Kertas Kerja Program PP 2011-Latest

Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011

PPROGRAM PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PELAJARAN SARAWAK TAHUN 2011

1

1.0

TEMA “ Budayakan Pencerapan, Penyampaian Berkesan ”

2.0

RASIONAL Pelaksanaan Kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) oleh guru. Keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan daripada semua pihak dari Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah. Ini termasuklah pencerapan P&P terhadap guru di dalam kelas yang merupakan tanggungjawab pegawai jabatan dan pihak pengurus sekolah. Penyeliaan dapat membantu guru membina kemahiran dalam perancangan P&P dan memastikan proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti guru demi meningkatkan mutu P&P. Usaha ini juga memberi dorongan dan rangsangan kepada guru untuk mencapai prestasi kerja yang cemerlang. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1987 mengenai Penyeliaan PengajaranPembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah. Pada tahun 2008, JPN Sarawak telah mereka satu Instrumen Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran yang seragam, mudah diguna pakai dan senang dianalisis. Instrumen ini boleh diguna oleh pegawai jabatan dan pengurus sekolah. Instrumen ini telah diubah suai mengikuit Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010.

3.0

TUJUAN 3.1 3.2 3.3 Membudayakan amalan pencerapan Memudahkan proses pencerapan Mengupayakan pengurus sekolah menetapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru Meningkatkan martabat profesion keguruan

3.4

Jabatan Pelajaran Sarawak

Item pencerapan dibahagikan kepada 12 aspek.1. Jabatan Pelajaran Sarawak .1.Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 4.1.2 Penolong Kanan mencerap maxima 60% jumlah guru di sekolah.3 Ketua bidang / ketua panitia yang berpengalaman dan telah diupayakan Pengetua/Guru Besar. 5.1 Pengetua / Guru Besar mencerap sekurang-kurangnya 20% jumlah guru di sekolah.3 4. Pembahagian tugas pencerapan di sekolah adalah seperti berikut : 5.1 Pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan oleh pegawai JPN.4 5. Elemen-elemen dalam aspek Sistem Penyampaian dalam instrumen terdiri daripada Kaedah Penyampaian. PPD dan pengurus sekolah. Kemahiran Komunikai dan Teknik Penyoalan. Hasil Pembelajaran merujuk kepada Hasil Kerja Murid.2 4. Penglibatan Murid dan Penguasaan Pembelajaran Murid.1 Kompetensi Guru Sistem Penyampaian Hasil pembelajaran Aspek Kompetensi guru merujuk kepada tahap kecekapan guru dalam pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan Amalan Profesionalisme Keguruan. 4.0 FOKUS PENCERAPAN 2 Pencerapan berfokus kepada 3 aspek iaitu : • • • 4. 5.0 PANDUAN PENGOPERASIAN PENCERAPAN 5.

5.4.3 5. 5.1 Memantau dan memastikan sekolah melaksanakan program pencerapan.4 Menjalankan tindak susul penambahbaikan.3. Laporan pencerapan atas talian beroperasi mulai 15 Ogos 2011.5.3 Pelaporan disediakan pada 25 November Jabatan Pelajaran Sarawak .3 Pihak sekolah membuat analisis hasil pencerapan P&P.3.5 Laporan hasil pencerapan sekolah diterima PPD pada 7 November 2011.5.3.2 Membuat laporan hasil pencerapan semua sekolah.1 Merumuskan pelaporan hasil pencerapan peringkat negeri. 5. 5.2 Pencerapan dijalankan sepanjang tahun. 5. 5.4.5. Pelaporan pencerapan seseorang guru hanya dibuat setelah pencerapan dijalankan untuk semua aspek P&P dalam instrumen pencerapan.Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 3 5.3 Menjalankan tindak susul penambahbaikan. 5.2 Seseorang pencerap boleh membuat pencerapan ke atas semua aspek P&P dalam instrumen pencerapan.3.1 Semua guru di sekolah mesti dicerap oleh pengurus sekolah sekurang-kurangnya sekali setahun. 5.2 Menjalankan tindak susul penambahbaikan.5 Tindakan JPN 5.3. Pencerapan juga boleh tertumpu kepada sesuatu aspek P&P guru berkenaan.4. hasil 5.4 Tindakan PPD 5. 5. Tindakan Sekolah 5.4 Laporan hasil pencerapan PPD diterima JPN pada 15 November.4. 5.

1 Penentuan Tahap Kompetensi Penentuan tahap kompetensi guru adalah berdasarkan pengiraan seperti dalam Instrumen SKPM 2010. PPD & JPN Sekolah & PPD Catatan Pencerapan P&P dalam kelas. Tahap Cemerlang Baik Harapan Memuaskan Lemah Sangat Lemah Syarat-syarat 90 – 100% 80 . 7.0 INSTRUMEN PENCERAPAN DAN BORANG PELAPORAN 4 Jenis Borang Instrumen Pencerapan Borang Pelaporan Pihak Terlibat Sekolah.0 PENGSKORAN DAN PENENTUAN TAHAP KOMPETENSI GURU 7. ) Jabatan Pelajaran Sarawak . Instrumen disimpan pihak sekolah. Laporan dihantar ke PPD dan JPN. Laporan hasil pencerapan sekolah dan PPD. ( Sila rujuk Instrumen SKPM 2010 mengenai deskripsi setiap skor untuk menentukan skor.2 Pengskoran Skor 1 hingga skor 6 bagi setiap aspek pencerapan.Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 6.89% 60 – 79% 40 – 59% 20 – 39% 0 – 19% 7.

Cadangan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu: A B C Coaching / Bimbingan Mentoring / Penyeliaan Counselling / K aunseling Kod Ulasan Cadangan pihak sekolah Coaching / Bimbingan • Golongan guru bertahap Cemerlang yang boleh dibimbing menjadi guru sumber atau dicalonkan bagi sesuatu pengiktirafan.1 Ulasan bertulis di ruangan instrumen pencerapan tertumpu kepada kekuatan atau kelemahan P&P seseorang guru yang dicerap bagi tujuan rujukan dan tindakan susulan pihak sekolah. Counselling / Kaunseling • Golongan guru bertahap Memuaskan dan Lemah yang memerlukan Latihan Dalam Perkhidmatan. 8.0 LAPORAN DAN ULASAN 8. • Golongan guru yang mempunyai masalah sikap yang memerlukan bimbingan kaunseling.2. Mentoring / Penyeliaan • Golongan guru bertahap Baik dan Harapan yang masih memerlukan Latihan Dalam Perkhidmatan untuk meningkatkan kompetensi dalam profesion keguruan.2.Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 5 8. A B C Jabatan Pelajaran Sarawak .2.2 Pengskoran setiap aspek pencerapan ( Skor 1 – 6) dilaporkan secara atas talian. 8.3 Ulasan secara on-line adalah merujuk kepada cadangan pihak sekolah terhadap seseorang guru berdasarkan hasil pencerapan.

perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran. Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin. mewujudkan suasana yang kondusif untuk menigkatkan keberkesanan P&P. Komunikasi yang berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid. Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid. jelas dan tepat. Penilaian yang berterusan meningkatakan keberkesanan P&P. Pengurusan kelas yang cekap. 2 Penguasaan pembelajaran murid 3 Hasil kerja murid 4 Perancangan dan persediaan guru 5 Kaedah penyampaian 6 Kemahiran komunikasi 7 Pengunaan sumber pendidikan 8 9 Penilaian Teknik Penyoalan 10 Penguasaan isi kandungan 11 Pengurusan kelas (bilik darjah/makmal/bengkel/ padang) 12 Amalan profesionalisme keguruan Jabatan Pelajaran Sarawak . Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran. Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru.Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 9 ASPEK PENCERAPAN 6 1 Penglibatan murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan.

Jabatan Pelajaran Sarawak . 15 Nov 2011 Rumusan laporan hasil pencerapan semua sekolah Cadangan tindakan susulan di peringkat PPD Laporan PPD diterima JPN.Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 Carta Aliran Kerja Pelaksanaan Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak Tahun 2011 7 Julai 2011 JPN memurnikan Instrumen Pencerapan Julai 2011 JPN memberi pemakluman kepada pegawai JPN dan PPD Julai 2011 PPD memberi pemakluman kepada pengetua dan Guru Besar Julai 2011 Pengetua / Guru Besar memberi pemakluman kepada semua guru Feb – Oktober 2011 **Pencerapan dilaksanakan oleh sekolah. PPD dan JPN 7 Nov 2011 Analisis hasil pencerapan semua guru di sekolah Cadangan tindakan susulan di peringkat sekolah Laporan sekolah diterima PPD. 25 Nov 2011 Laporan disediakan oleh JPN & dibentang dalam Mesyuarat Kurikulum ** Instrumen SKPM 2010 ini telah digunakan di semua sekolah mulai tahun 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful