P. 1
Dr. Kriszten György - A szolo metszese

Dr. Kriszten György - A szolo metszese

|Views: 50|Likes:
Published by Szathmary Peter

More info:

Published by: Szathmary Peter on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

MEZOGAZDASAGI KIADO KFf.

A sz616 metsz8se

Kerteszkedjiink okosan

1991 . Kriszten Gyorgy A sz616 metszese Mezogazdasagi Kiad6 Kft.Dr. Budapest.

es gyUmolcstermesztO. Buza Janos e dr. Kriszten Gyorgy 1991 Ezt a konyvet az Agrarszakoktatasi Intezet az iskolarendszerCi szakkepzesben: az 1705-1 sz0l6. sz0l6termel6 szakon irodalomkent ajanIja. . tovabba az iskolarendszeren kivilli oktataisban: szOl6.Lektoralta dr.es gyUmoicstermeszt6 az 1707 altalanos kertesz szakmaban.

A sz610 . Masresz. Ezt kuszoboli ki a met- szes.land6an visszanyesett gombakachoz hasonloan . 5 . Mindket rmivelet a hosszii ido alatt letrejott termelesi tapasztalatokon es a kfserleti munka folyaman kialakitott szabalyokon alapul. Ha a tobbeves reszeket nem engedjiik folfele noni. A gondozatlanul novekedd hajtasok erdsen bearnyekoljak a furtoket. A helyes metszeshez fel kell ideznunk a sz61ovesszor61es a tOke tobbeves re~ir61 tanult fogalmakat. A furtok nilsagosan aprok lesznek. ami a tdke tobbi reszet koti ossze a gyokertorzszsel. a metszessel irdnyitjuk a megfeleld tOkeforma kialakftasat es fenntartasat.mindig a csiicsi reszen fakad ki. gondozasa eloszor nehezze. gyokemyaknak vagy tokenyaknak nevezziik. vagyis egyik:evben alig vagy egyaltalan nem. a masikban tiil sok termest hoz es gyenge mindseget ad. A metszes celja Metszeskor eltdvolttjuk az egy ev alatt fejlodott vesszdmennyiseg nagy reszet. A fold felszfnen levd reszt. tobbeves reszek formaia a valasztott rmlvelesmodtol fiigg.bunkoszenlen megvastagodik. Ezt a kepzodmenyt tokefejnek nevezziik.Amit a metszesrdl tudni kell A metszes sziiksegessege A metszetlen sz61otOkeis terem. A termese szakaszos lesz. Milyen alapfogalmakat kell ismemiink a helyes metszeshez? Az eves hajtasnovekedes soran kepzodott veSSZOK visszavagasat nevezziik metszesmodnak. Ha a novekedeset nem iranyftjuk. a folytonos visszametszes kovetkezteben a tOkenyak folotti resz . A tobbeves reszek kialakftasat es fenntartasat pedig mavelesmodnak {tdkemtlvelesmodnak) mondjuk. Ezzel szabalyozzuk a termes mennyiseget es minoseget. de nem rmlvelhetd.bajdani erdei kiiszonoveny mivoltabol ad6d6an . nehany even beliil pedig lehetetlenne valik.az aJ. A tOkenyak folotti megvastagodott.

tobbeves reszeket baknak. 13. A dugvany vagy oltvany fold alatti vesszoreszein levd csom6kb61 nonek ki a jaru[ekos gyokerek. t6kefej. Legvegul a hajszalgyokerek talalhatok.es ugarreszek vannak. A gyokerek fokozatosan elagaznak. 4. cser. 12. torze. 2. 7. harmatgyok6r. harmad-. majd gyokertorzs kepzddik. A rovidebb. t6kealap. csar. vessz6. A fold alatt levd vesszo"b6l az ido folyaman togyoker. 10. Igy nevezziik azokat. tehat lazabb lesz. termd. amelyeken cser-. A talaj felszfnehez legkozelebb eso n6duszb61 (csom6b61) a harmatgyokerek ndnek ki. a hosszabbakat torzs- A haromevesnel iddsebb tokereszeket. 5. amelyek nem magrol fejl6d~ nek ki. t6kenyak. abra. az el nem fasodott a hajtds. A legals6 csom6b61 kitord gyokereket talpgyokernek nevezziik. 6.1. Metszeskor az eves vesszdt vagjuk vissza. 8. term6alap nek vagy karnak mondjuk. amelynek reszei. 9. gyok8rtorzs vagy t6gyoker. mint a tobbeves fas reszek. oldalgyok6r. Az egyeves elfasodott resz a vesszo. Allomanya az evek folyaman hasonlova valik a gyoker szoveti felepftesehez. szarvnak. A keteves reszeket csernek hivjuk. 11. Az iddsebb iOkereszb61 elotoro hajtas (vessz6) a fattyuhajtas (fattyuveszsz6). 3. ilyenforman elso~.es tovabbi rendil elagazasok alakulnak ki. A kozbiilsd n6duszokb61 fejlddnek az oldalgyokerek. talpgyoker. A sz616t6ke reszei 1. a) a vilagos rii6 . masod-. negyed. termoalapnak nevezziik. vessz6. kar.

libra. libra. 2-3. 5. mellllkrugyek 2.1. A sz616vessz6rllszei a) villigos rugyek. b) sllrszemek (sllrrugyek). libra. f6rugy. j61 Ilithat6 virllgzatokkal 7 . A tllii rugy felllpltllse 3. 4. 6-7. Fiatal hajtlls mlljus kozeplln. rugypikkelyek. rugygyapot. c) alapi rugyek 4. rugyalap.

ahol a vilagos riigyek helyezkednek el. ami a f6riigyet es a mellekrugyeket is vedi. a teli riigy kozponti. es be161iik rendszerint nem fejlOdik ki fiirt. az iZkoz (intem6dium). Az a hajtas. nodusznak (illetve nepiesenbutyoknek) nevezziik.~ ki. c) az alapi riigyek. kevesbe fejlett riigyek a sarszemek (scirriigyek). Ezeket kfvii1r61 pikkelylevelek fedik. Ezert a koztiik lev6 izkozok jovatrovidebhek. amelyeket ekkor meg csak mikroszkoppal lathatunk. pl. szarcsomonak. mint a magasabban talalhato. 2. Rendes konilmenyek kOzOtt 8 . amikor meg gyenge a novekedes. 4. teli fagyok utan. A hajt3s legalso szarcsomoi (n6duszai) a tenyeszidoszak elejen alakulp8k ki. A tobbi riigy joval fejletlenebb. Az izk6t6kon kialakulo vilagos riigyek egyben teli riigyek is (atteleld riigyek). libra. a tilli rugykezdemllny. f6riigyeb61. A f6riigy oldalaban kialakulnak a j6v6 evi furtkezdemenyek is. amelyb61 a tavaszi fakadas utan a !urtviragzatok is megjelennek. esetleg egy kezi nagyftoval kulonboztetheti meg. A teli riigyekben talaIhato melltkrugyekb61 . Nyllri rugy kifakadlls el6tt 1. d) a szarcsomo (nodusz) es . 3. A vessz6 megvastagodott reszeit. keso"bb kialakulok. A riigy t6b~i·bels6 reszet (a f6riigyet es a melleknigyeket) a jo szerml sz616sgazda szabad szemmel.fejlOdnek a kovetkezd evben az 1-2 mm nagysagu.5. Ezek csak: a vilagos riigyek megserulese eseten hajtanak ki. amelyik a fiirttel egyiitt jelenik meg. illetve a vessz6 konil elhelyezked6 alapi riigyek. levllinyill gyek. A rajtuk ~~elyezked6.amelyek legtobbszor nem hajtanak ki. Ezek nem olyan termekenyek. A vilagos riigy a legels6 normalisan fejlett izkoz utan talalhato. a hajtas. A nyllri rugy fellevele (pikkelye). mint a vilagos nigyek. A vilagos riigy jdl kifejl6dott kepzodmeny. a ket csomd kOzOtti vesszdresz pedig az tzkoz (internodium). ki nem pattant nyllri rugy. amelyekb61 2'-3 ·jS:talaIhat6. b) a sarszem (sarrugy). beliil rugygyapottalaIhato.

majd a kovetkezd evek folyaman a kereg. Ha az elolo evben meleg volt az id6jaras. A t6ken a metszeskor meghagyott vilagos riigyek osszeget terhelesnek mondjuk.egtobb. a fak koronajanak kiils6 reszeire kivan elerni. es a vesszok j61 beertek. a kilencriigyest es ennel bosszabbat szalvesszdnek nevezziik. Ezert a metszes bosszlis8. A kusz6novenyeknel ez atulajdonsag fokozottan megnyilvanul. Ezert az errOl elmondottakat basonlitsuk ossze a termeszetben tapasztaltakkal. Az als6 riigyekb61 feHOdik a legkevesebbtermes.alva maradnak. bogy kell6 mennyisegil fenyhezjusson. bogy megakadalyozzuk a felkopaszodast. bogy a t6kere vagy a teriiletre szamftva hany riigyet bagyunk meg. A teU riigy termekenysege A vessz6 hosszaban elterd erteku riigyek vannak. a bat-nyolc riigyest felszalvesszonek. de a sz616 tetme~m~dnem kizarolag a vilagos riigyekb6l ered. ezert kaptak a rejtett riigy nevet. Egyes bOterm6 fajtakon a mellekriigyekb61 es a sarszemekbdl is keletkezhetnek furtok. bogy a fels6 reszen hajtast. a fels6kb61 nagyobb fiirtok keletkeznek. A sarkossagvagy polaritds a novenyi reszeknek az a tulajdonsaga. A tOkek felkopaszodasanak megakad8lyozasa Az okszenl metszes. az als6 resziikon gyokeret hoznak letre. Ez a tulaj9 .nerteket az egy vessz6n meghagyott vilagos riigyek szamaval jeloljiik.n.es rmlvelesmodok egyik f6 celja.ga. A sz616 mint erdei kusz6noveny a lebet6leggyorsabban a lebet61egmagasabbra. A rejtett riigyek ldhajtasakor keletkeznek a fattyuhajtdsok( elfasodvafatytyuvesszok).k . beszelhenink kicsi. Az el6bbiektOl fiigg6en a teli riigyt6l masfel-ket furt varhato. A kedvez6tlen id6jaras es a nil nagy termes csokkenti a riigyek termekenyseget.i. A riigyek pontos ismerete a belyes metszes Mt6kealakitas egyik f6 kovetelmenye. \ ' Az egy-ket vIlagos riiggyel rendelkez6 vesszdreszt rovid csapnak. amelyek a tobbeves fas reszeken belyezkednek el. akkor a kovetkezd evben a teli riigyekbol termekenyebb hajtdsok fejl6dnek. majd a faszovet beboritja 6ket. Ilyenkor mar nem lathatok. Att61 fiigg6en. kozepes es nagy terhelesrdl. a kozepsqkb61a J. termekenysegiik nem egyforma. a harom-ot riigyest hosszu csapnak. Ezenkiviil az als6 riigyekb6l kisebb.

A ketrugyes csapon viszont . fUgg61egesen dil6 vessz6knek az a/s6 riigyei alvamaradnak.mindket rogy kihajt. 6. Mindezek figyelembevetelevel alakultak ki a kulonboz6 metszesmodok: a rovid csapos. hosszu csap. csak a fels6kb6l kapunk er6teljes hajt8sokat. Mi tortenne.ha nem seniltek . A hosszu csap as a rovid csap kifakadasa 1. A metszlap nem a rugyek iranyaba lejt. 2. A masodik ev tavaszan a fels6 vessz6t eltavohtiuk. a hosszti csapos... abra. A metszetlenid hagyott. Helyesen metszett vessz6. es termekenysegiik is er6sen csokkenne. . libra. Az els6 ev tavaszan egy-ket vilagos riigyb61a116rovid csapot hagyunk. rovid csap 7. a riigyes csap eseteben esak a ket fols6 riigy kifakadasara szamfthatunk: biztosan. fgy a nedv elkeruli azokat doosag a termesztett sz616nel is megtalalhato.Ezert pI. A rovidcsapos metszes Rovid csapra a kovetkez6k szerint metsziink: 1. ha a metszessel nem akaddlyozndnk meg a!elkopaszoddst? Ebben az esetben a t6kek nem lennenek mtlvelheuik. a felszaIvesszos es a szalvessz6s. az als6t ket vilagos riigyre metssziik. 10 . 2.

az alsot ismet ket riigyre metssziik. R6vid csapos metszessel muveljiik azokat a [ajtdkat. fejlesztjiik a term6alapot. Masodik ev.es a termdreszeket hordozzak. rugye. kozepes vagy ennel nagyobb furnlek es b6term6k. abra): 1. Ha az el6z6 evi csap mindket riigye kifakadt. libra. amelyeknek az also A rovid csapos metszessel a t6kereszek csak lassan kopaszodnak tel. az also vessz6t ketrugyes rovid csapra (b). A hosszucsapos valtometszes A hossziicsapos metszes szabalyai a kovetkezdk (9. mindig az also vessz6 also ket vilagos rugyet hagyjuk meg. Rovidcsapos metsz8s 1-5. A metszesmod rendje mar a masodik evben vegleges. 4. 11 . A fels6 vessz6t ismet eltavohtjuk. amelyek az ugar.. a metszes egyes fllzisai 3. ugarcsap is kialakfthato... A harmadik evi metszeskor az alkalmazni kfvant nnlvelesmod es a tOke fejlettsege alapjan b6vithetjiik. is termekenyek. A sz6l6t6keknek azokat a tobbeves kepzddmenyeit. A csercsapon a termdreszen kfvtil rendszerint a fattylivessz6k visszametszese reven kepz6d6. es igy alakul ki a term6alap. termoalapnak nevezziik. 2-3. A masodik evben a ket riigyre visszametszett eves vessz6 mar egy keteves reszen helyezkedik el.8. a fels6t negyriigyes hosszii csapra (c) metssziik meg. Ezt nevezziik csercsapnak. amelyb6l kesdbb cser es term6alap (a) lesz. Az els6 evben ketrugyes csapot hagyunk.

---1 1. a metszes f6zisai a) term6alap. ezerttermekenyebb talajon. A hosszti csapot ism6t1dtavolitjuk. majd az e16z6 evi rovid csap ket vesszejet felhasznalva hagyjuk meg az oj rovid es hOSSZti sapokat. 6bra. A hosszti csapot tOOmeltavolftjuk. Szdlvesszos vdltometszesek kozos termoalappal A szaIvesszos valtometszes szabalyai hasonlitanak a hossziicsapos valtomet- szesehez. 2. vdltometszesnek is nevezziik. de els6dleges celja a hosszti csap levaltasa. A ketnigyes rovid csapon 6sszel ket jol fejlett vessz6 talalhato. _1_ ev 2. mert tobb fiirt kepzOdik. az e16z6 evi rovid csap fels6vesszejet hosszti csapra. es ezzel a felkopaszodas megakadalyo- zasa. Hcsszucsepos v61t6metszes kialakltba 1-3. c) hosszu csap Harmadik ev. Rajta'termes is kepz6dhet. 12 . ' c Hosszii csapos metszest nem vegezhenmk ugarcsap nelkiil. A term6alapot ketnigyes rovid csapbol kezdjiik kialakitani. Metszesk:or a cser egy reszet is eltavolitjuk. A~gyedik evben az el6z6hoz hasonloan metsziink. ezert ezt a metszest csercsapos A hosszu csapos metszessel jobban megterheljiik a tOket. ev 9. b) ugarcsap.egy-ket riigyesrovid csapot. A hosszii csapos valtometszeshez hasonloan a rovid csapokbol is kialakithatunk vdltometszest. mert akkor a tOke egykett6re felkopaszodik. jobb tapanyagellatas eseten ajanlhato. Ugarcsapnak nevezziik a hosszii csap alatt meghagyott. 1. az alsot rovid csapra metssziik.

6sszel - 11. 2. A kovetkez6 tavasszal sz6lvessz6 6s rovid csap 3. libra. A szAivessz6s vlllt6metsz6s kielakftllsllnak kezdete 1.10. a rovid csapra visszavllgott vessz6 tavasszal. libra. mllsodik 6vi tavaszi IIl1apot 13 .

es ez a tOke felkopaszodasahoz vezet. A sarkossag (polaritas) elettani torvenyeb61 kovetkezik. A rendszerteleniil csungd. mint it szalvesszds vaItometszese.lvessz6t kikotjiik. gyakran osszekapaszkodo szalveszszo1ton a lombozat megvilagftasa sem a legjobb. Ennek megfelelo idopontja a riigyfakadas eldtti idoszak. A meghagyoteszalvesszd termekeny riigyei sok fiirtot hoz- ev nak.3. fUggc1leges helyzetben marado sztilvesszonek csak a felso riigyei fakadnak ki. az als6t rovid esapra. hogy a ki nem kotott. A masodik 6szen az ugarcsapon k6t er6teljes vesszot es egy keyes termest is kapunk. . A szalvesszot feltetlenfil vfzszintes iranyba lehajl1tva kell kikotni. Sziirkebarat) fajtakon vagy olyan esetben. 6. 5. letermett szalvesszdt). az also vesszOb61 ismet rovid csapot (ugarcsapot) hagyunk. ezert csak szuksegmegoldaskent johet szamftasba. A felszdlvesszos vdltometszes szabalyai ugyanazok. nigyfakadas utan viszont a hajtasok konnyen letorhetnek. A sz8. mert 19y jobban fakadnak a riigyek. amikor az also riigyek keyes termest hoznak (Afuz Ali). an 14 . Nagyobb sz610iiltetvenyekben a Moser-fele magasmdvelest alkalmazva gyaIcran hasznalnak un. hanem a nagyiizemek kezi munkaerd hianya alakitotta ki. konnyen keletkezhetnek szelkarok. SzaIvesszOs metszest hasznalunk az apro fiirtu (Piros tramini. A mellette leva ugarcsapon tebat gyengen fejlett vessz6ket kapunk. lengo vagy csiingo szalvesszo: Ez az eljanis nem biologiai eldnyei watt terjedt el. 4. A harmadik ev tavaszan tOben eltavolitjuk az elozo evi szalvesszdt [az : tin. A masodik ev tavaszan a felsO vesszdt szalvesszdre (9-12 riigyre) metssziik. Ezert gondosan iigyeljUnk az ugarcsap meghagyasara es . A nedvben leva vesszd konnyen lehajlfthato.a szaIvesszo idejeben valo lekotozesere. A negyedik ev tavaszan es at: utana kovetkezd evekben a harmadik evihez hasonloan metssziink. az ugarcsapon pedig ket eroteljes vesszd fejlOdik. Az lij szaIvesszOt az el6zo evi ugarcsap felso veszszejeb61 alakitjuk ki. Szalvesszds metszes eseten kopaszodhatnak fel leggyorsabban a tOkek.Ez Iesz az ugarcsap. Bzenfeliil a magasan leva hajtasok novekedese erdteljesebb lesz. A harmadik ev oszen a szaIvesszon ismet bo termest kapunk.ha m6dunkban . mint az alsobbhelyzenieke.

libra.12. libra. A kozos term6alap nltlkiili vlllt6metszlts az els6 ltv tavaszfln 13. A kozos term6alap nltlkiili vlllt6metszlts a mllsodik ltv tavaszlln 15 .

mint a lefele hajl6k. bogy a kardJ]. 2. llyenkor a vessz6t ket keziinkbe fogva izkozr61 izkozre haladva 6vatosan kisse megtorjiik. A nedvben leva sz8lvessz6t (ilyenkor konnyen hajlfthato) letveles kozben megropogtatjuk. A milvelet menete a kovetkezd: 1. Ezekb6l is kepezhenink ugarcsapokat.A kozos term6alap nelkilli vdlt6metszes Ajo kondfcioban leva magasmuvelesu tOkeben a karokbol eleg nagy szdmban keletkeznek fattyUhajtdsok. abol az eddigiekt61 elterden a felkopaszodas elleni kiizdelmet nem ugarcsappal. A szlilvessz6 tovenel novo bajtlisok fiigg61eges iranyban novekednek es erosek lesznek. libra. A lefvelt szlilvessm riigyei majdnem teljes egesziikben kifakadnak. Hatranya. hirtelenkedve vegeznenk. erdsebbek. A lelvales als6 eveban. hanem a szalvesszd lehajlftlislival oldjuk meg. Az elj8nis el6nye. es nines Szukseg nagy sebeket ejt6 i1jftlisra. Mas esetben csak a konnyebb muvelbet6s6g vegett igyeksziink rendezettebb formaban tartani a tOket. A Iefveles A leiveles a sz8lvesszOs metszes egyik vliltozata. tavasszal 16 . es bOseges termest adbatnak. bogy a fattyUhajtlisok nem mindigjelennek meg a kelld belyen. a vesszO konnyen Ietorhetne. fgy a karokon a term6reszek megoszlasa egyenetlenne valhat. konnyebb a metszes. nem kepzOdnek tobbeves elagaz6d3sok. es kOzben lefele hajlftjuk. es a tartohuzalhoz kotjiik. I 14. Ha ezt durvan.

es a biztoslt6csapon leva ket vesszon valtometszest vegzimk. Bel61elesz az uj ~vesszcS. A felkopassodas elleni biztosabb levaItas vegett aj8nlatosabb. A felmagasodott reszek ifjftdsa A rovidcsapos metszes.. . A kovetkezo ev tavaszan a letermett sz81vessz6taz alapi reszhez legkozelebb leva erdteljes vesszdig visszavdgjuk. 17 . ha a lefvelt sz81vesszomellett ugarcsapot hagyunk. 2. a valtometszes es a lelveles ved a felkopasz0d8s ellen. 6bra. amit ismet lelveliink.'veles els6 eveben. Ket ev alatt az idos reszek levaItasat a kovetkezd medon vegezziik: 1. de teljesen nem akad81yozza meg azt. A felkopaszodottreszeketket vagy hdrom ev alatt fokozatosan megifjflhatjuk. Oszre a biztosit6csapon kel eroteljes vessz6t kapunk. 6sszel. Az emlltettmuveleteket a kovetkezdkben evr61 evre megismeteijiik. A tobb6Ves fas reszr61 kinOvo fattytivessz6t ketrugyes biztosttdcsapra metssziik vissza.15. A le9als6 v"sz6 folott meg van jelolve a kovetkez6 tavaszi visszametszes helye 3.. A term6a1ap felmagasodott reszet eltavolftjuk. A . Noha csak egy lzkomyivel. de a termdalapok minden evben fokozatosan magasodnak. 3.

A felsObb reszekben (c) meg a szokasos m6don metsziink. Az iddsebb reszb61 elotoro gyengebb fattyuvesszot egyriigyes biztosftocsapra vagjuk vissza (a). en 18 . A kovetkllZ6 6vi tavaszi visszametszlls helye Ha az alu1r61elotoro vesszd gyenge (nem el a ceruzavastagsagot). 6bra. 3. b) meger6soCtott vessz6 17. A masodik evben megkapjuk a ket erdteljes vessz6t. 5.b 16. 2. A harmadik ev tavaszan az also reszeken nevelt ket vessz6 segftsegevel a mar ismert m6don ifjithatunk. A megerdsodott vesszot (b) most ketrugyes biztosit6csapra vagjuk viszsza. 6a a k6vetkez6 6vi tavaszi "iaszametszes6nek helye a) biztosft6csap. akkor csak hdrom ev alatt ifjfthatunk. Egyrugyes biztosft6csappal megkezdett ifjft6s 6sszel. 1. . A meger6sodott biztosft6csapon k6t er6s vessz6 fejl6dik. 6bra.6szre az egyriigyes biztosit6csapb6l (a) mar erdsebb vesszot kapunk (b). 4.

a nedvkeringes megindulasa elott tamadja meg a sebeket. Ilyenkor ifjitasra van sziikseg. ha a sebek szelet eles oltokessel vagy kacorral simara faragju1qfi~oItOviasszal vagy feher olajfestekkel bekenjiik. A nagy sebek erre igen fogekonyak. es elhanyagolasuk a t6ke kes6bbi pusztulasahoz vezet. gyenge vesszOket nevelnek. Ezeken hatolnak be a nem kevesb6 veszedelmes.nedvkeringes megindulasa. KiilonOsen a fagyok utani eros visszavagaskor. Meg biztonsagosabb. Ez a korai metszes eseten. '0gyeljiink arm. .ol fOllepa t6kepusztulas egyik fo okai lehetnek. .amelyek kozul legismertebb az Eutypa.utan). ifjitasok alkalmaval. . tovabM a mt1velesm6dok ataIakitisakor ejtett nagyobb sebzesek utan Jcpfe1. pedig a mindenb.minden termdhelyen JellepcS. ha beszaradnak. a kar levaltasara egy 120 cm. es tOkeelhalast okoz. mert ezzel a fertozest6I is 6Vjuka novenyt. A haromevesnel idosebb reszeket kezi ftiresszel vagy csonkvago olloval tavohtsuk el. Sovanyabb teriileten vagy gyengebb novekedesu fajt8Ml azonban ajanlatosabb ket reszletben. 19 . AjanJatos a nagyobb sebeket kezelni! A karo/(. kiilonosen a kozepsd vagy az aIapi reszen gyakran csak kevestcmnest ad6. hogy a vesszdket nigyfakadas elott kotozziik Ie. a fas reszeket pusztlt6 gombak is. ha Cellcid fasebkezeld pasztaval kezeljiik Oket.nlatos a s¢lot alaposan ellatni egyidejUleg tapanyaggal isl'Ogyeljiink azonban arra. amif6Ieg a nedvkeringes megindulasa utan fertdzi a sebeket. hogy ez ne egyoldahi nitrogentragyazas legyen. akadalyozzak a nedvkeringest. mert kiiIonbenaz a1s6 riigyek nem fakadnak ki vagy gyengebb hajtasokat hoznak. Ifjitdskor nagy sebek keletkeznek. es egy arzentartalmu szerrel val6 permetezes. Franciaordligitapasztalatok szerint leghatekonyabb vedekezes ellenea ke· soi id6pontban vegzett metszes (a. 60 cm-enkent ujranevelni. Az Alfoldon. Ez ut6bbi Magyarorszagon nines forgalomban/Sajnos a hazai sz6IOtermesztes eddig keveset foglalkozott ezekkel a jelensegekkel. kiilOnOsentell fagyok utan~ori az Agrobacterium fellepese (fagyrak). amelyek.ifjitdsa Az id6sebb karok. Ha a tOke eros novekedesd.Gyengebb vessz6poyekedes eseten aj8. Ezert j6.hosszu vesszdt kotiinkvlzsrintes helyzetbe.

az affoldi bomokon a jov6ben is belye van. bunkoszeni kepz6dm6ny talalhato. TObWves reszek alakulBsa. 20 . A barmadik evben ket ketrugyes. alig lathato t6ketorzsOn egymegvastagodott. Moser~fele magasrmlveles. A rovid.Mtivelesm6dok . amelyeket megfele16 szabaIyok szerint alakitunk: ki.veles A fejmtivelest mar teljesen elavult mdvelesmodnak tekintettek.a tapanyag-utanpodas lehet6segeit61 es a t6ke aIlapotat61 fiigg6en . A fejmtivelesu t6ken ketevesnel idosebb reszt nem hagyunk. kett6sfiiggOny (GDC). 'Az evek folyaman a folytonos visszametszessel. FejmG. a negyedik evben negy ketriigyes csapot bagyunk. Ezekkel a szabaIyokkal. A sz6l6nek sok muvelesm6dja van. kozepmagas kordon. AJak(to metszes. t6kefej. illetve konibbi term6re fordulast akkor erbetiink el. de mert ez a legjobban fedhet6. Ezek a fejmuveles. erny6muveles. hosszucsapos. a kovetkezd evben ket riigyre metssziik vissza. a term6. Fejmuvelessel gyorsabbkialakulast. felszaIveSsz6s vagy szaIvessz6s metszest vegzunk.atermoes ugarreszek elhelyezese a szOlotOken Mint mar emlitettiil4. vagtis a muvelesmodok kialakuasdval fogunk ismerkedni a kovetkez6kben. pI.s6t esetleg egy szaIvessz6t is. a csercsapok eltavolftasaval kialakul afejbez hasonld kepzOdmeny. Guyot-mdveles. ha a jo mioosegti homoktalajon nem az otOdik evt61 adunk: nagyobb terhelest. az Un. baknnlveles. Koziiliik a legismertebbeket tekintjuk at.mar a barmadik evt61meghagyunk: egy felszalvesszdt. Fejrmlveleskor kopasz-. egyesfuggony. Sylvoz-kordon. a fej kialakitasat csak a kovetkezd evek visszametszesei hozzak letre. tvente esedekes metszes. A harmadik-negyedik evben a t6ke formaja meg a baknnlveleshez hasonI6. a fagyveszelyes belyeken. lugasmuvelesek. . A t6keket a telepftes eveben egy riigyre. tobbnyire szabaJ:yta1analaku. rovid-. hanem .es ugarreszeket tobbeves t6kereszeken helyezzUk el.

Nagyobb sortavolsag mellett betonoszloposvagy faoszlopos huzalostlimberendezes ajanlhato. a termesatlag kicsi Iesz.es hosszticsapos metszesu fejmuveles a kis tenyeszteruletti alfoldi homoki sz610teriiletek rmfvelesmodja volt es lehet a jov6ben is. A rOvid. Ez abbol hogy a homokon levd sajat gyokeru sz61otOken visszavagjuk a legszebb aIuIr61 elotoro vesszOket. es uj tOkefejet neveliink.18. Szlilvessz6s fejmt1vel6s az Alfoldon. Tabnberendezes. amikor az oregedd tOkefejb61 meg megfelelden eros hajt~ok tornek eI6. Ezt meg akkor aj4nlatos elvegezni. Az alfoldi kis tenyeszterulenl sz610kben a tOkeket fakar6k mellett nevelhetjiik. 6v 21 . esetleg a felszalvesszds fejnnlveles ugyancsak az Alfoldre aj8nlhat6. 6s 2. de a jobb mioosegli homokon alkalmazzuk. gyalogrmlveles is eldfordul. ahoI a tOkek erdsebbek es elbfr~ jak a nagyobb terhelest. Ha nem vigyazunk. Ezeknel alul kb. 1. 1. FejmCivel6st1t6ke rovidcsapos metsz6se A fej egyes reszei a surun elhelyezkedd sebek miatt hamar elhalhatnak. A regi. ev 19. Ilyenkor a tOkefejet meg kell ifjitanunk. 40 em magassagban egy szal 3 mm-es an.ev 2. kar6 nelkuli ultetvenyekben meg iin. A szalvesszos. a regit pedig eltavolftiuk. libra. libra. mivel sok meddOhajt8s keletkezik.

A hajtasokat a kar6hoz rogzitjiik. ide kotozik ki a szaIvessz6t. a 80-as evek kozepen fell6po eros telek azonban lijraertekelesre kesztettek a sz6iotermesztOket. Ilyeokor a hajtasokat a huzalparok koze igazitjuk. a fejnnfvelesnek megvan az a nagy el6nye. es hogyan kfvanjuk rmivelni a sorkozoket. Ezt a rmlveletet a kar6 folott kb.40 X 0. erre kevesbe van szukseg. A kotozes helyett elonyosebb inkabb a huzaltamasz melletti hajtdsvezetes. A kaesok segftsegevel a hajtasok egy resze onmagat rogzfti a huzalokhoz. Kulonosen az 1987 elejen fellepo fagyok 22 . hogyvalamenoyi rmlvelesmod kozott a legjobban fedheto. mint a kotott talajon leva kar6s muvelesu sz6lOke. ami kevesebb munkavaljar. Ez kisebb tenyeszteniletet jelent. hogy milyen talajon van. a tobbi ezekhez tamaszkodik. a fe~ szorosabbak legyenek. Fejmuvel4Ssti tOk4Sktenyeszteriilete. es ehhez igaz{tj8.Az alulrol elotoro hajtasok eltavolftasa. CsonkSzais. Csonkazdskor a tamberendezes fOie novo haitasokat 20-30 em magassagban visszavagjuk. Mint mar emlftettiik.k vagy kotozik a fejb6l kitoro haitasokat is. huzalos tamberendezesil fejmuvelesu tOkeknel 2-2. es erdsebb novekedesu tOkeken ketszer-haromszor is meg kell ismetelni. A folotte mintegy 40 em tavolsagban elhelyezked~ paros huzalsor koze helyezik el a hajtastomeget. fejb61kinovo vesszOket eltaVQl{tottuk. a totavolsag 6080 legyen. tovabba a tOkefejb6l Jdnovo folosleges meddd fattyiihajtasok kiritkftasa a bearnyekolds elleni kiizdetem es a t<1keelseprr1s6desenek megakadalyozasa miatt fontos. Par evvel ezeldtt elavult eljarasnak tartottak. Ha metszeskor melyen kitanyeroztunk. A szeles soros huzaJos tamaszd szOlOk zoldmunk8i. milyen eros novekedesil fajtat telepfnmk.60-0. Ennel a tamaszrendszemel a zoldmunkak nemileg elternek az elObb ismertetett kar6s rmivelesetol.Az alfoldi karosrmlvelestl sz610kben a talaj minoseget61 fiiggoen a sortavolsag 100-120 em. es a nyakbol. Kotozesi munk8k. aminek az Alfoldon igen nagy a jelentdsege. 20-30 cm-re szokas vegezni. em A fejmavelesa szdlok zoldmunkdi Hajtasvl8ogatas. A fejmave/es jelentdsege A fejmtiveles elonyei. Az als6 kotozesek lazabbak.80 m tenyesztenilet ajanlhat6 att61 fiigg6en.huzal talalhato. Evente altalaban harom-negy kotozes sziikseges. de a homokon a tOkek kevesbe eros novekedese miatt ez megfeleL Az alfoldi szelesebb soni.

Tobbfele az ultetvenyek annyira hi8nyosakkli vaItak. Kerdes tovabba. es jelenleg nem szerezhetOk be. hogy mas kulnirakkal tudjuk hasznositani a kotottebb talajokat. amelynek elvegzesere osszel tavasszal nem sok ido rendelkezesre.vaIhat a tOkefej levaltasa. Az ilyen teriileteken mindig a kisebb tOkeformakkal erhetimk el nagyobb es raadasul jobb termest. Sok sz610tkellett ujranevelni. ami mind tOkeseriilesek. ha az ultetvenyek varhato atlagtermesenek kisv1mitasakor abb61 indulunk ki.okoztak igen nagy karokat. val6ban homokra telepftett ultetveny eseteben lehetdseg van arra. A sajat gyokenl. Ezert sziiks6gesse. A kisebb tenyeszterulet jobban ved a homokfuvds ellen is. a nyitds jelentds fizikai erdt kivan6 nehez mavelet. Erre kisebb szdldteroleteken konynyebb vallalkozni. Az oltvanysz61c$velval6 telepfteskor nem gondoltak arra. . Teves tehat. Az emlitettek alapjan ez a rmivelesmod kisebb teriileten. A fejmiiveles hatranyai. A kis tenyeszteruletd ultetveny kevesse gepesitheto. kenyelmetlen testhelyzetben vegezhetd esak. A fejmifveles konnyen fedhetd. Dyen esetben a telepftes is j6val kevesebb penzbe keriil. Ez abban az esetben konnyebb. A fejmuveles~:a. hogy ebben az esetben a homoki ultetvenyekben is novekedni fog a tdTcehidnyok szama. egyesek ki sem hajtottak. Gyokeres vesszdvelval6 telepftes eseten nem fenyeget a kemeny fagyok utan olyan tomeges mertekti termotOke-pusztulas. Nagyobb sz610 eseteben kenytelenek vagyunk bermunkat igenybe venni. Figyelembe kell venni a nagyobb tOkepusztulas veszelyet. ami egyeni gazdalkodo eseten jelentds eldny lehet. hogy ujb6li nevelesuk lehetetlenne valt. hogy az egyes tOkek alanyon erdsebben fejlddnek. s emiatt selejtezni kelleft Oket. megifjitasa. eros egyeni erde- an es keltseg mellett lehet sikeres. mind a fagyok kovetkezteben fellephet. Tag lehetdseget kinaInak tovabba az ilyen tdkeformak a nyaral6k es hetvegi hazak koriil is. hogy a nehezebb talaimunkakban. oksebz6s miatt konnyen okoz a tOkefejen beszaradasos kat. mint azt az elmUltevek tapasztalata mutatja. hidastraktorok nagyon sokba keriilnek. de a/efies. mert a magasmtlvelesu sz6lOktOkei tovigvisszafagytak. Vegiil meg kell meg emliteni a kis es kozepszeles sortavolsagii fejmuveles egy nem lebecsulendd elonyet: a sovdnyabb homokteridetek igy jobban hasmosfthat6k. 23 . . mint nagy tOkeformakkal. Ez termeszetesen elsdsorban a stinfbbre telepftett kar6s tamberendezesil Iejmuveles eseteben all fenn. fedeskor mennyire valik be. Az ehhez szukseges gepek. pl. A fejmuveles sok egyeb evi munkaja is lehajolva.hasajdt gyokeren levo ultetvenyunk van. pl.

tvenkent esedekes metszes. Abra. A rovid tOketorzsb6l harom-ot. A harmadik evben ket ketrugyes rovid csapot bagyunk.A bakmuveles a regi kisiizemi gazdalkodas koraban a dombvideki sz610k legelterjedtebb tOkemuvelesm6dja volt. A tulsagosan felkopaszodott reszeket a biztosttocsap segftsegevel ifjit- 20. Ennek felsO reszen egy ketriigyes rovid csap talalhato. Ilyenforman egy evvel megroviditheui a tOke kialakitisa.. Az ultetes eveben egy riigyre metsziink vissza. Ezzel az eljarassal a szarvegy ev alatt alig hosszabbodik. sarok) agazik el. dik el. 8akmQvel6sQ t6ke klasszikus rovid csapos metsz6se (badacsonyi) a) metsz6s el6tt. Alakit6 metszes. ' A tObbeves reszek· alakul8sa. A klasszikus bakmuvelesu tOken tehat nyolc vilagos riigyes terhelest talalunk. bak (szarv. A masodik evben ket riigyet bagyunk. az un. es negy vesszOt neveliink. amelyet jellegzetes rovidcsapos metszesse! helyezunk el. A negyedik evben az elozO evi negy vesszdt ismet ketrugyes csapokra metsszuk vissza. az als6t pedig ismet rovid csapra metssziik. de tobb ev alatt megis felmagasodik. 30-40 cm-es resz. ba az elsd evben ket eros vesszO fejlodik. es ket ve$Zot neveliink. leggyakrabban negy tobbeves. de a meredek lejtOk kisebb sz6loterilletein meg a jov6ben is lehet szerepe. A fels6 vessz6t a kovetkezd evbenledobjuk. A masodik evben mar ket ketrugyes csapot bagyunk. a liarmadik evbeamegy ketriigyest. A kialakftast meggyorsuhatjuk. A negy szarvon egy-egy csercsap helyezke. b) metsz6s utAn 24 . Kes6bb· er6sen visszaszorult.

· 21. libra. Bakmllveleses t6ke vegyes csapos metsz6se. a) metsz6s el6tt. b) metsz6s utlln

hatjuk meg. Az eroteliesebben novekvobakmuvelesu t6keken hosszUcsapokat is hagyhatunk. Ezek alatt ugarcsapnak kelliennie. Ebben az esetben. a megterheles 16 riigy is lehet. Nagy rugyterheleskor nem val6szi'nu, hogy valamennyi riigy kihajt, mert a fiigg6legesen folfele aIl6 negynigyes hosszti csapnak - kivetelesen eros novekedest kiveve - valoszfnrlleg csak ket felsO riigye fakad ki. Ez nem is hatrany, mert a magasabb riigyekb61 fejlettebb fiirtok kepzddnek, es nagyobb termesre szamfthatunk, Masreszt, ha valamenynyi riigyb61 hajtas kepzddne, a tOke nilzsiifoltta valna, nehezebb lenne a permetezes, az eres, a hajtasok egymast arnyekolnak. Az apro furta fajttik eseteben vagy azoknal a fajtaknal, amelyek a fels6bb rugyekb61 hozzdk a termest (pI. Afuz Ali), a rovidcsapos metszessel nem mindig a1akul ki elegendd terheles, I1yenkor hosszabb termoreszt ajWllatos hagyni. A felsztilvessz6t vagy szdlvesszd: ne kossiik be a tOke belsejebe, hanem a tOke melle helyezett segedkarohoz rogzftstik a hosszabb termdreszt, termeszetesen vfzszintes iranyba lehajlitva. Tamberendezes. A bakrmlvelestl tOkek mellett szinte mindenhol karos tdmberendezest talalunk. A kar6k hosszusaga, a sovanyabb vagy gazdagabb talajt61 fiigg6en 160-200 em legyen, amelyet a kotottebb talajon 40 em melyre, lazabb talajon 50 cm-re verjiink Ie. Ha a tOkeket nem kehely a1akban, hanem egy sfkban neveljiik, huzalos tamberendezest alkaImazhatunk. Ez az iin. egysikUbakmdveles, ami lenyegeben azonos a legyezomuvelessel. Teny&zteriilet. Altalanosan az 1 x 1 vagy az 1,20 x 1,00 m sor- es t6ta25

volsag terjedt eI. Ez a suru t6keatlomany bakhatasan nnfvelve, a t6kek koriil mely tanyerozassal, az igen koltseges teraszozas n6lkiil is j61 ved a talaj lemos6d8sa ellen. Amennyiben a komyeken a lejt6 iranyaba val6 bakhatalas a szokas, akkor a lejtes fokat61 fiigg6en minden tOke vagy minden harmadik t6ke koz6 lnizzunk keresztbakhatat es ezzel a skatulyazdsnak nevezett muvelettel 6vjuk .sz61onk legnagyobb kincset, a temnofoldet. Ez akkor igazan hatasos, ha tobb szomszed osszehangolva vegzi, mert kiilonben az egyik helyen osszegyUl6 es6vfz kart tesz a masik sz610jeben is. Lejt6s helyen Nemetorszagban j6 vedelmet Dylijt a lemosodas ellen a gye~ites is, amelyet kaszalassal alacsonyan tartanak. E celra j61 megfelel a rozsvetes is.

A bakmuvelesu sz61c1kzoldmunkdi
ajantatos gyakran vegezni, Ennek gyakorisagat a novekedesi erely szabja meg, ami a talajt61, a tapanyagellatastol, fajtara jellemz6 hajtasfejl6dest61 fiigg. PI. TokajHegyaljan a Furmint es kiilonOsen a Harslevehl eseteben aItalaban nem volt szokasos meg a regi idOkben sem, mas fajtak azonban inkabb igenyeltek,

A bajt8svallogataist, kiilonosen a kisebb sz616iiltetvenyekben

22. abra. A kar6s mOvel6s0 t6k6k hajtasainak elrendez6se (fejAs bakmOvel6s eaet6n)

26

Volt, ahol evente kellett vegezni, mashol2-3 evenkent, Csemegesz616k eseteben is nagyobb szukseg van nl A lenyeg itt az, hogy ha a gondos metszes nem eleg a szabaJ.yos, j61 megvilagltott t6keforma fenntart8s8.hoz, sUnin tornek elo fattyuhajtasok, akkor mar 10 cm-es hajtashosszusag eseten gondosan "kigyomlaJ.juk" a tOkeb61 a folosleges hajtasokat, Kotozesi munkak. A hajtasokat a kar6hoz rogzitjiik. Az a1s6 kot6sek lazabbak legyenek. Altahiban egy tOken harom-negy kotozes sziikseges. Arra kulonosen iigyeljiink, bogy az elsf5kotozes (az iin, aggatas) laza legyen. Ezaltal j obb megvilagitast kapnak a levelek, es a novenyvedelmi munkak is konynyebben vegezhetOk. Csonk8z8s. A kar6 folott kb. 20-30 cm-re szokas vegezni, erdsebb tOkeken ketszer, haromszor meg kell ismetelni,

es

A bakmaveles jelenuisege
A bakmuveles ma a meredek lejtOk sovanyabb tala jon levo hegyvideki sz610k tOkeformaja lebet. A mindsegi kovetelmenyeknek megfelel, de sok kezi munkaerdt kfvan, Ez a talajmunk:3k, a novenyv6delem es a z6ldmunk3k eseteben is fennall, Altalaban tehat a kisebb teriileteken van helye. A slinl telepftes, reszleges vedelmet nytijt az er6zi6 ellen is. A fejinuveles es a bakmtlveles kozott~

es

dtmeneti [ormdk

Nemely borvideken a metszesi szabalyokat nem tartjak be kovetkezetesen a regi sz610kben sem. A tOke egyik vagy masik oldalan bamar feikopaszodik, es ezeket a reszeket gyakran Ie kell valtani, A tobbeves reszek ennek kovetkezteben a fejmuveleshez hasonlokka valnak, A bakrmlveles legszabdlyosabb formdita Balaton komyeki sz610kben talaJ.juk (badacsonyi bakrmlveles). Tokaj-Hegyalian, es kiilonosen a Matraaljan, az oreg sz610kben a baknnfvelesnek a fejrmlveleshez kozelebb an6 formai is gyakoriak. • Legyezomiiveles A Iegyezdmdveles tulajdonkeppen egy sikban kialakttott bakmtiveles. Egy helyrdl legalabb harom, de olykor negy tobbeves resz agazik el. Fa- vagy betonoszlopos tamberendezes Mellett nevelhetd, Egy 3 mm-es kartart6 buzala es ket paros buzala van. A bakmdvelessel szemben az az eldnye, bogy a le27

28 (.. 4050 em magas fiiggOIeges torzs. I ki a szarvakat. Tobb. amely SDk. Guyot-mtiveles Vilagszerte elterjedt kozepszeles sortavolsagu rmlveles. ltvben . mert tobb munkat kivlin. a hajtasok behelyezese a paros huzalok koze gyorsabb. az also vesszot biztosftocsapra metssziik. A kovetkezo evben az el6z6 evi szalvesszdt eltavolftjuk. amelyb6I a combot kialakujuk. Az egyik szarvon egy ketrugyes ugarcsapot hagyunk. mint a karohoz kotozes. Ezt a tobbeves reszt combnak nevezziik. 6bra. Guyot-m(ivelltsQ t6ke kialaklt6sa a 4. A biztosftocsapon nott vesszdn ketrugyes ugarcsapot hagyunk.. A masik oldalon az ugarcsapb6l kin6tt felso vesszdt szaIvesszOre." b 23. A tobbeves reszek alakuhisa. Kiilonboz6 magassagiira is nevelhet6. I I L_. A Guyot-rmfvelesil tOk6ken vdlt6metszest folytatunk. Csak kis teriileten erdemes vele foglalkomi. a masik szarvon egy szlilvesszOt es alatta egy biztosftocsapot. A metszest evrol eyre . . egymashoz hasonlo tOkeforma ismeretes. minoseget ado borvideken is megtalalhato. A kozepmagas Guyot-mifveleskor a masodik evben egy 40-50 em hosszu fiigg61eges vesszOt hagyunk.gyez6muvel6s szetterftett hajtasainak jobb a megvll3gitottsaga. Rugyfakadas utan csak a ket felso hajtast hagyjuk meg.. ·Alakito metszes. mint a tobbi egyslku mdveles. ezekbOI alakitjuk ~veDkeDt esedekes metszes. A Guyot-rmlveles jellegzetessege a kb.

A Guyot-fele tokemi1velesmod jelentosege Amtvelesm6d el6nyei. A 2. A Guyot-muveleshez 1. Pires tramini) es a bosszabb metszest kivan6 csemegesz616-fajtakn81 (pI. mint az aprcS fiirtU mindsegi borsz6l6kn61 (pl. A t8mberendezest tulnovo hajtasokat a fOls6 paros huzal folott20-30 cm-re CSQDk8zzuk.t6tavolsag sziikseges. . es Zoldmunktik ZOIdv8logatasra 8ltalaban csak alakftometszeskor van sziikseg. szabalyos me&szesm6dn81. Mint kozepmagas mdvelesmoo. huzalos tamberendezest alkalmaznak. Termeszetesea ezeket gondosan el ken tavoli'tanunk. egy hettel konibban erleli a termest.ya elegge keves.4 X 1. es {gy a hajtaisok alig arnyekoljak egymast.porl az un. Ma mbOszlopos. A sz8lvessz6t a segedkar6hoz kotottek ki. alatta egy-egy ugarcsappal. Ezekben telire 29 . akkor a kovetkez6 evben ket sz8lvessz6t ken hagyni. amelyet hosszu metszessel terheliink. fattyUhajt8s viszonylag ritkan jelentkezhet.dveles . ' Igett. Ennel az egyszeni. Hajtasvezetes. Homoki sz6tAben hasonlocelokraa sz8lvessz6s fejmdveles felelhet meg.hasonkJ vtlllllkoz7issal!olytatjuk. nem fedM~tok a tOkei. A GuyoM61e muveIest regebben egy t6ke melleti karcMl es a t6kek kowtti sepdkar6val folytattBk. sa sz8lvessz6t minden evben mas-mas 01dalon hagyjuk meg.2 m-es sor. Tenyeszteriilet. ezert tartjak a min6segi termelesre megfelelo t6keformanak. Ha azegysaIvessz6s GuyoH6keken sok fattytihajtas fejl6dne.egy--egy sz31vessz6t hagynak. a tobbi huzalt3. Itt minden evben jobb es bal oldatm . mint a kordommfvelesnel. Csonkazas. es a tObb6ves reszek arao.40m-es sortavolsagn81 a tenyeszteriilet jobb kihaszn81asa celjab61 ketsz8lvessz6s t6keforma ajawatos. de ezt &kar a metsz6skor ismegtehetjiik.5-2. mint a Moser-fele magasm. Xb. Tidlberendezes. Ahajtasokat a kett6s huzalok kore vezetjiik. A Goyot-mtiveles hBtninyai. Keskeny lombfalatk6pez.0-1. Egyike a fenyviszonyokat a legjobban kihaszn816 mdv~ lesm6dnak.maszos egysfkii muveleshez hason16an. ezert fagyveszelyes helyeken nem alkalmazhat6. A Guyot-mdvelesmod egyszeni es konnyen elsajatithato. amelyet a feny j61 atjar. Afuz Ali). A Guyot-rmiveles a hosszli metszest kivan6 sz6lofajtak eseteben jobban itev8lik. kett()s Guyot-muveles is.

Ha ennel vekonyabb.eseknek. A minosegi adottsagokra val6 tekintettel ajovOben val6szint1J. kozepszeles sortavolsagu sz6lOket bazai viszonyok koz6tt nehezen gepesfthetjuk. Ehhez azonban nagyobb minoseg szerinti arkiilonbsegek is kellenek.egaz az oka. A kozepmagas tOkefo11118kzert a legerzekenyebbek a fagyokkal szema I a szaIvessz6t Ie tudjuk huzni. Ezert mind a teli. Remeliuk. .a tobbeves resz. A Guyot-nnlveles kevesebb kezi munkat kfvan. Ennek val6szint1J. akkor ismet rovidre metsziink. A kovetkezd evben ismet bosszabbitunk. Ha az eOOev vegen a kifejlett vessui 50-60 em magassdgban elen a ceruzavastagsagot. A nyugati orszagokban hasznalatos nagyobb teljesitmenyli kisgepek szamunkra meg till dragak. A masodik vagy harmadik evben a karnak bagyand6 vesszOt vizszintesen elfektetjiik. mert csakkis teljesitmenylikerti traktorok Iillnakrendelkezesre. tehat jobb kornyezeti adottsagokat igenyel. A Guyot-mdvelesil t6kek a kiserletek tamisaga szerint valamivel igenyesebbek a talaj irant. de j6val tobbet. mind a tavaszi fagyokt61 kart szenvedhetnek. Hazankban a magasmdvelest megelozo korszak kedvelt formaja volta dombvideki szdIOkben.es a bakmuveles. es ekkor a kart teljes hosszusagig kialakitjuk. AlakltcSmetszes. mint a Moser-kordon. Ha a karokat nem az erejUkhoz merten hosszabitjuk. A kordonrmlveles lehet egy. ezert kevesebb tartalek tapanyagot kepes raktarozni. ezek a gondok is megold6dnak. akkor felkopa30 tiink . A tOrzsOn kinovo haitasokat eltavolitjuk. A kozepmagas valtozat karja 50-60 em magasan talalhato. mint a fej. ennelfogva ki vannak teve a talaj szfuebez kozeli erodebt1J. A kozepmagas. A telepftes eveben termeszetszenileg rovidre metsziink. Az elow evi fejlOdest61fiigg6en 60-80 em hosszii karreszt nevelunk. mert mar nem fedhetOk. akkor kialakitjuk a rovid torzset. bogy a tOke termofeliiletebez mCrten kevesebb. Tobbeves reszek elbelyezkedese. es a fagyokkal szemben fedesse1 vedekezhe- .egujra nagyobb szerepet kap.ben. mert a minosegi termelesre alkalmas basonl6 tOkeformaknak a mi viszonyaink koz6tt is belyiik kell bogy legyen. mint a kovetkew fejezetben ismertetett kordoarmlveles. Nagyon gyakori a neves francia es nemet borvidekeken is. Kozepmagas l'izszintes kordonmuveles A kozepszeles sortavolsagu mifvelesmodok egyik vilagszerte elterjedt valtozata. mint a kordoamdvelestieknel. a vesszoK es a riigyek azonban aIacsonyan beIyezkednek el. Leggyakoribb az egykani kordon.vagy ketkani.

' Tamberendezes.guk megegyezik a betonoszlopokeval. A kozepmagas kordon es a Guyot-nnlveles is kozepszeles. Sok tekintetben eI6ny6sebb. kezelhet6k. bar nem olyan tart6sak. kozepmagas muvelesmod. mert val6szfuUleg tUltnigyazott az ultetveny.a folosleges fattyUhajtlisolqrt fontosabb eltavolftanunk. Tenyeszteriilet. Ez a hiba mas mdvelesmodok eseteben is gyakran el6fordul. A faoszlopot impregnalni vagy felszfuet egetni kell. A kozepmagas kordonok Mellett 2. hosszU csapos vagy f6lszatvessz6s. Hajtasvezetes a huzalos tamaszii sz616knel a kett6s huzalok kozotti elhelyezesb61 an. ha a tamberendezeshez faoszlopokat hasznalunk. amelyeken vdltocsapos metszestvegezhetiink.akkor ezt metszeskor is megtehetjiik. egym8st61 kb. vagy a tapanyagellatason kell vaItoztatnunk.mivel itt nagyobb szamban van tobbeves resz. Ezek konnyebben szaIlfthat6k. tvente esedekes metszes. 31 . 20 em tavolsagra. A kordonkarokon term6alapok taWbat6k. vastagsaga 5 mm. A legals6 tart6huzal40-50 em magasan legyen. a vastagabbakb61 vegoszlopok kesziilnek. A kordonkarokrol. akkor vagy az evi terhelest kell novelnunk. mint a Guyot-nnlveles eseteben . ezert a zoldmunkak is hasonlftanak egymasra.2 mm-es paros huzalokat tegyiink. a t6t1ivolsag 100-120 em. Ez lehet rovid csapos. A kozepmagas kordon zoldmunkdi A tdmberendezes oszlopai vasbetonbol vagy akdcfdbol keszulhetnek. hirtelen terheles hatasara az egesz t6ke visszaeshet. 40-50 emenkent 2. mint a betonoszlopok. Ha term6korban is sok a tobbeves reszekb61 kifakad6 hajtlis. Az atmenet nelkiili. agyengebb oltvanyok ki is pusztulhatnak. A Guyot-rmlveleshez hasonl6 a csonkazas is. 10-18 em atmer6ju faoszlopok ajantatosak. a torzsr61 . 14 X 20 em keresztmetszet1i betonoszlopok legyenek. Kisebb ultetvenyben a 3 mm-es tart6huzal is megfelel. Ezt az az evi fejl6des csa1hatatlanul megmutatja. A kordonnnfveleshez oszlopos. Folotte kb. A pontos tavolsagok a megvaIasztand6 muvelCsi Iehet6segekt61. A vekonyabbakbol tartooszlopok.40 m magas.szodnak. A kozepmagas kani kordon sortavolsaga 160-240 em. Ha ezek csak kis szamban fordulnak e16. Mert6k6t a fajta es a vegetacios lehet6segek szabjak meg. Magass8. leginkabb egyoldahi nitrogentragyaval. huzalos tamberendezes sziikseges. a talaj gazdagsagat61 fiiggnek. A tOkealakitas idejen el kell tavolftanunk a folosleges haitasokat. Ezek egymlist61 val6 tlivotsaga az oszlop szelessegenek felel meg.

.. Ugyanez a helyzet a tavaszi es akora oszi fagyok eseteben is. a sziireti min6seg es az el6fnisokhoz ragaszkod6 boraszati technol6gia is. (A bormindsegnek nem a pinceben kell megszUletnie!) Ehhez termeszetesenjol szervezett piaci feltetelek is sziiksegesek. mint i Moser-kordon.vagy a bakrmfveles. a novenyvedelem nem oldhat6 meg olyan nagy sorkozjar6 gepekkel. mind a Guyot eseteben a talajmdveles. Mind a kordonmdveles. es megkonnyfti a novenyvedelmi munkdkat is. A kordonmdveles kevesebb munkat igenyel. de kozel van a talajszinthez. mint a nagyobbak. A szep szabdlyos kordonkar nehezebben alaktthato ki es tarthat6 fenn. mert konnyebben erheti valamilyen seriiles.JI I \\ J \ I I il E. 6bra.- ~\j ~ ~b . A j6l szetterf'tett keskeny lombfal. jobban. A minosegi termelesnek termeszetesen nem egyedill a mdvelesm6d a meghatarozoja. Ezert az itt hasznalhato gepek mindig drdgdbbak. mint a fej. ezert szigoni teleken er6sen karosodbat. A kozepmagas kordonmuveles jelent6sege 24. mint a Moser-kordon. Koz6pmagas kordonmOvel6sQ t6k6k formai A legf6bb el6nye a min6segi termeles. A luitnloyok az el6nyokhoz hasonl6an ugyancsak megegyeznek a Guyotmdvelesnellefrtakkal. Ezek a tis gepek nem hasznaIhat6k fel olyan szeles korben. mint a magasmdvelesnel. mint a G~yot-mdvelesd t6ke. A kozepmagas kordon nem fedheto. 32 . hanem a fajta. det6bbet.. jo megviltigltottsdgot teremt. a szigonian ellen6rzOtt szarmaz8s. az atlagtermes. akarcsak a Guyot-mdvelesnel.

26. 2. egyharmadnyi munkar8.6. a 4.fordit8ssaI val6 megmdvelese. A tobbeves reszek alakulUa. A Moser-fele magasmuveles az akkori nagyiizemben es kisiizemben egyarant gyorsan elterjedt. Ezeket telire lehUzzuk es befedjiik. es erasen csOkkentette a kezimunkaer6-sziiksegletet. K6ttorzsQ k6tkaru t6ke fagycsappal a 3. egytorzsQ egykaru. b). egytorzsQ k6tkaru -120cm -I -. A Moser-fele magasmuvelesu t6ke egy 120-130 em magas !ugg6kges torzsb61 es egy vagy ket vizszimes karbol811. amelyet melyfekvesu helyeken· aQcalmazhatunk. Az eddig ismertetett muvelesm6dokn81lenyegesen alkalmasabb volt a gepesitesre. A Moser-fitle magasmQvel6s alakft6 metsz6se. Van fagycsapos valtozata is. A t6ke als6 reszen elbelyezked6 !agycsaprovid szarv.6szi lIliapot 33 . A Moser-f6le magasmuvel6s kulonboz6 formlli 1. Segitsegiikkelleveilthatjuk a kemeny telek utan fagyk3rt szenvedett torzseket. libra. Bevezetese !o"adalmi valtozas: hozott sz616termesztesUnkben. Lehet6ve valt a sz6l6 kb. 6vben. amelyen rendszeriot egy-ket vessz6t nevelUnk.-2 '- \ 11 \ I 1\ \ rtlJ a 3. libra. Az Alfoldre ajllnlhat6 forma a) tavaszi lIliapot. karo- 25. Hazai alkalmazasa az 1960-as evekelejen kezdddott.Moser-fele magasmiiveles Ez a legelterjedtebb szeles soros t6kemuvelesm6d. 6s 4.6.

kiilonben a termes sUlyaalatt elgorbulve bebajol a sorkozbe. akkor ebben a magassdgban vdgjuk vissza. A bel61e kinov6 hajtasokat a karok magassagaig bagyjuk novekedni. A tOr7Sb6lkinov6 hajtasokat 10-15 em hosszusdg e/erese utdn tdvolitsuk el. A masodik evben tehat foitetlenill sziiksegfink van mar huzaltamaszra is. es igy csOkkenthetjiik a termeskiesest. es takaIjuk be. Ha a harmadik ev tavaszan ennel gyengebbek a vessz6k. ebb6l1esz a kar. esetleg a kornyezeti adottsagok elbfralasakor hibat kovettunk el. A kovetkez6 evben mar kozel ujra teljes bozamunk lehet. amelyb61 kes6bb elmelyiild beszaradas lebet. banem ket rugyre: vagjuk vissza.5 m-t is. akkor a fels6 reszen harom hajtast bagyunk. Olaszorszagban ennel kevesebb anyaggal. de ott er6sebb esjobb min6segU anyagokb6I keszftett oszlopokat es buzalokat hasznaltak. Ez a Iegegyszeru"bb. A leend6 torzset legaIabb ot belyen kosstik a kar6boz. Ket er6teljes hajtast nevelUnk. Ezt csak ugy gatolbatjuk meg. Az egyik hajtast vfzszintesen lebajIitjuk a buzalra. a fagycsap alkalmazasaval hamar ffilbagytak. vagyis a kialakitas elerhetd gyorsasaga az eI6z6 evi fejl6dest61 fiigg. Egytorzsii. a masodik eveben bagyott masodik vessz6t a barmadik ev tavaszan ne tavohtsuk el t6b6l.kat. Ha a vessz6t 120-130 em magassagban vagiuk vissza. magasabb es kifogastalan torzset lattam kialakitani. 34 . a tobbit t6ben tavohtsuk el. majd telire hnzzuk Ie. akkor a kar es a tons kialakttdsat is elvegezhetjuk. Nagyon fontos a tOr7Sgondos kialakft8sa. Ha a vessz6 120-130 em-en nil is eleri a ceruzavastagsagot. A barmadik evben a metszes hosszusaga. Ha a t6ken fagycsapot kivanunk nevelni. Ha a masodik evben csak 120-130 cm-es magassagigvastagszik meg ceruzameretig a vessz6. ba minden tOke melle karot tesziink.altalanosan elteIjedt forma. Az az evi vessz6 novekedesenek erdssege szabja meg az alakftas gyorsasaganak esszenl batarat. egykaru tOke kialakltasa. es a tart6buzalt j61 kifeszitjiik. akkor a szaporft6anyag megvalasztasakor vagy telepftesi es gondozasi munkak kozben. A bajtlisokat ne csonkazzuk. Egyenesnek kelllennie.2. de mert a kezimunkaer6-felbasm81ast noveli. A kOzelmUltszigoni telei es a melyebb fekvesben follep6 tell fagykarok ennek batninyair61 gy6ztek meg a termeldket. az alaptragyazaskor. tgy jelent6sen csOkkentjiik ugyan a termelesi kockazatot. ezek bossza a tenyesziddszak vegere meghaladhatja a 2. A sz616ta telepftes utdni evbenketrfigyesre metssziik. es akadaIyozza a gepek munkajat. Dyenkor a kart es a torzset ket ev alatt alakftjuk ki. Igy kevesebb olyan sebzes keletkezhet.

A faoszlopokba U szogeket veriink.20 m. Evenk~nt esedekes metsz~. otOdik evben a karok mar osszeemek a szomszedos t6kek karjaivaI. A karok magassagaban 5 mm vastag kartart6 huzal szukseges. ami a tamberendezest olcsobba teszi. A valtakozo iranyba vaI6 vezetes gepi sziiret eseten lenne szukseges. A javasolt totavoIsag 1. Minthogy akar6t kb.20 m-re telepitjiik. Lehetseges ikertdkes telepites is.1 mm vastag paros huzal helyezkedik el. es a t6kek megvilagftasa is jobb lesz. es olyan kisebb iiltetvenyekben. Ilyenkor a tOkeket a soron beliil 1. A faoszlopok hasonl6 hosszusagnak. Ennek magassaga a fold szinet61 szamftva legalabb 130 em legyen. 10 m-re legyenek.8 vagy 3. esetleg a taIaj is sovanyabb. A vegetacios lehetdsegektdl es a fajtatulajdonsagoktol fiigg6en hosszucsapos. amit hazilag is elkeszfthetiink. A karokon elhelyezkedd termdalapokon valtometszest folytatunk. Az ikertOkes telepfteshez fele mennyisegd kar6 szukseges. A vasbeton vegoszlopok 3. A soron beliil az oszlopok egymastol kb. A szelesebb sor(3. abol univerzaltraktort nem aIkaImazhatunk.5 m.1 + 0. A vegoszlopokat horgonyzocsiga segftsegevel kotjiik ki.5 m) nagyobb erogepek alkalmazasat teszi lehetove. Tenyeszteriilet. es kozejiik kar6t helyeziink. a tartooszlopok 3 m hosszuak es 9 X 8 em atmer6juek legyenek. FelszaIvessz6k es szalvesszOk alkalmazasaval a t6ke lombozatat fiigg61eges iranyba jobban szethuzhatjuk. a vastagabbakb61 vegoszlopok keszulnek. ez azonban nalunk egyeldre nem aktwiIis.001. az atmerojiik 10-18 em. ezek tartjak a huzalokat. . 40 em-re kelliehelyezni a foldbe. de lehetseges kozos termdalap nelkuli vaIt6metszes is. felszdlvesszos vagy szdlvesszos metszest alkalmazunk. Folotte ket 2. A keskenyebb sor (3 m) ott alkaImazhat6. abol kevesebb tapanyagot adunk a sz61onek. de gazdag taIajon ajdnlatosabb 3. de erre a celra a betontusk6 is megfelel.a telepftes utani negyedik. 35 .A kiaIakitas gyorsasagatol fiigg6en . Az esetleges fagycsapon minden evben egy ketrugyes csapot hagyunk. Hosszticsapos metszessel a hajtasok zsiifoltabban helyezkednek el. ' A karokat egy ininyba vezessiik.20 m hosszuak es 15 X 10 em keresztmetszettiek. A Moser-fele magasnnlveleskor minden tOke melle kar6t kell tenniink. A huzalokat a betonoszlopokon levd lyukakba hiizzuk be. A vekonyabb merenlekbdl tartooszlopok. hossza legalabb 170 em legyen. Tamberendez~. A magasmdvelesil ultetveny sortavolsaga legalabb 3 m legyen.

Ezt a rmlveletet a Moser-fele magasmtivelesti t6keknel igyekeznek csOkkenteni. Ezen a bajtasok harom szintben talalhatok. a zoldvalogatast mindig a fej16des kezdeti szakaszaban ken elvegezni. es reszben ezen futnak tovabb. de a magasrmlveles eseteben erre meg fokozottabban iigyelni ken. Az ennel er6sebbek az als6 huzalpar utan bajlanak ki. a masiknak elfekv6 hajtasai vannak. A legerdsebbek a fels6 huzalpart is elerik. mert a nagyobb t6kek nebezebben tekinthet6k at. bogy csakkentsek a kezi munkat. vagy be16gnak a sorkozbe.A magasmuvelesu szc11c1koldmunkdi z A term6 magasmuvelesu sz6l6ben a tobbeves reszekb6I kitor6 folOsleges hajtlisokat a novekedesi erelyt6I fiigg6en evente egy-ket alkalommal el ken tavolitani. Tulzott terheles utan a hajtasok elvekonyodnak. Akarcsak a tobbi t6kemuvelesnel. Ezert a zOldmunkakat is esszenlen ken vegezni. ami utan nehez a t6ke egyensulyanak belyreSllitasa. A ZOld veltelini fajtanak eleg nagy fiirtjei vannak. Ilyenkor egy-ket evig kevesebb terhelest kell bagyni. az er6sebb ultetvenyekben nyar vegere visszahajolnak es a fold szineig ernek. es a letrejov6 szOrt lombozat nem ad nilzott bearnyekolast. A Moser-m«velesu tOlu!kzoldmunk8i hosszticsapos metszeskor. Ne bagyjunk folosleges csonkokat. ezert csonkaznunk ken. a kelld terheleshez tobb riigyet ken bagynunk. Ausztriaban a Moser-nnlveles klasszikus formajanw az ottani igen elterjedt Zold veltelini fajtat leggyakrabban hosszu csapra metszik. amib6l tobb hajtas fakad. Az egyiknek merevebb. 36 . Ha a hajtasok szabadon fejl6dnek. elegend6 szamara a hosszii csapos metszes is. de tobb figyelmet es szakmai !elkeszultseget kivdn. A magasnnlveles bevezetesekor arra torekedtek. A magasmdveles eseten a nilzott terheles es ennek kovetkezteben az onarnyekolas is bamarabb bekovetkezhet. Ilyenkor er6sen bearnyekoliak a fiirtoket. a meghagyand6 riigyek szama osszhangban legyen a novekedesi erellyel. Hasonl6 eset minden mdvelesmodnal el6fordulhat. lgy a harmas elrendezddes sajat magatol bekovetkezhet. s6t hajtasvalogatas is szukseges lebet. amikor a bajtlisok meg legfeljebb 10-15 em hosszuak. fgy kevesebb folosleges hajtast kapunk. Mas fajtaknak viszont apr6bb fiirtjei lebetnek. fgy a legtobb esetben a bajtasigazitas elkeriilhetetlen. Csonk8z8s. A Moser-nnlveles egy adott teriileten kevesebb kezi munkat. A leggyengebbek nem erik el a legaIs6 huzalpart sem. A lelkiismeretes metszes utan ehhez kevesebb id6 szukseges. Ezenkiviil a novekedes a term6helyt6I es a tapanyagellatastol is fiigg.

es a szel nem tori Ie a szalvesszoket. bogy csokken a rothadas veszelye. tal keves lomb marad a tc1ken. A levelfelulet csokkenese gyengfti az ultetveny termOkepesseget.ket a rovid csapok szamanak novelese belyett sz8lvesszOkkel terbeljiilc. ba az egyes szalvesszdk lombozata leer a foldre. A lengd szalvesszds rmiveles eseten elmarad a lekotozes. Tovabbi elonyok. Ezt nevezik lengc1sztilvesszc1s mtlvelesnek. mint a kozepmagas muvelesnel.27. A Moser-miivelesii tOkek zOldmunkBi szSlvessz6s mtiveiesBel. A lefvelt szalvesszds Moser-nnlveles mar nagyon hasonlu a Sylvoz-kor37 . Abol a munkaer6belyzet megengedi. Moser-fille magasmCivelltsll t6kltk leng6 szlilvessz6i virllgzllskor Ha csonkazaskorolyan rovidre kurtitjuk be a bajmsokat. A Moser-nnlveleskor sokan a szalvesszdket nem kotik ki. ezert javul a megviltig(ttis. libra. ami a termes mustfokat noveli. A lebajl6 reszek fiigg61eges iranyba szethuzzak a lombozatot. Ez ellen csonkazassal vedekezzunk. Ha a t6. Az ugarreszekbdl kinOvobajmsokat a paros buzalok koze igaz{tjuk. nebogy a lombozatot a betegsegokozo gombak megtamadiak. A hajtasokmersekelt csonkazasaval mindket hatranyt elkerillbetjiilc. a szalvesszoket a kartart6 buzal alatt 50 cm-re kihuzott segedhuzalhoz kotozzuk. banem szabadon bagyjak. Hatranyos.a fiirtok tobb fenyt kapnak. Ezzel javul a megvilagftottsag.

de a levelfeliilet es a termesmennyiseg nines megfeleld aranyban. Magasitott Moser-mOvelits metszits utlln 38 .is a term6hajtdsok Osszezsu!ol6dva egymdst arnyekoljak. amelyben a Moser-nnlvelesnel a sz8lvessz6t nem hUzzak:ki lelkiismeretesen a paros huzalok koziil. ha a sz8lvesszOket rakotik a kordonkarokra. gas. Annyi koz6ttiik az elteres. {gyazok lehajlli8skor nem torhetnek le. Helytelen az a gyakoriat. - 120 ---I 28. hogy a Sylvoz-kordonnal nem talalhatok ugarcsapok. majd lehullva j6 reszuk fennakad. A ket paros huzahi. es a fiirtoket takarja. es a tobbletmunka Mellett meg k8rt is okozunk! Ha a sz8lvesszOk lekotozesere jut munkaer6. Dyen iiltetvenyben sok roszszul termekenyult. hogy ezzel elkeriilik az eros beamyekolast. Magasf'tott Moser-miiveles A magasitott vagyjavitott Moser-mdvelessel a torzs es a kar 150-160 em maFolotte 40 cm-rel csak egypdros huzal taldlhato. A levelek egy resze a nyar vegere megsargul. de arnyekoljak egymast. csak keyes bogy6b61 alI6 fiirt kepzOdik. Ett61 a hajt3s0k ugyan nem 16gnak be a sorokba. Szalvessz6nek val6t lehet61eg a lefele novekv6 vesszOkb6l valasszunk. hogy ahajtasok nilzsufoltsaga ellen nil rovid csonkazassal vedekeznek. novelve ezzel a rothadas veszelyet. ami hatranyos a tOke eletere es a termes min6segere is. hagyomanyos Moser-mdvelessel szemben ez konnyebben ml1velhet6. es {gyaz ugar. akkor gondoskodjunk a sziikseges segedhuzalrol is. libra. Ugyancsak helytelen szokBs.donhoz. Val6 igaz. Megeril Az is el6fordul. Metszeskor a vesszOket egyszeru"bb kiszedni a paros huzalok koziil.

mert egy adott esetben .A sz8lvesszOk magasabbr61 indulnak ki. Kulonosen nagy hatrany ez a gyengebb miAz eddiginel j6val nagyobb jelentdsege van a [ajtak fagydllosdgdnak is. es igy egy adott teriilet konnyebben beultethetd. de a lombozatot jobban lehet gondozni. A fajtak fagyaIl6sagat erdemes lenne alaposabban kiertekelni. fagyaIl6bb fajtakat telepitsiink. A Zala gyongyet a szakiroda10m er6sen fagyaIl6nak tiintette fol. 39 noseget ado [ajtdk eseteben. a bel61iik kinovo hajt8sok lassabban ernek Ie a foldre.23 °C-nru teljesen elfagyott. Igen gyorsan elterjedt. Mas . de az 1980-as evek kozepenek . ami a kesei fajtak eseteben gyakran mar behozhatatlan lemaradast jelent. amikor Magyarorszagon bevezettek.25 es . helyen viszont . es ez annak idejen.el6nyei folytan . A Moser-fele mavetesmod jelentosege Legfobbelonye a kevesebb munkartiford(tds. az anyagszalhtasban es a sz616ben is. ezen feliil a sz616 rmlvelese j6val kevesebb fizikai munkdt igenyel.29 °C-nru isj6 eredmenyt adott. A magasabbra nevelt sz610 kevesbe van kiteve a betegsegeknek is. kisebb mertekben a tell fagyokkal szemben is. EITe 1985 elott szabadfoldi korulmenyek kozott keyes lehetdseg nyflott. Hatranyait a fajtavalasztek javitasaval csokkenthetjuk. A regebbi. de helyenkent ez is karokat szenvedett. Az univerzaltraktor j61 hasznosithat6 a szantofoldi rmlvelesben.30°C-os lehillese alkalmaval ez gyakran nem igazol6dott. a nagyiizemi sz616termesztes szamara donto jelentdsegil volt. hogy megszuntette a sok nehezseget okoz6 tavaszi es nyar eleji munkacsiicsot. Lehetdve valt tehat a gepi muveLes a talajmunkak es a novenyvedelem teruleten is. A telepfteshez kevesebb szaporttoanyag szukseges. A magasrmfveles abban a tekintetben is eldnyos. egyharmad annyi kezimunka-rafordftam igenyel. A magasftott Moser-milveles atmenetet kepez az egyesfuggony fele. A magasmdvelesre . mivel kozel ket evtizedig a telek eleg enyhek voltak. . ami vedelmet jelentett a tavaszi.a jov6ben is szuksegunk lehet. A Moser-fele magasmuveles hatranyai is szembettincek: A magasmdvelesen a sz616 8-10 nappal kesobb erik. mert a nagyiizemi gepek segftseget tudtak adni a Ids sz616teriiletek rmlvelesehez is. Az ut6bbi evekben a magasitott Moser-nnlveles egyre inkabb terjed. A Vitis viniferan beliili fagyallosag a Rajnai rizlingnel mutatkozott a legjelentdsebbnek. A termoreszek magasabbra keriiltek. Ezert korabban ero. alacsony es kozepmagas rmfvelesmodokhoz Merten kb. Szerencsere tobbeves reszei elegge atveszeltek a lehdleseket. A Kunleany fajta az eldbbinel ellenallobbnak mutatkozott.

A magasmrlvelestl sz6161etesitesehez jo !elkeszultsegszUkseges. es Magyarorszagon a jelenlegi koriilmenyek kozott ilyen koltseges megoldasra nem gondolhatunk. Az iiltetveny szamara a lehet6 legjobb !elteteleket teremtsiik. Hektaronkent a 2400-2800 csak akkor ad megfelel6 mennyisegtl termest. tamberendezese a Moser-mdvelessel an. amelyek rendszerteleniil. mint a benl szerinti fordftasbol kovetkeznel). A term6hely alapos koriiltekintessel val6 kivatasztasa Mellett gondosan vegezziik el az alaptragyazast. A magas. es a lehetd legmelyebben forgassunk. A Moser-fele nnfveles a legjobban az enyhe lejtesa dombvideken valik be. Er6sebb lejtes1i teriileteken csak tereprendezes es teraszozas utan. Tenyeszterulete. mint az egyeb t6keformakon. Itt a talajadottsagok nem megfele16ek a nagy t6keformaboz sziikseges eleg er6s fejl6deshez. negy evenkent fordulnak e16kemenyebb telek.osagot mutatott. A sfk videki sz610kben a biztonsagos termesztest erre nem lehet alapozni.(Ie{velt SZSIvesszos) mO"veles Az emy6muvelesnel a tobbeves resz egy torzsbdl amelyen lefvelt szalvesszo1cet hagyunk. EzenklvUl ezek a teriiletek nem alkalmasak gepesftesre sem. ha valamennyi egyed b6term6 es jo er6ben van. meredek lejt6k vedelmet nytijthatnak a fagyokkal szemben. A szaporit6anyag beszerzesekor is fokozott gonddal kell eljarnunk. A magasmifveles a munkaerdhiany miatt az Alfoldon is elterjedt. ez azonban a legtobb fajta eseteben csak a kevesbe er6s teleken elegend6. Emyo.A nemes sz6l6n behil a tapasztalatok szerint meg a Chasselas es az Olaszrizling is jo ellenaIJ. Ez ut6b40 . Ek- kor majdnem teljesen megegyezik a Nemetorszagban igen elterjedt ketszalvessz6s t6keformaval. szakaszosan kovetkeznek be. illetve megfelel6 melysegli talajreteg eseten gondolhatnank a magasmdveles bevezetesere. A magasmuvelesu t6keken a term6reszek magasabban vannak. Ennek karat az elmiilt evek kemeny telein tapasztalhattuk. de nem alkalmasak magasmaveles celjaira. ami bizonyos fom vedelmet jelent a fagy ellen. megegyez6. de a kartarto huzal ala 40-50 cm-re meg egy segedhuzalt helyeziink el. amit Pendelbogenschnittnek neveznek (nem csiing6 szatvessz6s mdveles. Ez viszont rendkiviil faradsagos. Az ernyormlvelest kozepes sortavolsagu ultetvenyben is nevelhetjiik. de sfk teriileten es kemeny teleken ez nem elegend6 a biztonsagos termeszteshez. meg. Az Alfoldon tobb evtized tavlataban kb. A szeles soni sz616kben igen nagy er6zias karok alakulnanak ki.

Az ernyamuvetes jelentasege sege. de akkor konnyebben felkopaszodhat. A termoreszek es az ugarreszek jol el vannak valasztva. abra.29. t6tavolsaga 1. mert a kielegito terheleshez a legtobbszor nem elegend6 a ket szaIvessz6. Ebben az esetben a harmadik evben negy hajtast neveliink. Ha esak ket szaIvessz6t ha41 Az emyomiiveles elonyei. Ekkor ket szaIvessz6t hagyunk. Erny6mlivel6sli t6k6k vessz6inek helyzete lombhullas utan _ ~~~N""'dIIoI"""""--""""''--~ binak a szokasos sortavolsaga 1. amelyen a ket fels6 hajtast hagyjak meg. torzsmagassaga 80 em. Az ottani f6fajtanak.50-2 m. a masik oldaIon ketrugyes ugarcsapot talalunk. A keskeny lombfaI miatt a t6ke hajtasainak jobb a megvilagttdsa. ket haitasbol ugaresapot. A rmlvelesi moo nagy el6nye a metszes egyszerd- . mint a Moser-rmlvelesnel. Ez azonban esak a kozepes sortavolsag eseten an fenn igazan. Hogyan alakftsuk ki a tt5kit is hogyan metssziik azt? Az alakftast az els6 ket evben a Moser-rmlveleshez hasonloan vegzik.20 m. Szeles sortavolsag eseten ez kevesse igaz. A tovabbi evekben a terma t6ktket a leiveles vagy a szaIvessz6s valtocsapos metszes szabalyai szerint neveljiik. Az atlagosan fejlett ultetvenyekben aIakltjak ki a torzset. kett6b61 pedig a negyedik evben szaIvessz6t alakftunk. Er6sebb ultetvenynel mar a negyedik evben elerhetjUk a teljes termore forduldst is. A negyedik evben az egyik oldaIon szaIvessz6t. a Rajnai rizlingnek a mdvelesmodia. U garcsap nelkiil is alakfthato.

gyunk. Sziirkebarat . a Leanyka. Korabbi iddpontban a fagyveszely miatt nem is nagyon tanacsos metszeni. akkor megvilagftottsag szempontjaOO1elonyosebb a Sylvoz-kordon alkalmazasa. Ezzel viszont a tOke zstifoltabb lesz. hogy abban ugarcsapot hagynak. Nem konnyti a szalvesszdk lekotozese a merev vesszejafajtak eseteben. nagy teriilet eseten gondokat okozhat. bar elonyos lenne a kovetkezd evi metszes megkonnyftese miatt. a tOke a torzstisztftason es a csonkazason kiviil mds zoldmunka: nem Az emyomuveles hatranyai. A klasszikus Sylvoz-kordonnal ugarcsapot nem szokas hagyni. ktvdn. es elegge munkaigenyes [olyamat. mint pl. amikor mar megkezdddott a nedvkeringes. Ha a szalvesszdk riigyeit reszleges fagykar eri. Rizlingszilvani). Ezt a gyors rugyfakadas koveti. j6 talaj eseten sem tanacsos a nilterheles veszelye miatt. mert konnyen letorhetnek. akkor a keno terheles mar nehezen val6sithat6 meg. 42 . Piros tramini. A SzalVesSZOK lekotozese idOhoz kotott. Igy ket szalvesszovel is j61 meg tudjuk oldani a keno terhelest. A lekotozott szalvesszejti Moser-rmlveles csak annyiban kiilonbozik a Sylvoz-kordont61. an Sylvoz-kordon A Sylvoz-kordon alakito metszese es terhelese A magas kordonrmlvelesnek ez a formaia fmeg Olaszorszagban terjedt el. A negyedik ev ulan hagyhatjuk meg az els6 szalvesszdket. es a tOke lombozata nem lesz nilzstifolt. Ha tobb hosszabb termdresszel kfvanunk terhelni. Tavasszal a szti/vesszo /ekotoztsereeleg rovid ido rendelkezesre. Ennel tobb. es mert csak kezzel vegezhetd. de a leggyakoribb az egytorzstl egykani megoldas. mint a Moser-kordonnal. es a lombozat veszft a megvilagftottsagabol. kotozeset a leiveles szabalyai szerint vegezzuk. Ernydnnlveleskor az aprobb furta fajttikntil a keno terheles elerese celja001 olykor harem. Gyakori az emydrmlveles a szdlvesszds metszest igenylo borsz61o fajtaknal. Chasselas. Az alakit6 metszes hasonI6an indul. Chardonnay es Cabernet. A Sylvoz-kordon elkepzelhetd tobb valtozatban is. A szaIvesszoKet is akkor konnyebb lekotozni. A szalvesszdk metszeset. sot negy szalvesszd meghagyasat is ajanIjak. Az emydrmlveles fmeg kozepnagy furta [ajtak metszesere alkalmas (pl. helyenkent azonban nalunk is megtalalhato. Az otodik evben egy tOken mar negy lefvelt szalvesszo is lehetseges. ami utan a hajtasok mar konnyen letorhetnek.

40 em 40 40 eo 30. Ezt pontosan kell vegezni. a vessz6 beerese es a novenyvedelem szempontjabol egyarant el6nyos. Ezzel a tOkeformaval .akarcsak a tobbi magasrmivelessel . es sok munkdval jar. A kovetelmenyek miatt biztosabb. es ehhez kotjiik a sz8lvessz6ket . A Sylvoz-kordon ielenttJseg~ A Sylvoz-muveh~s elonyei. A Sylvoz-rmlveles erdsen igenybe veszi a tOket. ami a termes. Ezert csak gazdag talajon alkalmazhat6. A szalvesszdk lekotozesevel jar6 kordonmifveles a legszebb eredmenyeket Matraalian mutatta fel. es konnyen tiilterheleshez vezet. A termdreszek es az ugarreszek szetvaIasztasaval jobb a lombozat megviIdgftottsdga is. mert nagy sziikseg van az als6 riigyek kifakadasara is. utan. Az ernyomdveles es a Sylvoz-kordon tdmberendezese es tenyeszteriUete Magyarorszagon azonos a Moser-fele magasmdvelesevel. .csak fagyt61 vedett helyen erdemes foglalkozni. A Sylvoz-muveles luitninyai. A lefvelesnek az az eldnye. 43 . 50 cm-re egy segedhuzalt feszftiink lei. A kfvanalmak csak optimdlis koridmenyek kozott valostthatok meg. mert a j61kifakad6 szaIvessz6 termekeny riigyei eros terhelest jelentenek. A tart6huzal alatt kb. tavasszal I. Sylvoz-kordon metsz6. ha ugarcsapot is hagyunk. ahol a j61 tragyazott es gondosan kezelt Mztaji sz6IOkben a Rizlingszilvani fajta 20 tonnat es 18 mustfokos termest is adott. abra. A szdlvessztJ lekotozese szorosan idtJhoz kotott. hogy a riigyek az egesz szalvesszd hosszaban biztonsagosan kifakadnak.

feltetieniil j6 anyagb61 es j6 kivitelben kell kesziilnie. ha nem tobb 160 cm-nel. Mas neven egysfku fuggony. abra.n a) tavaszi. A tobbeves reszek alakulasa.Egyesfiiggony kettosfiiggony-muveles gondolatanak hatasara keriilt eloterbe.f61egaz alacsonyabb termenl emberek szamara . A szalvesszoket a lombsator kiilsOreszen kepz6dott vesszOkb61neveljiik. as az utana kovetkez6 avekbe. A tSmberendezes egyszertibb. 31. mert kulonben . mert ezek erertebbek. A torzsmagassagjobb. Ugyancsak a Moser-mdveleshez hasonl6. A karnak vald vessz6t kaszer tekerjuk at a huzalon. kulonben a termes sulya alatt konnyen leszakad. A kar kialakft8sat a negyedik evre fejezziik be. Az eddig targyalt rmivelesm6dokt61 elter6en ugyanis a sUlyegy helyen osszpontosul. Egyesfuggony-mQvelas alakitasa a 4. es fgy kotozziik meg.6. de mert a magasan leva sulypont miatt nagyobb igenybevetelnek van kiteve.nehezkes a metszese. es ezt kotozessel megtartani nem lehet. Igen sok uj telepftesben megtaWhat6. A Moser-rmiveleshez hasonl6an egy torzsbol es egy karbol all a tOke. tvenkent esedekes metszes. b) 6szi allapot 44 . Az ut6bbi evekben a bulgar sz6lotermesztes es a 4. A kordonkaron a tOke erosseget61 fiiggoen 3-4 szalvesszdt es ugyanennyi ugarcsapot hagyunk. mint a Moser-kordonnal. mivel tobb napsutesben volt reszuk. Alilito metszes.

Tenyeszteriilet. az a rendelkezesunkre aIl6 munkaer6t61. aj8nlato:sabb az ikertokes telepites. a torzs elgorbul. hogy a t6kek kettesevel. mert a vessz6k nem akaszkodnak ra a felsd huzaloka t6ke attekinthetobb. Esetleges novenyvedelmi munkak utan a munka-egeszsegugyi varakozasi id6 er6sen zavarhatja az ilyen tevekenyseget. Ez er6sen idOhoz kotott munka. A karokat ilyenkor egymassal ellentetes iranyba kell kinevelniink. mert ezzel rossz id6jaras eseten a rothadast is meggatolhatjuk. beszerzesiik is nehezebb. 3-3. ami bizonyos vedelmet je45 ellen. tobbek kozott a koltsegektdl is fiigg. Ezenkiviil A termdreszek lent a teli es a tavaszi fagyok magasabban helyezkednek el. ami nem konnyli feladat. Az osszeakaszkodni kesziil6 haitasokat egy specialis milvelettel. ra. ebb6l a foldben 40 em legyen. A sziireti munkdk is konnyebben vegezhetdk. id6t61 es egyeb feltetelektdl. 2 m-es kar6kat tegyiink. illetve a kar6k kozejiik keriiljenek. Valamennyi zoldmunka elonyos. Termeszetesen ebben az esetben utanfeszftes nem lehetseges. A teli fagyok alkalmaval ez kiilonosen . Sz616eres kezdeten ajanlatos a furtoket leginkabb arnyekolo leveleket is leszedni. Ha a kar6 nem er fel a kartart6 huzalokig. mert ha elkesunkveIe.Az oszlopokat egymast614-6 m-re telepitsiik. es az oszlopok. mert {gy a tamberendezes kevesebbe keriil. A kartart6 5 mm-es huzalbol anjon. Vooekezesiil akartart6 huzalt minden evben ujra meg kellene fesziteniink. az iin. amelyekre a jov6 evi termesb. A t6kek melle a szokasosmil hosszabb.ez nines sziiksegunk. ha egyszenibb tamaszu tokevel allunk szemben. egymastol 40 cm-re legyenek. Mivel az ilyen kar6 a szokasosnal tobbe keriil. Az egyesfiiggony-mtiveles jelenuisege Az egyesfiiggony-miiveles elonyei. mert esak egyetlen huzalbol all. volftsuk el a folosleges medddhajtasokat. Zoldmunkdk A bearnyekolas csokkentesere a zoldmunkak soran legyiink tekintettel. de hogy koziihik mennyit all modunkban elvegezni. fe- Konnyebb a metszes. Egyszertibb a tdmberendezes. Ikertdkes iiltetes eseten ugyanezt a t6keszamot ugy erhetjiik el.2 m-re telepftik. melyet kifesZites utan U szegekkel az oszlopok es a kar6k tetejere szogeziink.5 X 1. Ta- sidessel valasszuk szet. mar esak nehezen tudjuk elvegezni.

ha a Leanykat mas rmivelesi m6ddal termeljiik.5 X 1. ami kevesebb rafordftast igenyel. a 3. Ebben az esetben eldnyosebbnek latszott.ott lehet elsdsorban felhasznalni. ahol kevesebb munkdt tudnak forditani a sz610 milvelesere. A fiigg61egesen folfele al16k mindig erosebben fejlddnek. szabalyosan novekvti fajtdknal az emlitett hatranyok kevesbe jelentkeznek. Az egyesfuggony-rmivelesre a legjobban a szabalyosan novekedo"tin. A ketsflui mtivelesm6dok fogalma bakrmlvelesnel ha-onkent 10 000. Sovanyabb talajon.2 m-es terallasti magasmdveleseknel2381 tOke talalhato. 1 ha-on kb. es olyan helyen. 10 tonnat).fagyra kevesbe erzekeny fajtak eseteben lehet jelentds. ami mindenfele. Mindez kulonosen kifejezett. es a mindseg is megegyezett. Ilyenkor a fiirtok rosszul termekenyulnek. Ujabb amerikai kutatasok szerint nem mindegy. ha a sorok az uralkod6 szeliranyra keresztben allnak. hogy a torzs als6 resze "kifagy" a tOke al61. ahol nem 'keD felniink. mint a Moser-rmiveles mellett (kb. ugy zsii- Az 1 X 1 m-es tenyeszterulenl 46 . hogy a tOke ellenallosaga (bizonyos mertekben) evrdl evre valtozhat. Gyongyosi kfserleteinkben ilyen volt a Rizlingszilvani fajta. a tapanyag-ellatottsagtol.4 X 1 m-es kozepmagas kordonnal 4168. Az egyesfiiggony-mtiveh!s hatranyai. Ennek kovetkezteben ahogy szelesednek a sorok. Ez kiilonosen akkor fenyeget. Az egyesfuggony-mdveles eldnyeit . Ezt csak igen sok kezi munkaval lehetett volna megsziintetni. konnyen kezelheui fajtdk vdlnak be. mint amit a tobbi egysfku rmlvelesmodok megkfvannak. es a novenyvedelmi munkakat is nehezebb elvegezni. a tapanyagok aranyatol es a fejlooest61. esegy oldalra fordulnak at. Fiigg az elozo evi idojarast61.az elmondottak figyelembevetelevel . mint a lefele hajl6 hajtasokon. ha gazdag talajra bujan novekedd fajtakat telepitettiink. A lombozat nilsagosan arnyekolta onmagat. hogy egy rmivelesmod eseteben milyen iranyban neveljiik a lombozatot. Az egyesfuggony egy szal huzaljan levd karr61 es a szaIvessz6kr61lehajI6 hajtasok egymdst dmyekoljak. es a rajtuk levo fiirtok is jobban cukrosodnak. A teli fagyokkal kapcsolatban ne feledkezziink meg arr61. A Leanyka fajta viszont nemcsak kevesebbet. Ez egyebkent minden nuivelesformara egyarant fennall. hogy a sortavolsag novelesevel ne csokkenjen a termes. a 2. hanem gyengebb rnindseget is adott. sok iddt es faradsagot kivan6 zoldvalogatas nelkiil ugyanannyit tudott teremni. Ahhoz. ugyanannyi hajtdst kell nevelnunkvalamennyi rmlvelesmoddal. az elmiilt evben erlelt termes mennyisegetdl.

Nagyobb iizemi teriileten is 47 . mint 2 m-es sortavolsag eseten. ami uj tavlatokat Iger a sz610termesztes szamara. A kettosfiiggony-muveles 4 X 1. A tamberendezes kulonleges formaja folytan a szetvalasztott lombozat jobb megvildgltast kap. nagyobb a teriiletre jut6 termofeliilet. A megvilagftottsagnak ezt az elonyet csak reszben csokkenti az a biol6giai hatrany.es ezzel egyiitt a megvilagitottsagot. A GDC-muveles a ketslku rmlvelesmodok legismertebb formaja. ketslkTi mavelesmodok. A vesszOk rosszabbul ernek. csokken a megtermekenyult viragok szama. mint a regebbi muvelesmodoknel. Ebben a magasrmlvelesnek ket tart6huzala van. A legismertebb szeles soni magasrmlvelesnel. de a term6hajtcisokat ezzel egyiitt rovidebbre kell csonkaznunk. hogy a hajtasok a nyar masodik feleben lefele csiingenek . Kettosfiiggony-mtiveles (GDC) Tobb ketslku rmlvelesmod van. A tOke belsd reszen a megvilagftottsag a fenyerd kb. A szalvesszdk segedhuzalhoz val6lekotozese bizonyos fokigjavitja a hajtastomeg elhelyezeset. mint a keskenyebb sortavolsagu tOkeformaknal. Ajobb megvilagitcis es a tobb termes lehetdsege azonban fennall.mint a kettdsfuggony-rmfvelesnel lathato. a rugyek. Oriasi el6nyei ellenere a Moser-fele magasmdvelesnek tehat hatranyai is vannak. egytizedere is lecsokkenhet. amit a veszSWK: riigyeinek nagyobb termekenysege is igazol. Magyarorszagon kozel ket evtizede valt ismertte. E hatranyokon kfvannak segiteni az un. kulonosen az alapi reszen kevesbe termekenyek. a rothadas is erdsebbe valik. A biologiai. kisebb lesz a bogy6k cukortartalma. igy tovabbra is erdemes megismerkedniink ezzel a rmlvelesmoddal. ahol a lombozatot ketteosztjak. es innen is szabadon lognak le a hajtasok. Ennek remenyei azonban gazdasagi okok miatt hazankban nem valtak val6ra.eldnyok mellett nagyon fontos meg az eddigieknel jobb gepes(thet6seg. es ezert a megvilagftottsag erdsenjavul. ezert valamennyi szeles soros magasrmlvelesnel roszszabb a tOke megvilagftottsaga. es igy a lombozat k6ze1 annyi fenyt kap. Koziiliik hazankban a kett6s/Uggony-muvelesveilt kozismertte. mint a szeles soros egysfku rmlvelesmodok eseten.2 m-es teraIlas eseten ket ikersorra van osztva. Ezzel romlik a levelek asszimilacios tevekenysege. ami nem javitja az asszimilacio felteteleit. a Moser-fele kordonnal a lombozat erdsen drnyekolja onmagat.fol6dnak a hajtasok.

komaromi tamaszt tesziink. kiilonben nem kapunk aranyos formaju tOkeket. egykani tclkevel. es igy a telepftes kevesebb szaporit6anyaggal oldbat6 meg. Alakito metszes. Ennek megkonnyftese vegett a kar6 es a kartart6 buzal kore zslikkotoz6 zsineget kotunk. amelyet a Komaromi Mezdgazdasagi Kombinat szakemberei dolgoztak ki. Meg e16nyOsebb. amivel a tOke melletti kar6 es a kivezetes kerdeset is megoldjuk. akkor a vessz6 fels6 reszen lev6 termes 48 . A torzs magassaga 150 em. akkor a hajtast zsakkotoz6 zsineg vagy komaromi tamasz nelkul a szel konnyen letorheti. mert amikor a kartart6 buza1ra kotjiik at. Tobbeves reszek elhelyezkedese. bogy a letesftesehez tobb szaporit6anyag szukseges.40 m-re. ba a tOke melle egy nyitott Y alakii. Amennyiben azonban a t6tavolsagot noveljiik. Innen enyhen folfele lejt6. Az egyiket a kar6 magassagaban visszacsipjiik. Ha ezt nem vegezzuk el idejeben. 60 em hosszu kivezeui karok talalhatok. A masodik evben ket bajtast neveliink. Hatranya. nebogy a hajtas letorjon. Ha a masodik ev elejere meg kesik a tdmberendezes befejezese.2 m. Ez a tokeforma lassabban alakithato ki.megtalalhato. Egytorzsu. ketkani tclke alakitBsa. akkor mindez kevesebb rafordftassal is megoldhat6. es maguk is konnyen meg tudiak csinalni. A masodik karnak val6 hajtas kivalasztasakor iigyeljiink arra. es atmenetileg ezen vezetjiik a hajtasokat. ikertdkes valtozat. Leggyakoribb az egytorzsti ketkani es az egykani egytorzsil. Az egytorzsu es egykani tOke segftsegevel a termofeliiletet egyszera kialakttan: es fenntartani. mert egy tOkebelyre csak egy oltvany-sziikseges. A telepftes utani evben a tOkeket ket riigyre metssziik. Ezt csak sziiksegmegoldaskent alkalmazhatjuk. Ha a karok kialakitasat a torzsnek szant vessz6 csucsi reszeb61 kinov6 bajtasokkal a barmadik evben kezdik el. akkor ideiglenes megoldaskent a kar6k magassagaban egy buzalt feszitiink ki. a merevebb hajtasok konynyen eltorhetnek. Mire vigytizzunk a GDC-tokek kialakttdsakor? A tOkea1akitas kenyes id6szaka a hajtasok kivezetese a kartart6 buzalra. Gazdagabb kotott talajra ajanlhat6. a masikat kivezetjiik a kartart6 buza1ra. ami noveli a telepftes koltsegeit. mint az egytorzsil egykani valtozat. bogy az megfelel6 helyzeni es er6teljes novekedesti legyen. 1. Ezt a kis szerkezetet. A karokat ket reszletben alakitjuk ki. Kisebb teriiletekre aj8nlhat6 valtozata a kovetkezd. a milvelesmod kedvel6i igen basznosan tudiak alkalmazni. Ikertclkes vBltozat egytorzsu. A tart6buzalokon lev6 termOkarok bossza 1. pI. helyenkent kisiizemekben is el6fordul. 8 mm-es hullamosftott buzalb61 atI6 tin. kb.

es igy serkentik a karokon a fattylihajt3s0k elotoreset. a) tavaszi. A termessel megrakott kar esak akkor nem szakad Ie. mert kesObb lejjebb hajlanak. Ez kesObb. Evente esedekes metszes. A kialakftas szakaszaban a novekedes meg igen gyors. 6bra. ezert ez a rmlvelesmod rovidebb metszest kt- van. es az ilyen tOket lehetetlen rendben tartani. b) 6szi 611apot tomege konnyen elgorbftheti a torzset. Ilyenkor a nilterheles veszelyenek elkenilese vegett esak rovid csapra metssziink. ev b 32. mint mas tOkeformanal. A kialakttds eveiben a karok meghosszabbftasan kiviil hosszii termdreszt ne hagyjunk. Ellene gondos kotozessel vedekezhetiink. as 5. Ne feledjiik: a jobb megvilagftottsag folytan az a1s6 riigyek termekenyebbek. a teljes termOkort elert tOkenel mar csak a nyar masodik feleben kovetkezik be.4. ha kinevelesekor legalabb ketszer rdtekerjiik a kartart6 huzalra. avben. Ilyenkor a karokrol a hosszu hajtasok hamarosan fuggdlegesen csiingenek le. mert a fejl6do hajtasok a tOke megvilagftottsagat rontjak. A kettdsfiiggony-nnlveles sok tekintetben elter az eddig megszokottakt61.lIv s. Nagyon fontos szempont. hogy a metszeskor meghagyott reszek ne dlljanak befele. 49 . A kivezeto karreszek a torzshoz viszonyitva ne alljanak derekszogbea. illetve a kartart6 huzal 160-170 em magasan legyen. ezert a metszesevel is reszletesebben kell foglalkoznunk. Egytorzsu katkani GDC alakftasa a 4. Ezert a karok 140-150 cm-rdl induljanak ki.

Legjobbak a kemenyfabol keszultek. Ezt a soron beliili apr6bb talajegyenetlensegek miatt eleg nehez pontosan meghatarozni. Elonyos a mar ismertetett komaromi tamasz hasznalata. de ha valaki T vashoz vagy eolos csohozjuthat. oszszesodorva ket 3 mm-eset hasznaljunk. A tartooszlopokat egymtist614. hogy ez ut6bbi el fog gorbulni. kiilonben az 50 . Siillyesztesiik laza talajon 80 em. ha ilyen nines. kiskertben konnyebb kifesziteni. A fa kereszttart6k 5 mm vastag. A vegoszlopokra a kozbensdknel kb. Az ut6bbiakat kisebb teriileten. Att61 nem kell tartanunk.es koltsegigenyes nnfveletevel nem erdemes bajl6dni. akkor meg szebb kiatIitasu es erdsebb valtozatot keszfthet. vagy ehelyett ket osszesodort 3 mm-es huzallal rogzithetOk az oszlopokhoz.6-4.8 more tessziik ugy. A racsavarozas idd. A kartart6 huzalok 5 mm vastagok legyenek. mert ennel a rmivelesnel a termes tomege a kartart6 huzalokat terheli. A kereszttartok hossza 120 em. mert eloatlltasuk igy nehezebb. A kartart6 huzalokat egyszerre es fokozatosan feszitsuk ki. kotott talajon 60-70 em.33. A torzseket a talajt61150 cm-re kidllo karo mellett nevelhetjuk. hogy egyben a torzsneveles eeljara is szolgalianak. A kereszttart6kat 160-170 em magasra tegyiik. Kifele metszett GDC-muvelesu t6ke Tamberendezes. meg egyszer olyan eros kereszttart6kat tegyiink. Ezek ne legyenek mozgathat6k (mint helyenkent lathato). de ennel ne helyezziik magasabbra. es a kozeli jovOben ugysem fognak geppel sziiretelni. libra. mert kiilonosen az alacsonyabb termettiek reszere nehezze valnak a novenyapolasi munkak.

A vegoszlop kikotesekor a horgonyzoberendezestol (csiga. betontusko) egy 10-es gombvasat vezessiink fol.5 m-es sortavolsag ajanlhato. 35. 4 m-es sortavolsagnal mar univerzaltraktort is igenybe vehetiink. a mindsegi kovetelmenyeket is figyelembe veve a GDC-muvelesnel is eldnyosebb a kisebb tenyeszteridet: Ilyenforman a kisebb sz6lOkben 3.4 m is lehet. Itt az er6sebben novekedd fajtak eseteben a kereszttarto 1. A GDC-muveles tenyeszterulete. A torzsek as karok kialakitasat as tartasat segit6 hullamosltort huzal [komaroml tamasz). A kartarto huzaIokat a kereszttarto szeIet6I 5 cm-re heIyezziik el. A kereszttarto 1.21. Komaromi Mez6gazdasagi Kombinat. ikertokes telepfteskor 1. kozepen es ket szelen.2 m legyen. 3. 1981 51 .12 em 34. jobbra az oszlop atfurasaval val6 rogzites 10-es gombvassal oszlop es a kereszttarto eIfordul. A tamberendezest Iegalabb ket embemek kell epfteni.5 m-es sortavolsagnal a sz6I6iiltetvenyt csak kis gepekkel rmlvelhetjuk. egyediiI csak a karozas milvelete oldhato meg. GDC-mGveles tamberendezese fix kereszttart6kkal. Baloldalt a kereszttart6k elhelyezese fels6 rogzitassel. abra. libra. es ehhez a talaj folott 20 cm-re harem pontban rogzitsiik a vegsd kereszttartot. Hazai koriilmenyek kozott a sz6I6termesztes eszaki hataran.4 m-es legyen. A t6tavolsag az egytorzsil tdkeknel 1.20.

A. Ezert szakszenl kezeles Mellett a tOkek hajtasrendszere aranylag konnyenrendben tartbat6.5 m-nel szelesebb kereszttart6 sem elegendd. es a tOke belseje j61meg legyen vilagftva. Ha ilyen nem rendelkezesre. Ez a keresztiranyii szelhatas ellen is ved. Ennek hianyaban kisgepekkellehet megoldani a kimaradt talajsav megmuveleset. mint a Mosermdvelesben (de ez nem megy a tOkek termokepessegenek rovasaral). Mind a termd. Ennek az esz- mar 36. 'bra. an A GDC-muveies zoldmunkai Mint a metszesnel hangsiilyoztuk. GDC-mOvelesQ t6kek bels6 csonkazaSB 52 . a zoldmunkak megfeleld vegrehajtasat a gondos kifele metszessel tessziik lehetdve. Ebben az esetben meg 1. hogy ket parhuzamos karon fejlodo hajtasok ne akaszkodjanak ossze. csak igen nehezenlehet rendben tartani a tdket. erdemes hazilag kialakftani. ami a kereszttart6k miatt eleg nehezkes. amelyik az egesz sorkozt megmilveli.Az univerzaltraktor olyan szeles munkagepet vontasson. Amennyiben a kifele metszest nem hajtottuk vegre kovetkezetesen. A hajtasigazftas ceIja.GDC-muvelesben a hajtasok gyengebben novekednek. Erdsebb novekedes eseten a GDC-muvelesen hajtasigazftas szukseges. mind az ugarreszek a sorkoz fele helyezkedjenek el.

de ilyen milveletre nem volt sziikseg meg az eros hajtasfejlodeser61 ismert Matraalian es a Leanyka fajtanal sem. Ez ugyan nil rovidnektdnik. 60 cm-re legyen. hogy a tOke termesenek mustmindsege nem tert el a fesiilt hajtasoketol. ha nil keson. de gondos tavaszi kifele metszes utan a hajtasoknak csak mintegy 10%-at erinti. abra.fajtaval folytattunk tobb evig tart6 reszletes kfserleti megfigyeIeseket.iiik. A celunkat egy rmivelettel is elerhetjiik. kozlekedest akaddlyozokat szukseg szerint csonkazzuk. tehat a sz61osorok keresztben val6 szetfesulesere nines szukseg. hogy a masik sorban novekeddvel osszeakaszkodjon. A bajtasok fesiilese a parhuzamos felsorok hajtSsainak szetvalasztasaool all. akkor a befele haj16 haitasokat a flirt folott negy level utan bekurtitjuk. Amennyiben kifutottunk a fesiiles idopontjabol. amivel elkeriilhetd a nemkfvanatos munkacsiics.. Mereseink igazoltak. Az ilyen. het. hogy a kialakftas eveit61 eltekintve a mdvelesm6d nevere utal6 szep fiiggonyforma esak a koran lefele csungo hajtdsti [aj- 53 . amit a tobbi normalis hosszusagura kurtitott hajtas levelfeliilete helyettesiteni tud. akkor mar nehez a vegzese. es arra is kepes. Ennek idopontja aviragzas utani 3-4. hogy als6 vegiik a foldt61 kb. akkor hamar ujra osszeakaszkodnak. Ne erjen meglepeteskent.a sorkoz kozepe fele iranyul. Beisel (Sonuzas. Ha till koran vegezzuk. . de az emhtett kettot mas-mas iddpontban vegezhet. Az idejeben valo fesiiles teljesftmenye egy nap alatt egy hektar lehet. hanem kiilonOsoo a merevebb novekedesileknel . amit a sorokon vegigmenve vegezhenink el.37. hogy a fold fele hajoljon. A lefeleesiingo hajtasok csonkazasat ugy vegezzuk. J6 tapanyag-egyensuly es esszenl terheles eseten a hajtasok nem futnak el vfzszintes iranyba. A pontos iddpontot nemi gyakorlat utan konnyebb kivalasztani. Nem mindegyik hajtas torekszik arra. Hat. Belse csonkazasban reszesitett GDC-mCivelllsu t6kek lornbhullas utan kozei a szetfesiiles es a belsd csonkazas.

38. 1980 54 . es a vesszek surun helyezkednek Gvonqvos. 39. Gvonqvos. A vessz6k vekonvabb ak. abra. ethelvezkedesuk a jobb meqviiaqftot tsaqr a utal. A kettosfuggony-muveJesu Leanvka tokejen a veqataclo visszafogott. caonkazo tt Mcs ar-mdvetesu Leanvka-tokek bujan novekednek. 1980 el. abre. Ketsler iqaz+tc rt.

I (JOGkg terrncs clrialhtasat vesszuk alapul. Orman nlnik szembe. mint az egysiku rruivclesckc. a Zala gyongye. Erdekes modori a nagy tcrrnestobblerck tigy jouek letre. hanem a ketieosztott hajtastomeg a foruos. A kettdsfuggonv-nuiveles esszeriisegc akkor nlnik ki. Szalvesszore csak igen eros novek edcstl es gazdag talajon leva toket metsszunk p'. hogy a kett6sfiig- 55 . A fuggony inkabb a labruszka fajtakra illik . A mere v. A k ettosfuggony(GDC-) mtiveles jelentosege A GDC-nnlvelest legtargyilagosabban a napjainkban cltcrjedr rnagas tokeformaval.a modot ezekre a fajrakra dolgoztak ki. Ez ugyan . Ezek a terrneseredmenyek a Matraaljan. ha felulrol. genevai kett6s fiiggooy = Geneva Double Curtain. Ez az arany a teruletre szarmrva jon ki. csokken a zoldrnunkak szarna. 20-30%-os tcrrnestobblcrkor a minoseg egyenl6 a Moser-kordonon termcuevel. Amcnnyibcn a rcruicrrc jU!(J terrnes egyenl6. mint a Moser-nuivelesmod escteben. es csiikkentik ajobb megvil. GDC) Hazai fajtaink termesretes novekedeset. amilyen pl.tak nal kepzodik. !lyen szempontb61 nem a szep ftiggiinyfonna. A nnivelesmod eI6nn. A lefele csungo hajtasok biologiai szernporubol armigy sem eldnyosek. de a rncgfelelo megvilagitas a iombozat kctteosztasa Iolvtan {gy is kialakul.igfu\s hatasat. Ugyancsak jot mutat a leszuretelr termes menn yisege es minosege. Az esszenien muvelt GDC-muveies ·i. enncl a rrulvclesncl nc igyekezzunk megvaltoztatni. A niltcrheles elkerulcse celjabril csak hOSSZlj csapos. kedvez6 ialajon alakultak ki. Konnyebb a mctszes es a szuret. a kep meg kedvez6bb. a Moser-nnivelessel osszehasonhtva ertckelhetjuk. mert ez anuigy sem leherscges. hogy mcnnyivel jobb a lombozat megvilagttottsaga. csak 30-40%-nyi kezimllnka~"6-IelhaszndLdsl kivan. A G DCvrmlvcles 40-50%-os tcrmestobbleter is el tudott erni. a Leanyka fajtanal.kulonosen szeles helyen . emeleres hazbol vagy rnagaslatrol rekiutjuk meg.felsratvcsszos termdreszekct hagyjunk. (Tnnen ered a nevuk is.kisse nchezze reszi a tokeaiakttast.5 ru-es sortavolsagra volt telepftve. de ilyenkor a Illinost'g egy mustfok kal csokkent. De ha pl. Ezekre a fuggony clnevezcsncl jobban illene a kett6s kordon. [elmerev haitdsu nemes sz6l6fajta (Y. ahol a sz616 mindket muvclesmodban 3. A kerrosfuggony-rmiveles tokci sokak szarnara kevcsbe rendezettnek ninnek . vinifera) GDC-muvelescTl terrndkorban javareszt folfele igyekszik novekedni.. a GDC-muvelCs egy-ker mustfokkal jobbat ad.

Ennek ellenere nem annyira bonyolult eljaras. A kulonleges tamberendezes altal ketteosztott lombozat jobb megvildgitdsa f61egaz els6 iddszakbanjelentkezik.. es ez nines megmindenhol. hogy tavol all az egysfkii milvelesmodok regi. es ez a termelore napjainkban nagyobb hatassal van. ahol adott teriileten sok es j6 termest szeretnenk elerni. megis az asszimilaci6 feltetelei a kettosfiiggonynel kedvezObbek. Jelenleg a min6seg az ertekesites teren a legfObb kovetelmeny a vilagpiacon. Az ilyen mdvelesmod killonosen a kialakitas. de ezen a teren elmarad a kozepes sortdvolsagu. Ezert nagyon iigyeljiink a fajta megvalasztasaral A kettosfiiggony-muvelesu tOkek konnyebb terhelhetdsege csabfto alkalmat nydjt a tomegtermelesre. kozepmagas muveLesekt6/. A GDC-muvel6s ~ az olasz es amerikai tapasztaIatok szerint . A GDC-muveles jobb felteteleket teremt a csemegesz610 termesztesere is. A kettosmggony-muveles hatninyai. jobban elhelyezhet6k a szaIvessz6k anelkill. Minoseg tekinteteben tobbet tud nyUjtani. mint amilyennel ipari vonaIon mindennap talalkozunk.j6 talajadottsagu s~6terilletek felelnek meg a legjobban. es ehhez a szakmai kozvelemeny nem szokott hozza. de ez nem varat mar sokaig magara.gony-mdveles es a Moser-kordon tOkei egyforma tragyazasban es novenyvedelemben reszesiiltek. mint a Moser-mdveles. ami a hagyomanyosan gondolkod6 sz6l6sgazdat Iegtobbszor visszariasztja. Hozzank ennek szigora meg nem erkezett el. Az atlagnal nagyobb szakmai felkesziiltseget kivan. A mtivelesmod feltalaI6ja. Nelson Shaulis amerikai professzor szerint a 56 . mint az egyesfuggonye. Az alaesonyabb dombvidekeken a GDC-tOkek magasan fekvo termdreszei kevesebb fagykdrt szenvednek. hetOk.nagyon alkalmas a gepesitesre. mint a minoseg lehetdsege. A hajtasfejlooes masodik szakaszaban a lehajl6 hajtasok mar nincsenek olyan kedvezO helyzetben. A GDC-muveles (es telepftese) csak a legkedvezobb fekvesekben ajanlatos. megszokott hagyomanyaitol. es sziiretkor a bogy6k hamvassaga is epen marad. A GDC~muvelesU tOket nagy feliilete miatt konnyebb terhelni. U gyanott a Moser-rmlvelesen voltak a legnagyobb termeskiesesek. Erre az enyhe lejtesu. Meg a sziireti es reszben a metszesi munkak is gepesft. hogy nagyfokti bearnyekolas aIakulna ki. mert nagy tOkeformat kialakitani es fenntartani ilyen teriileten gazdasagos. mert a szabadon atl6 fiirtok szepen kifejlOdnek. de erre hazai viszonyok kowtt nines lehetdseg. TaIan az adja a legnagyobb nehezseget. a tamberendezes keszitese idejen igenyel sok munkat es jelentds rdforditdst. A GDC-muveles ott valik be.

de hazank eghajlati korulmenyei nem kedveznek a wI hosszu karoknak. A nagy gonddal kialakitott. mint 1985. Hova telepttsunk lugast? Lugasokat e1s6sorban fagyvedett helyen letesftsunk. Igy nem leszolyan tetszetds. bar a 30%-os koltsegtobbletet sem tudja minden termeld vaIlalni.5 m-nel. KiilonOsen elkeserftdlehet a kerttulajdonos szamara. '86 es '87 telen. Ha ket lugassort telepitiink. utak. Ez sem osztonoz uj eljarasok fejlesztesere. amilyennek latni szeretnenk. A karok (emeletek) egymastol legalabb 90 cm-re legyenek. akkor a soroktavolsdga legalabb a lugastdkek magassaganak feleljen meg. Magyarorszagon pedig a sz610termesztes tovabbi gepesftese anyagi okok miatt nem foglalkoztatja a termelOket. A szo[otermesztes jelenleg vildgszerte. Az indul6 beruhazas nehezsegei. A szOlO' miivelese lugasokon A rmlveles.tdmberendezes ko[tsegeit ugy kell kiszamolni. hogy a teriiletre mennyi esik. J61 hasznosithatjuk vele a kerftesek. de elsOsorban Europaban csokkenoben van. A zsiifolt lombozat ellen rovidre csonkazassal vedekezhetimk.es metszesmodokrol sz616 ismereteink nem lennenek teljesek. ha roviden nem szolnank a lugasvdltozatokrol es a lugasokr61 sz616 ujabb tudnival6kr61. Ha fagyveszelyes teriileten telepitiink 57 . kulonben a tOke nilzsiifolt lesz. Mijeliemzi a szololugast? A sz6161ugas rendszerint a kordonmaveles valamelyik vahozata. es termeszetesen ilyenkor termest sem adnak. hogy segftsegevel mennyi termest tudunk elo8llitani. mint a Moser-kordon. epuletek melletti teriileteket. ez azonban nagyon gyengiti a tOket. Nalunk ez a gondolkodas meg eleg idegen. A totdvolsdgot a karok hossza hatarozza meg. esetenkent elfagy6 tOkeink szomoni latvanyt nydjtanak egy-egy kemeny tel ullin. ezert ketkani formak eseten se iiltessiik egymastol tavolabb a tOkeket 2. nem ugy. koltsegei nagyok. ha a fagyos evek sorozatban kovetik egymast. mert keves a telepftes. Alfoldi koriilmenyek kozott egy ilyen intenzfv milvelesmod jelen feltetelek Mellett meg nagyobb kockdzatot jelent. ami nem kedvez semmilyen uj eljaras elterjedesenek.

zart formakat. mivel egy id6ben alakithat6 ki valamennyi kar. es a betegsegekre fogekonnya valik. Sajnos a legtobb helyen szabalytalanul. A tOke ket oldalan a valtakozva elhelyezkedd karok az elozOhoz hasonl6an ugyancsak egyenletes terhelest adnak. mert nem eleg tetszetds. de alakftasa nagyobb gondozast kivan. mert ezekben a sz6lO' rosszul termekenyul. Egytorzsu. Az als6 es a felsd karok nem nyomjak el egymast. osszevissza metszett tokeket lathatunk. Sokan csak arra gondolnak. a kockazat csokkentese vegett alul hagyjunk fagycsapot. Mas an A legismertebb lugasformdk Igen sokfel« lugasforma alakfthat6 ki. Az als6 kar legyengulesenek veszelye kevesbe fenyeget. Tetszetds is. egyoldalu emeletes kordon. de a tetszetds formara nem iigyelnek. es a szalveszszot is lnizzuk Ie. elfogadott fajta. aszimmetrikusan terheli a tOket. Valltott kani redelylugas. de a leggyakoribb. Ezek kozul valaszthatjuk ki a szamunkra legmegfelel6bb. Ketszintes Thomery-Iugas. Egytorzsu. kiilonbozO' hossziisagu termdreszekkel kombinalva. Az elterjedt rezisztens fajtak koziil sz6ba johet a ZaIa gyongye. A lugasoknal igen fontos a tobbeves reszek szabalyos kinevelese. ami megfelelne. Szabalyos. tobbreszes lugastOke kialakftasara a legalkalmasabb. hogy az elrmilt evi vesszOket joreszt el kell tavolftani. ezert nem eleg a hajtasok behelyezese. es kesobb tobbet is teremnek. ketkani. A lugasokon gyakran a legnagyobb osszevisszasagban fordulnak eld hosszabb-rovidebb karok. Igen nehez a fagyveszelyes helyrernegfeleld. A megterheles egyenletesebb. A lugasrmlveles tamaszrendszerenek a karok es hajtasok tetszetds kialakftasahoz es megtartasahoz kell igazodnia.lugast. Konnyen alakfthato lugasforma. de az elrmilt kemeny teleken ez sem bizonyult eleg ellenallonak. lombtalanul is dfszftik a kertet. mert fgy nyugalmi allapotban. 58 . Az eldbbinel tetszetdsebb tOkealak. pillanatnyilag nem rendelkezesre. negykani kordon. tetszetds tfpust. de a borsz6lOknel szokasos elrendezes a lugassz610 eseten nem felel meg. mint az elO'zo ket tOkefor- manal. de egyoldalasan. a kereskedelemben is kaphat6 fajta kivalasztasa. amelyeknek csak a tamberendezes ad nemi format. Keriiljiik az onmagukat amyekolo. A huzalpdrok megkonnyftik a kotozest. A szep tOke a haz kozeleben a kert egyik ekessege lehet. nehogy a tdke nil sokat teremjen. gyorsan termdre fordul. hanem ehhez nemi kotozes is sziikseges. gyakran talalkozunk vele. ajanIhat6 formak a kovetkezdk.

40. A kordonkarokon rovid termoreszeket hagyjunk. de ennek az ahatranya. Konnyebb a fenntartasa. 59 . A /ugasok metszesero/ A lugasok metszesenek nehany alapszabalya a kovetkezd._ -ff_-:C~-=C~~::C~~ 41. kozepen: egytorzsu negykaru kordon. libra. A szabalyos karok tart6s fennmaradasanak is ez az egyik alapfeltetele. Igen nagy feliiletek takarasara alkalmas anelkiil.150 es 240 em magasan alakithat6k ki. Megvalosftasa csak kiveteles esetben tanacsolhato. hogy a tOke nilzsufoltta valik. Kulonboz6 lugasformak: magas alakok. A karok 60. mert csak igy tudjuk fenntartani a lugastOke sze1l6z6ttseget es megfele16 megvilagftottsagat. lent: haromszintes Thomery-Iugas Haromszintes Thomery-Iugas. libra.EEEE~EEE EE> ::E=:E I_:E~X. hogy a lugas valamelyik reszet a felkopaszodas veszelye fenyegetne. lent: vllitott karu redelylugas f££. ha a tOkek nincsenek tUlterhelve. Fent: egytorzsu k8tkaru emeletes kordon. Fent: ketszintes Thomery-Iugas. ha a karokat kozelebb helyezzUk el. Akkor kapunk szep nagy bogy6ju furtoket. KUlonboz6 lugasformak: kozepmagas alakok. mert magassaga miatt kialakftasa es fenntartasa is igen nehez.

A keresztezeseket 1974-ben vegeztem. Szeptember kozepen erik. ropog6s lnisti. A keresztezesbdl szarmazo fajta 15 eve terem minden permetezes nelkiil. bdtermd tOkek vannak. mar egy cm-es korban vegzett kicstpesevel es 30 cm-enkenti kotozesevel is segftettem.Ha a hosszu metszest igenylo !ajtakkalletesitiink lugast. es a tovenel neveljiink ugaresapot. Ebben a hibridben a sziberiai vadszruo es a francia ellenallo fajtan keresztiil az amerikai es a keleti fajtak edzettsege otvozodik Mathiasz Janos csemegeszolojevel. Kivizsgalas alatt alld. 1987-ben Komaromban . a 2/11 (Alfold 100) es a Seyve-Villard 12375 fajtakbol. hogy a szruo a haz kozeleben gondosan nevelve milyen meglepd eredmenyekre kepes. bejelentett fajta. Az eliiltetett vesszon csak egy hajtdst neveltem. kisse illatos. sem a boranak nines idegen fze. A kovetkezdkben arra mutatok peldat. tgy kfvantam elerni. Mivel pihent talajba keriilt. 200 kg-nal is tobbet termd lugastdkek is akadnak. hogy a torzsne60 . Lakoepulet kozeleben alland6an jarnak.permetezes nelkiil A lugasneveles nem mindennapi sikerenek egyik fo alapja a kidonleges [ajta volt.ha hagyjak novekedni igen nagy termeni kiiszonovennye tud fejlodni. mint az 5BB alanyon (a filoxera-ellenallosagot kulon megfigyeles igazolta!). Hazikertekben elsdsorban mint etkezesi szruo johet szamftasba. A tovabbiakban a termeszetes csapadekot kb. zamatos. A Toldi (C 50) a Magyarorszagon elterjedt ket rezisztens vonal osszehozasabol (sajat nemesftes) szarmazik. ezert nehez a rendszeres permetezes. ahol a Zala gyongye es a Rajnai rizling tovig lefagyott. A j6 asztali bor mindseget eri el. amelyeknek 80-90 m hosszii a karjuk. A hazai rezisztenciatorzsek eloeillitasakor eddig esak az egyik vagy a masik tfpus ellencill6sagara tamaszkodtak. Magam a lugast ebbdl a fajtabol telepftettem. Kozottuk 100 eves is eldfordul. hogy az orszagban meglepden nagy es idos. Rendkfvul bdtermd. tragyat nem adtam. A Kerteszet es Szdleszet altal hirdetett lugasbainoksagon valt ismertte. meg a mi eghajlatunk alatt is. bogy6inak nagysaga meghaladja a Chasselaset (22 X 20 mm). tobb ev 6ta pazsittal bontott talajon 30 X 30 cm-es godorbe 45 em hosszii vesszot iiltettem.23°C-os lehdles ellenere teljes termest adott ott. akkor a kar helyett a szalvesszdt kossiik ki vizszintesen. Rendbagy6 Ingas . Kellemes. kellden savas. A szruo . Sajat gyokeren kotott talajon erosebben fejlodik. A hosszanti novekedest a honalihajtasok lelkiismeretes. Sem a szruojenek. egy negy negyzetmeteres tetdrdl lefolyo esoviz is p6tolta. esak j6 boven beontoztem. A fiirtatlag 20 dkg. 1986 tavaszan a haz mellett.

A masodik ev tavaszan a torzset egeszen a mdanyag tetoig letisztftottam a kifakado riigyekt61. majd vizszintesen. A lak6hazhoz csatlakoz6 lugas vazlata oteves korban. egyet a kovetkezd emelet kialakftasara hasznaltam tel. pedig a kert enyhen dombos teriileten. Toldi fajtaval. Budapest. A hazba a sz616hajtasok es a fiirtok alatt jarunk be. A eeruzavastagsagot meghalado hajtas hossziisaga oszre mar a 4 m-t is meghaladta. Ez a lakohaz kozvetlen kozeleben armigy sem okoz problemat. 280 cm-ig fuggdlegesen neveltem a hajtast. A lugas indftasahoz szukseges eroteljes hajttisnevelesere ne sajnaljuk a faradsagot. A mdsodik emeletet a hullamtetd folott. Ebb61 a 280 emj61 beerett resz az 1986/87-es teli hideget is teljes epsegben veszelte at. a szomszedos kis teraszt hasznaltam fel. Ugyanakkor Kecskemeten 40%-ban egeszsegesek a riigyei. A hajtasvezeteshez tovabb is az epuletet. 1988 veleshez es a gyors kialakftashoz erdteljesen fejlett vesszdt kapjak. abra. Harem hajtast hagytam. 350 em magassagban levo manzardszoba 180 X 160 cm-es teraszanak korlatjan es falan neveltem ki.42. 19y nem volt szukseg kiilon lugasvaz epttesere. kettot a haz falaig neveltem 170 em hossziisagig. egy kis muanyag tetd alatti vasvazon vezettem el. A gyors kialakftassal eveket takarfthatunk meg. nem fagymentes helyen fekszik. Az 61 . masreszt a sz616t6ke es a lakohaz szerves egyseget kepez.

100 X 30 cm-es savot nem borft novenytakaro. ropogos husu fiirtoket.el6bb emlitett harmadik. 20-25 dkg-ot is elero furtot tudtam nevelni. 1989-ben 72. amikor a lomb mar megvedtea sz6lo viragzatat az eros felmelegedestdl. masreszt a lakas kozvetlen kozeleben esztetikai szempontbol is szepen fejlett furtokre volt szukseg. szabadon novekedd hajtast ide vezettem ki. A haz es a padlasszoba ajtajan kilepve lehetett szedni a kellemes. A kozeleben levd gyeptakarot rendszeresen nyirjuk. 1989 kora tavaszan a tOkehez 10 kg komposztot tettem. Igy emeletes lugast nyertem. de nem kfvantam a tOket nilsagosan meger6ltetni. Az eroteljes novekedes folytan esetleg nagyobb termest is elbirt volna lugasom. 40 jol fejlett. . es ebb6l alakitottam ki a tovabbi reszt. A harmadik evben (1988-ban). 1990-ben 90 fiirtot sikeriilt sziiretelni. A lugas tove koriil csak egy keskeny.

hogy feltetlenul eldnyos lenne. tobb zoldmunkat kfvannak. ha mind eltavohtjuk. Hogy ezekb61 mennyit tudunk vegezni. Ebben a kerdesben ninesenek olyan kfserletek. nem val6szinu. gondos metszessel oidjunk meg! Vannak szabalyosan novekedd fajtak (pl.es koltsegigenyesek. A honaljhajtasok onmagukban novelik a toviikben elhelyezkedd teli riigy termekenyseget es a fiirt cukortartalmat is. A terheles hatarat a talaj tapanyag-ellatottsaga. A keskeny soros sz610kben viszont nil zsiifoltta tehetik a tOkeket. de a kerdest ne hanyagoljuk el. A szeles soros sz610kben a honaljhajtasok kezelesere inkabb csak csemegeszdldknel van szukseg. A kis teriileten folytatott sz6lotermesztes eseteben a zoldmunkaknak meg egy Ie nem becsulendd nagy jelentdsegiik van. 2-4levelre esipjiik vissza. Piros tramini. leendo ugar) szempontjabol foloslegesek. piaeosabbnak kell lenniuk. A kepzdmdveszek a sz610t szamtalanszor felhasznaltak disz(tOkent. vfzgazdalkodasa szabja meg. egeszsegesebbnek. Harslevehl). Az ugarcsapokbol es a tobbeves fas reszekbdl kitord medddhajtasok kozul azokat szedjiik Ie.Amit meg a j6 metszeshez tudni kell A j6 metszes nagyban fiigg a fajta es a term6hely alapos ismeretetdl. A lakohaz vagy nyaral6 kozeleben a szepen gondozott sz610 nemesak a gyumolcstermelest. amelyek az evi metszes (ifjitas. ezert a kiaH6 honaljhajtasokat kb. Ez legfeljebb esztetika. A metszes kiegeszfteset a zoldmunkdk jelentik. Itt a furtoknek minel szebbnek. az erdsen valtozo. Ezzel a kovetkezd evi metszes sikeret is befolyasoliuk. 63 . Leanyka). es elofordulnak bozontosabbak (pl. A h6naljhajtasok kezelese. A zoldmunkaknak kiilonosen a csemegesz616-termesztesben van nagy jelentosegiik. Minden fajtanak mas a metszesi igenye (a metszes ajanlhato hossziisaga). Ez ut6bbiak nehezen kezelhetOk. mert itt nines rajuk szukseg. A meddohajtasokat eloszor a meghagyott termoreszrdl tavolftjuk el. vagy az esetleges nil eros novekedesbdl keletkezd eros bearnyekolas szempontjabol lehet indokolt. Sokan a honaljhajtasokat teljesen eltavohtjak. amelyek alapjan ez eldonthetd lenne. hanem szemet gyonyorkodtetd latvanyaval szeperzekiinket is szolgalja. A zoldmunkak idd. A honaljhajtasok az egesz tOke lombfehiletenek tobb mint a felet teszik ki. amit a permetezesek utani varakozasi iddk is befolyasolnak! Amit lehet.

A fiirt kozeleben levd levelek koziil eres elott kettdt-harmat . mert (gy elkeriilhetjiik a ttiltragyazas okozta buja fejlOdest. ba a kellden taplaIt novenyt belyesen metszettiik. E ket tevekenyseget ezert egyeztetni kell. A jobban szellozo furtok kevesbe vannak kiteve a rothadasnak.el szokas tavolftani. .Lelevelezes. konnyebb szakszenien metszeni.f61eg a csemegesz610k eseteben . Az aprolekos zoldmunkak vegzeset gyakran a novenyvedelemmel kapcsolatos varakozasi idOk akadalyozzak. A sz6161ugasok eseteben a nagy termofelulet miatt kiilonosen fontos. de a tapanyaghiany karos hatasait is. Ne tragyazzunk vaktaban. A metszesnek fontos segftsege a belyes tnigyazas is. ba lebet. A fajtakra jellemzd fagyallosag is csak akkor alakulhat ki. bogy j6 feltetelek aIljanak rendelkezesre. vegyiik igenybe a szaktanacsadast. Ha szep es egeszseges az iiltetveny.

Az eddig elmondottakat most tenyekkel kfvanom alatamasztani. akiknek ezuton mondok koszonetet. a GATE Ozemmemoki Intezetenek munkatarsai. dr. mert ebben a metszeses rmlvelesmodok pontosan egymas mellett vannak. A nagy teriiletek osszehasonlftasa csal6ka. mert valamelyik tenyezd nem egyezik. A kfserletekben keriiltiik a nilzott gondozast: pI. Az ossze- 65 .es t6tavolsag (3. Gyuris Arpad es Ludanyi Bela kfsertek figyelemmel.5 X 1. azonos idOben sziireteltiink.2 m) stb. azonos a sor.Sziireti adatok Matraaljan hasonlftasra a legpontosabb adatokat a kfserlet adja. Ezekb6l csak a legjellemzObbeket ragadom ki. lekos zoldmunkakat. A sok even keresztiil folytatott megfigyelesek adatai egesz kotetnyit tennenek ki. ami erzekelteti. hogy becsiilettel igyekeztiink a kerdest megvizsglilni. a tOkek egykoniak. utana a jogut6d. vegig me1l6ztiik az apr6A kfserleteket 1983-ig a gyongyosi f6iskola Sz6l6termesztesi Tanszekenek munkatarsai gondoztak. egyforma mennyisegti tnigyat kaptak.

. 00 \0 O\OIrl 0\..... .g 0:1 ~ . ......<:< '" ~ .:' O\... r'l 00 I ::.t-...oN' 001rl0 t-NO ONN 0·00· ....~ ."... N ....... ........... =e '0 :I ~ !:'?O?' r--~?' "'"0\0 t... '" .g 00 r-... Irl \0 t-oo\O Irl·...e (1) OIl OIl '0 t: '" ~ ..N .. ................. 0\' t-...."....g t-.......Olrl ......... ~ r'l 00 ot-o r'l 00 O\t-o r'l 00 ........ I 'ILl ~ r'l 00 "'"t-o r'l 00 O\t-o r'l 00 ......t-o ~~?' !:'~?' ~~?' .<£ ... "'".. .. I . e 0:1 001rl ~oo·oo· . ~~?' .~<£ fa ............... r'l 00 \0 I \0 Irl ~ -&l ~ :>. r'l 00 "'"t-o I ..."r'l N·t-·\O· t"'" 000 ....N 00 t-\OOO r'l·Irl·0\.... • N .".000 6<£6 N ....... :>....<:< .t-o ".. .. t-..-.......... I ....... ".....Irl t-.......::?j 0 (1) ........ ...........00 r'l·\O·oo· ."".."'".:' ..N 00 ".. \0..... .... tri' ... 000 .."Irllrl . 00 t... I ..<:< 0:1 r'l :I ..... '0 !:'.......c: 0:1 Irl N r'l\OO .. • \0 Irl 00 00 0\ N·....e ~ ~ = fa 8 '" ~ 'ILl .....g ~ E ~ .......<£ t N .:: 'ILl ~ !:'~?' !:'~?' .... 00· t-...... I r'l 00 r'l r. ~\O..........t-.. ... I "'" ~ . r'l 00 O\t-o I ....... ......... '" <£ 8 <.t-o ~~?' !9 '~ °2 '<IS ~ ~ <IS ~ ~ 0F:l CIl OIl I=: ~ iil °2 N 11) 66 ...

A termes mennyisege es minosege piaci kovetelmenyek A metszessel es a nnfvelesmoddal els6sorban nem a sz616tOke szep formajat kfvanjuk szabalyozni. de a jov6ben itt is varhatok valtozasok. A csemegesz616 ma meg fuggetlen a kulfoldi kfnalattol. de ez azzaljar egyiitt. de a termesztes szempontjabol fontos termek el6allitasa. mint a bor tenileten. mint a sokkal jellegzetesebb izU gyumolcslevek irant. Gondolhatunk meg a kiilonboz6 biotermekekre is. A sz6l61e sikeret az is korlatozza. amire alaposan fel kell kesziilni! Ebben a mindseg mellett termeszetesen a koltsegek is szerepet kapnak! Hogy a termesztesi celok szamara a rendelkezesimkre aH6 koriilmenyek kozott melyik metszes. hogy a magyar termekek akadalytalanuljelenhessenek meg mas orszagok piacan. Termekeink megjelenese es megmaradasa a piacon nem kis feladatot jelent. A mindsegi bortermeles keriil eloterbe. Nem szabad azonban megfeledkezni arrol sem. A borszdldknel szamolni kell a minosegi kovetelmenyek novekedesere. es kills6 tenyezdk altai meghatarozottak. Ez els6sorban az exportban jelentkezik. hogy till nagy a kal6riatartalma. kisebb jelentdsegil. E celbol rezisztens fajtaink ellenallosagat ajanlatos lenne pontosabban meghatarozni. 67 . a konyvben elmondottak alapian vegs6 soron mindenkinek maganak kell eldontenie. ez alol mi sem vonhatjuk ki magunkat. Ez a trend a vilagpiacon. Arra torekszunk. a mennyisegi borok hatterbe szorulnak. hogy hasonlo korlatozasok nelkiil a kulfoldi am is bejohet a magyar piacra! Kiviil es beliil megmerettetesnek lesziink kitevel Piackepesek lehetnenk pI. a sz6161evel.es rmfvelesmod felel meg. Itt nincsenek olyan szigoni kovetelmenyek. csemegesz616 es egyeb.hogy a szigorodo piaci feltetelek miatt szamftani kell masfajta kovetelmenyrendszerre is: a meg nem felel6 termek nem fog vev6re talalni. Az egyik osztonz6 ketsegkfvul a mindsegi termek megfelel6 ara. de a kovetelmenyek itt is nagyok. A sz616termesztes f6 celja a borsz616. de a kereslet nem olyan nagy. hanem a termes mennyiseget es mindseget. de atterjed a belfoldi fogyasztasra is.

. . .. . . . .... . . . A bakmdvelesil sz6lOk zoldmunkai A bakrmlveles jelentosege . ... A Guyot-fele tOkemuvelesm6d jelentdsege Kozepmagas vizszintes kordonmdveles .. . . . . .. . .. .. . A fejmuvelesu sz610k zoldmunkai .. A teli riigy termekenysege . .. Guyot-nnlveles .. . Fejmuveles . A tOkek felkopaszodasanak megakadalyozasa .. Zoldmunkak .... A magasnnlvelesil sz610k zoldmunkai Magasitott Moser-rmlveles .. . . 5 5 5 9 9 10 11 12 16 16 17 19 20 20 22 22 24 26 27 27 27 28 29 29 30 31 5 A kozepmagas kordonrmlvelesjelentdsege 32 33 36 38 39 Moser-fele magasmdveles .. . . . .. .. . ..... . . . . . . . A kozepmagas kordon zoldmunkai ... A hossziicsapos valtometszes .. . . . Szalvesszds valtometszesek kozOs termdalappal A kozos termdalap nelkiili valtometszes A lefveles . A felmagasodott reszek ifjitasa . .. . . . .. ....... A rovidcsapos metszes . . . A fejmtiveles jelentdsege .. ... .. .... A Moser-fete nnlvelesmod jelentdsege 69 . . . A karok ifjitasa . . A fejnnlveles es a baknnlveles kozotti atmeneti formak Legyezdrmlveles . Muvelesm6dok .. Bakrmlveles . ... .. . . .. A metszes szuksegessege A metszes celja .a termd es ugarreszek elhelyezese a sz6l6tOken . .. .... . . . . ..Tartalomiegyzek Amit a metszesrdl tudni kell Milyen alapfogalmakat kell ismemiink a helyes metszeshez? .

.....66-13-2 Keszult Debrecenben.. Hova telepftsunk lugast? A legismertebb lugasformak A lugasok metszeser61 Rendhagy6 lugas ... .Emyo. Szalay Csilla MUszaki vezet6 Cs8kv8ri Attila MtIszaki szerkesztd G. Sylvoz-kordon. . .. . .permetezes nelkul Amit meg a j6 metszeshez tudni kell . ... es terhelese .. •. . . Miiller Zsuzsa Fedelterv Beleznay Kernel.. . marcius 7-en megjelent 4. . az 1991. A Sylvoz-kordon alak(t6 metszese A Sylvoz-kordon jelentdsege .5 (A/5) {vterjedelemben MG 4701-f-9193 .... . . .. A kett6sfiiggony. evben Felel6s vezet6 Szab6 Viktor vezerigazgato Felel6s szerkeszt6 R. a fedelen szerepl6 fcnykepeket Migend Uszl6 keszftette A rajzokat Feher Mikl6s keszitette Nyomasra engedelyezve 1991.. . .. . Mi jellemzi a sz6l61ugast? . ... A GDC-muveles zoldmunkai .piaci kovetelmenyek 67 Kiadta a Mez6gazdasligi Kiad6 Kft.. A kiadasert felel Farkas J6zsef ugyvezetd igazgat6 Szedte es nyomta az Alfoldi Nyomda A nyomdai megrendeles torzsszama: 3591. . . Egyesfiiggony . 40 41 43 44 45 45 46 42 42 Az egyesfuggony-nnlveles jelentosege A k6tsikd mdvelesmodok fogalma. . ..(lefvelt szaIvessz6s) muveles Az emyomuveles jelentosege. 47 52 55 57 57 57 58 59 60 63 65 A termes mennyisege es minosege .. Kett6sfiiggony-muveles (GDC) ... ... . . ZOldmunkak. Sziireti adatok Matraaljan .(GDC-) rmlveles jelentdsege A sz6l6 muvelese lugasokon .

K~RJE OfJTALAN ARJEGmKONKETI Garancia a fajtaazonossagra es a megeredesre. vagy csak kis mertekben Igenyl(S (rezisztens. termeteshez szOkseges egyeb anyagokat. orokzoldeket. pt. Fax. Szabad gyokerli oltvanyokat osszel es tavasszal vasarolhat.st is rendelhet. 2890 . viragfOldeket. szakkonyveket. NyHva: egesz evben hetfotol pentekig: 9-17 6raig. a Skala Sztrada Aruhaz kOzveUen szomszedsaqaban talalhat6. boraszati eszkozoket es anyagokat. vorosborszolopermetezest egyaltalan nem. Szanat6rium u. foldkeverekeket. viraghagymakat. vet6magvakat. bogy6s-. 1. feherborszolo-. novenyvedo szereket. 2800 Arudankban egesz evben vasarolhat csemegeszol6-. INGYENES SZAKTANACSAOAssAL IS RENOELr<mS~RE ALLUNKI az M1-es aut6palya mellett Tatabanyan. iIIetve tolerans) fajt8. szombaton: 8-12 6raig.: 249. mlitragyakat.: 34/83-524 Lev8lcfm: Tata. 8-12 6raig. gepeket.k szaporit6ahyagat. csomagkUlda szolgalatunknal postai szallft8.: 34/14-533. KERTESZ KKT Tel. dfszcserje-szaporit6anyagot. oszi as tavaszi idenyben vasamap. Konteneres szaporft6anyag egesz evben vasarOlhat61 A KEmSZETI ARUoABAN v'sBroIhat meg: gyOmolcsfaoltvanyokat. dfszfa-. Arusftunk meg kerteszeti eszkozoket.TatabSnya.

1.~cB~rmmM5lK. fogy6eszkozok. 8761 Telefax: 92-68-122 Telex: 33-389 Nyfrbator. (E:lelmiszerek. Bortermelok. Baji u. 26.) VERPELE:TI TELEP Telefon: 36-59-143 TATAI TELEP Telefon: 34-83-055 PACSAI TELEP Telefon: 92-68-027 NYfRBATORI TELEP Telefon: 43-11-448 KECSKEME:TITELEP Telefon: 76-20-810 Verpelet.as egyab gepek. avi nyari szezonra. 3351 Telefax: 36-59-284 Telex: 63-260 Tata. Cornelius italautomatak. Csanyi L. WmI1AlLlX@LDff>rxg KeszUljenek fel idoben az 1991. . 3. nagykonyhai. palinkatermelok laborat6riumunknal (Bp. ~~lK. 6001 Telefax: 76-20-810 Telex: 26-439 .. 2890 Telefax: 34-83-373 Telex: 27-337 Pacsa.. VOSZK Sz6vetkezetek Kereskedelml.) miniSs8gvizsgalatokat megrendelhetnek.. u. IV. D6zsa Gy. 53. kereskedelmi hUto. u. Csiky u. 14. u. 3. Figyelmes kiszolgalassal. ESZKOZE:RTE:KESfTE:SI OSZTALY Telefon: 166-94-44 ALKATRE:SZFORGALMAZASI OSZTALY Telefon: 169-01-16 CORNELIUS MARKASZERVIZ Telefon: 169-75-22 Vegye igenybe 10k rendelhetok Bp. dijtalan ezaktanaceadessal. berendezesek. 4300 Telefax: 43-11-448 Telex: 73-367 Kecskemet. ezert mar most vasaroljanak megfelelo termekeket. javftasa. 1111 Telefax: 166-48-02 Telex: 22-6444 Bp.. 4. FOrst S. Landler J.. Arok u.. Raktlirr61 gyorsan tudjuk biztosftani. VII. XI. alkatreszek forgalmazasa. ~IKIE~IKIE~lK. Vaci ut 31. lpari es Szolgaltat6 K6z6s Vallalat felsorolt telephelyein Vendeglat6-ipari. butorok. pontos szaliltassal es sok mas szolgaltatassal allunk az Onok rendelkezesere. ita- elelmiszertelepeink szolgaltatasait az alabbi cfmeken.. 1047 Telefax: 169-58-34 Telex: 22-7240 Bp. u. IV. VorOsmarty u. 39. karbantartasa. 1044 Telefax: 169-67-30 Telex: 22-7240 is.

MEZOGAZDASAGI KIADG KET. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->