You are on page 1of 1

LLENGUA CATALANA COMPRENSIÓ LECTORA

CICLE MIG

ELS PEIXOS BALLADORS

1. Qui era en Grau de les Canyes?

2. Quin instrument tocava?

3. Per què en Grau es va creure que era molt bon flautista?

4. On posava en Grau els peixos que pescava?

5. Per què creus que el dia que es va posar a tocar mentre pescava no

va pescar cap peix?

6. Com s’ho va fer per pescar molts peixos?

7. Creus que els peixos atrapats a la xarxa ballaven?

8. Per què els peixos es remenaven?