You are on page 1of 2

1.

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE AMO

„VNĚJŠÍ VZTAHY EVROPSKÉ UNIE“

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, založená za účelem vzdělávání a
výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a české i evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Díky
svým aktivitám a již více než desetileté historii je AMO vnímána jako přední nezávislý think-tank v
oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky v České republice.

AMO chce nabídnout vysokoškolským a středoškolským studentům prostor pro jejich odborný růst. Za
tímto účelem pořádá dne 12. prosince 2007 studentskou vědeckou konferenci pod názvem „Vnější
vztahy Evropské unie“. Přihlásit se na ní mohou studenti vysokých škol studující obory mezinárodní
vztahy, politologie, diplomacie, mezinárodní teritoriální studia, evropská studia i dalších specializace.

Zvláštní panel na téma „Patří Turecko do EU?“ je vyhrazen pro středoškoláky účastnící se Pražského
studentského summitu (Model OSN a Model NATO).

Tématem 1. studentské vědecké konference je postavení Evropské unie ve světě, její politiky vůči
světovým regionům i jednotlivým státům. Hovořit by se mělo o transatlantických vztazích, politice EU
vůči východní Evropě, Rusku, Číně, Latinské Americe, vztahu k zemím Blízkého východu, Balkánu a
euro-středomořského prostoru a dalším zemím a regionům. Diskutovat se bude i o potenciálu Evropské
unie hrát roli globálního hráče, definovat a prosadit své politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy na
světové scéně. Zvláštní panel bude věnován Evropské politice sousedství jakožto relativně novému
instrumentu EU pro vztahy se zeměmi ve svém blízkém okolí. Každý panel úvodním slovem uvede a
bude moderovat jeden z analytiků AMO.

Pro vystoupení na konferenci je třeba zaslat do 22. 11. 2007 na adresu svk@amo.cz abstrakt Vašeho
příspěvku v rozsahu 2000 – 3000 znaků. Rada Výzkumného centra AMO z došlých příspěvků vybere 5
do každého z panelů. Autoři zajímavých a podnětných abstraktů budou následně vyzváni, aby
příspěvek dopracovali a přednesli jej na konferenci v rozsahu 10-15 minut. Všechny vybrané příspěvky
budou poté otištěny ve sborníku Mezinárodní otázky 2, který vyjde v první polovině roku 2008.

kdy: pátek 12. prosince 2007, od 9 do 18 hodin

kde: CEELI Institute, Praha 2, Havlíčkovy sady 58, Praha 2 – Vinohrady

kdo se může přihlásit: studenti magisterských i bakalářských oborů VŠ (panel 1. – 3.) a studenti
středních škol (4. panel)
Program:

09:00 – 09:15: Zahájení konference, představení Výzkumného centra AMO a představení sborníku
„Mezinárodní otázky 1 “ – „Evropská unie ve svých vnějších vztazích“
09:15 – 10:30: 1. panel: „Evropská unie jako globální hráč“ (úvodní slovo a moderace: Václav Nekvapil)
10:30 – 11:00: Diskuse k 1. panelu
11:00 – 11:15: Coffeebreak
11:15 – 12:30: 2. panel: „Ekonomické perspektivy vnějších vztahů EU“ (úvodní slovo a moderace: Alice Savovová)
12:30 – 13:00: Diskuse k 2. panelu
13:00 – 14:00: Oběd
14:00 – 15:00: 3. panel: „Nové výzvy pro Evropskou politiku sousedství“ (úvodní slovo a moderace Michal Thim)
15:00 – 15:30: Diskuse ke 3. panelu
15:30 – 15:45: Coffeebreak
15:45 – 17:00: 4. panel: „Patří Turecko do EU?“ (panel delegátů Pražského studentského summitu) (úvodní slovo
a moderace: Jakub Eberle)
17:00 – 17:30: Diskuse ke 4. panelu
17:30 – 17:45: Zakončení konference

Kontakt:
Vlaďka Votavová,
tajemnice Výzkumného centra AMO
vladka.votavova@amo.cz
svk@amo.cz

web: www.amo.cz