You are on page 1of 2

Süzme hakkında

Hide All
Filtre uygulama, aralıktaki verinin alt kümesini bulmak ve üzerinde çalışmak için hızlı ve kolay bir yoldur.
Filtre uygulanmış bir aralık, yalnızca bir sütun için belirttiğiniz ölçütlere (ölçütler: Sorgunun veya filtrenin
sonuç kümesinde kapsanan kayıtları sınırlamak için belirttiğiniz koşullar.) uyan satırları gösterir. Microsoft
Excel, aralıklara filtre uygulamak için iki komut sağlar:
• Basit ölçütler için seçime göre filtre içeren Otomatik Filtre
• Daha karmaşık ölçütler için Gelişmiş Filtre
Sıralamadan farklı olarak, filtre uygulandığında aralık yeniden düzenlenmez. Filtre, görüntülenmesini
istemediğiniz satırları geçici olarak gizler.
Excel satırlara filtre uyguladığında, aralık alt kümelerinizi yeniden yerleştirmeden veya taşımadan
düzenleyebilir, biçimlendirebilir, grafik haline getirebilir ve yazdırabilirsiniz.
Otomatik Süz
Otomatik Filtre Uygula komutunu kullandığınızda, filtre uygulanan aralıktaki sütun etiketlerinin sağında
Otomatik Filtre okları görünür.

Filtre uygulanmayan aralık


Filtre uygulanan aralık
Microsoft Excel, süzülmüş öğeleri maviyle gösterir.
Bir değer veya diğerini içeren satırları görüntülemek için özel Otomatik Süz'ü kullanın. Ayrıca, bir sütunda
birden çok koşula uyan satırları görüntülemek için de özel Otomatik Süz'ü kullanabilirsiniz; örneğin, belirli
bir aralıktaki değerleri (Etikan değeri gibi) içeren satırları görüntüleyebilirsiniz.
Gelişmiş Filtre
Gelişmiş Filtre komutu, Otomatik Filtre Uygula komutu gibi aralığa yerinde filtre uygular, ancak
sütunlar için açılan listeleri görüntülemez. Bunun yerine, aralığın üstündeki ayrı bir ölçüt aralığına, filtre
uygulama işleminde kullanılacak ölçütleri (ölçütler: Sorgunun veya filtrenin sonuç kümesinde kapsanan
kayıtları sınırlamak için belirttiğiniz koşullar.) yazmanız gerekir. Ölçüt aralığı, aralığa daha karmaşık
ölçütlere göre filtre uygulanmasını sağlar.
Karmaşık ölçüt örnekleri
Tek bir sütunda birden çok koşul
Tek bir sütun için iki veya daha fazla koşulunuz varsa, ölçütleri ayrı satırlarda, doğrudan birbirinin altına
yazın. Örneğin, aşağıdaki ölçüt aralığı, Satıcı sütununda "Etikan", "Koç" veya "Uludağ" değerini içeren
satırları görüntüler.
Satıcı
Etikan
Koç
Uludağ İki veya daha fazla sütunda bir koşul
İki veya daha fazla sütundaki bir koşulu karşılayan verileri bulmak için, bütün ölçütleri, ölçüt aralığının
aynı satırına girin. Örneğin, aşağıdaki ölçüt aralığı, Tür sütununda "Ürün", Satıcı sütununda "Etikan"
değerini içeren ve satış değeri 1.000.000 TL'den büyük olan bütün satırları görüntüler.
Tür Satıcı Satışlar
Üret Etikan >1.000.000 Bir sütunda veya diğerindeki bir koşul
Bir sütundaki bir koşulu veya başka bir sütundaki bir koşulu karşılayan verileri bulmak için, verileri veri
aralığının farklı satırlarına girin. Örneğin, aşağıdaki ölçüt aralığı, Tür sütununda "Ürün" değerini, Satıcı
sütununda "Etikan" değerini içeren veya satış değeri 1.000.000 TL'den büyük olan bütün satırları
görüntüler.
Tür Satıcı Satışlar
Üret
Etikan
>1.000.000 İki sütun için iki koşul kümesinden biri
Birden fazla sütun için koşullar içeren iki koşul kümesinden birini karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri
ayrı satırlara yazın. Örneğin, aşağıdaki ölçüt aralığı, Satıcı sütununda "Etikan" değerini içeren ve satış
değeri 3.000.000 TL'den fazla olan satırları ve Koç adlı satıcının 1.500.000 TL'yi aşan satışlarını içeren
satırları görüntüler.
Satıcı Satışlar
Etikan >3.000.000
Koç >1.500.000 Bir sütun için ikiden çok koşul kümesi
İki koşul kümesinden daha çok satırları karşılayan satırları bulmak için, aynı sütun başlığına sahip birden
çok sütun ekleyin. Örneğin, bu liste 500'den az olan satışlara ek olarak 5000 ile 8000 arasındaki satışları
göstermek için süzülmüştür.
Satışlar Satışlar
>5.000.000 <8.000.000
<500.000 Bir formülün sonucu olarak oluşturulan koşullar
Ölçüt olarak, formülle (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre
başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) elde edilen bir
hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Ölçüt oluşturmak için bir formül kullandığınızda, sütun etiketini ölçüt
etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketini boş bırakın veya aralıkta sütun etiketi olmayan bir etiket kullanın.
Örneğin aşağıdaki ölçüt aralığı, C sütununda, C7:C10 hücrelerinin ortalamasından daha büyük bir değer
içeren satırları görüntüler.

=C7>ORTALAMA($C$7:$C$10) Notes :Koşul olarak kullandığınız formül, sütun etiketine (örneğin,


Satışlar) veya ilk kayıttaki ilişkili alana başvurmak için göreli başvuru (göreli başvuru: Bir formülde,
hücrenin, formülü ve başvurulan hücreyi içeren hücrenin göreli konumunu esas alan adresi. Formülü
kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli başvuru A1 biçimini alır.) kullanmalıdır.
Formüldeki tüm diğer başvurular mutlak başvurular (mutlak hücre başvurusu: Bir formülde hücrenin,
formülü içeren hücrenin konumundan bağımsız olan tam adresi. Mutlak hücre başvurusu $A$1
şeklindedir.) olmalı ve formül DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirme yapmalıdır. Formül örneğinde,
"C7", aralığın ilk kaydının (satır 7) alanına (sütun C) başvurmaktadır.
• Formülde, göreceli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanabilirsiniz.
Microsoft Excel, ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri
görüntülediğinde, aralığa filtre uygulama biçimini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı
edebilirsiniz.
• Verileri değerlendirirken, Microsoft Excel küçük harf karakterlerle büyük harf karakterler arasında
ayrım yapmaz.