You are on page 1of 128

Food governs your destiny;

Contents
Contents.................................................................................................................................1 QUYN 1............................................................................................................................... 20 #1.Thc n quyt nh s phn con ngi.........................................................................20 2. Mt ngi n ung m bc th d c tng xu cng c th t ti mt i sng hng phc.................................................................................................................................. 21 #3. n ung qu mc d ch i khi cng mang li vn xu cho mt ngi v n ung n gin................................................................................................................................... 22 #4. n ung v iu s chuc ly vn hn ngay c nhng ngi c nhn tng tt......22 #5. n ung vi lng thc n va phi, iu l m bo sc khe v thn v tm. . .23 #6. n ung snh iu lu ngy s gy nn bnh tt cho h tiu ha................................26 #7. Ngay c khi s bn khng c con ci, bn vn c th c con nu n ung tit ........27 #8. Ngi n t khng b bnh trm trng lu ngy v cng khng b cht au n...........29 Thc phm cho V s Samurai...........................................................................................30 #9.i vi ngi lao ng nng nhc th c th cho php n nhiu...................................31 #10. Khim tn, gin n trong n ung s quyt nh nhn cch con ngi ...................34 #11. Cch trnh vn hn trong chu k xui xo trong nm..................................................35 #12.n t tht vo tui gi th t bnh.................................................................................36 #13. Tng ngho kh hay h hng ca a tr u do trch nhim ca cha m.............37 #14. Mt ngi c th vc li gia cnh nh gim thiu mc n ung ................................39 #15.Ngi c tng tt nhng nu thch chi c vy (go) hoc c tng (shogi) s khng thnh t trong cuc sng.................................................................................................42 #16.Mt ngi nh c vn p, c hn non b lm nn cnh sn thy hu tnh s suy thoi.................................................................................................................................. 42 Quyn 2................................................................................................................................ 44 #1.A. Lm ch c th thng qua kim sot tm linh..........................................................44 B.Ngi v l kho bu trong nh.....................................................................................45 #2.Ci ngun ca mi iu xu v t l thc n ...............................................................45 #3. V sao cc tu s thn gio thng ngho kh cn cc nh s Pht gio li giu c.......50 #4.Bng cach n ung khim tn, ngi ta c th hng vi th vui.................................54 #5. Lm th no thc hin li cu tri ca bn ............................................................58 #6.Phn dng cng ca bn. l tm c thc s c giu kn....................................59

Food governs your destiny;


#7.Ci g s xy ra vi mt ngi thuc tng lp thp rt thn thin vi mt ngi thuc tng lp cao?..................................................................................................................... 60 #8.Ban thn nhn tng khng phai luc nao cung tac ng..............................................62 #9.Ngi cam thy hi hn vi anh ri mt hat thoc thng co xu hng lai mun n thm mt bat.............................................................................................................................. 64 #10.Nu khng chu y thn trong n thc n, bn khng th tr thanh Pht sau khi qua i .......................................................................................................................................... 66 #11. B mt ca Nhn Tng Hc l Horen Ge- Kyo...........................................................68 Quyn 3................................................................................................................................ 71 #1.Cng l thn mt tri mi bui sng l Phng cch sng th.................................71 #2.Khng thy ngon th khng n......................................................................................73 #3. Nu kip ny bn n ung thanh m th bn s c n b kip sau....................73 #4. Kch c ca ci bt hay a n ca bn ty thuc vo kh ngi ca bn....................75 #5.Nhng li Pht dy v trau di bn thn bng cch tun th ch n ung iu . .78 #6. Ngi ngho khng nn hc i nhng s thch ca ngi giu..................................79 #7. Lm vic ban m rt d b ri ro, thc dy mun khin ngi ta ngho i v on th .......................................................................................................................................... 80 #8. Khi ph n nhn ra nhng du hiu vn may ca mnh, th vn may li chuyn thnh bt hnh.................................................................................................................. 81 #9.Cho d bn rt gin d v khim tn, Thng vn c th th thch bn..................82 #10.Qun o v nh ca qu xa hoa to nn bt hnh......................................................83 #11.Vn may ca mt ngi c lien quan rt nhiu n chuyn ng ca mt tri...........84 #12. Ti sao thc dy sm li ci to c s phn ca bn ............................................85 #13. c tit kim to nn may mn, tnh bn xn to nn bt hnh.................................86 #14. Nu Thc n ca bn n gin th nng lng kh ca bn s rng m v may mn m ra vi bn .................................................................................................................... 87 #15. Mt ngi thng thi khng c hc hnh v mt ngi khng thng thi c hc hnh.................................................................................................................................. 89 #16.Ti sao cuc sng ca mt ngi tt li ngn v ca mt ngi xu li di................89 #17.Lm th no nui ln c mt a tr rt thng minh v hot bt......................91 #18.Cuc sng khng c sinh, khng c t, khng c bt u v khng c kt thc.........92 #19.Nh mui m c th c hp nht............................................................................93 Quyn 4................................................................................................................................ 94 #1.Cc hc gi ca o Khng khng nht thit l nhng ngi n ng bt hnh..........94

Food governs your destiny;


#2.Mi s vt u c to ra mt cch tuyt diu k c tri t .....................................95 #13.Nht Bn, Trung Quc, n tt c l qu hng ca Thng ............................96 #14.Vai tr ca nhng li gio hun ca Thn o, o Khng, o Pht..........................97 #5.L Bch khng ch l mt k nt ru...........................................................................99 #6. Lm thuyn gim bnh tt giai on cui bng cho c.......................................100 #7.Cha bnh n mt ngon bng cch gim n...............................................................101 #8.Mt ngi khng theo ui hoi bo ca mnh th chng em li iu g gi tr cho x hi ..................................................................................................................................101 #9.Khng c ranh gii gia Thn o, o Pht v o Khng.......................................103 #10.Bt c ai ch cn sng c hn mt nm na c th ko di thm cuc sng ca mnh................................................................................................................................ 106 #11.Nh nhn tng hc khng hiu c ngun gc ca may ri ch l k o tc.......108 Ch gii t ng...................................................................................................................113 Ch Thch............................................................................................................................ 117 Quyn 1........................................................................................................................... 117 Quyn 2........................................................................................................................... 120 Quyn 3........................................................................................................................... 122 Quyn 4........................................................................................................................... 125

Food governs your destiny;

NAMBOKU MIZUNO THC N QUYT NH S PHN CA BN Nguyn Trng Th - Nguyn Quc Khnh Phm Th Ngc Trm bin dch NH XUT BN VN HO THNG TIN MC LC Li gii thiu Li m u ca Aveline Cuc i Namboku Mizuno Thi i ca Mizuno Bi hc mizuno ngha ca Mizuno i vi thi i chng ta Cc tc phm dch Li gii thiu ca Namboku Mizuno Quyn 1 #1. Thc n quyt nh s phn con ngi #2. Mt ngi n ung m bc th d c tng xu cng c th t ti mt i sng hnh phc #3. Mt ngi mc d vn n ung n gin m i khi n qu mc cng c s phn khng tt #4. n ung v iu s chuc ly vn hn ngay c vi nhng ngi c nhn tng tt #5. n ung vi lng thc n va phi l m bo sc kho c v thn v tm #6. n ung snh iu lu ngy s gy nn bnh tt cho h tiu ho #7. Ngay c khi s bn b c qu khng con ci, bn vn c th c con nu n ung tit #8. Ngi n t khng b bnh trm trng lu ngy v cng khng b cht au n #9. i vi nhng ngi lao ng nng th c th cho php n nhiu. #10. n ung ng cch s quyt nh nhn cch con ngi #11. Cch trnh vn hn trong chu k xui xo trong nm #12. n t tht vo tui gi th t khi b bnh 4

Food governs your destiny; #13. Tng ngho kh hay h hng ca a tr u do trch nhim ca cha m #14. Mt ngi c th vc li gia cnh nh gim thiu mc n ung #15. Ngi c tng s tt nhng nu thch chi c vy (go) hay c tng (shogi) s khng thnh t trong cuc sng #16. Mt ngi nh c vn p c hn non b lm nn cnh sn thy hu tnh s suy thoi Quyn 2 #1.A. Lm ch c th thng qua kim sot tm linh #2. Ci ngun ca mi iu xu v tt l thc n #3. V sao cc tu s Thn o thng ngho kh cn cc nh s Pht gio li giu c? #4. n ung tit c th em li nhiu nim vui #5. Lm th no thc hin li cu Tri ca bn #6. Phn dng cng ca bn. l tm c thc s c giu kn #7. Ci g s xy ra vi mt ngi thuc tng lp thp rt thn thin vi mt ngi thuc tng lp cao? #8. Bn thn nhn tng khng ni ln iu g #9. Mt ngi cm thy hi hn v nh ri mt ht thc li mun n thm mt bt #10. Nu khng ch thn trng n thc n, bn khng th tr thnh Pht sau khi qua i #11.B mt ca Nhn Tng Hc l Horen Ge-kyo (tn ca mt tp Kinh Pht) Quyn 3 #1. Cng l Thn Mt tri mi bui sng l phng cch sng th #2. Khng thy ngon th khng n #3. Nu kip ny bn n ung thanh m th bn s c n b kip sau #4. Lng thc n tu thuc vo kh ngi ca bn. #5. Nhng li Pht dy v vic trau di bn thn bn bng cch tun th ch n ung iu #6. Ngi ngo khng nn hc i nhng s thch ca ngi giu #7. Lm vic ban m rt d b ri ro, thc dy mun khin ta ngho i v on th #8. Khi ph n nhn ra nhng du hiu vn may ca mnh, th li chuyn thnh bt hnh #9.Cho d bn rt gin d v khim tn, thng vn c th th thch bn #10. Qun o v nh ca qu xa hoa to nn bt hnh 5

Food governs your destiny; #11. Vn may ca mt ngi c lin quan rt nhiu n chuyn ng ca mt tri #12. Ti sao thc dy sm li ci to c s phn ca bn #13. c tit kim to nn may mn, tnh bn xn to nn bt hnh #14.Thc n ca bn n gin, nng lng kh ca bn s rng m v may mn m ra vi bn #15. Mt ngi thng minh khng c hc hnh v mt ngi khng thng minh c hc hnh #16.Ti sao cuc sng ca mt ngi tt li ngn v ca mt ngi xu li di? #17. Lm th no nui ln mt a tr rt thng minh v hot bt? #18. Cuc sng khng c sinh, khng c t, khng c bt u v khng c kt thc #19. Nh mui m c th c hp nht Quyn 4 #1. Mn sinh ca Khng T khng nht thit l nhng ngi n ng c hnh #2. Mi s vt u c to ra mt cch tuyt diu k c tri t. #3. Nht Bn, Trung Quc, n tt c l qu hng ca Thng #4. Vai tr ca nhng li gio hun ca Thn o, o Khng, o Pht #5. L Bch khng ch l mt k nt ru #6. Lm thuyn gim bnh tt giai on cui bng go mm #7.Cha bnh n mt ngon bng cch gim n #8. Mt ngi khng theo ui hoi bo ca mnh th chng em li iu g gi tr cho x hi #9. Khng c ranh gii gia Thn o, o Khng v o Pht #10. Mt ngi ch sng c hn mt nm na c th ko di thm cuc sng ca mnh #11. Nh Nhn Tng Hc khng hiu c ngun gc ca may ri ch l k o tc

LI GII THIU
Gio s Ohsawa khng c mt ng thy no cn sng truyn dy cho trit l Cc ng c, tr m ng l ngi hng dn ng cho n nm 10 tui. Nay, nhng ngi c xem l thy ca Ohsawa: cc bc i hin trit Cc ng thi xa xa nh Lo T, Phc Hy, Pht Thch-ca; cc nh hin trit Nht Bn thi trung c nh Shinran, Nitiren, ngi sng lp Nhn Tng Hc Nht Bn hin i Mizuno Namboku th k 18 v sau cng l ngi sng lp phng php Trng sinh ho hc Bc s Isizouka Sugen ni ting l mt ngi k l ng Kinh (Tokyo) vo cui th k 19. 6

Food governs your destiny; l l do ti sao chng ta thng thy Ohsawa tuyn dng nhng nhn vt ny trong cc tc phm ca mnh, lun lun km theo rt nhiu ngha. Tht b ch v th v khi c bit nhiu v cc nhn vt cng nhng li by dy ca h, v t chng ta s c nhn thc su xa hn v V Song Nguyn L ca gio s Ohsawa vi 7 nguyn l v 12 nh l ca trt t v tr, thng c nu ra trong cc sch bo v Thc dngm chng ti cho xut bn trong nhiu nm qua. V li ch , ln ny chng ti chn mn Nhn Tng Hc Nht Bn ca Mizuno Namboku, mt mn hc gy nn s ch c bit i vi cc sinh vin v V Song Nguyn L cng nh cc bn ang thc hnh phng php Go lt mui m. Nhn Tng Hc Nht Bn chc chn bt ngun t Y hc Trung Hoa, nhng nn Y hc ny ch l mt ngnh c bit p dng Kinh Dch mt cun sch ra i hng 4000 nm do Phc Hy sng tc. Hin nay Kinh Dch c lnh hi thng qua Nguyn L V Song ca nn Trit l Cc ng ca chng ta. Do gia Nhn Tng Hc v phng php Thc dng(Macrobiotics) hin nhin c mi tng quan mt thit. Chng ta khng bao gi qun c Ohsawa tin sinh l mt nh Nhn Tng Hc i ti, c c cc du hiu trn gng mt mt cch chnh xc v c th ch dn ng n cho ngi ta nn n ung nhng thc g ci i s mnh xu xa hoc cha tr bnh tt. Gio s Ohsawa nhn thy trn gng mt nhng g ngi ta n ung cng nh li cha bnh ni ting ca bc s Isizouka Sugen tng t phng php ca Ohsawa. Chng ta bt u bng tiu s ca tin sinh Mizuno Namboku hiu c ton th nguyn l ca Nhn Tng Hc Nht Bn hin i. Nu Ohsawa tin sinh tm ra mt phng php ci to sc kho phng php Trng sinh, bin i bnh tt v lit nhc ca mnh thnh ra kho mnh, khng bit mi mt; th Namboku li tm ra Nhn Tng Hc bin i vn mnh bi thm ca mnh thnh ra tt p, hnh phc. Mi v nhn u bin i t m ra Dng. Cn phi nghe theo ngi t c hnh phc d trc rt xu xa. Cn phi nghe theo ngi c c sc kho sau mt thi gian khn kh dai dng. Cn phi nghe theo ngi ung nc nhiu nhng ngng ung. Tht c gi tr khi ni: Ti nguyn l mt ngi bo mp nhng nh phng php Ohsawa ti tr nn mnh mai. Chnh ngi bin i i sng ca mnh thnh ra thnh thin v sung sng hn nh V Song Nguyn L l ngi cn phi nghe theo. Nhng nu nh ngi sung sng v thnh thin trc khi thc hnh phng php Trng sinh, th anh ta s khng gp phng php ny v nhng g anh ta k li u km gi tr. Phng php Thc dngOhsawa ch dnh cho nhng ngi mun bin i sc kho v s 7

Food governs your destiny; mnh ca mnh. Trong ngha , k sung sng l k ang au yu v bt hnh. Chng ta hy nhn li tm gng th v ca nhng ngi bin i i sng ca mnh, c bit nhng ngi bin i c i sng ca mnh thng qua thc n hng ngy, ng nh li ca ng b mnh dy trong nn minh trit dn gian: hc n, hc ni, hc gi, hc m; "hc n" c xp hng u. Nh vo s tng kt minh trit ny ta li cng thy c gi tr nn tng ca o c tm linh nhn loi bt u t ch no trong cuc sng con ngi. c mt li hc mi cho chng ta, s gio dc c - gio dc ph qut ca hnh tinh ny dng nh khng lm tng trng tnh thin, m thay v th ch lm tng tnh nn nng v khng tho mn. Chng ta qu ch trng nhng gi tr v khoa hc v k thut v l ra nguy c nh mt c hi tip xc vi nhng kha cnh su kn ca bn tm con ngi lm pht sinh tnh chn thc v lng v tha. Khoa hc - k thut em li cho con ngi nhiu thoi mi tin nghi, nhng d th th cng khng th thay th gi tr tinh thn truyn thng v gi tr nhn vn. S pht trin rm r ca khoa hc - k thut em li s hu dng v mu sc ti tn cho tin nghi vt cht nhng trn tng gng mt ca nhng con ngi hin i vn l ra s cng thng, ni kh, s s hi... Cn c mt nn gio dc mi thit lp s qun bnh gia s pht trin vt cht v s pht trin tm linh v gi tr nhn bn. Trong khi chng ta t hi phi bt u t u th nhng bc thnh hin t xa v ng b mnh vn t lu dy bo chng ta v nhng iu cn bn ny. Ngy nay chng ta em ra p dng trong i sng ng hu lm thnh ho i sng ca chnh chng ta. Chng ti c gng phn u v n lc khng ngng tm thy ngun gc tinh hoa nhn bn ca ton nhn loi em ra cng hin cho cc bn. Gio dc con ngi thng qua thc n v s l con ng v mc ch ca h thng gio dc ton cu bt u t nn minh trit c i ca ngi Vit c- "hc n" c soi sng bi php Thin nguyn thu (Vipassana - Minh st tu) ca c Pht, v chnh iu ny c ghi li trong kinh in nguyn thu ca Pht gio. Quyn sch gm hai phn: phn u l nguyn vn nhng g m nh Nhn tng hc ni ting nht Nht Bn ghi li, phn hai gm nhng su tp v n ung c lin quan mt thit i vi s phn ca con ngi theo kin ca tin sinh Ohsawa, theo truyn thng ca Pht gio nguyn thu, i tha v cc truyn thng khc. Chng ti rt bit n ng Ng nh Tuyt v ng Lng Trng Hng - l nhng bc thy v Thc dng thng xuyn khch l ng vin, quyn sch do duyn lnh m thnh tu, chng ti rt bit n hai ngi bn Thc dngNguyn Quc Khnh, Nguyn Trng Th v ng Chu Din cng tham gia dch thut. Trong khi chuyn ng chc cn thiu st, rt mong nhn c s gp ca c gi v cc bc tin 8

Food governs your destiny; bi. Ti thc hin n trong s bit n v nim vui sng. Xin chia s vi tt c. Phm Th Ngc Trm

LI M U CA AVELINE
Sinh ra v ln ln Nht, nhng sch v nghin cu yu thch ca ti l nhng tc phm kinh in. Trong t truyn, Avelin: i sng v gic m ca ngi n b (pha sau cun tp ch Thc dngNgy nay), ti c nhc n Sontoku Ninomiya, mt ngi nng dn v l nh ci cch nng nghip sng cch y hn 100 nm. Ti lun thc hin theo phng chm ng ra trong cun sch v tn trng t nhin cho ti khi b gin on v l do hc tp. Gn y ti pht hin ra mt s bi vit ca mt trit gia ln v l thnh nhn, l thy Nambuko Mizuno. Mizuno rt ni ting trong lch s Nht Bn v trc y rt lu ti c mt cun sch v Nhn tng hc ca ng. Ba nm trc, mt ngi bn cho ti quyn sch cui cng ca ng l Thc n nh hng n s phn ca bn. Ti v chng ti Michio Kushi thc s sng st bi cc gio l ca ng v n ung. Thy Mizuno ni chnh nhng iu m chng ti tng ni trong sut 40 nm. Nh nhng li dy ca ng, chng ti li pht hin li mt ln na ngha ca cuc i mnh. Phng php n king ca ng khng khc g nhng iu ct li trong thng ip ca George Ohsawa v Michio, mc d n c vit ra gn 200 nm v trc. Nu thc s hiu li dy ca thy Mizuno, chng ta s cao cuc sng, Thng v tm linh. Ngn ng c phng ng c cu n c tri tn quan st ci c pht hin ra ci mi. ngha ca n l chng ta nghin cu li sch kinh in v danh ngn ca thnh hin thu hiu thc ti v tin on tng lai. Cng ging nh Sontoku Ninomyia, thy Mizuno khng b ph thuc cng nhc vo sch v v nhng kin thc khi nim. ng pht hin chn l nh quan st hc hi t thin nhin cun cm nang v i ca cuc sng. Nhng pht hin k diu ang ch n bn trong nhng li gio hun sau y. Michio Kushi v ti rt ngng m quyn sch ny. Bn hy c n t nht l 3 ln theo nh tc gi Mizuno yu cu. Hy dch n ra cc th ting khc trn th gii p dng n vo trong i sng hng ngy. Cuc i v s phn ca bn s ngp trn n in sng ngi ca ho quang t tri t v thin ng.

CUC I NAMBOKU MIZUNO (1757 - 1825)


H gc ca Mizuno l Ono. Dng h ca ng, truy nguyn ngun gc ca th h u 9

Food governs your destiny; tin t thi Heian, c nhng ngi kit xut nh Takamuri Ono, mt hc gi ni ting v Komachi Ono mt ngi n b xinh p c tn knh trong th loi kch Noh. Cha ng lm ngh vit kch Osaka nhng Mizuno m ci cha m t khi cu cn b. ng c mt ngi bc rut lm ngh rn gm v dng c lm nng nui nng, c h l Mizuno. Khi cn b ban u tn ca ng l Kuma Taro B Gu, ri sau l Kagiya-No Kuma-Taro. Kagiya ngha l Th kha, mt trong nhng ti ngh ca ng bc. Khi ln ln cu b bt u chi bi lu lng. 10 tui cu b ung ru, nh nhau v nh bn vi nhng k ph bnh. Do hay nh nhau, ci ln v khng tun lnh nh chc trch, cu nhiu ln cho i v nhn lnh nhng vt thm tm v ln roi, kt qu ca nhng hnh vi di dt. Nm ln 18 tui cc hnh vi phm php v bo lc quay li hi cu. Cu b bt v ti n cp tin mua ru sak mt loi ru go ln men - v b tng giam. S tm hiu nghin cu v Nhn Tng Hc ca Mizuno bt u t nhng ngy ngi t. Trong cnh giam cm , ng bt u nhn thy s khc bit v nhn tng gia nhng ngi n ng v thanh nin. ng ngy cng t m mun bit nhng ai b bt v nhng ai khng b bt, nhng loi ti phm m phm nhn phm phi. Sau khi c th, ng ngu nhin gp mt ng thy bi trn h ph. Nh nhn tng hc ch cho ng bit v cc kip nn ca ng trong qu kh v tng lai, v cnh bo nm ng c th b cht v mt trn u kim. Thy bi ni cch trnh khi vn en duy nht l ng phi tr thnh mt thy tu Pht gio. Chong vng v li tin tri y, chng trai bn tm n mt ngi cha gn . V thin s y cng bit xem tng cht t. Ngm ngha chng thanh nin d tn t u n chn, thin s c tm cch ui anh ta i. Thin s ni ngi s thu nhn anh lm t nu nh anh chu n la mch v u tng sut mt nm lin. l ch n ti tn ca nhng ngi nng dn bn cng, b thin tai khng kim ni ht thc m n. Thng thng bt c mt ngi no mun xin xut gia u Pht cng c th t chi. Nhng v s cht Mizuno sn sng chp nhn iu kin ca Thin s. ng ch n ton la mch v u tng lm vic rt nng nhc theo ng li khuyn ca v thin s sut 12 thng tri. Mt nm sau ng quay li gp ng thy bi n. ng thy tng cc k ngc nhin v thy cc du hiu xui xo bin mt trn gng mt Mizuno. ng khng cn cc du hiu en i v cht yu na. Nn cht v kim hon ton bin mt ng trnh trng ni vi chng trai nh vy. Anh tch c c nhiu lm y. Sau khi nghe cu chuyn ca Mizuno, ng thy tng cho l chnh s kh hnh ca Mizuno, ch khng phi ba n m bc m anh n, lm thay i tng mt ca anh. 10

Food governs your destiny; y chnh l bc ngot trong cuc i Mizuno. T ng ngy cng tin chc mnh s sng v lm ci g cho cuc i mnh. Thay v quay tr li Thin vin, ng bt u i chu du dc ngang trn t nc Nht Bn, v khong nm 21 tui ng bt u lao vo thi k t hc. Quyt nh tr thnh nh Nhn Tng Hc, ng tm n bt k ai c th dy ng mn hc ny, t cc v gio s Thn o, tng ni Pht gio, hc gi Khng gio v nhng v chn nhn huyn thoi tu trn cc ngn ni cao, nhng ngi c cho l khm ph nhng b mt v s bt t ca con ngi. Mt s cuc phiu lu ca ng, k c chuyn v sao ng c gi l Namboku, s c thut li trong quyn III ca b sch ny. ng sng nhiu ni trn t nc Nht Bn, t chn thm sn cng cc n nhng th ln nh Osaka. hon thin ngh thut xem tng, ng tng xin lm mt chn hc vic trong mt hiu ct tc sut 3 nm tri nghin cu u, mt v bn tay. Sau ng lm ngi phc v mt nh tm cng cng trong 3 nm nghin cu nhn tng con ngi qua hnh dng c th nhng ngi n tm. Cui cng, ng cn lm vic trong mt nh xc, thu thp t thi v tro ct ha thiu nghin cu cu trc xng v gii phu hc. Sau 9 nm quan st cn thn, ng bt u hnh ngh thy tng. ng tin on rt chnh xc nn ngi ta tm n ng ngy cng ng, v uy tn ca ng bt u lan truyn. Nhng Mizuno vn cha hi lng. Tuy l bc thy v phng php xem tng on mnh truyn thng, nhng ng vn cm thy thiu thiu mt ci g . Cui cng ng hnh hng n ngi n thing Ise. n thing Ise l mt ngi n ln ni ting Nht Bn, ni hng triu ngi, k c hong gia, t xa vn n y l bi. Ta lc trong khu rng tuyt p vi nhng cy tuyt tng cao vt uy nghi, ngi n c ni tht tao nh y ca Ise th thn Ng cc v Thc phm. Sau 3 tun tu luyn trn sng Ksuzu, n chay v tm trong nc lnh hng ngy, Mizuno t c ti s gic ng. ng pht hin ra rng s phn con ngi b nh hng bi thc n hng ngy. Mi trt t diu k ca i sng con ngi v c cy khng phi bt di bt dch m tri li, thay i v thng. Chng ph thuc phn ln vo s lng v cht lng ca thc n hng ngy. V nh c Atsuta, tnh Nagoya, Mizuno xy mt ngi nh v cho n nhng khch hng ca mnh bng nc tr r tin v n ung m bc ng c th quan st phn ng ca h. Hng ngn ngi thuc mi gii, mi cch sng khc nhau n ca nh ng qu tc, ca k, v s samurai, tu s, cha t giu c, k cp, nh nho cho n vt sumo, tr tu ti nng n thn kinh bnh hon. Tt c u tm ng xin tham vn. Cui cng Mizuno tr thnh mt nh Nhn Tng Hc ni ting nht thi , v ng bt u vit mt s cun sch ni v d bo hc v tin on 11

Food governs your destiny; s phn con ngi. Bn thn Mizuno rt thanh m trong cch n ung hng ngy. Nh ng vit trong sch, mi ngy ng ch cn n khong mt bt ri cm la mch hoc la m, cng vi mt chn ru sake v km thm mt t tng mis v mt a rau nh. ng khng n go t vn l th ng cc m ng cho l qu sang trng. ng cng khng n bnh np th bt go ngt truyn thng phc v nhng dp l tt. Theo nh ng m t v mnh, tng mt ca Mizuno l tng bn hn. V b ngoi ca ng rt dng: Ln, xu v rn chc, ming nh, mt sc v hm su, trn thp, lng my rt mnh v hp, mi tt, g m cao, rng nh mp, v chn b. Mc d vi tng mo chng ai mong mun nh vy, ng vn ko di c tui th ca mnh n vi chc nm, trong khi nhng ngi tng mo p li c cuc i ngn ngi v bt hnh. V cuc sng gia nh ca ng t c bit ti. Ngi ta ni rng ng c mt ngi v p nhng rt xu nt, mi nhn duyn ny rt c th khin ng khng nh gi cao ph n. ng tch cp nhiu ca ci trong nhiu nm, cui cng xy mt ngi nh ln, v by nh kho cha ti sn. Con trai ng l Yoshikuni h hng do ngi m nung chiu v ph ht gia sn ca ng. Mizuno t trn ngy11/11/1825 tui 68. ng c phong tc danh d Dai-Nippon ca Nht hong Kokaku.

THI I CA MIZUNO
Mizuno sng vo K nguyn Tokugawa, mt thi i ha bnh v thnh vng tng i ko di gn ba th k, t sau khi kt thc nhng cuc chin tranh phong kin n khi Nht Bn bc vo th gii hin i. Tronh sut thi k yn bnh v bit lp y, Nht Bn vn cn l mt nc nng nghip vi tinh thn lun hng v cuc sng v tn trng nhng gi tr truyn thng. Nhng vo thi m Mizuno c sinh ra, s thay i bt u chuyn mnh, v np sng mt thi c trn trng lin quan ti nhng nghi thc ca Thn o, lng m Pht, trt t Khng gio, v lut l ca gii samurai, ang ng trc nhng thch thc ca qu trnh th ha, li sng v nhng gi tr mi ang ni ln. Thi k t nm 1680 n 1740, th h ca cha ng Mizuno, ni ting bi danh hiu Genroku hay X hi Phng tr. l thi i Hong kim ca nhng ca hng kimono lng ly, nhng con ng nh hp t im bng nhng ngn n lng pht bng giy mu, nhng nh ht cht nch khn gi din kch trn sn khu quay, phng tr thanh nh, nhng Lc vin y tnh ph trng. l thi k ca Ukiyo-e hay Th gii Tri ni, ni ting trong nhng tc phm khc g ca Hiroshige v Hokusai. Tri dt theo dng i mun mu mun v y l cc mnh ph phu nhn v gi im hng sang trong nhng kiu tc i cc, cc kp 12

Food governs your destiny; ht v k n chi xng xnh trong nhng b o qun le lot, nhng thng nhn mi pht ln v nhng con ng chu cha trong nhng ngi nh sung tc, nhng s tng v tu s tri i, v c nhng ch tri v nng dn y lng k mi m tm cch nh i nhp sng t nhin ca t nc ly kch thch nhn to ca i sng th. T ngn xa, ngi Nht Bn nhn thy tnh cht v thng ca tt c mi vt v dn dn tin ti bit thng thc v p ph du ca cuc sng. Vo thi Genroku, truyn thng chp nhn cuc sng ngn ngi v mong manh y lan trn khp t nc v m ng cho nhng am m v tm kim lc th. Nhng cun sch bn chy nht thi l Ngi n ng dnh c i cho tnh yu, 20 th d v ti bt hiu, v Nhng c im ca chng trai snh iu. kinh Kyoto, trung tm thng mi Osaka, th ph Edo ca Shogun tng qun (ngi nm quyn bnh tht s ca t nc) cng nhiu th ln khc, giai cp qu tc v tng lp trung lu mi ang ln ngy cng thch th vi nhng thc n tha ma t ra ta y snh n, nhng bt a bn gh sn son thp vng, v li n ung thiu suy ngh, ch nhn mnh cm gic mi v v by bin rc ri l mt. C cu chuyn k v Kinokuniya Bunzaemon, mt thng nhn giu c, ng ny c ci cu thang rt rng dn ln phng tr c th bng mt lc rt nhiu bnh tri ln phng ca ng ta trn gc. Trong nhng qun tr mc ln nh nm sau ma, nhng phng c tic tng thu m, qun tr v h vin, gi tr, trai gi, k nho nh hoc qu ma, cng tn vinh cuc sng sm n ti tn bng ting n ging ht, bi bc en, v yn tic y p nhng sn ho hi v, go gi trng v gia v thm lng, nhng bt ru sake rt lun tay khng ngng ngh. Ging nh pho hoa, thi k ch ngha n tng y bng sng ngn ngi trn bu tri vn ha Nht Bn. n thi ca Mizuno, sc p kinh t, bo lt v hn hn lin min, quyn lc chnh tr ca Edo (Tokyo ngy nay) ngy cng nng n v gii tr thc ngy cng chn ght trc vic t nc t khp mnh vo tnh trng bit lp vi th gii cn li, chnh l nguyn nhn khin cho v p rc r b phai m. Thm na, dn tc Nht Bn, cng nh hu ht cc dn tc khc, vn phi lo toan xoay x vi thc t vt v ca cuc sng thng nht. Nhng tro lu v tin ca x hi Genroku vn cn xm nhp su xa vo tnh cch ca ngi Nht. Mizuno thng nhc n nhng ngi c tm tr tri ni chnh l m ch li t duy mt gc, ph sinh, hin i.

BI HC MIZUNO
Mizuno l sn phm ca mt th gii hn tp - nh thu u th ca ng cho thy 13

Food governs your destiny; v ca mt th gii ca trt t bt dit v vnh cu. ng l i biu ca gii tin tri hng xut hin qua tng th h ngn ngi cnh bo cho x hi bit rng h ang tin theo con ng t hy dit. ng l v hin nhn dn dt loi ngi tm v li vi sc kho, hnh phc v an bnh thng qua minh trit v qui lut cn bng v bin i ca v tr. Nht Bn chng ta cn tm thy hnh nh nhng bc hin trit qua Ekiken Kaibara, nh nho sng trc Mizuno gn mt th k. Trc tc ca Kaibara, Yojokun, dch l B quyt ca ngi Nht v sc khe cng trng (Tokyo: Tokuma Shoten, 1974), c nh hng su rng n vic truyn b nhng gi tr tinh thn v nguyn tc sng iu trong x hi thi Tokugawa. Qua Sontoku Ninomiya, v Thnh nng dn sng sau Mizuno khong mt th h v l ngi dy nng dn bit gp vn chung tng tr ln nhau, chng ta cn tm thy nhng i din nguyn mu khc na. thi i chng ta, c th k n George Ohsawa, ngi sng lp trng phi Thc dnghin i, v Masanobu Fukuoka, nh nng hc thin nhin, tc gi cun Cuc cch mng cng rm. Ging nh Kaibara thi trc v Ninomiya, George Ohsawa v Fukuoka sau thi ca ng, Mizuno cng h i vo chiu su nht ca minh trit m dng nguyn tc cn bng, ho hp v ng dng chng vo nhng vn v quan nim i sng hng ngy. Trong lnh vc ca ng, l nhn tng hc, l ngh thut d on qua tng mt truyn thng. Theo dng lch s, nht l Trung Quc, ni m trng phi xem tng mt v bi ton tng tn ti hng th k, nhn tng hc tr thnh mt khoa hc chnh xc vi nhng qui tc v chun mc bt di bt dch. i vi chim tinh, dch s, phong thy cng nhng ngh thut thn b khc, v c tn gio v trit hc, s vic cng din ra nh vy. Thn o, Khng gio v Pht gio mt i sc sng ti tr nguyn s ca chng v c thc hnh mt cch hnh thc hoc thi thng m thi. Ngay t tui i rt sm, Mizuno c bit trong ngh thut xem tng mt c th c nhng ngoi l. S phn mt con ngi khng phi nh sn khng th thay i c. Ging nh Dostoevski, ngi c tha th ngay trc khi i mt vi i hnh quyt v nhng hnh ng ni lon do tui tr ca mnh, hay nh bc s Tony Sattilaro, ngi t ci cht tr v sau khi b chn on l bnh ung th giai on cui lan khp c th ng, Mizuno tin ti cch mng cch mng ha lnh vc hc thut m ng la chn t lng tri n mn qu ca cuc sng v c hi lm ch vn mnh ca chnh mnh. l li dy su sc nht ca ng thm ch cn vt xa khi cch thc n ung vn l quan nim chnh ca ng. Cuc i khng phi c xp t hay quyt nh trc. Tng lai ca chng ta khng phi c khc ghi trn nhng v sao hay mun ca ta. Tnh cch v s phn khng phi 14

Food governs your destiny; c qui nh trc v khng th thay i c. ng nhin nhng hnh mu ca qu kh vn cn , nhng xu th hnh thnh, nhng kh nng xc sut lun c mt. Nhng ng nt trn khun mt v bn tay chng ta, dng mu tun chy trong huyt qun v c quan ni tng chng ta, chn kh hay nng lng in t thin nhin rung ng xuyn qua huyt Bch hi v cc lun xa ca chng ta, tt c u c th thay i. S sng l t do, s sng l dng chy, s sng lin tc i mi v t i mi. Cng nh Kaibara, Ninomiya, Ohsawa v Fukuoka, Mizuno dy rng phng cch hiu qu nht bin t do v hnh phc y thnh hin thc l thc hnh n king mt phng cch ch thc tng trng, la chn v ch bin ba n hng ngy ca chng ta. Vo thi ca Mizuno, lc cht lng thc n ni chung cn sch. La go v cc loi ng cc cn nguyn khai, khng qua tinh ch nhiu. u tng v cc sn phm u (nh u ph v tng miso), rau c, rong bin, tri cy v nhiu thc n khc khng b bn phn ho hc hay b ch bin thm nhng ph gia nhn to. Thc n gc ng vt thi ch gm c v cc loi hi sn. Mi n trc thi Minh Tr, vi th h k tip nhau sau khi t nc m ca trc sc p ngoi giao pho thuyn, chnh ph Nht Bn mi bt u khuyn khch dn chng n nhiu tht, ng, sa, trng ri cn hng hi cnh tranh ui cho kp phng Ty. Cng v Nht Bn khp mnh theo ch ngha bit lp, nn ng, gia v v nhng thc phm nhit i xut x t i Loan v ng Nam hon ton vng mt trn bn n ca dng h Tokugawa, mi n cui th k 19 mi tm ng n c t nc ny. Trong mi trng x hi m thc n Thc dngc s dng rng ri nh vy, Mizuno t ni v cht lng thc n nh Ohsawa m ni nhiu hn v cch thc n chng. C th l ng cc lc phn i vic n ung d tha v n ung ba bi n khng thnh ba thng xuyn v n khng ng cch. Ngoi vic nhn mnh li ch quan trng i vi sc khe ca ba n tuy t m ng cch, Mizuno tp trung vo hiu qu tinh thn, cm hng, v tm linh trong cch thc n ung hng ngy ca chng ta, iu m chng ta hay b qua. Trit hc ca ng n gin nhng cc k su xa. Tht kh m nhn ng tin theo cch c sau khi nghin cu nhng quan st ca ng v mi quan h gia thc n v thu nhp. Hay phi coi trng vic tit kim lng thc. Phn ng trong chng ta vn quen coi lng thc theo kha cnh ht sc thun ty vt cht, i loi nh tit kim mt ht l lm ra c mt ht. Mizuno dy chng ta phng chm Thc dng sau: n mt ht, tr vn ht p dng cho th gii v hnh. Mi mt ht chng ta tit kim c thc s dn n tit kim hng vn ht. Thng qua vic gim khu phn n hng ngy ch cn mi ba 15

Food governs your destiny; mt ming thi, chng ta tit kim hng ngn hng ngn ht ng cc v gt hi v vn phc lnh.

NGHA CA MIZUNO I VI THI I CHNG TA


Vi t cch mt ngi cha u ca ngnh Thc dng hin i, chng ta c th tm thy nhiu thut ng v khi nim trong nhng trang vit ca Mizuno. Cng vi khi nim m v dng, nhng khi nim nn tng nh sc mnh ca Tri v t, nng lng kh, iu kin v th tng, o (ting Nht l do), nghip chng (karma), v u thai. ng va bt h bt dit li va rt hin i vi chng ta, c trong li n ting ni ln cch vit. Hnh nh m chng ta c c v ng, l mt nh hin trit ht sc sc so ang ngi tip i nhng thng gia au yu, nhng chng hc tr li nhc, v s samurai hnh tin v nhng chng trai tht tnh km may mn mt s kt hp ca George Ohsawa v Ann Landers. Tht d dng mng tng ra cnh chng ta ngi quy qun xung quanh Mizuno v ngy ngi trc nh mt xoi mi sc nh dao ca ng khi ng nh gi phn ng ca chng ta v n thc ung v khon nc tr m bc m ng by ra trc ta. Cng khng my kh khn nhn thy tm lng m p thin cm n giu sau dng v b ngoi c phn l mng ca ng. Nu nh ng c mt nhc im chnh no , th l cch nhn ca ng i vi ph n. C l l v nhng tri nghim ring ca ng, nhng tn d du vt ca dng di samurai, ci nhn ca ng i vi ph n c mu sc ring bi nhng mi hoi nghi c bn. Thay v cm thng vi s khc bit gn nh i khng nhng b khuyt cho nhau gia tnh cch ca n ng v n b, ng li chp nhn nng lc ca ngi n ng n nh hn, hp l hn, c ly lm chun mc lm thc o ton b trnh pht trin ca loi ngi. Nng lc nng v trc gic, ty hng ca ngi n b l s cn bng cn thit trong v iu ca tnh dc. Khng c g l, bi gia cnh ring ca ng thiu vng khng kh gia nh m m chnh l hu qu ca cch nhn hp hi . V mt ny, Thc dng vn tip tc chng mnh tnh ng n v pht trin qua tng thi i v th h. Mt thiu st na khng th b qua nhng trang vit ni trn, l bt k ci g cng hay so snh vi phng Ty. Cng chng c g l, nu ta xt n c mt thi gian di gn nh hon ton bit lp ca t nc Nht Bn. Thm na, hy t Mizuno v thi i ca ng vo bi cnh lch s lc , ta ch qun rng vo nm 1807, nm qua cun sch c vit ra, pha bn kia ca a cu, ti t nc Hoa K mi ra i, Thomas Jefferson c bu lm tng thng. Tht th v, Jefferson l 16

Food governs your destiny; ngi du nhp ging la nu vo bang Virginia (nhp lu la t Italia), Franklin v nhng lnh t chnh tr theo xu hng Thc dng khc l th h cui cng ca nhng ngi truyn b ging cy trng vo lc a Bc M v h nhn thc r vai tr hng u ca nng nghip v tm quan trng ca vic n king ly ng cc lm u i vi sc khe mi ngi v vn mnh quc gia. Tm chn tri ca Mizuno thi ch xa n Trung Quc v n l cng, th nhng quan im ca ng v i ng tn gio hon ton mang tnh th tc. ng m t ton b th gii l nc Tri. X hi Genroku chi ngi rc r bin mt t lu, nhng rt nhiu iu trong th gii hin i c Nht Bn a ln hng u li bao gm c vn vn ha ton cu da trn nhng tha mn nht thi v n ung qu . Ging nh nhn tng hc mt thi no , y hc v khoa hc ca thi i chng ta tr thnh nhng mn hc cng nhc, thiu vng sinh kh hay sc sng t nhin. Ging nh Mizuno pht hin li nhng chn gi tr ca khoa nhn tng hc, nhiu ngi trong chng ta, cc nh gio dc v truyn b t tng Thc dng ngy nay c ngha v phi lm mi nn y hc v khoa hc, bin chng mt ln na tr thnh nhng ngh thut sinh ng, trn y sc lc phc v cuc sng. Cho d mi quan tm hay kh nng ca chng ta th no i na, th cun sch diu k ca Mizuno vn thi thc chng ta nghin cu thin nhin v x hi, ng hu khm ph nhng qui lut i thay khng th cng ni ca chng. Nhng c tnh m ng ca ngi cn c, bn b, kin nhn, khim tn v che giu ti nng ca mnh khng phi l mt thi thng. Nhng g ang c hm nay s nhanh chng qua i, bi Vng xoy c ca Lch s t n nh im, v hnh tinh ca chng ta ang bc vo mt chu trnh mi tng trng v pht trin ton din. Tinh thn ca Mizuno c th gip chng ta tin ti k nguyn rng r mi ca sc kho, hnh phc v s thanh bnh cho tt c mi ngi, l vn mnh tt yu m nhn loi m c.

CC TC PHM DCH
Trong ting Nht quyn sch ny c tn l So

Ho Gokui Syu Shin

Roku. So Ho l d on, Gokui l b mt, b quyt, Syu Shin l con ng


sng, cch thc sng v Roku l quyn sch. Dch ra ting Anh l Quyn sch v b mt con ng sng. Chng ti dch l "Vt qua s phn bng m dng v sau i thnh Thc n ch o s phn ca bn hay cn gi l Thc n iu chnh s phn ca bn. Quyn sch ny da trn hai quyn sch t bn gc ting Nht, mt l bn c khng rt gn v bn hin i c rt gn. Chng ti ht sc bit n ng Keiji Yamaguchi, 17

Food governs your destiny; mt nh bo v bc thy v Thc dng Philadelphia, h tr chng ti trong phn dch thut. Hi vng kt qu cui cng l chuyn ti c tinh thn ca bn gc m khng phi hi sinh qu nhiu tnh nhp iu v phong thi sc tch ca tc gi. Phn ch thch c thm vo v phn loi cui sch nhm cung cp thng tin v mt s thut ng c bit, v con ngi v a im c ni n trong sch. Mt danh sch ti liu c thm cng c thm a vo thng bo nhng bui ta m v lp hc ti Vin Kushi Berkshire gip ta c th nghin cu thm v nhng li dy ca Mizuno. Chng ti cng bit n gia nh, cc hip hi v hc tr ng h, gp v khuyn khch chng ti trong qu trnh bin son sch ny. Chng ti cng cm n Ngi Iwao Yoshizaki v Yoshiro Fujiwara, ch tch v ph ch tch Hi xut bn Nht bn v nhng ng gp khng ngng cho vic truyn b nhng n phm v Thc Dng, v cm n b Gale Jack, v ca ng Alex v vic c v sa bn in th. Nh Aveline ni vi cc hc tr ca mnh, quyn sch ca Mizuno gii thiu c iu ct yu ca tinh hoa macrobiotic. N c ch cho mi gia nh, mi trng hc v mi cng s c quan. Khi Qun tr Mt Th gii Ha Bnh c xy dng xong Becket, n c in ra phn pht cho tng phng ging nh Kinh Thnh. Chng ti mong rng bn c n v thc hin n gip nhn ra c hoi bo ca cuc i mnh l c mt th gii mnh kho v hnh phc bnh an. LI GII THIU CA NABOKU MIZUNO Ci ngun ca i sng nhn loi l Thc n. Mc d chng ta c th ung nhiu loi thuc thn diu, nhng chng ta khng th sng m khng c n. Chn l bt dit ca nhn loi: thc n l phng thuc k diu. Trong nhiu nm ti xem tng cho nhiu ngi v cho h bit vn may ri trong tng lai, nhng ti cn cha bit c gi tr ca thc n. Thnh thong ti thy c ngi mc d c nhn tng rt xu, c th chu kh v yu mnh, nhng l thay h vn sng giu c, hnh phc v trng th. Tri li c nhng ngi khc c c im nhn tng tt bo hiu cuc sng y , c cao vng trng v trng th, nhng thc t li sng rt ngho kh, vt v v mng sng rt l ngn ngi. Mc d ti chuyn lun bn v vn may v ri ro, nhng di gc Nhn Tng Hc ti cng khng th c c s phn cng nh tin on cuc i mt cch r rng. Ngy nay ti dn hiu ra ngun gc tht s v s bin chuyn trong vn may v bt hnh ca loi ngi. Ti pht hin ra rng d n nhiu hay t nhng chng ta nn n vi thi khim tn v tri n, l chic cha kho ca s n ung. Khi gp mi ngi, iu u tin ti hi l h n nhiu hay t. Qua cu tr li, 18

Food governs your destiny; ti c th tin on v s phn cuc i h mt cch chnh xc. Thm ch xem cho 10.000 ngi m ti cha h mc mt sai lm no. Trong nhiu nm ti dy cho mi ngi nn iu v thanh m trong n ung v ti s dng phng php ny nh mt cng c a ra nhng li khuyn cho h. l iu ct ty trong ngh Nhn Tng Hc ca ti. Ngay c khi u nm h c cc du hiu xu v tng s nhng nu thay i tp qun n ung h cng c th thot khi nhng him nguy s mng. Khng nhng th nhiu ngi cn gp c vn may bt ng ngay trong nm h gp vn hn nu h chu thay i thi quen n ung xu. Nhng trng hp nh vy rt nhiu. Nhiu ngi c nhn tng xu bo hiu mt cuc i ngho kh au n, nhng chuyn sang hnh phc v giu c nh dng phng php ny. Nh thy c nhn qu hin tin, ngi ta bt u n vn may ca h. Nhng trng hp nh vy cng rt nhiu. C nhiu ngi yu t, b m au kinh nin, tng s yu mng nhng tr nn mnh kho c v thn v tm. Nu n ung iu , h c th sng st v sng vui kho. C nhiu trng hp thay i s mnh i vi c nhng ngi giu sang v ngho hn. Ti khng th k ht nhng th d m ti c chng kin. Trng th hay yu mng, thng kh hay hnh phc - tt c nhng kha cnh ca i ngi u ph thuc vo thi quen n ung ca con ngi c iu hay khng. l l do m ti thnh thc mong bn c quyn sch ny tm ra mt li n ung phi chng, gin d thch hp cho mnh. Trong cuc i ti, ti khng h n go v thm ch l c cc sn phm t go nh bnh np (mochi). Thc phm hng ngy ca ti l la mch, mi ngy mt cc ri (tng ng vi ng b sa b khong 300 gam). Ti rt thch ung ru sak, nhng mi ngy ti ch gii hn cho mnh ung mt chn nh. Ti lm iu ny khng ch cho bn thn m v c x hi. Ti mong c truyn t li c iu ny cho mt ngi chn thnh no , cho d ch mt ngy, h thay i c thi quen n ung ca h. Ti sinh ra trong mt tng lp ngho v thp km trong x hi. Nhng nh thi quen n ung thanh m ca mnh ti tr thnh mt nh Nhn Tng Hc. Ti lp ra trng phi Nhn Tng Hc ca ring mnh, ti vit 8 quyn sch, trong quyn ny c dnh 4 chng ni v thi quen n ung. Nhng ti cm thy mnh vn cn ngc nghch v dt nt. Mt s t sai vn cn trong cc quyn sch ny. Chng c th gy n tng kh chu hay nc ci. Nhng mong bn ng b qua li gii thch l lng ca ti. Ti c th ni i ni li rng bn hy c quyn sch ny 3 ln. Sau bn c th hnh thnh nhng tng ca ring mnh. Nhng xin bn ng th , ng ci, v ng qung n i. 19

Food governs your destiny; C nhiu hc gi Nho hc thch vit nhng li l vn hoa y cc tng v khi nim. Nhng ngi ny khng c tc ng thc s i vi x hi. H c th c sch ca ti v gt b n mt cch ngu ngc. Nhng v nhn th hiu c v dy li cho ngi thng. l cch m ngi ta ch trch quyn sch ny v tr thnh k th ca o. H khng mun ho hp vi trt t ca tri t v khng bao gi c th thnh cng trong x hi. H ngh h l v i nhng ngi i khng tn trng h v x hi khng theo h. Bn c th quan st nhng ngi nh vy. Tri t v thin nhin ang trng pht h, cn bn,xin bn hy chu kh sa i tr nn iu v khim tn. Namboku Mizuno

QUYN 1
S lng thc n m bn n vo nhiu hay t quyt nh sc khe, ca ci, tui th v s phn tng lai ca bn.

#1.Thc n quyt nh s phn con ngi.


A.Nhng iu ti vit ra y ch ginh cho nhng ngi khng phi lao ng chn tay nng nhc kim sng. Nhng ngi lao ng chn tay khe mnh cn n mt lng thc n tng ng vi c th, ph hp vi tm vc, sc lc ca h v cng vic ca h. Nhng nguyn tc ny cng khng nn p dng cho nhng ngi tr tui v l ch nhn ca gia nh. Nhng, nu thm ch h tr tui v l ngi ch gia nh th s phn ca h vn ph thuc vo s lng thc n m h n vo. hnh vi ca k tri vi o tri. Nhng k khng hiu c v th ca mnh trong x hi, v n ung tham lam, k ang ph hy lut tri. Vn vt sinh ra u c mt lng thc n nht nh do tri ban cho. Ni no c s sng, ni c thc n cho ring n. C th nhn nhn theo cch khc. Nhng thc s l lun c thc n ginh cho chng ta. C 1 cu ngn ng c xa ni rng: Mi ngi sinh ra u c sn phc lc ca Tri ban ging nh mi ci cy u c gc r trong lng t vy. Sinh ra trong mt gia nh giu hay ngho khng phi l iu quan trng, bi v khi lng thc n nui sng chng c tri nh sn. iu ny gii thch cho cu ngn ng : K no n lm ca tri, Ni no c s sng ni c thc , ni no c 20

Food governs your destiny; thc n ni c s sng. Tm li, thc n l ci ngun ca s sng v mi iu chng ta lm u b chi phi bi thc n m chng ta n. Chng ta phi lun dnh cho thc n vi nim tn knh su sc nht. Chng ta phi khim tn trong cch n. Thc n thc s c tm quan trng ln lao nht. B.Khi lng thc n vi s trng th v giu sang. Nu mt ngi no c nhn tng xu chu n t hn lng n m tri ban ph cho anh ta, ngi s c vui mng n nhn nhng vn may tt p. Ngi s c sng lu v ph qu, v gi s c hnh phc. Nhng k c nhn tng tt p m n nhiu hn lng thc n nht nh ca tri cho, k s gp nhiu trc tr trong cuc i. Tay ca y c xu hng b t lit, cc u dy thn kinh s suy thoi, s mt mi v cng thng s khuy o y sut i. Tui gi ca y s v cng khn kh.

2. Mt ngi n ung m bc th d c tng xu cng c th t ti mt i sng hng phc.


A.Nu bn n ung ng mc, s phn ca bn s xy ra ng nh tng mt ca bn cho thy. B.K no tng tt nhng n qu nhiu k s bt an. K ngho s tr nn ngho hn. Thm ch nhng k mnh khe nhng n qu nhiu s ph v hnh phc gia nh v ngi thn ca mnh. Ngi ngho m n qu mc s cht m khng c o quan. C.K no thch n ung v , xa x qu gii hn, th d c tng tt cng chut ly bt hnh. Nu khng cn thn y s ph v hnh phc gia nh, khng th tin b v thnh t trong sut cuc i. K ngho tng m thch n cc mn bo b, xa x s phi lm vic ct lc mi sng v s gp v vn kh khn cho ti tn cui i. D.Nhng k no thch n nhng thc n thu hoch sm u ma th d c tng tt cng s mt i sc khe v ph v hnh phc gia nh. Ngi c tng ngho m n nh vy s ph ht ti lc v s kt thc cuc i ni t khch qu ngi. E.K no n ung t hn gii hn th d c nhn tng xu cng s tm c giu sang, trng th may mn tui gi.

21

Food governs your destiny;

#3. n ung qu mc d ch i khi cng mang li vn xu cho mt ngi v n ung n gin.


A.K no n ung m bc th d c nhn tng xu cng c th giu sang v trng th, li nhiu ca ci cho con chu v lu li danh ting sau khi cht. Tuy nhin, nu k thnh thong qu d ch nhng thc phm n gin th vn c th gp ri ro bt hnh ln. Quy tc ny khng p dng cho nhng ngi sng nng thn. B.K no kim sot chc ch c thi quen n ung ca mnh th d c nhn tng xu vn s phong lu, gia nh k s c kh gi, k v gi s gp may mn hnh phc. C.K no kim sot chc ch c thi quen n ung ca mnh bng cch n t th d nhn tng xu nhng dn d s tch ly c ca ci v sng trng th. K c n phc ca tri, mi iu m c s tr thnh hin thc v cui i. i sng s c n nh, ngi b ngoi trng c v yt t nhng bn trong rt khe mnh v thng khng hay au m

#4. n ung v iu s chuc ly vn hn ngay c nhng ngi c nhn tng tt.


A.K no n ung ba bi khng ng ba th d c nhn tng tt vn c th gp vn xu. K khng hon thnh c cng vic g trong i v u c khng lc no c ngh ngi. Nu nhn tng xu m n ung theo kiu ny th k ch hon thnh 80-90% mc ch ca mnh ri suy sp. H s t gt hi c thnh cng v kt qu lun b mt mi chn chng v th cht v tinh thn trong cuc sng . B.Nu k no va n nhiu v va n v iu th v ch m bn v s phn ca h. Nu y khng chu bin i thi quen n ung, y s mt mi th v b m au. Hn th, nu tng mo ca k xu i ngay t lc u th li cn khng nh chng c ch t t m cht, k khi cht s khng co t chn.

22

Food governs your destiny;

#5. n ung vi lng thc n va phi, iu l m bo sc khe v thn v tm


A. Mt ngi vi lng thc n iu , nhng nu thnh thong n ung khng iu t th thu nhp anh ta cng tr nn bp bnh. Ch bng cch kim sot chc ch lng thc n ca mnh v n ung ng ba mi c vn may. Ngi no phm n v n ung khng iu s khng c c tm trng n nh, bnh an v kh c th lm ch c mi tnh hung. Mt ngi nh vy d c nhn tng p vn khng th t c iu g trong cuc sng tr khi anh tat hay i thi quen n ung ca mnh. Ngi n ung iu c th lm ch bn thn v c tm tr n nh t c th gii quyt tt p c hu ht cc vn trong cuc sng. Ngi ch nh giu c cn bit rng ca ci ngi tha hng s khng ko di c lu nu anh ta n ung v v hn n. Nu tip tc n ung nh vy, chng bao lu anh ta s bo mn sc khe v ti sn ca mnh. Chng ta hon ton t tin m d on nh vy. Thm vo nu nhng y t trong gia nh cng theo gng ca ch m n ung v th gia nh s suy sp cn nhanh hn. Nhn bn ngoi ngi c v phong , t ch v giu sang nhng cuc sng bn trong lun bt an v thu nhp ca anh ta s khng n nh. B. Thu nhp ca mt ngi lun tng ng vi ch n ung. Nu thc n khng c tit nghim ngt v n nh th thu nhp khng th n nh. Do vy, ngi s khng lm ch c cuc sng ca mnh mt cch tt p v tng lai anh ta s en ti. Mt ngi n ung m bc v tun th gii hn v lng thc n m tri cho s khng c nhng vn hn ln trong cuc i. n b n t hn n ng nn h t c phin phc ln hn l v vy. i khi c ngi rt khe mnh v can m l nhng ngi n nhiu. Chng thc n gi h l nhng g n to ni ln- Mi ngi tip xc vi h nn cn thn. H khng phi l ngi c o c thc s. Tri li ch c ngi n ung nghim ngt, bit hn ch lng thc n hang ngy mi ng tn trng. Mi ngi c th thy h c mt tm lng trung thc v ngng m h. l nhng ngi c o c v c th tin tng. C. Nu n b n nhiu s tr thnh loi ci c chng. n b n nhiu khng bit iu s ph hy hn nhn ca chnh c thc n . n b nh vy thuc 23

Food governs your destiny; loi h ci n tht n ng . Kh c thc n qu mnh v c thc n tro ngay ln c chng. V nu ngi chng cng mnh m khng chu khut phc th ly hn l iu tt yu. Mt ngi n b n ung tuy n gin nhng thch iu khin chng l mt ngi v xu . C ta s qua tay ht ngi tnh ny n ngi tnh khc lm cho ngi chng b cm sng phi chu ng. D.Nu mt ngi n ung iu bng chuyn sang n ung khng iu th s gp vn hn hoc tai nn. Ngi cn phi nhanh chng sa i thi quen n ung ca mnh. Khi mt gia nh b xo trn, mi thnh vin thng c xu hng n ung ln xn v sinh ra vn hn. Tai v gia nh cng l do s n ung mt trt t t trc. Trong trng hp n ung tr nn mt trt t m cha c xo trn trong nh, th l du hiu vn hn xu sp xy n. Khi mt ngi sp tha hng ca ci ca gia nh bt u ham thch cc thi n xa hoa, bo b v thiu khim tn, l du hiu chc chn gia nh s xung dc hoc ngi s v hu sm. E. Mt ngi trng gn gang v tao nh nhng nu n ung v th tinh thn s khng mnh m. Anh ta ch c ci m b ngoi. Ngi bit lm ch thi quen n ung s tr nn c sc manh tinh thn. Do vy, b ngoi trng ngi gn gng hn. Ngi b ngoi ho nhong m tinh thn bn trong o ut l ngi rt hi ht nng cn. F. Mt ngi tun th li n ung c k lut t i tr s t b au m hoc gp nhiu kh khn. Ngi t nhiu tin b trong x hi v c c nhng vn may tt p. Nhng ngi nh vy d c nhn tng xu nhng vn c c hi tt p, cng v gi s cng hnh phc. G. Mt k phm n v n ung v th d c nhn tng tt nhng chc chn cng s gp vn hn. Ngi cao qu c x ng n khng bao gi n nhiu. Ngi thp km hay tiu nhn khng hiu c ci gii hn ca c th mnh nn phm n tc ung. Ngi ta ni ngi qun t n hiu c quy lut tri t cn k tiu nhn n ung ba bi m qun mt chnh mnh, v lm c nhng iu v o c. Do ngi n t t nhin lm cho mnh tr nn cao qu.

24

Food governs your destiny; H. Khi mt ngi vn thng n t m b m v cm thy khng cn n c na , ngi sp cht mc d da d v mch p vn bnh thng. Ngi nh th n ht ca tri cho v cht nh nhng m khng phi chu bt k s au n bun lo no . I. Nu mt ngi thuc tng lp cao sang thch n thc n m bc v n rt nhiu mn n , th u c ca ngi s suy ngh nh mt ngi nng dn. K s c mt cuc i ngn ngi. Mi ngi c mt lng thc n thch hp vi ng cp ca mnh. Nhng ngi ng cp thp nn thng c ch n n gin gm ng cc v mt mn thc n thm. J. Mt ngi cao qu khng nht thit phi n n m bc v lng khim tn th gia nh ngi s nhn c n in t thin nhin. Mt ngi ch gia nh nh vy s lu li ting thm cho mai sau, con chu c th t ho v iu v s sng mt cuc i vui v hnh phc v t do, khng b m au dy v. K. Mt ngi au m cha n tui 50, nu c nhng du hiu nhn tng bo hiu ci cht n gn nhng chu kh gim thiu lng n ung ca mnh th vn c th vt qua vn en v c th sng st. Cc kh khn ca k khng phi do m au bnh tt m nh hng ca cc sao chiu mnh hoc ca phng hng ng i. Thc n l ci ngun ca s sng. Ngi no n t th khng hay b m. Nu ngi b bnh nng th nht nh do phng hng xu. Thuc thang khng c tc dng trong nhng trng hp ny. Mt ngi n mt lng nh nh vy tiu th t ng cc hn , iu ny lm cho h nhn c nhiu n phc ca tri t. Ngi s khng cht do gp phi phng hng xu. Ti c chng kin nhiu trng hp nh vy. L. thng thng khi mt ngi qua tui 57-58 b lm bnh nng mc d c nhn tng tt v sc khe v tui th nhng vn c th cht nu n ung ba bi, v . C nhiu ngi cht khng phi do tui th ht m do h n ht lng thc n tri ban cho h khi h mi sinh ra. Do khng d dng on tui th ca mt ngi ch bng cch xem tng ca h. Bng cch hi h thng n g, chng ta s khng mc sai lm khi d on s phn ca h. Do vy khi gp mt ngi m, bn c th tin on v sc khe v s phn ca ngi thng qua xem xt ch n.

25

Food governs your destiny;

#6. n ung snh iu lu ngy s gy nn bnh tt cho h tiu ha


A. Mt ngi khng c cc du hiu v sc khe km m n ung nhiu cht b

bo hng ngy t thi tr tui s dn dn b bnh bng di (hara), lm cho anh thc n khng th n c. Mt con ngi nh vy vi t c ngay t thi tr s hy hoi gia nh mnh v sau anh ta khng cn c th n ung sang trng nh trc c na. Ngay c khi c cha khi bnh, ngi vn gp vn hn v gi. Bt k bn c tng tt hay xu vic n ung b bo u s tt yu mang n nhng kt qu khng hay. Nu bn sinh ra tng lp thp m n ung b bo trong 3 nm lin bn s mt i hnh phc lc x chiu v cht. B. Mc d bn c nhn tng tt nhng nu t tr bn ham thch n ung b bo, bn s khng t c iu g trong cuc sng. ng th vo nhn tng p ca mnh. Khng nn l gii mi iu ch cn c vo nhn tng tt. S thnh suy bao gi cng ni tip nhau. l quy lut ca Tri t. K no n ung to tn v khng iu , thiu s khim tn nh nhn s khng c c hi thng tin trong cuc sng. K khi cht s khng c t chn. Quy lut ny khng p dng i vi nhng ngi lao ng nng nhc. Nhng i vi mt k c nhn tng tt v giu sang m n ung to tn v khng iu th khi cht c th s c t chn, song nhiu ngi s khng thch y v y s b khn kh rt nhiu . K s b m au trin min. Cn i vi k c nhn tng xu m n ung tham lam khng iu th s khng c ai chm sc trc khi cht, thm ch khng c c n ly nc trc khi la i. C. Ngi tui trung nin bc vo tui gi m khng n nh li n ung ca mnh s gp phi ht vn hn ny n vn hn khc , tai nn bt an v tht bi. Ngi s mt mi c v th xc v tinh thn cho ti cui i. D. Mt ngi nh vy ngay c nu c nhn tng tt th cng s thy rng gia nh s ln bi khng vc ln c. l kh b suy v kh l t thc n m ra. Nu bn khng chu kim sot thi quen n ung th bn khng th iu khin kh trong con ngi bn. Nu hng ngy bn n ung mt trt t th s khng c g kim sot c. Nh vy kim sot c vn n ung l iu kin sng cn ca i ngi. Khi thc n c kim sot, kh ca bn s n nh, iu ha bn s bnh an, yn tnh v lm ch c t tng v hnh ng ca mnh. Khng c tai 26

Food governs your destiny; nn xy ra vi mt ngi c u c vng vng v hi ha, t bn c th d dng lm ch c gia nh. E. Mt ngi nhn tng xu bo hiu bo hiu vn hn lc tui gi vn c th bin i s mng thnh hnh phc nu anh ta chu n ung tit t hi cn tr tui. Anh ta c th trnh c tai nn nhng nm sau . Ngi ta c th trnh c mi ri ro bng cch khim tn v tit kim, v dnh phc c cho lc v gi. Thm ch mt ngi c nhn tng xu bo hiu s b cht i cng c th thot khi ng mnh bng cch n t i trong vng ba nm v dng t hn lng thc n ca tri cho anh thc n khi mi sinh. Ti bit c nhiu trng hp nh th ny. Ngi gi xu tng cn phi khim nhng, m bc trong n ung c nhng ngy cui i tt p.

#7. Ngay c khi s bn khng c con ci, bn vn c th c con nu n ung tit


A.Nu nhn tng cho thy bn s khng c con, nh cch n ung t hn s bn ng c hng, bn vn c th tm thy mt a con nui. Nu mt ngi n ung n gin v trt t thi tr tui , anh ta s tch c ca tri t vt qua c ngng tri cho khi anh ta sinh ra. n c ny tri di y s ban cho anh ta mt ngi tha t lc v gi. Do vy, trc mt c th him con, nhng sau ny s c. Ngay c sau khi anh ta cht, vn c ngi th cng cho linh hn anh ta. Ngay c mt ngi giu c khng con lc no trng cng c v ng thng v gp nhiu kh khn khi v gi. Con ci l kho bu s phng dng bn trong nhng nm cui i. B. D k no c nhn tng tt nhng n ung tm b qu nhiu y s khng cn sc khe. Mt ngi giu c m ngp nga trong n ung n phc ca y s vi cn. D giu c, ngi ta cng nn khim tn nh mt ngi ngho v ri anh thc n c th thc hin mi vic mt cch tt p. Tuy nhin thnh suy lun c lp i lp li trong mi vt. Do thnh cng c ngha l suy. Ln n nh ri li bt u xung. Chnh v vy ngi ta ni nhng k xa x, phung ph khng tn ti c lu. C. Ngi c nhn tng tt cho thy c trng th vn khng th sng lu nu n nhiu v khng iu . Thc n nui dng cuc sng. n ung ln xn ch 27

Food governs your destiny; t lm cuc sng xo trn. Do ngi s khng th sng lu. Ngi n ung va phi s c cuc sng tt p v sng th. Nh n ung khim nhng , gin d, con ngi c th sng lu. Nu khng iu bn khng th sng lu d c nhn tng th. D. Mc d c tng bn hn v yu mnh, mt ngi vn c th trnh khi nh mnh nh vic tit thc v n t hn lng thc n tri ban. Ngi khim tn, tit kim trong vic n ung s khng ph phm bt c th g. Do vy, thc n v ca ci ca anh ta s c tch t trn y trn tri di t v ng nhin anh ta c th ko di mng sng vi s giu c ca mnh. Do Vy, cho d c tng bn hn v yu mnh bn vn c th gt hi hnh phc v trng th bng cch sng cn c tit kim. E. Chng ta c th ni rng mt ngi c tng thnh t v vinh hoa khng th vinh hin nu li bing, thch n tht ung ru v khng chu kh lao ng thc hin nhng g mnh mun. V nhng ngi nh vy ch ci nga xem hoa sut i v cn kit nguyn kh m tri t ban cho h. D khng c tng thnh t nhng nu bn thc s mun thng tin trong cuc sng, bn c th d dng t iu bng cch tp trung vo cng vic ca bn, nghim tc kim sot n ung v trnh cc thc n bo b cho n khi t c ti ch. Nu bn thch n cho khoi khu v c u c m mng ho th s khng bao gi dt c hoi bo ca cuc i mnh. Thc n l ci ngun ca thnh cng , nu n ung sai tri bn s ph hoi ci ngun v cui cng s chng thnh t. Bn hy suy ngh v tm quan trng ca thc n. Hy cn thn. Vng bc chc chn c nhng gi tr ln ca n , nhng khng c g gi tr ln hn ng cc. Ca ci ca cc a ch ngy xa khng o c bng s bang bc m bng s thc c c. Do vy, ngy xa cc v vua anh minh cu o xin cho c v ma ng cc bi thu. Chng ta cn tip cn lng thc phm bng c tm lng thnh knh. C nhiu khi ga c th trng tng vt, nhng lm pht khng th gy nn xo trn trong mt t nc. Ch c s qun l yu km v ng cc mi to ra bt n cho mi ngi v x hi.

28

Food governs your destiny;

#8. Ngi n t khng b bnh trm trng lu ngy v cng khng b cht au n.
A.Ngi n nhiu khng th n c khi bt u b m. Ngi n t him khi b bnh. Ngay c khi b bnh ngi cng khng b chn n. K n nhiu, n ht lng thc phm tri cho n t khi mi sinh nn mc d cn sng nhng khng cn ca n. K s phi chu dai dng v cht trong i kht, au n. V ngi n t dng tng thc phm v c hnh ca mnh ln tri t, nn ngi c th lo dai cuc sng ca mnh qu gii hn m s mnh nh, v ngun cung thc n ca ngi vn cn. l l do v sao cuc i ca y ko di. l trt t ca trt t ca t nhin. Nu ngun cung cp thc n cuc i bn chm dt, cuc i bn s t ng chm dt. Nhng nu thc n vn cn , s sng li t ng tip din. Do , ngi n t khng b au n khi cht. cng khng b bnh nng keo di. Nhng ngi n t s b bnh, nu n ung khng iu v ng ba. K n nhiu khng th n c khi cn bnh p n, bi d dy ca y lc no cng y. K n t do bng khng y nn c th n khi m v ng nhin khng pht bnh trm trng. B. Nhng k c thu nhp n nh l k n ba ba n nh trong ngy. C. Nhng k c thu nhp bt n nh l nhng k khng iu khin ni thi quen n ung ca mnh. D. Nhng ngi khng kim c ng lng n nh thuc hang th dn. H lun phi tr, lm thu. H khng th c c thu nhp n nh bi do n ung khng iu v mt trt t. Do , mt ngi mun c thu nhp u n trc ht phi thay i thi quen n ung ca mnh. Nu mun c thu nhp cao ngi cng cn phi n t i v n ung thanh m. Nhng k thm ch c tng ngho vn c th iu chnh thu nhp nu chu kh n ung thanh m trong vng 3 nm lin. Ti th phng php ny vi mt s ngi v thnh cng. Thc n l khi u ca thu nhp, n ung ln xn khin cho thu nhp mt n nh. Bng cch iu chnh nghim ngt thc n, chng ta c th iu chnh c thu nhp. Do khng cn du hiu xu tng hay tt tng na- Ch cn kim sot vic n ung l to c tng tt. Tr khi ch n ung c iu chnh cn khng ti cho rng tng mnh ca ngi n ung ln xn lun xu. Tt nht ch n no ti 80% kh nng cho php, nhng iu lut ny khng p dng cho cc v s Samurai. 29

Food governs your destiny;

Thc phm cho V s Samurai


E.Nhiu v s Samurai rt khe mnh v n nhiu. Ni chung iu ny khng phi l xu. Trong thi bnh, x hi pht trin da theo nn tng Thn gio, Pht gio , Khng gio, v cc v s Samurai nghin cu cc gio l ny. Nhng khi x hi c bin ng v chao o , chin tranh bt u xy ra. l cch chim ot ca ma qu bng cch gy chin v cuc sng tr thnh tai ha. y l thi k cc Samurai ng ln lp li trt t cho x hi. Khi c bin lon, Samurai phi chin u cho x hi v khng th lc no cng n ung , v th cho nn h to hn tch tr cho c th v ni tng. Ngay c lc bnh thng h cng phi n nhiu hn ngi bnh thng. H n ung khng phi hng th m ly sc bo v trt t x hi v bo v t nc. Khi khn cp h c php n rt nhiu. Thc t cc Samurai chn chnh lun nghim ngt thc hin ch n ung v ch n nhiu khi cn thit. Nhng chin binh nh vy s l tm gng tt cho mi ngi noi theo. F. Cc Samurai ng cp cao nu n ung qu nhiu v v trt t trong cch n ung s b suy gim tinh thn chin u, d ri tr, gp phi mt s phn l lng v gp nhiu kh khn, Samurai s o thi rt sm. Nu khng tit thc, anh thc n s mt a v v thu nhp, iu ny khng p dng i vi Samurai ngu n m li n khe. Vi mt Samurai c c sc khe v thng tin, trc ht anh ta cn phi tun th nghim ngt k lut v n ung v mi thng mt hoc hai ln phi n tht nhiu cc thc n n gin lm n d dy. y chnh l s khim tn ca h v iu ny lm cho Samurai d dng lm ch c bn thn mnh. Nh v nhng kh khn thi chin m lnh cha v t tin h phi tri qua, ngi v s Samurai phi lun thn trng khng bung lng mnh trong thi bnh. Nu mt Samurai suy ngh, phn tnh v vic ny, anh thc n s hnh ng theo ng o tri v c c hi thng tin. G. D sinh ra trong mt gia nh c ng cp cao, mt Samurai cng khng t c tin b nu khng cn thn trong n ung , n ung qu nhiu v cch n ung mt trt t. Ch vi cch n khim tn anh thc n mi c th thng tin ti v tr ch huy khng cn phi ni. Mt Samurai cn phi khe, phi c c tnh tt v lm ch c kim o. Nhng nu ch thun thc c kim o th cha gip anh ta thnh cng. 30

Food governs your destiny; Samurai n ngy 3 ba ly t lng do lnh cha cp, nu n qu nhiu v n ung mt trt t, anh ta s n lm c vo lng v khng tn trng lnh cha. Hnh ng nh vy khng ph hp vi v s o, v o ny tn trng thc n do lnh cha cp v vic n ung hp l vi lng tri n lnh cha. Nu lm c nh vy th Samurai s t c ng cp cao. V vy ti xin nhc li mt ln na, khng th nh gi tng mo tt qua dng v v hnh thc bn ngoi m phi xem xt cch n ung , mi l c bn ca nhn tng hc.

#9.i vi ngi lao ng nng nhc th c th cho php n nhiu


A.Ngi no thng xuyn hot ng c bp v lm vic nng c th c php n nhiu. Trng b ngoi c v h lm vic cho bn thn, nhng cng chnh l lm cho x hi, nu khng n nhiu anh ta khng th hon thnh nhim v ca mnh. Hy thy c iu ny. Anh ta cn phi nui v con mnh, anh thc n ging nh mt v B Tt. Mc d vy anh ta phi ngh v n hu ca B Tt v s kim sot ba n ca mnh- cng vic cng nng nhc anh ta cng c th c n nhiu. Khi khng cn lm vic nng nhc na th phi tr v ch n t. Ngay c khi c c hi c sn thc n, anh ta cng phi tit ch khng nn n nhiu. Vi cach n ung ny, anh ta tr thnh ngi c ch cho x hi, v s khng phi lm cng vic ny lu di. c nhiu ngi lao ng leo ln c v tr x hi cao v tr nn pht ti. Tt c h u c s khim nhng (trong n ung ). Ti th phng php ny i vi mt s ngi thnh t.

B.Cch s dng tin v vt qua s giu ngho


Ngi c tng giu c khng th c nh gi l giu nu anh ta khng i x thn trng vi s vng bc m anh ta c , nu khng ch tit kim vn may ca k s suy gim. Ngi khng knh trng t tin ng b v cha m ca mnh th v sau s bt hnh. Vng, bc v ng l nhng cng c cai qun mt t nc . Chng ging nh ci king ba chn quan trng nh tam gio: Thn o, o Khng v o Pht, v ging nh Cha M, Thy hc v v Tn ch. Ba th kim loi trn khi thiu chng, chng ta s khng th thy khi ta trong bp mi nh. Nu 1000 ng m thiu 1 xu th khng cn l 1000 na. Do 1 xu cng c gi tr ln nh 1000 ng. ng tin lin tc lu thng trong x hi to ra ca ci cho con 31

Food governs your destiny; ngi ging nh s lun chuyn ca m dng. N ging nh vic cha m chm sc con ci m tnh thng yu ca Cha M l bt tn. Nh th, mt k i x khng thn trng vi ng tin cng nh k khng bit knh trng tnh yu thng ca Cha M mnh. ng tin ging nh Cha M ri b y. Cui cng gia cnh y s xung dc. Ny bn mun gi c tin bc trong nh mnh, hy trn trng gi tr ca n nh vi tn ch v ng phung ph thm chi 1 xu. Khi phi tr tin cho ai , bn hy cu mong trong tm tr cho n sm quay v nh bn. Khi n tr v hy cu nguyn trong tm nh v tn ch quay v sng vi bn lu di. Nu bn s dng ng tin mt cch thn trng, bn tun theo trt t ca tri v t. Mi vic s tri chy v cho d bn c tng ngho hn, bn nht nh s thnh t. Tht d dng khi n thm mt ngi no tn trng bn, bn c th lu hn. Nhng khi n nh no tip i bn lnh nht, bn ch nun nhanh chng ra v. iu ny khng ch ng vi tin m ng vi mi hin tng, s vt k c con ngi. ng tin cng cm ng iu ny. l quy lut ca tri. Hy nhn nhng k ngho kh hay mt mt ti sn, nh ca, h u l nhng k khng bit qu trng v gi gn ng tin. Tri li nhng k giu c hay xut thn t nhng gia nh dng di lu i, bn th nhn xem , h rt qu trng ng tin. Bn c th thy s thnh tm ny trong bn cht ca h.

C. Thc n v cc chng bnh tinh thn


Ngi c nhn tng b mc chng bnh thn kinh s khng b bnh nng thm nu y chu kh nghim tc kim sot vic n ung ca mnh, cn li chc chn y s b tm thn nng hn nu n ung mt trt t v u c ca y b cc ging chn co m nh ( danh t ca y hc hin i gi l bnh tm thn phn lp- ND). Bnh thng k tm thn rt khe mnh. Do nng lng ca Gan mnh qu mc bnh thng lm cho h b mt cn bng v thu ht cc linh hn cp thp hn ( tc l loi ng vt-ND). Vic iu tr cn bnh ca h phi ch trng n n ung ng cch. Khng c i co vi ngi mc bnh tm thn khi h ni nhng cu v ngha nh b ma m, m phi coi h nh bnh nhn thng thng. Nu sau khi cho ngi n ngy ba ba, m khng n thm cc ba ph (qu bnh) trong 100 ngy, cc linh hn cp thp s t ng ri khi h. 32

Food governs your destiny; Thm ch hng nm tri, nhng nu iu chnh n ung trong vng ba nm, ngi s t khi bnh. Khi bnh khng phi do linh hn cp thp i khi m do kim sot thi quen n ung, gan ca ngi hot ng nh nhng hn, sc khe c phc hi v tinh thn c cn bng. Thm ch nu nhng linh hn cpp thp khng cn n vi ai , th do nng lng tm linh ca h c cn bng, chng khng cn quy nhiu h c na, v phi t ng b i. Bn phi hiu r nguyn nhn ca mi chng bnh nh vy l do n ung ri lon. Khi ai b tm thn ngi ta thng cho h n ung theo thch. l mt sai lm nghim trng. chnh l nguyn nhn khin tm tr nhng ngi b quy nhiu. Can kh ca h s tng t bin . Thc n l cht c bn nui dng tinh thn. Do vy, nu cht c bn ny b o ln th tinh thn b o ln theo. D, Ngi no tri cho mt lng thc n va phi nhng li ham thch n ung khoi khu, th s khng thnh t mc d c tng thnh cng. Ngi s khng kim thm c ca ci mc d trng tng ca ci y kho. Thc n hng ngy cn tng xng vi iu kin v thu nhp ca con ngi . Ging nh mt a ch c lng thc n xng hp, ngi v s Samurai kim c 10000 kuku (n v tin_ND) cng c lng thc n ph hp vi anh thc n, mt vin chc s cp cng c phn thch hp tng t. Nhng k a v thp km m n ung cc bo b nhm tha mn cc gic quan s khng bao gi thnh t mc du c tng tt. Mt k c ng cp trung bnh nhng chu kh n ung kham kh nh ngi ng cp thp c th dng tng lng thc n dt c ng cp cao hn. Do vy, ngi no khim tn iu , khng n xi x lng s tin b v thnh t trong x hi. Ngi tng lp trung lu n ung tng xng vi tng lp trung lu s t c nhiu iu tng ng ( thch hp vi a v ca mnh). Nh vy ai nghim tc thc hin n mt bt cm v mt mn n hng ngy cng c t c thnh t m khng gp tht bi . C nhiu ngi ngho ch n cm n gin vi mt mn thc n . n nh vy tht l tt, nhng h i khi li c n tht nhiu v nh vy s cng ngho hn. Chnh h t lm cho h ngho i. cng l l do gii thch v sao chng ta ni nhng ngi n ung m bc v iu t to ly s giu c cho h. E. Mt ngi lao ng kim c nhiu tin , nhng v phm n anh ta mc n vi tri t. Cho nn anh ta phi lao ng nng nhc cho n ht i. Do n nn tri t m y s phi lm vic ct lc, nu khng s khng n. Khng ai cho k ngho m li khng chu lm vic vai tin, v y ly u tr. Lut ny cng c vn dng cho mi quan h Nhn Thin. Do , mt ngi n nhiu hn phn ca 33

Food governs your destiny; mnh s khng bao gi thnh t trong cuc sng v phi lm vic ct lc cho n cui i. Tuy nhin nhng k n nhiu c th dng cng n phc ca h cho tri t bng cch tit kim vt thc. L ng nhin h c th th hng thm mt cht , c th gin nhiu hn. Thnh t khng ch l do lm vic cn c m cn do c tnh tit kim tng lc tri t ban. Ch cn cm n o mc v thc hin nhng iu mnh mun l , tht l ngu ngc khi c mun leo ln a v cao sang hn trong x hi. Ti lun mong bn hy tit trong n ung v hm n thc n .

#10. Khim tn, gin n trong n ung s quyt nh nhn cch con ngi .
Thc n ca thy tu
Gin n trong n ung s xc nh bn thuc loi cao qu hay ngho hn. V sao cc nh s ni ting v nhng nh thng thi li cao qu v c knh trng? Bi v h rt khim tn, gim thiu vt thc lun trnh xa vic n ung mt trt t. Bng cch nh vy, h to cho mnh mt nhn cch thanh cao, Ngi ta s khng knh trng mt ngi mang danh hiu bit v nh nhn vi ngi khc m li n ung x b. Nhng k n nhiu hn phn ca mnh s c vn ri, gp nhiu kh khn trong mi vn v phi chu nhiu mt mt bt ng. Ca ci duy nht m tri ban l mt lng thc phm nht nh no . Khi bn n nhiu hn s bn s n tri. Bn to ra mn vt thc vi Tri. Nhng thc n d tha bin thnh cht thi khng c ch g cho x hi. Liu khi no bn c th tr ht n Tri?. Nu vai tin ai bn s phi lm giy mn n. Tri khng nh vy, Tri s thu n m khng cn hi. Nu bn khng tr c n th con chu bn s gnh mn n . Nu khng c con ci, ngi nh ca bn s b ph hy v cy gia tc pha bn s chm dt. l lut ca tri t ly li nhng g m ngi ta vai mn. Nh vy k n nhiu hn lc tri bn s gp nhiu ri ro v i mt vi nhiu tai nn mt mt khng mong mun. l kt cc n gin m tri lm i vi k mang n thng qua trng pht.

34

Food governs your destiny;

#11. Cch trnh vn hn trong chu k xui xo trong nm


Mt ngi c nhn tng xu ang trong thi k xui xo c th trnh mi ri ro tai nn trong nm bng cch trnh am m n ung v nghim ngt kim sot n. Nhng k c vn s en trong nm m n ung ba bi chc chn s gp phi tai nn. i vi tr con, chu k xui t lc mi cho ti 3 tui, cn ngi ln th tui 41 n 43. tui ca ngi ln ch mi bt u gi, do vy anh ta chc chn s gp nhiu kh khn nu khng khim tn trong n ung trnh vn hn ca s phn. Bn s phi tr mn n trc kia ca mnh trong nhng giai on xi quy sau ny. Do vy nu bn khng n ung thanh m t ngy cn tr th chc chn s gp vn hn. trnh iu ny, bn phi cu nguyn mt v thn hay mt v Pht no m bn tin l thn h mnh cho mnh trc 3 nm. Cch thc cu nguyn l gim mt na lng thc n v em dng cng phn cho v thn h mnh. Nh bn c th thanh lc bt nhng thi h tt xu ca bn thn m bn phm phi trc kia trong vng 3 nm ny. iu khng c ngha l bn phi ginh mt na khu phn n ca mnh trn bn cho vic th cng, m ch hon ton l ngh ca bn mun dnh mt na khu phn n ny thay v ngh mun n tt c. Cho d, s lng thc n nu c c t n u cng hy dng cng mt na cho v thn h mnh thay v n ht. Chc chn bn s trnh c vn hn. Bng cch cu nguyn theo cch trong vng 3 nm bn c th thay i t yu mnh thnh trng th v t ngho kh thnh giu c. Ti s cp n cch tin on vn hn phn cui cun sch ny. Ngi c s tt nhng n ung v ti v s khng thy vn may m s phi ng u vi nhiu kh khn nan gii. Vic n ung ca ngi s khng c yn n v khng li g c cho con ci . Thi quen n ung x b s lun lm tn hi y. Do hy hoi bi thi n ung ca mnh, y hy hoi ti sn ca mnh. Ti sn hon ton ph thuc vo nhng th bn n. Nh vy n ung x b s to ra thu nhp khng n nh. n ung qu nhiu i khi c v lm cho mt hng ho khin ngi ta nhm vi tt s, nhng khng phi l du hiu ng s tht, Tri li, n ch cho thy s ngo mn ca anh ta. khng phi l nc da mt hng ho tht sdo tri ban m n th hin mt con ngi thiu khim t, mc d anh ta c th t c mt s thnh cng nh no . 35

Food governs your destiny; C.Mt ngi mp thch n nhiu tht v ung ru s khng bao gi thnh t trong sut cuc i. Nu khng th t b thi quen , s phn s rt m m lc v gi. n ung nhiu tht ru,c, bp tht s nho ra, tr nn ph nn v s khng cn tng xng vi cu trc ca xng. Tuy th xc trng c v to ln nhng anh ta li chng ln lao cht no. To bo l do phi tng cng lng mu tiu ha lng ru v tht nhiu nh vy, nhng thc t th n khin tm hn ngi tr nn y m v ton b c th rt nho. Sc sng con ngi ph thuc vo thn kh, khi thn kh mt ngi cn tng trong xng th nng lc ngi vng chc n nh. K s d dng lm ch c bn thn v t mnh pht trin. Khng c k no trn tri t c th vinh hoa vi kh b tn trong mnh ( c chnh kin th c chnh kh- NT) C.Ngoi ru v tht, n nhiu qu mc v n b bo s lm c bp con ngi mm nho v ly i thnh cng , pht t lu di. Khi n b bo, bng k s b y, kh s tr v gy bun ng. Tt c u l do thn kh b ri rc v bp tht nho nt. Do k no n nhiu hn phn tri dnh cho mnh s c bp tht chy x v khng th no tin b trong cuc sng. C mt s ngi d n nhiu nhng li ang gim dn dn trng lng, h s b cht v bnh tt do n ung sai lm ( b tiu ng). Cng c k thn kh mnh khng b mt i trng lng do n ung qu nhiu, nhng h mt i sc mt hng ho v vng kh. Ngi gy m n qu nhiu s khng bao gi thnh t. D.Cng c nhng k n nhiu hn ngi khc m vn sng su, l do lng thc phm m tri ban cho y rt nhiu . Nhng k c ln da dy thng c nhiu lng thc phm tri ban t lc mi sinh ra. Nhng nu khng n ung va phi, anh ta s t phung ph kho bu ca mnh v khng th sng d dng sut cuc i. Bng cch n ung c chng mc v thanh m, nhng ngi c du hiu nhn tng c hng lng ln thc phm tri ban t lc sinh s pht trin rt tt v gp nhiu may mn.

#12.n t tht vo tui gi th t bnh


A.Vi nhng ngi rt gi c th cho php n mt t tht m khng tri vi lut t nhin, bi v c th gi suy tn c th c bi dng li nh tht, nhng iu quan trng l ch c n mt lng rt t hp vi h thi. Cy non l t nhin l 36

Food governs your destiny; khng suy yu, nhng cy gi th b. Thc n m bc khng chng ni cho cy gi, do vy phi bn phn v ti tm cho chng. Nh vy ngi gi cn c bi dng bng thc n . tuy nhin nhng ai tng n ung x lng khi tui tr s khng th sng c ti tui gi. Do bn phi bit khim tn, iu v dng cng thc n ca mnh t khi cn tr v iu s tng thm tui th. l cch bn t lng knh trng i vi cha m v cc bc cao tui. B. n tht ung ru nhiu l mt sai lm ln. Nhng ngi nh vy s khng bao gi sng lu. Ngi thnh ph bn rn n nhiu tht v b bo nn tm tr mt cn bng v hnh ng qu hung hng. Ngi n nhiu tht s lun c x sai lm. Nhng ngi n ung n gin c c mt tm t cn bng v trnh c cc thi h tt xu. l l do v sao nng thn c t ngi xu v thnh th th nhiu hn. Nhng loi ng vt, con c con chim u c cuc sng ring ca chng, nu bn git v n chng, chnh bn thc s ly i cuc sng ca bn. Do vy, ngi thnh ph thng c tui th ngn, ngi nng thn v min ni sng lu hn. Ngi thnh ph n nhiu b bo nn hay b cc chng bnh tm thn. Ngi nng thn v min ni tri li n ung n gin nn khng b khuy o. Ngho sang, kh sng, tui th di hay ngn u ph thuc vo thc n .

#13. Tng ngho kh hay h hng ca a tr u do trch nhim ca cha m


Thc n v tng lai ca tr em
A.Mt a tr b d on l s ngho s khng cn ngho nu b m chng chu n ung tn tin. Tng xu ca a tr c th chuyn thnh tt nh hnh vi ca cha m. Cha m l ci ngun ca a tr . Nu ci ngun ca a tr ngay thng th a tr c th pht trin thnh t. Ngay c a tr khi sinh ra phi gnh chu nghip xu, th nghip c th b loi b nh c hnh tt ca Cha M- Phc c ti mu. Nu cha m bn khng xa c nghip xu cho bn t khi cn nh th by gi bn phi t lm ly. Nghip chng ch c th b loi tr nh thc hnh m c. C nhiu ngi chu kh gp cng c, lm t thin vi x hi v chu kh phng sanh, nhng nhng vic hon ton khng phi l m c, v vn cn cho 37

Food governs your destiny; ngi khc nhn thy lng tt ca h. m c chn chnh l gim hn mt na bt cm m bn ang nh n dng tng cho tri t. mi chnh l m c thc th hay cn gi l n phc, bi khng ai bit ngoi mnh. ( c Pht c ngi con trai tn l La Hu La xut gia l mt trong 10 t ln ca Pht, ngi thng c ca tng l nht mt hnh; Cha Jesus cng cao mt hnh: lm phc tay tri ng cho tay phi bit). Thm ch trong ba n chng ta cm thy n c v hnh khi tit kim c mt ming thc n. iu ny gip con ngi thot khi mi nghip xu m bn tch ly cng nh nhng nghip xu truyn li cho n i con chu . y r rang nh ly ngn tay ch ln mt trng. B.C rt nhiu k c nhng k c nhng du hiu xu nht v nhn tng thay i c vn mnh ca mnh v tr nn giu c thnh t nh gim dn khu phn n ca mnh v lun theo cch n ung m bc v tit kim . Nu bn c tng ngho th bn cng cn phi tit kim c th thnh t v sau. Ti s k cho bn nghe mt cu chuyn: c mt ngi n ng tn l Sumiyoshi Dojima thnh ph Osaka c bit danh l Yochi u . Thi tr tui anh ta l con bc chuyn nghip v ni danh v chi bi trc tang. Ti thy anh ta c tng hung hn v ngho kh, khi v gi cn b tt na. Tuy nhin anh ta rt bun khi thy mi th b ph phm. i khi anh ta thng bc c rt nhiu vng bc m c th c t tiu xi. Song ngay c nhng trng hp nh vy, anh ta cng khng lao vo n ung m ch thch hp cho. Nhiu ln ngi ta thy anh ta tnh c bt gp my khc tre hay g th tri song hay ai vt ln lc trn mt t, anh ta thu lm chng lm ci , t nu n cho mnh v n rt t. Mc d chng c hc hnh v vn l k dt nt, nhng t nhin anh ta tch ly c nhiu ca ci v v sau sng rt hnh phc. Bng vic dng cng phm hnh ca mnh cho mi vt trong thin nhin, anh ta to ra mt mi trng tt quanh mnh. Nh vy bt k ngi no thm ch c tng xu vn c th tr nn thnh t trong x hi nh vic tiu xi tit kim, trnh hoang ph. chnh l nguyn nhn v sao ch ni v nhn tng l v ch. S phn ph thuc vo c khim cung ca con ngi . C.Ngi b bt buc n nhiu khng bao gi thnh cng( mun ni nhiu cha m c p con n nhiu, tng nh vy l thng yu con. Nguyn vn ting Anh: compulsory big eatens- ngi hiu nh). Mc d c tng th phng Cha m, k n nhiu v v s lm bnh nng v dn dn mt i c th m cha m cho y. 38

Food governs your destiny; Cht trc cha m l iu bt hnh nht m mt ngi c th gy cho cha m. Mi ngi c th bt du tn trng Cha m mnh bng cch n ung khim tn ngay c khi khng c du hiu nhn tng . C nhng k lun dy ngi khc phi knh trng Cha m nhng li n ung v th s sm ng bnh. l nhng k dt nt. n ung tit chnh l n gn vi o d chng c hc hnh chnh thc. D.Nu mun thnh t trong tng lai bn phi gim khu phn n ca mnh v lun theo cch n ung m bc, tit kim. Nu thc hnh tt bn s khng bao gi b tht bi trong cuc sng. Khng lm ch c n ung, bn s khng bao gi c th thnh t. Ngi n ung tit th tm tr lun bnh an v vng chi, anh ta c th kim sot c c th mnh. Anh ta bit khi no nn dng n v c th dng cng thc n ca mnh v s c bnh n. Nhng k khng n gn o s lun kh khn trong vic kim sot n ung. Kim sot n ung chnh l o lm ngi. Tht v b khi ni chuyn v nhng k lang thang sut ngy v ch bit n ung. Nhng ngi ny ging nh loi vt ch bit n, sng cho qua ngy ri cht m kkng hiu ra c mt cht kin gii hay tr tu no. H ging nh nhng ngi gi ch bit bi tit m khng bit lm g c. C nhiu k ngu ngc nh h trn th gii.

#14. Mt ngi c th vc li gia cnh nh gim thiu mc n ung


Ngi ch ca cch n ung v s thnh suy ca gia nh
A.Ngay c sau khi gia cnh thnh vng b sa st, nu ngi ch gia nh chu kh ct gim lng thc n, th gia cnh s c th c phc hi v dn i ti ch pht t. Ngi ch gia nh ging nh v thn trong ngi nh . Ngay c khi vn may ra i, gia cnh cng khng b sa st nu ch nh chu kh n ung tit . Gia cnh nht nh b sa st l do ch nh khoi n ung. Khi vn may ra i, c ngha l nh ny xi ht lng thc n tri ban v gia cnh sp ln bi. Khi nh khng cn thc n v ca ci, nht nh nh s suy sp, nh ny xi ht lng thc n tri ban. Khi dng cng s thc phm m anh ta tit kim ln tri t, ca ci nh cng s c ny n ra. C thc n v ca ci, mt gia nh s khng bao gi b suy sp.

39

Food governs your destiny; B.Ngi nhn ra mnh c s ngho nht nh c th gia tng s vng bc ca mnh bng cch kim sot nghim ngt vic n ung v n ung n gin. l hnh phc v n phc t to. Khi bn ngho, hy sng ng nh k ngho, ng sng nh k giu. Ri sau thnh t s t n vi bn. Cn nh k ngho m c bun chn ch mong giu v t im b ngoi th nht nh s mt i n phc v thm ch cng ngho thm. Do bn cn thnh thc vi tri t thay v ham lm giu. Sau ca ci v thnh t s t n vi bn. Khng c ai tng ngho m li c ngho mi mt khi bit tit n ung. ci ngho thc s ch n vi nhng k ham m n ung. Chnh h t lm mnh ngho i. Tuy nhin khi gim i lng lng thc, bn c th n b sung thm ng cc v rau c. Chun ca vic n ung n gin l mt bt cm v mt mn n thm. C.Nhng k mun thnh t trong o cng nh ngh nghip nh v s Samurai , nng dn, th th cng hay thng gia, cn phi c mt n ung khim tn v khng nn gn ph n. Nhng sau khi rn ngh thnh cng h c th vui hng cuc sng gia nh, song anh ta cng khng nn ly mt ngi v khng theo con ng o. Mt ngi n b nh vy nht nh s lm tn hi danh ting cu anh ta v quy ry vic rn luyn ca anh ta. Ngi n ng d l ngu dt hay c nhn cch ti cng c th hiu trt t ca t nhin, cn n b th khng , cho nn phi rt ch vn ny. Ngi gp kh khn trong vic tm v l ngi c th tin xa trn ng o. Ngi nh th nn l thy dy o cho mi ngi v coi vic t o ca mnh nh l con ci ca mnh, do vy vn vinh hnh cho Cha m mnh. Linh hn ca ngi s khng bao gi bin mt.

Cch s dng nc v la c tui th


D.Ngi c s trng th s khng sng lu nu lng ph nc. Nu y tip tc sng, y s tr nn ngho kh hn v khng c con ci bn cnh lc cht. Khng ai c th sng lu nu lng ph du v a thch nh sng mnh, la mt. Nu bn tit kim nc v nh sng chc chn bn s sng lu v hnh phc. Nc trong c th tng ng vi thn, lng ph nc s lm hi thn kh. Thn yu s lm tn th v chc chn bn khng th sng lu. Nc cng nui sng cy v l khi u cho mi vt sng trn tri t. Khi vi phm iu c bn ny, bn khng th nui dng bn thn v sn sinh con ci. Cho d l c con th cng vn s ngho hn. Nu 40

Food governs your destiny; bn mun ko di cuc sng v t ti hnh phc, u tin hy tit kim nc. Ngi dng la v nh sng qu nhiu d b kch ng. Do k b yu thn khng thch bng ti v ch thch nh ca sng trng, dn n thn cng yu thm.

Cch dng giy v nng cao m c


E.Ngi c tng thnh t s khng th thnh t nu lng ph giy, cng nh vy vi ngi c tng c hnh. Nu ngi ngho, th ngho mi kh mi sut i v s khng lm nn mt ci g. Phi tn rt nhiu nc mi lm ra c giy. T xa ngi ta ni lm mt mnh giy tn mt u nc. Trong trng hp nh vy, giy c coi l mt v thn ngay thng v trong sng. Khi bn ng trin hay tem ln mt t giy c ngha l bn mun lm cho mi vic tr nn r rang. Ngi lng ph giy chc chn s lm tn hi n tri v s chuc ly ngho i, kh khn v khng th lm ch trong cuc sng. Giy r tin lm c vi t nc hn, cho nn dung giy ny lau mi v toilet th khng c g ng trch. S dng giy trng mt cch hp l th cng khng c g l sai, ch khi no dung mt cch bt cn th mi lm tn n phc. chnh l m c. Mt khi nm vo toilet, giy s khng ti ch c na. Tuy nhin, bt k ai cng nn nh ti vic phi ti ch giy v thc hnh nng cao m c. F.Nu bn khng gi gn cn thn vt, nht l ti sn, ch a mi ni c, th khng th ni bn l ngi c tri tim nhn hu c. Bn nn qu n nh ngi y t phc v bn. Nu bn ch nng niu n khi cn mi v qung vt n i khi c th thi ca bn sai ri . Bn nn tr li snh s cho t v t chy nhng vt lm bng g thnh tro bi tr chng v vi t. Hnh ng ging nh lng thnh knh ca lnh cha trc ci cht ca v tn ch ca mnh. Ngi cn thn nh vy, d tng s ca h khng c tt, nhng rt trung thc v chn thnh. Cch thc qun l mi vt hang ngy ca bn s cho thy nhn tng hc ca i bn v h l s mnh ca bn. Mi du hiu nhn tng hc ca mt ngi th hin trong mi vt trn i ny. Do s khng y nu ch xt on da trn cy trc khun mt v cc c im hi ht khc bn ngoi.

41

Food governs your destiny;

#15.Ngi c tng tt nhng nu thch chi c vy (go) hoc c tng (shogi) s khng thnh t trong cuc sng
A.Nu tng ca bn rt tt, nhng bn thch chi c vy (go) hoc c tng (shogi), th kh lng c th thng tin trong x hi. Ngoi tr nhng ngi chuyn nghip trong nhng tr ny, c vy v c tng t khi mang li vn tt cho nhng ngi mun qua tm chm sc n mnh v gia nh. Nhng k thch tr tiu khin kh c th lm c g nn chuyn. tr chi ch mang li nim vui nht thi. Ngi tht s mun thnh cng th khng sa vo nhng vic nh vy. Thay v phung ph nng lc vo nhng am m , anh ta tp trung cho mc ch tht s quan trng ca i mnh v nng ta vo n tri t c mc ch. Vui chi tuy ch trong giy pht ngn ngi, nhng n lm bn m mt v tiu hao nng lc sng ca bn rt nhiu, n rt c hi. Nhng khi bn t ton b kh lc ca mnh vo cng vic hay kinh doanh , bn s lm vic tch cc v khng bao gi sao nhng hoi bo ca mnh. V tr chi v th tiu khin rt hp dn, nn n d lm bn qun mt bn thn mnh v ch vui th trong chc lt. Nu bn tht s mun thc hin hoi bo, hy trnh xa cc tr chi v tiu khin v b.

#16.Mt ngi nh c vn p, c hn non b lm nn cnh sn thy hu tnh s suy thoi


A.Mt ngi nh c vn p, trang im hn non b v sui chy rc rch d c tun theo phong thy vn khng th coi l vng kh m cn dn b ln bi. Vic s hu v thch th nhng cch b tr vn tc m phng cnh sn thy tht nh vy ch ginh cho nhng ngi thuc gii thng lu v giu c. Nn khi mt ngi dn bnh thng thch hc lm sang, k s sng sa hoa ua i v y s khng bao gi thnh t. Ngay c mt gia nh kh gi m c khu vn nh vy, s kh b thnh vng. i khi nu n c t tin c ln v nh ca thnh vng, th nhng gia nh c khu vn nh vy c th khng ln bi nhng cng khng th pht trin c. C nhiu trng hp nhu vy a xy ra, cc bn th chim nghim li xem. Sng trong ngi nh ch nhn b au yu lin min. Do , ch nhn ca nhng khu vn p mun pht trin gia cnh, tt hn nn l thay vo bng nhng ni th cng Tri Pht, v nn b th cho ngi ngho. Sau ngi nh s an thnh. Cho d nh vy, bn vn chng thu c g nu bn thch n

42

Food governs your destiny; ung mc sc v h tin thc n dng cng thn linh. Hy cu nguyn cho s pht t ca ngi nh bng cch chia s thc n m bn , ang v s c. B. Ngi c tng tt pht ti nhng thch trang tr vn hong ca lng ly s khng thnh thnh t. N ch ginh cho ngi ng cp cao. Nhng ngi thng ma lm nh vy s b suy tn n phc ca tri t v chng th t c iu g trong cuc sng. i vi nh giu hay c quan khch ti thm, h c th bi tr mt vn hoa nh vy, nhng khng phi t th hng. t l m ca vn vt, khi bn gieo ht chng s ny mm. Nu c vn va phi, bn nn trng ng cc v rau c, nh vy s tich t c n phc ca tri t. Nng lng tri t giao ha sn sinh ra cy ci nui sng con ngi . Khi con ngi trng cy, n c ca h s c tng ln. Ngi khng hiu n c m ch thch hng th s nh mt n phc v khng th thnh t. C nhng ngi ginh thi gian rnh ri trng nhng cy n c m trng p nh mt lung hoa. Ti chng kin tt c nhng ngi u thnh t trong x hi v ngi nh ca h thnh vng nh n phc ca tri t.

Cch s dng la thnh cng


C.C nhng k tt tng nhng dng la khng c mc ch hoc dm ba ln la dp tt la, ngi nh vy s khng bao gi thnh t trong cuc i v khng lm ch c bt k ci g. La tng trng cho ban ngy. Bt cn dm chn ln la cng ging nh dm chn ln mt tri v cha t ca v tr. La l ngun si nng, m p. Khng c la d ch mt ngy, kh m tn ti s sng. nu lng ph ngn la si m vn vt, bn s khng bao gi nhit tnh vi bt k ci g v khng th lm ch c ci g c. La dng mang n vn may. Phn ln ngi thc n n ung v nn khng bit tn trng la , do vy h phi i mt vi nhiu tai ha ( l thi ca tc gi, by gi phi k thm ga, in ... cng c cng nng nh la ND). D.Ngi chu kh n ung nghim tc v tit s c sc mt tt p v Thng s xut hin trong c . Thng khng xut hin ni k tham n tc ung . ngi c Thng ng s lun gi c sc mt n nh. Ngoi hnh v dng v anh ta khng thay i. Cn k thiu Thng trong mnh th mt lun bin sc, v k khng khim tn th c xu hng thay i dng v v ngoi hnh, 43

Food governs your destiny; vn may ca y d bin thnh vn ri. Ngi no n ung tit thanh m da d sn chc, trng rt hi ha, xng ct vng chi. Tinh thn ca h rt sung mn v mnh m. Thng chiu nh sng ca Ngi ln ngoi hnh v v mt ca ngi . Cn k no n ung v , kh s b tr v tiu ty. Khi Thng khng chiu nh sng ca ngy cho y. Gan, tim, phi ca y u qu ti. T v, ty tng v thn ca y rt yu v c bp y mt dn dn. mi l k thc s gi xng ni kh ca y b tn thng- th hin ln da bn bt trn ton thn th y. K n ung tit c xng tht rn chc, tuy hnh trng hi gy nhng c mt nc da rn ri khng h c mt ch no u ti. Phng php ny cho php ngi xem tng bit mt k no ang i ln hay xung dc. Bn cn phi nhn ra s sung mn v kh trn ln da ca mt ngi gy g. Tht bun b bit bao khi c mt c th suy thoi.

Quyn 2
#1.A. Lm ch c th thng qua kim sot tm linh

Hi : Ti mun tr thnh mt chuyn gia v vn ha hay o hc. Ti a nhiu ln c gng v t ton b tm sc mnh vo nhng b v ti v bn tr lun quy ry. V ti l ngi n b ti. V ti lun ch nho, ch trch v gy kh khn cho ti. Do kt qu hc tp ca ti khng c tin b cho lm. Ti nn lm sao y?

Tr li: nu bn l mt ngi c kh nng ln thm ch nu bn ch l ngi bnh thng v mun tin trin v o hc th tt nht l khng nn ly v. Bn phi tht s tp trung cgo o hay con ng chn trong cuc sng. Nu tm hn bn chn thnh v vng mnh nh mt tri th ngi khng nhiu m tnh khng th lm g c bn v bn c th c o. Nhng nu bn khng mnh nh mt tri lng khng vng bn s thu ht ngi v rt m, do bn gp nhiu kh khn v b tc. n ng l dng, cn n b l m. Nu n b khng tun theo n ng th m dng khng tng hp tt vi nhau. Nu m dng khng b tr cho nhau tt th bn khng th t o. Nu v bn khng 44

Food governs your destiny; nghe theo bn, bn khng th t c c m trong x hi, ri th kh c chuyn x hi nghe theo bn. Chng ta c th ni cch khc: nu ngi v khng nghe theo bn th ng nhin x hi khng i theo con ng ca bn hoc khng nghe li dy ca bn.

B.Ngi v l kho bu trong nh


D bn l Samurai, nng dn, th mc, k s hay thng gia, nu v bn tho vt th mi vic xy ra tri chy v gia nh s thnh vng. Mt cn nh ln xn hay ngn np u do ngi v. C ta l bu vt ca gia nh . Nu bu vt tr nn ti t th gia nh kh c th tn ti. Ngi v gi v tr thng lnh trong gia nh v c coi l ni tng. Ngi v l m. l l do v tr m ca c thc n hng Bc. Ngi chng l dng v hng Nam, v v th lun theo chng. Ngi v c gi l Bc nhn ( c hng Bc). C ta l tri tim, l cy ct ci ca gia nh. Ngi phng Bc (v) l c s ca mi s sinh si, theo sau c phng Nam (ngi chng), nn c ta c gi l nn tng ng knh ca mt gia nh, cn gi l ngi hu phng, v ngi v lun theo chng, nn chng ta dung ci tn knh cn . Nhng nu n b khng tt s, c ngha khng phi vt bu, th c ta s thnh mt con qu v ph hoi gia nh , l l do v sao m ngi chng khng c o c. c Pht tng ni : nu ngi no l v nhn, ma qu lun n quy nhiu di dng v con hoc bn b. Do mt ngi v ti c th tr thnh mt con qu. Bn phi trnh xa hoc trnh mt th. Nu khng kp xa lnh, th s quy ry v lm tn hi quy tn ca bn. Tm kinh c cu: Nu ma qu quy ry ngi, hy trnh xa chng, chng s tr nn ging nh mt v thn v gip ngi. Nu bn ri xa c ta,v bn s tr thnh ngi tt v nghe theo bn. Lc , bn c th ci li c ta. Nhng nu bn c con m ly d vi c v qu d th l mt sai lm. Ring ti, ti mun tht s nhc i nhc li iu ny trong nhiu nm nhng thc hin rt kh. Ti c mt ngi v cng t hi nh v bn, nn ti cng gp rt nhiu kh khn, ngay c n Thnh cng kh nh vy m thi.

#2.Ci ngun ca mi iu xu v t l thc n


Thc n v nhng iu may ri
A.

45

Food governs your destiny; Hi: Tha Thy, Thy hay ni v n ung m bc v t ni v may ri. Thy cng khng ni nhiu v nhn tng hc. C cu ngn ng qu nhiu th ging nh khng ( thi qu tc bt cp). Xin Thy hy c cc sch c , ging thm v nhn tng hc v ngh thut on s mnh.

Tr li: Ti thc s nghe bn. T thu b Cha m ti rt ngho, do ti khng c i hc v khng th c quyn sch no. Sau ti theo hc mt v thy nhn tng hc c in nhng ch trong vi ngy v ti khng thch theo cc ng thy gi. Nhng ba nm trc c mt hc gi c cho ti nghe quyn sch ca c Khng t: Con ng ln tr quc bnh thin h, lc ti 47 tui , ln u tin ti c nghe nhng li ging k diu trong cun sch . Ti hiu r gi tr ca nhn tng hc . Nhn tng hc chn chnh l o ln phc v sc khe bn thn, hng dn x hi v th gii. l l do v sao ti tp hp c nhiu ngi v ni cho h v li sng ca ti. Vi tm nim , ti bt u ni vi h v may v ri, nhng sau ti ch cn hng dn cho mi ngi v khng ni nhiu vi h v may ri na, v ti pht hin ra rng thc n l ci ngun tht s v s m u ca li sng ny. Do , ti ni rt nhiu v thi quen n ung . Mi iu ti ni ang ni y u nhm mc ch phc v cho tri tim, tm hn v c th ca bn. Ti c th thnh thc ni rng c th v linh hn c nui dng bi thc n. Nu bn n ung khng n nh v vng vng, bn khng th lm ch c c th v tm tng ca mnh. l l do v sao m thc n quan trng n nh vy. Hnh phc ca bn n t thc n , ni bun cng n t thc n , hang triu th xu tt u do thc n m ra.

B.m c v phng sinh


Hi: xin thnh thc hi Thy, Thy lun ni v m dng v phc c, ly vic b th (nguyn vn donation cn c hiu l hin tng, cng dng- NHD) lm v d, ti hiu rng m c ch c khi vic b th c n giu, cn dng c l khi mi ngi xung quanh u bit vic mnh b th. Nhng ti khng bit ci no tt hn. B th tin bc v ca ci m mi ngi ch c phi l tt khng? Tr li: nu bn mun c s b th c n p, c ngha l bn ang i chch ra khi o. l mt nhm ln, ci g c sinh th c dit, bn cng vy. Nu bn mun git hi mt ai , bn c th lm. y thc s khng phi l li ca bn. Cng vy nu bn mun gip ai , bn c th lm. Nhng hnh ng 46

Food governs your destiny; khng nht thit l tt. S sng ci cht u n t tri. i khi bn mun gip ai song ha ra li git anh ta. Vy ai l ngi c li ? Li l trong lng tm chng ta. C nhng trng hp bn mun git ai nhng thc ra chnh l gip h. Tt c ci khng to thnh m c. Bt k iu g bn mun lm u xut pht t tri. Bn c th ngh rng mnh b th hay cho i mt ci g nhng thc s bn c th cho khng? Vn may v tin bc u thuc v tri, khng phi ca bn. Thm ch thc n bn cho ai u thuc v tri. Vy bn s t hi Ta t u n? Ta nhn c ca ci t u m b th ? Ch c thc n nui sng bn hng ngy l thc s ca bn. Nu bn mun nhng ming n ca bn, mi m c thc s. cn nu bn n ung tha thch ri mi vung cht thc n tha thi ra cho k khc th khng c gi tr trong chuyn ny. Nu bn chu gim thiu phn n ca mnh m cho k khc th l b th tht s. Vy ng nn n cho y t. Nu lm theo lut ny, bn chc chn c m c v n s c tch t mi ni trong tri t. Ngi nh vy d c s cht yu, nhng vn trn y hnh phc. D ngho ri ngi cng s tr nn giu c v c th trnh c nhiu tai ha, ri ro. Ngi s khng bao gi c k th. Trong x hi chng ta, c mt t chc gi l Cu lc b phng sinh. dy ngi ta tp hp nhng con chim, con c cn sng v phng sinh chng sau khi cc nh s tng kinh Dhyani cho cc sinh vt ny. Nhng vic lm ny khng tht s ng iu vi trt t ca thin nhin. Hong c th lm iu , cn thng dn th khng nn lm. Vic ny thc ra chng gip ch g cho cc ng dn. Ti theo di cc con chim, con c sau khi c phng sinh, chng u ng ngc v mt phng hng do b a xa khi ni c tr, trng chng ging nh ngi tn tt nng thn b a ln Tokyo v b b ri ni ph x n o. Bn cng s lung tng. Nhng y ng l iu ngi ta lm. Ngi ta tp trung phng sinh nhng con vt m loi ngi bt lm thc n, nhng li khng lm nh vy vi chut v rn. Khng n chim c hang ngy mi l phng sinh thc s. Hy ngh v ht go, nu ta gieo mt ht xung t, n cui nm n s mc ln hang ngn ht, nu ta gieo mt bt ht, s ly li hng nghn bt. Nm ny hng nghn ht nm sau hang triu ht, nm sau na hang t ht, c th mi. Nu mi ngy bn tit kim c mt bt cm t ba n hng ngy, c ngha l 3 nm sau bn s thu v hang t bt cm. Bng cch bt i mt ming n, bn thc hin phng sinh mi ngy ri . i vi con ca chp v c hi cng vy, nu bn ngh mt con c chp ra hang triu trng, 3 nm sau, thm ch chng ta khng m ni s con chu ca n. Do , bt i khu phn n ca bn, mi l phng sinh tht s. 47

Food governs your destiny;

C.Con ng ca ng vt v con ngi mang tnh ng vt.


Hi: xin hi thy, thy ch ni v n ung v cho rng nu n ung khim tn v n gin, th thc n lun c . Nhng nu n ung m bc qu chng ti cm thy khng thoi mi, luc no cng cm thy b ma i m nh. Thy ngh sao?

Tr li : tt nhin, thc n l duy tr s sng, tuy nhin nu n qu nhiu v v trt t, Chng ta s b cht ging nh nhng ci cy b chm sc qu nhiu phn bn.Nhng ngi thng hy hoi cuc sng ca mnh bng thi quen n ung xu cng nh vy y. Nu n ung khim tn, gin d bn s khe khon nh cy c. Cuc sng ca bn s tr thnh trn vn v bn c th pht trin. Nu bn n nhiu v thch n nhng th bo b, tinh ty bn s t git mnh. Bn l ngi tham lam. Chng ta gi nhng ngi tham n tc ung l nhng con qu i lt ngi . Mt l ngi, nhng d l th. Th bn chn lun mun chy quanh sut ngy m v nch thc n cho y bng. Vi tnh tham n nh vy th bn c hnh ngi nhng c th l th. Mt ln sau khi nghe ti ni v cch n ung gin d, my ngi hi li ti v sao ti khng n ung nh nhng ngi khc m ch n mt t kiu mch. Anh ta bo ti trng nh mt con ma i bm sinh v c cm thy bun v iu khng. Bit rng anh ta khng bit nhng giii hn ca mnh v khng lnh hi nhng iu ti ni , ti bn tr li cho nhng ngi khc trong nhm: th nht, thm ch l thc n ch yu ngay c cua vua cha cng l go. Thng dn cng n cm, iu c lm qu v s khng? Hin bn ang n 3 ba cm mt ngy , y th m bn vn thy khng . Nu n la m thay go th bn s cm thy nh l con ma i. Nu ngh nh vy th bn khng bit mnh l ai, v la mch quan trng th hai sau go. Trn i c nhiu tng lp ngi. Sn phm ph khi lm u ph cng l qu cho nhng ngi thp cp nh chng ta, thm ch qu cht cho tng lp ca chng ta na l khc. Vy m chng ta c n go v la mch hng ngy.Chng ta phi bit tri n iu ny. Hy hiu trt t ny v hnh phc ca bn khi bc sang th gii bn kia. Hy n la mch v sng khim nhng. Chng ta tht s cn bit n v khim tn khi ngh v thc n .

48

Food governs your destiny; Hi:Ti l con chim ln, ch khng phi chim s nh. Ti khng thch thc n ca chim s nh. Xin Thy cho ti li khuyn?

Tr li: con chim ln v con chim s - mi con u c khu phn n gii hn ca n. Bn thuc v nhm chim s thi ng hn. Con chim khng l khng n no, nn n khng sng ba bi. Chim Phng hong, ging nh cc loi chim ln khc, ch yu sng trn dng nc mt. Con chim nh th n bt c g, t la go, cn trng cho ti cc loi hat, k c phn nga phn b, phn ngi. N khng quan tm ti vic n bao nhiu th no. Bn ging nh con chim s vy, bn n rt nhiu, n ba bi bt k th g cho n k no. Bn khng th tr thnh thnh nhn, mc d khu kh ca bn nh con chim khng l , nhng tr c bn nh con chim s v th n ung ca bn nh con qu. Bn c mt nhn cch , hnh hi tht c o! Bn qu l con chim him. Bn c phm tnh ca c ba loi chim trong mnh.

S khc bit sc khe v trng c v khe mnh


Hi: Ti c rt nhiu tham vng, do ti phi n nhiu ru tht. Ti cn bi b c th v tr c ra ngoi v t c mi th trong x hi. Nu n t, ti s yu ngi v kh lm nn bt k iu g. ng vy khng?

Tr li: Nng lc sng khe mnh n t tri, n dn ti hnh phc v nim vui. T nhin bn cm thy no . Sc sng tht s khng n thun l sc mnh c bp hay s nng n. Bn khng th c sc sng thc s nh vo n ung cho nhiu thc n. Gi y nhng ngi c gi l khe mnh nh vy ch l loi ngi hiu thng khng hn khng km. Ung ru n tht cho ph phn khng phi l cch sng ca con ngi c nhn cch. Cng c mt s ngi thnh cng leo ln nc thang cao trong x hi, nhng h ang c gng lm g vt qua gii hn ca mnh. Hnh vi ca h khng thch hp vi o tri nn h khng duy tr v th mt cch lu di. Tri li, ngi no chu n ung gin d, c th leo cao trong x hi v thnh t, v h c th duy tr a v lu di ca mnh. Bn ni rng bn lun c tham vng thnh t v tin thn trong cuc sng . Bn ch mong iu ny trong tm tng nhng li khng chu thc hnh trong n ung. Nu khim tn v thanh m, bn s thc s thng cng. Nu ch khim tn nh nhng ngi bnh thng , bn ch c th t kt qu bnh thng. Nu vt 49

Food governs your destiny; qua gii hn nhn nhng thng thng , bn s thnh t ln hn nhng ngi bnh thng. Nu bn l ngi khim tn nhn nhn nht trong hang nghn ngi , bn s thu hi thnh cng ca c nghn ngi . Thc n nui dng c th v tm tr ca bn v n l ci ngun ca s khim tn v i. l l do v sao mt ngi bnh thng kh c th thc hin n ung tit . n ung ng l iu kh khn nht trn i. Nu thc hin c ch n ung khim tn, thnh cng ca bn s vt tri hn ngi bnh thng. Ch cn tp trung vo vic n ung n gin v bit tri n, bn s gt hi thnh cng.

#3. V sao cc tu s thn gio thng ngho kh cn cc nh s Pht gio li giu c


Hi:Ti thy ngay c cc ngi n Thn gio ni ting cng rt him tu s giu. Cn cc nh s Pht gio th thng rt giu c, i khi cn c tin cho mi ngi vay. Xin Thy cho kin v iu ny? Tr li: Thn o c tnh dng v c tinh thn mnh m, hiu thng v rt trong sch. Nc chy i khng bao gi b ng. Sch s khng dn n tch t. Cc tu s Thn gio nhn mnh vo s thanh tnh v bn thn h trong sch nhng ngho. Cn Pht gio c tnh m, tinh thn ca o hng v s bnh lng v bung x, cc v chn tu u xem mi th khng d khng sch, nn t nhin mi th n v thnh ra h giu c. Trong s cc nh s Pht gio thi nay, mt s ngi cha c tnh tm, nhng h khng n tht, cc nh s khng tm kim sc dc, khng ly v v khng sinh con. H lun gin d v gi gn gii lut, do vy, mi dc vng c x b. Nh n ung tit v lnh xa vt dc nn h c tri t chng gim, ban phc di dng ca ci. Mc d vt cht thiu thn, h lun c vn may- l quy lut t nhin. Cc Thy tu thn o c v con v thng ung ru n tht ri tm cc th vui i. Khi phc c ht, h b tut di xung dc. l l do v sao nhng ngi n Thn gio ni ting li tr nn ngho tng theo ng lut tri. Ti khng bit v gii thng lu nhng vi gii h lu nu chng ta khng khim tn, chng ta khng th thnh t. y l lut ca tri, d sang hay hn , quan hay dn, nu con ngi ham m vui th v coi thng cc gii hn, h s khng bao gi c th t o. 50

Food governs your destiny;

B.t ti hnh phc, giu sang v trng th bng thc n


Hi:Ti mun thnh t, c hnh phc, c ca ci v trng th. Nu c gng khim tn, gian d hn na, liu ti c t c c mun khng? Tr li: hnh phc, giu sang v trng th ch n vi ngi no n ung tit . Nu c quyt tm ln lao, ng nhin bn phi n ung tit . Thc n cng ging nh t tng v cng ging nh v Hong ca bn. Giu sang, hnh phc v trng th ging nh ba v quan ca nh vua. Nu thc n ln xn th giu sang, hnh phc v trng th khng th t c, ging nh t nc b hn lon v chin tranh xy ra do lon vua quan. Nu c vua anh minh th t nc v thn dn c bnh yn. Ba v quan Phc, Lc, Th ch trung thnh v gi cho mi vic tri chy di quyn mt v minh qun. Thc n c th nhn s vic theo cch khc. Nu bn mun t c ba iu trn, ng c tm kim mi s thoi mi. Nhng gii hn ca bn u ? Bn cn phi bit. Bn phi bit thc s cn ci g. u l gii hn ca cc ham mun. Nu bn khim tn, gin d v cha c toi nguyn, Tri s lm cho bn c toi nguyn. l trt t ca t nhin. t c hnh phc, giu sang v trng th, cng nh ca ci v thnh t, tt c u ph thuc vo vic bn n bao nhiu, bn chi tiu bao nhiu v tit kim th no. Bi tin bc thuc v x hi cho d bn tiu n i, n vn lun tn ti u v khng bao gi ngng lu thng. Nu bn n thm mt bt cm, ch cm tha s bin thnh phn. Bn s mt phc c. Nu bn sng v trt t v n ung ph phn, bn tt yu mt i hnh phc, sc khe v cuc sng. Mt s ngi ph hoi nhng th ny ch qua n ung. Mi kh khn u khng t xut hin m do n ung ln xn. V vy ch nn n nhiu v hy cho i bt ci bn c. Bng cch bn s tch c tng ngy v s thnh t v sau. V n ung khim tn, thc n bn dnh ra s nhn y trong tri t v bn s thnh cng trong x hi. m c m bn to ra s quay tr li vi bn di dng ca ci. May ri khng ph thuc hon ton cu trc nhn tng hc. Hy tit trong n ung.

C. ngha ch thc ca vic n ung thc n ng vt v ci v.

51

Food governs your destiny; Hi: Trong gio phi Honganji ca Pht gio Jodo Shin Shu cc Thy tu ci v v thm ch n tht. H trng rt mnh khe v xng xo, song h vn giu v giu c cho ti cui i. V sao vy?

Tr li: s ngu dt l iu kh c th vt qua c, nht l nhng ngi bnh thng trong x hi. Nu thy tu rt thanh tnh v trong sch c gng hng dn h, ngi bnh thng, thng s st m khng dm li gn. Nu mi ngi khng i ti th khng th hong dng o php c. V vy ngi sng lp ra Jodo Shin Shu bn thay i hnh thc b ngoi ca tng phi thnh ngi bnh thng. Qua cch ng x ca Thy tu, mi ngi cm thy d chu v t nhin h s nng n cha v quy y Pht Php. H s trt b c o gic v v minh. l m c ln nht. Nh cch tip cn nh vy, tng phi Jodo Shin Shu tr nn i chng v t nhin cc thy tu tr nn giu c. Trong trng hp ny, cc thy tu tr nn giu c. Trong trng hp ny, cc thy tu lp gia nh v n thc n ng vt vi lng t ln , nh vy h vn thc s th knh c Pht. Nhng i khi c thy tu no trong tng phi khng hiu c tm nguyn v nh ca Thy, m li lp gia nh v n thc n ng vt ch v thch ca mnh. Loi s si ny ging nh nhng con chut trong chnh go. y l trt t ca thin nhin. H cn c thc s hiu c nh v Thy v hng n hu ca ngi trong nim knh s.

D.Ngho kh to nn giu sang v hnh phc


Hoi:T hi con tre, ti a thanh at v giau co, nhng hin nay s ti rt ti t, nm nao ti cung mt nhiu tin, ti lam cai gi cung tht bai ? Tr li: t khi cn tr, bn giu c v y , cho nn by gi bn sa st. y l quy lut t nhin. Nu gia cnh sa st nhanh bn nn ngh nh vy l may mn ln. Nu khng sa st mt cch t nguyn th t nhin s bt bn phi sa st. Nu t nhin bt bn phi chu s sa st th s kh au ca bn s ln hn nhiu. Nu bn nhn lnh trch nhim v s sa st ca mnh, th vn s d dng hn, bn s khng au kh nhiu. Sau bn lai c th no tr li. Qua nhn tng ca bn ti c th thy ban u bn rt ngho nhng trng khe mnh v t ch. Bn t dng s giu c cho mnh.

52

Food governs your destiny; By gi bn cn quay tr v ci ngun ca mnh, v bn tr nn kiu cng v qun mt thu hn vi ca mnh, nn tri t to kh khn bn thy. Nu qun mt ci ngun ca mnh cui cng bn s mt ht mi th. Nu con ngi lun nh ti ci ngun v th ban u ca mnh, h s khng bao gi kiu ngo v khng bao gi sa st. Ti c th ni rng ngi v i l ngi tng hiu c c hnh phc giu sang ln kh khn v ngho kh. Ta gi l s hiu bit l ci ngun ca s sng. Ngi giu c hnh phc cm thng v thng yu chm sc k ngho kh s hiu c m u v kt thc ca mi th. Ngi khng bao gi b sa st, h sng hp o lm ngi v i x tt vi k di nh mt v vua anh minh. Ging h ca h vn tip ni bi h hiu o l lm ngi. Phc lc mi Phng n vy quanh h , v ng nhin h phi giu c Ngho kh l ci ngun ca giu c. Ci ngun ca giu sang v ph qu l ngho kh. Khi im ca mi th l ngho kh. n Hong cng khng phi l vua ngay t th ban u. Ch khi no thn dn quy t v cng nhn th ng ta mi tr thnh Hong thc s. Ngi trn k di ph thuc vo nhau, ngi di quyn cng ng bao nhiu, th a v ca ngi trn cng c nng cao v tn qu by nhiu. Bn thu hiu ci ngho v bit cch c x vi ngi di quyn, bn s t nhin tr nn giu c. Nu bn chm sc k di nh con mnh th ngi trn k di s l mt. l ngha ch thc ca s giu c v cao qu. Bn phi chm sc k di quyn nh vi con,em ca mnh. Chm lo h nh con ca chnh mnh khi m au. Cho h n ung ngy 3 ba v khng c to s khc bit gia n ca h vi n ca mnh . V thm ch nu bn quyt tm ung ru th cng nn ung ru hai n ba ln trong thng i ng ngi lm ca mnh. Ri thnh vng pht t ca ci, nh ca gia nh s n mau. ng lng ph v qung i nhng vt cn thit cho cng vic ca bn nhng cng ng ch chit la mng khi h lng ph ca bn th g . V phn bn, ch cn mt cht xu lng tm thi s tit kim khng lng ph hng triu th, nht l nh cch n ung tit . Ngoi cc ba n hng ngy, bn c th cho k di n thm mt t so vi mc bnh thng, nhng bn thn bn ch n thm. Nu bn chu kh thc hin iu ny trong 3 nm gia nh bn s pht t v gia cnh bn s giu c hn trc. iu ny r rng nh nm vi nm l mi vy.

53

Food governs your destiny;

E.Ngun gc ca ngho kh, kh khn v bnh tt


Hi: Hin ti chu qu nhiu bnh tt v phin no, cng ngy ti cng kh hn v cng ngho i. Gia nh v h hng ti rt giu c nhng khng ai chm sc hay gip ti c. Thy khuyn ti phi lm th no ?

Tr li: Trng ch vo s gip ca k khc l khng ng. May hay ri l do cch hnh x ca bn, ch khng ph thuc vo ngi khc hnh x th no. X hi v nhiu ngi lun gip bn theo nhiu cch. Chng ta phi tri n c Hong , ngi lun cu nguyn cho s an ton hay bo v hnh phc cho chng ta. Cc v s Samurai thng ng ra bo v bn mi khi c k ng cp bc hay git hi bn. Cc nng dn trng la go hay cho bn n. Ri th mc hay th c kh ... lm ra vt dng hang ngy cho bn x dng. Cc thng gia mua bn hang ha bn mua khi cn. T c Hong n ngi dn bnh thng, tt c u ang h tr bn ty theo cng vic ca h. Do , nu lng ph c v thi gian, li bing v n ung mt trt t khng cht e d, th tt c c quan ni tng ca bn s b suy nhc v bn b bnh cho d c s mnh tt. Bn s tip tc m chm trong ngho kh. Bn khng hiu c n phc ca tri t v khng kim sot c chnh mnh. Cn bnh nng v s ngho kh m bn ang gnh chu khng n t lc mi sinh ra, m do bn t to cho mnh sau ny. Bn khng th li cho ngi khc. Cng khng phi do tri pht. Nu bn khim tn, gim khu phn n ung v tr nn nhn nhng, t nhin bn s giu c v bnh s lnh.

#4.Bng cach n ung khim tn, ngi ta c th hng vi th vui


C ngi n v hi tht lng Hi: Ti c th d dng n ung tit , nhng khc khe trong chuyn vui chi v tiu tin vi ti sao kh qu. Ti phi lm g y.

Tr li: iu c thi. Vic tit ch yu p dng cho n ung. Cho d bn


c ti qun ru hay song bc v tiu tin mt cch ngc nghch, bn cng khng b bnh v gia cnh khng suy sp chng no bn cn n ung thanh m tit . Bn vn c th sng lu v giu c. Thc n l ci ngun, l thn cy, mi th ch l cnh l. Nu ci gc tt th khng lo cc th khc. Hy n ung tit v thanh m i, ri bn c th i v chi nu bn thch. Bn s thot khi mi ri ro v bt 54

Food governs your destiny; hnh nh n ung tit . Tt nhin c s khc bit gia ngi ny v ngi khc ngi to , ngi nh, ngi khe, ngi yu. Nhng nu ta ly tiu chun bnh thng ngy n ba ba, th nu khim tn bn ch n hai ba ri mt ngy. Khng n g gia ba , khng n b bo ngoi tr mt t c kh, th bn c th vui chi v thoi mi.

B.Cng vic ca bn v ch n ung tit


Hi: nu ch n ung tit m khng quan tm n cng vic, liu chng ta c th thnh t v giu co chng ? Thnh cng c ph thuc vo vic chng ta lm vic chm ch hay khng? Xin Thy bn v iu ny.

Tr li: Tt nhin, bt u t Hong tr xung cuc sng lun i i vi thc n v cng vic. Ngay c chim th cng chy quanh, tiu tn nng lng cho vic kim n. Ai cng phi c, hoc c cung cp n v cng vic. L ngi ai cng lm theo mt cch no . Nu khng chu lm vic th bn cn t hn c chim th. Ngi khng lm vic thng c xu hng tm n ru ch v n tht ng vt nn t tng h cng hn lon, li bing v h s khng th lao ng. l do h n nhiu qu, h khng cm thy khe v n hm sau cng khng th lm vic. Hng ngy tp qun ny lp i lp li. Kt cc l h b bnh mi th bnh do n ung qu mc m ra. Vic nn lm trc ht l iu chnh n ung khim tn, thanh m. n ng php s to nn mt tm tr v tri tim c k lut. Nu tm tr ca bn tp trung, mi ngi khng phi thc gic bn lm vic. Thc n l quan trng nht.

C.Nguyn nhn ni danh ca cc vt Sumo v ngh s


Hoi: Cac vt Sumo khng my khi khim tn ma co ve kiu ngao. Tuy nhin, ho rt ni ting v c x hi kinh trong. Tai sao vy ? tr li: Cc vt Sumo to khe ni ting khp Nht Bn v h c mt sinh lc mnh m hn hn ngi thng. Tn tui ca h lng ly, Ngh s cng vy, d h thuc ng cp thp nhng ngh thut ca h thc s siu vit. H c sc khe v ti nng thin ph nn tr nn ni ting. Nhng ngi nh vy khng 55

Food governs your destiny; thc s gip ch g cho x hi. H li cun x hi, ni danh lc cn sng, nhng 30 nm sau khi h cht, khng cn ai nh n h, Nhng nu bn chu n ung tit v gip c nhiu ngi trong x hi theo c np sng ny, tn tui ca bn mi mi sng chi. Ngi ta s cm nhn c n c ca bn v bn s c nhiu th h mai sau nh ti. y mi l cng vic thc s c ch cho x hi.

D.Nu thch n cao lng m v bn s b ngho


Hi: ci ming sinh ra n, nu mun n m b km nn th cn g l hng th cuc sng. Th vui sng nht ca con ngi l c n, khng th so snh n vi cc th vui khc. C ng nh vy khng? Tr li: C hng triu iu khc nhau gia mi ngi. Hnh phc ca v s Samurai l ot ng cp cao. Hnh phc ca nng dn l tp trung mi c gng lm cho ng rung ca h thu hoch cao hn ca ng cha mnh. Ngi th th mong t c tay ngh cao hn ng nghip. Nh thng gia c th vui ra sc to dng doanh nghip v tr nn giu c. Nu v cng ri ngh hay khng c c m g trong i, bn s cho n l sng nht. Nhng nu ch thch cao lng m v, n bo b, rt cc bn s ngho kh v khng bao gi thnh cng. Ti khuyn bn trc ht hy thnh t ri hy ngh n n. Nu ngay t ban u bn thch n nhng mn ngon, tri s cho bn ngho kh, phin no v bt hnh. Bn ni rng ci ming sinh ra n, ti ni n cng l li dn vo toilet. Nhng th bn nn ra c mi kh chu ging nh phn vy. Nu bn n qu nhiu, khc no thc n vo toilet. Nu bn cha th khp mnh vo k lut, cng ging nh bn ly mt bt cm vt vo ng phn ca bn. Cho d bn l ngi rt ti l k mt ngi d th bn cng s ngn ngi vt nhng thc n ngon lnh vo ng phn. Vy m v n ung qu mc, bn lm ng nh th y. Bn nn cm thy s hi. Tng y d dy nhng cao lng m v bn s rt ngn cuc i mnh. Ngi giu sang m n ung nh th s khng th sng lu, trong khi ngi ngho li trng th. n b bo yu mnh n thc n n gin s sng lu. (n lm ch t a bi cc to-ngn ng VN)

E.S xut hin ca ng vt vo ban ngy v vn may ri

56

Food governs your destiny; Hi:Con chut khng s hi b ra chy lung tung vo ban ngy. Liu y l du hiu vn tt hay xu? Tr li: Chut l m trong cc loi ng vt v hot ng tch cc v m. Vn hn s rt xu nu chng b ra ban ngy, c ngha l nh bn khng gn gng ngn np. l du hiu bo bn s gp kh khn , tai nn hoc nh bn sp b ph . Nu vng kh ca ngi nh bn vn cn thc s mnh v y tc l cn dng th ging vt m nh con chut s khng xut hin ban ngy. Khi kh nh bn hay gia nh b suy gim, ngha l rt m th ging vt m nh con chut s khng ngn ngy chy ra vo lc ban ngy v gy xo trn nh ca. Khi gia cnh sa st, dng kh bin mt, m kh thnh ln th l ng vt m c th xng ra gy ri quanh nh. Ngun gc s suy sp gia nh nm trong tay ngi ch gia nh. Nhm lm vng tin bn thn bn v nhng thnh vin trong gia nh, mi bui sng v ti hy t nn trc bn th gia nh trong nh bn v cu nguyn Tri Pht. Ri hy gim bt khu phn thc n ca bn, sau mi ngy bn hy em nhng thc n m bn tit kim c cho ngi ngho. Hy lm vic mt cch nghim tc. V sau cho d cng vic ca bn c nng nhc n my, hy n ung n gin, v tp trung ton b n lc ca bn vo vic suy ngh v nhng iu tt p nht cho gia nh bn trong tng lai. Trc 4 gi sng, thc dy, ngonh mt v hng ng v t lng tn knh Mt tri. Bn s nhn c nng lng thnh dng t mt tri, v ton th gia nh bn s tr nn ha thun. Nu bn c ngi lm cng, anh ta s tr nn tn tnh v ht lng v bn. Bn cng nn thc dy trc ngi lm cng. Nu bn thc s khng c mt tm lng tt, bn s hng th cho ring mnh, thc khuya dy sm ch l th vui v quy ry s ngh ngi ca nhng ngi lm cng. Ri bn n ton nhng thc n bo b v v bn s tr nn qu khc khe hoc bn xn vi nhng ngi lm cng trong nh, i x vi h nh g vi hay vt dng trong nh th h khng th ha nhp v bn rt cuc s t hy gia nh mnh. Ngi ch l trung tm trong gia nh v nhng ngi lm cng l vng ngoi vi ca trung tm y. H ging nh ci bng ca ng ch. ng ch v nhng ngi di quyn ging nh hnh vi bng. Khng nn c s phn bit v thc n m c hai cng n. ng ch nn chia s nhng g ng ta hng th vi ngi lm cng ca mnh. Khi ng ch au kh hoc bun ru, th ngi lm cng s vui v chm sc ng ta.

57

Food governs your destiny; y l mt trt t t nhin v r rang ca Thng . Mi th ph thuc hon ton vo bn. l ci r. Nu bn khng nhn bit c trt t ny, bn khng phi l ng ch thc s, v nhng ngi lm cng cng khng hiu c trt t ny. Nu ng ch ca gia nh khng c s cm thng v tnh yu, th ngi lm cng cng khng th c c nhng th . May mn v ri ro ca ngi lm cng ph thuc vo hnh vi ca ng ch. Mi vic u xy ra ging nh vy. Tht l v ch bn v hnh phc v bt hnh thng qua vic quan st din mo v phng on s phn. Hnh phc hon ton ph thuc vo bn. y l vn ct li trong mn nhn tng hc ca ti. Xin hy tr li vi li sng gin d v khim tn hn.

#5. Lm th no thc hin li cu tri ca bn


A.Ngh th no v n dnh cho th cng?
Hi: Ti thc s mun hi mt iu: ti khng gp may trong cuc sng. Ti thc s ang au kh. Ti quyt nh cu Tri ( Thng ), liu iu ny c lm cuc i ti kh khng? Tr li: y l iu ny rt ti, Tri u? Tri khp ni v trong mi th. V vy, nu bn thc s mong mun lm iu g, th iu c th tr thnh s tht ng nh mong mun ca bn. Cho d bn th cng Tri c ngn ngy v ngn m, tr phi bn c tri tim chn thnh, cn khng tri chng th lm g gip bn c. Nu bn thc s c mun cu nguyn vi c tm lng, hy hin trn cuc sng ca bn tn th tri. Thc phm l gc r nui dng cuc sng ca bn. Nu bn dng cho Tri nhng thc phm ny cng nh bn trao tng cuc sng ca bn. Ti thng ni rng nu thc n thng thng gm ba bt mi ngy, bn nn n hai bt v dng ln Tri mt bt. Khng cn thit phi th cng Tri bng cch khc. Ch cn ngi bn n, cu Tri khn Pht vi c tm tr ca bn v ni rng bn ch n hai bt v dng ln Tri mt bt. Ngay lp tc Tri Pht s nhn c bt thc n m bn dng ln. C mt thnh ng : Tri ph h cho nguyn ca ngi trung thc (Tm xut Pht bit). Tri khng chp nhn mt tm hn bt tnh. Nhng nu bn n qu nhiu v dng ln Tri nhng mn n cao sang, th Ngi s khng vui v khng chp nhn mt tm hn bt tnh. Nu bn c ba bt, th ch nn n hai, dng ln tri mt. Bt k loi thc n g, thm ch tht v thc n ng vt, bn cng c th dng Tri theo ccch ny. Nu bn lm nh vy, mi th c th s c thc hin, khng c ngoi l no. Nhng c nguyn 58

Food governs your destiny; nh b c th mt mt n hai nm mi thnh s tht, trong khi nhng c nguyn ln phi mt n mi nm. Nu bn tn th Tri Pht theo cch ny, th bn s c c nhng g m bn cu nguyn. Ti xin nu mt th d, trn nh ni Inubo thuc a phn ht Shenshu l ngi cha c pho tng Fudoson y quyn nng tm linh. Mt ln trong dp ngh, mt ngi hu i xung ni vo mt ngi lng mua ru Sake cho ngi cha tren nh ni. Trn ng t ngi lng tr v anh ta dng li ung ru. thot tin anh ta ngh phi dng ru ln pho tng trc , bn t mt t ln phin ri nhm nhp mt t. Anh ta ch mang mt s t ru cn li v cha. V s tr tr ngi cha v cng tc gin v khng c ru t l. S tr tr bc vo trong n xin x ti v cu nguyn c Pht.. t nhin, ting ni t trn tri vng xung: ch bn khon, ta nhn c ru ni phin ri. Nh vy Tri Pht nhn c nim ca mt ngi ch khng phi bng vt cht c th.

#6.Phn dng cng ca bn. l tm c thc s c giu kn


Mt ngi n ng n v chn thnh hi Hi: tha thy, Thy dy hng ngy chng ti phi m thm tu nhn tch c v tn th Tri vi ci tm hin ha. Xin ng cho bit chi tit hn vic ny ?

Tr li: l iu tt, Hng ngy nhng g m bn c trong bt cm ca bn s tr thnh cht thi ca bn. Nhng nu bn dnh cho Tri mt phn nh v cho bt k ai n vi bn, th chnh l bn ang tu tm tch c thc s m bn m chng cn ai cng nhn c. Tri Pht s v cng hoan h. Cc Ngi thm ch vui v khi nhn c thc n ngun gc ng vt. Bn s nhn c g nu bn n ti ming cui cng? Khi bn dng ming n thay v n ht c, chnh l bn lm tng thm tnh thng v n hu ca Tri Pht. Cho i nhng thc n khng phi phn ca bn l iu khng hay. Dng hin ch mt phn nhng g m chnh bn n bnh thng hng ngy mi thc s c tc dng. Nu lm nh vy, th d bn c th cng trc cha chin hay trong n cng chng thnh vn g. Tri Pht s che ch bn Ti ni vi bn iu ny: mt ngi chn thnh nht ch nn n mt na phn n ca mnh v cho i mt na phn cn li. Nh vy d dy ca anh ta s rt m i, kh lc khng b nh tr v khng b m au bnh tt. Nu bn thc hin iu ny 59

Food governs your destiny; ba ln mt ngy, bn c th tch ly c mt ly nh m c hang ngy . Trong mt nm bn s tch gp c 365 ly m c v trong 10 nm s l 3650 ly. Theo cch ny s tng thm c hnh ca bn v bin nhng gic m ca bn tr thnh s tht. T nn tng , bn s xy dng hnh phc v thnh cng ca bn trong tng lai. Nu bn khng t mnh gia tng c nng, Thng s khng bao gi ban phc cho bn.

B.Ng cc ri xung nhng ta khng nht ln


Hi: Gi gn tt ng cc nhng chng ri xung t , l m c. Nhng nu mt ht ri mt khi thu hoch, liu chng ta c nh mt n hu ca Thng do khng nht n ln chng? Tr li: cho d bn ht sc cn thn trong thi v thu hoch, i khi thc ( hoc cc ht ng cc khc )vn b ri vi xung t. Nhng ht thc ri vn c th nui sng mt ai i ngang qua v nht n ln. Nhng ht thc ri t nhin chm sc cho t nhin, ging nh loi chim nghim nhin nhn c thc n ca chng do Thng ban tng. Con ngi m n ung ba bi tt c nhng g m h thch chng hn g loi chim. Cao lng m v b bo ginh cho nhng ngi thuc tng lp trn. Nhng thc n n gin v thanh tnh dnh cho nhng ngi thuc ng cp thp v thng dn. Nu bn l ngi thuc ng cp thp v n nhng th cao lng m v v li sng ca bn khng xng hp vi nhau. Nu bn ham n nhng th ca nhng ngi thuc tng lp trn, th cui cng n hu ca bn s b chm dt. Bn n ht n ri, bn s chng cn g n. C mt tc ng c ni rng mt ngi ho n khng th sng th( vng bng t l nghch vi vng i). l quy lut t nhin.

#7.Ci g s xy ra vi mt ngi thuc tng lp thp rt thn thin vi mt ngi thuc tng lp cao?
Hi: Nhn tng cua ti la tng thanh at, nhng ti vn con rt ngheo v cha at c thnh cng nao. Ti la mt thng gia v tn hu ht thi gian cho vic giao du vi nhng ngi giau co v ban be trong x hi thng lu. Ti co rt nhiu mi quan h nh vy, nhng thanh cng lun lang tranh ti. Thy co li khuyn nao khng?

60

Food governs your destiny; Tr li: cho du nhn tng cua bn co noi ln s giau sang, nhng bn se khng bao gi trong sut ca cuc i cua ban, nu bn vn duy tri mi lien h vi x hi thng lu. Nu bn la ngi thuc tng lp thp v lam ban vi nhng ngi trong x hi thng lu thi iu nay se mang hn loan vao cuc i ban. Ban phai thn trong v de chng iu nay. Mt khi bn tao mi quan h co ia vi cao nh vy, ri cuc sng cua bn se at n inh cao, iu nay trai vi trt t cua t nhin vi at ti inh cao ma khong bng n lc cua ban thn. Nu trong qua kh, it nhiu bn co t nguyn tu tm tich c, thi bn c th tr nn ni ting v co nhiu ban be trong x hi thng lu. Trong trng hp nay , ng bn khon gi ht. Nhng nu bn khng thc hin mt iu gi o nhm mang lai minh tc hiu nh vy v chi tim cach vn ln phia trc bng vic ung dung v thn thin vi nhng ngi thuc ng cp cao, thi bn ang hanh ng trai vi trt t cua thng ri y Nu ban tht s mong mun thanh cng, hay chm dt kiu tip xuc thn thin nh vy vi nhng ngi cao hn bn ma hay lin h vi nhng ngi giau vi s khim tn, tht tha ng thi m rng long nhn t v tinh yu cua bn i vi ngi thuc ng cp thp hn. Hay lun nhn thc c gii han cua minh gii han cua minh v ch kiu ngao trong li sng. Nu bn thay i v thc hin phng cach nay, bn se thanh cng v gp vn may ma tng mt cua ban ha hen. Ti c th noi rng ngi giau c th tn trong ban, nhng y khng phai la s tn trong tht s, chi vi bn co giao du vi x hi thng lu v bn c th lc nh anh hng cua ho. Ban phai hiu ro ai o mun be bn vi bn. Ho c th chi n li dung mi quan h cua bn. B.Cung ngi o lai hoi ti Hoi: Ti nghi rng cung ung khi noi tinh cach mt ngi phu thuc vao quan h giao thip cua anh ta. Do vy, nu ti giao kt vi x hi thng lu, liu ban thn ti co bc ln ia vi cao c hay khng?

Tr li: Nhn cach cua chung ta chiu tac ng bi ban be cua chung ta. Nt kt bn vi ngi trung thc thi bn se tr nn trung thc. Nhng nu lam bn vi nhng ngi co ia vi cao, thi bn se nhim cung cp kiu hanh cua ho. Do vy, nu la mt thng nhn vi u oc cua ngi ia vi cao, bn se khng th thanh cng trong cng vic kinh doanh cua minh. 61

Food governs your destiny; iu nay cung co ngoai l trong thi ky x hi hn loan, nh chin tranh chng han. Con trong luc bnh thng, nu bn bing nhac trong cng vic cua minh v a kt bn vi nhng ngi ia vi cao thi se kho co c hi thanh cng. Ke ngu ngc khng bit gii han cua minh v nghi rng tht vinh hanh khi kt thn vi nhng ngi danh gia v nh vy se anh mt n phc cua minh. Vn se khac i nu bn phung s x hi thng lu nhng vn rt khim nhng. Khi bn i qua mt tng Pht ma khng chp tay vai hoc khng hiu thi s kinh trong, bn se mt n hu cua Tri Pht, do vy phai lun khim nhng. Chinh vi vy, nu tr nn thn thin vi nhng ngi cao hn bn, bn thm chi se anh mt nhiu n phc hn.

#8.Ban thn nhn tng khng phai luc nao cung tac ng
A.Trung thc la ngun gc cua nhn tng
Hoi: Mt nha nhn tng hoc noi rng ti se co nhiu tai lc, nhng ti vn rt ngheo v co nhiu tr ngai. Ti ang bn khon liu co phai luc nao nhn tng cung ung hay khng? Tr li: trung thc quan trong hn din mao cua bn. Nu bn khng trung thc, thi tng mao cua bn cung khng trung thc. Cu truc hinh th v nhng net c trng cua bn lun sng ng v thay i. Nu ngi co tng tt v lun gp vn may, thi khng con gi ban lun v iu nay na. Cho du hinh tng tt cua bn biu hin vn may thi no cung khng khac hn hinh tng xu, vi tr phi bn khim tn v kim ch c hanh vi xu. Ti c th noi rng nhn tng hoc rt sng ng v lun thay i. Ti bit co mt s it ngi co din mao rt tt lai phai i vao nha a vi thiu trung thc. Vn may tuy thuc vao cach chung ta suy nghi ra sao. o la ly do tai sao ti khng noi nhiu v vn may rui khi ban v nhn tng hoc. Ti nhn manh n n hu, tuyt diu, vi ai v sang choi cua Tri t . iu quan trong nht la phai kim soat c th xac v tinh thn cua minh. Phng phap nhn tng cua ti t trong tm vao vn nay. T xa xa ngi ta noi v may rui, nhng o chi danh cho ngi mi bt u. Nu ai o c noi rng anh ta se gp vn may, v ri chi thich n chi giai ai thi rt cuc anh ta se lam tn hao n phc cua minh. Ngc lai, co ai noi vn rui ang i anh ta phia trc, anh ta se d nhut chi v tn hao khi lc. o la s ngu dt thng thy nhng ngi thp kem. Con vi ngi co cn c thng tu ma c oan la se co vn tt thi 62

Food governs your destiny; anh ta cung se tr nn sung sng. o la ban cht cam xuc thng thng cua con ngi . Do vy, mt nha nhn tng hoc khng nn oan vn may hay vn rui cua con ngi. Ban c th tim n thy boi nu mun, nhng tt chi nn nghe thi. Hay hoi ng ta lam cach nao quan ly cng vic v gia inh bn mt cach tt nht. Hay lng nghe li khuyn cua ng ta v cach kim soat c ban thn v gia nh Phai lun nghi rng bn co nhn tng xu v khng may mn nht, hay sng khim tn v gian di gi ly cai c cua tri t. Khi bn tich luy c tm c, nhng c im xu cua bn t nhin se thay i thanh tt. Hay chi tp trung vao vic tu tm tich c cho tri t ma thi.

B.Ngu c
Hoi: Thy chi ban v sc khoe v thc n nhng cha bao gi ban v nm ao c chu yu. Nu sc khoe cua mt ngi rt tt, y sc sng, vic n ung cua anh ta chun mc, nhng anh ta khng co nm c nay, ti nghi rng anh ta cha thc s lam chu ban thn.Thy co ng y vi ti khng?

Tr li: Ngu c chi la canh, con ci ngun cua cy i r v thn la thc hanh c nng cua tri t. Nu anh ta c th lam cho ai o hiu c trt t nay, ri ngu c se t n vi anh ta. Chung ta c th noi cuc sng cua nhn loai co c la do n phc cua Tri v c nui dng bng n hu cua t. Bt ky cai gi dung duy tri cuc sng u bt ngun t n hu cua Tri v t. Khi hiu c iu o t nhin ban se kinh trong cng n cua Cha me. Khi quan tm hn i vi cuc sng va thc n , ngu c se t n vi bn. o la nguyn nhn tai sao khi nhng vi nhn n ung ung, nhn thc cua ho v trt t t nhin tr nn ln lao v yn binh. Nhng ke tiu nhn khng tn trong thc phm se huy hoai n phc cua thng v chuc ly ngheo cung kh khn. Hoi: Thy cho rng nhn tng tt v xu thay i tuy tm tri. Nhng sao vn may rui lai khng tn tai ro rang? Tr li: Cuc sng ng thi va h va thc. y la ly do tai sao trong trng phai nhn tng hoc cua ti, ban thn trt t t nhin chng h co vn may hay rui. Nhng nu ban nhn bit c n hu cua tri t v hiu ra thc phm la ngun gc cua s sng thi chng ta c th oan c vn may hay rui. y la Phng phap ung n thc hin d bao. Vi vy nhng ngi khng hiu c 63

Food governs your destiny; cuc sng thi se khng bit c thc n la gi ung danh cho ho. Nu n ung ung phep, ho se hiu c trt t cua thng chi phi van vt. T o tm tri cua ho tr nn trong sang v n inh, nh o ho c th kim soat c ban thn v tich luy c cua cai. Tr phi n ung, nu khng cuc sng cua bn se khng n inh v se tr nn trng tay. Nh n ung, cuc sng v s phn cua bn t nhin se tr nn sung tuc. o la ly do tai sao con ngi cn nhn bit trt t t nhin cua van vy. iu quan trong la phai hiu v thc hanh iu nay. Nhn tng hoc tun theo trt t vi ai nay cua tri t. Ai hiu c trt t nay, nh ti a noi trn, se co thai gian di v khim tn trong cach n ung. Nu n ung ung phep, tm tri cua bn se khng nghi vn v v bn c th thu hiu nhanh hn trt t cua t nhin. Ti c th noi rng trong vu tru co ngu khi khac nhau, con ngi co ngu c v van vt u tun theo trt t vu tru nay. Nu tm tri cua bn mng lung v inh, bn se khng hiu v khng bit cach s dung quy lut nay v bn cha tht s phat trin. Nu cha hiu ro quy lut nay v hanh ng theo no thi bn ang lam mt i n hu cua tri t v tng mao cua ban thn bn. Vi vy n ung ung n la iu quan trong bc nht. Thc n la ci ngun nui dng ca th xac ln tinh thn. Ban khng th hiu c trt t cua t nhin, tr phi nui dng c th minh mt cach ung n. Nhng thc n ging nh nhng ngi sng trong bong ti khng chut anh sang.

#9.Ngi cam thy hi hn vi anh ri mt hat thoc thng co xu hng lai mun n thm mt bat
A.c nng thc s c giu kin
Hoi: Ngi xa a tng noi m c. Ti la ngi dt nat v cha th nm bt c y nghia v thc s cua no. Xin Thy hay giai thich v m c ich thc?

Tra li: Mt ngi co m c ich thc se khng bao gi quan tm cho du rt nhiu thoc ri xung t. Nu n ung va u v ung n cho da day cua bn thi khng cn bn khon v nhng gi bi coi la lang phi. Nu bn s dung bt ky cai gi qua nhiu, mt tri, mt trng, n hu cua tri t se khng qun, o la iu quan trong cn ghi nh, o c goi la m c tht s. Mt ngi khng hiu gi v m c cam thy rt bun khi nhin thy mt hat thoc ri xung t, ngng anh ta lai mun n thm mt bat nu thy ngon ming. Nhng con ngi nh vy thng 64

Food governs your destiny; phin long khi thy mt hat thoc bi lang phi, nhng ho lai khng hiu vi sao la iu ang bun khi ho n thm mt bat na. n thm mt bat liu co sung sng thm gi khng? Hoan toan khng. Thm chi con ti t hn vi thn xac thm nng n v m c bi suy tn. Loai ngi tht s khng bit gi v m c v t anh mt n hu. Ho bi coi la dt nat. Ngi ta cho rng tri sinh voi, tri sinh co. Nu u co cuc sng, o co thc n. Nu thc n ma ht thi cuc sng cung chm dt. Chinh vi vy n thm mt bat, cho du la nho, la bn ang pha hoai trt t n hu cua Tri. Nu n qua nhiu thi bn lam phng hai n n hu cuc sng cua bn. Chi ngi nao co mt nh mu thi mi lam nh vy. Cp mt cua anh ta khng thy c tri tu tht s. Ngan ng goi ngi nh vy la m mt ma vn bi ri xung ging Hoi: Tha Thy, Thy khuyn chung ti phai han ch n nhiu, nhng i khi c mi d tic, nu n nhiu thi co lam tn hai n c nng khng? Tr li: ung nh vy, iu o rt xu. La mt ngi khach trong ba tic co nhiu mon n bay ra ngon lanh, anh ta co xu hng n tt ca vi cho rng thc n khong n la phi pham. Nhng anh ta khng bit cac cu vn noi rng n lm ia nhiu. Tht la sai lm vi chi s lang phi ch thc n bay ra trc mt bn. Mt ngi co tm chn tht se vt bo s thc n ma minh khng cn n, o chinh la m c. Nu bo i thc n tha , bn c th giup mt vai chung sanh nao o vi phn khng th nui dng cuc sng. lam nh vy rt ging vi vic phi pham thc n, nhng khng phai nh vy. Mt s ngi c th khng nhn ra, nhng y la m c tht s. o la c hanh v n hu cua tri t cho bn. Cho i la n c. T ban n c la toku v nhn la toku co cung m. Do vy cho cung chinh la nhn. y la ly do bn khng nn n thm cho du chi mt ming nu khng co nhu cu. Nh vy bn c th tich luy m c cua tri t. Thm chi chi n thm mt ming thi cui cung no cung ra phn, ma no lai con huy hoai n phc cua bn. Co rt nhiu ngi khng thanh at v vn ngheo chi vi ho khng tu nhn tich c. Tt nhin, quy tc chung la khng c lang phi thc n, chng ta phai s dung ht, thm chi n mt mu nho sot lai. Nhng ngi khng lang phi thc n c th tich luy c mt kho ln n hu cua tri t. Goi no la m c bi vi bn lam iu o ma nhng ngi xung quanh bn khng h bit. Sau nay c hanh cua bn se quay lai di dang nhng iu tt lanh v bn se tr nn ni ting. 65

Food governs your destiny;

#10.Nu khng chu y thn trong n thc n, bn khng th tr thanh Pht sau khi qua i
A.Nhng c trng biu hin cua mt ngi sp cht ma khng ai bit
Hoi: Mt nha nhn tng hoc noi vi ti rng ti se cht do mt tai nn hoc cht guc bn l ng. Ti ang lo lng v cai cht o. Liu ti tht s co nhng du hiu vn rui nh vy khng? Tr li: Moi ngi thng cht bt ng, khng ai mun bit trc hoc ho quan tm n iu o vi ho mun nh vy. y khng phai vi cu truc tng mao cua ho. Khng chi con ngi ma nhng s vt khac cung i n kt cuc nh vy. Nu bn khng khim tn gian di, i vi nhng gi ma bn s dung ma vt bo chung hoc s dung chung mt cach bt cn thi bn se nghim nhin gt hai nghip chng t nhng hanh ng nh vy va se kt thuc cuc i trong au n v hp hi keo dai. Chng ta goi y la cht ng cht ch. Cy co c t v tr thanh tro bui v tr v vi t. Nh vy goi la tr v vi Pht. Nu cy ci c kt thuc nh vy la iu rt tt. Nhng nu bn cu tha v i khi vt bo cy ci chi vi no bi bn, thi chung se khng nhanh chong tr v vi t. Chung se bi muc nat ging nh nhng khuc xng bi vt bo v keo dai thi gian tr v vi ci ngun cat bui. Chung ti goi s kt thuc nh vy la cht ng cht ch. Nu mt cai cy gia bi bn chng ta se lam sach no bng nc mat, t thanh tro v a no tr v vi t, y chinh la m c tht s. Nu bn chm soc n moi vt nh vy, thi cho du luc u bn co tng mt mang du hiu cht ng cht ch, bn se thoat khoi s phn rui ro nay v sng vui vi tui gia. i vi thc n, sau khi c ch bin thich hp, c n vao v tiu hoa trong da day, no tr thanh phn v tr v vi t. iu nay cung vy, chung ti goi la tr v vi Pht. Nu thc n bi vt bo, khng d dang tr v vi t ma con bi ln men v thi ra, no khng th tr v vi Pht. y la hin tng cht ng cht ch cua thc n. cho hoa trai chin mong trc khi n cung la m c. i vi con ngi, vu tru ang tao ra nhiu th nh vao n hu cua mt tri v mt trng. Nu bn i x khng tt vi nhng th nay, tc la bn khng hiu ro gia tri mt tri, mt trng v khng tun theo trt t cua t nhin. Mt ngi nh vy se chiu au kh, c bit tui gia v khi cht. Anh ta se bi cht ng cht ch.

66

Food governs your destiny; Nu hiu c nng van vt v tich luy m c hang ngay thi bn se tr thanh mt ngi y n hu. Co rt nhiu ngi hng n hu trong x hi , khng phai t luc mi sinh, ma ho tich luy c n hu thng qua nhng n lc ban thn. No khng n mt cach bt ng. n hu cua thin nhin n gia nh bn. n hu x hi c th hin bi hanh ng cua bn. Mt ngi ngu ngc khng th hiu c trt t c nng nay. Ho huy hoai n hu cua minh hang ngay v trach Tri, trach Pht. Ho ngay cang suy sup, thm chi anh mt ca m c ma t tin tich cop cho ho. Nhu cu con ngi cn ba th n, mc v . Chng l ba chn ca ci king. Ging nh phc, lc v th. Chng lun i vi nhau, nh quan h tt vi b con rut tht. Nu bn khng c n hu v khng c quan h b con h hng th tht l ti t v s cht trong ngho tng v au kh. Ngi thn ca bn c th cng ging nh bn, nhng nu bn khng hiu v quan tm n h, h s xa chy cao bay m khng h bo trc. Nhng ngi thn n ung gin n c th gip bn lc ny nhng ri dn d h s ni nhng li khng tt trong ba cm vi bn, v s b ri bn. Khi mt ngi thn bit c s vic ng tic ny n khuyn nh bn, nhng bn b ngoi tai. Hn na bn li cn thay qun o p v i n nhng ni gii tr say sa vi nhng k n khng ngi ri khc. Cui cng tm hn v cuc sng ca bn s lm vo cnh him ngho. Mt cuc tn cng s n rt gn bn. t nhin, nhng th trc y vn phc v bn thc n, qun o mc v nh s quay tr li tn cng mnh m, bn s lm bnh nng. Chng tin su vo lu i cuc sng v tin cng vo bn cht thc s ca bn. Bn s kt thc cuc i trong ngho tng v yu mnh. Cui cng bn phi mc nhng b qun o c nt v phi t b ngi nh ca bn. Bn kt thc i mnh vi ci b gy lang thang v nh trn ng ph, mi mn v hy hoi thanh danh ca gia nh mnh.

B.Lm th no nhn bit c bn cht thc ca mt ai l xu hay tt


Hi: Bn cht ca con ngi l tt, nhng a tr ngay t lc mi sinh thch ung sa m, y c phi xu khng? Nu bn cht thc s ca con ngi thc s tt, th h khng nn n thc phm v ch nhn s nui dng ca h trc tip t thin nhin ging nh c cy. Thy c cho bn cht con ngi l tt khng? Thy c ngh ci tt v ci xu tn ti trong bn cht con ngi ? 67

Food governs your destiny; Tr li: Ging nh c cy ht nc, mt a tr mi sinh ng nhin i n. Gi s bn ngt mt bong hoa v cm vo nc, tt nhin hoa s ht nc n. Nh chng ta thy, mi sinh vt mun tn ti u cn n, iu ny chng tt cng chng xu. Mc ch ca vic n l nui dng tm tr v c th. Do vy, nu bn c th n nhng thc n gin d, khim tn v t nhin, th chnh bn ang thc hin nhng thi quen n ung tt. Nu bn ham n ung b bo, ta gi l n l cho n ung. n theo kiu ny s hy hoi bn cht tt ca bn, do tip nhn thc n khng tt. Bn cht thc s ca con ngi khng xu, nhng thi quen n ung xu s hy hoi chnh bn thn bn. Bn s ph hng tm tr, c th v gia nh mnh. l l do ti sao mn nhn tng hc ca ti nhn mnh n cch thc n ung gin d v khim tn.

#11. B mt ca Nhn Tng Hc l Horen Ge- Kyo


Mi vt u c hn (danh-Myo) v cu trc (sc-Ho)
Hi: ThaThy, Th thng ni c th v tm tr l hn v cu trc (danh - sc), | mt s huyn o v hnh v mt trt t vt cht. Ci g l tinh thn v ci g l cu trc?

Tr li: mi hin tng chng c g ngoi tinh thn v cu trc. S biu hin ca n c hai dng: sc mnh v hnh v tn ti hu hnh. Ci v hnh th khng hnh dng nhng chng ta c th cm nhn rt r. Chng ti gi ci khng c hnh dng ny l thn sc v y chnh l tm tr. Ci hin hu c hnh dng c th nhn thy c. Nhng hnh dng nhn thy c u c trt t cu trc. l l do m chng ti ni c th th hin tng mo, cn tm linh, linh hn th hin thn sc. Bt k ci g c hnh dng v cu trc (hnh tng) th cui cng s tiu tan. iu ny c gi l o ca v tr. iu ny cng chi phi mn Nhn Tng Hc. Mi tnh cch u bt buc t tm hn v c biu l ra thn sc bn ngoi. C th v tm tr ca chng ta bn thn n phn nh v p (thn sc) v trt t (hnh tng) ca t nhin ni chung, m trong v tr trn ngp nhng th ny. Hng ngy chng ta khng ai trnh khi phi tip nhn sc tng (v p) ca tri t cng hnh tng ( trt t) ca x hi.

B.Cu trc ny bao gm c Myo v Ho (trt t v hnh v hu hnh)


68

Food governs your destiny; Hi: trong thut xem a l, hng ng Bc gia cung Su (sao Ngu) v cung Dn (sao V) nm trong vng Hong o c coi l phng gc trong mn Nhn tng Hc. N c gi l im xut pht. iu ny ng hay khng? Tr li: Thut a l v Nhn tng Hc u xut pht v da trn s cn bng rt mong manh gia m dng. N m o n ni kh c th gii thch c s huyn o ny Myo. im cui cng ca Thi m ( cc m) th sinh Thiu dng. V tr ca cung Dn ( sao V - V Ha H- con H) ng cnh im bt u mc ca mt tri hoc Thi dng khi nng lng thay i t m sang dng ( gia cung Su (sao Ngu- Ngu kim Ngu- con tru) v cung Dn (sao V ) trong Hong o). Chng ti gi im ny l ci p hoc tm tr (Myo). T y, nng lng kh c to ra v xoay chuyn, hnhthanh2 cung Dn ( sao V, mt im thiu dng pha ng), kt thc ti cung Su- Sao Ngu, Thi Dng. y l canh ca ca nng lng Kh ng vo, ni sinh, hoc l trung tm ca s sng v ci cht. Chng ti gi hng ng bc la Ki-mon, cng qu. Nng lng kh (ki) v demon (quy) c cng kiu pht m ging nhau trong ting Nht, c hai u l sc mnh v hnh. Chng ti c th ni rng c thut a l v Nhn tng Hc da trn c s ci p (sc tng) v trt t ( hnh tng). l l do ti tn th tt c Tn gio. Nhng ngi theo o, khi nghin cu thut a l v Nhn tng Hc th hiu rt nhanh. y l l do nu bn l ngi theo Tn gio v nghin cu thut a l, bn c th hiu c su sc hn v Tn gio ca bn v c th ch o li sng x hi tt hn. Hy lm cho mi ngi hiu su hn ngha v gi tr ca mn Thin Vn hc v Phng Hng hc. S hiu bit su sc nht v mn xem a l c th tm thy trong kinh Php Hoa ( Hokke-kyo). Hi: Tha Thy, Thy ni mi s vt u thay i, chng c sinh ra v cht i. Thy ni s vt khng c hnh tng c sinh ra gia cung Mi (sao Qu) v cung Thn (sao Chy), ngc li vi cung Dn ( sao V) l du hiu ca s sinh v cht . Ti sao Thy ni nhu vy ?

Tr li: cung Mi ( sao Qu- Qu Kim Dng- con D) ri vo cui chu k dng ca mt tri. Cung Thn (sao Chy Chy Ha Hu con kh ) l bt u ca chu k m chuyn dn thnh Thi m (cc m ). Ngi mi sinh thu nhn thu nhn nng lng kh t cung Thn ( sao Chy) v bt u tr thnh dng kh hp th 69

Food governs your destiny; la dng ca cung Ng (sao Tinh- Tinh Nht M con Nga), sau kh suy dn v quay v cung Mi ( t ca Qu). Vn vt u sinh ra t t v quay tr v t. Chng ti gi y l ca hu ca hng ng Bc ki-mon ( cng Qu). Theo cch nhn ca chng ti, cy c lun nhiu hn mi th trn th gii ny. Vy cay c ( tho mc) l ngun gc. S sinh dit ca cy c nm trong cung Mi v Thn ( sao Qu v sao Chy) D.o ca Nhn tng Hc ph thuc vo vic xem xt tm thc ca mt ngi lm vic nh th no trong trng thi lng yn ri sau vo vic ch cho anh ta cch c hiu qu nht c c n hu ta sng. Chng ti lm cho anh ta yn n hn mc hin ti ca anh ta. Cng nh vy, chng ti lm cho anh ta hiu c tm quan trng ca s yn n vng chi nh mt hn tng. y l bn cht ca nghin cu Nhn tng Hc Nhn tng Hc lun thay i. Do vy, nu bn on trc ngi no c cu trc nhn tng tt s c mt tng lai tt p. trong khi ngi khc vi cu trc nhn tng xu s phi chu ri ro, cch nhn tm thng ny i vi nhn tng hc l cch nhn cht cng. Quy lut tht s lun bin dch thay i v sng ng ny ca Nhn tng Hc th vic tin on ca bn s lm phng hi cho nhiu ngi. Trc khi xem tng cho mt ngi, bn phi gt b nh kin ca c nhn mnh ri mi d on cho ngi. Hy lun lun trnh mi c gng lm thay i nng lng kh ca mt tri. E.Quan h tnh dc ba bi s hy hoi mt tng lai tt p ca bn. Nu b v c nhn tnh th quan h vng trm s l ra trn tng mo v lm hng tng lai ca c ta. Ti tng chng kin nhng du hiu nh vy xut hin thm ch sau mt vi nm v l ra trn thi hi sau khi cht. Thng thng, khi mt cuc sng kt thc, mu ca mu bin mt, nhng ngi no c mi tnh b mt s li du hiu bt thngtrong mu ca h thm ch sau khi chn ct. Nhng mi quan h bt chnh ny tc ng n cuc sng u thay sau ny ca bn. T vic quan st cu trc nhn tng ca h, ti c th khng nh rt nhiu n ng trong x hi c du hiu nh vy, v khng loi tr, tt c ph n u c nhng du hiu nh vy. l l do mc d ti c v, nhng ti khng coi c ta nh ngi v tht s. Trong ting Nht, t d ch ph n l fujin cng c pht m ging nh t ch s ln xn. Mt ngi v khng tt, khng khc no mt con qu. Bn cn phi cn thn.

70

Food governs your destiny;

Quyn 3
#1.Cng l thn mt tri mi bui sng l Phng cch sng th
A.Cch sng ti 100 tui
Nhng ngi m, yu v cht non phi lun hnh l bi mt tri ang ln. Sau khi thc hin vic ny, tm tr v th xc ca bn s tr nn khe manh v bn s sng th. Nu lm nh vy hng ngy, bn rt d sng n 100 tui. Bng cch hp th nng lng mnh m ca mt tri bui sng, bn s khng th khng c Hankon Fumetsu ( nng lng bt t). C mt phng php khc sng th : thc hin Phng php cha bnh bng cch ung thuc o seisekizur v sau bi ly vng mt tri ang ln. Phng php ny c mt tin nhn ngi t do p dng. Tuy nhin iu ny khng nn trao truyn mt cch bnh thng. Cho d bn khng thc hin phng thuc c bit v khng thc hnh Hankon Fumetsu th hng ngy bi ly mt tri ang ln cng c tc dng ging nh b php ca tin nhn. Tt nhin bn s trng th. y chnh l l do m ti nhc i nhc li l hy l bi ng mt tri hng ngy. Bn thn ti khng to ra phng php ny. Khi ti i khp Nht Bn nghin cu tui 25, ti gp mt ngi l. mt d nhn phng ng, ngi truyn cho ti li sng ca tin nhn (sennin) c sng lu. Ti xin ch cho bn phng php ny tch m c cho ti. (y c phi l asana cho mt tri ca yoga ? - NT) Nhng ngi m yu hoc c tng cht non nn thc hnh Phng php trng th ny trong mt trm ngy , s thy hiu qu ca n. Phng php ny p dng cho c ngi tng lp trn v tng lp di. Chm sc bn thn l iu quan trng nht. ng nhin cng c sai bit i vi tng c nhn. Lc u nhng dc im tng mo ca ti cho thy ti c mt cuc i rt ngn ngi, ti c th cht trc 30 tui, nhng ti nghin cu phng php ny v ko di c tui th. Ti thc s khng mong mun sng lu, nhng ti vn l bi thn mt tri hng ngy. Ti sng c thm 20 nm, di hn thi gian mong i. Ti cng ph bin phng php ny cho nhiu ngi, trong c mt s ngi m yu v ko di c tui th ca mnh. Ti rt mong mun mi ngi th phng php ny. Ti cng ph bin phng php ny cho mt s ngi ang thc hin vic ko di tui th ca h. y l l do khin ti tin tng truyn b cho mi ngi. 71

Food governs your destiny; B.T lc cn tr ti nghe ni Nhn tng Hc l mt b php ca tin nhn ( sennin). Quyt nh nghin cu nhn tng hc khi mi 21 tui, ti ct cng tm mt sennnin v mt thy tng. tm c ngi nh vy, ti phi i qua rt nhiu ni trn khp Nht Bn.nhng khng tim thy mt s ph no. Ti sng n c su trong ni v thc hnh thin ti nhiu n cha. Ti hi rt nhiu s tng v tu s v vn trng th v nhn tng hc, nhng khng c mt ai tit l k thut ca sennin. Mi n khi ti trn 25 tui, ti Oshu, gn ni Kinka, tnh c ti gp mt sennin. Ti hc c tinh hoa tim n ca nhn tng hc v phng php trng th. Thm ch ngi bnh thng cng c th thc hin phng php ny v sng ti 100 tui rt d dng. C.Khi mt ngi bnh thng mun thc hin k thut sennin, anh ta khng cn n hoa qu, r cy v cc loi ht nh ch ca mt sennin m c th n ng cc , thc n ng vt, ru Sake v cc loi thc phm bnh thng , v anh ta vn c th t tui th cao. D.Xin hy nghin cu sch ca sennin v nng cao s hiu bit ca bn E.Cun sch ny bao gm vn ct li ca sennin. Nhng Nht Bn , vic truyn b sch ny l rt him, v s hiu bit li cng him hn. Ni dung ca n bao gm mt s phn tuyt vi v ht sc d thng. Tuy nhin , cun sch c vit ra sau ny nn c mt vi ch sai. K thut trong Retsu Sen Den li dng nng lng chuyn ng ca tri, nhng nu mt ngi no qu lm dng nng lng ny , th anh ta s nhn c s trng pht hoc phn ng t tam quang ca chm sao Bc u chiu vo. C mt cch trnh ri ro ny l mi ngi u c mt cch tch c ring. Mt k thut ca sennin truyn dy cho bn c th ch tt cho ring bn , cho d bn truyn li k thut ny cho ngi khc, n s khng c hiu nghim, thm ch n c th khng tt cho h v cn c th b trng pht bi Tam Quang trong Bc u. l l do ngay c khi ti truyn mt k thut c bit cho ai , ti vn khng tit l nhng g m thy ti dy. Ti ch cho h bit mt s k thut dc bit tch c cho mi ngi . Mt s ngi tng ni h l mn ca ti, cng nghin cu vi ti v truyn b nhng phng php ca ti. Nhng h khng thc s chn thnh v ri h lm khng c hiu qu. Ti khng a ra nhng quy tc. m tun theo li dy ca sennin, ngi mun ti chp hnh quy tc ny mt cch nghim khc. F.Trn ng tm o, ti nm ln i tn. Sau khi n mnh su trong ni , ti hai ln dy v nhn tng hc trong cc ngi lng, ri i tn thnh So O Zan. Sau 72

Food governs your destiny; khi dnh mt t thi gian ti cc n cha trong rng su ni thm, ti thu c nhiu hiu bit sau sc. Ti n cc ngi lng, vi ci tn Namboku Do hoc Namboku An hoc Nanbokuji. Thnh thoang ti tr nn ngao mn ghp c hai tn li lm mt. Sau khi c cht danh ting ti khoc o chong ca thy tu du hnh vi ci tn So O Zan Nan Boku Ji. Ti trng tht k d v i lc mi ngi ci nho v cho ti l mt thy tng ma qu . Ti i ci tn thng thng Kagiya Kumatar (th kha), thnh Mizuno Syukei v sau l Mizuno Namboku. lu, bn c th nghe v ti vi mt trong nhng tn ny. l l do ti sao n li c nhng tn nh vy.

#2.Khng thy ngon th khng n


Ung nhiu ru Sake v tham n l mt hnh vi chng khc g con thiu thn
Hi: Ti khng c khe v n khng thy ngon. Nhng nu khng n, ti khng th nui dng tinh thn v th xc. Thy c th tm ra nhng du hiu bnh tt ca ti? Tr li: Nu bn khng thy ngon ming th ng n. Nguyn nhn bn khng them n l d dy ca bn lun y. Nu bn n ba ln mt ngy th chuyn sang n hai ln mt ngy. Nu thng thng bn n hai ln mt ngy th ch nn n cn mt ba. Nu cm thy i th thm ch n thc n n gin cng thy ngon. Nu thc hin n ung tit hng ngy, bn lun thy thc n ngon. Nu bn l ngi iu , cho d khng c nhng mn n km cng ng cc, bn vn gi c s ngon ming v thm n. Nhng nu khng iu v n qu nhiu, cho d l nhng mn n sang trng, bn vn khng cm thy ngon v qu bnh thng. Nu cm thy khng ngon, th nn nhn n mt ngy v sau thm ch khng cn thm thc n m ch c mt cht cm vi mui, s ngon ming ca bn s tng ln. Ti c th ni rng khng n k no l phng php tuyt diu nht trong tt c nhng phng php. Nu d dy ca bn cn trng mt phn, th kh lc bn vn cn mnh v tm tr ca bn lm vic tt. Nu bn hiu c iu ny m vn n ung nhiu th bn ang lm mt vic ti t, v bn bit n l ti t. Vn vt u tun theo trt t ny. Tr khi hiu c iu ny , nu khng bn chng khc g nhng con thiu thn.

#3. Nu kip ny bn n ung thanh m th bn s c n b kip sau


A.Nhn v qu trong kip qu kh, hin ti v tng lai
73

Food governs your destiny; Hi: Ti cha c con. Sau khi cht, khng bit ti s li ti sn t vic tu tm

tch c ca ti cho ai. l nguyn nhn v sao ti ang sng hng th cuc sng rt sa hoa hin nay. Ti khng quan tm n nhng g xy ra vi ti sau khi cht. Trit l v o c ca ti by gi l phi t mnh tn hng ca ci ca mnh.

Tr li: Nh vy th tht l t. Linh hn ca bn khng bao gi c sinh ra v khng bao gi cht i. N tn ti vnh vin , mt khi bn n vi th gii ny, bn s quay tr li lm ngi sau khi cht. Chng ta quay tr li, khng ch mt ln m l nghn ln thm ch l hng triu ln. Vng quay ny c lp li v tn. Con ngi c nhn qu (inga hoc karma nghip). In c ngha l nhn, v ga c ngha l qu. Nu bn gy ra mt vic xu trong kip hin ti, ti mt lc no bn s chu hu qu. Nu bn lm mt vic tt v tu tm tch c th iu s n vi bn trong tng lai. Tm c hin ti to ra tng lai. Tuy nhin, nu lm mt vic xu trong kip ny v hy hoi n phc ca bn, bn s au kh trong cnh gii tip theo. Nhng ngi nh bn ch gi c thn xc khi c ti sinh nhng khng nhn c vn may ca Tri. H khng th hng mt cuc sng xa hoa m h b li pha sau. H khng c mt xu.V th cho nn tt c u ph thuc vo nhng g m bn ang lm trong cuc sng hin ti. Nu bn rt khim tn, nghim nghin bn s tr thnh B tt. Nu bn khng t cu bn thn bn, th th ai thc s c th cu bn y ? Ti bn v khim tn trong n ung v trong tt c nhng th vt cht khc. Nu thc hin nhng iu ny th chnh l s tr gip ht sc to ln cho bn trong hin ti v tng lai. y khng phi l tng ca ring ti m t nhng li gio hun ca c Pht. Bn nn n vi cc v chn s v lng nghe k hn nhng g h ni.

B.Khim tn s cu hu du ca bn
Hi: T tui cn th, ti tng rt khim tn trong cch n ung ca mnh . Nhng ti vn cn rt ngho v khng c kh nng nui v con ti. Liu c nguyn nhn g khc khng ngoi thc n ?

Tr li: C rt nhiu ngi chng hiu g v nhn tng hc. Nhn tng mo ca bn ti c th ni bn khng nhn c nhiu n hu ca Thng m li c du hiu ca k n xin. Nhng v t tui th bn tng n ung khim tn nn Thng ban n hu cho bn. Do vy bn khng phi n xin trong kip sng hin ti. 74

Food governs your destiny; Nu ngi no c nhn tng nh vy v n ung phm phu, th cho d sinh ra trong mt gia nh giu c th rt cuc s mt ht n hu ca Thng v chc chn vo cui i ca anh ta s phi i xin n. Cng nh vy, nhn tng ca bn ban u cho thy s bn vn c con ci ca chnh bn. Cui i, con ci bn s gip bn c c ci n. Cho d bn rt giu c th lc vo tui gi bn s tr nn ngho kh tr khi bn c con hoc chu nng ta. Bn l ngi rt khim tn trong n ung t lc cn th, nn khi trng thnh , bn c th da vo con ci bn v khng cn phi i xin n. ng bn khon v vic cha c giu. Ch tri tc (bit ) v ngy cng n ung khim tn th sau ny Bn s nhn c nhiu n hu ca Thng v chuyn n hu vo thnh cng ca con chu bn. Ti c th m bo vi bn rng nhng n hu m bn tch cp c l cho bn cng nh cho con chu bn. N khng thuc v ai khc.

#4. Kch c ca ci bt hay a n ca bn ty thuc vo kh ngi ca bn


Hi: Ti t lao ng chn tay nhng li rt phm n. Ti khng th kim sot c vic n ung ca mnh. Nhng t by gi ti s quyt nh ch n hai bt to mi ngy. Nu thc hin nh vy trong ba nm. Liu ti c th tr nn giu c v sng trng th? Tr li: Mt ngi giu hay ngho d sng bt k u, trong mt thnh ph ng c hoc nng thn, th lng thc n hon ton ph thuc vo sc n ca anh ta. Ngi thnh ph c xu hng t lm vic chn tay nn thng n bt nh. Ngi vng rng ni v nng thn hot ng chn tay nhiu , nn bt ca h to hn rt nhiu. Bn s nhn thy rng nhng ngi qu tc dung bt da qu, cn nhng ngi lao ng khng dung bt da nh. Kch c ca da c trt t ca Thng iu chnh cho tng ngi. T xa xa chng ta gi bat hoc da c gi tr ln l Tenmoku. Tt nht l bt n nn ph hp vi sc n ca bn. Ng cc l ngun gc v c s cho ch n ca con ngi . Ng cc c kt hp bng nm loi nng lng . Chng ta gi l Go ki (ng kh), cng c ngha l nm da hoc nm bt. Ti cp n mt khi lng thc n hn ch do Thng ban pht cho bn. Nu tun th gii hn ny, chng ta nui dng cuc sng c tri ban cho chng ta . Tri xem xt tng ngi v quyt nh s lng thc n ca anh ta. y l l do ti sao chng ta thng gi bt hoc da l con mt Thng (tenmoku). Ten c ngha l tri, moku c ngha l con mt.

B.L thuyt v vic ch n n 80% kh nng


75

Food governs your destiny; Hi: Ti nghe ni nu n ung khim tn ta ch nn n 80% kh nng cha ca d dy. Vy th s th no nu mt ngi n 80% no? Tr li: D ln hay b, khe hay yu, th c th mi ngi c nhng gii hn v nhu cu khc nhau. Mt s ngi s thy no vi ch hai hoc ba bt. Mt s ngi khc th cn dn bn hoc nm bt mi no. Nu trung tm nng lng (hara) ca bn c tha mn sau khi n ba bt , bn ch nn n hai bt ri. l 80%. Nghim khc trong vic n ung ca bn l rt tt. Nu bn n 100% th vn ri s n vi bn. Ch nn n 80% l tt nht. Ngi ta ni: thng thng nu bn thc s them n , th ng vo d dy, l lch v cc tuyn ty s m ra v bn tip nhn c thc n. Nu bn ch n 80%, chng hn hai hay mt bt ri, iu ny rt tt cho nng lng ca bn. Ngay sau khi tip nhn , cc c quan trn s ng li. l trt t ca t nhin ca Tri. Nhng nu bn nhi y d dy v cc b phn khc ti 100%, lc ca ca tuyn ty khng th ng li c. Vi 80% thc n, n c th ng li d dng. Mt ngi ngo mn tip tc n sau khi cc ca ng v thc n s ng li trc khi tht s c tiu ha trong cc c quan gy ra nh tr. y l ngun gc sinh ra bnh tt v vn ri. Vi cch nhn ny, nguyn nhn lm cho nhiu ngi tr nn bnh tt v gp ri ro l do xut pht t n ung. y l nguyn nhn c bn. Cho d mt ngi v i v thng minh vn tr nn bnh tt v chu nhiu ri ro v khng thc s n ung khim tn. Nu n ung khim tn, bn khng phi chu ng nhng vn nn ny. Nu bn khng khim tn trong n ung chng ta khng th ni bn l mt ngi thc s v i v thng minh. Nhng ngi nh vy c th c gi l nhng qui vt. Nu bn rt khim tn, bn s khng b bnh tt, tr nhng lc bn b cm do trng gi.

C.Ngun gc ca thanh thn v hnh phc trong qu kh, hin ti v tng lai
Hi: Tha Thy, Thy ni b quyt ca cuc sng trong ba kip: qu kh, hin ti v tng lai l n ung khim tn. Nhng i c Nanki Moku Jiki Shonin ni ng ta d nh gii nghip qu xu v ci thin s phn tng lai ca mnh bng cch tu thin v cu kinh. Thy thy lm vy c ng khng ? Ti khng tin khim tn trong n ung l cch duy nht t c s thanh thn v hnh phc trong cuc sng. Tr li: Cu kinh l iu qu gi khng bao gi dt. Nhiu ngi khng bit c nhiu nh s sng trong nhng ngi nh giu c, khoc o chong lng ly, eo chui ht chm tr tinh vi, v ch c kinh m khng h ngh ngi. i c Nanki Moku Jiki khng nh vy. Ngi khng c nh m cng khng cha, ch mc nhng qun o 76

Food governs your destiny; gin d, ngho nn v i ht lng ny n lng khc. Mi ngi u yu mn v tn th Ngi. Phng php no tt hn ? i c NanKi Moku Jiki trng th c v ngc nghch, nhng bn thn Ngi khng n nhiu v dng n c ca mnh ln tri t. l l do mi ngi tn th Ngi. Khng c l do no khc. Mi vic Ngi thc hin l cho bn thn mnh qua vic tu tm tch c t n ung. Mt Pht t khng th kim sot c bn thn mnh v n cho ti no cng th s lm cn n hu ca tri t ban cho anh ta v cui cng mt ht n hu. Anh ta s khng c mi ngi knh trng nh Moku Jiki Shonin. Ti kt lun khng c g quan trng hn thc n. Trong gio phi Jodo Shin Shu, tng Namu Amida Butsu (Nam m A Di Pht) rt tuyt diu v l iu c bn trong gio hun ca h. Su m thanh ny rt hon ho v chn tht. m Nam ngn di thnh aam v m thnh u c nhc li vi ah trong m Di v trong a. Trong t Butsu, c hai m u. Vic tng kinh thc hin bng nhng nguym m c bn. (Tuy nhin, theo ti-Ngc Trm- nu bn nim Araham c l A ra hng- c Pht trn lnh hay l Budtho (c l Bt th) Thy ca Ch Thin v nhn loi, cng nh bn hc hiu v n phc ca Tam Bo th bn s c hng nhiu phc bu v nhng s li ch to ln hn, c bit nim n c Pht cn sn sinh 6 loi tr tu, tm c Nn tng Pht gio , NXB Tn gio 2007). S si ca mn phi Jodo Shin Shu c php ly v v n thc n ng vt. Nhng nu ai lm theo iu ny th s hy hoi n phc ca h. Khng c mn phi no tht s thc hin khim tn i vi vic n ung ging mn phi Moku Juki Shonin. Thc hnh khim tn la ct li trong gio hun ca mn phi ny, l s thc hnh ch o. C th ni nu khim tn v gin d trong cch n ung trong th gii hin tai v tng thm n phc m tri t ban cho bn , th bn c th gii tr c nghip qu xu ca mnh trong qu kh. Kt qu l bn c th ko di cuc sng hin ti ca nnh v c nhiu vn may. V s khim tn trong cuc sng hin ti, bn c th t c s thanh thn v hnh phc trong cuc sng tip theo. Bn s cht mt cch thanh thn vo cui i. Ngi ta ni:Tm thc giai on cui cuc sng hin tai s quyt nh cuc sng tng lai ca chng ta. Nu ai khng phi chu au kh vo cui i ca mnh, th cuc sng tip theo ca anh ta s hnh phc v thanh thn. Bt c ai khim tn trong n ung hin nay, dng cng c hnh ln Tri t , c th c hng phc trong cuc sng tip theo. Trong nhng li gio hun ca o Pht, c nhng quy tc v gim s lng thc n m bn n. Nhng quy tc ny nhm ci thin cho kip sng hin tai v tng lai khng ph thuc vo bt c iu g ngoi cch n ung gin d v khim tn. y khng ch l li ca ti. Chng c vit trong kinh. 77

Food governs your destiny;

#5.Nhng li Pht dy v trau di bn thn bng cch tun th ch n ung iu


Tng Namu Amida Butsu ( Nam m A Di Pht) v thc phm
Hi: Thy tng ni cho d tng Nam m A Di Pht hng ngy nhng khng n ung khim tn, chng ta cng khng lm theo li Pht dy ( Pht gio nguyn thy gi gii khng n chiu cho nn Ch Tng trng cng trng hn nhng v Tu S Bc Tng n chay c ba ba Ngc Trm). Ti nghe nhiu v thy Pht gio, nhng khng ai ni v iu ny. Thy khng din t sai ca c Pht y ch ? Tr li: Nhng li dy ca c Pht mang tnh m. Mc ch ca chng ta l kim sot nng lng kh ca chng ta. y l l do ti sao xut pht im ny trong n ung iu . Mt tm hn b xo trn l do cch n ung gy nn. Nu n ung khim tn, tm hn bn s yn tnh v thanh thn. Nu tm hn yn tnh v n nh th rt d t o. Nhng nu n ung nhiu ru v tht sc vt, tm thc ca bn s tr nn hung hn v bn s lm mt s vic khng tt. Nu n qu nhiu , tm hn bn s b tr tr v nng lng kh ca bn tr nn nng n, tm tr bn mng lung v bn khng th t o. Trong khi hc tp v thc hnh, cc nh s ct gim thc n ca mnh bng cch sau 6 gi ti th khng n. iu ny khng c g khc ngoi vic lm cho nng lng kh c bnh yn v kim sot c tm thc. Cho d hng ngy nim Nam m A Di Pht, nhng nu tm hn bn vn bng bnh mng lung, th bn khng th thc ng. Nu bn khim tn , gim bt mt bt trong ba n thng thng ba bt ca bn v dng ln c Pht, tip n nu bn tng kinh th tm hn ca bn s tr nn thanh tnh v yn n.Khi tm yn s d c o hn. Nhng nu bn n qu nhiu v ch c kinh cu nguyn cho tng lai, m khng dng thc n ln c Pht, nh vy l khng tt. Khng cn thit phi dnh mt bt n dng ln c Pht, m ch cn gim khu phn n v ginh cho tng lai. iu ny s lm hi lng c Pht. Ti c th ni tun th phng php n ung khim tn v tit kim thc phm cho hin ti v tng lai l ngha cn bn ca nhng li Pht dy. Tt nht l bn nn c kinh Riku Go Kyo. Kinh ny s ni vi bn iu . ( tt hn l nn c kinh trc khi n tm c Thin n- Ngc Trm)

78

Food governs your destiny;

B.Ung nhiu ru lm cho cuc sng ca bn ngn li v sinh nhiu bnh


Hi: Ti c th n ung iu , nhng ti thc s thch ru Sake. Ti khng th gi iu v chuy ny c. Liu ru Sake c lm hi sc khe ca ti khng? Tr li: nu ch ung t ru Sake, kh huyt ca bn s tng ln v tun hon c ci thin. Nhng nu ung qu nhiu, chc chn cuc i ca bn s ngn li. Tri khng thch bn ung nhiu ru Sake. Khi ngi ta c tic, bt u h ung mt t, lc ru rt ngon, mi ngi ci ni v th gin. Nhng sau , v ung qu nhiu, h thy ru c v ng v s say khc. Cch ung v s em li au n cho c th xc ln tm hn. Thng ( Tri) phi au kh v t nhin l bn phi thy kh chu v ung qu nhiu. Ri bn cm thy s Tri. Bn nh mun v u v th ra a... chng phi l Tri ght k ung ru nhiu sau ? Khi mt ngi bnh thng say ru, hm sau d dy ca h lun c vn , lc , bn hiu rng ung qu nhiu Sake khng tt cho sc khe ca bn. Nhng sau nu bn ung thuc iu chnh s mt cn bng ny, au n kh chu bin mt lm bn qun ht v li tip tc lm nh c. Sau khi lm nh vy trong mt vi nm, cho d c phc mang du hiu nhn tng sng th, nhng bn ang lm cuc i bn ngn li v tr nn bnh tt. Hy cn thn v hn ch ru.

#6. Ngi ngho khng nn hc i nhng s thch ca ngi giu


A.C nn nht nui ng vt ?
Hi: Thy dy nu mt ngi c tng sng th, giu c v hu vn, nhng hy cn ngho v thch nui chim sn ca trong lng ti nh, th anh ta s khng thnh t trong x hi. Mt ngi nh th s i mt vi kh khn v hu vn. Nhng c Pht ch dy l khng git sinh vt sng. Ti sao anh ta khng tr nn giu c? Tr li: nui nht chim l th vui ca nhng ngi thuc tng lp trn, mt s ngi rt giu c khng cn phi kim sng. Nu bn vn cn ngho v ang thuc tng lp thp m c nhng th vui ging nh x hi thng lu, th bn s hy hoi n hu ca t nhin. l l do d c nhn tng tt nhng bn s khng thnh cng trong cuc sng. Nu bn khng c bt c tham vng g hn trong vic nui nht mt con chim, th bn cng chng bao gi thnh cng trong mi bc ng. Mt ngi thnh cng bit lm cho bn thn thnh cng v anh ta thch lm iu . Anh ta kim sot c bn thn, gia nh anh ta v cng hin cho x hi. Tm li, anh ta vui sng khi tip ni thanhdanh gia nh m anh ta tha hng ca t tin. 79

Food governs your destiny; Kiu ngi ny khng thc s thch nui chim hoc am m nhng th vui v b khc. Nu bn cha tm c con ng i cho mnh trong cuc i m ua i nhng th vui ca tng lp trn, th bn ang chuc ly ngho i cho mnh y. Bn s t to au kh v tht bi cho chnh mnh, nu bn ang thch th nui chim d ch l cht t, cui cng n s tr cuc sng v cng vic ca bn. Nhiu vic s khng thun cho mt mi. Ngi no khng tm vo cng vic thng l loi ham vui. Tr phi kim sot c bn thn mnh, nu khng ging nh chim, bn s cht m khng thc hin c c vng ca mnh. Nu bn tm kim th vui th phn i cn li ca bn tt yu s phi chu au kh. Nu bn khng tm kim th vui, hy dn tt c n lc ca bn vo cng vic v vui vi iu . Sau bn s thnh cng v thng tin.

#7. Lm vic ban m rt d b ri ro, thc dy mun khin ngi ta ngho i v on th


Hi: Thy tng dy rng cho d nhn tng khng tt, nhng nu mt ngi bui sng thc dy sm, th vn mnh ca anh ta s dn dn tr nn tt hn. Nhng ti l mt th th cng v thng lm vic rt khuya. Ti khng th dy sm. Tr li: lm vic khuya l rt ti t. Tt nht bn nn i ng vo 8 gi ti. Nu bn mun lm vic khuya khong 4 ting ban m, hy thay bng dy sm 4 ting vo sng hm sau. i ng vo lc 8 gi v thc dy v thc dy sm hn 4 ting ri lm vic vi ngon n nh vo bui ti. Vi cch ny bn s dng nng lng ca mt tri ang ln. Khi bn i cng vi mt Tri ang ln, ng nhin s chuyn ha nng lng kh ca bn thn bn s tt hn. Dn dn bn s tr nn giu c v trng th. y l trt t ca thin nhin Cho d bn lm vic 4 ting vo ban m th vic thc dy mun hn 4 ting vo bui sng hm sau khng lm bn cm thy khe hn v bn khng th lm tt hn bt c th g. Khi bn thc dy sm hn 4 ting, bu khng kh rt tnh mch. Tm hn v th xc ca bn cm thy khe hn nhiu v bn khng cm thy bun ng. Bng cch ny, bn c th lm vic tt hn v hiu qu hn, iu ny c phi v nng lng sng sm ca mt tri rt tt? Ng mun vo bui sng l ngun gc ca s ngho i v cht non. Bn phi ht sc, ht sc thn trng. Hi: Thy tng dy rng cho d nhn tng ca mt ngi c du hiu cht non, anh ta c th ko di cuc sng ca mnh bng cch nhn mt t nng lng kh dng ang ln. Lm th no ti c th nhn nng lng kh thnh cng nh vy ? 80

Food governs your destiny; Tr li: Do kim sot c cch n ung, hin nay ti n tui 50, mi ngi ni ti trng tr hn tui. Cu trc xng ca ti th hin nhng du hiu sng th. Ti khng bit c tng lai s xy ra nhng g, nhng ti ko di tui th khong 20 nm. Ti khuyn khch mi ngi hy khim tn trong n ung, trong hot ng tnh dc v knh trng Cha M.

#8. Khi ph n nhn ra nhng du hiu vn may ca mnh, th vn may li chuyn thnh bt hnh
Hi: Tha Thy, Thy tng ni rng ph n khng nn bn lun v nhn tng hc, nhng Hong , Shogun ( tng qun), v cc lnh cha khc c v v nng hu. Ti sao h khng th bn n nhn tng ? Tr li: n ng v n b l dng v m, do vy h u bc l nhng du hiu v nhn tng. V Nht Bn l mt t nc thanh bnh v ha thun, cc qu b nm gi quyn lc. Nhng m phi lun i theo dng. l nguyn nhn ph n c th trng thnh do tun theo s ch o v h tr ca ngi n ng. C rt nhiu ngi n b nh vy trong tng lp thng lu, nhng rt him gp trong tng lp h lu. Nhng ph n ny khng nn bn lun v nhn tng hc. Nhng ph n thng lu ng nhin khng bn lun ti iu ny. Ch nhng ph n tng lp di mi mun bn lun ti n. Nu ti ni vi mt ph n bnh thng rng s ca b rt tt, th b ta ht sc kiu hnh. Tnh kiu hnh ca b cui cng s lm mt s yn tnh ca chng. Ngi nh khng cn yn bnh v gia nh hng chu au kh. B ta cho rng nhn tng ca B rt tt v ca chng b rt xu v y l nguyn nhn m h phi gnh chu bt hnh. B ta ht ti cho chng, thng l cch suy ngh ca nhng ph n bnh thng. Cho d ngi chng c nhn tng xu, nu ngi v khim tn v gin d , t nhin b s gip chng thnh t. y l mt trt t tuyt diu ca triv t. Trong phng php nhn tng hc ca mnh, ti khng ni vi mt ph n bnh thng rng s b ta rt tt. Thay vo , ti ging cho b ta v trt t ca t nhin. Cn nhng ph n cao qu v thuc tng lp thng lu c c ch rt du dng v vng theo chng ca h. Tng lai ca b tt hay xu lun lun th hin chng b. Nh ngi ta thng ni : t nc ri lon khng phi ti Tri m do n b gy ra. Do vy d l thng lu hay h lu, ph n phi rt thn trng v khim tn.

81

Food governs your destiny;

#9.Cho d bn rt gin d v khim tn, Thng vn c th th thch bn


A.n c ca c Pht
Hi: Ti nghe ni khi c Pht tu luyn trn ni tuyt, Ngi ch n c su ht k mi ngy. Ch c 6 ht, liu c th no bng c khng? Tr li: Cuc sng khng th tn ti nu khng n, thm ch c Pht Thch Ca Mu Ni c th sng ch vi su ht k mi ngy. Song trn ni tuyt, Ngi gim khu phn n ca mnh v dng ln tri t. Bng cch , Ngi cu nguyn v thc hin c vng ca mnh, vi vic dng thc n ln tri t, tm c v i ca Ngi to ra n hu trn ngp ton th gii. Li cu nguyn v c vng ca Ngi c chp nhn cng mt lc. K t , li gio hun ca Ngi c tip tc ban pht. Chng ta khng cn phi ngh rng Ngi ch sng vi su ht k, nhng chng ta c th hiu Ngi rt gin d v khim tn trong vic n ung. cho thy thc n c hn ch ti mc no, ngi ta ni rng Ngi ch n su ht k, bt lun l th no , i vi bn thn chng ta nn ct gim s lng thc n ca mnh v dng phn cn li cho tri t. y l tm c tim n ln nht. iu ct li trong nhng li dy ca c Pht da trn c s pht trin m c ca chng ta thng qua kim sot n ung. Tit n ung l thc hnh hng u ca c Pht. Nu bn thc s mong mun tr nn khim tn trong cch n ung th nhng li gio hun ca Pht tht l tuyt vi. Nu bn mong mun nhng c vng v gic m ca bn tr thnh s tht, hy khim tn v gim bt s lng khu phn n v dng phn thc n m bn tit kim c ln sao Bc u v cu nguyn v bt c con ng no m bn mun. sau Thng s chp nhn cho nhng c nguyn v mong mun ca bn mt cch t nhin.

B.Th thch ca Tri


Hi : V mun ni ting ti gng gi c khim tn v gin d. Nhng vn mnh ca ti ngy cng xu i, hin nay ti ang chu kh, dng nh vn may hay ri khng thc s ph thuc vo s khim tn. Nu chng ta tht s c bn mnh bn vng, liu chng ta c cn quan tm n chuyn thnh t hay khng? Tr li: Cho d khi ai thnh t theo cch ca mnh, ng thi rt nghim khc v khim tn, i lc Tri vn em n cho anh ta ht kh khn ny n kh khn khc. Vic ny s to iu kin cho anh ta tm ra phng thc khc trong cuc sng. Nhng v nhn khng coi iu ny l tr ngy m lun vng bc i ti. l nguyn nhn 82

Food governs your destiny; khin h tr nn ni ting trn th gii. Nhng mt ngi c cn c thp km th khng th xoay x trc nhng kh khn m Thng mang li, v trong tm trng ri bi v anh ta lun on trch Tri. V vy anh ta chuc ly ngy cng nhiu rc ri n cui i vn khng th thnh cng v tiu tan mi c vng, nht l khi anh ta rt khim tn trong li sng nhng li khng khim tn trong cch n ung. Tuy nhin nu ngi khim tn trong vic n ung v gi c khim cung trong li sng th tm hn s khng b xo ng. Khim tn trong n ung l vn ct ty. Hy nghim khc v khim tn trong cch n ung v lun lm vic thin, ri lc Tri s n vi bn. Mi vic tt hay xu s n ty theo nhng iu bn lm. Do vy, un c nghi l chuyn ng hay xoay trn. D bn lm g th may mn hay bt hnh u quay tr li theo chu k. Do vy, un cng l n hu quay tr li. Nu trc y bn lm mt vic tt th iu tt s tr li vi bn. May ri cng ging nh vy, xoay vng v tn v lp i lp li. l trt t ca tri v t. Do vy vn may ca bn s c quyt nh bi nhng g m bn lm v theo sau nhng hnh ng ca chnh bn . Nu bn ang hng nhng g ch cho mnh bn, th au kh s lp tc tr li vi bn. Un cng c ngha lm vic v thc hin mt vic. Cho d vic bn lm ch hi mang tnh thin cht thi, nhng nu bn tip tc lm vic thin th tm c ca bn cui cng s trn y khp tri t. V vy mt ngi giu lun lm iu thin s khng bao gi ngho i v au kh.

#10.Qun o v nh ca qu xa hoa to nn bt hnh


Hi: Con ngi cn qun o, thc n v nh ca. Nu chng ta thc s khim tn trong n ung nhng o qun v nh ca qu xa x, liu n phc chng ta c b hy hoi khng ? Tr li: S l iu tt nu qun o, nh ca ph hp vi a v x hi v c tnh ca bn. Nu bn mc nhng b qun o qu mc bnh thng th bn ch mi t v ci b ngoi ca bn v chc chn bn s chu ng au kh trong tm. Nu bn khim tn v tn trng nhng gii hn ca mnh th n phc s t nhin n vi bn. Khi i vi ngi khc trng bn c v ang gp kh khn, nhng trong tm bn mi vic u m . Do vy, nu nng lng ca bn hng ra bn ngoi vo qun o v nh ca, th n phc trong tm ca bn dt khot s gim i. Mt s k chi ngng, trng c v rt t do thoi mi , nhng nu bn c cn c v gi gn c hnh n cha trong tm th y mi l ti sn thc s. Nu ai thc s c c hnh trong tm, th c hnh khng l liu ra ngoi. Ngi c c hnh khng i ph c hnh ca mnh cho mi ngi thy. Mt s ngi tham n tc ung 83

Food governs your destiny; v khng khim tn i vi cuc sng ca mnh s tr thnh ngi thch khoe m b ngoi v la phnh nhng ngi bnh thng cng x hi. Mt s ngi n ung rt khim tn, bit c nhng gii hn ca mnh th khng bao gi thch phung ph. Trong cc vn qun o, nh ca v thc n th thc n l quan trng nht. V tr ca thc n l bn trong, l m. V vy thc n nn mc mc, nh nhng v khng cu k, snh iu. Nhng th cao lng m v v b bo, xa hoa thng a li bt hnh cho bn. Qun o nh ca l vt bn ngoi dng. Gi gn v p v tin nghi l tt nhng qu cu k xa hoa s dn n bt hnh.

#11.Vn may ca mt ngi c lien quan rt nhiu n chuyn ng ca mt tri


A. ngh thc cht v bn phc ca Tri
Hi: S phn ca ti khng c tt t khi cn tr, ti lun gp kh khn. Xin Thy cho bit trn c s nhn tng hc ca Thy, liu ti c nhn c n phc ca Tri hay khng ? Tr li: khng ch bn v nhiu ngi khc trn th gii than th rng s h khng gp may mn, hoc i khi h cn phi chu bt hnh v on trch Tri. Ti c th ni vi bn, khng ai khng c vn may. Mt s phn hm hiu khng tn ti v th xc ca chng ta sinh ra bi ngn la dng ca Tri ( Theo quan nim o Pht, phi c nhiu thin nghip trong qu kh mi c sinh ra lm ngi. Do vy, nhn vo nhng c nghip ca mt ngi lm ra trong kip ny c th khng nh kip sau h ang i xung hay ang i ln trn con ng tin ha , v nhn no qu ny _ Ngc Trm). Ngn la ca mt tri ang ngy m khng ngng lu thng trong c th ca chng ta. iu ny c gi l un. Un ang chuyn ng, quay vng. Vn mnh c ngha l bn thn cuc sng. V vy chng ta ni un, s phn l cuc sng. Chng ta ni un mei l cuc i may mn. Mi ngi giu hay ngho u chia s s may mn ca Tri v c th sng. Do vy khi n phc ca Tri chm dt, cuc i ca bn cng chm dt. T ch cuc sng l hito. Mt ngha khc ca hito l ngn la ca Thng - nng lng ca mt tri ang nm trong c th ca chng ta. nh sng nm trong chng ta gi l to do maru. Mt tri trong mi chng ta. Ci chng ta gi l cht ngha l ngn la tt, dng kh thot ht ra ngoi. Dng ha v Tri (nu cc bn c i m ma, ngh thng nim n c Pht - c li cho c ngi sng v c ngi cht, sau xng nh bng mt loi bt thm tr t c cc k nhiu dng kh, hy nhn danh ngi cht m lm nhiu vic thin ri hi hng cng c cho h c mt m an nhn trong nhng kip v lai, v c nhng 84

Food governs your destiny; ngi khng bao gi chu lm iu thin khi cht rt l khn kh , nht l nhng ngi n nhiu tht c Ngc Trm). T ch ci cht gi l hi dng kh ri b. Chng no mt ngi cn dng kh trong c th th anh ta khng cht. Do vy nu ai vn cn sng, chng ta khng bao gi c th ni h khng may mn. Khng g khc c th ci thin vn mnh ca chng ta ngoi vic tun theo trt t ca Tri. Mt tri mc hng ng, ng vo gi Dn, khng bao gi ngng v lin tc quay vng. Con ngi cng ging nh mt tri , nu bn thc dy lc 6 gi sng v lm vic ging nh mt tri, ri th bn nghim nhin chuyn ng cng vi trt t ca Tri v vn mnh ca bn s dn dn tr nn tt hn. Ti c th ni rng ch un c s dng trong un-ten, un-sen v un-do, v chng ta c th ni rng un cng c ngha l chuyn ng khng ngng v xoay, quay v lu thng ging nh bn thn t nhin. Nu bn khng chuyn ng cho ph hp, nghim nhin bn s nh mt un, vn may ca bn. Lm vic vi nng lng kh ca bn trong cng vic v vic lm hng ngy s to ra vn may. Chng ta c mt cch biu t khc, un sei.. Sei c ngha l chuyn ng manh. Un sei th hin vic m cnh ca vn may.

#12. Ti sao thc dy sm li ci to c s phn ca bn


A.i ng mun lm phng hi n n phc ca bn .
Hi: Thy tng ni: nu dy sm, bn s khe mnh v pht t. chc phi c mt s lng hn ch s sng v may mn m chng ta nhn c t Tri. Do vy, liu c vn g khng nu chng ta thc dy sm hay mun ? Cuc sng hay vn may ca chng ta khng tr nn chc chn hoc thay i ch ? Tr li: Mt tri ln em theo kh Thiu dng ( dng t) v c nng lng kh ha hn tng dn. Khi thc dy sm ta nhn c nng lng ang ln ny, con ngi s tr nn khe mnh hn c v th cht ln tm hn, khin cho vn s ca h pht t. Vn s ca mt ngi chuyn ng theo nng lng kh ca anh ta. Do vy chng ta gi l un-ki, sc mnh ca s sng, hoc un mei, vn may. Nu vn may tt th tt yu s ko theo thnh cng v thnh vng. Nng lng kh ca bn tt l iu mu cht v l cho vn mnh ca bn tr nn tt p. V vy, mt ai thc dy mun sau nng lng ang ln ca mt tri, th d c nhn tng tt, s may mn ca anh ta khng th trn vn v anh ta khng th giu c v thnh t. Nu cn nghi ng, xin hy quan st nhng ngi thng thc dy mun, h khng khe mnh v th cht v sc mt ca h km ti nhun. V h thc dy mun hn kh thiu dng ang ln mt tri, nn ngn la m h nhn c t Tri khng th lm tng thm ngn la bn trong ca h. Do vy nng lng kh ca h rt yu, c th v tm hn 85

Food governs your destiny; ca h khng khe v sc mt khng ti nhun. Vn may ca mt ngi nh vy s khng hon chnh, v anh ta khng th c v tr cao v thnh t trong x hi. Vi nhng ngi thc dy mun , gic ng i chim ti 70% cuc i h, n v ung 10%, du ngon v vui chi 10%, ch c 10% thi gian dnh cho cng vic. H c th lm lng chm ch ngy v m, nhng h s khng bao gi giu c. Nhng ngi dy mun thng c xu hng thc khuya v l nhng tn trm ca m v dng. Ti sao vy? Bi v s thc tnh vi tnh cht dng chuyn thnh cn bun ng m. Khng ch c th, vic ng ngy v chi m l tri vi trt t ca thin nhin v h khng bao gi c c may mn . Mt tri ln ng vo gi Dn, nhng h vn ng nh mt a tr v t l. Khi bn thc dy vo 10 gi sng lm vic, bn s khng th lm tt cng vic ca mnh , v bn ting ng h tri qua k t lc ngi ta thng thc dy. i tay bn khng th x l tt mi vic mi vic. Hu qu l nng lng sut c ngy b nh tr. Nu ht ngy m ch lm c phn na cng vic, khng th c bt c trt t no v vn may ca bn khng th c ci thin. Nu bn tht s thch ginh c may mn, cho d bn ng cp cao hay thp , khng c cch no khc ngoi vic thc dy sm, lm vic chm ch v khim tn trong cch n ung. Nu bn lm tri iu ny, bn s khng bao gi t c may mn v gia nh ca bn s sm b suy tn. Rt nhiu tm gng hin nhin nh vy xung quanh bn.

#13. c tit kim to nn may mn, tnh bn xn to nn bt hnh


Hi: Ti rt tit kim v do vy ngi ta ngh xu v ti. Ti gp kh khn trong vic gi nhng ngi lm cng v ngi phc v. Liu ti c phi chm dt tit kim ? Xin Thy cho ti li khuyn.

Tr li: : Ti ngh vic tit kim ca bn da trn s bn xn. Do vy bt hnh s n. Mt ngi tht s tit kim lun ghi nh mt cch cn thn nhng g quan trng v nhng g khng quan trng trong mi cng vic. Nhng k tiu nhn th ngh tit kim c ngha l ct bt khu phn n ung ca nhng ngi lm cng v ngi phc v hoc khng gp tin cho qu t thin v x hi. y khng phi l tit kim m l bn xn. Do vy nhng ngi lm vic cho bn mi sinh ra n cp tin v n vng. Nu nhng ngi lm cng ci li, chnh l v ng ch ca h khng phi l con ngi. Anh ta ang ln ln gia tit kim v bn xn 86

Food governs your destiny; K t by gi bn khng nn ngh n tit kim m ch nn ngh n n hu ca t v Tri v ri ng lng ph nhng g m bn ang x dng. Bn thn bn ct bt khu phn n ca bn khoang 10 %, nhng ng hn ch ca nhng ngi lm cng ca bn. Hy coi vic ny l vic u tin phi lm v phi nghim khc. Lm vic chm ch v chm lo gia nh bn. Ngi ch trong gia nh phai hiu v tr chuyn vi nhng ngi lm cng v nhng ngi trong gia nh v tm quan trng ca n hu ca tri t . Hy thc hin vic ct gim 10% thc n ca bn tht nghim tc v nhng ngi trong gia nh s nhn ra iu ny, v tt c nhng thnh vin trong gia nh s tr nn vui v v ha hp. Cui cng tt c mi ngi s tht s tit kim , x hi s coi bn l mt ngi khn ngoan.

#14. Nu Thc n ca bn n gin th nng lng kh ca bn s rng m v may mn m ra vi bn


A.Lm ch ci tm ca bn
Hi: Thy tng ni cho d c nhng du hiu yu mnh, nhng nu khim tn n ung, chng ta c th thay i diu ny v sng th. Khi cn tr, ti tng tham n tc ung, nhng nu quy lut r rang v chc chn, ti c th kim ch c bn thn. Xin Thy gii thch cho ti, u l chn l v trt t ch tht ca nhn tng hc? Tr li: Th nht, c th chng ta ging nh mt ngi nh. Tm l ngi ch ca ngi nh c th. Cho d bn tha hng c t b m mt sc khe tin thin tt, bn vn c th hy hoi sc khe nh thng. bn s tr nn m yu do li sng khng lnh mnh v rt cuc hy hoi ngi nh c th v ci tm ngho nn ca bn. Ngi ch ca ngi nh c th ca bn, iu ny ging nh ngi ch gia nh thiu khim tn bi nh thanh danh ca t tin. Nu bn khng chm sc ngi nh c th, bn s cht sm. Nu ngi ch gia nh khim tn , th anh ta c th mi mi gi c thanh danh ca gia nh trong thi gian dai. Nhng cho d ngi nh c mnh khe, i khi vn phi i mt vi nhng kh khn, ng thi tr khi ngi ch gia nh gii kim ch c bn thn, nu khng anh ta khng th qun l lm cho ngi nh thnh vng ln c. Vo nhng thi im suy sp nh vy, mi nh b h hng, ma nng c th lt vo nh, v ri bn khng th t bo v mnh khi ci nng, ci rt cng ma gi. Tt nhin bn khng th trong ngi nh ny v cui cng phi ri b n. Tt c u xut pht t s thiu khim tn.

87

Food governs your destiny; Nu bn khng th kim ch c bn thn v khng khim tn, bn s gy ra bnh tt v hy hoi co th ca bn. Ri tm tr hay linh hn khng th li trong th xc ca bn v cui cng phi tr li vi Tri. Cho d rt bun v iu ny, nhng bn khng th quay tr li ln na. i lc mt Bc s c th cha tr c, nhng trong trng hp c th b tn thng qu nng Bc s cng b tay, Bi ci tm hay linh hn ngho nn thch n nhng th bo b v khin bn tr thnh k phm n. Bn s tr nn m yu v cht yu. Bn nn kinh s trt t ca Tri. Nu bn khim tn v kim ch c th xc, tm hn bn ngi ch ca ngi nh, bn s khng phi quay v vi Tri. Nu bn hiu trt t ny m vn n ung tham lam, th bn ang bin ngi nh c th ca mnh tr thnh k th. Bn ang hy hoi nh th ang p ph tng, lt ngi nh v o tung c nn mng. Ni chung, nhng ngi bnh thng hiu n ung ln xn l khng tt cho sc khe v c th, nhng h vn ung ru khng ngng, h say ly ty v qun ht gii hn ca mnh. L mt con ngi m khng hiu c bn thn th tht ngu dt, bn chng khc no con thiu thn lao mnh vo la. Nhng ngi nh vy tht v dng vi ci i ny. Chng ta gi nhng ngi ny l gokutsubushi, ngha l ht thc b nghin nt, b ri. Hi: Thy tng ni nu chng ta n ung iu , sc mt chng ta s ti nhun hn v vn may s t nhin ci thin. Ti ng y thc n nui dng tm hn v th xc, nhng ti khng ngh iu ny lien quan n vn mnh. Tr li: Thc n l nn tng nui dng tm hn v th xc. Do vy, nu chng ta gin d v n ung khim tn th nm c quan chuyn ha ( tim, gan, t, phi, thn) ca chng ta s khe mnh v trung tm nng lng ( hara) ca bn tt nhin s tr nn tt hn. Khi tm hn v th xc khe mnh th nng lng kh s khai m t nhin. Khi nng lng kh m, cnh ca vn may cng s m. Do vy vn may i theo nng lng kh. Th cho nn chng ta lun gi chung vn may vi kh l vn kh hay sinh kh ( unki ). Nu bn n qu mc cho php, th trung tm nng lng s xu i v nng lng kh ca bn cng b nh tr. Nu nng lng b nh tr, th sc mt ca bn cng tr nn u m, do mu ca mu xu i, nu mu ca mu khng cn th cnh ca vn may khng th m. Do vy chng ta c th ni nu bn tht s khim tn v gin d trong cch n ung th mu mu s tt hn v vn may s t ng khai m. D sao i na, cng phi mt ba nm c gng khim tn v gin d trong n ung, nu sau cnh ca vn may khng m ra , th ngha l khng c trt t trong Tri v t, Thng khng tn ti v chung trng khng th nh ku. Bn cng c th ni Mizuno Namboku l k th ca x hi. 88

Food governs your destiny;

#15. Mt ngi thng thi khng c hc hnh v mt ngi khng thng thi c hc hnh
A.S rn luyn ca ngi bnh thng
Hi: Thy dy rng chng ta c th kim sot bn thn v gia nh bng cch nghin cu cc hin tng v trt t t nhin. Nhng ngi bnh thng lm sao c th ci thin bn thn m khng cn li dy v o ca nhng ngi thng thi. Tr li: Cc hin tng c mi tng quan vi nguyn tc v trt t t nhin. iu quan trng l phi nhn ra u l khi u v kt thc, u l trung tm v ngoi vi. Tit kim v iu l im xut pht. Nu mt ngi no hc tp v c th thc hnh, nghim nhin anh ta s hiu c tm quan trng ca vic lm v gia nh ca mnh tr nn tit kim hn. Khi nhng ngi bnh thng kim sot v chm sc bn thn, khng xa hoa hoang ph, th h c kh nng qun l bn thn v gia nh mnh mt cch ngay thng, co trt t. y chinh l im khi u ca con ng tr thnh ngi ngn np v trt t. V bn cht con ngi vn l tt, khng c hc tp, nhng tm h ng n, ngay thng, do vy c rt nhiu ngi khng hc thy no nhng vn tn trng cha m v chm sc bn thn h. Mt khc, cng c nhiu ngi c hc, nhng khng tn trng cha m h v khng th kim ch bn thn, ch thch lang thang y v cht. Ngay c nhng ngi rt hiu bit m khng khim tn v tit kim , khng lm vic chm ch, cng khng qun l c gia nh h. Do vy, nhng ngi bnh thng ch hc v giao dch kinh doanh hng ngy v cc vn lin quan n cng vic vo lc khc. Nu bn lm nh vy bn c th kim sot c gia nh bn v lm ch c nm nng lng. i vi nhng ngi c cn c thp, km hc qu nhiu cng nh hc khng , i luc h hc qu nhiu v lm tn hi n gia nh, iu ny cn ti t hn khng hc

#16.Ti sao cuc sng ca mt ngi tt li ngn v ca mt ngi xu li di


Hi : Mt ngi bit yu thng v chm sc ngi khc v hay chm lo li thng cht sm. Tuy nhin mt ngi hung hng, xu bng li c mt cuc sng di lu. Liu c phi ma qu ko di v hy hoi ci tt? Tr li: iu ny hon ton do nng lng kh ca tm hn hay tri tim to ra. Mt ngi m tm kh yu c mt cuc i ngn ngi. Mt ngi c tm kh mnh th sng cuc i di lu. Mt ngi m tm kh yu th khng c sc chu ng v khng th chng c lu. Cng nh vy, mt ngi c sc chu ng khng th lm nhng vic sng lu di, do vy, c v nh cuc sng ca ngi tt b ngn li, 89

Food governs your destiny; nhng chng ta khng th lun lun cho rng anh ta thc s l ngi tt. Tm kh yu t lm cho h cht sm. Mt ngi tm kh mnh m c sc chu ng v khi anh ta sc vi ai , tt nhin anh ta khe hn. Khi thnh thong c xung t vi ngi khc, nng lng anh ta mnh hn, anh ta c kh nng hon thnh mi vic v tn ti c. Do vy, ngi cho l xu li c cuc sng lu di v tm kh ca anh ta mnh. Mt ngi tht s tt hng ngy , kim im, phn tnh v mnh v lun gin d, tn trng ngi gi, chm sc ngi nh tui hn v khng ght b ngi khn kh. Mt ngi nh vy tht s l ngi trung thc. Him khi chng ta thy mt ngi nh vy, ngoi tr Hong hoc mt v Thnh.

A.B mt ca sng th
Hi: Ti mun ko di cuc i ti v sng th. iu g quan trng nht? Tr li: Tri cho ta cuc sng v chnh l ci ngun ca tm hn v th xc. Cuc sng d dng c ko di nu bn nui dng nng lng kh ca chnh mnh. Nguyn liu cho s nui dng ny chnh l thc n. Nhng ngoi thc n th cc b phn khc ca c th nh mt, tai, mi, li, th xc v t tng, tt c phi c gi yn tnh v bnh lng. Thm ch ch cn gi yn tnh v bnh lng trong mt thi gian rt ngn cng c th ko di cuc sng ca bn. Nu bn nui dng nng lng kh ca nhn cch theo cch ny, th ch cn gi yn tnh thm ch mt pht, cuc sng ca bn s ko di rt nhiu. Ngi hiu c n phc ca tri t s khng ph phm bt c th g v bit rng hnh ng ca anh ta mang li hnh phc v trng th theo trt t ca Tri. V vy anh ta thm ch cn mun gin d v tit kim hn v ri tm hn ca anht at s tr nn thanh thn, nng lng kh ng nhin s c nui dng. Anh ta s t to ra nng lng kh ln. Nhng ngi no thch ru tht v thc n b bo s lm tn thng n tm hn v th xc ca h v hy hoi ng k nng lng kh. Cuc sng ca h tr nn ngn ngi. Mt ngi gi c s khim tn v tit kim, cho d anh ta c sinh ra vi nhng du hiu nhn tng hc ngho kh v cht non, vn c th c ban n phc, trng th v may mn theo trt t ca Tri.

B.Ngi khng gi c vic lm


Hi: Ti khng lm iu g xu t khi cn tr. Ti ch gip mi ngi. Vy m khng ai mun thu ti hoc gi ti lm vic. Ti sao vy?

90

Food governs your destiny; Tr li: v bn khng khim tn, ngi ta khng dng bn. Bn t vt b bn thn mnh. Nguyn nhn ca vic ny l v bn mun nhiu th khng c l do chnh ng v bn cng ph phm chng na. V th bn b thin nhin trng pht v mi ngi b ri. Khng ch bn b mi ngi b ri m mi th cng s t b bn nu bn khng khim tn, v con ngi v vn vt u thuc v nht th, cng chu s chi phi theo trt t ca Tri. Khi ng ch khng c x tt vi bn v coi bn nh rc ri th bn cm ght ng ta, th l bn tr thnh ngi nh nhen. Khi bn khim tn, bn s ngh rng mnh khng khn ngoan g v c gng lm vic chm ch vi tt c n lc bn thn v ng ch, thm ch lm bt c vic g gip nhng g c th b suy sp mt ngy no cn tt hn l nghi l phng sinh Ho Sho. Bng cch ny, bn c th lm tng thm nim vui v cuc sng ca bn v ngi ta s khng y bn ra ng. Chng ta khng th on trc tng lay hay bt hnh bng cch ch nhn vo tng mo. Mi th ph thuc vo s khim tn v gia nh ca chnh bn. Hi: Tc ng xa ni: nu cch ch bin thc phm khng ng th chng ta khng nn n. Nu S ph ca Thy chun b ba n nh th v khin Thy b au bng th Thy c cn knh trng s ph na khng ?iu ny tt hay xu? Tr li: Vng, iu ny tht s ti t. Cho d vic ch bin thc n rt tt v bn n qu nhiu, bnh tiu ha s xy n v lm xo trn con ng ti vi o v s knh trng i vi s ph ca bn. V cho d thc n c ch bin khng c hp cch v bn n rt t, lng thc n vn s nui dng tinh thn v th xc bn. Tip n tm c ca bn lm vic ging nh phng thuc. Nhng ring bn thn ti khng mun hy hoi n phc ca tri t, nn ch n nhng th n gin, thanh m. Nu thc n khng c ch bin tt, ti s thanh lc li v n. Bn c th thy Miso ( tng Nht) tamari, ru sake, gim v cc loi thc n ging nh vy c ln men, thanh loc v c hng v rt ngon. Thm ch sau khi ln men chng ta n nhng thc n m vn sch. Nhng thc n ny khng gy vn tiu ha. Cng nh vy, nu bn hiu c n phc ca tri t v khng n qu nhiu, th cho d thc n ngho nn vn ca ngon. Nu bn hiu c gi tr ca hng v t nhin tuyt vi ca chng, th thc n n gin s nui dng bn v cn tt hn c thuc.

#17.Lm th no nui ln c mt a tr rt thng minh v hot bt


A.Hn ch n v mc ca tr

91

Food governs your destiny; Hi: Ngi ta ni : khi chm sc tr, ng cho chng mc qun o bn v n ung ln xn. Nu chng ta nui dng theo quy tc nh vy th chng s ln nhanh v nghim nhin tr nn sng sa, thng minh. Ngc li, nu cho tr n nhng thc n khng thch hp, chng s chm ln v khng th tr nn thng minh. y l mt phng php c truyn b. iu ny ng hay sai? Tr li: Ngy xa ng b chng ta n rt n gin v ung nc trong m vn c c nim vui su lng trong ni tm. iu ny hon ton l s tht . Thng minh l do Tri ph. Thng minh khng ph thuc vo vic mc qun o p v n thc n bo b. Mc qun o cu k, n mn n ngon v b bo khng khin c Tri ta sng cho ai tr thnh thin ti. Trong x hi cao cp, mi ngi khng ai mc qun o bn v khng n nhng thc n ch bin khng thch hp. Nu bn thuc tng lp ngho kh m hc i nhng tp qun v thi quen ca tng lp thng lu, iu ny s chng li trt t ca Thng v bn s hy hoi ngi nh c th ca bn cho d c cm n o mc. Do vy, quy cch n mc ph thuc vo a v x hi ca bn. Bn vn c th biu hin kh cht thng minh cho d bn n mc rt n gin. Nu cha m bn rt ngho v cuc sng ca h qu tt bt vi nhng lo toan hng ngy, bn c th tr nn dt nt. C rt nhiu ngi sinh ra trong gia nh ngho nhng li rt thng minh v thnh t. Mt khc, c mt s ngi thm ch l tng v lnh cha, sinh ra trong gia nh qu tc hoc tng lp thng lu nhng vn ht sc ngu dt. Ch la mi th c vng cng nh thi th mi to ra anh hung. Khi thi c n, x hi s nhn nhn iu . Thnh cng ty thuc vo iu bn ang lm.

#18.Cuc sng khng c sinh, khng c t, khng c bt u v khng c kt thc


Nng lng kh ca tinh thn tp trung huyt an in
Hi: Tha Thy, Thy ni rng d sinh ra vi tng cht non, thy vn c th t c tui th. Nhng ch c Tri mi quyt nh cuc sng ca Thy. Lm th no chng ta c th ko di c cuc sng ? Tr li: Cuc sng khng c bt u, cng khng c kt thc v v vy khng c cuc sng lu di v khng c cuc sng ngn ngi. Nh ti gii thch trc y, con ngi sng c l do nhn ngn la dng ca Thng . Chng ti gi y l la ca tri tim hay tinh thn. Khi ngn la tinh thn ny khng quay v Tri th chng ta s khng bao gi cht. Nu bn l ngi c iu v bit chm sc bn 92

Food governs your destiny; thn mnh th ngn la ny s lu trong huyt an in ca bn v bn c th sng lu. Nu ngi no khng khim tn th la tinh thn khng th tr li trong huyt an in. cc bn nn hc cch khng cho ngn la tinh thn tr li vi Tri. Sau cho d nhn tng ca bn biu hin mt cuc sng ngn ngi, nhng bn khng th cht sm. Trong li dy ca bc chn nhn, ngi ta ni rng tin nhn (sennin) th ra t mt c chn. Ngi ca sennin trng rng nhng lun y p tm kh ti an in. Mu bn chn ca bn tng ng vi huyt tam Gip (sanko) lng. Huyt Tam Nhn ( San Shin) mt c chn tng ng vi mt im an in. Nu tm kh tr tr ti an in v yn n, anh ta c th th bng mt c chn. Khi bn gp tai nn, nu tm kh vn cn ng ti an in, th bn s khng mt ngn la tm hn. Nhng ngi nh vy khng bao gi b ngt i. Nhng ngi m linh hn khng tr ti an in, khi t ngt b ng t trn cao xung, h thng ku a . Ting th a a hn ha tr v vi Tri. Cho d bn c gi, n cng khng quay tr li, C chuyn ny xy ra v h khng khim tn cng khng gin d, nn linh hn khng ng trong an din ca h. Do vy, h c th gp tai nn v b cht bt c k t. Mt ngi gin d v khim tn lun c ngn la linh hn cha trong an in. Cho d c b ng t trn cao, anh ta s ngng th vi ting um. an in ca anh ta vng nh hn tng. Kh lun li vi anh ta. V kh khng di chuyn nn anh ta khng ngt i. Do vy ngn la linh hn khng th tr v vi Tri. Chng ta gi vic gi hn kh trong an in l cuc sng trng th ca tin nhn. Cha kha gi c nim vui (phc), may mn (lc) v sng th (th) nm trong an in. Hn kh c tr ti an in hay khng hon ton ph thuc vo s khim tn v gin d trong cch n ung ca bn.

#19.Nh mui m c th c hp nht


Nu bn lng ph mui, cuc sng ca bn s ngho kh v ngn ngi
Hi: Ngoi ng cc ta, loi thc phm no chng ta cho l quan trng th hai. Loi no tt nht ? Tr li: n hu ca tt c cc loi thc phm ln hn nhng g m chng ta c th nh gi c. Nhng ngoi ng cc, chng ta c th ni loi thc phm quan trng th hai l mui. Mui l tinh cht ca th gii. Mui khng ch c trong i dng m cn tm thy khp ni trn t lin. Nng theo chuyn ng ca kh m dng, mui c phn phi i khp mi ni. Nh n hu ca mui m mi th c kt ni vi 93

Food governs your destiny; nhau. Chng ta c th ni rng ng cc v tt c cc loi thc phm khc cha trong nm v. tt c chng u do n hu ca mui dng mang li. Mui l trung tm hoc ngun gc ca nm v ny. Mui khin cc c quan trong c th nh hnh v gn kt vi nhau. Mui cng quan trng khng khc ng cc. Do vy nu s dng mui khng thn trng hoc ph phm th d c nhn tng tt, cuc i ca chng ta cng s ngho kh v cht yu. Cho d mt ngi c vn may nhng nu lm dng mui, anh ta s lun b bnh v cuc i ngn li. Gii thch theo trt t tri t, l do anh ta hy hoi vt Tri ban c tc dng gn kt c th. Tt nhin, thnh thn c trong mi hin tng. Nhng nhng v thn lng nht nm trong mui v ng cc. Do vy, ti c th ni Ohshu c mt ngi n th v Thn mui sng chi. y l mt v d siu hnh rt ni ting. Nu ai c hnh vi xu ti ngi n ny, ngay lp tc anh ta b trng pht. lm dng mui chng khc no khng vng li Tri. Bn hy cn thn.

Quyn 4
#1.Cc hc gi ca o Khng khng nht thit l nhng ngi n ng bt hnh
Hi: Chng ta gi Sorai Ogyu v Syundai Dazai l nhng ngi n ng c hnh, nhng nhiu ngi khng cho h nh vy. Hc gi o khng m khng phi l nhng ngi n ng c hnh ?

Tr li: Sorai v Dazai khng phi l nhng ngi n ng c hnh. Vi nng lng tm kh mnh m ca h, h c th hc tp v c tr nh hn ngi. Do vy, chng ta gi h l ngi c ch. Nhng khng ai gi cc hc gi ca ao Khng ny l ngi c c hnh v i. cc mn sinh ny ch l nhng ngi khe mnh va vi ai. T trc n nay, chng ta tht s cho rng tm kh ca h cao hn v mnh hn hng triu triu ngi. Ch c mt vi hc gi ln ca o Khng c nh vy. Ngi tm thng khng th tr thanh ngi ch mnh. Nhng tr thnh mt ngi c hnh khng kh. Ngi c c hnh tht s khng cn phi ni v nhng vn hc thut. Trong cuc sng hng ngy, h nghin cu tt c mi hin tng xung quanh nh c mt quyn sch v tm ra trt t ca t nhin. Khi mt ngi tht s hiu c trt t xung quanh mnh th s hiu c tm quan trng ca n phc ca t nhin. Mt cch t nhin, anh ta tr nn khim tn v gin d, tch ly n phc ca tri t. 94

Food governs your destiny; Chng ta gi ngi nh vy l ngi c c hnh. Cho d mt ngi ngi nh vy rt ngho, nhng cuc sng ca anh ta s sung tc, hnh phc v yn bnh. Nhng ngi dn bnh thng tt nhin l khm phuc c hnh ca anh ta v lm theo. Sau mt thi gian, anh ta tr nn ni ting v c gi l ngi c hnh trn th gii ny. Do vy, chng ta c th ni cho d mt ngi bnh thng v khng thng minh, nhng anh ta rt d dng tr thnh ngi c hnh trn i nu tch cp c n phc ca tri t ht ngy ny sang ngy khc. Trong x hi, nhng ngi ch ln v mnh rt him, nhng rt nhiu ngi c c hnh. Khi nghin cu v bt c loi o no chng ta thy, tr mt s ngi c ch mnh m v thin bm, cn th mi ngi ch bt u tr nn ni ting bng vic tch ly n phc ca tri t ht ngy ny n ngy khc. Tt c cc bc Thy u phi trao di o c. Khng c cch no khc bn c th nm bt c trt t ca t nhin ngoi vic trao di o c. Khng trao di o c bn s khng hiu rng vn vt u xut pht t n hu ca tri t, cn bn ch lo kim nhiu tin bc v ca ci. Nhng ngi nh vy khng tm n nhng g ph phm v am m ru ch, n tht v tnh dc. Can kh ca h qu mnh m v hung hng n ni khng chu lng nghe kin ca ngi khc. i lc h ni nng c nh h rt hiu bit, khin nhiu ngi thng xuyn gn gi h phi ngc nhin. S khoc lc ca h tr nn rt hm hnh v hu qu l lm xo trn n phc ca chnh h. Rt cuc, n phc ca h b cn kit, v n cui i h khng h xu h khi mc nhng b qun o li thi lch thch. H t cho mnh l nhng i s, nhng nhng ngi bnh thng i x vi h nh vi ngi c u c khng bnh thng. Mi ngi khng bao gi hc theo nhng ngi khng hiu c n hu ca tri t. Bn phi ht sc cn thn. Nu bn tht s mong mun thnh vng, hy nghim tc v dng n phc ln tri t. Vn vt du tun theo trt t ca Thng , do vy phi hiu c n phc ca tri t.

#2.Mi s vt u c to ra mt cch tuyt diu k c tri t


Tit kim l con dng ca o
Hi: Ngi ta ni rng sau tri t th Thn Kumi-Toko-Tachi-No-Mikoto c sinh ra. Nhng c ci g tn ti trc Ngi hay khng ? 95

Food governs your destiny; Tr li: i khi chng ta ni n Thn Kumi-Toko-Tachi-No-Mikoto, nhng Ngi li khng c th xc v hnh dng. Chng ta sung m s linh thing, c hnh ca vn vt l thn Kumi-Toko-Tachi-No-Mikoto. Mi s vt u xut pht t n hu sng ngi ca Tri. T c xa cho n nay, trt t ny khng thay i, sau khi to ra Tri v t, v Thn u tin ny c sinh ra, nhng nu khng c cc hin tng trong v tr th ngi ta cng khng th sng to ra hnh nh ca v Thn ny. Do vy mi hin tng l ngun gc v l Thn Kumi-TokoTachi-No-Mikoto. n hu ca v thn ny v cng v tn. Do vy, nhng ngi hiu c n hu ca mi hin tng c th nm bt c trt t ca t nhin v ng nhin s tn th tt c nhng g ca to ha. H khng th lng ph bt k th g v rt tit kim. V vy cui cng h nhn c n hu ca v thn ny. H s tr nn ng nht vi o. do vy cc nh nhn tng hc trc tin phi thu hiu trt t ny v thn trng m trng n hu ca tri t hng ngy v c gng to nh hng i vi x hi v ch dn cho li sng ca mi ngi thng qua gio hun ca h. Gip mi ngi phi ngi coi l mc ch. V th cho nn nhng nh nhn tng hc khng hiu c n hu ny th khng th thc hnh tt thut nhn tng em li li ch cho mi ngi. Cng nh vy, nhng nh nhn tng hc ny khng hiu c rng trt t ca cuc i ngi khc bng nhng li phng on ca mnh. ni l phi ng. Chng ta rt nn thn trng.

#13.Nht Bn, Trung Quc, n tt c l qu hng ca Thng


Hi: Thn o (Shinto) rt v i, nhng hp hi. Chng ta khng ni nhiu v vn ny. Nhng o Lo, o Khng v o Pht rt su rng v c nhiu ngi ni n. Quan im ca Thy th no? Tr li: y l hiu lm rt ln. Thn o c mt khp ni: Trung Quc, Nht Bn v n . Ti c th ni n tm hn hoc tri tim chnh Thng . Tm hn trong sng Chng ta gi l tt lnh, trong sng v rc r. y l o ca Thng anh minh v v i. n hu ny ri chiu khp ni, trn ton b v tr ny. Chng ta, nhng con ngi, gi l t nhin. Nu thy c s trong sng trong con ngi, chng ta gi l bn cht con ngi. Chng ta gi nh ho quang l Amaterasu Omikami v Thn soi sng khp th gian. Ngi hon ho nh mt qu cu pha l, khng cht t vt v rt trn tra. 96

Food governs your destiny; S hon ho ny trn ngp ton v tr. Do vy chng ta gi Ngi l Thng . Thng c khp ni, vy l no ti khng phi l ca Ngi ? Mt ngi hiu c tnh thn thnh ny th cng hiu c o ca th gii v hnh x theo ng o. Do vy chng ta ni tm tr cng ngang bng vi thn mt tri Amaterasu Omikami. Tri cai qun mun vt. Do vy ba quc gia ni trn l qu hng ca Thng , ni m l Thng . Khng ch Nht Bn, m tt c ba nc ni trn u l qu hng ca Thng . Khi bu tri ta sng th o ngha l hiu c Thng . V Nht bn l mt t nc Nht Bn v thanh lch nn xut pht im ca chng ta l xc inh cc v tr chnh xc. Do vy, cho d Nht Bn tr nn hn lon v d con chu ca Hong tr nn xu xa hay ngu dt, ng ta vn c tn trng v quyn lc ch vn c duy tr. Cch c x ca Trung Quc khng c tt, nhng h nhn mnh n tr tu v trng o. Nu con chu ca Hong Trung Quc ngu dt, th anh ta khng c php k v cai tr. Mt ngi tng lp thp nhng rt thng minh v thun theo o lnh th vn c kh nng tr thnh Hong . S tn ti ca mt thin ti nh vy chng minh rng vn cn thn thnh. Nu o ta sng v trong sch, th chnh l nh sng ho quang v v p ca Thng . Hiu c Thng l o i vi c ba nc. Mi mt nc u c s khc nhau, nhng ngun gc ca h l mt. nh sng ho quang trong lnh sng chi ca Thng l ngun gc ca h.

#14.Vai tr ca nhng li gio hun ca Thn o, o Khng, o Pht


Hi: Nu Thn o (Shinto) l hon ho th chng ta khng cn n o Khng, o Pht n t nc khc. Nhng v Thn o l cha nn ng nhin chng ta phi cu n c nhng li gio hun khc. Thy c ngh nh vy khng ? Tr li: Chng ta bn v o Khng v o Pht, bi v c hai cng phn nh cng mt trt t. i vi Thn o cng vy. l l do trn t nc ny ang thnh hnh tt c nhng o gio trn. T xa xa, nhng li sng ny vn tn ti trong c ba quc gia, thm ch cc nc theo o Pht, cng khng th ch cai qun bi trit l c bn v lng nhn t hoc khoan dung ca o Pht.

97

Food governs your destiny; Trong khu vc ca o Khng, ch ring l ( rei)- php tc, lch thip s ng mc cng khng th cai qun c t nc. Do vy i vi c ba quc gia, tt nht phi vn dng nhng li dy c ba o. dt nc chng ta c ba ngi n th ln- Ise- Jingu cho Thn o, Hacchiman-Gu cho o Pht v KasugaTaisha Kyoto th Khng t. Nht Bn, Thn mt tri Amaterasu Omikami l v Thn chnh yu. Hacchiman-Gu l v Thn ca o Pht. trong cc bui l, vic phng sinh l quan trng. Chng ta gi l Hachiman Dai Bosatsu. Thn l s phn nh trt t ca Tri trong t nhin v Thn cng yu nhng ngi cai qun dt nc. Cng nh vy n Kasuga, nhng ngi theo o Khng li c nghi l c bit bt chim pha hoi ma mng. H hin t chim v sc vt nh l cch tr t ma em li s ha thun cho t nc. Hong iu hnh trn c s ca lut php vi s gip ca qun thn (Shin) hai bn t hu. H cai qun t nc bng cch ban lng nhn t cho thn dn v truy bt ti phm lp li cn bng trong x hi. tht s gi trt t , c ba nc u cn c ba li gio hun. y l ngun gc tht s ca Thn o, o Khng v o Pht. Amaterasu Omikami l Thn mt tri, ngun gc ca Ngi l s khim tn. Do vy, nu bn khim tn, bn c th kim ch c bn thn. in th Kasuga c nng lng kh Thiu dng tng trng v gip bn vn ln thnh t trong x hi. Do vy, nghi l c bit bt chim c c hnh ti n Kasuga sau ngy ng ch. Trong khi , n Hacchiman-Gu c mi tng lin s kt thc ca nng lng dng Mats-Yo v gip cho cuc sng c ti sinh. Ma thu c nng lng kh khin cho mi vt cht i v tr v vi t. b dp cho ni au kh ny, h lm l Hojyokai vo thng tm. l biu tng ca v thn khng mun thy mi vt cht i. Do vy nu bn gi c s khim tn v gin d, bn c th tr nn cao qu v sng th. y l li dy h mnh ca n hachiman. Do vy c th thy Thng khp mi ni, Thng ang sng trong tri tim mi ngi, v i vi Tri khng c s phn bit ng cp. V vy, Thng sng trong mi ngi chng ta. Chnh v vy, t lu ngi ta ni rng cc v thn u ging nhau. Ngi ta ni Thng s n vi nhng ai rt gin d v trung thc. Hi: t nc chng ta, ngi ta ni Amaterasu t trn Tri xung. n , ngi ta ni tt c cc thn thnh ang ng ti thin ng a gii. Ti sao c s khc nhau ny ? 98

Food governs your destiny; Tr li: tt c cc Thn Thnh trn u c sinh ra thin ng.H trn thin ng. Nht Bn nm phng ng, nng lng ca n ging nh bui sng, khi kh duong mt tri bt u thc dy. n pha ty, nng lng ca n ging nh bui chiu hn, kh dng bt u kt thc.v vy gio hun ca Nht Bn mang tnh dng nhiu hn gio hun ca n . Trung Quc nm gia Nht bn v n . V tr ca n nm trung tm hoc gia bng hoa. Nu ngi ta tht s hiu c s bt u v kt thc th nhng gio hun ca Thn o, o Khng, o Pht tt c u r rng. Do vy, nu vo lc bt u v cui cuc i, bn tr nn khim tn v kim sot vi bn thn, bn hu nh ng nht vi o. Cho d nhn tng ca bn rt ngho, bn vn c th tr nn giu c v thnh vng. Nhng nu nhn tng ca bn rt tt v bn c hc o, nhng bn thn li khng iu t u n cui v khng nghim khc vi bn thn, bn s lm cn kit ti lc ca mnh v tr nn ngho kh. Do vy, nu bn khng bit c trt t ca bt u v kt thc, ca trc v sau, th bn khng th theo ui c o v thc hnh nhn tng hc. Bn s khng phn bit c tt v xu, may mn v bt hnh. Ngi nh vy chng ta gi l k ngc. H c v ging nha nhn tng hc song thc t khng phi. Nhng ngi ny lm mi ngi sai ng lc li v khin h hoang mang. Tht ging vi c v chn hi.

#5.L Bch khng ch l mt k nt ru


Nhng k nt ru khng th tr nn uyn bc
Hoi: Thy tng ni nu mt ngi n ung ba bi, anh ta khng th tin b. Nhng triu nh ng, nh th L Bch tr thnh mt ngi ni ting v ung ru nhng vn c truyn tng l mt ngi uyn bc . Ti ngh nhng ngi v i khng cn khim tn trong n ung, Thy ngh g v vn ny ? Tr li: Nu mt ngi n ung qu nhiu, tm tr anh ta s tr nn hn lon, nhng trong trng hp ca L Bch, tm tr ng ta khng chao o thm ch sau khi ung. Do vy, ng ta tr nn ni ting. Nu mt ngi bnh thng m ung nhiu, tm hn ca anh ta tt nhin tr nn ri lon v khng th lm ni iu g. Lm sao anh ta c th tr nn ni ting c ? L Bch c th ung ru nhiu hn ngi khc, nhng tm hn ca ng khng b kch ng v ng l ngi khc thng. Nu L Bch tht s ung qu say v tr nn v thc, 99

Food governs your destiny; th chng ai bit c tn tui ca ng ta. Cng nh vy, t nc chng ta , Goto Mata Uemon, l mt v s Samurai ni ting ung nhiu ru Sake hn ngi m tm tr ca ng khng b tc ng v do vy ng ni ting qua nhiu th h. Ngi ta cho rng L Bch ung nhiu v n nhiu, nhng thc s ng c th tng khim tn gin d v kim ch c bn thn. Mt nh th khc ni v L Bch: 100 chen, 100 bi th. C ngha l ng ung mt cc ru th lm mt bi th. Ti phn vn liu ng c tht s l mt ngi thng thi hay khng? ng hn ng ta ch l ngi c Tri ph cho nhng g ng thch. Khng th bin h cho vic gi ng l thng thi nu ng ch gii nhng g m ng ta thch. Ngi thng thi l ngi c th a ra ci o m mnh nm vng n vi i.

#6. Lm thuyn gim bnh tt giai on cui bng cho c


Bnh tt tng ln do n ung v trt t
Hi: Mt ngi bnh a ra cu hi : Gn y trung tm nng lng ca ti b au sut ngy m. Ti ang phi chu au n qu ln. Ti vn n ung bnh thng , 3 n 4 ln mi ngy, nhng khng th lm vic c . Ti i kim tra v ung th nhiu loi thuc, cu Tri khn Pht, nhng khng c tc dng. Tr li: Bn b bnh do n ung qu nhiu, ni chung, nu ai n ung v trt t th d khng c du hiu nhn tng ca ngi c sc khe yu, chc chn anh ta s mc bnh nghim trng. Tt c cc bnh ca mt s ngi kiu ny l do h t to ra. Anh ta phi chu trch nhim v bnh tt v s au n ca chnh mnh. Vic khi phc sc khe s rt chm. V khng khim tn v gin d, bnh ca anh ta khng th cha khi, cho d c cu Tri khn Pht cng vy. K t nay, nu bn mun cu nguyn, trc ht bn hy tn knh Tri hoc Pht bng cch dng ln Tri hoc Pht nhng thc n ca chnh bn thn m bn ct gim. Bn c th n ba ba cho c mi ngy. Mt ngi nh vy c th n hai bt mi ba n v cu nguyn 100 ngy. Sau bn c th khi bnh hon ton. Ti th iu ny vi vi ngi v thnh cng. Cch n ung ca h khng c n np v bnh tt ca h tng ln l do s tr tr ca thc n. Do vy, ti c th ni i vi bt k loi bnh nan y no, bn 100

Food governs your destiny; phi ht sc khim tn v ch n hai bt cho c mi ba v thc hin iu ny trong 100 ngy cha lnh bnh. Nu bn tng phi chu au n trong mt vi nm, bn c th khi bnh trong mt nm. Nu bn tht s khim tn v n ung n np, bn s khng bao gi tr nn m yu. Thnh thong, do thay di ma, thi tit nng hoc lnh, c th bn phi nm ngh, nhng s khng qu ba ngy.

#7.Cha bnh n mt ngon bng cch gim n.


Thc n b nh tr v bnh tt
Hi: Ti c chiu hng b mc nhiu bnh. Kt qu l ti n khng thy ngon. Lm th no ti ly li s ngon ming. ? Tr li: Vic n khng thy ngon khng phi do b nhiu bnh m l do thc n b tr tr. Th nht, nu khng c cm gic ngon ming, bn ch nn n hai bt mt ngy thay v n ba. Nu bn thng xuyn n hai bt, nn gim xung cn mt bt. Cho d th no i na, nu bng i th ti sao bn khng th n ngon ming ? theo cch ny, nu n ung iu , v gic ca bn t nhin s tr li v thc n khng cn ng trong d dy ca bn na. Nu mt ngi khng c thc n b tr, bnh tt cng khng pht sinh. Nhiu bnh tt pht sinh theo cch ny, nhng chng c g phi bn n v chng xut pht t vic n ung qu nhiu, thc n b tr tr v khng c tiu ha. Hy cn thn v khim tn.

#8.Mt ngi khng theo ui hoi bo ca mnh th chng em li iu g gi tr cho x hi


A.Ngi khng theo ui th khng th thnh t
Hi: Ti tng thay i vic lm vi ln nhng khng bao gi thnh cng. Ti c cht ti nng v ngh thut. Xin cho bit theo ui ci g l tt nht? Tr li: Trong bt k lnh vc no bn mun pht trin hoc bt k cng vic g bn mun theo ui, bn s khng d g tm ra n ngay t u nu bn thiu kin nhn. Bn phi tp trung v dn ht tm tr trong mt vi nm. Sau , nu bn thnh chuyn gia trong lnh vc ang lm, bn s hiu bit cng vic hn v s thnh cng. Cho n nay, bn khng thnh cng v cha bao gi bn dn tm tr v sc lc vo cng vic ca bn. Mt ngi nh bn thay i nh thng xuyn chng khac g con cc nm trong ci r tre. Trong r c v 101

Food governs your destiny; nh c nhiu ng thot, Cc ta quyt nh thot ra bng mt con ng, th ri t nhin n xoay quanh v nhy ra theo mt hng khc nhng khng thnh cng. N khng tht s dn ton b sc lc vo vic tm cach thot ra bng mt ng, tm tr ca n b kch ng, ht quay sang phi li quay sang tri, tuy vy n vn khng th thot ra c, cui cng nng lng v tm tr ca n cn kit v n cht. Bn cng y nh vy, bn lun thay di cng vic v au kh, cui cng s cht mt cch bun thm. Nu ngi no bit kim ch tm ca mnh v vng vng c v nng lng th anh ta ging nh con cc trong ci hp ch c mt l nh thot thn. Cc s tp trung ton b n lc v nng lng n c mt v tr c th trn thot. Thm ch cc loi cn trng v ng vt cng c kh nng ny. Do vy, l con ngi , nu anh ta tp trung tm tr, tri tim v ngh lc li vi nhau, th thm ch c th vt qua c ni cao. V nu anh ta thc s tp trung vo mt vic, th ta c th ni chc chn anh ta s thnh cng. V khng c gng, anh ta chng t c g. Nu anh ta khng lm c vic th nguyn nhn l do anh ta qu thch th vi nhiu thc n ng vt, ung nhiu ru v lng ph thi gian. Anh ta khng th tht s tp trung tm tr, tinh thn v nng lng vo bt c vic g. V th cho nn, anh ta lun tr hon mi cng vic. y chnh l nguyn nhn khin anh ta khng bao gi thnh cng trong cng vic ca mnh. Ri, anh ta thng xuyn thay i cng vic. Toan b cuc i anh ta s kt thc trong ngho kh. Nhng ngi khng vn ln hon thnh mt vic n gin u khng c ch g cho x hi. Ngi nh th s cht m chng ai ti, tr bn b v lng ging. Ta gi ci cht nh vy l cu t ( Ch cht). Bn cng ging nh vy y, nu khng ging nh vy, th hy lm vic vi tinh thn sn sng sng cht v cng vic. Ri bn chc chn s tin b. Th d, nu ch th ang bao vy ai t 10 pha v anh ta c gng chng tr trn c 10 pha, th ri anh ta s lp tc b nh bi v b git. Nhng thm ch c mt vi triu ngi v nh ca quanh anh ta, nu anh ta tht s tp trung khng s cht v chin u ch theo mt hng, anh ta c th ph vng vy v trn thot. y l chin lc chung cho mi lnh vc. V vy bn phi i theo mt hng v dc ton b n lc c cuc i bn vo hng . Nu khng, bn khng th hiu c o.

102

Food governs your destiny;

#9.Khng c ranh gii gia Thn o, o Pht v o Khng


Hi : Khi cn sng, Thy c nhng du hiu nhn tng hc. Sau khi cht nhng du hiu y khng cn. Do vy, ti ngh nhn tng hc da vo Thn o. Nhng tha Thy, Thy lun tn th Pht. Ti ngh l sai lm ? Tr li: Ti khng bit gia Thn o, o Khng, o Pht khc nhau ra sao. Ba o ny u rt r rang v cng tr v ci ngun chung. Do vy, ti tn th tri t v tn th vn vt. Trong Thn o, ngi ta ni rng vn vt l konton hay hn mang ( Thi cc). Trong o Khng, h bn v Mei Toku hay c hnh trong sng. Trong o Pht, h gi l Mida Buddha ( A Di Pht) (Pht gio Nht Bn l Pht gio Bc tng n bin dch thnh ra khng cn nhiu bong dng o Pht nguyn thy Ngc Trm). Mida xut pht t konton. Konton xut pht t Mei Toku. MeiToku xut pht t Mida. Tt c l mt khng c s khc nhau. Cng nh vy, nu ngi no tht s nhn nhn c tm lng ton b trt t ca s sng to (creation)- n hu ca hng t s vt H khng ch l nhng Pht t. Trong mi tng phi Pht gio khc nhau, h u tn th Pht A Di ( Amida). Trong ting phn A ng vi mi hng khcnhau. m A v A thuc v ci Tri. Mi thuc v ci ngi v c ngha l gip mi s vt. Da thuc v ci t. Ch Mi tiu biu cho 800.000 s vt. Do vy, chng ta c th ni n c Tri, ngi v t. Mi s vt u hm cha trong Amida (A Di ). Do , ch A chiu sng trong c 10 phng. Ch Mi phc v mi ngi. Da c ngha l 800.000 s vt trn tri t cn c gip . Cng nh vy, tt c x hi v hng trm s vt u xut pht t A. Sau t Da chng bt u pht trin. Ri qua Mi, chng ha trn vo nhau v h tr ln nhau. Mi c ngha l mi hin tng , mi s vt u pht sinh ging nh vy. Cng th, mi ngi, mi s vt u pht trin t t. Trong o Pht, chng ta gi cu trc ny ca tri t l Jodo hay thin ng. Mi s vt u tn ti trn tri t tuyt diu ny. Do vy chng ta c th ni con ngi v mi s vt l Mida. Bn thn Pht, konton v mei toku c cng ngun gc. Nu bn khng gin d, hy hoi th xc bn v lng ph nhiu th, iu ny chng khc g hy hoi Mida. Mt khc, nu bn tn trng v vn chng sinh, th ng hy hoi v lng ph mi th, nn chm sc tt cho mi vt cho tht tt, ng nhin thn xc ca mt ngi nh vy s ging nh Nyorai Buddha (c Pht Nh Lai). Thn 103

Food governs your destiny; xc chng ta l mt v Pht ( mi ngi u c Pht tnh- ND). Cng nh vy, may mn v bt hnh lun theo sau nhng g m bn mun lm. Mi hin tng hin ra v bin i u do vng tng trong tm ca bn. Do vy chng ta c th ni thin ng ca tm hn l do tm to. Thy c nh vy vi nhiu nhiu ngi chnh l thy Pht. Khng cn phi suy t hay thin nh. Cui cng , anh ta pht hin ra Pht ( Mida) cho chnh mnh. Sau tht t tm lng mnh, anh ta thu hiu c v vn hin tng v gi tr ca vn vt. Do vy anh ta khng bao gi phung ph. Anh ta lun mc qun o gin d, n nhng ba n m bc v tch cp n phc hng ngy. n phc ca anh ta ln dn v lan ta khp x hi. Mt ngi nh vy, cho d sng trn ni cao hoc trong hang su, mi ngi cng s bit n n hu ca anh ta v tn vinh anh ta. y l kt qu ca nhng g m anh ta lm, xut pht t s iu ca anh ta. V l do ny, anh ta tr thnh Pht . Sau nh sng ca anh ta s ta sng v tri rng khp mi phng. Trong khi , nu bn khng nhn bit c n hu ca tri t v thng xuyn phung ph, thiu n np v lng ph mi s vt, th cng ging nh bn ang hy hoi c Pht ang ng bn trong con ngi bn. Nhng ngi nh vy thng t im b ngoi tht ho nhng, nhung chng ai mun thu h lm vic. H t hy hoi c hnh ca mnh v chu nhiu au kh v khng hiu c trt t ca tri t. Nhng mt khc, tr thc v tnh cm con ngi ca chng ta thay i vi hng triu triu hin tng. Ngi ta c th thanh lc nhng kh nng hiu bit hay tnh cm ang thay i ny. Sau nu anh ta hiu c quy lut ca trt t th anh ta c th pht hin ra Pht tnh hay tr tu tht s. Anh ta c th pht hin ra Pht tnh trong bn thn anh ta t c gic ng v tr thnh Pht. i vi mn nhn tng hc ca t, ngun gc hoc trung tm l Pht tnh ca mi c nhn. y l s m u. Mt khi bn hiu c o l ny, bn c th gii thch phng php ny nhm gip x hi. y chnh l mc tiu.

B.Thc n ng vt lm xo trn tm tr
Hi: Nhng ngi thch n nhiu thc n ng vt c tm tr khng trong sng. Ti lun n tht, nhng tm tr ti khng u m. Vy c phi tht lun lm tm tr mi ngi, k c nhng ngi thuc tng lp trn v di, u m ? Tr li: iu ny hon ton l s tht, thc n lm cho tm tr u m. Do vy, sau khi n, tm tr khng tht s trong sch. Sau khi n thc n thc vt, tm 104

Food governs your destiny; tr tt nhin tr nn trong sng, v vy chng ta gi mt s ngi khng n thc n ng vt l Sei Shin. Sei Shin (thnh thn) cn c ngha l tm hn trong sng. Bt c ngi no thuc tng lp trn hay di, nu tm tr u m s gp kh khn trong vic hiu o. Vi mt ci tm khng trong sng, anh ta khng th kim ch c bn thn. Do vy, cc nh s Pht gio, yu cu mi ngi khng n tht vo nhng ngy nht nh mi ngi c th hiu o Pht. Tm trong sch khng th mc thi h tt xu v ngi ta c th kim sot bn thn tt hn, Ngay c khi mt ngi n tht, nu anh ta rt khim tn v n mt lng tht rt t, th tm hn anh ta vn trong sng. Tuy vy thc n v ung ca ngi bnh thng rt kh kim sot, tr khi anh ta quyt tm tr thnh nh s tht s, cn th rt kh c th khim tn. Nu ai tht s mun tr thnh ngi iu , c ngha l tm kh ca anh ta trong sch v sng lng. y l im ct yu cua vic kim ch bn thn bn. Do vy, ngi no t b bn ng nghim khc vi bn thn s l mt Pht t ch thc. Nhng Pht t ch thc khng vng vo thi h tt xu v lun lun khim cung trong n ung. Mt khc, khi mt ngi hiu c gii hn ca mnh v n mt lng nh thc n ng vt, th tm tr anh ta vn trong sng. Do tt nhin anh ta khng n nhiu. Nhng nu anh ta khng hiu c gii hn ca mnh m n qu nhiu th tm tr anh ta s tr nn u m. Ni chung, nhng ngi bnh thng hn ch thc n ca h, nhng khi nhn thy thc n ng vt, cm gic them n tng ln v h n lu b khng cn bit g ht. n tht tht s lm cho tm hn ca h u m. Nu mt ngi tht s c mt ci tm trong sng, th anh ta rt thn trng v n np khi ch bin thc n, nhng vi ngi c tm u m th anh ta thi rau v nu theo cch ht sc ln xn. Ngi ta ni: Ngi lm ch c bn thn khng n thc n khng tinh khit, v nu cch nu nng khng sch khng tinh h s khng n nhng g lm cho h. iu ny cho thy ngi xa cng ni n trt t n ung. Tht s ti mun ni thc n c th lm cho tm u m.

C.Ci g l gia ti tha k tht s ?


Hi: Ti mun con chu ti giu c v lai cho chng nh ca v ti sn ca ti. Liu ti c th lm nh vy trong i khng ? 105

Food governs your destiny; Tr li: Nhng g m anh mun lm tht l ti t, khng phi lng nhn t ca cha m. i vi con chu, ti sn tha k l rt, rt xu, nh k th vy. Nu cha m c nh li ti sn cho con, th a con lun ngh v iu . N s n khng ngi ri, ht thng ny n thng khc, ngy ny n ngy khc, v khng chu n lc lm vic. N s lm mt ht nh ca v truyn thng gia nh. Nu Cha m tht s mun con chu mnh tr nn giu c v tip ni mi mi, trc tin h phi lun trung thc v lm gng cho con chu h. i vi con chu, chng khng c lng ph d ch l mt vt nh. Thc hin c hnh ny, l iu m Cha m phi li cho con chu v gia nh h. Sau hng ngn th h k tip, phc lc ca gia nh h s khng thay i v tn tui ca h cng s khng bao gi mt. Nu Cha m gi c c khim tn nh mt tp qun gia nh h v trao cho nhng ngi ni di gi truyn thng gia nh , th mi xng ng vi nhng n lc to ln ca t tin v li tnh yu ln ca h.

#10.Bt c ai ch cn sng c hn mt nm na c th ko di thm cuc sng ca mnh


Thc n l ngun gc ca Phc, Lc v Th
Hi: Hin nay ti bc sang tui gi, nhng khng c kh nng tt trong cuc sng. T nay ti mun kim ch bn thn v hiu r v Fukurokuju (Phc, Lc v Th). Thy ngh ti c kh nng xoay x bng cch gin d v khim tn khng ? Tr li: Nu mt ngi ch cn sng khng y mt nm, rt kh ko di cuc sng ca anh ta. Nu anh ta ch cn sng c mt nm na, th anh ta c th ko di cuc sng ca anh ta thm mt nm na bng cch thc s khim tn trong vng mt nm. Nu anh ta khim tn trong 10 nm, th anh ta c th ko di cuc sng ca mnh thm 10 nm na. Hnh phc, ti sn s t ng n. Ti c th ni cuc sng ca chng ta tn ti thin ng, cn thc n v ti sn ca chng ta tn ti trn mt t. Chng ta ch nhn c nhng Phc, Lc Th ny . Cho d giu hay ngho, mi ngi u c ti sn, hnh phc v tui th. Khng ai sinh ra khng c nhng th ny. S sng l vnh hng v khng th o c. Nhng ti sn v thc n li c gii hn. Do vy, mi ngi t Hong n ngi dn bnh thng, phi tun th nhng gii hn ca mnh v n ung. Nhn chung lng thc n chun l t 3 n 5 bt (go: ting Nht) 106

Food governs your destiny; mt ngy. Nhng ngi n nhiu hn s lng ny hay nhng ngi lng ph thc n chc chn ang pha hy ti sn, hnh phc v tui th ca mnh. Do vy mt s k phm n tc ung khng bao gi c th thnh t v ni ting trong x hi, cuc i ca h cng rt ngn ngi. Ngc li, nu ai khim tn trong n ung, anh ta s tr nn giu c, hnh phc v hng mt cuc sng lu di. Anh ta c kh nng duy tr c Phc, Lc Th. Do mt ngi an t vn khe mnh v hng mt phn hnh phc v ca ci thuc v v lun trn ngp trong x hi v th gii. Nu chng dng li vi bn, th bn hnh phc v giu c. Nhng bn phi vun trng v nui dng tui th ca bn. Cch m bn nui dng tui th s quyt nh cuc i ca bn di hay ngn. Bn thn s sng v trng th ph thuc vo s khim tn trong n ung. Chng ta ang ni v cuc sng, nhng cuc sng khng tn ti nu khng n. Do vy, nu mt ngi khng lng ph thc n th anh ta c th gi c tui th, hnh phc v ti sn. y chnh l l do ti sao chng ta ni thc n l ngun gc ca nhn loi. n ung l s khi u. Nu ngun gc ny b hn lon th khng g c th kim sot c. Nu ngi no n ung ba bi, th tm tr ca anh ta tr nn hn lon v anh ta khng th kim ch c th xc. Cng nh vy, nu mt ngi khng nui dng bn thn mnh mt cch ng n, th anh ta s khng c kh nng qun l gia nh hoc gn b vi v con anh ta. Nhng ngi trong gia nh cng tr nn ri lon v gia nh kt thc trong u m v bt hnh. Do vy, nu bn tht s mun duy tr ti sn, hnh phc v cuc sng lu di, trc ht bn phi tht nghim khc i vi n ung bng cch ct gim khu phn n ca chnh bn, dng phn ct gim ln Tri v v cu nguyn cho giu c, hnh phc v cuc sng di lu. Ti c th tht lng ni thc n l ct ty ca ti sn, hnh phc v tui th. Do vy ngi no khng c n np, phung ph v dt nt trong n ung, th anh ta s nh mt iu ct yu nht trong cuc sng v khng th duy tr c Phc, Lc, Th.

Hi: Nu nhng g Thy ni l tht, th vng bc v nhng ti sn qu khc khng gi tr hn thc n, phi vy khng ? Tr li: V chng ta n duy tr s sng. Khng sng c th lm sao chng ta c th tn th Cha M ? Do vy, trn ton th gii, iu quan trng nht l thc n. Sau khi c ban cho cuc sng, nhng g chng ta nhn c l thc 107

Food governs your destiny; n. Do vy, mt bo thai trong t cung n thc phm t ngi m nn lm cho ngi m m nghn. Ngi m ang thm n nhng g a tr ang thm. Sau khi c sinh ra cho n cui i, ngi ta u n. Khi thc n ht th s sng cng chm dt v con ngi ta s cht. V th cho nn ngay c khi nhng ngi m sp cht vn mun n. Ngi ta a thc n n cho h, h n ht, ri h quay tr v vi ci ngun. V th, nu mt ngi n qu nhiu, thm ch mt ming qu to, anh ta s hy hoi ti sn, hnh phc v tui th ca mnh. Do , ti c th kt lun rng bn cht ca nhn tng hc khng c g lien quan n s may ri. S phn hon ton c quyt nh bi thc n. i lc nhng du hiu may ri, hoc nhng nt nh xut hin trn sc mt, nhng nh hng ton b cuc i chng ta l do n ung quyt nh, tc l n t hay nhiu v c khim tn, gin d hay khng ? Do vy hy duy tr n ung n gin. y l iu ct ty duy tr ti sn, hnh phc v trng th. Tht s khng c iu ny th khng th c tn ti may ri.

#11.Nh nhn tng hc khng hiu c ngun gc ca may ri ch l k o tc


Hi: Mt trong nhng mn t vn v hi ti iu g l quan trng nht nm vng nhn tng hc ? Tr li: Chng c g ngoi n thc ung. n gin n ni bn chng cn phi cng mt ra c ti liu v sch v. Nu bn mun c kh nng on trc r rang nhng may ri trong nhn tng hc, th ti lun gi quan im khng nn lng ph thc n v ung. Hy nghim khc lm ch bn thn v hiu rng bn s ph hy s sng Tri ban do ph phm nhng th ny. Hy suy ngh theo cch ny v quyt nh khng lng ph mt t g d rt nh. Nu mt ngi lm nh vy trong ba nm, anh ta c th pht hin c trt t ca Tri mt cch r rng. Ti lun thc hin iu ny. Ti nhn thc nhng du hiu may ri t bn cht mt ngi v chim nghim li vi bn thn mnh, sau mi khuyn rn ngi ta. iu ny tht s l phong cch sng ca nh nhn tng hc. Nu nh nhn tng hc no khng thc hin iu ny th anh ta khng th xem cho ngi khc mt cch r rng v khng hiu c ngun gc ca may ri. Anh ta ch l k o tc ca nhn tng hc. Do vy khi d on cho ngi khc , hy khim tn v gin d .

108

Food governs your destiny;

B.Nguyn nhn khin k keo kit tr nn giu c


Hi: Lm khi ai khng khim tn v gin d m cn keo kit li tr nn giu c. Nh vy c ngha l khng cn thit phi khim tn v gin d, ng khng ?

Tr li: C mt s ngi khng khim tn v gin d trong cuc sng ca mnh li to dng c ti sn v hnh phc. Tt c nhng ngi ny u keo kit. H khng ch ct gim khu phn n ca mnh v t b nhng g h mun n, m cn ginh rt t thc phm cho gia nh. Nhng li c mt s ngi kiu ny khng n nhiu lm cho bn thn mnh, cng l do h keo kit. Anh ta dng s thc phm tit kim c cho Tri v t. Anh ta khng hay bit mnh ang tch cp n hu ca Tri v ang ko di cuc sng ca mnh. i vi mt ht thc tit kim c, hng ngn ht thc s quay li trong cuc i anh ta. Do vy anh ta c th tr nn giu c. Xt v theo thi keo kit ca anh ta, th bn thn vic ct gim thc n ca gia nh anh ta dng nh l xu, nhng ti sn ca Tri li c tng ln, v rt cuc cc thnh vin ca cc gia nh s tr nn thnh vng hn. Mi ngi phn nn v thi keo kit, nhng v iu ny th hin o c tt i vi tri t, cho nn ngi keo kit cng c th pht t. Nhng ngi ny c xu hng khng th hin g trong nhn tng ca h v thm ch vi cng vic vt v ca mnh, h tch ly ti lc c phn kh khn hn so vi nhng ngi ginh c ti lc do khim tn v gin d. Tri v t khi thy t ci v hnh. m v dng a li s tn ti, con ngi v vn vt c to ra thng qua nng lng kh m dng ny. Nng lng kh l quan trng nht. Thn xc chng ta ch l th yu. Do vy khi chng ta ni v nhn tng hc,trc tin nn bn v nng lng kh. Giu, ngho, hnh phc, bun ti, th, yu, au kh v nim vui u do nng lng kh ca chnh chng ta to ra. Ngun gc ca tt c mi hin tng l nng lng. Do vy hai nng lng kh m v dng ny l mei-toku, n phc sng ngi theo phng php nhn tng hc ca ti. Ti khng hiu c nh ngha ca mei-toku trong t tng ca o Khng. Trong Tri v t, nng lng kh c tm thy khp ni. Do vy khng ni no khng trn y mei-toku. Mei-toku khng bao gi mt trong mi ngi thm ch ch trong khong khc. N to ln n ni chng ta khng th nhn 109

Food governs your destiny; bng mt thng. Vic nghin cu nhn tng phi bt u vi mei-toku ri n vic lm ch bn thn mi ngi . Khng c hin tng no li khng th hin bng nhn tng. Do vy cc nh nhn tng hc phi hiu trt t ca tt c cc hin tng - Tri v t. im xut pht l phi nghin cu v nm vng c trt t ny. Sau mc tiu l m rng vic truyn b cho ngi khc v dn mi n lc ca bn vo vic tch ly n hu cho x hi. Ti c th ni n hu ca Tri v t chi phi s cn bng m v dng trong mi hin tng. giai on bt u, bn cn phi hc v hiu diu ny. y l mt cuc phiu lu ln lao v tn v tuyt vi, ng thi ng tnh ton li lc hay phn thng cho bn thn m hy tch ly tch c hnh cho tri v t. Mt nh nhn tng hc hiu r v n hu s tr thnh mt nh nhn tng hc siu dng, tr nn v i v ni ting. c hnh (toku) cng c ngha l phn thng. c hnh ca bn tr thnh n hu ca tri t v n s to ra li lc. Bn khng tu tm tch c th tm u ra li lc by gi ? Hy qun i bt k li lc cho bn thn, bn s ginh c n nu nh nhn c n hu ca tri t . Nu bn lng qun n hu ca tri t v tm cch ginh ly li lc cho bn thn, th bn c th chng ginh c g. Ngi nh vy ch l k th ca tri v t. Do vy, mt nh Nhn tng Hc c o c s khng bao gi ngho. Ci gc duy nht ca nhn loi l mei-toku (c hnh). Ti c th ni mei, mt tri v mt trng thuc v cha m ca chng ta. Chng ta c sinh ra t n hu ca cha m. Tt c tm hn v th xc ca chng ta l mei-toku. Nu chng ta khng hy hoi thn xc ca mnh, th r rng l ngun gc ca mi vt l nng lng sng chi ny. Mi hin tng c sinh ra t n hu ca mt tri v mt trng. Do vy ngun gc ca mi s vt l mei-toku. Tt c mi ngi ang tip nhn ngun nng lng ny nui dng th xc v tm hn chng ta. Ngoi n hu ca mt tri v mt trng, chng cn g qu hn, mun thu hiu c iu ny, tt c u nm trong tm tay bn. Cng nh vy, mei- m v dng- ging nh vua v thn dn. V m theo dng, dn theo vua. y l gc r. Nu ai khng tun theo trt t ny th sc din khng c ta sng. V l m, do c ta phi tun theo chng. Nu m v dng tng hp v t cn bng mt cch hi ha, chnh l mei110

Food governs your destiny; toku ca tri v t. ng thi loi ngi cng l ch nhn ca mi hin tng, v phi lm r trt t ny t khi u cho n kt thc. Nu bn hiu v tn trng theo iu ny, ri bn s hiu r c mei-toku. y r rng l o i vi th gii. Ngy tip ngy, y hin nhin l s tht. C th ni, o (vn ng m dng) ca th gii l thp pha ng Nam v cao phi ng Bc. Nc chy t cao xung thp. y l mei-toku ca tri v t. Cng nh vy, ni th cao v hng trm cy ci mc trn . Bin th thp v nhn c tng git nc t n hu ca ni non. Th c ngha l nng lng kh ca chng ang chy qua. Tt c chng ta u thun theo mei-toku ca tri v t. y l ci o ca nhn tng hc. Khng c g thay i khc thng trn con ng o ny. Bt k nhng g k cc, bt thng khng phi l o. Tt c u trong sng. l ci o ca nhn tng hc. Cng nh vy, phng php nhn tng hc ca ti gii quyt tt c cc hin tng. T lc khi u cho n khi kt thc ti quan tm n s i mi ca mi vt. Ci mi l khi u. Mi vt u c khi u v kt thc. Ngy ny qua ngy khc chng c i mi. Do vy, ngy qua ngy chng ta cm nhn c may ri v khm ph ra nhng mt tt xu trong cuc i mi ngi. Bng cch quan st cc hin tng, chng ta c th bit mu ( ci h v). Vi tri thc v mu, chng ta c th bit c tt c cc hin tng. Tt c cc hin tng c to ra t mu. Qu trnh ny din ra hng ngy, khng ngng ngh d ch mt dy. S tun hon ca mu v nng lng trong c th cng din ra ging nh vy. Sc mt cng tun theo tin trnh ny. Hn na ngha ca s i mi ging nh dung ru cht mt ci cy. V cy ln ln giai on bt u, giai on kt thc n s b n h. Nu mt vt c sinh ra hu dng trong giai on bt u, th n tr v vi t giai on kt thc. Sau n li c ti sinh ging nh thc phm c ch bin ri ti ch vy. Tt c mi hin tng cng c ti sinh theo cch ny. Nu bn khng thy hiu c iu ny, bn khng th d on c con ngi. Nu bn hiu c tt c mi hin tng lun thay i v ti sinh, th bn cng hiu c con ngi cng lun i mi. Mi con ngi u c nhng gii hn khc nhau. Mt s xng ng vi mt nghn koku cm, mt s ngi khc mi nghn koku cm. Mi ngi c mt gii hn khc nhau. Ngi no cng ang gip ngi khc. Nu khng c thn dn, lm sao mt ngi c th c gi l vua c ?Khng ai tn trng anh ta. Do vy, mi n hu ca vua u c nh gi bi thn dn, ging nh 111

Food governs your destiny; Cha M chm sc con ci h. Chng ti ni bn lm cho mi thn dn c ti sinh ngy ny qua ngy khc. Bn phi lm vic hng ngy. Hong c bn loi ngi khc nhau, v mi loi ngi ny c thn dn ring ca h. i tng ny cng c th l v v con ci. Nu bn l mt qu ph, th tt c mi ngi l dn ca bn. Tt c mi hin tng u phc v nhn loi , t Hong cho n dn thng. Do vy chng ta ni rng con ngi l ch nhn ca vn vt. Ngay c ngi qu ph cng i x vi tt c mi hin tng ging nh nhng ngi hu phi phc v cuc sng hng ngy. K c vi nhng ngi thuc tng lp thp nht, mi th c s dng chng hn ci bt hay b qun o rch cng l thn dn ca h. Tt c mi ngi c nui dng bng nhiu th v iu khin nhiu th khc. Nhng g nui v gip ti la nhng i tng ny cng hng nghn loi vt cht khc. Hy chm sc cc loi vt cht ging nh vua v Cha m mnh. Nu bn chm sc h tht s chu o, tc l bn ang lm cho ngi dn ca bn thay i tt hn. Nu ngy li ngy bn c x vi h nh vi ngi mi, th chng ta ni rng bn ang ti to mei toku, s khi u trong lnh, chi sng ca v tr. Nu mt nh nhn tng hc khng hiu c trt t ny, th anh ta khng th hiu c trt t trong lnh chi sng ca Tri trong thc tin hin tng. Nu khng sng sut v khng bit mnh l ai, th lm sao anh ta c th d on cho ngi khc c. Nu bn mun hnh ngh nhn tng trong th gii ny, bn phi hiu c mei toku, c hnh ca v tr v lng bi mn ca nhn tng hc. Ri bn s tm ra ci o trong x hi. Nu bn mun d on cho mi s vt di gm tri ny th bn phi hiu r mei-toku. Mt ngi bit c o ca x hi s bit c nhng gii hn ca mnh v c th ng trong x hi. Ngi khng hiu c trt t ny l k v trt t , dt nt v tr nn ngo mn. Mt ngi nh vy m d on cho ngi khc th khng th c nh hng tt cho x hi. Nu bn nghim tc thun theo trt t trong cuc sng ca chnh bn v gip ngi khc hiu c l o trong cuc sng ca h, l c hnh ln nht, bao trm tt c. Nu cuc sng ca bn khng da trn nn tng ny, th bn khng th dn dt mi ngi i n ch tt hn. Bn cng s tr nn m qung v khng th em li nh sng cho ngi khc, ng hn l bn s lm h hng h. Bit chp nhn nhng gii hn ca mnh cng l c hnh, v bn s c kh nng kim sot mi vic mt cch tt p. Nhng nu nh mt ngi khng chu tn trng nhng gii hn ca mnh, thi quen xu s ny n v anh ta lun ti tm, ch khng bao gi tr nn khn 112

Food governs your destiny; ngoan. Do vy hiu s phn con ngi, nu bn sng theo n np, th ri c cuc i, k c vn may v ri ro, s tr nn sng t i vi bn. Mt s bc cao nin ni: Con ngi phi t bng lng yn n vi gii hn ca mnh v khng ng ni ny trng ni n. Ngui khng yn phn vi gii hn ca mnh l khng ng, anh ta s b l vn may m Tri ban cho. Bn c th chp bt vn may t Tri nu bn gi nguyn v tr ca mnh khi may mn n vi bn, bn c th lm mi th ng. Cui cng, khi chu k hon tt, kh dng ca Tri ra i v s quay tr li vi nhng ai ch i. Ri anh ta c th bt u mi th li ng. Do vy, trong bt k o no, mt ngi bit dng li v tnh tm cui cng s nm vng c o v anh ta c th qun l ngi nh mt cch d dng. Mt nh nhn tng hc khng th hiu c trt t ca t nhin tr khi anh ta bit dng dc hnh v i ny. Mt ngi khng hiu c trt t ca t nhin th chng c ch g cho x hi. Anh ta dt nt cn hn tre g Ct ty trong li dy ca ti khng th vit ht thnh sch. S mt l phi khim tn v gin d. Sau phi hc cch thun theo th gii v hnh, mu. Bn c th kt thc qu trnh tp luyn bng cch tm ra trt t ca s sng to ca v tr. Ti c nhiu mn , nhng tht ra rt t ngi c th theo phng php ny. Nhiu ln, nhng mn bt u qu trnh tp luyn nhng khng t bit hn ch ca mnh v h b hc. Do vy ti bt u son tho mt chng trnh hc a vo ging dy v yu cu hc ph. Nhng nhiu ngi khng tn trng trt t v thm ch lm vn c danh ting ca ti, nn ti khng mun truyn b phng php d on ca ti na. Nu c ai tht s mun rn luyn, th anh ta nn tm ra gii hn ca ci d dy v nhn thy tt c cc hin tng ang phc v anh ta. Sau , anh ta s c kh nng nm bt c phng php d on ca ti. Ti v ang thc hnh do ny trong nhiu nm. Ti chng cn g dy na. /.

Ch gii t ng
Amaterasu Omikami : Thn (n thn) soi sng khp th gian. V Thn quan trng nht trong thn thoi ca o Shinto, l thn mt tri

113

Food governs your destiny; m v Dng : Quy lut thay i ph qut; nhng lc lng v xu hng phn bit vi h v ( v cc) v th hin thnh nng lng hng tm v ly tm, khng gian v thi gian, v l ngun gc ca ton b th gii c quan h vi nhau. n c: n giu trong nhn tng hc ca Mizuno, c 2 loi n v c. Yin toku (m c) l mt vic lm, ngh tt hay b th do c nhn thc hin m khng trng i ai bit n. Yang toku (dng c) l hnh ng tt thc hin trc cng chng hay c nhiu ngi ch n. B tt : Bc Gic Ng, ngi pht tm thnh Pht hay gic ng Pht tnh v quay li th gian cu chng sinh. B tt l ngi dn dt ngi khc i vo con ng thu hiu su xa nguyn l m dng. Thut a l: Phong thy Chim tinh hc: Phng ng cc ng, cc cung ca Hong o l : T ( thng mi mt), Su (thng mi hai), Dn (thng ging), Mo (thng hai), Thn (thng ba), T (thng t), Ng (thng nm), Mi (thng su), Thn (Thng by), Du (thng tm), Tut (thng chn), Hi (thng mi). Phng Hng Hc: Hc thuyt cho rng cc phng hng chnh (ng, Ty, Nam, Bc) c nh hng ti cng vic ca con ngi. vng cc ng, iu ny c bit n di ci tn kh cu tinh (hay Cu Diu), gm cc sao La Hu, Th T, Thy Diu, Thi Bch, Thi Dng, Vn Hn, K , Thi m,Mc c v c ngun gc t Kinh dch v nhng li gio hun v th gii tm linh. o: con ng ca Tri v t, chu trnh chuyn ha khng ngng ca m v dng. Thut ng ny cng c dng ch s thc hnh tm linh hay ngh thut , nh ci o ca hi ha, ci o ca ngh mc, o ca nhn tng hc u thai: chu k ph qut ca cuc sng, c bit l tng v lan ti sinh tip ni trong nhng thn xc khc nhau t mt kip sng ny ti kip sng sau. n Ise: Ngi n quc gia nm ng Nam Nht Bn, th thn Amaterasu v N thn Thc phm v Nng nghip.

114

Food governs your destiny; Edo(giang h): Tn c ca Tokyo, tr thnh th ca Nht Bn di thi Minh Tr, cng l tn gi thi k Lch s Nht Bn t 1615-1868. Fukurokuju: Ting Nht : Phc, Lc, Th nhng thuc tnh tt ca mi cuc i. Hara: trung tm nng lng nm su trong rut bn di rn, cn gi l an in. Ho-jo: Phng sinh, mt nghi l ca Pht gio thu tp hay mua nhng con chim, c v nhng con vt khc cn sng v th cho chng t do. Kh: nang lng in t t nhin ca Tri v t mang nng lng v thc n cho cc ng kinh lc , cc lun xa v cc t bo. Khng T: nh hin trit v bc thy Trung Quc, sng vo th k th 6 trc cng nguyn, v l ngi am hiu su xa nguyn l m dng. Kuni- Toko- Tachi-No- Mikoto: Theo thn thoi ca o Shinto, y l v thn u tin sinh ra sau khi m mang bu tri v mt t. Kyoto: kinh nc Nht Bn vo thi m Mizino sng, mt thnh ph p vi mi ngn ngi cha Pht gio. Mei toku (Minh c): n hu ca mt tri v mt trng, ci ngun trong lnh chi sng ca cuc sng. Miso: Mt loi tng nho ln men c mi d chu v v mn lm t u nnh thng vi la mch hay la t, v mui bin. Dng trong nu canh v lm gia v Mochi: Mt loi bnh nng hay bnh bao lm bng go np nu chn, Nht Bn Mochi l loi bnh c truyn n trong dp Nm mi hay nhng dp c bit khc. Mu (h v) : ci h v, ch khong c g, th giitinh khit menh mang ni m th gii hin tng khi sinh t v s quay tr v Myo: ci thn v hnh hay v p trong mi hin tng. Ng hnh: nm giai on chuy ha ca nng lng c trung cho mi hin tng: sinh ( mc ln), trng (pht trin), thu (thu li), tang (n cha), ha

115

Food governs your destiny; (thay i). Thng thng cn c din gii thnh kim, thy, mc, ha, th, nhng nm trng thi ny c xt trong trng thi ng hn l tnh. Nhn tng hc: Ngh thut xt on tnh cch v s mnh da theo nhng c im trn khun mt hay trn thn th. Mizuno nh ngha mn ny cao hn, thnh mt cch sng, dn n nhn thc tm linh bt tn. Ohsawa, George: ngi sng lp ra trng phi thc dng hin i (18931966), sinh ti Nht Bn, i chu du v thuyt ging khp Chu u, Chu , Chu Phi v Bc M. Pht: Bc gic ng, l ngi chng ng s thu hiu su xa v v tr v tm hn. Sakyamuni ( Thch Ca Mu Ni, cn gi l Sidartha Gautama), v Pht trong lch s, sng Bc n th k th 6 trc cng nguyn. Thut xem a l: hc thut v vic t hng nh ca, cng trng xy dng, thnh ph v t nc theo nguyn l m dng v kh cu tinh. Ru Sa- k:loi ru lm t go ln men Samurai : ngi thuc giai cp chin binh truyn thng Nht Bn. Senin (tin nhn): ngi (n ng hay n b )an nhin t ti, l nh hin trit sng trn ni cao Nht Bn v ngi ta ni rng h tm ra b mt ca s bt t. Shinto(Thn o) : con ng ca thn linh, mt li sng truyn thng ca Nht Bn. Amterasu v Susa no-wo-no-mikoto l nhng v thn chnh yu. Shogun (tng qun): nhng nhn vt qun s cm quyn y quyn lc, tng nm chnh quyn nhn danh Hong ( thng ng sau hu trng). Soba: loi m lm bng bt kiu mch trn vi la m lt. Tm kinh: mt b kinh Pht c bit di ci tn ting Phn l Prajna Paramita Hridaya (Bt Nh Ba La Mt a Tm Kinh), ting Nht l Hanya Hamarmita Shin Gyo, th hin ci tm hay bn cht nhng li gio hun ca c Pht v trt t v tr. To bin: mt loi rau xanh n c bin, nh kombu, wakame, hizki v nori.

116

Food governs your destiny; Thi Minh Tr: Thi k lch s hin i ca Nht Bn, bt u t nm 1868 v kt thc nm 1912. Toku n hu, o c, phn thng : nhng phc lnh ca Tri v t c tch ly bng cch n ung gin d v luyn tp khc to s cn bng Tokugawa: Thi k ca Nht Bn t 1614-1868, thi k m t nc thc hin ch ngha bit lp thanh bnh tch ri vi phn cn li ca th gii. Un mei (vn mnh): s may mn ang chuyn ng hay s mnh x y, Phng hng tm linh trong cuc sng ca chng ta hin nay. Zen: Thin mt hnh thc ca Pht gio, rt ph bin Nht Bn, nhn

mnh n vic n ng v gin d trong sinh hot hng ngy.

Ch Thch
Quyn 1
#1: Nhng bo co ng i v trng hp sng lu, thng nhn mnh n cch sng v n ung khim tn ca con ngi. Theo mt thng tin mi gn y, c Chokichi Hirukawa thnh ph Ota min Bc Nht Bn, tui 97 thnh cng trong vic chm sc cnh ng la ca mnh vi 35 cy du tm m khng dung bt k loi my mc no. Ngi lo nng ny n go hoc m udon vi mt t da chua , sp mis, kombu v u. C nhai rt k v ngng n khi d dy y c khong 80%. C rt thch ung mt cc ru sake vo mi bui sng. #2: Trong ng y, nhng du hiu cho thy cai cht n gn la : hai mt v lc v tht thn, mau da mai mai, ku khoc trc ni bun va kh khn, li rut, ming mim cht v noi kh khn, vanh tai mau en v rung ng lin tuc, hi th ngn, khi noi chuyn khng noi ht cu, trn mui co mt vt xanh thm v mt vt en t phia sau c chay ln tai. #3. Vic nghin cu nhng anh hng nay trong truyn thng chim tinh

phng ng, di khai nim khi Cu tinh. Trc nhng iu kin khi quyn v khi hu thay i ngi ta tin rng vic xut hanh theo nhng hng nao o, vao gi nao o c th co hu qua tt hoc xu.

117

Food governs your destiny; #4.Hara: (bung di) la trung tm cua vung bung di rn v iu chinh vic tiu hoa, phn huy v hp thu thc n, nc v nng lng, cung nh trang thai cn bng c th v toan b sc sng. #5. Vao thi o, gia nh la ht sc quan trong. Ngi nha cua Cha Me, cng vic lam n, s thinh vng...u cho ngi con trai trng thua k. Khng co con trai co nghia la chm dt dong ho. Khi y gia nh c th kim chng cho con gai hoc nui mt ngi con trai gi ly ho cua gia nh. #6. Trong Thn ao hoc ao Pht co tp quan dng cung thc n trc ban th gia tin linh hn ngi a khut c hng. #7. Lc: (giau co, thinh vng, fuku) trong ting Nht c phat m ging

nh suy (suy kem , fuku) #8. Dong m u cua Heike Monogatari ( truyn ky v Heike) mt hp tuyn th ni ting cua Nht Ban thi Trung c. #9. Ngu cc:Nm loai cc la ao, th, tc, mach, thuc (lua te, np, k, lua mach, u). #10.Gao c ong bng thach (koku), v koku cung la mt t thng dung chi thinh vng. #11.Cac Samurai ngay thng n hai ba mi ngay, nhng khi chin u phai n nm ba #12. Nht la vi Samurai c hy vong se k tha tc vi cua cha minh. #13. Mc lng c o cp bng gao #14. Trong ao Pht, B tat la ngi tam gac hanh phuc cua minh phuc vu ngi khac #15. y noi v ng tin c. Mt sen (tin), n vi tin t nho nht, c lam bng ng. #16. Nht Ban, mt s ngi mc bnh tm thn cho la linh hn cua chn cao ( h li) am anh. Trong x hi hin ai, hin tng nay chinh la chng tm thn phn lit. #17. Trong ng y, tha hay thiu c goi la thinh v suy, bnh tt c th la hu qua cua khi qua thinh hoc suy trong cac c quan v tang phu 118

Food governs your destiny; #18. Theo truyn thng, co mt s tui c ngi ta cho la hay gp vn hn, kh khn, o la t 0 n 3 tui v t 41 n 43 tui. #19. Kinh trong Cha Me v cac bc cao nin la mt trong nhng c tt theo Khng giao. #20. Gii sat (sessnokai) hay khng c chem git ba bai, la gii lut khng cho phep ngi tu sy huy dit cuc sng cua bt ky ging vt nao. #21. Nghip: (Karma) la lut nhn qua hay trt t cua t nhin. #22. Se c m ta nhiu hn trong quyn nay v quyn 2. #23.Trong nhn tng hoc truyn thng Trung Quc, nhng du hiu cua ban cht bao lc, qua dng bao gm : tran v lng qua phng, ma ngn v rng, mt to v li, hoc mt to lom xung, hai mt m ln, sc lanh; mui to rng, ming ln cong xung; cm rt ln v khoe v go ma cao. Ngi coa tng nh vy thng co xu hng cht chem, pham ti t pha ham hip, thc hin hanh vi xu, cng oat v hanh hung ngi khac, tn cng bng dao v trm cp. Du hiu cua cu truc m, mt trt t la : mt dai v u ti, tran nho v phng, mt ti hi hoc sc nhon, l mui g gh v ming thng cong, phng, rng khp khnh, v cm vung. Ngi co tng nay thng co xu hng cng oat cua cai v t ai ngi khac. #24. Con cai co nhim vu cu nguyn cho linh hn Cha Me v chm soc ban th ng ba. Cht trc cha me la vi pham lut t nhin. #25. T gia : (nha) c th thay th bng gia nh , dong ho. Nhng phng ng t nha c dung chinh vi nghia dong ho. Nghia la uy tin cua mt dong ho i vi nhiu th h con quan trong hn uy tin cua nhng gia nh lam nn dong ho o. #26. Mt u: tng ng 18,05 lit. #27. y la mt tro chi trn giy, phat m la kami v thn thanh cung c phat m la kami v co nghia la ngay thng v trong sang. #28. cac mc cc ng, cac hp ng khng xac inh bng ch ky ma bng trin hay n tinh mi bn.

119

Food governs your destiny; #29. C vy: (Go)la tro chi chin lc c, c chi bng 361 qun bng a en v trng. C tng (shogi) la c c xut x t Trung Quc v du nhp sang Nht Ban. #30.Thut ia ly : la mn hoc thut c truyn da trn hiu bit v cach sp xp nha ca anh hng cua mi trng v s phn cua ca nhn v x hi. #31.Trong ting Nht t la phat m la hi, ging cach phat m cua t ngay (hi).

Quyn 2
#1.Trong ao Pht chia ra nm hang v ti: ngi hm hinh v ve ep v phong cach cua minh; ngi hm hinh v cua cai gia nh, ngi hay k kh v vic nha, ngi hay k kh v vic chm soc con cai v ngi khng bit s dung nng lng v sc manh tm linh. (Theo kinh nguyn thuy : c Pht con day v 7 loai v) #2: Nguyn vn trong ban gc : Mandokoro: thng c #3.Trong thut s c Trung Hoa, Cac phng hng v thuc tinh cua chng ta la : 1/ phng Bc,v, lam cho c, nn tang 2/ Phng Nam, chng, tr thanh ri ra, li bing, sc manh; 3/ Phng ng, con cai, tin b, hoat ng; 4/Phng Ty, ng gia, thu suc chun bi; 5/ ng- Bc, ngi yu cua ngi chng, ngi v non nt; 6/ ng Nam, ngi tre tui, gia con v chng; 8/ Ty Bc, ca ky, ba gia. #4.Ting Nht : Kitanotaka, ngi hng Bc. #5.Ting Nht : Midaidokoro: ch nn tang ang kinh; t ngay nay dung chi nha bp. #6. Ting Nht : Okugate : ngi hu phng #7. B kinh truyn thng cua ao Pht, ting Nht la Hanya- Shin- Gyo #8.Cu ngan ng truyn thng cua Khng T. #9.ao giao : cung c goi la ao nm u gao, vi mi ngi c th i v hoc bng cach cung nm u gao. ao giao con bao gm vic day v nhng phng thuc c di cu trng tho, ch dinh dng v t xoa bop im huyt 120

Food governs your destiny; #10. Y hoc c truyn Trung Quc kin nghi nn n lua mi vao mua xun, gao te vao mua he, kiu mach vao mua thu, gao np vao mua ng, v k vao gia cac mua. #11. Ting Nht Ho-Jo: phong sinh #12. Dhyani t ting Phan dhyana, nghia la thin na, ting Nht phat m la Zen. #13.Kinh Nht Ban thi o. #14. Ting Nht la gaki (nga quy): loai quy hoc ngi bi ay oa phai chiu oi khat ni ia nguc, trong ao Pht c xp hang di loai ngi . #16. Vao thi o lua mi bi coi la ngu cc cua nng dn ngheo. #17. Ting Nht goi la okara ba u, phn bt nhao con lai sau khi lam u phu. Bt nay n c v c dung trong nu nng theo phng php Thc Dng. #18.Gao Trng: c anh bong khoang 50%, bt u ph bin trong am thi dn giau co vao thi trung ky Edo. #19. Chim khng l trong thn thoai Ai cp #20. Theo truyn thuyt, chim Phng Hoang sng trn dong nc lanh. #21. Vao thi o, ao Pht tng la Quc Giao, pht trin manh v nhn c rt nhiu vt phm cung dng, i khi con kinh doanh tin v cho vay lai. #22.Tng Phai Honganji : la nhanh chinh cua ao Pht Jodo Shin Shu #23. Shinran, ngi sang lp giao phai Jodo Shin cua Pht giao tinh tng (1173-1263) vao chua t nm ln 9 tui, tr thanh t cua Honen nm 29 tui chu du khp Nht Ban nm 39 tui, v thuyt phap cho n khi t trn. #24. nc Nht thi phong kin, thng thng ngi lam cng sng ngay trong nha chu. #25. Phn n Pht: (Pht trng ac) #26. Ting Nht la Jyo Butsu (thanh Pht) qua i, quy tin, tr thanh Pht. Co ngi Pht t gia tin rng bt ky ai, tr ke pham ti nng, u tr thanh Pht sau khi qua i. 121

Food governs your destiny; #29. Tn cua mt tp kinh Pht. #30.Mt h v sng tru tao thanh quy. Mt khi v sng d cung tao thanh mt quy. #31.Hokke-kyo: la tnNht Ban t cho kinh Diu Phap Lin Hoa, mt trong nhng b kinh chu yu cua ao Pht Mahayana- Pht giao ai tha

Quyn 3
#1. ngOritado Shimizu,chu nha may dt lua Hamamatsu, ngi a mn tin cua nhng ngi nng dn trng lua ngheo sau th chin II mua ve cho Avelin n Hoa ky, la mt mn cua thn Mt Tri Amaterasu. Trong mt chuyn i Nht Ban gn y, chung ti n thm ng tui 95, v ng day chung ti mt bai kinh tung ring cho thn Amaterasu c th dn ti sng lu: Vng dng sang choi bu tri la cuc sng cua ng ba t tin chung con v cuc sng cua chung con. Ngi la Cha Me cua chung con. #2.Osei seki zur la mt loai thao dc c ch bin t hoa hu, cac loai hoa hoang da, cay co v r cua cac loai thao mc khac. #3. Ting Nht sennin hay shinsen bt ngun t ting Trung Quc xianren (tin nhn) hay chenxian (thn tin) ngi bt t. y chung ti dich sang ting Anh la ngi an nhin t tai. Ngi an nhin t tai la nhng hin nhn sng trn nhng inh nui cao v trai qua thi ky t luyn tp a co c sc khoe , hnh phc v thanh than. Tin nhn la chu c ham mun cua minh bng cach nghin cu trt t Vu tru v c hng trng tho, thng la hng trm nm hoc hn. Sau o, ha sn cu nhn ha th hoc day thc hanh cha bnh, v hanh ngh gia kim thut. Trn nui cao, ni ma ngu cc khng moc c, ho thng sng bng la thng, qua hach, vo cy, r cy, rau rng v nm. Hng my trm nm trc khi vn minh phng Ty lan n, ho sng trn cac day nui Nht Ban, Trung Quc, n v mt s vung t Phng ng #4. Oshu nm Bc Nht Ban #5. Retsu Sen Den (phin m ting Trung Quc): kinh in cua tin nhn #6. Tam vin: ba ngi sao sang cua chom sao Bc u 122

Food governs your destiny; #7.So O Zan (tng vng sn) vua nhn tng hoc cua rng nui #8. Namboku Do(Nam Bc ao): ng t n th Nam v Bc #9. Namboku An (Nam Bc am): ng t am th Nam v Bc #10. Nambokuji (Nam Bc t) : Chua Nam v Bc #11. Kagiya Kumataro: nghia la chu nho xach cho th khoa #12. MizunoSyukei : nghia la chu cua canh ng nc #13.Mizuno Namboku : nghia la canh ng nc cua Nam v Bc #14.Karma(Nghip): la lut nhn qua, trong ting Nht karma c goi la inga (nhn qua) #15.trong nhn tng hoc c Trung Hoa, nhng du hiu tng c qua la : 1/ban tay vung, 2/lng may rm qua mc, 3/mui g qua mc, 4/ tai to v bet (i vi n), 5/khoe mi tr xung, 6/ mi di ngn, 7/tran d tron (i vi nam), 8/ cac khp ngon tay co nhiu mu, 8/ lp da di mt x xung ( nam gii), 10/ nc da ti di hoc quanh mt ( n gii). #16. Tenmoku: bat dia quy #17. Ting Nht goki (ngu khi): nm dia hoc bat #18.Nanki moku jikiShonin la Thin S Pht giao ni ting kumano, ngi chi n r v qua cy moc trn nui #19. Giao phai Pht giao Jodo shin shu da trn nhng giao hun cua Shinran.X. Phn trn. #20. Ru sake noi n y khng phai la th sake nguyn gc ma a ngm ng vt hoc dc thao tng sc khoe #21. Theo Mizuno, du hiu phu n co tng tt la : 1/ u tron tran phng, 2/ xng nho vi c mm mai, 3/ toc en v mi o hoc hng, 4/ mt to long may ep, 5/ ngon tay thon manh, ban tay mm, 6/ ting noi nho nhe nhng ro rang v vi thanh m trong nh ting nc chay, 7/ ci khng l rng, 8/ khi i, bc i ban chn v ngon chn hng vao trong, 9/ khi ngi nom y n nh bong hoa, 10/ tm tinh trong sang, da co mui d chiu. #22.Unmei (vn mnh): cuc i may mn hay dip may tt lanh c sng. 123

Food governs your destiny; #23. Hito (hoa chi: Ngon la. #24. Todomaru (chi) lai trong c th #25.Hi i (hoa kh): cht #26.Un ten (vn chuyn) may mn quay vong; unsen (vn toan); may mn c m rng, v un-do (vn ng):may mn quay tr lai #27.Un sei (vn khi): th chuy ng manh #28.Un ki (vn khi): sc manh hay nng lng cua s sng #29. Go zo(ngu tang): nm cquan chuyn hoa , gm can-m (gan- tui mt), tm- tiu trng ( tim- rut non), ty-vi (la lach- da day), Ph ai trng (phi rut gia), v thn bang quang. #30. Unki (vn khi): nng lng cho s sng #31.Go Jyo ( ngu tang): nm c quan chuyn hoa nng lng ma moi hin tng phai trai qua: 1.Nng lng hng thng 2. Nng lng tich cc 3. Nng lng binh n 4. Nng lng hi tu 5.Nng lng tri ni, i khi chung c lin tng ti Kim, thuy, mc, hoa, th, nhng nn hiu nhng giai oan hay trang thai nay rt nng ng, thay i khng ngng , khng c inh v khng bt bin. #32. Khi cua tm hn hay trai tim (tm khi) trong Trung Y co nghia la hoat ng/ sc manh/ nng lng cua tim. Cung la hoat ng cua tm thn tri nao. #33.Ho Sho (hay Ho Jo):phong sinh, tha nhng con vt cho sng #34.Trong nguyn vn la t Ct dich trc tip t ting Nht, y co nghia la cach ch bin ung n #35. Huyt an in, con goi la Hara (trung tm nng lng khi) nm di rn. Con goi la Khi hai (cai b cha nng lng khi) trong chm cu hoc. Trong ng y, y la huyt rt cng hiu cha chng loan thn kinh chc nng, cung loan, trm cam tht thng v tm thn phn lit. #36. Huyt Sanko ( Tam giap) nm lng. #37. Huyt San Shin (Tam Nhm) nm trn mt ca chn. #38. Tm hoa: Ngon la tm hn 124

Food governs your destiny; #39. Ohshu: Nm ng-Bc Nht Ban

Quyn 4
#1. Sorai Ogyu (1666-1728) la nha t tng Nho giao hang u thi ky Edo v la c vn cua hai i Shogun. Syundai Daza (1680-1747) la mn sinh khng giao rt xut sc trong kinh t chinh tri #2.Kuni- Toko-tachi-Mikoto la mt vi thn cua ao Shinto #3. Amaterasu la thn hoc n thn Mt Tri trong ao Shinto v la t tin huyn thoai cua Hoang gia Nht Ban #4. Rei hay l: trt t, ao c, tinh hp ly trong t tng Khng giao. #5. Ise Jingu hay n Ise la mt trong nhng ngi n quan trong nht cua Thn ao. n nay toa lac thanh Ise, hat Mie la ni tn th cac vi thn t tin Hoang Gia Nht Ban. Ni in danh th cac vi thn Amaterasu. Hachman nguyn la mt vi thn ao Shinto bao h cac chin binh, dn dn c coi la ngi bao h cho ao Pht. Gu hay n th Hachiman c xy dng tai Kyoto nm 859 v c gia tc Miamoto cung cac thi tc chin binh khac bao v vao thi ky Trung c. n Kasuga danh cho ao Shinto toa lc Naga khi no c xy dng nm 709 bao h cho kinh mi. Kin truc co mt khng hai cua n v an hu nai t do lang thang trong khun vin quanh n n nay tip tuc vn thu hut nhiu ngi ti y. #6.Shin (thn) hai bn ta hu la nhng quan chc nha nc theo truyn thng chuyn h tr nha cm quyn. #7. Ly Bach (701-762) nha th va ngi du ngoan Trung Hoa, mt trong nhng nha th ni ting trong lich s Trung Hoa. #8. Konton (hn n): coi hn mang hn n. #9.Mei toku (My c): c hanh trong sang. #10. Mida Hay Amida Buddha (A Di a Pht) la V Lng Tho Quang Pht ( ting Phan : Amitabha. Pht A Di a c phai tinh c bit chu trong. Tng phai nay nhn manh vic nim Pht hiu nh mt bin phap thc hanh tm linh. 125

Food governs your destiny; #11. Nyorai la danh xng cua Pht t goi. T nay trong ting Nht Ban c dich t ting Phan Tathagata, Pht tai th hay Pht co tht. #12. Sei co nghia la cm v rau xanh, Shin co nghia la thn. Hai t i vi nhau sei shin (thanh thn) co nghia la thuc v tm linh, cung co nghia la tm hn trong sang. #13. Ting Nht Fukorokuju (Phuc, Lc, Tho): cua cai, hnh phc v trng tho. #14. Mei-toku (minh c): c hanh trong sang. #15. T nhn tng hoc trong ting Nht Ban v ting Trung Hoa, hinh

thanh t ch tng hinh co b mc (cai cy) v b muc (con Mt). #16.Toku (c) trong ting Nht Ban co hai nghia : ao c v phn thng. #17. Ting Nht Ban mu (v) : h v, ch khng co gi.

Li Bt

C mt cu chuyn v th no l ng thanh tng ng ng kh tng cu. C hai cy n cnh nhau; nu bn gy mt ci n th ci n treo bn, du khng gy cng rung ln.... Nu t dng ngi cnh ai m bn li ny ln ci tng no .... cn mt phn do ngi kia tc ng sang bn; do vy cc c mi bo: gn mc th en, gn n th sng... Ngi tu hnh cn phi gn gi cc bc thin tri thc thin tri thc l ngi 126

Food governs your destiny; bit ni v chu nghe, no ra li su sc, khng v c buc rng, ngi hon ton quan tm ti an lc v thch tin b. C mt ch b u p dng go lt s 7 c 60 ngy, ti nh ti tr chuyn, ch y gy i 8 kg v ti nhn thy v mt ca ch y mc cm vi ci thn th tong teo ca mnh. Vn c uy tn ln vi b tnh, nn gp ti ch y rt chn thnh v khim h, v th t dng ti thuyt php cho ch. Theo duyn ti thuyt cho ch mt bi php ca c Pht... ci tm ca ch y m rng n nhn gio php v t pht sau ti thy ch y nhon ming ci, na gi sau ti nhn thy gng mt ch khc hn trc gng mt ca ngi khng c vn g trong tm, khng cn v mt ca mt bnh nhn rt thanh thn v vui, cng l ng thanh tng ng; ng kh tng cu; ti gieo mt duyn lnh v gia hai ngi c s cng hng nhau kh nhanh... Nu ch y khng n s 7 chng my thng chc chn ch y khng c kh nng hp thu nhng iu g ti ni... v ch y c chuyn ha. Mt trong nhng iu m nhn tng hc hnh snh iu mi nhc ti n l xem kh sc; theo kinh Pht, sc din do 4 nguyn nhn sinh ra: tm, thi tit, thc n, nghip. Nu bn p dng thc dng v thin lu ngy ... bn s c kh nng xem tng ngi mt cch t nhin, du khng mun cng bit xem; l xem kh sc. nhng th ny theo quy lut vn v thng, cho nn nu khng bit nhng th ny, chng ta lun lun nhn ngi khc v nh gi m khng h bit ti s v thng ca kh sc. Ch Bnh ngi hiu nh ting Anh, sau khi hiu nh xong, bo ti: sao ng thy tng ny gii nh th m li mua nhng 7 ngi nh gi ca; cui cng cu con trai ph ht? ti bo: xt theo bnh din minh trit ca nh Pht th ng thy tng Nambuko cha hiu su gio l ca c Pht, ng c tm x yu, c l do thi quen ln thp l vn qu dng...cho nn kh c tm x mnh ? Chng ti ch a vn ra nh vy cc bn hng tm mnh ti nhng bnh din cao hn ca tm thc, m ch c c Pht mi ch ra c mi chi tit thot khi cnh trm lun tht s; Nh nhn tng hc ni ting Nht Bn s gp phn gip cho chng ta tin ha tht s; chng ti nhng ngi thc dng lun tri n ng nh mt bc k ti.

127

Food governs your destiny; C nhiu ngi n nh chng ti hi v mn n thi c ra, ngoi go lt mui m l nht b dng v thi c ra, mis c xp vo hng th hai... v s thi c ca n i vi c th. Chng ta c quyn Mis thc n l tng cho nhn loi; gm 400 mn n t Mis ; nu bn mun thay i vn mng ca mnh bng thc n, bn hy lm quen vi mis v hc cch s dng chng; cng nh hc cch s dng rong bin, v tekka tekka l mt mn n ni ting ca Nht Bn v s k cng cng nh gi tr s dng, n lm khe ngi ht mt mi v c bit lm khe tim. Chng ti c tekka ca Nht v khi n chng ti khng thy thch lm; Sau cng c mt cch n thm thu ht c gi tr ca n l dc mt cht tekka vo lng bn tay v lim n t t, v ca tekka trong ming t lc li mi chm vo l: cm thy hi ng ng v ca ngu bang (rt kh nhn ra), sau l thy bi bi ( ca b vng, du vng) v kt thc l ngon ngt v cm thy khe ngi rt nhanh, cn nhanh hn c dung qu m mui. M mui v ca n hi mn v qu chua, thi gian u chng ti thng dung nhng khi thy hi kh chu, nhng khi tui nhiu hn, nht l ph n khi v gi th dung tekka hp hn, m mui ch dung b vo ni cm go lt, nu mn n, n trc tip v thng xuyn th khng thch hp lm hoc l ch n t. Ngoc Trm

128