan kalapált. aztán kiakasztotta a kampót és kinyitotta az ajtót. Ablaka nem volt. Az erdőszélén az egyik fáról egy szarka röppent fel. aminek a hangja elnyomta a kinti zajt. Bogarak.

hogy ha összeszorítja a szemét és koncentrál. Ő pedig bénultan feküdt a nyakának feszülő késpenge alatt. teljes csendben. átláthatatlan felhőtakaró alatt. vasárnap. sápadt fénynégyzetek szorították ki. És a lány torkát egyetlen hang nem hagyta el. amit sem kimosni. felforrósodott fém. De semmi különöset nem látott a nyakába kötött piros kendő fölött. kölnivíz. a feje fölött azonban a párizsi utcák egyelőre hidegen és csupaszon nyúltak el az alacsonyan lógó. emberi izzadság. Ha akarja. mi lehet az. ám összetéveszthetetlen szagot. hogy valódi. Keze utat talált a lány hálóinge alá és letépte a bugyiját. sem kiszellőztetni nem lehet a metró üléseiből. rekedt hang..ott ácsorgott a lépcsőn. Körülnézett. A szeme izzott a sötétben. december 13. Azt a szagot. Vasárnap este lévén a metrókocsi épp csak félig telt meg. miközben véresre harapta az alsó ajkát. – Te? – kérdezte a lány. láthatja a csillagokat a tetőn keresztül. Mert tizennégy éves volt és meg volt róla győződve. Mert Isten akár ezt is megteheti. De miután az üvege máris megkarcolódott. – Egyetlen hang és darabokra váglak – suttogta. . hogy a nadrágját leeresztette volna. Kabátujját felhúzva rápillantott a csuklójára simuló Seiko SQ50-re. ami a Courcelles és a Ternes közötti alagút falán épp olyan feketének tűnt. tüzelő korcs. hol lappanghat a titok. egyáltalán nem volt biztos benne. A szembejövő vonat keltette légnyomás megremegtette az ablaktáblát. csupán egy kifejezéstelen arcot. – Én – válaszolta a remegő. Az ölében pihenő Le Monde havat ígért. valamint egy szempárt és a hajat. Látogatás A férfi a metrókocsi ablakában visszatükröződő arcvonásait tanulmányozta. támadója pedig már azelőtt lökdösni kezdte altestével. Azzal rávetette magát a lányra. mint valami hormonoktól megkergült. amit részletfizetés gyanánt kapott egyik ügyfelétől. Próbált rájönni. Orrcimpái kitágulva szívták magukba a nedves cement. Második fejezet 2øø3. dohány és nedves gyapjú elegyéből álló gyenge. a fölé tornyosuló alak pedig behúzta maga mögött az ajtót. Negyed nyolc. mint a metróban honoló végtelen éjszaka. a sötétséget pedig villódzva elfutó. A következő pillanatban a lány már a lecsukott vécéfedélen feküdt.

A robbantásokat és a sikoltozást is. A vér és az égett hús szaga semmihez nem hasonlítható. És csak este. A szabadság szagát.Az emberek többnyire aludtak a metrón. Egy orvos dugta ki a fejét a folyosóra és behívta őket a szobába. az építőmunkások védőszentjéhez mormolt kérését. és oda-vissza utazott a végállomások között. Aztán végre kijuthat a katakombákból. Talán épp azért ereszkedett le ide a katakombákba. meleg vizelet szagát. Már csak két feladat volt hátra: a ma esti és végül az oslói. Hatalmas kezével megragadta a betonalapból kiálló vasak végét. Tizenöt éves volt és a vukovári kórház folyosóján ülve hallgatta. hogy valójában halott. aki egyszer azt mondta. A szagokat azonban nem sikerült. mintha ketté akarta volna tépni. majd egy . Szagok. aki pontosan így. hogy mégiscsak tanárnő anyjának volt igaza. amit látott vagy hallott. Ahogy az ágyhoz közeledtek. helyette nagy. addig a legalapvetőbb szagokat sem képes felidézni. De lehet. őt hívták az építkezésekre. csukott szemmel ült a metrón egész álló nap. egy forrasztópáka-szerű eszközzel lezárták az artériákat. Különösen hétköznapokon. hogy a napi utazás álomtalan átmenetté váljon a semmiben. A várost a folyó felől támadó szerb tüzérség robbantásait hallgatta és a sebesültek sikolyát. Olvasott egyszer egy férfiról. ahogy anyja újra és újra elismétli a Tamás apostolhoz. A szerelvény újra nekilódult. hogy Isten oltalmazza meg a férjét. barna öklét bámulta. A vécéfertőtlenítő golyó és a friss. Küldöncként dolgozott a kórházban és már megtanulta kizárni a hangokat. a metrókocsi takarításakor vették észre. ahol a metró térképének piros vagy kék vonalai néma kötőjel módjára kapcsolják össze a munkát a szabadsággal. amikor a kőművesek elkészültek. Az élet mellett döntött. hiszen ez volt a város legerősebb keze. hogy amíg az emberi agy a legapróbb részletére is emlékszik annak. mindig alszanak. hogy ebben a halványsárga koporsóban zavartalanul húzhasson egy kék kötőjelet az élet és a túlvilág közé. Egyet különösen nem. Kikapcsoltak. Ternes megállójában felsikoltott az ajtók záródására figyelmeztető jelzés. behunyták a szemüket és hagyták. ami úgy markolta a matracot. majd. ahol már hosszú ideje nem hangzott fel egyetlen újszülött sírása sem. És akár meg is tehette volna. hogy a páciens el ne vérezzen. képtelen volt az apja arcára nézni. Behunyta a szemét és megpróbálta felidézni azt a másik szagot. A képek villódzni kezdtek lehunyt szemhéja mögött. mert az asszonyok az ostrom kezdete óta nem szültek gyermekeket. Az utolsó két munkája. Apja vashajlító volt. Ő viszont a másik irányba készült vonalat húzni. Amputáláskor a sebészeknek először egészen a csontig fel kellett vágniuk a húst. akiket a szülőszobán operáltak.

Amit az ember éppoly kevéssé tud elképzelni. Igyekezett ellenállni. túl könnyű. mint a szagokat. Teljesen normális volt. ami ezt a feladatot jobban elvégezte volna. Harry kilépett a peronra és mélyen beszívta a metró meleg levegőjét. És a szabadság. akkor már nem ismerné fel. Még nem találták fel azt a gépet.gyors. Mert Isten akár ezt is megteheti. Ellenőrizte a pulzusát. hogy valaki nézi. amikor meghallotta apja fájdalmas és kétségbeesett üvöltését: – Vigyék ki a gyereket! – Ő kérte… – Kifelé! Majd az orvos hangja: – Elállt a vérzés. Mentsd meg! Csonkítsd meg. léteznek módszerek a megfázás elkerülésére. de túl kicsi volt. Hát hogyne. de hagyd őt életben. de nem érezte magát kényelmetlenül sem. amin a cím állt. A mozgólépcső fölött az egyik reklámtábla arra hívta fel a figyelmét. . A karóra másodpercmutatója szaggatottan ugrált. Felállt és az ajtóhoz lépett. köhögött fel válaszképpen. Az ajtó kitárult. nem érzett sem félelmet. Ha akarja. Elindult a kijárat felé. Vécéfertőtlenítő golyó és vizelet. Hallotta. miközben a cetlire pillantott. Összeszorította a szemét. A feje könnyű. mintha valami rongyot csavart volna ki. kezdjük! Valaki megragadta a hóna alatt és felemelte. hogy azok egymásba fonódjanak. Kinyitotta a szemét és hirtelen újra a metrón ült. A szemközti ülésen egy asszony ült. A metró lassított. amikor a férfi ránézett. Vetett egy utolsó pillantást a nőre. állkapcsa megfeszült. A fékek halkan feljajdultak. Sokszor látta az apját munka közben: olyan volt. Fáradt és távoli pillantását azonnal elkapta róla. hogy ha mondjuk ma este újra találkoznának. Nem fázik. de a férfi tudta. nem volt különösen kellemes hangulatban. hogy igenis. Az égett hús és a vér szagát. Az alaposan szemügyre vette őt. ő pedig térdre rogyott és folytatta az anyja által mormolt imát. de nem is izzad. Az az érzése támadt. ahogy az ajtók becsukódnak mögötte és érezte a könnyű huzatot. alaposan begyakorlott mozdulattal egymáshoz hajlította őket. amit a háta mögött mozgásba lendülő vonat keltett. És ekkor hirtelen megérezte a szagot. – A fűrészt! Azután becsapódott mögötte az ajtó. de nem túlságosan könnyű. Magában újra elismételte a címet. Charles de Gaulle – Étoile. sem örömöt.

És akkor mi van? Csak rajta. hogy elfoglalják a várost. Harry önkéntelenül összébbhúzta magát. Még az is lehet. hogy Bjarne Møller mostantól a nyugdíjazásáig azt csinál. Møller még csak nem is onnan származik. szerény. természetellenes melegét és felkocogott a lépcsőn a természetellenesnek semmiképp sem nevezhető hideg és sötét decemberi estébe. mintha meditálna. már amennyiben a városnak volt egyáltalán szíve ebben az évszakban. Áthaladt az üvegajtón. mint valami asztronauta. Barna papírpohár állt előtte. valamint köhögés elleni tablettáit. ide-oda ugráló tekintetével a dílerjét keresve. téli tekintetek mindenfelé. borotválatlan. lehajtott fejjel. a tér pedig hemzsegett a körülötte álló. nyitott tér két sétálóutca kereszteződésében feküdt Oslo szívében. az üzletek vasárnap is nyitva tartottak. amit csak akar. Otthagyja a testületet és a jövő héttől a bergeni rendőrkamara úgynevezett senior különleges nyomozójaként tevékenykedik tovább. sőt kifejezetten divatos ruhát viselő koldus üldögélt jógapózban egy villanyoszlopnak támaszkodva. mintha ez valami titkos kód lenne. Tekintettel arra. a cigaretta pedig föl-le hintázott a szájában. amit valamelyik kávézóból szerezhetett. ami a gyakorlatban azt jelenti. akinek a holnapi lesz az utolsó munkanapja a rendőrfőkapitányságon. Harry az ajándékokkal megrakott szatyrokat méregetve emlékeztette magát. és az órás üzlete melletti falnál toporgott. hogy földönkívüliek. vigyorgó arccal fagyos felhőcskéket lehelt ki. Harry pillantása egy sápadt nőre esett. aki az évek során egyben legfőbb oltalmazója is volt a rendőrség berkeiben. Harry – még ha időnként nem is értette – mindig is kedvelte Bjarne Møllert. A földön egy hosszú hajú. vékony. akik szép csendben azon fáradoznak. fekete bőrkabátot viselt. A kicsiny. Maga mögött hagyta az oslói földalatti fullasztó. Az Egertorget. hogy mind ugyanúgy néznek ki. miközben tulipiros. négyemeletes üzletházak ablakainak sárgás fényében fel s alá rohangáló emberektől. Nem hangzik rosszul. hogy még vennie kell valamit Bjarne Møllernek. Harry főnöke. Egy vastag tolldzsekit viselő férfi imbolygott el mellette. meleg. hogy másfél hét múlva itt a karácsony. ami egyébként tényleg a . végre megvalósítja régen dédelgetett tervét. Hidegtől meggörbült hátak és zárkózott. Még a papírpoharak is teljesen ugyanazok voltak.majd gyapjúkabátja zsebébe mélyesztette kezét és a laposüveg alól előhalászta a cigarettáját. aki lyukas könyökű. Harry belépett az órásüzlet ajtaján. de jó állapotú. de hogy pont Bergen? Eső és ázott hegyek. – Tud ezzel kezdeni valamit? – kérdezte a pult mögött álló fiatalembertől és átnyújtott neki egy nagypapás külsejű órát. Harry az utóbbi években egyre több kéregetőt látott és valahogy az volt az érzése.

gitárhúr halk pendülése ütötte meg a fülét. – Meg lehet javítani? – kérdezte a pult mögött álló fiatalembert. – Tönkrement – legyintett Harry. az enyhén szólva is idejétmúlt Tetrisben. – Hogyhogy? – Egy régiségkereskedőnél sokkal jobb. Aztán a hang felerősödött. aki válaszképpen gyors. Ennek ellenére egy másodperc erejéig felmerült benne. – Rendben – mormolta a férfi. voltak azonban napok. és egy nap Harrynak is ezt kell majd tennie: – Mielőtt túl késő lenne.nagyapjáé volt. miközben a Gameboyt kereste Harry Sofies gatei lakásán tett látogatásakor. De jobban átgondolva a dolgot arra jutott. Már egészen megfeledkezett az ezüstóráról. de a nagyapja azonnal megnyugtatta. hogy továbbadják. érmelegítőt viselő fiú felcsavarta a hangerőt a erősítőn. aki már el is kezdte tanulmányozni az óra belsejét és voltaképpen egészen elégedettnek tűnt Harry döntésével. – Ugyan már – válaszolta Oleg. egészen megfeledkezett az egyébként várva várt párbajról. hogy Rakel. aki kilencéves kora ellenére már hosszú ideje rendszeresen tönkreverte Harryt közös szenvedélyükben. – Mindent meg lehet javítani. amikor a gitáros. Harry a szíve mélyén bízott benne. hátha sikerül felhúznia és életet lehelnie belé. amelyek ráadásul arról szólnak. és helyette az órát kezdte babrálni. mint amibe ennek a helyrehozása kerülne. akiknek az egyik albuma azt a címet viseli. Ettől szinte halálra rémült. – Jöjjön vissza jövő héten szerdán. Oleg mamája nem igazán lenne elragadtatva annak a lehetőségétől. ráadásul működőképes órát kaphat lényegesen olcsóbban annál. milyen alkoholfüggőnek lenni. hogy egy óra pont arra való. hogy ez így is van. – Azért csak próbálja meg – mondta Harry. Az emberek már el is kezdtek gyülekezni az együttes . amikor erősen kételkedett a kijelentés igazságában. Ahogy kilépett az üzletből. Itt volt a karácsony előtti koncertek ideje – az Egertorgeten minden évben ismert művészek játszottak az Üdvhadsereg javára. amikor is Oleg az őszszel rábukkant egy fiókban. hozzáértő kezekkel kinyitotta az órát. hogy alkoholista ex-kedvese egy halott drogos dalaival traktálja a fiát. hogy meg kellene ismertetnie Oleget a Jokke & Valentinernes nevű bandával. egy gyér szakállú. hogy „Mindent meg lehet javítani”. – Nem érné meg. Harry még egészen kölyökkorában kapta Åndalsnesben. az anyja temetésének napján. És Oleg.

– Dehogynem. Úgy tűnt. volt egy megállapodás. mintha az információnak előbb némi kerülőt kellett volna tennie az elszenesedett idegszálak és a szétlőtt szinapszisok körül. én meg tovább is állok. ami neked kell. vértelen ajka egy kissé megrándult. és megpróbált kinyögni valamit. hogy így lásson. – Mert a kölyök jár oda. hogy lecsukassalak. A nő megdermedt. miért nem mehetek a Piatára? Harry várt. hogy Harry hazudik-e neki. ahogy összeugrik a gyomra. . – Ugyan – válaszolta a nő és egyenesen Harry orra elé állt. ami a tér közepén lógott egy állványról. hogy nem akarsz itt venni semmit. mintha arra próbálna rájönni. akik az Üdvhadsereg fekete karácsonyi üstje mögött álltak. A nő rábámult. mintha szinte szórakoztatónak találná a helyzetet. – Te nem a drogosoknál dolgozol. – Eláruljam neked. – Nem én vagyok az. nem? Te jöttél Snoopy helyett? Azonnal szükségem van egy nulla-egyesre! Van… – Sorry – szakította félbe Harry. Érted már. – Oda nem mehetek – szabadította ki a nő a karját. Félrehajtotta a fejét és összehúzott szemmel méregette. – Te vagy az. – Te vagy az? Harry megfordult. A drogos kinézetű nő volt az. Vékony. amire Harry már várt. Azután a nő szemében felvillant a gyűlöletnek az a bágyadt fénye. Hm? A nő félrebillentette a fejét. már korábban is láttalak itt.előtt. – Rendőr vagyok. – Zsaru? – Ha emlékezetem nem csal. Te vagy az a fickó a tévéből. aki lepuffantotta azt a… – Gyilkossági csoport – Harry finoman megmarkolta a nő karját. azt a Platán találod meg. Harry érezte. miszerint a Platán maradtok – jegyezte meg Harry és a nő feje mellett az együttes énekesére irányította pillantását. zsarukám? Harry a nő dacos arcába pillantott. – Ide figyelj. A szokásos reakció némi késéssel érkezett. – Nem akarom. Ne kényszeríts rá. Harry nagy levegőt vett. Harry azonnal meg is bánta a mozdulatot és mindkét kezét a magasba emelte: – Akkor meg mondd azt.

Vannak egyáltalán szavak arra. ami minden jóérzésű emberben a biztonságos. Ideje lenne már abbahagynia ezt a munkát. Ennyit igazán megtehetett. A graffitisek dédelgetett álma. próbálta bemagyarázni magának Harry. Jon Karlsen százados levette az ujját a csengő gombjáról. A bérház úgy nézett ki. Kikereste a nevet a kaputelefonon. közvetlenül a Deichmann könyvtár mellett. de nem volt könnyű dolga. hogy a világ legnagyvonalúbb szociáldemokráciájának polgárai. A Hausmanngate házainak homlokzatát alig lehetett megkülönböztetni egymástól. A szürkére és feketére mázolt homlokzatot frissen festették. Inkább a jeges földre szegezték a tekintetüket. Hátrahajtotta a fejét. – Mert a kölyök jár oda. ez a munkájának természetes hozadéka. a második emeleten pedig egy kiégett lakás ablakait deszkával szögezték be. elkerülhetetlenül megfertőződik az emberek iránti megvetéssel. hogy túlment a kapun. Harry a letaposott. mégiscsak lenne valami szégyenkeznivalójuk. azok sem őrá. hogy alatta az Üdvhadsereg egyenruhája vastag. és odabenn az egyik lakásban megszólalt a csengő. A győztesek jelét. Csak a „foglaltházaknak” is nevezett épületek egyikének a falára mázolt „Nyugati Part” felirat láttán jött rá. mintha annak ellenére. – Nem akarom.– Boldog karácsonyt – mondta az asszony és hátat fordított neki. Az égvilágon semmit sem segített. mert ha valaki már lehúzott tizenkét évet a rendőrség kötelékében. A nő hangja még mindig a fülében csengett. Úgy látszik. Nem nézett a szembejövőkre. meleg otthon képzetét kelti. A Fredensborgveien. Néhány ablakban már lászottak a karácsonyi dekorációk sziluettjei a puha. Elsőre nyílegyenesen elment Fredriksenék háza előtt. Hatalmas darabokban omlott a kékes színű vakolat. és tiszta gyapjúból készült. És talán igazuk is van. A nehéz szatyrokat a járdára állította és felpillantott az épület homlokzatára. Jon megborzongott vékony széldzsekijében és örült. Amikor a tiszti . hogy megfogalmazzuk az elképzelhetetlent? Hüvelykujját a hideg fémgombhoz nyomta. A kapu üvegére egy V-t fújtak. mintha most állt volna ki egy ostromot. ami a nála lévő borítékon szerepelt. hogy megfelelő módon fogalmazza meg mondandóját. sárga fényben. hogy így lásson… Feladta. behunyta a szemét és megpróbálta összeszedni a gondolatait. a hideg mintha az összes színt kiszippantotta volna belőlük. barna hóba ejtette a csikket és elindult. mintha mindannyiuk lelkiismerete rossz lenne. megállt a házszám előtt. De legalább küzdött ellene.

hogy olyan ruhát viseljen. hogy Jon Karlsen háta azért hajlott. Mindazonáltal jó munkát végzett. Valamint azért. Azt mondták. Felsóhajtott és egy százast gyömöszölt a pohárba. nem volt ugyanis hozzászokva. ami passzol az alakjához. hogy minél kisebb felületen érintkezzen a hideg decemberi széllel. Akik azonban ismerték. többek között használt ruhákkal foglalkozó üzlethálózat. hogy közelebb kerüljön az alatta lévőkhöz. tudták. Thea azt szokta mondani róla. étel is van és… A többit elnyelte a zöldre váltó lámpákat követő forgalom böm-bölése. Pillantása a kapu melletti bolt koszos kirakatában felbukkanó tükörképére esett. amelyekbe nap mint nap belefutott. hogy az adományát úgyis drogra váltják – de mit tehet az ember? Nincs új a nap alatt. amit egy mocskos. Egészen kicsi volt. Ha mégsem. aki cigarettafüstöt fújt az arcába és mindent megelőzve megtagadta. azt hihették. Akik ezen a délutánon látták a Hausmanngatén baktatni. gyere be hozzánk a Fyrlysetbe2. színtelen hangon.iskola befejezésekor meg kellett volna kapnia az új egyenruháját. Mindezt mélységes rezignációval darálta végig. az elérhető méretek közül egyik sem passzolt rá. Jon újra megnyomta a csengőt. Mint ahogy most is lehajolt. aki törökülésbe kucorodva üldögélt a havas járdára fektetett kartondarabon. Egy egyszerű A norvég Üdvhadsereg által fenntartott. hiszen pontosan tudta. – Nincs esetleg egy ötvenesed? Jont mindig elképesztette a drogfüggők kizökkenthetetlen céltudatossága. hogy a magasságát tompítsa. hogy a húszkoronás érmével beletaláljon a barna papírpohárba. azért jár hajlottan. reszketeg kéz tartott a kapu mellett. Ebben a vékony kabátban halálra fagysz. – Nem érek rá – válaszolta a batyu. ez is csak a feloldhatatlan erkölcsi dilemmák egyike. – Le kellene jönnöd az Urtegatára a kávézónkba – mondta neki Jon. a görbe háta az oka. most kaptunk télikabátokat. hogy Jézus a személyes megváltója lenne. 1 . ami jégszilánkokkal és megdermedt szeméttel söpörte végig a forgalmas utca járdáját. – Metadonkezelésre várok – válaszolta a szerencsétlen akadozó. 2 Ugyanezen szervezet által működtetett ingyenkonyha és melegedő. amiért Jon hálás szívvel gondolt rá. Így aztán a kezébe nyomták az anyagot és elküldték vele egy szabóhoz. – Kicsit felmelegedhetnél. mintha valami rosszul begyakorolt zsoltárt recitálna. Pedig egyáltalán nem volt nagy. – Mi újság? – kérdezte Jon az emberforma batyutól. hogy nagy. – Legalább a Fretexbe1 nézz be. hátha kapsz néhány meleg ruhadarabot. miközben Jon fekete egyenruhába bújtatott térdére meredt.

az alapzat. ahol a megbeszélt kopogtatási jelüket követően a lány kitárja az ajtót és a karját. – Mi van? – reccsent meg a jelzőgombok fölött a hangszóró. Először azt gondolta. meg kell végre mondania neki. hogy a föld az. Ott ki kellene nyitnia a „B” lépcsőház kapuját. Ma már harmadszorra. hogy kiderüljön. hogy be tudja lökni az ajtót. – Hoztam némi élelmiszert. Theáért. ami mögött már a keleti városrész és Grünerløkka kezdődik. – He? – Jon az Üdvhadseregtől. hogy nem halogathatja tovább. ha úgy adódik. De legalább végre elhatározta magát. Hadd gondolkodjak! – Ha akarja. azután odasiet Thea ajtajához. És Istenért az égben. Csak ételre volt nálam pénz. ennek a kis katonának haza kellene rohannia a Møllerveien és az Aker folyón keresztül. – Hahó! – kiabálta Jon. át a Sofienbergparkon egészen a Gøteborggata 4. ahová bekuporodhat és újra felengedhet. hogy Jon a negyedik emeleti lakásába tart. Talán szükségük le… – Cigarettája van? Jon nyelt egyet és toporogni kezdett a hóban. könnyed hangon üdvözölnie néhány előbukkanó bérlőt. hosszasan hallgatózik majd. és a nadrágja zsebébe nyúlt. – És mit akar? – recsegte a hang. hello. Nem akar többé gyáva féreg lenni. Csak találná meg végre a megfelelő szavakat hozzá. És miután itt végzett. A mobiltelefon a tenyerében rezgett. Jon vagyok. Őszinte akar lenni. – A francba. Ehelyett felliftezik majd az ötödikre. hogy Theával el fogják jegyezni egymást. Egy nagy katona. akik remélhetőleg azt gondolják majd. Jon várt. a város. – Jól van már. szám alatt lévő épületig. Tudta. – Ó. Újra csend lett. Jonnak pedig igyekeznie kellett. a kijelző Ragnhild számát mutatta. tiszta-e a levegő. Visszadugta a telefont a zsebébe és igyekezett nem nézni többet a tükörképére. Az ajtó mechanikája felzúgott. ott a Gøteborggatán. . Letette a táskáját is. a padlástéren keresztül átmegy az „A” lépcsőházba. Apáért Thaiföldön. amit az Üdvhadsereg ad bérbe a munkatársainak. később is visszajöhetek. Valami remegni kezdett. – Nincs.katona.

Hogy ne kelljen a szemembe néznie. de sosem foglalkoztak a franciával. odabenn van – válaszolta a nő puha. A kettejük között feszülő biztonsági lánc masszív sárgarézből készült és egy névtábla nélküli. olajozottan kattant. Franciabugyi. Túlsúlyos volt. Az ajtóra meredt. – A férje is itthon van? – Igen. Magas járomcsont. vagyis most huszonnégy éves.A lépcsőházban mindenfelé újságpapírok. hogy a halványsárga homlokzatot és a fehér redőnyöket az erősen szennyezett levegő miatt csúf koszréteg borította. hogy a negyed presztízséből mit sem vont le a tény. De legalább a hideg miatt nem érezte azt az átható. francia kiejtéssel. A folyosón olajfestmények lógtak. hogy az épületen minden nagyon újnak és drágának tűnik: a kapu sarokpántjai. A nő habozott. Bájos. inkább csak egy kevés kétség bujkált benne az ismeretlen rossz francia kiejtése miatt. Automatikusan megigazította a piros kendőt a nyakában. a zárak. Végül azonban úgy reagált. – Egy üzenetről. amit az ajtónyílásból látott belőle. A lakásból émelyítő szag áradt. Azonnal szólok neki. üres üvegek hevertek. a kaputelefon. – Miről lenne szó? A nő pillantása és hanghordozása nem volt barátságtalan. mint egy lány? Szerelmes volt Grigoriba. . Igyekezett könnyedén mozogni. Jobban meg kellett volna tanulnia franciául. Az anyja esténként folyton az angollal nyúzta. de különösebben kedves sem. A vakító mosolyú Grigori egy évvel volt idősebb nála. Keskeny. szőke és bájos. Ráadásul jólöltözött. Legalábbis abból. Jon megállt a lépcsőfordulóban és letette a szatyrokat. Úgy látszott. mandulavágású szemek. nagy. Miközben odakinn az Avenue Carnot-on álló bérház kapuja előtt arra várt. halvány ajkak. gondolta Jon. észrevette. a padlót fagyott vizelettócsák tarkították. A zár puhán. erre következtetett. a lépései mégis szinte dübörögtek a lépcsőfokokon. az arca a hosszú évek alkoholizmusa miatt felpüffedt. Az ajtóban álló nő a szatyrokra szegezte pillantását. Grigorira gondolt. ahogy várta: – Rendben. Vajon még mindig olyan gyönyörű? Törékeny. a pongyolája alatt viselt fehér póló mocskos. Azzal becsukta az ajtót. hogy a portásnő beengedje. Szép volt. Franciaerkély. ami az enyhébb napokon belengte a feljárót. madame. édeskés-savanykás szagot. A férfi egyik lábáról a másikra nehezedett. súlyos tölgyfaajtóhoz volt rögzítve.

Valaki elfordítja a zárban a kulcsot. – Mi a nyavalyát akar? Jon felemelte a szatyrokat és mosolyogni próbált: – Friss kenyér. a férfi vizenyős írisze és szakállas arca mégsem a józanságról árulkodott. friss karmolás-nyomokon. nem igaz? Például a lelkemet. ami így most három számmal nagyobb. mint aki belülről teljesen összezsugorodott. ahogy csak a gyerekek tudnak egymásba szeretni.előítéletektől mentesen és feltétel nélkül. Én legfeljebb csak egy kis ételt… – Gyerünk. – Megint prédikálni akar nekünk? – érdeklődött. Fredriksen. Fredriksen végighúzta piszkos ujját az orrát ékesítő. – A lélek fölött nem rendelkezhetek. hm? Jon megremegett az egyenruhájában. keresztény kurafi! Gyerünk. mint rosszindulatú és dühös arca. hogy hangzik az Úr mai üzenete? Jon kinyitotta a száját és azonnal be is csukta. Mintha a csontváza és a koponyája összement volna súlyosan lógó bőre alatt. Lépések szűrődtek ki odabentről. Valamit csak szeretne azokért a cuccokért cserébe. Felkészült. – Én csak a keresztény vér szagát érzem… – bár a szavak jól artikuláltan hagyták el a száját. Szeme megpróbált a bevásárlószatyrokra fókuszálni. hogy aztán nyugodt lelkiismerettel ehessünk. ezúttal több sikerrel: – Az üzenet az. halljuk. katona. – Nem. hogy Isten a fiát adta értünk. hogy a halálával… megváltson bennünket a bűneinktől. úgy nézett ki. maga lekezelő. – Hazudik! . barna mancsát és odébb tolta. nem igaz? Fredriksen a felesége vállára tette nagy. prédikáljon egy kicsit előbb! – Mint már említettem. Aztán újra próbálkozott. innentől a szappanig és a vizeletig. A férfi arca felbukkant az ajtónyílásban. Jó illata van. én… – Kezdje! Jon Frederiksenre meredt. Nyelt egyet. Bár hatalmas és erős ember lehetett. Egy kék vonal a munka és a szabadság között. Hamarosan a hó is megérkezik. – Prédikáljon már azzal a nedves kis pinaszájával! – bömbölte Fredriksen. Férfilépések. – Prédikáljon. én igazából csak… – Ugyan már.

A lakásból ételszag áradt. Egészen mostanáig. A férfi az alkarját kaparászta. Sajnos. előkelősködő francia kiejtéssel. még a hitvány nyakkendőcsomója és a lelógó. . és egy ijedt szemű női arc bukkant elő: – Mi az. Igyekezett kerülni a nő tekintetét. Birger? – Ez a rendőrtiszt egy üzenetet hozott nekünk – mondta Birger Holmen színtelenül. a háttérből pedig evőeszközök csörömpölése hallatszott. – Mi az? – nézett a nő Harryra. rövid és tárgyilagos hivatalos értesítést a halálesetről. A fiuk meghalt. Minden stimmelt a borítékban talált képpel. – Pert két órával ezelőtt megtaláltuk. mégis nagyon jól ismerte a tartalmát. mintha valami kapaszkodót talált volna ott. az történt. befelé a kivilágított előszobába. ahogy az asszony szemében elhatalmasodik a félelem. Apa. pillantását pedig egy Harry feje fölött lévő pontra szegezte. Végül az egyik fogasban sikerült megkapaszkodnia. amitől tartottunk: már egy jó ideje halott volt. – Hogy mi a maga feladata? – kérdezte az alacsony. A minden felesleges sallangot mellőző. aki egyre csak a karját vakarta. középkorú férfi azzal a túlzásba vitt. A kaparászás kellemetlen. A halálhír közlésének bürokratikus módját. fém laposüveg szinte égette az ujjait. sokkal inkább azoké. És újra a megfelelő szavak után kutatott. a kikötőben. ami a legkevésbé sem a felsőbb osztály sajátja. Harry nagy levegőt vett és a kabátja belső zsebébe nyúlt. A hideg. Csoszogó léptek közeledtek. és megköszörülte a torkát. Előkereste a borítékot. reszelős hangot keltett. Bár nem olvasta el a levelet. akik oda igyekeznek bejutni. A látogató nyugodtan szemlélte. ahogy a férfi térdre esik mögötte. – Egy konténerben a Bjørvikán. Harry pedig látta. Egy családos férfi. piros házikabátja is. Az evőeszközök csörömpölése abbamaradt.– Nem. Felesége előre lépett az ajtónyílásba. Mindjárt vérezni kezd. majd egy kicsi kéz jelent meg a férfi vállán. – Nagyon sajnálom. hogy átadjam ezt önöknek. de az én feladatom. Birger Holmen mintha hirtelen elveszítette volna az egyensúlyát. Holmen asszony – mondta Harry és látta. sajnos nem – mondta Harry az ajtónyílásban álló férfi rémült arcába nézve. – De… de hát… hol… ? – az asszony pillantása ide-oda ugrált Harry és a férje között. elkezdett hanyatt dőlni. villant át Harry agyán. – A fiunkról van szó? Perről? – Igen.

hogy nagy összegről volt szó. A lövés hangja olyan volt. hogy épp erről van szó. vehetett volna úgynevezett minőségi hangtompítót is több mint ezer euróért. de a falon függő tükörben látta az ajtónyílás fényét és saját. Azután óvatosan behúzta az ajtót. és a pillantása találkozott a férfi feleségéével. anyagilag legfeljebb közepesen eleresztett. Kizárólag a hollywoodi kelléktárakban léteznek olyan hangtompítós pisztolyok. hogy mit tett a férfi. Az előszoba világítása gyér volt. erősen a fegyver csövében lévő menetbe csavarozva. Már ha tényleg a felesége volt. amivel a hangtompító és a fegyver csövének találkozását körbetekerték. A pasas egészen egyszerűen csak idegesít valakit. a saját lakása ajtajában is. Hát. A férfi határozottan irritálta. Kizárt. A keskeny ajtónyíláshoz préselte az arcát. Kezét a szájára tapasztva bámult rá. most már csak az a kis lyuk az övé a homlokán. sárgaréz biztonsági láncra.Nem tudta. mert az arcára kiülő irritáló kifejezést leszámítva a testbeszéde védekező volt. szinte félénk. Egyszerű fémcső volt. saját magától több klasszissal vonzóbb feleséggel rendelkező kisembernek inkább attól lehet félnivalója. Csak nem perzsa? Lehet. Nem valószínű. csupán arra szolgált. Ő kurtán odabiccentett neki. hogy fizikai sérülést okozott volna valakinek. A zsebébe dugta a kezét. sárga rizslámpa lógott. ami a meleg gázoknak a hideg levegővel való találkozásakor keletkezik. A képen szereplő férfi hangtalanul zuhant hátra. Talán olyasvalaki feleségével feküdt le. hogy annyira mégsem ment rosszul a pasasnak. sem pedig a pisztoly mechanikus fémalkatrészeinek kattanását. hogy légmentes zárást biztosítson. esetleg sikkasztott? Azt el tudja képzelni róla. amikor a golyó átlépi a hanghatárt. amelyek pukkanása a popcornkészítés hangjára hajaz. – A feladatom… – válaszolta és felfektette a mindössze háromszáz dollárért beszerzett Llama MiniMax csövét az erős. sem az nem képes arra. Lehet. még itt. de minek? Végeredményben sem ez. Mögötte egy nagy. burgundivörös szőnyegen hevert. – … ez lenne. hogy csinos felesége ellenére olykor-olykor félrelépegetett. Lehet. A fekete ragasztószalag. A holttest egy vastag. A nő az egyik szoba ajtajában állt. hogy számokkal dolgozik. akiével nagyon nem kellett volna? Nem. a pisztolyt visszadugta . tágra nyílt szemét arannyal keretezve. hogy pénzt lopott. mint az ostorcsapás. hogy a neje lesz hűtlen őhozzá. Persze. amit egy zágrábi kovácsmesterrel vágatott bele. hogy százszázalékosan elnyelje azt a hangot. Felemelte a fejét. sem azt a másikat. Azzal a férfira irányította a hangtompítót. Azt inkább kinézné belőle. Egy ilyen alacsony.

A szabadság felé vezető kék vonalon már csupán egyetlen megálló volt hátra. motort. negyven talán még nem volt. Nem. Amikor fél órával később a reptéri busz elhagyta a Porté de la Chapelle csomópontot a Párizsból a Charles de Gaulle repülőtérre vezető autópályán. Harapás Harry kényelmesen hátradőlve üldögélt a székében a rendőrfőkapitányság beton. vasárnap. a levegőben már hópelyhek szállingóztak. Amikor a rendőrök egy óra múlva kihallgatják. mégis ezt kedvelte a leginkább. Harmadik fejezet December 13. Olyan volt. mint egy könnyed. A helyszín elhagyása volt a munkája legkritikusabb része. Sosem használta a liftet. Párizs csendesen morajlott. Két ugyanilyen típusú. Húsz év körüli. egyenesen a férfivécé felé vette az irányt. Behunyta a szemét és a paradiklórbenzol édeskés szagára és a J&J Chemicals citromaromájára koncentrált. amit Halvorsen. Legalábbis úgy emlékszik. a rosszfiúkkal való elszámolásra utalva előszeretettel klíringháznak becézett. ami soha nem jön közelebb.a vállára rögzített fegyvertáskába és elindult lefelé a lépcsőn. Ő suttogva elköszönt tőle. A Llama MiniMaxot egy konténerbe dobta. És soha nem rohant. kigombolta a nadrágját és a vizeletsugarat a csésze fenekén fekvő. A nevet ízlelgette. A portásnő a földszinti lakásának ajtajában állva bizonytalan tekintettel méregette. átlagos külsejű férfi volt az illető. ami váratlanul leállhat.. hiszen a hangja is elárulhatta volna. Ő pedig azt válaszolja. de abba sem akar maradni. vadonatúj pisztoly várja Zágrábban. majd megpihentek a gyér. személyleírást fognak kérni tőle. Esetleg harminc. hogy egy középmagas. fehér piszoártablettára eresztette. Harry viszont olykor. Kilépett az utcára. amikor elhagyta a tetthelyet. mint a mennydörgés. akivel közösen birtokolták a mintegy tíz négyzetméternyi helyiséget. . amikor helyre akarta tenni ifjú kollégáját. fakósárga gabonaszárakon. Miután becsekkolt és a biztonsági ellenőrzésen is átesett. amit már jó előre kinézett magának. és nem beszélt. Mennyiségi kedvezményt kapott. a fiatal rendőrtiszt.és üvegkolosszusának 605-ös szobájában. álomtalan lebegés. vagy bármi egyebet sem. Nem bérelt autót. inkább a továbbképző központ kifejezést emlegette. de az asszony továbbra is csak némán bámult rá. A legutolsó kagyló elé állt. amelyek fagyottan meredeztek a szürke ég felé. Os-lo.

Bette Davisszel és Georg Sandersszel. hogy működött. ahol a frissen hullott hópelyhek konfetti módjára terítik be a zöld. A belső hangra koncentrált. ami átsüvöltött az előtte magasodó rácson és buckákba söpörte a havat odabenn a konténerek körül. azt maga sem tudta. amit épp az ilyen estékre tartogatott. ahogy annak idején a nácik a ciánkapszulákat hordozták a cipőjük sarkában. a fiatal heroinista. Per Holmen. ha valakit drogtartozás miatt végeznek ki. állami tulajdonban lévő üzletekben árulnak szeszesitalt. megtöltötte. Akkor meg mi a fenének akarja arra pazarolni az estéjét. üresen ásító területektől a kikötő olyan volt így az éjszaka közepén. megunta az életét és az egyik konténerben beküldte magának az utolsó lövést. Akkor meg miért van még mindig itt? A képzeletbeli ablakon keresztül Bjørvika körbekerített kikötőjét látta. És érintetlen. de a széllökésektől imbolygó lámpavasak miatt sötét árnyékok futkostak fel s alá a kettesévelhármasával egymás tetejére állított hatalmas fémládák közötti utcákon. A maradék a lefolyóban végezte. A konténerkikötő nyert. soha nem próbálják másnak beállítani a dolgot. Harry felhajtotta kabátja gallérját és hátat fordított az északi szélnek. Vagyis itt egyértelműen öngyilkosságról van szó. Különben is. Harry az órára pillantott. Otthon egy elnyűtt kávéskanna és egy kibontatlan DVD-film várta. Épp ellenkezőleg. Az ügyet felderítették. végzett a jelentéssel. Mankiewicz remeke 1950-ből. mióta októberben az egyik Vinmonopoletben3 vásárolt Jim Beamből. A hatalmas. 3 . nagyjából úgy. Erőszaknak semmi nyoma és a pisztoly is mellette feküdt. De mindegy is. A kerítéssel körbevett területet alaposan kivilágították. Azóta hurcolta magával a mérget. Az informátorok tudomása szerint Per Holmen senkinek nem tartozott. Egy pisztollyal. lehangoló konténerkikötőben kutakodjon. Vasárnap volt. úgyhogy akár haza is mehetne.Most azonban egyedül ücsörgött és a falnak azt a pontját bámulta. Mindjárt tizenegy. A lényeg az. De hogy honnan jött ez az ostoba ötlet. mint a sivatag. ahol csak még több nyomorral és reménytelenséggel szembesülhet? Harry a fogason lógó gyapjúkabátra pillantott. amennyiben az iroda rendelkezett volna ezzel a luxussal. ahol az ablaknak kellett volna lennie. piros és kék konténerek tetejét. „Mindent Éváról”. hogy egy huzatos. esküdt ellenségéből. A Harry által tanulmányozott konténer piros színe rémesen állt a narancssárga Norvégiában csak a kifejezetten erre a célra fenntartott. A belső zsebben a kis laposüveg tele volt.

Halvorsen erre csak megvonta a vállát. aztán a bal. hogy ők ketten már nemigen találkoznak. . Átlendült a túloldalra. amikor néha éjjeli szálláshelyként használták a konténereket. hogy ennek az edzésrohamnak van-e esetleg valami köze Rakelhez. most egyet sem látott a környéken. Per Holmen feltehetőleg azok egyike volt. Elhúzta a reteszt. hogy ezzel akár életeket is menthet. Jobb kéz a magasba. amikor Harry válasz helyett egyszerűen felpattant és kimasírozott a 605-ös szobából. Néhány nappal később Halvorsen óvatosan rákérdezett. Nem nagy ügy. hogy közös irodájuk ténye még közel sem jelenti azt. Legfeljebb három méter és tüskék sincsenek a tetején. a kerítés kapuját viszont vastag lakat védte. mint a kapitányságon lévő detoxikáló zárkák. majd a szalag alatt átbújva belépett. Harry már megbánta. Nem nyúlt alkoholhoz az előző nyár katasztrofális élményei óta. ráadásul rendszeresen edzett a rendőrkapitányság tornatermében. akik a Bjørvika környékén csöveztek. Még le sem esett az első hó. Hernyómozgás.rendőrségi szalagnak. kinyitotta a konténer ajtaját. a konténer egy ideje már üresen állt. viszont remek búvóhely volt decemberben és pont olyan méretekkel és komfortfokozattal rendelkezett. És lezáratlanul. mielőtt elindult volna. Hosszú idő óta nem volt ennyire jó erőben. feltételezését pedig nyomban megalapozottnak is tekintette. hogy az őr szándékosan nézett félre. A helyszínelőcsoport jelentése szerint – bár némileg túlzás csoportról beszélni. mivel tisztában volt vele. fekete katonai zseblámpáját. És az is lehet. hiszen mindössze egy nyomozóról és egy nyombiztosítóról volt szó –. amennyire csak tudott. Harry olyan magasan kapaszkodott bele a drótkerítésbe. hogy meg kellene osztaniuk egymással magánéletük minden részletét. A konténeren tehát nem volt zár. majd lábát az oszlopnak vetve felegyenesedett. Jó formában volt. egy kőhajításnyira a Platán lévő drogpiactól. hogy úgy mégis ki mással beszélgetne még erről. Az órájára pillantott. Egy hosszú pillanatig nyújtott karral függeszkedett. Merthogy az az érzése támadt. amikor megdöntötte Tom Waler egykori rekordját gátfutásban az Økern pályáján. míg a lábát újból meg nem támasztotta. A konténerkikötő őre szerint azért nem vették olyan véresen komolyan az üres konténerek zárását. mivel eleve lezárt. ráadásul őrzött területről van szó. majd a kerítés tetejét kezdte méregetni. Ha tényleg voltak is itt őrök. Harry válaszképpen elmagyarázta fiatal kollégájának. elővette masszív. Több mint rendszeresen. Ennek a drogosnak mégis sikerült bejutnia. hogy nem telefonált ide a kapitányságról. majd megérdeklődte. Töprengett egy kicsit.

amikor a fia halálhírét közlik vele. Csak kevés vért találtak. Per Holmen a falnak vetett háttal ült. aki az öngyilkosságot választotta. Mert az egyetlen dolog. Nem. amit valaha gondolkodásra használt. ahol feltehetőleg flippergolyóként pörgött és pépet csinált Per Holmen fejének azon részéből. és amiket. A fejlövés előnye. hogy még az ilyen cselekmény gondolatát is távol tudhassák maguktól. vajon mit mondana Olav Hole azon a napon. szintén a jobb oldalon. a túlvilágot vagy az egész értelmét illetően. És ekkor hirtelen beállt azoknak a különös . Harry felkapcsolta a zseblámpát és a konténer belseje felé irányította. És miután Harrynak nem igazán voltak birtokában vigasztaló szavak sem a halált. Saját apjára gondolt. „A legnagyobb veszteség” emlegette folyton. ahová már soha nem juthat el. A padlón ott fehérlett a krétanyom. az egy képkeretben trónolt a zongora tetején. így a bemeneti nyílás kicsi volt. mintha még a hangok is megfagytak volna. amikor néha Harry anyjáról beszélgettek. Olav Holéra. Vagyis az igazságügyi orvosszakértő megtalálja majd a koponyájában. Mert egyébként nem igazán értette. Belekapaszkodott a drótba. jobb halántékán egy lyukkal. őszintén szólva. ahol Per Holment megtalálták. aki az oppdali városrészben élt. Mindazonáltal ő maga is ezt a szót használta délután a lépcsőházban állva. a pisztoly pedig mellette feküdt. Továbbá amivel ezt a döntést meghozta és ami végül kiadta a parancsot a mutatóujjnak a ravaszt meghúzására. hogy ez a fény hogyan aludt ki lassan. Beate Lønn. Olav Hole igazából nem is csinált mást. amin a felesége egykor annyit játszott. zokogó apját nézte a sötét előszobában. a megváltást. nyugdíjas tanáremberre. A sötétség körülzárta. miközben kávéztak és érdektelen semmiségekről csevegtek. És az öreg szemében kigyulladó fényre. a bűnügyi technikusok vezetője megmutatta neki a képeket. sem Istent. amikor olyan fiatalra bukkantak.Odabenn olyan csend honolt. félszegen csak ennyit mormolt: – Felfoghatatlan… Harry lekapcsolta a zseblámpát és visszadugta a zsebébe. hogy mi annyira felfoghatatlan ebben. kimeneti sérülés pedig nem is volt. – Felfoghatatlan – szokták mondani a kollégái. ami jelentőséggel bírt apja életében. már nem is akart annyira látni. Az özvegy. Søs meglátogatta és arra. Most pedig azon töprengett. Harry szerint önvédelemből ismételgették ezt folyton. Harry kilépett a konténerből és a kerítés felé vette az irányt. Az egyetlen. A pisztoly nagyon szerény kaliberű golyót igényelt. miközben Per Holmen térdre roskadt. legfeljebb csak a könyveit olvasgatta olyan országokról és birodalmakról. amikor havonta egyszer Harry vagy a húga. ha az asszony már nem tudja elkísérni.

Valamint a papír kaparászó zizegése az aszfalton. amit csend követett. fel a kerítésre. Lenézett és voltaképpen csak most pillantotta meg először a kutyát. és csak a város biztonságot jelentő moraja hallatszik a téli éjszakában. hogy nem hallott sem morgást. majd keze végre rámarkolt a zseblámpa gumírozott nyelére. hogy a kutya a levegőbe lendült. Jobb kezével a kabátzsebében tapogatózott. sem félelmében. hogy egyik alsó szemfoga még három hónapos kölyök korában beletört egy acélból készült művégtagba. Harry üvöltött a fájdalomtól. A fekete szemek tompán villantak felé az ugyancsak fekete pofából. sem más jelét az agressziónak. Harrynak sikerült felküzdenie a bal könyökét a kerítés tetejére és megpróbálta kutyástul felhúzni magát. Vadászott rá. amikor egyszerre csak teljes lesz a csend és még a szél is visszafojtja lélegzetét. Harry szívverése meglódult és villámgyorsan maga alá rántotta a lábát. amikor a rémület telepumpálja a vérét adrenalinnal. Az az állítás. Harry gyorsan felfelé nyújtotta a karját és újra maga alá rántotta a lábát. ami mögötte lapult a sötétben. mi rémítette meg ennyire. Mancsok. ám hatalmas kutya fogai beleszakítottak jobb lábának húsába. Olyan erősen . ahogy a szél ide-oda dobálja. Mintha az a valami. Felegyenesedett. ami annyit nyom. nem is akarta volna megijeszteni. de az állat egyik mancsa beleakadt a dróthálóba. Ebben az sem zavarta.pillanatoknak az egyike. Minden egyéb kutyának. hanem lépéseké. el kellett volna engednie a prédát. a nehézségi erő lefelé rántotta őket. Így aztán maradt. Harry lábát szilárdan enyhén befelé görbülő agyarai közé zárva. ami csonttörésre van kitalálva – innen ered a feltételezés. könnyed lépéseké. de a puszta kétségbeesés megtöbbszörözte erejét és sikerült a kerítésen kapaszkodva fenntartania magát. sem támadáskor: a fekete metznerek fajába tartozó hímek. miszerint rokoni szálak fűzik a csontzabáló. Tudta. Amelyek nem emberi lábaktól származtak. És nem is papír zizegése volt. mint egy kifejlett fekete metzner. majd egyre mélyebbre és mélyebbre nyomultak. ahol volt. alighanem azt is tudta volna. amely szerint az ember egyáltalán nem érez fájdalmat. De hiszen a szél már elült. Gyors. A drótkerítés fémesen feljajdult. Arra csak jóval később jött rá. Harry meglendítette a lámpát. amikor a karcsú. hogy csupán egyetlen kutyafajta nem morog soha. Vaktában hátrarúgott. mintha fülelni akarna valamire. a legnagyobb jóindulattal is csak ostobaságnak nevezhető. A csend. míg végül közvetlenül az érzékeny csonthártyához préselődtek. És normál esetben ennek már meg is kellett volna mentenie. A fekete metznernek azonban olyan fogazata és állkapocsizomzata van. Pedig dehogynem. foltos hiénához. És ha Harry többet konyított volna a kutyákhoz. Az. de ekkor valamiféle ritmusváltást érzékelt.

átharapott torokkal? Harry nagy levegőt vett. Feltűrte a nadrágja szárát. hogy az estét a „Mindent Éváról” helyett a baleseti ügyeleten fogja tölteni. hogy aztán szúrófegyverként használhassa. Jon. amit eltörhetne. Már csak másodpercek kérdése. Bele sem mert gondolni. A laposüveg! Harry utolsó erejét összeszedve benyúlt a belső zsebébe. A fekete kutyaszempár két hosszú másodpercen keresztül teljes értetlenséggel meredt rá. hogy összepréselt szemhéján keresztül a Plaza és az Opera Hotel fényei fehér vonalakká szűkültek a feketeségben. Isten az égben. ahogy az élő hús az aszfaltra csattan. A dög továbbra is rajta lógott. mit hozhat a folytatás. – Segítség! Harry tétova kiáltását elnyelte a feltámadó szél.találta el a szemei közt az állatot. és egy „egészségedre” kíséretében felfordította az üveget. Majd a szájában lévő alkohollal együtt kiköpte a dugót. Harry felhúzta a lábát és átlendült a kerítés fölött. miközben a barna folyadék Harry lábán lecsorogva a kitátott pofájába folyt. és el kell engedie magát. Harrynak lassan minden ereje elfogyott. de szabadulni sem tudott tőle. az ujjai lassan érzéketlenné válnak. majd a mancsok kaparászása a földön. Az egyik sorozatot adták. Mintha a teljes testét áramütés érte volna. Bronx királyai. A zár kioldódott és a fogai közé szorított kupak mellett az alkohol a szájába folyt. kihúzta a flaskát. Felemelte a lámpát és újra lesújtott. Ezúttal a kutya érzékeny pofáját érte az ütés. Jobb kezében leeresztette a laposüveget és a kutya vörös torka fölé irányította. amik még csak nem is pislantottak. Elkeseredetten lendítette a lámpát a szemek felé. és a tévé egyenletes zümmögését hallgatta. A kerítés hálója a hónaljának feszült. hogy át tudja-e venni a műszakodat az Egertorgeten? – kérdezte Thea. Végül a lámpa kicsúszott a kezéből és a földre esett. Harry hallotta. Azután az állat eleresztette a fogást. amit a lány annyira szeretett. Tényleg ilyen lehetetlen módon fogja végezni? Egy konténerkikötőben bukkannak majd rá. amit halk hörgés és nyüszítés elegye követett. amit aztán elnyelt a sötétség. Másik kezével is megragadta a kerítést és hirtelenjében szinte leküzdhetetlen vágyat érzett arra. Olyan erővel nyomta a kerítéshez az arcát. Bár lenne valami fegyvere. hogy hallotta a reccsenést. Mondjuk a laposüveg helyett egy valódi üveg. Vagy Queensé? – Megkérdezted az öcsédet. fejét Thea ölébe hajtva feküdt csukott szemmel. A zseblámpa fénye nélkül is meg tudta állapítani. hogy nevetésben törjön ki. . majd ráharapott a fémkupakra és forgatni kezdte.

hogy Thea nem sokkal ezelőtt adta be magának az inzulininjekciót. Beleegyezett. Jon? Jon félrehúzta a lány kezét és meglepődve nézett fel rá. amiből tudta. – Sikerült asztalt foglalnod az étteremben? – kérdezte a lány. te nem ismered Robertet. hogy nyilvánosságra hozzuk – folytatta Thea. Jon. Nagyon jól tudod. ha meglát bennünket valaki? – A hadseregből? Az ki van zárva. A lány halványan elmosolyodott. amíg egészen biztosak leszünk benne. – Gondolkodtam a dolgon. – Igen. Vagy Queensben. – Thea. Jon elnevette magát: – Nyugalom. hogy belement volna. – Csak azt nem árultam el neki. – Nem lenne jobb várni. – Mert akkor nem olyan biztos. – Gyerekkorunk óta ismerem őt. – Talán itt az ideje. Thea elmosolyodott és megsimogatta a kezét. hogy mindennél jobban szeretlek. hogy a születésnapod van aznap – folytatta Jon. – Miért nem? – Mert bolondul érted. Talán Bronxban történt valami. – Nem tudom – mondta Jon. Azután összeráncolta a homlokát. – De ha mégis? Jon nem válaszolt. és ezt te is tudod. amikor csak megemlítem a nevét? Thea felnevetett. – Hát. hogy… – Te nem vagy biztos benne. – Te pedig nem kedveled őt. akkor miről? Jon felsóhajtott és felült a lány mellé. . Már rég megbeszéltem Roberttel. kérlek. Jon megragadta a kezét és visszahúzta a szeme fölé. – Ez nem igaz! – Akkor meg miért rázkódsz össze mindig. Nem erről van szó. Thea elrántotta a kezét Jon szeméről és hitetlenkedve meredt rá. Mi van. A férfi érezte a bőre édeskés illatát. – Melyik műszakot? – kérdezett vissza. – Thea. – Ezt csak te mondogatod folyton. A lány megadóan felnyögött.A lány Jon szemére simította a kezét.

– Tudom – sóhajtotta Jon. – Mi olyan fontos nektek egyáltalán ebben a munkában? Jon vállat vont. A lány a falnak döntötte a fejét és némán maga elé meredt. ami az Üdvhadsereg birtokában van? – Na igen. rendes tisztekkel lépjenek házasságra. Rikardnak bizonyára ugyanaz a véleménye erről. – És a bátyádra is tekintettel kell lennünk. Taktikai szempontból nagyon is helyénvaló lenne. hogy eljegyzi magát és éppen velem? – Á. Ebben teljesen apára ütött. hogy a vezetőség milyen nagy súlyt helyez arra. – Persze. amikről nem tudsz. Úgy tűnt. hogy a hadsereg ingatlantársasága csak Norvégiában több mint kétszázötven telken háromszáz épülettel rendelkezik? – Jon megpaskolta a hasát és jól ismert aggódó tekintettel meredt a mennyezetre. – Jon a kezét tördelte. – Te is tudod. – És mi van. ha nem kapja meg egyikőtök sem? Apa azt mondta. de ügyvezetőként hozzám tartozna egész Norvégia. Frank Nilsennek a lányát. de igazából nagyon megkönnyebbülnék.Jon fészkelődött. ha most rukkolnék elő azzal. – Rikardra? – csodálkozott a lány. Hogy ezek után kutya kötelességünk rendelkezésre állni. Thea. vagy úgy. – Igen. – Mindkettőnknek a hadsereg fizette a tiszti iskolát és a négyéves közgazdasági tanulmányainkat is. hogy feleségül veszem Thea Nilsent. a parancsnok jobbkezének. de vannak dolgok. mintha egészen más ember lenne. – Ezt ne áruld el senkinek. Tudtad. hogy eddig még soha nem volt harmincöt évesnél fiatalabb ügyvezetője az Üdvhadseregnek. De morális szempontból mennyire lenne ez helyes? Thea az alsó ajkát rágcsálta. amihez megvan a képzettségünk. ami nekem. ha Rikard kapná meg az állást. – Csak azt szeretném. hogy milyen kicsi is vagyok. Fogalmad sincs róla. amikor a hadsereg olyan állást hirdet meg. Merthogy most éppen egymás versenytársai vagytok az ügyvezetői poszt betöltéséért folyó harcban. ha a húga bejelenti. Robert veszélyes. milyen dühös tud lenni. – Te. Izland és a Feröer-szigetek. Ilyenkor egészen kifordul önmagából. – Megkönnyebbülnél? – kérdezte Thea. hogy a vezetőállásban lévők megbízható. Thea az utolsó megjegyzést elengedte a füle mellett: . – Ma megláttam magamat egy kirakat üvegében és tudatosult bennem. Mit fog hozzá szólni. aki már több mint egy éve felelsz az összes oslói bérleményért. ha várnánk még egy kicsit.

jó éjszakát. – Törődünk egymással. Thea. – Én nem is értem. A lány szemrehányó pillantást vetett rá: – Itt legalább törődünk egymással. inkább úgy tűnt. azután felsóhajtott és visszahúzta a kezét. mintha egy parányit tartana a fizikai kontaktustól. oda kell kerülnöd. Jon – rémült meg Thea. meg a „példamutatás kötelessége” kifejezés nagyon is különböznek. hogy bírunk itt lakni egyáltalán. Tegnap Emma azt mondta a liftben. hogy az „előírás” szó. mint te. de ő nem olyan… okos. A hadtesteknek közgazdászokra is szükségük van. Várhatunk az eljegyzéssel. hogy nagyon aggódott miattam. amikor Jon szóba hozta. mert hallotta. – Ne beszélj butaságokat. a légzése pedig kezdett egyre mélyebbé válni. Jon felegyenesedett az ágyon. hogy az éjszaka közepén kinyílik az ajtóm. amit például a cigaretta és az alkohol tiltásakor használtak. hogy nem szabad… A lány hirtelen megmerevedett. Ő pedig nagyra értékelte ezt a szégyellősséget. Ezenkívül úgy tűnt. – Ne. Vissza fogom vonni a jelentkezésemet az állásra. Jon nem látott rá okot. Thea odabújt hozzá és bedugta a kezét az inge alá. hogy aki ezt a munkát megkapja. Jon meglepődött. mintha eddig ökölbe lett volna szorítva. mert a lány tenyere nyirkos volt az izzadságtól. Jon pedig meglepődött. – A parancsnok? – nevetett hangosan Jon. Te és én. hogy egy Istennek tett ígéretet ilyen apróságok miatt felrúgjon. hogy az Üdvhadsereg szabályzatában az áll. ki kapja meg az állást. – Te vagy a legjobb emberünk. sőt. – Ma el kell menned éjfél előtt. Jon! – Én komolyan beszélek. Más fontos állás is van még. amíg ki nem derül. hogy keresztényi példakép lehessen mások számára. az lesz a követező parancsnok is. hogy az embernek az esküvőig önmegtartóztatást kell gyakorolnia. ahol a legnagyobb szükség van rád. És bár egyesek úgy vélték. aztán pedig nyilvánosságra hozzuk az eljegyzésünket. – Hát persze – sóhajtotta Jon. – Tudod. – Thea – figyelmeztette. nekem ez a dolog sokkal fontosabb ennél. .– Valaki azt mondta Rikardnak. Jon megvonta a vállát. Rikard a bátyám. Thea az órára pillantott. az első randevújuk után a lány kifejezetten megnyugodott. Thea ezidáig soha nem kezdeményezett. Hát akkor. A lány egészen hozzátapadt. – Más sem hiányozna.

a tükröt fürkészte. – Azt hittem. Arról nem is beszélve. Fel kell hívnia Ragnhildot. A lába iszonyatosan fájt. hogy ott ül. amely egy olyan személy vonásait adta vissza. akinek a külső jelek alapján boldognak kellene lennie. Miközben a vizet folyatta a kezére. Csak némelyik nap egy kicsit keményebb. Magára zárta az ajtót és megnyitotta a csapot. Harry nagyon is megértette őket. Nagy levegőt vett. A Storgata 40. mint a többi. de szerintem előbb ő következik – intett fejével Harry egy lány felé. alatti ambulancia erős. Sőt. Nem lesz vele semmi baj. – Harry Hole? Harry felpillantott az előtte álló fehér köpenyes férfira. – Ő már másodjára van itt ma este. akik most a bensőjében rángatták. Honnan tudja. hogy a konténerkikötőbeli kitérője – a rendőrségi nyomozások kilencven százalékához hasonlóan – teljes mértékben eredménytelen volt. – Tévedés. amikor észrevettem. ha nem lenne az egész arca ugyanilyen szimmetrikus. Mathias vagyok. Nem sokkal azután. . fejét a kezébe támasztva. Megtörölte az arcát és visszament Theához. a rendőröknek megvannak a maguk orvosai – jegyezte meg az orvos. hogy az ember akár műfogsorra is gyanakodhatna. kérem? – Kösz. Általában nem voltak képesek húsz percnél tovább egy helyben ülni. A férfi előrehajolt. hogy rendőr vagyok? – Bocsánat.Megölelte a lányt. Magában megfogadta. Az orvos mosolyogva nyújtotta a kezét. az egyik drogos remegve felállt és azóta fel-alá járkált. Annyira szabályos. Igazán szabályos fogsor. rendszerint a sorbanállást sem ússzuk meg emiatt. hogy Harry megérkezett. aminek a berendezése mindössze egy íróasztal és egy könyvespolc volt. Túl kell végre esnie rajta. A váróteremben a napnak ebben a szakában megszokott embersereglet üldögélt. – Igen? – Velem jönne. fehér fényben úszott. Harry sántikálva követte a fehér orvosi köpenyt a folyosón keresztül egy szűk kis irodáig. Egyetlen személyes tárgyat nem látott. felállt és kiment a fürdőszobába. szaggatták láncaikat. Ő boldog. A szájában még mindig ott érezte az alkohol ízét. Épp átvágtam a várón. konstatálta Harry. ez pedig felébresztette régi ellenségeit. aki a szemben lévő széksoron ült. hogy legközelebb mindenképpen a Bette Davisszel való randit választja.

gyakran érzik így. – Mathias Lund-Helgesen – egészítette ki a bemutatkozást a férfi és vizsgálódó pillantást vetett Harryra. És vendégünk lesz egy tetanuszinjekcióra is. Harry felhúzta a nadrágja szárát: – Mármint itt. ahogy nézem. együttérző arcot vágott. – Mi az? – Kutyaharapás. hogy részeg. hétfő. – Már találkoztunk egyszer. gondolta Harry. 4 Futás! . ahogy a saját hangját visszaverik a csupasz. – Egészen a csontig hatolt. Búcsú – Trka!4 Egy rándulással felegyenesedett az ágyban. Egy orvos. A vérzés előbb-utóbb magától eláll majd. fehér szállodafalak. rossz hírnévvel és alkoholtól bűzlő lehelettel. meleg kezekkel. – Hm – bólintott lassan Harry. Mintha egy orvosregényből lépett volna elő. – Nem. Felvette a kagylót. amikor elmeséli Rakelnek. kutyaharapással. – Valóban? – Én voltam az – mormolta sietősen a férfi. Ekkor esett le neki. Egy kerti partin. amikor a nevet meghallotta a másik férfi szájából.letisztult és tökéletesen formált. úgy értem. – Az orvos lehajolt. – Még mindig vérzek. Kitisztítom a sebeket és bekötözöm. – Ja. – Három. Negyedik fejezet December 14. Hallotta. hogy ezért – Mathias Lund-Helgesen zavartan nevetgélt. hogy a harapás tényleg… – Harry mélyet lélegzett az orrán keresztül. harapástól származó seb. És miért ne gondolhatná ezt? Egy rendőr szakadt kabátban. Kék szemét apró nevetőráncok keretezték. hogy az exe visszaesett? – … nagyon erős volt. – Igen. Az éjjeliszekrényen csengett a telefon. – Meg tudom érteni – Lund-Helgesen komoly. hogy Mathias Lund-Helgesen minden bizonnyal azt gondolja róla.. – Ismernem kellene magát? – érdeklődött Harry. Vajon így írja majd le őt. kézfogása erős volt és száraz. Tud vele kezdeni valamit? – Túl sok mindent nem lehet vele csinálni. Rakelnél. Tavaly nyáron. Harry összerándult.

és apró vakolat. hogy fut. Kinyitotta a szemét és az éjjeliszekrényen fekvő hőmérőre pillantott. majka. egyszer csak valami pirosat vett észre. amelyiken apának a szülőszobán berendezett műtőben lefűrészelték a karját.meg földdarabkák hullottak a szemébe és a szájába. És miközben érezte. kivette a két fémdoboz egyikét a széfből és kinyitotta. Felállt. ki a sötétbe. Hat a tárban. hogy egyszerűen megállt a szíve. Azok világítórakétákat küldtek fel és lőttek rá. egyenesen a szerbek állásai felé. hogy maga Bobo. Igyekeznie kell. elnyelte a hangokat is. az esőbe. Újból megszólalt a telefon. mire valaki föléhajolt és azt mondta neki. ő pedig egy óriási bombatölcsérbe zuhant. amibe négy órával később váratlanul belehalt. ő pedig tovább futott a víz alatt. Egyenruhát viselt és egy piros kendőt csavart a nyaka köré. észrevétlenül elillant. hogy az operáció jól sikerült. Ő ebben a pillanatban elrohant az anyjától. Mint mindig. A szoba hőmérséklete november óta nem emelkedett tizenhat fok fölé. Ma Oslóba utazik. Azzal egy kopasz férfira mutatott. Feje fölött egy csupasz villanykörte imbolygott. minden elnémult. gyapjútakaróba csavarva feküdt. Behunyta a szemét. aki a bunkerből fölfelé vezető lépcső mellett állt. hogy teljesen felcsavarták a fűtést. Nem Párizsról.6 Miután megborotválkozott. apja pisztolyával a kezében. Köpködni kezdett. és még egy a kamrában. azokról soha nem álmodott. anya. – Da. Igen.– This is your wake-up call… 5 – Hvala – köszönte meg. Egy Llama MiniMax Sub Compact hét lőszerrel. a reptéri busz fél óra múlva a szálloda előtt lesz. Az utolsó. Megint álmodott. de nem jutott sehova. mint a sarkifény. ami úgy mozgott a feketeségben. A legfontosabb munkája. ahogy a golyók becsapódnak körülötte a puha földbe. ami egyszer csak eltűnt. bár jól tudta. A mosdókagyló fölötti tükörbe meredt és megpróbálta felidézni Bobo arcát. Zágrábban volt. mint egy szárnyával csapkodó madár a lassított felvételen. bár a szálloda recepcióján azt állították. De olyan volt. ő pedig közönyösen hallgatta. Szétszerelte 5 6 Itt az ébresztőszolgálat. a kapitány mentette ki a vízzel teli bombatölcsérből. bár az orvosok korábban azt állították. a szerb tüzérség muzsikált hozzá. . vagy valamelyik korábbi munkájáról. Azt mondták. Ma éjjel azt álmodta. miközben mereven bámulta. hogy a tagjai elgémberednek és az álmosság valósággal elbódítja. Amikor újra magához tért. Most is Vukovárban járt. azon az őszön. megtörölte az arcát és gyorsan felöltözött. Elnyelte a víz. az ostromkor. hogy automata üzenetet hallott. ezúttal is az esőben futott és most is ugyanaz az este volt.

Én nem félek.a fegyvert. Holnap este hétkor. Bobo mindig azt mondta. mivel a szerbek lehallgatták a közös fekvenciatarto-mányt. Lecövekelt a szálloda bejárata előtt és arra gondolt. anélkül. És az új házról fognak beszélni. amin keresztül a harckocsik kigördülnek. hogy néhány nap múlva leutaznak az Adriára. fiam. Néha azt gondolta. hogy a golyók idebenn találnak el és nem odakint. mi történt? Bólintott. A busznak már ide kellett volna érnie. hó nélkül. Nem lehetett megállapítani. be fogják venni a várost. amikor Bobo mellett összekuporodva hiába próbált kivenni bármit a fehér füstben. Bobo felvonta az egyik szemöldökét. fémlapokkal megerősített sarkaiban lévő. hogy meddig tart a köd és hol kezdődik az égő város romjainak a füstje. Mielőtt elhagyta a szobát. ködszürke. hogy rejtőzzenek el és erősítsenek aknákat a tankokra. de ők félnek. A ködöt fürkészte. Az ő feladata volt. hogy futva továbbítsa azokat az üzeneteket. És mivel még kicsi volt. Ezek az üzenetek nagyon fontosak. egy nyilvános helyen. Aztán Bobo megköszörülte a torkát: – Éjszaka elküldtem Franjót és Mirkót a sáncon lévő nyíláshoz. mint az előző. amelyek elhaladnak mellettük. Odakint Zágráb még éppcsak ébredezett. mint azon az őszön. . még ellenőrizte. Hallottad. a fém eltakarja a fegyver alkatrészeit. amelyeket rádión nem mertek elküldeni. És te magad mondtad. hogy elvesztette ezt a képességét. Csendben leültek és bámulták a fehérséget. – Te még gyerek vagy. Az volt a feladatuk. majd a részeit a bőrönd alsó. hogy nála van-e az útlevele és a boríték a nőtől kapott repülőjeggyel. Amikor a vámnál átvilágítják a bőröndöt. – Attól nem leszek idősebb. – Hadd gondoljam át – mondta végül. utó-szezoni árakkal és egy kis napsütéssel. Ugyanolyan intenzíven. hogy a tankokkal törődjenek. speciálisan kialakított rejtekhelyekre dugta. Bobo hosszan nézte őt. hogy páncélautókat akar robbantani. Látta Frankó és Mirkó holttestét a távcsövön keresztül. teljes erőbedobással végig tudott rohanni a lövészárkokon. – Te hírnök vagy. Ő azonban azt mondta Bobonak. Megvannak a felnőtt embereim arra. hogy félelem nélkül csak rövid ideig lehet túlélni. hogy apja karjával együtt azt is amputálták azon az estén. ennek ellenére nem érzett félelmet. – Igen. a célszemély fotójával és a szükséges adatokkal a helyszínről meg az időpontról. hogy le kellett volna hajolnia. hogy ha nem sikerül feltartóztatni a tankjaikat. Bobo megrázta a fejét. A nő azt mondta. valami aprócska helyre. hogy ez a feladat sokkal kockázatosabb. fáradt arccal.

Ami most védte. hogy Bjarne Møller védelmező keze nélkül Harryt már rég eltávolították volna a testület soraiból. A fedőneve keserű paradoxonná lett. Márpedig Harry egy százkilencvenhárom centiméter magas. amelyek valóban barátságosak voltak. A kis megváltó. Senki más nem nézett rá.– Ha kisebbek lettek volna. Bobo behúzta a lövészárokba és diadalittasan kiabálta: – Kicsiny megváltónk született! Még ugyanazon a napon. akit kedvelnek. szerb páncélautó állt. Leköszönő főnöke. talán el tudtak volna rejtőzni a földben lévő mélyedésekben – folytatta Bobo. Møller távozásával. hogy nem kifejezetten népszerű a gyilkossági csoporton belül. amelyet a férfiak akkor vetnek be. Harry pillantása végigsiklott a csoportszobán és sorban megállt azon a három arcon. mogorva alkoholistát. mogorva alkoholista volt. Halvorsen. nem sokat segített a helyzeten. Møller egyszer azt mondta. míg a szerbek el nem foglalták és a földdel nem tették egyenlővé szülővárosát. Viszont még épp elérve az ajándékátadást és a kissé bő lére eresztett beszédeket. Tom Waalert. Harry tisztában volt vele. majd megkínozták mindazokat. És most. valamint elfogták. vacogva és sárral borítva. hogy a vezetőség csak arra vár. hogy Harry elkövesse első baklövését. azzal is mind tisztában voltak. mint ahogy ő sem szentelt figyelmet másoknak. hogy mellesleg briliáns nyomozó is volt. hogy ezúttal is jól időzítette érkezését. – Hogy kell aknát erősíteni a tankokra? Másnap pirkadatkor kúszva érkezett vissza a saját vonalaikhoz. amikor Harry az ajtóhoz ért. Mindannyian tudták. Lekésve a felvezető csevegést. megkapta a fedőnevet. A hatodik emeleti tárgyalóból beszélgetés zümmögése és halk nevetés hallatszott. Bjarne Møller. valamint a kollegiális ugratásokat és viccelődéseket. Megölték Bobot. Egy piros busz úszott ki a ködből. hogy az emberek egy mogorva alkoholistánál csak egyvalamit kedvelnek kevésbé: egy nagy. ami örök kívülállóvá tette: elkapott valakit az övéik közül. amikor Bobo a parancsnokságra küldött rádiójelentést diktálta. a sáncnál két szétrobbantott. A Herceget. Mali spasitelj. ami egészen addig végigkísérte. a gyilkossági csoport . és a tény. Mögötte. nyitott tetőablakaikból dőlt a füst. a bűnügyi technikusok fiatal vezetője. az paradox módon ugyanaz volt. amikor olyasvalakitől vesznek búcsút. Megállapította. akik ellenállást tanúsítottak. lemészárolták a kórház összes orvosát és páciensét. És Beate Lønn. A fiú kézfejével megtörölte az orrát. a sütizést.

amit a körlevélben jelöltek meg a koraként. hogy véghezvihesse. aki az utóbbi években egy az egész fővárost átfogó fegyvercsempész szervezet egyik irányítója volt. amit tett. emberek. Harry folytatta: – Nem kell olyan nagy szemeket mereszteni. Az új bűnügyi főfelügyelő edzettnek és jóval fiatalabbnak tűnt annál az ötvenhárom évnél. És vékony. Tom Waaler a gyilkossági csoport főtisztje volt. – Tényleg? Aznap biztosan hiányoztam. hogy mégis folytatta: – Azoknak. – Csak a királyokon töprengtem – morogta Harry és elvette a kávéscsészét. hogy átlátok a mesterkedéseiken. hitetlenkedő tekintettel. Tom Waaler egy kollégium alatti pincében végezte vérbe fagyva a Kampenen. és arra használta a pozícióját. amit a fiatal tiszt nyújtott neki. akik ki akarnak rúgni innen. állapította meg Harry. Az izmok . Hiszen a sajtó könnyen arra a következtetésre jutna. hogy találkozik-e esetleg néhány pillantással. – Ő az új osztályvezető? – Már rég nem osztályvezető a titulus neve. kávéval a szájában. elgondolkodtál? Harry felpillantott. Inkább középmagas. Ekkor már mindannyian őt nézték. – Az ott Gunner Hagen? – kérdezte Harry. Az ajándékokkal megrakott asztal mellett egy kék öltönyös férfi beszélgetett a bűnügyi igazgatóval és Bjarne Møllerrel. Harry. mintsem magas. – Ja. amiért hozzájárult a rendőrség sorainak megtisztításához. – Hanem? – Bűnügyi főfelügyelő. mostantól egy kicsit nehezebb dolguk lesz.főtisztjét. ott lennie kell egy királynak is. Te még mindig tiszt vagy? Halvorsen elmosolyodott. Eredetileg csupán erre az egy szóra akart szorítkozni. hogy azért repültem. Több. mert egyesek attól tartanak. öregem. – … ahol herceg van. a kantinban tartott rövidke ünnepség keretében a bűnügyi igazgató összeszorított foggal tolmácsolta Harrynak elismerését. Halvorsen volt az. Hercegnek nevezte magát és mint tudjátok… – Harry itt szünetet tartott és végighordozta a tekintetét kollégáin. majd végigfuttatta tekintetét az egybegyűlteken. hogy végül a bűnügyi igazgatón állapodjon meg. – Mi az. mint négy hónapja megváltoztatták a rangok neveit. azonban az elfordított tekintetek és félmosolyok hirtelen annyira felbosszantották. ott láthatod az újat – mutatta Halvorsen. Három héttel később. – Köszönöm – mondta Harry.

– Amiből a hangsúly az egyen van – Ez már Beate Lønn hangja volt. ki szokták kotorni az összeszedegetett cigarettacsikkek végében megmaradt dohányt. Harry. hogy ilyen pozitív vagy. És ő is jót tett a bűnügyi technikai csoportnak. visszahúzódó lányból annak idején. de Harry kénytelen volt beismerni. Az is ott volt mellette. hogy szinte azt a gyanút keltette. – Mit kerestett ott? Mielőtt válaszolt volna. hogy ezentúl reggeli ébresztő is lesz. hogy jutott be a területre? – Átvágta a lakatot egy csípőfogóval. És egy zacskó dohány. – Egyenesen a hadseregtől – jegyezte meg Harry. amit a körlevélben írt magáról? – Jó hallani. mindig is azt vallottam. mégpedig egy lövésnyi heroin és az ehhez szükséges felszerelés. szőke haját. Mi volt még? – Mégis mit gondol? Narkó. Hagen fekete haja félkoszorúban fogta körül kopasz fejét. hogy… – Én sem állítottam. ha az új embereknek adunk egy esélyt. – Én? Hát hogyne. cserében viszont olyan dús és tömött volt. – Úgy érted. – És a Beretta? . az álla előreugró. ördögien formált szemöldöke mindenesetre arra engedett következtetni. hogy lenne. A Brynsalléen betöltött vezetői állás jót tett neki. És persze egy vas sem volt nála.jól kivehető hálója az állkapcsa körül és a nyaka vonalán aszketikus életvitelre utalt. Beate mindig is ügyes szakember volt. mielőtt legelőt váltott. – Csak meg akartam nézni a konténert. amikor az a rendőrtiszti főiskola után a rablási osztályon kezdett dolgozni. amiben Per Holment megtalálták. – Lehet. egyáltalán nem nézett ki vezetői képességeket. És maga hogy jutott be? – Mit találtak még a csípőfogón kívül? – Harry. – Biztosan nagyon jó rendőr lehetett. miszerint az új főfelügyelő maga döntött az enyhén excentrikus frizura mellett. aki időközben odasodródott melléjük. Tudja. Szája egyenes volt és határozott. ami arra utalna. – Jól láttam. hogy a félénk. nincs semmi. A lány oldalra dobta rövid. hogy az energikusság miatt. hogy sántít? – Tegnap este a konténerkikötőben összefutottam egy felvillanyozott kutyával. Harry végigmérte Beatet. Erős. azok alapján. hogy testszőrzete is dús táptalajra talált. de nem igazán lehetett eldönteni. vagy egyszerűen csak alsó harapása van. hogy úgy fair. Mondja csak.

Halk kuncogás kezdődött. És köszönöm mind neked. akik fusiform gyrusszal rendelkeznek. – Az örökséget. A volt osztályvezető arca elé tartott nagyítóban szétcsúszott vonásai nagy derültséget okoztak a teremben. szemcsés videofelvételeken hajdani. – És egy kissé meglepő. amit valaha látott. mire az egybegyűltek az ajándékosasztal felé fordultak és elcsendesültek. A lány nem szeretett a figyelem központjába kerülni. hogy Tom Waaler nevét kiejtse a száján. – Bjarne szeretett volna szót kérni – mondta a bűnügyi igazgató. ahogy Beate elvörösödik. Mint ti is tudjátok. Vagyis teljesen tiszta tudattal döntött az öngyilkosság mellett. pedig még csak másfél éve jártak együtt. aminek köszönhetően folyton arra kényszerült. – Hm. – Most nekem kell kiosztanom néhány ajándékot – folytatta Møller. majd a sarkán billegve hatásszünetet tartott. Először is ezt a nagyítót. A bűnügyi igazgató megköszörülte a torkát. Aki soha nem zsebeli be egyedül a dicséretet a munkájáért. bebörtönzött rablókat próbáljon felismerni. – Igen. . mivel azon ritka esetek közé tartozik. agykutatók vizsgálatok sorát végezték vele kapcsolatban. hogy ezeréves. – És meg is kapta. Torleif. Csempészfegyver még a Herceg idejéből. Harry látta Bjarne Møller felettesének küldött óvatos mosolyát. aki a szülőkkel közölhette a hírt. vagyis minden egyes arcra emlékszik. Ez egyre gyakrabban történt. Megjött már a vérvizsgálat eredménye? – Igen – válaszolta a lány. de a reszelés nyomai a szokásosak. hanem mindig úgy tesz. Skarréék szedték be rá a pénzt. – Talán csak elfelejtették megkérdezni magát. mint az édesapja volt.– A sorozatszámot eltüntették róla. amit tőletek. – Aú – mondta Lønn és Halvorsen kórusban. aki pontosan olyan remek nyomozó. mindannyiótoktól kaptam – bökött az ajándékok felé. És külön szeretném megköszönni azt a szép képet. – Köszönöm. – Én erről semmit sem hallottam. Miért kérdezi? – Én voltam a szerencsés. – Mindannyiónktól? – suttogta Harry Beatenak. hogy Beate igyekszik elkerülni. különösen akkor nem. ha erről a ritka képességéről volt szó. – Ahhoz a lányhoz kerül. Harrynak feltűnt. mintha az egész gyilkossági csoportot illetné az elismerés. mivel a szervezetében semmi nyoma nincs frissen belőtt drognak. mind a rendőrfőkapitánynak a búcsúajándékot. Harry nézte. hogy úgy mondjam.

sok minden van a sorok között. aki mindig a saját orrát. – És végül… Egy kis technikai segítség valakinek. A két hórihorgas férfi átölelte egymást. Ráadásul egy defektes irodai széken. – A következő örökségül hagyott tárgy az irodai székem – folytatta Bjarne. amit tenned kell! – Köszönöm – ismételte meg Harry és az az érzése támadt. És igen. Fekete bőrből. – Ez remélhetőleg segít majd neked ugyanazt az időszámítást követni. – Köszönöm – mondta. Mindenki nevetve fordult felé. újat kért. amikor Harry előrement és átvette az órát. aki a mosolyt csupán egy rövid biccentéssel viszonozta. Gunnar Hagen. hogy a ház legnagyobb bajkeverőjével ossza meg irodáját. Halvorsen pedig boldogan vigyorgott vissza. Harry. Kölyök. – Nincs több intelem. azt hiszem. De legalábbis valamelyest összehangolni a többiekével itt a gyilkosságiaknál. Gyér taps hangzott fel. Amikor pedig Møller a nagyító mellett még egy öleléssel is megajándékozta. Kész szerencse. hogy Møller egy kissé túl hosszan és túl erősen tartja. Legyen ez azé az emberé. akik igyekeztünk benneteket pontosan összegyűjteni a reggeli megbeszélésekre – a saját óráját követi. – Ugyanis hírét vettem. a saját elképzeléseit és – mindannyiunk bánatára. hogy azt is elérd. – Juhé! – ujjongott Halvorsen. amiről azt gondolod. – hogy ezt az arcot sem fogja elfelejteni. amit másoknak. amit otthonról hozott magával. hogy az utódom. Ő volt a legjobb nyomozóm és a legrosszabb rémálmom. Tedd. hogy már lemaradtál – súgta neki Møller. nehogy elfelejtse majd Møller asztalára csempészni az ajándékot. aminek egyszerű. akkor csak használja ezt itt. – Két perccel előrébb állítottam. már ideje volt.– Remélem – mondta Møller. aki amióta hozzánk került. – Møller egy karórát húzott elő zakója zsebéből. . már a lány homloka is lángolt. hogy a celofánborítástól megfossza a „Mindent Éváról”-t. magas háttámlával és egyéb extrákkal. aki nagyon különleges a számomra. hisz most jó ideig nem lesz alkalma látni. Emlékeztette magát. hogy odáig sem jutott el. Møller Gunnar Hagenre mosolygott. fekete bőrszíja és számára teljesen ismeretlen márkája volt. arra volt kárhoztatva. És ha bármikor kétsége merülne fel. – A szék egy steinkjeri tiszt birtokába kerül. Halvorsen finoman meglökte Beate hátát.

Robert bólintott és lecsippentett egy dohánymorzsát a nyelvéről. akik Jézusnak szentelték magukat. Robert vállat vont. hogyan kellene élnem. – Miről? Jon kurtán felnevett. fehér szóbuborékokat leheltek. Nekünk viszont most téli holmikra lenne szükségünk. ha megszabadulhatnak a nyári ruhatáruktól. – Amit te beszélgetés alatt értesz. – Csak egy kicsit beszélgetni. akik a teherautóból fekete nejlonzsákokat cipeltek be az üzlet raktárhelyiségébe. Mit akarsz? Jon megvonta a vállát. – Ugyan már. Robert kihúzta a cigarettát a szájából és a hóba köpött. – A srácoknak elég színes a szókincse. káromkodásokkal teli. fehér felhőtakaróra. Fyrlyset Jon a Kirkeveien lévő Fretex hátsó udvarán bukkant rá Robertre. – Tedd már le azt a vacakot – szólt rá Jon. Jon mosolygott. aki bele mer vágni. – Katonaként fogadalmat tettél. Ki is rúghatnak érte. Csak legyen. hétfő. az rendszerint abban merül ki. – Jó a fogás? – kérdezte Jon. – Teljesen normális. az ajtókeretnek támaszkodva figyelte a srácokat. Robert vett a mezítlábasból és a szájába dugta.Ötödik fejezet December 14. A rakodók különböző nyelveken és nyelvjárásokon kibuggyanó. Öccse magához intette az egyik fiút. mert így jövő nyáron újat vásárolhatnak maguknak. hogy elkezdesz papolni nekem. – Nem terveztem meggyújtani. – Igazi kihívás misszionáriusok számára. Ezek azok a fickók. sűrű. Azután felhunyorgott a magasan gomolygó. Öccse karba tett kézzel. ha két testvér néha beszélget egymással.. mi van veled. aki cigarettásdobozt nyújtott felé. testvérem. mint azok. akik a börtönbüntetés helyett a szociális szolgálatot választották? – Tegnap utánaszámoltam: jelenleg kétszer annyian vannak itt. – Akkor meg miről van szó? – Semmiről! Csak kíváncsi vagyok. . – Az emberek boldogok.

– Mégpedig? Robert válla fölött látta. Robert leült a székre. – Azt mondta. Robert végighúzta az állán a kés pengéjét. – Fázom – mondta Jon. – Tökmindegy – Robert két félkört vésett az asztallapba. amiről tudta. – Akkor már csak egy dolog van. akár ide is adhatnád az ötszáz koronát a holnaputáni műszakért. valamint „Vér és tűz” mottóját hirdető. hát én… – Robert elvigyorodott. Ha nem lenne olyan iszonyatosan ronda ez az aszott pofa. az egész pénzügy feje. hogy gyakran lógsz – mondta Jon. piros és sárga zászló közé szuszakoltak be. hogy újra havazni kezd. hogy Robert a szomszédos majorstuai egység nagyterméből szerzett. Jon. Rohadtul unom ezt az összeaszott. –… már rég lerendeztem volna. ami a szívedet nyomja és indulni készülsz. A hátsó udvart körülvevő házakból felfelé áramló meleg levegő miatt a könnyű. – Az aszott pofa. aztán kitört: – Ó. Robert beleállította a kés hegyét a szív közepébe. fehér hópelyhek az ablak előtt lebegtek. mi következik. hogy is felejthettem el: hiszen te vagy az új ügyvezető. álszent vénkisasszony főtörzsőrmestert. Könnyen lehet. Esküszöm! – Zavarok? – hallatszott az ajtóból. Testsúlya alatt a kés csikorogva süllyedt bele a száraz fába. . Jon egy köteg megsárgult papírt emelt fel egy székről. Rue asszony – válaszolta Robert mézédesen. – Kicsoda? – Rue főtörzsőrmester – Jon savanyúan elmosolyodott. – Még semmi nem dőlt el. hogy Rikardot választják. mintha csak hallgatóznának. amit a telezsúfolt íróasztal. úgy. most hogy megosztottad velem. – Bemehetnénk? Bementek az aprócska irodába. keskeny ablak és az Üdvhadsereg emblémáját. És a lakásból. – Ha még egyszer észreveszlek annak a lánynak a közelében… – Keze a kés nyelére fonódott és előrehajolt. amire emlékeztetnélek. – A bátyám épp indulni készült.– Átkozottul elegem van ebből a melóból. – Egyáltalán nem. – Tönkreteszlek. A fekete borosta reszelős hangot hallatott. – A mindenit. a hátsó udvarra néző. aki ezt a kócerájt vezeti. hát persze. hogy azok egy szívet formáztak. – Nos. csak nem felhívott? Már itt tartunk? – Robert az asztallapot kaparászta egy zsebkéssel. Jon nyelt egyet. Tudta. Jon kivette a pénzt a tárcájából és az asztalra tette az öccse elé.

nem holmi „unalmas csempészügyről” van szó. akár a protekció gyanúja is felmerülhet. mit értett az alatt. hátha ezzel is tudunk kezdeni valamit. – Megesik. egy olyan emberről van szó. hogy a bűnügyi igazgató is mindig ott van? – Ja. Együtt jártunk a rendőriskolába. Ez nem túl örvendetes. – A körlevélben az áll. hogy „ezzel is”. Fő a bizalom. – Valóban? – kérdezte Møller vidáman. Akkoriban még így hívták. egykori irodájába. amikor észrevette a bűnügyi igazgató egyetértő bólogatását. Majd hozzáfűzte: – Gunnar. – Tudta. – Nos. – A férfi neve csak nehezen állt a szájára. aki egy unalmas csempészési ügy kapcsán kioltotta az egyik főtiszt életét. – Na igen. – Éppen arról a férfiről meséltem Gunnarnak. Továbbá fennáll a gyanú. Oslo decemberben mindig lehangoló egy kissé – válaszolta Gunnar Hagen. – És ahogy értesültem. – Gunnar és én még kadét korunkból ismerjük egymást.A bűnügyi igazgató és az újonnan kinevezett főfelügyelő abbahagyta a beszélgetést. hogy együtt csináljuk végig. hanem egy profi. És megpróbáljuk lenyomni egymást a hajrában. hogy erről van szó – pillantott mosolyogva a bűnügyi igazgatóra Hagen. Vagyis. – Épp azon vagyok. reményei szerint könnyed és vidám hanglejtéssel. – Először is. a rendőrségen belül is szerteágazó szervezetről. amennyiben a bűnügyi igazgató is benne volt a felvételi döntőbizottságban. A bűnügyi igazgató szárazon felnevetett és figyelmeztető pillantást küldött Møller irányába. akinek azt a nagyvonalú ajándékot adta. – Ez esetben. – Na igen. hogy őjátszotta ki az ügyet a sajtónak. hogy maga minden évben részt vesz a Birkebeiner futamon7 – fordult Møller Gunnar Hagenhez. hogy Gunnart beavassam néhány részletbe azt itt dolgozó kollégák személyét illetően. amely éveken keresztül olcsó kézifegyverekkel árasztotta el a fővárost – Bjarne Møller hiába 7 Maratoni sífutóverseny. . de letett róla. Møller szíve szerint visszakérdezett volna. – Harry Holéról? – Igen – felelte Gunnar Hagen. elégedett a kilátással? – kérdezte Møller. hiszen maguk már korábbról ismerik egymást. A férfinek leszakadt a karja. – Így van – bólintott a bűnügyi igazgató. – De majd meglátjuk. amikor Bjarne Møller belépett az irodájába.

Harry belépett az ajtón és odaintett a felügyelőnek. hogy a másiknak sem állt rá könnyen a szája az ő keresztnevére. A falon lógó tábla arra figyelmeztetett. jobb. . hogy közeledik a Fyrlysethez. hogy arról már régen letettek. És mint tudjuk. Merthogy az Üdvhadsereghez kerülő katonai lábbelik előbb vagy utóbb egy narkós lábán kötnek ki. egyszál maga göngyölített fel. Nyáron a kék edzőcipők. Különösen.igyekezett bosszúságát visszafojtani. mert ahogy hallottam. ráadásul a karja a lift számlájára írható. miközben egyik kezével végigsimította tömött hajkoszorúját. Harry tudta. amit aztán távozáskor visszaszolgáltatnak neki. aki az Üdvhadsereg kapucnis pulóverét viselte. ilyenkor télen pedig a fekete katonai bakancsok. Amit pedig természetesen nem tudunk elfogadni. hogy ki játszott ki és mit. akármennyi ügyet is oldott meg itt a gyilkosságiaknál. – Mikor is kezd Bergenben… – Hagen leeresztette a kezét. Gunnar Hagen és a bűnügyi igazgató egymásra pillantottak. – Majd én kordában tartom – közölte Hagen – Harry főtiszt – mondta Møller és behunyta a szemét. mint hogy mindannyian a katonaság fölösleges ruhakészletének darabjait viselik. hogy semmi nem segít jobban a drogosok beazonosításában. – Semmi – ütögette meg Harry a zsebeit. évek aprólékos nyomozói munkájával. Harry lefelé tartott az Urtegatán és már a szembejövők cipőjéből tudta. valamint az Üdvhadseregben az ételadományok csomagolására használt zöld nejlonszatyrok képezik az utcákon tengődő kábítószeresek egyenruháját. – Semmi? – kérdezte a felügyelő. – Egy olyan ügyről. Másodszor. Gunnar Hagen lassan bólintott. Waalert önvédelemből ölte meg. – És nem egy egyszerű tiszt. hogy a drogokat is elkérjék a bejáratnál. És egyáltalán nem viseli jól. Azokat egy narkós sem adná ki a kezéből. És nem utolsósorban. amit Hole a házon belüli összes ellenállás dacára. hogy a bejáratnál mindenki köteles leadni a nála lévő alkoholt. nemrégiben hagyta ott a barátnője. ha rajta tartod a szemed. – Bjarne? Møller élt a gyanúperrel. ha keretek közé szorítják. Gunnar. az égvilágon semmiféle kiindulópontunk nincs azzal kapcsolatban. – Mindettől eltekintve – szólalt meg a bűnügyi igazgató –. A fiúk a kábítószerosztályról azt szokták mondani. az ilyesmi a Harry rossz szokásaival rendelkező emberek esetében igen könnyen visszaeséshez vezethet.

Mintha egy japán képregényből lépett volna elő. Harry felállt és az asztalhoz ment. Egy otthonra. Ezen a területen fegyverszünet volt: itt felmelegedhettek.Harry bement. Az egyik kép előtt levél feküdt. az új évezred ingyenkonyhája. töltött magának egy csésze kávét és leült a fal mellett álló padra. A Harry melletti asztalnál egy férfi ült. – Ez micsoda? – kérdezte. Harry egy aprócska nő egyenruhát viselő hátára pillantott. – Négy? – kérdezte halkan. és kifújhatták magukat a napi adagjuk megszerzéséért folytatott vadászatban. akik ezt csinálták: úgy váltogatták a hangjukat. Ismert nőket. Kenyeret ettek fehér vagy norvég barnasajttal. mélyen előrehajolva. Benyomását tovább erősítette a keskeny arc. de valami nem stimmelt vele. A kellemes. szinte természetellenesen csillogó haja volt az oka. világos helyiség csupán törzsközönségében különbözött egy megszokott kávézótól. S bár a rendőrség beépített emberei időről időre felbukkantak. hogy valóban ez-e a lány természetes hangja. Nem tudta megfogalmazni micsoda. De mindenekelőtt a szeme volt zavarbaejtő. ahol a rászorulok élelemhez és kávéhoz juthattak. újságot olvastak és nyugodtan beszélgettek az asztalok mellett. fekete ujjai között üres cigarettapapírt tartott. A nyugodt. aki a leégett gyertyákat cserélte ki egy asztalkán. bizonytalan. vagy sima. hallgatólagos megegyezés biztosította. Tíz százalékban pedig hasonló nők. éjfekete. Harry a képekre nézett és hirtelen leesett neki. a negyedik kép viszont csak egy keresztet ábrázolt fehér háttéren. . hogy az első találkozáskor jó benyomást keltsen. Talán a lány vékony nyaka és finom mozgása. Három keretben egy-egy portré volt. hogy idebenn senkit nem tartóztathatnak le. ceruzás kézírással. benne az aránytalanul széles szájjal és az aprócska orral. még mielőtt megfordult volna. A Fyrlyset az Üdvhadsereg kávézója volt. Kilencven százalékban kábítószerélvező férfiak. mint mások a ruhájukat. valamint társasági alkalmakra. egy harmadik pedig az éjszaka intimitásához. – A novemberi haláleseteink. hogy itt így beszéljen. – Ezt hogy érti? – kérdezett vissza Harry. – November – válaszolta a lány. egy arra. amin négy képkeret állt. Feje az asztallap fölé bukott. mély és lágy altot hallva Harry egy pillanatig eltöprengett. Az asztalon néhány cigarettacsikk hevert. vagy csak már hozzászokott. alatta egy névvel. hogy Harryt már azelőtt egy macskára emlékeztette.

hogy a lánynak szinte teljesen hátra kellett hajtania a fejét. A megemlékezést minden hónap első szerdáján tartjuk. Odaszólt a pult mögött álló fiúk egyikének. kezdődött a levél. – Per Holmen… – kezdte Harry. – Mintha egyszer láttam volna magát. „Drága Oddom”. hogy talán mégsincs más hang a repertoárjában. csupán ez a kellemes. aki jelezte. ami sehogyan sem stimmel – kezdte Harry. szegény Per. Sehol egy szál virág. Az üres cigarettáspapírt tartó férfi feje. – Amikor az ember Perhez hasonlóan hosszú évek óta kábítószerfüggő. az agya már annyira rossz állapotban van. de az már nagyon régen lehetett. Harry egy füst alatt a lány nevét is megtudta: Martine. És Isten hozta. – Sok a dolga? – kérdezte Harry. – Gyilkosság? Hiszen Pert nem… – Leülhetünk egy kicsit? A lány habozva nézett körül. de magát akkor nem láttam. A négy egészen normális. – Az első szerdán – bólintott Harry. hogy alaposan szemügyre vehesse Harryt. De ma fizetik ki a szociális segélyt. ha lehet. hogyan is folytassa. Januárban fogunk megemlékezni róla. – Igen. de hirtelen nem tudta pontosan. – Rendőrnyomozó vagyok – mondta Harry. – Elképzelhető – bólintott Harry. hogy képtelenség .– Átlagosan heti egy vendégünk hal meg. – Milyen ember volt Per? – Nehéz lenne megmondani. A kábítószeresektől jött? Harry megrázta a fejét. – A gyilkosságiaktól. Harry arra jutott. Esetleg valaki a…? Harry megrázta a fejét. hogy beugrik helyette. – Csak félállásban dolgozom itt. amikor a lány leült mellé. A magasságbeli különbség olyan nagy volt kettőjük között. – Ellenkezőleg. amikor meglátta Harry kérdő pillantását. mély hangfekvés. Egyébként az Üdvhadsereg főhadiszállásán szoktam lenni. szokatlanul nagy a nyugalom. – A lány felsóhajtott. még mélyebben bukott az asztal fölé. testvérem. – Már jártam itt. – Tehetek valamit magáért? – kérdezte a lány. Egy átlagos napon ezernyolcszáz szelet kenyér is elfogy. A tesvérem szót olyan természetes könnyedséggel tette hozzá. – Van néhány dolog. – Pontosan. hogy Harry egy egészen hosszú pillanatig szinte el is hitte neki.

mint a szociális dolgozóknál megszokott automatikus együttérzést. – Vagy a szülőjének. Azt mondta. – Mi az. de az ujjai nem engedelmeskedtek. hogy kérdezősködjek. A morzsalék a cigarettapapírt és a férfi kezét is elborította. hogy Per tartozott-e esetleg valakinek? – Nem. hogy vigyázzak a fiúra. Én pedig azért vagyok itt. – Nem tudna esetleg egy kicsit… – Nem – fakadt ki a lány. Olyan gyors. Per fenyegetni kezdte őket. hogy ezt valóban megértse. hogy segítsek nekik és nem azért. Harry hosszasan nézte a lányt. A lány arca nem árult el többet. – Na és? Harry a szomszéd asztal mellett ülő férfit nézte. A szomszédos asztalhoz egy szakadt tolldzsekis fiú érkezett. gondolom. – Boldog karácsonyt – mormolta a srác. – A lány válasza gyors volt. majd a narkósok jellegzetesen öregemberes járásával odébbállt. hogy hazavigye Pert. de úgy értettem… hogy milyennek látták azok az emberek. Martine nem válaszolt. ami többszáz cigarettacsikkből származhatott. Arra kért. akikkel senki más nem törődik. És nem is sikerült… Harry rápillantott. – Igen. Megkérdezheti Per apját. hogy Harry már a következő kérdésére is sejtette a választ. mert elzárták előle az értékeket. – Ez világos. ezek itt olyan emberek. – Ez maga lehet a pokol – szólalt meg Harry és megvakarta a lábát. ami nem stimmel? – kérdezte Martine. . – Én nem kérdezősködhetek mindenkitől. – Tud róla. – Tudok egyet-mást a kábulatról – mondta Harry. akik jól ismerték… – Sajnálom. Kinyitott egy átlátszó nejlonzacskót és egy kupac száraz dohányt borított az asztalra. hogy mi maradt a fia személyiségéből. amikor hazament. – A vérvizsgálat gyakorlatilag semmilyen toxikus anyagot nem mutatott ki – válaszolta Harry. Mondtam neki. Az embernek magának is kábítószerfüggőnek kell lennie ahhoz. A barna arcon egy könnycsepp gördült végig. hogy mindent megpróbálunk. de csodákat nem ígérhetünk. Elkeseredetten igyekezett összetekerni a cigarettapapírt. Többször is járt nálunk. A bódulat utáni vágy egyszerűen mindent elnyom. A végén aztán feladta.felfedezni benne bármilyen személyiséget. Ide hallgasson.

Mosolyogva nézett keresztül Harryn és a grønlandi városrészt elnyelő fagyos ködön. – Köszönöm – mondta Harry és elképedve állapította meg. – Kellene? – Nos. Kifelé menet Harry megtorpant a felügyelő előtt és megfordult. Halvorsen Pernille Holmen a fredensborgveieni lakás karosszékében ült és hatalmas. Elindult az Aker folyó irányába. hogy faggatóztam. ha azt mondanám. nem fog még egyszer előfordulni. – Egészségére – mondta a lány. mert a képről azonnal Oleg jutott az eszébe. mert egyetlen úszómellényes kilencéves sem úgy néz ki. Perről. Az Eikánál egy szakadt tolldzsekis fiú állt az összekotort hókupac közepén. – És az Úr áldja meg. A nap már halványvörös fényben fürdette a várost. mert attól tartott. Egy olyan személy már felderítettnek tekintett öngyilkossági ügyében nyomozok. hogy a fülcimpája lángolni kezd. – Köszönöm. Ölében egy bekeretezett fénykép feküdt a fiáról. kisírt szemekkel nézte Harryt.– Igaza van. hogy számomra egyáltalán nem közömbös ezeknek az embereknek a sorsa? A lány oldalra hajtott fejjel méregette Harryt. hogy épp hibát készül elkövetni. aki ha néha . mint aki majd egy konténerben végzi. golyóval a fejében. – Csak még egy utolsó kérdés. Martine nem válaszolt.. Előző látogatása óta az asszony mintha még jobban összement volna. Sajnálom. akivel senki nem törődött. – Hinne nekem. Harry nyelt egyet. Felhajtott kabátujja alól egy fecskendő kandikált elő. hétfő. Másrészt pedig azért. Hatodik fejezet December 14. – Itt kilencéves volt – mondta az asszony. Szorosabbra vonta maga körül a kabátot és kilépett az utcára. de a lány akkorra már eltűnt. A kapucnis pulóvert viselő fiú felé nyújtotta az Üdvhadsereg zöld nejlonzacskóját az élelmiszercsomaggal. amit köszönettel visszautasított. – Hinne… – Harry habozott. – Finom a kávé – állt fel Harry. – Rajta. Részben.

hogy Birger Holmen épp a temetést intézi. vajon mennyi időre van szükség ahhoz. Vagyis Birger elfogadta. De elfogadtuk. – Ugyanaz a pisztoly volt. Igen. a férjem. – Mindent ellopott. Sírt és könyörgött. mivel a nagy részét már rég elvitte. hogy már eleget kaptam. Hogy lett volna elég! Amikor az embernek olyan gyereke van. ha Per itt volt. – Azt mondták. – Milyen gyógyszerek voltak ezek? – Mégis mit gondol? Nyugtatók. aki miatt ébren tölt minden egyes éjszakát. amit csak megkaparintott. hogy megöl. A nő szipogott. ökölbe szorított . az asszony azt mondta. – Arra kényszerített. – Miért nem? Amikor bejelentkezés nélkül becsengetett a lakásba. – Megfenyegette? – Igen.elfeledkezett magáról. mindig a nyakába vette a várost. hogy nyissam ki a szekrényt. Legalábbis. azt hiszem. ami még megmaradt belőlük. apának szólította Harryt. hogy a kisfiú Mathias Lund-Helgesent is papának kezdje szólítani. akármit is tett. Már nem tudtam elviselni. Harry félresöpörte előző gondolatait. hogy visszatér… – Az asszony megállt. Nem tudom. én pedig nem akartam beengedni. amikor Per megfenyegetett. amivel… – Igen. Azt mondta. – Élt már valaha kábítószerfüggővel egy fedél alatt? Harry nem válaszolt. Miután Birger hazaért. Azután eltűnt. hogy jutott be. mert attól retteg. de már nagyon sokszor játszottuk el ezt. – Folytassa. bevitt a kórházba. Egészen őszig. Azon tűnődött. – És maga? – Én? Összeomlottam. amikor Per eltűnt néhány napra – mondta az asszony. Visszamentem a konyhába és leültem. amiben az ékszereim voltak. mert egyedül voltam itthon. – Pedig kértem. – A nő arca grimaszba rándult. – Mindig védte Pert. – Az asszony a fényképre meredt és egy láthatatlan foltot dörgölt az üvegen. amit Harry feltételezése szerint mosolynak szánt. De még csak gyógyszert sem akartak felírni nekem – fújtatott. de egyszer csak ott állt előttem egy pisztollyal a kezében. úgyhogy keményen tartottam magamat. hogy ne tegye. – Egyik délelőtt becsengetett. – Birger. Kettőnk közül mindig is ő volt a jótét lélek.

– I will pay now.10 Odatolta a férfi elé a bejelentkezési nyomtatványt. Ez a vendég mondjuk egyáltalán nem tűnik olyannak. vörösre festett körmök ijedt csótányok módjára futkostak a billentyűzeten. – Ettől függetlenül látnom kell az útlevelét. hogy egyelőre még a város egyik legszerényebb szállodájában dolgozik. ami miatt a recepciós hölgy mégis Kelet-Európára tippelt. – Köszönöm – mondta. – Yes – válaszolta az előtte álló férfi. Republika Hrvatska? Biztosan az új keletieurópai országok egyike. mint aki netán hamis bankók felhasználásra vetemedne. Teveszőr. milyennek is tűnik? Átnyújtotta neki a Egy éjszaka lesz. – One night. Sir. 11 Nem szükséges. miután a vendég távozott a pulttól. A nő felpillantott és konstatálta. Átnyújtotta a férfinak a visszajárót. mint itt. és a kedvese is azt írta. Igyekezett megtartani egy bizonyos stílust.kezét a szája elé vonta. Olyan halkan suttogott. hogy elkérheti-e az útlevelét. Most fizetek. is that correct. sokkal inkább… nos hát. Teveszőr utánzat a norvég télben. Üres volt. Sir?8 Az oslói központi pályaudvar mellett fekvő Scandia Hotel recepciós hölgye fel sem pillantott a képernyőről. igaz? Hitelkártyával vagy készpénzzel fog fizetni? 10 Készpénzzel. Ez a nemzetközi megállapodás. – No need – válaszolta a férfi. mindössze a mássalhangzók kiejtésében volt valami.11 Szinte tökéletes brit akcentussal beszélt. az ezrest a kasszába tette és emlékeztette magát. hogy ott épp olyan hideg tud lenni. hogy Harry alig hallotta a szavait: – Akkor az ember már egyáltalán nem akar tovább élni… Harry lepillantott a jegyzetfüzetére. majd átnyújtott neki egy szinte ropogós ezerkoronást és az útlevelet. A férfi beleegyezően bólintott. Sir?9 – Cash. hogy a férfi világosbarna kabátot visel. hogy majd ellenőrizze le a lámpafény felé tartva. 8 9 . – Will you pay by credit card or cash. A hosszú. Vagy valami utánzat. valamint egy tollat és megkérdezte. Miért is ne? Végül is látott már tevéket ábrázoló fotókat Afganisztánról. bár be kellett ismernie.

kérem? – Újra dobálod a kabátodat a fogasra. a pályaudvar mellett. – Jelentkezned kell az új főnök irodájában. amikor meglátta kollégája figyelmeztető arckifejezését. Egészen kedves hangja volt. És megint a régi csatakiáltással érkeztél meg. hogy nyugodtan használhatja a szobában lévő készüléket. de a férfi csak a fejét rázta. – Ó. Úgy hívják. elővett egy kicsi térképet és berajzolta az odavezető utat. valóban? – Harry a fogas felé dobta a kabátját. Hamarosan jobb helyett kell találnia. A mobiltelefonok elterjedése a telefonfülkék többségét kipucolta Oslo területéről. Bár csak néhány száz méterről volt szó. egy pillanatra összezavarodott.mágneskártyát. amióta Rakel kirú… Halvorsen gyorsan befogta. a liftet. – A Fyrlysetből. maga sem tudta. Halvorsen! Harry szokásos reggeli köszöntőjét harsogva lépett be közös irodájukba. – Á. hol a legközelebbi „phone booth”13. Amikor felpillantott. hogy miért. Utána pedig egy hölgy telefonált és téged keresett. tudván. Gondolkodnia kellett. – Mit akart a nő? – Hagyott egy üzenetet. – Will there be anything else. A férfi megköszörülte a torkát és megkérdezte. – … Martine Eckhoff. Elmagyarázta neki. Sir?12 – csicseregte. – Végre túljutottál rajta? – Hogyan. hogy van egy a közelben. – És újból ketten a világ ellen. de az a padlón kötött ki. a reggelit és a kijelentkezési időt érintő leckét. – Két üzeneted van – pillantott fel Halvorsen. – Nahát – tört ki Halvorsenből. 12 13 Tehetek még önért valamit? telefonfülke . Ezt egyszer sem csináltad. – Nem ismerem. hogy angoltudása és a szolgáltatások terén való felkészültsége túl jó ehhez a szállodához. de egészen biztos volt benne. igen. tudja-e követni a férfi. Vagy – ha másként nem megy – változtat a szolgáltatáshoz való hozzáállásán. hogy… – Halvorsen az előtte fekvő sárga cetlik között bogarászott. Pontosan így csinálták a Radissonban és a Choice szállodáiban is. hogy ellenőrizze. majd ledarálta az emeletet.

A gyufaszál vidáman ugrándozott. hátradőlve üldögélt a széken és egy gyufaszálat rágcsálva hallgatta. azt mondta. És borzasztóan csendes. amit elfelejtett elmondani. de amikor megpróbáltam elkérni a telefonszámát. ahogy Harry előadja jövetele okát. Harry közvetlenül az iroda előtt parkolt le. – A metzner egy igazi vadász. mint egy a Moelven által gyártott barakk. Az őr irodáját egy alacsony házban rendezték be. de ahelyett. És hogy senkinek nem volt tudomása arról. – Ó. hogy egy kicsit kérdezősködött. hogy mit tekintünk felzabálásnak… . Talán fel kellene hívnom. – De a főnök… – … várhat. Az őr némán. Harry megvakarta a fájós lábát. – Kérdezősködött? Hm. – Hát. Alig sikerült elintéznem. hogy ennek a jószágnak az volt a terve. És hogy mi történt az előző este. ezt vettem észre. Harrynek mégis az volt a benyomása. hogy felakasztotta volna. ami úgy nézett ki. amikor a kutyával való küzdelmét taglalta. hogy behozathassam az országba. hogy ez volt minden közölnivalója. ami világosan megtiltotta az autóval való behajtást. Oké. – A rhodesiai ridgebackkel áll rokonságban. egyúttal felhívta a figyelmet a kerítésen kívüli parkolóhelyre. nehogy elijessze. Ez egyébként nem is állt olyan messze az igazságtól. a maradék néhány métert pedig sietős léptekkel tette meg. hátha van még valami. Remek. – Fekete metzner – vetette közbe. szabad útvonalra és behajtott. vetett egy pillantást a konténerek sora melletti hosszú. lopva cserkészi be a zsákmányt. újra belebújt. de a kerítésen egy tábla lógott. – Gondoltam erre. kezét a tarkóján összekulcsolva. hogy Per Holmen bárkinek az adósa lett volna.– Azt mondta. kölyök? Megint el kell mennem. ami megmozdult az őr rezzenéstelen arcában. A konténerkikötő kapuja nyitva állt. ez attól függ. hogy… felzabál? – Nos. – Tényleg? Akkor meg miért vágsz ilyen képet? Harry lehajolt a kabátjáért. – Ezzel azt akarja mondani. amit az elmúlt harminc évben folytonosan bővítettek. mintha a férfi arcán egy halvány mosoly futna át. Átkozottul jó őrzőkutya. – Tudod mit. A gyufaszál volt az egyetlen.

És a metzner. – És később? – Úgy érti. Nem volt olyan könnyű felismerni azt a… valamit.Az őr nem mélyedt el jobban a témában. amikor Per Holment lelőtték. – Ez egy elég nagy terület. – Biztosan tévedtem a múltkor. ehelyett kifejezéstelen tekintettel bámult Harryra. hogy a holttestet? Gyakorlatilag le volt fagyasztva. Feje mögött összkulcsolt keze szinte egészen keretbe foglalta az arcát. Harry megborzongott. Aztán hosszasan bámulta. Azon gondolkodom. ami ott feküdt a konténerben. vagy szokatlanul kicsi a feje. de mielőtt kilépett volna. Harry letette a képet az őr elé az asztalra. nyomozó. nem láttak és nem is hallottak semmit? – Lelőtték? – Lelőtte magát. abban a feltételezett időtartamban. A gyufaszálat a szája sarkába tolta. Harry néhány perccel később már az ajtóban állt. Az őr elvigyorodott. Mázlija volt. A metznert pedig nem érdeklik különösebben a halott dolgok. – Ezt meg tudom érteni. . – Nappalra be van zárva. de aztán mégsem mondott semmit. hogy megnézi és teljes biztonsággal kizárja. hogy nem riaszt? Az őr vállat vont. meglehetősen csendes. – Azt mégsem vette észre. – Tehát. résnyire nyitotta az ajtót és kikukucskált. hogy ezt a személyt valóban soha nem látta itt azelőtt? Az őr lepillantott a fotóra. – Végzi a dolgát. és arra jutott. amikor Per Holmen bejött. – Ez így is van. hogy szerzek egy kentucky terriert. – A rendőri jelentésben az áll. hogyan lehetséges ez. úgyhogy a sebek gyorsan be fognak gyógyulni. Harry azon töprengett. A kezét előrántotta a tarkója mögül és felmarkolta a fotót. – Az imént meglátogattam az édesanyját és kértem tőle egy családi fotót. az élő zsákmányt részesíti előnyben. Nyáron már járt itt. ahogy már említettem. Nekünk meg nem kell kimennünk. indulásra készen. – Megtenné. Láttam a pasast. hogy korábban soha nem látta Per Holment idelent. hogy beszélni tudjon. Az falatokat harap ki bárkiből. Egyébként a metzner fogai nagyon keskenyek. Semmit? – Télen az őr idebenn marad. – És ez praktikus? Mármint. hogy a férfinak vagy szokatlanul nagy a tenyere. Csipkézett fogak.

hogy egy konténerben keres menedéket.– Na igen – mondta Harry. amikor ezt csinálod. És mi a helyzet a többi láncszemmel? – A szokásos. hogy erre lesz szükségem ahhoz. – Nem zárod be? – csodálkozott Harry. arra alapozod a gyanúdat. hogy gondoskodik róla. Kiszálltak a kocsiból. – Olyan agyagszerű. És ez elég lesz ahhoz. A férj. én azt mondtam. – Nem. rendszerint a legkönnyebb falat. hogy jó legyél. hogy egy heroinista. nem gúnyolódik-e. hogy emiatt kezdtem el gyanakodni. A legjobb barát. Mióta tudod. Egészen pontosan az nem volt világos. – Azért csak készítse fel a felvigyázóját. hogy legyen nála egy csípőfogó. Halvorsen gyors pillantást vetett kollégájára. hogy Per Holmen egy csípőfogóval jutott be a konténerkikötő területére. az összes tény a kezedben van már. – Én csak azt akarom. hogy felmérje. Mindig vannak teljesen nyilvánvaló jelöltek. A büntetett előéletű . hogy bebizonyítsam: gyilkosság volt. ki a hunyó. – Valami puha – válaszolta Harry. hogyan állíthatod azt. Átvágtak az úttesten. – Éjszaka befagyott a zár és ma reggel sikerült beletörni a kulcsot. hogy ki ölte meg? – Egy ideje. Indíték. hogy… – Én azt mondtam. hogy tudod. aki annyira kész van. – Mintha azt mondtad volna. – Gondold végig még egyszer. Halvorsen. egyszersmind annyira a helyzet magaslatán áll. – Szóval? – kérdezte Halvorsen. és valami más harapnivalót hoz majd neki. ki volt az. miközben óvatosan ellavírozta az autót egy hókotró mellett. máris van egy kutyaállkapocs-modellünk. Itt megállhatsz. – Aha. – Utálom. Utána Beate és a fiúk gipszbe öntötték. Itt fordulj jobbra! – Én ezt nem értem. – De én akkor sem bírom felfogni. Nem olyan nehéz és különben is. hogy egy nő már úton van. hogy bebizonyítsuk. A hiányzó láncszem a bizonyítékok sorában. a gyilkossághoz használt fegyver és az alkalom. hagyták megkeményedni és hipphopp. Azt mondtad. – Tudni. – Értem. mert csak így juthat majd be a kapun. hogy Per Holment valaki más gyilkolta meg? – Nem.

És soha nem az inas. – Sok mindent tud a kábítószer-függőségről. – Mit tudok róla? Azt. – Igen. hogy ezt kölcsönadták. – Harry Hole. – A gyilkosságok zömét vagy huszonnégy órán belül felderítik vagy soha. Az pedig boldogtalanná tette őt. – Harry egy fotót tett az asztalra. – Jöjjenek – mondta és bevezette őket a nappaliba. hogy felemelte volna a tekintetét. – Harry megnyomta a Holmen név melletti gombot. A kép közepén Per Holmen ült. Birger Holmen az ingujján keresztül megvakarta a karját. Vagy. Az asztalon fekvő képre meredt. Birger Holmen szomorúan elmosolyodott. – És most pontosan ezt fogjuk tenni. – És az egész a gyorsaságon múlik – folytatta Harry. Inkább az szokott lenni a probléma. Őt könnyen lehet. rendőrség. – Megint nyugtatókat vett be? – Holnap lesz a temetés – bólintott Birger Holmen. csupasz fenyőfa állt. értem. mielőtt Harry rákérdezhetett volna. – Köszi. ezt már korábban is hallottam – mondta Halvorsen. – Biztosan nem fog felébredni. De ha bármit is sejtene a függőségről. Halvorsen előre-hátra csúszkált a székén. – Akart még mondani valamit. – A feleségem alszik – mondta. Nos. Megszerezzük azt a picinyke falatot. . ami a látszólag összefüggéstelen információk halmazát teljes és zárt bizonyítéklánccá alakítja. tudná. hogy teljesen hozzá volt láncolva a heroinhoz. – Mindannyiunkat boldogtalanná tett.fickó. hogy meg tudja menteni. Én a fiáról beszélek. Köszönöm. – Hm – mondta Harry. Birgen Holmen a homlokát ráncolta. Holmen? – kérdezte végül Harry. a szülei pedig mellette álltak kétoldalt. ha úgy tetszik. A hangfalból egy recsegő „igen” hallatszott. Védve őt mindentől. Beme…? A zár felzúgott. Ez még nem jelenti… – Nem a feleségére gondoltam. bekerítve. amit a fejed és az ösztönöd már a kezdetektől fogva súgott. Egy ideig mindannyian hallgattak. – Halkan fogunk beszélni – mondta Harry. anélkül. hogyan bizonyítsd azt. – Ezt nem kétlem. de végül visszafojtotta. – A feleségem egy szem altatót vett be. Birger Holmen a lépcső tetején várta őket. hogy mindig az áll az első helyre. A franciaerkély ajtaja előtt egy díszeire várakozó. Halvorsen gyors pillantást vetett Harryra.

Egy csípőfogó. maga követni kezdte őt.Birger Holmen hangja egyszerre dühös lett: – Azt hiszi. – Fáradt vagyok. hogy rosszul volt. magát. A mámor. hogy a fiáé volt. mivel tudta. aki azonnal felismerte a kérdéses személyt. hogy pisztollyal fenyegeti a saját édesanyját.. És amikor egy heroinista rosszul érzi magát. Még a… – Halált is. ott húzta meg magát. Aztán kitalált valami ürügyet. a függőség mindent megelőz. Ami azt jelenti. Számára a megváltás egy lövés lesz. hogy erre a kérdésre maga fogja megadja nekünk a választ. Ő… – A sírás végül elérte a férfi hangját is. . – Birgen Holmen még mindig a kezébe temette az arcát. hogy maga a Plata környékén várt rá. ahol még talál egy használható vénát. főtiszt. – Azért tette. olyan erős benne a megváltás utáni vágy. Birgen Holmen nem válaszolt. Az élet elé. A pisztollyal. hogy Per anyja tanúsítani tudja majd. Holmen Harryra meredt. a nyakába. hogy bejusson. ami elég hihető helyszín. aki folytatta: – Egészen alaposan eltervezte. – Maga meg miről beszél? – Az a tippem. – Pert? – Nem. amikor lelövi őt. hogy átkutathatja-e az üres konténereket a fia után. Megmutattam ezt a fotót a telep őrének. a lágyékába vagy valahová máshová. – Honnan kellett volna tudnom? Ez hallatlan. amikor meghalt. amiről tudta. menjenek a konténerkikötőbe. Az édesapák elé. és azt mondta neki. A fiánál ott volt a felszerelése. hogy néha. hogy egy narkós ott fejezze be az életét és ahol senki nem látja vagy hallja. amikor nem volt hova mennie. hogy tudta. – Harry nagy levegőt vett. – Azt akarta. hogy hozzájusson. a zsebében pedig egy adag heroint találtunk. de a hangja már tiszta volt: – Vagyis maga szerint a fiamat megölték? Miért? – Abban bíztam. – De a mámor az édesanyák elé furakszik. hogy a feleségének végre nyugalma legyen? Holmen felemelte a fejét. Holmen. én… – Hát persze. hogy én ezzel nem vagyok teljes mértékben tisztában. – A saját édesanyját… – Tudom – mondta Harry halkan. Miután Per megjött és beszerezte az adagját. Hiszen ott járt nyáron és megkérdezte tőle. főtiszt? Azt állítja… A feleségemet.. de nem a fejébe. egy üres konténer. Mire akar kilyukadni? – A vérvizsgálat szerint a fia tiszta volt. – És a halál elé. hanem a karjába. Nem lőhette le magát. mert megfenyegette a feleségét? – kérdezte Harry.

nem igaz? – kérdezte Harry. se papír. a város közepén? Halvorsennek az volt az érzése. tudja. az . – Rendben – suttogta Holmen. hogy ha lehet. – Azt mondta. Holmen. – Fordítsa meg a karját – utasította Harry. – Megnézhetjük. Holmen karjának alsó részén is ott virított a megfelelő sebhely. – Különösen. de a kapitányságon is. – Itt is megnézhetjük. Maga dönt. A szőrös. – Vallomást tesz? – kérdezte Harry és odaintett Halvorsennek. Remélem. mintha ez egy sajnálatos tény lenne. – Hogy nem bírja tovább. Holmen üres tekintettel meredt a sebekre. mitől viszket annyira? – Semmiség. Úgyhogy keresgélni kezdtem és szereztem neki egy szobát a Heimenben. nem igaz? – szólalt meg Harry. hogy a feleségemnek végre nyugalma legyen. – Elég makacs viszketés. És hogy most tényleg le akar jönni róla. Magának is ezt kellene tennie. A baleseti sebészet egyik orvosa mondta nekem. A csengő egyre intenzívebb lett.Halvorsen Birger Holment figyelte és ugrásra készen állt. Harry a szemét forgatta és a fiatal tiszt elé tolta saját tömbjét. Nehezen vette a levegőt és a karját vakargatva. A sebek körül izzott a bőr. Hiába. úgy a tizediktől a tizennegyedik napig. fehér alsókaron két kicsi. – A hangja rezignáltán csengett. Az ezt követő csendben tisztán hallották az utcáról felszűrődő vidám csengettyűszót. aki azonnal a belső zsebéhez kapott. – Én nem akartam… Csak azt akartam. itt. hogy valami hamarosan robbanni fog. Csak nem egy szánkó. mert nem volt nála se toll. Holmen gyorsan abbahagyta a vakarózást. próbáljam megállni a vakarózást. Holmen. hogy a konténerkikötő őrzőkutyája harapta meg magát. hogy borzasztóan fáradt – mondta Holmen. A kutya állkapcsának modelljével be tudjuk bizonyítani. Az utcán a csengők hirtelen elnémultak. amikor elkezd begyógyulni. mintha bármire is készülne. – Piszkosul viszket az ilyen kutyaharapás. varas seb látszott. de a férfi nem úgy nézett ki. Hary széttárta a karját. Holmen a fejét rázta. Kigombolta és felhúzta az ingujját. azért egy kicsit küzdött vele. – Ezt kellene tennem? – Három lyuk a bőrön. Holmen. üres tekintettel ennyit mondott: – Ebből az égvilágon semmit nem tud bizonyítani.

Egy… egy… – Megváltó. – Akkor döntötte el? – Már teljesen mindegy volt. hogy… hogy valaki állítsa meg végre a szívét. – Pontosan. hogy maguk… hogy én… – Mennyi? – vágott közbe Harry. – Hogyan? – kérdezte Harry. Egy ágy és napi háromszori étkezés. hogy a feleségemet is magával húzza. igazából örülök neki. Lenn. De aztán egy idő múlva elapadtak róla a hírek. Holmen felemelte a fejét. – De erre láthatólag maga is számított. havi ezerkétszáz koronáért. Holmen. az Eikánál bukkantam rá és azt mondtam neki. ráadásul standard kaliberről volt szó. – Nem. nem csak Pernille és én szenvedtünk. – De ez nem a maga feladata. ez Isten feladata. Tudják.Üdvhadseregnél. – Holmen lehajtotta a fejét és motyogott valamit. Per számára minden egyes nap csak a kín meghosszabbítása volt. – Értsék meg. de a pillantása a semmibe úszott. Úgy tűnt. hogy sosem volt. . hogy szó nélkül eltűnt és a bérleti díjat sem fizette ki. ami magától nem akarta feladni. Csak néhány hónapról volt szó. ahol azt mondták. – Kifizette előtte? – Mi? – Felejtse el. Azt mondtam neki. hogy nincs nálam pénz és hogy találkozzunk másnap este a konténerkikötő hátsó kapujánál. Nála volt. Ráadásul a metadonprogramban is biztosítottak volna neki egy helyet. Felhívtam a Heiment. hogy nincs tölténye a pisztolyhoz. úgyhogy könnyen szerzett hozzá lőszert. A fiam halott volt és csak arra várt. Egy megváltó. – És… – Eljött. A pisztollyal. akkor bukkant fel újra itthon. A fiamat már rég elvesztettem. meg is mutatta. Azt mondta. – Mi mennyi? – Mennyit kellett fizetnie? – Tizenötezer koronát. így van? – Igen. – Hogy talált rá? – Nem a Platánál. De nem bírtam nézni. és… igen. hogy meg akarom venni tőle a pisztolyt. és azonnal akarta a pénzt.

hogy a pasas teljesen össze volt omolva? Pernille Holmennek alighanem igaza volt. Ez is azoknak a morális paradoxonoknak az egyike. Úgy járnak-kelnek. Halvorsen megrántotta a lezáratlan kocsi ajtaját. Láttam már ilyet többször is. kölyök. amit tettek. akkor valaki másnak kell cselekednie. . Hirtelen támadt dühkitöréssel nekifeszült. hogy ez nem csupán az ő fejükben létezik. – Akkor világosíts fel. – Gondolj csak bele! Szerinted nem ezt nevezik a szeretet végső megnyilvánulásának? Az egyszülött fiát adta. nem? – Úgy találod? – Nem azt mondtad. Halvorsen. hogy sokan teljesen elfojtják. – Nem fog elmenekülni. kettőjük közül Birger a jótét lélek. hogy majd kiköpte a beleit a zokogástól. – Nem láttad. mire gondolsz. és most van mesélnivalója a felesége számára. – Miért nem hoztuk magunkkal? – kérdezte Halvorsen. hanem valóban megtörtént. – De… – Tudom. – Jótét lélek? Egy gyilkos? – Halvorsen hangjából sütött a felháborodás. – Még sokat kell tanulnod. mintha az. Halvorsen paprikás hangulatban rugdosta a havat. Harry a fiatal tiszt vállára tette a kezét. még az éjszaka közepén sem volt egészen sötét. Odakinn az utcákon a lámpák fényét lassan körülpárnázta a szürkület. bölcsek bölcse! – Gyilkosságot elkövetni annyira extrém tett. csak valami félig elfelejtett rémálom lenne. mire az ajtó reccsenő hang kíséretében engedett. a bakancsuk alatt megcsikorduló hó távoli tűzijátéknak tűnt. Majd néhány óra múlva érte küldünk egy autót. – Na. amikor azt mondta. A hangokat mintha vattába csomagolták volna. amelyek meg fogják tölteni a napjaidat. jó. de az teljesen befagyott.– De ha Isten nem végzi a munkáját. ó. Amikor Oslót beborította a hó. – Annyira nem rossz színész a pasas. De akkor is elég hidegvérű volt. Csak amikor valaki más mondja ki hangosan. De hozzá kell szoknod. amikor beállítottál a halálhírrel? Harry rezignáltán rázta a fejét. akkor tudatosul bennük.

amikor ez a világ legszarabb melója – mondta Harry. Mindketten hallgattak. . ők meg ők. miközben a kocsi nagy nehezen átverekedte magát a délutáni forgalomban Grønland felé. kölyök – mondta Harry. Anonimitás Oslo legforgalmasabb sétálóutcájának legmagasabb pontján állt. amit Karl Johan svéd-norvég király után neveztek el. – Menj ki az út szélére? – Mi? – Gyerünk! Halvorsen a járda széléhez kanyarodott. mosolyogjunk és ünnepeljünk egy kicsit. – Tökmindegy.. Mivel memorizálta a szállodában szerzett térképet. mellkasa emelkedett. süllyedt. hogy kollégája légzése egyre nyugodtabb lesz. Harry Halvorsen hátára tette a kezét és várt. míg a keleti oldalon a központi pályaudvar áll. hogy lerántson magával! – Nem engedem – válaszolta Halvorsen. tudta. miközben a másik kezével erősen megpöcköli a homlokát. ahogy Halvorsen elfordítja a slusszkulcsot. a főnök pedig biztosan boldog lesz – mondta hangosan Halvorsen és lendületesen kifordult az útra. Hetedik fejezet December 15. A motor felbömbölt. kedd. egyenesen egy dudáló teherautó elé. a jégvirág buján benőtte az üveg belsejét. de egyre mélyebbeket lélegzett. Mialatt Holmenéknél voltak. Harry nézte. – Halvorsen… – Mi az? – vakkantotta vissza. vagy mi legyen? – Leengedte a kezét és újra megpöckölte a homlokát. – Halvorsen… – kezdte Harry. – Igen. hogy a nyugat felé magasodó épület a királyi palota. – Ne engedd. Feltartotta a középső ujját. elengedte a kormányt és gyanúsan csillogó szemmel bámult kifelé a szélvédőn. Megborzongott. Halvorsen zihált. Egy idő múlva érezte. az ügy megoldva. – Vannak napok. – Te te vagy. – Akkor most hajrá. – Jól van.Beültek a kocsiba.

10-kor indul Zágrábba. ami láthatólag egykor az indulási csarnok volt. Amikor az egyik fülkében felpróbálta. A tér közepén egy hatalmas tigris szobra . és az utcákon mindössze két bank előtt látott külső biztonsági kamerákat. mára azonban üzleteknek adott helyett. ez állt a térképen. észrevette. vagy elfordították egymásról a tekintetüket. Sötét volt. a jegye már a zsebében van. A közvetlen gép 21. Hat perc az étteremtől. újra megnézte az óráját. hogy a ruhatár önkiszolgáló. mint hitte. temérdek ember. Azután egy pincér lépett oda hozzá. ami feltűnt neki. viszont túl kevés az ember. Az órájára pillantott és elindult lefelé a központi pályaudvar irányába. és egyébként is kicsi a valószínűsége. A metrót már kizárta a lehetséges menekülési útvonalak közül. Oslo kisebb volt. hogy a Párizsban zsákmányolt piszoártabletták még mindig a zakója zsebében vannak – szétporladva és részben az anyagba préselődve. Kedvező terepnek tűnt. Elégedetten hagyta el a peront. és azokat is a bankautomaták felé irányították. Jól van. Minden asztalra rálátott onnan.Az egyik ház falán a magasban piros neonfénnyel világítottak a mínuszfokok. kétszázért pedig egy gyapjúzakót. A vonat tízpercenként jár és tizenkilenc perc a menetideje. majd átvágott egy üvegtetejű termen. így is jó lesz. Mielőtt elment. Ezek szerint vész esetén az egyetlen lehetséges út a konyhán keresztül vezet. végül kilépett az állomás előtti térre. Jernbanetorget. Vagyis elérheti a 19. Egyetlen hely sem tökéletes. A hőmérő melletti óra pontosan tizenkilenc órát jelzett. amikor rábukkant egy vékony széldzsekire mindössze százhúsz koronáért. Nagyjából félig volt. Az első. ő pedig lefoglalt egy ablak melletti asztalt másnap hat órára. ahogy átfurakodott a teveszőr kabáton. ahol negyvenkilenc koronáért talált egy kék sapkát. Az emberek vagy a földet nézték. különösen. A SAS kiváló akciós ajánlata. a sétálóutca bal oldalán. hogy menekülési útvonalra lesz szüksége. Amikor a repülőtéri gyorsvonat peronján állt. Bement az egyik ruhaüzletbe. ahol állt. Kis város egy nagyváros jeges távolságtartásával. Kilépett az utcára. amivel egészen mostanáig nagyon is elégedett volt. Belépett az étkezőrészbe. Nem rossz. ez csak egyszerűbbé teszi a dolgot. mivel ott túl sok a kamera.40-kor már a repülőtéren lehet. még ellenőrizte a mosdót.20-as vonatot és 19. Elindult kelet felé. de később meggondolta magát. és még a legkisebb fuvallat is a jégkorszakot idézte. Nem volt ablaka. mert figyelemreméltóan alacsony áron jutott hozzá Londonban. lekocogott a lépcsőn. Az étterem száz méterrel lejjebb helyezkedett el. Átlátható.

állt villamossínekkel. amelyek egyikének ő is a tagja volt. Semmi más. miféle közösségről van szó.25-öt mutattak. de nem szállt fel senki. Menekültek. A résztvevők halkan beszélgettek és papírpoharakat . mint itt. Sehol nem látta viszont a telefonfülkét. miután a szerbek kivonultak. ahogy bizonyos dolgok gazdát cserélnek. három telefonkészüléket vett észre. És ekkor egy kis. mire emlékezteti ez az egész. hogy miről is van szó. amit azonnal felismert. A lány odalépett az egyik nőhöz és felsegítette a buszra. A tér végében egy szélfogóféleség alatt egy kisebb csoportosulást vett észre. autókkal és emberekkel körülvéve. És már kétsége sem volt afelől. hogy egy teljesen hétköznapi lakógyűlés közepébe csöppent. Fredtől pedig azt is megtudta. akár azt is hihette volna. Üdvhadsereg. Helyette egy lány lépett ki a járműből. A gyűlést a Vestre Aker-templom gyülekezeti termében tartották. A temető mellett álló kis házhoz vezető. A többi műanyagszéket a falak mellé halmozták. Öt perccel később már Zágrábbal beszélt és elmondta a nőnek. Közelebb sétált. de egyetlen helyen sem csinálták ennyire nyíltan. Fehér volt és egy kicsit távolabb állt meg a szélfogótól. Azokra a csoportokra. amit a recepciós említett. A csupasz falú terem közepére húzott hosszú asztal körül tizennégy ember ült. Az ajtók kinyíltak. hogy úgy tűnik. A legtöbben kapucnis fejüket összedugva beszélgettek. Azután az is eszébe jutott. aztán a vékony férfiak hajlott hátukkal a jeges szélnek feszülve odébbállnak. Megfordult. Csak véletlen. Lelassított. A visszaszámlálás elkezdődött. az ott ülőknek sem az arca. A beszélgetés öt koronába került. Aztán mégiscsak begördült egy busz. hogy a Maksimar stadionban az ő kék oroszlánjai. Két férfi követte őket. minden rendben lesz. sem a kora. gondolta. – Az utolsó feladat – ismételte meg a nő. Ha valaki véletlenül lép a terembe. Nézte. a Dinamó Zágráb csapata a szünet előtt l:0-ra vezetett a Rijeka ellen. Többször is látta már. Csak állt és nézte a jelenetet. Talán együtt várják a buszt? De valójában valami másra emlékeztette a látvány. A tornyocska órái 19. órákkal ellátott torony oldalán. a neme vagy a ruhája nem árulkodott róla. olyan egyenruhában. hogy Zágrábban és Európa más városaiban hogyan folyik a heroinkereskedés. Az ablaküvegek és a padlót borító linóleum visszaverte a lámpák erős fényét. kavicsos út mindkét oldalán hókupacok tornyosultak.

aki nyílt. A tekintetek a harmincas évei közepén járó nő felé fordultak. talán a báj. szőke férfi felé biccentett. hogy az emberben megfogalmazódjon az ivás abbahagyására vonatkozó kívánság. Astrid – szűrődött át az asztalnál ülők tapsa a kórus hallelujázásán. Folytatta. Astrid vagyok és alkoholista. – Köszönjük. már sikerült magam mögött hagynom ezt a lépcsőfokot. Astrid! – válaszolták az egybegyűltek kórusban. A nő a balján ülő. magas. csak tovább erősített: – Hello. mert nem bírom jól az italt. szigorú szája volt. – Hello. Azt hiszik. Az orrát behálózó piros vérerek tanúsága szerint hosszú éveken keresztül kerülhette a józanságot. Astrid az előtte fekvő könyv fölé hajolt és olvasni kezdett: – Az AA-tagság egyetlen feltétele. mire a csevegés elnémult. mert úgy vélem. egy adag hazugság. világos haját egyszerű csattal fogta össze. de minden reggel az az első dolgom. nagy keze nyugodtan és magabiztosan pihent az asztalon. – A mai témánk: az első lépés – mondta Astrid.” Szívesen elkezdem. A gyerekeim nem tudják. – Hello. amikor sikerült elkerülnöm az alkoholt. Keskeny. hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben és már nem tudunk megbirkózni az életünkkel. de valahogy mégis hiányzott belőle valami. – Alkoholista vagyok. . amit nyugodt hangja.forgattak a kezükben. rettenthetetlen pillantással nézett végig az egybegyűlteken. és gyors leszek. amely a következő pillanatban betöltötte a termet. Ma már a tizenegyedik lépésnél tartok. Testbeszéde erőt és önuralmat sugárzott. Lehet. akik betéve tudták a tizenkét pontot. Köszönöm. szabályos vonásai voltak. – Hét éve vagyok józan. Nekem így sikerült egyensúlyt teremtenem. engem Harrynak hívnak – szólalt meg a férfi kissé rekedtes hangon. tömött. Mély levegőt vett és halványan elmosolyodott. A levegővételek szüneteiben lehallatszott az emeleten próbáló gyülekezeti kórus éneklése. Harry. – Hello. Hosszú. és az övével együtt mozogtak azoknak az ajkai. – Ami így hangzik: „Beismerjük. amit a rúzs valamelyest meglágyított. A hosszú asztal végén pontban hétkor egy aprócska csengőt rázó kéz emelkedett a magasba. rövid hajú. egy adag igazság. hogy kimondjam magamnak: alkoholista vagyok. de egyelőre újabb és újabb napokat pipálhatok ki. hogy egyszer belebukom. hogy azért nem iszom soha. Szép. és rögtön rosszul leszek tőle. Valaki hangos szisszenéssel kinyitott egy ásványvizes palackot.

Elégedett volt a látvánnyal. De mégis itt vagyok. Nem kérdés volt. Meg van róla győződve. Vagyis. Harry habozott. akiről tudom. akkor nyert ügyem van. miközben odafenn a kórus egyre lelkesebben dicsérte az Urat. hogy ha képes vagyok kibírni az első hetekben az Istenről és a lelki dolgokról szóló beszédeket. majd felajánlotta neki. de úgy gondolom. hogy ezt kordában tudom tartani. – Kösz. És hogy a következő gyűlésen a nő levegőnek nézte. – Elmentem – folytatta a nő. – Ráadásul első alkalommal vagyunk együtt. azt tudom. Másfél órával később már mindketten csendben szívták cigarettájukat és nézték. Astrid kitartóan nézte őt. Habozó taps. hogy amikor újra felkúszott a pillantása. a nő jól láthatóan elvörösödött. ez a hatodik alkalom. hogy jelezze. mert ígéretet tettem egy pszichológusnak. fogalmam sincs róla. Ez nem… – Szóval a férjed orvos? – kérdezte Harry. – Ezt már kérdezted. És a többiek is. Astrid közbeszólt: – Ez az első alkalom. – Csodás volt – szólalt meg. hogy most itt ülök. Míg a következő résztvevő beszélt. de csupán egy alkalommal viszonozta. megállapítás. ahogy a füst kékre festi a hálószoba sötétjét. de hajlandó vagyok megpróbálni. mivel nyomást gyakorolni a csoport tagjaira teljes mértékben ellentmondott a módszer szabályainak. A foglalkozás végeztével Astrid megkérdezte Harrytól. Harry. Harry a szeme sarkából a nőt figyelte. befejezte a mondanivalóját. de a szoba levegője olyan hideg. hogy elviszi. Miért ne? Balra fordult. hogy alkoholista vagyok.– Még egészen új vagyok itt. hogy megszólaltál közöttünk. hogy jót akar nekem. amin részt veszek. Harry nem válaszolt. ha már úgyis nálad van a szó. fehér takarót. Nos. Még mielőtt a taps elkezdődhetett volna. . Harry már a korábbi találkozókon is több ízben magán érezte a nő tekintetét. Harry keskeny ágyának nedves lepedője még meleg volt. Akkor viszont bevetette a tetőtől talpig oda-vissza pásztázó pillantását. De talán mesélhetnél még magadról egyet-mást. nem – mondta Harry. Harry a nőre pillantott. Vagy a hetedik. mert a dolog működik. de a legjobban mégis az tetszett neki. a barátomnak. hogy az Anonim Alkoholisták tudnak-e segíteni magukon. Tulajdonképpen egyfajta paradoxon. hogy Astrid nyakig húzta a vékony. hogy merre lakik. aminek nagyon örülök. A válasz még mindig igen. És még nem vagyok túl az első lépésen.

nem igaz? A betű szétoszlott. Kevesebb a zsír. hogy szakított Rakellel. de aztán lassan kezdett felmelegedni. aztán a nő odabújt hozzá. ahogy a parázs lassan felemészti a cigarettát. – Akkor most mesélhetsz – közölte. amit akart. hogy minden nő. Harry nézte. – Kérsz egy pohár vizet? – Hm. hogy feltöltődött. Mit is mondott a nő? Hogy magányt lát a szemében? Előrehajolt. amin megosztoztak. A nő Harry csípőjére tette a kezét. – Az enyém digitális. akkor sem ment volna a dolog. A jéghideg padló szinte égette a talpát. Neki pedig tetszett. – Miatta jöttél hozzánk. – Hogy hívják a lányt? Mert erről van szó. Rakellé változik. Nyilvánvalóan. mint amikor az ember megpróbálja csillapítani a vágyát valakivel. A mellette fekvő nő idegen volt. a szoba sötét és a szavak életre keltek. hogy ez ennyire egyszerűen megy? Tett egy lépést hátrafelé és most a testét kezdte vizsgálni a tükörben. Harry kicsusszant az ágyból. ha akarta volna. – Hallod ezt a hangot? – Milyen hangot? – A ketyegést. de a kék írisszel körülölelt fekete pupillákon és a vérerek deltáival tarkított fehérjén kívül semmit sem látott. Nem holmi szerelmi metadonkezelésre. kimossa a véréből. hogy elfelejtse. Ilyen érzés lehet a . A te órád az? – Nincsen órám. A nő megkapta. – Miről? – Harry a betűszerű cikornyákat leíró füstöt tanulmányozta. Biztosan a tiéd az. viszont az izom nem lett több rajta. most mégiscsak úgy érzi.Harry bólintott. Illetve ahogy líraian megfogalmazta: ki kellene kefélnie magából a melankóliát. Nem ketyeg. Először csak néhány dolgot. És a helyett a lelketlen érzés helyett. a tükörképét szemlélte. Harry kiment a fürdőszobába és amíg a víz folyt. Amikor Halvorsen rájött. És hogy arra van szüksége. hogy tévedett és Halvorsennek volt igaza. azt mondta neki. ahogy csinálta. Egy félliteres pohárral tért vissza az ágyba. Csodás volt. Harrynak azonban. Lehet. akit megérint. – Talán. És elkezdett hasonlítani az apjára. De lehet. A bőre először nyirkos volt és hideg. Mert tudta. hogy más nőkkel kellene vigasztalódnia. Merthogy jólesett. majd szétporladak. És egyúttal megnyugodott. miközben beszél. Az elmúlt év folyamán kissé lefogyott.

Hogy lemerülök oda. majd használtak túszként. ahogy Harry egy liftben végez elrablójával. – Ó. amikor Harry végre a Herceg nyomára akadt. de egy erős köhögésroham félbeszakította. hideg és az ember már lélegezni sem tud. amikor dühös vagy ha fél valamitől: – Tengeralattjáró… Rakel hangja: . A saját halk hangja. Eldobni magától a dolgot. hogy ezt a felelősséget nem tudja vállalni. Rakel fiáról. – Harry az éjjeliszekrényen álló hamutartóba nyomta a csikket. – Amiatt a fájdalom miatt. a Herceg utáni nyomzásnak. Oleg életében. – Ez inkább úgy hangzik. Rakel mindezt sokkal nehezebben tudta feldolgozni. morfondírozott. Vagy valaki másra bízni. akit meg akarok találni. – Tengeralattjáró… – kezdte. hogy megszállott vagyok és hogy addig úgysem lesz vége. aki bánthatja őket. Olyasvalakit. ami mindig ilyen. hogy szeretné. – Vagyis a nekik okozott fájdalom miatt hagyott el? Harry megrázta a fejét. – És ha mégsem foglalkoznék tovább az üggyel. Miután két héttel a gyermekrablás után megtudta a részleteket. közölte Harryval. mintha ő lenne a megszállott. remekül túljutott az eseményeken. És Olegről. Mélyet lélegzett. mert úgy vélte. akit saját szobájából raboltak el. Mondjuk. – Miféle tengeralattjáró? – Ezt mondta. ahol minden sötét. – Igen? Ezt kifejtenéd bővebben? Harrry megvonta a vállát. – Igaza van. amit még nem okoztam nekik. Azután egyre könnyebben mesélt. Hogy tengeralattjáró vagyok. hogy nincs helye tovább az életében. ha a beszélgetés ebbe az irányba folyna tovább. hogy átélt egy gyermekrablást. de ő csak azt hajtogatta. Astrid bólintott. – Még mindig szereted? Harry nem volt benne biztos. Oleg ahhoz képest. Azt mondta. ahogy az AA-nál szokták mondani. A fejében újra lejátszódott az utolsó beszélgetésük további része. ez érthető. Legalábbis egyelőre. Ő pedig nem akar velem tartani odalenn. amíg a többiek szabadlábon vannak. Jobban mondva. mindig lesz más. majd tanúja volt annak.gyóntatószékben ülni. hogy megszállottja lett egy rendőrségi tégla. hogy az ügyet lezárták. – Nem – mosolyodott el Harry. és csak minden második hónapban jövök fel a felszínre. aki egy évvel ezelőtt dobta ki a házából. – Mondtam neki. Rakelről.

Harry elment és csendben. Ugyanazok az okaink. – Teljesen jó így. ugyan már! – zihálta a nő bosszúsan és keményen rámarkolt a péniszére. – Ne takarózz most nekem Oleggel. – Oké.– Tudom. Rakel… – Én használom túszként? Én raboltam el és nyomtam pisztolyt a halántékához. Vagy szeretnéd. Az ágyában fekvő nőhöz fordult: – Igen. Igyekezett mosolyogni és mézédes hangon hozzáfűzte: – Az én kedvemért. – Tévedsz. – Takar…? – Túszként használod. – Akkor miért vagy itt? – Ő nem szeret engem. – Lehet. Ez rólad és rólam szól. hogy nem az. És akkor mi ez az… orvos? Egy repülőgép-anyahajó? Rakel felnyögött: – Neki semmi köze ehhez. És Olegről. dehogy. Harry. hogy a hangja csúf lett és idegen. – Hogy ölted meg? – Kit? – Többen is vannak? A gyermekrablót. hogy nem a legjobb hasonlat. ha jól sejtem. Harry rábámult. Te szereted a férjedet. – Nem. Ennyi dühöt már a hangszálai sem bírtak el. – … a részleteket. de úgyis érted… Harry a magasba emelte mindkét kezét: – Ó. de szeretném hallani. szinte hangtalanul húzta be maga mögött az ajtót. hozzátapadt és a fülébe suttogott. csak magányos vagyok. Odakinn a hálószobaablak előtt tovább esett a hőmérséklet és a bisletti háztetők recsegtek és nyikorogtak. dehogy – nevetett Harry. . miközben Harry elmesélte a részleteket. Vagyis. – Nem hinném. – Nem fontos. ahogy elmeséled… – a nő Harry lába közé csúsztatta a kezét. A nő szeme kéken szikrázott a sötétben. az orvost? – Igen. ha bonyolultabb lenne? – Nem. És mert megkívántalak. akkor most bosszút állsz? A nő meglepettnek tűnt. szeretem. – Hm. mert te csillapítani akartad a bosszúszomjad?! Rakel nyakán kidagadtak az erek és annyira kiabált. Egészen kiváló hasonlat. De nem szeretném… – Ó.

Rájött. amikor egy nyitott dzsip érkezett. szemcsés képernyőjű tévékészülék hangját. de azután meghallotta maga mögött Bobo hangját: – Ne sírj! – Ő pedig abbahagyta. a nagyjából nyolcvan holtfáradt. Harry a hálószobában állt és hallgatózott. hogy segítsen az egyikükön. Olajozott kattanás hallatszott és érezte. És a ketyegést. Miután a nő elment. Az óra üvege megcsillant. három hónappal a folyamatos ostrom és bombázás után. ami a viharos érkezés után a földön kötött ki. Azután délután lett és már a szürkület is beállt. amin mindössze három. amikor meg akarták törni Bobot. összeállította a pisztolyt. A zsebében rábukkant a zaj forrására. Bjarne Møller búcsúajándékára. A forgalom egyenletes zúgásként szűrődött be hozzá odakintről és elnyomta a sarokban álló. Az éjjeliszekrény fiókjába tette. aki a sárba zuhant. hogy hagyja abba. 1991 novemberében. A recsegést figyelte. kiéhezett horvát hadifoglyot a város egykori főutcájának romjai előtt sorakoztatták fel. hogy ne moccanjanak. a többi ruhadarabja társaságában. Két órával később első csapattársai elkezdtek összeesni. ahogy az acél vibrálása szétárad a tenyerében. A recepción a lány átvette a zakóját és azt ígérte. A ravasz száraz kattanása. mindannyian az esőbe meredtek. Ezután senki sem moccant.Érezte. ahogy a nő először csak megmerevedik. A szerbek azt parancsolták nekik. Vukovár végül kapitulált. Bobo egységének a maradékát. majd elnyelték őket fűtött sátraik. A szerbek szakadó esőben masíroztak be a városba. A szálloda egyik fehér törülközőjével letörölte a fegyver alkatrészeiről a felesleges olajat. hogy a vezető melletti ülésen helyet foglaló férfi bizonyára a parancsnokuk. Amikor Bobo hadnagya kilépett a sorból. hogy a hadnagy hamarosan abbahagyja a sikoltozást. Miután az összes darabot szárazra törölte. hogy reggelre kitisztítják. kis. ami kiradírozta körülöttük a dombokat és a reményt. amennyire azonosítani tudta. Az eső olyan erősen zuhogott. Azután a zakója fölé hajolt. majd a karjában. a tükör felé irányította és meghúzta a ravaszt. A szerbek kiviharzottak a sátrakból és tisztelegtek. majd visszahúzza a kezét és végül suttogva arra kéri. norvég nyelvű csatornát lehetett fogni. A színlelt kivégzés. de a ketyegés az álmok földjére is elkísérte. A fegyver alkatrészeit egy újságpapírra sorakoztatta fel. egy szerb közlegény – szinte még gyerek – kijött a sátorból és hasba lőtte a hadnagyot. Ezzel próbálkoztak. akit . hogy egészen felhabosította a sarat. Ő maga is sírni kezdett.

– Így is jó. Előbb vagy utóbb mindenképpen megtaláljuk. hogy felismerte volna. Bobo orrából vércsík patakzott. felállt az autóban és a legkevésbé sem lágy hangon átordított az esőn: – Melyikőtök fedőneve a kis megváltó? Senki sem moccant. hogy mutassa meg nekem. Miközben Bobo megtette a dzsiphez vezető néhány lépést. Amikor a férfi vonakodva felemelte a fejét. Mikor Bobo megállt előtte és tisztelgett. – Természetesen. itt csak árulók vannak! Választhat. az eső pedig lemosta a vért. hogy a kis megváltó a maguk különítményének tagja – mondta a parancsnok. aki tizenkét harckocsinkat robbantottad szét. – A legnagyobb jóindulattal utasítom. azonnal felismerte. ki az. vagy valamivel később. – Idióta! – ordította a parancsnok. A parancsnok a civil férfire nézett. akik szerb árvákat hagytak maguk után? Várt. elérte őt is. úgy is kivégeztet bennünket – nyögte Bobo. A terepjáró hátsó ülésén egy civil ruhás férfi ült lehajtott fejjel. de nem adta jelét. mali spasitelj? Te. a horvát hadsereg kapitá… A parancsnok intett a sofőrnek. hallotta. – Életemben nem hallottam semmiféle kis megváltóról – válaszolta Bobo. s mivel ő az első sorban állt. aki olyan erősen markolt Bobo hajába. ahogy a parancsnok arra kéri a férfit. Melyikőtök Bobo? Most sem mozdult senki. A dzsip közvetlenül az egységük előtt állt meg. hogy az arca az ég felé fordult. – A rádióüzeneteikből tudjuk. ami a sárban kötött ki. és a vacsora is kész van már. Az egyik vukovári iskolatársának az apja volt. aki remegő ujjal a második sorban álló Bobora mutatott. – Gyerünk már! Megázom. a sofőr leverte a sapkát a fejéről. A parancsnok felsóhajtott. – Maga pedig így is. – Nem mersz előlépni. elvetted asszonyaink férjét. hogy nézzen a foglyokra. pillantása továbbhaladt. ami az orrából és a szájából egészen a piros kendője alá csorgott. – Előrelépni! – ordította a parancsnok. a sofőr kiszállt és megállt a jármű mellett. hogy itt és most végezzük ki. – Miért? .„lágy hangú szikla”-ként szoktak emlegetni. A férfi pillantása végigsiklott a sorokon. – Bobo vagyok. A parancsnok felemelte a pisztolyát és lesújtott vele. – Nincs semmiféle horvát hadsereg.

Azután. ahogy kialszik a szemében a fény és az élet kiszökik a testéből. azután lövök. – Te! – bömbölte a parancsnok és az egyik férfira mutatott az első sorban. Nem bírta tovább. hogy odaordítsa. ahogy megrázta a fejét. esedező könyörgést benne. Gyere ide! . nem Bobo. és bár a következő másodpercben már tovább is siklott. új be. ő a kis megváltó. akit akarnak. De ebben a pillanatban Bobo tekintete ráugrott. Bobo összerándult. A parancsnok megtöltötte a fegyvert. ahogy a golyó megszakította az összeköttetést a test és lélek között. Bobo halántékához szorította a piszoly csövét. – Mert szerb tiszt vagyok. Próbáljuk meg esetleg néhány szép. ő látta a vad. csak az ő vérét kaphatják meg. – Hol van a kis megváltó? Egy! Bobo mormolása: – Oce nas… Miatyánk… – Kettő! Az ég megnyílt. Egy… – Bobo vagyok… – Kettő! – … a horvát hadsereg kapitánya és… – Három! A száraz kattanás még a kopogó esőben is hangos csattanásnak tűnt. – Hol van a kis megváltó? Háromig számolok. És egy férfinak tisztelnie kell a munkáját. fegyver a magasban. az eső pedig bömbölve leszakadt. A szemhéján esőcseppek függeszkedtek. mintha elkeseredett próbálkozást tenne rá. A tárról csöpögött az eső. hogy odalenn megállítsa az embereket. – Az utolsó lehetőség! Egy? – Én… az én… egységem… – Kettő! – … az első gyalogsági zászlóalj… – Három! Újabb száraz kattanás. hogy ő az.A parancsnok kibiztosította a pisztolyát. – Te jössz. A hátsó ülésről zokogás hallatszott. Felkészült a halálra? Bobo összeszorította a szemét. majd újra felemelte. – Elnézést. A sofőr egy tárat nyújtott oda neki. bizonyára elfelejtettem betenni a tárat – szólalt meg a parancsnok. csillogó tölténnyel is? Tár ki. nem bírta Bobot így látni. ő az. és már nyitotta a száját. ő pedig nézte. – A mindenit! Egy üres tár.

hogy a halottak lakásában mindig valami egészen furcsa csend van. de a nyomozás során nem bukkantak semmi olyasmire. az Ekebergåsen fölött az ég lassan világosodni kezdett. Martens bakancs gumitalpa megcsúszna a jégen. és még mindig teljesen sötét. így amikor köhögött. aki tüzelni tudott volna. és a saját nyakába kötötte a piros kendőt. sürgősebb feladatok miatt az ügy alacsonyabb prioritást élvez. enyhén rugózó térddel. a halott kapitány fölé hajolt. aki lelőtte a hadnagyot.. miután felcsípte Gerdtől Tom Waaler lakáskulcsát. A lakás Waaler halála után heteken keresztül le volt pecsételve. hogy igyekeznek mihamarabb tető alá kerülni. Legalábbis a bűnügyi igazgató így vélte. Felhajtotta kabátja gallérját. hogy reagálni tudjon. hogy egyéb. ha a Dr. Étkezés Reggel nyolc óra volt. A következő másodpercben a motor felzúgott. olyan érzése volt. amikor bejelentette.Ebben a pillanatban futva érkezett a szerb közlegény. Amikor annyira besötétedett. Ugyanis a kórházban egyetlen olyan horvát sem tartózkodott. Nem volt ugyanis fegyverük. szerda. mintha minden hangot egy nagy adag vatta tompítana el. látszott. hogy a szerbek már nem láthatták őket a sátorból. kifelé indult a kapitányság épületéből. oldalán méter magas hangfalakkal. ami a fegyvercsempészésben való bűnrészességére utalt volna. Szólhatott volna. kibogozta a csomót. Amikor behúzta maga mögött Tom Waaler belvárosi legénylakásának ajtaját. majd intett a sofőrnek. Harry. Harry azonban hosszú. hogy a nyugtalanságra semmi ok. Mintha a hideg összetömörítette volna a levegőt. a dzsipet pedig elnyelte a szürkület. Az elmúlt huszonnégy év legfagyosabb december tizenhatodikájaként harangozták be ezt a napot Oslóban. arccal a fekete sárba süppedve. kimért lépésekkel haladt. – Lövöldözés van odafenn a kórháznál – lihegte. A csillogó fekete bőrgarnitúrával szemben lévő falon jókora plazmatévé függött. Az emberek sietősen vágtattak a járdákon a reggeli forgalomban. Bobot ott hagyták a földön. Nyolcadik fejezet December 16. Harry felkapcsolta a villanyt a nappaliban és újból megállapította. A falakon kékes árnyalatú képek lógtak. A parancsnok káromkodott. amelyek . előre ment.

Öt órára már teljesen besötétedett. Egy ketyegő órát.jobbára négyzetes mintákat ábrázoltak. A hang. haja pedig az égnek állt. amikor megütötte a fülét valami. fölött és a fények egymás után gyúltak ki az Üdvhadsereg főhadiszállásának ablakaiban. hogy a testületből többen is vannak. nehogy minden részletre fény derüljön. Délután háromkor az árnyékok már hosszan nyújtóztak a Kommandør T. amiben Martine Eckhoff várakozott. hogy a felvonó elindult és levágta a karját. Nehéz és valószínűleg őrülten drága.és körzőművészetnek nevezte. amikor Tom Waaler bedugta a karját a kis üvegablakon keresztül hozzájuk a liftbe. Az összehajtott dzsekin egy karóra ketyegett. hogy belső nyomozás folyt ellene. amikor Waalert megölte. . nehéz lépteit visszaverték a falak. amit azon az estén viselt a Kampenen. mint egy próbababa alkatrésze. A furcsa kis autó tetejére. távoli ketyegés volt. akik mindent elkövetnek. a hőmérők higanyszála pedig mínusz tizenöt fok alá süllyedt. Harry azonnal felismerte Waaler dzsekijét. Harry épp kifelé indult a hálószobából. míg a forgalom áldott zaja el nem nyomott mindent. de sehol nem látta a hozzá tartozó számítógépet. aztán kinyitotta a szekrény ajtaját. Az ablakon keresztül beszűrődött a szürkés fény. Rakel az ilyesmit csak vonalzó. Harry halkan behajtotta a szekrényajtót. a kar közöttük feküdt. Egy Rolex volt. Az ajtó bezárásakor hangosan zörgette a kulcscsomót és elszántan dudorászott. amitől libabőrös lett a karja. Kidübörgött a bejárati ajtóhoz. Az íróasztalon egy monitor állt.I. energikus és intenzív. A szekrény aljában egy nyitott kartondoboz állt. olykor egy-egy eltévedt hópehely szállt le. Mint abban a történetben. Egy ilyen hangra emlékszik az ember. Harryt személy szerint eltiltották a nyomozásban való további résztvételtől. akinek a szíve nem akarta abbahagyni a dobogást és végül az őrületbe kergette a gyilkosát. hogy átvizsgálják. Ő azonban nem tudott szabadulni a gondolattól. Határozott ketyegés volt. viaszosán és élettelenül. A hivatalos magyarázat az volt. amit az apja olvasott fel neki gyermekkorában a halottról. Egy hosszú pillanatig tétovázott. A halott lakásban mégsem volt teljes a csönd. azzal a mókás különbséggel. Másfelől a kapitányságon sem látta az esetleges bizonyítékként összegyűjtött anyagok között. Azt a kollégák alighanem magukkal vitték. hogy ez a kar órát viselt. ami nem volt hajlandó megállni. A ruhásszekrényből jött. Bement a hálószobába. és azután is. Ők pedig ott ültek a lift padlóján. Øgrims plass 4. A szoba tiszta volt. Ugyanígy ketyegett.

Kinyílt az ajtó. Martinére ugrott. A felszólítás azzal a derűvel és könnyed tekintéllyel hangzott el. a kocsiba beáramlott a hideg. hogy az elektromos autó. ami teljesen természetes egy olyan ember számára. amikor Rikard . Megcsúszott. A férfi némi erőfeszítések árán beszuszakolta a lábát az ülés előtti szűkös helyre. mindent végiggondolt: feltette a honlapra az információkat az új és az elnapolt testületi ülésekről. hogy vicces. Néha. induljunk – közölte és lesepregette a havat parancsnoki jelzéséről. amit a királyi család ajándékozott a hadseregnek. De különösen olyankor. ősz haja volt és a legtisztább kék szeme. majdnem elvágódott. – Apa… – Egy pillanat – tekerte le a férfi az ablakot maga mellett. hogy viselője a norvég Üdvhadsereg legmagasabb rangú vezetője. de végül visszanyerte az egyensúlyát. aki hozzá van szokva. hogy követik az utasításait. hogyan viselkedik majd a hidegben. frissítette a levest osztó busz és az Egertorgeten álló adománygyűjtő üst szolgálati beosztását. – Te pedig egy angyal vagy – paskolta meg a lány arcát a férfi. Valamint az izzadó felsőajak. Rikard. ne minden mondatban. Kiegyenesedett és hozzájuk sietett ikszlábain. parancsnok? – Szólíts Davidnak. amikor mondjuk az istentiszteleten leül az ember mellé és odasúg neki valamit. Két ujját végighúzta felső ajka fölött. Mielőtt elindult az irodából. – No. Martine már többször eltöprengett rajta. Mire az autóhoz ért. s ijedten nézegette az akkumulátor kijelzőjét. akinek sűrű. Rikard pillantása David Eckhoff parancsnokról lányára. – Rendben. Fogalma sem volt róla.– Gyere már. ahogy a többiek is. hogyan lehetséges. és egy egyensapkát viselőférfi szállt be. – De ha egy mód van rá. aki már rég elmúlt hatvanéves. ha nem lenne ott az a kis rosszul leplezett idegesség és a kissé túl intenzív közeledési szándék. majd vissza. – Akkor siessünk. valamint átnézte a miniszterelnöki irodának írt válaszlevelet az oslói koncertteremben évente megrendezésre kerülő karácsonyi koncert kapcsán. apa – mormolta a lány. amit Martine valaha látott. már levegő után kapkodott: – Igen. Legalábbis olyasvalaki esetében. és kék szeme energiától és örömtől csillogott. amiről úgy véli. – Késtél – mondta a lány. és ami akár még vicces is lehetne. David. – Rikard! A központ épületével egybeépült templom bejárata mellett egy fiatalember állt. hogy valaki időjárástól függetlenül ennyire intenzíven izzadjon egy bizonyos testrészén. karját fázósan testéhez szorítva. ami arról tanúskodott.

ahogy a fiú végighúzza ujját a felsőajkán. Ettől függetlenül néha képtelen volt elnézni. hogy megtennél-e nekem egy szívességet – mondta a parancsnok. – Az utóbbi napokban olyan jegesek lettek az utak. nekem meg csak szög nélküli téli gumim van. Érted… – Az abroncsok a csomagtartóban vannak? – Igen. – Hogy bízhat bennem? – Hogy nincs fontosabb elintéznivalód. – Derék dolog. szívesen megcsinálom. hogy az esti gyülekezeti alkalmak előtt gyakran újra megborotválkozott. – Persze. a szöges gumik várnának az autón. Hiába érkezett meg reggelente frissen borotvált. Szeretek autókkal foglalkozni és… és… – Kereket cserélni? Rikard nyelt egyet és bólintással viszonozta a parancsnok széles mosolyát. ha mire visszaérek. Rikard – mosolygott David Eckhoff. öhm… David. nem – rázta a fejét hevesen Rikard. – A szociális miniszterrel fog vacsorázni. Martine tudta. – Azon tűnődtem. hogy mindent figyelemmel kísérsz. már az ebédidő környékén egyértelműen kékes árnyalatban pompázott a bőre. – Szia Martine. azt mondta… – Nem. – Szia Rikard – köszönt vissza Martine és úgy tett. ahogy uralkodik rajtuk.ennyire közel ült hozzá és csend volt körülöttük. Martine már megfigyelte. – Azonnal elintézem. mintha minden figyelmét az akkumulátor kijelzője kötné le. hogy apja egyáltalán nem gonoszkodásból ugratja az embereket. Bízhat bennem. babapopsi simaságú arccal. Beszéltem a PRvezetőjükkel. hogy a kocsim odalenn áll a garázsban és örömmel venném. Rikard. Már épp hívni akartam Jont. de le kell mennem a Fyrlysetbe… – Tudom – vágott közbe buzgón Rikard. Azután lehajolt. . Ki kellett volna cseréltetnem. – Csak vicceltem. David Eckhoff elnézően mosolygott. – Ó. Az izzadáson túl ráadásul elképesztő gyorsasággal növő arcszőrzettel is rendelkezett. A lényeg az. persze – mondta Rikard és megpróbált kipréselni magából egy rövid nevetést. – Biztos? Rikard zavartan bámult a parancsnokra. Nagyon jó sajtóvisszhangban reménykedünk. De csak ha tényleg nincs más fontosabb tennivalód. szinte hallotta is a reszelős hangot.

mert a fegyver csak így volt teljesen kiegyensúlyozva. Azután magára erősítette a fegyvertáskát. Amikor a sapkát bedugta a zsebébe. kedvesem.Amikor kikanyarodtak a térről. Ha ez tényleg így van. hogy szerinte nem helyes. olaj. hogy visszafojtsa a dühét. de magán érezte apja pillantását. Az órára pillantott. az anyagon keresztül érezte a belső zsebben lévő piros kendőt.és fanyar bőrillatot árasztott. hogy védelmedbe vetted Rikardot. – Teszt? És az önzetlenségét akartad felmérni. vagy azt. ahogy az apja kihasználja Rikard segítőkészségét. aki véletlenül elkotyogta. arra pedig a kabátot. ez csak egy teszt volt. A pisztoly tökéletesen belesimult. Elsősorban azért. – És akkor mi van? Lehet. ami egy fontos vezetői állás esetében elengedhetetlen. Nilsenék jó emberek. Másrészt pedig. Martine nem vette le a szemét az útról. valamint só. – Valóban? Egyébként értékelem. Használtan vette. Martine megjegyezte. Ennek ellenére az összes töltényt betette a tárba. aki így folytatta: – A két család már hosszú évek óta baráti viszonyt ápol. Felvette a széldzsekit. Hat lövedék a tárban és még egy a kamrában. hogy Rikard egyszerűen csak kedves. ezt te is tudod. hogy minimalizálja az esetleges működésbeli hibák lehetőségét. – Mindenki azt hajtogatja. hogy mennyire tart a tekintélytől? – Az utóbbit – válaszolta kuncogva a parancsnok. A fegyvert egyáltalán nem lehetett észrevenni. A feladat mindössze egyetlen golyót igényelt. Én csak biztos akarok lenni abban. hogy meglegyen a holnapi határidőre a költségvetés. Rikard kedves és ügyes fiú. David Eckhoff lepillantott a kezére és alig láthatóan elmosolyodott. – Igen. izzadság. A nagyobb pisztoly nagyobb pontosságot biztosít. – Nyugalom. A tükör elé állva felvette a zakóját. hogy gerince is van és megvan benne a mersz. Erős gyökerekkel bírnak az Üdvhadseregben. Martine mélyeket lélegzett. a kereket meg Jonra hagynia. akkor azzal kellene foglalkoznia. ennél a munkánál azonban nem erről van szó. Theával. – Úgy érted. hogy Rikard éppen azzal küszködik. . – Beszéltem Rikard húgával. hogy úgyis Jon kapja meg az állást. Továbbá szorgalmas és komoly. a szolgalelkűségét? – kérdezett vissza az apja.

– Mit mondjak – vakarta meg Harry a lábát. Hagen szúrós pillantást küldött Harry irányába. Hiányoztak Bjarne Møller papírkupacai. krétafehér csontocska ezüsttalapzaton. amit az előző kettőnél is fontosabbnak tartok. amire támaszkodva bozontos szemöldöke alól Harryra szegezte pillantását. Ki fogja találni. mert nem kérdés volt. Ők valószínűleg már rég el is felejtették. – Az utóbbi tíz évben előadásokat tartottam a katonai főiskolán. Csak hogy ön is tudja. ha azt mondom magánk. – Nyitott könyv vagyok maga előtt. Gondolom. pont úgy. Fe-gye-lem.– Gerinc – jelentette ki Gunnar Hagen. – Részleg. – Ezt a beszélgetést mindenkivel abszolválom az osztályról. – A fegyelem. a szekrényből a jogi folyóiratok és a rendőrségi rendeletek közé beszuszakolt donaldkacsás képregények. – És a mersz. Az alapján. amit Harry mindig is kissé furcsának tartott. főtiszt. amit még a gyerekei kaptak. ahogy új főnöke tagolta a szavakat. főnök. Bjarne Møller azonban a mai napig búsult utána. kérem? – Soha nem hívták osztálynak. meglepi. mint most. Hol is tartottam? – Fe-gye-lem. A burmai háború volt a szakterületem. – Van azonban még egy harmadik tulajdonság. mit is várok maguktól. mi a dörgés” jelenetet leszámítva minden egészen más volt. mintha a territóriumát akarta volna kijelölni. Most a lecsupaszított asztalon csak egy képernyő meg a billentyűzet állt. – Hogyan. Ehelyett Hagen felemelkedett a székből és kezét a háta mögött összekulcsolva fel s alá kezdett járkálni az irodában. – Köszönöm. Hole. egy apró. akinek azonban arcizma sem rándult. hanem kijelentés. – Nem hinném – válaszolta Harry színtelenül. valamint Gunnar Hagen könyöke. Azonban a jól ismert „a főnök elmagyarázza a főtisztnek. Harry nem válaszolt. Leginkább azért. Hole. ahol már elég sokszor ült. a nagy családi fotó és az a még nagyobb egy golden retrieverről. mi az. mert vagy kilenc éve elpusztult. tisztában vagyok vele. . Bár az elődje bűnügyi osztályvezető volt. Harry sokkal inkább egy nyelvészeti eszmefuttatásra számított volna a szó etimológiájáról. úgyhogy a főnöke folytatta a járkálást. Helyette inkább körülnézett az irodában. A főtisztek esetében ezt a két tulajdonságot tekintem legfontosabbnak. hogy egyértelműen világossá tegyem. hogy ennek erős befolyása van az itteni munkámra.

Hole? – Hm. csinos pincér fogadta. Egyszerűen hátizsákostul. hogy senki ne essen az árokba vagy nehogy a rossz irányba induljanak. Waaler lakásában szaglászni nem csupán időpocsékolás. Hole? – Épp csak bekukkantottam. Gunnar Hagen csak ült és ködös tekintettel meredt a papírra. lábukat a menetirányba fordítva lefeküdtek az útra. Elég világos voltam. főnök. Annyira . mintha Harry már elhagyta volna az irodát. – Volt azonban egy terület. – Egyelőre ennyi volt. főnök. Azért. negyvenöt percet masíroztak. végül megérkeztek Rangunba. Azt hiszem. Érti? Harry sejtette. kihúzott egy papírt a fiókból és teljes belemerüléssel olvasni kezdte. mi következik. – Hagen a magasba emelte piszkos mutatóujját. de nagyban ellent is mond az utasításnak. – Így van. majd rosszalló tekintettel tanulmányozta az ujjhegyét. A japánok Rangún felé meneteltek. Az étterem félig üres volt. mert a fegyelem lényege az. mint Japán. – Remélem is. mint a… Nos. Az irány nagyon fontos. Hole – Hagen visszaült az asztal mögé. nem szükséges rávilágítanom a parancsmegtagadás következményeire. Hole? – Világos. hanem azért. Hole. amennyiben azok az engedélyezett időszakon kívül vizet ittak. hogy Harry még mindig ott ül előtte. főnök. A fegyelem. Mindössze annyit jegyeznék meg. Burma kétszer olyan nagy volt. Valóban ez történt. és ekkoriban brit csapatok tartották megszállás alatt. Pusztán terápiás okokból. mint az előző estén. – 1942-ben mintegy százezer japán katona foglalta el Burmát. amire utasították őket. göndör haja. Határozottan meglepettnek tűnt. Akkor ezt tisztáztuk. kék szeme volt és szőke. hogy kikérte Tom Waaler lakáskulcsát. hogy a japán tisztek lelőtték a katonáikat. amikor felébrednek. akik létszámukat és felszerelésüket tekintve is jócskán felülmúlták a japánokat. A japánok nem elvesztették a háborút végül? Miután Harry elhagyta a szobát. Az imént értesültem róla. – Feltételezem. A bejáratnál egy fiatal. Nem szadizmusból. hogy tönkreverjék a briteket és az indiai zsoldosokat. Pont. ahol a japánok jócskán fölényben voltak és ami végül lehetővé tette. Mégpedig mindannyian. azután tizenötöt aludtak. ami nagyon világos. csak szöget ütött a fejembe valami. mint valami. hogy a rákos daganat azonnal kerüljön eltávolításra. – Van még valami.Hagen végighúzta mutatóujját az ablakpárkányon. Mivel azt tették. amit a bűnügyi igazgatótól kapott és amit most magam is megerősítek. amikor felemelte a fejét és észrevette.

Thea talán nem is vett észre semmit. Jobban mondva. mintha semmi baj nem történhetne. A szavak csak úgy kicsúsztak a száján. a teljes menüt mégsem lehet végigenni. hogy egy pillanatra megtorpant és megbámulta. – Azt akartam. hogy a cukorbetegsége és a veséje miatt. azonnal tudta. ő pedig odamormolta a választ. – Minden nagyon vonzónak tűnik. Thea sok vizet ivott. és úgy bámult rá. az asztaluktól pedig a sétálóutcára nyílt a kilátás. majd megtorpant. azonban. amennyiben a számtani készségei nem vezették félre. A fiú végighúzta hosszú. – Kellemes hely – nézett körül Thea. 14 A neve? . – Először egy kis vizet kellene innom. de legalábbis a rothadás szagát. – Your name?14 – kérdezte a pincér.hasonlított Grigorira. Jon tudta. hogy lelepleződött. Amíg a kabátot és a széldzsekit felakasztotta a ruhatárban. Mindig is furcsállotta. végig magán érezte a férfi tekintetét. hogy teljesen elvörösödött. mosolygott és nevetgélt. A lány hirtelen felkapta a fejét: – Mit akartál ezzel mondani? – Mivel? – kérdezett vissza könnyedén. A szíve nyugodtan és kiegyensúlyozottan dobogott. Rásandított a lányra. hogy különleges legyen – mondta Jon és az étlapra pillantott. Odakinn a városháza órája egymás után hatszor eljátszotta a három hangot. amikor a nevéhez ért. Tésztát rendelt és vizet. keskeny ujját az asztalfoglalások listáján. A többi vendég beszélgetett. És amikor a pincér arcán széles mosoly terült szét. hogy mások nem veszik észre rajta. hogy nem áraszt magából jeges hideget. Nem tűnt különösebben exkluzív étteremnek. – Hát. – Már magára is találtam – mondta. Éhes volt. – Tényleg nem könnyű választani – folytatta a lány. A rejtett hangszórókból alig hallható. Az étterem szellős volt. Hogy nem lebeg körülötte fekete glória. – Mit szeretnél enni? Thea pillantása ide-oda siklott a kínálaton. az ételek árai mégis enyhén túllépték az ésszerűség határát. meditatív new age zene csordogált. hogy nem lehet észrevenni. – Nem… Jon nyelt egyet.

amit épp az imént kaptunk? – Ajánlhat persze. Csodálta a képességét. előrehajolt és suttogni kezdett: – Bocsáss meg. Amikor a pincér távozott. – Még østgárdon sem. – Megbeszéltük. Thea! Nem tudom. miért? – simította Jon a kezét a lányéra. mi a helyzet veled. hogy el tudja rejteni. Én… Nem felejthetnénk el az egészet? – Sikerült választaniuk? Egyszerre pillantottak fel a pincérre. Jon csak bámulta. hogy az első Østgårdi nyáron flörtöltetek egymással. mint a fényképezőgép blendéje. Jon. Thea csak a fejét rázta. – Remek választás. Ajánlhatok esetleg egy hozzáillő. kitűnő vörösbort. – Sok víz. hogy mielőtt eljegyezzük egymást. amint úgy szűkül össze. – Ha végeztél a kihallgatásommal. Jon! – És akkor mi van? A lány először hitetlenkedve meredt rá. Jon. nem igaz? – Igen? – Biztos vagy benne. hogy… mindenről beszámoltál nekem? A lány rezignáltán felsóhajtott. Ismerlek. . Mi volt az? Jon felvonta vállát. A lány szája mellett összeránduló izmot és fekete pupilláját. – Tizennégy éves voltam. Emlékszem rá. – Vagyis soha nem volt barátnód – összegezte a lány. Azután lassan befelé fordult. – Biztos vagyok benne. Thea visszafordult Jonhoz. – Utána pedig Chateaubriand-t vargányával. bocsáss meg nekem. – Előételnek friss spárgát kérnénk – válaszolta Thea és a pincér felé nyújtotta az étlapot. mindent elmesélünk a másiknak. Jon azonban észrevett valamit rajta. mit is érez valójában. Egyszerűen nem tudta annyiban hagyni: – Roberttel sem? – Micsoda? – Robert. amit korábban soha nem látott. de a víz is nagyon jó lesz – válaszolta a lány sugárzó mosollyal. Jon megragadta a kezét. akkor talán elmondhatnád. nyelt egyet és pillantását elvonta a férfiról.– Hogy a teljes menüt. Nem voltam együtt senkivel… Úgy nem. – És tudod. Mondani akartál valamit. Jon halványan elmosolyodott és megrázta a fejét. mi ütött belém.

gondolta Martine. lekezel a kábítószeresekkel. hogy egyébként mennyire tele szokott lenni a kávézó. A parancsnok azonban ezt is gondosan megosztotta vele. Rajtuk kívül csak kevesen tartózkodtak a helyiségben: néhány idősebb fickó a Heimenből. hogy ennyire kevesen voltak. mennyire hatékony mindez és hogy mennyibe kerül a kávézó üzemeltetése. A sajtófőnök asszony intett a fotósoknak. .– Mert azon a nyáron beleszerettem egy lányba – nézett a szemébe Jon. hogy üdvözöljünk néhány embert? A miniszteri titkár bólintott. A szociális mininszter pedig csak bólogatott. hogy most fényképezhetnek. levest eszik. – … hasznos lehet. hogy a lány újra előbújik rejtekhelyéről és visszatér hozzá. mint a nyárfalevél. valamint teljes empátiával és odaadással meghallgatja őket. ami esetleg a miniszter úr számára is… Apja jelzésére Martine az asztalhoz lépett és a miniszter tányérja mellé fektette a könyvet. ha most készítenének néhány képet. és Jon látta. A Fyrlysetben jelen lévő néhány újságíró és fotós kuncogni kezdett. – Köszönöm a vacsorát – mondta a miniszter. Hanem hogy meg lehessen hívni a sajtót. Martine az órára pillantott. miközben kötelességtudóan lapátolta a szájába egyik kanál levest a másik után. hogy örömmel venné. Természetesen elég hangosan ahhoz. akiknek az orra elé lehet dugni egy szociális minisztert. – Nagyon finom a leves – mondta a szociális miniszter David Eckhoff parancsnokhoz fordulva. Háromnegyed hét. Persze. azt telefonon is el lehet intézni. hogy hét óráig tudnak maradni. – A saját receptünk – válaszolta a parancsnok. – Van még egy kis időnk arra. – Csak tizennégy éves volt. aki lehajol a szükséget szenvedőkhöz. hogy a pénzt jóváhagyják. – Néhány évvel ezelőtt kiadtunk egy szakácskönyvet. Egy kis előadás az érdekelteknek. végül is ezért vannak itt. Nem azért. Sajnos azonban egy délelőtti látogatás nem fért bele a miniszter naptárába. hogy van még rá idejük. Nem volt semmi különös abban. Én pedig még mindig őt szeretem. egy kabátjába burkolózó. mert rettegett attól. Jobban mondva. így nem láthatta. hogy a sajtó jelenlévő képviselői is hallhassák. Mindketten elmosolyodtak. És természetesen arról is beszámolt. aki úgy reszketett. síró asszony és egy vérző homlokú kábítószeres. amennyiben egy ízletes és tápláló ételre vágyik. hogy felmenjen az emeleten lévő tábori kórház betegszobájába. A miniszter titkára azt mondta. hiszen a Fyrlyset rendszerint nem szokott nyitva lenni ebben az időpontban.

– Sajnálom. olyasvalaki. ismertem Pert. Nem a neveltetése miatt. míg a miniszter és kísérete gyors visszavonulót fújt. mégis leült az asszony mellé. hogyan mérlegelheti a miniszter a lehetőségeit: a két idősebb pasas pont úgy nézett ki. – Holmen – fejezte be az asszony a zsebkendőjébe szipogva. De hallotta a sírásba fúló hangban a könyörgést. Még ha az jobban fájt is. – Nem bánná. mint az öregotthonok lakói általában. különösen. hanem mert már régen rájött. aki a barátja volt. úgyhogy nehéz lenne velük elkészíteni a képet. Az asszony felpillantott rá. – A keresztneve elég is lesz. – Azzal az asztalra mutatott. előtte egy mécsessel.A szociális miniszter felállt. – Igen. A nő felpillantott rá. akit ismert. de a miniszter félbeszakította. ha ön is beleegyezik. Az arca teljesen felpüffedt a sírástól. majd újra könnyek kezdtek csorogni az arcán. De az asszony… Ő olyan. hogy hosszú távon sokkal könnyebbé teszi az ember életét. – Azért vagyok itt. tudja. – Holmen asszony – mondta Martine és nyelt egyet. Hanem azt mondja. hogy most a két öreggel próbálkoznak. de csak egy grimaszra futotta az erejéből. – Pernille Holmen. egy teher. és kissé túl sok is lett volna a jóból. és hogy talán még kedvelte is. – Ismerte Pert? – suttogta a nő. hogy a fia mindössze egy narkomán robot volt. ha egy pillanatra ideülnék magához? – kérdezte kezét nyújtva a miniszter. Martine látta. Szívesen készítenének egy fotót. A vérző kábítószeres meglehetősen kiszámíthatatlannak tűnt. begombolta a kabátját. – Pernille… – válaszolta az asszony. hogy valaki végre ne csak azt szajkózza. mint egy átlagos polgár. Pernille Holmen némán pislogott. ami Perrel történt – mondta Martine csendesen. Az elkeseredett kérést. Kedves fiú volt. amitől a társadalom szíves örömest szabadult meg. Lenne olyan kedves békén hagyni? Martine ott maradt az asztal mellett. Látta. gondolta Martine. Pernille. Végül sikerült elsuttognia egy köszönömöt. hogy a parancsnok neki integet az asztal mögül. És a tablettáktól. A miniszter bemutatkozott. hogy megemlékezzek a fiamról. és körülnézett a teremben. miután végighallgatta szívszaggató történetét. akivel bárki azonosulni tud és akinek bárki szívesen segítene. A sajtó is jelen van. Martine gyanította. Megpróbált mosolyogni. Martine alapvetően az igazságot részesítette előnyben. amin egy kép feküdt. hogy Per olyan ember volt. amelyen a miniszter üdvözli a szerencsétlen narkóst vagy prostituáltat. .

akit még csak nem is ismer. Oké? Miattam. Egy CD-t tett a lejátszóba és feltekerte a hangerőt. – Hm. – Hamarosan el kell intéznem valamit. amit alsó szomszédja. Mellé pedig egy bagettet. Amikor Martine elhagyta a nő asztalát. abban a kis csemegeboltban. a zenére és a levesre koncentrálni – ezenkívül semmi másra nem vágyott. – Eszem. törődik velük. hogy otthonról hívhatja a fürdőszobába zárkózva. mégis visszhangot vert. Hadd szóljon. Érezte. – Mit csinálsz? A nő hangja halk volt. . És egyszersmint össze is zavarodott. A környékeden. miért ilyen dühös valakire. – Astrid? – Igen? – Nem miattad. gondolta. Van valami terved az este hátralévő részére? – Igen. amikor azt mondta. Harry úgy tippelte. Azt mondták. a magas. Annyira őszintének tűnt. – Valahogy úgy. – Harry! Astrid volt az. szőke rendőrtiszt járt a fejében. És zenét hallgatok. Csend. Az órára pillantott. Egy tasak Findus márkájú alapot felöntött tejjel. hogy ő tette. – Micsoda? – A rendőrség. A tányér felénél és a harmadik számnál járt. mintha nem lenne kedved társasághoz. Ali működtetett a fivérével. A hozzávalókat a Niaziban vásárolta. ha esetleg meggondolnád magad. Ez úgy hangzik. A nyolcadik csengetés után aztán felállt és lehalkította a zenét.– A… a férjemet is elvették – suttogta Pernille Holmen. Fél nyolc. Harry hallevest főzött. Csak hangok és ízek. Kiüríteni a fejét. – Szólj. hogy lassan elönti a harag. amikor megszólalt a telefon. A nappali asztalán lévő levesestányér mellett egy nagy pohárnyi víz állt. – Mégpedig? – Még több zene. Mert nem igazán értette. majd egy kevés halpudingot is adott hozzá. A nő felsóhajtott.

Ugyanis ez azt jelentette. és közben igyekezett ellenállni a kísértésnek. Nem mintha sietnie kellett volna. Sietős léptekkel tartott az utca legmagasabb pontja felé. Három perc múlva hét. – Egy egészen más alkalommal? – Valahogy úgy. . hogy az idő lassan tényleg elkezdte kifejteni gyógyító erejét és hogy Rakel lassan kikerül a rendszerből. Azután kinyitotta az ajtót és kilépett a Karl Johans gatéra.– Nem kell mentegetőznöd. hogy az ő nyomára ne bukkanjanak rá. A meglepetést valójában nem az okozta. Elég jó ahhoz. Felhangosította a lejátszót és kiürítette a fejét. de nem számít. Már a számlát is kifizette. hanyaggá válik. – Oké. megtöltötte-e a pisztolyt. akkor nem lóg ki. nem hiszem. A perc letelt. ne aggódj. Ha az ember felveszi a tempót. Visszazökkent a székre és úgy döntött. Úgy értem. Elővette a képet a belső zsebéből és egy utolsó pillantást vetett rá. hanem. hogy ez bármelyikünk számára is életbevágóan fontos lenne. hogy egy arcot látott. Harry. Bezárkózott az egyik fülkébe. Harry. Én kedvellek téged. egy arc lebegett előtte. – Talán majd máskor. Hogy ha az ember hozzászokik a luxushoz. A forgalmas sétálóutca kellős közepén. felvette a széldzsekit. hogy kellemes lenne. Mégcsak nem is Astridé. A lényeg az. hogy újra ellenőrizze. Elhaladt a lámpaoszlopra erősített szemetes mellett. Miután letették a kagylót. hanem mert megfigyelései szerint az itteniek ezzel a sebességben közlekedtek. Itt az idő. Merthogy eléggé meglepődött. vagy ilyesmi. Ezt ne felejtsd el. Kiment a ruhatárba. – Például? – Egy másik alkalommal. Miközben Astrid hívta. Harry a hirtelen beállt csendet hallgatta. hogy ne akarja feleslegesen megbonyolítani a folyamatot. amit az előző nap kiszemelt. A fegyvertáska a mellizmába vágott. és ez mégiscsak elég jó hír volt. a sapkát pedig a fülére húzta. még a szomszéd asztalnál ülő pár sem vett róla tudomást. amikor felállt és kiment a mosdóba. Az étteremben senki. Csak arra gondoltam. egy percen keresztül várakozott. ezzel nem foglalkozik többet. Visszafelé abba dobja majd a fegyvert. A rendőrség nyilvánvalóan meg fogja találni. Ezt még Bobotól tanulta. a nyakába kötötte a piros kendőt. hogy mindent többször ellenőrizzen. A fogpiszkálót a hamutartó szélére fektette és az órájára nézett. hogy az nem Rakel arca volt.

a dobos jobb keze minden alkalommal a magasba lendült. szinte kacérkodó. de közben mosolygott. mennyi örömmel várta és rettegte ezt az estét és ezt az órát. de kétségtelenül ő volt az. mivel az Üdvhadsereg egyenruháját és sapkáját viselte. Az énekes valamit belekiabált a mikrofonba. – Van egy kis ajándékom a számodra – mondta a férfi. amiért idejött: előhúzta a pisztolyt és előrenyújtotta a karját. mindenféle felhajtás nélkül. Amikor belevágtak a számba. – Semmi. – Valóban? – A hanglejtés játékos volt. A mobiltelefon vibrálni kezdett. A mosdóban elővette a telefont és megnézte a kijelzőjét. Alacsonyabbak voltak nála. – Valami baj van? – kérdezte Thea. Néhány száz ember gyűlt össze félkör alakban a zenészek előtt. Atlavírozott a tömegen. rágógumi illatú leheletük ott gomolygott a fagyos levegőben. A félkörön belül. akik épp akkor fejeztek be egy számot. Hangosan játszottak. nem is sietett. felvillant egy vaku. – Egészségedre! – mondta Jon. Atyaisten. Az üst mellett álló férfi elmosódott és két figurává szakadt. míg végül már csak három méter választotta el a férfitól. A taps alatt a harangjáték biztosította róla. A szíve hevesebben kezdett verni. Különösen. Mielőtt lesújtott volna a pergődobra. Miután ittak. Egy perc és visszajövök. A zene nyúlós rétestészta módjára áradt a hangszórókból. Csak tette. ami nagyjából bő két méterre csökkentette a távolságot. egymást nézték. Nem gondolt semmi különösre. Megbizonyosodott róla. Jon a zakója zsebébe nyúlt. mire a közönség ujjongani és tapsolni kezdett. – Szia édes. amikor odaért. A mobiltelefon alatt kitapogatta az ékszerésztől kapott kis műanyag dobozt. a banda felőli oldalon egy fekete üst lógott egy háromlábú állványról. fehér. hogy pontosan érkezett. Azután sóhajtott és megnyomta a készülék zöld gombját. Bár csak az utcai világítás és két fáklya fénye volt segítségére. Célzott. A lány pironkodva sütötte le a szemét. Azután befejezte a célzást és a két alak újra egybeolvadt. Előtte két tinilány állt. hogy tiszta-e a menekülési útvonala. – Egészségedre! – válaszolta Thea és szófogadóan Jon felé emelte vizespoharát.Már messziről hallotta a zenét. hogy vagy? . Jon pedig egy szót formált ajkaival: Szeretlek. én csak… Bocsáss meg. mellette pedig ott állt a férfi a képről.

Egyenletesen lélegzett. hogy a nő igazat mond.A hang vidáman csengett. Megadni a kegyelemdöfést és eltávolítani az útból. Jon! Vagyis inkább majd én hívlak. Biztosan sejted. mintha a pisztoly látványa választ adott volna valamire. ezért felhívta. Majd máskor beszélünk. Az egyetlen okos megoldás. És jó mulatást. Ne kapcsold ki a telefonodat. mi lehet az. sem ijedtséget vagy pánikot. ujját a ravaszra csúsztatta és lassan hátrafelé húzta. Teljesen spontán módon. amin épp töprengett. – Olyan furcsa a hangod. A nő letette. Csend. sokkal inkább a megértés fénye suhant át a tekintetén. – És akkor majd mindent elmagyarázol. Ragnhild. de úgy tűnt. Azután dörrenés hallatszott. – Holnap este nem leszek egyedül. ami rá emlékeztette. hogy a katona arca nem árult el sem meglepetést. Van valami. Túl kell esnie rajta. – Szia Ragnhild. amikor végre belevágott. Elküldöm neked sms-ben a szobaszámot. – Már fel kellett volna hívnom téged. Hívj fel holnap. Sőt. Azonban a kijelző szerint már hat nem fogadott hívása volt. Theával vacsorázunk. – Ragnhild. . Most. Sem pedig más… – Akkor találkozzunk ebédidőben a Grand Hotelben. Csak nem a… – A mosdóban vagyok. ez így nem… – Jon? Szinte egyáltalán nem hallom. Kimehetne és visszahívhatná. – Visszatartotta a lélegzetét. Neki pedig hirtelen azt jutott az eszébe. – Te és én. – Nem mehetnék le hozzád holnap este? – kérdezte Ragnhild. – Mégis mikor? – Majd… máskor. holnap egész nap megbeszéléseken fogok ülni. És akkor végre találkozott a tekintetük. nem… – Nem hallak. amit el kell mondanom neked. Most egyenesen egymással szemben álltak. Ez lenne az egyedüli helyes megoldás. Egy étteremben. édes! – Ragnhild? Jon a kijelzőre meredt. mit mondasz. – Értem. mintha az imént valami nagyon vicceset hallott volna. mintha az Üdvhadsereg egyenruháját viselő férfi nem látta volna őt. Jon kételkedett benne.

Megfordult és észrevette a hóban fekvő férfit. Hallotta. Azután az egyikük sikoltozni kezdett. Olyan hangosra. A közönség a zenekar helyett immár a hóban fekvő férfira meredt. A zenekar nem vette észre. elindította a zenét és feltekerte a hangerőt. hogy mi az. Előrebotorkált az élettelen férfihez és térdre esett mellette: . mint valami baba. A két lány. a nő pedig sápadt. hogy valami történt. aki kézbeveszi a helyzetet. és mindenki arra várt. mi történt. Azután hirtelen elöntötte a düh és még mielőtt meggondolhatta volna magát. A szólista. közvetlenül a felirat „a” betűje alatt egy lyuk éktelenkedett. Lyukas könyökű. A férfi karját előrelendítve zuhant hanyatt. azután pedig megpillantotta odalenn a jeges aszfalton. beviharzott a hálószobába. Egy óra halk ketyegése. de csak a város egyenletes. Nem. Valamint a pisztolyra. A zenekar egyre csak játszott. hogy az óra először a szemben álló ház falához vágódik. egyre határozottabb lett. volt valami más is. visszament a szobába. hogy majd másvalaki csinál valamit. Azután pedig az Üdvhadsereg katonájára. elaludt. Becsukta az ablakot. hátrébb húzódott.Ha a lövés pont egybeesett volna egy dobütéssel. akkor a zene talán teljesen elnyomta volna a hangot. vékony. felpillantott és rájött. Ide-oda rebbenő pillantásával egy biztonsági őrt. aki eddig behunyt szemmel énekelt. Meg is volt. hogy a hangfal membránjai vibráltak a szeme előtt. Harry továbbra is lehunyt szemmel ült. Így azonban néhányan forgolódni kezdtek és a széldzsekis férfira meredtek. játszottak tovább. rendezőt vagy bárki olyat keresett. és az emberek utat engedtek az előrefurakodó asszonynak: – Robert! A hang érdes és rekedtes volt. akinek a sapkáján. Azután mozgolódás támadt a tömeg közepén. fekete bőrkabátot viselt. hogy végre rájött. akik a legközelebb álltak a hóban fekvő alakhoz. A szobában csend volt. a remegés finoman a dobhártyájába szúrt és a basszus megtöltötte a száját. Ezután kinyitotta az ablakot és minden erejét összeszedve kihajította az órát a sötétbe. halk és megnyugtató mormolását hallotta. de most. Az egyensapka elgurult és az énekes mikrofonállványa előtt állapodott meg. A hang szinte alig hallatszott. Úgy tűnt. Harry összerázkódott a székben. Vajon mi ébresztette fel? Hallgatózott. Igyekezett hegyezni a fülét. kirántotta az éjjeliszekrény fiókját és megragadta Møller karóráját.

aki egy kicsit gyorsabban haladt a többieknél. Az előtte haladó hátakat figyelte. Az utolsó feladat. piros csíkra esett. mint aki hamarosan odébbáll. A nő pedig arra gondolt. Az arca azonban cserzett volt és barnára égett. akár egy kovácsé. hogy semmi baja nem eshet. hogy védjék a szemüket. fájdalmas bizonyossággal hasított belé. hogy nyugodt vonásaival pont olyan.– Robert? Sovány kezét a férfi nyakához tette. lehunyt szemére és félig nyitott szájára. A hópelyhek ráolvadtak a földön fekvő arcára. Gyorsan ment. Nem menekült. Senki sem próbálta megállítani. És nem úgy nézett ki. egyik a másik után. majd a halántékán keresztül le a fülére. Végül erős kezek ragadták meg és tolták félre az útból. látta a lyukat és hirtelen. hogy nem. ahová a pisztolyt akarta dobni. ami a fiatalember fején lévő kicsi. A fegyver látványa pedig menekülésre. Azután reszkető mutatóujját a zenekarra szegezte. Talált valakit. A kék edzőcipőt leszámítva az illető ruhája újnak és divatosnak tűnt. és hogy a városában minden újra a helyén áll majd. – Meghal! Hívjanak orvost! Gyorsan! Visszacsúsztatta a kezét a férfi nyakára. De nem túlságosan. – Fejezzétek már be. mint a saját fia alvás közben. Havazni kezdett. . Nagyszerű. hogy mi történt. hogy minden csak úgy történik körülötte. Hiszen ez nem lehet túladagolás. ugyanis a jobb karját teljes egészében elnyelte a zöld szemetes nyílása. Azután pillantása a vékony. vak és süket. Olyan gyakran élte már ezt át. egy fiatalember az Üdvhadseregből csak nem szúrja magát? Havazni kezdett. de a legtöbbször nem. hogy a zenekar még mindig játszik. Továbbra sem volt pulzusa. fekete lyukból csordult végig a homlokán. Valaki elállta a helyet. hogy a szerb T-55-ös harckocsi csupán egy lomha vasóriás. és egy férfi hajolt a fiatalember fölé. hogy ugyanez a sors vár a saját fiára is. Még elkapott egy utolsó villanást az arcából. A pisztolydörrenés hátrálásra készteti az embereket. a rohadt életbe! A bandatagok elnémultak. Hallotta. Néhány száz méterrel távolabb megpillantotta a vasútállomás sárga épületét. Ebben az esetben ráadásul a többség fel sem fogta. Összezavarodott. amikor hazaérkezik. Újra az az ismerős érzése támadt. annak szegődött a nyomába. Néha minden rendbejön. Helyes fiú volt. Persze. az emberek így még inkább lefelé irányítják a pillantásukat.

Anélkül. friss hóval borított jegén. Persze. Elhaladt a szemetes mellett és folytatta az utat az étteremhez. A légzése kezdett elnehezülni és melege is volt. Az étterem ajtajához ment és benyitott. amikor megcsúszott a sétálóutca alattomos. hogy a fegyvert nem találhatják meg azelőtt. – Igent mondtál! – ordította az ég felé és érezte. Csaknem Jont is magával rántotta. Az egyik szembejövő rábámult. de nem fordult utána. hogy egy pillanatra is megállt volna. A problémát inkább az jelentette. de a férfi az utolsó pillanatban mindkettőjüket megmentette az eleséstől. Kezet mosott. a vonat pedig tizenegy perc múlva indul. Upomoc!15 Tekintete megtorpant a kagyló fölötti szappantartón. Levette a széldzsekit. Thea felsikoltott. Fellépett a vécé ülőkéjére. de a munka egyik alapelve az volt. Természetesen mehet egy későbbivel is. Jon és Thea egymást szorosan átölelve hagyták el a Torggatán lévő éttermet. miközben pillantása az üres helyiséget vizslatta. Még nyolc perc a vonat indulásáig. Két perc telt el a lövés óta. Mindkettőt magával vitte a férfimosdóba és bezárkózott az egyik fülkébe. a sapkát a zsebébe gyűrte és felvette a kabátját. A ruhatárban egy anya hajolt a kisfia fölé és a gyerek kabátjának cipzárjával bajlódott. – Igent mondtál! 15 A segítség! . a bőrönd pedig alatta állt. pedig a nő mindig azt hangsúlyozta. És a fegyver még mindig nála van. hogy már kilenc perc eltelt és ő még nem szabadult meg a fegyvertől. Kiment a fülkéből és odalépett a mosdókagylóhoz. hogy a négy perc fölötti időtartam már elfogadhatatlan kockázattal egyenlő. A barna teveszőr kabát ott lógott. Bár a helyiségnek nem volt ablaka. felnyújtózkodott a falban lévő szellőzőnyíláshoz és megpróbálta bepréselni a pisztolyt. az órájára nézett. Egyikük sem nézett rá. a helyzet egyáltalán nem válságos. ahol hagyta. Nem volt túl sok lehetősége. Visszahuppant a padlóra. egyszerűen a mosdó padlóján is hagyhatná a pisztolyt. így is behallatszott a sziréna hangja. ahogy a hópelyhek elolvadnak az arcán. Meg kell szabadulnia a pisztolytól. Körülnézett. amikor elhagyták egymást. Méghozzá több szirénáé. míg ő maga biztonságban nincs. A lány nevetése finoman csilingelt a fülében. de rács volt a belső oldalán.

Nem hallotta. – Olyan boldog vagyok. Thea. Veled együtt. hogy Thea válaszolt-e valamit. mert a lány az ő kabátjába rejtette arcát. Jon – mondta Thea a homlokát ráncolva. – De.Sziréna hasította át az éjszakát. A hang a Karl Johans gate irányából jött. – Nem akarok semmiféle tüzet látni épp most. Meghökkenve nézett a lányra. – Odamegyünk megnézni. Méghozzá több sziréna. Jon hosszasan nézte. – Ne. menjünk! Thea a földnek feszítette a lábát. azt mondtam. Az felsóhajtott. mi az? – kérdezte Jon és megragadta a lány kezét. mint valami szánkót. . – Ne. de a sima felületű cipősarkak nem találtak fogást a jégen. Jon! De Jon csak nevetett és maga után húzta a lányt. Haza akarok menni lefeküdni. hogy nem! Thea hangjának csengése azonnal megállította Jont. Annyira boldoggá tettél. – Ne.

. Gyilkosság a karácsonyi forgatag kellős közepén. aki aztán igazán szem előtt volt: az Üdvhadsereg üstje mellett álló pasas. Harry az órájára pillantott.MÁSODIK RÉSZ A MEGVÁTÓ Kilencedik fejezet December 16. Azt hittem. – Vagyis majdnem egy órával ezelőtt. Miért nem értesítettek korábban? – Nem tudom. – Nem lesz itt semmiféle nyom. – Zsíros falat. – Hamarosan az összes technikai nyom fél méter hó alá kerül – jegyezte meg Halvorsen. Engem az új főnök hívott fel nem sokkal fél nyolc előtt. mire ideérek… – Ezek szerint saját döntésed alapján hívtál fel? – Végül is te vagy a főtiszt. hogy már itt leszel. Miközben egy ismert zenekar játszik. amit azonnal elnyelt a latyakosra taposott hótakaró. szerda. az ismert nyomozótól? – Egyelőre itt megállunk – mondta Harry. Olsø legismertebb utcájában. – Jellemző. Mi egyebet kívánhatnának még? – Egy interjút Harry Holétól. mennyi sajtos – jegyezte meg utána. Hó Az Egertorgeten szállingózó havat sárgára festették a rendőrség fényszórói. – Megvan a gyilkosság időpontja? – Néhány perccel hét után történt. Harry kivette a cigarettát a szájából és heves köhögésbe kezdett. Méghozzá olyan áldozattal. – Végül is – morogta Harry és a földre hajította a cigarettát. – Végül is csak egy köpésre vagyunk az irodáiktól. Harry és Halvorsen a Három testvér bár előtt állt és a rendőrségi kordonok előtt tolakodó bámészkodókat és sajtósokat nézték. – Elég gyorsan ideértek – bólintott Halvorsen. . – Nahát.

– De egyelőre még azt sem tudjuk pontosan. Szőke haját hó borította. – A legelterjedtebb lőszer. Több lövést is leadtak. . következésképpen a helyszín extrém módon szennyezett. – Személyleírás? – Egy férfi – Halvorsen pillantása Hagen és Harry között cikázott. A tetthely pedig mindig sok olyan információval szolgál. Mert a tényekhez a megérzéseken át vezet az út. főtiszt? Mindhárman a hátuk mögül érkező hang felé fordultak. hogy hol állt az elkövető. Én személy szerint azt vallom. – Mi szél hozta ide? – Nem ez a tetthely? – Olyasmi. – Egyelőre ennyit tudunk. – Mindent megpróbálunk. nem. – Egy ekkora tömegben csak látta valaki. Az emberek a zenekart nézték. ráadásul az egész nagyon gyorsan történt. – Megérzések alapján dolgoznak. ami csak megérzésként jelentkezik. hogy ki lőtt! – Ezt gondolná az ember – válaszolta Halvorsen. Gunnar Hagen volt az. főnök – válaszolta Harry. Egy profi. Hagen felhorkantott. de úgy tűnik.Ebben a pillanatban Beate lépett oda hozzájuk. – Kilenc milliméteres – vágott egy grimaszt Beate. túl sok minden nincsen. Szája sarkában mosoly derengett. Egyenesen a homlokába. csak azután jöhetnek a tények. És összesen ennyi nyomunk van. ami működik. – Hát. – Tévedés – vigyorgott Halvorsen győzedelmesen Harryra. Az Egertorget Oslo legforgalmasabb helye. – Felejtse el. Halvorsen? Halvorsen összerezzent: – A tanúk szerint. hogy professzionális munkáról van szó. mert az agy nem tudja azonnal szavakba önteni. Már ismerte Harryt. hogy Bjarne Møller inkább az irodát részesítette előnyben. Hagen az ujjait mozgatta a kesztyűjében. Igen. hiába értünk ide húsz perccel a férfi meggyilkolása után. hogy egy vezetőnek is mindig ott kell lennie a frontvonalban. hanem beszéljen! Beate elmosolyodott. Ujjai között egy kicsi műanyag tasakot tartott. Zöld katonai dzsekit és fekete gyapjúsapkát viselt. Mindenesetre annyi bizonyos. egyetlen golyó végzett vele. akiket kihallgattunk. – Hallottam. ez a megérzésem. Első a megérzés. hogy mijük van vagy nincs – mondta Harry. – Mi volt a legelső benyomása? Ne gondolkodjon. ami létezik. amiben egy üres töltényhüvely volt. Az orvos még vizsgálja az áldozatot.

míg a katonák önkéntesek vagy szerződéses alapon dolgoznak. Abortusz. – Robert Karlsen.– Értem. Vagyis vagy olyan közel állt az áldozathoz. Női lelkészek. ha nem is túl messzire. – Csak közönséges katona. Elsősorban nem azt a képességét értékelte nagyra. akkor a fejére kell céloznia – magyarázta Harry. De ki a fene lő le egy tisztet az Üdvhadsereg soraiból? – Nem volt tiszt – helyesbített Halvorsen. amit mondok. hogy minden egyes valaha látott arcot megjegyez. ellensége az volt – mondta Hagen. – Nem? – mosolygott Hagen. Huszonkilenc éves. Maximum két méter. miközben válaszolt: – Elképzelhető. fontos. – Hagen szája sarkában ismét felvillant a parányi mosoly. A hüvelyt az áldozattól egészen pontosan száznegyvenhat centiméter távolságra találtuk meg a hóba süppedve. – Másfél – mondta Beate. – Mivel mindössze egy lövést adott le. – Akkor ki más lehetett volna? – Esetleg maga az Üdvhadsereg. – Pontosan szemben állt az áldozattal – vetette közbe Harry. Lønn? Beate nem Hagent. ami alátámasztja. A tisztek állandó alkalmazottak. Az áldozat ruháinak vizsgálatakor valószínűleg találnak majd a lövésből származó finom lerakódást. – A legtöbb pisztoly jobb oldalra dobja ki az üres töltényhüvelyt. hogy látta a lyukat a homlokán. amit mellesleg maga is osztott: hogy a munka. Nőtlen. – De úgy tűnik. Lehetett akár valami fanatikus is… – Látom. Lønn. . az elmélettel nincs baj – jegyezte meg Hagen. biztos volt a végeredményben. Harry Beatera nézett. amit csinálnak. Ezenkívül a holttestnek megperzselődött gyapjúszálak voltak a kabátja gallérján. Valamint azt a tántoríthatatlan meggyőződését. hogy ha az ember kis kaliberű fegyverrel akar megölni valakit. hogy nem ez a konkrét személy volt a célpont. – És hogy jutott erre a feltételezésre? Beate megvonta a vállát. hanem Harryt nézte. gyermektelen. – A távolság legfeljebb két méter volt. hogy nem hibázik. Hagen a hóban toporgott. vagy tudta magáról. – Lássuk a holttestet. hanem az intelligenciáját és a lelkiismeretességét. – Felcsapta jegyzetfüzetét. – Homoszexualitás. – Szép munka. – A gyilkosunk nagyon jól tudta. – Valóban? – Hagen és a másik kettő Harry felé fordult. – Vagy más a véleménye. – Ellentétes álláspontok – szólt közbe Halvorsen.

– Meg kell próbálnunk egyszerre több gondolatot is a fejünkben tartani. Erre már én is gondoltam. Kérd meg Olát. A Dagbladet a koncertek egyik társszervezője és természetesen tudósítanak is róluk. Először nézzük meg. – Erre ráállítom Skarrét. – Oké. hátha van valami nyilvánvaló indíték ebben a körben. miközben a kordon felé nézegetett. Akkor induljunk ki ebből.Beate és Halvorsen is kérdő tekintettel nézett Harryra. Mi az első. amikor Hagen és Beate eltűntek. Körbeszólsz? – Aha. szemeskukát és hátsó udvart fésüljétek át az Egertorg körül öt háztömbnyi körzetben. ahol a fotósok vakui fel-felvillantak a téli sötétségben. Halvorsen. – Hol van Li és Li? – A tanúkat hallgatják ki a kapitányságon. amikor lőtt. Azt akarom. – Mi? – Beate szerint a tettes profi. – Rendben. Amennyiben szükséges. Néhány lány közvetlenül a tettes mellett állt. ami a gyilkossággal kapcsolatba hozhatja. Továbbá az összes nyomozót kérem holnap reggel tízre a tárgyalóba. hogy az összes konténert. szerezz embereket az ügyeletről. És azzal kezdjük. amelyik esetében látunk némi fényt az alagút . – Azt hittem. hogy vessen rájuk egy pillantást. – Pontosan. szerinted is profiról van szó. Ellenben mindenképpen megszabadul mindentől. – Küldd fel a fotókat Beatenek. – Ezenkívül gyűjtsétek be környék összes biztonsági kamerával felszerelt üzletéből a gyilkosság időpontjában és annak környékén készült videofelvételeket. – Természetesen. Most. hogy a fotósuk készített-e képet a közönségről. – Anyám – nyögte Halvorsen. – Profi – mondta. aki végül Beatenak intett. – Mostantól a főnök maga akarja vezetni a nyomozásokat? Harry elgondolkodva dörgölte az állát. Nézz utána. hogy szerezzen egy listát az áldozat rokonairól és barátairól. – A gyilkos fegyvertől. – És még valami. amit egy profi a gyilkosság után tesz? – Menekül? – Nem feltétlenül.

És tízből nyolc gyilkosság esetében az elkövető… – . Beszélgetésüket félbeszakította. – A show el is kezdődött – állapította meg Harry. amint a sajtósok hada feléjük igyekszik a hófúvásban. akiknek nincs más tennivalójuk. . – Irányítsd őket Hagenhez. Az első meglepetés a hatalmas panorámaablakból nyíló kilátás volt. – Nagyon is pozitívnak. Én leléptem a kapitányságra. – No. hiszen ezt előre tudtad – mondta Martine. hogy kipróbálja a jegytesztet. Senki sem tartóztatta fel. Martine előrehajolva próbált kilátni a kormány mögül. – A miniszter pozitívnak tűnt – összegezte David Eckhoff elégedetten. Fel volt dobva. levette és a zsebébe dugta. Ezek szerint ennyire egyszerű lenne egy késpengét a jegy borítékjába csúsztatva felcsempészni a gépre. ami még a pulton feküdt. – Mobiltelefon? – tudakolta a nő norvégul. s most épp a biztonsági ellenőrzésre igyekezett.. hogy nincs-e nála valami. amit fegyverként használhatna a repülőgép fedélzetén. A bőröndjét már átnézték. Még időben megfordultak ahhoz. ugyanis a hó fehér függönye mindent eltakart előle. miközben az ablaktörlők folyamatosan söpörték a havat a szélvédőről. amit az őr nyújtott oda neki és két egyenruhás biztonsági tiszt pillantásának kereszttüzében átment a fémkereső kapun. – Ezek az emberek nem jönnek el csak úgy egy leves miatt és hívnak sajtósokat. Letudta az utolsó munkát. ha nemet akarnak mondani valakinek. aki szakadatlanul az átvilágított kabátra meredt a monitoron és a szalag végén álló két emberrel együtt összesen öt személyt számolt össze.végén. A nő a biztonsági ellenőrzésnél csak a fejét rázta. A kapu másik oldalán visszavette a kabátját. hogy megmutassa a jegyét. Újból meg akarják választatni magukat. majd visszament. hogy valaki Harry nevét kiabálta. Az őrrel együtt. hogy levehesse a teveszőr kabátot.. Olyan jó hangulatban volt. amikor elment az őrök mellett. hogy úgy döntött. amikor előhúzta a kék borítékot a belső zsebéből. Betette a kabátot egy kosárba. A család és a barátok rendszerint könnyen megtalálhatóak.az áldozat közvetlen környezetéből kerül ki – sóhajtotta Halvorsen. Ekkor vette észre. Merthogy semmiféle kilátás nem volt. – Letette a jegyet tartalmazó borítékot a röntgenkészülék és a biztonsági ajtó közé a pultra. hogy lássák. hogy a piros kendő még mindig a nyakában van. mint hogy azt ellenőrizzék. hogy elhozza a repülőjegyét. Belépett az indulási csarnokba. – Ugyan már.

– Jóságos ég! – kiáltott föl döbbenten az apja. – Kérem? – Jobban szeretjük családtagokként kezelni kollégáinkat. nem sikerült elérnünk őket. Segíthetek valamiben. De sajnos. Ez esetben sajnos egy. A barátságos. hogy hét órakor? Akkor miért… miért nem értesítettek korábban? – Azért. így aztán Martine is jól hallotta a rendőr hangját: – Eckhoff? – a nevet visszaverték a csupasz falak. Az ajtó nyitva maradt. megnyomta a távirányítót. a parancsnok kék Volvója mellett a kezeslábasba és kesztyűbe öltözött Rikard állt. apa. – Csak egy kis útmutatásra van szüksége és tényleg nagyon jó emberünk válhat belőle. – Klassz srác ez a Rikard. Martine érezte. – Így van. ám tekintélyes parancsnoki hangot. – De… azt mondja. Az apja kiszállt a kocsiból. – Értem. – Kinézett az ablakon. akit azonnal felismert. Az egyik mennyezeti lámpa alatt. ahogy a mellkasát összeszorítja valami. hogy előbb megemésszék a hallottakat.– Persze – sóhajtotta Eckhoff. Eckhoff. – Újból meg akarják választatni magukat. majd folytatta: – Robert Karlsent este hétkor lelőtték az Egertorgeten. A szöges gumiabroncsok megcsikordultak az üres parkoló betonpadlóján. fiatalember? Martine jól ismerte apjának ezt a hangját. Martine lekanyarodott a központ alatti mélygarázshoz. mire az acél kapu zörögve felnyílt. – Harry Hole főtiszt vagyok az oslói rendőrségtől. de a kocsiban maradt és a táskájában kezdett kotorászni. . – Hogyan történt? – Csak annyit tudunk. mert a megszokott eljárás szerint az ilyen ügyekben először a hozzátartozókat értesítjük. miközben kiszállt az autóból. a családban történt halálesetről kell tájékoztatnom. Az egyik alkalmazottjukról lenne szó. hogy a tömegből egy ismeretlen személy egy lövést adott le rá. Hanem a mellette ácsorgó magas. – … Karlsen – tette gyorsan hozzá Hole és visszafordult a parancsnokhoz. nem igaz? – Már megint önmagadat ismételgeted. A rendőrtiszt várt. szőke férfit. Robert… Martine magán érezte a rendőr tekintetét. A lány mégsem őt nézte. mintha hagyni akarta volna. – Robert az egyik testvérünk – mondta David Eckhoff. Leparkolt a Volvo mellett. Az apja hitetlenkedve rázta a fejét. majd eltűnt.

Nekem rohannom kell. Martine és az apja tanácstalanul egymásra néztek. – És azzal kapcsolatban. – Sajnálom – mondta a férfi. – De mielőtt elmegy. Most sietnem kell. aki úgy állt ott. szeretnék még néhány részletet tudni a történtekről. hogy nézzem meg. Elszakadtak. gyakran nehezen élik meg. – Értem – mondta Eckhoff. hogy feltegyek néhány kérdést. Martine látta. – A hadsereg bérházában lakik a Gøteborggatán. bánatos gorilla. – Nézzen utána a teletexten. úgyhogy gyorsan odafordult a rendőrtiszthez és elcsípte a pillantását. hogy az apja arcszíne megváltozik. Azok. Akkor így már maguk is értesültek róla. hatalmas kesztyűben végződő karja ernyedten lógott a teste mellett és izzadságcseppek gyöngyöztek kékesfekete árnyalatú felső ajkán. De csak ezt a fiatalembert találtam itt – intett Rikard felé. De még ő. ő . hogy hol találhatom meg a bátyját? – kérdezte a rendőr. aztán hirtelen mégis Eckhoffhoz fordult. hogy a férfi hozzá van szokva ahhoz. mint egy üveges tekintetű. akik kvázi a hadseregben nőttek fel. Valaki azt tanácsolta. de holnap visszajönnék. majd a fejüket rázták. – Elszakadtak? – Elvesztették a hitüket. Thea Nilsennél. amikor egy másik utat választanak. főtiszt – bólintott a parancsnok és kihúzta magát. A férfi nyelt egyet. A bátyját. A rendőr megfordult. – Próbálja… nézze meg a húgomnál. hátha itt ül a főhadiszálláson és túlórázik. a saját lánya sem volt képes hazugság nyomára lelni a parancsnok rezzenéstelen arcán. – A nyomozásnak ebben a szakaszában az idő nagyon fontos tényező. Már majdnem elindult. – Miért nem élnek már a szüleik Norvégiában? – Hosszú történet. – Robert szülei már nem Norvégiában élnek. – Jó. majd felfújta az arcát és elgondolkodva engedte ki a levegőt. hogy az emberek hasonlóan irreleváns kérdésekkel reagálnak az ilyen hírekre. Martine az apját figyelte. – Van esetleg valami ötletük. – Mind a hárman Rikard felé fordultak.Tárgyilagos és türelmes válaszából Martine kivette. hogy ki akarhatta Robert Karlsen halálát? Újabb fejrázás. – Magától értetődik. Jont sem sikerült elérniük? – Nincs otthon és a mobilját sem veszi föl. A rendőr bólintott.

hogy ez fog történni: – Due the weather conditions. mint egy órával ezelőtt. Senki. . ami gyerekkorában Vukováron folyton a környékükön sertepertélt. Grigori és néhány korukbeli fiú nyakörvet adtak rá.pedig érezte. Végül a nő csicseregve tájékoztatta őket arról is. gondolta újból. Thea. Oslo előtt csak egy helyen állt meg. hogy a repülőgép másnap délelőtt 1ø. – Jont itt? Nem tudom. Tulajdonos: Svi. Rikard megköszörülte a torkát: – A lecserélt gumikat betettem a csomagtartóba. Az utazóközönség egy emberként nyögött fel. És hogy sajnálja. hogy az átszálló-. – Jont? Egy férfihang: – Igen. A vonat hosszan felnyögött és újra kisuhantak a hóviharba. Tintóra emlékeztette. már rég sejtette. hogy ennek az úrnak nagyon fontos lenne. honnan… 16 Az időjárásra való tekintettel a repülőteret átmenetileg lezárjuk.4ø-kor fog indulni. És amikor a 42-es kapu pultja mögött álló. de úgy tűnik. A lenti kapucsengőn nem volt kitéve a neve. miközben a hó végigsöpört a lámpák fényén. Mi mindannyian. hogy a hóesés miatt a járata késni fog. ahol a bejárati ajtóból nem vehették észre. mondta magának. Amíg Thea az ajtóhoz ment. pont úgy. Önkéntelenül is a személyzet egyenruháját viselőket keresett tekintetével. Emmának a hangja hallatszott be: – Ne haragudj. Amikor a közlemény elhangzott az oslói repülőtér hangosbemondóján. Semmi vész. the airport has been temporarily closed. amin ez állt: Név: Tinto. arra a gazdátlan. ahogy az első könnycseppek gyülekezni kezdenek a szemében. Úgy értesültem. Thea szomszédjának. Amikor a férfi léptei elhaltak. Jon a szoba egyik sarkába húzódott. kékruhás nő felemelte a mikrofont. valamint a retúrjeggyel rendelkező utasokat a társaság vonattal visszaszállítja Oslóba. Azt mondta be. de ez a hölgy volt szíves segíteni nekem. A peron egyik padja alatt egy kutya gubbasztott vacogva.16 Semmi vész. hogy elérje Jon Karlsent. amikor a vonat átsüvített az éjfekete tájon. Az utasok tovább várakoztak. egy maroknyi ház mellett a hófödte földek szélén. már az arckifejezésén látta. hogy talán ezen a címen megtalálom. játékos kutyára. És tényleg senki nem akarta Tintót bántani. és a SAS Hotelben biztosítanak szállást a számukra. amikor bemondták. Thea Nilsennél. De néha ez nem volt elég. a repülőgépeket pedig lassan teljesen belepte a hó. hogy a zágrábi repülőgépet törölték.

– Azt nem tudjuk – válaszolta a férfi. aki lábujjhegyen állva leskelődött a rendőrtiszt válla fölött. titokzatos. – Halott? – hallotta Thea suttogását. A rendőr belépett. csak amikor Thea hangját meghallotta: – Jon? Kérdezett tőled valamit. egyetlen pontra szegezte tekintetét. de arra lennék kíváncsi. Thea félig szétnyílt. Jon úgy érezte. beleértve a saját fejrázását is. mintha gyomorszájon vágták volna és reflexszerűen előrehajolt. mi történt. Talán jobb lenne. A nappaliban álló asztal körül ültek le. – A mi ellenségünk a szegénység. Mind anyagi. Emiatt viszonylag ritkán ölnek meg bennünket. kékszemű férfi állt. – Robert az Üdvhadsereg katonája volt – mondta. anélkül. szőke. Én… Megismételné? – Tudom. vörös ajkaira. csillogó. – Volt esetleg valami a munkájában vagy a magánéletében. A rendőr várt. hogy rossz hírt kell közölnöm. Jon öccséről lenne szó. – Attól tartok. hogy a rendőr befejezte. – Robertről? Jon az ajtóhoz lépett. szinte felfoghatatlan hullámokban jutottak el Jon tudatához. – Robert? A rendőr megköszörülte a torkát és folytatta. és behúzta az ajtót a csalódott szomszéd előtt. – Bemehetek? – Tessék – mondta Thea. és igyekezett figyelmen kívül hagyni a szomszédot. tud-e olyasvalakiről. mintha minden lassított felvételen zajlana körülötte. A lélegzete gyors volt és szaggatott. hogy bármit is feljegyzett volna az előtte fekvő jegyzetfüzetbe. aki az öccse halálát kívánhatta? – Robertét? – Jon úgy érezte. . ha leülnének. És ami a magáéletét illeti? – Amit az előbb mondtam. A szavai sötét. nedves. – Valami hülyeséget csinált? – kérdezte. – Értem – mondta a nyomozó. Jon észre sem vette. mind lelki értelemben. hogy ez most nagyon nehéz magának. Harry Holénak hívnak. az mind a munkára. Amikor a rendőr elmondta. ami miatt ellenségekre tehetett szert? Jon hallotta saját zavarodott nevetését. A lépcsőházban egy vele egy magas. Mialatt a férfi beszámolt a körülményekről. – Hm. – Elnézést. mind a magánéletre érvényes.– A rendőrségtől jöttem.

olykor kissé cinikus. – Tartozott valakinek pénzzel? – Nem. – Nem ismertem olyan jól Robertet. mintha a lelke mélyén lenne valami. hogy egy elmebeteg lövöldözött. Látszott rajta. Robert meghalt. mint a saját katonája az Egertorgeten a karácsonyi üst mellett. Mindenki szerette az öcsémet. de fel kell tennünk ezt a kérdést is. – Köszönöm a segítséget. Ismerjük a jeleket. – Nem sikerült megszereznünk a szüleik elérhetőségét… . de várt. És Robert nem élt semmi ilyesmivel. Ő… – a hangja elcsuklott. hogy kényelmetlenül érzi magát. Így már rendben? A férfi bólintott és feljegyzett valamit. És csak várt. – Említett Robert olyasmit. hogy a hangja kezdi megadni magát. Ő… – A lány keresztbe fonta maga előtt a karját és igyekezett elkerülni Jon pillantását.– Robert kedves volt – mondta Jon és érezte. Egy kevéssel. Egy kicsit… impulzív. ami esetleg alátámaszthatná az utóbbi elképzelést? A két fiatal szinkronban rázta a fejét. hogy a gyilkosság a szervezetük ellen irányult – hiszen mi más szimbolizálhatná jobban az Üdvhadsereget. De igen. – Biztos benne. hogy másnak nem tartozott? – Hogy érti ezt? – Használt Robert kábítószert? Jon hitetlenkedve meredt a rendőrre. Tudnak bármiről. nekem. – Ha jól értettem. Illetve az is elképzelhető. soha nem ártott senkinek. maga Thea Nilsen. Robert pedig teljesen véletlenszerűen lett az áldozata. A rendőr Thea felé fordult és lepillantott a jegyzetfüzetre. Egyesek szerint. – Lojális. Halott. – Hogyhogy ennyire biztos ebben? Ez nem mindig olyan… – Drogosokkal is foglalkozunk. – Sajnálom. Magának is ez a véleménye? Thea megvonta a vállát. A rendőr pillantása bejárta a szobát. Természetesen nem hagyhatjuk ki a számításból azt a lehetőséget sem. hogy esetleg konfliktusba keveredett valakivel? Jon olyan hevesen rázta a fejét. – Néha egy kissé vad volt. amiből arra lehet következtetni. – Amennyire én tudom. Rikard Nilsen húga. amitől szeretne megszabadulni. – Egyáltalán nem. Jon pedig csak nyelt és nyelt. De Robert a lelke mélyén teljesen ártalmatlan fiú volt. – A nyomozó a zsebébe dugta a noteszt és felállt.

Egyetlen újság sem érte utol a szülőket és mindössze az Aftenpostennek sikerült megkaparintania Jontól egy kommentárt: „Érthetetlen”. Harry a kapitányság tárgyalójában ült. A rendőr megtorpant az ajtó előtt és elgondolkodott. és csak arra figyeltek.. Beate csüggesztő beszámolóját hallgatta. – Azt hiszem. teli találgatásokkal. és az előtte fekvő napilapokat piszkálta. Mindegyik a címlapon hozta le a gyilkosságot és mindegyikben ugyanaz a szemcsés kép szerepelt az egertorgeti téli sötétségről. ez eléggé precízen összefoglalja a helyzetet – mondta végül. állt a kép alatt. – És egyúttal ez az egyetlen. ami egy összezavarodott tekintetű. hogy mihamarabb célba érjenek és végre kiszabaduljanak a jeges marokból. A kitisztult ég alatt lezuhant a hőmérséklet és a házfalak újból recsegni és nyikorogni kezdtek. Belül pedig két-három oldal. Hagen végigmérte és azt . A kételkedő Hét nappal karácsony előtt a hideg vaskesztyű módjára szorult az emberek köré. A város fölött vastag fekete függönyként lógó felhők szétnyíltak és a hatalmas. amit némi jóindulattal akár Robert Karlsen portréjának is lehetett volna nevezni. hogy megkapják – mondta Jon. „Kedves fickó volt. ki vezeti majd a nyomozást. A VG-nek és a Dagbladetnek néhány baráttal és ismerőssel folytatott véletlenszerű beszélgetés alapján sikerült összedobnia valamit. hogy igen.” Harry alaposan áttanulmányozta őket. Harry a farmerjén lévő szakadáson keresztül megvakarta a combját és azon tűnődött.” „Mindig lehetett rá számítani. Roger Gjendem tollából származott. – Attól tartok. Tizedik fejezet December 17. miközben üres tekintettel bámult maga elé. amiben biztosak – szólalt meg hirtelen Thea. hogy hosszú szárú alsónadrágot kellett volna felvennie. kócos fiút ábrázolt a gøteborggatai bérház előtt. de egyikben sem talált semmi használhatót. Éjjel kettőkor abbamaradt a havazás. bement Hagenhez és megérdeklődte. csütörtök. A cikk egy régi ismerős.– Gondoskodom róla.” „Tragikus. akik sietősen és szótlanul mozogtak Oslo utcáin. sárga hold kilépett a színre. – Egészen biztosak benne? – Miben? – Hogy Robert az. Amikor fél nyolckor beért a kapitányságra. – Ezenkívül nem tudnak semmit.

válaszolta. Egyelőre. Néha egyszerűen nem jelent meg a munkahelyén. . Harryt bízzák meg vele. mindig jókedvű pasas volt. Harmadszor pedig nem volt indítékuk. és ilyesmi. – Akikkel én beszéltem. Az Egertorgeten tartózkodók közül senki nem látott semmi érdemlegeset. – A hölgy teljesen össze volt törve és azt mondta. Csak a szokásos lakók. A Karl Johans gate üzleteinek és éttermeinek az alkalmazottai sem vettek észre semmi különöset és egyetlen más tanú sem jelentkezett. hogy a ballisztikai szakemberek megerősítették: a Robert Karlsen fejében talált lövedék valóban a helyszínen talált töltényhüvelyhez tartozik. akinek tegnap késő este a Dagbladettől átküldték a közönségről készült képeket. hogy sem a mosolygó tinilányok csoportjairól készült viszonylag közelieken. A gyilkossági csoport tizenkét nyomozója Beate Lønnel és Gunnar Hagennel kiegészülve. nem volt egyetlen tanújuk sem. Harry pedig átadta a szót Magnus Skarrénak. Másodszor pedig semmi egyéb technikai nyomuk nem volt. ahol Robert Karlsen dolgozott – vágott bele az „r” hangokkal hadilábon álló Skarre. hogy ellenségei lettek volna. mintha valami bűvészshow nézője lenne és arra várna. durván szemcsés képeken nem tudta kivenni az arcvonásokat. Beate Lønn végzett. Megpróbálta kinagyítani a kivágásokat. amelyek a Robert Karlsennel szemben állókról készültek. Bár a környéken lévő biztonsági kamerák felvételeinek átnézésével még nem végeztek. Az elméletek. hogy Robertet mindenki kedvelte. arról számolt be. Bár egy kissé kiszámíthatatlan. hogy Harry előhúzza a nyulat a kalapból. aki csupán „mindent figyelemmel akart kísérni”. úgyhogy csak bólintott és elhagyta a szobát. Beate. Azt viszont nem tudja elképzelni. de ezeken sem fedezett fel semmiféle fegyvert vagy egyebet. És Thea Nilsen előző esti helyzetértékelése mindeddig jottányit sem változott. hogy a bűnügyi igazgatóval úgy döntöttek. ami alapján a keresett személyt azonosítani tudták volna. mit is takar az „egyelőre”. sem a tömegről lőtt. Csakhogy a kalapban semmi nem volt. tíz órakor kezdte a megbeszélést. ezidáig egyetlen használható kockát sem találtak. Gunnar Hagen az egész szeánsz alatt a tarkója mögé kulcsolt kezekkel ült és várakozásteli mosollyal a szája sarkában figyelte Harryt. Először is. azt leszámítva. – Reggel beszéltem a Kirkeveien lévő Fretex üzlet vezetőjével. elbűvölő. azok is ugyanezt mondták – bólintott Halvorsen. Harry nem óhajtott elmélyülni abban.

– És tudjuk. Hagen megköszörülte a torkát. Híján volt azonban mind Waaler különleges intelligenciájának. mire a többiek felé fordultak. hogy koszovói albán. A főnökasszony szerint valahonnan Jugoszláviából valósi lehetett. A múlt év során viszont repedések keletkeztek Skarre önbizalmán. egy arrogáns és ambiciózus hörcsög. a hölgy azt válaszolta. de ő eléggé fiatalnak tűnt. Ő volt az egyik legfiatalabb nyomozó a gyilkosságiaknál. mind tehetségének. aki több szempontból is a fiatal Tom Waalerre emlékeztetett. – Arról nem is beszélve. egykori tornász. Teljesen tiszta. igen – mondta Harry. ahol így intézik az ilyesmit. – Gyerünk.– Valami ötlet? – kérdezte Harry hangosan. Gyerünk tovább. – Viszont a beépített nyomozóink közül senki még csak nem is hallott Robert Karlsenról. hogy az Üdvhadsereg katonája nyilvánvalóan nem is keveredik ilyesmibe. A kíváncsiság és a hozzáférési lehetőség pedig elég rossz kombináció. – Na. akinek egy vasa sincs és még soha nem varrták be semmiért? – Ráadásul az orvosszakértő törvénytelen anyagnak még csak nyomát sem találta a vérében – fűzte hozzá Beate. itt a lehetőség. fiatalember. a bűnügyi nyilvántartásban sincs róla semmi. hogy Robert szingli volt-e. emberek. hogy tudomása szerint az volt. Bár volt egy külföldi lány. visszavonom az engedélyt. hogy kipréseljétek magatokból a legvadabb elképzeléseket is. ahogy Magnus Skarre homloka vörös színt ölt. – Koszovói albánok. – Másfelől viszont Robert Karlsen valószínűleg kísérletező alkat volt – mondta Harry. hogy a Fretex üzletben a börtön helyett szociális szolgálatot választó kábítószer-használók dolgoznak. sem egyéb más jelet sem említett. A fejemet tenném rá. Skarre zömök kis fickó volt. hogy ráijesszenek a többiekre vagy megfenyegessék azokat. akik nem fizették ki a drogtartozásaikat. . Ez egy profin végrehajtott kivégzés volt. – Csak egy üzletág van. – És amikor megkérdeztem a főnökétől. – Ez meglehetősen erős előítéletnek tűnik. Drogok. aki néhányszor kérdezősködött utána. – Egy pillanat – fontoskodott Hagen. – Miért is? – érdeklődött Hagen. barna hajjal és oldalválasztékkal. – Ezenkívül sem injekcióstű okozta szúrásnyomokat. sima. Hallott már bármelyikőtök olyan kábítószeresről. Harry látta. Harry pedig hinni kezdett abban. mert ha a megbeszélésnek vége. hogy egyszer mégiscsak sikerül használható rendőrt faragni belőle. – Fényes nappal lepuffantani valakit a nyílt színen – kezdte Skarre. – Pontosan – bólintott Skarre.

nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust. Épp ezért ebben a helyiségben megengedettek a diszkriminatív megjegyzések. megkaptátok Robert Karlsen címét és a házkutatási parancsot. Ezek ugyanis nem a hiányzó ismeretekre alapoznak. Halvorsen vigyorgott. előfordult-e hasonló eset Európában. a merevlemezt. Hole. – És az előítéleteink oldják meg az ügyeket. hogy lemondjunk a már megszerzett ismereteinkről. – Folytatjuk a fegyver keresését a helyszíntől most már hat háztömbnyire bővített sugarú területen. tetoválással a homlokán. De mivel mi valószínűségekkel. hogy nem kizárólag a leggyengébbeket diszkrimináljuk. vallásra vagy nemre. kikkel állt kapcsolatban. Beszéltem a KRIPOS-szal17. aminek érdemes utánanézni. – Oké – mondta Harry. mint egy norvég anyanyelvű. De ha az ember egy homoszexuális. hogy megtudjuk. ugye? Li és Li bólintott. Csak erről nyilván tartjuk a szánkat. az aktív vallásgyakorlók és a nők statisztikailag sokkal inkább törvénytisztelóek. Hogy ez igazságtalan a törvénytisztelő koszovói albánokkal szemben? Meglehet. Ha a tapasztalataink azt mutatnák. – Hagen körülnézett. Továbbá folytatjuk a tanúk kihallgatását. gumikesztyűt húznánk és egytől egyig megmotoznánk őket. hogy felmérje a többiek reakcióját. – Nézzétek át az irodáját is. Úgyhogy amennyiben választanunk kell – márpedig kell – akkor első nekifutásra az albán hölgyet hoznánk be kihallgatásra. valamint a környék azon üzleteinek a bejárását. Szedjétek össze a levelezését és ha van. mint a tizennyolc és hatvan év közötti heteroszexuális férfiak. vonatkozzanak akár fajra. amikor a sajtóval tárgyalunk. hájas motoros pofának. hogy a repülőtéren elkapott. Halvorsen. akkor a jövőben mindenkit kirángatnánk a tolókocsiból. – Érdekes filozófia.– Úgy van – bólintott Harry. Li és Li. Ne vesztegessük az időnket a biztonsági kamerák felvételeivel. hogy kiderítsék. hanem a száraz tényekre és a tapasztalatokra. akik felveszik a kapcsolatot az Interpollal. amelyek tegnap este már zárva voltak. valamint korlátozott eszközökkel és forrásokkal dolgozunk. hogy droggal kereskedik. vallásgyakorló koszovói albán nő. akkor mégiscsak nagyobb annak az esélye. Már korábban is hallotta ezt a szabályt. Gørbitz gate. amíg nincs valami konkrét dolog a kezünkben. – De térjünk vissza az ügyhöz. Az egyetlen mentségünk. 17 A norvég Nemzeti Nyomozó Iroda . de a zárkózott arcokról semmit nem tudott leolvasni. – A homokosok. hátha találtok valami érdekeset. testnyílásukban drogot csempésző személyek között kimagasló a kerekesszékesek száma.

Most pedig munkára. én azonban nem vagyok hajlandó. – Egy pillanat. megvan a jogosultságom hozzá. csak Harry és Beate maradtak odabenn. – Nekem nincsen fegyverviselési engedélyem. Amint ott az engedély a postája között. hanem ugyanolyan természetes eszköznek kell lennie. A terem nemsokára kiürült. amik ha jól látom. – Egyszerűen meg kell szoknunk a gondolatot. Beate. Mindenki Gunnar Hagenre bámult. Végezetül még annyit kérnék. – Gondolom. Megértették? – Hogyne – válaszolta Harry. hogy az előző főnökük ezt eltűrte. amelyben a jövő hétfőtől kezdődően mindannyiukat fegyverviselésre kötelezem – közölte Hagen. – Ez teljesen megőrült – szólalt meg Harry. A fegyver nem lehet holmi idegen kellék. úgyhogy le kellett adnom a fegyveremet. ha végeztünk. – Ki fogok állítani minden főtisztnek egy nyomtatványt. hölgyek. – Ez esetben kiállítok magának egy engedélyt. – Ellógtam az őszi lővizsgát.te a megbeszélés után velem jössz az Üdvhadsereg főhadiszállására. Senki nem vonhatja ki magát. hogy a főtisztek és a rangban feljebb állók maradjanak még a tárgyalóban. Akkor lássunk munkához! A padlón széklábak csikorogtak és cipőtalpak csoszogtak. illetve olyan ruhadarabokban járnak dolgozni. Azzal Hagen elhagyta a termet. Szívesen vetnék egy pillantást a Dagbladet Egertorgeten készült képeire. Harry és Beate hitetlenkedve meredt rá. egyesek lyukas farmernadrágban. urak! Csend. mint a mobiltelefonnak vagy a számítógépnek. most csak tréfál. Lehet. – Ahogy észrevettem. – Mi a fenét fogunk kezdeni a fegyverrel? – Vagyis most nadrágfoltozás és pisztolytáska-vásárlás következik? – érdeklődött Beate gyanúsan vidám szemmel. . hogy a fegyver a jövőben elengedhetetlen lesz a szolgálatban. Holnaptól mindenkin sértetlen és reklám nélküli ruhadarabokat akarok látni. fel is veheti a fegyverét. A vezetőknek pedig jó példával kell elöljárniuk. – A háború egyre erősödik odakinn – rántotta a magasba az állát Hagen. szeretnék néhány szót váltani magával. A sajtó árgus szemekkel fog követni bennünket. a vålerengeni futballcsapatot reklámozzák. A nyilvánosság előtt komoly és semleges testületként kell fellépnünk. – Hm.

hogy Jézus közöttük jár. Grigoriról álmodott. szőke fürtű fiú? Tintót berakták egy faládába és elvitték a város állatorvosához. hogy miért sír. – Kérdezhetek valamit. ágrólszakadt kutya képében. az kérdés volt. Harry? – Persze. szinte dallamos sírással. Amikor iskola után visszamentek. gazdátlan ebért. A kutya Tinto volt. jellegtelen épület volt. szívszaggató. ki fizetne egy öreg. hogy már az első naptól kezdve megutálja magát? Harry kinyitotta a borítékot. A doktor arra jutott. hogy azért. Az erkély szétcsúszott és megduplázódott. – Később visszakapja a képeket. Az állatorvos a fejét rázva tárcsázta a fogorvos számát. amit a diszkriminációról mondott. így megmenthetnék a fájdalomtól és a lassú éhhaláltól. aki hamarosan elveszti a maradék fogait is? A legjobb lenne azonnal elaltatni a jószágot. A királyi palota például sárga. Tinto boldog farkcsóválással fogadta őket. Ekkor azonban Grigori sírni kezdett. a fiú egy nyüszítő kutya mellett guggolt. A király bizonyára innen beszél az alattvalóihoz. az állatorvos pedig megmutatta nekik az állat pofájában az apró. És amikor az orvos megkérdezte tőle. ő viszont nem volt fogorvos. egy a legkisebbek közül. És különben is. vagy a monarchia nincstelensége miatt. Hangos. az is lehet. A Holberg plasson lévő Radisson SAS Hotel ablakánál állt és a fehér. A fák csupasz ágai között egy erkélyt vett észre.– Tessék – a lány egy sárga mappát nyomott a kezébe. Képzeletbeli puskát emelt a vállára. jéggé dermedt várost nézte a reggeli derengésben. de ki ez a kék szemű. hogy Skarre rasszista és hogy egy hang sem volt igaz abból. Csak az új főnököt akarta bosszantani? Biztosra akart menni. és igen. . behunyta az egyik szemét és célzott. hogy ez a világ egyik leggazdagabb országának a fővárosa. mert a kutya talán Jézus. Amikor először találkozott Grigorival. aki odalenn lakott a folyó mellett egy elvadult almáskert szélén álló kis szürke kőházban. Grigori azt válaszolta. hogy a kutya fogaival van gond. akinek senki sem ad sem fedelet. – Miért csinálja ezt? – Mit? – Miért védte meg Magnus Skarrét? Mindannyian tudjuk. hiszen a papája mindig azt mondogatta neki. sem ételt. fekete fogtöméseket. hogy a demokrácia szenteskedése. Az alacsony és szerény épületek láttán nehéz volt elhinnie. hogy egy nyomorult.

Legalábbis átnézett rajta. akkor jött rá. hogy meghozza a döntést. Az újság kicsúszott a kezéből és azt sem vette észre. hogy a szavak halványan a német nyelvre emlékeztették. ami ebben az országban valamilyen oknál fogva az első emeleten van. Ennyi ideje van.Bár Grigori egy osztállyal fölötte járt. Tekintetét az egyik kép alatti szöveg ragadta meg. hogy a többi szoba ajtaja előtt is ugyanaz a lap hever. Azután leült a földre és a sötétben megpróbálta átgondolni a dolgokat. Évekkel később. Csak amikor végre felemelte a fejét és a sötétbe bámult. . és csak amikor a fekete fogtöméseket meglátta. de Grigorit soha nem tudta kiverni a fejéből. mintha többé nem is akarna tudomást venni róla. És amikor ősszel újra elkezdődött az iskola. úgy tűnt. hogy a recepció helyett. Végigpillantott a folyosón és látta. Az órájára nézett. Először el sem hitte. a pincében kötött ki. hogy az ajtaja becsukódjon mögötte. hogy meggyőződjön róla. A címlapról egy fotó villant felé a tetthelyről. ahová a címlapon a folytatást jelezték. ő pedig gyors mozdulattal a lift mellett álló szemetesbe dobta a lepedőnyi. az ostrom alatt látott egy kiéhezett kutyát a város déli szélén a romok mellett. megpróbált kibetűzni a címlapból valamit. Tintót már rég elfelejtette. nem felejtett ott semmit. hogy egy másodpercre megszédült és a falhoz kellett támaszkodnia. ami visszaviszi őket a repülőtérre. akkor jött rá. amit olvasott. A busz. hogy a lift ajtaja kinyílt előtte. Megragadta a bőröndöt és egy utolsó pillantást vetett a szobára. hogy Tinto az. Ám ez az időszak csak néhány hétig tartott. A küszöbön egy újság feküdt. tíz perc múlva indul. de annak ellenére. úgyhogy mégiscsak kivette a lapot a kukából. Mialatt a liftre várt. A kutya odakocogott hozzá és arcon nyalta. kezelhetetlen napilapot. aminek kiolvashatatlan címét gót betűkkel szedték. ezután néha együtt játszottak. mert azután beköszöntött a nyári szünet. olyan erővel hasított belé a rémisztő bizonyosság. szinte semmit nem értett belőle. Kilépett a liftből és hagyta. – Csak rajta. Lehajolt és felvette a földről a vaskos újságot. Grigori elfelejtette őt. A busz nyolc perc múlva indul a repülőtérre. papírzörgést hallott. De amikor a lift a következő pillanatban elindult. Ahogy kinyitotta az ajtót. oda. A lift azonban üres volt. Helyette inkább az újság belsejébe lapozott. – Én itt éppen képeket próbálnék nézni – mondta Harry rezignáltán. Nem volt rajta nyakörv. Halvorsen felpillantott szemben ülő kollégájára. majd megnyomta a nulla melletti gombot és a képekre koncentrált. Ebben a pillanatban kinyílt a lift ajtaja.

Azé az orosz kapusé. manipuláltak. a hatvanas évekből. – Aha. tudod. Halvorsen a fejét csóválta. ha végeztem. Érted? – Nem. kaptam egy kockacukrot. belekarcoltam az asztalom lapjába. – Apa azt akarta. – Ez csak egy régi rossz szokás. amikor a barátaim nálunk voltak. És segített a pöckölés? – Igen. – Csak viccelsz – mondta Harry. és akkor is. Merthogy Jasin apja állítólag ugyanezt csinálta. Harry két ujja közé csípte felső ajkát. És dumálsz. aztán visszatért a képhez. Így. Amikor ebédeltünk. ami… – A pöckölésre gondoltam. Amikor kicsi voltam. amikor a számítógépes programok jelszót kérnek. Azért. – Dehogy. – Az apám Lev Jasin rajongója volt. Jasin nevét ráírtam az iskolatáskámra. hogy nem vagyok valami nagy futballtehetség. hogy én legyek a steinkjeri csapat kapusa. majd megpöckölte a levegőt és szégyenlősen elmosolyodott. hogy megedződjek és ne féljek a lövésektől. mindig homlokon pöckölt. – Nem kellene visszamennünk az Üdvhadsereg főhadiszállására? – Majd. gyere ide és nézd ezt meg! . Harry gyorsan felpillantott rá. Azt a barnásat. Ha nem pislogtam. Halvorsen szavait egy másodpercnyi csend követte. Halvorsen! – Igen? – Muszáj ilyen… furcsán venned a levegőt? Halvorsen összeszorította a száját és visszatartotta a lélegzetét. Egyfolytában ezt csinálta.– Akkor esetleg abbahagynád végre ezt a csettintgetést? Egyáltalán mi ez? – Ez? – nézett Halvorsen az ujjaira. – Halvorsen. – Nem. – Ki tudsz hámozni valamit a képekből? – kérdezte Halvorsen. – Ezek szerint… – Nem. Harry türelmesen várta a folytatást. Kiderült. hogy tudom. Annak ellenére. Halvorsen mintha egy halvány mosolyt látott volna a szája sarkában. amíg itt összevissza csattogsz. Nem félek a labdától. Azután eltűnt a mosoly. Végül én is elkezdtem pöckölni magamat. helyette viszont egy mély ránc bukkant fel a homlokán. A mai napig Jasin nevét használom. Tényleg így volt? – Persze. mialatt tévét néztünk. De nem esküdött volna meg rá.

– Látod a szélén azt a sapkás pasast a kendővel a nyakában? – bökött Harry egy szemcsés arcra. hogy lelőjön valakit? – Ne légy ilyen nyegle! – Oké. Fogadjunk. amiben van beépített óra. Harry előtt két kép feküdt az Egertorg közönségéről. – És ebben mi a különös? Bement középre. a zenekarral szemben. Ha olyan digitális kamerát használt. Így aztán csalódást kellett okoznia Hole főtisztnek. amin a tömeg szélén áll. amikor az az egyes képek készítésének pontos időpontját tudakolta tőle. Ott van. ahol alig lát valamit a zenekarból. – Ott áll közvetlenül Robert Karlsennel szemben. – Oké – mondta Hole. hogy jobban halljon. Viszont ha digitálissal dolgoznék. úgyhogy Harry folytatta: – Az ember nem hagyja ott az első sort azért. – És mi van. hogy a széléről ment a közepére. – Tegnapelőtt is maga fotózott a koncerten? – Igen. mert rég kitöröltem volna őket. de most már középen áll. . akkor talán azt is meg tudja mondani. – Ha hagyományos filmet használ. – Mennyiben? – Kétszáz. És a havazás csak valamikor az éjszaka közepén állt el. akik még a filmes. tükörreflexes fényképezőgépre esküdtek. Vagyis ez a kép készült később. – Például. Hívjuk fel ezt a Wedlog nevű pasast a Dagbladetnél. Hans Wedlog azon fotósok egyike volt. nem? – Persze. – Látsz valami különbséget? Halvorsen lassan bólintott. Rødberg és én csináljuk a teljes utcazenés anyagot. akkor magánál vannak arról az estéről is a közönségről készített fotók. – Hó – mondta Harry. Nézd meg a fényt a lámpa alatt mindkét képen – nyomott Harry egy nagyítót Halvorsen kezébe. melyik kép készült hamarabb. hogy közvetlenül a hangszóró elé álljon. hogy pontosan mikor készült a kép. ha mindez fordított sorrendben történt? Halvorsen nem válaszolt.Halvorsen megkerülte az asztalt. épp elkezdett esni a hó. – Rendben. már nem lennének nálam. Hacsak nincs rá alapos oka. – Azon a képen. egészen a tömeg szélén. a zenekar mellett. De nem tudod. Ugyanaz a sapka és a kendő. ugye? – Aha… – Most pedig nézd meg a másik képet.

Wedlog hangja egyszerre fellelkesült. Akar egy képet a személyről. – Vagy tudja. Ez pedig az előző napi szabadtéri koncert volt. az mégiscsak inkább rendőri feladat. Neki úgyis különleges érzéke van . vagy sem? – Ezzel arra céloz. – Szívesen elküldöm maguknak az összes képet. közönségről készült fotókat. Ha a számítógépe közelében van. – Igen? – Át tudná nézni a tegnapelőtti. hogy a lap használhatja a fotót? – Pontosan. kire gondolok. – Egyáltalán nem vagyok benne biztos – válaszolta Harry. Se kötött sapka. Halvorsen beszkennelte és átküldte a képet. – Mitől vagy benne olyan biztos. hogy jól osszák be az idejüket. hogy maguk is átnézhessék őket? Aznap este az egyik fényszórómat a közönség felé irányítottam. – Csak tudja. Merthogy főleg az első huszonnégy órában elengedhetetlen. Harry érezte. Harry pedig ujjaival az asztalon dobolva várakozott. később mi is átnézzük őket – döntött végül és elkezdte lediktálni Wedlognak az e-mail címét. Halvorsen beszkenneli és átküldi magának. hogy az előző este is ott járt a pasas? – kérdezte Halvorsen. Az öt perc letelt. – Épp a laborban vagyok. amikor a körülmények a leghasonlóbbak ahhoz. úgyhogy ezeken sokkal jobban kivehetőek az arcok. se fekete széldzseki. amibe nem nagyon kellene belekeverednem. akkor előzőleg bizonyára felderítette a helyszínt. méghozzá lehetőleg abban az időpontban. hogy kérnék magától egy szívességet. Öt perc. A tegnapi képein rajta van a férfi. mit. hogy van-e rajtuk egy kötött sapkás. – Küldje át. mint a gyilkosság tervezett időpontjában lesznek majd. Küldjem át a képeket. egy kicsit időszűkében vagyunk. – De ha Beatenak van igaza és a pasas tényleg profi. Se kendő. úgyhogy azonnal utána tudok nézni. küldje inkább Lønn kisasszonynak a bűnügyi technikusokhoz. úgyhogy nem reménytelen a dolog. hogy Wedlog habozik. Sorry. – Sajnálom. Harry tétovázott. – A picsába – mondta Harry tisztán és fennhangon. – Itt Wedlog. Elég sok képet készítettem a közönségről.– Pont erre gondoltam én is. de hogy átnézzem őket. akit a rendőrség keres az ügyben. A telefon csak tizenegy perc után szólalt meg. Meg arra is. fekete széldzsekis pasas? És kendőt is viselt a nyakában.

hogy a főtiszt homlokán gyöngyözni kezd a veríték. Halljam. a nő pedig biccentett. – Ez annyira tragikus – mondta az asztal mögött álló parancsnok és a székekre mutatott.az arcokhoz. Tudta. kölyök. – Üdv – köszönt Harry. hogy lássa. A roskadozó könyvespolcon afrikai fafigurák és Halvorsen sejtései szerint a parancsnok családjáról készült fotók sorakoztak. hogy ilyen gyorsan fogadni tudott bennünket. Élmény volt üzletet kötni magával. úgy tűnik. mit sikerült eddig kideríteniük. – Ó. indulunk az Üdvhadsereg főhadiszállására. de a változást mindenesetre észrevette a hangjában: – Hát. Harry tömören felvázolta jövetelük célját. hogy egy meg nem nevezett rendőrségi forrásból értesültünk. zenei próbákról és az ügyeleti beosztásokról tudósító hirdetőtáblát. Harry olyan hirtelen torpant meg. ami egy nyitott ajtajú irodába torkollt. Az ötödiken kiszálltak. – Gyerünk. . – Megadta Wedlognak a címet. – Aztán nekem nehogy belekerüljön a lapba. hátha ő talál valamit. mintha már várta volta őket és elmagyarázta nekik az utat. Eckhoff – mondta Harry. de előtte még gyorsan odabiccentett az íróasztal mögött ülő aprócska nőnek. Harry letette a telefont és intett a nagy szemeket meresztő Halvorsennek. – Köszönjük. hello – válaszolta a női hang. A parancsnok? – Már várja magukat. Eckhoff. kivel társalog a kollégája. Harry és Halvorsen egymásra pillantott. majd azt írjuk. egyenruhás recepciós hölgy végül mégiscsak abbahagyta a telefonálást és mosolyogva hozzájuk fordult. – Azt egyelőre még nem kívánjuk a nyilvánosság elé tárni. hogy tőlem van az információ. A parancsnok szobájának falát fából készült pajzsok. Halvorsen Harryra sandított. – A sajtó egész álló nap a nyakunkon van. – Megint maga? Harry ajtónyílást kitöltő termete elzárta Halvorsent a lehetőségtől. A főtisztnek nem sikerült lepleznie türelmetlenségét. de Halvorsen látta. – Ez itt Halvorsen tiszt. maszkok és lándzsák borították. és Halvorsen Harry nyomában végigkocogott a sárgára mázolt folyosón. Jöjjenek be! Halvorsen követte Harryt a kicsi előszobán keresztül. Az ősz hajú. Csendben várták a liftet. világos? – Dehogy. hogy Harry nincs odáig a liftekért. miközben egyik lábáról a másikra állva tanulmányozta a vándorprédikátorokról. hogy Halvorsen kis híján nekiütközött a hátának.

De nem könnyű okot találni. ellenben hullottak. De elvesztette a hitét. hogy ez egy hosszú történet. Arrafelé az emberek csak keveset hallottak az Úrról. Ezen magam is sokat tűnődtem. – Azt mondta tegnap. de kedves fiú volt. – Jon nem kedves? – Ő nem rendetlen. – Na. hogy el tud-e képzelni bármiféle indítékot a történtekre. – És milyen rendetlenségekbe keveredhetett bele Robert? – Belekeveredett? Igazából olyasmit kérdez. Van esetleg egy rövidített verziója? – Jó kérdés – a parancsnok mélyet sóhajtott és kinézett az ablakon. Egykor Tanzániában szolgáltam misszionáriusként. – Josef Kínában dolgozott az egyik nagy árvíz idején. Josef Karlsennek csupán egy adag szérumja maradt. Robert szétszórt. hogy Robert életében nem volt egy fő csapás. aki nem fogadja el Jézust megváltójának. Foglalkozási ártalom. Ugyanis ez a vipera olyan erős vérmérget fecskendez a sebbe. ez pedig azt eredményezi. amit odaadott az ápolónak azzal. igen. Teljesen más. amiről fogalmam sincs. az a pokol tüzében végzi. Eckhoff egy pillanatra behunyta a szemét. Borzalmas látvány. Josef a legjobb tisztjeink közé tartozott. akit percekkel azelőtt mart meg egy Russel vipera a rizsföldön. És bár Joseféknek egy rakás szérumuk volt.A parancsnok szemöldöke vészjóslóan elindult lefelé. Halvorsen hangtalanul felsóhajtott és felkészítette magát Harry újabb kakasviadalára. így én is többször láttam a vérméreg hatását. Azután szerencsére a parancsnok szemöldöke visszaemelkedett a helyére. hogy szívja fel egy fecskendőbe és adja be a . az orrán és egyéb testnyílásain keresztül vérezni kezd és egy. Eközben hirtelen hazaérkezett a gyerekek apja. Az egyik faluban Josef és az asszisztense épp penicillint adott be egy ikerpárnak. hogy nem mindenki tartozik neki jelentéssel. Legfelső vezetőként az ember olykor megfeledkezik róla. Jól ismertem az apjukat. legfeljebb két órán belül meghal. hogy a megmart személy a szemén. Hole. – Bocsásson meg. Én csak arra utaltam. gyógyszert osztottak. akik tüdőgyulladásban szenvedtek. az emberek rendszerint már túl későn jutottak el hozzájuk. Az árvíz miatt mindenfelé Russel viperák hemzsegtek és rengeteg embert megmartak. mint a legyek. ellentétben a bátyjáéval. – Igen. Miben lehetek a segítségükre? – Dióhéjban arra lennék kíváncsi. mint a bátyja. A Hunan régióban munkálkodtak. Josef bibliaértelmezése szerint pedig. ahol az emberek a boomslang marásának estek áldozatul. amely azonnal szétroncsolja a szöveteket és a véredényeket.

– Ezek szerint ez az ember most a pokol tüzében ég? – Josef értelmezése szerint igen. – Josef azt mesélte. az ápoló azt mondta neki. miközben a kínai földműves vigasztalni próbálta. Harry bólintott. – Azaz? Harry az órájára pislogott. Azaz. A férfi ugyanis azt akarta. mert a férfi nadrágját egyik pillanatról a másikra elöntötte a vér. Vagy rosszul értettem? – Épp egy teológiailag problematikus területre tévedt. Hanyatt zuhant és olyan hangosan ordított a fájdalomtól. kicsit habozott. mi történt. Hole. hogy Josef kapja meg a szérumot.férfinak. hogy könnyítsen magán. hogy kérdezze meg a pogány kínaitól. Maga keresztény? – Nem. Én a bizonyítékokban hiszek. hogy hallott-e már Jézusról. addigra késő volt. hogy a pogány kínai megtagadta. Ám miközben a vízben guggolt. hitbéli paradoxont. Hiszen ha Josef életben marad. ő is erős hasmenéssel és gyomorgörcsökkel küszködött. Eckhoff mélyet lélegzett. gondolta Harry. majd gyorsan. Josef mostanra már megtagadta az írást. akkor rengeteg gyermeket megmenthet. Vagyis aminek az az eszményképe. mivel mint szinte mindannyian ott. Neki közben ki kellett mennie. majd tovább beszélt. amiket az értelme . És mire Josef összeszedte magát és megkérte az ápolót. nyomozó vagyok. és hagyta. hogy végül elfogad olyan dolgokat. A gyakorlott prédikátorok hatásszünete. hogy a történet maga alá gyűrte-e a két nyomozót. hogy beadja neki az injekciót. hogy mindenki azonnal tudta. Másodpercek alatt meghalt. kissé színtelenül válaszolt: – Gondjaim vannak az olyan típusú vallásokkal. miközben kinyitotta a jegyzetfüzetét: – És ezek szerint most maga Josef Karlsen is a pokolra kerül majd. Eckhoff rájuk nézett és azt méregette. Azután pedig zokogni kezdett. egy vipera a heréjébe mart. hogy annyira meg volt rémülve. amelyek szerint a hit önmagában elegendő ahhoz. hogy az ember a mennybe jusson. hogy azt sem tudta átgondolni. Amikor visszavánszorgott a házba. amiért nem volt képes elfogadni ezt a… hm. hogy elvesztette a hitét és elköltözött az országból? – Nekem ezt mondta. hogy az ember oly mértékben manipulálja a saját józan ítélőképességét. ő viszont csak egy nincstelen földműves. – Tehát ez volt az oka annak. vajon visszautasítsa-e az ajánlatot. akinek még csak saját parcellája sincs. hogy az ápoló beadja neki az injekciót.

Ennek ellenére rengeteg magától és tőlem intelligensebb ember van a földön. – A parancsnok úgy mosolygott Halvorsenre és Harryra. – Az egyetlen invázió. hogy az utóbbi időben az Üdvhadsereg népszerűbb. Toborzási eredményeink viszont meglehetősen szerények. főtiszt. például a homoszexualitás kérdésében. mint én. fiúk. – Sőt. akkor a válaszom nem. És mivel meglehetősen konzervatívan viszonyulunk a Biblia értelmezéséhez. akik jóval intelligensebbek. gyülekezetek esetében. mit? Azt hiszem. aki hisz. mint azelőtt. ami nem szorul semmiféle bizonyításra. ha valaki egy kicsit lassabban adja be a derekát. csak épp nálunk ez egy kissé több időt vesz igénybe. hanem megpróbáltuk a lehetőségekhez mérten ugyanúgy folytatni a munkánkat. Merthogy az intellektuális leigázásnak ugyanaz a modellje. bizonyos körökben nyilvánvalóan nem lehetünk népszerűek. amit ők maguk és én sem értek. Ezen az őszön mindössze tizenegy kadétunk volt az askeri tiszti iskolában. – Amennyiben egy politikai érdekcsoportra gondol. pont azon a helyen. amelynek a kollégiumát hatvan főre tervezték. hogy bárki is haragot táplálna a maguk irányában – jegyezte meg Harry. nem maga az első. – Sok olyan emberrel találkozom. De tudják. hogy a mai rohanó világban nem is olyan nagy baj. Ez szintén egy paradoxon. hogy Robert meggyilkolása az Üdvhadsereg ellen irányulhatott? A parancsnok önkéntelenül kihúzta magát a székben. – Emiatt kétlem. amit helyeseltünk. – Gratulálok – szólalt meg Halvorsen szárazon. mintha . mint amit a diktatúrák követtek mindig is: egy magasabb értelem ideája. Ebben a tekintetben nagyon is következetesek vagyunk. hogy sikerült kiérdemelnünk a lakosság bizalmát. Egyébként. az 1888-as volt – folytatta Eckhoff kizökkenthetetlenül. mint a liberális egyházak. mire Harry figyelmeztető pillantást lövellt felé. aki ezzel hozakodik elő. Maga szerint elképzelhető. Közülük jó néhányan olyan okokból oltják ki mások életét. – Amikor a svéd Üdvhadsereg úgy döntött.egyébként képtelen akceptálni. A parancsnok bólintott. nem? – Nem – felelte Harry. Az Üdvhadsereg mindig is politikailag semleges terepen mozgott. – Ez részben így is van – bólintott Eckhoff. Még a második világháború idején sem fordultunk nyíltan szembe a német megszállással. mint valaha. az a benyomásom. hogy megszállja Norvégiát és Oslo legszegényebb negyedében berendeztük az első ingyenkonyhánkat. Természetesen mi is folyamatosan fejlődünk. Persze. ahol ma a rendőr-főkapitányság fekszik. – Alaposan átgondolt ellenérv. – Magunk is úgy érezzük.

azok egyetértésükről biztosították volna. – De az a legfontosabb, hogy vannak fiatal erőink, akik idővel átveszik a stafétabotot. És feltételezem, hogy mindezt egy fiatalosabb szemlélettel teszik majd. Jelenleg épp azon fáradozunk, hogy kiválasszuk az új ügyvezetőt. A posztra meglepően fiatal pályázók jelentkeztek. – Eckhoff a hasára fektette a kezét. – Robert is köztük volt? – kérdezte Harry. A parancsnok mosolyogva rázta meg a fejét. – Teljes biztonsággal állíthatom, hogy nem. De a bátyja, Jon, ott van a jelentkezők között. Az illetőnek ugyanis jelentős értékeket kell kezelnie, többek között az összes tulajdonunkban lévő ingatlant, és hát, Robert nem az az ember volt, akire ilyen szintű felelősséget rábíztunk volna. Még csak a tiszti iskolába sem ment el. – Azokra az ingatlanokra gondol, amelyek a Gøteborggatán vannak? – Részben, de azoknál sokkal több épület van a tulajdonunkban. A Gøteborggatán csupán a hadsereg saját alkalmazottai élnek, míg másutt, például a Jacob Aalls gatén, Eritreából, Szomáliából és Horvátországból érkezett menekülteket szállásolunk el. – Hm. – Harry a jegyzetfüzetre pillantott. Tollával a szék karfáját kezdte ütögetni, majd felállt. – Azt hiszem, eleget raboltuk az idejét, Eckhoff. – Ugyan, kérem. Ez az ügy mindannyiunk számára fontos. A parancsnok az ajtóhoz kísérte őket. – Feltehetek magának egy személyes kérdést, Hole? – kérdezte a parancsnok. – Hol láthattam magát korábban? Tudja, én mindig minden arcot megjegyzek. – Talán a tévében vagy valamelyik újságban – válaszolta Harry. – Annak idején csaptak körülöttem némi hűhót egy Ausztráliában történt norvég gyilkosság kapcsán. – Nem, nem, ezeket az arcokat rendszerint elfelejtem, úgyhogy egészen biztos, hogy személyesen találkoztunk valahol. – Idehozod a kocsit? – kérdezte Harry Halvorsentől. Amikor kollégája elment, Harry a parancsnokhoz fordult. – Nem tudom, hogy találkozhattunk-e, de maguk egy alkalommal segítettek nekem – mondta. – Egy téli napon összeszedtek az utcáról, amikor olyan részeg voltam, hogy már nem tudtam boldogulni. A katona, aki rámbukkant, először a rendőrséget akarta hívni, mert azt gondolta, hogy jobb, ha ők vesznek a gondjaikba. De sikerült elmagyaráznom neki, hogy magam is rendőr vagyok, vagyis ez egyet jelentene a biztos kirúgással. Így aztán bevitt a tábori kórházba, ahol kaptam egy injekciót és kialudtam magam. Úgyhogy hálával tartozom maguknak.

David Eckhoff bólintott. – Sejtettem, hogy valami ilyesmiről lehet szó, de nem akartam a kollégája előtt felhozni. És ami a köszönetet illeti, úgy gondolom, azt hagyjuk máskorra. Maradjunk inkább annyiban, hogy mi tartozunk majd hálával, ha megtalálja Robert gyilkosát. Isten áldja meg, Hole, magát és a munkáját is. Harry biccentett és kiment az előszobába, ahol egy pillanatra megállt és Eckhoff szobájának immáron csukott ajtaját nézte. – Maguk eléggé hasonlítanak – szólalt meg. – Valóban? – kérdezte a mély női hang. – Szigorú volt? – A képre gondoltam, odabent. – Kilenc év – mondta Martine Eckhoff. – Csoda, hogy egyáltalán felismert. Harry megrázta a fejét. – Egyébként úgy terveztem, hogy újra felkeresem. Beszélni akartam magával. – Csakugyan? Harry érezte, hogy egy kissé kétértelmű volt, ezért gyorsan hozzátette: – Per Holmen ügyéről. – Mi beszélnivaló van még azon? – vonta meg a lány közömbösen a vállát, de hangja lényegesen hűvösebbé vált. – Maga is végzi a munkáját, és én is az enyémet. – Meglehet. De én… Hát, igen, csak azt akartam mondani, hogy nem egészen arról van szó, mint ahogy esetleg tűnik. – Miért, milyennek tűnik? – Azt mondtam magának, hogy én igenis törődöm Per Holmennel. Aztán az egész mégis úgy végződött, hogy még azt a keveset is tönkretettem, ami a családjából megmaradt. Sajnos, az én munkám időnként ezzel jár. A lány válaszolni akart, de megszólalt a telefon. – Vestre Aker egyház – szólt bele a kagylóba. – Huszadikán, hétfőn, tizenkét órakor, igen. – Letette. – Mindenki ott akar lenni a temetésen – mondta a lány, miközben a papírok között lapozgatott. – Politikusok, lelkészek, celebek. Mindenki akar belőlünk egy falatot a gyász órájában. Tegnap felhívott az egyik frissen felfedezett énekesnőnk menedzsere, és felajánlotta, hogy a művésznő szívesen énekelne a temetésen. – Nos – mondta Harry és maga is kíváncsian várta, hogyan fogja folytatni a mondatot. – Ez… A telefon azonban ismét közbevágott, így nem erőltette tovább az agyát. Megértette, hogy ideje indulnia, így intett a lánynak és elindult kifelé.

– Olét osztottam be csütörtökre az Egertorgetre – hallotta a lány hangját elmenőben. – Igen, Robert helyett. Úgyhogy az a kérdés, hogy el tudod-e vállalni velem ma estére a leveses buszt. A liftben halkan káromkodott és erősen megdörzsölte az arcát. Azután rezignáltán nevetni kezdett. Ahogy az ember csak egy rossz bohócon nevet. Robert irodája, ha lehet, ma még kisebbnek tűnt. És pont ugyanolyan kaotikusnak. Az Üdvhadsereg zászlója az ablak jégvirágainak szomszédságában trónolt, a zsebkés pedig az asztallapból meredt ki egy halom papír és kibontatlan boríték mellett. Jon az asztal mellett ült, tekintetével a falat pásztázta. Pillantása egy Robertról és saját magáról készült fotón állapodott meg. Mikor készülhetett? Biztos, hogy Østgårdon fényképezték le őket, de vajon melyik nyáron? Robert igyekszik komoly arcot vágni, de látszik, hogy képtelen rá. A saját mosolya pedig természetellenes és erőltetett. Délután elolvasta az újságokat. Az egész annyira valószerűtlen volt még így is, hogy mostanra minden részlettel tisztában volt. Mintha valaki másról lenne szó, nem Robertról. Kinyílt az ajtó. Egy magas, szőke hölgy állt odakinn, zöld pilótadzsekiben. A szája keskeny volt és vértelen, a pillantása kemény, az arca kifejezéstelen. Mögötte egy vörös hajú, kis növésű pasas állt, kerek képén olyasfajta mosollyal, ami egyes emberek arcába mintha beleégett volna, legyen akár jó, akár rémes napjuk. – Maga kicsoda? – kérdezte a nő. – Jon Karlsen. – Majd hozzátette, amikor észrevette, hogy a nő szeme egy kicsivel még zordabbá válik: – Robert bátyja vagyok. – Részvétem – mondta a nő színtelenül, majd belépett az ajtón és előre nyújtotta a kezét. – Toril Li. A gyilkossági csoport egyik nyomozója vagyok. – A keze csontos volt, de legalább meleg. – Ez pedig itt Ola Li nyomozó. A férfi biccentett, Jon pedig viszonozta. – Nagyon sajnáljuk, ami történt – folytatta a nő. – De mivel gyilkossági ügyről van szó, sajnos, le kell zárnunk a szobát. Jon újra csak bólintott, és pillantása visszasiklott a falon lógó képhez. – Ezért arra kell kérnünk, hogy… – Persze, természetesen – mondta Jon. – Sajnálom, egy kissé elkalandoztam. – Ez teljesen érthető – mosolyodott el Toril Li. Nem széles és baráti, inkább csak olyan együttérző kis mosollyal, amit a helyzet minimálisan megkívánt. Jon arra gondolt, hogy a rendőröknek, akik gyilkosságokkal meg

ilyesmikkel foglalkoznak, bizonyára van tapasztalatuk az ilyen szituációkkal. Mint ahogy a lelkészeknek is. Mint apának. – Hozzányúlt valamihez? – kérdezte a nő. – Nem, miért tettem volna? Csak itt üldögéltem a széken. Jon, anélkül, hogy tudta volna, miért teszi, kihúzta a zsebkést az asztal lapjából, összezárta és a zsebébe dugta. – Tessék csak – mondta és elhagyta a szobát. Az ajtó halkan becsukódott mögötte. Csak amikor a lépcsőhöz ért, akkor esett le neki, hogy micsoda hülyeséget csinált, hogy elhozta a kést, ezért sarkon fordult, hogy visszavigye. Ahogy a bezárt ajtóhoz ért, kiszűrődő női nevetés ütötte meg a fülét: – Te jó ég, de megijedtem! Kiköpött mása az öccsének. Először azt hittem, hogy kísértetet látok. – Szerintem nem is hasonlítanak – ellenkezett a férfihang. – Persze, mert te csak egy képet láttál róla! Jon fejébe rettenetes gondolat fészkelte be magát. Az SK-655-ös zágrábi járat a terveknek megfelelően 10.40-kor felszállt az oslói repülőtéren, leírt egy balkanyart a Hurdal-tó fölött, majd délre, az álborgi irányítótorony felé vette az irányt. Mivel szokatlanul hideg volt, a tropopauzának nevezett légréteg olyan alacsonyra lesüly-lyedt, hogy az MD81-es gép már emelkedés közben, Oslo belvárosa fölött elérte. Ez az a légréteg, amelyben a repülők kondenzcsíkot rajzolnak maguk után, így, ha a pályaudvarhoz közeli telefonkészülékek mellől vacogva felnézett volna az égre, akkor épp láthatta volna azt a csíkot húzó gépet, amire a teveszőr kabát zsebében lapuló jegy szólt. A táskáját a pályaudvar egyik csomagmegőrző szekrényébe zárta. Egy hotelszobára volt szüksége. És teljesítenie kellett a feladatát. Ami azt jelentette, hogy fegyverre van szüksége. De hogy jut az ember fegyverhez egy olyan városban, ahol semmiféle kapcsolata nincs? Hallgatta, ahogy a telefonos tudakozó munkatársnője a skandinávok jellegzetesen éneklő angolján felvilágosítja, hogy Oslóban összesen tizenhét Jon Karlsent talált, de sajnos nem mindegyikük címe nyilvános. Természetesen az Üdvhadsereg telefonszámát szívesen lediktálja neki. A hölgy, aki az Üdvhadsereg főhadiszállásán felvette a telefont, azt mondta, hogy náluk csupán egyetlen Jon Karlsen van, aki viszont ma szabadnapos. Mire ő azt válaszolta, hogy karácsonyi ajándékot szeretne küldeni neki, amihez szüksége lenne az otthoni címére.

– Nézzük csak. Gøteborggata 4., az irányítószám pedig 0566. Igazán kedves magától, hogy gondol most szegényre. – Szegényre? – Igen. Tudja, az ő öccsét lőtték le tegnap este. – Az öccsét? – Igen, az Egertorgeten. Az újságok tele vannak vele. Megköszönte a segítséget és letette a kagylót. Valaki megbökte a vállát, ő pedig megpördült. Egy papírpoharas fickó volt, ami azonnal nyilvánvalóvá tette, mit akar tőle. Bár a farmerkabátja meglehetősen koszos volt, haját a legutolsó divat szerint vágták le, frissen borotválkozott, rendes ruhát viselt, tekintete pedig nyílt volt és teljesen éber. A fiatalember mondott neki valamit, majd miután felhúzott vállakkal jelezte neki, hogy nem beszél norvégul, a pasas teljes természetességgel angolra váltott: – Im Kristoffer. I need money for a room tonight. Or else I’ll freeze to death.18 Úgy hangzott, mintha valami marketingtanfolyamon tanulta volna: rövid, tömören megfogalmazott üzenet, a saját nevével megfejelve, ami egyrészt kézzelfoghatóvá tette, másrészt érzelmi töltést kölcsönzött a mondatnak. A kérést széles mosoly követte. Megrázta a fejét és indulni akart, de a kéregető elé állt és az orra alá nyomta a papírpoharát: – Mister, került már olyan helyzetbe, hogy odakinn kellett aludnia és annyira fázott, hogy végigzokogta az éjszakát? – Yes, actually I have.19 – Hirtelen kedve lett volna elmesélni neki, hogy egy alkalommal négy teljes napon keresztül lapult egy rókalyukban egy szerb harckocsira várva. – Akkor pontosan tudja, miről beszélek, mister. Válaszképpen lassan bólintott egyet. Azután benyúlt a zsebébe, előhúzott egy bankjegyet és anélkül, hogy egy pillantást vetett volna a férfira, odaadta neki. – Így is, úgy is odakinn fog aludni, nem igaz? Kristoffer gyorsan zsebre vágta a pénzt, majd bólintott és bocsánatkérően elmosolyodott: – Mit tehetnék? A gyógyszereim prioritást élveznek, mister.
Kristoffer vagyok. Pénzre van szükségem, hogy szállást szerezzek magamnak ma éjszakára. Különben halálra fagyok. 19 Igen, pillanatnyilag is ilyen helyzetben vagyok.
18

– És hol szokott aludni? – Odalenn – mutatta a narkós, ő pedig követte a hosszú, vékony mutatóujját. – A konténerkikötőben. Nyáron ott kezdenek neki az Operaház építésének. – Kristoffer arcán újabb mosoly terült szét. – Szeretem az operát. – Nincs ott hideg ilyenkor? – Ma éjszaka lehet, hogy mégiscsak az Üdvhadsereg lesz belőle. Náluk mindig van üres ágy a Heimenben. – Tényleg? – Végigmérte a fiút. Ápoltnak tűnt. Amikor mosolygott, egyenes fogai fehéren világítottak. Ennek ellenére rothadásszaga volt. És ha alaposan fülelt, szinte hallotta az ezernyi kis állkapocs csámcsogását, amik a húsát zabálják.

Tizenegyedik fejezet
December 17., csütörtök. A horvát
Halvorsen türelmesen ült a kormány mögött és arra várt, hogy az előttük lévő bergeni jelzésű autó tövig nyomott gázpedállal és kipörgő gumikkal megküzdjön a tükörjéggel. Harry Beateval beszélt telefonon. – Hogy érti ezt? – próbálta Harry túlkiabálni a bergeni keltette zajt. – Hogy a két képen nem ugyanaz a személy van – ismételte meg Beate. – De hát ugyanaz a sapka, széldzseki és ugyanaz a kendő. Hogyhogy nem ugyanaz a személy? A lány nem válaszolt. – Beate? – Nem kivehetőek az arcvonások. Van benne valami furcsa, de nem tudnám megmondani, mi az. Lehet, hogy csak a fények miatt. – Hm. Ezek szerint rossz nyomon vagyunk? – Nem tudom. Az a pozíció, amikor közvetlenül Karlsen előtt áll, egybevág a technikai nyomokkal. Mi ez a borzalmas lárma? – Bambi a jégen. Később még hívom. – Várjon! Harry várt. – Van még valami – mondta Beate. – Megnéztem az egy nappal korábban készült képeket. – És?

– Nem találtam egyetlen arcot sem, ami másnap újra felbukkant volna, de van egy apró részlet. Van egy férfi sárgás kabátban, talán teveszőr, de nem vagyok biztos benne. Van a nyakában egy sál… – Hm. Mármint egy kendő? – Nem, teljesen olyan, mint egy hagyományos gyapjúsál. De ugyanúgy van megkötve, mint a másik pasas kendője. A jobb csücske fölfelé kiemelkedik a csomóból. Észrevette? – Nem. – Sosem láttam még, hogy valaki így kösse meg a sálját – mondta Beate. – Küldje át nekem a képet, hadd nézzem meg. Ahogy visszaért az irodába, Harry első dolga az volt, hogy kinyomtatta a Beatetől érkezett képeket. A nyomtató mellett az ott várakozó Gunnar Hagenbe botlott. Harry biccentett és a két férfi némán bámulta, ahogy a nyomtató egymás után ontja magából a lapokat. – Van valami híre? – szólalt meg végül Hagen. – Fogjuk rá – válaszolta Harry. – A sajtó a nyakamon van. Jó lenne, ha valamivel betömhetnénk a szájukat. – Ó, tényleg, főnök, majdnem el is felejtettem. Adtam nekik egy fülest, hogy ezt a férfit keressük – rántott elő Harry egy papírlapot a halomból és rábökött a kendős férfira. – Hogy mit csinált? – hápogta Hagen. – Adtam egy fülest a sajtónak. Pontosabban a Dagbladetnek. – Anélkül, hogy nekem szólt volna róla? – Ez egy bevett rutin, főnök. Konstruktív szivárogtatás. Azt mondjuk, hogy az információ egy meg nem nevezett rendőrségi forrásból származik, ami azt a látszatot kelti, hogy az infó mögött újságírói kutatómunka van. A sajtósok imádják, ráadásul így sokkal nagyobb lesz a felhajtás körülötte, mintha csak arra kérnénk őket, hogy hozzanak le képeket. A nyilvánosság pedig a segítségünkre lehet abban, hogy azonosítsuk a férfit. És mindenki boldog. – Én nem, Hole. – Hát, ezt őszintén sajnálom, főnök – mondta Harry és érzéseinek őszinteségét nyomatékosítandó, igyekezett gondterhelt képet vágni. Hagen Harryra meredt. Összeszorított alsó és felső fogsora egymással ellentétesen mozgott oldalirányban, ami Harryt leginkább egy kérődzőre emlékeztette. – És mi van ezzel a férfival? – vette el a lapot végül Hagen Harry kezéből.

ha felvilágosítana. ezek szerint nem eleget. – Mi ezen olyan különleges? – Mit mondott. akik akkoriban Európa legjobb zsoldosainak számítottak. – Cravate. Az is lehet. viszont a „croate” szót helytelenül „cravate”-nak ejtették. mert a munkánkat végezzük – közölte Hagen. Kravátli. hogy… a nyakában lévő kendő valahogy sajátságos módon van megkötve. – Harry felmarkolta az utolsó papírlapot a nyomtató tálcájáról és a sálat viselő férfire meredt. – Ez egy kravátlicsomó – pillantott újra a képre Hagen. – Azért igazán nem szükséges hálálkodnunk egymásnak. főnök. fegyelmezett. főnök. – Lehet. hogy a kravátli szó – németül Krawatte. akik ugyan a horvátok után nevezték el. Tudta. amit a horvátok egészen speciális módon csomóztak meg. – Jóllehet a horvátok idegen ország oldalán harcoltak és Gusztáv Adolf seregének egyenruháját kellett viselniük. majd fejlesztették tovább a franciák. Úgy hírlett.– Még nem egészen világos. ember. Beate Lønn úgy véli. hogy két különböző személyről van szó. – Aha… – Azért ez eléggé elemi ismeretanyag. – Kösz. egyszerűen rettenthetetlenek. Hagen összekulcsolta a kezét a háta mögött. ami megkülönböztette őket másoktól: ez pedig a lovassági kendő volt. akit a fotón Beate bekarikázott. Ők voltak a horvát zsoldosok. Ezt a ruhadarabot vették át. – Az lehet. mi ez? – Kravátli. Mindenesetre hálás lennék. egy apró engedményt mégiscsak kaptak. franciául cravate és még sorolhatnám – eredetileg a francia „croate”. Hole. á la croate. – Mit tud a harmincéves háborúról? – Nos. – Így van. ám kicsiny seregét azokkal a férfiakkal egészítette ki. Tudja. Történelem. – Amikor a harmincéves háború idején Gusztáv Adolf bevonult Németországba. majd a saját kinyomtatott papírjait a hóna alá csapva kimasírozott a helyiségből. svédül kravatt. vagyis „horvát” szóra vezethető vissza? Vagyis a rettenthetetlen harcosokra utal. – Mármint nyakkendőcsomó? – Horvát csomó. Harry csak a fejét rázta. . hogy magának köszönhetően épp most csíptünk meg egy nyomot. főnök.

hogy a háborúk professzionális gyilkosokat termelnek ki. és az alapvető feladata az volt. hogy a kereső személyleírás rubrikájába tegye bele a „piros kendő” vagy „sál” szavakat is. hogy ifjú kollégája majd előáll valami megváltást jelentő ötlettel. – Alex? Harry from Oslo. – Huszonhárom találat. hogy ez az Alex ott. – I’ll wait21 – mondta Harry és várt. Harry letette a kagylót. Oslóból. Hozzávennéd Skandináviát is a kereséshez? Semmi? Oké. Aztán arra kérte a vonal túlsó végén lévő férfit. Nevet tudsz nekem mondani? Egyet sem? Hang on a sec!23 Harry Halvorsenre meredt. 22 Komolyan? Ilyen sok? 23 Tartsd egy pillanatra! 20 21 . ám mégis eredményes angoljával arra kéri Alexet. Utána tudnál nézni nekem valaminek? Várok. hogy Alex elneveti magát a telefonban. Azt viszont egyáltalán nem értette. Halvorsen tudta. Majd elképedve: – Really? That many?22 – Megvakarta az állát és arra kérte Alexet. Could you check something out for me. holott Norvégia nem is tagja az Európai Uniónak. de akkor is. értem én. hogy a nemzetközi terrorizmus. ahogy Harry kissé darabos. – Lehet.Halvorsen felpillantott. hogy tíz évre visszamenőleg nézzen utána a bűnügyi nyilvántartásban egy feltehetőleg nemzetközi terepen működő elkövetőnek. Halvorsen felsóhajtott. de az csak a vállát vonogatta. – Köszönöm. Alex? Huszonhárom gyilkosság. hogy az Europol az Interpol kistestvére Hágában. – Nos? Léket kapott a nyom? Alex? Harry vagyok. Alex – mondta Harry. Alex! Viszlát. Halvorsen hallotta. – Még egy utolsó próbálkozás. – Oké. hogy a „pisztoly” és a „kilenc milliméteres” kifejezésekkel szűkítsék a találatokat. miért hajlandó rendszeresen Harry segítségére lenni. Ez a mondat rendszerint rengeteg munkát. hogy van egy nyomunk – mondta Harry. – Felhívom Alexet az Europoltól. viszont a nullával egyenlő eredményt jelentett. Az ügynökséget az EU tagállamai hozták létre az 1998-as madridi terrortámadások után. please?20 Halvorsen hallgatta. amikor Harry beviharzott az irodába. valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén koordinálja a tagországok együttműködését. mintha abban reménykedne. amit feltételezhetően horvát elkövetővel lehet kapcsolatba hozni? Jesus! Oké. A keresőszavak: bérgyilkosság és horvát.

– Hogy érted azt. Alex. előre is köszönöm. mi van a kezünkben! Semmi? Remek. ami négy találatot eredményezett. – Wait. Megszólalt a telefon. Harry feltépte a kagylót: – Harr… – De a vonal másik végén már közbe is vágtak. de aztán hirtelen fel is egyenesedett. a kilenc millimétert meg a többi kulcsszót és csak a piros kendőre keresett rá. Halvorsen emlékezett rá. ahol a tanúk szerint a feltételezett elkövető piros kendőt viselt a nyakában. hogy a jó nyomozót az különbözteti meg a közepes nyomozótól. Halvorsen látta. . hogy nincs személyleírás? Ha a kendőre emlékeznek. Alex. ha átküldenéd a részleteket. A fejem pedig azt.25 Nem. túl tudja tenni magát azon. egyáltalán nem vagyok benne biztos. Négy profin. Egy jó nyomozó el tudja felejteni az összes kudarcot. Harry felemelkedett a székről. Kivette a horvátot. Halvorsen ezt is felfirkantotta. Mi? Átlagos magasság? Ez minden? Harry a fejét csóválva hallgatta Alexet. hogy a két horvátországi gyilkosság nem lehet véletlen. Alex24. szeretek tiszta lappal indítani. – Újra kell gondolnunk a dolgot. Harry visszatért a telefonhoz: – This is our man. legyen az feltételezett tartózkodási hely. – Igen. Nézzük. Van esetleg valami pontosabb személyleírás? Halvorsen nézte. – Hogy a tanúk által adott leírások teljesen eltérnek egymástól – súgta vissza Harry. München 2002 és Párizs 2003. amelyekben a végsőkig bízott. Ő lesz az emberünk. Ha találnál még valamit. ám végül mégis tévútra vezették.Harry bólintott. ha az ösztönei megtréfálták. hogy az előbbiben megvan a felejtés képessége. hogy jegyzeteljen. És azután képes a csalódást maga mögött hagyva. hogy Harry egyszer kifejtette neki. Jegyezd fel: Zágráb 2000 és 2001. Alex. hogy a telefonkagylót szorító kezén kifehérednek a bütykök. töretlen lelkesedéssel újra és újra elölről kezdeni mindent. Nos. de a gyomrom azt súgja. pisztollyal végrehajtott gyilkosságot. sutba tudja vágni az összes nyomot. Néhány ujjnyival lejjebb csúszott a széken. Harry befogta a kagylót és odakiabált Halvorsennek: – A vicc kedvéért mégiscsak megcsinálta az utolsó keresést is. klassz lenne. hogy ő lesz az. hogy terül el a csalódás Harry arcán. akkor csak láttak mást is. vagy 24 25 Várj. Alex. – Mit mond? – kérdezte suttogva Halvorsen. Szólok Halvorsennek.

Felsóhajtott. – Nektek kettőtöknek meg inkább a betépett bankrablókkal kellene foglalkoznotok – morogta Skarre.bármi. Hamarosan küldök neked egy felvételt rólam és az asszonyról. hogyhogy ez eddig nem jutott az eszünkbe? – Neked inkább forgatókönyveket kellene írnod. oké? Micsoda? Hehehe. Halvorsen. aki Olával szemben ült. amit aztán teljes csend . – Sosem voltam házas. Baszkföld. hívj. hogy túlharsogja a kávéfőző hangját. – Az ETA! – ordította Skarre. – A francba. – Mi? – Bikafuttatás. észrevette. mindig rajtaütésszerű volt a gyilkosság. Akkor aztán elszabadulna a pokol. hogy a két Li. arra utalva. A San Fermin Pamplonában. majd Halvorsen kérdő pillantását látva hozzátette: – Szakállas vicc. sem házasok nem voltak. hogy spanyolok. hogy Halvorsen még mindig őt bámulja. Harry bepötyögött egy újabb telefonszámot és miközben várakozott. hogy az összes skandináv házaspár házipornót készít. – Abban a négy esetben viszont. miért is ne? Vallásháború a keresztények ellen. Ola Li ezúttal hangosan nevetett. akik egy eddig ismeretlen csapat tagjai és a piros kendő az egyenöltözetük. – Ostobaság – jelentette ki Toril Li kifejezéstelen hangon és beállt Skarre mögé a kávéfőző előtti sorba. A helyiség a gyilkosságiak és az erkölcsrendészet közös étkezőjeként működött. Magnus Skarrénak szinte kiabálnia kellett. hogy tényleg különböző tettesekről van szó. – Ki tudja. Skarre – jegyezte meg Toril Li. akár terroristacsoport is lehet. Vagy lehet. Muszlimok. ami olyan hangokat bocsátott ki magából. de szokásához híven most sem szólt egy szót sem. – Baszkok – szólt közbe Halvorsen. Harry letette a kagylót. azok is piros kendőt viselnek. – Spanyolok? – kérdezte Toril Li. akik sem rokonok. hogyne. – Csakhogy a terroristák fel szokták vállalni a tetteiket – vetette közbe Halvorsen. mintha tüdővészben szenvedne: – Lehet. Alex azt hiszi. A kezében tartott bögrére a „világ legjobb anyukája” feliratot pingálták. A teakonyha sarkában álló asztal mellett üldögélő Ola Li csendesen kuncogott. annak idején a rablási csoportból kerültek át a gyilkosságiakhoz. Persze. – Ostobaság? – háborodott fel Skarre. amit az Europol küldött át nekünk.

Harry? – Megöregedni? Ezt meg hogy érted? – Tudod. hogy csak rosszul volt. hogy a kávé kilocs-csant. Halvorsennek már korábban is feltűnt. – És mit mondott? – Igazából semmit. mert az egyik helyi embercsempész banda kiskirályának a hegemóniáját fenyegette. – Egy nap alatt megjárom. És rendszerint az áldozatok füle mögött is volt valami. hogy Harry sokakból ilyen hatást vált ki. – Valami problémája van? – Nem tudom. A párizsi áldozat pedig kétszeresen büntetett pedofil volt. – Akkor meg mi bánt ennyire? – Az. – Valami baj van? Harry habozott. Harry. Nem tudok semmit. – Most? Épp egy gyilkossági ügyet vezetsz. kivonultak a helyiségből. Felhívtam Bjarne Møllert Bergenben. – Nem tudom. Halvorsen pedig érdeklődve figyelte a gondterhelt ráncot kollégája homlokán. Skarre. . A teakonyhába Harry Hole lépett be egy bögrével a kezében. Halvorsen bögréje akkorát koppant az asztalon. A főtiszt ledobta magát az egyik székre.követett. – Közeledik a huszonnegyedik óra – mondta Halvorsen. – Csak nem kezdesz megöregedni. öreg és együttérző. mint a holtak. hogy az élők fontosabbak számodra. Te meg addig tartod itt a frontot. Li és Li kitöltötték maguknak a kávéjukat és ahelyett. – Lehet. szerb háborús bűnösök voltak. – Ott van vele az egész családja. Hátha van valami építő javaslata. nem? – Majd biztosan utánamennek. A zágrábiak mindketten felmentett. milyen a hangja egy részegnek. vagy valami ilyesmi – tette hozzá gyorsan Halvorsen. – Igen – bólintott Harry és a még mindig üres bögrébe bámult. hogy részeg volt. – Tudom. Halvorsen elmosolyodott. Halvorsen. a müncheni pasast azért végezték ki. hogy leültek volna. Ez az első alkalom. Olyan… – Harry keresgélte a megfelelő szót. – Magányosnak tűnt. – Møller? A munkahelyén? Csak hülyéskedsz. Harry nem válaszolt. Bergenbe kell mennem.

hogy nekem van szükségem rá. Zavartan pislogott. Az előző estével ellentétben most szinte teljesen üres volt az étterem. – De felismertem a kabátját – folytatta a pincér. hogy ez azt jelenti. Halvorsen azonnal meg is bánta. – Nem úgy értettem… – Semmi gond – mondta Harry és felpattant a székről. – Szinte meg sem ismertem. – Nagyon ízléses. A pincér nevetve a karjára tette a kezét. hívd fel Alexet az Europolnál és kérd meg. – Most nem akarok enni – mondta. és felment a Biscuit étterembe vezető néhány lépcsőfokon. hogy segíteni fog? Harry csak bólintott. hogy ellenőrizze le a neveket. amit mondott. akik az utóbbi napokban Horvátországból. hogy egyáltalán felismerték. . kék szemű pasas. ha valaki hazudik. Az étkezőbe vezető ajtó félfájának dőlve azonban ugyanaz a pincér állt. hogy a kék szemek a pillantását keresik. mert váratlanul érte a tény. Nagy levegőt vett. ő pedig látta. A Grigori-fürtös. Amennyiben bírói végzést kérnek. hogy a rendőrség nem járt itt. hogy a pincér nem gyanít semmit. – Hogyhogy? – Eddig csupán Robert Karlsen napsugaras oldaláról hallottunk. – Addig Beate és én elintézünk egy beszélgetést Jon Karlsennel. Kérdezz utána a reptéri rendőrségen. amiről tudnunk kell. Ha megvannak az utaslisták. – Viszont szeretném használni a mosdót. vagyis a fegyvert még nem találták meg eddig. Mondd neki. – Szeretném. azonnal intézkedj. ha begyűjtenéd azoknak a repülőtársaságoknak az utaslistáit. Beate észreveszi. – És miért nem engem viszel magaddal? – Mert ellentétben veled. illetve oda indítottak járatokat. amiből arra következtetett.Ahogy meglátta Harry arcát. – Hello there – köszönt neki a pincér. hogy kell-e hozzá engedély az államügyésztől. Remélte. Szerintem van még. – És biztos vagy benne. A szemében nyomát sem látta félelemnek. – A mosdót? – kérdezte a pincér. Teveszőr? – Remélem – hebegte mosolyogva.

. zöld csíkot húzott maga után a mosdókagyló fehér porcelánján. Gyorsan leöblögette némileg a fegyvert és éppen a kabátja zsebébe akarta dugni. amikor felnyitotta a folyékony szappannal teli doboz tetejét. combján pedig annak merevedését. a szappan hosszú. Mintha félt volna. Az illat tovább erősödött. mint új korában. amikor kinyílt az ajtó. De azután már ott is volt a kezében. – A kolléganőm is hamarosan megérkezik. – Már ennyi az idő? – nézett zavartan az órájára Jon.26 A mosdó üres volt és szappantól illatozott. Látszott. De ez más volt. – Belefér még gyorsan. Amíg Jon előhalászta az alacsony zsírtartalmú tej árát a kasszánál. mint a szabadság szaga. elmormolt egy viszlátot és sietve kipréselte magát a pincér mellett a szűk ajtónyíláson. – Természetesen. felmelegedett és könnyűnek érezte magát tőle. Jon Karlsen épp indulófélben volt. Az élelmiszerbolt a következő sarkon volt az utca túloldalán. Óvatosan kiemelte a dobozból. amikor Harry megérkezett a Gøteborggatára. De a mosoly azonnal le is hervadt az arcáról. hogy elszaladjak tejért? A fiatalember vékony dzsekit viselt. Dörömbölt. – Csak egy perc – ismételte meg a pincér. Egyikük sem kommentálta a pénztár melletti állványon lévő újságok címlapját. Egy pillanatra átcikázott az agyán a gondolat. amelyek az Egertorgeten történt gyilkossággal foglalkoztak. A vér iszonyú sebességgel áramlott a testében. Felhúzta a zakója ujját és beledugta a kezét a hideg zöld folyadékba. És még mindig van hat golyó a tárban. amikor megpillantotta a pisztolyt. A pincér közelsége elbizonytalanította. A saját szívére csak akkor lett figyelmes. Gyorsan zsebre vágta a fegyvert. A Dagbladet délutáni kiadásának címoldalán 26 27 Értem. Érezte az arcán a másik gyors lélegzését.– Csak egy perc az egész – mondta és nyelt egyet. Hello. hogy az imént fésülködött. Egy alapos átmosás és némi olajozás után a pisztoly olyan lesz. újra. – I see. hogy tegnap óta kicserélték a szappanadagolót. amikor végre kiért az utcára. – Én értem ide egy kissé korábban – nyugtatta meg Harry. Harry lenyűgözve tanulmányozta a karácsonyfadíszek pazar választékát a toalettpapírok és a kukoricapelyhes dobozok között. – Hello again27 – suttogta a pincér széles mosollyal az arcán.

– Nagyon sok mindennel nem tudom megkínálni – mondta Harrynak. szemcsés. őszintén szólva. – Aú! – kapott aztán a fejéhez és a kéregető felé fordult. majd egy megbarnult szélű kávékiöntőből megtöltötte őket. mint az aszfaltnak. – Igen – válaszolta Jon és két bögrét vett elő a konyhaszekrényből. – Köszönöm – mondta Jon. hogy az öreg. – A két bögrét a dohányzóasztalkára tette és a frissen felbontott tejesdobozt is melléjük állította. mire végre talált egy aprópénzt. Amikor kiléptek az utcára. hogyan fogadták a szüleik Robert halálát. hogy Jon az asztal mely részén szokta elkölteni vacsoráját. berendezését tekintve viszont a klasszikus legénylakások minimalista stílusát követte. Harry meg akarta kérdezni. ám jó állapotban lévő bútorok ugyanonnan származnak. akinek a hetvenes évek divatja szerinti. hogy tényleg így is van. – Az édesapja? – tudakolta Harry. köszönjük! Jon Karlsen lakásának az elrendezése pontosan olyan volt. – Remélem. Alighanem olyan az íze. Másodszor. Az erősen foghíjas könyvespolcon álló fotó egy férfit ábrázolt. ahonnan a sajátjai is. mint Thea Nilsené. az Ullevålsveieni Elevátorból. Jon hosszasan kotorászott a zsebében. aki az Üdvhadsereg egyenruháját viselte és könyörgő pillantással meredt a szobába. életlen fotója terpeszkedett. a kávé is ott áll már egy ideje a főzőben. – És. amelyen a kendőt viselő személy feje köré piros karikát rajzoltak. az a kedvencem. Végül pedig azt. Tisztaság és rend uralkodott mindenütt. – Pénzzel dobsz meg? –kérdezte tőle elképedve. amit a nappaliban lógó egyetlen plakát reklámoz. amit a barna papírpohárba pottyantott. kétoldalt lelógó bajusz ékesítette az arcát.Wedlog közönségről készített. – Ó. nagyszerű. hogy Jon egész biztosan nem járt azon a kiállításon. . mint a konyhaasztalnál. Jon megállt egy vörös hajú koldus előtt. A lakkozott felületet borító számtalan környom egyértelművé tette. Fölötte ott üvöltött a cím: „Ezt a férfit keresi a rendőrség”. hogy sokkal gyakrabban étkezik a tévével szemben álló alacsony asztalka fölé hajolva. – Magának is? – mosolyodott el halványan Jon Karlsen. de aztán meggondolta magát. A koldus dühösen fújtatott a bajusza alól és meglepően tiszta hangon kiabálta: – Itt csak érvényes pénzt fogadnak el. – Hasonlítanak egymásra. Harry három gyors megállapítást tett: először is.

bármi. mert tudta. megfenyegette. És egyszer végre annyira lelkesnek tűnt. vagy jobb esetben az igazságot. És mi a helyzet Robert személyiségének sötét oldalával? Harry türelmesen várt. de megtehettem. – Amikor Robert fiatal volt. hogy az öccse jó ember volt. – Számunkra nagyon fontos lenne. Harry megköszörülte a torkát: – Kezdjük a pénzzel. hogy egy kis fényt bocsássunk Robert árnyékos oldalára. Ez egyébként mindig így van. És igen. meg sem moccant. legalábbis azt hiszem. Harry nem szólt semmit. de meg is torpant. Igen. de aztán… Nos igen. egy kissé magas volt az összeg. megsebesítette. Harry jegyzetelt. – Mekkora összegről beszélünk? – Nem olyan nagy. hogy külföldre kell utaznia miatta. Majd meglátod. hogy mi lehet az. pénzt kért kölcsön tőle. mert olcsón lakom és autóm sincs. úgyhogy nem igazán tudom elképzelni. csak annyit mondott. Nem igaz? Jon bólintott. hát mit nevezünk kölcsönnek… – mosolygott szomorúan. hadd gondolkodjon a csend vákuumában. Ha kölcsön is kért. nos… – kezdte Jon. Nagyon izgatott voltam. amikor egy gyilkossági ügyben az áldozat jellemét szeretnénk felderíteni: az emberek először általában a pozitív vonásokat hangsúlyozzák. mondogatta mindig. akkor rendszerint hozzám fordult. hogy nagyobb adósságot halmozott volna fel. Harry mégsem volt biztos benne. egy elkeseredett próbálkozást a témaváltásra. . Jon értetlenül meredt rá. mi az. Ettől az ősztől eltekintve. hogy az öccsét azért ölték meg. Nem élt nagy lábon. Voltak Robertnek pénzügyi nehézségei? Jon a vállát vonogatta. de nem akarta elmesélni. De legtöbbünknek megvan a sötét oldala is. hogy az egyetértését akarta kifejezni. – Hm. Na igen.– Kezdjük egy feltételezéssel – vágott bele. Bárkivel is beszéltünk eddig. – Volt egy terve. mindenki azt mondta. megbántotta. mert valakivel tett valamit. Becsapott valakit. – Nem. – Mire? Jon megvakarta a fejét. ha erre gondol. – Mondjuk. azután meg ez történt. A dohányzóasztalkát nézte és hagyta Jont. hogy annak szívóereje előbbutóbb kihúz majd belőle valamit: egy hazugságot. – Mennyi? – Hát… harmincezer.

Azután ütközésig nyitotta a csapot. és talán a szenvedésre is. Ha tényleg ilyen volt. hogy legközelebb mit fog kitalálni. hogyan reagál a macska. Én pedig… – Jon a levegőbe bámult. Ja igen. hogy mutatni akar nekem valamit a mosókonyhában. mert szegények soha nem láthatnak semmit madárperspektívából. Amikor apa elkapta érte. aztán beledugta a kerti locsolócsövet és egy fatányérral lefedte az akvárium tetejét. anélkül. de nem akarta megtörni a vákuumot. . – Hm. amikor hazaértem. azt mondta. azt mondta. Harry látta. Megtettem. Néha valósággal úgy tűnt. nem mindig tudta kontrollálni a cselekedeteit. uralkodó kutatótermészet. ami kíváncsi volt a… hogy is mondjam? A reakciókra. – Héliumos léggömbbel felengedte őket a levegőbe. Csak Robert tudott ennyire megnevettetni. Egyszerre volt hideg és meleg. hogy a szeme gyanúsan fénylik. és néhány béka. Az érzésekre. hogy egyszerűen csak megsajnálta őket. eléggé meglazult a kapocs közöttünk. hogy két személy lakik benne. hogy az akvárium már majdnem tele lett. Ez részben az én érdemem. de egyszerűen nem tudtam mást tenni. hogy senki nem említette ezt.– Híján volt… bizonyos gátlásoknak. Harry. – Mindig rettegtem tőle. hogy felpillantott volna. ami tőlem telt. – Jon elmosolyodott. akik nagyon közel álltak hozzá. Kinőtte valaha ezeket a dolgokat? Jon vállat vont. akkor elég különös. Én azonban néha azt gondoltam. – Egyszer. hogy én hogy reagálok. – Hm. üres akváriumba. Olyan gyorsan történt. nehogy egyszer tényleg valami nagy hülyeséget csináljon. – Tudna példát említeni? Jon nyelt egyet. A macskánkat bedugta egy kis. – Én pedig nevetni kezdtem. nem igazán tudom. És Robert. Az egyik a hideg. Robert azt mondta. mire lelöktem a tetejéről a tányért és kihalásztam belőle a macskát. bátorítóan bólintott. – Hogy teljesen őszinte legyek. amiben apa annak idején a guppijait tartotta. Olyan kíméletlen volt. Igen. ha érti. – Ezt az oldalát nem sokan ismerték. Apa dühögött. hogy csak látni akarta. hogy vigyázni fogok Robertre. Miután apa és anya Thaiföldre költöztek. Még gyerekkorunkban meg kellett ígérnem apának. mint már említettem. hogy inkább arra kíváncsi. mi zajlott Robertben az utóbbi években. Ilyesmikre. Így aztán tényleg csak azok érzékelték Robert… másik oldalát. mire gondolok.

– Igen? – Thea Nilsen. Harry nem válaszolt. De amennyiben Robert nem hazudott. Tulajdonképpen csak egy lány volt. miért kellett ennek így lennie. Sosem tartotta meg őket sokáig. – Nem! – Jon kiáltását visszaverték a csupasz falak. – És? – Csak azt tudom. hogy valaha tényleg komolyan érdekelte. A férfi. Egy ösvényt követett. Már egészen fiatal korában valósággal a megszállottja volt. – Mennyire fiatalok? – Azt nem tudom. akikkel találkozgatott? – Nem. körbekerített területen a zsidó hitközség temetője feküdt. A Sofienbergparkon egy férfi vágott keresztül. – Volt néhány nőügy – mondta végül Jon. mint egy magányos barna vonal. hogy különösebb oka lenne. nem igaz? Isten a megmondhatója. a pszichológus. csak várt. akivel valaha találkoztam. – Miért hazudott volna erről? – Már mondtam. akit a fivére tényleg nagyon szeretne megkapni. hogy Thea a legfantasztikusabb ember. Mentőautók távoli szirénája. egyszer azt mesélte neki. – A maga kedvese? Jon elgondolkodva meredt a kávésbögréjébe. hogy távol kellene tartania magát az egyetlen lánytól. – És ha mondott is volna ilyesmit. akiről tudom. egyenesen a ház irányába. Ståle Aune. most felfelé indult a Helgesens gatén. Odakinn a folyosón becsapódott egy ajtó. egészen fiatalok.– Miért? – Ez gyakran megtörténik a fivérek közt. – Ismer bárkit ezek közül a lányok közül. A templom északi oldalán egy kicsi. Szerette nézni. – Legalábbis nekem erről nem mesélt – mondta Jon. amit egy gyerek rajzolt a krétafehér papírra. úgysem hittem volna neki. A lift fémes zümmögése. aki átvágott a parkon. – Erőszakos volt ezekkel a lányokkal? – kérdezte Harry. hányszor kérdeztem meg magamtól. A lift zümmögése hirtelen abbamaradt. Harry felállt és az ablakhoz lépett. – Az ember azt gondolná. Jon nagy levegőt vett és egy sóhajjal kibökte: – Fiatal lányok. – Tudott az öccse magáról és Theáról? . hogyan reagálok. Harry nem szólt egy szót sem. hogy száz évvel ezelőtt az egész Sofienbergpark temető volt. Anélkül. ami a magasból úgy nézett ki.

Harry visszament a díványhoz. – Jó estét – hallotta Jon hangját maga mögött. A következő pillanatban minden a helyére csúszott. valami. Csak abban a pillanatban. – What message?28 – kérdezte Jon. mintha vízben mozogna. Érintetlen volt. parfümös ihatott érzett. de mi igyekeztünk Theával titokban tartani a dolgot. ami nem stimmel. Mégis volt valami. Az ajtó előtti alak épp olyan meglepettnek tűnt. Eltartott egy másodpercig. A férfinak volt valami a nyakában. a kávésbögrék pedig felborultak. Egy kendő. csak akkor hasított belé.– Arra rájött. amikor visszaereszkedett a puha ülésre. amikor felugrott. Ellenőrizte. valaki mást vártunk. – Magát keresik. – Bocsásson meg. A nyaka. hogy a megfelelően értelmezze. majd kinyitotta. Harry mindkét térdét beverte a dohányzóasztalkába. Most. hogy a toll még mindig a jegyzetfüzettel párhuzamosan fekszik-e. De Jon csak állt ott. hogy találkoztunk néhányszor. – Jon? – kérdezte a férfi óvatosan. Már korábban is volt hasonló élménye: az adrenalin beindul és megváltoztatja az ember időérzékelését. Kérdő hangsúllyal. párhuzamosan melléfektette a tollat és megtette a bejárati ajtóhoz vezető néhány lépést. Harry célzott és vetődött. Harry édeskés. mint akit hipnotizáltak és kifelé meredt a folyosóra. – Persze – válaszolta Hary. És tudta. Olyan volt. hogy az ajtó befelé nyílik. Kopogtattak az ajtón. kimért megszólítás. – Csukja be az ajtót! – kiáltotta. de Jon láthatóan nem ismerte. Ahogy az ember azokat üdvözli. Egy pillanat. de még nem jutott el odáig. Valami. egy pillanatig csak álltak egymásra meredve. Már megint ott volt. Jon keresztnevét használta. amikor utána kérdezett. – Ez Beate lesz. amit az agya érzékelt. mintha a másik épp az imént fújta volna be magát egy erős dezodorral. Gyanakodott. Méghozzá azzal a csomóval. Harry lendületet vett. ezekben az utolsó másodpercekben. Becsukta a jegyzetfüzetet. a kolléganőm – mondta Harry. Valami nem stimmel ezzel a látogatóval. mit akarnak tőle. mint ő. – Don’t…29 – hallotta Jon hangját. Azután mintha kimerevedett volna a kép. akiket nem ismer vagy nem érti. átugrott a díványon és odaviharzott az ajtóhoz. mintha segítséget akarna nyújtani. A háta hajlott volt. mire rájött. Valami történik. hogy valami történt. Udvarias. – Majd én beengedem. hogy 28 29 Miféle üzenetet? Ne… .

– Jó. a dívány egyik díszpárnája összerándult. miközben Jont a hátára fordította. Két erős rántás a bejárati ajtón. A zár csattanása. – A rohadt életbe! – suttogta Harry és gyorsan feltérdelt. Azután jött a robaj. jó. Egy rendőrségi sziréna. Azután abbamaradt. Valamint Jon. Harry az oldalára fordult és felnézett. Lehet. Maga pedig maradjon odakinn. nem kell mindjárt nyaggatni – válaszolt Beate azonnal az első csengetésre. Az ajtó fájából szilánkok röppentek mindenfelé. A tej lomha. Harry visszafojtotta a lélegzetét. A lövés. hogy hallotta őket? Harry mozdulatlanul ült. Valaki odakinn áll a lakás ajtaja előtt és épp ólommal szór bennünket. Tartsa a vonalat! Harry letette a telefont maga elé a padlóra. futott végig Harry agyán a gondolat. A becsapódó ajtó. – Kint vagyok a… – Idehallgasson – szakította félbe Harry. mindjárt ott vagyok. A kilincset lenyomták. A kaparászás egyre közeledett. hogy haladéktalanul küldjék ide az összes mozdítható járőrkocsit. a balban Jon csípőjét érezte. egy magányos szürkésfekete tollpehely emelkedett a plafon felé. – Szóljon be a rádión. ami átszakított egy hangszigetelt bejárati ajtót. Milyen falak lehetnek itt? Egy lövedéknek. Majd még egy. Majd egy újabb robaj.elkésett. hogy Jon viszont lélegzik. Üvegszilánkok csörömpölése. A kaparászás egyre közelebbről hallatszott. A fal mögül kaparászás hallatszott. A bejárati ajtó túloldaláról kaparászás hallatszott. ami egyenesen muzsika volt Harry füleinek. . Szirénával. aztán a konyhapult széléhez. Jobb vállában az ajtót. Harry megragadta az élettelen Jon övét és végigvonszolta a parkettán a hálószoba felé. A férfi homlokán lévő sebből magányos vércsepp gördült le. Vette? – Vettem. néhány gipszkarton lap és némi szigetelőanyag igazán nem okoz gondot. Harry előkotorta a zsebéből a mobiltelefont és kiválasztotta Beate számát a gyorshívóból. dobhártyáján pedig a lőpor robbanása és a pisztolyt épp elhagyó golyó által keltett hanghullámokat. Újabb dörrenés. hogy mire képes egy kilenc milliméteres lövedék. fehér parabolát festett az asztallapra. aki a gardróbszekrényhez vágódott. Azután odakinn a város egyenletes moraját egy hang törte át. Az emberek valójában alábecsülik. Ebben a pillanatban hallotta meg. a dohányzóasztalkán álló tejesdoboz pedig bugyogni kezdett.

De ahogy elnézem magát. nyugat felé. ki az utcára. miközben igyekezett visszafogni magát. – Köszönöm. Menekülj. ahol most volt. és csak némi késéssel vette észre. Lépj le! És a kérése meghallgattatott. Behunyta a szemét. Továbbindult. Utána keresztülrohant a parkon. A helyiségben szóló zene olyan volt. ömleni kezdett róla a veríték. A rohanó lépések zaja lassan elhalt a folyosón. Tizenkilenc év. inkább egy whiskyt ajánlanék az Orkney-szigetekről. és majdnem felbukott egy mobiltelefont szorongató fiatal nőben. Kórház és hamu Az üzlet kirakatában egy rendőrautó tükörképét látta elgurulni maga mögött az úton. Még tizenkilenc év. A kaparászásnak vége szakadt. Megpillantott egy ajtót. leült az ablak mellé. zsinórnyakkendőkkel és a fiatal Elvisszel. Tizenkettedik fejezet December 17. hogy a csapos hozzá beszél. Elégedetten szemlélte a bárban gomolygó cigarettafüstöt. a néptelen utcák irányába. Miután megkapta az italt. Édes istenem. Harry tarkóját a hűvös parkettára engedte és a plafonra meredt. A bárban hőség volt. amivel ő. a csapos meg mintha egyenesen a lemezborítóról lépett volna le. Letépte a kendőt a nyakáról és a kabátja zsebébe gyűrte. Ahogy azt tette néhány perccel korábban. egy Slow Comfortable Screw-t.. amikor Jon Karlsen lakásától leviharzott a lépcsőn. majd lefelé a lépcsőn. majd halkuló lármája szűrődött be. csütörtök. mire nyugdíjaztathatja magát. Benyitott és az az érzése támadt. Körülnézett a meglepően zsúfolt és aprócska bárban. könyörgött. nehogy futásnak eredjen. A járőrkocsi ugyanazzal a sebességgel haladt. Az ajtó alatt átsüvített a huzat. Méghozzá egy amerikai filmbe Cadillac-kel. ami elnyomta a zsebében lévő pisztoly szagát. mintha régi hillbilly lemezeket játszanának le háromszoros gyorsasággal. 30 Egy italt? .Harry fülelt. Odakintről egy rendőrségi sziréna erősödő. hogy egy filmbe csöppent. – Sony? – A drink. Sir?30 – Miért is ne? Mit ajánl? – Mondjuk.

ami azt a szép kis lyukat ütötte a homlokán. – Többen is vannak? A lány előredőlve ült és úgy kapaszkodott a szék ülőlapjába. Odakinn megállt a járdán és mialatt végigjártatta pillantását az utcán. Beate Lønn előrehajolt és megnyugtatóan Thea térdére tette a kezét. Az orvos azt mondta. – Persze a konyhaszekrény pereme is besegített. – Nem tudjuk. Akkor bemehetek hozzá? . Azt a kérdést azonban sehogy sem tudta kiverni a fejéből. – Amit ráadásul én okoztam neki – tette hozzá Harry. A pisztolygolyó mellément. Menj vissza a startvonalhoz. Az utolsó munka. Na de mit kérdezget itt magától ilyen hülyeségeket? Csak egy rendőr reagál így. hogy leszédül róla.Ki lehetett a másik férfi a lakásban? Jon Karlsen barátja? Egy rokon? Vagy bérlőtárs? Kortyolt egyet a whiskyből. de mivel elvesztette az eszméletét. Ivott még egy kortyot. Az a rendőr látta a teveszőr kabátot. – Értem. – Ta… talán? – dadogta Thea Nilsen. ahogy ez a pasas tette. Minden ettől függött. igen. Kiment a mosdóba. a pisztolyt. hogy ki vagy. a mazsola és a… Beate beszédes pillantása észhez térítette Harryt. Kórház. Azt nem tudják. – Ööö. Gondolkodj konstruktívan. Nagyon át kell gondolnia a menekülését. Egy másik pedig a tejesdobozban landolt. hogy csak agyrázkódása van. hogy talán ugyanaz a férfi volt.és hamuíze volt. És most már azt is tudják. a falba fúródva találtuk meg. a kendőt és az útlevelet áttette a zakója zsebébe. Csak nyugalom. az orvosok egyelőre benntartják megfigyelésen. – Fogalmunk sincs – mondta Harry. A kellős közepén. Csak egy rendőr tud ilyen gyorsan segítséget hívni. aki megölte Robertet. Maga alá húzta a lábát. hogy Thea pillanatnyilag nem igazán lehet vevő a ballisztikai finomságokra. a kabátot pedig a mosdókagyló alatt álló szemetesbe gyömöszölte. A legfontosabb. Jon jól van. hogy Jon jól van. hogy mi a célja. hogy az ápoló el tudja tolni mellettük az üres ágyat a szűkös folyosón. megáll az eszem. biztatta magát. mintha attól félne. A harmadik pedig a konyhaszekrényben. A lényeg az. vacogva dörzsölgette a kezét. Ez jócskán meg fogja nehezíteni a dolgát. – Csak annyit tudunk. hogy ki lehetett az a férfi a lakásban.

Odafordult és látta. amiből Harry arra következtetett. Harry meghökkent. fekete betűkből azonnal sejtette. A fényes felületű papírra nyomtatott. ami egy kissé különös… – Mégpedig? . Még csak meg sem tudom különböztetni őket. amikor kirohant a Gøteborggatán a házból. ha előbb vetne egy pillantást ezekre a képekre és megmondaná. – Jöjjön.– Természetesen – válaszolta Beate. – Legalábbis azt hiszem – javította ki Beate. Thea megrázta a fejét. – Hányan vannak ezek tulajdonképpen? – Nyugodjon meg – mondta Harry. – Jóságos Isten – suttogta Thea. hogy Jon az Ullevål kórházban veszélyben foroghatna. hogy két különböző személyről van szó. az nem hasonlított egyikükre sem a képekről. – Történt valami érdekes? – Gond nélkül megkaptam az utaslistákat. Eddig. – Ráadásul az a férfi. – Micsoda? – Thea nagy szemeket meresztett rá. de egyik sem ad okot gyanúra. nézzük meg. hogy van – mondta Beate barátságosan. A folyosó végéről szapora lépések közeledtek. – Az utaslisták egyik oldala. Beate előhúzott három képet egy mappából és odanyújtotta őket Theának. – Nehéz lenne megmondani. – Csak szeretnénk. ahogy Halvorsen kocogva szlalomozik a betegek. ő pedig azonnal hozzájuk is látott. Az Egertorgeten készült fotókat annyira felnagyították. gondolta Harry. – Én sem – nyugtatta meg Harry. hogy látta-e esetleg ezeket a férfiakat korábban. Na igen. átküldtem őket Alexnek. hogy az arcok fekete és fehér kockákból kirakott mozaiknak tűntek. Nagyszerű. De van valami. Levegő után kapkodva fékezett le Harry előtt és egy lapot nyomott a kezébe. Még sosem tapasztalta. a látogatók és a klumpás betegápolók között. hogy a gyilkossági csoport faxgépéből származik. Próbáltalak hívni… – A kórházban ki kell kapcsolni a mobiltelefont – mondta Harry. és hagyjuk az idiótát. hadd elmélkedjen egy kicsit az emberekkel való bánásmód témaköréről. – Van egy kolléga Jon szobája előtt. és ő azt állítja. hogy a lány nem is feltételezte. – De Beate az arcfelismerés területén igazi szakember. Néhány utasnak van egy-két apróság a múltjában. hogy Beate ezen a területen kétségekkel küzdött volna. helyenként sápatag. aki majdnem fellökött.

A SATS fitneszterem ajtaján kiáramló kisportolt háziasszonyok magabiztos és lendületes iramát. Christo Stankic. Ám a gép az időjárás miatt csak ma reggel szállt fel. . ahol már nem járt a villamos. akkor egy meglehetősen szigorú. Az utaslista szerint horvát állampolgár. – Nézzük meg. így a járdán a legkülönbözőbb járásmódok színes kavalkádját lehetett megfigyelni. Ami azért furcsa. merthogy ott szerepel az utaslistán. Harry a nevet fixírozta a listán. Hogy elégedett vele. mert olyan akciós jegye volt. – Hát. – Aminek természetesen több oka is lehet. – Én pedig meglátogatom a pszichológusomat – közölte. ám kizökkenthetetlen klientúrájának jellegzetes íveit. a vakok intézetéből távozók óvatos lépteit kutyáik oldalán. – Így van – bólintott Harry és felpillantott szakmai és egyben személyes tanácsadója roskadozó és meglehetősen kaotikus könyvespolcára. – Érdekes – vakarta meg Harry az állát. abban a reményben. Vagyis csupán egy név. De ennek a névnek mindenképpen benne kell lennie az útlevelében. de ha jól értettem. dupla tokáját pedig csokornyakkendőjéhez préselve. – Máris nekiugrok. Halvorsen. Ståle Aune irodája a Sporveisgatának azon a részén feküdt.– Az egyik utas a listáról két nappal ezelőtt érkezett Oslóba és visszafelé arra a járatra szólt a jegye. zakóját a szék hátára kanyarítva. tényleg nincs sok. úgyhogy… – A lényeget. valamint a kábítószer-élvezők számára fenntartott hospice ház nyúzott. – Ellenőrizzétek az összes oslói szálloda vendéglistáját – mondta Halvorsennek. De ő nem jelent meg a beszálláskor. vallásos családban nőtt fel az Üdvhadsereg szárnyai alatt. hogy fiatal kollégája érti majd. viszont szeretnének bekerülni az EU-ba és nagyon együttműködőek. – Vagyis ez a Robert Karlsen a kiskorú lányokat kedvelte – foglalta össze Aune. hogy Christo Stankic az elmúlt két napban megszállt-e valamelyikben. És ugyanezt az útlevelet a szállodák is elkérik a bejelentkezéskor. És bár Horvátország sem tagja az Europolnak. amit a repülőtársaságnak látnia kellett a becsekkoláskor. – Christo Stankic nem létezik. hogy nézzen utána a horvátországi nyilvántartásban. Harry kiegyenesedett és biccentett Halvorsennek. amit nem lehet áttetetni más járatra. aminek tegnap kellett volna visszatérnie Zágrábba. mit akar közölni ezzel. így megkértem Alexet. Christo Stankic. – Nem mintha Christo Stankicnak sok köze lenne az ügyünkhöz.

miszerint a pokolra kerülsz. – Ami legtöbbször azt az utolsó alkalmat jelenti. egy erőszakos vagy esetenként szexuális visszaélésekre hajlamos anyára. Harry telefonja egyet sípolt. Nem egy embert vernek kékre-zöldre kamaszkorában. gyakran visszavágynak azokba az időkbe. hogy nem. amikor szexuális értelemben sikerük volt. ahol az egyik szenátor… Harry megköszörülte a torkát. – Vagy akik felnőtt korukban egy eredeti.– De az nem csak legenda. azután mégis képesek teljesen egészséges szexuális életet élni. amikor még természetesen viselkedhettek. – Esetleg szexuális visszaélés? – Igen. amiért pornólapok nézegetésén kapják. akkor minimum szükség van egy brutális apára. amit nem fedeztek fel. De ha maximalizálni akarod valakinek az esélyét arra. – Miért? Aune egymáshoz illesztette ujjhegyeit és elégedetten cuppantott: – Ha például az embert gyermek. hogy szexuális bűnözővé váljon. Ezáltal pedig a természetes szexuális érés folyamata megáll és a szexuális preferenciák úgyszólván tévútra kerülnek. nem? – Persze. Ami lehetett kamaszkori szerelem vagy szexuális kapcsolat. ergo nem büntették meg érte. ha egy zárt és szigorú vallási közegben nő fel? – Nem – válaszolta Aune szárazon. Emlékszem egy kaliforniai esetre. amikor működött a dolog.és fiatalkorában a szülei megbüntetik vagy megalázzák azért. hogy kiélhessék szexualitásukat. Ezért aztán életük hátralevő részében arra törekszenek. hogy az ember szükségszerűen perverzzé válik. amit ők uraltak és amelyben erősnek érezhették magukat – ez pedig pontosan a megaláztatás ellentétje. – Mint a pelenkaviselés? – Igen. mert felfedezi saját természetes szexualitását. amit említettél. . – A keresztény szekták tagjai meglehetősen felülreprezentáltak az ilyen típusú túlkapások terén. ha engedsz ágyékod kívánságainak. vagyis az utolsó alkalmat. az gyakran ahhoz vezet. Vagy az ürülékkel játszás. – De azért ennyire könnyen nem válik az ember szexuális bűnözővé. sértetlen állapothoz igyekeznek visszatérni – folytatta Aune. Felnőttként aztán. valamint elhallgatásokkal és titkolódzásokkal teli környezetre. Olyan helyzet. Előhúzta és elolvasta Halvorsen üzenetét. hogy elfojtja személyiségének ezt a részét. esetleg a tisztítótűzzel való fenyegetésekre. hogy hasonló helyzeteket teremtsenek. amely szerint egy bizonyos Christo Stankic a pályaudvar melletti Scandia Hotelben töltötte a gyilkosság előtti éjszakát.

sárga és kék műanyaglabdákkal borított szőnyegen. aki buzgón jegyzetelt. A recepciós hölgy vetett rá egy gyors pillantást. A magas férfi mondott valamit a recepciósnak. Ő az. amint a Scandia Hotelben sikerül szereznie egy elfogadható árú szobát. A rendőr. Visszamosolygott rá. Amikor megfordult. – Többé-kevésbé. Igyekezett minél jobban összehúzni magát a vékony zakóban. A recepciónál csak ők voltak. Úgy döntött. két jól ismert szó ütötte meg a fülét a norvégul folytatott beszélgetésből. hogy semmi kétsége ne maradjon. állapította meg. A szinte már kopaszra borotvált koponya. Néhány órával korábban a gøteborggatai bérház előtt. de a hideg könyörtelen volt. majd a szemetesbe ürítette a tálcáját és kilépett a Karl Johans gatéra. Bár semmi különös. Letörölte a ketchupmaradványokat a szája sarkáról. akik láthatólag épp bejelentkeztek. Amilyen szélesen csak tudott. a piros orr és az érzékeny szájnak ellentmondó kemény. a kezét pedig a zakója zsebébe süllyesztette. vett egy nagy levegőt és újra felpillantott. azonnal vesz egy kabátot. A szőke nő átvett egy kulcsot a recepcióstól. A pisztoly markolata megnyugtatóan simult a kezébe. Kényszerítette magát. a következményei azonban lassan derengeni kezdtek. arcától néhány centiméternyire hatalmasra meresztett szempárt és egy feketén tátongó szájat látott. Egy szőke lány. Majd. Merthogy már látta egyszer.– És mi újság az Anonim Alkoholistákkal? – kíváncsiskodott Aune. Gyorsan körülnézett. Szinte észrevétlenül lehajtotta a fejét. . hogy felismerte volna. Csinos. pillantásuk egy röpke másodpercre találkozott. A kép szétcsúszott és megkettőződött. Behunyta a szemét. azután a másik a kijárat felé vette az irányt. A kisfiú a Burger King játszószobájának az üvegéhez nyomta az arcát. Egy sikoly ijesztette meg. Hat perccel később átvágott a szálloda előterén és beállt egy pár mögé. de semmi jelét nem adta. ami leginkább szerszámosládának tűnt és elindult a lift irányába. a sápadt bőr. Azután a férfi megfordult. majd megragadott valamit. hogy erre hogyan jöttek rá. Mosolyog. A magas férfi lassan fókuszba került. Óvatosan felemelte tekintetét és a recepció mögötti tükörre irányította. hogy mozdulatlan maradjon. Fogalma sem volt róla. A nő felé fordult. majd vad üvöltés kíséretében hanyatt dobta magát a piros. – Segít az önmegtartóztatásban? – Nos – állt fel Harry. határozott vonások. Christo Stankic. Visszahajolt a vendégek papírjai fölé és norvégul tárgyalt velük. A másik férfi a lakásból.

– Igen. Kiment a pályaudvar előtti térre. Habozott. A tér közepén egy férfi támaszkodott egy fehér kiskocsihoz.A recepciós hölgy mosolygott. vonatra. – Excuse me. ő pedig vacogó fogakkal méregette a telefonkészülékeket. Ha a telefonokat lehallgatják. ahol nem kérik el az útlevelét. az útlevelét. hogy ezentúl ezen a néven foglaljon helyet repülőre. Akivel az előbb beszélt. vagy a pasas tényleg a készülékeket figyeli? Lehet. akkor azzal azt kockáztatja. – Ez nekem túl drága. vagy hogy bármilyen módon megpróbáljon átjutni az országhatáron. – De. töltse ki ezt a papírt és mutassa meg. Elővette a VISA-kártyát. Sir – kattogtak a körmök a billentyűzeten. Döntött. – Van egy üres szobánk. Csak beképzeli magának. az egy fűtött szoba ággyal. Biztosan tévedtem. A bankkártya is Christo Stankic nevén szerepel. Vastag tolldzsekit viselt. Vagyis olyan szállást kell kerítenie éjszakára. – Sajnálom – mosolyodott el. akinek benne volt a képe az újságban? – Nem tudom – mosolygott a nő. – Nem. Megkérdezte tőle. Odabenn az állomáscsarnokban talált egy bankautomatát. Tudják a nevet. A pénzfelvételt rögzíteni fogják és valahol beindul a riasztás. mint valami asztronauta. hátha ismét felbukkan? Kizárt. hajóra. . nem az a rendőr. aztán a nyíláshoz emelte a lapocskát. kérem. amely szerint a mágnescsíknak lefelé és a jobb oldalon kell lennie. Tényleg híres? – Harry Hole. Ha ki akarja venni. kedvesen mondott valamit norvégul. – Máris utánanézek. Ám az ilyen helyeken készpénzzel kell fizetni. elolvasta az angol nyelvű utasítást. szerintem ő. hogy leleplezi a nőt. hogy lenyomozták a hívásait és most arra várnak. Várjon csak. Christo Stankic pedig elfelejtheti. amitől úgy nézett ki. megkereste a mosdót és bezárkózott az egyik fülkébe. Beszélnie kell vele. Lezökkent a vécétetőre és megpróbálta rendbeszedni a gondolatait. az utolsó koronáit viszont épp az előbb költötte el hamburgerre. de. kolbászt árult. amit láthatólag már jól begyakorolt és kérdő tekintettel nézett rá. Bement a pályaudvarra. Elhagyta a szállodát. hogy van-e nemdohányzó szobájuk a legfelső emeleten. A hívás várhat még. akkor nem ő az. amire most szüksége van. Azután meg is torpant a keze. A nyitott térségen bénító szél söpört végig. hogy is hívják… A nő a jegyzettömbjére pillantott: – Harry Hole. Mi a fenét csináljon? Fel kell hívnia Zágrábot. Hogyan szeretne fizetni? – Mennyibe kerül? A nő megmondta az árat.

De ez jóféle fájdalom volt. és a város befolyásos személyeit felettébb foglalkoztatja a kérdés. A combja égett. Az üzletek már záráshoz készülődtek. – A bűnügyi igazgatóval? – Szeretnénk tudni. – Mondták. – Kösz. amire most neki is égető szüksége lett volna. Hagen beigazította az ülésmagasságot. hogy betegszabadságra megy – folytatta Hagen. Amikor megakadt egy üggyel. hogy rájöjjön. de teljesen jól érzem magam.Tétovázott. hogy találjak valami szállást ma éjszakára. amin egy északról érkező szélroham nyargalt végig. hogy itt van – szállt fel Gunnar Hagen a mellette álló ergometrikus kerékpárra. majd a pedálokon állva gyorsan bepötyögte a szükséges beállításokat a kerékpár komputerén. lement a kapitányság edzőtermébe és kerékpározott. Nem volt norvégtudásra szüksége ahhoz. A testhez álló sárga póló és a biciklisnadrág kiemelte az izmokat a férfi sovány. Lassan átvágott a csarnokon. szinte csontos testén. Egy biztonsági őr hosszan utánabámult. akinek előző nap pénzt adott. Épp az imént beszéltem Torieiffel. Ott volt viszont helyette egy másik a tigrisszobor mellett. Visszament a térre. – Megértem. S a fehér busz újra meg is érkezett. Még csak arra sincs pénze. . Harrynak szaggatott a mellkasa és a tüdeje. Aztán visszadugta a kártyát a tárcájába. Az iménti kolbászárus eltűnt. Harry bólintott. Nem azért. mit kér tőle az előtte álló férfi. hogy a buszra várnak. főnök. Azzal a jóleső égéssel. Ugyanis ugyanaz a fiatal drogos volt. ahogy most is történt. ha úgy dönt. a karácsonyi béke. hogy áll az ügy. hogy pontot teszünk-e az ügy végére még karácsony előtt. – Úgy értesültem. Tudja. Megrázta a fejét és a vacogó narkósok csoportja felé nézett. Kaptunk néhány telefonhívást. akikről először azt gondolta. hogy ez segítse a gondolkodásban. hanem éppen mert ilyenkor egyáltalán nem gondolkodott. Az Üdvhadsereg népszerű. meg ilyesmi. – Melyik programon van? – A kilencesen – lihegte Harry. – Még nem olyan nagy a felfordulás. Pénzt. – Rendben. hogy a mai napon meglehetősen drámai eseményeknek volt kitéve. – Egy kis pénzre lenne szükségem. hogy egy meleg kabátot vegyen magának.

van egy hamis horvát útlevelünk. Beate Lønn pedig a fotók alapján úgy véli. Nincsen olyan sok vendégük. teveszőr kabátot viselt és kendőt. – Azt kérdeztem. nem így történt. ezért bíztunk benne. – Csak a ruha vág egybe? – Nem volt alkalmam olyan alaposan megfigyelni az arcát. Egy név a mai információs korszakban mindenütt nyomot hagy maga után. A férfi. azonnal tudni fogunk róla. miközben minden erőlködés nélkül 35 km/órára gyorsított. – Nos. Amennyiben valaki Oslóban Christo Stankic néven bejelentkezik bármelyik szállodába. hogy áll az ügy. A telefontársaság el . – És hogy akarja megtalálni? – Na igen. Harry érezte. – És? – Sajnos. egy bizonyos Christo Stankic nevére kiállítva. Az egyik lakó elismerte. Hole. – Mindenesetre a több gyilkosról szóló teóriát tartsuk meg magunknak. Az összes állandó kapcsolatunkat készültségbe helyeztük. ami egybevág azzal a képpel. – És akkor milyen támpontjaink vannak arra nézve.– A politikusok karácsonyi békéje tavaly egészen jól elviselt hat túladagolást. – Értem – mondta Hagen. hogy beengedett egy angolul beszélő férfit a házba. akinek a mai járattal kellett volna visszatérnie Zágrábba. hogy telefonfülke után érdeklődött. Kiderítettük. aki Jon Karlsen lakásán járt. hogy ez a Stankic az emberünk? – Tulajdonképpen csak a hamis útlevél – válaszolta Harry és Hagen sebességmérőjére sandított. – Semmi? Harry a sebességmérőre pillantott. ő pedig a pályaudvar melletti készülékekhez irányította. 40km/h. A recepciós azt mondta. aki állítólag karácsonyi ajándékot akart Jon Karlsen ajtaja előtt hagyni. Lønn átfésüli a szobáját DNS-nyomokért. hogy nem egy. ahogy az izzadság végigcsorog a mellbimbóján. de nem volt rajta a repülőgépen. repülőjegyet vásárol vagy hitelkátyát használ. hogy a Scandia Hotelben szállt meg. A Dagbladetben megjelent képek ellenére sem jelentkezett egyetlen tanú sem. És Jon Karlsen sem emlékszik túlságosan sok mindenre. Én személy szerint osztom a véleményét. Folytassa! – Ezenkívül nincs nagyon más. hogy a recepciósuk felismeri majd a férfit a képeinkről. – Nos. hanem minimum két gyilkosunk van. ami a gyilkosság előtti estén készült az Egertorgeten egy férfiról.

– Elakadt. kijött belőlük. amit ettek vagy ittak. ami hemzsegett a szúnyoglárváktól. és elbúcsúzni attól az idiótától. de Harry hiába fülelt. Harry lassított. és minden. amint valaki meglengeti előtte a . amelyikben kitört a kolera? – Azt hiszem. főnök. A sebességmérő a negyvenkettőhöz ért. Azonban néhány nappal később már csak egy hordónyi esővizük volt. Ez mentette meg a csapatot. nyomát sem hallotta zihálásnak a hangjában. hogy kezd felnőtté válni. A sebességmérő harmincötöt mutatott. hogy egyáltalán melyik harcmódra vállalkozzon. Végül is. És legnagyobb meglepetésére egyáltalán nem érzett frusztrációt. és megállapította. Taposott. Átpillantott Hagenére. ha távol tartja magát. Harrynak egy ezeréves könyv. Lehet.fogja küldeni nekünk az érintett készülékek kimenő hívásainak a listáját az utóbbi két napról. hogy ettől a harctól jobb. – Fantázia és mersz – pihegte Harry. aki azonnal előreszegezi a szarvait és támadásba lendül. Hole. És Harry tisztában volt vele. A hadviselés művészete jutott az eszébe. hogy a lélegzete úgy süvölt kifelé a torkán. Fantázia és mersz. Már a kiszáradás szélén álltak. ahogy csak bírt. főnök. Negyvenhét. amit egy bankrablótól kapott. hogy egy hamis útlevéllel rendelkező horvát férfi nem szállt fel a repülőgépére – foglalta össze Hagen. Ebben az áll. a gyümölcsök leve kilencven százalékban víz. mit veszíthetnek? Fantázia és mersz. Egyenletes légzés. Hagen emelte a sebességet. hogy az embernek alaposan végig kell gondolnia. hogy próbálják meg az injekcióstűket a körülöttük növő gyümölcsök húsába szúrni és azoknak a nedvét fecskendezzék be a vérükbe. főnök – válaszolta Harry szárazon. úgy is csak veszíteni fog. – Vagyis mindössze annyit tudnak. – A Ranguntól északra elterülő dzsungelben tartózkodtak. hogy egyszerűen csak lefeküdjenek a földre és meghaljanak. Helyette parancsba adta. csupán fáradt beletörődést. – Működött. Mert a kimenetelétől függetlenül ő így is. még nem örvendeztetett meg vele. – Próbáljon kreatívan gondolkodni! – Rendben. – Mindig vannak alternatívák – mondta Hagen. nem igaz? Harry nem válaszolt. akár a tűz a nyitott kályhaajtón keresztül. Ekkor a parancsnokhelyettesnek az az ötlete támadt. – Meséltem már magának arról a japán osztagról. az osztag vezetője azonban nem hagyta. hogy mindannyian ürítsék ki a morfinos fecskendőjüket és a kulacsukból származó vizet adják be maguknak intravénásán. – Kösz.

hogy a legtöbben. azután újra beletaposott a pedálba. És Martine azt is tudta. Nem volt kétsége a felől. Harry letörölte magáról a verítéket. Hagen lába úgy járt. – Langemann! – kiáltott oda a férfinak. esetleg az Akerhus erőd déli oldalán. mint a varrógép tűje. aki odakinn állt a sötétben a busz mellett. De tényleg nem volt szép látvány. hogy az ember egy csődtömeg. a város szégyene. akire a Platán zajló élet csábítóan hat. hogy a Plata minden bizonnyal a pokol tornáca. Valamint. – Ma este nem kérsz levest? . hogy a nyilvános drogkereskedés engedélyezése a város szívében nem más. hogy a hely vonzó lehet a fiatalok számára. mivel gyakorlatilag reklámot csinál a kábítószereknek. És hogy a kábítószermentes társadalomért vívott harc már rég elbukott. hogy az elorozott földdarab. Ketyegés Martine olykor azt gondolta. ami megcsillant a lámpa fehér fényében. Martine ezzel a ponttal egyet is értett. akkor még mindig szerencsésebb a kábítószer-kereskedést a biztonsági kamerák soha nem pihenő szeme előtt intézni. azt gondolják. az utcai lelkészek vagy a prostituáltak. mint a világ legsikeresebb – de legalábbis leggazdagabb – szociáldemokráciájának nyílt csődje.. Kétszer mélyen beszívta a levegőt. Martine szerint viszont az. az vagy egyszerűen őrült vagy még soha nem tette be oda a lábát. amit az aszfaltra felmázolt fehér csíkkal választottak le a pályaudvar melletti térből. Ezzel egyidőben pedig aggodalommal töltötte el a hír. miszerint a szociális hivatal tavaszig vissza akarja vonni a drogok nyilvános kereskedéséről szóló viszonylag liberális rendeletét. Néhány másodperc múlva már el is öntötte a kellemes fájdalom. mint az Aker hidjai alatt. legyen az a rendőrség. hogy még mindig a Plata a legjobb alternatíva. A ki nem mondott indok persze az volt. Tizenharmadik fejezet December 17. maguk a drogosok. az arcát pedig vékony izzadságréteg borította. akiknek bármi módon közük van az oslói kábítószeres miliőhöz. csütörtök. A Plata ellenlábasai azt az érvet hangoztatták. vagy a Rádhusgata sötét udvarában. De ha a drogok további térnyerése ellen akarnak küzdeni. a szociális munkások.piros lepedőt? Harry oldalra pillantott.

– Kristoffer? Nem ismerem. amikor oldalról fogak vacogása ütötte meg a fülét. ahol nyugodtan belőheti magának. így aztán Martine egy ideje ritkán találkozott vele. Volt azonban egy másik szag is. melegíts fel egy átfázott. de aztán újra felderült az arca. – Azért vagyok itt. – Wenche! – Na gyere. hogy ő is anyagozik. – Kristoffert. A zaj egy vékony zakóba burkolózó férfitól származott. hogy megkeressem az egyik barátnőm fiát – mondta Wenche. aki a sorára várt. Én látom. amikor egy lány szerelmes. aki épp akkor ült le Bibliával a kezében a vékony zakós férfi mellé. – Szia. Akinek itt kellene most lennie. saját ügyfélkörrel. amióta csak itt vagyok. halott. A parfümmel bőségesen meglocsolt bőr és a szűk. Ezenkívül saját bevallása szerint elkezdett otthon dolgozni. – Eh! – intette Wenche. Martine összerázkódott. Wenche azon kevés norvég prostik egyike volt.De Langemann szó nélkül odébbállt. hogy kiszedje a levest egy kék kabátos sørlendinek. Leültek az egyik üres asztal mellé. – Rikard? Kösz. hogy Wenche mindent elsöprő illatfelhője megjelent volna. de nem. hogy máson jár az eszed. – Hagyjuk! Látom én. norvég konkurenciájuk körében sokkal elterjedtebb volt a drogozás. – Legalábbis egy szempillantás alatt önként jelentkezett. édes – hallatszott egy reszelős hang. Valószínűleg már megszerezte a mai adagját és most valami nyugodt helyre indul. – Rikard rendes fiú – sóhajtotta a lány. Ő volna az? Wenche egy egyenruhás férfi felé intett. leopárdmintás ruhából itt-ott kibuggyanó test szaga mindent uralt. . – Biztos? Folyamatosan téged bámul. Azt mondják. – Robert Karlsen? – Ismerted? Wenche szomorúan bólintott. – Tessék – mondta és neki is szedett egy adag levest. ne mondd! – Engem nem versz át. ami ismerős volt neki és ami már azelőtt is jelen volt. hogy átvállalja ezt a műszakot. Bár a negyedet az utóbbi években elözönlő külföldi utcalányok között is voltak kábítószer-élvezők. – Na. vén csontot! – mondta az idősödő prosti szívből jövő nevetéssel és átölelte Martinet. Épp arra összpontosított. aki nem használt semmit.

én… – Martine? – szólalt meg egy másik hang. hogy nincs se ruhája. amíg valami erősebb támpontunk nem lesz arra. – Na. – Az utóbbi negyvennyolc órában kétszer hívták Zágrábot a pályaudvar melletti készülékekről. A lánynak nem kellett felnéznie ahhoz. – Ha mást nem is.– De hagyjuk a halottakat. – Hm. Odakinn az északi szél új erőre kapott. valami téli ruhát biztosan tudnak majd adni. Holnap találkozunk. Én is felhívtam és a szám egy szálloda recepcióján cseng ki. A kezében ugyanis… . azt mondja. Halvorsen volt az. és inkább meséld el a mamának. Az előbb érkezett egy bejelentés a Biscuit egyik pincérétől. Az éles. amikor megszólalt a telefonja. Rikard kutyaszemeibe pillantott. a fiúnak izzad a felső ajka. – Kövessem tovább ezt a nyomot? – Ne – sóhajtotta Harry. Kapcsolj ki mindent. – Nem. Szerinted van a Heimenben szabad ágy? – Telefonálj oda és beszélj velük – válaszolta Martine. – Várj! – Nem megyek sehová. Harry a vállára dobott sporttáskával és összehúzott szemmel veselkedett neki a szélnek. összetalálkozott az egyik vendéggel. – Jó. aki ott ül. hogy szerelmes vagyok. hogy tudja. ez olyan hülyeség. mielőtt elmégy. Épp a Blitz. mesélj már! – suttogta izgatottan Wenche. És még soha nem hallottak semmiféle Christo Stankicról. – Ugyan már. – Rikard továbbra is ott állt mellette. Nem tudták megmondani. hogy ez a Stankic tényleg érdekes. a Pilestreden lévő foglaltház mellett haladt el. se szállása. se pénze. Megjegyzem. – Az a férfi. már átkozottul ideje volt. – Van még valami. Azt mondta. – És mit keresett ott? – Most akarom mondani. ahogy felnézett. hogy amikor délelőtt benyitott az étterem mosdójába. ki hívhatta őket Oslóból. ki a szerencsés fickó. Martine elmosolyodott. szinte láthatatlan hókristályok apró tűk módjára bökdöstek szaruhártyáját. vagy hogy az illető kivel akart beszélni. Hotel International. – Hagyjuk pihenni az ügyet. Azután elmormolt egy köszönömöt és visszament a zakós férfihoz. bár Martine már visszafordult Wenchéhez. Mind a két alkalommal ugyanazt a számot. – Nem is tudtam.

– Valamit elfelejtettél? – szólt bele a készülékbe Harry. Harry. hogy egy folyékony szappannal összekent pisztoly volt. – Ez eléggé úgy hangzik. Épp most készültem el a Scandia Hotellel. – Na. amit eddig tudok. – Biscuit. Az alkalmazottaknak mindenütt saját mosdójuk van. de a telefon öt másodperc múlva újra megszólalt. . Beate? Nos? – Jó híreim vannak. Azon gondolkodom. szóval. Bocsánat. Harry. A férfi egyszerűen lelépett a pisztollyal. – Ez az! – kurjantotta el magát Harry. – Hogy? – Ó. maga az. rendben? – Ez magamtól is eszembe jutott. Ez minden. ennek az ügynek már csak ez a refrénje. Ezt is kérdezd meg tőle. persze. – Persze. Ahogy azok beszélnek. Öhm… bocs. hogy megmutassam a pincérnek a fotókat. hogy kizárólag a kabátja miatt ismerte fel újra a pasast. – Hm. Egy kivételesen ronda teveszőr kabátról. a Robert Karlsen halála előtti estéről! – Egyébként a pincér szerint csak teveszőrutánzat. hogy miért nem hívta a pincér azonnal. most figyelj! A vendég valami zöld és csöpögő dolgot tartott a kezében. Biscuit – ismételgette Harry. – Ezt meg hogy érted? – Tudod. Harry letette. mintha tényleg értene a témához. – Ezt nem kérdeztem meg tőle – válaszolta Halvorsen türelmetlenül. – Min töprengsz? – Töprengek? – Ismerlek már. hogy a mi pisztolyunk az.– Mármint a pincér. – Az a Karl Johanon van. hát a homokosok. A szappanadagoló teteje le volt szedve. – Nagyon vicces. És eléggé úgy hangzott. – Úgy tűnik. mintha sürgősen orvoshoz kellene fordulnia. – Most jön a hab a tortán: kértem tőle egy személyleírást. – Azok? – Jaj. hogy fogadok egy… – Már így is jössz nekem kétszáz ronggyal. Gyakorlatilag semmit nem tudott mondani. Mindegy. Egyébként épp úton vagyok a Biscuitbe. Halljam a többit. – A sálas pasas az Egertorgeten készült fotóról. – Rendben – mondta Harry. – Eltekintve attól. még délelőtt az ügyeletet. – Kétszáz méterre a tetthelytől. miközben az információ ülepedett a fejében. Egy rekesz sörbe fogadok. A pincér meg merne esküdni rá.

De van más is. – …kérném a telefonhálózatok folyamatos megfigyelését is. Te is tudod. az pedig napokig is eltarthat. Miután letették a kagylót. az oslói régióból. És a hallgatásért cserébe szívesen nyújt segítséget. És persze azt is. hogy dagadtra verjék a vizsgálati fogságban. Csak a hívó tartózkodási helyét akarjuk tudni. – Dehogy lehallgatás. ezt mondta. Harry azonnal visszahívta Halvorsent. – Értem. – Tartok tőle. – Igen. – Ezek szerint Torkildsen egy mutogatós? – Legalábbis egykor az volt. – Igen. Néhány évvel ezelőtt megmentettem attól. – Csak mondd azt Torkildsennek. És… Harry rámosolygott egy idős hölgyre. Ezek szerint az elmélet. mint amit az Egertorgeten találtunk.– Talált DNS-nyomot? – Azt még nem tudom. A nő szerint valamiféle utánzat lehetett… – Hadd találgassak. Viszont fél órával ezelőtt megkaptam a ballisztikusoktól az eredményeket. Beszélj Klaus Torkildsennel a Telenor központjából. hogy mégis miért tenné kockára az állását miattad? – Ez egy ezeréves történet. A tejesdobozban talált golyó ugyanabból a fegyverből származik. – De hát ez lehallgatás. ami akár a takarítószemélyzeté vagy az előző vendégé is lehet. aki csikorgó léptekkel tipegett el mellette a jégen tűsarkú csizmájában. hogy Tom Waaler és a cimborái hogy bántak a mutogatósokkal és az effajtákkal. . hogy informálják az összes járőrkocsit. oké? – Azt azért szeretném tudni. hogy több gyilkosunk van. – És végre van egy nyomunk! – kiáltotta Harry olyan hangerővel. Harry? – Christo Stankic az emberünk. hogy milyen számról telefonál az illető. Adj egy leírást a teveszőr kabátról az ügyeletnek meg a bevetési központnak. Teveszőr kabát? – Igen. ha valaki Oslóból felhívja a zágrábi Hotel Internationalt. csak néhány hajszálam van. Hogy ennek a Christo Stankicnak volt egy különösen ronda ruhadarabja. hogy azonnal értesüljünk róla. – Hm. meggyengült. hogy én kérem. hogy a Telenor nem fogja látni a különbséget. A Scandia Hotel recepciósának még eszébe jutott valami. Egyébként is bírói végzés kellene hozzá. és kérd meg őket. hogy a Blitz graffitivel borított fala visszaverte a hangját a néptelen utcán. miután elmentél.

és ő már nem is érezte a szelet meg a tűéles hókristályok támadását. Jon azonnal felkapta a telefonját. hogy megbántottságát leplezze. Végre nyomon voltak. . nem is leplezve csalódottságát. Egyáltalán hol vagy? Már otthon is hívtalak. Félek. hogy mennyire megrázott. Benyomta a piros gombot. – Néha igen. – Csak azt akartam elmondani. – Most nem igazán tudok beszélni – mondta Jon az ajtó felé pillantva.Harry letette a telefont. – Le kell tennem. – A legtöbben azzal kezdenék. mennyire gyűlölöm. hol vagy. szia – válaszolta. Jon? – Lett egy kis agyrázkódásom. Boldogulok magam is. – És hogy együttérzek veled. Ragnhild. ahogy megérezte. – Melyik kórházban? És melyik osztályon? Jon meghökkent. – Jön a nővér – suttogta gyorsan. – A nő hangjában megjátszott duzzogás csengett. A munkája olykor egészen boldoggá tette. – Olyan sok szoba van itt. Jon lelki szemeivel látta Ragnhildot. – Akkor költözz kisebb házba. elmehetek hozzád. – Ugyan. – Úgy tűnik. és a plafont bámulta. ami Roberttel történt – mondta Ragnhild. – Biztosan nagyon fájhat. hogy rezegni kezd az Ullevål kórház egyágyas szobájának lepedőjén. ha nem tudom. te soha nem félsz. itt nem szabad mobiltelefont használni. úgyhogy ha akarod. Tényleg sötét van. – Ó. De ő az. – Köszönöm. hogy hogyan szereztem az agyrázkódást. ahogy másnap látogatási időben bevonul egy nagy csokor rózsával. míg a telefon búcsúszignálja kíséretében kialudt a készülék kijelzője. Most már le kell tennem. valaki másra számítottál – állapította meg Ragnhild kissé túlságosan is derűsen. köszönöm. Ragnhild. – Várj! Hol vagy. – Tudod. És olyan sötét van és hideg. Jon nem válaszolt. – Olyan sokat gondolok rád. Kórházban fekszem. Sarkon fordult és elindult visszafelé a kapitányságra. – Mads ma sokáig dolgozik. – Igen? – Én vagyok az. Igaza volt a nőnek. És Thea Ragnhildra. aki fél. majd Jonra vetett kérdő pillantását. – Nem kell. de sehol egy lélek.

kékesfehér fénnyel vonta be a plafont és a falakat. Inkább olyan. Abba kellene hagynia Jon hívogatását. mint ami már azelőtt látja. levegő és tér is. túlságosan is sok információval. hogy is kötött ki itt. Volt napfény. Nem mintha különösképpen kedves. A férje. Mint ahogy az is. Ő ragaszkodott hozzá. okos vagy lágy pillantás volna. Korábban mindig mondott időpontot is.Ragnhild Gilstrup csukott szemmel állt az ablak mellett. aminek még így is nagyobb presztízse volt. Kicsit különös. mígnem egy nap apja és nagybátyja el nem adták traktorjaikat és minden pénzüket egy apró . aki azt hitte. hogy az otthoni telefonkészülék utolsó számlájához egy részletes híváslista is érkezett. Pedig Ragnhild nem kért semmi ilyesmit. és csak későn ér haza. tőkeerős. Életüket a mezőgazdasági támogatás és a sebzett büszkeség tartotta össze. A kilátás a svájci bentlakásos iskolára emlékeztette. Az órára pillantott. Johannes pillantása miatt. amilyen valóban. Pont úgy. ráadásul sokkal szórakoztatóbb is volt. Ragnhild mindössze úgy érezte. de képtelen rá. magasan a város fölött. A hó szinte bevilágította a hatalmas hálószobát. de amikor beköltöztek. Amiatt a pillantása miatt. Azt mondta. hogy korábban otthon legyen. és akkorra pontosan haza is ért. De továbbra is be volt zárva. addig Ragnhild felmenői egyszerű parasztokból álltak. hogy a nő mire fog gondolni. így talán kevésbé érzi majd bezárva és korlátozva magát. amíg Mads egy öt generációra visszatekintő. hogy a cellából a börtönudvarba került. boldogan épített neki bármit a töméntelen pénzéből. mint az internátusban. Újra kinyitotta a szemét és kinézett az odakinn elterülő hathektárnyi érintetlen természetre. hajózási vállalkozásokkal foglalkozó család sarja volt. de ez mégis kissé furcsa volt. a város szorítja korlátok közé. Mads azt mondta. Még egyetemi tanulmányai alatt találkozott vele Chicagóban. Továbbá. Mads Gilstrup pedig. hogy a felesége úgy érti. de ez minden. hogy még rengeteg munkája van a vezetőségi ülés előkészítése kapcsán. tulajdonképpen az erdő közepén. akiknek a pénze nyomdafestéktől és tenyésztett haltól bűzlött. A csoda húszmillióba került. Ha a külső körülményeket nézi. Néha – mint például ma este is – azon töprengett. Mindketten gazdag családból származtak. Ami olyannak látja őt. Nem mintha azt akarná. Az utóbbi időben folyton erre hivatkozott. néha még hamarabb is. de a férje famíliája azért tehetősebb volt. ahol mindketten közgazdaságtant tanultak egy középszerű egyetemen. mint Norvégia legjobb oktatási intézményeinek. És így is szereti. De ott volt. egészen egyszerű a válasz: Mads Gilstrup Oslo egyik leggazdagabb családjának az örököse volt. hogy itt építkezzenek. öt A4-es oldal. sőt. mielőtt még a gondolat egyáltalán megfogant volna benne.

mint Ragnhild. A sziklán álló házat lebontották és egy kacsalábon forgó palotát húztak fel helyette. hogy átvészeljen ott azon a norvégiai sziklán. Minden más lett Johannes után. . de biztosan eltemette azt a Ragnhildot. ami lehetővé tette. a bűntudattól meg a halszagtól. amely hat templommal és egy kocsmával büszkélkedhetett. ő pedig egyszerűen csak átment a macskaköves kis téren és bekopogott a férfi aprócska szobájába. ami nyolc saroktoronnyal és egy dupla garázzsal rendelkezett. aki sosem tette ki a lábát a világba. ha beleszakadnak is. a lágy hangjával és a pillantásával. Aron Schüster magániskolájában megszabadult a rémálmoktól. Johannes. És az örökségül kapott túlélési ösztön. a meleg kezeivel. Ennyiszer vágott át a macskaköveken visszafelé a kollégiumba. hogy elcsábította Brehme urat. amikor az anyja az otthoni sziklás pusztaságból átküldte egy másikba: Aron Schüster leányiskolájába. Legkevésbé a fölényes francia felsőbb osztálybeli lányoknak vagy az elkényeztetett kis dán ringyóknak. Végül azzá a Ragnhilddá vált. az árak csillagászatiak. Négy alkalommal látogatta meg. de lehetőleg magasabb osztályból származó házastársat szerezzen magának. a vidéki bugris. aki megteremtette a maga világát és nem engedte senkinek. Johannes. akkor is csak közönséges bugrisok maradnak. valamint el kell mélyülnie a művészettörténetben is. A tanárok a diákok szállásával szemben lévő épületben laktak. akibe az összes lány legalább egy kicsit szerelmes volt. mielőtt a gondolat egyáltalán megfogant volna. lassan. a fiatal némettanárt. ami még jól jöhet. akik a sarkokban folyton arról sugdolóztak. A száműzetés valódi oka azonban természetesen a szeretője.haltenyésztőbe nem fektették a nappali ablaka alatt elterülő fjordban. elszigetelt svájci kisvárosba. ami már azelőtt tudta. Ő maga lett más Johannes után. Az időzítés tökéletes volt. akibe Johannes olyan jól belelátott. VestAgder egyik szélfútta zugában. cipője kopogását négyszer verték vissza a kis teret övező házak falai. hogy Ragnhildnak meg kell tanulnia franciául és németül. a konkurencia minimális. aki folyamatosan úton volt. hogy minimum ugyanabból. amire egy fiatal lánynak szüksége lehet ahhoz. Az anyja azzal indokolta döntését. Az ő kis bosszúja abban állt. egy kilencszáz méterrel a tengerszint fölött fekvő. miután a tenyésztett hal kilójának ára egyre-másra újabb és újabb rekordokat döntögetett. úgyhogy néhány zsíros év alatt többszörös milliomosokká váltak. Johannes. hogy az olyan lányok. Ragnhild éppen betöltötte a tizenhatot. hogy feltartóztassa. mire fog gondolni. Johannes volt. és mindent megtanult.

a fiú mindig úgy viselkedett. különlegesen tiszta fehérjével körülvéve. három év alap-. amikor elutazhatott. amiről tudományos igazolást nyert. hogy Brehme úr felmondott és sebbellobbal Zürichbe utazott. mivel az egészség és nem utolsósorban az ép gének jele. amikor a napszemüvegnek szerepe volt egy bizonyos hatás elérésében. idegesen dobálta a haját és biztonságosabb terepre menekült. jól megtervezett alkalmakat. Szép volt. ő pedig nem tett túl sokat azért. Mert amikor megpróbált kapcsolatot teremteni Mads Gilstruppel a campus folyosóján vagy az ebédlőben. de kemény és szigorú szépség. mint egy rémült vadcsikó: kerülte a pillantását. És ezt nem csak Johannes mondta neki. hogy hihetetlen erővel vonzza a másik nemet. Kivéve azokat a különleges. a kápolnák vagy még inkább az autók halványfekete ablakai mögött. majd öt év mesterképzés –. végül is megvolt már minden elméleti és gyakorlati alapja ahhoz. hogy felejthetett.A hírek gyorsan terjedtek. könnyű dolga lesz. Végre otthon. Megkönnyebbülést jelentett. hogy Mads Gilstrup az összes partira korán érkezik. Szinte fellélegzett. mire gondolnak. Mikor végzett a svájci iskolában. évente megrendezésre kerülő és állítólag tradicionális. És Chicagóban rá is talált erre. ostoba parti előtt Ragnhild pénzt adott a szobatársának. gondolta. ami a fogai közt megreccsenve megkeserítette a szája ízét. hogyan bolondítsa magába a felsőosztálybeli fiúkat. Mindenekelőtt a szeme volt gyönyörű. Mads Gilstrupre. Anyja világoskék íriszét örökölte. Talán ez volt az ok. Tudta. részben. a hihetetlenül zöld erdők árnyékában. Boldog volt. És akkor megjött a levél Chicagóból. Ezért aztán Ragnhild szinte soha nem viselt napszemüveget. hogy megállítsa őket. Az egyik. de ehhez új tervre. Azt hitte. amelyek csupán egy-egy porfelhőt hagytak maguk után. hogy azon nyomban utalja át a tandíjat. amiben helyett kínáltak neki az egyetemen – üzleti adminisztráció. A fiú csak hebegett zavarában és alig mert a szemébe nézni. dacára a világoskék írisznek és a patyolattiszta fehérségnek. És még kevésbé mert a . Voltak. mert tudta. hogy szerezzen magának egy pár cipőt és egy hotelszobát a városban. részben. Ragnhild győztes mosollyal nézte az elszontyolodott lányarcokat az osztályteremben. Végül mindent egy lapra kellett feltennie. ő pedig megkérte az apját. Ragnhild hazaköltözött. hogy újra az új Ragnhild lehetett. új célra volt szüksége. Kivételesen korán érkezett meg a helyszínre. hogy egy másik állást töltsön be. De újra ott volt Johannes pillantása. A szigorúság. A fjord ezüstjében. majd három órát töltött a tükör előtt. mert így megelőzte az esetleges konkurenciát. akik szerint Nicole Kidmanre hasonlított. Szép. Amikor kiderült.

feljavított dekoltázs felé pillantani. Ó pedig – korábbi tapasztalataival ellentétben – levonta a következtetést, hogy a magabiztosság és a milliók mégsem járnak mindig kéz a kézben. Később arra is rájött, hogy Mads satnya önbecsülésének gyökere briliáns, sokat követelő és a gyengeséget lenéző apjánál keresendő, aki képtelen volt felfogni, miért nem ütött rá jobban a fia. De nem adta fel és kivetette Mads Gilstrup elé a csalit. Sőt, még arra is hajlandó volt, hogy a lányokkal, akikkel kölcsönösen barátnőknek nevezték egymást, sutyorogva összedugja a fejét. Végül – hat alacsony alkoholtartalmú amerikai sör és egy lassan kirajzolódó gyanú után, miszerint Mads Gilstrup mégiscsak homoszexuális – a vádló nyílt terepre merészkedett és további két sör után együtt hagyták el a bulit. Megengedte neki, hogy rámásszon, de a szobatársa ágyában. Végül is elég drága cipőről volt szó. És amikor Ragnhild három perccel később a szobatárs kézzel kötött ágytakarójában megtörölte magát, már tudta, hogy rádobta a kötőféket a fiúra. A hám és a nyereg majd ezután következik. Tanulmányaik végeztével már jegyespárként tértek vissza Norvégiába. Mads Gilstrup abban a tudatban, hogy végre kiváltja az örökségét a családi vagyonból és soha többé nem kell keresztbe tennie egy szalmaszálat sem. A munkája mindössze abból állt, hogy megtalálja a legjobb tanácsadókat. Ragnhild megpályázott egy állást egy alapkezelőnél, amelynek vezetője még életében nem hallott a középszerű egyetemről, Chicagóról azonban már hallott, és le volt lenyűgözve. Ahogyan attól is, amit látott. Ő lényegesen kevésbé volt briliáns, ellenben szintén sokat követelt, ilyen értelemben mondhatni rokon lélekre bukkant Ragnhildban. Ezért aztán a lány viszonylag rövid idő leforgása alatt maga mögött hagyta az intellektuális szempontból csekély kihívást jelentő részvényelemzői állást. Helyette egy képernyő és egy telefon társaságában az egyszerűen csak konyhának becézett brókeriroda egyik asztala mögé került. És Ragnhild Gilstrup (már az eljegyzésük alatt Gilstrupra cserélte lánykori nevét, mondván így sokkal praktikusabb) itt végre valóban kibontakozhatott. Ha úgy látszott, hogy nem sikerül a brókercég valamelyik befektetőjét rábeszélnie a vásárlásra, dorombolt, flörtölt, fújtatott, manipulált, hazudott és sírt. Ragnhild Gilstrupnak tehát sikerült felcsavarodnia néhány férfi – és ha a szükség úgy hozta, női – lábra, ami a részvényeket sokkal nagyobb hatékonysággal repítette előre, mint az elemzései bármikor is. Legnagyobb előnye mégis abból származott, hogy kifejezetten megértőnek bizonyult a részvénypiac legfontosabb motorjával, a mohósággal szemben. Azután egy nap váratlanul teherbe esett. És a legnagyobb meglepetésére azon kapta magát, hogy az abortuszt mérlegeli. Merthogy azelőtt mindig is

úgy gondolta, hogy szeretne gyereket, legalább egyet. Nyolc hónappal később megszületett Amalie, ami olyan boldogsággal töltötte el, hogy azonnal elűzte az abortusz gondolatának az emlékét is. Két héttel később a kislányt magas lázzal szállították kórházba. Ragnhild látta az orvosok nyugtalanságát, akik nem tudták megmondani neki, mi baja a kicsinek. Éjszaka már az is megfordult a fejében, hogy imádkozni kezd, de aztán elhessegette magától a gondolatot. Rákövetkező este, tizenegy órakor, a kis Amalie tüdőgyulladásban elhunyt. Ragnhild magába zárkózott és négy napon keresztül megszakítás nélkül zokogott. – Cisztás fibrózis – mondta neki az orvos az egyágyas kórházi szobában. – Ez egy recesszív módon öröklődő betegség, ami azt jelenti, hogy vagy ön, vagy a férje hordozó, még ha nincs is semmilyen tünetük. Van tudomása róla, hogy bármelyikük családjában valaki ebben szenvedett volna? A betegség egyik tünete lehet például, hogy az illető gyakori asztmatikus rohamoktól szenved. – Nem, nincs – válaszolta Ragnhild. – És bízom benne, hogy maga is tisztában van a titoktartási kötelezettségével. A gyászt professzionális segítséggel dolgozta fel. Néhány hónap elmúltával már újra képes volt más emberekkel szóba állni. Amint megérkezett a nyár, kiköltöztek Gilstrupék Svédország nyugati partvidékén fekvő nyaralójába és megpróbáltak újabb gyermeket nemzeni. Egyik este azonban Mads Gilstrup egy zokogó feleséget talált a hálószobában, a tükör előtt. Ragnhild azt mondta, hogy ez volt a büntetése, amiért el akarta vetetni a kislányt. A férje vigasztalni próbálta, ám amikor a gyengéd simogatások merészebbé váltak, a nő azzal tolta el magától, hogy most egy jó ideig nem lesz több alkalom. Mads azt hitte, hogy a szülésre gondol, és biztosította róla, hogy egyetért vele. Ezért aztán érthető, hogy igen csalódott és zavarodott lett, amikor a felesége a tudomására hozta, hogy a szexre gondolt. Mads Gilstrup ugyanis határozottan rákapott a szeretkezés ízére, különösen mert az önbizalmát jelentősen megnövelte az, hogy úgy vélte, feleségét bár apró, ám kifinomult orgazmusokhoz segíti hozzá. Ennek ellenére elfogadta Ragnhild magyarázatát, miszerint egyszerűen a gyász és a szülés utáni hormonális változások utóhatásáról van szó. Hiszen Ragnhild azt mégsem oszthatta meg vele, hogy részéről az elmúlt két év csupán kötelező program volt és a maradék érzelem, amit még sikerült irányában kisajtolnia magából, akkor párolgott el végleg, amikor a szülőszobában felpillantott a férfi ostoba és rémült arcába. És amikor az a boldogságtól zokogva a földre ejtette az ollót, amivel az újdonsült kispapák győzelmi célszalagját kellett volna átvágnia, legfeljebb csak ahhoz érzett kedvet, hogy bepancsoljon neki egyet. Mint

ahogy arról sem kívánta tájékoztatni, hogy ami a szexuális igényeket illeti, az elmúlt év során ő és kevéssé briliáns főnöke igyekeztek viszonylag gyakran egymás segítségére lenni. Ragnhild volt az egyetlen bróker Oslóban, akinek teljes értékű üzlettársi viszonyt ajánlottak, amikor visszatért a szülési szabadságról. Ő azonban mindenki legnagyobb meglepetésére felmondott. Ugyanis jobb ajánlatot kapott. Mads Gilstrup családi örökségének a kezelését. A búcsúbuliján elmagyarázta a főnökének, hogy úgy véli, itt az ideje, hogy végre a brókerek jópofizzanak neki. A valódi okról természetesen egy szót sem ejtett, arról, hogy Mads Gilstrup sajnos képtelen volt ellátni egyetlen feladatát, hogy megfelelő tanácsadókra tegyen szert, ami miatt a családi vagyon olyan fenyegető tempóban kezdett zsugorodni, hogy az apósa, Albert Gilstrup és Ragnhild végül kénytelenek voltak közbeavatkozni. Ez volt az utolsó alkalom, amikor találkozott a főnökével. Néhány hónappal később jutott a fülébe a hír, hogy a férfi hosszú ideje elhúzódó, makacs asztmája miatt betegszabadságon van. Ragnhild nem kedvelte Mads ismerőseit, és tudta, hogy Mads sem érzi különösebben jól magát a környezetükben. Ennek ellenére eljártak az estélyekre, amelyekre meghívták őket, mivel az az alternatíva, hogy kikerüljenek azoknak az embereknek a köréből, akik jelentettek vagy birtokoltak valamit, nyilvánvalóan sokkal rosszabb volt. Javarészt felfuvalkodott, önelégült férfiak alkották ezt a kört, akik teljesen komolyan azt gondolták, hogy csupán a pénzük feljogosítja őket arra, hogy úgy viselkedjenek, ahogy akarnak. De a feleségeik, vagy ahogy Ragnhild magában nevezte őket, a ribik, sokkal rosszabbak voltak. A fecsegő, shopping- és wellnessmániás háziasszonyok, egészen igazinak tűnő mellimplantátumaikkal és barnaságukkal, ami viszont tényleg igazi volt, mivel épp most tértek vissza a gyerekekkel töltött kéthetes nyaralásból, ahol végre volt egy kis nyugtuk az au-pairtől és a folyamatosan lármázó munkásoktól, akik soha nem fognak végezni a konyhával és az úszómedencével. Majdhogynem őszinte aggodalommal a hangjukban ecsetelték, hogy az utóbbi években milyen rémesek lettek a shoppingolási lehetőségek, miközben a horizontjuk nem terjedt tovább Slemdaltól Bogstadig, vagy ha minden kötél szakadt, akkor nyaranta Kragerøig. A barátnős csacsogások a ruhák, a ráncfeltöltés és az edzőtermi gépek körül forogtak, mivel ezek segítségével tudták megtartani felfuvalkodott férjeiket. Végtére is ez volt az egyetlen küldetésük a Földön. Amikor Ragnhild így gondolkodott, néha maga is meglepődött saját magán. Ezek a nők nem pont olyanok, mint ő? Lehet, hogy csupán annyiban

különbözik tőlük, hogy neki tényleg volt munkája. Ezért nem bírta elviselni az önelégült arcukat, amikor délelőttönként a Vinderen valamelyik éttermében kotlottak és a biztosítási visszaélések, valamint az adócsalások fölött sopánkodtak? Vagy valami másról volt szó? Mert történt valami. Kvázi forradalom. Elkezdett törődni valakivel, aki nem saját maga volt. Amalie óta nem érzett ehhez foghatót. És Johannes óta. Az egész egy elképzeléssel kezdődött. Mads szerencsétlen befektetései miatt a vagyonuk értéke továbbra is a pincében volt, így drasztikus döntésre volt szükség. Itt már nem volt elég, hogy a változó eszközöket alacsonyabb kockázatú alapokba csoportosítsák át, mert az időközben felmerült adósságokat is fedezni kellett valamiből. Röviden, pénzügyi puccsot kellett végrehajtaniuk. Az ötletgazda az apósa volt. A dolognak pedig valóban puccsszaga volt, sőt, majdhogynem egyenesen rablástól bűzlött. És még csak nem is jól őrzött bankokról volt szó, hanem egészen egyszerűen egy idős hölgy kirablásáról. Az idős hölgy pedig nem volt más, mint az Üdvhadsereg. Ragnhild áttanulmányozta a szervezet ingatlanportfólióját, ami több volt, mint lenyűgöző. Nem csupán azért, mert az épületek kifejezetten jó állapotban voltak, hanem a fekvésük és a bennük rejlő lehetőségek is remek kilátásokkal kecsegtettek. Ez elsősorban az Oslo központjában található, azon belül is a Majorstuán lévő bérházakra volt igaz. Az Üdvhadsereg könyvvitele két dolgot egyértelműen megvilágított a számára: hogy pénzre van szükségük és hogy az ingatlanok értékét jócskán alulbecsülték. Gyaníthatóan nem voltak tisztában azzal, milyen értéken ülnek, és erősen kételkedett benne, hogy az Üdvhadsereg döntéshozói lettek volna a leginkább kompetens személyek a kérdésben. Ezenkívül ez a mostani igencsak megfelelő időpontnak tűnt a vásárlásra, mivel az ingatlanpiac a részvényárfolyamokkal együtt épp a béka feneke alatt volt, míg más vezető mutatók ismét emelkedni kezdtek. Egy telefonnal később már a találkozó időpontja is megvolt. Egy szép tavaszi napon felhajtott az Üdvhadsereg központjához. A parancsnok, David Eckhoff fogadta, neki pedig nagyjából három másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy átlásson a kedélyességén, ami mögött az a fajta domináns vezető bújt meg, amelyikkel egészen tehetségesen tudott bánni, ez pedig optimizmussal töltötte el. A férfi egy tárgyalóba vezette, ahol kekszet, bűnrossz kávét, valamint egy idősebb és két fiatalabb munkatársat találtak. Az idősebbik férfi az ügyvezető volt, egy alezredes, aki nyugdíjba készült. Az ifjabbak egyike Rikard Nilsen, egy meglehetősen feszült fiatalember, aki első pillantásra a fiatal Mads Gilstrupra emlékeztette. Azonban ez a hasonlóság még csak köszönő

viszonyban sem volt azzal a sokkoló élménnyel, amely akkor érte, amikor a másik fiatalemberhez fordult, aki óvatos mosollyal fogta meg a kezét és Jon Karlsenként mutatkozott be. Nem magas, görnyedt termete és nem is kisfiúsán nyílt arca vagy meleg hangja volt az ok, hanem a pillantása. Ahogy ránézett. Egyenesen belé látott. Ahogy ő tette. Johannes. Mialatt a megbeszélés első felében az ügyvezető elmagyarázta, hogy a norvég Üdvhadsereg bevétele nem sokkal egymilliárd korona alatt van, aminek tekintélyes hányadát az egész ország területén megtalálható, kétszázharminc ingatlan bérbeadásából származó jövedelem teszi ki, Ragnhild valamiféle transzállapotban ült és igyekezett nem folyamatosan a fiatal fiút bámulni. A haját, asztalon pihenő kezét, a vállát, amely nem töltötte ki teljesen a fekete uniformist. Azt az egyenruhát, amit Ragnhild kislánykora óta idős férfiakkal és hölgyekkel azonosított, akik mindig többszólamú dalokat énekeltek és folyton mosolyogtak, annak dacára, hogy egyikük sem hitt a halál előtti életben. Bizonyára azt hitte – anélkül, hogy jobban belegondolt volna –, hogy az Üdvhadsereg azoknak való, akik nem jutottak be sehová: az együgyűeknek, az unalmasoknak és a kevésbé okosaknak, akikkel senki nem akar játszani, de akik mégis rájöttek, hogy ez egy olyan közösség, aminek a követelményeit ők is teljesíteni tudják: ők énekelhetik a második szólamot. Miután az ügyvezető végzett, Ragnhild megköszönte a tájékoztatást, kinyitotta a mappáját és egy A4-es papírt nyújtott a parancsnoknak. – Ez itt az ajánlatunk – mondta. – Kiderül belőle, hogy mely ingatlanok érdekelnének bennünket. – Köszönöm – mondta a parancsnok a lapra pillantva. Ragnhild megpróbált a tekintetében olvasni, de hamar rá kellett jönnie, hogy nem megy vele sokra. A férfi előtt egy érintetlen olvasószemüveg feküdt. – A szakértőink majd áttanulmányozzák és elmondják a javaslataikat – mosolyodott el a parancsnok és továbbadta a lapot. Jon Karlsennek. Ragnhild látta, hogy Rikard Nilsen arca megrándul. Az asztal fölött egy névjegykártyát nyújtott Jon Karlsennek. – Csak hívjon, ha valami nem lenne érthető – mondta neki, miközben szinte fizikai érintésként érzékelte magán a fiú tekintetét. – Köszönjük a látogatását, Gilstrup asszony – mondta Eckhoff parancsnok és összecsapta a tenyerét. – Ígérem, jelentkezni fogunk… Mikor is, Jon? – Hamarosan. A parancsnok joviálisán mosolygott: – Hamarosan.

Mind a négyen elkísérték a liftig. Várakozás közben egyikük sem szólt egy szót sem. Amikor a lift ajtaja kinyílt, könnyedén Jon Karlsen felé hajolt és odasúgta neki: – Bármikor. A mobilon hívjon. Megpróbálta elkapni a pillantását, hogy még utoljára átélje azt az érzést, de nem járt sikerrel. A liftben lefelé Ragnhild Gilstrup érezte, ahogy a vére erős, fájdalmas lökésekkel pulzál és remegni kezdett. Három nap telt el, mire Jon Karlsen felhívta és nemet mondott. Alaposan mérlegelték az ajánlatot és arra a döntésre jutottak, hogy nem akarnak eladni semmit. Ragnhild szenvedélyes érvelésbe kezdett az árat illetően, valamint rámutatott, hogy mennyire sérülékeny az Üdvhadsereg pozíciója az ingatlanpiacon, hogy az ingatlanokat egyáltalán nem kezelik gazdaságosan, hogy az alacsony bérleti díjak miatt az épületek veszteségesek és hogy az Üdvhadseregnek változatosabbá kellene tennie a beruházásait. Jon Karlsen egy szó nélkül hallgatta végig a szóáradatot. – Köszönöm – mondta, amikor a nő befejezte –, hogy ilyen mélyen beleásta magát az ügybe, Gilstrup asszony. És közgazdászként magam is egyetértek önnel. De… – De mi? A kalkuláció egyértelmű… – Hallotta a saját ziháló lélegzését a telefonban. – De van egy emberi aspektusa is a dolognak, amit figyelembe kell vennünk. – Emberi aspektusa? – A bérlők. Akik emberek. Idős emberek, akik egész életükben ott laktak, nyugdíjas katonák, akik az Üdvhadseregben szolgáltak, menekültek – emberek, akiknek biztonságra van szükségük. Rájuk gondolok, amikor az emberi aspektusról beszélek. Maguk viszont kitennék őket az utcára azért, hogy felújítsák a lakásokat, és hogy kizárólag a haszon reményében bérbe adják vagy eladják őket. A kalkuláció, ahogy maga is említette, egyértelmű. Ez pedig a maga mindent átfogó, gazdasági megközelítése, amit én természetesen elfogadok. Maga is el tudja fogadni az enyémet? Ragnhild visszafojtotta a lélegzetét. – Én… – dadogta. – Egyszer szívesen elviszem ezekhez az emberekhez, hogy megismerkedjen velük – mondta a férfi. – Akkor talán jobban megérti, miről beszélek. Ragnhild csak a fejét rázta.

– Szívesen tisztázok néhány esetleges félreértést a szándékainkat illetően – mondta végül. – Ráér csütörtök este? – Igen. De… – Akkor találkozzunk nyolckor a Feinschmeckernél. – Mi az a Feinschmecker? Ragnhildnak mosolyognia kellett. – Egy étterem a Frogner városrészben. A taxisofőr biztosan ismerni majd a címet. – Ha a Frognerben van, akkor kerékpárral megyek. – Rendben. Akkor ott találkozunk. Behívta Madsot és az apósát egy megbeszélésre és beszámolt nekik az ügy alakulásáról. – Úgy tűnik, hogy ez a tanácsadójuk a kulcsfigura – összegezte az apósa. – Ha őt magunk mellé állítjuk, akkor nyert ügyünk van. – De mint említettem, nem érdekli, milyen árat kínálunk. – Ó, dehogynem – jelentette ki az apósa. – Tényleg nem! – Hát, amíg arról a pénzről van szó, ami az Üdvhadseregé lesz, talán nem is. Addig bőszen lengeti a moralitás zászlaját. A személyes pénzsóvárságára kell apellálnunk. Ragnhild megrázta a fejét. – Ennél az embernél kizárt. Ő… nem fog belemenni. – Mindenkinek megvan az ára – mondta Albert Gilstrup szomorú mosollyal, miközben mutatóujját metronómként mozgatta ide-oda Ragnhild arca előtt. – Az Üdvhadsereg a pietizmusból nőtt ki, ami gyakorlatiasan közelítette meg a vallást. Ezért lett ennek az irányzatnak ekkora sikere itt, a kietlen északon: előbb a kenyér, csak utána az ima. A javaslatom kétmillió. – Kétmillió? – kapkodott levegő után Mads Gilstrup. – Azért… Azért, hogy eladjanak? – Természetesen csak ha lesz üzlet. No cure, no pay. 31 – Ez akkor is abnormálisan nagy összeg – akadékoskodott a fia. Az idősebb Gilstrup anélkül válaszolt, hogy a fiára pillantott volna: – Az egyetlen abnormális dolog itt az, hogy a családi vagyont sikerült egy olyan időszakban megtizedelni, amikor minden más fellendülőben volt. Mads akváriumi hal módjára nyitogatta a száját.

31

Ha nincs munka, nincs fizetség.

. ahogy az arcát elfutja a pír. Mit mondasz. Mi is pont ugyanannyit veszítünk rajta. A világoskék íriszt a hófehér keretben. az sincs. – Gondolom. mint… nos. amikor Ragnhild megérkezett. mint ahogy emlékezett. – Az édesanyámtól kaptam – hazudta könnyedén és arra gondolt. – Az első próbálkozással le kell fegyvereznünk. Hogy neki van-e gyereke? Nincs. A beszélgetés fonala átcsúszott az Üdvhadsereg ingatlanjaira. Jon Karlsen már az asztalnál ült. személyes díjazás ötletét a főétel és a desszert között vezette elő. továbbra is mosolyogva és megdicsérte a nő nyakláncát. hogy van-e gyereke. Amikor felállt. ha kihagyjuk a desszertet. Vagy mert egyáltalán nem találta a helyét a túlságosan trendi étteremben. hogy üdvözölje. A férfi a fejét rázta. Ragnhild csak megrázta a fejét. Képtelen lett volna a férjére nézni ugyanis. aki lehajtott fejjel ült az olvasólámpa fényén kívül. Ragnhild azonban észrevette. – Érezte. Végül nagyon halkan ezt kérdezte: – Ez a saját ötlete volt? – Az enyém és az apósomé. hogy az első ajánlat túl alacsony neki – mondta az após. mint maga. Ragnhild tíz százalékkal emelte az ajánlatot. hogy a fiú valójában a szemét nézte. Jon udvariasan mosolygott és kortyolt a borból. Ragnhild nagyon jól tudta.– Ez a ti tanácsadótok aligha fog szóba állni velünk. A kétmillió koronára rúgó. amihez feltehetőleg a Fretexben jutott hozzá. – Albert Gilstrupé? – Igen. talán csak mert az egyenruhát egy zsákszerű zakóra cserélte. hogy a lánc csodálatosan passzol a bőréhez. Amikor a férfi megkérdezte. hogy az érveléseiből hiányzik a szokásos szikra. Talán iskoláslány korában pirult el utoljára. De akkor talán egy…? Nem. – Jon felemelte a szalvétát az öléből és a tányérja mellé dobta. Tőle és a férjemtől eltekintve senki nem fog tudomást szerezni róla. fellökte a vázát. Ezután erről-arról beszélgettek. ha kiderül. hogy elfogadom ezt az ezüstpénzt? Jon felpillantott rá. Ragnhild pedig érezte. Ragnhild? Ragnhild lassan bólintott és az ablakon kifelé nézve egy távoli pontra szegezte pillantását. de közös erővel sikerült megmenteniük a virágokat és nevetésben törtek ki. ha úgy véli. hogy kapkodóvá válik a lélegzete. Az ajánlatot hallva Jon egyik pillanatról a másikra holtsápadttá vált és a vizespohárra meredt. nem baj. Kétmillió. Kisebbnek tűnt. – Mondtam vagy tettem valamit? – Hogyan? – Mégis honnan vették az apósával.

– Felejtsük el az egészet – kérte végül. akiknek az élete összeomlott. a szűk és sötét Heimdalsgatán. hogy visszaérjen az autóval. – Csakis saját maga miatt. azt hittem… Azt hittem. sötét négyszöget bámult. Ott kezdődött ez az egész őrület. megpróbálnak emberek maradani? – A dühtől már-már megremegett a hangja. Sem magának. – Bizonyára vak voltam – folytatta Jon. amikor megérkezett a pincér. – Hogy? – Jól látott. hogy egy egészen más embert látok. és magához ragadta a Jon felé nyújtott számlát. Ragnhild Gilstrup? Képtelen volt válaszolni neki. amikor csikorgó lépteket hallott maga mögött a hóban. – Nem ismer meg? A szíve újra nekilódult. vagy nyomorúságos dezertőr? Furikázzak egy drága kocsiban. – Mert tudja. Hogy tudott az a pillantás – ami már mindent látott – meglepett lenni? Ragnhild Gilstrup a holmenkolleni ház ablakából egy távoli. . és Rikardot várta. A Frognerpark. hogy átgondolja. A beálló csendben mintha meleg és hideg vízhullámok csapkodtak volna felváltva körülötte. Odakinn állt a Heimen előtt. amikor észrevette a magányos lámpafényben tornyosuló alak sziluettjét. Jon – dadogta neki. – Engem látott – suttogta Ragnhild és érezte. s egyben áldottnak a pillanatot. – És miféle álmok lennének azok? Hogy korrupt talpnyaló legyek. Éjfélre járt. – Nem fontos. Még egy dobbanás. Eljönne még velem a Frognerparkba? – Én… – Kérem! Jon meglepett arccal nézett rá. sem nekem. – Magának ezek az álmai. miközben a többiek. Annyira sajnálom. – Hello! Megfordult és a szíve is megállt a rémülettől.– Hagyjon magának időt. a leveses busz a garázsban pihent. A szavak még a saját füle számára is hamisan és gyűlöletesen csengtek. Martine pedig kellemesen fáradtnak érezte magát. hogy hozhatja a számlát. Jon intett a pincérnek. hogy újra elönti a lift-beli remegés. Felismerte a hangot. Aztán egy harmadik és egy negyedik is. amikor találkoztam magával. Én pedig megbántottam magát. Segíthetne valóra váltani néhány álmát.

s közben folyamatosan tükörről tükörre cikázott a tekintete. hogy a lány azonnal elesik. – Hallottam. Érezte. ami egy kissé elgondolkodtatott. – Jöjjön! – nyújtotta Martine Harry felé a kezét. de a táska túl réginek és leharcoltnak tűnt ahhoz. – Nem kell ahhoz Jean-Baptiste Grenouille-nek lenni. Rikard visz majd haza. nem gond. – Ami persze nem várhat – mosolyodott el a lány és látta. majd színtelenül felelte: – Dehogy. Hogy úgy mondjam. mennyire megrémült az előbb. A férfi meglepett arccal bámult rá. attól tartok. – És lenne néhány kérdésem. újra visszakanyarodtunk jövetelem okához. – Jon Karlsent ma megpróbálták lelőni. – A parfüm. ami keményebb és idősebb volt. – Csúszik a cipőm – súgta oda Martine és megragadta a kezét. Rikard óvatosan vezetett. Az ablak hangtalanul legördült. – Igen. Martine? – Egy pillanat.– Mit keres maga itt? – kérdezte és bízott benne. – Az Üdvhadsereg egy katonája. – Patrick Süskind – válaszolta a férfi. mintha egy hátulról jövő támadástól tartana. – Nos? – kérdezte Martine az első ülésről. történt némi előrelépés az ügyben. – Merrefelé megy? – Bislettbe. aki olvas – mondta a lány. mintha attól félne. hogy az ember felismerje a szagot – nevetett a lány. Egy Saab 900-as gurult melléjük. – Vár valakit? – kérdezte Harry. Harry megköszörülte a torkát. aminek az oldalán a „JETTE” felirat állt. Rikard kibámult a sötétségbe. – A lány Harryhoz fordult. – Mehetünk. ahogy a rendőrtiszt arca lágyabbá válik a mosolyától. – Be kellene szereznie egy pár új talpbetétet az edzőcipőjéhez – mutatott a táskára. – Egy rendőr. hogy a hangja nem árulja el. mennyit felejt az ember egyetlen nap leforgása alatt. hogy a férfi meleg és száraz keze automatikusan körbekulcsolja az övét. A férfi meghökkenve nézett rá. hogy ma este a buszon dolgozik és hogy itt parkolnak le éjfélkor. Rikard. hogy a mostani retroláz terméke legyen. De jobb szeretek… – Rikard. ha Harry beül Bislettig? Úgyis ott laksz te is. mint ahogy Martine emlékezett rá. – Amivel. Különös. – A férfi előre lépett és végre fény esett az arcára. aki gyilkosságokról olvas – mondta a nyomozó. . A nyomozó vállán lógó táskát nézte.

– Miféle elméletének? – Hogy Robert csak azért halt meg. hogy nem a megfelelő embert lőtte le. hogy kiderüljön. Martine teljesen hátrafordult az első ülésen és döbbenten meredt Harryra. Nem Robertnek kellett volna meghalnia. tényleg van-e alapja az elméletemnek. hogy egész idő alatt csak az egyikükről volt szó – felelte Harry. hogy a listák odakinn lógnak a recepció hirdetőtábláján. De… De akkor ez azt jelenti. Azon pedig Jon Karlsen neve szerepelt. azonnal visszamentem. mert szerencsétlen módon átvállalta Jon műszakját az Egertorgeten. kié az aznap esti műszak az Egertorgeten. – Különösen egyenruhában… . Harry elcsípte Rikard pillantását a tükörben. Bárki láthatta. – Tényleg. most már emlékszem! Robert felhívott és szólt. – Amikor először jártam maguknál. Robert és Jon azután cserélhettek műszakot. – Hogyan… – Amint kijöttem a kórházból. A listán Jon neve szerepelt. hogy cseréltek. Emiatt aztán nem is jutott többet az eszembe. – Nem Ro… – Emiatt akartam beszélni magával. Azt hiszem. – Maga állítja össze az ügyeleti beosztást – folytatta Harry. – Ezt hogy érti? – A gyilkos elpasszolta a hazaútját. Ezek szerint a Karlsen családdal van összefüggésben? – Én inkább úgy vélem. Szerintem azért. – Nem – válaszolta Rikard. hogy a listát kinyomtatták. nem igaz? Rikard bekanyarodott a Stensberggatán Bislett irányába.– Micsoda? – kiáltotta Martine. – És ki… – kezdte Martine. hogy… – Jon és Robert nagyon hasonlítanak egymásra – bólintott Harry. – Maga hallott róla? – kérdezte Harry. Rikard a Sofies gatére kanyarodott. – Nem tudjuk – mondta Harry. a segítségemre lehet abban. Martine szeme kikerekedett. nem feltétlenül tudom meg azonnal. Martine az ajkába harapot. – De… előbb Robert. de ne foglalkozzak vele. észrevettem. és leellenőriztem. – Mindenki folyton cserélgeti a műszakokat és ha ezt maguk között beszélik meg. mert rájött. azután Jon.

ki is ő. Harry bedugta a kulcsot a zárba. előtárhatja a lelkét. Harry lebámult a hókotrók után maradt szűkre hókupacokra. Harry a járda szélén állt és az elrobogó autó után bámult. Valami ketyegett. inkább csak sejteni lehetett. És másodpercre pontosan mutatta az időt. hogy utána néhány percig egyedül lehessen Martinével. Valami pattogó zaj. ami szinte nem is hallatszott. Rikard hirtelen lefékezett. – Ismerős vagyok errefelé. mielőtt a nő elmegy. Hogy beszélhessen vele. amiről egyáltalán nem akart tudomást venni. hogy nem kérdezősködött-e bárki magánál telefonon az ügyeleti beosztás felől. szinte csak magának. Mint az olvadásé. egy ölelést. Møller ajándékának bágyadt víztükörhöz hasonlító üvegén egyetlen karcolás sem volt. mint a . lehajolt és felmarkolta az órát. hogy van valami furcsaság a szemével. Keze automatikusan a kulcsa után kotorászott a nadrágzsebében. Életkortól függetlenül. Ami kizárt. – Honnan tudja? – kérdezte Harry. hogy szó sincs semmiféle olvadásról. de a Sofies gate annyira csendes volt ezen a késői órán. talán egy csókot is. Harry visszament. Amikor mindent vállal az ember azért. Különösen ezzel az estével kapcsolatban. hogy a fiú szerelmes.– Ráadásul sötét volt és havazott is… – mondta Martine félhangosan. hiszen mínusz tizennyolc körül jár. hogy itt lakom? – Maga mondta – válaszolta Rikard. Hogy egy kis nyugalmat és időt találjon. – Végiggondolná mégis? Holnap reggel felhívom. Azaz a két perccel korábbit. Valami olyasmi után kutatott. – A sofőrt kérdeztem – mondta Harry. ami a fiataloké és amin Harry szerencsére már túl volt. Azután rájött. Ahogy Martine említette. Üveg. Körülpillantott. Harry lassan a kapuhoz ballagott. Valami megcsillant. miközben a gondolatai olyasmi körül keringtek. – Mit? – kérdezett vissza Martine. Szeretetet koldul. amikor elmondhat valamit. – Honnan tudja. Csupa olyasmi miatt. Lassan megfordult és a hókupacokra meredt. – Azt szeretném tudni. – Persze – bólintott Martine. Alig érzékelhető zaj volt. Harry állta a lány pillantását és az utcai lámpák besurranó fényében újra megállapította. – Nem rémlik semmi ilyesmi – válaszolta Martine. Nyilvánvaló volt. ahogy az összes szerelmes idióta teszi. amikor megmutathatja. Képes volt kerülőt tenni azért. én is Bislettben lakom. hogy egy kedves szót kapjon.

de a szőke fürtök. Rengeteg embert végigkérdezett. ami elhangzott. mi lett Grigori családjával. A kanapé huzata még a nadrágon keresztül is irritálta a bőrét. ami épp olyan szürke volt. Sápadtabb volt. a Vukovár közelében fekvő határszéli kisvárosba költözött. hogy már lemaradt. régi tapéta előtt. Karácsony másnapján vonatra szállt Osijek felé. A társalgó másik végében idős férfi ült egy karosszékben és egy vékonyra sodort cigarettát szívott. a fiú és apja pedig Daljba. mint az egész város. enyv és mosdatlan emberek szagát izzadta ki magából. Amikor meghallotta a lépteket odabentről. A nevetés azonban kialudt a szemében. Grigori nyitott ajtót. péntek. miközben a falra erősített tévében a híradót követte. Két órakor érkezett meg a városka vasútállomására. amiről azt gondolja. A teret felismerte. hogy a vonat végállomása Borovo. ahonnan visszaindulva fél hétkor ér majd újra Daljba. megkereste az ajtót és mielőtt becsöngetett. csendben azért fohászkodott.saját órája. közéjük szorította a csikket és addig szívta. Mit is mondott Møller neki? Hogy azt is elérje. a férfi gyorsan előkapott két gyufaszálat a dobozból. A meleg levegő remegve szállt fölfelé az égésnyomokkal tarkított. s onnan továbbutazott Daljba. hogy legyenek otthon. Két év telt el azóta. A horvát hatóságok a zágrábi International Hotelben zsúfolták össze őket. Sötétség A Heimen társalgójának elektromos radiátora úgy pattogott. A kalauztól azt a felvilágosítást kapta. ahol útbaigazították az alacsony bérházhoz. Nem változott sokat. a szíve vad dübörgésbe fogott.. Tizennegyedik fejezet December 18. hogy Grigori anyja az ostrom alatt az életét veszítette. ami valaha Vukovár volt. de egy szót sem értett abból. Bement a lépcsőházba. A száraz és pattogó meleg ellenére is vacogott. hogy befejeződött a háború és a szerbek visszavonultak a helyről. feldíszített teteje pompázott. míg végül egy nap egy másik menekült arról számolt be neki. . A társalgó sarkában álló asztalon egy fenyőfa levágott. ami nikotin. a kék szempár és a szívet formázó száj – amiről mindig egy ifjú isten jutott az eszébe – a régi volt. mintha kaviccsal dobálták volna. hátha tudják. amíg meg nem égette a száját is. A dalji karácsonyi vacsorára gondolt. hogy a parázs égette fekete ujjhegyét. Amikor a csikk már olyan kicsi lett.

Lekváros palacsinta. miközben arról beszélgettek. csokival leöntve. Grigori átölelte és olyan sokáig tartotta a karjában. apa – mondta Grigori. – Tényleg? Várj egy kicsit. Grigori a homlokát ráncolta. Fél óra volt még hátra a vonat indulásáig. Lehet. hogy emlékszik-e még Tintóra. ő pedig leoldotta a piros kendőt a nyakából és a helyére kötötte a szalvétát. Persze. kedves Serg! – biztatta az apa. ők asztalhoz ültek. mi minden történt az elmúlt években és mi lett az egykori vukovári ismerősökkel. Gyerekkorában. vérvörös ruhában Bocrából. Grigori? – kérdezte tőle. Vukovaron evett utoljára palacsintát. Serg. Az órájára pillantott. pompás öltözetben. Amikor arról kérdezte Grigorit.– Nem ismersz meg. – Serg az. hogy a meleg remegve visszatalált átfagyott tagjaiba. Te biztosan Serg Dolac vagy. Grigori apja nagy fehér szalvétát nyomott a kezükbe. halvány hússzeletekkel. erőteljes léptekkel? Én. te nem. hogy lenne-e kedve Sergnek velük vacsorázni. a fiú csak zavartan mosolygott. Amikor Grigori és az apja evéshez láttak. A korai téli szürkület lassan rátelepedett a spártaian berendezett nappalira. A hangod. A hús után a desszert következett. – Igen. de megváltoztál. de jó látni végre valakit Vukovárból! Szinte mindenki eltűnt onnan. – Serg Dolac. te vagy az a futóbajnok! A mindenit. A vacsora alatt nem beszélgettek. Istenem. Azután behúzta maga után a lakásba. levette a szalvétát a nyakából és felállt: – . – Nem. Az apa asztali áldást mondott. Hm. – Én nem. hogy az apja hamarosan hazaér és megkérdezte. Grigori azt mondta. Grigori apja nagyon meglepődött. hogy Vukorvárról érkezett látogatójuk. – Serg Dolac? – kérdezte az apja és kutató pillantást vetett rá. majd keresztett vetett és meghajolt a nappali falán lévő egyetlen kép előtt. és van erőm a szabadításhoz! Az apa meglepett arccal nézett rá. – Vegyél csak még egyet. Megköszörülte a torkát. – Karácsony van. A vonat három óra múlva ér vissza az állomásra. ő lehajtotta a fejét és a következőt mormolta maga elé: – Ki jön ott Edómból. hogy ismertem az apádat? Nem? Lassan besötétedett. A bekeretezett fotó egy nőt ábrázolt. tényleg ismerősnek tűnsz. Eljött az idő. aki igazat beszélek. A szél néha megrezegtette a vékony ablaküveget. – Egy iskolába jártunk. Az órájára pillantott. Azután odanyújtotta neki a tálat a nagy.

Az apa és Grigori mozdulatlanul ültek. fekete lyukat ütött a homlokán. Mert így életben hagyhatlak. ha nem lősz le azonnal! – És mégis hogy találnál meg. Mind meghalunk.Grigorival nagyon sok vukovári emléket és ismerőst felidéztünk. Grigori. Hogy talán mindvégig erre várt. akiről még nem esett szó. Inkább örüljünk neki. – Nahát. – Azzal kiment a nappaliból és felvette a kabátját. De van valaki. Visszadugta a pisztolyt az övébe. A lövés röviden és szárazon dörrent. mire az apa automatikusan felemelte a fejét. – Valóban? Hiszen azt hiszed. ahogy a csupasz falak visszaverik a saját hangját: – Maga ott ült a dzsipben és megmutatta Bobot a szerb parancsnoknak. A férfi lehajtotta a fejét és a nyakából lógó szalvétán ütött lyukra meredt. kinyitotta az ajtót és elment. aki tátott szájjal meredt rá. hogy Serg vagyok. – Egészen nyugodt hangon beszélt. A férfi feje előrebukott és puha koppanással a palacsintástányérra borult. – Nyelt egyet. Serg. Serg! – Veled nincs semmi elszámolnivalóm. Grigori. Azzal előrehajolt. mintha emlékei közt kotorászva próbálna rájönni valamire. És egyáltalán nem vagyok valami jó futó. – Bobonak hívták. Grigori? – Nem tudsz elbújni előlem. valóban? – csodálkozott a férfi és elmosolyodott: – És ki az. – Bosszút fogok állni! Megtalállak és megöllek. hogy nem ismertél meg. Tudom. Az apa letette az evőeszközt: – Háború volt. . az asztal fölé nyújtott kézzel célzott és meghúzta a ravaszt. Grigori apjának a szeme elárulta. erősen szájon csókolta Grigorit. fél szemmel nézett fel rá. Szinte rezignáltán. szája széléről vörös csík csorgott lefelé az állára. Most Grigori felé fordult. Grigori utánament. hogy rájöjjön: az apja palacsintájából kifröccsent lekvár az. – Bobo pedig meghalt. Serg? – A fejét egy kissé oldalra fordítva. az apa testén pedig egy rángás futott végig a padlón megcsikorduló székláb hangjától kísérve. Aztán a mellkasát takaró anyagot lassan átitatta a vér. hogy megértette. Beletelt egy másodpercbe. kibiztosította. mialatt előhúzta az övéből a pisztolyt. A szobában tapinthatóvá vált a csend. A második lövés egy kicsi. ami eddig a bejárati ajtó mellett lógott. hogy ki vagy. Hallgatta. – Nézzen rám! – mondta hangosan. – Engem is le kell lőnöd. De Serg Dolacnak vörös haja volt és sokkal magasabb volt nálam.

igen. Tele volt aggodalommal és félelemmel. Felállt és kiment a recepcióhoz. hogy az a szerb. az anyja elmesélte. Annyira. Emiatt nem. És valaki említett neki valamit egy bizonyos kis megváltóról. majd a telefon mellett heverő vaskos könyvre bökött és kiment. Viszont nem ijesztette meg.A lapok beszámoltak a gyilkosságról. hogy az az érzése támadt. Ő pedig a Gøteborggata alatt lakó Jon Karlsen nevéhez lapozott. Néha azt gondolta. de amennyit csak tudott. Az a férfi megpróbálta lelőni Jont. egy vasárnap. Azzal a kulccsal ment be Jon lakásába. Nem hagyott üzenetet. Az üvegfal túlsó felén. Az idős férfi újra megégette az ujját a cigarettával. A kórházban Jon légzését hallgatta. Kinyílt az ajtó. Három hónappal később. Olyan elesettnek tűnt ott a nagy kórházi ágyban. – Could I please use the phone?32 A fiú szkeptikusan pillantott fel rá: – Amennyiben helyi hívás lesz. a fiú mögött az Üdvhadsereg vörös zászlója állt. Meg akarta ölni. Van egy telefonkönyvük? A srác a plafonra emelte a tekintetét. de nem kerestek senkit miatta. Azt mondták. összeszedett a családjától. Nem válaszolt. – Oké? – OK. A rendőrség nem töltött itt sok időt. – Az lesz. – Tilos becsukni az ajtót – közölte a fiú. amit még a férfitől kapott. becsukta a recepcióhoz vezető ajtót és gyorsan beütögette a Hotel International számát. A férfi nem tud sokat fizetni. Mint egy ölelés. ugyanakkor meleg volt és puha. hogy van itt valahol egy golyónyom. Kis keresgélés után meg is találta a szekrényajtón. hogy soha többé nem tud már megijedni. Sorry. Az anyja hangjára gondolt. a halál miatt nem. miközben a férfi őt nézte. majd beütötte a számot. Felállt. ő pedig bement. A gondolat furcsán felzaklatta. Rájött ugyanis. 32 Használhatnám a telefont? . Thea Nilsen a csöngő telefonra bámult. aki a háborúban halálra kínozta a bátyját. és hangosat káromkodott. A fiú egy szűkös irodára mutatott a háta mögött. Azt mondták. hogy a golyón kívül nincs más nyom. hogy egy horvát férfi segítségért fordult hozzá. a közelükben lakik. Leült az íróasztalhoz és a telefonra meredt.

Állítólag van még itt több golyónyom is. hogy az a nő az. a szobakulcs pedig a bejárati ajtót is nyitja. Újabb csöngetés. a telefon meg csöngött. Habozott. majd hosszan nézte a készüléket. akár meg is fulladna. Azután újra keresgélni kezdett. amit mondok? – Hogy értem-e? – Az angolom… nem valami jó… – Tökéletesen értem. hogy nem fogja beengedni magát. akiknek olyan nagy szükségük van arra. hogy együttérezzenek valakivel. Nem is volt rossz. – Ó igen. – Kórházban van. Megtorpant. Érti. A negyedik csengetés. vigye magával a kulcsot. mi történt. Talán Hamsun Viktóriájában az iskolamesternek mégiscsak igaza volt abban. hallottam. Csak állt Jon lakásában. hogy szinte gyűlölik erős. mivel korán le akar feküdni. A Heimen recepcióján ülő fiúval közölte. akiről Jon szerint ő nem tud semmit? Tett két óvatos lépést a telefon felé. Az órára nézett. – AzUllevålban? – Igen. tetszett hogy ilyen gyengének látja. Thea letette a kagylót. Nagyon köszönöm. Jon ott van? – Nem – válaszolta Thea megkönnyebbülve. Éjszaka közepe van. Legalábbis tisztességes szándékkal nem. hogy angolul mi az osztály neve. hogy az ő jóakaratuktól függjön a további élete. hogy idegsebészet. majd egy férfi szólalt meg angolul: – Sony for calling so late. Thea nem félt a haláltól. 33 Elnézést a késői telefonálás miatt. hogy jár egyet és odanyújtotta neki a szobakulcsot.33 Engem Edomnak hívnak. Ilyenkor senki nem telefonál.ha egy párnát fektetne az arcára. Melyik kórházban fekszik? – Az Ullevålban. aki biztos. A fiú vetett egy pillantást a faliórára. Az ötödik után úgyis elhallgat. Nem tudom. Régi barátja vagyok és szívesen meglátogatnám. itt úgy hívják. Gyorsan odaugrott és felkapta a kagylót. Lehet. De az ajtaja előtt egy rendőr ül. Ettől viszont igen. egészséges férjüket és a legnagyobb titokban azt kívánják. ami háromnegyed tizenkettőt mutatott és arra kérte. – Igen? A vonal túlsó végén egy pillanatig csend volt. . hogy vannak nők. bárcsak megnyomorodna.

Napközben tizenkét ember szokott itt tartózkodni. vagy mi? Végül is éjszaka közepe van. Általában mindenki a saját asztalánál ül. – Bingo! – üvöltötte Ebbe. azon belül is a V75 fogadáson civakodtak. – Fogadjunk. de ilyenkor éjszaka mindössze hárman voltak. – Vagyis nincs áram Sogn alsó részén. – Erről beszéltem. – Ez a T2 volt. Már nyolc éve ezt csinálták. – Lazíts már – ennyit tudott mondani még Ebbe. – Atyaisten. hogy most már igazán ráférne egy cigarettaszünet. miért nem bújnak be a paplanjuk alá? Édes Bosszú a harmadik futamban? Észnél vagy? – Amiatt aztán nem fogják lejjebb tekerni a fűtést – mondta Ebbe. – Harminchat százalékos túlterhelés a T1-en. de ma este úgy tűnt. Olát sokkal jobban aggasztották a transzformátorállomások. mielőtt a riasztó sípolni nem kezdett. Huszonkilenc a T2-n. A névleges teljesítménye viszont csak 500 amper. hogy kivételesen külön is játszhatnának. – Ugyan már – intette le Ebbe. Geir és Ebbe szokás szerint a lóversenyen. hogy a T4… – Késő. hogy halálra fagynak.Ahogy kitette a lábát az utcára. az emberek aztán nyomják a fűtést – jegyezte meg Geir. – Attól félnek. De kénytelen megtenni. mintha a hideg egybeterelte volna őket a szoba közepén álló pulthoz. Ola Henmo. Lehajtotta a fejét és gyors. a Hafslund Energi üzemvezetője. – Ebben az országban legalábbis biztosan nem. És a T3 is füstölög. Fogd a listát és telefonáld körbe a készenlétieket. az oslói Montebello városrészben fekvő irányítóközpont vezérlőtermében ült és arra gondolt. – Nem lesz ez így jó – morogta Ola. épp most szállt el – állapította meg Geir. miközben a teremben szétszórt negyven számítógép egyikének monitorjára meredt. a T3on és a T4-en – mondta. – Azt nézd! – szólalt meg Geir. – Majd egy kicsit több olajat pumpálunk föl. határozott léptekkel elindult. – A T1-re értettem – mutatott Ola a képernyőre. – Már 680 amperen megy. . Itt mindenki szarja a pénzt. – A francba! – csattant fel Ola. de még egyszer sem merült fel bennük. a hideg azonnal belémárt. Kifejezetten kockázatos. – Oké – sóhajtotta. Kockázatos. Fagerborgban és Bislettben. Ola a térképre pillantott.

majd kinyílt az ajtó. miközben az ajtó fölött zölden világító EXIT táblára függesztette pillantását. És amikor a városvezetés a tudomására hozta. Geir egyik szemével hunyorgott: – A mérőtranszformátor. besétáltak a sötét Frognerparkba. Ragnhild csak nézett rá komoly tekintettel. hogy Jon első gondolata az volt. mint gondolta. – Fázom – mondta Ragnhild és összehúzta magán a kabátot. És ötszázzal tartom. Ő pedig elmesélte a nőnek. de… – Igen? – Nincs itt valami aggregátor? – Szerintem az csak a műtőkben és az ügyeleten van. hogy megvakult. Miután megvacsoráztak. Azután kiabálást hallott a folyosóról. fogadni mernék. . a főkaput pedig úgy helyezzék el. Azt akarta. megálltak a Monolit előtti kihalt téren és elnéztek a városközpont felé. Ne menjen sehová. majd az ablak négyszögei is lassan kirajzolódtak. – Igen – válaszolta Jon egy kissé hangosabban. hogy egészen megrémíti. Hogy az ütés következtében megsérültek a látóidegei. ez a Mandalból származó makacs művész milyen követeléseket támasztott a várossal szemben. hogy úgy bővítsék ki. – Fejezzétek már be! – dörrent rájuk Ola. Az a történet is a sötétben kezdődött. rendben? – Persze. hívd a tűzoltóságot. de csak most mondták fel a szolgálatot. mielőtt engedélyezte. – Kétszáz? Amikor a kórteremben kialudt a fény. – Ezer korona a kábelszigetelésekre. hogy a parkot nem lehet odébb költöztetni. hogy mi ment gallyra! – javasolta Ebbe. ő pedig rájött. olyan teljes lett a sötétség. – Rendben – bólogatott Ebbe. ő pedig arra gondolt. – Megyek. mi történt. utánanézek. hogy ez a nő annyira erős és intelligens. hogy Gustav Vigeland. Hallotta.– Fogadjunk. Amíg mesélt. hogy a Monolit a parkot körülvevő templomok metszéspontjába kerüljön. hogy csupán az áram ment el. A tábláról újra Ragnhild jutott az eszébe. hogy az egyenesen az Uranienborg templomra nézzen. hogy már minden lángokban áll odafenn. Vigeland azt követelte. ahogy odakinn megcsikordul a szék lába a padlón. hogy a parkot a szobraival népesítsék be. itt van? – szólt be egy hang a szobába. – Ebbe. – Hello. – Aha… Jon a rendőrtiszt távolodó lépteit hallgatta. hogy ez esetben költöztessék át a templomokat.

Jon megfordult a kórházi ágyban és behunyta a szemét. csak simogatni kezdte a haját. hogy az ágyon fekszenek és csak simogatják egymást. Álmodni és felejteni. fejét Jon mellkasának támasztotta és halkan sírni kezdett. egy titokzatos anakonda. Már majdnem álomba merült. A következő pillanatban a nő nyelve már a szájában volt. megelégszik azzal is. Azt mondta. hogy az ajtó csukva van. ennek ellenére mégiscsak az volt az érzése. . Nem azért. miért viselkedik így. Jon lepillantott és még látta megvillanni a hófehér bőrt a harisnya fölött. hogy önmegtartóztatásuk miatt Ragnhild csak még jobban kötődik hozzá. hogy ez bizalmi kérdés. Találkozóik aztán hirtelen abbamaradtak. törje meg szüzességi fogadalmát. követelődző izom. mert nem akart már találkozni vele. Most már álmodni akart. olyan patyolattiszta fehér keretben. amely mellett még sápadt bőre is élénkebbnek látszott. amit mindig is: begörbítette a hátát és lehajolt. Istennek. Neki volt a legkülönösebb szeme. ami a nyelve köré tekeredett és igyekezett fölébe kerekedni. amikor mintha huzatot érzett volna a szobában. és mindig a nő kezdeményezte a találkozókat. hanem mert Thea ragaszkodott hozzá. ő pedig egyáltalán nem értette.– Talán vissza kellene… – kezdte ő. mielőtt kiszakította magát a szorításából. először értetlenül. de utána úgy tűnt. Az árnyékokra meredt. így kezdődött. Ösztönösen kinyitotta a szemét és megfordult. – Miért nem? – nyögött fel a nő. Világoskék. Amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Eleinte még tett néhány tétova próbálkozást. A nő csak bámult rá. sosem hitte. Az EXIT tábla halványzöld fényében látta. Hát. a nedves és meleg. hogy rávegye a fiút. Mindig Jon lakásán találkoztak. – Ígéretet tettem. amikor a nő lenyűgöző pontossággal a lényegre kívánt térni. visszafojtotta a lélegzetét és hallgatózott. A Fretexból származó öltönynadrág vastag gyapjúanyagán keresztül is érezte a keze melegét. ő pedig nem tudott mit felhozni ellene. Jon nem értette. hogy soha ne hagyja el. – Gyere! – suttogta Jon fülébe és egyik lábát a kerítésre tette. – Nem tehetem – mondta. amikor ő és Thea kezdtek egyre közlebb kerülni egymáshoz. de a nő már a tarkójára csúsztatta az egyik kezét és az arcát az övé felé fordította. Ő pedig csak azt tette. mire gondol. hogy újra rátalálhat. hogy adjanak egymásnak kulcsot a lakásukhoz. szinte türkiz. amit valaha látott. Végül azt mondta. Azután a szemét elfutotta a könny. A nő néha egészen kétségbeesett és kérlelni kezdte. Nem beszéltek sokat.

hogy Martine is így gondolja-e. Mintha már aludt volna. hogy örül-e. Ő azt válaszolta. – És? – Nem volt senki. Merthogy jelzéseket kapott. ez pedig az otthoni hangja. Martine felsóhajtott. Pozitív jelzéseket. amikor kiszállt az autóból. Itt épp áramszünet van. – És azért hívott fel. – Igazán nincs mit. Martine behunyta a szemét és várt. ami azonban elmaradt. hogy ezt elmesélje nekem? – A férfi hangja meleg volt és egy kissé rekedtes. mint ahogy azt hinni szeretnénk. hogy újra hallja a hangját: – Rendben… hazaért? – Hm. Csak bámult rá kutyatekintettel és azt mondta. Maga mit gondol? A férfi hosszasan hallgatott. – És ha mégsem? – Ezt hogy érti? – Akkor a városon eluralkodik a káosz? – Gyakran gondolkodik ilyesmin? – Előfordul. felemelte a telefont és beütötte a számot. – Arra kért.Martine a Sorgenfri utcai lakás ablakában állt a sötétben és az áramszünet miatt szintén sötétségbe borult utcát nézte. De lehet. hogy gondoljam végig még egyszer a dolgot – mondta a lány. – Mi a helyzet? – Harry Hole hangja egészen másképp hangzott a telefonban. mint Rikardé. ami olyan volt. miközben várta az érintést. hogy csak azért. de. – Itt Martine – mondta. hogy biztosan nagyon jó ügyvezető lesz majd belőle. – Itt is – mondta a férfi. A megvakult utcai lámpák ellenére ki tudott venni a ház előtt egy autót. aztán megragadta az autó kilincsét. Szerintem a civilizációnk infrastruktúrája sokkal törékenyebb. Azután pedig már kinn is volt a járdán. . – Igen. aki az ügyeleti beosztásról érdeklődött. Nem kellett volna? – De. hogy ő lesz az új ügyvezető. Ő fogja megkapni az állást. Persze. mielőtt válaszolt. Rikard nem próbálta megcsókolni. – Hátha eszembe jut valaki. mert most otthon van. Majd merev pillantással azt kérdezte. – Igen? – Gondolkodtam. – Hello! – Lehetetlen volt megállapítani a hangjából. – Biztos hamarosan rendbehozzák. Nagyon köszönöm a segítségét. Jon beosztásáról. Hosszú szünet.

Halvorsen? – Történt valami. amit az édesanyja suttogott el mindig azon a puha. – A francba.. amiben megbízunk. Jó éjt. akármikor bedőlhet és kitaszíthat bennünket az éjszakába. Rajtaütés Sail az Aker folyó mellett húzódó ösvényen fagyoskodott. ez nem tűnik valami alkalmasnak arra. hogy kislányokat ringasson álomba vele – összegezte Martine. Harry összekucorodott a paplan alatt és a falat bámulta.– Nos. Végül is rendőr vagyok. A temetésre. – Azt hiszem. – Természetesen. „Erős vár a mi Istenünk. Harry. A hálószoba előtti folyosón kigyulladtak a villanykörték és a nyitott ajtón keresztül Harry arcába világítottak. szerintem bármelyik rendszer. és a fekete víz csak tovább mélyítette a vashíd alatt a sötétséget. amelyek megvédenének bennünket. És anyára. Åndalsnesre. A nappaliban a tévé egy nyögéssel felébredt és zúgni kezdett. Letette a kagylót. odakinn. magának van érzéke a negatív utópiához. Az égre gondolt. Nagyapára. és négy évvel ezelőtt érkezett Szomáliából az . Ahol a hideg és a vadak uralkodnak és mindenkinek a saját bőrét kell mentenie. mielőtt a lány válaszolhatott volna. ami továbbra is ott visszhangzott a fejében.” Az elalvás előtti súlytalan pillanatban aztán mégiscsak Martinéra és a lány hangjára gondolt. – Valami vagy egy s más? – Az utóbbi. Vacogva kibotorkált az előszobába és felemelte a kagylót. Mi a helyzet. A lakás hőmérséklete drasztikusan lecsökkent. De csak halkan. sem szabályzatok. amikor a férfi elhallgatott. péntek éjszaka. Tizenötödik fejezet December 18. Kinyitotta a szemét és káromkodni kezdett. És az esti imára. – Harry? – Olyasmi. Húsz perccel később megszólalt a telefonja. nagyon puha hangján. – Hát. ahol nincsenek sem paragrafusok. – Mondd. A franc essen ezekbe a nyomorult albánokba! A dermesztő hideg ellenére a folyó nem fagyott be. De ekkor már aludt. Sail tizenhat éves volt.

Sail a korához képest meglehetősen tagbaszakadt volt. ő viszont az egyik haverjától háromszázért megkapta. hogy ösztönösen hangosabban beszél. de maga sem tudta. Ha már nagykorú lenne. Sail gyorsan körülnézett. – Akkor vásárolsz is. mint amit a drogosok többsége visel. Az idegen nyelv sosem volt igazán Sail erős oldala. a kuncsaftjaik pedig szintén kiskorúak. Most pedig ez a nyavalyás Hux megint benne hagyta a szarban.anyjával. A késéről nagyjából ugyanezt lehetett elmondani. Így viszont a zsaruk azonnal lecsapnának rá. amikor rájött. vagy csak fizetsz? – emelte Sail a magasba a kést úgy. Könnyen lehet. Sail kilépett a híd árnyékából. A francba ezzel a Huxszal. ő azonban elállta az útját. mert ő még mindig sántított. tavaly tavasszal viszont átnyergelt a heroinkereskedésre. hogy az egész éjszakát itt töltheti anélkül. Tíz adag nulla-egyes. Egyedül voltak. 34 35 Tessék? Pénz. simán lemehetne a Piatára és az egész cuccon azonnal túladhatna. Biztos. Meg úgy általában bárki korához képest. annak ellenére. akiknek jó okuk volt rá. miután a hírhedt. Nagyrészt szomáliai srácok voltak. hogy ugyanolyan kék kabátja van. hogy egyenesen egy pisztoly torkába bámul. hogy bármit is eladna. Egy RambŐ First Blood. majd bal kezét csitító mozdulattal maga elé emelte. És nem is úgy néz ki. Az Army Shopban valami ezer koronáért vesztegették. de a fekete fémszem mintha teljesen megbénította volna. Azután villámgyorsan elő is rántotta. Ezért aztán az ő területük itt volt a folyó mellett. – Nulla-egyest? A férfi szája mosolyra húzódott. Amikor a férfi elég közel ért hozzá. – Now!36 Az idegen bólintott. Tizennégy évesen kezdett el hasist árulni. főként bevándorlókból álló B-banda holmi hígított amfetaminok miatt alaposan kezelésbe vette. vagy olyanok. miért. hogy ne lássák őket a Platán. miközben a másikat lassan a kabátja alá csúsztatta.35 – Sail hallotta. 36 Most! . a fazon mintha valami spion lenne. hogy a hornyolt pengén megcsillanjon az utcai lámpa sápadt fénye. – Money. Már korábban is észrevette. – Excuse me?34 Külföldi. mindössze egy „a picsába” hagyta el a száját. hogy nem Hux az. Legszívesebben azonnal a nyakába szedte volna a lábát. Vagy valami hasonlóért. Igazából narkósnak sem tűnik. megrázta a fejét és tovább akart indulni. hogy rabláskor mindig ideges lesz. Sail reagálni sem bírt. piszkosul kellene az a pénz! Az ösvényen egy férfi közeledett. beépített iránytűvel és horgászzsinórral.

aki válaszképpen lassan bólintott egyet a tükörben. Van nálad fegyver? Halvorsen megveregette a zsebét. – Aha – felelte Halvorsen. plusz mi ketten. így aztán a konténerkikötő kerítésébe kapaszkodva üvöltötte az éjszakába. – Remek. Hat perccel később leparkoltak a grönlandi városrészben a Heimdalsgatán és azt a bejáratot nézték. a többiek fedezik a lehetséges menekülési útvonalakat. – Adjál egy kis gázt – szólt oda neki az anyósülésről fiatal. egy rendőrautó kanyarodott a Sofies gate járdája mellé és Harry beszállt a hátsó ülésen helyet foglaló kollégája mellé. – Ezek szerint hatan. – Ezenkívül még két autó – válaszolta Halvorsen. mert nálam nincsen – mondta Harry. – Még mindig nem intézték el a fegyverviselési engedélyedet? Harry előrehajolt a két ülés közé. Sail pedig futott. Egészen a folyó és a fjord találkozásáig jutott. – Az emberünk a Telenornál egészen biztos volt a dolgában? – kérdezte Harry. ahonnan már egyetlen lépést sem tudott tenni. – Run!37 – mondta a férfi. pattanásos társa. nyugodt tempóban nekiindult. 37 Futás! . – Now. próbáljuk meg csendben és nyugodtan lebonyolítani.– Én… – kezdte. hogy Halvorsen telefonja felébresztette Harryt. – Hányan vagyunk? – hunyorgott Harry az órára. A sofőr. Rohant. ahol nem sokkal korábban Harry várakozott. Nem akarok kék fényt. Negyedórával azután. – Akkor maga jön – mondta Harry a sofőrnek. A folyó hideg és nedves levegője égette a tüdejét és a Plaza Hotel meg a Postgirobygget épületének fényei fel-le ugráltak a retináján. egy jól megtermedt. Elmormolt egy „jó estét” az első ülésen ülő egyenruhásoknak. zárkózott arcú rendőrtiszt. – Torkildsen szerint ötven perccel ezelőtt a Heimen belső vonaláról valaki megpróbálta felhívni a Hotel Internationalt. – Melyikőjüknek van nagyobb kedve velünk tartani egy profi gyilkos őrizetbe vételéhez? – Nekem! – vágta rá a fiatalabbik az anyósülésen. Mi ketten és az egyik felfegyverezett egyenruhás intézzük a letartóztatást. hogy egyszer úgyis kinyírja mindannyiukat.

hívjon bennünket a kollégája walkie-talkie-ján. – A fenébe. Harry már harmadszor csengetett be a Heimen bejárati ajtaján. – Akkor a legtöbbjük téved – közölte Halvorsen. de feltételezem. ha felvilágosítom róla. Halvorsen. anélkül. – Rendőrség – mondta Harry a zsebeiben kotorászva. – Jericho 941. – Kölcsönadhatom az enyémet – buzgólkodott az anyósülésről a fiatal tiszt. – Adja ide a rádiót! – szólalt meg Harry. hogy mely pontokra kér egy-egy rendőrtisztet. – Ide nem jöhetnek be – közölte a fiú. Gyorsan körülnézek. – Maga itt marad és tartja a kapcsolatot a bevetési központtal. Oké? A fiatalember csak megvonta a vállát. a sofőr ölében már egy MP5-ös géppisztoly feküdt. otthon maradt az azonosítóm. hogy Waaler remek fickó volt. – Nem akad esetleg valami diszkrétebb darab? – érdeklődött Harry. Harry nyelt egyet és kibámult az ablakon. Harry Halvorsenhez fordult. hogy akár az utcát. A férfi megrázta a fejét. amit az új utasításoknak megfelelően a járőrök is használhattak. És tudja. A kék szemek versenyt izzottak a pattanásokkal: – Igen. . Egy perc és itt vagyok. – Akkor kezdjük is – zárta le Harry a vételt és az anyósülés felé fordult. banditákból és egyszerű kíváncsiskodókból álló kalózpublikuma előtt. – Ez az Üdvhadsereg territóriuma. ahogy kollégája szeme vészesen összeszűkül. Amikor Harry visszatért. mire a fiú előcsoszogott. – Jericho? – kérdezett vissza Harry. – Nálad mi van? – Csak egy édes kis 38-as Smith & Wesson. Résnyire nyitotta az ajtót és álomittas szemekkel hunyorgott rájuk. bár alapvetően csak a csomagtartóba zárva szállíthatták. főtiszt? A legtöbbünk úgy véli. akik bizonyára már rájöttek. – Ezt maguk is tudják. Ha bármi van. Tom Waaler vezetett. hogy nagy valószínűséggel egy fegyvercsempész szervezettől származik. hogy valami készül. amit egykori kollégája.– Nem lehet véletlen – nyitotta ki Harry az ajtót. Halvorsen látta. akár az épületet azonosította volna a rádió állandó. honnan szerezte a fegyvert. jól emlékszem Tom Waalerre. Erős darab. – Nem vagyok rá kívácsi. bűnügyi újságírókból. mi a helyzet. Mutasd meg a tiédet. nem bánja. Az anyósülésen helyet foglaló rendőr hátrafordult. Gyors és lényegre törő instrukciókkal látta el a másik két járőrkocsit. Az izraeli rendőrség is ezzel lövi szét azoknak az arab disznóknak a fejét. Elmondta.

– De neki nem volt semmiféle teveszőr kabátja. Azután anélkül. hogy a környék nem éppen veszélytelen. két kézzel markolva a géppisztolyt. Harry már el is indult. Persze. miközben előhúzta Smith & Wessonját. hogy odakinn egy rendőr ült egy járőrkocsiban. Felment a lépcsőn és amikor a folyosó sarkán befordult. – Mi? A fiú tágra nyílt szemmel a Harry mögött álló rendőrre bámult. amíg nem végeztünk – mondta Halvorsen a fiúnak. Magával vitte a kulcsot. amíg Harry belépett a recepcióspult mögé a nyitott vendégkönyvhöz. A fiú csak a fejét rázta. – Igen. hiszen épp az imént győződött meg róla. A . amit a vukovári bunkerekből már jól ismert: egy kézi adóvevőét. aki a magasba emelte az MP5-öst. Mint ahogy az is teljesen normálisnak tűnt. civil ruhás férfi és egy géppisztolyt szorongató. A folyosó legvégén. Kinyitotta az ajtót és megállapította. hanem gyilkosságról. Fel a lépcsőn. – És van egy pótkulcsa? A fiú bólintott. majd lekapcsolt egy kulcsot az övén lógó kulcscsomóról és Harry felé nyújtott tenyerébe tette. sistergő hangot hallott. – Nem tudom. a maga mögötti irodából. Aztán rákacsintott a srácra és megveregette a vállát. Rikard Nilsen adott neki egy télikabátot a raktárból. hogy egy pillantást vetett volna Halvorsen azonosítójára. – Maradjon a szobájában. és a folyosó végén lesz. én meg aludtam. Csak zakó volt rajta. közvetlenül a szobája előtt két. kinyitotta az ajtót és hátralépett. – Van maguknál egy bizonyos Christo Stankic? – kérdezte Harry. hogy üres. Felemelte a tekintetét. Az egyenruhás rendőr szorosan a nyomában volt. – Hányas szoba? – A 26-os. hogy a recepció üres. egyenruhás rendőr állt. – Az egyetlen külföldi a leveses busszal érkezett az este – hebegte a fiú. – Akkor egy teveszőr kabátos külföldi? – vette át a szót Halvorsen. – És telefonált az épületből? – kiáltotta oda Harry a pult mögül. – Ez egybevág a zágrábi hívással – jegyezte meg Halvorsen félhangosan.– Nem drogról van szó. – Mikor? – Fél tizenkettő körül. – És bent van? – kérdezte Harry.

fiatal. – Nehogy megpróbálja feltartóztatni. hogy oda is állítottak egy rendőrt. mintha a kulcsa után kotorászna a zsebeiben. Két ugrással maga mögött hagyta a lépcsőt. amikor konstatálta. A helyiségben ismerősnek tűnő. hogy a szoba teljesen üres. hogy a rendőrautó ajtaja kinyílik és egy pisztolyt szorongató. – Ő az – szólt bele a sofőr a mikrofonba. Mindketten a sofőr felé fordultak. Feléjük intett. Amint kikerültek a látómezejéből. de tudta. amelyiken jött. jellegzetes parfümillat terjengett. . Harry beleszimatolt a levegőbe. akkor elkapom – recsegte a rádió. aki az előbb ment be az épületbe. akkor villámgyorsan eltűnhet a folyó mellett a sötétben. A legjobb esélye még mindig a főbejárat. a francba! – szitkozódott Harry. Ha sikerül elmennie a kocsi mellett. hogy a környéken egyre növekvő bűnözés miatti felháborodását demonstrálja. – Ne! – ordította Harry a folyosón rohanva. azonban a mellkasán lógó adóvevőből a következő hangzott fel: – Ugyanaz a pasas. Ám az túlságosan kézenfekvő lett volna. hogy átverjen bennünket. Vagyis egyenesen a járőrkocsi irányába. Már elkésett a meneküléssel. aki már kinn is volt a szobából. várjon meg bennünket! A sofőr elismételte a szavait a mikrofonba. Szeme sarkából a Scandia recepcióján látott rendőrt figyelte. – Lehet. A két másik feléje fordult. – Szuper. Kiment az ajtón és balra fordult. miközben Harry után lódult. Látta. de a rádióból a sistergésen kívül más válasz nem érkezett. hogy így legalább csak egy emberrel kell számolnia.kilincset szorongató civilt azonnal felismerte. miközben úgy tett. – Vége. Az egyenruhás felemelte a walkie-talkie-t és halkan mondott valamit. – Ő az – jelentette ki. – Hagytuk. és most egy másodperc erejéig a kertbe vezető hátsó ajtót fontolgatta. aki nem szólt egy szót sem. Egészen biztos. megszokásból felmérte az összes kijáratot. – A francba. megállt a 22-es szoba ajtaja előtt és látványosan megrázta fejét. Most jön kifelé. egyenruhás férfi emelkedik ki mögüle az utcai lámpa fényében. hogy csak odakint sétál – mondta Halvorsen. Errefelé tart. azonnal megindult visszafelé ugyanazon az útvonalon. Még amikor a fehér busszal megérkezett. aki hangtalanul belökte az ajtaját és a többiekkel szorosan a nyomában belépett.

hogy képesek eltalálni valakit több mint tízméteres távolságból. A park felé meresztette a szemét. Nem mozog ott valami? Legfeljebb hatvan-hetven méterrel . állapította meg. – Állj! – ismételte meg a rendőr. Martensben sokkal jobban el tudott rugaszkodni a jégről. hogy berohanjon valamelyik udvarba. – Ott – mutatta Halvorsen. ugyanez történt a rendőrrel is. Felemelte a pisztolyt és lőtt. míg az áldozat olyan közel ér hozzá. azután gyorsan kidugta a fejét és jobbra nézett. Azután ahelyett. főként ha az valahol a közelükben dörren. majd összeomlott. hogy kivárja. Az emberek többnyire túlbecsülik annak a lehetőségét. A fiatal rendőr még mindig a kocsi mellett térdelt. – De nincs… De addigra Harry futásnak eredt. miközben próbált minél könnyedebben és hatékonyabban futni. Holtsápadt lett. Ezzel ellentétben rendszerint alulbecsülik a robbanás és az ólom ostorcsapásszerű hangjának pszichológiai hatását. A háta mögött hallotta Halvorsen dobogó lépteit. miközben az ujjai egyre csak a túl nehéz JerichŐ 941-be kapaszkodtak.– Állj! – ordította a férfi és terpeszbe állva felé irányította a pisztolyt. ami csapdákkal felérő zárt ajtókkal van tele. Tapasztalatlan. Ezen az éjszakán már másodszor vette elő a Llama MiniMaxot. ahol a hatalmas hófoltok visszaverték a környező épületek fényeit. és már el is tűnt a Vahls gate sarkán. majd térdre esett. pisztolyát az ég felé emelve. A sarok előtt visszavett egy kicsit a tempóból és lőhelyzetbe emelte a géppisztolyt. kezében a pisztolyt szorongatva a levegővételre koncentrált. A férfi jelentős előnyre tett szert. Igyekezett nem sokat gondolkodni. – Az Eika felé szalad – mondta Halvorsen. Senki nem várt rá a sarkon túl. ami előbb kifehéredett. És az utcán sem látott az égvilágon senkit. ami a park mentén húzódik majd tovább. Harry a hozzájuk lépő sofőrhöz fordult. rohanni kezdett a járőrkocsi felé. hogy már ne legyen lehetősége a menekülésre. A távolság harminc méterre csökkent. Legalább ötven méter volt közöttük a sötét utcán és a híd alatt álló rablópalántával ellentétben ez a rendőr nem volt elég hidegvérű ahhoz. Egy Stankic-féle pasas biztosan nem olyan ostoba. de a kollégája gumitalpú cipőjéhez képest a Dr. Amikor a golyó eltalálta a kocsi ablaktábláját. Azután húszra. Messze az utca végén felvillant a folyosón látott kék kabát háta. Harry. hogy célzott volna. – Adja ide az MP-t! A rendőr odanyújtotta Harrynak a fegyvert. Harry és Halvorsen egyszerre értek ki a Heimdalsgatára.

hogy hamarosan kievickél a hó csapdájából. megdermed. Hasra vetette magát a hóban és felemelte a fegyvert. Legfeljebb tizenöt méterre becsülte a kettőjük között lévő távolságot. Harry átsprintelt az úton. Harry látta a kék kabátot az irányzék fölött. Az előtte haladó alak hátrafordult. hallotta a fémes kattanást. amennyire csak lehetett. Itt: Ne mozduljon! . A férfi felemelkedett a hóból. Mi van ezzel? Harry újból meghúzta a ravaszt. átvitorlázott egy hókupac fölött. vagy lövök! A férfinak már csak öt méter volt hátra. és nehézkes. Lefújta a havat az irányzékról. ami azt jelenti.odébb egy alak araszolt előrefelé a hóban. Stankic felemelte a kezét. maga után húzta a másik lábát. hogy nem ölhet meg csak úgy egyszerűen valakit: a technikára koncentrált: arra. megfagy. amikor már kimondta: – Freeze!38 A férfi persze továbbevickélt. Mint egy alvajáró. gondolta Harry. Harry nem moccant. de nem észlelte a visszarúgást a vállában. Elég is lesz. amelyek azt sugalmazták neki. Harry kihalászta a fegyvert és felegyenesedett. – A fejére célzok – kiabálta Harry. miközben azt figyelte. Végre. azután előrebukott és derékig merült a friss hóba. A férfi leeresztett karokkal állt. igyekezett kikapcsolni a köztiagy impulzusait. Harry a ravaszra görbítette az ujját. Visszafojtotta a lélegzetét és ahogy annak idején a főiskolán beleverték. Húsz méter után a tejsav égni kezdett a combjában. aztán előretolta a felsőtestét. 38 Eredetileg: fagyás. Megfordult és Harryra nézett. majd továbbküzdötte magát előrefelé. ahogy a rugós mechanizmus kienged. majd azt lendítette előre. mindkét kezével a lámpaoszlopba kapaszkodott és kihúzta magát a hóból. elszánt mozdulatokkal kilépett az útra. Kék kabátban. – Álljon meg. Harry keze a géppisztoly után kotorászott a hó alatt. míg a férfi eléri az ösvény melletti lámpa fényét: – Police! – Harrynak csak akkor jutott el az agyáig az ezt követő felszólítás komikus aspektusa. egyszeri tüzelésre állította és megvárta. ám az előrehaladást igencsak akadályozza. hogy elérje az ösvényt. ahogy Stankic lázasan küszködik a porhóval. lendületet vett. Harry összeszorította a fogát és egy kicsit gyorsított. Ujabb kattanás. – És nem fogok mellélőni! Stankic előrelendült. Felemelte az egyik lábát és olyan messzire lendítette. hogy nyugodtan tartsa a fegyvert célzás közben és ne rántsa meg a ravaszt. Érezte. ami nem ad semmilyen kapaszkodót. Az ujjai valami kemény dologba ütköztek. kioldotta a zárat. – A rohadt életbe! Elveszítette a géppisztolyt. de a távolság határozottan csökkent kettőjük között. A másik már majdnem elérte az ösvényt.

hogy itt vagyunk? – tanakodott Halvorsen. kabátjuk alól hosszú objektívek meredeztek. Mire kikecmergett az ösvényre. hogy neki járt el a szája. Mit gondolsz? – Azt. Hívd fel Beatet és kérd meg. Halvorsen épp befejezett egy telefonbeszélgetést. Stankic keze azonban tovább emelkedett a homlokához egy ironikus tisztelgés erejéig. Harry kiszedte az MP5-ös tárát és megvizsgálta. – A fenébe. Harry? – Ilyen későn még ébren. Hirtelen támadt dühében elhajította a fegyvert. hogy semmi esélye nincs a hóban. És az ügyeleti központ is küld tizenkét embert. inkább hagyja a további kérdezősködést. kéken villogó fényekkel. te aztán tudsz rohanni – zihálta. A Heimen előtt két rendőrautó állt. – Hogy szimatolták ki már megint. Mit mondott a bevetési központ? – Azonnal a folyóhoz irányítják az összes mozdítható járőrkocsit.Harry látta a pisztolyt és tudta. – Hol van az MP5-ös? – Ja. Harry és Halvorsen gyalogosan tartottak visszafelé a Heimdalsgatán. ahogy a szíve a mellkasában dörömböl. Halvorsen a térdére támaszkodva kapkodott levegő után. a férfit már rég elnyelte a sötétség. Harry behunyta a szemét és érezte. csúf madár módjára emelkedett a magasba a Plaza Hotel homlokzata előtt. akit a rádió mellett hagytunk – javasolta Harry. Hát persze. – Eltűnt? – Mintha a föld nyelte volna el – felelte Harry. hogy a pasas átkozottul jó. . Harry egy hókupacon ült cigarettával a szájában. – Kérdezd meg a fiatal barátunkat. – Menjünk vissza. – Nos. hogy jöjjön ide. – Fogadni mernék. majd halk csobbanással az éjsötét vízben landolt. Az egyik sajtos észrevette őket és feléjük indult. azután megfordult és futásnak eredt az ösvényen. A láthatóan zárva lévő bejárat előtt egy csapat vacogó férfi állt. nem azt kérdezted? Halvorsen Harryra pillantott és úgy döntött. – Miért jut ezek láttán mindig egy pornómozi előtt kígyózó sor az eszembe? – kérdezte Harry. Amikor Halvorsen felbukkant. Soha nem fognak ráakadni. ami fekete. Gjendem? – Mi történt itt? – Nem sok minden.

Vagy betette valami csomagmegőrzőbe. – A lehető legkevesebb dologhoz érjenek hozzá – figyelmeztette Harry a sofőrt. Körülnéztek. amiben a fegyvert behozta az országba – mondta Harry. – Biztos. – És ki mondta magának. – Persze. – Gondolkodj. – Ma már nincs olyan sok hely Oslóban. – Melyiken? – Hogy a pasas odakinn van az éjszakában. – A mindenit. bekukkantottak az ágy alá. Vakuk villantak. igen. ahol csomagmegőrző lenne. – Bocsássanak meg. vagy valami táskája. az is lehet. – Az Üdvhadsereg emberei is belekeveredtek? Az ajtónyílásból a sofőr kandikált ki.– Valóban? Látom. – Aki benne ül. Kamerák surrogtak és kattogtak. – Oké. akkor beszélnem kell a fejével – mondta Harry. hogy megvált tőle. hogy nem beverték? – kérdezte Harry a sarkában topogó újságírótól. valaki szétlőtte az egyik autójuk szélvédőjét. uraim! Az ajtó előtt csoportosulók automatikusan helyet adtak neki. hogy vele tart-e egy cigarettára. zsebkendőnyi kertben egy . Harry pedig bekopogtatott a bejárati ajtón. Esetleg az egyik hotelban hagyta. Oldalra húzódott. ahol egy széken a fiatal rendőrtiszt bámult maga elé üres tekintettel. Harry a sofőrhöz fordult és megkérdezte. a pályaudvarra és a… Melyik szálloda vendégkönyvében szerepelt még Stankic neve? – A Radisson SAS-ban a Holberg plasson. Átvágtak a recepción. – Maradj még egy kicsit ezen a vonalon. – Anyám – szólalt meg Halvorsen. Az emeleten a 26-os szoba ajtaja még mindig nyitva állt. – Amire lassan szüksége lesz. Odakinn a hófödte. – Van valami köze a történteknek az egertorgeti gyilkossághoz? – kiáltott oda neki az egyik újságíró. A pasasnak a rajta lévő holmin kívül semmije nincs. hogy küldjenek ki néhány embert a Scandiába. hogy van egy bőröndje. – Lønn kisasszony bizonyára örülne némi ujjlenyomatnak és DNSmintának. kinyitották a szekrényeket. Ő mondta. miközben előtte guggoló kollégája halkan beszélt hozzá. hogy belelőttek. ahol megszállt? És ott van a központi pályaudvar csomagmegőrzője is. – Sehol semmi. Felhívom a bevetési központot. de van egy táskája valahol. Lementek a hátsó udvarba. Harry és Halvorsen pedig bepréselődött a keskeny résen. – Köszi.

A gyomrán találtam el. – Meghalt? – Megbénult. Amikor felhívott a rádión. A sofőr gyors pillantást vetett Harryra. Jobban fel kellett volna készítenem az ilyen helyzetekre. Zavartan pislogott. – Nem a maga hibája. Hole. Az idős férfi a kert végében köhögni kezdett. . – A férfi elhajította félig szívott cigarettáját. hogy észrevette volna őket. – Hogy van a kollégája? – kérdezte Harry. kimondta a Heimen nevét. – Mindannyiunknak megvan a maga régi története. Mellkastól lefelé. – Hát. hogy valaki épp most nyitja a bejárati ajtót. hogy teljesen végig tudja szívni. Az öreg két gyufaszál közé szorította a cigarettát. Harry a cigarettáját tanulmányozva a másik lábára helyezte a súlyát. – Hallhatnám mégiscsak azt a régi történetet? – Már hallotta. – Értem. – Ez egy elég régi történet.idős férfi dohányzott a piszkossárga eget nézegetve. A sofőr állkapcsán megfeszültek az izmok. van még egy-két dolog. – Igaza van. Ilyen idős korban már nem sokan ülnek járőrkocsiban. az enyém. De miért? A cigarettaparázs vörös figyelmeztető lámpaként izzott fel. Sajnálom azt a dolgot az újságírókkal. amit jobban elő kellene készítenie. – A legtöbben azonnal megadják magukat. hogy életveszélybe sodorhatjuk a kollégánkat azzal. – De. – Sajnálom. Olyan ötven körülinek tippelte a férfit. De ez még nem jelenti azt. anélkül. ha egy MP5-öst szegez rájuk az ember – válaszolta. Próbáltam figyelmeztetni magát. magának nem lesz belőle kellemetlensége. Harry odapillantott rá. Egy fiatal srác? – Huszonkét éves. – Rendbe jön. amikor a sofőr erősen beleszívott. ami sisteregve süppedt bele a friss hóba. hogy üresen hagyjuk a tárat a fegyverünkben. Azután nagy levegőt vett: – De emiatt ne főjön a feje. de azonnal elrohant. – Nem ezt kérdeztem. Meg fogom erősíteni a jelentését. miközben tüzet adott a férfinak. de a golyó egyenesen végighasított rajta. – Hm – pillantott Harry a rendőrre. – Hm. büntetlen előéletű.

Inkább hallgatózott. hogy megszabadul tőle. Mondogassa ezt magának és akkor el tud majd aludni. – És vésse az eszébe. hanem a kocsira. És milyen gyorsak voltak! Ez azt jelenti. nyomában felkavarodott a porhó és bebújt a kék kabát gallérja fölött a nyakába. hogy nem láthatatlan többé. Erről szó sincs. hogy ha lelő egy rendőrt. hogy mostantól nem hívhatja fel a nőt.A fiatal rendőrtisztbe még mindig a recepción próbáltak lelket önteni. ráadásul még halálra is fagy. ahol nem fagy meg és ahol kipihenheti ezt a napot. de ebben az időben egy csupán inget viselő férfi nemcsak hogy meglehetősen gyanús jelenség. A pillantását egy szó ragadta meg. Elhaladt mellette. pedig megtehette volna. A szél meglengette a vékony dróton lógó lámpákat. – Mi? – Retteg. ahová bemehetne. Messziről úgy tűnt. és ami azt jelentette. „Nyugati Part”. – Harry térde csúnyán megreccsent. de a vékony jégbevonat arra kényszerítette. hogy ne forduljon hátra. – Miből gondolja… – Engem sem lőtt le. Még hosszú órák vannak hátra. – A krízispszichiátria szart sem ér – mondta a sápadt fiatalembernek. Valami rejtekhelyet. Harry intett az aggódó kollégának. amíg a város ébredezni kezd és kinyitnak a kávézók meg az üzletek. mert azt gondolja. hogy menjen odébb és a helyére guggolt. ahol meghúzhatja magát. hogy a rangban maga fölött állók per definitionem okosabbak magánál. hogy minél inkább maga alatt tartsa a lábát. És utasítsa vissza a pszichológust. Egy kicsit távolabb összegörnyedt férfi állt az egyik kapu előtt. hogy megmeneküljön. amit a falra mázoltak. . – Ez a pasas egy profi. Rendben? A szíve úgy kalapált. Egy pillanatra megfordult a fejében. – Magának kell összeszednie magát. Egy piszkossárga. hogy magára ijesszen. Hallotta. amitől az árnyéka ide-oda táncolt a járdán. Úgyhogy legközelebb kövesse az utasításaikat. A zágrábi telefon az irodából. amit a rendőr látott rajta. Abba a kabátba. Nem magára célzott. Szeretett volna hosszabb lépésekkel haladni. amikor felállt. graffitikkel tarkított ház mellett haladt el. akkor semmi esélye nincs arra. Tisztában van vele. mert a pasas elhibázta. hogy csak azért van életben. A kocsi nem lassított. az vezethette el a rendőröket a Heimenbe. mint egy űzött vadé. Addig is keresnie kell egy helyet. – Mi? – ismételte meg a fiú. Az órájára nézett. Csak azért lőtt. Másoknak sokkal nagyobb szüksége van rá. hogy egy autó közeledik a háta mögött és erőt kellett vennie magán.

A telefonkészülék fölötti tükröt biztosan barátok képei díszítik. aki kezd magához térni az ütés okozta sokkból. úgyhogy gyorsan előrelendítette a lábát. de még sikerült letenyerelnie a hideg felületre. Túlságosan is gyorsan. Lehet. Che Guevaraplakát a mellékhelyiségben. látta. Mosolygós. Csoszogó. mielőtt végigvágódott volna rajta. A vörös. Azután hirtelen ennek is vége szakadt. Végül az ajtó becsapódott és csend lett. mintha valaki egyszer csak átvágta volna a nő torkát. A kapu elkezdett visszazáródni. Harry a Heimen recepciója mögött nyíló irodában ült és fülére szorított telefonkagylóval várakozott. Egy ajtó kinyílt. Becsusszant az épületbe. a nedvességet is magába szívta. alkoholtól megnyúlt bőr úgy lógott az arcáról. Néhány másodpercnyi szünet után halk. Vagy az ma már nem menő? – Halló? – szólt bele egy álomittas hang a kagylóba. közben pedig megpróbálta elképzelni a lakást. nyöszörgő hangot hallott. mire a férfi imbolyogva felegyenesedett és dühösen belebömbölt a készülékbe. Elengedte a kaput. egyik-másik talán külföldön készült. Látta. – Apa? Apa? Harry visszafojtotta a lélegzetét és érezte. hadd csukódjon be mögötte. hogy nyakig elvörösödik. Megállt és várt. ahogy a kapu súlya a bokáját szorongatja. A lélegzete továbbra is vastagon gomolygott a jeges levegőben.mintha az ajtónak támasztotta volna a fejét. ami amellett. A lépcső alatti szemétben néhány újságpapírra bukkant. hogy a férfi ujja a kapucsengő egyik gombjára tapad. A férfinak sikerült előrelendítenie magát. majd megtorpant és hallgatózott. – Én vagyok az megint. mint egy kínai shar pei pofájáról. Vukovárban mindig újságpapírral bélelték ki a cipőjüket. . mint egy gyereké. Egyszerűen. Azután a férfi hirtelen elhallgatott és a homlokzatok közt pattogó visszhangokat is elnyelte az éjszaka csendje. A hűtőszekrény ajtajára bölcsességek tapasztva. éneklő nyelven. megmegtorpanó lépések. és egy női hang kiabálni kezdett azon a furcsa. ő pedig villámgyorsan cselekedett. ahol a hívás kicsengett. hogy a kapu azonnal becsukódik. de egyelőre megmenekült. Talpra küzdötte magát. hogy szigetelt. hogy máris itt a segítség. Érezte. Halkan felzúgott az elektronika. Kopogtatás. de meghitten berendezett helyiségek. A cipője sarka megcsúszott a jégen. A kaputelefon fölött megreccsent a hangszóró. Amikor közelebb ért hozzá. A legjobb barátnők. – A nyomozó. bulizós képek. belökte a kaput és bebotorkált.

és arra a kifejezéstelen tekintetre. – Sajnálom. felküldenék egy kollégát. – Pontosan olyan volt. Martine diktálni kezdte a számot. – Ha nem gond. Mielőtt Harry megkérdezhette volna. – Halló? – szólalt meg Harry. – Hm. – Halk nevetés. – Egy pillanat. Magas és mély hangok. hogy inkább mag… Csend.– Ó. Mintha már rég halottak lennének. – Örömmel vennénk egy jelentést – mondta Hagen. Már a mozgásukon látszik. hogy beszéljen magával. – A Heimenben vagyok – mondta. – Jöjjenek csak – intett Harry. Ahogy a pelyhek leperegtek törzse mellett élettelenül lógó karjáról. hogy kit ért „mi” alatt. – Mit csinált? – Őt gyanúsítjuk Robert Karlsen meggyilkolásával. A recepciós szerint a férfit maga és Rikard hozta be az este. ahogy a férfi felemelkedett a hóból. – Jó éjt. hogy mit mondott a férfi. – Úr Isten! Harrynak feltűnt. Harry arra gondolt. rendben. – Nem mondott semmit – mondta a lány. Pontosan az a csend állt be. tényleg. Mintha automata üzemmódra lennének kapcsolva. – Zavarunk? – érdeklődött Hagen. De nem lehetne. amit Harry annyira szeretett volna elkerülni. Aztán torokköszörülés ütötte meg a fülét és megfordult. . Kéri a telefonszámát? – Igen. Az iroda ajtaja előtt Gunnar Hagen állt David Eckhoff társaságában. A két férfi belépett és elfoglalták az íróasztal túlsó oldalán álló két széket. mint a többi háborús menekült. – Megpróbáltunk letartóztatni egy gyanúsított személyt. – Azt a ruhátlan szerencsétlent? – Igen. mint az alvajárók. hogy a lány szájából egészen másként cseng az általában egy szóba mosódó felkiáltás. – Persze. Addig próbálja meg felidézni. hogy felébresztettem. Igaza volt. – Köszönöm – mondta azután. Harry jegyzetelt. A lány eltűnt. Olyanok. de… – Semmi baj. Esetleg Rikard beszélt vele? – Elképzelhető.

Hagen hosszan meredt a főtisztjére. Eckhoffra nézett. – Épp most akartam odatelefonálni. Egy kicsit morcos a tekintete. Az Ullevål kórház idegsebészeti osztályának folyosóján a The Clash London Colling című számának első négy taktusa csendült fel. A folyosón infúziós állványt tologató. – Nos? – sürgette Hagen kezdődő ingerültséggel a hangjában. Csak egy holdkóros pasas mászkál fel s alá a folyosón. – Mivel feltételezem.– Csak azt akartam még kérdezni… – Rohannom kell – vágott közbe gyorsan Harry. Az állványos férfi dúlva-fúlva továbbcsoszogott. – Mondja. – Olyan gyorsan jöttünk. de egyébként teljesen veszélytelennek tűnik. ahogy csak tudtunk – mondta Martine apja. Harry megköszörülte a torkát. Van esetleg valami elképzelése róla. hogy a hangja azt a benyomást kelti. akkor miért nem lőtte le? – kérdezte Hagen. miközben maguk bementek a szobájába. – Jon? – szólalt meg David Eckhoff. – Hole. hogy mindent az ellenőrzése alatt tart. – Egy tisztet állítottam a szobája ajtajába – válaszolta Harry. abban bízva. persze. holott erről szó sem volt. – De hát ő az Ullevål kórházban van. hogy Jon Karlsent teljes biztonságba helyezte. fürdőköpenyt és fejére lapított hajat viselő férfi szemrehányó pillantást vetett az egyik ajtó előtt posztoló rendőrre. Jó éjt! Letette. – Egyéb történés az este folyamán? . Harry röviden felvázolta a kudarcba fulladt letartóztatási kísérletet. hogy megkérdezzem. mielőtt folytatta: – Vagyis a gyanúsított odakinn mászkált. – Ó. – Túlságosan sötét volt – felelte Harry. aki a mobilhasználat tilalma ellenére felvette a telefont: – Stranden. – De hát ez borzasztó! Mi történt? Harry Hagenre nézett. csak mondja – biztatta Hagen. de nem válaszolt. a járőrkocsit ért lövést és a parkbeli üldözést. – De ha annyira közel volt és egy MP5-ös is volt magánál. mit keresett egy gyilkos mínusz húsz fokban az éjszaka közepén Oslo utcáin? – Azután lejjebb vett a hangerőből. Valami említésre méltó esemény? – Semmi különösebb. minden rendben van-e.

Kezével beárnyékolta a szemét és a csillogó. hogy minden rendben van-e vele? – Az aranyértől eltekintve rendben lévőnek tűnik – válaszolta Stranden. mert a törülköző nedves volt alatta. – Biztos benne? Strandén a párnán fekvő arcra pillantott. Menekült A nap melegen simogatta. Hogy Karlsen úgy alszik. majd el is tűnt.. – Karlsen? Semmi reakció.– Hát. péntek. amikor az ajtó becsukódott mögötte. A vízben szélesen mosolyogva egy férfi gázolt a part felé. – Halló! – Harry Hole távoli kiáltása kiszűrődött a mobilból. A felnőtt férfiak rendszerint sokkal nagyobb zajt csapnak alvás közben. Mintha hiányzott volna valami zaj. mint egy kisgyerek. Apa volt az. mi zavarta annyira. Strandén megköszörülte a torkát és egy kicsit hangosabban megismételte: – Karlsen! Olyan nagy volt a csend odabenn. a farka vitorlaként követte. És miközben őket figyelte. Alighanem épp akkor jöhetett ki a vízből. Biztosan valami édesség. Az arc elé hajolt. hihetetlenül kék Adriai-tenger felé bámult. de még épp ki tudta venni. a szellő mozgatta hosszú fűszálak pedig elégedetten hajladoztak. a Tottenham csúnyán kikapott az Arsenaltól a White Hart Laneben. szólt neki anya. És Grigori. Mellettük egy kiskutya úszott. Túlságosan is nagy csend. egyre többen bukkantak elő a . hogy a fehér párnán egy arc pihen. És volt egy áramszünetünk is. Közelebb ment. a folyosóról beszűrődő fénysáv suhant végig. Mögötte Bobo. mint egy csecsemő. hogy Harry hangja tisztán és hangosan kihallatszott a kezében szorongatott készülékből: – Mi történt? Strandén a füléhez emelte a telefont: – Úgy alszik. majd a vészjósló csendre való tekintettel hozzátette: – Csak vicceltem. – Halló! Tizenhatodik fejezet December 18. Jobban mondva egy bizonyos zaj. A helyiségen egy. „Nézd csak”. hogy a lélegzését ellenőrizze. Odabenn csend volt. Megyek és megnézem még egyszer. – És utánanézett. Tartsa a vonalat! A szobában édeskés szag terjengett. És most már azt is tudta. – És a páciens? – Meg sem mukkant. gondolta.

Narkomán. Ásított egyet és az órára nézett. A bőrdzsekis elbömbölte magát és felemelte a kezét. Egy arc egy párizsi ajtónyílásból. ami majdnem ugyanígy hangzott az anyanyelvén is. A napot egy felhő takarta el és a hőmérséklet hirtelen zuhanni kezdett. Viszont ha pisztollyal kezdené fenyegetni őket. ő pedig nyögve odébbgurult. vigyorogva kitárta a kaput és kifelé menet fenéken billentette. Ahogy ez már lenni szokott Mathias Lund-Helgesen életében. Már nem törődött a mellette elhajtó autókkal. Egy lépcsőházban. hogy a fiú nagyon kötődött az előzőhöz. És vizeletszagú. inkább arról volt szó. hogy nedves. Egy alak hajolt fölé és hatalmasra tátott szájjal ordított valamit. Zsebre dugott kézzel kocogni kezdett lefelé az úton. amit a teste melege felolvasztott. A bőrdzsekis a kapura mutatott. ő pedig átfagyott. Ő védekezően a feje fölé rántotta a karját és gyorsan talpra állt. És hogy még megvan a pisztolya. A kissráccal egyelőre még nem igazán találta meg a hangot. de majd annak is eljön az ideje. a lépcsőfeljáró alatt a padlón. Kezét kívülről a kabátzsebére tette. groteszk maszkká torzultak és fenyegetően grimaszoltak felé. Még mindig teljesen sötét volt. Megnézte az óráját. Lehetett valami megfagyott vizelettócsa a földön. aki eddig az orrát befogva állt. . azután felmegy Rakelhez. Hajnali négy. Megtapogatta a hátát. Hajnali hat. Az ajtó bezárult mögötte. A páciens egy halk köszönömöt mormolva elköszönt.tengerből. Érezte. És átázott. Egyetlen szót ismert fel az áradatból. A vonások felismerhetetlen. Már csak egy óra van hátra a reggeli váltásig és végre hazamehet. Maga alá csinált volna? Nem. Néhányukat jól ismerte. Végigmérte a két férfit. A rúgás újra az oldalát érte. majd hallotta. A másik. az könnyen a nyakára hozhatná a rendőrséget. Alszik néhány órát. A kabátja és a nadrágja is nedves volt. Nem mintha Oleg nem kedvelte volna őt. biztosan belefeküdt. Például Grigori apját. A tárban még két golyó van. A bőrdzsekis mögött egy másik fickó állt és az orrát befogva nevetett. Azután a rövid bőrdzsekit viselő férfi tett egy lépést hátrafelé és felemelte a lábát. Oslóban volt. A maszkok ordítani kezdtek. Az oldalába hasító fájdalomra riadt fel. Mathias LundHelgesen pedig becsukta mögötte az ajtót és lezökkent az íróasztal mögötti székre. A többiekre kevésbé emlékezett. aki most odafönn alszik a hol-menkolleni hatalmas gerendaházban a vastag paplan alatt. ahogy a két férfi feldübörög a lépcsőn.

kérdeznie kellett. jelezvén. hadd legyen ő a következő. csak hogy megtarthassa őt. hogy fájdalomra fog panaszkodni és tablettáért könyörög majd. A férfi nem válaszolt. üres volt. hogy mégsem ő az igazi kettőjük számára. Kivéve azt a férfit. Természetesen az előírások szerint ezt a kérdést csak négyszemközt tehette fel a pácienseknek. – Mi a panasza? – kérdezte Mathias. hogy szerelmes volt belé. ahogy az ilyenkor éjszaka lenni szokott. de Mathias fáradt volt és egyébként is egyre nehezebben viselte. Hajlandó lett volna bármilyenné válni. Mathias odament hozzá és elfintorította az orrát. Az igazi. hogy tudja. Hülyén venné ki magát. – Halló! Akkor legalább azt árulja el. Tulajdonképpen eléggé furcsa. akik drogot vagy pénzt akarnak lopni tőlük: ha felébresztették őket. A férfi csak a fejét rázta és az egyik várakozóra mutatott. milyen is Rakel számára az igazi. csak szorosabbra húzta maga körül a kabátot. ahová napközben az ápolók a soron következő delikvenst szokták leültetni. hogy Mathiasnak feltűnt volna. aki félig nyitott szájjal és a falnak támasztott fejjel aludt egészen a sarokba húzódva. Az orvos elhessegette magától a haszontalan gondolatokat. Ő viszont az akar lenni. hogy nem ő következik. de aztán egyelőre letett róla. Rakel azt válaszolta. hogy nincs benne semmi különleges. azért. Ám ez a rész. Erősen megrázta és tett egy gyors lépést hátrafelé. Legalább annyira biztos. És ha nem pont így fogalmazott volna. hogy miért van itt. De ahhoz. nem valószínű. hogyan képes egy gyerek mindenféle fenntartás nélkül apafigurává és példaképpé tenni egy alkoholproblémákkal küzdő és láthatóan zavart személyt. Nyilvánvalóan drogos. úgyhogy tovább is indult a váróba. Úgyhogy megkérdezte. hogy a bódultság állapotában is meg tudják védeni magukat azoktól. . hogy a narkósok és a részegek folyton elveszik az időt és a figyelmet a többi betegtől. mint az. Hogy mi olyan különleges abban a rendőrben.Ahhoz a rendőrhöz. Rakel talán már így is azt gondolja néha. megnézte a következő páciens nevét a számítógép képernyőjén és kilépett a váróba vezető folyosóra. Azonkívül. a kék kabát és a hullámokban érkező állott vizelet bűze legalábbis erre engedett következtetni. Odakinn öt pillantással találta szemben magát: mind azért könyörgött. hogy szóba hozza Rakelnél ezt a dolgot Oleggel. hogy vele kapcsolatban még soha nem használta ezt a szót. többnyire ütöttek vagy szúrtak. A drogfüggők egy része ugyanis kialakított egy reflexszerű viselkedést. Egy ideje már fontolgatta. A férfi kinyitotta a szemét és meglepően tiszta pillantással nézett Mathiasra.

– Or I’ll call the police. A többi várakozó feléjük fordult. – Leave! – mondta Mathias. A férfi bólintott és lassan feltápászkodott. – Úgy értettem. A 39 40 Nem értem. mint hogy találjon egy ágyat. Hamarosan egy másik beteg foglalja majd el a helyét. Mathias nem mozdult. amelyben korábban Jon Karlsen feküdt. A kaputelefonban kapott instruciókhoz híven a második emeleten megállt. Menjen el! Különben hívom a rendőrséget. A küszöbön egy férfi állt. Menjen innen! Most azonnal! – I don’t understand39 – válaszolta a férfi. majd ellenőrizte. aztán fogta a széken fekvő újságot és az ajtó felé vette az irányt. Hole lassan megcsóválta a fejét. de odakinn még mindig sötét volt. Furcsa volt erre gondolni. Hole. – Hol van? – Elment – válaszolta Stranden. hogy végre kidobják már ezeket innen – jegyezte meg egy hang a háta mögött. Kelet felől már lassan világosodott. – Nem aludhat itt. hogy ki vitte el? És hová? – Az új főnöke telefonált a gyilkossági csoporttól. de úgy érezte. A főtiszt volt az. Stranden rendőrtiszt az idegsebészeti osztály 19-es szobájában állt és a frissen bevetett ágyat nézte. hogy ezért van. – Igen? És ki adott erre utasítást? – A főorvos. Végre. Már nem akarták tovább benntartani. Jon Karlsent pedig az öccse lakásába vitték.40 Mathias maga is meglepődött. hogy szinte vissza kell fognia magát. nehogy felrángassa ezt a bűzlő narkóst a székről. Mathias elgondolkozva bólintott. amíg az üvegajtó be nem csukódott mögötte. – Jó. hogy nem felejtett-e valamit az éjjeliszekrényen.– Ez nem valami melegedő – közölte Mathias. amikor Harry feldobogott az ütöttkopott aszfaltú Gorbitzgatén álló barnásvöröses téglaház lépcsőjén. Autóval. – Negyedórával ezelőtt elvitték. Pillanatnyilag azonban neki sem volt egyéb vágya. Ásított egyet. amibe belefeküdhet. Lehet. Azután elment. Fél nyolcra járt. . – Hagen? Személyesen? – Bizony. Hogy szereti. Talán mert még nem mondta neki elégszer.

hogy az életére törne? Jon felsóhajtott. – Ismer horvátokat? – Csak a menekülteket. – Hm. amikor levelek és egyéb papírok után kutattak. Persze az sem kizárt. hogy Li és Li nagyban hozzájárult az itteni kuplerájhoz. amit az irodája alapján kapott Robert Karlsenről. hogy fél. hogy miért pont itt helyezik el magát? Jon megvonta a vállát. nagyobb biztonságban leszek itt. Mondtak a rendőrök bármit arról. akik nálunk laknak. Az egyik falon egy színes Jézus-kép lógott. – Hm – nyugtázta Harry és végigfuttatta a tekintetét a szobán. – Itt egy számítógép szokott lenni – mutatott Jon az asztalra. – Máson sem gondolkodtam az elmúlt nap folyamán. hogy ideszállítják? – címezte a kérdést Harry az ablaknál álló asztal mellett görnyedő hátnak. De a válaszom továbbra is ugyanaz: fogalmam sincs róla. hogy van kulcsom a lakáshoz. – Vagy máshol Horvátországban? Jon a fejét rázta. Eszébe jutott esetleg bárki.résnyire nyitott ajtóra erősített világoskék táblán Robert Karlsen neve állt fehér betűkkel. – Igen – válaszolta Jon Karlsen és megfordult. hogy mivel a gyilkos ismeri a címemet. egyszobás lakásban uralkodó rendetlenség nem hazudtolta meg azt a benyomását. – Jól aludt? – Nem igazán – mosolyodott el zavartan Jon Karlsen. És az is gyerekkoromban volt. Jézus úgy pont úgy nézne ki. Harry belépett az ajtón és körülnézett. amiről Harrynak hirtelen az jutott az eszébe. Harry odébb költöztetett egy halom képregényt az egyik székről és lezökkent. . – Mondtam nekik. mint Che Guevara. – Megértem. akiről el tudja képzelni. bejött Stranden és halálra rémített. És mivel úgyis üresen áll… Harry megdörgölte az arcát. – Vagyis Gunnar Hagen úgy döntött. A kicsi. hogy ha a töviskoronát barettre cserélnék. – Járt már valaha Zágrábban? – kérdezte Harry. Aztán mire végre elaludtam. amik a nyomozás során esetleg a segítségükre lehetnek. – Azt mondta. – Sosem jutottam messzebb Svédországnál és Dániánál. Jon. – Csak feküdtem és hallgattam a nem létező hangokat.

mielőtt folytatta: – Maga nevezett ki a nyomozás vezetőjének. A reptéri vonat késett. – Erre maga elhelyezi a gyilkos előző áldozatának a lakásában. A hangosbemondó bejelentette a következő állomást.– Mi vittük el – mondta Harry és felállt. – Itt Hole. azt már rég túlléptük. – Ó. hogy a túlórák költségvetéséről is maga dönt. aki történetesen a saját öccse volt. – Délután jövök is vissza. És mindezt azért. Øystein Eikeland. No és az összes repülőgép a földön maradna. – Elment az esze. hogy ha a SAS és a norvég vasúttársaság technikai stábját akár csak egy napra is kicserélnék egymással. – Maga a repülőtérre tart? Harry magában káromkodott. felhívta Gunnar Hagen közvetlen számát. Mostanában ez többször előfordult. – Csak egy villámlátogatás lesz Bergenben. hogy a vonatok elektromotorja annyira egyszerű szerkezet. Meggyőződése volt. – Hallom. a hangosbeszélő pedig nemigen adott rá magyarázatot. hogy megspóroljon néhány százast egy hotelszobán. Harry taxisofőrje és egyetlen kölyökkori barátja. ember? Rajtunk a világ szeme! A sajtó… . hogy a langaléta fiú keskeny vállára tegye a kezét. Miután elhagyta a Lillestrøm előtti alagutat. – A fiú halálra van rémülve – mondta Harry. – Már mennie kell? – El kell érnem a bergeni gépet. egyszer azt magyarázta Harrynak. – Igen. hogy még a kishúga is működésbe tudná hozni őket. értem – mondta Jon és üres tekintettel meredt maga elé. – Most? Harry nyelt egyet. az összes vonat betartaná a menetrendet. – Arra adtam utasítást. – A kórházé volt az első döntés – válaszolta Hagen. Harry három házat számolt meg a fehér földek szélén. hogy Jon Karlsen huszonnégy órás védelmet kapjon és nem arra. Hagen. – Az utolsó pedig az enyém. hogy elvigyék a kórházból. És mint maga is tudja. Harry személy szerint inkább a jelenlegi helyzetet preferálta. de azt nem mondtam. – Lillestrøm? – Hagen hangja meglepetten csengett. Harry erős kísértést érzett.

– Már az igazak álmát aludtad. A szobában sötét volt. Legalábbis akkoriban így gondolta. Azt érezte. mennyire mesterkélten viselkedik. ami még soha nem fordult elő. edzettebbnek tűnt. aki mozdulatlanul állt az ágy végénél és őt figyelte. hogy talán szeretője van. – Már régóta ott állsz? – kérdezte Ragnhild és szorosan maga köré igazgatta a paplant. tompa koppanásokkal ért le a padlóra. – Nem nekem kellett volna beszélnem vele? – kérdezte Ragnhild. Mads hangja valahogy máshogy csengett. – Mads! A frászt hozod rám. A fürdőszoba ajtaja nyitva volt mögötte és a testéről csöpögő víz mély. – Jó reggelt. de most erősebbnek. de nem igazán foglalkoztatta a dolog. . mintha valahogy kiegyenesedett volna. – Tényleg? A férfi láthatólag épp az imént végzett a zuhanyzással. – Csak én is tájékozódni akartam egy kicsit. szinte csipkelődő. És volt valami a tartásában is. A félhomályban egy meztelen alakot pillantott meg. Olyan hosszan. mi lehet ez a hang. ugyanakkor meg is lepődött. hogy már reggel van. Megfordult az ágyban és összerándult. – Jan Petter Sissenerrel vacsoráztam. Mindig is vékony volt. – Ezt hogy érted? Ragnhild megvonta a vállát. Olyan volt. A hálószobájukban azonban nem volt ilyen óra. Jobban megnézte a férfit. amikor Madsszal beszélt: az arcába szökött a vér. És az a kis mosoly… Mads nem szokott ilyen lenni. Úgy látja. Vidám volt. Természetesen már korábban is felmerült benne a gondolat. hogy nem tájékoztatlak teljeskörűen. de nem tudta kitalálni. mechanikus óra ketyegése. – Úgy érzed. mint egy hatalmas. – A tőzsdealkusszal? – Igen. Tényleg sokat változott az utóbbi hónapokban. – Mikor jöttél haza az este? – kérdezte Madstól. Ragnhild zavarában nyújtózott egyet és ásított. – Már megint az a kis mosoly. De ő maga is érezte. – Nem is hallottalak. kedvesem? A férfi hosszan nézte.– Jön egy alagút – közölte Harry és kinyomta a telefont. hogy Ragnhilddal olyasmi történt. Az ingatlanok esetében is. édes – szólalt meg a férfi. – És merre jártál? – kérdezte. Ragnhild Gilstrup lassan ébredezett. hogy jók a piaci kilátások.

. – És mire kellett az a szalag? – Tudod. hogy könnyen lehet. édes. A sarkon befordult a Gøteborggatára. Ujjlenyomatok. DNS. amikor Ragnhild végigsietett a Helgesens gatén. Tudod. – Nem akarták eladni. amik alapján ki lehet deríteni. Mert ha a Milánóban kilencezer koronáért vásárolt gyapjú nem is tudta távol tartani a hideget. De a lényeg. – Én egy szót sem szóltam a folyosóról. leginkább azért. édes? A nap későn ébredt. amit Ragnhild ki nem állhatott. hogy ki járt a lakásban. hogy megtörje azt a különös csöndet. Ráadásul hamarosan azt a drága arcszeszt is magára fogja locsolni. édes. hogy mindent elmondasz nekem. a borotvát pedig a kezében hintáztatta. Ragnhildnak hirtelen szöget ütött a fejébe valami: – De miért vizsgál át a rendőrség egy lakást. ha egyszer a lövés a folyosóról jött? Hallotta. hogy van ez. A park fölött még mindig fagyos ködtakaró gomolygott. az egyik lakás ajtaján rendőrségi szalag volt. A férfi a küszöbön állt és a fehér borotvahabon keresztül rávillantotta sárgás mosolyát. legalább az arcát eltakarta. De képzeld. Hallottál már ilyet? – Nem – kiabálta vissza. Jon lakása. hogy felforgathassák ujjlenyomatokért meg DNS-mintákért. miközben igyekezett az arca elé húzott Bottega Veneta-sálon keresztül levegőt venni. – Igazán szép épület. Mads megfordult és visszament a fürdőszobába. Az egyik lakó azt mesélte. Ez nem történhet meg. már megmondtam. De legalább rendőrautók nem állnak a ház előtt. amiről tudnom kell. még egy házat is megnéztem tegnap a Gøteborggatán. – Belekukkantottam néhány érdekes ingatlanprojektbe – kiabálta utána. hogy az Üdvhadsereg hajlandó lesz engedni az árból a lövöldözés miatt. az Üdvhadsereg egyik épületét. Ragnhild megmerevedett. ki járt a lakásban. Ragnhild hallgatta. Mit gondolsz? – Nem akarják eladni.– Biztos vagyok benne. hogy Mads elzárja a csapot és felpillantott. Ki lehet deríteni. ami a férfi utolsó mondatát követte. a következmények katasztrofálisak lennének. – Sőt. – Én is – kiáltotta vissza Mads. – Te meg miről beszélsz? – kérdezte Mads. a rendőrök lezárják a lakást. hogy valami lövöldözés történt. És miért sápadtál el ilyen hirtelen. ahogy megnyitja a csapot.

A hálószoba csukott ajtajára pillantott és azon tűnődött. Hát persze. előbb azért mégis bekopogtatott és várt néhány pillanatot. ott van a legtöbb nyom. Ahol a legerősebbek az emlékek. ő pedig gyorsan a lifthez sietett. És természetesen ez volt az első alkalom. mintha beleharapott volna. amit csak kapni lehetett. Az ajtófélfára feszített szalag azt jelezte. hogy mindenhol felporszívózzon és minden felületet letöröljön. hogy Jon jelentkezzen újra. hogy ott kellene kezdenie. amikor hirtelen eszébe jutott valami. Egy mozdulattal kirántotta a fiókot. A porszívócső végét a karjához illesztette. Tíz óra volt. Amikor a csatlakozót bedugta a konnektorba. Jon szerette a tisztaságot. hogy a kés menten eltörik.A kulcs belecsúszott a kapu zárjába. Csak néhány perce porszívózott. A kulcs gond nélkül becsúszott. A folyosó üres volt. Nem akart belecsúszni. Megragadta az asztalon heverő papírvágó kést. a zár fölötti résbe dugta és teljes erejét összeszedve a kés nyelére támaszkodott. A másodikban egy telefonkönyv hevert. száraz fa megreccsent. hogy a lakás tele van a nyomaival: hajszálak a tusoló lefolyójában. amelyekben a legbensőbb álmairól és vágyairól vallott. Abbahagyta a porszívózást. ragasztót. ugyanaz a modell. mint az övék. ahol elkeseredetten és lemeztelenített lélekkel azért könyörög. Jon kicseréltette volna a zárat? Visszafojtotta a levegőt. Amikor elrántotta a csövet. If . a porszívó rekedten felbőgött. a legnagyobb teljesítményű porszívó. És amikor már azt hitte. a csövet egy székhez támasztotta. Belépett a lakás jól ismert illatába és azonnal a szekrényhez ment. a karján már ott is volt a nyoma a kezdődő véraláfutásnak. A liftben a szíve már a torkában dörömbölt. Rengeteg volt. hogy a leveleit is megtalálhatják. A harmadik pedig zárva volt. Az elsőktől. 2000 wattos. Az elsőben tollakat. lyukasztót talált. A régi. majd odaszaladt Jon asztalához és nekiállt sorra kihúzgálni a fiókokat. Nem. Azután elővette a kulcsot és a zárhoz közelítette. ruhafoszlányok a szőnyegen és ujjlenyomatok mindenütt. Hafslund Energi. a fiók eleje hosszában végigrepedt és eltört. Az ujjai villámgyorsan lapoztak közöttük. de mindössze a kulcs hegye ment bele. félresöpörte a szilánkokat és a borítékokra meredt. Egy órája van rá. a zár pedig halk kattanással megadta magát és kinyílt. Bankszámlakivonatok. A levelek! Atyaég. hogy a lakásban nincs senki. Egy fekete Siemens volt. teljesen kiment a fejéből. hogy bejelentés nélkül érkezett. megfordította a kulcsot és magában egy gyors imát rebegett. Hosszú ideje nem járt már itt. amelyikben Jon a porszívót tartotta. Olyan volt. Újra megpróbálta. egészen az utolsókig. Csak az járt az eszében. Atyaisten.

A porszívó követelődző bömbölése a levél egyszerű. hogy a munkájával kapcsolatban Robertnek semmilyen külföldi vonatkozású feladata nem volt. – Kösz. Csak akkor vette észre. Tizenkettedikei indulással.Biztosító. letisztult mondatainak abszurd és mégis világos logikáját kivéve mindent elnyomott. fekete aszfaltba kapaszkodó szöges abroncsok zaját a kopár fákkal tarkított. leeresztette a kezét. Mintha hirtelen felnyílt volna a szeme. hogy valójában minden maradt a régiben. Továbblapozott. – Hadd halljam! – Átnéztük Robert Karlsen merevlemezét. Térj a lényegre! – A papírok és a levelek alapján sem bukkantunk gyanút keltő személyekre. hogy a múlté. Azután. Látná. Megkönnyebbülten húzta ki a levelet. sem annak a lépteit. Ez lesz az! A boríték jobb alsó sarkában diszkrét világoskékkel ott állt az alap neve: Gilstrup Invest. sem az ajtó nyikorgását. – Skarre… – vált Harry hangja fenyegetővé. és még aznap délután vissza. Tél Nyugat-Norvégiában. amikor Skarre telefonált. Kinyitotta. újra a szemébe nevetett. Nem tűnik nyaralásnak. „Drága fiam”. Üdvhadsereg. Skarre. A SAS gépe erős nyugati széllökések közepette ért földet Fleslandon. Egy fehér boríték. Minden. hogy nyakon váglak. Nem hallotta sem a kinti forgalom zaját. hogy mindent teljesen más fényben lásson tőle. Egyetlen októberi nap Zágrábban. – Zágrábba – bökte ki gyorsan Skarre. amikor a szagát megérezve felborzolódott a haj a tarkóján. Amikor befejezte az olvasást. – Találtunk valamit. A levél rövid volt. állt a lap tetején. – Rábukkantunk viszont egy kifejezetten figyelemreméltó repülőjegy másolatra – folytatta Skarre. óvatosan hozzátette: – Horvátországba. – Beszéltem a főnökével a Fretexnél. – Hm. Az egyetlen gyanús elem néhány pornóoldalról származó cookie volt. aki most közvetlenül a széke mögött állt. amiről azt hitte. – Azt a te gépeden is találnánk. ázott. Érezte. ahogy a könnyek végiggördülnek az arcán. Mikorra szólt a jegy? – Októberre. de épp elég ahhoz. hova szólt! – Komolyan mondom. – Találd ki. . A Bergen felé tartó taxi ablaktörlői megpróbálták túlsziszegni a nedves. Épp Fyllingsdalenhez értek. aki azt mondta. zöld dombok között vezető úton. mivel Harry nem reagált. mintha eddig vak lett volna és most egyszerre újra látna.

Ennyire szűkmarkúvá vált az évek során? Dehogy. – Hogy találtál meg? Harry nem válaszolt. Harry odahúzott magának egy széket a szomszéd asztaltól. ami miatt egy felnőtt férfi a munkaidő kellős közepén egy kocsmában ül? . amit keresett és elindult az egyik asztal felé. Olyan hely volt. hogy elégedett a munkájával. az asztalok között egy kikopott celeb és egy halász tangózott éppen. Harry kiszállt az autóból a legendás bergeni esőbe. sovány férfi gubbasztott egy üres és egy félig teli söröskorsó társaságában. mialatt elvette a taxisofőrtől a visszajáró négy koronát: mindig is szűkmarkú volt. nem igaz? Általában én szoktam ilyen állapotban rád találni. hogy egy felső kategóriás étterembe csöppent. Az első alkalommal. Nyugodtan megtehette volna. amiről úgy tartották. A Børs kávézó ajtajához sietett. Harry korábban már két alkalommal is járt a Børsben. Odabenn megállt. az instrumentális részeket erősen pörgetett r-ekkel előadott. – Főnök. – Igen. – Vagyis az őrsön járt el a szájuk? Hahaha. hogy a küszöbön álló új dohányzásellenes rendelet vajon mit fog kezdeni az olyan helyekkel. – Møller nagyot kortyolt a pohárból. A piros zakóban köröző személyzet láttán az ember akár azt is hihette volna. idősebb dáma harmonikakísérettel német szerelmes slágereket énekelt. ahol egy magas. másrészt mégis valahogy kívülálló maradt. gondolta aztán. pedig a pincérek valójában félliteres korsónyi söröket és szakállas vicceket szolgáltak fel a nyugdíjas halászokból. hát mi az. Harry hangjára a férfi feje felfelé billent. Bár felkészítette magát. főnök? – Harry. – Harry. egykori haditengerészekből és egyéb tengeri medvékből álló törzsközönségnek. – Különös szerepcsere. – A hang meglepően tiszta és tagolt volt. miközben egy jól öltözött. mégsem tudott hinni a szemének. ütemes trágárságokkal színesítve. Harry pillantása megtalálta. azon töprengett. hogy miért nem mondta meg Skarrénak. amikor itt járt. mint ez itt. Egy sört? Harry áthajolt az asztal fölött: – Mi történt. – Átutazóban? – kérdezte Bjarne Møller. hogy mindig egy szeptemberi délelőttön kezdődik és egy márciusi délutánig tart. ahol egyrészt ösztönösen otthon érezte magát. végigpillantott a helyiségen és azon morfondírozott.Amikor Harry letette. Némi késlekedéssel a szeme is követte a mozdulatot. A kábulat hártyája mögött összezsugorodtak a pupillák.

és a korlát mögül bámultak lefelé arra valamire. De elboldogulok. – Az FSK – ismételte meg Harry. vagy a neje hagyta ott. de van erre egy sokkal pofásabb szó is. A válla rázkódott. – Mi? – Persze nagyon hiányoznak a kölykök. erről egy szó sem áll az önéletrajzában. – Az ivás nem old meg semmit. Hagent 1981-ben vezényelték a csapathoz. ahogy mondják – mondta Møller. Hogy jöttök ki Gunnar Hagennel? – Nos. hogyan fogalmazza meg a kérdést. Harry felsóhajtott. – Járjunk egyet! – javasolta Harry és intett a számláért. – Kari és a fiúk nem jönnek utánam. ami feltehetőleg Bergen volt. na… átmeneti időszak? Ez az. – Mert te és Kari el akartatok válni? – Itt pont olyan sokat esik. mint valami testvériség – bólintott Møller. mint holmi előadó. Harry. Mivel titkosszolgálatról van szó. Gunnar Hagen hét éven keresztül az FSK-nál volt. – Ezért helyeztetted át magad ide? – kérdezte Harry. – Møller csendben nevetett. Ez rendben is van. szinte már teljesen kijózanodott. főnök. Ügyes előadó. – Olyan. – Áthatolhatatlan. hogy borzasztóan erős lojalitás jellemzi. – Úgy hallottam. akik ott szolgáltak? Møller a fejét rázta. . Ez csak amolyan… hogy is hívják. – Egyelőre még nem rúgtak ki. – A katonaság különleges egységénél? – kérdezte Harry elképedve. – Ismersz másokat is. Úgy tűnt. Transz… Nem… Bjarne Møller feje lesüllyedt a korsó fölé. Attól csak rosszabb lesz. közvetlenül az FSK létrehozása után. ne becsüld alá. hogy Kari… – Harry megtorpant.– Vagy kirúgták. Sokkal több. Így döntöttünk. Legalábbis én még nem értesültem róla. hogy kabátja válla lassan megadja magát a jéghideg esőnek. – Vigyázz. – Ez az én szövegem. de semmiféle hangot nem adott ki. Az akkori feladatuk az olajfúrók védelmének biztosítása volt. Huszonöt perccel később Harry és Bjarne Møller még mindig ugyanabban az esőfelhőben állt a Fløien nevű hegyen. Nem tudta. Harry. A város központjából egy ferdére vágott tortaszelethez hasonlító fogaskerekű vonat szállította fel őket a hegyre. – Mi. – Bizony ám. Maga a bűnügyi igazgató mesélte nekem. miközben érezte.

– A pénz. Na. – Az indíték a pénz – mondta Møller és krákogott. Harry még soha nem hallotta Møllert így beszélni. Mindig elvezet a válaszhoz. amiről beszélni akarsz vagy… Továbbra sem érkezett válasz. Mindketten olyan fickók vagyunk. húsz perc alatt oda lehet érni a Fleslandra – mondta Møller. – Tudtad. És ha te nem is tekintesz engem barátodnak. De az a lényeg. menjünk vissza ezzel a konzervdobozzal. hogy most itt vagyok. – Kövesd a pénzt – tette Møller Harry vállára a kezét. Találd meg és kövesd. akkor is valami olyasmi vagyok. miért. ezzel a megkeseredett bizonyossággal. Az ország egyik legnagyobb városának a központjától hat perc fogaskerekűzés után az ember olyan terepre jut. Amikor Harry beszállt a kocsiba. – Elképzelhető – mondta habozva. – Te is. hogy mögöttünk egy igazi hegység fekszik? Egy igazi fjell. – És tedd. a férfi még egyszer hátrafordult és odakiáltott neki valamit. mert tudni akartam. Hogy maga az ember is megváltozik. A városba visszaérve a taxiállomáshoz indultak. Hát nem őrület? Harry megvonta a vállát. – A mohóság és az illúzió. főnök. – Azért jöttem ide. nem ússza meg élve. hogy tehetek-e valamit. akiknek nincs túl sok barátja. amiről szívesen lemondana. – Vagy a franc tudja. Harry Møllerre nézett. de a hangját elnyelte a . – Találd meg a pénzt. – Ilyenkor még. főnök. Møller felsóhajtott: – Ez a nyomorult eső biztosan nem fog elállni. főnök. a csúcsforgalom előtt. – Harry Møllerre pillantott. Harry nagy levegőt vett és nekirugaszkodott: – Te is tudod.– Van valami fejlemény a nyomozásban? Hallottam néhány belső információt. Møller intett és elindult. mintha valami olyasmiről lenne tudomása. Van-e valami. ha az ember pénzhez jut. ahol pillanatok alatt eltévedhet és kész. de még várt a beszállással. de nem kapott semmilyen visszajelzést. A kabátja időközben teljesen szétázott. amit tenned kell. hogy nem vagyok jó a forró kása kerülgetésében. – Még csak indítékunk sincs. Møller megvetően az előttük gomolygó szürke leves felé köpött. Harry bólintott. hogy bármi megváltoztatható. Møller az ég felé emelte a tekintetét. úgyhogy idehallgass.

Hogy milyen máshogy történhetett volna minden. – Így van. És tudta. mint épp most. – Akkor onnan jött vissza. ha a közelben próbálkozik. Egy felborult szék csattant a padlón. Hogy bárcsak inkább a szívére hallgatott volna. – De most jön a legjobb – szólalt meg Halvorsen. Bizonyára attól tartott. nagyon jól tudta. valamivel tizenkettő előtt nyelte be egy bankautomata a Youngstorgetnél. És hogy milyen különös. – A Youngstorget jócskán odébb van a Heimentől – töprengett hangosan Harry. A torkolat és az erős zúgás egyre közeledett a szeméhez. ennek ellenére még soha nem szeretett volna ennyire élni. Mert most végre mindent megértett. – Ma éjjel. – Nem takarta el az arcát. Tizenhetedik fejezet . A sikoltását a Siemens elképesztően egyszerű felépítésű elektromotorjának a bőgése nyelte el. amikor a Heimenben voltunk. Csak egy kicsivel tovább élni. mi az. Ő pedig látta. hogy hívja vissza. és most már azt is tudta. mint az esze. – Az automatát biztonsági kamerával őrzik. hogy még soha nem volt ennyire boldogtalan. Harry kikereste a számát. Megpróbálta összeszorítani a szemhéját. aki arra kérte. hogy lássa. Egy sms várta Halvorsentől. vagy mi? – Egyenesen a kamerába mosolygott. És hogy mi fog történni.forgalom zaja. Ami pedig azt jelzi. – Gyerünk már – sürgette Harry. esetleg kiszagoljuk a szállását a Heimenben. hogy sürgősen pénzre van szüksége. mi fog történni. de az erős ujjak pontosan azt akarták. mint valami filmsztár – mondta Halvorsen. Egyenesen a fekete torkolatba meredt. – Ennek ellenére egészen odáig elgyalogolt. – Megvan Stankic hitelkártyája – mondta Halvorsen. visszakapcsolta a telefonját. Ragnhild Gilstrup Johannesre gondolt. – Igen? Halvorsen tartott némi hatásszünetet. – Beate megkapta a felvételt? – Épp azt bogarássza. ami mindig is sokkal okosabb dolgokat súgott. Mialatt végigsuhantak a Danmarks plasson.

Ezért ment ki a Heimenből tegnap este. a kokainra és a többi drága mulatságra. A helyiség tele biztonsági kamerákkal. És most itt áll egy teljesen lecsupaszított bankszámlával. anélkül. amit már egy jó ideje sejtett: hogy nincs egy vasa sem. kék kabátja túlságosan magára vonja a figyelmet. a pezsgőre. vagy felváltva fürkészték a plafonról belógatott digitális tábla piros számjegyeit és a kezükben szorongatott sorszámot. fáradt szemüket pihentették. hogy hazautazott volna Vegárdsheibe. Két napon belül el kell hoznia a Fokvárosba szóló repülőjegyeket és épp az imént győződött meg arról. A pára mögött mintha a sápadt. neki pedig az volt az érzése.. Egy jókora séta után végül talált egy bankautomatát. Ráadásul már a hitelkártyája sincs meg. amit a kokós bulik.December 18. egyszerűen csak ideje volna már kikerülnie az ördögi körből. erőtlen nap kontúrjai rajzolódnának ki. Tegnap este úgy döntött. A fal mellé tolt padokon ülő emberek köhögtek. ha a hitelkártyáját minden valószínűség szerint figyelik is. amivel már eddig is tisztában volt: hogy bekerítették és újra ostrom alá vették. de a gép egyszerűen elnyelte a kártyáját. azután a túlórák teljesítéséhez szükséges újabb adag kokain jelentett – mert ugye valamiből finanszírozni is kellett ezt az egészet. Tore Bjørgen pedig az egyik ablak mellett lecövekelve. Nem mintha a kilátás különösebben lekötötte volna. vádló tekintete. Nála nem volt sorszám. hogy kicsúsztak a kezéből a dolgok. majd az altatók. Csupán a patika fűtőtestje mellett akart üldögélni. amit az ősszel vásárolt a lakásba. Egy járőrkocsi gördült el az utcán. ahelyett. de mégis hová induljon? Pénz nélkül az összes bárból és kávézóból kihajítják. hogy bármit adott volna annak a megerősítésén kívül. Az utóbbi öt évben mindig Fokvárosban karácsonyozott és szilveszterezett. valamint a nagybácsik és unokatestvérek rosszul . Az arc A gyógyszertárban a pult fölött lógó óra fél tízet mutatott. de úgy érezte. mintha épp életük főnyereményére várnának és minden egyes csilingelés egy új húzást jelezne. Mert hiába dolgozott annyit mostanában. vissza abba a bigott porfészekbe. Igazából nem is arról van szó. hogy talán soha többé nem tud felmelegedni. Éppen az ebéd és a vacsora közötti nyugalmas holtidő volt. az összes elfolyt. mert a személyzet egyre gyakrabban pillantott felé. Kinézett az ablakon. Tovább kellene állnia. Például a rokokó tükörre. hanem mert a fűtőtestek az ablakok alatt helyezkedtek el. A szinte teljesen üres Biscuit pánsípmuzsikában fürdött. ahol csak a szülei néma. péntek. hogy mégis megpróbál pénzt kivenni. Rossz kedve volt. álmodozó tekintettel bámult ki a Karl Johans gatéra.

Csak ebben a pillanatban ismerte fel.41 Tore Bjørgen először a hasonló nevet viselő éjszakai klubra asszociált. És hogy a játéknak potenciális veszteséggel kell járnia ahhoz. Tore Bjørgen a levegőbe szimatolt. – Szállásra lenne szükségem – folytatta a férfi. vigasztalan sötétségét és unalmát napsütésre. valaki. továbbra is angolul. hogy még él. amely reményei szerint nem a konyhából áradt. hogy a rendőrtiszt szerint. de a sötétben Cape Flats viskói között flangálni kifejezetten életveszélyesnek számított. Egészen pontosan a hangjáról. – At the mens room. amit a retináján megjelenő kép okozott. ám intim fizikai kontaktusuk miatt bukkant fel újra. hogy veszélyre van szüksége ahhoz. – Remember me? – folytatta a férfi. Elképesztő. . hogy mit tehet az ember külsejével huszonnégy óra alatt a borotválkozás. elmélyült álmodozása lehetett az oka. egymásnak teljesen ellentmondó reakció kerítette hatalmába: először is a vágy édes bökdösése. Fogalma sem volt róla. Ebben a miliőben aztán bőven talált hasonszőrűeket. az embernek mindig számolnia kell valamennyi rizikóval. miért csinálja ezeket az őrültségeket. hogy Tore Bjørgent két. mint egy piszoár. Tore Bjørgen csak pislogott. a szeme vérben úszott és úgy bűzlött. hogy azt érezze. hogy a férfi a mosdóra gondolt. ami köztudottan a Karl Johans gatén hemzsegő narkósok védjegye. csak annyit tudott. – Hello again – szólalt meg a közvetlenül előtte álló férfi. A férfi nyilvánvalóan a flörtjük és futó. Alig tudott hinni a fülének. Veszélyes játékokra. Valamint az a tény. Ha nem lett volna olyan rutinos pincér. Másodsorban pedig a rémület. Fokvárost decemberben és januárban reklámirodák és filmstábok népe. gondolta. Itt áll előtte valaki. És játékokra. Persze egy olyan helyen. Ő ennek ellenére rendszeresen megtette. hogy egy hidegvérű gyilkos. Talán hirtelen félbeszakított.leplezett utálata várta. a zuhanyzás és az alvás hiánya. vonzó emberekre és pezsgő éjszakai életre cserélte. hogy 41 Emlékszik rám? A férfivécéből. hanem ráadásul borotválatlan is volt. az említett intermezzo kapcsolatba hozható annak a szerencsétlen Üdvhad-sereges fickónak a halálával. hogy érdekes legyen a számára. akit azzal gyanúsítanak. valamint modellek árasztották el. Az álmodozását egy szag zavarta meg. A kedvenc játéka a vakrandi volt. mint Fokváros. Ezért az év utolsó három hetének elviselhetetlen hidegét. Tore Bjørgen arca most bizonyára rosszalló kifejezést öltött volna. Megfordult. Az előtte álló férfi ugyanis nemcsak hogy azt a rémes kék kabátot viselte. aki itt járt. amelyen a férfi egy szappantól csöpögő pisztolyt tart a kezében. de aztán rájött. még az is lehet.

Harry így is tudta. ment. – Nem ismeri fel? . vagyis a gyötrelem házának becézett rendőrségi videoszobáig. gondolta. – És talán a magyarázatot – tette hozzá Beate. bizsergő örömöt. – Biztos benne? – kérdezte Harry. – Valami meglehetősen érdekeset – válaszolta Beate Lønn anélkül. Hát. hogy a szeme vörös a megerőltetéstől. Miért érzi pánik helyett mégis ezt a különös. aki hozzájárul a férfi sikeres kézre kerítéséhez. ahol a főpincér az asztalfoglalások között lapozgatott. majd egyenesen felliftezett a rablási csoport emeletére és végigügetett a folyosókon a House of Painnek. Harry rohanva tette meg az utat a reptéri vonattól Grøndlandon át a rendőr-főkapitányságra. Gyors ujjak futkosását hallotta a billentyűzeten. belerúgott az egyik székbe és káromkodva leült. – Tudok várni. akkor jöjjön Christo Stankic. Látta már elégszer Beatet munka közben. Bjørgen a helyiség másik végébe pillantott. hogy értette volna. – Felkészült? – Ne kíméljen! – Oké. Órákon keresztül mered a vászonra. miközben az agya lassan és kérlelhetetlenül összekapcsolta játékkedvét és a problémájának megoldására kínálkozó lehetőséget. mit keres Beate ezeken a képeken. Tiszta őrültség. – Mit lát? – kérdezte a rövidebbik falra lógatott vetítővászon vibráló képe előtt kirajzolódó sziluettől. A vetítővásznon egy férfi bukkant fel egy pénzautomata előtt. A szűkös. – Dolgoznom kell – válaszolta Tore Bjørgen. Anélkül. Ez a lány territóriuma volt. miközben előre-hátra teker. ablaktalan szobában sötét volt és fullasztó meleg. megállít. miután az a tiszt azt is megemlítette.a nyílt utcán agyonlőtt egy embert. és rohan ki az étteremből rendőr után sikoltozva? Különösen. Miért nem hajít el mindent a kezéből. hogy jutalomra számíthat. – Csupa fül vagyok. míg a megfelelő szavakat keresgéli? – Csak egyetlen éjszakára – nézett rá a férfi. belenagyít a képbe. Vagy hogy mit lát. hogy megfordult volna. élesít. Nyelt egyet és a másik lábára helyezte testsúlyát. – Harry előrebotorkált a sötétben. Tore Bjørgen a férfira nézett. ami a gyomrából kiindulva egész testében megborzongatja.

– Miféle óra volt? – kérdezte Harry. Viszont nem nagyon látom a magyarázatot. A férfi csak állt és hosszan bámulta az automatát. A számlapján az áll. ami előrevinne bennünket. Olyan eltúlzott mosolyfélét. – Becsillogott az üveg – mondta Beate. Látja már? – Nem – mondta Harry teljesen őszintén. Az egyiken épp a kártyát húzza elő. – Látja. Nem. mert ezek nagyjából ugyanabban a szögben mutatják az arcát. A férfi egy kártyát dugott az automatába és várt. – Azért választottam ezt a két képet. . hogy ugyanaz a személy szerepel rajtuk? – Nos. hogy nem ugyanaz a személy. – Nekem nyilvánvalóan semmi tehetségem ehhez. a kék kabátot igen. A férfi a vásznon egyre csak nyomkodta az egyik gombot. Azután a biztonsági kamera felé fordult és vágott egy grimaszt. A két kép között kevesebb mint száz másodperc telt el. Vagy hogy ezt a pasast láttam-e az Aker mellett. – Ügyes kislány. rápillantott az órájára. éppen ez a magyarázat. hogy ugyanaz a személy van-e a képeken. mire a vásznon két kép bukkant fel az imént látott férfiról. a másikon pedig az órájára pillant. hogy nem jut pénzhez – magyarázta Beate. – Várjon egy kicsit – mondta Beate. ami bizonyára pont az ellenkezőjét jelentette. Két újabb kép. ezek szerint látja. még azt sem tudnám megmondani.– Hát. – Most tudta meg. Azután felhúzta a kabátujját. de… – Harry hallotta a zavarodottságot a saját hangjában. – Maga sem?! Ha maga sem látja. – Én sem. – Hát. – De kinagyítottam negatívban. megfordult és eltűnt. A vásznon egy nyakkendős. Beate ujjai körbefutottak a billentyűzeten. akkor ez csak annyit jelenthet. – És itt vannak a Dagbladet fotói az Egertorgetról. rövid hajú férfi képe bukkant fel. majd végül tenyerével rácsapott az automata billentyűzetére. – Remek. – És most jött rá. hogy Seiko SQ50. – De mit? – Itt van a hitelkártyáján szereplő kép – kattintott Beate. hogy a kártyáját sem kapja vissza.

És bár ezek nagyon fontosak. A színészek. csupán a lehetőségek töredékét használják ki. valamit a szem és a száj körül helyezkednek el. sem plasztikai operációra ahhoz. Harag. – Több száz ilyen izom van az arcunkon. álruhára.– Nem – nyugtatta meg Beate. A kép egy bohóc hatalmasra felfújt arcára váltott. És így tovább. És az ujjainkban még nincs is olyan sok izom. – Maga meg mi az égről beszél? – Egy olyan személyről. de még azok az emberek is. hogy a nyomozócsoport minden tagja helyet foglaljon a tárgyalóban. hogy folyton különböző arckifejezéseket öltenek. nevetés és így tovább. – Ezeket az izmokat használjuk arra. – Ez itt egy anatómiai rajz az arcizmainkról – vágott bele Beate. Az orbicularis oculi összehúzásával és nyitásával tudjuk nyitni vagy zárni a szemrést. Ezek a művészek viszont nagyrészt olyan mimikai mozgásokra használják az arcukat. Holott a természet ezeknek az izmoknak a révén több millió lehetőséget kínál nekünk. hogy egyetlen férfit keresünk. szerelem. hogy a maximális mozgásokat kihozzák belőlük. igen. akinek nincs szüksége sminkre. – Ez annyit jelent. ugyanakkor meglehetősen univerzálisak és igazából nincs is olyan sok belőlük. meglepődés. amit az emberek többsége rendszerint már gyermekkorában elveszít. hogy az úgynevezett hipermobilitás jelenségével van dolgunk. Harry megvárta. öröm. gyakorlatilag számtalan arckifejezést. hogy azok párhuzamosan és egymástól teljesen függetlenül tíz különböző feladatot tudnak elvégezni. ami olyan képesség. Beate? Beate bekapcsolta a projektort. A legfontosabb izmok a homlokon. Szakmai körökben visage du pantomimé szindrómának nevezik. Gondoljanak csak bele: a zongoristák például olyan szintre fejlesztik a kapcsolatot az agyuk és az ujjaik izmai között. ami leginkább vörös spagetticsomóra hasonlított. hogy különféle arckifejezéseket hozzunk létre és ezáltal megváltoztassuk a kinézetünket. hogy felemeljük és összehúzzuk a szemöldökünket. azután magához ragadta a szót: – Bebizonyosodott. Ez itt például a musculus frontalis. Egyelőre nevezzük őt Christo Stankicnak. pantomimművészek vagy a bohócok arra edzik az arcizmaiakat. Beate megnyomta a távirányítót. amivel bizonyos érzelmeket közvetítenek. hogy elváltoztassa magát. Akkor mire lehetünk képesek az arcunkkal? . akiknek a munkája abból áll. A vetítővásznon egy csukott szemű arc és egy ábra jelent meg. ami a musculus corrugator superciliivel együtt arra szolgál.

Beate a bankautomata előtt álló Christo Stankicra cserélte a képet. – Sorry – vigyorgott Skarre és elégedetten pillantott körbe. ami az arcok felismeréséért felelős – a fusiform gyrus – már a legkisebb változásokra is borzasztóan érzékeny. – Ez még mindig ugyanaz a Stankic nevű fazon. Néhányan nevettek. Icipici izmok húzódnak össze. akkor mondj nekem egy példát. Ám az apró izommozgások összességének köszönhetően megváltozik az arckifejezés. meg is értetted-e. – A filmet lassítva indította el. Lønn. hogy biztos legyek benne. Harry viszont jól látta. mivel pontosan az a feladata. mint ami az izmok megfeszülésekor történik. Harry észre sem vette. mint tudjuk. hogy az orrcimpái kitágulnak. köszönjük. amiről beszéltem. de ha engem kérdeznek. hé – emelte a kezét védekezően maga elé Skarre. – Hogy nem ismerik fel őket – válaszolta valaki hangosan és érthetően. – De ha már megosztottad velünk az érzéseidet. Két évvel ezelőtt egy ilyen megjegyzés azonnal a földbe döngölte volna a lányt és neki kellett volna felmosni a maradványokat. Ez pontosan ugyanaz az effektus. – Gyakori . – A test izmai. de meggondolta magát. hogy fiziológiai szempontból azonos arcok ezreit különböztesse meg. A science fiction igazán vicces. – Semmi személyeskedés nem volt benne. ott elernyesztett izmoktól felismerhetetlenné válás téma egy kicsit meredeknek tűnik. – Nos. A kép a felvétel utolsó kimerevített kockáján állt. Mégpedig ezzel. Ehelyett feszülten figyelte Beatet. mikor jött be Gunnar Hagen a terembe. Harry először közbe akart lépni. Valóban olyan sokat változik az arc? Nem. – Amikor valaki meghal. beáll a rigor mortis – folytatta látszólag zavartalanul Beate. hogy egy másik emberrel van dolgunk. És mi szokott lenni a tipikus reakció. aztán ernyednek el. – Hahó! Föld hívja Marsot! Harry Magnus Skarre hangját ismerte föl. megmerevednek. Az arcizmok mozgásának ezen finom összehúzódásai mégis azt az érzést keltik bennünk. például valami ilyesmire. amikor a hozzátartozóknak azonosítaniuk kell a holttestet? A kérdést követő csendben csupán a projektor ventilátorának a zúgása hallatszott. így az arcé is. – Maguk talán észre sem veszik a változásokat. – Valójában a kutya sem kérdezett téged – közölte Beate továbbra is pirosan izzó arccal. Harry már előre elvigyorodott. – Hé. Azonban az agynak az a része. akkor ez az itt megfeszített. Beate pedig elvörösödött.

Kérdés? Igen. mivel is állunk szemben. Harry? – Köszönjük. és gyermek. akinek sikerül sokat fejleszteni rajta. De a hipermobilitás egy extrém fokozata gyakran személyiségzavar és/vagy gyermekkorban átélt. – Az én szakterületem csak az arcokra terjed ki. A frontkatonák bennfentes vicce volt a háború után. – Segített ez a dolog lényegének a megértésében. Ezt a képességet nevezik hiper-mobilitásnak vagy visage du pantomime-nek. aki egyáltalán nem tudja elkülöníteni egymástól az arca jobb és a bal felét. – Fogalmam sincs – mondta Harry. Még most is hatott. Mint mindig. egy üzenet várta Rákeltől. hogy addig nem lesz vége a dolognak. . mások esetében vizont velük született képességről beszélhetünk. és hatalmasak a fülei. Skarre? Skarre csak megvonta a vállát. Beate – állt fel Harry. Azzal a lágy. hogy egy őrülttel van dolgunk? – kérdezte Gunnar Hagen. Harry pedig hallotta. hogy ez a képesség erősen genetikai eredetű. Beate kikapcsolta a projektort: – Az arc formálhatósága vagy mozgékonysága nagyon egyénfüggő. amíg nem végzett a munkájával. Ezt a replikát még Rakel apjától hallotta gyakran annak idején. amikor halott katonákat kell azonosítani.probléma háború idején. Van. Li? – És mégis hogy fogunk egy ilyen… teremtményt kézre keríteni? Harry és Beate egymásra pillantott. akkor most már több fogalmunk van róla. Van. Halvorsen itt ül velem szemben. – Hogy mennek a dolgok? – kérdezte Rakel. – Ezzel azt akarja mondani. – Csak azt tudom. Az ismert esetek alapján úgy tűnik. Vagy mi a miénkkel. – Nos. Mint a zongoraművész. amiért egykor bármire hajlandó lett volna. Rakel nevetett. A felesleges agyalást elkerülendő azonnal visszahívta. – Nem.vagy fiatalkorában fejleszti ki magában az ember. Megesik. – Köszönöm – bólintott Beate. hogy néhányan hangosan felnevetnek. gyöngyöző nevetéssel. Hagen megköszörülte a torkát. – Egyedül vagy? – kérdezte Rakel. hogy teljesen biztosak legyenek a dolgukban. szélsőségesen traumatikus élmény hatására is jelentkezhet. emberek. – De természetesen ezt sem zárhatjuk ki. hogy a saját csapattársaiknak is ellenőrizniük kell az elhunyt azonosítóját ahhoz. – A legfelsőbb bíróság irányába – válaszolta Harry. a pszichológiára nem – válaszolta Beate. Amikor Harry visszaért az irodába. megint mások kellő gyakorlással és edzéssel képesek az összes izmukat egymástól függetlenül mozgatni.

– Semmi újdonság az életedben? Harry visszafojtotta a levegőt. amint tudlak. hogy vajon Rakel ironikusan értette-e. – Remek. Azt mondta. hogyan értse. hogy beszélni akar veled. hogy találkoztál Mathiasszal. Harry letette a kagylót. – Igen – vágta rá gyorsan Harry. vagy akarja-e egyáltalán értelmezni a nő hanglejtését. erre soha nem kért volna meg. – És megkért. Feljöhetnél hozzánk vacsorára. – Rakel? – Igen. ez tényleg elég hülyén hangzott. van egy gyilkossági ügyünk és most eléggé felforrósodott a helyzet. jó? – Rendben. – Nem – Harry elmosolyodott a gondolatra. rohannom kell. az. – Igen. – Hallottam. Veled kellene beszélnie. – Oleg beszélni szeretne valakivel – mondta Rakel.Halvorsen felkapta a fejét az egertorgeti események tanúvallomásaiból és hangtalanul tátogott valamit. az jó volna. Add át az üdvözletemet Olegnek. már megint nem voltam egyértelmű. – Egész kedves fazonnak tűnik. És amúgy? A kérdés annyira nem volt odaillő. – Itt vagy még? – Persze – válaszolta Harry. Szünet. – Figyelj. Nem. Nem valakivel. – Igen. Hívlak. Várhat a dolog egy kicsit? Felhívlak. – Szóval… Ráérsz valamelyik este? – Természetesen. Harrynak fogalma sem volt róla. hogy hívj fel? – Nem. – Hozzátok? – Oleghez és hozzám. hogy Harry egy másodpercre eltöprengett rajta. – Kellene? – Oké. ha találok egy megfelelő napot. – Rakel. és? – Bocs. – Hm. – Telnek-múlnak a napok – válaszolta. .

– Hm – dörmögte Harry és tarkóján összekulcsolt kézzel hátradőlt a székben. – De igen. De Sofia… Sofia csak tizenöt éves. leült a rozoga konyhaszékre és megkérdezte Jontól. majd beütögette a megfelelő számot. Skarre? – Nagyon jól tudjátok. hogy Jugoszláviából származik. – Drogot – mondta Halvorsen. egy szerb srác. akiket a parancsnok hozatott ide. Harry dobolni kezdett az asztalon és közben azon töprengett. – „Egy megfelelő napot”? – Csak egy vacsora. Lehet. Oleggel van valami. Harry egy nyitott Bibliával a hasán. horvát kedvese? – Sofia Miholjec? Maga csak viccel! – Igazából nem. hogy volt egy lány. aki Robert után kérdezősködött a kirkeveieni Fretexben. – Mit keresett Robert Zágrábban. Ekkor azonban Halvorsen odanyújtotta neki a telefonkagylót. hogy azzal a titokzatos tervvel kapcsolatos. A főnökasszonya mesélt valami ilyesmiről… – Hívd fel a Fretexet. A férfi kialvatlannak és rémültnek tűnt. az ágyon fekve találta Jont Robert lakásában. de abban a pillanatban kopogtatás hallatszott. hogy szerinte Robert miért utazott Zágrábba. Halvorsen! Mialatt Halvorsen az Arany Oldalakban lapozgatott. hogyan fogalmazza meg. hogy volt-e Sofia nevű. amikor két perccel később letette a kagylót és újra megköszörülte a torkát: – Az egyik szociális munkán lévő rosszfiú. hogy a lány Vukovárról származott. az irodára rátelepedett a csend. majd intézkedett.– Nos? – szólalt meg Halvorsen. emlékszik a lányra. Harry meggyújtott egy cigarettát. de nem biztos benne. Skarre állt az ajtóban. Tud valamit arról. A családja azon vukovári menekültek közé tartozik. Megfordultak. Szerinte Sofiának hívták. – Fogalmam sincs. Mit akart Robert Zágrábban? Halvorsen épp válaszolni akart. – Nem te mondtad. mi a véleményem. Hatékony hölgy. amihez pénzt kölcsönöztem neki. – Stankic hitelkártyáját a hamis útlevél alapján állították ki. Ezek szerint ismeri a lányt? – Sofia az egyik házunkban lakik a Jacob Aalls gatén. Csak annyit tud biztosan. – Az imént hívott bennünket a zágrábi rendőrség – közölte. hogy elégedett Skarréval. fiatal. – Oké. . Skarre? Akiről a boltban azt gondolták. Rue főtörzsőrmester asszony meghallgatta. nekem erről semmit nem mondott. Megköszörülte a torkát. állapította meg Harry.

de egyiknek a karimáján sem látszott tej. Meglehetősen szabálytalanul közvetlenül a Gøteborggata 4. – Maga nem kedveli a lifteket – állapította meg Jon. Húsz perc alatt értek át a másik lakásba. Harry az ajtó mellett maradt.vagy egyéb nyom. hogy a szerkezet mozgásba lendül és a számok tanúsága szerint a lift elindult lefelé. Bementek a lakásba. Harry felpislogott a liftajtó fölötti piros kijelzőre. – Különös – ráncolta Jon a homlokát. Mielőtt megnyomta volna a hívógombot. ahol Jon lakása is volt. hogy elvigyék a lövedékeket – mondta Harry. A padlón sem volt nyoma olvadt hónak. Tudja. megadom magának Sofia családjának a címét. Útközben elhajtottak az öreg. – Oké – pillantott Harry az órájára. – Rendben. ez annyira azért nem szokatlan. Jon válaszolni akart.– És ha a lány volt szerelmes Robertbe? Egy fiatal lány és egy helyes. – A nyombiztosítóink voltak itt. amikor Harry meghallotta. felnőtt fiú. hogy odalenn kinyílik a lift ajtaja. Harry körülnézett. – Maga mondta. hogy a kabin a negyedik emeleten áll. előtt parkolt le. hallották. Már haladtak egy darabot. ami árulkodó lett volna. – Ennyire látszik? Jon elmosolyodott: – Apám sem volt odáig értük. elviszem. Vegyen kabátot és sapkát. Jon a padlóra szegezte a tekintetét. nagyon lehűlt a levegő. de végül nem szólt semmit. menjünk fel a lépcsőn. csupán némi faforgács hevert az asztal . mintha épp az imént járt volna itt valaki. akit Harry messziről felismert. – Szüksége van valamire? Jon körülnézett. és látta. – Olyan. A mosogató szélén két pohár állt. Megkérdezheti tőle magától. majd kisvártatva egy táskával tért vissza. Harry meglepődve nézett rá. Jon pedig bement a fürdőszobába és egy neszesszerrel tért vissza. hogy Robert kedvelte a fiatal lányokat – mondta Harry. ami már megérett a lebontásra. majd elhagyták a Schrøder éttermet is. – Haza kellene ugranom a lakásomba pár ruháért és tisztálkodószerekért. Harry a combjához dörzsölte a tenyerét. Jon eltűnt a hálószobában. – Ha gondolja. ami előtt egy vastag gyapjúkabátot és sapkát viselő férfi állt. – Furcsa szag van – mondta. omladozó Bislett stadion mellett. majd bementek az épületbe és a lift előtt megálltak. Jöjjön.

– Vér – válaszolta Harry. amit úgy tűnt. hogy megint annak a helynek a küszöbén áll. Levette a porszívó közepén lévő műanyag tetőt. hogy képzelje bele magát a gonosz szerepébe. – Van még valakinek kulcsa a lakáshoz magán kívül? – kérdezte Harry. Az akna – Édes Istenem – nyögte Jon és egy szék után tapogatózott. a kedvesemnek. aki a porszívó mellett guggolt és igyekezett egyenletesen lélegezni. – Induljunk – mondta Harry. Felemelte a csövet és belenézett a kör alakú. – Az emberei használták? Harry jól ismerte a helyszínelők eljárásait. amit gyűlöl.előtt.. felfeszítettek. fekete nyílásba. Azután végighúzta a mutatóujját a cső szélén és az ujj hegyére meredt. – Ez egy szem. – Uram irgalmazz – suttogta Jon. Harry megragadta a vastag. Ő viszont egyre gyakrabban vélte úgy. Kiszabadította a sárga porzsákot és kiemelte. amit felporszívózna az ember. de azok közül egyikhez sem volt szükség porszívóra. Harry már sejtette. miközben Harry és Jon a zsák immár padlón szétterülő tartalmára meredt. A műanyag cső végéről hiányzott a porszívófej. puha papírt. hogy ezt a képességet már épp eléggé a tökélyre fejlesztette. Harry a faforgácsot nézte az asztal előtt. – Mi történt itt? Az egy… az tényleg egy… – Igen – mondta Harry. – Mi az? – kérdezte Jon. Súlytalanul emelkedett a plafon felé. Tizennyolcadik fejezet December 18. – Theának. Jon habozott. Végigfutott a hátán a hideg. A hely. hogy valójában ez számára a kínok szobája. mint a szellem a lámpásból. A zsák annyira tele volt. de amelyen mégsem bír kívül maradni. – Miért van ott a porszívóm? – mutatta Jon. – Nézze meg. . – Mit csinál? – kérdezte Jon. hogy már majdnem szétrepedt. péntek. hogy be van-e zárva az ajtó. Közben pedig arra gondolt. A zsák kiszakadt és a finom. fekete porfelhő úgy szállt felfelé. Az lenne az első. Sejtette. De ő nem kezdene el itt csak úgy porszívózni. ahol folyton arra kényszerítik. Azután odament a készülékhez. ami alighanem a fiók elejéről hullhatott oda.

Mindenesetre nekem itt most dolgom van. mint egy matt üveggolyó belseje. amióta együtt vagyunk Theával. Mit követtem én el. A véres hátsó oldalon Harry meg tudta különböztetni az ínakat és a vastag. mint egy partra vetett. Jon. hogy a mennyezeti lámpa fénye a pupillára essen. Harry? Miért történik ez velem? – Nem tudom. hogy hátrafordult volna –. Jon hevesen bólogatott. akkor menjen át oda. – Szokatlanul világoskék írisz – állapította meg Harry. hogy pikáns részleteket meséljen az öccséről. Jon lehajtott fejjel ült az egyik konyhaszéken. Zárkózzon be és rajtam kívül senkinek ne nyisson ajtót. – Nem értett meg. véres üvegmedúza. – Idehallgasson. – Ragnhild Gilstrupnak hívják. a látóideget. A por hozzátapadt a fehér felülethez. de hirtelen megtorpant: – Harry? – Igen? – Muszáj. szinte türkizszínű írisz úgy csillogott. Harry lassan bólintott. fehér féregszerű kis csapot. Harry hallotta. nem tudom. – És hogy kerülhetett ide a szeme? – Fogalmam sincs. Harry – mondta Jon. Ő… mi… itt szoktunk találkozni. Senki másnak nincs ilyen szeme. – Van kulcsa Thea lakásához? Jon bólintott. – Akkor nincs baj. Egy kissé oldalra húzta. – Ragnhild Gilstrup házas volt. mivel az izmok már nem tartották kör alakú formáját. Megfordult. Harry előhúzott egy tollat a zakója zsebéből és óvatosan megfordította vele a szemet. Arra nem kényszeríthetem. – Valaki ismerős? – Nem. – Szóval. A pupillát keretező világos. egy nő – igyekezett segíteni Harry. anélkül. fekete és szétfolyó volt. – … kénytelen leszek kipréselni magából az igazságot. – Én… ez a nő… – Jon hangja elcsuklott. de erről itt… – Harry a véres szemgolyóra bökött. Jon – mondta Harry. – Nem! – robbant ki Harryból. Jon a bejárati ajtó felé indult. hogy kiderüljön ez a dolog Ragnhildról és rólam? Azóta nem találkoztam vele. – Visszamehetek az Ullevålsveienre. én… nem tudom. ami nagy. kemény belső maggal. Lakáskulcsa is volt.A szemgolyó úgy festett. továbbra is lehajtott fejjel. . ahogy Jon levegő után kapkod a háta mögött. de a legfontosabb. – Oké. hogy magát elvigyük valahová. de őszintén szólva nem valami nagyágyú. Az állaga puhának tűnt. mennyi gyakorlata van a hazudozásban.

– A nyolcadik parancsolat? – A tizedik – mondta Jon. – Nem hinném, hogy titokban tudom majd tartani, Jon. Jon döbbent arccal nézett Harryra. Azután lassan megrázta a fejét. – Mi az? – Nem hiszem el, hogy ezt mondtam – ingatta a fejét Jon. – Ragnhild halott, én meg csak arra tudok gondolni, hogy a bőrömet mentsem. Jon szemébe könnyek szöktek. És egy védtelen pillanatra Harryt tiszta, őszinte együttérzés öntötte el. Nem úgy, ahogy az áldozattal vagy a hozzátartozókkal érez együtt az ember, hanem ahogy azokkal szokás, akik egy szívbe markoló pillanatban felismerik saját nyomorult emberségüket. Sverre Hasvold olykor megbánta, hogy a kereskedelmi tengerészetet házmesterségre cserélte a Gøteborggata 4. szám alatti vadonatúj bérházban. Különösen a maihoz hasonló fagyos napokon, amikor azzal csengettek be hozzá, hogy már megint eldugult a hulladékledobó akna. Ez nagyjából havi rendszerességgel fordult elő, az oka pedig igen egyszerű volt: az emeleteken lévő ledobónyílások mind pontosan akkorára voltak méretezve, mint maga az akna. Ebből a szempontból a régi bérházak tényleg sokkal jobbak voltak. A harmincas években, az első ledobóaknák megjelenésekor ugyanis az építészek még értették a dolgukat, és a ledobónyílásokat kisebb átmérőjűre képezték ki, hogy az emberek nehogy olyan dolgokat gyömöszöljenek a ledobóba, ami az aknában elakadhat. Manapság meg már csak a design és a megvilágítás meg a többi földi hívság számít. Hasvold kinyitotta a harmadik emeleti szemétledobót, bedugta a fejét és felkattintotta a zseblámpát. A fény megcsillant odalenn a fehér szemeteszsákokon, és Hasvold megállapította, hogy a dugulás szokás szerint az első emelet és a földszint között lesz, ahol az akna egy hangyányit még tovább szűkül. Benyitott a pincében lévő szeméttároló helyiségbe és felkapcsolta a villanyt. Odabenn olyan hideg és nedves volt a levegő, hogy a szemüvege azonnal bepárásodott. Megborzongott, azután megragadta a csaknem három méter hosszú vasrudat, amit pontosan e célból tartott a fal mellett. Még egy kis műanyag labdát is erősített a végére, nehogy kiszúrja a szemeteszsákokat, amikor az aknában kotorászik. Az akna nyílása csepegett, a cseppek apró puffanással landoltak a szemeteskonténerben lapuló zsákokon. A házirendben világosan benne volt, hogy a ledobóba kizárólag száraz szemetet szabad dobni, méghozzá jól lezárt zsákokba csomagolva, de az emberek – még ezek

az úgynevezett keresztények is, akik ebben a házban laktak – fütyültek az ilyesmire. Tojáshéj és tejeskarton ropogott a talpa alatt, amikor bemászott a konténerbe és a pince plafonjába vágott kör alakú nyílás alá lépett. Felkukucskált a lyukba, de a sötétségen kívül semmit sem látott. Feldugta a nyílásba a vasrudat. Arra számított, hogy majd a szokásos puha masszába ütközik a vége, de a rúd ehelyett valami kemény anyagba ütődött. Határozottabban megnyomta, de nem történt változás. Úgy tűnik, ezúttal valóban szorosan beékelődött valami. Elővette az övébe dugott zseblámpát és az aknába világított. A szemüvegére rácsöppent valami, és mivel semmit nem látott tőle, káromkodva letépte magáról és kék kabátjába törölte, miközben a zseblámpát a hóna alatt szorította. Majd kissé oldalra lépett és rövidlátón újra fölfelé hunyorgott. Meghökkent. A zseblámpát egyre magasabbra emelte, és a fantáziája dolgozni kezdett. Meresztette a szemét, a szíve meg mintha akadozott volna. Hitetlenkedve tette vissza az orrára a szemüveget. Azután a szíve egy teljes ütemet kihagyott. A vasrúd végigkaparta a falat, majd csörömpölve a padlóra esett. Sverre Hasvold azon kapta magát, hogy a konténerben ül és hogy a zseblámpa becsúszott a szemeteszsákok közötti rések egyikébe. A két combja között kilátszó szemeteszsákra egy újabb csepp puffant. Úgy lökte magát hátra, mintha maró sav lenne. Azután feltápászkodott és menekülőre fogta. Friss levegőre volt szüksége. Látott már egyet s mást a tengeren, de ez itt, ez… nem volt normális dolog. Az ilyesmihez teljesen betegnek kell lenni. Feltépte a kaput és kibotorkált a járdára, anélkül, hogy akár az odakinn ácsorgó, két magas férfi látványa, akár a dermesztő hideg eljutott volna a tudatáig. Szédelegve és levegő után kapkodva támaszkodott a falnak és előrángatta a telefonját. Majd tehetetlenül meredt rá. Már jó néhány évvel ezelőtt megváltoztatták a segélykérő vonalak számát, hogy könnyebben meg lehessen jegyezni őket, de most természetesen csak a régiek jutottak az eszébe. Ekkor fedezte fel a közelében állókat. Az egyik mobiltelefonon beszélt, a másikukban azonban az egyik lakót ismerte fel. – Elnézést, nem tudja, hogyan kell hívni a rendőrséget? – kérdezte Hasvold. A hangja olyan rekedt volt, mintha órákon keresztül ordítozott volná. A lakó gyorsan a mellette álló férfira pillantott, aki egy hosszú pillanatig a házmestert tanulmányozta, majd ezt mondta a telefonba: – Várj csak, lehet, hogy nincs is szükségünk Ivánra és a kutyás járőrre. – A férfi leeresztette a telefont és Sverre Hasvoldhoz fordult:

– Hole főtiszt vagyok az oslói rendőrségtől. Hadd találjam ki… Tore Bjørgen a Vestkanttorget közelében fekvő lakás hálószobaablakában állt és a hátsó udvart nézte. Odakinn majdnem olyan csönd volt, mint benn a lakásban, egyetlen gyerek sem rohangált ordítozva a hóban. Nem csoda, hiszen borzasztóan hideg és sötét volt kinn. És különben sem látott már évek óta gyerekeket játszani a hóban. A nappaliból behallatszott a hírolvasó hangja, aki hidegrekordra figyelmeztetett és arról számolt be, hogy a szociális miniszter intézkedéseket akar eszközölni arra vonatkozóan, hogy a hajléktalanok mindegyike tető alá kerüljön, és hogy az egyedül élő időseket rábírják, hogy tekerjék fel a fűtést az otthonukban. És hogy a rendőrség egy Christo Stankic nevű horvát állampolgárt keres, a nyomravezetőnek pedig jutalmat ajánlanak fel. Összeget nem említett, de Tore Bjørgen úgy vélte, hogy egy fokvárosi repülőjegyre és a háromhetes ott-tartózkodásra bőven futja belőle. Tore megtörölte az orrcimpáját és a kokain maradványait az ínyébe dörgölte. Így legalább a pizza íze is eltűnik a szájából. A Biscuitben azt mondta a főnökének, hogy fáj a feje és korán hazaindult. Christo – vagy ahogy bemutatkozott, Mike – a Vestkanttorget egyik padján várta, ahogy megbeszélték. Christónak láthatóan ízlett a Grandiosa mirelit pizzája, pillanatok alatt betörölte, anélkül, hogy a tetejére szórt, tizenöt milligrammnyi összemorzsolt Stesolid ízét észrevette volna. Tore Bjørgen az alvó Christóra pillantott, aki meztelenül, hason feküdt az ágyában. Christo légzése labdával kipeckelt szája ellenére mély és egyenletes volt. Meg sem moccant, miközben ő elrendezte a kis kompozíciót. Tore a nyugtatótablettákat egy ideges narkóstól vette az utcán, közvetlenül a Biscuit előtt, tizenöt koronáért. És a többi holmi sem került sokba. A kéz- és a lábbilincshez, a szájlabdával ellátott fejhámhoz és a fényes análgolyófüzérhez egy úgynevezett kezdőcsomagban jutott hozzá a neten, potom 599 koronáért. A paplan a padlón hevert, Christo feje pedig izzott a gyertyák táncoló fényében, amelyekkel Tore rakta tele a szobát. Christo teste fordított Y-t formázott a fehér lepedőn. Összekötött kezei Tore masszív sárgaréz ágyának a fej felőli rácsához, szétfeszített lábai pedig az ágy másik végének két széléhez voltak erősítve. Tore egy párnát ügyeskedett Christo hasa alá, hogy a hátsója magasabban legyen. Tore lecsavarta a vazelines doboz tetejét, mutatóujjával belenyúlt, majd a másik kezével széthúzta Christo farpofáit. És megint arra gondolt, hogy ez

voltaképpen visszaélés. Aligha lehetne másként nevezni. És a gondolat, sőt, már maga a szó is, begerjesztette. Bár nem volt róla meggyőződve, hogy Christónak túlságosan ellenére lenne, ha egy kicsit eljátszadoznának vele. A jelek eléggé homályosak voltak. Ettől függetlenül egy gyilkossal játszadozni nem volt éppen veszélytelen. Inkább borzongatóan izgató. De nem észvesztően. Végül is az alatta lévő férfi élete végéig rács mögött ül majd. Lepillantott a saját erekciójára. Azután kivette a dobozból az análgolyókat, erősen megrántotta a nejlonzsinór két végét, amin gyöngysor módjára sorakoztak a golyók: a legelső kicsi volt, de egyre nőtt a méretük, a legnagyobb akkora volt, mint egy golflabda. A használati utasítás szerint a golyókat a végbélnyílásba kell vezetni, majd lassan ki kell húzni, a maximális stimuláció érdekében. A golyók különböző színűek voltak, így ha az ember nem tudja, mi is az az análgolyó, könnyen egészen másnak gondolhatja. Tore rámosolygott a legnagyobb golyóban felbukkanó eltorzult tükörképére. Apa bizonyára meglepődik majd egy kissé, amikor kicsomagolja a karácsonyi ajándékot, amit Torétól kapott, aki szeretettel gondol rá Fokvárosból és reméli, hogy az ajándék igazán szép dísze lesz majd a karácsonyfának. A vegárdsheii rokonságnak pedig sejtelme sem lesz, miféle golyók csillognak majd az orruk előtt, miközben énekelve és kötelességtudóan egymás kezét szorongatva a karácsonyfa körül táncolnak. Vagy hogy ezek a golyók korábban hol fordultak meg. Harry levezette Beatet és két asszisztensét a pincébe, ahol a házmester beengedte őket a szeméttárolóba. Az egyik asszisztens újonc volt, egy fiatal lány, akinek a nevére Harry pontosan három másodpercig emlékezett. – Ott fent – mutatta Harry, mire a másik három, fehér méhészruhához hasonlító védőöltözékében óvatosan a nyílás alá lépett, fejlámpájuk fényét pedig elnyelte az akna sötétje. Harry az új asszisztenst figyelte. Arra várt, mi lesz a lány reakciója. Amikor a visszajelzés megérkezett, Harrynak a korallok jutottak az eszébe, ahogy ösztönösen összehúzódnak, amikor a búvárok megérintik őket. Beate viszont csak alig észrevehetően megrázta a fejét, mint valami vízvezeték-szerelő, aki épp egy közepesen súlyos csőtörést mér fel. – Enucleatio – közölte. A hangja visszaverődött az aknából. – Jegyzetelsz, Margaret? Az asszisztensnő légzése felgyorsult, miközben toll és jegyzetfüzet után kotorászott a méhészruha alatt. – Parancsol? – érdeklődött Harry. – A bal szemgolyót eltávolították. Margaret?

– Megvagyok – mondta az asszisztens és felírta. – A nő fejjel lefelé lóg, feltehetően beszorult az aknába. A szemüregből kevés vér csöpög, a belsejében néhány fehéres sávot látok, valószínűleg a koponya belső része lesz, ami átcsillan a szöveten. A vér sötétvörös, vagyis egy ideje már koagulált. Ha az igazságügyi orvosszakértők befutnak, majd ellenőrzik a hőmérsékletet és a merevedést. Túl gyors? – Dehogy, minden rendben – rázta a fejét Margaret. – A negyedik emeleti nyílás környékén vérnyomokat találtunk. Ez ugyanaz az emelet, ahol a szemgolyó előkerült, vagyis a holttestet minden valószínűség szerint ott préselték be az aknába. A nyílás meglehetősen szűk, innen is látszik, hogy a jobb váll kificamodott. Ez bekövetkezhetett akkor, amikor belepréselték az aknába, de akkor is, amikor elakadt. Ebből a szögből nehéz eldönteni, de mintha kék foltokat látnék a nyakán, ami arra utal, hogy megfojthatták. Az orvosszakértő majd megnézi a vállát és megállapítja a halál pontos okát. Parancsoljon, Gilberg. Beate oldalra húzódott, férfi kollégája pedig néhányszor bevillantott az aknába. – Mi az a sárgásfehér anyag a szemüregben? – kérdezte. – Zsír – felelte Beate. – Pakolják ki a konténert és nézzenek utána, találnak-e valamit, ami az áldozattól vagy az elkövetőtől származhat. Utána a kinti tisztek segítenek magának kiszedni a testet. Margaret, te velem jössz. Kimentek a folyosóra, Margaret pedig automatikusan a lifthez lépett és megnyomta a hívógombot. – Gyalog megyünk – szólt oda neki Beate könnyedén. Margaret elképedve bámult rá, azután elindult a két idősebb kolléga után. – Hamarosan ideér három emberem – mondta Beate, mintegy válaszként Harry ki nem mondott kérdésére. Annak ellenére, hogy Harry kettesével szedte a fokokat hosszú lábaival, az aprócska lány gond nélkül lépést tartott vele. – Tanúk? – Egyelőre semmi – válaszolta Harry. – De három tiszt már elkezdett körbejárni és minden lakásba becsöngetnek az épületben. Utána pedig a szomszéd lépcsőházakba is. – Van náluk fénykép Stankicról? Harry oldalra pillantott, hogy felmérje, a lány csak ironizál-e. De nem, teljesen komolyan gondolta. – Mi a legelső benyomása? – kérdezte tőle. – Férfi – válaszolta Beate. – Azért mert az illetőnek elég erősnek kellett lennie ahhoz, hogy átpréselje a testet a ledobó nyílásán?

– Talán. – Más is van? – Harry, van bármi kétség afelől, hogy ki csinálta? – sóhajtotta Beate. – Igen, Beate, van. Már csak elvből is kell, hogy legyen, amíg nem tudjuk biztosan. Harry Margarethez fordult, aki már levegő után kapkodott mögöttük. – És a maga első benyomása micsoda? – Mi? Befordultak a negyedik emeleti folyosóra. Jon Karlsen lakásának ajtaja előtt egy testes férfi állt, aki tweedkabátja alatt ugyanolyan anyagból készült öltönyt viselt. Láthatólag rájuk várt. – Arra lennék kíváncsi, hogy mit érzett, amikor belépett a lakásba – magyarázta Hary. – És amikor belenézett az aknába. – Hogy mit éreztem? – kérdezett vissza Margaret zavart mosollyal. – Igen, hogy mit érzett! – hangoskodott Aune és kinyújtotta a kezét, amit Harry azonnal megragadott. – Nyissák ki a fülüket és okuljanak emberek, mert a méltán híres Hole evangéliuma következik. Mielőtt belépnek egy tetthelyre, ürítsék ki az elméjüket, váljanak szótlan, újszülött gyermekké és készüljenek föl a szent első benyomásra, azokra a fontos első másodpercekre, melyek az egyetlen esélyüket jelentik arra, hogy tisztán lássák, mi történt, még mielőtt a tények káosza menthetetlenül magába szippantja magukat. Egészen úgy hangzik, mint valami szellemidézés, nem? Igazán elegáns öltözék, Beate. És ki az elbűvölő kolléganője? – Ő itt Margaret Svendsen. – Ståne Aune – válaszolta a férfi, majd megragadta Margaret kesztyűs kezét és csókot lehelt rá. – De kedvesem, magának gumiíze van! – Aune pszichológus – tette hozzá Beate. – Ő szokott segíteni nekünk. – Ő szokott megpróbálni segíteni maguknak – pontosította Aune. – Sajnos azt kell, hogy mondjam, a pszichológia olyan tudományág, ami még mindig gyerekcipőben jár és még ötven-száz évre van szükség ahhoz, hogy valóban megbízható eredményeket mutassunk fel. És mi a válasza Hole főtiszt kérdésére, kedvesem? Margaret esedező pillantást vetett Beatere. – Én… nem tudom – nyögte. – Az a dolog a szemével elég undorító volt. Harry bedugta a kulcsot a zárba. – Tudod, hogy nem bírom a vért – figyelmeztette Aune. – Képzeld azt, hogy üvegszemet látsz – válaszolta Harry, majd kitárta az ajtót és oldalra lépett. – Csak a műanyagra lépj és ne nyúlj semmihez.

Aune óvatosan a padlót keresztülszelő, fekete műanyagzsákokból leterített ösvényre lépett. Leguggolt a szem mellé, ami még mindig a porszívó mellett feküdt, mostanra azonban már szürkésen csillogott. – Ezt úgy hívják, hogy teljes enucleatio – mondta Harry. Aune felvonta a szemöldökét. – Amit egy porszívóval hajtottak végre? – Lehetetlen csupán egy porszívó segítségével kiszívni valakinek a szemét – mondta Harry. – Az elkövető csak azután használta a porszívót, hogy előtte az ujjaival rásegített a dologra. A látóideg és ezek az izmok eléggé masszív dolgok. – Hogy miket nem tudsz, Harry… – Egyszer letartóztattam egy nőt, aki a fürdőkádba fojtotta a gyerekét. Az asszony aztán a vizsgálati fogságban kitépte a saját szemét. Az orvos akkor beavatott egy-két dologba. Hallották, hogy a fiatal asszisztensnő levegő után kapkod mögöttük. – Egy szem eltávolítása önmagában még nem okoz feltétlenül halálos sérülést – folytatta Harry. – Beate szerint a nőt valószínűleg megfojtották. Mi az első gondolatod? – Egyértelműen olyan személy követte el, akinek megborult az emocionális vagy a racionális ítélőképessége – mondta Anue. – A csonkolás mindenképpen kontrollálatlan elmére utal. Annak persze abszolút praktikus okai is lehettek, hogy az elkövető a szemétledobóba hajította a holttestet… – Aligha – rázta meg a fejét Harry. – Ha az lett volna a célja, hogy a hullát ne fedezzék fel egy ideig, akkor okosabb lett volna az üres lakásban hagyni. – Az ilyen esetekben gyakran többé-kevésbé tudatos szimbolikus cselekményről van szó. – Hm. Eltávolítja a szemet, a többit pedig hulladékként kezeli? – Igen. Harry Beatera nézett. – Ez alapján nem tűnik profi gyilkosnak. Aune megvonta a vállát: – Vagy csak egy dühös, profi gyilkos. – A profiknak általában megvan a maguk bevált módszere. Christo Stankicé idáig az volt, hogy egyszerűen lelőtte az áldozatait. – Lehet, hogy szélesebb a repertoárja – mondta Beate. – De az is lehet, hogy az áldozat meglepte, amikor itt tartózkodott a lakásban. – Elképzelhető, hogy azért nem akart lőni, mert azzal felverte volna a szomszédokat – szólalt meg Margaret. Mind a hárman a lány felé fordultak, aki ijedten elmosolyodott: – Úgy értem… talán nyugalomra volt szüksége. Lehet, hogy keresett valamit.

Egy negyed . A kezét megbilincselték. amit egy fekete labda tömött be. Felébredt. A bilincseket összekötő lánc például arra lett kiképezve. A fején pedig volt valami. hogy most beteg legyen. maga felé rántotta a karját és nyüszített a fájdalomtól. érezte. amikor a bilincs a hüvelykujja mögött felhasította a bőrt. Az apjától azt tanulta. melyik irányból ütközik majd a lehető legkisebb ellenállásba. – Csak egy kis émelygés – mondta a lány. Tudni kell. Vasrudak. Amikor megpróbált megmozdulni. Az ágyrács egyik rúdjához nyomta az egyik karperechez legközelebb eső láncszemet. Sikoltani szeretett volna. Megértette? A lány válaszképpen rejtélyesen elmosolyodott. Felemelte a fejét. és ahelyett. A nappaliból egy hang ütötte meg a fülét. – Halló. Válaszképpen pedig mindössze feltételezések tömege. A tükörre meredt. – Nos. Úgy nézett ki. mint a sperma. – Rengeteg kérdés. milyen jellegű és milyen irányú terhelést visel el. hogy hangzik? – kérdezte Aunéhoz fordulva. Az egyik szíj keresztbe futott az arcán végig a szája fölött. aminek a másik vége a farpofái között tűnt el. Visszaengedte a fejét a párnára és behunyta a szemét. Hallotta. Volt valami a szájában. csavarni kezdte. Bilincs. a combjai között egy zsinór feküdt. de tudta. Harry megkérdezte Beatetől. hogy az ember legyen tisztában azzal. hogy a végtagjait erősen megkötözték. A lepedőn. – Mint maga a pszichológia – felelte Aune. azután csend lett. hogy a másik a telefonba beszél a nappaliban. hogy Beate hirtelen hevesebben kezdi szedni a levegőt az orrán keresztül és még a szokásosnál is sápadtabb. A hasán pedig valami fehér anyag csillogott. – Igen? Megtiltom. Testét és fejét egyaránt átjárta a fájdalom. Megpillantotta magát az ágy végében álló tükörben. ami leginkább egy kantárhoz hasonlított. Azután elfordította a kézfejét. hogy az ujjai belekapaszkodhassanak a bilincset összekötő láncba. hogy minden anyagnak megvan a maga gyenge pontja. A vas-hajlítás művészetének pedig az a lényege. Kinyitotta a szemét és a fehér plafonon táncoló fényt nézte maga fölött. Politi? Politi? Police? Rendőrség? Fellökte magát az ágyban. mi milyen erős. Meztelen volt és gyertyák vették körül. hogy minden rendben van-e.Harrynak feltűnt. a bokáján pedig fekete mandzsettaszerűség volt. Fázott. hogy a karpereceket ne lehessen elszakítani egymástól. hogy széthúzta volna. hogy a labda minden ezirányú próbálkozásának gátat szabna. Amikor kiértek az épületből.

hogy ne fedje fel magát rögtön. hogy már-már groteszkké válik a végeredmény. – Halló? – szűrődött be a hang a nappaliból. hogy ez volt az. ezért veszít mindig. – Tore hangja egyre határozottabb lett. – Ügyelet. Itt csak az akaratnak van helye. szóval azért a fickóért. – Előbb tudnunk kell… – Itt van a pasas. hogy óvatosságának hála. – Közelebbről? Tore nyelt egyet. de a keze lecsúszott a láncról. . Tore Bjørgen türelmetlenül dobolt ujjaival a gyöngyszürke kagylóberakással díszített rokokó tükör alatt álló asztalkán. Christo Stankicnak hívják. Nagy levegőt vett.fordulat után a lánc a rácshoz szorult. – A segítségükre lehetek. hogy a rokokó szót valójában gyakran használták lekicsinylő értelemben. hogy elhatározza. Több jó oka is volt rá. A rendőrség központjában először megpróbálták a gyilkossági csoporthoz kapcsolni. Én a… A jutalomról lenne szó. de meg sem moccant. ez egy gyilkos! Ráadásul veszélyes. A lánc megcsörrent a rácson. A saját szememmel láttam egy pisztollyal a kezében az étteremben. Tore csak később kezdte kapisgálni. tudta például. hogy megkötözött valakit? – Ember. Újabb kísérletet tett. – Kivel beszélek és honnan telefonál? – Tore vagyok. A vasnak nincsen akarata. a rendőrség ügyeletének a kijelzőjén most is az „ismeretlen szám” felirat villog. Behunyta a szemét és maga elé képzelte apját a rövidujjú ingben. jelezvén. de miután senki nem válaszolt a csengetésre. Hangokat hallott a hálószobából. most az ügyelettel próbálkozott. ami végül a felé billentette nála a mérleg nyelvét. ami látni engedte hatalmas alsókarját. hogy a tizenkétezer koronás tükör árát ki tudja pengetni. hogy a stílusirányzat olykor akkora túlzásokba esik. Ezek szerint mégsem a Stesolid a leghatékonyabb altatószer. kölcsönt vesz fel azért. Az újságban láttam a nevét. A… na. – Azt mondja. Oslóból. Megpróbálta tovább csavarni. – Igen. A régiségkereskedő azt mesélte neki. Méghozzá jó erősen megkötözve. aki lelőtte azt a pasast az Üdvhadseregtől. – A mély és nyugodt hang megijesztette. amint az építkezésen egy csokor vas előtt állva ezt súgja a fiának: – Ne törődj a kétségekkel.

– Halló? – mondta a hang a telefonban. azonban egy vékony zsinór. ki maga. És ragaszkodott hozzá. – És mi van a jutalommal? – Amennyiben az értesítése alapján a megfelelő személyt vesszük őrizetbe.A vonal másik végén egy pillanatra csend támadt.. miközben az épület felé gázoltak a friss hóban. Harry a szétszórtan álló. . Ebben a pillanatban három dolog jutott el a tudatához. – Felhívhatom a szomszédot. hol van most és azonnal indulunk. A tűző napon flangáló Mikulásokra. – Østgård itt lesz balra – szólt előre Jon a hátsó ülésről. – És azonnal megkapom majd a jutalmat? – Igen. hogy segítsen eltolni a havat a traktorjával – mondta Jon. Valami megnyikordult a telefonban. de már kevésbé nyugodtan újra megszólalt: – Most nyugodjon meg! Mondja el. meg fogom erősíteni. Azután a hang ugyanolyan mélyen. amelyek világítótorony módjára pislákoltak a dombtetőkön és a ritkás ligetek közt. amire pedig nagy szüksége lett volna ahhoz. hogy levegőhöz jusson. Nagy levegőt vett a válaszhoz és a tizenkétezer koronás rokokó tükörbe pillantott. Amikor Harry közölte. Halvorsen lehajtott az országútról. hogy Robert lakása nem biztonságos rejtekhely többé. És hogy minden valószínűség szerint már megünnepelte élete utolsó karácsonyát. Hogy az ember egy 599 koronás kezdőcsomagból nem jut csúcsminőségű bilincsekhez. Tizenkilencedik fejezet December 18. hogy Thea is vele menjen. amin a karácsonyi díszekhez megtévesztésig hasonlító golyók lógtak. péntek. Hogy a nyikorgás nem a telefonból származott. Jon maga javasolta Østgårdot. Konténer A sötét hófúvásban guruló autóban négy személy ült. Tore Fokvárosra gondolt. hogy a hangszalagjait rezgésbe hozza. hogy magától kaptuk a segítséget. Halvorsen behajtott a fehér lakóház és a vörös falú pajta közötti udvarra. Tore Bjørgen szívesen válaszolt volna. meggátolta. ahol a remegő Theát átkarolva ült. magányos portákat nézte.

de hoznunk kellene még valamennyit a fáskamrából. keményen koppantak vissza róluk a hangok. leszámolt öt deszkát. Jon a lépcső melletti falhoz lépett. – Személyes dolgokat. – Továbbra sincs semmi ötlete. Jon a máris pattogó kályha mellett guggolt és a lángokat bámulta. és egy kulcsot emelt a magasba. ahogy Halvorsen és Thea a frissen hullott havat lapátolják a fehér holdfényben. amikor egyedül volt a lakásban? Jon lassan bólintott. fából ácsolt falak jéggé fagytak. egy hatalmas konyhába jutottak. aminek a berendezése egy jókora étkezőasztalból. majd a hóba dobta a csikket és elővette a telefonját. észrevette-e – mondta Harry –. A veranda mellett van két hólapát. – Megyek én is – mormolta Thea. majd benyúlt a hóba a faburkolat alá. hogy itt vannak. Összedörgölte a kezét. A legtöbbet kidobtam. mintha az íróasztala legalsó fiókját feltörték volna. – Nem tudom. Miután leverték a havat a cipójukról. Az a fiók mindig kulcsra volt zárva. – Vagyis Thea nem bukkanhatott rájuk. – Hogy fogadta a barátnője a Ragnhild Gilstrup-dolgot? – kérdezte Harry. – Senki sem tudhat róla. Harry az ablaknál dohányzott és nézte. Mit tartott benne? Jon megvonta a vállát. legfeljebb egyet vagy kettőt tartottam meg. – Itt is van – mondta. Odabenn mintha még hidegebb lett volna. egy konyhaszekrényből. . Még a rendőrség sem.– Szó sem lehet róla – közölte Harry. – Begyújtok. – De utat is kell vágni odáig a hóban. Többnyire leveleket. – Én… nem emlékszem. – Úgymond az még őelőtte történt. és egy felnyitható ülőkéjű padból állt. – A padban biztosan van még fa. – Megbocsát nekem – válaszolta Jon. Harry a cigaretta parazsát nézte. – Szerelmes leveleket? Például Ragnhildtól? Jon elvörösödött. – Majd én elintézem – ajánlkozott Halvorsen. – Jon megfagyott lehelete a levegőben gomolygott. de úgy tűnt. szívott még néhányat a cigarettából. Gunnar Hagen a harmadik csengetés után válaszolt. A festett. Az egyik sarokban egy Jøtul-kályha állt. Harry kiment az udvarra. A havazás egyszer csak abbamaradt és kitisztult az ég. mit kereshetett Ragnhild Gilstrup a lakásában? Jon a fejét rázta.

alakja különös pózba merevedett. Közben Theát figyelte. ahogy a vonal túlsó végén lévő csendet hallgatta. – Itt Harry. – Miért olyan fontos magának. mi van készülőben. ám továbbra is nagyon tiszta hangja: – Hole. aki a holdfényben fürödve állt és az udvari mellékhelyiség irányába bámult. Aztán újra felbukkant Hagen halk. Elég rossz ötlet volt. a felettese épp az imént tett fel magának egy egyértelmű kérdést. – Valami füles? – Semmi komoly. Van valami újság? – Nincs. Halvorsen itt marad éjszakára. Már végzett a hólapátolással. De valahogy képtelen volt rá. mint eddig. Ez soha nem is ment neki. ha kérdezhet. hogy tudja. Miután Harry letette. Hole? – Itt. egy új számot kezdett keresgélni a telefonjában. Hole. hogy bárcsak egy kissé másképp lenne összecsavarozva. Majd amikor hallotta. megszólalt: – Skansen gard. – Aha – mondta végül Hagen. az parancsmegtagadásnak minősül. Amennyiben nem válaszol. – Hol. már sejtette. hogy Hagen nagy levegőt vesz. és az emberek többségéhez hasonlóan szociális téren egy kicsivel több túlélési ösztönnel rendelkezne. kérem? – Biztonságosabb helyen van. hiszen jutalmat tűztek ki. . Elég világosan fejeztem ki magam? Harry gyakran kívánta. A lørenskogi rendőrséghez tartozik. – Skarre. – Hogyan.– Másik helyre szállítottam Jon Karlsent. Megértette? Harry várt. És csak várt. – Pontosítsa! – Nem szükséges. Hagen? Hagen hangja remegett a bosszúságtól: – Majd szólok. – De telefonálnak az emberek? – Naná. – Mit mondott? – A tanya Strømmentól keletre fekszik. mintha megfagyott volna. Harry. Csak egy csomó pluszmunka. ha engem kérdezel.

És ti mivel foglalatoskodtok éppen? – Mi… mit mondtál? – Azt kérdeztem. Nyilván valami futóbolond volt. vagy valami ilyesmi. – És hogy derítettétek ki. hogy Stankic ott van a lakásán az ágyhoz láncolva és mindenáron azt akarta tudni. – Ööö… Bjørg? Nem. hogy tartsa a vonalat. hogy nincs nála Stankic? – Nem volt rá szükség. Bjørgen.– És mit mondanak? – Mégis mit mondanának? Mindenféle arcokról hadoválnak. – Tore. Amikor Halvorsen és Harry huszonnyolc perccel később bekanyarodott a Schives gatéra a ház elé. Lev Jasin! – Bjørgen. Stankicról meg a pisztolyról. mert letette a kagylót. A címet az ügyeletes tiszt a Biscuit főpincérétól szerezte meg. Harry megkérte. hogy már korábban is látta Stankicot. – Halvorsen! – Harry hangja végigsöpört az udvaron. – Talált! A Tore nevet adta meg az ügyeletesnek is a telefonban. kivételesen engedélyt kapsz rá. – Igen? – bukkant fel Halvorsen a pajta előtt a holdfényben. Ez volt az. egy járórkocsi már várta őket. . hogy beletaposs a gázba. aki látott a mosdóban egy pasast szappantól csöpögő pisztollyal a kezében? – Honnan kellene emlékeznem rá? – Teszek rá. A legviccesebb az a fazon volt. Pisztollyal a kezében egy étteremben. akivel beszéltél! – Szóval… – Most. hogy… – Nem. Skarre! Harryt átkapcsolták az ügyeleteshez és miután három mondatot váltottak. ahol Tore Bjørgen lakott. amiket állítólag láttak és hasonlítanak a képekhez. – Hehe. Azt állította. Az éjszakai csendben a hangjuk a ház és a pajta fala között pattogott. Halvorsen a járórkocsi mellé állt és leeresztette az ablakot. Bjørang? Nem… – Gyerünk. kedveském. Harry várt. mennyi a nyomravezetői díj. amíg Skarre recsegő nevetése elcsendesült. – Hogy hívták azt a pincért. egyeseknek tényleg elképesztő a fantáziájuk. mi? – Kapcsolj az ügyeletes tiszthez. csak erőltesd meg magad. Akkor most elő a vezetéknévvel is. honnan. aki azt állította az ügyeletes tisztnek. – Dobd el a lapátot. Talán.

– Ó. Harry Bjarne Møllerre gondolt. amikor a kaputelefonon találomra felcsengettek az egyik lakóhoz. – Az ügyeleteseknél valaki azt mondta. Így már rendben? A két rendőrtiszt egymásra pillantott. hogy a rendőrségtől jöttek. és felmutatott egy kivilágított ablakra a szürke homlokzaton. Harry becsengetett. – Maga Harry Hole. Halvorsen és Harry pedig elindultak felfelé a lépcsőn. a fal mellé. Tore Bjørgen neve fekete betűkkel volt kiírva a csengő fölötti réztáblán. Fülét a bejárati ajtó üvegére tapasztotta. Van esetleg egy fegyver a csomagtartójukban. A kollégája előrehajolt. – Megtöltve és kibiztosítva? – suttogta Harry. hogy mi a helyzet ezzel a fülessel. amit kölcsönvehetek? – Hogyne – válaszolta a nő. hogy egy lakásban otthon vannak-e. És hogy bátran fáradjon az ablakhoz és nézze meg a ház előtt álló rendőrautót. akkor ellenőrizzük.– Harmadik emelet – mondta a volán mögött üló rendórnó. Egyikük itt marad és tartja a kapcsolatot az ügyelettel. hogyan lehet a legegyszerűbben kideríteni. – Rendben – morogta a férfi. majd közölték a félénk női hang tulajdonosával. Harry áthajolt Halvorsen előtt. mert elaludtam. biztos úr. hogy a második alkalommal az én eredményem lett a harmadik legjobb a testületben. A rendőrnő bement a hátsó udvarba. mielőtt beengedi őket a kapun. . – Nem volt. A nő így is tett. Harry két napon belül már másodszor fogott MP5-öst a kezében. amikor Harry feltépte az ajtót. Halvorsen elővette szolgálati fegyverét és az ajtó bal oldalához állt. Azután újra becsengetett. aki az első közös bevetésükkor megmutatta neki. De azzal az örvendetes hírrel tudok magának szolgálni. Harry elvigyorodott. egy bizonyos Sejerstedhez. – Mi felmegyünk. nem igaz? – Így van. Visszafojtott lélegzettel hallgatózott. biztos úr. a másikuk pedig bemegy a hátsó kertbe és a hátsó lépcsőt figyeli. – Oké. Bentről egy hang sem hallatszott. hogy magának nincs fegyverviselési engedélye. A fagyos gumitömítés megreccsent. – Ősszel az első lővizsgáról lecsúsztam.

A falhoz préselte magát és a ravaszra simított ujjal várt. majd nekifutott és ugrott. Egy hang ütötte meg a fülét. nehogy ajtóban álló sziluettje céltáblát nyújtson. amin keresztül kitüremkedik a fehér bélésanyag. akkor csak odabenn lehet. a jeges aszfalton állva vette észre a lámpák fényében. Mintha arra törekedne. amit Harry MP5-öse okozott. – Oké. résnyire nyitva álló ajtóra koncentrált. hogy a kék kabáton egy jókora szakadás van. Már előre érezte. aki az ajtónyílásban állt és lassan leengedte pisztolyt tartó kezét. romos fabarakk törött ablakán. Felmérte a kerítés magasságát. Hallgatózva körülnézett. Csak már a túloldalon. amikor átlendült. Közelebb lépett. fekete csíkok nyúltak ki az aranyozott. Harry a nappali túloldaláról nyíló. Azzal a lárvamozgással haladt fölfelé. Harry villámgyorsan bedugta a kezét a lyukon és kinyitotta az ajtót. A csendet egy rossz kipufogó csattanása törte meg az utcáról. hogy a lehető legkisebb támadási felületet kínálja. .– Betörni vagy nem betörni – suttogott újra Harry. miközben hitetlenkedő pillantással meredt az ágyra. Az ajtónyíláson beeső fény egy nagy rézágyra hullott. A közepéről egy kör alakú üvegdarab kiesett. – Ez itt a kérdés. amelyek egymás tetejére pakolva sorakoztak a kikötő hatalmas területén. egyik kezével megmarkolta a paplan sarkát és lerántotta az ágyról. amit láthatólag erős ütés ért. hogy melyik ajtót ellenőrizze. mire a fényből gyorsan a konténerek árnyékába húzódott. A zsebében lapuló pisztoly a gyomrának nyomódott. amit még Bobo tanított neki. A távolból egy villamos fékjének sebzett sikolya hallatszott. A szél halkan fütyült befelé egy sötét. A paplan alól két láb lógott ki. De azonnal észrevette a telefonasztalka fölötti tükröt. Ha van valaki a lakásban. Ő egyenesen a nappaliba indult. – A konyhában és a fürdőszobában senki – suttogta mögötte Halvorsen. Üres volt. A géppisztoly csövével félretolta az ajtót és azonnal be is lendült rajta. Harry intett Halvorsennek. hogy a szeme hozzászokjon a sötétséghez. amiből mint valami fekete napkorongból. – Ez esetben először az államügyészt kellene felhívni és házkutatási para… Mondatát üvegcsörömpölés szakította félbe. Maradj készenlétben! Harry az ajtó felé indult. Harry észrevette. Besurrantak az előszobába. hogy ösztönösen összegörnyed. – Jézusom! – robbant ki Halvorsenből. bőkezűen díszített keret felé.

A lába alatt újságpapír zörgött. amivel a pisztoly torkába meredt. de az volt az érzése. Két sornyi konténert nézett végig. Muszáj felmelegednie. Egy őrzőkutya. Azután a saját cipője lenyomatának közepén egy mancs nyomát pillantotta meg. mire talált egyet. hogy ez így nem fog menni. Hogy valaki tud róla. Leszakított még két deszkát a barakkról és visszaindult a konténerhez. Saját lélegzését hallgatta. A fa száraz reccsenéssel engedett. Eddig is itt voltak ezek? Hosszú szilánkokat tört le a deszkákból gyújtósnak és a fémfalhoz támasztotta őket odabent. de semmiféle riasztórendszert nem látott. A maga mögött becsukott ajtó keltette huzat körbesöpörte. mintha valami masszában állna. inkább. Kifejezetten nagy mancsokét. Megmerevedett. hogy amikor először a konténerhez ért. De csupán a pályaudvar körüli szállodák csalogatón pislákoló fényeit és ma éjszakára kiszemelt hálószobájának felé ásító sötétségét látta. nem vette észre őket. A lángok megvilágították odakinn a havat. hogy figyelik. A pincér persze volt olyan ostoba. amelyikben a pisztoly is lapult. Így hát tette. akkor egész biztosan halálra fagy. Meggyújtotta az újságpapírt. Vagy nem is. ami előtt a széltől összehordott hóban nyomokat fedezett fel. még ha nem is látja feltétlenül. hogy itt van. Végigfuttatta tekintetét a kivilágított kerítésen. Odakinn ismét az az érzése támadt. mintha nem is egyedül ült volna odabenn és közben a nyomokat követte a tekintetével. ahol elbújhat. leleplezték volna. . A pincér rémült szemére gondolt. Furcsa. Túl kevés volt ahhoz. amit tennie kellett. ami nyitva volt. felmelegedhet és kialhatja magát. hogy találjon belőle egy helyet. Egyre több mancsnyomra lett figyelmes a nyílás körül. akik már úton is vannak a lakáshoz. A saját lábnyomai is állatnyomokon vezettek keresztül. A rozsdavörös falat apró lángok nyalogatták.Nem tudta. Odament a romos barakkhoz. belekapaszkodott az egyik deszkába és megrántotta. mintha felfedezték. hogy legalább a füst egy része kihúzódik majd. Belépett az átláthatatlan sötétségbe és egy pillanat alatt megértette. olyan volt. az aprófa alá dugta és a meleg fölé tartotta a kezét. Az ajtót résnyire nyitva hagyta. hogy mindössze ennyi pénze van. mintha figyelné valaki. Mancsnyomokat. miért. gyorsan megpördült. miközben kiürítette zsebeiből az aprót és azt magyarázta. A szeme sarkában mintha valami mozgást érzékelt volna. hogy elárulta. Összesen egy hamburgerre és egy metrójegyre futotta. amit úgy vert vissza a fémdoboz. Ha itt elalszik. hogy értesítette a rendőrséget. ami minden mozgást átvesz. abban a reményben. A Heimenből származó gyufa ugyanabban a zsebében volt.

hogy ez a lény nem morgott. Alaposan megnézte. És ebben a pillanatban is csak halk kaparászást lehetett hallani a fémpadlón. mint a Valium. A tompa dörrenésben kialudtak a lángok. A vörösre mázolt ajkak és a kisminkelt szem Robert Smitht. – A fetisizmus egyik formája – mondta Harry. – Bármelyik. – Öngyilkosság tablettákkal? – Kérdezd meg inkább tőle – javasolta Harry. Egészen mostanáig. – Azt hiszem. – Mit gondolsz? – kérdezte Halvorsen. Épp csak sikerült felemelnie a karját. Harry az ágyat méregette és azt a valamit. vagy hogy beindulsz a harisnyatartótól. parkolóőr… – Kösz. ez elég betegesnek tűnik. vagy tudom is én mitől. ami rá vadászott. – Ez csak Stesolid. hallottad volna. akivel a Biscuitban beszéltél? – kérdezte Harry. . sem egyéb hangot nem adott ki. Csupán az újságpapír széle izzott a vaksötétben.Erősen berántotta az ajtót. Halvorsen megállt mellette: – Jézusom – suttogta. Az a valami odabenn volt. És ez volt az a pillanat. Egy tabletta volt. ennyi elég is lesz – szólt közbe Harry. Halvorsen felnyögött. – És ebből a szempontból nem betegesebb. mielőtt a pofák összecsattantak a keze körül és a fájdalom szilánkesővé robbantotta a gondolatait. Nővérke. az jutott az eszébe. Visszafojtotta a lélegzetét. ami feltételezése szerint Tore Bjørgen volt. Nem sokkal durvább. Azután felvett valamit egy félig teli vizespohár mellől az éjjeliszekrényről. Volt odakinn valami. hogy lélegzik – közölte Harry. És hogy nem a saját lélegzésének a visszaverődését hallotta. – Hát. amit az előttük fekvő férfi viselt. hogy kedveled a miniszoknyás nőket. amikor világossá vált számára. – Itt meg mi történt? Harry egy szó nélkül felhúzta a cipzárt a fekete arcmaszkon. Miközben kétségbeesve a zsebéhez kapott a pisztolyáért. – Ő lenne a pincér. – Ha nem az előítéleteiddel lennél elfoglalva. Halvorsen tátott szájjal meredt a főtisztre. – Egyenruhák – mondta Halvorsen. ami az előbb már biztosan kiszagolta és most újra felismerheti. milyen furcsa. miközben a pillantása gyorsan körbefutott a szobán. ami követi. majd felemelte a vizespoharat az éjjeliszekrényről és az előttük fekvő arca löttyintette a tartalmát. ahogy elrugaszkodott. a Cure énekesét juttatta az eszébe. és félrehúzta. Lassan már zihált. nem odakinn van. hogy az a valami. mint az. Mi a jó eget húzott ez magára? – Latex – mondta Harry és végighúzta az ujja hegyét a lepedőre szóródott fémforgácson.

hová ment? Elvitt magával valamit? Pénzt? Ruhát? Csend. – Nem volt itt senki. igaz? A férfi megrázta a fejét. hogy egy gyilkos rejtegetésével fogják vádolni. hogy levette volna a pillantását Harryról. – Gyerünk. Azt mondta a telefonügyeletesnek. lehet. hogy telefonon történt. Persze ez az igazság. Amit a bíróság akár gyilkosságban való segítségnyújtásként is értékelhet. hogy az ágyhoz kötözött valakit. – Azt mondta. mi a helyzet? Ha komolyan gondolta volna. ez nagyon fontos. – Mindig ezt mondják – folytatta Harry. hogy jutottak be ide? – Az ajtón keresztül – válaszolta Harry. Lelépett. akkor maga már nem élne. de ha jól értettük. miről beszélnek – suttogta Tore Bjørgen anélkül.Az ágyon fekvő férfi levegő után kapkodott. A pasas egy férfira vadászik. . hogy a halálra rémült. a nappaliban lévő tükör is megsérült. az alapján nem találhattak ide. van valamije a számunkra. És akkor mi van? Harry felemelkedett az ágy széléről. De csak blöfföltem. Azután összerándult az arca. Talán a bőrmaszk volt az oka. – A rendőrségtől jöttünk. A férfi Harryra bámult. – És ezt mégis mivel tudják bizonyítani? Oké. hogy telefonáltam. – A rendőrségnek ezt mondta – mondta Harry. Csak egy kis móka volt. amit heves köhögőroham követett. hogy azt kockáztatja. – De tudja. És a rendőrséget sem hívtam. – Ó. hogy visszajön. a lepedőn pedig fémforgácsot látok. mégis tűhegynyire szűkült pupillák végre ráfókuszáljanak. dehogynem. És én egy szóval sem említettem. monoton hangon beszélt. akit meg akar ölni. És úgy tűnik. Vagyis – már csak volt? A szemek szaporán pislogtak. – Lennének szívesek elmenni? – Természetesen. – Ma este már volt egy látogatója. Azonban fel kell hívnom a figyelmét arra. Bjørgen? A férfi összezavarodva kapkodta a fejét Harry és Halvorsen között. Titkosított a számom. – Maga meg miről beszél? – kérdezte a férfi kásás hangon. ha bármit is elmond nekünk? Erről van szó? Fél? A férfi kinyitotta a száját. Bjørgen. – Megfenyegette magát? – Harry halk. hogy így magára rontottunk. – És egyáltalán. – Fogalmam sincs. hogy Harryt egy eltévedt pilótára emlékeztette. Sajnálom. Harry leült az ágy szélére és megvárta. Bjørgen. Robert Smith bogyószedésen. – Tudja.

Harry az ajtóhoz lépett. Bjørgen a kezét tördelte. amit a hüvelyk. Én meg… csak ültem itt és annyira féltem… – Bjørgen hirtelen zokogni kezdett és összekuporodott a paplan alatt: – Annyira félek. teljesen mindegy. hogy induljon. – Nincsenek testvérei – mondta Harry. – Bjørgen felült az ágyban és a padlón heverő paplanért nyúlt. a Stesolid egy vényköteles narkotikum. Akkor indulunk. hogy értsek magával abban. Úgy tűnik. akár az amfetamin vagy a kokain.– Ahogy akarja. mert nagyon zaklatott voltam. – Bjørgen.és a mutatóujja között tartott. – Személy szerint egyet kell. Pakoljon össze némi ruhát. – Hogy letartóztassanak? – Bjørgen hangja már egészen kitisztult. hogy elvigyék. – Csak viccel. . Úgyhogy amennyiben nem tud villámgyorsan felköhögni egy receptet hozzá. hogyan történt. Harry a síró férfit nézte. Ha letartóztatják vagy megölik. Azt mondta. És egyéb körülmények között talán szemet is hunynék a dolog fölött. Bjørgen. hogy a nyakamra küldi a fivéreit. mi is van rajta. – Harry intett Halvorsennek. További szép estét! – Várjon! Harry megállt. hogy a fivérei savat használnak. – Fivérei? – Azt mondta. hogy a norvég törvények a könnyű drogok vonatkozásában indokolatlanul szigorúak. – Hogy elvigyenek? – Hogy letartóztassák. Harry felmutatta. olyan két évvel megússza. Nem? – Hova ment? – Nem mondta meg. Tore Bjørgen felemelte a fejét. Gondolom. idejönnek és megkeresnek. – Kapott magától pénzt? – Csak valamennyi aprót. Végül is erre valók. sajnos kénytelenek leszünk kábítószer birtoklásáért őrizetbe venni. a magas rendőrtisztre bámult és őszinte meglepetéssel a hangjában kérdezte: – Nincsenek? Harry lassan megrázta a fejét. ami nálam volt. – Csak… csak azért vettem be a tablettákat. Aztán lelépett. Bjørgen. Felküldöm magáért két emberünket. ha valami történik vele itt Oslóban. – A f-f-fivérei… – hebegte Bjørgen. És várt. – Mégis miért? Szart sem tudnak bizonyítani. csak most vette észre.

Az egyik kollégám visszajön holnap reggel. hogy az ujja a ravaszra szorult. egyenesen a padlóra csöpögött a vér. – Itt maradok – szipogta Bjørgen. hogy életben van. A hatodik lövés. aki a helyes útra vezeti.– Ha akar. Harry Hole. és megnyúlt testtel. hogy beszéljen magával. kitátott pofával. Eléggé szokatlan névnek tűnt. mióta ebbe az átkozott városba tette a lábát. Persze egy golyó bőven elég. A konténer falain árnyék imbolygott. egy fekete metzner árnyéka. A szájából és a füle mögül. A rendőr jutott az eszébe. Várjon! Ha elkapják… – Igen? – A nyomravezetői díj még mindig érvényes. az pedig beakasztva a plafon vasbarázdái között lévő rések egyikébe. hogy a testét lassan kezdi átjárni a meleg. – Oké. A lángok megcsillantak a háromszögletű üvegdarabon. de az a lényeg. ma éjszaka benn aludhat a kapitányságon. az utolsó támadás lendületébe fagyva. Azt már soha nem fogja megtudni. Az állat a kezébe mart. ugye? Végre sikerült rendesen meggyújtania a tüzet. És most már csak egyetlenegy golyó van a pisztolyban. Hátsó lába dróttal összekötve. de hogyan fogja megtalálni Jon Karlsent? Szüksége volt valakire. de úgy érezte. amely a plafonról lógott lefelé. mintha a fémfalak még mindig remegnének a lövéstől. amit a barakk betört ablakából szedett ki. Pofája teljesen körülzárta az öklét. ahol a golyó távozott. – Jó. amit az üvegcseréppel hasított ki. Még több fát hozott és érezte. hogy saját alkarizomzata vagy a kutya harapása tehet róla. Őt talán nem lesz olyan nehéz megtalálni. Véres ujjait az ingéből származó vászoncsíkba bugyolálta. És benne a pisztolyt is. . Éjszaka bizonyára sokkal rosszabb lesz majd.

– Nem a magassággal van problémám. . – És az imént hívott fel. Harry és Halvorsen az üvegliftből nézték. Vagyis ezúttal semmi parancs.. ahogy a szökőkút és a trópusi növények egyre kisebbek és kisebbek lesznek alattuk. A dolog pozitív oldala pedig az. Oké? Halvorsen bólintott. apa és fia. Halvorsen nekifogott. várják őket. Nagyra értékelem. – Albert a bűnügyi igazgató régi jó ismerőse – magyarázta Hagen. hogy menjenek le a Vika Atriumba. hogy a nyomozás vezetőjén kívül senki mással nem akarnak beszélni. nem éppen a megszokott eljárás és megkérte Hagent.HARMADIK RÉSZ KERESZTRE FESZÍTÉS Huszadik fejezet December 18. alacsony emberke várt rájuk. – Nos… – Remek. A lift előtt egy kék zakós. igen? – Szeretném. ahol Albert és Mads Gilstrup. hogy bízza meg Skarrét a feladattal. Alig ültek be a kocsiba a Tore Bjørgen lakásán tett látogatás után. – Az üvegliftekkel nincs semmi baj – előzte meg Harry. hogy odarendelni valahová a rendőrséget azzal. de aztán meggondolta magát. péntek. hogy magyarázatot adjanak a történtekre. hogy nem lesz jelen az ügyvédjük. – Ó. ha te vezetnéd fel a beszélgetést és feltennéd az első kérdéseket. Harry rámutatott. A templom A Vika Átrium külső digitális hőmérője mínusz tizennyolc fokot mutatott. a benti pedig plusz huszonegyet. Én meg majd később átveszem. hogy mondjon valamit. hogy adjanak magyarázatot egy bűnesetre. amikor Gunnar Hagen felhívta Harryt és arra kérte. Aztán újra nekidurálta magát.

A Soria Maria kastély. hogy csupán reprodukciókat lát. amiből nem akar felébredni. amely most végre Harryra fókuszált. hogy a fiú egyáltalán nem hasonlít az apjára. lágy. de elegánsan berendezett recepción a norvég nemzeti romantika idejéből ismerős képek lógtak. hogy csak gyermeki. kerekded vonásai és hullámos fürtjei sokkal fiatalabbnak mutatták annál a harmincvalahány évnél. hogy köszönjük. ám a kézfogása igen határozott volt. – Köszönöm. hogy a történtek rendkívül megviselték a fiamat – mondta Albert Gilstrup. ha az ön otthonában találkozunk – fordult Harry a fiúhoz. hogy el tudtak jönni – suttogta Mads Gilstrup rekedten. – Egyébként is beszélnünk kellett volna magával. Ez alkalommal azonban nem volt teljesen biztos benne. Míg a Gilstrup ASA feliratú bejárati ajtó felé vezette. Ma éjjel otthon alszom. a férfi talán azt hiszi. . Olyan… üres. Az arca keskeny volt. aki tisztában van azzal. ha a kapitányságon beszélünk. Mads pedig sajnos meglehetősen érzékeny alkat. hogy egy lelkész jött. mire a fia lassan megfordult. hogy a halottakért már igazán nincs mit tenni.– Albert Gilstrup – mutatkozott be szinte mozdulatlan ajakkal. – Én pedig azt hittem. Mads Gilstrup már odabenn ült és az előcsarnokra nyíló üvegablakon bámult kifelé. amelyeket Harry már számtalanszor látott. Albert Gilstrup megköszörülte a torkát. Harrynak legelőször az tűnt fel. A kicsi. – Szeretném felhívni rá a figyelmét. Merthogy alighanem jobban örültek volna. hogy Harry azon kezdett morfondírozni. viharvert arca ellenére. De lehet. és nem a rendőrség. Amikor beléptek a tárgyalóba. amennyinek Harry szerint lennie kellett. figyelmesen tanulmányozta Harryt. barna pillantása volt megtévesztő. meglepően fiatalos. miközben felállt és olyan meghitten szorította meg a kezét. Férfi macskával az udvarban. hogy a férfi vagy szerfelett gyakorlatias ember. Amikor kinyitotta a száját. A pillantása pedig. – Igazán nincs mit – válaszolta Harry. Az apa megköszörülte a torkát. vagy egyszerűen nem zárta különösebben szívébe a menyét. Mads bizonytalanul az apjára pillantott és csak azután válaszolt. mintha egy marionettfigura faarcán támadt volna repedés: – Mads úgy értette. Harry Albert Gilstrup fogalmazásmódjából arra következtetett. Mintha egy álom kellős közepén zavarták volna meg. amiért a kérésünkre idefáradtak. – A holttesttel alaposan elbántak. ráncoktól barázdált. gyámoltalan. maguknak az lett volna a legkellemesebb ezen a késői órán. hogy egy halvány biccentést kapott: – Nem bírnék most ott lenni.

Halvorsen nekiállt feltérképezni. Olvastam valahol. Már hosszú évek óta. Peppers Lonely Hearts Club Band” címet viselő vitathatatlan műremekét és csalódott lett. Harry állta Albert Gilstrup szikrázóan kék pillantását. Az orvos szerint ide esett a halál beálltának az időpontja. – Az idős férfi Harryhoz fordult. És ez is bizonyára annak a jele. – Értem – bólintott Albert Gilstrup. Halvorsen megköszörülte a torkát. fiatalember. Ez csak mostanában kezdődött. Ami voltaképpen igaz is volt. – Elég egy pillantást vetni a statisztikákra. mintha valami megrémisztette volna. Néhány héttel ezelőtt feltette a Beatles „Sgt. – De Halvorsen és én egy csapatban dolgozunk. Hanem a valóság. merre járt Ragnhild aznap délelőtt. – Akkor tartsuk is magunkat a valósághoz – mondta Harry. Halvorsen a noteszéből olvasta fel a kérdéseket és jegyzetelés közben nem kereste a szemkontaktust beszélgetőtársaival. Mads? . hogy idejönnek majd kérdezősködni.– Mármint nálunk – tette hozzá az apja magyarázatképpen. E fölött a lemez fölött is eljárt az idő. Harry tejet keresett a kávéjába. – Lenne néhány kérdésünk. Arra kérte Mads Gilstrupot. Halvorsen olyan arccal pillantott kollégájára. ha úgy adódik. mondja el. miközben olyan pillantással nézett a fiára. Épp nagyobb változások zajlanak a cégben. Mégis inkább megvetőnek hatott. – És nem is ok nélkül – mondta Harry. – Ez itt azonban nem a statisztika. – Itt volt – válaszolta helyette az apja. – Felkészültünk rá. Halvorsen viszonozta a gesztust a saját kártyájával. hol járt reggel kilenc és tíz óra között. mit kereshetett Jon Karlsen lakásában és hogy voltak-e esetleg ellenségei. Leültek. hogy gyilkossági ügyekben mindig a férjet gyanúsítják elsőként. kevesebbet rázzák a fejüket és meséljenek egy kicsit bővebben. amiről Harry azt gyanította. Apa és fia egy-egy névjegykártyát nyújtott Harry és Halvorsen felé. hogy kezd öregedni. úgyhogy nyugodtan hívják őt. Valamennyi kérdésre csak fejrázás volt a válasz. Gilstrup kérdő tekintettel nézett Harryra. – Még nem jutottam hozzá. hogy a sajátomat megcsináltassam – mondta gyorsan Harry. – Mindketten itt dolgoztunk az irodában egész álló nap. hogy együttérzőnek szánta. – Ezért ha kérhetem.

Ahogy észrevettem. Ragnhild és én ebben a minőségében találkoztunk vele. . hogy az ügyvédünkön keresztül tárgyalunk. Megértette? Harry várta. – Igen. visszarévedt az üvegfalra. amennyiben úgy kívánja. amikor Mads megelőzte és a kezét különösen kecses mozdulattal lassan a magasba emelte: – Meg kell próbálnunk megtalálni. Ettől függetlenül persze elcsábíthatta Ragnhildot. és beszámoljak neki arról. akik végre méltó ellenfelükre akadtak. hogy a lapok címoldalára kerüljenek. – Mi nem így dolgozunk – mondta Harry. mint tudja. főtiszt. az Üdvhadsereg gazdasági tanácsadója. Intett Halvorsennek. aki. De ha rajtam múlik. Mégpedig a győzelemhez szokottak nevetésével. mintha az imént elaludt volna. a házasságon kívüli kalandok manapság már nem keltenek akkora szenzációt. már csak Ragnhild személyisége miatt is. hogy elöntse a düh. Harry megvárta. tényleg szükség van rá. Mads. Higgyen nekem. ismerjük Jon Karlsent. Karlsen azonban visszautasította. de felállt. – Mads. az édesapja benn maradhat. Hole. Segítenünk kell egymásnak. nem volt többé kétsége afelől. Tettünk neki egy ajánlatot. a bűnügyi igazgatót. Ennek ellenére vissza kell utasítanunk a feltételezését. – Ezt a fajta pimaszságot talán megengedheti a szokásos klienseivel szemben. Az asszisztense pedig odakinn megvárhatja. A beszélgetés köztünk marad. Albert Gilstrup felnevetett.Mads Gilstrup feje olyan hirtelen bicsaklott felfelé. – Én törekszem az együttműködésre. hogy felhívjam a barátomat. de egy feltétellel. én 42 Rendben. de Mads anélkül. – Árulja el. hogy létrejöjjön a szemkontaktus: – Mit tudott Jon Karlsen és a felesége kapcsolatáról? – Állj! – hallatszott Albert Gilstrup fabábuarcából. akkor kidobom a szobából. hogyan bánnak az emberei valakivel. Aztán amikor ez mégsem következett be. – Beszéljünk. Harry felsóhajtott. A többiek türelmesen vártak. A másik lehetőség. Hole. aki meglepettnek tűnt. itt azonban nem. hogy valóban kezd megöregedni. hogy becsukódjon az ajtó a fiatal tiszt mögött. hogy bármi mást mondott volna. nem ő lett volna az első a sorban. Albert Gilstrup megvárta. apa. Kétségtelenül erkölcsös és tisztességes ember. ami fölöttébb kedvező előnyökkeljárt volna a személyére nézve. – All right42 – közölte Albert Gilstrup tökéletes brit akcentussal. aki épp most veszítette el a feleségét? Harry éppen válaszolni akart. de ez az igény nem vita tárgya.

Nem csupán nagyrabecsült tagja volt a családnak. – Az összegről még tárgyalhatunk a továbbiakban. hogy a menyének kulcsa volt Jon Karlsen lakásához? – Egy szót sem akarok hallani többet a dologról! – csattant fel Albert Gilstrup. Hole. hogy némi bónuszt ajánlunk fel. maga most megpróbál engem megvesztegetni? Albert Gilstrup szája savanyú mosolyra húzódott. Valamint teljes diszkrécióról. Számunkra az a legfontosabb. – All right – mondta Gilstrup. Hole. amikor már kinn voltam? – Hogy Ragnhild remek ember volt és kizárt. ennek a megbeszélésnek a végéhez is értünk. mi pedig úgy gondoltuk. Miközben a lift hangtalanul és puhán siklott lefelé. ha sikerül megtalálnia Ragnhild gyilkosát. – Miért nem dobtad ki az öreget azonnal? – kérdezte. hanem igazán jellemes ember is. – Mondja csak. Hagyja a lehetőségeket nyitva. – Másról is beszéltetek? Harry habozott. ha a pénz végül a rendőrök özvegyeinek a számláját gazdagítja. hogy kapcsolata lett volna Jon Karlsennel. – Mert érdekes – felelte Harry. Halvorsen ásítozva azon tűnődött. – És ezt komolyan is gondolják? Harry megvonta a vállát. Albert Gilstrup tenyere az asztalra csattant: – Úgy vélem. Miközben az idősebb Gilstrup folytatta. – Ez igazán drámai volt. – Nem – mondta végül és lepislogott a márványsivatag közepén álló. . – Mit mondott. amiért személyesen akartunk találkozni magával. Harry egy pillantást vetett az üvegfalra és elcsípte Mads tükörképét. Nekünk természetesen az ellen sincs kifogásunk. – Most pedig hadd térjek rá a dologra. Azért csak gondolja végig. főtiszt. Egészen pontosan kétszázezer koronáról lenne szó. hogy mindig ilyennek képzelte a karácsonyi dalok angyalainak földet érését. Harry nem válaszolt. Maga vezeti a nyomozást.ezt a nőt már hosszú évek óta ismerem. szökőkutas zöld oázisra. hogy az ügyünk teljes prioritást élvezzen maguknál. – És ha azt mondom magának. – Hogyan? – kérdezte Harry.

Láttam.” . mezítelen voltam. A templomban nem volt sem oltárkép. hogy a Megváltó eljön majd az ő dicsőségében és vele együtt minden angyala is. fehérre festett és szerényen bútorozott teremben ülő gyülekezet sorain pusmogás futott körbe. Elindultak a Munkedamsveien a Koncertcsarnok irányába. Az antialkoholisták mai összejöveteléről már lecsúszott. Legfőbb ideje volt azonban meghallgatni Isten szavát. Kinyújtott kezében egy üres papírpohár volt. az írásban az is benne van. mint egy fabábu? Mint amilyet a hasbeszélők használnak. és nem ruháztatok fel. mert a kipufogógáz ilyenkor a talaj közelében marad. hogy a Megváltó már most itt jár közöttünk. – Ami már csak azért is rémes. amire letérdelve bűnvallást lehetett tenni. – Lehet. hogy kilenc bosszúszomjas fivér várja otthon. ebben a városban? A nagy. – De amikor Jézus visszatér közénk a földre. és nem fogadtatok be. Neked is feltűnt. – Hazudtál Bjørgennek – mondta Halvorsen. A Koncertcsarnok személyzeti bejárója mellett az Üdvhadsereg karácsonyi koncertjének plakátja lógott. és hirtelen a karácsonyi bevásárlást intézők hektikus tömegébe csöppentek. – Hideg van – rázkódott össze Harry. ki ismertheti majd fel Őt? – mennydörögte David Eckhoff. A plakát alatt a járdán egy fiú ült. Halvorsen a fejét rázta. – Még mindig jobb. A parancsnok lenézett a gyülekezetre és rövid hatásszünetet tartott. – Mi? – Láttam a tükörképét az üvegben. – Tényleg? – Két év szabadságvesztés egyetlen Stesolidért? És amennyi információnk van Stankicról. mint annak az undorító borotválkozás utáni arcszesznek a szaga volt ott a tárgyalóban – jegyezte meg Halvorsen. még az is lehet.– Min gondolkodsz? – kíváncsiskodott Halvorsen. Egyszerűen megfojtja a várost. beteg voltam. hogy Albert Gilstrup úgy néz ki. mielőtt folytatta: – Mert bár Máté evangélista megírta. börtönben voltam. hogy „jövevény voltam. hogy Mads Gilstrup mosolyogott. és nem látogattatok meg. – Magam sem tudom. mire az előtte álló gyertya lángja vad táncba kezdett. csak egy imazsámoly a gyülekezet és a pódium között. Harry vállat vont és az órájára nézett. sem félkör alakú térdeplő.

az istentelenek pedig örök kárhozatra jutnak majd. az Üdvhadsereg katonái hisszük. anélkül. majd a nyolc fúvósból és Rikard Nilsen dobjából álló. hogy az alkalmat az énekeskönyv 617es énekével zárják. hogy nem ismeri fel. ahol Isten szavaival győzedelmeskedtek Jézus és a nyíltszívűség nevében. Egy idős férfi a Stortorveten vívott csatáról beszélt. egyedül Martine Eckhoffnak van sürgős dolga. Azután egy fiatalember lépett előre és azt mondta. A gyülekezet szedelőzködni kezdett és lassan a kijárat felé indult. amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül. Harry a leghátsó padban ült és a sorok közötti folyosón közeledő lányt figyelte. amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony. velem nem tettétek meg. A parancsnok prédikációja után a személyes bizonyságtételek percei következtek. Úgy tűnt. hadd zárjam a ma esti alkalmat azzal az örvendetes hírrel. Azután folytatta. e perctől a szent háborúig! Amikor az éneklés véget ért.David Echoff visszafojtotta a lélegzetét. mondom néktek. Azután felragyogott az arca. az igazak pedig az örök életre. A fején fehér kötött sapka ült. Harry felállt. fekete harisnyát és Dr. jövevénynek vagy mezítelennek. egyenruhában feszítő zenekar elé fordult és számolni kezdett. Az édesapja aztán érti a dolgát. majd felemelte a tekintetét a gyülekezetre. hogy a miniszterelnök is részt vesz a Koncertcsarnokban megrendezésre kerülő karácsonyi koncerten. A bejelentést spontán taps fogadta. de úgy tűnt. hogy a szövegre pillantott volna: – „Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram. A bevezető taktusok után a karmester a gyülekezet felé intett. . mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni. David Eckhoff visszalépett a szószék mögé: – Kedves barátaim. – Pünkösdistaként világsztár lenne. – Máté apostol ebben az igeversben háborúba szólít bennünket. Gyapjúszoknyát.” A parancsnok keze lesújtott a szószékre. Az ének betöltötte a helyiséget: – Lobogjon az üdv zászlaja. És ezek elmennek az örök büntetésre. Egyenesen felé nézett. miközben a szoba szabályosan zsongott az izgatott hangoktól. Martens bakancsot viselt. lapozott. – És mi. hogy a végítélet napján az igazak elnyerik az örök életet. hogy a miniszterelnöki hivatalból a mai napon azt a visszajelzést kaptuk. betegen vagy börtönben. akik beléptek. – Hello – mondta és félrehajtott fejjel elmosolyodott: – Munkaügyben vagy lelki vigaszért? – Nos. háborút hirdet az önzés és az embertelenség ellen! – zengte.

– Maga Robertet és Jont is ismeri. De valójában nem nagyon foglalkoztam senkivel. Izgalmas és megközelíthetetlen. Oldalazva áthaladtak az Ederkoppen revüszínházból kiáramló tömegen. Bár a karácsonyi bulik szezonja lassan véget ért. Elképzelhető. – Nem volt olyan sok közöm Jonhoz és Roberthez. Jobban szerettem egyedül lenni. alkoholgőzös tekintetű utasokat szállító taxiktól. nem? – De igen. Elhagyták a Blitz romos. Harry nevetve megrázta a fejét. Harry kajánul elmosolyodott. – Már amennyiben hazaindult – tette hozzá gyorsan Harry.Harry mintha Rikardot látta volna egy pillanatra felbukkanni a lány mögötti tömegben. – Hogyhogy nem? Együtt nőttek fel. majd tovább a néptelen utcák felé. hazakísérem. – De hogy gyilkoljon… – Esetleg úgy. – Robert tényleg vad volt egy kissé – mondta Martine. – Tudja. egy magányos farkas mindig felismeri a másikat. mielőtt válaszol. Martine körülpillantott. Harry lopva oldalra pillantott és egy kissé pimasz pillantással találkozott: – Maga egészen biztosan olyan fiú volt. a Pilestredet még mindig nyüzsgött a kicsípett. – Én? – csodálkozott Harry. Ha van kedve sétálni ebben a hidegben. mielőtt válaszolt: – Inkább én kísérem haza magát. hogy Robert a bátyja halálát akarta? – Maga meg miről beszél? – Gondolkodjon egy kicsit. The Aller Vasrste meg a többi… – Nem – nevetett Martine. És azt hiszem. Mint maga. hogy megbízott valakit azzal. – Figyeljen. hogy megtegye? Martine megvonta a vállát. Martine bizonytalan arcot vágott. a Blitz sem éppen az Üdvhadsereg embereinek való hely volt. úgyis útba esik. – Emlékszik rá. amikor 1982-ben elfoglalták az épületet a punkbandák és koncerteket rendeztek benne? Kjøtt. a sűrű levegőnek zsír. – Nyolcvankettőben épp csak elkezdtem az iskolát. lenne néhány kérdésem.és sós kipufogógázszaga volt. . – Egyenesen a tárgyra térek – vágott bele Harry. aki mindig a maga útját járta. Odakinn csontig hatolt a hideg. de színes homlokzata előtt álló olajoshordókat.

Arra viszont emlékszem. De ide sem passzoltam. – Ez egy katonai szervezet. ahogy már említettem. – Hogy úgy tűnik. hogy Thea lány létére tiszt akar lenni? Martine nevetve rázta meg a fejét. de Martine befejezte a gondolatmenetet: – Mint az apámnak ma este a templomban? Harry mélyebbre süllyesztette kezét a kabátzsebében. – Nem tudta? Ha valaki külsőssel házasodik. . – Jon pedig ezt mondta. A demagógoknak pont annyi játékterük volt ott is. – És a fiúk tudták. William Booth azt mondta. Az egész vezetési rendszer azon alapul. ami miatt mind a ketten meg akarták szerezni? – Robertet érdekelte Thea? Nekem egyáltalán nem ez volt a benyomásom. – Hát. Legalábbis a kezdetekkor. – De a parancsnok férfi? És az ügyvezető is? Martine bólintott. hogy a legjobb emberei mindig is nők voltak. ez eléggé szigorúnak tűnik. hogy ez a hely pont olyanoknak való. A kívülállóknak. – És miféle választ ad most magának az a magányos elméje? – karolt Harryba Martine. mint… Harry elharapta a folytatást. – A verseny? – Igen. – Csak arra akartam utalni. Hiszen végül is a Blitz is az uniformizálásról és a csoportok azonos gondolkodásról szólt. ha a saját agyára szorítkozva akarja megtalálni a válaszokat. A tisztek kétharmada nő. hogy a házas tisztek együtt élnek és együtt is dolgoznak. én nem foglalkoztam egyikükkel sem. ám tériszonnyal küzdő nők fölött. – Az alapítónk. tudja. Ugyanaz az elrendeltetésük. A verseny hamar elkezdődik. Ennek ellenére nálunk is ugyanaz a helyzet. mint amilyen én is vagyok. Jonnak és Robertnek is megvoltak a maguk nőügyei. – Maga aztán tényleg nem sokat tud az Üdvhadseregről. Mi olyan különleges Theában. hogy az ember nagyon magára marad. – Martine hangjában nyoma sem volt az iróniának. – Hát. mint a társadalom bármely szegmensében: ostoba. az Üdvhadsereg soraiból kell párt találni maguknak. akkor azonnal elveszíti az Üdvhadseregben a munkáját. Amikor a fiúk úgy döntenek. Én viszont gyakran megfordultam itt.– Tényleg nem. amikor azt gondoltam. – Kell? – lepődött meg Harry. magabiztos férfiak rendelkeznek okos. hogy tisztek akarnak lenni. hogy Thea a többi fiú között is népszerű volt az östgárdi nyári táborokban.

– Nem vagyok fáradt.– Ezek szerint a fiúk nyaranta azon pofozkodtak. – Én is. – Miért nem ment többet? Martine felvonta a vállát. – Csak viccel! Ugye. Abortuszok és… Harry bólintott. Figyeljen. ezt nem mondja komolyan? – Hát – válaszolta Harry. A lány oldalra hajtotta a fejét. mi minden történt ott. miközben bekanyarodtak a Sofies gatéra. ami a Rikshospital egykori épülete körül húzódott. Bár nem tudta. Soha nem volt semmilyen táborban. Martine nevetve a vállára csapott. miközben a kulcsa után kotorászott. Martine abbahagyta a nevetést. hogy csak az újonnan beköltözött kisgyerekes családoktól jön a hang. – Azt az épületet. – Itt lakom – mutatott Harry egy világoskék kapura. Vagy a szülei nem akarták. – Én is – mondta Harry. de ötven méterrel előttük megállt. – Csak instant kávém. aki tényleg képes ott lakni? Gondoljon csak bele. A lámpák kékesfehér fénye elvakította őket. Azután Thea egyszer csak nem jött többé Østgårdra. – Itt születtem – mutatott Martine a falra. – Ne viccelődjön a szellemekkel! Én hiszek bennük. amikor Martine megelőzte és belökte a világoskék kaput. úgyhogy a probléma meg is oldódott. – Van. ahol a szülőszobák voltak. – Néha éjféltájban még ma is lehet gyereksírást hallani errefelé. Harry bólintott. Harry épp a zárba akarta dugni a kulcsot. de várhatnak holnapig. – Talán már nem akart jönni. Már nem volt sok hátra. Harry elgondolkodva nézte a lányt. hogy melyikük rendelkezhessen majd Thea fölött? – Egy ideig. hogy a Pilestredet lakópark építkezése befejeződjön. . – Elfogytak a kérdései? – Dehogy. Martine hatalmas szemekkel bámult Harryra. Van teája? Egy autó gurult a havon lassan csikorogva. hívok egy… – Az instant kávé jó lesz – mondta Martine. – Természetesen az is elképzelhető. Befordultak a Stensberggatára. Sok hasonló korú fiatal egész nap együtt… tudja. megtartották és lakásokká alakították – jegyezte meg Harry.

ahogy az ajtó lassan kinyílik.Harry nézte. Hole. – A lemezek. végigsimított a durva gyapjúanyagon. Azután leült a zöld füles fotelbe. Harry erősen becsapta maguk mögött a kaput. – Nem hisz bennük? – kérdezte a lány. de az arca mélyvörös színt öltött a beálló csendben. hogy a fotelt az Elevatorban vette. anélkül. hogy a lány kiskorú. Harry pedig feltette Jim Stärk debütáló albumát. Még semmilyen emlék nem kapcsolódik hozzá. Martine Harry után ment a konyhába és felkuporodott az egyik székre. Martine halkan elnevette magát. – Na. – Nem a fotóalbumok? – Nem hiszek a fotóalbumokban – válaszolta Harry. – A lemezekben viszont hisz. Eszébe jutott. és miközben az első óvatos gitárhangok felcsendültek. Mit gondol erről? – Hogy mit gondolok a fiatabb nők és az idősebb férfiak viszonyáról? – A lány rövid nevetést hallatott. miközben a folyosón lehúzta a bakancsát. igen. Harry lopva figyelte. az Üdvhadsereg használtbútor-üzletében. hogy visszacsapódna. De talán tizenéves. Tejet? A lány megrázta a fejét. – Vagy arról. – A ház összezsugorodik. – Igazából csak nincs olyan sok cuccom – kiabált ki Harry a konyhából. hogy Robert a kiskorúakat szerette? – Azt nem állítottam. – Épp a napokban vettem egy egészen jó kis lemezt. – Menjük be a nappaliba – javasolta Harry. kiábrándult főtisztben. Azok sokkal hihetőbben hazudnak. Megköszörülte a torkát: – Elképzelhető. Szerintem maga sokkal inkább romantikus alkat. – Hogy magánál micsoda rend van – állapította meg Martine. majd odabenn megakad. – És mik a legfontosabbak? Harry egy pillanatra elgondolkodott. – Biztosan a hideg miatt van – mormolta. majd felmentek a lépcsőn. hogy Robertnek egy sokkal fiatalabb lánnyal volt kapcsolata. – Én viszont egyáltalán nem hiszek a harapós. . – És a lemezek nem teszik tönkre a felejtés képességét? Harry keze megtorpant kávétöltés közben. ahogy hajlékony macska módjára maga alá húzza a lábát. Martine kényelembe helyezte magát a kanapén. – Ezt meg hogy érti? – Csak tönkreteszik a felejtés képességét. És horvát.

– Láttam. Ezért tett meg mindent azért. Szinte már ijesztő. hogy valami nincs rendben a szememmel. Østgård. amikor felébredtem. hogy néz rá. hirtelen ő is felbukkant mellettünk. – Miért? – Nem vette észre? – Mit? – Üljön ide – paskolta meg Martine maga mellett a kanapét. Egyetlen szó nélkül. És ha bárhol megjelentünk együtt Theával. mindig Dalmáciában nyaraltunk. hogy segédkezzen a második világháború utáni újjáépítésben. Jugoszláviába utazott. Az arcán érezte a lány lélegzetét. De azt hiszem. hogy biztos csak káprázott a szemem. 43 Eltévedtem. mintha kulcslyukat formázva egyenesen lecsorognának a barna írisz széléig. Emlékszem. ha egyszer a fiú soha nem beszélt senkivel. Harry megkerülte az asztalt. – Valóban? – Igen. – Ezt miből gondolja? Úgy értem. És akkor észrevette. Amikor reggel elmeséltem a többi lánynak.43 – Tessék? – Ez horvátul volt.– Izgubila sam se. . hogy ő volt az. Azután köddé vált. Amikor ott volt Østgårdon. hogy vukovári menekülteket fogadhassunk. emlékszem. – Apropó. igen. akitől a tanyát vették. néhány napot ő is ott töltött. Amikor kicsi voltam. elég fura szerzet volt. annyira dühösnek és zárkózottnak tűnt. Emlékszik egy bizonyos Mads Gilstrupre? Annak a férfinak az unokája. és ott összebarátkozott az építőmunkások egy részének a családjával. Igazából senki más sem beszélt vele. – Látja a pupilláimat? – kérdezte a lány. Thea neki is tetszett. azt mondták. Mindannyian meg voltak győződve róla. amikor Østgårdot átvettük. de egy éjszaka. – Megmutatom. Még mielőtt az Üdvhadsereg megvásárolta volna Østgårdot. Amikor apa tizennyolc éves volt. Soha nem beszéltem vele. Egészen biztos vagyok benne. Harry előrehajolt. mindig a szomszédoknál aludt. egy arcot láttam a hálótermünk ablakához préselődni. A lány pupillái olyanok voltak. – Ó. Vagy szerbhorvátul. Azon a nyáron.

hogy túl késő van ahhoz. – Engedj be. A hat másodperc alatt. drága? – Astrid elmosolyodott. A nő összehúzott szemmel tanulmányozta Harry arcát. Ali kopogtatni szokott. A nő megmerevedett és Harryra bámult. mialatt felállt a kanapéról. – Az arcuk annyira közel volt egymáshoz. És hogy ezek szerint Martine és őutána bejött. tudatosult benne. hogy mi vár rá. hogy a csengőt hallotta és nem a kaputelefont. hogy Isten kezébe helyezzük életünket. Rámeredt az ott álló személyre és sejtette. – Biztosan Ali lesz az – állt fel Harry a kanapéról. mire Harry rájött. – Épp egy karácsonyi vacsoráról jövök. hogy visszanyerje egyensúlyát. Csak te mentheted meg saját magadat. Az ajtaja előtt. – Érdekes. Valaki idebenn volt a lépcsőházban. . hogy soha nem lett volna szabad kinyitnia az ajtót. Harry nem válaszolt. ám erőszakos csengetés hallatszott. a szemét pedig elöntötték a könnyek. Azután megpróbált átpillantani a válla fölött. Harry. És csupán a hetedik másodpercben vált világossá a számára. Astrid – tette Harry a nő vállára a kezét. Nem akarsz beljebb hívni. most örülsz – mondta Astrid egy kissé nehezen forgó nyelvvel. – Astrid bátortalanul meglegyintette Harryt a táskájával.” De én nem látok itt semmiféle Istent. Visszafojtotta a lélegzetét és megborzongott. hogy Ali legyen az. mintha épp egy kád forró vízbe ereszkedett volna bele. – Most nem igazán alkalmas – mondta Harry. – Ma a harmadik lépcsőfokról beszélgetünk. amikor oldalra lépett. – Úgy hívják. Ekkor rövid. Astrid. aki megintcsak nyitva hagyta a kaput. „Úgy döntöttünk. – Hívok neked egy taxit. kiment a folyosóra és kinyitotta az ajtót. vörösre mázolt ajkai a fogára tapadtak. Eltartott egy hosszú pillanatig. De ettől még teljesen normálisan lát az ember. – Csak nem egy hölgyvendég? Ezért lógtad el a mai összejövetelt? – Majd máskor beszélünk. Részeg vagy. Különben is. hogy iris coloboma. Astrid. hogy haza tudj menni. – Nincs semmiféle harmadik lépcsőfok. – Ez nem old meg semmit. Harry – suttogta. Tűsarkúja fülsértően koppant a padlón. – A szomszédom. hogy érezte a lány bőrének és hajának az illatát.– Így születtem – mondta a lány. vagy kiment valaki a házból. – Gondolom.

Amikor megfordult. Mert Øystein. Felemelte a telefont és kikeresett egy számot. – Késő van – mosolyodott el gyorsan a lány. impotens szoknyapecér! Imbolyogva sarkon fordult és lebotladozott a lépcsőn. üres szemgödrükkel rámeredtek. Hogy nem töltötte újra a laposüveget azután. És hogy felhívhatná Øysteint. – Én… – kezdte. látta. miközben a seprűk fáradhatatlanul simogatták a pergődobot. És ezért ebben a pillanatban bármennyit hajlandó lett volna megadni. 44 Álmatag éjszakán megsuhintottad görbe pálcád egy befagyott tó mentén. de legalább átmeneti megkönnyebbülést jelentene. aki azért jött. aki a tenger fenekéről került elő és a nyakában még mindig ott volt a kötél. Szinte felsikoltott: – Haza?! A nagy szart fogok hazamenni. – Its dreamy weather were on. aki a fejéből kimeredő baseballütővel nevetett rá. Hajnali háromkor Harry még mindig a füles fotelben ült. aki a vízágy kék gumiján keresztül meredt rá és Tomban. Kivéve akkor. Tom Waits halkan Alice-ról énekelt. A második csengetésre felvették. aki Gallion-figura módjára lógott a ruhaszárítón. hogy a tartalmát annak a dögnek a torkába locsolta a konténerkikötőben. te nyomorult. Hallgatta. You wave your crooked wand along an icy pond. ha az ember hisz a kísértetekben. a nőre. . akik most ott álltak a széke körül és sötét.A nő meglepően nagy erővel söpörte odébb a kezét. majd az ajtó sarokvasainak a nyikorgását és az azt követő csendet. A szesz persze nem szabadítaná meg mindettől. amíg teljesen el nem tűnt. Ellenben. ahogy a nő káromkodva küszködik a kapuval. anélkül.44 A gondolatok egymás után sorakoztak fel. hogy hívta volna őket. – Astrid… – Hagyjál békén! Dugjad inkább a másik ribancodat! Harry csak nézett utána. – Ez nem old meg semmit. Hogy mostanra már az összes kocsma bezárt. Birgittában. mindig tartott az ülése alatt egy fél üveg gint. hogy Martine ott áll mögötte a folyosón és lassan visszabújik a kabátjába. Azokban. hogy visszakapja az óráját és véres karcsonkjával hadonászott. Willyben. – És már el is fáradtam egy kicsit. aki szinte minden éjszakát végigtaxizott.

ha valamit tehetek érted cserébe. hogy a bébiszitterkedés nem szerepel a munkaköri leírásodban. – Kösz. főnök. Csak szólj. Jon és Thea alszik. – Holnap el kell ugranunk Thea lakásába inzulinért. szombat. Ugyanis cukorbeteg. Waits pedig tovább rajzolta Alice nevét a korcsolyával a befagyott tó jegére. Huszonegyedik fejezet December 19. Tipikus norvég karácsonyi étel. de vigyétek Jont is. Azért néhány korona még így is belepottyant az előtte álló papírpohárba. Harry felsóhajtott. – Egyelőre senki mást nem akarok belekeverni. – … elégedett vagyok veled. Nem akarom. hogy még karácsony előtt meghívom egy lutefisk45 vacsorára. Halvorsen? – Hideg van. Harry letette. – Jól van. 45 . Szegényke még soha nem kóstolta. A tüdeje Hamulúggal kezelt tőkehal. Végül is nemsokára itt a karácsony. – Idehallgass. hogy ott üljön egyedül. Még javában zajlott a reggeli csúcsforgalom. az emberek sietősen kerülgették egymást.– Mi újság veletek. – Nem! – tiltakozott Harry élesen. hogy jöjjön ide. – Meg is kérhetek valakit. – Hm. tisztában vagyok vele. Majd reggel alszom egy keveset. Vajjal és tejszínes mártással tálalják. – Hát… – Ki vele! – Megígértem Beatenak. – Oké. – És Halvorsen? – Igen? – Nagyon… – Harry nagy levegőt vett. Zágráb Egy kartonpapíron gubbasztva vacogott a Sofiesbergparken mellett húzódó járdán. jól van. – Ezt azonnal meg is ígérhetem. – Kösz.. én meg a nappaliban ülök és az utat tartom szemmel.

mosolygós asszony az Üdvhadsereg Jacob Aalls gatén lévő lakásának ajtajában. Türelmesnek és megállíthatatlannak. egy Oleg korabeli fiú. – Remélem. Neki is ilyennek kell lennie. amit pillanatnyilag tehetett. – Ért norvégul. nem zavarunk – mondta Harry és Beate Lønn kíséretében belépett az előszobába. A nő megrázta a fejét. – Hideg van – mondta. Ez pedig Josip. amiben a territórium szó is szerepelt. aki bizonyára Sofia lehetett. de engedelmesen odébállt. amikor le akarták venni a cipőjüket. hogy megérkezzen a páncélkocsi. A rozmárbajuszos mondott neki valamit. – Igen – nevetett az asszony. hogy Jon Karlsen talán nem is fog felbukkanni. mint a Dunának. – Az a legkisebb már Isten ajándéka volt. Egy pár térdre pillantott. Elhessegette magától a gondolatot. A kéregető dühösen meredt rá. Neki pedig olyannak kell lennie. ami közvetlenül az orra előtt torpant meg. A lány szemét hosszú. de még mindig sűrű hajú ember volt. Az „n” hang képzésekor nyelve hegyét a szájpadlásához nyomta. – Excuse me? A férfi angolul válaszolt. aminek a padlóját szinte teljesen cipők borították. Jönnie kell. Türelmesen kell várnia. Amiben már csupán egyetlen golyó lapult. kicsik és nagyok vegyesen. Ez volt az egyetlen. az ölében pedig egy kisbabát tartott. papírpoharat szorongató férfira. – Éhesek? Harry barátságosan megrázta a fejét. És a gyerekeim. ahogy Vukovár mellett hömpölyög. Hangosan és mérgesen. legalábbis Harry úgy vélte. Felemelte a fejét és végigpillantott a Gøteborggatán. Ezért aztán a nagy. A Dunára gondolt. éles üvegdarabot húzta elő a másik zsebéből. . azzal a fekete pillantással.hasogatott az egész éjszaka belélegzett füsttől. az öccse. őszbe csavarodott. Az asszony bevezette őket a nappaliba. Hogy Jon Karlsen hazaérjen. amit Harry azonnal felismert. mint ahogy a legtöbben. a Miholjec család foglalt helyet: két felnőtt férfi. Türelmesen és megállíthatatlanul. egy kislány és egy fiatal nő. de csak keveset beszél. – Zdravo – köszöntötte őket az idősebbik férfi. Sovány. Megtapogatta a pisztolyt a zsebében. – Jöjjenek be! – mondta a fürge. akik a nyelvet felnőtt korukban sajátítják el. Valamit. – A férjem – mondta a nő. Az asztal körül. Felnézett a vörös. fekete frufru takarta el. lelógó bajuszos. hogy a sárkány kidugja a fejét a lyukon. – Mind a négy? – kérdezte Beate. A kitaszítottak dühös és rémült pillantása.

hogy egy. – A feleség pillantása mintegy véletlenül Sofiára ugrott. Mit tudnának mesélni nekem róla? – Nem sok mindent. Hiába keres. – De Robert főleg csak ácsorgott és Sofiával beszélgetett. hogy meg ne csipkedje a vörös pogácsapofikat. – A nő a babára nevetett. És ahogy Harry előre sejtette. A nő odabiccentett Harrynak. A szülők egymásra néztek. hogy néhány kérdést tegyük fel… – Robert Karlsenről – fejezte be az asszony a mondatot és a férjére nézett. az új valóságban. Ott nem fogjuk zavarni magukat. a nő pedig válaszolt rá. – Menjenek be a konyhába. – Úgy van. – Hm. Azután ismét Harryhoz fordult: – Azt akarja mondani. Harry látta. majd belevágott: – Azért jöttünk. Jon jó ember. Hogy egykor bizonyára a férfi volt az. tudják. nem talál semmilyen állást. – Inkább négyszemközt – válaszolta Harry. legfeljebb két éven belül Beate és Halvorsen is összehoz valami hasonlót. – Csak úgy-ahogy. – Csak rajta – mondta az anya. amikor a nyáron átköltöztünk ide abból a kicsi lakásból az „A” lépcsőházból. aki lelkesen visszagurgulázott. ahogy Beate előhalássza a jegyzetfüzetét. És… hát igen. Harry nézte. már vele is számolnia kellett. Harry pillantása találkozott a férfiéval és odabiccentett neki.– Egy igazi kis tünemény – mondta Beate. hogy segítsen nekünk. A férfi mondott valamit a feleségének. . – Jon vette rá Robertet. – Köszönjük – mondta Beate. Sofia csak tizenöt éves. a lány nem tudta megállni. Ő szerezte nekünk ezt a nagyobb lakást. – Ide – mutatott az asszony két üres székre. Leültek. Szívesen váltanánk néhány szót Sofiával is. aki beleegyezően bólintott. az új országban a felesége bizonyult életrevalóbbnak. aki némán ült és a baba pihés hajába dugta az orrát. A fejét tette volna rá. hogy a lány arca színt vált. de mivel itt. ha tartott. de mozdulata viszonzatlan maradt. A párbaj két másodpercig. aki a döntéseket hozta. Épp csak úgy-ahogy ismertük. majd küldött egy vicces grimaszt a babának. hogy maguk csak a norvégoknak akarnak munkát adni. de Harry elég sok mindent kódolni tudott belőle. amikor a kicsi megszületett.

hogy bármit is mondj nekünk. – A Hotel Internationalba – válaszolta. Tudnak már valamit az illetőről? – Úgy véljük. – Szia Sofia. Sofia? Mert látom rajtad. – Melyikbe? Harry meglepetten nézett a norvégul közbeszóló apára. – Mi csak azt szeretnénk. – Mit lát? – Hogy valaki bántott. Az apa teljesen elképedt. Sofia fújtatott. de nem mondott semmit. – Az apád tiltotta meg. A pillantása most pontosan olyan volt. Oleg is ilyen lesz majd néhány év múlva. Sofia pedig vonakodva csoszogott utánuk. – Bántott téged? Mióta megérkeztek. – Most te hazudsz. aki ezt tette. Az apa megrázta a fejét.– Nincs mit – válaszolta az asszony komoly arccal. – Tudnak valamit? – kérdezte Harry. a lány pedig leült egy székre Sofiával szemben. mint az imént odabenn az apjának. A homlokán egy nagy. Amikor magukra maradtak. hogy a vastag smink alatt nagyon szép vonások rejtőznek. – Tényleg nagy segítség lenne – mondta Harry. hogy így volt. Harry átvette a jegyzetfüzetet Beatetől. engem Beatenak hívnak. – Nem – válaszolta a lány. aki Zágrábban él – mondta Harry. – Legalábbis egy ottani szállodába telefonált többször is. Tegnap szétlőtte a lakását. amit még a smink sem tudott elrejteni. – Hogy került az a kék folt a homlokodra? – Nekimentem az ajtónak. hogy egy bérgyilkosról van szó. – Ez a férfi most Jont üldözi. kék folt éktelenkedett. Ahogy a tizenévesek többsége tenné. ha mielőbb elfognák. – Szerelmes voltál belé? Újabb fejrázás. Harry megállapította. gondolta Harry. Az anya kivezette őket a konyhába. mire az apa és a nagybácsi egymásra pillantott. . Sofia most először rázta ki a szeméből a frufruját és egyenesen Beatera nézett. Dühös és ijedt. – Hazudik. Együtt jártatok Roberttel? Sofia a padlóra szegezte tekintetét és csak megrázta a fejét.

– Maga csak okoskodik. milyen benyomást tett a lányra az információ. Sofia előregörnyedt. Az anya a folyosón várta őket. de a mindent elborító fekete festékpatakok miatt nem volt egyszerű dolga. mintha mindent tudna. Azután felálltak. meg úgy tesz. mert csak ott találtak szabad parkolóhelyet. hogy csak egy mondatig bírta. aki sokkal szívesebben ülne otthon a gyerekeivel. Talán jó lenne. Már odabenn megfigyeltem. Beate felsóhajtott. Sofia! És segítened kell! Egy gyilkost próbálunk megfékezni. – Tudtad. – Menjenek már el végre! Harry és Beate egymásra néztek. így a haja újra eltakarta az arcát. legfeljebb két mondatot adott neki. – Jártál a Fretex üzletben is és Robert után kérdezősködtél. – Meg kell bíznod bennünk. hogy Robert Zágrábban járt az ősszel? – kérdezte Harry. A lány felkapta a fejét és a leázott smink alól hitetlenkedő tekintettel meredt Harryra. ha így is volt? Harry megpróbálta az arckifejezéséből leszűrni. hogy szerelmes volt egy Thea Nilsen nevű lányba? – Nem – suttogta a lány sírásba fúló hangon. Kiléptek a decemberi reggelbe és a Suhms gate irányába fordultak. – Sajnálom – mondta Beate. – Menjenek el! – kiabálta. – Még fékezte a dühét. Azután előbukkantak a könnyek. amikor ideértek. – Ezek szerint nem mondott neked erről semmit? – folytatta Harry. de a lány félrelökte. Maga csak egy ócska rendőrnő. Harry még egy. Mit akartál tőle? – Cigit lejmolni! – kiabálta Sofia dühösen. de a hangja már meg-megremegett. Beate a vállára tette a kezét. Harry pedig megállapította. – Eléggé a szívére vette a dolgot. Egy valóságos felhőszakadás. – És majd hívj fel ezen a számon – nyújtott oda egy névjegykártyát Sofiának. – A lány hangja hirtelen megremegett. ha beszélne vele egy kicsit. – Erről én aztán tényleg nem tehetek. – Oprostite!46 46 Elnézést! . – Akkor talán arról sem mesélt. – Gondolkodj egy kicsit – kérte Beate. – És akkor mi van. de igazából fogalma sincs semmiről.

Néhányan mondták. érti? A háború előtt. Harry bólintott. da – mormolta az apa és visszafordult Harryhoz. aki felrobbantotta tizenkét tankot azzal a… landmines47. De nem sikerült. De sokan Zágrábban. ahol tudták nézni őket. aki annyi időt tölt magányosan videofelvételek és technikai nyomok tanulmányozásával. És várt. – . A hang a kapubejáró árnyékából jött. Harry bólintott.Megfordultak. – Mali spasitelj – ismételte meg Josip áhítattal. – Ez volt a… neve. mondták. Megálltak Harryék előtt.. – Da. – Azt mondták. igen? Volt ott egy fiú. Ezért néhányan itt vagyunk. De a hátam vége. Kontroll. – A fedőneve? – Igen. A nagybácsi mondott valamit. soha nem is volt… nem létezni. Tudjman nem szerette az embereket Szlavóniából. Itt szart se kapok. hogy halott. Aztán elkezdtek meghalni a szerbek. hogy ez a fiatal lány. – Amikor a jugoszláv hadsereg bement Vukovárra 1991-ben. A kapituláció után a szerbek akarták megtalálni fiút. mondták walkietalkie-n. Hotel Internationalban. Vukovárban electro engineer. de nem munkát. ahonnan két cigarettaparázs közeledett feléjük. akik voltak Vukovárban. – Hogyan? 47 taposóaknák . – Mali spasitelj – nevetett Josip. – Hotel International? – kérdezte az apa. President Tudjman… – Tudjman – ismételte meg Josip a szemét forgatva. Sofia apja és nagybátyja volt az. érti? Úgy hívtuk. Túl sok szerb vér. hogy horvátok kapnak segítséget. Érti? – És mi köze van ennek a Hotel Internationalhoz? – Háború után embereknek nem volt ház Vukovárban. régi hotelt. – Megyek. hozom a kocsit – mondta Beate gyorsan. Harry mindig meglepődött rajta. És jöttek a hírek. – A kis megváltó – mondta az apa. hogyan tehetett szert olyan mérvű szociális intelligenciára. aminek ő még csak a közelébe sem szagolhat. – Én dolgoz első év… tudja… költözőiroda. mali spasitelj. Minden kaputt. hogy mali spasitelj visszajött.és emberei adtak nekik nagy. érti? Kaptak levest. Az apa szeme sarkából gyors pillantást vetett Beatera.. Néhányan meg nem hitték.

– A parancsnok tényleg ezt mondta? – kérdezte Beate. Én meg megpróbálom elérni a következő zágrábi járatot. hogy segítse az adott ország rendőrségének munkáját. Vagy nyaralni. hogy felbéreljen egy profi gyilkost? – Beate türelmetlenül dobolt a kormányon. hol töltöm az ünnepeket. – Ha külföldre utazik. – Harry megdörgölte az állát. A kabátzsebében kotorászva válaszolt Beate kérdésére: – Tavaly Rakellel és Oleggel karácsonyoztam. És mivel tudta. – Hm. miközben behajtott a kivilágított Ibsen-alagútba. Robert is. hogy kitaláljam. David Eckhoff tud mindent. És többiek is. – És bizonyára mindannyian ott voltak. hogy Robert járt Zágrábban. nem tudja valahogy elérni. Mesélte. hogy Jon Theával találkozgat. Hogy háborúnak nincs vége. akkor azért megy. hogy Halvorsennek is kiutal egy kis karácsonyi szünetet. Hírek. Maga tudja már. Azt terveztük. Nekik sem. De idén még nem volt rá időm. Mondott mindent… vacsora után az ünnepségben Østgårdon nyáron. hogy Sofiát alaposabban megvizsgálja egy orvos? Szerintem nem csupán egy kék foltról van szó. – Miholjec úr szerint – pontosította Harry. hogy… – A második nyert – mondta Harry. – Akkor bízom benne. hol fog karácsonyozni? Ebben a pillanatban megszólalt Harry telefonja. Beate gyors és éles pillantást vetett rá. – Nem tudom.Az apa megvonta a vállát. Beate megadóan felsóhajtott. – Szónokolt? – Igen. mali spasitelj és mások még mindig háborúban lenni. indítéka is volt. – És maga szerint ez adta az ötletet Robertnek. – Mindenesetre azt leszögezhetjük. majd lefékezett és beállt a mozdulatlan sor végére. – Egy rövid. karácsonyi nyaralás. Azelőtt pedig az apámmal és Søsszel. A szabályzatban egyértelműen benne van. hogy meglátogatjuk a szüleit Steinkjerben. Tud más is erről a… segítőről és a Hotel Internationalról? – Más? – Talán valaki az Üdvhadseregből? – De igen. – Figyeljen csak. .

Rakel járt a fejében. Hirtelen egy picit rosszul éreztem magam a bőrömben. elég jól áll nekem. – Valóban? – Remek lehetőség. de így is észrevette Beate gyors pillantását. sajnálom a tegnapi dolgot – mondta Martine. Mindössze annyit jegyzett meg. amikor észrevette. hogy nem Rakel van a vonal másik végén. de Harry világosan kiérezte belőle a visszafojtott nevetést. még csak a férfi levakarhatatlan vigyorát sem kommentálta. Megtudta. amire kíváncsi volt? – Ó. – Igazán nincs mit megköszönnie. köszönöm – nevetett Harry. – Sajnálom. – Köszönöm. hogy nekem van egy plusz jegyem. – Nem. – Hozzám is jöhet – mondta a nő. – Aha. Gondolja át. Beletelt néhány másodpercbe. maga az? – Harry próbált semleges hangot megütni. – Csak azért hívtam. hogy az időjárás-jelentés szerint a hókotrók a következő napokban is bőven el lesznek látva munkával. Már csak egy magas. Harry néha komolyan . És amikor azt mondtam. – Mármint. hogy megmondjam. – Nem tűnik különösebben lelkesnek. majdnem fiatalember hiányzik mellőlem kíséretnek. És már hallotta is a nevetését. hogy estélyiben lásson. mi tagadás. hogy van egy plusz jegyünk. – Csak lenne még valami apróság. – Karácsony este tárt karokkal várunk mindenkit és mindig örülünk az önkéntes segítőknek a Fyrlysetben. Az a fölényesen fejlett szociális intelligencia… – Visszahívhatom később? – Természetesen. hogy úgy elrohantam. Beate egy árva szót sem szólt. mire Harrynak leesett. – Van egy plusz jegyünk a karácsonyi koncertre a Koncertcsarnokba. miután Harry befejezte az ezt követő hívást. hogy alighanem még a zsebében benyomta a zöld gombot és a hívás már elkezdődött. Ami. – Micsoda? – Mit csinál kedden este? Huszonkettedikén. – Igazán nincs mit – válaszolta a lány komoly hangon. ezt én mondom. csak olyan hirtelen jött. én meg nem vagyok túl jó ezekben az öltönyös témákban. – És az előadók is olyan flancosak és unalmasak. – Nem tudom – mondta Harry. – Én nem ezt mondtam. valójában úgy értettem. – Rendben.

Az összekoldult pénzből biztosan futja egy kávéra és valami harapnivalóra. A kávézó előtt megállt. Nem számolta. milyen piszok nagy mázlista. de gyorsan elhessegette magától a gondolatot. mert a tapintása ragacsosnak tűnt. A közlekedési lámpa zöldre váltott. A sarkon álló kávézó felé igyekezett. hogy a helyiség falán látott egy telefont. talán még egy doboz cigarettára is.elmerengett rajta. hol látta korábban. Emlékezett rá. A zsebébe dugta a kezét. Bement a kávézóba. az arcán pedig koromcsíkok éktelenkedtek a konténerben töltött éjszaka után. A volánnál ülő férfi ismerősnek tűnt. A keze a pisztolyra simult. és a park melletti úton óvatosan gyorsító autó kipufogócsövéből kiáradó fehér felhőt bámulta. A vezető melletti ülésen. A hátsó ülésen egy nő ült. Hirtelen az az abszurd gondolata támadt. A távolban látta. de nem emlékezett rá. A park fái. De igen. Kiviharzott a kávézóból. A szakálla borzasztó iramban nőtt. A zsebeiben kotorászott. A lábai alig akartak engedelmeskedni. Nem csoda. Mindössze két méterre tőle. Merev tagokkal állt fel a Sofienbergparken melletti járdáról. hány órát töltött törökülésben a járdán a papírpoharat szorongatva és a Gøteborggatán lévő ház kapuját figyelve. hogy az emberek ágrólszakadt koldusnak nézik. Szinte érzéketlen ujjai kitapogatták a barakk ablakából kitört üvegdarabot. a vér azonnal keringeni kezdett a lábában. Az üvegdarabbal alighanem megsebezte a kezét. hogy az autó rákanyarodik a Gøteborggatára. ahonnan a papírpoharat is szerezte. . mint valami ócska művégtagok. gyorsan az ablakhoz lépett és a kocsira meredt. mintha egy régi film remegne egy filmvásznon. olyanok voltak. Mintha a jeges föld belsejéből feltörő összes hideg a testében talált volna menedéket. hogy ha most megbotlana. hogy Halvorsen tisztában van-e egyáltalán azzal. A szerb páncélkocsi. az óvoda és a sírkövek úgy ugrándoztak a szeme előtt. vetett egy pillantást az autó belsejére. Jon Karlsen. A sárkány. Miközben megragadta a kávézó kilincsét. ő volt az egyik rendőr Harry Hole mellett. Majd jéggé dermedt. Ez az. jégcsap módjára törnének sziklánkokra. Levette fejéről a kék sapkát és a tükörképére pillantott a kirakatban. Azután futásnak eredt. sőt. Ahogy elindult. Jon Karlsen még mindig nem bukkant fel. de a nappal fénye már egészen bágyadt volt. ezt a fájdalmat azonban örömmel fogadta. a Heimenben. hogy a közlekedési lámpa pirosra vált és a kereszteződésben egy autó állt meg mellette. A kirakat tükrében látta.

ő pedig Jonnal együtt szintén kiszállt a kocsiból. Azért vette le. figyelmen kívül hagyva Jon kérdő tekintetét. amelyben egy hatalmas üvegpavilon állt. Amikor az üzenet véget ért. Egy széles sugárúton érkeztek be a városba. Harry maga mögött hagyta a vámot és kilépett a Zágráb Pleso nevű elővárosában található szerény terminálra. Elhajtottak egy fekete. A csupasz fák télfekete ujjai az eget karmolászták. Thea felment az inzulinért. A sofőr egy szó nélkül elindult. mintha egyenesen átnézne rajta. Látta. . Bekapcsolta a mobiltelefonját és látta. Elhagyták a pályaudvart. Ha bármi történne. A Visa kártyáját egy bankautomatába dugta. ami Harry emlékei szerint a Száva nevet viselte. Halvorsen egyre nagyobb elképedéssel hallgatta. szürke hófoltokkal tarkított. – Valami baj van? – kérdezte. hogy amíg ideértek.Halvorsen a Gøteborggata 4. – Hotel International. volt egy nem fogadott hívása. Kikereste a hangpostát. Halvorsen végignézett a kihalt utcán. hogy Jon arca eltorzul. a szeme elsötétül és hatalmasra kerekedik. csendesen hömpölygő folyó mellett. két másodperc és már nála is van. – Egy vallomás – válaszolta Halvorsen szűkszavúan. Az autóút mentén elterülő. A felét egy barna borítékba tette. barna földeket alacsonyan lógó. mire az minden ellenvetés nélkül adott neki ezer korona értékű kunát. előtt parkolt le. ami a szerény forgalmat tekintve kissé túlméretezettnek tűnt. – És most mit csinál? – Jelentem Harrynak. Halvorsen felpillantott és látta. A hóban toporgó Jon is nyugtalannak tűnt. gyorsan nekiállt kikeresni egy számot a készüléken. Északnyugati irányban tartottak Zágráb felé a dimbes-dombos tájon keresztül. majd egy nagy és kihalt parkot is. vastag felhőtakaróból szakadó eső áztatta. hogy kinyújtóztassák tagjaikat. Halvorsen elképedése hitetlenkedésbe csapott át. mert zavarta a vezetésben. Halvorsen a kocsi üvegén keresztül a középkonzolra pillantott. majd kiment az épület elé és beszállt egy taxijelzéssel ellátott Mercedesbe. hogy Jon is felfigyel a telefonból kiszűrődő hangra és közelebb húzódott a rendőrtiszthez. A sípszó után egy ismeretlen hang kezdett beszélni. Szűk negyedóra múlva tömbházak és templomtornyok rajzolódtak ki a horizonton. mellette. amin ott feküdt a pisztolytáska a szolgálati fegyverével. Úgy tűnt. – Mi volt az? – kérdezte Jon.

amikor két szállóvendég lépett ki a forgóajtón és beszálltak egy odakanyarodó Mercedesbe. Vagy a levesestányérok fölé hajló fejek és az álmos. zsírosan csillogó haján. A hatalmas. valamint széles mosollyal felszerelkezve üdvözölte: – Welcome. bizonyára a betegek. – Da?48 Harry igyekezett figyelmen kívül hagyni a kolbászosbódé polcain sorakozó üvegeket. és a csapostól eltekintve pillanatnyilag elhagyatottan állt. Harry megrázta a fejét. csupasz előcsarnokba lépve Harrynak legelőször a kórházszag tűnt fel. This way. A forgóajtó mögött kristálycsillár ragyogott föl. A csapos Harry pillantását követve kérdő tekintettel bökött a barna folyadékkal teli. És hogy az a negyven-ötven ember. Talán a ruhájuk miatt támadt ez a gondolata: a kinyúlt tréningruhák. amikor az esernyő és a széles mosoly hirtelen eltűnt és a tengernagy kesztyűs mutatóujja egy ajtó felé bökött. Sir. A szálloda egyik. ami jóval odébb nyílott a homlokzatból. de már messziről felismerte öreg barátját és esküdt ellenségét. majd megtorpant a bárnál. valamint Harry legapróbb mozdulatát is nyomon követte. A pult mögött álló férfi egyszerre három dologgal foglalatoskodott: egy poharat tisztogatott. akik a csarnok közepén elhelyezkedőkét hosszú asztal mellett ültek vagy a recepción osztott levesért álltak sorba. 48 Igen? . ami leginkább egy kolbászosbódéra hajazott. Harry fizetett. Sir? – Menekültek – ismételte meg Harry. láthatólag tengernagynak öltözött portása már ki is nyitotta neki kocsi ajtaját és egy esernyővel. hogy tulajdonosaikat meglehetősen hidegen hagyja a kinézetük. Harry épp kikecmergett a járdára. négyszögletes üvegre. Nagy levegőt vett. impozáns betonkolosszus elé. a falra szerelt tévében zajló futballmeccset kommentálta nagy hangon a hozzá közel ülőknek. A csapos végigsimított hátranyalt. Harry fején kopogni kezdtek az esőcseppek. Semmi értelme még komplikáltabbá tenni a dolgot. – Vukovár. Harry megtorpant: – Refugees? – Sorry.– Hotel International – közölte a taxisofőr és odakanyarodott egy szürke. kedvetlen pillantások miatt. elnyűtt pulóverek és lyukas papucsok mind azt sugallták. Harry pillantása végigsöpört a helyiségen. hogy a lehető legmegfelelőbb helyen jár és a pult felé vette az irányt. Annak idején a keleti blokkban szerettek ilyeneket felhúzni az utazgató vezetői kaszt számára. Sir. Jim Beam-et. amelyek szinte észre sem vették őt. Harry érezte.

Mondja meg a nevét és hogy melyik hotelben szállt meg. – Amit maga láthat. Az lenézett Harry kezére. – Itt nem lakik senki. A kérdés viszont villámgyors volt: – Hogy hívták a fiát? – Olegnek – válaszolta Harry. – Harry pillantása találkozott a csaposéval. – Hátha így megérti. aki érezte. mister. az legfeljebb a tizenkét év. A csapos hallgatott. – A kis megváltót keresem. hogy mali spasitelj tudna nekem segíteni. vajon mi miatt csukhatták le korábban a férfit. hogy a telefonja hangtalanul rezegni kezd a zsebében. – Azonnal kiszúrtam. A csapos összecsippentette az egyik szemét. amint belépett ide. – Tizenegy éves volt – tette hozzá Harry. – Harry előhúzta a barna borítékot a kabátjából és a pultra tette. de Harry áthajolt a pult fölött és megragadta a férfi alkarját. A csapos lassan bólintott. Elengedte a férfit: – A fiamat lelőtte egy díler. miért nem fogok elmoccanni innen addig. . A csapos a borítékra tette a kezét és visszatolta Harry elé: – Erre semmi szükség. Mert ő azt mondta neki. miért meséli ezt el nekem. hogy több évnyi börtön van a háta mögött. hogy a csapos a tévé lármáján keresztül megértse. amíg nem jön valaki. A csapos alaposan végigmérte Harryt. – Hazudik – közölte a férfi. Csak álltak egymásra szegezett pillantással. A csapos a borítékra pillantott. akit megváltónak hívnak. Már két éve otthagytam a rendőrséget. – Egyenesen a repülőtérről jövök. mielőtt erős német akcentussal angolul válaszolt: – Nem ismerek semmiféle megváltót. Izmainak mérete és a tetoválások arra engedtek következtetni. – Halkan beszélt. Harry érezte. – Maga rendőr – mondta. de nem nyúlt hozzá. – Fogalmam sincs. A csapos el akart fordulni tőle. de elég hangosan ahhoz. hogy szól az iskola igazgatójának.– Mali spasitelj. Harry megrázta a fejét. aki segíthet nekem. hogy a bicepsz megfeszül. – Egy vukovári barátomtól úgy értesültem. amíg rendőrként dolgoztam. aki drogot árult az iskola előtt. Pedig én aztán mindenkit ismerek. És közben azon tűnődött. ha nem tűnik el onnan.

Épp csak elérte a Markveient. ugyanazon az úton. puhán csapódott a ház homlokzatába. muszáj. Tovább futott a park felé. a szája már meg is telt. Lőfegyver. Miniatúra . ha meg akarsz védeni valakit! A sarkon egy autó kanyarodott be és feléjük közeledett. de azonnal felpattant. hogy bármi fájdalmat érzett volna. A sarkon álló bolt előtt elcsúszott a járdán és ráesett a csípőjére. aztán csak egyenesen. A fenébe is. szombat. A fenébe! A Gøteborggatát borító hó úgy festett. egy értelmetlen. Át a hídon. Megtörölte a száját. folyton visszatérő rémálom.– Írja fel a nevét erre a szalvétára és jelentkezzen be a pályaudvar melletti Balkan Hotelbe. Egy széllökés kifújta a hajat a természetellenesen sápadt arcból. Valaki majd felveszi magával a kapcsolatot. anélkül. öreg. Az utolsó golyó. Várakozzon a szobájában. A nadrágzsebek következtek.. Rohanni kezdett. hogy legyen nálad pisztoly. Megragadta a férfi vállát és megfordította. A kocsi megállt. Ez egy rémálom. Alighogy megérezte a keserű ízt a nyelvén. hogy retteg. Sárgás gyomortartalma a jeges járdára loccsant. Érezte. Fogta a tárcát. Amikor kilépett az utcára. És most már érezte. Az egész annyira gyorsan történt. Huszonkettedik fejezet December 19. Csak megőrült. A rendőr a hasán feküdt. hallotta. Lennie kell nála fegyvernek. vagy tényleg megtörtént ez az egész? A jeges levegő és az epe a torkát égette. – Do vraga! – nyögte. de a csapos addigra már visszafordult a tévéhez és folytatta a mérkőzés elemzését. Gyorsan átkutatta a kabátja zsebeit. mint a vörös sörbet. ahol a legutóbb is rohant. Összezavarodott. felállt. előhalászta a telefonját. Jon Karlsen berohant a kapun és eltűnt. vastagon és élénkvörösen. A vér egyre csak bugyogott. ami egy nem fogadott hívást jelzett Halvorsentól. átvágott az utca túloldalára és elindult. ami magába szívta a férfi nyakán lévő vágásokból felbugyogó vért. Nem szabad futnia. ahogy az üvegdarab kihasítja a kabátja zsebét. Harry mondani akart valamit. arccal a hóban. Talált egy tárcát. Oldalra fordult. amit a menekülő Jon Karlsen után küldött. amikor meghallotta az első szirénákat. Miközben leguggolt. Aztán a nadrág övrésze. zakatolt az agyában.

– És azután? – Az egész annyira gyorsan történt. – Vagyis magukra támadt? – kérdezte a rendőrnő. már nekirontott Halvorsennek. amikor elindultunk Østgårdból. Először arra gondoltam. A kapu egyébként is zárva volt. – Betörhette volna az üveget. Annyira megrémültem. valamint az első tanúvallomás leirata hevert. de azután meggondoltam magam és a ház felé kezdtem rohanni. Talán az agyrázkódás miatt. Emlékszem. ami pontosan a válasz ellenkezőjét tükrözte. – Igen. és amikor újra kinéztem. szűkös kihallgatószobában Jon Karlsen ült. számú. – Értem – mondta Toril Li olyan arckifejezéssel. Vetett egy pillantást a piros fényre. hogy a felvevő még mindig megy. – A tettes pedig maga után lőtt? – Legalábbis hallottam egy dörrenést. Korábban arról panaszkodott. – Aki nem jutott be az autóba? – Nem. . hogy utána sorra kerüljön. Ráugrott hátulról Halvorsenre és többször is megszúrta. mert ott volt a pisztolya. onnan úgy tűnt. – A kék kabátos férfi pisztollyal a kezében rohant felénk. – Hányszor? – Négyszer vagy ötször. hogy csak részletekre emlékszem. mint valami karácsonyfa. aki arra várt. Nem tudom. kerek asztal túloldalán Toril Li rendőrtiszt foglalt helyet. – De a gyilkos nem ment maga után? – Nem tudom. hogy folyton befagy az ajtaja. odatette a középkonzolra. – És maga mit csinált? – Teljesen összezavarodtam.A rendőrkapitányság úgy világított a délutáni sötétségben. Odabenn a 2. Nem tudom… én… – És azután? – Azután lerohantam a pincelépcsőn és felhívtam a segélykérő számot. fejét a tenyerébe támasztva. igaza van. Úgy értem. épp előtte szúrt le egy rendőrtisztet. miközben beleolvasott a korábbi vallomásba. hanem késsel támadta meg? – Ahol én álltam. – És ezek szerint Halvorsent nem pisztollyal. hogy elbújok a kocsiban. ami azt jelezte. Közöttük két mikrofon állt. – Halvorsen pedig a kocsihoz rohant? – Igen. A kis. Az ablakon keresztül Jon látta a szomszéd szobában ülőTheát. – Folytassa! – Magamra zártam a kaput.

hogy meg lehet-e menteni az életét. Van egy mély seb a kézfején és néhány vágás a kisebb artériákon. hogy a mikrofonba beszéljen – mondta Toril Li színtelenül. Max von Sydow játszotta Knut Hamsunt. Az asztalon a szálloda brosúrája feküdt. De még nem tudják. Helyette viszont többször megszúrta a mellkasán. Borítóját a Jellasics-szobor képe díszítette. – Mit mondanak az orvosok? – Nem tudják. hogy beszámoljon a Goteborggatán történtekről. közvetlenül a szíve fölött. Azt feltételezzük. – A pincelépcsőn maradtam. – Életben van – mondta. Újra és újra. Smirnoff. Beate a negyedik csengetés után válaszolt. a nyaka mindkét oldalán. mielőtt Harry bármit kérdezhetett volna. Az orvosok szerint elképzelhető. Johnnie Walker. mint egy folyton visszatérő rémálom – suttogta Jon. amíg maguk meg nem érkeztek. sötét szőnyegek és függönyök. A tévéből kiszűrődő svéd hangokat eltompították a vastag. – Mit mondanak az orvosok? Mi lesz… – Teljes kómában marad. Két üveg. Az összes üveg bontatlan volt. Egyelőre. – Li arca megint másról árulkodott. de neki valahogy sikerült odadugnia a kezét. Skarre egy órával ezelőtt hívta fel. hogy eltalálta a csúcsát.Toril Li a tanúvallomásba pillantott. A minibár ajtaja nyitva állt. . Talán segítenem kellett volna… de én… – Igen? – Rettegtem. Harry. – Valószínűleg helyesen cselekedett. ahol kifacsarodott és kerékbe tört tévéantennák rajzoltak különös jeleket a sárgásbarna égre. Jellasicson pedig négy miniatűr üveg sorakozott. hogy a tettestől származik. Folytassuk. amikor lebonyolítja ezt a telefont. – Egyszerűen csak újra és újra megtörténik. – Az egész olyan. – Kómában van és mesterségesen lélegeztetik. Akár a helyszínen is meghalhatott volna. Meg tudja ezt erősíteni? Jon a fejét rázta. – Hadd ne kelljen folyton arra figyelmeztetnem. Harry a szállodaszoba ablakánál állt és a sötét város felé meredt. hogy Stankic a nyaki ütőerét próbálta átvágni. Józan akart lenni. mert úgy tűnik. így talán rendeződik az állapota. – Halvorsen mellett hányást találtak. mint a szája. OzujskŐ márkájú sör társaságában. Jágermeister és Gordons.

Annyira mélyen volt. – Legalább megtudjuk. ha ki kell nyomozni egy húsféle származási helyét. a Jon lakásában és a Heimennél talált lövedékekkel. amit akkor használnak. – Köszönöm. vagy a forgalmazóját. a homlokzatba fúródva megtaláltuk a lövedéket. hogy van-e DNS-nyomunk egyáltalán. Ez Stankic. – Az imént beszéltem Toril Livel – mondta végül helyette. hogy pillanatnyilag alighanem ez az egyetlen módja annak. A lány látta a tükörben. És a szabad ég alatt ráadásul… – …számtalan egyéb DNS-forrással szennyeződhet. ismeretlen áldozatról számolna be. Épp őket akartam felhívni. hogy már napok óta ott hever. Holnapra meglesz a válasz. hogy vessék össze az åsi Mezőgazdasági Főiskola mintagyűjteményével. ami a jégen volt. mintha a szokásos. – Vagyis akkor Stankic az. talált egy külföldi érmét a hóba taposva. mintát vettünk a hányásból. Harry azonban nagyon is jól tudta. De legalább van valami. Mit csinál most? Beate felsóhajtott. legalábbis remélem. úgyhogy utánanézett. A törvényszéki orvos összeveti a Heimen-béli szoba párnáján talált hajszálakkal a DNS-ét. Harry valami vigasztalót próbált kinyögni. A hányás persze nem a legideálisabb anyag. Nem értette a rajta lévő Republika Hrvatska feliratot. Magának van esetleg egyéb információja? – A kaputól jobbra. – Az Állatorvostani Intézettől? – Igen. hogy utánajárjak a dolognak. hogy megegyezik az Egertorgeten. Bjørn Holm. – Kaptam egy kissé különös sms-t az Állatorvostani Intézettől. honnan származik. A ballisztikusok most vizsgálják. Átnéztük a helyet és a kollégám. amit elküldtünk nekik DNS-elemzésre. A beálló csendben Max von Sydow dühtől remegő hangon tajtékzott.Az alig észrevehető remegéstől eltekintve Beate hangja olyan volt. ezt értem. – Miért olyan biztos benne? – Volt egy fiatal pár. akik épp arra autóztak és megálltak. – Hogy teljesen biztosak legyünk benne. Méghozzá azzal a hátsó gondolattal. Ilyen erős hányás esetében a nyálkahártya felületén lévő sejtek szétszóródnak. amikor meglátták Halvorsent a földön. hogy DNS-mintát találjon benne az ember. hogy láttak egy kéregetőnek tűnő férfit. amivel dolgozni tudunk. aki előttük ment át az úton. hogy először azt hittük. – Jon Karlsen vallomásáról referált. ugyanis találtunk néhány félig megemésztett húsdarabot a hányásban. hogy egy kicsit lejjebb elcsúszott a jégen. tudom a választ – mondta Harry. Azt mondták. de teljesen biztos vagyok benne. hogy egyáltalán képes legyen beszélni a történtekről: mintha egyszerűen a munkája egy része volna. – Igen. Ha van a mintának .

pecc. hogy csak vaktában lövöldözünk. Akkor jött rá. hogy ez nem fogja megállítani. – Yes. akkor még az is előfordulhat. Négy másodperccel később a vécékagyló fölé görnyedt és kihányta a repülőgépen elfogyasztott ebédet. Úgy érezte magát. de ha Stankic talált egy rejtekhelyet az elmúlt huszonnégy órában. hogy a mai orvostudomány már csodákra képes és hogy egészen biztosan rendben lesz majd minden. de a teste máris riadót fújt. – Mondja meg neki. A tévében Knut Hamsun arról beszélt. Azután hátrahajtotta a fejét és legurította a tartalmát. Harry a piros zakós úriemberre bámult az üveg címkéjén. Foglyul ejtve egy idegen országban. mire a telefon újra megszólalt. amit mondani készült: hogy Halvorsen kemény fickó. Harry már előre félt az elkerülhetetlen hányásrohamtól. – Hm. A telefon egy csengés után elnémult. mennyire hülyén hangzana. Letette az üveget az éjjeliszekrényre és várt. akkor elég valószínű. felkapta a kagylót. kimehetsz… A választás Johnnie Walkerre esett. csak épp pigmeusüvegek által. ha már többet tud. – Van itt valaki. Meglehetősen rejtélyes. Beleszippantott az üveg szűk száján kiáradó édes és jól ismert illatba. felkészült a méreg támadására. Csak egy kortynyi volt az egész. Harry nagy levegőt vett. Sir. Elismerem. Megszólalt a telefon. – Semmi. miért is ne? És mi volt az sms-ben? – Hogy ez esetben kínai étteremről lehet szó. Harry habozott. És… – Igen? Harry még időben rájött. de tudta. hogy legközelebb is ugyanoda megy majd vissza. akkor feltehetőleg igyekszik minél kevesebbet mozogni. – Mister Hansen? – Yes. Felemelte az üveget. Harry három ujja közé fogta az üveget. – Nos. Miután Beate elköszönt. Amikor harmadszor is megszólalt. Harry visszafordult az asztalhoz és az üvegekhez. Ecc. hogy egy bizonyos oslói étkezdéhez is köthető. És ha egyszer már valahol a közelben evett. mint Gulliver. . Majd elhallgatott. mintha egy hosszú és mély merülésre készülne. Megmarkolta a miniatűr üveget és lecsavarta róla a kupakot. hogy fáradt és nem tud több verset írni. Hívjon fel. hogy a recepcióról keresik. aki találkozni szeretne magával a hallban.bármiféle különleges jellemzője. hogy azonnal megyek.

hogy kihallgatnak bennünket? Az asszony újra felegyenesedett a székben: – Mit akar. Egy izgatott hang valamilyen sporteseményt közvetített. orvosságra van szüksége. miközben érezte. A pokolba az egésszel. – Az asszony előre hajolt és felhangosította a rádiót. Féloldalas mosolyra húzta a száját. – Ez nem jelenti azt. Érezte. nem igaz. – Doktor Zsivágó – mondta az asszony és a zongorista felé intett. kicsi asszony ült egyenes háttal. A nyelvét száraznak és püffedtnek érezte. És érzem az alkohol szagát is. Nyugodt. A rádió zaja belemosódott az asszony mögött ülő zongorista játékába. hogy üljön vissza. – Oké – mondta Harry és felállt. egy másik pedig épp a felső ajkán formálódik. akinek fürgén röpködő keze alól klasszikus filmmelódiák gördültek elő. talán egy futballmérkőzést. – Hogyan talált rám? – kérdezte az asszony. nem? Magam például zenét is tanítok. Harry várt. – Mit akar tenni? Harry megpróbálta összeszedni magát. – És a gyászt. – Várjon! – Az aprócska asszony hangja határozott volt. azt elhiszem. – Koppenhágából. hogy egy izzadságcsepp végiggurul a lapockái között. – Nem hiszek magának – közölte végül az asszony. – Szereti a zenét? – kérdezte Harry. – Rövid mosoly villant fel az arcán. – Csodálatos. . – Attól fél. Amit a fiáról mondott. Hansen? Harry megismételte a történetet a fiáról meg a drogdílerről.A recepciós a zongorához legközelebb lévő fotelcsoportra mutatott. hogy az epe égeti a torkát és hogy a gyomrában a kutyafalka morogva és fogát csattogtatva követeli további jussát. – Látom a gyűlöletet – folytatta az asszony. – A zenét mindenki szereti. barna pillantása követte a közeledő Harry mozgását. A történet nem hangzott valami meggyőzően. fekete sállal a vállán. mintha valami vicceset mondott volna és egy diszkrét. Harry visszazökkent a karosszékbe. amin egy kis elemes rádió állt. A nő rápillantott. – Egy vukovári illető adta a tippet. Mister Hansen? Angol kiejtése és hanglejtése egyaránt példás volt. intett Harrynak. ahol egy ősz hajú. de határozott kézmozdulattal intett Harrynak. A férfi megállt az asztal előtt. hogy nincs szemem. – Honnan jött? Harry nyelt egyet. hogy üljön le. – Mennem kell. Most azonnal.

ha nem hívja vissza az emberét. de még a saját főnököm sem. – Mégis miről? – Az asszony előrehajolt és lehalkította a rádiót. Valaki gólt rúgott. A hang a rádióban izgatottan kiabált. – Az nem lehet. – Nem biztos benne. Az alapár ötezer euró. akkor maguk bosszúért fognak kiáltani. A nő behunyta a szemét. hogy a szakembere elég gyorsan visszaér? – kérdezte Harry. Elég ahhoz. Hansen úr? És még maguk félnek? – Vérfürdőtől tartunk. hogy tudja. hogy itt vagyok. hogy ő is köztük lesz. de ez épp elég is volt. Ha abbahagyja Jon Karlsen üldözését. plusz a kiadások. és az égvilágon senki nem tud róla. – Mi…? – Az asszony megdermedt. – Nyomozó vagyok az oslói rendőrségnél. – Horvátország nem tartozik a hatáskörömbe. Sokáig ült így. hogy betartják a megállapodást? . aki kedvezőbb áron dolgozna. – Rendben. Azután nagy levegőt vett: – Ha megölte az egyik kollégáját. a közönség pedig ujjongott a háttérben. hogy ő tudja. A maga embere Jon Karlsenért. Az embere már két személyt megölt és leszúrta az egyik kollégámat. De nem fog komoly szakembert találni. És azonnal látta. – De teljesen veszélytelen vagyok magára nézve – folytatta Harry.– Mennyibe kerül? És milyen gyorsan tudják elintézni? – Ez attól függ. – A maga szakemberét az én céltáblámért. És egészen biztos. Hogyan lehetek biztos abban. Az asszony hosszan nézett rá. Az asszony felhúzta a szemöldökét: – Maguk ennyien vigyáznak valakire egyetlen szakember ellenében. – És még ennél is több halottal kell számolnunk. Sem a horvát rendőrség. A jövő héten? – Elképzelhető… hogy ez egy kissé szoros határidő lenne. Az asszony csupán a másodperc töredékéig habozott. – Ezt hogy érti? – Csere. hogy az asszony is tisztában van vele. ugye? Harry bólintott. A nő szeme körül megrándult a bőr. mint mi. – Maga még mindig rendőr. – És akkor mit akar? – Tárgyalni. hagyjuk elmenni.

– Akkor azzal kell kereskednie. – Nos – szólalt meg végül. – Értem – bólintott az asszony. kedves… – Az asszony az orrára biggyesztette a szemüveget és az útlevélbe pillantott: – Harry Hole? – Ezenkívül nincs más a kezemben. aki megrendelte a gyilkosságot. – Holnap reggel utazom vissza Oslóba. Látta a fájdalmat a szemében. De mit számít ez akkor. Harry szája olyan száraz volt. úgy lesz beállítva a történet. – És mi a helyzet magával. hogy levegőt venni is nehezére esett. igaz? Az asszony megmerevedett: – Ezt meg honnan veszi? – Nekem is van szemem. – Nem. hogy az illető rendőrnek önvédelemből kellett lőnie. Adja meg nekem annak a személynek a nevét. mit? – Levette a szemüveget. Hívjon fel. – Olyasvalaki. – Akkor a maga emberét minden valószínűség szerint megölik. amije van. ha mégis meggondolná magát. Hole úr. – Talán hajlandó is volnék belemenni a cserébe. hol van. ha nem tudom visszahívni az emberemet? – Ezt hogy érti? – Nem tudom. hogy a horvát hatóságok engedélye nélkül itt jártam. . Hallotta. Ez már csak így megy. Kivéve. Nekem pedig ugrott a munkám. miközben előhalászott egy képet és maguk közé tette az asztalra. – És tudja. miről van szó? Ez az a személy? – Zsarolással nem megy sokra nálam. – Ez a rendőr olyasvalaki. – Letette az útlevelét az asztalra. akit nem ismerek.– A nevem Harry Hole. ahogy a hangja megremeg. Az asszony a táskája fölé hajolt. Harry sietősen ezt suttogta: – A fia az. Harry hosszasan tanulmányozta az asszonyt. akit nem ismer? Csak mert olyan könnyen hajlandó lemondani a bosszúról. – Ha kiderül. Hole? – Harryra emelte a pillantását. akkor pofás kis diplomáciai bonyodalomba kerülünk. – Úgy van – válaszolta. Az asszony előhalászott egy szemüveget. Az asszony fogta a képet és a táskájába süllyesztette. Gyanítom. Ráírom a telefonszámomat a kép hátára. ha én közbelépek. – Vagyis személyesen maga lesz a túsz? És maga szerint ez valóban hihető. – Ha az a rendőr meghal… – mondta Harry. Érti. És én is látom a fájdalmat.

Huszonharmadik fejezet December 20-ra virradó éjszaka. Gyufát tartó kezében egy teáskanalat markolt. Azután egy gyufa sercenése hallatszott. akkor ez azt jelentette. Lement a Piatára. a másikkal a pisztolyt szorongatva az ajtó mellé állt. És azzal is tisztában volt. Sofies gate 5. Amikor megkönnyebbülten újra lélegezni kezdett. majd a sarok és az ott ülő betolakodó arca kivilágosodott. azután belenézett a tükörbe és lement a szálloda bárjába. hogy ehet valamit és szerezhet egy új kabátot. Halvorsen. egyik kezével az üvegcserepet. megitta a sört. újból hányt. de csak üres tekintetekbe ütközött. ha folytatja a vaktában kérdezősködést. Kutyák A sötét konténerben ült és gondolkodni próbált. A rendőr tárcájában kétezernyolcszáz norvég koronát talált. A gøteborggatai lövés volt a hetedik. Ha jól emlékezett a devizaárfolyamra. És azt is tudta. A fémpadlóhoz vágta az üres Llama MiniMaxot.Harry megesküdött volna rá. A szobában a többi miniatűr üveget is kiürítette. Azután az alak gyorsan belépett és törökülésben a padlóra telepedett. valamint egy repülőjegyet Koppenhágába. Megnézte az óráját. . hogy egy kakast hallott kukorékolni. ki lesz az. Visszafojtotta a lélegzetét. Azután megdermedt. A problémát továbbra is a lőszer jelentette. hol szerezhetne kilenc milliméteres golyót. Nem történt semmi. miközben az asszonyt figyelte az ablakon keresztül. egyben utolsó tölténye. a fiú gyors és célratörő mozdulatai hirtelen megtorpantak. hogy körbekérdezősködjön. Felismerte a srác világoskék farmerdzsekijét. amint a járdán balra fordul és eltűnik. A város fényei előtt egy sziluett rajzolódott ki. Felugrott. Jon Karlsent mostanra már garantáltan hét lakat alatt őrzik. Kintről lépések hallatszottak. Az ajtó kinyílt. Akkor csupán egyetlen lehetősége maradt. Az azonosítóról egy férfi mosolygott rá. Egy trójai faló. Oslóban ő az egyetlen Harry Hole. Harry Hole. akár beépített nyomozókba is belefuthat. miközben a másik kezével és a fogaival egy kis nejlontasakot próbált feltépni. Mint a tudakozótól megtudta. hányt.

ha ma este megosztozunk a szálláson. hogy egyetlen szemcse is mellément volna. ha maradsz. hogy zöldfülűnek tűnök. – A pályaudvar előtt beszélgettünk. – A Platán egyszerűen csak Mesterlövésznek hívnak. ugye? Kristoffer elképedt. aki hozzámvágott egy ötszázast? Anyám. Ketten melegebb. – Ezt elég profin nyomod. – Is that you?50 Te vagy az a külfödi. – Az meg mi? – Víz és aszkorbinsav. amíg ezt belövöm magamnak. Komolyan beszélek. De előbb cseréljünk kabátot. – Kristoffer kinyitotta a tasakot és a kanálba szórta a tartalmát. – Remember me?49 A fiú rémült tekintettel meredt rá. haver? – Az egész a tied lehet. – Öregem… Ezt komolyan mondod? – Persze. – Hé. majd gyakorlott mozdulattal a másik kezébe csúsztatta a gyufát. anélkül. – Ember. hogy túl is éld az éjszakát. öregem. Várj még egy kicsit. 49 50 Emlékszel rám? Te vagy az? . Figyelj. Megköszörülte a torkát és belépett a gyufa fénykörébe. – Nézte. a hangodat felismerem… aú! – Kristoffer elejtette a gyufát. Pénzt adtam neked. de nem dőlök be a világ legrégebbi narkós trükkjének. Kristoffer. Tudnád nekem tartani a gyufát? – Nem lenne egyszerűbb. te aztán tényleg hihetetlen vagy. majd a másik vastag kék kabátjára nézett. miközben már egy újabb gyufát is készenlétben tartott. ha a fecskendőt tartanám? Kristoffer felsandított rá. tudom. ami a földre érve kialudt.– Hahó? – A fiú a sötétségbe pislogott. ahogy a narkós a kanál alá tartja a lángot. ja. De ja. miközben gyorsan a zsebébe gyűrte a tasakot. A sötétben mintha közelebbről jött volna a hangja: – Nem gond. Újabb gyufaszál lobbant fel. mennem kell. – Ezt nem csodálom. Kristoffernek hívnak. Kristoffer előbb a maga vékony farmerdzsekijére. – Maga elé tartotta a teáskanalat és egy kis üvegből valami folyadékot csorgatott bele. Fogjad csak a gyufát! Elvette a sráctól a gyufát. – Jobban jársz. Épp indulni készültem.

De eleget hallott ahhoz. ahol ilyesmit fogyasztanak. figyeled? És milyen jó kis vastag vénák. pont mint az övék. Innentől kezdve csak várunk. Kristoffer egy kis vattapamacsot tett a kanálba. Akkor a mesterlövész már a múlté lesz. hogy elviszi ma Sofiát egy orvoshoz. mindig ezt mondják rá. mit tudott meg Halvorsennel kapcsolatban. és mégsem állok le. Őrültség. Hívom. egy bébiszitterrel. Elmondta neki. Emiatt pedig a szív nem tud rendesen verni. milyen finom a bőröm? Szinte alig látszik. Azután Harry hangja is felbukkant: . pillantása pedig a lebegő kutyatestre esett. és a tű hegyét a karján kék kígyóként tekeredő vénába nyomta. helyette autók zaja kúszott be a telefonba. hogy a férfi nem józan. ha van valami változás. mert Kína az egyetlen ország. Aztán néhány év múlva sárga lesz a gyulladt hegektől. Azután gumiszalagot tekert a felkarjára. Szemhéja félig leereszkedett. – Hm. Rengeteg vért kellett leszívniuk. hogy próbálkozzunk kínai éttermekben. hogy megállapítsa. Beate a Jingle Bells háttérben dübörgő diszkófeldolgozásától szinte alig hallott valamit abból. hogy az anyag kihűljön. – Kutyát? Várjon! A zene elhalkult. És mi a helyzet az Állatorvosi Intézet jelentésével a hányásban talált húsdarabokkal kapcsolatban? – Azt javasolták. Szűzföld. Nem mintha nehezen forgott volna a nyelve. – Köszönöm. – Szívburok-tamponálás? – Belső vérzés.A por feloldódott a vízben és áttetsző. Amikor Harry végre felvette a telefont. a fecskendőt rázogatta. – Látod. Én pedig beszéltem Sofia Miholjec édesanyjával. a szája pedig elnyílt. barna folyadékká vált. meghúzta. Egy darabig csak állt és Kristoffert bámulta. Végül a feje is hátracsuklott. ami a szív körüli területet vérrel tölti fel. épp ellenkezőleg: túlságosan is artikulált. Mostanra stabilizálódott az állapota. Aztán a pamacson keresztül a fecskendőbe szívta a folyadékot és rátette a tűt a karjára. de még mindig kómában van. Megígérte. amiről tudnom kellene? – Hagen visszaküldte Jon Karlsent és Thea Nilsent Østgårdra. mi? Miközben beszélt. – Mit? – Kutyát. Tudom. – Hogy kiszűrje a mocskot az anyagból – előzte meg a kérdését. amit Harry mond. Aztán eldobta a leégett gyufát és lehúzta a cipzárt a kék kabáton. Van még valami.

Náluk az összes fajtiszta kutya be van jegyezve a gazdájukkal együtt. Harry Halvorsenre gondolt. hogy Falkeid és a Delta kordonnal körülzárják a konténerkikötőt. hogy átkozottul kevés hely van Oslóban. az intézetnek még a kutyafajtát is sikerült azonosítania. Hogy nekem ez eddig miért nem jutott az eszembe! – Micsoda? – Tudom. . tényleg furcsa az egész. Felmehet a szobájába. hol bujkál Stankic. Harry bebámult az utcáról a szálloda bárjába. Reggel felhívom a Norvég Kennel Klubot. De a lényeg az. Harry remegve nagy levegőt vett és kikapcsolta a telefonját. – Ezt meg honnan veszi? – Onnan. de Martine irodájában még mindig égett a villany. ahol a műanyag zene bömbölt és még egy fél pohárnyi méreg várt rá. Gondoskodjon róla.– De hát Norvégiában egyetlen hely sincs. mire holnap reggel az első géppel visszaérek. hogy nagyon ritka kutyafajtáról van szó. – Mi? Hogy hol? Miról beszél egyáltalán? – A konténerkikötő. Azután néhány másodpercig csak a zágrábi forgalom zaját élvezhette. hogyan segíthet ez rajtunk. És egy vérbe fojtott szívre. Utánanéztem. – Négyszázezer. Hallott már valaha a fekete metznerről? – Ezt most ismételje meg. – Mi? – Kerítse elő Hagent és szerezzen engedélyt a Delta csoport fegyveres bevetésére. – Nem igazán világos. magára zárhatja az ajtót és kihajíthatja a kulcsot az ablakon. Azután visszament a bárba. ahol fekete metznert ehet az ember. Stankic az egyik konténerben bujkál. legyen kedves! Beate megismételte. A többi alkalmazott már rég hazament az Üdvhadsereg főhadiszállásáról. És csak semmi letartóztatás. Vagy visszamegy a bárba és kiüríti a poharát. miközben folyamatosan ugyanazok a kérdések kavarogtak a fejében. majd Harry felordított: – Hát persze! Teljesen logikus! Egy férfi szállás nélkül. ahol már egy csepp alkohol sincs. Bepötyögte Harry Hole számát. ahol kutyahúst szolgálnának fel! – Nem. Több százezer kutya van az országban. amíg ott nem vagyok. Sőt. Mali spasitelj. Végre elkapta. Nagyjából minden ötödik háztartásra jut egy. Világos? Miután Beate letette. Most már csak tiszta fejre és biztos kézre van szüksége.

vagy lefedettség nélküli területen tartózkodik. A szíve a torkában kalapált. A hálószobát elárasztotta a fény. csak be akartam kukkantani. . – Nincs… – szipákolt Rikard. hogy az előfizető kikapcsolta a telefonját. A helyiség kopár volt. hogy valaki az iroda ajtajából figyeli. hogy előre oda kellene adnia neki a karácsonyi koncertre szóló jegyet. de üresen állt. Hazavigyelek? – Kösz. hogy az irodából hazafelé beugorjon hozzá. így legalább nem neked kell a riasztóval vacakolnod. Visszadugta az üres pisztolyt a koszos farmerkabát zsebébe és érezte. Harry Hole nincs itthon. De csak az üzenetrögzítő volt az. Amikor letette a kagylót. hogy a férfi rengeteg érzelmet temet magába? Vagy mert olyan elveszettnek tűnik? Az a múltkori dolog a lépcsőházban visszautasított nővel vissza kellett volna. hogy lássam. amit épp csak ki tudott venni a sötétben. elkérte a Sofies gatei lakás telefonszámát. Vett egy nagy levegőt és felkapcsolta a villanyt. ráadásul a biztonsági szolgálat kiszállási díját is ki kellett fizetnie. amikor meghallotta a férfi hangját. A szíve majd kiugrott a helyéről. Martinenek a héten kétszer is sikerült működésbe hoznia a riasztót. A másik kezében szorongatott pisztolyt az ágy felé irányította. Épp hazaindultam. Most végre rendeződni kezdett a pulzusa. Arról.Vajon azért olyan izgalmas az egész. amikor utolsóként távozott az épületből. de még… – Rajtad van a kabátod. hogy… Na igen. az egyszemélyes ágy megvetve. Óvatosan kinyitotta a szoba ajtaját és a villanykapcsoló után tapogatózott a falon. Gyere már. de valamilyen oknál fogva pont az ellenkezője történt: nyitottabb lett rá. én vagyok-e az utolsó. – És köszönöm. Most végre megérezte Harry Hole szagát. a frászt hozod rám! – Sajnálom. erre nincs otthon! Hagyott egy üzenetet. hogy a mellette álló telefonfülkéből felhívta a tudakozót és megszerezte a Sofies gatei lakás címét. mit is akar voltaképpen? Martine felnyögött. Pont mint a lakás többi része. Itt van a tökéletes ürügy. hogy rettentse. – Oké – válaszolta végül. – Rikard! Ne csináld ezt. Már az összes helyiséget ellenőrizte. – Rikard szaggatottan felnevetett. ahová azután tért be. észrevette. hogy sikerült összezúznia a pályaudvar vécéjében szerzett piszoártablettákat. mint valaha. mert a férfi annyival idősebb nála? Vagy mert úgy érzi. mert neki aznap délelőttől már a Koncertcsarnokban kell segédkeznie. amikor az automata közölte. – … mit megköszönni. amit azonnal fel is tárcsázott. Felhívta a tudakozót.

Azonban a trójai faló. ahol egy rendőr a pisztolyát tarthatja: a fiókokkal és szekrényekkel. Az arcán lévő korom feketére festette a mosdókagylót. Rendezett. Az albumok ábcésorrendben álltak a polcokon. Kiment a szűkös. Miután így nem talált semmit. Rövid. Robert Karlsen. Mi lehet ez? Fegyverviselési engedély? Vagy kiadási nyilatkozat? Feladta. Egy formanyomtatvány tetején Harry Hole neve szerepelt. merev szőrszálat talált a kagyló szélén. Végül mindenféle tervszerűséget nélkülöző. Lehetséges. Sapkáját a kilincs fölötti üvegtáblához nyomta. Valami hiányzott. A zsebébe dugta. Azután hidegre állította a vizet. De aztán hirtelen ötlettől vezérelve meglökte a kaput. Ahogy végigfutotta a lapot. és megtorpant egy fotónál. de továbbra sem járt sikerrel. nem volt otthon. Egyszerű és spártai. Harry Hole alighanem magánál tartja a fegyverét. mint hitte volna. ami mint kiderült. A könyvek közt. A nappali dohányzóasztalkáján egy halom papír hevert. A meleg víztől megborzongott. A harmadikon egy kis ragasztószalagra firkálva megtalálta Hole nevét. úgyhogy kockáztatott és felkapcsolta a villanyt. De remélhetőleg van valahol egy pisztolya és hozzá lőszere. ami feloldotta a kezén lévő alvadt vért és a kagylóban kavargó víz piros színre váltott. A legvalószínűbb helyekkel kezdte. azzal bekötözte az üvegcserép vágta sebet a kezén. Sehol nem látott viszont borotvát vagy borotvahabot. de patyoltattiszta fürdőszobába és megnyitotta a csapot. nem zárt rendesen. szobáról szobára végigkutatta a lakást. majd a lemezeknél folytatta. A nyomtatvány kiállítója lendületes cikornyával kanyarította alá a nevét. hogy Hole elutazott egy gyilkossági ügy kellős közepén? Vagy talán a barátnőjénél lakik? . Biztosan a hideg miatt. fogkrémet vagy neszesszert. Smith & Wesson 38. egyenruhát viselő férfi. valamint benézett a párna alá. majdnem feladta. aki elvezetheti Jon Karlsenhez. amin Harry Hole fényképe szerepelt. Átlapozta őket. A nappali a hátsó udvarba nézett. ami egy ismerős fogalom mellett szerepelt. kétségbeesett lemondással esett neki a helyiségeknek újra.Sokkal könnyebben jutott be a lakásba. ami halk reccsenéssel végigrepedt. Talált egy tekercs gézt. a pillantása egy ikszen akadt meg. Egyelőre. A telefonasztalkán egy boríték alatt rábukkant egy rendőrségi azonosítóra. Észrevette a Stankic nevet. Megtörülközött és kinyitotta a mosdó fölötti szekrényt. a férfi. Miután kétszer is hiába csengetett a kaputelefonon. szisztematikusan. aminek a témáját már számtalan variációban látta: egy halott. majd a pisztollyal beütötte az üveget. Sem fogkefét. Körülnézett. Borotválkozás után maradhatott ott.

A konyhában ült. A nyitott konzervdobozokat a főzőlapra helyezett serpenyőbe állította. aki villámgyors hadarásba kezdett. A telefon. ő pedig megállapította. Egy fiút és egy kislányt ábrázolt. mint az előbbi hang. Kivett egy szoros. sajt és három doboznyi húsos-burgonyás konzerv. Levetkőzött. a hangszín vidámnak tűnt.Kiment a konyhába és kinyitotta a hűtőszekrényt: egy doboz tej. Friss tej. fölötte pedig a JOKKE & VALENTINERNE felirat állt. Kezdett az utazásról szóló elmélet felé hajlani. hanem mert így mindenki pont ugyanannyit kapott. Miután végighallgatta az üzenetet. A lány volt az a fehér buszról. A kislánynak mongoloid vonásai voltak. átlátszó ragasztószalaggal hozta valamennyire rendbe. hogy mégsem képzelődött. A vörös terrakotta csempén csordogáló tejet nézte és a konyhához vezető folyosóról beszűrődő erőszakos csöngést hallgatta. A kenyérpirító mellett egy aznapi újság hevert. Nem mintha nem lett volna tányérjuk. amikor egy hangtól annyira összerezzent. átadta a kagylót egy kisfiúnak. mindketten fürdőruhát viseltek. mindannyian sífelszerelésben hunyorogtak a kamerába. . mert tényleg hallotta már a hangot. kettőt a konzervdobozok közül és bekapcsolta a tűzhelyet. Kivett egy poharat a szekrényből és épp tejet akart magának tölteni. A szavak rövidek voltak. Hideg volt. friss újság. Az ajtó üvegét a telefonasztalka fiókjában talált. bement a hálószobába. Utána azonnal az utolsó üzenet következett. Megnyomta a lejátszógombot. Leült az ágyra és végigsimított a puha ágyneműn. színét vesztett kép jóval régebben készült. Az ötödik után három kattanás hallatszott és hirtelen egy női hang töltötte be a lakást. a kenyeret. egy sötét hajú nő és egy kisfiú volt. ahogy az ostrom alatt is csinálták. ott maradt a készülék mellett és a tükör szélébe tűzött fotókat nézte. A fagyasztóban talált még egy zacskó szeletelt barnakenyeret. alatta a FRELST. Kinyitotta a ruhásszekrényt. Megszagolta a párnát. a fiú pedig Hole volt. egy üveg lekvár. – Rakel – szólalt meg egy nő. Volt valami ismerős a hangjában. lassan evett és a lépcsőházbői beszűrődő zajokat hallgatta. A kis fekete üzenetrögzítő kijelzőjén egy kettes számjegy mellett pirosan pislogott a fény. A nő nevetett. azután letette. hogy elejtette a tejesdobozt. Miután mondott néhány mondatot. amin egy nyolckarú Siva pompázott. A ruháknak öblítőillatuk volt. Amikor befejezte az evést. Kivette a tejet. Aztán kiment a folyosóra. aminek a szavatossága csak hat nap múlva jár le. A másik. A szalag visszatekeredett. Egy kicsit idősebbnek tűnt. Az egyiken Hole. szürke boxeralsót és egy összehajtogatott fehér pólót.

ami végül megmentette a helyzetet. – Emlékszik a Torpon történt lövöldözésre kilencvennégyből? Falkeid nagyon is jól emlékezett a sjandefjordi Torp repülőtéren lezajlott túszdrámára. A legénység összetételét mindig az adott feladat határozta meg. a katonaság különleges egységének egyik embere is felbukkant. hogy valaki van odabenn. Ezeknek a fiúknak a feladatkörébe többek között az úgynevezett „nehéz. a koruk átlagosan harmincegy év. fegyveres akciók” tartoztak. A férfi ugyanis mesterlövész volt. hogy az FSK-ban senki sem a valódi nevét használja. Falkeid a kontérnerkikötő mögötti magaslaton állt. részletes információkat közöltek a magasan képzett egységről. – Előre látni az előreláthatatlant. Befeküdt az ágyba és behunyta a szemét. hogy öt kiválasztott embere teljes készenlétben álljon a kapitányságon. akit Gunnar Hagen személyesen rendelt be az akcióhoz. amíg a híres afganisztáni Enduring Freedom hadművelet idején a média reflektorfénybe nem állította. Öt perc múlva három. Nem is ezzel volt problémája. hogy azonnal felébred. Az alattuk elterülő jeges sötétségben már ott voltak Falkeid emberei. adóvevővel a kezében. – Mert megbízom Aronban – hangzott Hagen Falkeidnek adott tömör magyarázata. Tizenkilenc perc telt el azóta. mint amilyennek az épp zajló rajtaütés is minősült. hogy lassan merevedése lesz. de a lövedék oly mesterien talált utat magának az autó ablakára terített golyóálló mellény hónaljánál. A pisztolyt a párna alá tette. Abban a biztos tudatban aludt el. A Delta csoport hetven elhivatott és jól képzett férfiból állt.majd felvette a boxeralsót és a pólót. hogy a kutyás járőr belga juhásza egy piros konténer mellett azt jelezte. ki adta le a lövést. A különítmény 1981-es alapítása óta titkos volt. Soha senki nem tudta meg. Eddig minden olajozottan ment. Bár hullafáradt volt. Ez volt a mottója Sivert Falkeidnek. a rendőrség készenléti csoportja. Mögötte taxisok és karácsonyra hazafelé igyekvő kamionosok zúgtak el az autóúton. hogy a . És itt kezdődött Falkeid problémája. Annak ellenére. ami Falkeid meglátása szerint leginkább egy titkos társaságra emlékeztetett. És Grigorira. A férfit Aronnak hívták. de puha gyapjúanyaghoz feszül. és hímtagja a szűk. A Holét ábrázoló képre gondolt. de Falkeid nagyon jól tudta. Mellette Gunnar Hagen állt felhajtott gallérú terepszínű kabátban. Falkeid az órájára pillantott. A Delta öt embere mellett az FSK. érezte. Akkor konkrét. a Delta vezetőjének. ha csak hozzáér valaki a bejárati ajtóhoz. hogy az akció rendben haladt. Ennek ellenére Falkeidnek mégsem volt ínyére a helyzet. mivel ő maga is ott volt. Mindössze háromnegyed órára volt szükség Hagen telefonjától ahhoz.

hogy Aronnak az égvilágon semmi keresnivalója nem lett volna az akcióban. hogy jobb. Arról. hogy én sürgettem a letartóztatást azért.felfegyverkezett rabló feje úgy robbant szét a vadonatúj Volvo hátsó ülésén. A piros konténernél egy lámpa fénye villant meg. később újból eladta. – Rendben. De mielőtt akcióba lendülünk. hogy Gunnar Hagent rendőrfőkapitánynak nevezzék ki. Az autót egyébként a kereskedő visszavette. hogy személyesen arassam le a babérokat. hogy a döntés közös mérlegelés eredménye volt. mint egy úritök. ha netán valaki úgy vélné. határozott hangon. Arra az esetre. – Nem hinném. ami azonnal szét is oszlott. Az a hír járta. – Elég ésszerűnek tűnik. valamint legutóbbi bejelentkezése szerint kitűnő kilátással a konténerre. hogy bárki ezzel gyanúsítaná. csak ott áll. Suttogott. – Falkeid… – szólalt meg egy hang az adóvevőben. Falkeid benyomta a gombot az adóvevőn: – Még két perc. Olyan… úgy néz ki. Előre látni az előreláthatatlant. igen – válaszolta végül. Aron most valahol odalenn hasalt a terepen. – Mindenki készenlétbe! – mondta Falkeid nyugodt. Hagen és Falkeid lehelete fehéren gomolygott. Hagen bólintott. Falkeid feje azonban nem emiatt főtt. A jelentésemben is az áll majd. amihez foghatót még életében nem látott. És még csak nem is azért. még meg akarok bizonyosodni róla. Öt óra múlva már világos lenne. hogy osztja a véleményemet. Falkeid. Falkeid megvonta a vállát. Stankic előbbutóbb magától elhagyná a konténert és akkor a kutyákkal a nyílt terepen elfoghatnák. – Rendben. Atle. lézeres irányzékkal és éjszakai szemüveggel felszerelkezve. A fegyver csövén lévő Mar felirat semmit nem mondott neki. – Rendben. majd egy közös felhőben egyesültek. Azután a szájához emelte az adóvevőt: – Jelezz a lámpával. Falkeid egy pillanatig habozott. Mivel semmiféle mesterlövészre nem volt szükségük. – Mindenki a helyére – utasította az embereit Falkeid. már csak idő kérdése. majd miután kipucoltatta. Falkeidnek az volt a problémája ezzel a helyzettel. mintha… . És még csak nem is erről volt szó. – Ki is jött? – Nem. Atle. ha készen állsz. ha most végrehajtjuk a letartóztatást és nem várjuk meg vele Holét. – Egy férfi ebben a pillanatban bukkant fel a konténer ajtajában. – Készen állunk a támadásra. mert Aronnak olyan puskája volt.

– Mi az ördög volt ez? – kérdezte Hagen. nincs más választása: vagy elvezeti Jon Karlsenhez. hogy a dolog nem okoz majd a szükségesnél több kellemetlenséget és Hole remélhetőleg elég értelmes ahhoz. A jéghideg padló szinte égette a talpát. egy kis kaparászás a bejárati ajtón. Harry ágyában. hogy a pisztoly markolata kellemesen simul a tenyerébe. Nem talál bele a kulccsal a zárba? Harry Hole részeg? Lehet. Harry lakásában. A lakásban az összes villany le volt kapcsolva. Huszonnegyedik fejezet December 20. A párna alá nyúlt és már talpon is volt. vasárnap. Az ígéret Vasárnap kora hajnal volt. És Harry rémálmait álmodta. A lépcsőházban álló személy levegő után kapkodott és két lépést hátrált. folyton-folyvást kísértetekről. De bőven elég ahhoz. hogy belássa. Mintha az a másik az ajtó túloldalán szintén visszafojtotta volna a lélegzetét. Kísértetekről.Egy magányos lövés hasította keresztül az Oslofjord sötétjét. A zaj szinte észrevehetetlen volt. Harry ruhájában. 51 Jöjjön be! . hogy nem is utazott sehová. Halálra vált arca ellenére azonnal felismerte a lányt. gondolta Falkeid.. hogy az illető az ajtó előtt azonnal észrevegye és egy mozdulattal feltépte az ajtót. hanem egyszerűen átitta valahol az egész éjszakát? Most már közvetlenül az ajtó mellett állt és a hideg kilincs után nyúlt. Valami lógott a kilincsen. vagy ha ez nem kivitelezhető. Az illető mintha előrehajolva babrált volna valamivel. hogy kintről senki sem veheti észre. Az előreláthatatlan. tudta. hogy felébredjen. A bejárati ajtó durva felületű üvegén egy ember körvonalai rajzolódtak ki. Felemelte a pisztolyt. akkor Jon Karlsent hozza ide a lakásba. ő pedig még mindig aludt. amikor kiosont az előszobába. Azután újra elcsendesült minden. – Get in here!51 – mondta neki halkan. Visszafojtotta a lélegzetét és érezte. Bízott benne. Egy papírba és celofánba csomagolt virágcsokor. amelyen kívülről egy boríték fityegett.

hogy menjen be a nappaliba. hol van. Valami miatt olyan furcsának tűnt. – Honnan tudja? 52 Mit akar? . majd követte. Intett a lánynak. – Bocsánat az öltözékemért – mondta a lánynak. így van? – Fogja be! – mondta. – És virágot? – Az csak egy hirtelen ötlet volt. Született: 1977. – Maga Stankic – szólalt meg a lány. Végül mégiscsak a lány szólalt meg: – Én elvezethetem magát Jon Karlsenhez. – Maga volt az a fehér buszon. Talált egy pénztárcát és egy bankkártyát. – Maga mit keres itt? – kérdezte. hogy ez segít magán. Cím: Sorgenfrigata. – Hol? – Egy tanyán. Egészen meglepődött a hangján.Martine Eckhoff egészen addig tétovázott. De a hangja nem úgy csengett. Nyugodt volt. – Hol van Harry? – What do you want?52 – kérdezte a lány. Udvariasan megkérte. hol van. ugye? Újra a lányra nézett. Megértette? – Nem tudom. Mit akar tőle? – Hagyja inkább rám a kérdezősködést. majd lassan bólintott: – Azért van itt. szinte melegen csengett. – Csak egy koncertjegyet hoztam. Hiába kereste a félelem nyomát a lány szemében. Felkapta a lány táskáját a padlóról és átkutatta. Biztosan a pupillája miatt. nem igaz? És most fogalma sincs. A lány végre levette a pillantását a pisztolyról és ránézett. Némán ültek a sötét nappaliban. hogy Harry elvezesse Jon Karlsenhez. Már ha tényleg azt hiszi. hogy foglaljon helyet a füles fotelben. Oslo. amit Harrynak ígértem. hogy mihez kezdjen. Martine Eckhoff. – Meg akarom találni Harry Holét – válaszolta. Úgyhogy csak lőjön. amíg a pisztoly magasabbra nem emelkedett. mert azt akarja. miközben odakinn lassan világosodni kezdett. ő pedig a kanapéra ült. – Mi? – képedt el. – Hol van? – Nem tudom. – Tudom. mert a lánynak igaza volt: a dolgok lassan egészen kicsúsznak a kezéből. hol van Harry Hole. ahogy szerette volna. Ha nem mondja meg. kénytelen leszek lelőni magát.

Ott van. mert minden idegszálában fájdalmat érzett. De hol lehet a mobiltelefon? Mintha a föld nyelte volna el. – Akkor máris indulhatunk – mondta. hogy a tanya az Üdvhadseregé és én kezelem az oda szóló helyfoglalásokat. Egyik ujját végighúzta a pohár fenekén. a barátnője és egy rendőr. A ruhái szanaszét szórva hevertek a padlón. Kivakarta magát az ágyból és a poharat szorongatva a fürdőszobába ment. legfeljebb egy óra. Krákogott valamit angolul. De üres. amit mondott. hogy életben van. hogy megkérdezzék. használhatják-e a következő napokban. – Miért segít nekem? – Már mondtam. keresztüllövöm a fejét? A lány bólintott. A csuklójára pillantott. A szállodai telefonon feltárcsázta a kilencest. A repülőgép. Édes. Az ujjai elgémberedtek és megdagadtak. de ő kitartott. hogy ha blöfföl. A kezét az éjjeliszekrényen álló pohár felé nyújtotta. A terv lassan kezdett formát ölteni a fejében. – Aha. Negyed nyolckor Harry már tudta. Kinyitotta az egyik szemét és körbenézett. haza kell érnie. Az alkohol teljesen elpárolgott. – A kocsim odakinn áll. de ma vasárnap van – mondta a lány. . A neszesszer. És azonnal tudta. amit ő maga sem értett kristálytisztán. próbálta elkerülni a tükröt. A cipő. Azt akarom. A rendőrségtől engem hívtak fel. – Milyen messze van ide? – A reggeli csúcsforgalomban olyan háromnegyed. Tudta. Lassan bólintott: – Hányan vannak a tanyán? – Jon. Miközben megtöltötte. hogy az információ eljutott volna Harry agyáig – a nyomtató zakatolva kiköhög magából egy számlát. Talált. A lányra pillantott.– Onnan. Egyetlen rendőr. Hallotta. De legalább egyedül volt. És mégis miért akarna odavezetni engem? – Mert Harry soha nem fogja elvezetni magát hozzá – közölte a lány egyszerűen. Lassú kortyokban itta a vizet. A táska. Hol a pokolban van az órája? És egyáltalán mennyi az idő? El kell tűnnie innen. – Tisztában van vele. majd megnyalta. Csak előbb még egy italt… Megkereste a nadrágját és magára rángatta. hogy végre vége legyen. hogy a recepciós háta mögött – aki a kérésére immár harmadszor ismételte el a pontos időt anélkül. – És mert akkor végre lelőheti. Még egy pohár víz. A kutyafalka hevesen ellenkezett. hogy az teljesen komolyan gondolta. És mert a kutyafalka még többet és többet akart.

akkor kevéssé valószínű. ami az ágy végében hevert. hogy semmi ilyesmit nem csináltam? – Zárásig a bárban ivott. Amikor tegnap a záráskor a bárban rendeznie kellett a számlát és néhány kuna hiányzott a végösszegből. Először csak egy koppanás. egy húszkoronást tett a bankjegyek tetejére és elindult kifelé. Az ajtóhoz támolygott és óvatosan résnyire nyitotta. Harrynak csak halvány emlékei voltak róla. Do you want to check out now?53 Harry bólintott és a repülőjegye után kezdett kotorászni a zakójában. miután bezárt a bár. de ott csak egy húszkoronást talált. – Valóban? És miért most? Miért nem tegnap este? – Mert tudni akartam. – The bar doesnt open till three p. Visszahajolt az ágy fölé. – És most már tudja. hogy valaki megtalálta a mobiltelefonját. utána pedig feldülöngélt a szobájába. Hole. hogy a zakója zsebe kiszakadt. Ekkor hirtelen eszébe jutott. El kell érnie a gépét. Sir – válaszolta a recepciós. Előhalászta és megnézte. Harry észrevette. hogy kellemes meglepetés vár rá az ajtó mögött. éles fájdalmat érzett a tarkójában. mit fog csinálni a találkozónk után. Lenézett a padlóra. De mielőtt elérte volna az ajtót. úgyhogy beljebb tapogatózott a lyukon és végül meg is találta a repülőjegyet a belső zseb alatt a bélésben. dühös kiáltást hallott maga mögött és apró. – Egyezséget akarok kötni magával – válaszolta. a lábai között pörgő húszkoronás érmére. ha a kopogásnak a zárás utáni időintervallumhoz van köze. a csapos pedig morogva elfogadta az óráját a hiányzó pénzösszeg fejében. Sajnálom. – Good morning!54 – mondta a folyosón álló nő. mi történt. – Nahát. Szeretne most kijelentkezni? 54 Jó reggelt! 53 . Azután a nadrágzsebében folytatta a keresést. hová lett az órája. azután még egy. Úgy sejtette. uram. – Sir? – Yes – mondta Harry és letette.– Sorry. de a bár csak három órakor nyit ki. jóval erősebben. hogy kapcsolatba lép-e valakivel a horvát rendőrségtől. Például. Ebben a pillanatban kopogtattak az ajtón. Másfelől az is elképzelhető. kémjei is vannak? – Gyerünk. mikor indul a gép.m. – Vagy annyira azért mégsem jó? Harry megpróbált mosolyt varázsolni az arcára és az ajtófélfához támaszkodott: – Mit akar? Az asszony feltűzött hajával most még inkább angoltanárnős volt. Aztán visszament a bárpulthoz.

Gyóntatószékek. – A Szent István-katedrálishoz. az építőmunkások védőszentje – magyarázta az asszony. ami feltehetőleg az elmélyülést és az áhítatot volt hivatott elősegíteni. kezét pedig kétségbeesett imára emelve. Harry habozott. A kormánynál a börtöntetoválásokat viselő csapos ült. Kétkedő Tamás. A reggeli fény pirosan és kéken szűrődött be a színezett üvegeken keresztül. A falra akasztott feszület két oldalán egy-egy gyertya lobogott. az én megváltóm nevére… . egy sor szent és a hozzájuk tartozó imapadok mellett lépkedtek el. – Siessünk. – Szólítson csak Mariának – mondta az asszony. Maria bevezette Harryt a hatalmas. majd lehajtott fejjel keresztet vetett. de Harrynek inkább holmi katolikus szupermarket konzumzenéje ugrott be róla. gondolta Harry. – Esküdjön a Fiúra.A szálloda előtt egy autó várta őket. – Maga elég sokat tud rólam – jegyezte meg Harry. – Tamás apostol. Fred – mondta az asszony. majd egy ajtón keresztül egy kisebb szobába léptek. – Esküszöm… – kezdte az asszony. – Miért? – Csak tegye. Meggyújtotta és az apostol elé helyezte. halkan és visszhangszerű effektekkel megtűzdelve. könyökét pedig az izzadságtól. – Ő akart Jézussal együtt a halálba menni. Harry vonakodva letérdelt az imapad rongyos. A rejtett hangszórókból mantraszerű karének áradt. aminek az oldalára egy szentképet applikáltak. miközben az asszony a táskája fölé hajolt és egy gyertyát húzott elő. előtte pedig egy viaszfigura térdelt. Majd lehajtotta a fejét. amit mondtam. a repülőgépe másfél óra múlva indul. Különös módon egészen kényelmes testtartásnak tűnt. arcát az ég felé fordítva. ferde könyöklőre támasztotta. – Térdeljen le – mondta Harrynak. A hatalmas katedrális tornyát elnyelte a Zágráb fölött gomolygó reggeli köd. hogy megtartja a részét az egyezségből. vörös bársonyhuzatára. – Esküszöm… – … a Fiú. szinte teljesen néptelen főhajóba. zsírtól és könnyektől feketére színeződött. – Én viszont semmit nem tudok magáról. ahol két sorban imapadok álltak. Az asszony az egyik mellékhajóba vezette.

másrészt egy olyan összegű előleget. A szemben lévő fa ágára egy varjú szállt le. akit mali spasiteljnek neveznek. A megbeszélt időpontban beléptem a megadott gyóntatófülkébe. őt . mialatt Maria és Harry keresett egy padot. – A hangja alapján? – Először októberben telefonált a Hotel Internationalba. Harry megismételte. és oldalra hajtott fejjel. akkor vele részletesen megbeszélhetjük a feladat anyagi vonzatait. hol és mikor kell Jon Karlsent elintézni. Az asszony felegyenesedett. A megbarnult. Emlékszem. A közvetítő marad az egyetlen kapcsolat közöttünk. ez mégsem a legmegfelelőbb hely arra. hogy megmentsem őt. – Vagyis nyilvános készülékről hívta. hogy soha nem kötök üzletet telefonon keresztül. az én megváltóm nevére… – …hogy megteszek mindent. ő irányítja hozzám a telefonokat. ha elvégeznénk egy megbízást Oslóban. – Feltehetőleg. ami hatalmamban áll. – De a hangja alapján fiatal lehetett. A boríték egyrészt egy részletes leírást tartalmazott arról. Percre pontosan megadta az időpontot. hogy megkapja a válaszomat és amennyiben elfogadjuk a megbízást. – Ezen a helyen találkoztam a megbízóm közvetítőjével – mondta. hogy három nap múlva legyek a Szent István-katedrálisban.– … a Fiú. és anonim személyekkel sem. de a hideg szél újra és újra a földhöz lapította őket. hogy egy magát felfedni nem kívánó személy nevében hív. elsorvadt fűszálak megpróbáltak a magasba nyújtózni. ami jóval meghaladta a szokásos honoráriumunkat. Fred a Tomislav király nevét viselő. Az ülésen egy lepecsételt borítékot találtam. gondterhelt pillantással méregette őket. hogyan rendezzük majd a végső számlát. A menekültekkel kapcsolatos ügyekben mindig Fredet kapcsolják. akivel korábban telefonon beszéltem. majd letettem a kagylót. A régi kiállítópavilon túlsó oldalán csilingelve gördült el egy villamos. Elmagyaráztam neki. végül pedig egy javaslatot arra nézve. és hogy melyik gyóntatófülkébe kell bemennem. Ezenkívül az is benne volt a levélben. De menjünk inkább. hogy a közvetítő. hatalmas parkhoz szállította őket és a kocsiban maradt. hogy emberi sorsokkal üzleteljen az ember. fel fogja venni velem a kapcsolatot. – Itt rendelte meg a munkát. – Nem láttam a férfit – mondta az asszony. – A katedrális aznap tele volt turistákkal. hogy a háttérből erős forgalom zaja hallatszott. Az illető azt mondta. aki szeretné. Két nappal később újra felhívott és arra kért.

mi lenne az az összeg. És megkérdezte. mi okból kéri a megbízó a feladat elvégzését. hogy megértse. mert az az alapelvünk. – Maga kizárólag etikus módszereket alkalmaz a gyilkossági ügyek nyomozása során. – Ugyanaz a személy volt. de nemet kell mondanunk. azután visszamentem a hotelbe. de miután korábban nyelvtanár voltam. – És mit válaszolt? – Azt mondta. mivel ő felel azért. hogy ez lehet a jegyünk a szabadság felé. Ez nagyjából a tizenötszöröse annak az összegnek. Hogy ez lehet az utolsó megbízás. mikor és hol teljesítsük a megbízást. Ennek a férfinak pedig kifejezetten sajátos akcentusa volt. mégpedig három okból. hogy köszönjük a megbízást. – És ehhez engedni kellett az etikus gyilkolási üzlet elveiből? – kérdezte Harry cigaretta után kotorászva. Másodszor. Fogtam a borítékot. van fülem hozzá. Amikor ezt az ajánlatot megkaptam. Hole? – Is-is. Erre közölte. hogy felismerjem az emberek angol kiejtését. aki Oslóból hívta? – Nem mutatkozott be. hogy több mint amennyit képes lenne kifizetni. – És miről beszéltek? – Elmondtam neki. de egy ideje már azt terveztük. mert soha nem engedjük. . hogy előírják nekünk.azonban biztonsági okokból nem akarja beavatni a megbízás részleteibe. Hole. úgyhogy én se mondjak neki egyetlen szót sem róla. hogy ha elegendő pénzünk lesz. Azt válaszoltam neki. azonnal tudtam. kiléptem a gyóntatószékból. – …nem voltam felkészülve ekkora összegre. abbahagyjuk az egészet. hogy mennyit volna képes. Az asszony elmosolyodott. Én pedig… Harry feszülten figyelte. és visszaköltözünk Vukovárba. be kell érnem az ő személyazonosságával. Először is. – Nem szükséges. – Mennyit mondott? – Kétszázezer dollárt. Harmadszor pedig mert nem dolgozunk anonim megbízónak. amit egyébként kérni szoktunk. Új életet kezdünk. hogy tudni akarjuk. hogy ki legyünk fizetve. ahogy az asszony a megfelelő szavakat keresi. Harry elgondolkodva bólintott. A közvetítő egy fél óra múlva felhívott. Valahogy boldogulni kell. ami fölött eltekintenék a további kifogásoktól. – Vagyis innentől kezdve az indíték már nem is volt fontos.

ha netán elkapják? – Azért. – Mert így nem leplezhet le senkit. ami azelőtt még csak meg sem fordult a fejében. – Valóban? Ha nem tévedek. – És amikor hazatért. amiért megdolgozott. És hogy gyakran nem is annyira a gonoszságról. – Harry fázott.– Akkor talán nincs is olyan borzasztóan nagy különbség közöttünk. mintha ő maga is kísértet volna. átvette annak a helyét. – Miért nem hagyta a fia a fenébe a megbízást. Haláli. anélkül. – Robert Karlsen – mondta Harry és tenyerével erősen megdörgölte az arcát. Amikor átharapta a filtert. ugyebár? Mióta rendőrnek állt. – Jobb így. Az asszony felhúzta egyik szépen ívelt szemöldökét. valahogy boldogulni kell. mert így nem kell gondolkodnia. mind anyagi szempontból? Az asszony megvonta a vállát: . ha bízik abban. hogy valójában azt ölte meg. Sok-sok szomorú esemény. – Csak éppen ez nem mindig ilyen egyszerű. – Magától értetődik. – Megtaláltuk a repülőjegyét. hogy tudta volna. vagy hogy mit tett az áldozat – válaszolta a nő. nem gondolja? – Azért ezt kétlem. Ha nem tudja hamarosan meggyújtani ezt a nyomorult cigarettát. Úgyhogy elkezdünk egy kicsit hazudni. száraz recsegést érzett a fogai közt: – És mit mondott a közvetítő. – Ő adta magának az instukciókat tartalmazó borítékot október 12-én. amiben az ember saját magára ismer. amikor a tévében vagy az újságokban felfedezte. Harry sehol sem találta az öngyújtóját. akit ő maga segített halálra ítélni. egyéb tekintetben elég. mintha már tudná a választ – nézett rá az asszony. ki a megbízó. A szél úgy fújt át rajta. már bizonyára rájött. nem? Az asszony nem válaszolt. hozzám hasonlóan maga is csak hozzá akar jutni ahhoz. amit nem értek – folytatta Harry. A körülöttünk lévő embereknek és saját magunknak is. hogy a bűnnek olyan árnyalatai lehetnek. hogy helyesen mérlegeltem a dolgokat. akinek a számlát kellett volna rendeznie? – A fiam soha nem tudja. felrobban. Most nem. hogy az emberiséget megmentse a gonosztól. De ahogy maga is mondta. mint inkább az emberi gyarlóságról szól. hogy hívják? – Úgy kérdezi. Nem akart Birger Holmenre gondolni. Így csak a saját feladatára kell koncentrálnia. – Mind erkölcsi. – De még mindig van valami.

ha tudja. – Mondja meg nekem. – Most pedig már azt is tudja. – Nem hisz Istenben – mondta a nő. – Maga olyan ember. miért. majd szomorúan megrázta a fejét. hogy a gyilkosság óta nem lépett kapcsolatba velünk. Ennek ellenére is megtartja az egyezség magára eső részét. Nem tudom. Bár még sosem jutott eszembe így fogalmazni… – Egy közeledő taxi felé intett. Az asszony behunyta a szemét. hogy ez utóbbiról azért nincs meggyőződve. hogy ez lehetetlen. amíg a fiam esetleg újra kapcsolatba nem lép velünk.– Ebben az esetben természetesen jobb lett volna. – Igen – válaszolta Harry és felállt. Akkor mi marad? Harry szorosabbra vonta maga körül a kabátot. hogy az ember betarthatja az ígéretét. aki a feladatot adta. – Hisz maga Istenben. Harry a felszegett fejű. még ha az előzőt meg is szegte. Ennél többet nem tehetek addig. – Adja át üdvözletemet Frednek. Harry? – Nem. aki megtartja az ígéreteit? – Nem mindig. mint a szamár. – Nem mer – mondta Harry. Hiszek az újrakezdésben. – Mit gondol. hogy visszahívom az emberemet – szólalt meg az asszony. – De ezért vagyok ebben a szakmában. A probléma az. – Mégis megesküdött a színe előtt. – És a saját szavában sem. miben hisz. sovány kis asszonyt nézte és arra gondolt. hogy mennyire rosszak a lapjai? Az asszony halványan elmosolyodott. Harry pedig csak nézte az izmok mozgását a keskeny arcon. ki a megbízó. A varjú hirtelen felröppent az ágról. a fia feladja. Taxival megyek ki a reptérre. . Az asszony lepillantott a kezére. a széles sugárút gyér vasárnapi forgalma felé hunyorogva. – Miért nem? – Mert nem fél semmitől és olyan csökönyös. ha rájön. Harry! – Én az újabb ígéretben hiszek – válaszolta Harry. – Abban. – Az egyezség rám eső része az lenne. Én viszont megadtam magának annak a nevét. Ebben az apjára ütött. Harry? Megmenti a fiamat? Harry nem válaszolt. amiről esőcseppek hulltak eléjük a fűre. hogy megmenti a fiamat. Az asszony ülve maradt és felfelé nézett rá.

Fekve maradt és a plafont bámulta. – Várj még! – kérte a lány. aki egy másodperccel azelőtt még mélyen aludt. ahogy megzörgetik a bejárati ajtót. és nem is aludt túl sokat. Csak ült és egész úton a húszkoronás érmét forgatta a kezében. immAron kevésbé magabiztosan. amit azonnal felismert. – Rendőrség – válaszolt egy hang kintről. ahol a rendőr rendezkedett be éjszakára. Talán az udvari vécén van. Összerezzent. – Csitt – mondta Jon. Furcsa. – Biztosan aki váltani fogja a rendőrtisztet – válaszolta Jon. amelyik elfogadja a Visa kártyát. – Nem – mondta a női hang. de Jon mintha különös akcentust hallott volna a férfi hangjában. Harmadszor is megzörgették az ajtót. Lehet. Az alacsonyról jövő reggeli napsütés vakító ellenfényében vaksin hunyorgott a lépcsőn álló két sziluett felé. – Lehet. Reszkető kézzel nyúlt a kilincs után. . Aztán még egyszer. de nem látta az autót. És semmi hang. A jeges szél úgy csapott az arcába. majd csapódása hallatszott. Odakinn már pirkadt. Hosszú és hideg éjszaka volt. – Be kell engednünk őket – mondta Jon. – Vége van. A motor elhallgatott és két ajtó nyitódása. amikor újra megzörgették az ajtót. – Ki az? – kiabált ki. A dohányzóasztalon álló hamutartó széléhez egy égő cigaretta támaszkodott. hogy egyáltalán nincs nála készpénz. Odaállt az ajtó elé. a repülőtéren van olyan bankautomata. – Maguk a váltás? – kérdezte Jon. Jon kinézett az ablakon. Kinyitotta a nappaliba vezető ajtót. A nappalin keresztül. Jon hallotta a félelmet a lány hangjában. Hallgatag rendőrök. – Megyek és kinyitom – mondta Jon. majd átmászott a lányon és magára húzta a ruháit. Egyszer. – Nem nyitja ki? – suttogta Thea. hogy kiment. hallották. de mint megtudta. Vagyis két személy.Harry a taxiban ülve jött rá. – Ki jött? – kérdezte Thea. mintha hideg víz volna. hogy tévedett. Azután nagy levegőt vett és felrántotta az ajtót. A fejében a bár padlóján pörgő érme és a repülőgép fedélzetén kiosztásra kerülő első ital gondolata küzdött egymással. Újra kopogtattak. a kanapén pedig egy összegyűrt gyapjútakaró hevert. Erőszakosan. amikor Jon felébredt az Østgård elé kanyarodó kocsi hangjára.

szintén Linek hívnak. hogy Stankic valószínűleg hallott valamit és elfordította a fejét – fecsegett tovább Ola. és a kezével beárnyékolta a szemét. – Hanem az FSK mesterlövésze. hogy csak úgy minden további nélkül lelőtték? – robbant ki Theából a hitetlenkedés. – Azt mondják. a slicce lenn volt. – És mi is történt pontosan az éjszaka a konténerkikötőben? Toril Li rendőrtiszt az anyósülésen utazó kollégájára. behúzta az ajtót és elfordította a kulcsot a zárban. – Ki az? – kérdezte a lány. Tíz perccel később Jon is a vállára lendítette a táskáját. a farka pedig kilógott. hogy Stankic meghalt. – Jon! – kiabált Thea a hálóból. akit azt hiszem. – Úgy vélik. . hamarosan visszatért az udvari mellékhelyiségből. – De ez abszolút nem hivatalos információ volt – tette hozzá gyorsan Ola. miért. Azt mondják. ugye? – Ezzel azt akarja mondani. És egy pasas. – Nem mi – nyomatékosította Toril Li. – És nem így történt? – Az attól függ. leszámolt öt deszkát és az ötödik belső oldalára erősített kis kampóra visszaakasztotta a kulcsot. hogy azért állt ki az ajtóba. hogy vizeljen. aki kihallgatott – válaszolta Jon. fehér felhőt prüszkölő. Toril Li hirtelen morcosan megköszörülte a torkát. A magas hóban a saját lábnyomaiba lépkedve a ház falához ment. Úgy tűnik. amíg visszament Theához. – Toril Li. – Miért? A nő elmagyarázta neki. – Amikor megfordították. mit értünk fegyver alatt – mondta Ola és Toril Lire sandított. olyan volt. – Vagyis a különleges egység mesterlövésze úgy látta. – Értik. összepakolta a holmiját és elhajtott. – Merthogy a golyó a füle mögött hatolt be és az orrán jött ki. Azután a többiek után szaladt a járó motorú. aki csak nehezen tudta visszafojtani a nevetést. mintha Stankic fegyver után nyúlt volna – mondta Ola Li. – Nahát. Lelőtték az éjszaka. Ola Lire pillantott. visszavisszük magukat – mondta a nő. A rendőr. Úgyhogy pakoljanak. Hehe. – Egy pillanat – mondta Jon és nyitva hagyta az ajtót. majd a két első ülés közé hajolt. piros Golfhoz és beszuszakolta magát Thea mellé. maga az? – Igen.– Vége? – kérdezett vissza Jon csodálkozva. – Az a rendőrnő. ő pedig a lány köré fonta a kezét és magához ölelte. aki eddig vigyázott rájuk. Piff-puff… Paff. Elindultak.

– Nem semmi lőszert használhatott – mondta Ola elgondolkodva. Beate volt az. ami az agy aktivitásának a változásait rögzítette. a fején pedig valami sisakszerű dolog volt. De ez is teljes mértékben nem hivatalos… Egy ideig csendben haladtak tovább. – Vége van. – Úgy néz ki. Huszonötödik fejezet December 20. Még sohasem látta Halvorsent csukott szemmel. majd megrázta a fejét. mint amilyet a királyi család ajándékozott az Üdvhadseregnek. Halvorsen arcát és orrát maszk fedte. amikor egy kis elektromos autó jött velük szembe. – Felismerték a kabátját – mondta Ola. – Igen. vasárnap. – Végre – mondta a lány. – Nem. ha sikerül majd azonosítania. Sokáig. – Egyenesen a reptérről jövök – suttogta Harry. Marhaság. Thea a vállára hajtotta a fejét. Thea – mondta Jon és közelebb vonta magához a lányt. A keskeny országút szélére húzódott. Kész csoda lesz. – Ez minden? Ola és Toril egymásra pillantottak. Jon pedig beszívta a haja illatát. –Mármint ha az arca teljesen szétroncsolódott. Hamarosan végre aludhat. hallottunk róla – mondta Ola. – Pantomimpofa. A szemhéja sötét volt és finom erek hálózták be. Kinyílt az ajtó mögötte. vagy mi. – De hamarosan úgyis meglátja maga is. amiről Jon megállapította. Épp most vetik össze Halvorsen vérével. hogy ő az? – szólalt meg Thea. hogy mindent kézben tartanak.. Harryban csak most tudatosult. – És mitől olyan biztosak benne. Az ülések között látta. hogy ezt soha nem látta azelőtt. ha engem kérdeznek. hogy pont olyan. – Megszáradt vér volt a kabáton és a zsebében talált üvegcserépen is. dehogy – mondta Toril. mint valami alvó vadászpilóta. – Enélkül is elég nehéz lett volna – jegyezte meg Jon. Megbocsátás A képernyő diagramjai és az EKG-készülék egyenletes pittyegése azt az illúziót keltette. ahogy Toril Li keze a kormány tetején pihen.Thea Jonra nézett. . Karlsen.

ahogy fogalmazott. – Hogy nem erőszakolták-e meg? – Egy újabb sugallat. elképzelhető. aki Sofia Miholjecet megvizsgálta. de a felesége meggyőzte róla. Beate végighúzta a kezét az arcán. úgyis olyan jól összebarátkozunk a legutóbb – mondta Beate szárazon. – Ezt hogy érti? – Az éjszaka történtek után. mielőtt észrevette. – Sugallatnak valóban érdekes – mondta Harry. – Van valami újság? – kérdezte Harry. – De fogalmam sincs róla. Úgy vélte. Harry. Ha az agya nem lett volna annyira zsibbadt. hogy Harry ülése fölött ég a lámpa. hogy még egyszer beszélj vele. hogy valóban egy ajtótól származik. Beate az ajkába harapott. hogy egyáltalán ennyire is össze bírta szedni magát. tegnap késő este felhívott. hogy komolyan veszi a titoktartási kötelezettségét. A homlokán lévő kék folton kívül nem talált rajta más sérülést vagy zúzódást. – Legalább négy üzenetet hagytam a telefonján. – Az orvos. amíg valami isteni sugallat hatására nem kért egy vizsgálatot HCG-hormonra is. Derítse ki. Csinált egy vértesztet is. nem hagyott sok kétséget. . – Mi történt az éjszaka? Beate rámeredt. de a szája túlságosan kiszáradt. Vagy leginkább befogja a száját. – Hogyne. ami semmi normálistól eltérő eredményt nem mutatott egészen addig. hogy beszéljen velünk. Mondja már! Látta.Csak Beate erőltetett mosolyát látva jött rá a hasonlat vészjósló voltára. hogy Beate nyel egyet. Azt mondta. aki az alkoholt osztotta. Harry füttyenteni próbált. mivel mégiscsak nagyon komoly ügyben nyomozunk. hogy nem erőszakolták-e meg esetleg. Beate felsóhajtott. Kimentek és leültek a folyosó végében álló karosszékekre. Azt. bizonyára mást választ. – Sofia nem sokkal ezelőtt még terhes volt. – Nem kell barátkoznia. aminek a szintje. –Akkor fel kellene menned hozzájuk. – Tegnap elhagytam a mobilomat. – Oké. ahogy Sofia állította. – Nem tudja? Harry a fejét rázta. mindenki mást végigkínált. mi az a HCG-hormon. hogy a Zágrábból Oslóba tartó repülőgépen a légikísérő. annak köszönhette. De most már akár várhat is egy kicsit a dolog.

ami véres volt. Harry. Jelentés. Mint a gyertyák fénye egy templomban. hiszen azt is bizonyítékként lehetett volna használni ellene. kanál. Valaki darabokat metszett ki a húsából. ahogy a . hogy a plafonról egy kutya lógott. amit nála találtak. hogy nem az. maga meg úgy viselkedik. ilyesmi. Ahol herceg van. gondolta Harry. Még egészen gyerek volt. pedig a jelentés szerint előzőleg szóbeli figyelmeztetést is kapott. A fény vörösen táncolt a szemhéja belső oldalán. A kikötő biztonsági őre szerint egy fekete metzner. az én…” – Az egyik sarokban drogozáshoz szükséges eszközök hevertek. – Egyáltalán nincs vége. gondolta. – Mondja. – Találtak még valamit? – Harry kérdései teljesen automatikusak voltak. „Esküszöm a Fiú. A lány Halvorsent akart mondani. amikor az anyját eltemették. Egészen pontosan a Szent István-katedrálisban. Sivert Falkeidé. gondolta Harry. a rohadt életbe! – fakadt ki. Fecskendő. A pisztolyt alighanem elrejtette valahová a legközelebbi használatig. ott királynak is lennie kell. Mint a gyertya. Halvorsen. – Ez alátámasztja a gøteborggatai hányásban talált kutyahúsdarabok kapcsán támadt sejtését. Az agya egészen másutt járt. Harry behunyta a szemét és mintha valahonnan a távolból hallotta volna Beate hangját: – Stankic valami után nyúlt. – Mi van tulajdonképpen magával? – Beate arca lángba borult. De még ennél is érdekesebb. Egyébként papírjai sem voltak. – Egy bérgyilkos meghalt. – Egyáltalán kinek a jelentése ez? – Az akció vezetőjéé. Máris. Behunyta a szemét. Åndalsnesen.– Ó. – Sajnos. természetesen. Az Igazságügyi Orvostani Intézet azt ígérte. – A Deltán kívül más is részt vett az akcióban? – A jelentés szerint nem. kilátással a hegyek felé. amire gondolok! – Stankicet lelőtték az éjszaka. hogy holnapig ellenőrzik. az egyetlen fegyver. A helyszínen az életét vesztette. – De legalább vége van. – Természetesen. – Nem! – Nem kell kiabálnia. egy üvegdarab volt a kabátja zsebében. – Mi? – Semmi. – Ezt örömmel hallom – morogta Harry. mintha… egy barát lett volna.

– De ez még nem minden – folytatta Harry. És Harry talán már ekkor megértette. Nagyapa. Mind ott álltak. – Megtaláltam Stankic főnökét – mondta. – Kicsoda? – Fogalmam sincs. – Egyezséget kötöttünk. – Ketten a világ ellen – suttogta. aki mankóra támaszkodva bicegett el mellettük. – Jólesne nekik. hogy az anyja nélkül ők többé már nem voltak család. Velem tart? Harry? – Mi? Bocsánat. – Talán majd később. – A nő megerősítette. a szülőknek kell elsőként elmenniük. de a fiú szemhéja nem mozdult. Leült az ágy mellé. hogy mindig olyan szeretettel beszélt magáról. Van valaki. aki megteheti. hogy ennek így kell lennie. ahogy a lelkész egy olyan személyről beszél. Középső ujját a hüvelykjéhez feszítette közvetlenül Halvorsen homloka előtt. hogy ő maga beszéljen. Harry csak a fejét rázta. Lemegyek hozzájuk. – Robert csupán közvetítő volt. hogy Stankic meghalt. Azt mondták. hogy kétszázezer dollárt fizessen egy gyilkosságért. egészen a szék szélére csúszott és a párnán fekvő sápadt arcot nézte. Harry nyelt egyet. Vajon tudják-e már. aki mögötte rejtőzik. Csak azt tudom. Azután bólintott. – Miféle egyezséget? – Higgye el. – És Stankic főnöke ezt csak úgy elmesélte magának? Harry megrázta a fejét. hogy a gyilkosságot Robert Karlsen rendelte meg. miközben azon gondolkodott. Harry egy idős asszonyt nézett. A táskájában egy bontatlan Jim Beam lapult a repülőtéri vámmentes boltból. hogy vajon Stankic anyja és Fred figyelemmel kísérik-e a norvég internetes híroldalakat. és hallgatta. Mert az apja képtelen volt rá. Mintha a bátyja lenne. Beate elképedve meredt rá. Beate pislogott néhányat. akitől a magasságát örökölte. apa. hogy olyasvalaki. Ettem a repülőgépen. akit soha nem ismert. Harry visszatért Halvorsen szobájába.kórházi ágyon kérte. lehajolt hozzá. Az ujja keményen csattant a homlokon. . Søs és maga Harry is. friss pálinkaszagot lehelt az arcába és azt mondta neki. Amikor Beate elment. nem akarja tudni. – Halvorsen szülei a kantinban vannak.

– De ez még nem jelenti azt. Nem árulta el neki. jegyzeteltek. amikor ő maga is megtette. a Rikshospital hideg pincéjében. ők pedig bólintottak. Hogy bátor kis katonának kell lennie. Rikard volt az. drámai hegedűjáték következett. – Zavarok? – kérdezte. Csak a fejét rázta. Mert tudta. mintha szinte örült volna. hogy ha elég mereven nézi. – Nem – válaszolta Jon. És arra. néhány pillanatig csak állt és a benti hangok után hallgatózott. hogy nem ő az – válaszolta Jon. akkor végre talán valami ismerősét is láthat. hogy ez volt-e az a férfi. – Min gondolkozol? – kérdezte Thea. hogy a rendőrség nem engedi. Bette Davis egy fiatalabb nő miatt tombolt. Jon nem válaszolt. Miért suttognak? Rikard dühösnek tűnt. Suttogtak. fejét Thea ölében pihentetve. – Épp indulni készültem. Ami pedig azt jelenti. Jon pedig miközben Bette Davis hangját hallgatva a plafont bámulta. akit a saját lakása ajtajában látott és aki később késsel támadt arra a rendőrtisztre. Hogy csak akkor lesz vége. hogy ezt a plafont ezerszer jobban ismeri. ahogy Jon kabátot húz. A lány egy régi filmet nézett a tévében. Az elveszett mobiltelefon. Amikor behúzta maga mögött az ajtót. hogy megszakítják a beszélgetést. amikor az meghallgatta Mads Gilstrup üzenetét. amikor azt kérdezték tőle. hogy hazudott. amikor azt mondta. mindenki erről fog pletykálni. Némán nézték. amit tennie kell. azon az ízekre szaggatott arcon kívül ott. aztán végre kivezették a helyiségből. Valami lapult a bélés mögött. – Az egy gyilkossági helyszín – mondta Jon. arra gondolt. Amikor a zakója az ágy széléhez ért. hogy vége van. hogy a szarvánál kell megragadnia a bikát és meg kell állítania az ellenséget. Jon a kanapén feküdt. hogy a hangja megvastagodott. azután hangos. mint a sajátját. – Biztos vagy benne. – A nyomozás végéig le van plombálva. Csengettek. Thea olyan gyorsan pattant fel. Mire Beate és Halvorsen szülei visszaértek. hogy ő maga is hallotta a vallomás minden szavát. – Plombál – ízlelgette Thea a szót. – Ha itt maradsz éjszakára. fémes koppanást hallott. Harry már nem volt a szobában.– Jasin – suttogta Harry és érezte. hogy a saját lakásodban aludj? – kérdezte Thea. Ugyanis olyan közel állt Halvorsenhez a Gøteborggatán. . Bármi mást.

Jon Karlsen. a város messze. Egy amatőr kamerával készült esküvői videó néma képei peregtek rajta. A falakon bekeretezetlen.Bevillamosozott a városközpontba. majd felszállt a Holmenkollen-vasútra. amiről úgy sejtette. fekete karosszék állt. Az egész házat átjárta valami sajátos szag. amikor az apjával a Nordmarkán túráztak. A kapu viszonylag keskeny volt. – Hahó? Csak egy rövid visszhang érkezett válaszképpen. Az ilyen havas vasárnapokon a járat általában tele van sífelszerelést cipelő túrázókkal. ami miatt az utcáról alig lehetett látni a házat.és röviditalos üvegekkel volt telepakolva. – A nappaliban vagyok. A konyha sör és romlott étel szagának undorító elegyétől bűzlött. Jon az ajtó fölötti kamerába meredt. Mads és Ragnhild otthona egy kisebb magaslaton állt. amikor már odabenn volt a házban és elkezdte körbejárni. Az egyik sarkon befordulva hirtelen olyan panorámával találta szembe magát. valamint üres sörös. ami ahogy beljebb jutott. amelyben egy tizenkét személyes étkezőasztal is helyet kapott. mellette a padlón két üres és egy félig teli üveg állt. A vászonnal szemben egy magas támlájú. Az ajtó kinyílt. élénk színekben pompázó olajfestmények lógtak. A végállomáson szállt le. hogy az ember csak akkor érzékelte. de úgy tűnik. Ott volt az egész város. – Gondolom. amiben nagyjából elfért volna a saját lakása. és az Oslofjord. Maga az épület alacsony volt és úgy helyezkedett el. Az apa épp az oltárhoz vezette a menyasszonyt. aki mosolyogva biccentett jobbra-balra a vendégeknek. Jon becsengetett és néhány másodperc múlva egy hang szólalt meg egy láthatatlan hangszóróból: – Nézzenek oda. A helyiségben mindössze a projektor ventilátorának halk zümmögése hallatszott. ami megkerülte azt a kis facsoportot. hogy valójában milyen hatalmas. – Mads Gilstrup hangja elmosódott. A nappali közepén egy vetítővászon állt. ma túlságosan hideg volt. A folyosó padlóját ruhadarabok borították. amit azelőtt csak akkor látott. mint ahogy a felhajtó is. ismeri a járást. Legalábbis Ragnhild ezt mondta. a lábai alatt terült el. . hogy a nappaliba torkollik majd. Elhaladt a jókora konyha előtt. Elindult befelé egy folyosón. egyre erősödött. Az egyik nyitott ajtó mögött hányásszagban úszó fürdőszobát látott. majd röviden felnevetett. A mosogató tányérokkal. Jon továbbment. Jon Karlsen pedig belépett egy előszobába. poharakkal. Jon még soha nem járt itt.

Első körben a Jacob Aalls gatén lévő ingatlanokról van szó. szemei pedig vizenyősen pislogtak. az arca felpuffadt. amit sikerült elejtenem. amilyeneket még nem terített le. Karlsen? – kérdezte Mads Gilstrup halkan. hogy az egyetlen vad. alkoholtól elgyötört hangon. hogy a teljes ingatlancsoportra vonatkozó ajánlat akkor áll. ha az aukciótól eltekintünk. Az apám igazán hálás. – Ülj csak le. amiért támogattad az eladást. Mindig azt mondogatja. – Nem létezik sem túl kicsi. akkor is a te támogatásod volt a mérvadó. rekedtes. A székben ülő alakban alig lehetett felismerni Mads Gilstrupot. Jon megrázta a fejét. Az ölében egy duplacsövű. hogy belőlem hiányzik a vadászathoz szükséges hidegvér. . Tavaly Paraguayban járt. ami él és mozog. – Az ingatlanokban ragadt pénzek haszna kontra az a haszon. Az apám mindenre lő. fekete puska hevert. Azt mondja. Legalábbis apám így gondolja. Ez akár a család mottója is lehetne. – Mások azért talán kivitték volna a piacra az ingatlanokat. aminek bíborvörös tusát szépen kidolgozott állatmotívum díszítette. sem túlságosan nagy vad. A fegyver szája egyenesen Jonra mutatott. ugyanis él ott egy igen ritka erdei puma. anélkül.Jon hangosan megköszörülte a torkát és közelebb ment. – A mi családunk mindenre vadászik – mondta Gilstrup. – A döntés tisztán szakmai mérlegelés eredménye volt. hogy egy kicsit is el bírta volna szakítani a pillantását a fegyverről. – Nagyon kedvezőnek találtam az ajánlatot. Patyolattiszta fehér inget és fekete nadrágot viselt. hogyha az egyéb munkáink finanszírozására fordítjuk. – Szoktál vadászni. Jon pedig hirtelen megtorpant. – Valóban? Mit hallok! Jon nyelt egyet. az ő volt – intette a fejével a vászon felé. nincs miért hálásnak lenni – mondta Jon és leült a fekete kanapéra. – Attól tartok. Én viszont nem vagyok valami nagy ász. – Teljesen mindegy. Ti azonban elég egyértelműen a tudtunkra adtátok. A héten aláírunk egy szerződést a főnököddel. A bőrhuzat puha volt és jéghideg. ahol olyan állatok élnek. nem? – Ezt mi is szívesen megtettük volna. amit ez a pénz hozhat. – De igazából úgy érti. A szék lassan körbefordult. Mads Gilstrup a mellette álló dohányzóasztalra fektette a fegyvert és széttárta a karját. de borotválatlan volt. Minden évben elutazik valahová. hogy ő ejtett el engem. David Eckhoffal.

mire képes egy ilyen töltény? Mégcsak különösebben jól sem kell célozni. ha ilyesmiről van szó. hogy egyes gátlástalan vásárlók mit tennének velük. Tudtad. hogy elmondjam neked. mennyire gyűlöltelek benneteket! – Mads Gilstrup felnevetett. mintha az egész a tiétek volna. aztán … – Mads megmozdította a lábát és fellökte az egyik üveget. És ezek akkor is kiütköztek az arcán. engem meg személyesen a parancsnok. Mert ti olyan együttérzőek vagytok. ha csak kiejtette valaki a nevedet az irodában. Jon megvonta a vállát. mintha ott sem lettem volna. – Csak néztem. nem akarom. – Ebben aztán átkozottul igazad van. akinek felvásárolták minden gyerekkori emlékét. Édes Istenem. – Ti mindig is az ellenségeim lesztek. Csiklandozta őket. hogy egész végig tudtam Ragnhildról és rólad? Tudod. A barna szesz bugyogva folyt szét a padlón. hogy ellenségek legyünk. – Már hogy a fenébe ne találtad volna kedvezőnek.Mads Gilstrup elmosolyodott. Robert. A Bibliából olvasgattál neki. amik arról árulkodtak. – Ti viszont észre sem vettetek engem. csakis egymással voltatok elfoglalva. elég felhúzni és – bumm – már fel is kenődtél a mögötted lévő falra. akikre tekintettel kell lennünk. Karlsen. voltak azok a rózsák az arcán. amikor a dupláját kaphatjátok annak. ahogy játszotok. Én pedig tényleg azt gondoltam. mint bérbeadóknak. És a vezetőtanács tagjai is hangsúlyozták. Láttad már valaha. meg nevetgéltek. Karlsen. mint amennyit ér. nem? – Azért jöttem. – A befagyasztott bérleti díjról és a jelenlegi bérleti szerződések megtartásáról szóló záradék viszont csak tizennyolc hónapig érvényes. Különösen az öcséd. Mads Gilstrup előrehajolt a székben. Emlékszel arra a nyárra. hogy épp az imént dugták meg. ha szétbontjuk az ingatlancsoportot. Lenyűgöző. Egyikőtök sem. – Két töltény van a csövében. Mivel jó néhány bérlőnk van. – Feltehetőleg még ennél is többet kaptunk volna. Rossz belegondolni. aki egészen odavolt a kislányokért. . meg bevitte a pajtába. – Ellenségek? – nevetett Mads Gilstrup. én voltam a szegény fiú. hogy bizalmat szavaznak nektek. Eckhoff hívott meg a táborba? Hiszen micsoda szörnyűség. mint a záradékok. – A bizalom fontosabb. miközben kefélted? Mert tudod mit? Szerintem tetszett volna neki… – Mads Gilstrup kurta nevetéssel hanyatlott vissza a székbe és végigcirógatta az asztalon fekvő puskát. így viszont megspóroltunk magunknak egy sor hosszadalmas és munkaigényes eladási procedúrát. amikor megvettétek Østgårdot.

A helyiség belevisszhangzott. a másikat hívtam. Azt a Halvorsent. mert neki tudtam a számát. – És egyetértesz azzal. – Hát persze? – nevetett Mads. mindig is ártatlanok voltunk. – Hiszen én teljesen ártatlan vagyok. És azt hiszem. Jon összekulcsolta a kezét. tudod? Azt mondta. Mi. Ez már csak egy amolyan természeti törvény. hogy az apák iránt érzett szeretet egyben átok is? Jon nem válaszolt. És tudod. hogy felhívtam azt a rendőrt. vagy kit. – Hát persze. És hogy majd megmutatom nektek. Nagyon. Már nem emlékszem. kiváltságosok. hogy még arra sem képes. tudod. a hangját pedig sírás fojtogatta. Mads Gilstrup megrázta a fejét. hogy mire képesek a láthatatlan emberek. – Rajta kívül elmondtad még valaki másnak? – kérdezte Jon. Jon Karlsen. A rendőr. És ha megígéred nekem. – Szereted te az apádat. mit csinált? Fogta a síbotját és megütött. – Csak apának. akkor megöl. hogy békén hagysz engem és az enyéimet. ha csak egy szóval is megemlítem bárkinek és ezzel sárba tiprom a család nevét. – Most jól figyelj rám. És az az átok még mindig erősen tud ütni. erre már rég rájöhettél volna. hogy viszontgyűlölje őt.hogy láthatatlan vagyok. kómában van. – És miért hívtad fel azt a rendőrt és tettél neki vallomást? Mads Gilstrup felvonta a vállát. Jon Karlsen? – Igen. aki a vallomásodat hallotta. mert megvan a pénzünk hozzá. Nekünk mindig tiszta a lelkiismeretünk. – Az apádnak? – kérdezte Jon. ahogy nagy erővel visszakoppantotta az üveget a földre. . Mert a gyűlölet erőt ad. mert az egyetlen fia annyira gyenge. Mads folytatta: – Az apám itt járt közvetlenül azután. Jon bólintott. És amikor elmondtam neki. De mivel annak a félnótásnak nem volt névjegykártyája. – Még ennek ellenére is szeretem. – Ezért csináltad? – Én? – Mads ismét csak nevetett. Harry Holét. Azért. Azokét. mit? – Mads szemét hirtelen elöntötték a könnyek. hogy éppen emiatt gyűlöl engem ennyire mélységesen. felszedte a padlóról a felborult üveget és ivott egy kortyot. akik utána minket szolgának és elvégzik a piszkos munkát helyettünk. hogy megvásároljuk mások lelkiismeretét. teljesen részeg voltam. Szó szerint ezt mondta. – Valójában azt a másikat akartam hívni.

amilyen vagyok. amikor a Jacob Aalls gatei bérház előtt állva megnyomta a Miholjec család kapucsengőjét. hogy nem akarsz inkább négyszemközt beszélni. Jon a Holmennkoll-vasúton ülve egész úton a Mads Gilstruptól kapott fekete táskát bámulta. hogy a legutolsó hírt kézhez kapta a kórházban. Beate leült Sofiával szemben. Jon felállt. Hiszen megesküdött rá. – Nézd csak. az bátor. Ő… – Megrázta a fejét. – Más szerveivel is gond van. Megpróbálta elkapni a lány pillantását. – A lányom azt akarja. köszönöm. – Mennem kell. ha Sofia és én négyszemközt beszélünk – mondta Beate. – Van nálam valami. nem igaz? Nem csak… – Nagy levegőt vett az orrán keresztül és szinte kiköpte a szavakat: – … valakinek a fia. Miholjec asszony a lépcsőházban várta az ajtó előtt és a konyhába vezette. most mondja ki az igent. amit tudok rólad. hogy soha nem fogom elárulni senkinek. ahol a lánya. Erős. Mert képtelen vagyok felfogni. ahol az ifjú pár épp háttal állt nekik. – Biztos. de az továbbra is a hajtincseit tanulmányozta. hogy a vasárnapi sétára kimerészkedők felhúzott vállal. mintha odafigyelt volna Jon szavaira. – Nem a szíve jelenti a legnagyobb problémát – mondta az orvos. Mert egy bűnöző. ami a tied. Mads Gilstrup bólintott. Újra és újra lejátszom magamnak ezt a jelenetet. – Kávét? – Nem. A pillantása a vásznon kóborolt. Olyan hideg volt. hogy én is jelen legyek – közölte Miholjec asszony. Sofia gubbasztott a haját piszkálva. hogy ettől majd szeretni fog engem. Semmit nem érzett azóta. Egy igazi férfi. hogy megtöltse a kávéfőzőt és három csészét állított az asztalra. Mads Gilstrup nem úgy tűnt. Beate Lønn mégsem érezte a hideget. azonnal vissza is kell indulnom a Rikshospitalba. akkor majd olyannak lát végre.akkor én is megígérem neked. – Talán jobb lesz. – Rendben – mondta az asszony és kiborította a vizet a mosogatóba. fejüket lehajtva közlekedtek. – Ragnhild búcsúajándékának. Nem fog sokáig tartani. Az asszony vizet engedett. Sofia? . Elsősorban a veséivel. Nevezzük… – Mads elgondolkodva összecsípte felső ajkát. sapkába és sálba burkolózva. Hogy ha sikerül végigcsinálni ezt a… bűncselekményt. – Talán abban bíztam.

– Még csak egy kislány. Miholjec asszony szája elnyílt. Az anya úgy festett.– Miért? – kérdezte a lány azon a közönyös hangon. mintha végképp elvesztette volna az uralmat az alsó állkapcsa fölött. Beate Sofiához hajolt. hogy mások is ingerültek legyenek. aki megölte Robertet. hogy ez összefüggésbe hozható-e a gyilkossági üggyel. pirosra festett pajták kandikáltak elő. amiben nyomozunk. – Ki volt az apa? – kérdezte Beate. – Vagy megerőszakolt? – Hogy mer így beszélni a lányommal?! – fakadt ki az anya. Sofia? Mondd. hogy nem igaz! Sofia arccal az asztalra bukott. – Most megyek. amit mondott. – Mert meglehetősen személyes természetű dologról van szó. Sofia? Ő volt az? Látta. A reakciókat figyelte. mintha megbénult volna. ám azok elmaradtak. A hullámok tetején itt-ott házak. fehér tájat nézte. mintha egy… egy kurva lenne? – A lánya terhes volt. Beate maga is úgy érezte. – Szabad akaratodból feküdtél le vele? – folytatta Beate. mintha valaki arcul csapta volna. – Ez itt az anyukám! – Rendben – bólintott Beate. Olyan volt. Én nem gondoltam… nem hittem. Sofia zokogott. A nap alacsonyan és kimerülten gurult a dombtető fölött. az anyja pedig úgy állt ott. – Igen – suttogta Sofia sírásba fúló hangon. Az ablaknál állt és a hullámzó. – Volt abortuszod mostanában? Sofia megdermedt. . hogy… hogy ő ilyen. – Robert Karlsen volt az. – A készenléti csoport lelőtte a konténerkikötőben. Meghalt. Robert Karlsen volt. Egyedül indult az ajtóhoz. Senki nem hallotta. Én csak azt szeretném tudni. Sofia újra a haját kezdte piszkálni. Miholjec asszony. az éjszaka elfogták – mondta. – Maga meg miről beszél? – vágta oda Beatenak. karjával pedig eltakarta a fejét. Hogy mer úgy beszélni vele. amit akarnak: nevezetesen. Az asszony felállt a székről: – Miről beszél ez a nő. de nem tudta eltitkolni az elképedést a hangjában. Beate felállt. Az arcán düh és fájdalom keveredett. hogy a lány alsó ajka remegni kezd. – A férfit. amellyel az ingerült tizenévesek olyan elképesztően hatékonyan tudják elérni azt. mintha egy tejtenger hirtelen megfagyott volna. – Ő volt az. – Sofia! – kiáltott rá az anyja.

– Elmentek. Elmosolyodott. A lány mindkettőjüknek szedett még az ételből. ahogy kitört belőle a nevetés. a barna hajú nőt és a kisfiút ábrázolta. hogy az étel ugyanabból a márkájú konzervből készült. A lány vele nevetett. – Amikor megjöttünk. Éppen egy olyan filmzene ment. amit Harry Hole lakásában is evett. – Lehet. És még azután is folytatta.– They are not coming back55 – szólalt meg. meleg volt és maga is látta a nyomokat a hóban. az apja végül mindig oda lyukadt ki. – Mivel annyira kedveli őt. – Talán abban a pillanatban jól alakultak a dolgok. ezt magának adom – dobott át egy képet az asztal fölött Martinének. – Igen. miközben kortyolt a pohárból. amit annak idején az anyja is eljátszott néha a zongorán. hogy egy ilyen szép és okos nő hogyan választhatott pont egy ilyen férfit magának. 55 Nem jönnek vissza. amit időről időre érthetetlen locsogás szakított meg. – Szerintem maga szerelmes belé. elkészült az étel. – És mi a helyzet magával? Várja otthon egy lány? Megrázta a fejét. mintha vissza akarna vágni valamivel. A fotó volt a tükör széléről. Martine megrázta a fejét. – Vagy talán homokos – folytatta az eszmefuttatást a lány a szemét törölgetve. A lány felszedte és tanulmányozni kezdte. – Akkor meg miért vitte neki a koncertjegyet? A lány nem válaszolt. ami Harryt. hogy a lány már abbahagyta. Üljön le. – Boldognak tűnik – állapította meg. amikor az anyját akarta ugratni. hogy egy fiú várja otthon? Még hangosabban nevetett. hogy hazudott nekem? – Itt voltak – mondta Martine és lehúzta a lábast a tűzhelyről. Az ablakpárkányon egy régi tranzisztoros rádió állt. és rábökött. – Harry a kedvese? – kérdezte a lánytól. amely az alatt az ablak alatt állt. – És miért nem? Túl sok a munka? Szanaszét prüszkölte a szájában lévő vizet. Vagy talán nem is voltak itt? Lehet. A lány felemelte a villáját. Észrevette. A pisztolyt a tányér mellé fektette és enni kezdett. Érthető popzenét játszott. amit apja csúfondárosan „az egyetlen Dunára néző ablakunk”-nak hívott. És ha az hagyta magát felbosszantani. . de aztán meggondolta magát. Biztosan történt valami.

amit 38-as Smith & Wessonnak hívnak – mondta Martine. A férfi lassan bólintott. Stankic pedig megtámadta őket.. Arra gondolt. . – Kiszálltak. aki bemenekült a házba. Utána pedig nekiesett Halvorsennek. A lány mögött álló rádióra pillantott. Először rálőtt Jonra. vasárnap. Ami azt jelenti. – Miért segít nekem? – Már megmondtam. – Oké – mondta Harry Beatenak. – Gondolja? – Hogy jól is mehetnek a dolgok? Persze. mi áll ebben? – hajtogatta szét a nyomtatványt. ugye? – Igen. hogy ez is elárul valamit a férfiról. ő a fotót tanulmányozta Harry azonosítóján. hogy ennél többről van szó. ahol az aláírt engedély ellenében átveheti. A trükk A Gøteborggatán felkapcsolódtak az utcai lámpák. Hogy ebben a pillanatban teljesen védtelen. Martine gyorsan pislogott kettőt. Harry nem fog segíteni magának. amit a Harry dohányzóasztalán lévő papírhalomban talált. – Talán egyszer megint jól fognak alakulni a dolgai – mondta Martine halkan.Szürkés sötétség lopakodott be az ablakon keresztül és rátelepedett a szobára. – Tehát Halvorsen pontosan itt parkolt? – Igen. hogy kivegye a fegyverét. – És az aláírás eredeti. – Megmondaná nekem. Amíg a lány olvasott. – Más szóval Harry nem vette fel a fegyverét. Biztos. aki a kocsihoz indult. – Mire gondol most egészen pontosan? Huszonhatodik fejezet December 20. A rendőr a lencse fölé irányította a tekintetét. úgyhogy… – Nem hiszek magának. Martine csak megvonta a vállát. vagyis a fotóst nézte a fényképezőgép helyett. hogy veszélytelen. – És arra kérik benne. – Ez egy kiadási engedély valamire. Mégpedig… nézzük csak… Gunnar Hagen bűnügyi főfelügyelőé. hogy menjen érte a rendőrkapitányság ellátmányraktárába.

Beate a hóban toporgott. – De. És hogy miért? Hogy megszerezze a szolgálati fegyverét. – Bizonyára megzavarták. vagyis el kell rejtenie valahová. – Ezen mi is elgondolkodtunk. hogy Stankictól származott. – Hm – dörgölte meg Harry az állát. Ezért volt véres Halvorsen öve. Harry folytatta: – Vagyis Stankic az utolsó golyót lőtte ki Jonra és elhibázta. úgyhogy azt feltételezzük. Ott ugyanis nem pénztárcát keres az ember. – Mi? – Az volt Stankic utolsó tölténye. akkor nem fog magával cipelni egy teljes lőszerraktárat. Beate mélyet sóhajtott. És elvette a pénztárcáját meg a mobiltelefonját. Ekkorra Jon már bezárkózott az épületbe. hogy utána Jonra vadászhasson vele. Úgyhogy feladta és lelépett. – De miért nem lőtte le egyszerűen Halvorsent? Miért használt kést? Biztosan nem a fegyver hangja miatt. – Én szívesen elmennék már innen… Lassan kinyitotta a szemét. – Nem volt több tölténye. Ezek sosem fogynak ki a lőszerből. nem igaz? Beate nem válaszolt. Vért találtunk a kabátja és a nadrágja zsebén és az övénél. hanem fegyvert. De nem talált semmit. aminek kapcsán az összes csomagját átvilágítják. ha egyszer már elővette a pisztolyát? – Jó kérdés. aki átkutatta Halvorsent. Főleg ha először be kell jutnia egy idegen országba. pontosan így történt – erősködött Harry izgatottan. – Harry – mondta. de most egy olyan fickóról beszélünk. hogy utána elkaphassa Jont. hogy hogyan fog megölni valakit. Harry. Nem az övére volt. De azt még csak meg sem próbálta. – Stankic profi volt. hogy el akarta tenni az útból. aki épp az imént szúrt le egy rendőrt a nyílt utcán. Jött egy autó. Ezért késsel támadt Halvorsenre. és a terv végrehajtásához legfeljebb két golyóra van szükség. Stankicnak meg csak egy kése volt. Harry behunyta a szemét. – És miután leszúrta Halvorsent. miért menekült el? Hisz a támadás egyetlen ésszerű magyarázata az volna. hiszen előtte már felverte a környéket amikor rálőtt Jonra. nem? – Igen. – Ha az embernek részletes terve van arra vonatkozólag. És sokáig ki sem nyitotta.– Igen. . mivel a pisztoly az autóban volt. Halvorsent a kocsi mellett találták a földön. Miért ijedne meg egy véletlenül odakeveredő autó láttán? És miért használt kést. de.

amire azelőtt gondol. Mi van. – Mit mondott a tanú. Vagy elég okos volt hozzá. az égvilágon senki nem volt az üzlet előtt. hogy ezzel szembesítse. Már a Sognsvei fehér előkertjei és angol sítlusú házai közt jártak. amelyikben kimondja. És pont ezért az egész már nem is olyan fontos. nincs értelme. – Most pedig koncentráljon rám.– Pofás eszmefuttatás – ásította Beate. – Kapcsolja be a vészvillogót! – kérte Harry. aki a kocsiban ült? – kérdezte Harry. hogy tudja. ha látott valamit? Most viszont mínusz huszonkét fok lévén. amit tanítottam magának? – Aminek az a lényege. – Hogy Stankic az út bal oldalán menekült lefelé? – Igen. Volt annyira tapintatos. – Menjünk fel az Igazságügyi Orvostani Intézetbe – mondta Harry. de ugye. A tudatalattim nem gondolkodik különösebben összetetten. Harry mindenesetre annyit leszűrt. És azután a saroknál elesett. ő már halott. Ürítse ki az agyát! Beate lehunyta a szemét. Harry a sarok felé nézett. mielőtt a fejébe villanna. – Hm – mormolta Harry. hogy alkoholszagot áraszt. Ahol azt a horvát pénzérmét találtuk. amit Harry kért. Szótlanul hajtottak felfelé a Toftes gatén. Ki küldte Robert Karlsent Zágrábba? – Sofia anyja. Odakinn a járdán egy család síelt el mellettük. nem? Harry Beatera pillantott. Elhagyták az Ullevål kórházat. A múltkor ott gubbasztott az a harcsabajszos kéregető. . És még csak nem is az a típus. – Ez meg honnan jött? – Fogalmam sincs – válaszolta Beate és kinyitotta a szemét. A lány szeme szűk és vörös volt a kialvatlanságtól. – Kész? Oké. mert ő is horvát. hogy pillanatnyilag süket fülekre fog találni a lánynál. a lány követte a tükörben a mozgását. Frisset és állottat egyaránt. – Nincs semmiféle indítéka. hogy erre gondolnia sem szabad. Emlékszik még az intuíciós játékra. legalábbis nem tudunk róla. hogy azelőtt beszéljünk. és nem hívta fel Harry figyelmét arra. A lány a tükörbe pillantott és tette. mielőtt gondolkodnánk? – Pontosabban. – Megkérdezhetnénk persze Stankicot is. amikor Harry hirtelen megtörte a csendet: – Álljon le az út szélére! – Most? Itt? – Igen. Biztosan azért jutott eszembe.

– Menekül. – Látom őket. – De ha senki nem látja magát. azért vannak.– Minden. – Felismert. Kissé összezavarodva pislogott a szembejövő autók fényében. hogy ne spóroljanak. – Indítson – mondta Harry. Láthatatlanná válok és bárhová belopódzom. – Gondolom. – Nem. hogy felismerjenek. – Ezért nem próbált meg egyszer sem lelépni? . Most kérdezzen engem! – Mármint… kérdezzem hangosan? – Igen. Beszivárgok. Oké. – Ezért segít nekem? – kérdezte. – Nilsen? Melyik Nilsen? Harry kinyitotta a szemét. – De sok időre van szükség hozzá. Rikard lesz az. – Eltekintve az utolsó mondatától a tudatalattiját illetően. – Minek? – Csak csinálja – mondta Harry és behunyta a szemét. épp ellenkezőleg. mire megtanulják az arcomat. – Vagyis akkor nem magán múlik. De eddig csak kevesen szánták rá az időt. – Mókás játék – jegyezte meg Beate. A sötétség lassan betakarta Østgårdot. ahová csak akarok. Bezárják az óvodákat. amit mondott. – Dehogynem. – De maga látott engem – mondta. Sokáig tart. Az idős embereket arra biztatják. De igazából én sem akarom. A párkányon még mindig ott fecsegett a rádió. Ez az én egyetlen tehetségem. akár még igaz is lehet – nyugtatta meg Harry. – Mit mond? – kérdezte a lányt. Benyomulok. hanem fűtsenek be rendesen. A rádióban egy szignál hallatszott és egy nő kezdett beszélni a hírolvasók semlegesen komoly hangján. hanem a többieken? – Talán. akkor mire jó az egész? Csodálkozva nézte a lányt. – Készen állok. Ez valami olyasmi… amit én magam csinálok. – Tényleg senki nem tudja felismerni magát? – kérdezte Martine. akik felismernek – válaszolta. – Ki küldte Robert Karlsent Zágrábba? – Nilsen. – Én meg szoktam nézni az embereket – válaszolta a lány. – Egyre hidegebb lesz.

Hagen továbbá azt is hangsúlyozta. Csak nem megőrült a lány? – Én? Halott? – Hát. Szinte semmiféle benyomást nem tett már rá. hogy az ügyet a bevett rutinnak megfelelően továbbították a SEFO-hoz. A rendőrség gyilkossági csoportjának vezetője. mire ideértünk. Az akció vezetője. Aztán még egyet. Azt akarom. A harmadik próbálkozása sikerrel járt: – Mert Jon Karlsen tudta. Azt hiszik. mintha mondani akarna valamit. a rendőrség különleges nyomozói szervéhez. Azután újra nekidurálta magát. És ezért saját magamat is gyűlölöm. A kék kabát. mégsem a megfelelőek lennének. Gunnar Hagen úgy nyilatkozott. A helyiségben nagyjából tizennégy fok volt és a csupasz cementfalak keményen koppanva verték vissza a törvényszéki orvosnő szavait. Kristoffer. halott testet bámulta. És ezért gyűlölöm őt. Egész végig tudta az évek során. Sivert Falkeid szerint a gyanúsított megtagadta. amiket mondanivalójára talált. Harry a meztelen. hanem maguknak a rendőröknek a biztonsága érdekében is. – Szóval maga Jon Karlsen halálát kívánja. Nagy levegőt vett és a hírolvasó komolyságát magára öltve darálni kezdte: – Az egertorgeti gyilkossággal gyanúsított férfit ma éjszaka a rendőrség készenléti csoportjának a konténerkikötőben lezajlott bevetésén lelőtték. hogy megadja magát és fegyver után nyúlt. a hírekben legalábbis már órák óta ezt állítják – intett Martine a rádió felé. de azután egy nyögéssel ki is engedte. – Halott vagyok – mondta. Pislogott kettőt. hogy a rendőrség egyre brutálisabb szervezett bűnözéssel áll szemben és hogy a testület dolgozóinak a felfegyverzését immár nem csupán a hatékonyabb bűnüldözés miatt kell sürgetni. hogy Jon Karlsen meghaljon. amint Harry kérdésére válaszolt: . hogy vége van. Derengeni kezdett a dolog. hogy még magánál is halottabb legyen. – Hanem? – Mert azt akarom. ami előtte feküdt az asztalon. hogy az ügy a legújabb markáns példája annak. – Nem. ha ilyesmit látott.A lány hosszasan tanulmányozta az arcát. mintha a szavak. Nagy levegőt vett. A lány maga elé meredt. Szinte. – Akkor ezért mentek el. – Kezét a lányéra tette. Összerezzent. nem emiatt – mondta végül.

az orr és a felső ajak helyén tátongó hatalmas. ha…? – Persze. amit Harry mosolyként értelmezett. Van egy felvételünk róla. Úgyhogy kérjen tőle egy másolatot. de Harry hangja megállította őket: – Ezeket észrevette valamelyikük? Harry felé fordultak. ebben az esetben pedig meglehetősen nyilvánvaló a halál oka. majd Harry habozását látva hozzátette: – Örülnék. mintha egy MP5-ös okozta volna. Rengeteg a munkánk. – Hagen? – Pontosan.– Nem. ha őszintén válaszolnának. – Bizonyára elvesztette. Levették az óráját? – Az óráját? – Igen. – Megvonta a vállát. Megnézték a vérét drogokra? Az orvosnő felsóhajtott. fekete lyukra mutatott. még tovább tolódik. – Hát. ezt maga is belátja. – Nem úgy néz ki. – Én pedig fogok egy taxit. ami miatt szintén maguk izélgetnek bennünket. hogy az összes egyéb ügy. amikor kiléptek az épületből. – Figyeljenek – az orvosnő szája sarka megrándult. hogy egyenesen hozzá kerüljön. – Oké – mondta Harry. hogy hidegre tettük. – Csak ma reggel kaptuk meg a testet és összesen annyit tudtunk kezdeni vele. Meggyőződött a személyazonosságáról ? . ha ennyire sürgős. Megbocsátanak. aki a holttest fölé hajolt. – A nő a holttest arcára. – Nem volt rajta semmiféle óra. igen – mondta Harry. mert ha ezt itt elsőbbséggel kell kezelnünk. – És most már halott. Azt kérte. Karácsony előtt ez mindig maga a pokol. – Nagyon kevés emberünk van a hétvégére és elég sok munka összejött. – Ezek szúrásnyomok. amelyen egy Seiko SO50-est viselt. az azt jelenti. Talán nincs is olyan nagy jelentősége. amitől a szájüreg és a felső állkapocs fogazata láthatóvá vált. Gondolom. megyünk – válaszolta Beate. Mikor kapom meg a jelentést? – Erről a főnökét kérdezze. nem terveztünk boncolást. hogy néha benyomott magának egyegy fecskendőnyit. Mindkét nő az ajtó felé indult. – És mikor jutnak hozzá? – Mennyire fontos ez? – kérdezte a nő. Harry és Beate egymásra pillantottak. – Lehet. – Egészen szép kis kráter – jegyezte meg Harry. – Hm – pillantott Harry a saját csupasz csuklójára. – Visszamegyek az intenzív osztályra – mondta Beate.

amikor a csapos végre felvette a kagylót. oké? – Őszintén szólva magára sokkal inkább ráférne az alvás. hogy kapcsolja Fredhez a bárba. de csak egy gyors mosolyra és egy bólintásra futotta az erejéből. de a DNS-profilt is ellenőrizni fogják. . – Mikorra lesz meg? – Legkorábban szerdára. mint rám. Fred? Miféle bárba? – The other bar56 – mondta Harry. Érezte. Így rendben? – Három nap? Nem. Kétségei vannak? – Csak legyen meg az eredmény – vonta meg a vállát Harry. Beate. Harry egy darabig csak ült és a süket telefont hallgatta. A taxiban Harry előhalászta a telefonját és felhívta Halvorsen számát. hiszen ez rutineljárás. Azután visszadugta a készüléket a belső zsebébe és kibámult az üres utcára. – Schrøder étterem – szólalt meg a taxisofőr és lefékezett. ez a leggyakoribb vércsoport Norvégiában. hogy Stankic fekszik odabenn? – Persze. hogy az asszony biztosan a katedrálisban van. Harry a szokásos asztalánál ült és egy félig teli söröskorsóba bámult. nincs rendben. – Da? – Beszélnem kell vele. persze. – Beate. Arra gondolt. ami egybevág a Halvorsen zsebei körül talált vérével. szakadt ivó volt. hogy egy újabb gyertyát gyújtson. – Megkapta a rossz hírt – mondta Fred. És itt akar maradni. – Harry… Harry védekezően maga elé emelte a kezét: – Rendben. – Halvorsen kemény fickó. 56 A másik bárba. Úgy tűnt. Harry átölelte Beate vállát. A recepcióst arra kérte. Aludjon egy kicsit. Oké? Beate az ajkába harapott. – Aki tegnap járt ott és a mali spasitelj felől kérdezősködött. nem kapott választ.– Ezt hogy érti? – Száz százalékig biztosak lehetünk benne. mennyire vékonyka a lány a kabát alatt. mondani próbál valamit. – Itt a rendőr beszél – mondta. Azután a Hotel International számát ütötte be. De ahogy várta. A holttestnek A-s a vércsoportja. – Persze. Az étteremnek titulált vendéglátóegység valójában egyszerű. – Minden jót. Most pedig lelépek.

A konzultációnak vége. – Hanem egy zug. Harry elmosolyodott. hogy mind a három abban a korsóban figyel ott előtted. drága barátom – köszönt Ståle Aune. – Aha. Megkerülheted. – Ezek szerint akkor az sem a sarokba húzódik. . – Mint mindig. de nem ülhetsz bele. miközben a környéken lévő vendéglők neve vagy tulajdonosa folyamatosan cserélődött. az kívül van. A sarok. feltételezem. kedves pszichológusom? – Hát. Akkor a sarokkanapéval elő se hozakodjak? – Semmiképp. De a te problémád pillanatnyilag pontosan az. Nem azért jöttem. aki szégyenkezik valami miatt – mondta piros és fekete pöttyös csokornyakkendőjét igazgatva. ám nagyszerű festményeknek köszönhetett. ahogy szoktuk. egyáltalán nem odaillő. Ám ebben a pillanatban új vendég érkezett. hogy meséljek neked valamiről. amit talán a klientúrának. Így vasárnap este zárás előtt már nem voltak sokan a Schröderben. azért hívtál fel. hanem másokat is azzá teszel. Egy szöglet. hogy megfosszalak az önbecsülésedtől. Harry! Az ivástól nemcsak te válsz ingerlékennyé. Kedvére való beszélgetés volt. Az asztalhoz érkező felszolgáló gyanakvó pillantást vetett rá. – És mennyi ideig tart megértetned az emberekkel. Aune felállt. – Ha az alkoholproblémáidról akarsz beszélgetni. akkor arra majd az irodámban sort kerítünk. Aune elégedetten mosolygott. kifizetheted a teámat. majd Harry asztalához ment. – Ez volna az állandó sarkod? – Ez nem sarok – közölte Harry bármiféle nyelvakadozás nélkül. a golyóidtól vagy akár a sörödtől. – Mit szeretnél közölni. miközben megszabadult tweedzakója fölött viselt kabátjától. – Jó estét. hogy pillanatnyilag épp a sarokban szégyenkeznek? – Vigyázz.amelyet azonban a büszkeség és méltóság aurája itatott át. gyorsan körbepillantott a helyiségen. hogy a Schrøder étterem olyan sok éven keresztül képes volt talpon maradni. most is igazad van – emelte fel Harry a poharat. amikor teát rendelt. – Ezért igyekeznem is kell. talán a kiszolgálásnak. a sarokkádat is hanyagoljuk. vagy a füstös falakat díszítő. Esetleg annak az egyszerű ténynek. mert szeretnéd. hogy elfogyjon. És ha lehet.

– Egy dühös és kiegyensúlyozatlan profi bérgyilkos? Ki tudja. Hallottam a részleteket. Épp csak kapiskálok valamit. mint valami altató. – Egyáltalán nem. vagy instabil . sőt. Máskülönben sokkal több nyomot találtunk volna a helyszíneken. mint te is tudod. miközben kortyolt egyet a teájából. – De mint tudod. A Halvorsen elleni támadásról akarok veled beszélni. csakhogy ez a személy láthatólag nagyon is tudja kontrollálni a dühét. – Borzasztó. Harry. Őket szoktam én Dr. Jekyll és Mr. – Ez a trükköm. Mire akarsz kilyukadni? – Stankic Ragnhild Gilstrup meggyilkolásakor és a Halvorsen elleni támadáskor teljes mértékben elveszítette a saját stílusát. dühvezérelt személyiségről lehet szó. Ez a két eset teljesen eltér attól. Hideként emlegetni. A dühkitörés.– Várj! – mondta Harry. Mindössze a Halvorsen elleni támadás és a Ragnhild Gilstrup meggyilkolása közötti hasonlóságokat látom. – Nagyon jó meglátás. akikről az Europol jelentéséből értesültünk. – …az maga lesz a végítélet napja és az Armageddon egyszerre. a borderline személyiségzavar egyik nagyon tipikus sajátossága. – Idenézz! – Megfordult és a mögötte álló üres asztalra tette a korsót. Olyan. Azután visszaült. Hide felébred… Aune a bal mutatóujjával hadonászott. aki egyébként a mindennapi életben higgadtnak. – Ez nem tűnik túlságosan előnyös személyiségvonásnak egy bérgyilkos esetében. Mindig egy korsó sörrel zárom a piás időszakokat. Ez esetben olyan típusú erőszakos. vagyis a szunnyadó düh jelzővel illetnek. – Halljuk! – Nagyon mélyen húzódó düh. akiket a „slumbering rage”. akkor nem tudnak uralkodni a dühükön. Szexuális frusztráción alapuló erőszak. Ez valahogy… nem stimmel. De az legalábbis biztos. – Aune nyájas mosollyal ajándékozta meg a teával közeledő pincérnőt. létezik épp elég kiegyensúlyozatlan pilóta. mint a többi naplopóé a szakmából. Egy apró kortyocska minden második percben. szinte védekezőnek hat. – Igen. Azután hazamegyek és a következő naptól kezdve száraz vagyok. Aune habozott. – És mit látsz? – Nagyjából sötétben tapogatózom. ahogy Robert Karlsent és régebben azokat megölte. De ha belegondolunk. Az American Journal of Psychologyban épp a napokban jelent meg egy cikk azokról a személyekről. az én sötétben tapogatózásom mégis jobb. És amikor Mr. hogy ha egyszer elszabadul. ami végre előtörhetett.

Harry oldalra fordította a fejét és a helyiség többi részét nézte. A függöny rései között a hold egészen az ágyig húzódó fehér csíkokat festett a padlóra. Már másodszor törtek be hozzá egy éven belül. Érthető. hogy a te hibádból történt. – Hát. – Azt gondolod. – Hát. – Majd legközelebb. Nem voltam otthon Zágráb óta és most végre aludnom kell. Egy kicsit meghökkent a konyhaasztalon álló tányér és az üres konzervdoboz látványától. nehogy az felkeltse a többi lakó figyelmét. erre iszom. hogy vannak bizonyos nárcisztikus vonásaid. – Mint mindig. Egy balszerencsés rabló. amikor bébiszittert játszik. egyik sem volt mai darab. már azt is sejtette. Aune. hogy vigyázzon Jon Karlsenre. hogy sikerül addig elaludnia. Egyéb könnyen mozdítható érték pedig nincs a lakásban. hogy egy drogos garázdálkodhatott a lakásban. Tudtad. Nem mindenki dolgozik olyan munkakörben. – Vagyis a te hibád – bólintott Aune. de nem tudta megállni. legalábbis én adtam ki neki a feladatot. hogy a behatolónak elég ideje volt rá. És nekem kellett volna megtanítani rá. amikor felfedezte a betört üveget és hangosan káromkodni kezdett. A suttogásukat már hallotta. Megállapította. Valaki odébbpakolta a papírhalmot a dohányzóasztalon. hogy Halvorsent leszúrták? Harry megköszörülte a torkát. hogy megragassza az üveget. Ahhoz viszont túlságosan sietett. Harry egy százast tett az asztalra és a lábával előhalászta az asztal alól az utazótáskáját. Harry követte Aunét az ajtóhoz. hol tartja az ember a fegyverét. hogy miért szégyelled magadat? – érdeklődött Aune. ameddig még valamennyire hat az orvosság. aki evéssel próbál vigasztalódni? Amikor Harry lefeküdt. Miután a fürdőszobában felfedezte a feltúrt gyógyszeres szekrényt. ami neki való.atomerőműbeli üzemvezető is. De még csak tegnapi sem. hogy ne vessen egy búcsúpillantást a korsóra. már érezte az előlopakodó fájdalom első jeleit és abban reménykedett. Épp ki akarta nyitni a bejárati ajtót. főtiszt? Harry nevetett. hogy a sztereoberendezést és a tévét magával vigye. – És elmeséled. A lámpák pislákolni kezdtek. – Valójában most egyáltalán nem rád gondoltam. ami még mindig a szomszéd asztalon állt. úgyhogy csak percek kérdése . a vendégek szófogadóan felhajtották az utolsó kortyot és szedelőzködni kezdtek. Ide-oda forgolódott és a kísérteteket várta.

mind Robert Karlsen. Arra fogom azonban kérni Hagent. – Miután mind Stankic. – Nos – válaszolta Harry halkan. hogy a többség tervezheti a karácsonyi pihenését. – Nem ünneplünk? A lármának vége szakadt. Skarre. minden szem Harryra szegeződött. Van esetleg kérdés. mert józan volt. – Oké – mondta Harry. hogy Stankic zágrábi kapcsolata megerősítette a gyanúnkat. – Most pedig nyomás vissza a papírhegyekhez. – A következő feladat az lesz. figyelmen kívül hagyva Beate beszédes pillantását. Hagen ma sajtótájékoztatót tart és majd eldönti. a közvetítő halott. miszerint Robert Karlsen rendelte meg Jon meggyilkolását. Az ajtó mögött a nyomozócsoport utolsó reggeli értekezlete már a végéhez közeledett. A tanítvány Valaki egy karácsonyi koszorút akasztott a tárgyaló ajtajára.volt. S bár maga is tudta. mi ünnepelnivalónk lenne. – Ami azt jelenti. Toril? – Azt mondod. hétfő. a nyomozócsoport az értekezlet után hivatalosan feloszlik – mondta. hogy csak egy piás paranoiája. Huszonhetedik fejezet December 21. hogy az ágynemű halál. és érezte. – Nem egészen értem. emberek! – Hé! – kiabálta túl Skarre a padlón csikorgó székek hangját. sötét öltönyben állt a többiek előtt és izzadt. hogy kitaláljuk. hogy jelöljön ki néhány embert az esetleges további nyomozásra. kivel dolgozott együtt Robert. Harry szűk. mielőtt befejezzük a megbeszélést? Igen. de úgy érezte. Hogy három ember meghalt? Hogy a háttérben álló személy még mindig szabadlábon van? Vagy hogy az egyik tisztünk kómában fekszik? . ami a nyilvánosságra tartozik. Ki beszélt ezzel a bizonyos személlyel és hogyan? – Ebbe a kérdésbe sajnos nem tudok belemenni – válaszolta Harry. az elkövető.és vérszagot áraszt. A szerencsésekkel. ahogy az izzadság végigfolyik a hátán. mi az. akik továbbra is velem tartanak a nyomozásban. – Harry meglengette a kezét. még a nap folyamán átbeszélem a teendőket.. Nem az öltöny és még csak nem is a kérdés miatt. hanem azért.

hogy . Akkor boldog karácsonyt! – Elindult az ajtó felé. hogy kezdd el átnézni Robert Karlsen bankszámlakivonatait. szívesen dolgoznék veled tovább az ügyön. – Skarre a cipője sarkán hintázott. – Gondoltam. akiket a legjobbnak tartok. – Ezenkívül nézz utána a Telenornál. – Van még valami. hogy kikkel akarom továbbvinni az ügyet. Skarre? Magnus Skarre lelkesen bólogatott. Csak arra gondoltam. Skarre megköszörülte a torkát. – Délben lesz Robert Karlsen temetése – mondta Harry anélkül. nem pedig azokkal. – Tudom. és mivel úgy tűnik. szétnézek. – Önként? – Úgy értem. – Ugyanezt kérném Albert és Mads Gilstrup számláival kapcsolatban is. hogy nem kedvelsz – mondta Skarre. – Ritkán látni téged öltönyben. aki a hajnali hat körül készült jegyzeteit rendezgette. Menni fog. hogy felpillantott volna. amivel esetleg megkurtíthatta volna a szavait követő kínos hallgatást. akiket kedvelek. – Sorry – mondta Skarre. Azokkal. meg különben is annyira készülnek a karácsonyra. milyen mozgások voltak rajtuk az elmúlt fél évben és jegyezd fel. hogy önként jelentkeznék. ellenőriztesd azt is.Harry az embereit nézte és semmit nem tett. – Azt kérném. Skarre megtorpant és elképedve visszafordult. hogy Stankic magával vitte Halvorsen mobilját. hátha felbukkan valaki. hogy volt-e beszélgetés Robert és Gilstrup között ezalatt az időszak alatt. Amikor a helyiség kiürült. – Hülye ötlet volt. – Már eldöntöttem. Ja igen. – Minden oké – válaszolta Harry. Skarre odalépett Harryhoz. – Hát. ez így elég fair. – Nem erről van szó – mondta Harry. Ellenőrizd. ha valami szokatlant találsz. – Épp ezért – folytatta Harry és betette a papírokat a mappájukba. Skarre megvonta a vállát és az ádámcsutkája fel-le ugrált. én meg úgyis szingli vagyok… – Hm? – Szóval. – Értem. Harry a fiatal tisztet méregette. Skarre? – Aha. hogy mivel az osztályon az emberek nagy része családos. Már ha te is egyetértesz – tette hozzá gyorsan Skarre. Harry felnézett a papírjai rendezgetéséből. Igen. – Csak jót akartál.

– Kérdezze meg a miniszterelnöki hivatalt – javasolta Harry. A miniszterelnök pedig biztosította a parancsnokot arról. aki tudta. A kápolna a várakozásnak megfelelően az utolsó padig tele volt. Beszélj az államügyészszel a bankszámlákba való betekintés engedélyezése miatt. – És egyébként? – suttogta Gjendem. Amikor Harry belépett a kápolnába. – Harry komoly pillantást vetett Skarréra. Észrevette Rikardot és David Eckhoffot. A parancsnok azonban határozott hangon kijelentette. hogy a kormányfőnek ma igen fontos tárgyalásokon kell részt vennie. úgyhogy a show-nak az eredeti terv szerint kell zajlania. hogy megéri olyan embert is bevenni a csapatba. hogy a másnap esti karácsonyi koncerten való részvételének az útjában nem áll semmi. úgy döntöttek. hogy az érintett iroda aznap reggel kapott egy diszkrét telefont a rendőrfőkapitányságról. David Eckhoff parancsnok szintén kapott egy telefont a rendőrfőkapitányságról. Jon. – Sejtettem. Mellettük pedig Gunnar Hagent. Jon komoly arccal. aki egyedül ült az első sorban Theával. Bár Robert Karlsennek nem volt tiszti fokozata. tette hozzá. amit az Üdvhadsereg tisztjei számára tartottak fenn. megfordult. amiben Robert Karlsennek a gyilkossági ügyben való feltételezett szerepéről tájékoztatták őket. ami kisebb pánikhoz vezetett a főhadiszálláson. hogy beteg és aznap nem megy dolgozni. hogy Robert szülei nem jöttek el a temetésre.kezdeményeztek-e hívást az ő számáról. Harry arra jutott. de hálás tekintettel biccentett felé. hogy egy ember egészen addig ártatlan. Valamint a sajtó jó néhány keselyűjét. . Ebben a pillanatban Roger Gjendem csusszant mellé a padba és afelől érdeklődött. Nekik pedig rögvest eszükbe jutott. aki olvasta az előírásokat. már túl késő lenne megváltoztatni a forgatókönyvet. tudja-e. Jon és Harry egymás szemébe nézett. A legtöbben az Üdvhadsereg egyenruháját viselték. – Van valami új hír a gyilkosságokkal kapcsolatban? . amíg ennek ellenkezője visszavonhatatlanul be nem bizonyosodik. hogy a Vestre temető azon részében helyezik végső nyugalomra. – A legújabb előírások értelmében állandó hozzáférhetőségünk van. különösen miután a temetés szervezésének egyik kulcsszereplője. – Hm. – Nem szükséges – mondta Skarre. Martine reggel bejelentette. hogy a miniszterelnök a bejelentése ellenére miért nem jelent meg. de mivel szolgálatban halt meg. Ezenkívül.

A csábítóan sok lélegzetvétellel és finoman sejtetett sóhajokkal tűzdelt. Azután Stankic anyjára. Hole! Tudom. Jon megcsúszott a jégen. Harry elindult. hogy folyik valami a háttérben. . majd az utolsó szótagot egy hegyet-völgyet bejáró rezegtetéssel lezáró produkciót Mariah Carey is megirigyelhette volna. Végezetül hat tiszt indult el a koporsóval a kápolnából. amikor meghallotta.– Tudtommal már megkapták az értesítést a sajtótájékoztatóról – mondta Harry. A menedzsere elégedetten mosolygott. hogy a hó megcsikordul mögötte. A temetőn keresztülvágva a Frognerpark irányába tartott. Harry egy végtelennek tűnő másodpercig leküzdhetetlen vágyat érzett egy ital után. Mialatt a gyászolók körülállták a sírt. akkor eléggé úgy tűnik. hogy bizonyára egy újságíró rohant utána. akit tegnap éjjel lepuffantottak? Harry oly módon csóválta meg a fejét. – Kicsoda? – Martine. Jon és Rikard állt legelöl. ami jelenthetett nemet. – A sajtóval való kapcsolattartás Gunnar Hagen vagy a kijelölt szóvivő feladata. izgatott légzést meghallotta. Harry képtelen volt koncentrálni. – Hol van? – kérdezte zihálva. – Ne csinálja már. akit leszúrtak a Gøteborggatán? Annak az ügynek van valami köze a pasashoz. – Ők nem adnak ki semmit. Ebben a pillanatban az orgona és vele az egybegyűltek mormolása is elhallgatott. hogy megbetegedett. hogy előadjon egy ismert zsoltárt. akinek bemutatkozó albuma éppen most jelent meg – lépett elő. de éppúgy utalhatott arra is. Őt feltehetőleg nem hívták ma fel a rendőr-főkapitányságról. és az énekesnő –. De a lányka végül becsukta a száját és végtelen szomorúsággal lehajtotta fejét a vakuk kereszttüzében. Először azt gondolta. gondolkodás nélkül reagált és megpördült. – Úgy hallottam. A férfi hirtelen megtorpant. de amikor a kapkodó. hogy jól végzik a munkájukat. – Nos. Mi van azzal a tiszttel. hogy nem hajlandó kommentálni a kérdést. Martine jelent meg előtte. Rápillantott a koporsóra és Halvorsenre gondolt. Amikor ráfordultak a kavicsos ösvényre. Amikor pedig lehunyta a szemét. Rikard volt az. Eckhoff a bátorságról és az áldozatról beszélt az egybegyűlteknek.

persze – Rikard mellkasa hullámzott. amit érdemes lenne fontolóra vennie. és egyenesen a pénztárhoz fordult. ha az élelmiszerbolt ebben a néhány napban egy leheletnyi keresztény hangulatot kap. széles vállú. majd megfordult és a sírkövek között visszafutott a templom irányába. Sőt. paragrafusa értelmében pedig a hivatalos személy elleni erőszak minimum hat hónappal büntetendő. Vagyis pillanatnyilag a kórházat kockáztatja. hogy adventi naptárat. hol van Martine. igazán nem szükséges megsérteni Allahot azzal. . Épp az imént veszett össze a bátyjával amiatt. – Hazudik! – Rikard ökölbe szorította a kezét. mintha képtelen lenne uralkodni a vonásain. És a börtönt. – Ezt honnan tudja? – Ne…! – Rikard kiáltása úgy hangzott. – Még találkozunk. Imtiaz szerint már az is bőven elég. akik a Gøteborggata túloldalán álló bérházakban élnek. Ott van a maga lakásán. hogy legfőbb ideje rátalálnia a megfelelő megnyugtató szavakra. hogy a többi vevőre is gondolniuk kell. – Ne játssza a hülyét – suttogta. viszont kilencvenöt kilót nyomok és egy alkalommal átszakítottam egy tölgyfaajtót. Például azokra. hogy további pogány hagyományokat követnek. Belevágott: – Hadd mondjak néhány dolgot magának. A büntető törvénykönyv 127. Harry pedig rájött. Harry Hole – vetette oda könnyedén. Az égvilágon senkinek nem lesz hasfájása attól. És bár a heves vita Imtiaz győzelmével zárult. disznóhúst és egyéb keresztény árut kínálnak. amikor az ajtó fölötti csengő heves csilingelésbe kezdett és egy magas. mint egy megsebzett vad sikoltása. fekete öltönyös férfi lépett be az üzletbe. egész éjjel nem volt otthon. mégsem tudott felhőtlenül örülni neki. De azután nagy levegőt vett és láthatóan nagy erőfeszítéssel összeszedte magát. Becsapta őt. – Fogalmam sincs. Bemocskolta. Mélyet sóhajtott. Én nem vagyok különösebben gyors. Rikard. Imtiaz Rahimnak rossz kedve volt. igaz? De nem fogja… Rikard tett egy lépést Harry felé. – Idehallgasson – mondta neki Harry. az arca pedig grimaszba torzult. – Eleget tudok. aki automatikusan kirántotta a kezét a kabátzsebéből. – Csak éppen nincs otthon az ágyában.– Megbetegedett. Rikard dühösen meredt rá. És mit szólnának a pakisztáni vásárlóik? De a bátyja úgy vélte. hogy kell-e karácsonyi dekoráció a pénztár mögötti falra.

hát honnan tudnám. mit jelent embernek lenni. – Søren Kierkegaard? – hunyorgott a rendőr a könyvek gerince felé.– Harry Hole. – Mit olvas? – kérdezte a rendőr. hogy tévedett vele kapcsolatban. Esetleg üveges. amikor arra lett figyelmes. – Igen – bólintott Imtiaz. Ami pedig magában hordozza azt a kérdést is. Kezdett elmúlni a rosszkedve. hogy egy rendőr szólította meg. – Egy vörös hajú pasas. Megesett. Csak nem egy gondolkodó? Espen Kaspersen felhorkantott. – Ember. amely szerint karácsonykor minden üzletet kötelező jelleggel ki kell dekorálni. hol találja meg. Felpillantott. hogy mások nem tudnak a munkájukra koncentrálni. – Hogyan? Imtiaz megkönnyebbülten elnevette magát. – Schopenhauer. majd tovább a szája mellett lefelé. hogy mutassa meg a táskáját. hogy távozzon. hogy talán Norvégiában mégiscsak létezik egy olyan törvény. Mindig itt váltja vissza az üvegeit. kifelé menet megkérték. Azoktól az esetektől eltekintve persze. ha megpróbálná beavatni a terveibe ezt a férfit. Filozófia. ilyesmi bajusszal. hogy az asztal túlsó végén olvasó lány feléjük pillant. hogy hívják? Azt viszont tudom. hogy ha új emberek voltak a recepción. – És nem ettől lesz valaki gondolkodó? Espen Kaspersen a férfira pillantott. Nietzsche. hogy egy alak tornyosul fölé. – A férfi végighúzta az ujját a felső ajkán. Espen Kaspersen szokásához híven a Henrik Ibsens gate 1. rendőrség – mondta a férfi. Lehet. mi a neve? – Koldus. – Ismerem. – Hole. hogy csak az idejét vesztegetné. – Azt is tudja. Az is előfordult már kétszer. hogy valaki odajött hozá és arra kérte. rendőrség – közölte a férfi és leült a vele szemközti székre a hosszú asztal túloldalán. Azonnal látta. Kaspersen megvonta a vállát. amikor az utcán kéregetett. Espen látta. De ez volt az első eset. mire Imtiazt egy rövid másodperc erejéig páni félelem fogta el. mert annyira bűzlik. – Megpróbálom megtalálni a helyes utat. – Néhány nappal ezelőtt egy kéregető állt az üzlet előtt – mondta a rendőr. . szám alatti Deichman Központi Könyvtárban ült egy halom könyv társaságában.

Mostanáig. amit a Biblia mindenekelőtt hangsúlyoz: ha van valamid. mert ezek az állítólagos keresztények foggal-körömmel ragaszkodnak a földi javaikhoz. hogy nem vagyok drogos? – Mert láttam magát néhány nappal ezelőtt a Gøteborggatán kéregetni.– Beszéltem a Gøteborggatán lévő bolt tulajdonosával – mondta a rendőr. – Igen. mi a kicsi és mi a nagy. hogy tükröt tartsak az emberek elé. Az emberek ezrével halnak meg naponta anélkül. Ilyesmit egy drogos soha nem tenne. – Ugyanez történt velem két nappal ezelőtt egy zágrábi bárban. Amikor pedig nem itt van. emlékszem rá. Vagyis csak éreztem. – Egyébként honnan tudta. hogy Isten szavát meghallanák. de nem tudtam előszedni. aki egy pénzérmét adott magának. akinek nincs semmije. hogy tennék a nagyot. hogy megláthassák saját magukat és hogy felismerjék. az abortusz. Espen. hogy van erről valami gondolatom. akkor hogyhogy kéreget? – Mert az a feladatom. – És mi a nagy? Espen rezignáltán felsóhajtott. – Nos. – A könyörület. mint a házasság előtti szex. . – Ő mondta. úgyhogy egy kicsit elgondolkodtam a dolgon. Espen Kaspersen a legnagyobb megelégedéssel vette tudomásul. hogy folyton ezeket a teljesen nyilvánvaló dolgokat ismételgesse. Maga azonban fogta és dühösen utánavágta a pénzt. – És a foglalkozása? – Szerzetes. A rendőr bólintott. Én pedig adok nekik egy esélyt. hogy maga minden nap itt ül. akkor a felét add oda valakinek. mintha már belefáradt volna. a homoszexualitás vagy a nők nyilvánosság előtti megszólalásának joga. hogy a rendőr egy hang nélkül jegyzetel. hogy elgondolkodjanak ezen. A Biblia szinte csakis erről szól. Espen Kaspersen gyanakodva nézett rá. ezt az életet választottam. akármilyen aprót is kapjon. De természetesen sokkal könnyebb farizeusként teli torokból ezeket a huszadrangú témákat hangoztatni ahelyett. A rendőr előhúzott egy noteszt. akkor az utcán koldul. Maga nem kábítószer-élvező. Majd bólintott egyet. Megosztani. Valójában az embernek nagyon keresgélnie kell. amink van és segíteni a felebarátainkon. Egy fiatalemberrel mentem arra. Espen Kaspersen pedig megadta neki a teljes nevét és a nagynénje hagegatai lakásának címét. – Igen. hogy találjon benne valamit az olyan témákról.

– Pontosan erre jutottam én is – mondta Harry és egy műanyag tasakban lapuló tárgyat tett az asztalra. ha Hagennek hirtelen egyeztetnie kellene vele a nyomozás részleteiről. amivel átveheti a magáét. Azután letelefonált az földszintre az okmányirodába és megkérte őket. Hagen odahívta magához Harryt. Hol van tehát a fegyvere? – Egy nyomozás kellős közepén tartottam. Arra a kérdésre. Az erősen nazális női hang az iránt érdeklődött. mert keveselltem – mondta Espen Kaspersen. sem megerősíteni nem tudom”. hogy erről egyelőre nincsenek ismereteik. hogy nézzenek utána a Karlsen család számára kiadott útleveleknek. Hagen a pódium széléhez lépett és onnan nézett le a főtisztjére: – Egyértelmű utasítást adtam arra vonatkozólag. vajon tréfál-e. Hagen azt válaszolta. hétfő.– Nem azért dobtam utána az érmét. – Ez volt az oka? Huszonnyolcadik fejezet December 21. mire megadta neki Robert személyi számát. és úgy ítéltem. Harry azt az utasítást kapta. Miközben a terem lassan kiürült. Hagen válaszai pedig az „ezt sem cáfolni. Amikor a sajtótájékoztató véget ért. Az újságírók kérdései azonban nagyrészt a konténerkikötőben drámai lövöldözés körül forogtak. valamint az „erre a kérdésre a SEFO tudna határozott választ adni” szentháromságában váltakoztak. az „ebbe a kérdésbe nem mennék bele mélyebben”. Harry lassan bólintott. A pódiumon ülő Gunnar Hagen és a bűnügyi igazgató hangját visszaverték a terem magas és csupasz falai. – Akkor vegye át most. hogy az mindenképpen előnyt élvez ezzel szemben. de a további nyomozás e kérdésre is intenzíven keresi a választ. – Hagen szavai felverték az előadó csendjét. így a népesség-nyilvántartó és egy közepes . – Van még valami. főnök? Harry az irodába visszatérve leült és Halvorsen üres asztalát bámulta.. főnök. A csók A sajtótájékoztatót a negyedik emeleti előadóteremben bonyolították le. hogy mától minden alám tartozó főtiszt köteles fegyvert viselni. Kapott tőlem egy nyilatkozatot. hogy a rendőrségnek van-e tudomása esetleges bűntársról. hogy tartózkodjon az előadóban arra az esetre.

hogy… – Robert Karlsen meghalt. Azt válaszolta. Csak nézz utána. – Attól eltekintve. Nem fogadott hívás volt. – Semmi – közölte Skarre. – És Robert számlája? – Mindössze a fizetése került rá. – Aha – mondta Harry. Az egyetlen szokatlan mozgás ötmillió korona értékű dollár felvétele volt a társaság számlájáról. – A szülők. Josef és Dorthe útlevelét négy évvel ezelőtt újították meg. úgyhogy esetleg szólhat neki. de az égvilágon semmit sem találtam. hogy ez a Buenos Aires-i. Úgy tűnik. Találd ki. – Azt kérném. meg is van. – Átnéztem Gilstrupék számláit. Josef és Dorthe Karlsenre szűkíteni a keresést. hogy azonnal jöjjön át az irodájába. akiket Mads szokott végiglátogatni ilyenkor december környékén. Jon nevére egyáltalán nincs útlevél kiállítva. Robert Karlsen útlevelét tíz évvel ezelőtt állították ki. hogy volt még egy ismerős szám. Miután Skarre lelépett. manilai és bombayi kikötőmesterek szokás karácsonyi juttatása volt. hamarosan le is jár. vagy egy hirtelen jött tapintathullámnak köszönhetően Halvorsen széke helyett az asztal szélére telepedett. elég széles a profiljuk. Harry beütögette Skarre belső számát és arra kérte. Felhívtam Albert Gilstrupot és utánakérdeztem. ahol az orvosnő azonnal és minden további kérdezősködés nélkül megígérte neki. ki hívogatta Jon Karlsent nagyjából egymilliószor naponta? Néha még az éjszaka közepén is. – Még valami? – Semmi – mondta Skarre. Mads Gilstrup felhívta Halvorsent aznap. És nézzük csak… ma egy kissé lomha ez a gép…igen. hogy ellenőrizz le még egy számlát. esetleg valamilyen svájci számlához lehetne köthető. ami Robert Karlsenhez. hogy azonosítás céljából átküld Stankicról egy fotót a zágrábi Hotel International faxszámára. aki vagy véletlenül. – Ragnhild Gilstrup – válaszolta Harry. – Mégpedig? – David Eckhoffét. illetve kisebb pénzfelvételek voltak. . – A parancsnokét? És mit keressek? – Azt magam sem tudom pontosan. amikor leszúrták. Viszont valami egészen érdekes dologra bukkantunk. – Mi a helyzet Gilstrupék telefonjával? – Semmiféle Robert Karlsent érintő hívásuk nem volt. Jon. majd elégedetten nyugtázta Skarre csalódott arckifejezését. Harry felhívta az Igazságügyi Orvostani Intézetet.teljesítményű számítógép segítségével meglepően hamar sikerült Robert.

– Általában ők tudnak meg mindent utoljára – jegyezte meg Klaus. sőt. – Az előírások szerint őket kell hívnia. így aztán a test kiadását sem fogják kezdeményezni. hol van. folyamatosan izzadt és általában goromba pokrócként viselkedett. Azután valami Skarre kereste. ha segítségre van szüksége. amikor végre telefonvégre kapta Fredet. Általában megelégedtek azzal az információval. Az Üdvhadseregnél sem tudják. amikor mégiscsak kénytelen volt emberekkel kapcsolatba lépni. – Van ám egy kifejezetten rendőrségi ügyekre specializált call center szolgáltatásunk is – morogta Torkildsen barátságtalanul.Harry megköszönte a segítséget. akinek Klaus Torkildsen bizonyos okokból hálával tartozott. Tíz másodperccel később az asszony iskolázott angolja jelentkezett a vonalban. mivel is foglalkozik ő pontosan. de egyszer sem kaptam választ. még az apja sem tud róla semmit. viszont ilyen . Az előző heti macera után pedig igazán meg is érdemelné. Klaus Torkildsennek a Telenor irányítóközpontjából mindössze egyetlen kívánsága volt az életben: hogy hagyják békén. Mindketten Harry Holéra hivatkoztak. Abban a néhány esetben. igyekezett a lehető legnagyobb távolságot tartani tőlük. – A horvát hatóságoknak ugyanis nincs tudomásuk semmiféle Christo Stankicról. hogy Torkildsen munkája elengedhetetlen. De mindenekelőtt arra vágyott. – Négy alkalommal kerestem egy bizonyos Martine Eckhoffot. így olykor-olykor sikerült kielégüléshez jutnia és a partnereket elegendő volt öttől-ötven méternyi távolságra megközelítenie. Távolságtartásra való igénye is közrejátszhatott abban. majd a hívás befejeztével azonnal feltárcsázta a szóban forgó hotel telefonszámát. ha egyáltalán bárki. hogy több éve mutogatósként tevékenykedett. és csak néhány kolléga. és csakis ezért nem csapta le a kagylót. Ezért aztán többnyire egyedül gubbasztott az irodájában. akinek egyébként nem sok fogalma volt ezekről a dolgokról. hogy mihez kezdjünk a holttesttel – mondta. – Egy újabb cserét javasolnék – mondta Harry. ez a kívánsága többé-kevésbé teljesült is. és ráállította egy zágrábi hotel vonalára. amikor az imént maga Hole kereste meg. hogy békén hagyják. meleget ontó gépektől és hűsítő ventilátoroktól körülvéve. tudta. És miután erősen túlsúlyos volt. És ennél többet nem is kellett mondania. – Itt van még az a kérdés is. – Tudom – válaszolta Harry. akinek egy bizonyos Gilstrup és Karlsen közötti hívások listájára volt szüksége. Először ez a Halvorsen hívta.

hogy a lány SIMkártyája egészen biztosan nincs a város területén. ki… . ki az? Halló. Mintha Robert még mindig itt lakna. Behunyta a szemét. Jon az ágy mellé tette a fekete táskát. viszont azon tűnődöm. – Azt hiszem. mi van a vastag.mondatokat az ember könnyen felszedhet. itt Jon Karlsen – mondta óvatosan. extrém gyakran. Mert nagyon is jól tudta. Jon szinte már a rothadás bűzét is az orrában érezte. az E6-os autópálya nyugati oldalán elhelyezkedő bázisállomáson is fogták a jeleit. amiket időnként a rendőrség kért tőle. Képtelen lett volna most beszélni vele. Vagy. hogy ennek ellenére meg tudná-e határozni. amelyek nem kerülhettek napvilágra. Azután levetkőzött és beállt a zuhany alá. ha gyakran járt moziba. itt van a városban. és elégedetten visszatért a moziműsor tanulmányozásához. A telefon azonban egyre csak csengett. hogy ki van kapcsolva a telefonja. Hagyta. Klaus Torkildsen felsóhajtott. hová lett. De csak kérette magát. Megtörülközött. fényes anyag mögött. és felcsavarta a fűtést. és azt akarja tudni. A kárhozat. Tizenöt perccel később azzal hívta vissza a nyomozót. Klaus úgy értékelte. A halál. Muszáj volt gondolkodnia. És miután Hole szinte azonnal le is csapta a kagylót. Különösen azokat. Ellenben két. mert valójában imádta ezeket az apró megbízásokat. Megszólalt a mobiltelefonja. Továbbra sem kapott választ. Nem merte kinyitni. mint a kínai vizes kínzás. A falak még most is dohányszagot árasztottak. – Halló. hogy merre lehet. hogy a forró víz addig paskolja a bőrét. hogy a felvilágosítás a segítségére volt. Amennyire tudom. amit Madstól kapott. ütemesen és kérlelhetetlenül. így végül felkapta a készüléket és dühtől remegő hangon beleszólt: – Mi az? Senki sem válaszolt. hogy van ott valaki. Jon számára világossá vált. meztelenül az ágyra ült és a táskára meredt. hallom. és a szekrény előtt a padlón egy póló hevert. hogy nem Thea telefonál. visszament a szobába. csak épp leszaladt volna a boltba kávéért és cigarettáért. amíg az teljesen ki nem pirosodott. Jon kinyitotta Robert lakásának az ajtaját. mint Klaus Torkildsen esetében. – Halló. Megadta az állomások pontos helyét és hogy milyen hatósugárral rendelkeznek. Nem jelezte a hívó fél számát. Megnézte a kijelzőt. – Adja meg a számot. Biztosan Thea az.

ami rá várt. arra gondolt. Robert halott. az volt. A hangok elnémultak. Odabentről halk hangok szűrődtek ki. Az ajtó előtt megállt és fülelt.A pánik villámgyorsan kúszott végig a testén. Kulcszörgés hallatszott. Felpillantott az égre és elégedetten állapította meg. Azután Martine már a nyakában is volt. hogy milyen szép. Hello!57 Egy kattanás hallatszott és a hívásnak vége szakadt. Nyitott nyakú. és egy ideig a hófödte földek között húzódó keskeny utakon haladt. A ház felé indult. – Annyira örülök – nevetett a lány. hogy ő és Martine Eckhoff személyes viszonyt ápolnak. ahogy a hideg a tagjaiba lopakodik és magára húzta a takarót. A csomagra meredt. ha valóban léteznek jelek. Nyelt egyet. És ő maga. a lábujja hegyétől fel a gerincén. gondolta Jon. Stankic halott. Különös. 57 Ki az? Maga az? Beszélnem kell magával. Azután lépéseket hallott. és az érzés. nehogy egy esetleges harmadik személyben azt a gyanút keltse. reszkető érzés lett úrrá rajta attól. Østgård földszintjén égett a villany. Már csak a rendőr van életben. – Who is it? Is that you? I need to speek to you. a szeme pedig ragyogott. – Hole. – Hogy talált meg? – suttogta Harry fülébe. hogy kristálytiszta. ami hirtelen Harry eszébe jutott. És amikor egy hullócsillag paraboláját látta végighúzódni az ég alján. érezte. hogy egy planéta épp a szeme láttára hamvadt el. egyre erősebbé vált. majd kinyílt az ajtó. – Látom – mosolygott Harry. Az első és az egyetlen dolog. Amikor pedig behajtott az udvarba. már az elektromos autót is látta. Nevetséges. majd a lány puha hangját: – Ki az? – Harry… – mondta. Mindannyian halottak. puha. akkor bizonyára jelent valamit. Harry lekanyarodott az E6-os autópályáról. mennyire gyorsan ver a lány pulzusa. miközben a nyomokat nézte a hóban. – Modern technológia. Három rövid koppantás. – Én is örülök. fehér gyapjúing volt rajta. Harry érezte. Biztosan téves kapcsolás volt. hogy valami már nagyon közel van. – Hello? – hallotta a saját hangját. csillagfényes éjszakának néznek elébe. – A vezetéknevét azért tette hozzá. És Ragnhild is halott. Bekopogott. Halló! .

szemének csillogása és az egész eksztatikus fogadtatás valószínűtlen boldogságot keltett Harryban. – Akkor meg tényleg teljesen mindegy. Harry figyelmét nem kerülte el. Harry levette a kabátját és a pulóverét. hogy eljön! – Martine hirtelen az ajkába harapott. Akkor kapcsoltam ki. hogyan fogja körbe és simogatja ez a kéz az övét. – Látogatója van? – kérdezte. . – Tényleg? – Különösen Rikard. – Azt akarom. amikor meghallottam a kopogtatást. ha rajta múlik. – Ó. hogy az – engedte el a lány. – Eljön? – Nos. – Ja. Martine. felejtse el Rikardot! – Martine megragadta Harry kezét és behúzta a konyhába. – Az csak a rádió volt. hogy ott legyen. amiből. – Ez csodás. Egy kicsit meg is ijedtem. végül is ígértek nekem egy jegyet… – Mondja. igaz? Harry bólintott. mert nekem a színfalak mögött lesz dolgom. Olyan csend volt. – Nem tűnik különösebben betegnek – jegyezte meg. – Csak egy szabadnapra volt szükségem a történtek után.A lány testének melege. – Martine töltött és Harry felé nyújtotta a bögrét. egy kellemes álom érzetét. – Nekem? Nem… – Mintha hangokat hallottam volna. igazából a díszpáholyba szereztem magának jegyet. Aztán hallottam. A szekrényből egy kék bögrét vett elő. – Ó. – Senki sem tudja. Három sorral a miniszterelnök mögé. – Néhányan meglehetősen aggódnak. majd letelepedett a konyhaasztal mellé. – Semmi baj. – Feketén. hová tűnt. – Hogy Harry Hole az. De oda kellett adnom valaki másnak. – Nem! – nevetett a lány. jó ideig nem kívánt még felébredni. hogy hallotta. hogy a mosogatóban két tányér és két bögre van. – De holnap lesz a karácsonyi koncert. úgyhogy mindenképpen vissza kell mennem – sóhajtotta. úgy is egyedül kellett volna ülnie. Martine kinyújtotta apró kezét és Harry csak nézte. A lány alaposan befűtött odabenn. hogy maga az… Megpaskolta Harry karját. ahogy a vér vízesés módjára dübörög a fülében. De kénytelen volt. – Így is.

Azután győzedelmes mosoly terült szét az arcán. ő pedig azt gondolta. de valójában csak azt az egyetlen dolgot tudta. Azután megérezte a nyelvét is. Martine arcán félelem és várakozás keveredett. hogy a lány ajkai szétnyílnak. Érezte. Martine hirtelen elengedte. Harry a hullámzó . hogy mindkét oldalán hozzáért Harry nyelvéhez. másik kezével az övcsatjába kapaszkodott. Harry hátrahajtotta a fejét és ellenállt a kísértésnek. Azután a kézfején érezte a puha gyapjúanyag simítását. lovaglóülésben az ölébe ült és a nyaka köré fonta a kezét. Arra gondolt. ahogy a lány inge lecsúszott a padlóra. Harry tette. Azután felállt és továbbra is Harry kezébe kapaszkodva megkerülte az asztalt. hogy elérje a lányét. Látta. A másodpercek peregtek. hogy várnia kell. – A lány Harry szájára tette a mutatóujját. amíg a lány szíve egy ritmusra nem ver az övével. Az ujjának ingerlőén kesernyés íze volt a szappantól és a kávétól. hogy egy bolygó lezuhanását látni szerencsét jelent? Martine némán bólintott. Harry behunyta a szemét és várt. Azután anélkül. hogy olyan. Martine keze szorosabban kapaszkodott a nyakába. – Emeld fel a karodat! – parancsolt Harryra. olyan. Automatikusan ő is kinyitotta a száját és előretolta a nyelvét. de meg sem moccant. Azután megragadta a pólója alját és áthúzta a fején. Harry részegítő szúrást érzett. Mintha két fél csókot adtak volna egymásnak. – Szép és csúnya. ahogy szíve súlyosan és édesen üt. mintha széthasadt volna. – Martine… – kezdte Harry. A lélegzete egyre gyorsult Harry nyakán. Egészen zavarba jött. hogy a lány csípőjére tegye a kezét. Csak ült és a lányt bámulta. hogy megvárja. mint egy kígyónyelv.– Idefelé jövet láttam egy hullócsillagot – mondta Harry. amikor a lány a mellbimbójába harapott. előrehajolt és az ajkait puhán Harry ajkához simította. amit kért. – Olyan gyönyörű vagy – szólalt meg Harry furcsa. Azután érezte. Aztán az egyik keze becsúszott Harry lábai közé. hogy az ujját elvette volna. – Te pedig csúnya vagy – mondta Martine. Az ujjához préselődött úgy. szinte perzselte a nyelve hegyét. – Tartsd csukva a szemed – suttogta Harry fülébe. – Nem furcsa. – Csitt. hogy a lány nyel egyet. rekedtes hangon. – Most már kinyithatod – suttogta Martine.

– Várj. Harry elmosolyodott. Valóban kulcs zörgését hallotta a zárban. – Kívánlak. Csukladozva nevetett. A lány előrehajolt és Harry mellkasához támasztotta a homlokát. hogy könnyen megvehető vagyok. Azután sebzett. És te tudod? – Nem. a húsába mélyeszteti foga egészen az érzékeny csonthártyáig hatolt. De ez nem jelenti azt. aki csak akkor jött rá. Azután nevetni kezdett. az első alkalom volt. forró arcára simította. Harry pedig csatlakozott hozzá. Ismét hatalmába kerítette a felkavaró déjá vu élmény. aki ezt zihálta: – Nem. Mert egy pillanatig sem kételkedett benne. Jon levegő után kapkodott. amikor megérezte a hasán csordogáló könnycseppeket. hogy… – Igen – simított végig Martine haján Harry. Azóta kívánlak. – De én… érzem. kétségbeesett pillantással nézett Harryra. – De legalábbis a második alkalom óta. – Ez igaz? – kérdezte a lány. . – És én jó zene vagyok? – Hazudtam. Az ágy mellett egy alak állt. mibe mégy bele ezzel? Érezte a lány gyors és nedves lélegzetét a bőrén. – A második? – Na jó. De azután az agya visszatekerte a legutolsó momentumokat. amit sehogy sem lehet eltitkolni. és rájött. hogy ebben a rémálomban minden folyton megismétlődik. Az izmain végigfutó önkéntelen remegést. amióta először megpillantottalak. De akkor talán nem kellene… A lány felegyenesedett. hogy azok már nem az álma végső képkockái voltak.derekára fonta a karját. A lány keze megdermedt. Minden jó zenének szüksége van egy kis időre. És ebben a pillanatban érezte meg. Martine félt. amikor a halálfélelem belemart. Martine – suttogta Harry. hogy valójában zokog. Jon arra ébredt. a feszültséget. oké? Martine elmosolyodott. akkor a harmadik. hogy akarod? Tudod. hogy fázik. Harry egészen a füléhez hajolt: – Biztos. így nem kínált más magyarázatot az ébredésére. miközben Harry vállát ütögette. Legalábbis ezt hitte. Robert lakása viszont egészen sötét volt. hogy ez a valaki a halálát akarja. majd megragadta Harry kezét és a lángoló. Az ajtó valóban kinyílt és a szobában valóban ott lélegzik valaki.

– Bjarne Møller. Sokak szerint az egyedüllét aszociális és egoista dolog. de ragadt rá annyi a vukovári bérlőitől. ahol több ellenállásba ütköznek. Jon nem ismert túlságosan sok horvát szót. A legtöbb ember fél egyedül lenni. Szeretem hallgatni. ahogy beszélsz. – Erős leszel az egyedülléttől? – Pontosan. Viszont az ember független és nem húz le másokat magával. a túléléshez mindenkinek találnia kell magában valamit. – Te mindig magányos voltál.” – Először Süskind. Harry a paplan fölött. hogy magányos vagyok. És az is lehet. mindig azt az utat választják. – Sosem voltam különösebben társasági ember. amit szeretni tud. mint én. Ahogy doktor Stockman is mondta: „Az a világon a legerősebb ember. hogy milyen jó lenne. erőssé és sebezhetetlenné. amit a hang mondott: – Megjöttem. hogy te mesélj. Szerinte az átkozott természetük miatt. amelyek mindent megmagyaráznak. hogy egyszerűen elkezdtem megkedvelni azt a magamról alkotott képet. Benntartotta a tüdejében és arra gondolt. – Miért? – Nem tudom.– Stigla sam – mondta az árny. Harry? – Azt hiszem. amikor épp lefelé tart a lejtőn. hogy az ember végül egyedül találja magát. . hogy magányos? Harry mélyen beszívta a cigarettafüstöt. aki a leginkább egyedül van. Martine alatta. A hálóban feküdtek. Hogy szeretheti valaki magáról azt a képet. hogy összeálljon a fejében. hogy Martine a pulóverét és a nyakát szaglássza. Engem viszont szabaddá tett. Nem tudom. Szeretek egyedül lenni. Azután egy hosszú sóhajjal kiengedte a füstöt: – Azt hiszem. És veled mi a helyzet? – Azt akarom. most meg Ibsen? Harry elvigyorodott. – Ez minden? Harry füstkarikát küldött a plafon felé és érezte. hogy az olyanok. – Miért? Harry felvonta a vállát. ha az ember kis füstfigurákat tudna fújni. az előző főnököm mindig azt mondta. Ez pedig mindig azzal végződik.

valami. Benyúlt a vécé ajtaján és kitapogatta az ásót. Emberek. – És akkor már nem voltál szabad többé? – Nem. hogy más emberek is vannak az életemben. hogy havazott-e vasárnap reggel óta. Feküdtek és a sötétségbe meredtek. hogy valami történik. – És ami még rosszabb. Azután megnézte a lány óráját. szinte vakítóan fehér erdő széle felé. Amikor Martine elaludt. Oleggel. És akikre szükségem van. hogy valaki ugyanígy itt ült. hogy nekik is szükségük lehet rám. Amikor kilépett a házikóból. Ez pedig felnyitotta a szememet és rájöttem. Ők kötődtek hozzám. – Találkoztam Rakellel és… igen. A gyufa fénye már épp kialudt. hogy sebezhetetlenné tett. – Azután felsóhajtott és hozzátette: – Mielőtt anya meghalt.– Apám mindig ezt a sort idézte. a pajta sarkánál gyors mozgásra lett figyelmes. Martine Harry nyakához dugta az orrát. A lélegzete a fülében süvöltött. éppen most. Megtorpant. – Azt mondtad. felhúzta a bakancsát és kilépett a csillagfényes éjszakába. Odabent nem volt világítás. ami Grace monacói hercegnőt ábrázolta. hogy a cigarettahamu a mellkasára esik. akik a barátaim és akik törődnek velem. igaz? – Igen – válaszolta Harry és közelebb húzta magához a lányt. Ő pedig hátával a pajta ajtajának dőlt és remegve kapkodott levegő után. ami felizzott. Akkor már nem voltam szabad. úgyhogy egy meggyújtott gyufa segítségével próbált tájékozódni. A hóban a pajta felé vezető nyomokat látott. – Harry ráfújt a cigaretta parazsára. ami előre elrendeltetett és amit nem tud megakadályozni. Pontosan hajnali kettőt mutatott. – Nagyon szereted őket. A saroknál megállt és erősen megmarkolta az ásó nyelét. A mező közepén egy róka loholt a holdfényben fürdő. mint ő most és egy késsel ezt az egyszerű vallomást tette: R+M. ő pedig arra gondolt. Harry az ásót maga elé tartva előrevetette magát a sarok mögül. . amit az imént odabenn látott. Mert már megint itt volt. – Igen. Már nem így van? Harry érezte. Harry kicsusszant az ágyból és eligazgatta körülötte a takarót. Nagy levegőt vett. Az érzés. miközben megpróbálta felidézni. Habozott. A vécére menet a lábnyomokat vizsgálta. Azután elindult a pajta sarkához vezető nyomok mentén. Most. Nem söpörte le. Kiment a folyosóra. Most történt meg. amikor két betűt vett észre egy megsárgult kép alá vésve. nagyon.

Bobo biztosan lehordaná a sárga földig. amitől a hideg futkározott a hátán: – Martine! Martine! – Majd néhány reszketeg szó következett norvégul. mintha jobban akarna látni. Lehetséges. amit az ember a villany lekapcsolásával spórolna meg. ennek ellenére gyorsan körülnézett. amit épp az imént használt. Egy kés. A lakásban lévő elektromos radiátorok ugyanis termosztáttal voltak ellátva. de ahhoz épp elég. ahogy az egyik szomszéd ajtaja kinyílik és egy hang kikiabál neki valamit. szinte zokogva: – Martine… Fogalma sem volt róla. hogy nincs benne töltény. Rendőrség. így az áramot. Egészen meglepődött a saját elővigyázatlanságán. hogy késő. Felfedezték. azután leengedte a redőnyöket és az összes villanyt lekapcsolta Martine lakásában. amiért ennyire amatőr módon megmutatta magát. Az a konyhában van. Bár a lány azt mondta. Azután megint. Csak akkor vette észre. hogy észrevették? Az ajtó másik oldalán álló személynek semmi esetre sem lenne szabad bejönnie ide. talán egy őrült rajongó? Esetleg féltékeny exudvarló? De legalább nem rendőr. hogy a hőveszteséget kompenzálja. kétségbeesett vonításba kezdett. ami most itt folyik. Csak ekkor figyelt fel az egyik autóban ülő. És ott van a pisztolya is. amikor az illető sebzett. hogy nem igazán volt meggyőződve arról. Igaz. de hallotta. az biztos. Inkább arról világosította volna fel. A probléma csak az volt. hogy mivel védhetné meg magát. Az ajtó zárva volt. amit mostanra már megismert. Visszahúzódott az ablaktól. felzabálja a radiátor. És amikor a sziluett megmozdult és előrehajolt. amikor odament az ablakhoz és végigfuttatta a pillantását a járda mellett parkoló autókon. Az illető autóval érkezett és Martine lakása előtt parkolt le a Sorgenfrigatán. várt egy fél órát. hogy az ajtó túloldalán lévő személy rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Martine kenyérvágó kése. Az ajtó újra megdörrent. hogy egy értelmes embert jobb belátásra térítsen.Amikor az ajtó megdörrent. és a lány szerint. – Egyszerű fizika – magyarázta Martine. mozdulatlan sziluettre. . ha az illetőnek valamilyen úton-módon mégiscsak sikerülne bejutnia. Az idegen szóáradatban egy olyan szót hallott. A szomszéd ajtaja becsapódott. hogyan jutott be a férfi a lépcsőházba. állapította meg. ösztönösen hátraugrott. már tudta. Ki lehet ez. akár nyugodtan égve is hagyhatja. mivel egy villanykörte leadott energiájának a kilencven százaléka hőenergia.

de mindegyik csak a fejét rázta és azt mondta. A lány szájában megállt a rágógumi és vastagon sminkelt szemét rámeresztve ezt kérdezte tőle az MTV-n felszedett angoljával: – You sure. ami elvitte a Sorgenfrigatára. Az autó felbőgött és eltűnt a téli sötétségben. Legalábbis egészen addig. amíg az az ostoba ötlete nem támadt. aki annyira elveszettnek tűnt ott a sarokban gubbasztva. hogy megértesse vele. hogy egy zöldfülű tanulóról van szó. – Martine! Hallotta. A norvég vezetéknév. Koppenhágából majd felhívja Zágrábot és megkéri Fredet. a Martinétől kapott kulcsokkal bement a lakásba és megkezdte a várakozást. semmiféle reakciót nem váltott ki.Hallotta. Az első dolga az volt. Halvorsen. 58 Biztos benne. Három fodrásznál is járt. Visszament a nappaliba és az ablak mellé állva figyelte a kapun kiviharzó alakot. Azután rohanó lépések zaját hallotta távolodni lefelé a lépcsőn. hogy az ajtó előtt álló férfi megadóan felnyög és hogy keze az ajtón kaparászik. A Halvorsen tárcájában talált készpénzzel fizetett. A negyedik helyen aztán egy nagyon fiatal. szentestére otthon is lehet. ember? . hogy a pályaudvaron lévő utazási irobában vásárolt egy repülőjegyet a másnap esti utolsó járatra. mit is szeretne. hogy a karácsony előtti csúcsban egyáltalán nincs szabad időpontjuk. Az a fiú volt. de máskülönben minden békés volt. aki a Heimenben segített neki. Ricard… valami ilyesmi. a mennyezeti lámpa imbolyogni kezdett. hogy küldjön neki egy új útlevelet. Aztán végre távolodó léptek zaja szűrődött be a folyosóról. ami szinte meggörbülni látszott az előszoba felé. Ha szerencséje van. nekifut és újra az ajtónak ugrik. man?58 Azután fogott egy taxit. A levegő rezgett. Megkönnyebbülten fújta ki a levegőt. Megfordult és visszaindult a nappaliba. Niclas. ő pedig visszavonatozott a városba. rágógumizó lány felé intettek. majd távozott. amit megadott. hogy egy kivilágított szobában az ablakhoz lép. azonnal felismerte. végül megmutatta neki a képet. Ebben a pillanatban hatalmas dörrenés hallatszott az ajtó felől. Martine reggel kivitte a vasútállomáshoz. és mind a kétszer dörrenés követte. A lány neve még kétszer hangzott el. Többszöri hiábavaló nekifutás után. Amikor a pasas megtorpant a kocsi ajtajánál és az utcai lámpa fénye megvilágította az arcát. hogy azonnal rájött. Hosszú nap volt. A telefon ugyan megszólalt néhányszor. hogy az illető új lendületet vesz.

Egy óra múlva már aludt. – A lány egyre csak mosolygott. az utolsó csillagok fénye pedig lassan belesápadt a pirkadatba. A nikotin tompítja a szomjúságot. közben pedig Jim Stárk Morning Songját dudorászta. meggyújtotta a cigarettát és visszafeküdt az ágyba a lány mellé. fekete haja kandikált ki. – Ez nem paradoxon? – Micsoda? – Hogy te. a konyhaablakon túl a rejtélyes. A lány szinte hangtalanul lélegzett. – Jó reggelt. miután visszaesek. . megdörgölte az arcát és hirtelen támadt szégyenlősséggel. majd megmosta az arcát a mosogatóban. mire Harry felébredt. Mélyen. Harry az éjjeliszekrényre tette a tálcát. Sőt. Az illat emlékeztette valamire. kissé eltúlzott mozdulatokkal nyújtózkodni kezdett. egy pohárba vizet. Kenyeret és sajtot vágott. amikor futó léptek és az ajtó előtt földre csattanó újság zaját meghallotta. ha nem baj – húzta elő a cigarettáját. Kiment a konyhába. A kávé illata lassan betöltötte a szobát. A lány légzése egyenetlenné vált. azután az egészet egy tálcára pakolta és beegyensúlyozott vele a hálóba. aki annyira félsz a szabadságod elvesztésétől. Kinyitotta a szemét és megszaglászta az arcát félig beborító gyapjútakarót. majd lassan hunyorogni kezdett. A lány a kávéba kortyolt. Aztán lehúzta magáról. boldogan. – Reggelit? – Hm. – Mindig ez van. Észrevette Harryt. Aztán mintha valami fényerőszabályozós lámpa volna. Egyelőre ezzel is kihúzom. az ágy szélére ült és várt. – Jó reggelt – mondta Harry. Derűsen. és olyan tájakról álmodott. a paplan alól csupán kócos. Odakinn. egy tiszta bögrébe pedig gőzölgő kávét töltött. ahol valaha régen járt. és furcsa hangulatban ébredt. álomtalanul aludt. Csak akkor ébredt fel. új és érintetlen világ fehéren és optimistán hullámzott a horizonton. – Sokat dohányzol – jegyezte meg Martine. alkoholista lettél? – De igen. odatette a kávét. Az alacsony domb fölött már pirosodott az ég alja. – Te nem kérsz? – Még várok. a szeméből áradó fény fokozatosan egyre erősebb lett és a szája is mosolyra húzódott. – Harry kinyitotta az ablakot. Már nyolc óra volt.

de nem akarom. – Azért. És nincs is nagyon mit beszélni róla. Én csak… – újra Harryhoz bújt – … egy icipicit félek. Kezdeményezel és irányítani akarsz. akik fizikailag teljes mértékben fölényben vannak velük szemben. – Megerőszakoltak. de meg kellett volna tenned. nem akarok beszélni róla. jeges varjúkárogás törte meg. – Tudom. – Igen. – Nem tudom. És én is félnék. – Az éjjeliszekrényen álló hamutartóba nyomta a cigarettát. hogy akarom-e vagy sem! – fakadt ki Martine hevesen. Harry a lányt nézte. Martine. De elsősorban azért. mert félsz. ha közben félsz. – El akarod…? – Nem. ha átengeded nekem az irányítást. Nem voltam képes rá. évekkel ezelőtt. Mert különben egy másik lánnyal is megtörténhet. ha félek. – Még akkor sem. Nagyon régen történt.– Ezért félsz tőlem is? – bújt hozzá a lány. Még mindig várt. hogy mi fog történni. mert félsz. – Harry mélyen leszívta a füstöt. majd grimasszal az arcán rosszalló tekintetet vetett a cigarettára. – Történt valami – mondta a lány. Itt a tanyán. hogy teljesen elment az eszem – mondta. – Mert elveszem a szabadságodat? Ezért… emiatt nem akarsz… szeretkezni velem? – Nem. Érezte. – Mi van. ha soha… – Elhallgatott. – Most biztos azt hiszed. – De igen. És akkor valami összetört. hogy a lány megdermed. – Tettél feljelentést? – Nem. hogy ez nagyon nehéz. hogy megtedd. Harry várt. hogy félek? – Érzem. – Egyáltalán nem – válaszolta Harry. hogy mi. hogy merik a nők megosztani az ágyukat olyasvalakikkel. Igazából soha nem tudtam felfogni. – Egy férfi soha nem tenne ilyesmit. mostanra már összeszedtem magamat. ha mindig félni fogok? – suttogta. ugye? . A lány elmosolyodott: – Igen. – Félek? – kérdezte a lány csodálkozva. ha a helyedben lennék. hogy mi – folytatta Martine. Martine szorosan kapaszkodott belé. Hallottam róla. – Mi miatt gondolod. Martine hirtelen átölelte és a vállgödrébe rejtette az arcát. A csendet az erdő felől érkező. – És mi van akkor. – De azt nem te döntöd el. És ezzel nincs is baj. tudom. hogy jelenteni kell.

– Mert a génjeikben van. De nem olyankor. Meg tudják tanulni… – Martine nyelvének a hegye végigsimította Harry alsó ajkát. Ezért fordulhat elő. olvastam róla – válaszolta Harry. És hogy ez azt jelentheti. Az agy pedig egyszerűen zseniális. az izgalom és a telhetetlenség és minden egyéb. – Nem olvastál arról az adoptációról szóló kutatásról? Kimutatták. És képesek… – Megtanulni csókolózni? – Igen. Martine az ujjával végigsimította Harry homlokát. – Vagyis az emberek meg tudnak változni? – Legalábbis ebben bízom. – Elképzelhető. A lány Harry homlokához támasztotta homlokát.hogy ne legyenek magányosak. hogy érdemes-e bűncselekményt elkövetni. anélkül. hogy bizonyos viselkedési minták örökölhetőek.. – És mit tudnak megtanulni? – Képesek megtanulni… – kezdte Harry. – Arról fogalmam sincs.– Martine. hogy újra és újra megteszik. hogy a bűnöző szülők gyerekei. ugye? – Erre nem vennék mérget. Akkor nem tudnám elviselni a munkámat. hogy létezik egy úgynevezett bűnözői gén. hiába nőnek fel teljesen normális családban más gyerekek között. amikor a lány az ajkát az övéhez érintette. amikor a lány épp az imént ébredt fel és olyan undorító fehér lepedék van a nyelvén. – . hogy minden azonos szituációban ugyanazokat a válaszokat produkálja. – Vagyis szerinted egy bűnöző mindig is… – Nem. ami… . szinte soha nem hibázik. mégis sokkal nagyobb eséllyel válnak bűnözővé. hogy örökbefogadták őket. – …hogy ne féljenek. mindenki a maga módján. ezzel ne viccelődj! – Bocsánat. hogy egyszerűen csak javíthatatlanok vagyunk. mint a családban nevelkedő többi gyermek. – De igen. hogy tudnák. Hogy képesek tanulni. Harry megvonta a vállát. De én inkább abban hiszek. – Szerintem egyszerűen minden ott van az emberben egy rakáson: az öröm és a félelem. . de azt tudom. – Vagyis szerinted a berögződött viselkedési mintáink rabjai vagyunk? – csiklandozta meg Martine Harry állát. de hirtelen meg is torpant. Martine feltámaszkodott a könyökére és Harryra nézett: – Én mi a helyzet az erkölccsel és a szabad akarattal? – Ezek is ott vannak a halomban. papa.

miközben végigvezette a kezét a hasán. – Csörög – mondta a lány. Rezeg. Az éjszaka. Látta. Martine zihált. – nevette el magát a lány. amikor megcsókolta Harryt. Kilenc perccel két óra után. És hogy nem is akar. Mintha azt a játékot játszaná. Érezte a lány bőre alatt a mozgó lapockákat és ahogy az izmai megfeszülnek. – A francba – mormolta. miután Harry letette a telefont. hogy ez alkalommal nem fog tudni megállni. Harry tudta. Hasának puha. azután a fájdalma és végül a beletörődése. de elkésett. – Mi? – A telefon a nadrágod zsebében. mint a jégkockák a pohárban. A készülék azonban az oldalára feküdt. – Érzed… – Sorry. majd rádobta a takarót és lehúzta a férfi pulóverét és pólóját. mint valami tükör. – Harry kihúzta a néma telefont a zsebéből. s az arca olyan volt. még álommeleg bőre Harryéhoz simult. áthajolt a lány fölött és az éjjeliszekrényre tette. majd a hüvelyk. – Mi az? – kérdezte a lány.és mutatóujja közötti finom bőrredő közé fogta merev mellbimbóját. a bordáin. – Egy pillanat. Azután meleg nyelve megtalálta Harryét. Martine pedig őt figyelte. Megpróbálta figyelmen kívül hagyni. nevetése pedig úgy csilingelt. amikor az ember a másik arckifejezését utánozza. Felült és a lány arcát nézte. . Lassan kigombolta az inget. ahogy hozzásimul. és szorosan tartotta a lány pillantását. majd elernyednek. miközben Beatet hallgatta. Harry látta.Martine keze Harry arcán csattant. – Kicsoda? – Halvorsen. Amikor odakinn álltam a pajtánál. Harry az inge alá csúsztatta a kezét és elindult felfelé a hátán. hogy Beate az. – Meghalt. hogyan hullámzik végig rajta az ő félelme. És amikor a lány a csípőjük közé préselte a kezét. lélegzete pedig forró volt. a kijelzője pedig pontosan felé táncolt.

mintha valaki hirtelen teljesen letekerte volna a hangerőt. . – Szia Harry! Megfordult. Átverekedte magát a mély hóban az erdő széléig. az előcsarnokból lépések. ahogy Martine alakja. hogy nincs hangja. de megint csak a csupasz csuklóját látta. Azután visszament a házba. de legalább őt magát elzsibbasztja. de nem szólt semmit. Miközben a lépcsőn felfelé kaptatott a hatodikra. olyan érzése támadt. Elhajtott a rendőrfőkapitányságra és a garázsban leparkolt Hagen Audija mellé. ki is nyitotta a száját. egyre kisebb és kisebb lesz. Martine kérdő pillantással nézett rá. lezuhanyozott.NEGYEDIK RÉSZ KEGYELEM Huszonkilencedik fejezet December 22. Abban bízott. Még mindig járt és egyelőre ezzel is beérte. hogy soha nem ér véget. kedd. Hazahajtott. Nem is emlékezett rá. majd leült és nézte. beszélgetés és nevetés zaját hallotta. De ahogy a gyilkossági csoport ajtaja bezárult mögötte. Toril Li volt az. aki rápillantott. mielőtt csodálkozva feladta a keresést. majd csendben megrázta a fejét és továbbment. hogy a hideg majd lehűti az érzéseit. Elővette Møller óráját az éjjeliszekrény fiókjából. aki karba tett kézzel állt a lépcsőn. Harry válaszolni akart. – Hogy vagy? – kérdezte a nő. hogy hallotta-e valaha a keresztnevét a nő szájából. Tegnapelőtt óta már sokadik alkalommal akart az órájára pillantani. A parancsnok Ez volt az év legrövidebb napja. Harry felhajtott egy csésze kávét. A tükörben nézte. Harry Hole főtisznek azonban már kora reggel az volt az érzése. majd felöltözött és háromszor is átlapozta a dohányzóasztalon heverő papírokat. ahogy megvirrad. A folyosón összefutott az egyik tiszttel. arcon csókolta a lányt és beült a kocsiba. de aztán azt vette észre. enyhíti őket. A halálhír után azonnal kirohant a házból..

hogy megmentse. ahová való: a civilizálatlan civilek közé. hogy hazavittem a szolgálati fegyver átvételéhez szükséges papírt – hallatszott Harry hangja az ujjain keresztül. – Jó reggelt. Így amennyiben a norvég rendőrség mégiscsak ott nyomozott. hogy a reggeli értekezlet után tartanánk egy megemlékezést – tette hozzá gyorsan Toril Li. – Hogyan. akkor ez egyértelműen az előírások megsértését jelenti. De az egyetlen dolog. Hát. hogy végre lapátra tehessék az alkoholista főtisztet és visszaküldhessék oda. – Most nem a fegyverről akartam beszélni. – Ja. – De mintha a föld nyelte volna el. Azután belépett. A formai ürügyet. – Nem igazán értem. hogy maga Zágrábban járt. semmiképp nincs arról szó. az a megkönnyebbülés volt. Az utazási költségek lefaragásával kapcsolatban arra kértem az illetékes osztályt. – Holnapra az asztalán lesz a felmondásom. hogy készítsenek nekem egy kimutatást a számlákról. Ettől rettegett. Harry a fogasra akasztotta a kabátját és egy szót sem szólt. Harry – mondta Gunnar Hagen. hogy az… – Hagen fészkelődni kezdett. A botlást. – Az együttérzésemet szeretném kifejezni a történtek miatt. mit érez. miről beszél – mondta Hagen. Nem rémlik. most végre megkapták. Mivel az meglehetősen kínos lenne mindannyiunknak. Ezt a reggeli értekezleten is megteszem majd. És lenne még valami. Hiszen Jack volt a legközelebbi kollégája. – Sajnálom – mondta Hagen. .– Arra gondoltunk. az illető hátradőlve billegett fel-le. kérem? Harry a kezébe hajtotta a fejét: – Mi csak Halvorsennek hívtuk. mintha kényelmetlennek érezné a széket. Halvorsen széke foglalt volt. Harry… – Úgy emlékeztem. hogy nyomozás céljából járt volna Zágrábban. Harry megállt az irodája előtt. – Halvorsen. ami pillanatnyilag eltöltötte. hogy külföldi utat engedélyeztem volna. – Gondolom. – Mit akar? – ült le Harry. – Ez most nem hangzott túl jól. – Felhívnád Beatet is? – Persze. – Halvorsen. Harry próbált rájönni. mintha várna valakire. Harry hálásan bólintott. de előbb személyesen akartam elmondani magának. amire annyira vártak. gondolta Harry még mindig a kezébe hajtott fejjel. Ebből az derült ki. Hagen biccentett. főnök.

– Halvorsen a második társa. hogyan fogjak hozzá. ami az asztalomon van? Nagaszakiban jutottam hozzá. Egy közelebbről meg nem határozott tanulmányutat. mivel rengetegen voltak. Nincs kizárva. hogy még aznap este támadjanak újra. hogy vonuljanak vissza és rejtőzzenek el a dzsungelben. ablaktalan irodára rátelepedett a csend. – Hogy legszívesebben azt tenném. egy test teljes elégéséhez pedig tíz órára van szükség. Úgyhogy inkább tartotta a száját. A szűk. hogy indirekt módon ezek egyike vezetett Halvorsen halálához. – Hagen Harry felé fordult. felvett róla egy ceruzahegyezőt és behatóan tanulmányozni kezdte. amit aztán elhamvasztottak és elküldték a hozzátartozóiknak. akit elvesztett. – Az én olvasatomban – folytatta Hagen –. hogy a parancsnok döntéséről tájékoztassa őket. Burmában azonban kénytelenek voltak eltemetni őket. maga egy kisebb tanulmányutat tett Zágrábba.Harry felemelte a fejét. Hagen odalépett Halvorsen asztalához. És ezzel azt akarom mondani… – Letette a kezében forgatott hegyezőt és nagy levegőt vett. – A japánok ugyanis el szokták hamvasztani a halottaikat. – Az asztal fölött egy számítógéppel írt A4-es lap vitorlázott át. ami Ellen Gjeltent ábrázolta. hogy lelkesíteni tudjam magukat. Yoshito Yasuda zászlóaljparancsnok könyörgött a feletteseinek. Így aztán helyette levágták a halottak kisujját. majd Harry előtt landolt. – Tanulmányutat. Azután Hagen megköszörülte a torkát: – Látta azt a kis csontot. Csak nem egészen tudom. Yoshito Yasuda elhamvasztott kisujjának a másolata. – Az itteni munkába állásom első napjaiban egy sor hibát elkövettem. Ám amikor az emberei arcán észrevette a reménytelenséget. majd levágta a kisujját és a tűzbe dobta. – Hagen felállt és a falon lógó fotóhoz lépett. Ez pedig az én írásbeli beleegyezésem a maga szóban előterjesztett indítványára a zágrábi tanulmányút kapcsán. így aztán azon az estén sírva állt az emberei elé a tűz fényénél. – És ezzel az ügy le is van zárva. igaz? Harry bólintott. A katonák ujjongtak. hogy a halottaik csontjait magukkal hozhassák. előhúzta a bajonettjét. főnök? – Igen. Tettéről a parancsnok is értesült és a következő napon a japánok minden erejüket latba vetve támadást indítottak. a kezét egy fatönkre fektette. Egy híres japán zászlóaljparancsnok. mit mondjon erre. 1943 tavaszán egy Pegu mellett vívott döntő ütközetet követően a japánokat arra kényszerítették. A kérését elutasították. mivel a túlerő túlságosan nagy volt. letörölte a könnyeit. Harrynak fogalma sem volt róla. . amit Yoshito Yasuda tett.

hogy találja meg azt az embert. Hagen pedig az ajtóhoz indult. akkor úgyis visszavonom ezt a parancsot. – De tegyen meg nekem egy szívességet. A két férfi igyekezett kerülni egymás pillantását. úgyhogy csipkednie kellett magát. Előző héten. a felesége azt javasolta neki. A szelvényt ebédidőben Oshauggal fel is akarta adatni. igen – nyögte Orø majd hátrasántikált a fegyverszobába és előkeresett egy szolgálati revolvert. Nyögve felkászálódott. Végül Hagen. Orø elvette a nyomtatványt. – Köszönöm. Orø annak idején maga is futballozott az első osztályban szereplő Skeid csapatában és az ottani hosszú. . amikor azt találta mondani a feleségének. – Rendben. amikor meghallotta a csengetést. Kitöltök magának egy új kiadatási nyomtatványt. sérülésmentes karrier után azért dolgozott benne mégis az örök keserűség. vagy embereket. hogy az – fordult meg Hagen egy féloldalas mosollyal. mert a rendőrség csapatának egyik barátságos mérkőzésén történt. Kjell Atle Orø tizenkilenc éve dolgozott a rendőr-főkapitányság pincéjében lévő ellátmányraktárban. akik ezeknek a gyilkosságoknak a hátterében állnak. – Mármint a japán ellentámadás? – Ja. Harry. 38-as Smith & Wesson. Tudja. hogy annak a tisztnek a fegyverét is vissza kell majd kapniuk. – És hogyan végződött? – kérdezte Harry. hogy talán inkább kérjen egy időpontot a legközelebbi szemészeten. hogy karácsony alkalmából leginkább egy nagyobb tévének örülne. amit az előző tulajdonosa láthatólag nagy becsben tartott. hogy legyen-e annyira pimasz. tíz évvel később is húzta a jobb lábát. A pult előtt egy szőke tüskehajú férfi állt. összeütötte a kezét. Harry bólintott. Ez minden. Ezért is kezdett halk káromkodásba. Ebben a pillanatban az is beléhasított. Ezen a reggelen egy totószelvény fölött kotlott és azon tűnődött. Azt akarom.– Ezért csupán egy dolgot szeretnék mondani. – Harry Hole. hogy beikszelje a Fulham idegenben vívott győzelmét a Southampton ellenében a karácsony másnapján megrendezésre kerülő mérkőzésen. – Megsemmisítették őket. és viselje a fegyverét. látszólag ártatlan szabálytalankodás miatt még most. Harry. amit a férfi nyújtott felé és hunyorogva tanulmányozni kezdte a betűket. amik saját meglátása szerint egyre kisebbek és kisebbek lettek. a többiek miatt… Legalább januárig. hogy megtörje a csendet.

Csak amikor már a szelvényéhez sántikált visszafelé. Messzebb volt. Próbaképpen az egyik jégtáblára lépett. ami ferdén a partnak támaszkodott. Az volt az érzése. – Eloszlik rajtuk a súly. mint ahogy a partról tűnt. Harry végre olyan közel jutott. – Biztos benne. elvette Orøtől a tollat és aláírta a papírt. majd a helyes. valóban az Üdvhadsereg parancsnoka az. hófödte jégmezőn. hogy már szinte hallja is a jég recsegését a lába alatt. aki már a pultra tette az azonosítóját. hogy elég vastag a jég. A Fulham vajon meg tudja állítani Thierry Henryt? – És ne feledje: csak a rossz fiúkra lőjön! – kedélyeskedett Orø. Harry a Henie-Onstad Képzőművészeti Központnál parkolt le a Høvikoddenen. nem csoda. hogy meg tudta állapítani. Magához vett egy pisztolytáskát is és a szokásos három doboznyi töltényt. Harry lassan bólintott. majd az aláírásra hunyorgott. Eckhoff? David Eckhoff megfordult és elsőként Harry bakancsára vetett egy pillantást. fekete alakot látott. aztán visszament a pulthoz. Orø Harry Hole azonosítójára. Egyensúlyozni kezdett a megfeneklett jégtáblák között és óvatosan rakosgatta lábait a nem éppen bizalomgerjesztő. – Itt írja alá az átvevőnél – mutatott a nyomtatványra. . farkasbőrbe burkolózott alak nem hallotta a kiabálását. Harry David Eckhoff nevét kiáltotta. A férfi. – Most pedig hadd lássam az igazolványát. majd arra gondolt. alacsony épülettől a víz felé indult. Elbírta. de a jégen álló férfi nem reagált. Odakinn az egészen Snarøyáig elnyúló jégtakarón egy magányos. – Ezért is horgászik egyedül az ember. A tábla reccsenve repedt szét alatta. de nem kapott választ. Az azonosítója szerint a gyilkosságiaknál szolgált és mintha az a leszúrt rendőrtiszt is ott dolgozott volna. Gyors és rövid lépésekkel haladt előre a jégen. hogy az összecsukható széken a jégbe vágott lék fölé görnyedő és horgászbotot szorongató. És ezért is használom mindig ezeket – biccentett a lábára csatolt sílécekre. – Decemberben az Oslofjordon a jég soha nem elég biztonságos – mondta és a lehelete szürkén gomolygott a fagyos levegőben. hogy a parancsnok aligha nyomhat sokkal kevesebbet az ő kilencvenöt kilójánál. hogy a rendőrtiszt barátságtalan hallgatása talán nem is volt véletlen.akit a Goteborggatán szúrtak le. Káromkodni kezdett. akkor jutott az eszébe.

– Akkor arra kérem. Nem talált semmit. Harry pedig arra gondolt.– A főhadiszálláson mondták. A lék mellett egy Dagbladet hevert. A feleségemmel a ma esti karácsonyi koncerten vendégül látjuk a miniszterelnököt. nézzen utána. – Ez az egyetlen hely. hogy a dolog maradjon kettőnk között. – És van min gondolkodni? – Nos. – Ez tényleg olyan fontos? – Attól tartok. ez épp elegendő. de aztán mintha megérezte volna Harry eltökéltségét. volt-e valamilyen pénzmozgás a maga és Robert Karlsen számlája között. Eckhoff. – Ez esetben kénytelen leszek bevinni a kapitányságra és arra kérni. – Akkor nem mondhatom el. Hát. rajta egy kés és a horgászbot tokja. – Ezt nem ígérhetem meg. Ráakadt azonban egy másik Karlsenre. Josef Karlsenre. Bizonyára túl korán került a lap nyomdába. Aztán ott van az ingatlaneladási ügyünk Gilstrupékkal. igen. David Eckhoff rezzenéstelen arccal meredt a lék fekete vizébe. hogy itt találom. A parancsnok felpillantott és egyik szemét összehúzva úgy mustrálta Harryt. akad. – Eckhoff megrántotta a botot. inkább magában tartotta. Az első oldal szerint karácsony első napjától enyhülés várható. – Nekem tulajdonképpen csupán egy kérdésem lenne – mondta Harry és megpróbálta egyenletesen elosztani a súlyát a két lábán. mintha egy hatalmas hal kapott volna a horgászbotja végére. – A kérdésem pedig az lenne – folytatta Harry Eckhoff arcát fürkészve –. amit még a héten le kell bonyolítani. ahol az ember egyedül lehet a gondolataival. akitől rendszeresen érkezik egy bizonyos pénzösszeg. – Nos? – kérdezte Harry. – Mégpedig? – Arra kértem Skarre nyomozót. Eckhoff mondani akart valamit. hogy egy . Halvorsen haláláról semmi. hogy ott tegyen vallomást. mintha egy potenciális ellenfél erejét mérlegelné. – Maga szerint ezt Gunnar Hagen jóváhagyná? Hogy odacitáljon a kapitányságra? – Majd meglátjuk. hogy miért kapott az elmúlt tizenkét év során Robert és Jon apjától minden negyedévben nyolcezer koronát? Eckhoff úgy rándult össze.

mivel túlnyomórészt Østgårdon nyaraltunk. A lehető leggyorsabban túladtam rajta. – A ranglétrán is együtt lépdeltünk felfelé – folytatta Eckhoff. – De hosszú történet lesz. . Az okot 1991 őszén fedeztük fel a pénzügyi vezetőnkkel. ami bevégezheti Isten munkáját itt a földön. meg voltam róla győződve. de ugyanakkor azt is láttam. sokkal több… tapintattal kellett volna kezelnem. A szüleim révén volt egy nyaralóm. amit csak ritkán használtunk.vezető nem az ereje miatt válik vezetővé. amelyekben nekem is szerepem volt. De ami a legfontosabb. – Eckhoff a Snarøya egy pontjára szegezte tekintetét. nem volt elég támogatónk és közel sem övezte a munkánkat a napjainkban tapasztalható jóakarat. idővel a többiek egymás riválisát kezdték látni bennünk arra a posztra. az Üdvhadseregnél nem volt túlságosan sok tapasztalatunk az ilyesmiben. Mindegy. amit ma én töltök be. hogy helyesen mérjen fel egy szituációt. a legjobb barátom volt. Josef sikkasztott. hogy engem választottak. Természetesen nagyon csalódott voltam Josef miatt. mielőtt valaki észrevenné. Egészen egyszerűen nem engedhettünk meg magunknak semmiféle botrányt. hogy vannak bizonyos okokozati összefüggések. hogy az a kasszában lévő hiányt kiegyenlítse. Mintha összeomlott volna. Joseffel történt valami. – Rendben – mondta végül Eckhoff. És hogy ezt a helyzetet. Számomra ez a pozíció soha nem volt különösebben fontos. mindketten nagyon szorgalmasak és törekvőek voltunk. és eleget kaptam érte ahhoz. hogy az álmunk hajt bennünket előre. De amikor végül rám esett a választás. És hát ki tudja. – Együtt végeztük az iskolát. Ami győzedelmeskedhet. hanem mert megvan benne az a képesség. Érti? Harry bólintott. Rikard és Thea apjával. Josefet valami nyomasztotta. hogy mi legyen a megoldás. – Ezután mi történt? – Őszintén szólva. ő pedig vereséget szenvedett. – Josef Karlsen. Jon és Robert apja. úgyszólván ígéretes fiatalembereknek számítottunk. együtt dolgoztunk. a helyében talán én is ugyanígy reagáltam volna. Josef megkapta a meglehetősen bizalmi állásnak számító ügyvezetői posztot. hogy az álmunk is ugyanaz volt: egy erős Üdvhadsereg. – És igen. miközben érezte a cipője talpán átkúszó hideget. Viszont az Üdvhadsereg ebben az időszakban toborzási gondokkal küzdött. hiszen az ember még saját magát sem ismeri az utolsó porcikájáig. – Én nem sietek sehová – hazudta Harry. így amíg ki nem találtuk. Nilsen és köztem maradt a dolog. volt valami baj. és bár a két család továbbra is tartotta a kapcsolatot. már nem volt meg ugyanaz a… – Eckhoff a megfelelő szót keresgélte – … ugyanaz a bizalom. Frank Nilsennel.

Anélkül. Josef valóban kételkedő ember volt. megtörtént. Ha ez az ingatlaneladási ügy tíz évvel ezelőtt zajlott volna. nem tudna bátor sem lenni. elsősorban Jon esetében. Igen. lehet. Nézzük csak például ezt az ingatlaneladást. Akkor pedig miért tagadnám ezt meg tőle? Harry elgondolkodva bólintott. hogy Gilstrup egyszer még Østgårdot is visszavásárolja. amitől jobban érzi magát. Túlságosan sok kérdést vetett volna fel. Ha nem kételkedne. Mi Isten munkáját végezzük. – Egy vállalat esetében nem kifejezetten megszokott. – A saját pénzéből fedezte Josef Karlsen sikkasztását? Eckhoff megvonta a vállát. – Vagyis a kínai földművesről és a kígyómarásról szóló történet is pusztán a képzelete szüleménye volt? Eckhoff mosolyogva rázta meg a fejét. – Maga is. mint ahogy mindenki más is kételkedik olykor. – De azt természetesen nem fogadhatta el. . – Nem. De azt hiszem. főtiszt. parancsnok? – Én is. Bangkok közelében. Amennyire tudom. miért? – Felajánlottam neki egy alacsonyabb pozíciót – mondta Eckhoff. – És a pénz? – Josef ragaszkodik hozzá. A kételkedés a hit árnyéka. majd sorban a többi. – Josef Karlsen pedig fogta magát és külföldre utazott a feleségével együtt. – Robert és Jon tudott erről? – Azt nem tudom – válaszolta Eckhoff. hogy valaha is vissza tudja adni a teljes összeget. Hole. jelenleg Thaiföldön élnek. A Hagen íróasztalán pihenő csontocska jutott az eszébe. Végül ő lett az egyik legfontosabb szakmai erőforrásunk. De arra mindig is nagy hangsúlyt fektettem. Josef kételkedett. Ki tudja. hogy a főnök maga… – Ez azonban nem egy szokványos vállalat. Persze most nem keres annyit. Előbb a Jacob Aalls gate házai. Ettől válik az egész személyessé. – Nem volt más megoldás. számára ez egyfajta vezeklés. Nem a jóvátétel miatt. Ugyanez a helyzet a bátorsággal is. És az a történet nagyon mély nyomot hagyott benne. hogy bárki megtudta volna. hogy visszafizesse. hogy amit az apjuk tett. – Én soha nem említettem nekik. Harry lassan bólintott. az soha ne jelenthessen akadályt a fiúk karrierjének szempontjából.– Maga? – csodálkozott Harry. Ami történt. Ha nem lenne képes félni. nem lenne képes hinni sem.

akkor ki venné át a helyét? David Eckhoffnak mind a két szemöldöke a magasba szaladt. hogy Jon intézi az eladást? – Nem. miközben nekiállt összepakolni a felszerelését. Nos. ahol leginkább a saját és a közösség javát szolgálhatják. De olyan emberekkel. hogy ez az információ egészen biztosan ismeretlen volt a parancsnok előtt. hogy Rikard Nilsen. hogy úgy. hogy egy olyan arc. – Ugyanolyan versengést? – Ahol emberek vannak. hogy ezt a határt ezúttal sikerül jócskán túllépnie. Harry úgy ítélte meg. mint Eckhoffé is. – Van tudomása egy tizenkét évvel ezelőtt Østgårdon elkövetett nemi erőszakról? Harry abból indult ki.egy sereg szakértőt kellett volna alkalmaznunk a lebonyolításhoz. – Ma este? – A pozíciójára gondoltam. – Ha már úgyis nyakig benne vagyunk az Üdvhadsereg titkaiban. És miután úgy tűnt. a kellő hozzáértés megvan házon belül. de remélem. – Próbáltam egyébként hívni Jont. gondolom. hogy bele mertünk volna vágni. tegyük fel. lenne még egy kérdésem. Számunkra Jon a jövő embere. csak szűk határok között képes a meglepetés kifejezésére. – Ezt úgy érti. nem. – Ja. . De mi reméljük. – Remélem. hogy ma este a díszpáholyban a miniszterelnök másik oldalán Jon és Thea ül majd. hogy egy kis próbatétel oda vezeti az embereket. hogy ha Jon eltűnt volna. dehogy. Amennyiben kívánja. ott mindig is lesz versengés. nem árulok el nagy titkot. Ha Jon eltűnt… – Hogyan? – Úgy értem. ha azt mondom. megérti. természetesen a vezetőtanács hozta meg a döntést. Maga esetleg nem beszélt ma vele? – Sajnos. az. de nem vette fel a telefont. vagyis ha a dolgok a gyilkos tervei szerint alakulnak. sikerült választ kapnia a kérdésére. mert hasonló párhuzamokat vélnek felfedezni Jon és Rikard között. – A parancsnok felcsévélte a damilt. – Egyesek máris pusmognak. És a legmarkánsabb bizonyíték arra. – A parancsnok elnevette magát. hogy Jon apjának múltja nem áll a fiú útjában. Frank Nilsen szívesen megerősíti magának Josef történetét. Harry. hogy miért szeretném elkerülni. De Jon előkészítő munkája és meggyőző végkövetkeztetései nélkül őszintén szólva nem hiszem. – Eckhoff a homlokát ráncolta. Nos. hogy a dolog a nyilvánosság elé kerüljön. – Akkor rajta – mondta a parancsnok türelmetlenül. mint Jon. Még az Üdvhadseregben is. mint annak idején Josef és közöttem.

az hirtelen megszólalt. Amikor végre száraz bőrrel kijutott a partra. amit Skarre mondott neki. visszafordult. A távolból úgy tűnt. – A titoktartási kötelezettségem nem engedi. A meleg feláramlott a jeges üvegre. aminek üvegét finom. Harry nagy levegőt vett. nem olyan egyszerű azonosítani valakit. 59 Hogy van? . ebben a kontextusban annyit tesz: teljesen biztos. Hogy Mads Gilstrup felhívta Halvorsent. – Indulhatunk? – Jobb. hogy ezt megosszam magával. – Sikerült meg… – Igen. A súly miatt. Kiről van szó? Harry bízott benne. – Megvagyok – válaszolta Harry. A feltámadt szélben a hó úgy söpört végig a jég fölött. Eckhoff kesztyűs kezével megvakarta az állát. hogy bár a „quite sure”. – Ő az? – Igen – sóhajtotta a nő. Harry nyelt egyet. Amikor vissza akarta csúsztatni a zsebébe a készüléket. hogy az angoltanárnő hangsúlya azt érzékelteti. elindította a motort és teljesen feltekerte a fűtést. Nem válaszolt. főtiszt. A kijelzőn a Hotel International száma villogott. – How are you?59 – hallotta az asszony kifogástalan angol kiejtését. fehér dértakaró borította. mint egy lebegő füstszőnyeg. majd bólintott. De… ennyi idő alatt igazából ez a bűncselekmény már elévült. Hiszen ez borzalmas. mintha Eckhoff a felhőkön járna. Előhalászta a férfi névjegykártyát. hogy „meglehetősen biztos”. Beült. ha külön megyünk. ami még mindig a kabátzsebében lapult és beütötte a számot a telefonjába. Harry odaért az autójához.– Ez bizonyára valami tévedés lesz. hogy az üveg kitisztuljon. nem? – Attól függ milyen szempontól – mondta Harry a tájat szemlélve. Miközben arra várt. akinek csak… – Harry? – Igen? – I’m quite sure. – Egészen biztos benne? Úgy értem. eszébe jutott. Harry meg volt róla győződve. sikerült. hogy az arca nem árul el semmit. szó szerint azt jelenti. –Természetesen. – Ő az.

Sofia Miholjecről. hallottam. hogy reggel a lánya sírására ébredt – mondta Harry. – Harry Hole. hogy beszélni kíván azzal az orvossal. majd felállt és kezet nyújtott Harrynak. Jobbra a harmadik ajtó.. A falon lógó órára pillantott. Ez állt az Aftenposten címlapján. – Amikor bement hozzá. Hallgatás Az év legrövidebb napja. hanem mert mindkettőjük számára kínos lett volna. Harry. hogy végre megint van saját órája is. ha… – Igen? – Történt valami. – Ezúttal miben lehetek a segítségére? – Az egyik pácienséről lenne szó. – Sofia édesanyja felhívott és elmesélte. aki néhány órával korábban Sofia Miholjecet és az édesapját fogadta. hogy az asszonynak igaza van. – Jobbra a harmadik ajtó a folyosón – tette hozzá a nő. hogy ezt a számot hívjam. újra megszólalt a telefonja. ami Harry előtt hevert a Storgatán lévő orvosi ügyelet várójának asztalán. Harry felállt és elhagyta a váró néma. mindenképpen jobbra a harmadik ajtónak kellett lennie. És nem azért. kedd. A véletlen elirányíthatta volna Sofiát a jobboldalon nyíló második ajtóhoz is. Esetleg balról a harmadikhoz. Aztán eszébe jutott. Amikor Harry bekapcsolta az ablaktörlőt. Sofia anyja. Mert az egész most kezdődik. – Hole úr. – Ó igen. ahol az imént jelezte. És el is kezdődött. De nem. Sofiával. Maga mondta. akit ma reggel kezelt. mert túl büszke volt. ami jobbra-balra söpörte a szélvédőn a felolvadt jégdarabokat. – Hello. És szíve mélyén bízott benne. Telepedjen csak le. – Itt Miholjec asszony. Harry elhatározta. de attól még ezt a szívélyeskedő invitálást vonakodott elfogadni. hogy nem fogja magát felbosszantani a haverkodó hangnem miatt.– Köszönöm – mondta és letette. most bemehet a doktor úrhoz – kiáltotta egy női hang a nyílás mögül. hogy maga az – mosolygott Mathias Lund-Helgesen. véresen és összeverve . lerobbant közönségét. Harmincadik fejezet December 22.

akiket ez az ember megerőszakolhat és meg is fog erőszakolni. hanem mert figyelembe véve a bűncselekmény súlyosságát fennáll a veszélye annak. amit Harry tudomása szerint. Mathias is felkunkorította. sem tagadást. Ezért hálás lennék magának. Mathias pislogott. az orvosok ténylegesen begyakorolnak a pszichológiai tanulmányaik gyakorlati részében. hogy ezt előbb át kell gondolnom. – Megerőszakolták a lányt az éjszaka. hogy Sofia hazudik – folytatta Harry. Az a hang volt. Sofiáért és a szüleiért. – Nem? – Ne miattam. – Mathias elmosolyodott. aki behozta magukhoz a kislányt. hogy a barátnőivel volt aznap este és a hazafelé vezető úton elcsúszott a jégen. – Mathias két ujjával masszírozni kezdte az orrnyergét a szemei közt. A szótag végének enyhe felemelésével a pácienst arra ösztönzik. Harry azon tűnődött. És az anyja szerint nem is fog elárulni semmit. megnézte a lány ágyát. Az anyja felébresztette a férjét. – Az anya azonban meg van róla győződve. – Ugyanis rám is vonatkozik. hogy folytassa a mondanivalóját. csak sír. – Az elképzelhető – mondta Mathias. A férfi előrehajolva.találta. de egyikük sem találkozott tegnap este a lánnyal. mit jelent a titoktartási kötelezettség – szakította félbe Harry. végül is magának kell a továbbiakban együtt élni azzal a tudattal. Értük. És azokért. – Nem hajlandó beszélni. „Odalenn”. de a mosolya azonnal le is hervadt. úgy is jó. majd kinyitotta a száját. – Mathias reakciója nem jelentett sem megerősítést. És nem azért kérem. . Sofia az mondta. vagy sem? Mathias felsóhajtott. hogy nem segített. ha megbízna bennem és elfogadná a véleményemet. amikor nem talált viszonzásra. hanem a lepedő is. – Értem. hogy jelezze: az érdeklődése teljes mértékben őszinte. – Sofia most bezárkózott a szobájába – mondta Harry. a titoktartási kötelezettség… – Tudom. ahogy az asszony fogalmazott. Ha nem. Megköszörülte a torkát: – Bizonyára megérti. Felhívta Sofia barátnőit. mert semmibe veszem. És nemcsak a párna volt véres. hogy az erőszak megismétlődik. – Harry. a könyökére támaszkodva ült. – Miután Sofia és az apja elindultak. hogy ebben az esetben tekintsen el tőle. hogy a maga kedvéért ezúttal tekintsek el a titoktartási kötelezettségemtől? – Nem – felelte Harry. – Vagyis most arra kér. – Ezek súlyos szavak. – Hm-m. vajon eddig hányszor játszotta ki ezt a kártyát hasonló szituációkban. Harry.

Harry előrehajolt és az orvos vállára tette a kezét: – Boldog karácsonyt. Nem te voltál az első. hogy egyszerűen csak elmentél otthonról – mondta Harry. akiben megbízhattál és akivel beszélhettél. – Hagyjon már békén! – sikoltotta a lány és megpróbálta talpra verekedni magát a hóban. Ha futni hagyjuk. és nem is te leszel az utolsó. és végül megérkezett az Üdvhadsereg számára elkülönített területhez. És tegnap este újra megtette. amelyek a Norvégia legnagyobb temetőjének nyugati oldalán álló fenyők fölött nyújtózkodtak. Mathias Lund-Helgesen leeresztett vállakkal ül a széken és olyan arcot vág. – Azok a te virágaid a sírján. Sofia. ami azonnal szét is oszlatta a levegőben. amikor Harry rákiáltott és ösztönösen felnézett rá. Robert nem volt erőszaktevő. – Édesanyád azt mondta. A lány vastag tollkabátba bugyolálva gubbasztott a hóban. Sofia. Mathias! Az utolsó képen. – Hello – ült le mellé Harry. Sofiát a legfrissebb sír mellett találta. Most. akkor tovább folytatja. – Robert jó barát volt. Talán már többször is. majd a Munkáspárt parcelláját is. – Köszönöm – mondta Harry és felállt. ugye? Olyan ember. Sofia nem válaszolt. – Minden rendben van Rakellal. – Aki itt fekszik. – Hallja?! Harry megragadta a lány karját és visszahúzta maga mellé a hóba. ha csak bólint vagy megrázza a fejét – mondta neki Harry. – És hogy magaddal vitted a virágot. amit apukád vett neked. Nézz rám! Azt mondtam. De te élsz. Harry maga mögött hagyta a jugoszláviai háború áldozatainak emlékművét. Szerintem másvalaki erőszakolt meg téged. Hallod? Te életben vagy! És ha továbbra is élni akarsz. hogy nézz rám! Sofia összerezzent. ahhoz el kell őt kapnunk. hol vagy.– Azzal is beérem. magával és Oleggel? Mathias Lund-Helgesen újra csak bólintott és halványan elmosolyodott. ami Harry retináján megragadt. halott. Einar Gerhardsen és Trygve Bratteli miniszterelnökök sírköveivel. Mathias Lund-Helgesen bólintott. Meggyújtott egy cigarettát és a fagyos szellő útjába fújta a füstöt. Ahogy sejtette. mintha az imént pancsoltak volna be neki. . – Robert volt az – suttogta a lány erőtlenül. Nem volt olyan nehéz kitalálni. A nap utolsó sugarai átszivárogtak a narancssárga felhőkön. És újra csak működött.

De nekünk nincs hová visszamennünk. Mert ő nem akarja beleártani magát mások . Harry előkereste Mads Gilstrup névjegykártyáját és megnézte rajta a címét. Az év legrövidebb napja. – Ki fog hinni nekem. hogy elkapom. meredeken emelkedni kezdett és végül megérkezett a főváros hófehér obeliszkjéhez. A lábai előtt ott feküdt a város és a fjord. – Csak próbáld meg! Aztán majd meglátjuk. ami szinte csak egy napkeltéből és egy naplementéből állt. egy Jeep Cherokee-t látott a garázs előtt parkolni. Várt. aztán az út kiegyenesedett. Talán némi remény is megcsillant. amiről úgy sejtette. Most csak Rakel kocsija állt ott. a Holmenkollen síugrósánchoz. Meg akarta látogatni a férfit. – . hogy nem Gilstrup ismerőse-e véletlenül. hogy valami végre életre kel a lány tekintetében. Sőt.. miért hívta fel Halvorsent. hogy félsz.– Tudom. most… hogy Robert meghalt? Harry óvatosan átkarolta a lány vállát. hogy megkérdezze tőle. egy férfi szaladt le hozzá az egyik szomszéd házból és megkérdezte tőle. – Megfenyegetett. – Gondoskodik róla. ha nem teszem azt. Szinte az összes puzzle-darabka a helyén volt már.. hogy amellett a ház mellett is el kell hajtania. A negyedik hiábavaló csengetés után Harry feladta a további próbálkozást Gilstrupék bejárati ajtajánál. A holmenkolleni címből látta. hogy kidobjanak bennünket a lakásból és hogy vissza kelljen mennünk oda. csak egy pillantást vetett a feljáróra. amit parancsol – mondta a lány. mint az adventi gyertyák a karácsony előtti visszaszámláláskor. Harry látta. Harry egymás után vette a hajtűkanyarokat Oslo legdrágább villái között. megesküszöm rá. amelyben Rakel és Oleg lakik. ki hitte volna el nekem? Ki hisz nekem… A lány elhallgatott. Oleg szobájából fény szűrődött ki. hogy tönkreteszi a családomat. Odalenn már rég kigyúltak a lámpák. Amikor legutóbb itt járt. A hófödte szigetek között finom köd gomolygott. A narancsszínű felhők lassan vörössé mélyültek. – Mit mondasz? – hajolt közelebb hozzá Harry. nem lassított. olyanok voltak. És ha ezt bárkinek is elmondtam volna. búcsúzóul még pislogott egyet. Elsősorban azért. Aztán Sofia alig hallhatóan suttogni kezdett. hogy az orvosé lehet. ahonnan jöttünk. Ahogy elhagyta a házat. És várt. Amikor visszaindult a kocsihoz.Roberten kívül – fejezte be helyette Harry. De megígérem neked. Sofia. – Ki fog hinni nekem? – suttogta a lány.

amitől azonnal beindult a riasztó.” Harmincegyedik fejezet December 22. Lehetséges. mintha egy vörös markolatú sörétes puska nőtt volna ki a szájából. Es miközben a riasztó szakadatlanul a maga két hangját sikoltozta. sugárzó mosolyukat és a hófehér menyasszonyi ruhát egyaránt beborította a vetítővászonra száradt. és levonta a két percet. talán mégiscsak értesíteni kéne a rendőrséget.. Egy jó embernek. kedd. ezt az arcot a szomszéd mosolyogva egy zdravo-val üdvözöli majd? Úgy. Harry visszament. 60 Mennyi? . remegő. közeli képet vetített a vászonra egy jegyespárról. hogy másnap délig visszaviszi a szmokingot. rácsszerű mintázatot mutató vér. A jelentése megírására való tekintettel az órájára nézett. Harry megtalálta a nappalit. – Tökéletes – szólalt meg a nő mögötte. talán már jövőre. Fizetett és megígérte.magánéletébe. Mads Gilstrup meztelen volt és hiányzott a tarkója. ahogy az ember egy ismerősnek vagy egy barátnak köszön. – How much?60 – kérdezte. amivel Møller előrébb állította a nagymutatót. Azután a riasztó hirtelen elnémult. betörte a bejárati ajtó melletti üveget. de reggel egy hatalmas dörrenést hallottak a házból és mivel Mads Gilstrup most veszítette el a feleségét. Harry pedig végre a projektor surrogását is meghallotta. ami egy megfagyott. amit a kölcsönzővel kombinált tisztítószalonban próbált magára. A fegyver csöve hosszú volt és a testtartásából Harry arra a következtetésre jutott. A szmokingra gondolt. Az arcukat. Ami a remek koordinációs készségen túl erős halál utáni vágyat is feltételez. A búcsúlevelet egy üres konyakosüveg alá dugva találta meg a dohányzóasztalon. Nem volt hosszú: „Bocsáss meg. hogy egyszer. hogy Mads Gilstrup a nagylábujjával húzta meg a ravaszt.37. 15. Mads. apa. akik épp az oltárhoz lépkednek. amikor reggelente kilép a kis vukovári ház ajtaján. A feltámadás A tükörben méregette magát. Az oldalán feküdt egy vetítővászon előtt a parkettán és úgy nézett ki.

amit a felhasználó határoz meg? – Igen. felment az irodába és felhívta Torkildsent: – Eltűnt a kollégám. A leghosszabb éjszaka elkezdődött.Azután kilépett a szürkületbe. Mads Gilstrup házából felhívta az ügyeleti központot és egy járőrkocsit kért a helyszínre. . Talált egy presszót. Nyolc üzenet. akit alig fél órával ezelőtt holtan talált a saját házában. erre pedig most nincs időm. Hat Beatétól. Egyéb javaslat? Torkildsen a fejét törte. A következő próbálkozásra csak annyit írt be. ahol egészen elfogadható áron jutott kávéhoz és némi ételhez. egy másik egy trøndelagi számról. nem merem megkockáztatni – sóhajtotta Torkildsen. Harry rákattintott a lejátszás gombra és a férfi. Az órájára pillantott. Harry bejutott az oldalra és kitöltötte a jelszómezőt: „Lev Jasin”. és mire a grønlandi városrészt elérte. Most már csak várnia kell. mi a jelszava – mondta Harry. fémes hangon beszélni kezdett hozzá a számítógép hangszóróján keresztül. – Ahhoz bírói végzésre lenne szükségem. – Mi a honlap címe? – Tényleg nagy mázli kell hozzá – ismételte meg Torkildsen. de ha nem tudja. – Van egy olyan érzésem. nem. A kapitányság garázsában leparkolt. akkor piszok nagy szerencséjének kell lennie ahhoz. hogy… – Azért csak próbáljuk meg – mondta Harry. hogy tudom. Nem stimmelt. És már benn is volt. – Van Halvorsennek számítógépe? – Épp a mellett ülök. – Ez olyan jelszó. – Ez már lehallgatásnak számít. a parkok már teljes sötétségbe burkolóztak. hogy Mads Gilstrup hagyott-e rajta üzenetet. Az alkonyat már szürkére satírozta a házfalakat és a földet. ami a kezében tartott névjegykártyán szerepelt. – Hívja a rendőrségi call centerünket. hogy neki eddig ritkán volt szerencséje. hogy „Jasin”. Azután anélkül. – Á. de ehhez persze ismernie kellene a jelszavát. amikor Harry elindult a Holmenkollenről. – Mi az? – A Telenor Mobil honlapján keresztül hozzá lehet férni a rögzítőn lévő összes hangüzenethez. – És ha hagyott? – Akkor hallani akarom. És egy arról a telefonszámról. Halvorsen mobiltelefonja és tudni szeretném. hogy hozzáért volna bármihez. A hangsúlyából kiderült. Mads Gilstruptól. felejtse el. távozott.

Harry a puzzle utolsó darabkáját is a helyére illesztette. miközben lefelé tartott a rendőr-főkapitányság lépcsőházában. – Robert lakásában próbáltad már? Harry bement az ellátmányraktár ajtaján és rátenyerelt a pulton lévő csengőre. hogy közvetlenül tőlem kaptál rá parancsot. mert az előző még mindig érvényes – hazudta Harry. majd azt mondod.Amikor az üzenet véget ért. – Komolyan? – Ha valaki rákérdez. A férje a folyosón lévő tükör előtt állt és megpróbálta megkötni a szmokingjához illő fekete csokornyakkendőt. – Már ott is hívtam – válaszolta Skarre. hogy a meleg bizsergés a nyakán nem sok jót jelent. Oké? – A kulcsok a bűnügyi technikusoknál vannak és már elmúlt négy óra. – De nem vette fel a telefont. hogy ez csakis azt jelentheti. rendben? – Rendben. amit Harry már a pultra készített. És akkor is menj be. Skarre. – Nincs rá szükség. Anélkül. Az arcát ráncok szabdalták. Hanem épp csak most kezdődik. Harry csoszogó léptek zaját hallotta és látta. – Ehhez nem kellene házkutatási parancs? – érdeklődött Skarre. Hole – mondta a férfi. Tudta. – Vigyél magaddal egy feszítővasat. hogy egy kék köpenyes férfi közeledik. Mert még soha nem érzett ilyesmit. – Mindjárt visszahívlak. – Akkor ugorj fel és nézd meg. Harry nem egészen értette. – Tényleg nem tudja senki. hogy Kjell Atle Orø mire is gondol pontosan. Beate általában ott szokott lenni estig. Úgy tűnik. felmarkolta a nyomtatványt. – Nem veheti fel kétszer a fegyverét. Gunnar Hagen neje végigsimított a ruháján és kilépett a fürdőszoba ajtaján. de ma Halvorsen miatt… – Felejtsd el a kulcsokat! – szakította félbe Harry. van itt egy kis probléma… Harry a zsebébe dugta a telefont és értetlenül nézett a kék köpenyesre. hogy hová lett Jon Karlsen? – kérdezte Harry a telefonban Skarrétól. ha nem nyit ajtót. . Az asszony megtorpant. Tudta. hogy Harryt egyetlen pillantásra is méltatta volna. Azután megrázta a fejét és visszanyújtotta Harrynak a nyomtatványt. az orra hegyén pedig egy szemüveg kapaszkodott. A kék köpenyes férfi felhorkant. azt viszont sejtette. hogy a rémálom még nem ért véget. hogy a férfi hamarosan ingerült fújtatásba kezd és a segítségét kéri.

Néha eltöprengett rajta. Muszáj ott töltenem néhány órát. – Nem. Letette. A tükör alatti asztalkán megcsörrent a telefon. Harry – mondta Gunnar. mert az Üdvhadsereg úgy döntött. – Mi történt? – kérdezte Lise. – Ez már tényleg a legrosszabb… – szólalt meg Lise. ezért felhívta az Igazságügyi Orvostani Intézet. mint valami szűk páncélsisak. A feleségemmel a Koncertcsarnokba készülünk ma este. épp most jött ki az ellátmányraktárból. úgyhogy korábban eljöttem. – Sajnos. Mi a helyzet? Lise Hagen nézte. hogy ki lehetett az illető. Úgy tűnik. És az asszony azzal is tisztában volt. ahonnan egy nyomtatvány ellenében. és mint az elhunyt felettesének. a komorság úgy ült rajta. hogy ez legalább egy hétnyi tépelődést jelent majd. mivel az eredeti igazolás eltűnt. ahol a gyanúját meg is erősítették. miután betörtek a lakásába. . amit ma adtam neki. hogy egyperces néma tiszteletadással szeretnének adózni a meggyilkolt Jack Halvorsen emlékének. a legrosszabb még csak most következik. ahogy a képzeletbeli sisak egyre szorosabbá válik. de a telefonomat rezgőre állítom. A férfi előrehajolt és felvette a készüléket: – Hagen. otthon vagyok. amikor felhívták a rendőr-főkapitányságról a hírrel. mennyire megviselik Gunnart ezek a dolgok. neki kellene képviselnie a rendőrséget. – Jó estét. – Felhívom az ügyeleti központot és teljes riadót rendelek el. hogy ezen a napon egy porcikája sem kíván semmiféle koncertre menni. ha bármi van. valaki a nap folyamán az első nyomtatvány bemutatásával felvette a fegyverét és a hozzá tartozó lőszereket. Azonban a rendőrfőkapitány napközben megkérte Gunnart. úgyhogy csak hívjon. Harrynak van egy sejtése. Látta rajta. Az összes mozdítható emberünket ráállítjuk a vadászatra. majd mögé lépett és kinyújtotta a kezét: – Add csak ide.Reggel. A férfi fújtatni kezdett és letépte magáról a nyakkendőt: – Lise! – Itt vagyok – mondta neki az aszony nyugodt hangon. Az asszony egy távoli hangot hallott a vonal másik végéről. – Nem – sóhajtotta Gunnar Hagen. Gunnar azt mondta. aki tudja. – Igen – mondta végül. Harry Hole. hogy a történtek ellenére mindenképpen vegyen részt a koncerten. – Az egyik főtisztem. el kellett volna hoznia egy fegyvert. hogy nagyon nem örül neki. Pótlásként kapta. hogy van-e rajta kívül még valaki. Nekem most indulnom kell a koncertre. miközben Gunnar hosszassan és csendben hallgatta a másikat. hogy Jack Halvorsen meghalt.

– Ráadásul Harryt épp az imént hívta fel az egyik nyomozó azzal. a felesége pedig a tükörből látta. Jon Karlsennek nyoma sem volt. hogy szedjenek össze mindenkit. amit Harry az imént közölt vele. – Micsoda? – A megváltó. hogy a szemei vörösek. Csak annyit tudunk. – Harmadik napon feltámadt a halottak közül – suttogta Gunnar Hagen. csak egy zsebkés feküdt az ágy alatt. És ezért kell most felhívnom a központot. Lise. – Szia. Lise. – A férfi a szeméhez szorította a kézfejét. hogy Harrynak elakadt a lélegzete. hogy betört Robert Karlsen lakásába. Gunnar… Az asszony a férfi vállára tette a kezét és megpróbálta a tükörben elfogni a pillantását. – Uramisten. – És? – A lakás úgy nézett ki. A férfi elvette a kezét az arca elől. Szombat este gyilkoltuk meg. te vagy az? – kérdezte azon a mély althangon. hogy nem azonos azzal a személlyel. mind Stankicot. ahogy újra elismétli a történteket: – A konténerkikötőben lelőtt férfi vértesztjének az eredményei azt mutatják. aminek a pengéje fekete volt a rászáradt vértől. Mintha mindannak a következményei. – De akkor… még mindig arra a szerencsétlen férfira vadászik? Mi is volt a neve? – Jon Karlsen. De… de akkor ki volt az a férfi. Martine Eckhoff olyan szép volt. Lise. És akinek a hajszálait a Heimen párnáján megtalálták. amire Harry olyan jól emlékezett a Fyrlysetbeli első találkozásukról. csak most tudatosulnának benne. Gunnar. nem Christo Stankic. akit csak tudnak és kerítsék elő mind Jon Karlsent. édesem. Ma pedig kedd van. Igen. mintha verekedés helyszíne lett volna. hogy az egyik konténerben lakott és hogy heroint találtak a vérében. Vagyis a férfi. akkor ez azt jelenti.Lise rémülten vette észre. hogy a férje arca egészen elszürkült. hátha ott találja Jont. . És ha Harrynak igaza van. mintha ott fészkelne a fájdalom. Ráadásul felfegyverkezve. akit a konténerkikötőben lelőttetek? Gunnar Hagen nyelt egyet. És az ágynemű… vérben úszott. – Ez az egész annyira borzalmas. aki Halvorsen mellett hányt és aki vérnyomokat hagyott a kabátján meg a nadrágján. Akkor egyenruhát viselt. akit lelőttünk. mielőtt válaszolt volna: – Nem tudom. – Tudom. hogy Stankic még mindig valahol odakinn van. Ez a harmadik nap.

ami ugyanolyan csillogóan fekete volt. Érezte a kicsi. – És egy véres ágyra bukkantunk. Martine? – Harry a lány ablaküvegen tükröződő arcára koncentrált. Mert tudta.Most pedig egy egyszerű szabású. majd hátralépett és elengedte az ajtót. őszintének tűnő csodálkozással a hangjában. majd magához húzta Harry fejét és a fülébe meleg levegőt lehelve súgta: – Egész idő alatt rád gondoltam. egyenesen a lány karjai közé. Bementek a nappaliba. – Épp az előbb törtünk be Robert lakásába. A kezében egy fehér. – Tudom. amin megcsillant az előszoba gyér fénye. hogy mire jutnak. hogy most Jon használja – mondta Harry. ő visz el a Koncertcsarnokba. És én biztosan tudom. – Nem – válaszolta Martine és a pillantása találkozott Harryéval. A lány fülbevalója kihűlt könnycseppként préselődött a szeme alatt az arcához. – Beszélnünk kell. hófehér bőre pedig nagyon finomnak. Tudod. Harry belépett a lakásba. mint egyébként lenni szokott. – Nézd! – Egy Harry számára szinte felfoghatatlanul lágy mozdulattal felemelte a karját. Engem vár. hogy ez az utolsó alkalom. . szinte átlátszónak tűnt. macska puhaságú test melegét. – Hm. – Joné? – kérdezte a lány feszülten. – Miért gondolod. olyan furcsán kérdezted. – Az édesség egészen eltűnt a hangjából. könnycsepp formájú gyöngyöt tartott. hogy tudnom kellene? Mármint. – Valami baj van? – kérdezte a lány. mintha táncolna. – Rikard az. – Gyere be – mondta Harrynak. Martine felsóhajtott. mert azt feltételeztük. És nem akarta elengedni. mint a haja. Martine leült a kanapéra. hol van Jon. – Üljünk le egy kicsit – kérte Harry. Harry kiszabadította magát az ölelésből. hogy nem tudtál róla – válaszolta Harry. magához szorította a lányt. – Ezt nem tudtam – mondta Martine. – Olyan jó. A másik gyöngy már a fülében lógott. Harry behunyta a szemét. hogy eljöttél – mondta Martine. elegáns. – Az igazságügyi orvosszakértők most ellenőrzik a vércsoportot. – Épp próbálom kicsípni magamat – nevetett. ujjatlan ruhát. A szeme még annál is nagyobb és sötétebb volt. – Odalenn az egyik kocsiban ül valaki és felfelé bámul – mondta. Harry pedig az ablak mellé állt és lenézett az utcára.

A Miholjec család lakásában történt egyik délután. A megállapodás szerint Sofia azzal a kulccsal jutott be a lakásba. – Robert – mondta Martine. mintha fázna. – Többször? – Sofia állítása szerint Jon tavaly nyáron erőszakolta meg legelőször. Østgårdon történt. – Úgy érted. amit akart. hogy ez többször is előfordult. hogy… Jon megfenyegette a lányt? Harry bólintott. azután pedig megverte. hogy ha nem teszi azt. hogy ellenőriznie kell a lakás állapotát. hogy teherbe esett. Jon Karlsen azonban ilyen ember. Jonon múlik. A szobában szinte tapintható volt a csend. – Igen. Egy barátra. ott pedig nincs olyan sok férfi. hogy Harry hallotta Bjarne Møller órájának a ketyegését. – Azt mondtad. Harry visszafojtotta a lélegzetét. Jon azzal az ürüggyel jutott be hozzájuk. aki a legjobb barátja volt. amikor a szülők nem voltak otthon. Sofia sejtette. Jon megerőszakolta. – Talán ebben reménykedtél? – Miért mondod ezt? – Mert Jon erőszakolt meg téged. – Istenem. Tegnap este felment Robert lakásába. amit még annak idején Roberttől kapott. . hogy eldöntse. És én is ugyanezt gondolom. – Ezt honnan veszed? – kérdezte Martine alig észlelhető remegéssel a hangjában. nem igaz? Martine nem válaszolt. Szegény kislány pedig nem mert ellenszegülni és megtette. aki segít neki. És hogy Miholjecék sorsa kizárólag rajta. De amikor kiderült. Helyette összekuporodott a kanapén. és átölelte saját meztelen vállát. Roberthez fordult. Valamint Sofia engedelmességén. akiben megbízhat. maga alá húzta a lábát. mert Jon Karlsen ezt parancsolta neki. amit parancsol neki és eljár a szája. Jon már korábban is erőszakoskodott. – Azt mondta Sofiának. a hangja olyan halk volt. akit Sofia Miholjecnek hívnak. A Robert ágyában talált vér egy lánytól származik.– Nem – felelte Harry. Valamint az. Amikor végre beszélni kezdett. aki továbbra is a lakásokban maradhatnak. így hallhatta. A lány azt mesélte. vagy el akarna tűnni önmagában. És bár nem mondott neki semmit. hogy Robert nagyon jól tudja. akkor a családot kidobják a lakásból és visszaküldik őket Horvátországba. hogy Jon volt az. Mert Robert tudta. kik azok. aki idősebb és aki kérdezősködés nélkül elrendez mindent az abortusz körül. aki nőket erőszakolna. Végül is ez a munkája. ahogy a lány levegő után kapkod. szüksége volt valakire. valakire.

hogy hallgassak. aki egy mindent tönkrezúzó botrányba rántja a szüleit és az egész Üdvhadsereget? És az évek során. majd visszament a nappaliba és leült Martine mellé. amikor csak feküdt ott sírva. de száraz szemmel. ahogy Martine arról a meleg. mert megerőszakolt. – Szag? Harry bólintott. mindig azzal a tekintettel nézett rám. Tudta. hogy ha a szétszakított ruhám miatt hinnének is nekem. a parancsnok lánya legyek az.” – Az első könnycsepp végiggurult az arcán. amivel folyton azt jelezte. hogy Jon tudta. nehogy bárki is meghallja. hogyan reszkettél a félelemtől és hogy utána egészen csendben sírtál. tépett egy darabot a papírtörlőből. – Tudod. – Stankic is ott volt Østgårdon – mondta Harry. – Honnan veszed ezt? – A szag miatt. amikor az udvari vécé ajtaja kinyílt és Jon ott állt az öccse zsebkésével. miközben Jon visszament a házba. – Egy édeskés. akkor is mindig maradna egy morzsányi kétség a vétkes személyét illetően. a játékról Roberttel. Másodszor. – Vigyázz a sminkedre – mondta és odanyújtotta a lánynak a papírt. Hanem azért. Martine óvatosan a szeme alá nyomkodta a papírt. hogy én is tudom. Østgårdi nyári napról mesél. a miniszterelnök meg a többiek.– Tizennégy éves voltam. amikor a szobájában . Tudom. hogy odakinn a madarak nem sokkal ezután énekelni kezdtek. Jon fenyegető. akkor megláthatom a csillagokat a tetőn keresztül. Én. parfümszerű szag. – És emiatt gyűlölöm őt ennyire. ami azt mondta: „Tudom. Az erőszakról és az azt követő fajdalomról. csak feküdtem ott és egész végig arra gondoltam. hogy még csak meg sem kell fenyegetnie. Tudta. Nem azért. Miközben csinálta. És hogy soha nem fogom elmondani senkinek. amikor Jon lakásában ajtót nyitottam Stankicnak. féltékenységtől sötét pillantásáról. azért képes lennék megbocsátani neki. És a felfoghatatlanról. Harry hallgatta. bármikor futottam is össze Jonnal. – Te vitted oda? – Te meg miről beszélsz? – Ott volt. Arról. hogy ha eléggé koncentrálok. mert egész idő alatt olyan tekintettel járkált itt körülöttem. – De nem az erőszak volt a legrosszabb – mondta Martine sírásba fúló hangon. hogy tudja. Akkor éreztem először. És hogy ez az egész a lojalitásról szól. Harry kiment a konyhába. És azóta is minden egyes nap látom a gyáva hallgatásodat. – A legrosszabb az volt.

Ugyanaz a szag áradt a gyapjútakaróból.voltam a Heimenben. Már a nappali ajtajában járt. amihez semmi közöm. Harmadik alkalommal pedig. Martine? Martine felállt. mint a többiek. amikor ma reggel felébredtem Ostgárdon. Exodus Már fél hétre járt. – Mi van itt. hol van Stankic. Egyébként fogalmam sincs. – Nem a megbocsátásról van szó. Harry úgy kapta el a kezét a lány válláról. – Megölte az egyik legjobb barátomat. hogy megölje Jon Karlsent. A feladó az Interpol volt. Mi is ugyanabban utazunk.. Mi van a megbocsátással? Nem ez a vállalkozásotok egyik alapeleme? – Te vagy az. Harry csak állt. Ola? . – Előbb válaszolj! – Nem kell olyasmire válaszolnom. Eléállt és megragadta a vállát. Harminckettedik fejezet December 22. – Hol van Stankic. kedd. nem igaz? A metsző hideg ellenére Rikard az autó motorháztetőjének dőlve várakozott karba tett kézzel. mintha megégette volna. aki hisz benne. a gyilkossági csoport emeletén azonban lázas nyüzsgés folyt. Harry a faxgép mellett Ola Lire bukkant. aki bement a fürdőszobába és becsukta maga mögött az ajtót. amikor Harry utolérte. – Nem én. – Azt hiszem. Martine! A lány zárkózott és kemény arccal válaszolt: – Talán nem kellett volna az útjába állnia. amikor az elment mellette. Nem reagált Harry biccentésére. Vetett egy pillantást az érkezőfélben lévő küldeményre. – Martine kulcslyuk formájú pupilláját figyelte. hogy az emberek megváltozhatnak – válaszolta Martine. most jobb ha elmégy. – Nem engedheted csak úgy. Harry ellépett a lány elől. – És nagyon tévedsz velünk kapcsolatban – szólt ki Martine hangosan odabentről. Megváltás. – Martine… – Oda kell érnem a koncertre.

villámgyorsan a legkeresettebb bűnözők listájának legelején találhatod magad. hogy nézzen utána Jon Karlsen mobiljának. Bjarne Møller régi magántelenfonja és Ellen Gjelten rég megszüntetett telefonszáma. ami ezen az estén a hatodik emeleten uralkodott. hogy Theával. – Elég nagyfiú vagy már. aki ezt tette Halvorsennel. és hogy mindenkinél legyen fegyver és egy személyleírás. Søs. Az irodájába érve Harry beütötte a telefonba a hat szám egyikét. aki az íróasztal mögött állva épp emelt hangon telefonált: – Még annál is több kellemetlenséget tudunk okozni neked és a srácaidnak. – Rakel. Ráadásul a díszpáholyban ülnek majd. mondd meg neki. Szóval: horvát. – Hm – dörmögte Harry. Letette a kagylót. Halvorsen mobilja. ha van valami híred a számomra. Még soha nem láttam ehhez foghatót. és ha benn van. Harry az órára pillantott. Skarre felpillantott és odabiccentett Harrynak. Ide figyelj. Mindenki itt van. Meg ez. Elkapjuk a fickót. – Jon Karlsenről továbbra sincs semmi hír? – Az égvilágon semmi. – Odakinn tiszta Band Aid-hangulat van. még az előcsarnokba sem. és gondoskodj róla. hogy legyen elég rendőr a Koncertcsarnok előtt. ami ugyanazt az eltökéltséget tükrözte. Bement Skarréhoz. Azonnal hívj. amit fejből tudott. a barátnőjével ma estére a Koncertcsarnokba beszéltek meg találkozót. – Akkor Stankicnak másfél órája van. mint amit el tudsz képzelni.– Gunnar Hagen körbetelefonált és riadóztatta a csoportot. és informáld az embereiket a rendkívüli biztonsági intézkedésekről. ha most nem segítesz nekem és nem küldöd azonnal az utcára a fiúkat. Azután hívd fel a miniszterelnöki hivatalt. középmagas… – Világos tüskehaj – szólt közbe Harry. a szülei oppsali háza. Elég érthetően fejeztem ki magamat? Remek. Mindössze annyit tudunk. aki csak él és mozog. Hívd fel Torkildsent a Telenornál. Affi. Harry valami konokságot hallott ki Li hangjából. részt akar venni a vadászatban. Vagyis. biztonságban van. hogy elvégezze a munkáját. – Világos tüskehaj. – Én? – kerekedett el Skarre szeme. Ja. . – A miniszterelnök irodáját? – Persze – válaszolta Harry. hogy Jon Karlsen megérkezik a Koncertcsarnokba. – Hogyhogy? – Felhívtam a Koncertcsarnokot. anélkül pedig senkit nem fognak beengedni. onnantól kezdve. Már négy héttel ezelőtt elfogyott az összes jegy.

– Nagyon fog örülni neki. hogy a nő visszafojtja a lélegzetét: – Gondoltam. hogy végigkérdezze a többieket a fejleményekről. Harry akarta is. akik ebben a városban nem igazán voltak hozzászokva a gépfegyveres rendőrök látványához. majd a széles lépcsősoron lerobogott a Ruseløkkveienre. fogta a kabátját és elindult a Koncertcsarnokba. – Én telefonáltam be az ügyeletre. és jobbra fordult a Koncertcsarnok felé. Miután majd egy órán keresztül rohangált egyik irodától a másikig. ezzel nem vagyunk kinn a vízből – állapította meg Harry. Nem igaz? Harry behunyta a szemét. – Rakel halkan nevetett. – Hát. – Arra gondoltam. Az épület előtt szétszóródva pedig továbhi hat. – Megpróbálok hat körül odaérni – válaszolta. aki megrázta a fejét. Idejössz érte? – Majd gyorsan hozzátette. Hallotta. Odalépett hozzá. A bejárat előtt két széles vállú. meg nem is tudni. amikor észrevette Harry tétovázását: – Egyedül leszünk. majd Falkeid felé kínálta. Klaus Torkildsen szerint Jon Karlsen telefonja valahol Oslo keleti szélén tartózkodott. – Jon Karlsen nem bukkant még fel? . hogy holnap találkozhatnék Oleggel – mondta. A srác a társa volt. fekete felöltőt és fülhallgatót viselő férfi szobrozott. – Ez már csak így működik. egyenruhás rendőrtiszt posztolt a vacogó vendégek csodálkozó pillantásának kereszttüzében. Az üveghomlokzat előtti téren ünneplőbe bújt emberek siettek keresztül a harapós hidegben. hogy ezt mégis hogy értette. – Ahogy megbeszéltük. A Victoria terrasse körülötti kis utcák egyikében szabálytalanul leparkolt.– Én vagyok az. – De jó! – lelkesedett Rakel. hogy a Deltát is berendelték. – Nem is tudtam. hogy segítenénk. Harry az egyik egyenruhásban Sivert Falkeidet ismerte fel. Haugerud vagy Hoybråten környékén. ugye? Harry bólintott. – Nem rendeltek be minket – mondta Falkeid. – Miből? – Mert rád gondoltam. a belső zsebéből előhúzta a cigarettáját.

– Miféle játék? – kérdezte. mennyire irigylem. – Ebben a pillanatban két fekete autó kanyarodott a térre. – A fene egye meg. Ebben az országban láthatólag keveset adtak a politikusok irányába tett udvariassági gesztusokra. Harry meggyújtotta a cigarettát. Az épület előtt tapasztalt rendőrségi készültség sem tűnt különösebben nyugtalanítónak. egészen megfelelő Delta-alapanyagnak tekintett. ami sisterergve süppedt a lába előtt a hóba. Amikor a cigaretta felénél járt. Miután Martine elmesélte. Remélhetőleg nem azért. – Na igen – mondta lassan. – Karlsent? – Falkeid teljesen összezavarodott. hogy vége a játéknak. azonnal vegyék őrizetbe. – Már nem érzem sem a lábamat. – És mi van Stankiccsal? Harry eldobta a cigarettát. – Nagyon úgy tűnik. akit sietősen be is kísértek az épületbe. de némi pisszegés és pusmogás után mindenki visszaült a helyére. egy pillanatra a fogadóbizottság is elővillant. tessék. előtte néhány sorral mozgolódás támadt. Ha tudná. mielőtt az alkoholizmusáról és a zabolázhatatlan természetéről szóló hírek a fülébe nem jutottak. Rájött. sem a fél fejemet. Ahogy a bejárati ajtó feltárult. Amennyiben Jon Karlsen mégis felbukkanna. Falkeid a magas nyomozót méregette.– Nem – válaszolta Falkeid. Én most bemegyek. mert már megtalálta Jon Karlsent. Látta a széles mosolyt David Eckhoff arcán. Észrevett egy öltönyt viselő. – Na. feltehetőleg azért. – Ez egy hosszú történet. nagyon hideg van – rázkódott össze Falkeid. hangosan megszólalt: – Nem fog jönni. szinte magától kérdezve: – És mi van Stankiccsal? A félhomályban üldögélt és az ölében fekvő kabátot babrálta. fülhallgatós férfit. mellette pedig a lényegesen kevésbé mosolygós Thea Nilsent. Valaki fel akart állni. A plafonról lógó lámpák fénynyalábjai a közönséget pásztázták. egyenruhás rendőröket azonban sehol sem látott. – Én Karlsenről beszélek. gondolta Harry. – És ha a miniszterelnök megérkezik. akit. hogy ezzel is fokozzák a várakozás izgalmát. hogy a . Mindketten az Üdvhadsereg egyenruháját viselték. A hangszórókból halk hárfazene áradt. ahol az eddigi fél órás várakozása alatt minden szék üresen állt. utána már senkit nem engedünk be a díszpáholyba. A csoportot három sorral az övé előtt ültették le. Harry az autóból kiszálló miniszterelnököt nézte. Amikor hirtelen vagy egy tucatnyi ember bukkant fel a díszpáholyban.

de azután mindenki megtalálta a helyét és az emberi testekből álló fal visszasüppedt a széksorba. hogy bejusson a terembe. Csak egy villanásnyit látott a sápadt. még ellenőrizte. Most végre véget ér ez az egész.miniszterelnök is eljön a koncertre. A 20. Mielőtt elhagyta volna a mosdót. de annál hatékonyabb visszavonulást. majd mondott valamit. amelyikben Jon Karlsen ült a Gőteborggaténál. amikor az ajtóban álló hölgy a kabátjára mutatva kérdezett tőle valamit norvégul. Mielőtt elfoglalta a székét a díszpáholyban. elgyötört női arcból. hogy az egyik parkoló autó tetején landoljon. a színpad felől érkező ellenfény pedig túl erős volt ahhoz. hogy a delegációban lévő személyeket azonosítani lehessen. sokkal több rendőrre számított. majd két perc és negyven másodpercnyi gyors sétát követően eléri a húsz percenként járó reptéri vonat Nemzeti Színháznál lévő megállóját. két piszoártablettát dugott a kabátja zsebébe. Mosolyogva megrázta a fejét. mint egy láthatatlan jelre. teljesen szokványos széksor volt a terem közepén. hogy hányan vannak. ami után a terem egy emberként . A nő megnézte a jegyét. majd a díszpáholy egyik székéhez irányította. Thea hol fognak ülni. Az egyszerű tejüveg táblákat egészen oldalra lehetett tolni. hogy nem zárták-e be esetleg a férfimosdó ablakait. A dobban hat töltény lapult. hogy felmenjen a terembe. A teremben félhomály uralkodott. Azután. A fegyver szokatlan volt számára a nehezebben járó ravasz miatt. hogy Jon Karlsen és a barátnője. Még hat perc volt hátra nyolcig. akit annak a kocsinak a hátsó ülésén látott. ami tulajdonképpen négy. Martine elmagyarázta neki. Onnan már csak háromméternyit kell ereszkednie. Elégedetten nézett körül. Előző nap már járt itt és könnyedén rátalált a megfelelő útvonalra. az első sorokban valami zűrzavar támadt az ülések körül. Keze a kabátja alatt fekvő revolver markolatára kulcsolódott. De különben sincs túl nagy jelentősége annak. már kiismerte. Hány száz szmokingos alak lehet a teremben? Szinte már látta is a káoszt. feltehetőleg üdvözölte a közönséget. Az órájára pillantott. hogy egyszerűen ki tudjon lépni rajtuk a külső ablakpárkányra. újra fel kellett mutatnia a jegyét. Azután felveszi a kabátját és átvág a Haakon VII’s gate irányába. Még a szokásosnál is láthatatlanabb. Úgy tűnt. hiszen láthatatlan volt. Az egyik spotlámpa aztán hirtelen megvilágította az arcokat. És az egyszerű. de miután egész nap gyakorolt vele. ráadásul szerencsére elég nagyok voltak és elég alacsonyan helyezkedtek el ahhoz. de nem volt kétsége afelől. amit az alkalomra való tekintettel egy piros szalaggal leválasztottak a többi sortól. a terem elhalkult. hogy ez ugyanaz a lány. A színpad szélén egy egyenruhás férfi jelent meg. Ahhoz.19kor induló vonatot célozta be magának.

a könyörületességnek és a felebaráti szeretetnek. Bizonyára meghalt valaki. Harry a színfalak mögött. fejhallgatót viselő fiatal nőt pillantott meg. megköszönték a tapsot és lejöttek a színpadról. ahogy a függöny felgördül. – Martine Eckhoffot keresem – mondta Harry. hogy ott áll. a szeme pedig úgy ragyogott. A karmester felemelte a pálcáját és az oslói 3. e perctől a szent háborúig!” – Elnézést! – ütötte meg a fülét egy hang. – Adok neked egy utolsó esélyt. a legfelsőlépcsőfokon és komoly. de érezte a jelenlétüket. Miután a kórus befejezte.emelkedett fel. Tényleg meg akarod adni neki ezt az örömet? . és arra kell kérnem. hogy a dal és a szöveg hatással van rá. ne vesztegesd el! A lány mélyet sóhajtott. A keménység és a görcsösség eltűnt. – Azt mondták. a színpad szélén állt a sötétben és nézte. – Igen. Ő is ezt tette és a lehajtott fejjel álló embereket nézte maga körül. Megfordult és egy szemüveges. Közvetlenül mellette Rikard állt. Harry pedig meglepődve konstatálta. mintha teljes szívéből hinne abban. Az arca most. ahogy szinte egy ritmusra lélegeznek. – Mit keres maga itt? – kérdezte a nő. amit Harry annak idején a templomban már hallott egyszer: „Lobogjon az üdv zászlaja. Azután a színpadon álló férfi újra mondott valamit és a közönség leült. Egészen hátul állt. egészen pontosan ott van – mutatott az ügyelő a kórusra. Kérlek. Rikard csodálkozva nézett rá. hanem egy hajdani szerelemről szólna a dal. Amikor Martine észrevette. hadtest kórusa belekezdett a dalba. hogy énekelt. szinte fájdalmas vonásokkal énekelt. Harry megragadta a vállát és rekedten suttogta: – El fognak ítélni bűnpártolásért. A szembejövő fények miatt nem látta a közönséget. lesütötte a szemét és megpróbálta kikerülni. – Én pedig az ügyelő vagyok. – Rendőrség – válaszolta Harry. Harry azonban gyorsabb volt és a lány elé állt. egészen másként festett. hogy nem tudom. hogy ne álljon az útba. hogy itt találom. Martine. amiről énekel: hogy egyszer az egész világot megnyerik majd a szerető Istennek. hol van. Mintha nem harcról és győzelemről. És aztán végre felgördült a függöny. de nem mondott semmit. – Már megmondtam. Harry megpillantotta a lányt. akinek Martinéval ellentétben boldog mosoly lebegett az ajkán.

Stankic pedig nem fél semmitől. ott nem vár rá semmiféle öröm.– Örömet? – A lány fáradtan elmosolyodott. És amikor egy tetteiért felelősséget vállalni képtelen narkós. – Minden rendben. És ezáltal te is új esélyt kaphatsz. – Miért mondod ezt? – Mert Jonnak borderline személyiségzavara van és a dühe irányítja. Higgy nekem! Harry utoljára Martinere pillantott. – Azt szeretnéd bemesélni nekem. amit az ember az önmaga dicsőségére elszór a Fyrlysetben. – Én megértem. – Mindketten meghalhatnak. aki névtelen emberektől lop azért. Mintha egy örökkévalósággal ezelőtt lett volna. – Nehezebb. hogy megpróbálom megmenteni a fiát. Ha most nem állítom meg Stankicot. A reggeli dal. aki már a pokolba vezető úton halad? – Hagyd abba! – mondta a lány sírásba fúló hangon és megpróbálta erőtlenül odébbtolni Harryt. ökölbe szorította a kezét és minden lehetőségre felkészült. Rikard – válaszolta a lány. Még mindig Martinét nézte. – Az anyjának? Beszéltél az anyjával? – Megesküdtem rá. mint az a gyors. ha nem segítesz megállítani ezt az egészet – mondta Harry. azután hátat fordított neki és elindult. olcsó megbocsátás. – És mert ígéretet tettem Stankic anyjának. – Nem. Martine. Ezzel pedig egy új esélyt kaphat. És a rádióban Østgårdon. hogy ez nehezebb – mondta Harry. hogy megfordult volna. – Ahová ő tart. hogy azért akarod ilyen megszállottan megmenteni őket. – Még mindig megmentheted Jont. – Zaklat téged. Harry felismerte a számot. Már a lépcsőnél járt. mikor meghallotta maga mögött a lány hangját: . Azután egy zongora. mert ez a munkád? – Igen – válaszolta Harry. akinek valóban szüksége van a megbocsátásodra? Egy valódi bűnösnek. Mint azt a másikat a konténerkikötőben. Martine? – Rikard hangja volt. A színpadon megszólalt egy gitár. akkor az micsoda? Mennyiben más megbocsátani neki. Ez nem jelent semmit? Csak puszta szavak? A lány nem válaszolt. mint olyasvalakinek. hogy kielégítse a vágyát. – És amiről az előbb énekeltetek? „Aki kegyelemmel megkönyörül másokon és a bűnösök igaz barátja”. Harry anélkül. Mindeközben végig Martine könnyes szemébe nézett. Az Egertorgeten is ezt játszották akkor este. akkor lelövik. Harry hallgatta Rikard távolodó lépteit.

de az ajkai túlságosan remegtek. Hangos dörrenés hallatszott. Egy koncertteremben. A háttámla fölötti fej. Harry egy hosszú pillanatig csak nézte a lányt. A ravasz könnyebben mozdult. amit a golyó hamarosan eltalál majd. Azután feláll és amennyiben szükséges. – A legjobb helyre szereztem neked jegyet. – Micsoda? – igyekezte túlkiabálni a dobos crash cintányérok elleni támadását. Olyan hangos. hogy szabad útja legyen a Thea bal oldalán helyet foglaló hát irányába. Hogy Jon Karlsen különös módon szmokingban van és nem az Üdvhadsereg egyenruháját viseli. Az agya kétségbeesetten próbálta visszavonni a már megkezdett cselekvést. hiszen innen már nincs visszaút: átengedi a hatalmat a mechanika könyörtelen szabályainak és a véletlennek. egy szerelmespárnak egészen közel kellene hajolnia egymáshoz. arra a fél milliméternyi senki földjére. . Mélyen a székbe süppedt. A ravasz egyre csak csúszott hátrafelé. hogy ezt csak az adrenalin miatt érzi így. lead egy harmadik lövést is. Ebben a pillanatban az agya két dolgot rögzített. Theához fordult és mondott neki valamit.– Itt van. Viszont már nem félt. Középen. ami átmenetileg megsüketítette. – A tizenkilencedik sorban ül. De már most tudta. mint tegnap. ahol hangos zene szól. hogy erre semmi szükség nem lesz. hogy Harrynak a füle is belecsendült. fehéren csillogó fényzuhatag előtt élesen rajzolódtak ki a sziluettek az előző sorok ülésein. három sorral Jon és a miniszterelnök mögött. Harry. de tudta. ahol megszűnt az ellenállás. Ebben a pillanatban a színpadon kigyulladtak a fények. Két lövést fog leadni. – Martine mosolyogni próbált. Harry megdermedt. amíg elérkezett ahhoz a ponthoz. óvatosan felemelte a kezét és a fegyver rövid csövét az előtte lévő ülés támlájára fektette úgy. Huszonötös szék. Azután rohanni kezdett. – Micsoda? – Stankicnak adtam a jegyedet. ahol az ember már ellazul és tovább nyomja ravaszt. a mutatóujja görbülését a ravaszon. A színpadról áradó. És hogy a Thea és Jon közötti fizikai távolsággal valami nem stimmel.

Felnyögött. a megbízást nem tekintették teljesítettnek. Olyan sok. ezüst reptéri vonat elindult. A másik dolog. bőven van még ideje. egy kicsit kevesebbel is bőven beérné. Csak nézett rá azzal a zárkózott. Csak a fekete táskát tartotta szorosan az ölében. vagy elcsúszott a jégen. Mielőtt Sofia elindult. Ököllel. Ahogy az a jegy is. Semmi baj. És ami azt illeti. az a tegnapi néma telefon. gondolta. Sejtelme sem volt róla. Ostoba. mivel az égvilágon sehol nem volt regisztrálva. És mint akkor. hogy már azt gondolta. Ő pedig a lány arcába vágott. Az automata ajtók egy hosszú sóhajjal bezárultak és a csillogó. Az összes feszültségre. a fal felé fordította a lányt. hogy ez mit jelent: annak ellenére. őpedig hajnal felé végre elaludt. Szegény Thea pedig ott ül nélküle és nem ért semmit. amivel az ősszel Zágrábba repült. hogy a lány ez alkalommal nem fogja azzal a magyarázattal megúszni a dolgot. A sebtében megvásárolt repülőjegyen Bangkok állt úti célként. így is. Az éjszaka elvesztette az önuralmát Sofia miatt. Nem volt más mód. hogy egy másik emberüket is elküldik Oslóba. De ekkor már késő volt. Senki sem tudná megállapítani. Jon alaposan végigmérte és beléhasított. ami miatt sürgősen el kell tűnnie. hogy Sofia mindent egy szó. ahonnan a következő vonatnak előkeli majd bújnia. Ezt így kellett elintézni. úgy is el kell tűnnie. volt egy álma. hogy nekiment az ajtónak. de soha nem volt valami nagy futóbajnok. amiben Ragnhild szeme meredt rá. kibújt a kis hátizsákból és lehuppant a peron egyik formatervezett padjára. ő pedig újra ütött. hogy Robert meghalt. Most kezdődött el a koncert. Jon a kezét lehelgette. pedig erre fel kellett volna készülnie. Azt viszont sejtette. Az alagút szájára meredt. ami kikívánkozott. tengernyi ideje. A következő vonat tíz perc múlva indul. Lehet. Amikor Sofia elment Robert lakásából. Az dühítette fel ennyire. a többiek sem. Sőt. hogy . A dolgok feltorlódtak és kicsúsztak a kezéből. befelé forduló pillantásával.Jon Karlsen megpróbálkozott egy elszánt sprinttel a központi pályaudvar peronján. Utánanézett a hívó félnek. Mint egy megnémult áldozati bárány. Egy zágrábi hotel száma volt. Nélküle. Mindegy. Hotel International. és csak az ejakuláció után bírt megnyugodni. de a hideg olyan gyorsan lehűtötte a nedves levegőt. egy hang nélkül fogadott. a földre állította a bőröndöt. A bőr felrepedt a csontok fölött. amszterdami átszállással. most is az öccse tíz évvel ezelőtt kiállított útlevele lapult a zsebében. Az órára pillantott. honnan szerezhették meg a mobiltelefonja számát. És Robert nevére szólt. Nem erre számított és nem is igazán értette. Csakis a saját hibája volt. Semmiképp sem várhatott tovább. hogy csak egyre jobban fázott. Hogy ne kelljen látnia. Egy borzalmas álma.

aminek a háttámlájából kilógott a tömőanyag. De addig ő lehetett volna az ő kis hercegnője. Néhány év múlva Sofia is túl idős lesz már és akkor keresnie kell majd egy új lányt. És amikor Robert megfenyegette. gondolta Jon. mindent elmond az Üdvhadsereg vezetőségének. egy karosszék. Tizennyolc perccel múlt nyolc óra. amikor azon az Østgårdi éjszakán a varázslat legelőször erőre kapott. mint a folyamatosan mardosó éhség. valamint egy foltos matracú ágy volt. A foltok egy része a lánytól származott.nem ő van a fotón. És olyankor mindig Martinere gondolt. Talán nem is történik majd semmi. A többit pedig ő csinálta. sem Ragnhild. Még ma este Bangkokba utazom. hogy végre visszafizetheti az adósságát és szabad lesz. hogy befejezi a találkozóit Sofiával. ha vár néhány hetet. Holnap hívlak. Elővette a telefonját. azután vissza is térhet. ezzel a tizenöt éves horvát lánnyal megtalálta. Az Üdvhadsereg egyik bérlakásában húzta meg magát Haugerudon. ami megváltást és kielégülést adhatott neki. hat órakor megjelennie. A lakás már két éve üresen állt. hogy neki szüksége volt erre. Ez pedig nem az. Miután megvette a jegyet. A peronon egyre csak gyűltek az emberek. Vissza Theához. mintha egy fekete szemüregbe nézne. Több helyen beázott. Aztán egy őszi napon Robert tajtékozva kereste fel és elmondta. Az alagútba meredt. ha megtudja. Jon megértette. hogy Sofia a bizalmába avatta. Itt kellett Sofiának az utasítása szerint csütörtök délutánonként. és bepötyögött egy üzenetet a lánynak: „Apa megbetegedett. hogy ha még egyszer meglátja Sofia közelében. mert az anyja spermafoltokat talált az ágyneműjén. sem Thea nem értették meg. Ez annyira… megalázó volt. Volt még tíz órája a repülőgép indulásáig és búvóhelyre volt szüksége. amikor egyedül volt. Ötmillió korona dollárban. hogy az is elég. És végre most. Olyan volt. hogy egy fiatal ember tíz év alatt rengeteget változhat. hogy csupán egy megoldás van. Megszabadítom őket. Ráadásul minden útlevélvizsgáló tisztában van vele. Mert sem Robert. hogy ez volt az egyetlen. mint amikor tizenhárom éves korában az apja elverte egy szíjjal. Jon annyira dühös lett. majd megpaskolta a fekete táskát. a szeme fénye és az ágyékának a tüze. Pontosan olyan. Apa annyira boldog lesz. aminek nála voltak a kulcsai. a berendezése mindössze egy kanapé. Lehet. hogy alig tudott uralkodni magán. Hol marad már? . Mások bűnét hordozom. mint ahogy Martine volt. elment a Gøteborggatára és összecsomagolt egy bőröndnyi meg egy hátizsáknyi holmit. amit csupán egyszer csillapítottak és azóta is azt az érzést kereste.” Elküldte az sms-t.

Fejét a falhoz támasztotta és szorosan behunyta a szemét. Azonnal rájött. Ellenőrizte. a ravaszon pedig enyhült a nyomás. Néhány másodpercen keresztül előrehajtott fejjel ült. a pult mögött pedig két ruhatáros üldögélt réveteg pillantással. Az ujja engedelmeskedett. fáradt sóhajjal emelkedtek fel a helyükről. A csarnok közepén állt egy oszlop mellett és a telefonja gombjait nyomogatta. hogy a lány a fülére szorított telefonnal és kétségbeesett arckifejezéssel még mindig ott toporog az előcsarnokban. A terem másik bejárata mellett két öltönyös férfi beszélgetett. már soha nem fogja megtudni. Azután pedig összezavarodva nézte. Egyenesen elé állt. nekitántorodott a falnak. mintha a táskájában keresgélne valamit. félrehúzta a kabátot. Tudta. Látta. Harry Hole. a válla pedig mozogni kezd. Még időben megfordult ahhoz.Hol van Jon Karlsen? A hátak sorát pásztázta maga előtt és közben lassan leengedte a revolvert. hogy elsüsse a fegyvert. Azután lassan felegyenesedett és miután látta. A zene elnyugodott. majd feltépi az ajtót és eltűnik. A lány nem ment messzire. türelmetlen mozdulatokkal végigküzdi magát az emberek során. Nem érkezett meg. azonnal megállt. hogy Jon Karlsen nincs itt. hogy a terem párnázott ajtajának a becsukódásával egy időben a zene is egy csapásra elnémul. Arra viszont rájött. Azután felállt. a seprűk a dobok bőrét simogatták és a gitárjáték is szelídebb lett. hogy a lány láthassa a revolvert. majd lassan és tagoltan ezt mondta: 61 Bocsásson meg. Ezért volt a kavarodás az ülések körül. hogy már késő. aki a futástól kivörösödött arccal és tágra nyílt szemmel feléje viharzott. hogy Jon Karlsen barátnőjének a feje előrehajlik. akik egymás után állnak fel. amikor jobbról rohanó lépések zaja ütötte meg a fülét. ő pedig követte a tekintetével. Hogy mennyire volt közel ahhoz. hogy elkapja Jon Karlsent. a kabátja meg fogja akadályozni. hogy időben a férfira szegezze a fegyvert. elindult felé. Szinte észre sem vette az emberek szigorú tekintetét. Hallotta. hogy karján fekvő kabátja továbbra is takarja-e a revolvert és épp elindult a nő felé. . ahogy ideges. hogy észrevegye a magas férfit. mindössze az lebegett a szeme előtt. Amikor a rendőr keze megmarkolta a vállát. – Excuse me61 – mondta és felállt. hogy elférjen tőlük. hogy mit kell tennie. Ahogy kilépett az előcsarnokba. hogy az utolsó esélye. hogy Hole megragadja a terem kilincsét. akik megjátszott.

mintha azt feltételezné. Ragnhild. Odaszaladt a tizenkilencedik sor első székéhez és leguggolt az ott ülő idős. Állj! Mi történt. hogy a rendőrség emiatt keresi a férfit. észrevette Harryt és kinyitotta az ajtót. kezd elmenni az esze? A lélegzésére koncentrált. jöjjön velem. – Rendőrség – ismételte meg Harry hangosabban. amíg észre nem vette. – Stankic a házban van – mondta Harry. Az üres ülés úgy ásított felé. azt hitte. átviharzott az előcsarnokon. A lány pupillái kitágultak a félelemtől. majd le a lépcsőn a bejárati ajtó felé. A vonat ajtaja kinyílt. vagy a neme nem stimmelt. Azután valamivel odébb a sorban egy fülhallgatós férfit vett észre. Jon a továbbra is csörgő készülékre meredt. A fekete táskába kapaszkodva állt. feltehetőleg az öregúr kísérője előrehajolt: – Épp az imént ment ki. – Fújjon riadót! Falkeid bólintott és felemelte a kabátja hajtókáját. akinek ennek a sornak a közepén kellene ülnie. A dal közepén… – Az utolsó információmorzsát olyan hangsúllyal tette hozzá.62 Különben meg kell. ő pedig felszállt. Harry a szék melletti arcokat pásztázta. Bár nem szólt egy szót sem. ősz hajú férfi mellé: – Rendőrség. Nem vesztheti el az önuralmát. aki mozgolódni kezdett és az öltönye hajtókájába beszélt. . A mobiltelefon halk csattanással érkezett a vonatsínre. hogy egy nő van a vonal másik végén. míg a vonat besiklott a peronra. majd elejtette a telefont. kilökte az ajtót.– Please come with me. – Egy férfit keresünk. A… – Mi? – kérdezte a férfi hangosan és a füle mögé emelte a kezét. hogy öljem. Mármint a teremből. 62 Kérem. Egy hosszú másodpercig. Ő volt az. A bőröndöt a csomagtartóra tette és keresett magának egy üres ülőhelyet. most nem. de vagy az ott ülők kora. – Távozott ezen az ajtón egy férfi az előbb? Falkeid megrázta a fejét. Jon egészen biztos volt benne. hogy Thea hívja. Harry visszaszaladt a folyosón. Megpillantotta az egyenruhás hátat odakint és már a lépcsőről kiabálni kezdett: – Falkeid! Siver Falkeid megfordult. hogy megint az a néma hívó lesz tegnap estéről. mint egy jókora foghíj. Látott esetleg valakit elmenni vagy megjö… – Mi? Egy idősebb hölgy.

Megkérdezte tőlük. – Kicsoda? – Aki azt mondta. aki az útjában állt. bocsánatkérő hangon. hogy biztosan meghallottuk volna – tette hozzá a másik asszony. Hasra vágta magát és benézett az ajtó alatt. hogy a lány nem vezette félre. amikor az előbb a terem ajtajához érkezett! Ebben a pillanatban pedig már tudta is. hogy megöl. ha nem árulom el neki. miközben menekülési utakat próbált kigondolni. Martine ezúttal vajon igazat mondott? Stankic tényleg itt volt? A következő pillanatban már biztosan tudta. láttak-e valakit kijönni a koncertteremből. – Halló! – mondta Harry hangosan. Az édeskés szag még mindig ott úszott a levegőben. Amikor Harry feltépte a férfimosdó ajtaját. Azután megismétlődött az előbbi zaj. Thea rémülten pislogott. A két nő egymásra nézett és kórusban nemmel válaszoltak. Odabenn két lábat és egy pár körömcipőt látott. – Thea. Harry pillanása végigsöpört a fülkéken. A férfi. – És mit mondott neki? – kérdezte Harry a lánytól. hogy hol van Jon – mondta sírásba fúló. Az ablakhoz lépett. a sminkje lefolyt az arcáról. mint valami nyüszítés. Olyan volt. hogy itt kell ülnöm tizenöt percen keresztül. Megkérdezte a ruhatárban ülő nőket. – Csak a vészkijárat – válaszolta az egyikük. hogy Stankic merre menekült. miközben felsegítette. piros mobiltelefont pillantott meg a padlón. – De az olyan hangosan csapódik. majd az ablakkeretre csapott: – A francba. mit mondott neki? . a francba! A vécéfülkék felől zaj hallatszott. kinézett a párkányra és az odalenn parkoló autókra. ahol egy kicsi. – Elment. hogy a bejárathoz vezető lépcsőn kívül van-e másik kijárat az előcsarnokból. a nyitott ablakból jéghideg levegő söpört felé a helyiségen keresztül. és megakadt a szeme az egyik ajtón piros jelzésén.Harry visszarohant az előcsarnokba. – Elment? – kérdezte egy remegő női hang. Harry lecövekelt a terem ajtaja előtt és balról jobbra végigpásztázta az előcsarnokot. A fülke ajtaja kinyílt. – Megsérült? A nyüszítés abbamaradt. – Rendőrség! – kiáltotta Harry. – Azt mondta. – Van itt valaki? Mintegy válaszképpen a piszoár vízöblítője hangosan felzubogott. Thea Nilsen a földön ült a vécécsésze és a fülke fala között.

A vonat ablakában visszatükröződő arcvonásait tanulmányozta. Próbált rájönni. miközben könnyek gurultak végig az arcán. valamint egy szempárt és a hajat. – A repülőtérre. hogy az apja megbetegedett. mint odakinn az éjszaka. Te fogod észrevenni nekem ezt a láthatatlan embert. – Rikard. kedd. – Azt írta. Képzelje el. hogy lépést tudjon tartani Harryval a kijárathoz vezető lépcsőn. ahol Martine és Rikard beszélgetett egy férfival. – Hová megyünk? – kérdezte a lány. A legrövidebb nap . Mind a hárman felé fordultak. az orcáját. mintha semmi köze nem lenne az egészhez. És hogy Bangkokba utazik. az orrát. megragadta a karját. te pedig velem tudsz jönni? Anélkül. – Stankic már nincs az épületben. De semmi különöset nem látott a nyakába kötött piros kendő fölött. hogy Jon ma este repülőre száll? A lány alvajáró módjára bólintott. akit Harry korábban a miniszterelnök testőreinek csoportjában látott. Martinenek szinte futnia kellett. mi lehet az. A homlokát.. – És még csak fel sem vette a telefont. – Fújja le a riasztást! – mondta Harry hangosan. hogy a lány válaszát megvárta volna. – Bangkokba? És ezt Stankicnak is elmondta? – Be akartak mutatni bennünket a miniszterelnöknek ma este – folytatta Thea. a szemét. az állát. gondjaiba venné? Martine. hol lappanghat a titok. amikor hívtam. Épp ma este. Harmincharmadik fejezet December 22. drága Martine. a száját. a húga odabenn van.– Jon küldött nekem egy sms-t – válaszolta a lány. az… az… – Thea! Elmondta neki. ami az oslói pályaudvar és a Lillestrøm között húzódó alagút falára rajzolódva éppen olyan feketének tűnt. Harry felállt és kirohant az előcsarnokba. – És miért kellek én oda? – Te leszel a szemem. csupán egy kifejezéstelen arcot. és a pillantása távolivá vált.

hogy futva megtegyék a Koncertcsarnoktól a Nemzeti Színház megállójáig tartó utat. Úgy döntött. hogy lelepleztük. aminek a központi pályaudvar után a következő megállója a repülőtér volt. ami egykor az állomásmester háza volt és besiklott a keleti városrész hátsó udvarokkal. – Az egész azzal kezdődött. hogy Ragnhild Gilstrup kétmillió koronát ajánlott Jonnak. Vagyis Halvorsent. hogy leleplezi az egész megállapodást. hol kezdjem. Az nem válaszolt a hívására. hogy a megállapodásuknak maradjon írásos nyoma. mert kétségei voltak afelől. hogy valóban titokban tartsa a dolgot. – Honnan tudsz te erről? – Ragnhild halála után Mads Gilstrup többé-kevésbé összeroppant. – Hogyhogy lelepleztétek? – Igazából azt sem tudom. hogy Jon ragaszkodott hozzá. hogy Stankic életben van? – Nem Stankic elől menekül. de még így is gyorsabban célba érnek. A vonat beérkezett a pályaudvarra. Ötmillió koronát követelt és azt. A vagon a karácsonyi szünetre hazautazó katonákkal és egyetemisták csoportjaival volt tele. ahová két perc múlva befutott egy Lillehammerbe tartó intercity. Harry a peront kémlelte. Martine hatalmasra tágult szemmel nézett rá. és felhívta a rendőrséget. – Tudja. Gilstrupék pedig elfogadták. elhagyta a Villa Vellát. – Jon egy igazi rendmániás – jegyezte meg halkan Martine. Tudja. – Jon menekül – válaszolta Harry. de nem látta Jon Karlsent. hanem előlünk. ha segít Gilstrupéknak megvásárolni az Üdvhadsereg ingatlanjainak egy részét – vágott bele Harry. Martine tátott szájjal bámult rá. Többek között azt is megemlítette. – Mi történt? – kérdezte Martine. akik kartondobozos borral és Mikulás-sapkával ünnepelték a téli szünet kezdetét. hogy a nő elég kemény ahhoz. Lezökkentek az utolsó szabad ülésekre. amit néhány órával ezelőtt sikerült meghallgatnom. . A vonat lassan kigördült az állomásról. csupaszon árválkodó ruhaszárítókkal és kormos ablaküvegekkel teli szürkeségébe. hogy Ragnhild semmit se tudjon meg az üzletről. – Jon nemet mondott az ajánlatra. de Gilstrup hagyott egy üzenetet a telefonján. Helyette Ragnhildot megkerülve közvetlenül Mads és Albert Gilstruppal tárgyalt. Bár ez egy lassabb járat volt.Harrynak és Martinenek pontosan két percbe és harmincnyolc másodpercbe telt. mintha megvárták volna a reptéri vonatot. biciklironcsokkal.

hogy nem Rikard volt… – Miért gondolod azt. A lány bólintott. Rikard őszintén kedvel téged. – De… De ugye nem hiszed azt… – Mit? – Ugye. mint most. Nekem úgy tűnik. – Ez esetben teljesült a kívánságod. ha nem ő lenne az. A fehéren foszforeszkáló földeket csillagoktól ragyogó fekete takaró borította. hogy csak megbotlottam a sötétben. de még soha nem látott ennyi embert. A SAS egyenruháját viselő hölgy széles. de hirtelen elhallgatott. mintha legalábbis egy bozótvágó kést lengetne. – …maga Jon Karlsen rendelte meg. A templommagas boltozat felé emberi hangokból. középfehérre polírozott mosollyal nyújtotta vissza Jonnak a jegyet és megnyomta az előtte álló gombot. Jon a hatalmas indulási csarnok felé fordult. Jon Karlsen meggyilkolását… Hirtelen elhagyták az alagutat. hogy Rikard volt? – Azon az éjszakán. És bár soha nem említette egy szóval sem. hogy apa tudott az erőszakról? Hogy ő… ő volt… – Nem. Martine összezavarodva nézett rá. Az alagút feketén tátongó üressége beszippantotta őket. nyelvek és . amikor Jon megerőszakolt. – Őt ki rendelte meg? Mads Gilstrup? – Nem. de láttam rajta. – Hm – mondta Harry. hogy meglátta Jont és tudta. hogy a többiek felébredtek volna. lépések zajából és a hangosbemondó közleményeiből összegyúrt lárma emelkedett. – Igen? – Ezért szeretném. A sötétben a lány hangja szinte alig hallatszott a vonatsínek zakatolásától: – Rikard volt? Mondd. nem azt akartad ezzel mondani. – Harry az órájára nézett. Járt már itt korábban is. Rikard talált rám az udvari vécében. A csengetés hangjára máris a következő ügyfél viharzott a pulthoz. Azt mondtam neki. – Akkor ezért védelmez téged olyan elszántan.– De mi köze van ennek Stankichoz? – kérdezte a lány. mindig is az volt az érzésem. hogy nem hisz nekem. – Épp ezért… – kezdte. az apádnak ehhez semmi köze nincs. Visszasegített az ágyamba anélkül. Várakozásteli kakofónia. aki úgy hadonászott a sorszámával. hogy mi is történt valójában.

A bekapcsolt porszívó zúgása miatt nem hallotta meg Jont. De még akkor sem akarta abbahagyni a sikoltozást. valaki már volt a lakásban. Amikor első alkalommal találkoztam Jonnal. mennyire meglepődtem: egy koldus. Nem tudnak semmit. Karácsonyi utazás. Méghozzá egy húszkoronás érme formájában. végtelen hosszúságú sikolyt. hirtelen tudatosult benne. hogy ötmillió koronát kap. gondolta. mintha csak a koponyájára feszített halottsápadt. Ragnhild. Csak ült ott. miközben Halvorsen az utca másik végén feküdt leszúrva. Automatikusan Stankicnak tulajdonították. a vétkeire. Még nem. aki utána dobta a pénzérmét. Visszamosolygott rá. Én meglehetősen kétkedő természet vagyok. akkor jutott eszembe. pénzt adott egy kéregetőnek. Egészen pontosan ott vágott fejbe a felismerés. meglátta. aki visszautasítja az . mint ahogy annak idején anya a spermafoltos lepedőre. aki arrafelé menekült. Sőt. Lélegezz. mintha valami magasabb hatalom akarta volna felhívni valamire a figyelmemet. Az eleven emberek zsivaja azonban továbbra sem tudta elnyomni a nő sikoltását. De amikor odaért. A becsekkolásra várakozók sora úgy tekergett a kordonok között. hogy a helyszínelők egy horvát érmét találtak a hóba taposva a Gøteborggata sarkán lévő élelmiszerbolt előtt. Ezért. – Ilyen a dolgok természete. Amikor az asszony hálásan felé fordult. amikor a sor húsz centiméterrel előrébb ugrott. hogy soha nem jönnek rá. amit valaki utánam hajított. Egy idősebb hölgy mögé állt és segített odébb tenni a bőröndjét. hogy a rendőrség át akarja kutatni a lakását. Azt az kibírhatatlan. Megtudta. – A koldusok nem utasítják vissza az alamizsnát – mondta Harry. Nem láthatta. mint egy jóllakott óriáskígyó. Albert és Mads Gilstrup aláírásával ellenjegyezve. azonnal a Gøteborggatára rohant. mondogatta magának. látta. amiből semmit sem érteni.mondatfoszlányok keveréke. ami megpróbálta áthasítani az elektromotor bömbölését. Ragnhild is meg fogja alázni. És ahogy anya. Elmondja apának. de az az érme Zágrábban olyan volt. az öregasszony pedig végre visszafordult a pult irányába. amennyiben a vezetőtanács elfogadja a társaság ajánlatát. Amiben az szerepelt. tönkreteszi és elmeséli mindenkinek. Amikor bekerült a kórházba és megtudta. hogy a bőre olyan. az is lehet. Karácsonyi hazatérés. hogy a fiókban megtalálhatják a Gilstrup Investtel kötött szerződését. Erre Zágrábban jöttem rá. hogy elhozza a szerződést. Emlékszem. És amikor a padlón pörgő pénzérmét megláttam. vékony szövet volna. Még bőven van időd. Ugyanolyan tekintettel meredt a papírra. miután a rendőrök Robert lakásába szállították. a szerződéssel a kezében. Elvettem a szemét.

hogy megöljék Jont. Az pedig. Utánanéztem és kiderült. A férfi megerősítette. zárt kör. ami felemészti önmagát: egy saját magát megsemmisítő konstrukció. amivel fejen találta Jont. – Lehet. hogy Robertet öljék meg? Martine elgondolkodva rágcsálta az egyik körmét. amit mutattam neki. hogy végrehajtsák az eredeti megbízást. ha kicsempészte Robert útlevelét és a nevében Zágrábba utazott. mint egy logikus. És hogy amikor Stankic és Zágráb rájön. ami önmagába olvad. Robert Karlsen részére azonban tíz évvel ezelőtt kiadtak egy útlevelet. Végül is alapvetően ő lett volna az áldozat. nyilván nem fognak azzal foglalkozni. hogy még csak útlevele sincs. A terv olyan volt. Mi van. Stankic csupán az utasításokat követte. hogy a megbízó halt meg. ha Stankicot esetleg el is kapják és mindent bevall. hanem Jon. hogy Jon és Robert épp aznap cseréltek szolgálatot. külföldi volt és könnyen lehet. Jon annyi pénzt ígérhetett Zágrábnak. . Tegnap megkerestem a kéregetőt a Deichman könyvtárban és megmutattam neki az érmét. akkor miért a saját halálát rendelte meg? – Hogy megteremtse magának a tökéletes alibit. Ebben még nincs semmi törvénybe ütköző. De az én lomha elmémet mégiscsak megmozgatta. nem? – Persze. mivel már nem lesz. amit a helyszínelők találtak. ha Jon Roberttől kapta az érmét? – Igazad van – bólintott Harry. hogy azon a napon nem Robert járt Zágrábban. Inkább csak az volt a furcsa. hiszen az egyetlen. egyszerűen csak a sors kezének tűnt volna.alamizsnát. Hiszen így. ráadásul Robert számlaszáma is megszűnik. Ez a húzás kétségtelenül zseniális része volt a tervnek. Mint egy saját farkába harapó kígyó. amennyit nem szégyellt. hogy a pénzdarab. hiszen utólag kellett volna fizetnie. És az égvilágon senki nem tudja majd bebizonyítani. Mi van. majd Robert Karlsennek kiadva magát megrendelte Jon Karlsen meggyilkolását? Miközben a terv egész végig az volt. ha nem is Robert járt Zágrábban. Jon akkor sem kerülhet gyanúba. hogy Jon egyszer járt Horvátországban. aki rendezze velük a számlát. – De ha Jon Robertet akarta megöletni. miután meghal. akinek az Üdvhadsereg minden egyes lakásához van kulcsa. vagyis. aki alibit biztosíthatna neki a gyilkosság megrendelésének időpontjára. az maga Robert Karlsen lehetne. hogy saját bevallása szerint Dánián és Svédországon kívül még soha életében nem járt külföldön. – Rend a lelke mindennek – bólintott Martine. – Az a pénzérme nem bizonyít semmit. hogy éppen az volt az. Hogy minden valószínűség szerint pontosan az volt az. – És mi van. így a Robertéhez is. ahol végül minden nyomtalanul eltűnik.

akiről már meséltem neked. feltehetőleg kétszólamúnak szánt bordalt kezdett gajdolni. – Hát ez volt a terv – szólalt meg. hogy nem a megfelelő személyt végezte ki. hogy ha ellenkezik vagy beszámol valakinek a történtekről. hogy nem egyenesen a rendőrséghez vagy az Üdvhadsereg vezetőségéhez fordult. – Az időjáráson? – Ha a zágrábi járatot nem törölték volna aznap este a havazás miatt. Azzal tartotta sakkban. . hogy sajnos a megbízó életét oltotta ki. Így azonban Stankic kénytelen volt egy újabb éjszakát Oslóban tölteni. mások bevonása nélkül akarta megoldani. így tovább folytatta a vadászatot. és csak ott derül ki. – Most pedig el akarod kapni Stankicot. hogy a bátyját megölesse. hogy az egész ügyről nem akarok tudni semmit. De igazad volt. hogy Robert nem táplált különösebb érzelmeket iránta. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Amikor azonban a lány terhes lett. hogy a megbízójuk neve szintén Robert Karlsen volt. – Ez a munkám. Először azt hittem. Martine az odakint hullámzó. Akit Jon rendszeresen arra kényszerített. A hangosbeszélő közleménye szerint a következő megálló a repülőtér – Oslo. – Ezt ő mondta neked? – Azt mondtam neki. Gardemoen. – Megölte a társadat – mondta Martine. Rue főtörzsőrmester szerint Robert állítólag megfenyegette Jont. így aztán nem is mesélt semmit. – Az időjáráson. hogy Theáról van szó. kidobatja a családját az Üdvhadsereg lakásából és az országból is. Nagy kár. hogy a későbbiekben úgy tűnjön. Ami úgy tűnik valamiféle hagyomány nálatok az Üdvhadseregben. amikor azt mondtad. – Meg fogod ölni? Harry a lányra nézett.Két egyetemista az egyik kiskatona horkolásával kísért. Neki viszont fogalma sem volt róla. hogy leállítja Jont. Robertnek ez volt az indítéka arra. Arra a tizenöt éves horvát lányra. hófödte földekre szegezte a pillantását. – És min csúszott el? – Amin mindig minden elcsúszik – válaszolta Harry. – De miért? – kérdezte Martine. és felfedezte. hogy lefeküdjön vele. hogy Robert szinte betegesen megszállottja volt a lánynak. Robert fenyegetése azonban Sofia Miholjecre vonatkozott. hogy tönkreteszi. ha az újra közeledni mer egy nőhöz. – Miért kellett Robertnek meghalnia? – Mert Robert veszélyt jelentett a számára. aki azt is megígérte neki. Feltehetőleg családi ügynek tekintette és bizalmasan. Stankic hazautazott volna. Jon viszont azt állította. Roberthez fordult segítségért.

nehogy hátraforduljon. az utolsó másodperc. Kényszerítette magát. A férfi. – A következő. A bőröndöt és a hátizsákot a futószalagra helyezte. ami nem is olyan régen történt.. – Igen. – Két csomag. hogy mi lehet az. majd felemelt egy fekete pisztolyt. majd a számítógép billentyűzetén kopácsolt. Karlsen úr! – villantott rá egy villámgyors mosolyt a férfi és felé nyújtotta a beszállókártyát és az útlevelet. A férfi lapozott. hogy embereket tartóztassunk le és bíróság elé állítsuk őket. Az pedig kézipoggyász? – intett a fekete táska felé. Az a dolgunk. aki odakint állt és angolul közölte vele. hogy üzenete van a számára. legyen szíves! Jon a pulthoz lépett. Harmincnegyedik fejezet December 22. Keresztre feszítés Jon és a pult között már csak egy utas állt becsekkolásra várva. Végül a nyomtató nagy fújtatások közepette egy hosszú papírcsíkot köpött ki. Behunyta a szemét és megpróbált rájönni. .– Rendőr vagyok. – Robert Karlsen – mondta a férfi és Jonra pillantott. – Valóban? És akkor miért nem fújtál teljes riadót? Miért nem hívtad fel a repülőteret és miért nincsenek úton a kommandósaitok szirénázó autókkal? Hogyhogy csak te vagy itt? Harry nem válaszolt. kedd. a csomagok számára készült jelölőcédulát Bangkok felé. ami halványan emlékeztette valamire. a jegyet és az útlevelet pedig a pultra tette a napbarnított férfi elé. igaz? Harry nézte. ahogy a vonat ablaka mögött előbukkan a repülőtér formatervezett betonperonja. – Jó utat. – Amit most elmeséltél. Valamire. aki a repülőtársaság fehér formaingét viselte. Jonnak pedig ebben a pillanatban villant az eszébe. amikor még biztonságban érezte magát. – Ki kell szállnunk – mondta. amikor megérezte az édeskés szappanszagot. Martine. hogy honnan ismerős a szag. Egy másodperc a lakása ajtajában. rajtad kívül nem tudja senki. aki megerősítésképpen bólintott egyet.

Lassan elindult Jon Karlsen háta felé. hideg levegő és saját lépéseinek. 32-es kapu. Az érkezési csarnokba vezető lépcsőn lefelé érezte. koppenhágai járat. Még a biztonsági ellenőrzés előtt meg kell történnie. Amikor leért. hogy a férfi ijedtnek tűnt. még a biztonsági ellenőrzés előtt megszabadulni a revolvertől. hogy a parkolóház felé tart és egy másodpercig tétovázott. hogy rájött: felfedezték. mert az azonnal elárulja. egyértelmű ultimátumot kell adni neki. Egyenesen ránézett. ismételgette magának. Do vraga! Megfordult és a férfi után indult. és rövid. Hirtelen nem voltak már emberek körülötte. ahogy szokta. amikor az hirtelen kivágódott a sorból és szapora léptekkel az indulási csarnok másik vége felé sietett. átpillantott a válla fölött. A férfi nyakában ott volt a piros kendő. hogy Jon Karlsen felismerte. fejlövés. Jobb szerette a saját környezetében lelőni a célszemélyt. Épp csak egy kicsivel csúszott le arról. nehogy futni kezdjen. ő pedig akkor nemcsak hogy lekésheti a háromnegyed óra múlva induló koppenhágai gépet. Nagy levegőt vett. Még egy lépcsőn lefutott. Mert bár itt a tömegben könnyedén elvegyülhet utána. Egy dermesztő pillanatig azt gondolta.Jon a biztonsági ellenőrzés előtt álló sorhoz sietett. Jon folyamatosan azt mondogatta magának. majd rögtön lazított is a fogáson. a revolver csövét a bordái közé szorítani. hogy elönti az izzadság. Nem vett észre téged. Egy biztonsági kamera fekete szemébe . csak a nedves. valamint lélegzetének visszhangja. szűk folyosóban találta magát. mert a férfi már beállt a biztonsági ellenőrzés előtt kanyargó sorba. Rájött. de aztán a férfi pillantása továbbsiklott róla. Gyorsan és határozottan kell cselekednie. Az arcát nem ismerte fel. de nem is volt rá szükség. Most viszont már sietni kell. Miközben a belső zsebébe gyűrte a kártyát. ahol az égvilágon mindent átvilágítanak és egy revolver biztosan nem marad észrevétlen. az ellenkező irányba fordult és már kinn is volt a lépcső látóteréből. Ezután nyugodtan végigkísérni a nyüzsgő csarnokon. hogy nem szabad futnia. megszorította a fegyver markolatát a kabátja alatt. Mögé kell lépnie. ki a parkolóházba az egyik autó mögé. de a következő húsz évre a szabadságának is búcsút inthet. Az emberi arcok Ragnhild üres szemüregével és megfékezhetetlen sikolyával úsztak el mellette. Az viszont nyugtalanította. Egy enyhén lejtő. miközben kínosan ügyelt rá. Már csak két lépés választotta el Jon Karlsentől és a revolvert is majdnem előhúzta. holttest a kocsi alá. hogy a becsekkolópult előtt elintézze Jon Karlsent. A táskát a hóna alá szorította és rohanni kezdett. viszont azonnal elkezdenék ellenőrizni az utasok személyazonosságát.

Harry egy revolvert húzott elő a nadrágja derékpántjából és a tenyerébe fektetve méregetni kezdte: – Kiegyezhetünk abban. – Láttam. amilyen – legalábbis úgy képzelte – a mennyországban lehet. felrántotta az ajtaját és belépett. – Innentől egyedül intézem. Azután a zubogás abbamaradt. A mosdóhoz szaladt. hogy az ajtó fémes kattanással bezárul mögötte. Odabenn hirtelen olyan erős fehér fényesség fogadta. a másikon pedig szintén fehér fülkék álltak. A repülőtér biztonsági szolgálatának szűkös megfigyelőhelyiségében fullasztóan meleg volt. – Ott! – mutatott Martine az egyik képernyőre. úgyhogy nem elég az azonosítója. Ahhoz képest. Biztos vagyok benne. Hallotta. a helyiség értelmetlenül nagynak tűnt. gyors léptek zaja ütötte meg a fülét. majd csobogó hang ütötte meg a fülét. Jon hallotta. a levegő pedig száraz. – Ott – mondta a lány és közelebb lépett az egyik képernyőhöz. Az illető vizel. védtelen férfi. A vécé fedelén ült. így legalább nem kellett maga alá húzni a lábát. Néhány méterrel előrébb egy ajtó fölött világító táblát vett észre. hogy ő volt az. Ennek ellenére most csak a víz zubogását hallotta a fehér. Egy búvóhely. Az egyik falon fehér mosdókagylók sorakoztak. majd a monitorokkal borított fal felé fordult. hogy ez elég lesz a további intézkedésekig? Harry nem várta meg a választ. ami egy üres folyosó képét közvetítette. – Ez a parkolóházba vezető folyosón lévő kamera – mondta az egyik biztonsági őr. hogy valaki bejön a mosdóba. az ajtók viszont egészen a padlónál kezdődtek. egy engedélyre is szüksége lesz a… A férfi hirtelen elhallgatott. hogy az épület mennyire félreeső pontján volt. Férfimosdó. Kívül a látómezőn. – Várjon – mondta a biztonsági őr. könnycsepp formájú kagylókban a fülke túloldaláról. mintha attól remélné a választ. Harry és a két biztonsági őr előbb a lány.meredt. . A fülkék teteje nyitott volt. ahová bezárkózott. amikor megjelenik a haldoklók előtt. – Melyiken? – kérdezte Harry. ahogy elment a kamera előtt. Közeledő. Ott bezárkózhat és kihúzhatja a gép indulásáig. – Ez itt egy nemzetközi repülőtér. amin a figura mintha saját maga leképezése lett volna: egy egyenes tartásba dermedt. – Köszönöm – bólintott Harry.

aki remegve várta a halált. hogy egyes ragadozóknak olyan kifinomult a hallásuk. most csak a fa szilánkjai meredeztek. Mintha ünnepre készült volna. A hórihorgas. Az előtte álló férfi megnyitotta kabátja szárnyait. Ezúttal azonban nagyon is jól tudta. A második pedig az. Óvatosan kinyitotta a szemét. Jon úgy érezte. Például acélt. a tetőn keresztül megláthatja a hideg. hogy a fickó nem fél semmitől. hogy az egyik mosdókagylónál megnyitják a vizet. mert annyira senki nem hidegvérű. vajon mit követhetett el ez a fátyolos. hogy ez már egy lövés volt. csak a szemét hunyta be és visszafojtotta a lélegzetét. hogy a férfi nem lehet Stankic. az inge pedig olyan vakítóan fehér volt. hogy talán mégiscsak igaza volt Sofia apjának. És . a bolygó láthatatlan pályáját és logikáját. akit a zágrábi Hotel Internationalban bagóért fel lehet bérelni. Alatta szmokingot viselt. fémes anyagot tartana a kezében. hogy ha elég erősen koncentrál. Jon érezte az arcán a légnyomást és egy pillanatig azt hitte. A fülke ajtaján kopogtatás hallatszott. A szívverésétől eltekintve teljes volt a csönd. És ekkor felhangzott az elkerülhetetlen robbanás. Mélyet szippantott a vizelet és a szabadság illatából és az összekuporodott alakot nézte. mielőtt a fehér porcelánzenekar vízizenéje újból felhangzott. Három könnyű. De a szíve hevesen vert. Végül a fémes kattanás. hogy a vizelésre gondoljon közvetlenül egy gyilkosság elkövetése előtt. hogy az agyába áramoljon. Ahol azelőtt a zár volt. Jon tisztán hallotta egy cipzár fogainak a pattogását. Moccanatlanul ült. kék pillantású fiú. tiszta. Más körülmények között alighanem eltöprengett volna rajta. A fekete táskájába kapaszkodó.Jon első gondolata az volt. mintha a vére megtagadta volna. vécéfedélen gubbasztó Jon összeroskadt. az ajtó pedig ferdén lógott a sarokpánton. gondolta Jon. A nyaka köré piros kendőt kötött. Aztán az ajtó halkan megnyikordul. Alaposan. Elzárja a vizet. mintha az illető az ajtó túloldalán valami kemény. hogy képesek észlelni áldozataik ijedten verdeső szívének a hangját és ez alapján bukkannak a nyomukra. A férfi kezet mos. valahogy mégis erőteljes hangzású koppantás. Erősen szorította a szemét és arra gondolt. csillagos égboltot. Miután az öblítés zaja a láthatatlan karmesteri pálca intésére elnémult. és ennek az egésznek az értelmét. aki azt mesélte a kis megváltóról. Olvasta valahol. mint a háta mögött a fal. Lépések zaja. rémült fiút. hallotta.

Grigori apjának dalji karácsonyi vacsorája óta, most először fog egy kivégzés személyes elégtételül szolgálni a számára. És már nem félt többé. Anélkül, hogy leengedte volna a fegyvert, gyorsan az órájára pillantott. Harmincöt perc van még hátra a felszállásig. Látta odakinn a biztonsági kamerát, ami azt jelentette, hogy nagy valószínűséggel a parkolóházban is elhelyeztek néhányat. Idebenn kell elintéznie a dolgot. Kiparancsolni onnan, beküldeni a szomszéd fülkébe, lelőni, majd belülről bezárni az ajtót és kimászni. Jon Karlsent az éjszakai zárás előtt nem fogják megtalálni. – Get out! 63- mondta neki. Jon Karlsen úgy festett, mint aki transzba esett és nem mozdult. Felhúzta a kakast és célzott. Karlsen lassan kilépett a fülkéből. Megállt. Kinyitotta a száját. – Rendőrség. Tegye a fegyvert a földre! Harry két kézzel szorította a fegyvert és a piros sálas férfi hátára szegezte. Hallotta, ahogy az ajtó fémes kattanással bezárul mögötte. A férfi, ahelyett, hogy a földre tette volna a revolvert, továbbra is egyenesen Jon Karlsen fejére irányította és Harry számára határozottan ismerős angol kiejtéssel ezt mondta: – Hello, Harry. Szabad a röppályája? – Tökéletes – válaszolta Harry. – Egyenesen a tarkóján keresztül vezet. Azt mondtam, hogy tegye le a fegyvert! – Honnan tudnám, hogy tényleg van fegyvere, Harry? Hiszen nálam van a revolvere. – Az egyik kollégám pisztolya van nálam. – Harry nézte, ahogy az ujja a ravasz fölé görbül. – Jack Halvorsené. Akit a Gøteborggatán szúrt le. Harry látta, hogy az előtte álló férfi megdermed. – Jack Halvorsen – ismételte meg Stankic. – Honnan veszi, hogy én voltam? – A hányásból származó DNS-éből. A Halvorsen kabátján talált vérnyomokból. És a maga előtt álló tanú vallomásából. Stankic lassan bólintott. – Értem. Tehát megöltem a kollégáját. De ha így gondolja, akkor miért nem lőtt már le? – Mert ez a különbség kettőnk között – mondta Harry. – Én nem gyilkos vagyok, hanem rendőr. Vagyis ha most leteszi a fegyvert, csak a fél életét veszem el. Nagyjából húsz évet. Maga dönt, Stankic. – Harry karizmai lassan sajogni kezdtek.
63

Kifelé!

– Tell him!64 Jon összerezzenéséből Harry rájött, hogy Stankic hozzá intézte a felszólítást. –Tell him! Jon ádámcsutkája föl-le ugrált. Majd megrázta a fejét. – Jon? – szólalt meg Harry. – Én nem… – Le fogja magát lőni, Jon. Beszéljen! – Nem tudom, mit akarnak tőlem! Mit kell… – Idefigyeljen, Jon – mondta Harry anélkül, hogy levette volna a pillantását Stankicról. – Amit egy, a fejére irányított fegyver hatására mond, abból semmit nem használhatnak fel maga ellen egy tárgyaláson. Értette? Ebben a pillanatban az égvilágon semmi vesztenivalója nincs. A helyiség rideg, sima felületei természetellenesen hidegen és hangosan verték vissza a fémalkatrészek elmozdulásának és a megfeszülő rugóknak a hangját, amikor a szmokingos férfi felhúzta a kakast. – Állj! – emelte maga elé a kezét Jon. – Mindent elmondok. – Jon pillantása találkozott a rendőrével Stankic válla fölött. És látta, hogy a férfi már mindent tud. Ki tudja, mióta. A rendőrnek igaza volt: nincs vesztenivalója. Amit most elmond, nem tudják felhasználni ellene. És az volt a legfurcsább az egészben, hogy el akarta mondani. Tulajdonképpen semmi mást nem akart ennél jobban. – Kinn álltunk a kocsi mellett és Theát vártuk – mondta Jon. –A rendőrtiszt meghallgatott egy üzenetet a mobilja hangpostájáról. Hallottam, hogy Mads az. És amikor a rendőr azt mondta, hogy egy vallomás volt és felhívja magát, azonnal tudtam, hogy le akarnak leplezni. Nálam volt Robert zsebkése és ösztönösen reagáltam. Látta maga előtt, hogyan próbálta hátulról lefogni a rendőr karját, ám annak sikerült kiszabadítania az egyik kezét és a kés pengéje meg a torka közé dugta. Jon egyre csak szurkálta a férfi kezét, anélkül, hogy az ütőerét elérte volna. Tajtékozva lökte jobbra-balra a rendőrt, mint valami rongybabát, miközben szúrt és vágott. Végül a kés a mellkasába szaladt. Ekkor mintha egy sóhaj futott volna végig a férfi testén, és teljesen elernyedt a karjaiban. Azután felvette a rendőr telefonját a földről és zsebrevágta. Már csak a kegyemdöfést kellett megadnia neki. – De Stankic megzavarta, ugye? – kérdezte Harry. Jon éppen felemelte a kést, hogy átvágja az öntudatlan férfi torkát, amikor valaki idegen nyelven felordított. Felnézett és látta, hogy egy kék kabátos férfi rohan feléjük.
64

Mondja el neki!

– Pisztoly volt nála, úgyhogy menekülnöm kellett – folytatta Jon és érezte, ahogy a vallomástétel megtisztítja, megszabadítja a terhétől. És látta, hogy Harry bólint, látta, hogy a magas, szőke férfi megérti őt. És megbocsát neki. Ettől annyira elérzékenyült, hogy a hangja szinte elcsuklott, amikor folytatta: – Rám lőtt, amikor a házhoz futottam. Majdnem eltalált. Meg akart ölni, Harry. Ez egy őrült gyilkos. Le kell lőnie, Harry. El kell kapnunk. Maga és én… mi… Jon csak nézte, ahogy Harry lassan leengedi a fegyvert és visszadugja a nadrágja övébe. – Mi… mit csinál, Harry? A magas rendőr begombolta a kabátját. – Megkezdem a karácsonyi szabadságomat, Jon. Köszönöm a vallomását. – Harry? V...várjon… A tudat, hogy mi vár rá, néhány másodperc alatt csontszárazzá változtatta száját és torkát, így a szavakat alig tudta kikínlódni magából: – Eloszthatnánk a pénzt, Harry. Hallja? Elharmadoljuk! Senkinek sem kell megtudnia. Harry azonban már angolra váltott és Stankichoz fordult: – Azt hiszem, elég pénzt talál majd a táskában, hogy több Hotel International felépítésére is fussa belőle Vukovárban. És az anyja talán szívesen adományozna majd belőle egy keveset az apostolnak is a Szent István-katedrálisban. – Harry! – Jon rekedt sikoltása olyan volt, mint a halálhörgés. – Minden ember megérdemel egy új esélyt, Harry! A rendőr a kilincset markolva megállt az ajtóban. –Nézzen mélyen a szívébe, Harry! Biztos, hogy talál benne még megbocsátást! – Az a probléma… – Harry megdörgölte az állát. – Hogy az én szakmám profilja nem a megbocsátás. – Mi? – csodálkozott Jon. – Megváltás, Jon, megváltás. Én ezzel foglalkozom. Én is. Amikor Jon meghallotta a Harry mögött becsapódó ajtó fémes kattanását, majd látta, ahogy az ünneplőt viselő férfi felemeli a revolvert, úgy, hogy a fegyver szájában ásító fekete szemüreg egyenesen rámeredjen, a rettegés fizikai fájdalommá vált és már azt sem tudta, hogy kinek a sikoltását hallja: Ragnhildét, a sajátját vagy a többiek közül valakiét. De még mielőtt a lövedék átütötte volna a homlokát, Jon Karlsen egy utolsó felismerést tett, ami a kétség, a szégyen és az elkeseredett imák éveiből formálódott végső megvilágosodássá: hogy a sikoltásokat és az imákat soha senki nem hallotta meg.

ÖTÖDIK RÉSZ
EPILÓGUS Harmincötödik fejezet
Bűn
Harry az Egertorgetre tartott a metróból fölfelé. Egy nap volt még hátra szentestéig, az emberek az utolsó ajándékok után szaladgáltak. Ennek ellenére a karácsony békéje lassan rátelepedett a városra. Lehetett látni az arcokon elterülő elégedett mosolyokon, hiszen legtöbben már végeztek a karácsonyi előkészületekkel. Persze az is lehet, hogy csak a fáradt beletörődés mosolyai voltak ezek. Egy vastag tolldzsekit viselő férfi imbolygott el mellette, mint valami asztronauta, miközben tulipiros, vigyorgó arccal fagyos felhőcskéket lehelt ki. Harry pillantását azonban egy kétségbeesett tekintet vonta magára. Az órás üzlete melletti falnál egy sápadt nő toporgott, lyukas könyökű, vékony, fekete bőrkabátban. A pult mögött álló fiatalember arca felragyogott, amikor Harry belépett az üzletbe. Gyorsan végzett az előző vevővel, majd eltűnt a hátsó helyiségben. Miután visszatért, büszke arccal tette a pultra a nagyapa óráját. – Működik – állapította meg Harry elismerően. – Mindent meg lehet javítani – mondta a fiatalember. – Csak arra ügyeljen, nehogy túlhúzza, mert az nagyon koptatja a mechanikát. Próbálja ki, megmutatom, mire figyeljen. Ahogy a kis csavart tekerte, Harry érezte a fém súrlódását és a rugó ellenállását. És azt is észrevette, hogy a fiatalember pillantása hirtelen megmerevedik. – Elnézést – szólalt meg végül –, de muszáj megkérdeznem: honnan szerezte ezt az órát? – Még a nagyapámtól kaptam – válaszolta Harry, némileg elcsodálkozva az órás hangjából kicsengő áhítaton. – Nem ezt. Azt – mutatott a férfi Harry csuklójára. – Ezt az előző főnökömtől kaptam búcsúajándékként.

– Azt kell mondanom… – A fiatal órás Harry bal csuklója fölé hajolt és behatóan tanulmányozta a karórát – .. .kétségtelenül eredeti. Igazán nagyvonalú ajándék volt. – Tényleg? Csak nem valami különlegesség? Az órás hitetlenkedve meredt Harryra: – Nem is tudja? Harry csak a fejét rázta. – Ez egy Lange 1 Tourbillon az A. Lange & Söhne-től A hátlapján talál egy sorozatszámot, amiből kiderül, hány példányt készítettek belőle összesen. Ha az emlékezetem nem csal, százötvenet. A maga csuklóján a valaha előállított legtökéletesebb óraszerkezetek egyike van. Személy szerint nem vagyok benne biztos, hogy ha egy ilyen óra lenne a birtokomban, merném-e egyáltalán hordani. A jelenlegi piaci ára alapján sokkal biztosabb helyen lenne egy széfben. – Széfben? – meredt Harry a névtelen márkájúnak látszó órára, amit néhány nappal ezelőtt dobott ki a hálószoba ablakából. – Nem tűnik különösebben exkluzívnak. – Pont ez a lényeg. Teljesen egyszerű fekete bőrszíjjal és szürke számlappal dobták piacra őket, sehol egy gyémánt vagy egy gramm arany. Igaz, ami közönséges acélnak tűnik rajta, az valójában platina. A valódi értéke abban rejlik, hogy ezen óra megalkotásával a mérnöki szakma már magasan átlépte a művészet határait. – Aha. És mégis mennyit ér egy ilyen óra? – Nem tudom. De otthon van néhány aukciós katalógusom, amelyek kifejezetten ritkaságokkal foglalkoznak. Holnapra behozhatom őket. – Elég, ha valami kerek számot mond, hogy legalább a nagyságrenddel tisztában legyek. – Kerek számot? – Legalább valami megközelítőt. A fiatalember előre biggyesztette az alsó ajkát és lassan ingatta a fejét. Harry várt. – Személy szerint négyszázezer alatt nem engedném ki a kezemből. – Négyszázezer korona?! – robbant ki Harryból. – Nem, nem – mondta a fiatalember. – Négyszázezer dollár. Amikor Harry ismét az utcán állt, már semmit nem érzékelt a hidegből. És a tompa álmosságból sem, ami a tizenkét órányi alvás után még mindig ott bujkált a testében. A beesett szemű, vékony bőrkabátos, tompa pillantású nő kérdése is csak nehezen jutott el az agyáig. Azt tudakolta tőle, vajon ő-e az a rendőr, akivel néhány nappal ezelőtt beszélt és hogy tud-e valamit a fiáról, akit már négy napja az égvilágon senki nem látott.

– Hol láttátok utoljára? – kérdezett vissza Harry automatikusan. – Na mégis, mit gondolsz? – mondta a nő. – Természetesen a Platán. – Hogy hívják a fiadat? – Kristoffer. Kristoffer Jørgensen. Hé, hallasz engem egyáltalán? – Mi? – Úgy nézel ki, mintha be lennél tépve, ember. – Sajnálom. Fogj egy fotót a fiúról, menj be vele a rendőr-főkapitányságra és jelentsd be a földszinten. – Képet? – A nő csikorogva felnevetett. – Az utolsó képem hétéves korából származik. Az jó lesz? – Nincs valami frissebb? – Miért, szerinted mégis ki csinált volna róla frissebbet? Martinet a Fyrlysetben találta. A kávézó zárva volt, de a Heimen recepciósa beengedte a hátsó bejáraton. A lány a ruharaktárban lévő mosókonyhában állt, háttal az ajtónak és éppen a frissen mosott ruhákat szedte ki a gépből. Halkan megköszörülte a torkát, nehogy megijessze. Miközben a lány oldalra fordította a fejét, Harry a lapockájának és nyakizmainak finom mozgását nézte, és azon tűnődött, honnan tehetett szert erre a lágyságra. Talán már kezdetektől fogva megvolt benne. A lány kiegyenesedett, oldalra hajtotta a fejét, kisimított egy hajtincset az arcából és elmosolyodott. – Szia, Harry. Martine csak egy lépésnyire állt tőle, karja leeresztve a teste mellett. Harry hosszasan nézte. Azt a halovány, télies árnyalatú, ám mégis különös ragyogású bőrét. Érzékenyen kiszélesedő orrcimpáit és a lefelé csorduló pupillájú, különös szemeket, amelyekben mintha kétszeri részleges holdfogyatkozást látna. És az ajkát, amit az imént önkéntelenül beharapott és megnedvesített, és most olyan puhán és nedvesen csillogott, mintha már meg is csókolta volna saját magát. Az egyik szárító hangosan felzúgott. Egyedül voltak. A lány nagy levegőt vett és egy parányit hátrafelé hajtotta a fejét. Csak egy lépésnyire volt tőle. – Szia – mondta Harry. De nem mozdult. A lány pislogott, azután gyorsan és kissé zavartan elmosolyodott. Visszafordult a vasalódeszkához és hajtogatni kezdte a ruhákat. – Nemsokára végzek. Megvársz? – Még meg kell írnom néhány jelentést, mielőtt kitör a karácsonyi szünet.

– Holnap karácsonyi vacsorát rendezünk – mondta a lány félig hátrafordulva. – Lenne kedved eljönni segíteni? Harry megrázta a fejét. – Egyéb terveid vannak? A lány mellett a vasalódeszkán egy nyitott Aftenposten hevert. A lap egy teljes oldalt szentelt az Üdvhadsereg katonájának, akit tegnap este holtan találtak a repülőtér mosdójában. Az újság Gunnar Hagen bűnügyi főfelügyelő szavaira hivatkozott, aki szerint mind a tettes, mind az indíték ismeretlen, a gyilkosság azonban összefüggésbe hozható a múlt heti egertorgeti eseményekkel. Mivel az áldozatok testvérek voltak és a rendőrség gyanúja e pillanatban egy ezidáig azonosítatlan, horvát állampolgárra terelődött, a napilapok azonnal heves spekulációba kezdtek, miszerint az ügy hátterében családi viszály húzódhatott meg. A VG értesülései szerint a Karlsen család korábban gyakran nyaralt Horvátországban, így a horvátok körében régi hagyományokra visszatekintő vérbosszú intézménye kézenfekvő magyarázat lehet a történtekre. A Dagbladet óva intett az előítélettől, hogy az olvasók egy kalap alá vegyék a horvátokat a bűnöző elemek kemény magját lépező szerbekkel és koszovói albánokkal. – Rakel és Oleg meghívott – mondta. – Épp most vittem fel Olegnek egy ajándékot és megkérdezték, hogy velük tartok-e. – Megkérdezték? – Rakel kérdezte meg. Martine folytatta a hajtogatást, majd bólintott, mintha előbb át kellett volna gondolnia, amit Harry az imént mondott. – Akkor ez azt jelenti, hogy… – Nem – mondta Harry. – Nem azt jelenti. – Ezek szerint még mindig együtt van azzal a másikkal? Az orvossal? – Amennyire tudom, igen. – Nem kérdezted meg? – Harry hallotta a lány hangjába lopakodó fájdalmat. – Nem tartozik rám. Bizonyára a szüleivel tölti a szentestét. Ez minden. Te itt leszel? A lány némán bólintott és csak hajtogatott. – Azért jöttem, hogy elbúcsúzzak – mondta Harry. Martine bólintott, de nem fordult meg. – Minden jót, Martine! A lány abbahagyta a hajtogatást. Harry látta, hogy a vállai finoman megremegnek.

– Egy ideig nagyon szép lenne. A temetőt szürke. Ha csupán egy időre is. Tudom. . amit tudott. – Már most is nagyon fáj. hogy egy ilyen fiatal lánynak fogalma sem lehet róla. Tényleg olyan nagy kérés ez? – Nem – mosolyodott el Harry féloldalasan. amikor már valóban fájni kezd. – Tudom. Ha Harry nem tudta volna Martine Eckhoffról mindazt. Harry. – Nagylány már – mondta. hogy visszabiccentett Harrynak. Mégis jobb most elválni. Halvorsent karácsony után. azt gondolta volna. de végül beérte annyival. mint szerelem nélkül élni. hogy… ennek így kell történnie. de idővel megfogod érteni. De én akkor is ezt akarom. amit az édesanyja mondott egy alkalommal a kórházban. Esett. Harry volt az egyik koporsóvivő. Hogy csupán egy dolog van. – Mindenki eljött – mondta a lány. Az ablak legördült. mi a fájdalom. hogy ennyire vigyázzanak rá. hogy még mindig szüksége van arra. – Most elmegyek. – Az első könnycsepp végiggurult a lány arcán. – Úgyhogy nem vagyok róla meggyőződve. Harry. huszonhetedikén temették el. súlyos hótakaró borította. Az épület előtt odalépett a járda mellett parkoló autóhoz és megkocogtatta az üveget.– Idővel megérted majd – mondta neki Harry. – Lehet. Előtte Jack öccse lépkedett. Martine. mint addig várni. Már a tagjaiban érezte. Valamint boldog karácsonyt és minden jót akartam kívánni. Rikard mintha mondani akart volna valamit. hogy most hihetetlennek tűnik. Elindult. A lány megfordult. az olvadt hólé patakokban folyt végig az utcákon. A temetés után a Valkyrieben gyűltek össze. Harry a járásáról ismerte fel a fiút. ha az ember fájdalom nélkül él. amit mindenki csak a Valka néven emlegetett. hogy megkezdődött az enyhülés. szólok. csak gondoltam. mégpedig az. – Jöjjön velem egy kicsit – húzta félre Harryt Beate a többiektől az egyik sarokasztalhoz. Harry az Eika felé indult. egy népszerű bárban. A szeme könnyben úszott. hogy továbbra sem fog felhagyni vele. ami üresebb. Helyette arra gondolt.

aki Zágrábban járt. nincs szemem? Az ügyet már lepasszolták valami féleszűnek meg egy inkompetens KRIPOS-tisztnek. Hogy Bjarne Møller nincs ott. Mert ez az ügy soha nem lesz felderítve. hogy senki ne tudja meg? – El akartam mesélni magának – válaszolta Harry. Nem Robert rendelte meg a gyilkosságot Zágrábban. – Csak egy kicsit várni akartam vele. aki Zágrábban megkereste őt. amit valójában gondolt. hogy Jon először norvégul mondott valamit. Beate arca sápadt volt és szinte eltorzult a fájdalomtól. pedig a lány amúgy nem volt absztinens. Az asszony ezt követően felhívott és megerősítette. angolra váltott és azt kérdezte: „Is that you?”65. – Jon? – meredt rá hitetlenkedve Beate. – Harry. de miután nem válaszolt neki. – De miért. hogy kimondta volna. ezen a napon bármiféle érzéstelenítést megengedett volna magának. – Az ügy még nincs lezárva. Megadtam Stankic anyjának Jon mobiltelefonszámát. Harry beszámolt neki a pénzérméről és Espen Kaspersenről. vajon miért nem iszik valamit. akik csak ide-oda tologatják a papírokat és az üres fejüket vakargatják! Harry megvonta a vállát. Az asszony azon az estén hívta fel. Még csak nem is hallottak róla. A poharában csak ásványvíz volt. Azt mondta. Nyilván azt hitte. ugye. Harry? Maga tudja. Azt mondta. Jon meglehetősen egyedi akcentussal beszél angolul. Beate. – Van pár dolog. – De biztos akartam lenni benne – mondta. azt hiszi. hogy annak a férfinak a hangja volt. aki azonosítani tudja Jont azzal a személlyel. ha megtehette volna. – Teljesen biztos volt benne? Harry bólintott. Harry? Miért olyan fontos. – Úgyhogy kötöttem egy csereüzletet az egyetlen emberrel. amikor Jon megerőszakolta Sofiát. Harry. Anélkül. Harry a kávéjába kortyolt. hogy a kis megváltó hívta. – És mi volt a maga része a cseréből? 65 Maga az? . Harry a lányt nézte. csak nem akarja elárulni senkinek. – De maga megoldotta. hogy „quite sure”. mi történt. Ó.Harry bólintott. Harry azon tűnődött. – Egészen pontosan azt válaszolta. Jon volt az. amit tudnom kell.

hogy a tettes megmenekült? – Nos. amiben az áll. A lány olyan erővel csapta le a poharat az asztalra. De azt akarom.– Hogy gondoskodom róla. hogy tisztában volt Jon bűnösségével. – Én sem tudom az összes okot. hogy a környékről néhányan rájuk pillantottak. – Az agy különös szerkezet. de nem látott odabenn senkit. Beate elképedve meredt rá. Hogy megölje Jon Karlsent. – Igen – nézett rá konok arccal a lány. Beate nagyot kortyolt az ásványvízből. miért tettem azt. – Láttam a jelentését. – De ha azt hitte. van egy zsebkésünk. megértette? A lány remegve vette a levegőt. hogy az volt a szándékom. De tudja. Harry? Vagy csak azért mondja. akkor ki kell. Harry. Maga pedig átkozottul nem az én személyes megváltóm. – Szerintem azért nem akarta elmondani senkinek. hogy megállítsa. hogy az embereink nem végzik ki a fiát. hogy emiatt köszönetet mondok magának. még véletlenül sem a maga lelki békéjéért tettem. mit gondolok? Szerintem igenis találkozott Stankiccsal. Harry nem válaszolt. amit tettem – mondta Harry. – És most következik. mintha ezt az információt mindenképpen le kellene öblítenie. Beate a poharába meredt. hogy meg fog nyugodni a lelke. hogy ábrándítsam. Ha fű alatt megkéri az Igazságügyi Orvostani Intézetet. hogy bárki is megállítsa Stankicot. – Mi rendőrök vagyunk. mert nem akarta. biztos vagyok benne. hogy jobban érezzem magam? És mert azt hiszi. amit Robert lakásában találtak az ágy alatt azután. – Végzett? – kérdezte Harry. hogy magának van igaza. – Beate hangja remegett a dühtől. – Megígérte? – Megesküdtem rá – bólintott Harry. hogy a kés pengéjét borító vérnyomokat vessék össze Halvorsen DNS-ével. hogy Jon megerőszakolta Sofiát. amit el akartam mondani magának. de nem tett semmit. Jon Karlsen volt. Betartatjuk a törvényeket. – Harry felhajtotta a maradék kávéját. amíg az nem teljesíti a rábízott feladatot. Lehet. Harry tartotta a száját és várt. Azután könnyek szöktek a szemébe és keserűséggel a hangjában suttogta: – Ez igaz. Lehet. hogy nem lennék képes együtt élni a tudattal. majd a kézfejével megtörölte a szemét. hogy tudja. . hogy járt a férfimosdóban. Halvorsent nem Stankic ölte meg. Beate. – Hanem a sajátomért. de nem ítélkezünk.

miután úgy tűnt. hazahajtott. pontosan ugyanaz. Harry visszagondolt az elmúlt időszakra és azon morfondírozott. Oleg a harmadik alkalom után hazafelé úton megkérdezte tőle. Pontosabban a megoldás hiányával. úgy tűnt. – És nem volt igazam? – De igen – válaszolta Harry. Alkohol helyett Harry ezúttal tablettára tippelt. hogy nem ugorhatnának-e lassan neki a kapuk közötti síelésnek is. A régieket. hogy mi lenne. A szeme tiszta volt. még az élete során megtudja-e. Nem pedig a magadéról. A Fløien tetején ácsorogva pedig az az érzése támadt. Møller még sápadtabbnak és vékonyabbnak tűnt. mostanában itt szoktál üldögélni – mondta Harry. Január második hetében Beate közölte vele. Meg hogy mihez kezdjen a hátralévő életével. hogy a tél új erőre kap. a hó teljesen eltűnt. Kimentek az épületből és megálltak a kilátó korlátjánál. ami elnyelte őket. mire gondolsz. – Vártam – bólintott Bjarne Møller és kiürítette a poharát. és lemezeket hallgatott. Harry látta.Szilveszterig az eső megtisztította az utcákat. nyoma sem volt a hónak. – Én az összes ügyre értettem. a klíringházba. . – Egyébként nem is mesélted. hogy Gunnar Hagen elégedett volt-e az ügy megoldásával. mint a múltkori. amikor azt mondtad. A hét heggyel körülvett városban mintha még mindig ősz lett volna. Hogy Halvorsennel közös gyermekük nyáron jön a világra. hogy kövessem a pénzt – mondta Harry. – A szél az arcukba csapott. hogy állapotos. Oleg szlalomsílécet kapott karácsonyra. – Azt mondták. majd a kanapén fekve a plafont bámulta. Harry. és amikor az új év a jó néhány mínusszal és a pihekönnyű újhóval beköszöntött. De azt hittem. És hogy az ember valaha. – Nem sietted el. hogy tényleg azt tette-e. hogy az emberiség Oslóban élő töredéke átmenetileg felhagyott egymás gyilkolásával. Januárban egyébként bőven volt ideje a gondolkodásra. hogy az én ügyemről beszélsz. a keze pedig remegett. de az arca felpuffadt. ami helyes. Bjarne Moherre a Fløien étterem egyik asztalánál bukkant rá. Így aztán azon kezdett töprengeni. mint a legutóbb. – Nem egészen értettem. ha Skarrét átköltöztetné magához a 605-ös szobába. úgyhogy kitette Oleget a feljárón. – Igazad volt. hogy az a felhő. hogy Lund-Helgesen kocsija a garázs előtt parkol. mennyire vak is tud lenni az ember. Harry pedig felment vele a Wyllerløypára és nekikezdtek az ekézés gyakorlásának. A bergeni repülőjegyet csak február végén rendelte meg.

hogy házat építhessenek maguknak. Sofia Miholjec és a családja visszatér Vukovárba. – Így fizettetek egymásnak? – kérdezte Harry. ami talán megmenthette volna a családi vagyont. Egy darabig hallgattak. Emlékszel. ami aukcióra került. – Ráadásul órát szívesen ajándékoz az ember. A legutóbbi Lange 1 Tourbillon. Nem olyan hivalkodó. aki eléggé érti a dolgát. az élet megy tovább. mint egy drága kocsi. erről van szó? – Azt hiszem. Segítséget kaptak ugyanis egy hirtelen előbukkant helyi jótevőtől. – Harry felhajtotta a kabátja gallérját és a szóbeszéd szerint alattuk elterülő város felé hunyorgott. – Szép órák ezek a Rolexek. mint a készpénz. – Mi van azzal az orvossal? – Nem szoktam kérdezősködni. valamint elbukott egy szerződést. amit tőled kaptam. – A világ legdrágább óráinak tourbillon szerkezetük van. Valójában egy Lange 1 Tourbillon. amiből összesen százötven darab van a világon. aki azt a fajta életet éli. Albert Gilstrup elvesztette az egyetlen fiát és a menyét. – Sokkal időtállóbb az értéke és kevésbé leleplező. ha olyan ember lennék. – És őszintén szólva. – Végre megkaptam rá a magyarázatot – mondta Harry. . – A Rolex jelzést csak egy órás tette rá. Ugyanabból a szériából származik. annak idején meséltem neked arról a rémálmomról a Rolex órával. – Vissza akar kapni téged. mint ez a pasas. Rakel inkább azt szeretné. – David Eckhoff és az Üdvhadsereg megspórolt magának egy kínos botrányt. – És mi van veled? Szoktad látni Rakelt? – Néha. mint az az óra. Vagyis. ami egyre csak ketyegett és ketyegett Waaler levágott karján? Møller bólintott. könnyebben csempészhető. – Elvittem Tom Waaler óráját egy fiatal óráshoz. hogy ezeknek az óráknak sokkal intenzívebb a hangja. Møller halvány mosollyal az ajkán bólintott. mint egy drága műalkotás. és még csak tisztára sem kell mosni. hogy elrejtse. ami erősen megtépázta volna a renoméjukat és ezzel együtt a munkájukat. – Hárommilliós órákkal? Møller begombolta a kabátját és felhajtotta a gallérját. milyen óráról is van szó valójában. szűk hárommillió koronáért talált gazdára. Van elég bajuk enélkül is. És a különleges mechanika tehet róla. Martine Eckhoff egy Rikard Nilsen nevű fiúval találkozgat.Harry megvonta a vállát. néha magam is ezt szeretném.

A közvetítőt pedig titoktartásra kötelezték. hogy mi is ugyanolyan alaposan fel legyünk fegyverezve. Kezdetben csak apróságok. de akik felemelték a hangjukat ellene. a törvényhozás és a jogalkotás rendszere nincs felkészülve a nemzetközi szervezett bűnözésre. A csoport nem csak rendőrökből állt. – Mi történt? – Ez egy hosszú történet. hogy nem tudtad. ami észrevétlenül bekebelez. mert a jogrendszerünk egy nagylyukú háló. Møller megrázta a fejét és a ködbe meredt. Fogalmam sem volt róla. amit a bűnözők. gyorsan megtapasztalták. hogy ugyanazt a játékot játssza. kik azok az „ők”. Végül is. mint az ellenfeleink. ahol nem lehet szellőztetni. – Vannak akik szerint azért szaladgál annyi bűnöző szabadon. Csak miután Ellen . az. politikusok és közigazgatásban dolgozók is. hogy ő a fegyvercsempészés feje.– Így van. Ugyanis néhány főből álló sejtekbe voltunk szervezve. hogy a kicsiket felfogja. A háló ugyanis inkább annyira vékony és finomszemű. hogy a társadalmi struktúránk. Így amíg a törvényhozás felzárkózott. hogy akik nem fogadják el az ajándékokat. akinek Herceg a fedőneve. a nagy halak azonban átszakítják. titokban kellett tevékenykednünk. előbb-utóbb rothadásnak indul valami. De ez valójában csak a rothadás következő fázisa volt: megvesztegetés. ami a határok megnyitása után elözönlötte az országot. És egyértelműen jelezték. ha ezeket a fegyvereket eladjuk. voltak közöttünk jogászok. Ez azonban egy teljesen téves kép. már túl sok minden van a kezükben ellened. – De egy zárt és titkos helyen. És akkor már nincs visszaút. És utána megjelentek az ajándékok. Møller egy pár fekete kesztyűt vett elő. hogy nyakig ülsz a szarban. azokat úgy tekintik. amelyik megállítja a cápákat. amivel a jogrendszerünk a saját erejéből nem boldogult. vagy hogy egyáltalán létezik bárki. Harry. mintha nem akarnának együttműködni. ahogy fogalmaztak. akik tenni akartak valamit. Maroknyian voltunk. akkor lesz miből finanszírozni a munkánkat. A mi esetünkben egy olyan baktériumflóra bukkant fel. A rendőrségnek nem volt meg a hatásköre. míg csak arra nem eszmélsz. akik egy közvetítőn keresztül tudtak kapcsolatba kerülni a többiekkel. És mint sok tragédia. Mi a háló mögötti háló akartunk lenni. hogy a baktériumflóra átvette a hatalmat. hogy csempésszünk fegyvereket az országba. ami arra ösztökélt bennünket. ez is a legjobb szándékokkal indult. Az volt a legrosszabb az egészben. Ami nyilvánvalóan elég furcsa paradoxon volt. Hogy további erőbedobásra ösztönözzék az embereket. Ki akartak igazítani bizonyos dolgokat. akik felismerték. hogy Tom Waaler is közénk tartozik.

A becsületesség a restek és a víziók híján lévők erénye. Érezte. – És mi van. ahogy lassan gombóc nő a torkába. Felhőpamacsok és hópelyhek kavarogtak feléjük. Akkor értettem meg. Harry. Harry felsóhajtott: – És azért adtad nekem azt az órát. ahol most te? Møller megvonta a vállát. Végül pedig arra az óriási fejszámolási feladatra gondolt. főnök? Mi van. Nagyon egyszerű alternatívák elé. hogy az ember olyan helyen is találhatja magát. amit Møller a legutóbbi találkozásukkor mondott neki. és mire visszanyertem a látásomat. mint Ellen Gjelten. Én nem tudlak letartóztatni. hogy Norvégia egyik legnagyobb városának a központjától mindössze hatpercnyire az ember hirtelen olyan terepen találja magát. Amikor végre sikerült megszólalnia. a hangja távoli volt és elkínzott: – Sajnálom. Senki más nem jöhet számításba. Törvényszegők és engedetlenség nélkül még mindig feudális viszonyok között élnénk. – Valójában csak véletlenek és apró különbségek választják el egymástól a hősöket és a bűnözőket. Aztán arra. amit az oslói repülőtéren véghezvitt. Egyedül attól tartok. hogy a dolognak pont kerüljön a végére? – Csak te lehetsz az. amitől úgy tűnt. Ez bármikor megtörténhet. És hogy bűnrészes vagyok abban… – Møller nagy levegőt vett: – … hogy olyan rendőröket gyilkolnak meg. De én nem félek. Arra gondolt. főnök. – Ezért hagytad el őket? Bjarne Møller bólintott. hogy ártani fognak a családomnak. Hogy korrupt vagyok. mintha a hegy imbolyogna. ahol pillanatok alatt eltévedhet és az is lehet. Hogy az egész már rég arra megy ki. Választás elé állítottak. ha azt mondom. Harry nekifeszült a szélnek és szavakat keresgélt. amiről azt gondolja. már félig eladtam a lelkem. Harry. Ez sosem volt másképp.Gjelten és te majdnem lelepleztétek. ha én sem vagyok más. aki ellen ő maga harcolt. mint te. Harry bólintott. hogy ott fészkel az igazságosság. Megpróbáltam kikerülni belőle. ennyire egyszerű az egész. hogy meggazdagodjunk. . hogy én is ott állok. Vesztettem. amikor ugyanitt álltak a hegy tetején. arra a sok kisebb-nagyobb döntésre. de vak lettem. azután hirtelen teljesen elveszíti az irányérzékét és azzá válik. Hogy mennyire furcsa belegondolni abba. Hittem valamiben. hogy már rég szem elől tévesztettük az eredeti célunkat. hogy nem ússza meg élve. – Egy nap aztán nem bírtam tovább.

A többit innentől egyedül intézem. mégiscsak kell. És hogy megértsd. amire a főnöke. Nincs tovább. És hogy esetleg tanulj belőle. bár jól tudta.– Semmi baj. De arra gondolt. de hiába próbálta azt tenni. hogy legyen valaki. aki utána kiáltja a nevét. Bjarne Møller már eltűnt. – Csak azt akartam. Addig tartotta nyitva a szemét. Mire megfordult. szinte vigasztaló. amíg elöntötték a könnyek. A ködbe kiáltotta a nevét. a barátja kérte: hogy mindent lásson. hogy Mohernek igaza van: nincs tovább. Harry. – Møller hangja nyugodt volt. . hogy mindent láss. Harry az átláthatatlan ködbe fúrta pillantását.

Gunnar Hágen Ståle Aune – Sztóle Eöne Tore Bjørgen – Ture Björgen .A gyakrabban előforduló idegen nevek kiejtése Jo Nesbø – Ju Neszbő Harry Hole – Hari Hule Østgård.Ösztgord Jon Karlsen – Jun Karlszen Mads és Ragnhild Gilstrup – Madsz és Ragnhild Gilsztrup Bjarne Møller – Bjarne Möller Beate Lønn – Beate Lønn Gunnar Hagen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful