1"ltJ)~il eneralni sekretar UN Ban Ki-mun u Sarajevu G

I
Medunarodna zajednica nije sprijecila genocid, ali naucili smo lekciju iz tOg uzasa, kazao je Ban Ki-mun • Vidjeti danas Sarajevo znaci vidjeti liudski duh u punom cvatu
eneralni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Kimun, u sklopu dvodnevne posjete BiH, odrzao je iucer u Sarajevu niz sastanaka s

-

G

bh. zvanicnicima tokom kojih je porucio da je nasa zemlja ostvarila znatan napredak u posljednje vrijeme. Dodao je da BiH moze racuna-

ti na pornoc UN-a te da u buducnosti nasu zemlju vidi u Evropskoj uniji. Ki-mun je odrzao govor u Parlamentu BiH u prisustvu clanova oba doma. 2. stra ..a

Suze na ispracaju~

Ukratko

2

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

aktuelno

SARAJEVO Generalni sekretar Ujedinjenih naroda u posjeti naso] zemlji
MVPBiH

posleta MioarSMe ministrice
~ Zamjenik predsjedavajuceg Vijeca minis tara i minis tar vanjskih poslova BiH Ziatko Lagumdzija sastat ce se danas u Sarajevu s minis tricorn vanjskih poslova Republike Kipar Erato Kozaku Markulis. Ministrica Markulis dolazi u BiH nakon sto je Kipar 1. jula preuzeo predsjedavanje EU u narednih sest mjeseci.

Hi-mUD: pomoei eemo a-H Da eurODSltom Dutu
Meaunarodna zajednica nije spriiecila genocid, ali naucili smo lekciju iz tog uzasa, kazao je generalni sekretar UN-a. Vidjeti danas Sarajevo znac: vidjeti Ijudski duh u punom cvatu Veliki put

Anton Kasipovic

"agrade za matematicare

~ Ministarstvo prosvjere i kuIture RS nagradilo je sa po 1.000 KM mlade matematicare Ratka Dardu, Vladimira Ivkovica i Marka Rajkovica i dvoje njihovih profesora za uspjeh na 53. medunarodnoj matematickoj olimpijadi. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipovic, koji je iucer primio mlade maternaticare, rekao je da ce, uz novcane nagrade, resorno ministarstvo finansijski podrzati i rad regionalne skole matematike u Trebinju.

Generalni sekretar Ujedinjenih naroela Ban Ki-rnun, u sklopu dvodnevne posjete BiH, odrzao je jucer u Sarajevu niz sastanaka s bh. zvanicnicima tokom kojih je porucio da je nasa zemlja ostvarila znatan napredak u posljednje vrijeme. Dodao je da BiH moze racunati na pomoe U -a te da u buducnosti nasu zemlju vidi u Evropskoj uniji. Ki-rnun je odrzao govor u Parlamentu BiH u prisustvu Clanova oba doma. Tom prilikom je podsjetio da se navrsava 20 godin a od clans tva BiH u Uiedinjenim naroelima. - Vi ste za kratko vrijeme presli veliki put. Prije 20 godina BiH je bila domacin mirovnim snagama UN-a. Danas, vi ste ponosna clanica Cijipripadnici sluze u misijama od Kipra do [uznog Sudana. Prije 20 godina vasa zemlja bila je tema na elnevnom redu Vijeca siguroosti, a danas vi obavljate svoju duznost kao uspjesna clanica tog vijeca - kazao je Ki-mun,

Generalni sekretar sastao se s predsjedavajucim je paznju na korupciju za koju je rekao da ie mozda manje uocljiva i nasilna oel rata, ali ela razjeda vjeru i

Bevandom

(FOIO:

s. Saletovic)

Okrugli sto

preuenCiJa ralla grliea materniCe
~ Okrugli sto kojim je obiliezen pocetak procesa razvoja Programa za prevenciiu raka grlica maternice u BiH odrzan je iucer u Sarajevu u organizaciji Ureda Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) u saradnji s Parlarnentarnom grupom za populaciju i razvoj BiH. U BiH godisnie oboli 258 zena od raka grlica maternice, a 119 zena umre od posljedica ove bolesti.

Ministar vanjskih poslova BiH Ziatko Lagumdzija, tokom sastanka s Ki-munorn, obecao je da ce BiH nastaviti pruzati snaznu podrsku UN-u i programima te svjetske organizacije u BiH i uopce. Izrazivsi zadovoljstvo posjetom Ki-muna u godini kada BiH obiljezava 20 godina od prijema u clanstvo UN-a, Lagumdzija je ista-

kao da je saradnja UN-a i BiH intenzivna i uspjesna. On je izrazio zahvalnost generalnom sekretaru UN -a za iskazani interes i paznju koju posvecuje razvoju saradnje BiH i UN-a, za promociju plemenitih ciljeva UN-a, a posebnu zahvalnost za po drsku pruzenu tokom nestalnog clansrva BiH u Vijecu sigurnosti UN-a.

Preelsjednik Saveza za bolju buducnost BiH Fahrudin Radoncic izjavio je nakon sastanka bh. lidera s Ban Ki-munom "ela smo kao narod bili sretni kada su Ujedinjeni narodi priznali BiH". - Nazalost, pogotovo za

RadonCic: uracamo pouJerenJe u un

nas, Bosnjake, to je bilo naivece razocarenje kada je pala Srebrenica. Sada polako vracamo povjerenje u Ujedinjene narode. Dolazak generalnog sekretara veliki ie dogadaj i veliki korak u tom smislu - rekao je Radoncic. F. K.

ogriev, ljudi koje na puru ka pijaci ubijaju snajperi". - Vidjeti danas Sarajevo, u jeku ljeta, ljude u kaficima, obnovljene rnuzeje i ulice pune zivota, to znaci vidjeti Ijudski duh u punom cvatu - istakao je Ki-rnun.

Ljudska prava
On se tokom dana susreo s clanovima Predsjednistva BiH, predsjedavajucim Vijeca ministara, ministrom vanjskih poslova te predstavnicima sedam politickih parti-

Omladinska banka

Deuel proiellala

~ Do kraja godine na podrucju opcine Lopare bit ce realizirano devet projekata za mlade koje su pokrenuli neformalne grupe mlaelih putem programa Omladinske banke BiH. Predstavnici mlaelih iz Lopara, izvrsna direktorica Fondacije "Mozaik" Vesna Bajsanski-Agic i nacelnik opcine Rado Savic potpisali su iucer ugoyore 0 dodjeli i koristenju bespovratnih sredstava u iznosu od 40.000 KM za realizaciju ovih projekata.

nekaznjivosti onih koji su pocinili zvjerstva kljucna za pomirenje i napredak zemlje. - Posjetit cu Srebrenicu, to je ime koje podsjeca na jedno od najmracnijih poglavlja u savremenoj historiji. Zelim da odam pocast zrrvarna i njihovim porodicama. Ujedinjeni narodi nisu ispunili vlastitu odgovornost. Medunarodna zajednica nije sprijecila genocid, Ali naucili smo lekciju iz tog uzasa i jos je ucimo. Zajedno s nasim clanicama radimo vise da sprijecirno zlocine kazao je Ki-rnun. On je podsjetio i na opsadu Sarajeva te kazao da su

Pozitiuna POrUlia
Predsjedn ik HDZ-a BiH Dragan Cavie iziavio je nakon sastanka lidera bh, stranaka s Ban Ki-rnunom (Ki-moon) da je generalni sekretar UN-a poslao pozitivnu poruku. - Iskazao sam umjereni optimizam da smo spremni, iako smo US Ii u fazu odredene politicke krize scene rata u Sarajevu urezane u globalnu svijest, a te scene su "I judi koji obaraju drvece da bi im posluzilo za rasformiranja i formiranja pozicije i opozicije, i u vrijeme izbornog ciklusa. Treba nam rekonstrukcija vlasti i provediva presuda "Sejdie-Finci". Na dobrom smo putu, iako neki koji su zagovarali nasa misljenja sada su protiv, jer su opozicija rekao je Covie. F. K. ja SDP-a, SBB BiH, SNSD-a, SDS-a, dva HDZ-a te SDA, - Ovaj trenutak je od kljucne vaznosti. Region u cjelini je u procesu transformacija. Trendovi usrnjereni ka evropskim integracijama ce unaprijediti povjerenje i osnaziti vladavinu zakona, Ijudskih prava i demokratske institucije - porucio je Ki-mun te dodao da u regionu koji brzo napreduje niko sebi ne moze priustiti da zaostaje. G. MRKIC

Lagumdiija docekao Ki-muna na aerodromu Takoder je istakao da je dosao u BiH kako bi pozdravio napredak koji je zernlja napravila i da je podstakne da ide dalje. Generalni sekretar UN -a skrenuo povjerenje u drustvu. On je naglasio da u regiji postoji zajednicko opredjeljenje za saradnju i stvarna teznja za dobrosusjedskim odnosima Istakao je da je borba protiv

DOdalni napOri
Predsiedavaiuci Vijeca minis tara BiH Vjekoslav Bevanda istakao je tokom razgovora s Ki-rnunom da ce BiH u predstojecern periodu ciniti dodatne napore kako bi saradnju s UNom podigla na visi nivo. Sagovornici su razmijenili misljenja 0 buducem restrukturiranju Vijeca sigurnosti UN-a.

aktuelno

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

3

REAKCIJE SBB upozorio na politicko bjesnilo Tihiceve stranke

SDA laze I uara Darod
Odakle Tihicu novae za brojne nekretnine • Strah od EU i njenih kriterija za borbu protiv korupeije uspanicio je Tihica i lzetbeqovica • Neka se Bakir i Suljo dogovore kada vise lazu: onda kada tvrde da je Radoncic los musliman iii kada toboze pravi vjersku drzavu

caMI u ramazanu

Kada bude birao novi politicki put, Komsic bi trebao imati na umu iskustvo Harisa Silajdzica i njegove propale Stranke za BiH
Poplava krokodilskih suza koje za Zeljkom Komsicem liju samozvani analiticari i politicke hijene iz SDA nece nista dobroga donijeti ni Komsicu ni politickim idejama koje on zastupa i u ime kojih je, kako kaze, napustio SDP. Pred Komsicem je sada tezak put samostalnog profiliranja na politicko] seeni BiR. Oronule udavace poput SDU i Nase stranke vee mu nude skromni miraz stranaka koje su, i pored dugogodisnjeg djelovanja, jos na granici izbornog eenzusa. Pitanje je, medutim, bi Ii Kornsic imao ikakve koristi od te vrste buduceg politickog angazmana, Zato je vjerovatnija opcija organiziranja novog politickog projekta, sto je i sam Kornsic najavio u svojoj pisanoj izjavi za FTV. Teoretski, situaeija ide u Komsicevu korist, sve izgleda primamljivo i porentno, posebno kada se imaju u vidu glasovi koje je Komsic osvojio na posliednjim izborima za Predsjednistvo BiH. Na prakticnom terenu, pak, proces nece ici ni lahko ni brzo. Bosnjaci koji su dorninantno izabrali Komsica za hrvatskog clana Predsiednistva BiH dali su glasove za ideju jedinstvene, gradanske BiH, bez naeionalnih, enti tetskih, kantonalnih i bilo kakvih drugih podjela. Kornsic na tom planu za sest godina, koliko je clan kolektivnog sefa drzave, nije makao s mrtve tacke, Kao sto ni Haris Silaidzic nikada nije ukinuo RS, iako je na krilima te ideje, slicne Kornsicevoj, osvojio i vise glasova 2006. (350.520) nego Kornsic na izborima 2010. godine (337.065). Silajdzic i njegova Stranka za BiH, nakon uspjeha 2006., zabiljezili su tri izborna sloma - stranka na lokalnim izborima 2008., stranka prije dvije godine na opcim izborima i Silajdzic u utrei za bosnjackog clana Predsjednistva BiH. Kornsic to njihovo iskustvo mora imati na umu i treba biti vrlo oprezan kada bude pravio naredne poli ticke korake. Jer, narod se nekada povede za velikim obecanjima i lijepim rijecima, ali, kada se razocara, onda surovo kaznjava.

KomSiC i SilaldZiC

Povodom jos jednog saopcenja SDA u kojem ova stranka lazno tvrdi da je Fahrudin Radoncic "ucestvovao i prihvatio najsramniji sporazum koji je ikada sklopljen u povijesti Bosne i Hereegovine 0 njenoj podjeli i svodenju Bosnjaka na politicku manjinu i findzandrzavu" te da je Radoncic "poslovao s Milosevicevim i Arkanovim finansijerom Miroslavom Miskovicem" Savez za bolju buducnost oglasio se saopcenjern za javnost:

Dezerter i set
- tim se prvim Ijudima SDA Tihicu i Izetbegovicu spomenu nekretnine stecene kroz politicku pljacku i otimanje poreznog novea, iz njih izbiju strah i politicko bjesnilo uvreda i laznih diskvalifikacija. Potpuno je tacno da je Tihic ratni dezerter koji je bio kod Fikreta Abdica i da je potom kao maticar u Njemackoj prodavan nevalidna drzavlianstva i pasose. Koliko je Tihic bio respektabilan svjedok Haskog trTihi{; i Izetbegovi{;: Strah od Radonci{;a i SBB-a dovodi ih do ivice politicke mahnitosti ieg je nas narod platio to koaliranje sa 200.000 mrtvih i milion raseljenih, nema historijsko pravo drugima podmetati navodne veze s njihovim trajnim partnerima. Pripisivati Radoncicu laznu podjelu BiH ie nova SDA-ova privilegija na glupost, jer je ta stranka organizirala Bosniacki sabor i nudila muslimansku republiku koju su Bosnjaci i tada glatko odbili. Cinjeniea da Radoncic u porodiei ima nekoliko sehida i da je bio clan Vrhovne komande Armije RBiH te da je svaki dan rata bio u opkoljenom Sarajevu kao i Lagurndzija, koji je ranjen i koji je imao 13 operaeija, najbolji su demantiji nein teligen tnog dezertera i njegovog ideoloskog sefa Bakira Izetbegovica, Jalovi Tihic i njegova stranka su opljackali "BH Telecom", ratne donacije u vrijednosti od vise milijardi maraka, organizirali ratno-

ko je izigrao borce i ko je potpisao veleizdainicki sporazum uPrudu. Neka Tihic preko Sehade odgovori odakle mu novac za brojne nekretnine, dvoetazni stan u "Importanne" eentru i za koliko je novea ostetio gradane i Poreznu upravu FBiH na nacin laznog umanjenja cijene te skupe nekretnine. SBB BiH, stoga, poziva Midhata Arifovica, direktora Porezne uprave FBiH, i Tihica da pokazu ugovore i poreznu procjenu javnosti na uvid. Neka Porezna uprava pokaze i provjeri jesu Ii Tihic i prodavac lazno spustili realnu cijenu Slana u "Importanneu" i kesorn nadoknadili razliku. Na taj nacin Tihic je ispao

nema MiSIIOUiCa, ima Seluera Oruea
Sporninjanje Miskoviea kao toboznieg Radoncicevog partnera potrosena je matrica iz prethodne predizborne kampanje, jer klanjali blindirane automobile rahmetli Izetbegovica i opremu za prisluski vanje nekadasnjeg AID-a. To ne izmislja SBB BiH, nego je to utvrdeno tokom istraznog sudskog posrupka. To je antibosansko i antibosnjacko djelovanje koje nesposobni Tihic i Izetbegovic pokusavaju pripisati nekom drugom. Uostalom, oni zele da im se javno odgovara na njihove etikete, a ne zele da odgovore zasto su BiH i Bosnjaci danas prvi u Evropi po neizgradnji, korgradani Tuzle vide da u veleljepno izgradenom objektu nema Miskoviea, ali, nasrecu, ima kompanije "Robot" i Selvera Oruca, toboze skroman, a prodavae dobio novae u ruke iz crnih fondova SDA. Zasto Tihic ne dernantira da je kupljena vila na ime njegove sestre u Hrvatskoj, i to bas liZ vilu Fikreta Abdica? Ratni izdajnici zajednicki uzivaju u imovini koju su iznijeli iz BiH.

Put iz Kalesije i Sapne vodi za daleku Svedsku

Iranski kolosijek
SDA je, ocito, spremna na monstruozne Iazi cak i 1I mjesecu ramazanu, na koji vole da se nedopustivo pozivaju kao sarno svoj ekskluzivitet. Na kraju, neka se Bakir i Suljo dogovore kada vise lam: onda kada tvrde da je Radoncic los musliman iii kada toboze pravi vjersku drzavu. Ocito, strah od EU i njenih kriterija za borbu protiv korupcije uspanicio je Tihica i Izetbegovica, a strah da Radoncic iii neko iz SBB BiH ne preuzme Ministarstvo sigurnosti doyeo ih je na ivieu politicke mahnitosti kojom se pokusava zaustaviti prijem BiH u EU i njeno kretanje s iranskog na zapadni kolosijek - kaze se u saopcenju Pres-centra Saveza za bolju buducnost BiH.

Pitanje: Moze li Sarajevo eliminirati Levski?
A)DA B)NE C) Ne znam

sarajeuD ide dalje

Arifovi{;; Koliko zaista kosta Tihi{;ev stan

umleslo U ArmlJU RBIH, TlhlG Olliao IIOd Izdalnilia AbdlGa
Tacno je da je zbog toga sto je kao neosvijesteni Bosujak u dnevnoj sobi drzao sliku Stjepana Kljujica i odveden u logor iz koibunala najbolje govori javni utisak i zahvalnost Milosevicevih advokata koji to nisu uopce skrivali. Stranka Ciji je koalieioni partner pune dvije godine bio licno Radovan Karadzic, zbog kojeg je volsebno osloboden nakon samo nekoliko sedmiea. Umjesto da nakon toga, kao na hiljade drugih casnih profitersku pljacku za sebe i Selimovice, od Bosnjaka su napravili narod sa 50 posto nezaposlenih i gladnih, a Zika Turkovic im je strateski partner koji im je finansirao kampanju i kojem su pologorasa, ode u Armiju RBiH i cas no se bori za svoju zemlju, Tihic je zavrsio kod izdajnika Fikreta Abdica 1I Hrvatskojl upciji i crnim stranackim fondovima gdje se otima iz usta naroda i bogate samo nesposobni i nerealizirani politicari. Neka Tihie i Izetbegovic odgovore ko je unistio boracke certifikate,

o aktuelnim

pitanjima u BiH i svijetu moiete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4
MANIPULACIJE

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

aktuelno

o obavezama BiH

Vijece ministara: Rasprava

Vijece ministara

Slednica 0 ED inlegraCilama

~ Vijece ministara BiH odrzar ce danas sjednicu o obavezama BiH u procesu integriranja u EU u 2012. godini. Ovo ce biti tema IS. sjednice Vijeca minis tara, a prije nje bit ce odrzana 14. sjednica na cijem je dnevnom redu, izmedu ostalog, informacija 0 sporazumu izrnedu Vlade Srbije i ostalih clanica Inicijative za reformu obrazovanja u iugoistocnoj Evropi 0 siedistu Sekretarijata Inicijative.

Sve je to samo dio prljave propagandne taktike SDA pred predstoiece lokalne izbore organizacija, navode iz SBB BiH • Imamo .snnqere", imamo vas na nisanu, navodi se u poruci poslanoj s e-mail adrese niemacke domene
Anonimne prijetnje Savezu za bolju buducriost BiH i Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH stigle su jucer na e-mail adrese ovih stranaka. U poruci prijeteceg sadrzaja potpisanoj imenom Adnan navodi se da je ovo "posljednje upozorenje i poklon od milion i po ljudi iz dijaspore". U poruci se prijeti i raketama "stingericama" koje su, kako je navedeno, vee u BiH, pa ce, kako pise izvjesni Adnan, "neCije vile i novogradnje da lete uzrak". i konstrukcija novoj vlasti, odnosno legitimnoj parlamentarnoj vecini u BiH, prijeti se i unisteniem, a autoru iii autorirna poruke posebno su zanimljivi predstojeci izbori. - A na lokalnim izborima vidjecemo kako cete svi proci. U ova dva mjeseca unisticerno vas ne sarno psiJ:icki nego i fizicki. A, ti, Covicu, (Dragan. op. a.) naci cerno te i u Hrvatskoj. Tvoje adrese imamo i kretanje od sviju - navodi se u poruci "zaCinjenoj" vulgarnim psovkama i brojnim pravopisnim i slovnim greskama. U pismu izvjesni Adnan s e-mail adresom s njemackom domenom prijeti liderima vodecih bh. stranaka da nikad nece "imati mira ni sigurnosti".

prileteCi e-mail stigaO Da adrese SBB-a i Hoz-a
Taktika SDA
- Nikad necete imati sigurnosti iz kojeg coska ce vas sta klepiti. Pravicemo vam mi uskoro sarajevski proces svima. Najbolji je narodni sud, sjetite se Causeskog i kako je on prosao, nadajte se toj sudbini - porucuie anonimni autor prijeteceg pis rna.

Stranke nove parlamentarne vecine na meti anonimnih prijetnji

za SigUrnOSnl Sluibl
S druge strane, u HDZ-u BiH isticu da bi se najnovijom prijetnjom pristiglom na adrese dviju stranaka trebale pozabaviti sigurnosne sluzbe. Miso Relota, portparol HDZ-a BiH, ocjenjuje da je Ref~t~: ova prijetnja dio, ka- Ozbiflne ko kaze, specijalnog rata protiv nove parlamentarne vecine i da se medijska ofanziva, koja je eskalirala nakon objavljivanja dokumenta vezanog za provedbu presude "Sejdic-Finei", sa-

Hllola: Duo II Dosao
da prelila i na sigurnosni aspekt. - Evidentno je da se u pismu prijeti likvidacijom, ne sarno predsjednika nego njihovih najuzih saradnika. Ovo je posao za si. gurnosne sluzbe. stvsn Pozivamo nadlezne s obzirom na to da su u pitanju ozbiljne prijetnje ne sarno da retoricki kazu da intenzivno rade na otkrivanju pocinitelja nego da se ovim pitanjem ozbiljno pozabave - kaze Relata. - Savez za bolju buducnosr BiH ne shvata ozbiljno anonimne prijetnje navodnim "stingerima" iz dijaspore upucene predsjedniku SBB BiH i drugim stranackim liderima, jer za njih nema nikakvih politickih razloga. Sve je to sarno dio prljave propagandne taktike SDA pred predstojece lokaIne izbore i njenog stranackog Odbora za sigurnost, koji je paraobavjestajna i paramilitarna organizacija. SBB BiH ovakve prijetnje nece zloupotrebljavati da trazi skupu specijalnu policijsku zastitu, kako je to u slicnim prilikama cinio Tihie, i time trositi ogroman budzetski novac - navodi se. S.D.-F.K

Tomislavgrad

1.385.646 HM
~ Steta prouzrokovana pozarom na podruciu Tomislavgrada procijenjena je na 1.385.646 KM, saopcio je zamjenik upravitelja Sumarije Tomislavgrad Nedjeljko Pokrajcic, U saopcenju Pokrajcic navodi da je
zavrsena procjena steta

Sieia od Doiara

Zanimljivi izbori
- Imamo vas svaki dan na vidokrugu i nisanu. Stingerisacerno vas. Vee ih imamo u BiH. Goriecete i vi i vase centrale sa njirna. Dosada smo vas trpjeli, od danas necerno vise ni jednog - navodi se u prijetecem pismu. U nizu uvredljivih rijeci

nastalih u trima pozarirna koji su zapoceli prije IS dana.

Savez sindikata RS

8ez redOunih iSDlala

~ U Republici Srpskoi je u prvih sest mjeseci ove go dine evidentirano 530 radnika bez zakljucenog ugovora 0 radu, dok je Inspekcija rada izrekla 467.900 KM kazni u prekrsajnirn nalozima za nesavjesne poslodavce, istaknuto je na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS. Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Misic ovom prilikom je istaknula da skoro polovina poslodavaca, tacnije njih 47,58 posto, neuredno isplacuie place i naknade. B. S.

SBB BiH u iucerasnjern saopcenju za javnost kaze da za ovakve prijetnje nema nikakvih politickih razloga te smatraju da iza svega stoji SDA, odnosno njen Odbor za sigurnost. Porucuju i da nece traziti policijsku zastitu zbog najnovijih prijetnji.

SDP BiH osuduje prijetnje upucene novoj parlamentarnoj vecini

Sapna

maliC: DCe_ulemo da
- Socijaldemokratska partija naiostriie osuduie bilo kakav vid prijetnji, a pogotovo ovako brutalan i monstruozan. Mi se iskreno nadamo da ce policijski organi u ovoj zemlji konacno poceti da nalaze i da hapse one koji rade ovakve stvari - porucio je Masic. Clan Predsjednistva SDP-a podsjetio je da su gradani Tuzle, Zenice i Sarajeva prije nekoliko dana

EIlShUmaciia u RaSIOSniCi

DOnGlla uhaDsl OdgOuOr
Socijaldemokratska partija BiH naiostriie je osudila prijetnje upucene novoj parlamentarnoj vecini, koje su sadrzane u brutalnom i vulgarnom pismu upucenom SBB BiH i HDZ-u BiH. Kako je za "Avaz" potvrdio Damir Masie, clan Predsjednistva SDP-a BiH, ova stranka nije dobila istu poruku, ali osuduje bilo kakav oblik prijetnji i nasilja. mogli vidjeti, kako kaze, monstruoznu konstrukciju letka, kojim je u ova tri grada na otvoren i direktan nacin pozivano na line predsjednika SDP-a BiH Zlatka Lagumdzije. - Nakon ovih posljednjih primjera, mi ocekuiemo od policijskih organa ove zemlje da konaeno privedu lieu pravde sve one koji se ovim monstruoznim djelima bave - kaze Masie. S. D.

MaBie: Protiv nasilja

~ N a zgaristu porodicne kuce Dusanke J ovovic u selu Rastosnica, opcina Sapna, iucer su ekshumirani nekompletni posmrtni ostaci jedne zrtve, izjavila je portparol Instituta za nestala liea BiH Lejla Cengic, Dodala je kako se pretpostavlja da je rijec 0 posmrtnim ostacima eivila srpske nacionalnosti, nastradalog 1992. godine na tom podruciu.

pogledi

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

5

INTERVJU Predrag Kurtes, ministar unutrasniih poslova FBiH

POIleila Ie mOBla sorlleCll1 nerede
Nisu izvucene pouke iz nereda prije utakmice Zeljeznicar - Hajduk. Stanje sigurnosti u Federaciji danas zadovoliavaiuce i pod kontrolom
mogla i morala sprijeciti provokacije naviiaca Maribora ina taj nacin preduprijediti sukob i opstu tucu u centru Sarajeva. Kadrovski najjace, tehnicki najopremljenije i najuspjeSnije Kantonalno ministarstvo unutrasnjih poslova u Federaciji je moralo izvuci pouke iz iskustva s neredima navijaca zbog kojih je orkazana utakmica izmedu Zeljeznicara i Hajduka prosle rukovodilac organa direktno odgovoran za resor unutrasnjih poslova, kako Vladi i Parlamentu tako i gradanirna. Una toe svim opstrukcijama, ja cu istrajati u nastojanjima da novi zakon 0 unutrasnjirn poslovima FBiH bude usvojen i stupi na snagu, duboko uvjeren da su odredbe ovog zakona u skladu s evropskim principirna civilne kontrole nad ra-

Razgouarala: _ Amina CORBO-ZECO
Sarajevska policija mogla je spriieciti nerede u centru grada kada su se sukobili navijaci Maribora i Zelieznicara uoci urakmice drugog pretkola Lige prvaka, ocijenio je u intervjuu za .Dnevni avaz" Predrag Kurtes, minis tar unutrasnjih poslova FBiH. On je istakao da insistira,

- Generalno, jesam. Ogromna vecina policijskih sluzbenika u FBiH su cestiti profesionaici koji dosta uspiesno rade vrlo odgovoran i tezak posao. Treba biti svjestan ogranicenja koja proisticu iz drzavnog sistema, posebno u segmentu preraspodjele nadleznosti medu policijskim agencijama na svim nivoima, koja im, sigurno, ne olaksavaju posao.

Serbediija: Holivudska slava nije mu udari/a u glavu

Licnost dana Rade Serbedzija

Svi zajedno moramo kreirati novi zivot u ovom napacenorn gradu, porucio veliki glumac
Svi zajedno moramo ucestvovati u kreiranju novog zivota u Srebrenici, poruka je Radeta Serbedzije. Sam glumac, cirri mu to prilike dozvole, posjetit ce ovaj napaceni grad. Obecao je to djeci iz Srebrenice koju je proteklih dana, bas kao i prethodnih godina, ugostio na Brijunima 0 svom trosku i s njima se druzio. Bilo je to za SerbedZiju jedno od najljepsih iskustava, a nezaboravno, vjerujemo, za 15 srebrenickih malisana svih nacionalnosti. I sam Serbedzija ostaje bez rijeci kada je
u pitanju srebrenicka tragedi-

POdrSBaSrelreniCi

ja, zalostan i prestravljen zbog cinienice da se uopce ta-

kyo nesto moglo dogoditi. Da je veliki glumac, Serbedzija pokazuje iz dana u dan. Niti mu je holivudska slava udarila u glavu niti je prestao biti coviek. Fantasticna moe transformacije, izuzetan talent, scensko drzanje i neodoljiv sarm obiljezili su njegovu dosadasnj u karijeru. I danas je najangaziraniji glumac s ovih prostora koji se moze pohvaliti i prijateljstvom s brojnim holivudskim zvijezdama. Roden je 27. jula 1946. godine u Bunicu u Hrvatskoj. Ozenien je rediteljkom Lenkom Udovicki, s kojom ima tri kcerke. Iz prvog braka ima kcerku Luciju i sina Danila. S. A. A.

a to je vidljivo iz odredbi zakona 0 unutrasnjim poslovirna FBiH koji je u fazi donosenja, na odgovornosti za ostvarene rezultate svih, ukljucujuci i one koji su ovlasteni da rukovode policijskim operacijama.

godine - kazao je Kurtes.

o Kako sprijeciti sue cesca nauijaiha divljanja? StiCe se dojam da postoji nezainteresiranost za rjeiauanje
ovog problema. .. - Ministar se ne smije mijesati uoperativni policijski rad, ali kao vazan instrument civilne kontrole nad radom policije mora ucestvovati u valorizaciji rezultata tog rada, tim vise jer je kao

o Kako ocjenjujete trenutnu sigurnosnu situacijuuFBiH?
- Stanje sigurnosti u Federaciji danas je zadovoljavajuce i pod kontrolom, medutim, nema rnjesta sumnji da ima jos puno posla, narocito na planu zadovoljenja zahtjeva gradana za sigurnijim ambijentom u svim dijelovima FBiH. Politicka i ekonomska situacija u FBiH je i danas teska, a dalje pogorsanje ekonomskog stanja u zemlji, kao posljedica zaostravanja globaIne ekonomske situacije u Evropi je skoro neminovnost. Nasa je obaveza i zadatak traziti i iznalaziti rjesenja i u vezi s tim nema i ne smije biti kompromisa. Gradani Federacije BiH zasluzuju i imaju pravo na siguran ambijent za zivot i rad.

dom policije koji se ne dovode u pitanje ni u jednoj drzavi Evropske unije.

Na osnovu relevantnih pokazatelja, moze se reci da policija stanje sigurnosti ddi pod kontrolom.

Ocjena rada
- Da bih bio potpuno jasan, sma tram da je policija KS, iskljucivo primjenom vazece zakonske regulative,

o Iz Federalne upraise policije sue se cesce istice zadovoljstvo preustrojem i kadrovskim jacanjem Upraue. Kako Vi vidite stanje FUP-a u kadrovskom, organizacionom i tehnickom smislu?
- To zadovoljstvo bazirano je na cinjenicama koje proisticu iz stalne i neupitne podrske koju Vlada Federacije BiH s premijerom Niksicem na celu pruza Federalnom ministarstvu unutrasnjih poslova. Zahvaljujuci upravo toj podrsci, Federalna uprava policije predstavlja respektabiInu, kadrovski osposobljenu i tehnicki opremljenu policijsku agenciju, spremnu i sposobnu da se suprotstavi svim oblicima kriminalnog ponasanja, posebno organizevanom kriminalu, terorizmu, trgovini narkoticima i medukantonalnom kriminalu.

Stanje u FUP-u

Ministar Kunes nekoliko je puta u razgovoru ponovio da se niko nece mijesati u policijski po sao. - Federalna uprava policije ima punu operativnu samostalnost. Ja se kao ministar nikada nisam mijesao urad Up rave niti imam namjeru to ikada ciniti. S druge strane, ja rukovodim ministarstvom

u cijem sastavu je i Federalna uprava policije, odgovoran sam i za njen rad, pa sma tram i potpuno 10gicnirn da insistiram na kvalitetu rezultata koje postizu, Policiji se niko nece i ne smije rnijesati u operativni rad, ali se ni policija, odnosno policijski sluzbenici ne smiju baviti politikom - kaze Kurtes.

o Jeste li zadovoljni radom policije, bilo je cestih politiziranja od nekih politickih. subjekata, pa i otvorenih optuibi?

Bez ijednog glasa za Dom naroda Parlamenta BiH odbio je na jucerasnjoj sjednici Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 sukobu interesa u instirucijama vlasti BiH, koji je nekoliko mjeseci radila In terresorna radna grupa. Izmjene i dopune ovog zakona prosle sed mice nije podrzao ni Predstavnicki dorn, ana jucerasnjoj sjednici cak ie i jedan od predlagaca Dragutin Redic glasao protiv. Delegat iz reda srpskog naroda Krstan Simic kazao je da ovaj prijedlog pokazuje koliko je podijeljeno bh. drustvo, s obzirom na to koliko je razlicitih i suprotnih misljenja 0 izmjenama Zakona 0 sukobu interesa. Mehmed Bradaric rekao je da je postojeci zakon jedan od najrigoroznijih zbog toga sto zadire u jedan od osnovnih Ijudskih principa, da svaki gradanin ima pravo da bira i da bude biran. Neste kasnije uslijedila je

"iSU orihUaC8n8 izmi8n8 laMOna 0 SuMObuinl8reSa

Ocrzana sjednica Doma naroda BiH

Poslanici iz RS ponovo osuli hajku na Tuiilastvo BiH jos zesca rasprava kada je na red dosla Informacija 0 radu upravo Tuzilastva BiH. Delegati iz reda srpskog i hrvatskog naroda ponovo su osuIi hajku na bh. pravosude, a najvise zamjerki imali su na rad stranih tuzilaca i sudija. Dom naroda na kraju je usvojio zakljucak da Kolegij do iduce sjednice ovog Doma pripremi precizne i konkretne zakljucke, zasnovane na iucerasnjim diskusijama. F. K.

Sta drugi pisu

6
CIJENE Distributeri naftnih derivata najavili

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

mozai k

Beograd: Pros/e godine obav/jeno 1000peracija

SlranCi dOlaze u SrbiJu ZbOD DromJene SDOla
~f • -nil

Jeftiniji zahvati

Od uiMeOda goriUO SMUDlJeza Del teoiOga
Cijena eurodizela i BMB-a 95 bit ce 2,45 KM

!J"rtt~H

Osobe iz cijelog svijeta koje zele promijeniti spol, takvoj operaciji sve se vise podvrgavaju u Srbiji. Sarno prosle godine u Srbiji je spol promijenilo 100 stranaca, a taj je broj, prema sluzbenim statistickirn podacima, u porastu. Na ovu operaciju dolaze iz cijele Evrope, Azije, ArnerikeiAustralije.

Strucnjaci kazu da Srbija postaje centar za ovu vrstu hirurgije, djelirnicno zato sto su takve operacije svugdie u svijetu skupe, kontroverzne i komplicirane. Strani pacijenti kazu da ih Srbija privlaci zbogcijene operacije od skoro 10.000 dolara, sto je znacaino rnanje od 50.000 dolara, koliko promjena spola kosta u klinikama u Sjedinjenim Arnerickim Drzavama.

PI'OSjaM zaradUje 60.000 dolara gOdisrue
Beskucnik Sejn Voren Spigl (Shane Warren Speegle,45), koji je uhapsen zbog ulicnog prosjacenja, izjavio je polieiji Oklahoma Sitija u Siedinienim Americkim Drzava, da je prosle godine tako zaradio 60.000 dolara. Spiglova zarada spada u srednju kategoriju prihoda u SAD-u, u kojoj se nalaze prihodi arhitekata, sudskih vjestaka i kompjuterskih anali ticara, Veca je od prosiecnog godisnjeg prihoda

Amerikanac priznao vlastima

e

Federalno mimstarstvo trgovine ove je sedmiee dobilo 120 zahtjeva od naftasa koji traze poskupljenje goriva. Primjera radi, sarno tokom iucerasnjeg dana u sektoru za eijene ovog minis tarstva primljeno je60 zahtjeva kompanija koje prometuju gori vo iz svih kan ton a FederaeijeBiH. Kako su nam rekli iz ovog minis tars tva, nove cijene goriva, koje ce biti vise za pet feninga na vecini benzinskih pumpi u Federaeiji BiH, pocet ce se prirnjenjivati vecod vikenda. - Zahtjevi distributera poceli su stizati u petak. Pravilo je da se nove eijene Ministarstvu dostave cetiri dana prije, tako da ce nove cijene stupiti na snagu 28. iii 29. jula - kazali su nam iz ovog ministarstva, U Minis tarstvu su naveli da se poskupljenje uglavnom odnosi na eurodizel i benzin BMB 95, a u rijetkim slucajevirna prometniei su

trazili i poskupljenje benzina BMB 98. Nova eijena eurodizela i BMB-a 95 bi t ce 2,45KM.

Poskuplienje pravdaju povecaniern eijena nafte nasvjetskorn trZistu, sto jeopet prvenstveno rezultat nesigurnosti

uzrokovanih posljednjim dogadajima na Bliskom istoku kao i teroristickim napadom u Bugarskoj. A.Nu.

Spig/ je beskucnik americkog dornacinstva, koji iznosi izmedu 49.000 i 51.000 dolara.

naucnici otHrlualu talne starenla stogOdlSnJaHa
~
Utrka u otkrivanju genetske tajne dugovjecnosti 100-godisnjaka dobila je prvog ucesnika - arnericku koorporaeiju "Life Technology", koja ce se nadmetati za 10 miliona dolara iz FondacijeX. Fond za genomiku rasp isao je nagraduod 10 miliona dolara za naucni tim koji pr-

Utrka za 10 miliona dolara

vi, za mjesee iii manje, dekodira genom 100 ljudi starih 100 godina iii stariiih, sto znaci dace dobiti 1.000 dolara po genomu. Oni ce do 4. oktobra raditi na sekvenciranju genom a, a pobjednik ce bi ti odreden ovisno 0 preciznosti obavljenog posla. Naucnici vjeruju da se kod osoba koje dozive duboku starost, dogadaju promjene na genima koje ih stite od bolesti.

Lutvo Mehmedovic, kou SAD-u, a koji trenutno boravi u Saraievu na odmoru, tvrdi da je na Ilidzi pronasao vecu svotunovea. Mehmedovic, inace ratni vojni invalid, obratio se "Avazu" u zelji da pronade osobu koja je na podruciu Ilidze 24. jula izgubila pozamasnu sumu novea. -Ja necu ni rnarku odovog novea. Ne trebaju mi ni bilo kakva priznanja. Prijavio sam i polieiji ovaj slucaj koja je zeljela staviti novae u trezor, ali ja to nisam dopustio. Ukoliko se niko ne javi, novae cu dati u humanitarne svrhe kazao ieMehmedovic.
ji je nastanjen

Inualid naiaD ueliBu sumu nouea

Lutvo Mebmedovic trazi vlasnika

Mehmedovic: Ne treba mu nikakva nagrada

On je posebno razocaran pojedinim televizijskirn kucam a koje su odbile objaviti njegovupricu. - Da sam, kojim slucaiem, nasao novae u Ameriei, vee bi 10 televizijskih kuca brujalo o tome. Ovdje ispadoh budala sto sam posten, N ema veze, znam ja svoj nijet. Ko zna Cije supare.rnozdaih ienekoskupia za lijecenje - dodao je Mehmedovic. Zbog izrazite Zelje da novae dode do pravog vlasnika Mehmedovic nije detaljisao 0 tacnom iznosu i lokaeiji gdje je pronasao novae. Za vise informaeija osoba koia je izgubila novae moze se javiti na broj 062/046-780. A_C.Z.

Spec
• Njemiea Sara Kajzer (Keiser, 28) povela je dvogodisnju kcerku i petogodisnieg sina u kupovinu. Kada je zavrsila i dovezla koliea do svog automobila, rekla je sinu da ude u auto. Kljuc je stavila u kontakt-bravu kako bi mogla otvoriti gepek, spakirala kese i pocela vezivati kcerku u sjediste za djeeu. Za to vrijeme djecak se popeo, pokrenuo kljucipoceovrtitivolan.Automobiljejurnuonaprijed,ali se zaaustavio i svi su pros Ii bez povreda.

Krajiska ekspedicija koju Cine Jasmin Klicic iz Bihaca te Fiko Karajic i Sefik Sadikovic iz Vel ike Kladuse osvojili su "bijelu damu",kakoalpinistiodmilja zovu Monblan. Tako se 23. julana4.810 me tara nadmorske visine zavihorila zastavaBiH.

HrallSnlCI osuolill 'bllelU damu'

Ekspedicija na Monblanu

Prema riiecima Jasmina Klicica, sve je proslo u najboIjem redu, a eilj ovog poduhvata je bila promocija prvenstveno Unsko-sanskog kantona,aliieijeleBiH. Monblan je najvisi alpski masiv u Franeuskoj i drugi po velicini uEvropi.

S.K.

mozaik

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

7

Sta kazu poznati
Majkl Mur

TITULE Majka cetvero djece stekla diplomu

la Uniuarzilalu u SaraJauu magiSlrirala Drua SaudiJMa
Njen rad ocijenjen nalvlsorn ocjenom • Cijenim njenu posvecenost i veliki doprinos nasern fakultetu, kaze Makslrnovlc

- Moramo postati manje sebicno drustvo, Moramo paziti jedni na druge. Znate li koji je razlog zasto u Kanadi i Velikoj Britaniji postoii besplatna zdravstvena zastita zasve Ijude? Zato sto oni vjeruju da, ako sarno jedna osoba pati, onda svi pate. To nije nas rnentalitet. Nas mentalitetje: "Jaimam svoje, ti irnas svoje, zaostalemenijebriga." (RediteljzaCNN)

jedni na druge

lYIoramo Dazili

Vesna Pusic

Na Odsjeku biologije Prirodno-maternatickog fakulteta u Sarajevu prije nekoliko dana magistrirala je Dalal el-Mubarak, drzavljanka Saudijske Arabije, Ona je prva Saudijka koja je rnagistrirala na Sarajevskom univerzitetu. S obzirom na to da je u nasoj zemlji ostala duze nego sto je planirala, majka cetvero djece i supruga atasea u Ambasadi Saudijske Arabije u Sarajevu, kako nam je preneseno, nije se dvoumila da upise magistarski i nastavi svoje strucno usavrsavanje,

- Fokus svake ozbiljne vlade okrenut je prema rjesavanju problema s kojima se susrece, a ne politicko loptanje, Ovo je ozbiljno vrijerne za ozbiljne liude, Mi moramo ri- Pusic: Pronaci jesiti problem koji imarno sa Siovenijom i rjesenje necerno se natezati oko razlicitih stvari koje kornpliciraju situaciju, nego obrnuto pronalaziti rjesenje, jednopo jedno. (Hrvatskapoliticarkaza Tportal)

urijeme je za ozbiUne Dude

Visok nivo
Rad iz rnikrobiologije samo je kruna njene odgovornosti i vrijednog rada, kazala nam je prof. dr. Milka Maksimovic, predsjednica Komisije za odbrane magistarskog rada. - Dalal je na nasern fakultetu pohadala drugi ciklus. U Rijadu je diplornirala botaniku i rnikrobiologiju. Magistarski rad "Antibakterijski efekti razlicitih deterdzenata za posude" ocijenjen je najvisom ocjenom. To je bio jedan veoma kvalitetan rad, inetrdisciplinarnog karaktera. Kombinacija

- Glumiti Koriolana, ekstremno netolerantnog lika, pravi je izazov. Njegov jezik je dinamican iprovokati van, to ie kao da vozis "ferrari". No, sada mi je puna kapa ovakvih likova i rekao sam svom agentu da vise ne zelirn glurniti te zlikovce iako volim igrati u ulogamakojesu moralno dvosrnislene. (Glumac za "Novi list")

He ielim uise glumili zliMouce

Ralf Fajns

EI-Mubarak: Saudijska Arabija ulate sve vise u obrazovanje tena mikrobiologije i hemije kokom nivou, cak ni jezik nije ju je pokazala na odbrani bibio prepreka, bila je to kornla je na visokom nivou - kabinacija engleskog, naseg i zala je Maksimovic. arapskog, sto nije svakidasnie. Cijenim njenu posJezik nije prepreka vecenost i veliki doprinos nasem fakultetu - kazala je Ona je, takoder, istakla da je Dalalin rad jedan od Maksimovic. Dalal je uz trud i rad usnajboljih koje je imala prilipjela dobiti titulu magistra ku ocjenjivati, mikrobiologije, i to u BiR. - Odbrana je bila na viso-

Svoje strucno usavrsavanje zapocela je u Rijadu u svojoj domovini Kraljevini Saudijskoj Arabiji,kojaposljednjih godina, uprkos predrasudama, ulaze ogromna sredstva u obrazovanje, posebno zena. Njen uspjeh je dokaz da takvi napori daju rezultate. A. NUHANOVIC

- Imaju Ii nase vlasti razradenu strategiju i koncepciju razvoja ovog drustva? Vlada nema jasnu viziju, barem se tako cini, jer su sve rniere koje donose, cisto bauljanje. Pomoe Medunarodnog monetarnog fonda nije naibolie rjesenje. Mora se promijeni ti klima u drzavi, a ako se to ne dogodi, Ijudi ce postati ocaini, jer ne vide lJikakvu perspektivu isigurnost. (CitalacE. G.)

ne uidimo Dll'SllldiIll i SiIm1ll&1

~ Sta kazu u naro d u ~
v v

iii

033/281-393 redakcija@!avaz.ba

Vremenska

prognoza

26.7.2012.

Tradicionalna sportsko-turisticka rnanifestaciia "Skokovi sa Starog mosta", 446, po redu, bit ce odrzana u nedjelju, 29. jula, s pocet-

sa SlarOg mosta sllallal ce Iiallmicarliz reglOna
kom u 16 sati, potvrdeno je na jucerasnjoj konferenciji za novinare koju je organizirao Klub skakaca u vodu "Mostari". Ipak, tacan broj skakaca u obje kategorije skokova, na noge iglavu, bit ce poznat na dan odrzavania manifestacije, odnosno nakon oba-

Sportsko-turtsticka manifestacija bit

ce odrzana u nedjelju

29

TUZLA28 Ocekuje se ZENICA prornjenljivo 28 oblacno vrijeme sa suncanim periodima, Tokom dana ocekuie povecanje oblacnosti II ni s kisorn, pljuskovima i grmljavinom.uglavnorn posliie podne, dok ce II Hercegovini nesto rnanje oblacnosti i o~ •.• ~" ... ,~."," Jutarnja temperatura od 12 do na jugu do 23, a najvisa dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena.

vljenog Ijekarskogpregleda. Osirn iz BiR, u takmicarskom dijelu, kako je rekao portparol KIuba Sasa Orucevic, nastupit ce skakaci iz Slovenije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske is Kosova, a 0 najboljima ce odlucivati dva zirija sastavljena od provjerenih i iskusnih skakaca, Ovogodisnii skokovi, kako smo pis ali, nece irnati direktan TV prijenos, a razlog tome je, kako je objasnio predsjednik Organizacionog odbora Semir Drljevic, da se skrene paznja na odnos vlasti prema rnanifestaciji. - Skokovi sa Starog mosta prepoznatljiv su proizvod ovog grada i zemlje. To prepoznaju strani rnediji, turisti, ali ne i drzavne institucije. N e znam sta jos treba da napravimo da bi nam pornogli - kazaoje Drljevic,

CETVR
26.7.2012. JUTARNJETEMPERATURE

PETA
JUTARNJE TEMPERATURE

~SUBOTA
:28.7.2012, : JUTARNJE TEMPERATURE

od 12' C do 23' C
ONEVNE TEMPERATlJRE

od17'Cdo21'C
DNEVNE TEMPERATURE

'od 15' C do 20' C
: DNE\lNE TEMPERATURE

od 24' C do 34' C

od 23' C do 33' C

'od 23' C do 35' C

BIOMETEOROLOSKA

PROGNOZA

Opea slika je relativno povoljna, vise svjeline tokom noel i jutra kao i mimiji san pozitivno ce uijecati na raspololenje vecine Ijudi. Na jugu, s obzirom na to da ce biti suncanije, opca slika ce biti Ijepsa, mada su u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba rnocuce slabije reakcije. Grad Sarajevo ----Izlazak 5.29 Zalazak 20.16 26.7.2012. Izlazak 13.40 Zalazak 23.50

M.Sm.

Ukratko

8

Dnevni avaz, cetvrtak,

26.juli/srpanj 012. 2

teme

'Avaz' saznaje Vijece EU informiralo Komitet predstavnika drtava clanica 0 BiH
Bahtijar: Prijetnje tz Ureda komesara

priletnte Bahtilaru
• Nakon Stefiee Galic, inace uredniee Tacno.net, na meti se nasao jedan od novinara ovog portala Arner Bahtijar, On tvrdi da ga je, prilikom poziva MUP-u ZHK, sefUreda komesara uputio na osobu koja ga je tokom tog telefonskog razgovora "brutalno izvrijedala". Iz MUP-a ZHK su kategoricno demantirali da je bi10 ko iz ove institueije na takav nacin razgovarao s Bahtijarorn. M. Sm.

Ljubuski

Brisailionsialirao da Dosto)a DOziliuni DomaCi
desavanja u naso] zemlji nakon sastanka sefova diplomatija 25. juna 2012. godine. Kako se navodi u izviestaiu, Viiece za vanjske poslove informiralo je Komitet 0 pozitivnim desavanjima u BiH. Podsjetimo, evropski komesar za prosirenie Stefan File (Fuele) urucio je bh, vlastima Mapu puta, koja bi, ako bi bila provedena, omogucila da BiH podnese vjerodostojan zahtjev za clanstvo u EU do kraja godine, sto bi bio naiveci iskorak na evropskom putu nase zernlje, Kako saznajemo, zvanicnici u Briselu su foFaksimil izvjestaja sa sastanka: Konacno pozitivna prica a BiH rmuliranje Mape puta i nieno prihvatanje od politickih lidera i stranaka koje cine novu parlamentarnu vecinu u BiH razumjeli kao veoma pozitivan razvoj situacije nakon duze vremena. G.M.

Nakon sto su se nekoliko godina u BiH desavali iskljucivo negativni dogadaji na politickoj seeni i nakon sto su iz Evropske unije u nasu zemlju stizale samo kritike situacija se, sudeci prema posljednjih signalima, mijenja. Naime, Komitet stalnih predstavnika drzava clanica EU, kljucno radno tijelo Vijeca EU, ovih je dana razrnatrao

Vanjska trgovina

Smanten izuOz

• Izvoz nase zemlje u prvih pola godine manji je za 206 miliona KM iii za 5,1 posto u odnosu na isti period lani. Receno je ovo iucer u Mostaru u Privrednoj komori FBiH,prilikom predstavljanja pokazatelja kretanja vanjske trgovine u prvih sest rnjeseci. - Postojece javne rashode privreda sve teze podnosi te je cak dovedeno u pitanje daljnje finansiranje javnog sektora - kazao je ovom prilikom J ago Lasic, potpredsjednik Komore. M.H.

Predatzahueu zaizUZeCe dOMUmentacile
• Uprava "Bosnalijeka" reagirala je na rekst koji smo objavili jucer 0 izuzecu dokumentaeije iz ove kompanije prema nalogu Tuzilastva KS. U saopcenju, izmedu ostalog, stoji da su predstavniei Federalnog MUP-a "Bosnalijeku" predali zahtjev za izuzimanje dokumentaeije vezane za sjednieu Skupstine Drustva odrzanu 16. juna, koju je sazvalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industriie. A. C. Z.

.Bosnaliiek"

Promotivna kampanja Brisela u korist prosirenja EU

lapadnl BalMan diD Ie Europe
Predsjedavajuca Irska najavila da

ce im prnsirenie

biti prioritet

Lusinda Krejton (Lucinda Creighton), ministrica za evropske poslove Irske, nedavno je boravila u bilateralnoj posjeti BiH u sklopu priprerna za preuzimanje predsjedavanja Evropskom unijom. U izjavi za irske medije naglasila je da ujedinjenje Evrope ne moze biti potpuno dok se ne ispuni obecanje EU dato zemljama Balkana 2003. godine, - Devet godina kasnije sarno iedna zernlja spremna

je da se pridruzi EU. Prioritet irskog presjedavanja EU bit ce ubrzati procese u svim zemljama zapadnog Balkana kako bi se sto prije pridruzile EU - navela je Krejton, Da je sve veci cilj EU ukljucenje i zemalja jugoistocne Evrope pod svoje okrilje dokaz je i najnoviji videospot Evropske komisije za prosirenje pod sloganom "Tako slicno, tako razlici to, tako evropski".

Zemlje iugoistocne Evrope, medu kojima i BiH, prikazane su u najboljem svjetlu i
s ogrornrum prornjenama u

posljednjem desetliecu, s porukom da su i one dio Evrope. U dijelu spota u kojem se predstavlja BiH prikazuju se slike Starog mosta i skokovi s njega, dok se u titlu postavlja pitanje: .Jtalija?" i odgovara: "Ne, nije to Italija, to je BiH." - Svako ko nije upoznat s iugoistocnom Evropom, vje-

U predstavljanju BiH prikazan Stari most u Mostaru rovatno ce biti iznenaden koliko blago je skriveno, koliko potencijala i koliko Ijepote ima za otkriti - poruka je spota Evropske kornisije. A.C.Z.

SMuostina u utoraM

Livanjski kanton

• Kako je izjavio mandatar za sastav nove Vlade Livanjskog kantona Nediljko Rimae, postignut je dogovor 0 formiranju dvotrecinske vecine u Skupstini LK, koja broji 25 zastupnika. Sjedniea Skupstine zakazana je za utorak, 31. iula,

Softie: Ocekuje se jos nekoliko prijedloga

Prema rijecima Safeta Softica, predsjednika Sabora Islamske zajednice BiH, proees evidentiranja kandidata za buduceg reisu-l-ulemu IZBiH tece po utvrdenoj proceduri i on bi trebao biti zavrsen do 31. jula. - Ostaje ios da prijedloge

Proces eUldenllrarna Mandldala orl Mra)U
iznesu muftijstvo zenicko, sarajevsko i slovensko. Dobro je da imamo vise evidentiranih kandidata 0 kojima ce se, nakon zavrsetka evidentiranja, izjasniti sabornici kazao nam je jucer Softie. Saznajemo da je muftija tuzianski Husein ef Kavazovic kandidat muftijstva tuzlanskog, banjaluckog, gorazdanskog, bihackog i mostarskog te muftijstava Sandzaka i Hrvatske. Takoder, kandidature su dobili i ugledni zenicki alim i profesor na Islamskoj pedagoSkojakademiji dr, Halil ef Mehtic kao i travnicki muftija Nusret ef. Avdibegovic, U evidentiranju kandidata ucestvovalo je sire izborno tijelo svakog izbornog podrucja, medu kojima su, osim sabornika, i glavni imami, predstavnici medzlisa, direktori ustanova IZ-a itd. A.HADZIC

teme

Dnevni avaz, cetvrtak,

26.julVsrpanj 2012.

9

Ukratko

UPOZORENJA

Drago Kos, donedavni predsjednik GRECO-a, za .Dnevni avaz"

Evropska unija mora od BiH traziti da se rasciste sasvim konkretni slucajevi korupcije da bi mogla uci u EU
Borba protiv korupcije je politicki kriterij za ulazak zemlje u Evropsku uniju. To je kriterij 0 kojem se ne raspravlja. usvajanje zakonodavstva iii izgradnja institucija nego i 0 sasvim konkretnim slucaievirna korupcije koje ce BiH morati rasCistiti da bi mogla uci u EU - istice Kos. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega proteklih godina u BiH nikada nije doslo do snaznijeg obracuna s korupcijom, odnosno do raskidanja veza izmedu kriminala i drzavnog politickog vrha, Kos kaze da "vlast ne voli borbu protiv korupcije". - BiH je zemlja u kojoj ima dosta problema s nekim drugim stvarima, Te stvari politicarima ornogucavaiu da dosta uspjesno zamagljuju cinjenicu da nema prave borbe protiv korupcije. Vasi politicari mogu da se "vade" na probleme entiteta, poslijeratne rekonstrukcije itd. i na prvi pogled izgleda dosta logicno da joSnije doslo vrijerne za borbu protiv korupcije. Ali to vrijeme ne sarno da je doslo vee je prije nekoliko godina i proslo, tako da ce sada biti vrlo tesko da se stvari barem donekle dovedu do nivoa koji ce BiH omoguciti da ude u Evr-

Bez orollene Ulasli nela bOrbe orOliU MorUOCi)
Ispekli zanat
opsku uniju - upozorava Kos. Govoreci 0 procesu promjene vlasti u BiH u kontekstu borbe protiv korupcije, Kos istice da se "nijedan politicar ne odrice lako vlasti ako nije sasvim siguran da je sve sto je ucinio ucinio maksimalno posteno",

Malic; Pokusaj samospaljivanja

Mitar Malic

naSlauaM orOleSla
~ Vlasnik stare devizne stednje Mitar Malic iz Prnjavora najavio je da ce pocetkom iduce sedmice zapoceti protest ispred zgrade Okruznog ruzilastva Banja Luka, zahtijevajuci da ga prime nadlezni u 'Iuzilastvu te da procesuiraju Velimira Simica i druge koji su ga prevarili za staru deviznu stednju u iznosu od 534.360 eura. Osiguranje ispred zgrade Vlade RS sprijecilo je 23. jula pokusaj samospaljivanja Mirra Malica.

Tako je bilo sa svim kandidatima do sada i tako ce biti i za BiH, porucio je u izjavi za "Dnevni avaz" Drago Kos, donedavni predsjednik GRECO-a, institucije Viieca Evrope zaduzene za borbu protiv korupcije i medunarodni ekspert za ovu oblast. Govoreci 0 procesima protiv visokih zvanicnika zbog milionske korupcije kakvi se vode u Hrvatskoj, uljucujuci i onaj protiv bivseg premijera lve Sanadera, Kos istice da je i za BiH, ukoliko zeli u Evropsku uniju, takav scenarij neminovan. - Posto je EU, da tako kazern, ispekla zanat u Hrvatskoj i donekle u Srbiji, ocekujem da ce i pred BiH postaviti veoma jasne i ostre kriterije u vezi s pitanjem borbe protiv korupcije. To znaci da nece biti price samo 0 strateskim stvarima kao sto je

Rusenje institucija
- Korupcija unistava drzavu i drustvo iznutra. Ona ne sarno da uzrokuje sasvim konkretnu materijalnu stetu stanovnistvu nego narusava i rusi instituciie, odnose, povjerenje, sve sto gradi jednu drzavu, U susjednim zemljama pokazalo se da, tek kada se doslo do stvarne promjene vlasti, dakie, ne sarno do promjene imena vee stvarne promjene vlasti, da se tek tada krenulo u borbu protiv korupcije. Moram da istaknem da, bez vanjskog ozbiljnog pritiska od EU, ni tu ne bi bilo velikih koraka - navodi Kos. G.MRKIC

VSTVBiH

POZiliUnO miSl)eDje reUiZOra
~ Visoko sudsko i tuzilacko vijece BiH (VSTVBiH) je od Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (UZR), nakon izvrsene revizije finansijskih izviestaja i usaglasenosti poslovanja za 2011. godinu, dobilo pozitivno mislienje. U izvjestaju UZR-a potvrduje se da finansijski izvjestaji VSTV-a BiH prikazuju, po svim bitnim pitanjima, fer i istinito rezultate poslovanja i izvrsenia budzeta kao i stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2011. godine.

POd riMa eMonomSMim prO)eMima u SrebreniCi
Federalni premijer obecao snaznu pomoc i anqazrnan na oporavku Srebrenice
Srebrenice, sto je potvrdio i zamjenik nacelnika opcine Srebrenica Carnil Durakovic, - Politicka previranja usporila su dinamiku realizacije planiranih aktivnosti ekonomskog oporavka Srebrenice, ali mi racunamo na najmanje deset kompanija koje ce implementirati odredene projekte na podruciu Srebrenice - naglasio je Durakovic, Komentirajuci odluku MUP-a RS 0 zabrani monitoringa nad procesom izdavanja licnih karara posmatracima Kongresa Viieca Evrope, Niksic je istakao da takvi poPremijer Vlade FBiH Nermin Niksic jucer je tokom radne posjete Srebrenici obi sao Memorijalni centar u Potocarima, Asocijaciju studenata te Katolicku kapelu, Stari grad i Medunarodni kamp mira u Klotjevcu. Cilj njegove posjete je podrska ekonomskom oporavku Srebrenice i upoznavanje s aktivnostima vezanim za prijavu biraca koje provodi Gradanska inicijativa "Glasat cu za Srebrenicu". Premijer Niksic obecao je snaznu pomoc i angazman na ekonomskom oporavku srupci vracaju zemlju unazad, ali i da Vlada FBiH nije mogla utjecati na takva desavanja, - S obzirom na to da smo jedna od institucija koja je finansijski podrzala Gradansku inicijativu i kampanju prijave biraca u Srebrenici, zelimo se bolje upoznati s onim sto je do sada uradeno na terenu. Nasa podrska nije upitna i mi cerno biti uz Gradansku inicijativu, Asocijaciju studenata i druge nevladine organizacije koje su pokrenule kampanju prijave prebivalista Srebrenicana - kazao je Niksic. S. Nu.

Premijer FBiH Nermin Niksic u radnoj posjeti

Jasenova

poeelo

~ N a lokali tetu J asenova, opcina Srebrenica, gdie se nalaze dvije masovne grobnice, pocelo je deminiranje 17.000 kvadratnih metara minskih polja. Sredstva za ove poslove koje obavljaju pripadnici Deminerskog rima iz Orasja osigurala [e Arnericka agencija za medunarodni razvoj.

deminiranie

Klub poznatih

Boue Ie bili pamelan, Ilepolu moies MUPili sence
Litni profil Odjela prodaje OBN-a

Selma Habibija

10

Dnevni avaz, cetvrtak. 26. juli/srpanj 2012.

te m e

POSJETE Kako Tarik Daraj provodi ramazan u BiH

Ime i prezime: Selma Habibija. Datum i mjesto rodenja: 22.9.1984., Sarajevo. Koji je Vas najveci porok: Ima ih ... Biste Ii donirali organe: Da, rado bih to ucinila. Sta pomislite kada Vam erna macka prijede preko puta: Macka k'o macka ... Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u noveaniku: Dama novae i karmin, a muskarac novae. Ima Ii istine u izreei "Ko pjeva, zlo ne misli": Ne, danas svi pjevaju. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Pro vela dan s porodicom, veoma malo vremena provodim s njima. Je li bolje dan as biti lijep iii pametan: Pametan, Ijepotu rnozes kupiti. Politika je za Vas: Urnjetnost zavaravanja, J este Ii ikada izdali prijatelja: Nikad, barem tako mislirn. J e li Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Nisam slavna. Otkrijte nam jednu tajnu: Ovisna sam 0 gumenirn bombonarna i cokoladi. Cega se naivise sramite: Nicega se ne sramim, sve bih opet isto uradila u zivotu. Najliepsa zena/muskarae je: Monika Beluci (Monica Belluci) i Ventvort Miler (Wentworth Miller). Kada je brak dobar brak: Nisam u braku, ne znam ... Je Ii jutro pametnije od veceri: Definitivno, uvierila sam se stotinu puta. Neostvarena zelja: Sve svoje zelje polako ostvarurem.

Bahrelnac OduseuUen saraJeUSMlm somunima
lao mi je sto mi
nemamo tako specifitno tijesto koje se pravi u ovom mubarek mjesecu, kaze on • Iznenaden je sto u toku dana dosta Ijudi bude u kafi6ima Hurme i mlijeko

Tarik Daraj (Tariq Darraj) iz Bahreina ne krije odusevljene ramazanom u Bosni i Hercegovini. U razgovoru za "Dnevni avaz" kaze da ovogodisnii sveti rnjesec ima poseban znacaj za njega zatosto je ovo prvagodina posta kada nije kod kuce sa svojom porodicom inajmilijirna. S obzirom na to da je u Bahreinu dan kraci, Daraj istice da ovogodisnji post kod njib trajedvaiposatamanje. Habibija: Nisam slavna Vas hobi: Citanje, Sportista koji Vas inspirira: Edin Dzeko i Ziatan Ibrahirnovic. Sjecate li se prvog poIjupea: Naravno, ko se ne ~eea prvog poljupca. Sta je Vas najveci strah: Bolest. Najdraza pjesma: "Med i slatko grozde" Nikole Rokvica i "Cuvam te" Aleksandre Radovic. Kada ste posljednji put bili na izlozbi iii u pozoristu: Prije mjesec na izlozbi. Citat koji pamtite: "Nista ne treba cekari, svemu treba ici ususret. Ako covjek nije glup ni kukavica, nije ni bespomocan", Mesa Selimovic. Omiljena modna marka: "Zara Basic", Osoba koja Vas zivcira; Svi me zivciraju ujutro dok ne popijem prvu kaPrema rijecima Daraja, jela koja se serviraju za if tar u Sarajevu dosta su drugaCijanegou Bahreinu. - Kod nas prvo serviraju hurme, kiselo i slatko mlijeko. Iftari traju vrlo dugo. Prije jela klanja se aksam, pa se opet vratimo da jedemo. Ovdje toga nema. Od ramazanskih jela koje sam ovdje jeo posebno mi se svida somun.jeosamgabez namaza. Zao mi je sto mi nemamo tako specificno tijesto koje se pravi u ovom mubarek mje-

Ramazan u Sarajevu: Daraj odusevljen susretljivoscu Ijudi secu - kaze Daraj. druzenie da bi ramazanska atmosfera bila bolja. Buduci Smatra da pored hotela da prvi put boravi u nasoi zekod nas za vrijeme ramazana mlji, kaze da je odusevlien treba napraviti satore za susretljivoscu Ijudi.

BUden)e bUbn)eUima
Pucanje topa sa Zute tabije podsjetilo ga je na niegov zavicaj, jer se i tarno toporn i ezanom oglasava kraj posta. - Ono sto je kod nas drugacije ieste da ljudi s bubnjevima idu ulicama i na sehur bude postace. Takoder, ljudi koji su kod nas imucniji nose hranu komsijama koji su slabijeg materijalnog stanja da bi i oni imali bogatu trpezu, To je ono sto krasi ramazan, jer narod postaje vise Ijubazan, plemenit, familijaran i prijateljski - prica Daraj.

Sveti mjesec
- Ljudi mi se svidaju, vratitcuseopet. Onosto mi borayak ovdje cini posebnim jeste drugacija kultura, vrijeme, obicaji ... Mi za ramazan imarno obicaje da poslije teravih-narnaza do sehura organiziramo zajednicka druzenja. Sjedi se u sobama s prijateljirna i porodicom svaku vecer. Druzenja uz ucenje casncg

Omiljeni film: "Tri metra iznad neba".

Cu.

Kur'an i Kerima traju do sehura, kada zapostimo. Za to vrijeme pijemo kahvu, cajeve, jedemoslatko -kaze Daraj. Najvise je bio iznenaden kada je vidio ljude da za vrijemeposta sjede u kaficima. - Iznenaden sam sto u toku dana dok seposti imadosta ljudi u kaficima. Kodnasu Bahrein u svi kafici su za ovaj sveti mjesec zatvoreni. Cak i oni koji ne poste ne mogu jesti po danu na ulici. To kada sam vidio, zaista me je iznenadilo, rnisliosam da je tako iu Saraievu-kaze Daraj. , A. NUHANOVIC

Dneuni auaz
061-142-015
NEMA USTANOVAMinistarstvo zdravstva i socijalne skrbi SBK ne sarno da izbjegava placati obaveze koje se odnose na djecu koja se skoluiu u specijalnim ustanovama koje u ovom kantonu ne postoje nego im uzimaju licnu invalidninu i uvrstavaju u prihode porodice. UKINUT POPUSTHvala rnilostivoj Vladi Tuzlanskog kantona sto nama, hronicarima, ukida popust na lijekove i tako nam ubrzava Boziji put. Nernamo sta jesti, pa sad nema ni lijekova. Milina! ULICA RUGLO- Vise od dvije godine stanovnici ulice Strmac. opcina Centar, hodaju po smecu, Ulica je ruglo i opasnost za prolaznike. Pitamo se do kada. Gospodin koji je napravio stetu u toi ulici bez problema gradi ogroman objekt uz samu cestu. Krajnji bezobrazluk. HVALA SERBEDZIJI Svaka cas t gospodinu Serbedfiji, koji svakog ljeta ugosti djecu iz Srebrenice. Svirna su puna usta Srebrenice, a malo je Ijudi kao sto je ovaj veliki glumac, koji nesto konkretno Cine kako bi omladina iz tog grada dozivjela i nesto lijepo u zivotu,

Vlada Kantona Sarajevo na danasnjoj sjednici odlucivatceo ponistavaniu procedure za izbor Muharema Avdispahica za rektora Univerziteta u Sarajevu i raspisivanju novog konkursa. Kako saznajemo u Minisrarsrvu obrazovanja, nauke i mladih KS, neregularnosti na koje je

AUdlS08hlC naca bill raMlor?
ukazao jedan od prijavljenih kandidata su dokumentirane, tako da se ocekuje da Vlada KS ponisti ovaj izbor i postupi uskladusazakonom. Prema rijecirna naseg izvora iz Ministarstva, clanovi Senata iz SDA su neregularno osigurali dovoljan broj glasova A vdispahicu.

Podsjecarno da je nakon zalbe kandidata Ministarstvo od Senata i Upravnog odbora Univerziteta zatrazilo dokurnenraciju 0 provedenom konkursu. Nakon sto Senat papire nije dostavio analizom je utvrdeno da je povrijedena procedura jer UO nije dostavljenarang-Iista, A.J.

Avdispahic: Neregularni glasovi

Oko 27.000 gradana BiH koji zive u inozemstvu na predstojecim lokalnim izborima namjerava glasati putern poste. Toliko njih se prijavilo Centralnoj izbornoj komisiji (ClK) BiH do

PUlamDoila glasal ca 27.000 blraCa
24. jula, kada je istekao rok za prijavu. Kako je rekao Branko Petrie, predsjednik CIKBiH, na ranijim izborirna iz inozernstva je dolazilo oko 30.000 posiljki, Glasanje putem poste obavlja se nakon sto CIK biracima koji su se izjasnili da zele na raj nacin obaviti svoju gradansku duznost dostavi izborni materijal na njihovu adresu. Nakon sto na dobivenim obrascima zaokruze politicku stranku, koaliciju iii pojedinca kojem daju svoj glas, gradani te listice u koverti salju postern na adresu CIK-aBiH.

Istekao rok za prijave iz inozemstva

S_D_

teme
SARAJEVO

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

11

Ukratko

Reuizorshi iZulestaJi Ilaunih predUZeCa idu tuzilastuima

Predstavnlckl dam Parlamenta FBiH podrzao inicijativu

Razgovor u Banjoj Luei

Abebe Adugna

ISDUnili ZahueUe SuJetsMe banMe

Pet javnih firmi dobilo negativno, a sedam rnislienie s rezervom • "Zeljeznice FBiH" bile su jamac za visemilionski kredit privatnom preduzecu "Gredelj"
aznike - naveo je Karajbic,

Predstavnicki dom Parlamenta FBiH zaduzio je iucer na sjednici parlamentarnu strucnu sluzbu da revizorske izvjestaje 0 finansijskom poslovanju 12 javnih preduzeca kojima nije dato pozitivno misljenje za 2010. godinu dostavi nad leznorn tuzilastvu radi urvrdivanja eventualne krivicne odgovornosti. Poslanik SDP-a Elvir Karajbic istakao je da je pet subjekata u torn revizorskom izvjestaju ocijenjeno negativno, a sedam je dobi10 rnisljenje s rezervom.

Tehnicki mandat
Mirza Ustamujic, poslanik SBB BiH, naglasio je da mu je zao sto iucerasnjoj sjednici nisu prisustvovale kolege iz SDA, jer se govori 0 kriminalu u javnim preduzecima, Poslanici iucer nisu po drzali ni izvjestaj 0 proslogodisnjem radu Komisije za vrijednosne papire FBiH. J asenko Selimovic, sef Kluba SDP-a, naveo je da je legalnost rada Komisije za vrijednosne papire upitna jer njen saziv vee vise od dvije go dine radi u tehnickom man datu, a "stranka koja nije dio parlamentarne vecine sad blokira imenovanje novih clanova". Predstavnicki dom nije podrzao izvjestaj 0 proslogodisnjem radu Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za zastitu okolisa FBiH. Predstavnicki dom je podrzao izvjestai 0 proslogodisniern radu Zavoda za transfuziologiju FBiH kao i Federalne regularorne komisije za elektricnu energiju, Poslanici su odbacili izvjestaj Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju FBiH za 2010. godine uz zakljucak da se sto prije treba raspisati konkurs za novi saziv Nadzornog odbora, a u meduvremenu irnenovati privrerneni odbor. A. DEDAJ/C

~Predsjedl1ik Vlade RS Aleksandar Dzombic razgovarao je jucer u Banjoj Luci s vodecim ekonornistorn Svjetske banke Abebe Adugnom o prograrnima zajrna za razvojne politike i javnu potrosnju DPLI i DPL2. Tokom sastanka konstatirano je da trenutno u BiH nema saglasnosti socijalnih partnera za primjenu irnovinskog cenzusa kao jednog od vaznijih zahtjeva Svjetske banke za prirnjenu programa zajrna.

Bijeljina

Hrediti za POuratall

Poslanici SDA
Kako stoji u izvjestaiu Komisije, .Direkciia cesta FBiH" dobila je mislienje s rezervom, Radio-televizija FBiH negativno, "Hrvatska posta" Mostar s rezervom, "Terminali FBiH" negativno, "Elektroprivreda BiH" s rezervom, "BH Airlines" negativno, HT Mostar nega-

Predstavnicki dom: Mjere protiv nezakonitosti rada bivsih vlasti tivno, "BH Telecom" i ,cBH Posta" s rezervorn, "Zeljeznice FBiH" negativno, "Elektroprivreda HZHB" s rezervom i .Ceste Mostar" s rczervom. Karajbic je posebno naglasio da su najvise javna preduzeca krsila Zakon 0 javnim nabavkama FBiH, a posebno je istaknuo poslovanje "Zeljeznica FBiH" u 2010. godini.

(FolD: 8. Nizic)

Kuru: umJesto Kese
Na iucerasnioi sjednici poslanik Mirvad Kuric, clan SBB BiH, imenovan je na celo parlamentarne Komisije za izbor i imenovanja umjesto Safeta Kese, poslanika SDA. Takoder, urnjesto Zeljka Asica iz HSP-a, u parlamentarnu Kornisiju za inforrniranje imenovana je Tanja VuCie, clanica HDZ-a BiH. Keso je opstruirao zahtjev za raspisivanje konkursa za izbor tri clana U 0 RTVFBiH, rekao je [asenko Selimovic iz SDP-a te dodao da smjena s rukovodecih pozicija ne znaci da su Keso i Asic izbaceni i iz clanstva navedenih tijela.

- "Zeljeznice FBiH" bile su jamac za visernilionski kredit privatnom preduzecu "Gredelj", sto je strogo zabranjena aktivnost, te da na osnovu jamstva otplacuie cjelokupan iznos. Takoder, "Elektroprivreda HZHB" Mostar isplatila je 3.251.903 KM za jubilarne naknade u 2010. godini te za premije osiguranja, poklone djeci uposlenika i naknade za pr-

~Predstavnici "Turkish Ziraat Bank Bosnia" jucer su u velikoj sali zgrade opcinske adrninistracije u Bijeljini predstavili kredi tne proiekte vlade Turske narnijenjene odrzivom povratku i stvaranju boljeg zi vota u nasoj zemlji. Krediti su planirani za razvoj ekonomije u BiH i za sve grane privrede i poljoprivrede te ostalih usluga pod vrlo povoljnirn uvjetima. Skupu su prisustvovali poljoprivrednici i privrednici iz [anje i Bijeljine. E. M.

Romski centri

GlaSOUiDiSU Da prOdalu
~Aktivisti romskog nevladinog sektora, predsjednici udruzenja Rorna clanica romskih centara, zajedno s voditeIjskim timovima centara zahtijevaju od svih politickih partija koje su dostavile kandidatske liste i kandidate za garantirane mandate pripadnika nacionalnih manjina da svoj politicki program usklade s potrebama romske populacije. U saopcenju se navodi da je proslo vrijeme kada su poli ticke partije glasove Roma "mogle kupovati u zamjenu za brasno i ulje".

Oko 200 prijeratnih mjestana Briseva kod Prijedora jucer je misom zadusnicom, koju je u crkvi Svetih apostola Petra i Pavia sluzio biskup banjalucki Franjo Komarica, obiljezilo 20. godisnjicu od stradanja 67 zitelja koji su pred svojim kucarna svirepo ubijeni 25. jula 1992. godine. U Brisevu su tada stradaIe cijele porodice Matanovic,

Isllna 0 neMinJenom ZIOClnu
Atlija, Dimac, Barisic ... U sviedocanstvima ovog jos nekaznjenog zlocina ostat ce i imena najmlade i najstarije zrtve - Ervina Maranovica, koji ie ubijen u 14. godini, i Stipe Dimaca, koji je ubijen u 81. - N ase suds tva i nasa drzava ocito su prezreli ove ubijene ljude koji su ovdje nastradali ni krivi ni duzni, jer niko do sada nije postavio pitanje sta se to prije 20 godina dogodilo u Brisevu, Nije ucinjeno nista da bi se ustanovila istina i zadovoljila pravda - kazao je ovom prilikom biskup Komarica. Brisevo je danas selo bez ijednog stanovnika. U posljednjih 20 godina, prema riiecirna Ante Atlije, koji danas zivi u Zagrebu, obnovljene su svega tri od prijeratnih 140 kuca. M. D.

12

Dnevni avaz, cefvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

pan 0ram a

ZVORNIK Obnova jedne od najstarijih dzarnila u Bosni i Hercegovini

Krdo livanjskih divljih konja koje je izdrzalo i rat i brojne pljackase na visoravni Krug moglo bi, zahvaljujuci entuzijazmu nekolicine Livnjaka, biti bolje zasticeno pod uvietom da Skupstina Livanjskog kantona usvoji zakona 0
zastitidivljih konja.

Izraden nacrt zaMOna o zastiti diulJih MOnia
vog stanista na potezu od Borovog polja do Koricine i od naseljenih mjesta Zagoricani, Potocani, Livno, Suhaca, Kablici, Priluka do Cineara i prijevoja Koricina prema Glamocu, Na posljednjem sastanku radne grupe prezentirana je radna verzija N acrta zakona o zastiti divljihkonja,nakon cega slijedi izrada N aerta do pocetka avgusta, kad bi se prove1a javna rasprava, re bi on bio upucen Vladi LK i u skupstinsku proceduru na razmatranje. A.K.

Inicijativa u Livanjskom kantonu

Nairne, livanjski Centar za gradansku saradnju u saradnji s posebnim radnom grupom oformljenom radi zastite konja inicirao je usvajanje zakona 0 zastiti divljih konja i proglasenju zasticenog krajolika njiho-

KraJlSnlCI naluSDlesnljl

Ribarsko prvenstvo FBiH

DZamija je srniestena na visokoj stijeni iznad puta Zvornik - Vlasenica u blizini sela Pahlievici pa se sav gradevinski materijal moran prenositi na konjima iii rucno
Dzarnija Kuslat, srnjestena na visokoj stijeni iznad puta Zvornik -Vlaseniea u blizini sela Pahljevici, posljednja je medu perusenim na podruciu MedZlisa Islamske zajedniee Zvornik Cijaje obnova u toku, a njeno svecano otvorenje planirano je za prvi septernbar. menska dova i nakon skoro 20 godina od rusenja klanjan namaz medu zidovima dZamije na Kuslatu, Ezan koji se ponovo prolamao dolinom rijeke Drinjace proucio je Zvornicanin Nedzad Hararnbasic.

Historijska vrijednost
- Tog dana na Kuslatu veliki broj vjernika i Ijubiteljestarinakoji ce.za razliku od slicnih dogadaja, rnorati ucini ti veliki napor da bi se popeli na visoku stijenu i prisustvovaii svecanosti - kaze Mustafa Mubaremovic, predsjednik MIZ Zvornik. S obzirom na specifican polozaj te historijsku vrijednost objekta i obliznjeg sehidskog mezarja, ocekuje se da ce, osim sto ce biti u funkciji vjere, dzamija na Kuslatu biti i velika turistickaatrakci ja u ovom kraiu,
ocekujemo

Kulturni spomenik
Pretpostavlja se da je ona i najstariia u ovom dijelu Podrinja, pa je ranije bila kulturni spomenik pod zastitom drzave. Zbog toga se vodi racuna da dzamija opet dobije izgled kakav je i imala. Podignuti su zidovi od istog kamena, azapocelo jei postavljanje drvene konstrukeije. Gradite1ji se suocavaju s velikim teskocama jer do dzamije vodi sarno pjesacka s tala, pa se say rnateri jal prenosi na konjimailirucno, Kompletnu obnovu dza-

Najbolji u pojedinacnom takmicenju Na rijeei Lasvi nedaleko od Busovace odrzano je ekipno i pojedinacno prvenstvo FederacijeBosneiHereegovineu rnusicarenju- "fly fishingu". Ucesrvovaloje 13ekipasa 45sportskihribolovaca. Prvo mjesto i sarnpionsku titulu osvojila je ekipa Sportsko-ribolovnog drustva (SRD) Una Bihac. Na drugom rnjestu je ekipa SRD Stuka Velika Kladusa, a slijede SRD Busovaca, SRD Fojnieai SRDGlavatica iz jablanice. Najuspjesniji pojedinei su Ivica Kristo Belaiz Busovace.Sead Aliiagic iz Bihaca i Mile Kerkez iz Velike Kladuse, l.B.

mije finansiraju Alija Efendie i doktori Dzernil i Senada Huidurovic. - Vakifi su moji rodaci koji su u namjeri da ucine kakav hair u zavicaju odlucili da ponovo obnove ovu dzamiju, koja je zbog svog

polozaia i bogate historije izuzetno znacaj na za sve nas koji potjecerno iz ovog kraja - kaze Ibrahim Hadzic, koji u ime donatora vodi ponovnuizgradnjuobjekta. Povodom zavrsetka prve faze radova odrzana je slje-

M.BERBIC

U prisustvu kantonalnog ministra za boracka pitanja Ekrema Tuke, nacelnika Zepca Mate Zovke te Ilije Baresica, pomocnika nacelnika za boracka pitanja, u Zepcu su potpisani ugovorisal05studenarako-

Odobreno 105 stloendlla UZ POIJOPl'luredUmoie
ji su ostvarili pravo na borackustipendiju. Stipendije ce se isplaCivatip0800KMzaprvugodinustudija,apo 1.200zaostale godine. Ovo je do sada najveci broj stipendija odobrenza Zepce. R.Ag. Rijetki su primjeri gdje povratniei u svoja prijeratna mjestauspijustvoritiuvjete za normalan zivot. Uglavnom, uz poteskoce, bave se poljoprivredom i stocarstvom. U bratunacko rnjesto Krasnopolje poslije rata s porodieom vratio se Ilijas Salihovic. Ovaj Bratuncanin imao je tezak pocetak. No, htijenjem i radom danas obraduje deset hektara zemljista i ima plantazu malina. Bavljenje poljoprivredom zahtijeva i posjedovanje odredene opreme. Ilijas ima traktor sa svirn prikljuccimai frezu, - Svaki pocetak je tezak, ali ja sa svojom suprugom i sinovima uspijevam da ostvarim normalne uvjete za zivot, Iako i sinovi imaju svoje porodice, kad je potrebno, dodu da mi pomognu. Obradujem deset hektara zemljista, uglavnom kukuruza za svoje potrebe, odnosno za stoku koju posjedujem. Imam devet krava, a mlijeko plasiram u rnljekaru Gradacac, Uzgajam maline, koje takoder plasiram na trziste, tako da se u tom pogledu ne mogu zaliti-kazuie Salihovic, Srnatra da svi koji zele mogu uspjeti. Istice da sarno radom uz odredenu pomoc i podsticaje povratnicki zivot ie moguczasve. - Zadovoljan sam kao i

Za studente u Zepcu

lIijas Salihovic, povratnik u Krasnopolje kod Bratunca

se dObro 21U)etl

cetvrtak-ifrar Banja Luka Bihac Brcko Gorazde Mostar Travnik Tuzla Zeniea 20.32 20.37 20.25 20.21 20.27 20.27 20.25 20.26

petak-sehur 3.16 3.21 3.10 3.12 3.16 3.17
3.11

Salihovic: Covjek treba da radi i stjece moji clanovi porodiee. Covjek treba da radi i stiece, naravno da je tesko. Malo kasne podstieaji, ali bitno je da se dobije - naglasava Salihovic te dodaje da bez podrske institueija poljoprivrednieima uspjehanebibilo, Sa.M.

3.16

herce

OVIna

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

13

APSURDI Nije zabranjeno drzanie stoke u gradskom podruciu

PI'OZorCani nauiMli na glasanle iiuotinJa i neUgOdne mirise

Prizor iz predslave "[enski razgovori"

Trstenicko pozoriste Narodnog univerziteta Trstenik u trebinjskom Domu kulture izvelo je predstavu "Zenski razgovori", radenu prema tekstovima Duska Radovica, Dramatizaciju Radovicevih tekstova i reziiu uradila je Branislava Stefanovic, Ovo je treca predsrava zvanicnog programa 55. Festivala festival a amaterskih pozorista erne Gore, Srbije, RS i FBiH. Prema odluci zirija pub like prota-

'ZensHI razgOUOI'l' DozorlSta Iz TrStenlHa

v

Trebinjski Festival festivala

gonista veceri bila je Zorica Krunic, koja je nakon predstave izjavila da Trstenicko pozoriste prvi put ucesrvuie na Festivalu festivala i da je odusevljena prijemom publike. - Ovo je publika koja umije da cita predstavu, a nama to treba, jer to nosi glumce - rekla je Krunic. U okviru prateceg prograrna Festivala priredena je promocija casopisa "Agon". P.M.

U cast obnavljanja Starog mosta
Postoji dokument te vrste iz 2006. godine, ali nikada nije uvrsten na dnevni red OV
Slucai Prozorcanina kojeg je ubola pcela iz kornsijinog pcelinjaka udaljenog od njegove kuce svega desetak metara, a ruka mu zbog alergije opasno nate kia, povod je za otvaranje teme 0 drzanju stoke i drugih domacih zivotinja u gradskom podrucju, sto je u Prozoru nakon rata postalo dos ta rasirena pojava. drzanie zabranjeno u gradskim podrucjirna, jer ni zdravstveno ni ekoloski ne ugrozavaju ljude. Medutim, drzanje zivotinja kao sto su psi, perad, ovce, koze, kravei svinje stvara ozbiljne zdravstvene i ekoloske probleme stanovnicimagradova. Opcina Prozor/Rama nerna vazecu odluku 0 zabrani drzanja zivotinja u gradskom podrucju. Inspektor Zvonko Faletar pronasao je dokumenr te vrste iz 2006. godine koji nikada nije uvrsten na dnevni red OV. Je li to zaboravljeno iii opcinari nisu otvaranjem log pitanja htieli imati problema s gradanima,nijepoznato. Danas je slika sasvim drugaciia i krajnje zabrinjavajuca. Vjerovatno zbog ekonomske situacije gradani drze zivorinje od kojih imaju ekonomsku korist, pa je sasvim uobicajeno da u Prozoru cujete glasanje domacih zivotinja ili u setnii osietite neugodan miris koji se siri iz stala, torova icurneza. Nocno zavijanje ili lavez pasa je nesto na sto su Prozorcani vecodavno navikli. H.MANOV

KragU)eUaCMi biCiMliSli
Iz Kragujevca su [ucer ujutro u okviru tradicionalne manifestacije "Tandem biciklistickog maratona Kragujevac - Mostar" peterica biciklista s ostecenirn vidom krenula put Mostara, a u cast obnavljanja Starog mosta na Neretvi i pobratimstava ova dvagrada. Na ovaj put dug 470 kilometara maratonce su ispratili predstavnici Kragujevca, a sportistima ie sretan put pozelio i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji

Mrenuli out mOstara

Drugacija slika
Prije rata stanje je bilo zadovoljavajuce, Opcinske vlasti su uspjele do kraja provesti odluku 0 zabrani drzanja domacih zivotinja ugradu, pa su cak i lovci morali svojeljubimce drzati naselu.

Zdravstveni problemi
Peele ne spadaju u kategoriju zivotinia Cije je

ZbOOMilnih oadauina aldiuiranO MliZiSle
Do ovoga ne bi doslo da nam je dionica izbetonirana, kaze Matic
N a lokalitetu Milasevac i Orlovac u mjesnoj zajednici Doljani kod Jablanice jucer je aktivirano kliziste. Ovim klizistem prekinuta je putna komunikacija ova dva zaseok a, a Opcina Jablanica angazirala je dvije masine preduzeca "Elektrofak" i Komunalnog preduzeca "Jablanica" da osposobe normalnu putnu komunikaciju na ovoj dionici.

U mjesnoj zajednici Doljani

Borisa Arnaut, koji je izrazio oceki vanje da ce naredne godine marsruta rnaratona biti produzena preko Biokova do Makarske. Biciklisticki tandem Cine Vladimir Petrie, Goran Nikolic, Dejan Dolie, Milos Lukic i Stefan Paunovic. U Mostar bi trebali stici u nedjelju kako bi prisustvovali 476. tradicionalnirn skokovirna sa Starog mosta na Neretvi. Inace, saradnja izrnedu dva grada odviia se i krozdrugesportove. M.H.

Na pocruciu Jablanice

UMIanJanJ8 rusaunih Ob)8Mata

Masine angaiirane na osposobljavanju pula Mate Matic je mjestanin ovoga ne bi doslo da nam je Doljana i kaze da je veliki dionica izbetonirana. Ovo pljusak aktivirao kliziste. nam se desava svake tri do -Dugo vrernena kisa nije cetiri godine. Niko nista ne padala,a tose talozilo u korirjesava niti nas iko posjecuje tu i kada je naletio snazan -kazaoje Matic. pljusak, sve je krenulo. Do Matie je dodao da je kli-

(FOIO: E. Brki,;)

ziste odnijelo hiljadu kubika materijala te da je kliziste bi10 siroko viseed 50 metara. Masine koie su angazirane na osposobljavanju prometnice nadaju se da ce osposobitiputdokrajadana. EI.B.

Preduzece "BabiC" Jablanica s Opcinorn je sklopi10 ugovor 0 izvodenju radova na uklanjanju stambenih objekata. Radnici su uspjeli ukloniti stari dotrajali objekt koji se nalazi na Trgu oslobodenja. Ranije je uklonjena stara zeljeznicka zgrada u Rasad-

niku, koja je takoder bila predmet ovog ugovora. Nakon sto se gradevinski otpad odveze na odlagaliste gradevinskog materijala na ovom lokalitetu planira se izgradnja djeCijeg igralista, Ukupna vrijednost radova iznosi 18.339maraka. EI.B.

~---------------------------------------'
OBRAZOVANJE Jos se cekaiu tabele
0

14

Dnevniavaz,cetvrtak, 26. lulVsrpanl 2012.

saraJeevski kanton
tehnoloskorn visku

"aredne SMOISMeBOdine niMo nece osiali bez DOSia!
Objavljivanje liste 0 tehnoloskorn visku je kasnilo jer skole nisu na vrijeme proslijedile podatke • Mnogi iz prosvjete odlaze u penziju i na bolje poslove, kaze Sivro
kasnije.ali smo Zf.jula ut- .............. vrdili liste koje bi ministartrebaopotpisati u petak, Nakon toga krenut ce se i s davanjem saglasnosti za objavljivanjekonkursa. Sivro: Novi konkursi smo mnogo vise posla jer su skole iskazaIe vise kadrovskih potreba i tehnoloskog viska, Od 188 U skladislima "Ogrevtransa" ima dovoljno uglja

U "Ogrevtransu" su vee quzve

Iako je Ijeto u jeku, brojne Sarajlije lijepo vrijeme koriste da kupe i pripreme ogrjev za predstojecu zimu. Potraznja za ugljem i drvima, kako kaiu u preduzecu "Ogrevtrans", uveliko iepocela. Prema vazecem cjenovniku, tona uglja kosta 190 KM, dok je metar neiscijepanih drva 75, a iscijepanih 90KM. Isporuka na adresu kupea placa se dodatno i za to treba izdvojiti 10 KM po toniilimetruogrjeva. Na ispo-

SaraJlile uueliMo MUDUIU drua i ugall za zimu
ruku seceka nekoliko dana. - U nasirn postrojenjima ima dovoljno uglja iz Banovica i Kreke, kao i drva za ogrjev svih velicina, Prodaja ide dobro i nekada bude dana da ne mozerno navuci toliko drva i uglja koliko gradani zele kupiti - kazao nam je direktor "Ogrevtransa" Hamclija Hodovic. Prema njegovim rijecirna, ove gocline nema pop usta za penzionere, ali ce ogrjev moci kupiti na odgodeno placanje. A.Na.

Komisija za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika u osnovnim i srednjim skolarna KS jos nije objavila tabele 0 rehnoloskom visku za narednu

skolskugcdinu.

Zbog toga mnogi prosvjetni radnici negoduju i strahuju da u Ministars tvu nesto kriju.

zaposlenika, izdali smo 150 riesenja 0 visku, dok su os tali kojima je nedostaja10 casova zbrinuti - rekao nam je Sivro. Iovih 150 nastavnika koji su potpuno iii djelimicno ostali bez norme bit ce takoder zbrinuto u skolama,

Stalno zaposlenje
- Naredne skolske godine niko nece ostati bez posla. Sarno u Kfi bit ce oko c Sf) konkursa za radna mjesta, a ima potreba i za neke adrninistrativneposlove. Mnogi koji imaju ugoyore na odredeno dobit ce stalno zaposlenje. Razlog svemu ovome je sto dosta Ijudi odlazi u penziju, a mnogi prelaze na bolja radna mjesta jer je skolstvo slabo placeno - pojasnio je Sivro. A.J.

Vise potreba
Clan Kornisije i predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja KS Saudin Sivro rekao nam je da je razlog kasnjenja ove liste to sto sve srednje skole nisu na vrijeme dostavile potrebne podatke, a glavni razlog je sto je protekla skolska godina bila produzena. - Zbog toga smo cijeli posao poceli deset dana

louih 380 melara
U nastavku realizacije projekta "Razvoj gasnog sistema Kantona SarajevoGasifikacija opcine Vogosea" firma HIKNET u vogoscanskoj rnjesnoj zajednici Hotonj zapocela je izgradnju distributivne plinske mreze u duzini od 380 metara. U sklopu ovih rado-

U voqoscansko] MZ Hotonj

Za deset dana potpisivanje ugovora s izvodacem

DIiDSlle mreze

PoCiO]eObnOuapasarele u DrinSMO)uliei
Zavrsena je proeedura jayne nabavke i odabrana je firma IN koja ce radi ti sanaeiju pasarele, odnosno piesackog mosta iznad pruge i saobracajnice u Drinskoj uliei, kazao nam je Nijaz Hromo, pomocnik nacelnika za stambene i komunalne poslove u Opcini Novo Sarajevo. - U narednih desetak dana bit ce zvanicno potpisan ugovor s izvodacern, nakon cega ce radovi poceti. Rok za zavrsetak rado va je 30 dana, tako da ce u septernbru dieca s tog podrucja, kojima je to jedina veza S ostatkom rnjesne zajedniee, rnoci koristiti most - kaze Hrorno. Radovi podrazumijevaju skidanje kompletne zeliezne i betonske konstrukcije, ojacavanje postojecih temeljnihstubova i dovodenie mosta u prvobi tno stanje, kao i dogradnju jednog kraka stepenista prema Blagajskoj ulici. - Vrijednost radova je 220.000 KM, od cega ce Opcina Novo Sarajevo osigurati 100.000, Direkcija za puteve KS 50.000, a "Zeljeznice FBiH" 70.000 KM-istieeHromo. Z.K.

va bit ce izgradene i prikljucne antene u duzini od 500 me tara, tako da se sva zainteresirana dornacinstva moci prikljuciti na plinsku mrezu. Radovi ce biti ok one ani u narednih dvadeset dana, a njihova vrijednost je oko 90.000 KM. Es.M.

v

e

, •

Jamn ca lad nl t 81.'1 oduievtt ca vas Jadlnstv nom moel osv ai nl • ani edln tv nlm sastavom Jar onl nastaJu IsklJutlvo nn baz) prirodn Z\lorsice vode, bez. kOn1ervansa I bez. um tn h boJlla.

crna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

15
sest osoba

DERVENTA Nakon teske nesrece u kojoj je povrijedeno

PoIICa)ac OraZeD mOCIC Drlhl)uceD Da aDarate
Petorica policajaca CJB Doboj kombijem se sudarila sa VW "transporterom" • Pratili navijace "Maribora" do granice s Hrvatskom • Ostali policajci van zivotne opasnosti

Stabljike

ce biti

predmet vjestacenja

(Foto: MUP 10K)

Petorica policajaca Centra jayne bezbjednosti Doboj, Drazen Moeic, Dalibor Miljic, Drazinko Lukic, IgorTrkuljai Ljubisa Lazic, povrijedeni su u teskoj saobracajnoj nesreci koja se u utorak oko 19.30 sari dogodila kod Dervente na rnigistralnorn putu M-17 Doboj Bosanski Brod. Policijski kornbi (030-A-687), kojirn je upravljao Drazinko Lukic, a koji se kretao iz pravca Doboja u pratnji autobusa s naviiacima "Maribora", sudario se s kornbijern VW "transporter" (AI4- K-862), za 6jirn upravljacem je bio Sevkija Bico iz Sarajeva. Lakse povrede zadobio je M. K., suvozacu "transporteru".

Pronadana122 SlabUiHa indilsHa HOnODUa
Policajci su pocupali stabljike visine izmedu 100 i 270 centimetara
Pripadnici Odjela kriminalisticke policije Policijske uprave I Zenica su na lokalitern Bilivode - Luke u mjesru Gornja Zenica pronasli zasad 122 stabljike indijske konoplje visine izrnedu 100 i 270 centimetara. Posto se zasad nalazio na mjestu koje nije pogodno za posrnatranje kako bi se identificirale osoba koje su zasadile stabljike, u srijedu 25. jula, policijski sluzbenici su pocupali stablj-

Na lokalitetu Bilivode - Luke u Zenici

Povreda glave
Odrnah nakon nesrece

Ozlijerfeni policajci u dobojskoj bolnici cekali na preglede kon tuziono- hernoragijska Specijalista hirurg Igor zarista u rnozgu. Sve daljnje Novic u dobojskoj bolnici, prognoze su krajnje neizgdje su na Odjelu hirurgije vjesne - saopceno je iz KIisrnjesteni povrijedeni Lu-

(Foto: H.

Calic)

ike. One su fotografirane te ce biti predmet vjestacenja u Odsjeku za kriminalisticku tehniku i KDZ MUP-a Zenicko-dobojskogkantona. Sluzbenici Policijske up rave I Zenica nastavljaju prikupljati operativna saznanja radi otkrivania osoba kojesu zasadile stabljike i tirne pocinile krivicno djelo neovlastena proizvodnja i stavljanje u prornet opojnih droga. A.C.

- Po nalogu okruznog tuzioca obavljen je uvidaj i nakon toga cerno moci dati vise detalja 0 ovoj nesrece -

Suvozac u "transporteru"

lakse ozlijerfen nickog centra Banja Luka. U vrijerne nase posjete u Opcoj bolnici u Doboju ljekari su irnali pune ruke posla, posebno na odjelirna hirurgije i ortopedije, jer su povrijedenim policajcirna snirnane noge i ruke, a ukazivana je i druga Ijekarska pornoc. kic, Miljic, Trkulja i Lazic, kaze da su oni zadobili teze i lakse povrede, ali da su svi u stabilnomstanju. izjavio je za "Dnevni avaz" zarnjenik nacelnika CJB Doboj Milic Lazarevic, Navijaci Maribora su drugirn policijskirn vozilorn ispraceni do granicnog prijelaza Bosanski Brod i predati policiji susjedne Hrvatske.

"Sveti apostol Luka" u Doboju, a policajac Drazen Mo<Sicje zbog teskih povreda glave hitno prevezen u KIinicki cen tar u Banioj L uci. Prerna rijecirna dr. Darka Golica, policajac je prikliucen na aparate i nalazi se u induciranoj korni. - CT glave je pokazao

Obavljen uvidaj
Iucer su komunalci iz Dervente rasCiscavali dio rnagistralnog puta na korne se dogodila nesreca.

H. CALIC

Dzemal Ajanic (79) iz Stoca, osumniicen da je 19. jula u parku ispred Osnovne skoIe u ovom gradu bludnicio nad cetiri djevoicice uzrasta do 12godina, u utorak je, prerna nalogu Tuzilastva HNK, uhapsen i sasl usap, To nam je potvrdio Vinko Coric, nacelnik Policijske uprave Capljina, ciji su sluzbenici sproveli Ajanica u Tuzilastvo.

AlaniC Uhapsen i saslusan
- Da Ii je on ostao u pritvoru i koje mjere je Tuzilasrvo dalje poduzelo, niie mi poznato - kazao nam je Coric. U Tuzilastvu HNK, uprkos brojnim pozivirna, jucer (srijeda) nisrno dobili in forrnaciju dokle se stiglo s istragorn u ovorn slucaju te je Ii osumniiceni jos na slobodi. M.H.

Istraga

0

bludnicenju u Stocu

Cetiri osobe sa Sokoca uhapsene su nakon sto ih je Z. C. prijavio Policijskoj stanici Sokolac da je fizicki napadnut. Uhapseni su O. 0., V. M., M~ i J. B., a, prema D. izjavi Z. c., O. O. ga jeudario u glavu pistoljern "kolt", a os tali su rnu iz autornobila "toyota" ukrali dva pistolia "glok" i jedan "valter", Na osnovu naredbe Osnovnog suda Sokolac izvrsen je pretres porodicnih kuca i pomocnih objekata osoba koje su uhapsene. Prije pretresa porodicne kuce O. O. je dobrovoljno predao dva pistolja "glok" s jednim okvirorn i 30 rnetaka i "valter" s jednirn okvirom i 16 metaka. On je rekao da je pistolje oteo od Z. C. tokom fizickog sukoba radi licne sigurnosti. U toku pretresa nisu pronadeni drugi predrne-

Uhao8ene Cellrl OSObe, oronadena Irl 01810lla

Nasilnlcko ponasanie na Sokocu

PS Sokolac: Pretreseno vise objekata ti koji bi se mogli povezati s ovirn djelorn. Obavljen je uvidaj, a s lica mjesta izuzeti su tragovi i dokazi koii ce biti predrnet vjestacenja, Uhapseni su iucer, nakon krirninalisticke obrade, uz izvjestaj 0 pocinjenorn krivicnom djelu predati nadleznom tuzilastvu na daljniepostupanie, A.C.

r-

16

~-~

Dnevniavaz,tetvrtak, 2_6._iu_IVsrpani 2012_.

crna hronika
_

PRNJAVOR Sukob s komsliorn u Gornjim Palackovcirna

U Bugojnu je opljackana Gradska apoteka, koja se nalazi sarno nekoliko metara od zgrade PU Bugojno. Radnica apoteke je u ju tro u sedam sati prijavila provalu u prostorije apoteke i tesku kradu. Po nalogu dezurnog kantonalnog tuzioca pripadnici Policijske stanice Bugojno

OPIJaCMana GradsMa apoteMa

Teska krada u Bugojnu

starac se suadao Zbog mede I umro
8i1i sami Nema povreda

Ljubomir Blaqojevic (70) preminuo od posljedica srcanoc udara • Kornsiia priveden
kada je vidio da je Ljubomir mrtav, otisao do prve kuce i rekao da ga on nije ubio. Nakon toga je, kako kazu, krenuou Prnjavorda polieiji javista se dogodilo. Kako je posrojala mogucnost da je Milivoje udario Ljubomira, uhapsen je zbog surnnje da je pocinio krivicno djelo teska tjelesna povreda. Ovaj slucaj podijelio ie rnjestane Palackovaca jer jedni smatraju da Milivoje nije kriv za smrt komsiie, dok drugi tvrde da je svada oko mede, koju je zapoceo Milivoie, direktan uzrok smrti starca i da je na taj nacin odgovoran, - Obdukcijom ie utvrdeno da ie preminuli imao jak srcani udartedana tijelu nema povreda od tuce iii vila koje je imao u ruci - rekao je direktor Zavoda za sudsku medicinuRS Zeljko Karan. On je dodao da je takoder utvrdeno da je Ljubomir Blagojevic vee ranije imao jak infarkt, a da je ovaj drugi biosmrtonosan. M. DRAGOJLOVIC

izisli su na teren i poceli s istraznirn radnjama. U istragu su ukljuceni i inspektori Odjela kriminalisticke policije MUP-a SBK. Nezvanicno smo saznali da steta iznosi izrnedu 40.000 i 50.000 KM. Iz apoteke Sll uglavnom ukradeni lijekovi te manjasumanovca. Az.M.

Ljubomir Blagcjevic (70) iz Gornjih Palackovaca kod Prnjavora preminuo je od posljedica srcanog udara u utorak popodne tokom svade s komsijorn Milivojem Blagojevicern (59). Incident se dogodio oko 18.30 sati kada su se na putu izrnedu parcela nasli Ljubomir i Milivoje, koji su odranijeusukobu.

PS Prnjavor: Po/icija islraiuje slucaj Ljubomir je u rukama imao vile, a tokom zestoke svade odjednom je pao u kanal pored puta. - Koliko ja znam, nije bi10 tuce izmedu njih dvojice. Odnedavno su u svadi oko rnede i puta, a, nazalost, sve se ovako tragicno zavrsilo. SvismoznalidajeLjubomir srcani bolesnik i dijabeticar - ispricao je za "Dnevni avaz" jedan od rnjestana Palackovaca, kazavsi nam da je cijelo selo znalo za njihov sukob ier su se i ranije svadali. Mjestani kazu da su Blagoievici u trenutku tragedije bili sami te da je Milivoje,

Priveden drzavhamn BiH

Spor lbog ulHendlce u sunOl
Asmir Fazlic iz Tuzle ne rnoze uknjiziti kupljenu vikendicu jer je Sud BiH blokirao Kucevicevu imovinu stecenu organiziranjem prostitucije i trgovine Ijudima
U toku je sudska borba nadleznih institueija i Asmira Fazlica iz Tuzle oko knjizenja vlasnistva nad imovinom koju je kupio od Tasima Kucevica, osudenog za organiziranu prostituciju i trgovinu ljudima, obiavio ie Centar za istrazivacko novinarstvo u Sarajevu. ustvari vikendieu, u Suhoj, ali znam i to da je predmet sudske blokade u vrijeme kad je presuda izrecena bio motel "Mlin" i nocni klub "Amerikan",kojijebiousastavu motela, a koji je svojevremeno u Liubacarna drzao Tasim Kucevic.

Sudska borba za imovinu Tasima kucevlca

Novi slucai svercovanja mesa iz BiH zabiliezila je splitsko-dalmatinska policija, otkrivsi u gepeku automobila BozeD. (27) 210 kilograrna zaledenog mesa sumnjivog porijekla, zdravstvene ispravnostiikvaliteta. _ Policija je u miestu Caporice, nedaleko od granice s BiH, 1I ponedjeljak navecer zaustavila VW "sharan" koji je prethodno presao granicni prijelaz Vinjani Donji. Rutinskom kontrolom u prtljazniku automobila otkriveno je 210 kilograma bifte-

Suere 210 lIilOgrama ZaledenOg billella

ka. Muskarac nije imao nikakve papire 0 zdravsrvenoj ispravnosri ni porijeklu mesa, a policiji nije htio reci cak ni gdje ga ie nabavio. Nesluzbeno saznajemo da je meso bilo narnijenjeno splirskim restoranima i konobarna. Meso je oduzeto te ce bi ti spaljeno u kafileriji, a muskarac je jucer, nakon provedenog krirninalistickog istrazivanja, krivicno prijavljen zbog izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoIjenetrgovine.

Majka i djeca
Kako je poznato, u martu 2010. godine Fazlic je od Kucevica kupio kucu i 1.259 kvadratnih metara zemljista u selu Suha kod Zivinica, ali je Zemljisno-knjizni ured (ZK) Opcine Ziviniee odbio upisati ovu nekretninu na njegovo ime jer je Sud BiH blokirao Kucevicevu imovinu kako bi naplatio oko 300.000 rnaraka stecenih krivicnim djelom, Iako je Fazlic sklopio kupoprodajni ugovor s Kucevicern ipodnio zahtiev za uknjizbu tri mjeseca prije nego sto je u ZK stiglo rjesenje 0 blokadi njegove imovine, nadlezni nisu htjeli izvrsiti

Motel i klub
Koliko se sjecarn, sudskim rjesenjern odredeno je da su Kucevici nelegalno stekli imovinu od 280.000 maraka, te da bi se taj novae trebao namiriti prodajom motela i nocnog kluba, a 0 kuci u Suhoj nije bilo rijecirvrdi "Avazov" izvor iz Zivinica, koji je svojevremeno pokusao kupiti morel "MIin'lu Liubacama. Tasim Kucevic je u aprilu2009. godineosuden na 12 godina zatvora, a njegova supruga Meliha Pjevic na sest, Kucu u Suhoj prodala je Kuceviceva supruga dvadesetak dananakon sto je stigla na izdrzavanie kazne u tuzlanskizarvor. A.H.

~ Monteri HT Mostar TKC-a u Orasju obilaskom telefonskih vodova u selu Domaljevac otkrili su da je neko na mostu ostetio podzemni telefonski vod. Policija je obavila uvidaj i traga za osobama koje su ostetile telefonski vod i time nanijele stetu mostarskom telekom operateru. Ta. T.

Ollecen lelelOnSlli uOd

Kucevic osutfen na 12 godina zatvora uknjizbu, te je predmet stije, nakon sto su Tasim gao do Kantonalnog suda Kucevic i njegova supruga Tuzla, koji je naredio opcinMeliha Pjevic osudeni na skom organu da preispira visegodisnju kaznu zatvora, svoju odluku. Doneseno je u njihovoj kuci u selu Suha u rjesenje u korist Fazlica, na Zivinieamaostala Kucevicekoje se zalilo Pravobraniva majka koja se trebala brilastvo Bil-l. nutionjihovoj djeci. "Dnevni avaz" saznaje da - Znam da je prodao kucu,

crna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

17

Ukratko

KPZ TUZLA Margareta Hadzic Marga u pismu iz pritvora optuzule policiju

TUMII

SUmi Sina inualida i iZnudili oriZnanJe da Ie DaDniz steoenice
Hadfic je 26. jula u Brdanima prilikom pretresa njene kuce ranila dvojieu polieajaea • Marga, koja je u razmjeni vatre ostala bez dva prsta na ruei, tvrdi da je i ona u kucl bila pretucena
zi s vatrenim obracunorn. - Specijalci su, sto ce biti dokazano na sudu, provalili u moju kucu u 4.30 sati ujutro, iako je zakonom zabranjen upad prije sest sati ujutro. Satima su tukli dijete sehida, dijete koje je stoprocentni invalid. To je moj sin. Nakon mog hapsenia natjerali su ga da prizna da ie pao niz stepenice i sam se povrijedio. Udarcima su mu rasjekli glavu. Istine se nikada bojala nisam. Policija me je skrivala od javnosti. Silom sam bila odvedena iz bolnice nakon prernlacivanja sarno da se ne pojavi moja slika, Dragan tulj

Margareta Hadzic zvana Marga, kojase zbog tezeg ranjavanja dvojice sluzbenika Specijalne policije MUP-a TK vee dva mjeseca nalazi u pritvoru Kaznenopopravnog zavoda Tuzla, poslala je pismo redakciji "Dnevnog avaza" u kojem je iznijela svoiustranuprice.

Dubrovnik

"aSlali biO
u gradU

Bitne cinjenice
Ona ie u Brdanima 26. aprila zapucala na policajce koji su dosli po nalogu tuzilastva zbog sumn je da se bavila preprodajom narkotickih sredstava. Jedan od ranjenih policajaca hitno je

~ Dragan lulj, drzavljanin BiH, Cijije nestanak prijavljen 23. jula 1I DlIbrovniku, pronaden je 1I starom dijelu ovoga grada. Kako stoji u saopcenju koje ie izdala Policijska uprava dubrovacko-neretvanska, Zulja je pronasla osoba koja jei prijavila njegov nestanak. Prema podnesenoj prijavi, lulj je posljednji pur viden 17.jula oko ponoci u dubrovackom kvartu Lapad, odakle se vozilom bh. registarskih oznaka odvezao u nepoznatorn pravcu. Sumnjalo se da je lulj, koji cesto boravi u Kupresu, nestao negdje na putu prema tom planinskom mjestu. A. C. Na nosilima odnesena na sasluiianje u Tuiilaiilvo priznati policiji i istraznirn organima, kako nam je kazala Marga, priznao je njoj prilikom nedavneposjete. - Kada mi je dosao u posietu.pitala sam ga zasto je slagao da je pao niz stepenice i sam se ozlijedio. Odgovorio mi je: "Mama, jesi Ii ti luda? Gdje cu to reci, a dvojica "crnja" mi iza leda stoje" - nastavljaupismuMarga.

Trebinje

Hadiii:; Silom odvedena iz bolnice operiran zbog povreda na abdomenu i vratu, a Hadzic je tada ostala bez dva prsta lijeveruke. Podsiecajuci se na desavania u Brdanirna, Hadzic je u pismu, izrnedu ostalog, istakla da policija prikriva nekoliko bitnih cinjenica u vekako narod ne bi vidio u kakvom sam stanju - stoii, izrnedu ostalog, u Margaretinompismu. Naglasava i to da se 0 njenom dvadesetpetogodisnjem sinu niko osim nje ne rnoze brinuti, zbog cega je veoma zabrinuta. Ono sto nije smio

Pncetak sutfenja
Hadzic, kako je napisala, jedva ceka pocerak sudenja, jer zeli dokazati da je ono sto je sa sinom prezivjela tokorn policijskogupada u kucu krivicno dielo, - Zamislite kako je svezanih ruku na ledirna u sobi gledati dok yam tuku bolesno dijete.ja ih molim da ne diraju njega, a specijalac koji stoji lijevo od mene udara me u arkadu. N akon krvi koja pocne teci iz razbijene arkade specijalac koji je stajao desno od mene kaze: "Nemoj tu udara-

Bez OdgOUOra iz MUP-a
Optuzbe Margarete Hadzie na racun specijalaca niko od zvanicnika iz Ministarstva unutrasnjih poslova TK iucer nije zelio komentirati. OdIuka zvanicnika MUP-a TK je da cemo se oglasiti nakon teksta u "Dnevnom avazu" - krarko nam je receno u Sluzbi za odnose s iavnoscu MUP-a TK.

ti, vidi se", a zatim me nogarna pocne udarati po bubrezirna - tvrdi Marga. Protekle sedmice Kantonalno ruzilastvu u Tuzli podiglo je optuznicu protiv Margarete Hadzic zbog pokusaja ubistva dvojicepolicajaca. Datum pocetka sudenja jos nije poznat, a nezvanicno se spekulira da bi sudenje

moglo poceti u septembru iii oktobru. U Kantonalnom sudu u Tuzli odrzano je i istrazno rociste u postupku koji se protiv nje vodi zbog pripadnosti organiziranoj grupi koja se bavi nedozvoljenom proizvodnjom i prodajom narkorickihsredstava. A.Mu.

~ Pripadnici [edinice granicne policije Trebinje su 24. jula oko 20 sati u granicnom pojasu pronasli petogodisnjaka koji se prethodno izgubio u sumi za vrijeme kampovanja s ocem. Policajci su oko 19 sati susreli njemackog drzavljanina L. A. (40) koji im jekazao daje,dok jepripremao veceru, izgubio iz vidokruga svogsina L. S. (5). Policajci su odmah stupili u kontakt s lokalnim stanovnisrvom i nakon sat potrage pronasli su ga u sumi, sakrivenog u grmlju, u rejonu Hodzica, tri kilometra od lokacije gdje mu se otac nalazio. Dijete je vraceno ocu, saopceno je iz GPBiH.

Pronasli dJaGalla

Sarajevo

Podnesena prijava Tuzllastvu u Trebinju

Izazuao SUmSBiooiar BOdGaeBa
Izvjestaj podnesen protiv R. B. iz Trebinja
nosti (CJB) Trebinje saopceno je da se radi i na rasvjetljavanju uzroka pozara koji je prije lO-tak dana izbio u trebinjskom naselju Banjevci i nekontrolirano se prosirio na planinu Leotari rejon Ljubomira, - Prema prvim rezultatiOkruznorn tuzilastvu u Trebiniu policija je dostavila izvjestaj protiv R. B. iz Trebinja, koji je osumnjicen za izazivanje sumskog pozara u opcini Gacko koji se prosirio i na dio opcine Bileca, Iz Centra jayne bezbjedrna, uzrok ovog pozara nije Ijudski faktor, a dosadasnjim operativnirn radnjama policijskih sluzbenika utvrdeno je da nijedan polar u Hercegovini nije izazvan namjerno, vee iz nehata - istice se u saopcenju trebinjskogCJB-a. P. M. Ispifuju se uzroci pOiara kod Trebinja

~ PripadniciMUP-aKS uhapsili su S. E. (23) iz Sarajeva zbog sumnje da je 1I utorak oko sedam sari u Igmanskoj ulici 1I Vogosci tvrdim predmetom ostetio autobus "neoplan" slovenskih registarskih oznaka, koji je prevozio navijace NK Maribor. o ovom slucaju obaviiesten je tuzilac, A. C.

OStaliO aUIObUs

18 C.,"'k.26i'IV~""i

2012.

Dnevni avaz

----------------------------------------------oglasi
Mjesovita srednja ekonomsko-ugostiteljska Broj: 141/12. Datum: 02. 07.2012. Na osnovu 01. 100. Zakona 0 srednjoj skoli i odluke Upravnog odbora 133-1/12. od 26. 06. 2012. goctine Mjesovita srednja ekonomsko-ugostiteliska skola Travnik objavljuje: skola, Travnik

KONKURS
za prijem u radni odnos u
II Pelt

pop,.,,,,

JAVNIKONt<UltS f1Idnog ..... ta d,tI.1Io09 holt.. 0&1<0111 .... odu T~ liaflton.1 ·11U1.

Konkurs se raspisuje za slijedeca radna mjesta: 1. Pedagog skole • do povratka radnice sa trudnickog bolovanja 2. Prof. bosanskog jezika i knjizevnosti • 1 izvrsilac do 31. 08. 2013. 3. Prof. bosanskog jezika i knjizevnosti - 6 casova do 31. 08. 2013. 4. Prof. engleskog jezika - 16 casova do 31. 08. 2013. 5. Prof. informatike - 4 easa do 31. 08. 2013. 6. Prof. maternatike • 2 izvrsioca do 28. 01. 2013. 7. Prof. rnatematike -10 casova do 31. 08. 2013. 8. Prof. fizike - 6 casova do 31. 08. 2013. 9. Prof. demokracije i Ijudskih prava -14 casova do 31. 08. 2013. 10. Prof. poznavanja robe i tehnologije - 9 casova do 31. 08. 2013. 11. Predavac privrednog prava - 9 casova do 20. 05. 2013. 12. Prof. njemackog [ezika - 7 casova do 31. 08. 2013. 13. Predavac usluzivanja - 4 casa do 31. 08. 2013. 14. Predavac kuharstva - 4 casa do 31. 08. 2013. 15. Predavac park. nastave u ugostiteljskoj struci - 14 casova do 31. 08. 2013. 16. Predavac ekonomske grupe predmeta - 1 izvrsilac do 31. 08. 2013. 17. Predavac ekonomske grupe predmeta - 18 casova do 15. 08. 2013. Za sva radna mjesta kandidati moraju zadovoljavati uslove propisane Zakonom lima Ikole i Nastavinm planom i prograrnom, i to kako slijedi:
0

srednjoj skoli. Pravi-

<IoAa ... _"
om:o;f>,q1lM

s-.. i HeIcaga,
sUI.. ~

0

pobt.._,

aruencm

..-..

"10''''''''

- Pod. rednim brojem 1. zavrsen Filozofski fakultet - odsjek pedagogiia, VII stepen - Pod rednim brojem 2. i 3. - zavrsen Filozofski fakulter, odsjek bosanski iezik i knjizevnost, VlI stepen - Pod rednim brojem 4. - zavrsen Filozofski fakultet, odsjek anglistike, VII stepen - Pod rednom brojem 5. - zavrsen Elektrotehnicki fakultet i Prirodno matematicki fakultet, odsjek informatika, VII srepen - Pod rednim brojem 6. i 7. - zavrsen Prirodno-rnatematicki fakultet, odsjek matemarika, VII stepen - Pod rednim brojem 8. - zavrsen Prirodno-matematicki fakultet, odsjek fizika, VII stepen - Pod rednim brojem 9. - zavrsen fakultet Drustvenih nauka sa posiedovanjem obaveznog certifikata organizacije Civitas, za predavanje ovog predmeta - Pod rednim brojem 10. - zavrsen Prirodno-rnatematicki fakultet, odsjek herniia i.li Tehnoloski fakultet, VII stepen - Pod rednim brojem 11. - zavrsen Pravni fakultet, VII stepen - Pod rednim brojem 12. - zavrsen Filozofski fakultet, odsjek germanistike, VII stepen - Pod rednim brojem 13. i 14. - zavrsena Visoka iii Visa ugostiteljsko-turisticka skola odgovarajuceg smjera - Pod rednim brojem 15. - zavrsen V stepen VKV ugostiteljski radnik u zanimanju kuhar - konobarspeciialist - Pod rednim brojem 16. i 17. - zavrsen Ekonornski fakultet, VII stepen Kandidati za koje ne postoji Nastavnicki fakultet trebaju irnati polozenu pedagosko-psiholosku grupu predrneta. lzbor kandidata izvrsit ce se prema Pravilniku 0 prijemu novih uposlenika i izrnjenarna i dopunarna istog pravilnika. Intervju sa kandidatima koji zadovoljavaju u potpunosti uslove konkursa obavit ce se 15.08.2012. u 10,00 sati u prostorijarna skole. Radni odnos se zasniva sa izabranim kandidatima od 01. 09. 2012. godine uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Prednost na konkursu imat ce kandidati za dopunu norme iz drugih skola SBK iii kandidati proglaseni tehnoloskirn viskom u srednjim skolama SBK. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu na konkurs potrebno je priloziti: - Diploma 0 stecenoj strucno] spremi - Rodni list - vjencani list • Kratka biografija - Uvjerenje 0 driavljanstvu - Uvjerenje 0 polofenoj pedagosko-psiholoskoj grupi predmeta - Uvjerenje 0 polozenom strucnom ispitu - Uvjerenje 0 radnom stain U obrazovanju - Uvjerenje Zavoda za zaposliavanie 0 duzini cekania na posao, nakon sticanja trazene strucne spreme - Uvjerenje 0 prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija - Uvjerenje da je kandidat proglasen tehnoloskim viskom iii da ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa - Kuena lista i uvierenie ° socijalnom statusu Kompletnu dokumentaciju Skolska broj 11. 'Iravnik, dostaviti u sekretarijat skole, iskliucivo putem poste na adresu u1. Direktor skole

... r~.

~
,

'" ,000u oct 5 d ... CCI

.. 0CIft0M ... ~ INltIf .... boCe ~ ""',_,., cIobzD 0 P'1I"'II

opteo ......... I .VtJtftOg. dthvllll .Iodbu

ed....,

UoIdld '1 CI

PnJIMII\I I<onlan, ochlooI>o _
)I'W'IOO "......

trat

t..o.
pOlaR. ~

II

CU

cd !> I1IInII cd obi
111 __

OdltU "it "OOftCllt'

Agone

no ddJr.nu aIuttKI

TIllI, kll Pouv. Slatm. b,o; kom.DOO 15 Twill ___

,ed,,,,

..

011
<II

• J • ...., Itonbl ..... POP"ft" ndllo09 ......... d wlIo09 .. Iutt.. II Pedllgolk.cm ... od:lI T..mo OG kanto ... • T ..... •

......

Pom

_

Fend Kulaw.c • dip&. Iwr,

Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje. - Uslwnosl BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Braj: 65 0 P 23545412 P Sarajevo, 06. 07. 2012. godine Opcinski sud u Sarajevu po sudiji Sanja Vucljak, u pravnoj stvari tuzitejja Prva Islamska Mikrokreditna Fondacija zastupana po direktoru Edini Hadzirnurtezic, ul. Juktceva broj 75, Sarajevo, protiv tuzeruka Zinka Mujic iz Sanskog Mosta, ul. Stari Mejdan bb, radi isplate druga, VSP 4.052,60 vanraspravno dana 06.07.2012. godine, donie je sliieoecu: • Eflk...... ' BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUZLI Broj: 320 Mals 047538 05 Mals Tuzla, 09. 07. 2012. godine Na osnovu odredbi 01.348. stay.3.,4. i 5. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH (,,sI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP-a) TUZENOM: BH TLT DOO Tuzla, uJica 18.Hrvatske brigade br. 25. Tuzla, dostavljase:

PRESUDU zbog propustania Obavezuje se tuzeni da tuzitelju na ime duga isplati iznos od 1546,50 KM sa zakonskim zateznim karnatama pocev od dana dospijeca obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 171,90 KM poccv od 16.08.2003. godine do dana uplate, - na iznos od 162,00 KM pocev od 16.09.2003. godine do dana uplate, - na iznos od 1212,60 KM pocev od 16. 10. 2003. godine do dana uplate, ida mu naknadi troskove parnicnog posrupka u iznosu od 180,00 KM, a sve 11 roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvrsenja. Dostava se srnatra obavljenorn protekorn roka od 15 (petnaest) dana od dana obiavljivanja oglasa u dnevnirn novinarna FBiH (cl. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopustena lalba, ali tuzeni moze podnijeti prijedlog za povrat u prijasnie stanie u skladu sa odredbama <:1. 328. i cl. 329. ZPP-a. STRUCNI SARADNIK Asmira Begie

PRESUDU
zbog propustanja Obavezuje se tuzena Mujic Zinka da plati dug luzilelju u iznosu od 4.052,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom poeevsi od 20. 09. 2008. godine pa do konacne isplate, kao i da mu naknadi troskove parnicnoq postupka u iznosu od 243,10 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom lzvrsenja, SUDIJA, Vucijak Sanja POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU: Protiv presude zbog propustania nije dozvoljena zalba, ali se rnoze istaci prijedlog za povraca] u predasnje stanje, u skladu sa cl. 183 stay 1. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS

OPCINSKI SUD U TUZLI, strucni saradnik Asmira Besic, u pravnoj stvari tuzioca Dd BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv ruzenog BH TLT DOO Tuzla, ulica 18. Hrvatske brigade br. 25. Tuzla, radi duga, v.sp. 1.546,50 KM, dana 09. 07. 2012. godine, donio je

--------------------------------------------~oglasi

Kupujte

u Int rexu i , 'ojite .

1m lmcdina lckl)
X plllO"OItjl!

Pr illl nnte
Butuh
3

Mjto P nJ am - Vi I\!blnJ': ko

za dvijl!

(lwlb

'llote! (J'raml p{Jrk J)uorqWlik

7 dan« -1I","UbJIU)

1m
ennma

P
11..

im
\1

:\Ij

to

Dianw

Jad
poklot:

tmunJ
vrljednostl oil If H) KM

Nupm'i,1O u lnterex-u

Ime

Aida

1 til 110.

nagrnd

biznis

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

REVIZIJA Stecaji ostavili katastrofalne posljedice u RS

W~ WW~~~w~~~w ~WDWWW [fflJ[]JUODrn~Q
Radnici cija su preouzeca atisla u stecaj patrazuju aka 300 miliana maraka
uskraceni za oko 128 miliona nenaplacenih priznatih potrazivania. - Reviziia je na osnovu nalaza zakljucila da efekti okoncanih stecajnih postupaka nisu u funkciji zadatih ciljeva, namjera i opredjeljenja zakonodavca i strateskih dokumenata Vlade RS· istice se u reviziii ucinka. Dodaje se i da VIada RS i njene institucije ne prate i ne analiziraju efekte stecajnih postupaka kao ni uzroke problema te da se stecajni postupci ne pokrecu u zakonom predvidenim rokovimailiseuopce nepokrecu,

U posljednje tri i po godine u Republici Srpskoj pokrenuro je ukupno 420, a zakljuceno oko 370 stecajnih postupaka, dok je u tom periodu oko 50.000 radnika ostalobezposlapoovomosnovu!

Uzroci problema
Navodi se ovo u reviziji ucinka koiu jeobavila Glavna sluzba za reviziju RS, u kojoj se naglasava da su u periodu od pocetka 2008. do polovine 2011. godine budzet RS i fondovi ostali

Nova proizvodnja
Trenutno se u RS vodi oko 330 stecajnih postupaka, a sarno u prosloj godini pokrenuto je vise od 30 novih. Nakon zakliucenja stecajnog posrupka u prosjeku

sestina po novo bude revitaIizirana. . U posljednje tri godine revitalizovana su 43 preduzeca, od kojih je 33 nastavi10 poslovanje s istom proizvodnjom, dok je u 10 zapoceta nova proizvodnja . podaci su Privredne komoreRS. U Udruzenju stecajnih upravnika RS objasnjavaiu da je uspjesnost naplate potrazivanjaod preduzecakoja su u stecaju oko 13 posto. Podaci Savezasindikata RS govore da radnici u RS Cija su preduzeca otisla u stecaj jos potrazuju ukupno oko 300 miliona KM. B. SPASENIC

Mladi portugalski inzinjer Fransisko Soares (Francisco Soares) upoznao se iucer s "Preventovim" proizvodnim pogonima, gdje ce u narednih sesr sedntica obavljati praksu u okviru medunarodne razmjene studenata, saopceno je iz ove kornpanije. Ovo jeprviputda Soares boravi u nasoj zernlji. Impresioniran je sisternom obrade koze u jednoj od najmodernijih kozara u regionu kao i drugim procesima proizvodnjeautopresvlaka. . Sretan sam sto sam dobio priliku raditi praksu u BiH i

uraMSu u 'Preuentu'

PortUgalaC ObaUIJa
prosiriti znanje uceci od eksperata u ovako velikoj kompaniji koja proizvodi presvlake za 15 posto automobila u Evropi - rekao je Soares. "Prevent" je najveci bh. izvoznik tri godine zaredom i dobitnik je nagrade "Dobro" za korporativnufilantropiju. Da bi jedan srudent iz BiH otisao na praksu u inozemstvo, AESTE . medunarodna nevladina srudentska organizacija, treba osigurati praksu za stranog srudenta u jednoj od bh. firmi. Ove godine 13 bh. srudenata irnat ce placenu praksu u inozemstvu.

Mladi inzinjer impresianiran

nalueci Dad Imao
Firma "Bazna hemija" iz Vitkovica kod Gorazda prodala jediozemljistakompaniji "Emka Bosnia", koja u Industrijskoj zoni Vitkovici namjerava izgraditi novu fabriku za proizvodnju dijelova za automobilsku industriju i industrijska vozila u kojoj bi u prvoj faziradilo l00ljudi. Prema rijecima predsjednika NO "Bazne hemije" Ibrahima Irnamovica, zernljiste je prodato po cijeni od 17.17 KM po kvadratnom metru za ukupno 800.000KM. - U govor je potpisan, oni su uplatili novae, a mi smo zavrsili sve administrativne poslove. Radi seo zemljistu s objektima i saobracajnicama,a za prodaju smoseopredijelili kako bismo omogucili investitoru da pojaca kapacitet ove industrijske zone. Zbog toga smo ponudili razumnucijenu i mislim da je sve uradeno na obostrano zadovoljstvo - kazao nam ie Imarnovic.

Trgavina ad 170.802 KM

Posao ce dobiti 100 liudi
Nova investicija u Gorazrn

Na jucerasnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prornet od 170.802,48 KM. N ajveci porast vrijednosti zabiljezile su dionice "Rudnika zeljezne rude Vares' od 28 posto i dostigle su cijenu od 0,32 KM, dok je najveci dnevni pad registrirao "Energoinvest" od 3,21 posto i dostigao cijenuod2,71 KM. Na kotaciji kornpanija promet je ostvaren dionicarna "Bosnalijeka" po kursu od 1l,77 KM, a na koraciji fondova dionicama ZIF-a "BIG Investiciona grupa"

'EnergOlnUeSI'
BIFX
SASX·10 SASX·30 0,58%'" 0,10%'"

VRIJEDNDSTINDEKSA 1.444,55 677,40 881,69

(5.038,80 KM) po kursu od 3,80KM. Na primarnom slobodnom tdistu najveci dnevni promet ostvaren je dionicarna "UNIS ValjciCi" (59.030 KM) po kursu od pet KM. Na sekundarnom promet je ostvaren dionicama "Rudnika zeliezne rude Vares" (1.891,52KM).

Promet ad 236.708 KM

GUbilniH dana aHeiJe 'Krislala'
Na iucerasniern trgovanju na Banjaluckoj berzi ostvaren je promet od 236.708,26 KM. Na sluzbenom berzanskom trzistu, lista B, najveci promet ostvaren je akcijama "Telekorna Srpske" (76.082,38 KM),po prosjecnoj cijeni od 1,49KM. Medu zatvorenim investicionim fondovirna najveci promet osrvaren je akcijarna ZIF-a "Polara invest fond" (18.444,84 KM), po prosiecnoi cijeni od 4,48 KM. N ajveci rast imalesu akcije ZIF-a "BLB . profit" (0,40 posto) i ovim se akcijama trgovalo po prosiecnoj cijeni od 2,5 I KM, a gubitnik dana su akcije ZIF-a "Kristal invest fond" (-2,59 posto), kojirna se trgovalo po prosjecnoj cijeniod5,65 KM.

Fabrika ee bili izgrarJena u Induslrijskoj zoni VitkoviCH Na osnovu Zakona 0 rasza realizaciju investicije vripolaganju drzavnom imovijedneokoosamrniliona KM. nom BPK Gorazde je ovorn N a ovaj nacin parcela ce investitoru ponudio 16.000 biti kornpletirana, a komkvadratnih metara u Vitkopaniji "Emka Bosnia", kovicirna, sto nije bilo dovoljno ja vee ima jednu fabriku u

Gorazdu, ornoguceno da pocne izgradnju. Ocekuje se jos sarno podrska poslanika u Skupstini BPK Gorazde na sjednici zakazanojzadanas. Al.B.

22

C.I""k,"i'IiI~"'i2012.

Dnevni

avaz

RAZGOVOR S POVODOM hafiz Buqari
1.010 2.010 cetvrta k 21 :00 petak 21:00

1. 010 (r) 2. 010 (r)

subota 16:45 subota 17:45

sarno na A FA
BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 2UPANIJA ZAPAONOHERCEGOVAGKA OPCINSKI SUO U SIROKOM BRIJEGU Broj predmeta: 64 0 I 011673 12 I 2 Siroki Brijeg, 09.07.2012. godine SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZUPANIJA ZAPADNOHERCEGDVACKA OPCINSKI SUD U SIROKOM BRIJEGU Broj predmeta: 64 0 Mal 001588 101 Siroki Brijeg, 09. 07. 2012. godine

OGLAS
DO, RJESENJE

OGLAS
RJESENJE

Trazitelj ovrhe: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, UI. Kneza Branimira Ovrsenik: Nediljka Martie, JMBG: 0105961158350, Jare DO, Siroki Brijeg Radi: prinudne naplate iznosa od

Traiitelj ovrhe: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, UI. Kneza Branimira DO Ovrseruk; Lara Rezo, JMBG: 0506985158542, ul. S. S. Kranjteviea 2, Posusle Radi: prinudne naplate iznosa od

653,47 KM sa zz. kamatom 0 OVRSI

2.807,81 KM sa zz. kamatom 0 OVRSI

riesenia Opeinskog suda Siro~ Brij8g, bro] 1,1708/03 od 21. 08. 2003. god., a radi naplate dospjele novtane traiDine vlerovnlka u iznosu oo 653,47 KM na ime glavnice, te zakonske zatezne kamate, do tsplate. te radi naplate troskova postupka,
Na temelju odreduje se: , na novtanim sredstvima ' ratunu ovr!enika Nediljka Martie, bro]: 45536797000 kod Uniciredit Dank d.d. te zapljenom i prilenosom na transakcijski racun trainelja ovrhe Dr. 1610200023801085 kod Raiffeisen Dank d.d. iii bre]: 3381002202443416 kod Uni, credit bank d.d. Ovim putem ovrseniku Nediljka Martie, JMBG: st. 3. ZOP,a, tl. 348. st. 3. ZPP'a u vezi sa 01. Oostava ovog plsmena let. 348. st. 4. ZPP).

Na temelju troskova

novcane

presude Opeinskog suda Siroki Brijeg, broj 64 0 Mal 001588 08 Mal od 29. 04. 2010. god., a radi naplate dospjele traibtne vjerovnika u iznosu od 2.807,81 KM na ime glavnice, te zakonske zatezne kamale, do isplate, Ie radi naplate postupka, odreduje se:

, na novcanrn sredstvima ' ratunima ovrsensa Lara Reo, bro]; 3382002505027397 kod Unicredit Dank d.d. i bro]: 21878766 kod Hypo Alpe Adria Dank d.d., te zapljenom i prijenosom na transakcijski racun traiitelja ovrhe br. 1610200023801085 kod Raiffeisen Dank d.d. iii broi: 3381002202443416 kod Unicredit bank d.d. Ovim putem ovrsensu Lara ROlo, JMBG: 0506985158542, ul. S. S. Kranjteviea cl. 40. st. 3. ZOP'a, tl. 348. sl. 3. ZPP'a u vezi sa cl. 21. ZOP,a.

0105961158350, Jare Db, Siroki Brijeg, dostavlja se ~esenje 21. ZOP'a.
po proteku 15 dana od dana objavljivanja

0

ovrsi sukladno cl.

40.

2, Posusle, dostavlja se ~esenje
u Dnevnim novinama

0

ovrsi sukladno

smatra se obavljenom

u Onevnim novinama

"Dnevni avaz" SUOAG Darijo Stanie

348, ,1. 4, ZPP),

Dostava ovog pismena smatra se obavljenom

po proteku 15 dana od objavljivanja

"Onevni avaz"

(el.

SUDAC Darijo Stanie

Dnevni avaz

''''rt'',26,i"'s~''i20I2,

23

Objekat rez.ldencijalnog karaktera u izgradoji
Lokaclja : PoIjine (Sarajevo) ZemQl§le; 6.000m2 Korisna povrtina obje1da :1.000m2

KONTAKT: 061 -475110

100 lG

Rodnl

75000 T

Hasoana Br1;1ta72

1011. T\J'ZLA. dA. TuzI.

U kJ du sa tunoM 17 S(av 2 Prsvlinlkll 0

bavluIm. cbj tj..,emo

OGLAS 0 NABAVCI
• p,
pMtojetih 0 nje 'ltg~ P!1I~ 1~I<'flIOOIac;iQnO bIdoI'no 8098 I pt~te<lJO platoa bI.dotma 8.&4 I 8097 n. l!iJ.lu mene sol, T bi)'la

Sve poIfetlne InrOllTlaclje ~ z.a nablMlu NWIMII!ne II<J U encIeN koJl !Ie mote d u Sk.dbi za I<Omero alne posloye anceIai1Je llrOj 20 21.)III polMlIn na Il edeCe broJeve tel tona: 0351321 - 457 321 - 450. 321 - ~76 T.nder moU IZIIZ.b Iblo ij, dot.1av!b pulilm.1NIIa Rok z. do5tIJIIfj..,.P41J4It1' pOIll.lda bOIl 5.08 2012. gQC)rnI U 9 O .... ~ ponuda c. st eb;tvi 1S0fJ.20 2 <;JOdlno 10 b U

GENERA I OIREKTOR Midha K81aNC, ~.1\Jd

Avaks
jevs

d.O.D. Sarajevo Je Jedn.l ad vadeclh distributers Ih IwcnpanlJa robe lroke POI~I'IJ nl) Irll til 80sn I Ii ~ollln (CClI(! I~. P lmoll , st ProIesslonal, Nestle CPp' $1n<lI[0, Frup • 80na, toka. Slmex. Higlo, Mllkos· Sara-

• _" tllna Ib Ol, .............. ..... I.. III III .... noll ud.)l"l" I aIlru<l'IIfU I ...tbGIt "'" ......ie.... "'... tmpuuJt

0 pttdlkollDm

mlJe

iJta,

Pand , Mills, P n

sonic).

Ka/«) bl [0 a/ltetrltjt O<ig(JVafll 110 plan/rant prodajncNj IfOifmo profes/onalne motillJ(onl! boouel! t:/oooW! na~g proda oog tlmo.

KQnkurs je otvoren

za sljedeca radna mjesta:
trliJte (3IlVriioca) - regija - Tuzla

.~.
IQ

1. Komercijatista za tradldonalno
~ • Ob

Iod(IbWNIlfUt1 roc/flOIJ nt~ta: prod fl)jeUo'l, ~ta 11 a te<tnac odno!.ll >b upam .. • OdlO"OrnoJ\ n Ispun];,v,nJ prod~ nih. dmibu I martcctintkl prlp.1dlju~m rutnOm pnlvc.u.

za

• A~

$;I PQftOJ m I r.nvol pot n,lpl"lh • PI n rallie.r.JlYol I msMmtflQCfjll prod~

• praoteft

liMn' IIMC10Vlll aktlvnostllroo .' ontrola I~ !~J" n pt t kod kupQGlI

t<l Ai prjp.ad Ju(lem IV flOfTI Pr.If,IQI It>sm a 1lI lAdk'OIwl"e IfIOVln 11!11Clje

111

hbto.

N

~~llinaU~

1<fP>d1dcrtf rrt:bDw isWfI)'r;voli Ikrlc« U$~; • SSS. 11$$ III VSS elaJnomslaJg SII1lera • R~no _ no 2 Cod rle riB iYIIn I ' .Illln m poslOYima
• Sidonou • ~no$1 • NaprNno MSkDm du u1 prduitvO p~krtvr.l! slite Inlel ~ ta pr im~1I odilO\lOmO$ff1ll1 punl nl prod m ,Jlj~ POln 'iiI"le radii n;t r.Kunaru

,,,nle...P,

Ii (... 11 ul

m ollal!l>tI.,

....
1\

ulIl

• voufka dozlfOLl B

tl!lO

Je

A1ro Sf! ielj e rDZIIijoD Iroditl U dinomicoom profesionaJnom olem/enju svoJu prijollu If) pos(Jo so blogfoftJom, preporf./komo pcrvrdamo 10 fro n kwliJikDdje posa1jlte no odrejv: AVlIk$ d.o.o., MO$Ur$ko ",trUe bb, '1 000 ~raJevo, e·mall: IntofjlteJoptic.ba III na fax Ol3 638 870, ·033 62.-g sao Nopomf:na: Konto rotlle Sf:somo kandldad u g flboro.

Ukratko

SastanaH strucnJaHa za "UUblJanSHU banHu"
~ Finansijski srrucnjaci France Arhar i Zdravko Rogic, koje su vlade Siovenije i Hrvatske zaduzile da razmotre problem "Ljubljanske banke" i predloze moguce rjesenje,sastalisu sejucer. Mandat slovenskog eksperta Arhara, nekadasnjeg guvernera Centralne banke, traje do kraja ove godine, sto je dovoljno vrernena da se stvari riiese, Slovenski ambasador u Zagrebu Vojko Volk izjavio je za "J utarnji list" da bi se cijela prica 0 dugu stedisama "Ljubljanske banke" riiesila kada bi se na hrvatsko trziste pustila "Nova Ljubljanska banka". - Kada banka ne bi bila blokirana godinama i kada joj ne bi bio prisilno zatvoren racun, te bi stedise davno bile isplacene - rekao je Volk. Rjesavanje problema s "Ljubljanskom bankom" slovenska strana posta vila je prije nekoliko sedmica kao uvjet za ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora s Evropskom unijom.

24

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

ISPUNJENA OBECANJA Zbog najave da ce boqatasl

FrancuSMi m-

Izraelce ubila grUDa zauJerenilla
~ Sofisticirana grupa zavjerenika bila je umijesana usamoubilacki napad u bugarskom Ijetovalistu Burgas, u kom je poginulo sedmero Ijudi, i oni su proveli najmanje mjesec u Bugarskoj prije kobnog dana, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov. Izjava Borisova potvrdila je sumnje da bomb as samoubica nije djelovaosam.

Bugarska

SrbiJanCi tuze ulasti Zbog oditete od deuet dolara

Bune se prezivie! sa Golog otoka

Wikileaks

Grzon lll'ani

~ Poznati span ski sudija Bal tazar Garzon (Bal tasar Garzon) vodit ce advokatski tim osnivaca Wikileaksa Dzulijana Asanza (julian Assange), objavila je ta internetska stranica. Asanz se od proslog mjeseca nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu, jer rrazi azil u toj zemlji nakon sro je izgubio pravnu bitku protiv zahtjeva za njegovo izrucenje Svedskoj zbog optuzbi za seksualnozlostavljanje.

ASanla

Zbog najave predsjednika Fransoe Olanda (Francois Hollande) da ce milioneri placati porezido 75 posto, sve je vise francuskih bogatasa koji se iseljavaju u zemlje kao sto su Svicarska iii Britanija, gdje ih docekuiu rasirenih ruku.

Traze luksuz
Vlada pod predsjednikom Olandom stavila je jasno do znanja da ce obecanja

iz predizborne kampanje provestiudjelo. To znaci da bi svako ko ima mnogo novca, trebao mnogo vise da doprinese saniranju polupraznog drzavnog budzeta, odnosno da bi porez na prihod onih koji zaraduju vise od milion eura godisnie, trebao da se poveca na75posto. Agen ti za nekretnine navode da je u toku prava navala francuskih klijena-

ta, koji razmisljaju 0 prodaji imovine i iseljavanju iz Francuske. Medu njima su investicioni bankari, bogati nasljednici iii penzionisaniljekari. To za britanski "Daily Mail" potvrduje i direktor kompanije za prodaju nekretnina u Francuskoj Aleksander Kraft (Alexander Craft), navodeci da je njegova kompanija od apri-

Indija

nOUi

~ Bivsi indijski ministar finansija Pranab Mukherjee polozio je zaklervu kao predsjednik drzave, javljaju indijski mediji. Mukherjee je tim cinom sluzbeno postao 13. predsjednik te azijske zemlje, javio je BBe. Mandat mu traje pet godina, a naslijedio je Pratibhu Patilu, prvu predsjednicu Indije.

oredSJednill

Odsteta od devet dolara za dan proveden na Golom otoku, koju Vlada Srbije narnjerava da isplati, izazvala je nezadovoljstvo bivsih zatvorenika pa i prijetnje tuzbama. - Ovo je bijedno - kale za agenciju AP Bozidar Vulovic (85), jedan od malobrojnih
prezivjelih "golootocana".

lavenskih naroda umrlo na otoku od posljedica torturai bolesti,a na hiljade ih je pretrpjelo psihicka ostecenja od nehumanog zatvorskog sistema, koji je tjerao zatvorenike da se za opstanak bore jedni protiv drugih, navodiAP. Neki od bivsih srpskih zatvorenika prijete da ce

Niska ~~------~- policija

traga za Stojanom fl.
~--~-------.

Slovacka

PI'Ilna)u

DIsuSe

- J a sam, naprimjer, uhapsen zbog gluposti. Neko je kredom napisao: "Dole Tito, zivio Staljin", na fasadi zgrade u mom kraju u Kotoru. Prema 10gici tog vremena, sarno
U osam godina kroz "jugoslavenski Alkarraz", koji jeuspostavljen 1948. godine i iz kojeg niko nikada nije uspio pobjeci, proslo je skoro 16.000 politickih zatvorenika. Tu su dospijevali nakon sro bi ih rezim J osipa Broza Tita optuzio za izrazavanje naklonosti prema Staljinu i njegovoj tvrdokornoj sovjetskoj diktaturi. Procjenjujese da jeskoro 600 zatvorenika svih jugos-

TUHIi dOH nisu priznali

sredn ioskolci su mogli da nabave krede tako da su uhapsili nas sestero iz kraja i tukli su nas dok nismo priznali da smo to uradili. Imao sam 17 godina - govori Vulovic.

Iznosenje lijela iz slana u kOjem su iivjeli

~ Slovacka je od prosle sedmice pocela prihvatati kosovske pasose, sengenskevizeunjimaiza ulazak na svoju teritoriju ne trazi vise posebnu nacionalnu vizu. Ali, to ne znaci da se Slovacka priprema priznati nezavisnost Kosova nego je izraz predusretljivosti prema gradanima, pise dnevnik SME.

Hosoua

tuziti Vladu pred Medunarodnim sudom za Ijudska prava zbog, kako kazu, slabe nadoknade za strahote koje su prezivjeli. Drugi kazu da ce nerado prih vatiti ponudu drzave zato sto nemaju vremena za duge pravne procedure. -Dastemojihgodinaida sre loseg zdravstvenog stanja, sta biste uradili? - pita 91-godisnja Smilja Filipcev, koja je pro vela vise od tri godinena Golom otoku.

Niska policija traga za Stojanom D. (60), koji se surnnjici da je u utorak navecer hicima iz pistolja ubio svoju mentalno oboljelu kcerku Siadanu D. (35). Kako saznaje B92, Sladana D. ubijenajesa trihica ugrudi. Stojan D. ubio je kcerku pistoljem koji je legalno posjedovao,a policija smatra da je oruzje jos kod njega, Tijelo je

OblO mentalnO bOleSnu HCerHU
pronadeno u stambenoj zgradi gdjesunjih dvoje zivjeli, Tijelo Sladane pronasla ie njena maika, koja je u trenutku ubistva bila kod prijateljice tri sprata iznad srana u komezive. Otac je, prije nego sto je napustio stan u kome je izvrsio ubistvo, ostavio pored kcerkeoprostaino pismo. - Ne mogu da izdrzirn njene muke i patnju i zato sam morao ovo da uradim. Sada idem i sebe da ubijempise u oprostajnorn pismu osumnjicenog Stojana D. Prema rijecima komsija, djevojka jeod svoje trece godine usljed bolesti ostala ometena u razvoju i nije izlazila iz kuce, Kornsiie su u soku ikazu da iujeotacmnogovolioi brinuoseonjoj.

globus

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

25

Ne mogu se dogovoriti0 vremenu

Ukratko

placati porez i do 75 posto

liOneri bleze u i Brilanilu
Medu onima koji se iseljavaju su investicioni bankari, bogati nasljednici iii penzionisani Ijekari
la do juna prodala vise od 100 kuca, Cija je poiedinacna cijena visa od 1,7 milionaeura. Karakterisricno je da je istovremeno za 30 posto povecana potraznja luksuznih kucau Britaniji. Posla imaju i porezni konsultanti. - Od dolaska socijalista na vlasr u Francuskoj zatrpani smo zahrjevima bogatih Francuza, koji bi htjeli da placaju porez u Svicarskoj - rekao je za svicarske medije porezni konsultant ZilMartin. Barza "LeFigaro". Stiece se utisak da ce Britanija objerucke prihvatiti francuske milionere, sro je proslog mjeseca najavio i britanski prernijer Dejvid Kameron (David Cameron). - Pozelit cu im dobrodoslicu, a oni ce moci da placaju porez u Britaniji, cime ce izdvajati novae za nasu zdravsrvenu sluzbu, skolsrvo i ostalo - rekao je Kameron.

Mala grupa muslimana koji poste ramazan na krajnjem sjeveru Evrope, pita se kako da poste od zore do sumraka, sto im vjera propisuje, kada u tom podruciu Sunce u ovo doba godine rijetko pada ispod horizon tao U gradu Rovanijemi na sjeveru Finske, na Arkrickom krugu, na 66. stepenu sjeverne geografske sirine, Sunce izlazi malo poslije tri ujutro, a zalazi oko 23.20 sati. To znaci da bi postaci bez hrane i pica trebali provesti 20 sati. - Moramo biti razumni - porucuje 27-godisnji Mahmud Said, obiasni-

la S)eUerU Finslle DOSie i DO 20 sali

vsi da ro znaci da bi muslimani u toj oblasti trebali da poste u skladu s izlaskom i zalaskom Sunca u najblizoj muslimanskoj zemlji,odnosno Turskoj, Takoder, na Aljasci, Centar islamske zajednice Enkoridza preporucio ie, poslije savjetovanja sa strucnjacirna za islam, da se muslimani u postu orijentiraju prema izlasku i zalasku Sunca u Meki. Evropsko viiece za fetvu i istrazivanje sa sjedistern u Dablinu srnatra, medutim, da muslimani trebaju da prate lokalno vrijeme, makar [0 bilo i na krajnjem sjeveru.

Irak

se huali

EI-Kaida

Naklonost Kamerona
- Svi oni imaju osjecaj da ih drzava "progoni zbog njihovog bogatstva" i zele da se presele u zernlje koje pokazuju "naklonost prema tom njihovom bogatSIVU" - komentira parjski finansijski ekspert Zerom

Broj ljudi koji zele da kupe oruzje u Koloradu, porastao je za vise od 40 posto nakon ubistava za vrijerne premijere novog filma 0 Betmenu, a sve je vise zainteresiranih i za obuku neophodnu za dobivanje dozvole za nosenieskrivenogoruzia. Kako pise lokalni dnevnik "Denver Post", povecanie broja zahtjeva nije neuobicajeno nakon masovnihpuenjava. N akon sto je naoruzani napadac u Tuskonu 2010. godine ubio sestero ljudi i povrijedio nekoliko osoba, prema podacima Federalnog istraznog biroa (FBI), u Arizo-

Porasla IIUPOuina oruiJa u KOIOradu

Nakon brutalnih ubistava

~ Ogranak teroristicke organizacije El-Kaida u Iraku preuzeo je iucer odgovornost za niz nap ada u kojima ie poginulo vise od 100 ljudi, uglavnom siita. Napadi su izvedeni u ponedjeljak. To je bio jedan od najtragicnijih dana u Iraku u posljednje dvijegodine.

DaDadima

zatuor sueCeniBu ~ [edan katolicki

Stitio monstrume

/straiite/ji ispred slana ubice ni je zabiljezen porast provjera za kupovinu oruzja za cak 60 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

svecenik u Sjedinjenim Arnerickirn Drzavama kaznjen je sa tri do sest godina zatvora, jer je prikrivao svoje kolege koje su seksualno zlostavljale dieeu. Monsinjor Vilijam Lin (81), bivsi sekretar crkve u Filadelfiji.prikrivao je izvjestaje 0 zlosravljanju djeee od 1992. do 2004.godine.

Etnicki sukobi

TOtalni rat U AleDU
Pred granatama rezimske vojske pobjegle hiljade gradana
Sirijski rezirn uputio je iucer hiljade vojnika i [enkova prema Alepu, u kojem sirijska vojska danima napadapobunjenickesnagesa zemlje i iz zraka, uvlaceci tako najveci grad u zemlji u totalnirat. Nasilje u Siriji, koje traje vee 16 mjeseci, iz sukoba sa pobunjenicima u udaljenim pokrajinama pretvorilo se posljednjih dana u rat za nadzor dva najveca grada - Alepa i nesto manjeg glavnog grada Damaska, u kojern su proslesedrnice izbile borbe. Snage predsjednika Basara el-Asada pokrenule su snazne napade na obagrada i uglavnom su potisnule pobunjenike iz cervrri koje su drzali u glavnom gradu te su se sada okrenule Alepu, trgovackorn centru na sjeveru zemlje. Sirijske snage pocele su granatirati pobunjenicke polozaje u sjevernim predgradima Damaska u pokus-

SAD rekao EI-Asadu da mu jos nije kasno da ide iz Sirije

Blleg generala
Sirijska opozicija tvrdi da su jos dvojiea generala vojske Sirije prebjegla u Tursku, kao i da su dvojica diplomata Damaska na Kipru i u Ujedinjenim Arapskim Erniratima prebjegli u Katar. Izvor turskog ministarstva vanjskih poslova prenio je da su dvojica sirijskih brigadnih generala prebiegla u utorak na tursku teritoriju, cime je broj generala koji su napustili sirijsku vojsku, porastao na 27.

aju da ih preuzmu od pobunjenika, izazivajuci rnasovnu paniku i bijeg hiljada stanovnika probudenih iz sna snaznim eksplozijama izvukom nadlijetajucih vojnih helikoptera, prenose svjedoci i predsravnici pobunjenika, koji kazu da su prekinute telefonske veze i snabdijevanje strujorn. U Alepu su se borbe snaga sirijskog rezirna i pobunjenika prerniestile na ulaze u staru gradskujezgru. Osimnapadanadvagrada, sirijske snage napale su i dzamiju u blizinigradaHama, gdjejeubijeno 15vjemika. Takoder, drzavna tajniea Sjedinjenih Americkih Drzava Hilari Klimon (Hillary Clinton) rekla je da rezim predsjednika EI-Asada ios ima vremena za prijenos vlasti. Na brifingu za novinaredodala je dase "tempo dogadaja ubrzava u Siriji".

u sjeveroistocnoj indijskoj pokrajini Asam do danas je poginulo vise od 300soba,a viseed 150.000 ljudi izbjeglo je iz svojih domova pred nasiljem, prenio je CNN. Dugotraine napetosti izmedu dominantnog plemena Bodo i manjinskih muslimanskih doseljenika preraslesu prijeskoro sedmieu u krvoprolice, koje je zahvatilo eijeli okrug Kokrajhar.

PoginUIO vise III 30 DUdi ~ U etnickirn sukobima

U l'8C8Siji JOS DOdinU i DOAn~ Grcki premijer
donis Samaras obecao je da ce izvuci zemlju iz recesije za 18 mjeseci, uprkos prognozama da ce ekonomija te drzave ove go dine opasti za sedam posto. Samaras je, takoder, naglasio da ce sa medunarodnim kreditorima pokusati sklopiti sporazum koji ce za dvije godine produziti rok za smanjivanje troskova ireforme.

Grcka

NA KIOSClMA SVAKOG CETVRTKA -1 KM

Ho Harisa Diinouica za naslup u SPlilu Placa 250.000 lIuna?
OTHRIUAMO:

Sia Jelena Harleusa IIrile na suoJim ledima?
Halluule Dlesmu Goran RalllouiC Rale, momall Indire RadiC, oDecao HaradiiCu?

zaMo Ie Emir Dedic OdbiOueesce na llidiansllom lesliualu?

zaslo Ie sellib Mulanouic u ralu sa lollalnim mocniCima u BrCIIOm? zaslo izulesni Esad iz Berlina priJeli SandriHS?
www.eHPressmaU.ba

kiosk

Dnevni avaz, ceivrtak, 26. julVsrpanj 2012.

27
....... Zenka Ijenjivca rodila je rnladunce u holandskom l1li""'" zooloskorn vrtu, koje se ubrzo naslo na ivici smrti, jer majka nije imala dovoljno mlijeka daga doji. Pokusali suga hraniti spricom, ali nijevrijedelo, jer mali ljenjivci rnoraju imatifizickikontaktsa rnajkorn. Pokusali su rnu dati igracke, ali ni to nije pomoglo, sve dokmu jedna djevojcica nije dalasvog plisanog medu. Mali Ijenjivac poceo se igrati s njim i napokon prihvatio mlijeko izsprice. Za sadadobro napreduje.

....... [edan muskarac poginuo je u padu u kanjon Nijagal1li""'" reo Kako prenosi CTV, stradali muskarac bjezao je pred lokalnim policijskim sluzbenikom, presao je zastitnu ogradu i pao u kanjon. U kanjon u blizini slapova Nijagare pao je i policijski sluzbenik koji ga jehvatao, ali jeon uspio prezivjeti iako je zadobio teske povrede. Za sada nije objavljeno zbog cega je policajac progonio muskarca, Nije objavljen ni identitet poginulog muskarca, kao ni stradalog policajca.

PaD u lIamon nlJagare

IgraClia SDaSlia ilUOIlmU

STRAVICNO Ruska policija provodi opseznu istragu

U bacuama Dored ceste nadeno 248 letusa
Rijec je
0

fetusima koji su abortirani, a pretpostavlja se da su koristeni za istrazivanja rnatlcnih celija

U jednoj sumi blizu milionskog grada Ekaterinburga gljivari su pronasli vise plasticnih bacvi u kojima se nalaziloskoro 250 fetusa. Navodno pobaceni fetusi pronadeni su u blizini vrlo prometne ceste, S koje su, jednostavno, baceni. Bili su konzervirani u formaldehidu i potiecu iz barem tri bolnice. Stari su, otprilike, 12 sedmica. Trebalo ih je dostaviti specijaliziranoj firmi na odlaganje, koja je od Ekarerinburga udaljena 80 kilometara. No, dociljanisustigli. - Za navodno pobacene fetuse trebalo se pobrinuti, ali ih se neko ilegalno riiesio - saopcilo je nadlezno istrazno tijelo.

Istrati/elji na lieu mjesta N a svaki od 248 fetusa biIe su zalijepljene i ceduljice, na kojima su napisana ime-

na majki i brojevi njihovih bolnickih soba. Policija i drzavno tuzilasrvo groznicavo

tragaju za pociniocima ovih nedjela. Ruski zdravstveni strucnjaci su potreseni. Oni prate konkretnu i zakonom zadanu proceduru 0 brizi za embrije i zgrozeni su ovim cinom. Odbaceni fetusi sada se proucavaiu u Zavodu za sudsku medicinu u Nevjansku. S obzirorn na to da grad ima tek 25.000 stanovnika, pretpostavlia se da fetusi dolaze s razlicitih podrucja Urala. U Nevjansku nema toliko pobacaja, kazu iz gradske sluzbe, Ruske vlasti izvijestile su kako je bolnica koja je embrije bacila u sumu, prekrsila nekoliko zakona. Istraga je u toku, a otkrili su kako se nagada i dasu embriji koristeni za istrazivanje povezano sa maticnimcelijarna.

SVAKESUBOTEINEOJBJE

SUPERLUKSU

1MAUTO USO

POLAZAK IlSARAJEVA U OS:OOh la GRADA~ B 1ST. PO CA iZAO O<i! POVRATAK U , 8: IZ ZAOSTROGA!

"Eurocopterov" hibridni helikopter X3 razlikuje se od ostalih po tome sto ima dva mala krila sa svake strane trupa, na kojima su propeleri. Zahvaliujuci njirna, trebao bi postici brzinu od400kilometaranasat,otprilike trecinu brze od tradicionalnih helikoptera, a danegubi na upravljivosti. Evropska firma predsta-

vljala jesvojuletjelicu potencijalnim partnerima u Sjedinjenim Americkim Drzavarna, uglavnom naftnom i vojnom sektoru. Kako obiasnjava pilot Erv Dzamairak (Herve [ammayrac), piloti ne moraju spustati nos letjelice kako bi ubrzali iii ga podici da uspore kao na klasicnim helikopterima. - Temelji se na posto-

jecirn tehnologijama te je jednostavan, a zbog toga i pristupacan - objasnjava inzinjer Denijel Semioli (Daniel). Civili bi X3 mogli koristiti za spasilacke rnisije na velikim udaljenostima iii za obalnu strazu te medugrad ski prijevoz. No, u vojnom zrakoplovstvu mogao bi se koristiti za prijevoz

vojske, ali i spasavanje i izvlacenie, Letjelica trenutno postoji sarno kao demoverzija kako bi se proucavali tehnoloski detalji te je od septembra Ztll Orzabiljezila 100 sati leta. Prije masovne proizvodnje koja je planirana za kraj decenije, "Eurocopter" mora dovrsiti potpuni prototip.

28

C,Iwt,k,26.i""''''"i2012

Dnevni avaz

----------------------------------------------oglasi

~
"

Sosna I HercegoVIna
.. too

OlDMNKA
d d 60S A I H£lIaciOVINA I .. e, ... so.o,o149. 'ltdnio odri.InQj 2S.0120ll.p""

bh·:·1

BH TElECOM

d.d.. SARAJEVO. Obala Kuhna bans 8

l.eluar Sa donool

C1.It'IOt'tI 2. "") S 111.I1HTUA~MXO
')' N.odmmlodbor..

OBAVJESTENJe KORISNICIMA

BH UNE MREZe

u.,..te6u

ODLUKU INTfSA

O·s.azivanju 28. Skup joe diol'li~ra SANPAOLO BANKE d.d. BOSNA I HERCEGOVINA
Oanl.

Zbog radcws na cenllah. 26 07 2012 godJoe u tatmlnu ad 000 do 400 sat!. doCI Ce do pnWda , onskog saobra6aJa za konsru It sa numeracl)Of11 0381824-lO( ,na pOdruf)u op6ne Goraide Izvl11Jiivamo S4t zbOg ~I", neugoctlOSlI I

~emo n

ltPl nlv

~ odbor ""'_ 1.& Sk.... UIII.I d_bnllHTUA HlIICt<iOVINAu 18 DllO.2 QOd....... WJ014I "-' ... Sat¥""

""'0. U pr<mooij

SAHPIIOLOBANKEd..d eOSHA I .... a.toIl ow.

....
BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-OOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUO ZENICA Broj: 43 0 Mal 057298 11 Mal Zenica, 09. 07. 2012. godine Opcinski sud u Zenici, strucni suradnik Olivera krlzanovlc, u pravnoj stvari tutitelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar, Odjel za pravne poslove u Vitezu, Stjepana Radica 1, Vitez, protiv tutenog Irma Osrnanlic, Berek bb, Bosanska Gradiska, radi duga, v.s. 492,85 KM, izvan rocista, dana 09.07.2012. godine, donio je

1. 1.

ImencwDl1 "pncb.jeda aJIKieg Slo.vpi ..... ""lsnitM ... d .... OYJorivab rapisn 10..0 I IJoncwt Odboa u gt;op,,).: 0dIuU 0 potvrdi ....., .. 904''''jtO ~",,,"'nltit s.nJ>tOlO ,B.a • d,d. lOin I HeReg"";,,ua period ()1.0 I ••) 1.1.2.loO' g 0dIt 0 ""pod~1 d..bI l"ttY Soanp.1ola 1I.,,1o..o,d..d..!Ios H"""'9D"' .... u lOll. ....
9Odh~1C

PntYO uc.lt~ u mQgU _" f '~(I \f PI YOtI'I ~ I<t1oO III p.Jcem .,.._,~ ~ man bou U P"oWlOIlormil mora 00.. ~ D<I.Hte u LI5tUp4I'Ije)odnog iii dJonobr." ~ owda~ d~r~ I'IMIOmo( .. mOo. pr1!dMIJ s..kteU",.. ... UfId .... Sot po4vrdOrT1 0 P<I'U1nO!> I ~ 1, ~ cSIoNI ~ pO(~ dooIIoQtAl I.MO" IN pf p\bt'ot dlonIWll "I' P"~ mogu d rmo u pRKlOtljamo I~ SANPAOtO a-. Ed d. BOSNA I HtRCfGO\llNA, .... !P" ~ ~ od da ... objnorur......... _nu od08wdo 16·)Owrt>.

r...,.,' ~

..... pt.,,,,,

PRESUDU
zbog propustania Obavezuje se tuzeni da tuzitelju isplati novcani iznos od 492,85 KM, sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: na iznos na iznos na iznos na iznos na iznos od 84,67 KM pocev od 16. 01. 2011. godine, pa do isplate od 17,55 KM pocev od 16. 02. 2011. godine, pa do isplate od 17,55 KM pocev od 16. 03. 2011. godine, pa do isplate od 17,55 KM pocev od 16. 04. 2011. godine, pa do isplate od 355,53 KM pocev od 16. 05. 2011. godine, pa do isplate

SI",.,.

f""'~ _ ~

~

..
Educirai suE

kao i da tuZitelju nadoknadi troskove parnicnoq postupka u iznosu od 107,00 KM, u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Onevnom avazu, smatra se da je tuzeno] presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije copustena taiba. Tutena mote ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje u skladu sa odredbom 61.183 stay 1. u vezi sa 61.329. Zakona 0 pamicnom postupku. Strucni suradnik Olivera Kritanovic, V.r.

u a ce .rul

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 026890 10 I Bijeljina, 04. 06. 2012. godine Osnovni sud u Bijeljini, sudija Binamir Subasic u izvrsnorn postupku

tranoca izvrsen]a MKF .Parner" Tuzla, ul. 15. Maja br. 15, protiv

izvrsenice Iokic (£Jorde) Nade, posljednje poznate adrese prebivallsta- boravlsta Ugljevicka Obrijez, opsnna Ugljevik, radl novcanoc potranvanja po osnovu prava iz vjerodostojne isprave, v.s.p. 7.772,89 KM, ana osnovu clana 348. stay 3. lakona 0 parntcnorn postupku RS:

--------------------------------------------------------------------------BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE lENICKO-OOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUO U lENICI Broj: 430 Mals 023060 09 Mals lenica, 04. 07. 2012. godine Opcinskl sud u lenici, strucm saradnik Ounja ROlevic, u pravnoj stvan tu;itelja DO BH TELECOM SARAJEVO, Oirekcija lenica, Masarykova 46, protiv tu;enog KM COMMERCE 000 Visoko, Tabhanska bb, Visoko, radi duga, v.s. 223,15 KM, van rociSta, dana 04. 07. 2012. godine, donio je

www.eduka-centar.ba

OBJAVLJUJE
da je dana ?5, 01, 2011, godine, donio RJESENJE 0 IZVRSENJU Temeljem vjerodostojne isprave, mjenice serije AB NQ 121905 Xl, nalaze se izvrsenici Ioklc Nadi da u roku od 3 dana, od dana dostave ovog Rjesenja 0 lzvrsenju, namiri novcano potrazlvanie Irazioca izvrsenja u iznosu od 7.772,89 KM, sa zateznom kamatom pocev od 23. 11. 2010. godine, pa do isplate i troskove izvrsnog postupka u iznosu od 200,00 KM, u protivnom izvrsenle ce se provesti, zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari lzvrsenlce i namirenjem Irafioca izvrsenja iz iznosa dobijenog prodajom. Sudija Binamir Subasic PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rjesenja stranke mogu izjavitl prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana, od dana prijema. Rjesenje 0 izvrseniu se dostavlja izvrseniku u skladu sa cl. 348. st. 3. lakona 0 parnlcnorn postupku i dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja.

PRESUDU
- zbog propustania Nalate se tuzenom da tuiilelju plati iznos od 223,15 KM sa zakonskom zateznom karnatorn, pocev od dana cospheea obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 41 ,65 KM pocev od 25. 08. 2008. godine do dana uplale, • na iznos od 23,15 KM pocev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 32,70 KM pocev od 25. 10. 2008. godine do dana uplale, • na iznos od 29,90 KM pocev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 19,15 KM pocev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate, • na iznos od 19,15 KM pocev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 19,15 KM pocev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 19,15 KM pocev od 25. 03. 2009. godine do dana uplate, • na iznos od 19,15 KM pocev od 25. 04. 2009. godine do dana uplate, kao i da tulitelju naknadi iroskove parnicnog postupka u iznosu od 120,00 KM, a sve u roku do 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tuzenorn presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopustena ;alba. Iuzeni moze ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pnjasnje stanje u skladu sa odredbom cl. 183. stay 1. u vezi sa cl. 329. lakona 0 parnicnom postupku. Strucni saradnik S.r. Dunja Rojevic

kultura

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

29

Anqazrnam reditelja Nedzada Beqovica

Pise sCenari) 0 cuueno) Um)elniCHO) gruPi 'luono'
Nakon sto je "Mobitel" reditelja Nedzada Begovica svoju svjetsku premijeru zabiljezio na proslogodisniem Sarajevo Film Festivalu, nagrada "Srce Sarajeva" za najbolji dokurnentarni film bilamu jevjetaruleda. Fes-

Snimanje krece kad prikupimo finansijska sredstva • Bogat festivalski zivot "Mobitela"
"Mobitel" je realiziran u produkciji kuce "Foto Art" i sniman je mobitelom. Njegovi glavni akteri su slucaini prolaznici te Begovicevi prijatelji i porodica. NaSreditelj pise i scenarij 0 cuvenoj urnjetnickoj grupi "Zvono".

Stanovnici grada na Neretvi danas ce, nakon dvije decenije, moci zakoraciti u vrhunski opremljeno kino s najnovijom svjetskorn tehnologijom, u prvi "CineStar" u Bosni i Hercegovini, koji se nalazi u okviru trgovackog centra "Mepas Mall". Cast da osjete cari kina s pet zvjezdica iucer su najprije imali novinari, kojima su u najvecoj od pet dvorana s ukupno 700 mjesta, "eXtreme", u kojoj se nalazi platno

od sto kvadrata, celni ljudi kompanije "Blitz CineS tar" iz Hrvatske prezentirali ovaj projekt.

Prva zvjezdica
Kako je kazao Hrvoje Krstulovic, pokretac i clan Uprave ove kompanije, "CineStar" u Mostaru nece biti klasicni multipleks. - To ce biti i sire kulturno mjesto, odnosno objekt koji ima socioloski karakter, buduci da cemo prikazivati opere, koncerte i sportske dogadaje i

Posietioci od danas mogu uzivati u posljednjem nastavku Nolanove trilogije 0 Betmenu "Vitez tame: Povratak", a bit ce prikazan i cetvrti dio najuspjesnije plesne fransize svih vremena "Step Up 4". Takoder, moci ce to u "live" prijenosu. Mostar je nasa prva "zvjezdica" u BiH, no nadamo se da nece ostati jedina - istakao je Krstulovic, Kada su u pitanju cijene ulaznica, koje se krecu od 5,5 do 9 KM, Damir Milinic, izvrsni direktor "Blitz CineStara", kazao je da su se nastojali prilagoditi bh. tdistu.

uzivari i u "Prometeju 3D", re u filmu "Nedodirljivi", kao i u naslovima "Sjene tame", "Igre gladi", "Cudovisna prica u Parizu", "Pupiieva pot.raga", "Piranha 3D" i "Putovanje u srediste zemlje 2: Tajanstveni otok". ovom multipleksu. Ivana Medic, upraviteliica "CineS tara Mostar", naglasila je dasu Mostarci vapili zakinom te da je sigurna dace im ovaj projektponuditi kvalitetnesadrzaje. Celnici "Blitz CineStara" kazali su kako u Mostaru namjeravaju prodavati oko 250.000 ulaznica godisnje, a bi tee prikazivano od 150 do 180 naslova. Takoder, osvrnuli su se i na poreznu situaciju u BiH, koja je, kako su naveli, mnogo teza nego u Hrvatskoj. M. Sm.

Begovic: Priprema i scenarij za igrani film tivalski zivot ovog ostvarenja veoma je bogat. - Nedavno sam "Mobitel" predstavio na festivalirna u Podgorici, pa u Makedoniji, gdje smo dobili i nagradu. Bili smo i u Prizrenu, na Bracu, u Sirokom Brijegu - istice Begovic, - Radit cu to zajedno s Kristinom Ljevak, a taj dokumentarni film realizirat cerno cim prikupimo finansijska sredstva. Da lice to biti ove godine, jos ne znam. Pisern i scenari j za igrani film, ali ito je jos na dugom stapuiskren je Begovic, M.Cu.

Porezna situacija
Dodao ie i to da su razgovarali s organizatorima "Dana filma Mostar" te se nadaju da ce dio njihovog prograrna takoder biti realiziran u

SOlldna zarada za mlade llrealiuce

"Art market" u centru Tuzle

S ju6erasnje pres-konferencije

BalrouiC: OstOliC Ie naorauiO ootresan lilm
Prica
0

"Halimin put" veceras premijerno u Puli
Bajrovic: Oanas ce odlutili ide Ii na Festival

OogatJaj uprili6en u okviru Feslivala "Kaleidoskop" U okviru Medunarodnog festivala umjetnosti mladih "Kaleidoskop", u centru Tuzle, pored bivseg Kino centra, sve do 29. jula svakodnevno ce se odrzavati "Art market". Mladi kreativci, koji su nezaposleni nakon zavrsenog fakulteta, prodajom rukotvorina mogu solidno zaradi ti, dnevno i do 80 KM. - Vee tri godine bavim se ovim poslom. Osmislila sam i svoj mini brend "Uni cat", izradujem retromaterijal, uglavnom narukvice koje su trazene - kaze Mirela Novakovic, jedna od ucesnica "Artmarketa". DZ.R.

Halimi, bosanskoj izbjeglici koja traga za kostima posvojenog sina
Dejan Acimovic, Slaven Knezovic, Minka Muftic, Marija Omaljev ... Neki od bh. glumaca veceras ce biti na pulskoj premijeri, medutirn, Bajrovic ce 0 tome odluci ti tek danas, - "Halimin put" je izuzetna i potresna prica i, iz nase bosanske perspektive gledano, vrlo istinita iako se u potpunosti se oslanja na neki dogadaj. Medutim, takvih dogadaja je bilo toliko da je ona svima prepoznatljiva. Ostojica znam odranije i vrlo je OZbiljan u poslu kojim se bavi. Voli re teske teme, socijalne, u svakom slucaju bilo je ugodno raditi s njim i nadam se da ce "Halimin put" biti dobar film - kazeBajrovic. S.A.A.

Film "Ta divna splitska noc" prikazan je na 40 festivala i osvojio je 24 nagrade, dok je "Niciji sin" na 20 festival a dobio ukupno 14 nagrada. Hoce li ove uspjehe reditelj Arsen Antoan Ostojic ponoviti sa svojim novim igranim filmom "Halimin put", vidjet cemo. Prvu priliku za osvajanje pub like i nagrada film ce imati na 59. Pula Film Festivalu, gdje ce veceras biti i premijernoprikazan. U prici 0 Halimi, bosanskoj izbjeglici koja traga za kostima svog posvojenog sina, igraju Alma Prica, Olga Pakalovic, Mijo [urisic, Mustafa Nadarevic, Miodrag Krivokapic, Daria Lorenci, Miraj Grbic, Izudin Bajrovic,

U Art kinu "Kriterion" veceras ce u 20.20 sati biti oarzana bh. premijera filma "Nasa majka" kanadskog reditelja i scenariste Denisa Vileneve(Villeneuve). Film je premijerno prikazan na filmskim festivalirna u Torontu i Veneciji 2010. godine, a 201l.bio je

veCeras film 'nasa maJMa'
nominiran za Oskara kao najbolji strani film. "New York Times" ga je svrstao rnedu deset najboljih filmova 2011. "Nasa majka" je snazna i potresna prica 0 dvoje Ijudi i niihovom putovanju, 0 dubokoj rnrznji i viecnim ratovima te trajnoj ljubavi. M.Cu.

Kino "Kriterion"

30

C,Iwt,k,26.i""''''"i2012

Dnevni avaz

,J
r~t

p

LL

a.:

at... '"

IIIThcOO II>ouI ruli

M",Ur.U,.2 14

GRi\OO" \

Lj.bu DdI'

.'I~"I'"

" r'

"1~1

• I'

" \\011

L.ju ....

KOIYIIt"'~I>tOCQJU""" RAO! • IU
O»IJum 07 l012 ..,.,_

iI\f

OBAVJEmNJE

TI'K. I"" "" ,~""j~u nlUIIvJ p'_ ~ .... retnlnltDjlI" PfOd,JJ<!,"" on "I N."'" '"" .. p<ocIaJe ~ .... bodNl od IIQ IlMn Nleno polc!tN "'I~st u .JdocIu... <I"""'" \.ooT! ~IJII. t1J proqm" ~Ine 57 10 -IU)OOl(MhIcM tr tol I~.jed. h"JacU lon"f't1,bllnoII",1' ICUMI ~Ip 1\1 piI'IOI'II tOli "1IIr I'IIOi I pad

prod. a.

~"e'"

a

III '" est

IJ9K je du:bn
I'n

"".~

I PO""""

_,
ell"

I MI>

d.>dJbone

1m!

prtIU)et

I "'"11 bu JIB'I'iI Odlut
0

Kupac,. ,.hn platt PtOll.t!e"",

..oIi",

potwd ......

roku od

10 ~

od pt'.... ~

l P"!"OId.&.

t t'_'l~'
poll'"

(~ .. _Idl,,,,,

OJ< PfftIIa ~u p, ll~

" 1CotrI')lje £r:1tuJ.1.

~Q.IW/(

Dnevnl avaz
8OM.,~". Fedflncfj. 80Mei H~'"
XAHTON SARAJEVO J_ ",",,0>'1 "D/eU'

e.""",26.jurvs~,"j ""

31

Sa~v.·

SARA JE VO Ut l.JI 8enevolencij.a I>t.'_

"
F'RFD~U "R
I) \

.I.
r.
~I!itav "s_.

ZAVA

1<0 KURS R£DNI UPIS OJECE U VRllCE I JASLIO 2A RAOINU 201 :J2013.GOOINU

'o,eca

u Ie ,.odll cia 6e Ie Jl'1I~ve U Sa/'at8vll' UI,adtoI2012J2013

.11,...

gocsnu ~"penodu

<1", ~

~

pcecUkolst.e

cIobc u

te..._

, od I. do 1 avgustl , OJ'Sta God'

s..

2Ot1.vod1no u IIfI11lnu od ,00 - i&,30 soil,

U Sjedd 0rgInI%1Idonh ~ UI YI1IIte v~ 'SbndwlJa'U ~ Il< 20 m.t 1..nca· ,uI PmnCII .. "ell< & ee: uI Fenle alIpImanII Il< 3S • OJ NotoSaraje'lo' vrbC' , OJ .Nov1 G"",, "'" 'c,ebji ~ .. ~ 110

PnJ- se mogu pocIrvjeti ,OJ'

m~loo

Upc56e ..

onm vr1bna gel Qpoo

IQ&J ~

IC>MJm ~

P"l""" C\«>I.

u..o

r.b
. HAZJV

VRTlCA

ORGANIZACIONA JEDINICA -STARI GRAO' AORESA TELEF<lH

Prijrim uI1t}o¥a
_~jula

1 2

'iloMII'

oe.~tlnUm eoa V.-...~
Jti<C1'at; I

~220 53,-6(9 2$-430

'8II;)oAI'

134

3
4

~.
'SIfWIivo.z'

~"'0
~~~I()e-j"
ADRESA

20&-517

1111\

:J.. ni

¢JIIO'l

I

.,.._.."I \ ,,1

pl'ONlln

p1i1h: I11IOV\I

I"" l;l

I.... mal~

cl,,",. '''.~

'iiIA

7.b

-HAlIV

VRnCA

JEDtNICA "CENTAR"
TELEFON

IJ..

SIobodn.a
•• wrut

precJ Pred_
J"~ precJ

T

UUIllt

I I

JIIIIW prl!(l

PIljem

zatlcjM"'"

SIObodn;a miula .. IlUMt 1

Makov1 "lane' 'LepblC'
'VrIpC>('

M_ ~

Oadara 20 IiIIm8n8 bf 5

220-211 202·i61

2 3
4

uuast PrIClWlfl!U
IoIUIIIl

PrDcli.oolslO

Knor¢....c.wa III 23

20&-598

PredU.olslu
UUIIIl

~

1)(5

RedbCi ~
203-2S5 age br IS

Pr

5 S 7 II ~ tb

""",k'
1$l<rQ'

lIOInttka 38 P_k.

PrecJWIISIu
_lilt VUUI

202.a$1
~1

J"~

'Tr.~·

FeIIU \4enull.l lib

u".·
HAlIV VRTICA

precJ precJ

3-4 go<IoI'1e lM>ta JasllCN

Kll<ttUWI

I)(

15

402·217

ORGANIZACKlNA JEDINICA "NCWO SARAJEVO'" AORESA TELEFON

1, II ROh..

J\ r , 10,\

~ ~
4

..
'~.

'KM.ec'

Fera. 36
KKa~

~

6111-331

I=~
--r
UUIISl mjn1a II ",_1

UUIIIl

J .. itIII

precJ

WI ...

!aha'

~.

··AIiJa llpe
E_
I)(

br30

I)(

4i

-

eet·SO!> ~6T7.322 ~113 ~78i 5250028 _~t

~~IoIUIIIl

PrecJ~

·ApnIU .. C'<ljIIIXI>!·

49

~

precJliMJlw
J ..

JIISIICN

'" \U~lf.IJ\

J

:f_\

5
6

'ZYOnCoe'
'RO!Sd'

R.\J-.

ZnIt!.

od eobr3e f>*OtnH'l1l<.a 1l<.7 JeoINICA

• .m;;;:-

PrIllclWlWlJ

.....
u-

ORGANIZACIOtIA r.b NAlIV VRTlCA

ADRESA

~()VI GRAO' TELEFON

I

UUIIIl

PIljem

zatltjCW.

SIoDodna
miNtaUUUMt 1 Brtanskabb G~145

&4&0194 &41·542

2
I:U I
I In. " ...,. I

Le~' 'ZeIlo'

-r-- ...~
5 'Rbiea'

3

ACNma But. III 58

&w-880
6i6-~ 422·733

UzruI u 4 gpcIInI lM>ta UZlItiI" 4 15 godIr. iNolA

Prlllcl~
UUIIIl

0.1

br 1

J ..

p'ecJ
UUIISl

-.-

"

"~;TO I

on

Igmanwu PIlI bb ocJ 6 "..._ <10 3 godlne d,tC8 od 311od.... dopol8$

\I

"t

''()'t 0

uu ...

PrectWllslU

e.
IU

AJil Pr

1.11'"1

<ljK41

01

Ill'

u

r"'" ""

p~

od upon tmJu~ bez~

.K

InY rod Iz poIOCICe Ie .. bin ~ b'ICU 5 'I ocIgqno IIPIMl*", pcIIodlC8 6 potOCIIC8 .. obi ~ ~ 7 porOCka " pocIrvqa MZ ria IlC!OJ M WI>C I*IIiCe IPrijave za prijem djece podnose se na propisanom obrascu.koji se moze dobiti IOrganizacione iedinice.
4

2 3

lecJnog IIIIlOIYInoQ lOCI.l

8

..

U

sjedistu

32
Sutra pred pubHkom u klubu "Cinemas"

Dnel'niaV(ll,cetvrtak,

26)ul""'''i

2012.

show biz
.. _

Kid Pix.: S.aradnja sEdam MaaJkoffl

Petar Rcsandic, alijas Kid Pex iIi, jednostavno, "Becke cudo", knko su ga prozvali nakon sto je objavic isroimeni album, nastupit ce sima u klubu Cinemas u Sarajevu.

Od svog pojavliivaniana sceni 2008. godine .i popularuosu koiu mu je rta cvim prostcrima donijela uradnia sa erbiianskim reperom [uiceom, Kid PeX' ce prvi put pred publikom 11 BiH

slagansvojerime. Kid Pex nastupao je u mnogim evropskim gradevima, a kao predgrupa neriierko ie zagrijavao atmosferuucci izlaskana soenu Ede Maaike. Reper roden u Zagrcbu,
s adrescm stanovanja Becu, na svom profilu
II

na

Facebooku pozvao [e svoje fanove da dodo u «Cinemas", .. porucivsi dn ie ulaz besplatan A.l.M.

Na tvrdavi Kastel u Banjoj Luci

Peri Jelen Demofesr pocinicveecras na rvrdavi Kastel u Banjo, Luci, gdjecenasrupiti 15 rakmicarskih bendcva, a zatitn ce biti adrian mini koncert ..Aesthetic Empathyja'', "-.M..ajki"\ -zs. mlje Gruva" i DJ·a Terryia Farleyia (Velika Britaniia). U petak ce svirati preostalih IS takmicara, a potom ce uslijediri mini.koncert Big Bu-

Ueceras POCinje Pe!ti d1elen Demolest

ga, "Darkwood Duba't.Bisere Veletanlic, TB-F--aiDJ·a Ben Hcoafvelika Britanija) Finale S. Jelen Demofesta obiljezit ce promocija alburna "Plisanih malljana", proslogodisnjih pobiednika, te koncerti grupa "Psihomodo Pop") "Soper" i Dj-eva Gcran Starcevici Spark. Ulaz na sve koncerte ie besplnran V.S.

[eravajupocerisnimari ipiesmezanovi album. - "Neka DJ odmah dole C]"vecje malozastario. Ovai album je isfurao i vrijeme je 7.3 ulazak u studio. Mozda

uradimo jas spot za neku od piesamaina rajnaciniznenadimo svoic fanove. Novi album snimali bismc u BiH i Sloveuiii,a akobudeisloprerna planu, sve bi trebalo hiti

gotovo do.2014, godine- kale Babovic, kcii ie s Brankom Duricem Durom vee birao neke pjesme za naredni milzicki mareriial. D. 2.

Novi duet na pomolu

UdaJe se Ana "iNDUe
Prema pisanju srbijanskih medija, arraktisna pjevacica Ana Nikolic viencat
ce se nakon dvogodisnje veze

Nakon dvogodisnje veze

Jam a Guspic odmara SI;~ n~kOI1Sarajevo Film Festivela, sa suprugom Deiancm i diecom u Baskim Vodama Saraievska pjevacica s adresom u Pragu srcla jc ua Hrvatskum primorju drage kolege, a kcjim se druzila u vecernjimsatima - Svakog Hem dolazim na Makarsku rlviieru, ier me za nju vezu najljepseuspomene,

Jasna GOSPie odmara sa u Bashim Uodama

Pjevacica na Makarskoj rivijeri

Bad~ci SOuanin snimaju

sa svojim izabranikum Dragenom Tumovicem, crnogorskim biznismenom i arhitekrom.

Oni bi pred maticara trebali srari do kraia godine, a vet uveliko planiraju kakoce

izgledau njihovo vjencanje. Atrakrivna Paraeinka .i bizrusmen upoznali su sepreko zaiedniclnhprijateljaiz.Crne Gore. An~ i Dragan bili su nedavno !18 egzoticnom putovanju u Male2iji, koja je odusevifa pjevacicu tako da nije iskliuceno da medeni mjcsec provedu u cvci aemlji

a i mare ie prekrasno. Nerijerko srecem drage kolege, koii nastupaju po [adrann. Posebno mi ie drago stu Sam se vidila s Kemalom Mamenomistosamufivalau njegovim prekrasnim pjesmama . kale J asna Gospic, koia ceosrarak liera provesn sa svojim najbhfima u spanskoj Marbelli, gdjcvec duginizgcdina D.Z. Ekstravaganma rsevacica Lejdi Gaga (Lady) zaliubila se u iednog Grka kcii dd:i restoran na Kritu, gdie pievacica pravi luksuzI1U vilu. K8kQ pise "Daily Star", Gagase zaljuhila u izvjesnog 'E)ovi'lnij~(Giovanni) dok je nadgledala radove (jko ~vug lIovog doma, koji k06ta 10 mil].C)n~funti. - Svi govoreda sO 11 vezi, a cm:i [Uile-~Qricu.Rc:kao jes(.t· mo da su veoma bliski- iziavi~ it n(;imt:novani izvoc {e j~ dodao da Dovan.i, l1avQdno, ucipjevacicugrCki.

SUuart oreuarl
Patlnsona
Zviiezda "Sumrak sage" Kristen Stjuart (Stewart) prevarila ie svog mcmka i kolegu iz filrna Roberta Parinsona (Pattinson), pise amecicki magazin "US Weekly>'. Ka.ko tvrde, mlade glumica zavrsila it s Rupertom Sandersom)redi· teljem osrvarenja "Srrjezana i Iovac". Uz fomgrnfije Kristen i Rupe[[a~ u m-'lgazi.nu pik da je Kt·istel! upo:s.ljednjem mjesecu dva puta bila Da. taj· nom sammku s re.(Jjreljcm, koji je godinamaaienjen. ·MislimdaKrislennijeu stanju d8 povrijedi nekoga.

Prema pisanju americkog magazina

Glumica bila na tajnom sastanku s rediteljem Rupertom Sandersom
T~ s Rupertom jt' bio samo trenutak stebosu, ona je dobar covjek i same je pogrijesila-reklaje giurnicinaprijateljica. . Kristen i Robert videni su prije same nekcliko dana zaiedno u [avnoeti, kada su isli najednuprojekciju u Los Andelesu. Tada ae pojavila viiest da Robert planira da zaprosi Kristen - Cak me i rodena majk.a zove skoro svakQg dana d:~ pita je li st!, zaistH, zenim. Mis.lim da je pri'·", 0 Wrne pretjerana. Desit c.~se kadse de:s.iiaka sede:s.i~pwkomentir~oje Robert.

lanosna Dieni'er I za Q3.rOdendan
ZanoSDa D±enifer Lopez (Jennifer) pros!avih ie 43. rodend811l ~ l.a iznell~dno siavije bio jezadu.zen njen 18 godi.na mIadj mmnak KaspecSman(Casper). Lop~z5e sprem~h na romarii:nu veeeOl, 81i !r~d:1 je vidjela Qku-

pljene prijatelie na jahti, ugodnQseiznenadila. L~lino diva i',~sjah ie ?,8 OVll pri1ikLi u jednm.tavnoj varTcnucTvc:noj haljini, 0101vorena !eda deta1j Sil kQji je dudamo nag:lasju nj~nu £iguru.

MLildi pjevac Mirza Solianin uskol"OceuCi u'l-tudio zajr;dno sa popuhlInom hrv_al~ ~kQmpievRCicom NinomBadric, Pobjednikcetvrte :s.eZ{}ne Hayatovogsoua "-Zvijezda mozes biti Li" srumOl[ ce duet za pjesmu "SOlIDOprodi", za kaju muzjkui tek~tpotpjsuje

DinoMuharemovic.

In::Bce,Badrit je vee jednompj-cv.ali1sa Solj;.minom~j to u finalnoj nod sou::BuDomumladih, kad.a jenanjegovu adresu uputila veHke rijeci hvaJe te izrazila zelju eta se ponovu susremu u buducnosti. Za zaganmtir:m

uspjeh pobrinut ee se jeda:n ad najboljjh producen:ata kl BiH .M.ah.ir Sarihodii(\ u Cijem lSesrudiju "Lm]gPl8Y" dUet Li~om bitisnim~jen. Premiie-ra p~e&me pod markicorn "'Hayat Produc[jona" uc:ekujt:s-cnajet;en. A. I. M.

34

Cetvrtak, 2&. juli/Slpanj 2012.

Dnevni avaz

36. KOLA SuperLOTO-a OD 24.07.2012.godine

UZ 36. KOLO SuperLOTO-a OD 24.07.2012.godine

DOBITNA

KOMBINACIJA

SuperLOTO·a:

DOBrTNA SOJA:
UKUPNA UPLATA LOTO 6/45 JE: fOND OOBITAKA 50% .

CRVENA
.... 74.957,50 KM .. 37.478,75 KM . .. 8.630.20 KM FONO OOBITAKA ZA IGRU OOABERI BOJU 65% AKUMULIRANO U fONDU ZA JACKPOT: SUPER JACKPOT UKUPNO: . 5.609,63 KM 171.221,83 KM .... 176.831,46KM

BROJEVl PO REDOSLUEDU lZVlAGNJA

UKUPNA UPLATA ZA IGRU ODABERI BOJU: . fONOOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 fOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: AKUMULIRANO U fONOU ZA JACKPOT: JACKPOT UKUPNO: ... fOND OOBITAKA ORUGE VRSTE fOND DOBITAKA TRECEVRSTE 15%. 17,50% ..

DROOl DOBITNI OIlOJ JOKERA
UKUPNAUPlATA: NAGRADNIFONDJE 50% . fOND ZAD08ITAK PRVEVRSTE 20% . DO B I C I BROJ OOBITAKA BROJ OOBITAKA BROJ OOBITAKA BROJ OOBITAKA BROJ DOBITAKA BROJ DDBITAKA LUTRIJA BIH, SARAJEVO 2S.07.2012.god. 1.VRSTE(6 2.VRSTE(5 3.VRSTE(4 4.VRSTE(3 5.VRSTE(2 6.VRSTE(1 BROJEVA): BROJEVA): BROJA): BROJA): BROJA): BROJ): ., . . 8.805,00 KM 4.402,50 KM 880,50 KM BROJ DOBITAKA 0 0 0 10 152 1.573

154385
.. 8.842,60KM ... 9.723,10KM 3.522,00KM

11.243,63 KM 306.546,36 KM 317.7B9,99 KM .. .. 5.621,81 KM 6.558,78 KM 14.054,53 KM

OOBICI SUPER JACKPOT 6POGODAKA 5 POGODAKA 4 POGOTKA 3 POGOTKA

BROJ OOBITAKA

IZNOS

PRENESENDUJACKPOTIZ PRETHODNOGKOLA: JACKPOTUKUPNO: . FONDZAOSTALE VRSTEDOBITAKA: ............

Jp.se prenosi u naredno kolo Jp.se 139 2.883

prenosi u naredno kolo
1.873,90 KM 47,20 KM 4,90 KM

fOND DOBITAKA CETVRTE VRSTE 37,50% LUTRIJA BIH, SARAJEVO 25.07.2012.god.

IZNOS Jackpot se prenosi u naredno kolo IZNOS: 0,00 KM IZNOS: 0,00 KM IZNOS: 97,40 KM IZNOS: 6,40 KM IZNOS: 1 ,00 KM

KONACNIIZVJESTAJ 34.KOLA SuperLOTO·a 00 17.07.2012.godine NA DSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I JAB i H OBJAVLJUJE KONACAN IZVJESTAJ ZA 34.KOLO SuperLOTO-a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO

UKUPNA UPLATA ZA 6/45IZNOSI FOND OOBITAKA 50% UKUPNA UPLATA ZA BOJU IZNOSI FOND DOBITAKA 65% . FOND OOBITAKAZA ODABERI BOJU FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . JACKPOT UKUPNO: DOBICI Sup.,LOTO JACKPOT DOBITAKA: 6 POGDDAKA DOBITAKA: 5 POGODAKA DOBITAKA: 4 POGOTKA DOBITAKA: 3 POGOTKA DOBITAKA:

taro

KONACAN IZVJESTAJ JOKER·a UZ 34.KOLO Sup.rLOTO·a 00 17.07.2012.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I JAB i H OBJAVLJUJE KONACAN IZVJESTAJ JOKER·a UZ 34.KOLO SuperlOTO·a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO · .B.537,00 .4.26B,50 · .B.OBl ,70 .3.414,80 IIZNOSI DOBITAKA JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 0,00 KM 17 158 1.56B 0,00 KM 54,30 KM 5,80 KM 1,00KM
GENERALNIIJIREKTOR EOHEM PA5y.KAN V

.

74.824,00 37.412,00 8.767,60 5.698,94

KM KM KM KM

FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30% AKUMULIRANO U FONDU ZA JACK POT: JACK POT UKUPNO: . FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% FOND DOBITAKA TRECE VRSTE 17,50%. FOND DOBITAKA CETVRTE VRSTE 37,50%

.11.223,60 KM 285.702,36 KM .296.925,96 5.611,BO 6.547,10 14.029,50 KM KM KM KM

UKUPNA UPLATA NAGRADNI FOND 50% . FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (853,70 FOND ZA OSTALE DOBITKE

+ JP 7228.00)
BROJ DOBITAKA

KM KM KM KM

.. 5.698,94 KM . .... 160.238,26 KM ..... 165.937,20 KM

.

BROJ DOBITAKA

4 257 4.095

o o

IZNOS Jp. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Jp. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1.402.90 KM 25,50 KM 3,40 KM

BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ

DOBITAKA DOBITAKA OOBITAKA DOBITAKA DOBITAKA OOBITAKA

1 VRSTE 2VRSTE 3VRSTE 4VRSTE 5VRSTE 6VRSTE

(6 (5 (4 (3 (2 (1

BROJEVA) DOBITAKA BROJEVA) DOBITAKA: BRDJA) OOBITAKA: BROJA) OOBITAKA: BROJA) DOBITAKA: BRDJ ) DDBITAKA:

ZADNJI DAN NAPLATE OOBITAKA ZA JOKER UZ 34. KOLO Supet.O'ln-a JE 24.0B.2012.godine IGRE NA SRECU LUTRIJE BiH I PROVJERE DOBITAKA NA www.lut.ijabih.ba ROK ZA PRIGOVORE 4 DANA 00 PRVOG IDUCEG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG LUTRIJA BIH SARAJEVO 25.07.2012. odlne IZVJESTAJA.

ROK ZA PRIGOVORE 4 DANA 00 PRVOG IOUCEG DANA PO OBJAVUIVANJU PRIVREMENOG IZVJESTAJA. l U T R I JAB i H SA RAJ E V 0 25.07.2012. odine

KONACAN IZVJESTAJ 3, VANREONOG KOLA TV TOMBOLE·BINGO 00 18.07.2012.godine
lUTRIJA HiH SARAJEVO 2S.07.2012.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I JAB i H OBJAVLJUJE KONACAN IZVJESTAJ ZA 3. VANREDNO KOLO TV TOMBOLE·BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO 33 (JACK POT), DOBITA~A SA 10 POGODAKA (2 R.EDA), SPECIJALNE NAGRADE: AUTOMOBILI GOLF VI ,NOVCANE NAGRADE I TURISTICKO PUTOVANJE NIJE BILO .... NIJE IZVUGEN ... .4.361,40 KM . . .. 8,90 KM 2 SISTEMSKA LlSTIGA ... 2.131.150,00 482.710,00 289.626,00 . 89.000,00 . 0,00 · 200.626,00 ... 0,00 100.313,00 · 95.313,00 . 5.000,00 · KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

KONACAN IZVJESTAJ 3. VANREONOG KOLA IGRE BINGO PLUS 00 18.07.2012.god.
LUTRIJA HiH SARAJEVO 2S.07.2012.godine
U 3. VANREONOM NAGRADNI FOND FOND ZA DOBITAK FOND ZA OSTALE BROJ DOBITAKA BINGO PLUS 6 BINGO PLUS 5 BINGO PLUS 4 BINGO PLUS 3 BINGO PLUS 2 NA DSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L UT R I JAB i H OBJAVLJWE KONACAN IZVJESTAJ ZA 3. VANREDNO KOLO IGRE BINGO PLUS: OSNOVANIH I NEOSNDVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA: BINGO 33 (JACK-POT) . SA 10 PDGODAKA (2 REDA) DDBITAKA SA 5 POGODAKA (1 RED) DOBITAKA: SA 13 PDGODAKA (BEZ 2 REDA) OOBITAKA JACK POT ZA 03. VANREDNO KOLO UPLACENO JE . NAGRADNI FONO 60% FOND ZA ROBNE NAGRADE . fOND ZA IGRU IGRAG-GOST . fONO ZA I i II REDA PRENESENIIZNOS U JACK POT fOND ZA 10 POGDDAKA FONO ZA 5 POGODAKA fOND ZA GLEDAOCE .

23. 10.747

8 ..

KOLU UPLAGENO JE JE 60% . BINGO PLUS 6 (16.959,40 DOBITKE . IIZNOSI OOBITAKA O. 2. 24 214 2.152.

+ JP. 35.343,60)

.

... 120.677,50 . .... 72.406,50 .52.303,00 . .... 55.447,10

KM KM KM KM

DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: OOBITAKA: OOBITAKA:

. ....

....................

.FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT .. ........ 3.179,90 KM · .. .795,00 KM ..... 100,00 KM .4,OOKM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 3.V KOLO IGRE BINGO PLUS JE 24.08.2012.GODINE GENERALNI DIREKTOR
S.r.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 3V KOLO TV BINGA JE 24.08.2012.GOOINE GENERALNI DIREKTOR EDHEM PASUKAN S.r.

EDHEM PASUKAN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPGINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 10148511 P2 Sarajevo, 13. 06. 2012. godine Opcinski sud u Sarajevu ito sudija Sijercic Nermina kao sudija pojedinac, rjesavajuci u pravnoj stvari tulnelja MURTIG MUJE iz saraieva, Ullca Firdusbegova broj 17" zastupan po advokatu Aldin Lejlit iz Sarajeva, protiv tu!enog GEGIC RAMIZA iz Sarajeva, Ulica Nusreta Sisica Dede bt 14 i HADZIC UZEIRA, radi utvrdivanja, v.s.p. 1.000,00 KM, na rocistu dana 13. 06. 2012. godine, donio je, na osnovu clana 348. ZPP·a, sliedecl:

OGLAS
Poziva se Meni GEGIC RAMIZ iz Sarajeva, Ulica Nusreta Sisiea Dede broj 14. da pristupi na GLAVNU RASPRAVU 2012. godine u 11,00 san, pred ovaj sud u sobu broj 318~1I. za dan 23. DB. NAPOMENA: Ako tuzilac bez opravdanog razloga ne dade na rocste za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat ce se ca je povukao luzbu, osim ako se Meni na tom roclstu upustl u raspravljanje (el. 97. slav 3. ZPP·a). Ako na rociste za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne dode luzenl, a bio je uredno pozvan, rasprava ce se odr!ati bez njegovog prisustva (tl. 97. stav 4. ZPP-a). Sud ce shodno odredbama cl. 406. ; 407. ZPR kaznltl novcanorn kaznom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomocnlka iii umlesaca koji svojim parnicnim radnjama, teze zloupotrebe prava priznata odredbarna ZPP·a . • Osobu koja u podnesku v'ijeda sud, stranku, iii drugog sudionika u postupsu. - Osobu koja je kao slusatelj prisuma raspravi, a vrijeda sud iii druge sudionike u postupku, ometa rad iii se ne pokorava naredbama suda za odriavanje reda, a moze ga i udaljiti. Sudija Nermina Sijercic i4669-tt

sveznadar

Dnevni avaz, cetvrtak., 26. julVsrpanj 2012.

35
3
2

Tacno Nelacno
svjetskoga rata? Prvi pravi klimatizacijski urecJajbio je tezak 130 tonal Bros je izum 1B. stoljeca? 1.NETACNO America sluzba FBI 1formirana obavjestajnanakon Drugog je odmah

ZDRAVLJE Rezultati studije Univerziteta

Naucnici s Univerziteta u Lozani u Svicarskoi utvrdili su da se nakon trornjesecnog uzimanja tableta sa zeljezom urn or kod pacijenata s hronicnim simptomima iscrpljenosti smanjuje za cak 50 posto. Studija je obuhvatala dviie erapeistrazi vanja. U prvoj fazi otkri vena je veza deficita zeljeza u organizmu i osjecaia iscrpljenosti, dok je u drugoj etapi dokazano da ovaj mineralotklanjahronicni urn or. Rezultati su pokazali da je kod polovine zena, nakon 12 sedmica uzimanja zeljeza, osiecai urnora otklonjen, dok je kod pacijentica koje nisu konzu-

Uzimanle lablela sa zellezom smanlule umor za 50 DOSIO
mirale ovaj mineral taj procent bioznatnomanji. Istrazivanje je doprinijelo saznanju da je zeljezo djelotvorno i kod onih pacijenata koji nisu anemicni, Ne morate imati veliki deficit ovog minerala da bi niegovo konzumiranie bilo efikasno, jer i mali nedostatak negatiyno u tjece na nivo energije. Zenskoj populaciji, koja tri puta vise od rnuske boluje od hronicnog umora, savjetuje se uzimanje tableta sa zeliezom. Ovom terapijom poslije sarno sest sedmica ni vo hemoglobina i feri tina u krvi bi t ce znatno povecan.

FBI postoji vee skoro stotinu godina
America FBI (Federal Bureau of Investigation), obavjestajna i kontraobavjestajna organizacija SAD-a, formirana je znatno prije Drugog svjetskoga rata. Bilo je to 26. jula 1908. godine. U pocetku joj je zadatak bio borba protiv spijuna i krijumcara u SAD-u i njenim posjedima, ali je rokom vremena primila i ofanzivni karakter - prikupljanje obaviestainih podataka u drugim drzavarna.

Rezultati su pokazali da je kod zena, nakon 12 sedmica uzimanja zelleza, oslecal umora otklonjen, dok je kod onih koie nisu konzumir~le mineral taj procent bio znatno manji

Tab/ele se preporucuju i onima koji nisu anemicni

2. TACNO

Jeftina velnes intervencija

sman)U)U

Psi u uredU

maglaJ811a dUZlema
Mjerazacasu-l,5dcl Potrebno je: 1/2 kg jufke, 4 jaja, prasak za pecivo, 5 casa secera, 2 case ulja, 25 dkg mljevenih oraha, 1 jogurt, 3 caseseeera zaagdu. Nacinpripreme: 1. Fil: Umutiti jaja s dvije Case secera. Dodati ulje, iogurt, prasak za pecivo i sve dobropromiiesati. 2. Jufke podijeliti na dva dijela, redati u dobro podmazani pleh i svaku premazati filom. 3. Kad ste potrosili polovinu jufki, u sredinu staviti orahe, pa opel redati jufke i til dok ne potrositesve namirniceo Kolac isjeci na rombove i preliti uljem. 4. Duzlemu peci u srednje zagrijanoj rerniokopolasata. 5. Pecenu duzlemu zaliti agdom koju ste skuhali od tri case secera i vode.

Recept za danasnil iftar

Prvi klimatizacijski uredaj tezak 130 tonal
Prvi pravi klirnatizacijski uredaj bio je tezak 130 tonal Napravio ga je 1914. godine Amerikanac Viii Karier (Willis Carrier) od parne grijalice. Genijalnost njegovog izuma sasrojala se u rome sto je naprava ne sarno hladila zrak vee i uklanjala prekomjernu vlaznost. Godine 1919. Karierov uredaj uveden je u jedno cikasko kino i njujorsku robnu kucu, Otada je nastala prava pomama za klimatizacijskim sistemima - u sparnim danima ljudi su jednostavno hrlili u klimatizirana kina i pozorista ne bi Ii se malo rashladili ne mareci za program koji je prikazivan. Zaposlenici su dolazili na posao vrlo rano i ostajali u uredima nakon zavrsetka radnoga vremena uzivaiuci u blagodatima rashladenih prostora. Medutim, to je razdoblje trajalo kratko - tek do pojave prvih kucnih klima-uredaja.

Prema istrazivanju koje su u casopisu "International Journal od Workplace Health Management" objavili istrazivaci iz poslovne skole Univerziteta "Virginia Commonwealth", zaposlenici koji dovode pse u ured mogu ograniciti kolicinu stresa tokom dana te poboljsati zadovoljstvonaposluisvimaostalima. Naucnici su takoder prim ijetili da psi poticu kornunikaci-

ju, pokrecu razgovore izmedu zaposlenih i povecavaju angazrnan. - Mislimo da prisurnos t pasa na radnom mjestu moze smanjiti stres njihovih vlasnika, povecati zadovoljstvo cak i onima bez ljubimaca, a moze povecati i osjecaj podrske organizacije. To je jeftina velnes intervencija pojasnio je jedan od istrazivaca Randolf(Randolph) Baker.
IME KANTAUToRA NASLICI BIV~I FRANCUSKI TENISER JANIK

TROTINET

~A~~X~ENews ServicenZenger

STVARAN

ALT

E.K.

KISIK

UZRAST

BRODoVI ZA PREVoZ NAFTE

3.NETACNO

UHODANOST TANTAL DRVO SA JESTIVIM PLODOVIMA STllPA, MUZAR PTICA (Ial.) BARKA C~k~~A ELEKTRON ERBIJ BIV I HRV. FUDB. KLUB

Prvi brosevi bile su fibule

• ORGAN CULA VIDA KASLJANJE

POKDLJ

GLUMAC RID

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA ENRIKE, MALI, J, IGLE· SIJAS, ASPRA, ISKOP, LA, ASAKI, SR, ALEN, DORO, A, TOM KRUZ, CRV, INSERTACIJA -----2956

PREZIIo,lE PJEVACA NASLICI

ZENSKo I~~A~A VRSTA MoRSKOG RAKA (mn.)

~

lZ~lfE'

oBLlGJE. FIGURA

Bros (brocbe, sto ,-------na francuskom znaci pribadaca) nije izum 18. stoljeca, Potjece jos od najstarijih covjekovih vrernena kao zenski nakit koji se iglom pricvrscuje na odjecu. Prvi brosevi bile su fibule. Kod Egipcana oni su vee i ukrasni predmeti, naicesce izvedeni od zlata s reljefnim skarabejem u sredini. Kod Grka i Rimljana brosevi su fino izradeni, cesto od plemenitih metala. Gali ih rade uglavnom od bronze i ukrasavaiu likom ptice. U srednjern vijeku bros je bio obicno ukrasen dragim kamenjem, kamejama i slicnim. U keltskoj kulturi poznati su emajlirani brosevi,

36 C.,"'k.26i'IV~""i

2012.

Dnevni avaz

----------------------------------------------oglasi
U postupku su izvedeni dokazi uvidom i citanjem pismene dokumentacije i to: Ugovor 0 tekucem racunu broj. 1537068217 (5721068092) tj. stari i novi broj rekuceg racuna od 18. II. 2004. g., Pristupnica za Master Card od 26.04.2006. g., Opomene za placanje duga, Otkaz Ugovora 0 tekucern racunu, Izvod 0 stanju duga na dan 12.01. 2009., godine, pa je analizom svakog dokaza zasebno i svih dokaza u svezi, sukladno Clanku 8. ZPP-a, sud odlucio kao u izreci iz slijedecih razloga: Tufenik ne osporava osnovanost n iti visinu tuzbenog zahtjeva. Tuzenik nije osporio dokazIzvod 0 stanju duga od 12.01. 2009. g., odnosno maternaticki izracun stanja duga niri evidenciiu koju je utvrdio tuzitelj, odnosno nije osporio da glavnica na ime duga iznosi 4.720,22 KM i zatezna karnata iznos 782,00 KM, odnosno ukupan dug iznosi 5.502,23 KM. Tuzenik nije osporio primitak Opomene od 03. 05. 2007. godine, Opomene pred tuzbu od 23. 05. 2007. godine i prijem otkaza Ugovora 0 tekucem racunu, a prednje je objektivizirano uvidom u pismenu dokumentaciju koju je dostavio tuzitelj, radi cega je sud primienom pravila 0 teretu dokazivanja, sukladno cl. 123. i cl. 126. ZPP-a usvojic tuzbeni zahtjev u cijelosti i odlucio kao u izreci. Odluka 0 kamarama rernelji se na odredbi cl. 277. st. 1. ZOO-a i zakonske zatezne karnate na iznos 5.502,23 KM pocinju teci od 16.01. 2009. godine kao dana podnosenja tuzbe pa do konacne isplate, a kako je to tuziteli i potrazivao, Odluka 0 troskovirna temelji se na odredbi cl. 386. Sl. I. ZPP-a, koji propisuje da "Stranka koja u ciielosti izgubi parnicu duzna je protivnoj strand naknaditi troskove", pa kako je tuzenik u ci[elosti izgubio parnicu, to je duzan tuziteliu naknaditi troskove koii se odnose na naknadu za sudsku taksu na tuzbu u iznosu 165,10 KM i sudsku taksu na presudu u iznosu 180,00 KM, objava pismena (2x 40,00 KM) u iznosu 80,00 KM, a sto cini ukupno dosudene troskove u iznosu od 425,10 KM, sve sa zakonskom zateznom kama10m pocevs! od 06. 06. 2012. g. kao dana presudenja pa do isplate (01.277 Sl. I. ZOO-a). SUDAC DanielaSuh UPUTA 0 PRA VNOM LIJEKU Protiv ove presude dopustena je zalba Zupanijskorn/Kantonalnorn sudu u Mosraru. Zalba se podnosi putern ovog suda, u 3 (tri) primjerka; u roku 30 dana od dana donosenja presude prema ruzirelju, a prema ruzeniku od dana dostave prijepisa ove odluke. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA ~OSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPSTINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 101355 II P Mostar, 13. 07. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKONERETVANSKIKANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broi: 580 P 05005409 P Mostar, 06. 06. 2012. godine

PRESUDA
Opcinski sud u Mostaru, po sutkinii 109 suda Danieli Suh, u pravnoj stvari tuzitelia HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, UI. Kneza Branimira broj 2B, koga zastupa punomocnik Damir Kozaric, djelatnik tuzirelia prema iskazanoj punomoci, protiv tuzenika Aksel Taslaman iz Mostara, VI. Brace Knezica broj 16, radi duga, VSP: 5.502,23 KM, nakon glavne i jayne rasprave odrzane i zakljucene dana II. 05. 2012. g. u prisutnosti punomocnika tuzitelja, a U odsutnosti uredno obaviiestenog tuzenika, dana 06. 06. 2012. godine. presudio je Duzan ie tuzenik, platiti tuZitelju iznos od 5.502,23 KM i to na ime glavnice iznos 4.720,22 KM i na irne zatezne karnate iznos 782,01 KM, sve sa zakonskom zateznom kamarom pocevsi od 16.01. 2009. g. pa do konacne isplate, kao i tuziteliu naknadiri troskove parnicnog postupka u iznosu 425,10 KM sve sa zakonskom zareznom kama tom pocevsi od 06.06.2012. godine pa do isplare, sve u roku od 30 dana. Obrazlofenje Na dan 16.01. 2009. godine tuzireli - Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar je podnijela tufbu Opcinskom sudu u Mostaru protiv ruzenika Aksel Taslaman, radi naplate novcane trazbine i oznacila vrijednost spora na iznos 5.502,23 KM. Tuzitelj u tuzbi tvrdi da ie sa tuzenikom dana 18. II. 2004. godine zakliucio Ugovor 0 tekucern racunu broj: 1537068217 (5721068092. i prema Izvodu 0 stanju duga na dan 12.01. 2009. godine tuzenik duguje ukupan iznos od 5.502,23 KM i to na ime glavnice iznos 4.720,22 KM i na ime zatezne kamate iznos 782,01 KM. Tuzenik je II odgovoru na tuzbu da ie tocna cinjenica da je sa tuziteljem zakliucio Ugovor a kreditu, da je tocno da ie po tom ugovoru duzan iznos koji je tuairel] naveo u ruzbi, da je u meduvremenu ostao bez posla radi cega mu je bi10tesko vracati dugove, da se nalazi u teskoi rnateriialnoj situaciji, da ie otac cetvero djece i da zivi kao podstanar, pa je nakon danog priznanja duga predlozio da mu se omogucu vracanje duga u miesecnim ratama od po 100,00 KM.

OGLAS

Opstinski sud u Mosraru, sudija Tatiana Mijatovic, u parnicnom postupku ruzioca UniCredit Bank d.d. Mostar, sa sjedistern u Mostaru, u ul. Kardinala Stepinca bb, zastupana po zakonskom zastupniku Berislavu Kutle po punomocniku Robertu Muselimovic, advokaru iz Mosrara, protiv tuzenih 1. Muhamed Omeragic iz Gradacca, Lukavae Gornji bb, 2. Mirsad Efendic iz Gradacca, Zrtava Srebreniee bb, 3. Adis Zukic iz Gradacca, Gradacackih brigada bb, radi isplate duga vsp. 3.863,93 KM, dana 13. 07. 2012. godine, objavljuje Dostava tuzbe tuzenom - Mirsad Efendic, uI. Cice MikiCica br. 100, Modrica

Tuzbenim zahtjevom tufilac trazi da sud donese sljedecu presudu:
.Duzni su tuzenici isplatiti tuziteliu dug u ukupnom iznosu od 3.863,93 KM, sa pripadajucirn zakonskim zateznim karnatama pocev od 10. 11.2010. godine kao dana podnosenja tuzbe pa do konacne isplate, re naknaditi tuzitelju troskove postupka, a sve u roku od 30 dana od pravomocnosti presude i pod prijetnjom ovrhe." Duzan je tuzeni u roku od 30 dan. dostaviti sudu pismeni odgovor na tuzbu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tuzbu tuzeni moze istaci procesne prigovore, izjasniti se da Ii priznaje, iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev, Nakon objave tuzbe i tuzbenog zahtjeva, obzirom da je ruzbom predlozeno donosenje presude zbog propustanja, ukoliko tuzeni ne dostavi odgovor na ruzbu, primjenom cl. 182. ZPP-a, sud ce donijeti presudu zbog propustanja, koia ce se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat ce se da je tuzba dosravljena ruzenoi. Sudija Tatjana Miiatovic

OSNOVNI SUD BANJA LUKA Broj: 710 P 07811610 P Bania Luka, 29. 12. 20 I O. godine Osnovni sud u Bania Luci, po sudiji Kapetanovic Amiru, u pravnoj stvari ruzioca Raiffeisen bank d.d. BiH Filijala Bania Luka, ul. VasePelagica br. 2., protiv tuzenog Zelie Branka iz Bania Luke, posljednja poznata adresa ul. P. A. Carnojevica br. 37., radi duga, vsp. 11.058,05 KM, donio je dana 29.12.2010. godine sljedeci tekst oglasa

OBJAVLJUJE
Dana 01. 02. 2010. godine ruzirelj je ovorn sudu podnio tuzbu protiv tuzenog, a radi isplate duga po osnovu ugovora 0 dugorocnom nenamjenskorn krediru br. 2845661392 od 15. 09. 2008. godine kojim je tuzenom odobren i isplacen kredit u iznosu od 10.000,00 KM, uz kamatnu stopu od 13,99% godisnje i rokom vracanja od 84 mjeseca u jednakim rnjesecnirn anuitetima uz postovanje otplatnog plana, tako da je izrnirivao svoje obaveze s otplatnirn planom i posto je dosao u duznicku docnju nakon bezuspjesnih opomena pred utufenje je tuzilac raskinuo ugovor 0 kreditu i proglasio ukupan iznos kredita dospjelog za naplatu, te kako je tuzeni kod raskida ugovora 0 kreditu kasnio sa placaniem deset miesecnih anuiteta, a u momenru podnosenja tuzbe kasni sa placanjem 14 mjesecnih anuiteta, to isti zakljucno sa 18. 01. 2010. godine duguje iznos od 11.058,05 KM, na kraju tuzilac predlaze ruzbenim zahtjevom da sud obaveze tuzenog da isplati iznos od 11.058,05 KM sa zakonskom zateznom kamatorn pocev od dana podnosenja tuzbe pa do isplate, uz naknadu troskova parnicnog postupka, sve u roku od 30 dana do pravosnaznosti presude pod prijetnjom prinudnog izvrsenja. Tuzenorn se dostavlja tuzba na odgovor u srnislu odredbi cl. 62. stay 2. Zakona 0 parnicnorn postupku ("SI. glasnik RS" br. 58/03,85/03,74/05 i 63/07), pa je tuzeni duzan u skladu sa odredbarna clana 70. i clana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijerna ruzbe dostaviti pismeni odgovor na tuzbu. Obavjestava se tuzeni da se dostava tuzbe smalra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama koje se distribuiraju u RS, dostava pismena ce se obaviti iSlOvremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj ploCi suda. SUDIJA Amir Kapetanovic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON OPCINSKI SUD U TRA VNlKU Broj: 51 0 Mals 030585 to Mals Travnik, 12.07.2012. godine

SREDISNJA BOSNA

Opcinski sud u Travniku, strucni saradnik Sasa Erakovic, u pravnoj stvari ruzirelia .,HBOSNJAK" D.O.O. VELIKA KLADUSA, ul. Hazima Behrica 15, koga zasrupa punomocnik advokat Nedzad Sarajlija iz Velike Kladuse, ul. Zuhdije Zalica b.b., protiv tuzenog "AN-KO KOMERC" D.O.O. BUGOJNO, Bugojno, ul. Kuhna Bana hr. 1/5., radi isplate duga, vrijednost sp~ra 688,89 KM, van roCista, dana 12. 07. 2012. godine donie je:

PRESUDU
zbog propustanja Nalaze se tuienom da tuiitelju, na ime isplate duga, isplati iznos od 688~89 KM, sa zakonskom zateznorn kamatom pocev od dana 10. 12.2009. godine kao dana dospijelosti pa do isplate, te da nadoknadi troskove parni('nog poslUpka u iznosu od 428,30 KM, sve u roku do 15 dana od dana dostave prijepisa presude. Obrazlozenje Kod OpCinskog suda u Travniku dana 25. 02. 2010. godine tu.zitelj je ustao ruibom protiv tuzenog, radi isplate duga u iznosu od 688,89 KM. Sud je u nekoliko navrata pokusao dostaviri ru..Zbutuienom na odgovor na zadnje poznatu adresu, te kako isti ne postoji na adresi svog posljednjeg sjedista, sud je dostavu pismena iSlOm obavio u skladu sa cl. 348. st. 3. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/03 i 19/06) istovremenom objavom oglasa u jednim dnevnim novinama i oglasnoj ploei suda. Oglas u dnevnim novinama nDnevni avaz" je obiavljen dana 03. 04. 2012. godine. Kako [uzeni u roku od 30 dana od dana prijema tu<be na odgovor, predvidenom (,Ianom 70. Zakona 0 parnicnom POSrupkll FBiH, nije dostavio sudu pismeni odgovor na tllzbu, a iz podnesenih dokaza uz tuzbu proizilazi da tuzbeni zahtjev nije ocigledno neosnovan i kako ie tllzitelj predlozio donosenje presude zbog propustanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci u skladu clan om 182. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH. Odluka 0 zakonskoj zareznoj kamati zasnovana je na clanu 2. Zakona 0 visini stope zarezne kamate FBiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01), u vezi sa clanom 277. stav I. Zakona 0 obligacionim odnosima BiH ("Sluzbeni list SFRJ", br. 29/78, 57/89, "Sluzbeni list SRBiH" br. 2/92, 13/93,13/94 i "Sluzbene novine Federacije BiH", br. 29/03). Odluka 0 lfoskovima postupka donesena je na osnovu Clana 386. stav I. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH, a isti se sastoje od rakse na tu.zbu u iznosu od 45,00 KM, rakse na presudu zbog propusranja u iznosu od 22,50 KM, troskove objave oglasa - dostava ruzbe na odgovor u iznosu od 40,00 KM, rroskove objave oglasa - presude zbog propusranja u iznosu ad 40,00 KM, te troskove advokatskog sastava tuZbe u iznosu od 280,80 KM, sto ukupno iznosi 428,30 KM. Strucni saradnik: SaSa Erakovic POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali tu..ZenimOle podnijeri prijedlog za povrat u prijasnje stanje. Prijedlog se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu5tanje, odnosno ako je stranka kasnije saznala za propustanje - od dana karla je saznala za propustanje, a najkasnije u roku 60 dana od dana propustanja. Obavjestava se tuzeni da se dosrava prijepisa presude smatra obavljenom protekom roka od l5 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnirn novinarna FBiH i na oglasnoj ploCi suda u skladu sa clanom 348. stav 4. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVACKA ZUPANIJA OPCINSKI SUD U SIROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mals 021511 II Mals Siroki Brijeg, 10. 07. 2012. godine OpCinski sud u $irokom Brijegu, po strucnom suradniku Aidi Hidovic, u pravnoj stvari lUzitelja MEPAS d.o.o. Siroki Brijeg, protiv lUzenika Drenka Basic vI. D MARKET TR, kra1ja Aleksandra 34, Prijedor, radi isplare duga, na osnovu clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), buduCi da tuzenik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravisra, objavljuje sljedeei:

OGLAS
Dana 31. 10.2011. godine tuzitelj MEPAS d.o.o. Siroki Brijeg je podnio tuzbu protiv tuzenika Drenka Basic vI. D MARKET TR, kraIja Aleksandra 34, Prijedor. U tuzbi je predlozio donosenje presude zbog propustanja. Obavjesrava se ruzenik kako se dostava pismena smatra obavljenom prorekom roka od 15 dana, od dana obiavljivania ovog pismena u dnevnim novinama i na ogiasnoj ploei Suda, te kako privitke dosravliene uz ruzbu moze poditi u zgradi Suda. Obavjesrava se (Uzenik kako je, na osnovi clanka 70. stavak I. ZPP-a, duzan najkasnije u roku od 30 dana dosr3viti sudu pisani odgovor na tu..Zbu.

Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i saddavati: oznakll Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osohe, prebivalisre iIi boravisre, odnosno sjedisre stranaka, njihovih zakonskih zasrupnika i pllnomocnika, ako ih imaju, predmet sp~ra, sadrzaj izjave i porpis podnositelia (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na [Uzbu, tllzenik ce israCi moguce procesne prigovore i izjasniti se priznaje Ii ili osporava posravljeni tuzbeni zahtjev (elanak 71. s[avak I. ZPP-a). Ako ruzenik osporava rutheni zahrjev, odgovor na tuzbu mora saddavari i Tazloge iz koiih se tuzbeni zahtjev osporava, Cinjenice na kojima tuzenik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cilljenice, [e pravnu osnovu za navode lUzenika (olanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tui:enik moze, U odgovoru na ruibu, a najkasnije na pripremnom rocistu, podnijeti protutuzbu (clanak 74. stavak I. ZPP-a). Ukoliko tui:enik, kome je uredno dostavljena tuzha u koioj ie mzitelj predlozio donosenie presude zbog propuStanja, ne closravi pisani odgovor na tuibu u zakonskom roku, Sud ce doni jeri presudu kojorn se usvaja ruzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tui:belli zahtjev oCito neosnovan. «,Ianak 182. stavak I. ZPP-a). Odgovor na (uibu se s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i prorivnu srranku, pozivom na braj predmeta. Strucni suradnik Aida Hidovic

Automobili Prodaja
• Prodajem AUDI A6 quattro 3.0 automatik tiptronik sa full opremom, 2004. godina, registrovan, presao 160.000 km, cijena 15.000 KM. Tel. 062 990611. 14601·ltl • A3, 1.9 TDl, 81 kw, 2000. god. regisrrovan do 06.2013., digitalna klima, el. retrovizcri i podizaci stakala, ugraden zeder, alu-felge, siva boia, UOO KM. Tel. 061109193 • Alfa g.t. 2004. g. ful oprema, klimatronik, abs, alum itd. Povoljno. Tel.061202888 • Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, Zx airbag, klima, ABS, EPC, el. podizaci, el. retrovizori, al. felge, aJarm Cobra, Meck lock, garafiran. Tel.061221891 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., presao 226.000 km, u perfekmom stanju, kasko osiguran, crna boia, uredno servisiran.svaoprema. TeI.06l49J 627 • Audi A4, 2.0 tdi, model 2006., prcsao blizu 150.000 km, registrovan, sa dosta opreme. Cijena 22.500 KM. Mozezamjena. Tel.061356485 • Audi A6, 2.5 cdi, 2001. god. karavan. Full oprema, registrovan, extra stanjc.Hitno. Tel. 061 196163 • Audi jaie 90 registrcvan 1990. god., cijena po dogovoru, moze i Zamjen •. Tel. 061 S04973 • BMW 53Od,2QOl.g.UCJo.1I"dstanju, tip top sa full opremom,moguee su zamjene, cijenapodogovoru. Tel. 062 549533 • Fiat grande punto 1,4 benzin, 2006, klima registrovan, cijena 7.200KM.. Tel.033950021 • Fiatstilo 1.6 benzin,2003. godina, 97.000 km predenih. T amno plavi kao i unutrasnjost. Uredno i oddavano vozilo,7.800KM.TeI.061507115 • Fiat stilo, karav<tn, 2004., uvezen jz Njemacke, 110.000 km, servisna knjigaorigina1. Tel. 061 158 345 • Fiata bravo, prva registracija 1000. preSla 150.000 km, 1.6 bcnz. Dlctalik pla\ra, 4 vrata, klima, cL stakla, cenlralna, odlicno ocuvana, cijena 3.900 KM.Te1.062168423 • Ford fokus automati.k pi in benzin rcgistrovan do 16. 8. 2013. Mo~e i zamjena.Te1.061172604 • Golf2 diesel 1.6, 91. god. tek registr. 2 Yr-dtH.,guma Silva S3, U oillil:nom sta6 nju,cijena4.100 KM. TeJ.061 035 737 • Golf2 dizel90. god.registrovan do4. 2013. eijcna2.300 KM. Tel. 063894908 • Golf 2 diz;el u dobrom staniu, povo1jno. Tcl.061140363 • Golf 2,1.6 beJ12in, 2 vrata. Bijela boja, 89. god. Registrovan 4. mjes. 2013. god. U dobrom stanju. Vitcz. Tel.06336S91S • Golf2, 1990. god. benZin, 1.31it. engleski, registriran, erven, gan.800. Tel.0631S9614 • Golf2, benzinac 1,6. Godina 1987., 5 vrata,ncregistrovan, 1.000 KM,fiksno. Tel.061358195 • Golf3, dizel, 97. godina, nije regis~ trovan. Tel. 062053475 • emif 4 sa2 vrata crveni, 1999. registrovan, 7.200. Tel.061356485 • Golf 4 tdi, 74 kw, tek registrovan, ful oprema, met sivi, karavan, 1000. g. Tel.061241448 • Golf4, 1.6 benzin, 98. godina, istekla registraeija, alu-felge, daliinsko, 4 Hata, plava boja, nema klimu, bez zamjene,S.900 KM. Tel. 061 774 S37 • Golf 4, karavan 1.9 turbo dizel, 66 kw, 2001. god., tek uvezen tek regis+ (rovan klima tek napunjena aUl0 bez ulaganja, cijena8.900 fixno 8.199 KM radiodlaska vani. Tel.066439706 • Golf 4, sdi, 2002.god, jedan vlasnik, rcgistrovan do marta 2013. Tel. 063530333 • Golf6, 1.4,2009. g. Trendlajncrni met, preSao sarno 52.000 km, max oprema, zeder, mala potrosnja, garaiiran, reg do jula 2013. cijena 21.500.Te1.061 173947 • Hyundai coupe FX 2.0, 2002. god., em, otuvan, carinjen i regislrovan, 12.000KM. Tel.062390421 • Hyundai santa fe 2.4 henzin/plin, 2002. gowste, rcgis[rovan do aprila 2013., ciiena 12.000 KM, maze i zamjena. Tel. 061 559091

~~~~n"c;,~;:~r~~~~:~ il~·fkuo~s~:~Cij~~

• jugo 45, 91. god, registrovan, ispravanudobromstanju. Tel.062283 586 • Mazda 2,0 dizcl 2000. god., Kanton Sa. Cijena4.900. Tel. 066 717048 • Mercedes 190dizel, 93.g. registrovando31.02.2013. Te1.061203427 • Mercedes 311 CD!, 2003. god. 85 kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stunie, 16.000KM.Tel.061169704 • Mercedes CDI 270 siva metalik, 2001. god. presao 110.000 km, prvi vlasnik, ciiena po dogovoru. Tel. 063 449859 • Mercedes ML 350, crni, benzin, 2004., prcsao 90.000. Rcgisrrovan, digitalna klima, servo, abs, esp, asr,4 x el. podizaci ..., uraden veliki servis na 80.000.TeI.061 188998 • Mini moris oldrajmer 77. g. sredeno general no, moguca zamjena, ciiena 10.000KM. Tel. 061 S26308 • Nisan micra 1.2 benzin, rek registrovana, cijena 12.500 KM. Tel. 061 S26308 • Nisan terano B god. 1999. ful oprcma.hitno.povcljno. Te1.061131432 • Nissan Qashqai 2.0 dci 4X4, 2010. g. Presao 42.300 km. Full oprema, registrovan 6/13., extra stanje, 34.000 KM. Tcl.061220749 • Opel ccrsa 2002. g. 1.2 benzin, erne boje.povcljno. Tel.063 795236 • Pasat 2, TD 86. g. karavan, u dobrom stanju, raden generalni remont, zamijcnicna lamcla, nove gumc, rcgistrovan. Tel.066621635 • Pasat karavan 1986. god. reg. do 09. 2012. g. cijcna po dogovoru i videnju. Tel.061258827 • Pasar karavan 1988. Dizel, registrovan do [una 2013., cijena 1.300 KM. Tel. 061 493 S66 • Passat H karavan, dizcl, 1986. g. Tel.061244014 • Passat, 1.9TDI, 1998. god., reg. do aprila 2013., cijeua po dogovoru. Tel. 0615642S4 • Peugeot 307 2.0 HDI, 66 kw, 2003. godina, 4 vr-ata, erni, ful oprema, jedan vlasnik, presao 169.000 km, placena carina i pdv ,cijena 8. 700 KM. Tel. 061 100930 • Polo 2002. god. himo, rcgistrovan nedavno, cijena 6.700 KM. Tel. 032 432S24 • Renau1llagillU1,2004. god., 2,2 cm3, 110 kw. E).-presion paketopreme,cijena podogovoru. TcL061493 552 • Renault scenic 2000. g., 1.9 dei, hilnoipovoljno. Tel.061344364 • Reno megan 2007 cc kabrio. Tel. 0611394S7 • Reno megane, godi na proizvodnje 2001. dizcJ,plava, limuzina, permjesta,cijena8.000KM. Tel.061304480 • Reno twingo, 2001., sa fut opremom. Tel.061497448 • Rover 1,4 benzin, 1998, dvoja vra+ ta, renoviran, cijena 3.200KM. Tel. 061229714 • Scenic 2005. g., metalik, 1.9 dCi, rcgistrovan do 10. 2012. g. Tel. 062 334280 • Seat ibiza 1988. god. reg. do 21. 3. 2013. god. 1.5 benzin, 3 vr-ata,alu feIge, crvena boja, moguCa zamjena, SBK. Tcl.061470467 • Skoda fabia 1.2 htp, 2003. g., klima,rekregistrovana. Te1.061160 141 • Skoda fabia,mctalik siva, 1.4 benzin, 11/2001., odlicno slanje, cijena 6.400KM.Tcl.06134S988 • Toyota corolla 2006 g.,1.8 T benzin, pCeSla 72.000km. Ciiena 12.900 KM.. Tel. 062 600 III • VW ietta vr6, automatik, benzin. Cijena6.900KM. Tel. 062600 III
J

• Suzuki Hayabusa, 2006. god, presao 20.000 km, akrapovic, xenon, kompletan servis uraden, registrovan, cijena 17.oooKM. Tel.062342426

Dijelovi i oprema
• Feige i6sagumamaBMW,original, aluminijske, povoljno. Tel. 061 204088 • Prodajem 4 felge 16 celicne sa gumama iratkapama. Tel.061701285 • Prodajcmdijclovegolfa l iprikol icu. Tel. 033 242269

Stanovi Izdavanje
• IZOAjEM 2 garsonjere sa centralnim grijanjem i stalnim prikliuckom za internet, muskom studentu. Tel. 033 921 031. 8888·INd! • IZDAjEM garsonjeru u zgradi e.g. - kablovska - iznad Muzicke skole. Prednost zaposlene osobe. Tel. 061325 141. 14690·111 • IZDAjEM dva namjestena trosobna slana u privalnoj kuci sa eentralnim grijanjern, kablovskorn, vlastitim parkingom. Tel. 061 1S7 071. 14699·111 • POF ALIeI, traiim finu cimerku, super namjesten trosoban, cenl. grijanje, kab TV, inl. Povo1jno. Tel. 061 756 483. pll • Akosi student nepusac i telis mir, nudim ti smjestaj opremljena soba, watel, kuhinja. Cijcna 135 KM. Tel. 061244181 • DobroseviCi, dvoiposoban spral u privatnoj kuCi prazan bez grijanja, ugradena kuhinja, 150 KM. Tel. 033 S91144,061 74S 190 • D\'a prawa Slana kod Otesa Mehe Porobiea lS i 13. Tel. 063183218,066 3164313 • Dvoiposoban narniesten stan, 71 m, ecntralno grijanje, drugi sprat, DolaeMalta,400KM. TeI.06S99S 216 • Dvoiposoban potpuno namjesren stan na Grbavici kod osnovne ~kole KovaCi6. TeL 062 615 062, 062546 245 • Dvosoban i trosoban stan sa bastom u blizini Kaledrale. Tel. 061 167907 • Dvosoban i trosobm stan u bosanskoj kuei blizu Kaledrale. Tel. 061 167907 • Dvosoban lijepo namidten stan u ccntru.Te1.0611S6170 • Dvosoban namjcSten stan II zgradi,Grbavica. Tel.062425420 • Dvosoban namjesten stan, Bjelave. Tel.06135653S • Dvosoban namjesten stan. Tel. 061311961 • Dvosoban stan u centru, kod suda, renoviran, namjdten. Cijena 550 KM.Te1.062943826 • Dvosoban stan u NediariCima. Tcl.065084011 • Dvosoban stan za 4 osobe na Alipasinom poliu u B fazi. TeL 061 081 057,033235468 • Dvosoban stan, privatna kuca. Tel.06117S078 • Dvosoban,namjesten srannaBreci. Te1.033440902 • Dvosoban, namieS:ten stan na Koscvskom. grijanje na plinsku pee. Tc1.06117S078 • Dvosoban, namjcSten stan svc odvojenoosobama bezauta. Aneks. Tel. 647362 • Dvosoban, namjdlen stan. UI. Bjelave. Tel.0613S6S3S • Garsonjera kod bolnice Kosevo 300 KM, M. Dvor, stan 105 kv. sa 4 spavaee sobe 1.000 KM, Kosevo kod Bolnice, dvosoban lijepo opremljen, etazno,4S0 KM. Tel. 062677 488 • Grbavica, dvosoban fino opremljen, eraino, 450 KM, C. Vila, vcCi dvosoban, Jijepo namjesten, centralno, 400 KM, Logavna - stari grad, dvosoban, etazno, 500 KM. Tel. 062 677488 • IIidia, Sokolovic kolonija, namjesten lrosoban stan, centralno grijanje,rermofasada. Tel.061234012

Potrainja
• Kupujem rabljena i havarisana vozila svih VfSia. Dolazim na adresu. TeI.062S0677S • Kupujem Zasta\'1l 101 i 128 nebitnostanje. Tcl.062686647

Teretna vozila
• Kombi KIA bcsLa, tererni, 1998. godina, registrovan do kraja maja 2013.Povo1jno. Tel. 061 049033 • Prodajem kombi Fiat dukato po· \'oljno. Tel.062504400 • Prodajem Mercedes Sprimer CD! 211,2002. god, pre!ao 176.000 km, IS .000 KM, 80KW, 2148 cm3, srebrena boja, karoserija 3 TIl,nosivost do 3[. TeL 061183910 • Prodajem Peugeot partner terelni, 2007. godina, dobro stanie. Tel. 062 072013 • Reno master 2003. g. 2.5ee, 3.5t, zatvoreni visoki krov povoljno. TeL 06S223763

• [ednoiposoban namiesten stan, cenrralno grijanje, kablovska, internet.nasclje Aueks. TeL06l358490 • jednokrevetnu sobu, centralno, kablovska, zaposlenim muskarcima na Trgu heroja. Tel. 061 546291 • jednokrevetnu sobu, poseban ulaz.studentu. Tcl.033 532035 • Iednosoban narniesren stan na Dobrinji 2. Tel. 063023050 • Jcdnosoban namjestcn stan na Dohrinji. Tcl.061809769 • jednosoban namjesten stan ul. Avde Smailovica. Blind vrura, kahlovska, plin grijanie. Tel. 061 212 230 • [ednosoban stan na Visnjiku, cijena300KM. Tel.0617S112S • jcdnosoban, trosoban sran i garsonieru namiestenu: za stu dente, samcc, mozc i na kracc vriicmc, Koscvskc brdo. Tel. 061 S37 239 • Kucusastvarimanasprat.Z srana, Bistrik, Okrugla br 2. Tel. 061203 720 • Kucu u Buca potoku, odmah iznad Iabrike Zrak. Tel. 062 566 545 • Kucu u velikoi aleji - Ilidfa, sa bastom, vrlo povoljno ihimo. TeL 061 2689S0,03364S S51 • Kucu, novogradnia Rajlcvac - Zabrde, komforan sprat, cijena povoljn a. Tel. 061 708617 • Manju kucu u centru, uliea Gorica.povolino. TeL062171726 • Moderan, pcrpuno namiesten dvosoban stan u stambcnoj zgradi u ccntru Saraieve. Tel.061 092586 • Na Vracama izdajem dvosoban, prazanstan. TeL033648 207 • Namjesren iednosoban stan.poseban ulaz iza Mcrkatora, Noco Sarajevo. Tel.616649 • Namiesten stan 7S m2 kod RTV doma.Te1.061229714 • Namjesten stan srudenticama kod FDS, centralno grijanje, kablovska, internet. TeL033655398 • Namjesten stan, Sip, poscban ulaz,odvojenostruja. Tel.061781073 • NamjeS[ena garsonjera 30m2, internet, kablovska, mogu i studenti. Ko!cvsko brdo. T cl. 062 226665 • Namjestenu garsonjeru iznad Bascadije, Mihrivode. Tel. 063 792 323 • Namjestenu sobu kuhinju, kupatilo, poseban ulaz PofaliCi. Cijena 150 KM. Tel.062116522 • Namjestenu sobu sadvaiezaja,poseban ulaz. Tel. 066 348 625 • Nov,prazan stan 50m2 TibraPacific,Stup2. Tel. 06 I 107808 • PofaliCi, kod rramvajske staniec izdaiem jednokrevetnu sobu, mu_Skareu. Tel. 063600461 • Prazan Stan 65 m2, grijanje na gas, saparkingom. Tcl.061216009 • Smjestaj zaradnike 5soba + kupatilo,obezbijeden parking za vise vozila,Ilidia. Tcl.061 S03624 • Sobc u Buca POloku - kod f<tbrike Zrak(samcima). Tel. 061 131730 • Sobu sa cenualnim grijanjem kod Merkatora zaposlellom, ozbiljnom muskarcu. N. Sarajevo. Tel. 659 895, 062619677 • Sobu zaposlenoj, zenskoj osobi. Tel.061842180 • Stan izdajcm, Podh.rastovi. Tel. 033441687 • Stan polunamjesten u Brijescu kod Fisa. Te1.0336725S4 • Stan u VelesiCima 110 m2, namjesten, srambena zgrada. Tel. 062 294 509 • Stan udaljenosti 120 m ad tmIDvajskcEncrgoinvest. Tcl.061 066799 • Stan, prvi sprat privalne kuee, familijarnoj porodici izdajem, ogradena, basla i parking za aUlo. PofaliCi,Orlo\'acka230. Tel.062236339 • Vise stanova od Centra do Hras+ nog (od 36 m do 60 m2),lijcpo namjesteni. Te1.061522190

• RM.Selimovica, dvosoban stan, l Lsp. 54m2, ciiena 90.000Kl'ft Tel. 061320439 • Center, Koscvsko brdo, extra adaptiran, 50 mz, 2. sprat.suncan, lift, cijena po dogovoru. Tel. 062 468 S46 • Centar.prodajem stan Z? m2. Tel. 061359728 • Center, ul. Kosevo, cerverosoban SIan sa 2 balkona na I spratu, centralno griianje, parking mjestc, odlicno stanje,292.000 KM. Tel. 061 S10964 • Ciglane, ul. H.Redzica 18/1, 71m2 + 20m2 terase. Ciiena 100.000 euru. Tcl.061320439 • CekaJusa64 mz.sran je nadrugom spratu, sa pcgledom prema restoranu 4 sobc gospode Safije, 135.000 KM. Tel.0615S923S • Dobrinja 2, garsonjera28 m2, terasa, lift, centralnc grijanje, PVC prozori, blind vrata, adaprirana, odmah useljiva. Tc1.062 303614 • Dva odvoiena stan potpuno nova i adaprirana, posebno svi prikliucci, 2>5.000KM. Tel. 061 SS923S • Grbavica, 52 m2, prodajem stan u Ljubljanskoi, prvi sprat prostran, odlicnc criienusan, pogled. Tel. 061 559235 • Grbavica, 55 TIl2, iznad OHR-a prcdajem stan potpuno adaptiran, svc novo, podovi, stolarija, rasvjcta, grijanje, kupatilo, 2. sprat 130.000 KM. Tcl.0615S923S • Hitnoprodajem dvcipcsobau stan na Dcbrinji. Cijena po dogovoru. Tel. 0644172610 • Hrasno, dvosoban 59 ro2, 2. sprat, renoviran, sarno 95.000 KM. Tel. 061 493323 • Ilidza, Ccn tar, dvosoban 48 m2, ria prcdaju povcljno, plin, useliiv odmah. Te1.061272136 • Ilidza.prodajemstan 70 km,drugi sprat, plinskc grijanje, preko puta Peitona. Tel.06S 183745 • Kosevsko Brdo, ul. M. Hadzi jahica46m2,cijena 2.000 KM/m2. Tel. 061320439 • M. Carica, lrosoban slan, 1 sprat, 74m2, cijena 100.000KM. TeL 061320439 • Najpovoljnije cijene - Novograd· nja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. TcI.063895863 • Novogradnja Stup "Tibra 2" sta· novisa klimom koji su u ponudi sarno kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povolinacijena. Tel. 061504425 • Otoka, jednosob<tn 39 rna, 3. sprat, 65.500 KM; A. Polje 43 m2, 1. spmt kod Binga 60.000 KM. Tel. 061 493 323 • Otoka, prodajem dvosoban stan, 56m2. Tel.061140483 • Prodaje se 2,5-sobanstan na Grbaviei. Odlicna gr<tdnja, izuzetna lokacija, perfektan rasporcd soba. Centraina, 1. sprat, lift, parking. Tel. 063 433403

t.

Prodaja
• PRODAjEMO stanove novogradn;a Stup Nukleus, razlicitih kvadratura (od 31,69 -90,91 m2), odmah useljivo, veoma povoljno!!! Mob. 061/668-207; 061/24S·976. N. • ILIDZA • PEjTON: Proda· jem povoljno namjeSten dvoiposoban stan i garaZu u isloj zg,.di. Tel. 062 ISS 396. 14679·ltl s!~ ~t~~~'SS4ar~r;~r~~~~~~;~ij~

li~, ~~~~~ 900 • Prodaiem 40 ml slambcnog i 40m2 poslovnog, jedna cjelina u centru,ekstraadaptiran. TcL061157929 • Prod<tiem garsonjcru u centru Sarajeva (Dzidzikovac). Fiksna cijena 72.000KM. Tel.061822187 • Prodajem Grbavica dvoetazni kod Palme 107 m2 novogradnja. Garsonjera Svrakino 27 m2. Tel. 062 383 030 • Prodajem na Alipasinom stan 47 m2, A faza, 5. sp. Cijena 58.000 KM. Tcl.061 S0970S • Prod<tjem na Dobrinji na lijcpoj lokaciji povoljno lijep 3,5 stan, odmah uscljiv. Bez posrednika. TeL 061202 411 • Prodsjem namjeSlen dvosoban stan 55 m2,slan se nalazi na Dobrinji, Trg Zlatnih liiljana, ciiena povoljna. Tel.065957842 • Prodajem nov etaini stan 90 m kvadntnih u VogosCi, placenu 137.000 KM za 107.000 KM fiksno. Tel.061214071

39~~~ili~~~it~t06i s 233

• Prodaiem stan 45m kvadratnih i stan od 90m kvadratnih u srcu Bascarsije. Te1.061214071 • Prodajem stan 54 kvadrata ul, Hivz iBjelevca. Tel. 061051671 • Prodaiem stan kod Pozorista 92 ml,4. kat, 167.000. P. prosror 42 m2 centar 11S.OOO. Tel.062383030 • Prodaicm stan na Dolac Malti 16. sprat 55 m2, cuiena po dogovoru. Tel. 062421070 • Prodaicm stan na Otcsu, 60,5 m2, adaptiran, 1. sprat, etezno grijan]e. Tcl.061688688 • Prodajem stan u centru Skeuderija kod vatrogasne cere 33 kvadrata, 2 sobc, hodnik, kupatilo, ostava, cijena 7S.000KM. Tc1.061916698 • Prodajemstan u Centru.ul. Vrazova, dvoerazni, renoviran, 52 metra kvadratna. Tel.062605 508 • Prodajcm SIan u Saraj polju, 68 m2, dvoiposoban, 2. sprat, lift, balkon.cenrralno.suncan, u dobrom stauiu, 103.000 KM, Samir. Tel. 062 334 371 • Prodaicm stan u Saraicvu.kod Socijalnog, 30 m2, kompletno rencviTan, extra stanje,66.000 KM. Tel. 061 391842 • Prodaiern stan u Zenici povrsine 8lm2,ugradu. Tel. +38231326622 • Prodajem stan, Ilidza, Luzani, nizovi, sa garazom prednjom i zadnjom bastom, 105 m2. Tel. 062 226 285 • Prodajem trosobni stan u Saraievu 74 m2 ul Himze Polovinc, Bjelavc. Tcl.0611S2018 • Prodajem u Hrasnom na Trgu Heroja jcdnoiposoban adaptiran stan - svc novo,45 mz.sprat S.Tc1.06154001 5 • Sar Polje, dvoiposoban stan, 61 mz, renoviran, balkon, ustaklien, vi 1/1,94.000KM. Tel.0624S1 068 • Stan uAdema Buce 54. Potkrovlje 6. kat trosoban,s gaierijom 88 kvadrala, 1/1. Podrum,parking, novijagmd· nja, 100.000 KM. Stan uredan i funkcionalan. TeL 061220 749 • SUlcrenski Slan 54 m2, Ancx, Prijedorska 23. Cijena 69.000 KM. Tel. 061130112 • TrgZAVNOBiH·a,2.sp. 112m2, cijen. IS0.000KM. Tel.061320439 • Trg ZAVNOBiH-a, 77m2, trosoban stan, cijena 99.0ooKM. TeL 06] 320439 • U Brezi prodajc se dvosoban Stan 45 kvadnua u stambcnoj zgradi, 1. spral. TcL0611S6836 • VL D~emala Bijcdica. 15.sp. 59 m2, cijena 96.000KM. Tel. 061 320 439 • UI. Envera Sehovica 62m2, cijena I 24.000KM. Tel.061320439 • UliCH H. Cemerlica, dvosob<tn stan, V sprat, 52m2, cijena 102 .0OOKm. Tel.061320439 • V<tl[era Pcrica, pelosob<tn stan, Isp,. 138m2, cijena 400.000Km. Tel. 061320439
+

Potrainja

• Agencija pou·azuje veci broi nekretnina. Tel. 033 782980 • Potreban jednosoban namjeSten slanuHrasnom. Tel.061789610 • POlreban \feCibroj stanov<tza adavanjeiprodaju. Tel.061865011

Zamjena
• Mijenjam (uz doplatu) nov neuseljcn jcdnosoban Slan u 1st. Sarajevu 7.a stan u Sarajevu (Grbaviea + Hrasno). Tel.063340989 • Mijenjam - proda;em (uz doplatu) dvoiposoban stan 69 m2 u Odzaku sa cent. gr. igarazom,za stan u Sarajevu. CijenaSO.OOOKM.Tel.063340n9 • Mijenjam dvosoban stan, veliki balkon, pod rum, plinsko grijanje, 1. sprat, vlasnistvo za isti na DobrinjiFederacija. TcL061277116 • Mijenjam kueu sa 3,6 duluma okucnice u Mokrom za Kanton Sarajevo. Te1.062214041

,

,
,

'Tekst
I

Motocikli
• Kawasaki GPZ 500s extra stanje, 2.000KM,hitno. Tel.0634S1 031 • Prodajem motorza invalide,skoro je nov i isprdvan jc, eijena je 3.000 KM.Tel.061038710

:Telefon/iidresil
I 'I(l;potl

-----------------

gradnja,cijena po clogovoru. Tel. 061 204892 • Agencija vrSi prodaiu i izdavanje v~ih stanova, brza rcaliza(;ija. Tel. 061493323

I • - - • - • - •••••••

predlll/poi tflll idrtstl -DMvnf I ri.IJltpk .. 141. 11000 S.uajno

vu"l:

Mile

oglisel.

- • - - - - • - - - - •••

---•

• Mijenjam kucu sa bastom i garazom iznad Bascarsije za manji stan uz doplatu. Tel. 061214071 • Mijenjam kucu u Sidu 200 m2 za kucu iii stan u N. Sadu ili okolini. Tel. 0038761565126 • Mijenjam kucu u Sidu, 200 m2 za stan u Sarajevu. Tel. 00387 61565126

Garaze
e Izdajem dvije spojene garaze, jedna sa kanalom, pogodno za automehaniku. Te1.062379192 • Izdajem garazu u zgradi Papagaika.Te1.033218011 • Izdajem garazu, ul. Logavina kod skclc, Stari grad, Sarajevo. Tel. 062 919054 e Izdajem zidanu garazu ulaz iz uliceHasanKikie.Tel.061171645 e Izdajem zidanu garazu.Breka (H. Polovine)-70KM. Tel.061218 837 • Povuljno izdajem garazu na Kcscvskom Brdu (u blizini jayne okruglc gara.Ze)60KM.TeI.061740870 • Prodajem - iznaimliuiem garazu, Vraea,13 mz.cilena 12.000 KM. Tcl. 062157704 • Prodajem garazu u Kranjcevicevoj ulici, prcko puta Doma pisaca,12,5m2, vl.l/l-grum. Tel. 061 869396 • Prodajem xidanu garazu u Logavinoj.Tc1.061183941

• Prodajem vikdndicu na Prokeskom jezcru. Atraktivna lokaciia. Tel. 0610S2659 • Prodaiem vikend kucu Rakovica, Kobiljaca, dunum zemlje sa bazenom.Te1.062351 141 • Prodajem vikendicu u Gornjim MrkoviCima.Tcl.061132729 • Rakcvica, prodaiem kucu ~vikendicu na sprat + ljcrna kuca, sredcno. Tel.061213273 • Rezidencijalno naselle, kuca u niZU, Ccntar, ccntralno grijanje, teresa sa bastom.garaaa. Tel. 062 341250 • Starr Grad, ul. Brace Eskenazi (iza amer. konzulara) kuca (50 m2) na parceli od 200 m2, mogucnost gradnje i prosirenja dczvolicna, 97.000 KM. Te1.061510964 • Stari Grad, ul. Kecina, kucasa dva odvcjena stana (1 i 4 - soban), garaza, etazno grijanje, parcela 400 ml. Tel. 061510964 • Zidanu vikendicu u Blazuju i l.3oo ml zemlje. Asfalt, struja, voda, odmah useljivo, u zclenilu. Tel. 061 160085

• Izdajem poslovni prostor u Breai 229 m2 RK Borac, potpunc rcnoviran za trgovinskc narnjene, cijena 2.000 KM. Tel.033265715 • Ponuda: jake izvor vlasritc cistc laboratorijske ispitane vode sa bazenom, uz magistralu, nudim za proizvodniu i promet - kod Saraieva. Tel. 653454 • Prodajem farmu kokasal objekra, 2 duluma kivi, kucu na sprat, sve na 4 dulumazemlje. Struge-Capljina. Tel. 036809009,062114903 • Prodajem balu koja je iznajmljena.ntraktivnalokacija, Stup. Tel. 062 666300 • Prodajem poslovni prostor60kvadrata, rrcnutno jc kafana sa svim inventarcm, a moze i druga djelatnost. Tel. 061 795489 • Prodajem poslovni prostcr Dobrinja 2, veoma povoljno 46 kvadrata. Tel.061209120 • Zcnica, poslovni prostor sutercn, pogodan zasve namjene hitno povolino prodaiem. Tel. 061 795 489, 061 753131

Zemljista
• PRODAJEM 500 m2 zemljista za kucu. Dozvoljena gradnia vi. 1/1, Zabrde - Rajlevac. Tel. 061 813 250. 8849-1Ndl • Bugojno, Cipuliic, prodajem 10 duluma obradive zcmlje, jedan plac. Tel.065761288 • Foca, Trnovace, prodajem 7 dunuma, livada uz cestu, moze i zamjena. Te1.061 566470 • Gtavaucevo, prodajem zemlju 8 duluma.jeftino. Tel.061335359 • Orahov brijeg povoljnc prodajem 500 m2 u blizini spurtskog centra komunalijedo parcele. TeL037514066, 061312249 • Orahovbrijeg.prodaiem povoliuo dvije gradevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 ml. Urbanisticka saglasnosr, vlasnisrvo 1/1. Komunalijcdoparccle. Tel.061488675 • Prodaiem 4,5 dunuma zemlje -livada, Trnovo FBiH. Na imanju imaju dvijcvodc, krcz posied teee rijeka.sve Ill. Struja 50 m od imanja, 8.000 KM po dunumu. TeL061686095 • Prodajem dva duluma zcmlic, Zcleni aris, Rakovica,papiri uredni. Tel. 061313062 • Prodajem na super lokaciii u Bre7.anskoj ulici 808 m2 zemljista sa gradevinskom dozvolom. Tel. 061 848433 • Prodajem parcelu 800 rol, Aerodromsko naselje • pored zgrade Bella Casa. Te1.065952884 • Prodajem plae u Kijevu, 44S m2, pored Zeljezniee, prilaz sa magistralnog puta, nalazi se u RS, cijena 20 KMlm2. Tel. 061477 854 • Prodajem zemlju u Naborevu, 1/1, vlasnistvo. Tel.055 379455 • Prodajem zemlju, Djevojaeka voda 36 duluma, imaju obiekti. Moie i parcelisanie. T el.061209120 • Svrake 1.258 m2,prikljutak struja, voda, plin, vlasnistvo 1/1, ciieoa 39.000KM.TeI.061150188 • U Kijevu prodajem plae od 1.131 ml, oalazi se oa Poljima (Dola), RS, diena 13 KMlm2. Tel. 061477854 • Zabrde, plae za gradnju 500 m2, papiriuredni.TeL061189713

~....,.,.."".--

Kuce
• Centar- Cobanija, kuca sa bastom 800m2,povoljno. Tel. 061 510964 • Center - kod picerije Galija, kuca sa bastom 140 m2, povoljno. Tel. 061 510964 • Center, Skenderija, prodaiem kucu kao dvoetazni stan, moderan objekat 200 m2, prelijep pogled na Ccntar.avlija.basta. Tel.061497 448 • Hrasnica, prodajcm kucu sa dva troscbnastana igarazom. Tcl.061757 523 .llidZa,Plandi~te,BosanskiLjiljan 17,objckatP+ I + P, 150 mz.okucnice 150 m2, roh-bau, uredni papiri, 1/1. Te1.062319563 • Kasindolska, prodajem kucu 200 m2 sa okucniccm od 600 m2 plus pomocni objekat i garaza, sve lijepo ogradcno, odlicna pcziciia. Tel. 061 559235 • Kromolj, prodajem kucu 300 ml oa parceli od 1.200 ro2, supcrpozicija i parcela jeravnasva, 125.000 KM. Tel. 061559235 • Kuca Hamdiie Pozderca, Sarajevo, kod Bosmal nebodera, 200 m od semafora, useljiva 1/1 z.k. sa dlloristem. Tel.061167926 • KueanaAneksu,prodaja. Tel. 061 222141 • Kuea u centru Makarske,Kalalarga 29. Papiri uredni, tri etaZe, cca 300 kvaclrata. Tel. 063 899989 • Kuea, urbana vila, Stari grad, Logavina, super lokacija, garaze, avlija, basta,kamin, fitnes.Hitnoi povoljno. Tel.063513525 • Prodajem dvije kuee sa duillmom zemlje poseban ulaz. Bojnicka 59, Stup. Tel. 062549464 • Prodajcm hicno kuell, zemlju u Crnoi Bari - Bogatie, Srbija. Tel. 0038761226645 • Prodaicm kueu i 1.600 m bastc. Stara cesta 19, Kobilja glava. Tel. 062 385732 • Prodajem kucu na M iseviCima 150 m2 stambenog prostora, garaza i 700 m2 uradene okucnice. Tel. 061 812 499 • Prodajem kUell naPoljinama. Tel. 062317515 • Prodajem kueu prizemlje i sprat, sa 1.300 kvadnta okucnice. Cijena 55.000 KM. Mostarsko Raskrsee. Tel. 062296075 • Prodajem kucu u Bijeljini, 600 kvad. Cijena po dogovoru ... Tel. 061 575420 • Prodajc.m kueu II DrazeviCima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi prikljucci. Okucnica 800 ml. Voenjak. Cijenanaupit. Te1.061134393 • Prodajem kueu u Starom Gradu Sarajevo. Tel. 063 514 023 • Prodajem kueu u Sidu - Srem 200 m2, vI. 1/1. Tel.0038761 565 126 • Prodajem kueu u ulici Alifakovac u blizini loat kuee (Vijeenice). Tel. 062146439 U:I~~~d~:r~k~~~j~~I~~a:r~~: ~~cl~ Tel.481423 • Prodajem modemiju kutu, PofaIi6, Humska, a moze i zamjena za stan uz doplatu. Tel. 062 666 300 • Prodajem modcrnukutu unizuna Kosevskom brdu u Sarajevu. Tel. 062 381294 • Prodajem stare nove i kuce u izgradnj i na svim lokacijama u gradu po najboljim eijcnama. Tel. 061 214 071 • Prodaicm use1jivu kucu 104 m2, dva dvosobna stana, dvije gara:tc, 500 m2 okucnice, hitno, Radnicka 122. Tel. 065 540 702 • Prodajern useljivu kueu na lablanickorn jezeru, CelebiCi~ 700 m okucniee, ekstra lokacija, 10 m od obale, papiri 1/1, moze vozilo i [raklar uracun. Tcl.066845174

• NEUM - Izdajemo povoljno apartmane na samoj plafi 5 m od mora, klima, parking, TV. PovoIjno. Tel. 063 321 434. 962-1mo • NEUM, vila "Mina" izdajem apartmane blizu plafe Zenit, 40 metara do mora sa garafom, klimom, TV-om. Tel. 062 223 761, 061254458. 8903-1Ndz
• NEUM - apartmani kod plai:e hotela Zenit, TV -sat, klima, garaze, terasa, iznaimliujemo. Tel. 036 885 555, mob. 063 436 333. www.neumapartmani.eom.pn • OREBIC, apartmani za 4 osobe, dnevni, kuhinja, kupatilo, spavaca, terasa, TV, parking u hladu, vrIo povoljno. Tel. 061147 359,033220068. 14288-ltt • OREBIC, sobe, apartmani. parking, klima, satelitska WiFi, povoljno. www.adria-orebic.com. Tel. +38598963)758. ptt • NEUM - izdajcm sobe, upotreba kuhinje, blizina poste i marketa - obezbijeden parking. Tel. 061 223 860. 8614-1Ndz • NEUM: Apartmani tik uz more, a hladovina od prirodnog zelenila. Tel. 036 884 548, 063 314 153. ptt • LJETOVANJE u Podaeama od 29. 07. do 04. 08. (6 noti, 7 dana) po djeni od 185 KM. U dieDu uracunat ptevoz. Sin'ena svakih 7 dana. Tel. 061 552 947, 061185 805. ptt • NEUM, kuca na obali mora. Izdajem sobe i apartmane. Tel. 036 884 628, 062 214 705. 14636-ltl • IZNAJMLJUJEMO aparlmane i sobe sa kupatilom u Neumu kod hotela Zenit. Tel. 063 199 024,036880769. 14637-111 • Aparunan Z+ 1 otok Koreula, mjestoKorcula. Tel.061139367 • Apartman u Orebieu, dvije sobe, kuhinja, terasa, parking, klima, blilina pla~e. povoljno. Tcl. 061 566 516, 003S599 I 942085 • Apartmani i sobe u Neumu pored obale. TeI.033541493,061131831 • Apartmani Neum, povoljno, 5 m od mora, klima, TV, plaza, upotreha kuhinje,prirodna hladovina. Tel. 06 t 48S043 • Apartmani, sobe, TIpanj PetjeSac plaZaplote, Vesna. Tel.0038520743626 • Apartmani,sobe, Trpanj Peljciac, hlizumora, Vesna. Tcl.062421 050 • Aparunansko prcnoci~{e iznad Katedrale, uz francusku telidenciju, parking, internet, kahlovska, een. grijanjc, 20KMpoosobi. Tel.061339647 • Aparunansko prenotisle, slrogi ceD(ar (zgrada Papagajka). Za jednu osobu 30 KM, 7.advije osobe 50 KM. Te1.066288104 • Baosie, lux aparrmani sa bazenom, parking. Tel. + 382 69 55 1750 • Baska Voda, izdajem dvosoban apartman u strogom centro 100 m od mora, 2 sobe, dnevni boravak, kuhinja,klima,2 tv, termin jedanod 10. do 16.08. Tel. 061 036408

Poslovni prostori
• DAJEM pod zakup na 8 god. razraden visenamjenski vrhunski opremljen ugostiteljski objekat "Pasage" oa atraktlvnoj 10· kaciji (Trg Heroja 24, Sarajevo). Objekat raspolaie sa korisnom povrSinom od 80 ml, galerijom 12 m2 j bastom 40 m2. Cijena po dogovoru. Tel. 062 271 923, 062 622289. 8879-1Ndl • IZDAJEM poslovni prostor 100 m2 u privatnoj kuCi sa centratnim grijanjem i veJikim parkingom kod Doma zdravlja Saraj polje. Tel. 06J 157071. 14699-1tl • Bascarsija, i7.najmljujem veei proSlUr (advokatura, ordinacije, mristiCka agencija sa hostelom, vnie i sl). TeI.061493643,061228975 • Cenrar, Mejtas. glavna uliea, radnja, nova, vlasnistvo, 30 m2, 100.000 KM.Tel.062468546 • Izdajem iii prodajem fast fud, moze rostilj, pica, pita, Kosevsko Brdo,Cemar. TeJ.06Z967 832 • Izdajemkane. iii sl. kod Narodnog Pozorista vrlo povoIjno. Tel. 061 729 536 • Izdajem poslovni kancelarijski pros[Or 120 m2, pri2emlje, lokacija extra, preko puta Predsjednistva, ulicaJezero. Tel.061559235 • lzdajcm poslovni prostor - box u centru grada - pijaca Sirano, akcija 1SO KM mjesecno. Tel. 062667766 • Izdajem poslovni proSIOr 25 m2, TrgHerojabr!3. Tel. 061 203720 • Izdajem poslovni prostor 40 m2, Svrakino, trolejbuska staniea, Safeta Hadzica.Te1.061148076

• Gradac - sobe sa balkonom i kupatilom sa WC-om. Upotreba kubinje. Buljuba!iC. Tel. +38521697340 • Gradae i Podaca organ izovan sedmodnevni boravak od 22. 7. Cijena je 190KM.Te1.061793528 • Gradac i Pcdaca.organizovansedmodnevni boravak od 28. 7. Ciiena je 190KM. Te1.0644185396 • Gradac na mow, izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, dcscr mctara od obale. Tel.062970247 • Gradec na morn, iznajmljujem povoljnc sobe i apartmanc, parking csiguran. Tel.00385918S02134 • Gradac, izdajem sobe i apartmane povoljno. Tel.0038591 54421 09 • Izdaiem Z apartmana na Peljescu, Lovistc. Tomo i Zeljka. Tel. 061 363 174 e Izdaiem apartman nasamoj plafi u Kleku sa dvorisrem i parkingom. TeL 062573613 • Izdajem apartman u Neumu, Tiha Iuka, Mimoza, parking, klima, TV. Tel.061548917 • Izdajern apartman u Neumu. Tel. 061206911 • Izdajem apartmane i sobc - VodiceoTel.061469111,062 563528 .I:t;dajem apartmaneu Trpnju. Tel. 0038520743416 • Izdajem apartmane u Zaostrogu. Tel.063432127 • Izdajemapartmane,Dobre VodcVcliki pijesak, novogradnja, klima, kupatilo, balkon, kuhinja, parking. Apartmani Ramovic Ferid. Tel. + 382 69013104,+38230364312 • bdajcm eetverokrevetne i petokrevetne apartmane u Neumu uz more. Cijena 80 i 100 KM. Tel. 061 480 235 • Izdajem tijepe dvokrevetne i trokrevetnc sobe u Zaostrogu. s upotreborn kuhinje, {erasa, basta, 200m od mora - 10 E po lelaju. Tel. 00385 21 629042 • Izdajem povoljno apartmane u Gradeu. Tel.00385922017780 .Izdajem rrokrevetlleapartmameu Vodicama, drugi red do mora, parking, Sat. antcna,balkon. Tel. 061586 022 • Izdajem, Hvar, kuca 80 merara udaljena od mora, parking, rostilj, TV,klima. Tel. 063 304296 • Izdajem, sobe sa kubinjom, kupatilom, parkingom, terasom u Srebrenom kod Dubrovnika. Tel. 00385 20 486160 • Izdaju se sobe i apartmani u Podacama. Tel.061308277 • lzoajmljujern aparrrnan na Vlasieu. Tel.066052511 • Iznajmljujem apartmaneu Kleku, uz sarno more. Tel: +38761748912, + 385977018660 • Iznajrnljujem apartmane u Zaostrogu 10 metaraod plaie. Tel. 063 376 558 • Iznajmljuju seapanmani u Kleku, 5modmora, 10eurapoosobi. Tel. 061 869034,00385915946600 • Klek,sobesaupotrebom kuhinjei aparunani, parking. velika terasa - povoljno. Tel. 00385 20 691 068,00385 917986496 • Kod Jeliea Gradac aparunani, Sohe, komforno, ugodno i povoljno. Tel. 00385996802320 • Komarna, Kick - Izdajem povoljno apartmane la 3 do 6 osoha sa upotrcbom kuhinje. Tel. 061437 719, 062 439329 • Korcula, izdajem povotjno apartmane i sobe. Tel. 00385 91 7889453, 00385923081825 • Ljctujte u Makarskoj,apartmani i sobesupo[rebom kuhinje. Tel. 00385 915837045 • Makarska - apurunan u eCmru za vikendeiduie. TeJ.0612Z4174 • Makarska, izdajem apartmane smdije blizu plaZc, klima, TV, parking. Tel. 00385 58 05399 iii 00385 21 612877 • Makarska, iznajmIjujem sobe i apart mane blizu mora. Tel. 00385 21 616814,00385981787522

• Makarska, iznaimljujerno apartmane blizu plate - klima, TV, wireless, parking. Tel. 00385 21 616410, 00385998578689 • Mostar - iznajmliuiem super opremlienc apartmane u blizini Srarog mosta.poosobi lOKM. Tel.063314832 • Neum - izdajem apartman uz more, za 4-6 osoba, komplet opremljen, parking. Tel. 062672 867 • Ncum - izdajem sobc sa zaicdnickim kupatilom i kuhinicm, 100 m od mora, rerasa sa prirodnom hladovinom.parkingosiguran. Tcl.063 123 490 • Neum- kod plafe Zenit iznajmljuiemo sobc i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, garaze). Tel. 036 885 165,063894751 • Neum centar, iznaimliujem apartmane 50m od mora. Tel. 063 350 149, 036880320 • Neum, apartmani Sabina, komplet opremljeni, TV, Klima, 30m do plaze, ul. Mimoza/Agava, fam. Mehmedovic. Tel. 061 223 100,061 569 643 • Neum,izdajemapartmane,klimatiziranc, 20 merara od mora, TV, parking. Tel. 036 884 493, 061 141 752, 061183981 • Neum, iznajmljujem apartmanc uzmoresa tcrasama. Tel. 036884710, 062970364 • Neum, odmor u apar(manima na samoj obali. Tel. 03688421 5,063 856 164 • Ncum, povoljno izdajcm sobc i apanmaneuccntru. Ul. Mimoza. Tel. 063339686 • Orebie -aparunani novo SVC, blizu plaze, opskrbe centra povoljno, svoj parking. Tel.062718103 • Orebie - izdajem aparunane sa parkingom povoIjo. Te1.061156962 • Orebie - izdajcmo aparunane4+ 1 klimatizirano, 300 m od gIavne plaze, TV. Tel. 061973 842 • Orebit,aparunaru dvosobni i jednosobni, TV, parking, povoljno, hi izina mora, siobodni od danas viber. Te1.061846930 • Orebic, apartrnani, 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, kuhinja, garda, vrlo blizu mora. Tel. 00385 98 1863 337,062334139 • Orcbie. dvosoban aparunan TV, parking, povolino, slobodan od danas.Te1.0911831129 • Orcbie, izdajem apartmane, balkon, toaler, kubinja iparking, klima, povoljno.Tel.061481925,063892425 • Orebie, izdajem spral kuee sa 5 kre\·eta. Parking osiguran. Tel. 061 954045 • Orebie, i;>:najmljujem aparUnane blizu pla1e, pogled na more od kojeg Vamdahzaslaje. Tel.061213819 • Orehie, rrokrevetni apartman, TV,klima,te1efon.TeI.061226141 • Orchie, [rokre\femi aparunan, TV, klima. Tel.061914561 • Pansion na Basearsiji, izdajem sobe sa kupatilom, 15 poosobi. Tel. 061 420254 • Peljesac Drace apartman za 5 050ba,IOOmdoplak Tel. 062 105 578 • Podaca - kuea uz more,apanmani povoljno, obezhijedcn parking. Tel. 061517353,063893590 • Podaea apartmani 3 i 4lezaja, 150 mod mora,klimadzirano, 50 i 60 KM. Tel. 061 S63656,00385922885233 • Podaca, izdajem apanman cClverokrevetni uz morc. Tel. 00385 21699 174 • Podgora, apartmani 4 i6Ie.iaja, sobe 2 i 3 Ieiaja, 100 metara od mora. Taib. Tel. +385915189911 • Povoljno izdaiem apanman Podaca,4Iezaja.Tel.061133012 • Povoljno izdajem sohe sa upotreborn kuhinje u Podaeima blizu mora, u kuCi, im3 samoposluga. Tel. 00385 919327482,0038521699450 • Povoljno iznajmljujem apartmaneu Tucepimad020.07. Tel. +38598 9386925 • PrcnoCiste, Stari grad, Sarajevo, 10KMsaparkingom.Tel.06177SS29

• Sarajevo, apartmani za prenociste u centru starog grada, 2 min od Bascartije,10 po osobi. Tel. 00387 61 107021 • Sedmodnevni boravak u Neumu u privarnoj kuci. Obezbijcdicn priicvoz, smjestaj sa doruckom i ruckom. Polazak svake suborc. Ciiena 300 K..i\1.. Te1.061915661 • Trpanj - iznajrnljujem lijepe apar[mane blizina plaze. Tel. 00385 98 9S35770 • Tucepi.apartman na plazi povoljno.e+z osobe, term in od 18.08doOt. 09. Tel. 061 299627 • Vodice, izdajem cerverokrevetne apartmane blizu mora. Tel. 00385 22 444118

Masine
• Masina Trio za parket nova. Tel. 061079423 • Porreban rovokopac za kopanje suterenakuCeuSarajevu. Tel,Q61 016 133 • Prodajem 2 aUlOmata za prozvodniu eksera od 1 do 6 i od 6 do 12 em. Tel. 063410 165 • Tokarski stroj Z.1 stolare 2 korn. moguea l.amjena za razno. Kljue. Tel. 061972160

Ostalo
• Crijep Mediteran 222 u dobrom stanjupovoljno. Te1.061191931 • Dvoja ulazoa vrata u dobrom stanjupovoljno. Te1.061175096 • Prodajem polovaD erijcp Kikinda vovoljno. Te1.061210201 • Prodajem staru hrastovu gradu za izgradnju konoba i slicno. Tel. 061 797914 • Prodajem suhu hrasrovu dasku oko4m3. Tel.061797914

Kompjuteri
• "Akcija servisirania" - Ako imate problema s vasim kompjuterom, na2ovite! Rjesavanje kompj. problema. Umreiavanje, spailavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 • Akcija, brza i povoljna inslalacija windowsa 7, xp, bd:icnib rutera i mreia, spaSavanjc podataka, anti virus,pozovile. Tel. 062 256035 • Novo uponudil Izrada vizitki(lOO kom 10 KM), prodaja polovnih racunara, instalacije sistema, anti vi· rusi, web hosting. Dolazak na adresu. Tel.061700863 • Servo raeunara - Profesionalna dijagnostika i popravak racunara, instalacija sistema, antivirusna zastila, internet konekcija + ruther. Dolazim popozivu,Majo. Tel.061243611 • Servis laplOpa i racunara sisrem, virusi, wireles i s1. veoma povoljno, Sarajevo. Tel. 061908890 • Servis raeunara Grbavica - Instalacija, oddavanje, anrivirusi, programi, internet, nadogradnja racunara. Sve na jednom mjestu. Dola7.ak na kucnuadresu. Tel. 061545 375

=

40

CeMtak 26, lull/srpanl2012.

Dnevni avaz
• Kupujem lomljeno i zubarsko zlato dukatc i zlatnc satovc, najvisc placam. Te1.061553640 • EXTRA CljENA, EXTRA OGRJjEV! CI]EPANA, CUTUCI, METRJCA - 62 KM. UGALj BANOVICI. UGALj KREKA_ TEL. 061606202. 8814-1Ndi • "RASPRODAjA OGREVA DO 31. 07." - Bukova drva u svim oblicima, ugaf Banovici (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, briket kameni i drveni. Tel. 061670 068,061 287 798. 8845-INdi • Bicikl pclovan 90 KM. Tel. 061 036743 • Prodajem 2 registrcvana rafting camca Ris Sportnautik Akvasport 1119 i 11 osoba u odlicnom stanju. Cijcna 4.000eura. Tel.061285407 • Prodajem dieciji bicikl Atlantic Tiger, brzinac, malo korisren. Cijcna 70KM.Te1.061142856 • "RASPRODAjA OGREV A" U prodaii su bukova drva ciiepana po cijeni od 6S KM, kao i ugaf Kreka po cijeni od 9S KM i BanoviCi (orah, kocka). Tel. 062 92271Z. 14643-Itt • Agencija hitnokupujestarudeviznu stedn]u najbolje placamo nazovite iprovicrirc. Tel. 062118 803 • Ageucija kupujem staru deviznu stednju,obveznice)ratnuodsleludionice, isplata odmah ciiela BiH. Dolaxim na adresu. Prodajem certifikate povoljno. Tcl. 061 175237 • Agcneija za kupovinu devianc stcdnje.] ugo i Privredne uz obracunavajacu kamatu. Tel. 066 723 731 • Agencija7.akupovinudeviznestednjc, rarnc odstctc, dionicc firmi, fondova, najbolje i bez zakidanja placam, isplata idolazak odmah. Tel. 062 788 739 • Hitno prodajcm 5 kubnih mctara iscijepanih su.hih bukovih drva. Tel. 061551753 • Kamagragelza poteuciju.origiual pakovanjeod 7 kesica35 KM,moguca knpovina na maniu i vccu kolicinu. Tel.061379657 • Kupujem dionice firmi, fondova, stare devizne Itcdnie i rarne stete iz Federacije i Republike Srpske. Isplata 00mah.najboljeciiene. Tel.061161 002 • Kupujem potr'OSene automobilske akumulalorcmznih vclieina,placam 10 KM pokomadu,dolazim naadresu,Sarajevoiokolina. Tel.061 540533 • Kupujcm starc pokvarcnc yes masine, gusane radijatore, potrosene akumulatorc) IC svc vrstc olpadnug zeljeza. Dolazim naadresu. Sarajevo i Sir'dokolina. T c1.062 875 178 • Otkupljujemo svevrstestarogpapira, novina, najlona, 7..atimpet flase, kod vasckut:'Ciii kod nas. T c1.062280091 • Poklanjam malo odjcec za djecaka od3 godine. Tel. 066943413 • Prodajcm 2 bastClnske garniltlfC, 2 stoia i 4 klupe s naslonom, drvo, sve 150 KM, Sarajevo. Tel. 062168 423 • Prodajcm auto sjcdalieu do 19 kgSO KM i leg magic 50 KM. Tel. 062 738684 • Prodajem bukova drva, men'ica, cijena60,OOK1"1.TeI.062781545 • Prodajcm dobro oeu vanC rueno radene original orijenralne (nepal i perzijske) i bosanske cilime i staze. Tel.033452018 • Prodajem dosta ugostiteljskog sitnog invcmara. tanjiri bijcli duboki, plitki, case, solje blender, fritela, rezaliea salamc ...,SYC 200 KM, Sarajcvo. Tel.062168423 • Prodajem klimu Daikan kapaciteta do 600 m kvadratnih, placenu 88000KM koristenasamo 3 godine za 18oo0KM. Tel.061214071 • Prodajem komoru za mesaru vrIo povolino.TeI.061901384 • Pravim masne za svadbe. Cijcna po koruadu 0,40 feoinga. Tel. 063141 115 • Prodajem 14 pakovanja pelena za odrasle Super seni plus, 30 KM po pak. Sve390 KM. Tel.062910907 • Prodajcm apamtz.a rnjerenjcseeera Accu-chekgonov. Tel.061213025 • Prodajc:m Bagat S.lvacu masinu rut clektricnipogon,jefrino. Tc1.061715153 060~73dajcm baliranosijcno. Tcl. 065 • Prodajem bukove okorke ekstra kvalitet, 2)5 metra 125 KM sa prcvozorn. Tel. 062497703 • Prodajcm bundu lama sto posto. TeI.061219452,033207734 • Prodajem odjetu uvoz iz Njemacke u odlicnom stanju moze za dalju prodaju. Odjeca ie sva b:lozcna. Cijeneod I KM. Tel.0644114322 • Prodaiem original novu, zensku jaknu i zensku kacigu za motor. Tel. 061158345 • Prodajem peele (Bosanke), jedanacst kosnica, eijcna po dogovoru. Tel.062166668 • Prodajem podlakatnestake metalnezaodraslc,jcftino. TcI.653454 • Prodajem sroiice,foreljc,dvosjede i stolove za baste i balkone, razne korpc i dr. proizvode pletenog namjdtaja. Cijene izuzerno povoljne. Tel. 061 200894,033525966 • Prodajem ugali svih vrsta, drveni ugalj 100 KM, kameni ugalj 160 KM, besplClcan prevoz na adresu, Sarajevo. Tel.061820732 • Rashlaclna vitrina vodoravna kao nova 1,50 x 110 povoljno, Basearsija. Tel.062528699 • Ugostitcljskc garniturc tri komada: Iczaljka 220 em, pJasticni Sto 140x80, dvije stolice zelje7.ne s naslonima, Kranjccviccva 13, Sarajcvo. Tel.061049033 • Mole"sko fasaderski radovi, povoline kvalitctno, urcdno uz garanciju. TeI.062723221 • Najkvalitetnije i najpovolinije sa garancijom radimo termo-fasadu i spanskezidove. Tel.061278188 • Parkctar posravlia, brusi, lakin sve vrste parketa i Iaminata, besprasinsko brusenje, garanciia. Tel. 062212994 • Parketar postavlja, lakira, bruai besprasinskom masinom parker i sipod. Tel.06143181O • Parketar postavljam, brusim, Iakiram svcvrsrepodova. Tcl.061867799 • Popravijam frifidere, rashladne urcdaic. Te1.061533490 • Popravljam svevrste frizidera i rashladnih uredaja sa garancijom, dolazak besplaran. T cl. 0611 56 309 • Pcpravljamo ves masine, sporete, bojlere, d. instalacije, dugogodisnje iskusrvo, zagarantovan kvaliter, dolazak besplatan. TeI.061740465,062127026 • Radimc centralno, ctafno grijanje, plinske insralacije sa atestorn, zamjena konvektora i popravke radimo kvali tetno ipovolino uz garanciju. Tel.061500037 • Radimo malterisanje, zidanie, obradu vrata iprozora.kvalitetgarancija. Tel.062451791 • Radimo stiropor fasadc sa nasim iii vasim materijalom, garancija, rnanjafirma.TcI.061270729 • Rigips el. instalaciic i molerai radimpovoljno. Tel. 066205 286 • Staklar vrsi ugradnju svih vrsra stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel.061609947 • Stolar vrsi opravku i izradu namicstaja, srolariic, dihtovanjc i 51. Tel, 061312956 • Stolar vrsi svc popravke, prepravke kao i izradu po mjeri kuhinja plakara americkih plakara pouzdano i kvalitctno. Tcl. 062671273 • TV servis ovlasten od Sonija i Sarnsunga servisira i sve druge marke i modeJeTVaparClta. TeJ.03361 0000 • Ugradnja) brusenjc, fugiranje i lakinmje parkcra i sipoda po najpovolj· nijim cijenama. Brzo i kvaJitetno sa besprasinskim masinama. Tel. 062 255046 • Vee-dcbpa majstora rade sarno stiropor fasadc, iskJjuCivo sarno fasadc. Tel. 06 1860907 • VKV Bravar - sve bravarske poslovc kvali[ctno i povoljno. Tel. 062 940 731 • VodoinsLaiater - servis starih, ugradnja novih instalaeija, ocepljcnja kanalizacija,sve prepravke, wc - solja, kodica, umivaonika, bojlera i rus ba· terija.TeI.061132149 • Vodoinstalatcr adckvatno odd<lva sraru i postavlja novu instalClciju, Cisti bojlere) sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 • Vodoiostalater povoljoo opravlja Staro, mon{ira novu instalaciju i rCno· virakupatila. Te1.061225727 • Vodoinstalarer sa iskustvom vrsi opravke instalaciia, montazu sani(ar· nih uredaja i procepljenja. Tcl. 061 348717 • VodoiosIaJater vcli sve vrste opravki u kupatilu brzo i efikasno. Dolazak besplatan. TeI.061199442,033621733 • Vodoinstalater, popravka i ugradnja instalaciia .•bojlera,sanitariia. Tel. 061180120 • VrSim usluge iskopa bagerom, drenaZu, ogrddu, vodovodnc i kanalizacio· ncinstaladjc. Tct.061738836,061738 691 • Agenciia, profesionalno Ciscenje vasih kuca, stanova, poslovnih prostora.tc dubinsko usisavanjc ipranjcprostirki i namjestaia. Tel. 061 144 899 • Agencija, profesionalno mokro pranjc tepiha sa besplatnim prevozom do vaseadrese. Tel. 061144 899 • Mciia - prcvoz putnika sa klimatiziranim kombiiem Volkswagen t5 na moreiosraledestinaciie. Tel.061200546 • Auto • kombi prcvoz, odvoz sure, kabastog otpada, selidbe, itd. cijena 20 KMsa radnom snagom po citavom Sarajcvu. Tel. 062499089 • Auto - kombi, brzo i jeftino vecim kombijem,selidbeprevoznamjestaja, OdVOl starih i kabastih stvari i sure, obezbiiedena pazfjiva radna snaga. Tel.061378166 • AUlO kombi prevoz namjestaja, sure) odvcz kabastih stvari, gradevinskog materiiala i ostalog sa pafljivom radnom snagom, cijena 20 KM. Tel. 062051166 • Auto kombi prcvoz sa vclikim maksi kombijem do Zt, vrstmo prevoz namjestaja, selidbe.sa pazljivom radnom snagom, prevoz po gradu 25 KM + radnasnaga. Tel.062139453 • AUlO kombi prcvoz sa vclikim maksi kombijem do zt, vrsimoprevoz namjestaja, selidbe.sa pazljivom radnom suagom.prevoz po gradu 25 KM + radnasnaga. Te1.062139453 • Auto-kombi 1,5·tona, brzc i jcftino, vecim kcmbijem prevoz namiestaja, selidbe, odvoz starih i kabastih stvari i sure, cijena povolina. Tel. 062838904 • Cijcpam drvai unosim i slazcm.cijena dogovor na lieu miesta. Tel. 061 604050 • Cuvata bih dijcte u svom stanu od 3g. Tel.061245422 • Damama iz Sarajeva pruzam njcine, opusraiuce i relaksirajuce masaze,SMS. TeL062018263 • Gledam u kartc i pomazcm kod problema, IjubClvnih, familijarnih i drugih,proriccm buduenost. Tel. 033 260515,062087210 • ]edan dodir vrijedi vise ad milion rijcci -masaza ... Tel. 062 074 096 • Klimalizir.l.nim kombi vozilom vrsim prevoz pULDika na sve destinacije po vrlo povoljnim cijcnama. Tel. 062303478 • Klima[iziranim kombijcm i lux autom prevoz na more i aerodrome sa adrese na adresu. Tel. 062 214690> 033 220402 • Kombi prevozputnikasclidbeodvoz kabastog olpada i SUlC,cijcna povoljna. Tel.061817424 • Kombi prevoz selidbe odvoz kabastog olpada i ostalo rura po gradu 20 KM rad. snaga po dogovoru. Tel. 062 988026 • Medicinska masaZa tijela,relaksacija, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710 • Ozbiljna odgovorna ienacuvala bi stariju zensku pokrc(nu osobu 8 sati na podrucju opstine Novi Grad. Tel. 066162298 • Pmvimo sve vrstc zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena ISO KM. Tel.062656128 • 'Prevoz putnika u Neum na jed nodnevni i:det, za sarno 29,95 KM po osobi. Pumjlc sigurno i jcflino u luk· suznomT5 kombiju. Te1.06260661 I • Prevoz putnika u svim pravcima prema moru Neum, Dubrovnik, Makarska rivijera, kombi Hjundai HI. Tel.061210831 • Radim selidbe i razne poslove. Tel.062488369 • Vozim luksuznim i klima(iziranim autom iz Sar.l.jeva 7.aostale BiH gradovc po dogovoru jako povoljno. Tel.062125149 • Vrsim prevoz robe, selidbe, povolino, kombi 15 kubika tovarni pros· tor, na svim destinacijama sa i be7.radnesnage.TcI.061811115 • Vrsim prevoz vceim kombijem, selidbe) odvozenje starih st\'ari, po potrebi radnasnaga. Tel. 061269782 • Vrsim prevoz, sclidbe sa mdnom snagom iii bcz. Vcliki kombi, Kosev· skoBrdo. Tel.063881306 • Vrsim prevoz, selidbe, veliki kombi Sa r'cl.dnom snagom iii bcz, KoscvskoBrdo. Tel.062226665 0:1 ¥7~i30frijcvoz s kombijcm. Tcl. • Vdim sclidbc i svc os talc prc\'ozc u citavoj BiH, po porrebi ima i radna snaga. Tel. 062607684 • Vdim seJidbc i svc vrstc prcvoza Sa kombijem.Te1.061165009 • Vrsim selidbe kombijem sa radnom sllagom u drzavi i inozemstvu. Tel.061227189 • Vrsim uslugcprevozastvari selidbe sa velikim kombijem, i7.rada kuhinja plakara i ostalog namjcltaja po mjeri povoljno a kvaliretno. Tel. 061278 023 • Vdimo prevoz putnika na sve destinacije u BiH i vanluksuznirn kom· bijem 8 + 1 iii novim pasalom. Tel. 062358829 • Vrsimoselidbe,odvoz kabastogot pada, prcvoz klavira sa i bez radnc snage. Tel.061864999 • Zubne prote7.e, in·ada u toku dana, povoljno poliranje, popr.wka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih pro{cza, radirno i vikendorn. TeI.061141544.

Telefoni
• Prodajem Samsung Galaxy S plus, original, nov, garantni list, 450 KM. Tel.061158345

Ostalo
• Play Station 2slim, 120 KM. Zvati od9do 18h. Tel. 061253299 • Prodaiem TV Roadstar vcliki ekran 88 em izuzetni kvalitet. TeI.061 752404

Zanatske
• NAjPOVOLjNIJE,NAjKVAPTETNljEALUMINIjSKE ZALUZINE20KM, TRAKASTEZAVjESE, VANjSKEROLETNE,HARMONlKA VRATA,BLINDOVRATA, PVC PROZORI.TEL.061501401. 8806-1Ndi .SERVISveSmasina(Gorenje, EINis,Koncar,Obodin.Kandi. Zanusi,Iberna),sporeta,bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.061171666. 13569-Itt • "KIRBY"· Dubinskousisavanje,pranje iispiranjesvih vrsta tepiha.namiestaia.auta.pranie portala,itisoni I m/l,5 KM,generalno ciscenje 5 KM -1 h. Firma "GLANZ". Te1.061350688. 7994-1Ndz .EFEKT-Alui.aluzine20 KM/m2. T rakaste zavjese 20 KM/m2.A1uiPVCroletne,tende, platnene rolelne. Cijena sa ugradnjom. TeJ.033211-4S4.033 767-995,061131-447. 8326-INdi • RAMAZANSKAAKCljA! Platneneroletne2S.00KM/m.AI. i.aJuzina, trakaste zavjese, VANJSKEPVC iALUM. ROLETNE, garaina,rolo iharmonika vrata. Tel. 061551515,033789999. 8689-INdz • KV MOLERlizvodepovoljno, kvalitetno iCisto sve vrste maier· skofarbarskibradovauzgarancijukvaliteta.PENZIONERIPOPUST! Tel.061081180,062735 14482-111 261. • Automatski osiguraCi - elektricarbojleri,e1 peei, indikatori 7..akupatilo, uticnice, prekidaCi, servis svih el instalacijaielopreme. Tel. 061 132149 • BojJeri • Elckrricar • svc opravkc starih i ugradnja novih hojlera. peCi osiguraca, indikatori za kupatila~ insralacije, T A peCi, uticnica i sl. Tel. 061222228 • Bravarskc radovc, dolazim na adresu. Tel.061233078 • Brusim i lakiram, postavljanje svib \'rsta parkerCl, Sipoda, postavljamo panel parkete i lam ioate sve uz garanciju. Tcl.061989109 • Elektricar, ugr<ldnja automatskih osiguraca, el. instalacija i opreme, tiscenje i ugradnja bojJera i el. peCi. Tel. 062660582 • Elckrrosisrcmi. klima urcd<lji servis i monta7,ll, eL instalacije, aut. osigW"aCi, indikatori, interfoni itd. Te1.061191566,033630324 • Grupa izucenih fasadera radi sarno (ermo fasadc Sa stiroporom kvalitetooi povoljno. Tel.062158066 • Keramieki radovi od 8 KM i lamin.tod 3KM. Tel.061767 569 • Kcramicki radovi od 8 KM, brzo, povoljnoikvalilcLno. Tcl.062422040 • Kopanje kanala, sahrova za vodu, prikljucak vode i sarova sa atestom, bcroniranjc. Tcl.061512430 • Krov. Ekipa majstora, saniraiu izgmduju krovne konstrukeije. Drvo, lim, crijep izolacije i dr., s vasim i nasiill materijalom. Sarajcvo i okolina. Tc1.061819966 • Krovovi - popravke starih i izrada novih krovova i nastresnica vdimo povotioo, kvali(etoo. Tel. 063 850 807 • KV Vodoinstalater 7,ll ugradnju bojlcra, ccsmi, [Us batcrija) ~olja, vodokotlica, insta1acije kupatila i kanalizacije. Tel.061222228 • Molcr 15 god. iskustva u llaliji kreCi i radi posebne dekoracije kao npr. vcnceijanskistuk, velaturu,cfckt starogzida,itd.TeI.062 I 51457 • Moler Emirizvodi molerskeradove, kvaliterno, Cisto i povoJjno. Tel. 061372829,033450709 • Moleraj, laminat, keramika, rigips. Popust penzionerima i sehidskimporodicama. Te1.061776712 • Molcraj: glctovanjc,farbanjc,lijcpljenje stiropora, navlacenje mrdice. Tel.061518014 • Molerskcusluge: Krecenja igletovanja. Radimo uredno, povoljno i kvalitctno.Tcl.061709956 • Molersko farbarske radove radirno profesionalno i uredno kao i rigips kenun iku lam inat i kompieradapracijeuzgaranciju. Tel.061255253 • Molcrsko farbarskc u5Iugc,SVCf'ddoveytSimo uz potpunu 7,llstitulijepljivim trakama i podniru najlonima, garancija urednosti IOOOIo.Tel.061606441

Namjestaj
• Prodajem S krila ormar nov nije sastavljen povolino. Td.062 213696 • Prodajem dva kauca i stol povcl]no. Tel. 063 795236 • Prodajcm kuhinisku scciiu manju i seci]u za manji ugostiteljski lokal, svc novo. Tcl.061243591

Bijela tehnika
• Prodajcm polovan zamrzivae Obodin i masinu za sude Neo za 12 osoba. Tel.061247164

Ostalo
• Dvijc ispravne fasadnc plinskc peci Emina 5,5 kw. Cijena po dcgovoru.Zvatiiza ISh. Tcl.061256498 • Hitnoprodajcm -sporet Smcdcrevac 7 i 9, bojler 50 I i protocni bojler. Tel.061551753 • Kupujem hitno norvciku gusanu pee jotul humanitarnu. Dobro pl.c.m. Te1.061400190 • Prodajem dvije plinske fasadne peCi,ispravne, vrlopovoljno. Tel.061 198969 • Prodajem nov Smederevac 9, eijena2ooKM. Tel.061360 144

• Kupujem umjernicke slike.filareliju, stari nakit, satove, zidne, dzepne, rucne, ordenie znacke i ostalo. Tel. 033456505,061214405 • Kupujem umietnicke slike, starinske sabljc, satovc, ordenje, belenzuke, demirli tcpsije, bosanske cilime, baklje, plaketeod olimpijade i ostalo. Tel.061553640 • Prodaiem gramofonske ploce rock, narodnc, singlicc, srarogradskc i longplejke. Tel.062188194 • Prodajem porculanski servis za kafu Sa pozlatOm, star oko 100 godina. Tel.062895055

.._--

• CAFEE PIZZERJjI BOSFOR u Nedi.ariCima potrebna 1dje· vojka u kuhinji na serviranju brane i 2 djevojke na poslovima posJuzivanja i 1 d;evojka za rad u sanku. Tel. 061/145-662. 8356-INdz

Kucni Ijubimci
• Bavimo sc higijcnom \'a~cg psa i sctanjem, grad Visoko. Tel. 063 611 367 • Prodaicmo l:islokrvnc stcncc pC kinezel's. OCisceni od unularnjih pardZila i sprcrnni za prcuzimanjc. Cazin. Te1.037513102 • Stenad od sarplaninke i bosanskog tornjaka, odlicnog porijekla i kvalileta,400 KM. Tel.061488 840
4

Ostalo
• Prodajem odlieall inkubator za iz1cganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitct, jednostavan za upotrebu,garancijastalna. Tel.061854294 • Ramazanska akcija, jaja japanskih prcpclica skolika 5 KM, kucna dosrava najmanje2skoljke.Tel.061206345

• Kupujem knjige za osnovnu j sre· doju skolu, najbolje placam, isplata i dolaz.kodm.h. Tel. 062788 739 • Prodajem 100 knjiga starije izdanje,stranijezici. Tel. 037 351057 • Prodajcm 500 knjiga po 2 KM. Tel.065547517

• Buregdzinici potrebna majstoriea Z<tpilU i nldniea za pulrom. Tcl. 062 150368 • Djevojka sa iskustvom [razi posao narecepciji. Tel.061243987 • Frizerskom salonu potreban radnik iii radnica i pomoc"Ili frizcr • ueenik iii ucenik sa vanrednim pohadanjem sko· le.Zvariod 10-18. Tel.033206601 • HiLDo potrebna djcvojka Sa iskustvom 7.a nadogradnju noktiju. Tel. 062875916 • Potreban rcstoraou sankcr. Tel. 062387663 • Po[rcbna djcvojka za rad u sanku i na posluzivanju u novootvorenom rcstOrdnu. Plala600 KM i hrdoa. Tel. 061843155 • Potrebna frizerka sa iskustvom. Tc1.061275783 • Potrebna f'oldnica sa iskustvoru u trgovini. Tel.061461714 • Pou·cbna radniea u lokalu. TeL 063377740 • Potrebna radnica, za rad u cafe gosrionici, plata po dogovoru. TeL 061 157499 • Po[rcbnc radnicc za posll0:ivanje u sali u cevabdzinici u NedzariCima d035god. Tel.061257oo0 • SlUdcntica, potrcban posao, moze rad na recepciji, promoterka, cuvanje stariiihosoba. Tc1.061 583 305

Intelektualne
• ]nstruinlm matematiku Za sve skole i fakultete, uspjdno i povoJjno. Te1.061549242 • Instrukcije iz matematike. Profesorsaiskustvom.TeJ.061135748 • Iskusan profcsor prevodi na englcski i francuski strucneradovci tebnicku dokumentaciju. Br7.o i povoljno. Tel. 062757808 • Povoljno dajem insrrukeije iz engleskog, francuskog i latinskog. Uspijeh zagarantovan. T d. 061361 017 • Profesor insrruirol matematiku za sve uzraste, povoljno, uspjesno, dolazim na adresu. Tel. 033 657 082, 066 329172 • Profcsorica eirE casuvc iz matcmalikei fizike. Tel. 033 219559 • Profesorica engleskog jel.ika poducava uccnikc Zapopravni ispil. T cl. 033657038,061556700 • PruZarn knjigovodstvene usluge, cijena po dogovoru, posjedujem Iicencu. Te1.061559913 • Radim prcvod italijanskog iczika brzo i povoljno. Moi.c i kao prevodilac. Tel.062356923

Ostaleusluge
• ZOHARE,STjENICE,ZUTE MRA VEIMISEVE,unistavamo sa najsavremenijim preparatima uzIOO%garanciju. Tel.033234 805,061184796. N. • Agencija pruza usluge usluge kucnenjege i pomoti starim i nemocnim na 1,4,6)8,12)24b, noencdeiure)pro· fesionalno i povoljno. Tel. 061 237 641

• Ako imate zlato lomljeno) ispravno, nakit, duka(c, sorvane, najboljc placam do 37 E/gr. Ispiata odmah. Tel. 061377 500

• VELIKA AKCljA!!! U PRODAjI SU BUKOVA DRVA MET RICE, COKOVI, CIjEPA!'IA 65 KM, UGALj (BANOVICI) KOCKA, ORAH) 140 KM, (KREKA) DRVENI 100 KM, jELOVI OKORAK 40 KM. ISPORUKA 1ST! DAN. TEL. 061 247 186,061785535. 8605-INdi

42

C,Iwt,k,26.'""''''"i2012

Dnevni avaz

----------------------------------------------oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-oOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUO U lENICI Broj: 43 0 Mal 006966 06 Mal lenica, 06. 07. 2012. godine Opcinski sud lenica, strutni saradnik Dunia Rojevic, u pravnoj stvari tu;itelja 00 BH TELECOM Sarajevo, Direkciia lenica, Masarykova 46, protiv Menog Kozar Fadila, Misevici bb, Had;;ci, radi duga, v.s. 401,30 KM, na osnovu clan a 348. stav 3. lakona 0 parnlcnom postupku, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 I 026543 091 Zenica, 11. 07. 2012. godine OPCINSKI SUD U ZENICI sudac Vesna Vujica, u izvrsnom postupku trazitelja izvrsenia Mikrqkreditna fondacija LOK Sarajevo, ul. Skenderija broj 13., Sarajevo protiv izvrsenika MIRNES SELIMOVIC iz Zenice, ul. Ulica b.b., i ROS NAZIFA iz Zenice, ul. Ulica b.b., radi lzvrssnie radi naplate duga, v.sp. 2.007,80 KM dana 11. 07. 2012. godine:

OBJAVLJUJE
lzvrseniku ROS NAZIFA iz Zenice, ul. Ulica b.b., dostavlja se RJESENJE 0 IZVRSENJU Na temelju vjerodostojne isprave mjenice bez protesta serijskog broja AF2170384 ocrecuie se izvrsenje radi naplate noveanih pufrazlvania trazitella izvrsenia u iznosu od 2.007,80 KM. lzvrssrue ce se provesti na novcanirn sredstvima izvrsenika - mirovini izvrsenika ROS NAZIFA iz Zenice koju ostvaruje kod Federalnog izavoda PIO/MIO Mostar Kantonalna administrativna sluzba Zenica, te zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrsenika. Pouka 0 pravnom lijeku: Protiv ovog rjesenla rnoze se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor ZAUSTAVLJA tok izvrsenia postupka. Obaviestava se izvrsenik ROS NAZIFA iz Zenice da se dostava smatra izvrsenorn protekom od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC v.r. Vesna Vujica

OGLAS
tuzenorn KOZAR FAolLU iz Hadzica, Misevici bb, dostavlja se na odgovor Mba podnesena ovom sudu dana 24. 10. 2002. godine koiorn tu;itelj, na ime duga potrazuie iznos od 401,30 KM, sa zakonskom zateznom karnatorn na pojedine iznose, kako slijedi: - na iznos od 104,80 KM, pocev od 18. 02. 2002. godine, do dana uplate, - na iznos od 63,70 KM, pocev od 18. 03. 2002. godine, do dana uplate, - na iznos od 92,90 KM, pocev od 18. 04. 2002. godine, do dana uplate, - na iznos ad 110,60 KM, pocev ad 18. 05. 2002. godine, do dana uplate, - na iznos ad 25,80 KM, pocev ad 18. 06. 2002. godine, do dana uplate, - na iznos od 3,50 KM, pocev od 18. 07. 2002. godine, do dana uplate, kao i naknadu troskova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem iuzenorn se dostavlja Mba na odgovor u smislu cl. 62. stav 2. lakona 0 parnicnorn postupku i tuieni je duian dostaviti u pisrneno] formi odgovor na tuzbu u smislu clana 71. lakona 0 parnicnorn postupku, u roku od 30 dana od dana prijema tuibe. Nakon objave tuzne i tu;benog zahtjeva, obzirom da je predloiena presuda zbog propustania, sud ce, ukoliko izostane dostava odgovora na tuzbu, donijeti presudu zbog propustania koju ce objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana obi ave ovog oglasa u onevnom avazu, smatrat ce se da ie tuzenorn dostavljena Mba na odgovor. Tuieni se obaviestava da rnoze izvrsiti uvid u predmetnu tuibu tuiitelja, kao i u kompletan spis bro]: 43 0 Mal 006966 06 Mal, u pisarni Optinskog suda u lenici. Strutni saradnik s.r. Dunja Rojevic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPCINSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 04760505 Mals Tuzla, 06. 07. 2012. godine Na osnovu odredbi cl. 348. stay. 3, 4. i 5. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP-a) TUZENOM: Doo "Monvisped", UI. Bulevar Mira br. 1. 10kal br. 19. Brcko Distrikt, dostavlja se:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPGINSKI SUD U ZENIGI Broj: 430 Mal 035283 10 Mal Zenica, 04. 07. 2012. god. Opcinski sud u Zenici, sudija Nina Makivic, postupauci u pravnoj stvan tuZitelja Dionicko drustvo BH Telecom Sarajevo, oirekcija Zenica, Masarykova 46 protiv tuzenog SPAHIC SANEL ranijeg imena Asceric Sead iz Nemile Rajcevici 9 radi isplate duga vs: 369,40 KM, van rocista, dana 04.07.2012. godine

OGLAS
OPCINSKI SUD U TUZLI, strucni saradnik Asmira Besic, u pravnoj stvari tuzloca DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv tuzenog Doo "Monvisped", UI. Bulevar Mira br. 1. lokal br. 19. Brcko Distrikt, radi isplate duga, v.sp. 614,40 KM, dana 06. 07. 2012. godine donie je:

OBJAVLJUJE TUZBU
Tuiitelj je dana 13. 04. 2010. godine podnio tuzbu Opcmskorn sudu u Zenici protiv tuienog sa sljedecim tuibenim zahtjevom: Nalaze se tuzenom da tuziocu isplati iznos od 369,40 KM sa zakonskom zateznom karnatorn pocev od dana dospjelosti pa do isplate ito: na na na na na na na na iznos iznos iznos iznos iznos iznos iznos iznos od od od od od od od od 64,55 KM pocev od 25. 05. 2009. qod. do dana uplate 127,30 KM pocev od 25. 06. 2009. god. do dana uplate 30,95 KM pocev ad 25. 07. 2009. god. do dana uplate 96,55 KM pocev od 25. 08. 2009. god. do dana up late 18,65 KM pocev od 25. 09. 2009. god. do dana uplate 12,60 KM pocev od 25. 10. 2009. god. do dana uplate 10,55 KM pocev od 25. 11. 2009. god. do dana uplate 8,25 KM pocev od 25. 12. 2009. gOd. do dana uplate

zbog propuslanja Tuieni je duian luiilelju da na ime duga isplati iznos od 614,40 KM sa zakonskim zaleznim kamalarna pocev od dana cospileca obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 184,00 KM pocev od 08. 07. 2004. godine d dana uplate, - na iznos od 161,90 KM pocev od 08. 08. 2004. godine do dana uplate - na iznos od 135,10 KM pocev od 08. 09. 2004. godine do dana uplate, - na iznos od 133,40 KM pocev od 08. 10. 2004. godine do dana uplate ida mu nadoknadi troskove parnicnoq postupka u iznosu od 215 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvrsenja, Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (el. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali tuzem moze podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje u skladu sa odredbama 61.328. i el. 329. ZPP-a. STRUCNI SARADNIK Asmira Besic

PRESUDU

Tuiitelj je predloiio donosenie presude zbog propustarua ukoliko budu ispunjeni uvjeti propisani tl. 182. ZPP-a. Poziva se tuZeni da u roku od 30 dana od dana objavljivanja tuzbe sudu dostavi odgovor na tuzbu u smislu odredbe cl. 70. Zakona 0 parmcnorn postupku Federacije BiH. Dostava se smatra obavljenom protekorn roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nina Makivlc

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPGINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 027255 09 P Zenica, 09. 07. 2012. godine Na osnovu odredbi elana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona 0 pamicnorn postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 53/03,73/05 i 19/06), TUZENOJ: Rekanovic rod. seper Lejli, kceri Muhameda iz Bihaca, ul. Do br. 8, se dostavlja:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ~:C~~~~Hs~RDCGGS~~~~~~K:~IW~U ~roj: 64 0 V 00716509 I Siroki Blijeg, 12.07.2012. godine

OGLAS
Opcinski sud u Sirokom Brijegu, po sudiji Josipi Korousic, u pravno] stvari trazioca izvrsenia Intesa San Paolo banka dd BiH Obala Kulina ban a 9A Sarajevo protiv lzvrsenika Mikulic Zeljka, Stjepana Tornasevica bb Posusie i Mikulic ldenke Vojusa bb Posusje, radi is plate novcanog potranvanla, a na osnovu cl. 348. lakona 0 parnicnorn postupku

OGLAS
Opcinski sud u Zenici, sudlia Dedic Miralem, u pravno] stvari tuzitelja Skaljo Muamera, sina Gazlma, Iz Zenice, ul. Derzelova br. 22, protiv tozene Rekanovlc, rod. Seper Lejle, kcer: Muhameda tz Bihaca, ut. Do br. 8, radl povrata novcanlh sredslava, v.s. 5.790,24 KM, nakon glavne rasprave zakljucene na rocistu ocrtanom dana 08.05.2012. godlne u prlsustvu tuiltelja, au odsutnosti luzene, dana 07. 06. 2012. godine, donlo je slijedecu: PRESUDU Obavezuje se tuzena Rekanovic rod. Seper Lejla da tulitelju Skaljo Muameru isplati nove ani iznos od 5.750,24 KM (pethlljadasedamstopedeset I 24/100 KM) na ime povrata duga koji je kao jemac isplatio za Menu po osnovu Ugovora 0 gotovlnskom nenamjenskom kreditu broj: 59-58-02396-2 od 21. 07. 2005. godlne kod UniCredit Zagrebacke banke d.d. Mostar, Postovruca Zenica. kao I da tuzitelju naknadl froskove parnicnoo postupka u tznosu od 468,00 KM (cetiristolinesezdesetosarn KM), sve u roku ad 30 dana pod prljetnjom prinudnog izvrsenla. SUDIJA Dedic Miralem PRAVNA POUKA: Protiv ove presude stranke imaju pravo zalbe, koju podnose Kantonalnom sudu u Zenici, putem ovog suda, ito tuzitelj u roku od 30 dana od dana donosenja presude, a tuzena u roku ad 30 dana od dana dostavljanja presude. Zalba se podnosi u tri primjerka. Dostava se smatra izvrsenorn protekom roka ad 15 dana ad dana objavljivanja oglasa.

OBJAVLJUJE da je dana 04. 03. 2011. god. donio RJESENJE 0 IZVRSENJU
Temeljem mjenice koja je uzeta kao obezbjedenje kredita odreduje se i~vrSenje radi namirenja trazblne tratitelia rzvrsenia Intesa SanPaolo banka dd BIH protiv izvrsentka Mikullc Zeljka i Mikulic Zdenke iz Posusia u iznosu od 1.772,65 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja tece pocevsi od 03. 04. 2009. godine pa do kcnacne lsplate, troskova protesta u iznosu oc 55,00 KM, te troskova izvrsnog postupka u iznosu od 100,00 KM. Namirenje trazbine trazitelja izvrsenia ukljucujuci troskove ovog izvrsnog postupka provest ce se zaplijenom 1/2 place ovrsenika Mikulic Zeljka koju isti ostvaruje kod VIRTEX d.o.o. Posusje, zaplijenom 1/2 place ovrsenika Mikulic Zdenke koju ista ostvaruje kod INTERFORM d.o.o. Posusje d.o.o., te popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrsenlka koje se nacu u njihovom posjedu sve do namirenja lrazitelja izvrsenja u cijelosti. Rjesenje 0 izvrsenju se dostavlja izvrseniku u skladu sa el. 348. Zakona 0 parncncm postupku i dostava se smatra obavqenorn protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Protiv ovog rtesema stranke mogu izjavili prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. Sudac Josipa Korousic

oglasi----------------------------~---------------R
JlATlEW I ,10M URS
u ...............

Dnevnl avaz

e.""",26.jurVs~,"j ""

43

ion; 1 oopc:naa

-....

muCMI §URAD IICISAIWIMIK U 11MUmAmK06
I 086A11IlA(1JSK06 RAlVOJA Jo.-l s~I
,_OjO,

~

........

-..-- ..........

up

rt 10

Ih~_'

._
cKil ..

IIx: lender
I

lOll

III

It. ,110

_ .._1_
_1tItfon~

~

\IIdWIII_.J6IIoIo9-611. "......."""'auCIM....,....~ ~ ......
noU .. _

(lJul16ln

mll,

Hypo
) VAMA

l fAD
"' .... ) I;'

v,,,

I

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC1JA BOSNE r HERCEGOV1NE ZUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVACKA OPC1NSK1 SUD U SIROKOM BRIJEGU Broj predmeta: 640 I 01161010 I Siroki Brijeg, 10.07.2012. godine

379,18 KM na ime glavnice, te zakonske zatezne kamate, do is plate, te radi naplate troskova postupka, odreduje se: - na novcanim sredstvima - racunu ovrsenika Drinka Ivankovic, broj: 07002634165 kod Raiffeisen bank d.d., te zapljenom i prijenosom na transakcijski racun trafitelja ovrhe br. 1610200023801085 kod Raiffeisen bank d.d. ili broj: 3381002202443416 kod Unicredit bank d.d. Ovim putem ovrseniku Drinka Ivankovic, JMBG: 1902962157383, Kocerin 328, Siroki Brijeg, dostavlja se rjesenie 0 ovrsi sukladno cl. 40. st. 3. ZOP-a, cl. 348. st. 3. ZPP-a u vezi sa CJ. 21. ZOP-a. Dostava ovog pismena smatra se obavljenom po proteku 15 dana od objavljivanja u Dnevnim novinama "Dnevni avaz" (cl. 348. st. 4. ZPP). SUDAC Darijo Stanic

OGLAS
Trazitelj ovrhe: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, UI. Kneza Branimira bb, Ovrsenik: Drinka Ivankovic, JMBG: 1902962157383, Kocerin 328, Siroki Brijeg Radi: prinudne sa zz. kama tom naplate iznosa od 379,18 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 00117104 Mal Zenica, 04.07.2012. godine Opcinski sud u Zeuici, strucni saradnik Dunja Roievic, u pravnoj srvari tuzitelja DD BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv ruzenog Bifid Raifa, Kanal br. 64, Zenica, radi isplate duga, v.s: 441,50 KM, van rociste, dana 04. 07. 2012. godine, dania je

PRESUDU
- zbog propustanjaNalaze se tuzenom da tuzitelju plati iznos od 441,50 KM sa zakonskom zateznom karnatorn, pocev od dana dospiieca obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 88,10 KM, pocev od 16. 12.2003. godine, do dana uplate, - na iznos od 70,40 KM, pocev od 16.01. 2004. godine, do dana uplate, - na iznos od 115,60 KM, pocev od 16.02.2004. godine, do dana uplate, - na iznos od 167,40 KM, pocev od 16.03.2004. godine, do dana uplate, kao i da ruzitelju naknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 137,00 KM, a sve u roku ad IS dana.
Po proteku roka ad 15 dana ad dana

RJESENJE

OOVRSI

obiave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat ce se da je presuda
za

dostavljena ruzenom. Protiv presude zbog propustania niie dopustena zalba, ali tuzeni moze podnijeti prijedlog prijasnje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a. Strucni saradnik s.r. Dunja Rojevic povrat u

Na temelju rjesenja Opcinskog suda Siroki Brijeg broj 1-18/02, a radi naplate dospjele novcane trazbine vjerovnika u iznosu od

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKlKANTON OPC1NSK1 SUD U MOSTARU Broj: 580 Mal 028550 07 Mal Mostar, 12. 07. 2012. godine OPC1NSK1 SUD U MOSTARU, strucni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tuzitelia JP HT dd Mostar, protiv tuzenika Ratko DervendZija, Potoci bb, Motar, radi isplate, v.sp. 38,28 KM, na osnovu clana 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnorn postupku ("SI. novine FBiH", br. 53/03,73/05 i 19/06) obiavliuje:

PRESUDU zbog propustanja
Duzan ie tuzeni KM sa zakonskom do isplate

isplatiti tufitelju dug u iznosu od 38,28
zateznom kamatom ito:

BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 017029 06 Mal Zenica, 05. 07. 2012. godine Opcinski sud Zenica, strucni saradnik Amela Balic, u pravnoi stvari tuzitelja D.D. BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica, protiv tuzene Puskar Enisa, Travnicka cesta broj 85, Zenica, radi duga, v.sp. 1.013,40 KM, van rocista, dana OS.07. 2012. godine, donio je slijedecu:

- na iznos od 6,38 KM pocev od 15.07.2006.

godine pa

- na iznos od 6,38 KM pocev od 21. 09. 2006. godine pa
do isplate

- na iznos od 6,38 KM pocev od 25. 10. 2006. godine pa
do isplate

PRESUDU
- zbog propustanja Obavezuje se tuzena da tuziteliu isplati novcani iznos od 1.013,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od dana dospijeca obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 352,90 KM pocev od 16. II. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 178,20 KM pocev od 16. 12. 200 I. godine do dana uplate - na iznosod 407,30 KM pocev od 16.01.2002. godine do dana uplate - na iznos od 75,00 KM pocev od 16. 02. 2002. godine do dana uplate kao i da tuzitelju naknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 167,00 KM, a sve u roku od IS dana. Strucni saradnik Amela Balic
POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dlog za povrat u prijasnie sranje u skladu sa odredbom kana a parnicnom postupku.

- na iznos od 6,38 KM pocev od 21. II. 2006. godine pa
do isplate

- na iznos od 6,38 KM pocev od 21. 0 I. 2006. go dine pa
do isplate te mu nadoknaditi trcskove parnicnog postupka u iznosu od 104,50 KM, a sve u roku od IS dana i pod prije-

OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tufitelia JP HT dd Mostar, protiv tuzenika Ratko Dervendziia, Potoci bb, Mostar radi isplate, v.sp. 38,28 KM, donie [e dana 25.04.2012. godine

tnjom izvrsenia. Strucni saradnik Lana Kukolj Pouka 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude zalba niie dopustena, ali tuzeni moze podnijeti priiedlog za povrat u priiasnje stanie (cl. 183. ZPP-a FBiH).

nije dopustena zalba, ali se moze podnijeti prijeclana 183. stay I. u vezi sa clanom 328. do 334. Za-

44

C,Iwt,k,26.i""''''"i2012

Dnevni avaz

----------------------------------------------oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEI HERCEGOVINE ZENIGKODOBOJSKI KANTON OPCINSKISUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017236 09 Mal Zenica, 02. 07.2012. godine Opcinski sud u Zenici, strucni saradnik Dunja Roievic, u pravno] stvan Mitelia Telekom Srpske A.D. Bania Luka, Mladena stolaoovica br. 8, protiv tuienog Dedic Zalira, Prve zenieke brigade br. 1A, radi duga, v.s. t .077,56 KM, na osnovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnlcnorn postupku, obiavliuie

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRICI Broj: 86 0 P 006456 10 P Modriea, 13. 07. 2012. godine Osnovni sud Modriea sudija DZeneta Pasalie u pravnoj stvari tuiitelja Hypo Alpe-Adria Bank A.Q. Banja Luka, ul. Aleja Svetog Save 13/2, Banja ~uka protiv tuzenih Radie Bojana iz Donje Slatine opsnna Samac, Radie Jovana iz Donje Slatine opstina Samac i Radie Milijana iz Donje Slatine opstina Samac, radi naplate novcanog potrativarua, na osnovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. glasnik RS", br. 58/03,85/03,74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), iz razloga sto se drugotuiena i irecetuzena ne nalaze na adresi iz tuzoe, objavljuje sliedeci;

OGLAS
Tuienom DEDIC ZAFIRU, iz Zenice, Prve zenieke brigade br. 1A, dostavlia se na odgovor tuiba podnesena ovom sudu dana 16. 03. 2009. godine kolom tuiilac, na ime duga, potratuie isplatu iznosa od 1.077,56 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na poiedlee
iznose, kako slijedi:

OGLAS

Dana 28. 09. 2010. godine tuiitelj je podnio tuzbu protiv tuzenih radi naplate novcanon potraiivanja, vps. 17.365,00 KM. U tuzbi je naveo da je dana 25. 01. 2006. godine Badic Aleksandar i Dejanovie Radmila zakljucili Ugovor 0 kred~u br. 1633465674 a kojim se Ugovorom Dejanovie Radmili odobrava kredit u iznosu od 15.000,00 KM, promjenjiva kamatna stopa od 11,25% na godisnjem nivou i rokom otplate od 10 godina. U svrhu obezbjedenja navedenog kredita korisnik kredtta Dejanovic Radmila obezbjedila je i vlastite mjenice sa klauzulom .bez protesta" potpisane od strane Oejanovie Radmile i jemaca llie Gordane i Radie Aleksandra. Noveana sredstva odobrenog kredita u iznosu od 15.000,00 KM u cijelosti su isplacena kolisniku kreditu Dejanovic Radmili. Medutim, korisnik kredita nije u ugovorenim rokovima vracala novcana sredstva, odnosno uredno izmirivala obaveze, a kako je to Ugovorom 0 kreditu bilo odredeno, te je tuzilac u vise navrata upucivao opomene za neizmirene obaveze kako korisniku kredita tako i jemcima lIie Gordani i Radle Aleksandru i iste pozvao da se dospjele, a neplacene novcane obaveze izmire, na sta su se isti oqlusili. Obzirom da ni korisnik kredita Dejanovie Radmila ni jemci nisu izmirili dospjela ponanvanla po osnovu ugovora 0 kreditu br. 1633465674 od 25. 01. 2006. godine to je tuzilac dana 24. 09. 2008. godine otkazao predmetni ugovor 0 kreditu. Obzirom da u skladu sa clanorn 13. gore navedenog Ugovora 0 kreditu, a kao i u skladu sa odredbama ZOO, jemac preuzima i odgovara za sve obaveze korisnika kredita iz navedenog Ugovora 0 kreditu, a obzirom na cinjenicu da je jemac Radie Aleksandar preminuo, kao i na cinjenicu da u skladu sa odredbama Zakona 0 nasledivanju, naslednici umrlog odgovaraju za dugove i obaveze istog. Obaviestavaiu se tuiene Radie Jovana i Radic Milijana da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obaviestava da priloge dostavljene uz tuibu moze podici u zgradi suda. Obavjestava se tuzeni da na osnovu cl. 70. stay 1. ZPP-a RS fuzeni je duzan najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tuzbu, Odgovor na Mbu mora biti razumljiv i sadrZavati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrZaj izjave i potpis podnositelja (cl. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tuzbu, Meni ce istaci rnoguce procesne pligovore i izjasniti se da Ii pliznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev. (cl. 71. stay 1. ZPP-a RS). Ako tuieni osporava tufbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzati razloge iz kojih se luzbeni zahtjev osporava, cinienice na kojima tuzeni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cinienicu, te pravni osnov za navode tuzenoq. (cl. 71. stay 2. ZPP-a RS). Iuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu podnijeti protivtuibu (el. 74. stay 1. ZPP-a RS). Kad tuzeni, kome je uredno dostavljena Mba u kojoj je tuzilac predloiio donoSenje presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na luzbu u zakcnskom roku, sud ce donijeti presudu kojom se usvaja urzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtjev ocigledno neosnovan (cI.182. stay 1. ZPP-a RS). Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, poziYom na broj predmeta. SUDIJA Dieneta Pasalie

- na iznos od 47,96 KM pocev od 15. 03. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 05. 2008. godine, pa do isplale, - na iznos od 46,80 KM, pncev od 15. 06. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 07. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 08. 2008. godine, pa do isplale, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 09. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 10.2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 11. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 12. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, oocev od 15. 01. 2009. godine, pa do isptaie. - na iznos od 561,60 KM, pocev od 13. 02. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, pocev od 15. 02. 2009. godine, pa do isplate, kao I naknadu troskova poslupka, a sve u roku do 15 dana Ovim putem tuienom se dostavlia tuiba na odgovor u smlslu el. 62. stav 2. Zakona 0 parnienom postupku i tuieni ie duian dostaviIi u pismeno] lormi odgovor na tutbu u smislu elana 71. Zakona 0 parnicnom postupku, u roku od 30 dana od dana prherna tuzoe. Nakon obi ave tuibe i tuibenog zantleva, obzirom da ie predloiena presuda zbog propustanla, sud ce, ukoliko izostane dostava odgovora na tuibu, doniieti presudu zbog propustaoia koiu ce obiavlti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana obiave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrace se da ieMenom dos1avlienaMba na odgovor. Tuieni se obaviestava da mole izvrsiti uvid u predmetnu tuibu tul~elja, kao i u kompletan spis bro]: 43 0 Mal 017236 09 Mal, u pisarni Opcinskog suda u Zenici.

Strucni saradnik s.r. Dunia Roievic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OPCINSKI SUD BIHAC Broj: 17 0 P 028891 11 P Dana: 25. 04. 2012. godine Opcinski sud u Bihacu, po sudiji Alibabic Osmanu, u pravno] stvari tuiitelja d.d. za osiguranje "Camelija" Bihac, ul, 5. korpusa bro] 3, protiv tuienog Pazalia Elvedina sin Hairuoina iz Saraieva, ul. Hadii Ahmeda Kandelije broi 17, Novi grad, radi isplate na ime regresa, vsp: 4.265,00 KM, izvan rocista donio je dana 25. 04. 2012. godlne, sliiedecu:

PRESUDU

ZBOG PROPUSTANJA

USVAJA SE tuibeni zahtjev te se tuieni Pazalja Elvedin obavezuje da tuiitelju d.d. za osiguranie .Carnelija" Bihac, isplati iznos od 4.265,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 07. 06.2010. godine pa do isplate te da na ime troskova postupka, takse na tuibu isplati iznos od 170,60 KM i takse na presudu iznos od 82,00 KM sto ukupno iznosi 252,60 KM sve u roku do 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvrsenja. Obrazloienje Tuiiteli ie probv tuienog podnio 1uibu dana 15. 02. 2011. godine kojom traii da sud obaveie tuienog da tuiiteliu isplati iznos od 4.265,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 07. 06. 2010. godine pa do isplate te na ime troskova po stupka iznos prema odredeniu suda (takse na tutbu i presuduj sve u roku od 30 dana pod pnjetnjom prilludnog izvrSenja, Tuiiteli Ie u tuibi predloiio donosenie presude zbog propustama u smislu tlana 182. ZPP-a. Sud le tuibu sa prilozima dostavio tuienom na odgovor dana 10. 01.2011. godine putem javnog oglasa u listu .Dnevni Avaz", S obzirom da tu!eni u zakonskom roku od 30 dana nije dostavio odgovor na tu!bu, da osnovanost tu!benog zahtjeva proizilazi iz cinleniea navedenih u tulbi i dokaza koii su priloieni uz tulbu, a ne postoie ni opce poznate okolnosti iz kojih bi proizilazilo da je tuieni bio spriieten da dostavi odgovor na tulbu, to ie u smislu ciana 182. ZPP-a odluteno kao u izreei presude. Odluka 0 placaniu zakonske zatezne kamate temelii se na odredbama etana 2. Zakona 0 visini stope zakonske zatezne kamate s obzirom da tuieni nije isplatu izvrsio u roku odnosno da je zakasnio sa isplatom. Iroskovs parnlcnon postupka tine taksa na tuzbu u iznosu od 170,60 KM, taksa na presudu u iznosu od 82,00 KM sto ukupno Iznosi 252,00 KM odmjerene prema Zakonu 0 suds kim taksama. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude !alba niie dozvoljena ali tuzenl moze podnijeti priiedlog za povrat u prijasnie stanje. SUDIJA. Osman Alibabic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON OPCINSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mals 023497 09 Mals Travnik, 11. 07. 2012. godine

SREDISNJA

BOSNA

Opcinski sud u Travniku, strucni saradnik sasa Erakovic, u pravnoj stvari tuzitelja OHL Inernational Sarajevo d.o.o. Diemala Bijediea br. 166 a, koga zastupaju punomocnici Bekir Gavrankapetanovic i Oamir Koldio, advokati iz Sarajeva, protiv tuienog MILACO export-import d.o.o. Novo Naselje, Dolac na l.asvi, Travnik, radi isplate duga, vrijednost spora 1.649,91 KM, van rocista. dana 11. 07. 2012. godine donio je:

PRESUDU
zbog propuslanja Nalaze se iuzeno-n da tuzitelju, na ime isplate duga, isplati iznos od 1.649,91 kamatom ito: na iznos od 824,96 pocev od dana 26.11. 2008. godine kao dana dospijelosti na iznos od 824,95 pocev od dana 26. 12. 2008. godine kao dana dospijelosti te nadoknadi troskove parnlcnoo postupka u iznosu od 480,80 KM, sve u roku prijepisa presude. Obrazlozenje Kod Opeinskog suda u Travniku dana 07.07.2009. godine tuzitelj je ustao tuzbom protiv tuzenog, radi isplate duga u iznosu od 1.649,91 KM. Sud je u nekoliko navrata pokusao dostaviti tuzbu Menom na odgovor na zadnje poznatu adresu, te kako isti ne postoji na adresi svog posljednjeg sjedista, sud je dostavu pismena istom obavio u skladu sa cl. 348. st. 3. Zakona 0 parnenorn postupku FBiH ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/03 i 19/06) istovremenom objavom oglasa u jednim dnevnim novinama i oglasnoj ploei suda. Oglas u dnevnim novinama "Onevni avaz" je objavljen dana 22. 03. 2012. godine. Kako tuzeni u roku od 30 dana od dana prijema tuibe na odgovor, predvidenom elanom 70. Zakona 0 parnienom postupku FBiH, nije dostavio sudu pismeni odgovor na tuibu, a iz podnesenih dokaza uz tuibu proizilazi da tuibeni zahtjev nije oeigledno neosnovan i kako je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propustanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci u skladu elanom 182. Zakona 0 parnienom postupku FBiH. Odluka 0 zakonskoj zateznoj kamati zasnovana je na elanu 2. Zakona 0 visini stope zatezne kamate FBiH ("Sluibene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01), u vezi sa clanom 277. stay 1. Zakona 0 obligacionim odnosima BiH ("Sluibeni list SFRJ", br. 29/78, 57/89, "Sluzbeni list SRBiH" br. 2/92, 13/93, 13/94 i "Sluibene novine Federacije BiH", br. 29/03). Odluka 0 troskovima postupka donesena je na osnovu clana 386. stay 1. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH, a isti se sastoje od takse na tuibu u iznosu od 80,00 KM, takse na presudu zbog propustanja u iznosu od 40,00 KM, troskove objave oglasa dostava tuzbe na odgovor u iznosu od 40,00 KM, troskove objave oglasa presude zbog propustanja u iznosu od 40,00 KM, te troskove advokatskog sastava tuzbe u iznosu od 280,80 KM, sto ukupno iznosi 480,80 KM, Slrucni saradnik: Sasa Erakovie POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU: Protiv ove presude nije dopustena ialba, ali Meni moze podnijeti prijedlog za povral u prijasnje slanje. Prijedlog se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propustanje, odnosno ako je stranka kasnije saznala za propustanje - od dana kada je saznala za propustanje, a najkasnije u roku 60 dana od dana propustanja. KM, sa zakonskom zateznom pa do is plate, pa do isplate, od 15 dana od dana dostave

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U CAPLJINI ~roj: 530 Mal 046206 12 Mal Capljina, 13. 07. 2012. godine OPCINSKI SUD U CAPLJINI, sudac Ziatko Ianovlc, u pravnoj stvari tuzilelja Jp Hrvatske Telekomunikacije D.O. Mostar - Odjel Za Pravne Poslove Capljina, protiv tuienika Vlatka Sulie iz Capljine, radi isplate, VSP. 370,59 KM, terneIjem clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parmcnorn postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), bucuci da tutenik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavljuje slieoeci:

OGLAS
"Ouian je tuienik isplatiti tuzitelju ukupan iznos glavnog duga za koristenje lnobilel usluga u visini 370,59 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i 10: - na iznos od 4,16 KM pocev od 16, 03, 2011, godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM poeev od 16. 04. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 05. 2011, godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 06. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 07. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 08. 2011. godine pa do isplate - na iznos od 17,55 KM pocev od 16. 09. 2011. go dine pa do isplate - na iznos od 261,13 KM pocev od 16. 10. 2011. godine pa do isplate, te nadoknaditi troskove parnicnog postupka (taksa na luzbu i presudu, Ie objava u dnevnim novinama) sve u roku od 15 dana." Duzan je tuzenik u roku od 30 dana doslaviti sudu pismeni odgovor na Mbu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tuibu tuieni moie istaCi procesne prigovore, izjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni tutbeni zahljev. Nakon objave tUlbe i tutbenog zahtjeva, obzirom da je tuibom predloieno donosenje presude zbog propustanja, ukoliko luieni ne dostavi odgovor na tutbu, na osnovu clana 182. ZPP-a sud ce donijeti presudu zbog propustanja, koja ee se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Onevnom avazu, smatrat ee se da je tulba dostavliena tuzbenom. SUDIJA ZLATKO TANOVIC

Dnevni avaz
Dana, 26. VII 2012. navrsava se 40 dana otkako je preselio na ahiret nas suprug, otac i dedo Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava se 6 mjeseci hratom, dedom, puncem i svekrom

C.,mak,26.i"'V,<p.nj2012.

45

tuge i bola za nasim suprugom,

ocem,

RAMIZ (ISMET) BASALIC
Velika ljudska dobrota i plemenitost bila ie u tebi. Viecno ces zivieti u nasim srcima, jer Ijubav nikada ne umire dok zive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah, dzelle sanuhu, podari liiepi Dzennet i sve dzenetske ljepote. Zauvijek te volimo. Tvoji: supruga Jagoda, sinovi Kenan i Denan, snaje Mirela i Sanja i unucad Sejla, Hana, Muhamed-Ali, Ayla, Ishak i Emina Tevhid ce se prouciti u petak, 27. 7. 2012. godine, prije dzuma-namaza u dZamiji Kovaci u Hrasnici. 8336-ndz

RAHMIJA (ZEIRA) CIRIC
Mi koji Te volimo svim svojim bicern znamo kako je tesko zivjeti bez Tebe. Plemeniti, hrabri i veliki Ijudi kao SIO si bio Ti, nikad ne umiru, vjecno zive u nasim srcima i dok mi zivimo, zivjet i Ti. Molimo dragog Allaha da Ti podari sve dzenerske Ijepore i vjecni rahmet.

ces

Tvoji najmiliji: supruga Fatima, kcerke Aida, Indira, Elvira, sinovi Sado i Elvir, sestra Razija sa porodicom, zerovi, snaha i unucad Tevhid ce se prouciti 28. 7. 2012. godine (subota) u 14.00 sati u kuci zalosti, ulica Gradacacka br. 86, stan hr. 3. 8798·nd>.

Dana, 26. 7. 2012. godine dragi suprug, otac, punac

navrsava i deda

se 7 tuznih

dana od kada je preselio

na ahiret

nas

POSLJEDNJI POZDRA V nasoj dragoj

ENES (MUNIBA) VREBAC
iz Donjeg Vakufa 1939 - 2012.
Bili smo sretni Sup ruga Ljubica, s tobom, voljeli te neizmjerno, a bol u nasim dusama ostat ce zauvijek.
p-72270

SMILJKI SILJEGOVIC
Od njene raje: Jagode, Sanje, Ikice, Troke, Fike, Paje, Milana, Beke, Maje, Tanje, Stanka M., Stanka C., Cave, Branka, Zdene, [oje, Coje, Cade i Gorana B.
N

kcerka Majda, zer Sa sa, unuka Stasa i unuk Andrija

S]ECAN]E Dana, 26. 7.2012. navrsavaiu se cetiri godine od smrti nase drage majke

S]ECAN]E na naseg dragog

S]ECAN]E na naseg dragog sina i brata

TIFE CEMO, rod. NEZIREVIC
Draga rna; ko, Napustila si nas onaka kako si zivjela, spontano, tiho, da nikome nisi nikada bila teret, uvijek si hila podrska i davala nam snagu. Bila si divna majka, nana, svekrva i pun ica, izuzetno dobra i plemenita zena. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoja kcerka Ziba - Hajra, zet Mirsad, unucad Admir i Aldijana
p-71140

NERMINA HAJRU
26.7.2009·26.7.2012. Bio si i ostat ces dio nas. S ponosom cemo Ie se sjecati, a tvoju dobrotu i plernenitost zauvijek pamtiti. N eka ri Allah, dZ.s., podari lijepi Dzenner. Tvoii: nana Zlatija, tetka Elvedina, tetak Bairo, rodica Almina, rodak Damir i daidza Elvedin sa porodicama
8815-1nd~

NERMINA HAJRU
26.7.2009·26.7.2012. Vrijeme prolazi, a bol i tuga ne prestaiu, S Ijubavlju cemo se sjecari svakog trenutka provedenog tobom i zauviiek cemo te cuvati u nasim srcima. Neka je vjecni rahrnet tvojoj plemenitoj dusi. Tvoji: orac Hajrudin, Emina majka Sedina i scstre Amina i
88IS·Ind'

s

Dana, 26.7.2012. navrsava se 20 tuznih godina od preseljenja na ahiret nase drage kcerke, sestre i drage marne

26. i 30. jula 2012. navrsava se pol a godine od srnrti nasih dragih prijatelja i saradnika

Dana, 27. 7. 2012. navrsava se sedam tuznih dana od preseljenja na ahiret nase drage majke i svekrve
,--------,

AIDE (OSMANA) HAMZIC, udato KOVACEVIC
Ne postoie rijeCi koje mogu izraziti, niti vrijeme koje maze umanjiti bol i tugu za tobom. Postojis i postojar ces u nasirn srcima i mislima kroz nailjepse uspomene, zlato nase. Neka Ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet.
stricna

FATIMA (MAHO) PRASOVIC
RAHMIJA CIRIC BOGOLJUB MILOVIC

Tvoia majka Vahida, otac Osman, veliki sin Adi, sestra Anida, seEma i zet Jasmin 885O-Indz

26.7.2012. 30.7.2012. Rado vas se sjecarno, a posebno naseg zajednickog druzenia uz kafu u "La Canconi''. Vasi prijateljji i saradnici iz Udruzenia penzionera - Mira, Ibro, Orner i Kemo 8885-\ nd~

Tevhid godine,

ce se prouciti u kuci zalOSli u petak, u 17.00 sati, Teheranski trg 14!I.

27. 7. 2012.

Sin Ernez i snaha Biba
890Q·ndZ

S]ECAN]E ~ na moje drage roditelje

Dana,

26. 7. 2012. navrsavaju

se 4 godine

od smrti

nase

naidraze

FEHIM (OMERA) SRNJA
26.7.2008 - 26. 7_2012.

VASVIJA SRNJA, rod. SAHBAZ
28.8.2006 - 28. 8. 2012.

SAFIJA SALAKA, rod. SULJEVIC FEHIM (OMERA) SRNJA VASVIJA SRNJA, rod. SAHBAZ
Molimo Allaha, dz.s., da ti podari vjeciti rahmet i lijepi

U svakom trenutku SIe sa nama, jer vcljeni ne umiru, nego ostaju u nasim srcima. Vasi najmiliji: kcerka Dina sa djecom Arnelom i Editom, zet Anes i unuk

Dino

8872·1 ndz

26.7.2008. 28.8.2006. Ljubav i uspomene ne blijede u srcima koja vas vole. Kcerka Mediha, zet Murat Corbo, unuci Nerrnin i Nedim, snaha Murisa, praunucad Adna i Medina 8902-1nd~

Dzennet.

Rarniz sa familijom

H895-ndt

46 ''''"''.26.;"""",";2012 Dnevni avaz
SJECANJE na nase najmilije POSLJEDNJI ,--------=-----, POZDRAV oeu naseg prijatelja Amira

ALMASA (SULJETOVIC) JASAREVIC
26. VII 2007 - 26. VII 2012. izTuzle

ABDULKADIR JASAREVIC
26. I 2010. - 26. VII 2012.

OMERU CORALICU
uspomena. .Sur'Iec-Eurosiai"
Konjie
941-IZ

Uvijek cere zivjeti u nasim srcima i biti dio nas i nasih lijepih Neka yam dragi Allah, &.s., podari lijepi Dzennet. Zauvijek

d.o.o.
N

vasi, porodice

[asarevic, Prnjavorac,

Okanovic i Mujkic

Dana) 26. 7. 2012. godine uavrsavaju se rufne dvije godine kako ie preselio na ahiret nas dragi sin i brat

POSLJEDNJI SELAM nasem dragom

POSLJEDNJI

POZDRAV nasern dragom

SJECANJE na nase drage roditelje
,------=~--~ ,----------~

HUSREP (ASIMA) ALEM - PRlKA
Dani prolaze bez tebe, ali De prolazi tuga koju osjecamo. Teske je gledati ovaj svijet, a ne vidjeti tebe u njemu i ne podijeliti tugu i radost sa toborn, Sva ljudskost, dobrota i ljubav ovog svijeta hili su u tebi. Ni dallas ni su tra i nikad neces biti zaboravljen. Neka je vjecni rahmet tvojoj plemenitoj dusi i da ti dragi Allah, &.5., podari Dfennet. Vole te tvoji ctac Asim, majka Ramiza i brat Aldin. P-84020

ISMARU IMSIROVICU
Tvoj dragi lik, plemenito srce, ljubav i dobrota, zivier ce vjecno u nasirn srcima. N eka ti Allah, dz.s., podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmer. Tvoji: arnidza Sead, strina Maksida i rodice Lejla i Vesna sa porodicarna
959-tz

ISMARU IMSIROVICU
Sjecanie na tebe, tvoj dragi lik, topao i vedar glas os tat ce u nama zauviiek. Neka ti je vjecni rahmet. smma
Tv?je rodice Emina i Ja-

HATIDZA AVDICAUSEVIC
5.8.1994 - S. 8. 2012.

SALIH AVDICAUSEVIC
26.7.2006 - 26. 7. 2012.

S ponosom,

ljubavlju i postovanjern trajno cemo cuvati uspornenu na vas.
957-[2

Djeea sa porodicama

Dana, 26. 7. 2012. navrsavaiu se 2 godine od smrti naseg dragog i nikad zaboravljenog

Dana, 26. 7.2012. navrsavaju se dvije godine od prerane smrti naseg dragog

Dana, 26.7.2012. navrSavaju se dvije godine od prerane smrti naseg dragog

SJECANJE na nase roditelje

OSMAN (ALlJE) MUTILOVIC HUSREP (ASIMA) ALEM - PRlKA
Sarno dragi Allah zna koliko nam nedostaies i kolika je praznina i bol osrala iza rebe. Sjecanje na tebe ie dio nasih zivora, Da te ljubav mogla spasiti viecno bi zivio. lake vise nisi sa nama, uvijek ces biti u nasirn srcirna. Mohmo Allaha, dz.s., da podari lijepi Dzennet i viecni rahmet rvoioi plemenitoj dusi. Tvoji: adze Mujo, strina Mirsada sa Aldinom i Amarom
p-K8420

DERVISA (BAJRE)MUTILOVIC
3. 12. 2009 - 2012.

26.7.1993 - 2012.

HUSREP (ASIMA) ALEM- PRlKA
Tuga i bol za tobom je velika, a Ijubav i uspomena na tebe je vjecna. Uvijek cemc se ponositi S(O smo te imali, a vjecno zaliti sto sma te izgubili. Kad izgubis koga si vclio, zivis da se sjecas koga ai izgubio. Basa, Derva, Habi, Pici, Doka, Muki i Cosa
p-88420

HUSREP (ASIMA) ALEM - PRlKA
Tuga i bol za tobom je velika, a Ijubav i uspornena na tebe je vjecna. Uvijek cemo se ponositi sto smo te imali, a vjecno zaliti S[O srno te izgubili. Kad izgubis koga si vofio, zivis da se siecas koga si izgubio. Tvoji: nana Alka, arn idza Ismet, strina Erna sa sinorn Dzenisom p-88420

Jos jedna je godina prosla, ali tuga i bol ne lijeCi prazninu u nasim srcima. Vasu ljubav i dobrotu vjecno cerno pamtiti, jer smo ponosni sto smo Vas imali, Vasi najmiliji: kcerke Rabija i [asminka sa djecom i unucadima 1195-"'0

Dragi nas POSLJEDNJI POZDRAV nasoj dragoj

ISMARE
teti MARUSKI

Dana, 26.7.2012. navrsavaiu se dvije godine od prerane srnrti naseg dragog

SJECANJE na naseg dragog

Od Keti, Fide i djece
No050473

Tvoji - Masic Muamer

i Mirza

Geljo

POSLJEDNJI

POZDRAV

bratu naseg kolege Emira

HUSREP (ASIMA) ALEM- PRlKA
Ijubav i uspomena na tebe [e vjecna, Uvijek cemo se ponositi sto smo te imali, a viecno zaliti 5(0 smo te izgubili. Kad izgubis koga si volio, zivis da se siecas koga si izgubio. Tvoii: amidza Sulejrnan sa suprugom Anisom p-88420
Tuga i bol za whom je velika, a

HUSEIN (SALEM) KALAMUJIC
26.7.2003 - 26. 7. 2012.

ISMAR IMSIROVIC
ces nam zaSRO Profesionalnih posrednika u promeru vrijednosnih papira

Sjecanje na rebe je dio nasih zivota u kojima uvijek nedostajati. Tvoji: com Arner, Zekija, Tarik, Dana

i brat Asim sa porodi14709-1(

N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV nasern dragom prijatelju SJECANJE SJECANJE Dana, 26. 7. 2012. navrsavaiu se 23 godine otkako nije sa nama nas dragi

oelW"k. 26.

I"'V","'I 2012. 47

POSLJEDNJI POZDRAV postovanorn treneru

OMER DERVISKADIC

HALILMULAC

DUROHRCAN
Bili ste veliki coviek, rado cemo Vas se sjecati, Hvala Vam za sve sro ste uradili za nas Gornji Vakuf.

ISMARU (EKREMA) IMSIROVICU
Neka ti dragi Allah podari Dzennet i vjecni rahmet. Porodice iz Stockeraua - Austrija Hodic, J oldie, Alispahic, Redzic, J enciragic, Basic, Dezic, Grabcanovic, Zejnilagic, Imsirovic, J usic, Velikovic, Simic, Pianic, Salkic, Heric, Smailovic, Mulahasanovic, Husie, Buric, Rahie, Lolie, De1alie 8923-1n<1>

26.7.1992

- 26. 7. 2012.
Sa Ijubavlju, nezaboravom, sjecanjem i

Postoji nesto sto nikada nece umrijeti, a to je sjecanjc na tebe jer u nasim sreima ostaces zauvijek voljen, a u mislima nikada zaboravljen. Fika, Zejna i Hasna
8912-1nd:';

Tvoja kcerka Dulsa - Seka, zer Halil - Halko i unucad Taima i Nedim
1194-mo

Faruk

Vele

14710-"

POSLJEDNJI POZDRAV nasem dragom

Obaviestavamo

da je nas penzionisani

zaposlenik

ISMAR (EKREMA i MIRHETE) IMSIROVIC
povodom Izgubili Porodiei iznenadnog upucujemo Cengic, gubitka. koji je zracio iskrenom izraze saucesca. i Zubetljak
L4702·u

REFIK KAMENCIC
preminuo 23. 7. 2012. godine S duznim postovanjem i dubokim saosjecaiem, Kolektiv JP Eelektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podruznica "Elektrodistribueija" Sarajevo
N

smo velikog prijatelja najiskrenije Ibrahimi

dobrotorn

i plemenitom

dusom,

Od porodica:

Dvadeset sestog jula 2012. godine smrti naseg dragog tate

se navrsava

cerrnaest

godina

od

Dana,

25. 7. 2012. godine

navrsilo

se 20 godina

otkako

nisi sa nama

HUSEINA (MUSTAFE) PASICA
dip!. ing. sumarstva Vriieme prolazi, ali sjecanje i uspomene na tebe ostaju. Hatma-dova ce se prouCiti 1. 8. 2012. godine u 13.20 sati u Begovoj Tvoja djeca

JUNUZ (SAClRA) SUKUR
1992 - 2012.
Veliki Ijudi iza sebe ostave veliku prazninu. Sa Ijubavlju i postovanjem, Supruga Dehva, sin Fikret, kcerka Nuna, zet Orner, snahe Lejla, Nuna, Mela, Emir i praunuka Sajra
8914-1ndz

dzamiji.

Sane1a i Elma, unucad

Alen,
89I3-1ndZ

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsavaju se dvije godine od smrti nase drage

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava se 40 ruznih dana od preseljenja na ahiret naseg dragog brata i daidze

SJECANJE

MEMNUNE KOBASEVIC, rod. CIZMIC
Vrijeme prolazi, ali ne brise tragove tvoje dobrote, plemenitosti i Ijubavi. Nedostajes nam ... Uspomenu na tebe, s Ijubavlju i sjetom, cuvamo u nasim sreima. Neka ti Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji najmiliji
8920

RAMIZ (ISMET) BASALIC
Neka ti dragi Allah, dz.s., podari rahmet. lijepi Dzennet i vjecni

AHMED (HASAN) SADIKOVIC
1992 - 2012.
Godine prolaze, ali sjecanje na tvoj lik ne blijedi. Zauvijek eeS biti u nasim srcima i mislima. Neka ti Allah, dz.s., podari sve dzenetske rahmet. Tvoji najmiliji
14707-tI

Ijepote i vjecni

Tvoji: sestra Zlatka, sestric Jasmin sa porodicom tricne jasminka i Minka sa porodicama

i se14703·"

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava se 40 dana od kada nas je napustio nas dragi

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava se sedam dana od smrti nase drage

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava se 6 mjeseci otkako nije sa nama nasa draga majka, sesrra, svekrva i nena

DZEMAL - BRACO (SACIR) AVDIC
S Ijubavlju, ponosom i posrovaniem, cuvat cemo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tevhid ce se prouciti istog dana (u cetvrtak, 26. 7. 2012. g.) poslije ikindija-namaza u Kuvaitskoj dzamiji na Cengic-Vili, Tvoja Fazila sa djeeom
NoOS0470

ZEJNIJE REDZOVIC, rod. CALIJA
Tvoj dragi lik, plemenito srce, Ijubav i dobrota, ziviet ce vjecno u nasim srcima. N eka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennet, Tvoji: suprug Mujo, sin Mustafa, snaha Fadila, unuke N ermina i Amra
1469J-u

FATIMA MURATOVIC, rod. LALIC
1941- 2012.
Ozaloscena porodica
956'12

48 ''''"''.26.;"""",";2012 Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM naso] dragoj neni POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj neni

ocu nase Semre Sokoljak

OMER (AHMEDA) DERVISKADIC FEHRIJA (SULjO) DIZDAREVIC, rod. CAVRK FEHRIJA (SULjO) DIZDAREVIC, rod. CAVRK
Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. Tvoji: Mirza, is, Sarahh Samra, Far8907·lod'

26.7.1992

- 26. 7. 2012.

MEHMEDU
Porodici Zaposlenici upucuiemo izraze iskrenog ministarsrva

GANIBEGOVICU
i dubokog financija saucesca. - finansija
N

Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji Mensura i Alisa
8907·lndZ

Uviiek te se rado siecamo. Ponosni smo sto smo dijelili dane s tobom. Dzerno Basic i Muhamed Buliubasic
8t!57-lnd'-

Federalnog

SJECANJE na nase voliene roditelje

POSLJEDNJI SELAM mojoj dragoj majci

FEHRIJA (SULJO) DIZDAREVIC, rod. CAVRK
Draga moja majko, smrt je bila jaea od moje ljubavi, otrgnu te od mene kad se nisam nadala. Otisla si tiho kao sto si i zivjela. Ostala sam sama i kako dalje. Skim da dijelim radost i rugu. Svi osmijesi su postali nijemi, sve riieci bez smisla. Za tobom sve sto nas je radovalo, stalo je, ali, draga moja majko, u mom srcu osrace vjecna Ijubav i siecanie na trenutke ovedene s tobom. Molim dragog Allaha da te primi u Iijepi Dzennet i da ti podari vjecni rahmet.
I4596-u

hadii FAJKA KAlIC, rod. HASANBEGOVIC
26.7.2010 - 26.7.2012.

SULEJMAN KAlIC
15.8.1992·26.7.2012.

pr-

Molimo dragog Allaha, dE., da varn podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. Vasa dieca: Mahira i Galib sa porodicarna SJECANJE na nasu voljenu kcerku, tetku, sestru

Tvoja kcerka

Ismihana,

unuk

Emir, unuka

Emina,

zer

J usuf

8907-1ndZ

SJECANJE na nasu voljenu majku i nenu

SJECANJE Dana, 26.7.2012. godine navrsava se pet godina orkako [e na ahiret preselila nasa draga sup ruga, majka i nana

SJECANJE

POSLJEDNJI SELAM mom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM dragoj tetki

SUZANA MEMISEVIC, rod. HEBIBOVIC
26.7.1992 - 26.7.2012. Dok fivimo m i, zivjet ce i sjecanje na tebe. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet. Tvoji: rnajka Sida Hebibovic, braca, te porodice Hebibovic i Mehmedika 886O-lodl

NUSRETU (NUCU) HADZOVIC, rod. SPAHOVIC
26.7.2004 - 26.7.2012. Darija i S ljubavlju, Ajlina, Altijana, Andrea

SEMSA SOMUN, rod. LEPER
Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji su te iskreno voljeli. Neka ti je viecr» rahmet. Suprug Emin sa sinovima, snahama i unucadirna
14698·u

i mislirna, ier 51bila nesto posebno. Matima dragog Allaha, dU., da ti podari lijepi Dzermet i rvojcj plemenitoj dusi vjecni rahmet. Unuk Admit, Anja, Raifa i Torno
P-71104

TIFA (rod. NEZIREVIC) CEMO Uviiek ces biti u nasirn srcima

FEHRIJA (SULjO) DIZDAREVIC, rod. CAVRK

DZEVAD CAVCIC
Neka mu dragi Allah podari Dzennet, a porodici sabur. Nihad - Zela
K904-lnd2

Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. Titoric com Hanka sa porodiP-71l24

14697·tI

SJECANJE na naseg N en u

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava 7 dana od smrti nase drage Majke

se

NERMIN HAjRO
26.7.2009 - 26. 7. 2012.

NAZA - MINA (rod. RAMOVIC) CERIMAGIC
Plemeniti ljudi su veliki i poslije srnrti, jer iza sebe ostave neizbrisiv trag koji vrijeme ne brise, Draga strina, neka ti dragi Allah, dz.s., podari Dzennet i vjecn i rahmet. sa porodicama
14609-1l

SEVLETE KREHO, rod. KASUM
1935 - 2012. S ljubavlju i postovanjem uvijek ces ostati u nasim srcima i mislima. Tvoji: sin Ismet, kcerka Ismeta - Cica, snaha Smiljana Cica, zet Samir, unuke Mirela, Maja, Anela i Ada, te ostala rodbina i prijatclji
146%-1(

lijepi

Zauvijek Tvoji:

si u nasim Hazir,

srcima. tetka Miradina

-

amidza

Tvoj Daco

313·ze

POSLJEDNJI SELAM nasem iskrenom prijatelju

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava nas je napustila nasa draga

se 40 dana od kada

POSLJEDNJI SELAM dragoj sestri

DZEVAD CAVCIC
Duboko negdje, gdje proslost se smiiesi, slika srece ostaje ... Covjek shvati koliko grijesi, tek kada sjecanje sadasniosr postaje. Mozda se ni riiecima ne mozemo oduziti zbog boli koja ne prolazi, ali ipak HVALA za sve. Tvoji: Fudo i Dina sa djecom
8904-nd:i:

FEHRIJA (SULjO) DIZDAREVIC, rod. CAVRK

KATARINA - KATICA jELUSIC
Sin Branimir i kci Mirjana sa porodicama
14687·"

Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner i vjecni rahrnet. Tvoj brat Ejub i snaha Hadzira sa porodicom
P-71124

Dnevnj avaz
Dana, 25/26. 7. 2012. navrsava naseg dragog Lane se punih 10 (deset) godina od preseljenja na ahiret Obaviestavamo rodbinu, kornsije i prijatelje da je nasa draga

"M1al<.26.i"'V~""i20l2.

49

AD NAN - LANO (CAZIMA) CIBO
preselila Dokle god budu na ovome svijetu zivjeli rvoi otac, majka i braca, zivjet ces i ti sa nama, u nasim dusama. Tuga i bol za toborn nemaju utjehu, vrijeme prolazi, ali ne moze izbrisati tvoj lik, rvoju dobrotu i dusu koju si imao

AJISA MULABDIC, rod. HALILOVIC
na ahiret dana, 24. 7. 2012. godine u 80. godini. u 18.00 sari na gradskom

Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, mezarju u Derventi, I kvart. Tevhid ce se prouciti

26. 7. 2012. godine,

prema svakorne, a posebno prema majci,
Neka ti Allah, Tvoji najmi1iji: Hatma-dova u Prkaniskoj

Dell

i braci.

u kuci zalosti u ul. S. Dorica ALEJHA RAHMETEN

10, Sarajevo

u 18.00 sari.

m.s., podari
otac Cazim,

lijepi Dzennet

i vjecni rahmet. i Armin

RAHMETULLAHI

VASIATEN.

EL-FATIHA!

majka Samija, braca Ensar

ce se uciti 27. 7. 2012. godine dzamiji u Koniicu,

u 12.50 sati, prije dzuma-namaza
pu

OZALOSCENI: sin Adnan, snaha Sabahera, unuka Edna, unuk Eldin, sestra Delveta, sestrici, bratici, braticna, te porodice Mulabdic, Halilovic, Sadikovic, [usic, Smajlovic i ostala mnogobrojna rodbina, kornsije i prijatelji
8927-ndz:

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

POZDRAV

bratu naseg kolege nasem dragom prijatelju

DZEVADU CAVCICU

Tuzan je ovaj dan, ier podsjeca na bolan rastanak i prazninu. Otisao si tako tiho i mirno. Ljubav prema tebi ne moze nista prekinuti. Bol nije u suzama, niti u rijecirna, vee u nasim srcima gdje ostajes zauvijek voljen i nezaboravljen. Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari Iijepi Dzenner

i vieciti rahmet.

ISMAR IMSIROVIC
Kolektiv
8925-ndZ

Nasern velikom covjeku i prijatelju, Donko Mirza sa familijom Hodzic Amir sa familijom Zekovic Idriz - Ile sa familijom Karnberovic Sevko sa familijom

Eurohausa

d.o.o. Sarajevo
N

Dana, 26. 7. 2012. godine navrsava se sedam tuznih dana od kada je p_reselila na ahiret nasa draga mama, nana, pumca i pnja

Dana,

26. 7. 2012. navrsavaju

se dvije godine

kako nije sa

nama

SJECANJE na naseg dragog supruga

i oca

OMER - AHMED DERVISKADIC MURAT (MUS ANA) HANIC
26.7.1992 - 26. 7. 2012.
Tuga i bol nisu u rijecirna, nego u srcu gdje ees vjecno ostati voljen i nikada zaboravljen. N eka ti dragi Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet vjecni rahmet tvojoj plemenitoj dusi,
p-71320

DULBA ARSLANOVIC, rod. KORJENIC

"Ti si meni sve na sviietu, sam uvijek s toborn." Kcerka Sabina

zeJjm da

Volimo Tvoji: Emina,

teo Rasema, Himzo, Mediha, Haris, Dino, Tarik, Nijaz i Sabina

i neka ie

sa porodicomnna,«

Tvoji:

supruga

Sanida,

sin Eldar i kcerka

Elma
p-71 104

POSLJEDNJI

SELAM

DZEMAIL (HAJRO) HABIBOVIC
Da ti dragi Allah podari lijepi Dzennct. Tvoji: supruga Sabaheta, kcerka Dzenana i sin Nihad
p-71141

Dana, 26. 7. 2012. navrsava se pola go dine od prerane majke, nane, svekrve, punice

smrti nase POSLJEDNJI SELAM

ZUMRA (SELVER) KAVAZOVIC
Ni nakon 6 rnjeseci nista manje tuge ni bola za tvoje koje si voljela i ostavila. Tvoi tihi i iznenadni odlazak je ujedno i odlazak nas sviju, jer sad a sarno hodaju nase sjene u mislima s tobom. Znamo da si u beskrajnom snu, a nasa dusa je tvoia luka Ijubavi puna. Niko ne govori mnogo, sam pogled na tvoju sliku, saznanje i stvarnost da te nema vise ... Da sarno znas sta je u dusarna nasim NlKAD, NlKAD nas ne bi ostavila. Tvoji: Samir, Sanela, Amela, Sabahudin, Ena, Azra i Adna
8929-ndZ

DZEMAIL (HAJRO) HABIBOVIC

Da ti dragi Allah podari Tvoji:

lijepi Dzennet.

sestra Dada, braca Adem i Dino
p-71141

50

Cet"'"k,26.iu,,~pa'i2012

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRA V MEDI

nasern voljenom

nasem voljenom

ISMARU IMSIROVICU
Posroji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju vrijeme ne liieci, jer bio si i ostao uzor svega sto je lijepo, dobro i plemenito. Uvijek si sa nama i u nasim srcima, Voljeli smo te i volimo te zauvijek. N eka ti dragi Allah podari Tvoji: lijepi Dzennet i Elma i viecni rahmet.
1471S-u

ISMARU IMSIROVICU
Medonja nas, svaku noc kad legnemo molit cerno dragog san, da bar u snu mozemo biti s tobom. Neka ti dragi Allah podari Vole te tvoji: Mirsa, lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.
14715-u

Allaha

da nam te posalie

u

Suada, Roko, Ala, Eldin

Amer i Samir.

POSLJEDNJI nasem voljenom

POZDRAV i bratu

POSLJEDNJI

POZDRA V

sinu, oeu, suprugu

ISMAR IMSIROVIC ISMAR IMSIROVIC
Sve dok zivimo mi, zivjet ces i ti u nasim Ti nikada od nas otici neces i ne mozes, Volimo te najdrazi nas, Tvoji: mama Mirheta, otac Ekrem, snaha Alma i tvoj habiro Ella N eka ti dragi Allah podari supruga sreima i mislima. U nasim srcima, mislima plemenitost i nesebicnost i rijecima ostaje sjecanje koje su te krasile. na tvoju beskrajnu dobrotu,

Mirsada,

sinovi Amer i Samir, brat Emir,

Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet i Svoju milost zasluzuiu takvi kao sto si ti bio, Ostat ces zauvijek voljen i nikad zaboravljen.

koju

liiepi Dzennet

i vjecni rahmet.

Tvoji: amidza Sejo, strina Maksida, rodica Lejla sa suprugom Adetom, djecom Ammarom i Aminom, rodica Veea sa muzem Osmanom i djeeom Ajlom i Alenom
14715-u

14715-n

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

nasern drugu

nasem kornsiji

mom jedinom adzici

DZEVADU - DZEVDI CAVCICU
Dragi komsija, napusrio si nas u najljepsem mjesecu u godini, mjeseeu ramazanu, zato da bi Allah rvoju dusu pocastio Dzennetom u ovim svetim danirna, Bila ie cast poznavati te, a jos veca cast irnati u komsiluku.

ISMARU IMSIROVICU Najvise na svijetu voli te tvoj HABIRO. Tvoja Ella
14715-t(

Neka ti Allah, dz.s., podari viecni rahmet.

ISMAR IMSIROVIC - CISO
Neka Ti dragi Allah, podari lijepi Dzennet viecni rahrnet. Kenan i Dzenan dB., i

Porodica Dzananovic: Gigo i Almedin

8926--ndz

POSLJEDNJI prijatelju

SELAM Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsiie da je nas dragi

Kurtovic
14714-u

Dana, 25.7. 20l2. navrsila se godina otkako nisi sa nama, moja majko, nano, punice

DZEVADU

CAVCICU

Dzele, bio si veliki covjek. Lijepo Sejtarija je bilo poznavati Nedim
8934-nd~

te i saradivati

sa toborn.

SUADA (MUSTAFE) HANDZIC
Ne postoii mjesto na koje bi mogla da ispisern moju bol i tugu koja ne ienjava i koja je sve jaca i teza. Majkice moja, nedostaies mi, nedostajes nam. Zauvijek tvoji: Alisa, Adriano, Adriana, Jasmin
147Z0-Ll

Dana, 26. 7. 2012. navrsava se 20 godina preselio na ahiret nas dedo

otkako

je

ZAJKO (HAMIDA) ALISPAHIC
Neka ti dragi Allah, dB" Dzennet i vjecni rahrnet, Tvoji unuci Haris i Emir
147I3-n

ED IN (FEJZO) HUSEINOVIC - KEDE
preselio na ahiret 24. jula 2012. godine u 43. godini. - Tulica.

podari

lijepi

Dzenaza

ce se obaviti

26. 7. 2012. go dine u 17.00 sati u Lepenici prijatelji i kornsije

OZALOSCENI: Tevhid

rodbina,

ce se prouciti

u dzamiii

u Tulici, istog dana, u 17.00 sati,

8909-lnd7.

Dnevni avaz
Sa bolom i tugom obavjestavarno rodbinu i prijatelje da je nasa voljena Duboko ozalosceni javljamo da je nas dragi

oeM"'. 26. i,Ws""oi 2012.

51

MIRSAD RIZVANBEGOVIC
preselio na ahiret u utorak, 24. jula 2012. godine, u 60. godini, u Bostonu, gdje ce se i obaviti dzenaza,

SMILJKA (MILOS A) SILJEGOVIC
1949 - 2012.
preminula Polaganje urne ce se obaviti 18. 6. 2012. godine u Rimu. 26. 7. 2012. godine u 14.00 sati u porodicnu

u cetvrtak,

grobnicuna groblju "Syeti Marko" u Sarajevu.
OZALOSCENI: tetka Zivana Meseldzic, rodice Tatjana Kovacina i Sanja Marendic sa Markom, Borisom i Mladenom, porod ice Siliegovic, Kovacina i Marendic, te os tala rodbina i prijatelji
886Z-nd!

OZALOSCENI: supruga Azemina, sinovi Adnan i Edin, snahe Ajla i Sejla, unucad Tahir i Ayra, rodaei Orner Rizvanbegovic sa suprugom Aminom i Nedim Buzaljko sa porodieom, rodiee Amira Rizvanbegovic sa porodieom i Amira Davis, drage rodiee Suada Dreea sa porodicorn, Nasiha i Amina Ibrulj, kao i porodiee Rizvanbegovic, Muhurdarevic, Cumurija, Ceman, Dvizac, Dzuvic, Alagic, Krivosija, Amina Walji sa porodieom i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti 27. jula 2012. u 14.00 sati u Bakijskoj dzamiji,
8910-nM.

Sa velikom

tugom

i bolom

obavjestavarno

prijatelje

i komsije

da je nas dragi

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i komsije

da je nasa draga

ISMAR (EKREMA i MIRHETE) IMSIROVIC
iznenada preselio na ahiret u petak, u 37. godini. 20. jula 2012. godine,

Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 26. jula 2012. godine, u
15.00 sari na bakijskom mezarju Faletici 2. OZALOSCENI: orac Ekrem, majka Mirheta, supruga Mirsada, sinovi Amer i Samir, brat Emir, snaha Alma, braticna Ella, punica Suada, sura Mirzet - Roko sa porodieom, te porodice Imsirovic, Hodic, Mujkic, Hodzic, Huskic, Spahic, Muharemagic, Huseinovic, Macak, Ordagic, Sofie, Biielic, Nurkanovic, Cengic, Smajlovic, Fazlic, Becirovic, Kurtalic, Derzic, [ahic, Imamovic, Cagalj, Kasumagic, Kamber, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti is tog dana u 15.00 sati u kuci zalosti u uliei Bulevar Selimovica br. 43/11. Mde
No050474

NAZA - MINA (ADEM) CERIMAGIC, rod. RAMOVIC
preselila Dzenaza ce se obaviti na ahiret u utorak, 24. jula 2012. godine, u 71. godini. u cetvrtak, 26. jula 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom

groblju '{I~kovo.
OZALOSCENI: njeni Salih, Samir, Jasmin, Ermin kao i os tala brojna rodbina, priiatelii i komsije Tevhid ce se prouciti i Sane1a sa porodicama, Cobanija.
No050471

is tog dana u 14.00 sati u dzamiji

Obaviestavarno rodbinu, komsije da je nasa draga

prijatelje

i

Duboko ozalosceni obavjestavamo da je nas dragi

rodhinu, prijatelje i kornsiie

RASEMA (SALIH) MAGODA, rod. NERETLJAK
preselila na ahirer u utorak, 24. jula 2012. godine, u 78. godini. Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 26. jula 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju ~I~kovo. OZALOSCENI: sup rug Atif sa djecom, sestricna Bahra Garaplija sa porodicom, bra tic Mustafa Neretljak sa pcrodicom, braticna Almedina Ahmethodzic sa porodicom, djever Fuad sa porodicom, zaove Rapka i Adiia sa porodicama, jetrva hadzi Mevlida sa porcdicom, komsije Dino i Ma..rica, te porodice Magoda,J'J"cretljak, Garapliia, Ahmethodzic, Carno, Kordic, Kamenica, Colpa, Krka, Selimovic, Zukic, Melic i mnogobrojne komsiie i prijatelii Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sari u ulici Koste Herrnana br. 7N - stan Magoda. III

ISMET (RAMO) TOPALOVIC
preselio na ahiret u srijedu, 25. 7. 2012. godine, u 67. godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 27. 7. 2012. godine, u 15.00 sati na mezarju Orahoviee - Gorazde. OZALOSCENI: supruga Fatima, sin Mirso, snaha Safija, unucad Mirnes, Mirela i Minela, sestra Ismira, zet Dzanan, bratid Damir i Ado, braticne Amira j Sam ira, sestric Emir, sestricna Sancia, te porod ice Tcpalovic, Adilovic, Arnautovic, Mrso, Adzern, Zametica, Prses, Bukva, Aganovic, kao i ostala brojna rodbina, komsije i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.00 sati u porodicnoj kuci u Orahovicama. Prijevoz do mezarja i nazad obezbijeden sa depoa trolejbusa sa polaskom u 13.00 sari, sa usputnirn zaustavljaniem na Vijecnici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASlAH
III

... za ovaj rrenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamc rodbinu, prijarelje i kcmsije da je nas dragi

SEUM (HASAN) BOSTANDZIJA
preselio na ahiret u utorak, 24. 7. 2012. godine, u 58. godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 27. 7. 2012. godine, u 16.00 sati na mezarju Ocrkavlje - Bjelimici. OZALOSCENI: majka Hata, supruga Huma, sinovi Elmir i Admit; brace Osman, Seeo, Hamed, Alija i Ramiz, snahe Bega, Fatima, Fatka, Dzemila i Dzernka, bratici Adis, Adil, Nihad i Rijad, braticne Nihada i Aida, sure Mehmed i Orner sa porodicama, badzo ~acir, svasjike Zeina i Tidza te porodice Bostandfija, Lese, Voloder, Comaga, Copra, Granulo, Dzevlan, Kaianija, Gezo, Mahovic, Curt, Trnka, Podumljak, Bublin, Holian, Cerniea, Kurtovic, Kovac, Kutincic, Zeman ic, Karkelja, Pintol, Tinjak, Plavcic, kao i ostala brojna rodbina, komsiie i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezb ijeden sa Latinske cuprije sa polaskorn u 1l.00 sati, sa usputnim zaustavljanjern na stajalistirna: Aneks i Istiklal dzamija na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
III

Tuznim srcem javljamo ma da je nasa draga

rodbini,

prijateljima

i komsija-

KATA KUUC, rod. BURIC
udovaANTE preminula 24. 7. 2012. go dine, u 84. godini. Sahrana ce se obaviti 26. 7. 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. POCIVALA OZALOSCENI: U MIRU BOZJEM! rodbina i prijatelji
III

SjECANJE

SJECANJE Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

FATA aUSUF) SUKAUC
preselila na ahiret u srijedu, 25. 7. 2012. godine, u 80. godini. Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 26.7.2012. godine, sa polaskom ispred dzarnije Pobrisce u 18.00 sati. Rahmetlija ce se ukopati u haremu Zabliak. OZALOSCENI: nevjesta Unka, bratici Mustafa, Avdo i Mehmed - Braeo, braticne Advija i Jasmina, sestrici Halid, Ibrahim, Nagib i Zlatan, sestricne Fikreta, Dija i Edinka, snahe Aida, Amela, Selma, Azemina, Amira, Haska i Aisa, zetovi Sulejman, Mujo i Vahid, te porodice Sukalic, Music, Hadalic, Omerhodzic, Fazlic, Bakija, Mahic, Kujovic, Hadzihajdic, Aladin, Cancar, Karapus, Dizdarevic, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se prouciti iSIOg dana u kuci rahmetlije u 18.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

sestra, djeea, unuei,

SjECANjE Danas se navrsavaju 4 godine otkako nas dragi suprug, otac, brat, dedo

je na ahiret

preselio

MUJO (HADZE) DEMIROVIC
Uvijek cd biti u nasim mislima i sreima. Tvoji: supruga kcerka Munira, Haris i Dzejna Zumra, sin Mufid, zer Cam ii, unucad
14721-n

ZARIFA MUSIC, rod. DURANSPAHIC
Dana, 25. 7. 2012. navrsila se godina kako je preselila na ahiret nasa nikad zaboravljena nena. N eka ti je vjecni rahmet. Tvoja Anesa sa porodieom
S935-nd7.

OMER (AUJA) SERDAREVIC
S Ijubavlju cuvamo uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzenner. Tvoji: sin Rifet i kcerka Jasmina sa porodieama
8932-ndi

52 C.""k.

26. j"w,~,"j 2012.

Dnevniavaz
prijatelje i Obavjestavarno rodbinu, prijatelje i komdije da je nasa draga Obaviestavamo rodbinu, komsiie da ie nas dragi prijatelje
i

Obavjestavamo rodbinu, komsije da je nas dragi

ZAHIR (BECIR) MATUH
preselio na ahiret dana, 25. 7. 2012. godine u 75. godini. Dzenaza ce se klanjati u cetvrtak, 26.7.2012. godine, u 14.00 sati na mezarju Prizren u Ustikolini. Tevhid ce se prouciti istog dana u Turhan dzarniji 11 Ustikolini u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN

FEHRIJA (SULJO) DIZDAREVIC, rod. CAVRK
preselila na ahiret u utorak, 24. iula 2012. godine, u 68. godini, Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 26. iula 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbiieden ispred skole u Boljakoyom Potoku sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. OZALOSCENI: kcerka Ismihana, unuk Emir, unuka Emina, zet [usuf, brat Sulejman, sestra Senija, snaha Hadzira, diever Vahid, zaova Carnila, ietrve Mensura i Suvada, zetovi Alija i Sernso, strina Dika, bratjcne, sestrici i djevericne sa porodjcama, te porodice D'izdarevic, Cavrk, Carie, Mckie, Kovacevic, Sehovic, Kucinar, Granov, Novalija, Hodzic, Repuh, Zeba, Otajagic, Subasic, Isic, Omerovic, Vajnaga, Kulovac, Dozo, Colic, Titoric, Marevac, Palo, Vatres i ostala mnogobroina rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sari, u kuci merhurne, u ulici Vitkovac br. 168. III

ZIJAD (SALKO) MRKONJA
nakon krace bolesti preselio na ahiret u srijedu, 25. jula 2012. godine, u 57. godini, Dzenaza ce se klanjati u cetvrtak, 26. jula 2012. godine, ispred dzamije Budrnolic, a tevhid ce se prouciti istog dana u dzamiii Budrnolici. OZALOSCENI: supruga Emira, sinovi Semir i Elmir, braca Idriz i Enes, sestra Fatima, snahe Bahrija i Adila, zet Ahmed, punica Mejra, sure Emir i Elvir, bratici i sestrici, te porodice jvlrkonja, Cekrlija, Cicko, Lihovac, Fejaic, Eiubovic, Becirevic, Sebic, Topalo vic, Jasika, Muhibic, Subasic, Kazic, re ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 8933-ndz

Emin-begovoj
VASIAH!

OZALOSCENI: sin Halil, snahe Nermina i Sedina, unucad Adnan, Vildana, Kenan, Almir, Emina, Fatima, sestra Naza, porodiee Maruh, Sadiia, Zee, Sabovic, Mujanovic, Isanovic, Borovic, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsiie 520·100

Dnevniavaz
UZ NA.JVECI TlAAZ
NAJPRISTUPACNIJE Osmrtnice, sjecanja, CIJENE pozdravi __ . posljednji

Duboko ozalosceni obaviestavarno rodbinu, priiarelie i komsiie da je nas dragi

DZEVAD (BEGO) CAVCIC
preselio na ahiret u ponedjeljak, 23. jula 2012. godine, u 57. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 26. jula 2012. godine, u 14.00 sari na gradskom groblju Vlakovo - Aleia vererana. Prijevoz obezbiieden ispred kuce lalosti (A. Bosniaka br. 13) sa polaskom u 13,00 sari, go groblja i nazad. OZALOSCENI: supruga Hasiba, sinovi Dzernal i Kemal, kcerka Mediha, snaha Jasmina, braca Began i Smail, sestre Suleimana, Zehra i Hanifa, snahe Hajra i Hanka, zetovi Sabrija, Amir i Munib, punica Sahza, sure Salih i Sejdaliia sa porodicama, svastika Mina sa porodicom, bratici i braticne, sestrici i sestricna, amidfici i amidzicne, tctici i reticne, daidfici i daidficne, te porodice Cavcic, Palic, ViI ic, Gluhic, Heliic, Tutic, Merle, Zigie, Curie, Gusic, Seific, Kurtic, Selirnovic, Causevic, Durie, Donko, Lulie, Bogilovic, Karnberovic, Talo, Zekovic, Aidinovic, Bisovic, Hairovic, Alisic, Gabeliic, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sari, u kuci zalosti, u ulici Abdulaha Bosnjaka br. 13. ] 11

1iir 033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba • SARAJEVO: Jesaniska 24A, ~ 033/281 - 717 DZemala Bijedica br. 185, ~ 033/281 - 451 • %ENICA: Marjanovica put bb (zgrada Jabuka)
• GORAZ:DE:

Sukrije Kukavice 12 ~ 038/222 - 251;
+ TU%LA:

Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasaz)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 5~~~~~iDSOUBDO~S~J~~~TON Broj: 43 0 Ps 062936 11 Ps Zenica, 02. 07. 2012. godine Opcinski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaiuc u pravnoj stvari tuzloca "RAYEX PROMET" 0.0.0. ZENICA sa sjedistern u Zenici ul, Juraia Naidharta broj 25. zastupan po punornocniku Colakovic Emir i Dragoljic Nina advokati iz Zenice, protiv tuzenog "ZID-PROMET" 0.0.0. ZENICA sa siedlstern u Zenici, ul. Nikole Tesle broj 6., radi isplate duga v.s. 4.864,57 KM, van rocista donio je, a na osnovu cl. 348. stav 3. a u vezi sa cl. 349. stay 3. ZPP·a OBJAVLJUJE - zbog propustanla Usvaja se tuzbeni zahtjev tuzitelia, pa se obavezuje tuzeni da tuzitelju isplati iznos od 4.864,57 KM (cetirihiljadeosarnstotinasezuesetcetkt i

~ flax: 035/257 - 277; 257-477
+ MOSTAR: Husnije Repca bb ~/fax: 036/558-890;

~ flax:
032/424-441;

424 - 440;

57/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom pocev od dana dosplieca pa do isplate kako slijedi: - na iznos od 3.814,20 KM pocev od 23. 04. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 1.050,37 KM pocev od 07. 05. 2010. god. pa do isplate, te da tuzneliu nadoknade troskove parnicnog postupka u ukupnom iznosu od 589,80,00 KM (petstotinaosamdesetdevet i 80/100 KM), sve u roku od 30 (trideset) dana pod prijetnjom prinudnog izvrsenia. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatra se da je tuzenorn presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopustena zalba, Iuzem moze ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u predasnie stanje shodno odredbi cl. 183. stav 1. au vezi sa cl. 329. Zakona 0 parnicnom postupku. Sudija: Kubat Jasminka

PRESUDU

Javite se na nase telefone: 033/281-364 i 033/281-361 ill fax: 033/281-435

AKO STEZAINTERESOVANI ZA OW JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenlcu dostavite na nasu adresu:

d.o.o.
MEDius ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

avaz-roto press, Te sanjska 71000 SARAJEVO

24A,

SA NAZNAKOM "%A KUCNU DOSTAVU"
U Oglasnu

iii

r--------------------------~-~ nARUDIBEnlCA
IZDANJE: • DNEVNI • SPORT .AZRA • EXPRESS • ZDRAVLJE U KUC:I AVAZ kom. kom. kom. kom. kom. kom.

"avaz-roto

press"

sluzbu "Twist Tower" Tesaniska 24A, (Avaz Bussines centar) - Dzernala Bijedi6a

185

Pokopno crustvo .Jerfleri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, ornoqucava brzu, kvalitetnu i jednoslavnu organizaciju dzenaze na podrucju Kanlona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoIjnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaia um~og) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizinitrolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistlik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna doslupan telelon: 033 712-800, lax: 033 712 801.

_ _ _ _ _ _

SARAJEVO

OSNOVANO 1923
_

• BEBE I MAME

Ime i prezime ~

{Ii§;

Opcina Broj telefona/mobitela Vrijeme dostave

utica

_ _ sati _ _
_

Pokopno drustvo "BAKIJE" rsi prevoz umrlih iz v Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organizuje dzenaze na teritoriji Bill.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel za inostranstvo mobitel 00387 (0)61 131-788
fax 00387

do

Broj Ilene karte: Svojerucni
L

(0)33 447-122

potpis

0049(0)16093427808

www.bakije.com

oglasi~--------------------------------------------

Dnevni avaz

tetvrlak,26.jllrv5rp~l1j2012,

53

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu rekreacije, rvacije moz t izvr iti put m broja 1 fona 033/281-350
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BIHACU BROJ: 170 Mal 012041 09 Mal DANA: 11. 06. 2012. godine Opcinski sud u Bihacu strucni saradnik Erol Husic u pravnoj stvari ruzitelia DD za osiguranje "Camelija" Bihac, ul. 5. Korpusa br. 3, zastupana po direktoru Cavkic Irfanu, protiv tuzenog Poturak Mirsad sada nepoznatog prebivalista, radi isplate na ime regresa, vrijednost spora 972,00 KM, donio je dana II. 06. 2012. godine, van rocista, slijedeci: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BIHACU Broj: 170 Mal 009761 09 Mal Dana: 28. 05. 2012. godine Opcinski sud u Bihacu, strucni saradnik Erol Husic, u pravnoj stvari tuzitelja HYPO ALPE ADRIA BANK DD Mostar, ul. Kneza Branimira 2b, protiv tuzenog Pehlivanovic Suada sada nepoznatog prebivalista, radi isplate duga vrijednost spora 1.743,56 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe cl. 348. st. 3. ZPP-a, dana 28. as. 2012. godine objavljuje:

OGLAS
Dostavlja se tuzenorn putem Dnevnih novina i oglsne ploce suda slijedeca:

PRESUDA
zbog propustanja Obavezuje se tuzeni da tuziteliu isplati iznos od 972,00 KM, sa zakonskom zateznom kama tom pocev od dana 26. 03. 2009. godine pa do konacne isplate kao i da tuziteliu nadokonadi parnicne troskove u iznosu od 196,90 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Obrazlozenje Tuziteli je kod ovog suda dana 25. 09. 2009. godine podnio tuzbu protiv tuzenog, radi isplate duga. U tuzbi je predlozeno donosenje presude zbog propustanja u skladu s clanom 182. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06 u daljem tekstu: ZPP). Tuzba s prilozima kao i oglas ovog suda 17 0 Mal 012041 09 Mal od 30. 01. 2012. godine u kojem je tuzeni obavijesten 0 posljedicama nedostavljanja odgovora na tuzbu u zakonom propisanom roku od 30 dana, ruzenom je dostavljena putern Dnevnih novina (Dnevni Avaz) dana 11.02.2012. godine, a isti je propustio da u ostavljenom roku dostavi odgovor na tuzbu, a sto ie sud utvrdio uvidom u spis. Shodno izlozenorn kako tuzeni kome je uredno dostavljena tuzba u kojoj je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propustanja nije dostavio odgovor na tuzbu u zakonom odredenom roku, a tuzbeni zahtjev nije protivan cinjenicama navedenim u tuzbi, te kako cinjenice na kojima se temeljji tuzbeni zahtjev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je tuzitelj predlozio, sud je na osnovu odredbe cl. 182. Zakona 0 parnicnom postupku (SI. Novine FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06) donio odluku kao u izreci presude. NAPOMENA: Dostavljanje se smatra izvrsenim protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopustena zalba. Tuzeni moze ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje u skladu sa cl. 183 u vezi sa cl. 329. ZPP-a. STRUCNI SARADNIK Erol Husic

OGLAS
o dostavljanju tuzbe na obvezni odgovor tuzenom. Tuzba ruzirelja dostavlja se ruzenom na odgovor. Tuzeui je duzan najkasnije u roku od 30 dana od dana izvrsene dostave dostaviti sudu pismeni odgovar na tuzbu (cl. 70. st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu ruzeni moze istaci procesne prigavore, izjasniti se da Ii priznaje iii osporava posravljeni tuzbeni zahtiev, a duzan je navesti i os tale podatke kaje u skladu s el. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tuzeni osporava postavljeni tuzbeni zahtjev, duzan je navesti razloge zbog kojih tuzbeni zahtjev osparava, ciuienice na kojima zasniva svoje navode, dakaze za utvrdivanje tih cinjenica, te pravni osnov za svoje navode (cl, 71 ZPP-a). Aka tuzeni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tuzbu, sud ce donijeti presudu zbog propustanja (el. 182. ZPP-a), ukoliko postaje zakonski uvjeti za istu. U odgovoru na tuzbu ruzeni moze padnijeti protivtuzbu, a pod uvjetima iz cl. 74 ZPP. Ako je odgovor na tuzbu nerazumljiv iii nepotpun, sud ce postupiti u skladu sa ei. 336 ZPP-a. U slucaju da tuzeni promjeni adresu duzan je u smislu clana 352. ZPP-a, 0 tome abavijestiti ovaj sud, u protivnorn ce snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tuzbe smatra se izvrsenorn protekom roka od IS dana od dana objavljivanja. SADRZAJ TUZBE: U tuzbi tuzitelj navodi da je sa tuzenim dana 26.05.2006. gadine zakljucio ugovor a tekucern racunu, a po kojem je tuzeni napravio nedazvoljeni minus u utuzenom iznosu od 1.743,56 KM. Navedeno ruzitelj potkrijepljuje slijedecim dokazima: ugovorom 0 tekucem racunu, opomenom za placanje duga, otkazom ugovora a tekucem racunu i izvodam a stanju duga. Shadna eemu predlaze da avaj sud dansese sliiedecu presudu: Obavezuje se tuzeni da tuzitelju isplari iznos od 1.743,56 KM, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od dana 18.06.2009. godine pa do konacne isplate, kao i da ruziteliu nadoknadi parnicne troskove, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Strucni saradnik Erol Husic

54

eelYrtak.26.juti/srp~ni2012.

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKl KANTON OPCINSKl SUD U ORASjU Broj: 25 0 Mal 028369 11 Mal Orasje, 10. 07. 2012. godine OPCINSKI SUD U ORASjU, po sucu Darku Zuparicu, odlucuiuci u pravnoj stvari tuzitelja JP "Elektroprivreda HT HB" d.d. Mostar, Zagrebacka I., Orgaizaeijski dio Opskrba el. energijom, Opskrbno Podrucie Sjever, zastupan po punornocniku dip!. iur. Kati Kopic, protiv tuzene Mare Dubravae iz Orasja, XIV uliea br. 63., radi isplate duga, v.p.s. 500,06 KM, temeljem clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), buduci da tuzenik ne stanuje na adresi posljednjeg pozna tog boravista, objavljuje sliedeci:

OGLAS
Dana 24. 11. 2011. godine ruzitelj JP "Elektroprivreda HT HB" d.d. Mostar, Zagrebacka I., Organizaeijski dio - Opskrba el. energijom, Opskrbno podrucie Siever, ie podnio tuzbu protiv tuzene Mare Dubravac iz Orasia, XIV ulica br. 63., radi isplate duga, v.p.s. 500,06 KM, u kojoj tuzitelj trazi da Sud donese slijedecu presudu: Nalaze se tuienoj Mari Dubravac iz Oraija, XIV ulica br. 63., da tuiitelju JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, Zagrebacka 1., Organizacijski dio - Opskrba el. energijom,

Opskrbno podrucje Sjever, na ime isporucene elektricne energije isplati iznos od 500,06 KM sa zakonskim zateznim kamatama poceuii od 24. 11. 2011. godine kao dana podnoienja tuzbe, pa do konacne isplate, te da tuzitelju nadoknadi troikoue parnicnog postupka, a sve to u roku od 15 dana.

! o

Obavjestava se tuzena Mara Dubravae iz Orasia, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaeiji BiH, te se isti obavjestava da priloge dostavljene uz tuzbu moze podici u zgradi suda, Obavjestava se ruzenik kako je, na osnovi clanka 70. stavak I. ZPP-a, duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tuzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu, tuzenik ce istaci moguce procesne prigovore i izjasniti se da Ii priznaie iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev (clanak 71. stavak I. ZPP-a). Ako tuzenik osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzavati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te cinjenice, te pravnu osnovu za navode ruzenog (clanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu, podnijeti proturuzbu (clanak 74. stavak I. ZPP-a). Ukoliko ruzenik, kojem je uredno dostavljena tuzba u kojoj je tuzitelj predlozio donosenie presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako ie ruzbeni zahtjev ocito neosnovan. (clanak 182i. stavak I. ZPP-a). Odgovor na tuzbu se s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudac Darko :luparic

J2
BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCINSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 055800 II Ps Tuzla, 25. 05. 2012. godine Opcinski sud u Tuzli po sudiji Seadu Hadzicu u pravnoj stvari ruzioca "Jata Group" d.o.o. Srebrenik za odrzavanje i zastitu puteva, kao pravni sljednik Drustva "Zvornikputevi" d.o.o. Sapna, protiv ruzenog TIM INVEST d.o.o. za gradevinarstvo Srebrenik, ul. Teritorijalne odbrane 92, radi naplate duga, v.sp. 20.584,22 KM, van rocista dana 25. 05. 2012. g. donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE , SREDNjOBOSANSKl KANTON/KANTON SREDISNjA OPCINSKl SUD U TRA VNIKU Broj: 51 0 Mal 037123 10 Mal Travnik, 16.03.2012. godine

BOSNA

Opcinski sud u Travniku, strucni saradnik Mebrura Rosie, rjesavaiuci u pravnoj stvari tuzitelja jP "Hrvatske Telekomunikacije" d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mrezu, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tuzenog Stipe Strbac iz Viteza, Bila bb, radi isplate duga, v.s. 443,66 KM, donio je van rocista, dana 16. 03. 2012. godine, slijedecu:

PRESUDU
Zbog

propustanja

PRESUDU
- Zbog propustanjaObavezuje se ruzeni da isplati tuziocu iznos od 20.584,22 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na iznose za period docnje: FAI-I065 od 27. 09. 2009. g. na iznos 13.982,79 KM do dana isplate, FAI-II04 od 31. 08. 2009. g. na iznos od 5.014,91 KM do dana isplate, FAI-1141 od 02.09.2009. g. na iznos od 1.140,05 KM do dana isplate i FA1146 od 03. 09. 2009. g. na iznos od 446,47 KM do dana isplate, kao i da mu naknadi troskove postupka u iznosu od 650,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana donosenja presude pod priietniom izvrsenja. Obrazlozenie Dana 04. 02. 201 I. g. tuzilac je ovom sudu podnio tuzbu protiv tuzenog, radi naplate duga. U tuzbi ruzilac navodi da ie isporucio robu, koje ovaj nije platio, pa iz tog razloga predlaze donosenie presude kao u izreci. Tuzba sa svim prilozima i obavijesti suda 0 posliedicama nedostavljanja odgovora na tuzbu u zakonorn odredenom roku navedenom u dopisu suda od 20.01. 2012. godine dostavljena je tuzenom na odgovor dana 16.03.2012. g. putem objave u dnevnim novinama i na oglasnoj ploci suda, protekom roka od 15 dana od dana obiave u dnevnim novinarna (01. 03. 2012. g.). Obzirom da tuzeni nije dostavio pismeni odgovor na tuzbu u zakonskorn roku, a tuzbeni zahtjev nije protivan Cinjenicama navedenim u tuzbi, te kako Cinjenice na kojima se zasniva tuzbeni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje ie tuzilac prilozio uz tuzbu, te kako je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustanja, sud je odlucio kao u izreei ove presude, a u skladu sa odredbom cl. 182. st. I. Zakona 0 parnicnorn posrupku. Odluka 0 troskovima postupka donesena ie na osnovu clana 383, 386 i 396. ZPP-a Federacije BiH, a prema oznacenoj vrijednosti spora, te obavezao tuzenog da tuziocu naknadi troskove postupka u iznosu od 650,00 KM. Isti se sastoje od takse na tuzbu u iznosu do 300,00 KM, presuda zbog propusrania u iznosu od 150,00 KM i troskova objave tuzbe na odgovor i presude u dnevnirn novinama u iznosu od 200,00 KM. Na osnovu svega izlozenog odluceno je kao u izreci presude. SUDIJA Sead Hadiic Pouka: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali se moze podnijeti jasnje stanje u skladu sa c1.328. i 329. ZPP. prijedlog za povrat u pri-

Nalaze se tuzenom da tuzitelju isplati ukupan dug u iznosu od v.s. 443,66 KM sa zakonskorn zateznom kama tom ito: - na iznos od 75,21 KM pocev od 16. II. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 111,50 KM pocev od 16. 12.2009. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM pocev od 16.01. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 87,15 KM pocev od 16.02.2010. go dine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM pocev od 16.03.2010. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM pocev od 16.04.2010. go dine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM pocev od 16. 05. 2010. go dine pa do isplate, - na iznos od 76,20 KM pocev od 16.06.2010. godine pa do isplate, kao i da tuZitelju nadoknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 147,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Obrazlozenie
Tuaitelj je podnio tuzbu sudu, dana 30. 07. 2010. godine, protiv tuzenog, radi isplate duga, v.s. 443,66 KM. Kako tuzeni u roku predvidenom u clanu 70. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06) - u daljem tekstu ZPp, nije dostavio sudu pismeni odgovor na ruzbu, a iz prilozenih dokaza uz tuzbu proizilazi da tuzbeni zahtjev tuzitelia niie ocigledno neosnovan, kao i cinienica da je ruzirelj u tuzbi predlozio donosenie presude zbog propustanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa clan om 182. ZPP-a. Odluka 0 kamatama donesena je primjenom Cl. 2. Zakona 0 visini stope zatezne kamate ("Sluzbene novine FBiH", br. 18/96,1/97,27/98 i 51101), au vezi sa clanom 277. stay I. Zakona 0 obligacionim odnosima ("Sluzbeni list SFRJ" br. 29178,57/89, "Sluzbeni list SR BiH" br. 2/92, 13/93, 13/94 i "Sluzbene novine FBiH", br, 29/03). Odluka 0 troskovima donijeta je na osnovu clana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od troskova takse na tuzbu u iznosu od 45,00 KM; takse na odluku u iznosu od 22,50 KM (50%) te troskova objave tuzbe i presude putem dnevnih novina u iznosu od 80,00 KM, pa kako su ovi troskovi bili nuzni i neophodni isti su dosudeni tuzitelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenorn zahtjevu tuzitelia. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena zalba. STRUCNI SARADNIK: Mebrura Rosie

ogJasi----------------------------------------------

Dnevni avaz

'.''''ak,26,i".s~''i2012,

55

Dnevniavaz
Obavijesti 0 smrti, sjecanja, posljednje pozdrave i zahvale mozete predati u 68 poslovnica BH Poste, u 46 gradova BiH
.....
SPISAK POSTANSKIH POSLOVNICA
P06L

.jp BH PO~T,4;d

BH'OS~
0.0.

SOI'O/@VO

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sjecanja objavit cemo i na portalu "Dnevnog auaza"

www.dnevniavaz.ba
R.dtlOv~""'.
7 0730-15.30

NaaJv ........

broJ

-~

09-20

23 Zen c.

c Z"CII
ZA!l"iCil ZaVidoviel

08-15 =-=--":":.0-+-":08_' $

--t-----

O?,-~~

__

08-15 08-15 08-'5
()8..15

Ke

07,30-151.00 07.30-'fI.OO

07.30-'800 '07,30-19,00 08-18
08-18 07,30-16,00

56
ZELJEZNICAR

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

S~ ort n :.r::

PDuralaH u surDUU realnDsl
Za prolazak u Ligi prvaka ipak bi trebalo dovesti neka poiacania Visi nivo
Super! Mozda tom logikom ulozi nekoliko miliona eura za pojacanja pa da ekipa, onda, vrati te pare u Evropi. Ipak, prije da ce biti potpuno suprotno, rasprodat ce se igraci koji se mogu prodati kako bi klub pronasao pare za egzisteneiju. Kad nemas bogate sponzore, onda prodaies igrace kako bi prezivio.

Nakon Maribora, na Grbavici bi morali shvatiti koliko im je Evropa daleko

Slavlje igraca Dudelania: Izbacili Salcburg (Foto: Reuters)

Liga prvaka

ReuanSidrUgOg DretMola
~ Rezultati uzvratnih susreta drugog kola kvalifikaeija za nogometnu Ligu prvaka: Zeljezniear - Maribor 1:2 (1:4), Sahtjor Karagandi - Liberee I: I (prvi mec 0:1), Ventspils - MoIde 1:1 (0:3), SaIcburgDudelanz 4:3 (0:1), Ironi Kirjat Smona - Zilina 2:0 (0: I), Ekranas - Samrok Rovers 2:1 (0:0), SerifUIises 1:0 (I :0), Zestafoni Nefci 2:2 (0:3), Bazel Flora 3:0 (2:0), Debrecin Skenderbeg 3:0 (0:1), Partizan- Valeta 3:1 (4:1), Rejkjavik - HJK Helsinki 1:2 (0:7); sinoc: Helsingborg TNS (0:0), Vardar - BATE Borisov (2:3), Dinamo Zagreb - Ludogoree Razgrad (1:1), Linfild - AEL Limasol (0:3), Slask Vroclav Buducnost (2:0).

Zeljezniear trecu godinu zaredom napusta Evropu mreze pune golova i vraca se u surovu realnost Premijer lige BiR. Ekipa koja hara u Bosni i Hercegovini, u evropskim kupovima je u posljednjih osam utakmica ostvarilajednu pobjedu, jedan remi i sest poraza, uz gol-razliku od 3:20. Maribor se cinio kao premos ti va prepreka, ali su Slovenci pokazali da su ipak na vis em nivou, a da ce bh. prvak morati sacekati jos koju godinu (deceniju?, stoIjeCe?)da pokusa proci nekoga i negdje, Trener AmarOsim trebao

Sta bez titule
Pa ios ako kupis nekoga za sicu, a "tusnes" ga za nekoliko stotina hiljada eura iii ti legne rata od Edina Dzeke, biznis cvjeta. Mozda se neko sjeti i da napravi WC na stadionu Grbavica iii neku tribinicu da gledaoci bez opasnosti po zivot mogu doci na utakmicu ... IIi barem normalan ulaz na stadion. Hoce ako ostane koji euro od prodaje igraca i onoga sto je ekipa zaradila osvajanjem tirule. E, a sta ce biti ako se ne osvoji titula i ne prodaju igraci, ostaje nam da pretpostavimo. Bankrot. Ma jok? Sigurno bi se nasao neki generalni sponzor s nekoliko rniliona eura da to sve poklopi. Z. S.

Hoee Ii bili odiazaHa7
Osim je mislio da ce rnozda izbaciti Maribor pa je prekinuo razgovore s eventualnim kupeima pojedinih fudbalera. Hoce Ii se sada odluciti da nekoga proda, nije zelio potvrditi iako je i njihova cijena, vjerovatno, opala nakon neslavne epizode u Ligi prvaka. Muamer Svraka imao je ponudu turskog Mersina, koji je trazio i Nermina [amaka, Za Eldina Adilovica interesirali su se Ukrajinci, a Zajka Zebu zelieli su vidjeti u Novom Pazaru. [osip Kvesic spominjao se u kombinacijama za turski Genclerbirligi.

S ulakmice na Kosevu: Bekric u akciji bi napokon zatraziti od Ijudi iz svoje uprave da mu angaziraju neko pojacanje, jer ekipa koja je u posliednje tri godine dovodila nove fudbalere bez ijednog feninga obestecenja, jednostavno, ne moze biti ozbiljan konkurent rnnogo bogatijim suparnicima na internaeionalnom nivou. Ako Maribor u svojim redovima ima dva BraziIca, makedonskog reprezentativca, ako prodaje igraca za 2 miliona eura (Velikonja), kako, onda, ocekivati da je izbaci ekipa kojoj svi igraci zajedno ne vrijede toliko. Za Premijer ligu je dovoIjno, ali je za Evropu potrebno jos mnogo vise. Kao sto voli reci predsjednik kluba Sabahudin Zujo, moras uloziti mnogo da bi dobio jos vise.

Zenicka "sacekusa"

OSUli MamenJe DOautobuSima
~ Kolonu od osam autobusa s navijacirna Maribora, koji su se vracali iz Sarajeva, pri prolasku kroz Zenicu u 1.10 sati u n06 s utorka na srijedu na dijelu magistralnog puta M-17 u naselju Radakovo docekala je grupa Zenicana, koja ih je zasula kamenieama. - Pricinjena je rnanja steta na dva autobusa, na kojirna su karnenicarna razbijena stakla, ali povriiedenih nije bilo. Autobusi su nastavili put s ostalima u koloni kaze Aldina Ahmic, portparolka Ministarstva unutrasnjih poslova Zenicko-dobojskog kantona. V. B.

B8Zobrazno Ie to Ito nam Ie HOlandanin radiO
Porustio nam je ctst gol, nije svirao dva crsta penala .... Ovakve naviiace nema niko na svijetu
Da ce Zeljeznicar ispasti od Maribora, znalo se ios nakon prve utakmiee, kada su primili cetiri gola u drugom poluvrernenu. Ipak, 10 hiljada Ijudi doslo je na Kosevo da pokusa pomoci svojim Ijubimeima da naprave cudo. Kada je u 4. minuti Eldin Adilovic postigao gol, tribine su uzavrele, ali je dosuden ofsajd. Na snimku se vidi kako je glavni sudija prvi podigao ruku, a onda za njim pornocni. Holandanin Dani Makeli

Centarfor Zelleznlcara Eldin Adilovic kudi sudiju i hvali publiku

Odbrana lilole DruaHa HiH
Iako su igraci u soku, najbolji strijelae prosle sezone Premijer lige smatra da to nece utiecati na nastupe u narednoj sezoni. - Propustili smo veliku priliku, naredni protivnik bio bi Dudelanz iz Luksemburga, sigurno bismo (Danny Makkelie) nakon toga u tri navrata nije svirao penal za Zelju te je iskljucio trojicu igraca naseg prosli u cetvrro pretkolo. Sada nema smisla da zalimo nego se rnoramo okrenuti nasoj ligi i pokazati zasto smo prosle sezone bili superiorni. Ne sumnjam da cerno odbraniti tirulu sampiona i pokazati da vrijedimo. prvaka. N eobicno>! - Zaista nisam zelio da vjerujem u neke price, ali ovo je, stvarno, bilo pre-

Igranje rukom fudbalera Maribora vise. Ponisten cist gol, dva cista penala, rukom covjek udara loptu i cijeli stadion to vidi ... Bilo je bezobrazno to sto nam je radio i stvarno mi niie jasno zbog cega, valjda nikome nije u interesu da nekakva Bosna i Hercegovina ima svoj tim u Ligi prvaka pa da nam daju do znanja da ce nas krasti na nase oci, Mi smo izgubili u Mariboru, ali mogao nas je pustiti da se barem nadamo. Da smo pove1i u 4. minuti sa 1:0, ko zna sta bi se dogodilo - govori Eldin Adilovic, koji je bio najbolji pojedinac Zelje u utakmicama sa Mariborom. Centarfor .Plavih" posebno je odusevljen onim sto je vidio na tribinama. - Moze se Liga sampiona igrati 100 godina, ali spektakl poput onoga se nece vidjeti. Onakve navijace nema niko na svijetu, bilo ih je milina vidjeti. Nama je na terenu ostalo sarno da ginerno, jer moras ginuti s onakvom podrskom, zato smo i sa osmorieom igraca bili ravnopravni Mariboru. Ako mi kao ekipa nemamo mjesto u Evropi, onda su nasi navijaci pokazali da su na svjetskom nivou - kaze Adilovic. Z. S.

Pripreme za PLBiH

Od danaS u MedUgOrJu
~ Trener Amar Osim odlucio je da ekipa otputuje na jos iedne mini pripreme u Medugorje. Od cetvrtka ce "Plavi" ponovo u svoju staru bazu, gdje ce, najvjerovatnije, provesti sedam dana. Prvu utakmieu u Premijer ligi Zelieznicar igra 4. avgusta, kada gostuje u Travniku.

sport

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

57

EVROPSKA LlGA Sarajevo protiv Levskog trazi plasman u frece pretkolo

prOlazaB, maBar i na ledanaeSlerCe AP81 naUi)aCima da S8 ponaialu OdgOUOrnO
Bevanda i Borisov: Zabrinuti zbog porasta tenzija

Zajednicka izjava premijera BiH i Bugarske

lako stalno potcrtavam da trebamo biti maksimalno strpljivi, to ne znac: da cemo se postaviti defanzivno, kaze trener Jovic

Pred fudbalerima Sarajeva veceras je mec istine. Nakon neuvjerljivih partija u prvom pretkolu Evropske lige, protiv amaterskog Bohemijansa sa Maire, u kojima su i pored sest primljenih golova u 180 minuta izvojevaIi siguran prolazak, te rnnogo bolje igre u Sofiji protiv Levskog, igracima Dragana J ovica u revansu je potrebna pobjeda od dva gola razlike kako bi se probili u trece pretkolo i ucinili evropsko lieto vrlo uspjesnim,

Puni samopouzdanja
Fudbaleri bordo rima puni su samopouzdanja uoci revansa u kojem ce pokusati anulirati 0:1 sa stadiona Georgi Asparuhov od prije sedam dana. - Dvije su pozitivne stvari iz prvog meca. Prvo, uspjeIi smo ostvariti aktivan rezu!tat iako bismo svi mi voljeIi da je bio jos bolji, jer smo to, prema igri, zasluzili, Drugo, dobili smo mnogo na samopouzdanju, uvjerili smo se da rnozemo odigrati na visokom nivou i u potpunosti parirati Levskom. S rim saznanjima trenirali smo u prethodnih sest dana i moram reci da atmosfera u ekipi odavno nije bila bolja. Igraci su potpuno svjesni vaznosti utakrnice, trenirali su vrlo ozbiljno kazao je [ovic na iucerasnjoi konferenciji za medije, ko-

Premijeri BiH i Bugarske Vjekoslav Bevanda i Boike Borisov, u povodu danasnie utakmice izmedu Sarajeva i Levsko, izdali su zajednicku izjavu u kojoj se navodi: - Telefonski smo razgovarali i izrazili zabrinutost zbog porasta tenzija. Uznemireni smo, jer se stvara atmosfera netrpeljivosti. I u Bugarskoj i u BiH je ljubav prema sportu i naroci to prema nogometu izrazi to snazna. Sportska desavanja trebala bi da donose radost i satisfakciju, a ne da budu eksploatirana u interesu

i SUZdrZanO

ekstrernnih pojedinaca. Apeliramo na fanove obje ekipe da se ponasaiu odgovorno i suzdrzano, u duhu UZ3jarnnog postovanja i sportske tolerancije, kakvi i jesu principi sporta. Sport se rukovodi mirnim takrniceniem rnedu talenrima i nadilazi kulturne, etnicke i religijske granice, Bugarska i BiH igraju kljucnu ulogu u razumijevanju i saradnji u regionu i primjer su za odlicne bilateraIne odnose. Obje zemlje i daIje ce biti prijatelji i partneri nakon utakmice izmedu Sarajeva i Levskog.

Ekipa u Sarajevu, naviiacl dolaze danas

IgraCe LeUSMOgcuuala DOIiCila S dUgim Ci)euima

ju bi, prema posjeti, nadrnasio jedino nastup Sara-

Spramni i za 0:1
Novinari su pitali [ovica je Ii njegova ekipa spremna odgovoriti i na hladan lUS. - Sve su mogucnosti u opticaju pa tako i situacija u kojoj bismo gubili sa 0: 1, ali smo spremni i na ro. Moji igraci su kroz pre rhodne utakrnice pokazali karakter i uvjeren sam da, ako dode do te situacije, nece pasti u letargiju i dozivieti to kao kraj svijeta. Takoder, ne smijemo se obazirati na eventualne sudijske greske, 0 tome ne trebamo razmisljati i ni u kojem slucaiu trositi energiju na rasp rave iii svade. Moramo biti maksimalno skoncentrisani - rijeci su trenera Sarajeva,

jeva u grupnoj fazi, Strateg Sarajeva danima istice vaznost strpljenja kako igraca, tako i navijaca, od kojih se ocekuie gromoglasna podrska. - Stalno pricamo 0 tom strpljenju, ali to ne znaci da cemo se postaviti defanzivno. Imamo kvalitet da napadnemo i to cemo pred svoiim navijacima i uciniti, ali ce igraci dobiti upute kako da se ponasaju u situacijama kada izgubimo loptu.

Huala "HOrdama"
Golman Adi Adilovic nije se iskazao protiv Bohemijansa, ali se za sve propuste iskazao dobrim interyencijama u Sofiji. - Zelio bih zahvaliti armiji navijaca Sarajeva, popularnim "Hordama zla", na bezrezervnoj podrsci koju su nam pruzili u prvom susretu. Bilo ie, zaista, preiijepo vidjeti ih u Sofiji i osjetiti iza leda i cuti njihovu pjesmu. Nasrojat cemo da ih u revansu razveselimo. Svi smo u ekipi svjesni situacije u kojoj se nalazimo i ucinit cemo sve za pobjedu kojom bismo ispisali novu stranicu u historiji Sarajeva - kazao je Adilovic. Com~r moze igrati, jer su za suspenziju potrebna tri, a ne dva zuta kartona. Takoder, vrlo je moguce da utakmica ode u produzetke i penale pa smo i njih vjezbali posljednjih dana. A.CULIC Sarajevski aerodrom: Jako osiguranje fudbalera Levskog Fudbaleri Levskog doDanas se, pak, ocekuie putovali su iucer u Sarajevo, glavni dio od najavljenih a po slijetanju na Sarajevski 400 navijaca Levskog, Cijesu aerodrom, okruzivale su ih ja- provociranje tuce u Sofiji, zake policijske snage. Zbog sitim transparenti na stadionu Inih tenziia uoci vecerasnieg u prvoj utakmici re, naposlisusreta, uoceno je pojacano jetku, i uvredljive interneprisustvo policije na svakom tske poruke dovele atmokoraku. Neki od policajaca sferu uoci revansa skoro do nosili su i duge cijevi. usijanja.

Huk s tribina
Huk s tribina moze povuci igrace naprijed, ali u trenucima kada budemo napadali, oprez se namece kao imperativ. Stalno trebamo razrnisljati 0 onome sto se moze desiti nakon izgubljene lopte pa svoje obaveze prema nazad moramo pravovremeno izvrsavati - porucio je J ovic te je dodao: - Promjena u stilu igre i kod nas i kod nasih gostiju tesko da ce bi ti. Moguce je da cemo napraviti neke takticke izmjene, jer trebamo nadoknaditi minus. Sro se tice igrackog kadra, Denis

U taboru Sarajeva smiruju tenzije
N akon sto se rukovodstvo Levskog ogradilo od pojedinaca koji su posljednjih dana sijali sjeme zla i odasiljali prema glavnom gradu BiH otrovne strelice, porucivsi kako dolaze igrati fudbal, i u taboru Sarajeva iskazali su isto raspolozenje. Golman Adi Adilovic kazao je na jucerasnjoj konferenciji za medije kako se nada da ce sve proci bez problema i u gradu i na tribi-

sarno da ne bude incidenata

nama. Obecao je da na terenu nece biti varnica. - I iz Levskog su porucili kako nemaju nista s neodgovornim pojedincima koji su krivi za provokacije iz Sofije. Nasi gosti su se ogradili od njih. Tenzije nam ne trebaju, pogotovo da se kaznjava nas klub. Nadam se da njihovim navijacima nece biti nisra i da ce organi reda uraditi sve kako bi sprijecili incidente - kazao je Adilovic, A. C.

Asmlr Dialle Ima raZIOga za brlgU
"Rodeni" izgubili od Jihlave i austrijskog

Pripreme veleza u Austriji

58

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

sport

EVROPSKA LlGA Siroki Brijeg u Oablinu trazi prolaz u frece pretkolo

neceliuasa FAC-a

Fudbaleri Veleza nisu se proslavili na pripremarna u Austriji u dvije do sada odigrane prijateljske utakmiee. I dok se poraz od ceskog prvoligasa [ihlave (0:2) moze tolerirati, trenera Asmira Dzafica trebao bi dobro zabrinuti debakl u duelu s FAC-om iz Beca (3:5), ekipom koja nastupa u austrijskoj trecoj ligi (Regionalna liga Istok). Protiv Jihlave u prvoj postavi Veleza su se nasli Bobic, Merzic, Mahinic, Kajtaz, Kodro, Zvonic, Dernic, ,Serdarevie, Hebibovic, Cemalovic i Okic, Dzafic je isprobao ukupno 15 igraca. Cesi su slavili golovima Murisa Mesanovicai Marekajungra. U drugoj utakmiei Dzafic je na teren izveo novih 11, a priliku su, izmedu ostalih, od prve minute dobile novajlije, golman Mirza Harnzabegovic, zatim igraci Ane! Curie, Marsel MaeeteMaidJaganjae. Postava iz prvog polu-

Hanouer Ie niueCi moliu
Bloudek ce izvrsiti cenn promjene u sastavu

Diafic: Mijenjao sastav vremena nije se proslavila (0:3). U nastavku su se stvari donekle promijenile pa su "Rodeni" za deset minu ta uspjeli postici tri gola (Merzic, Nuhic, Okie), ali nisu izbjegli poraz. Naredni protivnik Veleza u Austriji je izraelski Hapoel RamarGan.

F.I.

Odbrambeni igrac Zrinjskog i mlade reprezentaeije Bosne i Hereegovine Toni Markic vratio se iz Njemacke, gdje je proveo sedam dana na probnim treninzirna u uglednom Volfsburgu tese iucer opet stavio na dispozieiju Draganu Pericu, Markle kaze da se vratio pun pozitivnih dojmova. Prelazak u bivsi klub Zvjezdana Misimoviea i Edina Dzeke ne zeli iskliuciti. - Treniraosam sedam dana sa prvom rnomcadi i vra-

Transler u UOllsburg Ie i dalle aMluelan

Toni Markic se vratio u Zrinjski

Nezadovoljan igrom u prvom susretu na Peeari, koji je zavrsen sa, za njegovu ekipu nepovoljnib 1:1, trener Sirokog Brijega Marijan Bloudek najavio je prornjene u sastavu u vecerasniem revansu drugog pretkola Evropske lige sa Sent Patriksom uDablinu. U taboru SirokobrijeZana vlada umjereni optimizam,asvisevodeCinjenieom da tesko mogu odigrati losiie od izdanja koje su pruzili prijesedam dana. - Bez obzira na nesto Iosiie izdanje, cvrsto vjerujem u ovu morncad i nas prolazak u trece pretkolo. Kada me pitaju sta je motiv, kazem irn da nema veceg motiva od spoznaje da nas ramo ocekuie njernacki Hanover. Moji igraci su svjesni toga. Momcad ce dozivieti odredene promjene, ali bez obzira na to, svaki igrac koji dobije priliku, uvjeren sam, dat ce 120 posto svojih mo-

S utakmice na Pecari: Umjereni optimizam u taboru Sirokobrijeiana gucnosti. Rezultat je nezgodan, otvara nam sanse za prolazak, ali sarno pod uvjetom da budemopravi - Bloudekove su rijeci. Pretpostavlja se da ce, umjesto Damira Dzidica, Matea Roskama, Damira Zlomislica i suspendiranog Mladena [urcevica, zaigrati Ivica Dzidic, Kresimir Kordie, Brazilac Bajano i DaliborSilie. Sirokobrijeska ekspedicija jucer je u popodnevnim satima preko Londona doputovala u Dablin. Sinoc su u terrninu utakmiee odradiIitrening. D.K.

tio se bogatiji za veliko iskustvo. Nisam potpisao ugovor, ali to ne znaci da je prica s Volfsburgom zavrsena. Rekli su mi da sam im veoma zanirnljiv zbog godina, ali da trenutno imaju previse stop era. U Volfsburgu ne kriju da se s nekim od njih zele rastati, ali svi oni imaju dobre ugovore i to nije tako jednostavno. Prijelazni rok traje jos duze od mjesee tako da je i dalje sve moguce - izjavio je Markic, Ma.P.

Ugovor

0

sponzorstvu Premijer lige

Fudbaleri Slavije vratili su se nakon deset dana priprema u austrijskom Presbaumu pored Beca, Do generalke s Olimpieom 1I subotu na stadionu Otoka, Slavija je odigrala osam prijateljskih utakmica i ostvarila cetiri pobjede uz po dva remija i poraza (gol-razlikaod 16:8). - Skor je pozitivan, ali iskreno, ne pridajem tome preveliku vaznost, bas kao sto nisarn zabrinut zbog nekoliko neuspjeha. I poraz zna biti od koristi, vise se nauci i ot-

GaPIJlC prezadoUOIJan

Siavija se vratila iz Austrije

zeuezniC8ru i SirollOm neprihuatUiui USiOui
Ugovor 0 sponzorstvu Premijer lige BiH, prema kojern bi generalni pokrovitelj trebao biti BH Telecom, a na osnovu cega bi isplatio milion i 800.000 eura u naredne dvije sezone, pod velikirnjeznakom pitanja. Nairne, uslov za zakljuCivanje ugovora izrnedu NSBiH i BH Teleeoma je pismena saglasnost svih klubovakojimabipremaodredbama ugovora linearno bilo isplaceno po 56.000 KM, i n jibove ovlastenje Savezu da moze uci u ugovorni odnos. Svi klubovi su dostavili saglasnost, osirn Zeljeznicara i Sirokog brijega koji

krije stvari koje treba popraviti. Odlazak u Austriju bio jepun pogodak, usjajnim lIVjetima smo obavili zavrsni dio priprema i ostvarili smo sves to smo zacrtali. Imamo odlicnu atmosferu unutar tima, ne mozerno reci da smo kuburili sa povredama tako da sam prezadovoljan uradenim. Nezahvalno je praviti poredenja, jer je i proslosezonski tim bio dobar, ali verujem da imamo jos kvalitetniju ekipu - kaze trener Vlado Capljic, G.I.

Rudar kompletirao redove
Bivsi napadac Sarajeva i Veleza Haris Handzic te vezni igrac beogradskog Partizana Velimir Vukovic nova su pojacanja Rudara iz Prijedora. Prije njih, ekipi se prikljucio Dusko Sakan, donedavno clan banjaluckog Borea, koji je minulu sezonu igrao za beogradski Rad. V. V.

Klubovima bi bilo isplaceno po 56.000 KM su se negativno odredili, naprojekat doveden u pitanje, vodeci kako su za niih uslovi no iz Komiteta za normalineprihvatljivi. Tako je citav zaeiju su porucili da ce nare-

dnib dana uciniti sve kako bi rijesili ova] problem i kako bi seugovor ipak zakljucio,

DOSli HBOdlie i Uultouie KralnOUiC u ZUi)ezdi

~ Pripremama Zvijezde u Krivaji kod Backe Topole prikljucio se srbijanski igrac Sasa Krajnovic, 23-godisnji stoper koji jeposljednji angazman imao u banjaluckorn Boreu. - Njegov status bit ce rijesen do subote - najavljuje trener Zoran Kuntic. Di.D.

Jelauic umieSlo SabanOUiCa

~ Nakon polusezoneu Karloveu, koji jeispaoiz Prve lige Hrvatske.urnaticni GOSK vratioselijevi bekTibomir Jelavic (20) inace brat mnogo poznatijeg hrvatskog reprezentative~i clana engleskog Evertona Nikice. Jelavic ce biti zamjena za povrijedenog Vedada Sabanovica, Er.B.

ort

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

59
a" lansirala novu u nizu spesulacua

Medunarodni fudbal

TRANSFERlltalijanska "La Sta

Dteko na Ireningu Silija u Auslriji: ieli se spremili za reprezenlaciju

Siti adbia 20 miliana aura, Juuantus zali Dasudbu
landskog reprezentativca koji je nezadovoljan na Emiratima, borio se i [uventus, ali je u meduvremenu, prema navodima italijanskog dnevnika, odustao. krajasezone. Na putu realizacije ovog transfera, rnedutirn, stoje pare. [uvenrus tesko da moze zadovoljiti potrazivanja Si-

0

Edinu Dzeki

Kapelo: Zavrsni pregovori

Rusija

OdgOdenO imenOuame Hapela
~ Ruska fudbalska federacija (RFU) odgodila je za jedan dan za jucer zakazanu promociju Fabija Kapela (Capello) za novog selektora, prenose agencije. Razlog je to sto dvije strane jos nisu dogovorile sve detalje ugovora, prema kojem bi italijanski strucnjak, navodno, zaradivao i do deset miliona eura godisnje, Glavni Kapelovi ciljevi bit ce podmladivanje reprezentacije i plasman na Svjetsko prvenstvo 2014.

Zbog lakse povrede nas reprezentativac nije otputovao s ekipom u Kinu nego je ostao u Mancesteru da trenira

Edin Dzeko nije nastupao u prijateljskim utakrnicam a engleskog Mancester sitija za vrijeme priprema u Austriji. Zbog iste povrede, cija priroda nije navedena, nas fudbalski reprezentativac nije otputovao ni na Sitijevu turneju u Kinu, objavljeno je na njegovoj zvanicnoj internetskoj stranici.

Nista ozbiljno
- Ne idem u Kinu zbog lakse povrede. Nije u pitanju nista ozbiljno, ali ne zelim riskirati. Igraci koji su igrali na Evropskom prvenstvu, ta-

koder nece putovati u Kinu. [ucer sam poceo trcati i nadam se da cu vee sljedece sedmice biti oporavljen. Zelirn da se u potpunosti oporavim kako bih bio 100 posto spreman za pocetak sezone te za utakmice reprezentacije - Dzekine su rijeci. U meduvremenu, pojavila se nova spekulaciia 0 Dzekinorn rnogucern transferu. Italijanska "La Starnpa" jucer ie objavila, a engleski mediji odmah su prenijeli, da je engleski prvak glatko odbio Juventusovu inicijalnu ponudu za bh. asa, vrijed-

Uulal za translar Uan PersiJa iz Arsanala
Ako bi kojirn slucajern bio realiziran, Dzekin transfer u Juventus otvorio bi prostor Mancester sitiju da dovede napadaca Robina van Persija (Van Persie) iz Arsenala. Za honu20milionaeura. Ipak, u tekstu se navodi da italijanski prvak nece odustati od pokusaja da dovede naseg napadaca iz Sitija, makar i na posudbu do

tijevog gazde, seika Mansura, koji ne zeli prodati Dzeku mnogo ispod 35 miliona eura, zakoliko ga je kupia lani iz njemackog prvoligasa Volfsburga, niti moze izjednaciti Edinova primanja u Mancesteru.koja iznose sest miliona eura godisnje.

Uise stranih nego dOmaCih igraca
~ Belgijsko prvenstvo startat ce u suborn, a prvi put II historiji u sastavima ekipa bit ce vise stranih nego domacih igraca, prenose tarnosnii mediji, Zabiljezeno je da ce u novoj sezoni 16 timova irnati 217 igraca iz inozernSIVai 216 domacih.

Belgija

Mnogo nagalfanja
Dzeko se 0 ovoj najnovijoj spekulaciji, kao ni 0 jednoj ranije, nije izjasnjavao. Nas as povezivan je ranije ovog ljeta s njemackim Bajernom i italijanskim Milanom. O.L.

FiliPO IDZagi Zeli trulele i MaOtreDer
Legendarni Pipo ostaje u Milanu i vodit ce mladi tim
Od napasti zvana Filipo Inzagi (Filippo Inzaghi) svjetski golmani vise nece morati strahovati. Drugi strijelac u his toriji evropskih klupskih takmicenja (vise od njegovih 70 golova postigao je sarno Spanac Raul), najefikasniji Milanov igrac na kontinentalnoj sceni (43) i rekorder italijanske Serije A prema broju het-trikova (10) objavio je zavrsetak igracke karijere! - Moje vrijeme u Milanu zavrsilo se na perfektan nacin, pogotkorn u posljednjoj utakmici - rekao je Inzagi za italijanske rnedije, dodavsi da sad a pocinje ispunjavanje novogsna, a to je osvojiti Ligu prvaka i kao trener. - Potpisao sam dvogodisnji ugovor i vodit cu rnladi tim Milana. N adam se da cu jednog dana trenirati i seniore - rekao je 38-godisnji Inzagi, koji s Englezom Majklom Ovenom (Michael Owen) i Argentincem Lionelom Mesijem (Messi) dijeli rekord Lige prvaka Modric: Na meli "Kraljeva"

Slavni italijanski napadac zavrsio karijeru

Real Madrid

POcao U PlacanCi
Inzagi je postigao 156 golova u 370 susreta II Seriji A. Tokom karijere, koju je poceo 1991., igrao je za Pjacencu, Lefe, Veronu, Parmu, Atalantu, [uventus i Milan, u kojem je proveo 11 sezona. U dresu reprezentacije Italije odigrao je 57 susreta (25 golova). Inzagi: Drugi slrijelac u hisloriji evropskih lakmicenja osvojio tri Serije A, jedan prema broju utakmica u kosvjetski Kup i dvijeevropske jima je postigao po tri gola Lige prvaka. Prvi je napadac (3). koji je postizao golove u svim Inzagi je tokom karijere zvarncrum rnedunarodnim klupskim takrnicenjima koje je jedan evropski tim mogaoigrati. (E.J.)

~ Real Madrid priznao je interes za Luku Modrica, Rijecirna "da bi se Modric odlicno uklopio uReal" pornocni trener spanskog prvaka Aitor Karanka je prakticno potvrdio da "Kraljevi" nastoje dovesti hrvatskog reprezentativca iz redova engleskog Totenhema. Karanka je nagovijestio i odlazak brazilskog veznjaka Kake, Cije bi mjesto popunio upravo Modric, - Kaka i klub rade na riesenju koje bi zadovolji10 sve strane - rekao je Karanka.

MOdriC ullliesto Hake

60
KOSARKA Mirza Teletovic
0

Dnevni avaz, cefvrtak, 26. juli/srpanj 2012.

Asik: Seli se u Teksas

Ulillams Ie Inslsllrao na mom dolasllu
Naiveco] zvijezdi "Mrezica" dopala se igra kapitena nase reprezentacije u Evropi

transferu u Bruklin netse

ASiBu 'RaBelama' za 25 miliOna dOlara
Cikago bulsi nece izjednaciti ponudu Hjuston roketsa.sto znaci da ce njihov dosadasnii clan Orner Asik (Asik) i zvanicno pojacati teksaske "Rakete", s koiima je prethodno potpisao trogodisnji ugo-

Turski centar napustio Bulse

Gikago nije zelio iziednaciti ponudu Roketsa
lente - rekao je generalni menadzer Bulsa Ger Formen (Gar Forman). Asikova proslosezonska statistika nije previse blistava, sarno 3,1 poen i 5,3 skoka u prosjeku, ali je u dvije go-

Hirilanllo u Minasoti?
Nakon sro je Andrej Kirilenko izjavio da se vraca u NBA nakon sezone u moskovskom CSKA, vjerovalo se da ce rusko krilo zavrsiti u Bruklin netsima, Ciji je vlasnik nedavno postao njegOYzemljak Mihail Prohoroy. No, kako mu "Mrezice" vor, vrijedan 25 miliona dolara.prenoseagencije, "Bikovi" su saopcili da nece iskoristiti pravo da turskorn reprezentativnom centru(26 godina, 213 centimetaraj, koji je imao status "ograniceno slobodnog igraca", ponude identicne uvjete i time ga.kao maticni Nlla klub.zadrzeu svojim redovima. - Bila je ovo teska odluka, jer je Orner napravio dobar posao za nas. Da smo izjednacili ponudu, dosli bismo u tesku situaciju u nasrojanjima da angazirarno vrhunske tazbog finansijskih ogranicenja ne mogu ponuditi previse novca, u igru su se ukljucili Minesota timbervolfsi, koji Kirilenku (31, 206) nude, navodno, devet miliona dolara godisnje, Interes za naiboljeg igraca Eurolige pokazali su i Denver nagetsi. dine u najjacoj svjetskoj Iigi stekao reputaciju odlicnog defanzivca. "Bikovi" ce na Asikovo mjesto dovesti veterana Nazra Mohameda (Mohammed, 34,208). Bulsi su angazirali jos trojicu igraca, Trebinjac Vladimir Radmanovic (31, 208), koji je nekada igrao za reprezentaciju Srbije, potpisao je za svoj sedmiNBA klubu karijeri, a clanovi Bulsa postali su i plej Kirk Hajnrih (Hinrich, 31, 193) te italijanski bek Marko Belineli (Marco Belinelli,26,196). (E.J.)

Naiveca zvijezda Bruklin netsa i jedan od najboljih NBA kosarkasa Deron Vilijarns (Williams) insistirao je na dolasku Mirze Teletovica u Bruklin netse! Vilijams, koji je pocetkom jula produzio ugovor sa Mrezicama za 98 miliona dolara, izjavio je na pres-konferenciji da je "gledao mnogo snimaka Mirze Teletovica i da mu se dopalo ono sto jevidio". Sada se oglasio i nas najbolji kosarkas, koji je u izjavi za Spansku novinsku agenciju (EFE) otkrio da je upravo Viii jams trazio da Netsi angaziraju krilo Kaha Laborala. - Plejmejkeru Netsa Deronu Vilijams dopao se nacin na kojih bih ja mogao "rasiriti" teren. Svidjela mu se moja igra u Evropi i insistirao je na mom dolasku - re-

Start 1. olltobra
Prema riiecima Teletovica, Netsi mu nisu daIi nikakav specijalni trening-program nego je koncenrriran na rad s reprezenracijom pod vodstvom selektora Aleksandra Petrovica. - Znam sta moram uraditi da bih ostao u formi, Netsi 1. okrobra pocinju pripreme, na koje cu doci potpuno spreman - istakao
(Folo: I. Seb'li!

je Teletovic,

kao je novi kapi ten nase selekcije, koji je nedavno, nakon sest godina u Spaniji, potpisao s Netsima ugovor na tri sezone. Telctovic (26 godina, 206 centirnetara), cije je najjace oruzie sjajan sut za

tri poena, dodao je da se ne boji izazova kakav predstavlja odlazak u najiacu svjetskuligu. - Znao sam posljednja tri iii cetiri mjesecada cu otici u NBA, ali ne i klub u kojem cu nastaviti karijeru. Na

kraju, izabrao sam Bruklin netse, jer imaju izvanredan tim, koji se moze takmiciti na najvisem nivou - rekao je Teletovic, koji je s reprezentacijom BiH iucer poceo llcesce na turniru II italijanskom Trentu. (E.J.)

Himik iz J uznog pojacao je bekovsku liniju bivsim kosarkasern Bosne ASA BH Telecoma Suadom Sehovicern (25 godina, 197 centime tara). Proslu sezonu Sehovic ie proveo takoder u Ukrajini, kao clan Budiveljnika biliezio je prosjecno 1l,2poenai5,8skokovau tamosnjoj Superligi. U dresu Himika naslije-

SehOUiC uRdeslO UaSilJeUiCa
di tee bi vseg saigraca u sarajevskim "Studentima", plejmeikera Sasu Vasiljevica (33,183), koji ie presao u Politehniku, prosle sezone posljednjeplasirani tim ukrajinske Superlige. Sehovic je izabran u sastav reprezentacije Crne Gore, koja se priprema za nastup u kvalifikacijama za Evropskoprvenstvo.

Bivsi Bosnin bek u Himiku

~ Osrvarivsi na kadetskom EP-u divizije A protiv Poljske fantasticnih 27 skokova, Lirvanac Domanras Sabonis izjednacio je rekord evropskih prvenstava za mlade, koji je do sada drzao Englez Danijel Klark (Daniel Clark). Sabonisovprosjek u petodigranih meceva na turniru,koji zajednicki organiziraju Litvanija i Latvija, iznosi 13,6 poena i 15,2 skoka. Dornantas (16 godina, 205 centimetara) igra na poziciji centra i sin je litvanske kosarkaske legende i clana Kuce slavnih Arvidasa Sabonisa. Njegov stariji brat Taurvidas (Tautvydas) postao je prije nekoliko dana s reprezentaciiorn Litvanije evropski prvak do 20 godina.

saboniS imaO '1l sliolioua

Gruzija nece biti nimalo naivan rival u predstojecim kvalifikacijama za Evropsko prvensrvo. 0 tome mozda najbolje sviedoci podatak da ce Gruzijci, koji su ucesrvovaIi na proslorn EP-u, u sastavu koji ce se suprotstaviti nasoj selekciji u kvalifikacionoj grupi D, vierovatno imati na raspolaganju dvoiicu kosarkasaizNBAlige. Prvi jevec dokazani centar Zaza Paculija (Pachulia), koji je u devet sezona medu arnerickirn profesionalcima, od kojih sedam u Atlanta hoksirna, sakupio 637 utakmica uz prosjek uz 6,9 poena i 6,4 skoka. Drugi je krilni centarTornike Sengelija (Shengelia, 21, 208), koji je upravo potpisao ugovor s Bruklin netsima i postao saigrac naseg Mirze Teletovica. Sengelija je prethodno nastupio za Netse u ljetnoj NBA ligi. Do sada je

Sengelila DOIDiSaOza nelse

Gruzijsko krilo uz Teletovica

SpanCi
~ Kosarkaska reprezentacija Siedinjenih Americkih Drzava je u susretu koji je bio repriza finala proslih Olimpijskih igara, ali i moguca najava ovogodisnjeg duela za zlato u Londonu, porazila evropskog prvaka Spaniju u Barceloni sa 100:78. U posljednjoj provjeri uoci odlaska naOI Amerikancesudo trijumfa predvodili Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) sa 27 poena i Lebron Dzejms (LeBron James) sa 25 tesu ucinak u pripremnim duelima zakljucili s ornjerom od 5-0. Pall Gasol imao je 19 koseva za domacine, dok je Serz Ibaka (Serge) dodao 15. Ove dvijeselekcije igrat ce u razlicitim grupama na 01 i mogu se sastati tek u finalnoj rundi.

PIli i

bio clan belgijske ekipe SarIroa. Gruzijski mediji najavljuju da ce se Sengelija sada prikljuciti reprezentaciji koja racuna na JDS nekoliko evropski

afinniranih imena. Inace, Sengelijaje proslog Ijetabriljirao na EP-ll divizije B do 20 godina u Saajevu,gdje je imao prosjek oct 29,9poenai 12skokova.

ort

Dnevni avaz, cetvrtak, 26. julVsrpanj 2012.

61
Izjava dana
- Nemam drugin obaveza i briga. Sarno trening, hrana i san. (Usein Bolt, najbolji svjetski sprinter, o pripremama za 01)

Rat izmedu Milana i njegovih navijaca se nastavlja. Nakon sto je klub bio prisiljen da, pod prijetnjom sudske tuzbe, vrati grupi naviiaca novae za vee kupljene godisnje ulazniee, sada su tifozi "Rosonera" u blizini klupskih prostorija izlozili osmrtnieu Milanu uz cvijece isvijece. Time su ponovo izrazili revolt, ier ie sedmostruki pryak Evrope ovog Ijeta prodao najbolje fudbalere i time uoci nove sezone nagovijestio nebas visokeambicije.

OsmMnlca za Milan

Vijest u brojci
Americko univerzitetsko sportsko udruzenje (NCAA) kaznilojePenstejtsa60miliona dolara, uz brisanje svih pobiednickih rezultata u posljednjih 14godina! Kazna je uslijedila nakon sto je otkriveno da je bivsi pomocni trener ekipe Pen stejta u americkorn fudbalu Dzeri Sanduski Gerry Sandusky) godinama seksualno zlostavljao maloljetnike, a da su to njegovi sefovi prikrivali. Sanduski je proglasen krivim na sudenju i prijeti mu visedecenijska zatvorska kazna.

60 000 000
• •

Detalj s revijalne utrke oldtajmera u Cirihu

OLlMPIJSKE IGRE Sutra u Londonu pocinle nalvecl sportski dogadaj na planeti

Suze na iSDraca)u bh. lima
Malena delegacija doputovala u britansku prijestonicu • Obecali da ce dostojno prezentirati Bosnu i Hercegovinu Ostvarenje sna

Emotivan je bio ispracai male bh. olimpijske del egacije jucer ujutro sa Sarajevskog aerodrom, kanula je i pokoja suza, a svako od sestero nasih sportis [a obecalo je da ce dostojno predstavljati Bosnu i Hereegovinu na Igrama u Londonu. Najmlada clanica bh. tirna, plivacica Ivana Ninkovic suznih ociju rastala se od

Podizanle zastaue

Ceremonija podizanja zastave BiH na jarbol u Olimpijskom selu odrzat ce se danas sa pocetkorn u 18 sati. Uz sportiste i njihove trenere, prisustvovat ce joj i clanovi Predsjednistva OKBiH re ministar Novic i ambasador BiH u Londonu Mustafa Muiezinovic sa svojim saradnicima. roditelja, koji su dosli iz Trebinjadajeisprate. - Nastup u Londonu bit ce mi ostvarenje sna. Kao i

Bh. delegaClJa
Sa sportistima su iucer u London otputovali treneri Branislav Crnogorac (dzudo), Sinisa Marceti« i Fuad Mesic (atletika), Muhamed Smajlefendic (plivanje) i Esad Mavric (streliastvo). Sef bh. misije i generalni sekretar OKBiH Said Fazlagic u Londonu je od ponedjeljka i jucer poslije podne je docekao bh. delegaciju na aerodromu "Heathrow". U britanskoj prijestoniei danas ce im se pridruzi ti clanovi Predsjednistva OKBiH Izet Rado, Sinisa Kisic i Marijan Kvesic te ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novic, svakom sportisti, i meni je cast biti ucesnik Olimpijskih igara - kazala je sedamnaestogodisnia Ivana. Uz nju, bh. olimpijski tim Cine dzudista Amel Mekic, atleticari Lueija Kimani i Kernal Mesic.plivac Ensar Hajder i strijelae Nedzad Fazliia. Ni od koga, izuzev mozda od evropskog prvaka Mekica te od bacaca kugle Kemala Mesica, ne ocekuju se spektakularni rezultati. Nas najbolji dzudista, koji ce u petak na eeremoniji otvorenja nositi zastavu BiH, istice da jeza sve njih uspjeh sam plasman na Igre te sto-

RacToie poielio sreeu Luciji Kimani

Kimani zeli poprauili reMord BiH
Rodena Kenijka, a vee sedam godina reprezentativka Bosne i Hercegovine u atletiei, Lueija Kimani, pokusat ce u maratonu popraviti vrijeme i ga nije zelio nista ni obecavati kada je u pitanju njegOY nastup u kategoriji do 100 kilograma. -Nisam opterecen rezultatom, jer je veliki uspjeh i sam nastup, pogotovo ako se zna u kakvim uvjetima radimo i treniramo. Ipak, ne mogu ni pobjeci od cinjenice da sam citavu godinu posvetio ovom takplasman s proslih Igara u Pekingu, kada je bila 42. sa rezultatom od 2.35:47, sto je tada bio rekord BiH. - Moj cilj je prvo da micenju -porucio je Mckie. Mesieu, koji je ove godine baciokuglu 20,71 metar i trenutno je 16. na svijetu, cilj je plasman u finale, medu 12najboljih. zavrsirn utrku, da popravim vrijeme iz Pekinga i da postavim novi rekord BiH te da, na osnovu toga, zauzmem sto bolju poziciju - izjavila je Kimani. Srecu su nasirn olimpijcima na ispracaju pozeljeli i predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rado, dekan sarajevskog Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Munir Talovic, generalni sekretar Atletskog saveza Miso Pedalo, nasa najbolja dzudistkinja koja nije ispunila normu za nastup Larisa Ceric., O.L

Cilj finale
- Mislim da ce 20 rnetara biti dovolino, Imam dovoljno samopouzdanja da taj rezultat iostvarim -rekao jeMeSie.

CETVRTAK 26. 7. 2012.

BHT 1
07.30 Prirodna basfina BiH. OJ, Kozaro, r. 08.00 BHT vijesli 08.15 Soko Wismar, serua 09.00 Presisanl zeko, r. 09.05 BHT slagalica, r. 09.35 Robol Robi, r. 09.45 Pim i Pom, r. 09.50 Popaj nosae, anim film 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena cast, seriia 11.00 Japanski sklad. Drvo, strana dok. seriia, 2/5 11.25 Sport bez granica, dokumentarni film, r. 12.00 BHT vijesli 12.15 Pullavande, dok prog 12.45 BH gaslro kulak, kulinarski show, r. 13.15 OIpad je hrana, strani dokumentarni program 14.15 BHT vijesli 14.25 Frenderi u saohracaju, animirana serija 14.30 TV enciklopedija 14.45 BHT slagalica 15.15 DjeCiji lestivali 15.40 Soko Wismar, serija 16.30 Prirodna basnna BiH. Preko Romanije 17.00 Bar kod, polrosacki magazin 17.30 Putevi zdravlja 18.00 Sve u svemu, magazin 18.45 Pim i Pom, animirana seriia, 9/36 18.50 BH Telecom. U sus rei 01 London 2012. 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Relrovizor, muzo prog. 20.05 Murder 101. Ubojslvo na lakullelu, film 12+ 21.30 Tragom lartana - Sen Trope, dok. program 22.00 BHTvijesli 22.15 Business News 22.20 Jake, serija, 3/16 23.00 Murder 101. Ubojslvo na lakullelu, film, r. 00.25 Sve u svemu, magazin, r. 07.10 Da sam oblak, serija 09.00 Vijesli 09.05 Sarajevska lurbela, 2.dio, dok. program 09.30 Ramazanski razgovori, prof. Mustafa Spahic, dokumentarni program 10.00 Jagodica Bobica 10.25 Vragolasli Denis 10.50 Poko 11.00 X-man 11.25 U zmajevom gnijezdu 11.50 Tomica i prijalelji 12.00 Dnevnik 1 12,15 Larin izbor, igrana seriia, 58. i 59. epizoda 14.00 Villa Maria, igrana serija, 150. epizoda 14.50 Super spijunke, crtana serua 15.10 Tomica i prijalelji, crtanifilm 15.20 Vijesli 15.30 Mucke, humnnsncka serlia, 17. epizoda 16.05 CSI Miami, igrana serna, 13. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Da sam oblak, igrana serija, 54. epizoda 18.25 Da sam oblak, igrana serlja, 55. epizoda 19.20 Vrijeme ittara Sianje na pulevima Finansijske novosli 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 14. epizoda 20.55 Lud, zbunjen, nonmalan, igrana serija 112/ 22.05 Mucke, nurnoristcka seria, 18. epizoda 22.35 Dnevnik 3 Finansijske novosli Sianje na pulevima 23.05 Larin izbor, igrana seriia, 60. i 61. epizoda 01.15 Villa Maria, igrana serija, 150. epizoda, r. 01.55 Dnevnik 3, r. 02.25 Pregled programa za petak

TV ALFA
07.05 Julro uz sevdah 08.05 Bonanza. Posljednji Irolej, western serna 09.05 Strasli i inlrige, igrana serija (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzicka noslalgija 11.30 Vijesli 11.35 Muzicki mosl, sms Chat 13.00 Junska noc, igrana serija (r) 14.00 Vijesli 14.05 Muzicki sms Chat 16.00 Sirasii i intrige, igrana senia 17.00 Vijesli 17.15 Kinali kar, igrana serlja 18.10 Sevdalinko, vjecna si, rnuzickl program 18.55 Dnevnik 19.20 Vecer za zaljubljene, muzicki program 20.05 Ramazanski program 21.00 Razgovor s povodom, haliz Bugari, prvi dio 22.20 Vijesli 22.40 Rambo 3, igrani lilm 00.15 Dnevnik 00.40 SMS Chal 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani lolk 09.05 Sirasii i inlrige, igrana serija, ep. 107/134 (r) 10.00 Vijesli 10.05 Kinali kar, igrana seriia, ep. 66/92 (r) 11.00 Junska noc, igrana serija, ep. 15/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekslremni sportovi, sportski serital, ep. 10115 13.00 Vijesti 13.05 Bonanza. Posljednji Irolej, western serija 14.00 Vijesli 14.05 Ukradeni zivoli, igrana serija, ep.l01/134 15.00 Vijesli 15.05 Eliza, igrana serija, ep.20/68 16.00 Sirasii i inlrige, igrana serija, ep. 108/134 17.00 Vijesli plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 67/92 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Martin, igrana serija, ep. 29/46 19.00 Dnevnik TVl 20.05 Junska nee, igrana serija, ep. 16/103 21.05 Eliza, igrana serija, ep. 21/68 22.00 Vijesli plus 22.10 Doldor Martin, igrana serija, ep.29/46 22.40 Rambo 3, igrani lilm 00.30 ~nevnik TVl (r) 01.30 Celiri usamljena oca, igrani film

PINKBH
06.00 Moje srce kuca za Lolu, rneksicka sena r. 07.00 Seljaci, sedja 08.00 Udri muski, jutarnji program 10.00 Obicni Ijudi, seriia 11.00 Info lop,informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand parada, muzicki show r. 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indiiska serija r. 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksicka senla 15.50 Inlo lop, informativni program 16.10 Akademija debelih, direktno ukljucenle u show 17 .00 Mala nevjesla, indiiska seriia r. 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisiia 19.00 Kursadfije, humoristicnl serijal 19.50 Kukavica, indiiska seriia 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.30 Odbjegli porolnik, americki lilm 23.30 Goli pislolj 2, arnericki lilm 01.30 Cily Exclusive, zabavna show biz emisija r. 02.00 Gold Express, rnuzicka ernlslia r.

HAYATTV
06.00 06.45 07.30 07.45 08.00 08.20 09.00 09.13 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.30 11.45 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.50 19.00 19.30 19.37 19.50 21.00 22.00 23.00 23.55 01.50 Bandini, igrana serija Kad lilice pad a, serija TV IZLOG Sasuke ninja ralnici, TV show Timmy, crtani film Gradilelj Bob, crtani film, 14. epizoda Bumba, crtani lilm Nodi, crtani film Moji dzepni Ijubimci, crtani lilm, 18. epizoda Garlield,crtanifilm, 14. epizoda Lijeni grad, crtani film, Bakugan, crtanl film Dragon ball Z, crtani film, 80. epizoda Winx, crtani film TV IZLOG Vijesli Slijepa Ijubav, igrana serija, 118. epizoda Kad lisce pad a, igrana serija, 346. epizoda Bandini, igrana serija, 83. epizoda TV IZLOG Sasuke ninja ralnici, zabavno-sportski TV show Slijepa Ijubav, igrana serija, 119. epizoda Uzareni aslall, zabavni program Ramazanski programnajava, kola!ni program Vijesli u 7, inlormativni program Sport Sianje na pulevima Ramazanski program, kola/ni program Kad lisce pada, igrana seriia, 347. epizoda Ispuni mi zelju Bandini, igrana serija Spas je u posli, igrani film, 2. dio Aslro Num Caffe, ufivo

most,

20.10
SERIJA, FTV

SATELITSKI PROGRAM
Ii3Jl1ili d d if
12.30 Enciklopedija za radoznale 13.00 Trezor. Dubrovnik 14.00 Trend setter 15.05 Gastronomad 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Srecni ljudi, serija 17.00 Dnevnik rt vojvodina 17.20 Sta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica 19.00 Siagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Srecni ljudi, serija 21.00 Program za dijasporu 21.25 Avanlura 21.40 Koncert YU grupe 22.40 TV minijature 22.45 Vijesti 22.50 Oko, info 23.20 Mjesto za nas 10.00 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 Plivanje. Pariz Svi sportovi Svi sportovi Vijesti Stoni fudbal. S.KUP Fudbal. Prijateliska utakmica. Bayem Muenchen Wolfsnburg Atletika. SP Juniori Barcelona Trke automobila. Rusija 9pidvej. S.KUP Svedska Vijesti Obaranje ruke Kuqlanje, SAD Sepak takrav. Tajland Spidvej. S.KUP Velika Britanija

IfBiTfljwm.l.Lm:.J..!I.-_
07.00 UZIVO: WfA Baku 1/4 Finala 15.00 Fudbal: Shanghai Manchester United 16.45 Kosarka prijateljska: Francuska Australija 18.30 Premier League Magazin 18.45 Olimpijske vesti 19.15 CH 1V News 19.30 Specijal na licu mesta. Moto GP Mugello 20.15 Greatest GoatsSeason 2006/07. 20.30 Fudbal: MLS All Stars - Chelsea 22.15 Wimbledon Specijal 22.45 Fudbal: Liverpool Roma 00.30 Olimpijske vesti

'!!@6i>'itIillU
09.00 Fudbal Spanija. Real Madrid - Malaga 11.00 Tenis Kitzbuhel. 1/4 Finala 13.00 Fudballtalija. Palermo Juventus 15.00 Fudbal Hrvatska. Split - Rijeka 17.00 Olympic Series. Episode 57 18.00 Fudbal Brazilska Uga 22.00 Espn Documentray. Four Days In October 21.00 Box. Kotv Classics 00.00 Poker Big Game 5 02.00 Fudbal Brazilska Uga

National G.
13.30 Istrage avionskih nesreca 14.25 Najnevjerovatnije fotografije NG 15.20 Nevjerovatno na NG-u 16.15 Piratska flota Bena Franklina 17.10 Saptac psima 1B.05 Megagradevine. Dublnsko busenje 19.00 Sekunde do katastrofe 19.55 Tezak iivot. Autsajderi 21.00 Sekunde do katastrofe 21.55 Tezak zlvot. Aulsajderi 22.50 Tabu 23.45 Sekunde do katastrofe

16.00 lS.00 18.30 19.30 20.00 20.30 21.30 23.00

h\", -

'j.

"

21 40

KONCERT

MTV Adria
15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 18.30 19.00 19.50 20,00 20.50 21.203 21.30 21.50 22.40 23.10 23.30 23.50 Made The Challenge Ridiculousness Pranked Punk'd Terraneo Music Biggest!Hottest! Loudest! 3 From 1 Jukebox DFC From 1 Pauly D Project Jersey Shore Ugly Americans South Park South Park Reno 911

FOXlife
13.100sveta 14.10 Huzna Beti 15.05 Ali Mekbil 16.00 Da, draga 16.50 Ljekar po porudibini 17.40 Kugar Taun 1B.05 Mi j oni 18.30 Vii i Grejs 18.55 Ali Mekbil 20.00 Ocejne dornacice 20.55 Osveta 21.30 f3uina Beti 23.00 Sapat duhova 23.50 Mi i oni 00.20 Ali Mekbil 01.05 Ulica sjecanja 12.30 Frikovi 14.10 Detektiv na Floridi 15.00 Ubistvo sa pogledom 15.50 Nepoznati 16.40 Medijum 17.30 Pariski forenzicari lB.20 Monk 19.10 Imitator 20.00 Red i zakon. zloclnacke namjere 20.55 Detektiv na Floridi 21.45 Zlocinacki umovi 22.35 Medijum 23.25 Ovo nije mo] zivot 00.15 Necujno 01.05 lmitator 01.50 Pariski fcrenzlcari 09.10 10.30 13.00 14.35 16.20 18.25 20.05 21.45 22.40 23.40 00.20 02.10 04.30 Na slobodi Transformers 3 Princeza Nanny McPhee. Povralak cucesne dadilje Avalon Hrpa amatera Taj divni zagrobni hvct Igra prijestolja II Igra prijestolja II Pravi seks, ep. 31 Slucajni spijun Pocetak Tko je Clark Rockefeller?

CineStar TV
09.00 Romulus, rnoj otae, film, drama 10.59 Pet prstiju, film 12.59 Americano, film, komedija 14.45 Traie6i Ijubav za kraj svijeta. dok. 15.01 Savrseni ucenik, film,triler 17.00 Nicija budala, film, drama 19.16 Brothers Three, film, drama 21.15 Romulus, moj alae, film, drama 23.14 Ui:ivo!, film 01.01 Izgubljeni grad, film, drama

CETVRTAK26. 7. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

HRll
07.25 Roni Oily roni, ertani film 07.40 Andeli i prijatelji, ertani film 07.55 Dibidogs, ertani film 08.20 Roni Oily roni, ertani film 08.35 Gerald MeBoing, ertani film 08.50 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.40 Nasa mala klinika, do maca nurnonsncna serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Inlo, infonmativni program 12.05 Najbrzi igrae, kviz 12.55 Prine iz Bell Aira, humorlsticna serija 13.20 In Magazin, showbiz magazin 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.40 Skrivena kamera, humorlstlcm program 15.55 Odbacena (16), indijska serija 16.55 Dejana Talk show, talk show, Terna. "Srcani udar" 17.55 Ljubav bez granica, latino-arnericka serija 18.50 OBN Inlo, inlonmativni program 19.10 OBN Sporl, sportski program 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ruza vjetrova, do maca serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 Odbacena, indiiska seriia 22.30 Vox Populi 22.35 Helen (12), igrani film 00.30 Zodijak 09.02 Divlji Plamen 4, serija 09.46 Vijesli iz kulture 10.00 Vijesfi 10.05 Vrijeme danas 10.12 Mjesto pod suncemostali iii otiei 5, dokumentarna serija 11.02 Kad zivofinje napadaju, dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar 12.32 Moe sudbine, telenovela 13.21 Annien vrh, film 14.45 Fotogralija u Hrvatskoj 15.00 Vijesti uz hrvalski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Ponos Ratkajevih, TV serija 15.57 Gorski lijecnik 4, serija 16.42 TV kalendar 17.00 Vijesli 17.24 Hrvatska uzivo 17.52 Sa Saletfom do Beskraja. Beskrajem svijeta, dokumentarna serija 18.25 Dr. Oz, talk show 19.06 Navrh jezika. Turcizmi 19.11 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 20.06 Kratki susreti 20.35 Do Tarara i Manra, dokumentarni lilm 21.04 Kraljevna Ka'iulani, film 22.46 Otvoreno 23.40 Dnevnik 3 00.05 News 00.09 Vijesli iz kulture 00.19 Kronika lestivala igranog fitma u Puli 00.35 Seks i grad 2, serija 01.02 Tajanstvena pizza, film

HRl2
09.11 H20 Uz malo yodel 3, serija za mlade 09.35 Pseca ophodnja, serija 10.00 Gradie Wakkaville, crtana seriia 10.27 Najbolje iz povijesti HTV-a. Kuda idu divlje svinje, dramska seriia 11.31 Gorski lijecnik 4, serija 12.16 Edgemont 2, seriia 12.39 Obicna klinka, serija 13.04 Dharma i Greg 4, humoristicna serija 13.26 Glazba, glazba ... iazz 13.36 Sa Saletfom do Beskra[a, TV studio u naprIniaci, dokumentarna serija 14.08 Putovanje po Arabiji, dokumentarna serija 15.10 Zalagaonica, dokumentarn a serija 15.30 Zalagaonica, dokumentarna seriia 15.52 Drugi lormat. Rasprava o dobrom ukusu 16.37 Idemo na put s Goranom Milieem. Kanada 17.30 Ljubav u zaledu, telenovela 18.16 Hrvatske olimpijske medalje - Peking 2008 .. Gimnastika, streliastvo, taekwondo 19.33 Drazesni pupoljci svibanjski 3, serija 20.25 Nogomet Liga prvaka 2. prelkolo. Sconto Hajduk, 1. poluvrllerne 21.20 sporfski program 21.30 Nogomet Liga prvaka 2. pretkolo. Sconto Hajduk, 2. poluvrijeme 22.26 Zastitnica svjedoka 2, serija 23.10 CSI. Miami 9, senia 23.58 Mucke 3B. Krv nije voda, senia 00.29 Bilange i princeze 3 specijal, seriia 01.03 Saptaeica duhovima 5, serija

Nova TV
05.45 I tako 10..., senja 06.15 Neustrasivi Scooby-doo, ertana serija 06.40 Super Loonatics, ertana seriia 07.00 TV izlog 07.15 Kad lisce pada, serija 08.15 TV izlog 08.30 Strasti Orijenta, serija 10.15 Walker, teksaskl rendzer, serija 12.05 Zauvijek susjedi, serija 13.15 IN magazin 14.00 Walker, teksaski rendzer, seriia 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisce pada, seriia 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 22.00 Veeernje vijesti 22.20 Plava laguna, film 00.10 Magazin MMA Lige 00.40 Opasne cini, igranililm 02.25 Glupost nije zapreka, serja 02.50 Glupost nije zapreka, serija 03.10 Zaboravljene duse, serlia 03.55 Ezo TV, tarot show 04.55 Dnevnik Nove TV 05.45 Kraj programa

RIRS
07.06 Jularnji program 09.00 Vijesti 09.10 Napadi zivotinja, dokumentarni program Mala tv 10.05 U nccne] basfi, program za djeeu 10.35 Nidio slon, program za djeeu 11.00 Ognjista, dokumentarni program 11.30 Tamo daleko, putopisni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Drugareine, film 14.00 Larin izbor, seriia 15.00 Vijesti - sa tumaeem gestovnog jezika 15.15 Larin izbor, seriia Izvjestaj sa banjalucke berze 16.30 Srpska dan as 17.05 Mucke,serija 18.00 Tajne govora tijela, dokumentarni program 18.50 Iz HuH, serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik2 Sport 20.10 Nepobedivo serija 21.10 Pecat, politicki magazin 22.05 Zavjera o tajnama naeisfiekih NLO-a, dokumentarni program 22.45 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.10 Demo lest 2012., hronika 23.20 Posrednik, serija 00.10 Stjuardese, serna 01.00 Mucke, serija

srce,

MREZA
08.05 Bonanza. Posliednil trolei I The LastTrophy, western serlia 09.05 Strasti I intrlge. igrana senia, ep. 107/134 10.05 Kinali kar, Igrana ser[a, ep. 66/9211.00

DnevniklVSA (r) 01.15 Yusuf, seniskl program, 7/45 (r) 02.00 Ramazansklprogram (r) 03.13 Vrijeme sehura

HTV OSKAR C
09.05 Strasti I intriga, igrana serlia 10.05 Kinali kar, igrana seriia 11.00 Junska noc, igrana serua 12.00 Glazbeniprogram 13.00 Druga strana liubavl, igrana seriia 14.05 Film 16.00 Strasti i intrlge, Igrana serlia 17.15 Kinali kar, hrt-a 20.05 Junska not,lgrana serlia 21.00 Eliza, seriia 22.10 Doktor Martin, seriia 22.40
Dnevnici jedne dadilje, film

15/10316.00 Strasti I Intrlge, igrana seqa ep. 108/13417.15 Kinali kar, Igrana serija, ep. 67/92 20.05 Junska noc, Igrana serha, ep. 16/103 22.40 Rambo 3, igrani film

JUnska nOG, igrana seriia, ep.

Euromax (R) 16.00 Hrana i vino, ernisiia 16.30 Auto shop (R) 17.05 AMOR LATINO, serha (R) 18.00 ZagrliaiIjepote (R) 18.55 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.30 ONEVNIKHRT 20.00 Sportski rnozaik, sportska emlslia 21.05 Kontroverza, By Drago Plecko 22.00 Onevnik KISS 22.20 Vinoteka 22.50 Presica, talk show 23.50 Notni program

TV USK
17.00 Tv serija . Neko te posrnatra - r 18.00 Danas u Srpskol 18.45 Tv serua . Rula vletrova 19.30 Dnevnik 2 20.00 Marketing 20.05 Igrana serija 20.55 Marketing 21.00 Dokumentarni Iilm 22.30 Dnevnlk 323.00 Tv serua . Neko te posmatra 23.45 Drugi udar. 2.dIO, filrn 01.30 Zviezdano nebo 12.05 Top shop 12.09 Lieto u podne, revijalni prograrn 14.30 Vliesti 14.35lV atelie (r) 15.00 lV liberty (r) 15.30 Kultura (r) 16.00 Strasti 1 intriqe, Igrana ssrha 17.00 Top shop 17.16 Kinali kar, igrana sarna (r) 18.15 Opstanak, 11 shop 19.46 Muzicki program 19.55 Ramazanski prograrn 21.00 Poduzetnlk21.35 Turisticki putokaz 22.20 Onevnik 2 22.40 Junska not. igrana senla

KAKANJ
7.00 kama, serila 17.30 Maistorl kuhinie 18.00 Historiiski Irenuei 19.00 Denis napast 19.10 Marketing 19.30 Dnevnik FlY 20.00 Viiesli IC 20.20 U susret Ramazanu 20.45 Marketing 21.10 Dom2 21.40 Miesec milostl 22.45 Marketing 23.00 Glas Amenke 23.30 Viiesti lV sanar 00.00 Vljesti IC r. 00.20 Program za
Ameriku

~m~~n~o~i~95~J'V~~ g~~~~~
VISOKO

~I~~~~~:~~I~M'~bil~g\~~ ~:~~~ ~~~~it~:~j:~~~i~~ika 1S~~~&

GORAlOE
08.00 Nalava programa Dnevnlk/r 08.30 Heprizni program 17.00 ~~~::'i~~o~~a~~ 8~~n~hal Marketing 19.30 Muzicki program 20.00 Ne(Osnovano) -ini. program 20.30 lV Justic 21.00 lV Zehra 22.00 Igrana seria 23.00 Glas Amenke 23.30 Dnevnil\lr 00.00 Ddiava programa

~~o~:'~~~~~ijai~giograrn, ullvo 10.00 Gladliatorska akademlla, program za dieeu (r) ~~.~~1~egolgi~li~I~~1J.096e za program, 3/3 (r) 11.40 Bosanska (r) 13.00 Vliesti1VSA 13.10 Pakleni momak, igrani film 15.00 Yusuf, seniski program, 6/45 (r) 16.00 Viiesti lVSA 16.05 Hladnoklvni Ilvot, dok. program, 2/517.00 ~~~~ ~~a~\o~:~~~t~ogr~~am, 4/2518.15 Tanh, dok. senial18.30 DnevnikTVSA-vremenskaprognoza 19.00 Gladiiatorskaakaderriia. program za diecu 19.25 Ramazanskiprogram 20.30 Cuvart tradieiie,dok. program, 2/5 21.00 Viiesti lVSA 21.05 Yusul. serliski program, 7/45 21.50 Odbroiavanie egi~~I~~~;ride~k2g~~gr~~i~~. elklus Igranlhfilmova, 4/4 00.45
dinastija Kotromanica, dok. program

ZENICA
14.30 Autoshop, rep'rlza14.55 Mali oglasl 15.00 Vliesti 15.05 Igrana senla 15.55 lV IZi0g 16.00 ZdravalV. Kuhinja, repriza 16.30 Dokumnetarnl program. r. 17.00 tz ~~~f5up~l~ia~;~~ij~einl~.~~~ 1 ;z~o~ gj!~ii~~jr~~~,z~ni~.3d~~ili 7 g~~a:;,1o:~~e6~e;Jie~t~n~~gn~~a ~ Igrana seriia 21.00 Nije tesko biti
-zaoavna emisija

14.00 lV strane 17.00 Karmelfia, seniskl program 18.00 Muzicki program, r. 18_3020 godina otpora ~~~~~i~~~~~~~~~~\ 3r£8r5~vnik FlY 20.10 Sjecania 20.30 Aktuelnosti, Inlorrnativniprogram gl~~~.W3~r~kl program 23.00 Aktuelnosti,r. 23.15 lV strane00.00 Visoko live 17.00 rn mlnuta,vliesti17.05 Svetionik,oglasl 17.15 Kin~i kar, igranaseriia19.00 Dbiektiv119.25 Tnumph19.30 Frame19.35 Svetioni~ oglasi20.05 Junskaroe, igrana sertia21.05 Razgovors povodom 22.00 ObiektivII 22.30 Svetion~,
~I~~

HEMA
11.00 Muzitkl program + orornocha programa 15.00 Viiestl 16.00 Izaberl zdravlle, emlsiia 0 zdravstvu u BiH 17.00 Desotka,
emisija Hema magazin, centralna informativna emisija, repriza

TVOSM
15.20 Portal 15.30 lV V.a Shop 16.00 Marketing 416.05 Vremenska prognoza 16.15 OW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Arnor Latino, serlia 18.20 Marketing 6 18.30 Dan, centralna in1. emisija 19.05 Vremenska prognoza 19.10 Marketing719.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Garne zone 19.40 Hrana I vno 20.00 A se6~as~~;52~.00 OA V 22.30 0 time 23.00 Folk Show 00.30 Astro show

m~ ~~~:;~~
HIT TV

09.00 Auto shop rnagazin, ernlslla 0 automoDilizmu 10.00

22.00 Mali oglasi 22.40 Igrani lilm 00.00 Zenica danas, repriza 00.30 VOA Glas Amerike

ja, muzicko

KISS

18.00 Vllestl 19.00 lV Liberty, magazin Radiia Siobodna Evropa, repriza 20.00 Igranl 111m 22.00
Hema magazin, centralna informativna emisija

0

studentskim

temama

~~'~~~~,n~i1i~ti~~Ii"K~pn, igranasena 01.05 Z1atno runo

DnlWlli avaz

CUfJl.\_1KM

BURLINGEM - Najvece lizalo na svijetu napravljeno je u slas ticarnici "Sees Candice" i tesko je 3,2 tone, dok je prethodni rekord iznosio 2,9 tona. Cokoladno lizalo visoko je skoro dva metra, a na stranici slasticarnice na Facebooku napisana je da je tesko kao tri pros jecna automobila. Ginisova knjiga rekorda priznala je ovu dzinovsku poslasticu kao najvece lizalo na svijetu.

naluece IIZalO

Skup 27 glavnih setova kuhinje svjetskih zvanlcnika u Parizu

Vladimir Putin ima degustatora za svaki svoj obrok, a set Bijele kuce ne podnosi cveklu
PARIZ - Ruski predsjednik Vladimir Putin ima degustatora za svaki svoj obrok, sef Bijele kuce ne podnosi cveklu, a novi predsjednik Francuske Fransoa Oland (Francois Hollande) uklonio je articoke sa menija na jelisejskirn poljima.pise vDaily Telegraph". Britanski dnevnik navodi da ce se klub "sefova sefova" iii grupa od 27 glavnih kuhara svjetskih predsjednika, premi jera i monarha okupiti ove sedmice u Parizu, gdje ce, izmedu ostalog, razmijenitiirecepte. Kuhari insistiraju na tome da bogata kuhinja igra kliucnu ulogu u otopljavanju odnosa i postizanju medunarodnih sporazurna. Klub ciji naziv "sef" na francuskom ima dvostruko znacenie, kuhar i lider, osnovao je prije 35 godina Zil Bragar (Gilles Bragard). On je otkrio da ie Putin odrzao tradiciju srednjovjekovnih vla-

KUHARIOlKRIUAJU lAdlE LIDERA
dara i da ima nekoga uz sebe ko proba hranu umjesto njega iz bojazni od trovanja, - Degustatori i dalje postoje, ali sarno u Kremlju, gdje ljekar provjerava svako jelo sa seforn kuhinje - rekao ie Bragar uoci prijema sefova kuhinje, Ciji ie dornacin francuski predsjednik. Balfur ubio Iroje Ijudi

Tri dOziuOlne robiJe
CIKAGO - Vilijam Balfur(William Balfour), covjek koji je ubio majku, brata i necaka poznate americke glumice Dzenifer Hadson (jennifer Hudson), osuden je na tri dozivotne robije. Izricanju kazne prisustvovala je i Hadson, inace dobitnica Oskara. Tuzioci su za vrijeme sudenja tvrdili da je Balfur ubio porodicu Hadson nakon sto je njegova sup ruga Dzulija, s kojom je bio u svadi, inace sestra Dzenifer lfadson, odbila da se pomm snjim.

HOngreS Djeda mrazoua u DanSMOj
KOPENHAGEN - Djeda Mrazovi iz cijelog svijeta okupili su se na svom tradicionalnom kongresu kako bi se posavjetovali i unaprijed pripremili za blagdane. Bi10 je ovo njihovo 55. okupljanje nakojem su razmijenili iskustva, - Dogovaramo koliko bi darova diiete trebalo dobiti. U Americi, djeca ih uvijek dobiju vise, a u ostalim dijelovima svijeta manje. Mislim da bi i Amerikanci ponekada trebali dobivati manje - rekao je arnericki Djeda Mraz Daglas(Douglas). Djedovi se okupljaju svake godine kako bi se savjetovali 0 trendovima i popularnim poklonima.

zaluor bez bazena
Brojni lurisli sjedaju za sotru zajedno sa poslacima

Iskosa

Illal'i iSpred SUnan AhmedOue dZamile
ISTANBUL - Za vrijeme ramazana trg ispred Sultan Ahmedove dzarnije prep un je domacih i stranih turista. Stranci uzivaiu i u otvorenom sajmu "Tradicionalni okusii umjernost", Riiec je 0 organiziranom iftaru, koji domace stanovnistvo pripremaza sebe,ali i zaone koji zele

da probaju najukusnija turska jela, javlja AA. Tako domace stanovnistvo i turisti koji su dosli iz raznih dijelova Turske i svijeta, na travi pored Sultan Ahmedove dzamije i Aja Sofije postavljaju tepihe na kojima serviraju bogatu trpezu u iscekivanju iftara.

ATINA - Najveci zatvor u Grckoi, sa maksimalnim osiguranjem, ostat ce bez bazena s vodopadom i rostiljern. Ministarstvo pravosuda naredilo je da se ukloni bazen, dugacak 7,4 metra, u dvoristu psihijatrijskog krila atinskog zatvora Koridalos, jer je izgraden bez dozvole i zato sto ne ispunjava standarde, Bazen je, navodno, napravljen prosle godine, a za njega se saznalo izstampe tekprijetri dana.