You are on page 1of 1

1.1.

1 Formulier voor het beoordelen educatieve programmatuur

Naam van het programma: Typ expert.


Indruk / beoordeling: Goed.
Uitgever: De Marc Prijs:
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie Duidelijke interactie. Opdrachten zijn helder. Lln weten precies
welke toetsen ze moeten gebruiken.

• uiterlijk van het programma, Niet te veel ‘poespas’ . Maar wel aantrekkelijk gemaakt voor
zoals: kinderen
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het Erg vriendelijk. Gaat niet te snel, instructie is helder en kort.
programma Geen onnodige bewegende beelden. Geluid ook alleen wanneer
gebruikersvriendelijkheid dt nodig is ( bijvoorbeeld bij een foutje)
snelheid
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en Gaat van langzaan en makkelijk, naar moeilijk. Je kunt zelf
moeilijkheidsgraad instelbaar of instellen wanneer en waar je mee begint.
zelfinstellend

• aard van de feedback: Bij een foute toets gaat er een geluid, of zie je een schaapje
taalgebruik vallan ( je kunt zelf instellen wat er dan gebeurt)
extra uitleg
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Slaat resultaten op.


of tussentijds en hoe worden de
resultaten opgeslagen

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Doelgroep is erg breed. Wij gebruiken het in het ZML om
doelgroep / leeftijdsgroep leerlingen te leren typen.
werkwijze
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht Is er, je kunt instellen waarmee de leerling aan het werk gaat.
het programma aan te passen
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Helder en duidelijk! Handleiding aanwezig.


handleidingen (leerkracht en
leerling),
werkbladen
uitleg

You might also like