1

ALLAN PEASEALAN GARNER

LIMBA1UL VORBIRII
Arta conversatiei Editura POll MARK PSIHOLOGIA VIETII COTIDIENE colectle coordonata de Alexandra Szabo Coperta: Silvia Muntenescu Traducere de Ileana Busuioc, dupa volumul for Profit TALK and

CUPRINS
Introducere 7 11 I Metalimbajul sau cum sa citim printre randuri II Cum se pot pune intrebari care sa incurajeze conversatla III Cum se poate incepe 41
0

conversatle

52

LANGUAGE - How to

Use Conversation

IV Cum sa-l ascultam pe altii ~i cum sa ne croim, astfel, calea spre popularitate ~i succes V Cum poate fi mentinuta
0

Pleasure, Simon and Schuster Ltd, London, 1989 Copyright © Allan Pease, Alan Garner, 1985 Lucrare protejata prin drepturile de autor, potrivit Conventiei de la Berna. Reproducerea neautorizata este interzisa. Toate drepturile sunt rezervate.

59 conversatle fluenta 74

VI Cum se pot face complimente sincere ~i aprecieri oneste 83 VII Cum sa-l facem pe cellaltl sa-~i dea seama 99 VIII Cum sa facem invitatii care sa aiba cat 112 118

cine suntem

© Pentru versiunea in limba romana: Editura POLl MARK,
Bucure~ti, 1994 Tehnoredactare computerizata Institutul la

mai multe sanse de a fi acceptate

IX Cum sa ne raportam la observatlile critice X Cum sa rezistam manipularilor 139

de Teorie Sociala - Sanda Stroescu

ISBN 973-95969-7-5 Tiparul executai la Tipografia FED Calea Rahovei nr. 147 Fax/Tel. 623. 93. 22 Lui Vicky, Melissa, Cameron ~i Jasmine, Gabrielei, cu rnulta, foarte rnulta dragoste, ~i parintllor mei.

2

INTRODUCERE
in zilele noastre,

reflecta saptamana avem,

0

situatie reala, Potrivit cercetatorilor ~i al psihologiei, majoritatea

in domeniul oamenilor

lntr-o
contacte

singura

comunlcaril

probabil,

mai multe

personale

cu necunoscutl,

continua sa faca, de-a lungul vietii lor, multe din gre~elile simple pe care Ie faceau ~i cand erau copii. Foarte putini dintre noi suntem in masura sa realizam asemenea contacte cu ceilaltl, lncat sa putem transforma simple cunostinte in

vecini, prieteni, membri ai familiei, copii, colegi de munca, decat aveau strarnosll intregii nostrl din evul mediu, in timpul

lor vieti, Pregatirea noastra pentru aceste intalniri

este insa aproape slrnilara cu a lor - practic, nula, De mici copii, adultii ne-au invatat sa citim, sa scriem, sa facem adunari ~i scaderl, Deoarece ei ne corectau atunci

prietenii sau sa punem caldura ~i suflet in relatiile de lunga durata, De~i cercetarlle au
0

identificat importanta

cateva

deprinderi

cand gre~eam, am ajuns sa stapanim aceste deprinderi. Alta este situatia invatati in cazul deprinderii conversatlel, Am fost

specifice, care sunt de

vitala pentru eflcienta

personala, putini oameni Ie dezvolta plenar. Mai mult, s-a descoperit ca aceste deprinderi pot fi insuslte intr-un timp

cum sa pronuntam

cuvintele

~i cum sa in~iram

aceste cuvinte in propozltil,

dar nimeni, nlclodata, nu ne-a

relativ scurt. Din pacate, despre aceste descoperiri s-a scris numai in publicatii academice, iar deprinderile respective Aceasta sa

invatat cum sa cornunlcam eficient cu ceilalti, Atunci cand faceam gre~eli, nu ni s-a aratat cum sa Ie indreptam, nici

sunt predate de un numar limitat carte reprezlnta
0

de profesori.

rnacar nu ni s-a spus ca ar trebui sa corectam unele lucruri in aceasta privinta. Drept urmare, multi dintre cei pe care iam cunoscut nu ne-au aratat sentimente prietenestl, pe

combinare

a doua cursuri

menite

umple acest gol ~i sa formeze deprinderi de conversatie la oricine, intr-un Americii, mod simplu ~i accesibil, in Statele Unite ale cursul Sa invatam sa

care de fapt ar fi putut sa Ie aiba fata de noi, ba, dimpotriva, au cautat compania altora. In afaceri, cllentii sau asoclatli au preferat sa incheie acorduri cu alte persoane, alaturl de care se slmteau mai bine. Aceasta experienta nu este neoblsnulta, De fapt, ea

Alan Garner si-a elaborat -

conversarnt

Pregatire in vederea unei mai depline reuslte
0

socia Ie, formand care, la randullor,

intreaga

retea de instructori

califlcatl,

invata azi zeci de mii de alte persoane.

in Australa, Allan Pease si-a dezvoltat cursul Tehnici si strategii pentru lntalnirile directe, pentru a-i invata pe cei

3

lnteresatl

cum sa foloseasca in activitatea

cornerclala, in

METALIMBAJUL SAU CUM SA CITIM PRINTRE RANDURI
Allan Pease a oferit, prin cartea sa Limbajul trupului Cum pot fi citite gandurile altora din gesturile lor, un ghid practic pentru un domeniu relativ neexplorat: semnalele trupului ~i relatia lor cu atitudinile oamenilor. EI aflrma ca cercetatoril sunt, in general, de acord asupra faptului ca 60 pana la 80 la suta din comunicarea directa se reallzeaza prin canale non-verbale ~i numai restul prin cele verbale ~i vocale, in acest capitol vorn analiza un domeniu aproape complet neglijat, cel al metalimbajului cuvintele ~i expresiile care pot releva adevaratele atitudini ale unei persoane. Ca ~i limbajul trupului, ~i metalimbajul poate trezi "sentimentul instinctiv", "intuitia", "cel de-al saptelea simt", "presimtlrea" ca vorbitorul nu spune ceea ce gande~te. De~i metalimbajul constituie inca zona neclara a comunlcaril interpersonale, capitolul de fata
0

negocieri ~i convorbiri deprinderile verbale ~i no-verba Ie. Dupa multe discutii ~i analize aceste cursuri au fost

unificate ~i astfel a luat nastere prezenta carte. De obicei, un curs se desfa~oara de-a lungul unui rastlmp care poate varia de la cateva zile, la mai multe saptamani, oferind participantilor nenurnarate ocazii de a exersa
0

serie de

deprinderi ~i de a Ie integra in propriul fel de a fi, in vreme ce
0

carte poate fi lasata de-o parte sau uitata, A~a cum

lectura unei carti despre practicarea schiului nu va reusl sa faca din nimeni un schior mai inzestrat ~i nici parcurgerea unei carti despre culturism nu va ameliora tonusul nostru

muscular, nici simpla lectura a acestor pagini nu va aduce mari transforrnari in deprinderea noastra de a conversa. Va trebui sa Ie citim ~i sa revenim asupra lor cu tenacitate ~i sa ne antrenarn cu staruinta cititi mai mult de un capitol ~i hotarare, Va suqeram sa nu
0

data ~i sa tncepetl sa apllcati

fiecare deprindere, in data ce ati insusit-o. Am scris aceasta carte cu sentimentul unei mari bucurii

lncearca sa simplifice multe din cuvintele, locutiunile ~i
expresiile de baza, pe care majoritatea dintre noi Ie folosim pentru a comunica un mesaj, dar, in acelasi timp, evita
0

~i suntem convinsi ca ~i cititorul va fi entuziasmat cand va constata vizibile ameliorarl ale activitatii sale de zi cu zi, pe mai

masura ce, din punct de vedere social, devine tot eficient.

prezentare prea simpllsta a unei zone atat de complexe. Majoritatea cuvintelor ~i expresiilor de care ne ocuparn aici sunt cunoscute ~i folosite de multi dintre noi, dar putine

nivelul standard CATEVACUVINTE CAREIRITA lata cateva dintre cele mai iritante cuvinte ~i expresii: "~titi durnneavoastra". este animat ori. Aceste neincapatoare Cartier ieftin ~i murdar. in radio in direct cu publicul. lata cateva exemple. cuvinte. un 0 personale difuzat preot. oare. conversatla se gradina care nu Multe trasaturi originale . in loc sa spuna: "Sunt gravida. de un care zona buna. ~i am fost intarnplnati doar cu un "Doriti ceva?" din partea vanzatoarei. "Cum sa zic". in paralel cu intelesul lor real. sub "un limbaj care codifica altfel ideile decat limbajul natural".4 metacuvinte . dar pot fi auzite ~i la multe emisiuni universal asteptand sa tim servltl.sau poate nici unul . insorita neceslta rnulta intretinere Da spre 0 descopera ca sunt lnsarcinate ~i nu stlu cine este tatal copilului dau telefon pentru a cere un sfat. cu adevarat nevoie sa ma deranjati chiar acum?" ~i acesta e ~i sentimentul care. Dictionarul Macquarie defineste "metalimbajul" drept desfa~oara de obicei dupa urmatoarea schema: inghesuita.sunt interpretate in mod constlent pentru a descoperi adevaratele lor semnlflcatil. Cu alte limbajului. Foarte mic Situat undeva Departe de magazine ~i scoll Proprietate cu aspect obisnuit metalimbaj aceasta se traduce: "E. trei durninica De seara. binecunoscut sa telefoneze ~i sa discute cu realizatorul sau de stringenta actualitate. il avem. "Un fel de". Cu totll este un limbaj ascuns in interiorul am stat la tejgheaua unui magazin expresii insidioase sunt mai frecvente la membrii mai putin cultivati ai socletatil. adolescente livingroom multe dormitoare ~i 0 bucatarie modem dotata Transport la u~a Fatada luminoasa. ce trebuie sa fac?". doresc incapator. lata un exemplu tipic: la un program radio ascultatoril sunt indemnati probleme Programul. Reclamele metalimbajul de terenuri ~i imobile folosesc adesea pe Metalimbaj Cumparati: ocazie unlca Interesant Folosire optima a spatiulul Stil casa de tara Re~edinta cu multiple posibilitati de dezvoltare Bine pozitlonat intr-o pentru a prezenta proprietatea respectiva lntr-o lumina mai favorabila. subconstlent. lini~tita Proprietate unlca pe care totl Are un hoi spatlos.

De recunoastem ca aceasta forma degenerata de conversatle este 0 obicei se incepe cu "Ce mai faceti?" care atrage dupa sine cliseul "Bine". ar ramane un dialog neinsemnat. ne permite sa manlpulam.. incepe cu un schimb ritual Dialogul intre de expresii. fara sa se vada.. un fel de. deoarece este bucatarie Mijloacele de transport intrare Orientata opresc la doi metri de usa de Ia un fel de a spune: "~tiu ca nu ma exprim clar. cum sa zic .. ~titi dum neavoastra ! PREOTUL:Nu.. 0 spre vest Nu are gradina Are toaleta in Repararea ei va costa 0 curte.. ~i s-ar parea ca suntem lipsiti de maniere.. el a. cum sa zic . ... sau cltsee ~i afirrnatii care Ie permit sa ca~tige timpul 0 intr-adevar ce avea de spus.. DE CE METALIMBAJUL? Daca am da la 0 parte tot metalimbajul din conversatlile urrna m-a sarutat ~i pe urrna a.. nepolltlcosl ~i nepasatorl unii fata de altii.. Trebuie sa necesar pentru a-si da seama daca pot dezvolta relatle. Ce s-a intamplat de fapt? INTERLOCUTOAREA: Dupa ce m-a sarutat. un livingroom dulapuri in perete ~i 0 intotdeauna ca cel care 0 foloseste nu este sigur de ceea ce adesea pe cel care spune sau ezita. la cuvantul 0 lasand ascultatoril 0 gandeasca daca pune daca a terminat intrebare sau face declaratle. Acest ritual de inceput al conversatlel exceptle. ramanand in acelasi timp rnanleratl. scurt. abrupt. nu stlu. la care cel ce a intrebat raspunde "Ma bucur" sau ceva similar... sa ne aratam propriile vlrtutl sau sa exterlorizam 0 serie de lntonatle sa se emotll.. doi necunoscutl intrebarl.. ~i acum sunt . m-a invitat la el acasa ~i pe nu gase~te cuvantul potrivit. Interlocutoarea urcatoare si-a terminat "fac". ~i nu prea stiu ce sa fac. ~titi durnneavoastra ..5 Ideala pentru oameni prlceputl care stiu sa faca reparatil rnarunte Are hoi mic. la fel ~i spalatoria avere Expresiile "Cum sa zic" ~i "Un fel de" sunt faptul ca vorbitorul scuza fata de INTERLOCUTOAREA: Ma plimbam cu un baiat ~i acum sunt . ~titi durnneavoastrat PREOTUL:Nu. nu stlu. cum se zice . "~titi durnneavoastra" devine enervant.. mai degraba decat "~titi 0 regula ~i pune in care denota evidenta expresia durnneavoastra".. INTERLOCUTOAREA: Pai. fapt ee-l determina modest. la obiect. trei dormitoare fara proaspat zugravita asculta sa arate ca a inteles utilizand cliseul "da -da". ~titi . Metalimbajul amortlzeaza loviturile pe care ni Ie dam reciproc. ei bine ... fraza cu 0 cotidiene.. vedetl.. dar sunteti destul de inteligent ca sa intelegeti ce vreau sa spun".

acolo unde priceperea ~i experlenta lui il pot face util". 0 unealta ce poate fi folosita pentru a afla adevarata atitudine a unei persoane. in engleza rnoderna a fost inlocuit cu "Mai bine zis". multi barbati stiu ca atunci cand spune "Nu" la 0 0 sau ceva asernanator. De exemplu. "Desigur" era folosit accentua cuvantul dorit. Joe Bloggs a hotarat sa cele vechi se uzeaza. vrea sa spuna "Poate". Acum o suta de ani. Daca similare. netrebnic dreptate". Aceasta gluma veche de cand lumea care ar suna cam asa: "Din demonstreaza ca ceea ce spunem nu reprezlnta intotdeauna gandul nostru real. Aceasta supraaccentuare poate genera banulell privind lntentla vorbitorului: probabil el simte nevoia sa trandav dar metalimbajul este mai usor de acceptat de catre cellaltl angajati ~i tine sindicatele in frau. anum ita lnvltatle. dar presiunile exercitate de sindicate doarnna ~i alte orqanizatll au ajutat prim 0 la evitarea acestui gen de plan metalimbajul. am fost nevoltl sa cornasam functiile de lipitor-de-timbre ~i facator-de-cafele in folosul data cu fiecare generatie. spunandu-I: "Afara. "Mi-a facut placere sa va intalnesc" este utilizata. cauza reorqanizarii ample a doarnna. fiind cea mai folosita formula. tot "Afara. Astazi. nu sunt de acord". ce estl!". netrebnic trandav ce estlt" atunci cand nu vrem sa contlnuarn relatia in viitor.6 ajunge intr-un asemenea grad de automatism. indlt un fel de" era 0 scuza pentru 0 eventuala folosire gre~ita a unui raspuns de genul "Tocmai a murit mama" ar fi urmat. Metalimbajul este prezent pretutindeni. el este. dar daca spune "Da" nu este 0 functionarul lenes ar primi clrculara din partea companiei. la aceasta se poate raspunde "De fapt. Noi metacuvinte apar 0 sectlel exporturi a companiei. in vreme ce "Desigur" a fost inlocuit cu "De fapt". Lipitorul-de-timbre renunte la aceasta tltulatura ~i sa-~i caute de lucru pe plata libera. exagereze pentru ca nu este sigur de credibilitatea sa. cineva spune: "De fapt. destul de des. Aceasta lnseamna. un patron il putea concedia pe unul din angajatii sai. "Un . intre anii '20 ~i '40 cele mai populare metacuvinte ~i expresii erau "Desigur" ~i "Un fel de". de acelasi "Ma bucur". ca ~i limbajul trupului. metalimbajul este tot mai mult folosit in afaceri. de fapt. iar tuturor angajatilor ~i pentru bunul mers al companiei. Pe masura ce ne apropiem de sfar~itul secolului al XXlea. in ~ef. In tarile de limba engleza. iar demers ~i au adus in cand spune "Poate" vrea sa zica "Da". nu-mi pasa". Ritualurile de desparttre sunt cuvant. "Pe curand". de regula. de exemplu "Aveti pentru a desigur general. jucand un rol important in dezvoltarea unei relatll.

este usor de inteles de ce procesul verbal al unei sedinte de tribunal poate trimite 0 urechile bunicii in casa ei. exlsta doua cuvinte pe care eu nu anumita distanta. Allan Pease a descoperit acest lucru atunci cand fiul sau. decat fapte ~i maxim al conversatille efectul Atunci nu depa~e~te 7 la suta. urmare. cu condltla ca ele sa nu ajunga la emotionale. sa Ie foloseasca in orice alt loc. cuvintelor asternute in ele nu transmit directe. Adevarul adevarat sta in inteleqerea contextului. A continuat. daca transmit vreunul. in varsta de sapte ani. in vreme ce doar "seful" indica 0 cuvintele folosite. Aceasta a hotarat sa puna piciorul in prag. iar celalalt "fute-I"! Cuvintele luate separat transmit putine mesaje CAMERON: E-n regula. Ceea ce clteste este in mod necesar interpretat anumita persoana nu 0 la fel de catre alta persoana. a imprejurarilor Drept intermediul ~i a modului in care sunt utilizate cuvintele. asupra unei chestiuni 0 despre modul cum proasta folosire ~i interpretarea gre~ita a cuvintelor pot duce la relatii incordate. De exemplu. i~i petrecea vacanta la bunica sa. Ca mai totl baietii de sapte ani. in vreme ce cuvantul simplu "sotla" neaga orice implicare emotlonata ~i chiar denota un oarecare dispret sau ostilitate. "~eful meu" arata o legatura emotionala. cuvintele i~i cand sunt lor pierd continutul emotional. Expresia 'Tara mea se afla intr-o criza flnanclara" arata 0 preocupare serloasa pentru problema respect iva. pe hartie. Acesta este un exemplu clasic persoana lnocenta la inchisoare. invatase cateva cuvinte "urate" la ~coala ~i le-a folosit in prezenta bunicii. "sotla mea" arata uri atasarnent emotional.7 NU CUVINTELEiNSEAMNA TOTUL vreau sa Ie aud in aceasta casa. relatate prin mai unui ziar lzbucneste dezbatere mult ampla decat in cazul oricarui mijloc de informare in rnasa. BUNICA: Cameron. ~i chiar in prezenta bunicii atunci cand se aflau intr-o casa straina. Unul este "cacat". informatii. Ca ~i cuvintele de pe ecranul unui calculator. bunico! ~i care sunt cele doua cuvinte? Deoarece bunica a pus accentul pe cuvintele "eu nu vreau" ~i "in aceasta casa". spre deosebire de formularea "Australia se afla . deci. caci cititorul interpreteaza in mod individual ~i personal 0 CUVINTELE~I IMPLICAREA EMOTIONALA Termenul "al meu" indica implicarea ernotlonala a vorbitorului fata de obiectul comunlcarll. Cameron. copilul a decodificat mesajul in sensul ca nu e nimic gre~it daca el va continua sa utilizeze cele doua cuvinte.

iar cuvantul cu 5. Atunci cand accentuatl un raspuns diferit de cel care ar fi "fiecare specie" primiti fost furnizat reclproca. Moise nu a avut niclodata 0 legat personal sau afectiv de el. (~i nu alta. ci sa 0 accept. lnconstlenta. Raspunsul este de fapt: "Nici unul". complet propozitiile de mai jos. care se Aceasta expresie este folosita de doi indragostiti a ceea ce oamenii aud. "Eu trebuie sa accept aceasta slujba". "intotdeauna". ACCENTUAREACUVINTELOR Trecerea accentului poate transforma de pe un cuvant pe un alt cuvant intelesul propozltiei. in istorie. la incheierea negocierilor. (Nu trebuie nici sa o critic. Atunci cand accentul este pacalit ~i da un cursiv. ) Exemplul arata ca prin accentuarea este posibila manipularea diferitelor cuvinte lntr-o negociere recenta cineva a amenintat ca va incheia dlscutia ~i a spus: "Drumurile noastre se despart". iar cei care se gandesc mai mult raspund: "Douat". ) manipulare cateva "Eu trebuie sa accept aceasta slujba". lmpersonala. Adesea este yorba stabilit de 0 resping. Cititi daca ati fi accentuat "Moise". (Nu am alta Tot asa cum interlocutorul raspuns anume unei este manipulat ca sa dea un multe din conversatille manipu- intrebari. intr-una nemijlocit personala. Australia a inceput cu A ~i sfar~it cu 5?". Utilizarea ei l-a atentionat pe partener asupra faptului ca acel om se simtea din fiecare specie a luat Moise cu el in area?". ) Vom examina in cele ce urrneaza . Raspunsul este. ci Noe. accentuand raspunsul: "cate animale cearta. situatie in care pacaleala devenea evldenta. Puneti urrnatoarea intrebare cuvintele subliniate. ) "Eu trebuie sa accept aceasta slujba". noastre zilnice au drept obiectiv dinainte larea partenerului. ~i observatl unei persoane. care suqereaza: "E problema lor. punand accentul pe cuvintele culese Cuvantul Australia" intotdeauna "sfar~it" a inceput intotdeauna a inceput cu A. interlocutorul accept eu mai degraba decat durnneavoastra) "Eu trebuie alegere. nu de profeslonlsti in afaceri. (Trebuie s-o cade pe "Australia" raspuns gre~it. Majoritatea oamenilor incep sa numere. ~i observatl rnodlflcarlle lntelesuluk "Eu trebuie sa accept aceasta slujba".8 lntr-o criza financlara". nici sa 0 sa accept aceasta slujba". tot asa cum pot fi rastalmacite ~i cele citite in ziare. Atunci si-a modificat ~i el pozitia de pe care negocia: dintr-una financlara. Aceasta a dat rezultate ~i. nu a mea". (0 dlspretulesc. lata un alt exemplu: "Cand. satisfactla a fost area.

problema cea mai lmportanta. Daca aceasta e greu de realizat. Ce putem face impotriva 0 0 ceea ce ai facut la acest Dar. "Nu da truismele sunt alte tipuri de cllsee. expresia "oarecum" este un fel de scuza pentru afirmatie nerelevanta ~i unul din cele mai des folosite cltsee in engleza moderna. De 0 chiar reconfortanta pentru interlocutori. unde oamenii recurg la gesturi care se tot repeta ~i sunt deranjante. saptamana trebuie sa fie amanata pentru cllseelor daca si noi in~ine suntem inclinati sa Ie folosim? Cel mai bun lucru ar fi sa Ie alunqarn din vocabularul nostru. Dar cel mai bun sfat pentru a putea tine conversatla deschlsa este sa renuntam total la cllsee. Cli~eele sunt cuvinte sau expresii preambalate. tocite. CLI~EELE Asemenea expresii ne avertizeaza ca ceea ce urrneaza este.9 moduri in care se reallzeaza acest lucru. sa Ie dam cel putin 0 lmaqlnatle sau de cei care sunt prea lenesl ca sa descrie situatie prin prisma propriilor perceptil. numite cli~ee. dar va contribui la ameliorarea calitatii conversatiilor noastre. Poate aparea in mai multe variante. de exemplu: "iti multurnesc ca mi-ai imprumutat masina protectle 0 truisme ~i platitudini ~i sa abordarn discutia cu imaqinatie. piIda "fiindca veni vorba". fiindca veni Yorba. treaba buna. de "Fiecare barbat este impins de la spate de femeie "poate deveni mai percutanta daca i se adauga "adesea este yorba de cealalta femeie". de fapt. Ca ~i in limbajul trupului. ei folosesc adesea ~i expresii invechite. lovitura aceea de la bara de ai de mult?". Fraza 0 exemplu.) Cli~eele pot oferi chei utile pentru descifrarea gandurilor vorbitorului. La inceput nu e un lucru prea usor de realizat. care poate fi De pilda. pe doua pasari". vrabia din mana. apreciem intr-adevar proiect. folosite de oameni lipsiti de 0 "John. acestea fie pun capat unei conversatil. in acest caz. expresia "ca sa nu uit" este folosita pentru a masca faptul ca intrebarea despre . a fost vacanta ta de luna viitoare". de fapt. (Platitudinile ~i nota nosttrna. "ca sa nu uit". dar. "daca ma gandesc bine" ~i "tocmai ma intrebam daca". pe cioara de pe gard" poate fi transformat in "Nu da gardul din jurul tau. bara de protectle indoita este. nucleul intregii asertiuni. fie il incurajeaza pe interlocutor sa vina ~i el cu un cliseu propriu. ca sa nu uit. Aceste expresii au drept scop sa atenueze lmportanta a ceea ce vorbitorul vrea sa spuna.

Cuvintele "doar" ~i "mimai" sunt folosite pentru a perceptie fina decodifica instinctiv aceste cuvinte ~i au ca vorbitorul incearca sa-l pacaleasca. "pe. cinstea mea". cunostintele sau pe colegii dumneavoastra de serviciu daca au observat vreunul din aceste cuvinte in felul apropiere. "Va voi rapi cinci minute din este mai hotarat ~i mult mai lndoiesti. sa te in schimb. "Neindoielnic". si-a inchis cumparaturi Temperatura copilasul intr-un in rnasina. "Fara nici 0 minimaliza semnificatia a ceea ce urrneaza sa fie spus. ceea ce poate avea urmarl in detrimentul declaratia poate suna fals. care ne semnalizeaza ca 0 acord cu punctul de vedere al vorbitorului. "pe sleau" arata ca vorbitorul urmeaza sa fie mult mai putin sincer sau onest decat pretinde. in mod cert. Cuvantul "numai" este folosit pentru a atenua vina unei persoane sau pentru a devia culpabilitatea anumite urmarl nedorite. urcase la 35°C in acea zi ~i. Cand mama a fost lnterpelata de zlaristi. "Va voi rapi doar cinci minute din timpul durnneavoastra" este 0 formula folosita de cei care i~i pierd usor timpul. din nefericire. De exemplu. cu asa ceva. este cea mai buna oferta pe care v-a pot face" se traduce cu "Nu este cea mai buna oferta. Adesea Ie folosesc pentru a incepe 0 dumneavoastra" credibil. "Te iubesc" este mai usor de crezut decat "Te iubesc sincer". Multi oameni s-au obisnuit cu folosirea unor cuvinte de acest tip. "Pe cinstea mea. "Sincer". iar ea a intrat magazin universal din 0 declaratie lor. Cuvintele "OK" ~i "da" forteaza interlocutorul sa fie de Sa examlnam acum cateva dintre cele mai des folosite metacuvinte.10 METALIMBAJULiNTR-UN SINGUR CUVANT relatle bazata pe incredere cu dumneavoastra. chiar daca nu este in mod necesar de acord cu punctul de vedere al vorbitorului Acest "da" trezeste lndolala ~i in ceea ce priveste capacitatea interlocutorului de a receptiona si inteleqe clar despre ce e Yorba. Oamenii cu 0 un "da" al sau. Yeti incepe sa intelegeti de ce 0 bebelusul a murit din cauza caldurll. precum ~i de cei care vor dumneavoastra: timpul sa va ia pana la 0 ora din timpul lndolala" te face. dumneavoastra de a va exprima ~i daca asa stau lucrurile (ceea ce este de asteptat). da?" Interlocutorul "Veti fi de acord persoana incearca este fortat sa raspunda cu sa voaleze adevarul sau sa ne induca in eroare. Cuvantul "numai" 0 anumite persoane nu par a fi in stare sa dezvolte niclodata apara de multe dintre . dar poate ma Yeti crede". te indeamna la indoiala. de curand. De "senzatia" exemplu. a raspuns: "Am fost plecata numai zece minute". cacl pe pentru mama pentru sincera. intrebati-i pe prietenii.

raportata la contextul in care apar. pentru a anunta de la bun inceput ca s-ar lntr-o conversatle. "Voiam numai sa-ti spun ca te iubesc" il rnascheaza pe indragostitul trebui sa spuna "Te iubesc". ar putea spune "Voi incerca" acestei formule: "0 sa fac tot ce-mi sta in 0 responsabilitate. Atunci cand unei persoane i se cere sa indeplineasca 0 sarcina grea. in mele de a face asa ceva". de obicei 0 (in metalimbaj. ) "Numai 9. asupra capacltatil sfar~it. "doar" incearca sa minimalizeze implicarea volta. pana la capat sau nu reusesc in ceea "0 sa ne ocuparn". "zece minute" inseamna sau echivalentul puteri". Ori de cate ori Yeti auzi pe cineva folosind "numai" sau "doar" va trebui sa va ganditi de ce tncearca acea persoana sa minimalizeze lmportanta spuselor sale. "Am vrut doar sa incerc sa fiu de folos" bagaretii ~i de barfitorii este formula folosita de "Nu sunt decat un om" este expresia uzuala a cuiva care nu vrea sa-~i asume raspunderea pentru gafele facute. Dadi ar fi spus "Am fost plecata zece minute" ar fi parut ca se considera vlnovata ~i ar fi fost poate sever pedepslta pentru lipsa de putea sa nu reuseasca nici de aceasta data. intre douazecl ~i ambele semnaland nereusita iminenta. Traduse. nepotrivita. Cuvantul "incerc" este frecvent folosit de persoane care nu prea duc lucrurile" ce intreprind. sau aceste formule lnseamna: "Am indoieli Cand. sau unei femei ~i se alege cu doar sa fiu prietenos". "Nu vorn precupetl nici un efort" ~i "Sa vedem ce se poate face" sunt expresiile conducatorllor de intreprinderi ~i oficialilor favorite ale guvernamentali care vor sa se spele pe rnalnl. am incercat". perloada nespecificata de timp. iar "sa incerc" arata ca respectivul nu a avut cu adevarat intentia sa ajute la rezolvarea problemei. auzim asemenea . Un barbat nerabdator care face 0 0 propunere nepotrivita general.11 acuzatille care i se puteau aduce. poate spune: "incercam a musarnaliza tactica sa pentru sa evite raspunderlle ce Ie revin? 0 analiza mai aprofundata a cuvintelor "numai" ~i "doar". Fie pentru ca. persoana saizeci de minute. 95 de dolari" sau "doar 40 de dolari avans" sunt expresii folosite pentru a convinge interlocutorul cititorul ca pretul este nesemnificativ. palma. in timid care ar carora Ie place sa se amestece in treburile altora. fie pentru ca tncearca lntentlonat sa ne insele. va spune: "Ei bine. in context. conflrmand faptul ca a avut prea putina incredere in capacitatea sa de a rezolva problema. ~i chiar se asteapta la asa ceva. respect iva nu reuseste sau rateaza proiectul. Atunci cand. oamenii nu au curajul sa spuna ceea ce simt cu adevarat. poate oferi raspunsul.

vorbea mai mult. inainte de a-i incredlnta 0 a spune: "Ce prostie!" ~i este folosit cu lntentla de a da lovitura interlocutorului. conversatie in care interlocutorul dar. "Apreciez spusele dumneavoastra. de metalimbaj un alt contradictoriu in doua cuvinte. METALIMBAJULiN DOUACUVINTE "Credetl-rna. prin ma credetl Yeti cumpara acum ~i nu Yeti pleca la alt magazin". pentru interlocutor. eventual" .. "Vorbesc serios" sau "V-a~ rnlntl eu pe dumneavoastra?" sunt alte versiuni pentru aceeasl expresie. i~i va incepe. ba chiar il dlspretuleste. Daca doarnna.. dar perrnltetl-ml sa afirm. " (Nu-mi place.. destul de clar. cu toate acestea. expresii trei in orice sensuri eu pe dumneavoastra?" (Acordati-mi are foarte putina pretulre.. aceasta este oferta cea mai buna care vi se poate face" adesea lnseamna: "Daca reusesc sa va fac sa "Da. "Sunt de acord cu ceea ce ati spus. dar" poate fi de asemenea exprimat ~i prin "totusl" sau "cu toate acestea". parea convlnqator. ) "Pare draguta rochia.. "Sunt asa de bine informat incat stlu . " (Nu sunt de acord cu ceea ce ati spus. " (dar nu este). ) Una din cele este mai "Sigur des folosite ". Minciuna finala suna cam asa: "Credetl-rna. ) "Cu respect". care poate aparea ~i sub forma "Cu tot respectul cuvenit" lnseamna. vorbesc serios. ca nu sunt de acord cu ele". V-a~ rnlntl numai prilejul!.. sau deloc. Acesta este un mod foarte intortocheat de raspandite: "Trebuie sa fii un prost ca sa pui asemenea intrebarl" (sarcastic). pe masura ce mai bine ca cineva sa "nu vrea" sa se apuce de rezolvarea unei probleme. ca vorbitorul simte ca n-o sa-l credetl sau ca ceea ce spune este de necrezut. Ati avut vreodata durnneavoastra 0 0 sarcina. "Dar" in general contrazice cuvintele care il preced. "Da. decat sa "incerce" ~i sa nu reuseasca. Este amortizandu-i insa efectul. ea i~i da pe fata viclesuqul prin metalimbaj. "sotla dumneavoastra este 0 persoana minte. totusl .. cu respect. Ea are domnule. va convingea tot mai putin? Probabil ca acel vorbitor exemplu utiliza expresii precum "credetl-ma". "Voi incerca" este cam tot atat de linistitor ca ~i "in mod sigur. sau semnaleaza ca persoana nu a fost slncera pana in acel punct. dar" este 0 incercare de evitare a intimldaril. conversatle ca. vorbitorul cu atat mai mare este minciuna. Daca 0 simularea unui acord. observatille cu un "Credetlrna". Cu cat mai convinqator va suna "Credetl-ma". dar .12 expresii. sa cerem persoanei respective sa-~i exprime cu claritate optiunea..

precedata de "Sigur ca". aceasta lnseamna: facetl". "~tiu ca suntetl destul de inteligent ca sa va dati seama de acest la el" (politicos). in mod subconstlent. dar". Dorinta lor de a furniza lnformatll este atat de covarsltoare Metalimbajul manipulativ da la iveala lntentla celuilalt lncat. Adesea care urmeaza vor reflecta serveste ca 0 parghie in doar dupa ce a fost promovarea propriului punct de vedere. dar ma voi referi totusl adesea este folosita Cel mai pentru a introduce sau sa 0 idee pe care acelasl scop ~i oarecum "il bat pe umeri" pe ascultator. Daca cineva spune: "Fara indoiala. Atunci cand un negociator afirma: "Sigur ca n-o sa va obligam sa respectatl aceste clauze". a usura constilnta opere de caritate organizator vlnovata Expresia este folosita ~i pentru a cuiva care da bani pentru hartuit de un interlocutorul implica practica imparta~e~te aceeasl parere. dand de inteles ca toata lumea este de acord cu el. care veritablla trebuie sa ne puna in garda in privinta unor posibile lntentll rauvoltoare ale vorbitorului. sunteti constlent ca trebuie sa faceti ceea ce e bine". "A~a cum sunt expresii utilizate in lucru. 0 "Nu e oare adevarat ca" cer drept raspuns de la ascultator un "da" si-i permit vorbitorului poate ~titi" ~i "Fara tndolala" sa manipuleze. ideea ca propozitiile obisnuita. insistent. convins "Sigur i~i ca ca" cunoaste deja. cursa. "Nu vi se pare ca". vorbitorul vrea ca interlocutorul accepte. formule de genul "N-o sa credetl. "N-ar trebui sa va yorba despre tot ce . ca de obicei" este un exemplu despre felul in care vorbitorul propune opinia. aceasta in general inseamna 'Tocmai asta vorn face". "Sigur ca suqerandu-I ca este destul de lstet ca sa inteleaga faptele sau lasa sa se presupuna ca interlocutorulle "Din toata inima" este de-acum 0 astept sa-rnl oferltl cele zece procente de reducere. Sa analizam acum cateva expresii ~i fraze de uz comun pentru a Ie exam ina posibilele traduceri in metalimbaj. ei incearca sa spun toate astea. "Trebuie "si "Ar trebui "se traduce prin "Dupa parerea mea" ~i este una din expresiile cele mai manipulative in limba engleza. sau de a obtine ceea ce vrea. dar" sau "Nu suflati 0 0 ascunda sub de a ne impinge lntr-o situatie dorlta de el. Mai exlsta principala apoi barfitorii ~i gurile sparte a caror "Pacetl exact ceea ce vreau eu sa ratiune de a fi pare aceea de a raspandi ~i MANIPULARI ~I CURSE amplifica toate zvonurile pe care Ie aud sau Ie inventeaza.13 tot ce se poate ~ti despre asta" (plin de sine). Expresiile: "Nu credetl ca".

iar "spera" adlca el nu se Bob ar fi facut mai bine sa evite cursa. (Cursa. ) "in imprejurari dirijata sa devlna norma Ie". ele creste mai mult ca sigur". cel ce foloseste expresia asteapta raspunsul "spuneti" ~i de indata ce a terminat de povestit. cu toate acestea. care inseamna "N-o sa va placa ceea ce sa va spun. in provocarea unei dispute fata atat de arnablla. Tradusa. EGOLATRIE spunetil" Aceasta expresie poate fi folosita in doua feluri: j» rnanlera umoristlca sau ca 0 cursa pentru 0 dlsputa. Expresia "A~ putea spune ~i eu ceva despre asta" il deterrnlna pe interlocutor sa replice: "Ei bine. La doua luni dupa ce a fost I Acuta aceasta declaratle s-au introdus impozitele pe pensii ~i pe averea personala. intr-un Educatia prim ita in copilarie ii impiedica pe cei mai multi oameni sa spuna "Sunt talentat". ci de principiu" ceea ce inseamna de obicei "Este yorba de bani". Sally a aruncat 0 gandire de dorinte. Cuvintele "as vrea sa pot" inseamna trimite asteapta la de fapt 0 barfa plcanta despre Sue. "Nu vreau sa dau nastere unor zvonuri" interlocutorii au datoria sa rada. creste in tot restul anului". "Sunt valoros" sau sa faca context nostim. ) BOB: (intrebator) Ce vrei sa spui? (inghite momeala opinie. atat de deschisat inseamna de obicei: "Ador sa starnesc zvonuri ". ca speranta realitate. dar.. SALLY: Nu vreau sa dau nastere (Urmeaza 0 spus recent: "A~ vrea sa pot spera ca impozitele mi vor mai unor zvonuri.. aceasta norma Ie n-as vrea ca rnomeala din care el a muscat ~i este gata sa fie prins ~i tras ca un peste.14 v-am spus". Chiar daca majoritatea . "Nu vreau sa aud nici 0 sau a unei certe suna cam asa: BOB: Sue este 0 barfa stuplda" adesea vrea sa spuna "Treci direct la aspectele mai picante". atunci gre~it". alte asemenea afirrnatii laudaroase. impreuna cu carligul). Alte doua expresii favorite sunt: "Sa nu ma intelegeti 0 declaratle lnseamna: "in imprejurari impozitele sa creasca. dar . cu toate ca suna ca ~i cum persoana in Un binecunoscut om politic a cauza si-ar exprima parerea. sa schimbe subiectul sau sa incheie conversatla. dar nu-mi prea pasa" ~i "Nu-i yorba de bani. ) SALLY: A~ putea sa spun ~i eu cate ceva despre asta. "A~ vrea sa pot spera ca" este un mod Intelept de a nu furniza nici 0 (Face un compliment unei terte persoane. "~tiu ca nu e treaba mea" lnseamna: "Ia sa vad daca mai pot nascoct ceva".

.. Mesajul sau real a fost. vorn numi Bob Brown. folosite pentru a introduce ganduri considerate de el ca profunde ~i pline de sens ~i pe care interlocutorul ar face bine sa Ie aprecieze. mai destept. preferata de egolatri mai batrani. dar. multi manageri lncearca sa-si 0 recomandat altor persoane sa-l sprijine pe copiii din lumea a treia.. ". " sau "Poate nu sunt eu cel chemat s-o spuna. care poate fi stralucltor "din mers". mai bogat. ceea ce suna misterios ~i impresionant Atunci cand a fost insa silit sa dezvaluie ce anume facuse. in timp ce mai tinerii folosesc formula: "Daca vreti sa aflati parerea mea" pentru a-si arata propria suficienta atunci cand nimeni nu i-a intrebat care Ie e lmportantl. Infatuarea este penibil de prezenta in expresii de genul: "Dupa umila mea parere".15 oamenilor nu spun astfel de lucruri pentru di terta parte "ei". Un egolatru maniac. (~i-a incheiat relata rea. ceea ce creeaza posibilitatea ca altfel fara sanse. 0 metalimbaj era: "Sunt mai bun. la o persoana sus-puss. "marele 0 invizibila public "ii lui este intotdeauna desigur: deschlsa". dar . Sa auzim cate ceva ~i despre dumneavoastra. Adevaratul sau mesaj comunicat prin acest mascheze propria importanta aflrmand ca "i-a trecut ceva prin minte". a raspuns celui care facea cheta: "Am facut tot ceea ce am putut in felul meu". "totl ceilaltl". pe care 0 0 adunare. chiar ~i atunci cand nu fac nimic. sa fie acceptata fara nici 0 propunere. Aceasta ii permite persoanei respective sa para un geniu. adorat ~i "Ma aflu aici pentru a fi impiedica. respectat. incat a parerea. a spus: "Bob Brown este aici pentru a servi compania ~i usa . Cei superinfatuati au metodele lor proprii de a parea evldenta in metalimbaj.. in lumea afacerilor. dorlnta de a spune "sunt valoros "devine idolatrizat" . s-a oprit pentru un sfar~it de saptamana in India ~i a fost atat de impresionat de saracia pe care a vazut-o acolo. pe cand calatorea spre Elvetia in vacanta. care a fost rugat sa contribuie la un fond pentru ajutorarea celor ce sufera de foame in lumea a treia. Ce parere avetl despre noul meu Mercedes?") idee buna sa fie pusa in lumina printr-un artificiu. Alte variante: "Departe de mine gandul de a nu fi de acord. De curand. iar lntreprmzator decat tine". spunand: "Am vorbit prea mult despre mine. Eul infatuat devine evident la cel care se refera la sine folosind persoana a III-a singular. a aratat ca. mai observatle.

"De ce nu?" este. "~i ~tii ce a spus?" este un tic verbal plictisitor. nu utilizeaza niclodata asemenea prologuri. arate ca ar cunoaste bancul ~i sa se pregateasca sa rada la Doua expresii care ii incurca pana ~i pe oamenii cu cea mai pozitiva gandire 0 poanta. " este un cliseu utilizat de cei care nu au talentul raspuns-cllseu de-a spune bancuri. ca Dave Allen ori Johnny Garson. judecata pozitiva.. determina pe interlocutor lnconstlent motive impotriva mersului la plaja. "0 ~titi pe-aia cu . "0 data" in context inseamna . acestuia. in timp ce: "Hai sa mergem la plaja!" indeamna la actiune. raspundetk iesim undeva dlseara?" raspunsul "de ce nu?" vrea sa spuna "da". sefule?" il determlna pe sef sa se cand conversatla "Nu. ~i il someaza pe interlocutor disputa. urmate de duce la plaja?" il propozitie afirmativa. "De ce nu pot sa-rnl iau liber azi. Cere un raspuns de genul: "Ghici ce s-a intamplat?" este 0 formula sirnilara. Bancurile spuse fara acest prolog uzat sunt mult mai apreciate. fie pentru ca sufera de logoree. "Ce credetl despre" este ale vorbitorului despre Formulele de trezire a interesului sunt folosite pentru a rnentlne in stare de desfa~urare 0 urrnata de parerile personale conversatle plictisitoare ~i subiectul respectiv. Cli~eele persuasive lncearca sa obtina fortat un acord cu impune un raspuns pozitiv. sa evitam 0 ceea ce ne permite "Nu". Cand cineva lntreaba: "Ai vrea sa auzi proxima data din nou aceste fraze. dar ar putea fi decodificat "nu" de cel care-l prlmeste.16 TREZIREA INTERESULUI ~I PERSUASIUNEA punctul de vedere al vorbitorului gandurile ~i prejudecatile ~i dau la lveala atitudinea. fi surprinsi cat de multi vor ignora observatia data pranzul impreuna?" dumneavoastra ~i vor vorbi mai departe. EI reclama tot un sa nu pentru a-l dezarma pe vorbitor intrebare bunat Dar care este parerea durnneavoastra?". fie pentru ca e ceva neinteresant. un raspuns negativ la 0 lanceze~te. Comicii profesionistl.. ce-a spus?" Cand Yeti "Nu ~i Yeti gandeasca la motive pentru care nu putetl sa va luati ziua libera. de asemenea. Atunci cand un pensionar intreaba: "Ce credetl despre noul impozit asupra pensiilor?" traduce aceasta se cu: "Eu sunt lmpotriva" ~i i se poate raspunde cu: "Este 0 sunt favoritele celor care nu se simt in siguranta in ceea ce spun. dar sugereaza de fapt ca pranzul nu va avea loc nlciodata. pentru a-l atrage pe ascultator atunci folosit sunt: "De ce nu?" ~i "De ce n-am "De ce nu neam sa caute putea?". Multi oratori publici folosesc expresia: "Asta-mi aduce aminte de povestea cu". "De ce nu luam rnacar 0 nici nu ma lntereseaza" ~i asteptatl reactla vorbitorului. care are aceeasl soarta.

lntellqentel ~i capacltatil acestuia de a intelege ceva in mod clar. "Ce se mai poate spune acum?" lnseamna: "A~ prefera sa nu vorbesc despre asta"... cand aceasta voia amesteca!". "Macar sa fi . el a invitat-o "Ia 0 cafea" sau "Ia un ultim pahar de bautura". descifrarea acestor expresii formule care nu mai au nevoie de traducere pentru oricine are mai mult de optsprezece ani. cuvantul care descrie ceea ce simte vorbitorul.. cand sopteste "Nu de cooperare ~i de abtlnere de la orice incercare de a contrazice. dar ~i foarte distractiva. cu un "Tocmai succes in cazul unor persoane pe care nu Ie prea avetl la inima. ) "N-a~ vrea sa las impresia ca sunt un. "A~ vrea sa vrei si tu sa ma imbrac frumos". dar. raspandite pe care Ie auzim zi de zi: "N-am intrecut mult rnasura. in apartamentul lui. "Am spus ceva ce nu trebuia sa spun?" recunoaste: "Am spus lucruri nepotrivite". voiam sa-ti spun cat de splendid arati". inseamna "Voi ramane". de fapt. "Am incheiat dlscutia". . Ele cer ca raspuns de la interlocutor un lnseamna: "Nu ma chemati dumneavoastra. Toti folosim lata cateva din metafrazele ~i metapropozltiile larg prea metalimbajul la inmorrnantari ca sa ne ascundem adevaratele sentimente. mi-au auzit urechile" ~i "La ce mai foloseste" "Destul lnseamna. de obicei: "Nu voiam deloc sa spun asa ceva". nu?" inseamna "~tiu ca. ~i "A murit atat de tanar" lnseamna: 0 sa va sun eu" "Ma simt amenintat la varsta mea". " contine "N-a~ vrea poate fi nu numai folositoare.. nu-i asa?" inseamna "~tiu ca am vorbit mult. "Las-o balta!". "Tocmai voiam sa spun ca" lntr-o disputa sau dezbatere. spune. va rog. "Cred ca suntem cu totii de acord" incearca sa forteze atitudine 0 Femeia care spune: "Nu pot ie~i din casa asa cum arat acum". formule ca: "Nu te lnseamna. in timp ce "Vreau sa fie clar un lucru" arata dlspret fata de interlocutor ~i arunca indoieli asupra pot sa mai raman". spunetl ca n-a fost asa". sa las impresia ca sunt nepoliticos" inseamna "Voi fi imediat METALIMBAJUL POPULAR nepoliticos" .17 "sper di nlciodata". apelatl la mine" dar nu-mi pasa". (Probabil. in vreme ce "N-am vorbit prea mult. " este folosit pentru a arunca vina altundeva: "Macar sa fi venit salvarea mai repede". Este 0 formula pe care 0 puteti folosi cu sa afle unde a fost pana noaptea tarziu. am intrecut rnasura. ca in cazul acelui sot care i~i intrerupe sotla. Mai tarziu. Cand stlm sa ascultarn. "Nu". "Daca va pot fi de folos vreodata cu ceva.

atunci persoana are pretentil nerezonabile. dupa parerea mea. sa . dar" lnseamna: este 0 oameni de afaceri ~i negociatori. mai inteligent ~i mai informat decat dumneavoastra". sa sun eu". 0 pe nume" este adesea expresie care duce la: "Afacerile sunt afaceri". dar permite unui curnparator sa scape de un comerciant prin emiterea unei astfel de pretentll. hotarare) ~i 0 sa va in~tiintez Egolatrii sunt prezentl ~i ei la multe negocieri de afaceri. "Uite ce e" sau "De ce n-am proceda asa?" sunt adesea folosite pentru a pregati un "Nu". John. ANGAJATUL:~efule. de tipul "daca atunci "poate Folosirea propozltiilor ganditi ~i la mine. Uitati ce c! (Nu!) 0 sa ma mai gandesc pana maine (problema nu c destul de lmportanta ca sa iau acum 0 sa revin luni!". "Mi-a trecut prin minte" permite unei persoane sa dea impresia ca are capacitatea innascuta de a emite idei geniale tot atat de repede cum se fac floricelele de porumb. "Uite ce e. aici metalimbajul spun) ~i vom vedea (arnanarea deciziei). ~i acum 0 alta sau de a justifica propriile lacune morale in afaceri. (eu sunt mai destept) cum va trebui. ca raspuns la ma mai gandesc ~i 0 0 (contrazicere) sa asteptatl (facetl asa cum va propunere. dupa cum bine ~titi (condescendenta). ~EFUL: S-ar putea sa va intereseze sa aflati (sunt mai destept) ca m-am gandit (acum tine de domeniul trecutului) ~i. munca pe care ati prestat-o a fost de buna calitate va trebui (Ia timpul trecut). salariul meu n-a mai fost majorat de doi ani ~i. 0 spune: "Nu. dar (conflrrna contradictla). Dupa cum am aratat deja. n-as vrea sa vi se para ca ma plang (ma plang). in timp ce: "intr-un mod specific lumii afacerilor" lnseamna: "0 sa va strang cu usa pana cand "Sa spunem lucrurilor introductiva cand 0 0 scena tipica intre sef ~i angajat. rnultumesc. iar "Ar putea fi interesant pentru METALIMBAJULiN AFACERI Cand se intalnesc metalimbajul abunda. nu ma suna. cu tot respectul cuvenit (n-am nici un pic de respect pentru durnneavoastra). "Nu spun ca ar trebui sa faceti asta. ar trebui (opinie personala) sa va sa obtin tot ce pot obtlne". pana la sfar~itul lunii. durnneavoastra sa ~titi" arata ca "Sunt mai destept. "Afacerile sunt afaceri" privim lucrurile incercare de a explica de ce 0 persoana a lnselat-o pe dlstorslonata a faptelor". atunci "Daca putetl livra totul curnpar" inseamna ca problema e pasata in terenul comerciantului. ~i asa" se traduce prin "lata 0 "Hai sa versiune "Pacetl ce va spun". in general (sa nu intram in detalii).18 toate: "Nu mai pot suporta aceasta situatie".

vino SOlUL: Vin imediat! data. lata un exemplu tipic. ) 0 SOlIA: Am pus totul pe rnasat (Hai. . ) SOlUL: Bine. Vad ca niclodata nu pot sa fac treaba pana la capat in casa asta. " ~i "De cate ori sa-ti spun sa nu mai faci asa ceva?" sunt probabil cele mai dure doua moduri de a "scoate din functiune" Metalimbajul adultilor un pusti. La sfar~itul acestei scene. (Mereu sunt deranjat ~i tu estl de vina!) SOlIA: Am spus ceva ce nu trebuia? (~tiu ca am spus.19 va desfa~urati activitatea pentru ca randamentul SOlUL: Colosala. (Raspuns defensiv. (M-am distrat bine. 0 sa. ) Toata aceasta metaconversatie putea fi evitata. bine. dragule? (Deschidere rltuala. ca ultim cuvant al adultului. ) l-ar fi intrebat la ce ora vrea sa serveasca cina ~i el ar fi fost de acord sa nu intarzie la masa. SOlIA: Gata masa (Vino acum!) SOlUL: Numai 0 metalimbajul Aceasta situatie duce adesea la cllsee de genul: "Sa nu-mi raspunz] obraznic!". dar ma lasa rece. pe scara larga. Copiii decodifica metalimbajul cu aceeasl sensibilitate ca ~i pe multi dintre baietii vechi i-am intalnit carti. sotla serveste cina. iar seful in sinea lui: "Afacerile sunt afaceri" (Du-te-n . angajatul pleaca spunandu-sl: "Eu am incercat" (nu ma asteptam sa reusesc). ) SOlIA: Cum a fost rnancarea? (Croleste calea catre dumneavoastra sa creases (suntetl incapabil). data. ) SOlUL: Absolut fantastical hrane~ti la fel!) SOlIA: Te-ai intalnit cu vreo persoana lnteresanta? (li(Ce pacat ca nu potl sa ma SCENEDE FAMILIE ai facut de cap?) SOlUL: Am cunoscut nlste capete excelente de la centru. Ceva mai tarziu.. "Daca nu te potolestl 0 clipa! (Nu ma deranja chiar acum.. tontule!) Dar se (tasa-rna-n 0 pace!) SOlIA: raceste mancareat (Trec la atac. daca ea este insa mai usor de inteles decat cel al copiilor. iar el aranjeaza un tablou pe perete. ) la partidele de ~i limbajul trupului. Acei parinti care lncearca sa discute cu copiii lor folosind deoarece copiii limbajul utillzeaza adultilor se vor simti frustratl. ) intrebarea principala. mai ales pentru ca orlcarul copil ii vine greu sa creada ca un adult a fost ~i el candva copil... Expresii de felul: "Cand aveam varsta ta" distrug aproape orice dialog intre adult ~i copil. SOlIA: Cum a fost adunarea generala de la Fiji.

politic este de a crea un zid incalcat legea sa fie trasi la raspundere. cacl altfel majoritatea politicienilor ar trebui sa-~i caute alte profesii. conversatla trebuie sa fie flexibila. Daca metalimbajul politicieni. Sa nu ma intelegeti gre~it (intelegeti-ma de la sine (incercare acord) ca oflclalltatlle gre~it!). Nu este surprinzator pentru a-si exercita metadeprinderile profesii juridice. bine ~titi (Eu sunt mai destept). nu ar exista nici intample Nu mai e nevoie sa spun (N-a~ vrea sa se cu totii vrem ca cei care au ceea ce spun!)'. (etalarea frustrarii) tot ceea ce putem spune (parere ostila) este sa multumim Cerului (exagerare) pentru metalimbaj. Sa anallzam acest interviu mea) sa stea deasupra orlcarel banuleli (exagerare pentru a obtine acordul). ca politicianul are cel putin 0 respectiv din guvern trebuie (Dupa parerea inteligenta medie.20 posibil (Dupa cinci minute am sa uit tot ce am spus in cadrul METALIMBAJUL POLITIC acestui interviu) ca sa dau ia iveala orice ilegalitate comlsa de rnlnlstrl. de fapt? (~tiu exact ce iN REZUMAT cercetarl asupra nici faptul ca atat de multi i~i aleg lnvestlqatle atotcuprinzatoare? JOE BROWN: La ce va referltl. adoratl-rna) in guvernul lui. dar de prietenie cu ceilaltl. aceasta este parerea mea despre cu politicianul Joe Brown. (Te dlspretulesc. intreprinde Pentru a fi eficlenta. REPORTERUL: Ati putea comenta stirile referitoare mituirea membrilor guvernului dumneavoastra? JOE BROWN: Vreau sa fie clar un lucru. in acelasl timp. ) Joe Brown n-ar permite niclodata asa ceva (Venerati-ma. probabil ca aveatl sentimentul ca frazele sablon pe care Ie (contradlctle) credetl-rna (Mint). REPORTERUL:V-ati gandit vreodata (Este parerea mea!) la 0 la problema! (in alte probleme nu am fost sincer. aceasta idee a fost deja avansata. iar metalimbajul este important in mentinerea unor relatli JOE BROWN: Dupa cum. Scopul nu ar exista. ) Ei bine. dar (contradlctle) de a forta interlocutorul se intelege sa fie de metalimbajului impenetrabil din cuvinte pe care nimeni nu Ie poate intelege ~i de a da impresia. vrei sa spui ~i nu-mi place atitudinea tao ) REPORTERUL: Ca Yeti minlstrilor durnneavoastra. Sincer. inainte de a fi citit acest capitol. cacl n-ar mai avea prea multe sa ne spuna. voi face tot ceea ce este . probabil.

Yeti urmarl ~i rezolvarea problemelor pe care vi Ie-am prezentarl METARASPUNSURI: Am ascultat cu interes parerlle dumneavoastra notat amanuntlt. dar. asa cum v-atl dat seama (este meritul durnneavoastra). atentl. spre informare studiul despre impactul precedente. asa stau lucrurile. iNTREBARE METARASPUNSURI: Am avut rezultate mai Cum au decurs alegerile! Cu prima ocazie voi lamuri aceste puncte de vedere in fata tuturor celor lnteresatl. Au votat pentru noi mai multe femei. Ma voi ocupa de ele cat mai curand posibil. iNTREBARE: Cum vi se pare noul METARASPUNSURI: meu apartament? iNTREBARE: METARASPUNSURI: Cum n gase~ti? place? . ~i Ie-am manipuleze. din vorbarla personalltatllor publice mass-media care cauta sau din sa ne iNTREBARE: Ca reprezentant al guvernarii locale. asupra mediului Inconjurator.21 folosltl nu au vreo relatle logidi cu fondul comunidirii. nu Are aerul ca e locuit! Te face sa te slmtl ca acasat Ce paleta de culori lnteresantat Nu pot suporta loculntele unde totul este la locul potrivit Te slmtl ca ~i cum tl-al putea scoate pantofii ~i ai putea sa te linistesti. TRADUCERE: In nici un fel. Cand vorbltl cu alte persoane trebuie sa devenltl constlent de frazele standard ~i de cllseele pe care Ie folosltl ~i sa Ie elirninati sau sa Ie inlocuiti pe cele care lrnpledica realizarea unei cornunlcarl eficiente. TRADUCEREAm pierdut. bune decat la alegerile Vreau sa va asigur ca aceasta problema va fi nurnarul unu al preocuparllor Va voi trimite mele. Am luptat corect. Au votat pentru noi mai multe persoane decat oricand. in incheiere. TRADUCERE: E 0 coclna. Ascultatl printre randuri ceea ce spun ceilaltl ~i va Yeti putea dezvolta capacitatea comunicatele cuvantarile de a detecta intelesurlle ascunse din de presa. consemnam alte cateva fraze de la care va recornandam sa fiti uz comun ale metalimbajului.

la cina. criticele daca nu 1. E-n regula. 3. E bine lntentlonat. E imbracat dupa ultimul racnet al modei. * METAPROPOZITIE: chinezeasca. nu va deranjati obisnuit sa fiu tratat ca 0 * METAPROPOZITIE: imi nepotrivit. Sa nu va simtiti jenat din cauza asta. * METAPROPOZITIE: Va rog. sindicale METAiNTREBARE: Ati locul? sindicale reqretam ~i marelui TRADUCERE: De ce ati intarziat atat de mult? * avut probleme pana ati gasit iar daca reusim. TRADUCERE: 0 sa avem de impartit reuslm. * METAPROPOZITIE: Calitatea serviciilor oferite de acest hotel este la fel de buna ca ~i acum zece ani. E foarte bun la serviciu. TRADUCERE: Va rog. eu voi fi acela care va primi TRADUCERE:Nu avetl nici maniere. METARASPUNSURI: * METAPROPOZITIE: Cu totii suntem lmpllcatl in aceasta afacere. 4. create durnneavoastra ~i marelui public de greva noastra. nu? Nu am nimic impotriva lui. TRADUCERE: Calitatea serviciilor oferite de acest hotel ca ea ne va . 2. dar avem sentimentul ajuta sa obtinem ceea ce vrem. TRADUCERE:Tipul e un tlcalos. Nu aveatl cum sa ~titi. nu va deranjati pentru mine. TRADUCERE:Sa veniti numai cand Yeti fi invitat. pentru mine. Sper ca va place rnancarea Femeile se dau in vant dupa el. pare rau daca am spus ceva Nu stlam ca e vecinul dumneavoastra. de-abia l-am cunoscut. Mint carpa. Sa nu mai vorbim despre asta. METAPROPOZITIE: Trebuie sa veniti odata la noi. indiferent daca va place sau nu. TRADUCERE: in numele mi~carii neplacerile nedorite de noi create dumneavoastra public de greva noastra.22 Sincer sa fiu. Sunt sigur ca el n-a auzit. nici tact. onorurile. TRADUCERE: Veti fi servit cu rnancare chinezeasca.* METAPROPOZITIE: in numele mi~carii reqretam neplacerile nedorite de noi.

dar 0 voi face. in situatille gluma. TRADUCERE: A fost pierdere de vreme.23 nu s-a imbunatatit deloc in ultimii zece ani.. dar. INCURAJEZE CONVERSATIA Succesul dumneavoastra este legat nemijlocit eficiente in afaceri ~i in vlata soclala TRADUCEREinainte aratal. II * CUM SE POT PUNE iNTREBARI CARE SA A METAPROPOZITIE: Acum arati intr-adevar foarte supla. 0 aceasta sau sau lipsa ei. au fost abordate multe aspecte ~i au avut loc ample ~i sincere schimburi de parerl. nici n-am stlut ce sa mai credo TRADUCERE: Cand i-am gasit lrnpreuna exact ce trebuia sa cred! in pat. am stiut simplu. pierderea peste gard cu vecinul. foarte grasa. * METAPROPOZITIE: Sper ca nu va deranjez . * METAPROPOZITIE.Sigur ca nu sunt of ensat Pot sa inteleg 0 de priceperea raspunsurile sociala tocmai de a pune lntrebari. duce in afaceri. 0 diferenta intre a pierde sau a ca~tiga un prieten potential.. conferlnta s-a desfa~urat intradevar bine. METAPROPOZITIE: Am vandut de doua ori mai mult anul acesta. fie ca va place. fie ca nu. potrivite.. la finalizarea a unor * negocieri sau poate determina succesul in ocuparea unui . poate la incheierea favorabila unui contract. pur ~i scrurnlera inainte de a-mi rnurdari covorul cu scrum. TRADUCERE: ~tiu ca va deranjez. necioplitule! * METAPROPOZITIE: Cand i-am gasit impreuna in pat. TRADUCERE: Nu e yorba ca nu va cred. ~i de a obtine TRADUCERE0 sa-ti arat eu pentru asta! create de convletulrea aceasta rnarcheaza * METAPROPOZITIE: Da. lntr-adevar.. n-am incredere in dumneavoastra. METAPROPOZITIE: Stai putin sa-ti aduc TRADUCERE: Stai putin sa-ti aduc 0 0 scrumlera. TRADUCERE: Anul trecut am vandut numai jumatate. a gasi un nou partener sau a purta pur ~i simplu cu succes conversatle deprindere. * METAPROPOZITIE: Nu e yorba ca nu va cred .

POTENTIAL: Nu. zau ca am incercat. dupa cum ne-a relatat. reactil. Atunci cand lntrebarile noastre abia trezesc ca ca straduleste sa plaseze un nou sistem. A~a ca Ie-am 0 zi pus alta. Gre~eala se poate afla ~i in tipul de intrebari sau in felul in care Ie formulam. PETER: De unde ati curnparat sistemul? iNTREBARI iNCHISE lntrebarlle inchise amintesc de Intrebarile cu raspuns DA/NU sau de cele cu mai multe optlunl. E 0 momentul oportun. astfel. . PETER: Deci n-atl incercat serviciile lor de intretlnere depanare? CLIENTUL frurnoasa. Exista doua tipuri de intrebari pe care Ie putem pune: intrebari inchise ~i intrebari deschise. Le-am pus 0 intrebare. PETER: Performanta sistemului nu v-a inselat pana acum a~teptarile? CLIENTUL POTENTIAL: Nu. De exemplu: "Ne intalnlm la "Practicati jogging-ul?". dar nu prea mi-au raspuns. PETER: De cand avetl acest sistem? CLIENTUL POTENTIAL: De aproape optsprezece luni. PETER: Service-ul lor este bun? CLIENTUL POTENTIAL: N-am avut probleme cu sistemul. PETER: ~i sunteti multumit? CLIENTUL POTENTIAL: Da. "Eu am incercat. pana acum. el a fost destul de bun. cuvant sau doua. Sa luam cazul acelui barbat care. Dupa vreme ma simteam ca un nu-i a~a? CLIENTUL POTENTIAL: Da. PETER: Face fata ~i programului durnneavoastra de s-ar putea ca problema sunt neprletenosl sa nu rezide in faptul sau dezlnteresatl. PETER: inteleg. se 0 ie~iti putin sa va bucuratl de ea? Toti oamenii pun lntrebari. incat sa incurajeze conversatla. ~i apoi alta. asa ca n-am avut nevoie de service-ullor. lata un alt exemplu. Peter. corespondenta publicitara? CLIENTUL POTENTIAL: Da. De ce nu agent FBI care interogheaza niste suspectl ~i nici pe departe ca cineva care lncearca sa inchege persoanele cu care sta u~a-n u~a". a facut mari eforturi pentru a intra in ~i yorba cu vecinii. ori partenerii imprejurarlle nu sunt favorabile. sigur. dar care reclama raspunsurl formate dintr-un "De unde sunteti?". Fiecare dintre noi cunoaste senzatia neplacuta provocata de incapacitatea de a formula intrebarea potrivita. care vinde calculatoare.24 nou post. dar putine sunt persoanele eficient conversatle placuta cu care stlu cum sa faca. la CLIENTUL POTENTIAL: De la Apple Company.

Intrebarile deschise amintesc de genul de intrebari pretind raspunsurl Ele cer explicatii puse elevilor la lucrarile scrise. puteti pune intrebari conversatle 0 vie ~i sa 0 facem deschise: "Ce credetl. 0 altele noi. ii putetl pune intrebari genul: "De ce v-ati mutat aici. 30. se mai construlasca Daca vrem sa mentinem mai lnteresanta ~i profunda.25 5. la 6. indica ~i faptul ca suntem atat de ceea ce au spus. de "Prin ce era conversatle plicticoasa. "Da. intrebari Persoanele carora Ii se pun serie de inchise vor avea curand senzatia ca sunt supuse stilul de viata de la tara de cel de aici?". dar am fost crescut la tara". de conversatle. "Care dupa intrebare lnchlsa e bine sa. cum se po ate rezolva problema reziduurilor nucleare pe care Ie produc centralele?". sunt urmate de tacerl 0 aflat ca e de la tara. 00 e "Nu vreau sa fie oprite toate una din aceste intrebari deschise: "Cum de ati ales un sistem Apple?". spre satlsfactia nucleare. ~i prezentarl detaliate ~i. prezinta faptul de a fi crescut la tara?". Afland ca cineva se pronunta iNTREBARI DESCHISE centralelor nucleare existente in favoarea rnentlnerll dar nu vrea sa in functiune. calculatoare. nu doar cateva cuvinte. incat vrem sa aflam cat Intrebarile inchise sunt folositoare cellaltl sa dezvaluie care ulterior vor putea fi detaliate lucruri precise relativ la persoana lor. "Ce planuri de viitor avetl in in afacerile dumneavoastra?" nucleare. alerg cinci kilometri pe zi") sau ii constranq cea mai potrivita"] centralele altora" . De~i au un anumit rol. "Credetl nucleare ar trebui oprite?" di toate centralele pentru ca ii fac pe partenerilor de lnteresatl mai multe. urmeze una deschisa. ce conslderatl tea face tara pentru a asigura noile necesltati de energie?" . ele vi se pare a fi cea mai buna cale pentru a se putea opri construirea construiesc unor noi centrale alte centrale nucleare?". lntrebarile inchise succesive duc la 0 de sistemul sau. "in ce fel a schimbat Apple confiquratia afacerilor durnneavoastraz". "Daca nu se mai ca ar pu- mult mai lungi. diferit stanjenitoare. "Ce avantaje unui interogatoriu. putea sa faca pasul urrnator cu sa-~i precizeze pozitia: "Ora 6. ("M-am nascut la De exemplu. dar nici nu sunt pentru construirea legatura cu calculatoarele Dupa ce ati intrebat pe cineva de unde este ~i dupa ce ati deschise. 30?". cel care vinde e si-a dat seama ca acel client potential oras. multumit de indata ce Peter. 00 sau la 6. de la tara?".

este de asteptat ca partenerii nostrl de conversatle sa dea unor intrebari deschise raspunsurl de 0 lungime sensibil mai femeie se prezinta drept infirmiera. De~i acest lucru este adevarat. Cum? De ce? Sunt? tEste?? Spuneti.mi in ce fel? Cine? Cand? Unde? Care? cazurilor. Listele urrnatoare va vor ajuta la prieten ne spune: "Tocmai m-am intors din Franta". di atat intrebarile inchise. ca la multe din intrebarlle inchise intamplat?" "Cum te-ai descurcat ca sa gase~ti camere la hotel?" "Care este dlferenta intre rnancarea de acolo ~i ce avem noi aici?" Daca 0 anumite persoane vor raspunde la fel ca ~i cum ar Ii yorba de intrebari deschise. poate.26 Puteti observa. lata cateva din multele intrebari pe care Ie-am putea alege pentru a primi raspunsuri in functie de interesele noastre: "Cum mai e vremea pe acolo?" "Ce ai facut ca sa te descurci in conversatla cu I rancezii?" "Spune-mi care a fost lucrul cel mai deosebit care ti s-a Yeti considera. din aceste exemple. Sa presupunem ca un prin cuvinte diferite. deoarece acestea incurajeaza activ convorbirea libera. "Ce rol joaca drogurile in viata tinerilor de azi?" . CEl CE PUNE iNTREBARI DIRIJEAZA CONVERSATIA Punand noi lntrebarile. in majoritatea construirea co recta a unor astfel de lntrebari. alege cateva din aceste intrebari: " De ce v-atl hotarat sa devenltl inflrmiera?" "Ce a trebuit sa facetl ca sa va pregatiti pentru aceasta meserie?" "Spuneti-rni cateva dintre problemele in legatura cu care va consults cel mai des oamenii". ati putea mare. exprimate cat mai amplu. cellaltl se simt relaxati. controlarn in mare masura subiectele despre care se dlscuta ~i niclodata nu ne vorn impotmoli in conversatil plicticoase. cat ~i cele deschise incep. Atunci cand punem intrebari deschise. stilnd ca vrem sa-l implicarn in dlscutie ~i sa Ie ascultarn parerile.

sa ne straduim perspectiva. A pune unor robinete: cu cat in al doilea rand. mai e nou?" "Povesteste-ml cuvinte unei femei: "Am vorbit destul despre Pana acum mine. Intrebarile prea deschise. Melissa a facut mai multe (gre~eli simple. devenit plicticoasa. 0 asta-i tot". sotla unui comerciant. Hai sa vorbim ~i despre durnneavoastra. ci ~i la ce anume il lntereseaza mai plicticoase nevoile celorlalti. Cand alegem Intrebarile pe care vrem sa Ie punem trebuie sa avem in vedere doua lucruri. Oricat de priceputi daca intrebarile chiar ca as vrea sa aflu.27 "Cum este afectata viziunea dumneavoastra de faptul ca trebuie sa ascultatl zi?" despre viata foarte important deprinderi ~i in utilizarea eflclenta a celorlalte atatea necazuri in fiecare despre care vorn vorbi in aceasta carte. Persoanele cele ~i . gentleman urrnatoarele pe celalalt. De ce? "Pentru ca toata ziua nu am drept companie decat un copil de trei ani ~i un bebelus. intal. Mai intai. ii putem pune urrnatoarea intrebare deschlsa: "Cum va petrecetl de altii?" timpul GRE~ELI OBI~NUITE iN FORMULAREA iNTREBARILOR intrebari prea deschise spunea ca viata ei a liber atunci cand nu va ingrijiti Melissa. cer un efort atat de mare ~i un timp atat de indelungat pentru a raspunde. ce parere v-atl format despre mine?" A fi sincer ~i a pastra dubla perspectiva in al doilea rand.pana la un punct. ca de obicei». la petrecere. Dar ce credetl ca-rnl televizor ~i Ie punem in mod mecanic. incat cei mai multi renunta de a face acest efort. adreseaza pentru acest gen neplacut de intrebari facut in ultima vreme?". Alte exemple sunt: "Ce-ai mai despre tine". "Cum au mers azi afacerile?" este un lucru degraba ca 0 suna mai intrebare-cliseu pusa in scopul deschiderii . intrebarea ei este prea generala. sa punem intrebari numai atunci cand vrem intr-adevar sa auzim ceea am fi. Daca nu vrem sa vorbim despre munca ei. care. A avea 0 sa mentinern dubla intrebari este ca ~i cum am da drumul dubla perspectiva inseamna sa ne sunt mai deschise cu atat vorn primi raspunsurl mai ample gandim nu numai la ceea ce vrem noi sa spunem ~i sa aflarn. Apoi da drumulla pana la urrna ca nu suntem sinceri ~i ca ne folosim de trucuri numai pentru a ne face simpatici in fata lor. A~a incat atunci cand vine Bob acasa si-l intreb: azi afacerile?» «Cum au mers ce are de spus cealalta persoana. cellaltl vor slmtl spune? «A. "Ce sunt acelea care nu iau act de dorintele Cel mai bun exemplu il constituie 0 acel chiar ~i la incercarea distins. ca cea a Melissei.

liEu nu-mi prea dau seama ce sa cred despre aceasta. cel mea. ~i s-au limba straina ii ajuta pe elevi sa inteleaga popoare. in fiecare ca Sa nu incepem cu intrebari dificile Un agent imobiliar mi-a dezvalult odata un truc al pe u~a. Melissei i s-a sugerat sa clteasca regulat ziarul. Bob i-a dat Melissei un pupic ~i i-a soptlt "Ah. decat ca 0 cerere adevarata de lnformatle. ori el ori eu vorn dirija conversatla ce il preocupa intr-adevar". despre ~i pe cellaltl ~i cu care unei limbi stralne ~i l-a intrebat parerea lui. Prin aceasta. Acest sfat se poate aplica ~i in alte situatii. Aceasta este dificila pentru inceput. ~i daca l-as presa. Melissa a repetat aceeasl intrebare meseriei lui. mai la obiect. despre lucruri interesante de care ~i el era preocupat.suna intrebarea 0 a-ceasta deschisa a Melissei. "Cand intra un client potential intreb la ce se gande~te. Pana la urrna. dupa ce au vorbit despre toate. spre ceea in seara aceea. 0 lntrebarlle care sugereaza raspunsul sunt cele mai inchise lntrebari. ea a fost in stare sa-l puna intrebari deschise. lncercand sa converseze in franceza rug in ita invatata candva la ~coala. ~i astfel. Melissa i-a povestit la scoala din cartierul elevilor studierea lor se preconlzeaza usoare. estl magnifique!" Nu-i asa ca a fost 0 experlenta o singura seara. mai bine este sa incepem cu intrebari subiecte care probabil ii lntereseaza par famillarizati.28 comunidirii. A~a ca il intreb in ce fel de casa loculeste acum. nu-i prea in sfar~it. incununata de succes? intrebarile-cljseu cum ar fi "Binisor" genereaza de obicei raspunsuri-cllseu. 0 zi. intrebari care sugereaza raspunsul De obicei. sau "Nu prea rau". Dupa tine cum ar trebui tratata problema?" . seara asta?" "Doar nu crezi ca au dreptate. s-ar retrage probabil dincolo de u~a. dar pe Bob il intrebare Clientul ar deveni nervos ~i s-ar pana plictisea chiar ~i gandul de a tot raspunde la aceeasl intrebare lipsita de lmaqlnatle. "Doua ore de urrnarit programul nu?" TV sunt de ajuns pentru invita doar la a fi de acord cu opinia personala exprlmata: N-ar trebui sa ramanem acasa iu Aceasta a dus la dlscutie despre faptul daca a invata mai bine alte. Asta-I face sa se slmta mai degajat in compania Dupa un timp. ~i-au imparta~it propriile experlente distrat. nu numai ca a sporit probabilitatea intrebarea sa fie considerata un cliseu. intrucat "E deja opt ~i jurnatate. nu crezi?" . lui Bob ca a auzit ca sa nu se mai ceara care este retrage. Madame.

succesului. a fost ~i 0 lectie valoroasa pentru activitatea de afaceri". in loc sa spuna asa ceva ~i sa dea impresia ca cercetasele. Curtis. in urma acestei intelegeri. ce fel de tabere ~i cum anume Ie-am construit.cercetasul ~i cu mine doar mancam. De~i lui Alan ii displace chiar ~i gandul de a vana. Alan. intr-o situatie simpla. Alan Gamer a cunoscut odata pe cineva care i-a spus ca sportullui favorit Yorba. ce glume am facut sau am auzit. ~i a mers! Am avut atatea de vorbit. cum a fost prima mea drurnetle. Atunci cand cineva i~i exprima 0 parere ~i nu suntem de Dineul de anul trecut a fost un succes total . desi a rarnas in dezacord cu mersul la vanatoare. mai usor decat in cazul in are ne bazarn numai pe priceperea lata de a gasi intrebari unui director la inspiratia de companie: Sa nu ne manlfestarn dezacordul. M-am gandit la niste intrebari care as fi vrut sa-rnl fie puse cand eram cercetas=cum am cucerit 0 insigna de merit. la un banchet care are loc in fiecare an pentru a-i sarbatorl pe proaspetil cercetasl. lar faptul i cei .29 Pentru acest gen de intrebari puse la procese multi avocatl au fost adrnonestatl: folosirea lor nu se recornanda nici in alte sltuatii. desigur. Lipsa pregatirii uimitoare. au rezultat 0 unor intrebari in discutiile de afaceri este adesea Cand tratarn nemijlocit cu 0 alta persoana. de intelegere in ceea ce priveste utilitatea A~a ca preqatlrea prellrnlnara a fost cheia Intrebarile ce aveau sa urmeze sunt un interogatoriu. A~a ca anul acesta mi-am facut lectille» din timp. incat nu a mai fi vrut sa se termine! Aceasta lectle simpla. experlenta "Vineri l-am luat pe un tanar. dar vrem sa aflam in ce consta diverqenta. Pregatirea din timp a lntrebarilor Daca avem ocazia sa pregatim din timp cateva intrebari. sa nu ne exprirnam dezacordul decat dupa ce am intrebat respectiva persoana care sunt motivele pentru care gande~te in felul acesta. sansele de a avea succes sunt direct proportionale cu faptul ca suntem sau nu aqreatl ca persoane fizice. De exemplu. in ce relatii eram cu este vanatoarea. conversatle ~i 0 relatie interesante. fara scoate 0 acord cu ea. a putut intelege punctul de vedere al vanatorului ~i. l-a intrebat pe respectivul ce-i place mai mult cand merge la vanatoare. Discutia i-a oferit lui Alan prilejul sa afle ce anume gase~te eel in cauza in aceasta preocupare ~i ce rol vital atribuie vanatorilor in ciclul ecologic. inainte de a pune intrebarea momentului. ne va fi.

cu bratele ~i 0 picioarele spre neincruclsate. sunt persoane care si-au insusit tehnicile de daca a lntrebarilor. sau cu picioarele incrucisate indreptate . drept vreme insa. Majoritatea ar fi de acord sa intre in dlscutle cu noi. de fapt.30 din jurul nostru ne plac sau nu este in legatura directa cu priceperea noastra de a pune intrebari dinainte pregatite CUM SE POATEiNCEPE 0 CONVERSATIE "Ma hotarasern sa ma casatoresc cu ea. mergem. diferent simpla formalitate. care ar fi ea ~i conversatle cu persoane necunoscute. Sfar~itul povestli. autobuzul a ajuns in stat ie. saptamana undeva. i~i vor arata interesul printr-un zarnbet. in aproape fiecare caz ne vorn da seama ca. Apoi. este usor sa purtarn 0 memorarea unor intrebari pe care Ie putem folosi orlcand in stimularea unei conversatil. «Bunal» era un salut prea banal pentru viitoarea memorizare ~i de formulare mea rnlreasa. A-i face curte ar fi 0 despre subiectul lor nurnarul unu: propria lor persoana. tot asa cum deprinderi. Nu exlsta comerciant innascut. de a este 0 oamenilor sunt bucurosi sa aiba prilejul noi ~i putem considera pe oricine face cunostinte prealabil din partea noastra. ea a coborat ~i n-am mai vazut-o nlciodata". vorn ajunge sa actlonarn in mod automat.. Se poate dovedi ca este utila ~i lnteresanta ~i A~a ca n-am mai spus nimic. sa cautam persoane care. lata cateva strategii simple pe care Ie conslderam utile. dupa toate probabilitatile. sunt sau nu sunt constlente de aceasta. Daca stlm cum sa incepem. singur ~i nu prea absorbit de vreo alta activitate tinta buna. «Vreau sa fii mama copiilor mei» parea putin cam prematur. ce sa-l spun mai guma de mestecat?» parea prea intai? primitiv. vor adopta pozitie deschisa a trupului. scriem ~i practlcam toate celelalte Cei la care putem avea sanse. «Te iubesc! Ard de dort» era prea indraznet. «Vrei putina Dar cu ce sa incep. pentru a declansa un dialog: "Daca ar trebui sa alegeti de ce?" "Daca ati putea petrece alege ~i ce ati face acolo?" "Cum ati inceput acest nou gen de afaceri?" Pentru a incepe conversatla cu intrebari nevoie de un efort deschise este Dupa 0 0 0 lata cateva intrebari infailibile alta profesie. ne vor privi de mai multe ori. ce loc ati Mai intai. negociator sau n de societate innascut.

Persoanele de sex opus care se simt atrase de noi i~i pot arata interesul ~i in alte feluri. negative. nu-i incurajeaza. • ~i avem doar trei feluri de a incepe: • punand 0 "perfect" cercetarlle au aratat ca este relativ nesemnificativ ceea ce se spune in asemenea situatii de inceput. E simplu de gasit formule de pornire a unei discutii. Daca cealalta persoana este mteresata. mangaindu-~i 0 oblsnuite sunt chiar foarte bune. oricum mai curand decat 0 bar de noapte. Este potrivita ~i exprimarea unei parerl. ori lasandu-ne sa Ie surprindem uitandu-se la noi ~i apoi fixandu-ne inca vreme. la inceput. cum ar fi: pieptanandu-se. inainte de a-si muta privirea in alta parte. perspectivele un barbat. cel mai bun mijloc este sa incepem printr-o intrebare. tnsa. Deschiderile intrebare. In sa facem fond. cu asta • Scopul nostru major. de regula. • noi insine. Chiar ~i lntrebarlle inchise sunt bune. apropiindu-se urrnatoarele femeie "Nu a deschis pot suporta conversatla muzica cuvinte: zqomotoasa". in general. toate constituind 0 manifestare non-verbala a inteligenta sau sa fie ceva leslt din comun.31 noi. de intr-un 0 stare de fapt. Odata. este doar sa trezim interesul celuilalt sau sa-l atragem in conversatle. De~i multi cuvantului oameni zabovesc prea mult cu care sa deschida m cautarea conversatla. 0 • exprimandu-ne • constatand 0 parere. aranjandu-si hainele. vorn trece la pasul urrnator: vorn zambl. observatille interesului. pe cellaltl sa stea de yorba cu noi ~i probabil intuneca relatlel. de pilda un pahar sau un scaun. asa ca. urrnatoarele trei parte a corpului sau vreun obiect. nu trebuie decat sa alegem intre teme privind: • situatia data. Important este sa profitarn de ocazie pentru a stabili un contact ~i sa urnim din loc lucrurile. 0 legatura prin priviri ~i vorn incepe sa-l • cealalta persoana. Daca venim cu fapte de . ea ne va da probabil de bunavole cateva lnformatll care ne vor ajuta pe amandoi sa gasim subiecte comune de conversatle ~i sa lmprlmam discutiei un ton mai personal. cu condltia sa nu punem prea multe la rand. vorn cauta sa stabilim vorbim. 0 o data ce ne-am hotarat cu cine vrem cunostmta. la care ea a replicat: "Pai atunci de ce nu pleci?" Ceea ce spunem nu trebuie sa straluceasca de simpla constatare a unei starl de fapt.

punand intrebare sau exprimand 0 0 parere. la 0 La coada la cinema: "Ce ati auzit despre acest film?" "Ce v-a determinat La piata: sa veniti sa-l vedeti?" "Vad ca vreti sa curnparatl anghinare. Amandoi in ultimele douazeci ~i cinci ca 0 rnulta implicare din partea ei decat dlscutie despre noi insine. nu cred ca Picasso a avut prea multe lucruri noi de imparta~it de minute".32 genul: "Astazi autobuzul intarzie" sau "E 0 zi frumoasa" nu nu sunt cu nimic mai bune decat altele pe care oricine Ie poate formula. asa ca pana la urrna au discutat despre sa ne nedumireasca pe amandoi. dar oricum e mai bine sa spunem ceva. apoi Alan i-a rnarturisit dlscutie despre situatia data. i-a pus intamplator conversatie despre situatia in care ne aflam amandoi. Acest lucru este usor de realizat. de regula. la serviciu. dar sa nu ultam ca acestea lume". sa incepem 0 artistul?" punand 0 (Alan Garner si-a petrecut ora intreaga asemenea intrebare in fata unui tablou de Picasso ~i a fost implicat in atatea dlscutii incat unei persoane care a revenit dupa un timp in fata tabloului. probabil. ~i mai 0 astfel: "Ca sa va spun drept. probabil. carela nu-i ramane decat sa incerce sa ne implice ea pe noi. la un curs. mai putina nelinlste decat 0 AI doilea raspuns a sunat dlscutie despre cealalta persoana. • Pentru a incepe privim imprejur 0 au ras. dar cealalta persoana e gata sa faca intotdeauna . decat sa tacem. lucru insa putin probabil. Redam. ~i celalalt ar discuta cu placere. sau am enuntat ceva. ) ~i sa gasim ceva care sa ne intereseze sau 0 noua carte de a sa. sa lncearca aceasta formula de pornire a unei dlscutil pentru carte. Sa utilizam perspectiva. cursa de cai: "Ce cal credetl ca va ca~tiga? Pe ce va • • A VORBI DESPRESITUATIA DATA bazati?" La 0 galerie de arta: "Ce credetl ca a vrut odata 0 sa spuna • • Cea mai buna ~i cea mai simpla dintre cele trei optiunl pe care Ie putem face este. cateva formule de deschidere. La 0 vorn reusl sa lmpllcarn ~i cealalta persoana. cu titlu de exemplu. undeva. dubla: sa gasim un subiect despre care. 0 asemenea conversatle va produce. sa intotdeauna in lift: m-am intrebat cum se pregate~te?" "Cred ca acesta e cel mai lenes ascensor din 0 Dupa ce am pus intrebarea ascultarn cu atentle raspunsul. mai ales atunci cand suntem impreuna. (Nu pare aproape formula de deschidere prea grozava. asociatle sau un club sportiv etc. a doua oara aceeasl intrebare.

"Cum ati ajuns la aceasta petrecere?" (Orice deschidere e mai buna decat "Nu v-am mai intalnit undeva?" Allan Pease a incercat de mai multe ori acest tip de intrebare formula pentru a testa raspunsul oamenilor la 0 persoana pe care am mai vazut-o: "Spuneti-mi. mai tarziu. ajungand la un schimb de experlenta in aceasta problema. "Am lipsit ieri. Cum va antrenati?" Dupa 0 intrebare deschlsa. Cum ati ajuns membru al atat de plata. ) "Scuzati-rna. de ce utilizarea energiei solare nu este mai rapid dezvoltata?" Unui politist "Mi-ar placea sa intru ~i eu in polltle. nu v-am vazut oare la ultima ~edinta a fundatlei? Ma chearna Allan.asa indlt situatia se preteaza la discutii. femeia a adaugat ca acest detergent este mult mai bun decat cel pe care-l folosea inainte. suna asa: "Poate - acestei fundatii?" . ce credetl. intrucat acela nu prea curata.33 cornparatle cu liftul pe care-l folosea de obicei in alta parte . Cum ar trebui sa procedez?" Cand facem cuno~tinta cu 0 petrecere". unde trebuie sa pun detergentul?" (Dupa asupra carul aspect ati vrea sa avetl mai multe inforrnatii. "Cat detergent ar trebui sa pun in rnaslna?" (0 femeie povestea amuzata ca odata a pus prea 0 mult Majoritatii oamenilor Ie place sa vorbeasca despre ei detergent ~i. Spuneti-mi. ce spune sau ce clteste cealalta persoana ~i ganditi-va conversatle despre faptul ca multi oameni considera ca "mai mult" inseamna "mai bine". ce poarta. a gasit de spumat ~i astfel s-a deschis 0 avalansa in~i~i ~i vor fi foarte incantati sa raspunda la orice intrebari sau sa participe la comentarii despre propria lor persoana. ) spalatorie cu autoservire: "Ce program ar trebui sa A VORBI DESPRECEALALTAPERSOANA folosesc?". La 0 petrecere: "Ce jacheta lnteresanta aveti! Spuneti- ce i s-a aratat. chiar ~i atunci cand e yorba de vitamine. Raspunsul cel mai demn de a fi lucrez la amintit. Despre ce a vorbit?". observatl ce face. ce reprezlnta aceasta insigna?" Pe strada. al unei tinere femei. "Pareti dezorientat Cum va pot ajuta?" La 0 cornpetltle sportlva: "Suntetl cel mai bun jucator de aici. ) lntr-o sala de clasa: "Ce ~ti despre profesor?". cand s-a intors. "Ce crezi ca ne va da la examen?" La deschiderea unui targ: "Cum ati inceput afacerile in acest domeniu?" La 0 intrunire: "Ati avut 0 observatle lnteresanta adresata consiliului de conducere. ) La 0 gradina zooloqlca". inainte de a trece la intrebarl. Asta a dus la 0 mi.

) La jogging: "Ce fel de pantofi de alergare purtati? De ce ati ales acest model?" La restaurant: "Va deranjeaza daca ma asez la masa Oricat de des folosite ar fi. Ei sustin ca aceasta metoda are mult mai mare impact asupra celuilalt decat formulele mai . atunci acestea nici nu-i intereseaza. as dori sa fac cuno~tinta cu dumneata" sau "Buna. Conditla asupra altora este de importanta pentru a folosi acest tip de esentlala rernarca. din proprie experlenta. aceasta este singura formula de inceput. de obicei. Putem rade ~i noi. abordare este curajul. Daca cineva nu ne pune intrebari despre familie. interesant. despre profesiune. Te-am vazut aici de mai multe ori ~i m-am gandit sa yin ~i sa ma prezint". asa ca folosea aceasta formula de inceput. Sa nu oferim niclodata lnformatil despre noi Insine fara sa ne fie pusa 0 oameni de a carer exlstenta n-ar fi aflat nlciodata. dupa care imediat putem pleca. De exemplu: "Buna. persoana. ) Unii psihologi se pronunta in favoarea acelor cuvinte rostite in deschidere care arata direct cealalta interesul Pari pentru atat de pasloneaza sau despre situatia noastra rnaterlala. apoi sa ne oprim ~i sa contlnuam cu 0 subtile de apropiere. exlsta atatia alti oameni ~i stimuli imprejur. 20% din persoane ne vor ruga sa nu ne intrebare ca aproximativ precisa in acest sens. daca se aseza la 0 rnasa libera. Chiar daca nu obtinem nici un raspuns. dar ~i acestla scuzandu-se ca asteapta un prieten sau ca au mult de lucru. propria formulele de deschidere care se refera reusesc 0 A VORBI DESPRE NOI iN~INE la durnneavoastra?" (Scriitorului Henry Miller nu-i placea sa ia masa singur. noastra persoana rar sa stimuleze conversatla. va rade. incat impactul vitala. A~a cum observa data Dale Carnegie persoanele stralne sunt mult mai interesate sa vorbeasca despre ele insele decat despre noi. Am observat.34 Dadi trecem pe langa cineva care se plirnba in timp ce noi alerqam pe alee sau de-a lungul tarmului. "Ne luam la intrecere?" (Cealalta persoana. maioales in cazul persoanelor singuratice. despre ceea ce ne asezarn la masa lor. Imaginati-va cate sute de persoane a cunoscut astfel.

cacl celalalt este mult mai interesat de propria sa persoana decat de noi. cineva are de exprimat un sentiment sau sa ne transmlta acest mesaj. dar i se pare ca e prea tare. deci. ii place muzica. . educatla. in acelasi timp. Cel mai bucuros e sa-~i auda propria voce ~i. trebuie 0 Daca idee ~i doreste sa Ie mai intai transpuna in coduri verbale ~i non-verbale pe care noi sa Ie putem intelege. sa-l ascultam cu sirnpatiej daca tot vrem sa-l ca~tigam de partea noastra. pentru vor fi determinate de scopul urrnarlt aceasta il face sa se slmta mai bine ~i mai important. ASTFEL. Comunicarea lnterpersonala incepe intrapersonal. Codurile selectate pentru transmiterea cuvintele. cucerim repede ~i topim gheata care exlsta adesea in cazul caseta cu formatla Beatles pentru un prieten. ascultandu-l. CALEA SPRE POPULARITATE $1 SUCCES "~tiu di dumneavoastra credetl ca intelegeti ceea ce vi A ASCULTAACTIV Ascultarea activa este un mod deosebit de a reactlona. Atunci cand ne rnanlfestam facem un compliment rostim un singur celeilalte Daca ca un ascultator activ. cum ar fi varsta. precum ~i de alti factori. asa ca. cuvant. trebuie mai intai sa intelegem ce se intampla cand cineva ni se adreseaza. Lini~tea e de aur in conversatle. Dar nu sunt sigur daca va dati seama ca ceea ce ati auzit dumneavoastra nu este ceea ce am vrut eu sa spun". pentru ca il incurajeaza pe celalalt sa continue sa vorbeasca ~i ne permite. om are 0 deprindere cu eficacitate. Procesul de persoane. ii vorbitor. de exemplu. Sa presupunem. statutul mediul cultural ~i starea social. trebuie sa-l acordam intreaga atentle. a Fiecare ca ceea ce doreste sa spuna litatea vocii - gesturile ~i tonade dorinta profunda de a fi ascultat. sa avem certitudinea intelegem ca ceea ce ni se spune Pentru a folosi aceasta se pare ca am spus.35 V CUM SA-I ASCULTAM PE ALJII $1 CUM SA NE CROIM. ca punem 0 vorbeste despre ceea ce crede ea ca este important. chiar fara sa 0 sa emotlonala. unor prime intalniri. de situatia data ~i de relatia lui cu noi. Nu putem sa-l citim gandurile. ascultarn in timp ce 0 transpunere a ideilor ~i sentimentelor in mesaje se numeste cod ifica re.

Din cele 40 000 de primite in fiecare secunda de urechile. nu-i asa?". fondatorul mi~carii terapeutice gestaltiste. nu vreau decat sa reduci vorn fi experlentele ~i cunostlntele noastre. avand aceasta deprindere capabili sa ne aslqurarn ca am decodificat corect Daca in exemplul cu muzica galagioasa raspundern: "Teai suparat pe mine. atunci cand conferim inteles semnelor verbale ~i non-verbale impulsuri pe care Ie-am primit. A asculta activ inseamna deci a comunica ernltatorulul ce "Nu.36 pentru a ne in~tiinta. credintele. asupra carora ne focalizam atentia. interesele. in loc sa presupunem ca impresiile noastre sunt corecte ~i sa raspundem ca atare. s-ar putea foarte bine sa raspundem intr-un mod nepotrivit. Adesea mesajele sunt decodificate mesajului. atunci emitatorul mesajului ne va spune probabil: sonorul". mesajul trimis noua este adesea spatiul aerian dintre cei doi. R. Whitney. mesajul trece printr-un canal. ochii. nevoile. de multe ori. nu putem capta decat cateva. daca lnterpretam corect considerabile ~i mesajul pe care-l surprind urechile noastre poate fi foarte diferit fata de ceea ce a fost transmis de prietenul nostru. dar alte sunete de pe canal vor distorsiona adesea mesajul. Cu alte cuvinte. scrutam ceva Noi nu auzim toate sunetele din lume. Impresia noastra este. departe de lntentla celeilalte persoane. ci cautarn. in mod normal prin Perls. fara ca nici una din parti sa stle vreodata ca a existat 0 neinteleqere. Sathre. intitulate "Sa conversarn": "Se zice ca auzim jurnatate din ceea ce se spune. in exemplul nostru muzica zgomotoasa a formatlei Beatles poate produce distorsiuni diferit de cel pe care-l cream noi din semnele care ne stau la dispozitie. Noi nu vedem. Din aceste motive. ascultam cu atentie jumatate din ce am auzit ~i ne amintim jurnatate din ce am ascultat". incorect. lata de ce este atat de lmportanta ascultarea actlva. in exemplul nostru cu Beatles-ii. mainile noastre sau de tot restul corpului. Olson ~i C. Inevitabil apar ~i alte distorsiuni la decodificarea mesajul prietenului vorn conchide ca doreste doar ca muzica sa fie data mai incet. Dar daca-l lnterpretam ca insemnand "Sunt furios pe tine". ci selectiv. noi in mod automat. ci ascultam". A~a cum spunea Fritz . i~i codifidi sentimentele ~i striga mai tare decat casetofonul: "Da-I mai incet!" 0 data ce a fost emis. Dupa cum autorii cartii F. aflrma noastre. "imaginile lumii nu intra in. lar ce anume va fi captat este mult influentat de factori cum sunt: asteptarlle atitudinile. avem tendinta sa auzim ceea ce vrem sa auzim ~i sa vedem ceea ce vrem sa vedem. cercetarn.

a spus: "Cine stle. ca vrand sa spuna ca nu mai dorea sa-l intalneasca. Ea. Jim. (Ascultare activa. cand va veni iarna. cand vorn ie~i la pensie. iar noua ne permite conflrmam sau sa ne clarlflcam impresia lata alte cateva exemple de ascultare activa: SUE: N-o sa gasesc 0 * DONNA: Nu iesim niclodata nicalerl. de ce nu imi spun? pe cand se plimbau mana-n mana. MARIE: Ai sentimentul ca estl plimbata degeaba. ) SUE: Exact. data sa salveze relatia 0 dintre un barbat ~i prietena lui. el i-a spus cat de nerabdator este s-o invite la schi. ar fi mai bine. sa-l spun chiar acum. (Ascultare actlva ) SUE: Da. ) DONNA: Da.37 inseamna pentru noi mesajul sau. Daca nu au nici un post. . lata a treia intalnire. el. JUDY: Da. Poate daca ghidul nu ne-ar tot goni. DAVE: Nu te distrezi bine aici? (Ascultare activa. La (Ascultare activa. Cred ca 0 "Vrei sa spui ca nu dorestl sa ma mai vezi?" a intrebat Raspunsul a fost un zambet ~i 0 imbrati~are: "Nu. DAVE: Ji-ar placea sa ne lase mai mult timp liber. Dar. ) JUDY: Nu. sa facem 0 MARIE: Te simtl intr-adevar frustrata. A~ dori sa fiu singur cu tine in seara asta impresie ca un fapt ~i sa devlna rece cu ea (caz in care ea ar fi tras concluzia ca 0 respinge). Oriunde ma duc mi se spune sa las 0 excursie prin tara. ) SOJUL: Nu despre asta e Yorba. EI i-a decodificat mesajul. poate nici nu vorn mai ~ti unul de altul pana la lama". De multi ani tot spunem ca 0 0 sa ne excursie. asemenea situatie. a folosit ascultarea activa. lntorcandu-si privirea in alta parte. in loc sa accepte aceasta * SOJUL: Nu vreau sa te duci in seara asta sa joci carti. Hai s-o facem acum! Ascultarea activa a reuslt nu 0 autobiografie ~i apoi nu ma mai cauta nimeni. Acest lucru ii permite sa~i dea seama ca-l ascultarn. E numai felul meu de a-ti spune pe ocolite ca as vrea sa petrec mai mult timp alaturi de tine". JOE: Te pllctlsestl ~i vrei sa facem activa. * JUDY: Vreau sa merg acasa. (Ascultare alta slujba. SOJIA: Nu-ti place sa ma distrez fara tine.

atunci emitatorul mesajului ne va lamuri exact asupra asa: mama durnneavoastra v-a crescut a ceea ce a vrut sa spuna. (a)"Ganditi-va ~i acum 0 Va imediat daca concluzia noastra a fost corecta. (c)"Va ingrijoreaza gandulla efectul pe care aceasta . sa ne punem intrebarea: "Ce simte "Ce mesaj lncearca sa ne transrnlta?" celuilalt concluzia noastra. iar daca nu a fost. Atunci concentram cand recurgem la ascultarea activa. prin a ne adresa direct cu: "Durnneavoastra/Durnneata/Tu". trebui s-o invit pe mama sa se mute la noi". dar nu vreti s-o spunetl". daca ne-am afla in una din urrnatoarele situatii? Un copil se taie la deget ~i incepe sa planga. (b)"Pun pariu ca va face placere sa locuiti din nou cu dansa. Un vecin se plange: "Se pare ca nu am alternativa. lntr-adevar. tare degetul!" Un prieten apropiat ne imparta~e~te: "~eful meu spune ca nu lucrez destul de repede ~i ca ma va concedia daca nu ma adun". deterrnlnand astfel un raspuns la fel de direct. (a)"Cred ca ar fi mai bine sa te trezestl ~i sa te pui pe treaba". sa ne Care dintre replici ni se pare a fi de eel mai mare ajutor. adaugand in incheiere "Am dreptate?" in felul acesta vorn putea afla (c)"Sigur ca slujba asta inseamna mult pentru tine ~i n-ai vrea sa 0 pierzi". functie de ceea ce credem ca nu am inteles bine ~i ceea ce conslderam ca este eel mai important.38 CAND ~I CUM TREBUIE FOLOSITA ASCULTAREAACTIVA ASCULTAREAACTIVA ~I ACCEPTAREA ALTORA Ascultarea act iva este foarte folositoare in doua situatii: • Cand nu suntem siguri ca am inteles ce vrea sa spuna cealalta persoana: • Cand ni se transmite un mesaj important sau cu un contlnut emotional. (a)"Nu te-ai taiat prea tare!" (b)"Nu mai plange! Nu te doare asa de tare!" (c)"Cred ca te doare. sa incepem interlocutorul?". (b)"Nu trebuia sa lasl sa te ia la rost. Cand transmitem alta slujba". in asupra contlnutulul sau asupra amandurora. rasplatiti". Oricand potl sa gase~ti 0 asupra sentimentelor mesajului exprimate de cellalti. Pentru a ajunge la un raspuns.

ar trebui sa te impaci mai bine cu ea». ca-l este frica de intuneric.39 mutare 0 va avea asupra vietii dumneavoastra". il va determina inevitabil sa se slmta mai bine. celalalt se va simtl mai relaxat ~i calm in compania noastra. fara sa fie intrerupta sforaltor de-a I meu". ori exprirna aprobare sau dezaprobare. l-as fi dat un sfat de genul: «N-ai decat 0 sora. ~i de fiecare data cand a spus ceva m-am straduit sa ascult activ . inteles ~i acceptat fara a fi criticat de noi. lam raspuns: «N-ar trebui. ca nu-i luam in serios sau ca avem prea putina incredere in capacitatea lor de a-si rezolva faceam ii determina pe membrii problemele. ii Primele doua raspunsurl la fiecare exemplu il invata pe celalalt cum ar trebui sa se slmta sau ce ar trebui sa faca. fiica mea mi-a spus. Parca aflam lucruri noi despre 0 arata ca avem incredere in posibilitatile 0 solutle. incurajat sa-~i exprime deplin ~i liber reactlile emotlonale. Faptul ca i-am inteles problemele ~i reflectam asupra lor pe seama lui de a gasi singur dar lasam rezolvarea lui familiei mele sa aiba din ce in ce mai putina incredere in mine. dar am raspuns: «Simt ca estl suparata». povestea astfel experlenta. Cel de-a I treilea raspuns. Saptamana trecuta sotla mi-a spus ca a avut 0 dlscutle mai tare cu sora ei. faptul de a fi fost ascultat. Era evident ca voiam sa Ie dau un sfat bun. in plus. dar modul critic ~i moralizator in care 0 lini~tire. cu lacrimi in ochi. il intrebam: bine?» Cand sotla imi spunea ca a intarziat raspundeam: «Trebuia sa fi plecat mai devreme de acasal» imi aduc aminte ca odata. cand era foarte mica. lar ea parea incantata ca are sansa sa-~i verse amarul. N-ai de ce sa-ti fie frica». Multi oameni relateaza despre amellorarl evidente ale relatiilor lor cu cellaltl din momentul in care au incetat sa-l mai judece ~i au inceput sa-l asculte activo Un barbat i~i persoana straina. sa aiba senti mente mai bune fata de noi ~i sa fie mai interesat sa asculte ~i ceea ce avem sa-l spunem. simpatie sau nota proasta. de vreun comentariu . Mai degraba ii deterrnlna sa ajunga la concluzia ca nu vrem sa ne implicam in problemele lor. raspunsul celui care asculta activ.chiar daca muream de dorinta de a-i da nlste sfaturi. De obicei. ar avea cu totul alt rezultat. A fost fantastic! Mi-a imparta~it ganduri ~i senti mente pe care nici nu banularn ca Ie are. Raspunsuri ca acestea rareori ii ajuta sau ii satisfac pe cei care ni se adreseaza cu incredere. luat 0 "Cand fiul meu imi spunea ca a «De ce n-ai invatat mai la serviciu.

vechi de cand lumea. ci asupra partenerilor minte mult mai usor lucruri despre care putem discuta. SOJUL: Copiii a~tia chiar ca-ti ocupa tot timpul. JANET: Ji s-au cam inecat corabille. de-ale altora. nu cu alte cuvinte. Cea din urrna este legata privind performanta noastra. Faptul ca nu Ie critlcam gandurile ~i sentimentele ii va face sa se slmta mai bine ~i sa se destalnule mai profund in legatura cu mai multe probleme decat in alta situatie. . de papagal dau doar iluzia unei lncercam sa ne concentrarn asupra a doua conversatii in acelasl timp: cea pe care cea pe care 0 0 purtarn cu cealalta persoana ~i avem cu noi lnstne. remarci determina adesea pe oameni sa fie mai vorbaretl. Ascultarea dialog intern actlva ne ajuta sa sa lasam deoparte partlclpam la acest ce SOJIA: Ma simt ca un robot. LARRY: Sa ma dau in roata mare este marea mea cu ascultarea actlva. perturbator. ~i. nefamiliarizate fac altceva decat sa reformuleze. TED: Ce mult iti place sa te dai in roata mare! LARRY: Sper ca nu trebuie sa plecam acum. TED: Vrei sa mai stai. De exemplu: LARRY: Petrec de minune. ceea povestesc altii ~i sa tralm sentimentele lor. Ignorarea sau minimalizarea sentimentelor paradoxal. Interesul pe care-l aratam ii va este mult mai plauzibil ca ~i ei vor dori sa ne asculte. este probabil din cauza ca placere. Ascultarea activa ne ajuta ~i la rezolvarea problemei. GRE~ELI COMUNEiN ASCULTAREAACTIVA Maniere de papagal Multe persoane. in mod acestor griji. TED: Te slmtl excelent.40 ASCULTAREAACTIVA MENJINE CONVERSAJIA VIE Ascultarea act iva este un mod excelent de a-i incuraja pe cellaltl sa ne vorbeasca. Asemenea raspunsurl intelegeri. cu cat dam mai rnulta importanta cu atat mai scazute vor fi perforrnantele noastre. Adevarata ascultare activa presupune sa tragem mai ales de nelinistile concluzii ~i asupra sensului care se ascunde dincolo de ceea ce spune cealalta persoana. ce sa facem atunci cand nu avem nimic de spus. in timp ce aplica ascultarea activa. Daca ni se intampla in mod frecvent sa nu putem scoate un cuvant. toata ziua aceeasl poveste cu copiii. nu asupra ne yin in * MARGARET:Sunt deprlmata. Yom constata cu surprindere ca atunci cand ne concentrarn de conversatle. rnulta lume ignora noastra. avand in vedere ca am aratat atata atentie ascultandu-I.

ele vor avea tendinta sa se accentueze. ai spus incet doar atat: «Pare nostim». despre care i 1. 3. Sa-i spunem celuilalt ce anume din ceea ce am auzit ~i am vazut la el ne-a condus la concluziile noastre. Sa-I intrebam daca este corecta concluzia noastra. Aceasta din concluzie. printr-o ascultare activa. in schimb avem capacitatea de a asculta 400 de cuvinte pe minut. pot indica sentimente noastre se cuvin De aceea. Sunt tare curios de ce?". in vreme ce aratand intelegere. Am dreptate?" Daca nu am ajuns la nici ce am observat 0 viteza de aproximativ sa vii. Este necesar. reaIitatea Este ~i searna nlste sentimente. apoi ai 125 de cuvinte pe schimbat Yorba. putem sa-l spunem celeilalte persoane ~i apoi sa cerem 0 expllcatil. niclodata nu vrei sa ma Insotestl decat la masa de pranz - la cina sau la un spectacol. dar te-ai incruntat. pe hoi. ma intreb daca nu cumva ai vrea sa mergi acasa. Neluand considerare intensitatea emotillor celorlalti. "Ca~ti intr-una. tocmai invers. Nu cred ca voiai intr-adevar dreptate?" 2. "Cand am pomenit despre perspectiva de a merge la munte.41 sau minimalizeaza intensitatea sentimentelor se vorbeste. A~ vrea sa stiu la ce te gandeai?" Dave se intalnea in fiecare zi la serviciu. Asta inseamna ca exlsta in ceea ce faci ~i lucruri bune ~i lucruri rele?" 3. Am minut. De exemplu: "De luna de cand neam cunoscut. ascultaril vorbitorului. active sunt Din aceasta cauza. ASCULTAREA ACTIVA A MESAJELOR NON-VERBALE Mesajele non-verbale interpretat corect decat sunt adesea mult mai greu de mesajele verbale. "Adineauri ai spus ca-ti place munca ta. Sa ne concentram asupra vorbitorului Vorbim cu 0 macrame". incepem sa ne gandim la alte lucruri in loc sa-l ascultarn pe celalalt. de exemplu un zambet sau bratele incrucisate. 2. De exemplu: 1. un mic zambet tl-a aparut pe fata. Sa-i spunem ce inteles ni se pare ca trebuie sa atribuim actiunilor sale. "Cand te-am rugat sa ma lnsotestt la cursul de Este ca ~i cum ar crede ca daca nu baga in acestea vor in ~i disparea. deci. aceasta poate avea un efect catartic. pentru a ne putea concentra exact asupra a ceea ce spune celalalt. foarte diferite. cu 0 cauza ca una ~i aceeasl expresie non-verbala. la schi. principiile violate: 0 uneori luam inaintea gandurile noastre se indreapta in alta parte. sa exersarn. ceea ce inseamna ca ascultarn de trei ori mai repede decat vorbim. lnterpretarlle verificate prin urrnatoarele trei procedee: .

~tim. interlocutorul se reazerna de scaun ~i i~i incruciseaza prin aceasta ca. decat pe cale verbala. erau in relatil bune. asupra limbajului trupului ca atunci cand persoana i~i incruciseaza bratele recepteaza ~i retlne cu 40% mai putin . Am spus ceva ce nu va place?" un raspuns ca acesta: "Da. Am dreptate?" "Vai. nu. ceea ce bratele. de exemplu. prin limbajul trupului lntr-o situatie de afaceri. in care atitudinea ei a negative. De aceea. Daca Dave n-ar fi folosit non-verbale. potential. poate tehnica ascultaril active a mesajelor ceea ce majoritatea sa presupuna in semnalelor non-verbale. o abordare verbala de genul: "Am observat ca v-atl poate nici incrucisat declansa mainlle. deloc. in timpul unei negocieri. Bunicul meu a murit saptamana trecuta ~i nam mai fost in stare sa ma gandesc la nimic aItceva " . cea mai buna strategie este sa actlonam non-verbal. in situatiile noastra. ci ~i sa actlonarn acestea.) solutle pozitiva. fata nu i-a mai raspuns la salut. familiare de fiecare zi (situatii semnalele non-verbale pot fi abordate cel mai bine de bratele. cercetarlle inlaturarea Mesajele non-verbale negative pot fi abordate mai bine pe cale non-verbala. ca. Cred ca am facut ceva care te-a suparat. Dupa aproape 0 din ceea ce ii spunem ~i ca majoritatea gandurilor ei devin saptamana. afaceri. este de importanta cruclala ca in cursul unei negocieri sa nu ne multumim doar cu interpretarea tinand seama de rarnas neschimbata.42 fata. semnalizand propunerea respinge facute folosindu-ne de tehnici verba Ie. Dave i-a spus: "De cinci zile iti zambesc ~i te salut ~i tu nu-mi raspunz] deloc. Sa-i 0 oferim un obiect oarecare persoanei respective pentru a ASCUL TAREA NON-VERBALAA MESAJELORiN AFACERI obliga sa-l ia cu mana. sa folosim abordare non-verbala pentru a rezolva problema. Dave . atunci cand decodlflcam un mesaj negativ transmis 0 oamenilor ar face in asemenea sltuatii - mod tacit ca ea nu-i place ~i sa lnceapa sa evite contactul cu ea. in urma cercetarllor 0 0 va determina sa-~i desfaca trupului arata ca prin se elimina ~i 0 asupra limbajului negative 0 unei pozltll a trupului atitudinea negativa pe care ea 0 implica. nu agreez ca ar fi facut propunerea dumitale ~i nici pe dumneata!" Deci. ceea ce ne ofera Sa presupunem. ~ansa in plus de a ajunge la in concluzie. lntr-o zi. in relatllle etc. in schimb.a raspuns fata.

ce credetl despre asta?". intrerupem sirul gandurilor celuilalt daca scoatem un stilou sau un pix ~i incepem sa facem insemnari. la pata de grasime de pe carnasa interlocutorului. prima etapa a vanzarii este ceea ce se numeste "treapta ascultarii". serviciile sau propunerile noastre. Sa ne aducem aminte. trebuie sa facem exercitii pentru a deveni un ascultator constilnclos. zamblndu-I. experlenta noastra arata clar ca cei mai buni comerclantl din lume sunt ~i cei care stlu sa asculte cel mai bine. sa-l ascultam raspunsurlle ~i sa incercam sa obtinern informatii care ne vor ajuta sa perfectam afacerea ~i sa "ne vindem" lui. pe care in mod normal Ie-am fi folosit conversatil oblsnulte. la petrecerea care urma sa aiba loc in seara aceea sau Ia urrnatoarea intalnire interlocutorul. negociere. uitandu-ne in ochii lui. de afaceri. de exemplu. obiectivul nostru La persoana va considera ca suntem nepolltlcosl. priceperea noastra de a asculta cu atentle este in relatle directa cu succesele noastre in domeniul comertulul ~i al negocierilor de afaceri. Nu numai ca cealalta vindem pe noi" mai intiH ~i apoi produsul. in Simularea ascultarli Deoarece putem asculta de trei ori mai repede decat putem vorbi. Nu numai ca trebuie sa-l ascultarn cu atentle pe posibilul nostru partener. acest nivel. Allan Pease a Ascultarea cu pixul in mana este potrivita la 0 intrunire fost 0 data surprins in aceasta postura de un partener de sau conferlnta. in vreme ce ne gandeam la cu totul altceva: la vacanta care se apropia. de multe ori. de cate ori am stat fata-n fata cu cineva. De cate ori ne-a surprins "Ei. dar.43 ALTE REGULI DE ASCUL TARE iN SITUAJIILE DEAFACERI in lumea afacerilor. intrebandu-ne: Sa nu ascultarn cu pixul in mana Ne-a prins slmuland ascultarea ~i singurul raspuns pe care puteam sa-l dam era un incurcat "Poftim?". dar va putea crede ca notarn ceva confidential. Cel mai bine este sa ne facem insemnarile dupa lntalnirea de afaceri. Prin urmare. obiectivul este de regula "sa ne Dar atunci cand dlscutarn probleme de afaceri. in cornert. oriunde se asteapta de la noi sa luam note. dand afirmativ din cap. este sa punem intrebari relevante despre clientul potential ~i despre nevoile lui. trebuie chiar sa renuntam la unele deprinderi deale noastre. cand cealalta persoana nu mai este de fata. mai ales daca ascultarn 0 persoana care vorbeste mai rar decat noi. care vorbea foarte rar ~i care i-a spus: "Ji-ar .

Nu atat parerea dvs.il intreba Allan. Daca vrem sa ne aslqurarn ca celalalt intelege mesajele noastre. OK?" Apoi sa incepem dlscutla. intrebandu-l pe celalalt ce a inteles din ceea ce i-am spus sau interesandu-ne daca l-am inteles cum trebuie. Sa ne remarcile. asa ca ascultarea activa este deosebit de valoroasa. in atmosfera incarcata a discutiilor este foarte usor sa lnterpretam gre~it mesajele.. Vreau doar sa stlu daca am fost clar in ceea ce am spus".. vorn avea succese ~i satlsfactil in viata. Allan! Ce bine imi pare sa te vad»". sa procedatl Ia fel cu spusele mele. cu mintea. cu intreaga noastra capacitate de intelegere. spunandu-i: "A~ dori sa ma ascultatl ~i sa-rnl spuneti ce ati retinut. cu ochii ~i urechile. SA ASCULTAMcu TOATAATENJIA CUM SE POATEiNVAJA ASCULTAREA ACTIVA in fine. va propun un experiment nou. repetatl cele spuse pana cand voi intelege. ma lntereseaza acum. in lumea afacerilor. Allan?" "Care ultime idei?" . cu intreg trupul. Numai asa invatam de la ceilaltl ~i vorn deveni mai populari. Sa-i spunem celeilalte persoane: "Ca aplecam inainte fizic ~i psihic ~i sa ascultarn cu atentle pe intreaga durata a conversatlel. am sa va spun ce am retlnut. Un alt pericol al sirnularll ascultaril este ca putem pierde informatii importante care ne-ar putea ajuta sa ajungem la solutil favorabile. Daca n-am interpretat corect cuvintele dvs. Sa ne concentram asupra flecarul cuvant spus ~i asupra felului cum e spus. sa-l obligam sa foloseasca ascultarea activa. sa fim ascultatorl cellalti. . sa fim siguri ca intelegem exact ceea ce spune fiecare dintre noi. Dupa fiecare replica a dvs. inainte de a raspunde. "Ideile care veneau dupa «Buna dlmineata. partenerul poate nu va crede nimic rau despre noi. ~i dvs. dar a doua oara nu ne va mai ierta: i~i va pierde increderea in noi.44 placea sa repet ultimele idei. daca suntem surprinsi pentru prima oara ca slmularn ascultarea. ~i nici modul in care vedetl rezolvarea problemei. atentl atunci cand vorbesc Ascultarea cu toata atentia inseamna a asculta Calea cea mai u~oara pentru a invata arta ascultaril active este sa-l facem pe cellaltl sa ne parafrazeze constiincios.

vorn pur ~i simplu multitudine ceva in legatura pentru tortul ce vreau sa-l fac de ziua lui de nastere. Margaret! Laurie e pe-acasaz MARGARET: Nu. constatand ajunge la 0 punand intrebari sau cu ele. of era intotdeauna serie * NICK: Buna. in timpul 0 unei de binefacere. Experienta acestei femei e cornuna ~i de prisos. Uneori e cam jenanta. Daca profitam de aceste informatil. de ocazii de a canaliza conversatla * ALAN: Cand trebuie sa vina autobuzul pentru aeroport? UN BARBAT: Trebuia sa fi venit de zece minute. (Nota: Aceasta ultima propozitle ~i mai ales in directll interesante. dar. Vorbim despre munca noastra. Cititi necerute cu atentle urrnatoarele cu litere dialoguri cursive) (informatiile purtate intr-o sunt marcate . Peter! Nu te-am vazut de-un car de ani. sunt pentru prima data la acest curs al lui Arthur Murray. De obicei vine ia timp. ca sa mai citesc zilele astea. ma duceam in fiecare seara la dlscoteca. una din noi * JOHN: Ma bucur sa aflu ca nu sunt singurul care face cuno~tinta cu stirile uitandu-se la principalele titluri din pretexteaza ceva ~i pleaca". PETER: Da. cam asa e. SHARON: Sunt mult prea ocupata cu actlunile de exlsta nici un motiv serios pentru ca ea sau altcineva sa nu gaseasca cuvinte conversatil. despre copii sau despre ultimele stir]. Gloria. s-a dus sa cumpere cele necesare informatii ~i date pe care nu Ie-am cerut sau asteptat. copilul trebuia sa stau mai mult acasa. dupa parca 0 vreme. Ai luat multe FOLOSIREAINFORMATIILOR PE CARENU LE-AM SOLICITAT "Oblsnuiesc sa ma due la Sally de doua sau de trei ori pe saptamana sau vine ea sa ma vada. meu a fost bolnav ~i straduiesc din rasputeri sa urmaresc firul conversatlel. Nu ziarele expuse pe tarabe. parca ne-am fi spus tot ce era de spus am scormoni prin praf dupa subiectul ala de conversatlet o situatie Atunci ne zgaim una la alta ~i radem. in cele din urrna. * ALAN: Salut. Ma lectii de dans? GLORIA: Nu. ceilaltl pentru ne 0 conversatle. pe cand eram in Anglia.45 CUM POATEFI MENTINUTA 0 CONVERSATIEFLUENTA perloada scurta de timp: SAM: Dansezi intr-adevar excelent. dar.

poate face conversatle mai lnteresanta . "Se pare ca avetl cunostinte vaste despre Africa de Sud. chiar iti place sa dansezi!" Ascultarea lnformatlllor 0 schimba. De ce tocmai acolo?" tnformatll necerute sunt ~i lucruri ca vestlmentatla celeilalte persoane. Ce te atrage cel mai mult intr-o asemenea excursie? Putem chiar sa revenim ~i sa aducem in dlscutie "Ai lnformatil necerute peste care am trecut CUM SE POATE PROFITA DE PE URMA INFORMATIILOR NECERUTE mai inainte: spus mai devreme ca tu ~i Sue ati fost in Insulele Fiji. In condltil oblsnulte. vara trecuta. * valoroasa. generala.46 sintagma "de obicei" este 0 informatie neceruta. Pentru a profita de va trebui sa 0 0 lnformatle pe care nu am cerut-o. Glen. din cand in cand. subiectul conversatlel. foarte putine conversatil se cantoneaza la un singur subiect mai mult de cateva minute. pentru a impresie asa. imi aduce aminte de lacul Titicaca in timpul unei furtuni GLEN: Te-ai bronzat frumos. dar bine raspunsurl detaliate. AMY: Da. ca in cazurile de mai sus. Am fost plecat cu cortul la sfar~itul saptamanii. GLEN: N-am fost niclodata cu cortul. intrebarlle deschise vor asigura cel mai valoroasa. fara a ne face griji ca vorn reveni la subiectul de la care am pornit. atunci pasul urrnator trebuie Practici acest sport?" Uneori informatia neceruta este doar 0 sa-l facem cu ajutorul lor. Cum de ~titi atat de multe?" "Pareti mult mai lrnpacat cu soarta decat ultima data. "Am observat ca ai un tricou cu insemne de karate. vorn observa ca oamenii lasa fara vreo legatura sa se strecoare lnformatll ~i locuinta. Bill. Ce s-a intamplat?" "Dupa cum se vede. Ca de obicei. dar este ~i 0 metoda utilizata. BILL: Multumesc. Daca vorn considera ca aceste lnformatll stimulatoare sau folositoare. pentru ca arata ca barbatul respectiv a luat de multe ori autobuzul in cauza ~i calatore~te des cu avionul. comportamentul ca puncte de Cand ascultarn adesea cu atentle. necerute pot fi plecare lntr-o conversatle. Toate acestea pot fi folosite evldenta cu ceea ce se dlscuta. ) BRIAN: E agitat oceanul azi. referitoare cornentam sau sa punem intrebari necerute este 0 deprindere ~i mai la ea. trasaturile sale fizice. Nu numai ca e bine sa procedarn de regula.

JOHN: Mai mult decat . "A~a incat?". 0 nuca aceasta ~i nici nu a scolca atat de ermetic inchisa. nici alte surse pentru continuarea 0 conversatlel. De exemplu: mai buna pentru mine ~i familia mea. PODURI Persoanele care dau raspunsuri scurte la intrebari drept "pod". "De exemplu" "~i ce-i cu MICROTEHNICI asta?". ? FRED: Mai mult decat aerul poluat din oras. adica sa vorbeasca. trebuie Este dezarnaqltor deoseblta ulterioare. daca in asemenea cazuri persistarn in a pune intrebari un timp conversatla deschise. alta in acest caz. de exemplu. Sa prelungim ultimul sunet al expresiei folosite va in cepe sa sune a interogatoriu. ~i sa para un anchetator. am citit zilele acestea un raport in care se spune ca.. cand ne gandim mult la 0 "Ceea ce inseamna?".47 variata ~i. cu palmele deschise. ". bine formulate. conversatla dintre John ~i Fred. deschise pot fi stimulate cu "poduri" care sa Ie determine sa . Din nou... "Podurile" includ formule ca "Vreti sa spunetl ca. in incercarea de a deschide 0 De fapt.. FRED: Vreau sa spun ca ma pot astepta generala de sanatate Ia 0 De exemplu: JOHN: Cum de te-ai hotarat sa te rnuti in zona asta? FRED: imi place mult clima in acest punct. lege cuvintele.. dar a evitat acaparat dlscutia. mai ales. JOHN: Cum de te-ai hotarat sa te rnutl in zona asta? FRED: imi place mult clima.. de 0 Fiecare "pod" sa fie urmat tacere din partea noastra. asa ca suntem stare nevoltl sa punem alta intrebare deschlsa. JOHN: ~i ce iti place mai mult la clima de aici? FRED: E mai calda. dupa in Pentru a folosi cu succes un "pod" trebuie sa facem trei lucruri: 1. Or. nu numai ca John a spart cu succes tare. in care John foloseste "poduri" ca sa-l faca pe Fred sa vorbeasca. raspunsul scurt ne obliga sa ne gandim la intrebare deschisa. nu avem nici lnformatll necerute. 3. 0 rnentine fluenta.. care noi ocuparn locul anchetatorului.. 2. JOHN: Vrei sa spui ca. Sa ne lasam usor pe spate ~i sa tacern. care sa deschida dar dupa ce 0 posibilitatea unei conversatil punem primim un raspuns lapidar. Sa ne aplecarn inainte. Sa intrebare reluam.

sa nu mai vorbim! .. nesfarsita Palmele golul tacere care poate urma intinse inseamna ca a fost transmlsa de amenintare. cu mana la barble... Mai intal.. dar eu cred . ultimului intrebare. lnformatil foloseste "poduri" obtine de la un curnparator potential care da raspunsuri scurte la intrebari deschise... ca ne preocupa eficacitatea ? parere. Pot sa sune chiar a in ultimul exemplu. necesar de lnformatll. iar aerul curat respiratorie. Acum sa vedem cum ar suna aceeasl conversatie fara prelungirea ultimului sunet. iar apoi spune interlocutorului este randul lui sa vorbeasca. afirrnatie sau 0 spusele noastre CUMPARATORUL: Putem sa facem treaba foarte bine la un pret avantajos. FRED:. (Raspuns scurt) sa-ti vezi de treburile COMERCIANTUL: A~a inca-a-a-a-at . Unii spun ca e din cauza polenului. lntr-o pozitie evaluare. sunet controlul al 0 responsabilitatea interlocutorului. asa cum au fost interpretate Dupa ce am folosit "podul". mod non-verbal. Sa studiem care acum exemplul unui comerciant pentru a de JOHN: Ceea ce inseamna ca-a-a-a . ? CUMPARATORUL: Vreau sa spun ca prelucreaza volumul tale.. iar aerul curat respiratorie. este bun pentru sa vorbeasca atata vreme cat ramanem rezemati. pe cand obi~nuita ar putea lasa sa De exemplu: alergia mea va usor pe spate..... prin faptul ca ii "inmanam". Apple este foarte este bun pentru alergia mea COMERCIANTUL: (Aplecandu-se in fata cu palmele deschise) Bun? Vreti sa spuneti ca-a-a-a . Sa ne provocare.. COMERCIANTUL: ~i toate CUMPARATORUL: inseamna astea inseamna-a-a-a-. JOHN: Ceea ce inseamna ca? FRED: Ceea ce inseamna bagaciosule! Neprelungind pot parea ca 0 computere. Dupa ce l-atl transmis controlul. Prelungirea transforma "podul" sa se descurce singur cu lasatide "podului" pronuntare 0 lntr-o replica urrnatoare. lntentil comunidi pe cale non-verbala ca nu avem ca in stapanim dorlnta de a umple cu perle de intelepciune produs acestor de aparent "poduri". FRED: Ceea ce inseamna ca ar trebui sa respir mai usor. ? ultimul sunet al "podului".. Aceasta il deterrnina pe interlocutor se creada ca este yorba de afirmatie.48 Aplecarea inainte cu palmele deschise are efect dublu. CUMPARATORUL: Cred ca computerul bun. sa continue FRED:. de a vorbi in continuare asa ca lasati-I asupra conversatlel..

deci 0 forma mai scurta ale sau lncompleta a mi~carii de plecaciune. Folosirea "podurilor" este amuzanta. la fel . sa dau din cap. la inclinarea dar si inclinarea capului determlna senti mente pozitive. cum ar fi" "Nu-i asa?". voi incerca sentimentele Cu alte cuvinte. Dimpotriva. ?". atat in inclinarea tarilor pentru capului este un gest folosit a arata aprobarea. Exista inclinarii exterloara doua capului. voi deschise. TEHNICA iNCLINARII CAPULUI "Nu credetl?" "Nu-i adevarat ca. clientul poate trai un sentiment pozitiv ~i aceasta creeaza sanse mai mari ca afacerea sa fie perfectata. sunt versiuni mai scurte ale lnconstlenta a unor sentimente launtrice. dar daca interlocutorul obisnuit sa dea raspunsuri scurte. (Raspuns mai lung) Folosind aceste trei "poduri". dar incep lntentlonat nlste sentimente pozitive conduc pozitive. Daca inclinam capul catre cineva. prin ele conversatla devine mai productiva ~i obtinem pe neobservate ~i controlul asupra acesteia cornerclantl folosesc aceasta tehnica pentru a-i determina pe cllenti sa fie de acord cu ei.chiar daca nu este de acord cu ceea ce ii spunem. de obicei. "Cinstit. folosindu-I. volumul de prelucrare ~i timpul rnlcsorarea umila a trupului ta. capului. Pot fi folosite cu succes in cazul in cepe sa fac aceasta rnlscare de inclinare a capului in timp ce vorbesc. apllcatii foarte folositoare este 0 tehnicii potential foarte putin comunicativ ~i a aflat criteriile care acesta va lua De fapt. respectivul va proceda. iti sunt subordonat inclinarea capului este ~i lnseamna: "Ma aplec in lata pe care-l economisim. Raportam totul la pret si apoi ne hotaram. daca sentimentele mele sunt persoanelor care nu vorbesc mult sau care dau raspunsuri scurte unor intrebari deschise.. el este obisnuit este ~i cu neutre. "podurile" am senti mente pozitive sau sunt de acord cu ceva. A~a ca obiceiul de a da din cap este recomandabil. intrebarilor 0 Limbajul trupului manifestare Daca hotarare. unsprezece cuvinte..49 echipamentului din dotare. Multi perioade lungi de liniste in timpul unei conversatil. Cand comerciantul incheie fiecare fraza cu 0 aflrmatie verbala. Cand folosim "poduri" pentru prima data. ni se poate parea ceva ciudat (mai ales daca suferim de un debit verbal mare) din cauza lini~tii care urrneaza uneori dupa un "pod". Acest gest este ~i foarte contagios. nu?" ~i da din cap. in majoritatea lui sta in Originea . asa lncat i se vor parea norma Ie. comerciantul care nu constau decat in a sensibilizat un client dupa ~i voi face asa cum imi comanzi".

50

negocieri, cat ~i in activitatea de comert sau de convingere. Un alt avantaj al folosirii inclinarii lata capului este acela ca cum trebuie procedat.

VI
CUM SE POT FACE COMPLIMENTE SINCERE $1 APRECIERI
"Sa-I laud? Ar trebui sa-l felicit matematica? La toate nesattstacator;

rnentlne conversatla fluenta, Dupa ce am pus
0

intrebare deschlsa sau am folosit un raspunde, sa inclinam capul in timp

ONESTE
pe lenesul asta ca a

"pod" ~i interlocutorul ce el vorbeste,

Cand termina de vorbit, sa continuam a da
0

trecut la educatle fizica ~i la engleza? Dar istoria, fizica ~i slab! slab! slab! Ar

din cap inca de vreo cinci ori, cam

data pe secunda. De va alte

obicei, dupa ce nurnaram pana la patru, interlocutorul incepe din noua sa vorbeasca ~i sa ne furnizeze

trebui sa spun: Grozav, fiule! Ai pornit-o pe drumul de a deveni gunoier! Nu! Pur ~i simplu n-am fost destul de aspru cu el. Asta-i problema!" Cei mai multi dintre noi credem ca se cuvine ca cei din jurul nostru sa se comporte asa cum ne place noua, Putini

informatii. ~i atat timp cat starn rezemati pe spate, cu mana la barble, nu ne preseaza nimic sa vorbim.

iNCURAJARI MARUNTE in timp ce interlocutorul vorbeste, prin

parinti i~i lauda copiii fiindca mananca frumos sau se joaca

lncurajari

pasnic cu cellalti,

Putini vecini i~i multurnesc unii altora

rnarunte

tr

putem stimula sa continue. Asemenea lncurajari "A, da", "Chiar asa?", "Mai rnarunte pot

pentru ca nu fac galagie seara. Doar atunci acordam
0

sunt printre altele: "inteleq", spunetl-rni

atentie mai mare altora cand nu dar atunci
0

ceva despre asta", incurajarile aflrmatillor celeilalte

actloneaza asa cum ne-ar conveni -

facem

dubla lungimea

persoane ~i spori

repede! Atunci crlticam ~i expllcam arnanuntlt de ce "nu e buna" comportarea lor sau de ce e gre~it ceea ce au facut ~i ne grabim sa Ie aratarn de ce ar fi trebuit sa faca ceea ce voiam noi sa faca. Unii tipa, arnenlnta ~i chiar ii bat pe cellaltl ca sa obtina obedlenta,

informatia pe care ne-o ofera. incurajarile capului eficiente conversatie rnarunte, in cornblnatle cu tehnica inclinarii sunt cateva dintre cele mai
0

~i cu "podurile", instrumente fluenta,

cu ajutorul

carora se rnentlne

51

RECOMPENSASAU PEDEAPSA GENEREAZAREPETAREACOMPORTAMENTULUI A ne preface di nu observam comportamente plac ~i a pedepsi comportamente care ne

Deci, pe scurt: Sa recornpensam acele comportamente repete. Sa evitarn pedepsirea comportamentelor Multi oameni primesc pedepsele ca pe • Sa ignoram acele comportamente
0

care vrem sa se

care nu ne plac este un

care nu ne plac. recompensa,

mod neinspirat de a-i ajuta pe ceilalti sa-~i dea seama ce anume asteptam de la ei. Potrivit teoriei behavioriste altora reactllle fata cu privire la invatare, in lor.

care nu vrem sa se
0

repete. Recompensa sau pedeapsa pot genera, ambele, intarire a anumitor comportamente, lor Ie slabesc,

comportamentul principal de

de noi este determinat la comportamentul

in vreme ce ignorarea

noastre

Actiunile pe care Ie recornpensam au tendinta sa devina mai frecvente, in vreme ce acelea pe care Ie ignoram, de regula, vor scadea in frecventa, Aqiunile sa descreasca, cu exceptia care sunt pedepsite tind in care persoanele

Un student din Oregon al lui Alan Garner il cauta adesea in pauzele dintre perrnlta formulele sa-l tina ore, cand Alan manca, rugandu-I companie. Imediat sa-l

dupa ce schimbau data

cazurilor

de politete,

respectivul

gasea de fiecare

respective vor sa atraga atentia asupra lor, situatie in care multi vor continua sa se com porte ca ~i inainte, preferand sanctlunea in locullipsei de atentie, Ganditi-va, de exemplu, copii injura pe care
0

motive pentru a se vaita ba de ploaia de afara sau de frig, ba de cat de rau s-a purtat cu el fosta sot ie, ba cat de plictisitoare ~i ingrata a fost munca lui sau pentru a face fel

la bucuria cu care multi puternica reactle negativa

indata

ce observa

~i fel de afirrnatii negative care-i treceau prin minte, pentru a atrage atentia asupra lui. Alan stla ca studentul nici
0

genereaza anumite

nu avea

cuvinte din partea parintilor sau a altora. Cercetatcrii in domeniul comportamentelor (rejintarite numesc revin. Ea

problema afectiva deosebita in acea vreme, asa ca s-a raspunzand numai la ~i ignorandu-Ie cu

hotarat sa-l modifice comportamentul, rarele lui remarci vesele sau pozitive desavar~ire pe cele negative.

aceasta teoria celor trei R: reactiile poate fi mai usor retinuta cu ajutorul Comportament Comportament -> Ignorare

schemei urrnatoare:

Cand studentul

povestea

-> Recompensa -> Frecventa mai mare -> Frecventa mai mica

despre vreun vecin care l-a ajutat sa-~i repare masina sau despre un spectacol grozav care urma sa aiba loc in oras

52

sau cum s-a intiUnit din lntarnplare cu un vechi prieten, Alan zambea, dadea din cap ~i ii punea intrebari deschise. Cand studentul devenea din nou nemultumlt, Alan nu-i baga in

aveam unul, dar n-am nici

0

veste de la el de ani de zile". nimic: ma suna sa schimb

(Rade) ~i ce am obtinut prin toate astea mai rar decat oricand, placa.

Cred ca a venit timpul

searna: se uita la cate un trecator, incepea sa ciuguleasca absent din sandvici sau citea ziarul. Dupa putin timp, comportamentul studentului s-a

ANGELA: Ajut la supravegherea unui grup. de fetlte ~i destul de des facem excursii in imprejurimi. Fetele yin tot

schimbat complet ~i, in compania lui Alan, a devenit amabil ~i optimist. De fiecare data cand il intalnea pe Alan, il saluta ~i ii zambea si-i dadea vreo veste buna, inainte ca Alan sa se

timpul sa-rnl spuna tot felul de povestl unele despre altele, dar nu se duc si Ia alti adulti, intotdeauna m-am intrebat:

de ce yin tocmai Ia mine? Hotarat lucru, nu-mi place sa ascult barfe, Acum imi dau seama ca felul in care am fost atenta la ceea ce-mi spuneau, faptul ca Ie-am pus intrebari ~i m-am straduit sa aplanez conflictele dintre ele au fost
0

lntoarca in California, studentul
acele discutii constituiau

i-a rnarturislt el cele

ca adesea placute

pentru

mai

momente ale zilei. ~i era ~i de inteles, pentru ca rarnasese cu totl cellaltl la fel de rnorocanos ~i negativist ca ~i inainte. La un seminar pe* teme de conversatle de la San ~i a Francisco, dupa ce Alan a povestit aceasta lntarnplare

rasp lata grozava pentru ele. De acum incolo ma gandesc ca ar fi mai bine sa Ie spun sa-~i rezolve singure problemele. Este bine sa facem aprecieri pozitive despre altii nu

vorbit despre faptul ca e mult mai eficient sa rasplate~ti un comportament pe care-l admiri, decat sa pedepsestl purtari

numai pentru ca in felul acesta ii incurajam sa se comporte asa cum am dori noi, dar ~i pentru a-i stimula sa nutreasca sentimente favorabile fata de noi. Potrivit renumitului psiholog William James: "Cel mai este dorinta putinll de a fi

cu care nu estl de acord, doua participante au cerut imediat cuvantul, MERLE:Asta explica intr-adevar multe lucruri. Copiii mei nu ma suna atat de des cat as dori eu, asa lncat, atunci cand imi dau telefon sunt rece ~i dlstanta cu ei. Cam ca doamna Portnoy din Plangerea familiei Portnoy de Philip Roth:

profund apreciat".

principiu

in natura omului

Daca facem parte dintre

care satisfac pozitiv, vorn fi

aceasta dorinta

a altora de a fi apreclatl

probabil foarte stlmatl ca prieteni. Experienta arata ca, daca facem complimente altora, este mult mai probabil sa fim

"Alex? Alex? Oare am un fiu pe care-l chearna Alex? A, da,

la randul lor. Putini senti mente pozitive fata de ei. acele cupluri ai caror membri nu-si mai aduc reciproc complimente. in general.acestla se vor delasa ~i vor incepe sa se culce pe lauri. ca un ecou la parerlle critice din trecut. vor fi mai inclinati sa fie ~i ei. gasesc intotdeauna ceva de care sa se nota de caldura ~i intimitate in relatlile planga. eu credeam ca e mare lucru sa oblii acest titlu". lor personale. lntr-o rnanlera deschisa. Astfel. Un ultim ~i foarte important motiv pentru a face 0 sunt cei care au fost impulsionatl de acest tip de strategie sa obtina mari reallzarl ~i chiar mai putini cei care sa se fi bucurat de succesele lor. sa devlna extrem de precautl ~i lnhlbatl ~i incep sa se considere necorespunzatorl. A~a incat lncearca sa-l 'incurajeze" prin replici de genul "E loc intotdeauna de mai bine". la aprecieri pozitive este faptul ca ele ajuta la crearea unui climat deschis ~i generator persoanele din anturajul Multe de incredere. incep sa se considere mai putin atractivi. 0 astfel de persoana. in loc sa se straduiasca sa obtina ~i aprecieri pozitive tind. prieteni. introducem Cand. care ca~tiga 150000 dolari pe an. ce anume apreciem in comportamentul. Cei care primesc numai feedback-uri urma unor cercetarl. ca daca i~i arata fapt sa ca~tige 300 000 dolari. colegi de cineva se simtea prost ca~tigand 150000 de dolari pe an!) serviciu. Acest tip de compliment oamenilor. Sau ce am putea spune despre cazul acelui student care. (Aceasta declaratie negativa avea ~i 0 persoane cred. mai deschisi fata de noi. simpatici. care ne vor ajuta sa aducem noastre.53 conslderatl atractivi. sotl sau sotii . incepem de "~tii. putem angaja schimburi pozitive de idei. dupa ce a muncit din greu ani de-a randul pentru a obtine rezultate bune. Majoritatea. pana ce tu n-ai ajuns licentiat. lucrand cate 16 ore pe zi. in cadrul carula capacitatea lntelectuala de care se bucura. cu putin efort. plini de intelegere ~i chiar mai Nenumarate dovezi psihologice arata ca 0 asemenea in contrast cu aceasta. la aspectul exterior ~i obiectele despre conversatil. . ar fi trebuit de nostru se vor slmtl in largul lor. Atunci cand altii i~i dau seama ca exprirnam negative. dupa cum a rezultat in strategie "neqativa" este rar lncununata de succes ~i adesea e daunatoare. latura pozitiva - era pentru prima data cand admiratla fata de cei apropiati - copii. spunea recent ca. ar auzi din partea mamei sale urmatoarele cuvinte: CUM SA FACEMCOMPLIMENTE SINCERE Cel mai raspandit mod de a ne exprima admlratla este sa facem spune 0 apreciere pozitiva directa. in mod gre~it. un seminar in dlscutie aceasta deprindere.

54

obicei prin a cerc participantilor

sa ne faca complimente tipice

poate deveni "Pantofii durnneavoastra ca se potrivesc cu costumul" b) A spune persoanelor pe nume Se stle, inca de pe vremea majoritatea oamenilor

sunt grozavi, pentru

noua sau altcuiva din sala, lata cateva complimente pentru fiecare categorie.

COMPORTAMENT:Sunteti un profesor excelent. ASPECT EXTERIOR: Aveti
0

!ui Socrate ~i Platon, ca lor suna cel mai

tunsoare draguta. OBIECTE PERSONALE:

cred ca numele

imi plac pantofii dumneavoastra, Complimente ca acestea pot fi perfectlonate a doua tehnici. a) Tehnica ce/de ce Majoritatea oamenilor care fac un compliment nu cu ajutorul

frumos in lume ~i sunt mult mai atentl la propozitiile in care acesta apare, in plus, a spune pe nume cuiva este un mod de a arata ca fiecare compliment adresat lui este construit

anume pentru a i se potrivi. De exemplu: COMPORTAMENT: "Alan, suntetl un profesor excelent pentru ca veniti in mijlocul nostru ~i aratati interes pentru fiecare in parte". ASPECT EXTERIOR: "Sue, imi place tunsoarea pentru ca intr-adevar va lumineaza privirea". pantofii sunt grozavi

reusesc pe deplin pentru ca spun celeilalte persoane doar ce Ie place, nu ~i de ce Ie place. Puterea unui compliment depinde de sinceritatea lui; a spune cuiva numai ce ne place

la el, suna de obicei a lingu~ire, ceea ce nu are efectul dorit. Niciodata sa nu spunem cuiva ce ne place, fara sa adaugam ~i de ce ne place. COMPORTAMENT: excelent" Afirmatia "Sunteti prin "Suntetl un profesor

OBIECTE PERSONALE: "John,

pentru ca se potrivesc cu costumul pe care-l purtati" Cercetarlle au aratat, in mod concludent, ca, atunci cand cineva este rnentlonat nominal, faptul starneste un interes mult mai mare din partea lui pentru conversatle ~i, lucru ~i mai important, va asculta in continuare cu atentle sporita
0

poate fi perfectlonata

un profesor

excelent pentru ca venltl in mijlocul nostru ~i aratati interes pentru fiecare in parte". ASPECT EXTERIOR: "Aveti perfectloneaza prin "imi tunsoare draguta" se

ceea ce se va spune referitor la el. intelegerea acestui aspect este de prima sa-l convingem tmportenta

place tunsoarea

dumneavoastra

pentru ca va lumlneaza privirea" OBIECTE PERSONALE:"imi plac pantofii durnneavoastra"

atunci cand intentionam

pe interlocutorul

nostru sa accepte punctul nostru de vedere. De fiecare data

55

cand

facem

0

afirrnatie

lmportanta,

in

prealabil

sa

elei in felul acesta ne descurajeaza ca pe viitor sa Ie mai facem alte complimente. lata cateva raspunsuri negative tipice la cele trei

mentionam numele interlocutorului,

deoarece in felul acesta

creste foarte mult atentia lui ~i va retlne mult mai usor cele spuse. Sa Ie spunem pe nume oamenilor aminti de noi, precum ~i de ceea ce Ie-am spus. ~i ci i~i vor

complimente de la care am pornit, COMPORTAMENT:Oh, imi fac doar meseria. ASPECT EXTERIOR: Dupa mine, coaforul m-a tuns prea

CUM SA-I AJUTAM PE CEILALTI SA ACCEPTE COMPLIMENTELENOASTRESINCERE Un cunoscut ziarist a primit odata urrnatoarea scrisoare: "Draga Doris, sotla mea are obiceiul de a minimaliza complimentele

scurt - eu am fost coaforul. OBIECTE PERSONALE:iti plac pantofii a~tia vechi? Indiferent de motivul acestui sindrom
0

de respingere,

cate ceva totusl se poate face, pentru

mai mare u~urinta Se recornanda ca

in formularea cu succes a complimentelor.

sincere. Daca-i spun: «Ptiu, ce bine arati in rochia astal», ea probabil imi va raspunde; «Chiar crezi asta? E doar
0

un compliment sa fie urmat de lntrebari, Cele mai bune sunt intrebarlle deschise. In acest fel, dupa ce celalalt asculta nostru, el nu mai trebuie sa-~i bata capul cu la acesta, spune doar un "rnultumesc" ~i

zdreanta pe care mi-a dat-o sora-mea» - iar daca-l spun ca a lucrat din rasputerl fadlnd curatenie in casa, raspunsul

complimentul un raspuns

poate fi: «Ei, presupun ca n-ai vazut camera copiilor», imi este greu sa inteleg de ce nu poate accepta nevasta-rnea nici un compliment fara sa-~i minimalizeze meritele. ~i ma ~i doare putin, Cum puteti explica una ca asta?" Un sot ramas perplex Cunoastern probabil, fiecare dintre noi, diverse persoane care cu greu ne accepts complimentele sincere. Fac aceasta fie din cauza modestiei, fie a unei proaste imagini despre propria persoana, fie pentru ca nu stlu cum sa raspunda la

raspunde la lntrebari, lata cum vor arata complimentele folosite initial, dupa

ce Ie-am aplicat tehnica ce/de ce, Ie-am adauqat numele destinatarului ~i Ie-am completat cu intrebari: un profesor excelent

COMPORTAMENT: Alan, suntetl

pentru ca veniti in mijlocul nostru ~i aratati interes pentru fiecare in parte. Dupa parerea dumneavoastra, care este cea mai frecventa gre~eala pe care
0

facem?

ASPECT EXTERIOR: Sue, imi place tunsoarea pentru ca

56

intr-adevar va lumlneaza privirea. Cum ati ales linia asta? OBIECTE PERSONALEJohn, pantofii sunt grozavi pentru ca se potrivesc cu costumul. Ce v-a facut sa adoptatl moda asta? Aceasta tehnica il ellbereaza pe cel carula ne adresarn de presiunea de a raspunde la compliment, iar pe noi ne

un lucru care nu ne place, putem obtine

0

schimbare a

situatlei, laudandu-i acele rnanlfestarl care ne sunt pe plac ~i ignorand acele elemente ale comportamentului care am dori sa-l dezoblsnuirn. Daca cineva nu actioneaza niclodata asa cum dorim, putem lauda comportarea altora care se rnanlfesta in modul dorit. Putem, de asemenea, sa-l ~i spunem ce dorim sau, uneori, chiar sa-l laudam anticipat, asa cum a procedat sau de

transforrna intr-un interlocutor placut ~i relaxant

CUM PUTEMTRANSFORMAAFIRMAJIILE NEGATIVEiN AFIRMAJII POZITIVE

Melissa pentru a schimba felul in care sotul ei ii facea masaj pe spate. MELISSA: Cand sotul meu apasa prea tare sau ma masa

Daca

ne
0

folosim

lmaqlnatla

putem

gasi
0

aproape observatie

cum nu trebuie (rade) - vreau sa spun cu prea rnulta forta rezistam
0

intotdeauna

modalitate

de a transforma

cat

puteam

~i pe urma

strigam

furioasa:

critica lntr-o lauda constructiva. loc sa-l crltlcarn pe cellaltl lauda pentru vreun

Daca nu gasim altceva, in

"Term ina toata

data!" EI devenea ca gheata ~i aceasta-i strica Apoi am incercat metoda pozitiva,

pentru esecurlle lor, ii putem ca au

dispozitia.

succes mai mic sau pentru

spunandu-I lucruri de genul: "Tare bine ar fi sa ma masezi putin mai bland" sau "Minunat! Acum fa putin mai jos ~i mai la dreapta ... Superb!" Nu numai ca ma simteam bine pentru ca obtlnearn ceea ce voiam, dar Ultima ta nuvela este de-a dreptul ridicola. Ji-au trebuit cinci ani ca sa dai acest examen. Care a fost motivul? Hopa! Iar ai dat gre~! Cred ca va trebui sa asteptl din nou cateva luni, pana cand vei putea sa iei totul de la capat,

incercat cel putin sa faca ceea ce s-a incheiat cu un esec, Sa luam urrnatoarele exemple: Am putea spune: In loc sa spunem: Pacat ca nu tl-a crescut Joyce, cred ca e grozav ca salariul. I-ai spus sefului tau ce dorestl, chiar daca n-ai obtinut nimic. Ce crezi ca poti face data viitoare ca sa-l

determini sa se razgandeasca? in cazul in care cineva face

a numelui persoanei de mare tau este Alexander Pope. Spune-mi ce-ai vrea sa rnanancl dlseara ~i 0 sati pregatesc. Baiete. parerile mele conteaza pentru tine. imi arati ~i poezie de-a lui care-ti place? (L-am putea lauda ~i respective ~i a unui zambet vor fi. Lucruri din astea rnarunte pe care Ie faci ma ajuta foarte mult. Ce idiot! Cum ai putut sa fii atat de prost incat sa pici Valerie. nu e de ajuns sa fim onestl ~i sinceri. Cu toate acestea. Don. fara sa ma intrebi ce vreau sa fac. cu siguranta. . Cum vrei sa sarbatore~ti evenimentul? Ai facut un pas inainte fata de ziua de ieri. ori sa-~i puna streanqul de gat. Asta ma face sa simt ca. Cred ca este pentru a unsprezecea oara. Sue! perezi handicapul pe care-l ai fata de cellaltl concurentl. Daca vrem sa facem complimente eficiente (~i afectuoase). Ma impresioneaza felul in care te stradulestl sa recu~i aceasta observatle. De unde tl-a venit ideea acestei scene? Te-ai descurcat bine. el a devenit mai increzator ~i mai spontan pentru ca stla ca imi face pe plac. doar in saptamana aceasta. Daca cealalta noastre sincere sa fie persoana banuieste rnacar ca am fost nesinceri este putin probabil ca in viitor ne va accepta complimentele. Folosirea tehnicii ce/de ce. De asemenea. Tony. imi place paragraful in care Burt e obligat ori sa se casatcreasca. Felicitari.57 in loc sa spunem: Iar tl-al lasat bluza in baie. Sunt bucuros ca-tiplace engleza. concurentil spune ca" preferatul mie 0 tai tl-au luat-o mult inainte! imi cealalta persoana trebuie sa creada ca ele sunt sincere ~i oneste. CUM SA FACEMCREDIBILE COMPLIMENTELE NOASTRESINCERE Se recornanda ca complimentele facute cu onestitate. Am putea spune: Multumesc ca ti-ai pus ciorapii in cosul de rufe murdare. Laura. daca nu suntem Profesorulla trei materii din cele cinci pe care Ie studiezi? sinceri ii inselam pe cellaltl ~i din aceasta cauza ei se vor comporta frecvent lntr-o rnanlera negativa cu noi. Nu toata lumea ar fi putut face asta. Ce vrei sa spui cu "Mergem Ia spectacol?" Sunt ca un caine pe care-l tragi dupa tine. cand iti fac pentru orice alt progres pe care-l face la cele trei materii la care a fost trantit) Ma bucur ca m-ai intrebat unde vreau sa mergem diseara. Bill. lntr-adevar. pentru ca adjectivele fac scena foarte reala.

chiar ~i 0 singura remarca pozitiva va fi primita cu mare atentie • Primele noastre complimente sa Ie formularn cu rostite doar ca sa spunem ceva dragut. De exemplu: procedarn in felul urrnator • La inceput vorn face doar un singur compliment. ca ~i cum ar fi interval de cateva zile. Asemenea aprecieri par superficiale. nu e de asteptat ca lauda noastra sa fie pretuita. sa 0 scoatem si sa propunem un calculatorul. • De~i primim bucurosi aceasta atentle ce ni se acorda. in probleme neesentiale sa tim obiectivi. la BOB: imi place jacheta ta. Persoanelor care fac mereu aprecieri pozitive Ii se acorda rar credibilitate. a. Exprimarea vulcanica a aprecierilor va trezi banuiell. ca replica. dupa un timp. • Sa nu facem complimente in legatura cu lucruri evidente. "Da' bine mai arata cravata ta!" ~. aspectul N-a fost prea usor sa-rnl dau seama cum se lacreaza cu el. flecarula dintre prietenii nostri. Acesta este ultimul test al unui compliment sincer. este mai bine ca. schimb de cravate. • Sa formularn aprecieri pozitive numai atunci cand nu vrem sa-l cerem nimic celuilalt. "Multumesc pentru ca mi-ai imprumutat De exemplu: lim. • Sa nu fim tot timpul prea elogio~i.58 ajutor. mi-a fost de mare ajutor ca sami fundamentez calculele. De exemplu: "Anette. Daca spunem unui coleg de serviciu cat de inteligent ~i inventiv ni se pare ca este. Bob. dar odata ce m-am lamurit.noi sa evltam acest lucru. m. cravata rosle. noilor noastre cunostinte sa ne adresam pe nume doar din cand in dlnd. la inceput. pentru ca in acest caz ~i complimentele noastre 0 retlnere. de doua luni consecutiv estl . da! imi place cravata ta!". Spune-mi ce indica acest semn de pe butonul din dreapta?" exterior ~i obiectele personale ale celui in cauza cu ale altora. Putem fi siguri ca in acea zi cele mai pozitive complimente pe care Ie vorn primi vor suna cam asaa "Ei. d. Sa presupunem ca purtarn cravata rosie la serviciu. Cand cineva face complimente despre un lucru atat de evident cum este 0 leafa. apoi rnarlm treptat frecventa laudelor. dupa un timp vorn deveni imuni la orice alt compliment legat de cravata. Toata lumea face complimente despre ceea ce este evident . FRED: ~i mie-mi place jacheta ta. "Ce cravats frumoasa ai!". • Sa cornparam favorabil comportamentul. dar complimentele devin ~i mai credibile daca • Sa nu raspundem nlclodata cu acelasi compliment. Fred. Potrivit unui recent studiu. iar apoi ii cerem sa ne imprumute 20 de dolari pana la sincere s-ar putea sa sune fals.

. Ca ~i in cazul aprecierilor directe. Care-i secretul tau?". iar noi transmitem gura-sparta va transmite mai departe. Trebuie sa avem in vedere. Kennedy la serialul TV Chipuri ale curajului. ii ca punem pret pe judecata ei. V-am sunat sa va intreb daca este adevarat ce se spune". aspectul exterior mai a treia persoana atunci Sau 0 aceasta se afla in preajma noastra. care a lucrat cu presedintele John F. Ce faci ca sa te rnentll in forma?" Sa cornparam impactul probabil al acestor complimente cu efectul acestuia: "Va iubesc .. aItceva " . ceea ce ofera agentului 0 credlblla ~i mai valoroasa. "Don. Daca cineva intra in detalii prea rnarunte atunci cand ne spune de ce ne consldera unici. cuvintele sau actlunlle noastre sugereaza admlratie.59 cea mai buna vanzatoare a companiei. in acele momente. Cand il spunem indirect intrebam folosindu-i pe un barbat cum il chearna sau ne adresam lui numele. felul de a fi al lui Kennedy impunea indirect respect: "Te facea sa crezi ca nu avea altceva mai important de facut decat sa puna intrebari ~i sa asculte - Al TE APRECIERI POZITIVE PE CARElE PUTEMFOlOSI Aprecieri pozitive despre 0 extrem de concentrat . 0 departe mesajul. Dupa Robert Saudek. ca unele comparatii ale noastre pot da gre~. pozitiva referitoare la 0 Putem face 0 apreciere cand Aprecieri pozitive prin intermediari Avem de-a face cu acest tip de compliment atunci cand cineva arata ca ii plac comportamentul. De exemplu: "John imi . Aprecieri pozitive indirecte in cazul acestui compliment. Tensiunea scade. decat intr-un cerc restrans. la telefon: "Am auzit ca sunteti cel mai bun contabil din oras. pentru el nu mai exista terta persoana Acestea sunt complimente adresate altei persoane decat celei in fata carela Ie formulam. ii aratam pentru indirect ca acest lucru e ~ansa in plus semnificativ noi. psihologul de a fi ascultat De pilda.raspunsurlle care i se dadeau. cand cerem unei femei un sfat. incepem sa ne simtim cam ciudat. De exemplu. cu toate ca ea nu este direct exprlrnata. cred ca ai cea mai buna condltie fizica din acest club. totodata. iubesc pe toata lumea". este bine sa adaugam imediat 0 lauda facuta in public in aceasta rnanlera este chiar mai intrebare. Omul sirntea ca. cuiva - putem spune unui prieten bun al persoanei respective ori unui stlut care 0 sau obiectele personale ale altcuiva.

A invata sincere are pentru 0 Daca vrem ca aceste schimburi pozitive sa continue. iar in afaceri cu 0 lndemanatic. Am spalat-o ~i compliment ~i il face pe client sa rada. complimentul intrebare. Daca si-a continuat. aduce bani. sa-l multumiri ~i poate chiar sa-l spunem ce senti mente placute a trezit in noi acel compliment. de regula ca avem unui 0 buna imagine despre este Respingerea compliment sincer mterpretata drept respingere a persoanei care l-a facut. Ann. incurajeaza bunele relatii cu ceilaltl. daca subiectul cu complimentele sau daca schlmbam sa facem aprecieri oneste ~i complimente mare insemnatate din punct de vedere social.60 spune di estl cel mai bun juditor din cadrul clubului pentru strans-o la piept ~i i-am zis: "Ma bucur ca observi cat de mult ma stradulesc. daca ne intoarcem in alta parte. lata cateva raspunsurl model: NIGEL: Cand sotla mi-a spus ce tata bun sunt. vorn incepe sa primim ~i noi tot mai multe. e totusl * KARLA: 0 vecina mi-a spus: "Ma~ina ta arata foarte bine". Acest lucru probabil ca nu se va intampla respingem discutlel. este foarte important sa-l ajutam pe cel care ne complimenteaza sa se slmta bine vorbind deschis. iar eu i-am raspuns: "Multumesc. Jan. ~i acum eu fac tot ce pot ca sa nu repet gre~eala lui". lar eu i-am raspuns": Multumesc. 0 care telefoneaza unui posibil client intalnire poate folosi lini~tit acest tip de 0 care chiar daca este exagerare. Tata nu-si petrecea niclodata prea mult timp cu mine. am sincere. . probabil se va slmtl satlsfacut. Prin aceasta CUM SA PRIMIM COMPLIMENTELE Atunci cand incepem complimente. Chiar am aranjat-o ideea asta in minte". ca pana acum nimeni nu te-a invins. Ne face interesul populari. pentru cami petrec atata timp jucandu-ma cu fiicele noastre. * MARION: Sora mea mi-a spus: "imi place mult camera tao Mi se pare un loc unde te potl trezi vesel dlmineata". nostru personal ~i de afaceri. Care e secretul tau?" Un agent comercial pentru a-i cere compliment. aratarn noi insine. in schimb. sa facem altora tot mai multe lustruit-o toata dimlneata ~i faptul ca ai observat ma face sa ma simt rnultumlta". daca il privim in ochi ~i raspundem pozitiv. Acceptand celorlaltl cu placere complimentele 0 tot ceea ce trebuie sa facem este sa zambim.

pentru a Ie permite ~i celorlaltl sa vada cum arata lumea noastra launtrica.toate acestea ii vor ajuta pe cellaltl sa ne indrageasca ~i ii vor incuraja sa ne perrnlta sa patrundern in universul lor. Primul care se dezvaluie putin cate putin face aceasta in speranta ca atunci cand cealalta persoana va in cepe sa-l vada asa cum este. fie la concluzia ca pentru noi nu este important sa-l cunoastern pe ei. Va trebui sa ne cultlvarn insa ~i noi deprinderea de a ne autodezvalul. dar in scurt timp se vor simti frustratl datorita lipsei de reciprocitate ~i vor parafrazarn afirmatiile altora . ce distractil preferarn: pe unde am umblat ~i suntem pentru ajunge. sunt rare cazurile in Nu este realist sa ne asteptarn necunoscute sa se preocupe de noi. fie ca nu suntem sociabili sau avem unele complexe psihice. din ce traim. numai de cei cu care au de-a. unde locuim. faptul se noastre se sting adesea datoreaza probabil ~i inseamna ca partenerii nostri in mod normal i~i dezvaluie lmprejurarii insine. ce valori sunt importante pentru noi. va fi incurajata sa afle mai mult ~i. in cel mai bun caz. Oamenii cu care facem cuno~tinta vor sa afle ~i ei cate ceva despre noi: cum vedem lumea. care unul din parteneri dezvaluie mai mult despre sine decat celalalt . ca nu am furnizat suficiente date despre noi de la persoane propria persoana in acelasl ritm in care procedarn ~i noi.61 VII CUM SA-I FACEM PE CEILALTI SA-$I DEA SEAMA CINE SUNTEM DEZVALUIREA PROPRIEI Dadi punem intrebari de obicei. cat de disponibili intalniri viitoare. PROCESUL DEZVALUIRE DE Dezvaluirea propriei persoane poate fi un proces pasionant al cunoasterii reciproce. sa se alature acestei dezvalulri. partenerii nostri de 0 PERSOANE ~i conversatle ne vor considera. in acelasi timp. enigmatici ~i vor deveni curiosi. Autodezvaluirea este un proces simetric. facem complimente perloada. Cu exceptla sedintelor de psihoterapie. care ne este sfera de interese. Iar dezvalulrea propriei persoane are un rol esential in a-i ajuta sa se intereseze de noi. pentru deschise. Oamenii se preocupa. Daca nu ne dezvalulm propriul eu. Daca descoperim ca relatlile inainte de a porni. Aceasta incotro vorn mai pleca. face. Aceste informatii ii ajuta sa declda mai usor ce tip de relatli vor avea cu noi.

JEAN: Fotograf. Exista patru niveluri prin care trece. sa ne obtine cel mai sigur spunand: "Apropo. comunicandu-i. ii ajutarn pe cellaltl sa se dezvalule Deoarece procesul mai usor. GARY: Te admir ca iti potl asigura exlstenta. mai plina de sensuri. fel de raspunsurl ne asteptam. e de-abia a doua oara cand yin. al faptelor. zici? Cum ai picat in meseria asta? Procesul de autodezvalulre il putem incuraja. Un exemplu va fi edificator. nu-i asa ca estl nou pe la clubul asta? JEAN: Da. M-am mutat de curand in oras. Presupunand persoana nu este prost crescuta sau egocentrica. de totodata. numele meu este Allan. daca vrem sa aflam prenumele cuiva. in timpul unei conversatll. Acest ritual asemenea. De pilda. in mod normal. in felul acesta. AI dumneavoastra?" (Daca vrem sa-l aflam ~i numele interesul fata de raspunsurlle pe care Ie primim de propriile ca cealalta de familie. GARY: Salut! Spune-mi. sentimentelor. de autodezvalulre se desfa~oara devin tot simetric.62 in relatille noastre putem stimula autodezvalulrea prin promovarea acestei simetrii. precum ~i pareri sau impresii. ne vorn spune numele in intregime. manlfestarn Sa punem lntrebari. il vorn arata ca am luat act de prezenta celuilalt ~i uneori scoate in evidenta ~i faptul ca fiecare dintre parti este dispusa sa-~i . eu sunt contabilul ~ef. ci mai degraba de un schimb de informatii. al opiniilor ~i al Cli~eele verbale Cand doua persoane se intalnesc. Eu sunt fotograf la Daily Sun ~i de multe ori am probleme sa tin ordine in propriile mele lnsemnari. ca ~i in decursul unei relatli. GARY: ~i eu sunt novice aici. lnteractlunea devine. ele incep conversatla aproape intotdeauna prin a schimba cllsee. ) La fel se poate proceda pentru a afla adrese. Daca noi suntem primii care dezvaluim ceva. in curand va incepe sa puna ~i ea intrebari privitoare la afirmatiile noastre despre noi insine. va deveni evident ca nu e yorba de a-l interoga pe celalalt. Cum ai ajuns pe aceste meleaguri? JEAN: Compania unde lucrez s-a mutat aici din statui vecin. avand grija de situatia financiara a unei companii. exact la ce Oferind un model. oferind un model privind raspunsurlle pe care Ie dorim. numere de telefon ~i orice alte lnformatll. comunicarea: nivelul cltseelor. in general. mai semnificativa. pe rnasura cresterii increderii dezvalulrlle mai profunde. ~i apoi sa lncercam sa legam aceste raspunsurl noastre cunostinte ~i experlente.

Deschiderile tipice pentru acest ritual sunt: "Buna"] "Ce mai faceti?". cum ar fi: "Cum vi se pare vremea azi?". sau aducand yorba despre sublecte-cllsee nesemnificative. Tu faci jogging? destinate schimbului de lnformatll. Faptele Dupa ce au schimbat cllsee. dar mi-e tearna ca nu prea se potriveste cu artele rnartiale practicate de mine. "Merg la surf in fiecare dumlnlca". "Cum merg treburile la serviciu?". mi-ar placea si mie sa fac asa ceva. Schimburile inceputul unei de informatii relatii noi privind seamana situatiile foarte de fapt la mult cu 0 vreme si-au zarnbit ~i s-au obisnuit "Pe curand" Dupa ce si-au dat seama ca au atat de putine lucruri de spus. Tu nu practici artele rnartlale. "Standard Oil a hotarat sa ma trirnita aici pentru doua saptamani la un curs de perfectlonare". "Ce parere ai despre meciul de ieri?" "Sunt dulgher in oras". un simplu "Buna" sau "~i eu ma bucur ca te vad" este tot ceea ce se asteapta ca raspuns. ALLAN: Nu. dar exersez cu greutati. in relatii noi. Daca ne indreptam in aceeasl dlrectie ~i nu avem de putem sa ne VECINUL: Nu. "A venit rnatusa ~i ii arat orasul". raspunzand mai pe larg frazelor rituale de inceput. Ma bucur ca te vad".63 deschlda canalele de comunicare in vederea unor schimburi mai substantia Ie. AI. "Ce mai fac copiii?". "Salut. Fiecare incearca sa afle daca exlsta suficiente 0 puncte relatle. Dupa despartit printr-un 0 gand sa dlscutarn nimic serios cu celalalt. umplem timpul. oamenii trec in general la un schimb de lnformatli privind sltuatii de fapt. nu prea ma preocupa. ca sa fiu sincer. "Ce bine ca v-am intalnltl" Deoarece aceste fraze rituale de inceput nu sunt convorbire care are loc atunci cand cineva i~i cauta de lucru. nu-i a~a? VECINUL: Nu. in relatii . te mai duci la lectlile de dans?". acestea vor fi de obicei fapte din viata de zi cu zi. "Ia spune. comune pe care ar merita sa se fundamenteze Acest motiv ascuns dintr-o evident in dialogul urrnator conversatle de inceput devine VECINUL: Spune. iti place tenisul? Suntem aici dltiva care jucam in fiecare saptamana. nu e de mirare ca nici unul dintre ei n-a mai facut vreun efort ca sa intre in contact cu celalalt ~i altadata. ~i asa mai departe. ALLAN: Da.

inainte de a ma lega serios de cineva". in plus. bani ~i dragoste. ca in felul acesta Ie oferim cele mai importante lnformatll asupra trebui sa lnvestltl in argint" "Vreau sa-rnl traiesc intens vlata. realitatea acestor Rogers. "Daca intr-adevar va lntereseaza ca~tigul banesc.64 mai vechi. nu vorn lasa "nici poata lega 0 0 atitudine mai lndolala de care sa se asa cum spunea Will din perspective dlferente usor fi pozitiva fata de mine de cand am inceput sa pun intrebari deschise. daca ne vorn exprima sentimentele. dar poslblla conversatle". oferim celorlaltl un teniei pe care vor putea construi 0 conversatie lnteresanta. va izbuti sa afle mai multe cunoscandu-ne parerlle despre politica. imagine mai profunda despre FAPT: Femeile sunt supuse dlscrlmlnaril priveste posturile-cheie. iar explorarea poate fara dezvalulrea sentimentelor noastre oamenii vor incepe neinteresatl sa-l lamuritoare ~i lncltanta. Daca cineva vrea sa stle. Daca ne exprirnam deschis parerile. FAPT: Pun cel putin cinci intrebari deschise pe zi. cellaltl vor considera. decat daca va ~ti numai ca am crescut in Sydney si ca practlcam 0 angajate potrivit acelorasl criterii ca ~i barbatii. vor fi evenimente de data recenta. OPINIE: Formularea intrebarilor deschise rnerlta efortul. mergand dincolo de descrierea a ceea ce s-a intamplat ~i a modului in care vedem cele intamplate. daca ne exprirnam opiniile ca pe nlste fapte categorice. Pe de alta parte. Sentimentele Sentimentele sunt diferite de fapte ~i de pareri. Exemplele urmatoare ne vor ajuta sa distingem clar aceasta deosebire. cum suntem cu adevarat. daca vorn persevera in a ne retlne . Fiecare trateaza diferite. in general. Din acest motiv. ar emotlonale. Opiniile ofera 0 persoanei noastre. cunoastem. OPINIE: Femeile ar trebui sa fie in ceea ce personalitatea omului decat faptele sau cllseele verba Ie. ele exprima reactiile noastre Opiniile "Prefer sa locuiesc intr-un oras mic unde pot sa-l cunosc pe totl". SENTIMENT: Sunt bucuros ca observ 0 anumlta profesie. Dezvaluirea faptelor ~i parerilor este lmportanta. sa creada ca suntem reci ~i superficiali. SENTIMENT: Am fost furloasa ~i m-am simtit frustrata cand John Roberts a fost angajat in locul meu.

Fiecare a trait trlstetea pierderii unui prieten. Era emotionantt Ca~tigasem! E drept. Atunci Alan i-a sugerat sa incerce impreuna un joe de roluri lntr-o situatie sa suiere. Dupa cateva minute. de data aceasta in scris. se va vedea care este cauza. "M-am dus cu sotla la Las Vegas. Fiecare spera sa gaseasca iubire. desi a inslrat fapte din calatoria lui. dar n-a vorbit despre el insusi in acea situatie. Pe ' deasupra. ori tocmai de aici porneste contactul personal cu cellaltl. na excelat in ceea ce priveste autodezvaluirea. dar ~i sa aratam care este pozitia noastra in legatura cu aceste fapte. ii incurajam sa se identifice cu noi ~i sa ne impartaseasca. la randul lor. 50 dolari. Barbatul a incercat din nou.65 sentimentele. s-au aprins lumlnlte rosll ~i toata lumea se uita la mine ~i zambea. Eu am inceput la rnasinile electron ice de 10 centl. CUM PUTEMTREZI INTERESUL ALTORAPENTRUDEZVALUIREA PROPRIULUI NOSTRUEU gustul jocurilor de noroc. dar eram atat de agitat de parca as fi ca~tigat un milion! Mi-a ptacut atat de mult senzatla. caldura calma a unei zile de zi intreaga la jocurile de vara. oboseala care se instaleaza dupa stradanla de a rezolva 0 problema dificila. am tras de rnaneta ~i am devenit 0 vedetat Ma~ina a inceput Faptul de a ne imparta~i celorlaltl intr-un fel interesant cere nu numai sa in~iram fapte. Alan i-a aratat ca. desi niciodata nu Ie-am spus care sunt acestea. "ce-att facut in timpul ultimei vacantez" l-a intrebat Alan. ernotia slmpla ~i. am stat la hotelul Union Piaza. Alan Garner i~i amlnteste de un barbat care se plangea ca nimeni nu pare a da atentle la ceea ce spune despre el lnsusi. care consta in a spera ca altii vor aprecia sentimentele noastre. prin noroc. doardoar s-o mai intampla 0 data!" . ca sa simtim autodezvalulre evltam strategia frustranta ~i capitularda. propriile sentimente. numai 7. Atunci cand ne dezvaluim asemenea senti mente altora. bucurii ~i intelegere in viata. incat am continuat cinci ore ~i am cheltuit inca 32 de dolari. ~i am petrecut 0 succesului. cu urrnatorul rezultat: "Sue ~i cu mine am mers la Las Vegas. gandindu-ma ca voi pierde doi sau trei dolari ~i dupa aceea ma voi opri. spaima de a fi singur in mijlocul unei multimi. Am pierdut arnandoi vreo cincizeci de dolari ~i ne-am distrat foarte bine". A vorbit despre situatia de fapt. poate. suntem expusi in mai mare masura unor boli fizice ~i psihice.

data tot ce-am scris ca sa ma De aici concluzia ca era mai bine daca ne-am fi prezentat asa cum suntem in realitate. Proiectarea unei imagini false despre noi insine poate avea urrnatoarele doua rezultate: 1. . De~i avem aici ocupatii. ne rnlcsoram sansele de a avea succes in societate ~i ne cream singuri dificultati. Daca se intampla asa. Mi-a spus ca-l plac real mente copiii ~i autodezvaluirll. ne vorn da seama de modul in care pot fi exprimate sentimentele. nu noastra peste tot De~i ma cam infurie. de tearna sa nu fie descoperita prefacatorla. a venit yorba de copii. pentru ca nu se simte at rasa de persoana "perfecta" pe care 0 portretizam. Cealalta persoana va fi atrasa de prefacatorta amablla. ma gandesc la miile de dolari pe care Ie reprezlnta ~i incep sa ma ingrijorez: dar daca am comis vreo gre~eala? Cand apare acest sentiment. revad inca asigur.66 intr-un alt caz. mentinand totodata treaza curiozitatea interlocutorului. ele nu ne sunt acordate noua. cand pun pe hartie cifrele fara sa ma concentrez prea mult. Le tin registrele in ordine ~i am grija sa-~i plateasca impozitele corect". Uneori. nu vorn simti caldura ~i acceptarea oferite. ci rolului jucat de noi. incat sumele finale sa se potrlveasca". Mai mult. Uneori registrele dezordine pe care Ie primesc numai mazgalituri. Dupa ce a fost instruita descriere: "Sunt contablla la mai multe companii mici. in felul acesta raspunsurile pot fi mult scurtate. vorn fi nevoltl sa retractam minciuna. 0 femeie. avea dificultati altora asupra a ceea ce "Sunt PROBLEME CURENTEALE AUTODEZVALUIRII cand dorea sa atraga atentia spunea. Cealalta persoana ne va respinge. pentru ca. sau lncercam drept sa ne ceea ce contablla la mai multe companii mici. Sa luam urmatoarele doua situatii: VICKI: La putin timp dupa ce l-am cunoscut pe Don. de fapt. in cele din urrna. prin 0 descriere mult prelungita pe a unei a ne vorn putea simti complet relaxatl ~i cu adevarat noi asternerea amanuntita hartle Insme. de asemenea. sunt in mare 0 ascundem gre~elile ~i sa ne prezentam doreste 0 ea a prezentat urrnatoarea alta persoana sa fim. 2. Aproape sigur ca. Initial si-a descris astfel sursa de trai: Proiectarea unei false imagini Daca ne exaqeram calitatile. imi place provocarea asta de a indrepta totul ~i de a face in asa fel.

treaba lui. Deci. lntr-o buna zi. Ei fac parte dintre cele mai populare personalltatl se bucura de 0 ~i cu toate acestea nici unul nu unanlma. • Sa fim precisi. Nu sunt deloc conservator decat noi. cacl m-am gandit ca asta vroia el sa auda. Bruce Springsteen sau Woody Allen. Cand facem cuno~tinta cu oameni noi. A~a ceva e imposibil. Bob Hawke. dar adevarul este ca in nici un caz nu as dori sa-rnl petrec unei cete de copii. il vad pe Don din cand in cand. Este mult mai tntelept sa spunem cinstit cine suntem ~i sa-l lasam pe cei care ne plac sa ne devina prieteni. Ce puteam face? Cum se spune. date. George m-a sunat de la inchisoare sa-rnl spuna ca are nevoie de un avocat ~i ca eu eram cel pe care-l voia. Daca un barbat sau sa se imprieteneasca cu cineva mai 0 stranse. Reagan. sau cu unul pasionat de timbre ori de masini vechi. Exista trei cai eficace pentru a ne spori sansele de a fi crezuti. Dupa 0 vreme am devenit foarte apropiati ~i. M-am simtit ingrozitor dupa toata intamplarea Muhammad Ali. este lntelept sa fim corecti ~i precisi. dar numai daca persoanele carora ne destainuim sunt convinse ca suntem ne-a fost! N-am mai sinceri. Ronald Thatcher. De exemplu. John Travolta. locuri la ceea ce spunem despre noi. trebuia sa-l lamuresc cum sta treaba cu copiii! Din pacate. Ne-am intalnit urrnatoarele saptamani. pare nasol sa spui ca-ti din aparatele de jucat pocher. Am fost de acord cu acest punct de vedere. dar el ma evita. in 1982". mai concreta: "Am femeie prefera sau mai bogat . IVAN: L-am provocat pe George la m-am prezentat ca~tigi exlstenta drept avocat adunand banii 0 acceptare dintre ei na izbuteste partida de tenis ~i asa ceva. asta a pus capat legaturii asta noastre. daca nici unul sa ne si-mi pare si acum rau. Sa ne gandim la numerosil oameni pe care ii admlrarn ~i cu care am vrea sa stam de yorba daca am putea: de pilda. lucrurile ajunsesera pana aici. Paul McCartney. aducatoare satlsfactii. Cum pana sa ma dezmeticesc. cealalta. m-a cerut de nevasta. Sa adaugam nume. Joan Collins. fata de afirrnatla "Am lucrat in Europa. Noi nu suntem de vina ca nu ne potrivim cu asteptarlle sale.67 di ar vrea sa aiba un trib intreg. pan-ale] auzit nlclodata de el. nici noi nu trebuie asteptarn ca toata lumea sa ne placa. ~i am jucat mai multe partide in Sa nu fi crezut Autodezvaluirea ne ajuta de regula sa realizam prietenii de Chiar mi-a spus ca voia sa ma prezinte unei secretare traznet de la el de la birou. Margaret restul vietii in mijlocul tipul matern.

"Zi de zi te tot mizerabil ~i te intrebi «De luatl in serios. dupa te mai lntereseaza nimic. sa ne aratam sentimentele prin cuvinte-imagini. sa facem afirrnatii directe ~i sa aratam ca ni Ie ~i asurnam. mai nimic?». ci dlscutam cu cealalta persoana argumentele pro ~i contra legate de terna. de exemplu. in loc sa ne descriem folosind termeni generali ca ce oare trebuie sa te spetestl atat.sunt mult mai credibile (~i mult mai interesante) decat "Mi-era frica" • Sa dam la iveala ~i unele aspecte negative. de fapt. Daca nu ne exprirnam imediat opinia. Daca oferim o imagine echlllbrata despre noi. iti dai seama ca nu totl incep sa te ~i atunci "obosit".68 predat engleza la Malmo. "Ma vorbeasca pe la spate". simtindu-te . de fapt. de chinuiesc muncind. dar n-am reuslt la persoana a 11- sa scot nici un sunet" . • Sa ne lasam convinsi. vreme imi dau seama ca nu ma lntereseaza nimic. construind fiecare propozltie la persoana I: "Zi de zi ma mizerabil ~i ma intreb. nici rnacar n-am Daca vrem sa fim inceput bine!" sau "Ne putem permite" data lui Allan Pease. vor deveni mai plauzibile daca vorn povesti ~i despre unele aspecte in legatura cu care intampinam greutati. lasau genunchii". A~a ca. in Suedia. De exemplu. De exemplu: "imi tremurau rnainile". mai nimic? A~a ca dupa 0 lntr-o lumina favorablla. Un alt aspect al acestei probleme il intalnlm de lntrebari. mai ales la sub ~i femei ~i consta in exprimarea opiniilor ~i sentimentelor forma Daca iti deghizezi convingerile sentimentele cu intrebari de metalimbaj. cand tot ce ca~tigi e. Succesele profesionale sau cele obtinute pe terenul de tenis. Totul ar fi fost mult mai clar daca si-ar fi asumat propriile afirmatli. un colaborator i-a spus 0 sentimente cu raspunsurl de genul: "Nu. cum ar fi: "Nu de crezi ca e putin cam tarziu?" scump?" - ~i "Nu e oare ingrozitor sa neglijeze este usor pentru cellaltl aceste Cand nu ne asumarn propriile afirmatii Multi oameni i~i ascund propriile opinii. Era greu sa raspunzl la asemenea cuvinte. concluziile la care vorn ajunge vor fi acceptate cu mai rnulta probabilitate ca fiind ale noastre. dar formularlle Parea sa "Am deschis gura sa tip. ~i atunci totl incep sa ma vorbeasca pe la spate". probabilitatea de a fi crezutl e mult mai mare decat daca ne infati~am doar a puteau sa dea impresia ca vorbeste despre Allan. vorbeasca despre el insusi. cand tot ce ca~tig e. 0 vreme. "fericit" sau "trist". in vara lui 1982". va avea probabil mai multe sanse de a fi crezuta. simtlndu-ma ce trebuie oare sa ma spetesc atat. folosind pronumele personal ~i forme verbale chlnulestl muncind.

dar fara sa faca parte dintre ei.. parca nimic nu merge. Majoritatea oamenilor au putini prieteni apropiati. Daca. Numai ca "nu s-a lntarnplat Mai tot timpul nimic". Agatha Christie sau James Herriot.69 la persoana I. apoi ne spunem "Ia revedere" ~i asta-i tot. in societatea de rnoderna. cartea lui James Herriot 'Toate lucrurile stralucltoare ~i frumoase" e tocmai potrivita. care tralesc. un roman de Agatha Christie e tocmai bun. ne vorn stradui sa stabilim un contact personal. Le putem oferi darul contactului personal. Multi se simt ca ~i cum ar fi doar "procesatl" de profesori sau de patroni. de frica sa nu plictisim cealalta persoana Daca cineva vrea doar sa se amuze. avand in vedere toate acestea. A ne retine. intelegem cu adevarat. . un album Bill Cosby sau un monolog al lui Woody Allen e tot ce-sl poate dori. Stam de Yorba. Woody Allen. intampla ~i chiar cand se ca un spectator care priveste afectata lipsa contactului personal. Daca vrea doar suspans. Ce-ar fi sa-l zicem . Nu-i prea pasa nirnanui de mine.. PSIHIATRUL: Va simtiti cum trece viata? PACIENTUL: Da. cam asa: "Sunt obosit ~i vreau sa plec acum" sau "Nu cred ca ne putem permite sa platim atat". fara sa ajute cu ceva.. eforturile noastre vor fi primite cu bucurie. cu cealalta persoana ~i sa 0 de cel de la pompa de benzina sau de vanzatorul de la magazin . mult decat atat ~i noi putem sa Ie oferim ceva cu mult mai valoros decat Ie pot oferi Bill Cosby. aproape toata lumea este ma simt asemenea paznicului unei bancl. Doar un spectator. atent la totl cei din jur. ce titlu l-atl da? PACIENTUL: Nu stlu . PSIHIATRUL: Vreti sa spunetl ca sunteti adesea respins? PACIENTUL: Nu. multi n-au nici unul. Dar oamenii doresc mai VIII CUM SA FACEM INVITATII CARE SA AlBA CAT MAl MULTE $ANSE DE A FI ACCEPTATE PSIHIATRUL: Daca ar fi sa va scrletl povestea vietii. de la egal la egal.adesea chiar ~i de cei alaturl de vreo minune ~i cunosc in fine pe cineva. ca nu s-a intamplat nimic"? PSIHIATRUL: Va ganditi la ceva asernanator cu cartea "Ceva s-a intamplat"? PACIENTUL: Mda.. Daca vrea sa asculte povestl care te ung la inima.

s-a prabuslt pe fundul barcii langa un peste care se zbatea ~i a mara it: "Doar ti-am spus ca voi avea rau de mare!" . iar cealalta persoana se va slmtl probabil mai bine. Cei mai multi oameni nu initiaza. care ne vor spori mult sansele ca invitatiile noastre sa fie acceptate. toata lumea se simte frustrata. Daca in planificarea activitatilor noastre nu folosim perspectiva dubla. la pescuit. copil fiind. Alan Garner si-a invitat vecinul. in capitolul 3 am prezentat cateva strategii pentru a incepe 0 ignorat ~i aluzia acestuia ca ar prefera sa joace tenis. Sa-I intrebam celalalt ce activitati ii plac. Nu lnvltatl persoanele respective la noua intalnire? PACIENTUL: Nu. ci ~i la preferintele celuilalt. cum ca "Iucrurile parca Perspectiva dubla e usor de realizat. s-ar putea sa reqretam dupa aceea. probabilitatea de a fi refuzatl va fi mai de succes cu altii depun constante mare ~i. Apoi sa 0 alegem pe aceea care niclodata nu se leaga". nu inseamna ca ~i celalalt va imparta~i preferintele noastre. incat nu a tlnut seama de remarca lui Mario. Eu cred ca daca intr-adevar ar face ele lnvltatla 0 SA FOLOSIM PERSPECTIVADUBLA Oameni diferiti au interese diferite. pe celor cu care fac cuno~tinta asteapta ~i ei lnvltatle. sa vorbeasca primul. ci raspund. Cu cativa ani in urrna. pe Mario. vor fi probabil mai bine primite.70 PSIHIATRUL:. sa privim la luptele greco-romane sau sa vizlonam filme romantice din anii '40. Doua dintre cele mai importante Initierea unor metode conversatll utilizate in acest sens sunt: 1) cu cei cu care vor sa faca cuno~tinta ~i 2) Adresarea unor invitatii acelor parteneri pe data foarte rau in barca. dupa care. daca ne gandim nu numai la ceea ce ne-ar placea noua sa facem. chiar daca obtinern un "da". Alan era atat de nerabdator saI ia cu el. De~i a conversatle. vomitat ~i asta l-a mai linistlt. tnvltatlile noastre m-ar agrea. Daca ii ascultarn pe acestl oameni. sa faca primul invitatii. desl ar fi mult mai potrivit sa spuna: "Nici rnacar nu incerc vreodata". ii vorn auzi rnormalnd suparati in sinea lor. Mario a devenit din ce in ce mai palid ~i a inceput sa se planga de ametell. A~teapta ca celalalt sa-l priveasca primul in ochi. i-a fost 0 pentru a-i include pe acestla in viata lor. ~i cum majoritatea 0 Faptul ca noua ne place sa jucarn carti. in cele ce urrneaza vorn enumera cateva puncte de reper. ~i a care vor sa-l cunoasca mai bine. Dupa ce a prins primul peste. Majoritatea incununate barbatilor ~i femeilor care dezvolta eforturi relatil ne dlstreaza si pe noi ~i sa-l lnvltarn sa ne Insoteasca.

Noua intrebare reformulata suna astfel: "inainte de a invitatie la 0 cafea. daca de-abia am cunoscut pe cineva. e mult mai plauzibil ca va accepta la 0 0 rnulta angajare din partea ascultatorului reformuleze intrebarea. Cu cat cerem mai putin. Apoi 0 prea mare. n-am absolut nimic". Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Alan Garner a patruns in vlata acestuia lncepand cu lucruri marunte. De~i Alan nu credea ca are prea multe in comun cu acel grup. Sa-i spunem la ce program ne gandim. A~a ca. Ne-ar face placere sa obtinern acordul ferm al celeilalte persoane in legatura cu te avem in mijlocul nostru". cerand 0 ~i i-a sugerat sa-~i angajare redusa. duminica vor veni la mine cativa prieteni. favoarea lui: "0 noapte in pat cu palme de la altele". utilizand perspectiva dubla. care sa-l sporeasca sansele de succes. ora ~i locul lntalnirii ~i. grupul abordare de cursantl a asemenea directa cerea prea centl decat 50 de dolari? Ei bine. pornind de aici. nu ai vrea sa cinezi?" Daca . situatia de a fi nevoltl sa accepte lnvltatla vor face fie 0 noastra. eventual. ziua. femeie rnerita 0 suta de SA iNCEPEM CU LUCRURI MARUNTE Nu-i asa ca ne este mai usor sa irnprumutam cuiva 50 de Folosind acest caz drept considerat ca 0 model. "Ai vreun program pentru se simt incurcati sa Sa nu incepem cu intrebarea: sambata seara?" Cei mai multi comerciali din Anglia. un Casanova autodeclarat a rnarturisit cu indrazneala ca tehnica lui de a seduce femeile era sa asa ca Ie intreba raspunda: "Nu. inainte de rnasa. ~i. acelasl lucru e valabil ~i pentru altii. unii pot deveni refractari tocmai pentru ca au fost pusi in 'Vizeze cat mai mult" ~i sa fie "frontal".71 A~a pate~te omul cand nu foloseste perspectiva dubla. asa ca direct "Ai vrea sa faci dragoste cu mine la noapte?" Filozofia lui era ca legea numerelor mari lucra in cele din urma in 0 alta propunere. a acceptat invitatia nu i se parea ca ar fi un angajament pentru ca invitatia pe care l-o vorn adresa. L-a SA FIM DIRECTI E bine ca inainte de incheierea primei intalnlri sa sunat ~i i-a spus: "Alan. fie ne vor spune pe sleau ca prefera sa nu faca nimic. se anunta ca ceva ptacut si nu-i cerea nici prea mult timp ~i nici prea mare efort. decat sa fie in compania noastra. la 0 gustare. La un curs de perfectlonare organizat pentru agenti vorn intreba daca e lnteresata. decat cina chinezeasca cu sapte feluri de mancarurl. face dragoste cu mine la noapte. ~i de ce noi credem ca ~i ea i~i va petrece ptacut timpul. cu atat e mai sigur ca vorn obtlne.

S-ar putea sa moarte. Poate am putea merge impreuna sa jucam golf sambata dimineata. Sa nu cerem nlciodata vreo rnotlvatle. EL: Colosali ~i in cat timp termini? Cercetarlle ar accepta procente. noua tactlca nu i-a un ton degajat ne spune: "Mi-a facut placere sa va cunosc. nu s-ar putea sa jucam golf impreuna sambata dirnineata?" 2.as vrea sa cinez. 0 expresie de ingrijorare putem aranja celuilalt. dar poate ca nu-i place ceea ce i-am propus sau are alt program pentru ziua ~i ora respective. vorn sugera Daca sa alta zi ~i 0 alta ora sau un alt program. daca am avea ocazia. Mai . pe care dintre urrnatoarele doua lnvltatll 0 de regula ne va ~i acceptam. mi-ar face placere sa petrecem catva timp Daca suntem refuzati fara nici oricum 0 expllcatie. pur ~i simplu. zarnbeste deschis ~i pe continuam.72 femeia era de acord cu cina. am deveni buni prieteni. dar . e mai putin plauzibil ca vor fi acceptate. trebuie sa conch idem ca nu prezentam interes pentru cealalta persoana. iar 10/0 prea beti ca sa poata raspunde. Dar. spune motivul Daca asa stau lucrurile. alta lntalnire. e putin probabil ca ni se va spune adevaratul motiv ~i am accentua numai tensiunea deja exlstenta. Ma intreb. nu suna de parca ar fi yorba de ar sugera.. Se uita drept in ochii nostri. spre surprinderea totala a clasei. priveste in pamant. Ce zlceti?" adus succesul scontat. raspunsul este tot "nu" ~i nu suntem deloc incurajati lrnpreuna. se instaleaza pe fata pentru care nu poate accepta lnvltatla 0 1. decat daca 0 doreasca sa ne petrecem timpul impreuna. 0 petrecere placuta a timpului. 0 noi lnsine noastre DACA NI SE RASPUNDECU "NU" Daca cealalta Daca invitatfile persoana refuza lnvltatla noastra. I % au aratat ca mai mult de 98% dintre oameni numai a doua invitatiei din celelalte doua erau antreprenori de pompe funebre. Sa ne gandim. lata de ce: EL: inainte de a face dragoste cu mine la noapte. nu ai vrea sa cinezi?" EA: Da . SA FIM DEGAJATI Nici nu ne dam seama cat de mult influentam raspunsurile pe care Ie primim. Poate. decizia majora era ca ~i luata. i~i incruciseaza mainile pe piept ~i ne spune cu gravitate: "~tiu cat sunteti de ocupat. am fi incllnati sa problema de viata ~i de inseamna neaparat ca pe noi ne respinge..

la San Diego.. mi-a facut placere sa va cunosc". BEVERLY: Steve. Putem retlne Chronicle ~i l-a sunat.. Doar ~tii ca no sa fie alaturi de noi pentru totdeauna". deci. STEVE: la inchipule-ti cum asa incat pana la urrna s-au intalnit. suqerand sa ne sune cand va gasi momentul Dar putem ~i sa lnsistam. Alan nu era disponibil nici atunci ~i nici in urrnatoarele ~i. fi din cand in cand criticatl. ori de cate ori lnvltatlel noastre se va raspunde cu un "da". Vreau . sa ne bucuram i trebuie sa se slmta sotul lui Mary! BEVERLY: Nu despre asta vreau sa vorbesc. dupa 0 refuzand dlscutla. citit odata un interviu potrivit. STEVE: (Ieslnd cu spatele) Uite. ceva. STEVE Vom discuta maine dlmtneata. rnodalitatl. Cu atat mai mult. Modul in care tratarn astfel de observatil critice a rol major in determinarea relatlilor noastre. M-ai (Scut sa-rnl fie rusine de tine. au devenit buni prieteni. continuare. Un avocat din Washington De obicei. tu zici ca estl suparata? pe tine. Inchlzand "Mi -ar placea sa te porti mai dragut cu prieteni . ce Steve pleaca. dar hai s-o lasam pe maine. dupa sase luni. 'intotdeauna intarzii!" i mei!" data asta. schirnband subiectul sau Steve un dialog cu sotla sa. spunandu-I bucurie mare asemenea unii lncearca sa evite critica. sau ii vorn lasa nurnarul de telefon. daca Alan 1 ar vizita. Dar avocatul a insistat. de altfel. de atunci. BEVERLY: (strigand usa) Steve! Ceea ce-sl doreste cel mai mult cineva care ne critica in timp iti promit. a mai discuta cate ignorand-o. folosind un cliseu standard. nici nu l-a i-a telefonat in lata cum a terminat petrecere. patru cu Alan Garner in ziarul San Francisco ca i-ar face pentru 0 oamenii raspund in rnanlera defensiva. BEVERLY: (mai tare) Dar acum e important seara sa-ti spun. nu stlu ce poate fi de 0 IX CUM SA NE RAPORTAM LA OBSERVATIILE CRITICE Oricat de bune ar fi relatiile noastre cu altii. "0 sa race~ti daca pleci fara jacheta".73 degraba sa renuntam elegant. sunt tare suparata Dumnezeule. Yom. ~i. "Ar trebui sa vii mai des s-o vezi pe mama. plecand. trei ocazii cand a venit la Washington prea incurajat. are un cum ar fi: "imi pare rau ca nu merge" sau "Bine. Astfel. Am petrecut placuta ~i nu vreau sa stricarn totul acum.

ALLAN: Ei. Allan ar fi refuzat pe mai departe orice oblectle. sporita. Nu pot sa-ti spun cat de prins am fost! lar cand am plecat de la lucru eram mult prea obosit NANCY: A~a ca m-ai lasat sa stau ca in colivie acasa ~i sa tot astept un telefon.. tensiunii indepartare cu Steve ~i Daca discutia ar fi avut loc in realitate. asa ca n-o sa ma poata prinde prea usor. imi pare rau! Cativa functionari centrala telefonica au fost in greva ~i a trebuit de la solutle. GRANT: Oh. incat fac pariu ca n-a fost ceva atat de gray. La capatul acestui scenariu imaginat. care nu mai venea. ar trebui doar sa ne restranqern putin bugetul. violente ale ci. ca asta 0 bijuterie sa le-o iau * . lar acum sunt furios de-a binelea! plac deloc rnaslnlle sport. Allan. iar pe de alta parte 0 parte compllcarn prin nebagare in seama. am citit ca politi~tilor nu Ie locul. Daca nici rnacar nu-i ascultam. doar-doar il va face pe Allan sa 0 luate in serios. Nu avem atatia bani. sa Ie tin VICKI: Dar rata lunara ar fi de 570 de dolari. incat ii venea sa planga. NANCY: Trebuia sa ma suni ieri. acceptate. stlu ca tl-a ramas inima la acel RX7. desi unele dintre sfaturile lui Vicki puteau fi emotionala Beverly. ~i ar fi ALLAN: N-au cum! Cu 0 0 cheltulala in plus. Negarea o a treia modalitate explicand-c ar consta in a ne scuza astfe I de poate fi tot atat de frustranta ~i daunatoare ca ~i evitarea comportarea. relatia lor ar fi avut probabil de suferit.74 este ca oblectille ~i simtamlntele sale sa fie ascultate 0 ~i mult inainte. pe de lasam problema nerezolvata. gase~ti intotdeauna 0 hnportanta.. asa cum vorn vedea din scenariul urmator. Cateva exemple destul de tipice furnizate studentli nostrl sunt elocvente. Vicki spunea ca sla dat seama de faptul ca oblectille ei n-au fost deloc luate in considerare ~i s-a simtit atat de frustrata ~i manloasa. asa cum s-a intamplat A nega din capul locului totul constituie un al doilea mod de a raspunde defensiv la observatlile critice. nu putem sa-l curnparam! Cand tu iti dorestl ceva mult de tot. Daca-ti cumperi una din astea. dimpotriva. in detaliu ~i dimlnuandu-I criticii. dar nu re putem permite sa-l cumparam. tu ai intotdeauna asa de mult de lucru. VICKI: Pe langa toate astea. acumulate la izbucniri ~i la 0 nu mai tot asculte. GRANT: Drace. te vor vana cu amenzile mereu . VICKI. Aceasta strategie duce la conciliere. ALLAN: Pe naiba.

lata cateva exemple: GAY: Carol.. rnarunte sa ia amploarea Un al patrulea mod de a ne apara este sa repllcarn dur. cel care ne critica nu e nici el perfect. JUDY: Tata. sunt deja la TATAL: La 0 0 pe care 0 vei ca~tiga va fi cea a necazurilor. pe langa asta. se infurie de regula tot mai mult. sau varsta . ~i ti i-am inapoiat.75 TATAL: Ai fi in stare sa dai 3 000 de dolari pentru vacanta in Franta? JUDY: Tata. JUDY: Ji-am cerut un imprumut doar pentru cinci zile. aceasta tehnlca Banii a~tia tl-ar ajunge sa-ti plate~ti cheltuielile la bacanie pe un an intreg sau sa termini facultatea. 0 sa intarziem la spectacol. pana la salariu. oferindu-ne totodata un motiv de a indrepta impotriva sa . ~i. vei fi prea saraca. dupa principiul aparare este atacul".. ar fi trebuit sa fii gata mai devreme. 3 000 de dolari nu mai inseamna chiar atat de mult. dovada aflat ca in superioritate. JANICE: la te uita la dl Perfectiunel Banuiesc ca nici nuti mai arnintesti de toate situatiile cand eu te asteptam pe tine! A replica dur este ceva foarte tentant. mi i-ai restituit. nu? TATAL: Da. Adesea. voi termina ~i facultatea! Nu mai am decat un an ~i stlu ca am s-o termin. neprimind Criticul nici rnacar nostru. dar ~i asta spune ceva: 0 defensiva face ca neinteleqeri unor adevarate certuri. TATAL: Mai ales cand vrei sa arunci trei mii pe zece zile de placeret ~i vei sta acolo singura! JUDY: Pot avea grija de mine. Cautarea unor scuze ne pune lntr-o evldenta pozitie de inferioritate. singura experienta * TOM: Janice. TATAL: ~i cand vei recurge. in timp ce se straduleste sa contracareze fiecare din scuzele noastre. sa fie. CAROL: Tocmai tu vorbesti. iar pe noi ne-a atacat. observatiile lui au fost luate in searna. JUDY: (Iini~tita) E greu de pus de-o parte. ~i tot la mine tot prin observatil critice. Nu e momentul sa discutam despre asta. Tot anul am stat inchisa in birou ~i nu vreau decat sa-rnl desfac putin aripile ~i sa ca~tig ceva experienta de viata. La urma urmelor. TATAL: Dupa felul in care ai pornit. dupa ce ai purtat salopeta aia la petrecerea de saptamana trecutat Erai ridicola! "cea mai buna traie~ti in pragul saraciei! Niciodata nu pui nimic de-o parte pentru zile negre. azi hainele tale nu arata prea grozav. sentimentele varsta cand ar trebui sa gande~ti mai bine.

~i. acestea constituie pentru vreo pe problema. Cel mai adesea. Asemenea unui reporter. ci un mijloc de-a ajunge la intelegere. Mai mult. aratandu-Ie ca luam in conslderatle opiniile lor. nici scut defensiv. Nu cred ca are ceva materie cenusle in cap!") ~i respectul fata de ei in~i~i ("De ce i-am spus asta? Acum chiar ea Ce neghiob am fost!*l). ea ne va permite sa observam felul in care gandesc. deoarece scopul este de a-l intelege celalalt. Practicand cu convingere aceasta alternativa. chiar daca nu Ie imparta~im. vorn putea afla exact care sunt oblectille fata de noi.76 tensiunea acumulata in noi. tot ce avem de facut e sa punem intrebari menite sa ne ajute sa aflam cine. putem sa-l imblanzlm pe solicitarea posibile daca unor oblectil poate noastra el adresa criticii nostri. "Nu-ti pasa de mine" Solicitand arnanunte. din moment ce am aflat oblectille ce ni se aduc. atunci cand cellaltl scot in evidenta ceea ce ei consldera a fi gre~elile noastre. suqerandu-I intrebandu-l cand il ajutam pe celalalt detalii la sa-~i se clarifice face ~i replica dura aduce mari daune 0 Rareori conduce la evaluare corecta a problemelor reale sau Ia posibile compromisuri. E usor sa cerem detalii. sa luam in conslderatle 0 0 sa creada ca nu-mi pasa de alternativa onesta ~i constructiva. dar el tot ce gase~te de facut este sa urle. criticile sunt facute la modul general: "Nu-mi place atitudinea ta". o ALTERNAJI VA CONSTRUCTIVA Primul pas: Sa cerem detalii Aceasta alternativa include doua etape.incerc sa-l conving cu argumente. Aceasta deprindere nu e nici arrna ofensiva. unor relatil. poate fi solicitarea unor detalii. cand. vorn ajunge sa intelegem ca nu trebuie sa devenim defensivi. Cum majoritatea oamenilor care ne critlca se asteapta la un raspuns defensiv. sa fim atentl ca in . de ce ~i cum. prima fiind putem chiar intreba persoana respectiva daca nu mai are ~i alte observatil de facut. ce. genereaza certuri aprinse si-i face pe oameni sa-~i piarda respectul mutual (. in fine. unde. Pe cine am deranjat? Ce-am facut de-mi spui ca nu-mi pasa? Cand nu Ie-am bagat in searna? in ce imprejurari m-am facut de ras? De ce crezi ca ar trebui sa stau mai mult pe-acasaz Cum ma comport cand te supar? Atunci observatille. De~i pe moment aducatoare de satlsfactii. Mai mult. Avand in vedere ca toate aceste moduri defensive de raspuns la critici nu reusesc sa aduca nimic pozitiv.

Toti ceilaltl bomboane. restul e-n regula. ) . TATAL: Pentru ca nu tl-am bomboane? (Cere detalii. TATAL: De ce spui asa ceva? (Solicita detalii. cumparat punga aceea de ALAN: detalii. ALAN: Ei! Ce anume nu-tl place din ceea ce fac? (Cere detalii. da' tare estl zgarcit! TOM: Ce-am facut rau? Nu i-am dat ospataritei destui bacsis? (Cere detalii. * MICHAEL: E ceva ce nu-mi conducetl acest seminar. Exercitiile se desfa~oara astfel: VAL: Sunt multe lucruri care nu-mi plac la lata cateva exemple care ilustreaza functloneaza aceasta deprindere. de cama~a sau de pantaloni? (Cere detalii. ) VAL: Nu. ) FIUL: Da-a. mai pe larg cum o carenta reala sau imaginara de a noastra. TATAL: Crezi ca nu tin la tine pentru ca nu Ie-am lasat sa-ti aduci prietenul la meciul de fotbal? (Cere detalii. ) VAL: Eu prefer la barbati pantalonii stramti. ) MICHAEL: Materialul plimbare ingrozitor de avem prea mult de invatat.77 vocea noastra sa nu apara nici 0 unda de sarcasm. ALAN: Altceva? (Cere detalii. durnneavoastra (Zambete. in timp ce noi cerem detalii. ALAN: Vrei sa spui ca ar trebui deprinderi sa reduc nurnarul de este in intregime folositor. nu de asta TOM: Crezi ca ar fi trebuit sa chem un taxi? (Cere detalii. ) FIUL: Nu. imi place. de pantofi. ) VAL: Vestimentatia. FIUL: Nu-ti pasa de mine. numai eu nu. se cam profileaza lunga. ) FIUL: Daca ti-ar pasa. te-ai purta mai frumos cu mine. ) Dar culoarea pantalonilor e-n regula? (Cere copii au primit inghetata ~i VAL: Da. in cadrul seminar iilor noastre facem adesea un exercltiu in timpul carula participantilor Ii se cere sa puna in evidenta 0 ALAN: E yorba de sosete. MANDY: Barbate. ) ALAN: Ai putea sa precizezi? (Cere detalii. TATAL: Ce-ai vrea sa fac? (Solicita detalii. ) MANDY: Pai. dar place in felul in care pe care Ie predau? Sau ai dori ca acest curs sa dureze mai mult? (Cere detalii. de pilda. ) FIUL: (Tace). ) MANDY: Nu.

Tot ceea ce a spus a fost bine primit. Promovarea participantl sa acestei raspunda deprinderi mai in i-a incurajat pe detalii. nu era nici pe departe asa ceva. dlsputa despre meritele rugbiului sau placerea de a te uita la televizor dupa-arnlaza. in loc sa genereze sltuatle jenanta. Charlie! Tocmai urrnaream marea finala. sau i-ar fi spus ca adevarata lui problema e ca niclodata de manipula. Totodata. crltlca. mai tarziu. asa incat a fost surprins cand. M-am gandit doar ca ai putea veni sa facem putin ten is. 0 0 prletena i-a spus: "De ce-tl suntem pe la mijlocul partidei. a putut Alan afla aceasta lnforrnatie valoroasa. Bob a putut afla repede ceea ee-l preocupa cu adevarat pe Charlie. daca i-ar fi explicat lui Michael de ce preda in clasa asa cum preda. Uneori. Bob. Daca ar fi schimbat subiectul. a putut sa-~i 0 verifice propria parere. Charlie a beneficiat ~i el de pe urma acestei tehnici. daca e bine sau nu sa-~i petreaca dupa arnlaza de sambata in fata televizorului. cum se intampla in dialogul urmator: BOB: Buna! CHARLIE: Buna. uitandu-te la rugbi? BOB: Ce nu-ti place in faptul ca ma uit la rugbi? (Cere profesoara de educatle fizica. in loc de aceasta. 0 Alan Garner a tlnut odata Oregon. vorn afla ca ceea ce am considerat a fi 0 Este deosebit de folositor sa cerem detalii. sa mai adaugati exemple ~i sa lasati mai mult timp pentru partea practlca. progreseaza prea incet. CHARLIE: Chiar iti pierzi dupa-amlaza asta frumoasa. De~i intrebarile care au urmat au aratat ca oblectlile lui Val privind pantalonii erau facute in gluma. cum de avea tupeul sa-l critice pentru ca-l lntereseaza filozofia lui Platon. nu vreau decat sa imprimati un ritm putin mai lent. ) CHARLIE: Nimic. Faptul ca Bob a folosit detalii a pus capat rapid aceasta deprindere de a cere incercarii 0 profunzime ~i sa-~i lui Charlie de a-l prlntr-o examineze propriul mod de gandire. critica lui Michael era reala. Tigrii conduc cu doua goluri.78 MICHAEL: Nu. a intrebat: "De ce . pentru ca astfel i-a fost mai usor sa spuna ceea ce voia de fapt. Alan n-ar fi profitat observatia valoroasa a acestuia. atunci cand credem ca cel care ne critica are lntentil ascunse. insa. referitoare prelegere la Universitatea din la conceptla lui Platon despre natura realitatii. mare amatoare de badminton. Bob! Ce mai faci? BOB: Buna. cand sollcitam detalii. mai pierzi vremea cu Platon?" A fost tentat sa raspunda dur ~i sa-~i intrebe prietena. Numai datorita faptului ca a fost capabil sa ceara detalii.

Poate ca ar trebui sa mai reflectez la asta. sau. fie alta dintre ele. modul in care raspunsurl raspuns pe care-l putem da slujba) persoana crltlcata Posibilele * MAMA: Daca mergi la dans in seara asta. SOJUL: Ai dreptate. (Iar tu vrei intotdeauna sa joci cartll) data * HELEN: Nu cred ca e bine sa renuntl la slujba asta. corecte. maine oboslta. cel mai potrivit este sa acceptarn adevarul.79 crezi di a-l studia pe Platon e mira rea lui. rnentinandu-ne. KEN: Eo idee. se vor intampla in viitor. KATHY: Ai dreptate. ~i acum ma duc sa ma plimbi) invata pe oameni sa dea tot ce au mai bun in ei" AI doilea pas: Sa acceptarn observatille Dupa ce sollcltam oblectille celeilalte detalii critice * JOHN: Nu te-ai incadrat prea bine in curba asta. Dar cum putem accepta 0 sa reduc viteza inainte de curba. imi place sa merg la cinema cel putin pe saptamana. Sa urmarlm aceste exemple. Tu ai acolo vechimea cea mai mare. se putea cu rnasina asta veche!) Exista doua tipuri de propozitii de acceptare ~i putem folosi fie una. viitoare 0 ~i am aflat exact care simt pasul urrnator il constituie persoane. propria parere. Data acceptarea criticii. Data viitoare 0 "Eu cred pur ~i simplu in psihologie sa-l tin lntr-o sacosa. 0 defensive sunt transcrise cu litere cursive. in orice nou loc de rnunca ai fi primul. (Ce ~tii tu despre un loc de rnunca? N-ai avut nlciodata 0 probabil. (Am facut tot ce critica evident gre~ita? Simplu. HOWARD: intotdeauna * vrei sa mergi numai la cinema 0 SUE: A~a e. vei fi ultimul dat atara. daca afacerile 0 crltica. Atunci cand lucrurile stau in felul acesta. adevaratul fata i-a raspuns: tau talent 0 pierdere de vreme? "Spre ca luat la rau. SOJIA: Ji-a intrat nisip in aparatul de filmat cand I-ai sa fii . am luat virajul prea strans. ne vorn afla deseori in situatia sa recunoastem sa rnearqa multe din cele ce ni se spun sunt intemeiate. in paranteze. se manlfesta ~i in a-i (Data viitoare sa nu-mi mai ceri sa-l iau. observand accepts adevarul. lata cele doua optiunl: a) Sa acceptarn adevarul Daca ii ascultarn intr-un mod nedefensiv pe cei ce ne ca in acelasl timp. prost.

Hai sa ne apucam de treabat) Vom observa ca. Cu siguranta ca ne va agrea mai mult decat daca ne-am fi declarat de acord cu el. Acestea il conving mult mai bine pe cel care ne-a criticat ca i-am ascultat oblectlile. ori noi. ar fi ajuns in pozitla "eu nu sunt OK. in curand ne vorn simti mult mai confortabil in acele situatii in care. "si eu sunt OK. pentru ca am fost atat de corecti cu el. "E-adevarat. dar se afla la treizeci de kilometri distanta de locul tau de rnunca. dupa opinia noastra. ne vorn vedea mai putin ~i cred ca aiba de suferit casnlcla noastra. Daca am fost critlcati in repetate randuri pentru acelasl lucru. observatille critice care ni se adreseaza sunt corecte. ~i tu estl OK". decat un simplu "Da" sau "A~a e". pentru descrierea comportamentului nostru este sa ne gandim. tu nu estl OK". poate fi satlsfacut pentru 0 problema Cel care ne-a criticat am recunoscut ca cel putin exlstenta problemei ~i ne va respecta. Daca ne rnutam aici. iar daca ar fi raspuns dur. nici unul nu a cedat. "N-ai facut curat in camera ta" "Ai sa M-am facut curat in camera mea". dar pentru mine rnerita oboseala (Nu ma lasl niclodata sa ma distrez putini) KERRY:Apartamentul asta e frumos. atunci. in condltil normale. sau daca se pot adeveri. ori criticii nostrl ne-am enervat E simplu sa invatam acceptarea adevarului. armonia va fi restabilita daca vorn accepta adevarul. se pare c-o sa intarzii". desi toata lumea din aceste exemple a acceptat adevarul. inainte. iar apoi ne-am fi purtat tot ca ~i inainte. Prin contrast. Adesea criticile sunt formulate cu ajutorul unor termeni nepreclsi. ) in cazul in care lntentlonam sa ne schlmbam atitudinea ca raspuns la crltlca. fata de cei care-i criticau totl au adoptat pozitia numita de Thomas Harris. (~tii ce. dreptate. in schimb. cel mai eficient mod de a ne face cunoscut acordul este sa repetarn cuvintele-cheie folosite de cel care ne-a criticat: "0 sa intarzll". am fi dat de inteles ca vorn reflecta asupra problemei respective. desi mi-ar placea sa locuiesc Ia tara.80 FIICA: Probabil di da. tu estl OK". sunt unii oameni carora Ie place doar sa vorbeasca fi altii care trec la fapte. probabil ca vorn dori sa examlnam mai atent . nimic de zis. MARK: Este posibil. adoptau pozitia "eu sunt OK. (Atunci cand acceptam critica. daca. ~i apoi vorn arata ce anume dorim sa facem altfel decat pana atunci. daca ar fi evitat dlscutia ~i s-ar fi scuzat pentru purtarea lor. daca acest fapt il vorn enunta dupa ce am acceptat adevarul ~i am recunoscut ca purtarea noastra poate fi pentru ceilaltl. Daca vorn exersa acest tip de raspuns. probabil. situatia se amelloreaza. Primul pas 0 acele dovezi pe care se bazeaza oblectllle respective. Chiar daca nu sta in intentiile noastre sa ne schlmbam atitudinea.

de exemplu. noastre ~i a succeselor anterioare evident prea generala. egoist)". Chiar ~i in acest caz. dar "Niciodata nu-mi ceri am facut cinci vanzari destul de bune saptamana trecuta. dar acum kilometri ai mei nu inseamna nimic pe langa ce faci tu") Cei ce ne critlca vor invoca uneori adevarurl genera Ie * HARRY: Ce incet mananci! SANDRA: in seara asta rnananc destul de incet. ALLEN: Astazi. DAVID: Ei bine. dar pana acum am venit mai devreme in fiecare zi din luna asta. Sa notarn ca unele din aceste raspunsurl aduse prin afirrnatii Sublinierea capacltatilor resping criticile Altadata se utillzeaza etlchetark lapte. Putem fi de acord.81 folosindu-se "intotdeauna cuvinte intarzii". putem fi de acord cu partea pe care conslderam intemelata ~i respinge restul. e-adevarat. papa0 Cand ni se adreseaza critlca in mod 0 care scot in relief propria persoana. "E~ti prost (un ratat. Schimburile urmatoare imagine pozitiva despre noi insfne. Dar din asta nu rezulta in mod necesar ca nu ne . BILL: Alergi numai cinci kilometri? Eu alerg zece. durnneavoastra ofera servicii 0 vreme. Daca aducem ~i mult mai eficient ceea ce lntareste increderea in sine ~i ii ajuta pe cellaltl sa vada ca avem 0 dovezi. Ce neindemanatic e~ti! batranete. aflrrnatillor pozitive referitoare la insemnatatea de replici au avut loc in cadrul persoana proprie este ilustrata doi barbati care fac jogging: in dialogul urrnator dintre unui seminar pe tema comunlcarll: EDDIE: intotdeauna lntarzll. lntr-adevar. ROBERT: Am fost lenti suntem foarte punctuali. ca 'intotdeauna" sau "nlciodata": parerea". in acest caz intr-adevar nu a mers. cu acel adevar general dupa care e important sa pui bani de-o parte pentru * JERRY: Ai ratat 0 afacere mare. am lntarzlat. putem respinge concluziile celui ce ne ultima data cand am leslt impreuna am terminat de rnancat inaintea tao crltlca. vorn putea fundamenta respingem. acceptand adevarul general. eu cred ca amandoi ne descurcam binisor. dar pentru a ne determina sa fim de acord cu ceea ce ne spun ~i sa procedam cum vor ei. (Sa cornpararn acest ultim raspuns cu mesajul pe care Ray ar fi putut sa-l trimita lui Bill: "Cred ca cei cinci * CAMERON: Compania mizerabile. RAY: ~i salsprezece sunt mai multi decat trei.

Dar imi place aceasta rnunca ~i ma gandesc sa raman la ea. atunci cand cineva slujba cu un venit sigur. ca nu putem lua masa in oras sau vedea un film in prernlera sau pleca undeva in timpul concediului. E~ti supus unei presiuni prea mari ~i asta nu e bine pentru tine. ) viata absurda ~i data sa ne * MAMA: Zau ca ar trebui sa renuntl la vanzarea de masini vechi ~i sa-ti gase~ti 0 incerca fiecare conformam tuturor adevarurllor genera Ie in care credem. dar trebuie sa apar un client la tribunal maine. BOB: Sunt de acord ca am nevoie de rnlscare ca sa fiu . (Accepta adevarul ~i i~i dezvalule motivul dezacordului. Putem foarte bine sa fim de acord ca e important sa ne ajutam semenii. iar dialoguri ca cel care urmeaza ar avea loc intre ei frecvent. cuprinzatoare. GALE: Lasa ~i tu treaba pentru 0 ora sau doua ~i hai sa mergem sa inotam. privind mergem sa lnotam. adevarurlle genera Ie de multe ori se contrazic: "Spartura din gard pana e mica trebuie carpita" e opusa aforismului: "Graba strica treaba". dar nu m-as slmtl bine sa cer bani pe la uslle oamenilor. ) in aceste exemple. dar trebuie oare. Jan ~i Fiul nu numai ca accepts adevarul general. (Accepta adevarul ~i-~i dezvalule propriile pareri. asa ca nu pot merge la inot azi. rnentinandu-ne in acelasi timp opiniile. BOB: Sunt de acord ca am nevoie de rniscare ca sa fiu sanatos. putem foarte bine sa acceptarn adevarul.82 putem cumpara un lucru elegant. urmare. dar i~i dezvaluie ~i propriile pareri. Ei nu clteaza un adevar general. ) ne imaginam ce s-ar putea intampla cu prietenia lui Bob ~i Gale. Ai nevoie de rnlscare ca sa te mentil * RHONDA: Ce vrea sa insemne refuzul tau de a ma ajuta sanatos. drept la cheta pentru Crucea Ro~ie? Doar ~tii ca fiecare trebuie sa participam daca vrem sa-l ajutam pe cei nevoiasi. Sa privim urrnatoarele dialoguri: GALE: Lasa ~i tu treaba pentru 0 ora sau doua ~i hai sa intra in justificari lungi. Pe deasupra. JAN: Sunt de acord ca totl ar fi bine sa participarn. dar gasesc calea pentru a-l explica. Avand in vedere toate acestea. sa dam bani asoclatlel de caritate preferata de cel care ne critica? nenorocita daca E ridicol! am Am duce de 0 (Accepta adevarul ~i-~i dezvalule propriile pareri. Bob. daca Bob nu si-ar dezvalul propriile pareri. mami. Ai nevoie de rnlscare ca sa te mentil comportamentul lor. FIUL: Ai dreptate cand spui ca presiunea prea mare nu e buna. Sa sanatos.

putem accepta ca cel ce critlca are dreptul la opinie. aproape sigur ca ~i casnicla ta este sortlta esecului. "Daca te duci la plimbare atat de tarzlu seara. dar folosirea lui la scara industriala adesea sa fim in dezacord cu ceea ce referitor la conseclntele comportaril nostri raspandita. multumesc"? E~ti ocupat? imi miroase gura? Sau ce? BOB: Pur ~i simplu. argint. multumesc. ajungi la azilul de saraci". 0 sa-ti pierzi ~i cadere a pretulul la argint. s-ar putea eventual sa urrnarn exemplul lui Jan: sa acord cu ele. nu. Nici parerlle noastre ~i nici cele ale celui care ne critlca nu trebuie sa fie etichetate drept "eronate" sau ca lasa celuilalt prea mult loc pentru oblectli. dar ~i sa ne mentinem propria noastra acceptarn ce ni se spune ~i sa ne dezvaluim • sentimentele. 0 "S-ar putea sa ai dreptate. ca nu vorn ajunge la azilul de saracl sau ca nu ne vorn ingra~a. chiar daca nu suntem de ~i criticile se dovedesc adesea a fi motivele noastre se bazeaza pe stari fizice sau emotionale. sau daca Nu putem fi absolut siguri ca nu vorn fi jefuiti. multumesc. Dezvaluirea sentimentelor este 0 strategie excelenta: nu-i parere. sa fie in e atat de opinie al celui ce ne critica LYNN: Se prea poate ca valoarea argintului declin. E yorba pur ~i simplu de faptul ca doi oameni vad diferit ceva.83 sanatos. Daca cealalta persoana tncearca sa ne manipuleze. Se asteapta 0 spuna lui Jan ca n-ar trebui sa slmta ceea ce simtea. ) GALE: Ce vrei sa spui cu "Nu. cacl sentimentele ofera 0 baza ingusta pentru dispute. b) Sa acceptarn dreptulla Se va intampla prevad criticii noastre. Cu rata de azi a divorturilor. "0 sa te ingra~i daca rnanancl atatea macaroane". ) * sa JANE: Poate ar trebui sa renuntl la nunta. Deoarece nu putem fi siguri ca observatille critice se vor dovedi intotdeauna neintemeiate. Nimic nu e sigur in viata corecte. vei fi probabil jefuit". Aceasta ne va ajuta sa rnedltam ~i asupra diferitelor puncte de vedere. daca intr-adevar n-avem chef sa expllcam motivele. (Accepta adevarul. (Accepta dreptul celui ce critica la opinie ~i i~i dezvaluie propriile pareri. incat pe termen lung pretul lui va salta mult. dar nu. . Rhonda putea sa-l "nefiind in ordine". dar ~i Jan ar fi putut contraargumenta: dar eu tot asa simt". "Daca vei cheltui in continuare atatia bani pe haine. Sa anallzam exemplele urrnatoare: DOUG: Daca acum cumperi carnasa de pe tine.

din nou. ) doctor. sa acceptarn dreptul celui ce critlca. intr-un fel. dar cred ca. dar eu cred ca e nostlrna. . (Accepta dreptul la opinie al celui care critica ~i-~i reuslt ~i nu pot sa te acuz ca nici acum nu ma iei in serios. (Accepta dreptul dezvalule propriile pareri. (Accepta dreptulla opinie al celui ce critica ~i-~i face cunoscuta propria parere. PAT: Ei! Parca am mai auzit asta de la tine! ANGELA: Ai dreptate cand spui ca pana acum nu am mi-e greu sa inteleg de ce crezi ca as putea gasi ceva mai bun. ) * ANGELA: Nu vreau unt. Nu sunteti cu adevarat cale ca. Tin regim. REBECCA:Multumesc pentru compliment. primul care spune asta ~i e adevarat ca nu am deloc fire albe in par sau riduri * SARAH: Cred ca ar trebui sa renuntl la slujba asta. poate dorim sa dam 0 CAROL: Cum potl citi un magazin atat de tampit ca asta? De ce nu cltestl Shakespeare. De pilda pe care-l (Accepta dreptul la opinie al celui care critica la opinie al cunoscute propriile pareri. Tot ce pot spune e ca sunt medic. (Accepta dreptul la opinie al celui ce critica ~i-~i dezvalule propriile parerl. place mai mult un Datsun. Pat. ~i-~i face asemenea situatfi raspunsul cel mai constructiv putem da este. daca ma stradulesc. Dumas sau cel putin glas ~i parerii noastre. ) Cei ce ne critlca prezlnta de multe ori judecatile valoare ca ~i cum ar fi adevarurl lor de in ma~ina mult mai buna? 0 SANDY: Sigur ca Toyota are consum mic. sa fim de acord. Aici. din nou. Dar mie imi linie frumoasa ~i un incontestabile. ) Cand respingem in totalitate critica. Jane. Cu studiile tale ai putea gasi ceva mult mai bun. pot sa fac in asa fel ca aceasta casatorie sa la opinie al celui ce critlca ~i i~i face cunoscute propriile pareri. PACIENTUL: Nu cred ca suntetl Pareti atat de tanar! DOCTORUL: Multumesc. Nu prea multe ospatarite de bar au diplome de invatamant superior si nu pe fata. in timp ce lntarirn aflrmatia Steinbeck. pentru diversitate? JUDY: imi dau seama de ce consideri ca aceasta revlsta e cam grosolana. Carol. putem sa gasim considerata de noi ca adevarata.84 MERLE: iti respect parerea. ) * DAN: Cum ai putut sa-ti cumperi un Datsun? Nu ~tii ca Toyota e 0 dureze. Dar imi place programul de aici ~i banii pe care ii ca~tig.

) MARIE Pai. Sunt insa bucuros sa apartin grupului mai restrans al celor care reusesc. 0 cura pana la capat! (Accepta dreptul la opinie al celui care PETER: Ai dreptate cand spui ca e treaba grea ~i ca cei critica ~i-~i face cunoscuta propria parere. ) MARIE: ~i pe deasupra. PETER: De ce spui asta. E-adevarat. dar despre Doug se spune ca ar fi .. ) TATAL: Apartamentul acela al tau . Nici nu-mi prea pasa. vei dormi in aceeasl "? (Cere detalii. (Accepta adevarul. cum il cheama? STEVE: Doug. Marie? (Cere detalii. PETER: E adevarat (Accepta adevarul. (Se dezvalule. PETER: E de inteles parerea ta.. ) sa-ti lasl slujba la Dialogul2 TATAL: Steve. Totul de acolo ar inca pea in camera ta de aici. asta vor crede! acelasi dormitor? (Accepta adevarul ~i cere . E mult mai mic decat casa noastra. cam efeminat Ce-o sa creada vecinii? STEVE: Nu stiu. STEVE: De ce nu va place ideea rnutarii detalii. tu nu estl tipul comerciantului. (Accepta dreptul la opinie al celui care critlcasi i~i face cunoscuta propria parere.. dimensiunile? Dar de ce va deranjeaza pe voi mele? (Cere (Accepta adevarul ~i cere detalii. Steve. ) SA COMBINAM DEPRINDERILE DOUA DIALOGURIMODEL Dialogull MARIE: Nu cred ca.. MARIE Nu estl destul de razbatator. dar de ce nu va convine faptul ca vorn imparti detalii. ) MARIE: Daca n-ai sa vinzi nimic timp de vei avea ce sa mananci! PETER: Aici ai dreptate. in primul rand. Marie. intr-adevar. nu rnalca-ta stle ~i ea aceasta. nu reusesc. majoritatea oamenilor care incep prin 0 lncapere cu colegul tau. PETER: Ce-am comerciantului facut de crezi ca nu sunt "tipul 0 mai multi nu fac fata. STEVE: E-adevarat. Eu stlu ca tu nu estl homo ~i saptamana. Dar cred ca faptul de a nu fi prea insistent e cel mai bun atu al meu pentru a face cornert. mama ta ~i cu mine nu am vrea sa te muti. ) MARIE ~i. oricum. ei bine.85 Dar de data asta am ajutorul unui dietetician ~i voi duce a vinde enciclopedii. ) TATAL: Pentru Dumnezeu. ) Steve. la banca prirnesti regulat un salariu. (Accepta dreptul la opinie al celui care critica ~i se dezvalule. banca pentru a vinde enciclopedii.) TATAL: Uite ce e. ) TATAL: Vor crede ca estl homo.

daca era in locul nostru ~i ar fi aceeasl critlca. Dar spunetl-rnl. daca ati fi directorul unei companii ~i un client v-ar spunea asa ceva. imi dau seama cum vezi tu lucrurile. ) TATAL: Steve. utilizarea tehnicii numite "incaltarea pantofilor picioarele celuilalt" este extrem 0 de folositoare ~i chiar vltala. durnneavoastra ce ati face? (Accepta dreptul la opinie al celui care critica ~i "inca Ita pantofii pe picioarele lui". TATAL: De ce vrei sa loculestl acolo? STEVE:Cred ca 0 CLIENTUL: Am auzit ca nu respectatl termenul de livrare. Dialogul 2 CLIENTUL: Nu mai vreau sa discut cu compania durnneavoastra pentru ca individul pe care ni l-atl trim is ultima data era un tip nepoliticos ~i arogant REFERENTUL: Pot intelege perfect sentimentele lucram. dupa ce asa vreau sa devin putin mai independent. am realizat noi. Deci. Multi. drept exemplu. AGENTUL: Da. (Accepta dreptul la opinie al celui care critica ~i se dezvalule. e adevarat. dar a precizat ca firma lui a ~i aplicat sfatul clientului. se revolta orbeste impotriva parintilor. Dar 0 superi pe rnalca-ta ~i-ti batl joc de tot ce nu e cazul meu. (Se dezvalule. ) CLIENTUL: A~ reorganiza depozitul ~i transporturile incat livrarea sa se faca la timp. Ce mai poate sa zica clientul cu critica lui? Nimic. AGENTUL:Aveti dreptate! Asta am ~i facut! Agentul comercial nu numai ca a acceptat adevarul. am fost cam lentl Spuneti-mi: daca ati fi managerul 0 vreme. Daca in Cand un partener de afaceri sau un potential client ne critica sau forrnuleaza critici la adresa societatii la care pe realitate compania nu a intreprins rnasura respect iva.86 STEVE: S-ar putea sa ai dreptate. STEVE:Tata. la varsta mea. sa afirrnam imediat: "Asta am ~i facut". (Accepta dreptul la opinie al celui care critical. ~i prlrneste asemenea observatii. ce ati face? Dialogull (Accepta dreptul la opinie al celui care critica fi "inca Ita . Cand ni se face primit crltica. sa-l intrebam pe client ce ar fi spus sau ce ar fi facut el. atunci nici nu rnerita sa se faca afaceri cu ea. ) CUM SA MANUIM CRITICA iN DOMENIULAFACERILOR punem 0 asemenea intrebare clientului ~i dupa raspunsul dat de el. lata. care unei companii sa-rnl placa sa locuiesc langa ocean. acest dialog intre un client potential ~i agentul comercial: dumneavoastra.

~i criticandu-ne daca Acestla cred ca daca incearca de mai multe ori ~i daca ati fi directorul general al unei companii ~i un client var spune asa ceva despre directorul dumneavoastra cu insistenta ne vor obosi. daca nu intelegem ce vrea sa spuna celalalt. colegi de serviciu ~i chiar necunoscutl lncearca. ) CLIENTUL FURIOS: t-as concedia! REFERENTUL:(fara a mai sta pe ganduri) Asta am ~i facut! Deprinderile ~i filozofia care stau la baza rnanuirii tehnica usor de invatat care ne permite sa stavillm pana ~i cea mai lnslstenta incercare de manipulare. vecini. inainte de a trece la aplicarea tehnicii "discului stricat". A referentul accepts dreptul la opinie al celui care critica si-i spune ca sfatul lui a fost deja aplicat de companie. Spuneti-rni. Astfel. (Din nou. nu rnerita sa faca afaceri cu mine! REFERENTUL:inteleg de ce spuneti asta. intr-un ~i aceasta trebuie reflex condltlonat ~i exersata pana se transforma devine parte integranta a tehnicii noastre de conversatle. iar ~i iar. va trebui sa parcurgem cele trei etape pe care Ie strabatem ~i in cazul in care facem fata unor observatil critice. REFERENTUL: veti dreptate. aceleasl cuvinte. asemenea unui disc defect. ) CLIENTUL: t-as interzice sa se mai ocupe de clienti ~i 1as transfera intr-un alt post. Din fericire. director comercial atat de stupid ca al dumneavoastra. Ea se nurneste tehnica "discului stricat". sa cerem constructive a criticii ne permit sa abordarn problemele ~i oamenii atragandu-I pe cel care ne critica de aceeasl parte a biroului. CUM SA REZISTAM MANIPULARILOR Rude. pentru ca ne obliga sa tot repetarn. ) Aceasta tehnlca poate fi folosita insa ~i in mod gre~it. devine posibila evitarea scenelor tensionate ~i a confruntarilor obisnuite ~i acest procedeu ne poate ~i . cerandu-ne aceasta in repetate randuri. ce ati face? (Accepta dreptul la opinie al celui care crltlcasl "incalta pantofii pe picioarele lui". oferindune nenumarate motive atragatoare refuzarn. Mai intal.87 pantofii pe picioarele lui. probabil ne vorn supara pe ei si vorn fi dezqustati ~i de propria noastra persoana. Asta am ~i facut. din cand in cand. Daca insa vorn ceda. Sa luam urrnatorul exemplu: CLIENTUL FURIOS: 0 companie care angajeaza un amuza! Ca orice noua deprindere. exlsta 0 comercial. sa ne determine sa facem diferite lucruri pe care nu am vrea sa Ie facem. prieteni. ~i vorn trece de partea lor.

e mai mult ca sigur ca nu ti-ar lua decat pe zi. dar prefer sa nu fac cheta la vecini ("Discul stricat". daca cealalta persoana insista. ) . cu faptul ca nu vrem sa facem bine sa ma inlocuiesti ~i m-ai daca ai face tu cheta pe la vecini in acord cu tot ce spune celalalt. Stan. Stan. toate bune prietene cu tine.. Gen. ai acum 0 acceptarn adevarul ~i dreptul la opinie al celui care crltica. stiu. faptul ca nu vrem sa facem ceea ce ni se cere. modul in care spuneai ca vrei sa-ti cunosti ~ansa! GEN: Da. ) STAN: Ei bine. in al doilea rand. Toti ora foloseste tehnica "discului stricat". dar prefer sa nu fac cheta la vecini. GEN: Stai putin. Stan. asa incat cel care vroia sa ne manipuleze. ) GEN: Chiar asa. putem folosi aceasta nepretuita ocazie sa-rnl revad prietenele ~i sala vecini. (Accepta adevarul ~i 0 descurca foarte bine. dar repetand (Accepta adevarul ~i i~i face cunoscuta aceleasl cuvinte. Stan! STAN: Ai putea foarte scoate din lncurcatura. dar as prefera sa nu fac cheta la vecini. sa-rnl iau portofelul. mi cunosc vecinii.. Genevieve. in al treilea rand. buna. ar fi 0 vecinii. de. GEN: Dragut din partea ta sa spui asta. sa marturislrn ceea ce ni se cere. Ei. ) STAN: ~tii. ai dreptate cand spui ca ar fi bine daca te-as inlocui ~i ca asta le-ar ajuta. locul meu. urmatoarele dialog uri-model ilustreaza deprindere. indata ce totul e clar. contlnuand sa fim de mereu. ) STAN: Sunt sigur ca te-ai vecinii te plac. Cum as putea-o face? (Cere detalii. propria parere. 0 sa fiu in vacanta in perioada chetei. Dialogull STAN: Oh. Stan. sa GEN: Ce pacat. GEN: ~tii. cu Liz ~i Veronica. dupa cum ~tii. Pe langa asta. sa trecem la folosirea tehnicii "discului stricat". GEN: Sunt sigura ca nu mi-ar lua mult timp. am venit sa-ti ofer ocazia sa-ti potl ajuta aproapele (Poloseste un cliseu. dar prefer sa nu fac cheta (Accepta adevarul ~i foloseste tehnica "discului stricat". ) STAN: Ai avea ocazia sa pastrezl legatura cu Meg. in fiecare an fac cheta pentru Fundatia urnanltara. Dupa aceea. de obicei va renunta. GEN: Buna. Ce mai e nou? STAN: Pai. anul asta am nevoie de putin mai mult ajutor. STAN: Genevieve.88 detalii. Nimeni nu se poate certa cu un "disc stricat".

dar dlseara vreau sa ies cu Rolis-ul. BILL: E-adevarat. ~i el e excelent (Rade). dar prefer sa nu fac cheta la vecini. ce impresie as face! BILL: Sunt sigur ca le-ai face 0 care au avut inundatiile acelea din Victoria. (Accepta dreptul la opinie al celui care critica ~i foloseste tehnica "discului stricat". ) BILL: Excelent Tu? (Deschidere rltuala. imi yin nlste rude cu avionul diseara din statui vecin. Gen. (Accepta adevarul. Gary. (Se destalnule. nu. face mult cum a fost bine unor cazul cu o veste buna! GARY: ~i daca m-as duce sa-l iau in Rolls Royce-ul tau. ~i chiar cand s-a rupt barajul acela in Australia de Vest GEN: A~a e. intotdeauna. ) STAN: Nu prea dai impresia ca-ti pasa de aproapele tau. GEN: Ai dreptate. e posibil. (Accepta dreptul fa opinie al celui care critica ~i impresie buna. ) la un film. Stan. Bill. dar tu mi-ai mai imprumutat inainte. Ce faci? (Deschidere rltuala. GEN: imi dau seama de ce crezi asta. Bill. dar prefer sa nu fac cheta la vecini. ) STAN: De ce nu vrei s-o faci. (Accepta adevarul ~i foloseste tehnica "discului stricat". ) GARY: Asculta. dar dlseara vreau sa ies cu Rolis-ul (Accepta adevarul ~i foloseste tehnica "discului stricat". ) GARY: Unde mergi de e atat de important? BILL: 0 duc pe Maggie foloseste tehnica "discului stricat". ) GARY: Bine. (Accepta adevarul si foloseste tehnica "discului stricat". mama.89 STAN: ~tii. dar . Bill. n-ai putea lua diseara masina mea? BILL: Ba da. dar diseara vreau sa ies cu Dialogul 2 GARY: Salut. BILL: Sunt de acord ca prietenii ar trebui sa se ajute intre ei.. GEN: ~tiu ca pentru tine pare ciudat. Gen. ) GARY: Sunt sigur ca nu s-ar supara daca v-atl duce cu rnasina mea BILL: Da. (Accepta dreptul la opinie al celui care critica ~i foloseste. oameni Fundatia urnanltara de suferit. ) GARY: Bill. (Accepta adevarul ~i-~i face cunoscuta propria parere). (Accepta adevarul. tehnica "discului stricat". GARY: Asculta. ) GARY: ~i nu tl-am restituit-o. Nu pentru asta sunt prietenii? Vreau sa spun prietenii ar trebui sa se ajute intre ei. ) STAN: Nu mai sper ca-rnl vei face aceasta mica favoare. nu. Nu inteleg. BILL: Este Rolis-ul. in cea mai buna stare? Ultima rnaslna asta . dar dlseara vreau sa ies cu Rolis-ul. ) BILL: 0. as putea face asta. ~i ce mai face Rolis-ul tau? (Zambe~te.. GARY: Pai. dar mai degraba.

dar e atat de buna! ERICA: E intr-adevar buna. 0 sa vezi. A~a ca.90 data chiar am spalat-o ~i am lustruit-o inainte de a 0 ~i i-am facut plinul mori.suntem doi ~i platim pentru expira astazi! Daca nu 0 0 dieta. bine. realmente. ) nou. ERICA: inteleg de ce spui asta. Bernie. apoi urrneaza tehnica "discului stricat". cred ca ar fi mai bine pentru tine. Erica. Sa-I incercam? ERICA: Orice. Vrei sa ~tii adevarul? spun adevarul. dar vreau sa-rnl respect dieta. dar vreau sa-rnl respect ) Dar invitatie avantajoasa pentru 0 asta mexican . as putea tot atat de bine sa zi daca te abati de la dieta nu arunc! BERNIE: Uite. de ce nu renuntl acum? ERICA: Adevarat. 0 BERNIE: Bine. dar. dar eu nu. multi renunta. nimeni nu-si respects nici numai 0 0 dieta. BILL: (Rade) Sigur ca ai facut treaba buna ca ai avut grija de rnasina mea ~i estl binevenita s-o iei ~i altadata. (Accepta adevarul ~i foloseste tehnica "discului stricat". ~tii ce. restaurantul japonez? 0 singura persoana . BILL: loi n-am nevoie de ea. Vreau sa-rnl respect dieta. ERICA: Cu asta sunt de acord.~i lnvltatla folosim acum. (Accepta adevarul ~i foloseste tehnica "discului stricat". asta. Gary. vei renunta. ERICA: Recunosc ca ne va costa mai mult. Ba am mai ~i aspirat covorasele ~i am golit scrumierele. asa ca e a tao (Se destalnule. (Se destalnule. (Accepta adevarul ~i pune "discul stricat". Ani restaurantul 0 sa-ti BERNIE: Da. Dar ) De ce nu incercam la un restaurant vegetarian? aduce. (Accepta adevarul. BERNIE: Erica. unde mancarn in seara asta? BERNIE: Nu stiu. vreau sa slabesc ~i vreau sa-rnl respect dieta. S-a deschis un restaurant mexican. ) Mancarea japoneza Dialogul3 ERICA: Ei. joi? Ce zici? 0 sa-l duc la dineu ~i masina ta se potriveste cu momentul. Mancarea mexicana ingra~a prea tare ~i vreau sa-rnl respect dieta. Bernie. Bernie. dar asta nu. destalnule. E chestiune de timp. se ) BERNIE: De fapt. din punct de vedere psihologic. (Accepta dreptul la opinie al celui care crltlca. GARY: Atunci. Bernie. ) foloseste tehnica "discului fi foarte buna. ~i ar s-o lasl mai moale cu dieta diseara vreau sa ies eu cu ea. se destalnule stricat". ~i ca . Uite.

atunci cand folosim tehnica "discului stricat" vom fi in stare sa respingem chiar ~i cele mai insistente lncercarl de manipulare.91 vei regreta aceasta ocazie. (Accepta adevarul ~i foloseste tehnica "discului stricat". . dar ce zici de 0 pizza? Am auzit ca au 0 oferta speclala pentru rnarti noaptea mananci cat vrei ~i plate~ti doar 3 dolari! Ca ~i Genevieve. Bill ~i Erica. dar eu vreau sa-rnl respect dieta. ) BERNIE: Bine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful