PERATURAN & KESELAMATAN DALAM MAKMAL

NURUL NAZIFAH BINTI MANSOR NURUL JANAH ABD WAHAB PENSYARAH: TN. HJ. RASID BIN ABD SAMAT
7/26/12

7/26/12

PERATURAN & UNDANGUNDANG MAKMAL

Peraturan makmal

Semua pelajar dilarang masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Beg pelajar, makanan dan minuma n tidak boleh dibawa masuk ke dalam makmal. Bahan dan radas tidak boleh dibawa keluar dari makmal tanpa kebenaran guru. dilakukan

Eksperimen tidak boleh 7/26/12 tanpa kebenaran guru.

Pelajar dilarang bermain dan berlari di dalam makmal Segala kerosakan dilaporkan kepada segera. radas perlu guru dengan

Tutup pili air dan gas serta suis elektrik selepas digunakan. Bahan kimia yang berlebihan tidak boleh dituang semula ke dalam botol asalnya. Semua radas perlu dibersihkan dan 7/26/12 diletakkan ke tempat asalnya selepas

Bersihkan tempat anda selepas ek sperimen. Jangan bazirkan bahan kimia, air,  gas atau elektrik

7/26/12

Langkah keselamatan

Jangan rasa sebarang bahan ki mia tanpa kebenaran guru. Sebarang kemalangan atau kec ederaan perlu dilaporkan kepada guru secepat mungkin. Batang mancis yang bernyala p erlu dipadamkan dengan air sebelum dibuang ke 7/26/12 dalam tong sampah.

Bahan kimia pepejal mesti dikendalikan dengan menggunakan spatula. Kendalikan semua bahan kimia meruap yang beracun dalam kebuk wasap. Nyalakan Penunu Bunsen dengan menggunakan pemetik api atau mancis. Jangan gunakan kertas.

7/26/12

Pertolongan cemas

Jika asid atau alkali terkena kulit atau mata, basuh segera dengan air banyak.

pada yang

Jika bahan kimia termasuk ke dala m mulut, kumuh dengan air yang banyak. Jika tertelan bahan kimia, minum air yang banyak dan laporkan kepada guru dengan segera.

7/26/12

Jika terkena renjatan elektrik, matikan suis elektrik utama dengan segera. Jika berlaku kebakaran, laporkan kepada guru segera. dengan

Jika pakaian terbakar, gulingkan ba dan dengan cepat di atas lantai sehingga api padam.
7/26/12

Peti pertolongan cemas

Peti pertolongan cemas yang lengkap hendaklah disediakan di setiap makmal dan bilik persediaan.  Saiz peti pertolongan cemas mesti sesuai untuk mememuatkan semua kelengkapan yang disenaraikan. (rujuk slide 12) Peti hendaklah dicatkan warna putih dan perkataan ‘PETI PERTOLONGAN CEMAS’ ditulis dengan cat merah 7/26/12 dibahagian hadapannya. 

Jangan kunci peti ini pada bila-bila masa.  Peti ini hendaklah di letakkan di bahagian hadapan bilik makmal dan di tempat yang sesuai di bilik makmal .  Senaskah buku panduan pertolongan cemas hendaklah di masukkan dalam peti ini.  
7/26/12

Kandungan peti pertolongan cemas 

Tiap-tiap barang yang berada dalam peti pertolongan cemas hendaklah dilabel dengan terang dan kegunaanya hendaklah dinyatakan dan pastikan bahawa barang-barang yang disimpan dalam keadaan bersih.  Peti pertolongan cemas sekurangkurangnya hendaklah

7/26/12

a)

Antiseptic  i) Acraflavine yang di gunakan untuk luka baru  ii) Cetavlon (salvon) yang di gunakan sebagi pencuci luka 

7/26/12

c) Jenis pembalut  i) Pembalut kain kasa 1 inci, 2 inci dan 3 inci lebar masing-masing  ii) Kain kasa  iii) kapas  iv) Andoh tiga segi  d) Zinc Oxide Plaster  e) Penyepit dan gunting 
7/26/12

7/26/12

KESELAMAT AN DI DALAM MAKMAL

SUPAYA SEGALA AKTIVITI DAPAT DILAKSANAKAN TANPA KEMALANGAN

GUR MESTILAH MENGAMBIL U LANGKAH

PELAJ PERLU SEDAR TENTANG BAHAYA YANG MUNGKIN AR BERLAKU SUPAYA
KEMALANGAN DAPAT DIHINDARI DILAKSANAKAN TANPA SEBARANG BAHAYA DI SAMPING MENDAPAT FAEDAH DARIPADA AKTIVITI.

7/26/12

Mengapa kemalangan berlaku??

Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana:

Kurang kefahaman tentang bahan, proses dan peralatan yang digunakan. Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya.

Guru tidak merancang aktiviti dengan baik. 7/26/12

Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan. Tidak mematuhi arahanarahan/peraturan-peraturan. Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali. Tergesa-gesa dalam melakukan amali. Sikap “tidak apa” pengguna makmal.

7/26/12

Keselamatan makmal – tanggungjawab siapa?

7/26/12

7/26/12

Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal

7/26/12

JENIS KEMALANGAN DAN PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS
7/26/12

Rawatan Kecemasan

Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional. Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:

AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN. JANGAN CEMAS. TAHU PUNCA KEMALANGAN. TAHU BAGAIMANA MEMBERI

7/26/12 –

JENIS KEBAKARAN

Jenis dan punca kemalangan PUNCA
Penunu bunsen Lintar pintas Unsur-unsur logam reaktif Bahan kimia Gas Spesimen biologi Alatan radas Alatan kaca radas Alat elektrik Pendawaian Punca kuasa palam

KERACUNAN

LUKA

KEJUTAN

7/26/12

TERBAKAR
Mengurangkan kesan haba Mengurangkan kesakitan Mengurangkan bengkak . Memastikan mangsa mendapat cukup minuman Mententeramkan mangsa Mengurangkan kejutan
7/26/12

PUNCA API

CARA MENGATASI Rendamkan bahagian yang terbakar dalam air sejuk (ais) dengan segera untuk mengurangkan kesakitan. v ika luka, balutkan dengan pembalut yang steril untuk mengelakkan infeksi. v Dapatkan rawatan profesional.
v

BAHAN 7/26/12 KIMIA

Tanggalkan pakaian dan barangbarang yang terkena bahan . Basuh dengan air mengalir selama 15 minit.
v

ASID ALKALI BROMIN

· Basuh dengan air. · Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. · Basuh dengan air. · Basuh dengan air. · Sapukan asid asetik 1 %. · Basuh dengan air.

· Basuh dengan air. · Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air)

7/26/12

NATRIUM & KALIUM

· Buang logam dengan menggunakan penyepit. · Rendam dalam air selama 20 minit. · Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril.

FOSFORUS
7/26/12

· Basuh dengan air. · Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%. · Balut dengan pembalut yang lembap.

C) Kebakaran 
i) Kebakaran bahan uji

Adalah mustahak untuk memadam api secepat yang mungkin demi mencegah berlakunya kecederaan yang lebih teruk. Tutup semua penunu gas, tutup litar elektik disekitar dan pindah atau keluarkan
7/26/12

apa-apa benda yang boleh terbakar.

Api yang lebih besar biasanya boleh disimbah dengan pasir kering . Pasir yang telah disimbahi hendaklah dibuang kerana ia mungkin menggandungi bahan meruap yang mudah terbakar.Selaian daripada itu api boleh dipadam dengan menggunakan
7/26/12

pemadam

api

karbon

dioksida atau busa.

D) KECEDERAAN MATA 
i)

Benda pepejal dalam mata  jika benda itu kaca. tajam JANGAN Minta atau cuba pesakit

merupakan

mengeluarkannya.

supaya jangan mengosokkan mata. Tutup mata itu dengan pedap kain
7/26/12

kasa yang tebal dan lembut. Bawa

ii) Kekotoran melekat di mata  Lentokkan kepala pesakit dan kemudian alirkan air ke dalam mata dari botol basuh. Juga boleh meminta pesakit buka dan tutup matanya berulangkali di dalam basin yang mengandungi air yang bersih. Jika ini
7/26/12 berjaya untuk mengeluarkan

iii) Mata dimasuki asid atau alkali  Dengan serta-merta, basuh mata dengan air mengalir secukupnya atau membuka dan menutup mata berulang-ulang dalam basin yang mengandungi air bersih. Tutup mata dengan penutup lembut dan bawa berjumpa doktor. 
7/26/12

7/26/12

PATAH

Jangan gerakkan pesakit kecuali jika terdapat wasap atau kebakaran. Berikan rawatan untuk luka dan kejutan. Dapatkan rawatan profesional.

7/26/12

AMARAN!!!!

Jika sesorang yang ditimpa kemalangan itu disyaki patah tulang atau cedera dalam badan, panggil ambulan atau doktor dengan serta merta. JANGAN alihkan pesakit dari tempatnya.segala kemalangan yang berlaku dalam makmal yang disyaki serius hendaklah mendapat rawatan 7/26/12 perubatan daripada doktor. 

MELEPUH
i)

Melepuh terkena asid atau alkali.

•)

Basuh misalnya

secukupnya dengan

dengan membasuh

air, di

bawah air paip yang terbuka selama 10 minit. 
7/26/12

ii) Melepuh terkena bahan panas 

Jika tidak teruk letakkan bahagian anggota yang terjejas itu di bawah air yang mengalir selama beberapa minit, kemudian biarkan terdedah kepada udara. 

• 7/26/12

Jika teruk sebahagian besar anggota

KERACUNAN
DALAM MULUT · Keluarkan dengan segera dan basuhkan dengan air yang banyak. · Dapatkan rawatan doktor. · Jika sedar, berikan 2 – 4 gelas air/susu dengan segera. · Panaskan badan mangsa. · Panggil doktor dengan segera. · Bawa mangsa ke tempat yang lapang. · Berikan oksigen (jika ada alat). · Panaskan badan mangsa. · Dapatkan bantuan doktor. · Jika boleh, kenal pasti jenis bahan toksik. · Jika pernafasan berhenti, berikan pernafasan buatan.

TERLELAN

TERHIDU

7/26/12

PENCEGAH AN KECEDERAA
7/26/12

Peraturan makmal –

Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains. Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajarpertama kali mengunakan makmal. Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar.
7/26/12

Kemahiran manipulatif – Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali. Kotak pertolongan cemas – Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan.
7/26/12

Peralatan keselamatan – Pastikan semua peralatan keselamatan, misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan. Petunjuk – Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam 7/26/12

Kebersihan – Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin. Bekas sampah hendaklah disediakan. Rancangan untuk keadaan kecemasan – Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. Pencahayaan dan pengudaraan – Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal. Panduan keselamatan – Sediakan 7/26/12 panduan keselamatan makmal dan

Peralatan- Pastikan semua peralatan, termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik. Pelupusan bahan sisa – Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. Rawatan kecemasan – Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan.
7/26/12

SEKIAN TERIMA KASIH..
7/26/12