P. 1
2012 3. DetektorPlus Magazin

2012 3. DetektorPlus Magazin

|Views: 104|Likes:
Published by hkroy

Detektorplusz Magazin Magyarország Biztonságtechnika, Biztonsági menedzsment, Őrzés védelem, Bűnmegelőzés

Detektorplusz Magazin Magyarország Biztonságtechnika, Biztonsági menedzsment, Őrzés védelem, Bűnmegelőzés

More info:

Published by: hkroy on Jul 26, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/28/2015

2012. • 19. ÉV FOLYA M 3. SZÁ M 2012. • 19. ÉV FOLYA M 3.

SZÁ M
E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu

Biztonságtechnika . biztonsági menedzsment . őrzés–védelem . bűnmegelőzés

AXIS M30-as új beltéri kamerák

GYÚJTÓPONT

• Munkaanyag a magánbiztonsági vállalkozások minôsítô rendszerérôl

Mandrik István, MBVMSZ elnök
FÓRUM

• Biztonsági szervezetek, szolgáltatások és termékek minôsítése • A biztonságtechnikai mérnökképzés helyzete, céljai, problémái

Papp József, Óbudai Egyetem
PIACTÉR

• Új beléptetôrendszerek a Paxtontól – Aspectis Kft. • Az AVTECH cég IP-alapú termékei – Masco Kft.

• Schrack tûzjelzô rendszerek IP technológiával
SZAKÉRTÔ

ELKAPJA RÖGZÍTI MEGJELENÍTI ELKAPJA
Hálózati megoldások a Samsung-tól

• A hosztolt videó – Bata Miklós • Biometria: tények és tévhitek – Otti Csaba

Full HD minőségű képrögzítés

Intelligens videotartalomelemzés

Skálázható rögzítés

Vezérlés és megfigyelés távolról

ÁRA 3

/ 810 F T
1 2 0 0 3

9 771 21 7 91 7009

Samsung HD Hálózati Biztonságtechnikai Megoldások. Intelligensebb Biztonság.

E W

STEsecurity@samsung.com samsungsecurity.com

Samsung Techwin Europe Ltd

Egy nap. 124 esemény.

124 helyes döntés.

Az Axis minden – tömegközlekedési eszközökön és pályaudvarokon található –

fényviszonyok mellett is hatékony éjszakai megfigyelést biztosító kamerákat

Forgalmazó:

1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. | Tel: (06) 1 414 1022 Fax: (06) 1 414 1021 | info@aspectis.hu | www.aspectis.hu

Biztonságtechnikai Pályázat

2012.

pályázat
Nevezési feltétel:

AZ ÉV BIZTONSÉGTECNIKAI TERMÉKE, MEGOLDÁSA, SZOLGÁLTATÁSA 2012.
SZAKMAI VÁLLALKOZÁSOK, MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA

■ 2011–2012. év során piacra került/kerülô korszerû termék, megoldás. ■ Tárgyévi (2012.) publikáció a témáról a Detektor Plusz lapban. ■ TERMÉKEK Behatolásjelzô Beléptetô Video Tûzjelzô Távfelügyelet

Bírálati szempontok: Ár/teljesítmény-viszony

Kategóriák:

Segélyhívó rendszerek Kültéri védelem Mechanikus, elektromechanikus eszközök Felügyeleti szoftverek Integrált rendszrek

Telepíthetôség Kezelhetôség Mûszaki támogatás Marketing Design Minôsítések Innovációs érték

■ TELEPÍTETT RENDSZEREK ■ SZOLGÁLTATÁSOK
Díjak:

■ Magyar Innovációs Díj ■ Nemzetközi Innovációs Díj

juk Vár seiket! e zé nev

További információk: Detektor Online

Pályázat lezárása: Cím:

2012. december 31. Detektor Plusz szerkesztôség. 1141 Bp., Mogyoródi út 127/b. Tel./fax: 06-1/370 7180 • detektor@hu.inter.net

A Detektor Biztonságtechnikai Pályázat 2012. részletes bírálati szempontjai A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt érdeklôdô pályázók!
nevezés feltétele, hogy a pályázaton induló terméket, telepített rendszert, illetve szolgáltatást publikáció keretében kell bemutatni tárgyévben lapunkban. A benyújtásra kerülô pályázati dokumentációban pedig kérjük, hogy az alap mûszaki és funkcionális paraméterek bemutatásán túlmenôen a pályázat már közreadott bírálati szempontjainak megfelelô szakanyagot készítsenek.
■ Ár/teljesítmény-viszony Ár/érték arány, tulajdonképpen az eszköz „tudásának” összehasonlítása más, hasonló eszközökkel, figyelembe véve a hasonló „tudású, paraméterezhetôségû” eszközözök árát. Tulajdonképpen a közel azonos „tudású eszközök” látszólagos árversenyének eredményhirdetése. ■ Telepíthetôség Az eszköz fizikai (mechanikai) telepítéssel kapcsolatos (esetleg opciós) eszköztára, valamint a telepítést segítô dokumentációk meglétének, minôségének, használhatóságának összessége. ■ Kezelhetôség Leginkább a humán interfészt biztosító eszközökre vonatkozik, hiszen a rendszert a felhasználó az általa hozzáférhetô eszközön keresztül „látja”. Milyen szintû biztonságtechnikai alapképzettséget igényel a kezelés? Minél egyszerûbb/átláthatóbb, annál kezelhetôbb egy rendszer! ■ Mûszaki támogatás Mennyire szoros a kapcsolat a gyártóval, fejlesztôvel és forgalmazóval? Milyen szintû dokumentációk állnak rendelkezésre? Milyen a segítségnyújtásra való hajlandóság? Van-e folyamatos termékfejlesztés a használat során feltárt hiányosságok, problémák felszámolása érdekében? ■ Marketing A termék értékesítési stratégiája; milyen biztonsági szintû a megcélzott piac; milyen konstrukciójú az értékesítés; milyenek a listaárak; a telepítôi árak és a projektárak viszonyai? ■ Dizájn Ma már a „látszat” jelenti a mindent. Sajnálatos tendencia, hogy a piaci elvárás a dizájn iránt elsôdleges, a teljesítôképesség, a megbízhatóság, az idôtállóság lassan leértékelôdô fogalmak. Bár egy modern környezetbe modern, korszerû vonalvezetésû eszközök illenek, ezek azonban sokszor „tudásban, teljesítôképességben” elmaradnak a nem olyan dizájnos, de jól bevált termékekétôl. Így tehát a dizájn és a funkcionalitás egymástól nem különülhet el a bírálat során. ■ Minôsítések Mivel a termékek leírásában szereplô paramétereket a gyártó adja meg, akinek jól felfogott érdeke az értékesítés, így egy termékrôl jó, ha van valamilyen összehasonlíthatóságot biztosító szabványi megfelelôséget, besorolást bizonyító tanúsítvány, és/vagy valamely nemzetközileg elismert minôsítô intézet biztonsági fokozatokba való besorolását igazoló okmány. ■ Innovációs érték Annak eldöntése, hogy mennyire egyedi a termék, egy a tucat közül, vagy egyedi, bizonyos piaci szegmensekben, vagy akár általánosan is jól használható, eddig nem megszokott, nem „tradicionális” eszközrôl van szó. Így tehát jelentôs részben a termék egyedisége, a tucat termékektôl való – jó irányba történô – eltérése kerül értékelésre. Az innovációs érték alapja lehet egy egyszerû ötlet is, melyet még más nem épített be a berendezésébe (szoftverébe). ■ Karbantartási igény Karbantartási elôírt periódusok száma, idôintervalluma. Hibaüzenetek, hibajelenségek felismerhetôsége, behatárolhatósága.

A

GYÚJTÓPONT
GYÚJTÓPONT

tartalom

Detektor Pályázat Detektor Plusz Országos Pályázatok 2012 . . . . . . . . . . . . . 1 Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4–6, 25 Tollhegyre kívánkozott… Itt a nyár… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Magánbiztonsági szakirányú képzések indulnak a pécsi egyetem jogi karán
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kara hazánkban elsôként indít a magánbiztonsági szektorban dolgozók számára jogi képzéseket. A tervek szerint két szakirányú továbbképzési szak fog elindulni idén szeptembertôl illetve a jövô év februárjától Pécsett, és kihelyezett képzésként Budapesten is. ■ Az egyikre bármely képzési területen, alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezôk beiratkozhatnak, ôk a „jogi szakok leveles magánbiztonsági szakember” szakképzettséget szerezhetik meg a három szemeszterbôl plusz záróvizsgaidôszakból álló, önköltséges, intenzív, levelezô rendszerû képzés abszolválásával. A szakirányú képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvetô jogi ismereteket adjon, és ellássa ôket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással is, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek gyakorlati problémákra koncentráló oktatása révén. A „Magánbiztonsági jogi szakjogász” képzés pedig azoknak a szakembereknek kínál munkájukban közvetlenül hasznosítható jogi ismereteket, akik jogi végzettséggel rendelkeznek és a magánbiztonság területén tevékenykednek, mindezt egy két szemeszterbôl plusz záróvizsga-idôszakból álló, önköltséges, levelezô képzés keretében. A két képzés tantárgyi programja felöleli a személy- és vagyonvédelem, illetve a magánnyomozás saját joganyagán kívül az e tevékenységek végzése kapcsán szóba jöhetô valamennyi jogterületet, az adatvédelmi jogtól kezdve a polgári jogon, a büntetôjogon és az eljárásjogokon át egészen a társasági jogig és a munkajogig, mindezek mellett kriminalisztikai és lôfegyvertani ismeretek hallgatására is lehetôsége nyílik a képzésre jelentkezôknek.

3. SZÁMUNK HIRDETÔI: • Samsung Techwin Europe

FÓRUM

Limited (B/I) • Aspectis Kft. (B/II) • Seawing Fejlesztô és Szolgáltató Kft. (3) • Aspectis Kft. (13) • Schrack Seconet Kft. (19) • LDSZ Kft. (19) • Robert Bosch Kft. (B/III) • Masco Kft. (B/IV)
A MAGYARORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYESÜLETÉNEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TONSÁGI SZOLGÁ LATOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI APART NERE

Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata Biztonsági szervezet pénzügyi kontroll modellje . . . . . . . 6–7 Szabályozás Biztonsági szervezetek, szolgáltatások és termékek minôsítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–10 Adatvédelmi esetek Mennyi az annyi – avagy meddig lehet kezelni a kamerafelvétel képeit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Oktatás Arccal a piaci igények felé! – a biztonságtechnikai mérnökképzés helyzete, céljai, problémái . . . . . . . . . . . . 11
PIACTÉR

Beléptetés Forradalmian új beléptetôrendszerek a Paxtontól – Aspectis . 12 Videotechnika Egyszerûbben, mint valaha – avagy ne féljen az újtól – Masco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Képtovábbítás okosan, takarékosan és jó minôségben – Intellio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kiváló képalkotási technológiával ellátott, rendkívüli fényérzékenységû kamerák – Aspectis . . . . . . . . 17 Behatolásvédelem A Bosch által gyártott Blue Line és a Professional Series mozgásérzékelôk – Robert Bosch . . . . . . . . . . . . . 16 Tûzvédelem Schrack tûzjelzô rendszerek IP technológiával – Schrack Seconet . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SZAKÉRTÔ

SZERKESZTÔSÉG: 1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor @hu.inter.net DETEKTOR PLUSZ A CIVIL BIZTONSÁG LAPJA • BIZTONSÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ GI MENEDZSMENT • ÔRZÉSVÉDELEM • BÛNMEG ELÔZÉS • MEGJELENIK ÉVENTE HAT ALKALOMMAL • 19. ÉV FO LYAM 3. SZÁM • 2012. • KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF. 327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA KIADÓI IGAZGATÓ, FÔSZERKESZTÔ • LAPIGAZGATÓ, SZERKESZTÔ: MOLNÁR ZOLTÁN • MAR KETING, SZERKESZTÔ: KESZLER LÁSZLÓ • SZAK TA NÁCS ADÓK: BOZSIK FRI GYES, ECSEDI ÁKOS, MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOLTÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR, ZÓLYOMI ZSOLT • A LAPSZÁM SZERZÔI • ZÓLYOMI ZSOLT, BALOGH GÁBOR, HEGEDÛS BULCSÚ, KESZLER LÁSZLÓ, DR. DÓSA IMRE, ASZTALOS TIBOR, BATA MIKLÓS, OTTI CSABA, SZIGETI LAJOS. • ELÔFIZETÉSI DÍJ: 2012. ÉVRE 4865 FT • KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: 390-4474 • MINDEN JOG FENN TART VA! • ISSN 1217-9175

Adatvédelem/adatbiztonság Nem adatkezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21 Szaktanulmány Túszként egy pénzintézetben 2. rész. . . . . . . . . . . . . . 20–21 A hosztolt videó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23 Biometria Biometria: tények és tévhitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25
ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

Konferencia Fegyveres Biztonsági Ôrségek V. Országos Konferenciája . . 26 Aktuális

Budapest Médiafigyelô Kft.
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi. H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744 E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu

Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai . . . . . . . . . . . . . . . 28
KI, MIT, HOL

Szolgáltatók Akik önnek segítenek… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–28

✂ MEGRENDELÔLAP

Elôfizetési díj 2012-re

4860 Ft/év/6 szám Megrendelem a magazint ........ példányban Megrendelhetô: Név:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typon International Kft. Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 Bp. Pf. 327. Telefon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel./fax: 370-7108 E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: detektor@hu.inter.net Dátum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szerkesztôség: Olvasható aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 Budapest, Mogyoródi út 127/B

tollhegyre kívánkozott…
szempontból is! Mennyire biztonságos az a hely, vagy ország, ahová tervezzük a kirándulást, mi az, amire ott feltétlenül kell vigyáznunk, milyen helyi biztonsági, avagy kriminológiai helyi sajátosságokra kell felkészülnünk és esetleg szembe néznünk velük? Ki lehet mozdulni az esti órákban, vagy éjszaka, vannak olyan kerületek, amit meg kell nézni, vagy épp ellenkezôleg messzire el kell kerülni? Mennyire igazmondóak az árusok, valóban jó áron adják a portékájukat, vagy esetleg egy kisebbnagyobb összeget még hozzákanyarítanak a számlához a kedves külföldi vendég részére, természetesen ezt egy bûbájos mosoly kíséretében. Arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nevezetességek környékén tömeg van, a tömegben nem csak tisztességes emberek vannak, hanem bûnözôk is, például: zsebtolvajok, akik manapság igen kifinomult módszerekkel szabadítják meg az óvatlan turistát pénzétôl és személyes okmányaitól. Hát ezt még az ellenségeinknek sem kívánjuk (nincsenek is nekünk), hogy pénz, és iratok nélkül próbáljon szerencsét, vagyis ha-

GYÚJTÓPONT

Itt a nyár…
Gondolom, ezzel a kijelentésemmel senkit sem sikerült meglepnem, hiszen ez annyira nyilvánvaló tény, hogy ezzel mindenki tisztában van. Ám, ha azt mondom, hogy megyünk szabadságra, nyaralni, utazunk, vagy kirándulunk, stb; akkor már többen is vidámabbak lesznek, esetleg érdeklôdésüket is sikerül felkelteni.
i is az, ami a nyarat és a biztonságot összekapcsolhatja? Szerintem az, hogy mindig a biztonság az elsô, vagyis ha tervezünk egy szabadságot, utazást, akkor mindig gondoljuk át biztonsági

M

zajutni, tortúra a hatóságokkal, nem…! Szóval figyeljünk az értékeinkre, legyünk egy kicsit gyanakvóbbak, de így legalább élvezni is tudjuk a látnivalókat és a kikapcsolódást. Több elmélet létezik, hogy mit és mennyit vigyünk magunkkal. Az angol azt mondja, „utazz könnyedén” azaz csak a legszükségesebbeket vidd magaddal, néhány hegymászó úgy véli, hogy „ami nincs, az nem is hiányzik”, én meg erre azt mondom, hogy dehogynem, nagyon is hiányzik. Azt javaslom, hogy körültekintôen gondoljuk át, hogy milyen eszközökre lehet szükségünk és azután azokat vigyük magunkkal. Egy igazi jó bicska például minden körülmények között jó szolgálatot tehet, arra figyeljünk, ha repülôgéppel utazunk, hogy a bôröndünkbe tegyük, amit feladunk a gépre és véletlenül se a kézipoggyászunkba, nehogy bosszúsággal kezdôdjön a jól megérdemelt nyári szabadságunk. Biztonságos és felejthetetlen nyaralást kívánok minden kedves kollégának és olvasónak!
Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô, szaktanácsadó

Professzionális beléptetôrendszer ahogy Ön szeretné!
SW–400 RFID OLVASÓCSALÁD
Cégünk egyre kevésbé bízik a ma elterjedten használt proximity beléptetôkártyák biztonságában. A rabló-pandúr játékban továbbléptünk. Megalkottuk a ma legbiztonságosabb Mifare Plus X és DESFire EV1 technológiájú beléptetôkártyák olvasására is alkalmas kártyaolvasó családot. Mert mi komolyan gondoljuk az Ön értékeinek biztonságát. És Ön?

A fejlesztések az „Új Magyarország Fejlesztési Terv GOP – 1.3.1 – 10/A – 2010-0002. keretében valósultak meg.

SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. • tel.: (+36) 22 510 170* fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu

SW-400 hirdetes 180x118mm.indd 1

12/6/11 8:12 PM

3
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

GYÚJTÓPONT

hírek/események
megjelenítését is támogató NVR-ekben RAID 0, 1, 5, 6 adatvédelemmel ellátott, hot-swap-os merevlemezeken lehet tárolni a felvételeket. Nagyobb rendszer esetében több VioStor szerver összevonására is van lehetôség, így egy felületen akár 128 kamerát is kezelhetünk. Intelligens videoanalitikai funkciói közé tartozik a mozgásérzékelés, otthagyott és elvett tárgy detektálása, a fókuszkiesés és szabotázsészlelés. Fejlett eseménykezelôjével aktiválhatunk riasztáskiváltásokat, a kamerákat I/O porton keresztül többek között akár riasztórendszerhez vagy beléptetôrendszerhez csatlakoztatva. Valamint ezekrôl a történésekrôl sms vagy email értesítést is kaphatunk, így a mobil alakalmazásoknak és a webes kliens interfésznek köszönhetôen riasztás esetén bárhonnan, bármikor meg tudjuk nézni, hogy mi történt vagy történik a megfigyelt területen. A QNAP tervezôi igyekeznek minden igényt kielégítô megoldásokat létrehozni. Az NVRek a 4-kamerás minitorony kiviteltôl egészen a 48 kamerás rack-be szerelhetô rögzítôig rengeteg változatban elérhetôek. Tárolási kapacitásuk, mérettôl függôen 6TB-tól 24TB-ig bôvíthetô. A VioStor Pro széria VGA kimenettel rendelkezik, tehát közvetlenül monitorhoz csatlakoztatható, így client on server módban lehet használni. További információkért kérjük forduljon az QNAP magyarországi disztribútorához, az Aspectis Kft.-hez. ViewCam) jár, mellyel egyszerre több kamera képét is nyomon követheti és rögzítheti egyetlen központi munkaállomásról. (Lásd még cikkünket D-Link termékekrôl: Detektor 2012/1.szám. A szerk.) Bôvebb információért kérjük forduljon az Aspectis Kft. kereskedôihez.
DCS-6815

QNAP VioStor hálózati rögzítôk – Aspectis
A piacvezetô, Linux alapú hálózati rögzítôket gyártó, QNAP Systems, Inc. új termékcsaládot mutatott be. A díjnyertes tárolási és RAID technológiákat alkalmazó NVRekre akár közvetlenül csatlakoztathatunk monitort, így standalone kivitelének köszönhetôen nincs szükség külön munkaállomásra. Kiemelkedôen stabilan mûködô távvezérlés, felvétel és eseménykezelés mellett rendkívül könnyen használható, magyar nyelvû kezelô felülettel rendelkezik. Ráadásul a hagyományos CCTV rendszer korlátaival szemben, akár több megapixel felbontású, különbözô képességû IP kamerákat alkalmazhatunk a megfigyelni kívánt helyszín követelményeinek megfelelôen. ■ „A QNAP NVR fejlesztôcsapata gondoskodik arról, hogy a termékek mind szoftver, mind hardver oldalon lépéselônyben legyenek a piacon. Errôl tesz tanúbizonyságot a rengeteg pozitív felhasználói visszajelzés, és a támogatott videoeszközök egyre bôvülô palettája.” – mondta Bata Miklós, a QNAP magyarországi disztribútora. A QNAP VioStor NVR megoldásai rendkívül széles körben alkalmazhatóak. Az egész kicsi otthoni rendszerektôl az irodai és kiskereskedelmi alkalmazásokon keresztül, akár nagyobb szállodai és ipari hálózatokhoz is használható. Több mint 45 gyártó

1100 termékét lehet a termékcsaládba integrálni. Ezenkívül az ingyenesen letölthetô Android, iPhone, és iPad kliensek tovább fokozzák a felhasználói élményt. Linux operációs rendszerének, energiatakarékos kivitelének (csupán 25 W fogyasztás) és képtömörítési technológiáinak (H.264, MPEG-4, MxPEG, MJPEG) köszönhetôen költséghatékony megoldásnak nevezhetô. A VioStor széria plug and play kivitelû, azaz a kamerákat közvetlenül, vagy akár switchen keresztül az NVR-hez csatlakoztathatjuk. A szoftver automatikusan ad IP címet, így nincs szükség külön konfigurációra, ez leegyszerûsíti a végfelhasználó dolgát. A Pro széria standalone kialakításának köszönhetôen nincs szükség külön kliens PCre, így VGA kimenetére csatlakoztatva egy full HD monitort, vagy TV-t, egybôl használható az elôre telepített magyar nyelvû szoftver. Az akár 8 megapixeles felvételek

D-Link kamerák az Aspectis kínálatában
Az Aspectis Kft. új termékekkel bôvítette kínálatát: a lépéssel a cég olyan új lehetôséget kíván partnerei figyelmébe ajánlani, amellyel szélesebb rétegek számára tehetik elérhetôvé az IP-alapú hálózati videomegfigyelést. A D-Link felhasználóbarát, megbízható és gazdaságos megoldásokat kínál a SoHo, a munkacsoport és a nagyvállalati rendszerek piacán egyaránt. ■ A D-Link bel- és kültéri kamerák széles palettáját kínálja kezdve az asztali eszközöktôl, a falra és mennyezetre szerelhetô, akár PTZ (forgatható, dönthetô, zoomos) funkcióval, minôségi lencsékkel, nagyfelbontású szenzorokkal és nagy képkocka szám melletti H.264/ JPEG/MPEG-4 streamekkel.
DCS-6112

Vezeték nélküli és vezetékes modellek egyaránt elérhetôk, jellemzôen Power over Ethernet (PoE) áramellátási lehetôséggel olyan telepítésekhez, ahol elektromos aljzat nem érhetô el. A gyors és egyszerû telepíthetôség érdekében webes felületen végezhetôk el a beállítások. A videokép közvetlenül merevlemezre vagy hálózati tárolóra rögzíthetô, így az események utólag is bárki számára rekonstruálhatók – kiváló minôségben. Minden kamerához ingyenes Windows-os alkalmazás (D-

4
DETEKTOR Plusz 2012/3.

hírek/események

GYÚJTÓPONT

MBVMSZ – elkészült a magánbiztonsági vállalkozások minôsítô rendszerének munkaanyaga
A hiányos jogszabályi háttér nem csupán a magánbiztonsági ágazat és a vagyonvédelmi szakma megítélését és hitelességét rombolja, de nagymértékben erodálja a biztonsági szolgáltatások színvonalát is – jelentette ki Mandrik István, a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetségének (MBVMSZ) elnöke. A szervezet legutóbbi, május végén megtartott közgyûlésén olyan határozatokat fogadott el, amelyek az MBVMSZ aktív szerepvállalása mellett átfogó ágazati együttmûködést sürgetnek a piaci szereplôkkel és a vagyonvédelmi kamarával is. ■ A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységrôl szóló törvény 2012. január 1-jétôl hatályos módosítása ugyan tett bizonyos lépéseket az alvállalkozói láncolatok kiszûrésére, ám ennek gyakorlati és valós ellenôrzésére a jogszabály nem ad megoldást – állítja az MBVMSZ. Az érdek-képviseleti szerv éppen ezért a vagyonvédelmi törvény egyszerûsítését és egységesítését szorgalmazza. Az MBVMSZ a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával (SZVMSZK) együttmûködve azt tervezi, hogy a Belügyminisztériumnál kezdeményezni fogja a kifogásolt jogszabályok egyszerûsítését és egységesítését a polgári biztonságvédelem teljes vertikumára vonatkozóan. A szakma helyzete egyre nehezebb lesz, azok a változások, amelyek az elmúlt idôszakban történtek, az élôerôs ôrzôvédô szolgáltatások komoly minôségi romlását eredményezték. A fizetôképes kereslet szûkülése, az állami és önkormányzati megrendelések áron aluli megbízásokat eredményeztek. Mindezek eredményeként a szakma a munkavédelmi és munkaügyi ellenôrzések célpontjává vált – fogalmazott Mandrik. A MBVMSZ az elmúlt hónapokban elkészítette a Magánbiztonsági Ágazat Biztonsági Vállalkozások Minôsítô Rendszerének munkaanyagát, amelyet a közelmúltban továbbított a Belügyminisztériumnak. A vagyonvédelmi törvény módosításakor a szakmai kamara jogosítványaiként említett minôsítôi rendszer bevezetésével kapcsolatban az MBVMSZ tagságának, és általában a szakmának is komoly fenntartásai vannak, hiszen a módosított jogszabály hiányosan rendelkezik a minôsítôi rendszer létrehozásáról és mûködtetésérôl is. A rendszer létrehozása törvényi lehetôség, azonban érdemi elôre lépés – az MBVMSZ-t kivéve – eddig nem történt az ügyben. Mint azt Mandrik István elmondta: egyelôre nem látják tisztán, hogy mit jelent egy, a módosított törvényben elôírt minôsítôi rendszer az SZVMSZK oldaláról. A munkaadói szövetség elnöke kifejtette: egy ilyen rendszer mûködtetése a kamarában nem irányulhat sem a cégek, sem a személyek minôsítésére. Ezzel szemben az MBVMSZ a magánbiztonsági ágazat minôsített érdekképviseleti szerve, amelyhez adott a szakmai háttértámogatás a piaci szereplôk részérôl. Az SZVMSZK és az MBVMSZ együttmûködésérôl szólva a munkaadói szövetség elnöke elmondta: az elmúlt egy évben gyakorlatilag minden kapcsolat megszûnt a két szervezet között. Éppen ezért az MBVMSZ felajánlotta a kapcsolat javítását, újraélesztését az SZVMSZK idén tavasszal megújult elnökségének, különös tekintettel arra, hogy – a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszédbizottság (MBÁPB) tagjaként – az MBVMSZ-nél megjelennek a gazdasági társaságok, a szakszervezeti oldalon pedig a természetes személyek. Mandrik István szerint az SZVMSZK és az MBVMSZ együttmûködése lehetôvé tenné a kamara számára, hogy párbeszédet folytasson az egész szakmával. Az MBVMSZ álláspontja szerint ugyanis a magánbiztonsági szakma „felhatalmazása” nélkül nem lehet jó kamarát csinálni.

A jelenlegi helyzet javítása érdekében Mandrik szerint nyíltságra és együttmûködésre van szükségre az SZVMSZK, az MBVMSZ és az MBÁPB között. A vagyonvédelmi törvény módosítása sem csökkentette a szakmai szereplôk bizonytalanságát: a vállalkozások felelôsségbiztosítási rendszerének bevezetése mellett egy egységes igazolványrendszer bevezetésére is szükség lenne. A jogszabály rendelkezik a megjelent hírek arról is szólnak, hogy „új típusú ôrzés-védelemre” van szükség a kormányzati és az önkormányzati épületeknél, azonban a magánbiztonsági piac szereplôi egyelôre nem tudják, nem értik, mit jelent mindez. Mandrik István szerint szükség van a megfelelô értékarányos piaci viszonyok alakulásának figyelemmel kísérésére is, különös tekintettel a közbeszerzési folyamatokra, a gyakorlatra, és a kapcsolódó árakra. Mint azt az MBVMSZ elnöke elmondta: meg kell akadályozni az alulvállalásokat, mert a szakma színvonala és önbecsülése is csökken. Az eddigieknél hatékonyabban kell bevonni a munkaügyi hatóságot a feketemunkások kiszûrésére, hiszen az építôipar után a magánbiztonsági piacon a legmagasabb a feketemunka aránya és – a munkadíjakat tekintve – az alulvállalás is. A biztonsági és védelmi szolgáltatások szakmai színvonalát, minôségét csak akkor javíthatják, ha központi, kormányzati szándék esetén a szolgáltatások vállalási díjai közelebb kerülnek a minimálbérhez és a szakmai bérminimumhoz. A közbeszerzési törvényben foglaltak szerint a tisztességes piaci árnak tükröznie kell a tisztességes piaci követelményeket. A szankcionálást ugyanakkor sokak véleménye szerint a megbízói oldalon kellene elkezdeni, ráadásul elsôsorban az állami megrendelôknél. Ehhez szoros kapcsolatra és együttmûködésre, együttgondolkodásra van szükség a közbeszerzést irányító állami szerveknél, az MBVMSZ éppen ezért kapcsolatfelvételt szorgalmaz és kezdeményez ebben a témában is.

5
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

GYÚJTÓPONT

hírek/események

Justice Security Kft. – új szakemberrel erôsített
Az idén 11. születésnapját ünneplô Justice Security Kft. tovább halad a partnerek igényei és a technológiai újdonságok által kijelölt fejlôdés útján. Június elején Révész Péter személyében új kereskedelmi igazgatóval bôvült csapatuk, illetve hamarosan olyan – jelenleg még a háttérben zajló – fejlesztések is napvilágot látnak, amivel a cég még színvonalasabb és eredményesebb megoldásokat tud nyújtani a prémium szintû vagyonvédelemre vágyóknak. ■ Stratégiai terveik szerint a Justice Security nem elsôsorban élôerôs szolgáltató kíván maradni, hanem az innovatív mûszaki technológiákat is felvéve palettájára olyan szinergiákat tud majd nyújtani a prémium megoldásokat igénylô megbízóknak, akik már rövidtávon, felmutatható eredményekkel kívánják orvosolni biztonság-, és vagyonvédelmi problémáikat. Nézzünk is egy példát: egy kereskedelmi láncnak adott mértékû leltárhiányát az iparágban megszokott szint 1/5-re képesek leszorítani, ami a mai profitszegény világban igencsak vonzó lehet a tulajdonosoknak. És ezt nem csupán magas szinten kiképzett és motivált vagyonôrök segítségével kívánják elérni (ezzel önmagában ugyanis lehetetlen), hanem olyan innovatív, saját fejlesztésû technikai eszközökkel, mint például a már jól ismert POSeidon kasszafelügyeleti rendszerükkel. Ennek már

Az Axis Communications bemutatta M30 sorozatú, új beltéri kameráit
A kedvezô árfekvésû kameracsalád kisebbik tagja, az AXIS M3004 720p, míg az M3005 1080p HDTV felbontású. A mindössze 10×5 cm méretû kamerák kialakítása lehetôvé teszi a mennyezeti és fali szerelést, a 3 irányban állítható kameramodul pedig támogatja az Axis Corridor Format megoldását. ■ A kamerák gyárilag beállított fix fókusztávolságú objektívvel érkeznek, melyek az AXIS M3004 esetében 80°-os, míg az AXIS M3005 esetében 118°-os vízszintes látószöget biztosítanak. Ettôl eltérô látószögek az opcionális lencsékkel érhetôk el. A kamerák PoE (IEEE 802.3af) táplálásúak, H.264 és MJPEG videostreameket továbbí-

tanak. Változatos környezetekbe is jól illeszthetôk a cserélhetô burkolatuknak köszönhetôen. Az Axis Communications az új kameracsaládot elsôsorban retail, irodai, banki felhasználásokhoz ajánlja, ahol rendkívül költséghatékony HDTV rendszerek építhetôk ki például az Axis Camera Companion videomenedzsment alkalmazással. Az új kameracsalád várhatóan 2012 harmadik negyedévétôl lesz kapható. További információ: www.axis.com

készül a továbbfejlesztett (v3.0) verziója, ami képes lesz többek közt IP kamerák fogadására és egyedi (ügyfeleik által javasolt) videoanalitikák kezelésére is. Látókörükben van több olyan vadonatúj technikai megoldás, melyeket beintegrálva a Justice Security portfóliójába képesek lesznek a jövô üzletei védelmi kon-

cepciójának a lehetô legmagasabb színvonalon megfelelni. Ilyen irányú referenciatelepítések egyik megbízójuk un. Future Store (Jövô Boltja) üzletében már elkezdôdtek, de a fejlesztések és újdonságok körének teljes bemutatását egy szakmai nap keretében ez év ôszére tervezik.

FÓRUM

Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata

Biztonsági szervezet pénzügyi kontroll modellje
A biztonsági szervezet feladatainak egy olyan területét szeretném bemutatni, amelyik nincs annyira a fókuszban, leginkább a háttérben fejti ki elengedhetetlenül fontos tevékenységét. Ez a folyamat a biztonsági szervezet pénzügyi kontroll modellje. Minél nagyobb egy vállalat, vagy cégcsoport annál inkább szerteágazóbb a tevékenysége, szervezeti felépítése, és ebbôl következve a költséggazdálkodása és beruházásai is.

biztonsági szervezet feladata, hogy biztosítsa azt, hogy uniformizált és standardok szerinti biztonsági rendszer mûködjön mindenhol, a követelményrendszertôl ne lehessen eltérni. Ezt a célt elérhetjük a szabályzati rendszer kialakításával, vagyis szabályzati úton minden biztonsági költést, költséget hozzárendelünk a biztonsági szervezethez. Nem meglepô módon, általában ez még nem elegendô, hiszen bizonyára szemtanúi lehettünk már olyan helyzeteknek, amikor a szabályzatot nem tartották be megfelelôképpen. Tehát érvényt kell szereznünk a szabályzat betartásának, illetve ellenôriznünk kell, hogy az valóban úgy történik-e ahogy az meg van határozva. ■ A modell lényege A biztonsági szervezet a ténylegesen felmerült biztonsági jellegû költségek nyomon követése és optimalizálása érdekében, a szak-

A

6
DETEKTOR Plusz 2012/3.

Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata
mai és technikai felelôsség mellett az ehhez tartozó elszámolási felelôsséget is kézben kell, hogy tartsa. A pénzügyi kontrollal szembeni elvárás a vagyonvédelmi költségekkel való hatékony gazdálkodás, valamint, hogy bármikor követhetô legyen mekkora összeget fordít a cég ténylegesen a biztonságra. A modellmûködés kialakításáért, szabályszerû mûködtetéséért és kiterjesztéséért a biztonsági szervezet vezetôje felel, aki az egyes funkcionális feladatköröket szervezeten belül szakértôi felé delegálja (pénzügyi tervezési biztonsági szakértô, mint feladatgazda, költségbiztonsági szakértô, beszerzési biztonsági szakértô, stb.). A beosztott biztonsági vezetôk hatáskörükben teljeskörûen támogatják a modell megvalósítását. A cég, vagy cégcsoporton belüli kiterjesztés tárgyi és idôbeli hatályáról a biztonsági szervezet vezetôje dönt. ■ A modellmûködtetés alapelemei A vagyonvédelmi eszközöket speciális kóddal szükséges megjelölni és az eszköznyilvántartásban elkülönítésre kell, hogy kerüljenek. A termelési, logisztikai, kereskedelmi, stb. szakterületek vagyonvédelmi eszközeinek tulajdonosa, költségviselôje, üzembe helyezôje, felelôs megôrzôje továbbra is az illetékes más szervezeti egység, további esetekben pedig a biztonsági szervezet. A vagyonvédelmi anyagcsoport kóddal megkülönböztetett vagyonvédelmi szolgáltatások adatainak könyvelése egyúttal statisztikai rendelésszámra is történik, a funkcionális elkülönítés, lekérdezhetôség és kontroll miatt. A felelôs költséghelynek a biztonsági szervezetnek kell lennie. Költségviselô költséghelytôl függetlenül, a biztonsági szervezet kizárólagos feladata és felelôssége a vagyonvédelmi eszközökkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos mindennemû: 1. Szakmai, pénzügyi elszámolási és elszámoltatási, irányítási illetve operációs tevékenység (mûködtetés, karbantartás), szakmai döntés, fejlesztés (biztonsági projekt, illetve üzleti projekt biztonsági része), kontroll, beruházási és operációs jellegû költség, stratégiai és más szervezeti egység költséghelyi tervezése, nyilvántartása és az integrált pénzügyi erôforrás-felhasználás folyamatos értékelése, 2. közremûködés a beszerzési folyamatban, szerzôdéskezelés, igények bevitele a pénzügyi rendszerekbe, jóváhagyása, teljesítésigazolása, kapcsolattartás a beszállítókkal, beszállítói tevékenység felügyelete, 3. kapcsolattartás a tervezési, kontrolling és pénzügyi társszakterületekkel.

FÓRUM

A MODELLMÛKÖDTETÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK LÉNYEGI ELEMEI ■ A modellmûködtetés kialakítása A modellmûködtetés kialakítása megvalósítási ütemterv alapján történik, melynek célja vagyonvédelmi jellegû tervezési, elszámolási, beszerzési folyamatok, feladatok, eszközgazdálkodási felelôsségkörök, a modellmûködtetés szerepeinek szabályozása. A biztonság szervezet instrukciói alapján a vagyonvédelmi eszközállomány felülvizsgálatra kerül, megtörténik a statisztikai rendelésszám struktúra és a tervezési, igénylési, beszerzési folyamatok kialakítása. A vagyonvédelmi szolgáltatások és karbantartások kezelésének és az adathozzáférés kizárólagosságának biztosítása a pénzügyi elszámolási rendszerekben. A biztonsági vezetô illetékessége eljárni a szabályozásban és a döntéshozatali rendszerekben történô szükséges változtatások, módosítások érdekében. A szabályozásban meghatározó jelleggel a biztonsági szervezet bír, természetesen, folyamatos együttmûködésben és párbeszédet biztosítva az érintett más szervezeti egységekkel. ■ A modellmûködtetés folyamatosságának biztosítása A biztonsági szervezet dönt az adott idôszak integrált szakmai és pénzügyi biztonsági tervérôl, folyamatosan nyomon követi és elemzi az integrált biztonsági jellegû beruházási és operációsköltség-felhasználás alakulását, menedzseli a vagyonvédelmi szerzôdésállományt, felméri más szervezeti egységek biztonsági igényeit, javaslatot tesz a biztonsági folyamatok fejlesztésére. ■ Adatszolgáltatások, egyeztetések, kommunikáció A hatékony modellmûködtetés és döntéselôkészítés elengedhetetlen feltétele a folyamatos tájékoztatás, a jelentési, egyeztetési és adatszolgáltatási elôírások, egyeztetések biztosítása, a mûködôképes kommunikáció. Meg kell határozni: 1. az adatszolgáltatók körét, 2. az adatszolgáltatás rendszerességét, illetve határidejét, 3. az adatszolgáltatás formáját, stb. ■ Jelentések Az integrált költségriportok a felsô vezetés, a biztonsági vezetô, a beosztott biztonsági vezetôk, és igény szerint más szervezeti egységek felé a vagyonvédelmi költségek alakulását mutatják be, amelyek döntéselôkészítô javaslatok megalapozását szolgálhatják. ■ Kontroll A kontroll célja a valóságos modellmûködés

ellenôrzése az optimális vagyonvédelmi eszköz és költséghatékonyság biztosítása érdekében. ■ A felügyeleti kontroll a következôket vizsgálja: 1. a modellalapelemek érvényesítését az integrált mûködésben (operáció, erôforrás, kapacitás, szerzôdések, beszámolás, költség, terv, tény, várható), 2. a vagyonvédelmi eszköz, szolgáltatás-nyilvántartás, elszámolás elvi és gyakorlati szabályszerûségének folyamatos érvényesítését, 3. a tervezett vagyonvédelmi költségek betartása, az esetleges eltérések okainak és kockázati tényezôk feltárása. ■ A modell továbbfejlesztése és kiterjesztése A modell fejlesztése a szabályszerûség és költséghatékonyság szellemében, a kontrollálhatóság fokozása érdekében történhet. Az integrált adatszolgáltatás megbízhatósága miatt az igénylési, jóváhagyási, teljesítésigazolási, berögzítési, stb. feladatok vagyonvédelmi munkakörhöz rendelését, a folyamat zártságát biztosítani kell. A modell kiterjesztését leányvállalatokra (ha vannak) az érintett cégek mûködési struktúrájának, a helyi sajátosságainak és jogi szabályozásának, számítógépes vállalatirányítási és elszámolási rendszerének figyelembe vételével kell elvégezni. A bevont leányvállalatok csatlakozási szerzôdésekkel kapcsolódnak az anyavállalat szolgáltatási szerzôdéseihez, projektjeihez.

ÖSSZEFOGLALÓ Az eredeti szándék szerint bemutatásra került a biztonsági szervezet feladatainak egy olyan területe, amely a háttérben tevékenykedik és nem is tartozik a hagyományos biztonsági szakterületek közé. Elmondhatjuk, hogy a biztonsági szervezet pénzügyi kontroll modellje hatékonyan képes biztosítani a folyamatos költségfigyelést, ezáltal a mindenkori költségtervekhez is pontos adatokat szolgáltatni, valamint a legfontosabb funkcióját biztosítani, vagyis a biztonsági költések felett kizárólagosan biztosítani a biztonsági szervezet ôrködését, jóváhagyása nélkül semmilyen biztonsági eszköz nem kerülhet beszerzésre, illetve semmilyen szolgáltatás nem kerülhet beszerzésre. Ezáltal biztosítható a biztonság standardok szerinti mûködése. A biztonsági költségek gazdája a biztonsági szervezet, és mint tudjuk: „A jó gazda szeme hizlalja a jószágot!”
7
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

FÓRUM

szabályozás
nek alapfokú ismerete, stb.). Minél magasabb szintû szakmai hozzáértés, stb. ■ Jól érzékelhetô, hogy a megrendelôi oldal igényeit a szolgáltató csak abban az esetben tudja kielégíteni, ha megfelel az elvárásoknak. Igen ám, de ezeknek az elvárásoknak – amelyek jelenleg megrendelônként eltérnek, eltérhetnek egymástól – csak akkor lehet megfelelni, ha azok rendszerbe foglalva, pontosan körülírva adják tudtára a megrendelésre vágyó szolgáltatóknak, hogy mit várnak tôlük. A fentiek önmagukban is elegendô okot szolgáltatnak arra, hogy a megrendelôi és szolgáltatói oldal egyaránt törekedjen egy átlátható, mindkét oldalon elfogadott minôségi követelményrendszerre. Mire van szükség a követelményrendszer megalkotása érdekében? Mint azt láttuk, a szakma és a megrendelôk közös érdeke, hogy legyenek követelmények, és ha lehetséges, minél hamarabb, hiszen így rendezhetôk a piaci anomáliák. ■ Az is könnyedén belátható, hogy egy bármiféle követelményrendszer csak akkor érheti el a célt, ha az vagy a) állami kényszeren alapul b) a teljes szakma egyetért és magára nézve kötelezônek tartja és betartja azt. ■ A vállalkozás szabadsága, a vonatkozó európai irányelvek – véleményem szerint – kizárják annak lehetôségét, hogy a kormányzat, az állam teljes körûen meghatározza a vállalkozásokkal szemben támasztott követelményeket. Egyes részterületeken – éppen az uniós irányelvekre hivatkozással, valamint nemzetbiztonsági érdekbôl – lehetséges követelmények állítása, azonban ez bizonyosan nem lehet egy, az egész civil biztonságvédelmi vállalkozási szakmacsoport számára készített rendszer. ■ Mi a feltétele annak, hogy a szakma önmagának alkosson követelményrendszert és az attól való eltérést csak felfelé engedje meg? 1. Meg kell ismerni a megrendelôi elvárásokat! Ezek nélkül a levegôben lógna bármiféle követelményrendszer. A cél az, hogy a megrendelôk számára legyen világos a rendszer, hiszen ôk állják a számlát! Fel kell tehát kérni a megrendelôi oldal autentikus képviselôit arra, fogalmazzák meg általánosítható, rendszerbe foglalható igényeiket, amelyek alapját képezhetik egy cégminôsítésnek minden szakma tekintetében! 2. Folyamatos szakmai jogi kontroll mellett (hiszen fontos az, hogy a hatályban lévô és a szakmára, vala-

Biztonsági szervezetek, szolgáltatások és termékek minôsítése
BALOGH GÁBOR TANULMÁNYA
Az elmúlt hónapokban több, a biztonságvédelemben magasan jegyzett szervezet, vagy a szervezetek vezetôi (MBVE, SZVMSZK, stb.) tettek közzé olyan nyilatkozatokat, amelyek szerint szükség van a civil biztonsági szolgáltatók, a biztonsági szolgáltatások és a biztonsági termékek minôsítésére, tanúsítására. Megítélésem szerint valóban szükség lenne ilyen típusú munkára. (Elsôsorban a megrendelôi oldal profitálhatna belôle, de egy világos szempontrendszer a vállalkozások számára is szükséges lenne saját céljaik, terveik elérése érdekében.) Az alábbiakban e minôsítések lehetôségeinek, szempontjainak néhány olyan aspektusát kívánom felvetni, amelyek megfontolást érdemelnek. Bízom benne, hogy több biztonságvédelmi szakember is kifejti a jelzett tárgyban – az én véleményemmel nem feltétlenül megegyezô – álláspontját, hiszen valóban széles körben merült fel igény e tevékenységre.
Miért most érzik úgy az érintettek, hogy szükség van a minôsítésekre? A biztonságvédelmi szakmákban szinte folyamatos az átalakulás. Jogszabályok változnak meg, a munkavállalás feltételei módosulnak úgy a cégek, mint a munkavállalók részérôl (pl. alvállalkozók szerepe, helyzete). Változnak a képzési feltételek. Minden vállalkozás arra törekszik, hogy megéljen, túléljen és – ha lehetôségei megengedik – fejlôdjön az új feltételek mentén. ■ Hiszen arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a vállalkozások nem jótékonysági intézmények. Minden vállalkozás azért jön létre, hogy tulajdonosainak profitot termeljen. Ha erre a vállalkozás nem képes, a tulajdonos megoldást keres a helyzetre. A túlélés (a nulla egyenleggel történô mûködés) csak ideig-óráig fogadható el a tulajdonos számára, hiszen befektetett pénzéért hasznot vár. A fejlesztések hiánya pedig egyébként is visszaüt, a piacon lemarad, aki nem fejleszt. ■ A cégeknek tehát alternatív megoldásokon kell törniük a fejüket a megfelelô piaci részesedés, a fejlesztési lehetôségek fennmaradása érdekében. Ezért is alakultak, alakulnak a mai napig különbözô érdekvédelmi szervezetek (ezt persze a jogszabályok is segítették, hiszen állami érdek is a cégek szervezetbe tömörülése, tömörítése, a képviselôikkel való egyeztetés, a szakmai érdekek képviselete, stb. okán) szakmánként, régiónként, vagy csak az azonos érdekek, netán közös célok és ismeretségek alapján. Senkinek ne legyenek illúziói: A szervezetek érdekeket képviselnek és testesítenek meg. Ha ezen felül marad idejük, ener8
DETEKTOR Plusz 2012/3.

giájuk a biztonságvédelmi szakma hosszú távú érdekeinek – és persze saját hosszú távú érdekeiknek – alakítására, védelmére, az hab a tortán. ■ A szolgáltatói szféra hosszú távú érdeke, hogy a saját soraiból kivesse a szerencselovagokat, a „sika, kasza, léc” (érts: „végezd el a melót jól-rosszul, fogd a bevételt és lécelj le”) híveit, akik a vállalkozási árakat lenyomják, ráadásul rontják a szakma megítélését, elôítéleteket táplálnak a külvilágban (pld. „a biztonsági ôrök erôszakos bunkók, vagy kivénhedt rendôrök!”) és elvisznek olyan munkákat, amelyekhez nem értenek. Ez a vagyonvédelmi vállalkozások számára már gyakran egyszerûen kenyér-kérdés. A sokat emlegetett válság miatt a piac szûkül, a megrendelôk csökkentik kiadásaikat, költségeiket és ez visszahat a biztonságvédelmi szakmákra is. ■ A piac másik oldalának szereplôi, a megrendelôi oldal képviselôi alapesetben abban érdekeltek, hogy minél alacsonyabb ellenszolgáltatásért minél magasabb szintû szolgáltatást vegyenek igénybe. Azonban ez az igény csak valóban az alapesetre igaz! Ma már a piac megrendelôi oldala követelményeket állít a szolgáltatókkal szemben. Nem elég a „majd küldök oda egy ôrt napi 24 órában, aki majd rendet tart!” ■ Ilyen követelmények lehetnek élôerôs ôrzés esetében például: A szolgáltató cég zökkenômentes szolgáltatása érdekében fontos feltételrendszer megléte, Az ôrök megjelenése, külseje (egyenruha, hajviselet, ápoltság, stb.) Képesség és készség a kommunikációra (alapmûveltség, udvariasság, jó modor, az ôrzött létesítmény tevékenységé-

szabályozás
mint általában a vállalkozásokra, továbbá a munkavállalókra, stb. hatályban lévô jogszabályokkal „összesimítva” készüljenek a követelmények) az egyes szakmák képviselôi – szervezetektôl függetlenül – készítsék el saját tervezeteiket a követelményekrôl. 3. A munkaanyagokat széles szakmai körben meg kell ismertetni és vitára kell bocsátani. A konszenzusra törekvés jegyében szakmai fórumokon, konferenciákon kell kialakítani a széles szakmai többség számára elfogadható szakmai álláspontot. 4. A munkába érdemes és szükséges bevonni a közvetlen gazdasági érdekektôl mentes oktatási szervezeteket (egyetemek, fôiskolák, doktori iskolák), rendészeti tudományos mûhelyeket és szervezeteket (pld. MRTT) is. 5. A biztonsági szervezetek és a megrendelôi oldal elvárásait ismét egyeztetni kell. 6. Fontos, hogy a szakma ellenôrzését, felügyeletét ellátó állami szervezetek, továbbá a fentebb már említett követelményeket állami felhatalmazással érvényesíteni képes hatóságok követelményeit is integrálni legyen képes a követelményrendszer. 7. A szakmák elismert, megkérdôjelezhetetlen szaktekintéllyel bíró képviselôinek állásfoglalásai ugyancsak fontosak. ■ Az elkészült követelményrendszertôl való eltérést csak felfelé szabad megengedni. Lehetôséget kell biztosítani arra, hogy a besorolásokat a cégek maguk tanúsíthassák. Ezzel jelentôs eszköz és apparátus-igény spórolható meg. A megrendelôi oldal feladata kell legyen, hogy egy árajánlatkérésnél a megfelelô kategória feltételeit ellenôrizze. Pl. a pályázatot már eleve a megfelelô kategória képviselôi (vagy magasabb kategória képviselôi) számára kellene kiírni. Ha egy biztonsági cég azt állítja magáról, hogy megfelel a C) kategória elvárásainak, akkor azt igazolnia kell. Az egyes kategóriák esetében a megrendelô joggal várhatná el, hogy a különbségek az ajánlott árakban is megmutatkozzanak. A szolgáltatók és szolgáltatások minôsítésének elhatárolása Szükség van arra, hogy a szolgáltatások és a szolgáltatók minôsítését erôteljesen elhatároljuk egymástól. Miért? Mert a szolgáltatóval szemben állított követelmények teljesítésébôl nem következik egyenesen, hogy képes a megrendelô elvárásainak megfelelô szolgáltatást nyújtani. A szolgáltatói minôsítés „csak” az alkalmasságát bizonyítja erre, de a szolgáltatás végrehajtása, kivitelezése minden esetben más megítélés alá kell essen. ■ Például az ôrzésben, vagy a biztonságtechnikában a nagyobb munkák jelentôsebb létszámot, több, egyidejûleg hadra fogható ôrt, vagy több szerelôt igényelnek. A megrendelôket így sem köti semmi, hogy ne ellenôrizhessék a szolgáltató alkalmazottainak létszámát, végzettségét és szinte minden, a szolgáltatóra vonatkozó adatot, információt. ■ A nagyobb létszám, vagy a megfelelô végzettség azonban nem adhat teljes garanciát arra nézve, hogy a szolgáltató valóban képes lesz ellátni a megfelelô szolgáltatást. Ez már referencia és/vagy konkrét színvonal kérdése. Egy vállalkozás hiába rendelkezik számos személybiztosításra alkalmas testôrrel, ha még nem biztosított belvárosi filmforgatásra, Budapestre érkezett drága és igényes filmeseket. Vagy hiába képes egy behatolásjelzôket szerelô cég akár a legkorszerûbb technika telepítésére és felprogramozására, ha nem képes 4 órán belül megkezdeni a meghibásodott rendszer javítását. A szolgáltatás minôsége tehát nem (lehet) egyenlô a szolgáltató minôségével, minôsítésével. A biztonsági termékek minôsítése, tanúsítása ■ Mi lehet a termékek minôsítésének, tanúsításának alapja? Jelenleg két viszonyítási pontunk van: a) A szabványok (MSZ EN – egy részük csak angolul hozzáférhetô) b) Az ún. „MABISZ-ajánlások” A biztonságtechnikai szabványoknak történô megfelelôséget jelenleg a gyakorlatban senki nem tanúsítja, tanúsíttatja Magyarországon (drága laborfelszerelés, drága, üzleti alapon álló vizsgálatok, akkreditált hazai laborkapacitás hiánya). Arra is van több példa, hogy sikeres magyar gyártók – más megoldás nem lévén – külföldön minôsíttetnek biztonságtechnikai termékeket, mert csak ezen az úton bôvíthetik tevékenységüket részben a Magyarországon tevékenykedô multik, részben pedig más európai országok irányába. ■ A MABISZ (Plútó Kft.) korábban „minôsített”, ma „ajánlott” termékeinek vizsgálatairól: A MABISZ-nak elévülhetetlen érdemei vannak a magyarországi biztonságtechnika elsô szabályrendszerének kialakításában, alkalmazásában. Ugyanakkor látni kell, hogy a MABISZ nyereségérdekelt gazdasági vállalkozások ér-

FÓRUM

dekképviseleti szervezeteként nem független, nem hatóságként mûködik és mûködése a biztosítók nyereségének optimalizálását, érdekeinek védelmét szolgálja alapvetôen. Ezzel együtt tagadhatatlan tény, hogy a MABISZajánlásnak jelentôs a marketing értéke. Sokan mégis drágállják az eljárást és ehhez képest hiányolják a MABISZ-hoz (Plútó Kft.hez) benyújtott dokumentumokon túli vizsgálatokat. Szóvá tették azt is, hogy a MABISZ nem fogadta és fogadja be a nemzetközi tanúsítványokat, minôsítéseket sem. Vannak olyan vélemények is, hogy ezzel Uniós jogot sértenek. ■ A szakemberek jó részének megítélése szerint, szükséges a független, elfogulatlan, a szabványokra és a speciális igényekre építô terméktanúsítási, termékajánlási rendszer kidolgozása. ■ Ez már csak azért is fontos lenne, mert mindenki különösen fontosnak tartja a magyar mérnöki tudás felkarolását, magyar termékek és áruk piacra segítését, a fejlesztések bátorítását, támaszkodva a szakmában felhalmozódott hozzáértésre, európai szintû szaktudásra, szakembergárdára és szakértelemre. A terméktanúsítás, termékajánlás rendszere a jövôben – akkreditált vizsgálati laboratóriumok bevonásával – széles körû jogosultságokkal rendelkezô, intézményesített termékminôsítési központtá válhat. Ez persze alapvetôen pénz kérdése, de ebben akár Európai Uniós pályázatok, pénzek bevonására is lenne lehetôség. Az SZVMSZK például már keresi azokat lehetôségeket, amelyek ebbe az irányba mutatnak. ■ Úgy gondolom, ha a jó minôségû biztonságtechnikai eszközök minôsége átlátható, szabványokon alapuló követelményeknek megfelelô és tanúsítvánnyal igazolható lesz, ezt a piac is el fogja ismerni. Mindazon jogszabályokban, rendelkezésekben, amelyekben más minôségi hivatkozás szerepel (pld. MABISZ-ajánlásokra történô hivatkozás) a biztonságtechnikai termékre vonatkozóan, a továbbiakban – valószínûsíthetôen – a szakmai tanúsítványt fogják elônyben részesíteni. ■ Hasonló eredmény várható a biztonságtechnikai pályázatok kiírásánál. Az eszközökre vonatkozóan a szakmai terméktanúsítás lesz várhatóan a követelmények között feltüntetve. Következményként várható az is, hogy a biztonságtechnikai tervezési munkákat csak olyan tervezôkkel végeztessék el, akiknek a végzettsége, hozzáértése igazolható. A minôsítéseket itt is a szakmai szervezeteknek kell kezdeményezniük. ➲ 9
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

FÓRUM

szabályozás
letéteményese, mert a Magyarországon történelmileg kialakult helyzet ezt az utat teszi leginkább járhatóvá. A megoldás lehetséges módszerei Ismert elmélet az „áttöréses tervezés”, amely nem a múltbeli folyamatokra építi a jövôt, hanem egy jövôbeni célból vezet le akciókat, s visszafelé tervezi meg az oda vezetô utat. Ezt az elméletet kell alkalmaznia véleményem szerint a feladatot elvégezni kívánóknak. ■ Az elmélet alkalmazásakor azt kell megvizsgálnunk, hogy cél elérése érdekében milyen eszközökre van szükségünk és hogyan tudjuk biztosítani ezeknek az eszközöknek a mûködési feltételeit. A tervezés meghatározó szempontja kell, hogy legyen – a cél elérésén túl – a rendelkezésre állás folyamatos biztonsága is, amely e tekintetben az egyeztetések folyamatos végzésének lehetôségét jelenti. ■ A tervnek több verziót kell bemutatnia, elemezve azok hatását (a pozitív és negatív hatásokat egyaránt) és meg kell jelölni a készítôk szerint legjobb megoldást. Ez – természetesen – csak akkor lehetséges, ha a végrehajtás tervében helyet kapnak a lehetséges jogi következmények és ezek költségkihatása is és a lehetséges szakmaszociológiai változások szintúgy. ■ Az igénybe vett módszerek alkalmazásakor pedig – minthogy jelentôs struktúrabeli változtatások szükségesek lehetnek, amelyek viszont széles körben okozhatnak érdeksérelmet – fontos, hogy teljeskörûen élvezzék a munkát végzôk a feladat elvégzésében érdekeltek bizalmát, felhatalmazását. ■ A megfelelô grémium (például a szakmai érdekképviseleti szervezetek vezetôi) elôtt egyeztetett és ennek eredményeképpen jóváhagyott, ütemezett tervet pedig változtatás nélkül kell végrehajtani, végrehajtatni. A megteendô stratégiai lépések több helyen nem közvetlenül fogják szolgálni a kitûzött célok elérését, hanem csupán közvetetten hathatnak, eredôjüket tekintve. Azonban e lépések is nélkülözhetetlenek lesznek. Gondolok itt arra, hogy ehhez kommunikációs tervre is szükség lesz, hiszen nem csak a szakmabelieket, hanem a széles nyilvánosságot is érdemes és szükséges tájékoztatni a szakmai megújuláshoz és megtisztuláshoz vezetô folyamatról, lépésekrôl. Ehhez pedig – többek közt – a biztonsági sajtó segítségére is szükség lesz. ■

Biztonsági szervezetek, szolgáltatások és termékek minôsítése
■ Milyen vizsgálatokra lehet szükség? a termék fizikai paraméterei, a termék vizsgálati eredményei, a nemzeti vagy EU szabványok szerinti vizsgálat során született eredmények, a termékre vonatkozó tanúsítványok, megfelelôségi igazolások, szakértôi vélemények, hatósági bizonyítványok, kapcsolási rajzok, forráskódok, logikai diagramok, alkalmazási, és rendszerkörnyezetre vonatkozó elôírások, mûködtetô algoritmusok leírása – vizsgálatára terjedhet ki a vizsgálat megítélésem szerint. ■ A már említett pénzek igénybevételével, sikeres pályázatok készítésével a szakmai szervezetek maguk is megteremthetik a minôsítések, terméktanúsítások feltételeit. Azt azonban alapkövetelménynek kell tekinteni, hogy az említett európai szabványoknak történô megfelelôséget igazoló tanúsítványokat el kell fogadni. A terméktanúsításhoz „csak” pénzre van szükség, a szakma teljes egyetértése nem feltétlenül szükséges hozzá. Mégis célszerûnek tartanám, ha a szakma lenne a biztonsági termékek minôsítésének

FÓRUM

adatvédelmi esetek
adatkezelési határidôkön túl is kezelheti. Ez esetben indokolt a felvételt a többitôl elkülönítetten, lehetôleg lezárt borítékban kezelni, és amint arra lehetôség van, az illetékes hatóságnak átadni. Szintén kimentési lehetôség az adatkezelési határidôk alól az, ha az a személy, akinek jogát, vagy jogos érdekét érinti, az általános adatkezelési határidôk alatt kérheti, hogy a vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy a felvételeket ne törölje, hanem bíróság vagy más hatóság megkereséséig kezelje, és azt részére adja át. Arra a kérdésre, hogy pontosan ki az a személy, akinek a jogát a felvétel érintheti, igen tág kört határozhatunk meg. Lehet egyrészt az a személy, aki a felvételen látható, lehet a megbízó, vagy más harmadik személy, aki a jogosultságát igazolni tudja. Az elôzô kimentési lehetôségtôl eltérôen, ez esetben a törvény megôrzési határidôt, harminc napot határoz meg. Azaz ennyi ideig lehet a felvételt kezelni, és az alatt a hatóság, vagy a bíróság rendelkezésére kell azt bocsátani.
Hegedûs Bulcsú

Mennyi az annyi
– AVAGY MEDDIG LEHET KEZELNI A KAMERAFELVÉTEL KÉPEIT?

A vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy egyik leghatékonyabb eszköze, amivel felderítheti a jogellenes magatartásokat, az a kamera. Ezt az eszközt azonban szinte kultikus magasságokba emelte az adatvédelem – igaz, alappal –, a „nagytestvér figyel” ábrázolásaként szokták azt használni. Tény, hogy ez az eszköz sok mindenre alkalmas, de általánosságban meg kell jegyeznünk, hogy nem a technikai eszköz jelenti az esetleges veszélyt, hanem az, ha azt jogellenes célból kívánják alkalmazni.
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §a szabályozza azt a kérdést, hogy a vagyonvédelmi célú felvételeket pontosan mennyi ideig lehet tárolni. E szabályok igen szigorúak, egyes álláspontok szerint az alapesetként rögzített három munkanapos adatkezelési határidô, nem vagy igen nehezen betartható. Jelen írásban nem is ennek a kérdését vizsgáljuk, hanem azt, hogy milyen jogszerû eseteit ismeri a törvény annak, hogy a felvételeket a törvény által lehetôvé tett konkrét adat10
DETEKTOR Plusz 2012/3.

A

kezelési idôn túl kezelhesse a vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy. A törvény az adatkezelési határidôk mellett – három munkanap, harminc, illetôleg hatvan nap – úgy rendelkezik, hogy azokat akkor kell figyelembe venni, ha a képfelvételeket egyébként nem használják fel. Felhasználásnak az minôsül, ha a felvételt hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Amennyiben tehát a felvételt ilyen eljárásokban érvényesíthetô jogosultság, vagy cél érdekében kívánják felhasználni, a vagyonvédelmi feladatot ellátó személy a felvételt az

oktatás
■ Kedves Jóska! (Talán megengedik olvasóink a bizalmasabb hangnemet, hiszen olyan kollégával beszélgetünk, aki egyben immár évek óta lapunk szaktanácsadója, technikai pályázatunk zsûrijének oszlopos tagja.) A hazai felsôoktatási képzések átalakulási kavalkádjában bizony az abban nem járatos „lelkeknek” nem könnyû eligazodni, így nekünk is eltartott mire át tudtuk tekinteni a képzési helyeket és profilokat. Talán kezdjük egy rövid áttekintô összegzéssel. – Hasonló tematikával és viszonylagosan nagy induló létszámú (70-80 fô/év) 3 és fél éves alapképzés (Bsc.) folyt-folyik az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán és még ebben az évben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Had és Biztonságtechnikai mérnöki szakán (Ez utóbbi helyen a civil szakok kivezetésével 2012–13-ban megszûnik ez a képzési szakirány). Érdekes persze, hogy szintén az Óbudai Egyetembe integrálódott Kandó Villamosmérnöki Kar keretében is (pontosabban: lásd a cím alatti kiemelésben) immár komoly tradíciójú képzés folyik eredetileg villamosmérnök hallgatók részére Bsc, illetve a Bánki karon négy féléves Msc (mester) szinten. A mesterképzés célja a biztonságtechnikai rendszer tervezô és szervezô szakirányokon olyan mérnökök képzése, akik a kiemelt biztonsági kockázatoknak kitett munkahelyeiken komplex tervezési-, üzemeltetési-, fenntartási feladatokat tudnak majd ellátni. ■ Mégis van e különbség a két karon folyó képzés között, illetve van e együttmûködés a képzési centrumok között? – Igen határozottan! Amíg a Bánkin folyó alapképzés hangsúlya az élôerôs és mechanikus vagyonvédelmen van, addig – nyílván a már stabil alapozó tudás megléte okán is – a Kandón az elektronikus vagyonvédelmi ismeretek elsajátítása dominál (itt villamosmérnökök átképzése folyik az elektronikus vagyonvédelmi, felügyeleti informatikai szakirányokba, évente 10-20 hallgatói létszámmal). A hallgatók átfogó elméleti – és a Kandó Biztonságtechnikai Labor útján – gyakorlati ismereteket kapnak többek között a beléptetô, behatolásjelzô, kamera, tûzjelzô, áruvédelmi, RFID, távfelügyeleti és integrált rendszerekrôl, valamint ezek informatikai hátterérôl. A két kar közti együttmûködés keretében a Bánkis hallgatók az elektronikus vagyonvédelmet (szerényebb terjedelmû képzési panelben) a Kandós oktatóktól kapják, egyben itt is végeznek laboratóriumi gyakorlatokat is. Az Msc-s képzésben is nyilván az oktatók kö-

FÓRUM

Arccal a piaci igények felé!
A BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETE, CÉLJAI, PROBLÉMÁI

Beszélgetés Papp Józseffel az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar keretében mûködô Mûszertechnika és Automatizálási intézet igazgatóhelyettesével, a Felügyeleti Informatika és Elektronikus Vagyonvédelem tantárgycsoport egyetemi tanársegédjével.
zötti megosztásban folyik a munka, így értelemszerûen például a vagyonvédelmi rendszerek tervezéséhez kapcsolódó ismereteket Kandós oktatók adják le. ■ Közismert az egyetemek nehéz gazdasági helyzete, különösen az állami térítésû férôhelyek finanszírozása vonatkozásában. – Ez kétségtelenül így van, de szerencsére a mûszaki irányú felsôoktatás változatlanul preferált. Az új szakképzési törvény persze nehéz helyzetet teremt, hiszen így a cégek, szakképzési hozzájárulásaikat (SZAT – kötelezô adó a cégek számára. A szerk.) immár nem utalhatják közvetlenül a támogatott egyetemeknek, fôiskoláknak, így direkt öszszegekkel nem finanszírozhatóak tovább pl. laborfelszerelések, projekt tevékenységek. Ugyanakkor ami nálunk döntô, hogy végzôs hallgatóinkat igen gyorsan „felszívja” a szakma, jelentôs a kereslet az elektronikus vagyonvédelembôl diplomázott hallgatóink iránt. A piac számottevô cégei érdekeltek a kapcsolatok folyamatos fenntartásában, így megtalálják az utakat a képzés támogatásához. Pl. keretszerzôdések keretében segítve a laboratóriumi gyakorlati képzést esetenként új, vagy leszerelt, leselejtezett, többletkészletben megmaradt, esetleg hibás eszközök biztosításával. Az együttmûködés kölcsönösen elônyös, hiszen a támogató cégek számára is reklám és pont az egyik legautentikusabb célcsoport a jövô szakemberei felé. ■ Mi a jövô útja, milyen irányokban tervezitek fejleszteni a képzést? – Talán ez már az eddig elmondottakból is érzékelhetô, hogy nekünk elsôdleges célunk kell legyen az, hogy a piacon megfogalmazódó szakmai kihívások megoldására kész szakembereket tudjunk képezni. Ennek pedig természetes elôfeltétele a folyamatos élô és nyitott kapcsolat a piaci szereplôkkel. Büszkén mondhatjuk el, hogy ez már napjaink gyakorlata, hiszen a Bsc.-képzés hallgatói a kooperatív képzési program keretében szakmai gyakorlatuk kapcsán, fél-egy éves idôtartam keretben bekapcsolódnak a fogadó cégek munkájába (olykor külföldön is) és az sem ritka, hogy késôbb ezeknél a cégeknél helyezkednek el. Itt a továbbfejlôdés iránya a képzés egész idején áthúzódó úgynevezett duális (munkahely és egyetem együtt) képzési programok beindítása. A cél itt már közvetlenül az, hogy a cégek konkrét és nem ritkán egyedi szakmai igényeinek megfelelô (lásd: feljebb) oktatást kapjanak a hallgatók már az elsô évtôl, egyben az indulástól a fogadó cégnél is dolgozzanak, amely a képzési költségeikhez is folyamatosan hozzájárul. A képzés végén, pedig felkészült szakemberként folytatják majd munkájukat cégüknél. Ebbe a programba minél több itthoni és külföldi szakmai partnert várunk, célunk minél szélesebb körben felmérni az igényeket. További célunk, hogy a jogosultságokhoz kötött tervezôi papírokat is tudjunk kézbe adni a képzési programjaink kiegészítéseként (például tûzjelzôrendszerek tervezése vonatkozásában). Szeretnénk továbbá oktatási programunkat új, az EU-s szabványoknak megfelelô keretrendszerbe átalakítani, ehhez valószínûleg új tankönyveket kell készítsünk. Szóval terv és feladat van bôven… ■ Milyennek ítéled az oktatás személyi feltételeit? – Oktatói fronton sajnos erôs a fluktuáció, sokan mennek át a versenyszférába természetesen összehasonlíthatatlanul magasabb fizetésekért és persze nem kevesen mennek külföldre is dolgozni. Mégis úgy érzem ez a képzés a jövôben is preferált irány marad és a szakmai kihívások vonzani fogják a felkészült oktatókat. ■ Köszönöm a beszélgetést. K. L. 11
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

PIACTÉR

beléptetés/Aspectis

Forradalmian új beléptetôrendszerek a Paxtontól – Aspectis
A beléptetôrendszerek piacának éllovasa, a Paxton Access, két forradalmian új terméket mutatott be, ami egy kilincsbe épített hálózati beléptetôrendszer, a Net2 PaxLock, illetve a Net2 Entry, ami egy monitoros kapunyitórendszer.

Net2 Entry – monitor

Net2 PaxLock

Net2 PaxLock egy elegáns helyettesítôje a kilincsnek és egyszerûen a 72 mm-es Eurolock szabvány zárra szerelhetô. Használatával a vevô nemcsak egy hálózati beléptetôrendszerhez jut, hanem sokféle funkcióhoz, elônyhöz és egy olyan megoldáshoz, ami a legkülönbözôbb piaci igényre nyújt megoldást. ■ Csakúgy mint a többi Paxton termék, a PaxLock is egyszerûen és gyorsan telepíthetô. Elôször is be kell helyezni az ajtóba a kiválasztott, bevésett zárat, majd a lyukak kifúrását követôen már fel is lehet szerelni a Net2 PaxLock vezérlôt. Az elemek elhelyezése után a Paxton kínálatában megtalálható Net2Air site surveyor kit segítségével ellenôrizhetjük a jelerôsséget, így megfelelô helyet találhatunk a Net2Air bridge, vezetéknélküli hálózati eszköznek. ■ A Net2 PaxLock ideális olyan helyszíneken, ahol a kábelezés nehézségekbe ütközik. Az egység megbízható, vezetéknélküli Net2Air technológiával lép kapcsolatba a szerver PC-vel, így a Net2Air USB bridge és a Net2Air Ethernet bridge segítségével élvezhetjük a vezetéknélküli hálózati beléptetôrendszer elônyeit. Áramellátását két darab, könnyen cserélhetô és hosszú élettartamú AA akkumulátor biztosítja. A Net2 szoftverben magunk állíthatjuk be, hogy riasszon a rendszer, ha merül az elem. ■ A Net2 PaxLock egy egyedülálló online rendszer, ami valós idôben küldi jelentéseit a központi Net2 PC-nek, ezáltal a be- és kilépési eseményeket, frissítéseket, jogosult12
DETEKTOR Plusz 2012/3.

A

sági változtatásokat könnyen tudjuk ellenôrizni a Net2 szoftverben. A különbözô funkciókban gazdag szoftver használata egyszerû, kezelése nem igényel semmilyen különleges technikai ismeretet. ■ A Net2 PaxLock 10 000 felhasználót és 64 idôzónát tud tárolni, valamint csaknem 3600 eseményt tud kezelni. A rendszer 0 °C és +55 °C között üzemképes, használata beltéri ajtóknál ajánlott. ■ A Net2 PaxLock egy nagyszerû kiegészítése olyan telepítéseknek, ahol már használnak Net2-t, illetve olyan helyszíneken, ahol korábban nem lehetett kábelezni. A termék egyesíti a Net2 technológia elônyeit az egyajtós megoldások elônyeivel. Ezzel a termékkel teljes körû megoldást tudunk nyújtani ügyfeleinknek. – mondta Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetôje, a Paxton magyarországi disztribútora. másik – ez év októberétôl kapható termék – a piac legegyszerûbb ajtónyitó rendszere a Net2 Entry. Könnyû telepíteni, stílusos és diszrét megjelenésével bármilyen környezetbe beleillik. A felhasználók szeretni fogják az intuitív funkciókat és a vonzó érintôképernyôs monitort.

A

■ A Net2 Entry segítségével az épületben tartózkodó személy azonosítani tudja a látogatót, mielôtt még beengedné a bejáraton. A kiváló minôségû audió és a színes videomonitor megkönnyíti az adott személy azonosítását és az érintôképernyôn lévô gomb megnyomásával egyszerûen engedélyezhetô vagy megtiltható a kapun való belépés. Ezen felül egyszerûen használható a Net2 beléptetôrendszerrel és konfigurálható a Net2 beléptetôrendszer többi elemével pl.: egy lakóközösség ki- és belépésre használt Net2 tokenjeivel vagy PIN kódjával. ■ Felszerelése és beüzemelése is egyszerû: csak 3 elembôl áll (monitor, kezelôpanel és vezérlôegység), a telepítést a komponensek maguk végzik, bôvíthetô (PoE segítségével) és nincs szükség bonyolult kábelezésre. ■ A Net2 Entry-t úgy tervezték, hogy a lehetô legegyszerûbb beléptetô legyen. A rendszer gyors és könnyû telepíteni, mivel a komponensek között egyetlen egy típusú kábelre van szükség. A Net2 Entry csatlakoztatható meglévô Cat5 infrastruktúrához vagy IP hálózathoz, tehát nincs szükség külön áramforrásra, koax kábelre, ezzel idôt és pénzt is spórolhat. Számos alkalmazásban használható: lakóházak, gépkocsibeállók, diákszállók, idôsek otthona, kórházak, hotelek, fitnesstermek, irodák, gyárak, bankok, kormányzati épületek, börtönök, stb. ■ További információért forduljon az Aspectis Kft. kereskedôihez.
Bata Miklós – Aspectis Kft. Net2 Entry – monitor, egy- és többajtós megoldás
Net2 Entry bôvítése IP hálózaton keresztül
Egyszerû hozzáadni vagy átalakítani Net2 rendszerhez

Egyszerû egyajtós megoldás
Biztonságos rendszer – a vezérlôegység az ajtó belsô oldalán található Központi áramhoz csatlakozik Az egész rendszer egy, Cat5 típusú kábellel mûködik

IP55 besorolású – ellenáll a szélsôséges idôjárásnak Akár 100 kezelôpanel PoE technológiát használ, nincs szükség külön kábelezésre

Infravörös kamera

Kiváló minôségû érintôképernyô monitor intuitív felhasználói felület Beépített Net2 Proximity olvasó a panel belsejében

Több ezer monitor

A vékony panel beépíthetô vagy bármilyen felszínre felszerelhetô

Az okos monitor falra szerelhetô vagy szabadon álló

Plug and Play rendszer – a komponensek maguktól mûködnek

a monitor kézi beszélôvel vagy anélkül is mûködik

Ingyenes kezelési szoftver az egyszerû konfigurációért (rendszerbôvítésnél opcionális)

PIACTÉR

videotechnika/Masco
AVM257

Egyszerûbben, mint valaha – avagy ne féljen az újtól – Masco
A legtöbb ember ösztönösen idegenkedik az új, ismeretlen dolgoktól, pláne ha már a kívánt cél eléréséhez szükséges jól bevált saját módszerrel is rendelkezik. Az analóg kamerás megfigyelôrendszerek esetében is ez tapasztalható. Annak ellenére, hogy az információ és számítástechnika napjaink szerves részévé vált, mind a telepítôk, mind a felhasználók idegenkednek az IP alapú megfigyelôrendszerek alkalmazásától. Jelenleg még az analóg CCTV rendszerek dominálnak ezen a területen, de mint ahogy a fekete-fehér kamerák is kikoptak a forgalmazók kínálatából, az IP megfigyelô eszközök is elôbb vagy utóbb át fogják venni a vezetô szerepet. elen rövid ismertetô apropója, hogy a kiváló ár-érték arányú CCTV eszközeirôl közismert taiwani AVTECH cég a közelmúltban piacra dobta saját IP alapú termékeit, melyek remélhetôleg segítenek eloszlatni az IP alapú megfigyelôeszközökkel szembeni kétségeket is. Egy video-megfigyelôrendszernek két, nagyon fontos eleme van; a kamerák és a rögzítô egység. ■ Mivel a kamerák nagyon változatos körülmények között üzemelhetnek, így ezen szempontok mentén a gyártó is különféle kialakítású és tudású egységeket kínál. Ezek ismertetése céljából talán praktikus a gyári kategorizálás követése. E szerint az IP kamerák három családba oszthatóak. Elsô a PUSH VIDEO, utána az ETS, majd az Economy sorozat. ■ A PUSH VIDEO csoportba tartozó kamerák legfontosabb jellemzôje, hogy aktív eseményértesítési funkcióval rendelkeznek. Ennek célja, hogy a megfigyelt területen bekövetkezô eseményekrôl a felhasználó okostelefonjára egy pár másodpercen belül képinformációt tartalmazó figyelmeztetô üzenetet kaphat. A rendkívüli esemény detektálása történhet a kamera beépített PIR érzékelôje, mozgásérzékelés vagy külsô indítójel útján. További fontos jellemzôjük, hogy 1.3 Megapixeles felbontású képérzékelô elemmel rendelkeznek, amely részletgazdag kép továbbítását biztosítja.

J

AVM217

■ A második, vagyis az ETS (Event Trigger System) családba tartózó eszközök legfontosabb feladata, hogy a riasztási ki- és bemeneteiken keresztül egyéb rendszerekkel, érzékelôkkel összekötve, vagy akár a beépített érzékelôjük által indítottan az eszköz használója E-mail üzenetben, FTP felöltés útján vagy akár SMS üzenet formájában is értesítést kaphasson. ■ Utolsóként maradt az Economy (gazdaságos) sorozat, melynek tagjai az elôzôekhez képest egy kissé szûkített tudással rendelkeznek, például nincs riasztás ki- és bemenetük és egy kamera kivételével „csak” D1 felbontású képérzékelô elemmel rendelkeznek. Mindezek ellenére ebben a kameracsaládban két, 22x-es optikai zoom-mal rendelkezô PTZ kamera is helyet kapott. ■ A fentebbi családokba tartozó kamerák közül bizonyos modellek 10 MB-os beépített memóriával is rendelkeznek, amely felhasználható a kamera által megfigyeltek rögzítésére. A rögzített képek web böngészô vagy a kliens program segítségével nyerhetôek viszsza, hasonlóan egy DVR-hez. Mivel az AVN80x kamera SD kártya foglalattal is rendelkezik, így abba akár 32 GB-os micro SD kártya is behelyezhetô, ami jelentôsen megnöveli a rögzíthetô videó mennyiségét. Ez a tulajdonság ezeket az eszközöket akár teljesen önálló felhasználásra is alkalmassá is teheti. ■ Egy CCTV rendszer másik lényeges eleme a rögzítôegység, melynek használatával a kamerák adatainak központi tárolása valósítható meg. Az IP kamerák képeinek rögzítésére a számítógépen futtatott kliensprogramon kívül az AVH-306-os asztali, önálló mûködésû NVR-t kínálja az AV-TECH. A rögzítôt a gyártó mérnökei oly módon alkották

meg, hogy az drasztikusan leegyszerûsítse, megkönnyítse a telepítô, illetve a felhasználó feladatait. Két hálózati csatlakozója közül a gigabájtos LAN csatoló szolgál a kamerákat tartalmazó hálózat csatlakoztatására. A telepítés feladatának leegyszerûsítése és meggyorsítása érdekében ezen hálózati csatoló érzékeli, hogy milyen típusú hálózatra csatlakozik, van-e azon DHCP szolgáltatás már vagy sem és ennek megfelelôen állítja be magát. Amennyiben erre a bemenetre az elôzôekben ismertetett AV-TECH IP kamerákat csatlakoztatunk és azok DHCP szolgáltatással kapják meg IP címüket, akkor a kamerák bekapcsolása, majd a rögzítô elindítása után azokat automatikusan bekonfigurálja és az NVR csatornához csatlakoztatja. Ezzel gyakorlatilag a rendszer konfigurálása készen is van és az használatra kész. Helyi monitor csatlakoztatására egy FullHD HDMI csatlakozó áll rendelkezésre, melyen a kamerák nagyfelbontású, éles képe megtekinthetô. Csak abban az esetben szükséges további beállítás, amennyiben valami speciális igényt szeretnénk kielégíteni. Ilyen lehet, ha a másik LAN csatolón keresztül az Internetre is csatlakoztatni szeretnénk készülékünket, így lehetôvé téve a távoli, akár mobiltelefonon keresztüli elérést is. Ehhez mindössze a díjmenetesen elérhetô EagleEyes szoftver telefonra történô feltelepítése szükséges. ■ Remélem, hogy ezen információk birtokában már nem látszik annyira misztikusnak az IP alapú megfigyelôrendszerek világa és ilyen módon bátrabban fordulnak e rendszerek alkalmazása felé. További részletesebb információkért a MASCO Kft. kollégáihoz fordulhatnak, akik készséggel állnak rendelkezésükre kérdéseik megválaszolásában.
V. K.

14
DETEKTOR Plusz 2012/3.

AVM301

AVM128a

videotechnika/Intellio
A VIDEOKÉP-TÖMÖRÍTÉS JELENTÔSÉGE A videomegfigyelési célra alkalmazott legelterjedtebb videotömörítési eljárásokat, mint az MPEG4 vagy ennek továbbfejlesztett változata, a H.264, elsôsorban a bluray filmek videotömörítésére és televíziós mûsorszórási célokra fejlesztették ki, ezért az említett technológiák nem veszik figyelembe maradéktalanul a CCTV speciális igényeit. ■ A videomegfigyelés során nem elég, hogy a felvétel a szemnek tetszetôs, jó minôségûnek látszik, a lényeg ugyanis a képrészletekben rejlik. A felvételek elemzése során derül ki, hogy a biztonsági szempontból lényeges információk rögzítésre kerültek-e, a térfigyelô kamera képén felismerhetô a gyanúsított személy arca, vagy beazonosítható a keresett gépjármû rendszáma. ■ A kamerákban, amelyek gyakran elemzô feladatokat is ellátnak, a számítási kapacitásnak korlátai vannak, illetve a munkaállomásokon is sok kameraképet kell megjeleníteni, ezért fontos, hogy a képtömörítési eljárás számítási igénye ne legyen túl magas. INTELLIO VIDEO CODEC – TÖMÖRÍTÉS KIVÁLÓ MINÔSÉGBEN Az Intellio által kifejlesztett technológia kifejezetten a folyamatosan azonos irányba nézô, fix biztonsági kamerák képének kor-

PIACTÉR

Képtovábbítás okosan, takarékosan és jó minôségben – Intellio
szerû tömörítésére szolgál. Ötvözi a korábbi, képkockánkénti tömörítési eljárások (pl.: MJPEG) és a legújabb képtömörítések (MPEG4, H.264) elônyeit. A korábbi képtömörítési eljárásokhoz hasonlóan, a videofolyam ki- és betömörítéséhez alacsony számítási kapacitást igényel. Amennyiben osztott képes megjelenítésben a kamerakép kis méretben jelenik csak meg, az Intellio Video Codec (IVC) videót kitömöríthetjük csak a megjelenítéshez szükséges felbontásig, ezzel tovább csökkentve a számítási igényeket. Ezáltal egy Intellio kliens 40, egyenként akár megapixeles kameraképet is képes megjeleníteni egyszerre. ■ Az IVC tömörítés különösen hatékonyan használja ki, hogy a folyamatosan egy irányba nézô kamera képkockái között nagy fokú hasonlóság van, ezáltal radikálisan csökkenti a szükséges sávszélességet és a tárhelyigényt. Az IVC eljárás a képkocka megváltozott részeit, a mozgó objektumokat egy az egyben (állóképként) tömöríti, így kiválóan alkalmas további képelemzésre is. Az MPEG4 és a H.264 képtömörítés során éppen a mozgó objektumok felvételei nyújtják a leggyengébb képminôséget. ■ Az IVC által elôállított videofolyam felépítése lehetôvé teszi azt, hogy utólag képkockák kerüljenek eldobásra vagy a videofolyamba beillesztésre. Ezáltal az Intellio szerver újratömörítés nélkül képes alacsonyabb képfrissítési sebességgel tárolni a kamera képét, illetve küldeni azt az alacsony sávszélességgel rendelkezô kliens felé. ■ A technológia azt is lehetôvé teszi, hogy a szerver a kamerákból utólag érkezô prealarm képkockákkal kiegészítse a videofolyamot. Ezáltal a tárolásban a riasztást megelôzô, illetve az eseményrôl készült bizonyíték erejû képkockák magasabb képfrissítéssel kerülnek tárolásra úgy, hogy a hálózaton egy képkocka sem kerül duplán továbbításra. Az IVC nagy elônye az mellett, hogy segít optimalizálni a mûködés költségeit, hogy ott is hatékonyan mûködik, ahol csak szûkösen áll rendelkezésre sávszélesség.
N.M.–W.T.

Bôvebb információ az Intellio technológiáról: www.intellio.eu

15
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

PIACTÉR

behatolásvédelem/Robert Bosch
nek állandó beállításához és egyensúlyban tartásához, így a lehetô legnagyobb pontosságot biztosítja. A Professional Series sajátosságai közé tartoznak az infravörös érzékelôk, amelyek a szobahômérséklet és a célpont hômérséklete közötti legapróbb eltérésre is érzékenyen reagálnak. A két passzív infravörös érzékelô elem révén, amelyek közül az egyik a nagy távolság, a másik pedig a közepes és a rövid távolság lefedésére szolgál, a mozgásérzékelôk – a teljes megfigyelési terület hatékonyabb ellenôrzése érdekében – kétszer nagyobb felbontást biztosítanak. ■ Az elmúlt évben teljesítményük miatt mindkét mozgásérzékelôcsalád tekintélyes díjakat nyert el. Többek között a Blue Line Gen 2 mozgásérzékelô a Security Industry Association 2011. évi New Product Showcase (NPS) programja keretében elnyerte a legjobb behatolásérzékelési és megelôzési megoldásokért járó „Best in Intrusion Detection and Prevention Solutions” díjat. Ezt megelôzôen az antimaszk funkcióval rendelkezô Professional Series Dual Tech Detector már megkapta az év legjobb behatolásérzékelôjének járó „Intruder Product of the Year” díjat az angliai Birminghamben. A Blue Line akkreditálása az EN 50131 Grade 2 besorolás szerint történt. A Professional Series szintén EN 50131 Grade 2 besorolással rendelkezik, az antimaszk funkcióval mûködô modell pedig EN 50131 Grade 3 besorolást kapott. B. A.

GARANTÁLT MINÔSÉG:

A Bosch által gyártott Blue Line és a Professional Series mozgásérzékelôk garanciája öt évre nôtt

A Bosch Security Systems háromról öt évre növelte sikeres Blue Line és Professional Series mozgásérzékelôinek garanciaidejét. Ezzel a vállalat termékeinek nagyfokú megbízhatóságát tanúsítja, illetve azt garantálja, hogy az ügyfelek továbbra is megbízhatnak a vállalat érzékelôinek minôségében. A hosszabb garanciaidô a Bosch további elkötelezettségét jelenti amellett, hogy ügyfeleit egész életre szóló technológiával látja el.

szabványelôírások egész világon történô teljesítésével a Blue Line és a Professional Series mozgásérzékelôk azt biztosítják, hogy a behatolók sehol sem rejtôzködhetnek el. A lakóövezeti, a kiskereskedelmi és más kereskedelmi biztonsági alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas Blue Line Gen 2 mozgásérzékelôk telepítése egyszerû, továbbá kiváló észlelési teljesítményt és hamisriasztásmentes mûködést biztosítanak. A mozgásérzékelôk széles, 12 x 12 méteres, faltól-falig terjedô területet fednek le, és fejlett First Step Processing feldolgozást vé16
DETEKTOR Plusz 2012/3.

A

geznek. Ez a feldolgozási mód az emberekre szinte azonnal reagálva elemzi a mozgásokat, így minimálisra csökken a hamis riasztások száma. ■ A Professional Series mozgásérzékelôk intelligens riasztási

döntéseket hoznak azáltal, hogy akár öt különbözô érzékelôbôl integrálják és dolgozzák fel az adatokat. Ez a korszerû Sensor Data Fusion technológia egy kifinomult mikrovezérlôt használ az egyes érzékelôk érzékenységé-

PIACTÉR

Kiváló képalkotási technológiával ellátott, rendkívüli fényérzékenységû kamerák – Aspectis
Axis Communications legújabb technológiai fejlesztésû fix dóm kameráiban egyesül a kiemelkedô képminôség a fejlett videoanalitikai teljesítménnyel. Az egyedi Lightfinder technológiának köszönhetôen kivételes fényérzékenységû modellekrôl van szó. Mindez az Axis szakértelmének eredménye, melyet a képfeldolgozás, a processzor folyamatos fejlesztése, és a legjobb optikai összetevôk alapoznak meg. Ráadásul az új készülékek az Axis történetének elsô, LED technológiát alkalmazó, beépített infravetôvel ellátott kamerái.

képalkotási szakértelem és a fejlett technológiájú processzorok különböztették meg mindig is az Axis videomegfigyelô termékeket. – mondta Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetôje, az Axis magyarországi disztribútora. A létezô legjobb optikai összetevôk az alapjai a kiváló képminôségnek, valamint a saját fejlesztésû Lightfinder, ami gondoskodik róla, hogy a kamera még nagyon sötét fényviszok mellett is színes képeket tudjon továbbítani. Bízunk benne, hogy az AXIS P33 széria legújabb készülékeit rendkívül széles körben fogják keresni. ■ Az új kamerák között a költséghatékony, leegyszerûsített beltéritôl kezdve megtalálható a vandálbiztos, audiomodulos, I/O portos és beépített infrás változat is. Felsôkategóriás kamerája 1/3” képérzékelôvel van felszerelve, és SVGA vagy HDTV 720p/1,3MP felbontással rendelkezik. Kétfajta varifokális objektívvel rendelhetô, melyeket az élénk és éles kép eléréséért precíz P-íriszes vezérléssel láttak el. A széles látószögû modell még 100 foknál szélesebb területet is képes belátni. Mindegyik AXIS P33 kamera távvezérlésû zoomolással és pixel számlálóval rendelkezik, így könnyen optimalizálható a látószög és a felbontás, ez jelentôsen felgyorsítja és leegyszerûsíti a telepítést, ugyanis a távvezérlésû fókusz beállítással nincs szükség manuális kiigazításra. A szabványos és környezetbarát Power over Ethernet-nek köszönhetôen egy kábelt megosztva közlekedhet az adat és az áram is. Ez az idôjárásbiztos, beépített infrás modellekre is vonatkozik, amelyek extrém idôjárási körülmények között is megállják a helyüket. ■ Az infrás kamerák új, hoszszú élettartamú LED technológiát alkalmazva, igen ener-

A

giatakarékosak és minimalizálják a hôveszteséget. A megvilágítani kívánt látószög, és a megvilágítás ereje is vezérelhetô. A beépített IR megoldás könnyen beállítható, és a megfigyelt területre optimalizált megvilágítást kínál. Ennek eredményeképp magas minôségû, alacsony képzajjal rendelkezô videó érhetô el még vaksötét környezetben is. ■ A Lightfinder technológia elônyei a következôk: magas fényérzékenység, kiváló képminôség, alacsony zajszint, ugyanakkor részletgazdag kép és jobb színvisszaadás alacsony fényviszony mellett. A technológiával felszerelt kamerák rendelkeznek más hálózati kamerák valamennyi elônyös tulajdonságaival, mint progresszív letapogatás és könnyen integrálhatók az iparág legnagyobb alkalmazás szoftverbázisával az Axis Alkalmazásfejlesztési Partnerprogramon keresztül. Továbbá támogatják az AXIS Camera Application Platform-ot, AXIS Video Hosting System-et és az ONVIF szabványt, így könynyen rendszerbe integrálhatóak, és az alkalmazásfejlesztôk számára könnyen kihasználhatóak a kamerák intelligens tulajdonsá-

gai. Ezek a kamerák erôs képfeldolgozási kapacitással rendelkeznek, lehetôvé téve a nagy teljesítményt igénylô videoanalitikai alkalmazásokat. ■ A Lightfinder technológiával rendelkezô hálózati kamerák tökéletesen alkalmasak beltéri és kültéri megfigyelésre alacsony fény viszonyok mellett, különösen ott, ahol a felhasználónak a színek visszaadására is szüksége van a tárgyak eredményes felismerése és azonosítása érdekében. A hagyományos éjjel/nappali kamerákkal ellentétben, melyek sötétben fekete-fehér képre váltanak át, az új technológiával felszerelt kamerák megtartják színhûségüket még nagyon sötét környezetben is. Ezek a kamerák kimondottan elônyösek olyan igényes videomegfigyelô alkalmazásokban, mint például: parkolók, városi- és vasúti megfigyelés, iskolák és kollégiumok, valamint építési területek, hôerômûvek és szennyvíztisztító telepek, börtönök és építési területek. ■ Az új AXIS P33 kamerák már elérhetôek az Aspectis Kft.-nél. B. L. O.

Külterület megfigyelése, utcai megvilágítás nélkül, este 22.40-kor, kb. 0,1 Lux mellett. Balra alul: AXIS 221 Középen alul: egy jó minôségû alacsony fényérzékenységû analóg kamera Jobbra alul: AXIS P33, Lightfinder technológiával A közeli megvilágítás hiányában, az AXIS P33 színes képeket, míg az analóg kamera fekete/fehér képeket továbbít.

17
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

PIACTÉR

tûzvédelem/Schrack Seconet

Schrack tûzjelzô rendszerek IP technológiával
A tûzjelzés három kulcsszava: riasztani – informálni – cselekedni. Ennek a folyamatnak a gyors és megbízható lebonyolítása a garancia a tûzkárok minimalizálására. Nagy kiterjedésû gyártelepeken a tûzvédelmi szakemberek nem minden esetben tartózkodnak a tûzjelzô központ helyszínén. Az IP technológia révén azonban bárhol, bármikor teljes körû tájékoztatást és operatív beavatkozási lehetôséget kaphatnak, akár okostelefonon, táblagépen vagy éppen notebook-on keresztül.

A

z elmúlt négy évben a jól ismert Schrack Integral tûzjelzô rendszer lépésrôl lépésre, teljesen megújult. Fejlesztési filozófiájában a jól bevált stratégiát követte a Schrack. Noha az új Integral IP tûzjelzô felépítése szinte teljesen megváltozott, a visszafele kompatibilitás gyakorlati elônyeirôl egyetlen központnál sem mondtak le. Így amellett, hogy az új központok a legmodernebb technológiai bázison készülnek, nagy proceszszorteljesítménnyel, hatalmas memóriával és adatátviteli sebességgel, a meglévô rendszerek bôvítése, karbantartása, modernizálása költségtakarékos és egyszerû módon lehetséges. A szabványok és elôírások a biztonságtechnikai rendszerek számára elkülönült, csak az adott biztonságtechnikai feladat ellátására szolgáló hálózatot írnak elô, ami így helyes, s belátható idôn belül így is marad. Másrészrôl viszont látni kell, hogy a piacról számos igény érkezik a lekérdezés, kijelzés, megjelenítés területérôl, ezért az IP technológia bevezetése elengedhetetlennek látszott. Az internet és az informatika világa határozza meg az irányt, amelyen a fejlesztésnek haladnia kell. A hardverillesztôknek és az adatprotokolloknak kompatibiliseknek kell lenni a gyors piaci reakciók eléréséhez. Az Integral IP erre a feladatra született! A központ közvetlenül beköthetô egy épület IT infrastruktúrájába, elérhetô intraneten, interneten keresztül, a különbözô megjelenítô és kezelôegységek amennyiben nem a tûzoltóság riasztására
18
DETEKTOR Plusz 2012/3.

szolgálnak, szintén ezeken a hálózatokon keresztül mûködhetnek. Mivel a Schrack ezt a technológiát központmérettôl függetlenül valamennyi berendezésében be-

vezette, így a korábban csak nagyrendszerek kiváltságaként mûködô szolgáltatások a legkisebb központoknál is elérhetôk. Lényeges újítás az új Integral LAN mesh hálózat bevezetése is. Az elv abban áll, hogy többszörös kapcsolatot hozunk létre két hálózati csomópont között. Ezzel egyszerre több (elméletben) elôforduló kapcsolathiba esetén is biztosítható, hogy a hálózati kapcsolat fennmaradjon. A Schrack tûzjelzô rendszerek legendás megbízhatósága így az új technológiai bázison tovább erôsödött. A teljesen szabadon választható

kábelezési topológia lehetôvé teszi, hogy a vevô építési feltételeihez igazíthassuk a hálózatot. Az Integral LAN-hoz hálózati kártyák különféle interfészekkel (RS 485, üvegszál, DSL) állnak rendelkezésre, miáltal a külsô modemek és konverterek már a tûzoltó múzeumok anyagát gazdagíthatják. Az adatátvitel területén bekövetkezett ugrással új korszak vette kezdetét a tûzjelzéstechnikában. A 2.5 Mbites sebesség teljesen új alkalmazásokat tesz lehetôvé, mint például firmware update a hálózat valamennyi központjára, egyetlen helyrôl, üzem közben!
Farkas Károly

Az Integral IP rendszercsalád Integral IP MX Moduláris, decentralizált felépítés 100% redundáns rendszer TCP/IP hálózatba kapcsolható Integral IP CX Kompakt, decentralizált felépítés Szoftver redundancia TCP/IP hálózatba kapcsolható

X-LINE képes: legfeljebb 16 hurok ill. 4000 elem köz- X-LINE képes: legfeljebb 4 hurok/központ; legfeljebb pontonként 250 elem hurkonként Többzónás oltóközpont Egyzónás oltóközpont

Integral IP BX.

www.schrack-seconet.hu

SZAKÉRTÔ

ada tvédelem/adatbiztonság – Dr. Dósa Imre rovata
esetben is ügyelni kell azonban arra, hogy a cégek képviselôinek adatait külön, a cég képviseletétôl eltérô célra ne kezeljék. Ez látszólag kézenfekvô, de a gyakorlatban könnyû elkövetni a hibát. Például egy távfelügyeleti rendszerekkel foglalkozó cég úgy tervezte meg szolgáltatását, hogy csupán cégeknek dolgozzon. Késôbb ajánlataiba beépítette, hogy az ügyfél cégek vezetôinek lakását kedvezményesen látja el távfelügyelettel. Az eredetileg nem személyes adatkezelésre tervezett ügyféltörzset utólag kellett adatvédelmi szempontokra is figyelemmel újratervezni. ■ Egy további példa is érdemes arra, hogy tanuljunk belôle. Az egyik világcég nagyságát éppen annak köszönheti, hogy adatok visszakeresését támogatja hatékony eszközökkel. Élen járnak a viselkedés alapú reklámozás területén. Mindezek mellett közzétették, hogy ôket az adatalanyok, mint egyének nem érdeklik. A szokásaink, böngészési ada-

Nem adatkezelés
Az adatkezelés fogalmának meghatározása során többször is szükség volt a negatív megközelítésre. A fogalmak könnyebben érthetôk, ha látjuk, mi nem tartozik absztrakciós körükbe. Sokszor ennél aktívabb megközelítésre is szükség van. Tudatosan is elkerülhetô az adatkezelés. CÉLTÉTELEZÉS Ha felmerül személyes adatok kezelésének ötlete, elôször az adatkezelés célját kell alaposan megvizsgálni. Ilyenkor a kérdés úgy is feltehetô, hogy egyáltalán szükség van-e az adatalanyok megszemélyesítésére? Ha egyedi szerzôdést akarunk kötni, számlát akarunk kibocsájtani, a megszemélyesítés nem kerülhetô el. De például egy belsô ellenôri vizsgálatban az egyedi ügyek érintettjeit nem szükséges személyükben is azonosítani. Az fontos, hogy az esetükben mi történt. Egy adatalany tehát gyakran jól leírható személyének azonosítása nélkül is. AZ ADAT, HA NEM SZEMÉLYES A személyes adatok kezelésének tudatos elkerülésére számos technika létezik. A legismertebb az, hogy a szervezet szolgáltatásait cégeknek nyújtja. Ilyen esetben cégadatokat kezel, amelyek nem tartoznak a 2011. évi CXII. törvény, az Infotörvény hatálya alá. Ilyen

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
■ Probléma meghatározása: Probléma pozícionálása. (A mi problémánk.) Fontos, hogy a problémát tegyük közössé, mert így lessz érdekelt a másik fél is a megoldásban, és így egyszerûbb a kötôdést is kialakítani. Nyilvánvalóan helytelen azt mondani, hogy a maga baja, hogy ebbe a helyzetbe került. A szakirodalom szerint a probléma azé, akire az közvetlen negatív hatással van. (Jelen esetben az elkövetôre, és a túszokra is.) Saját magunk pozícionálása. Soha ne értékeljük alul a szerepünket. ■ Képzeljük el a következô párbeszédet: Azt javaslom oldjuk meg békésen a problémánkat. Ez így senkinek nem jó. Kössünk üzletet! Az elkövetô ránkfogja a fegyverét, és a következôt közli: Mit tudsz adni, amit magamtól nem tudok elvenni? Kérem gondolják végig, Önök mit felelnének, hogyan reagálnának? Természetesen van helyes válasz, melyet a következô részben meg is adok. Próbáljuk felmérni milyen ember lehet az elkövetô? Alakítsuk kommunikációnkat a személyiségéhez. ■ Nézzünk pár példát. Depressziós (rossz hangulat jellemzi, mindig mindenért felelôsnek érzi magát. Tudtam, hogy ezt is elszúrom, teljesen al-

Túszként egy pénzintézetben
2. RÉSZ: KONFLIKTUSKEZELÉS EGY SPECIÁLIS SZITUÁCIÓBAN

Írásomban egy teljesen speciális, azonban sajnálatos módon bekövetkezhetô esetet dolgozok fel.

ent ragadtunk egy pénzintézetben, ahol fegyveres elkövetô túszul ejtett bennünket. A történtekbôl levonjuk a megfelelô konzekvenciát, például, hogy az elkövetôt nem a túszejtés, vagy az ölési szándék motiválja. Az, hogy a jelen helyzet kialakult, annak köszönhetô, hogy a rendôrség korábban szerzett tudomást a cselekményrôl, mint azt, az elkövetô számolta. Abban az esetben, ha nem a túszejtés, és nem az ölés motiválja az elkövetôt, nyilvánvaló lehet a pénzszerzés, vagy akár valamilyen tény, sérelem, igazolása. Korábbi írásaimban már ejtettünk szót arról, hogy a csalót nem mindig a vagyoni haszonszerzés motiválja, lehetséges, hogy a játszma szerez örömöt, lelki kielégülést.

B

Megszólított az elkövetô: Te! Gyere ide. Te fogsz beszélni az ajtóból a rendôrökkel. Ha menekülsz, agyonlôlek. Érthetô?
20
DETEKTOR Plusz 2012/3.

■ Helyes magatartás alapelvei: Azt tenni, amit mondanak, se többet, se kevesebbet. (Ne provokáljuk az elkövetôt, és ne játszuk túl a szerepünk.) Közölni, hogy tesszük amit mond. Megértettem, nem fogok menekülni, azt teszem amit mond. Lehetôség szerint kommunikálni az elkövetôvel. (Rengeteg információhoz juthatunk, nem válunk tárgyakká.) Elôre bejelentett lassú mozdulatokat tenni. Feltartom a kezem, látni fogja a tenyerem. Lassan elindulok az ajtó felé, és továbbítom amit mond. Több alkalommal elôfordult, hogy a fegyveres ôr azért sérült, azért keletkezett lôtt sérülése, mert mikor az elkövetô felszólította a fegyvere átadására, automatikusan ráfogott annak markolatára, és ezt az elkövetô támadásnak vélte. Lehetôség szerint tenyerünk látszódjon. (A metakommunikáció fontos része. Jelzi a békés szándékot, a fegyvertelenséget.)

SZAKÉRTÔ

taink, mint statisztikai feldolgozás alapanyaga fontos számukra. ■ Ez az érvelés nem nyugtatja meg a jogvédôket. Adataink elemzése útján akkor is benyomulnak a vállalkozások a magánéletünkbe, ha személy szerint nem azonosítanak bennünket. Elegendô, ha a levelezésben megjelenik néhány jellemzô szó – a szavak jelentéséhez kapcsolódó hirdetés máris ott olvasható a levél mellett. Vitatható az ilyen marketing segítô vagy éppen bizalmaskodó jellege. A jelenségbôl azonban érdemes tanulni: Ne gyûjtsünk személyes adatot, ahol valójában nem ez a cél. Például egy étterem kínálatának fejlesztéséhez ritkán van szükség személyhez kötött véleményekre. ■ Hasonlóan szemléletes példa, ha a cég nem kívánatos böngészési szokásokat tapasztal. Nem szükséges azonnal a forrást kinyomozni. Az esetek többségében elegendô, ha körüzenetben felhívja a dolgozók figyel-

mét, hogy kerüljék a hasonló oldalak látogatását. DEPERSZONALIZÁLÁS Az is gyakori, hogy az adatkezelés célja az idôben változik. A tudatos adatkezelôk számolnak is ezzel. Az adatminôséget is mérik, gondozzák. Például egy címlista – különösen az e-mail címek – idôvel elavulnak. Ha nincs erôforrásunk a naprakészen tartásra, érdemes az adatokat személyes jellegüktôl megfosztani. Számos informatikai módszer van, mellyel törölni, kitakarni lehet a személyes azonosító adatokat. Így névtelenül, de a késôbbi statisztikai feldolgozásra alkalmasan megmaradhatnak az ügyfelek forgalmi adatai. AZ ADATALANYOK KÍMÉLETE Az adatvédelemmel foglalkozó szakemberek hosszú ideje felhívják az üzleti élet szereplôinek figyelmét egy jól használható eszközre,

sajnos eddig mérsékelt sikerrel. A feleslegesen kezelt személyes adatok gyûjtése elkerülhetô a hash függvények alkalmazásával. Milyen gyakori például, hogy bankszámla kivonatot kérnek olyankor is, amikor nem annak teljes adattartalmára kíváncsiak, csupán arra, hogy melyik banknál vezet számlát az ügyfél. ■ A hash függvények alkalmazásával éppen az válna lehetôvé, hogy a személyes alapadatok és a függvény ismeretében például az ügyfélkapcsolat bizonyítható legyen, a többi személyes adat kíméletével. ■ Számos más felhasználási lehetôség is rendelkezésre áll. A módszer ugyanis arra is jó, hogy akár személyes azonosító adatok nélkül tegyünk egyedivé más adatköröket, mint például forgalmi adatsorokat.
Dr. Dósa Imre adatvédelmi szakértô

szaktanulmány
kalmatlan vagyok mindenre!). Örül, ha látja az együttérzést, igényli a támogatást. Érdemes velük lassan, érthetôen beszélni. Mániás (indokolatlanul intim, közlékeny, gyorsan beszél, energikus). Általában szeretnek beszélni, érdemes aktív figyeléssel követni a mondandóját. Jól beválik a velük való tárgyalások alkalmával az új keretbe foglalás, illetve a sok egyetértés. Paranoid (téveszmék gyötrik, üldözött, féltékeny, rosszindulatú. Persze mindenki más boldog, csak engem figyelnek állandóan.) Általában ügyes játékosok, jól manipulálnak másokat. Igénylik az aktív figyelést. Sok esetben nem tudnak reálisan gondolkodni. Borderline (számára minden vagy fehér, vagy fekete, nincs középút, nem tud kompromisszumot kötni, megbízhatatlan, magatartása kiszámíthatatlan, változó). Nehéz partner, szinte lehetetlen érvekkel meggyôzni.
■ Kötôdés meghatározása, lehetôségei: A kötödés két, vagy több ember közötti olyan kapcsolat, mely biztos alapot teremt az élet valamely területén. Lelki (vallás). Érzelmi (stockholmi szindróma). Mind a kettônkre fegyver mered. Értelmi (Reális megoldást találni, közösen megoldani a kialakult helyzetet.) Testi A kötelék létrehozása fontos állomása a konfliktus megoldásának. ERIC BERNE, ÉN ÁLLAPOTOK Ügyeljünk, hogy ne legyenek kereszt tranzakciók. (Korábbi írásaimban már beszéltünk róla.) Szülô: Azért, hogy ne lôjelek keresztûl, odamész az ajtóhoz, és közvetítesz! Felnôtt: Én azt javaslom, hogy úgy álljon, hogy ne provokálja a rendôröket, én pedig segítek közvetíteni.

SZAKÉRTÔ

KO M M U N I K ÁC I Ó S T R É N I N G
Jelentkezés és a tréning folyamatos 10-15 fős csoportokban. Részletekért, kérem hívjanak a 06-20/595-7508-as telefonszámon, vagy írjanak az asztalos@kgb.hu e-mail címre.

KO

IÓS G KÁC ÉNIN U N I TR MM
Tájékoztatom rovatom olvasóit, hogy Kommunikációs Tréninget indítok.

Gyermek: Igen, megértettem, lassan elindulok az ajtó felé, de kérem ne bántson. Mint arról már korábban írtam, minden ember egyszerre csak egy énállapotban lehet, azonban ezt akár mondatról mondatra változtathatja. Abban az esetben, ha valamelyik énállapot hiányzik, a következô személyiségekrôl beszélhetünk. Nincs szülôi én: pszichopata Nincs gyermeki én: paranoid Nincs felnôtt én: pszihotikus Elkövetô: Mondja meg a rendôröknek, hogy a követeléseimért cserébe elengedem a túszok felét. (felnôtt én állapot szól a felnôtthöz) Válasz: Rendben, nyissa az ajtót, és segítek! (felnôtt-felnôtt) Válasz: Úgy elegem van abból, hogy semmit nem képes önállóan elmondani a rendôröknek, mert még beszélni sem tanult meg rendesen. (szülô-gyermek) Kérdés: Mit mondjak, miért csinálja, csak a pénzért, mit szeretne? Megismerhetjük a mögöttes érdeket. Válasz például ez lehet: Bebizonyítom annak a szemét feleségemnek, hogy nem vagyok tutyimutyi. Odalépünk az ajtóhoz, és megkezdôdik a tárgyalás.
Asztalos Tibor kommunikációs szaktanácsadó

Tisztelettel: Asztalos Tibor kommunikációs szaktanácsadó
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

21

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
eszközt (NAS-t) ugyan hozzá lehet csatolni a rendszerhez, hogy kivédjük a hálózati hibákat, de ez nem feltétlenül szükséges.

FORGASSUK ÁT A VIDEOMEGFIGYELÉS KEREKÉT A DIGITÁLIS KORSZAKBA

A hosztolt videó
A virtualizált szolgáltatásoknál, így a hosztolt videomegfigyelés esetében is a felhasználó befolyásolhatja a felhô alapú szolgáltatások erôés költséghatékonyságát azáltal, hogy szükségtelenné teszi a helyszíni tárolást és karbantartást. Ennek segítségével az üzlettulajdonosok csökkenthetik mind a biztonságtechnikába fektetett tôkebefektetésüket mind a teljes bekerülési költséget.
különbözô népszerû CSI és NCIS krimisorozatok nagyon sok videomegfigyelési trükköt alkalmaznak, de összehasonlította már a hollywoodi megfigyelési anyagokat azzal, amit a híradókban látni? A való világban, bankok vagy üzletek betöréseirôl tudósító állóképek vagy videók általában elmosódottak, szürkék, egyszóval szörnyû minôségûek és gyakran nehezen használhatók azonosításra vagy bizonyításra. Egy olyan világban, ahol a HDTV, Blu-ray és 3D IMAX dominálja a szórakoztatóipart, hogy lehetséges az, hogy egy megfigyelô kamerából ilyen gyenge minôségû képek érkeznek? Mindez azért van, mert meglepô módon a biztonságtechnikai telepítések 80%-a manapság is koaxos analóg technológián alapul. A biztonságtechnika az egyik utolsó olyan iparág, ami még nem igazán lépett be a digitális korszakba. Ez különösen igaz kisebb üzletek, bankok, benzinkutak esetében, melyek dominálják a telepítéseket. Az ok egyszerû. Az IP-alapú megfigyelô rendszerek – függetlenül attól, hogy sokkal jobb képminôséget, rugalmasságot és funkciókat biztosítanak – gyakran nem költséghatékony megoldásai az analóg technológiának, fôként olyan esetekben, ahol csak pár kamera védi a területet. A virtualizálásnak és a hozzáadott szolgáltatásoknak köszönhetôen azok, akik az IP videomegfigyelés elônyeit akarják élvezni megtehetik azt hosztolt videóval foglalkozó társaságoknál. A következôkben 5 pontban felsoroljuk, hogy a felhô alapú szolgáltatások hogyan befolyásolják a biztonságtechnika piacát:
22
DETEKTOR Plusz 2012/3.

A

1. A hosztolt videó most már elég biztonságos A biztonságtechnikai ipar történelmileg lassan adaptálja a változásokat. Amikor arról van szó, hogy életeket vagy ingóságokat védünk, akkor érthetô, hogy olyat akarunk használni, amit ismerünk. Ugyanakkor az IT és a fogyasztói ipar már bebizonyította, hogy bízhatunk a felhôben. Manapság rábízzuk pénzügyeinket, személyes adatainkat, emailjeinket a felhôre, vagyis már megtanultunk bízni az Internet alapú szolgáltatásokban. Mivel az IP-alapú biztonsági eszközök lényegében csak egy újabb pontjai a hálózatnak, ezért ugyanolyan többszintû jelszavakkal, SSL titkosítással, VPN-ekkel és tûzfallal kell ôket is védeni. A hálózati kamerán kívül a hosztolt technológia maga is javítja a videók védelmi szintjét. Jelenleg is különleges biztonsági intézkedések vannak érvényben, pl.: amikor egy kamerát egy adott hosztolt videó szolgáltatóhoz csatlakoztatjuk, akkor az, egészen addig csak és kizárólag azzal a szerverrel fog kommunikálni, amíg újra nem bootoljuk és át nem regisztráljuk egy másik szolgáltatóhoz. Ezen felül ugyanazok a teljesítési szabályok vonatkoznak a megfigyelô videókat hosztoló szoltáltatókra mint a nagy adattárolók gyártóira, többek között SAS 70, RSA titkosítás és ISO 27001. Egy másik érv, hogy a felhôben tárolt videoadat sokkal biztonságosabb az analóg megoldásokban használt DVR-eknél. A hosztolt videóban fizikailag nem vesz részt tároló eszköz a helyszínen, amit el lehetne lopni. Ennek megfelelôen, egy olcsó tároló

2. Hosztolt videót egyszerû és megfizethetô használni Bármilyen elektromos biztonságtechnikai eszköz telepítésénél az egyszerûség, a folyamatos mûködés és karbantartás a legfontosabb szempontok. Egy IP eszköz (kamera) telepítése sokkal egyszerûbb, mint analóg társáé. Nincs koaxkábel, nincs csatlakoztatni való BNC konnektor és kezelhetetlen mennyiségû tápkábel. IP kamera esetében az eszközt egyszerûen csatlakoztatjuk egy switch-csel a hálózathoz – és ha a switch PoE-s, akkor szükségtelenné teszi további külsô áramforrás használatát.

Hosztolási séma

A telepítési hatékonyságot tovább növeli, hogy ma már olyan plug-and-play szolgáltatások mûködnek, amelyek lehetôvé teszik, hogy az IP kamera egy gombnyomással „hazatelefonáljon” a hosztolást végzô szervernek, ezáltal szükségtelenné teszi a telepítô munkáját, aki átnavigálna bennünket a tûzfal, IP címek, portok, stb. procedúráján. A folyamatos üzemelés és rendszertámogatás is egyszerûbb. Egy szimpla web böngészôvel, a felhasználó csatlakozhat a kameráihoz és rendszereihez, így élô képanyagot, elôzményeket és eseményeket tud megnézni, valamint kezelheti ezeket az eseteket mobil készüléke segítségével (iPhone-nal vagy iPaddel, Blackberry-vel vagy egy androidos okostelefonnal). A rendszerkarbantartás és frissítés a színfalak mögött történik a hosztolást végzô szolgáltatón keresztül. A felhasználónak mindössze annyi a dolga, hogy ismerje mi-

szaktanulmány
ként navigálhat a saját web portálján és emlékezzen a felhasználónevére és jelszavára.

SZAKÉRTÔ

ságban van és megszûnik a videomanipulálás, DVR hiba vagy lopás rizikója.

3. A hosztolt videó sokkal több elônyt nyújt a „röghöz kötött” rendszereknél A felhôben mûködô hosztolt videó egy egyszerûbb, megfizethetôbb és rugalmasabb rögzítési megoldást kínál a videomegfigyelési rendszereknek. Életképesebb alternatíva függetlenül attól, hogy egy kisvállalkozásról beszélünk egy üzlettel, amit távolról figyelünk meg, vagy egy franchise üzletrôl több telephellyel, ezáltal több párhuzamos megfigyelési helyszínnel, vagy egy nagyvállalatról, ahol biztosítani kell egy távoli helyszínen a videoanyagok archíválását. A virtualizált szolgáltatásoknál, így a hosztolt videomegfigyelés esetében is a felhasználó befolyásolhatja a felhô alapú szolgáltatások erô- és költséghatékonyságát azáltal, hogy szükségtelenné teszi a helyszíni tárolást és karbantartást. Ennek segítségével az üzlettulajdonosok csökkenthetik mind a biztonságtechnikába fektetett tôkebefektetésüket, mind a teljes bekerülési költséget. Bár a videoadat a felhôben „tartózkodik”, a felhasználók mégis élô és archívált képekhez is hozzáférhetnek egy biztonságos portálon keresztül bárhonnan, ahol van Internet kapcsolat. A felhô megvéd olyan lehetséges lopástól vagy kártól, ami a felvétel helyszínén megtörténhet. Továbbá a rendszer megtámogatása egy helyi NAS-sal nemcsak megvédi a felhasználót a kritikus videoanyag elvesztésétôl, amikor a rendszer leáll, hanem lehetôvé teszi a nagy felbontású, nagy képarányú videorögzítést. 4. Nagy- és kisvállalkozások esetében egyaránt mûködik a hosztolt videó Ideálisan a kevesebb kameradarabszámú rendszerek kedvezôbbek a hosztolt videomegfigyelés használatára, amikor a sávszélesség az egyik legfôbb szempont, de számos más alkalmazásban használható az egészen kicsi cégmérettôl a nagyobb méretû cégekig.

Kisebb, egy telephellyel rendelkezô vállalkozások videoanyagainak hosztolási sémája

A nagyobb, kereskedelmi egységek, akik a gyors, költséghatékony módját keresik a diszkrét, ideiglenes megfigyelésnek szintén érdeklôdnek eziránt a technológia iránt. A hosztolt videó kitûnô megoldás számukra, hiszen a csatlakoztatott kamera könnyedén áthelyezhetô egyik helyrôl a másikra, az automatikusan visszatalál a hoszthoz és visszacsatlakoztatja magát. Ezen felül az olyan – jelenleg nagy területen mûködô – megfigyelô rendszerek tulajdonosai felismerték az igényt arra, hogy a kritikus videoadatokat az adott helyszíntôl független, biztonságos felhôalapú helyszínre irányítsák, mivel nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsenek adatokat. Pénztárak, szerverszobák és gyógyszertárak csak néhány példa arra, ahol kritikus videotartalommal számolhatunk és elvesztése probléma lehet az üzlet számára. A vállalkozások izolálhatják ezeket a kamerákat és egyszerûen hosztolhatják ôket az adott helyszíntôl távol, így a videó bizton-

5. Analóg rendszerek esetében is mûködik a hosztolt videó Az analóg rendszerek még mindig népszerûek kis méretû cégek körében. Sok eszközt éppen mostanság telepítettek, tehát életciklusuk elején járnak még. Ezért még ha a végfelhasználó érdekelt is abban, hogy áttérjen egy IP-alapú megfigyelésre a jobb képminôség, funkcionalitás, teljes bekerülési költség és rugalmasság miatt, a nemrég történt befektetés okán mégis vonakodnak lépni. A megoldás az analógról IP-re történô áttérésre egy jó stratégiában rejlik. Az analóg jeleket egyszerûen és költséghatékonyan át lehet alakítani digitálissá videokódolók segítségével. Ezeket az eszközöket a meglévô analóg eszközhöz kell kötni – mely átalakítja az analóg streameket IP-vé – és utána egy switch-hez kell csatlakoztatni, ami kommunikálni tud a hálózaton keresztül. Amikor a meglévô analóg kamera elromlik, egyszerûen kicserélhetô egy teljesen IP-s egységgel, így lesz teljes a migráció.

Több telephellyel rendelkezô cégek videoadatainak hosztolási sémája

Ebben az esetben nincs szükség a meglévô hardver, kábel vagy infrastruktúra kihagyására ahhoz, hogy megindítsuk az analógról az IP felé történô váltást. Ez az elsô lépcsôfoka a teljes hálózat alapú videomegfigyelés evolúciójának és egy újabb bizonyítéka annak, ahogy a felhô megváltoztatja egy iparág arcát.
Bata Miklós

23
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

SZAKÉRTÔ

biometria
lenyomataik és a DNS-mintájuk alapján azonosíthatják. A nyugati társadalmakban bevezették a biometrikus útlevelet is. A biometrikus rendszereket évtizedek óta látjuk a képernyôn is, különbözô filmekben, sorozatokban. Önök is nézik a CSI-t, igaz? Hallunk róluk. Valamilyen elképzelése mindenkinek van a biometriáról. A hangsúly az elképzelésen van. Vajon az közelít a valósághoz? Tapasztalataink szerint alapvetôen három tévképzet kapcsolódik a biometriához: 1. Ûrtechnika. Amint felmerül a szükségessége egy biometrikus rendszer használatának, látjuk ezeket a reakciókat. Lehet, hogy van ilyen, de az biztos nagyon messze van– például a NASA-nál –, és messzirôl jött technológia azt mond amit akar… 2. Drága. Aztán kiderül, hogy azért ezek a technológiák már elérhetôk hazánkban is, komoly referenciákkal. Ekkor jön az, hogy biztos drága. 3. Átverhetetlen. Az elôzô két ponttól függetlenül tapasztaljuk, hogy általában nem kérdôjelezzük meg a biztonságát egy biometrikus rendszernek, pedig ismernünk kell a kockázatokat. Tény azonban, hogy a biometrikus rendszerek gazdaságba történô beáramlása az utóbbi években gyorsult fel, és felismertük azt, hogy sok más új területhez hasonlóan a jelenlét itt is megelôzi a tapasztalatokat és a tudást. Ami súlyosbítja ezt a helyzetet, hogy ellentétben más területekkel, nincsenek meg azok a szakmai fórumok, amelyek egy szakmai érdeklôdô és döntéshozó számára eligazítást és segítséget nyújtanának. Valós problémáikra valós válaszokkal! ■ Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézetében azt tûztük ki célul, hogy ennek az ismeretátadásnak legyünk az úttörôi. A világon egyedülálló biometrikus laborban olyan alkalmazott gyakorlati teszteknek vetjük alá ezeket a technológiákat, amelyek választ adnak az életben felmerülô kérdésekre. Csak a példa kedvéért néhány ilyen kérdés: Hamisítható-e az azonosítandó biometrikus minta, és ha igen, milyen tudással és erôforrásigénnyel? Milyen felhasználói létszámmal tud mûködni a rendszer?

BIOMETRIA: BIOMETRIA: tények és tévhitek
Megváltozott körülöttünk a világ. A válság – kevés jótékony hatása egyikeként – elôtérbe helyezett olyan szempontokat, mint a transzparencia és hatékonyság. A biztonságtechnikában és munkaidô-nyilvántartásban ez elengedhetetlenné teheti, hogy embert azonosítsunk és ne tárgyat (pl. egy azonosító kártya). A választ a biometria világa adja meg, nem véletlen legújabb kori térhódítása. Több azonban körülötte a tévhit és misztikum, mint a valós tárgyi tudás. Most induló cikksorozatunkban szakértônk ezen próbál változtatni.
unkám során sokszor tapasztaltam, hogy egy komoly tárgyalás alkalmával, ahol a pályáztató vállalat 6-8 felsôvezetôje is jelen van, nem tudunk az érdemi dolgokról egyeztetni, mert a megbeszélés nagyrészt a biometrikus rendszerek bemutatásával telik el. ■ Mi a tipikus eset? Partnereink szeretnék például megoldani a felhasználók hiteles azonosítását. Nagy általánosságban a kártyás rendszerek ismertek, így ez az elsô megközelítés, de amint felvázoljuk, hogy egy kártyás rendszernek önmagában milyen hátrányai vannak, rögtön szóba kerülnek más megoldások is. Ennél a pontnál kezdôdik az oktatás arról, hogy mi a biometria, mire jó és mire nem jó, illetve egyáltalán milyen technológia elérhetô és használható az adott megoldásra. ■ Ez kicsit olyan, mintha egy vagyonvédelmi rendszer beruházásának egyeztetésén a résztvevôk arról beszélgetnének, hogy a passzív infránál a gallium-nitrid vagy a cézium-nitrátérzékelô felület a megfelelôbb. Érdekes ez a megoldás szempontjából? Egyáltalán nem. Persze a hasonlat nem az igazi, mert a biometrikus technológiáknál sokszor nem az a kérdés, hogy két rendszer alternatívája-e egymásnak, hanem, hogy egyáltalán mûködik-e az adott feladatra az adott környezetben. Ezt a megközelítést nevezzük mi intézetünkben Mission Oriented Application (MOA), azaz Feladatorientált Alkalmazásnak. Teljesen egyértelmû, hogy más megoldások szükségesek egy szerverterem védelmére, ahová beléphet néhány tíz ember vagy egy sok ezer fôs termelô cég dolgozóinak beléptetésére. A feladat is és a cél is más. ■ Gondoljunk csak bele, hogy mit is jelent
24
DETEKTOR Plusz 2012/3.

M

ez a gyakorlatban. Részt veszünk egy megbeszélésen, ahol a döntést kellene elôkészteni, 6 vállalati felsôvezetôvel és részünkrôl 2 szakértôvel. Az érdemi dolgok helyett másfél órán át olyan témáról beszélgetünk, ami nem itt kellene, hogy elhangozzon, nem a tárgyhoz tartozik. Ez egy komoly tendernél óriási pénzkidobás. Meghallgatnak legalább 5 megoldást az ajánlattevôktôl, átlagosan 1 órát rászánva. Vajon mennyibe kerül a cégnek a résztvevô felsôvezetôk 1 rezsiórája? Számoljunk konzervatívan 10 000 Ft-tal. Így a vállalatnak ez az „oktatás” 6 fô x 1 óra x 5 ajánlattevô x 10 000 Ft = 300 000 Ft-jába kerül. Ehhez még vegyük hozzá az ajánlattevô cégektôl résztvevôket, majd vetítsük rá, hogy ebben az idôben nem az érdemi témával foglalkoztak, amivel kellett volna. Nézzük meg, hogy ez a kiesett idô mennyi termelés- és bevételkiesést eredményezett. Nem tévedünk nagyot, ha ezt a költséget 2–3 millió forint összegre becsüljük… Megdöbbentô igaz? ■ Ismétlem, egy egyszerû és a felmerülés pillanatában végtelenül egyértelmûnek tûnô feladatból indultunk ki: azonosítsuk hitelesen a dolgozóinkat! ■ Itt még azonban nincs vége a gondolatmenetnek. Vajon ez a 6 felsôvezetô mit profitált abból az oktatásból amely az érdemi tárgyalásoktól vesz el idôt ? Vajon megkapták-e a jó döntéshez szükséges információkat? Vagy csak mindenki a saját lovát dicsérte? Ez a dilemma sokszor frusztrációt és bizonytalanságot eredményez. Fenti példa alapján felmerül a kérdés, miszerint mi is a valós probléma? ■ A bûnüldözô szervek a bûnözôket az ujj-

biometria

SZAKÉRTÔ

A népesség hány százaléka nem tudja használni az adott technológiát? Nagy tömegû áthaladáskor használható-e a technológia? Mekkora az áteresztôképessége? Ezeket az eredményeinket jelenleg egynapos oktatás keretében osztjuk meg az érdeklôdô szakemberekkel, azonban tervezzük, hogy elôfizetéses formában folyamatosan hozzáférhetôvé tesszük tesztjeinket, eredményeinket, összehasonlításainkat. További információ a www.abibiometrics. com oldalon elérhetô. ■ Mi is derült ki ebbôl a néhány gondolatból? Mindenkinek van valamilyen elképzelése a biometriáról, de az ritkán felel meg a való-

ságnak. Egy azonban biztos: egyre több területen lesz jelen, ezért muszáj megismerni ezeket a technológiákat. Még véletlenül sem szeretném, ha valaki azt a következtetést vonná le e rövid anyagból, hogy a biometria nem biztonságos, vagy haszontalan dolog. Ez nem így van. Igenis megvannak a megfelelô technológiák, a megfelelô alkalmazásokban. De tudnunk, ismernünk kell az egyes eszközök, rendszerek erôsségeit, gyengeségeit, lehetôségeit, illetve veszélyeit. Most induló cikksorozatunkban igyekszünk teljes áttekintést nyújtani errôl az izgalmas és jövôbe mutató tudományágról, jelentôs részben olyan szemszögbôl, amely nemzetközi szinten is újdonságnak számít.

Otti Csaba A szerzô mérnökközgazdász, magánbiztonsági szakértô, 12 éve többek közt biometrikus, biztonsági és felhasználóazonosító rendszerek tanácsadójaként dolgozik. Ezen idôszakban számos nagyvállalat biztonsági koncepciójának elkészítésében vett részt. Az Óbudai Egyetem keretein belül mûködô Alkalmazott Biometriai Intézet szakmai referense. Biometrikus rendszerekkel kapcsolatos szakmai továbbképzésrôl további információ a www.abibiometrics.com oldalon található.

hírek/események Biztonságtechnika – Az indításgátlók legújabb generációja – ujjnyomat-érzékelô indításgátló-rendszer
Bár mint tudjuk, állandó a versenyfutás, a „jók” és „roszszak” között, azonban egy jó ideig mindenképpen megnyugtató megoldást nyújthat a legújabb indításgátló-rendszer (immobiliser), amely akár utólag is beépíthetô és a meglévô rendszer kiegészíthetô, sokkal biztonságosabbá alakítható. Ez nem más, mint egy úgynevezett biometrikus azonosítással – egészen pontosan ujjnyomat-leolvasóval – mûködô védelem. ■ Alkalmazhatóság és mûködés Az alapelv, az ujjnyomat-leolvasó önmagában nem számít újdonságnak, ettôl függetlenül nem terjedt el széles körben. Ami újdonság, hogy különbözô kategóriájú gépkocsik (furgon, kamion, autóbusz), nagy értékû munkagépek, raktári targoncák, rakodódaruk, de akár kormányzati gépkocsik vagy páncélozott értékszállító tehergépkocsik védelmére egyaránt kiválóan alkalmazható. Nincs jármûlopás, illetéktelen használat vagy az adott gép kezelési ismeretei nélküli munka, ami fokozott balesetveszélyt jelent vagy jelentôs anyagi kárral járhat. Nagyon praktikus, hogy nincs szükség kódszámokra, jelszavakra, amiket az ember hajlamos elfelejteni, összekeverni, ezáltal a szorgosnak induló munkakezdés akár letiltással, majd nehézkes újrakódolással, „nullázással” is kezdôdhet, ami csak idôveszteség és bosszúság. Nem kell félni az indítókulcsok ellopásától vagy illegális másolatkészítéstôl. Az ujjnyomat-érzékelôs rendszer szintén a mûködéshez szükséges áramkört vagy az üzemanyag-ellátó rendszert blokkolja, illetve oldja fel, de akár fülkeajtó nyitási funkciója is lehet.

SZAKÉRTÔ

Paraméterek A készülék egy csomagot alkot a hozzá kapcsolódó 2 méteres vezetékköteggel és elektromágneses kapcsolóval, az elsô bemutatott típus 24 voltos egyenfeszültségrôl mûködtethetô, biztosíték közbeiktatásával. A készülék 70 milliméter széles,

54 milliméter magas és 40 milliméteres a beépítési mélysége. Memóriája maximum 200 ujjlenyomat tárolására alkalmas, egy fônek célszerû akár 2-3 ujjlenyomatát is rögzíteni. A programozáshoz és mûködtetéshez semmiféle kiegészítô készülékre nincs szükség. Az adatfelismerés kevesebb, mint 1 másodperc. A következô modellek fejlesztési irányát természetesen nagyban meg fogja határozni a piaci fogadtatás és érdeklôdés, ami minden bizonnyal sikeres lesz, s lehet, hogy hamarosan már ilyen módon tehetjük védetté akár saját személygépkocsijainkat is.
Forrás: www.transportsupport.co.uk

A kábelköteg és elektromágneses kapcsoló, valamint az ujjlenyomat azonosítására szolgáló fedélzeti egység

25
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

konferencia
téseket, melyek alapján rekonstruálható a bekövetkezett esemény, illetve az ôrség munkájának minden pillanata. A beszámoló igen tanulságos volt a hallgatóság számára. ■ Majd a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. fegyveres biztonsági ôrsége mutatkozott be. Gyôrfi Imre ôrségparancsnok ismertette a megalakulás körülményeit. Ismertette azokat a területeket, ahol ôrzési tevékenységet folytatnak. Kitért a toborzás, kiválasztás, az oktatás és továbbképzés rendszerére. Elmondta, hogy együttmûködésre törekszenek valamennyi saját szervezetben mûködô fegyveres biztonsági ôrséggel és a szakmai egyesülettel. Mint egy külföldi multinacionális vállalat által mûködtetett ôrség, érdekes színfoltja volt a konferenciának. ■ Végül a Milipol Zrt. képviseletében Keresztes József és Nebehaj Lajos az AK gépkarabélycsalád modernizációjáról tartott színvonalas elôadást. Bemutatta a jelenlegi fejlôdés lehetôségeit és konkrét példákon keresztül ismertette a gépkarabély modernizált változatát. Filmbejátszásokkal színesítették a fegyverek mûködését, majd egy modernizált gépkarabélyt bemutattak a jelenlévôknek, mely nagy érdeklôdés kísérte. Végül Keresztes József bejelentette, hogy a Milipol Zrt. üzletében, egyesületi tagsági kártyával rendelkezô tagok valamennyi termékbôl 10% kedvezményben részesülnek. ■ A második nap egyetlen, azonban lényeges programja a fegyveres biztonsági ôri munkakör szakmásítása volt. Mint az ismeretes, 3 évvel ezelôtt kezdtük meg ennek a folyamatnak az elôkészítését. Rácz György tû. alezredes a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fôigazgatóság Oktatási Igazgatóság Igazgatója, valamint Szabó Lajos ny. á. r. alezredes vagyonvédelmi és oktatási szakértô elôadásában ismertette azt a folyamatot, ahogyan az OKJ-s szakképesítések felülvizsgálatra kerültek. Ennek keretében a Belügyminisztériumhoz tartozó szakképesítések áttekintése alkalmával nyílt lehetôség arra, hogy a fegyveres biztonsági ôri munkakör is szakmává vallhasson. Ennek lényege, hogy a fegyveres biztonsági ôr, mint szakma a személy- és vagyonôr szakképesítés egyik ráépülése lesz. Ez a gyakorlatban – a jogszabály elfogadását követôen azt jelenti – hogy fegyveres biztonsági ôr csak az lehet majd, aki személy- és vagyonôri, illetve külön jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkezik. További követelmény, hogy középiskolai (érettségi) végzettséghez kötik a munkakör betöltését. A tervezetek szerint mindezek csak már a jogszabály kihirdetését követô új belépôkre vonatkoznának, a meglévô állományt nem érintenék. Jelenleg várjuk annak a kormányrendeletnek megjelenését, mely tartalmazza az új OKJ felépítését. Az egyesület vállalásának megfelelôen elkészítette a fegyveres biztonsági ôr szakmai követelménymodul és a szakképesítés ráépülés szakmai vizsgakövetelményeit. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a kormányrendelet, az év hátralévô részében kerülnek kidolgozásra a további lényeges elemei a rendszernek, mely többek között a konkrét oktatási programot, a vizsgakérdéseket és a vonatkozó jogszabályok módosítását, illetve a külön jogszabály megalkotását jelenti. Várjuk a kormányrendelet megjelenését, mely további feladatokat jelent minden közremûködô számára. A konferenciát eredményesnek ítéltük és azt gondoljuk, hogy betölti azt a szerepét, melyet az egyesület megalakítását követôen szántunk ennek az országos fórumnak.
Szigeti Lajos elnök

Fegyveres Biztonsági Ôrségek V. Országos Konferenciája
Ismét eltelt egy év a legutóbbi konferencia óta. Ahogy az elôzôek, ez sem telt el munka és feladatok nélkül. A mostani konferencián ismét számos fontos kérdés került megvitatásra és lehetôséget kapott néhány fegyveres biztonsági ôrség a bemutatkozásra, illetve további terveik ismertetésére.

Belügyminisztérium részérôl. Dr. Eiselt György fôosztályvezetô-helyettes, korábbi felkérésünknek eleget téve tartott elôadást a „Rendészeti feladatokat ellátó szervek tevékenységérôl” címû készülô törvényrôl. A készülô törvény lényege, hogy a nem rendvédelemhez tartozó, azonban állami feladatokat ellátó szervezetek tagjainak legfontosabb tevékenységeit és jogosultságait, valamint alkalmazási feltételeit foglalja össze. A teljesség igénye nélkül néhány tevékenység (fegyveres biztonsági ôr, természetvédelmi ôr, közterület felügyelô, hegyôr…stb) mely állami és önkormányzati feladatokat lát el és e feladatot végzôk közhatalmi jogosítvánnyal rendelkeznek. Nos, ezeket foglalja egy törvénybe a jogalkotó szándéka szerint. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy amely tevékenységrôl önálló törvény rendelkezik, az megszûnne. Csupán ezen túl mindkét jogszabályt figyelembe kell venni a tevékenység alkalmazása során. Érdeklôdéssel várjuk a törvény tervezet elfogadását, majd megjelenését. ■ Szabó János a HM EI Zrt. ôrzési igazgató-helyettese tartott igen érdekes elôadást a fegyveres biztonsági ôrség mûködésérôl, jövôbeni terveikrôl és az önkéntes védelmi tartalékos rendszer felépítésérôl. Vázolta az ôrségek irányításának rendszerét, a tartalékos rendszer igénybevételének módjait. Kitért az oktatás, képzés és továbbképzés szerepére és annak cégen belüli rendszerére. Külön kiemelte a felvételre kerülô felszerelôk alapkiképzését, az alaki fegyelem kérdését, mely elmondása szerint nélkülözhetetlen e munkaterületen. Beszélt a végrehajtó állomány anyagi és erkölcsi megbecsülésérôl, a különféle juttatási rendszerekrôl, valamint a beosztottak és a vezetôk közötti napi kapcsolat fontosságáról. ■ Ezt követôen Zimonyi Balázs r. ôrnagy, a Terrorelhárítási Központ munkatársa beszélt az elmúlt egy év feladatairól, a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos munkájukról. Kiemelte, hogy rendkívül jó kapcsolatot sikerült kialakítani a legtöbb érintettel és így sok segítséget kaptak munkájukhoz. Tájékoztatást adott ezzel összefüggô jövôbeni feladataikról és ígéretet tett, hogy az együttmûködés elmélyítését tûzik ki célul az érintett körrel. ■ Sokakat érintô témát vázolt fel Kaszás Sándor a Radioaktív Hulladékokat Kezelô Nonprofit Kft. rendészeti osztályvezetôje. Mint az közismert, az „atomtörvény” hatálya alá tartozó fegyveres biztonsági ôrségek személyi állományának fizikai állóképességi vizsgát kell tennie idén. Elôadást tartott arról, hogy hogyan készülnek a feladatra, és hogy milyen konkrét nehézségekkel kellett megküzdeni annak érdekében, hogy az állomány megértse és elfogadja, hogy ez alól nincs felmentés. Többszöri próbavizsgák során sikerült felmérni az állomány valódi állapotát és annak megfelelôen kijelölni a fejlôdési utakat. Szerinte a többség képes lesz teljesíteni az elvárásokat, azonban néhány munkatárs esetében komoly erôfeszítésekre lesz szükség. Véleménye, hogy az elkészült követelményi rendszer túl szigorú, és kérte az egyesületet, hogy te-

A

gyen lépéseket a jelenlegi követelményi rendszer felülvizsgálatára. ■ A délelôtti programot Teremi Zoltán ny. á. r. alezredes az ORFK FBÔ parancsnoka zárta. Érdekes elôadást tartott a 2009-ben alakult szervezetrôl, annak fejlôdésérôl és az elért eredményekrôl. A létszámot kezdetben 100 fôvel kezdték meg, mára közel 1000 fôs a szervezet. A rendôrségen belüli feladatok lényegesen más követelményeket támasztanak az ott szolgálatot ellátókra. Eleve az ôrség szervezeti felépítése nem illeszthetô a klasszikus ôrségi szervezetbe. Alapvetôen rendôrségi objektumokat ôriznek, azonban a földrajzi távolságok igen nagyok, tehát klasszikus váltásokról nem beszélhetünk. Nemrégen egy új feladatot is kaptak, nevezetesen a rendôrségi idegenrendészeti szállások ôrzését, mely az elôadás tanúsága szerint az egyik legkeményebb és legveszélyesebb feladat. További létszámbôvítési tervei is vannak a rendôrségnek a jövôre nézve. Jelenleg országosan a megyék 2/3-át és Budapestet fedik le. Ennyivel több rendôr jelenhetett meg a közterületeken. ■ Délután Szigeti Lajos a Magyar Nemzeti Bank ôrzésvédelmi osztályának vezetôje tartott elôadást az intézkedéstaktikai képzés fontosságáról a fegyveres biztonsági ôri munka során. Kiemelte azokat a kompetenciákat melyek nélkül nem lehet eredményes és hatékony intézkedéseket végrehajtani. Fontosnak tartotta, hogy a végrehajtó állományt megfelelôen fel kell készíteni, majd a megszerzett tudást folyamatosan karban kell tartani. Hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát, mely meghatározó az intézkedések lefolyása szempontjából. A képzések során a szituációs szerepjátékokra helyezte a hangsúlyt, melybôl a legtöbbet lehet tanulni. Elôadása végén tanulságként két filmrészletet játszott le arról, hogy hogyan nem szabad intézkedni, illetve a felkészületlenség mire vezethet. ■ Ezt követôen a Fercom Kft. képviseletében Végh Attila tartott elôadást a digitális URH rendszerekkel kapcsolatban. Felhívta a rendszer alkalmazásának elônyeit, valamint azokat a többletszolgáltatásokat is bemutatta, amit e rendszer képes nyújtani felhasználójának. A továbbiakban számos új nagyteljesítményû elemlámpát és világítóeszközt mutatott be, mely kifejezetten biztonsági szervezetek részére ajánlott. Ugyancsak felhívta a figyelmet a gépjármûvel rendelkezô ôrségek részére korszerû fényhidak alkalmazására. Végül, Végh Attila bejelentette, hogy az egyesületi tagsági kártyával rendelkezô tagok valamennyi termékükbôl 15% kedvezményben részesülnek. ■ Kovács Tibor a Mátrai Erômû Zrt. fegyveres biztonsági ôrségének parancsnok-helyettese ismertette az erômûben legutóbb bekövetkezett két rendkívüli esemény kapcsán a fegyveres biztonsági ôrség által megtett intézkedéseket. Külön kiemelte a parancsnoki munka fontosságát, a szervezést, irányítást a hatóságokkal történô együttmûködést. Ismertette a rendkívüli események kapcsán megtett írásos jelen-

26
DETEKTOR Plusz 2012/3.

Akik önnek segítenek…
Ôrzés-védelem
Élôerôs biztonsági szolgáltatások Automatikus tûzjelzô rendszerek

szolgáltatók
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

KI, MIT, HOL

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 E-mail: pbsz@pbsz.hu www.pbsz.hu • Mandrik István

Betörésjelzô berendezések

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40. Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404 Benedek László

PELASTA KFT.
1131 Budapest, Reitter F. u. 132/K ép. Tel./fax: 1/237-0133 E-mail: pelastasecurity@gmail.com www.pelasta.hu • Süly Attila biztonsági igazgató

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu Web: www.hexium.hu

STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ, GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel./fax: 410-0556 • E-mail: info@stp.hu Web: www.stp.hu • Dr. Besenyei Péter

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

Objektumvé delem

KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9. Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511 Tóth Lajos

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22. Tel.: 431-8550, fax: 431-8551 www.justisec.hu • Kovács György

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsô-ház, I. em. Tel.: 439-0007, fax: 439-0006 E-mail: office@vidux.hu • www.vidux.hu Barna Zsolt, Bedô Balázs

Üzemrendészeti szolgálat

JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22. Tel.: 431-8550, fax: 431-8551 www.justisec.hu • Kovács György

Automatikus tûzoltó berendezések

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

Kaputelefon

Védelem mechanikus eszközökkel
Biztonsági zárak, lakatok, vasalások, hevederzárak

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Képfelvevô rendszerek

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

ELGA-ZÁR FÉMTÖMEGCIKKGYÁRTÓ KFT.
3933 Olaszliszka, Szt. István út 27. Tel./fax: 06-47/358-244 E-mail: elga@axelero.hu • Kertész László

Bankok, ipari, VIP létesítmények komplex védelme

Fémérzékelô kapuk

Pénz- és páncélszekrények

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b. Tel.: 220-5391, fax: 221-1039 E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu

ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel.: 414-1022, fax: 414-1021 E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu

STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107. Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354 E-mail: info@straussmetal.hu www.straussmetal.hu

SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171 E-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu • www.hexium.hu

Gázjelzô rendszerek

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

Elektronikus védelem
24 órás távfelügyeleti rendszerek

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

Kézi fémkeresôk, csomagvizsgáló röntgen

Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b. Tel.: 220-5391, fax: 221-1039 E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu

KHVT NONPROFIT KFT.
1068 Budapest, Benczúr utca 41. Tel.: 472-3152, fax: 302-5692 Vozil László • Web: www.khvt.hu

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Kamerás figyelôrendszerek

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

Beléptetôrendszerek

Komplex biztonságtechnikai rendszerek tervezése, gyártása

RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26. Tel./fax: 350-8823 • Dr. Baróti Béla

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel.: 414-1022, fax: 414-1021 E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu

VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsôház, I. em. Tel.: 439-0007, fax: 439-0006 E-mail: office@vidux.net • www.vidux.net Barna Zsolt, Bedô Balázs

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu Web: www.hexium.hu

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu Web: www.hexium.hu

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 www.siemens.hu • Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

Arcfelismerô beléptetôrendszer

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9. Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511 Tóth Lajos

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

Munkavédelem

SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171 E-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu

PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 • Mandrik István E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu Http.://www.masco.hu

Áruházi, bolti áruvédelmi rendszerek

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com www.agisfs.hu

STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ, GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel./fax: 410-0556 E-mail: info@stp.hu Web: www.stp.hu • Dr. Besenyei Péter

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 Gonda Béla

Szabadtéri objektumvédelmi rendszerek

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

27
DETEKTOR Pl us z 2012/3.

KI, MIT, HOL

szolgáltatók
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA, ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120. Tel.: 431-3700, fax: 431-3717 • Szabó Tibor

Akik önnek segítenek…
MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

Tûz-/betörésvédelmi rendszerek installálása

SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI ÜZLETÁG
1078 Budapest, Hernád u. 40. Tel.: 479-0435, tel./fax: 322-8404 Benedek László

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

Gépjármûvek biztonsága
Rendszámfelismerô rendszerek

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Zárt láncú videotechnikai eszközök szervize

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu • www.hexium.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

Tûz-/betörésvédelmi rendszerek tervezése

Tûzjelzô központok

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

Szellemi szolgáltatások
Biztonsági rendszerek tervezése

AGIS FIRE & SECURITY KFT.

ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

aktualis
szemüvegen” keresztül lát. Nem az egészséges biztonságérzet – ami szinte kötelezô nyáron is mindenkinek – volt már ez, hanem munka, munkaidôn kívül is. A szarkasztikus kiszólás szerint „Pótolhatatlan emberekkel van tele a temetô!”. Ahhoz, hogy a biztonság területén dolgozók a saját munkájukat képesek legyenek pontosan és jól végezni, ki kell tudjanak kapcsolódni. Le kell venniük a saját „biztonsági szemüvegüket”. El kell menni egy koncertre a szabadba, együtt kell énekelni a színpadon lévôkkel, meg kell inni egy jó pohár bort, vagy párás pohárban kézbe kapott sört, és meg kell feledkezni a backstage-nél a munkáját hanyagul végzô ôrrôl. A strandon, vagy a plázson – ha már a saját értékek benn vannak az értékmegôrzôben – ne foglalkozzunk a többiek dolgával! A biztonsági embereknek is civileknek kell lenniük a szabadságuk alatt! ■ Tájékozott biztonsági vezetô persze nem arra gondolt, amikor a jogsértés a szeme láttára következne be. Bár már régen nem rendôr, de bizony mégis szolgálatba helyezné magát és állampolgári jogon beszállna maga is egy elfogásba; mi több, a rendôrök érkezéséig vissza is tartaná a csibészt, ha egy mód van rá. Egy kis úszás, napozás és a kihagyhatatlan olimpia (legalább a magyar számok). És persze kell a szemüveg. De csak a napszemüveg a szabadban és a könyvheti újdonságokhoz az olvasó. Egyébként meg: Nyári szünet! (Ôsszel folytatjuk.)
Balogh Gábor biztonsági vezetô

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai
NYÁRI SZÜNET (AVAGY A „BIZTONSÁGI SZEMÜVEG”)

Kereskedelem
Vagyonvédelmi szakboltok

A nyár, a meleg a kikapcsolódás, ellazulás, feltöltôdés idôszaka a mi éghajlatunkon élôk számára. Leeresztjük az ablakot a kocsin, szandálba, vagy papucsba bújunk és irány a jól megérdemelt, pihenésre alkalmas vízpart, vagy hegyvidék, falusi romantika, vagy izgalmas üdülôterület. Kinek mi ingere. Tájékozott biztonsági vezetô is eldöntötte, hogy szakítva a több éves gyakorlattal, most majd hosszabb idôre félreteszi a számítógépet, nem olvas egy ideig mást, csak szépirodalmat és ami a legfontosabb, igyekszik levenni a „biztonsági szemüveget” is.
„biztonsági szemüvegen” keresztül minden, ami elé került, biztonsági esemény volt, de legalább is volt biztonsági vonzata. A sokszor zsúfolt villamoson többször figyelmeztette a táskájukat hanyagul a hátukra tevôket arra, hogy pénztárcájuk, napszemüvegük, és más értéktárgyuk nincs biztonságban. Fejcsóválva tapasztalta, hogy szinte alig lát egyenruhás rendôrt a fôvárosban éjszaka, fôképp bizonyos szórakozóhelyek környékén. ■ Tájékozott biztonsági vezetô meglepôdve tapasztalta, hogy szinte minden biztonsági egyesület, csoport, érdekvédelmi szervezet célul tûzte ki a biztonsági termékek, szolgáltatások, cégek minôsítését, többen közülük vindikálják a jogot arra is, hogy szabályokat alkossanak. Gyakran látott nyitva hagyott autókat („…csak amíg a garázskaput kinyitom…”), kapualjakban és youtubeon büszkén töményezô tizenéveseket.

TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT. SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206. Tel.: 296-0707, fax: 296-0701 • Bak Roland E-mail: budapest@trioda.hu • www.trioda.hu 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 18. Tel.: 76/416-148, fax: 505-979 Duráncsik Péter E-mail: kecskemet@trioda.hu • www.trioda.hu 6721 Szeged, Berlini krt. 4. Tel./fax: +36-62/666-001 E-mail: szeged@trioda.hu • www.trioda.hu

Szakoktatás
Biztonságvédelmi képzések

A

Reggelenként izgatottan figyelte az útjába esô bankfiókot, amit két-három bankalkalmazott nyitott ki éppen, ôr nélkül, gondtalanul (vagy inkább gondatlanul). A tavasszal kizöldülô fák lombja mögött meglátta a kertész gondatlansága miatt mûködésképtelen aktív infrákat, a kedvenc közért felpolcolt árutömege mögött a némaságra ítélt passzív infrát. A zivatarok idején már várta az ismerôs autóriasztók trilláit, a közvilágítás ki-kihagyó mûködését. Észrevette a nagy mûszaki kereskedelmi cég hirdetését a nagy forgalmú portálokon a „kamerás kulcstartóról” és eszébe jutott a korábbi eljárás a közbiztonságra veszélyes eszközként kezelt kamerás golyóstoll miatt. Meglátta az Európai Parlament látogató központjának nagyon szolid biztonsági berendezéseit és a reptéri biztonsági ôrök túlterheltségét. ■ Tájékozott biztonsági vezetôt zavarni kezdte, hogy mindent a „biztonsági

BUDAPESTI MÛSZAKI FÔISKOLA BÁNKI DONÁT FÔISKOLAI KAR
Biz tonságszer vezô szakmérnökök másoddiplomás képzése a Gépszerkezet tani és Biztonságtechnikai Intézet ben fôiskolai vagy egyetemi végzett ségû szakemberek számára. 1081 Budapest, Népszínház u. 8. fsz. 13. Tel.: 666-5314 • Felvilágosítás: dr. Kósa Csaba fôiskolai tanár, Nyerges Sándorné intézeti elôadó. • www.banki.hu

KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûnmegelôzési szakemberképzés. A képzés idôtar tama – 3 év. Jelent kezés és ügyintézés: 1085 Budapest, Üllôi út 16. félemelet 5. Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563. Felvilágosítás: dr. Tóth Ferenc E-mail: tanito@monornet.hu

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ÉS GIMNÁZIUM
Elekt ronikus és mechanikai vagyonvédelmi rendszerek szerelôinek képzése. 1118 Budapest, Beregszász u. 10. Tel./fax: 246-1578. Felvilágosítás: dr. Köpf Lászlóné E-mail: oveges@drotposta.hu

28
DETEKTOR Plusz 2012/3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->