You are on page 1of 11
Co Hoste 2008 es ©) Scilla, snoklokker og aon snk 18 OCALA NL RX & Kjempentvalgi Norges storsta, WV TCCOD Lg cael b y Ee se 2B sane Ke Tul eeleh 710) EF ostplanting av stauder s 24 BY staudes, se baksiden ana Nea Op hosten VAR ag LOLLY For at mange varlok skal spire, er de avhengige av en period ‘med frost. Nir de legges om hasten venner ce seg til vokseplassen jen fase en rolig ilpasning for planten, Si komm cr tl, Nir solen kommer for alvor til viren, er de robuste nok til d dkyte ut med dea floteste ak Huskat blomsterlek ikke trives hvis deter for vittom vinteren, sdakan dea ritne, Hvis deter for mye vann kan det ogsi lett anne segskosalerimeleensom gy codelegger den. En godt drenert am ag t utvikler 6g lite Det vinieren og: fa vokseplass ef fint. Gjerne med sandholdig ord. Pa kaldesteder lean det var en fordel & dees Ai, gjeine mod granbae, Vet tl frosten ha git elt utay dokket for det tues vekk joule gerne med ea neve bbenmeliplantehulletom howen, cog vann godt eter planting phat deter nok faktighes ete snoen forsvinner om viren. Det lean aR were beh fo de farste virdagene. Lokbedene haar godt av en dose fullgjodsel ‘om viren, helst nir det regex Lekplanter gjar seg ofte best nar det plantesi store grup- per med samme sort. Mange drommer om en ely av perie- blomster! For en lang sesong red lablomsiring- plant lagvis! Grav groper, og ter som ee erligy neste skal dypest eller blomstrer senest forst. Lille, narsisser opfeller Soreallivin nederst, Siet lag jor. Tulipanloker logges i neste ‘Sit lag jor igien. Overstlegger dy mange smalok som kzokus, pperleblomster og smi alliam, Neste vir vil blomsterprakt i ulik ed deg til rokasen som sitter fargo og fisong aviose hveraa dre! fram i snosmeltingea, senere trivelige narsisser, fagesprakende tulipaner etterfulgt av flotte allium-Kloder of til shatt vakre lijer langt ut pi sommerea! agplanting kao med hell giores i dype krukker pa bal ongen. Sett dem skjermet for necbor om vinteren. Om viren ‘mi man passe pi i vanne litt air de spizer. Husk god drenering i bunnen av krukker og kosser Skap variertebed med sp rnende samplanting i kon elles harmoniske nyanser.” og hvite tulipaner fret hhverandze og lager en gratisk cffekt. Rosa, aprikosfargede og sortetulipaner blirutcoliglekkert sammea, Liv opp felter av ens fargedctulipaner med ilerfargede sorter! Bruk av lile- frynse 9g papegoyetulipaner mellom tradisjonelle sorter, bidrar ogsi Ai yariasjon. Vi hiper da finner inspiras eo Bietiapld eae fargeprakt og harmoni i bed og See] li athstaclogen Spar penger! Kjop 3 pakker, betal for 2! Tidlige tulipaner Nesmrt 10st Ke 6490 Orovtrot- 32 . Frnyleligdabbel tpani markeosamed Bolaniske Iyscona Raves. 11/12 cm Apel fou asem 902 @ Beker tac Wonder Novia] Los. Re, 7490 En spestet vakler ten Dotanis wltpan! > Deut lls Homutene hare ‘dnt ete Egner seg hes tems roma NYP lige 718 re @Apallmal Lea 13 De lsrertsblekgule Blomuter har denne cm. Hylte serien. Meyer god Wl stl, NeS47St —s0stk Ke. 59.90 2 cm. primes 2a 40 : ) Davyteman Tarde nav de tts lave tli aul, sm ke etme et jet Set NE ett syadige ot dctbeltulipan dyprosa sateringe presse et. Vise, aAgehin coe Acero mia fea t0cm Coe 1? eee Nesaio- yonte kx 5990 Neve Wak Ke 7490 Ne2903 Soak Re 119,80, Nroip1 — losk Ke, 7490 : lene! Paver cm. Apri Durple Prince -Dibaet Spesells dp purpustage gor denne cho de mest attacive sorter Blomstce Tenge Ft sit C1112 cm Ape nai 30 ¢m.0 98% Noone idk Ke, 64,90 /Monte Carlo - NY! LGocnde verge doble loner Duet Kjompetog pffer @ 11/1) em Apri al 25-20cm, 098. Neoiar al Ke. 7490 Orcas. vv Som et fomumehav gloder denne sidlige socten lanetmangesammen OL. ‘Aprilina 130-40 em 7 90