You are on page 1of 21

AUTORITATEA ADUNARII LUI CRISTOS

de Aurel Munteanu – 25 Martie 2012

Cuprins :

1 Fondarea Adunarii

2 Cristos Domnul

deleaga autoritate Adunarii

3 Adunarea exersadu-si autoritatea

4 Autoritate

si fondatori

FONDAREA

ADUNARII

Adevarul este ca Biblia nu precizează în mod direct momentul exact al înfiinţării Adunării (nu există nici un verset care să spună: „Şi Isus a întemeiat Adunarea Sa”).

Pentru a vedea începutul Adunării, trebuie să privim la versete indirecte. Am hotarat sa incep cu Evanghelia lui Ioan deoarece este singura care la inceput incearca sa dea in ordine cronologica evenimentele incepand cu venirea pe scena a lui Ioan Botezatorul , continuand cu botezul Domnului Isus si evenimentele urmatoare .

- Toate Evangheliile incep cu Ioan care era trimis de Dumnezeu sa pregateasca calea lui Mesia.El predica Evanghelia Imparatiei si afunda.

Ioan afunda in zona Betaniei , dincolo de Iordan –Ioan 1.28.

Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

-Ioan nu Il cunostea , dar Acela care il trimisese ,Ii daduse un semn dupa care Il va cunoaste pe Mesia -Ioan 1.33 .

Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.'

 

Isus este afundat si Ioan Il recunoaste ca Mesia - Mat. 3.13-17.

13

Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.

14

Însă Ioan încerca să-L oprească spunând: – Eu am nevoie să fiu botezat de Tine,

şi Tu vii la mine?

15 Isus i-a răspuns: – Lasă să fie aşa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este

drept. Atunci Ioan a încuviinţat.

16

Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi) erau

deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El.

17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în

Care-Mi găsesc plăcerea!“

-Ioan spune ucenicilor sai , despre Isus ca, El este Mielul care ridica pacatul lumii – Ioan 1.29-31.

29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui

Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii!

30 El este Cel despre Care spuneam: «După mine vine un om Care este înaintea

mea, pentru că era înainte de mine.

31 Nici eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă,

ca El să fie făcut cunoscut Israelului.»“

-Acestia cum primesc marturia, merg dupa Isus ,si fiind pe la ceasul al zece -lea raman cu Isus : Ioan 1.39.

39 El le-a zis: – Veniţi şi veţi vedea! Ei s-au dus şi au văzut unde stătea; şi în ziua

aceea au rămas cu El. Era cam pe la ceasul al zecelea.

-Isus incepe sa – si stranga ucenicii : Andrei, Ioan,Petru,-Ioan 1.40-41.

40 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi-L urmaseră pe Isus, era

Andrei, fratele lui Simon Petru.

41 El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a zis: „Noi L-am găsit pe Mesia!“

– care este tradus „Cristos“.

-In v. 12 din cap. 2 ,se intoarce la Capernaum cu : mama, fratii si ucenicii Sai.

12 După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui, şi acolo n-au rămas decât câteva zile.

-Isus incepea sa afunde in apa mai multi ucenici decat Ioan Cap.3.26.

26 Au venit la Ioan şi i-au zis: – Rabbi, iată că Cel Ce era cu tine dincolo de Iordan, Cel despre Care tu ai depus mărturie, botează şi toţi se duc la El!

-Ioan marturiseste ca el, trebuie sa scada , iar Isus sa creasca deoarece , El este Mirele.

-In Ioan 3.29. este introdusa notiunea de Mireasa – metafora , folosita totdeauna pentru Adunarea Lui in Noul Testament .

29 Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă şi-l aude, se

bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este deplină.

Metafore sau comparatii folosite pentru Adunare in Evanghelii intalnim in:

-Mat. 16.18.- casa sau cladire

18 Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porţile

Locuinţei Morţilor6 n-o vor birui.

-Luc. 12.32.-turma

32 Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatălui vostru Îi face plăcere să vă dea

Împărăţia!

-Ioan 3.29.-mireasa

29 Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă şi-l aude, se

bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este

deplină.

Aceasta Adunare de ucenicii devine din ce in ce mai mare-Luc.6.17. , incat din mijlocul lor Isus alege 12 Apostoli Mc.3.13-19.

17 A coborât cu ei şi S-a oprit pe un loc neted, împreună cu o mare mulţime de

ucenici de-ai Săi şi cu o mare mulţime de oameni din toată Iudeea, din Ierusalim şi din regiunea de coastă a Tirului şi a Sidonului,

13 Isus S-a urcat pe munte şi i-a chemat pe cei pe care El a vrut, iar ei au venit la

El.

14 El a ales doisprezece, (pe care i-a numit apostoli) , ca să fie cu El, să-i trimită să

predice

15 şi să le dea autoritate să scoată demoni.

16 (Iată-i deci pe cei doisprezece pe care i-a ales): Simon, căruia i-a pus numele

Petru;

17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele

„Boanerghes“, care înseamnă „Fiii tunetului“;

18 Andrei; Filip; Bartolomeu ; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon,

zelotul,

19

şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Isus.

- Apostolia este prima slujba , randuita de Dumnezeu in Adunare - 1 Cor.12.28. si

Ef.4.11-12.

28 Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeţi, în

al treilea rând învăţători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare şi pe ceiceau darul feluritelor limbi.

11 El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 12 pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos .

- In Mc.6.7 ; Mat . 10.1.si Luc.9.1. avem prima trimitere a celor 12 Apostoli.

Mat 10 .1 : Isus i-a chemat la El pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.

- Trimiterea celor 70 de ucenici in Luc.10.1-2.

1 După toate acestea, Domnul a rânduit alţi şaptezeci şi doi de oameni şi i-a trimis, doi câte doi, să se ducă înaintea Lui în orice cetate şi în orice loc pe unde urma să meargă El.

2 El le-a zis: „Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini! Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul Său!

 

Aceste trimiteri sunt toate la oile Casei lui Israel.

Ultima si cea mai mare trimitere o gasim in Mat.28.18-20. , trimitere ce vizeaza si neamurile.

18

Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în

cer şi pe pământ.

19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în

Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în

toate zilele, până la sfârşitul veacului!“

Aceasta trimitere este baza formării tuturor Adunarilor care trebuiau sa apara in decursul urmatoarelor veacuri pana la reintoarcerea Marelui Imparat.

Mai multe informatii in : Cand a fost fondata Ekklesia Nou Testamentala ? de Aurel Munteanu

Concluzie :

-Avem un om trimis de Dumnezeu , care trebuie sa predice evanghelia , sa afunde si sa pregateasca calea lui Mesia .

- Cristos Domnul este afundat, strange un grup numit „Ucenici” si preia lucrarea inceputa de Ioan Afundatorul.

-Cristos Isus numeste acest grup Ekklesia mea .

- Metafore cu care sunt comparati in Evanghelii , ucenicii acestei Adunari :

casa, turma si mireasa.

- Aceasta Adunare este Radacina , Mama si Modelul

trebuiau sa apara in decursul urmatoarelor veacuri datorita primirii „Marii Trimiteri”.

tuturor Ekklesiilor care

- Aceasta este Adunarea peste care este revarsat Duhul Sfant in Ziua Cincizecimii si dupa predica lui Petru la numarul membrilor existenti se mai adauga aproape trei

mii

de barbati .

CRISTOS DOMNUL

DELEAGA AUTORITATE ADUNARII

18

Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în

cer

şi pe pământ.

19

Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în

Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“

-Mat 28 :18-20 . Acest text scoate in evidenta 2 principii : - cel al autoritatii -cel al succesiunii

Ce inseamna sa ai autoritate de la Cristos ? Inseamna sa actionezi in Numele Lui ca reprezentant. Ce inseamna sa predici sa ucenicizezi si sa botezi in Numele Lui ? Este ca si cum El insusi ar lucra prin trimisul Lui .

-Acest principiu al autoritatii il vom vedea demonstrat cel mai bine in cartea Faptelor .Acest principiu o sa il scot in evidenta mai clar aratand mai inainte de toate ,,cui nu a fost data autoritatea “ .

Nu cred ca autoridatea a fost data lui Petru , apostolilor , prezbiterilor si nici fiecarui membru in parte din urmatoarele motive :

-Nu a fost data lui Petru (ca si episcop ,,duceti-va “ la plural .

al Adunarii ) deoarece li s-aspus :

,, In al doilea rand, nu a fost data celor unsprezece, ca indivizi,pentru ca nu puteau sa mearga, pe durata vietii lor, la „toate neamurile”, pentru a-i invata si boteza. Si nici nu puteau sa invete toate neamurile pana la sfarsitul veacului. In al treilea rand, Cristos nu putea sa fie cu acesti unsprezece barbati pana la sfarsitul veacului, fiindca toti ar fi fost morti in mai putin de 100 de ani. A limita porunca doar la cei unsprezece ca si credinciosi in Cristos, insemna ca pentru aproape 2.000 de ani sa jefuiesti Adunarea de aceasta porunca intreita ¨ . Citat preluat din : Udat sau botezat ? De Mark Fenison

-Autoritatea nu a fost data celor 12 apostoli deoarece avem Adunarile din Samaria si Antiohia care nu au fost fondate de nici unul dintre ei. ( Adunarea din Samaria a luat fiinta datorita lucrarii lui Filip-F.A .8.5-12. , pe cand Antiohia s-a format datorita fratilor din Cipru si Cirena veniti din Ierusalim - F.A. 11.19-21.)

-Nu a fost data tuturor celor de fata , din Muntele Galileii deoarece intre ei puteau fi si copiii de-ai fratilor , simpatizanti sau trecatori .

-Nu a fost data fiecarui membru al Adunarii in parte , deoarece surorile nu sunt

autorizate de Domnul Cristos ca si apostol, prezbiter invatator .

, episcop , evanghelist ,

-Autoritatea nu a fost data individual , fiecaruia care era nascut din nou , pe Muntele din Galileia , deoarece s-ar fi creat un haos de ne controlat . Fiecare barbat si femeie , ar fi putut indeplini ,, Marea trimitere “ ar fi ucenicizat , botezat , frant painea fara ca Adunarea sa le poata cerceta lucrarea ,

trairea , invatatura

, etc

.

.

-Adunarea nu ar mai putea corecta sau disciplina nici un lucrator sau membru de

rand si

cat si pa pamant “ nu si-ar mai avea sensul si nici ekklesia insasi .

ce a afirmat Domnul in : Mat . 16. 19 : ,, legatul sau dezlegatul atat in cer

-,,Marea trimitere “ nu indeamna ucenicii imaturi sa faca lucrari spirituale cu atat mai mult pe cei care nu erau inca botezati .Pana in clipa botezului cel mantuit este numit : prieten al Cuvantului .

-Cat priveste persoanele nemantuite nici nu cred ca s-ar pune problema . Marturie ne stau fiii Levitului Sceva ( F.A. 19.13-17.) .

Isus Domnul da autoritate Adunarii deoarece ea este cea care prin itermediul trimisilor sai ucenicizeaza si formeaza Adunari .

Acest principiu il vom intalni in toata cartea Faptelor Apostolilor . Prima Adunare din Ierusalim merge si da nastere la alte Adunari dupa chipul ei , acestea la randul lor merg in alte teritorii punand in practica acelasi principiu . Gasim principiul scriptural : Adunarea naste Adunare.

Adunarea exersadu-si autoritatea

In acest capitol o sa privim la doua Adunari unde vedem clar principiul autoritatii pus in practica :

Originea Adunarii din Samaria:

,, In Fapte, capitolul 8 vedem Adunarea din Ierusalim exersand autoritatea ei divina de a face ucenici, de a-i boteza si de a-i invata toate lucrurile pe care Cristos i le-a poruncit.

-Din moment ce aceasta lucrare era facuta de Adunarea de la Ierusalim, aceasta este o puternica dovada ca marea trimitere a fost data Adunarii, si nu unor predicatori care nu au fost trimisi de o Adunare nou testamentala locala.

-In Fapte 8 il vedem pe Filip, un evanghelist al Adunarii din Ierusalim (Adunarea Fapte 6:5; 21:8), predicand si botezand in Samaria.

5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulţimi, aşa că l-au ales pe Ştefan, un bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia;

8 În ziua următoare am plecat şi ne-am dus în Cezareea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am rămas la el.

-Este demn de observat ca cei botezati nu au fost la inceput numiti „Adunarea din Samaria”. Noi putem fi siguri din Scripturi ca Filip nu a botezat in afara trupului (1 Cor. 12:13), si ca botezurile lui au adaugat persoane la numarul Adunarii in care el era membru (Fapte 2:41).

13 Noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh, într-un singur trup, fie iudei, fie

greci, fie sclavi, fie oameni liberi, şi tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh.

41 Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul

ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete.

-Auzind despre lucrarea lui Filip, Adunarea din Ierusalim i-a trimis pe Petru si pe Ioan sa viziteze aceasta lucrare misionara (Fapte 8:14-24).

14 Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria primise Cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.

-Dupa vizita lor, ei s-au intors la Ierusalim, la Adunare (Fapte 8:25). Din Fapte 9:31 invatam ca in timp, a existat o Adunare in Samaria.

25 După ce au depus mărturie şi au vorbit despre Cuvântul Domnului, Petru şi Ioan

s-au întors în Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de-ale samaritenilor .

31 Pe atunci, biserica de prin toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se bucura de pace

şi era consolidată; umbla în frică de Domnul şi, prin încurajarea Duhului Sfânt, se înmulţea.

-Aceasta a fost organizata datorita trudei evanghelistului Filip (astazi, astfel de persoane noi le numim misionari) din Adunarea de la Ierusalim. Probabil Adunarea din Samaria a fost organizata in vreme ce Petru si Ioan erau acolo, vizitandu-l pe Filip (Fapte 8:25). ¨

Citat preluat din : Udat sau botezat ? De Mark Fenison

-Adunarea din Ierusalim a produs o alta Adunare de aceeasi credinta si practica. Dintr-o Adunare deja intemeiata au fost trimisi lucratori care au intemeiat o noua Adunare.

Originea Adunarii din Antiohia:

Membrii plecati din Adunarea din Ierusalim (Fapte 8:4) au predicat Evanghelia in Antiohia (Fapte 11:19-21).

,,

4 Cei ce fuseseră împrăştiaţi vesteau Cuvântul pe oriunde treceau.

19 Cei ce fuseseră împrăştiaţi de persecuţia care avusese loc în urma uciderii lui

Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia . Ei nu vorbeau despre Cuvânt nimănui în afară de iudei.

20 Câţiva dintre ei însă, nişte bărbaţi din Cipru şi din Cirena, care veniseră în

Antiohia, le-au vorbit şi eleniştilor, vestindu-le Evanghelia despre Domnul Isus.

21 Mâna Domnului era cu ei, şi astfel un mare număr de oameni au crezut şi s-au

întors la Domnul.

-Fapte 11:22 spune: „Vestea despre ei a ajuns la urechile Adunarii din Ierusalim, si au trimis pe Barnaba pana la Antiohia.”

-In timpul sederii lui Barnaba, a luat fiinta o Adunare in Antiohia (Fapte 11: 23-24).

23 Când a ajuns şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să-I rămână credincioşi Domnului în toată năzuinţa inimii lor.

24 Căci Barnaba era un om bun şi plin de Duhul Sfânt şi de credinţă; şi o mare

mulţime de oameni a fost adăugată la Domnul.

-Apoi Barnaba s-a dus si l-a adus pe Saul (Fapte 11:25). „Si, cand l-a gasit, l-a adus la Antiohia. Un an intreg, au luat parte la strangerile Adunarii, si au invatat pe multi oameni. Pentru intaiasi data, ucenicilor li s-a dat numele de crestini in Antiohia” (Fapte 11:26).

- Din nou, avem aici un barbat trimis de o Adunare deja infiintata, organizand o alta Adunare de aceeasi credinta si practica.

-In acest caz, la fel ca in Samaria, putem fi siguri ca nici un convertit nu a fost botezat in afara trupului (1 Cor. 12:13), si nici nu au existat botezati ce nu au fost adaugati la numarul Adunarii(Fapte 2:41).

- Cineva poate intreba: „In ce Adunare au fost botezati?” Eu as raspunde: „In

Adunarea din Ierusalim – Adunare din care au fost trimisi misionarii (Biblia nu spune

ca in Cipru si Cirena ar fi existat Adunari locale ).” Dupa ce un numar suficient au fost botezati, misionarul, actionand sub autoritatea Adunarii de la Ierusalim, i-a organizat intr-o Adunare nou testamentala.

El nu i-a botezat in ceea ce spera sa devina o Adunare in viitor in orasul lor. Cu siguranta ca nu i-a botezat in Biserica Universala si Invizibila – aceasta existand doar in mintea vreunui eretic. ¨

Citat preluat din : Udat sau botezat ? De Mark Fenison

-In fine pentru a scoate in evidenta ca nu toti membrii din Adunare au autoritate de

a merge , predica evanghelia ,uceniciza , boteza si a fonda Adunari o sa privim putin la capitolul 15 din

In F.A. 15. avem un conflict doctrinar intre doua Adunari surori si egale , provocat de niste oameni ne autorizati .

-V.1. Cativa oameni din Iudeea , invatau mantuirea prin fapte si nu prin har.Au venit

si au predicat aceste lucruri in Antiohia unde era Adunarea lui Pavel .

1 Au venit însă din Iudeea unii care îi învăţau pe fraţi astfel: „Dacă nu sunteţi circumcişi, după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi!“

-v.2. Adunarea a hotarat ca Pavel , Barnaba si alti cativa frati sa mearga la Adunarea de unde proveneau invatatorii falsi.

2 S-a stârnit o mare neînţelegere şi dispută între Pavel şi Barnaba, de o parte, şi ei, de cealaltă parte. Drept urmare, fraţii i-au desemnat pe Pavel, pe Barnaba şi pe alţi câţiva dintre ei să se suie la Ierusalim pentru această problemă, la apostoli şi la bătrâni .

-V.4. Ei sunt primiti de Adunare si de apostoli.

4 Când au ajuns în Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de bătrâni şi au povestit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei.

-v.24. Surpriza : grupul nu avea ,, exousia – autoritate “ chiar daca erau membrii in Adunare !

24 Fiindcă am auzit că unii*, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea;

-v.11. Adunarea recunoaste mantuirea prin har si nu prin Lege .

11 Dimpotrivă, noi credem că suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus, la fel ca şi ele.“

-v.28,29. Le recomanda cele patru lucruri , nu le porunceste sa cum cred cei mai multi ! Ierusalimul nu era superior celorlalte Adunari locale chiar daca le era Adunarea mama .

28 Căci ni s-a părut potrivit, Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem nici o altă

povară asupra voastră, decât aceste lucruri necesare

29 şi anume: să vă feriţi de ceea ce este jertfit idolilor, de sânge, de animale

sugrumate şi de adulter, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi

sănătoşi!“

-v. 22. Adunarea din Ierusalim imputerniceste doi martori pe Iuda si Sila ca sa fie martori in fata Adunarii din Antiohia impreuna cu fratii veniti cu Pavel.

22 Atunci apostolii şi bătrânii, împreună cu toată biserica, au hotărât să aleagă

dintre ei nişte bărbaţi pe care să-i trimită în Antiohia, împreună cu Barnaba şi cu Pavel. I-au ales pe Iuda, numit şi Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi cu funcţie de conducere între fraţi.

-v.30. Ei isi iau ramas bun de la Adunarea din Ierusalim si sosesc la Antiohia unde strang Adunarea si le da scrisoarea cu vesti bune .

30 Aşadar, când cei trimişi au ajuns în Antiohia, au adunat mulţimea şi le-au dat

scrisoarea.

-v.33. Dupa o vreme cei doi se intorc in pace la aceia de care fusesera trimisi (Adunarea din Ierusalim) .

33 După ce au petrecut acolo câtva timp, au fost lăsaţi de către fraţi să plece în

pace la cei care-i trimiseseră.

Din acest capitol reiese clar ca Adunarea este cea care :

- vegheaza asupra adevarului , ramanand : ,, stalp si temelie “

- autorizeaza barbati pentru a rezolva conflictul

- intreaba daca cei plecati au avut autoritatea Adunarii cand au au plecat sa

vesteasca mantuirea prin fapte ( de observat ca ei nu discuta doar cu ,, clerul” asa cum le place multora in ziua de azi )

- se dezice de cei ne autorizati care au predicat erezii

- isi exprima parerea ca mantuirea este prin har

- numeste doi martori pentru a fi ca marturie in fata celeilalte Adunari

- primeste confirmarea rezolvarii conflictului doctrinar

- isi primeste cele doua persoane autorizate inapoi.

In toate aceste cazuri vedem ca Adunarea este cea care are autoritate

in

Numele lui Cristos . Ea merge prin trimisii ei , predica , ucenicizeaza, boteaza si

dezleaga , transmitand autoritate mai departe Adunarii proaspat infintate. Acestui

mod de perpetuare Domnul , ii asigura , prezenta Sa in fiecare secol , din generatie in generatie pana in ziua rapirii .In acest fel putem gasii si azi Adunari scripturale avand in acelasi timp autoritate cat si prezenta lui Cristos cu ele pana la sfarsitul veacurilor.

Autoritate si fondatori

Exista patru mari teorii pe baza carora au luat nastere biserici in actuala era crestina :

-teoria succesiunii apostolice -teoria reformei -teoria restaurarii -teoria succesiunii neintrerupte

Teoria succesiunii apostolice :

Această teorie afirmă:

,, Cristos a întemeiat Biserica Sa, care în esenţa ei este una universală, ungându-i în fruntea ei pe apostolii Săi. Prin această ungere, Cristos i-a împuternicit să Îi conducă Biserica aşa cum cred ei de cuviinţă. Apostolii, deci, reprezentau autoritatea supremă în materie de credinţă, practică şi conducere a bisericii. Apostolii, la rândul lor, au transmis mai departe această autoritate, prin hirotonire, aşa că autoritatea apostolică s-a transmis mai departe prin această succesiune de hirotoniri “ .

Citat preluat din : Unde sa cautam Adunarile lui Cristos in istorie de Raul Iosif Enyedi ( carte in curs de aparitie ) .

-După schimbarea produsă în timpul împăratului Constantin cel Mare, creştinismul a evoluat şi s-a dezvoltat prin schimbări succesive ajungând mai bun şi mai puternic decât creştinismul original. Aceasta este poziţia Catolică şi Ortodoxă.

-Dintre problemele acestei teorii, o menţionăm pe cea mai importantă. Susţinătorii acestei poziţii trebuie să răspundă la întrebarea: A dat Cristos bisericilor Sale dreptul de a modifica fundamental legile pe care El le-a lăsat?

-Astăzi, bisericile lor sunt fundamental diferite de instituţia fondată de Cristos, iar din punct de vedere doctrinar, multe din dogmele lor sunt în direct conflict cu legile date de Cristos. Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe nu mai seamănă deloc cu Biserica întemeiată de Cristos.

Op . Cit .Pag

Biserica Catolica a luat fiinta in anul 313 avand ca fondator pe imparatul Romei - Constantin cel Mare. Biserica Ortodoxa a aparut ca si o sciziune a Bisericii Catolice in urma schismei din anul 1054 dupa Cristos .

cel Mare. Biserica Ortodoxa a aparut ca si o sciziune a Bisericii Catolice in urma schismei

Acest concept alaturi de cel al succesiunii neintrerupte de Adunarii a fost sustinut , in primii 1500 de ani ai erei crestine.

Teoria reformei :

Această teorie susţinută de protestanţi afirmă :

,,Creştinismul original (Biserica Catolică) s-a pângărit şi murdărit prin compromisuri şi corupţii succesive şi apoi a fost curăţit în marea Reformă protestantă “ .

Citat preluat din : Unde sa cautam Adunarile lui Cristos in istorie de Raul Iosif Enyedi

Aceasta teorie are 2 probleme majore :

A - Dacă Biserica Romei era deja apostată, atunci botezul şi ordinarea ei erau nule şi neavenite. Dar în acest caz nici Luther sau Zwingli sau Calvin nu erau botezaţi şi ordinaţi, ceea ce înseamnă că nu aveau dreptul de a boteza şi ordina mai departe. Prin urmare, toate botezurile şi ordinările protestanţilor sunt, la rândul lor, nule şi neavenite. Bisericile lor nu sunt biserici reale, ci doar imitaţii compuse din oameni nebotezaţi – căci oricât de evlavioşi ar fi membrii unui corp, dacă nu sunt botezaţi scriptural ei nu sunt biserică adevărată.

B - Dacă Biserica Romei nu era apostată, deci era Biserică a lui Cristos, faptul că au

părăsit-o şi au format alte biserici îi face vinovaţi de schismă, de „sfâşierea trupului

lui Cristos”. Cineva exclus dintr-o biserică adevărată nu are dreptul de a începe să

boteze, să ordineze sau să înfiinţeze biserici! În acest caz, bisericile lor sunt ilicite, nu au nici un drept scriptural de a exista.

Op . Cit .Pag

Printre acesti ,fondatori umani de biserici avem :

-Martin Luter ( fondatorul Bisericii Luterane in anul 1520-Germania ) .

- Ulrich Zwingli fondatorul Bisericilor Swingliene in Elvetia in jurul anului 1524 .

- regele Henry al 8-lea ( fondatorul Bisericii Anglicane in 1534 –in Marea Britanie) .

- Jan Calvin (fondatorul Bisericii Prezbiteriene in anul 1536- Elvetia – Franta. ) .

Un lucru foarte important de amintit despre reformatori : ei zidesc Biserici pe temelia Catolica care era considerata Mireasa adevarata a lui Cristos pe pamant. Bisericile celelalte care erau mai vechi decat Catolicismul , care sustineau conceptul succesiunii neintrerupte , erau persecutate in continuare . In loc sa le usureze existenta , in tarile unde reformatorii erau majoritari , reforma , le-a adus persecutori noi si dusmani la fel de inversunati ca primii.

Concluzia trasa de succesorii de Adunarii prigoniti , cu privire la Bisericile Protestante , ii ducea cu gandul la Iov :14.4. si era urmatoarea :

,, Cine poate scoate un lucru curat din cel necurat ? Nimeni ! ’’

Teoria restaurarii

:

Această teorie susţine :

,,Creştinismul s-a corupt în aşa măsură încât a apostat total, şi apoi a fost restaurat într-un timp ulterior “.

Citat preluat din : Unde sa cautam Adunarile lui Cristos in istorie de Raul Iosif Enyedi

,, Aceasta este poziţia cultelor neo-protestante şi a numeroase secte. Timpul restaurării diferă de la grupare la grupare. Fiecare susţinător afirmă că grupul lor a fost cel care a restaurat credinţa originală demult pierduta.

-Problema principală a teoriei constă în justificarea ei din Scriptură. Susţinătorii teoriei afirmă că gruparea lor şi întemeietorul lor au readus creştinismul înapoi la origini, că modelul lor de biserică este cel întemeiat de Cristos, că baza lor doctrinară este numai Scriptura.

-Dar tocmai Scriptura este cea care ridică cea mai mare problemă teoriei. Vorbeşte oare Scriptura de o apostazie generală şi apoi o reaşezare a Adunarii şi a învăţăturilor ei? Învaţă Scriptura că adevărul, odată pierdut, va fi reaşezat printr-un om? Nu, în nici un loc din Noul Testament nu se vorbeşte despre vreo apostazie generală şi apoi o restaurare a creştinismului original. ¨

Op . Cit .Pag

Acest

exponenti

al doi-lea

ca :

val

de

fondatori umani

de biserici

, isi

are

-primii restauratori apar in sanul Bisericii Anglicane in jurul anilor 1560 si sunt

cunoscuti sub denumirea de

Puritani .

Erau impartiti in doua ramuri :

-unii doreau ramanerea in sanul bisericii de stat a Angliei -ceilalti militau pentru separarea de stat

- John Smyth este dat ( si de Uniunea Baptista din Romania ) ca fondator al

Biserici Baptiste in Amsterdam –Olanda in anul 1609. El era preot al Bisericii Anglicane , se autoboteaza si apoi boteaza prin afundare , un grup de 36 de persoane , formand in felul acesta prima Biserica Baptista de pe pamant. Dupa ce Smyth isi da seama de eroare , merge si se boteaza la urmasii lui Menno Simons . Tomas Helwis , ucenicul lui Smyth , preia miscare si reintorcandu-se in Anglia formeaza asa zisele biserici baptiste .

Mai multe detalii in : Dilema John Smyth de Aurel Munteanu si Raul Enyedi http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/DilemaJohnSmith.html

-puritanul George Fox in jurul anilor 1650 fondeaza Societatea Religioasa a Prietenilor cunoscuta si sub denumirea de Bisericile Quakerilor .

John si Charles Wesley (murind chiar membri anglicani ) in 1735 fondeaza Biserica Metodista .

-

- Alexander Champbell ( membru al Bisericii Prezbiteriene fondate de Calvin ) in 1827 fondeaza Biserica Crestina .

Biserica Sfinteniei aparuta in 1830 in sanul bisericii Metodiste . John Nelson Darby si Anthony Norris Groves (membrii anglicani , Darby fiind chiar preot ) in 1831 fondeaza Fratii de la Plymouth . (In Romania urmasii acestora sunt gasiti sub denumirea de Crestinii dupa Evanghelie si cea de-a doua ramura o gasim intitulata sub denumirea de Fratii care au fost uniti o

de Crestinii dupa Evanghelie si cea de-a doua ramura o gasim intitulata sub denumirea de Fratii

perioada destul de lunga cu Tudoristii . Aceasta a doua ramura nu sunt organizati sub cler , Uniuni sau Cult.).

- Phineas Bressee (membru al miscarii sfinteniei ) in 1895 fondeaza in California - Biserica Nazarinenilor.

- Din Biserica Sfinteniei in 1901 (Topeka Kansas ) si 1906 (Los Angeles ) , pe

strada Azusa Street in casa casa femeii predicator Aimie Simple MacPherson ia

fiinta Biserica Apostolica Penticostala .

- Biserica Penticostala este responsabila la randul ei de aparitia Bisericilor

Branhamiste (mai 1946 )avand ca fondator pe W.M. Branham

.

- Bisericile Crismatice apar intre anii 1950- 1960 in sanul bisericilor penticostale din America .

Mai multe detalii in : Biserica ta , cine este intemeietorul ei ?

Biserici aparute dar considerate ca fiind necrestine :

- Biserica Mormona – fondator Joseph Smith in 1830 pe taram american.

- Biserica Adventista de Ziua a Saptea - promotor pastorul baptist William Miller (1844 ) si fondata oficial in 1863 de Joseph Bates, James si Ellen White .

- Martorii lui Iehova – miscare fondata de Charles Taze Russell (fost adventist ) in anul 1872.

Un lucru foarte important de amintit : toate aceste valuri de reforma si restaurare au produs biserici pe continent european (reforma ) cat si pe continent american (cea mai mare parte din restauratori ). Nici una ne avand origine sau legatura geografica cu Israelul .

Ca si o paranteza in tot acest tablou plin de lupte si sciziuni religioase trebuie sa reamintim si reformatorii romani in sanul Bisericii Ortodoxe :

- Iosif Trifa , popa ortodox in zona Sibiului produce prima Biserica protestanta in

context romanesc. Biserica se numeste – Oastea Domnului si a luat fiinta in anul 1923. In prezent aceasta ramura ortodoxa face parte din Alianta Evanghelica alaturi de : penticostali, baptisti, crestini dupa evanghelie si biserica luterana romana din Bucuresti

- Cea de a dou-a si ultima schisma ortodoxa pana in prezent a adus pe scena Biserica Crestina dupa Scriptura (Tudoristii ). Aceasta biserica a avut fondatori doi

popi ortodoxi si anume Tudor Popescu si Dumitru Cornilescu. Miscarea a pornit in

biserica Cuibul cu Barza in Bucuresti intre anii 1920-1924.

fost foarte mult timp uniti cu ramura separatista a Crestinilor dupa Evanghelie numita Fratii de la Plymouth .

Acesti Tudoristi au

Succesiunea neintrerupta

de Adunari :

Este conceptul , conform caruia, Adunarea zidita de Cristos Domnul in Galileea , va avea o continuitate in fiecare secol cu aceeasi credinta , origine si practica pana in ziua Rapirii .

Această teorie susţine că :

,,Apostazia a apărut în creştinism la scurt timp după începuturile lui. Dar apostazia nu a fost universală, căci au existat atunci Adunari care au rămas fidele creştinismului original. Când creştinismul a devenit religie oficială, aceste Adunari au continuat să existe, dar neoficial. Chiar dacă aceste Adunari nu au fost identice una cu alta, ele au rămas fidele învăţăturilor fundamentale ale Întemeietorului lor. Deşi au fost persecutate aspru de „creştinii” aflaţi la putere, o rămăşiţă a lor a continuat să existe pe tot parcursul evului mediu întunecat, a epocii Reformei şi a celor ulterioare ei, ajungând până în zilele noastre “ .

Citat preluat din : Unde sa cautam Adunarile lui Cristos in istorie de Raul Iosif Enyedi

,, Susţinătorii acestei teorii înţeleg prin „succesiune neintrerupta ” faptul că Marea Trimitere, care include botezul, Evanghelia şi toate învăţăturile lui Isus (Matei 28:18-20) împreună cu promisiunea prezenţei Sale perpetue, au fost date ucenicilor în calitate de Adunare, de Ecclesie.

Adunarea, conform spuselor apostolului Pavel din 1 Timotei 3:15, este considerată stâlpul şi temelia adevărului. Ea transmite mai departe adevărul prin predicarea Evangheliei, botezarea convertiţilor şi întemeierea de noi adunări în care se învaţă toate poruncile lui Cristos. Dacă toate adunările de pe pământul întreg ar cădea în apostazie, atunci credinţa şi rânduielile (botezul şi Cina) ar înceta să mai existe, fără ca cineva să fie mandatat de Dumnezeu să le reinstituie.

Spre deosebire de celelalte teorii, principala ei problemă nu este ridicată de Scriptură, ci de istorie. Adversarii teoriei o contestă datorită insuficienţei datelor

istorice care să demonstreze o succesiune neîntreruptă de Adunari . Până în prezent, nici o Adunare nu a reuşit să prezinte o succesiune completa, de necontestat. Aceste lucruri s-au datorat calamitatilor naturale, incendiilor si nu in ultimul rand persecutiilor. Marturiile pe care le detinem le avem de la adversarii nostrii care daca ar fi fost cu putinta nu ar fi pomenit niciodata de noi. ¨

Op.cit . Pag

Acest principiu este sustinut de Scriptura :

-Cei ce marturisesc succesiunea , spun ca acest sustinut de Mantuitor in Mat . 16.18. :

concept este unul promis si

,, Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. ’’

Mat. 28. 20 :

,,Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

-Acelas

Efeseni in 3. 20-21. :

,, Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. “

concept al continuitatii il gasim reluat si in epistola catre

Iuda 3 :

,, 3. Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.”

Apoc. 1.13. :

,, Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.”

,, Acest concept este sustinut de Adunarile noastre cat si de inaintasii nostrii care au purtat diferite denumiri de-a lungul secolelor precum: Novatieni, Donatisti, Paulucieni, Montanisti , Waldenzi, Catari fiind in general cunoscuti sub denumirea de Anabaptisti .În general eram cunoscuţi sub denumirea peiorativă de anabaptişti (rebotezători), fiindcă nu recunoşteam actele de cult făcute de biserici pe care nu le consideram autentice şi botezam pe cei ce se converteau la credinţa noastră. Niciodată însă nu ne-am însuşit acest nume, deoarece consideram că nu botezăm a doua oară, ci pentru prima oară în mod corect, biblic. În timp s-a renunţat la prefixul „ana-” şi am rămas cunoscuţi ca „baptişti” (botezători). ¨

Citat din : O scurta descriere a baptistilor istorici de Raul Enyedi

tml

Concluzie :

-Avem un om trimis de Dumnezeu , care trebuie sa predice evanghelia , sa afunde si sa pregateasca calea lui Mesia . - Cristos Domnul este afundat, strange un grup numit „Ucenici” si preia lucrarea inceputa de Ioan Botezatorul . -Cristos Isus numeste acest grup Ekklesia (Adunarea ) mea . -Acesta Adunare are privilegiul de a avea doua trimiteri la oile casei lui Israel . -Aceasta Adunare in Matei 28 . primeste autoritate sa mearga pana la marginile pamantului si promisiunea Domnului de a ramane alaturi de ei pana la sfarsitul veacurilor. -Aceasta Adunare merge si exersandu-si autoritatea , formeaza Adunari cu aceeasi invatatura origine si practica . -De-a lungul timpurilor o parte din Adunarile scripturale cad in apostazie si in jurul anilor 300 Imparatul Constantin al Romei se declara capul lor , luand in felul acesta fiinta Biserica Catolica (Universala) . -In sanul acestei biserici apostate are loc o reforma care afirmă că creştinismul original (Biserica Catolică) s-a pângărit şi murdărit prin compromisuri şi corupţii succesive şi apoi a fost curăţit în marea Reformă protestantă. -In tot acest timp atat catolicii (ramura de rasarit cat si cea de apus ) cat si protestantii au prigonit si ucis pe cei care se regaseau in tabara succesiunii bisericesti . -La numai 40 de ani dupa reforma incepe asa numitul val de restauratori de biserici aparuti in sanul bisericilor protestante . Această teorie susţine că creştinismul s-a corupt în aşa măsură încât a apostat total, şi apoi a fost restaurat într-un timp ulterior. Aceasta este poziţia cultelor neo-protestante şi a numeroase secte. Timpul restaurării diferă de la grupare la grupare. Fiecare susţinător afirmă că grupul lor a fost cel care a restaurat credinţa originală demult pierduta. -Paralel cu toate aceste miscari religioase au mers cei din tabara succesiunii neintrerupte de Adunari care afirmau mereu ca : Biserica Catolicanu nu era mireasa lui Cristos si ca nu era nevoie de ,, reforma “ si nici de ,, restaurare “ deoarece Mireasa traia si era prezenta pe pamant.

Mai multe detalii din acest ev intunecat al Adunarii lu Cristos in cartea lui Leonard Verduin : Reformatorii si copiii lor vitregi

La final asi dori sa inchei cu o intrebare din : ,, Trilema protestanta si neo - protestanta de J.R.Graves ¨

,, Sunt considerate valabile botezul si ordinarea catolica? ¨

,, Aceasta intrebare a fost ridicata cu vre-o 200 de ani in urma unor membrii prezbiterieni (urmasii bisericii intemeiate de Jan Calvin ) .

Majoritatea au considerat ca toate randuielile date de mainile preotilor catolici nu erau valabile deoarece Biserica Romano-Catolica nu a fost biserica lui Cristos si nici

parte ori ramura a bisericii Lui, ci dimpotriva manifestarea Anticristului, „curva imbracata cu purpura, sezand pe o fiara cu sapte capete si zece coarne si imbatata de sangele sfintilor.” Botezul si ordinarile unui organism asa de apostat sunt nule si neavenite. A le pronunta ca valide inseamna a numi Biserica Romana biserica a lui Cristos; si mai mult decat atat, a implica prezbiterienii si sectele protestante in vinovatia schizmei , de vreme ce ei au fost aceia care au sfasiat trupul lui Cristos atunci cand au parasit Roma!

Daca negam faptul ca Biserica Romei este adevarata biserica si consideram ca botezul si ordinarile acesteia sunt nule si neavenite, atunci prin toate intentiile si scopurile noastre, spunem ca bisericile noastre nu sunt adevarate, cu exceptia cazului in care am putea boteza cenusa lui Luther si Calvin, cei de la care am primit noi botezul si ordinarea!

Daca botezul si ordinarea „Anticristului," „omul pacatului" si „fiului pierzarii" nu sunt valabile, atunci Luther si Calvin nu au fost botezati la fel ca si cei care au format primele biserici ale Reformei!

Prin urmare, ei au fost neordinati si fara autoritatea de a-si boteza urmasii sau a ordina alti lucratori care sa-i urmeze; intr-un cuvant, toate organizatiile protestante sunt corpuri nebotezate si in consecinta nu sunt biserici ale lui Cristos, de vreme ce un corp format din persoane nebotezate (oricat de pioase ar fi) nu poate fi considerat a fi o biserica. Toti lucratorii protestanti sunt atat nebotezati cat si neordinati si prin urmare neautorizati sa predice oficial si sa administreze randuielile.¨

Citat din

: ,, Trilema protestanta si neo - protestanta

de J.R.Graves

¨

Aceeasi intrebare o ridic si eu astazi ,, restauratorilor de biserici “ (neoprotestantilor din Romania ) :

Putem privi ca valide botezurile si ordinarile protestantilor ?

Oricare ar fi raspunsul problemele ,, intemeietorilor restauratori “ este aceleasi cu cele ale ,, intemeietorilor reformatori “ .

* Nota : traducerile folosite : N.T.R. , T.B.S. si Cornilescu .