You are on page 1of 16

Rekenhoeken in de

SO/VSO IT groep.( een bijzondere
groep in het ZML)

Trudy van Laar
1183986
Davvo 3
Tijd en tijdsbesef
Meten
► Klokkijkenen tijdsbesef behoren tot de
grootheid tijd.

► Tijd
is een onderdeel van het domein
meten.
Domein specifieke doelen
voor :
Meten en meetkunde;
► Leerlingen ontwikkelen
begrip van de grootheden
tijd,geld, lengte en omtrek,
oppervlakte, inhoud,
gewicht temperatuur en
snelheid.
► Ze leren meetinstrumenten
gebruiken en aflezen (vb:
rolmaat, centimeter, klok,
maatkannen, weegschalen,
thermometer)
► Ze rekenen met eenheden
en maten van deze
grootheden. En kennen de
meestvoorkomende
herleidingen.
Kerndoel 33
► De leerlingen leren meten en ► Introductie van de (analoge)
leren te rekenen met eenheden klok als een hulpmiddel
en maten, zoals bij tijd, geld, waarmee je kunt vaststellen
lengte, omtrek, oppervlakte, hoe laat het is; koppeling van
inhoud, gewicht, snelheid en voor de hand liggende
temperatuur. kloktijden aan regelmatig
optredende gebeurtenissen uit
het eigen leven, zoals opstaan
om 7 uur, het begin van de
school om half 9, en zo meer
► Oefenen van het aflezen en
aangeven van de hele uur-
tijden en half uur-tijden
► Verkenning van de kalender als
een hulpmiddel waarmee je
kunt bepalen welke datum het
is, hoeveel nachtjes slapen het
nog is tot een bepaalde
feestdatum, en zo meer
Tussendoelen meten:
Tussendoel Tussendoel
meten 5 meten 10

De kinderen verdiepen De kinderen maken kennis
hun inzicht in de met tijdsindeling en
grootheden, lengte, patronen als, dag, ochtend,
middag, avond, nacht,
inhoud en gewicht en week, maanden, jaren en
breiden dit uit naar verbinden deze met
oppervlakte, tijd en gebeurtenissen en
incidenteel naar andere activiteiten uit hun eigen
grootheden. leven. Ze kunnen klokkijken
in uren en halve uren en
kwartieren.
De rekentafel
► Op de tafel staan:

Analoge en digitale klok.
Klok met Romeinse cijfers
Polshorloge.
Wekker.
Kalender.
Oefenklok.
In de kratten zitten:
► Krat 1: ( klokkijken) kerndoel 33 , tussendoel 10
► Loco.
► Oefenklokken.
► Werkbladen klokkijken. ( analoog)
► Werkbladen klok maken.
► Werkbladen klokkijken. ( digitaal)
► Werkblad Romeinse cijfers.
► Prentenboeken

► Krat 2: ( tijdsbesef) kerndoel 33, tussendoel 10
► Kalender / agenda
► Spel aanbrengen volgorde.
► Dagritme kaarten.
► Materiaal om een kalender te maken.
► Prentenboeken

► Krat 3: ( ontdekken/ experimenteren)kerndoel 33, tussendoel 5
► Diverse klokken, horloges, houten en plastik klokken, stopwatch, wekker en zandloper
om mee te oefenen/spelen.
Krat 1. klokkijken, met diverse
materialen.
Krat 2.tijdsbesef,o.a: invullen
van de agenda, dagritme
kaarten.
Krat 3.experimenteren.hoe lang
duurt het om …..
Construeren met en op
papier:
Maken van een klok.
Maken van een kalender.
Introductie: voorlezen uit “ Een drukke
dag”
“Speciale aandacht leerling”
► M. vraagt speciale
aandacht door zijn
hoge cognitieve
niveau.
► M. krijgt leerstof
aangeboden op
gebeid van
Romeinse cijfers en
digitaal klokkijken.
“ Speciale aandacht leerling”
►J vraagt extra
aandacht door zijn
lage cognitieve
niveau, maar
“normale”
belevingswereld”
► Het aanbod moet
aansluiten op zijn
belevingswereld.
Verantwoording:
Activiteiten die ik heb aangeboden a.d.h.v.
tussendoel 5:
Experimenteren met klokken, stopwatch ( tijd
meten) zandloper.

Activiteiten die ik heb aangeboden a.d.h.v.
tussendoel 10:
Klokkijken, tijdsindeling/dagritme, dagen v/d
week, maanden v/h jaar, seizoenen.