Nagy szamárfül

Szöveg © Romhányi József jogutóda Válogatta és szerkesztette: Rigó Béla Illusztráció: Nagy Péter Kiadja a Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, 2006 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő u. 1. Tel.: 72/777-000 Fax: 72/777-111 E-mail: info@alexandra.hu www.alexandra.hu A kiadásért felel a kft. igazgatója A kötetet Nagy Péter tervezte ISBN 963 368 984 8

ROMHÁNYI JÓZSEF

Nagy szamárfül

ALEANDRA .

. és madár hajléka.. Káka tövén.Romhányi József: Nagy szamárfül 5 KÁKA TÖVÉN. A víz szinte kásás. cuppan a láp. – tolla töltő – Ül magában s költ a költő. Elsüllyedsz bokáig. míg a gáz és a láz a tested rázza. .. mit habok locsolnak. béka. a sok kígyó.. Benne zöldell nád. Evezhetnél bármily daccal. aztán meg tokáig. Itt sohasem úszik sovány csolnak. s leigázza. s ott sínylődsz sokáig. sás. Ha lép a láb. Körös-körül rút ingovány. nem bírnál e sűrű zaccal.

ha vernek! Jöttek is mind verekedni. A vad középcsatár átgázol a bekken.Romhányi József: Nagy szamárfül 6 IFJONCI VERSEK FOCIMECCS Huszonkét esztelen. ordítva paskolja a szomszédja hátát: vegye le a kalapját. S mert a szegény feje tizenegyest kirótt. egymás hátán-hegyén nyüzsög lenn a pályán. Ezalatt a meccsen néhány sípcsont reccsen. Fontosabb a játék most. szerteszét vér freccsen. ha elég laposnak lát a bíró minden egyest. fiúk segíteni. megítél egy tizenegyest. Mások mája táján taposnak. félmeztelen egyén. azt a kerek tököt! S feje felé bökött. ki oda nem lát át. azután a labdát megcélozza jól: goóóóóóól Egy alacsony néző. hogy csak meg se nyekken. mert szétverem alapját. a fele közönség átkozza a bírót! De senki sem csendes a nagy embertömbből. és. De a két okozót . mert a másik fele harsány éljent bömböl. Erre az: Ó! Te gaz! Engem sértegetni mersz-e? – Persze – Mind a ketten szólnak egy-két havernek: – Gyertek. Buzgón verekedtek. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost. bíz’ nem voltak restek! S időnként a gyepre elnyűtt testek estek. Úgy esik az össze. úgyis kezdtek berekedni.

S merre egy rést leltek. erre a sötétre. a derék rendőrség verte szét kardlappal. majd vágta. ez hatalmas vagyon! Üssenek agyon! . most érnek a kanyarba nyargalva??? De nézni ezt nem élvezet. s én csak nézem. Le a kalappal! LÓVERSENY De sok deli mén a pálya peremén. Helyén van már mind itt! S az indító indít. Odanézek. A többit azután alig egy-két nappal. s bennem háborog az ebéd legelöl látni a legsilányabb gebét. gyorsan elszeleltek. nézem elmerengőn: így tehát elúszott mind a negyven pengőm! Negyven kerek pengő. s kezemben a „Turf”-ot fordítom ordítva. Most galopp. itt e helyre pejre. mert oldalba vágta lovát a lovasa vasa a hasán. Nem látszik. egy ember ordít nyersen: csalás ez a verseny! Verseny ez a csalás: ordítom fordítva. hogy melyik vezet. Csupa finom formás! Egyre fogam fenem én! Húszat tettem tétre.Romhányi József: Nagy szamárfül 7 rejti már a bozót. Másik húszat helyre.

se zsebkendő. elérte a lé a hátat. mint egy gyermek feltapsikolt. tojást kap ki a kosárbul s a kopasz úr feje sárgul. Nem nézi a bűnös ki volt. másik fele meg elnyőve. hol már a szomszéd ül. Felbődül a szomszéd: – Most meg engem nyom szét! – Vad haraggal és erővel fejbe vágja esernyővel. És mint minden ilyen helyre. legyek szálltak rá a fejre. ki egy kosár tojást fog át. Talpra állott. – De kérem! Ön lábamon ácsorog s kalapjáról rácsorog az eső a vállamra s a sálamra! Vegyen egy új sálat! – Állat! – Mondja a másik úr. S mer’ a haj nem vetett gátat. – Na ettől szétmállasz! – De nem mállott.Romhányi József: Nagy szamárfül 8 VILLAMOSON Utazunk egy zsúfolt villamosnak csúfolt szekéren. . – meghökkentő. Az csak éppen egyet sikolt. Durr! Pofon volt a válasz. Vigaszt nyer az asszony. ráfér: nem volt kár azért a zápért. az igazság nyert befolyást: egy zápfogért egy záptojást. Kiveri az asszony fogát. – se rongydarab. S az illetőt hasba rúgta: – A pofonért itt a nyugta! – Az meginog és megszédül s leül. De csaló a tojásüzlet! A kocsiban szörnyű bűz lett. Kezében a fél ernyője. A kopasznál.

De elsőnek. Mi közöm volt az egészhez? ÁLLATKERTI LÁTOGATÁS Ameddig a szem csak ellát. Az ebédnek jövetelit . Ehelyütt látni a vén keselyűt! S aki káromkodni hallja a rút papagájt. állat lakja a sok cellát. Órák múltán tértem észhez. ni! Milyen jól tud hintázni. Na! Most lefekszel! Ám egy végső. elfoglaltam ájultan a peront. megnéztem a pufók fókát. Szomszédja a jegesmedve. És még a kis medvebocsok szőrméjén sincs soha mocsok. stoplámpaként virít az ülőgumója Meguntam a majommókát. Nincs is közöttük lázadó! Nem serkenti tettre szűk.Romhányi József: Nagy szamárfül 9 Már érezték némelyek. ha egy házba beront. s nincs házadó. fehér bundával van fedve. mint katona. Egy másik társa meg a hintáját tolja. Lábam alatt a föld remeg: oroszlánok üvöltenek. a lelke üdvéért érezhet is vad aggályt! Az énekes madarak meg figyelik a kanárit Ő az énektanár itt. – a sors bosszul. De a kardal nem tetszett. Távolabb a madarak rikácsolva hadarnak. Megszédült. hős reflexszel behúzta a féket. hogy tornáznak a majmok. otthagytam a ketrecet. A fejemmel léket ütöttem az ablakon s vakon. Nézd. mint megannyi tornászbajnok! Ott meg az a csimpánz. sűrű rácsú ketrecük. Ingyen a koszt. – épp a bősz úr lett most rosszul. hogy a gyomruk émelyeg.

De a hölgy csak kérdi: „Mondja. oh! Nagyon szép és nagyon olcsó. nem volt anyaga. a hangnem G-dúr: „Ruhaanyag kell. akár a tölgy. – Jó! Csak lemászom. Éhesen vicsorít az állatok királya. tátja rám a pofáját a víziló. nincs jobb mosogatórongya? Tekintete repdes innen. ez nem lehet vitás. nem is látni más részét! A zsiráfot úgy foltozták össze. és a hangja csupa negéd: – Van itt nagyon finom gyolcs. hálából. bókol rá a segéd. Girhes. s ormányt! kormányt DIVATKERESKEDÉS Ajtó nyílik. Mint valami állombeli vízió. . Ökölnyi. Pedig biz’ reszketne minden egyes tagom. az elefánt ormányából sáros vízzel telehányt Szidtam is a magyar tiltsa be az agyart. s mindegyiket eledellel kínáltam. én meg bátran nyelvem öltöm ki rája. És a segéd máris lent! Kiráncigálja a lent.Romhányi József: Nagy szamárfül 10 erélyesen követelik. meg fog dögölni. belép egy hölgy. Úgy nyílik a szája szét. Amíg végül. kint a sivatagon. terebélyes. hogy kiteljék egyvégtéből valahogyan a nyaka. előny lenne csak a párosítás! Még sok másik állatnál is megálltam. Öleb ölén. Ilyen vevő de nagy érték! Háromszoros itt a mérték. Vagy húsz kiló egy adag. segéd úr.” Hajlong. A segéd már fent a létrán! Tíz vagy húsz vég vásznat széthány. S a hölgy szól: „A lenvászon tetszik. s megakad egy krepdesinen. hogyha találkoznánk. Nyers húst kapnak e vadak. A segédnek szeme éles: hét-nyolc méter dupla széles! A hölgy szól. Mindkettőnek.

mint kakas a szemétdombon. felfogása nehéz. Zsorzsett kell vagy inkább szatén. És a segéd. feje szédül.Romhányi József: Nagy szamárfül 11 Izzad. nagy vonások szelik át a tenyerét: ön nehéz munkával keresi kenyerét. elmondok őszintén egy pengő ötvenér’. Szövethalmon úgy áll. de mindazt. benne főtt test. TENYÉRJÓSNÁL Amit önnek jósolok. S a hölgy végre megpihent itt: – Ebből vágjon le húsz centit. Jól megütötte a . Durva. az elég lesz az ölebnek! Szempillái föllebbennek. mit nekem elmond ez a tenyér. sőt nagyobb bajt is mond énnekem el e kéz: Ön gyengeelméjű! Ütődött! Ön hülye! Tenyérből jósoltat. De a hölgy csak egyre kacag: – Ami lehullt. s kezén a kesztyűje! . lecipeli valahányat.. csupa kacat! Nem veszek meg ily rosszat én. ványadt. gyomra forog. mondom. hátát. aztán minden elsötétül s hanyatt vágódik a segéd. fenn a bársony! Fenét bársony! Ez a tüll tetszik nekem veszettül! Jön a segéd. Úgy ad le egy házi szőttest. – Nem len kell lenn. Ruhája rongy. moaré vagy finom muszlin fekszik jól a kemény muszklin. Modora goromba. mint ökör a nyárson.. vászon: most van mibe’ kotorásszon. Kezéből az olló kihull: öleb vakkant – s csendben kimúl. talán nem mind jó dolog. vézna. le a tüllel egész oszlop anyag dől el Lent egy halom szövet.

ingyen van az izma. amikor letettük ezt az örök esküt. rádöbbenek. én pedig bent ülök! HOGYHA NAP VOLNÉK. muzsikálnék lágyan! Hogyha virág volnék.. locs-pocsban lépkedek. csillogott az oltár.. kifejlett lábizom! Ugrásnál esendő testemet rád bízom! Így futok neki. csepereg cseppenkint. Csavargócsizmámon csámcsog a csúf latyak. hogy teher vagy! Új virág kell! És te hervadj! . kihalt hétköznapok. Mézesheteinket. s te menyasszony voltál. S most már néha észhez kapok. sáros a városom. ahogy egy öngyilkos reszket a kútkáván. én boldog vőlegény. neked énekelnék! Hogyha szellő volnék. illat volna vágyam! Ha méhecske volnék.. kis tavakat. és magasba lendülök: csizmám kint a vízből. Hogyha nap volnék. elvennélek feleségül.Romhányi József: Nagy szamárfül 12 SZOMORÚ ESŐBEN Szomorú eső hull. Csak most ne hagyj cserben.. felváltották aztán a színtelen. Hogyha madár volnék. csak teérted kelnék. úgy állok ott gyáván. Most egy nagy pocsolya. e mámoros vihart. nyálasan rám csettint.. Mogorván morogva csüggeteg szavakat ugrálok keresztül undok. ÁSÓ-KAPA Zengett az orgona. ellenben drága volt nekem ez a csizma. édes mézet hoznék néked eleségül! S hogyha őrült volnék. Egymás szeméből a boldogságot lestük.. Lábam nem kímélem. csúszik a bús agyag.

Nagy jellemem lássátok: nem eszem a kásátok! A konyhába bemegyek. Már kész! Jó. hogy hízzatok! Lassan rotyog az üstben a kása. S azt sem tűrik szótlan. hogy minket csak ásó-kapa választ el. kis kenyérkét leszelek. Körülöttem füstös üstök: készül a früstök! Izmaim már merevek. mely majd annyi üres gyomrot megtelít. S remélem. mert magam is megéheztem. Boldog tudat: főzni így jó reggelit. úgy kavarok-keverek. Most még belekóstolok. hogy nem látszik a falon át: vágok hozzá. ha az étel sótlan. Hát most kérek kölcsön egy ásót! Vagy kapát! S ha nem kapnék. hogy bevégeztem. megteszi egy lapát! Az apád!!! AMIKOR SZAKÁCS VOLTAM A FOGSÁGBAN Gázok és gőzök köztük főzök. egy jó darab szalonnát! . És sűrű cseppet izzadok.Romhányi József: Nagy szamárfül 13 De mégsem feledhetem már azt el. – Nem jó a túl sós dolog. Fenyegető tűzhányónak mása.

Jobbat nem talál. MEDVE-TANKÖLTEMÉNY Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán: – Ez mind kontár! Sarlatán! Mit gügyögnek. holott azt sem tudta. kölkét ez csak untatta. a nagy hírű egyetemi dékán sokat bosszankodott lüke ivadékán. ki mindent végigpásztáz. Nem csoda hát. – Szálljon egy házra. mert ez volt a temetői gyászház. Majd én írok egy igazit. Hasztalan unszolta: – Magolj. Te szent múzsa. sőt inkább ütődött. locsognak szerencsétlen bocsoknak?! Oly negédes némelyik. bagoly! Hiába korholta. hogy már szinte émelyít. de az nem lett okos. a Huhogányos Akadémia tagja. . – Huss! Rivallt rá az elnök-akadémikus.Romhányi József: Nagy szamárfül 14 EZ OPUSZ? A BÖLCS BAGOLY A tudós bagolyné tojt egy kis utódot. hogy a halálmadár-vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. milyen ócska rímhalmaz! Minden sorvég szinte önként adódik. órák alatt legyet evett. intette. miből lesz a halott. és borítsa gyászba! – Jó! – mondta a buta bagoly. és ott csücsült bóbiskolva. fiam. Utálta az egyetemet. Rászállott a legelső viskóra. irgalmazz. valódit: – Dörmeg-dirmeg a vén medve. Így lett a nagyerdő legostobább baglya. Atyja.

nem talált egy nyalás csemegét. Csípi darázs. Ám a ráknak. Mit lehetne akkor vacsorázni? Hogy ne haljon szegény éhen. És most újra letette a vizsgát. hogyha maga mögött egy célt is kiszabva. visszásnak tűnt ez a tanács. Bőszült is miatta. Viszont azt is tudta a nyomorult pára. marja bolha. szundikál majd egész gyertyaszentelőig. aki tanult némi verstant egykor. E nagyralátó terv szerint feleségül kérte a nemes hermelint. előregázolna hátra az iszapba. Ezt viszont kiadta. összeírta a rím-hiánylistát: Kedve volna mézet enni télen. A NAGYRALÁTÓ GÖRÉNY Egy görény felül akart emelkedni társadalmi körén. mi tagadás. vidor kedve mitől kerekedne? Mikor ma a kasba nézett. elhatározta. az ilyesmi nem megy úgy holnapról mára. De kevéssel előbb úgy gondolta aztán. málna? – Sehol semmi. . kinek vissza van az oda. hisz nem jut előbbre soha. szégyenszemre hátráljon meg előre. Szeder. már tegnap el is kezdi. A többit eldobta. Azt értette belőle. és hogy ne hagyja a drága időt veszni. más kárát tanulná meg a saját hasznán. A RÁK HALADÁSA Egy nagyeszű fóka rámordult a rákra: – Ne haladjon hátra.Romhányi József: Nagy szamárfül 15 mert ma cudar ám a hangulata. Kézbe kapta e verset egy lektor.

A lelkem felkészült. átment a kisiparba. EGY KÖLTŐI VÉNÁTÓL JÓL BECSÍPETT BOLHA ÖNÉLETRAJZ-REGÉNYÉT NEKEM MONDTA TOLLBA Születtem Dolhán. aki velem a kocsmába tántorgott. Lakókutyám egy kis pulipintyó. de a bűze még nem elég tömény. Magához vett a kántor ott. mint jó suba betakart. s a csípésem jelentősen viszketett. De csalódtam benne! Sós volt és lagymatag.. agyonnyom. és olyan testes volt. fogtam magam s kiugrottam. hol este a lelkész ült. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. hogy féltem. tizenkettőben. de többet akart ifjúi vágyam már tavaszra: átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra. mely nemsoká a plébános ebe lett. s hogy lett tanyám egy tanár úr nadrágja? – Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében.Romhányi József: Nagy szamárfül 16 De a felsőbb kasztba tartozó prémes kikosarazta. . egy kutyán. Gezarol után. magam is reverendába bújtam. Anyám egy cipész vérét kicsikarva.. megszöktem a sekrestyésben. Ám az új tan s a jámborság nem kötött le sokáig. Az örökös hagymaszag tönkretette a gyomrom. s a tornácon. Nem maradtam egy estét sem. Szemem előtt tehát már a papi pálya lebegett. Talált persze vigaszt csakhamar a görény: – Szép hölgy. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán.

Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan! Veszítve karriert. mert atyám tanácsa mindig bennem marad: ”Sohase engedd kinyomni magad!” Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot. Az elnökre. . s lett. pályám érdekében addig benne éldegéltem. felelőtlen fruska. de rágós volt. ami volt: kutyabolha. valamit mégiscsak szívhattam magamba! Érettségi vizsgánkon én átmentem. így kaptam szerepet az egyik színpadon. de mivel az osztály sűrűn vakarózott.. amit néhány diákban tisztességgel kijártam. fanyar. Felnyögve kaparászott utánam. ráerőszakolt egy színikritikusra. S ezzel a bolha jól belém harapott. szavamra. mégis.. nagy lakomát. Az öltözőpad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznőm. amíg a rég áhított fővárosba szállított. Tovatűnt egy kóbor eben kutyagolva. ezért ugrottam át önhöz néhány napra többi rajongómat inkább megváratva. s bár az ízét utáltam. avas és vértelen.Romhányi József: Nagy szamárfül 17 Én megértem! Így kerültem iskolába. értelem. hogy hasadt a paplan. riadtan menekült az ablakon át. Az elnök egy kis színésznőt szeretett. Akkorát csaptam rá. . De nem szerepeltem soha a színlapon. Tanulnom ugyan csak ritkán akaródzott. Azt hittem. vérembe megy most ész.

de őszintén bánom. MELYET EGY LÉGY INTÉZ LEENDŐ FIÁHOZ – Már egy hete vagy te pete! Legyen már belőled légy! Legyen. S mert volt bűne elég.. mint minden legyen. Legyek ura legyen veled! A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt. de oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor. Menj! A mai naptól magad szerzed meg az eledeled. sőt némi felesleg. rajtad is hat láb legalább. . Szárnyaid is legyenek.. Nem hallgatott az atyai tanácsra. átkozott eretnek! PARAINESIS. meggyón. mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét: – Kerüld el azt mindenképp. ami ragacsosan tapad. felfaltam két húsos majmot. mit egy színész is csak nehezen palástol. a fene egye meg! – Mert ha légy vagy. Felszisszent a sátáni szent: – Hármat elszalasztott?! Csak kettőt evett meg?! Nem kaphat malasztot. légy légy! – mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Bele is sült rögtön – a mákos kalácsba. fohászkodott nyomban a pápaszemesnek: – Feloldozást adj énnekem.Romhányi József: Nagy szamárfül 18 AZ ÖRDÖGHÍVŐ KROKODIL Egy krokodil elhatározta. . mert ült ott még három. mert vétkeztem nagypénteken. Beszédében tartott egy kis szünetet. mielőtt cipővé kárhozna. hogy csak ennyit.

akik még oktalan makik. fán csimpaszkodtomban hű társim valátok. nagyjából ekképpen: – Hatalmas Barom! Bocsássa meg. mivel kezdetét vőn emberré válásom. milyen megbecsült ön.. Nekem jó lesz majd a velős palacsinta.. Mester! Ön. Tudom. de nehogy a fejetekre húzzátok. fejlődéstanilag visszamaradt emlősök?! Korcsok vagytok.. meghatva állok ím búcsúzni alátok.Romhányi József: Nagy szamárfül 19 A MAJOM BÚCSÚBESZÉDE TÁRSAIHOZ EMBERRÉ VÁLÁSA ALKALMÁBÓL Majmim. nem ősök! Meggyalázzátok a késő utódokat! Kaktusz bökje meg az ülőgumótokat! Mars innen! Végeztem! Slussz! Nézze meg a Pithecanthropus erectus! MARHALEVÉL Egy tehén szerelmes lett a szép bikába. inda. tömje a pofátok gumó. minden vad bikának legvadabbikába. néhány viseltes gatyát eljuttatok majd hozzátok. testvér-emlékitek soha meg nem sértem. Esküre emelem kezem. ismervén jól a tehénszív rejtelmét. hogy amit a marhanyelv elbőgni restell. idétlen barmok! Különben is mit akartok. Na mit csodálkoztok ezen? Persze! Ezt mellsőnek nevezik. ki eleddig testvérim valátok. Vonzalmát megírta egy marhalevélben.. így adjam tudtára. gubacs. teremjen bőséget sok fátok. sok hasraesés közt két lábra állásom: Az kies barlangban lészen már szállásom. Kívánom. hogy pár sorommal zavarom. De bármerre viszen rangos emberségem. . mily elfoglalt. mégis tollat ragadott csülköm. Ugye most csurog a nyálatok. alsóbbrendű növényevő állatok? Meg ne szenvedjétek a tél kemény fagyát.

Muú. hogy tódult a bélszínembe! Az a perc. – Igaz volna ama vád. mit velem ön tölthet maholnap. Muú! Minden bikák közt legelőkelőbb! Midőn megláttam a legelő előtt. Az úton a posta előtt le is pecsételte. Üdvözli önt a marhája. gondolatom egyre ön körül őgyeleg. csupa gőg. elsápadtam. vad féltés öl a szívemig férkőzve. Már bánom e merész vágyat. félreállok. s megszánja az önért égő tehenet. vágy reszketett felsálamban. mócsingjaim. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet. Én leközlöm. Ráírva a kelte. elpirultam. és átjárja ó mind a kín velőscsontom. mert beállok leveshúsnak. Ám míg önről ábrándozom kérődzve. talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle mást. De a postáskisasszony nem vette fel.Romhányi József: Nagy szamárfül 20 tudja. hogy kéj oson keresztül a rostélyoson.. Ím a levél. AKI ÁLLÍTÓLAG MEGETTE PIROSKÁT Az Új Bárány riportere felkereste Ordast. hogy nem minden a napi tejtermék. hisz ön büszke tenyészállat. hogy forrt a vér szívembe. De ne féljen Bikaságod! Ha nem szeret. Amíg szorgalmasan duzzasztóm tőgyemet. megrázza majd egész pörköltnekvalómat. csak egy fél pár harisnyát! . s úgy éreztem. INTERJÚ A FARKASSAL.. Interjút kér. Olvasd. mely után az egész tehéncsorda bőg. válaszoljon hamar rája. Nem fog látni levert búsnak. hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? – Egy nagymamát? Egy grammot se! Ez az egész csak Grimm-mese! – Hogy Piroskát ön falta fel.

már mértéktartó. ha már sarló. hol megevődtek mindketten. s ha még a kalapács is felkúszna. Orosz lajka: – Hogy ne nőjön! Nincs rá keret. – És meddig lesz önnél a juhhús is tiltva? – Eddig! De erről már nem írhatsz. azt hiszem. szamóca és piskóta. mert látom.. Tudom. csak harapni nem. ha éjjel barangol. mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten. ezt nálunk meg sem engedik? Csaholhatok reggelig! Magát rosszul informálták. – Furcsa. Írek! Ír szetter: . és átmegy nyugatra. Vakkantgatom csak a felet. s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok. halkan – csóválnám a farkam. Angol buldog: – Ugyan! Sosem ugat egy jól nevelt angol. – Az úgy történt. – Én úgy tudtam. Bőven indokolja mind a két eset. önnél szabály. hogy átugassanak illetékesek. Német juhász: – Hogy miért? Kétfelől is meg lesz ugatva. mivel keleten kél. Nagyon finom uzsonna volt. a vérveres szamócáié a pofámból kicsorgott. honnét valók az ilyen álhírek: . – Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve. zsengét.Romhányi József: Nagy szamárfül 21 – Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek! Én még az almát is hámozva eszem meg. hogy ők aznap meghívtak a viskóba.. mert ugatni szabad nálunk. hogy csak friss húsárut zabál. Nem nyikkanok. hogy a gyenge gyomrom megeméssze. te birka! KÖRKÉRDÉS KUTYÁKHOZ: MIÉRT UGATJÁK A TELIHOLDAT? Magyar kuvasz: – Úgy tudja. hogy a kunyhóban.

Romhányi József: Nagy szamárfül
22

– Őrfalkáink ma még csupán csaholnak, de elkapjuk azt a holdat maholnap. Ki is sütjük még este angolosan véresre... Kínai csau-csau: – Mit teng-leng fenn? Az ellenség kéme! Link csel csak. Egy nagy ugrás, és vége! Svájci bernáthegyi: – Válaszom nemleges. Fél füllel hallottam valami ilyesmit a magas Alpokban. Hogy én is ugatnám éjszaka, azt kétlem. Esetleg majd egyszer, kényelmesen, délben. Keverék kiskutyám: – Holdügyekhez még csak nem is konyítok. De mert zavaros az égbolt, annyi fent az apró kémhold, félelmemben vonyítok.

KUKAC-SORS
Megtudhatod most, ha e tárgykörben kutatsz, mért él a föld alatt a rút esőkukac. Rágódott rég egy kérdésen a földigiliszta: Mért utálja őt az ember, hiszen olyan tiszta? Nem volt képes felelni rá sok oktalan állat, hogy terem az emberszívben undor és utálat. Végül megsúgta egy csendes esti órán a svábbogár, azaz német ajkú csótány: – Hör mal zu! Én tudok esztet! Nekem van a lakás srévizavi a ház mellett, bei dem szemétrakás. Én látok, ha spacírozni pemászok a házba: tetejüktől talpukjáig fel vannak ruházva. Hogyha téged nézlek, so én magamnak is restellem. Nem szégyellsz te magad, du Schwein, így anyatojt mesztelen?! Nix toll, nix szőr, csupasz potroh mutogatja! Muszáj neked strimfli húzni, egy ink meg egy katya! – Ingem, gatyám sosem lesz, én ezt meg nem érem! – Szólt a kukac, s föld alá vitte a szemérem.

BORZ
A büszke borzanya összetoborzott

Romhányi József: Nagy szamárfül
23

néhány csellengő borzot, hogy szívének féltett kincsét, hat kicsinyét megtekintsék. – Nézzétek! Ez itt a mennyország! – mondta dédelgetve hat egyszülött borzát. Ám a bámészkodók formátlannak, torznak találták a sok torzonborz borzat. Szólt az egyik, egy értelmesforma, kinek kedélyét e látvány felborzolta: – Érdekes! Ha belülről, elfogultan nézed, ez az alom meleg kis családi fészek. Ha kívülről, s nem vakít el vonzalom: ... egyszerűen borz-alom...

DISZNÓ-VERS
Kesergett a koca szopósai mellett, miután harmadszor egy tucatot ellett. – Na, megmondom a kanásznak, nálam többé nem lesz násznagy! A malackodásból elegem van, énnekem többé nem kell a kan! Búsat sóhajtott a kimiskárolt emse: – Nekem se!

HAL-DAL
Egy pontyporonty s egy kiscsuka kiúszott a nádhoz, hátha e kis kaland finom vacsorát hoz. Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket, mely a parton ülő horgászban ért véget. – Bekapom! Ez finom falat! – mondta volna a víz alatt a ponty, hogyha a pongyola természet nem teszi némává a halat. – Csak kapd! – biztatta volna menten a közismerten rosszmájú csuka. – Csak a végén meg ne bánd, mert a horgász vele ránt! – És ha kiránt? Kis hal iránt irgalmas a rendes pecás, s még nem vagyok negyvendekás. – Sületlenség! – szólt a márna.

Romhányi József: Nagy szamárfül
24

– Ki lenyelné, pórul járna, mert aki bekapja az ellenség horgát, annak bizony elvágják a torkát. – Ugyan menj a víz alá! – förmedt rá a ponty –, ilyen olcsó közhelyeket nekem ne is mondj! Be is kapta a csalétket sebtiben, aztán kisült az igazság. Tepsiben.

EGY BOLDOGTALAN SÜN PANASZAI A HALOVÁNY HOLDNÁL
– Sanyarú sors, te szabtad rám gúnyámat, céltábláját az emberek gúnyának. Engem senki sem cirógat, becézget, mert a bőröm egy kicsikét recézett. Hogy irigylem a nercet, a hódokat! Nekik kijár elismerés, hódolat. Hányszor kértem a bennfentes rókától, hogy legyen az én ügyemben prókátor. Könyörögtem: Szólj a szőcsnek, bátyuska, protezsálj be prémes állat státusba, vagy vegyen be legalábbis bélésnek. De hiába! Nem enged e kérésnek. Értékemért agyon sose csapnának, nem kellek én se muffnak, se sapkának... Így kesergett sündörögve, bujkálva, míg egy fakír nem került az útjába. Az felkapta, gyönyörködve vizsgálta: – Jössz a szöges ágyamra, te kispárna!

KANSZONETT
Oh, mint imádlak, bájpofájú süldő; te konda dísze, sertésól csodája! Hogy vonz e gonddal mocskolt szép tokácska s e sárfüggőkkel ékesített fültő. Még vályút álmodsz, henteregve koszban. Nem sejted tán, hisz kis disznó vagy most még, hogy más is van e földön, mint a moslék, hogy súghatsz-búghatsz nászkanoddal hosszan. Hússzék elé míg nem szólít a böllér, míg végröföm az égre fel nem hangzik, egy hizlaldáért el nem válnék tőled. De jaj, te engem százszor is megölnél, ha ülnél orvul mesterséges lagzit,

ében. hát felkínálta loncsos bolyhát. járjon feketében. hogy nyomja az irhabunda. pintyet. mely koromszín. végül hát megírta e testamentumot: – A nagy hármas szekrényt. regényes. ráült a szakácsnő százszor is napjába: És jött a baj csőstül. Lányom. Néha percekig már percegni sem tudott. hogy csak nyerhet. . kint éljen eztán a szemétládában. – Gyertek. az asztalos szöget ütött a fejébe. Ha a gyászhét letelt. ne maradjon jussa tőlem. bölcseleti művet. Még a tetejébe. a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát. IRKAFIRKA EGY BIRKÁRÓL Egy kényelmes birka unta. kegyelemdeszkán! Végül az anyósom.. galuskával. aki szégyent szégyennel tetézett. Fiam. csak a kisszék. apjuk! Zabálhatunk tiszta gyapjút! – És mi történt a lustával? Tanulság lett. Úgy gondolta. A PAPAGÁLY SZÓNOKLATA Egy ritka bátor papagáj kitört a rácsos kalitkából. ha nem visel többé terhet. özvegyemre hagyom. mint atyja. ti sok mafla. mind! Ez nem látott naftalint! – Szólt a molyné: Gyerünk.Romhányi József: Nagy szamárfül 25 igent rebegve álnok fecskendőnek. ki kalandos. s lezabipetézett.. EGY SZÚ VÉGRENDELETE Egy szú beszorult a hokedli lapjába. – Megérdemli nagyon: rá a vadonatúj. Kint magához intett néhány cinkét. s férjhez megy ismét. Éppen arra szállt pár moly. szép csőbútort hagyom. mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyüvet.

régen esedékes! És a neved. És mert gyakorlott lett régen a beszédben. Így hát a holló. el is kezdte szépen. elszállt komor kedve. A TÉMA Fenn csücsült a holló a dús hársfa ágán. csőrében jó nagy sajt. mit ki nem bír állat. hogy madárkirály légy. erre várt a róka. „Holló”. majd megtoldom néhány variációval. ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Az állatok. szónoklatot tartson a rabtartók ellen. ma jobb. A sajtja lehullott. – A dicséret szép szó. A RÓKA ÉS A HOLLÓ (Téma és variációk) Róka és a holló. Arra kószált búsan a ravaszdi róka. mint a veréb. Mégis elismétlem e témát pár szóval. mint egy túzok. És szólt álnok bájjal: – Tollad ó be ékes. Megírta Aesopus Mindannyiunk előtt ismerős ez opus. mikor meghallotta. felujjongva tört fel mohó gyomornedve. vad rikácsolással tátotta ki csőrét. hogy meggyőzze a dőrét. ki nem jutott sajthoz fagyosszentek óta. oly olvadó-omló. Csak hangod nyikorog. Hogy a fára nézett. fogyasztásra várván. a Nagy Igazságot rikoltva szét: – Gyurrrika széép! VEREBESDI Egy szürke kis veréb boldogságban úszott. . s ha az egész nem felel meg. mint egy rozsdás olló. ámde a bírálat már olyasvalami. erre-arra felfülelnek. kicsipkedik az igazság nekik tetsző felét.Romhányi József: Nagy szamárfül 26 hogy mint szabad szellem.

hogy a sajt a fára azért nem esett föl. még egy sajt! – morgott. megadta a sors a sajtszerzés esélyét. viszont dalolhatok. És máris megszólalt. cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. sovány róka. majd lehúzta csőrit. azóta nevezték el róla. HARMADIK VARIÁCIÓ Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán. fondorkodott. mégis tekintélyed csorbítja a szégyen. Éppen arra kószált a bús. s megakadt a szeme mesebeli társán. . Rókánk e sértésre tágra tátva száját. tervelt. le is nyúzzák rólad. ha neked sincs sajtod? – Nincs – felelt a holló. hogy tán csak gúnyolódom! Királyi palástnál szebb vörhenyes bundád. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett. hogyha úgy óhajtod. s a sajtja lehullott a selymes pázsitra. MÁSODIK VARIÁCIÓ Fenn csücsült a holló. De meg kell jegyeznem erről az esetről. – Rég nem ettem sajtot. annyi maradt mégis. s amit tett. cifra ódon módon: – Ó. Lent a rókánál egy jó nagy ementáli. Hogy látta a hollót ez a megcsömörlött. de már az is sok volt. Meglátva a hollót.Romhányi József: Nagy szamárfül 27 ELSŐ VARIÁCIÓ A róka szájában egy jó darab rokfort. vidd el! – nyöszörgött undorral a róka. s az eredmény ez lett: Ha ez nem ismeri Aesopus meséjét. Sajtlikat sem evett húshagyókedd óta. rókám. hogy hangod megcsuklik fenn a magas cé-ben. s töprengett az idők változandóságán. falt sok pusztadőrit. könnyesen sóhajtott: – Mit ér ravaszságom. mielőtt megunnád. – Vigye el az ördög! – Hogy vagyunk? – szólt oda a holló ásítva. ne hidd. – Brr. Megette a felét. – Fúj. de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Komoran ült ott fenn a holló a hársfán.

hogy ökör legyen.. TINÓ! Egy tinó tanult. hogy díszítőjelzője a „jámbor". Látta. NEGYEDIK VARIÁCIÓ Fenn csücsült a holló a dús hársfa ágán. várt odafenn a hársfán. Gondolta a róka.. Az igaz viszont. Csőrében trappista hivalkodott sárgán. ritka. Egy: Ha doronggal vernek. Bámult sóvár szemmel. csak felnézett szótlan. pedig tudta. Mért hallgat a holló? Mért nem szól a róka. kedvedre volt múltkor is az ének. Kettő: Hogy szaporodj.. hogy fehér holló volt. jó lesz kicsikarni. hogy primadonna légy.. azért lettél meddő. mint egy rozsdás olló. régen esedékes! És a neved! Hallga. TANULJ. Mi volt eme nem várt. szerény.Romhányi József: Nagy szamárfül 28 Tudom. csendben. Jött az éhes róka. okos hallgatásnak titka? Nem hajszolta dicsvágy? Sem nagyzási hóbort? Nem!. a holló meg süket. holott más a szokás kétezer év óta? A róka néma volt. – Sajttal! – szólt a róka. megalkotta az ökörlét három alaptételét. – Kérem elnézésüket. ÖTÖDIK VARIÁCIÓ Fenn a hollócsőrben egy szép kicsi kvargli. ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna.. mit Aesopus jelzett. – Így kell a fenének!.. De hiába várta a ravaszdi róka. A holló csak várt. hogy a helyzet megegyezik azzal. hogy leng lágyan: holló! Csak hangod nyikorog.. . Mikor tudta már nagyjából. józan. szeme kérdőn függött mesebeli társán.. ácsorgott és bámult. hogy sajtesőt hullat majd a holló-nóta. S bár az aesopusi helyzet elétárult. az kegy. különleges. Szólt hát álnok bájjal: – Tollad ó be ékes. Gyötörte agyát könyörtelen.

.Romhányi József: Nagy szamárfül 29 Három: A boldogság kulcsa a járom. Így lett a legnagyobb ökör a világon.

Tiltanak tőle. felszállok a fár’. ő lesz az apja a gidáimnak! Bár most egy fűrésszel él ez a bak. a szerelem vak.Romhányi József: Nagy szamárfül 30 DIZŐZIKÉK DIZ-ŐZ SUTA SLÁGERE Nekem már régóta tetszik egy bak. ezt a dalt hozta ki győztesnek a zsűr’. azt akarta. A szerelem vak. . kár! Lucskos ősz vár már. Nem okozott bajt a sor végén az űr. VARJÚ NÓTA Egy varjú nótát írt a dalosversenyre. amikor elzengte: – Elszáll a nyár. amíg elzsibbadt a faruk. Ültek is rajt’. Ha e sete-suta sztori bosszant valakit. Ha túl nagy a sár. Hiába mondják az okosabbak: a szerelem vak. hallgassa a kolostori láma dalait. bármilyen fapofa. KAKUKKOLÓ Mikor férjhez ment a könnyűvérű kakukk. ki is kelt egy tucat – Szent Habakuk – szarka. legyen szép kis lakuk. fura alak. Rezgett faháncs-bogáncs. a szerelem vak. ez ingerel csak. és tojásaikat is költsék ki maguk. épp attól sikeres. Értelmet a slágerekben ugyan ki keres! Ha a szerző bakot lő.

Csicsijja uuuuuu! Álmodj ölést. Vese-vese. és hattyúi halálához egy dalt komponált: Egy hattyúdalt. tente-tente. Fennhordta a csőrét. játszikáltál eleget. a némaság. fuss el véle. pancsikálj. tente-tente. a halálhívó szent nagy éneket. kedves kölöktigrisem. A hattyúdalt. s elégtételt. ráncigáltál beleket. az egyetlent. szép véres a naplemente. s nyújtogatva nyakát. a hattyúdalt a vádat. édes. Talált egy fél hideg dögöt. Társaitól búcsút sem vett. s elment világgá. te! Ugrándoztál. az istenke így teremte. a semmivé lett vágyak halk dalát! Gyötrődött. azt se mondta: „Gá!” Kilépett a libasorból. töprengett a hattyúi lúd. tente-tente. totyogó tavalyi ludat cserbenhagyta csúful a józan öntudat. szép vesécske. szaladgáltál. lépecskébe vájd a mancsod. a fagyos lánggal kilobbanva égőt. csörgő csontot harapdáltál. Csicsijja uuuuuu! Aludj. Májacskába. Gyönyörű hattyúnak képzelte magát. s hajcsikálj. . mit életen át érlelt a méltóságos csönd. a végsőt. Dimbes-dombos liget mögött üvöltget a sakálka. A legelső pocsolyánál máris vízre szállt. meg is zibi-zabálta.Romhányi József: Nagy szamárfül 31 TIGRISMAMA ALTATÓDALA Aludj szépen. mely lebegve száll idő s tér felett. Csicsijja uuuuuu! A LIBA HATTYÚDALA A tömzsi.

míg meg nem éhezett. ha kint legelész: – Gágogva élni könnyű – dalolva halni nehéz! A DARVAK VÁNDORÚTJA A költözők vándor V-je éket vág a téli szélbe. és végül az önmagába visszatérő O-ba. Gyakran sóhajt fel azóta. míg holtan hulltak a hóba. hogy tanszernek használva rút ostorát. hogy meggebedj! – De hiába pattogtatott peckesen.Romhányi József: Nagy szamárfül 32 és költött is végül szép dalt. várta hajnalig. Szégyenében később szegény vadállat feladott egy nehéz példát magának. vagy ütlek. szomorút. Kába. várta. a hattyúvégzetet. számolásra tanítsa az ostobát. Megoldotta szépen aznap este még: elosztotta néggyel gonosz mesterét. Zengett a bús ének: „Gá-gá gá-gá-gá!” Várta a szép elmúlást. Majd a fagyos éjszakába’ átcsaptak a Zébe. s nem jutottak estig egyenesbe. . úgy zendített rá. mennyi egy meg egy. – Mondd meg. MESE A SZÁMOLNI TUDÓ OROSZLÁNRÓL Szorongva ment ki reggel Leó a porondra. s néhány ifjonc összefog a rend megbontására. nem ment annak még az első lecke sem. Ám egyszer csak megrövidül a V betű szára. Így halad a célja felé a szárnyas csapat. de nem bántalmazta. mert így írja elő azt a bölcs tapasztalat. – Más betűbe tömörülünk! A formásabb S-be! – Elindultak. MÓKUSMESE Dió-tetten ért egy kis mókust a gazda. mert várta már a goromba idomár. Megvárta az alkonyt. Ketrecre ítélte.

Hogy elfogyott. gazdánk egy nagy zsákkal rohant a piacra. Mily csekély eszköztár. s megetette vele az összes dióját. Mikor mind felfalta a mohó mihaszna.Romhányi József: Nagy szamárfül 33 Majd meg is kedvelte szegény rabfiókát. – Hisz mint az ökörnyál. . Ez is állatmese. még az esti csend is mélyebb. Dalában nyoma sincs vérmes szenvedélynek. nehogy megint csenjen. lebeg a hangja. Szólt a tücsök halkan: gondgyomláló dalban épp ez a művészet. sőt ha Ön szól. De melyik az állat? TÜCSÖKDAL – Ön művész?! – fitymálta a tücsköt a hangya. bőven hozott neki menten. Őszig hét zsák diót vett még a foglyának. leng. mily szűk formakészlet! Csoda. hogy Ön mégis figyelemre késztet. de fogva tartotta.

Szólt a kamasz hibrid: – Rég rágódom ezen. GYÍKREGE Szerette volna a gyík. Röhögte a szájast szűz lúd. végül leharapta egymást. akkor meg tenyészmén. dúlt-fúlt. hogy egyházmegyéje ne lehessen früstök. önmagát is közte. hogy min kapott össze. vitéz kácsa: – Itt az ebéd! Kapj be. miként mondott misét. Eszlény.Romhányi József: Nagy szamárfül 34 FELEMÁSOK A KENTAUR DILEMMÁJA Elővette fiát Kentaurné asszon’. Rájuk szólt az anyja. te mafla pojáca! – Hátrált a regélő . hogy váltak ebéddé szüzek és vitézek. Ja. Jeles Ember. ha jól bezabálok. itt az ideje már. pofikáját szörnyűre kitárva. hogy pályát válasszon. de ő nem maradtak veszteg. nagy Kutató lennék. Ha kissé éhezem. hogy hol itt a tanulság? Szájba rágom. ha kitudódna: ő a félelmetes bősz sárkány utóda. szagosat a püspök. Hogy sor ne kerüljön kétkedő vitákra. tessék: Minden fejtúltengés vége teljes fejetlenség. SÁRKÁNYMESE Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek. Bár már egy sem emlékeztek. Aztán bizonyságul mesékből idézett.

.. a szerencse hozta már az aranytálat: egy tudatlan féreg ült a kéreg alatt. – Ej de bánt. avagy hármat. Sikert nem remélt még. és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. A HARKÁLY SZERENCSÉJE Harkály kopácsolta a fa vastag kérgét. A BABONÁS FEKETE MACSKA A fekete macska búsan bandukolt. Szerencsére agyon mégsem taposta. s persze pénteken lett kunkori dísze ilyen éktelen. mert az úton maga előtt szaladt át. csak az egyik lábikóját egyengette laposra. Ám nyomban megtudta szegény saját kárán: aki ennek bohóc. hisz szegény csonkafarkú volt. Tizenharmadikán. ha egy tucat lukat bevés. De alig koppantott kettőt. ej de bánt! – sopánkodott az elefánt. úgy találom-formán. Azért vesztett el abból egy darabkát. s kikiáltott: szabad! A BŰNBÁNÓ ELEFÁNT Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott. Nem csoda. Bizony néha az is kevés. mert mire az asztal terül.Romhányi József: Nagy szamárfül 35 kínos zavarában. a lakoma elmenekül. lehet annak sárkány. erre már a légy is felkuncogott bátran.. ..

mint kényúr a szolgát. A világ sok ilyen csúf esetet ismer. szegényke! Büntetésül te most tízszer ráhághatsz az enyémre! MIÉRT VIHOG A HIÉNA? Vicceket mondott vihogva néha potyaleshelyén hülyén a hiéna. hogy aki jégre megy. Társait lenézte. Így megy. csak üldögélt. lombot csemegézett. bukdácsol. Az epét. a belet oda is dobálták. A CSODACSIGA Egy csiga azt leste a magas buckáról. a jópofaság segít megtölteni hasát. Majd rákezdte újra. Figyelte csak egyre. dideregve. Aztán epedve hűlt dögért. Ez idő óta az idióta undok kis állat kiadja magát humoristának. alkotott egy elméletet: .Romhányi József: Nagy szamárfül 36 – Hogy sajnállak. Majd töprengve egy-két hetet. mert érdeklődését roppant felcsigázta. ha magasra kerül fel egy kis fej.. remélve. Míg odalent mélán legelt a személyzet. fázva. Külön koszton élt fent. hogy a nagyvadak jutalmul valamit mégiscsak hagyjanak. A ZSIRÁF GŐGJE A Nagyságos Zsiráf fennhordta az orrát. hogy fogja be végre a mocskos pofáját. elhasal..

A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. kérkedve repkedett. Nem a szárny szab itt mértéket.. A MACSKAFOGÓ EGÉR (Műfordítás) Egy jókora macskát fogott az egérke. LEPKETÁNC Mikor a hernyóból lepke lett. Nagy munka.. – Villogj csak fent. – Bekaplak! – ugrott rá az egér ordítva. jégre ment. . – És bár a cirmosnak könnye is megeredt. de mégis megérte. és estig csúszott is egy métert. nem tudta meghatni a kevély egeret. szegény jó szüleim aggódnak miattam. (eredetiből fordítva). aztán odafagyott.Romhányi József: Nagy szamárfül 37 – Talpon marad a síkoson. – Engedj el! – könyörgött a macska riadtan. És hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt. ÚJ STRUCCPOLITIKA Egy strucc úgy vélte. te szép féreg. hanem a gerinc. Látjátok! Nem esem! Csúszó csoda vagyok! – szólt ki diadallal. nem mondom. hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa hímporát. nem lesz nagyobb az értéked! Hernyó maradsz. ki csak araszolva oson. bár fent keringsz.

Hogy ezt gyorsan vigye véghez. ormótlan. hogy ezzel elérje. goromba! Önmagánál rútabb. színhely: a Szahara. piszkít bárhol. hogy karriert csinál. hogy ellenzék lesz. iromba. Ne nevess korán! Holnap szerepelhet egy színház műsorán. bárgyú.. bár rúghatnám jól faron. ha szembe magasztalják. Szembe is fordult a többivel dohogva. rosszat a finnyás antilop a rinocérosznak: – Maga vaskos tuskó! Bamba. úgy döntött. kába! Tévedésből került Noé bárkájába! Formátlan. csak a bőre alatt maradjon fehérje. mocskol. és onnét fúrta be fejét a homokba. A SÉRTHETETLEN Fejéhez vagdosott minden csúfot. hogy mire céloz!. ki bundáját befestette. s nem sül le a bőr a kérges pofájáról! Pislogott a rinocérosz: – Bár tudnám. témája a tömör fehérség-csömör. Közege a sarki szőrmés osztály. eltökélte tehát.Romhányi József: Nagy szamárfül 38 hogy különb társainál. és mint egyszemélyes tábor elszakad a gyáva struccpolitikától. maga faragatlan barom! Böffent. Hogy legyen a műnek valóságtalaja. . A ROZMÁR DRÁMÁJA Pszichomonodrámát írt a rozmár. olyannyira ronda! Ó. Hőse egy zord jegesmedve. EGY KOS PÁRBESZÉDE A VISSZHANGGAL Egy kos szerette..

s majd egyszer szép hosszan elbőgi szerelmét egy hősi eposzban. Kínban égve. vérbe mártva tollát. Így nem a nyers erő. – Ki az. hanem a költészet lesz az. epével dagasztott.Romhányi József: Nagy szamárfül 39 ezért a visszhanggal nyalatta a talpát. Ez szándékos? – Kuss! SZARVASHIBA Egy karvastag agancsú szarvasnak megtetszett egy feltűnő szépségű ünő. aki mindig okos! – Kos! – De sohasem tudálékos? – Kos. önemésztő alkat.. írt szonettet. fajokat tiport el. kit nem gátolt erkölcsi korlát. egyelőre hallgat. s a lánykérést elódázta. Mint képzelt csatákba kiküldött riporter.. De mert széplélek volt. könnyekkel erjesztett rémhírektől nyüzsgő hírlapot szerkesztett. elégiát. könnyben ázva nagy költővé érett. De csak fejdíszéért kapott aranyérmet. Éhínség. amiért az ünő rá fölnézhet. mészárlás s még száz más . A KACSA NAPILAPJA Egy kacsa. úgy gondolta.. – Kurtán felelsz.... – A gyapja százszázalékos? – Kos. Itt követte el a hibát. – Öltözéke választékos? – Kos.

a hasára ütve. Így lett napilapja a valóság tükre. – Hogy van ez? – kérdezte a bölcs aligátor –.Romhányi József: Nagy szamárfül 40 kiagyalt borzalom tobzódva tombolt tizenkét oldalon. kancsal vízikancát Ostromló csődörök szinte megrohanták. mert ez torz példány az amúgy is rút fajban. Szólt egy vén vízimén: Tudd meg. VÍZILÓ-SZÉPSÉG A fertelmes kajla. barátocskám. csak a viccrovatban. Ezer vészt eszelt ki. . Tűzvész vagy szerényebb méretű merénylet. már nem kapott helyet. naponként hatvan. hol a rútság szabály. Az ízlésetekkel bizonyára baj van. ott legszebb az ocsmány. hisz e némber tárlat a szépséghibákból.

EGY SÁSKA A HADBÓL: Vajon én nyugszom itt. megtudnád belőle. én árva. ne kapjon fel veknit. menyét. azért nincs.. Ó. vagy egy másik sáska? . SEREGÉLY: Elhunytam. ó. NERC: Hogy lenyúztak.. nyest.Várnom kell az esti névsorolvasásra.Romhányi József: Nagy szamárfül 41 SÍRFELIRATOK ZEBRA: Egy tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog. mert ez lesz a sorsa. hogy utálom a zenét! GÖDÉNY: Ha volna sírkövem. mert ez idén sörét nőtt a venyigén. Szüretkor a puskák rám szórták a mustját. mert azt is elittam előre. elvittek az operába! Lógott ott még hód. . HANGYA: Kinek járandója csak egy apró morzsa.

CERKÓF: Azt hittem. LAJHÁR: Lustább voltam én. hogyha tudsz: Az ágyúcső égnek mered. Azt se tudom. Pihengettem. mégsem galambdúc. Most felülről szagolom az ibolyát. Az érckakas rám ugrott a toronyból.Romhányi József: Nagy szamárfül 42 VAKOND: Feltemettek. De ez már sok . kicsodák. hogy a kókusz még éretlen. HÜLYE TYÚK: Csábos voltam csitri jérce koromtól. Tévedtem. mint mások. GALAMB: Dörgedelmes intelmemből tanulj.

Romhányi József: Nagy szamárfül 43 EBIGRAMMÁK EBIGRAMMA Ebihalból nem lesz más. mi lesz előbb: pörkölt vagy rántotta? VESZÉLYES MESE Csörtetve üldözte egy nagyvad a nyulat. TAVASZI MADÁRDAL Tavaszt zengnek a madárkák. A PESSZIMISTA KESZEG A lüke sügér rég egy kérdést feszeget: miért pesszimisták az apró keszegek? Végre választ adott rá a megkérdezett: – Amíg be nem kaphat egy harcsát a keszeg. hogy a tojás volt-e előbb vagy a tyúk. csak béka. BÁLNABÁL Az óriás bálna maskarában ment el az álarcos bálba. Ám nem kapott táncost az oktondi állat. . még ha bálnává válni volna is szándéka. Csak nem készül kritikusnak. Soha kedvesebb dalárdát! Ám az egyik némán kushad. borúlátó leszek. hiába öltözött szardíniának. A tyúkot ez a gond sohasem bántotta. TYÚK VAGY TOJÁS? Rég gyötrődve kutatjuk. csak az.

s az egésznek a muslica itta meg a levét. .. Ettől persze felrebbent a faágról a veréb.. megnősült. Lágy domborulatán kamasznyi teknős ült.még a kicsik is jöhetnek! De azt már nem mondta meg. Így hát vedd alapul: A nagy veszély csörtet. ROMÁNC Zománclavórt sodort partra az áradat. Bús románcot látott. ki később ráakadt. Előle a rémült macska felkúszott a fára. Mert tudta. OKOZATOSAN Elfut a verés elől a gazda kutyája. GÓLYA-VENDÉGSÉG A szívélyes gólya mit vett a fejébe? Meghívta a nyájas varangypárt ebédre. mint önmaga szobra. a némán lapulva leskellő kobra ott várt moccanatlan. és ez a jog sajog. és ettől égnek állt a jérce taréja.Romhányi József: Nagy szamárfül 44 míg azt elnyelte egy hosszú kanyarulat. hogy csak köretnek. És ragyogott szegény. a még nagyobb lapul. Mézesmázos öndicséret. ÁLLATI JOGOK Törvényről és jogról vijjogott a héja. hogy ebből származnak a bajok. ez a törvény vérzik. Azt hitte. MÉHEK Szorgalmukról döngicsélnek. Sőt továbbment .

.Mindegy!. Most várná a poént. Feleséget keres komoly szándékú moly. hogy ne nyomassza az ellenséges fölény.. APRÓHIRDETÉS ROVATOT INDÍTOTTAK FÉRGEK ÉS ROVAROK HÁZASSÁG Undoknak mondott szárnyvasúti poloska férjhez menne dízelmotorosra. Harkályok kíméljenek! Éjjeli pillangó megismerkedne.. ÁLLÁS Péknél szabadult csótány elhelyezkedne babapiskótán.. Kis testi fogyatékos.Romhányi József: Nagy szamárfül 45 SÜLETLEN TRÉFA Az orrszarvú vastag pótszarvat növesztett.. ki éberen fülel. önhibáján kívül – középen elvált giliszta. Fába szorult féreg társaság hiányában ezúton keres férjet. . tőle már a bölény is reszket. hozzáillő házasfelet keres.. s úgy vélte. Reméljük.. Szekrény van. nem sül el. Megduplázta erre szarvait a bölény.

JÁRMŰ Új traktort cserélne ökrös szekérre bögöly.Romhányi József: Nagy szamárfül 46 Felvesz kifutónak bábokat és gubókat Álca-szövetkezet Iszappakolást vállalok. bőrülésbe is belemenne. Vakolatban falbérleti lakrést keres kisigényű nyű. LAKÁS Korai cseresznyémet elcserélném ropogósra. Utolsó posta. BÚTOR Kombinált háló-ebédlő Póknál. Férgespuszta. .. Pondró. INGATLAN Eladó kápé – szép fás karalábé. Balatonalga. Kaszkadőrnek menne bátor mozibolha. Esetleg ráfizetek. Életfogytig jótáll. Kullancs terepjárót venne.. Lyukas alsókba is beugorna.

KEGYES Férjhez menne kimondottan csapnivaló szúnyog. Csípőben telt. volt.Romhányi József: Nagy szamárfül 47 KULTÚRA Iskolába járna hátrányos helyzetű fejtetű. Jelentkezhet egyén vagy kupac. Angolórákat ad Rockfortban végzett sajtkukac. Gyászolják lárvái. Tánccsoportnak is alkalmas százlábú irtó siker ellenére fellép. ...

Hogy küzdött magával. melyeket szemetesvederbe tesznek.. Belembe lemehetnek. elmondom kecskéül! – Mekk! Egyelek meg. melyeket emberek nem esznek meg. Erre teremtettek benneteket? Mekk! Elengedhetetlen meg kell ennem e fejben lelt leveleket. becstelen kecskeszellemek! Egyenes jellemek benneteket elkergetnek! Mekk! De szerfelett kellenek keblemnek e levelek. és mit tett legvégül. ezeket nyelem le. meg-megrepedeznek. Nem nyúlt hozzá. de remek kerek! Nem! Hess. egy rend levelet lenyelek. de megmentettelek! . Ezek e melegben egyre epedeznek. nehogy a gazdái átkozzák. Le veletek! Nyekk! Te fej! Ne feledd: meg nem ettelek. Mekk! Ejnye! Erre eme beljebb elhelyezett levelek lettek fedelek. nekem teljesen megfelelnek. rendre fedelek lesznek. Egyet lenyelek! Nem! Rendesen legelek. Mekk! De erre eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keverednek.. Nem tehetek egyebet. Mekk! De eme repedezett fedeles levelek.Romhányi József: Nagy szamárfül 48 HAT BETŰ ETŰD SZÍNIISKOLÁSOKNAK KECSKÉRE KÁPOSZTÁT Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát.

mely a kopasztott káposzta törzse. Így hát csurig csorgatta csöbörbe könnyeit és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő-lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri csengős . SZAMÁRMESE Csömörön élt az öreg dőre Göre Döme. a tapasztalt rendben. ha ízekre bontasz egy fej káposztát? – Jóllakok! . hisz mindegyik unta már. Bólogattak a nebulók. Kezdi az oktatást egy fej káposztával. mi történik. mulatság. és ez most mindjárt kisül! – Nos felelj. úgy hívják. De bármilyen pörgeszőrű göndör csődör volt Csömörön az öreg dőre Göre Döme csengeri csengős csődöre.Romhányi József: Nagy szamárfül 49 Mekk! NYÚLISKOLA Erdőszélen nagy a móka. iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. Hallgatják is tátott szájjal. akkor szakasztott. dehogy értik. kinek füle leghosszabbnak bizonyul. kenceficés kancát időre az örökkön ődöngő-lődörgő dőre öreg. annak volt egy csengeri csengős pörgeszőrű göndör csődöre. A tanító ott középen az a nyúl. te Nyuszi Gyuszi! Állj két lábra. hogy torzsa. helyesen fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. s vázold hát. – Az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposzta letépett levelein belül tapasztalt betétet. Ez a lecke! Megértettük? – kérdezte a nyúltanár. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett táposztó káposztaleveleket. füllentettek.felelte elképesztő képzetten a kis káposzta-kopasztó ebugatta. – Akkor rögtön feleltetek! – Lapult a sok tapsifül. de a tanár megbuktatta. nem szerzett neki virgonc.

– Züm – zendít rá a kóros dalára a kórus. Utána a tenyér csattan. borzong a borz és vipera.Romhányi József: Nagy szamárfül 50 pörgeszőrű göndör csődöre. sárga gázba’ hüledezve ül a hüllő. Aztán tovább érleli a vérbeli sikert egy tenor. Szomszédságban élt a fösvény Szemere. bárhogy hessegesd el. ezért sok szemérmes szamárkönny szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú szamara szemére. fülledt éjszakákon felcsendül a Kinin-kánon. majd egy finom moll-áriát és végül egy maláriát ad elő. Hangja a kórussal egybeforr. vad erő! Hogy lázba hoz ez a mester. . A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara számára. Mily szenvedély. s éjszakára nyirkos pára száll a sárra. Először egy dúr-áriát. Ámde mit csinált egy szép nap az örökkön ődöngő-lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri csengős pörgeszőrű göndör csődöre és a szamárnál szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet szemerkélő szomorú szamara? Na mit csinált? Öszvért! A MOSZKITÓ-OPERA Ott. körös-körül borús köd ül. a vak. hol a kásás nád. annak volt egy nőstény szamara. sás lepte lápra lépve süpped alább a láb. és az izzó hangulatban. kísért. ott hallható a Moszkitó-opera.

Csattant a fapapucs – Fuccs! Így járt pórul a két pupák pék pók. a tétova teve tova. hogy odapök a pók. A TEVE FOHÁSZA Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova. máló hálót font. illetve a liszttel hintett púpos pépre tisztel. Hátán rezegve mozog a rozoga kúp . Ezért leseperte az apróka pókpárt a padlóra. – Pont. s a porhanyó potrohú pókanyó. Pukk. Félt a péppel pepecselő pék.Romhányi József: Nagy szamárfül 51 A PÉK PÓKJA Az apróka pók-apóka. hálóból ebédlőt kötött. A kópé póknép pótlékhálókat eresztve keresztbe a pókasztal fölött. a pékségben a szennyezett mennyezetre nyálból való.

Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem eltemetve! S evezzevel ava teve levelkévét kivilevelhevelteve. Erre utal az alábbi fohász is: – Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve. Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje. de tévednél. a nyelve. Sóvár szeme kutat kutat. . Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol. baktat. Apró szemcsés homokkal telve a füle. Még öt-hat nap kullog. Az itató tava távol. A helyzete nem szerencsés. Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova. mivel levet – vert vederbe feltekerve – nem vedelve lett betelve a te tevéd szenvedelme. s oly rettentő messze még az oázis.Romhányi József: Nagy szamárfül 52 alakú púp. vélvén. vén híved neved feledve elvetemedve vádol.

Akkor még pár tucat rímes tanmeséből. Ám ezeket nem csupán a haknizó színészek tanulták meg kívülről. ahova a korszak egész sajtója került. hiszen hozzátartoztak az állandóan gyarapodó magyar emigráció nosztalgikus otthoni emlékeihez. Romhányi József azonban a kivételek közé tartozott: utolérhetetlen tökéllyel mondott verset. ennek a kötetnek alapdarabjait. nyelvi tréfából állt az egész repertoárja. Ebben ő is ludas egy kicsit. hanem – velük együtt – a közönség jelentős része is. később nehezen kapott engedélyt tanulmányozásukra a könyvtárak zárt részlegeiben. Egyszóval a Romhányi-versek – ősi időkre emlékeztetően – szájhagyomány útján terjedtek. indigóval gépelve terjedt az egész országban. az Országos Filharmóniánál. Amit mondott. Igaz. hogy napi politikai aktualitásokkal is kiszolgálják azok. korábban néhány humoros költeménye megjelent a koalíciós idők után szigorúan betiltott Szabad Szájban vagy a korábbi. A nagyközönség azonban mint kitűnő konferansziét szerette meg. (Olyan kitűnő versenytársak mellett. Nemcsak azt írták elő. csiszolja és személyes fellépésekkel hitelesítse ezt a szájhagyományt. mint Kellér Dezső vagy Darvas Szilárd. Az a hatalom mindig. minden téren megkövetelte. minden nyilvánosság előtt kimondott szót patikamérlegen kellett kimérni. csupán verseket mondott. miről hallgassanak.Romhányi József: Nagy szamárfül 53 UTÓSZÓ A „Rímhányó" sohasem látta saját verseskötetét. hogy időnként gyarapítsa. mintha akkor találta volna ki. Szerzőjüknek csupán az volt a dolga. A költők többnyire rossz versmondók. hanem egyre gyarapodó listát kaptak arról. aztán felelt a szocialista népszórakoztatás színvonaláért a rádióban. A versek ma már nem lantpengetéssel kísért énekszóra születnek. Fellépései alkalmával rendszerint tomboló siker jutalmazta a minden apró részletében megtervezett produkciót. amiről feltétlenül beszélni kell – természetesen a párt szájíze szerint. amikor megszületett. ám aki ezekből nem őrzött meg saját használatra néhány példányt.) Pedig ő nem is improvizált minden alkalommal új szöveget. varietékből összevont hatalmas intézmény élén. egy-egy fontos rím kimondásakor szinte ő is örült az ily módon formai alátámasztást nyert tartalmi igazságnak. Ezt szokták a gyakorlatlan poéták műveik felolvasásakor kifelé éreztetni. hogy maga a költő sokáig mereven elzárkózott összegyűjtött verseinek publikálásától. később még a televízióban is. sőt határainkon kívül is. Mindebből a mi szempontunkból most csak annyi a lényeg. úgy hangzott. Amikor Romhányi először kezdte az országot járni az akkor elképesztően népszerű esztrádműsorokkal. Szellemének legkedvesebb gyermekeit eredetileg nem olvasmánynak szánta azokban a legendásan sötét és viszontagságos ötvenes években. Saját szerzeményeit. nem mesélt aktuális vicceket. Akkoriban Romhányi József a magyar szórakoztató ipar egyik legjelentősebb alakjának számított. Maga a verses konferálás is tudatos választás eredménye volt. önmagából később teljesen kifordult Ludas Matyiban. de megvan még mindig a belső dallamuk. akik . Kivételes zenei adottságaival pontosan tudta elválasztani a vers zenei és prózai elemeit. Volt ő igazgató a budapesti zenés színpadokból. Szövegük kéziratban.

Mint a költői nyelv artistája tartotta elképzelhetetlennek. A nevével – színvonaltól függetlenül – bármit el lehetett volna adni. Két évtizednyi – különböző posztokon betöltött – vezetői szolgálat után – egészségét féltve – ő menekült vissza íróasztala mellé. kitüntetéseket sem kapta meg. hogy ő azokat a díjakat. épp úgy. nézőkben sikerszámokhoz szokott szerző személyes sértésnek fogta fel a kiadó ajánlatát. és nyelvi akrobatikával hitelesítette mondandóját. Nem sok hiányzott ahhoz. amit nem. és épp ezért hozzá került – Macskák sikeréről. sem az imperialistákról meg a békeharcról. Romhányit huszonévesen nevezték ki „főszínházigazgatónak”. Szerette azt terjeszteni magáról. Hozzámérték a korízlés irodalmi paramétereihez. Ez mai ésszel érthetetlen. A hatvanas években aztán búcsút mondott a színpadnak. a két kőkorszaki szaki furcsa rímes prózában elhangzó mondatait. szoroztak. Mégis hozzátartozik a képhez. Állatverseivel Romhányi József lényegében megkerülte ezt a feladatot. nagyon utálta az amatőr dolgokat. és végül megszületett a döntés: kétezeregynéhányszáz példányban kijöhet. A találkozás végeredménye: katasztrofális félreértés. csupán ennek a kötetnek vagyok a krónikása. Kárpótlásképpen sebtében odaítélt Érdemes művészi címét már nem tudta átvenni. És bár nyugodtan vállalhatta volna az összehasonlítást a vele együtt fellépő kiváló művészekkel. hanem verseket mondó színész. Befolyásos barátai is már csak a halálos ágya mellett döbbentek rá arra. magának soha sem engedett volna meg egy ilyen hobbiszerű átruccanást. hogy konferanszié szövegeit kinyomtatva árulják. hogy Romhányi József a nagyközönség azon kedvencei közé tartozott. amikor ő volt műsoron. és vitték el a Magvető Kiadóhoz. őt magát kiiktatva ebből a folyamatból. Éppen ez idő tájt idézgette az egész ország Frédi és Béni. akiket nem kényeztetett el az Aczél György által irányított kultúrpolitika. már csak saját műveit adta elő. amelyet addig kell folytatni. Lelkes barátok válogatták vele együtt össze a tervezett kötetbe való költeményeket. hogy ez a könyv – pláne jelenlegi terjedelmében – sohase lásson napvilágot. ambícióit tökéletesen kielégíti közönségének szeretete. de legalább tudomást szerzett róla. Ugyanakkor a hivatalos művészi elismeréseket kíméletlenül megvonták tőle. Ha már megjelenhet valami. Ekkor vált először időszerűvé verseinek kiadása. végül megnézték a szerző helyét a hivatalos költői ranglistán. amíg kő kövön nem marad. akkor sem konferált. sem fusiról. Annyira népszerű volt. Ennek aligha lehettek direkt politikai okai. hogy őt nem érdeklik a plecsnik. és hazavitte a kéziratát. ő nem így gondolta. A hallgatókban. sem lógósról. A lektorok értő szemmel (nem füllel!) végigolvasták a benyújtott anyagot. Hiszen ez esetben ő már nem konferanszié. mint a – mások által reménytelen fordítói feladatnak minősített. hogy ez fel se tűnt. Örök emberi igazságokról beszélt egy ősi tradíció szabályait követve.Romhányi József: Nagy szamárfül 54 megkapták tőle a nyilvánosság kevesek számára biztosított lehetőségét. miért nem csinálnak üzletet belőle? A Rímhányó akkoriban már évek óta sztár volt. Utolsó . Nem beszélt sem kulákról. Osztottak. Ha néha vállalt is egy-egy fellépést. Ebben az igazságtalan háborúban Romhányi egyébként jó partnere volt ellenfeleinek. olvasókban. Így aztán a közönség egyszerre értékelte azt. és azt. Nem a szerző pályaképét kívánom megrajzolni. amelyek a szórakoztatás hozzá képest névtelen iparosainak is kijártak. amit hallott tőle.

hogy mennyi műgonddal készültek fordításai. legfeljebb rigmusokat. mondta bele a kamerába. de mindez túlságosan periférikus téma a verskötet szempontjából. amikor Vitray Tamás faggatta az Ötszemközt híres sorozatában. Kevesen tudják. hogy bukásgyanús szöveget sóztak rá. Webber musicaljének librettistái ugyan egy kicsit átigazították a nagy költő verseit. dalszövegeket. hogy a színház rájött. A kiadót képviselve elmagyaráztam neki. Sokszor láthattuk nevét színlapokon más fordítóversíró kolléga társaságában. mennyire bántotta minden jogtalannak érzett mellőztetés. Romhányi nagyon sokat fordított is. Óvatos álszerénységből ugyan maga Romhányi sem nevezte soha költőnek magát. Közhelyként mondogatták. a megbízható mentőangyalt. hogy ebben a cselekmény nélküli vers-revűben nincs benne a siker. Nem igazán értette. hogy ellenségeinek indulatai lényegében burkolt elismerést takarnak. az könnyen elcsodálkozhatna. Ekkor merült fel egy vitathatatlanul sikeresnek ígérkező Romhányi verseskötet kiadásának ötlete. Főleg énekelhető szövegeket a hálás művészek nagy örömére. Ő versíró. Ám a nagyközönség másféle mércével mért ezekben a kérdésekben. Minden vershallással megáldott fülű literátor érezhette. állítólag az első számú esélyes fanyalgott. Rá lehet kenni például a tömegek éretlenségére. Vagyis rengeteget kell dolgozni kevés jogdíjért. Sokan voltak. hogy ez az ő ranglistáikra fel nem iratkozott outsider bizonyos szempontokból legalább annyit tud a költői nyelv titkaiból. hogy Romhányi József a könnyű műfaj különböző érdekszövetségeiben sem találta meg a helyét.Romhányi József: Nagy szamárfül 55 heteinek kevésbé kontrollált jelzéseiből vált egyértelművé. így nem kellett volna ócska írógépén újra és újra lepötyögtetnie verseit. Adják oda Jóskának! Sokat lehetne mesélni erről is egy Romhányi-monográfiában. hogy számos műfajban ő a legjobb. ott Romhányi zenére készült magyar szövege olvasva is állja a versenyt az eredeti költemények fordításaival. ezért hívták az utolsó pillanatban őt. mint Nemes Nagy Ágnes vagy Weöres Sándor. A Macskákra. Az már csak tovább árnyalja ezt a képet. A rossz emlékek miatt a szerző nehezen állt kötélnek. A könnyű műfaj többi sztárja egyáltalán nem izgatta őket. halhatatlannak kikiáltott kortársainak egy részéről viszont tudomást sem vettek. Ilyenkor az történt. Aczél irodalmi fülbesúgói nem véletlenül áztatták el gazdájuk előtt pont a szegény Rímhányót. ha egy-egy nagymama vagy egy szavalóversenyre készülő kiskatona könyörgő levelet küldött . Ezek szerintük nem verseket írtak. de a jól fizető munkákat nem ő kapta. mint a legnagyobbak közül is kevesen. Akkori honoráriumából könnyedén megvehette volna az első kiadás példányainak felét. akik Romhányit szerették. hogy nem lehet letagadni. is más volt a jelölt. A Szamárfül története is az emberi (ráadásul botfülű) szamárság krónikájának egyik fejezete. És ez elsősorban nem is a – műfaji okokból összehasonlíthatatlan – versekből derül ki. Pedig annak szerzői között olyan vitathatatlan formaművészek vannak. A nyolcvanas évek elején a könyvszakmát is meglegyintette a változások szele. A sikerrel rendszerint az a baj. legfeljebb félremagyarázni. A Móra Kiadónak hirtelen pénzre lett volna szüksége. csak érezte. de ahol megegyezések vannak. Ez esetben azonban ez sem olyan egyszerű. hogy a Magvető esetében is rosszul döntött. Például aki venné a fáradságot és egybevetné Eliot macskaverseinek fordításait a musical változat szövegével.

Az ő könyvére ne fizessen rá senki! Végül azonban megbékélt első verseskötetének gondolatával. Hogy az Ifjonci versek dossziéja hogyan lett mégis tele. a bűnös főszerkesztő átmenetileg távozni kényszerült a kiadótól. épp úgy mindennapos kommunikációnk részévé vált. ebbe a második kötetbe már bele sem tudott kezdeni. A Szamárfülből bűnjel lett. Az első versek órák alatt íródtak. szünetben kerültek felolvasásra. Ezt fejeltük meg egy előzékkel. Aztán minden elrendeződött.) Ekkor azonban újabb váratlan akadályok tették bizonytalanná a versek megjelenését. Egykori – titkos – szerkesztője egyszer egy határátkelőben várakozott. Az ilyesmit komolyabb műfajokban halhatatlanságnak szokták nevezni. legtöbbször másokra bízta az archiválást. hogy az új kiadásban benne van a korábbi kötet teljes anyaga. szerzőjüket lelkesen elpüfölték a hallgatók. akkor előkeresi a régit. hogy a Szamárfülből legalább egyet mindenki tudott kívülről. Ezúttal azonban az olvasó nem az eredeti kötetet. Aztán élte saját életét. sőt új verseket írt. Romhányi József összegyűjthette kiadásra érdemesnek tartott verseit. Érettségi után Romhányi püfölve lelkesedő barátok híján is írt tovább. hanem annak kibővített változatát veheti kézbe. Nagyon rossz gazdája volt saját hagyatékának. Vannak szellemi termékek. annak meglehetősen romantikus története van. akkor is. szerzőiknek úgyszintén. ha az orvos életben marad”. Sajnos. A Nagy szamárfül címe azt sugallja. (Sírfeliratok. Ő gyűjtögette Ifjonci versek címszó alatt zsengéit. Unaloműzés céljából verseket mondtunk egymásnak. amelyek túlélik alkotójukat. de olyan téren. öt különböző generációt képviseltünk. A Szamárfül szerzője halála után fél évvel jelent meg először. Ekkor derült ki. Költőjük ekkor már két évtizede nem volt az élők sorában. kötetet formálhatott belőlük. ha nem. Mézga Aladár.. Körkérdések kutyákhoz.. mint a „minden szinten szinte minden” reklámszlogen. A kiadó igazgatójának valójában nem a versekkel volt baja. A könnyű műfaj örökzöldekről beszél. Apróhirdetés rovat. Öten voltunk a kocsiban. hogy gazdagítsa a tematikát. Ezért is elnyűhetetlenek az érdemei. hanem a kötetet tervbe vevő szerkesztőség vezetőjével. nem tudott állást foglalni. vagy újra írja. de már egy korrektúrát sem láthatott a megjelenés előtt álló kötetből. Ha tetszést arattak. Mindig csak a soron következő feladat érdekelte. A lényeg tulajdonképpen független az elnevezéstől. Közben zenei pályára készült. Az első – mindmáig élvezettel olvasható – rigmusokat még az egykori ciszterci diák írta. Egy ifjúkori baleset . Amikor például az évek során már több szövegváltozatban közkézen forgó Focimeccs hiteles variációjáról faggattam. Abban az időben sokat remélt az élettől: nagy költő akart lenni és nagy középcsatár. ezt a versét már elfelejtette. A cikluscím még a szerzőtől való. Ha nem verték elég intenzitással. hanem megölelik vagy hátba vágják szurkolói. Őt az egész rendszer feldühítette. Vágyott a dicsőségre. A Szamárfül nem utolsósorban egy ilyen szlogengyűjtemény. hogy ezúttal nem sikerült igazi műremeket létrehoznia. Ez is jellemző. A könyveknek megvan a sorsuk. ha nevükhöz kötjük ezeket. A hátbavágás szó szerint értendő. Akkor is. ahol nem távolról csodálják.Romhányi József: Nagy szamárfül 56 hozzá. a költő lelkét kétségek gyötörték. Janikovszky Évával. stb. Bubó doktor mondásai: az „egy forintért megmondom” vagy az „egy műtétnél az is számottevő eredmény. ha egyszer „emberversek” műfajban állít össze kötetet.

Ha a soron következő sztár késett. szőke. ahol ma is él. amikor az egykori ciszterci diáktárs.) Aztán hazajön a fogságból a huszonöt éves fiatalember. Meg sem állt Venezueláig. . Azonban találtunk néhány olyan írást. Vannak közöttük a legjobbakkal vetekedő ma is aktuális gyöngyszemek (Focimeccs) és vannak briliáns szociográfiai rajzolatok (Divatkereskedés). A lány hamarosan szüleivel együtt kivándorolt. Várkonyi Zoltán beszervezi őt a kor divatos haknibrigádjainak valamelyikébe. ezért – többek között – neki ajándékozta addigi verseinek aránylag elég terjedelmes gyűjteményét is. Akkoriban nem volt televízió.Romhányi József: Nagy szamárfül 57 után rosszul összeforrt ujjaival brácsázott és énekelt. Ám ez csak afféle mellékkereset. újakat is ír. amikor az időközben befutott nevezetesség már ingerülten topogott a színfalak mögött. Megélhetéssé akkor válik. és megpróbál megélni valamiből. különböző éttermek. hiszen a Cseh Filharmonikusok egykori világhírű zenekarának néhány – német katonaként fogságba esett – tagja lágerzenekart alapított. A lány gyönyörű volt. akkor beugrottak a helyére. Az ilyen Romhányi Jóska-féle kezdők valamelyik állomáson vártak a fellépésre. Egyszer őrá is sor került. Az anyag legnagyobb része messze elmarad az érett költő által kiválasztott és újra meg újra csiszolgatott művek színvonalától. Egyikük-másikuk bizonyára tetszést fog aratni. Ott az idegen nyelvű közegben elsősorban zenész lett. Tőle kerültek hozzánk Romhányi József fiatalkori versei. például gyakran osztották be őket konyhai szolgálatra. ha ezekből nem adunk legalább ízelítőt Romhányi József hűségesen kitartó olvasóinak. Ettől kezdve került Romhányi a szórakoztató iparba. A fiú mindenáron meg akarta hódítani. Színházakban. ugyanazok a művészek fordultak meg egy éjszaka alatt tíz-tizenkét helyen. És ezzel eljutottunk kiindulópontunkhoz. a nyakigláb fiatalembert akkor sem akarták leengedni a színről. szórakozóhelyek pódiumain állandóan vidám műsorokat láthatott a közönség. Egy verseskötet nem kegyeleti elvek alapján készül. Teljes mértékig elmondásra szánta verseit. hadifogságba került. Ilyenkor sohase feledjék gondolatban hátba vágni a fényes jövőről álmodozó költőt és középcsatárt! R B. (Ezt örökíti meg a kötet egyik újonnan beválogatott verse. A közönség aznap kegyes volt. amely – mulatságos volta mellett – megdöbbentő hűséggel elevenít fel egy letűnt korszakot. a múlt és a jelen borzalmaitól megviselt emberek viszont nagyon vágytak egy kis szórakozásra. Mindent egybevetve nagyon sajnáltuk volna. Mivel igény van rájuk. Hogy kifizetődő legyen. és táncolni tanult. Aztán kiment a frontra. fellépésenként csiszolgatta a bennük elhelyezett poénokat. aztán bekóborolva a fél világot kikötött Milánóban. A fiatalember életébe ekkor érkezett el az első nagy szerelem. A zenészek különböző kiváltságokat élveztek. Most már csak a Szamárfület Nagy szamárfüllé növelő Ifjonci versekről kell ejtenünk néhány szót. Többek között a verseit is eladja különféle újságoknak. alakította ki saját személyes imázsát és ehhez illő költői műfaját. ebből szerzett végül diplomát. amely rendszeresen fellépett orosz közönség előtt is.

hogy meglelik itt-ott benne az emberit. csenevésszé összeaszalt esszé olvasótoborzó tartalmi torzó. hogy e mű egyértelműen kétértelmű. azt elrúgja magától a ló. remélve. Mert mi a fül? Egy hasáb csacskaság. s az egyiket nemükre vérig sértőnek vélik. egy úgynevezett fül. ha elolvasod előre. Szamárfülnek ennyi elég. kérődzd fel akarva. Ami felesleges. IÁbavaló. megtudhatod belőle. mint egy kiló silót a marha. (Az szól mellette. így arra késztet.Romhányi József: Nagy szamárfül 58 SZAMÁRFÜL Tudtam! Amikor pedzették. Vagy futólag utólag. hogy ezt rám lőcsölik kíméletlenül.) A fül feltétlenül előlegezett közvélemény-keresztmetszet. Hogy tetszett. megbízzák véle hát a szellemileg visszamaradt szamarat. inkább kajánnak tűnő ajánlat: Ha úgy találják. nem akarva. aki már megvette. kéne egy jegyzet még. nem ajánlás. tudtam. mintha nem értenék. hogy amit elméd már félig megemésztett. tegyenek úgy. Hopp! Megvan! Bár talán más. Ám mit sem tehetek ellene. Romhányi József . hogy csak az olvassa. állatmeséinket ajánlanom kellene.

Debrecen Felelős vezető Bördős János igazgató Megjelent 9..Romhányi József: Nagy szamárfül 59 Nyomta a Kinizsi Nyomda Kft.2 (A/5) ív terjedelemben .

...................................... EGY SZÚ VÉGRENDELETE.......................................................................................................................................... INTERJÚ A FARKASSAL......................................................................................................................................................................................................................................................... MEDVE-TANKÖLTEMÉNY................................... PARAINESIS......... A RÓKA ÉS A HOLLÓ..... FOCIMECCS................................................................................................... BORZ.................................................................................................................................................................................... MÓKUSMESE..................... A NAGYRALÁTÓ GÖRÉNY.............................................................................................. A DARVAK VÁNDORÚTJA................................................................................ AKI ÁLLÍTÓLAG MEGETTE PIROSKÁT.................................................................................................................. ÁLLATKERTI LÁTOGATÁS........................................................................................................................................ TIGRISMAMA ALTATÓDALA................................ ....................................................................................................................................................................................................................... HAL-DAL................................................................ A LIBA HATTYÚDALA...................................................... AMIKOR SZAKÁCS VOLTAM A FOGSÁGBAN..................................................................... EZ OPUSZ?............................................................... LÓVERSENY....................................................................................................... AZ ÖRDÖGHÍVŐ KROKODIL..................................................................... SZOMORÚ ESŐBEN........................... FELEMÁSOK............................................................. DIZ-ŐZ SUTA SLÁGERE...................................................... KAKUKKOLÓ.Romhányi József: Nagy szamárfül Tartalomjegyzék 60 KÁKA TÖVÉN................................................................ TANULJ................... MARHALEVÉL....................................... A PAPAGÁLY SZÓNOKLATA.................................. IFJONCI VERSEK................... A MAJOM BÚCSÚBESZÉDE TÁRSAIHOZ EMBERRÉ VÁLÁSA ALKALMÁBÓL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. A RÁK HALADÁSA............................................... VARJÚ NÓTA............................................................................................................................. EGY KÖLTŐI VÉNÁTÓL JÓL BECSÍPETT BOLHA ÖNÉLETRAJZREGÉNYÉT NEKEM MONDTA TOLLBA............................................................................................. KÖRKÉRDÉS KUTYÁKHOZ: MIÉRT UGATJÁK A TELIHOLDAT?.......................... TENYÉRJÓSNÁL................. DIVATKERESKEDÉS..... KUKAC-SORS.......................................................................................................................................... DIZŐZIKÉK...................................................................................................................................................... EGY BOLDOGTALAN SÜN PANASZAI A HALOVÁNY HOLDNÁL................................................................................................................................................................................................................... VEREBESDI......... IRKAFIRKA EGY BIRKÁRÓL....... HOGYHA NAP VOLNÉK..................................................................................................................................................................................... MESE A SZÁMOLNI TUDÓ OROSZLÁNRÓL.................................................................................................................................................................................. KANSZONETT... ÁSÓ-KAPA........................................ TÜCSÖKDAL.................... VILLAMOSON.................................. MELYET EGY LÉGY INTÉZ LEENDŐ FIÁHOZ.............. A BÖLCS BAGOLY..................................................................................................................................................................................................... TINÓ!........................................ DISZNÓ-VERS.................................................

..................... ZEBRA:......................................................................................................................................................................... A HARKÁLY SZERENCSÉJE................... EGY KOS PÁRBESZÉDE A VISSZHANGGAL......................................................................................................................................................... A PÉK PÓKJA....... VESZÉLYES MESE.......................................................................................................................................................................................................................................... HAT BETŰ ETŰD SZÍNIISKOLÁSOKNAK........................................................................................ HÜLYE TYÚK:.......... GYÍKREGE.. MÉHEK.................................................................................................................................................. A MOSZKITÓ-OPERA........................................................................ ...................................................................................................................................................... VAKOND:...................... GÓLYA-VENDÉGSÉG................................................................................................................................. ÁLLATI JOGOK.............................................................................................................................................................. A CSODACSIGA.......................................................................................................................... A ZSIRÁF GŐGJE....................................................... A SÉRTHETETLEN............................................................................................... GALAMB:................................................... NERC:...................................................................... EGY SÁSKA A HADBÓL:.................................................... SÜLETLEN TRÉFA..................................................................................................... A PESSZIMISTA KESZEG............................................................. OKOZATOSAN............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ROMÁNC......... A KACSA NAPILAPJA................................................................................ SZAMÁRMESE......... A BŰNBÁNÓ ELEFÁNT............................................... TAVASZI MADÁRDAL................................. EBIGRAMMA............................................. SEREGÉLY:........................................................................................................................ SÍRFELIRATOK................................. HANGYA:.................. LEPKETÁNC.............................. MIÉRT VIHOG A HIÉNA?...................................................................................................... A BABONÁS FEKETE MACSKA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... SZARVASHIBA........................................................................................................................................................................................................... GÖDÉNY:............................................................................. ÚJ STRUCCPOLITIKA..................................................................... LAJHÁR:.......................................................... SÁRKÁNYMESE........................................................... APRÓHIRDETÉS ROVATOT INDÍTOTTAK FÉRGEK ÉS ROVAROK......................................................... TYÚK VAGY TOJÁS?............................................................................................... VÍZILÓ-SZÉPSÉG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... EBIGRAMMÁK...................................................................... BÁLNABÁL...................................................................................................... CERKÓF:........................................................ A MACSKAFOGÓ EGÉR...................................................................................Romhányi József: Nagy szamárfül Tartalomjegyzék 61 A KENTAUR DILEMMÁJA................................................................................................................................................................................................................................... A ROZMÁR DRÁMÁJA............................................................... NYÚLISKOLA.................

.....Romhányi József: Nagy szamárfül Tartalomjegyzék 62 A TEVE FOHÁSZA.................................................................................... SZAMÁRFÜL.................................................................................... UTÓSZÓ........................................................................... ............................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful