You are on page 1of 1

CARTA ORGANISASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PAFA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II

TN. HJ. RAJID BIN HJ. AB RASHID (Guru Besar)

PENGERUSI

EN. ABD MUBARAK BIN ABD GHANI (Penolong Kanan 1) TIMBALAN PENGERUSI

UST. ANUAR BIN MASOR (Ketua Panitia) SETIAUSAHA

AHLI JAWATANKUASA - CIK FARIDATUL HUSNA BINTI TAJUDIN - PN. (Penyelaras Tahun 1) AHMAD NURHIDAYAH BINTI (Penyelaras Tahun 2) - CIK MASTURA BINTI MD. SALLEH - UST. ABD KHAIR BIN ISMAIL (j-QAF) (j-QAF)

- UST. ANUAR BIN MASOR (Penyelaras Tahun 3 & 4) UST. NASUHA BIN ISMAIL (j-QAF)

- UST. NOH BIN JUMADIL (Penyelaras Tahun 6)

- UST. JEFFRI BIN DZULKIFLI (Penyelaras Tahun 5)

- UST. MOHD RAZALI BIN DERAMAN (j-QAF) - UST. MOHD RAZALI BIN DERAMAN (j-QAF)