You are on page 1of 1

ANNA notícies » El BLOC de Catarroja inicia una campanya per fer mé... http://annanoticies.

com/2009/01/12/el-bloc-de-catarroja-inicia-una-ca...

ANNA notícies: mitjà de l'Arc Mediterrani se nse subve ncions ni publicitat, amb INDEPENDÈNCIA total.
Dire cció: Andreu Purroi i Sesé. Producció: Incuba comunicació global. Contacte: anna@xarxaneta.org
Normes per editar notícies: estar en valencià, tenir els titulars en minúscules, si té foto, que el text visible a ser possible no la ultrapasse i tenir un aspecte general acurat. Tota
notícia que no complesca les normes podrà se r e sborrada.

12 gener 2009
El BLOC de Catarroja inicia una campanya per fer més accessible l’estació de
RENFE de la localitat

Classificat com a: Notícies — bloc_hortasud @ 12:05 pm Editar això

El Bloc de Catarroja fa una crida als ciutadans perquè interposen
reclamacions per Internet al defensor del poble i al Síndic de Greuges. Per a accedir a l’andana 2,
els viatgers han de baixar i pujar escales.

Monzó considera inadmissible que un servei públic vulnere els drets dels ciutadans i fa una crida a la
població perquè present reclamacions a RENFE, el defensor del poble, així com al Síndic de Greuges,
institucions que han de vetlar pels drets dels ciutadans.

El Bloc de Catarroja ha decidit iniciar aquesta campanya després de comprovar que no existeix cap
voluntat per part de l’empresa responsable Renfe (ADIF) de condicionar unes instal•lacions obsoletes i
inadequades. Prova d’això és que per a accedir al caminen 2, el qual s’utilitza normalment per a anar en
adreça València, s’ha de baixar i pujar una escala amb una inclinació considerable. Es tracta, afirma el
Bloc, d’una barrera infranquejable per a determinades persones.

El regidor del Bloc de Catarroja, Jesús Monzó, ha estat el primer a presentar diverses reclamacions davant
l’entitat responsable, així com davant el defensor del poble i el Síndic de Greuges, en les quals s’exigeix
que aquestes intervinguen davant l’administració central, última responsable de l’actual estat de l’estació
de Catarroja. Monzó adverteix que Catarroja és un municipi important i, com a tal, ha de tenir unes
instal•lacions on puguen fer usos tots els ciutadans del municipi.

El portaveu del Bloc considera que Renfe menysprea a les persones que tenen algun tipus de problema de
mobilitat, fet que es va advertir en el seu moment, quan es va fer la reforma de l’estació actual i en la qual
no es va tenir en compte la instal•lació d’un ascensor perquè les persones majors o amb mobilitat reduïda
accediren a l’andana 2.

Enviar aquest article | Imprimir la plana |

Comments are closed.

1 de 3 12/02/2009 11:47