Crearea complexului de prelucrare a deşeurilor organice

SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Business planul dat este intenţia de iniţiere a activităţii economice ce are ca scop obţinerea profitului din prelucrarea deşeurilor organice din care se vor obţine îngrăşăminte organice de calitate superioară, biogaz şi intreţinerea unui complex de seră. Descrierea firmei. Pentru desăfşurarea activităţii va fi infiinţată o întreprindere cu forma de organizare Societate cu Răspundere Limitată a cărei fondatori vor fi iniţiatorii proiectului dat. Activitatea de bază a întreprinderii va fi va fi producerea şi comercilizarea îngrăşămintelor organice, legumelor şi comercializarea biogazului (la etapa de dezvoltare ulterioară a întreprinderii). Conducerea întreprinderii. Manager al unităţii economice va fi SIMON MONICA, născut la data de 26.03.1982 în mun. Câmpia Turzii Evidenţa şi gestiunea financiar-contabilă va fi efectuată de către CĂTANĂ DAN-MIHAI născut la 09.10.1983 în mun. Câmpia Turzii. Descrierea pieţei. În prezent se observă o creştere a cererii faţă de îngrăţăminte ecologic pure şi în acelaşi timp cu efect economic ridicat care este preponderent ocupată în prezent de către produsele de import. Potentialii clienti fiind gospodãriile de cultivare a rãsadului, legumelor si florilor pe terenuri închise, si de persoane fizice (amatori-agricultori) care este o piatã de perspectivã care la moment se aprovizioneazã cel mai des la persoane particulare din piete. Desfacerea legumelor va fi efectuată în mun.Câmpia Turzii, mun. Turda si orasele invecinate. Finanţarea proiectului investiţional. Instituirea proiectului se poate diviza în 3 etape de implimentare: construirea instalaţiei de obţinere şi condiţionare a îngrăşămintelor organice şi a biogazului necesităţile financiare fiind de de 120 mii lei; construcţia răsadniţei – necesităţi 20 mii lei; construirea complexului de sere în valoare de 150 mii lei; Valoarea totală a proiectului constituie 320 000 lei, din care 80 mii lei fiind asigurate de proprietari , iar 240 mii lei vor fi obţinute, pe măsura necesităţilor, de la instituţiile financiare – 80 mii lei, şi din reinvestirea din etapele primare a proiectului.

DESCRIEREA AFACERII Descrierea ideii afacerii
Afacerea constă în unei metode eficiente de prelucrare a deşeurilor organice prin metoda fermentării anaerobe în reziltatul căreia se va obţine: Îngrăşăminte organice ecologic pure, fără seminţe de buruiene, floră patogene, cu un conţinut ridicat de azot în formă disponibilă culturilor, cu o structură uşoară bine aerată;

asemănătoare torfului. natriu. Combinarea complexului de prelucrare a deşeurilor şi cel de seră permite evitarea fluctuaţiilor mari sezoniere şi la etapa initială permite ca fără investiţii mari utilizarea ca combustibil a biogazului . polietilenă. Utilizarea paralelă a complexului de creştere a legumelor.BIOGAZ PENTRU NOI”) 1.1.Biogaz – care va va fi utilizat în calitate de combustibil pentru încălzirea încăperilor şi la motoarele cu ardere. braţe de muncă relativ. Toate produsele vor fi promovate sub o logo. Îngrăşămintele organice solide prezintă masă omogenă. etc. stocarea şi comercializarea (la etapele ulterioare). Comercializarea fracţiilor neorganice din prelucrarea deşeurilor (hîrtie. fără seminţe de buruiene. Din punct de vedere ecologic este absolut pur neconţinînd adaosuri chimice. azot. helminţi. Proprietăţile fizico chimice corespund cerinţelor agrochimice şi ecologice .3. Descrierea şi avantajele localizării societăţii Forma juridică de organizare a unităţii economice va fi Societate cu Răspundere limitată cu 2 fondatori. fosfor. legumelor şi comercializarea biogazului (la etapa de dezvoltare ulterioară a întreprinderii). 1. floră patogene. bine structurat ce permite aerarea bine a solului cu un grad de descompunere de peste 95%. Datorită construcţiei fixe a complexului de fermentare nu necesită constructia sistemelor de transportare atit a ingrăşămintelor cit şi a gazului Iniţiată în timpul apropiat afecerea dă posibilitatea de a deveni lider în comercializarea îngrăşămintelor autohtone de calitate şi preţ redus de minim 3 ori faţă de cele din import.2. Activitatea de bază a întreprinderii va fi va fi producerea şi comercilizarea îngrăşămintelor organice. („BIOGOGO. 2.). Această amplasare permite asigurarea cu „materie primă” atat din localităţile rurale cît şi din oraşul Câmpia Turzii. Descrierea produsului Acentul de bază al firmei va fi pus pe producerea şi promovarea îngrăşămintelor organice care este baza de producere a culturilor ecologic curate şi de ridicare a productivităţii. Pentru amplasarea firmei va fi ales un teren în raza de 20 km de oraşul Câmpia Turzii. Ingrăşămintele lichide prezintă o soluţie de substanţe humice. mai precis in Tritenii de sus. Descrierea societăţii Pentru desăfşurarea activităţii va fi infiinţată o întreprindere cu forma de organizare Societate cu Răspundere Limitată a cărei fondatori vor fi iniţiatorii proiectului dat. iar din punct de vedere sanitaro-veterinat este privit ca îngrăşăminte organice ecologic pure. Comparînd compostul cu produsul dat se remarcă nivelul ridicat de azot (peste 50%) şi starea lui în formă asimilabilă de plante. sticlă. asigură crearea condiţiilor de desfăşurare a întregului proces tehnologic şi desfacere atît a produselor de bază cît şi a celor auxiliare.

Câmpia Turzii care are potenţiaul cererii destul pentru acoperirea necesităţilor de desfacere. 3. vinzăriile fiind concentrate în circuitul de toamnă şi cel de primăvară. Ambalajul şi design-ul produsului Ingrăşămintele organice vor fi lansate pe piaţă atît ambalate în şaci de polietilenă de 5. Produsele serei acoperă o mică cotă din piaţa legumelor proaspete din mun.3.faţă de îngrăşăminte care sunt prezentate în tabelul 4. . Îngrăşămintele total obţinute acoperă necesitatea îngrăşării unei suprafeţe de 10 ha ceia ce constituie 0. etc.Câmpia Turzii .25% faţă de suprafeţele de sere ce activează pe teritoriul ţării. 10. Echivalentul termic poate fi evaluat după cum este prezentat în tabelul 3 din anexe. pentru comercializare va fi curăţat şi stocat în buteli la presiunea de 200 KPa ca combustibil pentru autotransport. Alt segment constituie agenţii economici sau gospodăriile casnice ce au nevioe de material de condiţionare a solului.1. Biogazul va fi stocat în gazgoldere la presiune inaltă. ecologic pure din rotaţia de toamnă tîrzie şi primăvară. parcuri. Alt segment este exportul care are cereri ridicate în îngrăşăminte dar în cantităţi considerabile ceea ce se prevede doar la etapa dezvoltării întreprinderii. mai ales după finisarea construcţiilor dar şi pentru menţinerea fertilităţii solului. Legumele vor fi ambalate în cutii de carton în cantităţile optime pentru culturile oferite. Caracteristicile pieţii. Se va pune accentul şi pe design-ul modern al ambalajului.Câmpia Turzii care poate fi îndestulată doar cu 18% din necesar în condiţia concentrării totale către acest segment. 20 kg ce va satisface necesităţile consumatorilor mici (agricultori amatori) şi în vrac ce va fi destinată gospodăriilor agricole şi pentru condiţionarea loturilor de pe lingă case. Pentru a obţine culturi sănătoase este nevoie atît de îngrăşăminte cît şi substratul hrănitor care este costisitor iar deseori indisponibil. Deoarece întreprinderea este de talie mică pentru desfacerea produselor este suficientă piaţa internă a republicii. 2. îngrăşămîntul propus dă posibilitatea înlăturării acestor cerinţe şi anume: posibilitatea utilizării unui îngrăşămînt cu grad ridicat de nutriţie obţinerea culturilor sănătoase pierderi reduse de apă avind proprietatea de a rezine umeditatea apără plantele de supraîncălzirea solului fiind bine structurat produs relativ ieftin de pe piaţa posibilitatea condiţionării solurilor degradate Biogazul poate fi folosit la combustibil pentru încălzirea încăperilor. oficii. Toate pieţile au o caracteristică importantă de fluctuaţie sezonieră ce nu poate fi dirijată. Un alt segment de piaţă este necesitatea de substrat a persoanelor particulare din mun. imbutelierea şi utilizarea ca combustibil la motoare cu ardere internă. Legumele şi materialul reciclant va fi distribuit pe piaţa mun. amenajarea parcurilor verzi. (anexe) Biogazul este un combustibil de nivel înalt ce constă din 70% metan şi 20% CO2 care poate fi micşorat pînă la 7%. Pentru primii 3 ani se planifică utilizarea în scopurile interne ale întreprinderii fără investiţii esenţiale şi necesitate de licenţiere a comercializării lui.2. Necesităţile pe care le satisface produsul Ingrăşămintele organice obţinute satisfac necesitatea de condiţionare şi îngrăşare a substratului de creştere a culturilor de orice natură şi dă posibilitatea de ridicare a roadei de peste 30% mai mult faţă de utilizarea composturilor clasice. sisteme de cogenerare cu piston. 2. structura şi mărimea ei. Planul de marketing 3.

evidenţă. 3. Potenţial nelimitat pentru dezvoltarea afacerii Politica statală în domeniul RRE si ecologie Riscuri Condiţii climaterice nefavorabile de lungă durată Apariţia concurenţilor din CSI (Ukraina) Anularea contractului de arendă Părţile slabe Lipsa imaginii întreprinderii pe piaţă Lipsa contractelor.10 ani) O piaţă fără concurenţă Posibilitatea obţinerii subsidiilor sau granturilor Posibilitatea automatizării proceselor Preţul atractiv Practica economică multilaterală (achiziţie.2. Lipsa experienţei în domeniu.Spre exemplu pentru legume în an este necesarã o piatã de desfacere de 40-50 tone legume. Analiză SWOT Părţile tari Piaţa crescîndă a consumatorilor Studiu profund în domeniu (apr. Creşterea cererilor din străinătate de produse agroalimentare ecologic pure. desfacere. planificare. administrare) Oportunităţi Ritm ridicat de investiţii în tehnologiii avansate în ramura agricolă. presupunem sunt 400000 locuitori e necesar ca 10 % sã cumpere cîte 1kg pe an. Lipsa terenurilor proprii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful