You are on page 1of 3

PITANJA SA VIŠE ODGOVORA BROJ 7

1.U razvoju sistema po modelu Vodopada, koje od navedenih aktivnosti nisu


normalan deo faze Izgradnje?

• Programiranje.
• Analiza izvodljivosti,
• Testiranje.
• Određivanje Zahteva.
• Oba drugi i treći odgovor.

2.Pri nabavci softvera, izraz ‘skrojen’ znači:

• softwer koji je kupljen kao gotov a potom postepeno izmenjen.


• Sofver koji se obično koristi u fabrici bicikala.
• Softver razvijen od softverske kuće da bi zadovoljila specifične zahteve organizacije .
• softer razvijen interno od organizacije radi pomoći u rešavanju poslovnih problema.
• Oba treći i četvrti odgovor.

3.Kada je sopstena IS/IT ekspertiza solidna I kada je posao koji treba


podržati jedinstven,najbolja metoda pribavljanja aplikativnog softvera je:

• Kupovina standardnih komercijalno raspoloživih paketa.


• Razvoj softvera od strane softverske kuće.
• Razvoj skrojenog softvera od sopstvenog tima.
• Posedovanje paketa skrojenih za potrebe poslovanja.
• Oba prvi i četvrti odgovori.

4.U fazi začetka razvoja sistema ,koji od sledećih nije valjan razlog za razvoj
novog softvera?

• Direktor prodaje želi da prikaže svoj izvrstan novi računar kupcima.


• Sadašnji informacini sistem je stigao do kraja svog svog radnog veka.
• Sadašnji informacini sistem ne može više da se nosi sa tekućim I budućim obimom
transakcija.
• Promene u pravnoj regulativi traže da organizacija treba da prikaže izveštaj novih
mogućnosti svojih poslova.
• Generalni direktor je uočio da se time može postići konkutentska prednost.

5.U fazi analize projekta razvoja sistema , šta se od sledećeg ne primenjuje?

• Ravojni tim sistema žele da zna kako sistem može da zadovolji postavljene zahteve.
• Treba da se konstruišu dijagram modeli zahtevanog.
• Sadašnji system treba da se analizira.
• Diagram modeli tekućeg sistema treba da se konstruiše.
• Drugi,treći i četvrti odgovor.

6.Koji od sledećih razloga za održavanje informacionog sistema se može


smatrati najmanje produktivnim?

• Ravojni tim sistema nije ispeglao sve programske greške( programming bugs) pre
uvođenja sistema.
• Potrebe poslovanja su evoluirale za vreme radnog veka sistema.
• Sistem treba da se poboljša u nekim svojim odlikama.
• Oba drugi I treći odgovor.
• Nijedan odgovor.

7.Koja od sledećih aktivnosti razvoja sistema neće biti preduzeta ako se


kupuje standardni off the shelf paket softvera?

• Konverzija podataka .
• Pisanje programa .
• Sprovođenje studije izvodljivosti.
• Izgradnja liste zeljenih karakteristika projekta.
• Detaljna analiza korisničkih zahteva.

8.U modelu Vodopada, šta se normalno događa kad se jedan od koraka ne


može završiti zbog grešaka I propusta?

• Projekt se nastavlja kao što je planirano a greške se otklanjaju na kraju.


• Razvoj se napušta u celosti.
• Predhodni korak se ponovo prelazi i čine se korekcije .
• Personal koji učestvuje u projektu zamenjuje se boljim imnogo iskusnijim.
• Nijedan od gore pomenutih odgovora.

9.U modelu Vodopada razvoja sistema, koje su aktvnosti uobičajeno deo


faze ‘‘Uvođenja Sistema’’?

• Zatvaranje projekta.
• Testiranje.
• Analiza izvodljivosti.
• Određivanje Zahteva.
• Nijedno pomenuto.

10.Razvoj brzim aplikacijama(RAD) usvojen je kao rešenje za neke teškoće


koje se javljaju kod primene tradicionalnih pristupa razvoja sistema zbog:

(Napomena : tačno je više od jednog odgovora.)

• To je dokazana metodologija.
• RAD povećava verovatnoću da će korisnici sistema dobiti ono što žele.
• Tradicionalni system se često smatra 'brzim I prljavim' metodom razvojem sistema.
• Tipično dugog vremena razvoja kod primene tradicionalnog pristupa.
• Nijedno od pomenutog.