HUBUNGAN GURU - MURID

NUR BARAA AH BT AHMAD NASPU NUR SHAZWANI BT MOHD NORIZAN

FATIN LIYANA BT NASIR

PENGENALAN

Hubungan guru murid mempengaruhi perkembangan dan prestasi pembelajaran murid Hubungan yang positif antara guru murid boleh meningkatkan komunikasi yang berkesan antara kedua-dua belah pihak

2

MEMBINA HUBUNGAN GURU MURID

Komunikasi yang berkesan perlu antara guru - murid untuk sama-sama mencapai objektif p&p Guru perlu sentiasa mengwasi muridmurid dan peka terhadap kesukaran yang dihadapi mereka Guru perlu memahami masalah yang dihadapi murid
3

Komunikasi yang berkesan akan meningkatkan prestasi murid Guru yang menghormati dan peka dengan murid tetapi dalam masa yang sama tegas dan menetapkan batasbatas tertentu akan dihormati oleh murid Mewujudkan suasana demokratik dalam bilik darjah Guru dan murid bersama-sama berkongsi tanggungjawab di dalam bilik darjah
4

Kepentingan membina hubungan guru - murid

5

a. Kepada guru
  

Menaikkan motivasi dan semangat guru Murid lebih senang dikawal Memberi kesan yang baik kepada pengajaran guru Menaikkan imej guru - dihormati dan dipandang mulia.

6

b. Kepada murid
 

Murid lebih minat belajar Murid lebih memberikan kerjasama kepada guru Meningkatkan pencapaian akademik murid Murid lebih bermotivasi untuk belajar

7

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru murid
  

Penampilan dan bahasa badan guru Menunjukkan contoh teladan yang baik Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah

8

Strategi membina hubungan positif guru - murid


  

Ingat nama murid dan panggil murid dengan nama masing-masing Menanamkan semangat cintakan kelas/ bilik darjah Agihkan tanggungjawab bersama Tetapkan jangkaan yang realistik Tunjukkan keprihatinan Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi 9

Amalan budaya penyayang

10

i. ii. iii. iv.

v.

Hormat Autentik Keprihatinan integriti emosi Menggalakkan integriti emosi dalam kalangan murid Strategi mengamalkan budaya penyayang - menerapkan elemen mengambil berat - membina semangat kekitaan dan kepunyaan dalam bilik darjah - hormat menghormati - guru komited dengan usaha mewujudkan budaya penyayang dalam kalangan pelajar
11

Dinamika bilik darjah

Dinamika bilik darjah ialah apabila sesuatu kumpulan rakan sebaya berupaya menggerakkan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang sama, terbahagi kepada : Dinamika kumpulan - boleh dikenal pasti memalui kajian sosiometri

12

Kajian sosiometri - membantu guru melihat pola persahabatan/kumpulan dalam bilik darjah Penularan - ciri-ciri atau tingkah laku ahli kumpulan dinamika yang diikuti dan mempunyai pengaruh kepada ahli kumpulan yang lain

13

Faktor- faktor yang membentuk dinamika kumpulan
  

Jantina Agama/bangsa Status sosioekonomi

14

Peranan guru dalam dinamika kumpulan
   

Kenal pasti bentuk dinamika Perhatian kepada murid yang tersingkir Gunakan kuasa penularan Bimbing kumpulan membentuk ciri-ciri yang diingini Guru sebagai ketua dinamika bilik darjah

15

TAMAT

16