You are on page 1of 3

PITANJA 8

1.Začetak obuhvata:

• Samo rukovodioca projekta.


• Kosultacije sa outsourcing companijom.
• Ocena izvodljivosti ideje novog informacionog sistema ( IS ).
• Prva linija programskog koda koji je napisana.
• Nijedno od pomenutih.

2.Economska izvodljivost:

• Zahteva usluge ekonomiste.


• Određuje da li troškovi IS-a premašuju dobitke odnosno koristi.
• koncentriše se na koristi koje se postižu informacionim sistemom u potrošačkim uslugama
• razmatra samo neopipljive troškove.
• Nijedno gore pomenuto.

3.Tehnička izvodljivost:

• Obuhvata pregled programskog koda.


• Uključuje ocenu performansi softvera.
• Isto što i projektovanje sistema.
• Jednaka je operativnoj izvodljivosti.
• Nijedno gore pomenuto.

• .

4.Važni faktori pri izbora softvera su:

• Troškovi (cena) .
• Obim ili obuhvatnost.
• kompatibilnost.
• Broj linija u kodu.
• Prvi,drugi i treći odgovor.

5. Zahtev za predloge je:

• Poziv snabdevačima da se nadmeću za novi IS.


• Predlog snabdevača kupcima.
• Zahtev kompaniji da zameni svoj IS.
• Isto što i nadmetanje za novi IS sistem.
• Nijedno gore pomenuto.

6.Opipljivi troškovi su:

• Troškovi kupovine softvera.


• Troskovi podržke softveru .
• Troškovi kupovine hardvera
• Troškovi unapređenja softvera.
• Sve gore pomenuto.

7.Neopipljivi troškovi su:

• Troškovi kupovine hardvera


• Veoma se lako mere.
• Otpor korisnika na promene.
• Troskovi podržke softveru.
• Nijedno gore pomenuto.

8.Šta od sledećeg nije validan metod poređenja softverskih paketa?

• Lista provere odlika .


• ’’Metod Prst’’ u vazduhu.
• Oznaka visine.
• Lista težinske provere osobina.
• Sve iznad.

9.Poređajte etape u menadžmetu rizika .

• Identifikacija rizika, selekcija rešenja menadžmenta rizika, ocena verovatnoće rizika i uticaja.
• selekcija rešenja menadžmenta rizika, identifikacija rizika, ocena verovatnoće rizika i uticaja.
• Identifikacija rizika, ocena verovatnoće rizika i uticaja, selekcija rešenja menadžmenta rizika.
• ocena verovatnoće rizika i uticaja,selekcija rešenja menadžmenta rizika, identifikacija rizika.
• Sve iznad.

10.Šta od sledećeg najbolje opisuje sposobnost softvera da zadovolji poslovne zahteve?

• Obuhvatnost(Scalability).
• Upotrebljivost.
• Funcionalnost.
• Kompatibilnost.
• Sigurnost.