ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 / 2011/2012

Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Departman za arhitekturu i urbanizam

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1
Prva godina/II semestar Fond časova: 2+5 (2 časa predavanja nedeljno + 5 časova vežbi nedeljno)

Predmet

Predmetni nastavnik Saradnici:

Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž.arh. Vladimir Ilić, dipl.inž.arh. Mr Tatjana Babić, dipl.inž.arh. Dejana Nedučin, dipl.inž.arh. Marija Dorić, dipl.inž.arh. Aleksandar Kosina, dipl.inž.arh. Ivan Zorkić, dipl.inž.arh. Slađana Milićević, dipl.inž.arh. Renata Balzam, dipl.inž.arh. Aleksandar Lukić, dipl.inž.arh. Marija Marić, dipl.inž.arh. Ivana Jančić, dipl.inž.arh. Miloš Mandić, dipl.inž.arh. Slobodan Arsenović Luka Ljumović
Demonstratori:

Školska godina 2011/2012.

1

Anatomija arhitektonskog dela. Krstić.babic@gmail. drvene boje.: Konstrukcije arhitektonskih i mašinskih formi. Orion-art. Arhitektonski fakultet. .računar. . Ivković.: Arhitektonske konstrukcije – Masivni konstruktivni sklop.b. 2.Sintetičko delovanje detalja. Beograd. Građevinska knjiga. Petrović.. pribor za tehničko crtanje. lepenka.Struktura arhitektonskog objekta sa osnovnim elementima.Vrste instalacija u zgradama. . Katalozi proizvođača Svi časopisi i knjige koji se nalaze u bibilioteci ili su dostupni studentima ( Detail.ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 / 2011/2012 OSNOVNE INFORMACIJE 1. . Architecture Now. P.com Marija Dorić 4. PREDMET OBUHVATA SLEDEĆE TEME: . Beograd.Stepeništa i sve vrste vertikalnih komunikacija.Materijali.com Dejana Nedučin dejana_neducin@yahoo. slamčice. LITERATURA 1. 7. . veza objekta sa tlom.Transparentne fasade.. ..Strukturni elementi u građenju objekta. . flomasteri. Sav dostupan materijal (hamer.Enterijerska opremu. NEOPHODAN PRIBOR ZA VEŽBE • • • Skicen papir.: Višespratne stambene zgrade – konstruktivni sklopovi i elementi. . tehnike i tehnologije građenja.. . .. 6. 1963. pelir. istorijski osvrt. 8. Beograd.).Primeri dobre arhitekture i detalji koji ih prate. . J. Beograd. 2 .arhns. .Podovi i plafoni. Beograd.Priprema realizacije objekta. . hamer.Krovovi i sve vrste krovnih modela.. pleksiglas. 2000.Boja u arhitekturi. Trbojević R. 2003.Zidovi svih tipologija i funkcija.. Izrada skica i radnih modela tokom vežbanja je obavezna 3. M.…) donositi na vežbanja radi izrade radnih/konceptualnih modela i makete u cilju što boljeg sagledavanja i prezentovanja rešenja. V.: Arhitektonske konstrukcije II.Primeri vrata i prozora. razmernik. Arhitektonski fakultet. Na vežbama je dozvoljeno korišćenje računara uz obavezno prilaganje skica bilo kojom ručnom tehnikom.Zanatski radovi. 3.com Putem email-a: Tatjana Babić tanja. 4. . 1990.Detalj u arhitekturi. 2. paus. 5. . Architectural Review. . . 1983.: Građevinske konstrukcije. Naučna knjiga. materijala i obrade. Građevinska knjiga.com doricmaya@gmail. M. Beograd. 2007. .Fasade i fasadna platna. Černjihov. INFORMISANJE • • • • • Na predavanjima i vežbama Putem oglasne tabla U kabinetu 504 nastavnog bloka – Kabinet za Arhitektonske konstrukcije 1 Na internet adresi Departmana za arhitekturu i urbanizam www. Mittag.: Arhitektonske konstrukcije I i II.

zadatak 3.2 8. 2.2 7. 7.6 7.4 6.2 BODOVI max.ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 / 2011/2012 5. USLOVI ZA DOBIJANJE POTPISA 1. zadatak 4. Aktivnost i rad na vežbama.4 5.4 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 9. prisutstvo i aktivnost na vežbama 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 1098769. Redovno pohađanje vežbi (dozvoljena su 3 izostanka). Potrebno je odgovoriti na sva pitanja i zadatke u okviru planiranog termina vežbanja. U roku predati svi radovi. Redovno pohađanje predavanja (dozvoljena su 3 izostanka). USLOVI ZA POLAGANJE PISMENOG I USMENOG ISPITA • • • Redovno pohađanje predavanje i vežbi.4 8. uz obaveznu upotrebu razmernika. 6 i sve iznad 6.8 109 98 87 76 65 9. zadatak 2. Svako prisustvo na predavanjima i vežbama se boduje. NAČIN POLAGANJA PISMENOG I USMENOG ISPITA Pismeni ispit se radi grafitnom olovkom na papiru A3 formata. Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je pozitivno ocenjen pismeni deo ispita. zadatak Ukupno predispitne obaveze Pismeni i usmeni deo ispita UKUPAN BROJ BODOVA 9. Svi pozitivno ocenjeni radovi.8 7.8 5. NAČIN OCENJIVANJA ocene radova. 2. 6-. Pozitivnom ocenom smatraju se ocene i 6/5.6 8. Ispit traje dva sata (grafička prezentacija).6 5. 8. 6.5 2.2 5. uz upotrebu svog raspoloživog pribora za crtanje (moguće je koristiti i drvene boje i pribor za tuširanje).5 5 15 15 40 80 20 100 3 .6 910 89 78 67 56 9.2 6.6 6. NAPOMENE: • • • Rad na vežbama kao i prisustvo na predavanjima je neophodno i obavezno. NAČIN BODOVANJA OBAVEZE I ZADACI Prisustvo na predavanjima i vežbama Aktivnost na vežbama 1.8 6.4 7. a zatim se usmeno brani prikazano rešenje. 4.8 8. 3.

8. III vežba 7. 10/05/2012. TERMINSKI PLAN VEŽBI Vežba Upoznavanje sa predmetom I vežba Nedelja 1. 08/03/2012. 07/06/2012. . 15/03/2012. 10. 29/03/2012. što proističe iz pojedinačnih ocena i osvojenih bodova za sve planirane aktivnosti na predmetu.ftn. Visina konačne ocene je utvrđena Statutom Fakulteta tehničkih nauka: bodovi ocena 95 . 17/05/2012. Razrada i dizajniranje veza Usmena prezentacija Finalna dorada Usmena prezentacija Predaja III vežbe Konsultacije Nov zadatak – IV vežba Upoznavanje sa zadatkom Skiciranje i postavka Usmena prezentacija Razrada i dizajniranje veza Usmena prezentacija Kolokvijum Izrada makete objekta i makete detalja Finalna dorada Predaja IV vežbe Ispit prema planu i rasporedu Fakulteta tehničkih nauka http://www. 05/04/2012. 16.84 8 65 .pdf 3.74 7 55 .ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 / 2011/2012 10.94 9 75 . Aktivnosti Uvodno predavanje I vežba Skiciranje i konceptualna postavka Razrada i dizajniranje veza Usmena prezentacija Predaja I vežbe Nov zadatak – II vežba Upoznavanje sa zadatkom Skiciranje i konceptualna postavka.ac. II vežba 4.100 10 85 . 22/03/2012. Ispitni rok 9. Ispitni rok Pismeni i usmeni ispit 4 . 2.rs/Rasporedi/Arhitek tura_i_urbanizam. 01/03/2012. Datum 23/02/2012. 6.64 6 < 54 5 11. 12/04/2012. 12. KONAČNA OCENA Konačna ocena se dobija na osnovu zbira bodova. 31/05/2012. 15. 5. Razrada i dizajniranje veza Usmena prezentacija Finalna dorada Usmena prezentacija Predaja II vežbe Nov zadatak – III vežba Upoznavanje sa zadatkom Skiciranje i konceptualna postavka. 19/04/2012. 26/04/03/05/2012.11. 14. IV vežba 13.uns. 24/05/2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful