Invulformulier onderzoek NLP Test

Coach: ______________________________ Cliënt: _______________________________ Gaarne invullen en antwoorden V1 tot en met V7 toesturen naar joost@tiouw.com of TIOUW.com BV Postbus 3043 2440 AA Nieuwveen Fase 1: Voordat je überhaupt iets gedaan hebt: Stel aan cliënt vraag V1: Hoe groot acht je de kans dat NLP werkt om je goed te voelen, de juiste beelden in je hoofd te halen en positief te denken? Antwoord V1: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent zeer weinig vertrouwen en 99% betekent zeer veel vertrouwen] Fase 2: Nadat je de gevoelsomdraaitechniek gedaan hebt: Stel aan cliënt Vraag V2: Aan de hand van de nieuwe ervaring van het doen van de gevoelsomdraaitechniek, welk percentage van alle negatieve gevoelens die je wel eens hebt, kan je nu het negatieve gevoel stoppen en vervangen door een goed gevoel? Antwoord V2: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent: zeer weinig negatieve gevoelens kan cliënt beïnvloeden en 99%: betekent zeer veel negatieve gevoelens kan cliënt beïnvloeden] Beantwoord als coach Vraag V3: Hoe goed ging de gevoelsomdraaitechniek volgens de coach? Antwoord V3: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent zeer slecht en 99% betekent zeer goed 50% betekent neutraal. Dus minder dan 50% is slecht en meer dan 50% is goed] Fase 3: Nadat je de zwart/wit terugspoeltechniek gedaan hebt: Stel aan cliënt Vraag V4: Aan de hand van de nieuwe ervaring van het doen van de zwart/wit terugspoeltechniek, welk percentage van alle negatieve herinneringen en toekomstverwachtingen die je wel eens hebt, kan je de negatieve beelden neutraliseren? Antwoord V4: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent: zeer weinig negatieve beelden kan cliënt beïnvloeden en 99% betekent: zeer veel negatieve beelden kan cliënt beïnvloeden] Beantwoord als coach Vraag V5: Hoe goed ging de zwart/wit terugspoeltechniek volgens de coach?

Antwoord V5: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent zeer slecht en 99% betekent zeer goed 50% betekent neutraal. Dus minder dan 50% is slecht en meer dan 50% is goed] Fase 4: Nadat je de sexy stem techniek gedaan hebt: Stel aan cliënt Vraag V6: Aan de hand van de nieuwe ervaring van het doen van de sexy stem techniek, welk percentage van alle negatieve gedachten die je wel eens hebt, kan je die negatieve gedachte neutraliseren? Antwoord V6: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent: zeer weinig negatieve gedachten kan cliënt beïnvloeden en 99% betekent: zeer veel negatieve gedachten kan cliënt beïnvloeden] Beantwoord als coach Vraag V7: Hoe goed ging de sexy stem techniek volgens de coach? Antwoord V7: ______________________________ [op een schaal van 1% tot 99%, waarbij 1% betekent zeer slecht en 99% betekent zeer goed 50% betekent neutraal. Dus minder dan 50% is slecht en meer dan 50% is goed]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful