 Eléktrična energíja je energija, ki se kot električno delo prenaša z električnim tokom v tokokrogu.

Električna energija je med najbolj uporabnimi oblikami energije. V vsakdanji praksi vzpostavimo tokokrog za prejemanje električne energije tako, da napravo, ki porablja električno energijo, priključimo v vtičnico električne napeljave. s katerim je povezana vtičnica, mora imeti dovolj virov električne energije, da pokrije vse trenutne zahteve po električni energiji. Viri električne energije so stroji, ki različne oblike primarne energije (energija vodnega padca, goriv, jedrska energija) pretvorijo v energijo električnega toka. V javnih električnih omrežjih so vir električne energije elektrarne različnih vrst in velikosti.

Elektrarna po načinu pogona
 Termoelektrarne, ki izrabljajo kemično energijo goriv, na:
– – – – trda goriva tekoča goriva plin jedrsko gorivo (jedrske elektrarne, ki izrabljajo energijo razpadanja atomskih jeder urana)

Elektrarna po načinu pogona
 Hidroelektrarne, ki izrabljajo energijo vode: – pretočne izkoriščajo sproten dotok vode, pri čemer ne upoštevamo dnevne in tedenske akumulacije

– akumulacijske morajo imeti naravno ali umetno jezero, v katerem se akumulira voda – prečrpovalne (v času nižje tarife se generator uporabi kot motor in s turbino črpa vodo navzgor v bazen)

• •

Elektrarna po načinu pogona
 Elektrarne, ki izrabljajo manj razširjene vire (alternativne) energije in si šele utirajo pot, kot npr. sončna energija, energija vetra, plime in oseke, geotermalni viri itd.
– Vetrne elektrarne – Sončne elektrarne – Geotermalne elektrarne – Elektrarna na valovanje morja – Elektrarna na bibavico

PRIPRAVIL: Selim