BANK SIMPANAN NASIONAL SKIM GALAKAN SIMPANAN PELAJAR-PELAJAR BULAN 20 Senarai Nama Pelajar-Pelajar Nama Sekolah

Nama Guru : : Kelas : Tandatangan :

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama Penuh Pelajar

No S.Beranak

No Akaun BSN

Jumlah ( RM )

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pecahan Duit :RM100.00 = RM 50.00 = RM 10.00 = RM 5.00 = RM 2.00 = RM 1.00 = SYILING = JUMLAH BESAR ( RM ) =