You are on page 1of 2

AYAT SERIBU DINAR

Wamayya taqillaaha yaj allahu mahrajan. Wayarzuqhu minhaitsu laayahtasib, wamayya tawaqal alallaahi fahuwa hasbuhu inalallaha balighu amrihi qad ja alallaahu liqulli syai in qodron. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan lepaskan ia dari masalah hidup Dan diberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan ( yang dikehendaki ) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Atholaaq ayat 2 dan 3) Diceritakan bahwa seorang saudagar telah mendapat hikmat ini dari Nabi Allah Khidhir ketika belayar di laut dengan berkata berkat amal ayat ini hamba itu mendapat kemuliaan dan menjadi raja. Dapat menyelamatkan pembacanya dari malapetaka. Menurut riwayat, di dalam perjalanan pulang, kapal saudagar ini telah dipukul ombak dan beliau terus membaca ayat tersebut. Dengan izin Allah swt.hanya beliau seorang saja yang terselamat dari bencana itu. Ayat seribu dinar ini mengandungi seribu faedah jikalau di amalkan tiap-tiap kali lepas sembahyang sebanyak tiga kali, barang siapa yang beramal ayat ini Allah taala akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan, Allah taala akan memberi rezeki yang banyak dengan tidak di sangka-sangka dan Allah Taala menyampaikan segala hajatnya, dengan beramal bersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah, terlindung segala daripada bala di darat dan di laut. Jika dibaca ayat ini pada orang yang sedang sakit sebanyak 3 kali dan dihembuskan kepada si pesakit itu dan di jampi pada air sebanyak 3 kali diberi minum, insyaAllah si pesakit akan sembuh. Jika mengalami suatu kesusahan yang amat berat, kesusahan kerana orang zalim, mendapati perang yang ditimbulkan oleh musuh Negara, amalkanlah selalu ayat aeribu dinar setelah sembahyang lima waktu, mudahmudahan segala kesusahan akan dilepaskan oleh Allah Taala dan senantiasa mendapat perlindungan dari NYA. Jika anda berperang melawan musuh, tiada binasa atau tiada terbakar oleh api, jika di pukul dengan besi tiada berasa dan tiada binasa dari semua benda yang berbahaya, hendaklah amalkan ayat ini dan bertawakkallah kepada Allah. Caranya: bacalah ayat ini sesudah sembahyang lima waktu tujuh kali dan juga baca ketika hendak tidur sebanyak tiga kali, Agar selamat dalam perjalanan atau ditujuan hendak keluar rumahdibaca sekurang-kurangnya tiga kali.

Mohon maaf sekedar ikut nimbrung sy jg pnya amalan untuk mohon kelancaran rezeki yg ingin sy bgkn yaitu Doa-doa untuk Mohon rezeki Doa mohon agar selalu diberi kelancaran dalam mencari rejeki, dengan rejeki yang baik, aman, dan halal. Bacaannya : Doa Mohon Keluasan Rejeki : Fataqobbalahaa robbuhaa biqobuulin hasaniw wa ambatahaa nabaatan hasanaw wakaffalahaa zakariyyaa,

kullamaa dakhola alaihaa zakariyyal mihrooba wajada indahaa rizqoo, qoola yaa maryamu annaa laki haadzaa, qoolat huwa min indillaah, innallooha yarzuqu may yasyaau bighoiri hisaab. Maka diterimalah (permohonannya itu) oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Dan Dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Dan mengasuh akan dia Zakaria. Tiap-tiap masuk Zakaria ke tempatnya di mihrab, didapatinya ada makanan di sisinya. Berkata dia: wahai Maryam Dari mana engkau dapat ini ? Dia menjawab. dia adalah dari Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berkira. (Al-Imran:37). Doa mohon curahan rejeki : Rabbana anzil 'alainaa maa idhatamminassamaa itakuunulana 'iidhalliauwalina wa aakhirinaa wa aayatammingka war zhuqna wa anta khairurraazhikiin Ya tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezki Yang Paling Utama. (AlMa'idah:114). Doa mohon ampunan dan keluasan rejeki : Qoola rabbighfirli wahabli mulka la yambaghili ahadhim mim badhi innaka antal wahhaab Ia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi. ( Shaad:35). Doa Ayat Seribu Dinar : () Wamayyataqillaha yajjallahuu makhrojaa. Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasib, wamayyatawakal alallahi fahuwa hasbuhuu. Innallaha baalighul amrih. Qod jaalallahu likulli syaiain qodroo. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. at-talaq:2-3). Doa mohon kebaikan dunia dan akhirat (sapu jagat) : Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa adzaaban naar Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. (Q.S. al-Baqarah [2]: 201) Dibaca setiap hari baik setelah shalat wajib atau di saat senggang yang lainnya. Lebih baik jika dibaca setelah shalat hajat dan shalat dhuha. Lebih baik jika masing-masing dibaca sebanyak 44 kali, secara langgeng / istiqomah.