You are on page 1of 27

LIST (Folium)

TIPOVI LISTOVA NA IZDANKU


1. KOTILEDONI, klicini ili prvi listovi

2. DONJI LISTOVI
3. SREDNJI LISTOVI ( pravi listovi) 4. GORNJI LISTOVI (brakteje)

DELOVI LISTA
Lisna ploa, liska, lamina

Lisna drka petiola Lisna osnova

Lisni zalisci stipule

Lisna osnova se moe razviti u lisni rukavac ili lisne zalistke

PROST I SLOEN LIST

LISTOVI

PO
OBLIKU

MOGU
BITI

OBOD LISTA

VRH LISTA

OSNOVA LISTA

NERVATURA LISTA
A. Paralelna do luna
B. Mreasta: perasta i prstasta

PERASTA

PRSTASTA NERVATURA

RASPORED LISTOVA NA STABLU


PRLJENAST (CIKLIAN) NAIZMENIAN (SPIRALAN)

NASPRAMAN

HETEROFILIJA I ANIZOFILIJA

GRAA LISTA
Kutikula lica Epidermis lica Palisadni parenhim

Sunerasti parenhim Ksilem Floem

Epidermis nalija Kutikula nalija

stoma

Pomona elija

Kutikula

kolenhim

stoma Epidermis lica Palisadno tkivo

Mehanika sara stoma ksilem floem stoma

Sunerasto tkivo Epidermis nalija Kutikula Mehanika sara intercelulari stoma

List bukve, Fagus silvatica

Biljka umereno vlanih stanita mezofita Hipostomatian list, Stome samo na naliju lista

POPRENI PRESEK LISTA MASLINE, Olea europaea

Biljka suvih stanita - kserofita

List lijandera Nerium sp.

POPRENI PRESEK LISTA VRIJESA, Erica carnea

Popreni presek lista eukaliptusa Eucalyptus sp., SEM

POPRENI PRESEK LISTA (ETINE) BORA Pinus nigra

POPRENI PRESEK ETINE BORA Pinus strobus

Smoni kanal

Endodermis Hlorenhim Ksilem Floem

Stoma

Poprecni presek lista kleke Juniperus spp.

LICE LISTA

BIFACIJALAN LIST

NALIJE LISTA

METAMORFOZA LISTA U RALJIKU (VITICU)

LISTOVI U OBLIKU TRNOVA


fam. Cactaceae, kaktusi

Funkcija lista

O2, H2O CO2

Ksilem i floem

HLOROPLASTI

FOTOSINTEZA JE konverzija svetlosne energije u hemijsku i izgradnja organskih jedinjenja


Grana tilakoida O2 HLOROPLAST stroma H2O iz korena CO2

Glukoza

6H2O + 6CO2 ----------------- C6H12O6 + 6O2

DOBRO DRVO IVOTA


Transpiracija preko listova

Listovi uzimaju CO2 a oslobaaju O2

U listovima se stvaraju eeri

Floem provodi eere od listova

Ksilem provodi vodu sa mineralima iz korena

Koren uzima O2 a oslobaa CO2

Koren upija H2O i minerale