You are on page 1of 42

Berg – midt i barneflokken!

Nedlegging av Berg er et feilgrep


0 Sammendrag 4 Nedlegging er usikker innsparing
0.1 Demografi 4.1 Overgangsordninger/ midlertidige tiltak
0.2 Trafikk
Økonomi

4.2 Trafikksikring
0.3 Økonomi 4.3 Oppussing og utvidelse av ”mottaksskoler”
0.4 Skolestruktur
4.4 Administrasjonskostnader
4.5 Usikker salgsvurdering
4.6 Innsparing krever tid og gode tall
Der barna bor

1 Det bør ligge en skole på Berg


1.1 En naturlig avgrensa krets
1.2 Der barna bor
1.3 Sosial funksjon 5 Skaper nye problem, ingen løsning
1.4 Prognosene og virkeligheten 5.1 Problem: få barn i sentrum
1.5 Berg har stabilt barnetall 5.2 Rådmannens forslag
Skolestruktur

5.3 Hvor bor barna?


5.4 Hvor skal skolene ligge?
2 Mer bilkjøring og mindre sikkerhet 5.5 Hvor mange blir berørt?
2.1 Trafikken rundt Berg, ÅDT
Trafikk

5.6 Byutvikling fremover


2.2 Ulykkespunktene
5.7 Nedlegging av Berg skaper en ny ustabil situasjon
2.3 Økt bilkjøring til skolene
5.8 Offentlig skole svekkes

3 Berg skole er rimelig å rehabilitere


6 Misvisende faktagrunnlag
Vedlikehold

3.1 Rådmannens skjulte forutsetninger


- Åpen skole 6.1 Oversikt over feil og mangler i rådmannens sakspapir
- Nybyggkrav til gamle skoler
3.2 Realistisk oppussing av Berg
3.3 Sammenlikning med andre skoler Vedlegg: Dataunderlag
- FDV-kostnader pr elev
- Framtidig rehabilitering
3.4 Berg er langt fra den dyreste skolen
0 Sammendrag
Rådmannens vurderinger holder ikke
som grunnlag for å legge ned Berg.
• Ikke når det gjelder demografi.
• Ikke når det gjelder trafikk.
• Ikke når det gjelder økonomi.
• Ikke når det gjelder skolestruktur.
0.1 Sammendrag demografi

• En naturlig avgrensa og trygg skolekrets


• Viktig sosial funksjon
• Blant de største og mest stabile barnetall
• Flere elever å flytte enn ved andre alternativ

Det bør ligge en skole på Berg!

0.2 Sammendrag trafikk

• Fra trygg krets til kraftig forverring av trafikksikkerhet


• Farligere, brattere og lengre skoleveg
• Vesentlig økning av bilkjøring til skole
• Nedlegging av Berg skole er det alternativet
som gir mest forverring av skolevegen.

Hvorfor må flere unger


ut i trafikken?
0.3 Sammendrag økonomi

• Effektiv drift - skole tilpassa elevtallet


• Mye oppussing kan gjøres for lite penger.
Ingen forskriftspålegg om utbedring
• Rådmannens kostnadsanslag bygger på ekstreme og
urealistiske forutsetninger
• Store nedleggingskostnader ved forsert iverksetting

Nedlegging av Berg er feil valg for å


spare penger!

0.4 Sammendrag skolestruktur

• Paradoksalt å legge ned skolen som er full av


elever, effektiv i drift og ligger i en trygg og
naturlig skolekrets
• når problemet er for lite elever i andre
skoler i sentrum!
• Ny, ustabil og presset situasjon i sentrum
øst oppstår ved nedlegging av Berg skole

Løser ikke problemet i sentrum.


Reduserer skolekapasiteten der
behovet er størst.
1 Der barna bor
Hensiktsmessig skolestruktur:
Hvor trengs skolekapasiteten ?

Hvor er elevene?
”.... Vi må sørge for at skolene ligger der folk og elever bor ...”
*) sitat Ap Sør-Trøndelag Fylkeskommune 2008

Ikke motsatt!

1.1 En naturlig
avgrensa
krets
Bydeler:
Identitet, tilhørighet
og administrative enheter

Terreng:
Tyholt-Berg platået omgitt
av bratte skråninger

Trafikk:
Omgitt av sterkt trafikkerte
gjennomfartsårer
1.2 Der barna bor

Antall barn
6 - 12 år
pr grunnkrets

Rødt = 0-10 elever


Gult = 11-30 elever
Grønt = 31 eller flere
Berg
kilde: Plankontoret Trondheim Kommune

1.2 Der barna bor


Det bor nesten
ingen skolebarn
i Midtbyen
på Nedre Møllenberg
på Nedre Elvehavn

De bor derimot på
Øya
Bakklandet og Singsaker
Rosenborg og Bakkaunet Berg
Berg, Tyholt
Persaunet
og Strinda
Skravering viser områder med
høy tetthet av skolebarn
1.2 Der barna bor

Andel elever Antall elever


av folketall per husstand

Kalvskinnet 2,4 % 0,04


Lilleby 3,4 % 0,06
Bispehaugen 3,7 % 0,08

Singsaker 6,0 % 0,13

Nardo 6,9 % 0,15

Eberg 7,4 % 0,17


Lade 7,4 % 0,17

Berg 8,1 % 0,19 Berg


Strindheim 8,2 % 0,20

Åsvang 8,5 % 0,22

Andel skoleelever % av
folketall pr skolekrets

1.2 Andel skolebarn i %

Andel elever av folketall


9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
et

m
eh by

Si gen

ng
do

rin rg
de
g
ke
nn

er

ei
Be
e

va
ar

La
sa

Eb

dh
Bi Lill

au
ki

Ås
ng
lvs
Ka

St
sp

kilde: Plankontoret Trondheim Kommune


1.3 Sosial funksjon

Berg skole er den eneste offentlige funksjonen i boligområdet


– viktig sosial betydning!
Lokalene på Berg brukes hele tida
• Musikk:
– Berg- og Singsaker skolekorps!
• Et av byens beste og mest aktive korpsmiljø
• 20 t undervisning på Berg hver uke
• Hovedrekruttering fra Berg
– Musikk- og teateroppsetninger m.m.
• Idrett:
– Freidig idrettslag
– Rapp idrettslag (begge: avhengig av Berg skole for rekruttering og drift)
• Bursdager og fester
• Uteområder
– Skolegården er fotballbane og leikeplass hele året
1.4 Prognosene og virkeligheten

400
379
355
Tabellen viser
348
350 - 39 + 27 rådmannens
314
299
prognose fra 2002 og
289
300
275
- 133 272 hvordan dette ble i
250
246 virkeligheten
2002
200
- 48 - 41 prognose 2008
166 virkelige tall
154
150 139 135
125

100 91 Totalt avvik:


234 elever
50 = 1 stk
Bispehaugen
0
Kalvskinnet Singsaker Lilleby Bispehaugen Berg

Bare Berg hadde vekst i barnetall. Skal den skolen legges ned?
Berg er en stabil og naturlig skolekrets

1.4 Prognosene og virkeligheten

• Barnefamilier flytter fra sentrum før skolealder


• Av barn i sentrum går mange til private skoler
(kilde figur: Plankontoret Trondheim kommune)

• Prognosene tar ikke hensyn til


generasjonsskifte, boligmarked, sosiale
forhold etc
• Rådmannen legger til grunn ”moderat”
6 - 12 år
vekstprognose. Høyeste vekstprognose viser elever i
22 % høyere folkemengde (6-12 år) enn den kommunal
skole
rådmannen baserer forslaget på.
• Rådmannen viser ikke at forslaget kan elever i
privat skole
håndtere den høyeste vekstprognosen.
boligbygging
1.5 Stabile barnetall kilde folketall: Plankontoret Trondheim Kommune

Vi har studert
utviklinga av
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

330 BERG
Alle 3 470 3 682 3 691 3 771 3 759 3 809 3 866 3 969 4 031 Alle
0-9 år 420 440 435 457 448 450 457 492 503 0-9 år
10-19 år 378 424 431 452 458 476 474 478 491 10-19 år
20-29 år 481 507 511 525 527 545 580 617 639 20-29 år
30-39 år 483 525 510 532 532 541 551 568 586 30-39 år
40-49 år 481 488 506 510 509 519 540 538 538 40-49 år
50-59 år 395 437 465 491 499 498 500 514 505 50-59 år

barnekullene år
60-69 år 242 272 265 268 271 285 293 324 347 60-69 år
70-79 år 364 336 304 282 260 253 242 205 199 70-79 år
80-89 år 226 253 264 254 255 242 229 233 223 80-89 år
0 år 42 48 46 48 40 52 43 70 58 0 år
1 år 47 42 0 44 -4 51 5 47 -1 42 2 49 -3 35 -8 69 -1 1 år
2 år 46 54 7 45 3 3 41 -3 -7 48 -3 2 45 -2 -3 42 0 2 52 3 0 39 4 -4 2 år
3 år 35 45 -1 55 1 8 41 -4 -1 -1 42 1 -2 -6 45 -3 -6 -1 48 3 1 0 46 4 4 6 59 7 10 7 3 år
4 år 35 35 0 48 3 2 53 -2 -1 6 40 -1 -5 -2 -2 40 -2 -1 -4 -8 50 5 2 -1 4 43 -5 -2 -4 -5 44 -2 2 2 4 4 år
5 år 44 39 4 32 -3 -3 54 6 9 8 54 1 -1 0 7 40 0 -1 -5 -2 -2 40 0 -2 -1 -4 -8 52 2 7 4 1 6 41 -2 -7 -4 -6 -7 5 år

for år fra 2000


6 år 43 43 -1 35 -4 0 36 4 1 1 55 1 7 10 9 54 0 1 -1 0 7 41 1 1 0 -4 -1 -1 43 3 3 1 2 -1 -5 50 -2 0 5 2 -1 4 6 år
7 år 38 47 4 44 1 0 36 1 -3 1 35 -1 3 0 0 55 0 1 7 10 9 55 1 1 2 0 1 8 45 4 5 5 4 0 3 3 49 6 9 9 7 8 5 1 7 år
8 år 46 38 0 47 0 4 49 5 6 5 40 4 5 1 5 34 -1 -2 2 -1 -1 56 1 1 2 8 11 10 52 -3 -2 -2 -1 -3 -2 5 40 -5 -1 0 0 -1 -5 -2 -2 8 år
9 år 44 49 3 39 1 1 48 1 1 5 47 -2 3 4 3 43 3 7 8 4 8 33 -1 -2 -3 1 -2 -2 54 -2 -1 -1 0 6 9 8 54 2 -1 0 0 1 -1 0 7 9 år
10 år 49 44 0 50 1 4 41 2 3 3 49 1 2 2 6 47 0 -2 3 4 3 44 1 4 8 9 5 9 39 6 5 4 3 7 4 4 52 -2 -4 -3 -3 -2 4 7 6 10 år
11 år 45 53 4 43 -1 -1 54 4 5 8 42 1 3 4 4 51 2 3 4 4 8 47 0 0 -2 3 4 3 43 -1 0 3 7 8 4 8 38 -1 5 4 3 2 6 3 3 11 år
12 år 42 49 4 53 0 4 43 0 -1 -1 53 -1 3 4 7 44 2 3 5 6 6 49 -2 0 1 2 2 6 50 3 3 3 1 6 7 6 42 -1 -2 -1 2 6 7 3 7 12 år
13 år 37 46 4 49 0 4 52 -1 -1 3 40 -3 -3 -4 -4 54 1 0 4 5 8 46 2 4 5 7 8 8 49 0 -2 0 1 2 2 6 49 -1 2 2 2 0 5 6 5 13 år
14 år 39 43 6 42 -4 0 52 3 3 7 53 1 0 0 4 41 1 -2 -2 -3 -3 53 -1 0 -1 3 4 7 48 2 4 6 7 9 10 10 53 4 4 2 4 5 6 6 10 14 år
15 år 32 38 -1 44 1 7 44 2 -2 2 55 3 6 6 10 52 -1 0 -1 -1 3 40 -1 0 -3 -3 -4 -4 56 3 2 3 2 6 7 10 48 0 2 4 6 7 9 10 10 15 år

til 2008: 150 SINGSAKER


Alle
0-9 år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
4 343
478
421
783
661
640
4 379
481
442
768
655
642
4 355
476
458
733
653
621
4 377
464
456
802
650
600
4 451
467
483
818
694
573
4 510
462
483
863
702
558
4 630
483
483
934
709
564
4 639
474
493
982
690
557
4 714
459
502
1 054
696
546
Alle
0-9 år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år 632 622 657 649 661 647 646 642 613 50-59 år
60-69 år 247 278 288 308 331 382 419 431 456 60-69 år
70-79 år 283 285 268 248 223 209 195 192 195 70-79 år

Hvor mange
80-89 år 198 206 201 200 201 204 197 178 193 80-89 år
0 år 48 61 59 50 63 51 66 45 64 0 år
1 år 41 51 3 54 -7 54 -5 48 -2 60 -3 53 2 62 -4 46 1 1 år
2 år 51 42 1 44 -7 -4 52 -2 -9 53 -1 -6 45 -3 -5 63 3 0 55 2 4 51 -11 -15 2 år
3 år 37 46 -5 44 2 3 41 -3 -10 -7 53 1 -1 -8 53 0 -1 -6 37 -8 -11 -13 54 -9 -6 -9 48 -7 -5 -3 3 år
4 år 55 38 1 48 2 -3 45 1 3 4 40 -1 -4 -11 -8 56 3 4 2 -5 51 -2 -2 -3 -8 40 3 -5 -8 -10 51 -3 -12 -9 -12 4 år
5 år 50 43 -12 38 0 1 45 -3 -1 -6 39 -6 -5 -3 -2 36 -4 -5 -8 -15 -12 49 -7 -4 -3 -5 -12 41 -10 -12 -12 -13 -18 39 -1 2 -6 -9 -11 5 år
6 år 52 46 -4 43 0 -12 36 -2 -2 -1 47 2 -1 1 -4 42 3 -3 -2 0 1 35 -1 -5 -6 -9 -16 -13 45 -4 -11 -8 -7 -9 -16 41 0 -10 -12 -12 -13 -18 6 år
7 år 42 56 4 46 0 -4 41 -2 -2 -14 38 2 0 0 1 46 -1 1 -2 0 -5 40 -2 1 -5 -4 -2 -1 36 1 0 -4 -5 -8 -15 -12 44 -1 -5 -12 -9 -8 -10 -17 7 år
8 år 51 44 2 52 -4 0 51 5 5 1 40 -1 -3 -3 -15 37 -1 1 -1 -1 0 52 6 5 7 4 6 1 44 4 2 5 -1 0 2 3 32 -4 -3 -4 -8 -9 -12 -19 -16 8 år

skolebarn blir
9 år 51 54 3 48 4 6 49 -3 -7 -3 46 -5 0 0 -4 36 -4 -5 -7 -7 -19 37 0 -1 1 -1 -1 0 52 0 6 5 7 4 6 1 43 -1 3 1 4 -2 -1 1 2 9 år
10 år 49 58 7 50 -4 -1 48 0 4 6 50 1 -2 -6 -2 47 1 -4 1 1 -3 36 0 -4 -5 -7 -7 -19 37 0 0 -1 1 -1 -1 0 51 -1 -1 5 4 6 3 5 0 10 år
11 år 44 52 3 57 -1 6 49 -1 -5 -2 50 2 2 6 8 48 -2 -1 -4 -8 -4 50 3 4 -1 4 4 0 36 0 0 -4 -5 -7 -7 -19 35 -2 -2 -2 -3 -1 -3 -3 -2 11 år
12 år 36 44 0 51 -1 2 56 -1 -2 5 51 2 1 -3 0 48 -2 0 0 4 6 47 -1 -3 -2 -5 -9 -5 50 0 3 4 -1 4 4 0 35 -1 -1 -1 -5 -6 -8 -8 -20 12 år
13 år 33 43 7 44 0 0 47 -4 -5 -2 58 2 1 0 7 50 -1 1 0 -4 -1 46 -2 -4 -2 -2 2 4 47 0 -1 -3 -2 -5 -9 -5 52 2 2 5 6 1 6 6 2 13 år
14 år 58 35 2 41 -2 5 45 1 1 1 49 2 -2 -3 0 57 -1 1 0 -1 6 53 3 2 4 3 -1 2 44 -2 -4 -6 -4 -4 0 2 46 -1 -1 -2 -4 -3 -6 -10 -6 14 år
15 år 38 57 -1 39 4 6 41 0 -2 5 44 -1 0 0 0 52 3 5 1 0 3 58 1 0 2 1 0 7 57 4 7 6 8 7 3 6 43 -1 -3 -5 -7 -5 -5 -1 1 15 år

120 KALVSKINNET

boende i ulike
Alle 5 304 5 248 5 279 5 207 5 185 5 098 5 278 5 387 5 622 Alle
0-9 år 329 318 302 283 270 240 251 254 272 0-9 år
10-19 år 298 292 309 299 284 282 281 268 300 10-19 år
20-29 år 1 277 1 250 1 269 1 267 1 328 1 330 1 550 1 669 1 810 20-29 år
30-39 år 713 721 760 745 736 777 783 785 858 30-39 år
40-49 år 613 588 574 577 549 504 474 485 496 40-49 år
50-59 år 613 656 670 673 686 666 670 661 637 50-59 år
60-69 år 353 361 363 390 416 435 456 491 524 60-69 år
70-79 år 540 503 467 443 408 377 342 309 293 70-79 år
80-89 år 568 559 565 530 508 487 471 465 432 80-89 år

kretser?
0 år 62 48 54 48 46 34 49 51 60 0 år
1 år 40 54 -8 30 -18 37 -17 36 -12 32 -14 29 -5 36 -13 40 -11 1 år
2 år 29 30 -10 44 -10 -18 22 -8 -26 34 -3 -20 25 -11 -23 30 -2 -16 18 -11 -16 30 -6 -19 2 år
3 år 35 26 -3 23 -7 -17 42 -2 -12 -20 21 -1 -9 -27 30 -4 -7 -24 25 0 -11 -23 27 -3 -5 -19 17 -1 -12 -17 3 år
4 år 28 30 -5 26 0 -3 19 -4 -11 -21 36 -6 -8 -18 -26 18 -3 -4 -12 -30 24 -6 -10 -13 -30 26 1 1 -10 -22 26 -1 -4 -6 -20 4 år
5 år 32 27 -1 26 -4 -9 26 0 0 -3 16 -3 -7 -14 -24 32 -4 -10 -12 -22 -30 14 -4 -7 -8 -16 -34 23 -1 -7 -11 -14 -31 25 -1 0 0 -11 -23 5 år
6 år 21 29 -3 23 -4 -5 26 0 -4 -9 26 0 0 0 -3 16 0 -3 -7 -14 -24 25 -7 -11 -17 -19 -29 -37 11 -3 -7 -10 -11 -19 -37 26 3 2 -4 -8 -11 -28 6 år
7 år 29 19 -2 27 -2 -5 23 0 -4 -5 16 -10 -10 -14 -19 25 -1 -1 -1 -1 -4 17 1 1 -2 -6 -13 -23 23 -2 -9 -13 -19 -21 -31 -39 10 -1 -4 -8 -11 -12 -20 -38 7 år
8 år 27 30 1 19 0 -2 23 -4 -6 -9 18 -5 -5 -9 -10 12 -4 -14 -14 -18 -23 24 -1 -2 -2 -2 -2 -5 13 -4 -3 -3 -6 -10 -17 -27 24 1 -1 -8 -12 -18 -20 -30 -38 8 år
9 år 26 25 -2 30 0 1 17 -2 -2 -4 21 -2 -6 -8 -11 16 -2 -7 -7 -11 -12 14 2 -2 -12 -12 -16 -21 26 2 1 0 0 0 0 -3 14 1 -3 -2 -2 -5 -9 -16 -26 9 år
10 år 26 24 -2 23 -2 -4 32 2 2 3 20 3 1 1 -1 23 2 0 -4 -6 -9 19 3 1 -4 -4 -8 -9 13 -1 1 -3 -13 -13 -17 -22 26 0 2 1 0 0 0 0 -3 10 år
11 år 29 28 2 26 2 0 25 2 0 -2 29 -3 -1 -1 0 18 -2 1 -1 -1 -3 24 1 3 1 -3 -5 -8 19 0 3 1 -4 -4 -8 -9 18 5 4 6 2 -8 -8 -12 -17 11 år
12 år 22 28 -1 31 3 5 30 4 6 4 24 -1 1 -1 -3 28 -1 -4 -2 -2 -1 21 3 1 4 2 2 0 24 0 1 3 1 -3 -5 -8 17 -2 -2 1 -1 -6 -6 -10 -11 12 år
13 år 27 21 -1 28 0 -1 34 3 6 8 27 -3 1 3 1 28 4 3 5 3 1 29 1 0 -3 -1 -1 0 21 0 3 1 4 2 2 0 23 -1 -1 0 2 0 -4 -6 -9 13 år
14 år 30 26 -1 23 2 1 25 -3 -3 -4 27 -7 -4 -1 1 24 -3 -6 -2 0 -2 27 -1 3 2 4 2 0 24 -5 -4 -5 -8 -6 -6 -5 23 2 2 5 3 6 4 4 2 14 år
15 år 21 31 1 27 1 0 23 0 2 1 30 5 2 2 1 23 -4 -11 -8 -5 -3 24 0 -3 -6 -2 0 -2 31 4 3 7 6 8 6 4 26 2 -3 -2 -3 -6 -4 -4 -3 15 år

Mørkegrønt felt = økning på 130 BISPEHAUGEN


Alle
0-9 år
7 274
729
7 066
644
7 124
638
7 150
626
7 437
630
7 468
623
7 769
628
8 220
680
8 543
667
Alle
0-9 år

10 eller fler elever 10-19 år


20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
596
1 834
1 354
992
813
574
1 859
1 311
956
842
560
1 870
1 342
956
871
572
1 836
1 384
927
914
597
1 939
1 452
943
955
590
1 897
1 500
932
988
584
2 043
1 561
949
1 002
591
2 318
1 576
961
1 014
580
2 650
1 541
936
1 037
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år 359 336 356 370 433 474 532 598 659 60-69 år

Lysegrønt felt = stabilt eller 70-79 år


80-89 år
0 år
1 år
2 år
356
241
111
89
84
313
231
100
79
71
-32
-18
297
234
96
88
63
-12
-16 -48
289
232
106
69
75
-27
-13 -25
268
220
114
85
65
-21
-4 -31
248
216
97
87
72
-27
-13 -34
253
217
101
83
66
-14
-21 -48
270
212
128
84
72
-17
-11 -25
266
207
113
110
74
-18
-10 -27
70-79 år
80-89 år
0 år
1 år
2 år

økning på 1-9 elever 3 år


4 år
5 år
6 år
7 år
54
66
52
80
68
68
46
60
45
67
-16
-8
-6
-7
-13
66
54
40
56
43
-5
-14
-6
-4
-2
-23
-30
-14
-10
-9
65
59
48
41
52
2
-7
-6
1
-4
-14
-12
-20
-5
-8
-46
-30
-36
-13
-14
68
62
56
42
38
-7
-3
-3
-6
-3
-20
-1
-10
-12
-2
-32
-17
-15
-26
-8
-49
-33
-42
-16
62
62
55
50
49
-3
-6
-7
-6
7
-7
-13
-10
-9
1
-34
-26
-8
-16
-5
-38
-24
-21
-19
-56
-39
-35
66
60
56
58
51
-6
-2
-6
3
1
-19
-5
-12
-4
-5
-40
-9
-19
-7
-8
-36
-32
-5
-15
-44
-21
-20
-53
-38
71
64
55
51
53
5
-2
-5
-5
-5
-16
-8
-7
-11
-2
-43
-21
-10
-17
-9
-42
-14
-24
-12
-41
-37
-10
-49
-26 -58
59
65
51
48
56
-13
-6
-13
-7
5
-24
-1
-15
-12
0
-38
-22
-21
-14
-6
-49
-34
-17
-12
-55
-21
-19
-48
-32 -44
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år 51 65 -3 65 -2 -15 48 5 3 -4 52 0 -4 -8 -14 36 -2 -5 -4 -10 -18 50 1 8 2 -4 -18 -34 52 1 2 -4 -7 -14 -19 -37 45 -8 -13 -10 -17 -20 -18 -34 -66 8 år

Hvitt felt med rødt tall = 9 år


10 år
11 år
12 år
13 år
74
67
45
61
49
43
66
62
46
55
-8
-8
-5
1
-6
67
42
62
60
46
2
-1
-4
-2
0
-1
-9
-12
-7
1
63
65
36
58
67
-2
-2
-6
-4
7
-4
0
-7
-8
5
-17
-3
-15
-16
0
48
62
65
38
57
0
-1
0
2
-1
5
-3
-2
-4
-5
3
-5
0
-5
-9
-4
-18
-3
-13
-17
53
52
60
64
41
1
4
-2
-1
3
1
4
-3
-1
5
-3
9
-5
-3
-1
-7
7
-7
-1
-2
-13
0
-20
-4
-10
37
48
46
62
61
1
-5
-6
2
-3
-1
-4
-2
0
-4
-4
-4
-2
-1
-4
-3
-8
3
-3
-6
-9
-12
1
-5
-4
-17
-18
-6
-18
-7
50
35
48
45
59
0
-2
0
-1
-3
1
-1
-5
-7
-1
8
-3
-4
-3
-3
2
-6
-4
-3
-4
-4
-5
-8
2
-6
-18
-11
-12
0
-8
-34
-19
-18
-7
-21
46
45
36
46
44
-6
-5
1
-2
-1
-5
-5
-1
-2
-2
-4
-4
0
-7
-8
-10
3
-2
-6
-4
-13
-3
-5
-6
-4
-20
-9
-4
-10
1
-25
-23
-10
-14
-1
-43
-39
-18
-20
-8
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år

nedgang 1-9 elever 14 år


15 år
54
60

340 EBERG (u/Moholt)


47
55
-2
1
52
47
-3
0
-9
-2
47
55
1
3
1
0
2
-6
70
48
3
1
10
2
8
2
3
3
62
63
5
-7
4
-4
0
3
-4
1
-12
-4
42
65
1
3
4
8
6
7
0
3
-1
-1
-9
-9
57
41
-4
-1
-7
0
-8
3
-8
5
-10
-1
-8
-2
-11
-10
59
58
0
1
-3
-3
-1
-6
-3
-7
-4
-7
-6
-9
-8
-7
-21
-10
14 år
15 år

Alle 4 070 3 881 3 890 3 900 4 025 4 125 4 350 4 441 4 498 Alle

Mørkerødt felt = nedgang 10 0-9 år


10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
462
315
614
582
453
428
286
572
568
430
452
279
532
589
415
440
298
537
574
429
431
326
592
599
443
435
347
625
617
463
456
362
702
642
453
453
392
709
662
455
452
416
744
643
489
0-9 år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år

elever eller mer 50-59 år


60-69 år
70-79 år
80-89 år
0 år
510
352
485
297
65
485
320
463
329
42
497
324
461
341
54
505
316
439
362
49
501
322
446
365
40
473
360
426
379
54
474
387
436
438
52
464
426
441
439
46
447
444
411
452
49
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
0 år
1 år 49 55 -10 41 -1 43 -11 45 -4 29 -11 59 5 48 -4 39 -7 1 år
2 år 42 42 -7 55 0 -10 41 0 -1 38 -5 -16 37 -8 -12 36 7 -4 55 -4 1 44 -4 -8 2 år
3 år 52 38 -4 45 3 -4 46 -9 -9 -19 38 -3 -3 -4 43 5 0 -11 38 1 -7 -11 34 -2 5 -6 54 -1 -5 0 3 år
4 år 52 46 -6 39 1 -3 47 2 5 -2 50 4 -5 -5 -15 35 -3 -6 -6 -7 40 -3 2 -3 -14 40 2 3 -5 -9 33 -1 -3 4 -7 4 år
5 år 42 45 -7 46 0 -6 39 0 1 -3 45 -2 0 3 -4 52 2 6 -3 -3 -13 36 1 -2 -5 -5 -6 42 2 -1 4 -1 -12 40 0 2 3 -5 -9 5 år
6 år 49 41 -1 44 -1 -8 48 2 2 -4 43 4 4 5 1 51 6 4 6 9 2 54 2 4 8 -1 -1 -11 41 5 6 3 0 0 -1 45 3 5 2 7 2 -9 6 år
7 år 40 46 -3 44 3 2 43 -1 -2 -9 49 1 3 3 -3 42 -1 3 3 4 0 51 0 6 4 6 9 2 54 0 2 4 8 -1 -1 -11 41 0 5 6 3 0 0 -1 7 år

Alle tall er beregna med 8 år


9 år
10 år
11 år
39
32
30
37
40
33
31
27
0
-6
-1
-3
46
38
35
30
0
-2
2
-1
-3
-2
-4
-2
41
43
38
35
-3
-3
0
0
0
-3
-2
2
-1
-6
-2
-4
45
38
47
38
2
-3
4
0
1
-6
1
0
0
-3
1
-2
-7
-4
-2
-2
48
44
39
50
-1
-1
1
3
0
1
-2
7
2
0
-5
4
2
-1
-2
4
-4
-8
-3
1
43
47
46
38
1
-1
2
-1
0
-2
1
0
4
-1
3
-3
4
1
2
-6
5
1
1
-3
1
-5
-6
-4
49
44
49
46
-2
1
2
0
-2
2
1
2
4
1
0
1
2
5
1
3
4
5
3
2
7
6
3
1
0
2
-3
-6
56
51
44
52
2
2
0
3
2
0
1
5
4
0
2
4
6
6
1
3
10
4
5
4
1
6
5
6
1
9
6
6
-9
2
2
0
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år 25 34 -3 30 3 0 32 2 1 0 36 1 1 3 -3 38 0 0 0 -2 -2 48 -2 1 5 2 2 -1 40 2 1 2 -1 -4 -1 -2 45 -1 -1 1 0 2 1 0 -7 12 år

utgangpunkt i fødselsår 13 år
14 år
15 år
28
23
32
24
24
23
-1
-4
0
32
23
23
-2
-1
-1
-5
-2
-5
31
33
22
1
1
-1
4
-1
-2
1
-4
-3
29
32
33
-3
1
0
-1
2
1
-2
5
-1
-3
2
-4
38
31
28
2
2
-4
3
-1
-3
3
1
-2
5
0
1
-1
-1
-2
39
36
30
1
-2
-1
1
0
1
1
1
-2
1
1
0
-1
3
-1
-1
-3
-2
50
39
33
2
0
-3
0
1
-5
3
1
-3
7
1
-2
4
1
-2
4
-1
0
1
-1
-6
40
49
39
0
-1
0
2
1
0
1
-1
1
2
2
1
-1
6
1
-4
3
1
-1
3
-1
-2
0
-1
13 år
14 år
15 år

1.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

330 BERG
Alle 3 470 3 682 3 691 3 771 3 759 3 809 3 866 3 969 4 031 Alle
0-9 år 420 440 435 457 448 450 457 492 503 0-9 år
10-19 år 378 424 431 452 458 476 474 478 491 10-19 år
20-29 år 481 507 511 525 527 545 580 617 639 20-29 år
30-39 år 483 525 510 532 532 541 551 568 586 30-39 år
40-49 år 481 488 506 510 509 519 540 538 538 40-49 år
50-59 år 395 437 465 491 499 498 500 514 505 50-59 år
60-69 år 242 272 265 268 271 285 293 324 347 60-69 år
70-79 år 364 336 304 282 260 253 242 205 199 70-79 år
80-89 år 226 253 264 254 255 242 229 233 223 80-89 år
0 år 42 48 46 48 40 52 43 70 58 0 år
1 år 47 42 0 44 -4 51 5 47 -1 42 2 49 -3 35 -8 69 -1 1 år
2 år 46 54 7 45 3 3 41 -3 -7 48 -3 2 45 -2 -3 42 0 2 52 3 0 39 4 -4 2 år
3 år 35 45 -1 55 1 8 41 -4 -1 -1 42 1 -2 -6 45 -3 -6 -1 48 3 1 0 46 4 4 6 59 7 10 7 3 år
4 år 35 35 0 48 3 2 53 -2 -1 6 40 -1 -5 -2 -2 40 -2 -1 -4 -8 50 5 2 -1 4 43 -5 -2 -4 -5 44 -2 2 2 4 4 år
5 år 44 39 4 32 -3 -3 54 6 9 8 54 1 -1 0 7 40 0 -1 -5 -2 -2 40 0 -2 -1 -4 -8 52 2 7 4 1 6 41 -2 -7 -4 -6 -7 5 år
6 år 43 43 -1 35 -4 0 36 4 1 1 55 1 7 10 9 54 0 1 -1 0 7 41 1 1 0 -4 -1 -1 43 3 3 1 2 -1 -5 50 -2 0 5 2 -1 4 6 år

Singsaker
7 år 38 47 4 44 1 0 36 1 -3 1 35 -1 3 0 0 55 0 1 7 10 9 55 1 1 2 0 1 8 45 4 5 5 4 0 3 3 49 6 9 9 7 8 5 1 7 år
8 år 46 38 0 47 0 4 49 5 6 5 40 4 5 1 5 34 -1 -2 2 -1 -1 56 1 1 2 8 11 10 52 -3 -2 -2 -1 -3 -2 5 40 -5 -1 0 0 -1 -5 -2 -2 8 år
9 år 44 49 3 39 1 1 48 1 1 5 47 -2 3 4 3 43 3 7 8 4 8 33 -1 -2 -3 1 -2 -2 54 -2 -1 -1 0 6 9 8 54 2 -1 0 0 1 -1 0 7 9 år
10 år 49 44 0 50 1 4 41 2 3 3 49 1 2 2 6 47 0 -2 3 4 3 44 1 4 8 9 5 9 39 6 5 4 3 7 4 4 52 -2 -4 -3 -3 -2 4 7 6 10 år
11 år 45 53 4 43 -1 -1 54 4 5 8 42 1 3 4 4 51 2 3 4 4 8 47 0 0 -2 3 4 3 43 -1 0 3 7 8 4 8 38 -1 5 4 3 2 6 3 3 11 år
12 år 42 49 4 53 0 4 43 0 -1 -1 53 -1 3 4 7 44 2 3 5 6 6 49 -2 0 1 2 2 6 50 3 3 3 1 6 7 6 42 -1 -2 -1 2 6 7 3 7 12 år
13 år 37 46 4 49 0 4 52 -1 -1 3 40 -3 -3 -4 -4 54 1 0 4 5 8 46 2 4 5 7 8 8 49 0 -2 0 1 2 2 6 49 -1 2 2 2 0 5 6 5 13 år
14 år 39 43 6 42 -4 0 52 3 3 7 53 1 0 0 4 41 1 -2 -2 -3 -3 53 -1 0 -1 3 4 7 48 2 4 6 7 9 10 10 53 4 4 2 4 5 6 6 10 14 år
15 år 32 38 -1 44 1 7 44 2 -2 2 55 3 6 6 10 52 -1 0 -1 -1 3 40 -1 0 -3 -3 -4 -4 56 3 2 3 2 6 7 10 48 0 2 4 6 7 9 10 10 15 år

150 SINGSAKER
Alle 4 343 4 379 4 355 4 377 4 451 4 510 4 630 4 639 4 714 Alle
0-9 år 478 481 476 464 467 462 483 474 459 0-9 år
10-19 år 421 442 458 456 483 483 483 493 502 10-19 år
20-29 år 783 768 733 802 818 863 934 982 1 054 20-29 år
30-39 år 661 655 653 650 694 702 709 690 696 30-39 år
40-49 år 640 642 621 600 573 558 564 557 546 40-49 år

4 714 Alle
50-59 år 632 622 657 649 661 647 646 642 613 50-59 år
60-69 år 247 278 288 308 331 382 419 431 456 60-69 år
70-79 år 283 285 268 248 223 209 195 192 195 70-79 år
80-89 år 198 206 201 200 201 204 197 178 193 80-89 år

459 Endring antall 0 år


1 år
2 år
3 år
4 år
48
41
51
37
55
61
51
42
46
38
3
1
-5
1
59
54
44
44
48
-7
-7
2
2
-4
3
-3
50
54
52
41
45
-5
-2
-3
1
-9
-10
3
-7
4
63
48
53
53
40
0-9 år
-2
-1
1
-1
-6
-1
-4
-8
-11 -8
51
60
45
53
56
-3
-3
0
3
-5
-1
4
-6
2 -5
66
53
63
37
51
2
3
-8
-2
0
-11
-2
-13
-3 -8
45
62
55
54
40
-4
2
-9
3
4
-6
-5
-9
-8 -10
64
46
51
48
51
1
-11
-7
-3
-15
-5
-12
-3
-9 -12
0 år
1 år
2 år
3 år
4 år

502 6-åringer fra 10-19 år


5 år 50 43 -12 38 0 1 45 -3 -1 -6 39 -6 -5 -3 -2 36 -4 -5 -8 -15 -12 49 -7 -4 -3 -5 -12 41 -10 -12 -12 -13 -18 39 -1 2 -6 -9 -11 5 år
6 år 52 46 -4 43 0 -12 36 -2 -2 -1 47 2 -1 1 -4 42 3 -3 -2 0 1 35 -1 -5 -6 -9 -16 -13 45 -4 -11 -8 -7 -9 -16 41 0 -10 -12 -12 -13 -18 6 år
7 år 42 56 4 46 0 -4 41 -2 -2 -14 38 2 0 0 1 46 -1 1 -2 0 -5 40 -2 1 -5 -4 -2 -1 36 1 0 -4 -5 -8 -15 -12 44 -1 -5 -12 -9 -8 -10 -17 7 år
8 år 51 44 2 52 -4 0 51 5 5 1 40 -1 -3 -3 -15 37 -1 1 -1 -1 0 52 6 5 7 4 6 1 44 4 2 5 -1 0 2 3 32 -4 -3 -4 -8 -9 -12 -19 -16 8 år

1 054 20-29 år
9 år 51 54 3 48 4 6 49 -3 -7 -3 46 -5 0 0 -4 36 -4 -5 -7 -7 -19 37 0 -1 1 -1 -1 0 52 0 6 5 7 4 6 1 43 -1 3 1 4 -2 -1 1 2 9 år
10 år 49 58 7 50 -4 -1 48 0 4 6 50 1 -2 -6 -2 47 1 -4 1 1 -3 36 0 -4 -5 -7 -7 -19 37 0 0 -1 1 -1 -1 0 51 -1 -1 5 4 6 3 5 0 10 år

2007 (i fjor) 11 år
12 år
44
36
52
44
3
0
57
51
-1
-1
6
2
49
56
-1
-1
-5
-2
-2
5
50
51
2
2
2
1
6
-3
8
0
48
48
-2
-2
-1
0
-4
0
-8
4
-4
6
50
47
3
-1
4
-3
-1
-2
4
-5
4
-9
0
-5
36
50
0
0
0
3
-4
4
-5
-1
-7
4
-7
4
-19
0
35
35
-2
-1
-2
-1
-2
-1
-3
-5
-1
-6
-3
-8
-3
-8
-2
-20
11 år
12 år

696 30-39 år
13 år 33 43 7 44 0 0 47 -4 -5 -2 58 2 1 0 7 50 -1 1 0 -4 -1 46 -2 -4 -2 -2 2 4 47 0 -1 -3 -2 -5 -9 -5 52 2 2 5 6 1 6 6 2 13 år
14 år 58 35 2 41 -2 5 45 1 1 1 49 2 -2 -3 0 57 -1 1 0 -1 6 53 3 2 4 3 -1 2 44 -2 -4 -6 -4 -4 0 2 46 -1 -1 -2 -4 -3 -6 -10 -6 14 år
15 år 38 57 -1 39 4 6 41 0 -2 5 44 -1 0 0 0 52 3 5 1 0 3 58 1 0 2 1 0 7 57 4 7 6 8 7 3 6 43 -1 -3 -5 -7 -5 -5 -1 1 15 år

120 KALVSKINNET
546 Alle
0-9 år
10-19 år
5 304
329
298
5 248
318
292
5 279
302
309
5 207
283
299
5 185
270
284
40-49 år 5 098
240
282
5 278
251
281
5 387
254
268
5 622
272
300
Alle
0-9 år
10-19 år

613 50-59 år
20-29 år 1 277 1 250 1 269 1 267 1 328 1 330 1 550 1 669 1 810 20-29 år
30-39 år 713 721 760 745 736 777 783 785 858 30-39 år
40-49 år 613 588 574 577 549 504 474 485 496 40-49 år
50-59 år 613 656 670 673 686 666 670 661 637 50-59 år

456 60-69 år
60-69 år 353 361 363 390 416 435 456 491 524 60-69 år

Antall 6-åringer 70-79 år


80-89 år
0 år
1 år
540
568
62
40
Endring antall
503
559
48
54 -8
467
565
54
30 -18
443
530
48
37 -17
408
508
46
36 -12
377
487
34
32 -14
342
471
49
29 -5
309
465
51
36 -13
293
432
60
40 -11
70-79 år
80-89 år
0 år
1 år

195 70-79 år
2 år 29 30 -10 44 -10 -18 22 -8 -26 34 -3 -20 25 -11 -23 30 -2 -16 18 -11 -16 30 -6 -19 2 år
3 år 35 26 -3 23 -7 -17 42 -2 -12 -20 21 -1 -9 -27 30 -4 -7 -24 25 0 -11 -23 27 -3 -5 -19 17 -1 -12 -17 3 år

2008 4 år
5 år
28
32
6-åringer fra
30
27
-5
-1
26
26
0
-4
-3
-9
19
26
-4
0
-11
0
-21
-3
36
16
-6
-3
-8
-7
-18
-14
-26
-24
18
32
-3
-4
-4
-10
-12
-12
-30
-22 -30
24
14
-6
-4
-10
-7
-13
-8
-30
-16 -34
26
23
1
-1
1
-7
-10
-11
-22
-14 -31
26
25
-1
-1
-4
0
-6
0
-20
-11 -23
4 år
5 år

193 80-89 år
6 år 21 29 -3 23 -4 -5 26 0 -4 -9 26 0 0 0 -3 16 0 -3 -7 -14 -24 25 -7 -11 -17 -19 -29 -37 11 -3 -7 -10 -11 -19 -37 26 3 2 -4 -8 -11 -28 6 år
7 år 29 19 -2 27 -2 -5 23 0 -4 -5 16 -10 -10 -14 -19 25 -1 -1 -1 -1 -4 17 1 1 -2 -6 -13 -23 23 -2 -9 -13 -19 -21 -31 -39 10 -1 -4 -8 -11 -12 -20 -38 7 år
8 år 27 30 1 19 0 -2 23 -4 -6 -9 18 -5 -5 -9 -10 12 -4 -14 -14 -18 -23 24 -1 -2 -2 -2 -2 -5 13 -4 -3 -3 -6 -10 -17 -27 24 1 -1 -8 -12 -18 -20 -30 -38 8 år

64
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
26
26
29
22
27
2000 (6 år
25
24
28
28
21
-2
-2
2
-1
-1
30
23
26
31
28
0
-2
2
3
0
1
-4
0
5
-1
17
32
25
30
34
-2
2
2
4
3
-2
2
0
6
6
-4
3
-2
4
8
21
20
29
24
27
-2

0 år
3
-3
-1
-3
-6
1
-1
1
1
-8
1
-1
-1
3
-11
-1
0
-3
1
16
23
18
28
28
-2
2
-2
-1
4
-7
0
1
-4
3
-7
-4
-1
-2
5
-11
-6
-1
-2
3
-12
-9
-3
-1
1
14
19
24
21
29
2
3
1
3
1
-2
1
3
1
0
-12
-4
1
4
-3
-12
-4
-3
2
-1
-16
-8
-5
2
-1
-21
-9
-8
0
0
26
13
19
24
21
2
-1
0
0
0
1
1
3
1
3
0
-3
1
3
1
0
-13
-4
1
4
0
-13
-4
-3
2
0
-17
-8
-5
2
-3
-22
-9
-8
0
14
26
18
17
23
1
0
5
-2
-1
-3
2
4
-2
-1
-2
1
6
1
0
-2
0
2
-1
2
-5
0
-8
-6
0
-9
0
-8
-6
-4
-16
0
-12
-10
-6
-26
-3
-17
-11
-9
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år 30 26 -1 23 2 1 25 -3 -3 -4 27 -7 -4 -1 1 24 -3 -6 -2 0 -2 27 -1 3 2 4 2 0 24 -5 -4 -5 -8 -6 -6 -5 23 2 2 5 3 6 4 4 2 14 år

46 1
15 år 21

130 BISPEHAUGEN
tilbake)
31 1 27 1 0 23 0 2 1 30

1 år
5 2 2 1 23 -4 -11 -8 -5 -3 24 0 -3 -6 -2 0 -2 31 4 3 7 6 8 6 4 26 2 -3 -2 -3 -6 -4 -4 -3 15 år

51 -11 -15 2 år
Alle 7 274 7 066 7 124 7 150 7 437 7 468 7 769 8 220 8 543 Alle
0-9 år 729 644 638 626 630 623 628 680 667 0-9 år
10-19 år 596 574 560 572 597 590 584 591 580 10-19 år
20-29 år 1 834 1 859 1 870 1 836 1 939 1 897 2 043 2 318 2 650 20-29 år

48 -7 -5 -3 3 år
30-39 år 1 354 1 311 1 342 1 384 1 452 1 500 1 561 1 576 1 541 30-39 år
40-49 år 992 956 956 927 943 932 949 961 936 40-49 år
50-59 år 813 842 871 914 955 988 1 002 1 014 1 037 50-59 år
60-69 år 359 336 356 370 433 474 532 598 659 60-69 år
70-79 år 356 313 297 289 268 248 253 270 266 70-79 år

51 -3 -12 -9 -12 4 år
80-89 år 241 231 234 232 220 216 217 212 207 80-89 år
0 år 111 100 96 106 114 97 101 128 113 0 år
1 år 89 79 -32 88 -12 69 -27 85 -21 87 -27 83 -14 84 -17 110 -18 1 år
2 år 84 71 -18 63 -16 -48 75 -13 -25 65 -4 -31 72 -13 -34 66 -21 -48 72 -11 -25 74 -10 -27 2 år

39 -1 2 -6 -9 -11 5 år
3 år 54 68 -16 66 -5 -23 65 2 -14 -46 68 -7 -20 -32 62 -3 -7 -34 66 -6 -19 -40 71 5 -16 -43 59 -13 -24 -38 3 år
4 år 66 46 -8 54 -14 -30 59 -7 -12 -30 62 -3 -1 -17 -49 62 -6 -13 -26 -38 60 -2 -5 -9 -36 64 -2 -8 -21 -42 65 -6 -1 -22 -49 4 år
5 år 52 60 -6 40 -6 -14 48 -6 -20 -36 56 -3 -10 -15 -33 55 -7 -10 -8 -24 -56 56 -6 -12 -19 -32 -44 55 -5 -7 -10 -14 -41 51 -13 -15 -21 -34 -55 5 år
6 år 80 45 -7 56 -4 -10 41 1 -5 -13 42 -6 -12 -26 -42 50 -6 -9 -16 -21 -39 58 3 -4 -7 -5 -21 -53 51 -5 -11 -17 -24 -37 -49 48 -7 -12 -14 -17 -21 -48 6 år

41 0 -10 -12 -12 -13 -18 6 år


7 år 68 67 -13 43 -2 -9 52 -4 -8 -14 38 -3 -2 -8 -16 49 7 1 -5 -19 -35 51 1 -5 -8 -15 -20 -38 53 -5 -2 -9 -12 -10 -26 -58 56 5 0 -6 -12 -19 -32 -44 7 år
8 år 51 65 -3 65 -2 -15 48 5 3 -4 52 0 -4 -8 -14 36 -2 -5 -4 -10 -18 50 1 8 2 -4 -18 -34 52 1 2 -4 -7 -14 -19 -37 45 -8 -13 -10 -17 -20 -18 -34 -66 8 år
9 år 74 43 -8 67 2 -1 63 -2 -4 -17 48 0 5 3 -4 53 1 1 -3 -7 -13 37 1 -1 -4 -3 -9 -17 50 0 1 8 2 -4 -18 -34 46 -6 -5 -4 -10 -13 -20 -25 -43 9 år
10 år 67 66 -8 42 -1 -9 65 -2 0 -3 62 -1 -3 -5 -18 52 4 4 9 7 0 48 -5 -4 -4 -8 -12 -18 35 -2 -1 -3 -6 -5 -11 -19 45 -5 -5 -4 3 -3 -9 -23 -39 10 år
11 år 45 62 -5 62 -4 -12 36 -6 -7 -15 65 0 -2 0 -3 60 -2 -3 -5 -7 -20 46 -6 -2 -2 3 1 -6 48 0 -5 -4 -4 -8 -12 -18 36 1 -1 0 -2 -5 -4 -10 -18 11 år

44 -1 -5 -12 -9 -8 -10 -17 7 år


12 år 61 46 1 60 -2 -7 58 -4 -8 -16 38 2 -4 -5 -13 64 -1 -1 -3 -1 -4 62 2 0 -1 -3 -5 -18 45 -1 -7 -3 -3 2 0 -7 46 -2 -2 -7 -6 -6 -10 -14 -20 12 år
13 år 49 55 -6 46 0 1 67 7 5 0 57 -1 -5 -9 -17 41 3 5 -1 -2 -10 61 -3 -4 -4 -6 -4 -7 59 -3 -1 -3 -4 -6 -8 -21 44 -1 -2 -8 -4 -4 1 -1 -8 13 år
14 år 54 47 -2 52 -3 -9 47 1 1 2 70 3 10 8 3 62 5 4 0 -4 -12 42 1 4 6 0 -1 -9 57 -4 -7 -8 -8 -10 -8 -11 59 0 -3 -1 -3 -4 -6 -8 -21 14 år
15 år 60 55 1 47 0 -2 55 3 0 -6 48 1 2 2 3 63 -7 -4 3 1 -4 65 3 8 7 3 -1 -9 41 -1 0 3 5 -1 -2 -10 58 1 -3 -6 -7 -7 -9 -7 -10 15 år

32 -4 -3 -4 -8340 EBERG (u/Moholt)


Alle
0-9 år
-94 070
462
-12
3 881
428
3 890
452
-19
3 900
440
-16 4 025
431
8 år 4 125
435
4 350
456
4 441
453
4 498
452
Alle
0-9 år

43 -1 3 1 4 10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
-2 315
614
582
453
-1
286
572
568
430
279
532
589
415
1298
537
574
429
2 326
592
599
443
9 år 347
625
617
463
362
702
642
453
392
709
662
455
416
744
643
489
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år

51 -1 -1 5 4 6 3 5 0 10 år
50-59 år 510 485 497 505 501 473 474 464 447 50-59 år
60-69 år 352 320 324 316 322 360 387 426 444 60-69 år
70-79 år 485 463 461 439 446 426 436 441 411 70-79 år
80-89 år 297 329 341 362 365 379 438 439 452 80-89 år

35 -2 -2 -2 -3 -1 -3 -3 -2 11 år
0 år 65 42 54 49 40 54 52 46 49 0 år
1 år 49 55 -10 41 -1 43 -11 45 -4 29 -11 59 5 48 -4 39 -7 1 år
2 år 42 42 -7 55 0 -10 41 0 -1 38 -5 -16 37 -8 -12 36 7 -4 55 -4 1 44 -4 -8 2 år
3 år 52 38 -4 45 3 -4 46 -9 -9 -19 38 -3 -3 -4 43 5 0 -11 38 1 -7 -11 34 -2 5 -6 54 -1 -5 0 3 år

35 -1 -1 -1 -5 -6 -8 -8 -20 12 år
4 år 52 46 -6 39 1 -3 47 2 5 -2 50 4 -5 -5 -15 35 -3 -6 -6 -7 40 -3 2 -3 -14 40 2 3 -5 -9 33 -1 -3 4 -7 4 år
5 år 42 45 -7 46 0 -6 39 0 1 -3 45 -2 0 3 -4 52 2 6 -3 -3 -13 36 1 -2 -5 -5 -6 42 2 -1 4 -1 -12 40 0 2 3 -5 -9 5 år
6 år 49 41 -1 44 -1 -8 48 2 2 -4 43 4 4 5 1 51 6 4 6 9 2 54 2 4 8 -1 -1 -11 41 5 6 3 0 0 -1 45 3 5 2 7 2 -9 6 år
7 år 40 46 -3 44 3 2 43 -1 -2 -9 49 1 3 3 -3 42 -1 3 3 4 0 51 0 6 4 6 9 2 54 0 2 4 8 -1 -1 -11 41 0 5 6 3 0 0 -1 7 år
8 år 39 40 0 46 0 -3 41 -3 0 -1 45 2 1 0 -7 48 -1 0 2 2 -4 43 1 0 4 4 5 1 49 -2 -2 4 2 4 7 0 56 2 2 4 6 10 1 1 -9 8 år

52 2 2 5 6 1 6 6 2 13 år
9 år 32 33 -6 38 -2 -2 43 -3 -3 -6 38 -3 -6 -3 -4 44 -1 1 0 -1 -8 47 -1 -2 -1 1 1 -5 44 1 2 1 5 5 6 2 51 2 0 0 6 4 6 9 2 9 år
10 år 30 31 -1 35 2 -4 38 0 -2 -2 47 4 1 1 -2 39 1 -2 -5 -2 -3 46 2 1 3 2 1 -6 49 2 1 0 1 3 3 -3 44 0 1 2 1 5 5 6 2 10 år
11 år 37 27 -3 30 -1 -2 35 0 2 -4 38 0 0 -2 -2 50 3 7 4 4 1 38 -1 0 -3 -6 -3 -4 46 0 2 1 3 2 1 -6 52 3 5 4 3 4 6 6 0 11 år
12 år 25 34 -3 30 3 0 32 2 1 0 36 1 1 3 -3 38 0 0 0 -2 -2 48 -2 1 5 2 2 -1 40 2 1 2 -1 -4 -1 -2 45 -1 -1 1 0 2 1 0 -7 12 år

46 -1 -1 -2 -4 -3 -6 -10 -6 14 år
13 år 28 24 -1 32 -2 -5 31 1 4 1 29 -3 -1 -2 -3 38 2 3 3 5 -1 39 1 1 1 1 -1 -1 50 2 0 3 7 4 4 1 40 0 2 1 2 -1 -4 -1 -2 13 år
14 år 23 24 -4 23 -1 -2 33 1 -1 -4 32 1 2 5 2 31 2 -1 1 0 -1 36 -2 0 1 1 3 -3 39 0 1 1 1 1 -1 -1 49 -1 1 -1 2 6 3 3 0 14 år
15 år 32 23 0 23 -1 -5 22 -1 -2 -3 33 0 1 -1 -4 28 -4 -3 -2 1 -2 30 -1 1 -2 0 -1 -2 33 -3 -5 -3 -2 -2 0 -6 39 0 0 1 1 1 1 -1 -1 15 år

43 -1 -3 -5 -7 -5 -5 -1 1 15 år
1.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

330 BERG
Alle 3 470 3 682 3 691 3 771 3 759 3 809 3 866 3 969 4 031 Alle
0-9 år 420 440 435 457 448 450 457 492 503 0-9 år
10-19 år 378 424 431 452 458 476 474 478 491 10-19 år
20-29 år 481 507 511 525 527 545 580 617 639 20-29 år
30-39 år 483 525 510 532 532 541 551 568 586 30-39 år
40-49 år 481 488 506 510 509 519 540 538 538 40-49 år
50-59 år 395 437 465 491 499 498 500 514 505 50-59 år
60-69 år 242 272 265 268 271 285 293 324 347 60-69 år
70-79 år 364 336 304 282 260 253 242 205 199 70-79 år
80-89 år 226 253 264 254 255 242 229 233 223 80-89 år
0 år 42 48 46 48 40 52 43 70 58 0 år
1 år 47 42 0 44 -4 51 5 47 -1 42 2 49 -3 35 -8 69 -1 1 år
2 år 46 54 7 45 3 3 41 -3 -7 48 -3 2 45 -2 -3 42 0 2 52 3 0 39 4 -4 2 år
3 år 35 45 -1 55 1 8 41 -4 -1 -1 42 1 -2 -6 45 -3 -6 -1 48 3 1 0 46 4 4 6 59 7 10 7 3 år
4 år 35 35 0 48 3 2 53 -2 -1 6 40 -1 -5 -2 -2 40 -2 -1 -4 -8 50 5 2 -1 4 43 -5 -2 -4 -5 44 -2 2 2 4 4 år
5 år 44 39 4 32 -3 -3 54 6 9 8 54 1 -1 0 7 40 0 -1 -5 -2 -2 40 0 -2 -1 -4 -8 52 2 7 4 1 6 41 -2 -7 -4 -6 -7 5 år
6 år 43 43 -1 35 -4 0 36 4 1 1 55 1 7 10 9 54 0 1 -1 0 7 41 1 1 0 -4 -1 -1 43 3 3 1 2 -1 -5 50 -2 0 5 2 -1 4 6 år

Bispehaugen
7 år 38 47 4 44 1 0 36 1 -3 1 35 -1 3 0 0 55 0 1 7 10 9 55 1 1 2 0 1 8 45 4 5 5 4 0 3 3 49 6 9 9 7 8 5 1 7 år
8 år 46 38 0 47 0 4 49 5 6 5 40 4 5 1 5 34 -1 -2 2 -1 -1 56 1 1 2 8 11 10 52 -3 -2 -2 -1 -3 -2 5 40 -5 -1 0 0 -1 -5 -2 -2 8 år
9 år 44 49 3 39 1 1 48 1 1 5 47 -2 3 4 3 43 3 7 8 4 8 33 -1 -2 -3 1 -2 -2 54 -2 -1 -1 0 6 9 8 54 2 -1 0 0 1 -1 0 7 9 år
10 år 49 44 0 50 1 4 41 2 3 3 49 1 2 2 6 47 0 -2 3 4 3 44 1 4 8 9 5 9 39 6 5 4 3 7 4 4 52 -2 -4 -3 -3 -2 4 7 6 10 år
11 år 45 53 4 43 -1 -1 54 4 5 8 42 1 3 4 4 51 2 3 4 4 8 47 0 0 -2 3 4 3 43 -1 0 3 7 8 4 8 38 -1 5 4 3 2 6 3 3 11 år
12 år 42 49 4 53 0 4 43 0 -1 -1 53 -1 3 4 7 44 2 3 5 6 6 49 -2 0 1 2 2 6 50 3 3 3 1 6 7 6 42 -1 -2 -1 2 6 7 3 7 12 år
13 år 37 46 4 49 0 4 52 -1 -1 3 40 -3 -3 -4 -4 54 1 0 4 5 8 46 2 4 5 7 8 8 49 0 -2 0 1 2 2 6 49 -1 2 2 2 0 5 6 5 13 år
14 år 39 43 6 42 -4 0 52 3 3 7 53 1 0 0 4 41 1 -2 -2 -3 -3 53 -1 0 -1 3 4 7 48 2 4 6 7 9 10 10 53 4 4 2 4 5 6 6 10 14 år
15 år 32 38 -1 44 1 7 44 2 -2 2 55 3 6 6 10 52 -1 0 -1 -1 3 40 -1 0 -3 -3 -4 -4 56 3 2 3 2 6 7 10 48 0 2 4 6 7 9 10 10 15 år

150 SINGSAKER
Alle 4 343 4 379 4 355 4 377 4 451 4 510 4 630 4 639 4 714 Alle
0-9 år 478 481 476 464 467 462 483 474 459 0-9 år
10-19 år 421 442 458 456 483 483 483 493 502 10-19 år
20-29 år 783 768 733 802 818 863 934 982 1 054 20-29 år
30-39 år 661 655 653 650 694 702 709 690 696 30-39 år
40-49 år 640 642 621 600 573 558 564 557 546 40-49 år

8 543 50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
632
247
283
198
622
278
285
206
657
288
268
201
649
308
248
200
661
331
223
201
Alle 647
382
209
204
646
419
195
197
642
431
192
178
613
456
195
193
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år

667 0-9 år
0 år 48 61 59 50 63 51 66 45 64 0 år
1 år 41 51 3 54 -7 54 -5 48 -2 60 -3 53 2 62 -4 46 1 1 år
2 år 51 42 1 44 -7 -4 52 -2 -9 53 -1 -6 45 -3 -5 63 3 0 55 2 4 51 -11 -15 2 år
3 år 37 46 -5 44 2 3 41 -3 -10 -7 53 1 -1 -8 53 0 -1 -6 37 -8 -11 -13 54 -9 -6 -9 48 -7 -5 -3 3 år

580 10-19 år
4 år 55 38 1 48 2 -3 45 1 3 4 40 -1 -4 -11 -8 56 3 4 2 -5 51 -2 -2 -3 -8 40 3 -5 -8 -10 51 -3 -12 -9 -12 4 år
5 år 50 43 -12 38 0 1 45 -3 -1 -6 39 -6 -5 -3 -2 36 -4 -5 -8 -15 -12 49 -7 -4 -3 -5 -12 41 -10 -12 -12 -13 -18 39 -1 2 -6 -9 -11 5 år
6 år 52 46 -4 43 0 -12 36 -2 -2 -1 47 2 -1 1 -4 42 3 -3 -2 0 1 35 -1 -5 -6 -9 -16 -13 45 -4 -11 -8 -7 -9 -16 41 0 -10 -12 -12 -13 -18 6 år
7 år 42 56 4 46 0 -4 41 -2 -2 -14 38 2 0 0 1 46 -1 1 -2 0 -5 40 -2 1 -5 -4 -2 -1 36 1 0 -4 -5 -8 -15 -12 44 -1 -5 -12 -9 -8 -10 -17 7 år
8 år 51 44 2 52 -4 0 51 5 5 1 40 -1 -3 -3 -15 37 -1 1 -1 -1 0 52 6 5 7 4 6 1 44 4 2 5 -1 0 2 3 32 -4 -3 -4 -8 -9 -12 -19 -16 8 år

2 650 9 år
10 år
11 år
12 år
51
49
44
36
54
58
52
44
3
7
3
0
48
50
57
51
4
-4
-1
-1
6
-1
6
2
49
48
49
56
-3
0
-1
-1
-7
4
-5
-2
-3
6
-2
5
46
50
50
51
20-29 år
-5
1
2
2
0
-2
2
1
0
-6
6
-3
-4
-2
8
0
36
47
48
48
-4
1
-2
-2
-5
-4
-1
0
-7
1
-4
0
-7
1
-8
4
-19
-3
-4
6
37
36
50
47
0
0
3
-1
-1
-4
4
-3
1
-5
-1
-2
-1
-7
4
-5
-1
-7
4
-9
0
-19
0
-5
52
37
36
50
0
0
0
0
6
0
0
3
5
-1
-4
4
7
1
-5
-1
4
-1
-7
4
6
-1
-7
4
1
0
-19
0
43
51
35
35
-1
-1
-2
-1
3
-1
-2
-1
1
5
-2
-1
4
4
-3
-5
-2
6
-1
-6
-1
3
-3
-8
1
5
-3
-8
2
0
-2
-20
9 år
10 år
11 år
12 år

1 541 30-39 år
13 år 33 43 7 44 0 0 47 -4 -5 -2 58 2 1 0 7 50 -1 1 0 -4 -1 46 -2 -4 -2 -2 2 4 47 0 -1 -3 -2 -5 -9 -5 52 2 2 5 6 1 6 6 2 13 år
14 år 58 35 2 41 -2 5 45 1 1 1 49 2 -2 -3 0 57 -1 1 0 -1 6 53 3 2 4 3 -1 2 44 -2 -4 -6 -4 -4 0 2 46 -1 -1 -2 -4 -3 -6 -10 -6 14 år
15 år 38 57 -1 39 4 6 41 0 -2 5 44 -1 0 0 0 52 3 5 1 0 3 58 1 0 2 1 0 7 57 4 7 6 8 7 3 6 43 -1 -3 -5 -7 -5 -5 -1 1 15 år

936 120 KALVSKINNET


Alle
0-9 år
10-19 år
5 304
329
298
5 248
318
292
5 279
302
309
5 207
283
299
5 185
270
284
40-49 år 5 098
240
282
5 278
251
281
5 387
254
268
5 622
272
300
Alle
0-9 år
10-19 år

1 037 50-59 år
20-29 år 1 277 1 250 1 269 1 267 1 328 1 330 1 550 1 669 1 810 20-29 år
30-39 år 713 721 760 745 736 777 783 785 858 30-39 år
40-49 år 613 588 574 577 549 504 474 485 496 40-49 år
50-59 år 613 656 670 673 686 666 670 661 637 50-59 år

659 60-69 år
60-69 år 353 361 363 390 416 435 456 491 524 60-69 år
70-79 år 540 503 467 443 408 377 342 309 293 70-79 år
80-89 år 568 559 565 530 508 487 471 465 432 80-89 år
0 år 62 48 54 48 46 34 49 51 60 0 år

266 70-79 år
1 år 40 54 -8 30 -18 37 -17 36 -12 32 -14 29 -5 36 -13 40 -11 1 år
2 år 29 30 -10 44 -10 -18 22 -8 -26 34 -3 -20 25 -11 -23 30 -2 -16 18 -11 -16 30 -6 -19 2 år
3 år 35 26 -3 23 -7 -17 42 -2 -12 -20 21 -1 -9 -27 30 -4 -7 -24 25 0 -11 -23 27 -3 -5 -19 17 -1 -12 -17 3 år
4 år 28 30 -5 26 0 -3 19 -4 -11 -21 36 -6 -8 -18 -26 18 -3 -4 -12 -30 24 -6 -10 -13 -30 26 1 1 -10 -22 26 -1 -4 -6 -20 4 år
5 år 32 27 -1 26 -4 -9 26 0 0 -3 16 -3 -7 -14 -24 32 -4 -10 -12 -22 -30 14 -4 -7 -8 -16 -34 23 -1 -7 -11 -14 -31 25 -1 0 0 -11 -23 5 år

207 80-89 år
6 år 21 29 -3 23 -4 -5 26 0 -4 -9 26 0 0 0 -3 16 0 -3 -7 -14 -24 25 -7 -11 -17 -19 -29 -37 11 -3 -7 -10 -11 -19 -37 26 3 2 -4 -8 -11 -28 6 år
7 år 29 19 -2 27 -2 -5 23 0 -4 -5 16 -10 -10 -14 -19 25 -1 -1 -1 -1 -4 17 1 1 -2 -6 -13 -23 23 -2 -9 -13 -19 -21 -31 -39 10 -1 -4 -8 -11 -12 -20 -38 7 år
8 år 27 30 1 19 0 -2 23 -4 -6 -9 18 -5 -5 -9 -10 12 -4 -14 -14 -18 -23 24 -1 -2 -2 -2 -2 -5 13 -4 -3 -3 -6 -10 -17 -27 24 1 -1 -8 -12 -18 -20 -30 -38 8 år
9 år 26 25 -2 30 0 1 17 -2 -2 -4 21 -2 -6 -8 -11 16 -2 -7 -7 -11 -12 14 2 -2 -12 -12 -16 -21 26 2 1 0 0 0 0 -3 14 1 -3 -2 -2 -5 -9 -16 -26 9 år

113 0 år
10 år 26 24 -2 23 -2 -4 32 2 2 3 20 3 1 1 -1 23 2 0 -4 -6 -9 19 3 1 -4 -4 -8 -9 13 -1 1 -3 -13 -13 -17 -22 26 0 2 1 0 0 0 0 -3 10 år
11 år 29 28 2 26 2 0 25 2 0 -2 29 -3 -1 -1 0 18 -2 1 -1 -1 -3 24 1 3 1 -3 -5 -8 19 0 3 1 -4 -4 -8 -9 18 5 4 6 2 -8 -8 -12 -17 11 år
12 år 22 28 -1 31 3 5 30 4 6 4 24 -1 1 -1 -3 28 -1 -4 -2 -2 -1 21 3 1 4 2 2 0 24 0 1 3 1 -3 -5 -8 17 -2 -2 1 -1 -6 -6 -10 -11 12 år
13 år 27 21 -1 28 0 -1 34 3 6 8 27 -3 1 3 1 28 4 3 5 3 1 29 1 0 -3 -1 -1 0 21 0 3 1 4 2 2 0 23 -1 -1 0 2 0 -4 -6 -9 13 år

110 -18 1 år
14 år 30 26 -1 23 2 1 25 -3 -3 -4 27 -7 -4 -1 1 24 -3 -6 -2 0 -2 27 -1 3 2 4 2 0 24 -5 -4 -5 -8 -6 -6 -5 23 2 2 5 3 6 4 4 2 14 år
15 år 21 31 1 27 1 0 23 0 2 1 30 5 2 2 1 23 -4 -11 -8 -5 -3 24 0 -3 -6 -2 0 -2 31 4 3 7 6 8 6 4 26 2 -3 -2 -3 -6 -4 -4 -3 15 år

130 BISPEHAUGEN

74 -10 -27 2 år
Alle 7 274 7 066 7 124 7 150 7 437 7 468 7 769 8 220 8 543 Alle
0-9 år 729 644 638 626 630 623 628 680 667 0-9 år
10-19 år 596 574 560 572 597 590 584 591 580 10-19 år
20-29 år 1 834 1 859 1 870 1 836 1 939 1 897 2 043 2 318 2 650 20-29 år

59 -13 -24 -38 3 år


30-39 år 1 354 1 311 1 342 1 384 1 452 1 500 1 561 1 576 1 541 30-39 år
40-49 år 992 956 956 927 943 932 949 961 936 40-49 år
50-59 år 813 842 871 914 955 988 1 002 1 014 1 037 50-59 år
60-69 år 359 336 356 370 433 474 532 598 659 60-69 år
70-79 år 356 313 297 289 268 248 253 270 266 70-79 år

65 -6 -1 -22 -49 80-89 år


0 år
1 år
2 år
241
111
89
84
231
100
79
71
-32
-18
234
96
88
63
-12
-16 -48
232
106
69
75
-27
-13 -25
220
114
85
65
4 år
-21
-4 -31
216
97
87
72
-27
-13 -34
217
101
83
66
-14
-21 -48
212
128
84
72
-17
-11 -25
207
113
110
74
-18
-10 -27
80-89 år
0 år
1 år
2 år

51 -13 -15 -21 -34 -55 5 år


3 år 54 68 -16 66 -5 -23 65 2 -14 -46 68 -7 -20 -32 62 -3 -7 -34 66 -6 -19 -40 71 5 -16 -43 59 -13 -24 -38 3 år
4 år 66 46 -8 54 -14 -30 59 -7 -12 -30 62 -3 -1 -17 -49 62 -6 -13 -26 -38 60 -2 -5 -9 -36 64 -2 -8 -21 -42 65 -6 -1 -22 -49 4 år
5 år 52 60 -6 40 -6 -14 48 -6 -20 -36 56 -3 -10 -15 -33 55 -7 -10 -8 -24 -56 56 -6 -12 -19 -32 -44 55 -5 -7 -10 -14 -41 51 -13 -15 -21 -34 -55 5 år
6 år 80 45 -7 56 -4 -10 41 1 -5 -13 42 -6 -12 -26 -42 50 -6 -9 -16 -21 -39 58 3 -4 -7 -5 -21 -53 51 -5 -11 -17 -24 -37 -49 48 -7 -12 -14 -17 -21 -48 6 år

48 -7 -12 -14 -17 -21 -48 6 år


7 år 68 67 -13 43 -2 -9 52 -4 -8 -14 38 -3 -2 -8 -16 49 7 1 -5 -19 -35 51 1 -5 -8 -15 -20 -38 53 -5 -2 -9 -12 -10 -26 -58 56 5 0 -6 -12 -19 -32 -44 7 år
8 år 51 65 -3 65 -2 -15 48 5 3 -4 52 0 -4 -8 -14 36 -2 -5 -4 -10 -18 50 1 8 2 -4 -18 -34 52 1 2 -4 -7 -14 -19 -37 45 -8 -13 -10 -17 -20 -18 -34 -66 8 år
9 år 74 43 -8 67 2 -1 63 -2 -4 -17 48 0 5 3 -4 53 1 1 -3 -7 -13 37 1 -1 -4 -3 -9 -17 50 0 1 8 2 -4 -18 -34 46 -6 -5 -4 -10 -13 -20 -25 -43 9 år
10 år 67 66 -8 42 -1 -9 65 -2 0 -3 62 -1 -3 -5 -18 52 4 4 9 7 0 48 -5 -4 -4 -8 -12 -18 35 -2 -1 -3 -6 -5 -11 -19 45 -5 -5 -4 3 -3 -9 -23 -39 10 år
11 år 45 62 -5 62 -4 -12 36 -6 -7 -15 65 0 -2 0 -3 60 -2 -3 -5 -7 -20 46 -6 -2 -2 3 1 -6 48 0 -5 -4 -4 -8 -12 -18 36 1 -1 0 -2 -5 -4 -10 -18 11 år

56 5 0 -6 -12 12 år
13 år
14 år
15 år
-19 61
49
54
60
46
55
47
55
1
-6
-2
1
-32 60
46
52
47
-2
0
-3
0
-7
1
-9
-2
-44 58
67
47
55
-4
7
1
3
-8
5
1
0
-16
0
2
-6
38
57
70
48
7 år
2
-1
3
1
-4
-5
10
2
-5
-9
8
2
-13
-17
3
3
64
41
62
63
-1
3
5
-7
-1
5
4
-4
-3
-1
0
3
-1
-2
-4
1
-4
-10
-12
-4
62
61
42
65
2
-3
1
3
0
-4
4
8
-1
-4
6
7
-3
-6
0
3
-5
-4
-1
-1
-18
-7
-9
-9
45
59
57
41
-1
-3
-4
-1
-7
-1
-7
0
-3
-3
-8
3
-3
-4
-8
5
2
-6
-10
-1
0
-8
-8
-2
-7
-21
-11
-10
46
44
59
58
-2
-1
0
1
-2
-2
-3
-3
-7
-8
-1
-6
-6
-4
-3
-7
-6
-4
-4
-7
-10
1
-6
-9
-14
-1
-8
-7
-20
-8
-21
-10
12 år
13 år
14 år
15 år

45 -8 -13 -10 -17340 EBERG-20


Alle
(u/Moholt)
4 070 3 881
-18
3 890
-34
3 900
-66 4 025
8 år 4 125 4 350 4 441 4 498 Alle

46 -6 -5 -4 -10 -13 -20 -25 -43 9 år


0-9 år 462 428 452 440 431 435 456 453 452 0-9 år
10-19 år 315 286 279 298 326 347 362 392 416 10-19 år
20-29 år 614 572 532 537 592 625 702 709 744 20-29 år
30-39 år 582 568 589 574 599 617 642 662 643 30-39 år
40-49 år 453 430 415 429 443 463 453 455 489 40-49 år

45 -5 -5 -4 3 -3 -9 -23 -39 10 år
50-59 år 510 485 497 505 501 473 474 464 447 50-59 år
60-69 år 352 320 324 316 322 360 387 426 444 60-69 år
70-79 år 485 463 461 439 446 426 436 441 411 70-79 år
80-89 år 297 329 341 362 365 379 438 439 452 80-89 år

36 1 -1 0 -2 -5 -4 -10 -18 11 år
0 år 65 42 54 49 40 54 52 46 49 0 år
1 år 49 55 -10 41 -1 43 -11 45 -4 29 -11 59 5 48 -4 39 -7 1 år
2 år 42 42 -7 55 0 -10 41 0 -1 38 -5 -16 37 -8 -12 36 7 -4 55 -4 1 44 -4 -8 2 år
3 år 52 38 -4 45 3 -4 46 -9 -9 -19 38 -3 -3 -4 43 5 0 -11 38 1 -7 -11 34 -2 5 -6 54 -1 -5 0 3 år

46 -2 -2 -7 -6 -6 -10 -14 -20 12 år


4 år 52 46 -6 39 1 -3 47 2 5 -2 50 4 -5 -5 -15 35 -3 -6 -6 -7 40 -3 2 -3 -14 40 2 3 -5 -9 33 -1 -3 4 -7 4 år
5 år 42 45 -7 46 0 -6 39 0 1 -3 45 -2 0 3 -4 52 2 6 -3 -3 -13 36 1 -2 -5 -5 -6 42 2 -1 4 -1 -12 40 0 2 3 -5 -9 5 år
6 år 49 41 -1 44 -1 -8 48 2 2 -4 43 4 4 5 1 51 6 4 6 9 2 54 2 4 8 -1 -1 -11 41 5 6 3 0 0 -1 45 3 5 2 7 2 -9 6 år
7 år 40 46 -3 44 3 2 43 -1 -2 -9 49 1 3 3 -3 42 -1 3 3 4 0 51 0 6 4 6 9 2 54 0 2 4 8 -1 -1 -11 41 0 5 6 3 0 0 -1 7 år
8 år 39 40 0 46 0 -3 41 -3 0 -1 45 2 1 0 -7 48 -1 0 2 2 -4 43 1 0 4 4 5 1 49 -2 -2 4 2 4 7 0 56 2 2 4 6 10 1 1 -9 8 år

44 -1 -2 -8 -4 -4 1 -1 -8 13 år
9 år 32 33 -6 38 -2 -2 43 -3 -3 -6 38 -3 -6 -3 -4 44 -1 1 0 -1 -8 47 -1 -2 -1 1 1 -5 44 1 2 1 5 5 6 2 51 2 0 0 6 4 6 9 2 9 år
10 år 30 31 -1 35 2 -4 38 0 -2 -2 47 4 1 1 -2 39 1 -2 -5 -2 -3 46 2 1 3 2 1 -6 49 2 1 0 1 3 3 -3 44 0 1 2 1 5 5 6 2 10 år
11 år 37 27 -3 30 -1 -2 35 0 2 -4 38 0 0 -2 -2 50 3 7 4 4 1 38 -1 0 -3 -6 -3 -4 46 0 2 1 3 2 1 -6 52 3 5 4 3 4 6 6 0 11 år
12 år 25 34 -3 30 3 0 32 2 1 0 36 1 1 3 -3 38 0 0 0 -2 -2 48 -2 1 5 2 2 -1 40 2 1 2 -1 -4 -1 -2 45 -1 -1 1 0 2 1 0 -7 12 år

59 0 -3 -1 -3 -4 -6 -8 -21 14 år
13 år 28 24 -1 32 -2 -5 31 1 4 1 29 -3 -1 -2 -3 38 2 3 3 5 -1 39 1 1 1 1 -1 -1 50 2 0 3 7 4 4 1 40 0 2 1 2 -1 -4 -1 -2 13 år
14 år 23 24 -4 23 -1 -2 33 1 -1 -4 32 1 2 5 2 31 2 -1 1 0 -1 36 -2 0 1 1 3 -3 39 0 1 1 1 1 -1 -1 49 -1 1 -1 2 6 3 3 0 14 år
15 år 32 23 0 23 -1 -5 22 -1 -2 -3 33 0 1 -1 -4 28 -4 -3 -2 1 -2 30 -1 1 -2 0 -1 -2 33 -3 -5 -3 -2 -2 0 -6 39 0 0 1 1 1 1 -1 -1 15 år

58 1 -3 -6 -7 -7 -9 -7 -10 15 år

1.5 Stabile barnetall


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

330 BERG
Alle 3 470 3 682 3 691 3 771 3 759 3 809 3 866 3 969 4 031 Alle
0-9 år 420 440 435 457 448 450 457 492 503 0-9 år
10-19 år 378 424 431 452 458 476 474 478 491 10-19 år
20-29 år 481 507 511 525 527 545 580 617 639 20-29 år
30-39 år 483 525 510 532 532 541 551 568 586 30-39 år
40-49 år 481 488 506 510 509 519 540 538 538 40-49 år
50-59 år 395 437 465 491 499 498 500 514 505 50-59 år
60-69 år 242 272 265 268 271 285 293 324 347 60-69 år
70-79 år 364 336 304 282 260 253 242 205 199 70-79 år
80-89 år 226 253 264 254 255 242 229 233 223 80-89 år
0 år 42 48 46 48 40 52 43 70 58 0 år
1 år 47 42 0 44 -4 51 5 47 -1 42 2 49 -3 35 -8 69 -1 1 år
2 år 46 54 7 45 3 3 41 -3 -7 48 -3 2 45 -2 -3 42 0 2 52 3 0 39 4 -4 2 år
3 år 35 45 -1 55 1 8 41 -4 -1 -1 42 1 -2 -6 45 -3 -6 -1 48 3 1 0 46 4 4 6 59 7 10 7 3 år
4 år 35 35 0 48 3 2 53 -2 -1 6 40 -1 -5 -2 -2 40 -2 -1 -4 -8 50 5 2 -1 4 43 -5 -2 -4 -5 44 -2 2 2 4 4 år
5 år 44 39 4 32 -3 -3 54 6 9 8 54 1 -1 0 7 40 0 -1 -5 -2 -2 40 0 -2 -1 -4 -8 52 2 7 4 1 6 41 -2 -7 -4 -6 -7 5 år
6 år 43 43 -1 35 -4 0 36 4 1 1 55 1 7 10 9 54 0 1 -1 0 7 41 1 1 0 -4 -1 -1 43 3 3 1 2 -1 -5 50 -2 0 5 2 -1 4 6 år

Berg
7 år 38 47 4 44 1 0 36 1 -3 1 35 -1 3 0 0 55 0 1 7 10 9 55 1 1 2 0 1 8 45 4 5 5 4 0 3 3 49 6 9 9 7 8 5 1 7 år
8 år 46 38 0 47 0 4 49 5 6 5 40 4 5 1 5 34 -1 -2 2 -1 -1 56 1 1 2 8 11 10 52 -3 -2 -2 -1 -3 -2 5 40 -5 -1 0 0 -1 -5 -2 -2 8 år
9 år 44 49 3 39 1 1 48 1 1 5 47 -2 3 4 3 43 3 7 8 4 8 33 -1 -2 -3 1 -2 -2 54 -2 -1 -1 0 6 9 8 54 2 -1 0 0 1 -1 0 7 9 år
10 år 49 44 0 50 1 4 41 2 3 3 49 1 2 2 6 47 0 -2 3 4 3 44 1 4 8 9 5 9 39 6 5 4 3 7 4 4 52 -2 -4 -3 -3 -2 4 7 6 10 år
11 år 45 53 4 43 -1 -1 54 4 5 8 42 1 3 4 4 51 2 3 4 4 8 47 0 0 -2 3 4 3 43 -1 0 3 7 8 4 8 38 -1 5 4 3 2 6 3 3 11 år
12 år 42 49 4 53 0 4 43 0 -1 -1 53 -1 3 4 7 44 2 3 5 6 6 49 -2 0 1 2 2 6 50 3 3 3 1 6 7 6 42 -1 -2 -1 2 6 7 3 7 12 år
13 år 37 46 4 49 0 4 52 -1 -1 3 40 -3 -3 -4 -4 54 1 0 4 5 8 46 2 4 5 7 8 8 49 0 -2 0 1 2 2 6 49 -1 2 2 2 0 5 6 5 13 år
14 år 39 43 6 42 -4 0 52 3 3 7 53 1 0 0 4 41 1 -2 -2 -3 -3 53 -1 0 -1 3 4 7 48 2 4 6 7 9 10 10 53 4 4 2 4 5 6 6 10 14 år
15 år 32 38 -1 44 1 7 44 2 -2 2 55 3 6 6 10 52 -1 0 -1 -1 3 40 -1 0 -3 -3 -4 -4 56 3 2 3 2 6 7 10 48 0 2 4 6 7 9 10 10 15 år

150 SINGSAKER
Alle 4 343 4 379 4 355 4 377 4 451 4 510 4 630 4 639 4 714 Alle
0-9 år 478 481 476 464 467 462 483 474 459 0-9 år
10-19 år 421 442 458 456 483 483 483 493 502 10-19 år
20-29 år 783 768 733 802 818 863 934 982 1 054 20-29 år
30-39 år 661 655 653 650 694 702 709 690 696 30-39 år
40-49 år 640 642 621 600 573 558 564 557 546 40-49 år

4 031 50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
632
247
283
198
622
278
285
206
657
288
268
201
649
308
248
200
661
331
223
201
Alle 647
382
209
204
646
419
195
197
642
431
192
178
613
456
195
193
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år

503 0-9 år
0 år 48 61 59 50 63 51 66 45 64 0 år
1 år 41 51 3 54 -7 54 -5 48 -2 60 -3 53 2 62 -4 46 1 1 år
2 år 51 42 1 44 -7 -4 52 -2 -9 53 -1 -6 45 -3 -5 63 3 0 55 2 4 51 -11 -15 2 år
3 år 37 46 -5 44 2 3 41 -3 -10 -7 53 1 -1 -8 53 0 -1 -6 37 -8 -11 -13 54 -9 -6 -9 48 -7 -5 -3 3 år

491 10-19 år
4 år 55 38 1 48 2 -3 45 1 3 4 40 -1 -4 -11 -8 56 3 4 2 -5 51 -2 -2 -3 -8 40 3 -5 -8 -10 51 -3 -12 -9 -12 4 år
5 år 50 43 -12 38 0 1 45 -3 -1 -6 39 -6 -5 -3 -2 36 -4 -5 -8 -15 -12 49 -7 -4 -3 -5 -12 41 -10 -12 -12 -13 -18 39 -1 2 -6 -9 -11 5 år
6 år 52 46 -4 43 0 -12 36 -2 -2 -1 47 2 -1 1 -4 42 3 -3 -2 0 1 35 -1 -5 -6 -9 -16 -13 45 -4 -11 -8 -7 -9 -16 41 0 -10 -12 -12 -13 -18 6 år
7 år 42 56 4 46 0 -4 41 -2 -2 -14 38 2 0 0 1 46 -1 1 -2 0 -5 40 -2 1 -5 -4 -2 -1 36 1 0 -4 -5 -8 -15 -12 44 -1 -5 -12 -9 -8 -10 -17 7 år
8 år 51 44 2 52 -4 0 51 5 5 1 40 -1 -3 -3 -15 37 -1 1 -1 -1 0 52 6 5 7 4 6 1 44 4 2 5 -1 0 2 3 32 -4 -3 -4 -8 -9 -12 -19 -16 8 år

639 9 år
10 år
11 år
12 år
51
49
44
36
54
58
52
44
3
7
3
0
48
50
57
51
4
-4
-1
-1
6
-1
6
2
49
48
49
56
-3
0
-1
-1
-7
4
-5
-2
-3
6
-2
5
46
50
50
51
20-29 år
-5
1
2
2
0
-2
2
1
0
-6
6
-3
-4
-2
8
0
36
47
48
48
-4
1
-2
-2
-5
-4
-1
0
-7
1
-4
0
-7
1
-8
4
-19
-3
-4
6
37
36
50
47
0
0
3
-1
-1
-4
4
-3
1
-5
-1
-2
-1
-7
4
-5
-1
-7
4
-9
0
-19
0
-5
52
37
36
50
0
0
0
0
6
0
0
3
5
-1
-4
4
7
1
-5
-1
4
-1
-7
4
6
-1
-7
4
1
0
-19
0
43
51
35
35
-1
-1
-2
-1
3
-1
-2
-1
1
5
-2
-1
4
4
-3
-5
-2
6
-1
-6
-1
3
-3
-8
1
5
-3
-8
2
0
-2
-20
9 år
10 år
11 år
12 år

586 30-39 år
13 år 33 43 7 44 0 0 47 -4 -5 -2 58 2 1 0 7 50 -1 1 0 -4 -1 46 -2 -4 -2 -2 2 4 47 0 -1 -3 -2 -5 -9 -5 52 2 2 5 6 1 6 6 2 13 år
14 år 58 35 2 41 -2 5 45 1 1 1 49 2 -2 -3 0 57 -1 1 0 -1 6 53 3 2 4 3 -1 2 44 -2 -4 -6 -4 -4 0 2 46 -1 -1 -2 -4 -3 -6 -10 -6 14 år
15 år 38 57 -1 39 4 6 41 0 -2 5 44 -1 0 0 0 52 3 5 1 0 3 58 1 0 2 1 0 7 57 4 7 6 8 7 3 6 43 -1 -3 -5 -7 -5 -5 -1 1 15 år

538 120 KALVSKINNET


Alle
0-9 år
10-19 år
5 304
329
298
5 248
318
292
5 279
302
309
5 207
283
299
5 185
270
284
40-49 år 5 098
240
282
5 278
251
281
5 387
254
268
5 622
272
300
Alle
0-9 år
10-19 år

505 50-59 år
20-29 år 1 277 1 250 1 269 1 267 1 328 1 330 1 550 1 669 1 810 20-29 år
30-39 år 713 721 760 745 736 777 783 785 858 30-39 år
40-49 år 613 588 574 577 549 504 474 485 496 40-49 år
50-59 år 613 656 670 673 686 666 670 661 637 50-59 år

347 60-69 år
60-69 år 353 361 363 390 416 435 456 491 524 60-69 år
70-79 år 540 503 467 443 408 377 342 309 293 70-79 år
80-89 år 568 559 565 530 508 487 471 465 432 80-89 år
0 år 62 48 54 48 46 34 49 51 60 0 år

199 70-79 år
1 år 40 54 -8 30 -18 37 -17 36 -12 32 -14 29 -5 36 -13 40 -11 1 år
2 år 29 30 -10 44 -10 -18 22 -8 -26 34 -3 -20 25 -11 -23 30 -2 -16 18 -11 -16 30 -6 -19 2 år
3 år 35 26 -3 23 -7 -17 42 -2 -12 -20 21 -1 -9 -27 30 -4 -7 -24 25 0 -11 -23 27 -3 -5 -19 17 -1 -12 -17 3 år
4 år 28 30 -5 26 0 -3 19 -4 -11 -21 36 -6 -8 -18 -26 18 -3 -4 -12 -30 24 -6 -10 -13 -30 26 1 1 -10 -22 26 -1 -4 -6 -20 4 år
5 år 32 27 -1 26 -4 -9 26 0 0 -3 16 -3 -7 -14 -24 32 -4 -10 -12 -22 -30 14 -4 -7 -8 -16 -34 23 -1 -7 -11 -14 -31 25 -1 0 0 -11 -23 5 år

223 80-89 år
6 år 21 29 -3 23 -4 -5 26 0 -4 -9 26 0 0 0 -3 16 0 -3 -7 -14 -24 25 -7 -11 -17 -19 -29 -37 11 -3 -7 -10 -11 -19 -37 26 3 2 -4 -8 -11 -28 6 år
7 år 29 19 -2 27 -2 -5 23 0 -4 -5 16 -10 -10 -14 -19 25 -1 -1 -1 -1 -4 17 1 1 -2 -6 -13 -23 23 -2 -9 -13 -19 -21 -31 -39 10 -1 -4 -8 -11 -12 -20 -38 7 år
8 år 27 30 1 19 0 -2 23 -4 -6 -9 18 -5 -5 -9 -10 12 -4 -14 -14 -18 -23 24 -1 -2 -2 -2 -2 -5 13 -4 -3 -3 -6 -10 -17 -27 24 1 -1 -8 -12 -18 -20 -30 -38 8 år
9 år 26 25 -2 30 0 1 17 -2 -2 -4 21 -2 -6 -8 -11 16 -2 -7 -7 -11 -12 14 2 -2 -12 -12 -16 -21 26 2 1 0 0 0 0 -3 14 1 -3 -2 -2 -5 -9 -16 -26 9 år

58 0 år
10 år 26 24 -2 23 -2 -4 32 2 2 3 20 3 1 1 -1 23 2 0 -4 -6 -9 19 3 1 -4 -4 -8 -9 13 -1 1 -3 -13 -13 -17 -22 26 0 2 1 0 0 0 0 -3 10 år
11 år 29 28 2 26 2 0 25 2 0 -2 29 -3 -1 -1 0 18 -2 1 -1 -1 -3 24 1 3 1 -3 -5 -8 19 0 3 1 -4 -4 -8 -9 18 5 4 6 2 -8 -8 -12 -17 11 år
12 år 22 28 -1 31 3 5 30 4 6 4 24 -1 1 -1 -3 28 -1 -4 -2 -2 -1 21 3 1 4 2 2 0 24 0 1 3 1 -3 -5 -8 17 -2 -2 1 -1 -6 -6 -10 -11 12 år
13 år 27 21 -1 28 0 -1 34 3 6 8 27 -3 1 3 1 28 4 3 5 3 1 29 1 0 -3 -1 -1 0 21 0 3 1 4 2 2 0 23 -1 -1 0 2 0 -4 -6 -9 13 år

69 -1 1 år
14 år 30 26 -1 23 2 1 25 -3 -3 -4 27 -7 -4 -1 1 24 -3 -6 -2 0 -2 27 -1 3 2 4 2 0 24 -5 -4 -5 -8 -6 -6 -5 23 2 2 5 3 6 4 4 2 14 år
15 år 21 31 1 27 1 0 23 0 2 1 30 5 2 2 1 23 -4 -11 -8 -5 -3 24 0 -3 -6 -2 0 -2 31 4 3 7 6 8 6 4 26 2 -3 -2 -3 -6 -4 -4 -3 15 år

130 BISPEHAUGEN

39 4 -4 2 år
Alle 7 274 7 066 7 124 7 150 7 437 7 468 7 769 8 220 8 543 Alle
0-9 år 729 644 638 626 630 623 628 680 667 0-9 år
10-19 år 596 574 560 572 597 590 584 591 580 10-19 år
20-29 år 1 834 1 859 1 870 1 836 1 939 1 897 2 043 2 318 2 650 20-29 år

59 7 10 7 3 år
30-39 år 1 354 1 311 1 342 1 384 1 452 1 500 1 561 1 576 1 541 30-39 år
40-49 år 992 956 956 927 943 932 949 961 936 40-49 år
50-59 år 813 842 871 914 955 988 1 002 1 014 1 037 50-59 år
60-69 år 359 336 356 370 433 474 532 598 659 60-69 år
70-79 år 356 313 297 289 268 248 253 270 266 70-79 år

44 -2 2 2 4 80-89 år
0 år
1 år
2 år
241
111
89
84
231
100
79
71
-32
-18
234
96
88
63
-12
-16 -48
232
106
69
75
-27
-13 -25
220
114
85
65
4 år
-21
-4 -31
216
97
87
72
-27
-13 -34
217
101
83
66
-14
-21 -48
212
128
84
72
-17
-11 -25
207
113
110
74
-18
-10 -27
80-89 år
0 år
1 år
2 år

41 -2 -7 -4 -6 -7 5 år
3 år 54 68 -16 66 -5 -23 65 2 -14 -46 68 -7 -20 -32 62 -3 -7 -34 66 -6 -19 -40 71 5 -16 -43 59 -13 -24 -38 3 år
4 år 66 46 -8 54 -14 -30 59 -7 -12 -30 62 -3 -1 -17 -49 62 -6 -13 -26 -38 60 -2 -5 -9 -36 64 -2 -8 -21 -42 65 -6 -1 -22 -49 4 år
5 år 52 60 -6 40 -6 -14 48 -6 -20 -36 56 -3 -10 -15 -33 55 -7 -10 -8 -24 -56 56 -6 -12 -19 -32 -44 55 -5 -7 -10 -14 -41 51 -13 -15 -21 -34 -55 5 år
6 år 80 45 -7 56 -4 -10 41 1 -5 -13 42 -6 -12 -26 -42 50 -6 -9 -16 -21 -39 58 3 -4 -7 -5 -21 -53 51 -5 -11 -17 -24 -37 -49 48 -7 -12 -14 -17 -21 -48 6 år

50 -2 0 5 2 -1 4 6 år
7 år 68 67 -13 43 -2 -9 52 -4 -8 -14 38 -3 -2 -8 -16 49 7 1 -5 -19 -35 51 1 -5 -8 -15 -20 -38 53 -5 -2 -9 -12 -10 -26 -58 56 5 0 -6 -12 -19 -32 -44 7 år
8 år 51 65 -3 65 -2 -15 48 5 3 -4 52 0 -4 -8 -14 36 -2 -5 -4 -10 -18 50 1 8 2 -4 -18 -34 52 1 2 -4 -7 -14 -19 -37 45 -8 -13 -10 -17 -20 -18 -34 -66 8 år
9 år 74 43 -8 67 2 -1 63 -2 -4 -17 48 0 5 3 -4 53 1 1 -3 -7 -13 37 1 -1 -4 -3 -9 -17 50 0 1 8 2 -4 -18 -34 46 -6 -5 -4 -10 -13 -20 -25 -43 9 år
10 år 67 66 -8 42 -1 -9 65 -2 0 -3 62 -1 -3 -5 -18 52 4 4 9 7 0 48 -5 -4 -4 -8 -12 -18 35 -2 -1 -3 -6 -5 -11 -19 45 -5 -5 -4 3 -3 -9 -23 -39 10 år
11 år 45 62 -5 62 -4 -12 36 -6 -7 -15 65 0 -2 0 -3 60 -2 -3 -5 -7 -20 46 -6 -2 -2 3 1 -6 48 0 -5 -4 -4 -8 -12 -18 36 1 -1 0 -2 -5 -4 -10 -18 11 år

49 6 9 9 7 12 år
13 år
14 år
15 år
8 61
49
54
60
46
55
47
55
1
-6
-2
1
5 60
46
52
47
-2
0
-3
0
-7
1
-9
-2
1 58
67
47
55
-4
7
1
3
-8
5
1
0
-16
0
2
-6
38
57
70
48
7 år
2
-1
3
1
-4
-5
10
2
-5
-9
8
2
-13
-17
3
3
64
41
62
63
-1
3
5
-7
-1
5
4
-4
-3
-1
0
3
-1
-2
-4
1
-4
-10
-12
-4
62
61
42
65
2
-3
1
3
0
-4
4
8
-1
-4
6
7
-3
-6
0
3
-5
-4
-1
-1
-18
-7
-9
-9
45
59
57
41
-1
-3
-4
-1
-7
-1
-7
0
-3
-3
-8
3
-3
-4
-8
5
2
-6
-10
-1
0
-8
-8
-2
-7
-21
-11
-10
46
44
59
58
-2
-1
0
1
-2
-2
-3
-3
-7
-8
-1
-6
-6
-4
-3
-7
-6
-4
-4
-7
-10
1
-6
-9
-14
-1
-8
-7
-20
-8
-21
-10
12 år
13 år
14 år
15 år

40 -5 -1 0 0340 EBERG (u/Moholt)


Alle
-1 4 070 3 881
-5
3 890
-2
3 900
-2
4 025
8 år 4 125 4 350 4 441 4 498 Alle

54 2 -1 0 0 1 -1 0 7 9 år
0-9 år 462 428 452 440 431 435 456 453 452 0-9 år
10-19 år 315 286 279 298 326 347 362 392 416 10-19 år
20-29 år 614 572 532 537 592 625 702 709 744 20-29 år
30-39 år 582 568 589 574 599 617 642 662 643 30-39 år
40-49 år 453 430 415 429 443 463 453 455 489 40-49 år

52 -2 -4 -3 -3 -2 4 7 6 10 år
50-59 år 510 485 497 505 501 473 474 464 447 50-59 år
60-69 år 352 320 324 316 322 360 387 426 444 60-69 år
70-79 år 485 463 461 439 446 426 436 441 411 70-79 år
80-89 år 297 329 341 362 365 379 438 439 452 80-89 år

38 -1 5 4 3 2 6 3 3 11 år
0 år 65 42 54 49 40 54 52 46 49 0 år
1 år 49 55 -10 41 -1 43 -11 45 -4 29 -11 59 5 48 -4 39 -7 1 år
2 år 42 42 -7 55 0 -10 41 0 -1 38 -5 -16 37 -8 -12 36 7 -4 55 -4 1 44 -4 -8 2 år
3 år 52 38 -4 45 3 -4 46 -9 -9 -19 38 -3 -3 -4 43 5 0 -11 38 1 -7 -11 34 -2 5 -6 54 -1 -5 0 3 år

42 -1 -2 -1 2 6 7 3 7 12 år
4 år 52 46 -6 39 1 -3 47 2 5 -2 50 4 -5 -5 -15 35 -3 -6 -6 -7 40 -3 2 -3 -14 40 2 3 -5 -9 33 -1 -3 4 -7 4 år
5 år 42 45 -7 46 0 -6 39 0 1 -3 45 -2 0 3 -4 52 2 6 -3 -3 -13 36 1 -2 -5 -5 -6 42 2 -1 4 -1 -12 40 0 2 3 -5 -9 5 år
6 år 49 41 -1 44 -1 -8 48 2 2 -4 43 4 4 5 1 51 6 4 6 9 2 54 2 4 8 -1 -1 -11 41 5 6 3 0 0 -1 45 3 5 2 7 2 -9 6 år
7 år 40 46 -3 44 3 2 43 -1 -2 -9 49 1 3 3 -3 42 -1 3 3 4 0 51 0 6 4 6 9 2 54 0 2 4 8 -1 -1 -11 41 0 5 6 3 0 0 -1 7 år
8 år 39 40 0 46 0 -3 41 -3 0 -1 45 2 1 0 -7 48 -1 0 2 2 -4 43 1 0 4 4 5 1 49 -2 -2 4 2 4 7 0 56 2 2 4 6 10 1 1 -9 8 år

49 -1 2 2 2 0 5 6 5 13 år
9 år 32 33 -6 38 -2 -2 43 -3 -3 -6 38 -3 -6 -3 -4 44 -1 1 0 -1 -8 47 -1 -2 -1 1 1 -5 44 1 2 1 5 5 6 2 51 2 0 0 6 4 6 9 2 9 år
10 år 30 31 -1 35 2 -4 38 0 -2 -2 47 4 1 1 -2 39 1 -2 -5 -2 -3 46 2 1 3 2 1 -6 49 2 1 0 1 3 3 -3 44 0 1 2 1 5 5 6 2 10 år
11 år 37 27 -3 30 -1 -2 35 0 2 -4 38 0 0 -2 -2 50 3 7 4 4 1 38 -1 0 -3 -6 -3 -4 46 0 2 1 3 2 1 -6 52 3 5 4 3 4 6 6 0 11 år
12 år 25 34 -3 30 3 0 32 2 1 0 36 1 1 3 -3 38 0 0 0 -2 -2 48 -2 1 5 2 2 -1 40 2 1 2 -1 -4 -1 -2 45 -1 -1 1 0 2 1 0 -7 12 år

53 4 4 2 4 5 6 6 10 14 år
13 år 28 24 -1 32 -2 -5 31 1 4 1 29 -3 -1 -2 -3 38 2 3 3 5 -1 39 1 1 1 1 -1 -1 50 2 0 3 7 4 4 1 40 0 2 1 2 -1 -4 -1 -2 13 år
14 år 23 24 -4 23 -1 -2 33 1 -1 -4 32 1 2 5 2 31 2 -1 1 0 -1 36 -2 0 1 1 3 -3 39 0 1 1 1 1 -1 -1 49 -1 1 -1 2 6 3 3 0 14 år
15 år 32 23 0 23 -1 -5 22 -1 -2 -3 33 0 1 -1 -4 28 -4 -3 -2 1 -2 30 -1 1 -2 0 -1 -2 33 -3 -5 -3 -2 -2 0 -6 39 0 0 1 1 1 1 -1 -1 15 år

48 0 2 4 6 7 9 10 10 15 år
2 Mer bilkjøring, mindre sikkerhet

• Berg-Tyholt er omgitt av bydelens tyngst


trafikkerte veger.
• Berg skole har idag en trygg krets
• Nedlegging av Berg skole tvinger barna ut
i de farlige vegene
• Farligere og lengre skoleveg betyr
vesentlig økt bilkjøring til skolene

+ minst 12%
te 0 04 vekst etter 200
ga
2.1 Trafikken hls T i2
a
g
D DÅ
sin 0
rundt Berg St
ad
90
11 Ma thisens
v
egen -Henrik
Tyholtv
4
00

Like mye som E6


i2
T

fra Klæt og sørover


0 e
90 gat
ÅD
11 svolls

1 bil hvert 6. sek


g
ve
d

– i snitt hele året


Ei

ins
te
s
Øy

Snittverdi: Langt
Å ng
St

DT
o
rin

mere i rushtid
12

-K
dv

als
70
eg

0
bd
en

50

= samtidig som

Dy
-T

11
orb i 2

barna går til og


DT
j ør

fra skolen
n B 04
rat
0
ts
ve
g
2.2 Ulykker
rundt Berg
Bispehaugen: ”Skolen ligger i et
område med relativt mye trafikk
/.../ uoversiktlig trafikkbilde med
relativt mange trafikkulykker”
a
Singsaker: ”.. mye trafikk og fr ges
t
problempunkter./.../
rte leg
problematiske situasjoner ved Ka Boe
inngangen til skolen” :
(kilde Rådmannen) JS ndi r
Ra n he
Kart over in
problem-
strekninger og
ulykkespunkt
kilde: kommunens nettsider

2.3 Bilkjøring
til skole og venner

Det er stor trafikk og bratte


bakker mellom Berg og
Singsaker/ Møllenberg.
Hvor gamle skal barna
være før vi tør la dem gå til
og fra skole eller venner?
Mange fler vil bruke bil til
henting og bringing av
barn!
3 Berg skole er rimelig å rehabilitere
• Berg skole har effektiv drift (FDV) - en skole godt
tilpassa elevtallet
• Mye oppussing kan gjøres for relativt lite penger. Ingen
forskriftspålegg om utbedring
• Sammenlikna med andre skoler kommer Berg godt ut
• Rådmannens kostnadsanslag for Berg skole bygger
derimot på helt spesielle og urealistiske forutsetninger
som ikke er gjort rede for

Nedlegging av Berg er feil valg for å


spare penger!

3.1 Rådmannens forutsetninger


Rådmannen legger til grunn helt spesielle og
kontroversielle forutsetninger og antar at Berg skole vil
koste 170 millioner å rehabilitere:
Åpen skole: Rådmannen må forutsette at Berg skole
skal totalombygges til åpne løsninger
• Er dette riktig skolepolitikk i 2009?
• Riktig økonomisk forvaltning? Hvorfor ikke heller utnytte
kvalitetene i bygget ?

Nybygg-standard: Rådmannen forutsetter at en


gammel skole som Berg skole må oppfylle
forskriftskrav til nybygg
• Lovverket: Såkalt ”totalombygging” skole omfattes ikke av et
slikt krav (jfr definisjon hovedombygging, PBL § 87, kilde:
byggesakskontoret)
• Presendens for øvrige skoleanlegg i byen?
• Riktig økonomisk forvaltning?
3.2 Realistisk oppussing av Berg
Prosjekt for framtida, inklusive mer fleksible rom, nye garderober og nytt tilbygg:

Kostnad inkl mva


Universell utforming 1 347 000
Ombygging av 2. etasje 520 m2 elevareal 6 708 000
Nybygg paviljong 900 m2 23 160 000
Nybygg grovgarderobe 160 m2 3 636 000
Oppussing/oppgradering sokkel og 1. etasje 1 766 000

SUM 36 617 000

Usikkerhet, risiko etc 15% 5 492 550

TOTALT 42 109 550


Inklusive rigg og drift, administrasjon (20%) og mva

Rådmannen bommer med 400%! Vurdering v Tommy Olofsson,


prosjektleder NCC
Unn Sætherø,
siv.ark Link Arkitekter

3.2 Realistisk oppussing av Berg


Alternativ med mye større tilbygg og mindre innvendig ombygging
– det er mange muligheter innenfor ramma.

Kostnad inkl mva


Universell utforming 1 347 000
Nybygg paviljong 1500 m2 31 800 000
Nybygg grovgarderobe 120 m2 2 052 000
Oppussing/oppgradering sokkel, 1. og 2. etasje 2 912 800

SUM 38 111 800

Usikkerhet, risiko etc 15% 5 716 770

TOTALT 43 828 570


Inklusive rigg og drift, administrasjon (20%) og mva

Idag: Berg skole krever kr 0,- Vurdering v Tommy Olofsson,


for å oppfylle gjeldende lover og forskrifter! prosjektleder NCC
Unn Sætherø,
siv.ark Link Arkitekter
3.3 Sammenlikning med andre skoler

• FDV-kostnader pr. elev pr år:


Kroner %

Berg 10 414 100%

Singsaker 14 712 141%

Bispehaugen 18 504 178%

Rådmannen: Bispehaugen skole har en svært kostbar


bygningsmasse og er økonomisk mest lønnsom å legge ned.

3.3 Sammenlikning med andre skoler


• Vi har ønsket å sammenlikne oppussing av Berg skole med andre
aktuelle skoler som Singsaker og Bispehaugen, men har møtt
vansker med å få gå befaring slik vi har gjort på Berg skole. Tallene
fra rådmannens saksframlegg er derfor lagt til grunn for Singsaker
og Bispehaugen skoler.

• Oppussing av Berg sammenlikna med Bispehaugen og Singsaker


(alle summer i 1000 kr):

Oppussing FDV-kost Sum årlige


driftsutgifter over 30 år

Berg 43 000 3 144 5 867

Singsaker 30 000 4 046 5 946

Bispehaugen 65 000 4 552 8 669


3.3 Utført oppussing av Berg skole
Utført bl.a.:
• Nytt admbygg m/ gymgarderober (1996)
• Heis til alle plan (1996)
• Ombygging for 6-årsreform (1996-97)
• Skolekjøkken og spiserom (1996-97)
• Energi: Fasader med puss, bytta vinduer,
lagt om tak (2006)
• Drenering (2006)
• Skolegård (2006)
• Brannsikring og ny alarm (2008)
• Rehab gymsal og musikkrom (2008)
Berg er påkosta 8 mill bare de siste årene:
Bortkasta eller for framtida?

3.4 Berg er langt fra den dyreste skolen


• Rådmannens trekker fram Berg skole som ”den
skolen med størst behov for rehabilitering” og
eksepsjonelt høye framtidige driftskostnader.

• Vi viser at dette ikke er pålitelig og reelt. Det er


Rådmannens tendensiøse vurdering og diskutable
forutsetninger som fører til denne konklusjonen.

• I en nøktern vurdering ser vi at Berg har lave


driftskostnader. Rehabiliteringsnivået er som for
andre skolebygg. Andre skoler vil være langt dyrere i
drift i framtida.

Besøkende på Berg: ”Å, skulle ønske vi hadde det sånn på vår skole!”
4 Økonomi:
Skolenedlegging er usikker innsparing
• Effektiv innsparing krever fullstendige
regnestykker og tid til planlegging.
• Rådmannen har satt opp et regnestykke der
bare plussida er tatt med.
• Rådmannen viser ikke en eneste av
kostnadene som følger omorganisering og
flytting av stor elevgrupper.
• Det samme pedagogiske tilbudet skal sikres.
• Konsekvensene (og kostnader som følger) for
læringsmiljø er sett bort fra.

4.1 Overgangsordninger
• Berg skole har størst elevtall i området.
Store utfordringer i å omplassere så mange.
• Paviljonger, omstrukturering av mange skoler
• Rådmannen: Nedlegging ”krever
grensejustering mellom Eberg og Åsvang.
Overgangsordning: 6. og 7. trinn blir igjen
på Berg under adm av Singsaker”

• Konsekvens: Fortsatt drift av spare: 3,14 mill


Berg skole etter formell nedlegging.
Mange midlertidige ordninger må påkostes.
– 3,14 mill
4.2 Trafikksikring
• Kryss
• Lysregulering
• Opphøyde gangfelt
• Fortau
• Ekstra snøbrøyting
• Transportplan 2006-15: 25 mill til aksjon
skoleveg 2008-11, dvs ca 6 mill pr år.
• Ingen ordinære midler er satt av til skoleveg
ved nedlegging av Kalvskinnet eller Berg.
• Ingen ekstraordinære midler er avsatt til
spare: 3,14 mill
trafikksikring.
• Kostnad fersk undergang ca 37 millioner.
– 3,14 mill
Gangbru over Eidsvollsgate = X års – kr ?
trafikksikring.

4.3 Investering på ”mottaksskolene”


• Nødvendig tilpasninger, oppgraderinger
Bispehaugen skole
• garderober
• opprusting av bygg 4 for kapasitet utover 350 elever
• pålegg: heis i bygg 4
• pålegg: brannsikring
• vinduer (enøk)
• støy innvendig (nye skillevegger ?)
• ventilasjon (kilde: skolen, rådmannen, TE)
Singsaker skole
• garderober
• inngangsparti
• ventilasjon
• varmeanlegg spare: 3,14 mill
• støyskjerming uteområde (kilde: skolen, rådmannen, TE)

• Nedlegging/ erstatting av barnehager – 3,14 millBarnehager på Bispehaugen og Singsaker skoler

Utvidelse av sprengte skoler på mellomlang sikt


– kr ?
– kr ?
Eberg skole m.fl. – stort press fra bl.a. Brøset-området
4.4 Administrative kostnader

• Ekstra pedagogisk kompetanse, tilbud for elever med


tilpasningsproblem
• Administrasjon av flytteprosess
• Omplassering av lærere
• Klagesaker og søknad om skolebytte
• Innkjøring av nye kollegier, sjukemeldinger
• Større skoler kan bety
mer lønn til administrasjon spare: 3,14 mill
– 3,14 mill
– kr ?
– kr ?
– kr ?

4.5 Usikker salgsvurdering


• Rådmannen har lagt spesielle forutsetninger til grunn for
salgsverdiene (kilde Eiendomsmegler 1)

”Etter mitt skjønn, må det være helt feil å operere med en verdi på Berg skole
som er høyere enn Singsaker og marginalt lavere enn Bispehaugen.”
Nylander Eiendom AS Per Ø. Nylander, Daglig leder, Statsaut. Eiendomsmegler MNEF

• Vi har ikke fått tilgang til forutsetninger som ligger til grunn
for verdivurdering
• Markedssituasjon betyr usikker pris og tidsplan
• Bindinger i Berg skole reduserer verdi og kjøpere:
Bevaring av uteområde, gymsal for fritidsaktivitet,
antikvarisk bevaring, parkeringskrav ....
4.6 Innsparing krever tid og gode tall

Stramme budsjett = vanskelige valg


Effektiv innsparing krever
• godt beslutningsgrunnlag,
• troverdige vurderinger,
• åpne forutsetninger,
• fullstendige regnestykker og
• tid til planlegging

Hastverk = større omstillingskostnad


Midlertidige tiltak, uforutsette kostnader,
forsering av kostnader, skadekompensering
Liten eller ingen netto innsparing
5 Skolestruktur
Skaper nye problem, ingen løsning
• En hensiktsmessig skolestruktur sikrer skoler der behovet er.
• Problem: Overkapasitet på skoler i sentrum og langvarig nedgang
barnefamilier i sentrum
• Men på Tyholtområdet og Østbyen er situasjonen stikk motsatt:
Økende barnetall og press på skolene.
• Rådmannens forslag møter problemet med å skape nye problem der
de ikke fantes fra før.

Lite trafikk på Nordlandsbanen?


Løsning: Legg ned Bergensbanen ....

5.1 Problem: Få barn i sentrum

• Langvarig nedgang barnefamilier i sentrum

• Rådmannen: ”Boligstruktur og prisnivå vil


trolig begrense muligheten for sentrumsnær
bosetting av barnefamilier”
• Bispehaugen skole har ikke forhindra en
kontinuerlig nedgang i antall skolebarn og 6 - 12 år
barnefamilier i Møllenbergområdet – og dette i elever i
kommunal
perioder med stor boligbygging i området. skole

• Barnefamilier flytter fra sentrum før skolealder


elever i
• Av barn i sentrum går mange til private skoler privat skole
(kilde figur: Plankontoret Trondheim kommune)
boligbygging
5.2 Rådmannens forslag
• Private skoler utelatt
• Hvor bor ungene?
• Hvordan blir
fremtidig fleksibilitet?

5.3 Hvor bor barna?


Det bor nesten
ingen skolebarn
i Midtbyen
på Nedre Møllenberg
på Nedre Elvehavn

De bor derimot på
Øya
Bakklandet og Singsaker
Rosenborg og Bakkaunet Berg
Berg, Tyholt
Persaunet
og Strinda
Skravering viser områder med
høy tetthet av skolebarn
5.4 Hvor skal
483
skolene ligge? (430)
Elever
(Kapasitet) 125
(175)
Hensiktsmessig skolestruktur:
Hvor trengs skolekapasiteten ? 525
246 (525)
(350)
Hvor er elevene? 200
91
(280) 275
”.... Vi må sørge for at skolene (140) (400)
ligger der folk og elever bor ...”
kilde: Ap Sør-Trøndelag Fylkeskommune 2008 305 Berg 342
(280) (350)
Ikke motsatt!
444
(525)

306
(385)

5.5 Hvor mange


blir berørt?
Antall elever som
må bytte skole

• Berg er en av de største
skolene i området.
Nedlegging av Berg skole
betyr at svært mange
elever må bytte skole:
7
39
12

• Fra Berg = ca 325 elever


4

• Fra Singsaker = ca 40
11
4
• Fra Eberg = ca 80 81
• Totalt 420 - 480 elever
82

må bytte skole
6

• Enda flere blir indirekte 26


berørt
(elever fra Kalvskinnet kommer i tillegg)
5.6 Byutvikling
483
framover (430)
Elever fra nye
utbygginger?
125
(175)
• Fortsatt folkevekst
i Trondheim 525
246 (525)
• Utbygging på Brøset (350)
og Persaunet 200
91
• Utbygging på Lilleby (280) 275
(140) (400)
• Ferdig utviklet:
305 Berg 342
– Midtbyen, (280) (350)
– Nedre Møllenberg,
444
– Nedre Elvehavn og (525)
– Rosenborg
306
(385)

5.7 Ny ustabil
situasjon
• Berg nedlagt = Redusert
kapasitet der det er
størst behov!
• Hvert nytt kull: Press fra
foreldre om å bytte
skolekrets ut fra
nærhetsprinsippet
(fra Bispehaugen til Eberg, Strindheim)
Berg
Konsekvens:
• Økt press på øst-
skolene
Eberg, Strindheim, Åsvang, Nardo
5.8 Offentlig skole
svekkes
Nedlegging av Kalvskinnet og Berg:
• Nærskole forsvinner for
mange
350
• Private skoler vil utgjøre
en betydelig andel av 200
elevplassene i sentrale
strøk 140 400
• Økt betydning for +40
Berg
private skoler
Konsekvens:
• Forsterker sosiale
forskjeller
• Svekker nabolagene
6 Systematisk misvisende fakta
• Rådmannens saksframlegg og utredning er full av faktafeil
og vridninger. Misvisende inntrykk til Bergs ulempe
• driftskostnader
• uteareal
• grøntområder
• teknisk tilstand
• universell utforming
• fritidsbruk av skolen
• skoleveg ...
• Se vedlegg
• Berg blir behandla helt annerledes enn de andre skolene
når det gjelder krav til rehabilitering!

6.1 Oversikt over feil og mangler


Gjennomgang av rådmannens fremlegg gir en liste på mer
enn 75 faktafeil, udokumenterte påstander og tendensiøs
argumentasjon i disfavør Berg

25 Dokumenterte feil
15 Udokumenterte påstander
18 Eksempler på at ett og samme forhold
fremlegges positivt for en annen skole, men
fremlegges negativt for Berg.
Feil og mangler i Rådmannens framlegg
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

kap 2 KVALITETSVURDERINGER

1. Framlegg, Skoleanleggenes videre betydning Slike argument er likevel gjort gjeldende for Lilleby og
kap2, som del av den offentlige Bispehaugen.
siste infrastrukturen i bomiljøene er ikke
avsn. vektlagt

kap 3 HØRINGSPROSESS

2. Framlegg, Høringsuttalelsene er tatt inn i Høringsuttalelsene er i hovedsak ikke kommentert


kap 3, utredningen eller referert.
avsn. 1;

3. Framlegg, Konsentrat av høringsuttalelsene Dette er ikke tilfelle. Det følger kun en postliste med
kap 3, følger som vedlegg til saken. sprikende og meget mangelfulle kommentarer.
avsn. 1

4. Framlegg, Kriterier for vurdering av skoler for Områdene Berg, Tyholt, Eberg, Moholt og Strinda
kap 3, nedleggelse: tilfredsstiller ingen av disse kriteriene.
avsn 3 • Områder med for mange skoler i Det gjør derimot aksen Sorgenfri, Gløshaugen,
forhold til elevtall Midtbyen, Møllenberg, Solsiden, Lademoen, Lilleby
• Små enkeltanlegg med lavt elevtall
• Mulig sammenslåing av anlegg Se eget underlag

kap 4.1 GENERELT, PROGNOSER

5. Framlegg, Rådmannens forslag er basert på Høyeste vekstprognose viser 22 % høyere


kap 4.1, prognose for moderat folkemengde (6-12 år) enn den ’moderate’
siste avsn befolkningsvekst i Trondheim, men prognosen.
skal også kunne håndtere den
Rådmannen har IKKE lagt fram dokumentasjon som
høyeste vekstprognosen
underbygger at forslaget også kan håndtere den
høyeste vekstprognosen.

kap 4.2 GENERELT, ØKONOMI

6. Framlegg, Rådmannen har vurdert innsparings- Berg skole har 40 % lavere FDV kostnader per elev
kap 4.2, potensiale i forhold til: enn Singsaker, og 80 % lavere enn Bispehaugen.
avsn 2 • Kostnader til forvaltning, drift og Berg skole er rehabilitert for 8,4 mill kr i perioden
vedlikehold (FDV) 2001-2007 – 88 % av dette i 2006-2008. Det var
• Framtidig rehabilitering og ikke budsjettert med ytterligere rehabiliteringsbehov /
investeringer investeringsbehov i perioden 2008-2012.
• Kapitalfrigjøring ved salg
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

7. Framlegg, Samlet innsparingspotensial ved Nedleggelse av Berg skole gir 30 % lavere årlig
kap 4.2, eventuell nedleggelse innsparing enn Singsaker, og 45 % lavere enn
avsn 6 Bispehaugen.

8. Framlegg, Rådmannen legger til grunn at det må Dette har likevel ikke fått så høy prioritet at det var
kap 4.2, gjøres større ombygginger/oppgrader- lagt inn i budsjettene for 2008-2012.
siste avsn inger/ totalrenovering av Berg,
Kalvskinnet, Singsaker, Bispehaugen
og Solbakken.

kap 5.1 SKOLEANLEGG, SENTRUM

9. Framlegg, Alle høringsuttalelsene viser til at ... Det er direkte feil at dette står i ”alle”
Kap 5.1, det er viktig å beholde skolene ... som høringsuttalelsene. Utsagnet er sakset fra
avsn 1 motvekt mot hyblifisering og bosetning Bispehaugens høringsuttalelse, og tillagt andre av
av godt voksne i leiligheter av Rådmannen.
familiestørrelse

10. Framlegg, Delmål å beholde skoler slik at de er Dette blir ikke tilfelle for elevene på Tyholt / Strinda,
kap 5.1, lett tilgjengelige for hele som får skoleveg helt ned til Møllenberg!
avsn 2 sentrumssonen

11. Framlegg, Vedlagte kart over skolens Kartet gir et meget forenklet bilde. Det viser ikke
kap 5.1, beliggenhet viser at skolene er lett terreng / bakker fra Møllenberg til Tyholt, viser ikke
avsn 2 tilgjengelige for hele sentrumssonen. trafikkårer, og viser ikke hvor barna faktisk bor.

kap 5.1 SKOLEANLEGG, BERG

12. Fremlegg, Skolemassen må betraktes som Dette er en meget sterk påstand! Den står i sterk
kap 5.1, uhensiktsmessig for dagens skoledrift kontrast til oppfatningen til elever, lærere, foreldre og
Berg, tidligere rektorer ved skolen.
avsn 1
Dersom en slik påstand skal være riktig, må den
være basert på ikke uttalte premisser fra
Rådmannens side.

13. Fremlegg, Skolegården er relativt liten Areal per elev på Berg er større enn arealet per elev
kap 5.1, på Singsaker og Bispehaugen etter planlagt
Berg, skolenedlegging, og vesentlig større enn utearealet
avsn 1 på Ila skole.
14. Fremlegg, Det er ingen friområder med barne- og Dette er feil! Berg skole gjør utstrakt bruk av
kap 5.1, idrettsanlegg knyttet til skoleanlegget. Prestegårdsjordet. Blussuvoll-jordet ligger også i
Berg, nærheten av skolen
avsn 1
15. Fremlegg, Ved nedleggelse av skolen må Salg av eiendommen vil fjerne viktige arealer for barn
kap 5.1, erstatningsarealer vurderes i området. Ifølge fylkesmannen kan ikke Berg skole
Berg, selges uten at noe av areal avsettes til
avsn 1 nærmiljøfunksjoner (offentlig areal, gymsal, etc.)
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

16. Fremlegg, Skolen er en klasseromskole med Rommene har klassisk klasseromstørrelse med plass
kap 5.1, små rom til 22-24 elever.
Berg,
avsn 3
17. Fremlegg, Det vil være trangt for en eventuell Ikke dokumentert
kap 5.1, rullestolbruker.
Berg,
avsn 3
18. Fremlegg, Det er nivåforskjeller i anlegget Berg skole har skråplan til ytterdør, heis til alle nivå,
kap 5.1, ramper mellom nivåene, toalett og stellerom for
Berg, handicappede. Med unntak av deler av musikkrom
avsn 3 samt paviljong er alle areal tilgjengelige med rullestol.
19. Fremlegg, Skolen har behov for omfattende Dette er en sterk påstand. Rådmannen har i ettertid
kap 5.1, rehabilitering med tilbygg for å øke bekreftet at Berg skole tilfredsstiller alle offentlige
Berg, arealene til forskriftsmessig forskrifter til skolebygg.
avsn 3 standard.
20. Fremlegg, Tomta er så begrenset i størrelse at Arkitekter vi har vært i kontakt med stiller seg
kap 5.1, utbygging vil være en utfordring. uforstående til en slik påstand.
Berg,
Aksjonsgruppa ’Berg BERG’ kan vise planer som
avsn 3
dekker alle fremtidige behov innenfor nåværende
areal.

21. Fremlegg, Av skolene i sentrumssonen er det Teknisk gjennomgang av arkitekter og byggtekniske


kap 5.1, Berg skole som har behov for mest eksperter viser at investeringsbehovet ved
Berg, omfattende rehabilitering Bispehaugen er betraktelig større, og at
avsn 4 investeringsbehovet ved Singsaker ikke er mye
lavere.

22. Fremlegg, Skolen trenger en teknisk I den sammenhengen utsagnet står, gis det inntrykk
kap 5.1, oppgradering av et betydelig behov. Rådmannen har i ettertid
Berg, moderert påstanden til en ikke definert oppgradering
avsn 4 av lufteanlegget, selv om det per i dag tifredsstiller
alle forskriftsmessige krav.

23. Fremlegg, For å bedre funksjonaliteten i bygget Igjen en sterk påstand fra Rådmannens stab. Det
kap 5.1, trengs det store bygningsmessige fremgår ikke hvilken ”funksjonalitet” som skal bedres.
Berg, inngrep.
Hvis alle skoler i Trondheim skal bygges om til åpen
avsn 4
løsning vil Kommunen møte store (selvpålagte)
kostnader ved mange bygg.

24. Fremlegg, Det vil være nødvendig å endre Dette er positivt feil: Berg skole har nødvendige
kap 5.1, romstrukturer for å etablert garderober og toaletter for funksjonsfriske elever og
Berg, funksjonelle garderober med toaletter lærere.
avsn 4 og stellerom.
Berg skole har også garderobe, toaletter og stellerom
for handicappede.
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

25. Fremlegg, Universell utforming av anlegget vil Dette er positivt feil: Se punkt 18 og 24.
kap 5.1, bli en stor utfordring.
Beskrivelsen i rådmannens fremlegg er ikke
Berg,
konsistent med utredningen som ligger til grunn.
avsn 4
Utredningen (s 39) bekrefter våre kommentarer (med
unntak av en liten feil ang. stellerom for handi-
cappede).

26. Fremlegg, I sum er avsnittene over MEGET TENDENSIØSE.


kap 5.1,
Det fremsettes alvorlige påstander uten
Berg,
dokumentasjon. Rådmannen tegner et bilde av en
avsn 4
skole i dårlig forfatning; som ikke tilfredsstiller
forskriftene, som ikke er tilgjengelig for
handicappede, der det kreves store investeringer,
men der tomtestørrelsen bortimot umuliggjør tiltak.
Dette har ikke rot i virkeligheten

27. Fremlegg, Erfaringstall … viser at slik Sammen med rådmannens beskrivelser over, gir
kap 5.1, rehabilitering ofte ligger opp mot eller dette utsagnet bare én mulig anbefaling: riv Berg.
Berg, til og med over nybyggpris.
avsn 4
28. Fremlegg, Forutsatt at tilbygget kondemneres vil Dagens tilbygg er på 500 m2. Rådmannen
kap 5.1, det være behov for 1500 m2 dokumenterer ikke hvor tallet 1500 m2 kommer fra.
Berg, nybyggareal.
avsn 5
29. Fremlegg, Overgangsfasen ved nedleggelse: 6. Dette betyr kroner 0,- (null) i innsparinger på FDV de
kap 5.1, og 7. klasse forblir på Berg, under første årene, og en tilsvarende forskyvning av
Berg, administrasjon fra Singsaker salgsinntekter.
avsn 8
30. Fremlegg, Trafikkmessige forhold: farlige Dette er en grov forenkling av barnas sikkerhet!
kap 5.1, krysningspunkt vil være de samme
• Antallet barn som skal krysse Eidsvolls gate
Berg, som flere elever ved Singsaker
mangedobles.
avsn 9 benytter i dag.
• Skolevegen til Bispehaugen er overhode ikke
diskutert.
31. Fremlegg, Erstatningsarealer for fritidsaktiviteter Berg skole ligger i et område med lite alternative
kap 5.1, kan overføres til Singsaker og arealer. Gymsalen på Blussuvoll er fullbooket.
Berg, Blussuvoll
avsn 10
32. Fremlegg, For gymsalen finnes det per i dag ikke Hallsituasjonen i Trondheim er prekær. Ved
kap 5.1, erstatningsarealer. nedleggelse av Berg skole vil Trondheim kommune
Berg, måtte fremskaffe alternativ hallkapasitet i området.
avsn 10
33. Fremlegg, Singsaker skole Dette er betydelige kostnader som ikke kommer
kap 5.1, • Forbedrede garderober tydelig fram i Rådmannens fremlegg.
Berg, • Forsterket inngangsparti
avsn 11 • Flytting av barnehagen
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

kap 5.1 SKOLEANLEGG, BISPEHAUGEN

34. Fremlegg, Trebygningene er ikke godkjent for Det er uklart om disse arealene er tatt med i
kap 5.1, skolevirksomhet. Rådmannens beregning av kapasitet ved skolen. I så
Bispeh., fall må rehabiliteringskostnader på for disse byggene
avsn 1 tas med i kostnadsbildet for Bispehaugen skole.

35. Fremlegg, Kvavet om totalrehabilitering av Ytterligere (betydelige?) kostnader må påregnes.


kap 5.1, murbygget vil forsterkes ved økning av
Bispeh., elevtallet
avsn 1
36. Fremlegg, Skolegården er liten. Den er imidlertid Areal per elev etter Rådmannens forslag er mindre
kap 5.1, <formildende omstendigheter…> enn arealet per elev på Berg. Rådmannen
Bispeh., fremholder formildende omstendigheter for
avsn 1 Bispehaugen, men unnlater å nevne samme
omstendigheter for Berg.

37. Fremlegg, Det er imidlertid brukbar tilgang på Igjen fremholdes formildende omstendigheter for
kap 5.1, nærliggende friområder og Bispehaugen, mens tilsvarende faktorer for Berg ikke
Bispeh., idrettsanlegg. er vektlagt.
avsn 1
38. Fremlegg, Skolegården anses som viktig for Igjen fremholdes positive faktorer for Bispehaugen
kap 5.1, nærområdet. som ikke er vektlagt for Berg.
Bispeh.,
avsn 1
39. Fremlegg, Skolen brukes mye som Berg skole brukes så mye som aktivitetsarena for
kap 5.1, aktivitetsarena for voksne i bydelen. barn i bydelen, at det ikke er kapasitet for voksne.
Bispeh., Bispehaugen er spesielt kjent for
For øvrig har Berg/Singsaker de siste årene et vel så
avsn 2 korpsvirksomheten for både barn og
aktivt korpsmiljø som Bispehaugen. Spesielt gjelder
voksne…
dette Berg/Singsaker skolekorps som i dag er ett av
byens beste.
Alle de samme forhold kan gjøres gjeldende for Berg.
Men for Berg brukes formuleringen ”det er få
miljøtilbud på skolen ut over idrettslag og skolekorps”.

40. Fremlegg, Det er åpen barnehage i skolelokalene Dette er en påstand. Det er ikke noen automatisk
kap 5.1, på dagtid. Nedleggelse av skolen kan årsakssammenheng for slike aksjoner.
Bispeh., føre til stenging av denne.
I underlaget til rapporten nevner Rådmannen derimot
avsn 2
at oppfylling av Bispehaugen vil måtte føre til
flytting av barnehagen.
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

41. Fremlegg, Bispehaugen har kapasitet til å ta Det er uklart i Rådmannens Utredning hva som er
kap 5.1, imot 450 elever, men har i dag 244. faktisk kapasitet på Bispehaugen. I utredningen, s 45
Bispeh., oppgis dagens elevtall til 244 elever,
avsn 3 og tilleggskapasitet for skoleåret 09/10 til 106 elever.
244 + 106 = 350 elever
Skolen kan hatt høyere elevtall, men da med bruk av
trebyggene (ref. punkt 34).
Det er uklart hvor tilleggskapasiteten fra 350 til 450
elever ligger. I økonomiavsnittet i Utredningen
(s 112) er det oppgitt et investeringsbehov for
Bispehaugen på 65 mill kr.
Dersom kapasiteten på 450 elever forutsetter en
ombygging / investering av den størrelsesorden som
er oppgitt, finner vi Rådmannens framstilling svært
misvisende.

42. Fremlegg, Prognose for elevtall forutsetter en Tilsvarende prognoser fremlagt i 2002 overestimerte
kap 5.1, svak økning. elevtallet med 54 %. Prognose for 2008: 379 elever.
Bispeh., Faktisk antall: 246.
avsn 3
43. Fremlegg, Rehabiliteringsbehov for Bispehaugen Det gis i fremlegget inntrykk av et begrenset
kap 5.1, rehabiliteringsbehov, i hvert fall i forhold til Berg.
Bispeh., Dette står i kontrast til Utredningen, som oppgir et
avsn 4 investeringsbehov på 65 mill kr.

44. Fremlegg, Utvidelse av opptaksområdet bør skje Dette er ikke riktig. Verken utvidelse mot Strindheim
kap 5.1, mot Singsaker/Berg i Tyholtområdet. (Skyåsvegen / Rønningsvegen) eller utvidelse fram til
Bispeh., Andre løsninger vil ha store Innherredsveien (mot Lilleby) vil ha noen
avsn 6 trafikkmessige ulemper. trafikkmessige ulemper.
Utvidelse over Innherredsvegen vil også være mulig
via undergangene ved Buran gamle postkontor og
Petters Pizza. Lilleby henter allerede i dag barn fra
syd for Innherredsvegen.

45. Fremlegg, Ved nedleggelse av Bispehaugen vil Skolevegen blir likevel kortere enn den Rådmannen
kap 5.1, elevene øst i kretsen få en klart lengre foreslår for barna fra Berg / Tyholt,
Bispeh., skoleveg til Lilleby skole.
avsn 8
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

kap 5.1 SKOLEANLEGG, SINGSAKER

46. Fremlegg, Skolen ble totalrehabilitert ved Dette er misvisende. I utredningen står det ”delvis
kap 5.1, gjenåpningen i 1996. rehabilitert”. Det ble samtidig gjort betydelige
Singsaker investeringer på Berg skole, uten at dette er nevnt.
, avsn 1
I følge Trondheim Eiendom er det i perioden 2001 til
2008 investert 7,2 mill kr ved Singsaker skole, derav
ca 6 mill på tak og beslag. I samme periode ble det
brukt 8,4 mill kr ved Berg. (88 % av dette i 2006-
2008)
Tross dette fremstilles Singsaker som ”totalrenovert”
og Berg som den skolen i sentrum som har mest
behov for omfattende rehabilitering.

47. Fremlegg, Skolegården … brukbar størrelse … Areal per elev vil etter Rådmannens forslag bli
kap 5.1, for maksimal kapasitetsutnyttelse mindre enn arealet per elev på Berg.
Singsaker
Dette blir likevel framlagt som et problem på Berg,
, avsn 1
men en positiv faktor for Singsaker.

48. Fremlegg, Uteområdet er noe utsatt for Trafikkstøyen ligger trolig vesentlig over forskiftenes
kap 5.1, trafikkstøy krav til trafikkstøy for uteareal.
Singsaker
Det må påregnes betydelige beløp til støyskjerming,
, avsn 1
Dette er utelatt i Rådmannens fremlegg.

49. Fremlegg, Trond IL og Sportsklubben Rapp må Tendensiøst. De samme forhold gjelder også for
kap 5.1, benytte andre lokaler dersom skolen Berg, men der er Rådmannens formulering at ”det er
Singsaker legges ned. få miljøtilbud på skolen ut over idrettslag og
, avsn 2 skolekorps”.

50. Fremlegg, Skolen har ingen forskriftsmessige Det har heller ikke Berg, men Rådmannen påstår
kap 5.1, pålegg, eller pålegg knyttet il universell altså det motsatte.
Singsaker utforming.
, avsn 4
51. Fremlegg, Investeringsbehov knyttet til Igjen gis det i fremlegget inntrykk av et begrenset
kap 5.1, elevtallsvekst: rehabiliteringsbehov, mens Utredningen oppgir et
Singsaker • Inngangspartier investeringsbehov på 30 mill kr.
, avsn 4 • Garderobeforhold
• Tilbakeføring av barnehagen
52. Fremlegg, Elever som overføres fra Singsaker til Elevene vil enten følge grøntdragene Duedalen-
kap 5.1, Bispehaugen vil møte krysnings- Småbergan, eller måtte forsere Eidsvollsgate-Stating.
Singsaker punkter som oppfattes som Dahls gate fra Tyholt. For Singsakers del fremholdes
, avsn 9 problematiske dette som problematisk.
Ved nedleggelse av Berg vil atskillig flere barn måtte
forsere Eidsvollsgate-Statsing. Dahlsgate fra Tyholt.
Likevel nevner ikke Rådmannen dette som noe
problem i det hele tatt, når det gjelder nedlegging av
Berg.
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

53. Fremlegg, Nedleggelse av skolen kan føre til Dette er en påstand. Det er ikke noen automatisk
kap 5.1, stenging av barnehagen. årsakssammenheng for slike aksjoner.
Singsaker
Derimot er det er forutsetning for Rådmannens
, avsn 10
forslag at barnehagen flyttesI

54. Fremlegg, Det er betydelig aktivitet i bygget som Det samme gjelder ved nedleggelse av Berg. For
kap 5.1, det ved nedleggelse må finnes berg sin del utelater imidlertid Rådmannen å
Singsaker erstatningsarealer for. kommentere slike forhold.
, avsn 10

kap 6.1 KONKLUSJON, STRUKTUR

55. Fremlegg, Skolestruktur skal underbygge Områdene Møllenberg / Nedre Elvehavn, Rosenborg
kap 6.1, • Strategi for byfortetting er ferdig utviklet. Det vil ikke skje ytterligere
Struktur, utbygging / fortetting her.
avsn 1
Derimot vil det skje ytterligere utbygging på Strinda.
Nedlegging av Berg vil fjerne fleksibiliteten til å møte
denne utviklingen.

56. Fremlegg, Skolestruktur skal underbygge Nedlegging av Berg vil fjerne den eneste
kap 6.1, • Allsidig miljø i bydelene, med miljøskapende enheten på Berg/Tyholt.
Struktur, service, kultur og tjenester
avsn 1
57. Fremlegg, Barnefamiliene har flyttet fra sentrum. Dette er feil årsak - virkningsforhold.
kap 6.1, Bevaring av skoler og nærmiljøtilbud i
Utviklingen i sentrum har pågått lenge, selv om det
Struktur, sentrumssonen vil motvirke denne
har vært et tett nett av skoler i sentrum. Dagens
avsn 1 utviklingen.
skolestruktur har stått fast gjennom hele fortettings-
perioden på Nedre Elvehavn, Møllenberg og
Rosenborg, UTEN AT DET HAR MOTVIRKET
UTVIKLINGEN.
Rådmannens prognoser fra 2002 dokumenterer hvor
feil antakelsene blir. Familier med barn i skolealder
FLYTTER IKKE TIL MØLLENBERG. Og de som gjør
det velger i større grad alternative skoletilbud.
Singsaker, Berg og Tyholt er de mest sentrumsnære
områder for familier med barn i skolealder. Det er feil
strategi å legge ned en skole her for å fylle en skole i
et område uten barnefamilier.

58. Fremlegg, Skoler lokalisert i to ”buer” rundt Rådmannens forslag tar ikke hensyn til
kap 6.1, sentrum. • hvor barna faktisk bor
Struktur, • tilhørighet og bydeler
avsn 2 • terreng- og trafikkbarrierer
• forventet utbygginger i sentrumsnære områder
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

59. Fremlegg, Berg skole ligger Meget tendensiøst!


kap 6.1, innklemt i et boligområde
All gjeldende skolepolitikk tilsier at barneskoler SKAL
Struktur,
LIGGE I BOLIGOMRÅDER. Likevel presterer
avsn 3
Rådmannen å fremstille dette som en ULEMPE FOR
BERG!!
60. Fremlegg, Nedlegging av andre skoler vil gi Dette er misvisende. Utsagnet gjelder prosentvis
kap 6.1, større utslag i skoleveg økning av skoleveg for barna fra Singsaker og
Struktur, Bispehaugen. Nedlegging av Berg vil gi lengst
avsn 5 skoleveg i meter.

61. Fremlegg, Viktig å bevare en skolestruktur som En skolestruktur basert på AVSTAND mangler
kap 6.1, er avstandsmessig jevnt fordelt. vesentlige faktorer i forhold til en naturlig / varig
Struktur, struktur for Trondheim.
avsn 9
62. Fremlegg, Dersom Bispehaugen legges ned blir Avstandene blir KORTERE enn skolevegen BERG-
kap 6.1, avstandene for lange til Singsaker og barna får, dersom Berg skole legges ned.
Struktur, Lilleby.
avsn 9
63. Fremlegg, Dersom Bispehaugen legges blir det Konfliktene blir ikke vesentlig større enn ved
kap 6.1, store trafikkonflikter. Rådmannens forslag om å legge ned BERG.
Struktur,
Skoleveg til Singsaker vil gå gjennom grøntdragene
avsn 9
Småbergan / Duedalen. Skoleveg til Lilleby er tilrette-
lagt med krysningspunkt under Innherredsvegen.

64. Fremlegg, Byplanmessige forhold tilsier å Se kommentarer under punkt 57.


kap 6.1, beholde Bispehaugen som skole.
Struktur,
avsn 9
65. Fremlegg, Trehusene på Bispehaugen skal Disse byggene brukes ikke som skole, men fyller
kap 6.1, avhendes ifølge Rådmannen viktige nærmiljøfunksjoner. Salg
Struktur, av trehusene er i strid med Rådmannen utsagn om
avsn 10 å opprettholde nærmiljøfunksjonene på Bispehaugen.

66. Fremlegg, Berg skal avhendes etter Rådmannens påstander om skoleanleggets tilstand
kap 6.1, totalvurdering av er feil. Berg skole er rehabilitert for betydelige beløp
Struktur, • Skoleanlegg de siste årene, og tilfredsstiller alle
avsn 11 forskriftsmessige krav.

67. Fremlegg, Berg skal avhendes etter Areal skolegård per elev erlike store, eller større på
kap 6.1, totalvurdering av Berg, enn tilsvarende areal på Singsaker eller
Struktur, • Uteområde Bispeaugen etter Rådmannens forslag.
avsn 11
Nr Ref. Rådmannens FREMLEGG Kommentar

68. Fremlegg, Berg skal avhendes etter Berg skole har rampe opp til til ytterdør, elektriske
kap 6.1, totalvurdering av ytterdører, heis til alle nivå, ramper mellom nivåene,
Struktur, • Tilgjengelighet toalett og stellerom for handicappede. Alle unntatt to
avsn 11 klasserom er tilgjengelige med rullestol.
Prosjektert kostnad for å tilfredsstille alle normer for
universell utforming er 1,35 mill kr.

69. Fremlegg, En elev med funksjonsnedsettelser Dette er feil!


kap 6.1, og behov for rullestol vil gjøre det
Struktur, nødvendig med større investeringer.
avsn 11

kap 6.3 KONKLUSJON, ØKONOMI

70. Fremlegg, Umiddelbar innsparing ved å legge Dette er feil!


kap 6.3, ned Berg skole
Ifølge Rådmannens forslag skal 6. og 7. klasse
Økonomi, • 3,15 mill kr. fortsette på Berg under administrasjon av Singsaker
avsn 1
inntil nødvendige ombygginger på mottaksskolene er
gjennomført.

71. Fremlegg, Ved å legge ned Berg og Kalvskinnet Dette er feil!


kap 6.3, blir det potensielle
Det foreligger ingen investeringsplaner på Berg skole
Økonomi, investeringsbehovet i
i kommunens budsjetter for 2008-2012.
avsn 2 Trondheimsskolen redusert med ca
200 mill kr. Det er ingen forskriftsmessige krav om utbedringer
eller investeringer på Berg skole.
Alle ønskede investeringer på Berg skole kan
gjennomføres innenfor en ramme på 44 mill kr.
Feil og mangler i Rådmannens utredning
Nr Ref. Rådmannens UTREDNING Kommentar

kap 5 VURDERING AV ØKONOMI

1. Utredning Totale vedlikeholdskostnader er fordelt Av sentrumsskolene er Berg skole klart mest


kap 5.1, mellom skolene etter skolens areal effektiv i drift – Bispehaugen har 48 % høyere
FDV, driftskostnader og Singsaker har 29 % høyere
tabell 29 driftskostnader. Normerte driftskostnader er 88%
høyere ved Bispehaugen, og 53% høyere på
Singsaker.

2. Utredning Investerings- og rehabiliteringsbehov Dette er meget tendensiøst!


kap 5.2, for Berg skole er satt til 170 mill kr.
Det foreligger ingen investeringsplaner på Berg skole
Rehab.,
Driftskostnader er økt med renter og i kommunens budsjetter for 2008-2012.
tabell 30
avdrag for en investering 170 mill kr.
Det er ingen forskriftsmessige krav om utbedringer
eller investeringer på Berg skole.
Aksjonsgruppa ’Berg BERG’ kan vise planer som
dokumenterer at alle ønskede investeringer på Berg
skole kan gjennomføres innenfor en ramme på 44 mill
kr.
Det foreligger ingen dokumentasjon som rettferdig-
gjør Rådmannens tall.
Estimerte FDV kostnader blir totalt dominert av renter
og avdrag på et udokumentert investeringsbehov.

3. Utredning Salgsinntekt er satt til Tomteareal for eiendommene er til sammenligning


kap 5.3, Berg: 50 mill kr Berg: 6 500 m2
Salg, Singsaker: 49 mill kr Singsaker: 11 400 m2
tabell 31 Bispehaugen: 57 mill kr. Bispehaugen: 14 850 m2
Ut fra tomtenes størrelse, beliggenhet og utviklings-
potensial tillater vi oss å stiller spørsmål med tallene.
Det har ikke lykkes oss å få innsyn i forutsetningene
bak tallene.
Konkret for Berg skole bør det stilles spørsmål om det
er satt av erstatningsareal til lekeplass og på tomta.

4. Utredning Reduserte driftsutgifter er satt til Ved realistiske tall for rehabilitering av Berg:
kap 5.4, År 1 snitt År 1 snitt
Innsp., Berg: 19 010 13 910 Berg: 7 064 5 804
tabell 32 Singsaker: 6 486 5 946 Singsaker: 6 486 5 946
Bispehaugen: 10 619 8 669 Bispehaugen: 10 619 8 669
Reduserte driftutgifter inkludert mulige salgsinntekter
blir for usikre til at vi har villet estimere noen tall.
Berg – midt i barneflokken!
Rådmannens vurderinger holder ikke
som grunnlag for å legge ned Berg.
• Ikke når det gjelder demografi.
• Ikke når det gjelder trafikk.
• Ikke når det gjelder økonomi.
• Ikke når det gjelder skolestruktur.

Ofres for å fylle opp


skoler uten barn?

Vedlegg: Dataunderlag,
demografi og skolestruktur
Antall barn (6-12)
per grunnkrets

MARINTEK
Skoler og kapasitet

483
(430)

125
(175)

525
(525)
246
(350)

200
91
(280)
(140)
275
(400)

305 342
(280) (350)

444
(525)

306
(385)

MARINTEK
Riktig strukturgrep?

483
(430)

125
(175)

525
(525)
246
(350)

7
200
91
12
39

(280)
(140)
275
(400) 11
4
81 342
305
(280) (350)
82
6

444
(525)

26

306
(385)

MARINTEK