UVOD

Hladnjača je dužine 100 m, a širine 25 metara. Sastoji se od šest komora i hodnika za manipulaciju, dimenzije komora 1 i 6 su 19,64x16,28x6,5 m, dimenzije komora 2,3,4 i 5 su 19,64x16,47x6,5 m. Hodnik za manipulaciju je pregrađen na dva dijela i dimenzija 50x5x4 m. Za istovar i utovar robe hladnjača posjeduje 6 rampi od kojih su dve rampe podizne proizvođača HAFA sa hidrauličnom platformom i izolacionom zavesom. Ostale četiri rampe su standarde sa kliznim vratima. Komore su rađene od panela debljine 18 cm. Komore 1,2 i 3 su u -/+ režimu radnih temperatura od +2 °C ili -20 °C. Komore 4,5 i 6 su u - režimu radnih temperatura od -20 °C. Hodnik osim za manipulaciju ima i funkciju vazdušne zavese, temperatura u hodniku je oko 5 °C.

SPISAK UGRAĐENE OPREME
Ugrađena oprema u hladnjaču "Promont Group" Novi Sad:

dvorežimski agregat (-/+ režim) 2x6J-33.2Y, za komore 1,2, i 3 , 3 komada: 1. Bitzer klipni kompresor (jednostepeni poluhermetički) tip 6J-33.2Y 2. filter sušač tip DCR 08611s "DANFOSS" 3. odvajač ulja tip OS 54 FN "SCHULTZE" 4. pritisna sonda tip AKS 32R "DANFOSS" 5. zaustavni ventili tip GBC 6s "DANFOSS" 6. kombinovani presostati tip KP 15 "DANFOSS" 7. diferencijalni presostati tip MP 54 "DANFOSS" 8. usisni akumulatori FA 54-7 9. resiver tip GBH 75 "GUNTNER", zapremine 75 dm3 10. termostat tip KP 71 "DANFOSS" 11. elektromagnetni ventil tip EVR 15 "DANFOSS" 12. nepovratni ventili tip NRVH 28s "DANFOSS" 13. kontrolna stakla "DANFOSS" 14. termoekspanzioni ventili tip TES 5 "DANFOSS" kondenzatori za komore 1,2 i 3 tip GVH 065.1B/3-ND.E , 3 komada: 1. kapacitet: 127.1 kw 2. rasladno sredstvo: Freon R404A 3. temperatura toplog gasa: 75°C 4. temperatura početka kondenzacije: 45°C 5. protok toplog gasa: 27.77 m3/h 6. ventilatori: 3x 3~400V 50Hz 7. ukupna el. potrošnja: 5.76 kW 8. nivo buke: 95 dB 9. površina: 251.2 m2 10. maksimalni operativni pritisak: 32 bara 11. masa: 302 kg 12. dimezije: 3375x1145x950 mm centrala za komore 4,5 i 6 (- režim) 2xHSN7471-75: 1. Bitzer vijčani kompresor (jednostepeni) tip HSN 7471-75 2. zaustavni ventili tip SVA "DANFOSS" 3. zaustavni ventil tip SNV-ST "DANFOSS" 4. zaustavni ventili tip GBC 6s "DANFOSS" 5. filter tip FIA 80 "DANFOSS" 6. nepovratni ventil tip NRVA 50 "DANFOSS" 7. separator ulja tip OA 4088 "BITZER" 8. kontrolna stakla "DANFOSS" i "CASTEL" 9. filter sušač tip DCR 14417s "DANFOSS" 10. elektromagnetni ventili tip EVR2 i EVR15 "DANFOSS" 11. elektro ventil tip FF-015RMS-125 "HOSCO" 12. filter za ulje tip PI 2015-060 "MAHLE" 13. diferencijalni termostat tip RT 101 "DANFOSS" 14. termostat tip KP 81 "DANFOSS" 15. pritisne sonde tip AKS 32R "DANFOSS" 16. hladnjak za hlađenje ulja tip OL 600 "ROHS" 17. presostati tip KP1 i KP5 "DANFOSS" 18. diferencijalni presostat tip MP 54 "DANFOSS" 19. usisni akumulatori FA 80/89 20. resiver tip GBH 250 "GUNTNER", zapremine 250 dm3 21. elektronski ekspanzioni ventil tip AKV 15-2 "DANFOSS"

kondenzator za komore 4,5 i 6 tip GVH 090.2B/3-N(D): 1. kapacitet: 283.1 kw 2. rasladno sredstvo: Freon R404A 3. temperatura toplog gasa: 75°C 4. temperatura početka kondenzacije: 45°C 5. protok toplog gasa: 62.33 m3/h 6. ventilatori: 3x 3~400V 50Hz 7. ukupna el. potrošnja: 10.62 kW 8. nivo buke: 94 dB 9. površina: 889.1 m2 10. maksimalni operativni pritisak: 32 bara 11. masa: 886 kg 12. dimezije: 7300x1141x1460 mm isparivač tip GHN 071.2E/210-END50.E za rad u režimu -30°C, 12 komada: 1. kapacitet: 21.8 kw 2. rasladno sredstvo: Freon R404A 3. temperatura isparavanja: -25°C 4. temperatura kondenzacije: 40°C 5. ventilatori: 2x 3~400V 50Hz 6. el. kapacitet: 0.88 kW 7. nivo buke: 80 dB 8. površina: 124.7 m2 9. maksimalni operativni pritisak: 32 bara 10. masa: 302 kg 11. dimezije: 3460x900x950 mm isparivač tip GHN 071.2E/210-END50.E za rad u režimu -10°C: 1. kapacitet: 27.4 kw 2. rasladno sredstvo: Freon R404A 3. temperatura isparavanja: - 8°C 4. temperatura kondenzacije: 40°C 5. ventilatori: 2x 3~400V 50Hz 6. el. kapacitet: 0.88 kW 7. nivo buke: 80 dB 8. površina: 124.7 m2 9. maksimalni operativni pritisak: 32 bara 10. masa: 302 kg 11. dimezije: 3460x900x950 mm agregat za hodnik 4CC-9.2Y (2 agregata na koje su nakačena po 3 isparivača): 1. Bitzer klipni kompresor (jednostepeni poluhermetički) tip 4CC-9.2Y 2. filter sušač tip DCR "DANFOSS" 3. kontrolno staklo "CASTEL" 4. elektromagnetni ventil tip EVR "DANFOSS" 5. ručni ventil tip PO3 "CASTEL" 6. kombinovani presostat tip KP 15 "DANFOSS" 7. termostat tip KP 73 "DANFOSS" 8. termoekspanzioni ventil tip TES 2 "DANFOSS" 9. resiver tip GBH 30 "GUNTNER", zapremine 30 dm3 isparivači za hodnik tip DHN 041C/210-E za rad u režimu -5°C, 6 komada: 1. kapacitet: 8.7 kw 2. rasladno sredstvo: Freon R404A 3. temperatura isparavanja: - 3°C 4. temperatura kondenzacije: 40°C 5. ventilatori: 2x 1~230V 50Hz

6. el. kapacitet: 0.32 kW 7. nivo buke: 77 dB 8. površina: 44 m2
9. maksimalni operativni pritisak: 32 bara 10. masa: 96 kg 11. dimezije: 1600x1565x435 mm

kondenzatori za hodnik tip GVH 090.2B/3-N(D), 2 komada: 1. kapacitet: 39.2 kw 2. rasladno sredstvo: Freon R404A 3. temperatura toplog gasa: 75°C 4. temperatura početka kondenzacije: 45°C 5. protok toplog gasa: 8.55 m3/h 6. ventilatori: 2x 1~230V 50Hz 7. ukupna el. potrošnja: 0.93 kW 8. nivo buke: 81 dB 9. površina: 110.8 m2 10. maksimalni operativni pritisak: 32 bara 11. masa: 133 kg 12. dimezije: 7300x1141x1460 mm

elektro-komandni ormani sa odgovarajućom opremom za upravljanje iz kancelarije poslovnog objekta (ADAP KOOL oprema): Ugrađena oprema u alternativnim komorama: 1. procesor tip EKC 204A1, "DANFOSS" 2. kontroler tip EKC 331T " DANFOSS" Ugrađena oprema u minusnim komorama: 1. procesor tip EKC 531D '' DANFOSS'' 2. kontroler tip AKC 115A ''DANFOSS'' 3. digitalni kontroleri tip EKA 163B ''DANFOSS'' i EKA 164B ''DANFOSS'' 4. digitalni displej tip AKA 14 ''DANFOSS'' Ugrađena oprema u manipulativnim hodnicima: 1. procesor tip EKC 202B "Danfoss" 2. kontroler tip RGE-Z1P4-7DS ''DANFOSS''

OPŠTI PRINCIP RADA HLADNJAČE
Osnovni princip rada: Srce rashladnog uređaja je kompresor koji radi kao pumpa, ne kontroliše samo cirkulaciju rashladnog sredstva, već mu i povećava pritisak, što ga ujedno i zagrejava. Kondenzator se nalazi sa spoljne strane hladnjače.Kako se rashladni medij hladi, tako kondenzira - prelazi u tečno stanje. Isparivač se nalazi unutar hladnjače i on je taj koji hladi prostor a time i proizvode u njemu.Termostat reguliše temperaturu u hladnjači uključivanjem i isključivanjem kompresora odnosno rashladnog procesa. Prelaskom iz tečno u gasovito stanje, rashladni medij hladi svoju okolinu. Da bi došlo do prelaska iz tečnog u gasovito stanje, pritisak rashladnog medija se smanjuje kroz termo-ekspanzioni ventil. Da bi rashladni medij ponovo prešao u tečno stanje, potrebno ga je prvo kompresovati i ugrejati. Za to se koristi kompresor. Tad je rashladni medij pod visokim pritiskom i ugrijan. Da bi ga ohladili, na poleđinu hladnjače je postavljen kondenzator, koji se hladi vazduhom iz okoline. Hlađenjem, rashladni medij (sada pod visokim pritiskom) prelazi u tečno stanje. Rashladni medij ponovno ulazi u isparivač gdje proces ponovno počinje. Unutar cevi hladnjače cirkuliše rashladni medij i u gasovitom i tečnom stanju. Rashladni medij je čitavo vreme pod pritiskom, iako je u kondenzatoru pritisak veći, nego u isparivaču. Rashladni medij je obično sintetički spoj. Glavna ideja je da se ide sa područja visokog pritiska, gdje se rashladni medij nalazi u tečnom stanju kondenziran, prelazi na područje niskog pritiska gdje rashladni medij prelazi u gasovito stanje - isparava. Ciklus po koracima: - Rashladni medij počinje isparavati, uzimajući energiju kao toplotu okoline. Uzimanje toplote iz okoline znači njeno hlađenje. - Pumpa kompresuje rashladni medij koji je u gasovitom stanju, a time se on i zagreva. - Rashladni medij se hladi predajući toplotu vazduhu okoline.Kako se rashladni medij hladi, on kondenzira, prelazi u tečno stanje, ali pritisak je još uvijek visok. - Da bi se podstakli isparavanje, rashladni medij se ubrizgava kroz termo-ekspanzioni ventil u isparivač i na taj način se smanjuje pritisak na pritisak potreban za isparavanje. Opšta šema instalacije: 1 2 3 4 5

6 7

8 9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Elementi hladnjače: 1. termo-ekspanzioni ventil, 2.isparivač, 3.regulator pritiska i temperature, 4. termostat i presostati, 5.kondenzator, 6. odvajač (separator) ulja, 7. regulator pritiska, 8. sigurnosni ventil, 9. resiver (sakupljač tečnosti), 10. zaporni i regulacioni ventil, 11. zaporni ventil, 12. filter sušač, 13. kontrolno staklo, 14. zaporni i regulacioni ventil, 15. kompresor, 16. elektronski upravljački uređaj, 17. elektronski upravljani ventil, 18. elektro-magnetni vetil.

1. Termo ekspanzioni ventili:
Termoekspanzioni ventil prigušuje tečnost rashladnog fluida i reguliše njen protok kroz isparivač u zavisnosti od toplotnog opterećenja isparivača održavajući približno konstantno pregrevanje pare na izlasku iz njega. Primenjuje se u rashladnim instalacijama sa suvim isparivačima. Sa termostatskim prigušnim ventilom toplotno iskorišćenje isparivača je znatno bolje nego sa automatskim prigušnim ventilom. Radna karakteristika termoekspanzionog ventila može da se menja na dva načina: promenom napona opruge pomoću zavrtnja (nalaze se u ventilu) ili promenom sedišta ventila ili elementa sa otvorima u kojima se tečnost prigušuje. Pri regulisanju rada suvih isparivača termostatskim prigušnim ventilima regulisana količina je pregrevanje pare rashladnog fluida na izlazu iz isparivača. Pri višim temperaturama isparavanja za isto ∆p odnosno za isto otvaranje ventila pregrevanje je manje nego na nižim, zbog toga će i toplotno iskorišćenje isparivača da bude lošije na nižim temperaturama isparavanja. U većim isparivačima pad pritiska pri strujanju rashladnog fluida kroz njih može da bude osetnije, pa će sa termekspanzionim ventilom isparivač da radi sa većim pregrevanjem od onog za koje je ventil podešen. Usled toga što je stvarno pregrevanje veće od podešenog , zona pregrevanja pare u isparivaču je veća, a termička efikasnost isparivača lošija. Da bi se ovaj problem rešio proizvode se ventili sa egalizacijom ili sa vodom za izjednačenje pritiska.

Izgled termoekspanzionog ventila tip TES 2 "DANFOSS"

Izgled termoekspanzionog ventila tip TES 5 "DANFOSS"

2. Isparivač i:
Isparivač je deo rashladne instalacije u kome ključa i isparava rashladni fluid koji prima toplotu promene faze kroz zidove isparivača od sredine ili tela koje se na taj način hlade. Isparivači za hlađenje vazduha mogu da budu sa mirnim hlađenjem vazduha (prirodna konvekcija) ili za hlađenje vazduha sa prinudnom cirkulacijom. Prave se uglavnom u obliku orebrenih ili glatkih cevnih zmija. Orebravanje se vrši namotavanjem čelične, aluminijumske ili ređe bakarne trake na cev pomoću odgovarajućeg uređaja. Za izradu isparivača koriste se čelične cevi bez šava spoljašnjeg prečnika od 20 do 57 mm, a u novije vreme primenjuju se i aluminijumske cevi. Za ostvarivanje prinudnog strujanja vazduha preko površine isparivača koriste se ventilatori. Brzina strujanja vazduha kroz najuži presek isparivača kreće se od 4 do 6 m/s.

Isparivač ima svoje kućište od pocinkovanog čeličnog lima ili od aluminijumskog lima, koje nosi i ventilatore. Dno kućišta je izvedeno u obliku tave u koju se skuplja voda od otapanja inja. Ova voda se kroz priključak na tavi odvodi izvan hlađenog prostora.

Izgled isparivača tip GHN "GUNTNER", za komore

Izgled isparivača tip DHN "GUNTNER", za hodnik

3. Termostati i presostati: Presostati su električni prekidači koji prekidaju i zatvaraju strujno kolo u zavisnosti od pritiska. Mogu da budu organi regulisanja ili zaštite. Prema pritiscima koje mere merni elementi presostata mogu da se podele na preosostate niskog pritiska, presostate visokog pritiska i diferencijalne presostate. Presostati niskog pritiska mere pritiske u oblasti pritisaka isparavanja i usisavanja, presostati visokog pritiska u oblasti pritisaka kondenzacije, a diferencijalni presostati mere razliku pritisaka. Da nebi došlo do suviše učestanog uključivanja i isključivanja uređaja ide se na to da pritisak otvaranja kontakta bude niži od pritiska pri kome se kontakt zatvara. Razlika pritisaka pri kojima se kontakt zatvara i prekida naziva se diferencija. Zato na presostatu imamo dve skale, POD koja pokazuje podešenu vrednost pritiska i DIF koja pokazuje podešenu diferenciju. Diferencijalni presostati zatvaraju i prekidaju strujno kolo u zavisnosti od razlike dva pritiska. Rashladni kompresori koji se podmazuju pod pritiskom pomoću pumpe za ulje zaštićuju se diferencijalnim presostatima koji zaustave rad kompresora u slučaju da sistem za podmazivanje otkaže. Međutim pri puštanju kompresora u rad diferencijalni presostat ne bi dozvolio puštanje elektromotora, jer nema potrebne razlike pritisaka da bi se kontakt presostata zatvorio. S toga se pri puštanju kompresora u rad diferencijalni presostat mora se električnom vezom premostiti dok kompresor ne dostigne broj obrtaja koji je dovoljan da se stvori potreban nadpritisak ulja.

Izgled presostata niskog, visokog i kombinovanog pritiska tip KP1,KP5,KP15 "DANFOSS"

Izgled diferencijalnog presostata tip MP54 "DANFOOSS"

Termostati su električni prekidači koji prekidaju i zatvaraju strujno kolo u zavisnosti od temperature. Po konstrukciji i načinu funkcionisanja su u suštini potpuno isti kao i presostati , samo što na meh ne deluje pritisak iz rashladne instalacije , već pritisak iz davača koji je isti kao kod termoekspanzionog ventila i koji promenu temperature pretvara u promenu pritiska. Termostati se koriste za isključivanje i uključivanje u rad ventilatora kula za recirkulaciono hlađenje vode ili evaporativnih kondenzatora za vreme hladnijih dana u cilju uštede energije i radi održavanja minimalno potrebnog pritiska kondenzacije. Diferencijalni termostati se koriste u visokim rashladnim komorama za ujednačavanje temperature u prostoriji kada vazdušni hladnjak miruje zbog toga što ga je iz rada isključio termostat pomoću koga se reguliše temperatura u komori.

Izgled termostata tip KP71, KP73, KP81 "DANFOSS"

Izgled diferencijalnog termostata tip RT101 "DANFOSS"

4. Kondenzatori: Kondenzator je razmenjivač toplote u kome se kondenzuje para rashladnog fluida koju na pritisak kondenzacije sabija kompresor. U kondenzatoru se ova sabijena para ohladi do temperature kondenzacije, kondenzuje, a obično i do izvesne mere prehladi kada rashladni fluid napušta kondenzator u stanju prehlađene tečnosti. Pri ovome rashladni fluid odaje vazduhu toplotu koja se sastoji od toplote hlađenja, koja je prilikom isparavanja u isparivaču oduzeta hlađenom telu i toplotu koja odgovara radu izvšenom od strane kompresora. Površinu kondenzatora na kojoj se razmenjuje toplota obično obrazuju cevi koje mogu biti glatke ili orebrene. Pod povšinom kondenzatora podrazumeva se obično ona površina cevnih zidova duž kojih struji vazduh. Vazduhom hlađeni kondenzatori sastoje se od više redova (2 do 6) vetikalno postavljenih orebrenih cevnih zmija međusobno povezanih horizontalnim kolektorima. Za freonske rashladne uređaje cevi su od bakra obično Φ10x0.5 mm ili Φ12x1 mm, a rebra u obliku lamela od aluminijumskog lima debljine 0,2 mm. Razmak između lamela je od 3 do 5 mm. Oplata kondenzatora i ventilatorska ploča prave se od aluminijumskog ili pocinkovanog čeličnog lima. Za ventilatorsku ploču pričvršćen je ventilator sa elektromotorom. Kondenzatori se prave sa aksijalnim i centrifugalnim ventilatorima. Osnovne prednosti vazduhom hlađenih kondenzatora su mogućnosti primene skoro na svakom mestu, a vazduhom se raspolaže besplatno. Nedostaci vazduhom hlađenih kondenzatora su: bučnost, veća potrošnja energije i skuplja automatska regulacija rada rashladnog uređaja.

Izgled kondenzatora sa aksijalnim ventilatorima tip GVH i GVV "GUNTNER"

5. Odvajači ulja (separatori):
Odvajač ulja sprečava skupljanje i taloženje ulja za podmazivanje kompresora u kondenzatorima i isparivačima. Ulje loše provodi toplotu , pa ometa prolaz toplote. Dejstvo odvajanja ulja iz pare rashladnog fluida, koju kompresori potiskuju u kondenzator, ostvaruje se naglom promenom pravca i brzine strujanja pare. Pri potiskivanju pregrejane pare rashladnog fluida iz kompresora, para povlači za sobom ne samo kapljice ulja, već i paru ulja. Poželjno je da se para ulja kondenzuje u odvajaču i da se ulje odvaja od struje pare rashladnog fluida. Da bi ulje bilo efikasno odvojeno , brzina pare rashladnog fluida treba da se u odvajaču smanji na manje od 1m/s. To znači da prečnik odvajača treba da bude 3 do 5 puta veći od prečnika potisnog cevovoda. Često se pri dnu suda postavlja ventil sa plovkom za automatsko vraćanje ulja u karter kompresora.

Izgled separatora ulja tip OS 54 FN "SCHULTZE"

Izgled separatora ulja tip OA 4088 "BITZER"

6. Filteri: Filteri služe da spreče da tvrde čestice (rđa, pesak) dospeju u radni prostor kompresora i da izazovu oštećenje. U parnom usisnom cevovodu filtri se postavljaju u blizini kompresora. Za velike i srednje rashladne uređaje filteri su ugrađeni i u samim kompresorima. Filtri za tečne vodove, konstruisani po istom principu , ugrađuju se ispred prigušnih ventila i organa za automatsko regulisanje da bi se sprečilo da nečistoća zapuši protočne otvore ili spreči pravilno funkcionisanje automatike.

Izgled filtera tip FIA "DANFOSS"

7. Nepovratni (jednosmerni) ventili:
Nepovratni ventili propuštaju fluid samo u jednom pravcu. Konstruktivno se ovi ventili razlikuju od zaustavnih po tome što nemaju vretena , već ventilski tanjir naleže na sedište pod dejstvom svoje težine ili opruge. Ventil se otvara pod dejstvom struje fluida. Ovakvi ventili se ugrađuju u potisne cevovode između kompresora i kondenzatora uvek kada je predviđeno automatsko puštanje u rad i automatsko zaustavljanje rada kompresora.

Izgled nepovratnog ventila tip NRVH "DANFOSS"

Izgled nepovratnog ventila tip NRVA "DANFOSS"

8. Sakupljači tečnosti (resiveri):
Resiveri se ugrađuju u rashladne instalacije posle kondenzatora. To su cilindrični sudovi koji su kod velikih kapaciteta instalacija horizontalno postavljeni. Prema zadatku koji resiver ima u instalacij razlikujemo dva tipa . Resiveri jednog tipa služe da prime tečnost koja se , usled promene toplotnog opterećenja, delom premešta iz isparivača u deo instalacije visokog pritiska. Zapremina ovog resivera treba da je jednaka zapremini 1/3 do 1/2 časovnog protoka tečnog rashladnog fluida. Resiveri drugog tipa pored toga što treba da obezbede protok fluida srazmeran toplotnom opterećenju, služe i kao rezervni sudovi, čija zapremina treba da je takva da u nju može da stane tečnost iz najvećeg isparivača ili jedne grupe isparivača i pripadajućeg cevovoda u cilju tekućeg održavanja i eventualnih opravki. Resiveri se postavljaju ispod kondenzatora tako da se kondenzovana tečnost slije u resiver.

Izgled sakupljača tečnosti (resiver) tip GBH "GUNTNER"

9. Zaporni (zaustavni) i regulacioni ventili:

Zaustavni ventili se ugrađuju u cevovode radi zaustavljanja protoka pare ili tečnosti fluida. Freonski zaustavni ventili nemaju fiksiran točak za otvaranje i zatvaranje, već se kraj vretena pokriva kapom koja se navrne na poklopac ventila. Zatvaranje vretena freonskih ventila ovakvom kapom potrebno je zato što freoni veoma lako ističu i kroz najmanje zazore i pore. Ručni regulacioni ventili služe za prigušivanje tečnosti rashladnog fluida od pritiska kondenzacije do pritiska isparavanja i istovremeno za kontinualno regulisanje protoka tečnosti koja struji u isparivač. Poznaju se po tome što na vretenu imaju fini navoj i što tanjir ventila ima specijalan oblik pogodan za fino regulisanje protoka.

Izgled zapornog ventila tip SVA"DANFOSS"

Izgled zapornog ventila SNV-ST"DANFOSS"

Izgled zapornog ventila tip GBC"DANFOSS"

10. Filteri sušači: U tečni freonski vod ugrađuju se sušači koji se sastoje od cilindričnog dela sa priključcima za ulaz i izlaz tečnosti rashladnog fluida. Cilindrično telo je napunjeno nekim sredstvom koje apsorbuje vlagu propuštajući tečnost rashladnog fluida. Često se u kućište sušača ugrađuje i mrežica za filtriranje. Kao absorbent najčešće se primenjuje silikagel, ponekad i aktivni aluminijum (alumogel).

Izgled filtera sušača tip DCR "DANFOSS"

11. Kontrolna stakla: Kontrolna stakla se primenjuju kod freonski instalacija zato što se izbegavaju nivokazi. Kontrolna stakla se ugrađuju u tečni cevovod koji polazi iz resivera i kroz koje se kontroliše strujanje tečnosti freona. Ovakva kontrolna okna se ugrađuju u kartere svih većih kompresora u cilju kontrolisanja nivoa ulja.

Izgled kontrolnih stakala "DANFOSS"

Izgled kontrolnog stakla "CASTEL"

12. Kompresori: Klipni komresori: Glavni delovi klipnog kompresora su cilindar u kome se pravolinijski kreće klip, koji dobija pravolinijsko povratno kretanje preko krivajnog mehanizma sa vratila kompresora pokretanog pogonskim motorom. Kapacitet hlađenja i potrošnja energije mašine za hlađenje zavise , pored termodinamičkog ciklusa, u velikoj meri i od karakteristika rada kompresora. Odlikuju se visokim brojevima obrtaja oko 3400 o/min i kompaktne su konstrukcije. Prednost visokih brojeva obrtaja je u tome jer se smanjuje zapremina cilindra a time i celog kompresora. Osnovni problem u povećanju brojeva obrtaja je u povećanju potrebne snage za pogon kao i smanjenje koeficijenta isporuke. Kompresori većih a sve češće i

srednjih rashladnih kapaciteta imaju ugrađene mehanizme za automatsko regulisanje rashladnog kapaciteta. Mogu biti otvorenog tipa, hermetički i poluhermetički. Poluhermetički kompresori imaju i kompresor i elektromotor zatvoren u zajedničko kućište. Vratilo kompresora i elektromotora je zajedničko. Kućište kompresora je povezano zavrtnjima tako da je pristup zbog popravke omogućen.

Izgled klipnog jednostepenog poluhermetičkog kompresora "Bitzer"

Vijčani komresori: Imaju jedan rotor sa perima i jedan rotor sa žljebovima. Pera i žljebovi su izrađeni duž rotora u obliku zavojnica. Rotori se obrću u zajedničkom kućištu, čiji presek ima oblik osmice. Na jednom čeonom kraju kućišta se nalazi usisni a na drugom kraju potisni otvor. Ovi kompresori nemaju ni usisne ni potisne ventile. Radna zapremina vijčanih kompresora sastoji se iz kanala oba rotora koje zatvaraju zidovi kućišta. Rashladni kapacitet vijčanih kompresora može se regulisati u širokim granicama od 100% do 10% od punog kapaciteta. Vijčani kompresori nemaju štetni prostor, pa ni volumetrijske gubitke usled štetnog prostora. U mnogo slučajeva gdje za sabijanje klipnim kompresorima moramo primeniti dvostepeno sabijanje, sa vijčanim kompresorima možemo savladati razliku pritisaka u jednom stupnju. Vijčani kompresori nisu osjetljivi na tečni udar. U odnosu na klipne kompresore vijčani kompresori imaju duži vijek trajanja i lakše ih je održavati. Ali ipak još uvijek se koriste klipni kompresori zbog svoje cijene, naročito kad rashladni kapaciteti nisu veliki. U klimatizacionim postrojenjima vijčani kompresori se manje primenjuju od klipnih, jer su zbog većeg broja obrtaja vijčani kompresori dosta bučniji u radu.

Izgled vijčanog jednostepenog kompresora "Bitzer"

TEHNIČKI OPIS I OBRAZLOŽENJE
TEHNI ČKI OPIS Projektovane rashladne instalacije obezbeduju hlađenje u svim prostorijama istovremeno za definisane dnevne unose i temperature unosa. Temperaturski režimi u prostorijama su sledeći: Komore 1,2,3 – rade alternativno: +2C ili -20C (temperatura ambijenta).

Komore 4,5,6 – rade isključivo u režimu -20C (temperatura ambijenta). Manipulativni hodnici - rade isključivo u režimu +5C (temperatura ambijenta).

Alternativne komore (1,2,3)
U komorama 1,2,3 instalirane su tri potpuno nezavisne i identične instalacije. Radni režim i sam rad svake komore je nezavistan od režima i rada ostalih komora. Agregati svake instalacije su postavljeni na čeličnom postolju i smešteni na betonskoj podlozi - strana objekta suprotno od upravne zgrade. Svaki agregat čine dva jednostepena poluhermetička kompresora 6J33.2Y “Bitzer”. Upotreba jednostepenih kompresora je uobičajena u radu sa ovakvim temperaturama i pritiscima isparavanja i sabijanja. Broj kompresora koji istovremeno rade je u direktnoj vezi sa radnim režimom komore. U režimu -20C (temperatura ambijenta komore) rade istovremeno oba kompresora, čime se postižu temperature isparavanja do -27C. U režimu +2C (temperatura ambijenta komore) radi samo jedan kompresor, čime se postižu temperature isparavanja do -7C. Izbor radnog režima i u skladu sa njim broj kompresora u radu bira se preko grebenastih prekidača smeštenih na vratima komandnog ormananalazi se u energetskoj sobi. Kompresori su oslonjeni na amortizere i fleksibilnim crevima povezani sa instalacijom, tako da agregat radi mirno, bez prenošenja vibracija na podlogu i drugi deo instalacije. Za zaštitu kompresora od nedozvoljeno visokog ili niskog pritiska ugradjeni su kombinovani presostati KP15, dok diferencijalni presostati MP54 predstavljaju zaštitu uljnih pumpi na kompresorima. U cilju adekvatnog povrata ulja sa potisne strane u kompresor ugrađeni su odvajači ulja OS 54/42FH. Usisni akumulatori FA 54-7 smanjuju opasnost od tečnog udara u cilindrima kompresora. Da bi se sprečilo opterećenje ventilskih pločica kompresora koji nije u radu ugrađeni su nepovratni ventili NRVH 28s na potisu svakog kompresora. U cilju gasne i uljne egalizacije kartera kompresora postavljena su dva voda sa zaustavnim ventilima radi mogućnosti odvajanja jednog kompresora od drugog. U sastavu agregata nalaze se i filter sušač sa izmenljivim patronima i vidno staklo za kontrolu sadržaja freona u instalaciji. Odvajanje kućišta tokom zamene filtera se obavlja preko zaustavnih ventila ispred i iza njega. U cilju praćenja parametara rada na agregatu postoje manometri za merenje pritiska isparavanja, kondenzacije i pritiska ulja u sistemu podmazivanja. Agregat je fabrički ispitan na propustljivost i napunjen zaštitnim punjenjem neutralnim gasom, azotom. Dva isparivača GHN 071.2E/210-END50.E "Guentner"su raspoređena duž kraće stranice svake komore, na suprotnoj strani od hladioničkih vrata. Ukupna dužina dva isparivača iznosi 45% dužine kraće stranice komore. Na taj način je obezbeđeno ravnomerno prostrujavanje čitave zapremine komore, odnosno uniformno temperatursko polje. Oba isparivača rade istovremeno bez obzira u kom je radnom režimu komora ( +2C ili -20C): Navedeni isparivači su razmenjivači toplote visokog učinka. Kućište isparivača i kada za prihvat vode od otapanja su površinski zaštićeni. Svi isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorima koji obezbeđuju prinudnu cirkulaciju vazduha u komori. Svi isparivači imaju ugrađene električne grejače za otapanje inja u okviru razmenjivačkog bloka i u samoj kadici. Na svakom isparivaču su postavljeni zaštitni termostati KP71, koji treba da obezbede da na kraju svakog ciklusa otapanja nema zaostalog inja na bilo kom isparivaču. Ekspanzija rashladnog fluida se vrši u termoekspanzionim ventilima, koji su ugrađeni na svakom od isparivača. Pregrevanje pare rashladnog fluida je kod termoekspanzionih ventila obično fabrički podešeno na 3 do 4K i ne treba ga dodatno podešavati. Svaki isparivač ima na sebi dva expanziona ventila, da bi se postigao adekvatan kapacitet u oba radna režima (+2C ili -20C). Koji expanzioni ventil je u funkciji definiše magnetni ventil postavljen neposredno ispred svakog expanzionog ventila. Signal magnetni ventili dobijaju preko komandne table, gde se izborom režima rada komore aktiviraju adekvatni i magnetni i termo-expanzioni ventili. Na zasebnom postolju iznad svakog kompresorskog agregata predviđen je vazduhom hlađeni kondenzator GVH 065.1B/3-ND.E, proizvođača "Guentner". Ventilatori kondenzatora su izvedeni sa lopaticama visokog učinka, koje pored toga obezbeđuju i nizak nivo buke. Ventilatori ne zahtevaju nikakvo održavanje. Kućište kondenzatora je galvanski zaštićeno, što obezbeđuje visoku korozionu otpornost. Usvaja se da kondenzator bude smešten na istom betonskom postolju kao i kompresor tako da ventilatori kondenzatora povlače vazduh preko glava kompresora. Nije potrebna izgradnja posebne mašinske sale, već je po završetku predviđeno postavljanje nadstrešnice između agregata i kondenzatora. Regulacija pritiska kondenzacije se obavlja uključivanjem potrebnog broja ventilatora kondenzatora u rad. Tu funciju obavlja kontroler EKC 331T '' Danfoss'' koji signal dobija preko pritisne sonde AKS 32R ''Danfoss''. Punjenje instalacije rashladnim fluidom, kao i eventualni smeštaj rashladnog fluida u periodima kada instalacija ne radi, se obavlja pomoću resivera zapremine od 75dm 3. Resiver je smešten neposredno ispod kondenzatora. Resiver boce su opremljene sigrnosnim ventilima, a svaka od posuda je opremljena i zaustavnim ventilima na ulazu i izlazu. U elektro-energetskom ormanu svake instalacije nalazi se takođe deo zaštitne opreme: osigurači, bimetali kompresora, rele asimetrije faza, termistorski i vremenski relei. Ovi elementi obezbeđuju zaštitu od:

struje kratkog spoja, preopterećenja, različitog opterćenja po fazama, pregrevanja elektromotora, kao i preterano čestog uključivanja u rad kompresora. Radom svake instalacije upravlja jedan procesor EKC 204A1, “Danfoss”. Ovaj procesor se nalazi u vratima komandog ormana svake instalacije. Procesor obezbeđuje automatsko smenjivanja ciklusa hlađenja i otapanja. Na displeju procesora je moguće očitati temperaturu vazduha u komori. Navedeni procesor pamti vreme rada svakog kompresora. U režimu +2C (temperatura ambijenta) , kada radi samo jedan kompresor, procesor će naizmenično paliti kompresore pri dobijanju zahteva za hlađenje u cilju izjednačenja časova rada svakog kompresora. Kao rashladni fluid se koristi freon R404A, čija upotreba nije ograničena po važećim međunarodnim propisima. Kontrola napunjenosti rashladnim fluidom i odsustva vlage u rashladnim instalacijama se obavlja preko vidnog stakla sa indikatorom. Boja indikatora ukazuje na prisustvo ili na odsustvo vlage u instalaciji. Kada je sistem optimalno napunjen rashladnim fluidom, u vidnom staklu se ne pojavljuju mehurići ili eventualno u manjoj meri i to povremeno. Uklanjanje hemijskih i mehaničkih nečistoća, kao i vlage iz rashladne instalacije se vrši u filter sušaču sa izmenljivim patronima. Rashladni sistem je neophodno redovno kontrolisati radi preventivnog održavanja: napunjenost sistema, funkciju otapanja i čistoću kondenzatora. Da bi se odstranila prašina sa površine kondenzatora (koja umanjuje njegovu efikasnost) neophodno ga je povremeno produvati komprimovanim vazduhom ili očistiti mekšom četkom. Posebnu pažnju treba obratiti u periodu cvetanja topola kada je kondenzator potrebno češće čistiti (produvavati komprimovanim vazduhom ili ispirati mlazom vode).

Jednorežimske komore (4,5,6)
U komorama 4,5,6 instaliran je centralni sistem hlađenja. Rad svake komore je nezavistan od rada ostalih komora. Navedene komore imaju zajednički agregat postavljen na čeličnom postolju i smešten na betonskoj podlozi - strana objekta suprotno od upravne zgrade. Agregat čine dva jednostepena vijačna kompresora HSN 7471-75 “Bitzer”. Svaki kompresor ima mogućnost rada sa 50% ili 100% kapaciteta. Broj kompresora i broj stepeni kapaciteta koji istovremeno rade zavisi od trenutnog opterećenja- koliko komora ima zahtev za hlađenjem. Kompresori su oslonjeni na amortizere i fleksibilnim crevima na potisnoj strani povezani sa instalacijom, tako da agregat radi mirno, bez prenošenja vibracija na podlogu i drugi deo instalacije. Za zaštitu kompresora od nedozvoljeno visokog ili niskog pritiska ugradjeni su presostati KP1 i KP5, dok diferencijalni presostati MP54 predstavljaju zaštitu uljnih pumpi na kompresorima. U cilju adekvatnog povrata ulja sa potisne strane u kompresore ugrađen je odvajač ulja OA 4088 koji ima ulogu i rezervoara ulja. Hlađenje ulja obavlja se u hladnjaku ulja OL 600. U periodu starta agregata kada temperatura ulja nije visoka, kombinacijom magnetnih ventila ostvaruje se by pass veza i direktno ubrizgavanje ulja bez njegovog hlađenja. Na uljnom vodu svakog agregata postoji fiter ulja, vidno staklo, flusostat, magnetni ventil i potreban broj zaustavnih ventila. Usisni akumulatori FA 80/89 smanjuju opasnost od tečnog udara u vicima kompresora. Da bi se sprečio povrat kondenza u odvajač ulja na njegovom izlazu postoji nepovratni ventil NRVA 50. U cilju gasne egalizacije usisa i potisa po prestanku rada oba kompresora i njihovog olakšanog ponovnog starta postoji egalizacioni vod kontrolisan preko magnetnog ventila . U cilju izbegavanja ulaska nečistoća u sam kompresor ispred svakog kompresora postoji kučište filtera FIA 80 sa mrežicom. U sastavu agregata nalaze se i filter sušač sa izmenljivim patronima i vidno staklo za kontrolu sadržaja freona u instalaciji. Odvajanje kućišta tokom zamene filtera se obavlja preko zaustavnih ventila ispred i iza njega. U cilju praćenja parametara rada na agregatu postoje manometri za merenje pritiska isparavanja, kondenzacije i pritiska ulja u sistemu podmazivanja. U cilju izolovanja pojedinih komora na usisnom kolektoru i kolektoru tečnog voda postoje adekvatni zaustavni ventili. Agregat je fabrički ispitan na propustljivost i napunjen zaštitnim punjenjem neutralnim gasom, azotom. Dva isparivača GHN 071.2E/210-END50.E "Guentner"su raspoređena duž kraće stranice svake komore, na suprotnoj strani od hladioničkih vrata. Ukupna dužina dva isparivača iznosi 45% dužine kraće stranice komore. Na taj način je obezbeđeno ravnomerno prostrujavanje čitave zapremine komore, odnosno uniformno temperatursko polje. Navedeni isparivači su razmenjivači toplote visokog učinka. Kućište isparivača i kada za prihvat vode od otapanja su površinski zaštićeni. Svi isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorima koji obezbeđuju prinudnu cirkulaciju vazduha u komori. Svi isparivači imaju ugrađene električne grejače za otapanje inja u okviru razmenjivačkog bloka i u samoj kadici. Ekspanzija rashladnog fluida se vrši u automatskim ekspanzionim ventilima AKV 15-2 ''Danfoss'', koji su ugrađeni na svakom od isparivača. Pregrevanje pare rashladnog fluida je kod ovog tipa ventila regulisano preko kontrolora AKC 115A ''Danfoss'', koji signal dobija preko četri temperaturna (na svakom isparivaču) i

jednog pritisnog senzora (zajednički za jednu usisnu granu). Jedan kontroler AKC 115A upravlja radom isparivača u jednoj komori. Pored navedene AKC 115A ima i ulogu: termostata, termometra, vremenskog releja kod otapanja, zaštitu isparivača kod otapanja. Na zasebnom postolju iznad kompresorskog agregata predviđen je vazduhom hlađeni kondenzator GVH 090.2B/3-N(D), proizvođača "Guentner". Ventilatori kondenzatora su izvedeni sa lopaticama visokog učinka, koje pored toga obezbeđuju i nizak nivo buke. Ventilatori ne zahtevaju nikakvo održavanje. Kućište kondenzatora je galvanski zaštićeno, što obezbeđuje visoku korozionu otpornost. Usvaja se da kondenzator bude smešten na istom betonskom postolju kao i kompresor tako da ventilatori kondenzatora povlače vazduh preko kompresora. Nije potrebna izgradnja posebne mašinske sale, već je po završetku predviđeno postavljanje nadstrešnice između agregata i kondenzatora. Regulacija pritiska kondenzacije se obavlja uključivanjem potrebnog broja ventilatora kondenzatora u rad. Tu funciju obavlja kontroler EKC 531D '' Danfoss'' koji signal dobija preko dve pritisne sonde AKS 32R ''Danfoss''. Isti kontroler upravlja radom kompresora kao i njihovim brojem stepeni kapaciteta. Prikazivanje temperature isparenja i kondenzacije kao i podešavanje parametara kontrolora EKC 531D obavlja se preko dva digitalna kontrolara EKA 163B ''Danfoss'' i EKA 164B ''Danfoss'' smeštenim u vratima energetskog ormana. Navedeni procesor pamti vreme rada svakog kompresora. U skladu sa tim procesor će definisati koji kompresor startuje prvi pri dobijanju zahteva za hlađenje u cilju izjednačenja časova rada svakog kompresora. Punjenje instalacije rashladnim fluidom, kao i eventualni smeštaj rashladnog fluida u periodima kada instalacija ne radi, obavlja se pomoću resivera zapremine od 250dm3. Resiver je smešten neposredno ispod kondenzatora. Resiver boca je opremljena sigrnosnim ventilom i zaustavnim ventilima na ulazu i izlazu. U elektro-energetskom ormanu svake instalacije nalazi se takođe deo zaštitne opreme: osigurači, bimetali kompresora, rele asimetrije faza, termistorski i vremenski relei. Ovi elementi obezbeđuju zaštitu od: struje kratkog spoja, preopterećenja, različitog opterćenja po fazama, pregrevanja elektromotora, kao i preterano čestog uključivanja u rad kompresora. U cilju prikazivanja temperature ambijenta u vratima energetskog ormana svake komore postoji po jedan digitalni displej AKA 14 ''Danfoss''. Kao rashladni fluid se koristi freon R404A, čija upotreba nije ograničena po važećim međunarodnim propisima. Kontrola napunjenosti rashladnim fluidom i odsustva vlage u rashladnim instalacijama se obavlja preko vidnog stakla sa indikatorom. Boja indikatora ukazuje na prisustvo ili na odsustvo vlage u instalaciji. Kada je sistem optimalno napunjen rashladnim fluidom, u vidnom staklu se ne pojavljuju mehurići ili eventualno u manjoj meri i to povremeno. Uklanjanje hemijskih i mehaničkih nečistoća, kao i vlage iz rashladne instalacije se vrši u filter sušaču sa izmenljivim patronima. Rashladni sistem je neophodno redovno kontrolisati radi preventivnog održavanja: napunjenost sistema, funkciju otapanja i čistoću kondenzatora. Da bi se odstranila prašina sa površine kondenzatora (koja umanjuje njegovu efikasnost) neophodno ga je povremeno produvati komprimovanim vazduhom ili očistiti mekšom četkom. Posebnu pažnju treba obratiti u periodu cvetanja topola kada je kondenzator potrebno češće čistiti (produvavati komprimovanim vazduhom ili ispirati mlazom vode)

Manipulativni hodnici (1,2)
U manipulativnim hodnicima 1,2 instalirane su dve potpuno nezavisne i identične instalacije. Rad svake komore je nezavistan od rada ostalih komora. Agregati svake instalacije su postavljeni na čeličnom postolju i smešteni na betonskoj podlozi – čeone strane objekta. Svaki agregat čini jedan jednostepeni poluhermetički kompresor 4CC-9.2Y “Bitzer”. Upotreba jednostepenih kompresora je uobičajena u radu sa ovakvim temperaturama i pritiscima isparavanja i sabijanja. Kompresori su oslonjeni na amortizere i fleksibilnim crevima povezani sa instalacijom, tako da agregat radi mirno, bez prenošenja vibracija na podlogu i drugi deo instalacije. Za zaštitu kompresora od nedozvoljeno visokog ili niskog pritiska ugradjeni su kombinovani presostati KP15. U sastavu agregata nalaze se i filter sušač sa izmenljivim patronima i vidno staklo za kontrolu sadržaja freona u instalaciji. Odvajanje kućišta tokom zamene filtera se obavlja preko zaustavnih ventila ispred i ventila na risiveru. U cilju praćenja parametara rada na agregatu postoje manometri za merenje pritiska isparavanja i kondenzacije. Agregat je fabrički ispitan na propustljivost i napunjen zaštitnim punjenjem neutralnim gasom, azotom. Tri isparivača DHN 041C/210-E "Guentner" su raspoređena dužinom hodnika i pričvršćena za plafon. Svaki isparivač baca vazduh levo i desno u odnosu na sebe. Na taj način je obezbeđeno ravnomerno prostrujavanje čitave zapremine hodnika, odnosno uniformno temperatursko polje. Navedeni isparivači su razmenjivači toplote visokog učinka. Kućište isparivača i kada za prihvat vode od otapanja su površinski zaštićeni. Svi isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorima koji obezbeđuju prinudnu cirkulaciju vazduha u komori. Svi isparivači imaju ugrađene električne grejače za otapanje inja u

okviru razmenjivačkog bloka i u samoj kadici. Na svakom isparivaču su postavljeni zaštitni termostati KP73, koji treba da obezbede da na kraju svakog ciklusa otapanja nema zaostalog inja na bilo kom isparivaču. Ekspanzija rashladnog fluida se vrši u termoekspanzionim ventilima, koji su ugrađeni na svakom od isparivača. Pregrevanje pare rashladnog fluida je kod termoekspanzionih ventila obično fabrički podešeno na 3 do 4K i ne treba ga dodatno podešavati. Na zasebnom postolju pored svakog kompresorskog agregata predviđen je vazduhom hlađeni kondenzator GVV 045.1C/2-NW.E, proizvođača "Guentner". Ventilatori kondenzatora su izvedeni sa lopaticama visokog učinka, koje pored toga obezbeđuju i nizak nivo buke. Ventilatori ne zahtevaju nikakvo održavanje. Kućište kondenzatora je galvanski zaštićeno, što obezbeđuje visoku korozionu otpornost. Usvaja se da kondenzator bude smešten na istom betonskom postolju kao i kompresor tako da ventilatori kondenzatora povlače vazduh preko glava kompresora. Nije potrebna izgradnja posebne mašinske sale, već je po završetku predviđeno postavljanje nadstrešnice između agregata i kondenzatora. Regulacija pritiska kondenzacije se obavlja promenom broja obrataja ventilatora. Regulacioni uređaj za navedenu aktivnost je kontroler RGE-Z1P4-7DS ''Danfoss'' Punjenje instalacije rashladnim fluidom, kao i eventualni smeštaj rashladnog fluida u periodima kada instalacija ne radi, se obavlja pomoću resivera zapremine od 30dm 3. Resiver je smešten na isto postolje sa kompresorom. Resiver boce su opremljene sigrnosnim ventilima, a svaka od posuda je opremljena i zaustavnim ventilima na ulazu i izlazu. U elektro-energetskom ormanu svake instalacije nalazi se takođe deo zaštitne opreme: osigurači, bimetali kompresora, rele asimetrije faza, termistorski i vremenski relei. Ovi elementi obezbeđuju zaštitu od: struje kratkog spoja, preopterećenja, različitog opterćenja po fazama, pregrevanja elektromotora, kao i preterano čestog uključivanja u rad kompresora. Radom svake instalacije upravlja jedan procesor EKC 202B, “Danfoss”. Ovaj procesor se nalazi u vratima komandog ormana svake instalacije. Procesor obezbeđuje automatsko smenjivanja ciklusa hlađenja i otapanja. Na displeju procesora je moguće očitati temperaturu vazduha u komori. Kao rashladni fluid se koristi freon R404A, čija upotreba nije ograničena po važećim međunarodnim propisima. Kontrola napunjenosti rashladnim fluidom i odsustva vlage u rashladnim instalacijama se obavlja preko vidnog stakla sa indikatorom. Boja indikatora ukazuje na prisustvo ili na odsustvo vlage u instalaciji. Kada je sistem optimalno napunjen rashladnim fluidom, u vidnom staklu se ne pojavljuju mehurići ili eventualno u manjoj meri i to povremeno. Uklanjanje hemijskih i mehaničkih nečistoća, kao i vlage iz rashladne instalacije se vrši u filter sušaču sa izmenljivim patronima. Rashladni sistem je neophodno redovno kontrolisati radi preventivnog održavanja: napunjenost sistema, funkciju otapanja i čistoću kondenzatora. Da bi se odstranila prašina sa površine kondenzatora (koja umanjuje njegovu efikasnost) neophodno ga je povremeno produvati komprimovanim vazduhom ili očistiti mekšom četkom. Posebnu pažnju treba obratiti u periodu cvetanja topola kada je kondenzator potrebno češće čistiti (produvavati komprimovanim vazduhom ili ispirati mlazom vode). OBRAZLOŽ ENJE Usvojeno projektno rešenje sa tri alternativne i tri jednorežimske komore pruža investitoru više mogućnosti lagerovanja različitih roba na različitim temperaturnim režimima skladištenja. Veći broj istih kompresora u okviru i jednorežimskih i alternativnog agregata daje veću sigurnost u radu u slučaju otkaza dela instalacije. Usvojeni su vazduhom hlađeni kondenzatori zbog činjenice da zahtevaju minimalno održavanje, a montiraju se van zatvorenog dela objekta. Izbor i dimenzionisanje rashladne opreme je izvršeno standardnim postupkom, na osnovu izvršenog proračuna potrebe hlađenja.

Hladnjaca Promont Frigo lokacija i karakteristike

Hladnjaca Promont frigo je duzine 100 metara a sirine 25 metara.Locirana je u Novom Sadu Industrijska zona Jug neposredno u blizini magistralnog puta Subotica-N SadBeograd u ulici Privrednikova 4b.Lokacija na kojoj je izgradjena hladnjaca upotpunosti je opremljena infrastrukturnom logistikom,kako u pogledu prilaznih puteva tako i u pogledu manipulativne putne infrastructure.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful