z r Ca

p r a x e|

jsem pedagog s letitou praxf v socialistickem i postsocialistickem skolstvf. Na sestnact let jsem si po roce 1990 odbehl do podnikatelskeho sveta, abych poznal prostredf, pro ktere pripravujeme nase zaky. Reknu Vam - nic moc! O tomto ale hovorit nechci. Pred sesti lety jsem se vratil ke svemu snu. Predstoupil jsem opet pred zaky. Postizen rodovou anamnezou (laskou k detem a vfrou v detskou dusi a dobro).
Piny ocekavanf noveho a zmen jsem opet ucil! V hlave mne busily pojmy, ktere jsem tam v torn svete ,,podnikanf" nejvfce postradal a ktere jsem se rozhodl detem kazdy den pfipominat. Slusnost, pokora, ucta, laska, partnerstvf, etika, spolehlivost, pracovitost, pravdomluvnost, ohleduplnost, ucta ke staff a k tradicfm, cflevedomost, opravdove pfatelstvf, rodina... Dnes jsem feditelem Zakladnf skoly Vidce. Po svem navratu jsem zjistil, ze behem let, kdy jsem se toulal mimo skolstvf, post ministra skolstvf postupne vystffdali ruznf lide, probehly nejruznejsf koncepce, antikoncepce, vize... Jak jsem jiz dnes pochopil, zidle ministra skolstvf se neobsazuje odbornfky na skolstvf, ale jedna se vzdy o delegaty politickych stran povefenych (docasne) vedenfm rezortu skolstvf. Koncepce skolstvf pak pocho- ' pitelne fesily pouze ekonomicke, dodavatelske a mocenske zajmy politickych stran. Zajmy zaku, vychovy a vzdelavani fesily tyto ,,koncepce" az na poslednfm mfste, nebo vubec. Vam nechci nic vytykat, vzdyt'Vy jste se na vzdelavanf a vychove ,,ziveho" zaka nikdy nepodflel. U Vas obdivuji pouze odvahu, s jakou jste se pustil do tematu skolstvf. S pracovnfm nadsenfm Brouka Pytlfka, firma Prace vseho druhu, metodou zkouska - omyl. Z reditelu skol jste postupne vytvofili ,,odbornfky", kteff musejf byt ekonomove, pravnfci, ucitele, vyplnovaci nejhruznejsfch tabulek, rozpoctovf ekvilibriste, personaliste, projektovf manazefi, ; skladnfci, kalkulanti... s neomezenou zodpoved- •• nostf bez praktickych pravomocf. Z ucitelu se stali vyrobci pomucek a realizatofi projektu, dozorci zakovske masy deformovane spolecenskym tlakem medif, politickou ,,kulturou", rodicovskou vefejnostf, ekonomickou situacf rodin i statu, mezilidskymi vztahy, v prostfedf tohoto ,,pravnfho" statu. Lide, kteff uz davno prohrali svuj poslednf boj za lepsf budoucnost nasich svefencu i svou vlastnf. Na jejich ceste k vychove mlade generace jste Jim postupne vzali idealy, chut' a dnes i kompetence. V dobre vffe snad nekolik vzpomfnek k zamyslenf: Statni maturity: Kdyz jsme maturovali my, pan profesor stal u tabule, mel zapnuty rozhlas a podle diktatu napsal maturitnf otazky na tabuli. My si vybrali a psali a psali. (Zdarma, bez moznosti uniku dat a tematickych okruhu, jsme dostali v celem state ve stejnou dobu vse potfebne ke slozenf pfsemnych maturitnich zkousek.) Dnes snad ani vy neznate castku, ktera je pod polozkou Statni maturity zamaskovana. Tyto stamiliony budou kazdym rokem narustat. Srovnavacf testy v 5. a 9. rocnfku ZS: Po svem navratu do skolstvf jsem byl zaskocen pojmem SVR Co to je? Pak

jsem pochopil! V prostfedf cflene vytvofene absolutnf anarchie se snazfte zfskat relevantnf posouzenf urovne vzdelanosti a kvality jednotlivych zakladnfch skol. Az potud vas chapu. Kolik vydelaly firmy parazitujfcf na vzdelavani? (Scio, Cermat, nebo nekdo novy?) Kolik nas experiment se srovnavacfmi testy bude stat? Myslfm si, ze toto cfslo bude urcite devftimi'stne. Opet Vas budu unavovat historii, tam se vzdy snazfm cerpat a ucim tomu i sve zaky. ,,Za nas" byvaly ucebnf osnovy. Zde byly definovany rozsahy probfraneho uciva v jednotlivych rocnfci'ch rozpracovane pro jednotlive pfedmety. Porovnanf zvladnutf uciva zaky daneho rocnfku v danem pfedmetu pak zvladl i prumerny zastupce inspekcnfho organu. Diskriminace ,,Neromu": Proc platf nadstandardnf normy pro deti z jineho etnika? Kolik stamilionu nas to stojf? Jsme my jinf nez oni? Nejsou vsechny ty komise a subkomise Jen zbytecnymi naklady pro vyvolene? Koncepcnf zamer reformy systemu financovani tzv. regionalnfho skolstvf, c.j.: 38 232/2011-26: Toto je opravdu monstrstych. Neveffm, ze Vy sam se v techto cfslech a nesmyslnych vypoctovych vzorcfch vyznate. Resenf je spatne a nesmyslne s nedozfrnymi dusledky pro kazdeho z nas, pro spolecnost i pro budoucf generace. Komensky a jeho odkaz pfezili staletf, Vase prace je limitovana volebnfm obdobfm a netroufam si ani pfedstavovat, co zbude po Vas. Pokud jsem dokazal sve myslenky formulovat jasne, mate tady prfklad toho, jak by se daly bez nasilf usetnt stamiliony v rezortu skolstvf. Skoly by se mely zabyvat otazkami vzdelanf a vychovy, a ne resenfm ekonomickych hlavolamu. Jsem pfesvedcen, ze ,,duse zaka" (vzpomfnate na film Cesta do hlubin studakovy duse a zaverecny vyrok Jindficha Plachty? ...pfipfsu si - zak ma dusi!) dnes nikoho nezajfma. Cftirn se s timto tematem sam a opusteny v tomto novodobem prostfedf. S beznadejf hledfm do budoucna a inovacnf pokusy na useku skolstvf dnes chapu jako pokusy na lidech. Myslfm si, ze na tuto cinnost by melo byt i stejne pohlfzeno a mela by spadat i pod stejnou £<• jurisdikci. Co budete delat, az vsichni Vasi spolustranfci budou mft tepla mfsta, vsichni znamf a rodina budou zabezpeceni v prosperujfcfch firmach, az budou mft vsichni nacpane kapsy k prasknutf? Doporucuji pfecfst si pohadku Jana Wericha z knihy Fimfarum - Krai mel tfi syny... A az to Vase auto zastavf, vefte, ze tam nikdo stat nebude! Kdysi jsme ucili a ja budu i nadale ucit, ze chudoba cti netrati a ryba smrdf od hlavy. Dokazu si pfedstavit, jak by asi vypadala a dopadla vyrobnf firma pod Vasfm vedenfm v tomto novodobem obchodnfm prostfedf. Bojfm se pfedstavit si dopady Vami navrhovanych reforem na skolstvf, vzdelanost a vychovu. Skody zpusobene neuvazenymi rozhodnutfmi mohou byt devastujfcf a nevratne. Az budete mit pocit, ze Vam vsichni tleskajf, pak jste definitivne a konecne uplne sam! Slysfte ten potlesk? Zdenek Chrastecky, toho casu reditel ZS Vidce P. S.: Nez vypustfte sve dobrmany mym smerem, pfijmete osobnf pozvanf k neformalnfmu popovfdanf si. Mozna najdeme krale Jecmfnka. Ja se dobrmanu totiz nebojfm. Pro mne je ma sebeucta tou nejvyssf hodnotou. Ja sve zaky potkavam dnes, i po letech.

ucitelske novinv 1/2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful