You are on page 1of 1

XORNADAS DE ENCONTRO DOS LECTORES DE GALEGO

29 e 30 de decembro do 2008

CONVOCATORIA

Seminario: Aplicación das tecnoloxías web á docencia nos lectorados de galego

Organismo convocante: Secretaría Xeral de Política Lingüística

Lugar de reunión: Facultade de ciencias da información

Días: 29 e 30 de decembro do 2008

Coordinación da xornada: Begoña González e Antonio Torres

Aloxamento: Albergue de peregrinos, San Lázaro

PROGRAMA

DÍA 29 Relatorios Lugar

09:00-09:15 Marisol López Martínez Presentación das xornadas

09:15-10:15 Román Cerqueiro Landín Blogs educativos: estado da cuestión. Aula 1

10:15-11:45 Xosé A. Martínez Lista Elaboración de wikis e outras actividades para a web

11:45-12:15 PAUSA CAFÉ


Xaime Varela Sieiro Aplicación dos blogs didácticos ao
12:15-14:00 Aula 1
Pol Fernández ensino/aprendizaxe nos lectorados de galego.
14:00-16:00 XANTAR
Obradoiro de creación dun blog colaborativo: Aula 3
16:00-20:00 Manuel Gago
explotación de Wordpress. informática

DÍA 30 Relatorios

09:30-10:00 Ana Seijas Mato Aplicación de xestión ‘Xescur’


Aula 1
10:00-11:00 Toño Torres Xustificación de gastos

11:00-11:30 PAUSA CAFÉ

11:30-12:30 Sechu Sende Como elaborar vídeos educativos


Subtitle Workshop, un programa para facer
Uxía Iglesias Tojeiro
subtítulos.
12:30-13:30
Xabier Cid Documental en vídeo Aula 1
Recapitulación das xornadas.
13:30-14:00 DEBATE
Propostas de formación para o vindeiro encontro.
14:00 María Sol López Martínez Clausura