You are on page 1of 6

 Eléktrična energíja je energija, ki se kot električno

delo prenaša z električnim tokom v tokokrogu.


Električna energija je med najbolj uporabnimi
oblikami energije. V vsakdanji praksi vzpostavimo
tokokrog za prejemanje električne energije tako, da
napravo, ki porablja električno energijo, priključimo v
vtičnico električne napeljave. s katerim je povezana
vtičnica, mora imeti dovolj virov električne energije,
da pokrije vse trenutne zahteve po električni energiji.
Viri električne energije so stroji, ki različne oblike
primarne energije (energija vodnega padca, goriv,
jedrska energija) pretvorijo v energijo električnega
toka. V javnih električnih omrežjih so vir električne
energije elektrarne različnih vrst in velikosti.
Elektrarna po načinu pogona
 Termoelektrarne, ki izrabljajo kemično
energijo goriv, na:
– trda goriva
– tekoča goriva
– plin
– jedrsko gorivo (jedrske elektrarne, ki izrabljajo energijo
razpadanja atomskih jeder urana)
Elektrarna po načinu pogona

 Hidroelektrarne, ki izrabljajo energijo vode:

– pretočne izkoriščajo sproten dotok vode, pri čemer


ne upoštevamo dnevne in tedenske akumulacije

– akumulacijske morajo imeti naravno ali umetno


jezero, v katerem se akumulira voda

– prečrpovalne (v času nižje tarife se generator


uporabi kot motor in s turbino črpa vodo navzgor v
bazen)

Elektrarna po načinu pogona


 Elektrarne, ki izrabljajo manj razširjene vire (alternativne)
energije in si šele utirajo pot, kot npr. sončna energija,
energija vetra, plime in oseke, geotermalni viri itd.

– Vetrne elektrarne
– Sončne elektrarne
– Geotermalne elektrarne
– Elektrarna na valovanje morja
– Elektrarna na bibavico
PRIPRAVIL: Selim