You are on page 1of 2

1.1.

1 Formulier voor het beoordelen van educatieve websites

Welke site heb je www.digischool.nl


bezocht?

Beschrijf hier je indruk van Een veelzijdige site voor het basisonderwijs.en het voortgezet
onderwijs..
deze site. Vakgebieden: Rekenen, Taal, Wereld oriëntatie, Thema’s en
gymlokaal.

Is deze site bruikbaar in Zeker, er staan allerlei opdrachten op , gerelateerd aan de


leerdoelen op dat vakgebied. ( bijvoorbeeld rijmen, en visuele
relatie tot gestelde discriminatie bij taal)
leerdoelen/gehanteerde
methode

Is deze site Ja, het niveau begint vrij laag ( succes ervaring) en loopt
langzaam op. Site is duidelijk, platjes en foto’s zijn mooi!
uitnodigend/stimulerend
voor de doelgroep

Is deze site inhoudelijk


Ja ik denk van wel.
betrouwbaar en objectief

Werkt deze site technisch Zolang ik er gebruik van maak ben ik nog geen problemen tegen
gekomen.
betrouwbaar