P. 1
7. Teori Dan Model-Model Atom

7. Teori Dan Model-Model Atom

|Views: 174|Likes:
Published by Mansur Haris
sma12fis PraktisBelajarFisika AipSarifudin
sma12fis PraktisBelajarFisika AipSarifudin

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Mansur Haris on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Pada ball -.,_~'-,nda' la,anl !diia]' .

untu

Idall'at, me .·_'!Iiainalis,ClItlB'Starml 'fii5~5

affa g~ia1!aI us ~~:um

ba't8s,-ibatas, Itle~la'killInya r,elati' :itas s'_I~ein mll!~Ulde5 rffsI .ani Iller.- 8im bliUlQiin 'te~ rii ,atl~m. ..
r

dlal,am r:DIBF,

g 18Pils

81llin cd

- - d· - g an

caFal

,A,mId,a, telltu. pema b mendengar .ka'la, a )0,111~ T-a -11,utab Anda :a:pa 'y& n.g di -aksud de n..gan,3rJOm 7 Bagaimaaa perkembangan teor :a(',om, b:hl,gga, :sa at.
i

.. lr-... .'., t-' . _e.1 II ,_
T
._l

,_I..

~,~

-

.
_

I

im dan :peu~~a_-_'_Q.ya aIID,I:m _'~Ie.'bid,J'.paD :hu,7 'u ' :p e ft\'~n ·t,eo'mns; a.:t'O,11l '~e:~n, m,'U,:nc ul :se;Jo:k a
1-'·'

'-)u,:ran.:Z:

1-

an, ,ab a.,d[ ~e-5

:8\,

l~

_i!ll!

he'f'attftr'iai dl B.:n, :kie,,·'D"S:ifl laJ,-.1lll!.B:n. 'm,a,a us:ia '0,:0,. uk m.en'l,e':n.a'h s:i a,·,t ,ft1.a:tel:i dIan :m,e'R,J,ill);pu.llkian. bahwa Idli b, I. ef.~:m:i,'mn. d'uflia te:rd,p,a:" h -- hal yang b ..fi _,,~, b e:Da~,'sede :b. _0,:8.., S ek:U:ar' 1600 s: .1:" T hi es me,o'ya'ta.ikan bahwa :m:a,,' 'e:l~i'~e"rb'u,a;t d:&J.-' :aj'r~Pad:., pJ,'lId :k~S :SM: ! :01:1"1dlo e~e.$m'~:Fa'ldmib'a~h:ftra,II'm,t1;a, Dl,m!'~e-ri,'bu,'d,i1i alas 'Eu:n:pat 'u'nsu:r da5,_~.:, 'y;U;lRI itan:llhJ,_jf"~ u.d;a~,:~ dIan ap~~ P,ad., :ab'md 'b ~lik,ub~~
1_ I· j'

III

A, l'frt'ob:,:~ei:S: :me:nan\'ballkan 1tnl SJ 1J.fi :k.elim,a, ,d,an, ,hl'ftil ~;~ 'ya~,b~~, e"m':r,~ :PI'8 ~~,te.':1l1,;hj'~\'n'19,n.:se.~:a:nj't\, bit ya\i!' S e k,.i'mf ,400 SM:, Die m, to kri,. 'Wl s· (4;5,0,-3710 S', ·1,)

lly-a,ta:kall, bahwa ji.'ka, s'u,a;tu. ,m a;~en, ,fI, ~:p to:n,s lfe':nl SI- m,e':D,e':l'·U s, bias ~l ;a:kl\1~i'm,:ya ._d a,'I;a'h pf,lb)!l:I!P3J.11, m :a,,'ten :y-al1:~ tildiak o d alp oJ- d,i,p 0 t D'n:s: ma·I' 0- :11\10 Itn ba s: m e'.11,._Dl:aJk.an. :p 0 to 0·1'81,11 '~F5: ebu ,t lSIIeb •.:g a;i. ~,~
'~I'If- .... tilj"Ii'!ii '~Ii, 'I;;!'.~!!;
iOi ,.'.

griJ!:ftse,ol,'b:fulg kan te' o:LIi :LI~N.;U:;'- :pu,s: yam,g: me p

'111

A: . tom !i,1_

;!!i.I!!;..

it!... 'U

ii:Ii'ii"'i:Ii,'ir!o'~

!§.I.,tg;~ '!;,l!!;,W,

11

d- _.~]!,~ ~'-41

1I~''i::lli,Lr.:II,if:;'.." n'I,~,tiJ!; '''''£ ... ~§ ~"" 1'1, ~~!i"'~

-y:. ..

ti,oOI

'~'!!lI!!,~i!!;.l,,1'

'0' 'a;..". ,.=)

!!':Ii;"rL:::'iiI"ii'v:a
~ -

U~ ~',.J',~,

ILl,. -~~

:a:.,::id· ,:-.11.,

~IQ"iI'l,a,'1f- ,..JI~1i,...,aliQ' ,'"",. g.,",t. g!!l;, ~~i.lw;J ~,O· .

b a':8,:~ ia:g::l,!,
'ple",:i:I~";l~:n

J 'Ot\'l\ '~.':alton(116: '1844) 'me':~f.ik1.,~ta:n'k.';..,~e~iM.e:1',:,bIli:" e ...•.
Dem 10'- n <
U,S'.~ ,A'kan, '~e'bil.pi"

s'eja:~, Id,i.te'M:U,-' aony-a ,e"l!e~ 'tro,:n 01'- ell J 10' J ~ !Tll~oft'ul.;lo:n, 1(1'85: -1.'9140)., ,',e:n.eOl,'UBn e ,Ie:t< 0:0, yang' :'rl'-:' I~i .il{i ·m.as:~s: ~s;:au·,8: j aun lebth .e ,e:i1 Idib 2Ulldj :inS kan dl.~:,·8an tr a at 'Blblm, te~a,h :ID eJ'fi.,d 0(1"on8 :para iln\l"~ r'~ an 'u:lt:I,u.k rn e:nd. lSD1:il d,aD, m,e:n,g 8':o(l'b'8:ng-' :ka.o 'teIDn. d.a:n 111 Dd'il~m,llJui._l.~~'Jl,a\il
1

pandan g,I.'n, ' :e:mrm;n,'I!;,a

ran,s :m~ ftdl'lIj: ~tUl;8:
:ol:m

m.,'l11a:i 'be:ru,'ball

, 7'3'

1 ~ Apa· ail'a-c- g
;2:.

A,lnfilal

keta-' , :i 'tenta~ g p ratonl• n,eWM:u1! Idanl If!ile ~tf"ion'l Nlll it I_Ij r lilt p ~ng eta-huan ,Alnfl;al.. !bag al mana' ati
;;,bl15 U I an protoll'l iii eutr'Dn. dan file -_ t-flon 0""

-1-- '8:4-,A,ll ,-- Q,1IG,'lk'UI'I''''i5IIl,ii\'i1 ,ao'll",~ .. ~ ~"~l·'iI"i~1 >ij'ifI'lIic'i!il,iIOIII,iij Ui~.o; I _ "". '0\11. !;mu,bl'u:ktik,am. p,ernY,;i,ta.rall, ,DII.:· 181 _1,i'I'11,8" H: 8:s::~1 ekSP'ief'il'mlen' - :y':a, telah 'Dl.ii!':n,:[8 ha:il-'an b eb e':l'"ap a kes Jim:p ltll!ft seb RIg I 'b e \-:-'t \il t ' ••,I'. '_ "'~<ip '. !'I U..-;, .:I'pa U..1'1- jeiiQ- .... .J 1 A, ~I:m m ",",:1;,"""",'1.' , 1 ;:!i.!ii"!i' b'-:0 I~'!M: ,li. Ii, :.r;;.,'!!OO!.s. ,II ~ I~ -,lUI, ".:~~.~ 'Id~' U!'!:IIi,'ftO' ' '!'d;" ~'..:·DlIL ~~U:,_
).,"ho
gO[ ,_ 1 "'!I3iL,

D.

,mliilii."D ,llllYJ,

('1-1 _', 61~ l I ".. 1l;1i

l

~ll

,1-

"'-mlll:l.l

"ll""ll~U.~lI:l

'-'l~!lII!l

·~ill.,

lili.JMM-"'-i!lll!lli

;3,OIfI'I;

ll"

1

:,'

.iJ,IlnIi~,~dlli'••

!Y.~II,"L,lo

iii'lIi" ....

I~

,i!!'

... -,,_:

'ii"!i

a

i

,.~I,,~

.•

"'!IS

iii"Ii,

I!!,

~'IiiO

a -,.11~'a ...

ill" IMi

,-

-

eo !1'Ji ","'

,'![.a_~,' ~

e'ill-

~""

;~,

-

i[!!,yJ

'!

diaImn

!iW'__ atom?

ba!'C'li",ji "-gral~-. l~',Ci'·~, . - g\a
l-

2,.,

[,~ 't'cn:ll

:SU.H,'m, U'll\S\\U:

tild.:ak ,~,apo,t·b,er-l1tb,aih ,00,lemjladH,
D'ul'Dl,be,D'tu.:_-~· .. m,olek,u_~
,it

o;bi)8l

'qn.s%itt' :lam,.,

3,~, A'b)I'I11-:a;to:m d.ap-,'t

dlalia ID'o'tt'DIiiII
I:"I'J&~"IIB"II

4"., Pada :S)ua:,u :l'ea.k;s:i, '.i- 'Ij;aj. itt ,lOr l-ii,'bJ:m '1~h~£fi'l~a,- ke:Dl'U.,a:i;l:n, he!l'lilga:bIUft,S ke ,m,bali. d. e fts:an 5 ill 5, tt, nan '0 e':lb e,dj,a 're'm:p"i :ID as sa ,.'es e:~ n~ han'o' _"l. be tap u i (H,td'UDl :I' ·,ravlci's:,; .-'1'")'''' ~' P': ~'l :~ ,i)I\iS'a'l',.'iir!'~· 'it, 'tim' b a>ll"O'~'i!..·, rn ";I:Ii"i"","b'li:io;jl'!i;L""k' """ : m··,!Ii'!ii;j5, !iI'!ij'll "'"' !ftOOH~'n ,~ 0 ~~ ~L,'U I. aj[~;'-'!Ii :p ,_::':fV a,nd,:bl':I,~Q t~'r -Ie o;ru. ,:va.n; l~N! d;e'i~h:a:n.a (.H 'Ul.:k'u..nl P ,I~0 U:st)~, Pi_::' gl,:i'ki'mQ b a:b.'~"a. 'm"t OI:Prtl Ql,.le i"tl·f':a:ka.n 1,.8,1,i,a,n 'te,:~~:k.1 :il d :lIiu::i SJ g Pl't1.1, '~'iJ,n.lS:u r' ~ C' b'ler~aha:ll, :h:iJ'I1'SS,2 d,:i"~em,'Uka!\'o,y'a e"lle lklh: 01'11, cleh JlO' , '" 'TholD _DD, I' 85'6,-:t9,40)I~
J,
WIl!!l ".; !'lIi'.i~
A1Q

~~!iiJ!1~l

l~l

AJ_i

"~:::i,_ . A~'Y.

~'Iii-'~"Ii"I'''II'-a,:II.;i''i;,'nl'lo !~!Ii I~ Wl,~~,II~ ",!~ U'lU11"

"".l~

~

l,. _ .l*

'1iIl'i~

!lilD

".~ jl . ~',ilA

lili _" ~ ~!Ii

"0

"1 V

~.""

OM

~~Ill. ; ill[1!

B
P 8':nle
j' ~

Ua

',I,g,'-,'"

E -,.I-l
1 -I .. I

~I,'"

't-Jr'D 11,··."1

,..

..lla ~n

1

_ ,_,tll]llml _lhIIDmIS'D_'_

rJo

'Oa1tDn ad8!la'h !5i8llrangl ,ahti m eteoNJagii 91 ibG!f-5IBmaill~ ,at l1illl mengetatu{ bahl_'_,iJ, ll.U:clara tcer,~ li"il ata:5 bei13 en;ap ill jiB' _:5 IgillS" y' :'-, IDks,ige nil uapl air. "arb on IcUoks!idal; mia _ tnmr-m !£lIen. Pada '1:8[1 ,J lotlnl DaJltfDftI 1m 1~11iUlil1PLIIlbfil~~~'5· it~mIri .,e

,,8-

''b e':mi1l'U':~ia d a.~i, :~, O,f\IC;a;ta:ft D\, U,3. mfl b:s:b-,"ilc., pa,d,s.. ta)b"u,:Il.,. le,~''l~ f!8.1 . G.. J ... taft tl., , 1 memp- e,~j;~fhat'ka.n ,t:a'b,'u ftC k- ea 'v;a:fto ha'D~:~I'ir.h'I.Ol'-P-'1. 'Uld,;;iU~ ya,ft:s: a,i aai:a.m:n,ya, 'rel~,a.p"l.'- du,a, e:ie"k.f"fNj,leJt :y,aJ~l1. katcde l(olBsa( I", ,'an anede (p'ol:sri,ti,...:Ke"tika, a'nbu~ katede da_o' an.ede d:ibe:n beda :po" Je:f.u;:ial yans ~~'nO' ,t, 1Y,~,!N;OD::Il, '~.. '-1'!,11~~,il!;' "",:U;'!l.Q., LI~ l, 0' 0' ~ IU'·:Il'~~'liJ' ar' d~ t i'Iii.,J~, ~ 'S"· iii- d '01"" ;:!i,1i.~ __,~~,,1,K!!o!!'U~ -, .IIJ U "~~,It~_,~.K " ., "_-'_;" .. ..:I\{! d n,s a,n, is ~'~M' 'b" j'O... U"
:0'1:\1, an,
_"IIi"o

e :1e,:k,te

o':n,
_iIll_'

i

I

__ l,_

_-

_l

-_I

_I~ ..

I

1]

__

1_:

_I.

__,_

1

ll~'

_

I

'1,11_;;;

1~

!11

__ '

'-lrl

1

111

_'.

_l...:,_t .

;oJig:_~gl-

~i

.!I.!;'Iil'II,

~!I

-"IiI

,LD f"jf')CliI'ft'" if'!' C," ,g..)""

Clio

I§;;i!!,

'jjj!i'

'oIl!'!

'~.~

'i"Ii, a, "7'" ",HI!I~

.',.,,,",,

"'iif".'i!!'

'~I

-

-I

·1","".:IiI

i!!i,I~

"0,

I"

1-

1:111"

'''Il~ til"

i.

.

• ..__

....

a

,atoml!l'1Yii. !5u m'bll!tr:: ,', ,~,B'

I~ei.II89ri' "

'le ,p.~~CiPan, ID IDi

'M:B'!~'

10·.·~'__

~I

lVlelll'be1 ol:knya,
:01. ~ ,di:a:o,m.a,:g,11..

,s-:i:nAI;f

karede l~e"-kit
;_'I!!<!!g~,g,~,llli .•

Id,:l:~e"M~:a,'- a,n,
<OPrii

t me'os 8'D,'m:rc_
§.c.;. '.

an P ada :1< es i.m,p'u];
1,,!,~,lLiI",!'I~'

pada m,e'~~iLa~n. ii,S!',_,-sk ,,J,B'n ,~Q, ,[b ab" a isina.l"' ka;~.gde 'oo,:rd b"i
'5,:-" ',''-'~'~~l'iIl.,....,~~ _ J-' 'IlII ';' '1'a, "I ~U'~'J!"'''''''' I .
'.rIif !iI 'Ii r

a'It-·IIi'!' l!i;;i:I~'
,ij>ji;'No • .I;~'I.,~,

'1li8',.:I;,I;jIi,. ,r' ri .,..lt~i

.

':-l,,,,,'i[]''!'l:Ii''.,,.Jl.S' " r ~,[I,-II!.J!._
~

';i3,'1 be: ....m'''',~,~ ~,''''''''' !!:IiI'
'I;Ei:l,_:

:IJ;~I!!'l.,:t&,

,!lli~~,!O,i!iI~/~;t- ..,

ii:Ii',D'

'!:!Ii

I '·~'I-'

--;-', '~"Ii'.ftI_""'il'I' ,iI:.!IJ,~,~~""
.

i!'Ii.!iIf'!ii 1,!!'i!!J,1~

i.:Ji'·l:akl-'~I"1.. ~'7'!O'<iI'!I1 .1i>II. _ _.'!I<_"K""I"'Ii,I~ -'..

,D'-~":~;a'~lm;:-'" ","",~iiIl ,1100, .... ,~.

,."'"',:1:.111

,:.:ii"iA

'iI,iill'n-i'~U, I' ,-, m, ~ ,""" .I;,I1!0~',"',I~ ,o,iij'liiiDft', 'U". II!. ,_.

_ )I:.. K,I;,L

tiJi,~''':B'n-' ~'IDiI!ji,aillfi g i""rOi!I!~i!!i'

~iiIi"U, 1~91L...,- '-:i'9I"!f" .Ill':L,1!!>_ ~L.II.oD '_ "I!a.~
,

'Ite,I~; -= "U-.' e
,iIliiI""I'Iil'ii"

S 'ke':m a ; e d e 1till.a'n~_ :P"l:m]a; au, e,bi:P'~'r.,hllit='.n
,iii iiI'J~
Ii,;

Piiii- a. 'GMtlll iii. '\ 7:.,2l1' S in;~:r ka:'t:1® d e I( d ig:tan~,1bI'n":'- ..af'" :S)
'ib-I!Ii5"i'!i'.~,',.n",.",~ _' . ,~, Y ~,iL.I~,O :0 ~ 1 I~,,~,
~II!I:I)i

,.:n. Oi.m.~51 cU, ~ e.r:lJi~hl!'tk:";n i~Ul e'h as~i, is: eib,u;ah :D:" U,8'tan, ;nIB g~
('1 i

,"'~''''D _.~IIi.,~,

~-'p-~I:a'!If'j"_·1 -.0,'1 1_ '1!i>LJ!!, '_ ,_""",,

'

I"

c '"'l-.A'i'ii.;.,\~,~1. ..,,~,;jj:Oj;, 1 ~. 'I' ~ '1L1I. !!!.~'" ill. I,

'p.,..,...JI;;O;1 '~';:;I~'-h' .. :t;....:o ....;1 . '!CII!U,!I:I)i, 'a::l,'!Ia~.Ii, 'ila ,U ~

'I. 1IAIi.'Ii,~

~1.ii:i'...I· 0.',

Mi

.Ii,I~- ,"' -,,: :litiS!

_;;:'~L., (~_ ,lfi" ,L

.

,-

,0,1(,

~,iF!i;

I

L...::iiiii!

D~

.1;,

,IJIi,L!Ij;

.'!if....

.::."JI·~, ill'iiI c_~, ~

:01,_ g, ,Ji~rtS:)r 'Yan,g ,sa];~;nSI '~ega'k l'u,; us,., ( ·.a8nl : :1'
. :D1iA!d _n :O(ll,n,t!,t'

,lis:tnk (Ff=,~E)d,:an, gays"
B,e~,a'r
:SJ aQ1),:Q,

d,~ :n:18.11. b ~s .:1' I9)J""" . ir~irb'_i.'k (m,' B' :,-., 'f l., K e,.d a.Q:n. e
sinal'"

d.i.a.tu..f' ~e"dl.le·m:' ,il;n :~,,-lao '~~b'~:nl,l~ .. u:: 'b,~srar :I;BYQ,O"tl'lnel,
.

,A,:kiba"R,y;a,,, ,s~,n,_If.'', ,,_ "bo _ " :o\&i!'n,d:: I,:P :t: '!pi" .:ia (Em,:= tn,;B) ,an's: ",!nL'h,n,:ya. sa.'ljft,:~' 'b'B,r:l;·:w"Bneul".,

a,aata'h,

k:8.(ul,e' be"I~ik t,.! u.

'M,f'm:O;l!h'a'

yia:n.s d.:ih:fll\"\~k~tn, "t:I:~'"d,i p ~,U.'l"_US'd"e':n,:SiB:n, :kle1c e'pa,'~iEI'11, 18'ft'8 :nl,f,:ftlen'lll-L i
''I:'' ,L

:ple li~S a.m,san

"Ii,' !l!r=·~

t

741

Pril __is IIBlajiD' FisHa tmltuk KC!iiSXI c

_ B:R,'
.....

-'b' JIJI"'I"lIo. II!' 10m~'Dn :~e _reln'liiUi~la IIll e~crt'B- cl'fta M1enjatfi inI5~''''u r IkGr~~ ~pji" 't~api 't~r,nyatja ~al
_ -e .:_..

menj'iu:li atti]msl ~a yi3J~g hebat. m'urn 5 gn IiIBm 'G(. a.iii~r· s:inilFIkatD:de' o'Bngillfl Igii3 nangl '.,8~enal lim m a '!po m en:d1ijJlCit . ;Bnl gasi

e ,d,a,n, ma's:s'.

"i!~'tid,:ak dap:a", d -'te':ll'hrkan
l

ItIBi:tJB'kanan s,allg at r eru'a'h ..' ala.m
:SH!'C'ara

'bJ.':rp~;s,ah":p,eRNll1d:m,ga:n"-I;"

I

.

d i;t~,g.'tulta:n ~ N ilai ~, y,. a:n.~ d,i'te:~im,ia s a:a,lt :ni :ad,a:];a:h, l~ ~6 x ~Ii":' a 'ka,'t'D d,e ke'Dl:ud:ian di:ke':n:i\J, I:e'b,ltS ai, 'b le ,r.:, I"B:S: :p,-t'l'tike 1 :ya:ft,S d.:is'e,'b"L1l, It: ltd

'd~mod]L ,: 'iI[5i~'iI 5 end iri. ~. i15i'1 III en eml.an el ekt:rDI11 T!ho -, 's mn 10]]I C I :_:,~~, '~ellih b,arrll,ak m en!;,;u,fba h te Dri S :b\1n~u;~ . ,0 Ui5t!r'L, dan atom'.
1

,a:pa't

talc .ng Croo.: le5
1

lN~u,;g

",i

,t, t1IU

to

IBtI.

-.l, ,---:'.-,-.-'--- .- ,-' "m'1l;;u -,-

5pBlri

lEi

11111

,em 5C!!n,
--:-:--

__.,om,
[ . ,.'

D_m1to:a:tm,

,

1!ll1L._,UlJ_. ' ..

"["':.iiC

[,,~,I-

s,:kiPU'R T'h.om,s
'e'l!a.pj, io,

(lID,

'tid.,k 'be':I~b,:aui:~l111.·neo'tu,:k;a,n :.
_.l"Cln

,m"as:s:a, deUl

mU.a,t.B'ft

:me'm,:ilf-,~j :111, 's's:a Jan,:8: jauh :l.ebi'h ,k,e,c:U dla.i\":i 8,'t. IO.m, ,", :~' t!',l:'dlas a,t'l(lI.o. ke'ya,:k,."I\i\,:l'l -'Iers: ,e'b 'tt t,., Ii,kh:i~ny~",'_ 0 :1\ ,CUl :m,le'o:S'e'.m 'u,:ka:kaa, 0\ D,dj"tl,_ a:t'ol m ft:ya... M: ,e:ftU f'1.1,'t: :J ':h 0 rll,S o.P~ a,~O'IJU IJ ~,l:tll~',I~ ~.' 11' lain t,lrd',G'C' .' I. • ,~U:la"~' ~~' f ~II'S'~I n~~fl11a '~, i,drl1' u ,temlf~S~" I ,g,lt1'~: ~u,a IR;II-~J' flt1'DJ'fl IP'(!)S:'i,~~ " J ~I~' ; p'fllJOJ'l) ya: r,I:,g''!frs:re&11 ~uem fa dz:5 ~i'rln',~',I,1 to '" ,h;UI dD'~ ! r a ct,fQ.i' ',1'1 J~~;o'16"!~ellfl i-r'Olt-el'et ~rnu" .:.. '.,' ':.~,,' . JI·/ ,".' ,sepII,:aJ; .,1\ un,u,s : ". _J!UJ.a..n ,pa ·d.: IG~I" Il, . "I., ~ 8:_ .1D,II,IP I,.,'~

£,le',c__ :b~O':n:;f

:Jakm 'ba:h,y\'~Belek

.',8:

(du,"

I~

I.

I.

,:"":1<",.

C'I

A, ' ,~',1 ,- .'. '11'Q'£'1O • ,n.. .-M' I.~'16' ,.,' 'f . 1_-"~ u,~·_19-:'5-=-""Ji') _'L f'J;18S.1 ,'.'I, ',.)' IU'le 1. ' ',"'1 ,"-,,; '1'-', , ,D~,I,I,a",u.,~,_,~sp_n,m,cn .': , .- ..,--I" m,·~,n@,n '~-".~I - ',·"·I''' ..,ilR_,_ .. ~ ,1 DI~ "~.-,-lI'·,'l.,,,~ I-l~,·.·-:-":·i -'~,'-''il', ,yanS d ··-··-·'b,' t, .--"~~I~"""-: Ol~aan ,u,~:a__ ll1.ua t '1 --'1-11"",.,,,,~ ."Ise _ 1.1_, ,fl"

'v ,r.;..,.

'm.~· 't ':Ja,lf;;.J,oan, T' In, cl:m 5 Ion 1'1'1\'b'..... :. 'L. u

·1

'L!: 'u

.L.... ,se'!.~

1l... .!t'\_", 10; ,BlII~

~,'et'lC! ~ft:~~f'1J~':t M'~ll.',tktut!, =~.illika,ll. 'm,_'t1,ye':11\prl(!rt:k~_n, 111,:inya:k. 11)t_'la_1j;d .. lu,ban:s t,t:c',il D:~ldl:a'n,QI,c1],lel' '. e,-..tn d:atp~'e\"l1'h,;;t;ltkan ,~, ada IGmt'.· 1 ' 7:.,',·,~T',e'te',s-' e e':s Dl:~-:-'~ak, ,a:ka:D ,S'lep' p~ ,~' -~, ~ I' -,-, U"I\!;., xe u a. e ,It a , '1.. ejt~, "_~.l. 'II-(.JI,l""i-",,:::",ll ... ,an I't" --I '-'-I D~, e a. all, 1L.~,!II.'I..J,-, '-T-j'-" '."-",-_' e ,es .. ,a,m, a n, -..;]1 ~'-I m as ~ .1,":111,e lJ" an, ~,s' f"1 K &a Ii.0 U ell, .e ,e S -,1"1-'" ,m,:ift:yal, t,e~:5Ie'bl'11:t, ;la'a :,a,11:1: 'e':I"'U'S jl; '-'uh, ,It,d,a r,B'D,g: d:~arm~dan ,a,d;lJ, :p,ula raft I,
[-'1"-1

1

. g -~'I' 11~, . '...... b e: -" e.',l,',a!.. ,Jtf;..e'SuAIS
~I·-'~·
,_;~'~.l
I'

I

'~3~'~

.):~

_~

11~ ,
I

:' l~l~'~I'

9<_1 d ·I.\gll~~~d~.~~~I>~ 'I._~,
._ .-'
.'

.. e':1li bsu'~-'I e -:'a \Il!Ii_
Eli ~IL.~~, .:

8'n, ~ a
a.t~· .:~
I~

.

...JI

.

"18,ni'!i;

p"
I

i.'

ada 'kill!li~ld' _)~,~,I,l~
j~'~.
lSi

e ~ ,.' ",,1,·
!:!Iii -".

'I"

, - ,- -·'i",. ,

11";;.;8rn. ,in an,'\:
'1... .
,ioa; '-"1!Ii L~:I ;~~!~I
:. ~l~~,

. , ., ,

iIlIl"b·, ~IL. L·a, II~~_'" l D ~ .... a . <iii'.
.1~J

' ,me' n:8 a
-, .. , .
I."
I

..

,1,:&, ",
... jf!o,_!ii'IlJ'lii
r~!~~~_~,I~

.

.-

Iii-' ,:11.. ..

~e I~e re [~e's Si,iii, . ,iIi,.. !!!iia'iii'!I;,
~~~l~,

. ':.-IICJ

e I !ato.m 'III , (1 __S'Dn.

.

pa

~~(~

Pt .,'ID:iUll d!~in,B'I'lektii"Dn i 'te -selJa r m ler'at'i l(ifslam

Bt;cnm~

Iql: = u~,g dl!':ft8a 11:'
_i

I:

,,=,i

p,e f\~ e p a:ta,11 :8 m,vi;ta;s: i {:ro.l :&2 )I~,
,-,' '."-ljrkBn be:m'u:il
OJ

m u. el'ta:n '~Efbe :Dl;m;19.k (C), a,aft, S
:ft1le,'Of,l\m_kam.

.Y"i;tu. e :~ -lp .:.10-1..C S lelam, itu" M:iJIllka,a. juSS, :me'!il,jrh1(itp uUtan loan;hfa :m.uo"aul}, he nld,la 1 """I'!iieru- -n .... a 'iiI,-Cii --P!OI' 'IL_ L.·'11....'"""O-,~I--'ii, b -'I·~-t- d~".---· m <:iJ'I--t~b-II'ilD ~ •. 'u;I~."1 :I'f~:; ,~~ , DlJi:lb'[!L,,,o:IIl. IU'U.,~'Jllw"l • -'I,tJlliiR!~L !!!;;~E,Krr ~ , .. Ce'll~,Iii'!ii'- - tnv~- denean ,'m!:i'Lll\iU '~,~ " ." n(l,eng'Z,U flak an, :,lle.au-1 ,I','I,If'~ t Id.iP e'rcl,te II maesa ,eLeklb~Dn, f = '9 j!11 '10..31 :ks:,.. lJl U
nAIe.~.--,td,le:ks;pel'imle:n,m:.
,:~!IiiI!,.-' ,-

U(ih'u;a:tnn e,ID!e' ktr olnJ.!

-lil~,'~

.... ,....

,;II,-LOiI;U,IL

1

M 10 d~,

<!:ii'~I-lh· '~·-!l,iiI!jj'W\'!:Iii ,@,1";._,JU;, ;!!;,I~ J'~'

R':"'Ir'lllI' 'h--- erf :__' ._,,---_.I~"''= ~_._.jl g I!!§!III~, g

a ,t 0 m,
1

'T:11.'0 m, 5, 0:11. d,:i,t~, at :5ee 8:1'. Iuas ,. ada _8h,u,n, 18,91',-;- hu,n:s: 8::0, ri,m
'''''''~''niO"!ii.-.~t ~ '''''"''---'0 !kll.J ~
I" . " ~

e tIS)

;,e':l'";iJil' e R

yaps, dh~e :_ :flUl.

""'' ~'i']',]U ,Ril'it~'le,"a:r:d',.
:ablM,

iO'~I~-~'·-'"...:IIi'ii"j; - - .... ~ .....~I~§:I, ;

g,~~,

'·m· ".-I"",~I ,-,,~I_ """l~I,~~

,~,ii.,ftm·

~"v__:__;~.

,1,.0000,!ilIii~".a;L_,-.- " !i.~ ~.;;!!....., ~ Yl

m,,~'la ~,___;,''-'iI';___;~ §J, Ul,---,

p enyeill1p:rOrt

S,lUi))be:l~

ldi,ui ... P en D"rJ1 en
1-.
. .. .
",'i1l

,E

',~!W'

eksplBf'1im len 'tet1B!:§ ml if1i'J mlf U illli_.anl,
l

fa

Tb.cullt:Q,n D\,B'dlan,m3:&n~t ,dhlD mE;',dlan, tis:tn:k, '1M,.: ,;,:i,IP.tJunoMD nlia5,i;n:!:~mas,in,g 'be',rmilai, ,2 . -01 -T d,mn,3.!i\2 ': ~.tY 'V In1. TI,nt,-~ .: jfMi."j'-' ,," Urdruan
~-_R l~ks:,pe:rin1e'n,
,I .

-~!_e:kI\ron,~i1l~ t elukm~' I~'hill~:crr,a :meR'Q-hulilbn, }~ 0 eJ!D lit!!!

-:--' := 1,7'0 ~1,~

~'

X'

'1011 IC'I'ko... I ,~

ao ..w.'.

-,J .--- ......I~,

,m.

oJ

.- -em,.

~='i=:.lh:o\n, dJ;warn,,t\~t~',5'm:D'thL."pk tene"bu_.?
IMllii!]i' ·.a_flIrn ul alii mll~dakuka1il1 Ipel"CDtla an~a u __-'-_.

tum. ',elt\e'i!Um ,OtU" yak tllj!·,ftll.ftd:uns mU,lltmn, 's~"b esm'"'

3,.": ltr

I.

C . :B~mpabh, ~a.,h

J,!Ill¥ia,]b
I~ ,"""':

- . ·-t....:I..· -,- ." :m,UaJN;,;~ "e~ . D ,.. ,le,AI,~)u.l'il,~ - -- ',ii-' . 'iI!o'-'" esan
!,ilti'km.11!

-

.~, - 'k :m:Ul JiII.'--'

q,_,_,

~ji';';;',

0:11' '~'

"

.. ,

1-1-0- " r-I . "".., r'i' -.

"I'

~"

1m18 -el11:::1- .iU'
~r I!O!!

1m ll!Jat,Bnl

le'lei t - .' u'

,muatan, be:nd;a. :me;ntpBJran, :keU:pM:ao.
']JOrL

'b,-I-

,I

S,M, 'Iltl im

- --t-' ~ .. ·'1 e, - . . :k-" '1:n.tU"t& -, ,l!l,II!BS"l.!I;, ' s,pe omen
--'I' .

'.

dIad, 1l'\Uat'al1. e~ektlnft

U::::II 11Inj roiI~l"" ::3"o1i'i'~::::11 i.,,;!lalk 1 ~ UUJIi!ii'n'~'!Ii!! IW,""'lIIl1 I,,""l~ _I~II~UIU'I a~liCIi 'iii- irc!';Il'!j'Ji'lij

tUllglglal1 Ii e~'BJ i1 alat ~ lPotcoba'um}ill ,'aD 'tlIL_.£n~ll. tet!es, m'ln,sk NUl i-,an.

1,0 x
i\1

C~JUBlt-~_I_,_'h~"ktfOn ~1 a,dah\h

Itl g.l.. ~:,:___:/,~ _-- ;~: 2() '_ ''-'_

:3 ~xl0-~ C

e'

l,.b xl0i'"'1

'c

b'L'~:&th.
1

. :ad'~" 'tel,eSia:n,

lnmyak

te,[:Silebrut n'E',.,Mld:UOI ,2 0 b'uWl lelei~mn..

.•·.,uj'Mda. di ,dla'Jau~Inillru 1la.1ihan.
'1.
,2'.
Tti'ill,'ilI.,::...,lI i~"iI p!;-I~'pt.--(: ....... III ~;;IIL~~ .. II JIlJII.
(

AaiU,.,
'iIf"L.....'I.
ILl"l1lJ.

,AJiu,an, ,apa, 'JmlS [l1~nd .. - .....;Ie"l- . }Ujl&-~·ll:1.~f .. ,
:Ul!U.l.~. '_'ii'A,~'''ii1
'J"

.

.

__ !Ia!I&JI:...I;!i

Eiii~,ift

,.III..IIII.!iiJ.!

~A~lg'~

!lJJW,,_,lu :...,..~ iSU. .._"&.IIJIL '~'if.i'AiI,iiiiii!'i,'"'I;· ' .~III}_~,.L ~}III:.iIb..IJ~.lL

','Aft

'U\~ ~l.

i. '1ltOIllS'Cft ',;a1mn~Dwnymaikan.

3:" Prada pe~roobmv.lJ, ' (:_,DmS~, 'be-l~paka.1~ :kelajU£1lft e lekJtmn, sa .• ' 'meie'1Mmi, ,Me:d:an :1is:bik d.Oft 'med.m :O(i'uiRsne._· J~ ll\lUimrg'"":llUlSi11J bHiMllJ8 .5 x 101'V./ Dl dan~' .~. T? It)-!'I f'a,d;B,leb:peEmlen te:,e',s mm:_ .. I'·., U:iUibn, sepelt:& palda.

!~,Le- :_oon,. DenSM, :o~en&SuF''be,da, 'pobem~al ~ata Idu.a, kep-'.in;C!f - tebelftn, Dlia "m:k,.. ~ , -~ Idi,'i1;r!Rt: d{atl~ dr dalanl - ,\" -,iJI,j!! -- . " --.. 'tne:btf. -. 1- .JJ. ru~ ant:am d:uft 'k.:e·pl~,I':~~ ]"Mi!k antm:-a. dua k.e'mB

,4;0 Cftl.

0:

[.

"

'

a, b.
I~.

'==·~-_rJ_-~ar'7:.;,:~,:n\u.hm,:fh!'buBh~'~ nmlJlik ~,e, diM_i, n~rnilJiJki :mas:sa,4 x -, 1ft dlUl mengsn'o,ung :5 'bULaib

'Te,tlit'~;dtao:la"h :n'-lllCJ ,"an,te J~'IM:nm.in(~ B :m:,akRh m .dan 1m .11k ,am:am-a,filL': _ :~L:pi11S l' 'Te:nt'u:kanJah, he'd.s. [tr ·;!Mpn ;~am. dlu.· I, bpmg.

o-~~

c
, iJrllll!st:

Ruthl

:&n,l!s:'I:

1.:0'1:111 _r,O((;',

(18n-1'9371
-'

m,lema';-,tl,:ian. e -'s:p1eriDl,en,

uD,'tu'k :nllens'UJi,
."_'.f'ti.
PiB;f' / ..e"-,

r" .1" _.' .'137,11

k~'b_'n, __ jran
f'

tll,' _'~.'i!'~:ft.ltill:n1'f.':ho:nrJl,ll~ln~,'--",th.:=l~.fo.rd. m.,e.n88·~·n.ak;ft'n :pl~.mla.'ta.l\l.le"·

a' l(alla,)" '0 e :1~,llI,'U8,' ,I:n. :P"Ds,:d;if;,.d i:te m,b a '11 'all, P ada 1,e"'~:p'le; 118 ,';,p·i s e 01,85;", 'U :ft'~U,'1, ,'m ende .'e.' •.. ,Pa;l~itd{e'l r!N2'..e I,alit :01,le u m:h,u:k, :~,e[ll,:P,f 81 e m a.D,j!' :R u:th@rf. 0 :~"la .m,[i!.ro,:B.S:·a, ftS .E·a,:yH '1'" a n : ·ya'n':I'~'·F.lap:li;~d :sen,s s~d.f:ida d,i, :s:e,k"el'u'ittl8 ~,ePl'llJHa':l1'l e':D~afsll,:H :a$:( :pen:I,:a:t1l:abu~:1'\:y,•. . .,~:n'u'.nj __ m uk 'I):nbahwa se'ba:g,ift. ~ besar p'aJltik~ll « Id.1 ·R:8;:I,I\:n1g,da:h :m,e',p,lemb,tts: lem,p~,g:8; '.ip'i~ e.m~~:/ se' ··~,8i!a',-.··kee iii [~1.i'h:am.'bQ:r:ka:n. .\_:r.tllb a _i~ :$1; '0:[, ,11 'e:~a'h
di,ple:r:~~; a{:- aa : : ada G:, .[1,,'1

7~S", ada e'ks"p ertn1,e:m, :~'n-i" P ber .as
i

's;,~,

m.le:ou.Ol.D u

It

Slllt:llafn'y,n",g Mngtlf' ,te'm8~ ,
i!'V', I§~t"
!!:jj i'Ii-

d. -n, I:e'bIt8;,ian ke',cd, :hd:n,n:ya.
lID
fIj,

diJble 1, :k'ka.n o
!'II, , .~. .'J~I "

~
'!:I,

ErirrU!5t, Rut'he ~,rd lal,:

1

.

~'-"II'~--'l:Ii,11~ j:'!jj'o' '-tli:li rskan .JI -"i,O'~, n . d' B"· :'~!I'~~"jl"g~~II~jf~ P~I ,.' ~'. 0;11 ·::.'·'~1"-1-'-~ :'~~!~'~o '. ·1,'lfii:lg,~~:~:,:··, ~~'§':I'~IDI@~I-'~: : ·'I"~J:ij.' ,. p'\1,:an. bahwa s:,ba;gi:a,:n. besar 'UJiU~g da I,am
il'Iil'V'1i:IiJ l'~\
!

.·~. .:I~~'.II

fi!:Iij

.

~

,ii:lJiI'Ii, O'~ jj",j; ~iI!it!li'§'~ll~~d,g'~l!~l.

P :i,
,:' j

.<:'_:~,

d

itvl~

R,

"~:nl\ ada

:ah
.

I

oSlo)'8~

s:~;mm/nj'u'bn.y~ - S~'I:uu,'tu, 1a·I1S

ato ._yan.:g be , ,,:.';a,lta. " :P'osi

:_''u:tl~le.rf,01rdi ,i :: sama d,I!, G;l~ je':,.~s '~'.I'ua,'tat!,p.r t:
'J

la:~~1;8R'-.· e:l"as'·i.:ya:k'ini ~

,sre'ba'·-:a:i i:nti
'a;, lS·leb:~, ',:8.:8:;2,

Tlu;mso- di Gambridge~. Ruth.~rfIDrd ;ad'a1ih C in.g

I,'~lali1 iF-\Wl1 Sela:nd]a 16aru '1i!lng be :_I!rjal sem Ell deng,an J. J.~
f hii,iI

:te'ti'l(ft :p. r:···, e-l a' Ie'!' -'ra,t' eli de'ka:m'ya -,,': ,n dli't,ola.k, .Sl'mu d:IDelo,kkiiu"",

p.B~~ma 'iang berl1[8Sil m ~ i . an ~n~ml u, tn=~laha ,E,Q _ I ~ ,dal am latulr,atormum. lIiB -,-erai hi 11il:i~~ nD·tu~ I~'·mr~pad,iJl '1 90B ah at:as IPBlllerltiarmy,a dal,am b BF1b agio'" 'tillB' tri~'--!il~~ ~
1

l~~.!I!l'

!~il:Ji'oifi'da'I!;;'9J,~'tl"'EIII'~I" ~,'~.~~_~;,~"'.lJllilll!l

,_J,I~'~'.Itrlil,& __,

h B,,1r'o'i'l

'\
lao'ill!t,ii!'I' ~ ~)I!i!l
_. ~

-; ,a,''ii,,-i'm- iifIj",.-.. l~ .Ii. T_l_'~ l~"

'i!-13'iii.If!'ii::li,L"". ~,~ l~ ~~U

I~

,IL ~~,

~, iii'iI. ~ U'll I."Q

,a _' ~

~', _U'~_'l , iiI'Iil.,..Mi ~

-~,

l_l

ftm~i'lP" l"ll~ ~_. 11Ii'Ii, __ __Wl -

"'.,.'-:,0_-",,_,>1;. "1.
;. B",I~~

'[iii!!!',

,'"

\,

", Ital'ltfH'l\\ ·tidl,~ '~,ft:p'qa.'t ,d.:i,ite'D,m,a, laB,I,,, R,'U 'the:~~f or:d ft\1h,e e,,:ftl,ukB'-'. 'ante I@C' '0.-:- h wa a:to.m, 'ti!J,rd, i'l~ a:tas i:n.ti, DB :a:blDl, dan, 'e Iektro:l1""els' tr'D' ,. 'be':l'l B'm: i,7, lli,e:n.:g;J'tal'"i. ,-, 'U..· bo:m d a:h=nn (UD ~.',1l:ing karan, :se':peru dlii[tt;S'[mlSi:'afi, p:a.d" GI._ 7,,'1~: assa ;8,tOIDl! berp'U,sa,1 pa,d"a, inti, dan ~Il'e::tvl~).n'~HJ(-ad a pad 'tt. .famk ,an.5 s a:IlS 8.'1_ j riJ,'u'h d 811'1, in ti.~,H: a~d. e it; :-_"I'.ri,ID en __ _. .m, _':_L'ullju:_~__a.n _ah1\~a jOl:"ilk. an -'__J\M.'G _,e:kb."llR dan. :i1ll'ti ra;tO.lll l'i€lti.m:~" JOO 0' .hin:ls::a. c 101 ,-001.. 00 :ka,ll,j~Ur,~i-j'a:~i, :~;.~o'm'!I! 0 intu ,se'a,no.·ain.1a b\,'~i, ,' O'11l. 'h',e.lj,ariia,ri lltm. I(:kim,-:ki,m, 3
m,e'IiiJ,:ya'takia.:n. bahwa :mas:s:l"
ft'b),l
1'-;
r

,e:rsJ,e'b[s'r Dl,f':ram di, .'.- 1 .. 8

~, '\ \.
',",

,~, l~ '1.0 ~~ ,nil.
ii!;,;,.
~ ~1!iiiiiiiii3JI~

+.1

,
~

,"

_ ,0#'

,

1"

'_i

........ 1.0-'1 """"""""

,!~

_I

sebes r'··.e el~e':n,:g .·.atil),. e.:h9':k'tron, a:k2Ul, me':ngi;tslti. :in D, a'bo,m, pada jar:i-:jIJ,Jj,,i 10JOOO em (100 m,) }],In:s:g;:a,,lOOJJDO em (1. km}ilJ a!d~j.,'b'i;s,a,,d,:ilorayaft8,·.an bahwa ,se;ba:8~··1ft 'be s :e:f :ru,an:g d,ral.fft:m 8'JJ'm a ~"_IL_a lltol,on., .... 11.
_.

I """...!II .,t M· g, .::J
CJ ""'"
I' ",

~,I"

s ..Ii.!II"ii if"....

'!!o!!';U; ~

~"

'-,

'U'

___:

t'll;ll!li 'ii'"f-'JIII·il!d ~1,I'._,
c__: _,,,,", ~ ~
Ll II I

,:La,_

!lI.... ~

~jl~ .I

V:~ 11.-, ,~~ I!!!,~ .

,~'!!;

'_!!!!II. ~,~ 'll.
~~,~

b .JI!II,'JI!.~,~~ II 'I '!ill 'ftI'IIo ,~n___:,
'Ii,O;
,[. I I j

~',iII!Ii
~I ~

~~;

-1'1, t·,,,,, _,~,,, ,iIlI, ' =- ~ 1L. 'ii"i, n<101, .:..: '___:" k ~n'~!!!;!!i, '~tll .. <!!Ii, ~':' ~_ .-_ I
r,!II, 'is
_ ':. I
,'j _ J •

u tOO\a. 'Ill.fl:,dJ e iDi
I. H.' _I I I ,_'J J •• I QI' _ t" _ J. ." I I....

a.do' ah
.' II _ .,

';i

me"f\QoIil'p-::,a sp- e,'k tru'fli\

~1

'V9ft'~'
.~_
J l~1

me'n,j"e~aS'kBll 'n~en'~a:p-41 a:tol'm s·tab"il da.:n d~p".a:ll~,~\'rka.n abom 'h.id.t~ol'G!'eD :ada..-ah '-'iSJk~'it' ig..
,

.IQ'k ,da:p-,a:t .1.'
_

J.,

1 •

"I":J"

II

I~

t_

-j

.'

J

I.

"

.'

...

".

1.1.

J

I

_

j

I

~

J

_

I

J

J

~

J

I

_'Ii

,.JIIDllliin n .JII alk.1l1 1:1IB,2 1 11!lll Is,..

,e filii mll!F'

be I all. b a :~\"w'a :0.," 110 Ul, h,id. ,l\" 0 :!,e :0 :n~,eI'UiU!"D,~':a'~kat1, :s;pek.'trnlf;ft S Fis: (di'S;I;'\~;-l't:)~lIt J'~'EI:·,' f! I1:':1 (1B,25~lB9IB :D:leo..Iem,u,'- ~a.n b l/.'ru,wBL ,I;'blm 'h:l-,,:rOe;;e;:n aa,paJt' mlelma:ft,f;S'f:ka.n ,ea:h,ilya ya.-n.s 'tampa'k ft'l,eDj;Ba:i 'eDl'p';~i.' s p 8,kbru:m gatri's:;.; DJ,;,sin.:s:- o'uasill g de :o,ga,n 'paDja:;-l:g .1'- 10 m,b-auig .( 10 nm, , 343' ,nm;j gl6 .11:m,.dl'an 6,51;' ,.Dli :r e- m',pr;lI,t s;:p'e' 'biOCu:m :l;';a,r:i;s tel~se,'b'uj 't,e:l~n .'ta y' C o'lc,o:k d_ n:&.ill11. :pl_'l~'fUl:m.aR,n,be'.I~ikuit,!j
=. _

B' 1@lb ',- '11",0, ~ a. i,lID, 'u 'Wia n

,tiL

1 .c-(l ---1) ' .,
=':mII ;1["1;,.
=. _."

~

.,-

""" "I; .=.

I

11

(,7-,2 )

d e'n! iiin: ,1 =~P R'1lj ,m:n.s :8:,e,~.lom'b,.n-B; :FIIGk'tniDl I[:m.)" S .R ...... : £0:11:;" 'an'ta :~,y,dlhe,~'~:: 1,)09 '10' :D1.-~!1d.:B.:n. '1" =: 3, ~ S,t.-:!J.' Ii"
1

=..J

,I

);

ii Ii

,Johannl Ja.ctl 6ml-i ler' dHa. I~lr.an Ipad,a 11 ~__ eii 1625~ -=-:lif m ler ,di ..eft~ I~enga- Iharsi I lka.MJ'iJ1'f.,B tem,mg d;ers '5] ·s' -_'r . g,ari'5 ,BCD I' I "'ilJrfD glen [p,ada 1 B8!5_ IPlenem II ali'l1ir~,.,a-ni iu t UJl§i Iltt am IdUliiI do uml en: lela- yalln 91 Iml!eng,mgl~11_ ~n ad~ab dlilli'k_mDln IPSI.-:81,8 dlituri's - leti .81 ial Ibe'rusial 11B; tatUJ n, §edwrng'k.BD dokum en vanml kedua ditu:li 5 Ipada 1 BI:1'7'.

..Jl .
--

.

R"
:=l ~-'

-.. ' '11 1) ( U l - ~,I:l:. ~

,

de "·8;8,'11, ke 'te' 11:.· u,~n s eib:a;s a:l b e''1'ik lit ,t" 1 'De10e)'~ Lrmra . '1":i U" = 1 das fi = 2~, 1,,t;, '.,,"' IOJ 3 ;01' ,D (L - t :BaUrU!.f' :: U ~ ,2. d _ ,~: ~ L3'" 'L 5'~ -,'R. IIDI ..
cO' i
jj

Deret
,.i!i
["Ilil

D e re

,"_c:h=-'n, ': U " it :8:rallc,ke,t: '; UI
';

~

3
"

daR. daft.
d

'I~, ".~,1-'6, ~5
~
tE;l

'01'~~ j)

'01'~'~j} 1m
II; II, .. ~'

"

:-1",

l5'o!!, I~" ,~, 6,o!!. ::
I'

1001 "

I~
JlIJ

,0 ell~,e 1'1 ftUl!dl ,t

uI

5

aLO. rt "" "-'
~

I~,"'
III

.. ~'

1m ..

Pa:u.';',

'-.\1'" D' -0

'~,-:1D_bM~I~.~ I 'I '0
~.,#~

.'
I

B eb eraJul d1eret 'sp .':'trum atC'nill tI idr,og G C1~

11l..__.

Delr;e't
l'Jl1l:emw,

-

__

...............

~_-J~

D,em:le'i: B

,:hll,e:r

,De~]J1~'t. ,P'a:-.-:)" -·n,

~

S e:p e :f'b d,:i:s:.~ :8;'0, 1('\8 :P'8"da, I: 'U.'b'bat b s eb e,lu"m,:n ,Yll ba :h:"',a, In 0 d, el Brt: 0 IIi;Il 'm,:8 =-' u 'th.~r,f:Q!l~d'adak. m.:aul:,'0 m.l~nj e la.I:.kan :m,e':nlaL,p,ft. rs:,p,m: k:trU.111 8 t'o:m :hid F'o,S'I.n
'~'a<ij'!!~~'-eli"iL, [VII"", .~~~:I( _,pj.'l.:':_

d.;~'!l_~!t,
.;!!:i!1I!

~l.

iiI!Iiii"!li'Ciil'eliiii"'i l15't'ftiil"ll'lii -'~ '·S-'a;If!o~.<!!Ii;!' ..:_ '_:'I,,"," "~.~1. -'~':!!!;I~,ci;:~~:l!!"· _1'It,ti"Ii..'lal ". :~,_.~,~,~ ~ ';!!"~'1Ij. ~ Q.I,""

.-

,,--. . '~.I1!.,",!!5ii. _ !!!o!".l':___'4

ii!i"ll.t;",a,i]I!"-JIII·...,d'

~'a11_,IL.-"Ii'Iii'iii"!io "",._!"", ~ ~l '~\!i,i~.

m·,a!il"lt,Q'l·IL....~~ :~ - -' 1!§'.~I!!'o~,l.i~U~&

,in,b a:lom da,];2un

:Ii:nbtsaft liftS: - lr~n ,de':n,g:fU1.jlal~j;,-jan, om:i" te':1~b3!:fttlU.., Ole'll ka:rens, lift ms a,ii;!l'nya 'b fhrn:p':a ling '-., I,ll,; "I~e I~l~'bl elektr 0:0, dli.:pet~~ e'pia -' de :1"1:8;i911.perc e p a:ta,D, ,5'_'ft b:"ip' e 'ta 1, ya'n:1 ara,'h n ya D'ur: :n.'u'j 'U. :k, = ::" 1lJ fllUl t, l'in 8 :k;,Slf,6\ R e'n \1,l""IJrt ,k D' D!S:e ,P' Q' ,t '_"II "b '~ k t1i1f" n 'm' 'Q" :,.il ,p,,, "p ,iL"'I!Iii "-'1 ta .Ii iII!Ii'b' .q, ,..,. 'M 0' "'!!i,11-~'iLll ,~11~" D'~)l ~'~ ~_:__, '0" ,I' l_, ~o ~g ,~~ !I!,~'_:_--,
t-r -,

i1

:~~

~

II!II.

1ft

B_ '~;!!,I~,~I

I,_ ~ '!jOi.:__,

iII!i

~~

'!l;!'

c_:'_~. i!;;~,~,~,1!!;

I "!!II,

<il'lil 18,' ~ .~~_.,

I_

,of)IIjOO

;!!!.....

_

,.

' __

I!l.~..

1

,I"",

',i'OiI!i'

01!!"~

_:,

'ill

<ii

t

I

l~,

-'-

'Igi,,-, ~ ~~~,

,i!!Ij,

8, 'i"!; ,_:_, ~ I"", l!!;

g,~

<is

!il'!ii ~,I!!;

al V'iSiil .Ia ,.. g t~,·mD la ',t~'V"1!lIi l .,.. e,'lli3,,~I~ 'il"itiiOn ,n'il Q,'iflri'lilrn iSiil IL n ,a. 'h-- oJ'; K . b e :I~k.u mO,!:~,:Be r:ku:mn'S'l,,~a, e Ders: i. ele:kt~·tl.n, h,i, ato'11.
I. J ~

Il.,JiJ

V

11111111 Lllb&!lil ~

'AI

~

II

,f.jj; ,ii"i; liii" i(;i'~I;o;..al ~!lil ~l OJ.l.J H oiJll.

I"'"

'li.J C!lJ

I

OJ

I

J

lall

.... ll

'ii,

Itlll

'0

~J

~JIU.,~

11i&.

~

s ."ii,,;ji,'ii'!1~"1·
,&!lil ~ ,ilil

I~I.

iiii
~

J

'I1- ~I~

11,.,t·,p ii'!io n
~. JIL

..., ,~JrI

aj 11.,., ElI,ii?jj1 ~ & OJ .I111L

'11·~~, ;;.....'~i!!:Iii'n iii, 1';ft ,"~Wo:io~',

e1l.:i"~L~'l:..rii"i;m 'NI_":"I--~'~~·,Ijj~".-,iii'Iio.oI!i"e'- ":111.'11; '1""JII,~ ,itk!!J,;iI, ~ UI;il,Ii, I~ I!j;, -,K, 'li_1I:,,:"~R;ii,ILD, .§Ii,I,

me n:oj 'Ill, i,n"l,
~.!l,~. ~
,~I!io\!,;!;,I~

el u-~ :a.·t:ODl\~, s,e:ple,rt:i d ~'~hJ,:s:'-',m's~, am. :pa.d,ia. IU' '
a 0,'''''
iji)'ip'''!!:ii ,,~,IL, -""'!ill' ~,II
~,iI!!'~,,,,",,

",ntIy'rg,

'ft\l

~ ,'!!;;:

D'

;1.-'""" ..... 1-'1' U" "I,'

'm',I ,;:Iiln11~I'..lI tl b ~ '!!i;!t:!t.',I;;!d,U;ii, lUI!!;;'
II!;;" O~iii'nl~i

f':n'l a.k:ib'l.:tkan, j :at:i!~jl a.n.

1,",

,m-',!e,-iQ"'!:IiI'~:'t- ~~ ~,-P",' d',~- ~,:,;, t.,.a -1l..:Rr'a, ~p"e:,I,,:IL"""'i"!n" !:~_ '"" u ~~Ia; ~ - _, "~a J:,~ oada ~ r ~ i?!':_ . 1[." IIT'!tI '''''',U' I 'ol'!!:Iiid' ,a;h' 'n'~ ,- ',iI:Ii.:II"i 'tTa! ,._D' n' "'".J;'~'U~' d . ,l:,~ 1(-1" ,~", :S~· ';'0" ,£"~' @11'!!l;~J.!l.. ~,;~p~'J ~.~. .
,I

d,~I',- ~",", I. ~i:i:"il .al,iLn',Dl',i I, blJlI$,'i:~~'~-'~ . :~,.p'n.l"'::A'iif'" ;!!I,l,il'U. '0 _,ll;Uj ~t'!!oi!'~,~U'!it'l" .. 'm' ,~"i'iii!ii . 'i ,:1.,:, 'd,.I~,l' ,L_:b ~,'~ I. :&.,..,.. ' ~lI:, I. 'tIU;. ella. ,= .. ,d,:k' _-"I'IOR. 'J2'nt:Si"'"'Aiitie'.fU2!:ntl 81e.nd.'eka:tt, :~audatil. al\th:i1I"'ftv -~d'I.'1,~ ~i~_,t:b-I.I:~~::i\Du.n~,IKls'I'em·· - an lodel latom J IRut -erfail"(l, y'Situ el e -troDn 'k.e d.:aI am. :ia'iJ, 1i2'tl\tl:nlmm. :~eft:ma'~a!an:n'18 raton, Ildalah i mb,j,l. :_::ftilah, ke:h~'mft:tu:ur~ 1mem CinC,aJliLaJii f",BWiBSm . m, I) del :lCl't,O 01. ,R III the :r,f:o:r' :t '~~h~lr1glgel lenterginv',111
_!Pi, !!J,

-,,~:o:.. P-e:~jleJ,~s 11ft, iO.i
''0 11
_ P!.~,I~

0

,Iir!i'f'ilill- ~ ~ ,iE:'" ~Ji. n iii,

'''JT;a.'O,Q'' ,J '~_ ~ 0 '
ill·

!~J!!,

IP,

1!!.1Io!I'.

!§i

II!!,;!I'

i"li,'

• '~!Ii

.. _.,

Jii!i!lc..,

... ce·

;;;'

It!i "I!O<

,a,,~
'~~,

~"L;;"'i;

...:11~ ~!!!ooJ!!;'!!,;\!I!" g,",

lUI

'ia '~....,~,

,,",,!I;iItlU

l~

~

[.;-'

l.

Iber( IJ r,ang~ li'nt>a:san Bj"iJl

IbteFUpa 5J1rp,H, d6InI!~I:tran ,ak,il.n bterg'ji --iLL _Q :. e claJ'.am

TI~n~~

d:UlI~:$:~ktntnl.

,d~:nI1UlpPlJe.Rg :81~_om,batt8 'tit~b~!,~'f Id~,ootLYP1.am1.
,i"] ~

intffi.

Jillwi•.'b,
Delre~ Lyma.ori,:
·U·:nt\u:!l~=.n,''- ,21:
~~.

-1--:J ',r. ,_e,~tAl - I S pe tlA.- :tt'Dl, !.Iefl8an. '~an8 . ,_, . -- ;1..... - - '.- 'l~" ,_ .. !!JIJ,U' DA' 1
'110

le,IID"

..

,'II,

I'; 'L.,._. Iuan!;:

,.,.-,..1,.,,··· -,.'hi ",ell IJI e'S'B1, t-

1 "" 'RIll. ' )" -:- '= " '---;"''"""---;'"' '= (- ~,,,, 10-. /., -0-1, '1'"' l;ii',v;'F-. . .1 '~
.A
'''!j,

....fIr

"._-,-.

.

':t

I

- ,",

'.

,""".,~, I
--

r

,

J= '7-'~'
"

1I"u.-;·· )l:: "Ii,n? ,/:m . I(3'-""_: , iii"iiJ'!ii' ,W -

'

s e'.!J;lUll'g

~, •

A •. 'I,.· 1~j[,P

@'roJ!l,~JI'!i,

'~ ':1..,

tum Ate m
'i! II! 'i! 'i!

I·~~

~

IE)'e --~r,on

D9,8n

[." -'ode M lUiJtan e~etli"Dn Rs ~J.lel ~

1~'jilm:8 S,a
._"'",1_

ldi,'p;~rol~h,
,~

9' =,' . = 1 ~i~, Ill. (81,09'7' K ,- 01j.m,) lU.1!..

,11In'-j:"

'm· -'
"

=1 O'~
,~ -.LoU

ft.

.,1

1

+

'tem:ukmn, pm1~~
,8,,.

geloni!loml!:

1ftin.i11~Un\ ~i,

dl~ ._.:

,2. J'e~ntu;kan, anjRD-I :Sielomb'ml;1 :m~i:m\to~ p
a, :Bal'lI1er'li'

dr.li Ide'ret:

BabIleF~

b.

Pasc;beo,

e. ttl.

Bm.d.oot"
P,fund.,

b..
Ida:f:l.

'Pu,e:he:n1-'
Bmebt.

IC:.

mIlD

d.. PRlnd. ,

S:'~p e'r~i d! irs:l'nSI
ma,Il'O,,jih , ~!~,~-,
~
~-!!l;I~~~'I!!,;}

11.118

:p:adla s 'Ub b:ab, s ~:be 10 m n:"m-J' 01, o,d (L
'v elem ~]L'O!!ion' _--'--'_iii.!! .--.:""",-' 'm od ,a'l ~ ~.lt~--,,-,_~l!E_L
I

:0;_!lUll --'~ '\1l
II;;;II~ ._-'

iiZIo'ii'!i,v~,;,;;a,1L.,..j'!Ii,._

. .l;;gJ!~~UI._,g:.I~

'I'.'a;tlam· ,~1:...'!!I'_ ,~~~"'"'~--',~___.!!l.ILg~IL

~,t''''''''- '----:.1I."l,.,iiai.,·-..-f·- .... Ijf·d· .,j~;'p-a'ir.l,.,'O!!iJ~k,,·~ _ y,m,,,,,,,,l:_, g,;!!l, " 1,...~'g,m_J.I. _l
~ ,'~,~I~ --'
'.~I

t'he l~flD I'd

Ol:le:h Ni,els :lI:,Db:r ('18:8'~~l-1962:), de'.Il,SB,ft m,e',n,:8i1j~lkaD p,D,SJ'mhl,'~:Plos:I:,., ll\;-' s:,e'ba,S8.i th2. :ri k .l.,

1l!' E le k,'l~ 0':0 Ill,l!fl.'!: ,ctrb:i,.' ift,'b :E\ bll:m l~ ': ya, dalam ~,i;n,'tas lift!::kanull te,~te:o:l't. an, ,2l!' E le k,'[l~011, m,e'm ~b:k/ le'l1ef1!; i 'ler-te ft': u, p ad, a, s e!''ti,a,,' 01:00i" daa be l~s,e :k d. a ~llrD.\l m
I,

Igr;b!i:t 'ta:n;pa, m,le1t~d.:ia,sika:n en 'Ii;i~O:-b:i,t :sl':p'@',rti i ,_~ d:irs:,~bu,t (!)rlb,~,t:s'ms,i.D':o'er'"

:3..' E ne,r,8,·i.d"il~dl:i s::i;'kan h;a:n ya
sm.SJiO'D,e:l~ :sa.tu, _J!

,k,'j;rtika, elel -: r !J'n, ,~,one

B't' (b

@:~

Uan!~f 's:,i,,) d,a::~! 0 m'i'-'

d, P a'I',~'
1R1f1ta 1B 13~ Nie 5 IEl,cJhr m le~jIBI,a5J~,an l1ubunga1i ant, a
m ,atlelii IdSIl Cla.b~,a" 811DL _'

Ol:rb~'ts:m'sion.'er .1Jam:n.y,a. yaaS ~ebn,.r.endl.ab~ R,'a.dJj;asi 1IU1:I' ark-a __b !2':I"'ttpit L-'O' )on 'mn:18,:am ,d'enl':a:n, e'n~':I1:i (,7-4,)

m !E:lrtIunj ~,wrn b _' Iii jEka lel"sk:C-10n- el'ek'--_-on b-EHlFfn. ah di1r~ '5itUI 'ti'ngbJt en EIilJ'i :k.G tingJk at Bl1lergi llainnya. lehlt _ tflDnr""eh~ImI1Dn 'tGF-S G~__ ,akan m eng,el ua an ataul 1mlenjlnfl:N31!)1 !'pi ,B~' Ir,ta[:nasi de -amll ble!llt~-, ieahal. 81. Pal- et, teli"Sebut dJifiIIBm ,akan 'rot€!! n ,atBU l_uil:1ft:~ iSeml iI in PI __ cfe_ lpa nmangl QIBma:mllba;-:g Irad~a5i ~ '5eMa~~ 'tin:aoli energi in
I. -

tu,~ ~-'_'~' D\ltCnl;u;U('b,Jka,11 Icnlle,l~~iDwl' -, "..' a:R:iP!!'.:" I~:bfh I J ~ I ~ ti:n.S:S,i d.en e n~':l;I:~om:L :yang lelr~~h :I~ :n.d:ah~, M: 10 ,m.,en tu :Il~ s: u, d u'te':l,e '~t :f lilJ n. d 8!:[ 8,:m 10 ,r<h 11. 8,:I~Us· :111 e :o,'U\:h:i ke a..d,aa:o. '1'~ e:m
d,lf!.np;O,A

a

E:~ ,(I,.:o:n £r 'blertul.'U'~ ~

:kuan;tu:m

.....:iIi,lIO,d:!Ii11:1~1~~-: .. , IU'. -',ilO;, IU,'UIL d-A-o-n,-"N,- L - m·"""'m·oft'----

-. 'd---,:li.I(NJ'ii'i) strc U Ill:. :~:ii:!: t

~fl

=: :mass'B, !ele,k'~rlon '= '9',:1 )( 10 l' =~i a:t,'i=J~ ]' ,an. '0mit ke- Ui, i!:I ,,-J[~ =~ lI;;.,g·,n:s: l,n ta P' la,RIC' It == 6)63 -.::. .10" b
1

J Sf

dan
~,'Ulitat'tlJ.m, K"
I'

~~ =:

b,U.'u:n.lo,Q :k.~a:Il'tu'm.
U

:=. 'Iii-I

2." 3:,

,~,Il ~".,

:m,,'~;'orn.Boh,:r~ _)eljllk:anla.h, : 'tus:al' :=:~,d'e,r.l~t_~n:a, b.='.riku,t :ktlDl:ltQ,:ia,n ~uJjll('ln. 'hal"ila:ya Idi d,.ldam. b'G,t,u. A:n,d'fl~
'm.'ellI~,a.l1.:a"m~,.11il oQ.lem

BHa.ngan ,k:t:;uul,'un~ _,__ :N" '~~'!'~ U':nt'tL_ le,'b:ih :,

=,

"i'

2:il :3'}' ·4-, 'j"~',"j!be':rlc:ai'tan de:nS,an

~ - '~I"...·-'!I -·tl..... s IE: iUUW,IR. ...,'t.\." - -iL. ....'S!... .:;Ie'!.iJi'l~~anJ;~,u,.
AI...·O~~1iI'IiI · IUJI!i''',
''L.' ..... ~I' _ .. ,a~;'~'&iC~'''''",r~'W,'~
i!:ii'!i''ii'

b- ,OlD, IUlan se 'Ii.. - ..... ,L.. 'ii.r-I - - ..iiII- - - - IlJUillrul:'!i. . . ~e'

ere:n,lJ;: &ca"

- --

--

1(.......

-~l :-.-, u-''1Ug,I" ,1I!,j.e Jlif'ft.n8.A£ l.ilinmin1L -- - 1 ............. ,~ ... -"1- -- --- t ... ..:iII .... ,'II...., -'..... . '.las

'balon" k_.n~:ud:ian,du; ,lWl 'bdan. hml:la.be~·4Um~ter
''''.0 ,.,,;s-..,iI!o,- - ~iOh;A,G'Q';~. '1!l.,,,,",I,'LII!;;:JJ;iljJ!j,,~l iii!!l~ ... i~;~a!,,'i~,

;"', ....'lIa~,nQ l'!oJC',iLl!1;;"IL~'~

La lUI,

:si,ekitm.' 15 al\, P\ittmiab bwo.n ,L - ..·ii5'l,.·Iil\O'L A 1k ,,,"'I1I .. "t l,o~,~;-m;.., :I!l'-&-~&', ..;,.:~~: .......... · &um.,';\ '~~'iP'~_'i:Ii'Ii'" u]! I!J.M,o;I~,~,
-'9iO'il .....

a·aft ke~ere'1'8 d~S1l,!r8"ap I'e"b,._ ~':~~~~.ro(n., b:D1Udiml denSatll Dlg;n-l)~88af d:~:PUSmit' bdo,n bl~.rdhl' at StU.tU. iMi, ,a.tom i;l:;':t:~/iI':_ab fffl'nlO: < i:n\'aks-u"dl'?' J:ita !!o'e:~,~ p',. -utM"it"' braJj,o:n, d;itip,e!~hes'W:' 8!J; a.u, :rl~ ,1-'--lIIQ III 10 I ,dl~nptkecil~;ai~aka:b,~"'O' ..'-8:~at ,An, ',I;aaftlati? ,A'~'~-~'~ :kaj:tann'~I, ~;·eJ"alatenebut r··._. "'_'~J'lg r' a. de:fl.g,am, kon,ctiJ'i ,e:le'kt:I:D:n. di dllan1- &tOl!\ ~$I ~benam,'p,'?' 'Ke,r;akaalalh, d-_- tam 'bu,k:u, tUBu ,A.n,d,alj! bmu dIan ,dis:l~:Qikan, d -11ig;a:n 'te'DlBIl,4: .81m"l dam :8;lU"iL1 :r:isika. .A:1\IO·B..
,dalm;m.,bWloD,. ]:~
'bailfUi

dm:nSS!B:p rs'e'ibaew

se'b' _all &tolm.

l~'

Irl~t~!Ii

1,1 ~.~..

"1

~

_

Iia ~II!II ._:_:a __ I]ild. - l~:II. -··_ _ _I
!I:.ft

L _ L~I~

A

01.' ~ '__ ,'

L 'Iii..:!!1 iIIii """ ~~ ~}9 "'I
~~!

~'I-

,iil!Ijl
_

1!l!.iIll , __ ' ~ ,~l ~,I

m-'

ID

iii"'"I'iII'

~

B,1l'-"iIilIil iii'ii;
~,~~_IILI.MI

01'

~lIIl _

j

iiI'ii,

V '_'_'._

m-· 'va ...", 'D"g ~ '-Jt11[d IlF~II! !l1

!~_IIl_d&~II'

,~~ '00

'l!I' ~l'~

g"d·,

iilii "fr"i~ g MI Q "_:.j~ ~ L~l,~!I!jl~'~_'

I.,... 'ii",-,JI
~~

.~=g1.!I!~~

';"ii"'-I" I

~_lIll~.~_ili!J.

il'ili1 ..... O'iP"

'wla,'t B Qi h ~ e ,-,e':k..':f CUI 'm e ft 1'0' f\'h,:i I~ :i:D'ti, :8,'1-,0 :M, d :a,:~'a;nl :h"n, '~a:~ua.n.I i:ft I :k,IU-:a.,l~, :Sla' 1" e -ti J ~,pe:r .'i.-,;a,:r ;afl p;ad,:, G:anJl,t.. ',' 17:~lg S e'Stt,ajl, d'e:m,go,n, H, uk-um, C ,g,ul D111,bi b'Bsa:r' ~ :8:l1'y 8., el,e:k.tr\Ds:-:,a:tik a:n'ta:1~a 81 ek.:-~r'o,il J,sng be'rnl,U2l,ta;n, ,-6' d,an. :i:nti, .. bo[ft, fan:!;' '
d,;il'R e,:ft:!'9,11,_' 01:9
j!1

S e,b,'u,ah ,PII'" o,b~~,S! eb aB: aj, i:n.ti a,b, m, D.

:51 '--;1\U,all e le-' e

TIO fi.~S

e 5: t't3:11 d

b'!G'.r:mu,arm.n

+IC

,da:n, t:~'r-p·· iss'll "

p·.·fl!d:o~a;mk, rJI ad.iI!b\n J ..

t :aa Pril __i5 IIBlajiD' Fi5Ha tmltuk KC!iiSXI c

I

--l~O'bl\n

m,D,

,m a:w.'ftD1.'--- ....----I.
,~e
~]i!,:tJl~tl~D,D.

Gil:l,1;13, I-

,e:~,ek'u_alS:'bl. -~ ,

'-~e:I~~u~jb,llll,b,efr-~D.dla.k 5Ie'bat@il.'i, '~'i~ty:-~:il:Bie'm.bip,.'e: tIC!
tal

fllJ~;:m p,et'm:htill,k,J6'tn

e'~Jek!b:'O"ll, '~e"fua:pl:p,~d,a,,olibi.'tn:fa, slehi'!\'g:ga, d~pei~'o~el~
. !l!l_

-

I,'

-

-

-til y"En':~' rOI
-.

~;~,_:_ =, k~, ~ -

e:
-

~",

,,",-'

Dari, ,POlfsb,l,lat Soh,F.' 'J!ntau:1 n"ol:n~eaNll1

,":;;;;

nli __ -

5'~I,du't. (.PII';-,-:,,_~,_-_, '~7~,51)"

se!.l~:i:n88a,

d"ip'te',r'ol'1ih j,:I;ri"'j:a:ri, CI:rb:i. _ :pad ~_ 'biJ:an.lan

,_,~,tUu:\tu,al,

'~'"'_Je',,, m,~':m,e'nu.tn ...~

,-,en:am,aa,lt .. ~ - - - -- -- ------. - -. ') € '- ....
.

-U'~'n,, L ,-,11... '_ !!!..'u~

, "~b'· ,w., ' . .."l. 11lI~,,_ /,1111; ,-P~~ " ., ., - - ~ -" 1'!~t.Ull,a-},I,I

~,

~!!iIltl O ~,~,~7)(, 1- ft'-~G m, ~: 0"pJ,.t.::i 5 iiila lUI
-"I,L,~-" .. ..,~, -, ... ,.,

,8,~
'1---''"':-M1'''-1:''-

,I;

.-"'~-~ -,--~,. __:a ~;d·,~","·,~--L'~--·-~'!---:B·:-:'f-,'----:',., .~'iL.,--'~'1'-·" , J-an'-,I~,aUl,,m, d,·I,-- Clv,IL p. el-~-~m,__m11_c,l.,e~UI!. -'_",~}'!Jn,_, Od,r"'_ a_n,p"aSIcc ~er,__;l.llun!~an a
I. I ••

're':ftM!'b

U:ti j at~i-j'a.'l~i ~,t e'~ek:b."'on pada o~mi't~~-ft. :f "d,Q Ol,m l

~'.!!..

'"ftc- -lamaaD,

!~

I~'

-,

_I d,a:p1a't

d:i.m tis ~ta:n 01He':ntj:SJJid:i

,~" ....,:8)1 m,,~:nu:~j'u'I.'k:B,n, ahwa e'~e:lt'b,~g'n, eeada pads, o:rbi't b b N':rie n ~" :y,a:k'n-~,fIlII 4,r ~t' 9 '''WI ~,~ I f~2 l' ~ua:'p :l~ti,d.~, e r:~ih,:.,tk~ ,p:ad,a, G~aJDb,~ I,", ,:_Jt _ e _A L i!d:;t,'kako-n aNd,,,, eJ,lek,tro_~::yaas ,m,~:n'80,1~b:U ati,~Jo:nl ~ :p'rada, :!il1;ml:Ij,n, 'be:_~·:8;~i~~an, 2:1~~f. r~~f'jt ' I"il'a:tt p:adLa D:,~-~:i,t: :3 ;5 :V,I.'OS ,- u'ka~D, k.e'I~""a.ta'n, r!!,~',dl:a.'I~i ,fw'"' I~' a 'lnilII'ihl'~!IIi '7 ,- a---;I!IiiI! S e':la,Dju..~n,:ya." p osrtub" ,B:ab.:f' :llie:ft,]"lI:mk11.'ft, 'b'aih,vra e'-,e':k:tr~ul 'm,e':m,'~-~,k~eo,e,!,:i , te': anm pada se"tia,:p (u:b~;'~ 'En,ergi '~e:n',eh'u.'t d,a,:p'a,'-' cihle'nbttk.'an, s:,e:'bag;'a:~ ble,n~ u,-~ :Dm, "i!!'&ID : ti - f"I_i)l, ,ene:1\g:i, , _-.ne"tj:k '8Ie'- .'[rO,D, Q,aJ;a:m, ol.'b~'" ad;a'l;a:h
I
-i

~i

r

LJ

c

ill!llilU'E1111

.

.'

(1-

Se,.' ~e:, bii'l~ ji:hl;. ,d,fu~ie:

e:k:u'os:ta'tika p,IJJd,:a,:B:a:b 5,

1,'liEU~,i,

POI'b:tll.sial H.s:b.i."ny,a

adalah
KfiL iI leI -, m Ilam8lt: dan k!IJttt IL ke I: ~_ ~_, K. il'tDliliIl H m 181iiiIlIilCakan Bnsfr'\gi 'sdEsar i!.
1_ _

IPerhaci ':Jt!ln gan'llbar

m~iIB'ghr

mil

'-,

8tJmn

,~ IbaNiIh

!__~

EP
1['

",1

~
'='l

-.!'

t
..

e
".i!

.'~

E.
D RI"il,
'!I'--,-,MlltaaD

= U + EP=
=:

··2t~) _(
o:~:a~ka
,~ .........

k e}')

= -~' .~
2,,;,",,8 )C 10"'11
'"j

1(7-:1), :"n

J,~' r , l

~iiiiiiiiiiiiiii,=....

jOU:A!

J~-

EnlEU'igi Y,aJilQI dilpa_ic',iFltafi Ii3tGml Hlet it~ lere 'tre" ,d',aiJ;alm,atio-bi _onc:a;G, " ar~. _ YIn; __ 1- dM'~ _B l~'r'=1 I\wn;
r" ,-

K ,ai1a~clh .,~~. ~~
~ ·-Ci

(,,-9)

: 17'-

~1,~

li:t

:l! , '~~E

U n'- ,~-"K._ = 1, E,~= -13,6 ,e.:Y' "1_ i,l,ai £1 d,iseb'ut ~ e"nle,rg~, pada ,- eadean ' -as' r, Tifts:-at: le:nerg:tI, :,,8,01 l,e:bih, ltingg,~,E2 ,E3l-' dan se -'e':nu;':,'~ d~,:s;,e'btl it - eadaan
,1r

~:'"

1

00 fie kSi:i t8:S: i~,

n.e':8',ati/ ~:[ "ad". P '11.'8,MllJ/_~_' , I~'7, .... ,orUl~'1111Dj ukka ~ ban wa. eIe k' ',J)' \~).n .9 'b~~"I"i:ka',,' ,,',a~~,a:m ke :il'fltt.'~n,'ttlk Dlle1Iep',aska,tl !e']Ie.,k",~I()1\ d"a:". ,~.nil,U;n,ya~ d;i,:pe',r:hJ.kao
rei!
J~.
1 )

T and

e ft,e

t'1 i (.',e;b,'u.-t, is

f.' ne,rs,i :~, o:ftUUI:S1:ij,)

Yin1,.

s a.m

a

,d,e n~raft Ie nel:rs :i,

,i'kta:t E!lle<k :~~'O ft

ke

d;a,~;a.:n1. :hi ti,

,fiLa',,' bile s 2lftlytl

:PI\S! i'o:f/ g

ya'b,~

Pe;n-eh e slida'D
Olk,etmmu! e Ie "'I~~rfl:n Imfleat filari

den

i~~!Ii'D'iIi1:·:

O"i!:!j;'n'" '"',

. -'].

E:' iil:Ii'.;iII la 'LI'I ·Jml~JI
gQ _

11:!;_,d;~"~ ~~li~~l~cill~

: 'D'I!ii"\I;I',~;I!! 'i':!II'I'iI!i'~ ,: ", ~ILA~'a~~I.i,~

, ulflC l

,JU!

U ,it;

lit,

K, _lit L, -.... ,n :=,2
I(,Uiit K '....., n
,-=

K!e"tika e':~!e:kb"ol,n.:lo'n~ Dj.':,
I

dl~tl"-j

'ti:n'lkl1..it

I

~Qt!',I~I,:i :

,a:n, ~lebih tinll"i te' 'tiD5"k;a::_' I

1!

~n.ers:iy,a:n,. '~e'bih:~"'e':l1!_~:al~'1 ,_j'g'lon, 'n , -P-,I. a. .,.I,en'aDlI'- -I~ ",_,'111 J ..
c
J
i

,aLJJ'll,

dim.dJ.ia;,ikao,,! Sepei"I_~ yalll temo.'h d,:i:tulis

J'.

L

I

.'
,

l.

I

'5.,6
1=: .... ,1IQ2,eV B!IB~rIDnhJ-c:ac Idari ,'unt'

a leh
,'Ie

:k,al.~eD:a,..c':=

l'

It:

d"

Il, clj,!!ftl;':al1

'll1e,ll\~s'U:kJ~ta'n :P'!!:n' .

~IlJilit K~
K,ultt MI ,_, ,n :::;

d~n'I'an. I,~di.kit p~n'y~s:'U,:a:ia<n.. P"ec__;,_aJ.li1!ft8D el~IQ ,m,te'njadli

a
D,e:n'I'a;m,

KUlm

~,

n ,:;; 1 1
Idi,en1,:ik:i'8'fri'I'

J:~\r _,!_, _ ,5...,_" _,',L ',_!_ _ ~ ., ,, ~ " -1o
=,

,r-/..

,

11]11.:1

l!!'ljl

1.')ill II"

I

,

ill', 'r

lrll-

'_!_)
., ,ril!r
lil!fII-

~; __

: I ~111Ia~J' ~ _ ~t¥

f'aOjans 8,~,mol:m'baD'1 f,o,t,oD. yo,ft;5, d,:i;mdia,s.:ikR'ft a,d,raman

I( -2, 1.8 X,lO-'l J)
_II~',:!II"

r
'M/:s)l

W1~~~I_1

'"

;0;

ft II!!!;

251 'K 110- ',1, s)(3

X

1.0

f~~2-'-I,r

1

t,

-:-- _,'_ 2' u
__ 11""

1 ~'-R

(

-

1 '1, -,~,'
-

-) u~'
,
"I'!II !y,g~lL
&.:IIIt'L .
QIl I 1~!t.J

'11"'~I"e',,~ ~I "."'".:o,~'I':fi;,~"i'!i;
~"]jd&. ~IO ~~,~IO~IR~'LI

llu'~-, ;( li,J.J.l m-,'"le',-~ ~'l~'~""~ r ~,i'!i; ~ - i ,d~-an ';'.:i;'p~'!':IiiI'-r ,1fr¥i!'I':fi;....11 e';'m.'~'~I'ftl In7 ,U.71 IIL)~ . ~lJJ 'k. CU1S:','tt'ft'm R yd'b~'rg (.R.)~~;,~,~, ytt'RS 'mIsh, dib,e ri,kmrfIJ, p aa:a '_Iro'_: e~H ~7~,2;' Ell ta u ~,7 3;) ,~ ....
I
J',

[g]!itl:it

JIIl~J

iil'!i:~

!iJ. OJ-.

!I!i'
~.

J1~II:&!liJR

J

!lJli,aJ~

I.

_-J

,___

-IIl......_ .......... ~~ ..

.......... ~""""""i\-J ,l'iEl"t:

=: .3

:P'j 'S~"''\e:m

e'nt1t1[f'" Spet. -'-!Jlml ,atom _,eF'j:I_ i r I~,a nBn8 B'darl)! 81 I'D ' catarlll e~ _-t:rgrl d.i f 't;!ingkat lenell"oi, e

[nagr-,am

'tingkat

'lang -e:bih '-,inggj ,'8: nglkat e"~ergi yang ~e\bi l~e_dian
'i, •

:'11_ 'aulL~r_-,- ~, 1" ...~ ~:~,
:1-

la:t 1':I:~L~:a, d"leosa,n
_,'~'O m,

'Plll _'anl~'_ ~, __'__ I:

7,...,~l~oh:F,' _

!51'u"K'Siles

:m, -=- mgl,e:~as c _n, ,IDA.!1fill,g,P a rs::plf!lc_ '3U01l k _

'spek:;b:uo1. yanS ai,:p·a.nea.r:'Ka ~ 9.'IIODl be'ms:aI dl,,~t&"1, , 'O,'lt'I)~,:J1W11 afi,d],iasikaLtl ke" .,--'a., el,eIttF:ofl, yanS OI!lu::a; ,da:r:i1 ,Itin,g:ka't- ,n,-':t;S" , 'w'1lUs,e:l, ~Je; in,s:k'- it e'nle~8,1 t :l~e:DdlB'h B'lm:u,
:1-

:hid 1~'08'=·1lcli~k :B're'I,~~ __j-;:t. _,ms::ukiiU\1, ~e o:ri,:B o:h~
'n·IJ~l,.' ij, ...Ji "li'
I.

,,JI ;-,:il UIB!''''

-n-

L,~ lUliii!ll.

la

,iIf'ij, ~

IUip,g: ',l~ .K1~IA·

.i":j;,

l-!jj, 1L."'!II''III '!!:Ii '0' t- ·,!~!l.l~&·!~ ~I'.iii"ii'i;, ,
",'J

.... ~

'L~Ii,"

'n'"~d~' !,.,... '.
!-

!J!"Ii,

11-1'

'~IL·- '1).;.,·'~ G ,1i"i;1 '~'~ U' 1Igil.!IIJ;ci,ft,

ke

'0,I.

k-I,

'111''11 ." 1~111jJJ.1

'~'O.' -,~'!I
'1. J

'~Il~~J~

_1'iu

,_ ~-l~l

i,l~

lr

~I

iI'!i'

'eo' 'P"e '[1&- -.& .p il
,". ;:.-

'~1.1..,S e ;£1'1:0, ]j,t., ,8 0:11,[' ,J'Ui:~a,sukses me:nje:i-as,:k n, s:pe:ktru,m' 'b:s:,orps:i, :ymi:tu i'o'lon d~;ng '0 ,~am':I'1i an,g t~pa,-,d:a':fla:t ,me'Il'ye'balb:lcBn y '~ "m~ ~ rl~liU;;;;la,·l; ,_' L: '~,. L .n,~,:rg:1 :,..:11.8 'II ::1, ...w.~ 1 " 'b"h U.nIS1"J, ~'lIie~ rcn '1 ,,1~:n,c._ dl" 1..:,,_ 'iIl_ t :1l,m'!r8~ -J, " an IWI~"G,Lar: _ u:n'l~ar!o,
diHu:s:b!"8;S!,i'k~ft pada

G:, - ~11bI,

,,.j

.1)(

Qllk~~~

.I'~I'~"'.a;,~;~

l~III'UJILl

'III

~~

~g;b.B(:. Rib

t

-

·i~'f".!l!'
'1 ~_~

l~

-1-:~'iI!i!•!III

. 'iil- Irogenl

'iPI'~'II"i1i'-; fO'.A1I'"~ JIi~-g__j,V:W!,

A'tom m [rip ;. d~olen.. lnii ant:BF18Jly,a {a) II'on erium [:H e:t) din lUil ien lit_ 'urn
I[L~~+J" ,i,
,.
,/

1: tlH :a:bl'DIl,tu~;li:u:m:mle m :u.ikj, 2' p t'o. OlIn", 5e,dj,an;g'k,aD,.inJi al'b~lm, l~:th:i u m:, ~ ern ill.' ,~'~"

3 pt'iD·ton~ :~: 0:0 hel~:u:n~, dR'n, ilDti, 'Iithiu:m, 'mte"l:upakan, d:Ui3. (; D,:n,',o,il. a:t'o':m :mi:r:it~i 1 d p' ~'d'~' ,t' ~ ,ao 'Ill e' . n ~ :~ ~'~-ll 'iL.. ~~~:r- '-t - :1.-jli"Ij.' t';:!; ~ ~' "8 v(!Il;~' d p' . ~,..::I "~u h'~ ~/vD P'le~,;-· ed. a,' :n:ya, ,d,e'n8B;, 8 ',€Lfi\ :h,idl\~'o:8Ie,;, ':,erd:a,:p'ai pada · "'lra,a;ta", io:';- a,'tlom:n,ya.,
11',-_
Oi

A •..

iIi'iI, :"::~JIMii

I

-

I

OJ ~"'O

~'A I~.· U<I'

i!l:iii ii'll,'ii, .[-!'gl.·'W~Itd.

~

I' . ~:rl .

:!.

t' _.:

tJi!ii.

1-

i!l:ii, .-_·R

'I':'~l

Eli'lii ,~ ~11:lo'I.'_"ilill~M.

~ ~, HI &11 Iii

S_

~;I'" ~~, ~ '!='§;","R

~"ii"i'I'III" ,-,~ '!!:'l.~.!~U.g~

,!I;l.I!!;Y,,~.I~~.;!;,~ ~.~'

~1Iil

iii

'il'~

':L~,'iIIi

'"I'""

d

!ll!li

ililQ 'iiI"i'''i, Iii.. !Il!Ii1"if~Ijllil~i~~!!illi, ,1~,ll~1 n il"i'~. ~'!'=!'~~II!.r!1

U:l\
'Co l~~

iO" -'1 "r'- d· ~ - 0' ~~'~o' 111-_,'~- 'll d .:.. ~~'§,!lml. "~ ·:.~-I·11i u,:k :a,'bo,m.. hildro,se'.nlf." d"i:plie;':t"\Oi' e,:h e',ne:l~8,i'e' ,e,:k,.b.-:o,n p ad a, Ilel'tilltp ,(u~b:i:t·D',em,e,ft'tl. ~,i :

:Ii.""

,,[I];

"ii

~

ai,

,t', "'" ~1~I!:!Ii "I ah .)!!:!'tii-!!!;,~, ~~~,!I!.'~_;_.
'il'!i'Ti;
t .. ,

Z.·~.I' ..
),iI/i!'

..jI ~"j'!Ij ,CtiI',~, i"Ji1 il;.!l,~,~!!;"tJ,~l,'~ _,

Z:<' ., 'd,-~ '~I!Il!Ii'h~,' Jy..Y!.~,,lg,_;, P'',·1"""",i."". _ ,. ,_/'Ii; 'iiI'~ '11 ' 1i'!ti ~_.@)Il,~._.,
'Ii tOI

'-.'I;jl',<l!!.11; '!:Iii-

,.!iJ'Ii;

,1I'~:'~.I}~I!:!l!A1 . "iii'~!Ii,'~,1\l.~'~~!I!~'_

~'ti,~

'i !iI'~

P

iiD,'i"ii

.!iI''"

'n '!:Ii '0.' ''I!jJ';~ 'oi:'ii" ,,.
l~
'I~~II!'I

..":

.~;..:~:J;_,:

'01""

• 'm

1.-~.I~·~·!IoDt~~!~.

at -

).'

U!Il!Ii"iJ'Ii,

'·"iii.1

!

...:_

ll~~;.

P- ~;'aa.m-'
~~_;;

._I~,IIJ'U~,IL

"I!ii;5l, riII'iiI

b ~"Ii~k"t,·t· t~1
.:....>~;&,l~_.·

_--II!! , ...)!!!J

: de:n,g:Bn ..

:II,

:=:

'b'",;,'~ ii--M;I,~t -- _ _f UligLi"~IO
iI'li;,

'IL.. ,~,lil
&l'!Ii.!Il

I'

I"

't--iIIli!I]"
U.

r-" I

I

ii~ "'-I ~'!il'~ UJ L~~II~lili~JIIiI

'V

..Jl.

;f!!N1. '1\.., A ii7"'~~' 1I11~!iJO U.~l~ll~.

III.JILAl111 >ii ,~, ""I'

l....:i

~_'l'

e;~

tIllIIO~I"

i~·ft;

if!'!! 1~1.~"Jl ILl. t.,~'ftl I,;· ,

1'.

,t'~"Ji'\II;.·~I".,
W~ilil

a. b.

-- . . - ~, .. ene'~:lJ. 'Jmrn~.' . ··u.l,Dr ,'-!IIrO'
~

'!,;:dJ:p.· anca;r'I'\i8n, - [.' I.

A ~'- "
'L

.'

',....

_Ii-'. i_,On1
._.1 .•

1

'L..~,,;I~... !I'U ~u,uO"e;n,-, 'OJ'
I I J '1'

d'· -- am.
I

Pan )Iw,,'b
'_.

_:

an.~; 'Qo'e,ILO,M1ua8@:,'\"0"O:ftftva.. ,g IQI I~. .:J"

.

'-.:!IO

a.

DI,an
'IE.'"
,Jl:j,;l

:",f'ES'c----:---'-;-·,-,Cj,
_
=

fI:~-0,), e:lte~rs~ ,e:~el«\fO\n'p-a.d;o'
' --V' .--;' . ~

:kedU;El ku1lilt ,L (~Z ,.....;")1 I.dmah

,

'-13Jl g
~::t
,.::::;

__
=

;5,;11 ~ ,.~!Ie.

,~U! ,d.'M,.:k,fdI, ,e'De:rs;i
..il·p'~'!i\'ij.... ~lr'-'Ii'Ii' a u", .~,"~~~,~.~
I 'J

pR,d'a 'k1.~.]jlt K
.-.J,~._. . __

(~I-l '"-"

1)

'b

= I( ...;13"- e,V)1 ,-, ( ""'l3,,-,eV), =' ,-10,,' eV. T'and:a f, )~tff me.n,QDjukkan b,Wl1lVa. ,~u'e,r:'~~ dt,IBCG rbr~ ,o\~eb,aJtODIl. Ja.d:ii!' le11te~"I:i ''ftJ'iU.i'iII.'O' i.A[-tp·mctiil'li'_ ....,i1J.;.. ... ,~d·:I,-'II, ....:1l.. '111r\12"· ;t!!l;,V .' !J' ~I~O W_" i!3.I,aJi,I~," U'" ~ ~ , Dmi ~JID (7'-:' ~l.~ 'unt:uk, hl' =, '1 dian, Jl = ,2.~

aE

= EI ,- E!

~":"I~~

,~.""It~',,\~

_:"~le"I.,~ftil'li·!iJ'Ii;P__ ~ ~~I'~-R·· A'r~,~,~J~, ',_.. 'IJii"'II'iiI'lii-' ,'..I,a'~ g~"~J'

a dlab\b. ,E:1 ..... ,-13,,6=V. :[E~ll!ers,il 'yan,S'
k'- ·__,,, ...

.~u..J~-. ',:__;

''I'l·'t-

!

'L

I

I

'k" \ : '~'
.~,

l~

<m,d-' .~~,I... I'~, .... '~
-

:'1..

~,I!I;""'~,~!!!;'~I!l.,J"~

,'n'li'iil~

',,",.

! /'..

~.

f

~.

l(:lBj~_:.IDIl_il:h ,M, 14alaulJ Inik,g ,--~:61y.. ,A.uU!i

1.

Dilztaltui
. ;&~

~i~ J'~'~I'-ig"i"'~
'~l

a,

:L,

ll.

jMi-ljBli 'Boll!:' ;adBJah 0,53 ,A,!i",,:ll: el ••.ijlo; 't..", ',. ,. 'UiIi\.J ~ ~_~~~ Iii. - -_
W.ii

A,. Te"ntUkanltth
,.I,

g1l..!1.'ifV!;;iii'NI

!IW~iYll!lI, ~ ,

-: 91,41 D,
~1Il"~.ll

ill

d,e 11.gan, JJ = 'i1,ihu(l:gan, ,e,'le,:kl'I"'Oft . Q~ T'e'ntukM, ,en.f!l1:i

:kuam 'Um,
d_fllf!,

dan r = ,ja.fi~jad,ID:ri'bmt

b_.
C'.

lA',~__n __ d,a
'< •

J ilia c ,lltqgi ,erel~h'Qftat'Q11\f\, ,~~dto,8e:ft
8ldBlah. ,-J3p
a:"ou,
'3-:"
_ .. I ,~

pad.'" ,tiftSkm'

dU,M"

'tiIlS'kaiJi'.dem:"' ke kulft 'M 1-i Dw1. pos'tLdt:t' &,lv'ti~:nt'.l118 :mo.D\ent'UQ\ :SU,_
'~t 0',1i:Ii1 I-m' ' '!l\!I'I!;i~I'D' .a~I... . :'Il...Ir.··--n' D'~"" 'Il.oi.,.l: ,:""'_..... ' Il..'' '"h,' o~ IV '- 'iI.. ~'Iffi~ ~ ~M.,:t,L!I;oI',. .u~,~,~, t.. selolll'bmnS Ie ~el~ilhDllti!'Ja ,lln'f':filf:n:ttln
;i,'ji ~

'l1em,pakdll:n~;f:8:i, 'pDI d bJkan 'hi"dl1("o,8;,el\ a;1'w~,elle:kt:wIU.l:, ,3, ',erelt8'ita:S,i Idj,m,
@'V't
l~
~I

b.
;B.

pDwjans, 'l:e':~O(lf1\baftl, mt,on, J'iUl1: d:ipanatrkan, ,jib e':~ktl"O,n 'bert,mllsu:i d, _3i, e '-':ilJiEtD,:S"a.n k:~tan,'tuiD, tiSI! :ke' 'biJ' 'ang:an, ktU1Ditucm :S8(t'u~ p'ad'a, d ,'Nt B:plkah, :panjm11 8,e~om.bIBl';8: '\l!l"S,e'biu '
'be,m,da,?-' B'e'~, ipakah ffle:rsi, e'lektt~ft ,-ad,l, ke'adaaa dasM"l',p? i,o,:n, eU;UJlfl (Z :;;:;') h ,
f1~l@)-,

tt ~ 'te'ntba~
,

~,:ui~,

~'ij,II"~, IIJ\I;!!;,!!;-. IPl,

'p-': 1~I'n~

'!:!iI.Ii"ii,O "\I!!O'J~ "''0

'b.

Ell rapakall e;n~;rgi,'yang: dipe:rhlkan, ,tultuk
pas:bn, ,e ek~l~ll,'tel~:ffb,u't?-'

SP":MB,'i"'-:' "
. '.

-

~~'."

::....

.

-

:

,'.'

_:___.-

,',"

dml :p~,n'~m,pan I~ne.i, o~!!'bS@til81.P' yan:g: be:ftar 81' a!1t\h, ..~., 1ft. Sl;e~i.'o:-,-' e Ie,kit ro n 'I,eta. be:l:Se,mk" ~~ dJ,D, Ul1,:a~',ann'Fo., 0,
~' llJ.'!J1, ote'mal-'cK ,':: ~ru~l.Si, ~n,

Pre'Jl1.',.t:aa:n, 'u_:rik'ut 'b_,rbuJbYlll,I,Ml d.engm

' ','_,ll\\m~n, e ~e']~ctroft. Pe,ro:ratamn.

:,''~"I'I",S'iai.l.,
. !~l~_ l"

:P\~:Sl:lel 'p'~'i'li\"I'Ji5,'iJ"ri;e&I:~:!ii"!i; ..
r: ~~~~.-~,'i§g!'

,ele.lld:rnn, 'te'triadi, _1,J mo,D1.. T:GJIl$:m,iL le'_ei'htmu ,tUjellas':koo,
J

en@'9 ~~t-iarp"i --J ~ p,em,'tiL ,'a, ' -:riU\S!:i_s::a.. le':ktrnn & id _,aDl, e C"'--~ d:a. [
i, - ~~- d;1lI\ - 'm~'''''''.'~:!1:~.'p-an, - ~ __ l~IU~ a'i;l!l'ft --~ -~~/I-~- --) --le=-

II!I -

-

:5: ,~<~" lele':kI'.:oo,"

;b8_g -'~ 'be,rik;~t:
EI,Iek''0':0, akl!:n,

ru

,r

~

,po~st,' ' '. BaN:

'b.
c.

,_BJ!I;a.

_Dpm~ ,ke' tin.taI:M JULI ieb ,'- , d;a1l'Ml pRelD; ,,' -=:Dlmlt'Bnln '_B.D, : _.,_.n:~:!:ap _-~ ~,ne,rs:i, le'leb:run, _

pe.:o1mi,eamn , Bin :pe'O:ye:I'apml ene

a.

'b.

',o:nCIJt :k!e :1"I:nt asm, '1~tar.

e.

,

/

1~

NC'llunJLI: Dal'lo'., at10m Ine,ru:plkafl 'basian,

't eltemt.11 'pos; se,detl\:m\a.,
1 I.,

me,:nja, dli, ate m, u.riS d'f' l;B.i.ft~, d,a:p'IJ!: :m~~'bentUk. mole':kul~d;apa:t berpisnh diM '~'-~,abun,5, bn1,ba1l ,d~ ... ,11.'tS'1.UlLlaR,D'-, dia ,"_'ID :DUlSsa rs:ft1ta, ,d,a.:p;M 'ftle:I'tll'be:n~tuk ftl,ole"ktd, ,d,e:lllan pe'l~ban,dil'ru\s"an
,d:ap,l.t b',er~,'b\:I' ,'I,
I',

SUm'".

't eme_:c::_:_
1

'~le,~I&'
,~.

UJ1S'W-"

'JBR_g, ';-~__ dapat dibll-P: ..ha;li :I_Iii ',~d.ak, at.

,Lii~l!im

'L-~i!':ii,!ii"ii!n I 'J1-'I11~ .. ~~,G!I.

~n

t

:D'ere1t·Bailmelr~'
Del~[-; .' ase-,[,elrt

'U' I' • '-'

'D'e:re't Bt'a.cke~ p ..I..iW;IUiJi, ... :mt.I!i; .. D ( "",, £,,~,-...:II
D.

: ~i -r

.

'tukAn n1.\I~a'tBn. ,eleb:~l)ftii' Jitiro. e' ~ 1,60 .'- 1tJrJ -

fA itDUI1II' The'DliSO atg,mn b ut.an!IM 't. al;blll tie: 1wcil. ,dmi s uatu, u.na u~, :nllel~ 't',e.oUlsun o;fe.b ft'Ufata_1~'" ft'A'iI'!\<'~'~';I'fi- ~p'l~tonlii, ,',an'. 't,en,e'ha:~ n~"l~).~:·, fill!, r t la s,e:~'w,~l~a-Jo,m,d:Ift'- d:b-,et:~'IIbn. ole'h, ,e·~IS'.ktliDn.-.::i_~,.kt~t.'O~n.. : t·" ,elaIUJi, eb:pe'l'ime'.Dft, -. -'. barbas·,iI, :mene,ft,'1ii"ii"i"U-'-'i!l:ii'r'r!:'iiiAI

JiI:& Ii]

Jg In..LJl~1

U~lli.

iIj

J

I

.

l'.

l

I

- III

~.

nt"
I

~

kt

:E,[-Je-'-_':nJ,n, me;D~:il:i,'lu 'e:ne~rg;i,te'l.,i)'nt
e r,-"'b :h·t d,s,a 'bie :f;!S e' - - :t

,-I,

'pa~: , sle'Ua,p

let H" 8 m,
13,,"

0

rb i:t

t an:p:a

e
e,

nl~m ~~ = 1I'1:ikM ,~nefl;i.
'-fII

b:M\jICUM .. ia, lI1,e'R.ytn1,p Wka.n 'b Iih.'~,'a:[n;~uatafi 'be'.nda Illle'ftl,:pakan, b'~'ipatMlibll1S,Ml ·brut. d:ari, m,1l.uV(:;m, '

E~
-

I_I

~-

-Ill

]-

'I'"

v-

-

e'~eM:~un, ..

N '~DJIDllll: R'1l1b'-16~(EId,.'Q,~. :t~rd· i :qt~!j: :int'i ,.'t:gnl r
'be1:ft1!uatan 'posrtif !ian, e':~,e'keltmn-ele'-:; l~n 'b emlu:,'_; an, ne,s:rti:[ ',--ni;; 'be:- ,gie~, mengil,s;ft i1"!IIbJ. aIIO,m,'· 'l_aftll ol';b:bl~~ o.'~~~ H ,~ Kele;D~, n~odel mom l~'\~L,:he:rfOrd, ftda~8b 'ti.dak d,a;p8Jt 'menj JrMkan me',n,ppa. ab;J01,stabi1. d.an 1'll!e:n\8!a,pa' :spe'b'l'"'~,D' "aR:B d:i'pranea:l~kM1 at'ont
1

:lE:n~ Id.:h:•. ld.:ia,~:i'ka:n. :ha:n;YfA. kJ~,t·ik.. ,~·.rek.t :~,'o ~I,.i ~l 'b e'rt IBnrS'I'S i d~,M-;. o:rb,i\lt :s'-8:&::101l!e:l'" :siatu, ke el!:":Ii, l:t:
rst:9.s~,o\ne.r laiD.

'pn'S

l,e'bUl, re:n,dab ..

,Ill ~ E~ -~

~.:E

J

d.

,U:o:nle'mt'oDt !l.ud,ut: ,e:[eikll~,n dalBD1, orb.it· bb"'S

nlem@nu.'D]

'u'a'_)iYUI1

:louant'u:n~
-e -

hidroSfn

a d:WJah,'~il'lu-a.

p~,4". dU:I'a:h, caha.ya 'tall' .~ ,'-, . : Ipa.da. ,da"~ ..~~. '~t1tlll,viD~-'1I se·-MI;lltam. Pa,:;f,II!JfD.t tl dell' d,Bft 'flmdl R paAiR! ,da~irah,illfmme:mll.
,f,_"_c

:Balm:cr om ,Mmu'it8111. deli.

t

_

.-='V""'_OlIi" l~ ..,'IL-"", ,~~
,~,~I'i'!ii
~I!§~~,

l ~'rfD~ , ~~. .~ . ~ ,21I
til

:S:pm:W:I"ttD1. at'om ..hi,d.lvg.e'ft

_

,Iiol:l; nni 'ICi;_'i..,~; ,..:I;' 'll~ ~ .. ~~Igi ~.

~,'il'Iii~it~

.'an'1m1
I, . . JII~.

adt~ilah 'be,t,has:il
~ ~.~, ~ _ r~. ~ _._ ~_

,mle:o:je l,as::kan Al,e n,·sap a SP'f':k.t:rum
AI,~~l1 ..~·,
Ulra<~'''";il

~e~lapa

11 d],fOS en A"",;;,jj:A'~--i~Mkan rsDa,i:ktntM abaal:, . ~:.i", ,m~,n;e]M:~, """'~I1,0_~!'f---. --'---' r-'- --- -- -- "-':J
:(1:0.111,

:a:t~m' shmrrt 'a,dlaBJl :sta:bil.

j,

dan, beIl:oMili
,,

memp, , diksf deftS8ft '~epat 'bab.ly~a,!Ile:rgi iO(rdsMIl :MifI{ft\ri. lud'~'o[8,en :ad . ,all 1;3:, '~.'e···. 'Ke,le'111Et'h 'teo:~"JJ.B'O~"U:' :Ildu_--,--_,'~:,dal:;'b~cri.alcu. tu1ruk.~oln'b'~Nil.~,:kltrron, bbl,Jitk.
_i

t

:1.1

Pril __is IIBlajiD' FisHa tmltuk c

KC!iiSXI

e

t",-'
,

.

. .~ .

,~ ,

lGOO SM')

'Th":~~':S'

11,"

.EiRlP~e do!cl-,Si
---_. - ------

(a',s. ki.,5 S

)

,Iiri!~;rto:~elles (Iseatl _~~~ :S~~ )1

~r

L 1Ju!'i,:p~p s u
( ,ba,d, b~S'SU: )
ICile.h

,
,i!!!!'
~.~

I b _1,:1

Demo~'U5
I~

(4' 00'
_c,_,.

I'

leF. a!lllll" lin

I 1 ir.ir'iCi%f iIli~1ii

~ ,-, -Ii, -181.,)1

aim D ' ! Oft,

('-I'B25 ,-IB" :,1;
1

1J. :BalmeF.'

:Emsst ., 'U't'neJ.ford (lBn -1 '3:')


I~fllel- -'.-Ciffel- ·to'- ~ metra Cla;:;c 1m EU1de'sl Jrip:~U~~ per.:'!em biU'D'~Ullt;eor,j ate 1m" Ji kal ~'" iida -= r ibe:lum __ IPU m fNild Is,tl ,~p5ilkan p BrklBm ba~Bin I!:or,] ,atom; ,a:I1i IA ndl~ til Ie[umimi en g u as a~ m atlBli"i bab' 'TBI'ri Idanl .' clde'''' _,[gldel
!

em pel.i~jBri· !bra'_,~efjtii dalfi

A

'r 'i!l;;I~1111
i1'\JI"i!Ij

.....

1ib 'annall1 U1!iI!!11I;. I~II mmI ife~ " y~ __~ - __I h'::I n'l!i!!! _
Il!iiIl~_.

' __

m U

:::Iit'"il:lill!'!~ Ill,if::liiil't"l - aTli I .I!!ii!!YI!iOOII-1 , ,"",,' !,~ .§I.I!ii!!_U

A-' 1ll....'::I1 ~' _ ~'!iil!!

Iri'Ii ~I!a!! II,'

~a'

'" II.,

't1e'mi]Jlrrn""tem an uta _

Ila~1!J oo.bal,ahl ,A-:" l'a t[ul j"s:kan "Bt8;~katal kW1'~i'tanp'i3 Immu ert1~, .,ata e I. unCi ~~iU,!ge alll,a'~ a Idian' -~~i's.:'an,p.1lI111ar.ang' :IJJIIJ·Wl, 'slerc,a getSI c I ,olls,ep bB'f',dalsJilr inJB'rsi A Illida. J! i~_:iIPIB'rL di stJu'5fjan 118'11 gam
!QIUilJ'_ fi'sil' a ,Alndla

rll
,And~_ IPi~ih[~tl'~dla .Satu j'~1 Elban V,ang pa ]ng t ~pii, dan er akelnlah plad~ bu u i)tih,~n
1.,

I

Salah
ft.

'b.
C'~

d

e.

:nlen'u.ftt~ Dalton, ad;Bhlh... :mg~l(~\t:~ _~rd.itimas: atom·~g\m ,t :DmSS·jI, ,tot3Jl. :.om, :s:lebe·l"fl1 ,dian, :s,esudl'ail:1, reaiks:-I ·t:~ dlak ,Imlrta, 'abJnl, tllapat di,b'il.g ~-,b.,i mom. :h1lD'yta d,:apm 'bel1;,a:b't1lrll ~.11.Ia:natom lain. p1lS s e,je:ni;s; :a'to.ln s,uat-a 'l1Illl u:r ,d.a,p,a,t·s,mla. 'd[tl f.!U;&,ftn, 3't,O01,
'SiMU

:kom ep

:dO!l(l

F

: ~,~ 'be:r.b,.,·dins b!rbal1k. "eI1l8." b:_.,;n81Ul, k:um1ttUll
b,~
If I.

'bef'll'andil~[5, IUFU;S de:l1laJn bUaft,!,B.n · ···tlaft.·,u':m 'bell~'bla.n.d:iQ'8 be'f'baH .:i'lt d,e'ttS8n jaz.i-jll.:I".i Q'.t'bit
e e,ktroo,
I

_~, 'be'r08.11 d'lft{[;: bl~UUSl de D_g,an. kotnst.anta :Ry'dl'b.erg

I

Ie·.

'be,£iHm,.' iD,!;; 'te'~b'l1ilk de:ntJ.,laD, :ma.ss a eJe'

I

j~I'On,

'u:ns;'ur ~aDln "',,.,

lVI, =:~n.\b:'l1t· R~1~herfol:"dl."s'cbqiWl "p"~' .~ ,, a. ,e~!ektron,
1·~IIi;. ~g, •••
1Ii

.m&OS1Si t, :d;io.lll. f

t~rpus;~~'

7'~ A,pllua, e:le.ld:mn p.m,dah d,'Bi or'ibC ' k tige. 100' D.l::bit ,ke' dlU;8." :fo ~ 1\\ ;akan ,d:i,:p,anCM!'kan IU.E'U,:!:aft pa'~jans (I 1.;:.1'OID1.baa-l pa,da dBe.~~' ~...

a,
1:]1.

rs:inar-X
:s:mM 't:8iftl:p\ak [Slh.,..., uJt~:vio.lft

d..

s:i:na,f' ~
Swat

e.

:m&~fi'~e'f'all be,nk:u'~.

(:'.

b.
C:'~

:prcrt,oID
:nu''U;_,:~"On
.:Dln

a.

'Pe'l~nMikan, Pe,m'pl,aan:~perm'yat~, '1., 1
'lE~'l:'kt't~n, ergetak b

,~L :inJ:'ll

meng:eUBn;g:i ~nti.. too, 'tam,pa

e.

:pmtOft, dtlD. le:lekhnn,
I.

,D:1enn·be'Dilslmtl. ,efietS;~·

I<~'ti.ka, ~:.i:ru);r. d.i't~111.'0 8k,k~n :p".,LlraI~ :m~.'-·. OJ ~"'8 it:i:p.i.s: f'n';lIS;I-' r;f :!I,U yat.a. is e"b[EI,:s:ian be S o,r s::inar a me'ne'ftl,bt'l's 1~'m:pet1l8I:=-'tttas: t'fUl'8 di.b~Igkkan. Hal DB :me'fttUitjU:k~ kart lntb:t!la. ~.~.
a.

.2~) E:ne·fli se'll'GSal~ ~f a:kitn, dipanrnr:kDJl. a,:pablf~iBl, ele:I'·;,:roo. p&n· 'ah ,dan orbit: erfts ,"; len,et~~, t.g,l;i ! :ke ,flr&.it de,R11,M, ene:rs.i :fe'ft.d!aD. ~:)" '~;!I'e·1'+'t~,iii'fi; ,e·:n,~!ii'!i"";P·mi liIl'tasaD. den"an,~ ID~..
~1'···I" A!&.,,!I!§JdMilill~-·~__ I
_!

','

.iJlli.~·II.:&tt

J

.•

_

__

I

._

._;t~_

:nms:s:a,:a:to,O('l ene'bar t
se.'b'al\pmn. 'b( "~8J-';'rn~g
:kfN~~G Ilj!;

me.mta. :ke sifll,u;rub i'l:i .001,
dalanl. fa/tam :a.dalah

'ital'li"; ,~I''''

ii'l'..:i;,'iI...[-;;[I,;ii; Bllii! 'Ii.J ~p .~Lg,ft €!' D'~' ~ ~ lU~ iJ pJi., I'll, 1'1' ~lli[~l~",

u~
e-

....'
:II-ill

'L.[

lU,Qt~
,

.=11;9;,," Q'Doft

1'b~J"

1l..t 0111"'-11'

U !l.-JI!~~iI~UJIl : . !J",;1.~I~":' _~ ..

p-: Ri~

~:'1F1··~

:ma;ng:
4:)

dian

'~"1

jfb"i""j&'i, ,o~.',~ p@'rtarn.a. it
m

at'o'm, te'r-djili

atas
~

ftl.U;at

an,-m,lLUJ.tao. pOIS'~lti;" dan,
!iilft'

:U:,o"men:ttm su.d,u, ': :pa.d;a t~ap o:rb,:I' s,e'ba'n,dm:z; ,d.e'o8M bi'~anl$,lw1. ,ku.ant 'tm1, or1b:~t 't,e:tSe"b'ut

t .,..'~..i i~ ~ lva~np U'~,r'!ii""!>. j: :"~'''ri l~
lID
!II,

n~,Il,atU.JWlI
~rlrM:litlr
Ml!, 1

;:aJ'il18..111'ettet.m[kmt
~!§

ilSr~!Ii

~'.~,I!l;~~'!ii~

I:i:liltft lpn r!' 1II~~~'!f ~~. , "'\2'\!!I' }!!;'l!;,1

'Pe'myata;-,

'yan:!;

:s:es,mai' ,E'fl.!;"B.ft :modem'"ito,m Baht'"

~t.~\1~1, ~,~tttef.o.1~':~ ;~,'dd~, ...~:' , '. : ' .".,

:SMg_ _= rd.e'.b'tan Ke tlJB -'aan yanrs; 'tina]{
a,
:Db;tDl.

·w~, .Qn~

,dm'i. lektmn e

'be'I~.dE\ .pad.a jEtlU

rans:
. ,

-~""I""·'il..· ~aj~l~~ll~

a,
',&I~

l,., ·at dim. :3
1 ,d· ,'3:

I

I! ~, •

da.~

mjelas'kal:l ,o~eh.mod!el
.,

d.
'.'.. :SIt!'b'u;a:h altO.lll, &'tk.:aa .. Dl!~,_·~I::anel'l~k _.ate.ft :a.p'l1bi_:a __ .n

d.,a,p~lt t. =,ticl1is,_,i, salah
a,
bl~
'C'.

'b.
C'~

e~e'kt~,A: le ..ron. dlftpa me,maru:arkan ,e:nerg~ l
·te'rbaill/bum,ya, pw'1"ike:I-.padD:J,e~, ben:n'u,MWl, 'b.iI.t1, :Blitl l.8ll.ui, atc,nl1,·..;dom s:pe·k:t:ruul;l :pancar .ta,m. bi d:rn se':m, 'b e 'tbe:n' 'u k ,!"uis -S"eu.(1s:
pa.;£t:il:Je:[,-pia:a;, 1:1 ke':~ be.'m:\,1J.ul't:a;n, Id:n.p;at' :Dle

.SMU

le.',elim'roftft'JB

.r~

m

Id~

:Ill.ell;in:g;g;alkant'om it'U, . 'be'n:um'b'uk:kan d!fD.:!)"tK\,e:~ekt,fO.D. '1m 1m ya. ,

e'",,"a.~t:~

:ku]'n1:p,ul811·... "ltmpll'l81l1 .tiC m, :J~ Pm,~an;a: Ifl],o·.mban;
dipa:n.fa:li!ka:l~ 0, fl.b, le:~~ro'.n p.' ,~d3h d."i k'uJ:I:_~~ k:w:l Ie (,R,=: mmt.antB I' :lfJe
fQt'IO,11,

d.

lab:u-,:p. :lilBllgalimni, "~ran,sis;~, '[m,g'kat 8'l1S:1"g- 'yan,g: "ebib t_e,
:i~ 1\1. dab~

'be:_"~km," cne'f8:i. de.ng,&1,=lmkt'I.'C\El. .. u

J1HlS

e.
]J(t
1

;Ol@'11Igalanli. ~:mnsi's:i. b' 'tm,8:'kat e,"~:I!.i yang ~,e'bib
t:~18,iJ,
:1110 Q1;e nt'lUl\,

:R'yd,tg e-rg) adalall

~.~. d,..

P e<ftt.'baban.

a.

8:
~I'D

~A

i1R
.R

a,
DI.

dMi. :k'ulit U' '-. .; twit K adl'alaJh ...~..

:s:u.,du.~· ~e e ktroo. ke~:ibIO.neat

ltO.)if 10- -'Ns;

,_
c

e,
.Ii

1,5.-: x 10~)~ Ns 2,1,1'~ lO,.J Ns:
!!!;:)

,_
Ii

:B:R

..1. •
U

~,~

_"'I

ill]!

:\!(
.-

ll\..]'~

If'.

.AI !!}in. ~r'.£

.

10"·'" ~ 1'i..1'... I •. - ,iL~:

·-u

]1'\.11....
l~·~1

9R

IV!i2':n.urnt r.n.odJIl~:~ a'tcu~~. B:oh:f, ,_l_ki.J. OR. ~.··el:f],8'~ ~"a:k. m!e ft:8;,e'~i:~i:n,g inJt:i h;B '11. :plB.,d..., 1int as ;8:11, t e' 1r.1'e t\ ~ nt Be:s~p:mo. !i.e~fit'Uftl, m.gu~~ell'j!,eleld~lun I pa.d:a 1m, ia.:s~,
"i ~

1,'1.. 'Ra,diul sinK' ·wt:,.',vlO' let b!:rj,adi :ketika e ,ekt fC)(n. ;at:am , lld d'I'Os:!el1, 'lIe1r.t'6lflS:isi dM~",. :a.- :k~tll; :JL ~,~ :kulL' K
F ••

'1~i
IIJ

'ilt.., 'II '....

,iIi;;,'U.I!I!I.

.:I!.ii!

T;'

'L,.... 11\... - , '1' ."

.U iL"o,'llL lil
.1

'f'.

t,~:r:s:~,'b a.d,~~ lllt

-, - ,.

d. ,e'.

'k'WJiJt .' :ke' k:tti:1: :kaU~ N 'ke· :kulil ,L kulJit :_~ :b ~u1:it :LI ..

'I

:1-.1

Pril __is IIBlajiD' FisHa tmltuk c

KC!iiSXI

-

~ 2~::
,"

.

"

I

II., ..

-l"

3'

d.
e-

'b.

-'\(

,2: '3:
3: ,2

,-~.

"=Ii

Pa am

ato:m Bohr t' ele f"lDrt 'b fEU d],e",g: _;_, Q'..:b:iJt :1inska't:an, 'be'ljm-jMi 0,53 A,: ellsa;n klel~jtl ·,", ,2,2 )( 10 ,dIll S:, '-C:ika, :•• 1 1e"le'b:1Jo.ft ,-:11-'1. K'l[i~'~kl,~ D, (lJI;I1, :muatan "liektro n, 1.15 10- ,e" m-,.us: 'Jjistrik pa d;B~ o,rbit
:1110d.el
':_,C _c,

-rs

-'1,'

201 Ele'lttw .." attorn
I

J

'I II I
J

intio;ya., d.'en'l 11;n.

d~I·'5'~1 ~,11 B, -~'I~":r- ,n'Iii"\5 ii'iIls;'e' "1~1~1II~I'A8"'''~ JJ '~II~ 'Ill ilans:aa k'1,.1an.t.'tt'm, tr:. J.i'k'a, 1e!',O;e.rs; i.

(Lit U

_

~'I:L ~I

ri'"ii,,,,",,:' iIII.r.II. I!U.

~

I

. 'U' JJ11k&r

liIhI.!I.~.Ii

l~.

ri

Ii

·.Iii
J

d;alah ...

:ioNsasi abiJm'·~'U,'be:rnil ,:" 1.'1,

1

~ene>rsi
II •••

iOnislUi. pa__:_'IJ,

a.
'b.

'1)0,,) '-,A

:keadaall,
,B",.:I

d:as S1;n,~" '~,~'1' .. JI D __ ~
!":II,II!'

t.&

;i'i;,~

lrl~

'1i<iii1;0 ~

,AI ....'~,....~, . U~1JI?Alllt

l;f-O:_' ,M
'1",06, P; .A
lJ)6, mA, '~L_ A
IlSa.f"

s:

q._yl

.J:-

c.

'b-

tt

c.
a:pa'bi:hl.

-4
,B'

B.

3:2

1f.. $'e'b'uaill a; O':D:l ad;B" p:a. die, 'k,e~a. da,aJ.\ _Ie IiI~gnn'Ja... a- ,iJ:d;p" di, d~1\ inti 'atQO:~ 'b. le',pas: dM~i,or'bit m. ya, , e. :B"d;B, :pa.d,o, Qi,1\'oi't 'te:d,e'Mu,
d.

,'21_ A.:pa'b.Ua ~':~~'l«'~nt~~d;a., p~jul~, b 'tm,sbt ,en~f8:i yanl '~ebih 'ti'n010'1l' m~,:keadaa;n. IdMI.I: ....1.·,1 1I!,~''''~-,f!:I' ,... -;~'-m,,: 101D _. u aJ.·Ut 'teme'b,u,,: Id~·~ ke,a:daem, "•. ,.
&&

"'i'~;;

--~IF

i&_~II!

.. -

-

'I"

J

J

a. 'b.
,'221.

e:bia:d '.'raftS si
-I

d-

d:ml':a~~

e.

:st: 'S,,:lJD:O;!,·~
~'-,'11g,

a,d., fa,ldm, 't_S:kB.' e,n~,rs;i't ',~ ren.'du'l. re'. :eut;a. fl.lda't:i11Skat !Etfte:ir8;i ts:, ":tRg'g;i ~5i 5' 'btb.; 'c,~l,~a',. di"t~:m'bak'kan :pEuJ:m :8 'b,~~al:t, rs:,ehi.ossa, ,a:to.m, "t, -,' ,,':k;s:j,bl,s:i ,2 V dl:i a;ta~s; tillg,2 d],ras:a,:m.ya,. ',8n-,:;),118: se10,1l1'lL'tUJl1,g berka s eaha
I,

"-10.','

~

d.jj',plJacBJ,Ika:n. jUt8 'l':eij8,dji 'hrans:lsJ! el,ektre:n etmi', .mslk:llt e;ne.fBi ,B.~ 'tm:B~' ,k\e e'nefli. .E'1 :O\tlle :1l1eo'ul1i, pe 1Ma.nlaan ... (11 :'-' :ko.111 ~WlL~B,
i

c. P"a:~jang g _~!QID;lba:n,s;, ~i:n;l,r'

'8J1
',',3.

,""'l~,i""'i''''!'L u~~ II I.... , ~~,'~ "i!!!Io,:""", ~

~~~ ',·_~.'1':Io11i"li1

~-.

'!5~_r' ~

.!~

~

'-~'!"""'tm) ~~I~I'~\JI!tl~J'~

't'ene'bu,t !~,dJa1M,,~..
a. 'b.

II.

,'~~liOOI .11m,

E:J -E~

4601
1

lim

'b.

~~,E, -',E~, E:J -E~
:lEI

c.
,..;.11 U,~

540 .nI11
6'r"in1 l-'ii',~l~ I "_" ~~v
,_j,I~
_l

c.

:r.3O nm, _"_~ Ji:ka ~':n~':~s~ u~_':kJt:ro,n.IO:IR, :hllbcl!ll!ll :1_ladla t;i'D;8:kJa~ dast~ll~ lSi" eV~ e:ne~i; 'vans dYerap :M'om ,hj,4m,g:e, ", &:Sar- erueiklf.:I'lO:ml:ya, 'te'l~b:itM'~, 'k.tWt ,K :k,e k:ll~~t' alKi :,-c

2;dalall, .~..
a,

-

'b.
Co.

d.

1.,»2 leV' :8:,§a: eV' 9'!J7 ,e~':'

e
,'3;. D'~ a gl-B'M di 'b,s \\t';a 1';1l! ~,:lt.- f11;e',D;u,njlu'kk'iU~1, e" ·"p:ad: 'tms kat an, ener;:i ,1'U,artu at'Q:ft\!a lo;,aftllL.,
,~,
~I

1O~
,

~,"V'
l

e.
, ,

l2~, 0 e/V
Ii,

...,5;,,2 x lill-19 '-. -I" 110-' '

1'~ JEh--i:-jm. IO(I"'Dit. e'le kt:I'O11. pft,d,g, Ice·Std.as;11, d.alSM"

O~S3:.-"~J a:li ""Jm orbit'
'b",
'aftlMl
Ig~

Id;1lah,
118' ,
_c,

, '~')I="I R...

k~antun~ :3 ,ad~ah' ,"
,., ~, '.'

1e- .,' ron fiB d,a, !Oil"blit el,

-",

,~"., ,'" ,,'

~,.', ...
1 -2,t,~ 'M 10..

,ft

'b.'i4
IC.

,4,S

d,.

,z~l-I""I~'", -.. ft

A A
A

J
,._,

D ri
I

I

'P e 'El'Q"OI' ~.a rei'"
,""_ ~

': 'B'O·
.1 ..
''1 •

,4i ~,':t-'IIiIii " u-~ .;111 1

'~;CIi'~'
~l ~

~

~llliiil

i:Ii

':I.. 'Iii" IU

Iy,~

II
1

d~_l!~

.l~

CIi -

Q"iCIO " ~11i"Di!"''0-''.

J

_'. '-Itl -9

:Pl:-':l~b'and,i:nsan, j _ :rj,-jart orbit e,lle:kIt:llJift

:psJia :tU'UL;, K:

:k,et'w,@laltaft, ,eM:'" ~~P:' le'bill Or -[0 ,J re:n.dfth SI~_a1,U :mun,lkin., d:a,put" ,4~i.tmik lk:.e;:illl'pu:IWl
Dleo.'@oMild~ lO
'ii..,,_'L, ~

't~~J\i,

1IJ!I~t'U-IL,l~';a

idan kittHt' M: ,iIl,dllah ... '1, : 11 d.
'lb.

c.

'1, : ,tI '1 : •

Ie.

1 : ,to • : '9

1)
2)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->