P. 1
Η ΑΥΓΗ 25.07

Η ΑΥΓΗ 25.07

|Views: 74|Likes:
Published by George Dermatis

More info:

Published by: George Dermatis on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2012

pdf

text

original

2

5
/
7
TIMH: 1,5€
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgi.gr
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1952 • Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11467 TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
www.stokokkino.gr
Τα επιχειρηµατικά σχέδια του ΥΠΕΠΘ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ*
Την ίδια στιγµή που µε τις ευλογίες της συγκυβέρνησης
αυξάνονται οι εµπορικές συµφωνίες δικαιόχρησης ή πιστο-
ποίησης στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης σαν απά-
ντηση στις «οδηγίες» της τρόικας για την «απελευθέρωση
της αγοράς υπηρεσιών», την ίδια ακριβώς στιγµή που τα
Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ βρίσκονται σε απόγνωση λόγω
του νέου ψαλιδίσµατος της κρατικής επιχορήγησης, ανοίγε-
ται εντέχνως η συζήτηση για δίδακτρα στους φοιτητές που
ξεπερνούν τον από τον νόµο προβλεπόµενο χρόνο σπουδών
και µπαίνει «µαχαίρι» στη σίτιση.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Την κατάργηση 20 φορέων του ∆ηµοσί-
ου έσπευσε να ανακοινώσει χθες η κυβέρνη-
ση, σε µια έµπρακτη χειρονοµία καλής θέλη-
σης προς το κλιµάκιο της τρόικας που έφτα-
σε στην Αθήνα και αύριο συναντάται µε τον
υπουργό Οικονοµικών. Γενικότερα, τον χαρα-
κτήρα των σχέσεων της κυβέρνησης µε τους
δανειστές της χώρας ανέλυσε ο Αντ. Σαµα-
ράς, σηµειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα
κάνει «και µε το παραπάνω» όσα έχουν συµ-
φωνηθεί προκειµένου να φανεί «αξιόπιστη»
έναντι των εταίρων της. Αφού αποκαταστήσει
τη σχέση της µε την τρόικα, ευελπιστεί ότι θα
κερδίσει την επιµήκυνση της δηµοσιονοµι-
κής προσαρµογής και ορισµένες άλλες ρυθµί-
σεις, όπως η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
Για να αρθούν και οι παρεξηγήσεις που δηµι-
ουργήθηκαν προς στιγµήν από τα µισόλογα
των τριών συγκυβερνώντων αρχηγών περί
«επαναδιαπραγµάτευσης», ο κ. Σαµαράς διευ-
κρίνισε ότι αυτή θα είναι συνεχής, θα γίνει
βήµα - βήµα και σε βάθος τετραετίας...
Στην επαναφορά της Ελλάδας «στον ορθό
δρόµο» του Μνηµονίου αποσκοπεί και η αυ-
ριανή, αιφνίδια επίσκεψη στην Αθήνα του
προέδρου της Κοµισιόν Μπαρόζο, ο οποίος
µεταφέρει, όπως συζητείται στις Βρυξέλλες,
τις γερµανικές συστάσεις. Αξιωµατούχοι των
Βρυξελλών που µίλησαν στο Reuters ωστόσο
εκτίµησαν ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να απο-
φύγει επαναδιαπραγµάτευση και νέο «κούρε-
µα» του χρέους. ΣΕΛ. 5, 7
Γ. ΜΗΛΙΟΣ:
Τον Μάρτιο «κλώτσησαν»
την παράταση της αποπληρωµής
Στην αποκάλυψη ότι τον Μάρτιο το ∆ΝΤ πρότεινε αποπληρωµή του
δανείου σε 10-12 έτη, αλλά η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. επέλεξε τη
βίαιη προσαρµογή σε 5 έτη, προέβη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Μηλιός.
ΣΕΛ. 6
Φορολογικοί παράδεισοι
µε 32 τρισ. δολάρια!
32 τρισεκατοµµύρια δολάρια, όσο δηλαδή το άθροισµα του
ΑΕΠ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, υπολογίζεται ότι είναι σήµερα κρυµµένα σε
διάφορους φορολογικούς παραδείσους ανά την υφήλιο, όπως αποκαλύ-
πτει έκθεση του ∆ικτύου Φορολογικής ∆ικαιοσύνης. ΣΕΛ. 17
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Καταχρηστική
η εκ περιτροπής
εργασία
«∆ίχτυ προστασίας» των εργαζο-
µένων έναντι του εργασιακού Μεσαίω-
να που φέρνει το Μνηµόνιο απλώνει ο
Άρειος Πάγος, που κρίνει καταχρηστι-
κή τη µετακύλιση της οικονοµικής ζη-
µιάς από τους εργοδότες στους εργαζό-
µενους µε την εκ περιτροπής εργασία.
ΣΕΛ. 8-9
«Και παραπάνω από τους στόχους που έχουν συµφωνηθεί» δήλωσε αποφασισµένος να
υλοποιήσει ο Αντ. Σαµαράς για να φανεί «αξιόπιστος» έναντι της τρόικας Ο Μπαρόζο αύριο στην Αθήνα για να
ζητήσει επιτάχυνση του Μνηµονίου, ενώ καθηµερινά όλο και περισσότεροι διεθνείς παράγοντες εκτιµούν ότι το
πρόγραµµα «δεν βγαίνει» Εκτός κυβερνητικού κάδρου προσπαθεί να βγει ο Ευ. Βενιζέλος
ΣΥΡΙΖΑ: Η συγκυβέρνηση των τριών µετέθεσε την «επαναδιαπραγµάτευση» στη ∆ευτέρα Παρουσία
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία ζητούν άµεση
εφαρµογή της συµφωνίας του Ιουνίου
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ Η ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Με το κόστος δανεισµού της Ισπανίας
να φτάνει χθες σε νέο ρεκόρ (7,550%) και
την περιφέρεια της Καταλονίας να φέρεται
έτοιµη να ζητήσει βοήθεια από την κυβέρ-
νηση Ραχόι, «δικαιολογείται» η χθεσινή
ανακοίνωση της Μαδρίτης για κοινό κάλε-
σµα από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, που
απαιτεί άµεση εφαρµογή της συµφωνίας
στο Ευρωσυµβούλιο στα τέλη Ιουνίου. Αρ-
γά χθες το βράδυ, από Ρώµη και Παρίσι
διαψεύσθηκε το «κοινό κάλεσµα», το οποίο
µάλιστα στη συνέχεια απεσύρθη και από
την κυβερνητική ιστοσελίδα. Τη σηµασία
επείγουσας ευρωπαϊκής αντίδρασης πι-
στοποιεί πάντως η χθεσινή δήλωση του
Ιταλού υπουργού Οικονοµικής Ανάπτυξης
Κ. Πάσερα, που τονίζει ότι «δεν υπάρχει
πλέον άλλος χρόνος, πρέπει να σταλεί ένα
µήνυµα από την Ε.Ε.».
Την ίδια ώρα, η Moody’s υποβάθµιζε σε
αρνητικές τις προοπτικές για Γερµανία,
Ολλανδία, Λουξεµβούργο, χτυπώντας ακό-
µη µια καµπάνα για το ευρώ.
ΣΕΛ. 6
Βοµβαρδίζει από αέρος τους αντικαθεστωτικούς στο Χαλέπι το καθεστώς του Άσαντ,
ενώ ο φόβος για πιθανή χρήση χηµικών όπλων επισκιάζει τις εξελίξεις. Η Ρωσία
προειδοποίησε το καθεστώς να µην καταφύγει στη χρήση χηµικών, ενώ ο Γάλλος
υπουργός Εξωτερικών, Λοράν Φαµπιούς, είπε ότι ο Άσαντ δεν θα γλιτώσει την τι-
µωρία... Στη φωτογραφία, Σύρος αντικαθεστωτικός προσπαθεί να σωθεί από τους
βοµβαρδισµούς. ΣΕΛ. 17
Συρία:
Βοµβαρδισµοί
από αέρος
Κρεµασµένοι
από την τρόικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2
Η ΑΥΓΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Η ΑΥΓΗ
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ),
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ), ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ (∆ΙΕΘΝΕΣ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΠΕΤΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚ∆ΟΣΗ: «Η ΑΥΓΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, 104 31 • ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5231831-4
ΦΑΞ: 210 5231822 • ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 210 5231820
marketing@avgi.gr - ΦΑΞ: 210 5231830
INTERNET: www.avgi.gr e-mail: editors@avgi.gr • ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Βασ. Ηρακλείου 37,
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 261646, ΦΑΞ: 2310 266444, e-mail: avgi@otenet.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Π. Παπίδας & Σια Ε.Ε., ΤΗΛ. : 210 8228258
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ∆. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ • 46ο χλµ. Λ. Λαυρίου, Κερατέα
ΤΣΕΚ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Εφηµερίδα «ΗΑΥΓΗ», Αγ. Κωνσταντίνου 12, 10431 Αθήνα
Ο πιο καλός
ο µαθητής...

εν είχαµε καµία αµφιβολία για τις προθέσεις
και τις θέσεις του κ. Σαµαρά µπροστά στο βά-
θεµα της κρίσης και τις νέες απαιτήσεις - τελε-
σίγραφα από τους δανειστές.
Η προ πολλού συντελεσθείσα µεταστροφή του σε
µνηµονιακό κήνσορα και η σταθερή µετεκλογική επι-
δίωξή του για... εξευµενισµό των τροϊκανών δεν άφηνε
και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες. Εξαρ-
χής άλλωστε ο πρωθυπουργός δεν «έβρισκε» καν τη λέ-
ξη «επαναδιαπραγµάτευση», ενώ η συγκυβέρνησή του
σπεύδει να υλοποιήσει όπως - όπως κάθε επιταγή του
Μνηµονίου, κάθε απαίτηση των εκβιαστών - δανει-
στών. Με εµµονή στο σύνδροµο του καλού µαθητή
µπροστά στην τρόικα και επιµονή στην καταστρεπτική
µνηµονιακή πολιτική, ο πρωθυπουργός πολύ γρήγορα
βρέθηκε σε απόκλιση από το πρόσφατο ισχυρό εκλογι-
κό µήνυµα και σε αναζήτηση συµπάθειας από την
τρόικα, χωρίς πάντως ουσιαστική ανταπόκριση!
Στη χθεσινή του οµιλία στην Κοινοβουλευτική Οµά-
δα του κόµµατός του, ο πρωθυπουργός, για να καλύψει
την απουσία σοβαρού - αποτελεσµατικού σχεδιασµού
και την κυλιόµενη αβεβαιότητα που παρατείνεται επι-
κίνδυνα, κατέφυγε πάλι σε κορώνες αντάξιες µιας δε-
ξιάς και αυταρχικής κυβέρνησης, πασπαλισµένες τώρα
µε αφθονία λεκτικής επανάληψης της επαναδιαπραγ-
µάτευσης.
Επαναδιαπραγµάτευση όµως σε βάθος... τεσσάρων
ετών, µιας και τώρα προέχει η απόλυτη εφαρµογή του
Μνηµονίου και η επίδειξη απόλυτης υποταγής στα κε-
λεύσµατα των τροϊκανών. «Υπάρχει κράτος» είπε ο κ.
Σαµαράς και το... έδειξε, όπως τόνισε, στο προαύλιο της
«Χαλυβουργίας»! Προφανώς το χτύπηµα των απεργών
από τα ΜΑΤ ήταν κοµµάτι της «εξέτασης» του µαθητή
απέναντι στην τρόικα, άλλωστε την ανεργία θα τη «λύ-
σει» εντός της... τετραετίας, όπως είπε. Θυµήθηκε και
τους κουκουλοφόρους, θέλοντας να ξεχάσει τους µνη-
µονιακούς κουκουλοφόρους που έχουν υπηρετήσει την
τρόικα και τη θανατηφόρα για την κοινωνία και την οι-
κονοµία συνταγή της.
Ακόµη και η επίσκεψη του Μπαρόζο στην Αθήνα,
όσο και αν σερβιρίστηκε ως αναβαθµισµένη πολιτικά
ευκαιρία για τον πρωθυπουργό, µάλλον σε επιτόπια
επιθεώρηση φέρνει και αποτυπώνει την ασφυκτική
πίεση που δέχεται ο αδιόρθωτα µνηµονιακός µαθητής.
Όταν η τρόικα συνεχίζει να απαιτεί από την κυβερ-
νητική τρόικα τα ίδια µέτρα, τους ίδιους ακρωτηρια-
σµούς, την ίδια εξόντωση συνταξιούχων, µισθωτών
κ.ά. και «εισπράττει» αµέσως την εξαέρωση των εφά-
παξ, τον κατάλογο «συγχωνεύσεων» και το νέο ψαλίδι
στις συντάξεις, τότε αυτή η κυβέρνηση είναι εκτός τό-
που και χρόνου, βρίσκεται τουλάχιστον µετεξεταστέα
ενώπιον του λαού, αν δεν µένει ήδη στην ίδια µνηµο-
νιακή τάξη.
Όταν µάλιστα σε λίγο καιρό λάβουµε όλοι τους ανα-
µενόµενους λογαριασµούς - χαράτσια, τότε η τρόικα
εσωτερικού µάλλον θα πρέπει ν’ αναζητήσει «µεταγρα-
φή’ στο εξωτερικό, όπου αµφιβάλλουµε αν θα την δε-
χτούν.
Άλλωστε να θυµίσουµε στην κυβερνητική τρόικα ότι
και το λαϊκό άσµα του µακαρίτη Ζαµπέτα τελείωνε µε
το «κι όµως οι συναναστροφές µού ‘βγάλανε το µάτι».
Και το Μνηµόνιο σε Ελλάδα, οι νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές τύπου Μέρκελ στην Ευρώπη κυριολεκτικά τυ-
φλώνουν...
Όχι βέβαια ότι µέχρι τώρα οι φοιτητές εί-
χαν εξασφαλισµένη και για όλο το ακαδηµαϊ-
κό έτος τη σίτισή τους στις υποβαθµισµένες
και ιδιωτικοποιηµένες φοιτητικές λέσχες και
στα εστιατόρια των Ιδρυµάτων, αλλά τουλάχι-
στον υπήρχε µια στοιχειώδης κάλυψη.
Έτσι, από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, µαζί
µε την κατάρρευση της φοιτητικής µέριµνας
στο θέµα της στέγασης, η νέα υπουργική από-
φαση, που καθορίζει τους όρους για τη σίτιση
στα ΑΕΙ, ζητεί κάθε δικαιούχος να έχει ετήσιο
οικογενειακό εισόδηµα ώς 45.000 ευρώ. Το
παραπέρα ψαλίδισµα του αριθµού των δικαι-
ούχων θεωρείται πιθανό, καθώς η Σύνοδος
Πρυτάνεων έχει επισηµάνει ότι «τα Ιδρύµατα
βρίσκονται σε αδυναµία να καλύψουν τη σίτι-
ση µεγάλου αριθµού φοιτητών, αφού το κόστος
υπερβαίνει την αντίστοιχη επιχορήγηση». Την
κατάσταση περιπλέκει η ανάληψη, από τον Σε-
πτέµβριο, της αρµοδιότητας της φοιτητικής µέ-
ριµνας από τα ΑΕΙ, την ίδια στιγµή που δεν
έχουν ακόµη µεταφερθεί στα Ιδρύµατα οι πό-
ροι που αναλογούσαν στο Εθνικό Ίδρυµα Νεό-
τητας, το οποίο ήταν έως το τέλος του 2011 αρ-
µόδιο για τη φοιτητική µέριµνα.
Βλέποντας κανείς το ρηµαδιό και το τέλµα
που επικρατεί στην ανώτατη εκπαίδευση,
µπορεί να θεωρήσει ότι το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα δεν δουλεύει. Ωστόσο, άµα κοιτάµε το
τυρί, χάνουµε τη φάκα. Γιατί µια προσεκτική
παρατήρηση µπορεί να µας πείσει ότι το σύ-
στηµα στην πραγµατικότητα δουλεύει!
Η υποχρηµατοδότηση, ο οικονοµικός
στραγγαλισµός, είναι κι αυτό, αλήθεια, µια
πολιτική. Και µάλιστα, θα µπορούσε να πει
κανείς, ότι είναι και αποτελεσµατική πολιτική.
Για να σκεφθούµε καλύτερα: Πώς µπορεί κά-
ποιος να πριµοδοτήσει την ιδιωτική εκπαί-
δευση; Μα αφήνοντας τη δηµόσια εκπαίδευ-
ση σε τέλµα. Αυτό είναι για την ιδιωτική εκ-
παίδευση ένα γκολ πριν αρχίσει ο αγώνας.
Ας το σκεφτούµε πιο καλά. Τι πετυχαίνει
κανείς µε την υποχρηµατοδότηση; Πετυχαίνει
µ’ έναν σµπάρο δυο τρυγόνια. Από τη µια,
προσφέρει τροφή για κριτική στο δηµόσιο εκ-
παιδευτικό σύστηµα, υποδαυλίζει το κλίµα
της δυσαρέσκειας και µέσα από την καλλιέρ-
γεια µιας γενικευµένης αβεβαιότητας φορτίζει
την µπαταρία στις παραπλανητικές σειρήνες
των ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Επιδέξια και
αθόρυβα, µε τη βοήθεια της συστηµατικής
προβολής των ΜΜΕ, µετά από όλα αυτά όλος
ο «προβληµατισµός» που αναπτύσσεται µοιά-
ζει µε τη θεωρία του πεπρωµένου στη θρη-
σκευτική σκέψη, όπου οι άνθρωποι αναφω-
νούν «είναι θέληµα Θεού» για να εξηγήσουν ή
να δικαιολογήσουν µια ορισµένη εξέλιξη των
πραγµάτων.
Από την άλλη, εξαναγκάζει τα τριτοβάθµια
ιδρύµατα «να συµµορφωθούν προς τας υπο-
δείξεις» τού «κατά Μπολόνια Ευαγγελίου»,
δηλαδή να υιοθετήσουν τη συµπεριφορά
ιδιωτικής επιχείρησης για να βρουν νέους πό-
ρους, κρατώντας από τη µία τον δίσκο του
εράνου και από την άλλη το λιβανιστήρι. Σύµ-
φωνα µε τα στρατηγικά-»επιχειρηµατικά»
σχέδια του ΥΠΕΠΘ, η περιστολή της δηµό-
σιας χρηµατοδότησης θα δηµιουργήσει συν-
θήκες «δηµιουργικής ανασφάλειας» στα πα-
νεπιστήµια και θα τα υποχρεώσει να εξορθο-
λογίσουν τη διαχείρισή τους, περικόπτοντας
δαπάνες και λειτουργικά έξοδα, και να στρα-
φούν στην αγορά σε αναζήτηση νέων πηγών
εσόδων (δίδακτρα, σύνδεση µε επιχειρήσεις,
µετατροπή σε επιχειρήσεις πώλησης υπηρε-
σιών). Έτσι το ένα γρανάζι «πιάνει» το άλλο!
Είναι σίγουρο! Σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα, αν ευοδωθούν οι παραπάνω σχεδιασµοί,
το ελληνικό Πανεπιστήµιο θα επιβάλει δίδα-
κτρα. Ναι, ας µην υπάρχει καµιά αµφιβολία.
Και αυτά τα δίδακτρα δεν θα επιβληθούν τυ-
πικά από «πάνω», κεντρικά, αλλά από την κά-
θε σχολή ξεχωριστά, στο πλαίσιο της «αυτοτέ-
λειας», της «σύνδεσης µε την κοινωνία και
την οικονοµία», της αλλαγής «χρηµατοδοτικής
κουλτούρας», της «απελευθέρωσης από τα δε-
σµά της δηµόσιας χρηµατοδότησης» και άλ-
λων ζαχαρωµένων εκφράσεων που κάθε λίγο
και λιγάκι «ξεφουρνίζει» το υπουργικό επιτε-
λείο του Αµαρουσίου. Μαζί µε την επιβολή δι-
δάκτρων θα µειώσουν και τα χρόνια προπτυ-
χιακών σπουδών. Γιατί αυτό προκρίνει η «δια-
δικασία της Μπολόνια», ο ΟΟΣΑ, το ∆ιευθυ-
ντήριο. Το δικό µας υπουργείο Παιδείας
απλώς λιπαίνει το έδαφος για να έρθουν όλα
αυτά σαν... ώριµο φρούτο! Τα δίδακτρα, οι
συγχωνεύσεις, τα λουκέτα!
Ωστόσο, ας µην βιάζεται το υπουργείο Παι-
δείας να υποδυθεί τον ρόλο αυτού που «γελά
καλά, επειδή γελά τελευταίος»...
* Η Ελ. Νικολαΐδου είναι εκπαιδευτικός,
µέλος του συντονιστικού οργάνου του εκ-
παιδευτικού ενηµερωτικού δικτύου
alfavita.gr.
Το υπουργείο Παιδείας και τα επιχειρηµατικά του σχέδια
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1
«Ο αγώνας για τη ∆ηµοκρατία είναι
συνεχής», δήλωσε ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας Κάρολος Παπούλιας, µετά την κα-
τάθεση στεφάνου στον χώρο του πρώην
στρατοπέδου του ΕΑΤ-ΕΣΑ, τιµώντας συµ-
βολικά την επέτειο για τα 38 χρόνια
από την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας.
Ο Κ. Παπούλιας πρόσθεσε ότι «η υπερά-
σπιση των δηµοκρατικών θεσµών είναι
ύψιστο πατριωτικό καθήκον» και αναφέρ-
θηκε και σ’ όλους αυτούς που αγωνίστη-
καν, όπως είπε, για τη δηµοκρατία και την
ελευθερία: «Τιµάµε µε πολύ σεβασµό όλους
όσοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανί-
στηκαν και προπηλακίστηκαν για τις ιδέες
της ελευθερίας και της ∆ηµοκρατίας», κατέ-
ληξε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
«Τριάντα οκτώ χρόνια µετά την αποκατά-
σταση της ∆ηµοκρατίας από την ξενοκίνη-
τη χούντα των Συνταγµαταρχών, ο ελληνι-
κός λαός βρίσκεται σε πλήρη εξαθλίωση και
απόγνωση, εξ αιτίας των επιλογών που
έκαναν συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα»,
τόνισε σε δήλωσή του ο αγωνιστής του
αντιδικτατορικού αγώνα 1967 - 1974 και
νυν βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΚΜ, Στάθης Β. Παναγούλης. Ο ίδιος
σηµείωσε ότι οι κατακτήσεις δεκαετιών
που έγιναν µε θυσίες και αγώνες, «διαγρά-
φηκαν µε τα Μνηµόνια και η χώρα µας
παραδόθηκε άνευ όρων στους ξένους». Ο
Στ. Παναγούλης δήλωσε ότι ο λαός καλείται
για ακόµη µια φορά «να αγωνιστεί µαχητι-
κά και ανυποχώρητα για να εκδιώξει τους
ξένους και ντόπιους κατακτητές», για να
επισηµάνει ότι «οι αγώνες του λαού µας θα
είναι το καλύτερο µνηµόσυνο σε όλους
εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για δη-
µοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη».
«Στη χώρα, που εκλεγµένη κυβέρνηση
δέχεται να εκτελεί πειθήνια εντολές από ξέ-
νη τρόικα, ενώ ο λαός στερείται από ψωµί,
παιδεία και ελευθερία, δεν µπορούµε να µι-
λάµε πανηγυρικά για αποκατάσταση της
∆ηµοκρατίας», δήλωσε, προσερχόµενος στη
Βουλή, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελ-
λήνων Π. Καµµένος.
«Με πιο ισχυρή και δυνατή ∆ηµοκρατία,
µε πολιτική οµαλότητα, αίσθηµα ευθύνης
και κοινωνικής δικαιοσύνης, αντιµετωπίζε-
ται η πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουµε σή-
µερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η
∆ΗΜ.ΑΡ., προσθέτοντας ότι «στεκόµαστε
απέναντι στις φωνές του µίσους και της
βίας που είναι πάντα φασιστική, τιµώντας
όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη χούντα».
Υποστηρίζει επίσης πώς τα 38 χρόνια δη-
µοκρατίας διδάσκουν ότι «προϋπόθεση για
την οµαλή πορεία της χώρας είναι η ενότη-
τα του λαού και των δηµοκρατικών δυνά-
µεων».
Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου
του ΚΚΕ τόνισε ότι «η δηµοκρατία που
εγκαθιδρύθηκε µετά την κατάρρευση της
στρατιωτικής δικτατορίας είναι ταξική,
όπως αποδεικνύεται από τη µεταχείριση
που έχουν οι απεργοί χαλυβουργοί από την
κυβέρνηση, τους κρατικούς µηχανισµούς
και τα αστικά Μέσα, όπως αποδεικνύεται
από τη µεταχείριση που έχουν εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόµενοι και πρωταρχικά οι
άνεργοι». Επιπλέον, ανέφερε ότι τα εργατι-
κά - λαϊκά δικαιώµατα υπάρχουν µόνο στα
χαρτιά, ενώ ο αντικοµµουνισµός οξύνεται
και πως «µοναδική διέξοδος για τον λαό εί-
ναι η συσπείρωση και η συµµαχία του,
προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για τη δι-
κή του εξουσία».
Αφορµή για ανασκόπηση και επανα-
προσδιορισµό των πολιτικών αξιών χαρα-
κτήρισαν οι Οικολόγοι Πράσινοι την επέ-
τειο της ∆ηµοκρατίας, υποστηρίζοντας
ότι η συµµετοχικότητα του πολίτη είναι
προϋπόθεση για να επιτευχθεί µια πιο άµε-
ση µορφή δηµοκρατίας, που θα επαναφέρει
το αίσθηµα εµπιστοσύνης στους θεσµούς.
TA ΚΟΜΜΑΤA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κ. Παπούλιας: Ο αγώνας για τη ∆ηµοκρατία είναι συνεχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3
Η ΑΥΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΤΗΣ ∆ΑΦΝΗΣ ΣΦΕΤΣΑ
Επικεντρώνοντας την κριτική
του στο πρόσωπο του πρωθυπουρ-
γού, Αντώνη Σαµαρά, µε αφορµή
και τις χθεσινές προθέσεις της «δε-
ξιάς και αυταρχικής κυβέρνησης»
που διακήρυξε, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ κλι-
µακώνει την επίθεσή του απέναντι
στην πολιτική της... τρόικας εσωτε-
ρικού, χαρακτηρίζοντας τη λήψη
νέων µέτρων σε µια κατεστραµµέ-
νη οικονοµία «απόλυτο παραλογι-
σµό». Με διµέτωπο στον Σαµαρά
για την οµιλία του στην Κοινοβου-
λευτική Οµάδα και στην τρόικα για
την άφιξη του κλιµακίου της, η
αξιωµατική αντιπολίτευση κράτησε
και χθες υψηλά τους τόνους της
αντιπαράθεσης, στοχοποιώντας την
κυβέρνηση για το ‘κατόρθωµά’ της
να θέτει τους πολίτες στο περιθώ-
ριο και, ταυτοχρόνως, να αποµονώ-
νει ολοένα και περισσότερο τη χώ-
ρα από την Ευρώπη.
Την ίδια ώρα, και προτού καλά
καλά αρχίσει η λειτουργία της Βου-
λής, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας βήµα
προς βήµα τις προτεραιότητες που
είχε θέσει προεκλογικά, προχωρά
στην παρουσίαση και δεύτερης
πρότασης νόµου, αυτή τη φορά για
την ανακούφιση των υπερχρεωµέ-
νων νοικοκυριών. Η παρουσίαση
θα γίνει από τον πρόεδρο της Κοι-
νοβουλευτικής Οµάδας, Αλέξη Τσί-
πρα, σήµερα το µεσηµέρι, στο Κοι-
νοβούλιο και αναµένεται ιδιαίτερα
ριζοσπαστική προς όφελος των νοι-
κοκυριών, µέσα από τον συσχετι-
σµό των περικοπών στα εισοδήµα-
τά τους µε τις τραπεζικές υποχρεώ-
σεις.
Χθες, συνεδρίασε η Πολιτική
Γραµµατεία του ΣΥΝ στην Κου-
µουνδούρου µε εισήγηση του γραµ-
µατέα της ΚΠΕ, ∆ηµήτρη Βίτσα, για
τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα
µας. Άλλωστε σε εξέλιξη βρίσκεται η
συζήτηση στο εσωτερικό του χώ-
ρου για τον τελικό τρόπο λειτουρ-
γίας της Κ.Ο., έπειτα και από την
προχθεσινή συνεδρίαση της ολοµέ-
λειας, όπου, υπενθυµίζουµε, ο Αλ.
Τσίπρας έκανε την πρόταση για πα-
ραχώρηση ενός επιπλέον 20% της
βουλευτικής αποζηµίωσης για δρά-
σεις αλληλεγγύης.
Θρασύς ο Σαµαράς
Αναλυτικότερα, για την οµιλία
του πρωθυπουργού, το Γραφείο Τύ-
που της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης µε ανακοίνωσή του στηλίτευσε
τον πρωθυπουργό για το «θράσος»
του να... υπόσχεται ότι θα ρίξει την
ανεργία στο 10%! Ενώ και η πλή-
ρης απουσία της οποιασδήποτε
αναφοράς από τον Αντ. Σαµαρά στα
κατεπείγοντα κοινωνικά προβλήµα-
τα, την ανεργία, το κλείσιµο νοσο-
κοµείων, σχολείων, ακόµη και πα-
νεπιστηµίων, δεν πέρασε ασχολία-
στη από την Αριστερά. Μεταξύ άλ-
λων, στην ανακοίνωση υπογράµµι-
σε: «Μετατρέποντας την εντολή του
ελληνικού λαού για επαναδιαπραγ-
µάτευση σε κουρελόχαρτο που πέ-
ταξε στον κάλαθο των δανειστών, ο
κ. Σαµαράς έχει το θράσος -ξεπερ-
νώντας ακόµα και τις αντίστοιχες
προβλέψεις των µνηµονιακών προ-
κατόχων του- να υπόσχεται ότι θα
µειώσει την ανεργία στο 10%, ότι
θα ανακόψει την ύφεση και - στη
‘∆ευτέρα Παρουσία’- αφού πλήρως
ισοπεδωθεί η χώρα, θα επαναδια-
πραγµατευτεί».
Για να προσθέσει επίσης ότι «δεν
περιµένουµε από τον Αντ. Σαµαρά
και από τα κόµµατα που στηρίζουν
την κυβέρνησή του να αντιληφθούν
το µέγεθος της οικονοµικής και κοι-
νωνικής χρεωκοπίας που συντελεί-
ται εις βάρος του λαού µας από τα
Μνηµόνια. Ούτε µπορεί µια κυβέρ-
νηση δεσµευµένη από τα συµφέρο-
ντα των δανειστών να υλοποιήσει
την παραµικρή αλλαγή στην ασκού-
µενη πολιτική προς το συµφέρον
της κοινωνίας. Ο ελληνικός λαός
µπορεί να πάρει τις τύχες της χώ-
ρας στα χέρια του για να µην οδη-
γηθεί αυτή στην καταστροφή.»
Μας οδηγούν εκτός ευρώ
Σε ανάλογο ύφος, ο εκπρόσωπος
του σχήµατος Π. Σκουρλέτης σχο-
λίασε την «επίσκεψη» της τρόικας
και τα επιπλέον 5 δισ. που ζητούν
οι δανειστές, «ενθαρρυµένοι από τη
στάση της κυβέρνησης, που αγνόη-
σε το καταδικαστικό µήνυµα των
τελευταίων εκλογών απέναντι στην
πολιτική του Μνηµονίου». «Συνι-
στά απόλυτο παραλογισµό η συνέ-
χιση και η σκλήρυνση της µνηµο-
νιακής πολιτικής, καθώς και η λή-
ψη νέων µέτρων, σε µια κατεστραµ-
µένη οικονοµία», τόνισε χαρακτηρι-
στικά και συµπλήρωσε ότι «η κατά-
ληξη αυτής της πολιτικής είναι
προδιαγεγραµµένη, οδηγεί στον
πλήρη εκτροχιασµό και στην έξοδο
της Ελλάδας από το ευρώ».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ∆ηµ. Παπαδη-
µούλης µίλησε χθες στο ρ/σ «Στο
Κόκκινο 105,5», δίνοντας εµµέσως
απάντηση στην... έκκληση Σαµαρά
προς τους ξένους αξιωµατούχους
να µην αναπαράγουν σενάρια εξό-
δου της χώρας από το ευρώ. «Μέσα
στην Ελλάδα οι φωνές αυτές (σ.σ.:
που ακούγονται για έξοδο της Ελ-
λάδας από το ευρώ) υπερ-προβάλ-
λονται και αξιοποιούνται, πολύ συ-
νειδητά, από τους ‘Ταλιµπάν’ του
Μνηµονίου, για να διευκολύνουν
την προώθηση των πολύ σκληρών
και µονοµερών νέων µέτρων που
ετοιµάζουν από κοινού κυβέρνηση
και τρόικα. Ασφαλώς, αν δεν αλλά-
ξει άµεσα και δραστικά η συνταγή
που εφαρµόζεται, τότε ανοίγει διά-
πλατα ο δρόµος για επιστροφή στη
δραχµή».
Εξάλλου, σχολιάζοντας ειδικά την
αναφορά Σαµαρά σε «συναινετική»
ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οι-
κονοµικής Ζώνης, η υπεύθυνη του
τοµέα Εξωτερικών της Κ.Ο., Ρένα
∆ούρου, τόνισε σε δήλωσή της ότι
αποτελεί δείγµα γραφής για τον
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται
η κυβέρνηση την άσκηση της εξω-
τερικής πολιτικής: «ως συµπλήρω-
µα στην καταστροφική οικονοµική
πολιτική της».
ΘΟ∆ΩΡΗΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ:
Επικίνδυνες πολιτικές αντιλήψεις
πίσω από τις κρίσεις στις Ένοπλες ∆υνάµεις
Το «παράλογο» σύστηµα
που κυριαρχεί στις κρίσεις και
προαγωγές στην ιεραρχία των
Ενόπλων ∆υνάµεων, απότοκο
µιας εξουσίας που στηρίζεται
στις πελατειακές σχέσεις, τον
άκρατο κοµµατισµό και το ανεξέ-
λεγκτο και αδιαφανές πρωθυ-
πουργικό-κεντρικό µοντέλο, κα-
τήγγειλε µε χθεσινή του δήλωση
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδω-
ρής ∆ρίτσας. Με αφορµή τη ση-
µερινή διαδικασία κρίσεων, ο
βουλευτής κάλεσε τη συγκυβέρ-
νηση να απεµπλακεί από αυτές
τις «επικίνδυνες πολιτικές αντι-
λήψεις και πρακτικές» και να
προχωρήσει στηριζόµενη στις
αρχές της δηµοκρατίας και της
διαφάνειας. Έτσι ανέδειξε τη
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα
Σώµατα Ασφαλείας, που, σε αντί-
θεση µε τη διαχρονική πολιτική
οµηρεία της πολιτικής των µετα-
θέσεων σε όλη την κλίµακα, προ-
σβλέπει σε αξιολόγηση στη βάση
διακοινοβουλευτικού ελέγχου,
που θα βασίζεται στα τυπικά, ου-
σιαστικά και επιστηµονικά προ-
σόντα. Κάτι που χαρακτήρισε
«ιστορικό στοίχηµα, που συνδέε-
ται µε την ίδια τη δηµοκρατία
και την αδιαπραγµάτευτη αξία
της εθνικής ασφάλειας της χώ-
ρας».
ΣΥΡΙΖΑ: Στη... ∆ευτέρα Παρουσία µεταφέρει
την επαναδιαπραγµάτευση η κυβέρνηση
Σήµερα ο πρόεδρος της
Κ.Ο. Αλ. Τσίπρας
παρουσιάζει
την πρόταση
για την ανακούφιση
των υπερχρεωµένων
νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4
Η ΑΥΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΜΕ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Έρχεται στην Αθήνα
να πιέσει ο Μ. Μπαρόζο
Γ. ∆ΑΡΑΤΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Κορυφώνονται οι πιέσεις για συµµόρφωση της Ελλά-
δας στις δεσµεύσεις της για την πλήρη εφαρµογή του πε-
ριεχοµένου του δεύτερου προγράµµατος δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης (Μνηµόνιο) µε τη µη προγραµµατισµένη, ξαφ-
νική επίσκεψη στην Αθήνα του προέδρου της Κοµισιόν,
Μανουέλ Μπαρόζο.
Ο κ. Μπαρόζο, που θα συναντηθεί µε τον πρωθυπουργό
κ. Σαµαρά αύριο, Πέµπτη, χωρίς, όπως είπε ο εκπρόσωπος
Τύπου της Κοµισιόν, να έχει προγραµµατίσει καµία άλλη
συνάντηση στην Αθήνα, αναµένεται, λένε καλά πληροφο-
ρηµένες πηγές στις Βρυξέλλες, να του τονίσει την ανάγκη η
κυβέρνησή του να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στη
λήψη εκείνων των αποφάσεων που περιµένουν οι εταίροι
της στην Ευρωζώνη τόσο για τις διαρθρωτικές αλλαγές
στον δηµόσιο τοµέα και τις ιδιωτικοποιήσεις όσο και για τη
λήψη µέτρων που θα διασφαλίσουν την εξοικονόµηση των
14,5 δισ. ευρώ που
οφείλει να βρει η Ελ-
λάδα στις διαβουλεύ-
σεις της µε την τρόι-
κα από σήµερα µέχρι
και πριν τα τέλη Αυ-
γούστου.
Πρέπει να υπο-
γραµµιστεί ότι δεν
ήταν ο κ. Σαµαράς
που ζήτησε αυτή τη
συνάντηση µε τον
πρόεδρο της Κοµι-
σιόν, αλλά ο ίδιος ο κ.
Μπαρόζο, ο οποίος,
σύµφωνα µε τις ίδιες
πηγές στις Βρυξέλλες,
θα του ξεκαθαρίσει,
µε πολύ σκληρά λό-
για, ότι είναι αδύνατον στην Κοµισιόν να παρέµβει υπέρ
της Ελλάδας στους κοινοτικούς εταίρους της Ευρωζώνης
προκειµένου να αντιµετωπίσουν σύντοµα, µε «κατανόηση
και επιείκεια», τα γνωστά αιτήµατά της για την επιµήκυν-
ση του χρόνου εφαρµογής του Μνηµονίου και την κατα-
χρηστική, έστω, αποδοχή εκ µέρους τους διαφόρων ισοδύ-
ναµων µέτρων, που θα περιορίσουν, έστω και προσωρινά,
νέες µειώσεις µισθών και συντάξεων, αν προηγουµένως
δεν κάνει ουσιαστικά βήµατα η ίδια η ελληνική κυβέρνηση
προς την κατεύθυνση που θέλουν οι εταίροι της. ∆ηµόσια
ο κ. Μπαρόζο, σύµφωνα µε τις ίδιες κοινοτικές πηγές, θα
εµφανισθεί µε πιο ήπιες δηλώσεις για την ανάγκη να πρά-
ξει η Ελλάδα το καθήκον της απέναντι στην Ένωση ικανο-
ποιώντας τις υποδείξεις της. Αν αυτό συµβεί, τότε και η Κο-
µισιόν, µέσα στα ελάχιστα περιθώρια πρωτοβουλιών που
της αφήνει η Γερµανία, θα έχει τη δυνατότητα να πει έναν
καλό λόγο για την Ελλάδα.
Είναι γεγονός πάντως ότι το πολιτικό βάρος τόσο του κ.
Μπαρόζο όσο και της Επιτροπής της οποίας προεδρεύει εί-
ναι περίπου µηδενικό και πως όλο το «κουµάντο» το κάνει,
αποκλειστικά σχεδόν µόνη της, η Γερµανία, στην οποία
οφείλει να δίνει λόγο για τις δηµόσιες τοποθετήσεις και τις
πράξεις του. Έτσι, ο κ. Μπαρόζο θα τονίσει στον κ. Σαµαρά
πως, µέσα σ’ αυτή τη γενικευµένη κρίση του ευρώ και
µπροστά στην προοπτική να υποβαθµιστεί από τους διε-
θνείς οίκους αξιολόγησης ακόµη και η πιστοληπτική ικα-
νότητα της Γερµανίας, η κ. Μέρκελ δεν θα διστάσει, ενόψει
µάλιστα και των βουλευτικών εκλογών στην πατρίδα της,
να «σπρώξει» την Ελλάδα προς την έξοδο από την Ευρωζώ-
νη, προκειµένου να µην χάσει τον έλεγχο της Ευρωζώνης
αν υπάρξει, από τον Σεπτέµβριο, επιδείνωση της κρίσης του
ευρώ, µε απρόβλεπτες πλέον εξελίξεις για το ενιαίο ευρω-
παϊκό νόµισµα.
Αυτή η επίσκεψη, «κεραυνός εν αιθρία», του κ. Μπαρόζο
στην Αθήνα ήταν το τελευταίο που θα ευχόταν ο κ. Σαµα-
ράς να του συµβεί, µέσα στο κατακαλόκαιρο.
Αποστάσεις Ευ. Βενιζέλου από
την κυβέρνηση που στηρίζει
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ
Αποστάσεις από τον ρόλο του ΠΑ-
ΣΟΚ στην κυβέρνηση στην οποία συµ-
µετέχει έσπευσε να πάρει ο Ευ. Βενιζέ-
λος, ουσιαστικά «πετώντας το µπαλά-
κι» για τους χειρισµούς του τρικοµµα-
τικού σχήµατος στη Ν.∆. και τον Αντ.
Σαµαρά. Μάλιστα, από τη συνεδρίαση
της Πολιτικής Γραµµατείας, ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι, προς
το παρόν τουλάχιστον, δεν τίθεται θέ-
µα ουσιαστικότερης εµπλοκής µε την
καθηµερινή διαχείριση του κυβερνητι-
κού έργου και του ίδιου ως αντιπροέ-
δρου.
Στο ίδιο πλαίσιο της διαφοροποίη-
σης του κόµµατος από τη Ν.∆., την
ώρα µάλιστα που ο πρωθυπουργός
έλεγε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει
στη διαπραγµάτευση βήµα-βήµα,
ο Ευ. Βενιζέλος, σύµφωνα µε συνεργά-
τες του, προτίθεται να επαναλάβει τη
θέση του για διαµόρφωση τώρα ενός
επικαιροποιηµένου µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
έως το 2017, στην αυριανή σύσκεψη
των τριών αρχηγών και σε επικείµενη
συνάντησή του µε την τρόικα. Επιπλέ-
ον, µε το ίδιο σκεπτικό, ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να απευθυν-
θεί µε... αυστηρό ύφος στους εταίρους,
λέγοντας ότι η Ελλάδα ούτε εκβιάζει
ούτε εκβιάζεται, προσθέτοντας ωστόσο
ότι η χώρα θα κάνει «όλα όσα πρέπει»
τόσο σε επίπεδο δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής όσο και σε επίπεδο διαρ-
θρωτικών και µεταρρυθµιστικών αλλα-
γών.
Ειδικότερα, αναφερθείς στον ρόλο
του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, κατά την
τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραµµατείας, ο Ευ. Βενιζέ-
λος ανέφερε αρχικά ότι το κόµµα
του στηρίζει την κυβέρνηση, τη θεω-
ρεί µακράς πνοής, τετραετίας, και ότι
µεταφέρει την εµπειρία του στην κυ-
βέρνηση, µοιράζεται µε τους εταίρους
του τις εκτιµήσεις και προσφέρει τις
υπηρεσίες και το δίκτυο των επαφών
του. Αµέσως µετά, ωστόσο, συµπλή-
ρωσε: «Αλλά φυσικά ούτε µπορούµε
ούτε θέλουµε να υποκαταστήσουµε τον
πρωθυπουργό και τους υπουργούς
στον ρόλο τους», ότι «περιµένουµε να
δούµε αποτελέσµατα από αυτούς που
έχουν την ευθύνη των χειρισµών και
λειτουργούµε πάντοτε προτρεπτικά,
υποστηρικτικά και ελεγκτικά στη Βου-
λή, µε καλοπιστία, υπευθυνότητα και
αίσθηµα ευθύνης, στο πλαίσιο της
συµφωνίας που έχουµε συνάψει, που
είναι ρεαλιστική και εφικτή».
Ενδεικτική της κίνησής του να µετα-
τοπιστεί κατά τι από τη δίνη του... µνη-
µονιακού κυκλώνα, που εκφράζει η κυ-
βέρνηση την οποία στηρίζει, είναι και
η διευκρινιστική απάντηση που, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, έδωσε στον
Π. Ευθυµίου, όταν ο δεύτερος επανέ-
λαβε τη θέση του να υπάρξει πιο ου-
σιαστική συµµετοχή τόσο του Ευ. Βε-
νιζέλου όσο και του προέδρου της
∆ΗΜ.ΑΡ. στην κυβέρνηση, µε τον ρόλο
των αντιπροέδρων, κάτι για το οποίο,
όπως πρόσθεσε, θα προκύψει η ανά-
γκη έως τον Οκτώβριο. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι το κόµµα δεν
πρέπει να εµπλακεί σε καµία περίπτω-
ση µε την καθηµερινή διαχείριση του
κυβερνητικού έργου, διότι κάτι τέτοιο
δεν επιτρέπει µια στρατηγική θεώρηση
των πραγµάτων. Συνεργάτες του δε
εξηγούσαν ως προς αυτή την αναφο-
ρά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «ξεχαστεί»
για λίγο.
Ο Ευ. Βενιζέλος µίλησε για επιδεί-
νωση της κατάστασης στην Ευρωζώ-
νη, ανέφερε ότι η απόφαση του τελευ-
ταίου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου έχασε
πολύ γρήγορα τη δυναµική της και
πρέπει να σταµατήσει η συζήτηση στα
διεθνή ΜΜΕ για την παραµονή της
Ελλάδας στο ευρώ, «που εξουδετερώ-
νει τις προσπάθειες της χώρας και
αντιβαίνει το πλαίσιο της Ε.Ε.». Είπε
ακόµη ότι «η Ελλάδα δεν λειτουργεί µε
όρους εκβιασµού σε σχέση µε τους
εταίρους και ούτε εκβιάζεται», αλλά
«ζητεί να τηρηθούν οι προβλεπόµενες
διαδικασίες σε σχέση µε την αξιολόγη-
ση και την αναθεώρηση του προγράµ-
µατος».
Παράλληλα, προκειµένου να διαφο-
ροποιηθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευ.
Βενιζέλος κατηγόρησε την «αντιπολί-
τευση» ότι προσδοκά το αδιέξοδο,
επενδύει σε αυτό και προσπαθεί να το
προκαλέσει και ότι «όχι µόνο δεν βοη-
θά, αλλά λειτουργεί µυωπικά και ανεύ-
θυνα, επενδύει στη βλάβη της χώρας
και δεν στέκεται στο ύψος των περι-
στάσεων της κρίσης».
Ζήτησε άµεσα πρωτοβουλίες
για προγραµµατικό
διάλογο µε ∆ΗΜ.ΑΡ.
Αναφερόµενος στο εγχείρηµα της ανασύστασης του κόµ-
µατος, ο Ευ. Βενιζέλος είπε ότι «προσδοκία µου είναι η νέα φυ-
σιογνωµία του ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί µέσα από τη διαχείριση
της κρίσης από τώρα και στο εξής» και ότι «η υπεύθυνη στάση
µας, ο τρόπος µε τον οποίο στηρίζουµε την κυβέρνησή µας και
προτείνουµε συγκροτηµένη εθνική στρατηγική επιτρέπει να
απευθυνθούµε σε έναν νέο κοινωνικό συνασπισµό, τις δυνάµεις
της δηµιουργίας, της προόδου, της ευθύνης και της αλληλεγ-
γύης». Μάλιστα, ο Ευ. Βενιζέλος ζήτησε, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, από µέλη της Πολιτικής Γραµµατείας, τα οποία έχει εξου-
σιοδοτήσει επί τούτου από την πρώτη συνεδρίαση, να υπάρ-
ξουν άµεσα πρωτοβουλίες προκειµένου να οργανωθεί ο προ-
γραµµατικός διάλογος µε τη ∆ΗΜ.ΑΡ., τους Οικολόγους Πράσι-
νους και κινήµατα πολιτών.
Εν τω µεταξύ, οι Γ. Παναγιωτακόπουλος και Κ. Πανταζής υπο-
στήριξαν ότι στην προσπάθεια για την ανασύσταση πρέπει να
αξιοποιηθούν στελέχη εκλεγµένα στο προηγούµενο Εθνικό Συµ-
βούλιο και οι υποψήφιοι βουλευτές.
«Περιµένουµε
να δούµε αποτελέσµατα
από αυτούς που
έχουν την ευθύνη
των χειρισµών»,
είπε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΤΗΣ Ν.∆.
Αντ. Σαµαράς: «Θα εφαρµόσουµε
το Μνηµόνιο και µε το παραπάνω»
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ
Να συσπειρώσει τους βουλευ-
τές του κόµµατός του, ενόψει των
σκληρών µνηµονιακών µέτρων
που θα κληθούν να ψηφίσουν οσο-
νούπω, επιχείρησε χθες ο πρωθυ-
πουργός, Αντ. Σαµαράς, που παρα-
δέχθηκε ότι ο ίδιος και η κυβέρνη-
σή του παραπέµπουν την περίφη-
µη επαναδιαπραγµάτευση στις ελ-
ληνικές καλένδες. Μάλιστα, ο πρω-
θυπουργός είπε ότι αυτή η διαδικα-
σία θα γίνει «βήµα-βήµα» και... µε
ορίζοντα τετραετίας.
Ο Αντ. Σαµαράς έστρωσε εκ νέου
το χαλί της ακύρωσης των προε-
κλογικών του υποσχέσεων, αφού
grosso modo υποστήριξε ότι παρέ-
λαβε «καµένη γη». «Την ώρα που
αναλάβαµε, αποκαλύφθηκε ότι η
φετινή ύφεση µπορεί να ξεπεράσει
το 7%!», είπε χαρακτηριστικά, προ-
σθέτοντας ότι «σήµερα η ανεργία
πλησιάζει το 24%». Πάντως, υπο-
σχέθηκε ότι µέσα σε τέσσερα χρό-
νια η κυβέρνησή του µπορεί να την
κατεβάσει στο... 10%, αν και στη
συνέχεια παραδέχθηκε µε τον πιο
επίσηµο τρόπο ότι θα συνεχίσει να
εφαρµόζει την ίδια µνηµονιακή πο-
λιτική. Αυτή της ύφεσης και της
διόγκωσης της ανεργίας...
«Η επαναδιαπραγµάτευση θα εί-
ναι συνεχής, θα είναι βήµα-βήµα
µε ορίζοντα τετραετίας», ισχυρίστη-
κε ο πρωθυπουργός, θέτοντας τρεις
προϋποθέσεις γι’ αυτήν: «αν νική-
σουµε µέσα στην Ελλάδα τις αντι-
στάσεις του παλιού που πεθαίνει»,
«αν συνεχίσουµε να δείχνουµε
προς τα έξω, ότι κάτι αλλάζει στην
Ελλάδα, αν αποφύγουµε τις εσωτε-
ρικές έριδες και τις µικροκοµµατι-
κές τριβές που τόσο ακριβά έχουµε
πληρώσει στο παρελθόν».
Πρώτα Μνηµόνιο,
µετά... βλέπουµε
Στην οµιλία του προς τους βου-
λευτές της Ν.∆., ο πρωθυπουργός
παραδέχθηκε ότι πριν ο ίδιος και ο
υπουργός Οικονοµικών αρθρώσουν
κουβέντα προς τους δανειστές περί
επαναδιαπραγµάτευσης ή έστω
επιµήκυνσης, θα πρέπει η Ελλάδα
να πιάσει τους τεθειµένους δηµο-
σιονοµικούς στόχους.
«Πρώτα θα δείξουµε ότι η χώρα
σέβεται τους στόχους, που είναι και
δικοί µας στόχοι. Ύστερα θα δείξου-
µε ότι µπορούµε να εφαρµόσουµε
όσα πρέπει να γίνουν. Ύστερα θα
δείξουµε ότι, για να πιάσουµε τους
στόχους µας, κάποια πράγµατα
πρέπει να αλλάξουν, κυρίως όσα
επιτείνουν και βαθαίνουν την ύφε-
ση», υποστήριξε ο Αντ. Σαµαράς,
καίτοι αυτά ακριβώς που προανήγ-
γειλε νωρίτερα ότι θα εφαρµόσει
είναι... αυτά που επιτείνουν την
ύφεση. «Κι ύστερα» συνέχισε, «θα
αρχίσουµε να τα αλλάζουµε ένα-
ένα, µε τη σύµφωνη γνώµη των
εταίρων µας, αφού στην Ευρώπη
κερδίζει έδαφος πλέον η άποψη
πως µέτρα ανάκαµψης είναι απα-
ραίτητα για να επιτευχθούν οι στό-
χοι οποιουδήποτε προγράµµατος
σύγκλισης». Παράλληλα, έκανε λό-
γο για «επιθετική προσέγγιση της
κυβέρνησης», αναγγέλλοντας ότι θα
επιδιώξει να εφαρµόσει το Μνηµό-
νιο και... µε το παραπάνω: «όπου
µπορούµε, θα κάνουµε και παρα-
πάνω από τους στόχους που έχου-
µε δεσµευτεί», επισήµανε.
Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο Αντ. Σαµαράς δεν παρέλειψε
να επιτεθεί «φωτογραφικά» και
στην αξιωµατική αντιπολίτευση,
τον ΣΥΡΙΖΑ. «Κάποιοι µας κατηγό-
ρησαν ότι δεν κάναµε ακόµη -δη-
λαδή µέσα στις τρεις-τέσσερις εβδο-
µάδες που µεσολάβησαν- την επα-
ναδιαπραγµάτευση», είπε χαρακτη-
ριστικά. «Μας κατηγορούν ότι δεν
επιτύχαµε σε λίγες εβδοµάδες αυτά
που διακηρύξαµε ότι είναι στόχοι
τετραετίας. Μας κατηγορούν ότι
δεν καταφέραµε µέσα σε λίγες µέ-
ρες, αυτά που δεν έγιναν ποτέ ώς
τώρα. Ότι δεν διορθώσαµε τα σφάλ-
µατα και τις στρεβλώσεις δεκαε-
τιών», συνέχισε ο Αντ. Σαµαράς,
κατηγορώντας, όχι ονοµαστικά, τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι κατηγορεί την κυβέρνη-
σή του πως «δεν έκανε ενέργειες
που θα οδηγούσαν σε διεθνή απο-
µόνωση της χώρας».
Ικέτης προς τους ξένους
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ο
πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση,
σχεδόν ικεσία, προς Γερµανούς και
γενικώς Ευρωπαίους θεσµικούς
παράγοντες, να σταµατήσουν να
δείχνουν στην Ελλάδα την πόρτα
της εξόδου από την Ευρωζώνη.
«Υπάρχουν κάποιοι ξένοι αξιωµα-
τούχοι, που κάθε τόσο βγαίνουν
και προεξοφλούν ότι η Ελλάδα δεν
θα τα καταφέρει. Τους θεωρώ -και
το λέω ανοικτά και δηµόσια- υπο-
νοµευτές της εθνικής προσπάθει-
ας», είπε, χωρίς, πάντως, να κατο-
νοµάσει -ανοιχτά και δηµόσια-
ποιοι είναι αυτοί. «Εµείς κάνουµε
ό,τι µπορούµε για να ορθοποδήσει
η χώρα κι εκείνοι κάνουν ό,τι µπο-
ρούν για να αποτύχουµε», συνέχι-
σε µε παραπονεµένο ύφος ο Αντ.
Σαµαράς.
Καταστολή, «τόσο απλά»
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε
να υπεραµυνθεί και της βίαιης κα-
ταστολής της απεργίας στη «Χαλυ-
βουργία», µε την επέµβαση των
ΜΑΤ. Κάνοντας λόγο για «ασυδο-
σία των συντεχνιών», ο Αντ. Σαµα-
ράς κοµπορρηµόνησε ότι «δείξαµε
στο προαύλιο της «Χαλυβουργίας»
ότι εννοούµε αυτά που λέµε» και
πρόσθεσε: «Έχουµε απόλυτο σεβα-
σµό για τα δικαιώµατα των εργαζο-
µένων. Κυρίως για το πιο ιερό: το
δικαίωµα στην εργασία. Το οποίο
καταστρατηγούνταν και απειλού-
νταν άµεσα. Και το αποκαταστήσα-
µε. Τόσο απλά».
Τέλος, στη συνεδρίαση της Κ.Ο.
της Ν.∆. εξελέγη διά βοής γραµµα-
τέας της ο βουλευτής Θ. Μπούρας.
Ξεδιπλώνεται η µνηµονιακή κυβερνητική ατζέντα
Φορτωµένη είναι η πρωθυ-
πουργική ατζέντα για τις επόµενες
ηµέρες, καθώς αφενός η τρόικα εί-
ναι ήδη εδώ και ζητεί τη λήψη µέ-
τρων εδώ και τώρα, και, αφετέρου,
ο Αντ. Σαµαράς έψαχνε αφορµή να
αναβάλει την ψηφοφορία για την
εκλογή του γραµµατέα της Π.Ε. της
Ν.∆., που έχει µεταβληθεί σε θρίλερ.
Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί
αύριο µε τον πρόεδρο της Κοµισιόν,
Ζ. Μπαρόζο. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, ο κ. Μπαρόζο έρχεται στην
Αθήνα µε δική του πρωτοβουλία,
έπειτα από τηλεφωνική συνοµιλία
που είχε χθες το πρωί µε τον Αντ.
Σαµαρά, προκειµένου να «συνετί-
σει» τον πρωθυπουργό να τηρήσει
όλες τις δεσµεύσεις της κυβέρνη-
σης Παπαδήµου. Ο πρόεδρος της
Κοµισιόν, επίσης, στη λογική του
«καρότου και του µαστιγίου», ανα-
µένεται να εκφράσει τυπικά και τη
στήριξή του στην παραµονή της
Ελλάδας στο ευρώ.
Ήδη από χθες ο πρωθυπουργός,
πάντως, ξεκαθάρισε ότι... έχει δρο-
µολογήσει την εφαρµογή του Μνη-
µονίου πριν τού ζητηθεί από τον
πρόεδρο της Κοµισιόν και στο
πλαίσιο αυτό είχε συναντήσεις µε
τους υπουργούς Οικονοµικών Γ.
Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδά-
κη, αναπληρωτή Οικονοµικών Χρ.
Σταϊκούρα, τους υφυπουργούς Οι-
κονοµικών Γ. Μαυραγάνη και Ανά-
πτυξης Ν. Μηταράκη, καθώς και
τον οικονοµικό του σύµβουλο Ι.
Μουρµούρα.
Σύσκεψη κορυφής
Παράλληλα, ο Αντ. Σαµαράς θα
προεδρεύσει σήµερα στη συνεδρία-
ση του ΚΥΣΕΑ, όπου αναµένεται -
για µια ακόµη φορά- να «ξηλω-
θούν» οι επικεφαλής των Ενόπλων
∆υνάµεων, ενώ την Πέµπτη το µε-
σηµέρι, µετά τη συνάντησή του µε
τον Ζ. Μπαρόζο, θα διεξαχθεί στο
Μαξίµου η συνάντηση κορυφής
του πρωθυπουργού µε τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλο, και τον
πρόεδρο της ∆ΗΜ.ΑΡ., Φ. Κουβέλη.
Ο πρωθυπουργός θα ενηµερώσει
τους αρχηγούς που στηρίζουν την
κυβέρνηση για το τι ζήτησε ο Ζ.
Μπαρόζο, ενώ στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων θα πέσουν και τα «ισοδύ-
ναµα µέτρα» για να µην περικο-
πούν τα ειδικά µισθολόγια.
Αναβολή µε νόηµα
Λόγω του φορτωµένου προγράµ-
µατος του Αντ. Σαµαρά, ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος, Σ. Κεδίκογλου,
ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα συ-
γκληθεί τελικά η Πολιτική Επιτρο-
πή της Ν.∆. για να εκλέξει τον νέο
γραµµατέα του κόµµατος. Σύµφωνα
µε καλά ενηµερωµένες πηγές, η
αναβολή κρίθηκε απαραίτητη, αφού
ο πρωθυπουργός βρισκόταν ενώ-
πιον εσωκοµµατικού Βατερλώ. Οι
προσπάθειες συνεργατών του να
περιοριστούν οι υποψηφιότητες
έχουν αποβεί άκαρπες και εκτός
του «επίσηµου» υποψηφίου, Φ.
Ταυρή, στις δικές τους υποψηφιό-
τητες επιµένουν οι βουλευτές Ν.
Κακλαµάνης και Ν. Νικολόπουλος,
αλλά και ο Π. Αδραχτάς.
Ο Αντ. Σαµαράς φέρεται εκνευρι-
σµένος µε τις εν λόγω υποψηφιότη-
τες, εξ ου και στη χθεσινή οµιλία
του προς την Κ.Ο. τη Ν.∆. επισήµα-
νε ότι «όσοι παίξουν µικροκοµµατι-
κά παιχνίδια µέσα στην παράταξή
µας, ο λαός θα τους αντιµετωπίσει
ακόµα πιο αυστηρά και πριν τον
λαό θα τους αντιµετωπίσω εγώ. Στο
όνοµα του λαού».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
Την Πέµπτη
η συνάντηση
του Ζ. Μπαρόζο
µε τον Αντ. Σαµαρά,
θα ακολουθήσει
σύσκεψη αρχηγών
Μίλησε για
«επαναδιαπραγµάτευση
βήµα-βήµα και σε
ορίζοντα 4ετίας»,
επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ
και υποσχέθηκε
καταστολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6
Η ΑΥΓΗ
TETΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Την άµεση εφαρµογή της συµ-
φωνίας του Ιουνίου για την απευ-
θείας χρηµατοδότηση χωρών από
τον υπό διαµόρφωση ευρωπαϊκό
«µόνιµο µηχανισµό σταθερότη-
τας» ζητούν από κοινού Γαλλία,
Ιταλία και Ισπανία, τη στιγµή που
το κόστος δανεισµού για τις χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου παραµένει
στα ύψη και ο οίκος αξιολόγησης
Moody’s αµφισβητεί πια ευθέως
τη βιωσιµότητα και τη συνοχή της
Ευρωζώνης, «αν παραµείνει µε τη
σηµερινή της µορφή».
Η Moody’s υποβάθµισε σε αρνη-
τικές τις προοπτικές για τις οικονο-
µίες της Γερµανίας, της Ολλανδίας
και του Λουξεµβούργου, κάτι που
συνιστά το πρώτο βήµα προς ενδε-
χόµενη υποβάθµιση του αξιόχρεού
τους. Όπως υποστηρίζει ο οίκος
αξιολόγησης, οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες που διαθέτουν την κορυφαία
πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ βρί-
σκονται σήµερα σε κίνδυνο εξαι-
τίας των «ευρύτερων προβληµάτων
της Ευρωζώνης», συµπεριλαµβανο-
µένου του ενδεχοµένου εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ.
Το σκεπτικό της Moody’s είναι
ότι η ενδεχόµενη πρόσβαση της
Ισπανίας και της Ιταλίας στον ευ-
ρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης θα
επιβαρύνει σηµαντικά τις «ασφα-
λείς» οικονοµίες του Βορρά. «∆εδο-
µένης της µεγαλύτερης δυνατότη-
τας απορρόφησης του κόστους που
συνδέεται µε µια τέτοια στήριξη,
αυτό το βάρος πιθανότατα θα πέσει
κυρίως στις χώρες της Ευρωζώνης
µε την καλύτερη αξιολόγηση, αν η
Ευρωζώνη πρόκειται να διατηρηθεί
στη σηµερινή της µορφή», αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά στην ανακοί-
νωση.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, εκτι-
µάται πως ο κίνδυνος εξόδου από
το ευρώ έχει αυξηθεί και πως κάτι
τέτοιο θα συνιστούσε απειλή για το
ευρώ.
Σχολιάζοντας την απόφαση, ο
επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε ότι οι χώ-
ρες της Ευρωζώνης λαµβάνουν
υπόψη την αξιολόγηση, που, όπως
είπε, «επιβεβαιώνει την πολύ ισχυ-
ρή πιστοληπτική ικανότητα την
οποία απολαµβάνουν ορισµένα
κράτη - µέλη», και διαβεβαίωσε ότι
υπάρχει η «ακλόνητη δέσµευση» να
διασφαλιστεί η σταθερότητα «της
Ευρωζώνης ως συνόλου».
Από την πλευρά του, το Βερολίνο
διαµήνυσε ότι η Γερµανία θα συνε-
χίσει να λειτουργεί ως «άγκυρα
σταθερότητας» στην Ευρωζώνη και
πως «θα κάνει τα πάντα µε τους
εταίρους της για να ξεπεραστεί το
συντοµότερο δυνατόν η ευρωπαϊκή
κρίση χρέους».
Κοινή παρέµβαση
προκάλεσε η νέα εκτίναξη
του κόστους δανεισµού
Οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν στα-
µάτησαν φυσικά τη νέα εκτίναξη
του κόστους δανεισµού για Ισπα-
νία και Ιταλία, κάτι που προκάλεσε
την κοινή παρέµβαση Παρισιού,
Ρώµης και Μαδρίτης για άµεση
ενεργοποίηση της συµφωνίας του
Ιουνίου που η Γερµανία έχει ου-
σιαστικά «παγώσει» µέχρι την
έγκρισή της από το γερµανικό συ-
νταγµατικό δικαστήριο στις 12 Σε-
πτεµβρίου.
Σε κοινή τους ανακοίνωση, που
δόθηκε στη δηµοσιότητα στη Μα-
δρίτη, η Ισπανία, η Ιταλία και η
Γαλλία «απαιτούν την άµεση εφαρ-
µογή της συµφωνίας» µε την οποία
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο τέλος
του Ιουνίου πρότεινε να παρεµβαί-
νει απευθείας ο µόνιµος µηχανι-
σµός σταθερότητας (ESM) της Ευ-
ρωζώνης για να βοηθά τα µέλη της
µε δηµοσιονοµικές δυσχέρειες.
«Η ταχύτητα είναι ουσιώδης προ-
ϋπόθεση επιτυχίας της οποιαδήποτε
ευρωπαϊκής πράξης» σηµειώνεται
στο κείµενο, που αναφέρει επίσης
ότι «υπάρχει ανησυχητική διαφορά
χρονικής φάσης µεταξύ της εν λόγω
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου και της εφαρµογής της συµφω-
νίας». Την ίδια επείγουσα αίσθηση
απέπνεε και η χθεσινή δήλωση
του Ιταλού υπουργού Οικονοµικής
Ανάπτυξης, Κοράντο Πάσερα. «∆εν
υπάρχει πλέον άλλος χρόνος. Πρέπει
να σταλεί ένα µήνυµα από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση», τόνισε σχετικά µε
τη συνεχή άνοδο των «σπρεντ» της
Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το κόστος δανεισµού της Ισπα-
νίας έφτασε χθες το µεσηµέρι στα
υψηλότερα επίπεδα από τη σύσταση
της ευρωζώνης, στο 7,550% έναντι
7,444% της προηγούµενης ηµέρας.
Στη χθεσινή δηµοπρασία βραχυπρό-
θεσµων τίτλων, η Ισπανία άντλησε
3,05 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά µε
ιδιαίτερα αυξηµένο επιτόκιο.
Παράλληλα, έγινε γνωστό πως
και η περιοχή της Καταλονίας -µε-
τά τη Βαλένθια και τη Μούρθια-
εξετάζει το ενδεχόµενο να προσφύ-
γει για οικονοµική βοήθεια στην
ισπανική κυβέρνηση, κάτι που οδή-
γησε τον δείκτη Ibex-35 του Χρη-
µατιστηρίου της Μαδρίτης σε βου-
τιά τριών ποσοστιαίων µονάδων.
Και στο Χρηµατιστήριο του Μιλά-
νου όµως ο FTSE MIB υποχώρησε
στο χαµηλότερο επίπεδο από την
εισαγωγή του ευρώ.
Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
Εφαρµογή της συµφωνίας του Ιουνίου
ζητούν Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία
Budensbank:
«Κανείς δεν φεύγει από το ευρώ»
Το εγχείρηµα της Ευρωζώνης είναι «αµετά-
κλητο» και καµία χώρα δεν µπορεί να αποχωρή-
σει, εκτιµά η Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα
της Γερµανίας (Bundesbank). Σύµφωνα µε µελέ-
τη, την οποία δηµοσιεύουν οι γερµανικοί
Financial Times, το συµπέρασµα της τράπεζας
είναι ότι κανείς πως δεν µπορεί να φύγει από το
ευρώ και ότι η διατήρηση του ενιαίου νοµίσµα-
τος προϋποθέτει την παραµονή όλων των χω-
ρών-µελών της ευρωζώνης.
Ωστόσο, η µελέτη αναφέρει επίσης ότι, για τη
διαρκή συµµετοχή κάθε χώρας-µέλους σε µία νο-
µισµατική ένωση, είναι απαραίτητες δηµοσιονο-
µικές και οικονοµικές πολιτικές, οι οποίες θα
λαµβάνουν επαρκώς υπόψη τις προϋποθέσεις
του κοινού νοµίσµατος και της ενιαίας νοµισµα-
τικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.
Εξίσου αµφίσηµες για το µέλλον της χώρας
µας στην ευρωζώνη ήταν και οι χθεσινές δηλώ-
σεις Αυστριακών αξιωµατούχων. Η υπουργός Οι-
κονοµικών της χώρας, Μαρία Φέκτερ, δήλωσε
πως δεν εξετάζεται «επί του παρόντος» έξοδος
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και διευκρίνισε
ότι αναµένεται η έκθεση προόδου της τρόικας
τον Σεπτέµβριο.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονοµι-
κών της Αυστρίας και επικεφαλής της
Eurogroup Working Group (EWG),Τόµας Βίζερ,
χαρακτήρισε «µεµονωµένη» την άποψη που εξέ-
φρασε ο αντικαγκελάριος της Γερµανίας, Φίλιπ
Ρέσλερ, για τη δυνατότητα εξόδου της Ελλάδας
από το ευρώ. «Από όλους τους άλλους πολιτικούς
ακούω ότι δεν τίθεται εν αµφιβόλω η ακεραιότη-
τα της Ευρωζώνης» δήλωσε. Σηµείωσε επίσης
ότι η τρόικα θα πρέπει να αξιολογήσει τις επόµε-
νες εβδοµάδες πόσο πίσω βρίσκεται η Ελλάδα
όσον αφορά στο πρόγραµµά της για τη µείωση
του χρέους και την επιστροφή στην ανάπτυξη
και στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν οι απο-
φάσεις.
«Πρέπει να δούµε ποια είναι η πραγµατική
απόκλιση από το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα
και τα συµφωνηθέντα µέτρα. Είναι µόνο οι τρεις
µήνες που χάθηκαν λόγω των εκλογών, είναι πε-
ρισσότερο, είναι λιγότερο; Κατόπιν, θα δούµε τι
πρέπει να γίνει για να επαναφέρουµε το πρό-
γραµµα. Θα χρειασθούν πολιτικές αποφάσεις
από την Ευρωζώνη ή µπορεί να γίνει αυτό µε
µία απλή προσαρµογή του προγράµµατος;» διε-
ρωτήθηκε.
Φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια
εξαπάτησης της κοινής γνώµης
παίζουν στις πλάτες της ελληνικής
οικονοµίας οι µνηµονιακές κυβερ-
νήσεις. Αποκορύφωµα των προπα-
γανδιστικών χειρισµών τους αποτε-
λεί το ότι ο πρώην πρωθυπουργός
Λ. Παπαδήµος και ο πρώην υπουρ-
γός Οικονοµικών Ευ. Βενιζέλος
«κλώτσησαν» την επιµήκυνση που
τους προσέφερε το ίδιο το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο τον περασµέ-
νο Μάρτιο, µόνο και µόνο για να
την συµφωνήσουν κάποια άλλη
στιγµή (στη συγκεκριµένη περίπτω-
ση, η σηµερινή συγκυβέρνηση Ν.∆.
- ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜ.ΑΡ.) έστω και
«κουτσουρεµένη», παρουσιάζοντάς
της προς χάρη των µικροκοµµατι-
κών σκοπιµοτήτων, ως... δική τους
«επιτυχία». Μάλιστα, απέκρυψαν
και την επιµήκυνση της δανειακής
σύµβασης µε το ∆ΝΤ ως τις 14
Μαρτίου 2016. Πέραν όµως αυτής
της σκοπιµότητας, είναι τέτοιες οι
νεοφιλελεύθερες εµµονές των µνη-
µονιακών ώστε επέλεξαν την προ-
σφιλή για τους θιασώτες της «θεω-
ρίας του σοκ» ταχεία προσαρµογή
ακόµη και στο σκέλος της αποπλη-
ρωµής του δανείου του ∆ΝΤ και
όχι το διάστηµα των 10 ετών (ή και
12, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του
Πόουλ Τόµσεν, που «κάρφωσε» την
κυβέρνηση Παπαδήµου χωρίς ποτέ
να διαψευστεί) που προβλέπει µέσα
από τη διαδικασία της µακροπρόθε-
σµης στήριξης «Extended Fund
Facility» (EFF) για χώρες µε ύφεση
ή αδυναµίες ταχείας αποπληρωµής,
το ∆ΝΤ!
Σε χθεσινή δήλωσή του, ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μη-
λιός αναφέρθηκε στην εκ µέρους
του ∆ΝΤ (και από την 30 Ιουνίου)
επιµήκυνση της δανειακής σύµβα-
σης µε την Ελλάδα έως τις 14 Μαρ-
τίου 2016, όπως αυτή προκύπτει
από πρόσφατη ανακοίνωση του
∆ΝΤ («IMF Lending Arrangements
as of June 30, 2012»). Αυτό που
αναφέρει η ανακοίνωση είναι ότι
από τις 15 Μαρτίου 2012, δηλαδή
προεκλογικά, είναι σε ισχύ δανεια-
κή σύµβαση του Ταµείου προς την
Ελλάδα, µε το λεγόµενο «amount
agreed» ποσό να ανέρχεται σε
23.785 εκατοµµύρια. Ειδικά Τραβη-
χτικά ∆ικαιώµατα (τα γνωστά ως
SDR, που είναι η βάση νοµισµατι-
κού υπολογισµού µέσω ισοτιµιών
προς τα κανονικά νοµίσµατα) που
αντιστοιχεί σε 29,50 δισ. ευρώ, µε
διάρκεια έως τις 14 Μαρτίου 2016.
Ωστόσο, ο ελληνικός λαός, επιση-
µαίνει ο Γ. Μηλιός, «όχι µόνο δεν
πληροφορήθηκε για τη σύµβαση
αυτή, αλλά ακούει καθηµερινά τα
φληναφήµατα των παραγόντων της
κυβέρνησης για επικείµενη ‘επιµή-
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΑΚΟ
«Κολληµέ
την προσ
Υποβάθµιση
Γερµανίας, Ολλανδίας,
Λουξεµβούργου
από Moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7
Η ΑΥΓΗ
TETΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
κυνση µέσω επαναδιαπραγµάτευ-
σης’» και προσθέτει: «Για άλλη µια
φορά, η µνηµονιακή τρικοµµατική
κυβέρνηση Ν.∆.-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜ.ΑΡ.,
οι πολιτικοί εκφραστές της ελληνι-
κής ολιγαρχίας και των διεθνών
συµµάχων τους, συµπεριφέρονται
στους Έλληνες πολίτες σαν να είναι
«ιθαγενείς». Αποκρύπτουν τα ήδη
προεκλογικώς αποφασισθέντα, δη-
λαδή την επιµήκυνση του διαστή-
µατος για την επιβολή των µέτρων
που κατακρηµνίζουν τα λαϊκά εισο-
δήµατα και διαλύουν το κοινωνικό
κράτος, για να τα παρουσιάσουν
σαν ‘επιµήκυνση µετά από δια-
πραγµάτευση’. Πολιτεύονται σαν
να µη συνέβη τίποτα, δηλαδή ερή-
µην της λαϊκής βούλησης, που εκ-
φράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.
Το ψέµα και η παραπλάνηση
πρέπει να σταµατήσει. Είτε το θέλει
είτε όχι, η κυβέρνηση θα λογοδοτή-
σει σύντοµα στον ελληνικό λαό».
Ας σηµειωθεί ότι ενώ η κυβέρνη-
ση αφήνει να εννοηθεί µε συστη-
µατικές διαρροές πως «επαναδια-
πραγµάτευση» του Μνηµονίου ση-
µαίνει κατά βάση «επιµήκυνση» κα-
τά ένα ή δύο χρόνια, οι προηγούµε-
νες µνηµονιακές κυβερνήσεις επέ-
λεξαν -πιστές στο δόγµα του σοκ-
τη γρήγορη προσαρµογή.
Και για του λόγου το ασφαλές,
ενώ το δάνειο που πήρε η έλαβε
από το ∆ΝΤ και κατ’ επέκταση από
την τρόικα ακολουθεί τη διαδικασία
Stand-by Arrangement (SBA), αντί-
θετα, Ιρλανδία και Πορτογαλία δα-
νείσθηκαν µέσω της διαδικασίας
Extended Fund Facility (EFF). Οι
διαφορές είναι χαρακτηριστικές:
Στην περίπτωση του ελληνικού
δανείου (SBA), ο προβλεπόµενος
χρόνος «προσαρµογής» (χωρίς πε-
ρίοδο χάριτος) είναι 3 χρόνια και 3
µήνες έως 5 χρόνια, ενώ στην περί-
πτωση της Πορτογαλίας και Ιρλαν-
δίας είναι 4 χρόνια και 6 µήνες έως
10 χρόνια. Η αποτυχία του Μνηµο-
νίου έπεισε όµως την τρόικα για
την προοπτική της «επιµήκυνσης»,
προτού το εγχώριο µνηµονιακό
µπλοκ µιλήσει για «επαναδιαπραγ-
µάτευση»: σε ερώτηση προς τον κ.
Τόµσεν (µέλος της τρόικας από το
∆ΝΤ) αναφορικά µε τη διάρκεια
του Πορτογαλικού Προγράµµατος,
αυτός απάντησε στις 20 Μαΐου
2011: «Η περίοδος αποπληρωµής
για ένα δάνειο που έχει συναφθεί
µε τη διαδικασία EFF είναι µέχρι
12 χρόνια, συµπεριλαµβανοµένης
της περιόδου χάριτος. Αναφορικά
µε την Ελλάδα, έχουµε πει σε προ-
γενέστερο χρόνο ότι είµαστε έτοι-
µοι να µετατρέψουµε τη διαδικασία
σε EFF...».
Η παρουσίαση της παράτασης
αποπληρωµής του χρέους ως «απο-
τελέσµατος επιτυχούς διαπραγµά-
τευσης» θα είναι, για µια ακόµα φο-
ρά, ένα φτηνό επικοινωνιακό τρικ.
Ας σηµειωθεί ότι ο µεν EFF ισχύ-
ει από το 1974 για χρηµατοδότηση
του ∆ΝΤ σε χώρες µε σοβαρά προ-
βλήµατα που εµποδίζουν τη γρήγο-
ρη αποπληρωµή ή µε υφεσιακά
προβλήµατα όπως λ.χ, η Ελλάδα
σήµερα («...to provide assistance to
countries experiencing serious
relatively long-term payments
imbalances... also useful for an
economy characterized by low
growth...).
ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Reuters: Και νέο «κούρεµα» του ελληνικού χρέους
Και νέα αναδιάρθρωση -πιθα-
νότατα µε ένα ακόµη «κούρεµα»-
του ελληνικού χρέους προβλέπουν
στις Βρυξέλλες, σύµφωνα δε µε τις
εκτιµήσεις τους, το κόστος ενός πι-
θανού νέου ‘’κουρέµατος’’ θα πρέ-
πει να το επωµιστούν η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα και οι κυβερ-
νήσεις της Ευρωζώνης. Όπως δή-
λωσαν χθες Ευρωπαίοι αξιωµατού-
χοι στο Reuters, είναι απίθανο να
αποπληρώσει η Ελλάδα το χρέος
της. Εκτιµούν ότι µια νέα αναδιάρ-
θρωση χρέους είναι πολύ πιθανή,
ενώ επισηµαίνουν ακόµη ότι η
τρόικα θα διαπιστώσει κατά την
επίσκεψη της στην Αθήνα ότι το
ελληνικό πρόγραµµα έχει εκτρο-
χιαστεί. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα
µε το πρακτορείο, ότι οι επίσηµοι
πιστωτές της χώρας -δηλαδή η
ΕΚΤ και οι κυβερνήσεις της Ευρω-
ζώνης- θα πρέπει να αναδιαρθρώ-
σουν και πάλι ένα µέρος από τα
200 δισ. ευρώ σε ελληνικό κυβερ-
νητικό χρέος που εκτιµάται ότι
έχουν στην κατοχή τους.
«Η Ελλάδα έχει ξεφύγει σηµαντι-
κά από το πρόγραµµα», δήλωσε
ένας από τους αξιωµατούχους στο
Reuters. «Η ανάλυση για τη βιωσι-
µότητα του χρέους θα είναι πολύ
άσχηµη». «Τίποτα δεν έγινε στην
Ελλάδα τους τελευταίους τρεις ή
τέσσερις µήνες», ανέφερε ένας άλ-
λος αξιωµατούχος. «Η κατάσταση
απλώς πάει από το κακό στο χειρό-
τερο και αυτό αφορά και τον λόγο
του χρέους προς το ΑΕΠ», προσέ-
θεσε.
Στο µεταξύ, συνεχίστηκαν και
χθες οι επαφές των τεχνικών κλι-
µακίων της τρόικας, µε κύριο αντι-
κείµενο την παρακολούθηση του
προϋπολογισµού του 2012, οι απο-
κλίσεις του οποίου δεν αποκλείουν
την επιβολή και νέων µέτρων, ενώ
αργά χθες το βράδυ είχαν συνά-
ντηση ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας, Γ. Προβόπουλος, µε
τον υπουργό Οικονοµικών, Γ.
Στουρνάρα. Στο επίκεντρο βρέθη-
καν οι διαδικασίες ανακεφαλαιο-
ποίησης των τραπεζών, η οποία
αναµένεται να ολοκληρωθεί αµέ-
σως µετά το καλοκαίρι.
ΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ
νοι» µε το δόγµα του σοκ, «κλώτσησαν»
φορά επιµήκυνσης στα 10-12 χρόνια
Ο πρώην πρωθυπουργός Λ. Παπαδήµος και ο πρώην υπουργός Οικονοµικών Ευ. Βενιζέλος «κλώτσησαν» την
επιµήκυνση που τους προσέφερε το ίδιο το ∆ΝΤ τον περασµένο Μάρτιο, µόνο και µόνο για να την συµφωνή-
σουν κάποια άλλη στιγµή, έστω και «κουτσουρεµένη», παρουσιάζοντάς την, προς χάρη των µικροκοµµατικών
σκοπιµοτήτων, ως... δική τους «επιτυχία»
Η Ελλάδα είναι απίθανο
να αποπληρώσει
το χρέος της,
υποστηρίζουν
Ευρωπαίοι
αξιωµατούχοι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8
Η ΑΥΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜ.ΑΡ.
µοίρασαν τις επιτροπές της Βουλής
«Τα µιλήσανε, τα συµφωνήσα-
νε» για τις επιτροπές της Βουλής η
Ν.∆., το ΠΑΣΟΚ και η ∆ΗΜ.ΑΡ. Η
Ν.∆. πήρε την προεδρία στις 5 από
τις 6 διαρκείς επιτροπές και 1 αντι-
προεδρία, το ΠΑΣΟΚ πήρε µία προ-
εδρία, 4 αντιπροεδρίες και 1 γραµ-
µατεία, ενώ η ∆ΗΜ.ΑΡ. πήρε 1
αντιπροεδρία και 5 γραµµατείες. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ απείχε από τη «δια-
πραγµάτευση» αυτή και ψήφισε
λευκό, όπως είχε αποφασιστεί.
Τα νέα προεδρεία έχουν ως εξής:
• Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων: πρόεδρος Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης (Ν.∆.) αντιπρόεδρος
Άντζελα Γκερέκου (ΠΑΣΟΚ), γραµ-
µατέας Μαρία Γιαννακάκη
(∆ΗΜ.ΑΡ.).
• Οικονοµικών Υποθέσεων:
πρόεδρος Αντώνης Μπέζας (Ν.∆.),
αντιπρόεδρος Γιάννης Μιχελογιαν-
νάκης (∆ΗΜ.ΑΡ.), γραµµατέας Χρή-
στος Γκόκας (ΠΑΣΟΚ).
• ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: πρόε-
δρος Κυριάκος Βιρβιδάκης (Ν.∆.),
αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη
(ΠΑΣΟΚ), γραµµατέας Γιάννης Πα-
νούσης (∆ΗΜ.ΑΡ.).
• Μορφωτικών Υποθέσεων:
πρόεδρος Γιώργος Καλλατζής
(Ν.∆.), αντιπρόεδρος Χρήστος Αη-
δόνης (ΠΑΣΟΚ), γραµµατέας Βασί-
λης Υψηλάντης (∆ΗΜ.ΑΡ.).
• Κοινωνικών Υποθέσεων:
πρόεδρος ∆ηµήτρης Κρεµαστινός
(ΠΑΣΟΚ), αντιπρόεδρος Γιώργος
Κωνσταντόπουλος (Ν.∆.), γραµµα-
τέας Οδυσσέας Βουδούρης
(∆ΗΜ.ΑΡ.).
• Παραγωγής και Εµπορίου:
πρόεδρος Γιώργος Βλάχος (Ν.∆.),
αντιπρόεδρος Γιάννης ∆ριβελέγκας
(ΠΑΣΟΚ), γραµµατέας Ασηµίνα Ξυ-
ροτύρη.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η
Βουλευτής της Ν.∆. καταγγέλλει
σπατάλες στο Ταχ. Ταµιευτήριο!
Σπατάλες εκατοµµυρίων ευρώ
στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κα-
ταγγέλλει ο βουλευτής της Ν.∆.
Σάββας Αναστασιάδης µε ερώτησή
του στον υπουργό Οικονοµικών.
Μεταξύ άλλων ο βουλευτής αναφέ-
ρει ότι το Τ.Τ. δίνει ετησίως
1.323.841,93 ευρώ για αµοιβές των
µελών του ∆.Σ., ενώ κατηγορεί προ-
σωπικά τον πρόεδρο του Τ.Τ. Κλέο-
να Παπαδόπουλο ότι:
• Προσέλαβε διπλοθεσίτη προσω-
πικό νοµικό σύµβουλο µε 7.000 ευ-
ρώ τον µήνα.
• Προσέλαβε σύµβουλο επικοινω-
νίας µε 5.000 ευρώ τον µήνα.
• Προσέλαβε σύµβουλο τέχνης.
• Αγόρασε συντηρητή κρασιών
που πήγε στο σπίτι του και πληρώ-
θηκε από το Τ.Τ.
• Αγόρασε και εγκατέστησε στο
σπίτι του σύστηµα συναγερµού που
πλήρωσε το Τ.Τ.
• Αγόρασε σχάρα για να µεταφέ-
ρει το ποδήλατό του που πλήρωσε
το Τ.Τ.
• Προσέλαβε υπηρέτες και κη-
πουρούς για το σπίτι του µε χρήµα-
τα του Τ.Τ. µέσω ιδιωτικής εταιρεί-
ας που µισθώνει το Τ.Τ. για προ-
σλήψεις προσωπικού ορισµένου
χρόνου.
• Το Τ.Τ. πληρώνει την εταιρεία
σεκιούριτι στο σπίτι του.
• Αποζηµίωσε τον Ανδρέα Τα-
µπρατζή µε 200.000 ευρώ, ενώ
αποχώρησε οικειοθελώς από τη θέ-
ση του γενικού διευθυντή του Τ.Τ.
(πήγε µέλος στο ∆.Σ. του ΤΑΙΠΕ∆).
Ο Α. Ταµπρατζής παραµένει αµει-
βόµενο µέλος του ∆.Σ. του Τ.Τ., πα-
ράλληλα δε είναι και σύµβουλος
διεθνών σχέσεων στα ΕΛΤΑ (τρι-
πλοθεσίτης).
• Συνεχίζει διαφηµιστικές δαπά-
νες, χορηγίες σε σωµατεία, συλλό-
γους, ΜΚΟ.
• Προσλαµβάνει εξωτερικούς συ-
νεργάτες, δηµιουργεί νέες θέσεις
γενικών διευθυντών, χωρίς αντικεί-
µενο, στους οποίους καταβάλλει
παχυλούς µισθούς και προνόµια
(αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, δω-
ρεάν τηλέφωνα, γραµµατείες κ.λπ.).
• Πλήρωσε 28.000 ένα διαφηµι-
στικό πανό στο κεντρικό κτήριο.
• ∆εν αξιοποιεί τα στελέχη της
Aspis Bank και προσλαµβάνει νέα,
ενώ διατηρεί χωρίς λόγο διπλές δι-
ευθύνσεις για ένα αντικείµενο.
• Υπόσχεται µονιµοποίηση σε
προσωπικό ορισµένου χρόνου, ενώ
απαγορεύεται.
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Ε. ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ
Κρύβεται η κυβέρνηση για
το ξεπούληµα της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης
Χρησιµοποιώντας διάφο-
ρες προφάσεις, ο υπουργός Οι-
κονοµικών Γ. Στουρνάρας αρ-
νείται να προσέλθει για να απα-
ντήσει στην επίκαιρη ερώτηση
της Ε. Αµµανατίδου σχετικά µε
το ξεπούληµα της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης.
Η συζήτηση της ερώτησης
είχε προγραµµατιστεί για αύ-
ριο, αλλά ο υπουργός, προχω-
ρώντας σήµερα σε µία πρωτο-
φανή ενέργεια, ενηµέρωσε τη
βουλευτή δι’ αντιπροσώπου
του υπουργείου ότι όχι µόνο
δεν θα µπορέσει να προσέλθει,
αλλά δεν θα προσέλθει κανείς
άλλος από την ηγεσία του
υπουργείου!
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΚΜ επισηµαίνει ότι ουσιαστι-
κά η κυβέρνηση µεθοδεύει να
µην απαντήσει µέχρι να δροµο-
λογηθούν αµετάκλητες ενέργει-
ες για το ξεπούληµα της ΕΒΖ,
καθώς η Βουλή θα κλείσει στις
3 Αυγούστου για 15 µέρες.
«Η κυβέρνηση όχι µόνο ξε-
πουλά τη δηµόσια περιουσία,
αλλά πιστεύει ότι για τις ενέρ-
γειές της δεν έχει την υποχρέ-
ωση να δίνει λογαριασµό σε
κανένα», τονίζει η Ε. Αµµανατί-
δου και προσθέτει: «Ο υπουρ-
γός, όπως φαίνεται, είναι ‘πρό-
θυµος’ για κάθε διάλογο εφό-
σον... ολοκληρωθεί το κατα-
στροφικό έργο της εκποίησης
της ΕΒΖ. Για ακόµα µία φορά η
κυβέρνηση του Μνηµονίου συ-
µπεριφέρεται σαν απόλυτος µο-
νάρχης».
ΖΗΤΑEI ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Επίκαιρη ερώτηση
της Αλ. Παπαρήγα
στον Αντ. Σαµαρά
Από την Αλέκα Παπαρήγα προήλθε
η πρώτη ερώτηση πολιτικού αρχηγού
προς τον πρωθυπουργό. Η γραµµατέας
του ΚΚΕ µεταξύ άλλων ζητάει την αύξη-
ση του επιδόµατος ανεργίας από τα 360
ευρώ, την κατάργηση της µείωσης του
κατώτατου µισθού, την υπογραφή νέας
συλλογικής σύµβασης εργασίας µετά
από διαπραγµατεύσεις, την αύξηση του
αφορολόγητου από τα 5.000 ευρώ και
την κατάργηση φοροµπηχτικών µέτρων
(εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύ-
µατος, χαράτσι ∆ΕΗ, αύξηση ΦΠΑ, εξί-
σωση πετρελαίου θέρµανσης µε το πε-
τρέλαιο κίνησης κ.ά.), την καθιέρωση
αφορολόγητου για οικογενειακό εισόδη-
µα 40.000 ευρώ, την κατάργηση στις
µειώσεις που έγιναν σε µισθούς και συ-
ντάξεις τα τελευταία χρόνια και µέτρα
ανακούφισης των δανειοληπτών.
Άρειος Πάγος:
ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ
«∆ίχτυ προστασίας» στον ερ-
γασιακό Μεσαίωνα του Μνηµονίου
θα µπορούσε να αποτελέσει η από-
φαση του Αρείου Πάγου µε την
οποία κρίθηκε ότι η εφαρµογή της
εκ περιτροπής εργασίας είναι κατα-
χρηστική. Με την απόφασή του το
ανώτατο δικαστήριο παρήγαγε νο-
µολογία, η οποία αναµένεται να
αποτελέσει «πυξίδα» και για µελλο-
ντικές εργασιακές διαφορές.
Η υπόθεση αφορά περίπου 200
εργαζόµενους (δηµοσιογράφους, τε-
χνικούς, διοικητικούς υπαλλήλους
κ.ά.) των εταιρειών «Μακεδονική
Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.» και «Εκ-
δοτική Θεσσαλονίκης Μονοπρόσω-
πη ΕΠΕ», οι οποίες εκδίδουν τα
έντυπα «Μακεδονία», «Θεσσαλονί-
κη» και «Σπορ του Βορρά».
Όταν η εργοδοσία τούς ανακοίνω-
σε τον Φεβρουάριο του 2011 ότι θα
εργάζονται εκ περιτροπής εφεξής
και µε αντίστοιχη µείωση των απο-
δοχών τους, οι εργαζόµενοι κατέβη-
καν σε 48ωρες απεργίες, τις οποίες
το Πρωτοδικείο έκρινε παράνοµες.
Μέχρι και 60%
η µείωση µισθών...
∆ιαφορετική ωστόσο ήταν η κρί-
ση του Εφετείου, που δικαίωσε τους
εργαζοµένους, την οποία υιοθέτησε
και το Β1 Πολιτικό Τµήµα του ανώ-
τατου δικαστηρίου. Όπως αναφέρε-
ται στην υπ’ αριθµόν 468/2012 από-
φασή του, το µέτρο της εκ περιτρο-
πής εργασίας επιβλήθηκε καταχρη-
στικά και είχε ως αποτέλεσµα τη
µείωση των µισθών των εργαζοµέ-
νων από 20% - 60%.
«Με τον τρόπο αυτό». αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην απόφαση «µε-
τακυλίστηκε από την εργοδοσία η
αντιµετώπιση της οικονοµικής ζη-
µίας των επιχειρήσεών της για την
επέλευση της οποίας ευθύνεται κυ-
ρίως η ίδια και οι επιλογές των ορ-
γάνων της και όχι οι εργαζόµενοι,
Σε ανοιχτή σύγκρουση
µε την κυβέρνηση η Α∆Ε∆Υ
3ωρη στάση εργασίας χθες στο ∆ηµόσιο
για τις περικοπές στο εφάπαξ
Σε τροχιά σύγκρουσης µε την κυβέρνηση, που αναµένεται να γενι-
κευτεί από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, βρίσκεται η Α∆Ε∆Υ, λόγω των
προωθούµενων περικοπών στο εφάπαξ, αλλά και των νέων µέτρων µεί-
ωσης των συντάξεων. Χθες, στο πλαίσιο της 3ωρης στάσης εργασίας
στο ∆ηµόσιο, πραγµατοποίησε διαµαρτυρία έξω από το Ταµείο Παρα-
καταθηκών και ∆ανείων. Η Α∆Ε∆Υ κάλεσε την κυβέρνηση να σταµα-
τήσει «την υλοποίηση των µνηµονιακών πολιτικών και τη λεηλασία
των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και των συνταξιούχων, να εξα-
σφαλίσει την ανακεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών των Ασφαλιστι-
κών Ταµείων και να διασφαλίσει τη βιωσιµότητά τους, προχωρώ-
ντας σε άµεσο ‘κούρεµα’ των δανειακών υποχρεώσεων ανάλογα µε τη
µείωση των µισθών».
Η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των δηµοσίων υπαλλήλων
έχει χαρακτηρίσει ως αιτία πολέµου την εξαγγελία της κυβέρνησης για
νέα δραστική περικοπή των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαι-
ωµάτων και συγκεκριµένα σε νέα περικοπή κατά 22,68% στο -ήδη µει-
ωµένο κατά 20%- εφάπαξ των δηµοσίων υπαλλήλων.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9
Η ΑΥΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Καταχρηστική η εκ περιτροπής εργασία!
που δεν µπορούν πλέον να αντιµε-
τωπίσουν τα έξοδα επιβίωσης της
οικογένειάς τους».
Η απόφαση του ανώτατου δικα-
στηρίου µπορεί τουλάχιστον να ανα-
σχέσει τη φρενίτιδα «ελαστικότητας»
που αυθαίρεται επιβάλλουν υπό την
απειλή της απόλυσης σε δεκάδες χι-
λιάδες εργαζόµενους οι εργοδότες,
χωρίς να δίνουν λογαριασµό, καθώς
η προηγούµενη κυβέρνηση (Λοβέρ-
δος, Κουτρουµάνης) είχε καταργήσει
και την πρόβλεψη υποβολής δικαιο-
λογητικών για την πορεία της εται-
ρείας προκειµένου να εγκριθεί βρα-
χυχρόνια ένταξή της σε πρόγραµµα
εκ περιτροπής εργασίας. Ακόµα,
σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του
ΣΕΠΕ που αφορούν το πρώτο εξά-
µηνο του 2012,πάνω από 1 στους 2
εργαζόµενους απασχολείται µε ευέ-
λικτες σχέσεις εργασίας, µερικής ή
εκ περιτροπής εργασίας, µε τους ερ-
γοδότες να αποφασίζουν µονοµερώς
για το ωράριο εργασίας και να συνε-
χίζουν επίσης να περικόπτουν αυ-
θαίρετα και παράνοµα τους µισθούς,
που τουλάχιστον για το 10% των ερ-
γαζοµένων µειώθηκαν κατά 24%
µόλις τους τελευταίους µήνες. Εάν
συνυπολογίσουµε τις µειώσεις που
είχαν προηγηθεί, συνολικά κυµαίνο-
νται από 20% έως και 60% για
όσους εργάζονται 1 ή 2 ηµέρες την
εβδοµάδα, δηλαδή µε εκ περιτροπής
εργασία. Επισήµως η ελαστικοποίη-
ση αγγίζει το 36%, ωστόσο είναι
γνωστό ότι τα στοιχεία αυτά δεν εί-
ναι ακριβή, λόγω της εκτεταµένης
«µαύρης εργασίας», η οποία εκτιµά-
ται ότι µπορεί και να αφορά το 50%
των οικονοµικά ενεργών στον ιδιω-
τικό τοµέα, ενώ και η ανασφάλιστη
(αδήλωτη) εργασία υπολογίζεται
επισήµως στο 30%!
Νόµιµη η απεργία
για... νοµικό θέµα
Με δήλωσή του ο νοµικός σύµ-
βουλος της Ένωσης Συντακτών
Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδο-
νίας - Θράκης, Στρατής Μαυραγά-
νης, τόνισε ότι «ο Άρειος Πάγος
έκρινε ότι είναι νόµιµο το αίτηµα
της απεργίας, παρ’ ότι πρόκειται για
νοµική διαφορά, γιατί, στη συγκε-
κριµένη περίπτωση µε τους εργαζό-
µενους του εκδοτικού συγκροτήµα-
τος της εφηµερίδας ‘Μακεδονία’, η
συλλογικότητα της διαφοράς υπερι-
σχύει της νοµικής της φύσης». Να
σηµειωθεί, τέλος, ότι πριν την εφαρ-
µογή του µέτρου της εκ περιτροπής
εργασίας οι εκπρόσωποι της εργο-
δοσίας απηύθυναν πρόσκληση στα
συνδικαλιστικά σωµατεία των δη-
µοσιογράφων, τεχνικών και διοικη-
τικών υπαλλήλων για διαβούλευση,
αλλά οι συζητήσεις δεν καρποφόρη-
σαν. Επίσης, και οι δύο εκδοτικές
εταιρείες, πριν καθιερώσουν την εκ
περιτροπής εργασία, συµφώνησαν
µε διευθυντικά τους στελέχη µείω-
ση των αποδοχών τους κατά 20%
και 30%, γεγονός που, όπως αναφέ-
ρει η απόφαση, δεν δηµιουργεί
υποχρέωση των εργαζοµένων να
δεχθούν αντίστοιχες µειώσεις µι-
σθών.
∆ιαπιστευτήρια της κυβέρνησης στην τρόικα για συγχωνεύσεις 21 φορέων
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ
Τα διαπιστευτήριά της στην
τρόικα εν όψει της επίσκεψής της
την Πέµπτη στην Αθήνα έδωσε
χθες η κυβέρνηση ανακοινώνοντας
τη συγχώνευση/κατάργηση των
πρώτων 21 φορέων του ∆ηµοσίου.
Οι 21 φορείς που συγχωνεύονται
ή καταργούνται αποτελούνται απο
213 Νοµικά Πρόσωπα και απασχο-
λούν συνολικά 5.256 εργαζόµε-
νους. Το πλεονάζον προσωπικό
των φορέων αυτών, όπως σηµειώ-
νει στη χθεσινή του ανακοίνωση το
υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθ-
µισης, «δεν απολύεται, αλλά µετα-
κινείται σε θέση αντίστοιχη των
προσόντων του και των αναγκών
του ∆ηµοσίου». Από τη συγχώνευ-
ση θα προκύψουν 9 οµάδες φορέων
αποτελούµενες απο 34 νοµικά πρό-
σωπα, ενώ, σύµφωνα µε το Υ∆-
ΜΗ∆, «καµιά υπηρεσία πραγµατι-
κά παρεχόµενη προς τον πολίτη
δεν παύει να παρέχεται», καθώς,
«όλες οι ώς τώρα πραγµατικά παρε-
χόµενες υπηρεσίες από τους υπό
κατάργηση ή συγχώνευση φορείς,
θα παρέχονται είτε από τους νέους
συγχωνευµένους οργανισµούς είτε
από τα εποπτεύοντα υπουργεία».
Μεταξύ των ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και
Ανωνύµων Εταιρείων του ∆ηµοσί-
ου που συγχωνεύονται, βρίσκονται
οι υπαγόµενες στο υπουργείο Εργα-
σίας 39 Μονάδες Κοινωνικής Φρο-
ντίδας, οι οποίες συγχωνεύονται σε
13, µία δηλαδή διοίκηση ανά Περι-
φέρεια. Ανάλογη είναι και η συγχώ-
νευση των υπαγόµενων στο
υπουργείο Περιβάλλοντος 29 Φορέ-
ων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών, οι οποίοι γίνονται 14,
κατά προσέγγιση αντίστοιχοι των
Περιφερειών. Χαρακτηριστική είναι
ακόµη η περίπτωση των 63 Εται-
ρειών Προστασίας Ανηλίκων, που
εποπτεύονται από το υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης και θα συγχωνευτούν
τώρα σε έναν ενιαίο φορέα. Στον
κατάλογο ακολουθούν η συγχώνευ-
ση της ∆ΕΘ, της HELLEXPO και
του Οργανισµού Προώθησης Εξα-
γωγών σε έναν ενιαίο εθνικό φορέα
εξωστρέφειας µε έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, η κατάργηση του Ινστιτούτου
Οικονοµίας Κατασκευών και η εν-
σωµάτωσή του στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης, όπως και η κατάργηση του
Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
Υ∆ΜΗ∆, οι οργανισµοί που συγχω-
νεύονται είναι φορείς που «παρέ-
χουν οµοειδείς υπηρεσίες» και οι
οποίοι «είτε έχουν περιορισµένων
διαστάσεων πραγµατικό αντικείµε-
νο, είτε το αντικείµενό τους µπορεί
να υπηρετηθεί αποτελεσµατικότερα
από τις κεντρικές υπηρεσίες του
κατά περίπτωση εποπτεύοντος
υπουργείου». Ο κρατικός προυπο-
λογισµός επιχορηγεί τους 21 φο-
ρείς αθροιστικά µε περίπου 40 εκα-
τοµµύρια ευρώ (39.383.877 ευρώ),
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολό-
γηση περισσοτέρων των 1.000 φο-
ρέων, που είτε άµεσα είτε έµµεσα
χρηµατοδοτούνται απο το κράτος,
εκ των οποίων θα συγχωνευ-
τούν/καταργηθούν εκατοντάδες µό-
λις ολοκληρωθεί η διαδικασία στα
τέλη Αυγούστου, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η ανακοίνωση
του Υ∆ΜΗ∆.
Πάντως, εξακολουθεί να παραµέ-
νει αναπάντητο υπό ποιο νοµικό
καθεστώς θα πραγµατοποιηθούν οι
µετατάξεις των υπάλληλων.
1 Ν.Π.Ι.∆. Οργανισµός Προώθησης
Εξαγωγών
1
2 Α.Ε. ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
1
3 Α.Ε. HELEXPO
1
4 Α.Ε. Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
1
5 Ν.Π.Ι.∆. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
1
6 Ν.Π.Ι.∆. Ελληνικός Οργανισµός
Τυποποίησης
1
7 Ν.Π.Ι.∆. Ινστιτούτο Οικονοµίας
Κατασκευών
1
8 Ν.Π.Ι.∆. Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης Θεσσαλίας
1
9 Ν.Π.Ι.∆. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1
10 Ν.Π.Ι.∆. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών
1
11 Ν.Π.Ι.∆. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
1
Kατάργηση και απορρόφηση
από τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους
12 Ν.Π.Ι.∆. Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας
Πληροφόρησης και Πολιτισµού
– Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς –
Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. –
Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ)
1
Συγχώνευση
Κατάργηση και ενσωµάτωση
στο Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
1 Α.Ε. Οργανισµός Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας (Αγορά Ρέντη)
13
1 Α.Ε. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης 14
1 Ν.Π.Ι.∆. Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων
για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών
Έργων
15
Κατάργηση και ενσωµάτωση
στο Υπουργείο Τουρισµού
1 Ν.Π.Ι.∆. Οργανισµός Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
16
Κατάργηση και µεταφορά
αρµοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ
1 Ν.Π.Ι.∆. Ελληνική Θαλάσσια Ένωση 17
Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά
προσέγγιση αντίστοιχους των
Περιφερειών
Ν.Π.Ι.∆. Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευοµένων Περιοχών
29 18
Συγχώνευση σε 13 (µια διοίκηση
ανά Περιφέρεια, µε την
επιφύλαξη της επαρκούς
εξυπηρέτησης νησιωτικών και
αποµακρυσµένων περιοχών)
Ν.Π.Ι.∆. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 39 19
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
Ν.Π.Ι.∆. Κεφάλαια Αποζηµίωσης
Φορτοεκφορτωτών
65 20
Ν.Π.Ι.∆. Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων 63 21
Συγχώνευση σε ένα
ενιαίο εθνικό φορέα
εξωστρέφειας µε έδρα
την Θεσσαλονίκη
Συγχώνευση σε ενιαίο
φορέα
Κατάργηση και Ενσωµάτωση
στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων
Συγχώνευση
Συγχώνευση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
ΝΟΜΙΚA
ΠΡΟΣΩΠA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
ΝΟΜΙΚA
ΠΡΟΣΩΠA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4
Πλήρης η
δικαίωση
δηµοσιογράφων,
τεχνικών και
διοικητικών υπαλλήλων,
καθώς το ανώτατο
δικαστήριο έκρινε ότι
«µετακυλίστηκε η
οικονοµική ζηµιά της
επιχείρησης στους
εργαζόµενους, µε
συνέπεια να
αντιµετωπίζουν
πρόβληµα επιβίωσης»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
10
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Το βράδυ της ∆ευτέρας, ένας
ακόµα συµπολίτης µας θέλησε να
βάλει τέλος στη ζωή του, επιλέγο-
ντας να πέσει στις ράγες του σταθ-
µού της Αττικής. Για καλή του τύχη,
ο ηλεκτροδηγός τον είδε εγκαίρως
και µε κατάλληλους χειρισµούς
αποτράπηκαν τα χειρότερα. Παρά
το γεγονός όµως ότι τόσο ο άνθρω-
πος που «έπεσε στο κενό», όσο και
αυτόπτες µάρτυρες κατέθεσαν πως
επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτο-
νίας, ο ηλεκτροδηγός κρατήθηκε
όλο το βράδυ στο Αστυνοµικό Τµή-
µα, επειδή σταµάτησε τον συρµό!
Η τελευταία εξέλιξη εξόργισε τους
συναδέλφους του, οι οποίοι προχώ-
ρησαν σε ξαφνική στάση εργασίας
το πρωί της Τρίτης από τις 11 έως
και τη 1 το µεσηµέρι, προς ένδειξη
διαµαρτυρίας για την απόφαση που
πάρθηκε. Υπογράµµισαν ακόµα πως
αυτή τους η κίνηση ναι µεν ελέω
των αντικειµενικών συνθηκών
ήταν απροειδοποίητη, αλλά συνιστά
προειδοποιητική βολή για τη συνέ-
χεια. Απαιτούν επίσης την άµεση
θεσµοθέτηση ειδικής νοµοθετικής
ρύθµισης, που θα προστατεύει τους
εργαζόµενους σε ανάλογες περιπτώ-
σεις, πόσω µάλλον από τη στιγµή
που ο αριθµός των αποπειρών αυ-
τοκτονίας εκτός του ότι αυξάνεται
συνολικά, σηµειώνει ανοδική πο-
ρεία και στους συρµούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011
έγιναν συνολικά 7 απόπειρες! Από
τη στιγµή δε, που ελέω των µετατά-
ξεων, το δυναµικό των εργαζόµε-
νων ανεξαρτήτως ιδιότητας έχει
αποδυναµωθεί αισθητά, οι οδηγοί
έχουν µείνει µόνοι και αβοήθητοι
να αντιµετωπίζουν καθηµερινά πα-
ρόµοιες περιπτώσεις, αλλά και ξυ-
λοδαρµούς ή κλοπές, των οποίων
τα περιστατικά επίσης έχουν αυξη-
θεί κατακόρυφα.
ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ
ΒΑΚΤΗΡΙΟ
ΕΦΕΤ: Ανάκληση
εµφιαλωµένου
νερού
Την ανάκληση εµφιαλωµέ-
νου νερού σε πλαστικές φιάλες
των 18,9 λίτρων στο οποίο ανι-
χνεύθηκε βακτήριο ανακοίνωσε ο
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί-
µων (ΕΦΕΤ).
Συγκεκριµένα όπως ανακοινώ-
θηκε, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρι-
κής Μακεδονίας, σε συνέχεια
ελέγχων που αφορούσαν την επι-
χείρηση Μαµµής Ι & ΣΙΑ Ε.Ε,
προέβη σε δειγµατοληψία επιτρα-
πέζιου νερού, εµφιαλωµένου σε
πλαστικές φιάλες των 18,9 λίτρων,
για έλεγχο µικροβιακών παραµέ-
τρων. Από τις εργαστηριακές εξε-
τάσεις, που διενεργήθηκαν από
τη χηµική υπηρεσία Σερρών, ανι-
χνεύθηκε το βακτήριο Pseudo -
monas aeruginosa / Πυοκυανική
Ψευδοµονάδα.
Το δείγµα χαρακτηρίστηκε ως
«Μη σύµφωνο -µη ασφαλές- επι-
βλαβές για την υγεία» και απαγο-
ρεύεται η διάθεση στην κατανά-
λωση µε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η εµπορική επωνυµία του
προϊόντος είναι «LIVAS» - διάθε-
ση - διανοµή από την Αφοί Γιαν-
νούδη Ο.Ε. Ωραιοκάστρου 129 -
Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκης και
στην ετικέτα αναγράφεται «Επι-
τραπέζιο νερό, πηγής Κεφαλαρίου
- ∆ράµας παρασκευάζεται και εµ-
φιαλώνεται από την Μαµµής Ι &
ΣΙΑ Ε.Ε 14 χιλ. ∆ράµας - Καβάλας
Αγ. Αθανάσιος, ∆ήµος ∆οξάτου
Τ.Κ. 66300 ∆ράµας».
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άµεση
απόσυρση του συνόλου των πα-
ραπάνω προϊόντων από την ελλη-
νική αγορά και ήδη βρίσκονται σε
εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που
έχουν ήδη προµηθευτεί τα ανωτέ-
ρω προϊόντα, να µην τα κατανα-
λώσουν.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΠΕΙΡΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ... ΡΑΓΕΣ
Προειδοποιητική στάση εργασίας
των ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ
Στέλεχος του ΣΕΒ «διαπραγµατευτής»
για τους αυτοκινητοδρόµους!
Στον Ευ. Βιδάλη, άνθρωπο
του ΣΕΒ, πρόεδρο του Συµβουλίου
για τη «Βιώσιµη Ανάπτυξη», ανατί-
θεται εξωθεσµικά από την κυβέρνη-
ση ο ρόλος του διαπραγµατευτή -
προφανώς µε την Ε.Ε., τις ξένες
και εγχώριες τράπεζες και τους ερ-
γολάβους- για το ξεµπλοκάρισµα
των συµβάσεων παραχώρησης των
τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων, τα
έργα των οποίων έχουν σταµατήσει
εδώ και δύο χρόνια, µετά την άρνη-
ση των τραπεζών να τα χρηµατοδο-
τήσουν.
Γεννάται δε το ερώτηµα ποιος θα
υπερασπιστεί τα δικαιώµατα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου στο πλαίσιο
της επαναδιαπραγµάτευσης των
συµβάσεων παραχώρησης (Ιονία
οδός, Μαλιακός - Κλειδί, αυτοκινη-
τόδροµος Κεντρικής Ελλάδας, Κό-
ρινθος - Πάτρα).
Κατά την ανακοίνωση του
υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «στόχος
της διαπραγµάτευσης είναι µέχρι
τις 30 Σεπτεµβρίου να καταλήξει σε
µια συµφωνία - πλαίσιο για τα έργα
και µέχρι το τέλος του χρόνου, µε
όλες τις διαδικασίες που προβλέπο-
νται, οι συµφωνίες για τα έργα να
τεθούν υπό την έγκριση της ελληνι-
κής Βουλής».
Στα όρια της απόγνωσης βρίσκονται
τα 408 µέλη του Σωµατείου Ρακοσυλλε-
κτών Αθηνών και οι οικογένειές τους
καθώς το κυριακάτικο παζάρι, το οποίο
µέχρι πρότινος γινόταν στο Γκάζι, ου-
σιαστικά παραµένει «άστεγο». Ο νέος
χώρος επί της Ιεράς Οδού, ένα αµαξο-
στάσιο του δήµου, όχι µόνο δεν µπορεί
να καλύψει τις ανάγκες του σωµατείου,
καθώς είναι µικρός, αλλά πάσχει και
από προσβασιµότητα. «Επειδή είµαστε
ρακοσυλλέκτες δεν πρέπει να µας κλεί-
νουν τις πόρτες της επιβίωσης και αξιο-
πρεπούς διαβίωσης» λένε µε αγωνία τα
µέλη, τη στιγµή που βλέπουν την πελα-
τεία τους να έχει µειωθεί κατά 70%. Το
σωµατείο ζητά να τους παραχωρηθεί ο
χώρος από το Αρχαίο Νεκροταφείο µέ-
χρι και τα λεωφορεία των Μεγάρων, ένα
σηµείο που δεν έχει πράσινο, ενώ πα-
ράλληλα δεσµεύεται και για την καθα-
ριότητά του.
«Όπως θα το παραλάβουµε έτσι θα το
παραδώσουµε» αναφέρουν και σηµειώ-
νουν ότι θα υπάρχουν χηµικές τουαλέ-
τες, κάδοι κοντέινερ για τα σκουπίδια,
µέχρι και φύλακες υπεύθυνοι για την
επιβολή της τάξης. «∆εν θέλουµε χρή-
µατα, δεν ζητάµε να τρώµε µε χρυσά
κουτάλια, απλώς θέλουµε να βρεθεί µία
λύση», υπογραµµίζει ο πρόεδρος του
σωµατείου, Μουµίν Τζαχίτ, τη στιγµή
που τα µέλη «ζεσταίνουν» τις τρίκυκλες
µηχανές και ετοιµάζονται για πορείες.
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Συνάντηση
µε την
Οµοσπονδία
τριτέκνων
Την πρόθεση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΕΚΜ να προχωρή-
σει τον Σεπτέµβριο στην
επανακατάθεση της πρό-
τασης νόµου για την πλή-
ρη εξοµοίωση των τριτέ-
κνων µε τις πολύτεκνες
οικογένειες δήλωσε κλι-
µάκιο βουλευτών του
συνδυασµού, στη χθεσι-
νή συνάντηση µε αντι-
προσωπεία της Οµοσπον-
δίας Πολυµελών Οικογε-
νειών µε τρία τέκνα.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και συγκεκριµένα οι
∆ηµ. Στρατούλης, Λ. Αµ-
µανατίδου, Γ. Αµανατίδης
και Μ. Μιχαλάκης αφου-
γκράστηκαν τα προβλή-
µατα των τρίτεκνων οικο-
γενειών που οξύνονται
την εποχή του Μνηµονί-
ου και σηµείωσαν ότι θα
επιµείνουν στην πρόταση
για λόγους κοινωνικής
στήριξης των εν λόγω οι-
κογενειών, όπως και για
δηµογραφικούς λόγους.
ΕΣΕΕ
∆έκα προτάσεις
για το
φορολογικό
Η αγορά έχει ανάγκη από
ένα νέο φορολογικό, άµεσα
εφαρµόσιµο, χωρίς το υπερ-
βολικό διαχειριστικό κόστος
και τα παράδοξα του ΚΒΣ, µε
ορίζοντα δεκαετίας και στο-
χευµένες αναπτυξιακές κα-
τευθύνσεις που θα ενδυναµώ-
σουν την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων,
επισήµανε ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδης, µετά τη
συνάντησή του µε τον υφυ-
πουργό Οικονοµικών Γ. Μαυ-
ραγάνη.
Όπως τόνισε, η αντιµετώπι-
ση των οικονοµικών δυσκο-
λιών είναι εθνικό θέµα, αλλά
δεν αντιµετωπίζεται µε ανα-
δροµική και έκτακτη φορολό-
γηση, ούτε µε συνεχή χαρά-
τσια που οδηγούν τη µικροµε-
σαία επιχειρηµατικότητα σε
αναγκαστική στάση πληρω-
µών και µε φορολογικές δια-
κρίσεις.
Ο κ. Κορκίδης κατέθεσε 10
προτάσεις των εµπόρων για το
φορολογικό, ζητώντας µεταξύ
άλλων µείωση φορολογικών
συντελεστών, σταδιακή µείω-
ση ΦΠΑ και καθιέρωση flat
tax 15% για τις επιχειρήσεις -
που αποτελούν δεσµεύσεις της
κυβέρνησης- ηλεκτρονική υπο-
βολή δηλώσεων και στοιχείων,
ηλεκτρονικούς ελέγχους - δια-
σταυρώσεις και ηλεκτρονική
καταβολή ΦΠΑ.
Πρότεινε δε ορισµό και νο-
µοθέτηση της µικροµεσαίας
ατοµικής και προσωπικής
υπερχρεωµένης επιχείρησης
µε συγκεκριµένα κριτήρια τζί-
ρου, οφειλών, δανεισµού στη
διάρκεια της τριετίας της κρί-
σης και εκλογίκευση των ποι-
νικών διώξεων µε αναστολή
της αυτόφωρης διαδικασίας.
Ο ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΑ∆ΗΣ του Ρήγα και της
Ζωής το γένος Αγγελίδου, που
γεννήθηκε στο Πανόραµα
Θεσσαλονίκης και κατοικεί
στις Βρυξέλλες, και η ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΜΑΝΙΟΥ του Νικο-
λάου και της Μαργαρίτας το
γένος Γιαραλή, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στις
Βρυξέλλες, πρόκειται να πα-
ντρευτούν και ο γάµος θα γί-
νει στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
Λιχάδας ∆ήµου Ιστιαίας.
ΓΑΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ:
«Μας κλείνουν τις πόρτες
της επιβίωσης»
Ψάρι από τον τόπο σου...
Nέο εγχειρίδιο της Greenpeace
προσφέρει χρηστικές πληροφορίες που
πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές,
όπως οι βιώσιµες αλιευτικές πρακτι-
κές, η εποχικότητα, τα κατάλληλο µέγε-
θος και η ποικιλία διαθέσιµων ψαριών,
τα οποία έχουν αλιευθεί µε βιώσιµο
τρόπο (όχι µε µηχανότρατες και γρι
γρι). Όπως παρατηρεί η οργάνωση, οι
καταναλωτές «µπορούν να σπάσουν το
µονοπώλιο της καταστροφικής µηχα-
νότρατας στην αγορά και να διεκδική-
σουν πρόσβαση σε ψάρι που έχει αλι-
ευθεί µε βιώσιµο τρόπο από Έλληνες
παράκτιους ψαράδες, στηρίζοντας έτσι
και την τοπική οικονοµία των παρά-
κτιων περιοχών της χώρας». Καλεί δε
τους καταναλωτές να χρησιµοποιή-
σουν το εγχειρίδιο και να υπογράψουν
το «Μανιφέστο για την προστασία των
θαλασσών», µε το οποίο:
• Απαιτούν πρόσβαση σε ψάρι αλιευµέ-
νο µε βιώσιµο τρόπο από τους παρά-
κτιους ψαράδες.
• Συµµετέχουν και υποστηρίζουν την
εκστρατεία της Greenpeace για τη δη-
µιουργία θαλάσσιων καταφυγίων στην
Ελλάδα.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
11
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Απολύσεις 17 εργαζόµενων στον Alpha στη Θεσσαλο-
νίκη: Με αφορµή την απόλυση 17 εργαζοµένων από τον τηλε-
οπτικό σταθµό Alpha, το λουκέτο στο παράρτηµα της Θεσσαλο-
νίκης (όπου έµειναν µόνο 4 δηµοσιογράφοι...) και την απαίτη-
ση να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις µε µειωµένες αποδο-
χές έως 30%, η ∆έσποινα Χαραλαµπίδου µε επίκαιρη ερώτησή
της ζητάει να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση ώστε η αδειοδότη-
ση για τη χρήση τηλεοπτικής συχνότητα πανελλαδικής εµβέ-
λειας να προϋποθέτει πλήρως στελεχωµένα παραρτήµατα του-
λάχιστον στην Βόρειο Ελλάδα, αλλά και να ανακληθούν οι απο-
λύσεις (υπουργεία Εργασίας, Επικρατείας).
Καθυστερήσεις, περικοπές κοινωνικών επιδοµάτων:
Την άµεση χορήγηση στα ΑµεΑ των κοινωνικών και προνοια-
κών επιδοµάτων που δικαιούνται και την εξέταση των αιτήσε-
ών τους για το ποσοστό αναπηρίας τους από τα αρµόδια ΚΕΠΑ
(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ζητά µε
επίκαιρη ερώτησή του ο ∆ηµήτρης Στρατούλης επισηµαίνο-
ντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλη περικοπή κοινωνικών και
προνοιακών επιδοµάτων και ότι επειδή τα ΚΕΠΑ δεν πιστο-
ποιούν την αναπηρία επί µήνες, σταµατά η χορήγηση των συ-
ντάξεων και επιδοµάτων αναπηρίας (υπουργείο Εργασίας).
ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος: Την άµε-
ση ολοκλήρωση των ελέγχων για να πληρωθούν οι παραγωγοί
που είναι στο ειδικό καθεστώς για την επιστροφή του ΦΠΑ, αλ-
λά και την απόσυρση της αντισυνταγµατικής απόφασης της
κυβέρνησης (ΠΟΛ 1022/24-1-2012) να συµψηφιστούν και µη
ληξιπρόθεσµες οφειλές, όπως και αυτές που η καταβολή τους
έχει ανασταλεί µε δικαστική απόφαση, απαιτεί ο Θανάσης Πε-
τράκος, σηµειώνοντας ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικο-
νοµικών αδυνατούν να κάνουν ελέγχους λόγω έλλειψης προ-
σωπικού (υπουργείο Οικονοµικών).
Κράτηση οροθετικών γυναικών: Το θέµα της τήρησης της
νοµιµότητας και των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των
οροθετικών γυναικών που συνελήφθησαν, κρατήθηκαν και δη-
µοσιοποιήθηκε το πρόσωπό τους, θέτει µε επίκαιρη ερώτησή
της η Βασιλική Κατριβάνου υπενθυµίζοντας ότι η Εθνική Επι-
τροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου διαπίστωσε «κατά-
σταση βαρύτατης προσβολής της αρχής του κράτους δικαίου
και των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που εκµηδενίζει την αν-
θρώπινη αξία, κλονίζει την κοινωνική συνοχή και υποβαθµίζει
τον πολιτισµό µας» (υπουργείο ∆ικαιοσύνης).
Αποζηµιώσεις βάµβακος στη Λάρισα: Έχουν περάσει 2
µήνες από τη θεοµηνία που έπληξε τις βαµβακοκαλλιέργειες
της Λάρισας (Νίκαια, Χάλκη, Πλατύκαµπο, Γαλήνη, Γλαύκη,
Νάµατα, Μελία ∆. Κιλελέρ, Τερψιθέα, Αµυγδαλέα κ.α.) και 1 µή-
νας από τότε που οι παραγωγοί υποχρεώθηκαν από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ σε επανασπορά βάµ-
βακος, αλλά ακόµη δεν έχουν πάρει τις αποζηµιώσεις που οι
δύο φορείς τους υποσχέθηκαν, αναφέρουν οι Ηρώ ∆ιώτη και
∆ηµήτρης Γελαλής, ρωτώντας πότε θα πιστωθούν τα ποσά της
έκτακτης επιχορήγησης για την επανασπορά (23 - 25 ευρώ ανά
στρέµµα) και γιατί δεν έχει ζητηθεί από την Ε.Ε. η χορήγηση
εθνικής στήριξης (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).
Ψυχιατρική κλινική νοσοκοµείου Άργους: Με αφορµή
τις πληροφορίες ότι µεθοδεύεται η διαδικασία αλλαγής της
χρήσης του κτηρίου όπου πρόκειται να στεγαστεί η ψυχιατρι-
κή κλινική στο νοσοκοµείο Άργους (κόστους 3,5 εκατ. ευρώ), ο
∆ηµήτρης Κοδέλας ρωτά µεταξύ άλλων αν υπάρχει σχέδιο για
έστω και προσωρινή αλλαγή της χρήσης του κτιρίου και αν
έχει εξεταστεί το ενδεχόµενο πρόσληψης «επικουρικών» για να
λειτουργήσει η κλινική (υπουργείο Υγείας).
Ελεύθερη είσοδος εκπαιδευτικών σε µουσεία, αρχαιο-
λογικούς χώρους: Την ανάκληση της απόφασης που πήρε το
υπουργείο Πολιτισµού (δύο µέρες πριν τις εκλογές του Ιουνί-
ου!), µε την οποία αφαίρεσε από τους εκπαιδευτικούς και από
τα µέλη του Ελληνικού Καλλιτεχνικού και Εικαστικού Επιµελη-
τηρίου το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης στα µουσεία, τα
µνηµεία και τους αρχαιολογικούς µας χώρους και περιόρισε τις
µέρες της δωρεάν εισόδου για το κοινό, ζητάει ο Τάσος Κουρά-
κης προτείνοντας µέτρα ώστε τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα
του πληθυσµού να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα µνηµεία της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς (υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σµού).
Ανοικτό σε αλλαγές του «νόµου ∆ιαµαντοπούλου»
εµφανίζεται το ΠΑΣΟΚ
Ανοικτό στο να συναινέσει σε αλ-
λαγές στον «νόµο ∆ιαµαντοπούλου»
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση εµ-
φανίζεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, όπως
αφήνεται να εννοηθεί από την Ιππο-
κράτους, σε ανακοίνωση που εξέδω-
σε µετά τη συνάντηση που είχε χτες ο
πρόεδρος του κόµµατος Ευ. Βενιζέλος
µε αντιπροσωπεία πρυτάνεων των
ΑΕΙ. Παρ’ όλο που διατυπώνεται η
επιµονή του κόµµατος στην εφαρµο-
γή του κορµού του νέου θεσµικού
πλαισίου, γίνεται παράλληλα λόγος
για «αναγκαίες προσαρµογές».
Ειδικότερα, στο σχετικό δελτίο Τύ-
που αναφέρεται ότι «το ΠΑΣΟΚ ανα-
µένει την ολοκληρωµένη εισήγηση
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργεί-
ου Παιδείας για τις αναγκαίες προ-
σαρµογές και την εφαρµογή του νέου
θεσµικού πλαισίου, καθώς στόχος εί-
ναι να ξεκινήσει οµαλά η νέα ακαδη-
µαϊκή χρονιά και να ενταχθεί δυναµι-
κά το ελληνικό πανεπιστήµιο στο
Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και
το νέο παραγωγικό µοντέλο της χώ-
ρας». Σύµφωνα µε την ίδια ανακοί-
νωση, οι πρυτάνεις παρουσίασαν την
κατάσταση που επικρατεί στα πανε-
πιστήµια και τις προτάσεις τους για
επιµέρους αλλαγές στον ισχύοντα πα-
νεπιστηµιακό νόµο.
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Συντονισµός των σωµατείων της Υγείας τώρα
Με αφορµή τα δηµοσιεύµατα
µερίδας του Τύπου περί επικειµένων
συγχωνεύσεων και καταργήσεων µο-
νάδων Υγείας του ΕΣΥ, η «Αυτόνοµη
Παρέµβαση Υγειονοµικών» τονίζει
µεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της:
«Αυτή την ώρα είναι ανάγκη όλες
οι δυνάµεις στο συνδικαλιστικό κίνη-
µα των υγειονοµικών να τεθούν σε
θέση µάχης, για να αποτραπεί ο
ακρωτηριασµός του δηµόσιου συστή-
µατος Υγείας από υπηρεσίες και δε-
κάδες νοσοκοµεία. Η πρώτη ευθύνη
πέφτει στις Οµοσπονδίες του χώρου
της Υγείας, που αυτή τη στιγµή θα
πρέπει να βρουν τρόπο συνεννόησης,
κοινής πορείας και δράσης. Στην κα-
τεύθυνση αυτή καλούµε την ΠΟΕ-
∆ΗΝ να πάρει πρωτοβουλία µε στόχο
τον συντονισµό όλων των φορέων
της Υγείας, προκειµένου να συγκρο-
τηθεί ένα µεγάλο αγωνιστικό πανυ-
γειονοµικό µέτωπο αντίστασης και
ανατροπής. Βεβαίως, το ζήτηµα της
Υγείας αφορά όλους τους εργαζόµε-
νους και τον ελληνικό λαό και οι τρι-
τοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις δεν µπορούν αυτή την περίοδο
να µένουν σιωπηλές, αντίθετα πρέπει
να πρωτοστατήσουν να διαµορφωθεί
ένα µεγάλο λαϊκό κίνηµα για την υπε-
ράσπιση του δικαιώµατος στην Υγεία.
Ο συντονισµός και η διάταξη σε θέση
µάχης των πρωτοβάθµιων σωµατεί-
ων των νοσοκοµείων, η ενεργοποίη-
ση όλων των εργαζοµένων είναι ο
αναγκαίος, αλλά και ικανός παράγο-
ντας προκειµένου ένα πλατύ αγωνι-
στικό µέτωπο να µπορέσει να απο-
τρέψει τη γενικευµένη επίθεση που
θα εξελιχθεί το επόµενο χρονικό διά-
στηµα».
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Στο... 3,3% η απορρόφηση
των κοινοτικών κονδυλίων!
Μόλις το... 3,3% των δεσµευµένων κονδυλίων της κοινοτι-
κής χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των
δοµών της Ψυχικής Υγείας έχει απορροφήσει η χώρα µας µέχρι
τον Απρίλιο του 2012, σύµφωνα µε όσα αποκαλύπτει ο Ούγγρος
επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης Λ.
Άντορ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.∆. Γ.
Παπανικολάου προς την Κοµισιόν, ο Λ. Άντορ σηµειώνει µεταξύ
άλλων ότι «οι ελληνικές αρχές έχουν δεσµεύσει συνολικά
241.186.513 ευρώ για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της Ψυχικής
Υγείας, εκ των οποίων το 85% χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το υπόλοιπο προέρχεται από εθνικές
πηγές».
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ...
Θραύση κάνει η ανασφάλιστη
εργασία στον Τουρισµό
∆ιευρύνεται ο αριθµός των ανα-
σφάλιστων εργαζοµένων και αυξάνε-
ται ιλιγγιωδώς η εισφοροδιαφυγή,
όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της
ειδικής υπηρεσίας του ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ)
για τον τελευταίο µήνα.
Συγκεκριµένα, σε εντατικούς ελέγ-
χους σε τουριστικά θέρετρα που έγι-
ναν σεσυνεργασία µε Σ∆ΟΕ και ΣΕ-
ΠΕ, το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Ιουλίου, σε χίλιες ενενήντα (1090)
επιχειρήσεις σε τουριστικούς προο-
ρισµούς, έχουν καταχωρισθεί χίλιοι
πεντακόσιοι τριάντα πέντε (1.535)
ανασφάλιστοι εργαζόµενοι και
έχουν επιβληθεί αρχικά πρόστιµα
οκτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (881.500,00 ευ-
ρώ), ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο των
επιχειρήσεων αυτών έχουν αναλά-
βει τα τοπικά υποκαταστήµατα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιο-
χή όπου ανήκουν οι ελεγχθείσες
επιχειρήσεις.
Να σηµειωθεί ότι οι έλεγχοι πραγ-
µατοποιήθηκαν σε εποχιακές κυρίως
επιχειρήσεις (ταβέρνες - καφετέριες -
κλαµπ - beach bar - νυκτερινά κέντρα
- κάµπινγκ - κατασκηνώσεις - ξενο-
δοχεία - τουριστικά γραφεία - θαλάσ-
σια σπορ), δηλαδή στον ευρύτερο
τουριστικό τοµέα που κατέχει τα τε-
λευταία χρόνια τα σκήπτρα στη
«µαύρη» εργασία, την εισφοροδιαφυ-
γή και την κατάργηση των συλλογι-
κών συµβάσεων.
ΚΟΣΜΟΣ
12
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Μέχρι τις παρυφές της Ντάου-
νινγκ Στριτ έφτασε το σκάνδαλο
των τηλεφωνικών υποκλοπών αγ-
γίζοντας και την κυβέρνηση. Κατη-
γορίες απαγγέλθηκαν στον πρώην
σύµβουλο επικοινωνίας και εκπρό-
σωπο Τύπου του Βρετανού πρωθυ-
πουργού, Ντέιβιντ Κάµερον, Άντι
Κούλσον, στη Ρεµπέκα Μπρουκς,
πρώην διευθύντρια της εφηµερί-
δας «News of The World» του οµί-
λου του µεγιστάνα Ρούπερτ Μέρ-
ντοκ, και σε άλλους έξι πρώην δη-
µοσιογράφους της «κίτρινης» κυ-
ριακάτικης εφηµερίδας.
Πρόκειται για τις πρώτες κατηγο-
ρίες που απαγγέλλονται για το
σκάνδαλο που κλυδώνισε τον ειδη-
σεογραφικό όµιλο. Οι 8 κατηγορού-
νται για συνωµοσία µε στόχο την
υποκλοπή τηλεφωνικών συνοµι-
λιών το διάστηµα µεταξύ 31ης
Οκτωβρίου 2001 και 9ης Αυγού-
στου 2006.
Το 2006 ο βασιλικός συντάκτης
της εφηµερίδας κατηγορήθηκε για
την υποκλοπή τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων που αφορούσαν το πα-
λάτι. Λουκέτο στην εφηµερίδα µπή-
κε τον Ιούλιο του 2011, όταν απο-
καλύφθηκε πως το κινητό τηλέφω-
νο της έφηβης Μίλι Ντόουλερ, που
είχε εξαφανισθεί, ήταν παγιδευµέ-
νο. Τότε είχε προκληθεί σάλος στη
χώρα που οδήγησε τον Βρετανό
πρωθυπουργό να συστήσει διερευ-
νητική επιτροπή, την επιτροπή Λί-
βεσον, που στόχο είχε να ρίξει φως
στο σκάνδαλο και την πιθανή σύν-
δεσή του µε τη βρετανική πολιτική
σκηνή.
Σύµφωνα µε τη χθεσινή δήλωση
της Άλισον Λέβιτ, νοµικής συµβού-
λου του επικεφαλής της εισαγγε-
λίας, η οποία µεταδόθηκε από τη-
λεοράσεως, περισσότεροι από 600
άνθρωποι, ανάµεσα στους οποίους
αστέρες όπως ο Μπραντ Πιτ και ο
Τζουντ Λο, είχαν πέσει θύµατα
υποκλοπών.
ΚΙΝΑ
Καρκινογόνες ουσίες
σε βρεφικό γάλα
Μια µονάδα παραγωγής γάλακτος στην Κίνα υποχρεώθηκε να
διακόψει τη λειτουργία της, καθώς εντοπίστηκαν καρκινογόνες τοξί-
νες σε βρεφικό γάλα, ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα η κινεζική Υπηρεσία
για τον έλεγχο της ποιότητας.
Η εταιρεία Ava Dairy Co. Ltd απέσυρε τα προϊόντα της, καθώς
εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα αφλατοξίνης σε γάλατα, που είχαν πα-
ραχθεί µεταξύ Ιουλίου και ∆εκεµβρίου, πέρσι, ανέφερε το πρακτορείο
Νέα Κίνα, επικαλούµενο τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, Λι Γουαν-
πίνγκ. Το γάλα αυτό πωλείται κυρίως σε σούπερ-µάρκετ στις επαρ-
χίες Χουνάν και Γκουανγκντόνγκ.
Τον περασµένο µήνα, η εταιρεία Yili είχε ανακαλέσει γάλα σε σκό-
νη, επειδή οι αρχές εντόπισαν υψηλά επίπεδα υδραργύρου σε αυτό,
ενώ τον ∆εκέµβριο αφλατοξίνη βρέθηκε σε γάλα της µεγάλης εται-
ρείας Mengniu Dairy Group.
Ξενύχτι στον υπολογιστή και
την τηλεόραση ίσον κατάθλιψη
υποστηρίζουν Αµερικανοί νευροεπιστήµονες
Αυξηµένες πιθανότητες να παρουσιάσουν κατάθλιψη έχουν όσοι
παραµένουν µπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή ή µιας τηλεόρα-
σης ώς αργά τη νύχτα, σύµφωνα µε µελέτη. Οµάδα νευροεπιστηµό-
νων στο Ιατρικό Κέντρο του Πολιτειακού Πανεπιστηµίου του Οχάιο
εξέθεσε χάµστερ στο αµυδρό φως τη νύχτα και εντόπισε αλλαγές στη
συµπεριφορά και τον εγκέφαλο οι οποίες έχουν εντυπωσιακές οµοι-
ότητες µε τα συµπτώµατα των ατόµων που έχουν κατάθλιψη. Οι γυ-
ναίκες, υποστηρίζουν µεταξύ άλλων, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να
εκδηλώσουν την ψυχική αυτή ασθένεια σε σχέση µε τους άνδρες.
«Τα αποτελέσµατα που είχαµε στα χάµστερ συµφωνούν µε όσα
γνωρίζουµε για την κατάθλιψη στον άνθρωπο», επισηµαίνει η Τρέι-
σι Μπεντροσιάν, επικεφαλής της µελέτης που δηµοσιεύεται στην
επιθεώρηση Molecular Psychiatry (Μοριακή Ψυχιατρική).Τα ποντίκια
έγιναν λιγότερο δραστήρια και δεν ήθελαν πια να πίνουν ζαχαρόνε-
ρο, συµπτώµατα δηλαδή συγκρίσιµα µε τα συµπτώµατα της ανθρώ-
πινης κατάθλιψης. Την έρευνα χρηµατοδότησε µερικά το αµερικανι-
κό υπουργείο Άµυνας.
Το ευχάριστο είναι πως τα συµπτώµατα είναι αναστρέψιµα. Σύµ-
φωνα µε την Μπεντροσιάν, «οι άνθρωποι (...) µπορεί να ανατρέψουν
ορισµένες από τις αρνητικές συνέπειες επιστρέφοντας στον κανονικό
κύκλο φωτός-σκότους και µειώνοντας την έκθεσή τους στο τεχνητό
φως τη νύχτα», υπογραµµίζει η Μπεντροσιάν.
Μακάβρια ανακάλυψη
στη Ρωσία
248 ανθρώπινα έµβρυα
σε πλαστικά βαρέλια µε φορµόλη!
Πλαστικά βαρέλια στα οποία ήταν διατηρηµένα σε φορµαλ-
δεΰδη 248 ανθρώπινα έµβρυα εντοπίστηκαν σε δάσος σε χωριό της
περιοχής Σβερντλόφσκ των Ουραλίων. Η ρωσική αστυνοµία έφθασε
στο σηµείο ύστερα από ειδοποίηση των κατοίκων που βρέθηκαν
µπροστά στο µακάβριο θέαµα. Θεωρείται ότι τα έµβρυα προέρχονται
από τρία νοσοκοµεία στο Αικατερίνενµπουργκ, πρωτεύουσα της
επαρχίας Σβερντλόφσκ.
Τα έµβρυα ήταν τοποθετηµένα σε τέσσερα πλαστικά βαρέλια 50 λί-
τρων και εντοπίστηκαν από ψαρά του χωριού Ανίκ, περίπου 75 χι-
λιόµετρα βορείως του Αικατερίνενµπουργκ. Στα βαρέλια υπήρχαν ετι-
κέτες µε επώνυµα και αριθµούς, που φαίνεται πως παραπέµπουν
στα τέσσερα νοσοκοµεία των Ουραλίων. Οι υγειονοµικές αρχές ανα-
φέρουν ότι η ευθύνη εναπόκειται στον οργανισµό που είχε αναλάβει
τη διαχείριση των βιο-ιατρικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία της
πόλης.
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ
Για «συνωµοσία» κατηγορείται
κορυφαίος σύµβουλος του Κάµερον
ΗΠΑ
Κύµα υστερίας προκαλεί
το µακελειό στο Ντένβερ
Κύµα πανικού προκαλεί στις
ΗΠΑ το µακελειό σε κινηµατογρά-
φο του Ντένβερ που προέβαλλε
την τελευταία ταινία του Μπάτµαν.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι συνε-
λήφθησαν σε διαφορετικά περιστα-
τικά, στη διάρκεια ή µετά από την
προβολή της ταινίας.
Στο Μέιν, ένας άνδρας συνελή-
φθη όταν δήλωσε στις αρχές ότι
πήγαινε να σκοτώσει τον πρώην
εργοδότη του, µία ηµέρα αφότου
παρακολούθησε την ταινία «Σκοτει-
νός Ιππότης: Η Επιστροφή». Όπως
ανακοίνωσε η αστυνοµία του Μέιν,
στο αυτοκίνητο του Τίµοθι Κορ-
τουά, τον οποίο η τροχαία σταµά-
τησε για υπερβολική ταχύτητα, βρέ-
θηκε όπλο ΑΚ-47, τέσσερα πιστό-
λια, πυροµαχικά και δηµοσιεύµατα
για το µακελειό της Παρασκευής.
Στη Νότια Καλιφόρνια, ένας άν-
δρας συνελήφθη στη διάρκεια προ-
βολής της ταινίας την Κυριακή,
όταν αυτόπτες µάρτυρες κατήγγει-
λαν ότι εκτόξευσε απειλές που σχε-
τίζονταν µε το µακελειό στο Ντέν-
βερ επειδή η ταινία άργησε να ξε-
κινήσει. Οι θεατές κάλεσαν την
αστυνοµία σε κινηµατογράφο στο
Νοργουόκ, όταν ο 52χρονος φώνα-
ξε: «Θα έπρεπε να µου τη βαρέσει
όπως στο Κολοράντο. Έχει κανείς
ένα όπλο;».
Σε άλλο περιστατικό, θεατές σε
σινεµά στη Σιέρα Βίζα της Αριζόνα
πανικοβλήθηκαν όταν µεθυσµένος
θεατής διαπληκτίστηκε µε το κοι-
νό. Σύµφωνα µε το γραφείο του Σε-
ρίφη της Κοινότητας Κοτσάις, προ-
κλήθηκε «µαζική υστερία» και περί-
που 50 άνθρωποι εγκατέλειψαν το
σινεµά. Στο σακίδιο που ο 27χρο-
νος κουβαλούσε µαζί του βρέθηκε
µόνο ένα µισογεµάτο µπουκάλι αλ-
κοόλ.
Μετά το πένθος, η υστερία...
13
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 889,50 889,50
Mείον: Aποσβέσεις 0,00 0,00
--------- ---------
889,50 889,50
========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 2.100.000,00 2.112.000,00
Mείον: Aποσβέσεις 0,00 0,00
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 2.100.000,00 2.112.000,00
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝ ENEPΓHTIKO
IV. ∆ιαθέσιµα 34.207,55 46.268,96
========= =========
ΓENΙΚO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY 2.135.097,05 2.159.158,46
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 0,00
Mείον: Kόστος πωλήσεων 0,00 0,00
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 0,00 0,00
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 1.569,13 1.133,58
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -1.569,13 -1.133,58
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 339,20 0,00
2.Eκτακτες ζηµίες 11.000,00 0,00
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -12.908,33 -1.133,58
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 0,00 0,00
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 0,00 0,00
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -12.908,33 -1.133,58
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 2.172.000,00 2.172.000,00
V. Aποτελέσµατα εις νέο -37.559,47 -12.892,36
--------- ---------
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 2.134.440,53 2.159.107,64
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 656,52 50,82
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY 2.135.097,05 2.159.158,46
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -12.908,33 -1.133,58
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -12.892,36 0,00
--------- ---------
Σύνολο -25.800,69 -1.133,58
Mείον:2. Λοιποί µη ενσ. στο λ.κ. φόροι 11.758,78 11.758,78
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -37.559,47 -12.892,36
========= =========
SEA CONCEPT ANΩNYMH ETAIPEIA
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 3η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 66988/81/B/08/15
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.
p
r
is
m
a
d
v
.
g
r MYKONOΣ, 07.04.2012
H ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. O ANTIΠPOE∆POΣ
KAKOYTH ANNA ΣAXAΣ AΠOΣTOΛOΣ
A.∆.T. M 331870 A.∆.T. P005600
O ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 495.888,47 493.095,62
Mείον: Aποσβέσεις 279.458,61 233.139,77
--------- ---------
216.429,86 259.955,85
========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
I. Aσώµατες ακινητοποιήσεις 1.750.644,93 1.750.644,93
Mείον: Aποσβέσεις 1.575.580,43 1.400.515,94
--------- ---------
175.064,50 350.128,99
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 10.336.895,53 10.023.651,09
Mείον: Aποσβέσεις 4.886.697,83 4.467.563,51
--------- ---------
5.450.197,70 5.556.087,58
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 3.493,22 3.493,22
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 5.628.755,42 5.909.709,79
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝ ENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 9.093,74 1.936,42
II. Aπαιτήσεις 60.691,33 59.638,43
IV. ∆ιαθέσιµα 68.468,74 29.183,08
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 138.253,81 90.757,93
========= =========
ΓENΙΚO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY 5.983.439,09 6.260.423,57
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.635.095,76 1.448.438,82
Mείον: Kόστος πωλήσεων 1.319.707,74 1.144.817,41
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 315.388,02 303.621,41
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 88.960,24 67.443,36
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 104.757,12 41.854,62
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 121.670,66 194.323,43
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 203.458,21 176.386,55
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -81.787,55 17.936,88
MEION :1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 28.398,58 27.306,22
3.Eξοδα προηγ. χρήσεων 7.202,83 3.443,28
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -117.388,96 -12.812,62
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 640.517,65 603.643,11
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 640.517,65 603.643,11
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -117.388,96 -12.812,62
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 2.826.480,17 2.826.480,17
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 0,35 0,35
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 84.506,14 84.506,14
V. Aποτελέσµατα εις νέο -151.216,17 -15.886,15
--------- ---------
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 2.759.770,49 2.895.100,51
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.895.980,67 2.437.108,59
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 327.687,93 928.214,47
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 3.223.668,60 3.365.323,06
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY 5.983.439,09 6.260.423,57
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 640.517,65 -12.812,62
Yπόλοιπο ζηµιών / κερδών
προηγουµένων χρήσεων -15.886,15 22.200,82
--------- ---------
Σύνολο -133.275,11 9.388,20
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 0,00 5.516,40
2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 17.941.06 19.757,95
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -151.216,17 -15.886,15
========= =========
ΠAN. KOYΣAΘANAΣ A.Ξ.T.E.O. & A.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 15η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 34980/81/B/96/7
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.
p
r
is
m
a
d
v
.
g
r
MYKONOΣ, 01.02.2012
O ΠPOE∆POΣ ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
KOYΣAΘANAΣ ΠANAΓIΩTHΣ KOYΣAΘANA MAPIA
A.∆.T. N 095344 A.∆.T. B 552936
ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
ÅÍÅÑÃÇÔÉ ÊÏ ×ñÞóç 2011 ×ñÞóç 2010
Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò 1.571.756,70 1.571.756,70
Ìåßïí: ÁðïóâÝóåéò 1.315.967,72 1.315.507,15

ÓÕÍÏËÏ ÐÁÃÉÏÕ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Ã ÉÉ) 255.788,98 256.249,55

Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
I. AðïèÝìáôá 1.495,03 1.575,35
II. AðáéôÞóåéò 11.590,54 12.068,43
IV. ÄéáèÝóéìá 23.049,05 24.138,15

ÓÕÍÏËÏ ÊÕÊËÏÖ. ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄIV) 36.134,62 37.781,93

Å. ÌÅÔABATIÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 2.083,57 1.998,28

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉzÏÕ (Ã+Ä+Å) 294.007,17 296.029,76

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔ/ÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ 31.12.2011
É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ ×ñÞóç 2011 ×ñÞóç 2010
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) 18.758,81 32.923,25
Ìåßïí: Êüóôïò ðùëÞóåùí 1.410,77 1.713,51

ÌéêôÜ áðïô/ôá (êÝñäç) åêìåôáëëåýóåùò 17.348,04 31.209,74
ÐëÝïí: ¢ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò 13.479,41 19.610,52

Óýíïëï 30.827,45 50.820,26
ÌÅÉÏÍ: 1. ¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò 48.861,89 47.904,94
3. ¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò 24.157,69 24.861,74

ÏëéêÜ áðïô/ôá (æçìßåò) åêìåôáëëåýóåùò -42.192,13 -21.946,42
ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
1. ¸êôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá 249,83 0,00
4. Ðñïâë. ãéÜ Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò 3.362,76 -736,75

ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïô/ôá (æçìßåò) -45.804,72 -22.683,17
ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâ. ðáãßùí óôïé÷åßùí 460,57 89,59
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó. óôï ëåéô. êüóôïò 460,57 89,59

ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔ/ÔÁ (ÆÇÌÉÅÓ) ×ÑÇÓÅÙÓ -45.804,72 -22.683,17

ÐÁÈÇÔÉ ÊÏ ×ñÞóç 2011 ×ñÞóç 2010
Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 258.280,00 258.280,00
(8.800 Ìåôï÷Ýò ôùí 29,35 Åõñþ)
IV. ÁðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 818,57 818,57
V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝïí -67.015,79 -21.211,07

ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (AI+AIV+AV) 192.082,78 237.887,50

Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
ÉÉ. Âñá÷õðñüèåóìåò Õðï÷ñåþóåéò 100.750,40 57.690,14

ÓÕÍÏËÏ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (à ÉÉ) 100.750,40 57.690,14

Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
1. ¸îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá 1.173,99 452,12

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Ã+Ä) 294.007,17 296.029,76

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
×ñÞóç 2011 ×ñÞóç 2010
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) ÷ñÞóåùò -45.804,72 -22.683,17
(+) Þ (–): Õðüë. áðïô. (æçìéþí) ðñïçã. ÷ñÞó. -21.211,07 -1.271,47
(+) Þ (–): Äéáö. öïñïë. åëÝã÷ïõ ðñïçã. ÷ñÞó. 0,00 2.100,00
(+): ÁðïèåìáôéêÜ ðñïò äéÜèåóç
- Õðåñáîßá AêéíÞôùí Í.2065/92 0,00 4.843,57

ÆÇÌÉÅÓ ÅÉÓ ÍÅÏ -67.015,79 -21.211,07

ÉôÝá, 30 Áðñéëßïõ 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ & Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
ÊÏÍÔÏÄÇÌÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ
Á.Ä.Ô. ÁÁ 482607
Ç ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ
ÊÏÍÔÏÄÇÌÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ-AÓÐÁÓÉÁ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ä. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
Á.Ä.Ô. ÁÊ 011410 Á.Ä.Ô. ÁÆ 498135
ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÅÓ & ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÊÏÍÔÏÄÇÌÏÕ Á.Å.
ÓYNOÐTIKOÓ IÓOËOÃIÓMOÓ THÓ 31-12-2011 - 32ç ETAIPIKH XPHÓH (1.1. - 31.12.2011) - AP.M.A.E. 6109/15/Â/86/04
C.F. 210 2725190
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 1.679,22 1.179,22
Mείον: Aποσβέσεις 416,64 0,00
--------- ---------
1.262,58 1.179,22
========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 1.703.000,00 1.703.000,00
Mείον: Aποσβέσεις 21.600,00 0,00
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 1.681.400,00 1.703.000,00
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝ ENEPΓHTIKO
II. Aπαιτήσεις 44.339,99 49.305,91
IV. ∆ιαθέσιµα 5.673,62 0,00
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 50.013,61 49.305,91
========= =========
ΓENΙΚO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY 1.732.676,19 1.753.485,13
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 10.774,40 0,00
Mείον: Kόστος πωλήσεων 0,00 1.365,91
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 10.774,40 -1.365,91
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 24.551,50 0,00
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -13.777,10 -1.365,91
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 3,00 46,95
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -13.780,10 -1.412,86
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 22.016,64 0,00
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 22.016,64 0,00
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -13.780,10 -1.412,86
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.763.000,00 1.763.000,00
V. Aποτελέσµατα εις νέο -31.622,04 - 9.627,40
--------- ---------
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 1.731.377,96 -1.753.372,60
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.298,23 112,53
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY 1.732.676,19 1.753.485,13
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -13.780,10 -1.412,86
Mείον:2. Λοιποί µη ενσ. στο λ.κ. φόροι 8.214,54 8.214,54
--------- ---------
Zηµίες εις νέο 21.994,64 - 9.627,40
========= =========
MΠAOY ANΩNYMH ΞENO∆OXEIAKH TOYPIΣTIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 3η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 66990/81/B/08/018
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.
p
r
is
m
a
d
v
.
g
r
MYKONOΣ, 07.04.2012
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
KOYΣAΘANAΣ EYΣTAΘIOΣ KOYΣAΘANA MAPIKA
A.∆.T. X 402886 A.∆.T. Π 626676
O ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 18.920,47 18.920,47
Mείον: Aποσβέσεις 8.568,36 2.933,53
--------- ---------
10.352,11 15.986,94
========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 763.549,22 763.342,52
Mείον: Aποσβέσεις 374.321,74 347.455,90
--------- ---------
389.227,48 415.886,62
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 463,69 463,69
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 389.691,17 416.350,31
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝ ENEPΓHTIKO
II. Aπαιτήσεις 49.517,52 44.809,70
IV. ∆ιαθέσιµα 8.379,92 39.645,72
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 57.897,44 84.455,42
========= =========
ΓENΙΚO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY 457.940,72 516.792,67
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 35.863,78 55.109,39
Mείον: Kόστος πωλήσεων 55.979,72 55.642,66
-------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -20.115,94 -533,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 6.200,00 1.200,00
-------- ---------
Σύνολο -13.915,94 666,73
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 4.617,42 6.294,88
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 5.056,13 6.750,33
-------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -23.589,49 -12.378,48
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 0,00 26,86
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 4.713,25 6.615,88
-------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -28.302,74 -18.967,50
ΠΛEON:1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 15.680,60 16.048,43
Mείον: 1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 207,94 60,50
-------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -12.830,08 -3.009,57
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 32.500,67 22.926,73
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 32.500,67 22.926,73
-------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -12.830,08 -3.009,57
======== =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 394.904,25 394.904,25
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 17.364,92 33.045,52
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 15.632,68 15.632,68
V. Aποτελέσµατα εις νέο -29.987,55 -13.331,92
--------- ---------
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 397.914,30 430.250,53
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 60.026,42 86.542,14
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY 457.940,72 516.792,67
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -12.830,08 -3.009,57
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -13.331,92 -4.744,98
--------- ---------
Σύνολο -26.162,00 -7.754,55
Mείον:2. Λοιποί µη ενσ. στο λ.κ. φόροι 3.825,55 5.577,37
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -29.987,55 -13.331,92
========= =========
ΛΩΛOΣ A.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 31η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 12394/81/B/86/10
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.
p
r
is
m
a
d
v
.
g
r
MYKONOΣ, 21.03.2012
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. O ANTIΠPOE∆POΣ
KOYKAΣ IΩANNHΣ KOYKA APΓYPΩ
A.∆.T. AE 943630 A.∆.T. X 401273
O ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 5.959,60 5.959,60
Mείον: Aποσβέσεις 5.959,56 5.959,56
--------- ---------
0,04 0,04
========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 3.184.975,22 3.038.134,40
Mείον: Aποσβέσεις 606.239,60 411.346,54
--------- ---------
2.578.735,62 2.626.787,86
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 97,25 97,25
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 2.578.832,87 2.626.885,11
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝ ENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 161,75 116,01
II. Aπαιτήσεις 591.239,68 851.840,77
IV. ∆ιαθέσιµα 49.042,63 45.887,92
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 640.444,06 897.844,70
========= =========
ΓENΙΚO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY 3.219.276,97 3.524.729,85
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 439.784,24 376.122,44
Mείον: Kόστος πωλήσεων 427.192,06 365.326,95
-------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 12.592,18 10.795,49
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 32.647,15 28.580,63
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 49.814,22 29.112,47
-------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -69.869,19 -46.897,61
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 182,50 0,00
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 37.406,10 37.925,96
-------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -107.092,79 -84.823,57
MEION :1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.613,45 69,02
3.Eσοδα προηγ. χρήσεων 0,00 4.273,08
-------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -108.706,24 -89.165,67
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 194.893,06 177.181,61
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 194.893,06 177.181,61
-------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -108.706,24 -89.165,67
======== =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 2.758.780,00 2.758.780,00
V. Aποτελέσµατα εις νέο -254.641,07 -145.496,81
--------- ---------
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN 2.504.138,93 2.613.283,19
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 466.902,57 683.097,18
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 248.235,47 228.349,48
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 715.138,04 911.446,66
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY 3.219.276,97 3.524.729,85
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -108.706,24 -89.165,67
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -145.496,81 -54.368,02
--------- ---------
Σύνολο -254.203,05 -143.533,69
Mείον: 2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λκ. φόροι 438,02 1.963,12
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -254.641,07 -145.496,81
========= =========
MYKONOS BEACH HOTEL AE
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 3η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 66987/81/B/08/17
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.
p
r
is
m
a
d
v
.
g
r
MYKONOΣ, 06.04.2012
O ΠPOE∆POΣ ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
KOYΣAΘANAΣ AΘANAΣIOΣ KOYΣAΘANA-KONTOY AIKATEPINH
A.∆.T. AB 043127 A.∆.T. Ξ 433383
O ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
∆ιονύσου και Μυρσίνης
Βαθµός Ασφαλείας
Κηφισιά 23.7.2012
Αρ. Πρωτ.: 34820
∆ιεύθυνση Τ.Υ.
Τµήµα Σχεδίου Πόλεως
Πληροφορίες: Π. Σκουτέλη
Τηλέφωνο: 213-2007158
FAX 210-8087090
ΘΕΜΑ: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:
Σύµφωνα µε τον αρ. πρωτ.
576/23ΑΕ/10.12.2012 έγγραφο της
∆/νσης Πολεοδοµίας Τµήµα ΕΠΑΕ
του∆ήµουΝ. Ιωνίας, Ν. Αττικής, το
Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξίας
Οικισµού και Περιβάλλοντος, αφού
έλαβε υπόψη την από 30.3.2012 ει-
σήγηση της ∆/νσης Αρχιτεκτονι-
κής, συµφώνησε οµόφωνα για
«Τροποποίηση του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 39
γιακαθορισµόοικοδοµικών- ρυµο-
τοµικών γραµµών σε υφιστάµενη
πάροδοτης οδούΜιλτιάδουκαι κα-
θορισµός ειδικών όρων - περιορι-
σµών δόµησης και χρήσης σε δια-
µπερές οικόπεδο που βρίσκεται µε-
ταξύ της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 6 και
της ανωτέρω παρόδου στο Ο.Τ. 39
του ∆ήµου Κηφισιάς».
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την
τροποποίηση αυτή, να περάσουν
από τα γραφεία του ∆ήµου όπου θα
γίνει ηανάρτησητης ανωτέρωπρό-
τασης στοδιάστηµααπό23Ιουλίου
2012 έως 24 Αυγούστου 2012 και
να ενηµερωθούν σχετικά και όσοι
θίγονται ναυποβάλλουν ενστάσεις.
Ο Αντιδήµαρχος
ΕΜΜ. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με παραγγελία του κ. Γεωργίου
Εµµανουηλίδη, πληρεξουσίου ∆ι-
κηγόρου του κ. Νικολάου Πύλιαρη,
κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός
Οδ. Ελύτηκαι Κρυστάλλη, εγώη∆ι-
καστικήΕπιµελήτριατουΠρωτοδι-
κείου Αθηνών Αργυρώ Γ. Εµµανου-
ηλίδου, επέδωσα στις 20-7-2012
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.40
στον ΕισαγγελέαΠρωτοδικών Αθη-
νώνκ. Κων/νοΣπηλιόπουλοσυντα-
χθείσης της υπ’ αριθµ. 5592/20-07-
2012 εκθέσεώς µου επίδοσης, την
από 3.1.2012 Αγωγή του πρώτου
για τον κ. Ανδρέα ∆ηµητρίου του
Φιλίππου, πρώην κάτοικο Αγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός ∆ηµο-
κρατίας αρ. 45 και νυν αγνώστου
διαµονής, που απευθύνεται στο Ει-
ρηνοδικείο Χαλανδρίου (∆ιαδικα-
σία Μισθωτικών ∆ιαφορών), µε
αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικο-
γράφου 305/12 και συζητείται την
27.9.2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.00 στο κατάστηµα του άνω ∆ι-
καστηρίου. Για να λάβει γνώση και
γιατις νόµιµες συνέπειες, καλούµε-
νο να παραστεί όταν και όπου ανω-
τέρωορίζεται. Εφηµερίδες πουόρι-
σε ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Αθηνών για τη δηµοσίευση αυτής
της περίληψης σύµφωνα µε τον
Κ.Πολ.∆. είναι οι εξής: ΗΧΩ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΑΥΓΗ.
Η ∆ικαστική Επιµελήτρια
ΑΡΓΥΡΩ Ε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
14
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 43.452,53 42.620,73
Mείον: Aποσβέσεις 43.451,73 42.620,26
--------- ---------
0,80 0,47
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 2.623.050,70 2.588.089,64
Mείον: Aποσβέσεις 1.743.677,59 1.624.932,39
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 879.373,11 963.157,25
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 10.247,56 488,51
II. Aπαιτήσεις 972.411,89 881.224,01
IV. ∆ιαθέσιµα 62.272,89 24.165,88
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 1.044.932,34 905.878,40
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 1.924.306,25 1.869.036,12
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 509.818,00 381.391,29
Mείον: Kόστος πωλήσεων 402.890,68 342.988,98
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 106.927,32 38.402,31
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 35.610,18 30.621,17
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 49.714,85 32.106,55
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 21.602,29 -24.325,41
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 277,22 8,73
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 6.006,33 4.225,92
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 15.595,96 -28.542,60
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 167,93 816,95
3.Eξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 890,16
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 15.428,03 -30.249,71
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 119.576,67 99.174,98
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 119.576,67 99.174,98
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 15.428,03 -30.249,71
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.832.076,26 1.832.076,26
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 3,41 3,41
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 2.756,87 2.756,87
V. Aποτελέσµατα εις νέο -50.176,28 -59.283,65
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 1.784.660,26 1.775.552,89
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 139.645,99 93.483,23
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 1.924.306,25 1.869.036,12
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 15.428,03 -30.249,71
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -59.283,65 -20.104,69 0000000 --------- ---------
Σύνολο -43.855,62 -50.354,40
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 5.639,70 0,00
2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 680,96 8.929,25
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -50.176,28 -59.283,65
========= =========
SAN GIORGIO A.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 15η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 36763/81/B/96/32
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r
MYKONOΣ, 14.03.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. OANTIΠPOE∆POΣ
BEPΓETHΠANAΓIΩTA KΩNΣTANTINI∆HΣ ∆HMHTPIOΣ
A.∆.T. P 664203 A.∆.T. AH 559907
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 24.914,47 24.214,47
Mείον: Aποσβέσεις 24.914,39 21.805,83
--------- ---------
0,08 2.408,64
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 2.862.436,74 2.826.137,59
Mείον: Aποσβέσεις 2.060.104,37 1.901.621,81
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 802.332,45 926.924,42
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 5.169,08 58,06
II. Aπαιτήσεις 685.780,89 564.226,25
IV. ∆ιαθέσιµα 67.029,50 64.559,25
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 757.979,47 628.843,56
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 1.560.311,92 1.555.767,98
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 410.769,53 381.169,20
Mείον: Kόστος πωλήσεων 340.044,26 246.851,09
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 70.725,27 134.318,11
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 31.704,16 28.610,22
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 67.162,34 30.707,84
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -28.141,23 75.000,05
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 34,34 58,34
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 114,97 2.541,37
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -28.221,86 72.517,02
ΠΛEON:1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 10.799,83 8.261,52
Mείον:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 19,59 87,78
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -17.441,62 80.690,76
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 161.591,12 130.498,72
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 161.591,12 130.498,72
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -17.441,62 80.690,76
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.490.543,74 1.490.543,74
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 71.511,11 82.310,94
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 2.887,90 2.887,90
V. Aποτελέσµατα εις νέο -54.122,31 -35.290,46
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 1.510.820,44 1.540.452,12
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 49.491,48 15.315,86
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 1.560.311,92 1.555.767,98
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -17.441,62 80.690,76
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -35.904,24 -103.190,16
--------- ---------
Σύνολο -53.545,86 -22.499,40
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 776,45 4.765,67
2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 0,00 8.025,39
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -54.122,31 -35.290,46
========= =========
∆IONYΣOΣ ANΩNYMOΣ ΞENO∆OXEIAKH TOYPIΣTIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 13η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 34943/81/B/96/55
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r
MYKONOΣ, 29.04.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
ΘEOXAPHΣ IΩANNHΣ ΘEOXAPHAIKATEPINH
A.∆.T. AB 636466 A.∆.T. Λ 037278
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 14.987,43 14.987,43
Mείον: Aποσβέσεις 14.987,39 14.973,73
--------- ---------
0,04 13,70
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 1.365.049,25 1.351.131,99
Mείον: Aποσβέσεις 507.682,57 435.050,30
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 857.366,68 916.081,69
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 168,58 240,54
II. Aπαιτήσεις 66.462,59 59.198,72
IV. ∆ιαθέσιµα 10.001,82 5.130,76
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 76.632,99 64.570,02
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 933.999,71 980.665,41
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 151.430,18 135.562,40
Mείον: Kόστος πωλήσεων 165.548,14 183.970,40
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -14.117,96 -48.408,00
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 10.721,54 9.680,55
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 12.448,17 8.741,14
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -37.287,67 -66.829,69
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 8,10 268,14
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 20.993,37 17.248,00
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -58.272,94 -83.809,55
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 326,77 8,59
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -58.599,71 -83.818,14
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 72.645,93 752.839,74
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 72.645,93 752.839,74
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -58.599,71 -83.818,14
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.047.600,00 1.047.600,00
V. Aποτελέσµατα εις νέο -355.526,01 - 296.521,35
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 692.073,99 751.078,55
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 40.063,78 43.231,19
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 201.861,94 186.355,57
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 241.925,72 229.586,76
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 933.999,71 980.665,41
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -58.599,71 -83.818,14
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -296.521,35 -210.053,66
--------- ---------
Σύνολο -355.121,06 -293.871,80
Mείον:2. Λοιποί µη ενσ. στο λ.κ. φόροι 404,95 2.649,55
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -355.526,01 -296.521,35
========= =========
ΞENO∆OXEIAKEΣ TOYPIΣTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ EVA ANΩNYMH ETAIPEIA
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 6η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E.57934/81/B/05/1
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r MYKONOΣ, 18.02.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
KOYKAΣ IΩANNHΣ TΣOXANTAPHEYΓΓEΛIA
A.∆.T. Ξ 977644 A.∆.T. I 324226
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 118.779,00 113.451,00
Mείον: Aποσβέσεις 113.517,58 113.450,98
--------- ---------
5.261,42 0,02
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 14.360.381,24 14.328.077,57
Mείον: Aποσβέσεις 4.763.968,74 4.002.466,76
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 9.596.412,50 10.325.610,81
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 345,17 384,62
II. Aπαιτήσεις 525.987,45 274.936,67
IV. ∆ιαθέσιµα 40.012,50 63.362,85
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 566.345,12 338.684,14
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 10.168.019,04 10.664.294,97
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 691.531,43 572.483,88
Mείον: Kόστος πωλήσεων 996.914,65 1.035.389,24
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -305.383,22 -462.905,36
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 47.903,18 42.504,17
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 62.677,43 45.642,34
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -415.963,83 551.051,87
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 6,29 35.515,27
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 5.252,89 6.447,48
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -421.210,43 521.984,08
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 19.474,65 18.434,57
3. Eξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 53.074,32
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -440.685,08 593.492,97
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 761.568,58 752.839,74
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 761.568,58 752.839,74
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -440.685,08 593.492,97
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 12.112.113,53 12.112.113,53
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 1,80 1,80
V. Aποτελέσµατα εις νέο -2.134.290,33 -1.691.332,61
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 9.977.825,00 10.420.782,72
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 190.194,04 243.512,25
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 10.168.019,04 10.664.294,97
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -440.685,08 593.492,97
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -1.691.332,61 -1.083.304,77
--------- ---------
Σύνολο -2.132.017,69 -1.676.797,74
Mείον:2. Λοιποί µη ενσ. στο λ.κ. φόροι 2.272,64 14.534,87
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -2.134.290,33 -1.691.332,61
========= =========
ΞENO∆OXEIAKEΣ & TOYPIΣTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ NIKOΛAOY KAMΠOYPOΓΛOY ANΩNYMH ETAIPEIA
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 6η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 58468/81/B/05/5
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r MYKONOΣ, 14.02.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
KAMΠOYPOΓΛOY BAΣIΛEIOΣ KAMΠOYPOΛΓOY MANTAΛENA
A.∆.T. AI 698200 A.∆.T. H 767226
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 26.484,30 20.290,30
Mείον: Aποσβέσεις 21.816,44 20.147,46
--------- ---------
4.667,86 142,84
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 299.278,69 287.226,86
Mείον: Aποσβέσεις 244.837,43 216.893,35
--------- ---------
54.441,26 70.333,51
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 748,00 748,00
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 55.189,26 71.081,51
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 315.098,89 361.015,50
II. Aπαιτήσεις 102.170,07 99.625,34
IV. ∆ιαθέσιµα 9.708,69 31.739,61
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 426.977,65 492.380,45
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 486.834,77 563.604,80
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 447.758,68 460.639,29
Mείον: Kόστος πωλήσεων 404.646,66 392.432,44
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 43.112,02 68.206,85
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 32.640,10 33.750,18
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 33.001,94 31.614,22
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -22.530,02 2.842,45
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 75,89 0,00
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 265,63 43,07
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -22.719,76 2.799,38
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 23,75 123,69
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -22.743,51 2.675,69
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 29.613,06 32.758,18
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 29.613,06 32.758,18
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -22.743,51 2.675,69
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 379.435,00 379.435,00
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 1.963,44 1.963,44
V. Aποτελέσµατα εις νέο -23.819,45 -1.075,94
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 357.578,99 380.322,50
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 129.255,78 183.282,30
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 486.834,77 563.604,80
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -22.743,51 2.675,69
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -1.075,94 4.060,50
--------- ---------
Σύνολο -23.819,45 6.706,19
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 0,00 992,42
2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 0,00 6.789,71
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -23.819,45 -1.075,94
========= =========
FORUMA.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 13η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 41179/81/B/98/23
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
ad
v.g
r
MYKONOΣ, 30.01.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. OANTIΠPOE∆POΣ
ΠOΛYKAN∆PIΩTHΣ NIKOΛAOΣ ΠOΛYKAN∆PIΩTHΣΓEΩPΓIOΣ
A.∆.T. Π 361479 A.∆.T. Σ 145079
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 31.514,30 31.514,30
Mείον: Aποσβέσεις 31.514,24 31.514,24
--------- ---------
0,06 0,06
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 2.606.619,90 2.582.446,04
Mείον: Aποσβέσεις 1.421.901,73 1.275.688,79
--------- ---------
1.184.718,17 1.306.757,25
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 328,55 328,55
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 1.185.046,72 1.307.085,80
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
II. Aπαιτήσεις 210.889,36 180.103,68
IV. ∆ιαθέσιµα 135.858,29 70.046,27
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 346.747,65 250.149,95
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 1.531.794,43 1.557.235,81
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 311.790,57 348.272,93
Mείον: Kόστος πωλήσεων 261.736,14 304.246,82
-------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 50.054,43 44.026,11
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 25.117,43 23.115,32
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 37.485,17 29.767,44
-------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -12.548,17 -8.856,65
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 94,42 2.518,91
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 437,25 314,90
-------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -12.891,00 -6.652,64
ΠΛEON:1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 15.084,21 15.084,21
3.Eσοδα προηγ. χρήσεων 8.341,68 188,69
-------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα -6.148,47 8.242,52
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 146.212,94 170.433,77
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 146.212,94 170.433,77
-------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -6.148,47 8.242,52
======== =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.505.800,25 1.505.800,25
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 32.026,68 47.110,89
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 4.734,55 4.734,55
V. Aποτελέσµατα εις νέο -40.766,76 -31.155,27
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 1.501.794,72 1.526.490,42
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.999,71 30.745,39
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 1.531.794,43 1.557.235,81
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -6.148,47 8.242,52
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσης -31.155,27 -24.505,92
--------- ---------
Σύνολο -37.303,74 -16.263,04
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 3.463,02 1.748,50
Συµπλ. φόρος 3%στο καθ. εισ. από ακιν. 0,00 1.748,50
2. Λοιποί µη ενσ/µένοι στο λ..κ φόροι 0,00 11.395,23
--------- ---------
Zηµίες εις νέον -40.766,76 -31.155,27
========= =========
ΠAOΛA ANΩNYMH ΞENO∆OXEIAKH TOYPIΣTIKH KAI EMΠOPIKH EΠIXEIPHΣH
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 15η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 37144/81/B/96/43
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r
MYKONOΣ, 20.03.2012
H ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. OANTIΠPOE∆POΣ
ΠAOYΛA EYAΓΓEΛIA ΠAOYΛAΣ ANTΩNIOΣ
A.∆.T. AE 440619 A.∆.T. I 282419
ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 5.234,50 5.234,50
Mείον: Aποσβέσεις 5.234,45 5.234,45
--------- ---------
0,05 0,05
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 4.460.378,39 4.332.402,02
Mείον: Aποσβέσεις 750.019,45 511.304,38
--------- ---------
3.710.358,94 3.821.097,64
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 1.628,07 79,57
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 3.711.987,01 3.821.177,21
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 1.388,65 1.086,97
II. Aπαιτήσεις 558.372,58 422.315,97
IV. ∆ιαθέσιµα 36.435,07 117.376,92
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 596.196,30 540.779,86
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 4.308.13,36 4.361.957,12
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 802.129,13 734.959,80
Mείον: Kόστος πωλήσεων 538.885,86 591.606,16
-------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 263.243,27 143.353,64
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 61.744,18 58.620,12
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 148.327,32 136.544,41
-------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 53.171,77 -51.810,89
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 75,01 231,34
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 41.190,49 49.167,79
-------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 12.056,29 -100.747,34
MEION:1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.505,99 188,16
3.Eσοδα προηγ. χρήσεων 0,00 544,14
-------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 9.550,30 -101.479,64
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 238.715,07 213.328,03
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 238.715,07 213.328,03
-------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 9.550,30 -101.479,64
======== =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 3.844.620,00 3.844.620,00
V. Aποτελέσµατα εις νέο -116.904,69 -125.743,68
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 3.727.715,31 3.718.876,32
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 335.987,09 346.998,47
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 244.480,96 296.082,33
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 580.468,05 643.080,80
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 4.308.13,36 4.361.957,12
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 9.550,30 -101.479,64
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -125.743,68 -18.807,27
--------- ---------
Σύνολο -116.193,38 -120.286,91
Mείον: 2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 711,31 5.456,77
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -116.904,69 -125.743,68
========= =========
MYKONOS BAY AΞTEE
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 3η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 66989/81/B/08/15
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
ad
v.g
r
MYKONOΣ, 20.03.2012
OΠPOE∆POΣ ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
KOYΣAΘANAΣ ΠANAΓIΩTHΣ BAΛAKA XPYΣOYΛA
A.∆.T. N 095344 A.∆.T. H 463086
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 13.163,40 13.163,40
Mείον: Aποσβέσεις 13.163,01 13.163,01
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 0,39 0,39
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
II. Aπαιτήσεις 1.385,07 1.385,07
IV. ∆ιαθέσιµα 4.796,95 2.202,91
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 6.182,02 3.587,98
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 6.182,41 3.588,37
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 381.707,17 437.202,65
Mείον: Kόστος µερισµάτων εταίρων 375.043,35 430.264,63
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 6.663,82 6.938,02
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 4.989,61 5.104,78
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 2.264,90 2.708,70
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -590,69 -875,46
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 0,00 294,66
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 0,00 294,66
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -590,69 -875,46
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 3.066,00 3.066,00
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 700,86 700,86
V. Aποτελέσµατα εις νέο -1.069,18 -478,49
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 2.697,68 3.288,37
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.484,73 300,00
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 6.182,41 3.588,37
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -590,69 -875,46
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -478,49 396,97
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -1.069,18 -478,49
========= =========
METAΦOPEΣ ΞY∆AKH IME EΠE
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 9η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011)
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
ad
v.g
r
MYKONOΣ, 30.03.2012
O∆IAXEIPIΣTHΣ OΛOΓIΣTHΣ
ΞY∆AKHΣ IΩANNHΣ ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
A.∆.T. K 899268 AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 46.837,26 46.837,26
Mείον: Aποσβέσεις 46.837,23 46.837,23
--------- ---------
0,03 0,03
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
I. Aσώµατες ακινητοποιήσεις 17.179,43 17.179,43
Mείον: Aποσβέσεις 17.179,43 17.179,43
--------- ---------
0,00 0,00
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 674.788,43 614.108,13
Mείον: Aποσβέσεις 418.601,66 377.923,17
--------- ---------
256.186,77 236.184,96
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 1.110,63 1.110,63
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 257.297,40 237.295,59
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 1.109.130,04 1.160.776,34
II. Aπαιτήσεις 281.882,66 185.140,41
IV. ∆ιαθέσιµα 108.265,70 5.875,39
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 1.499.278,40 1.351.792,14
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 1.756.575,83 1.589.087,76
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.348.608,51 1.395.407,69
Mείον: Kόστος πωλήσεων 865.188,00 926.341,18
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 483.420,51 469.066,51
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 101.744,32 97.658,14
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 338.013,49 321.777,04
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 43.662,70 49.631,33
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 46,35 3,77
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 20.654,47 17.486,80
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 23.054,58 32.148,30
ΠΛEON:1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 16.460,13 0,00
Mείον: 1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 15.147,30 8.183,18
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 24.367,41 23.965,12
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 40.678,49 37.411,02
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 40.678,49 37.411,02
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 24.367,41 23.965,12
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 380.900,00 380.900,00
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 1.785,96 1.785,96
V. Aποτελέσµατα εις νέο -163.807,24 -181.303,51
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 218.878,72 201.382,45
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 129.178,13 148.395,92
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.408.518,98 1.239.309,39
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 1.537.697,11 1.387.705,31
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 1.756.575,83 1.589.087,76
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 24.367,41 23.965,12
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -181.303,51 -124.340,45
--------- ---------
Σύνολο -156.936,10 -100.375,33
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 5.881,53 5.235,67
2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 989,61 75.692,51
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -163.807,24 -181.303,51
========= =========
∆ANAH A.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 11η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 46660/81/B/00/26
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
ad
v.g
r
MYKONOΣ, 10.03.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. OANTIΠPOE∆POΣ
MAKPYΓIANNHΣ ΓEΩPΓIOΣ NAZOY MAPIA
A.∆.T. AB 305575 A.∆.T. AE 948015
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 37.525,10 33.409,11
Mείον: Aποσβέσεις 37.525,04 33.394,86
--------- ---------
0,06 14,25
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 3.648.506,76 3.159.695,71
Mείον: Aποσβέσεις 1.894.870,78 1.515.354,95
--------- ---------
1.753.635,98 1.644.340,76
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 6.331,65 6.331,65
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 1.759.967,63 1.650.672,41
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 387,78 0,00
II. Aπαιτήσεις 189.965,28 128.645,83
IV. ∆ιαθέσιµα 138.265,90 327.483,75
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 328.618,96 456.129,58
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 2.088.586,65 2.106.816,24
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.044.723,16 911.180,92
Mείον: Kόστος πωλήσεων 853.177,14 812.747,09
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 191.546,02 98.433,83
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 12.590,27 375,00
--------- ---------
Σύνολο 204.136,29 98.808,83
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 71.922,18 61.705,14
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 104.417,54 69.250,17
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 27.796,57 32.146,48
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 61,87 863,50
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 38.608,47 37.147,24
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως -10.750,03 68.430,22
ΠΛEON:1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 76.098,67 71.277,78
Mείον: 1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.753,27 607,15
2.Eκτακτες ζηµίες 0,00 99,59
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 62.595,37 2.140,82
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 383.646,01 367.181,93
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 383.646,01 367.181,93
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 62.595,37 2.140,82
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.343.472,00 1.343.472,00
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 69.924,11 146.022,78
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 15.853,57 14.523,18
V. Aποτελέσµατα εις νέο 25.277,36 -18.092,43
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 1.454.527,04 1.485.925,53
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 372.218,26 405.244,62
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 261.841,35 215.646,09
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 634.059,61 620.890,71
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 2.088.586,65 2.106.816,24
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 62.595,37 2.140,82
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -18.092,43 -7.905,11
--------- ---------
Σύνολο 44.502,94 -5.764,29
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 16.313,27 2.634,57
Συµπλ. φόρος ιδιόχρησης 3% 1.203,63 0,00
2. Λοιποί µη ενσωµ. στο λ.κ. φόροι 378,29 9.693,57
--------- ---------
Kέρδη προς διάθεση/ Zηµίες εις νέο 26.607,75 -18.092,43
========= =========
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Tακτικό αποθεµατικό 1.330,39 0,00
8. Yπόλοιπο κερδών εις νέο 25.277,36 0,00
--------- ---------
26.607,75 0,00
========= =========
VENCIA A.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 21η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 27977/81/B/92/49
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r
MYKONOΣ, 28.02.2012
OΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. OANTIΠPOE∆POΣ
ANTΩNIOΣ MIXAHΛ EIPHNHMIXAHΛ
A.∆.T. P 578718 A.∆.T. Σ 192167
OΛOΓIΣTHΣ
EYAΓΓEΛOΣ ΣYKINIΩTHΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ 98.393,48 98.393,48
Mείον: Aποσβέσεις 98.393,23 98.393,23
--------- ---------
0,25 0,25
========= =========
Γ. ΠAΓIOENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 5.523.903,71 5.160.414,81
Mείον: Aποσβέσεις 4.388.060,97 3.885.267,91
--------- ---------
1.135.842,74 1.275.146,90
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ. απαιτησ. 88,04 88,04
--------- ---------
ΣΥΝ. ΠΑΓΙOΥ EΝΕΡΓHTIKOY 1.135.930,78 1.275.234,94
========= =========
∆. KΥΚΛOΦOΡOΥΝENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα 262,92 205,44
II. Aπαιτήσεις 769.515,52 726.607,76
IV. ∆ιαθέσιµα 35.274,26 223.047,93
--------- ---------
ΣΥΝ. KΥΚΛ/NTOΣ EΝΕΡΓHTIKOY 805.052,70 949.861,13
========= =========
ΓENΙΚOΣYNOΛOENEPΓHTIKOY 1.940.83,73 2.225.096,32
========= =========
I. Aποτελέσµατα Eκµεταλλεύσεως
Kυκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.501.951,34 1.372.259,43
Mείον: Kόστος πωλήσεων 1.134.193,51 1.202.309,30
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 367.757,83 169.950,13
MEION: 1.Eξοδα διοικ/κής λειτ/γίας 127.974,18 92.707,90
3.Eξοδα λειτ/γίας διαθέσεως 202.663,50 95.344,78
--------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 37.120,15 -18.102,55
ΠΛEON: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα 1.097,37 16,79
Mείον: 3.Xρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα 1.188,81 7.740,81
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα εκµετ/σεως 37.028,71 -25.826,57
ΠΛEON:1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 14.705,12 19.059,46
Mείον: 1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.224,24 4.779,65
3.Eξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 15.994,42
--------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 48.509,59 -27.541,18
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ. 502.793,06 346.884,29
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο Λ.K. 502.793,06 346.884,29
--------- ---------
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 48.509,59 -27.541,18
========= =========
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Mετοχικό Kεφάλαιο 1.924.456,23 1.924.456,23
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 0,24 14.705,36
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 8.356,37 8.356,37
V. Aποτελέσµατα εις νέο -112.826,65 -144.722,57
--------- ---------
ΣYNOΛOI∆IΩN KEΦAΛAIΩN 1.819.986,19 1.802.795,39
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 288.253,59
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 120.997,54 134.047,34
--------- ---------
ΣYNOΛOYΠOXPEΩΣEΩN 120.997,54 422.300,93
========= =========
ΓENIKOΣYNOΛOΠAΘHTIKOY 1.940.83,73 2.225.096,32
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 48.509,59 -27.541,18
Yπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -144.722,57 -111.176,38
--------- ---------
Σύνολο 96.212,98 -138.717,56
Mείον: 2. Λοιποί µη ενσ. στο λ.κ. φόροι 16.613,67 6.005,01
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -112.826,65 -144.722,57
========= =========
NIK. M. ZOYΓANEΛHΣ A.Ξ.T.E.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 15η ETAIPIKH XPHΣH (1.1 - 31.12.2011) AP.M.A.E. 37187/81/B/96/45
ENEPΓHTIKO ΠAΘHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓ/ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠPIΣMA 210 92 11 400
w
w
w
.p
rism
a
d
v.g
r
MYKONOΣ, 07.03.2012
OΠPOE∆POΣ ∆.Σ. H ANTIΠPOE∆POΣ
ZOYΓANEΛHΣ NIKOΛAOΣ ZOYΓANEΛH∆HMHTPA
A.∆.T. N 598815 A.∆.T. N 591902
OΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
AP.A∆EIAΣ 20984 A’ TAΞHΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ -
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25224
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι ο Ντέντες
Βασίλης του Κωνσταντίνου και της
Αθηνάς, κάτοικος Περιστερίου Ατ-
τικής, οδός Γεροστάθη αρ. 87, που
γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο Αλ-
βανίας το έτος 1980 και είναι γραµ-
µένος στα Μητρώα Αρρένων του
∆ήµου Περιστερίου Ν. Αττικής µε
α/α: 1573 µε αίτησή του ζήτησε τον
εξελληνισµό του επωνύµου του από
«Ντέντες» σε «∆έδες».
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούµε
κάθε έναν που δεν συµφωνεί µε αυ-
τή την αλλαγή να στείλει εγγράφως
τις αντιρρήσεις του µέσα σε δεκα-
πέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευ-
ση στον ∆ήµο Περιστερίου, Τµήµα
∆ηµοτικής Κατ/σης & Ληξιαρχείου,
Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1, Τ.Κ. 121
34.
Περιστέρι, 24.7.2012
Με εντολή ∆ηµάρχου
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Αλµυρός: 19.7.2012
Αρ. Πρωτ.: 14849/353
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ήµος Αλµυρού διακηρύσσει
µε ανοικτή δηµοπρασία, επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑ-
ΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ» που θα διε-
ξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3669/08.
* Συνολικής προβλεπόµενης δα-
πάνης, σύµφωνα µε τον προϋπολο-
γισµό της µελέτης τετρακόσιες πέ-
ντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ µε
τον ΦΠΑ. Η χρηµατοδότηση του έρ-
γου θα είναι από «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ».
* Χρόνος περαίωσης του έργου
τρεις (3) µήνες.
* Η ∆ηµοπρασία θα διενεργηθεί
την 7η Αυγούστου, ηµέρα Τρίτη του
2012 και ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του ∆ήµου Αλµυρού. Στη δη-
µοπρασία γίνονται δεκτές µεµονω-
µένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή
κοινοπραξίες αυτών εγγεγραµµένες
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κα-
τηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι
τάξη σε Κ/Ξ στην Α2, 1η, 2η τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
σε όλη την Επικράτεια και έως 3η
στα εντός Νοµού Έδρας και ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1, Α2,
1η σε όλη την Επικράτεια και στα
εντός Νοµού Έδρας.
* Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
σε 2% επί του προϋπολογισµού της
µελέτης, δηλαδή στο ποσό των ΕΞΙ
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕ-
ΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 6.450,00 ευρώ και
µε ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών,
µετά την ηµέρα διεξαγωγής του δια-
γωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 180 ηµέρες.
* Προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής 5% στον Ανάδοχο, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 51 παρ. 3.α. του
Ν. 3669/08.
* Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτη-
σης από τα γραφεία του ∆. Αλµυρού
αντί του ποσού των είκοσι (20) ευ-
ρώ µέχρι και την Πέµπτη 2.8.2012.
Πληροφορίες στα τηλ. 24223-
51410, 411 FAX 24220 21224, επι-
κοινωνίας 242235410, αρµόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Μα-
ριάννα Γκίκα και κ. Κων/νος Ρού-
τσιας.
* Η διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί κατά το εγκεκριµένο από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.
Τα έξοδα των εκ του νόµου απα-
ραίτητων δηµοσιεύσεων της διακή-
ρυξης της δηµοπρασίας θα ανέλ-
θουν το πολύ στο ποσό των 1.200
ευρώ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και
εισπράττονται µε τον πρώτο λογα-
ριασµό πληρωµής του έργου. Τα
έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν
προηγούµενων διαγωνισµών για το
ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των
µη απαραίτητων εκ του νόµου δη-
µοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο
του έργου και καταβάλλονται από
τις πιστώσεις του έργου.
Αλµυρός 19.07.2012
Ο ∆ήµαρχος Αλµυρού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΣ
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
∆ια της υπ’ αριθµ. 7511 Γ/19-07-
2012 εκθέσεως επιδόσεως του ∆ι-
καστικού Επιµελητή της περιφερεί-
ας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιω-
άννη Αθ. Μποτίνη, µετά από γρα-
πτή παραγγελία του ∆ικηγόρου
Αθηνών Βασίλη Αρ. Πήττα ως πλη-
ρεξουσίου του ΝΠ∆∆ µε την επω-
νυµία «ΙΚΑ - ΕΤΑΜ», που εδρεύει
στην Αθήνα, Αγ. Κων/νου αρ. 8 και
εκπ/ται νόµιµα, επεδόθη στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Κωνσταντίνον Σπηλιόπουλο για τον
Παναγιώτη Νικολ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟ,
πρώην κάτοικον Πετρούπολης Ατ-
τικής οδός Θεσσαλίας 28-30 και
ήδη αγνώστου διαµονής, ακριβές
αντίγραφον της από 18-01-2012
ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατ’ αυτού,
απευθυνοµένης ενώπιον του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών (Αρ. κατ. δικογρ.
1713/2012) διά της οποίας ζητά: Να
γίνει δεκτή η αγωγή µου. Να ανα-
γνωριστεί η απαίτησή µου που πε-
ριγράφεται στο ιστορικό εκ 1.266,30
ευρώ. Να υποχρεωθούν δε οι ενα-
γόµενοι να µου καταβάλουν το πο-
σό αυτό αλληλέγγυα, αδιαίρετα και
σε ολόκληρο ο καθένας τους, νοµι-
µότοκα από την επίδοση της αγω-
γής µέχρι την εξόφληση. Να κηρυ-
χθεί προσωρινά εκτελεστή η από-
φαση που θα εκδοθεί και να καταδι-
καστούν οι καθών στη δικαστική
µου δαπάνη. Προς γνώσιν του και
για τις νόµιµες συνέπειες, καλούµε-
νον να παραστεί κατά τη συζήτησή
της ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών στις 7.3.2013, ηµέρα Πέ-
µπτη και ώρα 09.00 π.µ. µε αριθµό
πινακίου Ε-10 της παραπάνω δικα-
σίµου.
Ο παραλαβών Εισαγγελέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο πληρ. ∆ικηγόρος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡ. ΠΗΤΤΑΣ
Ο ∆ικαστικός Επιµελητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΤΙΝΗΣ
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣΕΩΣ Aξία κτήσεως Aποσβέσεις Aναπ. αξία Aξία κτήσεως Aποσβέσεις Aναπ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.340,44 2.340,40 0,04 2.340,44 2.340,40 0,04
========= ========= ========= ========= ========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Oικόπεδα 236.480,11 0,00 236.480,11 236.480,11 0,00 236.480,11
3. Kτίρια & τεχνικά έργα 742.551,30 379.289,94 363.261,36 742.551,30 341.783,55 400.767,75
4. Mηχανήµατα - Tεχνικές εγκαταστάσεις 607.357,80 525.340,61 82.017,19 571.511,07 481.342,91 90.168,16
5. Mεταφορικά µέσα 308.833,29 262.082,42 46.750,87 308.833,29 241.141,58 67.691,71
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.498581,97 1.345.700,73 152.881,24 1.477.789,40 1.131.400,53 346.388,87
7. Aκιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 194.779,37 0,00 194.779,37 187.106,00 0,00 187.106,00
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 3.588.583,84 2.512413,70 1.076.170,14 3.524.271,17 2.195.668,57 1.328.602,60
========= ========= ========= ========= ========= =========
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 440,55 440,55
========= =========
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 1.076.610,69 1.329.043,15
========= =========
∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα
1. Eµπορεύµατα 200.720,21 264.430,06
========= =========
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες 1.171.460,77 1.016.282,80
Mείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 15.247,47 1.156.213,30 1.065,23 1.015.217,57
--------- ---------
3α. Eπιταγές εισπρακτέες (µετχρ/νες) χαρτοφυλακίου 241.079,98 176.609,57
11. Xρεώστες διάφοροι 63.223,72 69.283,64
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 255.412,96 241.595,16
--------- ---------
1.715.929,96 1.502.705,94
========= =========
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο 17.440,76 39.504,65
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας 43.746,23 7.766,31
--------- ---------
61.186,99 47.270,96
========= =========
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV) 1.977.837,16 1.814.406,96
========= =========
E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Eξοδα εποµένων χρήσεων 4.979,51 0,00
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Γ+∆+E) 3.059.427,40 3.143.450,15
========= =========
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOI
2. Xρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 140.000,00 140.000,00
========= =========
I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.284.785,51 5.766.673,10
Mείον: Kόστος πωλήσεων 5.505.774,57 4.856.940,34
--------- ---------
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 779.010,94 909.732,76
Πλέον: Aλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 29.910,80 15833,76
--------- ---------
Σύνολο 808.921,74 925.566,52
MEION: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 66.728,13 48.577,60
3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως 657.464,17 724.192,30 750.241,06 798.818,66
--------- --------- --------- ---------
Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 84.729,44 126.747,86
MEION: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 43.459,65 32.261,47
--------- ---------
Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 41.269,79 94.486,39
II. ΠΛEON: Eκτακτα αποτελέσµατα
1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 16.186,46 0,00
Mείον: 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 345,66 11.467,02
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 14.182,24 14.527,90 1.658,56 0,00 11.467,02 -11.467,02
-------- --------- --------- --------- --------- ---------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 42.928,35 83.019,37
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 316.745,13 417.908,04
Mείον: Oι από αυτές ενσω/µένες στο λειτουργικό κόστος 316.745,13 0,00 417.908,04 0,00
--------- --------- --------- ---------
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (KEP∆H) XPHΣEΩΣ προ φόρων 42.928,35 83.019,37
========= =========
A. I∆IA KEΦAΛAIA χρήσεως 2011 χρήσεως2010
I. Kεφάλαιο µετοχικό
(700.000 µετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Kαταβληµένο 2.051.000,00 2.533.541,70
========= =========
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -
Eπιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1,60 1,60
========= =========
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια
5. Aφορολόγητα αποθεµατικά
ειδικών διατάξεων νόµων 526,17 526,17
========= =========
V. Aποτελέσµατα εις νέο
Yπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 0,00 -59.740,00
Yπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -42.560,99 0,00
--------- ---------
-42.560,99 -59.740,00
========= =========
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) 2.008.966,78 2.474.329,47
========= =========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές 289.268,61 238.814,64
2α. Επιταγές πληρωτέες 151.424,86 164.471,79
3. Tράπεζες - λογαριασµοί
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 346.236,85 211.985,68
4. Προκαταβολές πελατών 9.551,35 21.218,31
5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 21.851,26 24.607,58
6. Aσφαλιστικοί Oργανισµοί 6.063,40 8.022,68
11. Πιστωτές διάφοροι 226.064,29 0,00
--------- ---------
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 1.050.460,62 14.302.352,85
========= =========
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ) 3.059.427,40 3.143.450,15
========= =========
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOI
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλ. 140.000,00 140.000,00
========= =========
Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 42.928,35 83.019,37
(+): Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ. χρήσεων -59.740,00 -77.091,94
( - ): ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,00 -37.972,25
--------- ---------
Σύνολο -16.811,65 -32.044,82
Mείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 15.339,55 20.679,77
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ. κόστος φόροι 10.409,79 7.015,41
--------- ---------
Zηµίες εις νέο -42.560,99 -59.740,00
========= =========
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010 ΠAΘHTIKO ENEPΓHTIKO
KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2011) ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
MYKONOΣ, 30 Aπριλίου 2012
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. O ANTIΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ.
AΣHMOMYTHΣ ∆HMHTPIOΣ AΣHMOMYTHΣ ΣΠYPI∆ΩN
A ∆.T. Π 926512 A ∆.T. P 884562
O ΛOΓIΣTHΣ
ΣYKINIΩTHΣ EYAΓΓEΛOΣ
A.∆.T. Ξ 212700/ A.A. O.E.E. 20984 A’ Tάξεως
YΓPAEPIA KYKΛA∆ΩN A.B.E.E.
IΣOΛOΓIΣMOΣ ΤΗΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 14η ETAIPIKH XPHΣH (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2011) AP.M.A.E.38026/81/B/97/5
w
w
w
.p
r
is
m
a
d
v
.g
r
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
ΠPIΣMA 210 92 11 400
EKΘEΣH EΛEΓXOY ANEΞAPTHTOY OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTH
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Aνώνυµης Εταιρείας “ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.'' που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσµάτων, και
τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του K.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δι-
κλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη
είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβει-
ας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οι-
κονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονο-
µικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Για την
κάλυψη απωλειών κατά την ρευστοποίηση επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους ευρώ 541.600, η υφιστάµενη πρόβλεψη, κατά την εκτίµησή µας, υπολείπεται της αναγκαίας κατά ευρώ 396.500,00 µε συνέπεια να εµφανίζονται οι απαιτήσεις,
τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 164.500. 2) Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆ε-
κεµβρίου 2011, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 7.934,27, µε συνέπεια να εµφανίζονται αυξηµένα: ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα χρήσης κατά 480,27 ευρώ. 3) Οι φορολογικές υποχρεώ-
σεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές για την χρήση αυτή. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να καταλογι-
σθούν σε µελλοντικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για τον σκοπό αυτό. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύ-
λαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ''ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.'' κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρή-
ση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του K.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονι-
στικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Aθήνα, 4 Iουνίου 2012
OOPKΩTOΣ EΛEΓKTHΣ ΛOΓIΣTHΣ
∆HMOΣ N. ΠITEΛHΣ
A.M. ΣOEΛ 15331
Σηµειώσεις: 1. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχoυν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ύψους ευρώ 1.058.796,78 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2011 ευρώ 346.236,85. 2. Με την α-
πό 22/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Καθολικής Συνελεύσεως των µετόχων, έγινε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 482.541,70. 3. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των παγίων έγινε την 31.12.2008.
KOΣΜΟΣ
17
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
32 τρισ. δολάρια κρυµµένα
σε offshore στον κόσµο!
Το ιλιγγιώδες ποσό των 32
τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, που
ισοδυναµεί µε το άθροισµα του
ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών και
της Ιαπωνίας, είναι σήµερα κρυµ-
µένο στους ανά την υφήλιο φορο-
λογικούς παραδείσους.
Τη συγκλονιστική αποκάλυψη
κάνει σε έκθεσή του το ∆ικτύο Φο-
ρολογικής ∆ικαιοσύνης, βρετανική
οργάνωση που εστιάζει την έρευνά
της στη φορολογική διαφάνεια και
την καταπολέµηση της φοροδιαφυ-
γής.
Οι πλέον πλούσιοι άνθρωποι
στον κόσµο έχουν κρύψει τουλάχι-
στον 21 τρισεκατοµµύρια δολάρια
(17 τρισεκατοµµύρια ευρώ) σε
οffshore λογαριασµούς, για να απο-
φύγουν την φορολόγησή τους, ανα-
φέρει η µελέτη που δηµοσιεύθηκε
τη ∆ευτέρα. Όπως χαρακτηριστικά
υπογραµµίζουν οι συντάκτες της
έκθεσης, «η οικονοµική ανισότητα
στον κόσµο είναι σήµερα πολύ χει-
ρότερη απ’ αυτή που νοµίζουµε».
Ο Τζέιµς Χένρι, πρώην επικεφα-
λής οικονοµολόγος της εταιρείας
συµβούλων επιχειρήσεων Mc
Kinsey & Co, είναι ο ειδικός που
ηγήθηκε της σχετικής µελέτης.
Ανακάλυψε ότι ο «κρυφός πλούτος»
θα µπορούσε να φτάσει ακόµη και
στα 32 τρισεκατοµµύρια δολάρια,
ποσό που ισοδυναµεί µε το άθροι-
σµα του ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολι-
τειών και της Ιαπωνίας!
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η δηµι-
ουργία των υπεράκτιων λογαρια-
σµών οδηγεί κάθε χρόνο σε απώ-
λεια φορολογικών εσόδων έως και
280 δισ. δολαρίων. Η εκτίµηση αυ-
τή µάλλον θεωρείται συντηρητική,
καθώς ακίνητα, σκάφη αναψυχής
και άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν
περιλαµβάνονται στην έρευνα. Κα-
τά τον Τζέιµς Χένρι, πρόκειται για
µια «τεράστια µαύρη τρύπα στην
παγκόσµια οικονοµία»...
Η έκθεση σηµειώνει επίσης ότι
τον περισσότερο πλούτο που υπάρ-
χει σήµερα συγκεντρωµένος στον
κόσµο καρπώνονται λιγότερα από
10 εκατοµµύρια άνθρωποι... Η µε-
λέτη βασίστηκε σε στοιχεία από
την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο, τα Ηνω-
µένα Έθνη, τη ∆ιεθνή Τράπεζα ∆ια-
κανονισµών, καθώς επίσης και από
τις κεντρικές τράπεζες και τα
υπουργεία Οικονοµικών διαφόρων
χωρών.
Ιταλία: ∆ιαδήλωση δηµάρχων κατά της λιτότητας
∆ήµαρχοι ιταλικών πόλεων
διαδήλωσαν χθες έξω από το κτή-
ριο της Γερουσίας στη Ρώµη εκ-
φράζοντας την έντονη αντίθεσή
τους στις περικοπές χρηµατοδότη-
σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
«Πρόκειται σε µεγάλο βαθµό για
οριζόντιες περικοπές, που πλήτ-
τουν τις κοινωνικές παροχές και
δεν απαλείφουν τις σπατάλες. Πολ-
λοί δήµοι κινδυνεύουν να χρεοκο-
πήσουν αν δεν αυξήσουν δραµατι-
κά τους φόρους», εξήγησε ο δήµαρ-
χος της Ρώµης Τζάνι Αλεµάνο.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Λα
Στάµπα, στις δέκα πόλεις που κιν-
δυνεύουν να χρεοκοπήσουν άµεσα
περιλαµβάνονται η Νάπολη, το
Παλέρµο της Σικελίας και οι πόλεις
του βορρά, Νοβάρα και Αλεσά-
ντρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε ωστόσο σε
όλους τους δήµους -πέρα από τις
αλλαγές της τελευταίας στιγµής- να
µειώσουν κατά 25% τις προβλέ-
ψεις τους για εισπράξεις προστί-
µων και τοπικών φόρων.
Η µείωση (που δικαιολογείται µε
το πρόσχηµα ότι πολλά πρόστιµα,
στην πραγµατικότητα, δεν εισπράτ-
τονται ποτέ) µπορεί να επισηµο-
ποιήσει τεράστια ελλείµµατα, που
έως τώρα θεωρούνταν, έστω µε «τε-
χνητό τρόπο», αντιµετωπίσιµα.
Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας
Φραντσέσκο Προφούµο, µετά την
προχθεσινή δήλωση του προέδρου
της ένωσης περιφερειών Τζουζέπε
Καστιλιόνε ότι «ίσως δεν µπορέσει
να ξεκινήσει η σχολική χρονιά,
εξαιτίας των περικοπών», υποστή-
ριξε αντίθετα ότι «οι µαθητές τον
Σεπτέµβριο θα επιστρέψουν κανο-
νικά στα θρανία τους»...
Συρία: Φόβος για τα χηµικά του καθεστώτος
Η CIA δεν έχει εδραιώσει την παρουσία της στη Συρία, λέει η «Ουάσιγκτον Πόστ»
Ο φόβος για πιθανή χρήση χη-
µικών όπλων από το καθεστώς της
∆αµασκού επισκιάζει τις εξελίξεις
στη συριακή κρίση. Οι αντάρτες
υποστήριξαν πως ο στρατός του
Άσαντ µετέφερε χηµικά όπλα στα
σύνορα, µια ηµέρα µετά την απειλή
της ∆αµασκού ότι θα τα χρησιµο-
ποιήσει σε περίπτωση «επίθεσης
από το εξωτερικό».
Πάντως, η Ρωσία προειδοποίησε
τον Άσαντ να µην καταφύγει στη
χρήση χηµικών υπενθυµίζοντας ότι
η Συρία επικύρωσε το 1968 τη διε-
θνή συµφωνία που απαγορεύει τη
χρήση χηµικών αερίων ως πολεµι-
κών όπλων. Ανώτερος αξιωµατού-
χος του ισραηλινού υπουργείου
Άµυνας δήλωσε, από την πλευρά
του, ότι το συριακό καθεστώς εξα-
κολουθεί να έχει υπό τον πλήρη
έλεγχό του το χηµικό οπλοστάσιο
της χώρας, δήλωσε όµως ανήσυχος
για το τι θα συµβεί αν αρχίσει η
αποσταθεροποίηση του Άσαντ.
Από την πλευρά του, Ιρανός
στρατηγός απείλησε ότι οι σύµµα-
χοι της Συρίας «δεν θα επιτρέψουν
αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα και
θα καταφέρουν «αποφασιστικά
πλήγµατα» σε βάρος των εχθρών
της ∆αµασκού εάν αποφασίσουν
να επέµβουν. «Ο συριακός λαός και
οι φίλοι της Συρίας δεν θα επιτρέ-
ψουν αλλαγή καθεστώτος», ανέφερε
ο στρατηγός Μασούντ Τζαζαγερί,
υπαρχηγός των ιρανικών ένοπλων
δυνάµεων.»Αν το πράξουν, οι φίλοι
της Συρίας και το κίνηµα αντίστα-
σης, θα καταφέρουν αποφασιστικά
πλήγµατα στο µέτωπο του εχθρού,
περιλαµβανοµένων των Αράβων
που ανήκουν σε αυτό», απείλησε ο
Ιρανός στρατηγός.
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Λοράν Φαµπιούς, χαρακτηρίζοντας
απαράδεκτη οποιαδήποτε χρήση
χηµικών και βιολογικών όπλων
από τις συριακές κυβερνητικές δυ-
νάµεις, εκτίµησε ότι ο Μπασάρ αλ-
Ασαντ θα πέσει κάποια στιγµή και
ότι η πρόταση του Αραβικού Συνδέ-
σµου για ασφαλή έξοδό του από
την εξουσία δεν θα τον γλιτώσει
από την τιµωρία...
Χθεσινό δηµοσίευµα της αµερι-
κανικής εφηµερίδας «Ουάσιγκτον
Ποστ» αναφέρει ότι «κενά» στη συλ-
λογή πληροφοριών από τη CIA κα-
θυστερούν τις προσπάθειες του
Λευκού Οίκου να επιταχύνει την
πτώση του Άσαντ. Η CIA δεν έχει
καταφέρει να εδραιώσει την παρου-
σία της στη Συρία, αντίθετα µε ό,τι
είχε συµβεί στις εξεγέρσεις στην Αί-
γυπτο και στη Λιβύη. Σύµφωνα µε
την εφηµερίδα, η CIA δεν έχει δώ-
σει όπλα στους αντάρτες, αλλά συ-
νεργάζεται µε τη Σαουδική Αραβία
και το Κατάρ που εξοπλίζουν τους
αντάρτες.
Εξεγερµένοι στο Χαλέπι. Οπλισµέ-
νοι µε καλάζνικωφ, σχηµατίζουν
το σήµα της νίκης. Η πόλη γνώρι-
σε το τελευταίο 24ωρο σφοδρούς
αεροπορικούς βοµβαρδισµούς
από ελικόπτερα και αεροπλάνα,
ένδειξη ότι το καθεστώς κλιµακώ-
νει τον πόλεµο κατά των αντικα-
θεστωτικών.
Είµαι
το 99%...
«Έχω πληρώσει στην τράπεζα
125.869 δολ. για ένα σπίτι
που σήµερα κοστίζει 91.000
δολ. αλλά η τράπεζα µου το
παίρνει πίσω γιατί συνεχίζω
να τους χρωστάω 355.692
δολ. και 91 σεντ (για ένα σπίτι
που κοστίζει 91.000 δολ.)
Σοβαρά;;; Eίµαι το 99%»,
γράφει το αυτοσχέδιο πλακάτ
της εικονιζόµενης
«ανώνυµης» Αµερικανίδας
σε µια εντελώς προσωπική
διαµαρτυρία, στο πλαίσιο του
κινήµατος «Καταλάβατε τη
Γουόλ Στριτ».
Βασικό σύνθηµα του
κινήµατος, που κατάφερε
να σπάσει την απάθεια της
αµερικανικής κοινής
γνώµης είναι το «Είµαστε το
99%». Η φωτογραφία
προέρχεται από τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
18
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Μοίρες 18.7.2012
Αριθµ. Πρωτ.: 24320
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ,
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ
ΕΠΑΦΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
∆ιεύθυνση: Πάροδος 25ης
Μαρτίου 1
Μοίρες Τ.Κ. 70400
Πληρ.: Γιώργος Βαρούχας
Τηλ.: 28923-40208
Fax: 28920-27734
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος
του έργου είναι «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2012-2013».
II.1.1. Σύντοµη περιγραφή του
αντικειµένου του έργου: Η παρού-
σα υπηρεσία αφορά τις µεταφορές
µαθητών Πρωτοβάθµιας, ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικών
σχολείων για το σχολικό έτος 2012-
2013, καθώς σύµφωνα µε το υπ’
αριθµό 35253/28.7.2011 έγγραφο
της Γενικής ∆/νσης Τοπικής
Αυτ/σης του υπουργείου Εσωτερι-
κών και το ΦΕΚ 1701/1.8.2011, η
αρµοδιότητα αυτή µεταφέρεται
στους δήµους.
Προϋπολογισµός του έργου: Συ-
νολικός 1.004.704,00 ευρώ (µε ΦΠΑ
13%).
Ο συνολικός προϋπολογισµός
της υπηρεσίας αναλύεται σε:
- ∆απάνη ∆ροµολογίων:
755.417,00 ευρώ
- Φόρος Προστιθέµενης Αξίας:
98.204,19 ευρώ
Η οικονοµική προσφορά των
διαγωνιζόµενων θα υποβληθεί ως
ακολούθως:
Είτε για το σύνολο των δροµολο-
γίων ή για το µέρος αυτών.
Η συνολική διάρκεια της σύµβα-
σης είναι εννέα (9) µήνες.
Τµήµα ΙΙΙ: Νοµικές, Οικονοµικές
και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής:
Για την έγκυρη συµµετοχή στον
διαγωνισµό κατατίθεται από τους
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους
του άρθρου 15 του Π.∆. 28/1980, εγ-
γύηση συµµετοχής που ανέρχεται
σε ποσοστό 3% επί της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµ-
βανοµένου του ΦΠΑ, για το σύνολο
των δροµολογίων ή για το µέρος
των δροµολογίων που αφορά η
προσφορά του.
2. Κύριο όροι χρηµατοδότησης
και πληρωµής.
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης
γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτο-
τελείς Πόρους της α’ βάθµιας Αυτο-
διοίκησης (Κ.Α. 15-6162.001).
Η πληρωµή των αναδόχων θα γί-
νει τµηµατικά, σε διαστήµατα όχι
µικρότερα του ενός (1) µηνός, µε
την πρόοδο εκτέλεσης του έργου,
ακολουθουµένης της διαδικασίας
των άρθρων 53 και 54 του Π.∆.
28/1980 και σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στην παράγραφο 7.3 της
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
3. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι
στους οποίους υπόκειται η εκτέλε-
ση της σύµβασης.
4. Οι απαιτήσεις για την προσω-
πική κατάσταση των διαγωνιζοµέ-
νων αναφέρονται στο άρθρο 22 του
τεύχους της αναλυτικής διακήρυ-
ξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά - αποδεικτικά έγγραφα για τη
συµµετοχή στον διαγωνισµό ανα-
φέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους
της διακήρυξης, ενώ στην παρά-
γραφο 23.4 του ίδιου άρθρου ανα-
φέρονται τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά προσωπικής κατάστασης
των διαγωνιζοµένων.
2. Στον διαγωνισµό καλούνται:
α. Όλα τα νοµικά και φυσικά πρό-
σωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισµοί, µε αντικείµενο
δραστηριότητας τη µεταφορά προ-
σώπων.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο
για την ανάθεση της σύµβασης εί-
ναι η χαµηλότερη τιµή.
Β. Όροι για την παραλαβή των
τευχών του διαγωνισµού:
1. Προθεσµία υποβολής αίτησης
για παροχή εγγράφων και πληρο-
φοριών είναι η 5 Σεπτεµβρίου 2012.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πα-
ραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη
από την έδρα του ∆ήµου ΦΑΙΣΤΟΥ
(Μοίρες Τ.Κ. 70400, τηλ. 28923-
40208), κάθε εργάσιµη ηµέρα κατά
τις ώρες 08.30 - 14.00. Υπάρχει δυ-
νατότητα ταχυδροµικής αποστο-
λής, κατόπιν συνεννόησης µε την
υπηρεσία.
2. Προθεσµία υποβολής προσφο-
ρών είναι η 10η Σεπτεµβρίου 2012
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ.
κατά την οποία θα ανοιχτούν οι
προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Τα
έντυπα των προσφορών πρέπει να
είναι συνταγµένα στην ελληνική
γλώσσα.
3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος
των προσφορών τουλάχιστον εννέα
(9) µήνες από την ηµεροµηνία πα-
ραλαβής υποβολής των προσφο-
ρών.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ-
ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές κατα-
τίθενται προς την Οικονοµική Επι-
τροπή του ∆ήµου ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΟΙ-
ΡΕΣ Τ.Κ. 70400, τηλ. 28923.40208,
φαξ: 28920.27734, από την οποία
µπορούν επίσης να ληφθούν σχετι-
κές πληροφορίες.
Ενστάσεις µπορούν να ασκη-
θούν:
Κατά των Πρακτικών της Επιτρο-
πής διαγωνισµού και συγκεκριµέ-
να:
α1. Κατά του Πρακτικού ∆ιαγω-
νισµού της Ε.∆. (Έλεγχος ∆ικαιολο-
γητικών Συµµετοχής).
α2. Κατά της απόφασης κατακύ-
ρωσης αποτελέσµατος της Οικονο-
µικής Επιτροπής.
Οι προθεσµίες για ενστάσεις αρ-
χίζουν από την εποµένη της ηµερο-
µηνίας ανακοίνωσης της γνωστο-
ποίησης τοιχοκόλλησης των αντί-
στοιχων Πρακτικών.
Περίληψη που περιέχει τις πλη-
ροφορίες της παρούσας απεστάλη
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσε-
ων της Ε.Ε. στις 17.7.2012.
Η ∆ήµαρχος Φαιστού
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ∆ΟΘΕΝΤΟΣ
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
(άρθρο 135 του Κ.Πολ.∆.)
Ο υπογραφόµενος δικαστικός
επιµελητής του Πρωτοδικείου Αγρι-
νίου Χρήστος ∆ηµητρίου Λιάλιος,
που έχω την έδρα µου στην Αµφι-
λοχία (Θ. Χαβίνη 35), σύµφωνα µε
το παραπάνω άρθρο στις 20-7-
2012, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αγρινίου για τον Λλά-
µπρο Μάκα (Llampdro Maka) του
Πίλιο (Pilo) και της Κονσταντίνε
(Kostandine), πρώην κάτοικο τ.κ.
Λουτρού του ∆ήµου Αµφιλοχίας και
ήδη αγνώστου διαµονής, έπειτα
από γραπτή παραγγελία του δικηγό-
ρου κ. Ιωάννη Καραφασούλη, σαν
πληρεξούσιου του Σπυρίδωνα Χρή-
στου Φονιά, κατοίκου τ.κ. Λουτρού
της ∆.Ε. Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµ-
φιλοχίας, ως ειδικού επιτρόπου του
αβάπτιστου ανηλίκου άρρενος τέ-
κνου, που γεννήθηκε στην Άρτα
στις 22-2-2011 και φεροµένου γνη-
σίου τέκνου του Λλάµπρο Μάκα
(Llamdro Maka) του Πίλιο (Pilo) και
της Κονσταντίνε (Kostandine),
πρώην κατοίκου της τ.κ. Λουτρού
του ∆ήµου Αµφιλοχίας και τώρα
αγνώστου διαµονής και της Ενκέλα
(Enkela), πρώην συζ. Λλάµπρου
Μάκα (Llamdro Maka) το γένος Χα-
σάν και Ντρίτε Πίρρα (Xassan και
Drite Pirra), κατοίκου τ.κ. Λουτρού
της ∆.Ε. Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµ-
φιλοχίας, ακριβές αντίγραφο της
από 28-2-2012 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΒΟ-
ΛΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ του παραπάνω
επιτρόπου και µε την ιδιότητά του
αυτή, στρεφοµένης ΚΑΤΑ των πιο
πάνω προσώπων, που απευθύνεται
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδι-
κείου Αγρινίου, µε την πιο κάτω αυ-
τού και µε αριθµό 55/19-4-2012 έκ-
θεση κατάθεσης δικογράφου του
Γραµµατέα κ. Παναγιώτη Σταλίκα
και την από 19-4-2012 πράξη ορι-
σµού συζήτησης του ιδίου Γραµµα-
τέα µε την οποία ορίζεται δικάσιµος
για συζήτηση αυτής η 17η Οκτω-
βρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9 π.µ., µε αριθ. πιν. 31 στο κατάστη-
µα του Πολ. Πρωτοδικείου Αγρινί-
ου, προς γνώση του και για τις νό-
µιµες συνέπειες, καλούµενο συγ-
χρόνως να παραστεί κατά τη συζή-
τηση αυτής, όταν και όπου παραπά-
νω αρµόδια ορίζεται, για την οποία
συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.
9788Β’/20-7-2012 επιδοτήρια έκ-
θεσή µου, στο τέλος της οποίας ο
παραλαβών Εισαγγελέας µε πράξη
του παρήγγειλε τη δηµοσίευση της
παρούσης διά των ηµερησίων εφη-
µερίδων: 1) Συνείδηση Αγρινίου και
2) Αυγή Αθηνών.
Αµφιλοχία 20.7.2012
Ο ∆ικαστικός Επιµελητής
Τ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΛΙΑΛΙΟΣ
ENEPΓHTIKO
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ. απαιτήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μείον: Οφειλόµενες δόσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓIII)
∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
II. Aπαιτήσεις
11. Xρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σµοί ∆ιαχ/σεως Προκαταβολών & Πιστώσεων
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο
3. Kαταθέσεις όψεως
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆II+∆IV)
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Γ+∆)
I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 1.∆ιαφορές αποτιµήσεως Συµµετοχών & Χρ.
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. MEION: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ
ΟΠ
LA SEDA DE BARCELONA SA
A 08010571
KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣ
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
10.101.000,00 15.805.400,00
433,67 10.100.566,33 433,67 15.804.966,33
10.100.566,33 15.804.966,33
257,42 257,42
8.120,95 0,00
8.378,37 257,42
0,02 0,02
159.922,70 219.750,91
159.922,72 219.750,93
168.301,09 220.008,35
10.268.867,42 16.024.974,68
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
0,00 0,00
0,00 0,00
ς 0,00 0,00
49.186,57 49.186,57 68.629,62 68.629,62
-49.186,57 -68.629,62
0,00 410,16
5.704.400,00 5.525.577,89
646.399,82 6.350.799,82 -6.350.799,82 841.979,36 6.367.557,25 -6.367.147,09
-6.399.986,39 -6.435.776,71
1.111,20 451,72
168.929,29 -170.040,49 0,00 -451,72
-6.570.026,88 -6.436.228,43
ο φόρων -6.570.026,88 -6.436.228,43
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΟΥ∆.Σ. ΟΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΟΥ
CARLOS MOREIRA DA SILVA ABELARDO LOPE
A∆Τ: Χ2116508-W Α∆Τ: 11518130-Ε
ΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2010 (01/01/2010-31/12/2010)
ΠAΘHTIKO Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
A. I∆IA KEΦAΛAIA χρήσης 2010 χρήσης 2009
I. Kεφάλαιο
1. Kαταβληµένο 60.000,00 60.000,00
VΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Ζηµία από την αποτίµηση µετοχών -11.229.977,89 -5.525.577,89
V. Aποτελέσµατα εις νέον
Yπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -4.298.965,22 -3.433.338,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AΙV+AV) -15.468.943,11 -8.898.916,23
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
ι . Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια 7.606.416,63 7.385.270,99
4. Μακρ. υποχρ. προς συνδεδεµ. επιχ. 17.447.567,93 17.070.594,71
25.053.984,56 24.455.865,70
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές 10.322,08 10.322,08
5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 25.402,92 5.926,07
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρ. 221.323,36 221.323,36
11. Πιστωτές διάφοροι 8.438,43 9.308,06
265.486,79 246.879,57
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 25.319.471,35 24.702.745,27
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 418.339,18 221.145,64
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ+∆) 10.268.867,42 16.024.974,68
Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσης 2010 χρήσης 2009
Kαθαρά αποτ/τα (ζηµίες) χρήσεως -6.570.026,88 -6.436.228,43
(+)ή(-):Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών) προηγ. Χρ. -8.958.916,23 -2.521.669,49
(-)∆ιαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ.χρ. 0,00 1.018,31
Σύνολο -15.528.943,11 -8.958.916,23
1.Ζηµία από την αποτίµηση µετοχών -11.229.977,89 -5.525.577,89
9.Ζηµίες εις νέο -4.298.965,22 -3.433.338,34
ZHMIEΣ EIΣ NEO -15.528.943,11 -8.958.916,23
Υ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
EZ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ
Ε ΑΑ: 0021355 ΤΑΞΗ Α'
ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ARTENIUS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2010 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/10-31/12/10) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59718/01/Β/05/567
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ARTENIUS ΕΛΛΑΣ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ARTENIUS ΕΛΛΑΣ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απα-
ραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών κατα-
στάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές κατα-
στάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επι-
φύλαξη Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2010, µε συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο
που οι χρήσεις αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν φορολογικά. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός µελλοντικού φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις γι’ αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση, όπως αναφέρεται και στο Προσάρτηµα. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµι-
κές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ARTENIUS ΕΛΛΑΣ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµ-
φωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 1. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την
αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 2.Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι συσσωρευµένες ζηµίες
καθιστούν την καθαρή θέση της εταιρείας αρνητική, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 & 48 παράγραφος 1γ του Κ.Ν. 2190/1920.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2011
Όλγα Κοτζάµπαση
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 18231
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜΣΟΕΛ 113
www.morgan.gr
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
19
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.
2000/2012 Β’
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1967/2012
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ)
Με την υπ’ αριθµόν 2622 H/18-
7-2012 έκθεση επιδόσεώς µου, κα-
τόπιν έγγραφης παραγγελίας εµού
του ιδίου ως επί της εκτέλεσης ∆ι-
καστικού Επιµελητή, επέδωσα προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χα-
νίων δια τον καθ ου η εκτέλεση
οφειλέτη Ιωσήφ Μαριδάκη του Τί-
του, πρώην κάτοικο Ηλιουπόλεως
Αττικής, οδός Νυµφών αρ. 69-71
και ήδη αγνώστου διαµονής, πιστό
αντίγραφο της υπ’ αριθµόν
2000/11-07-2012 Β’ Επαναληπτι-
κής Περίληψης της υπ’αριθµόν
1967/14-02-2012 Κατασχετήριας
εκθέσεώς µου Ενυποθήκου Ακινή-
του, Κατ’αυτού, µε επίσπευση της
Ανώνυµης Εταιρείας, µε την επω-
νυµία «EFG Eurobank Ergasias
Χρηµα-τοδοτικές Μισθώσεις Ανώ-
νυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό
τίτλο «EFG Eurobank Ergasias
Leasing», που εδρεύει στην Αθήνα
(Πανεπιστηµίου αρ. 34-36), νόµιµα
εκπροσωπούµενης, µε την οποία
Περίληψή µου εκτίθεται σε δηµόσιο
αναγκαστικό πλειστηριασµό το
αναφερόµενο και περιγραφόµενο
σε αυτήν ακίνητο, ιδιοκτησίας του
άνω οφειλέτου, που βρίσκεται στις
Βρύσσες Αποκορώνου Χανίων,
Ενώπιον της ΣυµβολαιογράφουΒά-
µου Αποκορώνου κ. Ευαγγελίας
Μαυροµανωλάκη - Βελεγράκη, µέ-
σα στο Ειρηνοδικείο Βάµου στις 26
Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη
και από της 4ης ώρας απογευµατι-
νής µέχρι της 5ης απογευµατινής
της ίδιας ηµέρας και µε τους όρους
που αναγράφονται στην άνω Περί-
ληψή µου.
Με έγγραφη εντολή του κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Χανίων, περίλη-
ψη του άνω εγγράφου να δηµοσιευ-
θεί στις καθηµερινές-ηµερήσιες
εφηµερίδες α)Αθηνών «ΑΥΓΗ» και
β)Χανίων «∆ηµοκράτης των Χα-
νίων»
Χανιά (αυθηµερόν)
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Χανίων
Ο ∆ικαστικός Επιµελητής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΓΤΑΑ)
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 - 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
ΜΕΤΡΟ 322
«Ανακαίνιση και Ανάπτυξη
χωριών»
Η πίστωση προέρχεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγρο-
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -
2013» µε ποσοστό συγχρηµατοδό-
τησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25
% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός
ΣΑΕ 2012ΣΕ28280038)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«Αναστύλωση -∆ιαµόρφωση πε-
ριβάλλοντα χώρου παλαιών αλευ-
ρόµυλων Σπηλίου ∆ήµου Αγίου Βα-
σιλείου»
Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου διακη-
ρύττει ότι την 21η του µηνός Αυ-
γούστου του έτους 2012 ηµέρα Τρί-
τη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παρά-
δοσης των προσφορών) στο ∆ηµαρ-
χείο Αγίου Βασιλείου θα διεξαχθεί
µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύ-
στηµα: : προσφοράς µε επί µέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες
οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµα-
λότητας των προσφεροµένων επί
µέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω
σε συµπληρωµένο έντυπο οικονο-
µικής προσφοράς της υπηρεσίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συ-
µπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε
τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν.
3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν.
2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις
του Π.∆. 334/00, Π.∆. 609/85, Π.∆.
210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήµερα για την κατα-
σκευή του έργου µε τίτλο: «Αναστύ-
λωση -∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα
χώρου παλαιών αλευρόµυλων Σπη-
λίου ∆ήµου Αγίου Βασιλείου».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου
είναι: 175610 και πρόκειται για το
υποέργο µε τίτλο «Αναστύλωση -
∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου
παλαιών αλευρόµυλων Σπηλίου
∆ήµου Αγίου Βασιλείου».
Το έργο συντίθεται από τις ακό-
λουθες κατηγορίες εργασιών: α) κα-
τηγορία οικοδοµικά, µε προϋπολο-
γισµό 295.142,07 ευρώ (δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισµός των δηµοπρα-
τούµενων εργασιών του έργου, µε
βάση τη µελέτη ανέρχεται στο ποσό
των 295.142,07 ΕΥΡΩ (χωρίς ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό
των 380.000,00 ΕΥΡΩ (µε αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν
τα συµβατικά τεύχη του διαγωνι-
σµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων κ.λ.π.) από την ∆ιεύθυν-
ση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ρεθύµνης κτίριο ∆ελφίνι µέχρι τις
16-08-2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί κατά το εγκεκριµένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα
τύπου Β.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις που κα-
τέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
β. Προερχόµενες από κράτη - µέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συµφωνία για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορί-
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-
γεγραµµένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη µε τις καλούµενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέ-
ρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρού-
νται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρι-
σµένων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοι-
νοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι
µικρότερο του 25% της καλούµενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτι-
κό σχήµα προκύπτει από τον προϋ-
πολογισµό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συµµετέχει και δεν εί-
ναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισµού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δηµοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατη-
γορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραµµένων στην τά-
ξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο-
ρίας …………………….., µε τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορί-
ου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
µατος. Γίνονται επίσης δεκτές και
µεµονωµένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συµµετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε δια-
γωνισµούς για την κατασκευή ∆η-
µοσίων Έργων.
Εγγύηση συµµετοχής στον δια-
γωνισµό ορίζεται σε 2 % επί του
προϋπολογισµού του έργου χωρίς
τα κονδύλια της αναθεώρησης και
του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.000,00 ΕΥΡΩ
και η σχετική εγγυητική επιστολή
θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Αγί-
ου Βασιλείου. Η ισχύς της θα είναι
τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την
ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σµού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 180 ηµέρες.
Οι εργολάβοι ∆ηµοσίων έργων
υποχρεούνται να προσκοµίσουν
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά, που προβλέπονται από τις σχε-
τικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα
καθώς και δελτίο φορολογικής ενη-
µερότητας.
Η προθεσµία περάτωσης του έρ-
γου είναι οκτώ (8) µήνες.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγρο-
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -
2013» µε ποσοστό συγχρηµατοδό-
τησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25
% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός
ΣΑΕ 2012ΣΕ28280038)
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Αγίου Βασι-
λείου
Περισσότερες πληροφορίες µπο-
ρούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι
από το ∆ήµο Ρεθύµνου αρµόδιος
υπάλληλος Μιχάλης Κιµιωνής
(τηλ.:2831040007 Φάξ:
2831040004) και από το ∆ήµο Αγί-
ου Βασιλείου, αρµόδιος υπάλληλος
Στέλλα Βουρβαχάκη (τηλ.:
2832340224 Φαξ:2832022777) τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Σπήλι 24/07/2012
Ο ∆ήµαρχος
Ιωάννης Πιπεράκης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Συγγρού
80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(Τύπος Β)
Για έργα που δεν εµπίπτουν λό-
γω προϋπολογισµού στο πεδίο
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18
και 2004/17.
1. Η Οικονοµική Επιτροπή Περι-
φέρειας Αττικής, προκηρύσσει ∆η-
µόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε
το σύστηµα Προσφοράς µε επιµέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης του άρ-
θρου 6 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), για
την ανάθεση του έργου « ΑΓΩΓΟΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΚΑΛ-
ΠΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕ-
ΡΟΥ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδι-
κοποίησης της νοµοθεσίας κατα-
σκευής δηµοσίων έργων (Κ.∆.Ε.)»,
καθώς και την λοιπή νοµοθεσία πε-
ρί δηµοσίων έργων
2. Το έργο αφορά στην κατα-
σκευή του Συλλεκτήρα Οµβρίων της
οδού Καλπακίου, συνολικού µή-
κους 1.605,50 µ., από οπλισµένους
τσιµεντοσωλήνες της Σειράς 100,
µε διαµέτρους που κυµαίνονται
από Φ800 έως Φ2000χλστ., ο οποί-
ος αποτελεί παράλληλο έργο άµεσα
συνδεδεµένο µε την αντιπληµµυρι-
κή προστασία της Λ. Θηβών, καθώς
κι ενός κιβωτοειδούς οχετού 3.00 x
2.00 µ. στο ρέµα Πικροδάφνης (Κα-
µατερού). Σε επιλεγµένες θέσεις του
δικτύου προβλέπεται η κατασκευή
των απαραίτητων φρεατίων: 43
φρεάτια επίσκεψης και 110 φρεάτια
υδροσυλλογής. Στην κατασκευή του
Συλλεκτήρα περιλαµβάνεται και η
πλήρης αποκατάσταση των οδο-
στρωµάτων σε όλο το εύρος διέλευ-
σης του αγωγού.
3. Ο συνολικός προϋπολογισµός
Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 3.015.000,00 Ευρώ
και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργα-
σ ι ών : … … … … … … … … … … … … … … .
1.765.908,41 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε): ….. 317.863,51 ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.):……………… 312.565,79 ευρώ
Α ν α θ ε ώ ρ η -
ση: …………………………………………….
54.881,80 ευρώ
Φόρος Προστιθέµενης
Αξίας:……………………...... 563.780,49 ευ-
ρώ
4. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
26 του Ν. 3669/08.
5. Στο διαγωνισµό δικαιούνται
να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν
στην 3η και 4η τάξη ανεξαρτήτως
έδρας και στην 5η τάξη αν έχουν
έδρα ή δεύτερο νοµό επιλογής τον
Νοµό Αττικής για έργα κατηγορίας
«Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ».
β. Προερχόµενες από κράτη - µέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συµφωνία για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορί-
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-
γεγραµµένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη µε τις καλούµενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέ-
ρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρού-
νται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρι-
σµένων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοι-
νοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι
µικρότερο του 25% της καλούµενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτι-
κό σχήµα προκύπτει από τον προϋ-
πολογισµό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συµµετέχει και δεν εί-
ναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισµού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δηµοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατη-
γορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
µατος. Γίνονται επίσης δεκτές και
µεµονωµένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συµµετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε δια-
γωνισµούς για την κατασκευή ∆η-
µοσίων Έργων.
6. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη
του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την
έδρα της υπηρεσίας Λ. Συγγρού 80-
88, Τ.Κ. 11741, µέχρι και την 30-8-
2012. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
της γραµµατείας της ∆.Τ.Ε.
2132065313, FΑΧ επικοινωνίας
2106984020.
7. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
στις 4-9-2012 ηµέρα ΤΡΙΤΗ, και
ώρα 10:00. στα γραφεία της Υπηρε-
σίας µας (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ),
Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 - Αθή-
να, από αρµόδια επιτροπή.
8. Για την έγκυρη συµµετοχή στο
διαγωνισµό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµε-
τοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό
2% επί του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 47.926,76
ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε
στο φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των
µελών της. Οι εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των
6 µηνών και 30 ηµερών, από την
ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Οι εγ-
γυητικές επιστολές καταπίπτουν
υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον
συντρέχει νόµιµη περίπτωση.
9. Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και από Εθνι-
κούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013/Π.∆.Ε. (Κωδι-
κός Π∆Ε:2012ΕΠ08580037) και
υπόκειται στις κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά, περι-
λαµβανοµένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
10. Η συνολική προθεσµία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε 12 µή-
νες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης. Οι αποκλειστικές και εν-
δεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Προβλέπεται η χορήγηση προκατα-
βολής στον Ανάδοχο 5% του αρχι-
κού συµβατικού αντικειµένου για
δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων,
µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης
του έργου και 10% αρχικού συµβα-
τικού αντικειµένου για δαπάνες
προµηθειών υλικών ή µηχανηµά-
των που εγκαθίστανται ή ενσωµα-
τώνονται στο έργο, σύµφωνα µε το
άρθρο 51 του Ν. 3669/08. (άρθρο
242 του Ν. 4072/12)
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ’ αριθµ. 7292ΣΤ/13-7-
2012 έκθεσή µου επίδοσης, κοινο-
ποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύο-
ντα στην Αθήνα, για την Victoria
Diane Christopher του Richard,
πρώην κατοίκου ΗΠΑ, California -
California, oδός 16755 GREEN
VALLEY DRIVE, αρ. 10746 και ήδη
αγνώστου διαµονής, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία του ∆ικηγόρου
Αθηνών κ. Νικολάου Μόσχου, ως
πληρεξουσίου της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα,
η από 12-7-2012 Εξώδικη ∆ήλωση
- Πρόσκληση - ∆ιαµαρτυρία της ως
άνω εταιρείας κατά αυτής, προς
γνώση και για τις νόµιµες συνέπει-
ες, σύµφωνα µε την οποία καταγ-
γέλλεται η υπ’ αριθµ. 0010-2504-
00002210195/9-7-2008 σύµβαση
στεγαστικού δανείου στους ως άνω,
ποσού ευρώ 1.690.000,00 ευρώ. Κα-
λείται καθ’ ης να καταβάλει στον
υπογράφοντα πληρεξούσια δικηγό-
ρο τις οφειλόµενες δόσεις, συνολι-
κού ποσού 1.648.277,34 ευρώ, πλέ-
ον τόκων υπερηµερίας από 5-5-
2011, ανατοκιζόµενων των τόκων
ανά εξάµηνο σύµφωνα µε τη σύµ-
βαση και τον νόµο πλέον εξόδων
έως ολοσχερούς εξοφλήσεως. Άλ-
λως και µε την επιφύλαξη παντός
νοµίµου δικαιώµατός της, η τράπε-
ζα δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε
νόµιµη δικαστική ενέργεια.
Αθήνα, 23-7-2012
Η ∆ικ. Επιµελήτρια
ΠΗΓΗ ΚΩΝ.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
κάτοικος Αθηνών
(Μοµφερράτου 136 -
τηλ. 2103613250)
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
Στη Σπάρτη στις 28-5-2012 εγώ
ο δικαστικός επιµελητής του Πρω-
τοδικείου Σπάρτης Αντώνιος Γ.
Βλαχάκος, κάτοικος Σπάρτης Λα-
κωνίας (οδός Λυκούργου αρ. 125),
µετά από έγγραφη παραγγελία της
δικηγόρου Αθηνών Ειρήνης Γρ.
Βαρδάκου ως πληρεξουσίας των: 1.
Καλλιόπης - Μαρίας Κοπανίτσα του
∆ηµητρίου και της Αικατερίνης, κα-
τοίκου Αθηνών, Στρατιωτικού Συν-
δέσµου αρ. 23, 2. Μαρίας - Αντιό-
πης Κοπανίτσα του ∆ηµητρίου και
της Αικατερίνης, κατοίκου Αθηνών,
Στρατιωτικού Συνδέσµου αρ. 23, 3.
Άννας Κοπανίτσα του Σπυρίδωνος
και της Αναστασίας, κατοίκου Αθη-
νών (οδός Αλωπεκής αρ. 33), πήγα
και έδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Σπάρτης για τους Σπύρο
Αρβανίτη του Γεωργίου, φερόµενο
ως κάτοικο Βορδονιας Πελλάνας
Λακωνίας, Παναγιώτη Μανωλάκο
του Νικολάου, φερόµενο ως κάτοι-
κο Βορδονιας Πελλάνας Λακωνίας,
Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο του
Χρήστου, φερόµενο ως κάτοικο Σελ-
λασίας Λακωνίας, Μαρία Αναγνω-
στοπούλου του Χρήστου, φερόµενη
ως κάτοικο Σελλασίας Λακωνίας,
Μαρία Κοπανίτσα του Σπυρίδωνος,
φερόµενη ως κάτοικο Σελλασίας
Λακωνίας, Καλλιρρόη Κοπανίτσα
του Σπυρίδωνος, φερόµενη ως κά-
τοικο Σελλασίςα Λακωνίας, ∆ηµή-
τριο Κοπανίτσα του Ιωάννου, φερό-
µενο ως κάτοικο Σελλασίας Ν. Λα-
κωνίας και όλοι ήδη αγνώστου δια-
µονής, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ.
2011Γ, 2012Γ, 2013Γ, 2014Γ, 2015Γ,
2016Γ, 2017Γ/28-5-2012 εκθέσεις
επιδόσεώς µου αντίστοιχα, ακριβές
αντίγραφο της από 21-12-2011 ΑΙ-
ΤΗΣΗΣ (αναγνώρισης δικαιούχων)
των πρώτων κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου και λοιπών, µεταξύ των
οποίων και οι δεύτεροι, που απευ-
θύνεται στο Μονοµελές Πρωτοδι-
κείο Σπάρτης, µε αριθµό έκθεσης
κατάθεσης δικογράφου απαλ/σης
Απαλ. 214/2012 και για τη συζήτη-
ση της οποίας ορίσθηκε δικάσιµος
η 26η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 9.00 στο κατάστη-
µα του Πρωτοδικείου Σπάρτης, για
να λάβουν γνώση και για τις νόµι-
µες συνέπειες, καλούµενους να πα-
ραστούν ότε και όπου ανωτέρω ορί-
ζεται.
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Η Γενική Συνέλευση του Παιδα-
γωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκ-
παίδευσης του ∆ηµοκριτείου Πανε-
πιστηµίου Θράκης, κατά την αριθµ.
12/26.6.2012 συνεδρίασής της,
αποφάσισε να καλύψει τη διδασκα-
λία των παρακάτω µαθηµάτων, χει-
µερινού εξαµήνου, του ακαδηµαϊ-
κού έτους 2012-2013 µε διδάσκο-
ντες οι οποίοι θα προσληφθούν µε
σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Π.∆. 407/80, σε
βαθµίδα Λέκτορα, µε την προϋπό-
θεση της εξασφάλισης σχετικής πί-
στωσης από το υπουργείο Παιδεί-
ας, ∆ιά βίου Μάθησης και Θρη-
σκευµάτων, ως εξής:
Μαθήµατα Προγραµµάτων
Σπουδών
1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία:
υποχρεωτικό µάθηµα
2. ∆ιδακτική µεθοδολογία ΙΙ:
υποχρεωτικό µάθηµα
3. Πειραµατική διδασκαλία Χη-
µείας: µάθηµα επιλογής
4. Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών στις Επιστήµες της
Αγωγής: µάθηµα επιλογής
5. Θεωρία οµάδων: µάθηµα επι-
λογής
6. Φύλο και νέες τεχνολογίες: µά-
θηµα επιλογής
7. Μαθηµατική σκέψη και εφαρ-
µογές στην εκπαίδευση: µάθηµα
επιλογής
8. Πειράµατα φυσικής: µάθηµα
επιλογής
9. ∆οµή, σύνταξη και λόγος της
Ν.Ε. Γλώσσας. υποχρεωτικό µάθη-
µα
10. ∆ιδακτική της Ν.Ε. Γλώσσας:
υποχρεωτικό µάθηµα
11. Ανάλυση λόγου: το κείµενο
και η επικοινωνία στην εκπαίδευ-
ση: µάθηµα επιλογής
12. Μουσειακή αγωγή: µάθηµα
επιλογής
Επισηµαίνεται ότι δεν θα πληρω-
θούν κατ’ ανάγκη όλα τα ανωτέρω
αναφερόµενα γνωστικά αντικείµε-
να.
Απαραίτητο τυπικό προσόν για
την πρόσληψη διδάσκοντος βάσει
του Π.∆. 407/80 είναι η κατοχή δι-
δακτορικού διπλώµατος και σχετι-
κής επιστηµονικής εξειδίκευσης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη
Γραµµατεία του Παιδαγωγικού
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης το αργότερο µέχρι τις 9 Σε-
πτεµβρίου 2012. Στις αιτήσεις θα
πρέπει να αναφέρεται και το κατά
πόσο οι ενδιαφερόµενοι κατέχουν
ήδη άλλη θέση στον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνο-
δεύονται από αντίγραφα των πτυ-
χίων και των τίτλων σπουδών των
υποψηφίων, βιογραφικό σηµείωµα
και συνοπτικό υπόµνηµα για το εν
γένει επιστηµονικό έργο τους. Τα
αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ-
λων σπουδών δεν απαιτούνται προ-
κειµένου περί υποψηφίων που
υπηρετούν ήδη ως µέλη ∆ΕΠ σε άλ-
λα ελληνικά ΑΕΙ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Τµήµατος για κάθε πληροφορία κα-
θώς και να απευθύνονται στη Γραµ-
µατεία του Τµήµατος (τηλ.
2551030024, fax 2551030020).
Oι αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά θα αποστέλλο-
νται στην εξής διεύθυνση:
Γραµµατεία Παιδαγωγικού Τµή-
µατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ∆η-
µοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
Νέα Χηλη Αλεξανδρούπολη
68100
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
Καθηγητής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Κύπρου 68 Τ.Κ.
16410 Αργυρούπολη
Τηλ.: 213.201.8700, fax: 210
99022046
Αργυρούπολη: 19/7/2012
Αρ. Πρωτ.: 25767
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης προκηρύσσει Ανοιχτό
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προ-
σφορές για την Προµήθεια τροφί-
µων και ποτών (συσσίτια παιδικών
σταθµών) για τις ανάγκες των ∆η-
µοτικών Παιδικών Σταθµών ∆ήµου
Ελληνικού - Αργυρούπολης το έτος
2013.
Η συνολική δαπάνη για την προ-
µήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό
των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιά-
δων διακοσίων τριάντα ευρώ και
εννέα λεπτών (198.230,09 ευρώ)
πλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή συνολικά
ποσό διακοσίων είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (224.000,00 ευρώ).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
15.648.0001 του υπό κατάρτιση
προϋπολογισµού εξόδων οικονοµι-
κού έτους 2013 του ∆ήµου.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός για
κάθε οµάδα ειδών περιλαµβανοµέ-
νου του ΦΠΑ είναι:
* ΟΜΑ∆Α Α’ - Προµήθεια ειδών
παντοπωλείου και κατεψυγµένων
λαχανικών - 77.315,67 ευρώ.
* ΟΜΑ∆Α Β’ - Προµήθεια ειδών
οπωροπωλείου - 35.162,21 ευρώ
* ΟΜΑ∆Α Γ’ - Προµήθεια ειδών
κρεοπωλείου - 64.469,89 ευρώ
* ΟΜΑ∆Α ∆’ - Προµήθεια ελαιο-
λάδου - 7.232,00 ευρώ
* ΟΜΑ∆Α Ε’ - Προµήθεια κατε-
ψυγµένων ψαριών - 20.136,60 ευ-
ρώ
* ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ - Προµήθεια ειδών
Αρτοπωλείου και Ζαχαροπλαστικής
- 19.672,17 ευρώ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι
το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκ-
πτωσης επί τοις (%) στη µέση τιµή
λιανικής όπως θα προκύπτει από το
∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών της
∆/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ατ-
τικής, για τα είδη: οπωροπωλείου
(Οµάδα Β), κρεοπωλείου (Οµάδα Γ),
ελαιόλαδο (Οµάδα ∆), κατεψυγµένα
ψάρια (Οµάδα Ε). Για τα είδη πα-
ντοπωλείου και κατεψυγµένα λαχα-
νικά (Οµάδα Α), καθώς και είδη αρ-
τοπωλείου και ζαχαροπλαστικής
(Οµάδα ΣΤ) η κατακύρωση της προ-
µήθειας θα γίνει στον προµηθευτή
που θα προσφέρει το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%)
στην τιµή µονάδας του ενδεικτικού
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το
οποίο θα προκύπτει η χαµηλότερη
συνολική καθαρή αξία ανά οµάδα
ειδών.
Οι ποσότητες του κάθε είδους
τροφίµου θα παραδίδονται ανάλο-
γα µε τις προκύπτουσες ανάγκες
των δέκα παιδικών σταθµών του
∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφω-
να µε την υπ’ αριθµ. 11389/93 από-
φαση του Υπ. Εσωτ. περί ΕΚΠ ΟΤΑ
και θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης (Ταχ.
∆/νση: Κύπρου 68, 16410, Αργυ-
ρούπολη) την 4/9/2012 ηµέρα Τρί-
τη και ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών ορίζεται η 10.00 και
ώρα λήξης η 11.00 κατά την οποία
λήγει η προθεσµία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία της αποσφράγισης.
Στον διαγωνισµό γίνονται δε-
κτοί, Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισµοί, Ενώσεις προµηθευ-
τών που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά µε τους περιορισµούς του
άρθρου 8 της 11389/93 απόφασης
του υπ. Εσωτερικών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής στον διαγωνισµό, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό (5%)
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης των ειδών για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά, συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο ∆ηµαρχείο Ελ-
ληνικού - Αργυροπούπολης, ∆/νση:
Κύπρου 68 Τ.Κ. 16410 Αργυρούπο-
λη, Τηλ.: 213 2018748, 213
2018751 Fax: 210 9902045-046
Ο ∆ήµαρχος
ΚΟΡΤΖΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ∆ΟΘΕΝΤΟΣ
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ. 11481Β/
20.7.2012 έκθεσης επίδοσης του ∆ι-
καστικού Επιµελητή του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών Στέφανου Ξάφου και
µε έγγραφη παραγγελία της ∆ικηγό-
ρου Αθηνών κ. Ελένης Ζαφειρίου,
πληρεξουσίας των: 1) Ανθούλας
Αλεξανδρή, κατοίκου Τρικάλων,
οδός Ιακωβάκη αρ. 5, 2) Ιωάννη
Ασηµακόπουλου, κατοίκου Κυπα-
ρισσίας, 1
ο
χλµ. Κυπαρισσίας - Πύρ-
γου, 3) Κων/νου Βαρµαξίζη, κατοί-
κου Βύρωνα Αττικής, οδός Χρυσο-
θέµιδος αρ. 3, 4) Ευαγγελίας Βενιέ-
ρη, κατοίκου Πειραιά, οδός Αφε-
ντούλη αρ. 4, 5) Ειρήνης Βωβού, κα-
τοίκου Ν. Σµύρνης Αττικής, οδός
Αγχιάλου αρ. 15, 6) ∆ηµητρίου Γλη-
νού, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Κη-
φισσίας αρ. 95, 7) Αναστασίου Γε-
ωργούλα, κατοίκου Ελασσώνος,
οδός Αργοναυτών αρ. 20, 8) Στέφα-
νου Γάλλου, κατοίκου Αγυιάς Λάρι-
σας, οδός 25
ης
Μαρτίου αρ. 35, 9)
Στρατονίκης Γαρµπή, κατοίκου Γα-
λατσίου Αττικής, οδός Ορφέως αρ.
23, 10) Της οµόρρυθµης εταιρείας
µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΕΥΑΓ.-
∆ΗΜΟΥ ΠΟΛ. Ο.Ε.», που εδρεύει
στην Άρτα, οδός Σκουφά αρ. 10-12
και εκπροσωπείται νόµιµα, 11) Της
οµόρρυθµης εταιρείας µε την επω-
νυµία «Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ και Σία
Ο.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξαν-
δρούπολη, οδός Βενιζέλου αρ. 49
και εκπροσωπείται νόµιµα, 12) Αν-
δριάνας Ζαφειράκου, κατοίκου Ιτέ-
ας Άµφισσας, οδός Καραϊσκάκη αρ.
94, 13) Μαρίας Θεοδοσίου, κατοί-
κου Αµαρύνθου Ευβοίας, οδός Β.
Κων/νου αρ. 19, 14) Αθηνάς Θεµε-
λή, κατοίκου Νεάπολης Θεσσαλονί-
κης, οδός Βενιζέλου αρ. 146, 15)
Της οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΤΑ Ο.Ε.»,
που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής,
Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 53 και εκ-
προσωπείται νόµιµα, 16) Ανδριά-
νας Θεοφυλάτου, κατοίκου Πάτρας,
οδός Ευβοίας αρ. 170, 17) Σοφίας
Κουµαδοράκη, κατοίκου Κουνουπι-
διανών Ακρωτηρίου Χανίων, Λεωφ.
Αγίου Ονουφρίου, 18) Μαρίας Κου-
κιάσα, κατοίκου Ζαγοράς Πηλίου
Βόλου, 19) Αγγελικής Κοντοβουνή-
σιου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής,
οδός Φορµίωνος αρ. 57, 20) Θεόδω-
ρου Κροµµύδα, κατοίκου Περιστε-
ρίου Αττικής, οδός Μωρογιάννη αρ.
26
Α
, 21) ∆ήµητρας Κώτση, κατοίκου
Αγρινίου, οδός Καζαντζή αρ. 25, 22)
Της οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩ-
ΝΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στα Ιωάννι-
να, οδός Αλεξ. ∆ιάκου αρ. 12 και εκ-
προσωπείται νόµιµα, 23) Ευανθίας
Λυµπεράτου, κατοίκου Πατρών,
οδός Κορίνθου αρ. 19-21, 24) Αντω-
νίου Μπακατσέλου, κατοίκου
Αχαρνών Αττικής, οδός Κ. Κου-
µπούρη αρ. 4, 25) Ηλία Μπαρτζιώ-
κα, κατοίκου Παλαµά Καρδίτσας,
οδός Καραϊσκάκη αρ. 31, 26) Της
οµόρρυθµης εταιρείας µε την επω-
νυµία «ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΣΑ και Σια
Ο.Ε.», που εδρεύει στο Βόλο, οδός
Αναλήψεως αρ. 39 και εκπροσωπεί-
ται νόµιµα, 27) Πέτρου Μηνοβγίδη,
κατοίκου Πολυκάστρου Κιλκίς, οδός
Μ. Αλεξάνδρου αρ. 123, 28) Μαρίας
Μπαχλιτζανάκη, κατοίκου Χερσο-
νήσου Κρήτης, οδός Αρχαίου Θεά-
τρου 11 και ∆ηµοκρατίας, 29) Της
οµόρρυθµης εταιρείας µε την επω-
νυµία «ΜΠΑΣ∆ΑΝΗΣ ∆.-ΑΓΑΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Α. Ο.Ε.», που εδρεύει στην
Κοµοτηνή, Λ. Ηρώων αρ. 7 και εκ-
προσωπείται νόµιµα, 30) Αγγελικής
Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Μπερόβου αρ. 41, 31) Της οµόρρυθ-
µης εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- Β. ΜΠΟ-
ΖΙΟΝΕΛΟΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο
Άργος, οδός ∆αναού αρ. 12 και εκ-
προσωπείται νόµιµα, 32) Πέτρου
Πούλιου, κατοίκου Νικόπολης
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, οδός
Άρη Βελουχιώτη αρ. 9, 33) Κων/νου
Παπαδάκη, κατοίκου Σητείας Κρή-
της, οδός Μύσωνος αρ. 72, 34) Της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυ-
µία «ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Α.Ε.», που εδρεύει στη Λάρισα, οδός
Κανάρη αρ. 11 και εκπροσωπείται
νόµιµα, 35) Ελπινίκης Ρενδούµη,
κατοίκου Ερυθρών Βοιωτίας, οδός
Μύρωνος αρ. 5, 36) Ιωάννη Σάσσα-
λου, κατοίκου Πετρούπολης Αττι-
κής, οδός Θεσσαλίας αρ. 77, 37) Ευ-
θυµίας Σφετούδη-Μούσα, κατοίκου
Μυτιλήνης, οδός Ερµού αρ. 49-51,
38) Γεωργίας Σκλάβου, κατοίκου Ν.
Ηρακλείου Αττικής, οδός Ευριπίδου
αρ. 18, 39) Αικατερίνης Σανιδά, κα-
τοίκου Βλαχιώτη Λακωνίας, 40) Άν-
νας Σουφλή, κατοίκου Αιγίου
Αχαΐας, οδός Ανδρέου Λόντου αρ. 5,
41) Ελευθερίου Σίµου, κατοίκου Φι-
λιππιάδας, οδός Μπιζανίου αρ. 185,
42) Της οµόρρυθµης εταιρείας µε
την επωνυµία «Ε. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ - Φ. ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Ο.Ε.»,
που εδρεύει στη Σπάρτη, οδός Βρα-
σίδου αρ. 113 και εκπροσωπείται
νόµιµα και 43) Ρεϊχάν Χοτζάογλου,
κατοίκου Ξάνθης, οδός Θερµοπυ-
λών αρ. 16, επιδόθηκε στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
την ανώνυµη εταιρεία µε την επω-
νυµία «ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ GROUP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΕΣ-ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙ-
ΒΛΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ GROUP» πρώ-
ην εδρεύουσας στην Αθήνα επί της
οδού ∆ράκοντος 88 και ήδη αγνώ-
στου έδρας όπως αυτή εκπροσω-
πείται νόµιµα από τον κ.
RANGELOV ASPARUH του ILIEV
(ΡΑΝΓΚΕΛΟΦ ΑΣΠΑΡΟΥΧ του
ΙΛΙΕΦ) πρώην κατοίκου Αθηνών,
οδός Πυθίας αρ. 26 και ήδη αγνώ-
στου κατοικίας και διαµονής, ακρι-
βές αντίγραφο αίτησης µε χρονολο-
γία 25.6.2012, απευθυνόµενη στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών
µε αριθµό κατάθεσης
114749/11672/27.6.2012, µε την
οποία καλείται στις 6.8.2012 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 9.00 π.µ. ενώπιον
του άνω δικαστηρίου (διαδικασία
ασφαλιστικών µέτρων) µε την
οποία ζητούν: Να γίνει δεκτή η ως
άνω αίτηση. Να διαταχθεί ως ασφα-
λιστικό µέτρο η συντηρητική κατά-
σχεση κάθε κινητής και ακινήτου
περιουσίας της καθ΄ ης καθώς και
οποιασδήποτε απαίτησής της ενα-
ντίον τρίτων, σύµφωνα µε το άρθρο
707 του ΚΠολ∆, για την εξασφάλι-
ση της αναφερόµενης στο ιστορικό
της αιτήσεως απαιτήσεως εκάστου
των αιτούντων, πλέον τόκων και
εξόδων µέχρι του συνολικού ποσού
των εννιακοσίων εβδοµήντα δύο
χιλιάδων (972.000) ευρώ όπως ειδι-
κότερα αναλύεται στην αίτηση το
ποσό για έκαστο των αιτούντων. Να
καταδικαστεί η καθ’ ης στην πλη-
ρωµή της δικαστικής δαπάνης των
αιτούντων, για να λάβει γνώση και
για τις νόµιµες συνέπειες καλούµε-
νη να παραστεί στη συζήτηση όταν
και όπου ως άνω ορίζεται.
Η Πληρεξούσια ∆ικηγόρος
ΕΛΕΝΗ Ο∆. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741
Πληροφορίες: Ε. Κυριαζή
Τηλέφωνο: 2132065306
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δηµόσιο µειοδο-
τικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες
προσφορές µε το σύστηµα «µε επι-
µέρους ποσοστά έκπτωσης» σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις του
Ν. 3669/2008 κ.λπ. περί «Κύρωσης
της κωδικοποίησης της κατασκευ-
ής ∆ηµοσίων Έργων» η εκτέλεση
του έργου «Καθαρισµός ρεµάτων
Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα,
∆υτικού Τοµέα και Νότιου Τοµέα
Αθήνας», συνολικής δαπάνης
1.000.000,00 ευρώ (µε το Φ.Π.Α.).
2. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προϋπο-
λογισµό 1.000.000,00 ευρώ (δαπά-
νη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρό-
βλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση
και Φ.Π.Α. 23%).
3. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από
τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπόδειγµα
τύπου Β.
4. Η δηµοπρασία θα γίνει την
21η Αυγούστου 2012 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10π.µ. (λήξη επίδοσης προ-
σφορών) στα Γραφεία της ∆/νσης
Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγ-
γρού 80-88, 5ος όροφος) ενώπιον
αρµόδιας επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διε-
ξαχθεί η δηµοπρασία την προανα-
φερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξα-
χθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε
πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και
η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν
τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλα-
βαν τεύχη του διαγωνισµού και την
ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδι-
κασία µπορεί να επαναληφθεί και
δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές
ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν
και να λάβουν τεύχη του διαγωνι-
σµού και να συµµετάσχουν σ’ αυ-
τόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον την προηγούµε-
νη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύ-
χη µπορούν να δίδονται µέχρι και
δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το δια-
γωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού
δεν προσµετράται).
5. Στη δηµοπρασία γίνονται δε-
κτοί: α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι,
µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγ-
γεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύ-
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου, ήτοι τάξη 2η, 3η και 4η εντός
νοµού, στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙ-
ΚΑ, β) Προερχόµενες από κράτη -
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συµφωνία για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορί-
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-
γεγραµµένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη µε τις καλούµενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ)
Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη,
δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραµµένων στην τά-
ξη 1η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο-
ρίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) (αναβάθµιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
6. Το έργο έχει ενταχτεί στο πρό-
γραµµα εκτελεσθέντων έργων της
Περιφέρειας Αττικής, αριθµός έρ-
γου 2012ΕΠ08500116 της ΣΑΕΠ µε
προϋπολογισµό 1.000.000,00 Ευρώ
(µε Φ.Π.Α.) και πίστωση για το τρέ-
χον έτος 350.000 Ευρώ
7. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται σε δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδο-
µήντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσ-
σερα λεπτά (16148,30 ευρώ), ανα-
γνωρισµένης Τράπεζας ή του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και ∆ανεί-
ων ή του Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 609/85 άρθρα 23
και 27, απευθύνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 15 παράγρα-
φος 1 της διακήρυξης δηµοπρασίας
και ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων
ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισµού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι εννέα
µήνες.
8. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν
να παραλάβουν το έντυπο της οικο-
νοµικής προσφοράς και να πληρο-
φορηθούν για την µελέτη του έργου
κ.λπ. τις εργάσιµες µέρες και ώρες
στα γραφεία της ∆.Τ.Ε.Π. Αττικής, Λ.
Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γρα-
φείο 500, τηλ. 2132065313-306-
307-308, µέχρι και 16η Αυγούστου
2012 ηµέρα Πέµπτη. Τα τεύχη δη-
µοπράτησης διατίθενται στους εν-
διαφερόµενους στην τιµή κόστους
αναπαραγωγής τους, στη γραµµα-
τεία ∆.Τ.Ε.Π.Α. (Λ. Συγγρού 80-88,
5ος Όροφος), Πληροφορίες: Τηλ.
213-2065313, 2132065306
9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονοµι-
κή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττι-
κής.
Η Πρόεδρος
Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής
Λ. Βασιλάκου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθµ. 3975/2012
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε η
ίδρυση του µη κερδοσκοπικού σω-
µατείου µε την επωνυµία «Σύλλο-
γος Επιχειρήσεων ∆ιεξαγωγής Κλι-
νικών Μελετών Ελλάδας» και το
ακρωνύµιο «HARCO», που ιδρύθη-
κε και εδρεύει στην Αθήνα και το
οποίο για τις σχέσεις του µε το εξω-
τερικό θα χρησιµοποιεί την επωνυ-
µία «Hellenic Association of CROs»
και εγκρίθηκε το από 6.9.2011 κα-
ταστατικό του, αποτελούµενο από
είκοσι πέντε (25) άρθρα και σκο-
πούς τους αναφερόµενους στο άρ-
θρο δύο (2) αυτού.
Αθήνα, 23.7.2012
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓ. ΜΟΣΧΟΣ
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΓΡΑΜΜΑΤΑ&ΤΕΧΝΕΣ
21
ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πενία τέχνας
κατεργάζεται...
«Πενία τέχνας κατεργάζε-
ται...» Με αυτόν τον τίτλο, στο
παλιό εργοστάσιο Φιξ, επί της
οδού 26ης Οκτωβρίου, στη Θεσ-
σαλονίκη ξεκινά την Παρασκευή
ένα τετραήµερο φεστιβάλ low
budget πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων, που διοργανώνεται από 2η
∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε
το Σύλλογο «Αναζητητές Θεά-
τρου». Συναυλίες, χορευτικά και
µουσικά δρώµενα, έκθεση ζω-
γραφικής και φωτογραφίας,
δρώµενα για το παιδί, δράσεις
ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώ-
σεων, συγκροτούν το πρόγραµµα
των εκδηλώσεων, στις οποίες θα
πάρουν µέρος 15 συγκροτήµατα
από τη Θεσσαλονίκη, που καλύ-
πτουν όλο το µουσικό φάσµα,
από ροκ και έντεχνο έως τζαζ
και έθνικ.
Την αυλαία των εκδηλώσεων
θα σηκώσουν την Παρασκευή
στις 8.30 µ.µ. οι ∆ηµήτρης Στα-
ρόβας και Αλκιβιάδης Κωνστα-
ντόπουλος, που µαζί µε τους
Sleeping Band θα παρουσιά-
σουν τη µουσικοθεατρική παρά-
σταση Ένας τρελός, µε άφθονη
σάτιρα και πολλή µουσική. Πα-
ράλληλα, θεατρικές οµάδες της
πόλης θα παρουσιάσουν τη Μή-
δεια του Μποστ (27/7) και
Εχθροί εξ αίµατος και Βιολογικός
µετανάστης του Αρκά (29/7). Επί-
σης θα παρουσιαστούν οµάδες
χορού, εικαστικοί καλλιτέχνες
και φωτογράφοι µε έργα τους,
ενώ θα υπάρχει µπαζάρ παλαιο-
πωλών και χειροποίητου κοσµή-
µατος. Η είσοδος στο φεστιβάλ
θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Οι ελληνικοί αγώνες
στην καρδιά της Ευρώπης
Μπορεί στις 30 Αυγούστου οι
40οί Ολυµπιακοί Αγώνες στο Λονδί-
νο να αποτελούν πλέον ανάµνηση,
όµως το πνεύµα από το οποίο γεννή-
θηκαν οι σύγχρονοι Ολυµπιακοί
(τουλάχιστον θεωρητικά) θα λάµπει
για ένα περίπου εξάµηνο στην καρ-
διά της γερµανικής πρωτεύουσας.
Εκεί, στο µουσείο Martin Gropius
Bau του Βερολίνου, το γερµανικό αλ-
λά και ευρύτερα το ευρωπαϊκό κοινό
θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί
τη µεγάλη αρχαιολογική έκθεση µε
τίτλο «Ολυµπία: Μύθος, λατρεία,
αγώνες», στην οποία παρουσιάζεται
ο χώρος του ιερού όπου διεξάγονταν
οι αρχαίοι αγώνες, οι λειτουργίες
του, αλλά και σχεδόν ενάµισης αιώ-
νας ανασκαφικής έρευνας από τη
Γερµανική Αρχαιολογική Σχολή.
Σε αυτήν θα φιλοξενηθούν εκθέµα-
τα από έναν µακρύ κατάλογο ευρω-
παϊκών µουσείων, αλλά και περίπου
600 αντικείµενα που θα ταξιδέψουν
στη Γερµανία από την Ελλάδα, το ένα
τέταρτο των οποίων δεν έχουν εκτε-
θεί ποτέ στο κοινό στη χώρα µας, κα-
θώς παρέµεναν έως τώρα αδηµοσί-
ευτα. Πρόκειται για έναν ασυνήθιστα
µεγάλο αριθµό αρχαιολογικών αντι-
κειµένων που βγαίνουν εκτός συνό-
ρων για προσωρινό δανεισµό, όπως
παραδέχτηκε χθες, κατά την επίσηµη
παρουσίαση της έκθεσης, η γενική
διευθύντρια αρχαιοτήτων του
υπουργείου Μαρία Ανδρεαδάκη -
Βλαζάκη, ο οποίος δίνει και το µέτρο
της σηµασίας που δίνει η ελληνική
πλευρά στην έκθεση αυτή.
Πριν από αυτό, ο αναπληρωτής
υπουργός Κώστας Τζαβάρας (ο οποί-
ος κατάγεται από την Ολυµπία) ανα-
φέρθηκε στη «συνένωση ελευθέρων
ανθρώπων» και λαών που αποτελού-
σαν οι αγώνες, λέξη που δεν εξα-
ντλείται στην έννοια του παιγνίου,
όπως είπε, αλλά δίνει το νόηµα της
αυθεντικής ζωής.
Μιλώντας στη συνέχεια ο διευθυ-
ντής του µουσείου Martin Gropius
Bau, Γκέρεον Ζίβερνιχ, αφού ευχαρί-
στησε όλους όσοι συνεργάστηκαν
αποτελεσµατικά για την πραγµατο-
ποίηση της έκθεσης, τόνισε την ευ-
καιρία προβολής της Ελλάδας στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο, ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους
δεσµούς που ενώνουν τις δύο χώρες,
κάνοντας µια ανασκόπηση των ανα-
σκαφών που πραγµατοποιούνται
στην Ολυµπία από Γερµανούς αρχαι-
ολόγους ήδη από τα τέλη του 19ου
αιώνα (σηµειώνοντας µάλιστα πως
όσα από τα ευρήµατα βρίσκονται στο
Βερολίνο δωρίστηκαν µε απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης).
Από τη µεριά της, η γ.γ. του υπουρ-
γείου Λίνα Μενδώνη τόνισε πως η
έκθεση, που προετοιµάζεται από το
2010, προσδίδει συµβολική αξία
στους σύγχρονους Ολυµπιακούς
Αγώνες, καθώς η νεωτερική πρόσλη-
ψη των αρχαιολογικών ανασκαφών
στην Ολυµπία έχει προσφέρει το κοι-
νό αξιακό σύστηµα που συγκροτεί το
σύγχρονο αθλητικό ιδεώδες.
Ο διευθυντής του Παραρτήµατος
Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύµατος
Πολιτισµού Ελευθέριος Οικονόµου,
που ανέλαβε ένα µεγάλο κοµµάτι της
προετοιµασίας, αφού τόνισε πως ο
πολιτισµός αποτελεί για την Ελλάδα
µια «γέφυρα προς τη βόρεια Ευρώ-
πη» αναφέρθηκε αναλυτικά στο σκε-
πτικό της έκθεσης, η οποία θα διαρ-
θρώνεται σε τρεις µεγάλες ενότητες.
Η πρώτη θα αφορά τον τόπο και τις
πολιτικοκοινωνικές λειτουργίες του,
το ιερό και τις λατρείες που ασκού-
νταν εκεί ήδη από τα αρχαϊκά χρό-
νια. Η δεύτερη θα αφορά το ανασκα-
φικό και αναστηλωτικό έργο των τε-
λευταίων 150 ετών, αλλά και τις σύγ-
χρονες µεθόδους έρευνας στις οποί-
ες είναι επικεντρωµένοι οι αρχαιολό-
γοι στην Ολυµπία. Τέλος, η τρίτη
ενότητα θα αφορά τους ίδιους τους
αγώνες, τα ιδεώδη που προωθούσαν,
τα αθλήµατα και τα όργανα που χρη-
σιµοποιούνταν για τη διεξαγωγή
τους. Εκτός των κινητών εκθεµάτων,
θα χρησιµοποιηθούν και σύγχρονα
αντίγραφα αγαλµάτων, όπως της Νί-
κης του Παιωνίου, και αρχιτεκτονι-
κών µελών.
Την έκθεση στο Βερολίνο (ο Ελ.
Οικονόµου δεν παρέλειψε να σηµει-
ώσει δηκτικά πως το µουσείο βρί-
σκεται απέναντι από το γερµανικό
υπουργείο Οικονοµικών) θα συνο-
δεύει ένας ογκώδης κατάλογος, στον
οποίο συνεισφέρουν µε µελέτες τους
πάνω από 600 ειδικοί επιστήµονες.
Όπως διαβεβαίωσε ο διευθυντής του
ΕΙΠ Βερολίνου, τα έξοδα της έκθεσης
καλύπτονται κατά 100% από τους
χορηγούς (µεταξύ των οποίων, από
ελληνικής πλευράς, των Ιδρυµάτων
Λάτση και Λεβέντη), χωρίς συµβολή
του ελληνικού δηµοσίου.
Μετά το Βερολίνο, η έκθεση «Ολυ-
µπία: Μύθος, λατρεία, αγώνες» θα
ταξιδέψει στην Ντόχα του Κατάρ
(από τα τέλη Μαρτίου έως και τον
Οκτώβριο του 2013), ενώ υπολογίζε-
ται να καταλήξει στην Αθήνα, στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τον
∆εκέµβριο του 2013.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ
Θα φιλοξενηθούν
εκθέµατα από έναν µακρύ
κατάλογο ευρωπαϊκών
µουσείων, αλλά και
περίπου 600 αντικείµενα
που θα ταξιδέψουν στη
Γερµανία από την Ελλάδα,
το ένα τέταρτο των
οποίων δεν έχουν
εκτεθεί ποτέ στο κοινό
στη χώρα µας
22
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΘΕΑΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΒΑΝΑ - Θερινό Κηφισίας 234 και Λυκούργου 3,
2106756546, Αρσενικό και παλιά δαντέλα
20:50, 23:10
ΑΕΛΛΩ CINEMAX 5+1 CYTA Πατησίων 140,
2108259975 - 2108215327, cinemax1@otenet.gr,
www.cinemax.gr Αίθουσα 1 The Amazing
Spider-Man 23:20 3D Ο ∆ικτάτορας 19:50,
21:45 Αίθουσα 2 Η Εποχή των Παγετώνων 4:
Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 19:45, 21:30
Αίθουσα 3 The Amazing Spider-Man 20:00,
22:30 Αίθουσα 4 Ο ∆ικτάτορας 20:50 Ο Σεφ
και ο Σεφ του 22:45 Αίθουσα 6 - Θερινή Ο ∆ι-
κτάτορας 23:00 Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00
ΑΘΗΝΑΙΑ - Θερινό Χάρητος 50, Κολωνάκι,
2107215717, Αρσενικό και παλιά δαντέλα
20:45, 23:00
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS Ζησιµοπούλου 7 &
Ιωάννου Μεταξά, Γλυφάδα, 2108983238-
2112112222, www.athinaioncinemas.com Αί-
θουσα 1 - 3D DIGITAL Amazing Spider-Man
17:50 3D, 20:30 3D, 23:00 Αίθουσα 2 Amazing
Spider-Man 18:30 Ο Προστάτης 21:00, 22:50
Αίθουσα 3 Ο ∆ικτάτορας 19:00, 20:50, 22:40
Αίθουσα 4 - 3D Amazing Spider-Man 23:20
3D Ο Σεφ και ο Σεφ του 18:10, 20:00, 21:50
ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ - Θερινό Κήπος Ζαππείου,
2103369300, Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00,
23:00
ΑΙΟΛΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - Θερινό Σολωµονίδου και Φι-
λαδελφείας, Καισαριανή, 2107247600, Πάπα!
20:50, 23:00
ΑΜΥΝΤΑΣ - Θερινό Κωνσταντινουπόλεως 16,
Υµηττός, 2107626418, Ο ∆ικτάτορας 21:00,
23:00
AΝΕΣΙΣ - Θερινό Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αµπε-
λόκηποι, 2107788778, Ο ∆ικτάτορας 21:00,
23:00
ΑΝΟΙΞΙΣ - Θερινό Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο
Ηράκλειο, 2103304728, Ψαρεύοντας σολοµούς
στην Υεµένη 21:00, 23:00
ΑΡΚΑ∆ΙΑ - Θερινό Καραολή ∆ηµητρίου 36 &
Φορµίωνος 222, Πάρκο Νέας Ελβετίας,
2107661166-2107661226, Ο Σεφ και ο Σεφ
του 21:00, 23:00
ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ - Θερινό Μέσα στο Αττικό
Άλσος, 6944542300-2106997755, Ο Προστάτης
23:00 Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00
ΒΑΡΚΙΖΑ Θάσου 22, 2108973926 Αίθουσα 1 3D
Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µεταγλ.) 18:30 3D The Amazing
Spider-Man 20:15 3D, 22:35 3D Αίθουσα 2 Η
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µεταγλ.) 19:00 3D Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.)
20:40 3D Ο ∆ικτάτορας 22:30 Αίθουσα 3 -
Θερινή Ο ∆ικτάτορας 21:00, 23:00
ΒΟΞ - Θερινό Θεµιστοκλέους 82, Εξάρχεια, Αθήνα,
2103301170, Γράψε λάθος 21:00, 23:00
VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL Ανδρέα
Παπανδρέου 35 (παράπλευρος Αττική οδού) θέση
ψαλίδι, Μαρούσι, Τηλ.14 848 (Γραµµή παραπόνων
214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα
2, Coca Cola Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο
Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 17:00 3D The
Amazing Spider-Man 19:30 3D, 22:15 3D Αί-
θουσα 3 American Pie:Reunion 00:30 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 18:30, 20:30, 22:30 Αίθουσα 4 Ο Προ-
στάτης 18:15, 20:15, 22:15, 00:30 Αίθουσα 5 -
Cinema Europa Ο ∆ικτάτορας 18:00, 20:00,
22:00, 00:00 Αίθουσα 7 - max screen, Cosmote
The Amazing Spider-Man 21:15, 00:15 Αίθουσα
8, Lays Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός
των Ηπείρων (µεταγλ.) 17:00 3D, 19:00 3D,
21:00 3D Ο ∆ικτάτορας 23:00 Αίθουσα 9 Τι να
περιµένεις όταν είσαι έγκυος 23:30 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 17:30, 19:30, 21:30 Αίθουσα 10 The
Amazing Spider-Man 17:15, 20:15, 23:15 Αί-
θουσα 11 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο
Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 17:45, 19:45,
21:45, 23:45 Αίθουσα 12 Ο Σεφ και ο Σεφ του
17:15, 19:15, 21:30, 23:45 Αίθουσα 13 - gold
class The Amazing Spider-Man 20:15, 23:15
Αίθουσα 14 - gold class Ο Σεφ και ο Σεφ του
21:30, 23:45
VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI Υµηττού 110
& Χρεµωνίδου,Εµπορικό κέντρο Millennium, Πα-
γκράτι, 210 7566240 - 14 848 (Γραµµή παραπόνων
214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα
1 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µε υπότ.) 17:40 Ο ∆ικτάτορας 19:30,
21:20, 23:10 Αίθουσα 2 Ο Προστάτης 18:10,
20:20, 22:20, 00:20 Αίθουσα 3 Cosmote Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 17:10, 19:10 Ο Σεφ και ο Σεφ του
21:10, 23:00 Αίθουσα 4 The Amazing Spider-
Man 18:45, 21:30, 00:15 Αίθουσα 5 Coca Cola Η
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µεταγλ.) 18:30 3D The Amazing
Spider-Man 20:30 3D, 23:15 3D
VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO Παλαιά Λε-
ωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3 ∆έλτα Πα-
λαιού Φαλήρου, 14 848 (Γραµµή παραπόνων
214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα
1 Coca Cola Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο
Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 19:30 3D, 21:20
3D The Amazing Spider-Man 17:00 Ο ∆ι-
κτάτορας 23:10 Αίθουσα 2 Ο Προστάτης 18:00,
20:00, 22:00, 00:00 Αίθουσα 3 Η Εποχή των
Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.)
18:10 Ο Σεφ και ο Σεφ του 20:00, 21:50, 23:40
Αίθουσα 4 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χο-
ρός των Ηπείρων (µεταγλ.) 17:00, 18:50, 20:40
The Amazing Spider-Man 22:30 Αίθουσα 5 Ο
∆ικτάτορας 18:10, 20:00, 21:50, 23:40 Αίθουσα
6 The Amazing Spider-Man 18:50 3D, 21:30
3D, 00:10 3D Αίθουσα 7-VMAX, Cosmote The
Amazing Spider-Man 19:00, 21:45, 00:30 Αί-
θουσα 8- Gold Class Ο Σεφ και ο Σεφ του
19:10, 21:00, 22:50 Αίθουσα 9 - Gold Class The
Amazing Spider-Man 20:30, 23:15
VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφόρος Βουλιαγµένης
276, Άγιος ∆ηµήτριος, 210 6104100 - 14 848 (
Γραµµή παραπόνων 214 214 7062),
www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Coca Cola Η
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µεταγλ.)17:45 3D, 19:45 3D The
Amazing Spider-Man 21:45 3D, 00:20 3D Αί-
θουσα 2, Cosmote Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 18:20, 20:20
Ο ∆ικτάτορας22:20, 00:10 Αίθουσα 3 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µε υπότ.) 17:20, 19:20 Ο Σεφ και ο Σεφ του
21:20, 23:10 Αίθουσα 4 The Amazing Spider-
Man 18:50 Ο Προστάτης 21:30, 23:30 Αίθουσα
5 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µε υπότ.) 17:00 3D The Amazing
Spider-Man 21:00, 23:40 Ο ∆ικτάτορας 19:00
VILLAGE RENTI SUMMER - Θερινό Θηβών
228 & Παρνασσού, Αγιος Ιωάννης Ρέντης,
2104215100 (Γραµµή παραπόνων 214 214 7062),
www.villagecinemas.gr, The Amazing Spider-
Man 22:00
VILLAGE SHOPPING AND MORE Θηβών 228
& Παρνασσού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 210 4215100
- 14 848 (Γραµµή παραπόνων 214 214 7062),
www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 - Comfort
The Amazing Spider-Man 19:45, 22:45 Αίθουσα
2 - Comfort Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο
Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 22:00, 00:00 Αί-
θουσα 3 ∆ικός σου για πάντα 23:00 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 17:00, 19:00, 21:00 Αίθουσα 4 Coca
Cola The Amazing Spider-Man 18:30 3D,
21:15 3D, 00:15 3D Αίθουσα 5 Ο Προστάτης
17:30, 19:30, 21:30, 23:30 Αίθουσα 6 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 18:00, 20:00 Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 22:00,
00:00 Αίθουσα 7 Η Εποχή των Παγετώνων 4:
Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 18:30 3D,
20:30 3D Ο ∆ικτάτορας 23:00 Αίθουσα 8 The
Amazing Spider-Man 17:00, 19:45, 22:45 Αί-
θουσα 9 Ο ∆ικτάτορας 17:00, 19:00, 21:15,
23:45 Αίθουσα 10 Cosmote ΟΠροστάτης 18:15,
20:15, 22:30, 00:30 Αίθουσα 11 The Amazing
Spider-Man 17:45, 20:30, 23:30 Αίθουσα 12 Ο
Σεφ και ο Σεφ του 17:45, 19:45, 21:45, 23:45
Αίθουσα 13 Ο ∆ικτάτορας 18:00, 20:00, 22:15,
00:30 Αίθουσα 14 Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 17:30, 19:30,
21:30, 23:30
ΓΛΥΦΑ∆Α ODEON - Θερινό Ζέππου 14 & Ξενο-
φώντος 31, Γλυφάδα, 2109650318, www.odeon.gr,
www: i-ticket.gr, Κυνηγοί κεφαλών 20:50,
23:05
∆ΕΞΑΜΕΝΗ - Θερινό Πλατεία ∆εξαµενής Κολω-
νάκι, Αθήνα, 2103623942-2103602363, 17 κο-
ρίτσια 21:00, 23:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ
∆ΑΦΝΗ - Θερινό Ηλία Ηλιού 28-30 & Ηλιου-
πόλεως 77, ∆άφνη, 2109731856, Άθικτοι 21:30
ΕΚΡΑΝ - Θερινό Ζωοδόχου Πηγής & Αγαθίου, Νε-
άπολη, 2106461895, Κυνηγοί κεφαλών 21:00,
23:00
ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX - Θερινό Κηφισίας 29,
Αµπελόκηποι, Αθήνα, 2106464009-80111300400,
cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Ο Σεφ
και ο Σεφ του 21:00, 22:50
ΖΕΦΥΡΟΣ - Θερινό Τρώων 36, Θησείο,
2103462677, Νοτόριους 21:00, 23:00
ΘΗΣΕΙΟΝ - Θερινό Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,
2103470980-2103420864, www.cine-thisio.gr,
Οι άντρες προτιµούν τις ξανθιές 20:50, 23:10
Ι∆ΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ 206, Ταύρος, Αθήνα, 2103418550
2103418579, info@mcf.gr, mcf.gr, Stella Dallas
(3ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηµατογράφου) 21:00
ΛΑΪΣ - Θερινό Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, Μεταξουργείο, 2103609695, 17 κορίτσια
21:00, 23:00
ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS - Θερινό Φορ-
µίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο Παγκράτι,
2107662040, Ψαρεύοντας σολοµούς στην Υε-
µένη 21:00, 23:00
ΛΙΛΑ - Θερινό Νάξου 115, Αγιος Λουκάς, Πατήσια,
2102016849, Οι γυναίκες του τελευταίου ορό-
φου 20:50, 23:00
ΝΑΝΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Βουλιαγµένης
179 ∆άφνη,(στάση ΜΕΤΡΟ Αγ.Ιωάννης),
2109703158-2109706865, cinemax1@otenet.gr,
www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Ο Προστάτης 20:30,
22:30 Αίθουσα 2 The Amazing Spider-Man
20:00, 22:40 Αίθουσα 3 Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 19:45
Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µε υπότ.) 21:45 Αίθουσα 4 Ο ∆ικτά-
τορας 19:30, 21:30, 23:20 Αίθουσα 5 The
Amazing Spider-Man 21:20, 00:00 Αίθουσα 6
Προµηθέας 22:45 Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 20:45
ΟΑΣΙΣ - Θερινό Πρατίνου 7, Παγκράτι, 2107244015,
Το λιµάνι της Χάβρης 21:00, 23:00
ODEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφόρος
Κηφισίας 73 & Πουρνάρα (Κόµβος Αττικής οδού),
8011160000 - 2106786000, www.odeon.gr,
www.i-ticket.gr Αίθουσα 1 The Amazing Spider-
Man 17:10, 20:00, 22:50 Αίθουσα 2 The Amazing
Spider-Man 20:00, 22:50 Αίθουσα 3 Προµηθέας
21:50 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός
των Ηπείρων (µεταγλ.) 17:30 3D, 19:40 3D Αί-
θουσα 4 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός
των Ηπείρων (µε υπότ.) 18:40 3D, 20:50 3D,
23:00 3D Αίθουσα 5 Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 18:00 3D,
20:10 3D Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο
Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 22:30 3D Αίθουσα
6 The Amazing Spider-Man 19:30 3D, 22:20
3D Αίθουσα 7 Ο Προστάτης 18:10, 20:40, 22:40
Αίθουσα 8 Vodafone The Amazing Spider-
Man 19:00, 22:00 Αίθουσα 9 Ο ∆ικτάτορας
19:10, 21:10, 23:20 Αίθουσα 10 Ο Σεφ και ο
Σεφ του 17:20, 19:20, 21:20, 23:20 Αίθουσα 11
Ο ∆ικτάτορας 18:20, 20:20, 22:10 Αίθουσα 12
Το Κοράκι 21:30 3D Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 18:30 3D
ΟDEON STARCITY Λεωφόρος Συγγρού 111 &
Λεοντίου, Νέος Κόσµος, 2106786000,
www.odeon.gr, www.i-ticket.gr Αίθουσα 1 Ο ∆ι-
κτάτορας 19:20, 21:10, 23:10 Αίθουσα 2 Ο ∆ι-
κτάτορας 21:10, 23:10 Αίθουσα 3 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 18:30, 20:50 Αίθουσα 4 Προµηθέας
20:00, 23:00 Αίθουσα 5 Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µε υπότ.) 19:50,
22:00 Αίθουσα 6 The Amazing Spider-Man
18:40 3D, 21:30 3D Αίθουσα 7, Vodafone Η
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µεταγλ.) 18:00 3D, 20:10 3D Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µε υπότ.) 22:40 3D Αίθουσα 8 Το Κοράκι 21:20
Αίθουσα 9 Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χο-
ρός των Ηπείρων (µεταγλ.) 19:10, 21:40 Αίθουσα
10 The Amazing Spider-Man 19:30, 22:20
ΠΑΛΑΣ - Θερινό Υµηττού 109, Παγκράτι,
2107511868, Ανώνυµοι ροµαντικοί 23:00 Ο
άνθρωπος που γνώριζε πολλά 20:55
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ - Θερινό Λεωφόρος Αλεξάνδρας
& Μαυροµιχάλη, Αθήνα, 2106425714, Οι γυναίκες
του τελευταίου ορόφου 23:00 Η Εποχή των
Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.)
21:00
ΡΙΒΙΕΡΑ - Θερινό Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια,
2103837716-2103844827, Μεσοτοιχίες 20:50,
23:00
ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ - Θερινό Αλσος Βεϊκου,
2102138119, Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο
Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 20:50 The
Amazing Spider-Man 23:00
ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ - Θερινό Κυδαθηναίων 22, Πλάκα,
2103222071-2103248057, info@cineparis.gr,
www.cineparis.gr,, Ο ∆ικτάτορας 21:00, 23:00
ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ - Θερινό Πάρκο Φλοίσβου,
Παλαιό Φάληρο, 2109821256-2109403595, Ο
Σεφ και ο Σεφ του 21:00, 23:00
ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ CLASSIQUE - Θερινό Λεωφόρος
Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, Ψυχικό, 2106777330-
1, Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00, 23:00
STER CINEMAS Λεωφ.∆ηµοκρατίας 67α, εµπορικό
κέντρο ESCAPE, Ιλιον, 801 801 7837 -210 8092690,
www.stercinemas.gr Αίθουσα 1 The Amazing
Spider-Man 18:50 3D, 21:30 3D Αίθουσα 2 Τι
να περιµένεις όταν είσαι έγκυος 21:15, 23:30
Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των
Ηπείρων (µεταγλ.) 19:10 Αίθουσα 3 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 18:30, 20:30 Αίθουσα 4 The Amazing
Spider-Man 19:20, 22:00 Αίθουσα 5 Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 18:00 3D, 20:00 3D The Amazing
Spider-Man 22:30 3D Αίθουσα 6 The Amazing
Spider-Man 20:20, 23:00 Αίθουσα 8 - Θερινή
The Amazing Spider-Man21:10, 23:50
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Λεωφόρος Ηρακλείου 386,
Νέο Ηράκλειο, 2102826873-2102825607,
www.triaasteria.gr Αίθουσα 2 Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.)
18:30 The Amazing Spider-Man 20:15, 22:30
Αίθουσα 3 - Θερινή Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00,
22:50
ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER Κοδριγκτώνος 21 &
Πατησίων 101, 2108222702-2108215469, Ψα-
ρεύοντας σολοµούς στην Υεµένη 21:00, 23:00
ΦΙΛΟΘΕΗ - Θερινό Πλατεία ∆ροσοπούλου, Φιλοθέη,
2106833398, Ο ∆ικτάτορας 20:50, 23:00
ΨΥΡΡΗ - Θερινό Σαρρή 40, Ψυρρή, 2103247234,
Αρσενικό και παλιά δαντέλα 20:50, 23:00
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΑΕΛΛΩ - Θερινό Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Ραφήνα,
2294023420, Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά
21:00, 23:10
ΑΘΗΝΑ - Θερινό Σολωµού 18, Χαλάνδρι,
2106855860, Ο έρωτας του φεγγαριού 21:00,
23:00
ΑΘΗΝΑΙΑ - Θερινό Χαλκούτσι, 22950-71515, Ο
έρωτας του φεγγαριού 21:00, 23:00
ΑΙΓΛΗ - Θερινό Λεωφόρος Σαρωνίδος 28-30, Σα-
ρωνίδα, 22910/54941-54261, Ψαρεύοντας σο-
λοµούς στην Υεµένη 21:00, 23:00
ΑΚΤΗ - Θερινό Θησέως και Αιόλου, Βουλιαγµένη,
2108961337, Ο έρωτας του φεγγαριού 21:00,
23:00
ΑΛΕΞ CINEMA - Θερινό Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη
235, 22990-76034, www.alexcinema.gr, Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 20:45 The Amazing Spider-Man
22:10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - Θερινό Ηρώων Πολυτεχνείου 27,
5η στάση Χολαργού, 2106777708, Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 21:00 The Amazing Spider-Man
23:00
ΑΛΙΚΗ - Θερινό Πλατεία ∆ροσιάς, 2106229645 -
2102234130, Ο Σεφ και ο Σεφ του 20:50,
23:00
ΑΛΟΜΑ - Θερινό Γερουλάνου 103 & Πόντου,
2109937011, Προµηθέας 20:50, 23:00
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ - Θερινό Αγίου Ιωάννου 2,
2106010561 Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00, 23:00
ΑΜΙΚΟ - Θερινό Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,
2106815532-2106826372, Κυνηγοί κεφαλών
21:00, 23:00
ΑΣΤΕΡΙ ( Πρωην ΙΛΙΟΝ) - Θερινό Φιλοκτήτου 86
& Νέστορος, Ιλιον, 2102639030, Η οργή των
Τιτάνων 21:00, 23:00
ΑΣΤΡΟΝ - Θερινό Νηρηίδων 9, Αρτεµις, 22940-
82249, The Amazing Spider-Man 21:00, 23:20
COOL TYMVOS CINEMAS ∆ηµοσθένους 8, Πα-
ραλία Μαραθώνα, 2294055566-6977500030 Αί-
θουσα 2 - Θερινή Η Εποχή των Παγετώνων 4:
Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 21:00 The
Amazing Spider-Man 23:00 Αίθουσα 3 - Θερινή
Ο ∆ικτάτορας 21:00, 23:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ - Θερινό Τέρµα
∆εληγιάννη, Αγία Βαρβάρα, 2105698855, 50/50
21:30
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - Θερινό Λε-
ωφόρος Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,
Ηλιούπολη, 2109937870, www.politismos-
ilioupoli.gr Πρέπει να µιλήσουµε για τον Κέβιν
21:00, 23:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Θερινό Αγίου Κωνσταντίνου
40, Μαρούσι, 2106198890, Προµηθέας 20:40,
22:50
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΙΑ - Θερινό Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο,
2102773731, Άθικτοι 21:00, 23:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΕΞ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ - Θερινό Οδός Τζιαρντίνι 6, Χαλκίδα,
2221083873, The Artist 23:10 The Amazing
Spider-Man 21:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟ) -
Θερινό Νεαπόλεως 5-7, Αγία Παρασκευή,
2106086455, Ενας χωρισµός 20:50, 23:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Θερινό ∆αβάκη 18, Χαϊδάρι,
2105320003, The Amazing Spider-Man 21:00,
23:20
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ - Θερινό Λεωφόρος Πετρου-
πόλεως 168, Πετρούπολη, 2105012391,
g_typou@petroupoli.gov.gr, www.petroupoli.gov.gr,
Το κορίτσι µε το τατουάζ 21:00
ΚΑΣΤΑΛΙΑ - Θερινό Χρυσοστόµου 1,Πλατεία Αγίου
Στεφάνου, 2108144384, Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.)
20:40 The Amazing Spider-Man 22:20
ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX - Θερινό Αφροδιτης & Ιθάκης,
Σαρωνίδα, 2291054097-2291054931,
cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Ο Σεφ
και ο Σεφ του 21:00, 23:00
ΜΑΙΑΜΙ - Θερινό Κυανής Ακτής 12, Μάτι,
6942961754-6955466939, Ούτε στον εχθρό
µου! 23:00
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CINEMA - Θερινό ∆ουκίσσης Πλα-
κεντίας 87, Χαλάνδρι, 2106014284, Ο ∆ικτάτορας
21:00, 23:00
ΜΑΡΙΑΝΑ - Θερινό Παραλία Καλάµου, Αγιοι Από-
στολοι, 22950-85126, Οι περιπέτειες του ΤενΤέν:
Το µυστικό του µονόκερου 21:00 Προµηθέας
23:00
ΜΑΡΙΕΛ - Θερινό Λεωφόρος Μαρκοπούλου 39,
Πόρτο Ράφτη, 22990-71335, Ο Σεφ και ο Σεφ
του 21:00, 23:00
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ - Θερινό Παπαδιαµάντη 12,
Κηφισιά, 2108019687, Ο ∆ικτάτορας 20:50,
23:00
ΟΡΦΕΑΣ - Θερινό Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, Σα-
ρωνίδα, 22910-60077, Κυνηγοί κεφαλών 21:00,
23:00
ΡΙΑ - Θερινό Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Μάτι,
22940-34778, Αι ειδοί του Μαρτίου 21:00,
23:00
ΡΙΑ - Θερινό Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 2108970844-
2108971654, Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00,
23:00
ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ - Θερινό Κύπρου 68 &
∆ωδεκανήσου, Αργυρούπολη, 2109922098, Ο
∆ικτάτορας 21:00, 23:00
ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΣ - Θερινό Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρα-
κας, 2106612717, Η Εποχή των Παγετώνων
4: Ο Χορός των Ηπείρων (µεταγλ.) 21:00 The
Amazing Spider-Man 23:00
ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ - Θερινό Ελευθερίου Βενιζέλου
3 & Λεωφόρος Μαραθώνος, Παλλήνη,
2106666815-2106666284, Ο Σεφ και ο Σεφ
του 21:00, 23:00
ΣΙΣΣΥ - Θερινό Λεωφόρος Μαραθώνος 36, Νέα
Μάκρη, 2294091811-6944141308, Η Εποχή
των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων
(µεταγλ.) 20:50 The Amazing Spider-Man
22:30
ΤΡΙΑΝΟΝ CINEMAX - Θερινό Κεφαλληνίας 4,
Σαρωνίδα, 2291054931-2291054097,
cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Ο ∆ι-
κτάτορας 21:00, 23:00
ΦΛΩΡΙ∆Α - Θερινό Λεωφόρος Ποσειδώνος 124,
Ζούµπερη, 2294096923, www.cineflorida.gr, Οι
γυναίκες του τελευταίου ορόφου 21:00, 23:10
ΧΛΟΗ - Θερινό Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 2108011500,
Ο Σεφ και ο Σεφ του 21:00, 23:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘEΡΙΝΟΙ
ΑΛΕΞ 2310-265-884, 2310 269-403 Οι γυναίκες
του τελευταίου ορόφου (Προβ. 21.00 - 23.00)
ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ (2310-200-190 δενδροφυτεία Συκιές)
Πέµπ.-Κυρ. Η Χιονάτη κι ο κυνηγός (Προβ.
21.15) / ∆ευτ.-Τετ. Άθικτοι (Προβ. 21.15-23.15)
ΑΠΟΛΛΩΝ (2310- 828-642) Ο έρωτας τού φεγ-
γαριού (Προβ. 21.00 - 23.00)
ΑΥΡΑ (2310-454-525 Πλαζ Αρετσους, Καλαµαριά)
Εξωτικό ξενοδοχείο Μάριγκολντ (Προβ. 21.00)
/ Οι απόγονοι (Προβ. 23.00)
ΕΛΛΗΝΙΣ (2310-292-304) Ο δικτάτορας (Προβ.
21.00 - 23.00)
ΝΑΤΑΛΙ (2310-829-457) Ο Σέφ καί ο Σέφ του
(Προβ. 21.00-23.00)
ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (2310-346-720 1
ο
χιλιοµ.
Οδού Πανοράµατος Θερµης) Ο Σέφ καί ο Σέφ
του (Προβ. 21.00-23.00)
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ (2310-631-700 Περιοχή
Στρεµπενιώτη Νεάπολη) Πέµπ.-Κυρ. Πειρατές!
(Προβ. 21.15) / ∆ευτ.-Τετ. Το κορίτσι µέ τό τα-
τουάζ (Προβ. 21.15)
XΕIMEΡΙΝΟΙ
VILLAGE CENTRE (τηλεφ. κέντρο 2310-499999,
Εµπορικό Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS):
Αίθουσα 2 The amazing spider-man (Προβ.
18.00-20.40-23.20) Αίθουσα 3 - ΓΕΡΜΑΝΟΣ Η
εποχή τών παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων
- µεταγλ. (Προβ. 17.40-19.40-21.40) / Η εποχή
τών παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων - µε
υπότ. (Προβ. 23.40) Αίθουσα 4 The amazing
spider-man 3D (Προβ. Τετάρτη 17.30-20.10-
23.00) Αίθουσα 5 Η εποχή τών παγετώνων: Ο
χορός τών ηπείρων - µεταγλ. 3D (Προβ. 17.10-
19.10) / Ο δικτάτορας (Προβ. 22.00-23.50) Αί-
θουσα 6 The amazing spider-man (Προβ.
17.20-20.00-22.40) Αίθουσα 7 Η εποχή τών
παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων - µεταγλ.
(Προβ. 17.00-19.00) / Ο δικτάτορας (Προβ. 21.00-
22.50) Αίθουσα 8 Ο προστάτης (Προβ. 18.20-
20.20-22.20-00.20) Αίθουσα 9 (Comfort) The
amazing spider-man (Προβ. 20.40-23.20) Αί-
θουσα 10 Comfort Ο προστάτης (Προβ. 20.20-
22.20-00.20) Αίθουσα 11 Ο Σέφ καί ο Σέφ του
(Προβ. 21.10-23.10)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφορίες: 2310-290-
290, Κρατήσεις: 801-11-60000 & 210 67 86
000, on-line: www.i-ticket.gr. Τσιµισκή 43) Αίθουσα
1 The amazing spider-man 3D (Προβ. 18.40-
21.30) Αίθουσα 2 Η εποχή τών παγετώνων: Ο
χορός τών ηπείρων - µεταγλ. (Προβ. 19.40) /
Το κοράκι (Προβ. 21.50) Αίθουσα 3 Η εποχή
τών παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων - µε-
ταγλ. 3D (Προβ. 18.00-20.10) / Η εποχή τών
παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων - µε υπότ.
3D (Προβ. 22.20) Αίθουσα 4 Ο Σέφ καί ο Σέφ
του (Προβ. 18.10-20.00-22.00) Αίθουσα 5 Ο δι-
κτάτορας (Προβ. 18.50-20.40-22.50) Αίθουσα 6
Η εποχή τών παγετώνων: Ο χορός τών ηπεί-
ρων - µεταγλ. (Προβ. 19.00-21.20) Αίθουσα 7
The amazing spider-man (Προβ. 20.10-23.00)
Αίθουσα 8 Ο προστάτης (Προβ. 19.10-21.10-
23.10)
STER CINEMAS Μακεδονία (Tηλ: κρατήσεων
από σταθερό: 801 801 7837 και από κινητο: 210
8092690, Εµπορικο Κεντρο «Μακεδονία», Πυλαία)
online buy: www.stercinemas.gr: Αίθουσα 1 Η
εποχή τών παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων
- µεταγλ. 3D (Προβ. 18.00, Σάβ. και Κυρ. 16.00-
18.00) / The amazing spider-man 3D (Προβ.
20.20-23.00) Αίθουσα 3 The amazing spider-
man (Προβ. 18.20-21.00-23.40) Αίθουσα 4 Η
εποχή τών παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων
- µεταγλ. (Προβ. 18.30-20.20, Σάβ. και Κυρ. 16.30-
18.30-20.20) / Προµηθέας (Προβ. 22.15) Αίθουσα
5 Τι νά περιµένεις όταν είσαι έγκυος (Προβ.
19.00-21.30-23.50) Αίθουσα 6 The amazing
spider-man (Προβ. 19.20-22.00, Σάβ. και Κυρ.
16.40-19.20-22.00) Αίθουσα 7 Η εποχή τών
παγετώνων: Ο χορός τών ηπείρων - µεταγλ.
(Προβ. 19.10, Σάβ. και Κυρ. 17.10-19.10) / Στα
όρια (Προβ. 21.15-23.30) Αίθουσα 11 The
amazing spider-man 3D (Προβ. 20.00-22.30,
Σάβ. και Κυρ. 17.20-20.00-22.30)
Παρακαλούνται οι αναγνώστες να
ενηµερώνονται για τυχόν αλλαγές
από τα παρακάτω τηλέφωνα
ΓΡΑΜΜΑΤΑ&ΤΕΧΝΕΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
23
Η ΑΥΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Κ
Ρ
Ι
Τ
Ι
Κ
Η
Ο Γερµανός κινηµατογραφιστής
Harun Farocki (1944) από τις αρχές της
δεκαετίας του ‘60 δηµιουργεί ταινίες µε-
γάλου µήκους, βίντεο, ντοκιµαντέρ και
τα τελευταία χρόνια βίντεο-εγκαταστά-
σεις. Σε µεγάλο βαθµό το έργο του προσ-
διορίζεται ως πολιτικό ντοκιµαντέρ και
σχόλιο πάνω σε πολιτικά γεγονότα. Σε
µία συνέντευξή του πάνω στη «χρήση
του υλικού» σηµείωνε ότι το υλικό, είτε
αναλογικής είτε ψηφιακής µορφής, πρέ-
πει να ενεργοποιηθεί από τον κινηµατο-
γραφιστή. Τι σηµαίνει σήµερα ενεργο-
ποιώ το πρωτογενές υλικό και, ακόµα
περισσότερο: µε ποιο τρόπο δηµιουργώ
ένα πολιτικό σχόλιο µε βάση αυτό; O
Farocki αναφερόταν σε ένα διάλογο της
Marguerite Duras µε τον Jean-Luc
Godard πάνω στην αντίληψη του τελειω-
µένου έργου. Η Duras υποστήριζε ότι
όταν γυρίζεις µία ταινία πρέπει να έχεις
την πρόθεση να την αφήσεις ατέλειωτη.
Ο Godard απαντούσε ότι το να τελειώ-
νεις µία ταινία είναι σαν να την αιχµα-
λωτίζεις. Ακούγεται παράδοξο, αλλά η λο-
γική του Farocki είναι να αποφευχθεί η
οριστική απάντηση που σηµαίνει και το
«τέλος της ταινίας». Ενεργοποιώ το υλικό
είναι να το αφήσω ανοιχτό. Ακολουθώ-
ντας την προτροπή της πρωτοπορίας της
εποχής, καθώς και της nouvelle vague,
δηµιουργεί ταινίες στις οποίες απουσιά-
ζει η βεβαιωτική αντίληψη ότι το (πολιτι-
κό) γεγονός πρέπει να γίνει µε αυτόν ή
εκείνο τον τρόπο. Αντίθετα, ο δηµιουργός
του έργου θέτει περισσότερο ερωτήµατα
και καλεί τους άλλους σε διάλογο.
Μολονότι ο πολιτικός κινηµατογράφος
της εποχής δεν αποφεύγει τα σύµβολα
ούτε τη διδακτική λογική, ο Harun
Farocki επιλέγει τον υπόγειο τρόπο που
υπολανθάνει για να παρουσιάσει το θέµα
του. Παρατηρεί τους ιδεολογικούς µηχα-
νισµούς ως κρυµµένα σηµεία µέσα σε
ένα κοινωνικό συνεχές, τα οποία πρέπει
να εντοπιστούν, να περιγραφεί η σχέση
τους µε άλλα σηµεία, να κατανοηθεί στη
συνέχεια ο τρόπος διείσδυσής τους στο
κοινωνικό σώµα. Τότε, η ταινία αναζητά
µε σχολαστικό τρόπο, βρίσκει και κατα-
γράφει ανάλογα σηµεία. Σχολιάζει, για
παράδειγµα, τα ντοκιµαντέρ της δεκαε-
τίας του ‘80 που παρουσιάζουν τις λεκτι-
κές ή συµπεριφορικές δοκιµές ατόµων
ώστε να δώσουν µία καλή εντύπωση
στον εργοδότη τους την ώρα της συνέ-
ντευξης και να προσληφθούν σε µία ερ-
γασία. Όµως, αυτό το γεγονός θα καθορί-
σει στη συνέχεια τις σχέσεις µε τους άλ-
λους εκτός εργασίας, θα κατασκευάσει
ρόλους ή τη συνολική σχέση του ατόµου
µε την εξουσία.
Ο Farocki παρακολουθεί τα άτοµα ως
φορείς της ιδεολογίας και τη µαζική υπο-
βολή, πάνω τους, αυτών των µηχανι-
σµών. Με τον ίδιο τρόπο διερευνά τη δι-
είσδυση αυτών των µηχανισµών σε πολ-
λά γεγονότα µέσα στο κοινωνικό σώµα,
όπως στο ποδόσφαιρο ή µέσα στα
videogames, όπως συµβαίνει στην ενό-
τητα των «serious games». Σε αυτήν την
ενότητα ο Farocki δηµιουργεί διπλές
εγκαταστάσεις βίντεο, µε πλάνα εκπαί-
δευσης στρατιωτών στις ΗΠΑ ή στιγµιό-
τυπα µε Αµερικανούς στρατιώτες στο
Ιράκ. Στην άλλη οθόνη προβάλλονται
videogames που χρησιµοποιούνται ως
εργαλείο προσοµοίωσης των στρατιωτών
και εκπαίδευσής τους. Στα»serious
games» παρατηρούµε τη συνεχή διασύν-
δεση της πραγµατικότητας µε την εικόνα
και την οµοίωση. Την άλωση της πραγ-
µατικότητας από την εικόνα, ώστε η
πρώτη να γίνει µία εφαρµογή της τελευ-
ταίας. Στο σηµείο αυτό συναντάµε την
πεποίθηση του Farocki ότι η ψηφιακή ει-
κόνα που γίνεται δεδοµένο συνιστά έναν
διαφορετικό τρόπο εικόνας από αυτόν
που µας έχει δώσει η παράδοση. Είναι
µία οπτική εικόνα, αλλά είναι διαφορετι-
κή από την οπτική κουλτούρα που είχα-
µε µέχρι σήµερα. Η οπτική µας κουλτού-
ρα έφτιαχνε εικόνες για εκπαίδευση ή
ψυχαγωγία, η ψηφιακή εικόνα είναι ερ-
γαλείο. Αυτό το γεγονός συνιστά το «λει-
τουργικό» και βαθύτατα ιδεολογικό χαρα-
κτήρα αυτής της εικόνας. Σε άλλο βίντεο
της σειράς ασχολείται µε την κάθαρση -
στην ψυχαναλυτική της έννοια- που
προσφέρει η προσοµοίωση σε στρατιώ-
τες που είχαν τραυµατικές εµπειρίες στη
διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσε-
ων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δια-
πραγµατευτούν εκ νέου το τραύµα και µε
αυτήν την έννοια να αποκαθαρθούν από
αυτό. Στα «serious games» εντοπίζει την
ιδεολογία στην προσοµοίωση και όχι τη
σαγηνευτική εικόνα µίας µεταµοντέρνας
κοινωνίας.
Στο πλαίσιο του «Samos Young Artists
Festival» και σε συνεργασία µε την
Galerie Thaddaeus Ropac παρουσιάζεται
η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα του διε-
θνώς σηµαντικού βιντεοκαλλιτέχνη και
κινηµατογραφικού δοκιµιογράφου
Harun Farocki. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί
στο πρώην ξενοδοχείο «Πυθαγόρας», το
οποίο ανακαινίστηκε ειδικά για την πε-
ρίσταση. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρί-
σκεται η σειρά έργων Serious Games
(2009/10). ∆ιάρκεια έκθεσης: 20/7-
20/9/2012. Πυθαγόρειο, Σάµος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Eικόνες ενός
προσωπικού
ταξιδιού...
Όταν στα δεκαοκτώ µου χρόνια
αποφάσισα να σπουδάσω στην Καλών
Τεχνών, απλώς ακολούθησα το ένστικτό
µου. Τώρα ξέρω πως προσπάθησα να
καλύψω την κατεξοχήν ανάγκη της
υπέρβασης του εαυτού.
Η πρώτη αίσθηση που είχα ήταν το
χρώµα στο χαρτί, µετά µεταφέρθηκε στο
τελάρο. Η φόρµα -και η ένταξή της στον
χώρο- ακολούθησε το χρώµα.
Είµαι καλλιτέχνις που, είτε από συνή-
θεια είτε από
ιδιοσυγκρασία,
δουλεύω µετά
τη δύση του
ηλίου και πά-
ντα στο εργα-
στήριο µε τε-
χνητό φως.
Εποµένως, δεν
θα συναντή-
σεις το «ελλη-
νικό φως» στα
έργα µου και -
τουλάχι στον
µέχρι τώρα-
δεν θα βρεις
ελληνικά τοπία, αφού η ζωγραφική µου
είναι ανθρωποκεντρική, ή τα αντικείµε-
να και οι νεκρές φύσεις προσωποποιού-
νται και όποιο θέµα απεικονίζουν πά-
ντα λειτουργεί και αναφέρεται σαν σύµ-
βολο στην ψυχή.
Χρησιµοποιώ θερµά και έντονα χρώ-
µατα, που αποσκοπούν περισσότερο σε
µια ένταση και έτσι έρχονται σε αντίφα-
ση µε την έννοια της αόριστης «χαράς»
που θα περίµενε κάποιος από αυτά. Το
χρώµα έχει µια δυναµική και είναι πολ-
λές φορές τρισδιάστατο, δηµιουργώντας
επίπεδα στο τελάρο. Αυτό το στοιχείο το
κάνει να λειτουργεί αυτόνοµα.
Το κόκκινο, που χρησιµοποιώ πολύ,
φτάνει στα όριά του: γίνεται δηµιουργι-
κό, βίαιο, χαρούµενο, γεµάτο πάθος,
ανατριχιαστικό, αίµα -το εξερευνώ µέχρι
το κάθε οριακό του σηµείο, µέχρι την
κάθε του αντίφαση. ∆εν µε ενδιαφέρει ο
τόπος και ο χρόνος. Τα πρόσωπα συλλο-
γίζονται ή στρέφουν ερευνητικά το
βλέµµα προς τον θεατή σε ένα διάλογο ή
µονόλογο.
Αποφεύγω τις ευθείες γραµµές -γιατί
απουσιάζουν από τη φύση- και ανα-
πτύσσω τις καµπύλες, προσπαθώντας
να βρω ισορροπίες µέσα από αυτές. Το
βλέµµα κοιτάζει πάντα έξω από το τελά-
ρο, σαν να πρέπει να συνεχιστεί µε ένα
άλλο έργο διπλανό, µε τη µορφή της τοι-
χογραφίας.
Το θέµα µου, ουσιαστικά, είναι το
προσωπικό ταξίδι του καθενός, τα σύνο-
ρα-όρια που διαβαίνουµε, οι προσδοκίες
και οι ελπίδες µας. Η ψυχική ενδοσκό-
πηση, η εσωτερική διεργασία, είτε µέσα
από τον ερωτισµό είτε µέσα από µια πε-
ταλούδα-ψυχή ή το ρόδι-καρπό.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥ∆Α
ΑΥΤΟΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ
art-act@tellas.gr
Σκίτσο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ
Harun Farocki:
Η ιδεολογία ως σηµείο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
24
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Συγγρού
80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(Τύπος Α)
1. Η Οικονοµική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει
∆ηµόσιο ∆ιεθνή Μειοδοτικό ∆ια-
γωνισµό µε το σύστηµα Προσφοράς
µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 σε
συνδυασµό µε µειοδοσία µόνο πά-
νω στο ποσοστό οφέλους για εκτέ-
λεση των απολογιστικών εργασιών,
ως προς την αξία της ασφάλτου, του
άρθρου 9 του Ν. 3669/08, για την
ανάθεση του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο∆Ο
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΦΥΛΗΣ»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της Κωδικο-
ποίησης της νοµοθεσίας κατασκευ-
ής δηµοσίων έργων (Κ.∆.Ε.)», κα-
θώς και την λοιπή νοµοθεσία περί
δηµοσίων έργων,
2. Το αντικείµενο του έργου αφο-
ρά τη διάνοιξη της Λεωφόρου Θη-
βών από την οδό Αγίου Νικολάου
στο ∆ήµο Ιλίου µέχρι τη Λεωφόρο
Φυλής στο ∆ήµο Αγ. Αναργύρων-
Καµατερού, µήκους 1,68 χιλιοµέ-
τρων περίπου. Τα βασικά στοιχεία
της προς κατασκευή οδού αφορούν
διαχωριζόµενη κυκλοφορία µε νη-
σίδα πλάτους 4 µέτρων, δύο λωρί-
δες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση
και πεζοδρόµιο εκατέρωθεν της
οδού. Το παράπλευρο οδικό δίκτυο
το οποίο επίσης κατασκευάζεται για
την εξυπηρέτηση των παρόδιων
απαρτίζεται από 7 service roads
(SR) εκατέρωθεν της κύριας οδικής
αρτηρίας, µε µία λωρίδα κυκλοφο-
ρίας και λωρίδες στάθµευσης. Επί-
σης προβλέπονται και τοπικά µικρά
έργα για την µηκοτοµική αποκατά-
σταση των συµβαλλόντων οδών.
Ταυτόχρονα κατασκευάζονται και
τα αντίστοιχα έργα αποχέτευσης -
αποστράγγισης οµβρίων του οδο-
στρώµατος της αρτηρίας, αποκατά-
στασης των θιγόµενων από το οδι-
κό έργο υφιστάµενων αγωγών
ύδρευσης και αποχέτευσης ακα-
θάρτων και του ηλεκτροφωτισµού
αυτής.
3. Ο συνολικός προϋπολογισµός
Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 7.315.000,00 Ευρώ
και αναλύεται σε:
Κατηγορία Οδοποιία µε προϋπο-
λογισµό 3.919.851,23 Ευρώ (δαπά-
νη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απολογιστι-
κά ασφάλτου και απρόβλεπτα)
Κατηγορία Υδραυλικά µε προϋ-
πολογισµό 1.385.403,55 Ευρώ (δα-
πάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρό-
βλεπτα)
Κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογι-
κά µε προϋπολογισµό 390.759,91
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε.
και απρόβλεπτα)
Αναθεώρηση 251.139,78 Ευρώ
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
1.367.845,53 Ευρώ
4. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
26 του Ν. 3669/08.
5. Προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο, 5% του
αρχικού συµβατικού αντικειµένου
για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσε-
ων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνη-
σης του έργου και 10% αρχικού
συµβατικού αντικειµένου για δαπά-
νες προµηθειών υλικών ή µηχανη-
µάτων που εγκαθίστανται ή ενσω-
µατώνονται στο έργο, σύµφωνα µε
το άρθρο 51 του Ν. 3669/08.
6. Στο διαγωνισµό δικαιούνται
να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν
στην
4η, 5η τάξη για έργα κατηγορίας
«Οδοποιία» ανεξαρτήτως έδρας
2η, 3η, 4η τάξη για έργα κατηγο-
ρίας «Υδραυλικά» εντός νοµού
έδρας και 2η, 3η τάξη για έργα κα-
τηγορίας «Υδραυλικά» ανεξαρτήτως
έδρας
1η, 2η, 3η τάξη για έργα κατηγο-
ρίας «Ηλεκτροµηχανολογικά» εντός
νοµού έδρας και 1η, 2η τάξη για έρ-
γα κατηγορίας «Ηλεκτροµηχανολο-
γικά» ανεξαρτήτως έδρας
είτε
β. προέρχονται από κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει την συµφωνία για τις ∆ηµό-
σιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραµµένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη µε τις κα-
λούµενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων των παραπάνω περι-
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδήπο-
τε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχή-
µα µε ποσοστό όχι µικρότερο του
25% της καλούµενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των διά-
φορων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επι-
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα
προκύπτει από τον προϋπολογισµό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συµµετέχει και δεν είναι απαραίτη-
το να αναγράφεται. Κατηγορία ερ-
γασιών µε ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισµού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρα-
σία, αθροίζεται στον προϋπολογι-
σµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραµµένων στην 3η
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο-
ρίας «Οδοποιία» ανεξαρτήτως
έδρας, µε τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08,
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας).
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α2
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο-
ρίας «Ηλεκτροµηχανολογικά» ανε-
ξαρτήτως έδρας, µε τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08, (αναβάθµιση ορίου λό-
γω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
µατος. Γίνονται επίσης δεκτές και
µεµονωµένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συµµετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε δια-
γωνισµούς για την κατασκευή ∆η-
µοσίων Έργων.
7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη
του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την
έδρα της υπηρεσίας Λ. Συγγρού 80-
88, Τ.Κ. 11741, µέχρι και την
05/09/2012.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της
γραµµατείας της ∆.Τ.Ε.
2132065313, FΑΧ επικοινωνίας
2106984020.
8. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
στις 11/09/12 ηµέρα Τρίτη, και ώρα
10:00. στα γραφεία της Υπηρεσίας
µας, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 -
Αθήνα, από αρµόδια επιτροπή.
9. Για την έγκυρη συµµετοχή στο
διαγωνισµό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους
του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγ-
γυητικές επιστολές συµµετοχής,
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισµού της υπηρε-
σίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,
ήτοι για στρογγύλευση στο ποσό
των 113.920,29 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητι-
κές επιστολές απευθύνονται είτε
στην υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευ-
ής, είτε στον κύριο του έργου και σε
περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινο-
πραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ
όλων των µελών της.
10. Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(αριθ. ενάρ. έργου κωδ.
Π∆Ε2012ΕΠ08580038) και από
Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 µέσω Π∆Ε
και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, πε-
ριλαµβανοµένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
11. Η συνολική προθεσµία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαο-
κτώ (18) µήνες από την ηµέρα υπο-
γραφής της σύµβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές
τµηµατικές προθεσµίες του έργου
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Σηµείωση: Περίληψη που περιέ-
χει τις πληροφορίες της παρούσας
απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επί-
σηµων Εκδόσεων της Ε.Ε την
09/07/2012.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16436/4-7-
2012
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2012-2013»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/ 2012
Κ.Α. 15.6131.0005
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
499.130,04 ευρώ (µε Φ.Π.Α.
13%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας
Προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο
µειοδοτικό διαγωνισµό µε το σύ-
στηµα των έγγραφων σφραγισµέ-
νων προσφορών και κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευ-
ρώ, µε ποσοστό έκπτωση σε ακέραι-
ες µονάδες επί τοις εκατό (%), άνευ
ορίου, επί του προϋπολογισµού
έκαστου δροµολογίου, όπως περι-
γράφονται στην τεχνική περιγραφή
της 19/2012 µελέτης, χωρίς τον
Φ.Π.Α, στο οποίο επιλέγει ο διαγω-
νιζόµενος να προσφέρει, σύµφωνα
µε το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ.
28/1980, για την επιλογή αναδόχων
µε αντικείµενο εργασιών την:
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩ-
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013»
(Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρε-
σίες ειδικών οδικών µεταφορών
επιβατών)
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός µε
δικαίωµα προαίρεσης 20% (εφόσον
υπάρξει) ανέρχεται στο
ποσό των 499.130,04 ευρώ (
441.708,00 + 57.422,04 Φ.Π.Α.
13%).
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να
υποβάλει µόνο µία οικονοµική προ-
σφορά .∆εν προβλέπονται εναλλα-
κτικές προσφορές. Η προσφορά του
µειοδότη αναπροσαρµόζεται σύµ-
φωνα µε παράρτηµα της
35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. και την πα-
ράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγρα-
φής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Χατζηδάκη 41& ∆ήµητρος, Ελευ-
σίνα ∆ηµοτικό Κατάστηµα. ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 13.8.2012. ΗΜΕΡΑ:
∆ΕΥΤΕΡΑ. ΩΡΑ: 10.00 π.µ.
Προσφορές που κατατίθενται µε-
τά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέ-
φονται.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο δια-
γωνισµό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις µεταφορέων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισµοί,
µε αντικείµενο δραστηριότητας
τη µεταφορά προσώπων.
3. Για την εκτέλεση του διαγωνι-
σµού και της σύµβασης εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των παρακάτω
νοµοθετηµάτων:
* παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και
οι λοιπές διατάξεις του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως
ισχύει σήµερα,
* άρθρα 209, 273 και λοιπές δια-
τάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114
Α’)
* αριθµ. πρωτ.35415/28.7.2011
Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ
1701 Β’/1-8-2011),
* ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τρο-
ποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ
284 Α) «Περί ειδικών τουριστικών
λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,
* άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές
διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α),
Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί
συντονισµού των διαδικασιών σύ-
ναψης δηµοσίων συµβάσεων έρ-
γων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδη-
γία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005,
* η µε αριθµό 266/12 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, µε την οποία εγκρίθη-
κε η διενέργεια του διαγωνισµού,
καθώς και οι όροι της ∆ιακήρυξης,
* άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α) «∆οµή και λειτουργία
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης» και άλλες διατά-
ξεις,
* άρθρο 2 παρ. 24 του ν.
2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθ-
µισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες δια-
τάξεις»,
* ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ι-
καστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων»
* Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω
διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατά-
ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορ-
ρέουν από τα οριζόµενα στα συµβα-
τικά τεύχη της σύµβασης και γενι-
κότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιά-
ταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος
κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της υπηρεσίας της παρού-
σας σύµβασης, έστω και αν δεν ανα-
φέρονται ρητά παραπάνω
4. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σµεύουν τους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό για διάστηµα εννέα (9)
µηνών από την επόµενη ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού, το
οποίο και θα πρέπει να αναγράφε-
ται στην αίτηση υποβολής της προ-
σφοράς του συµµετέχοντος στον
διαγωνισµό. Προσφορά που ορίζει
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτε-
ται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς µπορεί να παραταθεί,
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτου-
σα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύµ-
φωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
νοµοθεσίας που διέπει τον διαγω-
νισµό.
5. Εγγύηση συµµετοχής στον
διαγωνισµό
Για την έγκυρη συµµετοχή στον
διαγωνισµό κατατίθεται από τους
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους
του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγ-
γύηση συµµετοχής, που ανέρχεται
σε ποσοστό 3% επί της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµ-
βανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνο-
λο των δροµολογίων του Παραρτή-
µατος Γ της διακήρυξης ή για το µέ-
ρος των δροµολογίων που αφορά η
προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του
άρθρου 11 της διακήρυξης . Οι εγ-
γυητικές επιστολές απευθύνονται
στον ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και σε πε-
ρίπτωση διαγωνιζόµενης ενώσεως
ή συνεταιρισµού µεταφορέων πρέ-
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των
µελών τους.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµε-
τοχής επί ποινή αποκλεισµού θα
έχουν χρόνο ισχύος κατ’ ελάχιστον
το χρόνο ισχύος της προσφοράς
προσαυξηµένο κατά τριάντα (30)
ηµέρες.
6. Παροχή διευκρινίσεων για τον
διαγωνισµό
Το τεύχος της αναλυτικής προκή-
ρυξης, καθώς και όλα τα Παραρτή-
µατα (λοιπά τεύχη του διαγωνι-
σµού), διατίθενται σε ηλεκτρονική
µορφή (από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της προκήρυξης στην επί-
σηµη εφηµερίδα της Ε.Ε.), στην επί-
σηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου ΕΛΕΥ-
ΣΙΝΑΣ, στη διεύθυνση:
http://www.elefsina.gr/diag_dia
k.aspx?sflang=el
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες,
διευκρινίσεις κ.λ.π. από την αναθέ-
τουσα Αρχή για το περιεχόµενο της
παρούσας προκήρυξης, µέχρι έξι (6)
ηµερολογιακές ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των
προσφορών για τον διαγωνισµό. Ο
∆ήµος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ οφείλει να απα-
ντήσει εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την υποβολή του αιτή-
µατος. (Πληροφορίες κ. Βασιλείου
Μαρία, τηλ. 2105537224 - e-mail :
texniki2@elefsina.gr.)
Ηµεροµηνία αποστολής για δη-
µοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
4.7.2012.
Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας
Γεώργιος Τσουκαλάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επεδόθη νόµιµα, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 6356Β/19.7.2012 έκ-
θεση επίδοσης της δικαστικής επι-
µελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρα-
κλείου Ειρήνης Μουστακάκη, προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ηρακλείου, προς γνώση του και για
τις νόµιµες συνέπειες, ακριβές αντί-
γραφο της από 23.4.2012 αγωγής
της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιό-
λου 86) Ανώνυµης Τραπεζικής
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ»,
νόµιµα εκπροσωπούµενης κατά
της ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΩ-
ΝΑΣ, κατοίκου πρώην Γαζίου Ηρα-
κλείου (οδός Παντελή Πρεβελάκη
αρ. 6) και ήδη αγνώστου διαµονής,
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτο-
δικείου Ηρακλείου, µε την οποία η
ενάγουσα ζητεί να της καταβάλλει η
εναγόµενη, από κατάλοιπο του κλει-
σθέντος λογαριασµού µε Νο
204/864009-2, που εξυπηρετούσε
την αρχική µε αριθµό
2047009046/10.6.2008 ιδιωτική
σύµβαση πίστωσης ανοικτού (αλ-
ληλόχρεου) λογαριασµού και την
από 10.6.2008 πρόσθετη πράξη για
το χρηµατοδοτικό προϊόν «ΑΜΕ-
ΣΩΣ» και τη µετέπειτα συναφθείσα
µε αριθµό 13956/22.3.2011 πρό-
σθετη πράξη ρύθµισης χρηµατοδο-
τικού προϊόντος «ΑΜΕΣΩΣ», το συ-
νολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα τεσσάρων και
ογδόντα ενός λεπτών (40.514,81),
νοµιµοτόκως µε το εκάστοτε ισχύον
για την απαίτησή της τραπεζικό
επιτόκιο υπερηµερίας και µε ανά
εξάµηνο ανατοκισµό των τόκων
από 2.3.2012 µέχρις εξοφλήσεως,
της οποίας η συζήτηση ορίστηκε
από την κ. Γραµµατέα του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις
5.2.2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
09.00 στο ακροατήριο του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου,
όπου και όταν η εναγόµενη εκλήθη
και καλείται να παραστεί, άλλως θα
δικαστεί ερήµην.
Ηράκλειο 23.7.2012
Η Πληρεξούσια ∆ικηγόρος
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΠΕΤΣΙ∆ΑΚΗ
ΡΟΥΣΟΥ ΧΟΥΡ∆ΟΥ 8
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10680
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
∆/νση: ΣΠΗΛΙ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τ.Κ.: 74053
Τηλ.: 28323-40206
Fax.: 28320-22777
∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής Ανοι-
κτός διαγωνισµός σε ευρώ µε
κριτήριο κατακύρωσης
∆ιαγωνισµού: τη χαµηλότερη
τιµή.
Ισχύουσες διατάξεις: Π.∆. 28/80,
του Π.∆. 346/98 «Περί προσαρµο-
γής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
προς τις διατάξεις της Οδηγίας
92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
18ης Ιουλίου 1992» όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000, του
∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) καθώς και των
σχετικών Νόµων και Προεδρικών
∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Απο-
φάσεων που εναρµόνισαν την Εθνι-
κή νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ί-
καιο
Χρηµατοδότηση: Χρηµατοδοτεί-
ται από κεντρικούς αυτοτελείς πό-
ρους της α’ βάθµιας αυτοδιοίκησης
Προ υπολογισµός: 343.009,15
ευρώµε ΦΠΑ 13%
Προθεσµία εκτέλεσης: Τµηµατι-
κά µέχρι 31/12/2013.
Εγγύηση Συµµετοχής: 9.106,44
ευρώ
Ηµεροµηνία υποβολής
Προσφορών: Ώρα 10:00 π.µ. έως
11:00 π.µ. ηµέρας Τρίτης 11
ης
του
µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2012.
Ειδικοί Όροι: Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να παραλαµβάνουν αντί-
γραφο των τευχών δηµοπράτησης
από τα γραφεία του ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στο ∆ηµαρχείο Σπηλί-
ου. Τ.Κ. 74053 τηλ. 28323-40206
Το κόστος των αντιγράφων της
διακήρυξης και των υπόλοιπων
στοιχείων επιβαρύνουν τον ενδια-
φερόµενο.
Γλώσσα σύνταξης
αιτήσεων συµµετοχής:
Ελληνική
Σπηλι 17 - 07 - 2012
Ο ∆ήµαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθµ. 184/2012 ∆ιά-
ταξη του Μονοµελούς Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία)
τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του κα-
ταστατικού του σωµατείου µε την
επωνυµία «ΑΓΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ» και ήδη µετά την τροποποίη-
σή του σε «ΑΓΣ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ» που εδρεύει στην Πε-
τρούπολη και µε σκοπούς τους ανα-
φερόµενους στο από 12.5.2010 τρο-
ποποιηµένο καταστατικό του.
Αθήνα 23.7.2012
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
∆ικηγόρος ΑΜ 12948
Πανεπιστηµίου 59
210-3249837
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
25
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
08.00 Στο βυθό της θάλασσας (Ε)
08.30 Οι περιπέτειες της Μαντλίν (Ε)
09.00 Ράστα Μάους
09.30 Μάρθα, το σκυλάκι που µιλάει
10.00 Απόστροφος (E)
10.30 Όλα για τον κήπο (Ε)
11.00 Ο γύρος του πλανήτη σε 360’ (Ε)
12.00 Το λεµονοδάσος (Ε)
13.00 Κουκλοµπελάδες
14.00 Το κουτάλι (Ε)
14.30 Ουράνιο τόξο (Ε)
15.00 Η µικρή Λουλού (Ε)
15.30 Αστυνόµος Σαΐνης
16.00 Άαρον Στόουν
16.30 Τελευταία έκδοση
17.00 Τα παιδιά της γειτονιάς (Ε)
18.00 Εύρηκα 2 (Ε)
19.00 Παρασκήνιο (Ε)
20.00 Σηµείο ART (E)
21.00 Χρυσές ολυµπιακές στιγµές
22.00 Μια µέρα του καλοκαιριού. Κοινωνικό δράµα
24.00 Παρασκήνιο (Μ)
01.00 Σηµείο ART (E)
07.00 Ενηµέρωση στη ΝΕΤ
10.00 Μήλα µου πράσινα (Ε)
11.00 Φυλές της Αθήνας (Ε)
12.00 Ειδήσεις
13.00 Μένουµε Ελλάδα (Ε)
15.00 Ειδήσεις
16.00 Ταξιδεύοντας (Ε)
17.00 Τα µυστικά των φυτών (Ε)
18.00 Ειδήσεις
18.15 Χρυσές ολυµπιακές στιγµές (Ε)
19.30 Φωτόσφαιρα (Ε)
20.00 Σιµόν ντε Μποβουάρ
21.00 Ειδήσεις
22.00 Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα
23.00 Συναντήσεις µε αξιοσηµείωτους ανθρώπους
24.00 Ειδήσεις
00.30 Οι σταυροφόροι. Περιπέτεια φαντασίας
07.30 Το ψάρεµα
08.30 Ο πύργος της Βαβέλ
09.00 Η χαρά της ζωγραφικής
10.00 Ο τόπος και το τραγούδι του (Ε)
11.00 Ελληνων δρώµενα (Ε)
12.00 Balkan Express (E)
13.00 Ειδήσεις
14.00 Τόλµη και γοητεία (E)
15.00 Eπτά ηµέρες
16.00 Έξυπνη ζωή
17.00 Ειδήσεις
17.30 Χωρίς αυτοκίνητο
18.00 Μαγικός κόσµος
18.30 Αρχιτεκτονική
19.00 Αληθινά σενάρια
20.00 Μια λατέρνα, µια ζωή. Κοινωνικό δράµα
21.30 Πού είστε; Γεγονότα που άλλαξαν τον κόσµο
22.00 Ειδήσεις
23.00 Εκατογραφία (Ε)
23.10 Μια ζωή, µια εποχή - Μιχάλης Κακογιάννης
00.30 Cinemania (E)
06.00 Eκείνες κι εγώ (Ε)
07.00 Πρωινό ΑΝΤ1 (Ε)
10.00 Asi (E)
11.00 Ονειροπαγίδα (Ε)
12.00 Starfish
12.50 Super game (Ε)
13.00 Ειδήσεις
13.30 Άκρως οικογενειακόν (Ε)
14.30 Super game (Ε)
14.40 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
15.40 Super game (Ε)
15.50 Το καφέ της Χαράς (Ε)
16.50 Ειδήσεις. ∆ελτίο στη νοηµατική
17.00 The secret life of an American teenager
18.00 Project runway
19.00 Eγκλήµατα (E)
20.00 Ειδήσεις
21.00 Black out (E)
22.00 Αsi
23.00 Eλληνική σειρά (Ε)
24.00 Raising the bar
01.10 Τηλεκύβος
06.00 Παιδικό πρόγραµµα
12.30 Ζίνα
13.30 Ειδήσεις
14.15 Floricienta
15.45 Hell cats
16.50 Τhe Bing Bang Theory
17.45 Ειδήσεις. ∆ελτίο στη νοηµατική
17.50 Nτεντέκτιβ Μονκ
18.50 Ιατρικές υποθέσεις
19.45 Eιδήσεις
21.00 Life
22.00 Eγκληµατίας πολέµου. Θρίλερ
00.15 Ανεξιχνίαστες υποθέσεις
06.00 ∆έστε τους (Ε)
08.00 Μαργαρίτα (Ε)
09.00 Πήρα κόκκινα γυαλιά (Ε)
11.00 Μενεξέ
12.45 Ειδήσεις
13.00 Ελένη - best of
16.00 ∆έστε τους - best of
17.05 Ειδήσεις. ∆ελτίο στη Νοηµατική
17.15 Λάλε, έρωτας στην Κωνσταντινούπολη
18.00 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)
19.00 Ειδήσεις
20.00 Νταντά αµέσου δράσης (Ε)
21.00 ∆ύο και κάτι άντρες
22.15 Σφηνάκια (Ε)
23.45 Το 10 (Ε)
00.45 CSI, Las Vegas (E)
10.00 Ολοµέλεια της Βουλής
16.00 Ταξίδια στην Ελλάδα
17.00 Ειδήσεις
17.30 Πέτρος Ζούλιας
18.00 Η ζωή των θηλαστικών
19.00 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
20.00 Το µέλλον της Αµερικής
21.00 Οι µεγάλες ηµέρες του 20ου αιώνα
22.00 Ειδήσεις στη Νοηµατική
21.00 Η πολιτεία των πουλιών
22.10 Οι πειρατές της Μάλαγα
23.10 Το αγροτικό πρόβληµα: η καταστροφή
00.10 Μουσικό ταξίδι
06:00-07:00 Θηρία ενήµερα (Γ. Τραπεζιώτης - Ε. Προµπονά) 07:00-08:00 Άουτ-
λουκ (Νίκος Σβέρκος) 08:00-09:00 Μπούλικα Μιχαλοπούλου 09:00-10:00 Λα-
θραναγνώστες (Γ. Ανανδρανιστάκης - Β. Χερουβείµ) 10:00-11:00 Νέα
κατάσταση, νέα καθήκοντα (Α. Τσέκερης, Γ. Κυρίτσης) 11:00-12:00 Αλλέγκρο,
µα µε τρόπο (Ε. Λουπάκη - Χ. Λουκάς) 12:00-13:00 ∆ευτέρα - Τετάρτη ∆υο
γάιδαροι µαλώνανε (Β. Καραγεώργος - Γ. Ανδρουλιδάκης) / Τρίτη - Πέµπτη Ν.
Φίλης 13:00-14:00 Μπάµπης Αγρολάµπος 14:00-15:00 Μαγκαζίνο (Ν. Πα-
παδηµητρίου) 15:00-16:30 Η πόλη στο κόκκινο (Μ. Μηλάτος) 16:30-17:30
Στις όχθες του Ιλισσού (Β. Βέκιος) 17:30-19:00 Αλέξης Βάκης - Γιάννης Πετρίδης
19:00-21:00 Μαγκαζίνο 21:00-22:00 Συχνοτική συµπεριφορά (Σ. Τζιρίτας - Χ. Συµ-
βουλίδης) 22:00-00:00 Νίκος Πετρουλάκης
05.45 Τα µυστικά της Εδέµ (Ε)
06.45 Κοινωνία ώρα MEGA
10.00 Πρωινό mou
12.00 Sila (E)
13.00 Μοιραίος έρωτας (Ε)
14.00 Ειδήσεις
15.00 Μπουκιά και συχώριο (Ε)
16.00 Ελληνική σειρά (Ε)
16.50 Ειδήσεις
17.00 Η νταντά (Ε)
18.00 Singles (E)
19.00 Μοιραίος έρωτας
20.00 Ειδήσεις
21.00 Sila
22.00 Στο παραπέντε (Ε)
23.10 4 (Ε)
00.30 Ειδήσεις
00.45 H γενιά των 592 ευρώ (Ε)
ΤΗΛ.: 210-77.01.911-5 ΤΗΛ.: 210-60.66.000
ET1 NET
ET3 MEGA
ΤΗΛ.: 210-68.86.100 ΤΗΛ.: 210-34.21.201-4
ΤΗΛ.: 212-21.24.000
ΑΝΤ1
STAR
ALPHA
06.00 Πρώτη γραµµή
10.00 ΣΚΑΪ τώρα
13.00 Ten years younger
13.30 Τoo posh to wash
14.00 Dog Whisperer
15.00 ΣΚΑΪ life
16.50 ∆ελτίο στη Νοηµατική
17.00 America’s Next Top Model
18.00 Chef στον αέρα
19.00 ΣΚΑΪ στις 7
20.30 Deadly 60
21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news
22.00 Τhe good wife
23.00 CSI, Λος Άντζελες: στον τόπο του εγκλήµατος
00.15 Dexter
01.15 Beverly Hills
ΤΗΛ.: 210-48.00.170-4
ΣΚΑΪ
ΒΟΥΛΗ
ΤΗΛ.: 2310-299.400 ΤΗΛ.: 210-69.03.000
ΤΗΛ.: 210-36.73.366
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑ∆ΙΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 105.5 ΤΗΛ.: 210-32.17.777
8 7 1 9 2 3 6 5 4
6 9 5 4 8 1 2 3 7
3 2 4 5 7 6 9 1 8
9 8 7 2 1 4 5 6 3
4 1 6 3 5 7 8 2 9
2 5 3 6 9 8 7 4 1
5 3 9 8 4 2 1 7 6
7 6 8 1 3 5 4 9 2
1 4 2 7 6 9 3 8 5
3 4
6 1
2 8 5 9
2
1 7 5
9
7 4 5 6
2 3 8
4 7 9
SU DO KU ΧΡΗΣΤΙΚΑ
• ΕΚΑΒ 166 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 11850
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 14944
• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 • ΠΛΟΙΑ 1440
• KΤΕΛ 1440 • ΤΡΕΝΑ 1440 -
τηλ. κράτησης 110
• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 210-4511310-7
• «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 210-3530000
• ΟΤΕ - ΒΛΑΒΕΣ 124 • ∆ΕΗ 1253
• ΕΥ∆ΑΠ - ΒΛΑΒΕΣ 1022
• ΛΙΜΕΝΙΚΟ 108 • ΚΤΕΟ 1425
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 171
• ΟΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 11888 Η λύση του χθεσινού προβλήµατος Μέτριας δυσκολίας
26
Η ΑΥΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
TΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
οι εξελίξεις γύρω από το
τραπεζικό σύστηµα της Ελ-
λάδας µετά το PSI των
οµολόγων και την ανάγκη
ανακεφαλαιοποίησης των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυ-
µάτων που έχασαν µεγάλο µέρος των κεφα-
λαίων που είχαν τοποθετήσει σε οµόλογα;
Παρ’ ότι το κούρεµα οµολόγων περί τα 50 δισ.
ευρώ το υπέστησαν όλες οι εγχώριες τράπε-
ζες, η τρόικα προβλέπει ανακεφαλαιοποίηση
µόνο στα τέσσερα µεγάλα ιδιωτικά πιστωτικά
ιδρύµατα! Εξαίρεσε, δηλαδή, δύο ιστορικής
αξίας και πολύτιµες για την εθνική ανάπτυξη
δηµόσιες τράπεζες, όπως η Αγροτική και το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
∆ΗΛΑ∆Η τις πλουσιότερες από πλευράς
κεφαλαιακής επάρκειας τράπεζες, µε 12% και
18% αντίστοιχα, όταν οι τέσσερις ιδιωτικές
είχαν κάτω από το όριο του 10%! Τους κούρε-
ψαν τα οµόλογα, αλλά δεν τους προσφέρουν
τα κεφάλαια αναπλήρωσης! Όσοι αναρωτήθη-
καν γιατί, έλαβαν την απάντηση από την τρόι-
κα. Η ΑΤΕ -διέταξαν- θα σπάσει σε «καλή» και
«κακή». Στην κακή θα µεταφερθούν οι ζηµιές
τις οποίες θα αναλάβει το ελληνικό ∆ηµόσιο
(θα αναλάβει και τα 240 εκατοµµύρια που
οφείλουν ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. και που ποτέ δεν
θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν;) και η
καλή θα πουληθεί σε ιδιώτες! Το Τ.Τ. δεν θα
το σπάσουν αλλά θα το πουλήσουν όπως εί-
ναι επιπλωµένο σε ιδιώτες. Στο µεταξύ ακόµα
κρύβουν την έκθεση της Black Rock για την
πραγµατική κατάσταση των εγχωρίων ιδρυ-
µάτων.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι αν έχουµε κυβέρνη-
ση, αν αυτή η κυβέρνηση έχει το δικαίωµα να
υπακούει και να υπονοµεύει το µέλλον του τό-
που, αν έχει σχέδιο και πρόγραµµα ή απλώς
εκτελεί τις εντολές των πιστωτών κατακτητών.
Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Το χειρότερο
είναι πως είναι τέτοιο το βάθος της ύφεσης
της ελληνικής οικονοµίας που η συγκεκριµέ-
νη ανακεφαλαιοποίηση σύντοµα δεν θα αρκεί
για την οµαλή λειτουργία των τραπεζών και
κυρίως δεν πρόκειται να πέσουν χρήµατα
στην αγορά, όταν ακόµα και για τα µικρά κε-
φάλαια κίνησης των επιχειρήσεων απαιτού-
νται σήµερα υποθηκεύσεις περιουσιακών
στοιχείων, ενώ τα µη εξυπηρετούµενα «κόκκι-
να» δάνεια αγγίζουν πλέον τα 60 δισ. ευρώ!
ΜΕ ΛΙΓΑ λόγια, δεν εκποιούν µόνο τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του ελληνικού ∆ηµοσίου
αλλά τα στερούν από τις επόµενες κυβερνή-
σεις που θα χρειαστούν εργαλεία για την ανά-
ταξη της εθνικής οικονοµίας για την οποία
οµιλεί και ο κ. Φώτης. Πρόκειται για ένα τε-
ραστίων διαστάσεων σκάνδαλο µε στοιχεία
προδοσίας.
ΕΙΝΑΙ φανερό πως εδώ δεν µιλάµε πλέον
για δηµοκρατικούς θεσµούς αλλά για µια νε-
οφιλελεύθερη κυριαρχία χωρίς δηµοκρατική
νοµιµοποίηση που ουσιαστικά υποδουλώνει
τους ευρωπαϊκούς λαούς στο µεγάλο κεφά-
λαιο. Μεταφέρουν τις ζηµιές των νταβατζή-
δων στους φορολογούµενους και τους χαρί-
ζουν τεράστια περιουσιακά στοιχεία και την
υποθηκευµένη αγροτική γη!
Η ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑ έχει αφηνιάσει έχο-
ντας αγοράσει και αποσπάσει µεγάλο µέρος
της πολιτικής εξουσίας. Το πρόσφατο σκάν-
δαλο της HSBC στις ΗΠΑ στην Καλιφόρνια
αν το βλέπαµε σαν σενάριο κινηµατογραφι-
κής ταινίας θα λέγαµε υπερβολές! Η τράπεζα
κατηγορείται από τις αρχές και µάλιστα οµο-
λόγησε το εκτεταµένο ξέπλυµα βρώµικου χρή-
µατος από ναρκωτικά, τροµοκρατικές οργα-
νώσεις. Ήταν ένα οργανωµένο σχέδιο από
την πλευρά της τράπεζας το οποίο γνώριζαν
όχι µόνο τα τοπικά στελέχη αλλά και πολύ πιο
υψηλόβαθµα.
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ µεγάλο σκάνδαλο, σύµφωνα
µε δηµοσίευµα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς»: οι
βρετανικές αρχές κατηγόρησαν στελέχη της
Barclays, τα οποία το παραδέχτηκαν, ότι ενερ-
γούσαν ως επικεφαλής ενός κύκλου τραπεζι-
τών µε τους οποίους συνεργάζονταν για την
επίτευξη των έκνοµων στόχων τους χειραγω-
γώντας τα επιτόκια Libor και Euribor. Οι τρα-
πεζίτες αυτοί φέρεται ότι εντάσσονται στο δυ-
ναµικό της επίσης βρετανικής τράπεζας
HSBC, της γερµανικής Deutsche Bank και
των γαλλικών Credit Agricole και Societe
Generale.
ΤΕΛΟΣ, τη στιγµή που οι πολιτικές της λι-
τότητας καταστρέφουν τις ζωές εκατοµµυ-
ρίων ανθρώπων και οι αγορές διαλύουν πλέ-
ον µεγάλες ευρωπαϊκές οικονοµίες, µια έρευ-
να οικονοµολόγων αποκαλύπτει ότι τουλάχι-
στον 21 τρισ. δολάρια, ίσως να φτάνουν και
τα 32 τρισ. από φοροδιαφυγή, βρίσκονται κα-
τατεθειµένα σε φορολογικούς παραδείσους.
Εσείς τώρα τι προτιµάτε; Οριζόντιες ή κάθετες
περικοπές;
ΑΡΘΡΑ
Τ
ο
υ
A
N

Ρ
Ε
Α

Π
Ε
Τ
Ρ
Ο
Υ
Λ
Α
Κ
Η

Α
Π
Ο

Τ
Η
Ν

«
Κ
Α
Θ
Η
Μ
Ε
Ρ
Ι
Ν
Η
»
Η κλεπτοκρατία!
Rara avis =
Ο σωστός
άνθρωπος
Είναι αυτός που λείπει από πολ-
λούς κοινωνικούς, πολιτικούς χώρους
και φυσικά από πολλές υπηρεσίες.
∆ηµόσιες ή ιδιωτικές. Είναι οπωσδή-
ποτε ο µόνος στον οποίον εναποθέ-
τουν ελπίδες οι προϊστάµενοι και οι
διευθυντές. Είναι επίσης σίγουρα αυ-
τός που οι συνάδελφοί του τον µι-
σούν και θέλουν να τον βγάλουν από
τη µέση επειδή ενοχλεί. Με τις από-
ψεις του περί ζωής και µε τη δράση
του στους επαγγελµατικούς, κοινωνι-
κούς και πολιτικούς χώρους. Αυτό
όµως που τον κάνει να ξεχωρίζει πα-
ντού είναι το ήθος και η αξιοπρέπειά
του και το πόσο βασανιστικά ακολου-
θεί τους κανόνες που έχει βάλει στη
ζωή του. Τίποτα δεν θα τον πτοήσει.
Ούτε ο χλευασµός και ούτε οι ειρω-
νείες των συναδέλφων. Ούτε η απα-
ξίωση του συστήµατος που προωθεί
µόνο «τα καλά παιδιά», αυτά που
γλείφουν µονίµως τους προϊστάµε-
νους και ο µόνος τρόπος διάβασης
των προβληµάτων τους είναι να σέρ-
νονται κάτω από τη γη. Αυτοί που γί-
νονται χαλί για να περάσουνε οι δυ-
νατοί.
Μερικοί λένε ότι σωστός άνθρωπος
γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Άλλοι επιµέ-
νουν ότι γίνεσαι στην πορεία «µαθαί-
νοντας» από τους άλλους και κυρίως
από τη ζωή πώς να γίνεις σωστός άν-
θρωπος. Αυτός που επιδιώκει να γίνει
σωστός άνθρωπος θα δυσκολευτεί λί-
γο να βρει πρότυπο, επειδή ο σωστός
άνθρωπος λείπει στην καθηµερινότη-
τά µας. Τον «βαφτίζουνε»σωστό άν-
θρωπο, την στιγµή που διαπιστώνουν
αρετές όπως σοβαρότητα, συνέπεια,
εργατικότητα, υπευθυνότητα και κυ-
ρίως συνέχεια ανάµεσα σε αυτά που
υπόσχεται και αυτά που πράττει. Ο
πράγµατι σωστός στην εργασία του
είναι αυτός που την αναλαµβάνει
υπεύθυνα και τη διεκπεραιώνει, χω-
ρίς να διαµαρτυρηθεί, χωρίς να ρίξει
τους συναδέλφους του, και χωρίς να
ζητήσει αντάλλαγµα ή ελαφρύνσεις
για την εργασία που προσφέρει.
Rara avis =Σπάνιο είδος πτηνού.
∆ύσκολα επιβιώνει κάποιος όταν συ-
γκεντρώνει τις αρετές του σωστού αν-
θρώπου. Ίσως επειδή στον δρόµο του
θα βρει σκοπέλους, ζήλια και φθόνο.
Επειδή όταν ξεχωρίζεις δεν είσαι αρε-
στός και η ανωτερότητά σου είναι
αγκάθι στα µάτια πολλών που δεν
τολµάνε να υποστηρίξουν το είναι
τους και το σωστό τους και προτιµά-
νε τη λύση µηδαµινής αντίστασης.
Θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία
έλεγε ο Α. Κάλβος και ήξερε τι σηµαί-
νει αυτό. Με αίµα και ιδρώτα χτίζεις
τον σωστό άνθρωπο, κυρίως στους
εργασιακούς και κοινωνικούς χώ-
ρους. Η ευχή του κάθε γονέα για το
παιδί του είναι να γίνει σωστός άν-
θρωπος στην κοινωνία. Ο λαός µας
ξεχωρίζει τον σωστό άνθρωπο στη
σωστή θέση, στην κοινωνία, στη δου-
λειά και στην οικογένειά του.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
∆εν εκποιούν µόνο τα
περιουσιακά στοιχεία του
ελληνικού ∆ηµοσίου αλλά τα
στερούν από τις επόµενες
κυβερνήσεις που θα χρειαστούν
εργαλεία για την ανάταξη της
εθνικής οικονοµίας για την
οποία οµιλεί και ο κ. Φώτης.
Πρόκειται για ένα τεραστίων
διαστάσεων σκάνδαλο
µε στοιχεία προδοσίας
ΑΡΘΡΑ
27
Η ΑΥΓΗ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ANTIKATOΠΤΡΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΗ
Στα ίδια, χωρίς
προοπτική
Καθώς η χώρα βουλιάζει στην
ύφεση, κινητοποιούνται δυναµικά κα-
τηγορίες επιχειρηµατιών - ορισµένες
µόνον - για να αποσπάσουν ρυθµί-
σεις, να καταργήσουν δυσµενή µέτρα
κ.λπ. Εάν µελετήσει κανείς προσεκτι-
κά τα αιτήµατα σε ένα συνοψίζονται:
η δική τους επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα (επιχείρηση και πελάτες) να
πληρώσει λιγότερο φόρο. ∆ύο πρό-
σφατα παραδείγµατα: οι επιχειρήσεις
εστίασης για τον ΦΠΑ και οι επιχει-
ρήσεις κατασκευής διαµερισµάτων
και µονοκατοικιών, οι µεσίτες κ.λπ. -
να µην πληρώνουν ΦΠΑ, ΦΑΠ, να
µην αλλάξουν οι αντικειµενικές αξίες
κ.λπ.
Τα αιτήµατα έχουν βάση, ξεκινούν
από τα πραγµατικά προβλήµατα της
οικονοµίας και τον εµβαλωµατικό χα-
ρακτήρα του φορολογικού συστήµα-
τος, που βρίσκεται υπό συνεχή δια-
πραγµάτευση µε διάφορες κοινωνικές
κατηγορίες. Ενισχύονται και από τις
απόψεις που πιστεύουν στη σωτηρία
της λιγότερης φορολογίας. Γεννιού-
νται, όµως, δύο σηµαντικά ερωτήµα-
τα. Το πρώτο: είναι αποτελεσµατικό
και βιώσιµο σε συνθήκες µειωµένων
εσόδων του ∆ηµοσίου, ελλείµµατος
κ.λπ. να θεωρούµε λύση την περαιτέ-
ρω µείωσή τους; Η επιχειρηµατική
µας οµάδα µπορεί να ικανοποιηθεί
ότι µειώνει τη φορολογική της επιβά-
ρυνση, αλλά αν το «σκάφος» βουλιά-
ξει;
Το δεύτερο ερώτηµα: πρέπει να
προτάσσονται τα µέτρα µείωσης της
φορολογίας ή µήπως το πιο επείγον -
και πιο αποτελεσµατικό πιθανά - είναι
να παρθούν µέτρα στήριξης της ρευ-
στότητας και ελέγχου της ύφεσης;
Με δυο λόγια οι διεκδικήσεις και
τα αιτήµατα µείωσης φόρων έχουν
µείνει στο παρελθόν, στο µοντέλο του
πελατειακού κράτους, δεν οδηγούν σε
λύσεις στις συνθήκες της γενικευµέ-
νης κρίσης. Ποιος αλήθεια µπορεί να
πιστέψει ότι µε την ικανοποίηση των
αιτηµάτων τους θα ανακάµψει έστω ο
τοµέας τους; Στην καλύτερη περίπτω-
ση θα υπάρξουν ανάλογα κέρδη - θα
πληρώσουν (;) άλλες κατηγορίες πε-
ρισσότερο για την κρίση. Και στη χει-
ρότερη, και πιθανότερη, αν γενικευθεί
η µέθοδος θα βουλιάξει το σκάφος.
Για µία σειρά λόγων δεν υπάρχει
λύση µε αυτή τη µέθοδο. Με ρυθµί-
σεις κατηγοριών και εξυπηρετήσεων
στην πεπατηµένη δεν θα βελτιωθεί η
συνολική πορεία της οικονοµίας. Να
γυρίσουµε πίσω στις ρυθµίσεις που
έφεραν τη χώρα στο χείλος της χρεω-
κοπίας είναι αδύνατον. Αυτό που
χρειάζεται είναι ευρύ και λεπτοµερές
σχέδιο αναπροσανατολισµών, αλλα-
γών και προσαρµογών. Θα συνεχίσου-
µε αύριο.
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΝΙΚΑ,
δανειολήπτη
Χωρίς ουσιαστικό αντί-
κρισµα για τους δανειολήπτες
είναι η ρύθµιση που ποµπω-
δώς ανακοινώθηκε µε την Αρ.
Πρωτ.: 2/19843/0094/7-3-12
Υ.Α. του υπουργείου Οικονοµι-
κών και την υπογραφή του
αναπληρωτή τότε υπουργού,
κ. Φίλιππου Σαχινίδη. Η «ρύθ-
µιση» προέβλεπε ως ανώτατο
όριο παρακράτησης για τα
στεγαστικά δάνεια του Ταµεί-
ου Παρακαταθηκών και ∆α-
νείων τα 3/10 των τακτικών
µηνιαίων αποδοχών του µι-
σθοδοτούµενου ή του συντα-
ξιοδοτούµενου στο σύνολο
των απολαβών του, αφαιρου-
µένων των ποσών που λαµβά-
νει ως προσωπική διαφορά,
από τα 6/10 που ίσχυε έως τό-
τε.
Πρόσφατα το Ταµείο Παρα-
καταθηκών και ∆ανείων απέ-
στειλε προσωπικό σηµείωµα
σε κάθε δανειολήπτη, ενηµε-
ρώνοντάς µας ότι σε εφαρµο-
γή της ανωτέρας Υ.Α. έχουµε
συνοπτικά τις εξής επιλογές:
Να δηλώσουµε µε Υ.∆. πως
συναινούµε να παρακρατείται
ποσό µεγαλύτερο των 3/10
Αν δεν συναινούµε, να δη-
λώσουµε επίσης µε Υ.∆. ότι
αναλαµβάνουµε να καταθέτου-
µε κάθε εξάµηνο το υπόλοιπο
που προκύπτει από τα 3/10 σε
µετρητά(!!!)
Αν δεν µπορούµε να κατα-
βάλλουµε τη διαφορά από τα
3/10, να µπούµε στη διαδικα-
σία «ρύθµισης» των δανείων
είτε µε επιµήκυνση είτε µε µε-
ρική καταβολή έως πέντε χρό-
νια.
Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση
Παπαδήµου, η δεύτερη σε σει-
ρά µνηµονιακή κυβέρνηση µε-
τά του Παπανδρέου, αναγνώ-
ρισε το βάρος που σηκώνουν
µετά τις άγριες περικοπές σε
µισθωτούς και συνταξιούχους
οι δανειολήπτες και θέλησε µε
την Υ.Α. του κ. Σαχινίδη να
«διευκολύνει» τη ζωή µας και
να τονώσει την υφεσιακή αγο-
ρά. Θαυµάσια... Μάλιστα ο
ίδιος ο σηµερινός πρωθυ-
πουργός, της τρίτης σε σειρά
µνηµονιακής κυβέρνησης, αλ-
λά και πολλοί υπουργοί του
και τα «παπαγαλάκια» τους το-
νίζουν και υπερτονίζουν αυτή
την «κοινωνική» πλευρά της
πολιτικής της κυβέρνησης και
µάλιστα τη θεωρούν «οδηγό»
για τη ρύθµιση των δανείων
και στις ιδιωτικές τράπεζες.
Φυσικά, κανείς από τους κυ-
βερνώντες της εγχώριας τρόι-
κας δεν µιλά για «κούρεµα»
των στεγαστικών δανείων,
«κούρεµα» γίνεται µόνο στα...
κορόιδα που είχαν αγοράσει
οµόλογα του ελληνικού δηµο-
σίου.
Για να δούµε όµως πρακτι-
κά τι σηµαίνει αυτή η Υ.Α. και
πώς στοιχειοθετείται ο
εµπαιγµός των δανειοληπτών:
Για ένα δηµόσιο υπάλληλο
που δεν ανήκει στην οικογέ-
νεια των «τρωκτικών», είναι
γνωστή στην ελληνική κοινω-
νία η κοµµατικοποίηση του
κράτους από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. και η
ασέλγεια που άσκησαν επί
χρόνια στο δηµόσιο χρήµα
των φορολογουµένων, µετά τις
περικοπές κατά 30% περίπου
στις ετήσιες αποδοχές του εί-
ναι αυτονόητο ότι αδυνατεί να
πληρώνει το µισό και πλέον
γλίσχρο µισθό του για την
αποπληρωµή του δανείου του.
Σπεύδω ευθέως να σηµειώσω
ότι πολλοί, αν όχι όλοι εµείς,
που µπήκαµε στη διαδικασία
δανειοδότησης για να αγορά-
σουµε ένα «κεραµίδι» δεν το
κάναµε υπολογίζοντας ότι κά-
ποτε θα µας χαρίσουν τα δά-
νειά µας, γνωρίζαµε τις οικο-
νοµικές µας δυνατότητες,
απευθυνθήκαµε στο κρατικό
ίδρυµα (Παρακαταθηκών και
∆ανείων) κι αυτό µε τη σοβα-
ρότητα του κράτους και τις
οδηγίες της Τράπεζας της Ελ-
λάδας µας δάνεισε σύµφωνα
µε το τότε εισόδηµά µας. Σή-
µερα όµως που υφιστάµεθα το
αποτέλεσµα µιας πολιτικής
που δεν χαράξαµε, δεν εγκρί-
ναµε και δεν συµµετείχαµε
βρισκόµαστε µε τη θηλιά στον
λαιµό, µε το εισόδηµά µας µει-
ωµένο κατά 30% τουλάχιστον
και µε τον κίνδυνο να χάσου-
µε ό,τι µε κόπο αποκτήσαµε.
Η πρόταση του Ταµείου στο
πλαίσιο της «αναγνώρισης»
της πιο πάνω κατάστασης να
πληρώνουµε σε µετρητά κάθε
εξάµηνο (έτσι υπολογίζονται
τα δάνεια, σε εξάµηνα) ολό-
κληρο το ποσό πέραν των
3/10 είναι εµπαιγµός, αφού
υποτίθεται ότι συναινώ να
µου κρατούνται µόνο τα 3/10
διότι έχω αντικειµενική δυ-
σκολία να πληρώσω πέραν
αυτών. Όπως επίσης εµπαιγ-
µός και απάτη µαζί είναι η συ-
νέχεια της πρότασης που υπο-
δεικνύει είτε την επιµήκυνση
του συνόλου του δανείου έως
40 έτη(αυτό ίσχυε και πριν
την Υ.Α., άρα τίποτα νέο) είτε
τη µερική αποπληρωµή για 5
έτη κι αυτό γιατί: α) η επιµή-
κυνση επιβαρύνει τον δανειο-
λήπτη µε παραπάνω τόκους,
ενώ το µηνιαίο όφελος µπορεί
να είναι πάνω κάτω 100 ευρώ.
Αν δηλαδή κάποιος έχει δά-
νειο 900ευρώ το µήνα, διάρ-
κεια αποπληρωµής 30 έτη και
καθαρό µισθό 1.300 ευρώ η
δόση µετά την επιµήκυνση θα
ανέλθει στα 800 ευρώ και θα
είναι άνω των 6/10 του εισο-
δήµατος, εποµένως πού είναι
τα 3/10; β) η µερική αποπλη-
ρωµή µπορεί να είναι µια
πρόσκαιρη ανάσα, όµως στην
ουσία πρόκειται για ένα νέο
δάνειο εντός του υπάρχοντος,
αφού το ποσό που δεν θα πλη-
ρωθεί στο διάστηµα αυτό θα
αποπληρωθεί εντόκως στη συ-
νέχεια. Πού θα βρει, εποµέ-
νως, ο δανειολήπτης τα χρή-
µατα να πληρώσει µετά από 5
χρόνια ποσό µεγαλύτερο των
900 ευρώ που πλήρωνε, ενώ ο
µισθός του στην καλύτερη των
περιπτώσεων θα έχει παραµεί-
νει σταθερός στα 1.300 ευρώ;
γ) η απάτη επεκτείνεται παρα-
πέρα, καθώς σε προφορική
επικοινωνία µε το ταµείο µάς
ενηµέρωσαν ότι τα 3/10 δεν
υπολογίζονται στο καθαρό πο-
σό αλλά στο σύνολο του µι-
σθού µαζί µε τις κρατήσεις!!!
Θεωρούν δηλαδή και τις
ασφαλιστικές εισφορές και
τους φόρους που πληρώνουµε
ως... εισόδηµα. Σε καµία επο-
µένως εκ των επιλογών που
δίνει η Υ.Α. και το Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών και ∆ανείων
δεν υλοποιείται ο τίτλος της
απόφασης για αποπληρωµή
στα 3/10 του µηνιαίου µισθού.
Μεγίστη απάτη...
Μ’ αυτά και µ’ αυτά πι-
στεύω πως είναι ξεκάθαρο το
µέγεθος του εµπαιγµού και
του εµπορίου ελπίδας που
σπέρνει τεχνηέντως η παρού-
σα κυβέρνηση. Καµία ελά-
φρυνση δεν πρόκειται να έχει
ουσιαστικό αντίκρισµα, αν αυ-
τή δεν περιλαµβάνει «κούρε-
µα» µέρους ή όλου του ποσού,
ανάλογα µε την κατάσταση
του κάθε δανειολήπτη. Προς
αυτή την κατεύθυνση η πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και
εφικτή και ουσιαστική συνά-
µα.
Στο αµέσως επόµενο διά-
στηµα πιστεύω ότι δεν υπάρ-
χει άλλη λύση από την αυτο-
οργάνωση των δανειοληπτών
και τη διεκδίκηση µε κάθε µέ-
σο ουσιαστικής παρέµβασης
στα στεγαστικά δάνεια των
δηµοσίων κι όχι µόνο υπαλλή-
λων. ∆εν µπορούµε να περιµέ-
νουµε άλλο, είµαστε σε από-
γνωση και δεν ανεχόµαστε άλ-
λη κοροϊδία. Το πολιτικό παι-
χνίδι όπως το γνωρίσαµε, τε-
λείωσε... Ήρθε η ώρα της απο-
καθήλωσης των πολιτικών
απατεώνων.
nikasleon@gmail.com
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Εµπαιγµός η «ρύθµιση»...
4
Να σηµειώσω ότι πολλοί, αν όχι όλοι
εµείς, που µπήκαµε στη διαδικασία
δανειοδότησης για να αγοράσουµε ένα
«κεραµίδι», δεν το κάναµε υπολογίζοντας ότι
κάποτε θα µας χαρίσουν τα δάνειά µας,
γνωρίζαµε τις οικονοµικές µας δυνατότητες,
απευθυνθήκαµε στο κρατικό ίδρυµα
(Παρακαταθηκών και ∆ανείων) κι αυτό, µε τη
σοβαρότητα του κράτους και τις οδηγίες της
Τράπεζας της Ελλάδας, µας δάνεισε σύµφωνα
µε το τότε εισόδηµά µας.
Σήµερα όµως, που υφιστάµεθα το αποτέλεσµα
µιας πολιτικής που δεν χαράξαµε, δεν
εγκρίναµε και δεν συµµετείχαµε, βρισκόµαστε
µε τη θηλιά στον λαιµό, µε το εισόδηµά µας
µειωµένο κατά 30% τουλάχιστον
και µε τον κίνδυνο να χάσουµε
ό,τι µε κόπο αποκτήσαµε
Είπε πολλά και διάφορα ο Αντώνης Σα-
µαράς στους βουλευτές του κόµµατός του. Τα
περισσότερα από τα οποία ήταν µια αµήχανη
επανάληψη όσων έχουν -και έχουµε- ακούσει
από τον Παπανδρέου, τον Παπακωνσταντί-
νου, τον Παπαδήµο, τον Βενιζέλο, τον Στουρ-
νάρα, για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγη-
τα των Μνηµονίων. Εµπιστοσύνη του λαού,
αξιοπιστία στο εξωτερικό, αναστροφή της
ύφεσης, ταρατατζούµ δηλαδή, ενώ η τρόικα
ήρθε, τα νέα µέτρα έρχονται και η Ευρώπη
βουλιάζει.
Κι όταν λέµε η Ευρώπη βουλιάζει, εννοούµε
βουλιάζει. Το ευρώ φωνάζει «βοήθεια» όχι µόνο
στα ελληνικά, αλλά και στα ισπανικά και στα
ιταλικά, οι Γερµανοί λένε nein στα σωσίβια και
να πάµε να πνιγούµε, ο Ρέσλερ µάλιστα είπε ότι
και να πνιγούµε δεν θα πάθει τίποτε η Ευρω-
ζώνη, η Μέρκελ διακηρύσσει ότι δεν πρόκειται
να επιµηκύνει ούτε το νυχάκι της για την Ελλά-
δα, φήµες και δηµοσιεύµατα για επικείµενη
χρεωκοπία ζώνουν την Αθήνα. Κι ο Σαµαράς
χτενίζεται µε την παλιά χτένα: Πρώτα το Μνη-
µόνιο!
Καλύτερα όµως να µένει στα µπαγιάτικα του
Παπανδρέου και του Παπαδήµου, εδώ που τα
λέµε, παρά να επιχειρεί εξόδους στην καινοτο-
µία. ∆ιότι δεν το έχει, πώς να το κάνουµε. Έκα-
νε µια προσπάθεια χτες να πει κάτι καινούργιο,
και τι είπε; Πόσο αναγκαίο είναι να δηµιουργη-
θεί η αίσθηση ότι υπάρχει κράτος (ωχ!). Και τι
έφερε ως παράδειγµα του υπαρκτού κράτους;
Την πάταξη της φοροδιαφυγής, µέτρα για την
Υγεία, για την Παιδεία, για µια δηµόσια διοίκη-
ση που να µην ταλαιπωρείται και να µην τα-
λαιπωρεί; Όχι φυσικά. Τη «Χαλυβουργία» µάς
έδειξε µε µεγάλη υπερηφάνεια (ωχ-ωχ!!)
Λέει δηλαδή κράτος και εννοεί ΜΑΤ και πά-
νω χέρι-κάτω χέρι. Κατά τη γνώµη του, το κρά-
τος αποδεικνύει την ύπαρξή του όταν στέλνει
την Αστυνοµία να κάνει τη δουλειά του Μάνε-
ση και του κάθε Μάνεση, να καταστείλει τη
διαµαρτυρία και να διαλύσει την απεργία. Ούτε
περνάει από το µυαλό του ότι για να σέβεται ο
πολίτης το κράτος, οφείλει το κράτος να σέβεται
τον πολίτη. Ότι τη στάση µας απέναντι στο
κράτος καθορίζει η πολιτική που ο κόσµος των
Σαµαράδων ασκεί διά του κράτους. Κι ότι το
πλήθος των δεξιών Καλαµατιανών στο Μου-
σείο της Ακρόπολης πάει πακέτο µε τα ΜΑΤ
της «Χαλυβουργίας» στην αντίληψη Σαµαρά για
το κράτος...
Κράτος
Σαµαρά
ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
2
5
/
7
9 771108 990135
3 0
ΡΗΣΕΙΣ&
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΡΗΣΕΙΣ&
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Έσοδα
über alles
Νέα περαίωση, αντι-
κατάσταση του συστήµα-
τος συλλογής αποδείξεων,
πέρασµα όλων των κατα-
ναλωτικών δαπανών µέ-
σα από πιστωτικές κάρ-
τες... Τι απ’ όλα αυτά τελι-
κά θα ισχύσει δεν ξέρου-
µε, καθώς τα παπαγαλά-
κια τα σερβίρουν όλα
µε το ίδιο σθένος και την
ίδια αυταπάρνηση. ∆εδη-
λωµένος στόχος, η άµεση
συλλογή εσόδων, έστω
και εις βάρος πολλαπλά-
σιων εσόδων που θα
απωλεσθούν. Το βέβαιο
είναι ότι οτιδήποτε απο-
τρέπει τη δηµιουργία φο-
ρολογικής συνείδησης
στη χώρα, οι άνθρωποι
που µας κυβερνούν το
συζητούν στα σοβαρά και
συνήθως το κάνουν. Στην
περίπτωση της περαίω-
σης µάλιστα, την έχουν
κάνει «για τελευταία φο-
ρά» ουκ ολίγες φορές, δί-
νοντας έτσι το µήνυµα
ότι φόρους κανονικά
πληρώνουν µόνον οι µι-
σθωτοί και οι συνταξιού-
χοι, όλοι οι άλλοι κάποια
στιγµή θα δώσουν κάτι
έναντι. Στις αποδείξεις
πάλι, η µόνη αποτυχία
του συστήµατος είναι η
υπονόµευσή της από το
ίδιο το υπουργείο Οικο-
νοµικών. Όσον αφορά δε
τις πιστωτικές κάρτες, τις
πετάµε στα σκουπίδια
και το κράτος θέλει να
µας τις ξαναφορέσει µε
το ζόρι. Μάλλον ως σέρ-
βις στις τράπεζες θα πρέ-
πει να το αντιµετωπίσου-
µε...
Η απεργία
της Caterpillar
Η αµερικανική εταιρεία Cater -
pillar, που κατασκευάζει εργαλεία,
µηχανολογικό εξοπλισµό και οχήµατα
εκσκαφών, εξόρυξης και κατασκευών,
είχε κέρδη ύψους 4,9 δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων για το 2011, κάτι που
σίγουρα ευχαρίστησε τους µετόχους
της. Οι προβλέψεις για το 2012 είναι
ακόµα καλύτερες. Όµως η ίδια εται-
ρεία κάθε άλλο παρά γαλαντόµα είναι
µε τους εργαζοµένους της, οι οποίοι
της αποδίδουν κέρδη 39.000 δολα-
ρίων ο καθένας.
Τον Ιανουάριο, στο εργοστάσιό της
στο Λόντον του Καναδά, η Caterpillar
απαίτησε από τους εργαζοµένους της
να δεχθούν µείωση 50% στους µι-
σθούς τους. Όταν αυτοί αρνήθηκαν
και κατέβηκαν σε απεργία, η εταιρεία
έκλεισε το εργοστάσιο, πετώντας στον
δρόµο τους εργαζοµένους. Στις ΗΠΑ,
παρά τα κέρδη της, η εταιρεία απαιτεί
ανάλογες θυσίες από τους εργάτες της
στο Τζολιέτ του Ιλινόι, επικαλούµενη
την ανάγκη για περιορισµό του κό-
στους εργασίας ώστε να διατηρήσει
την ανταγωνιστικότητά της. Απαιτεί
λοιπόν από τους 780 εργάτες παρα-
γωγής της εξαετές πάγωµα µισθών
και συντάξεων και αύξηση των ει-
σφορών τους στην ασφάλισή τους. Το
βάρβαρο της απαίτησης αυτής γίνεται
ακόµα εµφανέστερο αν αναλογιστεί
κανείς πως η εταιρεία έδωσε στον δι-
ευθύνοντα σύµβουλό της το 2011 αύ-
ξηση 60% σε σχέση µε την προηγού-
µενη χρονιά, προσφέροντάς του συ-
νολικά 16,9 εκατοµµύρια δολάρια!
Οι εργαζόµενοι στην Caterpillar
δεν δέχθηκαν τις παράλογες απαιτή-
σεις της εταιρείας αδιαµαρτύρητα.
Βρίσκονται σε απεργία από την 1η
Μαΐου, παρά την εισαγωγή απεργο-
σπαστών και έκτακτων εργατών. Μό-
λις 50 από τους 750 εργαζόµενους
στο εργοστάσιο επέστρεψαν στις δου-
λειές τους. Οι παράλληλες διαπραγµα-
τεύσεις µε την εταιρεία συνεχίζονται.
Όπως και η νεοφιλελεύθερη κατρακύ-
λα τής µέχρι πρότινος εύπορης ∆ύσης
σε τριτοκοσµικά πρότυπα εργασίας
και επιβίωσης.
Καλοκαιρινή
γιορτή
της «Εποχής»
Στον όµορφο κήπο του Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερµού 134 -
135) µας καλεί η εφηµερίδα «Εποχή»
να βρεθούµε απόψε, Τετάρτη 25 Ιου-
λίου, µετά τις 9 µ.µ., µε µουσικούλα,
δροσερά ποτά και ζεστές κουβέντες,
να αποχαιρετιστούµε για λίγο, όσο
κρατάνε οι µικρές διακοπές µας, µέ-
χρι τον Σεπτέµβριο.
Μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ , Ν. Χουντή, η Κοµισιόν και συγκε-
κριµένα ο Επίτροπος Barnier που είναι αρµό-
διος για την εσωτερική αγορά -ο οποίος παρε-
µπιπτόντως παρέπεµψε την Ελλάδα στο Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο- ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται
τα ειδικά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου στον ΟΤΕ
µετά την πώλησή του στην Deutche Telecom.
Πλέον δεν θα υπάρχει δυνατότητα να διορί-
ζει το ελληνικό κράτος το ήµισυ των µελών του
∆.Σ., ούτε η δυνατότητα άσκησης βέτο σε πιθα-
νό λουκέτο ή µεταβολής εθνικότητας και βέβαια
δεν θα χρειάζεται έγκριση από τις ελληνικές αρ-
χές για τη µεταβίβαση µετοχών του ΟΤΕ από
την DT. Εν ολίγοις, η Κοµισιόν καθιστά σαφές
ότι είναι αποφασισµένη να επιβάλει τους όρους
της πλήρους ιδιωτικοποίησης εις τρόπον ώστε
το ∆ηµόσιο να µην έχει τρόπο να επηρεάσει
τους φορείς που ιδιωτικοποιούνται, στερώντας
στο κράτος ακόµη και τις ελάχιστες εγγυήσεις
για τις υποδοµές του, επιτρέποντας έτσι στους
«επενδυτές» ακόµη και να βάλουν λουκέτο. Την
ίδια ώρα ξεσκεπάζεται και η «Αριστερά της ευ-
θύνης» και της «συγκυβέρνησης», που δικαιο-
λογεί την τούµπα της υπέρ των ιδιωτικοποιή-
σεων διαβεβαιώνοντας πως οι ιδιωτικοποιή-
σεις θα γίνουν µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον
και δεν θα «αποξενωθούν» οι επιχειρήσεις.
Α.Γ.
Του Σπύρου ∆ερβενιώτη από την «Ελλάδα αύριο»
Το ’δωσες... το ’χασες...

2
Η ΑΥΓΗ

Η ΑΥΓΗ TETAΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
TA ΚΟΜΜΑΤA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ. Παπούλιας: Ο αγώνας για τη Δημοκρατία είναι συνεχής
«Ο αγώνας για τη Δημοκρατία είναι συνεχής», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, μετά την κατάθεση στεφάνου στον χώρο του πρώην στρατοπέδου του ΕΑΤ-ΕΣΑ, τιμώντας συμβολικά την επέτειο για τα 38 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο Κ. Παπούλιας πρόσθεσε ότι «η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών είναι ύψιστο πατριωτικό καθήκον» και αναφέρθηκε και σ’ όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, όπως είπε, για τη δημοκρατία και την ελευθερία: «Τιμάμε με πολύ σεβασμό όλους όσοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και προπηλακίστηκαν για τις ιδέες της ελευθερίας και της Δημοκρατίας», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Τριάντα οκτώ χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από την ξενοκίνητη χούντα των Συνταγματαρχών, ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε πλήρη εξαθλίωση και απόγνωση, εξ αιτίας των επιλογών που έκαναν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα», τόνισε σε δήλωσή του ο αγωνιστής του αντιδικτατορικού αγώνα 1967 - 1974 και νυν βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, Στάθης Β. Παναγούλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι κατακτήσεις δεκαετιών που έγιναν με θυσίες και αγώνες, «διαγράφηκαν με τα Μνημόνια και η χώρα μας παραδόθηκε άνευ όρων στους ξένους». Ο Στ. Παναγούλης δήλωσε ότι ο λαός καλείται για ακόμη μια φορά «να αγωνιστεί μαχητικά και ανυποχώρητα για να εκδιώξει τους ξένους και ντόπιους κατακτητές», για να επισημάνει ότι «οι αγώνες του λαού μας θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη». «Στη χώρα, που εκλεγμένη κυβέρνηση δέχεται να εκτελεί πειθήνια εντολές από ξένη τρόικα, ενώ ο λαός στερείται από ψωμί, παιδεία και ελευθερία, δεν μπορούμε να μιλάμε πανηγυρικά για αποκατάσταση της Δημοκρατίας», δήλωσε, προσερχόμενος στη Βουλή, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Π. Καμμένος. «Με πιο ισχυρή και δυνατή Δημοκρατία, με πολιτική ομαλότητα, αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής δικαιοσύνης, αντιμετωπίζεται η πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουμε σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜ.ΑΡ., προσθέτοντας ότι «στεκόμαστε απέναντι στις φωνές του μίσους και της βίας που είναι πάντα φασιστική, τιμώντας όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη χούντα». Υποστηρίζει επίσης πώς τα 38 χρόνια δημοκρατίας διδάσκουν ότι «προϋπόθεση για την ομαλή πορεία της χώρας είναι η ενότητα του λαού και των δημοκρατικών δυνάμεων». Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ τόνισε ότι «η δημοκρατία που εγκαθιδρύθηκε μετά την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας είναι ταξική, όπως αποδεικνύεται από τη μεταχείριση που έχουν οι απεργοί χαλυβουργοί από την κυβέρνηση, τους κρατικούς μηχανισμούς και τα αστικά Μέσα, όπως αποδεικνύεται από τη μεταχείριση που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και πρωταρχικά οι άνεργοι». Επιπλέον, ανέφερε ότι τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, ενώ ο αντικομμουνισμός οξύνεται και πως «μοναδική διέξοδος για τον λαό είναι η συσπείρωση και η συμμαχία του, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δική του εξουσία». Αφορμή για ανασκόπηση και επαναπροσδιορισμό των πολιτικών αξιών χαρακτήρισαν οι Οικολόγοι Πράσινοι την επέτειο της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχικότητα του πολίτη είναι προϋπόθεση για να επιτευχθεί μια πιο άμεση μορφή δημοκρατίας, που θα επαναφέρει το αίσθημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ο πιο καλός ο μαθητής...

Δ

εν είχαμε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις και τις θέσεις του κ. Σαμαρά μπροστά στο βάθεμα της κρίσης και τις νέες απαιτήσεις - τελεσίγραφα από τους δανειστές. Η προ πολλού συντελεσθείσα μεταστροφή του σε μνημονιακό κήνσορα και η σταθερή μετεκλογική επιδίωξή του για... εξευμενισμό των τροϊκανών δεν άφηνε και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες. Εξαρχής άλλωστε ο πρωθυπουργός δεν «έβρισκε» καν τη λέξη «επαναδιαπραγμάτευση», ενώ η συγκυβέρνησή του σπεύδει να υλοποιήσει όπως - όπως κάθε επιταγή του Μνημονίου, κάθε απαίτηση των εκβιαστών - δανειστών. Με εμμονή στο σύνδρομο του καλού μαθητή μπροστά στην τρόικα και επιμονή στην καταστρεπτική μνημονιακή πολιτική, ο πρωθυπουργός πολύ γρήγορα βρέθηκε σε απόκλιση από το πρόσφατο ισχυρό εκλογικό μήνυμα και σε αναζήτηση συμπάθειας από την τρόικα, χωρίς πάντως ουσιαστική ανταπόκριση! Στη χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, ο πρωθυπουργός, για να καλύψει την απουσία σοβαρού - αποτελεσματικού σχεδιασμού και την κυλιόμενη αβεβαιότητα που παρατείνεται επικίνδυνα, κατέφυγε πάλι σε κορώνες αντάξιες μιας δεξιάς και αυταρχικής κυβέρνησης, πασπαλισμένες τώρα με αφθονία λεκτικής επανάληψης της επαναδιαπραγμάτευσης. Επαναδιαπραγμάτευση όμως σε βάθος... τεσσάρων ετών, μιας και τώρα προέχει η απόλυτη εφαρμογή του Μνημονίου και η επίδειξη απόλυτης υποταγής στα κελεύσματα των τροϊκανών. «Υπάρχει κράτος» είπε ο κ. Σαμαράς και το... έδειξε, όπως τόνισε, στο προαύλιο της «Χαλυβουργίας»! Προφανώς το χτύπημα των απεργών από τα ΜΑΤ ήταν κομμάτι της «εξέτασης» του μαθητή απέναντι στην τρόικα, άλλωστε την ανεργία θα τη «λύσει» εντός της... τετραετίας, όπως είπε. Θυμήθηκε και τους κουκουλοφόρους, θέλοντας να ξεχάσει τους μνημονιακούς κουκουλοφόρους που έχουν υπηρετήσει την τρόικα και τη θανατηφόρα για την κοινωνία και την οικονομία συνταγή της. Ακόμη και η επίσκεψη του Μπαρόζο στην Αθήνα, όσο και αν σερβιρίστηκε ως αναβαθμισμένη πολιτικά ευκαιρία για τον πρωθυπουργό, μάλλον σε επιτόπια επιθεώρηση φέρνει και αποτυπώνει την ασφυκτική πίεση που δέχεται ο αδιόρθωτα μνημονιακός μαθητής. Όταν η τρόικα συνεχίζει να απαιτεί από την κυβερνητική τρόικα τα ίδια μέτρα, τους ίδιους ακρωτηριασμούς, την ίδια εξόντωση συνταξιούχων, μισθωτών κ.ά. και «εισπράττει» αμέσως την εξαέρωση των εφάπαξ, τον κατάλογο «συγχωνεύσεων» και το νέο ψαλίδι στις συντάξεις, τότε αυτή η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου, βρίσκεται τουλάχιστον μετεξεταστέα ενώπιον του λαού, αν δεν μένει ήδη στην ίδια μνημονιακή τάξη. Όταν μάλιστα σε λίγο καιρό λάβουμε όλοι τους αναμενόμενους λογαριασμούς - χαράτσια, τότε η τρόικα εσωτερικού μάλλον θα πρέπει ν’ αναζητήσει «μεταγραφή’ στο εξωτερικό, όπου αμφιβάλλουμε αν θα την δεχτούν. Άλλωστε να θυμίσουμε στην κυβερνητική τρόικα ότι και το λαϊκό άσμα του μακαρίτη Ζαμπέτα τελείωνε με το «κι όμως οι συναναστροφές μού ‘βγάλανε το μάτι». Και το Μνημόνιο σε Ελλάδα, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές τύπου Μέρκελ στην Ευρώπη κυριολεκτικά τυφλώνουν...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το υπουργείο Παιδείας και τα επιχειρηματικά του σχέδια
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
Όχι βέβαια ότι μέχρι τώρα οι φοιτητές είχαν εξασφαλισμένη και για όλο το ακαδημαϊκό έτος τη σίτισή τους στις υποβαθμισμένες και ιδιωτικοποιημένες φοιτητικές λέσχες και στα εστιατόρια των Ιδρυμάτων, αλλά τουλάχιστον υπήρχε μια στοιχειώδης κάλυψη. Έτσι, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, μαζί με την κατάρρευση της φοιτητικής μέριμνας στο θέμα της στέγασης, η νέα υπουργική απόφαση, που καθορίζει τους όρους για τη σίτιση στα ΑΕΙ, ζητεί κάθε δικαιούχος να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ώς 45.000 ευρώ. Το παραπέρα ψαλίδισμα του αριθμού των δικαιούχων θεωρείται πιθανό, καθώς η Σύνοδος Πρυτάνεων έχει επισημάνει ότι «τα Ιδρύματα βρίσκονται σε αδυναμία να καλύψουν τη σίτιση μεγάλου αριθμού φοιτητών, αφού το κόστος υπερβαίνει την αντίστοιχη επιχορήγηση». Την κατάσταση περιπλέκει η ανάληψη, από τον Σεπτέμβριο, της αρμοδιότητας της φοιτητικής μέριμνας από τα ΑΕΙ, την ίδια στιγμή που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στα Ιδρύματα οι πόροι που αναλογούσαν στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το οποίο ήταν έως το τέλος του 2011 αρμόδιο για τη φοιτητική μέριμνα. Βλέποντας κανείς το ρημαδιό και το τέλμα που επικρατεί στην ανώτατη εκπαίδευση, μπορεί να θεωρήσει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν δουλεύει. Ωστόσο, άμα κοιτάμε το τυρί, χάνουμε τη φάκα. Γιατί μια προσεκτική παρατήρηση μπορεί να μας πείσει ότι το σύστημα στην πραγματικότητα δουλεύει! Η υποχρηματοδότηση, ο οικονομικός στραγγαλισμός, είναι κι αυτό, αλήθεια, μια πολιτική. Και μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι και αποτελεσματική πολιτική. Για να σκεφθούμε καλύτερα: Πώς μπορεί κάποιος να πριμοδοτήσει την ιδιωτική εκπαίδευση; Μα αφήνοντας τη δημόσια εκπαίδευση σε τέλμα. Αυτό είναι για την ιδιωτική εκπαίδευση ένα γκολ πριν αρχίσει ο αγώνας. Ας το σκεφτούμε πιο καλά. Τι πετυχαίνει κανείς με την υποχρηματοδότηση; Πετυχαίνει μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια. Από τη μια, προσφέρει τροφή για κριτική στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υποδαυλίζει το κλίμα της δυσαρέσκειας και μέσα από την καλλιέργεια μιας γενικευμένης αβεβαιότητας φορτίζει την μπαταρία στις παραπλανητικές σειρήνες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επιδέξια και αθόρυβα, με τη βοήθεια της συστηματικής προβολής των ΜΜΕ, μετά από όλα αυτά όλος ο «προβληματισμός» που αναπτύσσεται μοιάζει με τη θεωρία του πεπρωμένου στη θρησκευτική σκέψη, όπου οι άνθρωποι αναφωνούν «είναι θέλημα Θεού» για να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν μια ορισμένη εξέλιξη των πραγμάτων. Από την άλλη, εξαναγκάζει τα τριτοβάθμια ιδρύματα «να συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις» τού «κατά Μπολόνια Ευαγγελίου», δηλαδή να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά ιδιωτικής επιχείρησης για να βρουν νέους πόρους, κρατώντας από τη μία τον δίσκο του εράνου και από την άλλη το λιβανιστήρι. Σύμφωνα με τα στρατηγικά-»επιχειρηματικά» σχέδια του ΥΠΕΠΘ, η περιστολή της δημόσιας χρηματοδότησης θα δημιουργήσει συνθήκες «δημιουργικής ανασφάλειας» στα πανεπιστήμια και θα τα υποχρεώσει να εξορθολογίσουν τη διαχείρισή τους, περικόπτοντας δαπάνες και λειτουργικά έξοδα, και να στραφούν στην αγορά σε αναζήτηση νέων πηγών εσόδων (δίδακτρα, σύνδεση με επιχειρήσεις, μετατροπή σε επιχειρήσεις πώλησης υπηρεσιών). Έτσι το ένα γρανάζι «πιάνει» το άλλο! Είναι σίγουρο! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν ευοδωθούν οι παραπάνω σχεδιασμοί, το ελληνικό Πανεπιστήμιο θα επιβάλει δίδακτρα. Ναι, ας μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και αυτά τα δίδακτρα δεν θα επιβληθούν τυπικά από «πάνω», κεντρικά, αλλά από την κάθε σχολή ξεχωριστά, στο πλαίσιο της «αυτοτέλειας», της «σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία», της αλλαγής «χρηματοδοτικής κουλτούρας», της «απελευθέρωσης από τα δεσμά της δημόσιας χρηματοδότησης» και άλλων ζαχαρωμένων εκφράσεων που κάθε λίγο και λιγάκι «ξεφουρνίζει» το υπουργικό επιτελείο του Αμαρουσίου. Μαζί με την επιβολή διδάκτρων θα μειώσουν και τα χρόνια προπτυχιακών σπουδών. Γιατί αυτό προκρίνει η «διαδικασία της Μπολόνια», ο ΟΟΣΑ, το Διευθυντήριο. Το δικό μας υπουργείο Παιδείας απλώς λιπαίνει το έδαφος για να έρθουν όλα αυτά σαν... ώριμο φρούτο! Τα δίδακτρα, οι συγχωνεύσεις, τα λουκέτα! Ωστόσο, ας μην βιάζεται το υπουργείο Παιδείας να υποδυθεί τον ρόλο αυτού που «γελά καλά, επειδή γελά τελευταίος»...

* Η Ελ. Νικολαΐδου είναι εκπαιδευτικός, μέλος του συντονιστικού οργάνου του εκπαιδευτικού ενημερωτικού δικτύου alfavita.gr.

Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ: «Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΠΕΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, 104 31 • ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5231831-4 ΦΑΞ: 210 5231822 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 210 5231820 marketing@avgi.gr - ΦΑΞ: 210 5231830 INTERNET: www.avgi.gr e-mail: editors@avgi.gr • ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Βασ. Ηρακλείου 37, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 261646, ΦΑΞ: 2310 266444, e-mail: avgi@otenet.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Π. Παπίδας & Σια Ε.Ε., ΤΗΛ. : 210 8228258 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ • 46ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Κερατέα ΤΣΕΚ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», Αγ. Κωνσταντίνου 12, 10431 Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ), ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ), ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΚΟΣ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->