You are on page 1of 37

ykler Suzan Nur Baarslan

ykler Suzan Nur Baarslan


1

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Bu kitap Derin Dnce Fikir Platformunun okurlarna armaandr. www.derindusunce.org

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

indekiler

ukur ....................................................................................................................................................... 6 Hayl ve Masallar.................................................................................................................................. 8 Nehirde Braklan Gzler ..................................................................................................................... 10 Gzlere Nazar ........................................................................................................................................ 13 Gri Balon ................................................................................................................................................ 16 Yeil Ayakkab ........................................................................................................................................ 18 PD/NM ............................................................................................................................................... 21 Ka ......................................................................................................................................................... 24 Ak Vakti ................................................................................................................................................ 27 Anlatmak ............................................................................................................................................... 31 ukur ..................................................................................................................................................... 34

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

ukur Evinden hi dar kmayan bir adam varm, bahesinde de kocaman bir ukur. Komunun ocuu, ukurun bir tarafndan ukura bakyormu merakla, komusu olan adam da ukurun dier tarafnda. Adam demi ki komunun ocuuna: Ne duruyorsun, atlasana karya. ocuk merakla kardaki adama, ukurun dier tarafna sonra da ukurun iine bakm. Atlayamam ki, bu ukur ok byk.demi. Komu: Atlamadan nereden bileceksin ne kadar byk olduunu? Hem ben, hibir ocuk grmedim ki denemeden vazgesin yapmak istediinden. Bir ocuu, bir bykten ayran tam da budur ite. Asla vazgemez ocuk istedii eyi yapmaktan. Yapamazsa kalr iinde yumru gibi, yumru byr de byr ocuun byyen bedeni gibi.demi. ocuk, komusu olan adama bakm ne demek istiyor acaba, der gibi. yi de ya dersem?demi kaygyla. Dmeden bilemezsin ki!demi komu.
6

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Peki, sen ocukken hi atladn m bu ukurun stnden?demi ocuk bilgi bilgi. Komu: Ben ocukken o ukur orada yoktu ki, onu ben kazdm. Kazdktan sonra da stnden hi atlamadm.demi. Neden kazdn?demi ocuk. Bitmez ya ocuklarn nedenleri, o nedenlerden biriymi bu neden de. Evimden uzaklamak istersem, dneceim yerin buras olduunu unutmayaym diye. demi adam. ocuk anlayamam ama denemek istemi, madem her ocuk denemeden vazgemez istediini yapmaktan o da denemek istemi, denemek isteyip istemedii aklna bile gelmeden. Atlam ukurun dier tarafna doru. Olmam. Dvermi ukurun iine. Cannn yanmasndan ok, ukurun dier tarafna geemediinin zntsyle balam alamaya. Hani ocuklar vazgemezdi ya denemekten. Nasl derdi ben vazgetim, denemek istemiyorum diye. Ya iinde bymeye balarsa bir yumru ve onunla birlikte o yumru da byrse. Acaba neydi bu yumru. yi bir ey olsa, der miydi komusu olan adam denemekten vazgeen ocuklarn iinde bymeye balar diye. Komusu olan adam, hemen ukura atlam, karm komusunun ocuunu ukurun iinden. Onun alamaktan mahzunlam gzlerine bakm kederle: Bak, grdn m, ne kadar uzaa atlamaya alrsan al, decein yer yine buras.demi. te bu yzden ayrlmyorum buradan. Ya yumru?demi ocuk gzlerinden akan yalar dklrken damla damla. Sen atlamay denedin, oysa ben hi denemedim. Yumru benim iimde, sen yine deneyeceksin, biraz daha bydnde ve baaracaksn atlamay. ocuk sevinle adama bakm, atlayabilmesi iin biraz daha bymesinin yeterli olacan rendii iin. Sen yeterince byyemedin mi?demi ardndan ocuk. Adam ocuun gzlerine bakm, imdeki yumru o kadar byd ki, imdi o ukuru atlayamayacak kadar km.demi ve eklemi ardndan kazd ukura bakarak: Artk dneceim yerden ayrlamayacak kadar o yumrunun esiriyim.

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Hayl ve Masallar Benim ykm bir rivayetten ibaret, bu yzden benden milerle bahsediyor dierleri. Beni, yaamadm sandklar kocaman bir hayat geri evirmekle yarglyorlar. Sorsalard bana, derdim ki, beni yaamadm sandklar kocaman bir hayat geri evirmekle yarglayanlara, evinden ayrlmayan/ayrlamayan, yksn deil, hayallerini anlatr elbet, ya da masallar. Oysa bilmek yaamak deildir her zaman, yaamann bilmek anlamna gelmeyecei gibi her daim. Gzlerimde; bir eyler yaam olanlarn, yaamadklarn sandklarna olan o kendini beenmi, o her eyi bilen bakna rastlayamazsnz bu yzden. Ben, bana den keden dinlerken yaayanlarn yaadklarn, onlarn kartmaya korktuklar anlamlar eklerken belleimin yaadnda bunlar olur uyarlaryla
8

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan dolu blmne, onlar sadece anlatp getiler yaadklarnn izlenimlerini, oysa o izlenimleri braktklar belleim yeniden, biteviye kurgulad yaananla yaanmas gerekenin varyantlarn. Syleneni, sylenmeyeni, gizleneni, sr kalmas gerekeni, aikr edileni, karlmas gerekip de karlamayan dersi, anlatlann ana fikrini, olay rgsn, sonucun gereklie ne kadar yakn olduunu, hangi kelimelerin yalan hangilerinin doru olduunu, nerede mbalaa yaplp nerenin es geildiini Dinlemekti benim iim, artk kimsenin birbirini dinlemedii insanlar dnyasnda. ukur kazdm evet, her gn yanna gidip iimde byyen yumruyla bykln karlatrdm, yumrumun bykl ukurun bykln geince anlam kalmamt da kazdm ukurun, olur da, insanm ya, yumrunun bykln unutur da atlamak gafletinde bulunurum diye, gafletimin bykl ukurun dibinde klr de hilie kalbolur diye kapatamadm o ukuru. Gerei bilmek farkl, onu yaamak apayrdr nk, rendim bunu kendi ukurlarn atlayp koarak uzaklap da o ukura dnmek zorunda kalan insanlarn anlattklarn dinleyince. Hi mi bir ey yaamadm ben? Yaadm elbette, yine de bir metre uzana kmadm evimin, sevdiklerim hayatmn uzana farkl sebeplerle dalrlarken, onlarn da kazdm ukur gibi ukurlara yenik dtklerini grdm nk. Yetmez mi, ka acdan sonra almalydm dersimi, biri yetti bana. Tek ac, tek strap. Gzlerimdeki mutluluk hlelerinin snmesi iin tek ac yetti bana. Vaz m gemi oldum bylece yaamaktan, iyi de sizleri de dinleyecek biri lzm deil mi, sylediklerinizi sizden daha iyi belleinde tutacak birine. Sylemediklerinizi belleinde saklayacak birine. Sylenenlerle sylenmeyenler arasnda kurulan terazide sizi yarglamadan i dkebileceiniz birine. Ben oyum ite. Ben sizin terazinizin dengesiyim. Bu hayatta her ey denge deil mi? Hayatla lm arasnda, gzellikle irkinlik arasnda, konumakla susmak arasnda Birinin dengesi bozulursa felketler takip etmiyor mu hayatnzn her bir nn, yleyse neden milerle anlatyorsunuz beni. Rivayetin haber olduu yerde haber de rivayet olur, evet, biliyorum, anlatacak bir ykm yok, biliyorum, size hayllerle doldurulmu masallar anlatacam. Masal, yrek pnarnn alaca bal, pnarn iinde yakut, pnarn iinde elmas dnda nefessiz kalm bir can, dnda kuru bir ta. Sakn masallarm yazdm yerin dna kartmayn, kendi gerekliinizde sorgulamayn, sakn masallarm mn dnda zannedip de yaa-d sanmayn. Sizsiniz yazlan m diye yarglayan nk. Benim ykm bir rivayetten ibaret, bu yzden benden milerle bahsediyor dierleri. Beni yaamadm sandklar kocaman bir hayat geri evirmekle yarglayanlara, evinden ayrlmayan/ayrlamayan, yksn deil, hayallerini anlatr elbet, ya da masallar. Oysa bilmek yaamak deildir her zaman, yaamann bilmek anlamna gelmeyecei gibi her daim. Sorgusuz ve sualsiz, yargsz ve her eyi yaadn zannedenlerin o bilmi baklarndan uzak kaln imdi. Bir ocuk gibi dinleyin beni. Beni, ocuk gibi dinleyin. ukura dp de incinmekten ok denemekten korkan ocuk gibi dinleyin. Denemekten korkmamanz hatrlatrm bir yerlerde mutlaka. Dinleyin beni. Bir kez de siz dinleyin.

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Nehirde Braklan Gzler Hintli bir adam varm zamann birinde. Tek sevdii ey, geip nehrin kysna ykanan haclar izlemekmi. Btn gn bkmadan usanmadan izlermi yaptklar ibadetin evkiyle kendinden geenleri. Gzlerine bakarm tek tek her bir hacnn. Haclar rahatsz olmular gnn birinde. ikyet etmiler adam orann bilgesine. Bilge adamn yanna gelip btn gn adam izlemi, yemeden imeden izliyormu adam haclar. Gzlerini krpmamak iin aba harcadka gzlerinden yalar akyormu kan renginde. Bilge adam tam gn takip etmi, adam her gn, gn batmnda sessizce kalkp khne, tek odal barakasna gidiyormu. Bilge takip etmi adam, a olduunu dnerek bir para ekmekle varm adamn kapsna, barakann kapsnn olmadn fark edince, barakann duvarna vurarak ieri girmek iin izin istemi. Adam bilgeyi grnce buyur etmi, ieride zerine oturulacak tek bir ey yokmu. Bilge adamn karsna geip yere oturmu. Ekmei uzattktan sonra adamn ekmei bitirmesini beklemi. Adam ekmei ar ar yemi, her lokma bitmeyen dakikalar gibi gemi bilgeye. Yine de pes etmeden beklemi adamn ekmei bitirmesini. Adam ekmei bitirince bilgenin gzlerinin iine bakm. Sabr en zor snavdr.demi.

10

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Bilge adamn gzlerinin iine bakm, kpkrmz gzlerden baka bir ey grememi. Her bakt gzde, her trl duyguyu gren bilge, ilk kez bu adamn gzlerinde hibir ey grememi. Merakla adamn gzlerine bir kez daha bakm, ola ki grlmesi gereken daha derindedir de dikkatli bakmammdr diye, yine kpkrmz gzlerle karlam. Ne diyeceini bilemiyormu bilge. Kelimeler boaznda dmleniveriyormu. Adam bir tas su alm, bilgeye uzatm. Bilge sudan alp imi, sonra da adam imi ayn tastan. Sor hadi.demi adam. Ne gryorsun?demi bilge. Baktnda benim gremediim ne gryorsun da gzlerin byle alev krmzs oldu? Adam anlam ki karsndaki herhangi biri deil, anlattnda kelimelerini eip bkmeyecek, onlara kendince yeniden anlam yklemeyecek kadar kelimelere saygl biri. Huzuru.demi adam. Sonra da huzursuzluu. Huzurun ardndan gzlerine saplanp kalan huzursuzluu. Yeniden arnmak iin geldiklerinde bir anlk huzurun arkasndan pelerine taktklar, pelerinde gtrdkleri huzursuzluu. Grdn her seferinde aynysa, neden devaml izliyorsun ki?demi bilge. renmek istedii, huzurun ardndan kendisini de dierleri gibi neden huzursuzlua hapsettiiymi adamn. Bir gn, oradan sadece huzurla ayrlan birini grr de onun peine dp srrn renebilirim diye, belki. yleyse neden ocuklarn gzlerine bakmyorsun?demi bilge. ocuklarn gzlerine bakamam.demi adam. Bilge arm. Neden?demi sesi olduundan fazla karak. Gzlerimde olan grrler diye. Gzlerinde olan ne ki Ey Adam.demi bilge. Onlarn gzlerinde olan huzura sahip olamayan bir insann huzursuzluu.demi adam. Huzursuzluk tketti gzlerimin akn, alacaya evirdi iimi, iim gzlerime yansd, gzlerim iimi gizlemek iin kanl damlalar sat etrafa. Bakamam onlarn gzlerine, iimi gizleyemeden. Gizleyemiyorsam ben de saklarm onlar o zaman al kanlarla. Gzlerinde olan ya huzursuzluk deilse Ey Adam, sadece o nehirde ykanabilmek isteyip de iine giremediin iin seni tketen korkuysa ve sen bunca yl bouna tkettiysen mrn? Bouna m, bunca yl tketmeseydim mrm ya gelip geseydin nmden ve ben duyamasaydm bana syleyeceklerini. Ya benim grevim seni beklemekse sabrla, ya senin grevin sabrszlkla retmekse bana bildiklerini?

11

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Ey Adam bir kiiyi beklemek iin bir mr bakalarnn gzlerine hapsetmeye deer mi? Kendi iini zmeyi bakalarnn gzlerine teslim etmenin ad sadece sabr olabilir mi? Sabr deilse Ey Bilge, nedir seni benimle konuturan burada? Bilge, adamn gzlerine bakm. Gzlerinde u anda ne gryorum, biliyor musun, gzlerinde bir ocuun ilk defa grd bir eye bakarken duyduu heyecan ve korkuyu gryorum. Gzlerinde bir ocuu gryorum, gzlerinde kendimi gryorum. Gzlerinde nehrin aknda suretine dalm bir ocuun ak(i)sini gryorum. Gzlerinde, gzlerimi gryorum. yleyse nehirde arnmann vakti gelmitir Ey Bilge, girebilirim ben de nehrin iine. Bakabilirim artk ocuklarn gzlerine, gzlerinde kendimi grebileceimin gveniyle. Huzurunun peine huzursuzluu takmadan gel.demi bilge. Ardna kendini takmadan gel, orada brak kendini, kendin olmadan gel, sakn iki kii olarak dnme. Adam akamn karanlnda dm yola. Nehrin yanna gelmi. Nehre bakm koyu karanlk. Girmi iine. Nehirden kmak zereyken tek bana kamayacan anlaynca brakm kendini nehre. Bilge, nehirde brakt gzlerine bakyormu, tekmi artk, ikiden bire indiini anlaynca ayrlm nehrin yanndan ve bir daha da hi dnmemi nehrin kysna. Grenleri gremeden ayrlm nehrin bulunduu lkeden ve bir bilge terk etmi huzurunun ardna huzursuzluu takp da gidenleri, kendini kendisine ikyet edenleri, gzleri akken grmeyenleri

12

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Gzlere Nazar Adam komunun ocuuyla birlikte ukurun kenarnda oturuyordu. Onlarn meknyd artk ukur. Srd aralarndaki; birinin hi atlayamad dierinin atlayp da iine dt. Birinin edilgenliiydi, dierinin etken baarszl. ocuk sessizlie brnmt. ukurun zerinden atlama denemesinin yedinci gnyd. Adamn anlattklarn anlamlandrmaya alyordu. Anlayacann tesindeydi kelimeler, henz kelimelerin soyut hlini, imgeyi, mecazlar bilmiyordu ya da iaret edilenin neyi iaret ettiini. Kelimelerin ilk anlamlarndayd henz, gerek anlamlarnda. Sonra aklna bir ey geldiinin ltsyla sevinli huzmeler gezindi gzlerinde rengarenk. Anladm, yani o adam nehirde yzd, bilge de o adam huzura kavuunca oray terk etti. Adamn yznde istedii rengin ltsn gremeyince ekledi ardndan yle, deil mi? Hayr.dedi adam. Yani adam ld m? Bilge hem niye kimseyi gremeden ayrld oradan, gece diye mi, f, bir insan gzlerini nehirde nasl brakr? Brakt ite!dedi adam bir ocua anlatlmamas gerekeni anlatmasnn getirecei aklamalarn bkknln yaayarak.

13

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Anlamadm ben! Dosdoru sylemiti ite, ne biim masald bu, hi de babasnn anlatt masallar gibi deildi. Hem ktler neredeydi ve onlar her zaman yenen iyiler. Hani prenses ve prensler. Hani cmertlik, iyilik ve doruluk. Bu adam masal anlatmasn bilmiyor olmalyd. Aslnda bence sen masal anlatmasn bilmiyorsun. dedi adamn yzne, sylediinden emin bir yzle. Sen ne kadar akll bir ocuksun.dedi adam. Kime ektin sen? Bilmiyorum. Annem, onu kzdrdmda, babama benzediimi sylyor. Babamsa, bir eyi ok isteyip de bana almalar iin direttiimde, mzmzlanmamam, tpk anneme benzediimi sylyor. Sanrm ikisine de benziyorum. Bu iyi bir ey deil mi, sonuta onlarn ocuuyum, onlara benzemem normal yani, deil mi? Adam kahkahalar atarak ocua skca sarld, gzlerinde hleler vard imdi scack. Haklsn bu iyi bir ey, inan bana, bu harika bir ey, sen de ylesin zaten.dedi. ocuk biraz da ekinerek, Biliyor musun, annem senin iin, tuhaf adam, dedi. Sen kimseyle konumazmsn, benimle nasl olup da bu kadar konutuuna arp kalyormu. Eh, bouna dememiler ocuktan al haberi. Hayr, hayr, ben her eyi sylemem, inan bana. Anneme ukura dtm sylemedim. Kyafetlerimi grnce kzd biraz. Neyse. Olsun, zaten hep kzyor. Neden sylemedin ukura dtn? Sana kzar ve sen de benimle konumazsn diye.dedi ocuk ban eerek. Ya bana masallar anlatmazsan? Hani ben masal anlatmay beceremiyordum, ne demitin, bilmiyorsun mu demitin? Tamam be, dedim ite, kverdi azmdan, tutamadm. Anlatacaksn deil mi? Anlatacam, zlme. Ya unutursam, anlattklarn Korkma ocuk, yazarm bunlar sana, okumay rendiinde de aar okursun senin iin yazdklarm. Benim iin mi yazyorsun! Bu harika. Ne, ne, yine mi bymem gerekiyor?! Hayr, bymeden de okuyabilirsin bunlar. Ama okuma yazmay renmem iin daha ok varm, babam demiti, byynce demiti bir gn. Okumay rensen yeter. Bunun iin illaki yedi yana kadar beklemen gerekmez.
14

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Yedi mi, ne ok. imdi rensem, bana retir misin? armt adam, boyu kk, akl kocaman bu ocuun yandan byk ve tam da ya kadar olan kelimelerine. Ne bilmiti bu ocuklar. Her ey ellerinin altndayd, televizyon, bilgisayar Bilmedikleri yoktu. Sadece okumay rense yeterdi elbette de imdi bu veleti bana sarmaya deer miydi, zaten iyice dadanmt kendisine, vaktini alyordu, sanki vaktini alan ok nemli eyler vard ya hayatnda, vakti, geip giden vakti. Zaten geip gidecekse retmeliydi ocua, alt ya erken de saylmazd ok fazla. Vakitli deildi ne de olsa hayatn vakit anlay. Her ey beklenen vakitte gereklemezdi, srprizler olurdu kimi, bu da o srprizlerden birisi olurdu. Ad zerinde srpriz beklenmedik vakitte yaplan/gelen deil miydi?

15

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Gri Balon Sanki kayboldum, kaybolmuum gibi hissediyorum. Boluun tam ortasndaym. Kendimi aryorum, yoo, bu ylesine sylenmi klie bir laf deil, kayboldum, sanki kayboldum. Bakyorum, her eye, her eye. eriden gzetliyor biri, darya bakan biri. Ben, ya ben neredeyim? Hayat akp gidiyor hayatmdan ve ben sadece izliyorum. Biri itiverse sanki dvereceim boluun ortasndan boluun dibine. tiverse biri Sadece bir iti yetecek. Ne ac Trajik sosun ketap krmz lekesinin gzlerimde brakt lekeler Ketap krmzs, sahte domates tad, acl sos, yanyor midem, burkuluyor bu sosu yememek mmkn olsayd. Zaman, helyum gaz. Balon iiyor. Dayanamadnda patlayacak balon. Paralar etrafa dalacak. Bu benim balonum. Balon. Gri balon. Artk griyim. Ne ok balon laf kullanmm, bu tekrarlar iyi deil, oysa hibir eyin tekrar yoktur bu hayatta deil mi, bir nehirde ayn suyla iki kez ykanamazsn, kirli kal sen de canm, art m ykanman. Kalamazsn deil mi, illa geip gidecek sular zerinden. Senin suyun, benim balonum, senin kelimen, benim imgem, senin gerein benim ironim. Dark, damdark Kzar imdi birileri yabanc kelimeye Trke n-ek getirdim diye, iyi de zaten Trkede hani n-ek yoktu, biz sondan eklemeli bir dildik? Samaladm deil mi, samalamamalydm oysa sizlerin nazarnda. lla cafcafl kelimelerle almalydm kapnz, illa sslemeliydim sanat sanat zre, illa anlam ire anlam yklemeliydim kelimelere. Anlam para para arttrmal ve para para azaltmalydm, leit-motifim barmalyd beni fark edin, anlatmak istediim bu kelimede, kelimenin/cmlenin/durumun/olayn tekrarnda sakl diye, fark ettiniz mi balonumu, gri balonu.

16

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Benim ykm bir rivayetten ibaret, bu yzden benden milerle bahsediyor dierleri. Beni yaamadm sandklar kocaman bir hayat geri evirmekle yarglayanlara, evinden ayrlmayan/ayrlamayan, yksn deil, hayallerini anlatr elbet, ya da masallar. Oysa bilmek yaamak deildir her zaman, yaamann bilmek anlamna gelmeyecei gibi her daim. Hatrladnz m bu cmleleri, ne ok tekrar ediyorum okuyor musunuz/dinliyor musunuz? Dinlemekten korkmayn. Denemekten korkmamanz hatrlatrm demitim ya, hatrlatyorum ite. imdi tam burada. Anlattklarmla hi ilgisi olmayan bir yerde. Neyi deneyeceinizi ben bilemem, orasna karamam yalnz. Oras sizin probleminiz. Bana sadece hatrlatmak grevi dt, size de dmek kalyor. Sesinizi duyar gibi oluyorum, bir ukurdan atlamay hi denemeyen biri iin sylemesi kolay dediniz deil mi, yle biliyorum. Bu da sizin probleminiz. Kzdnz m?! Kzabilirsiniz. Bu da sizin probleminiz. Bana ne. Hakikaten, dmelerden yorulmayan sizin, sittin sene anlatp durduklarnz belleimin geri dnm kutusu olmayan kelerinde saklamak ve hatrlamak zorunda olan bana ne? Bana ne oluyor, ne? Neden kzgnm hayata bu kadar, ne ald ki bana ait olan, bana ait olan ne var ki, aidiyetimin sanal klavyesinde tularna basarak dile getirdiim her bir parann hangisi bana ait? Hibiri mi? E kk yani. Haklsnz, bu da bir snav ve ben klar kaydrmm hatta yanl blmn sorularn cevaplamm, sizin hi banza gelmedi mi, mutlaka birileri bu deneyimi yaamtr. Vardr ayn aklszln bedelini ban vurarak dile getiren be aklsz ben gibi, var biliyorum. Bu yazdklarm bir yntem var, bilinakm, yle yazdm, diye yutturabilirsem size, tamamdr; anlalmazln anlalmak adna retildii ve ayn hzla anlalmadan tketildii yeni edebiyat ortamna ho geldiniz de dersem, bitmitir bu i. Bana yazar size de okur derler ey okuyucu. Yazar durursun, yazarsn, yazar msn, deil misin, yazar msn, yazdn yazdm m zannedersin Uzar gider hayatn yollar, yollar yoku, yollar bayku tnemi viranenin kasvetli gstergesi, gsterilmeyenler iin yol yok. k yok, tkandm ite, tam bu noktada tkandm. Grmyor musunuz, balonum gerildi iyice, rengi de gri ve ben gri bir balonum olsun diye dua etmedim ki hibir zaman. Belki uykumu alm olsaydm daha neeli bir para syleyebilirdim kelimelerimle kulaklarnzdan ruhunuza ulaacak, uykusuzum Git uyu deil mi, git ve uyu. Uyu ve uyan. Uyan. Her ey, zr dilerim, tekrar yoktu hayatn deil mi, ya bu tekrar andran grntler, hayatmn tek tip klasik renkleri Renklerle ne alp veremediim varsa. Sylemeli o zaman. Sylemeli ve rahatlamal. O ukurdan atlayamamann uru sard tm bedenimi ve ben bunu istemli semiim gibi davranyor ve size gpta ediyorum hatta evet hatta sizleri kskanyorum, kapm alp da anlattklarnn strabyla gzleri dolup ya da sevinciyle yanmda gzleri ayr ayr renklerde ldayan -yine renk dedim- sizleri kskanyorum. Anlatamadm straplarm ve gzlerimde parldayamayan her bir renk iin, gri hari. Onu benim gzlerimde, orada gremezseniz tam gzaltlarmda grebilirsiniz. Sahi, ben hangi duam yanl, eksik ettim? Bir varm bir yokmu, evvel zaman iinde kalbur zaman iinde deve tellal iken, pire berber iken, lkelerin birinde bir ocuk yalvarrken Tanrsna, ondan hibir ocukta olmayan bir balon isterken aklna o gn duyduu gri renkli balon gelmi ve Rabbim demi, Rabbim, bana gri bir balon verir misin? Ama ok bekletme ne olur, babamn bana alaca yeil ayakkablar kadar beklemeyeyim gri balonu. Ve Tanrs bekletmemi ocuu. Artk ocuun, hibir ocukta olmayan gri bir balonu varm ve hibir zaman alnmayan yeil ayakkabs.
17

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Yeil Ayakkab lkelerden birinde, zaman zaman evvel, beyaz en beyaz, mavisi en mavi bir ehir varm ve bu ehrin fakir mi fakir insanlar. ehir beyaz ve maviymi alabildiine ama fakirlik koyu glgesini zerinden bir trl ekmezmi. ehrin ou sonradan buraya yerleen, bir yere tutunabilmek iin slalarn gurbet yapp gurbette yeni bir sla kurabilmek iin, ailesiyle birlikte yerleenlerle doluymu. Zengini de varm ehrin, yerleik olan, atalarnn ilk yerletii vakitten o vakte kadar aile ecerelerini takip edebilecek kadar soylu olanlar da varm. Sz hakk bu soylu ve zengin insanlarnm ehirde. Onlar olmazsa ne olurmu ehri sonradan sla yapanlarn hli? ehrin tm dkknlar onlarn ayaklarn gzlermi, ayaklar adm atsn da gnn ilk siftah yaplsn diye. ehre yeni adm atm biri de varm o gnlerde genmi henz, ei ve bir olu da yannda, elinde iki kk uval, ilerinde giyecekleri, birka gnlk yiyecekleri. Bir ev bulmular damnda birden fazla delikle darnn souunu ierinin scayla birletiren. ocuun her baktnda, k oyunlaryla evlerini annesinin anlatt masal diyarna eviren, hele sabahlar. Gnein ilk klaryla ieri szlen klarla dumann dans. Annesi demi ki ocua, dikkatli bakarsan kla dumann ieri szld anlarda geride braktmz sevdiklerimizi grebilirsin. Uyanrm ocuk her sabah erkenden, klara bakarm grmek iin geride brakt sevdiklerini. Anneannesini, dedesini, halasn grrm kimi sabah, kimi de arkada brakt kedisini, sonra bir gn de kavga ettii arkadan. Onu neden grdn anlayamasa da ocuk, demek ki onu da seviyormuum ben, diye dnmt mutlu mesut. Sevdikleri ne kadar da oktu. Aslnda dnverselerdi ya eski evlerine, o zaman arkadayla kavga etmezdi bir daha, kedisini hi yanndan ayrmazd, dnverselerdi
18

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Babas bir ayakkabcda ie balamt. Aslnda sevinmiti ocuk nceleri. Gcr gcr ayakkablar vard dkknda. Her biri suda parldayan talar gibiydi ve renkli renkliydi her biri. Denizin kysnda byk bir hevesle toplayp elinde tuttuu talar gibiydiler, sonra kuruyup da renginin gzelliini kaybeden talar denize geri frlatt n dnnce bir n ayakkablara bakakalmt. Acaba o ayakkablar da eline alsa, eve gtrp en gzel yerde saklasa, renkleri bozulur muydu? Talar gibi miydi ayakkablar? Babasna sorsa ne derdi kendisine, dayanamamt, babas eve geldiinde babasna sokulup sormutu: Babacm, dkkndaki ayakkablardan birini bana alsak Daha bitirememiti ki szlerini babas sinirlenerek barmt kendisine. Ne zannediyorsun sen, yiyecek ekmeimiz olmadan sana yeni bir ayakkab alacamz m?! Unut ayakkaby! Senin elin de i tutsun nce, sonra istersin ayakkab. Git yat! Babasnn neden sinirlendiini anlayamamt, henz byklerin dnyasnda olup bitenlerden habersizdi ve byklerin birbirini ezdiinde, limonun suyunu karmak iin limonun ezildii gibi, aclarn kendilerinden aciz olanlardan kardndan da habersizdi. Sonra sorard o da. Babasnn siniri yatsn ilk ii ayakkablarn rengini sormak olacakt. Aslnda dier insanlarn ayakkablarna da bakabilirdi. Neden aklna gelmemiti. Yarn ilk ii ehirdeki insanlarn ayakkablarna bakmak olacakt. O gece ryasnda ayanda yeil ayakkablar grmt, deniz kysna gelmiti o ayakkablarla. Dayanamam hemen ayakkablarn kartp ellerine almt. Ayakkabsnn slanmasn istememiti. Sonra ayakkabnn gzelliini dnerek ayakkablarn sevinle dudaklarna gtrp pmt. Uyandnda babasndan yeil bir ayakkab istemek iin babasnn yanna komutu. Babasna sevinle, ellerini bir yerde sabit tutamayarak ryasndaki ayakkaby tarif ediyordu. Sonra boynunu bkerek: Babacm, bana yeil bir ayakkab alr msn?deyivermiti. Babas, istedii her eyin olmayacan gstermek iin, sa eliyle olunun yzne tokat indirivermi ve eklemiti ardndan. Ryanda grrsn! Alayamamt, olduu yerde dikilip kalvermiti, babacm, zaten o ayakkablar ryamda grmtm, diyememiti, gzlerine iki damla yerleivermiti ve enesi titremeye balamt, o iki damla dmeye hazr beklerken babas evi terk etmiti. Babasnn ardndan bakakalm ve koarak deniz kysna inmi ve ayaklarna bakakalmt. Ayaklar plak, her yan yara bere dolu ve mutsuzdular. Ayaklar alyordu sanki. Ayaklarndaki damlalara bakarken, gzlerinde biriken ve artk grmesine engel olan damlalar brakvermiti kendilerini ayaklarna doru. Ayaklar alyordu. Uzunca kaldktan sonra deniz kysnda, ayaklar onu ehrin hi bilmedii taraflarna gtrmt. Zengin insanlarn gelip getii yolun kenarna oturmu, ayakkablara bakyordu. Kahverengi, siyah, lajivert renk renk ayakkablar geziyordu yolun zerinde. Tek grd ayakkablard. Ne yz, ne beden ne de kyafetler tek grd mutlu ayaklard. Akam olduunu anladnda, karn guruldayp da al son hadde vardnda yola dm, evinin yolunu tutmutu. Tam zenginlerin oturduu ehir merkezinden ayrlrken, bir grup ocuun ellerindeki mavi, sar, krmz, pembe renk renk balonlara deivermiti gzleri. Dalvermiti renklerin gzelliine. Yanndan geen bir ocuk, Babacm neden
19

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan gri renkli bir balon yok ki. Sylesen de benim iin gri bir balon getirseler.demiti. Babann o ocua sarlarak Yarn.dediini duymutu. Demek bir de gri renk vard ve onun bir de balonu vard. Yarn yine buraya gelmeliydi ve gri renkli balonu grmeliydi. Koarak evine dndnde ertesi gn zor etmi, gece yatana girdiinde ellerini gkyzne aarak: Rabbim demi, Rabbim, bana gri bir balon verir misin? Ama ok bekletme ne olur, babamn bana alaca yeil ayakkablar kadar beklemeyeyim gri balonu. Kahvaltsn eder etmez koarak, ocuklarn balonlaryla oynad yere gelmiti. Henz hi ocuk yoktu ortalkta. Beklemeye balamt. Gne kavururken gzlerini, gzleri gne rengine dnmken ocuklarn sevin lklaryla geldiklerini grmt. Dnk ocuu grmt ardndan. Elinde sar, krmz ve tuhaf renkli bir balon vard. Sonra aklna o renk geldi. Gri. Demek gri renk buydu. Bakt, bakt. Bu, frtna rengiydi. Memleketlerinden ayrlmalarna neden olan frtnann rengiydi. Evlerini yerle bir eden, annesini alatan, o zamana kadar evresinde olup da o gnden sonra gremedii insanlarn nereye gittiini sorduunda, onlar ald sylenen frtnann rengiydi. Aslnda hibir ocukta olmayan bir balon istemiti Rabbinden, oysa o ocuun ellerindeydi balon. Sonra anszn bir rzgr km ve ocuun elindeki balonlar drt bir yana uumutu. ocuk balonlarn yakalamaya alrken, gri balon denize doru umaya balamt. O ocuk sar ve krmz balonla urarken gri renkli balonunu unutmutu. Komaya balamt ayakkabcnn ocuu. Sevinle kouyordu. Kestirmeden deniz kysna inerek balonu grmeye altnda balonun denize dtn fark etmiti. Koarak denize doru ilerlemi, denizin yanna geldiinde olduu yerde kalvermiti. Deniz ne kadar derindi bilmiyordu. Yine de dayanamam denize adm zere adm atm, balonun yanna kadar gelmiti. Deniz enesine yaklamt. Balonu ellerinin arasna aldnda ylesine mutlu olmutu ki aklnda ne yeil ayakkab kalmt ne de babasnn daya. Balonunu ellerinin arasna alp da kydan yana bir adm attnda denizin iinde olumu bir ukura denk gelmiti. Artk deniz boyunun stnde kalyor, nefes alamyordu. Elindeki balonu brakamyordu bir trl. Brakmay akletse yukar doru karverecekti oysa bedenini. Akledememiti. Gzleri kapanrken usulca, ellerinden balonun kayp denizin gne doru ykseldiini fark etmiti. Akledememiti. nce, hibir ocukta olmayp da sadece kendisinde olan frtna rengindeki gri balonuna smsk sarlm, balon sessizce ellerinden kaym, balona doru hareket edemeyecek kadar nefessiz kalmt, sonra Sonra, denizin dibine doru akp gitmiti. Bir varm bir yokmu, evvel zaman iinde kalbur zaman iinde deve tellal iken, pire berber iken, lkelerin birinde bir ocuk yalvarrken Tanrsna, ondan hibir ocukta olmayan bir balon isterken aklna o gn duyduu gri renkli balon gelmi ve Rabbim demi, Rabbim, bana gri bir balon verir misin? Ama ok bekletme ne olur, babamn bana alaca yeil ayakkablar kadar beklemeyeyim gri balonu. Ve Tanrs bekletmemi ocuu. Artk ocuun, hibir ocukta olmayan gri bir balonu varm ve hibir zaman alnmayan yeil ayakkabs.

20

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

PD/NM ocuk zntyle adamn anlatt ocuu dnyordu. Ne korkun. Babas neden bir ayakkab alamyor ki oluna. Bu ok mantksz. Hem neden balon o ocuu denizin stnde tutmuyor ki? Hangi baba ocuuna ayakkab almaz ki! Uyduruyorsun bunlar deil mi? Hepsini sen uyduruyorsun. Korkun. Uyduruyorum ya da gerek. Ne fark eder ki? ok ey. Anlayamyorum. Anlattn her ey ok farkl. Neden babas ona yeil ayakkab almad sonunda? Neden gri balonuyla oynayamad bir kez? Neden mutlu olmadlar? Neden atsnda delikler olmayan yeni bir eve tanamadlar? Neden memleketlerine dnemediler? Neden? f, ne ok soru soruyorsun. yle olmu da ondan. Ne bileyim ben, istersen dinlemeyebilirsin anlattklarm. Neden bana kzyorsun ki? Bana anlatacana sz vermitin. Hatta yazacaktn bunlar bana. stersen yazmayaym ocuk, anlattklarm beenmiyorsun nk. Bana ocuk demekten vazgemeyecek misin? Hayr.

21

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan ocuun gzleri doluvermiti hemen. Neden bu kadar katyd ki bu adam, anlayamyordu. Sanki o ocuk yaasa ne olurdu ki, ne kadar da acmaszd bu adam. Gitmek zere kalktnda hibir ey sylemeden birka adm att. Sonra birden geri dnd ve adamn gzlerinin iine bakarak ekledi: Sen tpk o ocuun babas gibisin. Adam ocuun neyi kastettiini anlayamamt. Ne demek istiyorsun ocuk? Kendi acn benden karyorsun.Sonra da koarak uzaklat yanndan. Bir ocuktu, sadece bir ocuk, boyu beline varmayan bir ocuk. Onu incittiini fark etmiti. Aslnda ocuk, incitildiini fark ettirmiti. ocuun ardndan koarak ocuu yakalad ve yzn yzne evirerek: Sen bir ocuksun, bu szleri syleyebilmen imknsz.dedi aknlkla. ocuk, gzlerindeki yalar koluyla silerek: Bu ukurdan atlamam da imknszd ama bana ukuru atlatmaya kalktn deil mi? Ama baaramadn.dedi adam. Baarmam istemedin. steseydin, atlardm. Ben kimim? Ben kimin ocukluuyum? Ben kimin kaleminin ucundaki hayatm? Adam ok zerine ok yayordu. Bu ocuk bunca laf nereden renmiti. Bu laflar nereden rendin sen? Sana ne! Gitmek istiyorum artk. Brak beni. Tamam, tamam. Brakacam ama nce senden bir isteim var. ocuk merakla adamn gzlerine bakyordu. lk defa kendisinden bir ey istiyordu adam. Sessiz kalmay tercih etmiti yine de. Bana adn syler misin? ocuk sylemekle sylememek arasnda bocalyordu. Sylese kendisini affettiini sanacakt bu adam. Oysa affetmemiti. Krc adamn tekiydi. Aslnda yanndan ayrlmak da istemiyordu. imdi ekip gitse bir daha gelemezdi yanna. Gelmek istiyordu, onu dinlemek, onunla vakit geirmek istiyordu. O, yabancyd. O, deiikti. O, merakt. Adam ocuun gzlerine bakyordu. Sahi kimdi bu ocuk, hangi byn ocukluuydu, kimin kaleminin ucundaki hayatt? Bu hayatta bir etkisinin olmasn istiyor muydu; bydnde, hayatnn

22

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan bir dnemindeki bir adam olma istei tayor muydu? Cevaplayamyordu bu sorular. Yine de vazgeemiyordu bu ocuktan. Yabancyd ocuk. Deiikti ocuk. Merakt ocuk. Sessizlii bir kadn sesi bozmutu. ocua sesleniyordu annesi. Pd, Pd, gel artk, yemek hazr. ocuk rahatlamt. Adam rahatlamt. Aralarndaki ilk kavga bylece zlmt. Pd annesine tamam diye seslendikten sonra adama bakt. Adam sevgiyle ocua bakyordu. Demek adn, hfzeden, saklayan koydular. Sana ok yakm, tam da seni anlatyor ismin.dediinde ocuk adama tm kzgnln unutarak: Gerekten mi, nk arkadalarm hep ismimle alay ediyorlar, bana patpat diyip bir de enseme patlatyorlar.dedi. Onlar senin isminin anlamn bilmiyorlar ve seni tanmyorlar da ondan. Yoksa eminim ki isminin anlamn bilseler ok kskanrlard. ocuk karsndaki gzlerin yalan sylemediine itimat ettiinde, Ben senin adn biliyorum. Sen Cmlesini tamamlayamadan adam ocuu susturmutu. Hadi git de yemeini ye. Yarn erkenden yanma gel, anlatk m? ocuk skca adama sarlmt. Adam ne yapacan arm, ellerini nereye koyacan bilememiti. Sonra skca ocua sarlmt. Sakn adm syleme, diyecekti, vazgeti. Kendisine Nm diyen anne babasna nm kalan hayat yznden kzabilir miydi, kzamazd. Kendisine Nm diyen bir ocuu da engellememeliydi. O Pd ise kendisi de Nm idi. O saklayan idi kendisi ise yarm kalan. Anlatann saklayana ihtiyac vard demek ki, anlatlann saklanmaya ihtiyac vard demek ki

23

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Ka Bir yrek ka kez affeder ve bir yrein sevdii o yrei ka kez affedebilir? ok kez mi, bir kez mi, hi mi? Ka kez affettim deyip de kalbe bir haner daha vurulur kalp hanesinin duvarndaki entik olarak kalmaya mahkm bir iz brakmaya rza gstererek. nsan ka kez raz olur rzas haricinde yaamak zorunda kaldklarna. nsan ka kez bu son diyerek aresizliini son olmayacak bir yalan zerine kurar. Ka kez, ka kez, ka. Ka gitsin, ka. Ka Kaamazsn biliyorum. Bir kez daha bu son yalann gerek zannedip yrein Kaamazsn. Kamak istemezsin. Kalp krklklarn korktuun yalnzlnn yerine tercih edip, belki, diyerek, belkiyi mit edip yrein azn, azn a kalrm korkusuyla yanndan ayramazsn. nsann en ok korktuu da alk deil midir? yleyse ne zarar olabilir ki azn yannda bohalayp bir mr onun zincirine kendini hapsetmenin. Kalakalrsn paralara ayrlp da her bir paray eski yerine yaptrmaya altn yerde. Szm sana, evet sana. Biliyorsun bu szlerin kime olduunu. Bunlar sana. Kprdayamadn o noktada adm atmaktan korkan sana. Szlerin akm kald, hibir mziin yreini teskin edemedii an yaayan sana. Sana cancazm, sana. Yeni eyler sylemek lzmsa da szler ylesine eskiden kalma ki, duygular ylesine eprimi ki, sular gzn alt-ortasndan o kadar alamaya nzr ki, eskiyi hangi yeni kelimeyle anlatabilir ki kelimelerin emanetisi. Ne syleyebilir ki sylenmemi

24

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan kelimelerden geriye kalanlarla. Sylenmemi ka kelime var ki. Bak, yine kata karar kld kelimelerim. Bu hangi ka? Ka gitsin. Ka, ka Ayrp duruyorsun her seferinde. Durulmuyorsun. Dur-durulmuyorsun. Durulmuyorsun. Baksan, greceksin. Bakmyorsun. Bak. Geip gidiyoruz biteviye. Her daim tekrar myz ilkin. lk duygunu hatrlyor musun, ne demiti yrein, onu sen etkilemeden nce hangi nazarlarla bakmt bugn bakmaktan korktuuna. Kamz gryoruz ilk bakmzla grdmz ikinci bakta. kinci bak birinciden farkl m. Tekrar yok mu. Var m. lkin tekrar yok mu ikinci bakta. Ya ikincinin ardndakilerde. Onlar ikinci ve sonrakilerin tekrar deil mi. lk bak anlatr her eyi ve tekrar olmayan aslnda ilk baktr belki de. nn ilki, duygunun ilki, sevginin ilki, ayrln ilki, ihnetin ilki, bakn ve o bakta grdnn ilki. Hatta lmn ilki. Sonrakiler, ikinci ve ikincinin ikincileri hep taklittir belki de yerine konulamayan o ilkin yerine. Ka ilkimiz vardr hayatmza ait. Ait klndmz hayatmzn ka ayrl ilkin yerini alabilir. kincinin ikincisini yayorsun artk. Tekrarlarn tekrar edilmesinden bkmad m yrein. Yrein kaamayacak kadar ilklerini unuttu mu. Unuttuunu hatrlayamayacak kadar yaral m yoksa, nm mi kald, yarm m kald yaanmasn dilediklerin, tekrarn tekrarnda btnleneceini mi zannetmektesin, zan, yaral ceylann gzlerindeki perde mi, kapatmaktan ok amaya yakn belledii. Ka gitsin. Ka, ka, ka in tuhaf taraf, kaamayacan bilerek bunlar sylyor/yazyor olmam olmal. yle. yle sanrm. Bilmiyorum. Bu n ire, senin yreinin gelgitlerinin kysnda, ayaklarma deen sularn geride kalan damlalarndaki izlerine bakarak, senin yreine yolculuk yapyorum. Yine bana ait olmayan bir yolculuu takip ediyorum adm adm ve o admlarn ounda izlerinden kalan iaretleri yorumlamaya alarak. Yine eksiim bak. Yine yaamadklarmn, yalnzca dinlediklerimin glgesinden senin gneine dair beylik laflar ediyorum. Senin gnein. Senin. Benim olmayana bunca kelime neden. Senin mutluluun ya da mutsuzluun yzde elli iken, benim o yzde elliye mdahale etmeye almam neden. Neden yine burnumu bana ait olmayana sokuyorum. Koca burnumu neden her eye sokmak zorundaym. Neden senin sevgiyi ve mutluluu bulma ihtimalin yzde elli gibi byk bir rakamken ben dier yzde elliye taklyorum. Neden. Ben, sevmeyi beceremeyen ve sevgi urunda hibir eyini feda etmeyen ben. Sevgi hakknda konumamas gereken ben. Aktan bhaber, rivayetlerle hayllerini, kelimelerini dolduran ben. Az daim gerein izlenimleri olan ve hamamda kurnacya dnde zurnacya k olduunu sanan ben. Bohasna yaayanlarn aklarn drm ve drl olanlarn zntlerini dinlemi olan ben. Hayatn gereiyle akn hayllerini hl anlamlandramayan ben. Aka sayg duyan ve saygdan baka ak iin syleyecek sz olmayan ben. Ben. Kama. Yaaman gereken her ne ise onu yaa. Yaamak istediin her ne ise Sen beni bo ver. Beni, ben bile bo veriyorum. ukurundan atlayamayan ve iindeki uru gnden gne edilgenliiyle byten beni bo veriyorum. Boluklarn hayatn dolu yanna tercih eden ve geceye saklanan ve aydnlktan hazzetmeyen beni bo veriyorum. Bir yrek ka kez affeder ve bir yrein sevdii o yrei ka kez affedebilir? ok kez mi, bir kez mi, hi mi? Ka kez affettim deyip de kalbe bir haner daha vurulur kalp hanesinin duvarndaki entik olarak kalmaya mahkm bir iz brakmaya rza gstererek. nsan ka kez raz olur rzas haricinde yaamak zorunda kaldklarna. nsan ka kez bu son diyerek aresizliini son olmayacak bir yalan zerine kurar. Ka kez, ka kez, ka.
25

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Peki ben kendimi ka kez affedeceim ve bu son diyerek yapmak istemeyip de yaptklarm ya da yapmak isteyip de yapmadklarm hangi yree sdracam? Yreimin entiklerinin desen desen bezedii duvarmda hangi bolua yeni bir entik atabileceim? Ka defa daha kendime rza gstereceim? Yaptklarma ya da tam tersi yapmadklarma ka defa daha raz olacam? Ka? Ka. Ka. Ka. Peki bu hangi ka?

26

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Ak Vakti Yllar ve yllar nce, bundan hayli zaman nce ve zamanlarn birinde, bir ehir varm. Ad ok Kapl ehir olan ehrin ok kaps varm; her biri kendi grevini eda eden. ehrin ileri gelenleri ayr kapdan, askerleri ayr kapdan, ahalisi ayr kapdan, alimleri ayr kapdan, misafiri ayr kapdan, her bir meslek grubu ayr ayr kaplardan girer ve karlarm. ehir bu ya, ehrin bir de kimsenin bilmedii, bilenin unuttuu, iki kiinin kulland bir kaps daha varm. Srra Kadem Kaps. Oray bir tek ehrin gzeller gzeli on yedisine yeni adm atm prensesi ve ehrin her srrnn asln bilen ifacs kullanrm. Prenses elbiselerini deitirip kyl kyafetleri giyerek szlrm o kapdan dar, ehri Tek Kapl ehirle birletiren ormanda gezer, akam etmeden sessizce yine Srra Kadem Kapsndan ieri szlrm. Kimsenin bilmediini sadece prensesle ifac bilirmi. Aralarndaki anlama szlere dklmese de, gzlerle imzalanm, sr ikisinin gzlerinde mhrl kalmm. ehri dier ehre balayan ormanda gezerken prenses, kyl kyafetleriyle, ormanda bir avcya denk gelmi, avcnn elinde ok ile yay, karsnda dereden suyunu ien ceylana hedeflenmi. Dayanamam prenses, Yapma! demi aceleyle, kayvermi elinden oku avcnn ve vurulmu ceylan kamaya frsat bulamadan tam yreinden. Yaral ceylann gzlerindeki perde, kapatmaktan ok amaya yakn belledii, alsa da son bir mitle, kapanvermi ardndan. Yapma, sesinden irkilen avc ise dnvermi merakla sesin geldii yne. Dner dnmez de prensesin gzlerine takl kalm gzleri, gkyzn tan dolunay gibi parlyormu karsnda by gibi dikilen gzlerin sahibi. Prenses de ayramam gzlerini avcdan, avcnn ellerine taklvermi gzleri, bembeyaz, bir sanatya yaran biimli ellere bakm akn, bu ellerde ireti duruyormu ok ile yay. Sonra avcya ynelmi gzleri, orada takl kalm uzun uzun, sz sr olup saklanm yreinin derinliklerine. Yreinin yerini hatrlayp da diyememi iki kelam.

27

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Sonra bir yamur balam inceden ve dvermi ceylann kanl kalbinin tam ortasna, dvermi avcnn ok ve yay tutan elinin iaret parmana, dvermi prensesin sa kann tam zerinde olan beninin ortasna, uyanvermiler ayn anda, ayn kelamla. Kimsiniz siz? Kelam yine skut takip etmi, sonra sz hakk prensese gemi. Vurmamalsnz. demi. Vurmayacam bir daha. demi avc. Ok ile yayn krvermi orada. Gitmeliyim. demi prenses artan yamur tanelerine bakarak. Kaln biraz daha, lften. Gitmeyin hemen.demi avc. Prenses gitmek iin geri dndnde avc aceleyle seslenmi arkasndan: Yarn yleyse, yarn. Prenses geri bakarak sormu, Yarn hangi vakitte? Ak vaktinde demi avc. Ak vaktinde. O gece iki yree de dar gelmi ehir, uyku ehri esir ederken onlar zgr klm, yorgunluktan gzleri kapanrken iki an, uyku sonunda ikisini de malup etmi. Uyuyup da bir tereddtle beklerken bedenleri, bir ey uyandrm ikisini, pencereden gne arz- endam ederken zerlerine, anlamlar ki vakit, akn vaktidir Ak vaktidir. Koarak ormana giderken ayaklar, vakit ge olur korkusu yayormu aceleci ruhlar, sanki bir eyleri karyorlarm gibi soluk solua varmlar derenin kenarna. lk avc gelmi buluma noktasna, grememi ak olmas gereken yerde. Oturuvermi olduu yere, nefes alamam bir vakit, vakitsiz kalm nefesi, nefessiz kalm vakti, gememi. Gelmeyecek diye strapla ban ediinde bir trt duymu, sesin geldii yne baktnda ak karsnda bulmu. Geldin!demi heyecanla. Buradasn.demi prenses sevinle. Gnler gnleri kovalarken ve iki gence evlilik iin devaml birileri sylenip o birileri kabul edilmeyen dierlerine katld zamanlar yaanrken, ok Kapl ehirle Tek Kapl ehir arasnda bir anlamazlk ba gstermi. ok Kapl ehir silahlanrken alevler saarak, Tek Kapl ehirin kral bir mesaj iletmi dier krala: Evlendirirsek ocuklarmz, iki ehir eskisi gibi karde olarak yaar hatta kan ba ikimizi de gl klar.diye.

28

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Mantkl bulmu ok Kapl ehirin kral bu teklifi. Kabul ettiini bildiren bir mektup yollam dier krala, gelin demi, bir hafta sonra. Haber ulatnda prensesin kulaklarna kabul etmem nidalaryla saray nlatm, alam, sinirlenmi, ksm ama babasn ikna edememi. Sevgiliyle bulutuunda dere kenarnda, sevgilisinin de bir derdinin olduunu fark etmi. Konumular uzun uzadya. kisi de gerekleri anlatmadklarndan en bata diyememiler evlenmek istemiyorum ama zorundaym diye, biri ben ok Kapl ehirin Prensesiyim diyememi, dieri Tek Kapl ehirin Prensiyim diyememi. Sylememiler gerei ama yemin zere yemin vermiler birbirlerine, evlenmektense lmeyi, sensiz yaamaktansa yaamamay tercih ederim, diye. Sz avc kyl gzeline; kyl gzeli de avcya vermi; sz, sz zere. Ayrlmlar onca szn arlyla birbirlerinden, gn sonra buluup yabanc bir ehre birlikte kamak zere. Ertesi gn prenses Tek Kapl ehirin prensinin geldiini rendiinde, prensin kendisini Gl Bahesinde beklediini duyduunda dnyas bana yklm. Gitse sevdiine ihanet, gitmese ehrine. Koca bir ehri ak iin atelere atmak Kendi aknda alevler iinde kavrulmak Yryvermi Gl Bahesine. En azndan gider, gerei syler ve aman dilenirim diye dnm prensten. Prenses, Gl Bahesinin Kuzey Kapsndan ieri szlm, sessiz. Prens, Gl Bahesinin Gney Kapsndan ieri girmi, mitsiz. Ortaya geldiklerinde kalkmam balar yukar. Prenses, Ltfen anlay gsterin, sevdiim biri var, balayn beni.deyivermi pat diye. Ses tandk gelmi Prense. Ban kaldrdnda akn grm karsnda, ama ormanda kyl kyafetleriyle ak olduu canannn ne ii varm ki burada? Ses kmaynca ban kaldrm Prenses. Akn grm karsnda, ama ormanda avc kyafetleriyle grp ak olduu cannn ne ii olabilirmi ki burada? Gerekler szlrken Gl Bahesinin drt bir yanndan sevenlerin yreine, dikenleri batmaya balam gllerin ellerine. Avc deildi, kyl deildi, grmeyecekti, grrse lecekti, kaacakt Szler batmaya balamt yrein duvarlarna. Yamur balamt sessizce. lk damla krmz bir gln en st dalnn son yaprann ucuna dmt, ucundan da yere. kinci damla prensesin sol gznn sa tarafna dmt, oradan da yanana, nc damla prensin dudana dmt, dudandan iine doru. lk sz, son szd, Neden? Arada, telala anlatlan yk devam ederken son hzla, yamur diner gibi olmutu bir an iin, yknn sonunda, yaanlan yknn yalan olduu ortaya knca yeniden hzlanmt yamur hem de bardaktan boanrcasna, tozu dumana katarak, tozu amura dntrerek, damlalar topraa yedirerek
29

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Kelimeler tkendiinde ak imtihann veremeyen prensle prenses, tam da aradklarn bulduklarna inandklarnda, avc-kyl ya da prens-prenses her halkrda aln yazlarnn birbirlerine yazldn anladklarnda, avcyla kylnn ak, sava kazanm. Ve Neden? demi her ikisine, Neden? Cevapsz kalmt akn aklara sorusu. hanete ak deildi ak, yalana ak deildi, verilen szlerin tutulmamasna ak deildi. Kaybeden prensle prensesin ak oluvermiti bir anda. Ak, yamur sularndan topraa karrken ihanetle bellenen toprakta bir filiz bymt gvensizlik zere gbrelenen. Ban eip uzaklarken Prens Bat, Prenses Dou kapsndan kmt, Dou kapsndan kann iinde bir mit vard belki diye de Bat Kapsndan kanda sadece ihanetin sululuu kalmt. Evlilik iptal edilirken sebepsiz, iki ehir arasndaki sava da bitivermiti. Krallar ocuklarnn derdine dvermiti bir anda. Birdenbire iine kapanp da ak snavn veremeyerek dnyadan uzaklaan ocuklarnn derdine. Zaman Prensesi yataklara Zaman Prensi uzaklara atvermiti. Zaman Zaman dert edivermiti Zamanlar kovaladka birbirini, hastalk, divanelik unutulur sanlp da yanlnca insanlar, hekimler, hekimbalar ifacya iki mektup geldi biri bir kraldan, biri dier kraldan. ifac bilmesine biliyordu da gerekleri, akna ihanet eden akn ihanet ettii akla yzlemesinin ilacn bilmiyordu henz. Srra Kadem Kapsna giderek kapnn zerindeki yazlara gz gezdirdi. Sonra geri dnd zgn, zorlad prensle prensesi, evlendirdi bin bir glkle, mutlu olmalar iin tts zere tts yakt, dua zere dua etti, adak zerine adak adad, by zerine by yapt. Belki avcyla kylnn akn kurtarabilirim diye, ancak prensle prenses bir daha kavuamad onlarn akna. Akn, ihanet snr yoktu nk, akn yalan snr yoktu, akn gvensizlik snr yoktu, bir ya da fazla, tek ya da ok. Bu kapdan bir kez girince, bu ehirde say yoktu Kapnn zerinde yazanlar syledi sonunda prensle prensese: Bu kapdan bir kez girilir Ey Ak.

30

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

Anlatmak lgin bir ey bu dedi Pad, sormak istiyordu da ekiniyordu. Sor hadi dedi Nim, Bunu da sama buldun belli.dedi ocuun yzne bakarak. Hayr, yle deil. Sen Sen hi ak oldun mu, diye soracaktm sadece, annem akn mantksz olduunu syler, akta mantk aramamalym insanolu. Ne bilge bir annen varm senin. Alay etmesene. Ne bileyim ben, annem dedi sadece, ben daha km, bunlar anlayamazmm, niye anlayamyorsam, sanki anlattlar da ben anlayamadm. Siz bykler hep ileri zorlatrrsnz zaten. Sen kksn anlamazsn, sen kksn beceremezsin, yapamazsn, dersin, dkeceksin, sana dememi miydim, dktn f! Tamam Pad, bu kadar yeter.dedi Nim, ocuun yzne tebessmle bakarak. Ama inan ak yle zor bir ey ki, bunu anlatamam. Anlatsam da anlayamazsn deil, anlatamam. Neden ama?dedi sabrsz bir fkeyle Pad. Bazen insan bir eyler yaar, neden ve nasl yle olduunu, yaptn bir trl aklayamaz. nsann duygular alr gtrr insan bir yere. Sen sadece vardn yeri fark edersin, ne vakit oraya geldiini, nasl geldiini bir trl hatrlayamazsn.

31

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Uykunda yrmek gibi mi yani. Uyuyorsun ama yryorsun. Tuhaf. nsanlar da seni olmaman gereken bir yerde bulup geri gtrmeye ve uyandrmamaya alyorlar, hibir ey olmam gibi, kalkp da yrdn hatrlama ve kendine zarar verme diye. Sense hibir ey hatrlayamyorsun. Bunun gibi mi yani? Onun gibi, tek fark, sen uyandnda olanlar, her eyi, her bir detay hatrlyorsun. nk cann yle yanyor ki izi kalyor acnn. Neden ac, ak ac veren bir ey mi?dedi Pad. ounlukla, yani genelde, sanrm yle. Ne bileyim ocuk, ak ite, dedim ya, anlatlabilen bir ey deil. yi de Nim, madem anlatlamyor niye herkes biliyor, ok sama, herkes biliyorsa anlatlyor hatta ok anlatlyor demektir. Hibir ey gznden kamyor deil mi senin, zaten nasl bir ocuksan henz anlayamadm, ya ok zekisin ya da Ya da ne!dedi Pad fkeyle. ok zekisin, tamam. Kzma hemen. Baka bir ey sorsana bana. Annem senin eyalarn sattn, evini de satla kardn syledi, doru mu, neden bana bir ey sylemedin? Nim, ocuun yaaran gzlerine baktnda, syleyecei her eyin dikkatle sylenmesi gerektiini anlad. Onu krmak istemiyordu. ncitip, kstrmek kolay oland, ilk kez bir insan incitmekten bu kadar korkuyordu, gidiiyle incineceini bile bile. Hani o ukur var ya, iki gn nce, onun zerinden atladm, sonra da gitmem gerektiini fark ettim, bugn o ukuru birlikte kapatacaz, sen ve ben. Hani nereye gidersen git dnecein yer o ukurdu, neden gidiyorsun, neden? Gitmek zorundaym, gitmek ve gidip kendi hikyemi yaamak Tamamlayamadan szn kesmiti Pad: Peki bana kim hikye anlatacak artk? Zaten ktlerdi biliyorsun, hepsi anlamszd. Hayr, sen bana bakma, ben senin hikyelerini seviyorum. Ben sana kzdm iin mi gidiyorsun yoksa? Hayr Pad, inan bana, senin yznden deil. smim neydi benim, yani anlam? Nim, yani yarm. yle demitin.
32

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Evet, yarm. Ve imdi tamam olabilmek iin gitmek zorundaym, dinlemek deil yaadm anlatabilmek iin, ak olabilmek ve sana kendi akm anlatabilmek iin. Anlyor musun beni? Sanrm.dedi ocuk, sonra da merakla adamn gzlerinin iine bakt. Yani ak olabilmek iin gidiyorsun, hi dar kmadn iin kzlar seni gremiyor, doal olarak da sana ak olamyorlar. Bu yzden dar kacaksn, ok dar. Onlar da seni grp ak olacaklar, deil mi, bunu sylemek istedin? Nim kahkahalarla glmeye balamt, seviyordu bu ocuu, hem de ok, onu da gtrebilme ans olsayd yannda gtrrd, hi dnmeden hem de. Seni seviyorum ocuk, keke benimle gelebilseydin.dedi. Pad, ok sevinmiti bu szlere. Adam skca kucaklayarak: Ben de seni seviyorum. Ama istersen ukuru sonra dolduralm, bugn biraz yorgunum.dedi. Nim, bu akll, akll olduu kadar da kurnaz ocua bakt, Tamam, sen dinlendiinde doldururuz.dedi. Krmayacakt onu, hazr olduunda ayrla, ayrlacakt ondan, hem daha anlatt hikyeleri yazacakt kada. Sz vermiti, yazmadan gidemezdi. Evine dnp de masasnn bana oturduunda hikyeleri yazmak iin, biraz dinlenme bana da iyi gelir, diyerek erteledi yazm iini. Ardan alacakt, acelesi yoktu. ocuk iin deerdi, uzun yllar sonra kapsn alan sevgiyi kaybetmemek iin deerdi biraz daha beklemeye. Elbette o ukurun kapanaca gn gelecekti. Az biraz sonra, vakit vakti takip ettiinde, zaman zaman iinde dnp durduunda, tamam olacakt, ukurun da dolma vakti gelecekti, yeniden alana dein.

33

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

ukur Evinden hi dar kmayan bir adam varm, bahesinde de kocaman bir ukur. Komunun ocuu, ukurun bir tarafndan ukura bakyormu merakla, komusu olan adam da ukurun dier tarafnda. Adam demi ki komunun ocuuna: Ne duruyorsun, ilk topra atsana. ocuk merakl gzlerle adama bakyormu. Sanki yorgunum bugn. Annen, bugn ok gl olduunu, geen haftaki hastalndan eser kalmadn, yorgunluunun getiini syledi ama. Annemle mi konutun, f, peki. Ama her an yorulabilirim. Tamam, sen yorulursan ukuru tamamen ben kapatrm, olur mu? Kapatma, ltfen, ayrlma benden. Seni seviyorum.deyip alamaya balamt ocuk. Adam ocua sarlarak, gzlerindeki yalar silmiti sevgiyle. Sana bir sz veriyorum, geri dneceim, ama ukuru kapatmak zorundayz.
34

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Ne zaman dnersin? imdi bilmiyorum ama bir gn dneceim. Evi satmaktan vazgetim, buraya senin gz kulak olman gerekecek doal olarak. Bu evin yeni sahibi sensin ben dnene dek. Ben mi? Bu ev benim mi! nanamyorum. Buras kocaman! Bu ev senin. Ben dnnce her yerine bakacam, evle ilgilenmi misin, bahedeki iekler yayor mu iekler mi, hangi iekler?! Senin dikecein ve byyp beni bekleyecek olan ieklerden bahsediyorum. Dikmeyecek misin yoksa? Tamam, sz dikeceim, geleceksin ama, beni ziyaret edeceksin, sonra nereye istersen gidersin. Sz veriyorum. Sen benden vazgeene dek geleceim buraya, sen byyene dek, sen beni herhangi biri klana dek, sen ukurun stn tamamen ieklerle kapatp da ukuru unutana dek geleceim. Senin iin geleceim Sana geleceim Hikyemi anlatmaya geleceim Geleceim. dedi. ukur, krek krek dolarken ocuk zgnd, adam sevinli. Nim, yllardr yapamadn yapacakt, gidecekti, dnecekti bir gn, ama gidecekti. Gidilip de dnlen, dnlp de gidilen her durak gibi o da gidecek ve dnecek, dnecek ve gidecekti. Atacakt uru iinden, hafifleyecekti kelimelerin arlndan, onlar yaayp anlatacak, anlatp skp atacakt iinden. Biriktirmeyecekti artk. Benim ykm bir rivayetten ibaret, bu yzden benden milerle bahsediyor dierleri, demeyecekti. Beni yaamadklarm sandklar kocaman bir hayat geri evirmekle yarglayanlara, evinden ayrlmayan/ayrlamayan, yksn deil, hayallerini anlatr elbet, ya da masallar, szn unutacakt. Oysa bilmek yaamak deildir her zaman, yaamann bilmek anlamna gelmeyecei gibi her daim, diye kendisini avuttuu savunma cmlesini, savunma cmlesi olmaktan karacakt hayatndan. Denemekten korkmamanz hatrlatmayacakt. ster denesinler ister denemesin. Karmayacakt. Zaten kart ka meselede zm yolunu dinlemiti ki insanlar, o da artk dinlemeyecekti. Her sylenen kelimeye yeni anlamlar bimeyecekti, sz geldii gibi kabul edecekti, gerek anlamdan amayacakt. Evinde son gecesini geirirken kad kalemi alp eline Pad iin hikyelerini yazarken tek tek, bir an kalemin ucundaki mrekkebin brakt izlere taklverdi gzleri adamn. Sonra yazmaya devam etmiti, gne douncaya dein, hikye bitinceye dein

35

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan Zaman zaman kovalayp, gurbet gurbeti, hayat lm, lm hayat, rzgr yamuru, yamur gnei, gne kar takip ettiinde dnme vaktine erdiini anlamt. Dnp geldiinde geriye, geride ne iek vard, ne ukurdan bir iz, ne de ocuktan Sadece otlar kalmt, sadece otlar, zerlerini beyaz bir karn rtt. Rzgrn peine taklp gitmi, rzgrn peine taklp dnmt, anlatacak ykleri vard ocua. Pada. O, yoktu. Bulamaynca onu kar evde ve hibir yerde, balad ukuru yeniden kazmaya. Krek krek kazd boluunu doldurmak ister gibi. Her krekte artyordu boluu. yklerini saklayacak kimsesi kalmamt, anlatacak, eletirecek, yine de vazgeemeyecek. Son krei daldrdnda ukura, anlad ki aslnda hi gidememiti, hep burada kalmt, hep nim kalmt Yars burada yars orada kalmt ve yarmlar btnleyemedii iin de aslnda hep o ukurun iinde kalmt. Yaland ite, yaadn zannettii her ey, her ac, her sevin, her an Yaland tamlanmak iin uzaklat sebepler Yaland. ykler yaland, anlatabilecei biri olmaynca, yaanlan sanlan onca ey, yaland. Anlad ki o an, ukuru tamamlayan Padd, kendi ukurunu, kendi boluunu, kendi yazgsn Saklayan, koruyan, belleyen olmadan hayat kocaman bir yaland. Odasna dnp de kalemi eline aldnda, sz verip de hi gndermedii mektuplar geldi aklna, yazlm ama, yanna gidince anlatrm diyerek, gnderilmekten vazgeilmi ama bir trl de yrtlp atlamam mektuplar Kalemini sessizce parmaklarnn arasnda tutup dar ynelmi ve ukurun bana gelerek kalemini eski bir dostu uurlar gibi ukurun iine indirmi ve krlmasndan korkarak topraa emanet etmiti. En azndan toprak koruyup gzetendi. Alan ve veren, dinleyen ve konuan, gizleyen ve aikr eden Sonra Sonra, sonra Sonra kapatt gzlerini usulca Ellerindeki topra gzlerine gtrerek gz kapaklarna srd. Grdklerini ama anlatamadklarn topraa emanet ederek Bir varm bir yokmu, evvel zaman iinde kalbur zaman iinde deve tellal iken, pire berber iken, lkelerin birinde bir adam yalvarrken Tanrsna, ondan hibir insanda olmayan bir ey isterken aklna o gn duyduu bir kelime gelmi ve Rabbim demi, Rabbim, bana kelimelerin srrn verir misin? Ama ok bekletme ne olur, babamn son kelimesini duymak yerine baka bir insann kelimelerini tercih ettiim gnn pimanln atabilmek iin beklediim -ama bir trl iimden atamadm- zaman kadar bekletme. Ve Tanrs bekletmemi adam. Ona kelimeleri vermi ve kelimelerin srrn ve adam susmu, bir daha konumam.

36

www.derindusunce.org

Fikir Platformu

ykler Suzan Nur Baarslan

37

www.derindusunce.org

Fikir Platformu