You are on page 1of 39

Black Redder januari 2009

Redactioneel
Voor je ligt alweer de eerste Black Redder van het nieuwe jaar. Een lekkere veertig pagina’s let-
tertypje Georgia, 11. Zo kom je die koude dagen zeker lekker door.

Deze aflevering wist de eindredactie zich zowaar gesteund door een leger aan journalisten in
spé. Bovendien mogen we niet voorbij gaan aan de velen die een stukje aanleverden voor de
tussenevaluatie en het vriendjes– en vriendinnetjesboekje onder andere. De dankbaarheid van
de redactie voor een ieder die een letter typte in dit clubblad is verpletterend!

Er volgen nog enkele Black Redders dit seizoen, dus doorlezen zou ik zeggen!

Veel leesplezier!
Joep

Input?
Vice-voorzitter@dbsvredsocks.nl

Inhoud
12
18
Verder in deze aflevering:
3. Van de voorzitter...
24 4. Zomaar een zondag
6. Toto advies: DBSV 2
8. De nieuwe site
9. Wist u dat...?
20. De tussenevaluatie
27. Roberts moppentrommel
28. Pink Party
29. Advertenties
33. De jekerrace voorselectie

30 36. De bitch van ... gives head to


38. DBSV volgens...
39. De clubpsycholoog
2
Black Redder januari 2009

Van de voorzitter...
Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a gift
Use it well
Daarom zal ik mijn eerste ‘Van de Voorzitter’ van het nieuwe jaar
ook niet geheel gaan wijden aan een terugblik op afgelopen jaar,
dan wel een vooruitblik in de toekomst. Uiteraard wil ik jullie al-
lereerst al het beste wensen voor het komende jaar.

Eén van de meest favoriete periodes van de student is inmiddels


net afgelopen: de kerstvakantie. Na de laatste tentamens en toch al
weer vier maanden ploeteren verder het eerste rustmoment voor
de meesten onder ons. Reikhalzend is er uitgekeken naar de twee
weken waarin de reserves weer kunnen worden aangevuld. Ook
een periode waar de voetbalcoaches met angst en beven hopen dat
hun spelers niet het voorbeeld van Jhonny van Beukering en co
hebben overgenomen.

En die hoop is niet ongegrond, de meeste van onze teams zullen begin februari alweer moe-
ten aantreden in de competitie en daarnaast kunnen de huidige talenten van DBSV zich op-
maken voor een wedstrijd tegen een team bestaande uit oud-spelers van zowel DBSV als de
KoKo Red Socks op zondag 18 januari. Al zullen de meeste oud-leden zich vooral willen gaan
bewijzen tijdens de 3e helft, alwaar de sterke verhalen uit het verleden ongetwijfeld weer ter
tafel zullen komen.

Tijdens de oud-ledendag zullen de oude rotten kennismaken met een nieuw fenomeen: de
dodemanshoek. Aldaar zitten de helden van het huidige DBSV, rechts achterin de kantine.
“Die hoeven geen opener, die bijten die doppen eraf en soms zelfs een stuk van de hals. Ho-
pelijk komen de meesten met de fiets naar de Hel van Heugem, anders zien ze hun auto's
nooit meer terug. Die worden dan opgetakeld door de mannen uit de dodemanshoek, want
die zijn dodelijk”, aldus een anonieme getuige…

Terug naar de orde van de dag. Het nieuwe jaar is inmiddels des DBSV’s ingeluid, met het
uit volle borst zingen van ‘Mit de neus omhoeg’ midden op de Sint Servaas om 00.00 uur op
1 januari jongstleden, en bij het uitkomen van deze Black Redder heeft de eerste borrel van
het jaar ook alweer plaats gevonden. Een mooi jaar is begonnen, dat het voor jullie en DBSV
zowel op sportief als persoonlijk vlak een topjaar gaat worden!

Vanuit mijn nederige residentie met uitzicht op een helaas nog niet bevroren Maas,

3
Robbert Kösters
Black Redder januari 2009

Zomaar een zondag op de Hel van Heugem


Door: G. Aas

Zomaar, op een duistere, natte, maar oh zo gezellige zondag-


avond was uw verslaggever G. Aas aanwezig in de voetbalkanti-
ne de Hel van Heugem. Die middag hadden de eerste drie
teams van de studentenvoetbalvereniging DBSV Red Socks een
belangrijke overwinning geboekt. Dit werd volgens mij rijkelijk
gevierd met veel heldergeel, transparant vocht.

De dames hadden zwaar teleurgesteld tegen de nummer laatst van de 4e klasse dames-
competitie en hadden daarbij de laatste plaats heroverd. Dit moest natuurlijk door een
enkele ‘harde kern’ vrouw ook gevierd worden!

Om toch nog een poging te doen om iets te winnen die avond, besloot Black Stocking Da-
niëlle samen met een paar van haar teamgenoten de rustige, beschaafde, intelligente
mannen van DBSV 1 uit te nodigen voor een bierestafette. Hun grootste fout van die dag
(naast een aantal verdedigende blunders op het veld)…

De bierestafette... een verslag


Na slowstarters D. Kagie en G.Peek lagen de dames nog een half biertje voor in de
estafette. Echter, door het zuipgeweld van de heren R. de Graaf, R. Kösters en R.
Veldhuis werden de arme dames heel hard verslagen. Dit werd natuurlijk gevolgd door
haantjesgedrag van die normaal gesproken ooh zo keurige, nette mannen en huilpartij-
en onder de arme dames.
Echter, na een aantal warme chansons, opgedragen door die keurigen der DBSV aan
de arme dames kwam alles weer goed en werd er samen weer beschamend gezopen.

(Advertentie)

4
Black Redder januari 2009

Uw verslaggever besloot, in een intussen licht benevelde toestand, om eens wat reacties te
peilen over onderstaande foto. Deze kunstrijke foto werd door één van mijn collega’s ge-
schoten tijdens de wedstrijd Caberg 1 – DBSV 1, welke helaas door de studentenclub met
3-1 verloren werd.

Loek: “Stijf als een plank!”


Dries: “Heb ik toch mooi mijn voetjes bij elkaar!”
Pelser: “Gay tot en met…”
Danielle: “Dries..wat een lekker ding!”
Roeland: “Lekkere vent die van Caberg!”
Rick: “Waarom sta ik er niet op?”
Mariet (barmevrouw): “Wie is dat eigenlijk?”
Kösters: “Uhhm uuhm (blablamompel, red. ), heeft Art een stijve?”
Dagmar: “Wat een vorminspanning van Art!” (wat dat dan ook mag beteke-
nen…red)
Wim (Heugemenaar): “Klemvast!”
Joni: “Is dat nou Dries of die duitser?”
Rosa: “Giegel, giegel, Art kijkt als een bunny!”
Joep II: “GAY!”
Remko: “Huh Art heeft nog nooit een bal gevangen…”
Jolien: “Ik zie niks…”(met piemel van Thierry in haar oog, red.)
Saskia: “Hik, hik (ik ben heel dronken, red.) Dries stapt volgens mij op zijn eigen
voet, hik.”
Simon (Maraboes, bitch van Irma): “Wie is die vent? Owja, ik zie het al, die keeper
heeft een keer mijn vriendin proberen te versieren!”

5
Black Redder januari 2009

Toto analyse: DBSV 2


Door: Robbert Kösters

De Black Redder brengt elke week een voorbeschouwing op een


topwedstrijd en doet daarbij een voorspelling over de uitslag.
Ditmaal een vooruitblik op de kampioensaspiraties van het
tweede van DBSV Red Socks.

De Speelwijze De beste voetballers


DBSV 2 speelt al het gehele seizoen in een 4-2- De selectie van DBSV heeft het af-
3-1 formatie. Waar een voorname rol is wegge- gelopen jaar duidelijk aan kwaliteit
legd voor de middenvelders die in staat worden gewonnen. Waar weinig sterkhouders
geacht overal op het veld een overtal situatie te DBSV verlieten, zijn er duidelijke ver-
creëren. Een voor de selectie ideale speelwijze sterkingen beland bij de studenten-
waarbij het voetballend vermogen van de groep voetbalclub van de Universiteit Maas-
optimaal benut kan worden. Een ploeg die wil tricht. De breedte van de selectie is
aanvallen, daar de mensen voor heeft, maar de met name de klasse van het 2e elftal
verdedigende taken niet uit het oog verliest. ten goede gekomen. Na jarenlang
Waar DBSV in het begin van het seizoen nog te bovenin mee te hebben gedraaid, lijkt
veel doelpunten tegen kreeg, staat de defensie het dan dit jaar eindelijk te gaan luk-
de laatste paar weken als een huis. Een opstel- ken voor het tweede van DBSV om het
ling is moeilijk te geven, gezien de vele wisselin- kampioenschap op te eisen.
gen in de selectie op zondag.
Wil om te winnen
Waar het tweede zich de laatste paar
jaar veelvuldig spiegelde aan het spel
van de tegenstander, blijkt men dit
jaar ook zelf het ritme van de wed-
strijd te kunnen bepalen. Zeker nu de
spelers inzien dat het kampioenschap
mogelijk is, is de wil om te winnen
groter dan ooit. Met name in de top-
wedstrijden kunnen de spelers men-
taal tot het uiterste gaan en zijn ze in
staat gedisciplineerd te spelen. Zodra
dit team met het positiespel echter het
verschil niet kan maken, komt het aan
op instelling en onverzettelijkheid. Dit
bleek in het verleden vaak een
(spelers met minder dan vier wedstrijden voor
probleem, maar juist op die momen-
DBSV 2 zijn niet meegenomen in bovenstaand
ten weet dit elftal de wedstrijden naar
schema).
zich toe te trekken.

6
Black Redder januari 2009

hiermee hebben we gelijk het manco van


DBSV 2 te pakken. Slechts twee wedstrij-
den wist de verdediging van DBSV de nul
te houden (maar dit was dan wel meteen
tegen de toenmalig koploper en VV Bun-
de). De laatste paar wedstrijden lijkt het
tweede dan ook eindelijk verdedigend de
cijfers van een ware kampioenskandi-
daat te kunnen overleggen.

Het thuisvoordeel
DBSV 2 verloor deze jaargang twee maal,
beide keren op het eigen gras. Van thuis-
Fysieke kwaliteiten voordeel kan men dus duidelijk niet spre-
De formatie van DBSV 2 beschikt zowel ken. Vooral in de laatste thuiswedstrijd
over snelheid (Joep, Joran en Thiemo), tegen Willem I speelde het knollenveld
kracht (Bart en Max) als lengte (Robbert van ’de Hel’ de ploeg parten. In uitwed-
en Noud). Elk aspect, van belang in het strijden is DBSV 2 oppermachtig: er werd
moderne voetbal, is dus aanwezig in de nog geen punt verspeeld.
selectie van DBSV 2. Gekoppeld aan de
specifieke kwaliteiten van de spelers,
De voorspe l ling/Toto-
leidt dit tot een zeer uitgebalanceerde
groep. advies
Er leek geen vuiltje aan de lucht: 11 wed-
strijden op rij gewonnen en 10 punten
Scorend vermogen
los. Na de laatste nederlaag tegen Willem
De studenten van DBSV 2 hadden vorig
I lijkt DBSV weer met de voeten op de
seizoen de minst gepasseerde defensie,
grond te staan. Echter, dat DBSV 2 nog
daar stond echter ook tegenover dat ze
steeds torenhoog favoriet is voor het
maar moeilijk tot scoren kwamen (slechts
kampioenschap spreekt voor zich. Zou-
36 keer in 20 wedstrijden). Dit seizoen
den we na jaren de platte kar weer uit de
staat de teller na 13 wedstrijden al weer
schuur kunnen halen?
op 56, een gemiddelde van bijna 4,5 per
wedstrijd! Nu ook verdedigend het lek
boven water is, moet deze productiviteit
leiden tot een vast positie op de bovenste
plek op de ranglijst.

Op de nul spelen
DBSV 2 had vorig seizoen de minst ge-
passeerde defensie van de competitie,
slechts 19 tegentreffers hoefden ze te in-
casseren. Dit seizoen staat de teller ech-
ter alweer op 22 tegendoelpunten en

7
Black Redder januari 2009

www.dbsvredsocks.nl/vernieuwd

Even zoeken vinden die ze zoeken. Althans, bin-


Voor de verstokte Red Socker was het nenkort. Aan deze gedeeltes wordt nog
even wennen: de vertrouwde indeling gewerkt. Ruim voor de Inkom’09 zullen
van de site ging op de schop. De infor- deze portals on-line zijn.
matie is nu onderverdeeld naar gebrui-
kersgroep: spelers, toekomstig spelers en Onzin
algemene bezoekers. Zoals het de DBSV website betaamt is er
genoeg ruimte voor onzin. Natuurlijk op
Spelershonk het vertrouwde gastenboek, maar ook
Naast onze kantine in Heugem is er nu onder het kopje ‘(on)zin’ in het Speler-
ook on-line een heus spelershonk ge- shome. De nieuwste VI-quiz, DBSV in
creëerd. De plaats voor foto’s, standen, het nieuws, de DBSV Hyves en natuurlijk
verslagen en (on)zin. Afhankelijk van de de DBSV dumpert. Heb je ergens een
bezigheden van de webmaster zal dit filmpje gespot? Deel het met je mede-
stukje website regelmatig voorzien DBSV-ers en dump de link op de site!
worden van nieuw materiaal. Natuurlijk
is input van heel DBSV meer dan Input please
welkom. Hierover later meer. Voor een mooie site heeft de webmaster
jullie hulp nodig. Af en toe een wed-
Nieuwe leden strijdverslag schrijven (10-15 regels is al
De website is meer dan ooit hét uithang- voldoende), foto’s nemen tijdens borrels
bord voor de hippe vereniging. Onder en het aanleveren van onzin via de
het kopje ‘Lid worden?’ en ‘English info’ dumpert of het gastenboek. Laten we er
zullen wannabe-DBSV’ers de informatie iets moois van maken!

8
Black Redder januari 2009

Wist je dat..?
-Er twee leden van Let’s Dance op de post-tentamenborrel waren? Gaston en Remko
-De gemiddelde Nederlander in zijn/haar leven €20.000 uitgeeft aan alcohol?
-Dat de gemiddelde DBSV’er nu al op de helft van zijn/haar leven zit?
-Coma (Roeland, red.) dan al bijna moet stoppen met drinken (of leven)?
-Alle omliggende struiken rond de Hel van Heugem gesnoeid zijn?
-Dit onder andere op verzoek van Jo Rousch gebeurd is?
-Hij nu sneller klaar is met het zoeken naar alle ballen die Joran over heeft geschoten?
-Het begrip ‘Groep Coma’ een nieuw begrip is binnen DBSV?
-Het hier niet het zielige vriendengroepje van Roeland betreft?
-Gaston vannacht (2e kerstdag) genaaid heeft volgens ‘anoniem’?
-Gaston enkele vrouwen ‘op oproepbasis’ n**it? (waarvoor hulde, red.)
-Gaston nu in Afika zit en wij ons ernstig zorgen maken om zijn gezondheid?
-Stijn vrouwen een trouwma berorgt?
-Futsal 1 binnenkort een uitwedstrijd speelt tegen Gulpen / Galoupe en er voor deze wed-
strijd nog buskaarten beschikbaar zijn?
-Er wel extra streng op stadionverboden wordt gecontroleerd?
-De Jekerrace-DVD voor 18 Oscars genomineerd is?
-Simon door zijn rol in de Jekerrace-DVD slapstickgeschiedenis heeft geschreven?
-Je nul mannen nodig hebt om een parket van honderd vierkante meter te boenen?
-Omdat dit vrouwenwerk is?
-De Uros-mascotte (een schilpad) tijdelijk door DBSV is bemachtigd?
-De diepe pass van Rickie V. door Robbert Kösters echter niet op waarde werd geschat
waardoor hij met de schilpad en al de halve inboedel van de Naovenant vernielde?
-Art beweert dat hij vorig seizoen geen enkele blunder heeft gemaakt?
-Art wellicht nog minder reddingen dan blunders heeft gemaakt wat ons betreft?
-Er ons een hoop spelers verlaten in de winterstop?
-Wij daarom nachten alleen in ons bed huilen?
-Remko verliefd is en daarom kapot moet?
-Matthijs naar Uros gaat?
-Uros dit jaar nog degradeert mocht dit mogelijk zijn?
-Joran vindt dat hij ruim niet de slechtste schutter van DBSV is?
-Wij hem toch als ‘kneusje’ hebben beoordeeld in de rubriek ‘de specialist’ en hij de redac-
tie dit kwalijk neemt?
-De redactie hier niet van wakker ligt?
-Sander Pelser alleen maar 6-jes haalt zolang hij zijn snor er niet afscheert?
-Roos bijna een bitch heeft?
-Zodra het officieel is ze zal verschijnen in de rubriek ‘de bitch van’?
-De vader van Rick helemaal geen banketbakker is?
-Enkele DBSV-ers hun lid weer eens hebben laten zien?
-Aan zo’n 100 Achterhoekers?

-Het woord ‘gay’ zooooo 2008 is!

9
Black Redder januari 2009

(Advertentie)

10
Black Redder januari 2009

(Advertentie)

Uiensoep en Saté of een


ander hapje / drankje?
Kom dan naar:

Lunchcafé
De Preuverij
Kakeberg 6
043-3250903

11
Black Redder januari 2009

Ga er eens lekker voor zitten...

DE TIEN
Timon heeft de twijfelachtige eer een van de oudste leden van
DBSV te zijn. Een oude rot dus. Een vedette! Laat hij nou ook
nog een mening hebben, over ongeveer alles. Het podium dat
de Black Redder hem gaf nam hij met beide handen aan. “Leef
je uit” gaven we hem mee. En óf ‘de Awwe’ zich uitleefde...
#1 Vrouwenvoetbal is bij DBSV een ondergeschoven kindje
Niet alleen bij DBSV is vrouwenvoetbal een ondergeschoven kindje, bij veel van de clubs
waar we met de dames komen is dames voetbal een ondergeschoven kindje. Ik vind alleen
wel dat we bij DBSV de goede kant op gaan. Dit is mede te danken aan de dames die in het
bestuur plaats hebben genomen. Je ziet de laatste jaren dan ook meer toenadering tussen de
mannen en vrouwen binnen de club. Met als enkele uitschieters korte en minder lange rela-
ties/avontuurtjes (om redenen van privacy zal ik geen namen noemen). Maar we zijn er nog
niet!
Ik ben van mening (en deze heb ik, naast andere meningen, sinds mijn tijd in het bestuur in
het openbaar verkondigd) dat voor een studentenvoetbalclub het essentieel is dat er mini-
maal één damesteam speelt. Een idealer situatie is natuurlijk dat we minimaal twee dame-
steams binnen de vereniging hebben. Dit lijkt me dan ook een mooie uitdaging voor de ko-
mende jaren. Een ander punt waar we met zijn allen iets aan kunnen doen is vaker bij de

“Ik wil met de dames wel een


weddenschap afsluiten: Als
we met de dames klassebe-
houd halen én meer dan 16
punten halen, dan trakteer ik
op een half fust op de club of
in een door de dames aan te


wijzen establishment.

VAN TIMON
12
Black Redder januari 2009

dames gaan kijken als die een thuiswedstrijd hebben. Dit seizoen is het voor de eerste keer
in mijn clubhistorie geregeld dat de dames op de zelfde speeldag thuis spelen als het eer-
ste. Dit biedt voor tenminste 14 jongens de mogelijkheid om in ieder geval het eerste kwar-
tier te gaan kijken. Wat betreft de overige teams biedt dit de mogelijkheid om na hun wed-
strijd bij de dames te gaan kijken en vervolgens bij het eerste. Dan kunnen we na laatstge-
noemde wedstrijd met zijn allen en biertje drinken in de kantine.
Om het niet te lang te maken wil ik hierover besluitend nog opmerken dat onze club-
scheidsrechters bij de dames wel wat serieuzer met de wedstrijd om mogen gaan. Ik heb
enkelen al hele rare beslissingen zien nemen en half slapend over het veld zien lopen (wat
dat laatste betreft kan een romance met Saskia niet wegblijven). Gelukkig zijn er ook en-
kelen die zich wel van hun beste kant hebben laten zien.

“ We hadden een Huynen die


met zijn voetbalschoenen in
de Alla te vinden was of een
Gekker Gerrit die de Lucky
Luke als fietsenstalling ge-
bruikte. Nu hebben we een
Remko en een Robert die alles
zwaffelen wat los en vast zit.
#2 De vrouwen gaan meer dan 15 punten pakken in de
tweede seizoenshelft.
In de eerste seizoenshelft hebben de dames 13 wedstrijden gespeeld waarvan 3 gewonnen.

Gezien de trainingsopkomst en de trainingsarbeid vindt ik het heel raar dat niet meer wed-
strijden winnend zijn afgesloten. Ik ben oprecht van mening dat dit jaar beter wordt getra-
ind dan vorig jaar. Maar inmiddels heb ik het idee dat ik de vinger op de zere plek kan leg-
gen (zie kader). In de tweede seizoenshelft resteren dus nog 8 wedstrijden. In beginsel is dat
goed voor 24 punten. Vorig jaar hebben we bij het eerste gezien dat de terugkomst van spel-
ers niet gegarandeerd resulteert in meer gewonnen wedstrijden. Gezien de eerste seizoen-
shelft en de voornoemde kennis kan ik vooral hopen dat we met de dames 15 punten pak-
ken. Met 15 punten in de tweede seizoenshelft spelen we onszelf ook helemaal veilig voor
klassebehoud. 12 punten moeten zeker wel tot de mogelijkheden behoren, daar heb ik dan
ook alle vertrouwen in. Ik wil met de dames wel een ‘weddenschap’ afsluiten:

Als we met de dames klassebehoud halen én meer dan 16 punten halen, dan trakteer ik op
een half fust op de club of in een door de dames aan te wijzen establishment (waar de rest
van de club na een uur mag mee profiteren van de restjes uit dat fust). Echter, als de dames
minder dan 12 punten halen dan verzorgen zij aan het eind van het seizoen een maaltijd
voor de hele club.
13
Black Redder januari 2009

De zere plekken #4 Vroeger speelde DBSV


in het damesteam, beter voetbal
volgens Timon Vroeger was alles beter!
• Scorend vermogen (dit wordt in beginsel Vroeger is in dit geval de het jaar dat we in
opgelost met de terugkomst van Roos); de 4e klasse kampioen werden en het jaar
• Een coach die bij de wedstrijden aanwezig is van de nacompetitie in de 3e klasse. Dit
(hiervoor is nog geen oplossing gevonden); seizoen zijn we vooral heel wisselvallig. Ik
• Een vaste keeper (ik hoop dat we Else hier- denk dat een van de punten die ik bij de
toe breid krijgen, die doet dat namelijk meer dames noemde ook op ons van toepassing
dan goed); e is. We moeten meer van elkaar accep-
• Voor en met elkaar door het vuur willen teren, niet alleen de kritiek maar ook dat
gaan om e wedstrijd te winnen (dit moeten ze spelers fouten maken. Volgens mij is het
helemaal zelf oplossen, hierbij hoort ook on- zelfs en uitspraak van Johan Cruijff dat
derling kritiek durven geven en kunnen incas- voetbal een spel van fouten is en het team
seren). dat de minste fouten maakt wint.
Ook voor ons geldt dat we fouten mogen
#3 Qua sfeer is DBSV niet maken, het gaat er dan wel om wat je na
die fout doet.
meer wat het was
Terug naar de kwaliteit van het voetbal.
Vroeger was alles beter! Dit seizoen spelen we in de wedstrijden
Uiteraard is de sfeer binnen DBSV niet meer beter voetbal dan in het verleden. Enkele
wat ie was. Met een grote variëteit en roulatie jaren geleden was het meer een soort van
in het leden bestand ontkom je niet aan een kick and rush, nu proberen we meer met
veranderende sfeer. een opbouw van achteruit te spelen.
De sfeer is heel anders dan enkele jaren gel-
den. Dit betekend absoluut niet dat de sfeer
minder is, enkel dat de sfeer anders is. Vol-
gens mij is de sfeer nu meer een van een stu-
dentenvereniging. En deze sfeer bevalt mij
ook wel.
We hebben in het verleden in ieder geval
nooit een Joni gehad die de hoofdrol van
DBSV-films speelde. Ook iemand als fust is
ongekend voor onze vereniging. Wel hadden
we een Huynen die met zijn voetbalschoenen
in de Alla te vinden was of een Gekker Gerrit
die de Lucky Luke als fietsenstalling ge-
bruikte. Maar ja nu hebben we een Remko en
een Robert die alles zwaffelen wat los en vast


zit, met name in de volle kroegen van Maas- Waar we wel last van
tricht. Eigelijk zijn de tijden hoe verschillend
ook wel met elkaar te vergelijken. hebben is een overdaad
aan eigenwijze spelers
14


Black Redder januari 2009

#5 DBSV 1 staat te laag op


de ranglijst.
DBSV 1 staat zeker te laag op de ranglijst!
We staan nu 4e, uitgaande van de wedstri-
jden die ik gezien/gespeeld heb, hebben
wij de meeste kwaliteit in de selectie.
Daarvan uitgaande moeten we op de eer-
ste plaats staan. Als we de eerder ge-
noemde wisselvalligheid uit ons spel
weten te halen moeten we aan het eind
van dit seizoen ook op de eerste plaats
kunnen eindigen. Ik ben ervan overtuigd
dat dit gaat lukken, ondanks dat we nu al
van enkele belangrijke spelers afscheid

“ Om meerdere reden
hebben moeten nemen.

Als we naar de 3e klasse promoveren, dan ben ik verre van in de


vormvan mijn leven


zet ik mijn trainingsbijdrage van de 2e
seizoenshelft om in bier voor de hele club.
Uiteraard gebeurt dit naast de fusten die ongeacht hoe goed je ook was.
dan door het bestuur en de individuele Ik denk dat het niet verkeerd is als die
bestuursleden worden gesponsord. “normen en waarden” weer terug zouden
komen. Misschien is dat wel te veel
#6 Er is een gebrek aan gevraagd. Maar de spelers van DBSV 1
discipline bij DBSV 1. (Of: moeten wel meer van elkaar accepteren en

We zijn een studentenclub #7 Ik ga met de jaren be-


en daar moeten we ons ter voetballen.
Ik ben met de jaren beter gaan voetballen?
maar bij neerleggen)
Kan je beter voetballen dat ik in de jaren heb
Bij DBSV 1 is zeker geen gebrek aan disci- gedaan. Wellicht hebben jullie niet goed op-
pline. Sterker nog de discipline bij DBSV 1 gelet als ik aan de bal was. Nagenoeg alle
is nog nooit zo goed geweest als nu. Waar ballen komen perfect in de loop aan of zijn
we wel last van hebben is een overdaad strak richting de kruising. Zelden gaan de
aan eigenwijze spelers (ik mak daar ballen van mijn voet over de zijlijn of het
natuurlijk geen deel van uit). Aan de ene vangnet achter de goal. Mijn gemiddelde
kant moet ik dan concluderen dat we een passeerbeweging is met het blote oog niet
studentenclub zijn waardoor we ons daar waarneembaar doch zeer effectief.
moeten bij neer leggen. Aan de andere
kant ben ik van de generatie waarin je als Ik zou graag zeggen dat dit waar is maar
jonkie luisterde naar de meer ervaren zelfs in mijn dromen lukt dat niet. Om
spelers (veelal de wat ouder spelers). Deze meerdere reden ben ik verre van in de vorm
vorm van hiërarchie gold voor iedereen van mijn leven.

15
Black Redder januari 2009

Met de jaren (lees: dankzij de vrijdag train- Voor de feuten: Wie is Timon?
ingen met Jo) heb ik wel meer technische
Naam: Ti-
vaardigheden onder de knie gekregen. Nu
moeten jullie niet denken dat ik alles kan mon Jagers
met een bal of dat ik veel ingewikkelde Leeftijd: oud
trucjes kan uithalen. Maar de eenvoudige Voetbalt bij
toepasbare techniek is meer dan vooruit
gegaan.
DBSV sinds:
mensen-
Ach ja, wat niet is kan nog komen. heugenis
(seizoen 2003/2004)
#8 Ik neem afscheid met
Hoogtepunten: kampioenschap
een kampioenschap
5e klasse met huldiging op het
Dat lijkt me een heel mooi streven. Alleen
als hiermee wordt gedoeld op een mogelijk stadhuis 03-04; kampioenschap 4e
afscheid na dit seizoen, dan moet ik de klasse 05-06; nacompetitie 06-07;
vragensteller enigszins teleurstellen. Alleen kampioenschap 08-09; kampioen-
als een nieuwe zware blessure verder voet-
schap dames 06-07; van de re-
ballen belemmerd zal ik na dit seizoen stop-
pen. Anders wil ik naast het predikaat meest serve 3e klasse naar de reserve 1e
succesvolle speler van DBSV RedSocks ook klasse bij Quick 1890 Amersfoort
de titel van oudste speler overnemen van Bestuur en commissies: Bes-
Rob Ruiter.
Maar ik zal er mijn streven van maken om
tuur 2004-2005, 2005-2006, ouwe
afscheid te nemen met een kampioenschap lullen raad 2006- heden, lustrum
of promotie door de nacompetitie. Als ik dit commissie, bar commissie, kascon-
voor elkaar krijg zijn jullie allemaal uitgeno-
trole commissie, BART commissie,
digd op het afscheidsfeest.
sponsor commissie, trainer dames
Nu ik dit nalees, ik neem hoe dan ook af- Vorige clubs: Amesvorde
scheid met een kampioenschap, hoe lang dat (Amersfoort) Quick 1890
ook gaat duren!
(Amersfoort), Standaard

16
Black Redder januari 2009

“ De volgende
DBSV-baby is
vergeven aan
Thierry en Jolien

#9 De volgende DBSV-baby
word van mij
#10 Het veld is te smal,
daarom gaan al die ballen

Allereerst moet de definitie van een DBSV-
baby nog worden vastgesteld. Als het in-
over de zijlijn.
houdt dat er een baby wordt gemaakt door Deze stelling is helemaal juist! Ik heb ook
twee DBSV’ ers, dan is de volgende DBSV- meerdere petities bij de KNVB, UEFA en
baby al vergeven aan Jolien en Thierry. FIFA ingediend om de maximale breedte
Daarnaast zijn andere gegadigden verder in van het veld met minimaal 20 meter te ver-
hun relatie dan ik. Dus ondanks mijn hoge groten. Geen van de drie organisaties is
leeftijd denk ik dat ik niet de eerst volgende bereid gevonden om hieraan mee te werken.
ben die kleine DBSV’ers kan verwachten. Bij Ze onderkennen mijn probleem wel maar ja,
het schrijven van dit stuk ben ik overigens die stadions he. Die moeten allemaal
wel in de kennis dat ons een toekomstige worden aangepast aan de nieuwe afmetin-
DBSV-baby is ontnomen... gen en dat kost simpelweg te veel geld.
Mijn bronnen binnen KNVB bevestigen wel
dat een onderzoek wordt gestart naar een
speciale ontheffing voor DBSV in huiswed-
strijden. De goal wordt dan vervangen door
een rugby-goal en het veld wordt verbreedt
tot de A2.

(Advertentie)

17
Black Redder januari 2009

Romantisch Studentenmenuutje Door: Robbert en


Robert
Stel je bent niet zo een kansloze rukker als wij van de redac-
tie en je hebt iemand te weten veroveren. Maarja, het is het
eind van de maand en je zit een beetje krap bij kas, maar je
wilt wel graag wat romantisch maken. Met het volgende
menu zit je gebeiteld!
Een goede voor-
bereiding ... Voorgerecht: Le pain de herbe
Zorg ervoor dat je je goed ge- Ingrediënten:
wassen bent en netjes 1 stokbrood
geschoren. Ook je kleding is 1 bakje kruidenboter
belangrijk. Laat dat sportshirt Benodigdheden:
en die joggingbroek een keer broodmes
liggen en kijk is achter in je kast Bereidingstijd: 2 minuten
wat daar nog hangt. Doe een Kosten: €1,80
lekker luchtje op en een beetje Bereiding: Snij het brood in stukken van 2,5 cm breed.
mondwater is vaak ook geen Leg deze in een schaal en zet deze op tafel. Zet de
overbodige luxe. kruidenboter ernaast.
Je kamer opruimen is vaak ook Tips: -Zet de kruidenboter van te voren even uit de koel-
een goed idee. Zet een roman- kast zodat die goed smeerbaar is
tisch muziekje (dus niet schatje -Smeer een stukje voor je lover, dit
mag ik je foto) op en kaarsjes wordt altijd erg gewaardeerd.
vallen ook vaak -Snij met gevoel anders hou je geen
goed in de smaak. stokbrood over.
Tenslotte: zet een -Ben je echt heel lui kun je ook kant en
lekker wijntje koud. klare pain de herbe kopen. Nadeel: het
Geen huiswijn, maar romantisch smeren voor je lover is hier
ook niet te niet mogelijk.
duur...

18
Black Redder januari 2009

Hoofdgerecht: Kip vanavond


Ingrediënten: 1 pot Chicken Tonight Hawai
Witte rijst á 125 gram p.p.
Ananaspartjes in blik voor een extra exotische touch
Kip á 100 gram p.p.
Peper en zout
1 el olijfolie
Le pain de herbe
Benodigdheden: Snijplank
Mes om de kip te snijden
Wok of koekepan
Kip vanavond
Pan om rijst te koken
Bereidingstijd: 15 minuten Exotische
Kosten: €6,-
Bereiding: Doe water in een pan. Zet de pan op het vuur
fruitverrassing
en wacht tot het water kookt. Doe de rijst en wat zout in
de pan. Kook vervolgens de rijst volgens de verpakking.
Terwijl het water het kookpunt aan het bereiken is kun je de kip snijden. Probeer nette blok-
jes te krijgen die niet te groot zijn, maar je moet ze later nog wel kunnen herkennen in de
saus. Bak de kip in de olijfolie en bestrooit royaal met peper en zout. Let op!! Kip moet goed
gaar zijn anders kun je er ziek van worden. Als de kip gaar is wordt het tijd om de saus toe te
voegen. Draai de dop van het potje en giet de saus in 1 vloeiende beweging in de pan. Voeg
hierna de ananas toe en laten even door koken tot het goed warm is. Schep eerst de rijst op
het bord en schep hierna de saus over de rijst heen.
Tips: -Wil je echt romantisch zijn snij dan de kip in Algemene tips!
hartjes. -Zorg ervoor dat je niet gestoord
-Kwak niet zomaar de saus over de rijst heen, maar wordt door je huisgenoten en leg
maak een mooi kuiltje in het midden van de rijst en giet de condooms niet op je nacht-
hier de saus in kastje, want vrouwen vinden het
-Alleen sukkels gebruiken biologisch vlees. fijn om te denken dat je zomaar
Nagerecht: Tongstrelende romantisch doet.

exotische verrassing -Koop wijn in pakken en schenk


dit van tevoren in een fles of
Ingrediënten: Blik tropische karaf in. Zorg dat je zelf bier
fruitcocktail drinkt.
Benodigdheden: Blikopener -Zet ook water op tafel, dit kost
Bereidingstijd: ½ minuut niks. In een karaf ziet het er zelfs
Kosten: € 90 cent sjiek uit.
Bereiding: Op het blik met de blikopener. Pas op! de -Haal alles bij de Aldi of Lidl dit
rand van het blik kan scherp zijn . Verdeel de fruitcock- scheelt in kosten.
tail over 2 bakjes.
Tips: --Ben je niet zeker dat het gaat lukken vanavond.
Doe een beetje extra alcohol door de fruitcocktail.
-Een parasolletje doet het altijd goed.

19
Black Redder januari 2009

De tussenevaluatie
Stand
# Elftal G W GL V P DPV DPT DS
1. DBSV 2 13 11 0 2 33 56 22 +34
4. DBSV 1 13 6 3 4 21 21 17 +4
5. DBSV 3 10 5 3 2 18 38 17 +21
8. DBSV 4 11 4 0 7 12 17 36 -19
9. DBSV F1 10 3 1 6 10 41 59 -18
10. DBSV DA1 13 3 0 10 9 7 39 -32
13. DBSV F3 12 2 0 10 6 36 93 -57
11 DBSV F2 9 1 0 8 3 17 64 -57

De eerste seizoenshelft zit er op. De Black Redder vroeg de


teamleiders naar een tussenevaluatie.
Dagmar Kagie: “wisselvalligheid de titel wel naar onze kant, waarmee na-
tekent deze competitie” “Het ijs ligt op competitie voor promotie naar de 3e
de vijvers, over voetbal wordt nauwelijks klasse is verzekerd! Zeer welkom, in de
gesproken, het is winterstop. Tijd voor een wetenschap dat na de winterstop zeker 6
korte terugblik op de eerste helft van het spelers naar het buitenland vertrekken.
seizoen.
Voor de tweede seizoenshelft hoop ik dat
Zoals we begonnen, zo zijn we geeindigd: de trainingsopkomst hoog blijft, de sfeer
met winst, gelijk en verlies in de eerste én erin blijft zitten en de prestaties iets
laatste drie wedstrijden. Wisselvalligheid minder grillig worden, zodat we kunnen
tekent deze competitie, waarin de eerste gaan voor het kampioenschap. Mocht het
periode werd gewonnen met 14 punten net niet lukken in de competitie, dan wel
over de eerste 8 wedstrijden. Gelukkig viel in de nacompetitie!”

Noud van Herpen: “DBSV 2 is Janssen...waar natuurlijk zelfs een scheids


herbstmeister” “Na al een paar jaar op van amper 12 jaar niet intrapt...), Alex
rij de doelstelling te hebben uitgesproken (onze dynamische middenvelder die
om mee te spelen om de titel (wat nooit wegens de succesverhalen rond Fabian
echt uit de verf kwam maar dat ook maar zonder onderbroek is gaan spe-
terzijde) mogen we ons dit jaar halver- len), Flo (ergens rechts...maakt eigenlijk
wege HERBSTMEISTER noemen!! En dit niet uit waar je die neerzet want die staat
is niet voor niks in het Duits...we hebben overal aan die rechterkant), Marco (in po-
namelijk aan het begin van het seizoen tentie de beste voetballer van Limburg en
eindelijk de versterking gekregen die ons omstreken maar toch niet altijd een zeker-
beloofd was door de clubleiding. Deze ver- heidje in onze brede selectie) en natuur-
sterking is dit jaar met succes over de lijk Das Phantom, Der Bomber, de poolta-
grens gezocht en daarom bestaat ons team felpusher, Jamaicaanse sprinter
nu o.a. uit Der Max (of moet ik zeggen Flo met tegenwoordig een Arie

20
Black Redder januari 2009

met tegenwoordig een Arie rij!! Maar deze werd de laatste wedstrijd
schaatspak.... SIMON FRANGENBERG!! voor de winterstop nog wel even pijnlijk
En dit aangevuld met wat al aanwezig was beeindigd maar dat doet er eigenlijk niet
op de Hel van Heugem zorgt ervoor dat toe...
we bovenaan staan!! En niet zomaar bove- DBSV 2 is HERBSTMEISTER en wij gaan
naan...ik vermoed dat we de langste win- er alles aan doen om over een paar maan-
ning-streak ooit vertoond in de roem- den menig fustje aan te kunnen bieden en
ruchte geschiedenis van DBSV op onze ontvangen! Wij gaan voor de titel!!”
naam hebben gezet! 11 Overwinningen op

Borja Thoma: “DBSV drie kijkt vol Martijn en Thomas die soms ook naar
vertrouwen omhoog. Niets is on- voren schuift is ook niet de slechtste. De
mogelijk” “Het nieuwe seizoen is begon- aanval met Parwic, Martijn en Ivo zit ook
nen en DBSV zal met vier elftallen het stu- wel prima. Dan de flexibele Sander, Nor-
dentenvoetbal vertegenwoordigen. Het man en Guy die overal ingezet kunnen
eerste duel begint op Zondag al en dan zal worden is het team compleet. Na een rela-
bewezen worden wat DBSV drie dit jaar tief goede eerst seizoens helft staat DBSV
zal kunnen doen. Jekerdal de eerste er goed voor. Na een slordig verlies tegen
t egens t ander , om 11 uur op de barbaarse groepering genaamd Caberg
zondagochtend begint de wedstrijd. Na en het ongelukkige verlies tegen Polaris
een flitsende start staat DBSV bij rust al zijn er verder alleen punten verspeeld
met vijf nul voor. De waare klasse wordt tegen Rapid en uit in de hekseketel Ca-
hier getoond na een evenmin sterke berg. Momenteel bezet DBSV drie de
tweede helft eindigd de eerste wedstrijd vierde plaats en kijken ze vol vertrouwen
van DBSV drie in 9-1: wat een glansrijke omhoog want niks is onmogelijk. Na de
overwinning! Dit belooft veel goeds voor winterstop zal bewezen worden wat DBSV
het komend seizoen. Met een sterke verd- drie kan met een zweeds/hongaarse duit-
edeging met Kwik, Kwek en Kwak alias ser als versterking op het middenveld. Er
Bas, Bas en Bas en dan de oh zo sterke kan nog van alles gebeuren, de competitie
linker vleugelverdediger Stijn en op is pas halvewege. Met het volste vertrou-
rechtse onze gevaarlijke Rudolf Hess zit wen en wilskracht zal DBSV drie zich ka-
het achterin wel goed. Het doel wordt pot strijden tijdens de tweede helft van het
vertegenwoordigd door onze Oliver Khan seizoen om ervoor te zorgen dat we zo
ook wel genoemd Arjan. Het middenveld hoog mogelijk zullen eindigen.”
vertegenwoordigd door Robert, Borja,

Peter Oostveen: “De weg omhoog is over de 1e helft van het seizoen. De
ingezet” “Nu 2008 weer achter ons ligt is kenners hebben al vaker aangeven dat je
het een mooie tijd om terug te blikken op niet zomaar kampioen word, daar is veel
het afgelopen halve seizoen. meer voor nodig dan alleen maar slechte
Met maar 12 punten uit 11 wedstrijden is voetballers. Daar is de 1e seizoenshelft
het qua resultaat niet bijzonder goed. weer het levende bewijs van. Het verhaal
Toch kunnen wij redelijk tevreden zijn omtrent het vierde is nogal omstreden ...

21
Black Redder januari 2009

vanwege het feit dit ‘prestatieteam’ een prestaties zo af en toe ook nog wel eens
gebrek aan ervaring heeft. Tal van talent- boven komen drijven. De weg omhoog is
jes zijn dit seizoen voor het eerst in aan- ingezet.
raking gekomen met de leren knikker. Nu mogen we na de winterstop zeker niet
Omdat DBSV geen F-jes heeft, hebben we verslappen, maar met onze magische lei-
besloten om samen in het vierde gaan spe- der F. Ebskamp zal dat zeker niet ge-
len. beuren! Succes heeft vaak vele vaders
Mede doordat iedereen gemotiveerd is om zoals men dat zo mooi zegt.
te voetballen was de opkomst doorgaans Ook wil ik langs deze weg de talloze sup-
goed te noemen. Dit is toch niet zonder porters bedanken voor hun steun aan het
gevolg gebleven! We staan niet laatste! We elftal dit word erg op prijs gesteld, ga zo
staan op 8ste plaats op een paar verli- door en blijf vooral kritisch!”
espunten van de nummer 6. Toch ging dit Enkele statistieken van het vierde
niet zonder slag of stoot. Wie had dit ver- — Grootste overwinning: 4-1
wacht na onze wanstaltige begin ouverture — Mooiste doelpunt: Sander Pompe
tegen RKVVL 6 (9-2). Verder hebben we — Topschutter: Christian Castro
— Afgefloten ingooien: 127
regelmatig verloren van tegenstanders die — Snelste tegendoelpunt: 11 sec.
ook echt daadwerkelijk helemaal niks — Aantal gestaakte wedstrijden: 0
konden. Ter afsluiting kan ik concluderen — Bukken voor de doelpaal bij hoek-
dat de sfeer er goed in zit en de sportieve schop: Niet doen

Ingooi!?
We zien het vertwijfelde wegwerpgebaar van de ingooier en het ongeloof in de ogen van
Menig speler. De treurende spelers zijn verontwaardigd: alweer die vlag omhoog? Alweer
gefloten? De ingooier is helaas elke keer terecht afgevlagd en de cijfers liegen niet. Miss-
chien net iets beter oefenen op de ingooi, heren? Verplichte kost tijdens de winterstop:
http://www.wikihow.com/Do-a-Throw-in-Soccer

Doelstelling eind van het seizoen: Plaats 6

(Advertentie)

22
Black Redder januari 2009

(Advertentie)

23
Black Redder januari 2009

Het vriendjes– en vriendinnetjesboekje


van Futsal 2
Eén overwinning behaalden ze
pas, de mannen van Futsal 2.
Ondanks de schamele resulta-
ten zijn het toch stuk voor
stuk aardige gasten. Het is
daarom dan ook hoog tijd om
kennis te maken. En hoe kan
dat nou beter dan door ze een
ouderwets ‘vriendjes– en
vriendinnetjesboekje’ te laten
beschrijven. Futsal 2 stelt zich
voor, ‘Basisschool-style’.

Je naam: Steven Wassink


Leeftijd:19
Lengte:182 cm
Gewicht: 80
(originele) Haarkleur: Bruin
Kleur ogen: Blauw

Lievelingskleur: Groen
Lievelingsdier: Hond Ik haat: Verwaande kwasten

Mooiste boek: Bernini mysterie Hobby's: Gamen, stappen


Beste film: Silence of the lambs Lievelings sport: Voetbal
Favoriete tv programma: Family Guy
Lekkerste muziek/ Lievelingsliedje : Het leukste vind ik...: Zuipen
Casanova-
Casanova-Ultimate Kaos Ik vind het niet leuk...: Kater
Idool: Mama
Wat ik later worden wil: gelukkig
Lievelingsvak (op school): Geen Mijn wensdroom: De Ruimte in

24
Black Redder januari 2009

Beste film: Remember the Titans


Favoriete tv programma: Californication
Lekkerste muziek/ Lievelingsliedje: Daft
Punk - One more time (best song ever)
Idool: Jurgen Klinsmann

Lievelingsvak (op school): History


Ik haat: Chemistry

Hobby's: Sports, Reading, Travelling


Je naam: Tobias Baur Lievelings sport: Football and Lady's
Leeftijd: 25 Beach Volleyball
Lengte: 1,74m
Het leukste vind ik...: being outside when
Gewicht: 71kg
the sun is shining, no matter where I am
(originele) Haarkleur: dark blond
Ik vind het niet leuk...: long flights in
Kleur ogen: blue
cramped airplanes
Lievelingskleur: blue
Wat ik later worden wil: CIO in a start-
start-up
Lievelingsdier: Monkeys
Mijn wensdroom: get a helicopter, a pi-
Mooiste boek: Name of the Rose, The Al- lot's license, and travel the world
chimist

Je naam: Rik Plender


Leeftijd: 19 jaar
Lengte: 1.78
Gewicht: 69kg
(originele) Haarkleur: Kastanjebruin? of
gewoon bruin?
Kleur ogen: Bruin/Groen

Lievelingskleur: Oranje?
Lievelingsdier: De Leeuw Hobby's: Voetbal, biertje drinken, reizen
en snowboarden
Mooiste boek: The Kite Runner Lievelings sport: Voetbal...
Beste film: Oceans 11
Favoriete tv programma: Prison Break Het leukste vind ik...: een balletje trappen
Lekkerste muziek/ Lievelingsliedje: Dan- Ik vind het niet leuk...: als de bal lek is
sen aan zee - Blof (voor met mijn vrien-
dinnetje) Wat ik later worden wil: Gelukkig
Idool: Pierdie Mijn wensdroom: Een wedstrijd winnen
met DBSV F2 of F3
Lievelingsvak (op school): M en O
Ik haat: Oneerlijkheid

25
Black Redder januari 2009

Lekkerste muziek/ Lievelingsliedje: rock,


pop, dance / Viva la vida
Idool: Nelson Mandela

Lievelingsvak (op school): Bewegingswe-


tenschappen
Ik haat: een kater na het stappen

Hobby's: sport: voetballen, fitness, mtb-


mtb-
en, hardlopen; stappen met vrienden, rei-
Je naam: Pieter Oomen zen, vriendin
Leeftijd: 22 Lievelings sport: (zaal)voetballen
Lengte: 1.88 m
Het leukste vind ik...: voetballen en dan
Gewicht: 22
vooral het winnen
(originele) Haarkleur: donker blond
Ik vind het niet leuk...: om met een slaap-
Kleur ogen: bruin/groen
tekort te moeten gaan werken
Lievelingskleur: rood
Wat ik later worden wil: heel erg oud en
Lievelingsdier: hond
gelukkig enzo
Mooiste boek: In de ban van de ring Mijn wensdroom: dat iedereen gelukkig
Beste film: Pulp fiction is en dat DBSV (Futsal 2) nog veel
Favoriete tv programma: Wie is de Mol? prijzen gaat pakken

Je naam: Roger Haenen


Leeftijd: 24
Lengte: 1.69
Gewicht: 66
(originele) Haarkleur: bruin
Kleur ogen: bruin

Lievelingskleur: blauw
Lievelingsdier: luipaard
sen
Mooiste boek: Cosa Nostra van John Dic- Lievelings sport: voetbal
kie
Beste film: The Godfather Het leukste vind ik...: om moeilijke pro-
Favoriete tv programma: Prison Break blemen op te lossen
Lekkerste muziek/ Lievelingsliedje: Rock Ik vind het niet leuk...: als mensen zich
Idool: geen beter voor doen dan ze zijn

Lievelingsvak (op school): natuurkunde Wat ik later worden wil: directeur van
Ik haat: verliezen of als je een schoolvak mijn eigen bedrijf
bedoelt: Frans Mijn wensdroom: eigen bedrijfje
Hobby's: sporten, gamen, stappen, klus-

26
Black Redder januari 2009

Robert’s
moppentrommel
Deze Black Redder introduceren we, in
navolging van de Donald Duck en Henny
Huisman, Robert de Wit’s moppentrom-
mel. Deze week: vrouw-onvriendelijke
grappen (persoonlijke favoriet) en wel-
bekende Kermit-grappen
Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en een
frituurpan?
Je moet ze allebei eerst even opwarmen maar dan mag
je je frikadel erin stoppen.

Waarom hebben orkanen altijd vrou-


wennamen?
Het begint nat en hevig maar als het voor-
bij is ben je je huis kwijt.
Vrouwen hebben maar één taal, één
recht en één plicht:
Horizontaal, aanrecht en zwijgplicht

Waarom hebben vrouwen


Het is groen en het plakt: Kermit de Sticker een hersencel meer dan een
Het is groen en homo: Kermit de flikker koe?
Het is groen en zwart: Kermit de nikker Anders schijten ze de hele
keuken onder
Het is groen en een Duitser: Kermit de verklikker
Het is groen en het beft: Kermit de likker Wat is de overeenkomst tus-
Het is groen en het slijmt: Kermit de retenlikker sen vrouwen en kaplaar-
Het is groen en aan het eten: Kermit de bikker zen?
Als ze droog zijn kom je er
Het is groen en rond: Kermit de knikker
niet in, als ze nat zijn stin-
Het is groen en een kleptomaan: Kermit de pikker ken ze een uur in de wind en
Het is groen en een pyromaan: Kermit de fikker als je er mee over straat gaat
Het is groen en de ideale vrouw: Kermit de doorslikker schaam je je kapot.
Het is groen en puntig: Kermit de prikker
Waarom simuleert 90% van
Het is groen en het is hem: Kermit de tikker de vrouwen een orgasme?
Het is groen en hij presenteert de Muppetshow: Ker- Omdat ze denken dat het
mit de kikker mannen boeit.
Het is groen en het rolt: Kermit het wiel

27
Black Redder januari 2009

Borrelen met DBS(gay?)V


Een fotoverslag

Toen het nog ‘aan’ was

Voorzitster werkgroep
coma draait warm

Waar was Sander Pelser?

De voorzitters geven
Het goede voorbeeld

Doet ie het of doet ie het niet?

Uros was in haar element

De drie gay-gezusters... Deze ‘echte’ man rondt


naar verluid binnen enkele
dagen zijn inschrijving bij
Let’s Dance af...
28
Black Redder januari 2009

Advertenties
De Robbert en Robert playback-show*
Voor het eerst geïntroduceerd tijdens het DBSV Le-
denweekend 2008 en nu al een veel gevraag-

d ! de act in heel Maastricht! Bekend en be-


ken rucht in met name het zuiden des lands,

wee voornemens om het hele land te veroveren


met hun act waarin muziek en humor een gevleu
d en
le gelde combinatie blijken te zijn.
h et
van Deze combinatie van muziek en cabaret zorgt voor
e nd onvergetelijke ochtenden (en soms avonden). Ideaal
ek voor de ochtenden na een cantus! De eerste CD
*B wordt verwacht medio 2009.
Voor meer informatie: RenRplaybackshow.hyves.nl
DB
SV
Hy
ve
s!

Meldt je nu aan
Ook zo’n mooi voor de DBSV Hy-
diploma? ves! Bij 50 leden
Remko en Gaas beloven we het
lichten je graag profielplaatje te ve-
in! randeren.
...en werd daarvoor op gepaste wijze gestraft!

29
Black Redder januari 2009

De specialist
contra
De kneus
Voetbal is een divers spel. Aangeboren of aangeleerde talenten
ontpoppen zich in alle facetten van de sport. Voetbal is ook een
mooi spel, mits het op kundige wijze gespeeld wordt. Wij gin-
gen op zoek naar de talenten en de achterblijvers.

De kopspecialist: Noud Kun je er op trainen?


Op de wiskunde knobbel niet, maar op koppen
Wie is je grote voorbeeld? zeker wel
Alex, vanwege de kanonskogel en de
Helpt het als je kaal bent?
steenharde kopballen
Pittige vraag… ja. Je hebt net iets minder last van
Wat is je geheim van een goeie
de wind.
kopbal? Wie is DBSV’s slechtste kopper?
Het achterhoofd, daar zit mijn Roeland!
wiskunde knobbel

Het kneusje: Roeland


Waarom kun je zo slecht koppen?
Ik heb nooit goed kunnen koppen. Ik heb nooit
getraind op aanvallend koppen en scoren.
Zou je beter koppen als je minder
zou zuipen?
Zeker niet!

30
Black Redder januari 2009

De sliding: Roeland
Wie is je grote voorbeeld?
Een harde verdediger: Soll Cambell.
Stevige verdediger, brede schouders en
een sterk lichaam
Wat is je geheim van een goeie
sliding?
Vooral niet bang zijn. Als je de bal niet
raakt, dan raak je de tegenstander.
Maar liefst allebei
Kun je er op trainen?
Lastig, want als de velden nat zijn
wordt de training afgelast.
Hoe maak je een goeie sliding zon- Het kneusje: Robbert
der kaarten te pakken? Waarom kun je zo slecht sliden?
Van tevoren een beetje leuk met de
Je kunt beter vragen: waarom kun je absoluut niet
scheidsrechter praten. En anders: op-
sliden! Omdat mijn broekje dan vies wordt
staan, weglopen en doen alsof er niets
Zou je beter sliden als je minder zou zuipen?
aan de hand is
Ik denk dat ik juist meer moet gaan zuipen.

De goaltjesdief: Roos Zou je meer scoren als je minder zou naaien?


Misschien wel, maar dat ga ik niet uitproberen
Wie is je grote voorbeeld? Heb je ooit wel een keer gescoord?
Geen idee, niemand eigenlijk. (Wat Ja! Ja!
een vedette, red.) Wat?!?
Wat is het geheim van een Maar toen heb ik me meteen geblesseerd. Ik viel
goaltjesdief? tijdens het scoren.
Gewoon schieten
Kun je er op trainen?
Ja. Harder leren schieten.
Heb je een tip voor je mede-DBSV-
ers die meer moeite hebben met
scoren?
Gewoon harder schieten
Wie is volgens jou de slechtste
goaltjesdief van DBSV?
Jolien!

Het kneusje: Jolien


Waarom scoor je nooit?
Ik vind de goal een beetje eng.

31
Black Redder januari 2009

De snelheidsduivel: Christian De kneus: Sander Bogaerts


Wie is je grote voorbeeld? Waarom ben je zo langzaam?
Marc Overmars, oftewel Speedy Conzales Geen idee. Hard rennen is denk ik te ver-
Wat is het geheim van je snelheid? moeiend
Twee jaar lang iedere dag gaan hardlopen Dat Zou je harder lopen als je minder zou
doe ik nu tijdens mijn studentenleven natuurlijk vreten?
niet meer, maar op de middelbare school wel. Daar komen we snel genoeg achter want
Kun je er op trainen? ik ga diëten!
Ja!
Ben je buiten het veld ook zo snel?
Ja tuurlijk. Ik zorg ervoor dat ik altijd bij de
juiste vrouwen terecht kom. En ik heb een snelle
babbel.
Wie is volgens jou de langzaamste speler
van DBSV?
Martijn van der Broek

Het schot: Tijmen


Wie is je grote voorbeeld?
Erik wagenaar, een notoire hardschieter van Epe.
Wat is het geheim van je goede schot?
Ik denk dat de bal het houfd van Rachid
Bouaouzan is.
Kun je er op trainen?
Je kunt werken aan je inbeeldingsvermorgen
Als je mocht kiezen: een lekker
schot of een lekkere vriendin?
Gelukkig heb ik allebei al. Het kneusje: Joran
Waarom kun je zo slecht schieten?
Ik heb het zelf nog nooit als slecht
beoordeeld. Ik denk dat andere mensen
waarschijnlijk alleen opletten als ik
over schiet en niet wanneer ik de bal in
de kruising schiet
Zou je beter schieten als je minder
zou zuipen?
Allereerst: hoeveel denk je dat ik zuip?
(zijn we niet in geïnteresseerd, red.).
Wellicht....

32
Black Redder januari 2009

Voorselectie Jekerrace 2009: De kwalificatie


Door: Rick Veldhuis
Een ieder die de afgelopen tijd iets met het 1e te maken heeft gehad weet dat de legende van
de Jekerrace groeit en groeit. Dit jaarlijkse uitje werd dit jaar voor het eerst uitgebreid met
een kwalificatie in de winterstop. Ondanks wintersport, zomersport(Zuid-Afrika) en andere
onzinnige, totaal onbelangrijke excuusjes om niet te komen werd de reis naar het onbekende
toch aanvaard met 12 man. De bestemming luidde dit jaar carpoolplaats Arnhem-Noord,
maar ondanks enkele tintelende gevoelens bij sommige
De organisatie zou toch DBSV-gayers was dit niet een homo ontmoetingsplaats
geen bootcamp in ge- maar slechts een verzamelplek. Vanaf dit punt werden
de laatste paar kilometers ondernomen naar jawel de
dachten hebben bij Oranjekazerne te Schaarsbergen waar menig DBSV-er
temperaturen van rond bij aanblik van de kazerne het lachen spontaan verging.
De organisatie zou toch geen bootcamp in gedachten
het vriespunt? hebben bij temperaturen van rond het vriespunt?

Gelukkig had de organisatie hier zelf ook weinig zin in en de manschappen konden indoor
aan de slag om de jeker beginnen in een schietsimulator waar met echte diemaco’s
(standaard geweer defensie) op een bioscoopscherm verschillende scenario’s werden door-
lopen. De 1 ging dit wat beter af dan de andere maar over het algemeen heeft België nog wei-
nig te vrezen van onze DBSV-ers. Na deze inluidende beschietingen kon het echte werk be-
ginnen en de mannen moesten zich in hun oude kloffie hijsen. Helaas mannen van het 2de,
er werd niet met scherp geschoten dus er zijn geen slachtoffers gevallen. Er werd echter wel
met verf geschoten op het paintball veld. Gelukkig was het veld erg groot met voldoende be-
schutting in de vorm van autowrakken, caravans, naaldbos en zandzakken want de kogels
vlogen alle kanten op. (Simon: “Ja, ik zag niet zoveel”). In 2 teams konden alle frustraties
over die gepakte rode kaart(Kagie), die gemiste kopballen(Roeland), Caberg uit(hele team)
en al het andere dat de mannen dwars zat op elkaar uitgeleefd worden. De strijd ging gelijk
op en ondanks enkele pijnlijke treffers(Joep 2 en Dio in
De vele verhalen van
een klassieke shootout op nog geen meter) en een lucky
headshot van Kagie op Rick was het toch vooral genie- Achterhoekers Dio en
ten. De strijd om de strategisch goed geplaatste rode ka-
Rick over erotische
det nam epische proporties aan waar de slag om Verdun
bij in het niet valt. De roekeloze kamikaze strategie die stallen en boerenpum-
het gele team probeerde eindigde helaas in een deceptie
mels waren niks over-
waarbij de enige held die daadwerkelijk doorrende werd
doorzeeft. Al met al een zeer geslaagde activiteit! dreven.
’s Avonds werd de beruchte discotheek de Radstake bezocht(Joep 2: “toch mooi zo’n boeren-
schuur”) (Dries: “dus toen liep ik maar 3 zalen verder en was nog verdwaald”). De vele ver-
halen van Achterhoekers Dio en Rick over erotische stallen en boerenpummels waren niks
overdreven. Ondergetekende zou willen dat die nog meer van de avond weet maar helaas,
het was weer zo laat. Het aanblik van enkele half naakte DBSV-ers en de dolle Dries op een
leeg podium/blok staan helaas voorgoed in me geheugen gegrift. Al met al een zeer geslaag-
de kwalificatie en de deelnemers hebben zich met glans gekwalificeerd.
33
Black Redder januari 2009

34
Black Redder januari 2009

35
Black Redder januari 2009

De bitch / zus van... Gives head to ??


We kennen allemaal wel een speler in ons team die op donderdagavond steev-
ast alleen naar huis gaat. De persoon die op weekendjes vooral aan het bellen
of sms-en is in plaats van drinken. Spelers die hun chickie-please brillen lau-
ter dragen om te verhullen dat ze een traan laten om hun zo gemiste evenknie.
Juist. Spelers met een bitch. Elke Black Redder geven we jullie de kans een
‘bitch van’ te leren kennen.
Timon Jagers Naam? Sanne Hendriks
Sanne Hendriks. Voor wie De bitch van? Timon Jagers
dat niet weet, de zus
van...Joni!
Tegenwoordig vraag je niet Hoe lang ben je al de bitch We hebben geen offficiele
meer zoals vroeger: “Wil je van? datum, ongeveer een maand.
verkering?” Dus en exacte Eerst reden we wel samen
datum kan ik niet noemen. naar eindhoven, maar was
Maar ik denk dat Ik onge- meer soort vriend. Heb hem
veer anderhalve maand ge- ongeveer 2.5 jaar geleden
leden tegen een vriend van ontmoet.
mij zei dat ik niet meer echt
vrijgezel ben.
Ja. Bij Limmel, samen in Voetbal(t) je / ze zelf ook? Ja, bij RKVCL
een team met de zus van de
Turk. Daar staat ze in de
spits.

En waarom niet bij DBSV? Jullie spelen te laag, maar als


jullie hoger zouden voetbal-
len dan zou ik wel bij DBSV
willen spelen.
Ligt het ook een beetje aan Ja!
de trainer dat we zo laag
spelen?
Geen flauw idee, is geloof ik Hoe hebben jullie elkaar Op een feestje via joni! Toen
al meer dan twee jaar gele- ontmoet? vond ik hem een aardige jon-
den. En zoals jullie weten gen. Maar verder geen bijbe-
neemt mijn geheugen af doelingen
met mijn leeftijd.
Na beantwoording van de Was het liefde op het eerste Nee dus. Toen we elkaar be-
vorige vraag laat ik dat aan gezicht? ter leren kennen wel leuk.
jullie over. Met andere Vooral vrienden.We hebben
woorden: voor jullie een voor eerst gezoend op
36
Black Redder januari 2009

vraag, voor mij een weet. vrijdag 13 november. Hij was


aangeschoten en ik was zat
(maar wel met voorbedachte
rade) in de Highlander, en
eindelijk kwam het ervan.
Ook meteen de eerste keer
dat we iets closer waren.

Schoonzusje krijgt wekelijks Heb je je schoonfamilie al Hij wel bij mij, andersom nog
training, broertje ook al va- mogen ontmoeten, en zo ja, niet. Ook nog geen behoefte
ker gezien en gesproken. En hoe was dat? aan.
hun moeder heb ik ook al
vaker gesproken. Op nieuw-
jaarsdag zelfs halve middag
op de bank gezeten in plaats
van thuis ziek op de bank
met een filmpje. Was
gezellig.
Ze steelt dekens en laat me Wat is haar / zijn irritant- Uhh, eigenwijs. Niet echt iets
naar chick flick's kijken. ste eigenschap? irritants.

Alles (lekker cliché, red.) Wat is zo leuk aan hem / Jezus, moet ik daar antwoord
haar? op geven? Iedereen leest dat
natuurlijk. Hij is gewoon
hartstikke lief en kan natuur-
lijk goed voetballen? Gewoon
standaard dingen...zo goed
ken ik hem nou ook nog niet.
Niets (weer zo lekker cliché, Als je iets aan haar uiter- Hij zou iets minder lang mo-
red.) lijk zou kunnen verande- gen zijn, een kop en nog een
ren, wat zou je verande- beetje te groot. Te lang om
ren? hem een fatsoenlijk te zoe-
nen.
In willekeurige volgorde: Met welke DBSV'(st)er zou Dirk van Osch, want ik ken
Roos, Joni, Loek, Jolien, je wel eens een beschuitje zijn zus (voetbalt in het zelfde
Irma, Sam, Suus willen eten? team). (Timon is overigens
niet jaloers).
Aan de voet van de Eifelto- Wat is de raarste plek Geen commentaar—geen
ren— geen commentaar waar jullie het ooit gedaan commentaar
hebben? En is hij / zij goed
in bed?
Wie is jullie? Ik en Sanne of Worden jullie samen oud Wie zal het zeggen. Zal wel
ik en een van de dames uit met huisje, boompje, beest- leuk zijn ooit.
de vorige vraag? je?

37
Black Redder januari 2009

DBSV volgens... Uros


DBSV pretendeert de toonaangevende Studenten Sport
Vereniging te zijn. Daarom elke week de kans aan een andere
SSV onze ego te strelen. Deze week is het woord aan de voorzit-
ster van Uros: Kirsten. Suck it up!
Wat heeft DBSV wat Uros niet
heeft?
Cornervlaggen.

Wat aan DBSV maakt Uros jaloers?


Jullie hebben een mooi clubblad. En jullie
zijn koningen!
Een inkoppertje: Waar staat DBSV
voor? (niet even snel google-en) Wie zuipt het beste? DBSV of Uros?
eitje: Don Bosco Studenten Voetbal (wel Dan moet ik toch eerlijk toegeven: veruit
even snel gegoogeld dus..., red.) Kösters.

Hoe heet ons sportcomplex in de Mathijs Mol: DBSV of Uros?


volksmond? DBSV, hou die gozer aub bij je!
Ver weg
Wie is de vetste SSV (excl. Uros)?
Hoeveel interacties (geslet) hebben Lagakari
er de afgelopen 3 jaar plaatsgevon-
den tussen onze verenigingen? Let’s Dance is…
Volgens mij bijna geen, bij Uros zijn er leuk geprobeerd...
knappe mannen genoeg, snapte!!
Uros over 10 jaar…
Welke lid van jouw vereniging Winnaar van het vrouwenvoetbaltoernooi
staat op het punt te integreren met van DBSV
DBSV?
Volgens mij heeft oud voorzitster Laura Wat heb je altijd al tegen DBSV wil-
wel een oogje op een bepaald DBSV lid. len zeggen?
Lieve DBSV, val ons aub niet meer lastig
Waarom is DBSV de vetste vereni- in de kerst vakantie met lastige vragen!
ging?
Omdat ze teveel bier drinken denk ik? of Wie mogen we de volgende keer in-
is het toch de friet? (laffe hazen, red.) terviewen?
Let's dance. Ik denk dat er dan wat
Waarom is DBSV beter dan Uros? boeiendere antwoorden volgen op de in-
N.V.T. (Omdat jullie koningen zijn!, red) teractie/integratie vragen.

Mathijs Mol: DBSV of Uros?


38
“DBSV, hou die gozer aub bij je!”
Black Redder januari 2009

Lieve clubpsycholoog...
Door: J. van der Sloot
Ik ben sinds dit jaar de vieze voorzitter van DBSV Redsocks. Ik heb het vieze
voorzitterschap iets te letterlijk opgevat. Zo heb ik de leden met allerlei roze
thema’s en slogans opgezadeld. Waarom doe ik dit? En hoe kom ik ervan af?
Liefs, de vieze voorzitter
Identiteitsproblemen zijn heel van alle tijden. Veel jonge mannen zijn onzeker over de keuze
tussen een mossel of een worst. Ieder ontdekt op zijn eigen manier zijn geaardheid. Jij test
de reactie van je omgeving door het opperen van slogans en thema’s. Onbewust duw je lang-
zaam de deur van de spreekwoordelijke kast open. Diep van binnen vlamt een vurig verlan-
gen om je eigen identiteit te ontdekken. Wil je weten of het bevalt, laat je dan ontmaagden
door een flink stuk kloppend vlees. Tegenwoordig kijkt hier niemand meer van op. Psssst…
Homoseksuele mannen hebben meer seks dan de heteroseksuele. Mocht de ervaring je te-
gen vallen, heb je toch wat geleerd. Wie niet waagt wie niet wint. Op den duur kan je gewoon
weer normaal in de bank ploffen en je ontlasting ophouden, heb ik me laten vertellen. Suc-
ces.

Sinds ik ben vertrokken uit Maastricht heeft een clubgenoot mijn scharrel in-
gepikt. Ik wil me er niet zo druk om maken maar doe het stiekem toch een
beetje. Wat moet ik doen? Groetjes, I’ll be back,
Je druk maken is nergens voor nodig. Beter een ander in uw kwakje laten roeren dan u in de
zijne. Uiteraard geldt natuurlijk dat je beter nooit in het kwakkie van een clubgenoot roert.
Als ik jou was zou ik mijn pijlen op andere vrouwen richten. Af en toe grijnzen naar je club-
genoot zal je goed doen. Laat je niet van de wijs brengen, kom gewoon lekker de mat bespe-
len in de "Hel van Heugem". Jij was eerste en dat neemt niemand je meer af.

Sinds enige tijd roer ik in het kwakkie van een clubgenoot van me. Het was tot
nog toe geen probleem omdat hij in het buitenland zat. Nu hij terug komt voel
ik me een beetje onzeker. Stel dat mijn bitch hem terug wil en dat ik dan afge-
rangeerd wordt. Wat moet ik doen? Groetjes, Kan Weinig
Het is niet erg om af en toe een beetje onzeker te zijn, het houdt je scherp. Het is natuurlijk
nooit leuk om een (ex) van je vriendin tegen te komen. Als het ware liefde is tussen jullie heb
je geen reden bang te zijn haar te verliezen. Dat iemand je voor was voorkom je niet. Op de-
ze leeftijd moet je het echt niet van de maagden hebben. Als je liever maagden hebt, zoek
dan contact met Osama. Hij weet een manier om genoeg maagden tot je beschikking te krij-
gen. Ik raad het je af omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de theorie van meneer
Bin Laden..

Ik droeg tijdens de pink-party de kleren van mijn vriendin. Dat voelde veras-
send goed sindsdien loop ik in haar slipje door het huis als ze er niet is. Is dit
raar? Groetjes De Psycholoog
Je vraag is erg confronterend. Ik moet bekennen dat ik niet al te lang geleden hetzelfde heb
meegemaakt. Voor het beantwoorden van jou vraag heb ik stiekem even een billenflosser
aangedaan om in de stemming te komen. Raar is een subjectief begrip. Een touwtje tussen je
billen voelt in het begin ook een beetje raar maar went wel.
39
Black Redder januari 2009

DBSV bedankt haar spon-


soren voor het mede
mogelijk maken van de Black
Redder

Copyright DBSV Red Socks 2009

Eindredactie: PR DBSV Red Socks

40