You are on page 1of 6

1.1.

1 Formulier voor het beoordelen educatieve programmatuur

Naam van het programma: Typ expert.


Indruk / beoordeling: Goed.
Uitgever: De Marc Prijs:
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie Duidelijke interactie. Opdrachten zijn helder. Lln weten precies
welke toetsen ze moeten gebruiken.

• uiterlijk van het programma, Niet te veel ‘poespas’ . Maar wel aantrekkelijk gemaakt voor
zoals: kinderen
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het Erg vriendelijk. Gaat niet te snel, instructie is helder en kort.
programma Geen onnodige bewegende beelden. Geluid ook alleen wanneer
gebruikersvriendelijkheid dt nodig is ( bijvoorbeeld bij een foutje)
snelheid
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en Gaat van langzaan en makkelijk, naar moeilijk. Je kunt zelf
moeilijkheidsgraad instelbaar of instellen wanneer en waar je mee begint.
zelfinstellend

• aard van de feedback: Bij een foute toets gaat er een geluid, of zie je een schaapje
taalgebruik vallan ( je kunt zelf instellen wat er dan gebeurt)
extra uitleg
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Slaat resultaten op.


of tussentijds en hoe worden de
resultaten opgeslagen

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Doelgroep is erg breed. Wij gebruiken het in het ZML om
doelgroep / leeftijdsgroep leerlingen te leren typen.
werkwijze
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht Is er, je kunt instellen waarmee de leerling aan het werk gaat.
het programma aan te passen
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Helder en duidelijk! Handleiding aanwezig.


handleidingen (leerkracht en
leerling),
werkbladen
uitleg
Formulier voor het beoordelen educatieve programmatuur

Naam van het programma: City walk.


Indruk / beoordeling:
Uitgever: LPC-It groep Prijs:?
( voor ZML)
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie Zeer interactief

• uiterlijk van het programma, Duidelijk en overzichtelijk.


zoals:
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het . Het programma Is erg gebruiksvriendelijk.Speciaal gemaakt
programma voor de ZML leerlingen. Overzichtelijk, niet te snel, instructie is
gebruikersvriendelijkheid verbaal. Het beeld is rustig, niet te veel onnodig bewegende
snelheid dingen en flitsende kleuren.
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en Het gaat steeds een graadje moeilijker, wanneer de leerling de
moeilijkheidsgraad instelbaar of opdrachten goed heeft gedaan, wordt het niveau hoger.
zelfinstellend

• aard van de feedback: Duidelijk! Wanneer de leerling een foutje maakt krijgt hij de kans
taalgebruik het over te doen. Na een aantal fouten ga je weer even een
extra uitleg niveau omlaag. Opdrachten zijn duidelijk verwoord.
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Leerling gegevens en resultaten worden opgeslagen en kunnen
of tussentijds en hoe worden de worden nagekeken.worden desgewenst om de week tot 26
resultaten opgeslagen weken gewist.

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Gemaakt voor ZML leerlingen door ZML leerkrachten.
doelgroep / leeftijdsgroep
werkwijze
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht niet


het programma aan te passen
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Zeer helder en duidelijk. Ik werk er veel mee in mijn klas.
handleidingen (leerkracht en
leerling),
werkbladen
uitleg
1.1.2 Formulier voor het beoordelen educatieve programmatuur

Naam van het programma: woordkasteel


Indruk / beoordeling: +
Uitgever: Van het internet Prijs: Gratis te
downloaden
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie Groot.

• uiterlijk van het programma, Divers en helder. Niet te druk en overzichtelijk.


zoals:
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het Zeer leerling gericht, zodat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen.
programma
gebruikersvriendelijkheid
snelheid
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en Graad is door de leerkracht instelbaar. Het programma stelt wel
moeilijkheidsgraad instelbaar of steeds zelf de toetsen in, en geeft aan wat de leerling nog moet
zelfinstellend oefenen.

• aard van de feedback: Zeer helder en duidelijk. De leerlingen kunnen vrijwel zelfstandig
taalgebruik aan het werk.
extra uitleg
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Resultaat aan het eind van elke oefening, en in het aparte
of tussentijds en hoe worden de leerkracht gedeelte is precies te zien hoe en wat de leerling heeft
resultaten opgeslagen gedaan.

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Het is een spelling programma voor groep 4 tot 8. het sluit niet
doelgroep / leeftijdsgroep aanbij eenbepaalde methode, maar dient ter ondersteuning.
werkwijze
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht Je kunt de woordenlijsten en de toetsen aanpassen in het


het programma aan te passen leerkracht gedeelte.
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Zeer duidelijke handleiding. Uitleg van de oefeningen is ook


handleidingen (leerkracht en helder. Je kunt ook ten aller tijden contact opnemen met
leerling), woordkasteel.( via de mail)
werkbladen
uitleg
1.1.3 Formulier voor het beoordelen educatieve programmatuur

Naam van het programma: Red Cat Topografie


Indruk / beoordeling: -Davilex
voldoende
Uitgever: Prijs: 6,95
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie groot

• uiterlijk van het programma, Vooral erg druk.


zoals:
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het Is wel gebruiksvriendelijk, de leerlingen kunnen er goed mee
programma overweg. Het reageert snel, en er zitten veel geluiden in . ( te
gebruikersvriendelijkheid veel)
snelheid
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en zelfinstellend
moeilijkheidsgraad instelbaar of
zelfinstellend

• aard van de feedback: Ik vind het een nogal “druk” en “hip” programma, waar de
taalgebruik kinderen meer een spel spelen dan met aardrijkskunde bezig
extra uitleg zijn.
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Tussentijds, en de scores van de kinderen worden opgeslagen.
of tussentijds en hoe worden de
resultaten opgeslagen

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Ik vind het meer een spel dan een educatief programma. De
doelgroep / leeftijdsgroep kinderen vinden het wel superleuk. Het doet mij meer denken
werkwijze aan Mario.
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht Is er niet.


het programma aan te passen
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Uitleg is helder, veelal gesproken tekst. Het is niet echt een
handleidingen (leerkracht en schools programma, meer voor thuis.
leerling),
werkbladen
uitleg
1.1.4 Formulier voor het beoordelen educatieve programmatuur

Naam van het programma: Kijken en kiezen


Indruk / beoordeling: voldoende
Uitgever: Groen Prijs:?
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie Verbale instructie. Programma is een hulpmiddel tto het aanleren
van pictogrammen en gebaren.

• uiterlijk van het programma, Heel helder. Drie tabbladen, met elk moeilijkere oefeningen.
zoals: Illustraties bestaan alleen uit de pictogrammen.
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het Er zijn maar drie kleuren. Juist omdat het om picto’s gaat is het
programma helder en overzichtelijk.
gebruikersvriendelijkheid
snelheid
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en Niet instelbaar. Er zijn wel drie moeilijkheidsgraden.
moeilijkheidsgraad instelbaar of
zelfinstellend

• aard van de feedback: Extra uitleg door op het vraagteken te drukken,


taalgebruik
extra uitleg
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Je kunt een LVS systeem instellen.
of tussentijds en hoe worden de
resultaten opgeslagen

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Handig programma voor een beperkte doelgroep.
doelgroep / leeftijdsgroep
werkwijze
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht Is er niet.Wel om het LVS in te stellen.


het programma aan te passen
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Het is een helder en duidelijk programma. Uitleg is ook helder,
handleidingen (leerkracht en zowel voor de leerling ( verbaal) en voor de leerkracht
leerling), ( leerkrachtgedeelte)
werkbladen
uitleg
Naam van het programma: Maatwerk
Indruk / beoordeling: Goed
Uitgever: Malmberg Prijs:
A. Programma gebonden criteria
• de mate van interactie Duidelijke verbale instructie. Leerlingen moeten opdrachten doen
en komen steeds wat verder. Als een opdracht is geslaagd, valt
er een dier in slaap.
Als alle dieren slapen ga je een niveau hoger.

• uiterlijk van het programma, Zie boven. Is helder en niet te druk . Animaties zijn functioneel.
zoals:
schermindeling
gebruik van illustraties /
animaties
• technische werking van het Zeer gebruiksvriendelijk. Leerlingen kunnen er zelfstandig mee
programma werken. Bewegende beelden zijn er wel, maar niet storend of
gebruikersvriendelijkheid overbodig.
snelheid
geluid, kleur en bewegende
beelden B. Leerling gebonden criteria
• flexibiliteit; tempo en Als leerkracht kun je instellen wat de leerling gaat doen. De
moeilijkheidsgraad instelbaar of leerlingen kunnen zelf niets instellen.
zelfinstellend

• aard van de feedback: Taalgebruik is helder en duidelijk. Zo ook de verwijzingen


taalgebruik ( wanneer iets bijvoorbeeld overnieuw moet)
extra uitleg
evt. verwijzingen

• resultaten overzicht aan het eind Heel goed leerkracht gedeelte, waar je kunt zien wat en hoe de
of tussentijds en hoe worden de leerling heeft gewerkt.
resultaten opgeslagen

C. Onderwijskundige criteria
• plaats in de eigen situatie, zoals: Gebruik in het ZML, naast het maatwerk rekenboek.
doelgroep / leeftijdsgroep
werkwijze
gebruikte methode / stroming

• mogelijkheid voor de leerkracht Is er! Je kunt instellen hoelang, en wat de leerling moet gaan
het programma aan te passen doen.
aan de eigen situatie

• kwaliteit van: Helder en duidelijk! We werken er dagelijks mee in de klas,


handleidingen (leerkracht en
leerling),
werkbladen
uitleg